Managementul structurilor si activitatilor sportive

In managementul sportiv, menirea actului decizional consta in directionarea constienta a activitatii economice si sociale a structurilor sportive. Prin continutul, natura si rolul sau, decizia se afirma ca nervul vital al managementului economiei unitatii. Infaptuirea deciziei constituie un proces de schimbare a realitatii, a resureselor naturale, financiare si umane de care dispune unitatea, contribuie la modificarea sitemului obiectiv de nevoi si, implicit, la realizarea optimului economico-social al structurii sportive. Perfectionarea managemenutului structurilor sportive, solutinarea complexa a marilor probleme economice si sociale, intreaga activitatea manageriala curenta si de perspectiva este legata intr-un fel sau altul de adoptarea si realizarea deciziilor. Decizia reprezinta o veriga in procesul managerial. In acelasi timp, decizia constituie punctul lui nodal, momentul sau culminant. Expresie concreta a functiilor managementului sportiv, a obiectivelor unitatii, decizia reprezinta mijlocul prin care se infaptuiesc obiectivele. Subordonata obiectivului, decizia contituie actul prin care se hotaraste o anumita linie de conduita pentru atingerea obiectivului. In fapt decizia apare ca o solutie aleasa de manager, din mai multe variante posibile, pe baza unor informatii semnificative, in scopul coordonarii si reglarii activitatilor subordonate, precum si al controlului si previzionarii lor. Rezulta, deci, ca decizia apare ca un proces implicit prin care un titular de functie face o analiza si alegerea ce afecteaza comportarea altor titulari de functii si contributia lor la realizarea obiectivelor. In procesul managerial al structurilor sportive, cu ajutorul deciziilor se stabilesc obiectivele derivate din plan si modalitatile de realizare a acestora, programele corespunzatoare, se armonizeaza actiunile si comportamentele executantilor, se adopta perfectionarile si corecturile necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii structurilor sportive. Functionarea economiei structurilor sportive in conses cu imperativele optimului economico-social se afla in stransa dependenta de calitatea procesului decizional. Sunt frecvente situatiile cand adoptarea unei decizii poate crea o deschidere in practica manageriala si, in aceasta situaite, decizia joaca rolul uni instrument de directionare si formare a viitorului structurii sportive. Tot cu ajutorul deciziilor managerul exercita o influenta activa asupra formelor concrete ale relatiilor sociale ale salariatiilor cu patronatul, le schimba in anumite limite, astfel ca ele sa contribuie intr-o masura sporita la dezvoltarea si cresterea fortelor de productie si la satisfacerea cat mai completa a nevoilor sociale. Rolul deosebit al deciziei in este subliniat de faptul ca prin intermediul ei se determina locul fiecarei verigi organizationale a structurii sportive, a fiecarei subunitati si a fiecarui salariat la solutionarea sarcinilor preconizate. Tot cu ajutorul deciziilor se coordoneaza in spatiu si in timp resursele si se asigura ritmicitatea in realizarea sarcinilor de plan.

