You are on page 1of 8

Modul: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate Modul Psihopedagogic – Anul III – Universitatea Valahia din Târgovişte

Proiect didactic pentru implementarea în clasă
Unitatea de învăţământ Facultatea de Teologie si Ştiintele Educatiei din Târgoviste Numele şi prenumele: : Dinu Sorin Alexandru Disciplina: Religie Ortodoxă

Clasa/Vârsta Clasa a III -a

Unitatea Sfintele Taine

Titlul activităţii didactice Sfânta Taina a Împărtăşaniei Obiective de învăţare
Obiectiv cadru

Timp 50 minute

Justificarea didactică pentru utilizarea TIC -

dobândirea unor cunoştinţe despre importanţă Sfintei Taine a Împărtăşaniei în viaţa spirituală a creştinului;

Materiale multimedia folosite: -materiale scrise (fișe de lucru); -materiale imagistice: -imagini statice – fotografii inserate în prezentari PPT;

Obiective operationale

O1 – să descrie instituirea Sfintei Taine a Împărtăşaniei; O2 – să numească slujba religioasă în Mijloace informaţionale şi ale timpul căreia are loc Sfânta Taină a comunicaţiilor: Împărtăşaniei; -calculator și videoproiector; O3 – să definească Sfânta Taină a -tabla interactiva; Împărtăşaniei; -internetul; O4 – să prezinte modalităţile de pregătire a Avantaje ale folosirii TIC: creştinului pentru Sfânta Taină a Împărtăşaniei; O5 – să explice efectele primirii Sfintei -stimularea este multisenzoriala datorită Taine a Împărtăşaniei pentru viaţa tehnologiei multimedia – secvențele video creştinului: oferă imagini ale modului de desfășurare a O6 – să precizeze când poate fi primită unui botez în Biserica Ortodoxă Sfânta Taină a Împărtăşaniei.
. OBIECTIVE FORMATIV – EDUCATIVE: la sfârşitul orei elevii vor fi capabili: – să conştientizeze importanţa Sfintei Euharistiiş – să dorească să se împărtaşeaşcă.

© 2011: Conf.dr.ing. Gabriel Gorghiu

1/8

ing.dr. Desfăşurarea activităţii didactice 1. Sf. sub chipul pâinii şi al vinului. Bucureşti. Bucureşti. Bacău.paharul cu care preotul 2. clasa a III-a. 2005.Modul: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate Modul Psihopedagogic – Anul III – Universitatea Valahia din Târgovişte Termeni cheie Oficiale Resurse Sf.Se prezintă titlul şi se deschide videoproiectorul pentru a prezenta elevilor noile conţinuturi pin intermediul noilor metode. 1. 3.. Mina. Biblia sau Sfânta Scriptură. Programa școlară pentru disciplina religie ortodoxă. Camelia. Comunicarea noilor cunoştinţe © 2011: Conf. Sf. Euharistie . Caiet de religie creştin Împartaşanie – ortodoxă pentru clasa a III-a . Editura Bunavestire. clasa a III-a. Iaşi. Vasile. 1982. 2. Răducă. Disc .talerul pe care preotul face Sf. Muha. 1998. Pr. Potir . Editura Sf. Momentul organizatoric - - Salutul Rugăciunea “Tatăl nostru” Notarea absențelor Pregătirea pentru începerea orei 3 min 3. 4. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al spre viaţa de veci este Sfânta Împărtăşanie B. Gabriel Gorghiu 2/8 .O. “ Taina Sfintei Împărtăşanii” 3 min 4.R. 2001. spre iertarea păcatelor şi 1. Ghidul creştinului ortodox de azi. Planificarea calendaristică orientativa. Minuni şi descoperiri din timpul Sfintei împartaşeşete credincioşii Liturghii.Sfânta Taină prin care creştinul primeşte Însuşi Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Editura Humanitas. Anunţarea titlului şi a obiectivelor propuse Anunţarea titlului lecţiei noi şi prezentarea obiectivelor propuse .

orfani. Gabriel Gorghiu 3/8 .. în mod tainic şi nevăzut. a zis: «Beţi dintru acesta toţi. spre iertarea păcatelor». 2.Modul: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate Modul Psihopedagogic – Anul III – Universitatea Valahia din Târgovişte Se prezintă elevilor mai multe date despre Sfânta Taină a Împărtăşaniei: „Sfânta Taină prin care creştinul primeşte Însuşi Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Când se aduce pe altar. Sfânta Euharistie sau Împărtăşania a fost întemeiată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos la Cina cea de Taină.” Se prezintă icoana Cina cea de Taină pentru a fixa momentul întemeierii Sfintei Taine a Împărtăşaniei şi se cere elevilor să identifice persoana Mântuitorului Iisus Hristos în icoană. veci. ………………. Atunci El a luat pâinea în mâinile Sale. prin fapte de milostenie. a mulţumit. sub chipul pâinii şi al vinului. a zis: «Luaţi.spre ………………. binecuvântândul. singuri şi neputincioşi. mâncaţi.ing.dr. Sfânta Împărtăşanie se ia întotdeauna pe nemâncate. să-şi mărturisească păcatele şi să se împărtăşească cu Trupul şi Sângele Domnului cel puţin în cele patru mari perioade de post din timpul anului: Postul Crăciunului.. spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci este Sfânta Împărtăşanie. 1. Păcatelor şi spre viaţa de ………. sub chipul pâinii şi al ……………. Împărtăşanie). credinţă şi dragoste. la rugăciunea preotului şi a întregii Biserici. Şi Apostolii s-au împărtăşit cu toţii din cele ce le oferise Iisus. pâinea în Însuşi Trupul lui Hristos. Mântuitorului Iisus Hristos. Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi Postul Adormirii Maicii Domnului. 20 min 5. Biserica îndeamnă pe creştini să fie mereu pregătiţi şi să se împărtăşească cât mai des. Pregătirea pentru Sfânta Împărtăşanie se face prin post şi rugăciune. Postul Paştilor. Se prezintă imagini cu obiectele necesare săvârşirii Sfintei Taine a Împărtăşaniei (Sfântul potir. iertarea. dar mai ales prin iertarea celor care ne-au supărat şi împăcarea cu ei. Ea ne aduce pace şi bucurie în suflet şi sănătate în trup. Scrie ce trebuie să faci pentru a primi cu vrednicie Sfânta Împărtăşanie: © 2011: Conf. se numeşte Sfânta Taină a ………. a binecuvântat-o şi frângând-o. Sfânta Euharistie sau Împărtăşania se săvârşeşte în timpul Sfintei Liturghii. Sfântul Disc. jertfă nesângeroasă de pâine şi vin. acesta este Trupul Meu». acesta este Sângele Meu. înaintea lui Dumnezeu. Completează spaţiile libere folosind cuvintele din paranteză (vinului.. Sfânta Taină prin care creştinul primeşte adevăratul Trup şi Sânge al ………………………………. Duhul Sfânt se pogoară şi preface. care pentru voi şi pentru mulţi se varsă. de ajutorare a celor săraci. prin mărturisirea păcatelor în faţa preotului.. Sfânta Împărtăşanie ne uneşte cu Hristos şi ne dă putere să iubim mai mult pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru. Apoi a luat paharul cu vin şi. dacă ne împărtăşim cu evlavie. al Legii celei noi. Fiecare creştin are însă datoria să se pregătească. bolnavi. care a avut loc cu câteva zile mai înainte de Patima Sa. fiindcă în ziua aceea nici o mâncare şi nici o băutură nu sunt mai de preţ ca iubirea lui Hristos arătată în Sfânta Euharistie. Fixarea și sistematizarea cunoștințelor o Se realizează prin rezolvarea unor exerciţii de pe fişa de lucru. linguriţa). iar vinul în Însuşi Sângele Său.

