Modul: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate Modul Psihopedagogic – Anul III – Universitatea Valahia din Târgovişte

Proiect didactic pentru implementarea în clasă
Unitatea de învăţământ Facultatea de Teologie si Ştiintele Educatiei din Târgoviste Numele şi prenumele: : Dinu Sorin Alexandru Disciplina: Religie Ortodoxă

Clasa/Vârsta Clasa a III -a

Unitatea Sfintele Taine

Titlul activităţii didactice Sfânta Taina a Împărtăşaniei Obiective de învăţare
Obiectiv cadru

Timp 50 minute

Justificarea didactică pentru utilizarea TIC -

dobândirea unor cunoştinţe despre importanţă Sfintei Taine a Împărtăşaniei în viaţa spirituală a creştinului;

Materiale multimedia folosite: -materiale scrise (fișe de lucru); -materiale imagistice: -imagini statice – fotografii inserate în prezentari PPT;

Obiective operationale

O1 – să descrie instituirea Sfintei Taine a Împărtăşaniei; O2 – să numească slujba religioasă în Mijloace informaţionale şi ale timpul căreia are loc Sfânta Taină a comunicaţiilor: Împărtăşaniei; -calculator și videoproiector; O3 – să definească Sfânta Taină a -tabla interactiva; Împărtăşaniei; -internetul; O4 – să prezinte modalităţile de pregătire a Avantaje ale folosirii TIC: creştinului pentru Sfânta Taină a Împărtăşaniei; O5 – să explice efectele primirii Sfintei -stimularea este multisenzoriala datorită Taine a Împărtăşaniei pentru viaţa tehnologiei multimedia – secvențele video creştinului: oferă imagini ale modului de desfășurare a O6 – să precizeze când poate fi primită unui botez în Biserica Ortodoxă Sfânta Taină a Împărtăşaniei.
. OBIECTIVE FORMATIV – EDUCATIVE: la sfârşitul orei elevii vor fi capabili: – să conştientizeze importanţa Sfintei Euharistiiş – să dorească să se împărtaşeaşcă.

© 2011: Conf.dr.ing. Gabriel Gorghiu

1/8

2005. 1982. Sf.dr. clasa a III-a.O. Caiet de religie creştin Împartaşanie – ortodoxă pentru clasa a III-a . Pr. Momentul organizatoric - - Salutul Rugăciunea “Tatăl nostru” Notarea absențelor Pregătirea pentru începerea orei 3 min 3. Bacău. clasa a III-a. Planificarea calendaristică orientativa. Comunicarea noilor cunoştinţe © 2011: Conf. 4. Editura Humanitas. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al spre viaţa de veci este Sfânta Împărtăşanie B. “ Taina Sfintei Împărtăşanii” 3 min 4. 1998. Sf. Camelia. Disc . Bucureşti. Bucureşti. Minuni şi descoperiri din timpul Sfintei împartaşeşete credincioşii Liturghii.Se prezintă titlul şi se deschide videoproiectorul pentru a prezenta elevilor noile conţinuturi pin intermediul noilor metode.R. Gabriel Gorghiu 2/8 . Editura Sf. Editura Bunavestire. Ghidul creştinului ortodox de azi.paharul cu care preotul 2. Anunţarea titlului şi a obiectivelor propuse Anunţarea titlului lecţiei noi şi prezentarea obiectivelor propuse . Desfăşurarea activităţii didactice 1.Modul: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate Modul Psihopedagogic – Anul III – Universitatea Valahia din Târgovişte Termeni cheie Oficiale Resurse Sf. Biblia sau Sfânta Scriptură. Vasile. Muha. 2.ing. sub chipul pâinii şi al vinului. Euharistie . Potir . 3. spre iertarea păcatelor şi 1. 2001. Mina. Răducă.talerul pe care preotul face Sf. Programa școlară pentru disciplina religie ortodoxă. Iaşi.Sfânta Taină prin care creştinul primeşte Însuşi Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos. 1..