1

Sub aspect functional. In cazul deciziilor de risc. de coordonare. desi o parte din variabile pot fi controlate. sursa de elaboreare etc. se adopta in colectiv. constituie modalitatea de realizare a managementului participativ si implica un efort si un timp superior pentru elaborare. organizationale. Se adopta la nivelul adunarii generale a actionarilor sau ai imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat. f) pentru operatiile care se intind pe o perioada mai lunga sa se stabileasca mai multe variante care sa poate fi aplicate la momentul potrivit. urmata de consecintele financiare respective apar necesare masuri pentru prevenirea aparitiei consecintelor negative. e) experimentarea la scara redusa a solutiilor asupra carora s-au luat decizii. Dintre acestea mentionam: a) crearea unui fond special de acoperire a actiunilor afectate de un grad mare de incertidudine. vizeaza indeplinirea obiectivelor specifice si individuale. Dupa sfera de cuprindere a decidentului. Privind actiunile din punct de vedere al continutului functional. potrivit unor norme care stabilesc limitele interventiei respective. sau a atributiilor si sarcinilor. incerte si de risc. putem clasifica deciziile in: individuale si colective. evolutia variabilelor este dificil de anticipat. c) divizarea riscurilor. tactice si operationale. pana 2 . Ocupandu-se de solutionarea problemelor curente. pentru a preveni transformarea posiblitatii de risc in realitate. consiliului de administratie si comitetului de directie. in fiecare decizie putem distinge functia dominanta a mangementului. de rutina. vizeaza ansamblul activitatii economice a structurii sportive sau principalele sale componente si urmaresc realizarea obiectivelor fundamentale sau a celor derivate de gradul 1. Deciziile pot fi clasificate in functie de nivelul de elaborare. se refera la perioade scurte. acestea pot fi controlate. Deciziile tactice traduc in viata obiectivele derivate de gradul 2 sau specifice.Tipologia deciziilor manageriale Clasificarea deciziilor manageriale prezinta o deosebita semnificatie teoretica si practica. respectiv evitarea unor legaturi unice-exclusive. deciziile colective au un caracter mai larg. de stimulare si control. iar posibilitatea de realizare a obiectivelor urmarite nu prezinta suficienta concretitudine. de maximum cateva saptamani. se adopta de cadrele de conducere medie sau inferioara din structura sportiva. gradul de cunoastere a fenomenelor manageriale. iar adoptarea lui asigura cunoasterea opiniilor existente intr-o anumita problema si a argumentatiilor corespunzatoare. Deciziile individuale se adopta de catre un singur cadru de conducere. continutul si domeniul de aplicare. Are caracterul unui act de creativitate in grup. deciziile operationale sunt. iar realizarea obiectivelor poate fi urmarita cu maxima concretitudine. Spre deosebire de aceasta. in care sunt angajate politica structurii sportive si implicit dezvoltarea si progresul ei. poate fi anticipata cu precizie evolutia variabilelor implicate. deciziile manageriale se pot diviza in decizii de planificare. de regula. Spre deosebire de prima grupa. b) contractarea de asigurari impotriva unor riscuri. deciziile se clasifica in stategice. d) folosirea prognozei economice si a cercetarii operationale. au in vedere o perioada mai mica de un an si se refera la o activitate sau subactivitate a structurii sportive. In functie de certitudinea atringerii obiectivelor distingem decizii certe. In legatura cu deciziile de risc. In cazul deciziilor certe. acestea sunt putin controlabile. Cu toate acestea. Deciziile strategice stabilesc orientarile de perspectiva. in sensul ca se refera la o perioada mai mare de un an. In raport cu nivelul de elaborare. activitatea colectiva in luare deciziilor poate varia de la simpla conlucrare. Alegerea criteriilor de clasificare este determinata de nevoile teoretice si practice ale managementului unitatii economice. la deciziile incerte evolutia variabilelor poate fi anticipata cu aproximatie. probabilitatea realizarii obiectivelor este redusa. decizii repetative.

b) mediul ambiant in care este adoptate decizia. Ca instrument managerial si relatie social-umana. Cel de-al doilea factor al procesului decizional.la participarea colectiva efectiva. Elementele sale pot favoriza adoptarea de decizii rationale dar pot su defavoriza acest proces. In acelasi timp. utilizarea ei asigura formarea si dezvoltarea de aptitudini economice la manager. mediul ambiant. financiare. De retinut ca pe planul deciziei. pot fi cultivate unele caracteristici individual psihologice. 3 . obiectivitatea. se cere ca decizia sa fie cat mai rationala. interrelatia dintre acestea si procesul decizional ridica necesitatea pregatirii temeinice a managerului. In legatura cu aceasta. dublat de o angajare a personalitatii forului decizional. stiut fiind ca. devine necesara cunoasterea particularitatilor individuale ale personalului care raspunde de luarea deciziilor. prin pregatire intelegandu-se ansamblul elementelor capabile sa puna pe decident in stare sa-si asume cu competenta sporita functiile sale prezentate sau cele de perspectiva. Latura psihologica a persoanei care participa la procesul de evaluare a deciziilor posibile joaca un rol deosebit. Factorii primari ai deciziei manageriale In management mecanismul decizional se bazeaza pe doua elemente constitutive: a) factorul de luare a deciziei sau decidentul. capacitatea de a reactiona. obisnuinta documentarii si spiritul de a continua actiunilor incepute. chiar erorile mici pot atrage irosirea unor imense mijloace umane. a vointei si responsabilitatii sale. Daca la aceasta daugam elementele de responsabilitate si cele de risc obtinem principalele laturi psihologice ale actului de decizie manageriala. Indiferent de nivelul si natura sa. Ea reprezinta un act de vointa. aceste elemente se traduc intr-un spirit de variabile. iar procesul de luare a deciziilor sa se soldeze cu o eficienta ridicata. factorul uman. In acest scop simularea deciziei se dovedeste a fi instrumentul eficace. trebuie ca deciziile sa devanseze actiunile urmatoare oferind astfel peroadele de timp necesare pentru pregatirea corespunzatoare a conditiilor umane. Metoda de invatamant activ. decidentul continua sa aiba un rol dominat. materiale si banesti. tehnice. Ca urmare. ce apar si se schimba deosebit de rapid. caracteristicile decidentului individual sau colectiv au o influenta considerabila. tinde din ce in ce mai complex. prezentat printr-o persoana sau printr-un colectiv. actul de decizie presupune cu necesitate existenta forului de decizie. Ca atare. In acest proces trasaturile. In procesul decizional. decizia manageriala pune in miscare personalul structurii sportive obligandu-l sa actioneze intr-o anumita modalitate. Dinamismul si complexitatea structurii sportive. pentru ca la termenul stabilit sa obtina un rezultat economic. ca de pilda: imaginatia. Decizia este luata de oameni si se traspune in viata tot de oameni. sa evalueze cu un grad sporit de precizie elementele implicate. deoarece adoptarea unei decizii presupune angajarea intregii personalitatii a omului.

