CERERE DE DEMISIE

Domnule preşedinte,

Subsemnatul …………………………………..domiciliat în ……………………………….,
str. …………………………..posesor al C.I. seria …….nr. ……………………………eliberat de
…………………………la data de …………………………CNP ........................................., având
funcţia de ………………………………….. în …………………............................……….. , vă rog
să îmi aprobaţi prezenta cerere de demisie începând cu data de ……………………… în baza
prevederilor art. 13 lit. a) din Statutul Forţa Civică.
Demisia mea este determinată de următoarele motive .............................................................
................................................................................................................................................................
Semnătura

Data

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful