Intoxicaţia profesională cu benzen  Etiologie • Factorul etiologic principal o hidrocarbură aromată o foarte volatil o liposolubil o miros aromat • Factorii

etiologici favorizanţi o boli consumptive cronice o adolescenţii, femeile o temperatură crescută în încăperea de lucru o ventilaţie deficitară o echipament de protecţie necorespunzător  Locuri de muncă, profesiuni expuse • fabricarea benzenului ca solvent şi diluant în: o industria de încălţăminte şi pielărie o metalurgie, optică o tipografie, vopsitorie • materie primă sau intermediară în industria chimică şi chimico-farmaceutică • rafinării, distilarea uscată a cărbunelui (în caz de avarii)  Patogenie o calea de pătrundere - respiratorie şi cutanată o circulaţie - legat de lipoproteine o depunere - măduva osoasă şi sistemul nervos o metabolizare - la nivel hepatic, prin oxidare: oxidază → benzen → benzen epoxid (factor mielotoxic) → prin hidroxilare → fenoli şi difenoli. o eliminare - cale urinară: sub formă de sulfo şi glucuronoconjugaţi: indicator biotoxicologic = sulfat index (N=0,7; patologic<0,7) sulfat index =
sulf .anorganic ( sulf .total.organic + anorganic )

- cale respiratorie  Mecanism de acţiune • acţiune ebrionarcotică (în intoxicaţia acută) • acţiune toxică o inhibă sinteza ADN → anomalii de cromozomi o mielotoxică: - scade cantitatea de glutation şi vitamine (C şi B); - hipoplazie → aplazie celulară vizând una, două sau toate liniile celulare  Tablou clinic • Intoxicaţia acută (apare în avarii) o sindrom iritativ - mucoase, tegumente expuse o sindrom ebrionarcotic - euforie, agitaţie psihomotorie - greţuri, vărsături, tulburări de ritm cardiac

-

delir, pierderea conştienţei, comă

Evoluţie o exit prin: - fibrilaţie ventriculară - paralizia centrului respirator o sechele -pareze spastice, tulburări de reflexe neurologice • Intoxicaţia cronică: apare după câteva luni - ani de expunere la benzen o prebenzenism - sindrom ebrionarcotic uşor - modificări hematologice: macrocitoză, hipercromie o benzenism sau encefaloza toxică - sindrom asteno-vegetativ (astenie, cefalee, ameţeli, tulburări de dinamică sexuală, intoleranţă la alcoo) - sindrom infecţios: deficit de apărare imunologică prin: leucopenie sau tulburări calitative ale globulelor albe: reacţii leucemoide, leucemii acute şi cronice - sindrom anemic - scăderea nr. globulelor roşii. Posibil: eritroleucemi, eritroblastoză - sindrom hemoragic prin: trombocitopenie, trombostemie, leziuni ale endoteliului vascular, scăderea rezistenţei capilare.  Diagnostic pozitiv • stabilirea expunerii profesionale la benzen o anamnestic o vizită la locul de muncă o dozarea benzenului în: - aerul locului de muncă, - aerul expirat, - sânge. • tabloul clinic • indicatorii de expunere: - fenoli urinari: • liberi >14 mg/24 h • conjugaţi: 10-30 mg/24 h • totali > 40 mg/24 h; > 100 mg/24 h în intoxicaţia acută - sulfat index < 0,7 • indicatorii de efect biologic: o macrocitoză şi hipercromurie o anemie < 1 mil. hematii/mm3 o leucopenie < 1 000 hematii/mm3 o trombocitopenie < 50 000 trombocite/mm3 o reticulocitoză o semnul Rumpell Leed - pozitiv o timpul de sângerare, timpul de coagulare, T. Howell - scăzute o puncţia medulară: - hipocelularitate cu degenerescenţă gravă a măduvei care înlocuieşte ţesutul hematoformator - deviere - malignă în cazul leucemiei benzenice

 Diagnostic diferenţial

• alte mielopatii toxice • expunerea la radiaţii ionizante • anemia Biermer • ciroza hepatică • hipersplenism  Tratament - etiologic: întreruperea expunerii  în intoxicaţia acută: - respiraţie artificială - oxigenoterapie - analeptice respiratorii - antiaritmice - reechilibrare hidroelectrolitică - antibiotice  în intoxicaţia cronică o tratament patogenic - protectoare hepatice - vitamine grup B, C, P - compuşi cu sulf (metionină, cisteină) - masă trombocitară - transfuzii ± transplant de măduvă osoasă - corticoterapie - antibioterapie o tratament simptomatic  Profilaxie  măsuri tehnico-organizatorice • înlocuirea benzenului cu solvenţi mai puţin toxici • ermetizarea, etanşeizarea instalaţiilor • echipament de protecţie • folosirea benzenului ca diluant sau solvent doar în recipiente închise • ventilaţia locală/generală eficientă • respectarea concentraţiilor medii şi de vârf Benzenul are acţiune cancerigenă şi penetrantă cutanată.  măsuri medicale: recunoaşterea riscului • examen medical la încadrare o examen clinic o Ht, Hb, Tr + leucogramă o timp de sângerare, timp de coagulare, test Rumpell-Leede Contraindicaţii: boli cronice SNC, hepatice, sindrom hemoragipar, afecţiuni hematologice, stomac operat • control medical periodic o locuri de muncă sub concentraţia admisibilă - examen clinic oral - test Rumpell-Leede, fenoli urinari liberi şi totali la sfârşitul schimbului - sulfat index - din 3 în 3 ani: Hb, Ht, hematii, leucogramă, Tr, TS, TG o locuri de muncă peste concentraţia admisibilă Anual: - examen clinic - Test Rumpell-Leede

fenoli liberi ş itotali sulfat index la sfârşitul schimbului - Hb, HL, GR, leucogramă; Tr,TS, TC • educaţie sanitară

-