Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 1, Rm. Sărat Clasa: a VI-a D Nr.

elevi: 24 Disciplina: Educaţie tehnologică Modulul: Economia familiei Profesor: Grigoraş Mariana Angelica

Data: 19 noiembrie 2009 Ora: 1800 - 1850 Mediul de instruire: sala de clasă Tipul lecţiei: mixtă

PROIECT DE LECŢIE Titlul lecţiei: Proiectarea bugetului familiei

A. Necesitatea studierii temei: Capitolul “Bugetul familiei” face parte din modulul “Economia familiei” şi are rolul de a familiariza elevii cu anumite concepte economice precum: buget, venituri, cheltuieli, economii. B. Structurarea conţinutului

Bugetul familiei

A. Definiţia bugetului

B. Componentele bugetului

C. Tipuri de buget

D. Proiectarea bugetului

B1. Venit

B2. Cheltuieli

B3. Economii

B21. Tipuri de cheltuieli

cheltuieli şi conomii Ce au elevii: . Punctaj Max. ob. Identificaţi veniturile şi cheltuielile Precizaţi tipul de buget Întocmiţi bugetul lunar.noţiunile de venit.operaţii matematice .să stabilească veniturile unei familii .să identifice tipurile de cheltuieli Limba română Buget venituri cheltuieli economii excedentar deficitar echilibrat Cuvinte cheie Limba Limba engleză franceză Budget Budget Finance expenditure savings revenu dépenses économie Mijloace de învăţare Fişe de lucru cu metoda ciorchinelui overweight excédent in the red déficit well-balanced équilibré Fişe de lucru pentru bugetul familiei D. O1 O2 O3 O4 Capacitatea ce urmează să se dezvolte prin învăţare Cunoaşterea semnificaţiei conceptului de buget Enumerarea componentelor bugetului Deprinderea de a identifica tipul de buget Deprinderea de a realiza proiectarea bugetului Comportamentul prin care elevii dovedesc formarea capacităţii Prin definirea lui Prin identificarea veniturilor şi cheltuielilor Prin compararea veniturilor cu cheltuielile Prin calculul efectiv al bugetului Condiţii de probare Fişa de lucru 2 Fişa de lucru 2 Fişa de lucru 2 Fişa de lucru 2 Criterii de reuşită 100 % 85 % 100 % 80 % E. Contextul în care se realizează lecţia Experienţa anterioară de învăţare a elevilor Ce ştiu elevii: . Obiective operaţionale ale lecţiei Nr.5 1 1 3 2. ob. Proba de evaluare Nr.manualul de Educaţie tehnologică Ce pot face elevii: . O1 O2 O3 O4 Conţinutul itemului Definiţi conceptul de buget. Min.C. 1 1 4 3.5 Timp 1’ 6’ 1’ 2’ .

Care sunt informaţiile de pe ambalaj /etichetă? .F.”  îşi notează titlul lecţiei pe  prezintă obiectivele lecţiei caiete.Ce rol are marca „Larex” aplicată pe produse? .  se pregătesc pentru lecţie  notează absenţii  prezintă absenţii Reactualizarea cunoştinţelor necesare pentru lecţia nouă  adresează elevilor întrebări din lecţia precedentă: .Care sunt obiectivele acestei legi? . şi materialul necesar pentru realizarea acestor obiective conversaţia frontal explicaţia colectiv .Ce drepturi ale consumatorului sunt prevăzute în lege? . Desfăşurarea lecţiei Timp Etape de instruire Arii de conţinut Profesor Elevi Moment organizatoric  stabileşte ordinea.Căror instituţii li se mai pot adresa? Metode de învăţământ conversaţia Mijloace de învăţământ Forme de organizare Profesor Elevi frontal colectiv 2’ articole din ziar scrisori  răspund la întrebările puse conversaţia etichete problematizarea ambalaje pliante frontal colectiv 8’ 2’ Captarea atenţiei  anunţă titlul lecţiei „Proiectarea bugetului familiei.De cine este coordonată activitatea în domeniul protecţiei consumatorului? .Care este legea prin care suntem protejaţi în calitate de consumatori? .

B1  înmânează fiecărui elev câte o fişă de lucru în care se va  completează ciorchinele cu B2.  cere elevilor să rezolve fişa urmând ca să se discute frontal situaţiile la care s-a ajuns de lucru  stabilesc concluziile  verifică rezolvarea fişei Notarea – concluzii finale  face aprecieri asupra modului  sunt atenţi la concluziile în care au fost îndeplinite profesorului obiectivele  evidenţiază elevii activi  acordă note. ciorchinelui problematizarea explicaţia fişa de lucru 1 frontal conversaţia colectiv exerciţiul conversaţia fişa de lucru 2 diferenţiat frontal individual colectiv conversaţia frontal colectiv . le motivează expunerea observaţia dirijată conversaţia T. profesorului. B21 B3 realiza legătura dintre termeni termenii corespunzători C  precizează modul în care se  notează pe caiete determină tipurile de buget D  urmăresc explicaţia  stabileşte etapele pentru profesorului.15’ 20’ 3’ Transmiterea noilor cunoştinţe A  prezintă definiţia bugetului  notează definiţia. familiei.  stabileşte care sunt  răspund solicitărilor B componentele bugetului. proiectarea bugetului. Sistematizarea noţiunilor – asigurarea feed-back-ului  organizează o fixare  răspund solicitărilor globală. recapitulând ideile profesorului principale  apreciază răspunsurile date  rezolvă exerciţiul individual.

Disciplina: Educaţie tehnologică Modulul: Economia familiei Titlul lecţiei: Proiectarea bugetului familiei FIŞĂ DE LUCRU 1 Completează următoarea schemă: BUGETUL FAMILIEI .

Elementele bugetului Venit lunar: . venituri şi cheltuieli d. Ionel primeşte. Alege răspunsul corect: Bugetul reprezintă totalitatea prevederilor de: a.apă minerală . cheltuieli şi economii b.50 lei. de la fratele lui mai mare.de la tata .corn . un corn de 1 leu şi o sticlă de apă minerală de 1. b) Precizaţi tipul bugetului. elevul îşi cumpără o napolitană de 0. venituri şi economii II. în fiecare zi când pleacă de la şcoală. În fiecare zi la şcoală. câte 1. Se cere: a) Calculaţi bugetul de venituri şi cheltuieli al lui Ionel pentru o lună (se vor lua în calcul 4 săptămâni cu 20 de zile de şcoală).napolitană . produse şi servicii c. 50 lei fiecare. 3 lei de la tatăl său şi de trei ori pe săptămână.50 lei. La sfârşitul fiecărei săptămâni îşi cumpără două reviste a câte 1.reviste Cheltuieli (C) Economii (E) E=V-C Suma (lei) .50 lei.Disciplina: Educaţie tehnologică Modulul: Economia familiei Titlul lecţiei: Proiectarea bugetului familiei FIŞĂ DE LUCRU 2 I.de la fratele său Venituri (V) Cheltuieli lunare: .

Disciplina: Educaţie tehnologică Modulul: Economia familiei Titlul lecţiei: Proiectarea bugetului familiei BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE Subiectul I c.de la fratele său Venituri (V) Cheltuieli lunare: .50  20 = 10 lei 1  20 = 20 lei 1. Subiectul II a) Elementele bugetului Venit lunar: .corn .de la tata .napolitană .reviste Cheltuieli (C) Economii (E) E=V-C b) buget excedentar Suma (lei) 3  20 = 60 lei 1.50 20 = 30 lei 2  1.5  3  4 = 18 lei 60 + 18 = 78 lei 0.apă minerală .50  4 = 12 lei 10 + 20 + 30 + 12 = 72 lei 78 – 72 = 6 lei (10 puncte) (80 puncte) .

Related Interests