Ca faze principale ale acesti etape retinem: a) motivarea cu scopul de a crea o stare de spirit favorabila realizarii decizei in conditii optime. Etapa a treia. In numeroase cazuri. alegere si pregatire a acesteia. Cea de-a doua etapa. Aceste metode au in vedere: a) perfectionarea stabilirii criteriilor de apreciere a diferitelor aspecte ale fiecarei alternative. Cu ajutorul metodelor se reuseste sa se aprecieze cu o precizie mai mica sau mai mare valoarea si utilitatea diferitelor alternative. masurare. In utilizarea acestor metode un rol deosebit revine tratarii sistematice. cu accent pe activitatea de indrumare si ameliorare. de elaborare a deciziei manageriale este deosebit de complexa. Bazele metodologice ale elaborarii decizei manageriale Metodologia elaborarii decizei manageriale cuprinde un sistem de metode de selectare. d) efectuarea de studii de comparare. c) oferirea de solutii pentru rezolvarea situatiilor conflictuale si eliminarea unor erori. aceasta etapa ocupa un loc periferic in atentia managerilor.Etapele si bazele metodologice ale elaborarii si realizarii deciziei manageriale Etapele procesului decizional Procesul luarii si transmiterii deciziilor manageriale comporta trei etape principale: 1) etapa de pregatire a deciziei. c) exercitarea unui control permanent. insotita de instructiuni precise de realizare. b) clarificarea tuturor elementelor necesare pentru solutionarea problemei si determinarea factorilor principali si secundari care pot influenta natura solutiilor care urmeaza a se stabili. 3) etapa de motivare. b) transmiterea decizei. expertiza. c) formularea ideilor privind fiecare din solutiile ce se pot imagina pe baza intregului matial strans. Prima etapa. realizabila la conditiile existente si de luare propriu-zisa a decizie. 2) etapa de determinare a solutiei optime. de alegere a solutiei optime si luare a deciziei comporta urmatoarele faze: a) compararea cu situatiile similare precedente a fiecareia din solutiile-variante ce se au in vedere. e) predeterminarea avantajelor aplicarii deciziei. prin canale de transmitere corecte si operative. ultima din procesul atat de complex al adoptarii decizei manageriale. modelare. Ea este precedata de cateva masuri de clarificare a problemei care formeaza subiectul deciziei potentiale. transmitere si control al deciziei. In cadrul acestei etape au loc cateva faze care conduc la elaborarea unor solutii-variante. d) analiza situatiei pentru a evidentia soluatia cea mai avantajoasa si care sa constituie subiectul deciziei. g) sporirea rationalitatii procesului decizional managerial in 4 . a implicatiilor posibile asupra altor domenii precum si stabilirea scopurilor a caror realizare se urmareste prin decizia care va fi adoptata. o constituie supravegherea aplicarii solutiei si controlarea modului ei de realizare. b) estimarea consecintelor fiecareia din solutiile-variante. fiecare prezentatnd avantaje si dezavantaje in raport cu care se face evaluarea solutiilor: a) definirea problemei si a domeniului ce o genereaza. cea mai convenabila din punctul de vedere al avantajelor si dezavanatajelor ce le cuprinde. f) stabilirea dependentelor economico-sociale si determinarea gradului de acceptare a deciziei. c) determinarea solutiei optime. b) stabilirea valorii ponderii factorilor implicati de diferite criterii. calculare. in cadrul careia se contureaza solutiile posibile pentru rezolvarea problemei. Arsenalul metodologic la care ne referim este deosebit de bogat si include metode de analiza . investigatii psihosociologice si altele. deoarece acestia isi formeaza falsa opinie ca din moment ce o decizie a fost elaborata corespunzator ea trebuie sa se realizeze exact cum a fost prevazuta.

c) simularea decizionala. Un exemplu concret de luare a unei decizii manageriale ar fi aceasta: situatia problema ar putea fi lipsa unui antrenor de portar in cadrul unei echipe de handbal. sociologic. oamenii au nevoie de trei condiţii de bază pentru a practica un sport şi a lua parte la competiţii sportive: sprijinul material 5 . ci in modelul acestuia. In urma compararii acestor oferte. Metodele si tehnicile specializate sunt destinate sa asigure rationalizarea procesului de elaborare a deciziei in ansamblul sau si se utilizeaza in cazul situatiilor decizionale de mare complexitate si cu o periodicitate ridicata. forma evoluata a schemelor bloc folosite de informaticieni. iar in cadrul acestora metodele bazate pe productivitatea muncii au mari valente de aplicare in fundamentarea stiintifica a deciziilor manageriale. Dintre acestea. din perspectiva managementului sportiv ? Cel mai mare “duşman” al unei organizaţii sportive astăzi nu este o altă organizaţie sportivă. sub forma unei diagrame. organizaţiile sportive riscă să-şi piardă membrii în favoarea unor promotori care sunt dispuşi să le ofere oportunităţi mai bune printr-o structură de marketing solidă. In procesul de luare a deciziilor manageriale s utilizeaza metode si tehnici specializate si metode universale. nici chiar criticii sau oponenţii ei: inamicul numărul unu este structura organizaţională şi organizaţia sportivă însăşi. Astăzi. de valoarea acestuia si necesitatile clubului. a unui numar de evenimente viitoare ce pot afecta decizia. ca tehnica de analiza a rezultatelor potentiale a unor decizii complexe. managerul o va decide angajarea acelui antrenor care prezinta cele mai multe avantaje pentru club. cu caracter repetativ si prezinta avantajul ca sporeste eficienta si operativitatea deciziilor. Din totalitatea de oferte managerul o va alege pe cea care ii convine mai mult. Aceste metode sunt preluate din domeniul economic. ceea ce ofera o sesizare sinoptica a ansamblului problemei prin determinarea unui set de valori privind rezultatul fiecarei decizii considerate. psihologic matematic. Metodele universale se folosesc doar in unele faze ale procesului decizional. de abilitatile antrenorului. se utilizeaza in cazul unor decizii cu obiective sau conditii multiple. Datorită inerţiei lor. b) tabelul decizional. nici sportivii. Managementul organizaţiilor sportive şi comunicarea De ce anume are nevoie o organizaţie sportivă în condiţiile actuale. Se studiaza piata pentru a se gasi cea mai buna oferta pentru acest post. nici o altă ramură sportivă.ansamblu sau a diferitelor faze componente. Din aceasta catergorie de metode fac parte: a) arborele decizional. nici mediul social. pe baza utilizarii computerului electronic. face posibila prevederea caracteristicilor functionarii elementelor manageriale fara a lucra in sistemul real. metodele economice ocupa o pozitie dominanta. in functie de salariul cerut. consta in proiectarea.

Pentru a atinge acest obiectiv. club. nu numai că vor distruge organizaţia . organizator de evenimente sau organizaţie sportivă regională. unităţile unei organizaţii sportive trebuie să conlucreze pentru a atinge obiective bine determinate. financiare necesare pentru a menţine funcţionarea organizaţiei şi pentru a implementa acţiunile sale strategice. se caută forţele de acţiune cele mai adecvate pentru a evita aceste situaţii. o determinare a obiectivelor. ligă. materiale. precum şi pentru a fi în legătură cu cei care practică sportul. incapacitatea managerilor. O organizaţie viabilă îşi formează o structură coerentă de unităţ i interdependente şi interactive.(oportunităţi şi infrastructură). sprijinul organizaţional (planificarea şi programarea) şi administrarea profesionistă (informaţia din cadrul organizaţiei şi un proces managerial foarte bine pus la punct). Managementul creează şi menţine un sistem coerent de proceduri decizionale şi îi motivează pe oameni ca aceştia să se poată identifica cu obiectivele şi să contribuie la realizarea planului strategic al organizaţiei. de secţiuni sau departamente. Administrarea este alocarea de resurse umane. Aceste trei elemente trebuie să funcţioneze împreună pentru o asociaţie. absenţa procedurilor administrative. Din aceste motive. administrarea şi managementul sunt forţele de acţiune ale organizaţiilor sportive din orice ţară. care funcţionează într-un sistem. pentru a atinge cel mai înalt nivel de eficienţă şi să soluţioneze problemele care apar. trebuie pusă la punct şi o administraţie eficientă pentru a spirjini şi a urmări acţiunile acestor unităţi. Acest fapt necesită un flux de informaţie adecvat. Organizarea. echipele să participe la evenimente cu uşurinţă. Odată ce structura unei organizaţii este definită clar. În orice ţară. Inerţia în combinaţie cu lipsa structurii organizaţionale. o selectare a activităţilor necesare pentru a urma 6 . activităţile sportive au nevoie de o structură organizatorică bună pentru ca sportivii. dar şi mişcarea sportivă în forma cunoscută astăzi. cluburile.

cluburi şi organizaţii afiliate care intră în structura lor. şi cu cele ale comunităţii în care funcţionează organizaţia. În cea de-a doua fază. Acesta poate include indicaţiile date. în particular. înţelegerea conţinutului. O asemenea imagine trebuie să fie compatibilă cu valorile de bază din ţara respectivă în general. respingerea conţinutului mesajului. Ele trebuie să stabilească un flux de informaţii coerent.aceste obiective. departamente şi unităţi administrative. sportivi. organizaţia va proiecta atitudini pozitive şi o imagine de top care va fi preferată de public. spre mediul din afara organizaţiei. Pe plan intern. comunicarea este un proces care apare din nevoia de comunicare. Organizaţia trebuie condusă de manageri competenţi de la primele faze de activitate până la cel mai dezvoltat stadiu al ei. O formă de expresie orală. motivarea membrilor. angajaţilor. în prima fază. radioul. în interiorul organizaţiei. receptorul sintetizează mesajul în timp ce emiţătorul aşteaptă feedbackul care confirmă înţelegerea mesajului. Această imagine trebuie să fie cea a unei organizaţii care lucrează pentru beneficiul comunităţii şi este interesată mai ales de dezvoltarea fizică. presa: alte 7 . Părţile componente ale unei organizaţii sunt resurse inerte fără realizarea unei comunicări eficiente între ele. mentală şi morală a tineretului. Receptorii externi includ televiziunea. Pentru realizarea unei asemenea imagini este necesară o comunicare eficientă. Prin activităţile de relaţii cu publicul. sau limbaj corporal. scrisă. toate organizaţiile sportive trebuie să urmărească comunicarea dintre diferitele secţiuni. continuă prin formularea mesajului şi se încheie cu transmiterea acestui mesaj. Organizaţiile sportive trebuie să acorde atenţie sporită sistemului de comunicare pe care-l adoptă. cererea de informaţii adiţionale. voluntarilor pentru a conlucra la realizarea acestor obiective. angajaţi. iar pe plan extern. care să circule în două direcţii: pe plan intern.

Dave. planurile. în care fiecare membru este de valoare şi fiecare manager este de încredere.organizaţii: agenţii guvernamentale care sunt implicate în activităţile sportive şi au responsabilitatea de a dirija fonduri guvernamentale: organizaţii private care finanţează activităţile sportive şi firmele interesate în sponsorizarea evenimentelor sportive: marele public prin comunicarea realizată în mass media şi prin publicitate.ia decizii inteligente permiţând organizaţiei să reaţioneze eficient la oportunităţi şi la ameninţări. toată lumea lucrând într-o singură direcţie. 8 . Comunicarea în organizaţiile sportive Conceptul de comunicare din prezent oferă managerilor uneltele necesare pentru realizarea obiectivelor organizaţionale printr-un sistem de comunicare adecvat. care pot fi facilitate de circulaţia liberă a informaţiei.Unblocking Organizational Communication) are următoarele caracteristici: . identitatea organizaţiei şi cu imaginea ei dorită de către aceştia. Toate acestea sunt elemente obligatorii pentru o comunicare eficientă şi fiecare element contribuie la sudarea efortului comun al managementului şi a angajaţilor pentru atingerea scopului organizaţiei.menţine un grup sănătos. motivaţi. . oficialităţile acestei organizaţii se identifică cu ob iectivele.integrează toate eforturile pentru a atinge scopul comun. . angajaţii. Dacă aceste condiţii sunt respectate.comunică misiunea/viziunea organizaţiei cu membrii săi. Comunicarea îi menţine pe membrii organizaţiei informaţi. iar atitudinile lor reflectă următoarele: receptivitate în detectarea oricărei oportunităţi sau ameninţări din mediul extern. . atunci organizaţia va atinge rezultate maxime în activitatea Comunicarea acesteia viziunii/misiunii organizaţiei membrilor Comunicarea sau afirmarea misiunii organizaţiei înseamnă că toţi membrii. încrezători. O comunicare adecvată (F. Aceasta are loc atunci când indivizii se identifică cu organizaţia.

