RPH Sains Tahun 5 Tarikh : 17. Mac.

2012 Masa : 820-920 am (1 jam) Kelas : 5 Matahari Bidang : Menyiasat Alam Fizikal Tajuk : Tenaga elektrik Objektif Am : 2.2 Memahami litar bersiri dan litar selari Objektif Khas : Murid, 1. Membina litar bersiri dan litar selari 2. Membanding kecerahan mentol dalam litar selari dan bersiri. ABM : Mentol, bateri, wayar, suis, pemegang bateri dan lampu suluh, komputer, sambungan internet.
Dfddd[;/;’[]]\]iommjjikp;]

Gambarajah litar.

nz/quizzes/electricity.html Aktiviti 2 : http://www.co.nz/gamesactivities/circuitsconductors.sciencekids.Aktiviti 1 :http://www.co.sciencekids.html ``````````````````````````````````````````````````````` .

Refleksi : _________________________________________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful