SUBIECTE EXAMEN ANUL V Seria B - DISCIPLINA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 1. Indicatorii epidemiologici în tuberculoză 2.

Prezentaţi care este evoluţia endemiei tuberculoase în ţara noastră, care este factorul care a contribuit la această evoluţie 3. Epidemiologia TBC 4. Factori de risc de infecţie TBC 5. Care sunt factorii de risc care determină progresia infecţiei tuberculoase spre tuberculoza-boală? 6. Proprietăţile M. Tuberculosis 7. Care este localizarea cea mai frecventă a infecţiei cu BK şi cum s-ar putea explica aceasta 8. Inflamaţia şi leziunea histopatologică întâlnită în infecţia cu BK 9. Căile de pătrundere a BK în organism 10. Căile de transmitere a infecţiei cu Mycobacterium tuberculosis 11. Principalele produse patologice şi modul lor de recoltare pentru examen bacteriologic 12. Examenul bacteriologic direct pentru BAAR 13. Ce este acido-alcoolo-rczistenţa şi cine o determină 14. Cultura pentru BK – medii, durata de incubare 15. Diagnosticul TBC primare 16. Modalităţile de debut în TBC primară 17. Diagnosticul TBC secundare 18. Tuberculoza miliara - definiţie, diagnostic pozitiv 19. Criterii de diagnostic în pleurezia TBC 20. Diagnosticul diferenţial al pleureziei TBC cu pleurezia neoplazică 21. Diagnosticul diferenţial al cavernei TBC cu neoplasmul pulmonar excavat 22. Complicaţiile TBC pulmonare 23. Chimioprofilaxia tuberculozei (indicaţii, schema de tratament) 24. Contraindicaţiile vaccinării BCG 25. Indicaţiile vaccinării BCG 26. Indicaţiile IDR la tuberculină 27. Interpretarea IDR la tuberculină 28. Cauze de reacţii fals negative la testarea la tuberculină 29. Enumeraţi principalele aspecte radiologice ale TBC pulmonare 30. Aspecte Rx caracteristice în TBC primară 31. Diagnosticul diferenţial între adenopatiile hilare de cauză tuberculoasă şi sarcoidotică 32. Principiile tratamentului antituberculos 33. Care este durata uzuală a unui tratament antituberculos la un caz nou? Cîte faze există? 34. Enumeraţi tuberculostaticele utilizate în faza iniţială a tratamentului destinat cazurilor noi de tuberculoza şi dozele folosite 35. Enumeraţi efectele adverse ale tuberculostaticelor administrate pe toată durata tratamentului antituberculos 36. Enumeraţi efectele adverse ale Streptomicinei, Etambutolului şi Pirazinamidei 37. Enumeraţi şi explicaţi interacţiunile medicamentoase ale Rifampicinei. 38. Monitorizarea efectelor adverse ale tuberculostaticelor. 39. Investigarea contacţilor cu bolnavul de tuberculoză 40. Particularităţi terapeutice ale TBC polichimiorezistente 41. Aspecte particulare de tratament ale TBC la HIV-infectaţi 42. Pneumotoraxul – clasificare 43. Clasificarea pleureziilor 44. Spectrul etiologic al pleureziilor exsudative 45. Manifestările clinice ale sindromului mediastinal 46. Sarcoidoza – manifestări clinice 47. Sarcoidiza – investigaţii paraclinice 48. Sarcoidoza - tratament