.. O asemenea integrare va fi eficientă atunci când sunt prezenţi următorii factori: . luarea deciziilor şi rezolvarea problemelor. .facilitarea comunicării printr-un sistem eficient. dar mai ales în caz de ameninţare. şi fiecare ştie ce se aşteaptă de la el. sănătos.locaţia geografică a personalului şi a departamentelor. o atitudine mutual respectuoasă. pentru că oamenii doresc să-şi co munice ideile între ei în timp ce lucrează împreună la diferite proiecte. sau atunci când trebuie să folosească oportunităţile în avantajul ei. i se permite o anumită libertate de acţiune în limitele obiectivelor propuse.canalizarea informaţiei prin nivelele manageriale. cu toţi cei implicaţi. . tuturor trebuie să li se acorde atenţie.disponibilitatea/dorinţa de a-şi asuma responsabilitatea pentru succesul organizaţiei. prin contact direct cu personalul.munca de echipă va fi sprijinită. Integrarea eforturilor Când membrii şi angajaţii organizaţiei lucrează împreună pentru a atinge obiectivele pe termen lung ale organizaţiei. de sus în jos a informaţiei. Luarea unor decizii inteligente Organizaţia trebuie să ia decizii tot timpul. care să permită contactul direct dintre ei.manageri de încredere – acest fapt necesită un feedback onest.controlul şi direcţionarea pentru a facilita aşa-numita circulaţie pe verticală. . constant şi realist. Menţinerea unui grup unit Se poate menţine un grup unit.coordonarea pentru a integra activităţile desfăşurate de fiecare membru.menţinerea capacităţilor manageriale pentru a exprima mesaje clare şi prin utilizarea unor abordări metodice de confruntare cu situaţii dificile. 9 . integritate. ei îşi investesc eforturile în realizarea lor. Acest lucru se realizează atunci când fiecare primeşte sarcini clare. Acest lucru presupune: . .concentrarea asupra planurilor pentru a le îndeplini şi urmărirea lor. . când se acordă atenţie următoarelor elemente ale organizaţiei: .respect mutual – nimeni din organizaţie nu trebuie să fi dezavantajat. . Managerii de vârf iau decizii bune atunci când au acces la informaţiile de la toate nivelele. respectarea deciziilor.

structuri de putere. . un domeniiu foarte vast.. întări şi susţine mituri.impactul tehnologiei asupra problemelor legale din domeniul comunicării în sport.Canalele de comunicare Canalele de comunicare urmăresc ierarhia şi structura şi sunt de mai multe tipuri: .drepturile legale ale celor din domeniul jurnalisticii sportive de a aduna. valori.contactul cu baza constituie contactul managerilor cu membrii organizaţiei. crea. publica informaţii legate de sportivi şi entităţi sportive. Modelul oferă primul concept de comunicare în sport şi descrie impactul pe care îl are. pioneratul şi creşterea dinamică a industriei sportive.canalele orizontale – situate la acelaşi nivel al organizaţiei . Examinând domeniile de interferenţă.abilitatea comunicării în sport de a reflecta. mass media sportivă.impactul tehnologic asupra comunicării în domeniu. membrii locali. sportivii.canale verticale.intersectarea comunicării în sport cu probleme de sociologie şi de cultură legate de posibilităţile de recreere. . Literatura de specialitate menţionează un model de comunicare strategică în sport. al cărui autori evidenţiază procesul de comunicare şi îl împart în trei componente majore: comunicarea personală şi organizaţională.studiul managementului sportiv şi al comunicării în sport: aici se include 10 . autoevaluarea.analiza istoriei şi impactului relaţiei dintre sportivi şi presă. Acestea constituie o perspectivă de bază asupra comunicării.istoria. . antrenorii. dezvoltarea şi definirea comunicării în sport. educaţia.opţiunile de carieră în domeniul comunicării în sport. s-au delimitat subdomenii în comunicare. de la managementul de vârf spre subordonaţi . marketabilitatea. comunicarea în reţea. într-o atmosferă familială. căutarea locurilor de muncă. . . incluzând aici diversele tendinţe. marketabilitatea violenţei etc. raporta. învăţarea experimentală.canalele diagonale – de la manageri spre departamente specifice . serviciile şi suportul pentru comunicarea în sport. Comunicarea strategică în sport are în vedere următoarele teme: . . iar dintre acestea menţionăm: . socializare şi credinţe în societate. arbitrii. percepţii . .

modelul strategic de comunicare în sport şi comunicarea se axează pe definirea acesteia în cadrul organizaţiilor sportive. cariera de jurnalist sportiv. publicaţiile şi comunicarea în format tipărit din domeniul sportului are în vedere cărţile . . . care se referă la începuturile jurnalismului sportiv. pe examinarea cadrului teoretic al comunicării. recunoaşterea celor trei caracteristici care afectează comunicarea. examinează utilizarea Internetului în domeniul sportiv. 11 . prezentarea activităţilor sportive prin filme şi documentare.cariera în comunicare sportivă: include diverse oportunităţi de carieră în management sportiv. . examinarea formelor de comunicare din organizaţiile sportive.recunoaşterea dimensiunii industriei sportive. studiul managementului sportiv.comunicare on-line în sport şi noile medii de comunicare studiază problemele de interactivitate şi posibilităţile oferite de Internet. revistele sportive. prin mesaje verbale. pe teoriile comunicării care au efect asupra publicului larg. recunoaşterea influenţei televiziunii prin cablu. . la comunicarea de astăzi. al televiziunii. prezintă metodele de pătrundere în domeniu. . . identificarea elementelor procesului de comunicare interpersonală în sport. îmbunătăţirea comunicării în domeniu. studiul comunicării în domeniu. explorează noile medii şi canale de comunicare.comunicarea interpersonală şi leadership-ul în sport se ocupă de înţelegerea comunicării din organizaţiile sportive. pe identificarea elementelor comunicării în sport. pe analiza acestui model. comunicarea prin mesaje nonverbale. avansul tehnologic şi oportunităţile oferite de acesta. ziarele sportive.comunicarea vizuală şi electronică studiază experienţa sportului prin intermediul radioului. aprecieri asupra comunicării leadership-ului în domeniu. în mass media sportivă. . creşterea market abilităţii prin activităţi auxiliare. la era de aur a sportului. caracterizarea comunicării interpersonale.istoria şi dezvoltarea comunicării în sport. pregătire pentru o carieră în comunicare sportivă.comunicarea personală în domeniul sportiv are în vedere comunicarea personală în domeniu. în activităţi de recreere. în serviciile de suport. examinează introducerea unui model pentru comunicare on-line în domeniul sportului.

Edmund. Ed. I. 2002 12 . Aurel Gabriel Simionescu. 1993 2. Dr. defineşte limitele presei. Bibliografie 1. recunoaşte valoarea sponsorizării în domeniul sportiv.. Tipocart Brasovia. modul de întreţinere a relaţiilor cu comunitatea. evaluează impactul tehnologic asupra problemelor legale. studiază modul de menţinere a relaţiilor cu mass media. . Dr.publicitatea în sport are în vedere înţelegerea perspectivei istorice. Ing.problemele legale din domeniul comunicării în sport examinează relaţia sportiv-mass media. Braila. Irina Gabriela Radulescu. “Management”. examinează modul de creare a unor relaţii publice eficiente în domeniul sportiv. Petrescu. “Introducere in management”. Ed. managementul comunicării în situaţii de criză. abordează utilizarea numelui sportivilor pentru diverse reclame. identifică caracteristicile şi obiectivele din domeniu.relaţiile publice şi comunicarea crizelor din domeniul sportului identifică perspectivele istorice şi tendinţa de dezvoltare a relaţiilor publice din domeniu. . are în vedere drepturile presei la accesul în culise.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful