METODA CIORCHINELUI

SUBIECTUL- partea principală de propoziție cine face acţiunea exprimată de un predicat verbal SIMPLU cui i se atribuie o însuşire exprimată de un predicat nominal. -

Felul EXPRIMAT MULTIPLU NEEXPRIMAT INEXPRIMABIL

SIMPLU Elevii merg la şcoală

INCLUS

SUBÎNȚELES

Părinţii şi fraţii mănâncă înghețată. substantiv comun / propriu, simplu / compus, în cazul nominativ Lucrarea ta este bună. / Mircea este premiantul clasei. Floarea-soarelui are un miros plăcut. / Delta Dunării este o zonă turistică. Pronume, în cazul nominativ : personal : Ei sunt elevi harnici.personal de politeţe:Dumnealor sunt invitaţii noştri. -numeral cu valoare substantivală, în cazul nominativ: cardinal : Cei doi sunt colegii mei. ordinal : Al treilea a câştigat premiul întâi la olimpiadă.

NEDETERMINAT