CONTRA A LOMCE: ENVÍO MASIVO DE MENSAXES DE PROTESTA

Continuando coa campaña en contra da contrarreforma da LOMCE, enviamos dous documentos para que os reenviedes ao presidente do goberno da Xunta de Galiza e ao do goberno central, respectivamente. As instrucións para o seu envío son as seguintes (aparecen nos textos dos dous documentos):
• Entra nas seguintes direccións web: http://www.xunta.es/contacta-co-presidente (no caso do presidente da Xunta de Galiza) e na https://portalscc.presidencia.gob.es/ciudadan@s/contacto.jsp (no caso do presidente do

goberno central) • Escribe todos os datos que pide o formulario e pega o texto que se indica en cada un dos documentos. O día 14 é o día decidido para o envío telemático masivo.

Lembra: O VENRES, DÍA 14 DE XUÑO, ENVÍO TELEMÁTICO MASIVO aos presidentes Xunta e do Goberno central
Nas páxinas seguintes tedes os modelos de cartas para enviar tanto a Alberto Núñez Feijoo como a Mariano Rajoy Brey. Saúde, STEG

Modelo de carta a enviar á Presidencia da Xunta o día 14 de xuño de 2013 polo seguinte medio telemático na dirección de internet http://www.xunta.es/contacta-co-presidente Encher todos os datos que figuran no formulario existente e pegar o texto seguinte.

Como persoa afectada polas políticas que leva a cabo o Goberno central, quero trasladarlle a miña total oposición á contrarreforma educativa chamada LOMCE que o Goberno central aprobou o 17 de maio en sesión do Consello de Ministros para o seu envío como Proxecto de Lei ao Congreso dos Deputados. Denuncio que dito Proxecto de Lei foi aprobado coa oposición da inmensa maioría da Comunidade Educativa do Estado español, desoíndo as reiteradas peticións da nosa sociedade que esixe retirar unha proposta que ataca o dereito á educación globalmente considerado e, especificamente, ao ensino público. Vostede, como Presidente da Xunta, tería que ter loitado para que houbese unha auténtica relación coa comunidade educativa para establecer as bases dunha reforma que contase co apoio maoritario da sociedade. Considero que levan razón as persoas que afirman que a contrarreforma denominada LOMCE vulnera dereitos fundamentais, recollidos en varios artigos e disposicións da Constitución Española e que a LOMCE, de ser aprobada, suporía un retroceso histórico que non nos podemos permitir. O futuro é máis e mellor educación, e non retomar o ensino predemocrático tirando pola borda todo o construído nas últimas décadas. A sociedade no seu conxunto fixo constar en todos os foros posíbeis o seu desacordo co este Proxecto de Lei. Así mesmo, considero que os recortes no ensino que está realizando o Goberno que vostede preside atentan igualmente contra o dereito á educación e que, xa que logo, deben rematar de xeito inmediato. Nos últimos anos aprobáronse na nosa Comunidade numerosas normativas que dinamitan este dereito e os indicadores educativos están dando probas inequívocas de que camiñamos polo vieiro errado. Por todo o anterior, pídolle expresamente que esixa ao Goberno central que retire o Proxecto de Lei denominado LOMCE e que poña fin aos recortes no eido educativo que está levando a cabo en Galiza. Quedo á súa disposición.

Modelo de carta a enviar ao Presidente do Goberno (Mariano Rajoy Brey) o día 14 de Xuño de 2013 por medios telemáticos na dirección de Internet: https://portal-scc.presidencia.gob.es/ciudadan@s/contacto.jsp Encher todos os datos que figuran no formulario existente e pegar o texto seguinte.

Como persoa afectada polas políticas que leva a cabo o Goberno que Vostede preside, quero trasladarlle a miña total oposición á contrarreforma educativa denominada LOMCE que o seu Executivo aprobou o 17 de maio en sesión de Consello de Ministros para o seu envío como Proxecto de Lei ao Congreso de Deputados. Denuncio que dito Proxecto de Lei foi aprobado coa oposición da inmensa maioría da Comunidade Educativa do Estado español, desoíndo as reiteradas peticións da nosa sociedade que esixe retirar unha proposta que ataca o dereito á educación globalmente considerado e, especificamente, ao ensino público. Vostede, como Presidente do Gobierno, fixo caso omiso a unha carta dirixida pola “Plataforma Estatal por la Escuela Pública” para que retirase a LOMCE e se reunise coas organizacións da Comunidade Educativa para establecer as bases dunha reforma que contase co apoio maioritario da sociedade, obviando tamén a petición de cese do Ministro e do resto de interlocutores nomeados por este. Considero que levan razón as persoas que afirman que a contrarreforma denominada LOMCE vulnera dereitos fundamentais, recollidos en varios artigos e disposicións da Constitución Española e que a LOMCE, de ser aprobada, suporía un retroceso histórico que non nos podemos permitir. O futuro é máis e mellor educación, e non retomar o ensino predemocrático tirando pola borda todo o construído nas últimas décadas. A sociedade no seu conxunto fixo constar en todos os foros posíbeis o seu desacordo co este Proxecto de Lei. Por todo o anterior, pídolle expresamente que retire o Proxecto de Lei denominado LOMCE e que poña fin aos recortes no eido educativo. Quedo á súa disposición.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful