You are on page 1of 40

Ane Marie Andersen (59)

Slgtshistorie

No. 59 Ane Marie Andersen


Ane Marie Andersen, 1863

Forldre Brn Navn Fdt Dbt Faddere Gift Stilling Dd Ddsrsag

: nr. 118 Anders Pedersen (Sjlland) og nr. 119 Ane Poulsdatter. : Else Kathrine Nielsen (29), Jens Rasmussen, Rasmus Rasmussen, Maren Rasmussen, Niels Rasmus- sen, Ane Jensine Rasmine Rasmussen og Peder Kristian Rasmussen.


: Ane Marie Andersen : 28. juni 1842 i Monstrup, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. : 17. juli 1842 i Rostrup Kirke, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. : Gaardmand Christen Mortensens hustru Maren Pedersdatter af Gudum og Gmd. Poul Christensens hustru Else Poulsdatter af Thorup, Gaardmndene Poul Christensen af Thorup, Christen Mortensen af Gudum og Poul Pedersen af Monstrup. : 1. gteskab den 4. november 1865 i Thorup Kirke med Jens Nielsen (58). 2. gteskab den 20. november 1869 i Thorup Kirke med Hans Rasmussen. : Tjenestepige og husmoder. : 16. august 1887 i Asp, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Begravet p kirkegrden fra Thorup Kirke onsdag den 23. august 1887. : Ukendt sygdom. Hun blev 45 r gammel. Ane Marie Andersen blev fdt tirsdag den 28. juni 1842 i hjemmet i Monstrup, hvor hen- des forldre, grdmand Anders Pedersen (Sjlland) (118) og hustru Ane Poulsdatter (119), havde en grd, matr. nr. 3a, Monstrup, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. (se matrikelkort p side 203). Ane Marie Andersen er nummer 3 ud af en brneflok p 5, hvoraf de 3 dog dde som sm. Hun blev selv dbt sndag den 17. juli 1842 i Rostrup Kirke, som Monstrup hrer 2 Rostrup Kirke under. Moderen blev introduceret ved samme lejlighed. Af fadderne er den nvnte Poul Christensen og hans hustru Else Poulsdatter henholdsvis svoger og sster til moderen Ane Poulsdatter (119). (Kirkebogen 4 1842-1863, fdte kvindekn, side 63, nr. 4 for 1842, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt ). Ved Folketllingen 1845 i Rostrup Sogn, ses familien boende i Monstrup p en Gaard, hvor hustanden bestod af fade- ren Gaardmand Anders Pedersen (118), 28 r, fdt i Rold Sogn, lborg Amt, gift med hans kone Ane Poulsdatter (119), 30 r, fdt i Sognet, deres brn Ane Marie Andersen, 3 r, fdt i Sognet og Peder Christian Andersen, 1 r, fdt i Sognet, samt Tjenestefolkene Peder Pedersen, 24 r, ugift, fdt i Dstrup Sogn, lborg Amt og Karen Nielsdatter, 23 r, ugift, fdt i Ravnkilde Sogn, lborg Amt, og endelig Aftgtsnyder Sren Jensen, 53 r, ugift, fdt i Ove Sogn, lborg Amt. (Fol-
ketllingen fra 1. februar 1845 for Rostrup Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt ).
4

De var p den tid en normal og velstillet landbofamilie, der boede og levede p deres grd, men desvrre varede idyl-
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 1

Ane Marie Andersen (59)

len ikke s lnge, da moderen Ane Poulsdatter (119) blev syg af en brystlidelse, og mandag den 14. juni 1847 dde hun i hjemmet. Det fremgr af Kirkebogen, at hun var hustru af Gaardmand Anders Pedersen i Monstrup og blev 31 r gammel. Det er registreret, at ddsrsagen var Brysttring. Hun blev begravet p kirkegrden fra Rostrup Kirke sndag den 20. juni 1847. (Kirkebogen 1842-1862, dde kvindekn, side 373, nr. 4 for 1847, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt4)
Tuberkulose var isr i 1800-tallet en af de hyppigste ddsrsager i Danmark, som blandt andet var en flge af den meget drlige hygiejne p den tid samt manglende behandlingsmuligheder s som vaccine med anti- biotika. Tuberkulosen hrgede alle, lige fra unge til gamle mennesker blandt befolkningen, og medfrte en langsom og pinefuld dd, hvor patienten hostede blod op og tabte sig betydeligt, indtil organerne langsomt blev sat ud af funktion. P grund af det store vgttab blev sygdommen, der frst blev diagnoseret som Tu- berkulose i 1839, ofte kaldet tring eller brysttring. Det var frst i 1921, at vaccinen mod Tuberkulose blev taget i brug og egentlig behandling kunne gennemfres. Landbefolkningen blev gennem 1800-tallet, oplrt til bedre hygiejne af lger og skoleundervisninger. Det tog dog mange r fr ndringerne kunne ses. Frst i slutningen af 1800-tallet fik Danmark et renere miljer. Det ansls i dag at en tredjedel af ddsfaldene dengang skyldtes tuberkulose, og uden behandling dde over halvdelen af de ramte. Kilde: leksikon.org5

Slgtshistorie

Det m have vret et hrdt slag for Ane Marie Andersen at miste sin moder i en alder af 5 r, ligesom det ogs m have vret hrdt for faderen og hendes yngre brdre, Peder Christian Andersen og Frederik Marius Andersen. Da det var vanskeligt for faderen at tage sig af brnene, kom Ane Marie Andersen og brderen Peder Christian Ander- sen og Frederik Marius Andersen umiddelbart efter ddsfaldet i pleje hos deres moster Else Cathrine Poulsdatter og onkel Poul Christensen, der boede i Thorup, Hellum Herred, lborg Amt, hvor de havde en grd. Her ville skbnen det sledes, at broderen Frederik Marius Andersen dde den 19. september 1847, tre mneder efter moderen. Som det var sdvane i 1800-tallet, for at sikre og opretholde et familiemnster med en, der tog sig af indtjeningen, og en der tog sig af husholdningen, giftede faderen sig igen senere p ret, den 18. december 1847, med enkekonen Chri- stiane Jensdatter, der havde en datter fra sit tidligere gteskab. Familierne flyttede sammen, men dog ikke Ane Marie Andersen, der var s glad for sin moster og onkel, at hun forblev plejebarn hos dem resten af sin barn- og ungdom. Der er ingen oplysninger om Ane Marie Andersens skolegang, men hun har med altovervejende sandsynlighed get i skole hver anden dag fra april 1850, hvor hun var 7 r og indtil april 1857, hvor hun var 14 r. Hun gik formentligt i skole i Hellum, da brn fra Thorup gik i skole Hellum. Det var i det, der blev kaldt almueskolen, som lovgivningen foreskrev p den tid.
En udlber af reformenevlden efter 1784 var reformerne af skole- og undervisningsvsenet, som blev gennemfrt efter r 1800. Latinskolen blev til den lrde skole med reformerne fra 1805 og 1809. 1814 indfrtes skolepligt af alle brn i kongeriget Danmark med en ny landsdkkende lov om almueskolevsenet. Skolen var syvrig, den var gratis, og brnene gik der fra de var syv r gamle, til de blev konfirmeret som fjortenrige. Skolegan- gen var indrettet med skolegang hver anden dag pga. de praktiske forhold, der gjorde sig gldende for bnderbrn, der ogs skulle hjlpe til derhjemme. Disciplinen var streng og straffene ofte hrde og korporlige. Pdagogisk var der tale om udenadsl- re, overhring og elevernes indbyrdes undervisning som supplement til den ene lrer, der ofte stod med 30 elever eller flere. Ef- fekt havde undervisningen dog. Man regner med, at stort set hele befolkningen i kongeriget Danmark kunne lse i 1830erne. I forarbejdet til loven havde den nytteorienterede del af undervisningen som regning og skrivning indtaget en markant strkere stilling, end det fremgik af den endelige lov, hvor den religise og standsopretholdende tnknings medvind efter 1800 kom til udtryk. Samtidig skulle eleverne ogs gives indfring i fdrelandets historie for at pvirke deres sindelag og udrydde fordomme, hvilket i praksis gik ud p at indgyde helstatspatriotisme og kongetroskab. Dette sigte med historieundervisningen, der indtil 1840erne havde en meget ringe plads i undervisningen, skulle dog ndre sig til et nationalt sigte med vgt p fortllingen om det danske folks historie fra oldtiden og frem. Historieundervisningen blev tillagt betydning for skoleelevernes nationale identi- tetsdannelse, uden at faget dog ndvendigvis fyldte meget p skoleskemaet.
Kilde: danmarkshistorien.dk
6

Af Folketllingen 1850 i Thorup fremgr det, at plejefamilien boede p en Gaard i Thorup By, og at hustanden bestod af plejefaderen, Gaardmand og Huusfader Poul Christensen, 40 r, fdt i Frer Sogn, lborg Amt, gift med konen Else Cathrine Poulsdatter, 34 r, fdt i Rostrup Sogn, lborg Amt, deres pleiebarn Ane Marie Andersdatter, 8 r, fdt i Ro- strup Sogn, lborg Amt, Huusmoderens sster Else Marie Poulsdatter, 25 r og ugift, fdt i Rostrup Sogn, lborg Amt, 2 tjenestefolk Jens Peter Petersen, 21 r og ugift og Maren Nielsdatter, 24 r og ugift, samt Aftgtskone Bodil Marie Niel- sen, 75 r og Enke, fdt i Thorup, lborg Amt (Folketllingen fra 1. februar 1850 for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt4). Af Folketllingen 1855 ses plejefamilien fortsat boende i Thorup By og Sogn p en Gaard, og husstanden bestod af ple- jefaderen Gaardmand og Huusfader Poul Christensen, 45 r, fdt i Frer, lborg Amt, hans kone Else Cathrine Poulsen, 39 r, fdt i Rostrup Sogn, deres pleiebrn Ane Marie Andersen, 13 r, fdt i Rostrup Sogn, lborg Amt og hendes bro- der Peder Christian Andersen, 11 r, fdt i Rostrup Sogn, 2 tjenestefolk Jens Petersen, 36 r og gift, og Karen Jensen, 38 r og ugift, Huumoderens sster Skrdderske Else Marie Poulsdatter, 30 r og ugift, fdt i Rostrup Sogn, lborg Amt, Skrdderlrling Ane Marie Christensen, 19 r, fdt i Thorup, lborg Amt, samt Aftgtskone Bodil Marie Nielsen, 80 r og Enke, fdt i Thorup, lborg Amt (Folketllingen fra 1. februar 1855 for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt4).
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 2

Ane Marie Andersen (59)

Ane Marie Andersen afsluttede sin skolegang i april 1857 med konfirmationsforbere- delsen, hvor hun fik standpunktskaraktererne mg? for kundskaber og mg for opfrsel. Hun blev konfirmeret 1. sndag efter pske i 1857 (19. april 1857) i Brndum Kirke, Store Brndum Sogn, Hellum Herred, lborg Amt, af sogneprst Adolf Jeremias Mller Secher. 7 Det fremgr af indfrelsen i Kirkebogen, at hun er datter af Anders Pedersen og Hustru Brndum Kirke Ane Poulsdatter i Monstrup, Rostrup Sogn, tjenende Gaardmand Poul Kristensen i Tho- rup, og at hun er fdt den 25. juni 1842 (28. juni 1842), dbt 7. august samme r (17. juli 1842), og vaccineret af Overgaard den 12. juni 1847. Det er forkerte data, der er indfrt for fdsel og db, hvilket skyldes, at prsten har anvendt de datoer i Kirkebogen for registreringer af fdsler, som hidrrer fra personen, der str lige efter Ane Marie Andersen, og som hedder Ane Marie Jensen. (Kirkebog 1843-1883, konfirmationer, side 100, nr. 4 for 1857, opslag 94, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt4). Af Folketllingen 1860 ses plejefamilien stadig boende p grden i Thorup By og Sogn, Hellum Herred, lborg Amt, hvor hustanden nu bestod af Gaardmand og Huusfader Poul Christensen, 50 r, fdt i Frer Sogn, lborg Amt, gift med hans kone Else Cathrine Poulsen, 44 r, fdt i Rostrup Sogn, lborg Amt, deres pleiebrn Peder Christian Poulsen, 16 r og ugift, fdt i Rostrup Sogn, lborg Amt og Ane Marie Andersen, 18 r, fdt i Rostrup Sogn, lborg Amt, Aftgtskone Bodil Marie Nielsen, 85 r og Enke, fdt i Thorup Sogn, lborg Amt, Tjenestekarl Niels Jensen, 23 r og ugift, fdt i Fr- er Sogn, lborg Amt, Skrdderske Ellen Marie Poulsen (sster til Huusmoderen), 34 r og ugift, fdt i Rostrup Sogn, l- borg Amt, Medhjlper Marie Andersen, 19 r og ugift, fdt i Storarden Sogn, lborg Amt. (Folketllingen fra 1. februar 1860 4 for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt) . Af Kirkebogens Afgangsliste for Thorup kan det ses, at Ane Marie Andersen, 20 r, den 1. november 1862 forlod sit ple- jehjem hos Poul Christensen i Thorup og udrejste til Frer, Frer Sogn, Hellum Herred, lborg Amt, hvor hun alt over- vejende sandsynligt skulle vre tjenestepige, men det fremgr ikke hos hvem. Hendes plejefader Poul Christensen stammede fra Frer, s det er formentligt ham, der har srget for, at den unge Ane Marie Andersen kom hjemmefra og ud at tjene. Af Kirkebogens Tilgangsliste for Frer fremgr det, at Ane Marie Andersen, 20 r, blev registreret den 9. november 1862 som indrejst fra Brndum (en registreringsfejl, da hun kom fra Thorup, men hendes skudsmlsbog var formentligt udstedt af prsten for Brndum Kirke) til Frer, hvor hun skulle tjene. Det fremgr imidlertid ikke hos hvem. Det er noteret, at hun er vaccineret i 1847. (Kirkebog 1843-1883, Afgangsliste, side 173, nr. 10 for 1862, opslag 158, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt 4 og Kirkebog 1861-1881, Tilgangsliste, side 107, nr. 21 for 1862, opslag 97, Frer Sogn, Hellum Herred, lborg Amt ). Efter to r i Frer rejste Ane Marie Andersen igen hjem til Thorup, og af Frers Kirkebogs Afgangsliste fremgr det, at Ane Marie Andersen, 21 r, den 1. november 1864 udrejste til Thorup fra Frer, hvor hun havde tjent (ingen oplysninger om hos hvem). Det fremgr, at hun havde et godt skudsml. Af Kirkebogens Tilgangsliste for Thorup ses, at Ane Marie Andersen, 22 r, den 1. november 1864 indrejste i Thorup fra Frer, udrejsen er noteret med ptegning fra en Petersen. Ane Marie Andersen tog ophold hos sin plejefader Poul Christensen i Thorup. (Kirkebog 1861-1881, Afgangsliste, side 164, nr. 7 for 1864, opslag 112, for Frer Sogn, Hellum Herred, lborg Amt og Kir- 4 kebog 1843-1883, Tilgangsliste, side 151, nr. 11 for 1864, opslag 138, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt ). Ane Marie Andersen fik eller havde en kre- ste, Jens Nielsen (58), i slutningen af 1864 el- ler begyndelsen af 1865, da de i hvert fald havde et forhold i februar mned 1865, der ni mneder senere resulterede i en fdsel af en datter. Der er ingen oplysninger om, hvordan de har mdt hinanden, men Jens Nielsen (58) leve- de og boede i landsbyen Asp, der kun ligger ganske f kilometer fra Thorup, hvor Ane Marie Andersen boede. Mellem Asp og Thorup ligger Hellum, hvor de begge havde get i skole og formentligt har de kendt hinanden allerede fra barns ben. 3 Indenrigsministeriet Geodatastyrelsen
Redigeret 13-06-2013

Slgtshistorie

Leif Christensen

side 3

Ane Marie Andersen (59)

Lrdag den 4. november 1865 var der bryllup i Thorup Kirke, Thorup Sogn, Hel- lum Herred, lborg Amt, hvor Pigen Ane Marie Andersen, 24 r, af Thorup, fdt i Monstrup, Rostrup Sogn, vaccineret i 1847 blev gift med Ungkarl Jens Nielsen, 26 r, af Asp, fdt samme sted, vaccineret i 1941. Forloverene var Gaardmand Niels Rasmussen (hans far) i Asp og Poul Christen- sen (hendes plejefar og onkel) i Thorup. Hendes fader Anders Pedersen (118) havde ikke mulighed for at vre forlovere, da han dde 24. februar 1865. Brylluppet blev lyst 1. gang sndag den 15. oktober 1865 og fandt som nvnt sted i Thorup Kirke den 4. november 1865. (Kirkebogen 1843-1883, vielser, side 125, nr. 4 5 for 1865, opslag 114, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt ). Efter brylluppet bosatte parret sig i Asp p manden Jens Nielsens (58) fdegrd 1 Ann Marie Andersen og Jens Nielsen Bryllup hos hans forldrene Niels Rasmussen (116) og Maren Christensdatter (117), p matr. nr. 5, Asp, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt (i dag er det Aspvej 6, 9520 Skrping, og opfrelsesret for nuv- 11 rende bygning er 1850 ). Ane Marie Andersen og Jens Nielsen (58) blev selv forldre 17 dage efter brylluppet, da Ane Marie Andersen fdte en pige tirsdag den 21. november 1865. Hun blev dbt Else Kathrine Nielsen (29) sndag den 25. marts 1866, der i vrigt var Palmesndag dette r. Ane Marie Andersen blev introduceret i Kirken den 4. september 1866. (Kirkebogen 1843-1883, fdte kvindekn, side 55, nr. 5, for 1865, opslag 4 53, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt ). Den lille families glde varede dog kun ganske kort, da Ane Marie Andersens mand Jens Nielsen (59) tirsdag den 12. februar 1867 kom ud for et krselsuheld i nrheden af Blum, hvor han blev krt over af et hestekretj og dde. Hvorfor ulykken skete, er der ikke fundet dokumentation for, men det kan mske vre en forklaring, at han var tunghr og derfor ikke havde hrt hestevognen komme krende. Ane Marie Andersens mand Jens Nielsen (59) blev begravet fra Thorup Kirke p kirkegrd den 20. februar 1867. Det fremgr af kirkebogen, at han tjente Faderen Gaardmand Niels Rasmussen i Asp, og at han er fdt samme sted og var gift, samt at han blev 26 r. (ddsanmeldelse fra Hvass af 13. februar).
Thorup Kirke
10

Slgtshistorie

(Kirkebogen 1843-1883, dde mandskn, side 191, nr. 2 for 1867, opslag 175, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg

Amt ).
4


Intet Skifte Skifteafslutning d. 25/8-1869 I.712 Aar 1867 den 13 februar blev det anmeldt, at Gaardforpagter Indsidder Jens Nielsen i Asp er dd. Enken lever med et umyndigt barn. Enken sidder i uskiftet boe med amtets Tilladelse af 5. April 1867. I.602. Hvass
8

Thorup

Fra Rigsarkivet Nrrejylland skiftearkivalier, ddsanmeldelsen

Afsluttende skifte blev frst foretaget den 25. august 1869.


Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 4

Ane Marie Andersen (59)

Skifteprotokol

Slgtshistorie

(Under dokumentets sider er der en afskrift med anvendelse af nutidige bogstaver)

nr. 18 th Skifte efter Indsidder Jens Nielsen af Asp, dd den 12 Februar 1867. Aar 1869 den 25. August formiddag kl. 12 blev paa Herredstingstedet paa Nrgaard af Kammerjunker Herredsfoged Wldike i overvrelse af vidnerne Larsen og Christensen holdt skifte efter Indsidder Jens Nielsen af Asp, der er dd den 12th Februar 1867. Enken Ane Marie Andersen, der som hensidder i uskiftet boe med Skifterettens tilladelse af 5. April 1867 mdte med Lavvrge Skolelrer Peder Larsen af Hellum og anmeldte at den Afdde har efterladt et Barn - Else Kathrine Nielsen 3 aar gammel. Boet eier ikke andet end Lsre og rede Penge hvis samlede Vrdi hun anstter til 300 rdler. Der findes ingen Gjld p
Fortsttes nste side


Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 5

Ane Marie Andersen (59)

Slgtshistorie

Skifteprotokol side 2

Boet og hun forbeholder sig heller ikke noget belb til sin begravelse til sin tid.
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 6

Ane Marie Andersen (59)

Som formynder for den umyndige Else Kathrine Nielsen blev udnvnt og var tilstede Gaardeier Niels Rasmussen i Asp, Fader til den afdde. Formynderen erkender at boet ikke eier andet end hvad Enken har angivet og har intet at ind- vende imod den vrdi der er sat paa boets Eiendele. Da heller ikke skifteforvalteren fandt noget at indvende imod den skete Angivelse blev boet opgjort sledes. Indtgt Efter det foranfrte 300 rdler Udgift Skifteomkostninger 1 Salrer 3 rdler 1/3 prct. 1 20% deraf 1 3 Skiftebrevets beskrivelse og bekrftelse 1 1 2 Justitsfonde 5 Vidner 1 12 7 2 1 292 3 15 Halvdelen deraf til Enkens Boeslod 146 1 15 146 1 15 derfra drages Stempelpapir til Skiftebrevet 5 4 . 145 2 11 derfra 1 prct til Kongens Kasse 1 2 11 igen 144 rdl Af dette belb tilkommer der enken en fjerdedel og Barnet Else Cathrine Nielsen der arver resten, men istedetfor det- te belb, der sledes vilde kunne tilfalder Barnet, tillgges Enken, bemeldte boes lsre fdrene arv et belb af 150 rdl. og desuden en kedel der kan vurderes til 20 rdl. og et st sengeklder der kan vurderes til 80 rdl. Af de Barnet s- ledes udlagte Arvelods forpligter Enken sig til at udbetale i nstkommende 11. december

Slgtshistorie

Til forstelse af pengeenhederne en lille forklaring fra Nationalmuseet


Umiddelbart er det svrt at sammenligne og omregne belbene til nutidig kbekraft, da kultur, levevis, velstand, industrialisering, inflati- on/deflation, udbud, eftersprgsel og arbejdsln er meget forskelligt fra dengang til i dag og derfor meget svrt at sammenligne. En lille uvidenskabelig omregningsfaktor p 114 kan dog bruges for at have en lille forestilling om belbets strrelse. 300 rigsdaler vil sledes svare til ca. 34.200 nutidskroner (2013). Ls eventuelt artiklen Rigsdaler som betalingsmiddel i Danmark, der findes under Artikler-Historie p siden www.helec.dk


Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 7

Ane Marie Andersen (59)

Slgtshistorie

Skifteprotokol side 3

termin den Barnet udlagte kapital af 150 rdl. til Overformynderiet, og den tilstedevrende formynder Gaardeier Niels Rasmussen i Asp erklrer at han indestaar for denne forpligtelse og bedyre at den Barnet udlagte Kedel er tilstede blandt boets lsre og betragtes fra nu af som Barnets ejendom, men det udlagte St Sengeklder udleveres til Bar- net frst naar det enten bliver myndig eller forlader hjemmet, og str det i s fald Barnet frit for at vlge om det hel- lere vil modtage de sengeklder eller at foretrkke udbetalt den p samme satte vurderingssum af 80 rdl. Af den kapital der indsattes i Overformynderiet nyder Barnet Renterne der udbetales til formynderen af hvem de anvendes til fordel for Barnet efter bedste Skjnnede. Da alle tilstedevrende var enige i det foranstende og da Skifteomkostningerne blevne betalte, blev Skiftet saaledes sluttet.

Wldike Ane Marie Andersen


Peder Larsen Niels Rasmussen


o v pAne Marie Andersens flotte underskrift

J. Larsen Christensen
Fra Rigsarkivet Nrrejylland skiftearkivalier Skifteprotokol

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 8

Ane Marie Andersen (59)

Slgtshistorie

Efter manden/faderen Jens Nielsens (58) dd, fortsatte Ane Marie Andersen og hendes lille datter Else Kathrine Niel- sen (29) med at bo hos svigerforldrene/bedsteforldrene Niels Rasmussen (116) og Maren Christensdatter (117) p grden i Asp, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Der gik dog kun et rs tid, fr der igen var stor sorg i familien, da svigermoderen Maren Christensdatter (117) dde den 16. oktober 1868, og familien var nu alene sammen med farfaderen Niels Rasmussen (116) og en tjenestekarl, Hans Rasmussen, der bestyrede grden, og som i vrigt var en ftter til Jens Nielsen (58) og brodersn (nev) til Niels Ras- mussen (116). (Kirkebog 1843-1883, dde kvindekn, side 212, nr. 2 for 1868, Torup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt4). Livet skulle jo g videre, og Ane Marie Andersen giftede sig fornuftigvis igen med grdbestyreren, Hans Rasmussen, der nu overtog grden, som han fstede. Sledes havde Ane Marie Andersen, hendes datter Else Katrine Nielsen og sviger- faderen/farfaderen, der nu var aftgtsmand, fortsat et sted at bo og ernre sig fra. De blev gift i Thorup Kirke den 20. november 1869 efter, at der var lyst frste gang den 17. oktober 1869. Det fremgr af Kirkebogen, at Hans Rasmussen, der var 33 r og ungkarl, kom fra Smedie, Blum Sogn, og at han var fdt i Hel- lumtved, Skjrping Sogn, og vaccineret i 1838. Ane Marie Andersen var enke (1. gang) efter Gaardbestyrer Jens Nielsen, var 28 r og fra Asp, fdt i Monstrup, Rostrup Sogn, og vaccineret i 1847. Attest fra Skifteretten af 25. august 1869 fore- vist. Forloverene var Gaardmand Kristian Andersen af Smedie og Niels Rasmussen (116) af Asp. (Kirkebog 1843-1883, viede, 4 side 127, nr. 3 for 1869, frste registrering p siden, opslag 116, Torup Sogn Hellum Herred, lborg Amt ) I Folketllingen fra 1. februar 1870 ses familien at bo p en Gaard i Asp, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt og husstanden bestod af Fster og Bestyrer af Gaarden, Jordbruger og Huusfader Hans Rasmussen, 33 r, fdt i Skjrping Sogn, gift med Bestyrerinde af Huusholdningen, Huusmoder Ane Marie Andersen, 27 r, fdt i Rostrup Sogn, Barnet El- se Chathrine (Kathrine) Nielsen (29), 4 r, fdt i Thorup Sogn, ugift Tyende og Tjenestedreng Jens Thomassen, 15 r, fdt i Thorup Sogn, ugift Tyende og Tjenestepige Ane Kirstine Jensen, 15 r, fdt i Vrlse Sogn og Enkemand og Aftgts- mand Niels Rasmussen (116), 74 r, fdt i Thorup Sogn, der er Farbroder (onkel) til Huusfaderen. (Folketllingen af 1. februar 4 1870 for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt ). Den 11. november 1871 oplevede familien p ny sorgen, da Ane Marie Andersens svigerfader, Niels Rasmussen (116), dde p Hobro Sygehus, hvor han var indlagt p grund af sygdom. (Kirkebog 1843-1883, dde mandskn, side 193, nr. 5 for 1871, 4 Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt ). I flge den personlige overlevering fra Niels Marinus Nielsen (14) flyttede Ane Marie Andersens datter Else Kathrine Nielsen (29) herefter hen til sin bedstemoder, men alle hendes bedsteforldre var efter 1871 dde, s det kan kun have vret hendes stedmormor, Christiane Jensdatter (gift med morfaderen Anders Pedersen (118), der var dd i 1865). Stedmormoren boede al overvejende sandsynlighed i Hellum eller Store Brndum. Imidlertid, hvilket nok er det mest sandsynlige, kan det ogs have vret Ane Marie Andersens plejemor Else Cathrine Poulsen, der boede i Thorup.


I Folketllingen fra 1. februar 1880, fremgr det, at hustanden bestod af Huusfader Hans Rasmussen, 43 r, fdt i Skjrping Sogn, gift med hustru og husmoder Ane Marie Andersen, 37 r, fdt i Rostrup Sogn, deres brn Maren Ras- mussen, 4 r, Niels Rasmussen, 2 r, Else Kathrine Nielsen, 14 r, alle fdt i Thorup Sogn, tjenestekarl Sren Christian Andersen, 21 r fdt i Vebbestrup Sogn (halvbroder til Ane Marie Andersen), og Rasmus Nielsen (ftter til Hans Rasmussen og broder til Jens Nielsen (58)), 51 r, fdt i Thorup Sogn, nyder aftgt. (Folketllingen fra 1. februar 1880 for Thorup Sogn, Hellum Herred, 4 lborg Amt ). I gteskabet med Hans Rasmussen fik Ane Marie Andersen syv brn, hvoraf de fem dog dde som lille eller ung : Jens Rasmussen, fdt 17. oktober 1870 dd 21. november 1876 Rasmus Rasmussen, fdt 26. april 1873 dd 13. marts 1876 Maren Rasmussen, fdt 16. december 1875 dd 8. maj 1903 af lungehindebetndelse Niels Rasmussen, fdt 31. oktober 1877 dd - ukendt Ane Jensine Rasmine Rasmussen, fdt 22. august 1880 dd 2. marts 1956 Ddfdt drengebarn, fdt og dd 24. november 1883 Peder Kristian Rasmussen, fdt 24. juni 1885 25. december 1885
(Der er flere oplysninger om brnene i eftertavlen under Else Kathrine Nielsen (29)).

Ane Marie Andersen dde den 16. august 1887 i Asp i en alder af 45 r. Der er ingen oplysninger om, hvad rsagen til hendes tidlig dd skyldes. Af Kirkegrden fremgr det, at hun var Gaardmand Hans Rasmussens hustru af Asp, Skifteret 16. august 1887 og dds- attest 20. august 1887. Hun blev begravet den 23. august 1887 p Thorup kirkegrden fra Thorup Kirke. (Kirkebog 1883- 4 1891, dde kvindekn, side 198, nr. 4 for 1887, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt ).
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 9

Ane Marie Andersen (59)

Kirkebog fdsel og db

Slgtshistorie

Kirkebog 1842-1863, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt, fdte kvindekn, side 64, nr. 4 4 Ane Marie Andersen fdt den 28. juni 1842

Samme Kirkebog udklip venstre side

Samme Kirkebog udklip hjre side


Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 10

Ane Marie Andersen (59)

Kirkebog konfirmation

Slgtshistorie

Kirkebog 1843-1883, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt, konfirmerede pige, side 100, nr. 4 for 1857 4 Ane Marie Andersen konfirmeret den 19. april 1857

Samme kirkebog udklip venstre side

Samme kirkebog udklip hjre side


Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 11

Ane Marie Andersen (59)

Slgtshistorie

Kirkebog 1. gteskab

Kirkebog 1843-1883, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt, Copulerede (viede), side 125, nr. 5, for 1865 4 Jens Nielsen og Ann Marie Andersen gift den 4. november 1865

Samme kirkebog udklip venstre side

Samme kirkebog udklip hjre side


Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 12

Ane Marie Andersen (59)

Slgtshistorie

Kirkebog 2. gteskab

Kirkebog 1843-1883, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt, Copulerede (viede), side 127, nr. 3, for 1869, frste reg. p siden. 4 Hans Rasmussen og Ann Marie Andersen gift den 20. november 1869

Samme kirkebog udklip venstre side

Samme kirkebog udklip hjre side


Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 13

Ane Marie Andersen (59)

Slgtshistorie

Kirkebog dde

Kirkebog 1883-1991, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt, dde kvindekn, side 198, nr. 4 for 1887 4 Ane Marie dd 16. august 1887

Samme kirkebog udklip venstre side

Samme kirkebog udklip hjre sideLeif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 14

Ane Marie Andersen (59)

Slgtshistorie

Folketllingslisterne fra 1845 til 1855


1845


1850


1855Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 15

Ane Marie Andersen (59)

Slgtshistorie

Folketllingslisterne fra 1860 til 1880


1860


1870


1880


Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 16

Ane Marie Andersen (59)

Historiske begivenheder i Ane Marie Andersens liv


Slgtshistorie

1842 Ane Marie Andersen blev fdt 28. juni 1942 i Monstrup By, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt Bryggeriet Urquell i Pilsen, Tjekkiet, lancerede verdens frste Pilsnerl. 1843 3. juni 1843 Frederik den 8., senere konge af Danmark, blev fdt. Konge i Danmark var Christian den 8. (1839-1848). 1844 18. september 1844 blev den frste jernbane i Det danske Monarki indviet. Den gik mellem Kiels og Altona. Den blev bygget og drevet af Al- tona-Kieler Eisenbahn-Gesellschaft. 1845 Trankebar dansk koloni siden Kong Christian den 4. og alle andre danske omrder p indisk omrde, blev solgt til Det engelske Ostindiske Kompagni for 1.225.000 Rigsdaler. 1847 Moderen Ane Poulsdatter dde den 14. Juni 1847 i Monstrup By Rostrup Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. 27. juni 1847 Den frste jernbane i selve Kongeriet Danmark blev indviet. Den gik fra Kbenhavn til Roskilde. 10. november 1847 Carlsberg blev grundlagt og lancerede sin frste bajerske l. 1848 21. marts 1848 Stort folketog til Christiansborg, det danske enevlde blev afskaffet som led i marts-revolutionen. 24. marts 1848 - Den 1. Slesvigske krig (3-rs krigen) brd ud. 3. juli 1848 Slaveriet p de Danske Vestindiske er blev ophvet Officielt bekrftet den 22. september 1848. 1849 12. januar 1849 Almindelig vrnepligt blev indfrt i Danmark et par uger fr Trerskrigen blev genoptaget efter en kort vinterpause. 5. juni 1849 Danmarks Riges Grundlov blev underskrevet af Kong Frederik den 7. Herremndenes revselsesret overfor gifte husmnd blev ophvet. Krav om pas ved indenlandske rejser blev ophvet. 1851 1. april 1951 Danmarks frste frimrke blev udgivet, 2 rigsbankskilling. 14. juli 1951 Danmarks frste borgelige vielse blev foretaget p Kbenhavns Rdhus. 1852 6. Januar 1852 1800 tnder land jord uden for Kbenhavns Volde blev frigivet til bebyggelse og opfrelsen af brokvartererne blev pbe- gyndt. 8. maj 1852 Den anden London-protokol blev underskrevet, og fastslog, at Det danske Monarki bestod af Kongeriet Danmark med hertugdmmer- ne Slesvig, Holstein og Lauenburg, samt at prins Christian af Glyksborg skulle arve den danske trone. 1853 Tugthuset i Horsens (nu Statsfngslet i Horsens) blev opfrt. 1854 Den frste danske tyendelov blev vedtaget. 1856 Skeletrester af et neandertalmenneske blev fundet i Feldhofer Grotte, Neandertal, Tyskland. 1857 Ane Marie Andersen blev konfirmeret den 19. april 1857 Lov om kvinders ligeberettigelse med mnd, men hensyn til myndighed og arveret. resundstolden blev ophvet. 1859 15. marts 1859 Arbejdet med at grave Suezkanalen begyndte. Kanalen var frdig 10 r senere. 1860 6. november 1860 Abraham Lincoln blev valgt til prsident i USA. 1861 12. april 1861 Den amerikanske Borgekrig startede med sydstaternes bombardement og indtagelse af Fort Sumter. 1862 2. september 1862 Jernbanen mellem rhus og Randers bnede. 1863 1. januar 1863 Nordstaternes ophvelse af slaveriet i USA trdte officielt i kraft. 18. november 1863 Christian den 9. underskrev Novemberforfatningen, der knyttede Slesvig til Danmark. 1864 1. februar 1864 Krigen i 1864 eller den 2. Slesvigske Krig, der endte med, at Danmark tabte krigen. 30. oktober 1864 Fredsaftalen indget i Wien mellem Danmark, Preussen og strig, hvor Danmark mtte afst, Slesvig, Holstein og Lauenburg. 1865 Ane Marie Andersen blev gift den 4. november 1865 med Jens Nielsen. 21. november 1865 blev deres datter Else Kathrine Nielsen fdt. Den amerikanske Borgerkrig sluttede med Nordstaternes sejr, og USA vedtog et tillg til forfatningen, der afskaffede slaveriet. 1866 De frste partidannelser i Den danske Rigsdag. 1. februar 1866 Ritzaus Bureau blev stiftet i Kbenhavn af Erik Nicolai Ritzau. 1867 Hendes 1. mand, Jens Nielsen, dde den 12. Februar 1867 ved en krselsulykke, hvor han blev krt over af et hestekretj og dde. Luxembourg blev anerkendt som en selvstndig stat ved en traktat i London. 1868 16. oktober 1868 dde svigermoderen Maren Christensdatter i Asp, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. gruppen Nicobarerne blev afhndet af Danmark til Storbritannien. 1869 20. november 1869 Ane Marie Andersen giftede sig for anden gang med Hans Rasmussen i Thorup Kirke, Hellum Herred, lborg Amt. Suez-kanalen, der forbinder Middelhavet med Det Rde Hav, blev indviet. 1870 Partiet Venstre blev stiftet i juni mned. 1871 11. november 1871 dde svigerfaderen Niels Rasmussen i Asp, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. 24. februar 1871 Dansk Kvindesamfund blev stiftet. 15. oktober 1871 Den internationale Arbejdsforening for Danmark (det senere Socialdemokrati) blev stiftet. 1872 5. Maj 1872 Slaget p Flleden, en flge af anholdelsen af Harald Brix, Paul Geleff og Louis Pio, der havde indkaldt til mde p Nrre Flle- de med baggrund i den store murerstrejke. 1873 Aftalen om krone og re som fllesskandinavisk mnt i bde Danmark, Sverige og Norge blev indget.
Fortsttes nste side

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 17

Ane Marie Andersen (59)

1874 30. december 1874 Jernbanestrkningen Roskilde-Kalundborg blev indviet. 1875 Kronemnten blev indfrt i Danmark. 8. april 1875 De fngslede socialistledere, Pio, Brix og Geleff blev bendet og lsladt fra Statsfngslet i Vridslselille efter nsten 2 r fngsel. 1877 7. januar 1876 Ugebladet Familie Journal udkom for frste gang. 1878 12. februar 1878 Den Internationale Arbejderforening, der blev stiftet af Louis Pio i 1871, omdannes til Socialdemokratiet. 1879 31. december 1879 Thomas Edison demonstrerede sin opfindelse gldelampen. 1882 Det frste andelsmejeri blev igangsat i Hjedding, der ligge lidt syd for lgod i Snderjylland. 22. november 1882 Den sidste offentlige henrettelse fandt sted uden for Nakskov. 1886 8. maj 1886 Coca Cola blev opfundet i USA af John S. Pemberton. 1887 16. august 1887 dde Ane Marie Andersen, Asp, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt.

Slgtshistorie


12

Kilde: Det meste fra Wikipedia


Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 18

Ane Marie Andersen (59)

Slgtshistorie

lborg Amt, Herreder og Sogne


Ane Marie Andersen blev fdt den 27. juni 1842 i Monstrup, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt, og har hun opholdt sig flgende ste- der: 18421847 Monstrup, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. 18471862 Thorup By og Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. 18621864 Frer B y og Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. 18641865 Thorup By og Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. 18651887 Asp, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt.

Sogn-Herred-Amt, DIS-Danmark 2012

13


Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 19

Ane Marie Andersen (59)

Matrikelkort Monstrup Mark, Rostrup sogn 1810

Slgtshistorie

Indenrigsministeriet Geodatastyrelsen

Ane Marie Andersens fader Anders Pedersens (118) navn er skrevet p matr.nr. 3, der har to mindre stykker jord inde i selve landsbyen, hvor der er tegnet en 3-lnget grd. Derudover hrer det et strre stykke jord til, som ligger uden for landsbyen (se grn markering). Ud over Anders Pedersens (118) navn, er navnet Poul Jensen (238) streget ud (tidligere ejer), og det er hjst sandsyn- ligt faderen til Anders Pedersens (118) kone og Ane Marie Andersens (59) moder Ane Poulsdatter (119). Endvidere er navnet Jens Srensen (478) ligeledes streget ud, og det er hjst sandsynligt faderen til Poul Jensens (238) hustru Maren Jensdatter (239). Det frste navn, der er streget ud p matr.nr. 3 ser ud til at vre Sren Jensen (956), der er fader til Jens Srensen (478). Grden er sledes en slgtsgrd, der har get i arv gennem mindst 4 generationer.

Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 20

Ane Marie Andersen (59)

Slgtshistorie

Kilder:

Personlig overleveringer af Niels Marinus Nielsen (14). 1 Niels Marinus Nielsens (14) og Andrea Petrea Jensens (15) fotoalbum . 2 Rostrupby.dk . 3 Indenrigsministeriet Geodatastyrelsen (matrikelkort) . 4 Rigsarkivet Arkivalieronline - se flgende kirkebger og folketllinger: Kirkebogen 1842-1863, fdte kvindekn, side 63, nr. 4 for 1842, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. Kirkebogen 1842-1862, dde kvindekn, side 373, nr. 4 for 1847, Rostrup Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. Kirkebog 1843-1883, konfirmationer, side 100, nr. 4 for 1857, opslag 94, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Kirkebogen 1843-1883, vielser, side 125, nr. 5 for 1865, opslag 114, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Kirkebogen 1843-1883, fdte kvindekn, side 55, nr. 5, for 1865, opslag 53, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Kirkebogen 1843-1883, dde mandskn, side 191, nr. 2 for 1867, opslag 175, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Kirkebog 1843-1883, Afgangsliste, side 173, nr. 10 for 1862, opslag 158, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt og Kir- kebog 1861-1881, Tilgangsliste, side 107, nr. 21 for 1862, opslag 97, Frer Sogn, Hellum Herred, l borg Amt. Kirkebog 1861-1881, Afgangsliste, side 164, nr. 7 for 1864, opslag 112, for Frer Sogn, Hellum Herred, lborg Amt og Kir- kebog 1843-1883, Tilgangsliste, side 151, nr. 11 for 1864, opslag 138, for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Kirkebog 1843-1883, dde kvindekn, side 212, nr. 2 for 1868, Torup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Kirkebog 1843-1883, viede, side 127, nr. 3 for 1869, frste registrering p siden, opslag 116, Torup Sogn Hellum Herred, l- borg Amt. Kirkebog 1843-1883, dde mandskn, side 193, nr. 5 for 1871, Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Folketllingen fra 1. februar 1845 for Rostrup Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. Folketllingen fra 1. februar 1850 for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Folketllingen fra 1. februar 1855 for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Folketllingen fra 1. februar 1860 for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Folketllingen fra 1. februar 1870 for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. Folketllingen fra 1. februar 1880 for Thorup Sogn, Hellum Herred, lborg Amt. 5 Leksikon.org . 6 Danmarkshistorie.dk . 7 Aalborgstift.dk . 8 Rigsarkivet Nrrejylland skiftearkivalier (ddsanmeldelsen) . 9 Nationalmuseet 10 Stad.com foto af Claud David 11 BBR-informationer . 12 Wikipedia . 13 Sogn Herred Amt, DIS-Danmark 2012 . 14 MyHeritage . 15 www.dk-gravsten.dk . 16 http://www.myheritage.dk/person-2000438_182524922_182524922/else-kathrine-ersen (Stuhr Web Site) . 17 http://www.myheritage.dk/site-family-tree-187766422/larsen# (Larsen Web Site) 18 www.vortsognshistorie.dk 19 Landinspektren, tidsskrift for kortlgning og arealforvaltning, nr. 2, maj 2007 20 sthimmerlands Folkeblad, tirsdag den 19. maj 2009 21 Facebook

Ane Marie Andersens aner fra MyHeritage

14


Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 21

Ane Marie Andersen (59)

Eftertavle for forldrene


Slgtshistorie

Anders Pedersen (118) og hustru Ane Poulsdatter (119) og hans anden hustru Christiane Jensdatter
Brn


Anders Pedersens og Ane Poulsdatters brn: 1) Poul Peter Andersen (dde som lille) 2) Poul Peter Andersen (dde som lille) 3) Ane Marie Andersen (59) 4) Peder Christian Andersen 5) Frederik Marinus Andersen (dde som lille) Anders Pedersens og Christiane Jensdatters brn: 6) Jensine Catharine Srensen (datter fra hendes 1. gteskab med Sren Christensen, Simmersted) 7) Frederik Marinus Andersen 8) Jens Andersen 9) Ane Mette Andersen 10) Pouline Andrea Andersen 11) Severine Andersen (dde som lille) 12) Sren Christian Andersen 13) Karen Marie Andersen (dde som lille)

1) Poul Peter Andersen dde 2 mdr. gammel * 05-09-1839 Monstrup, Hindsted, lborg 11-11-1839 Monstrup, Hindsted, lborg 2) Poul Peder Andesen dde 1 mdr. gammel * 08-12-1840 Monstrup, Hindsted, lborg 14-01-1841 Monstrup, Hindsted, lborg 3) Ane Marie Andersen (59) 1. gteskab * 28-07-1842 04-11-1865 Monstrup, Hindsted, lborg Thorup Kirke 16-08-1887 Monstrup, Hindsted, lborg Deres brn: 1) Else Kathrine Jensen (29) 2. gteskab 20-11-1869 Thorup Kirke Deres brn: 2) Jens Rasmussen (dd som barn) 3) Rasmus Rasmussen (dd som barn) 4) Maren Rasmussen (dd som ung) 5) Niels Rasmussen 6) Ane Jensine Rasmine Rasmussen 7) Drengebarn (ddfdt) 8) Peder Kristian Rasmussen (dd som lille)
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013


grdmand

Jens Nielsen (58) * 18-08-1840 Asp, Hellum, lborg 09-02-1867 Asp, Hellum, lborg (krselsulykke)

grdmand

Hans Rasmussen * 14-04-1836 Skrping, Hellum, lborg 10-06-1904 Terndrup Sygehus Lyngby, Hellum, lborg

Nrvrende Personbeskrivelses person se mere fra denne streng under eftertavlen i Personbeskrivelsen for datteren Else Kath- rine Jensen (29).
side 22

Ane Marie Andersen (59)

4) grdejer Peder Christian Andersen gift med * 02-02-1844 17-11-1876 Monstrup, Hindsted, lborg Frer Kirke 11-09-1885 Thorup, Hellum, lborg Deres brn: 1) Poul Larsen Andersen 2) Else Katrine Andersen (tvilling) 3) Ane Dorthea Andersen (tvilling)

Slgtshistorie

Kirstine Margrethe Larsen * 16-10-1853 Frer, Hellum, lborg 26-03-1931 Thorup, Hellum, lborg

Peder Christian Andersen og K irstine Margrethe Larsen


17

Deres gravsten Thorup Kirkegrd

15

5) Frederik Marinus Andersen * 27-03-1846 Monstrup, Hindsted, lborg 19-09-1847 Thorup, Hellum, lborg 6) Jensine Catharine Srensen * 23-07-1845 Hobro, Onsild, Randers Ukendt 7) Frederik Marinus Andersen * 11-06-1848 Rostrup, Hindsted, lborg Ukendt 8) Jens Andersen * 09-03-1850 Rostrup, Hindsted, lborg 27-03-1861 Vebbestrup, Hindsted, lborg

dde 1 r gammel

Ved moderen Ane Poulsdatters (119) dd kom brnene Ane, Peder og Frederik i pleje hos deres moster og onkel, Else Cathrine Poulsdatter og Poul Christensen, der boede i Thorup.

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

dde 11 r gammel af tring


Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 23

Ane Marie Andersen (59)

yderligere data ukendt

Slgtshistorie

9) Ane Mette Andersen * 12-08-1852 Vebbestrup, Hindsted, lborg Ukendt 10) Pouline Andrea Andersen * 19-03-1855 Vebbestrup, Hindsted, lborg Ukendt 11) Severine Andersen * 18-02-1857 Vebbestrup, Hindsted, lborg 18-03-1857 Vebbestrup, Hindsted, lborg 12) Sren Christian Andersen * 04-05-1859 Vebbestrup, Hindsted, lborg Ukendt 13) Karen Marie Andersen * 12-03-1862 Monstrup, Hindsted, lborg 29-12-1862 Monstrup, Hindsted, lborg
Fortsttes nste side

yderligere data ukendt

dde 1 mdr. gammel

yderligere data ukendt

dde r gammelLeif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 24

Ane Marie Andersen (59)

Brnebrn

Slgtshistorie

Anders Pedersens og Ane Poulsdatters brnebrn 4) Peder Christian Andersens og Kirstine Margrethe Larsens brn:

4-1) Poul Larsen Andersen gift med * 10-01-1878 11-07-1902 Thorup, Hellum, lborg Thorup Kirke 10-05-1959 Thorup, Hellum, lborg Deres brn: 1) Peder Christian Andersen 2) Marius Andersen 3) Kirstine Andersen (dd som lille) 4) Mary Kirstine Andersen (dde som barn)

Mortine Boline Mortensen * 22-12-1877 Hellum, Hellum, lborg 21-12-1963 Thorup, Hellum, lborg

Pouls og Mortines gravsten, Thorup Kirkegrd

15


boelsmand

4-2) Else Katrine Andersen (tvilling til 3) * 13-08-1879 Thorup, Hellum, lborg 04-07-1928 Store Brndum, Hellum, lborg Deres brn: 1) Kirstine Birgithe Andersen 2) Peder Christian Andersen 3) Just Andersen (tvilling) 4) Bertha Andersen (tvilling)

gift med 11-07-1911 Thorup Kirke

Mikael Andersen * 20-07-1881 Store Brndum, Hellum, lborg 10-06-1951 Store Brndum, Hellum, lborg

Tvillingerne - Else Kathrine og Ane Dorthe Andersen

17


Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 25

Ane Marie Andersen (59)

4-3) Ane Dorthea Andersen (tvilling til 2) * 13-08-1879 Thorup, Hellum, lborg Ukendt Deres brn: 1) Ukendt

Slgtshistorie

gift med 09-07-1904 Thorup Kirke

Christen Christensen * 05-07-1880 Astrup, Hindsted, lborg Ukendt

Else Kathrine, Poul Larsen og Ane Dorthea

17

Fortsttes nste side


Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 26

Ane Marie Andersen (59)

Slgtshistorie OldebrnAnders Pedersens og Ane Poulsdatters oldebrn 4) Peder Christian Andersens og Kirstine Margrethe Larsens brnebrn 4-1) Poul Larsen Andersens og Mortine Boline Mortensens brn:

4-1-1) grdmand Peder Christian Andersen * 31-03-1904 Thorup, Hellum, lborg 10-07-1938 Thorup, Hellum, lborg

ugift

Peders gravsten p Thorup Kirkegrd

15

4-1-2) grdejer Marius Andersen gift med * 13-10-1906 21-03-1939 Thorup, Hellum, lborg Hammer Kirke 16-10-2002 Thorup, Hellum, lborg Deres brn: 1) Poul Larsen Andersen 2) Jakob Slgaard Andersen 3) Peder Christian Andersen 4) Morten Larsen Andersen (tvilling) 5) Marie Slgaard Andersen (tvilling)

Anna Christensen * 22-07-1911 Thorup, Hellum, lborg 04-09-1982 Thorup, Hellum, lborg

Marius og Annas gravsten p Thorup Kirkegrd

15

4-1-3) Kirstine Andersen dde 1 mdr. gammel * 05-01-1909 Thorup, Hellum, lborg 07-02-1909 Thorup, Hellum, lborg
Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 27

Ane Marie Andersen (59)

4-1-4) Mary Kirstine Andersen * 20-05-1912 Thorup, Hellum, lborg 03-03-1922 Ukendt

Slgtshistorie

dde 9 r gammel

Anders Pedersens og Ane Poulsdatters oldebrn 4) Peder Christian Andersens og Kirstine Margrethe Larsens brnebrn 4-2) Else Katrine Andersens og Mikael Andersens brn:

4-2-1) Kirstine Birgithe Andersen * 17-05-1912 Store Brndum, Hellum, lborg 27-10-1987 Astrup, Hindsted, lborg Deres brn: 1) Alice Jensen 2) Egon Jensen 3) Ingo Jensen 4-2-2) grdmand Peder Christian Andersen * 23-03-1914 Store Brndum, Hellum, lborg 04-07-1984 Blum, Hellum, lborg Deres brn: 1) Kamma Andersen 2) Svend Andersen
Bryllupsbillede
16

gift med 15-02-1942 Brndum Kirke

smedemester

Kristen Adolf Marinus Jensen * 18-11-1906 Hellum, Hellum, lborg 29-01-2000 Astrup, Hindsted, lborg

Kirstines og Kristens gravsten p Astrup Kirkegrd

15


16

Bryllupsbillede

gift med 08-06-1949 Skibsted Kirke

Gerda Andersen * 17-03-1917 Thorup, Hellum, lborg 01-08-1996 Blum, Hellum, lborg

Peder Christians og Gerdas gravsten p Blum Kirkegrd

15


Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 28

Ane Marie Andersen (59)

4-2-3) arbejdsmand og husmand Just Andersen (tvilling til 4) * 22-05-1917 Store Brndum, Hellum, lborg 20-02-1988 Blenstrup, Hellum, lborg Deres brn: 1) Jrn Andersen 2) Gunnar Andersen

Slgtshistorie

gift med 31-05-1942 Blenstrup Kirke

Anna Jodithe Jensen * 28-10-1917 Blenstrup, Hellum, lborg 23-09-1999 Blenstrup, Hellum, lborg

16 Bryllupsbillede

Justs og Anna Jodithes gravsten p Blenstrup Kirkegrd

15

4-2-4) Bertha Andersen (tvilling til 3) * 22-05-1917 Store Brndum, Hellum, lborg 30-01-1987 (slagtilflde) Store Brndum, Hellum, lborg Deres brn: 1) 2) 3) 4)

gift med 15-03-1946 Brndum Kirke

grdmand

Anders Olesen * 03-08-1912 Als, Hindsted, lborg 22-01-1980 (slagtilflde) Store Brndum, Hellum, lborg
r.

De overtog Berthas fdehjem, Birgittes Minde, i 1946 efter hendes far. Grden havde da vret i slgtens eje i mere end 200

Niels Olesen Arne Olesen Kaj Olesen Else Olesen

Bertha Andersen

16

Anders Olesen

16

Berthas og Anders gravsten p Brndum Kirkegrd

15


18 17 Birgithesminde, slgtsgrden, tekst og foto Ejendommen er fortsat (2013) i slgten eje og bebos af (4-2-4-2) Arne Olesen og Rita Larsen.


Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 29

Ane Marie Andersen (59)

Tipoldebrn

Slgtshistorie


Anders Pedersens og Ane Poulsdatters tipoldebrn 4) Peder Christian Andersens og Kirstine Margrethe Larsens oldebrn 4-1) Poul Larsen Andersens og Mortine Boline Mortensens brnebrn 4-1-2) Marius Andersens og Anna Christensens brn:

4-1-2-1) Poul Larsen Andersen * 01-02-1940 Thorup, Hellum, lborg Ukendt 4-1-2-2) Jakob Slgaard Andersen * 23-08-1943 Thorup, Hellum, lborg Ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

Fra Landinspektren, tidsskrift for kortlgning og arealforvaltning, nr. 2, maj 2007

19

4-1-2-3) Peder Christian Andersen * 22-07-1945 Thorup, Hellum, lborg Ukendt 4-1-2-4) Morten Larsen Andersen (tvilling til 5) * 21-03-1949 Thorup, Hellum, lborg Ukendt
Leif Christensen

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

Redigeret 13-06-2013

side 30

Ane Marie Andersen (59)

4-1-2-5) Marie Slgaard Andersen (tvilling til 4) * 21-03-1949 Thorup, Hellum, lborg 16-05-2009 Dollerup, Blenstrup, Hellum, lborg Deres brn: 1) Ann Erikke Slgaard Andersen 2) Sren Slgaard Andersen 3) Jens Slgaard Andersen

Slgtshistorie

gift med

4-2-3-1) Jrn Andersen * 17-03-1942 Dollerup, Blenstrup, Hellum, lborg 23-04-1987 Dollerup, Blenstrup, Hellum, lborg

sthimmerlands Folkeblad, Jrn og Marie Andersens gravsten, Blenstrup Kirkegrd 20 tirsdag den 19. maj 2009

15


Anders Pedersens og Ane Poulsdatters tipoldebrn 4) Peder Christian Andersens og Kirstine Margrethe Larsens oldebrn 4-2) Else Katrine Andersens og Mikael Andersens brnebrn 4-2-1) Kirstine Birgithe Andersens og Kristen Adolf Marinus Jensens brn:

4-2-1-1) Alice Jensen 17-12-1944 Astrup, Hindsted, lborg Ukendt 4-2-1-2) Egon Jensen * 06-06-1947 Astrup, Hindsted, lborg Ukendt 4-2-1-3) Ingo Jensen * 31-12-1949 Astrup, Hindsted, lborg Ukendt
Leif Christensen

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

Redigeret 13-06-2013

side 31

Ane Marie Andersen (59)

Slgtshistorie

Anders Pedersens og Ane Poulsdatters tipoldebrn 4) Peder Christian Andersens og Kirstine Margrethe Larsens oldebrn 4-2) Else Katrine Andersens og Mikael Andersens brnebrn 4-2-2) Peder Christian Andersens og Gerda Andersens brn:

4-2-2-1) Kamma Andersen * 11-12-1949 Skibsted, Hellum, lborg Ukendt 4-2-2-2) Svend Andersen * 01-07-1951 Skibsted, Hellum, lborg Ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

Anders Pedersens og Ane Poulsdatters tipoldebrn 4) Peder Christian Andersens og Kirstine Margrethe Larsens oldebrn 4-2) Else Katrine Andersens og Mikael Andersens brnebrn 4-2-3) Just Andersens og Anna Judithe Jensens brn:

4-2-3-1) Jrn Andersen * 17-03-1943 Dollerup, Blenstrup, Hellum, lborg 23-04-1987 Dollerup, Blenstrup, Hellum, lborg Deres brn: 1) Ann Erikke Andersen 2) Sren Andersen 3) Jens Andersen

gift med

4-1-2-5) Marie Slgaard Andersen * 21-03-1949 Thorup, Hellum, lborg 16-05-2009 Dollerup, Blenstrup, Hellum, lborg

Jrn og Marie Andersens gravsten, Blenstrup Kirkegrd sthimmerlands Folkeblad, 20 tirsdag den 19. maj 2009

15

4-2-3-2) Gunnar Andersen * 20-01-1949 Dollerup, Hellum, lborg Ukendt


Leif Christensen

yderligere data ukendt

Redigeret 13-06-2013

side 32

Ane Marie Andersen (59)

Slgtshistorie

Anders Pedersens og Ane Poulsdatters tipoldebrn 4) Peder Christian Andersens og Kirstine Margrethe Larsens oldebrn 4-2) Else Katrine Andersens og Mikael Andersens brnebrn 4-2-4) Bertha Andersens og Anders Olesens brn:

4-2-4-1) Niels Olesen gift med * 15-01-1947 Store Brndum, Hellum, lborg Ukendt Deres brn: 1) Rikke Dahl Olesen 2) Sren Olesen 4-2-4-2) Arne Olesen partner * 06-07-1950 Store Brndum, Hellum, lborg Ukendt Deres brn: 1) Janne Larsen 2) Jacob Larsen 3) Trine Larsen

Eva Dahl Mortensen * Ukendt Ukendt

assistent hos lborg Teater

Rita Larsen * 13-07-1953 Skibsted, Hellum, lborg Ukendt

17 17 Arne Olesen Rita Larsen

4-2-4-3) laborant Kaj Olesen * 11-06-1954 Store Brndum, Hellum, lborg Ukendt Deres brn: 1) Anders Christian Olesen 2) Casper Michael Olesen 4-2-4-4) Else Olesen * 28-01-1957 Store Brndum, Hellum, lborg Ukendt Deres brn: 1) Claus Cortsen 2) Mads Cortsen
Leif Christensen

gift med

Lone Bro Hansen * Ukendt Ukendt

gift med

ejendomsmgler

Hans Cortsen * Ukendt Ukendt

Redigeret 13-06-2013

side 33

Ane Marie Andersen (59)

Slgtshistorie Tip2-oldebrnAnders Pedersens og Ane Poulsdatters tip2-oldebrn 4) Peder Christian Andersens og Kirstine Margrethe Larsens tipoldebrn 4-1) Poul Larsen Andersens og Mortine Boline Mortensens oldebrn 4-1-2) Marius Andersens og Anna Christensens brnebrn 4-1-2-5) Marie Slgaard Andersens og Jrn Andersens brn: Anders Pedersens og Ane Poulsdatters tip2-oldebrn 4) Peder Christian Andersens og Kirstine Margrethe Larsens tipoldebrn 4-2) Else Katrine Andersens o g Mikael Andersens o ldebrn 4-2-3) Just Andersens og Anna Judithe Jensens brnebrn 4-2-3-1) Jrn Andersens og Marie Slgaard Andersens brn:

4-1) Poul Larsen Andersen og 4-2) Else Katrine Andersen er bror og sster, hvilket gr, at 4-1-2) Marius Andersen og 4-2-3) Just Andersen er ftre.

4-1-2-5-1) + 4-2-3-1-1) sygeplejerske Ann Erikke Slgaard Andersen * 1973 Blenstrup, Skrping, Nordjylland Ukendt Deres brn: 1) Thomas Slgaard Espersen 2) Jonas Slgaard Espersen 3) Rasmus Slgaard Espersen

gift med

Peter Espersen * Ukendt Ukendt

Familien Espersen (Facebook)

21

4-1-2-5-2) + 4-2-3-1-2) Sren Slgaard Andersen * 11-12-1977 Blenstrup, Skrping, Nordjylland Ukendt Deres brn: 1) Ukendt sn

gift med

Mie Otte Olesen * Skrping, Rebild, Nordjylland Ukendt

Sren med sin sn (Facebook) og Mie med sin sn (Facebook)

21

21


Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 34

Ane Marie Andersen (59)

4-1-2-5-3) + 4-2-3-1-3) Jens Slgaard Andersen * Ukendt Ukendt Deres brn: 1) Ukendt

Slgtshistorie

gift med

Tina ? * Ukendt Ukendt

Anders Pedersens og Ane Poulsdatters tip2-oldebrn 4) Peder Christian Andersens og Kirstine Margrethe Larsens tipoldebrn 4-2) Else Katrine Andersens og Mikael Andersens oldebrn 4-2-4) Bertha Andersens og Anders Olesens brnebrn 4-2-4-1) Niels Olesens og Eva Dahl Mortensens brn:

4-2-4-1-1) Rikke Dahl Olesen * Ukendt Ukendt Deres brn: 1) Regitze Hyer 2) Agnete Hyer 3) Ukendt Hyer 4-2-4-1-2) Sren Olesen * Ukendt Ukendt
Fortsttes nste side

gift med

Thor Hyer * Ukendt Ukendt

yderligere data ukendt


Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 35

Ane Marie Andersen (59)

Slgtshistorie

Anders Pedersens og Ane Poulsdatters tip2-oldebrn 4) Peder Christian Andersens og Kirstine Margrethe Larsens tipoldebrn 4-2) Else Katrine Andersens og Mikael Andersens oldebrn 4-2-4) Bertha Andersens og Anders Olesens brnebrn 4-2-4-2) Arne Olesens og Rita Larsens brn:

4-2-4-2-1) Janne Larsen * 23-07-1978 Hobro Sygehus, Nordjylland Ukendt Deres brn: 1) Storm Villum Larsen

gift med 15-09-2009

edb software udvikler

Ole Laursen * lborg, Nordjylland Ukendt

Janne Larsen Ole Laursen

17

17

4-2-4-2-2) Jacob Larsen * 01-11-1979 Hobro Sygehus, Nordjylland Ukendt Deres brn: 1) Ukendt

krester med

cand. psych.

Maren Moltsen * Hjrring, Nordjylland Ukendt

Jacob Larsen Maren Moltsen

17

17


Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 36

Ane Marie Andersen (59)

4-2-4-2-3) Trine Larsen * 30-03-1985 Hobro Sygehus, Nordjylland Ukendt

Slgtshistorie

yderligere data ukendt

Trine Larsen

17


Anders Pedersens og Ane Poulsdatters tip2-oldebrn 4) Peder Christian Andersens og Kirstine Margrethe Larsens tipoldebrn 4-2) Else Katrine Andersens og Mikael Andersens oldebrn 4-2-4) Bertha Andersens og Anders Olesens brnebrn 4-2-4-3) Kaj Olesens og Lone Bro Olesens brn:

4-2-4-3-1) Anders Christian Olesen * Strib, Middelfart, Region Syddanmark Ukendt

krester med

Liselotte Skovgaard Dremstrup * 08-07-1992 Ukendt Ukendt

Anders (Facebook)

21

4-2-4-3-2) Casper Michael Olesen yderligere data ukendt * Strib, Middelfart, Region Syddanmark Ukendt

Casper (Facebook)

21


Leif Christensen
Redigeret 13-06-2013

side 37

Ane Marie Andersen (59)

Slgtshistorie

Anders Pedersens og Ane Poulsdatters tip2-oldebrn 4) Peder Christian Andersens og Kirstine Margrethe Larsens tipoldebrn 4-2) Else Katrine Andersens og Mikael Andersens oldebrn 4-2-4) Bertha Andersens og Anders Olesens brnebrn 4-2-4-4) Else Olesens og Hans Cortsens brn:

4-2-4-4-1) Claus Cortsen * Ukendt Ukendt krester med 25-02-2008 Katrine Elton Baisgaard * Ukendt Ukendt

Claus Cortsen og Katrine Elton Baisgaard

21

4-2-4-4-2) Mads Cortsen yderligere data ukendt * Ukendt Ukendt

Mads Cortsen

17

Fortsttes nste side

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 38

Ane Marie Andersen (59)

Slgtshistorie Tip3-oldebrn


Anders Pedersens og Ane Poulsdatters tip3-oldebrn 4) Peder Christian Andersens og Kirstine Margrethe Larsens tip2-oldebrn 4-1) Poul Larsen Andersens og Mortine Boline Mortensens tipoldebrn 4-1-2) Marius Andersens og Anna Christensens oldebrn 4-1-2-5) Marie Slgaard Andersens og Jrn Andersens brnebrn 4-1-2-5-1) Ann Erikke Slgaard Andersens og Peter Espersens brn: Anders Pedersens og Ane Poulsdatters tip3-oldebrn 4) Peder Christian Andersens og Kirstine Margrethe Larsens tip2-oldebrn 4-2) Else Katrine Andersens o g Mikael Andersens tipoldebrn 4-2-3) Just Andersens og Anna Judithe Jensens oldebrn 4-2-3-1) Jrn Andersens og Marie Slgaard Andersens brnebrn 4-2-3-1-1) Ann Erikke Slgaard Andersens og Peter Espersens b rn:

4-1) Poul Larsen Andersen og 4-2) Else Katrine Andersen er bror og sster, hvilket gr, at 4-1-2) Marius Andersen og 4-2-3) Just Andersen er ftre.

4-1-2-5-1-1) + 4-2-3-1-1-1) Thomas Slgaard Espersen * 2000 Tisted, Mariager Fjord, Region Nordjylland Ukendt

yderligere data ukendt

Thomas (Facebook)

21

4-1-2-5-1-2) + 4-2-3-1-1-2) Jonas Slgaard Espersen * Tisted, Mariager Fjord, Region Nordjylland Ukendt

yderligere data ukendt

Jonas (Facebook)

21

4-1-2-5-1-3) + 4-2-3-1-1-3) Rasmus Slgaard Espersen * Tisted, Mariager Fjord, Region Nordjylland Ukendt
Leif Christensen

yderligere data ukendt

Redigeret 13-06-2013

side 39

Ane Marie Andersen (59)

Anders Pedersens og Ane Poulsdatters tip3-oldebrn 4) Peder Christian Andersens og Kirstine Margrethe Larsens tip2-oldebrn 4-2) Else Katrine Andersens og Mikael Andersens tipoldebrn 4-2-4) Bertha Andersens og Anders Olesens oldebrn 4-2-4-1) Niels Olesens og Eva Dahl Mortensens brnebrn 4-2-4-1-1) Rikke Dahl Olesens og Thor Hyers brn:

Slgtshistorie

4-2-4-1-1-1) Regitze Hyer * Ukendt Ukendt 4-2-4-1-1-2) Agnete Hyer * Ukendt Ukendt 4-2-4-1-1-3) Ukendt Hyer * Ukendt Ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

Anders Pedersens og Ane Poulsdatters tip3-oldebrn 4) Peder Christian Andersens og Kirstine Margrethe Larsens tip2-oldebrn 4-2) Else Katrine Andersens og Mikael Andersens tipoldebrn 4-2-4) Bertha Andersens og Anders Olesens oldebrn 4-2-4-2) Arne Olesens og Rita Larsens brnebrn 4-2-4-2-1) Janne Larsens og Ole Laursens brn:

4-2-4-2-1-1) Storm Villum Larsen yderligere data ukendt * 25-09-2011 lborg Sygehus, Nordjylland Ukendt

Storm og Rita Larsen

17

Leif Christensen

Redigeret 13-06-2013

side 40