LATIHAN

NAMA:

_________________________________

TARIKH: ______________________

DARJAH: ________________________________
Arahan: Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar

da

pi

ti

ku

ri

mu

da