Păcatelor şi spre viaţa de ………. Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi Postul Adormirii Maicii Domnului. spre iertarea păcatelor».. spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci este Sfânta Împărtăşanie. Scrie ce trebuie să faci pentru a primi cu vrednicie Sfânta Împărtăşanie: © 2011: Conf. Sfânta Taină prin care creştinul primeşte adevăratul Trup şi Sânge al ………………………………. a binecuvântat-o şi frângând-o.ing. Sfântul Disc. acesta este Sângele Meu. Mântuitorului Iisus Hristos. Gabriel Gorghiu 3/8 . Biserica îndeamnă pe creştini să fie mereu pregătiţi şi să se împărtăşească cât mai des. prin fapte de milostenie. prin mărturisirea păcatelor în faţa preotului. Postul Paştilor. la rugăciunea preotului şi a întregii Biserici. sub chipul pâinii şi al ……………. iar vinul în Însuşi Sângele Său. Sfânta Împărtăşanie se ia întotdeauna pe nemâncate. care pentru voi şi pentru mulţi se varsă. înaintea lui Dumnezeu. Şi Apostolii s-au împărtăşit cu toţii din cele ce le oferise Iisus. al Legii celei noi. Atunci El a luat pâinea în mâinile Sale.dr. 1. fiindcă în ziua aceea nici o mâncare şi nici o băutură nu sunt mai de preţ ca iubirea lui Hristos arătată în Sfânta Euharistie. pâinea în Însuşi Trupul lui Hristos. singuri şi neputincioşi. orfani. a zis: «Luaţi. credinţă şi dragoste. a mulţumit. se numeşte Sfânta Taină a ………. binecuvântândul. ………………. Sfânta Euharistie sau Împărtăşania a fost întemeiată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos la Cina cea de Taină. Împărtăşanie). Apoi a luat paharul cu vin şi. Fixarea și sistematizarea cunoștințelor o Se realizează prin rezolvarea unor exerciţii de pe fişa de lucru. Sfânta Împărtăşanie ne uneşte cu Hristos şi ne dă putere să iubim mai mult pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru. acesta este Trupul Meu». Pregătirea pentru Sfânta Împărtăşanie se face prin post şi rugăciune. de ajutorare a celor săraci. bolnavi. Ea ne aduce pace şi bucurie în suflet şi sănătate în trup. mâncaţi. Se prezintă imagini cu obiectele necesare săvârşirii Sfintei Taine a Împărtăşaniei (Sfântul potir. linguriţa). care a avut loc cu câteva zile mai înainte de Patima Sa. Fiecare creştin are însă datoria să se pregătească.Modul: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate Modul Psihopedagogic – Anul III – Universitatea Valahia din Târgovişte Se prezintă elevilor mai multe date despre Sfânta Taină a Împărtăşaniei: „Sfânta Taină prin care creştinul primeşte Însuşi Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos.spre ……………….” Se prezintă icoana Cina cea de Taină pentru a fixa momentul întemeierii Sfintei Taine a Împărtăşaniei şi se cere elevilor să identifice persoana Mântuitorului Iisus Hristos în icoană. iertarea. jertfă nesângeroasă de pâine şi vin. veci. a zis: «Beţi dintru acesta toţi.. Sfânta Euharistie sau Împărtăşania se săvârşeşte în timpul Sfintei Liturghii.. 20 min 5. să-şi mărturisească păcatele şi să se împărtăşească cu Trupul şi Sângele Domnului cel puţin în cele patru mari perioade de post din timpul anului: Postul Crăciunului. 2. Completează spaţiile libere folosind cuvintele din paranteză (vinului. Când se aduce pe altar. dacă ne împărtăşim cu evlavie. Duhul Sfânt se pogoară şi preface.. sub chipul pâinii şi al vinului. în mod tainic şi nevăzut. dar mai ales prin iertarea celor care ne-au supărat şi împăcarea cu ei.

«Medicina» Bisericii se dovedeşte mai folositoare. Bacău. Bunavestire. Eu. a răspuns calm bolnavul. Edit. dar simţeam tot.De câte ori pe an mergeţi să primiţi Sfânta Taină a Împărtăşaniei? . Preotul spitalului. Normal. nu puteam să vorbesc. Trupul şi Sângele Domnului renasc sufletul şi trupul. Gabriel Gorghiu 4/8 . se găsea de 20 de zile în stare de comă. dispoziţia de a face mai multe fapte bune şi de evitare a faptelor rele. respect şi dragoste faţă de Dumnezeu. în cazul dumneavoastră nu aşteptam nici o îmbunătăţire. atât pregătirea elevilor pentru lecţie. Se poate citi elevilor consemnarea Medicina Bisericii: „Răposatul arhimandrit Evsenie Gianacachis (+1995). desigur. © 2011: Conf. Precizare: Se poate spune că aceste motive enumerate de voi sunt ca nişte spini care ne opresc de la primirea Sfintei Împărtăşanii 7.Iubite domnule Gheorghe. după febra atât de mare pe care aţi avut-o. acum nu ar mai trebui să vă găsiţi printre noi. o Se adresează elevilor următoarele întrebări: Ce aţi simţit voi în sufletul vostru după ce aţi primit Sfânta Împărtăşanie? Observaţie: Profesorul îi ajută pe elevi să mai descopere şi alte efecte ale Sfintei Taine a Împărtăşaniei: dispoziţia de a iubi mai mult pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru. .Voi când v-aţi împărtăşit ultima dată? .Precizaţi care sunt motivele.. Atunci şi doctorul i-a vorbit clar despre părerea sa medicală. Precizare: Dacă ne împărtăşim cu credinţă. Însă starea bolnavului se îmbunătăţea în fiecare zi şi în unele zile discuta clar şi liniştit. domnul Gheorghe F.Dacă voi aţi fi părinţi când i-aţi îndruma pe copiii voştri să se împărtăşească? . . Asociere . întărire în credinţă. cât şi implicarea în predarea noilor cunoştinţe.Domnule profesor. pe lângă aceste stări deosebite mai putem obţine şi sănătate trupească.De ce nu vă împărtăşiţi mai des? .generalizare Se adresează elevilor următoarele întrebări: . Doctorul. după fiecare Sfântă Liturghie. ( Minuni şi descoperiri din timpul Sfintei Liturghii.Modul: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate Modul Psihopedagogic – Anul III – Universitatea Valahia din Târgovişte o Se discută rezolvarea exerciţiilor. a trăit minuni cutremurătoare când bolnavii erau vindecaţi în chip minunat prin împărtăşirea cu nemuritoarele Taine: Un bolnav grav. pe când slujea ca preot la spitalul Ipocrat din Atena. Profesorul Gutos îl urmărea sistematic deoarece avea febră mare care ajungea la 40 de grade. venea să mă împărtăşească. 17 min 6. Vindecă şi cele mai grave boli.dr. Credea că ameliorarea va fi doar pentru scurt timp. Profesorul a rămas cu gura căscată. Domnul Iisus Hristos nu a fost de acord cu dumneavoastră.ing. Aprecierea activitatii Se fac aprecieri generale şi individuale privind. Şi aceasta se pare că preotul o înţelegea şi de aceea folosea din belşug mijloacele vindecătoare ale Sfintei noastre Biserici. 2001)” Se audiază şi apoi se intonează cântarea religioasă Trupul lui Hristos (dacă permite timpul). În a 21-a zi – lucru paradoxal – bolnavul a început să deschidă ochii şi să vorbească. etc. după un grav atac cerebral.

elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut. Indicatori de performanță Itemul 1 FB. Evaluarea Abilităţi şi cunoştinţe Itemi de evaluare individuală 1. (7-8) Elevul prezintă soluții pentru rezolvarea sarcinilor.dr. Este recomandabilă organizarea unei sesiuni de prezentare în care elevii îşi vor prezenta produsele activităţii. B. Luarea deciziilor de către elev ( felul cum îşi asumă răspunderea) 2. salută şi iese din sală. DVD-uri).ing. 5/8 . Incheierea lectiei Profesorul rosteşte rugăciunea împreună cu elevii. Gabriel Gorghiu Deprinderi tehnice Abilitatea de a deschide/închide și parcurge un document PPT sau o secvență video (utilizând Cd-uri. 2 min Finalizarea proiectului Descrieţi modul în care se va finaliza lecţia. 3. vor reflecta asupra experienţei de învăţare. Tema pentru acasa Se anunţă tema pentru acasă: Citiţi lecţia şi discutaţi cu fraţii (părinţii) voştri despre ce aţi aflat nou în lecţia de astăzi! 2 min 9. dar parțial are nevoie de ajutor din partea profesorului sau colegilor. Participarea elevului la toate etapele activităților propuse. © 2011: Conf.Modul: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate Modul Psihopedagogic – Anul III – Universitatea Valahia din Târgovişte Se notează elevii care au participat la lecţie 3 min 8. .(9-10) Elevul prezintă într-un mod activ soluții care să rezolve sarcina impusă. Managementul timpului. se vor autoevalua etc.

Indicatori de performanță Itemul 1 FB. Intervenția grupului. Itemul 2 FB. B. având un rol crucial pentru grup. (7-8) Elevul contribuie la sarcinile de grup. având nevoie de mult timp în plus pentru realizarea sarcinilor. S. B. 3.dr. S. (9-10) Elevul contribuie la sarcina de grup și stimulează și pe ceilalți. (5-6) Elevul nu contribuie la sarcinile de © 2011: Conf. Gabriel Gorghiu elevului în cadrul 6/8 . Itemul 3 FB. S. Itemi de evaluare a activității de grup 1. (5-6) Elevul prezintă foarte rar soluții și apelează frecvent la ajutorul profesorului și colegilor.ing. 2.Modul: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate Modul Psihopedagogic – Anul III – Universitatea Valahia din Târgovişte S. B. (7-8) Elevul participă doar la unele activități propuse. Relația elevului cu colegii de grup. dar are nevoie uneori de ajutor din partea colegilor de grup. Modul în care elevul acceptă sarcina în grup. (7-8) Elevul mai are nevoie de puțin timp în plus pentru realizarea sarcinilor. (9-10) Elevul participă activ la toate activitățile propuse. (5-6) Elevul nu se încadrează deloc în timpul prescris. (9-10) Elevul gestionează în mod eficient timpul și realizează toate sarcinile în timpul prescris. (5-6) Elevul participă rareori la activitățile propuse.

S.Modul: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate Modul Psihopedagogic – Anul III – Universitatea Valahia din Târgovişte grup.. Gabriel Gorghiu 7/8 . Itemul 2 FB. (7-8) Elevul interacționează pozitiv cu colegii. Autoreflecţia © 2011: Conf. ușor ajutat de profesor sau colegi. (5-6) Elevul nu interacționează cu colegii. în sens pozitiv B.dr. (9-10) Elevul îndeplinește cu brio sarcinile pe care le are în cadrul grupului. (9-10) Elevul interacționează pozitiv cu colegii. (5-6) Elevul îndeplinește foarte rar sarcinile pe care le are și aproape la fiecare sarcină are nevoie de ajutor. (7-8) Elevul îndeplinește sarcinile pe care le are.ing. însă în unele momente are unele rețineri. ba mai mult uneori intră în polemică. Itemul 3 FB. S. are aptitudini de lider. B.

Gabriel Gorghiu 8/8 .Modul: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate Modul Psihopedagogic – Anul III – Universitatea Valahia din Târgovişte Activitatea didactică pe care am desfaşurat-o a fost la un nivel ridicat deoarece atmosfera a fost una destinsă şi plăcută reuşind să capteze atenţia şi implicarea elevilor ȋntr-un mod activ asupra lecţiei prin materialul prezentat. feedback-ul direct al elevilor dar şi impactul pe care l-a avut prezentarea PPT. Punctele forte ale lecţiei au fost utilizarea tehnologiei moderne. Ca şi puncte slabe amintesc lipsa tehnologiei din unitatea de ȋnvăţământ. Pe viitor ar trebuii sa imi imbunătăţesc proiectele de tip PPT pentru a fi plăcute elevilor ȋn toatalitate © 2011: Conf.dr.ing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful