TEST 3 1.

deficitul de iod poate determina urmatoarele cu exceptia: a)reducerea cantitatii de iod intratiroidian b) c)cresterea captarii tiroidiene de iod d)cresterea volumului tiroidian e)cresterea TSH ului R: b) 2. boala basedow graves poate cuprinde urmatoarele: a)gusa b)oftalmopatie c) acropachie d)tegumente uscate e)mixedem pretibial R: d) 3.regalrea functiei tiroidiene e asigurata de urmatoarele cu exceptia: a)TRH b)prolactina c)iod d)FT3, FT4 e)TSH R: b) 4.tiroidita subacuta de ouervaln se caracterizeaza prin: a)gusa compresiva, TSH crescut, iodocaptare crescuta b)disfagie, adenopatii satellite,VSH crescut, calcitonina crescuta c)durere cervicala, VSH crescut, tiroida hipoecogena,iodocaptare scazuta d)gusa nodulara, vsh crescut, anticorpi antitireodglobulina crescut e) durerew cervicala, febra, anticorpi antireceptori TSH crescut R: c) ? 5. prezenta carui element imun este caracteristica bolii basedow a)ac antitiroglobulina b)imunoglobuline tireostimulante c)anticorpi antitirozin peroxidaza d)anticorpi anit 21 hidroxilaza e) comlexe immune circulante R:b) 6.pentru malignitatea unui nodu tiroidian pledeaza 1.adenopatie laterocervicala 2. anticorpi antitiroidieni 3.calcitonina serica crescuta 4. nodul hipocaptor 5. …de sex feminine R: 1,3,4

7. a) b) c) d) e)

scaderea calciului in ionic determina urmatoarele fenomene cu exceptia: stimuleaza eliberare de PTH determina hiperexcitabilitate musculara determina ascitis fibrosa cystica insotita de hipocalciurie determina cresterea absorbtiei intestinale active de calciu

R:c) 8. care din medicamentele enumerate mai jos pot fi utilizate in terapia unor adenoame hipofizare: 1. GH 2. nf statine??? 3. bromocriptina 4. uifosicunulul 5 op DDD R: 1. GH + 3. PRL + 4 ACTH 9.anorexia nervoasa se caracterizeaza clinic prin urmatoarele cu exceptia: a) amenoree minimum 4 luni b) infertilitate c)frigiditate d)regresia caracterelor secundare sexuale e)LH crescut R: e) 10.teoria hipercatabolisumului primar se efectueaza de electie a) cu calcitonina b) cu vitamina D c)prin plasmafereza d)prin administarea de?taliu radioactive e) chirurgical R: e) 11.un singur grup din cele mentionate de mai jos este alcatuit exclusive din hormone hipofizari a)CRH,GH,TRH b)CRH,ADH,LH c)GH-RH,LH=RH dopamine PIF d)ADH oxitocina,ACTH E)FSH somatostatina,LH=RH R: d) ? 12.in explorarea functiei ovariene nu esre utila dozarea: a)oxitocina b)FSH,LH c)estrogen d)progesterone e)prolactina R: a) 13. actiunea hormonilor glucocorticoizi

1.cresc glicemia 2.cresc captarea glucozeide catre tesururi 3. determina osteoporoza 4.modifica reparatia tesutului osos5. cresc absorbtia intestinala de calciu R: 1,3,4 ? 14sindroamele adrenogenitale se caracterizeaza prin 1.determinism genetic 2. tulburari de steroidogeneza 3. exces de cortisol 4. deficit de ACTH R: 1,2? 15. care din testele de supresie cu dexametazona face diferentierea intre hipersecretia de ACTH hipofizara sic ea din sindromul de secretie ectopica de ACTH: A) testul de inhibitie cu 8 miligrame dexametazona overnight b) testul de inhibitie cu 0,5 mg la 6 ore 2 zile c) testul de inhibitie cu 2 mg overnight d)testul de inhibitie cu 1 mg overnight e)testul de inhibitie cu 0,54 mg la 6 ore o zi R: a)? 16.tabloul clinico biologic in COS este caracterizat prin urmatoarele cu exceptia: a) 17.complicatiile frecvente la acromegalici sunt: a)exoftalmie, guta, hipercalcemie,leucopenie b)scoatere verighetei, hiperpigmentare,priapism c)hipopotasemie, fibrilatie auriculara, galcatoree, retrogantism d)reumatismale, cariace, diabetsindrom tumoral,i… e) hipofosfatemie,hipernatremie, acidoza,coma R:d) 18.taratmentul pubertatii precoce adevarate se paote face cu urmatoarele cu exceptia: a) LH RH\ omologi b)metoxiprogesteron acc… c) d)proteron acetate 19.care tablou biochimic sugereaza boala Addison? a) Na mic, K mare,pH mic, cortizol mic,renina mare,aldosteron mic, ACTH mare b)Na mare,k mic, pH mare, cotrizol mic, reneina mica,aldosteron mare, ACTH mare c)Na mic K mare pH mic,cortizol mic, renina mica, aldosteron mic,ACTH mare d)Na mare, K mare,pH mic, cortisol mic,renina mica, aldosteron mare, ACTH mare R:a) 20. care din urmatoarele…hipogonadism hipofizar hipogonadic a) 21.ketosteroizii 22.etiologia tiroiditelor micotice

23.care din afirmatiile urmatoare pirvind cancerul tiroidiannediferetiat 24.unu din urmatoarele efecte atribuite glucocorticoizilor e falsa a)inducerea osteoporozei b)stimularea eritropoezei c)stimularea proceselor immune d)producerea hipertensiunii arteriale R:c) ASOCIERE 25. 26.ce malformatii se intalnesc sau sunt caracteristice pentru urmatoarele sindroamne: TURNER ------------------------------pterigium coli KLINEFELTER-----------------------disociatie peno-orhitica 27 asociati semenele cu boala rinichi unic--------------------------adenom toxic CAUZA EFECT 28.adenoamele hipofizare secretante de GH determina fecvent sindrom tumoral deoarece majoritatea au dimensiuni mari (ambele adevarate cu relatie C-E) 29 sindromul cushing se intalneste mai frecvent la sexul masculine deoarce estradiolul inhiba secretia de cortizol ( ambele afirmatii false) 30in sindromul chon apare retentie sodata deoarce in sindromul chon medulosuprarenala secretea exces de aldosteron (prima propozitie adevarata a doua falsa) 31. pacientii cu testicul feminizat (snd MORRIS) au uter deoarece la pacientii cu testicul feminizati cariotipul este 46XY (prima afirmatie falsa a doua adevarata) 32.copii cu sindrom androgenital prin deficit de 21 hidroxilaza cresc mai repede deoarece copii cu sindrom androgenital prin deficit de 21 hidroxilaza au nivelul cortizolului scazut (ambele adevarate fara reatie C-E) 33.