Intoxicaţia profesională cu nitro and amino derivaţii hidrocarburilor aromatice  Etiologie • Factorul principal: nitro şi amino derivaţii rezultaţi

din înlocuirea unuia sau mai multor atomi de H2 din inelul benzenic al hidrocarburilor aromatice. Clasificare: o nitroderivaţi aromatici: nitrobenzen, nitrotoluen, trinitrotoluen, trinitrobenzen etc. o aminoderivaţi aromatici: anilina-foarte toxică, toluidina, aminonaftalamina, nitroclorbenzenul etc. • Factori etiologici favorizanţi: o anemie, cardiopatie, dermatită o mediul de muncă necorespunzător  Timpul de expunere profesională: ore - zile - ani.  Locuri de muncă cu risc • industria chimică: fabricarea de explozivi, analgezice, antipiretice, insectofungicide, coloranţi • industria cauciucului (antioxidanţi şi acceleratori) • industria maselor plastice  Patogenie • calea de pătrundere o respiratorie o cutanată • biotransformare o nitrobenzen hidroxilamine para-aminofenoli eliminaţi urinar • mecanism de acţiune: o methemoglobinizanţi prin transformarea Fe2+ din hem în Fe3+ ⇒ methemoglobină ⇒ anemie hipoxie tisulară suferinţă neuro-hepato-renală şi miocardică o acţiune mutagenă şi cancerigenă (anilină, benzidină, β-naftilaminele) o iritantă - tegumentară: coloraţie galben-brună (nitroderivaţi) - fanere: coloraţie galben-roşiatică a părului (nitroderivaţi) o tulburări de vedere, nevrite optice, cataractă - nitroderivaţii  Tabloul clinic • Intoxicaţia acută: simptomatologia proporţională cu procentul de methemoglobină şi dehidrogenaze Cianoză caldă, fără dispnee: o 10-15% MetHb - cianoză perioronazală o 20-30% MetHb - cianoză pomeţi, unghii, pavilionul urechii o 40-50% Met Hb - dispnee de efort, obezitate, - cefalee, ameţeli, tulburări de echilibru

o 65% MetHb - hipotensiune - anemie hemolitică, hepatită toxică - lezare renală • Intoxicaţia cronică - formă frecventă o sidnrom neurastenic o sindro manemic o tulburări oro-respriatorii - rinită, conjunctivită, astm bronşic o hepatonefropatii cronice o fenomene iritaticve ale mucoaselor şi tegumentelor  Diagnostic pozitiv • stabilirea expunerii profesionale o anamneză o acte oficiale o vizită la locul de muncă • tabloul clinic • indicatori de expunere - dozarea: o substanţei în urină o produşilor de metabolism o nitro şi aminofenolii urinari la sfârşitul schimbului de lucru (N <40 mg/l urină) • indicatorii de efect biologic o dozarea MetHb cât mai rapid o GR, nr. hematii cu corpusculi Heinz (hematii cu verdoglobină) (<1%) o reticulocite o examinare hepato-renală o examen oftalmologic o patch test o probe funcţionale respiratorii o examen citologic Papanicolau, citoscopie  Diagnostic diferenţial - cu afecţiuni însoţite de cianoză o insuficineţ ăcardiacă - respiratorie o cardiopatii congenitale cu şunt stânga-dreapta o metHb congenitale o metHb iatrogene (algocalmin, antinevralgic)  Tratament • Etiopatogenic o întreruperea expunerii - atenţie salvatori ! o spălarea tegumentelor cu apă caldă şi săpun o oxigen ± hiperbară o perfuzii cu glucoză 5% (1000 ml) + vit.C 2g/zi + vit.PP 100 mg/zi o i.v. lent - albastru de metilen sol. 1%: 1-2 mg/kg corp cu sol. glucozată 5% • Simptomatic: antiemetice, aspirină, codeină

Contraindicaţii: fenacetină, sulfamide, piramidon, medicamente care conţin sulf (purgative, sulfamide hiposulfit de Na) • Profilactic: tehnico-organizatoric şi medical conform normativelor în vigoare