respect şi dragoste faţă de Dumnezeu. În a 21-a zi – lucru paradoxal – bolnavul a început să deschidă ochii şi să vorbească. 17 min 6.Domnule profesor. întărire în credinţă.ing.De câte ori pe an mergeţi să primiţi Sfânta Taină a Împărtăşaniei? .Precizaţi care sunt motivele. Preotul spitalului.dr. a trăit minuni cutremurătoare când bolnavii erau vindecaţi în chip minunat prin împărtăşirea cu nemuritoarele Taine: Un bolnav grav. cât şi implicarea în predarea noilor cunoştinţe. dar simţeam tot.De ce nu vă împărtăşiţi mai des? . Vindecă şi cele mai grave boli. Precizare: Se poate spune că aceste motive enumerate de voi sunt ca nişte spini care ne opresc de la primirea Sfintei Împărtăşanii 7. 2001)” Se audiază şi apoi se intonează cântarea religioasă Trupul lui Hristos (dacă permite timpul). desigur. Asociere . Precizare: Dacă ne împărtăşim cu credinţă. pe când slujea ca preot la spitalul Ipocrat din Atena. a răspuns calm bolnavul. Trupul şi Sângele Domnului renasc sufletul şi trupul. Însă starea bolnavului se îmbunătăţea în fiecare zi şi în unele zile discuta clar şi liniştit. Credea că ameliorarea va fi doar pentru scurt timp. acum nu ar mai trebui să vă găsiţi printre noi.Dacă voi aţi fi părinţi când i-aţi îndruma pe copiii voştri să se împărtăşească? . domnul Gheorghe F. Profesorul a rămas cu gura căscată. după fiecare Sfântă Liturghie. Bacău.. Şi aceasta se pare că preotul o înţelegea şi de aceea folosea din belşug mijloacele vindecătoare ale Sfintei noastre Biserici. o Se adresează elevilor următoarele întrebări: Ce aţi simţit voi în sufletul vostru după ce aţi primit Sfânta Împărtăşanie? Observaţie: Profesorul îi ajută pe elevi să mai descopere şi alte efecte ale Sfintei Taine a Împărtăşaniei: dispoziţia de a iubi mai mult pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru. Gabriel Gorghiu 4/8 . după febra atât de mare pe care aţi avut-o.Voi când v-aţi împărtăşit ultima dată? . Bunavestire. Edit. în cazul dumneavoastră nu aşteptam nici o îmbunătăţire. pe lângă aceste stări deosebite mai putem obţine şi sănătate trupească.Iubite domnule Gheorghe. se găsea de 20 de zile în stare de comă. Se poate citi elevilor consemnarea Medicina Bisericii: „Răposatul arhimandrit Evsenie Gianacachis (+1995). Aprecierea activitatii Se fac aprecieri generale şi individuale privind. Domnul Iisus Hristos nu a fost de acord cu dumneavoastră. Normal. . Doctorul. «Medicina» Bisericii se dovedeşte mai folositoare. venea să mă împărtăşească. . Eu. atât pregătirea elevilor pentru lecţie.generalizare Se adresează elevilor următoarele întrebări: . ( Minuni şi descoperiri din timpul Sfintei Liturghii. Atunci şi doctorul i-a vorbit clar despre părerea sa medicală.Modul: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate Modul Psihopedagogic – Anul III – Universitatea Valahia din Târgovişte o Se discută rezolvarea exerciţiilor. etc. după un grav atac cerebral. dispoziţia de a face mai multe fapte bune şi de evitare a faptelor rele. nu puteam să vorbesc. © 2011: Conf. Profesorul Gutos îl urmărea sistematic deoarece avea febră mare care ajungea la 40 de grade.

Evaluarea Abilităţi şi cunoştinţe Itemi de evaluare individuală 1. vor reflecta asupra experienţei de învăţare.ing. Luarea deciziilor de către elev ( felul cum îşi asumă răspunderea) 2. dar parțial are nevoie de ajutor din partea profesorului sau colegilor. Tema pentru acasa Se anunţă tema pentru acasă: Citiţi lecţia şi discutaţi cu fraţii (părinţii) voştri despre ce aţi aflat nou în lecţia de astăzi! 2 min 9. Indicatori de performanță Itemul 1 FB. Managementul timpului. 2 min Finalizarea proiectului Descrieţi modul în care se va finaliza lecţia. B. DVD-uri).Modul: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate Modul Psihopedagogic – Anul III – Universitatea Valahia din Târgovişte Se notează elevii care au participat la lecţie 3 min 8. .elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut. Gabriel Gorghiu Deprinderi tehnice Abilitatea de a deschide/închide și parcurge un document PPT sau o secvență video (utilizând Cd-uri. salută şi iese din sală.(9-10) Elevul prezintă într-un mod activ soluții care să rezolve sarcina impusă. (7-8) Elevul prezintă soluții pentru rezolvarea sarcinilor.dr. © 2011: Conf. se vor autoevalua etc. Participarea elevului la toate etapele activităților propuse. 5/8 . 3. Este recomandabilă organizarea unei sesiuni de prezentare în care elevii îşi vor prezenta produsele activităţii. Incheierea lectiei Profesorul rosteşte rugăciunea împreună cu elevii.

S. având nevoie de mult timp în plus pentru realizarea sarcinilor. 3. (7-8) Elevul participă doar la unele activități propuse. Indicatori de performanță Itemul 1 FB. Intervenția grupului. B.ing.Modul: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate Modul Psihopedagogic – Anul III – Universitatea Valahia din Târgovişte S.dr. Itemul 3 FB. (5-6) Elevul prezintă foarte rar soluții și apelează frecvent la ajutorul profesorului și colegilor. Itemul 2 FB. (9-10) Elevul gestionează în mod eficient timpul și realizează toate sarcinile în timpul prescris. (5-6) Elevul nu se încadrează deloc în timpul prescris. Relația elevului cu colegii de grup. Modul în care elevul acceptă sarcina în grup. Itemi de evaluare a activității de grup 1. (9-10) Elevul contribuie la sarcina de grup și stimulează și pe ceilalți. 2. (9-10) Elevul participă activ la toate activitățile propuse. dar are nevoie uneori de ajutor din partea colegilor de grup. S. S. B. B. (7-8) Elevul contribuie la sarcinile de grup. Gabriel Gorghiu elevului în cadrul 6/8 . (5-6) Elevul nu contribuie la sarcinile de © 2011: Conf. având un rol crucial pentru grup. (5-6) Elevul participă rareori la activitățile propuse. (7-8) Elevul mai are nevoie de puțin timp în plus pentru realizarea sarcinilor.

(5-6) Elevul îndeplinește foarte rar sarcinile pe care le are și aproape la fiecare sarcină are nevoie de ajutor.ing. S. (9-10) Elevul interacționează pozitiv cu colegii. are aptitudini de lider. S. însă în unele momente are unele rețineri.dr. Autoreflecţia © 2011: Conf. în sens pozitiv B. ba mai mult uneori intră în polemică.Modul: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate Modul Psihopedagogic – Anul III – Universitatea Valahia din Târgovişte grup. Itemul 2 FB. (5-6) Elevul nu interacționează cu colegii. (7-8) Elevul interacționează pozitiv cu colegii.. ușor ajutat de profesor sau colegi. (9-10) Elevul îndeplinește cu brio sarcinile pe care le are în cadrul grupului. Gabriel Gorghiu 7/8 . B. (7-8) Elevul îndeplinește sarcinile pe care le are. Itemul 3 FB.

dr. Gabriel Gorghiu 8/8 . Pe viitor ar trebuii sa imi imbunătăţesc proiectele de tip PPT pentru a fi plăcute elevilor ȋn toatalitate © 2011: Conf. Ca şi puncte slabe amintesc lipsa tehnologiei din unitatea de ȋnvăţământ.Modul: Instruire asistată de calculator / Tehnici informaţionale computerizate Modul Psihopedagogic – Anul III – Universitatea Valahia din Târgovişte Activitatea didactică pe care am desfaşurat-o a fost la un nivel ridicat deoarece atmosfera a fost una destinsă şi plăcută reuşind să capteze atenţia şi implicarea elevilor ȋntr-un mod activ asupra lecţiei prin materialul prezentat. feedback-ul direct al elevilor dar şi impactul pe care l-a avut prezentarea PPT.ing. Punctele forte ale lecţiei au fost utilizarea tehnologiei moderne.