You are on page 1of 650

ANTIPHONARIUM

PRO LITURGIA HORARUM


Iuxta Usum Ordinis Prdicatorum
II A
TEMPUS QUADRAGESIM
ET HEBDOMADA SANCTA
ii
SIGLA
Fontes ex quibus desumpti sunt cantus huius libelli, et publicatio-
nes liturgi normarum pertinentes, hc sigla indicant:
AG: Antiphonarium Sacri Ordinis Prdicatorum pro Diurnis Horis. Martini
Stanislai Gillet permissu editum. Rom, 1933.
AJ: Antiphonarium juxta Ritum Sacri Ordinis Prdicatorum. Vincentii Jandel
jussu editum. 2 vol. Mechlini, 1867-70.
AM: Antiphonale Monasticum pro Diurnis Horis cum Variationibus (1961).
Ed. Monachi S. Petri de Solesmes. Parisis, 1934.
AV: Antiphonale Vaticanum. Antiphonale Sacrosanct Roman Ecclesi pro
Diurnis Horis Pii X pap iussu editum. Rom, 1913.
GS: Graduale Simplex, 2 ed., Rom, 1999.
LH: Liturgia Horarum iuxta Ritum Romanum. Rom, 1975.
MG: Matutinum S.O.P., Stanislai Gillet permissu editum. Rom, 1936.
OCO: Ordo Cantus Officii. Notiti, 19 (1983): 244-47, 357-528.
A-KN 1011: Klosterneuburg: Augustiner Chorherrenstift Bibliothek, MS
1011 (XIV sc.).
D-Mbs Clm 4306: Munich: Bayerische Staatsbibliothek, MS Clm 4306
(1501).
DK-Kk 3449: Copenhagen: Det kongelige Bibliotek Slotsholmen, MS Gl.
Kgl. Samling, 3449 (c. 1580).
OHS: Officium Hebdomad Sanct iuxta Ritum Sacri Ordinis Prdicatorum.
Aniceti Fernandez iussu editum. Rome: S. Sabina, 1965.
PM: Psalterium Monasticum. Psalterium cum Canticis Novi et Veteris
Testamenti iuxta Regulam S. P. N. Benedicti et Alia Schemata Liturgi
Horarum Monastic cum Cantu Gregoriano. Ed. Monachi S. Petri de
Solesmes. Solesmis, 1981.
POP: Propium Officiorum Ordinis Prdicatorum. Vincentii de Couesnongle
iussu editum. Rom, 1982.
POP Add: Additamenta ad Proprium Missalis et Liturgi Horarum post
Editiones Typicas 1982-2006. Proprium Ordinis Prdicatorum: Docu-
menta 1. Caroli A. Azpiroz Costa Iussu Edita. Rom: S. Sabin, 2006.
PR: Processionale Monasticum ad Usum Congregationis Gallic. Ordinis
Sancti Benedicti. Solesmis, 1895.
RC: Regul Cantus. Tonorum Communium iuxta Ritum Ordinis Prdicato-
rum Regul, Aniceto Fernandez approbat (Rom: S. Sabina, 1965.
RM: Liber Responsorialis iuxta ritum monasticum, Solesmis 1895.
VM: Rituale Vestitionum et Professionum in Monasteriis Congrgationis S.
Petri de Solesmis O. S. B. Capituli jussu editum, Germani Cozien
auctoriate promulgatum. Descle no. 832. Paris: Descle, 1952.
iii
Lectori S. P.
AD CELEBRANDAM Liturgiam Horarum secundum traditionem
Ordinis nostri, Proprium Officium Ordinis Prdicatorum publicatum
est anno 1982. Etiam ad cantandam Liturgiam Horarum facilius,
quando desint antiphon cum musica Gregoriana, Sacra Congregatio
pro Sacramentis et Cultu Divino publicavit Ordo Cantus Officii anno
1983. Sed ad hoc tempus, novum vesperale cum omnibus cantibus
approbatis, ad usum Ordinis, numquam publicatum est.
Non publicato adhoc Vesperale cum musica, hic libellus, in modo
provisorio, ad supplendam hanc lacunam, productus est, ex libris
liturgicis Ordinis et ex fontibus authenticis traditionis cantus
Romani. Toni pro cantandis psalmis sunt iuxta libellum Regul
Cantus O.P. promulgatum anno 1965.
Cantus inventi in hoc libello desumpti sunt prsertim ex libellis
nostri Ordinis quando existant. Quando isti carent, cantus selecti ex
traditione monastica vel Romana sunt secundum ordinem propositum
in libello Ordo Cantus Officii. Antiphon invent in Antiphonario
promulgato auctoritate Vincentii Jandel, sunt correct secundum
manuscriptum antiphonarium certificatum de conventu Poissy per
modum electronicum in retu mundiali. Antiphon inclus in opere
Corpus Antihponarum Officii, sunt transcript ex manuscriptis
indicatis. Sigl librorum aliorum usatorum indicat sunt secundum
abbreviationes elencat ante hac introductione.
Antiphon ad I Vesperas Dominicarum per annum desumpt
sunt ex libris biblicis qui leguntur ad Officium Lectionum in
Dominica et feriis propri hebdomad. Si Laudes non celebratur
cum cantu, pro opportunitate, antiphon Laudum Matutinarum
possunt usari ad I Vesperas in loco antiphon desumpt ex
lectionibus Officii Lectionum. Ideo non dantur initium proprium
cantico Benedictus, sed solam terminationem toni.
SECUNDUM Proprium Ordinis (Indicationes pro celebrationibus
liturgicis, nn. 31-39, pp. lxxxii-iv), modus se habendi fratrum in
choro melius regulabitur iuxta circumstantias locorum, nihilominus,
sequentes norm proponuntur:
iv
1. Fratres stent versi ad altare vel ad imaginem Salvatoris:
a) ad versiculum introductorium Deus in adiutorium.
b) ad PRECES et ad orationem dominicam, si opportunum
videatur.
c) ad orationem et eius conclusionem, nisi fiat inclinatio.
2. Chorus stet contra chorum:
a) ad hymnum.
b) ad canticum evangelicum.
c) ad PRECES, nisi fratres sint versi ad altare.
3. Ad psalmos, chorus sedet vel stat prout casus fert. Omnes stet et
devote se inclinat in doxologias.
4. Omnes sedentes auscultant lectionem. Ad responsoria qu sequ-
untur, fratres modo magis idoneo se habent.
5. Inclinatio profunda fiat:
a) ad Gloria Patri et ad doxologiam versiculi introductorii, et
etiam psalmorum et cantici evangelici.
b) ad conclusionem hymni.
c) si placet, ad orationem et ad eius conclusionem, nisi fratres sint
versi ad altare vel imaginem Salvatoris.
d) si placet ad benedictionem in fine horarum.
6. Fratres genua flexi manere possunt:
a) pro opportunitate, in feriis Quadragesim vel in diebus
pnitenti ad orationem diei et ad eius conclusionem; pro
opportunitate in quibusdam occasionibus possunt eitam
prostrationem facere.
7. Omnes se signant signo crucis in initio Officii, ad verba: Deus, in
adiutorium. Nota quod secundum consuetudinem nostram
non se signant fratres ad initium canticorum evangelicorum.
Spero quod hic libellus promoveat usum canti Dominicani et
Gregoriani in conventis nostris, et det fratribus, sororibus, laicis
Ordinis, necnon omnibus Christifidelibus, modum observandi dictum
attributum ad Patrem nostrum S. Augustinum: Qui cantet, bis orat.
R. P. Augustinus Thompson, O.P.
TONI COMMUNES
Ad Officium Lectionum
MODUS INCOHANDI OFFICII LECTIONUM MG 1

Dmi-ne l-bi- a me- a ap- ri- es. \ Et os me- um annun-

ti- -bit laudem tu- um.


VERSUS ANTE LECTIONES
Exemplum de Dominica I Adventus: AG 5

\ Resp-ci- te et le-v- te cpi- ta vestra.

[ Qu-ni- am appro-pnquat red-mpti- o vestra.
.
LECTIONES AD OFFICIUM LECTIONES
Lectiones dividuntur per versus aut sententias. Regulariter versus,
pro tenore verborum, subdivitur in tres partes: post quarum primam,
flexa; post secundam, mediatio; et post tertiam, terminatio. Si
sententia fuerit brevis, omittitur flexa; si brevior, omittitur etiam
mediatio. Si autem longior fuerit, tunc iterari possunt flexa et
mediatio alternatim. In lectiones Hebdomadae sanctae, ubi divisio
textus ad cantum adaptata est, ita ut as signum, fexa, ad duplex
puntum (:) mediatio, ad simplex puntum (.) vel interrogativum (?)
Terminatio cantanda sit.
2
Exemplum:

flex

Hic est qui in Vrgine incarn- tus, super lignum su-
2 1 mediatio

spnsus, in ter-ra se- pltus est, et resrgens a mrtuis ad c-


1 terminatio

lrum exclsa conscn- dit.


HYMNUS SS. AMBROSII ET AUGUSTINI AG 140*

IV

Te De- um lau-d-mus: te Dmi-num con-fi- t- mur.

Te - trnum Pa- trem, omnis ter- ra ve- ne- r- tur.

Ti- bi omnes n-ge- li, ti- bi c- li et u-ni- vr-s po-

te- st- tes: Ti- bi ch-ru-bim et s- ra-phim incess-bi- li


3

vo- ce pro-cl- mant: San- ctus, San- ctus, San- ctus

D-mi- nus De- us S- ba- oth. Ple- ni sunt c- li et

ter- ra ma-ie-st-tis gl-ri- tu- . Te glo-ri- - sus

A-posto- l- rum cho- rus, Te prophe- t- rum lau-d-bi-

lis nme- rus, Te mr-ty- rum can-di- d- tus lau-dat ex-

r- ci- tus. Te per or-bem ter- r- rum san-cta con-fi-

t- tur Eccl- si- a, Pa- trem immns ma- ie-st- tis;

Ve- ne- rndum tu- um ve- rum et - ni- cum F- li- um;
4

San-ctum quo-que Pa- r- cli- tum Sp- ri- tum. Tu rex

gl- ri- , Chri-ste. Tu Pa-tris sempi- tr-nus es F- li- us.

Tu, ad li-be- rndum suscep- t- rus h-mi- nem, non hor-ru- - sti Vr-gi-nis - te- rum. Tu, de-v-cto mor-tis a-c- le-

o, a-pe-ru- -sti cre-dn-ti- bus regna c- l- rum. Tu ad

dxte- ram De- i se- des, in gl- ri- a Pa-tris. Iu-dexcr- de- ris es- se ven-t- rus. Te er-go, qu -sumus, tu- is

fmu- lis sbve- ni, quos pre- ti- -so sngui-ne re-dem-sti.
5

- tr- na fac cum sanctis tu- is in gl- ri- a nume-

r- ri. [ Sal-vum fac p- pu- lum tu- um, D-mi-ne, et

b-ne-dic he- re- di- t- ti tu- . Et re- ge e- os, et

ex-tl- le il-los usque in - tr- num. Per sngu- los

di- es be- ne- d- ci-mus te; et laud-mus nomen tu- um

in s -cu- lum, et in s - cu- lum s -cu- li. Di-gn- re,Dmi-ne, di- e i- sto si-ne pecc- to nos cu-sto- d- re.

Mi- se- r- re no-stri, D-mi- ne, mi- se- r- re no-stri. Fi-


6

at mi-se- ri- cr-di- a tu- a, D-mi- ne, su-per nos, que-md-

mo-dum spe- r- vi- mus in te. In te, D- mi- ne, spe-


- -
r- vi: non con-fn-dar in - tr- num.]
Ad Laudes et Vesperas
MODUS INCOHENDI OFFICII. AG 1

De-us, in adiu-t-ri- um me- um intnde.

[ Dmi-ne, ad adiuvn-dum me fest-na. Gl-ri-a Patri, et

F-li- o, et Spi-r-tu-i Sancto. Sic-ut e-rat in princ-pi-o et nunc

et semper, et in s -cu-la scu-l-rum. Amen.


7
LECTIO BREVIS RC 31
Lectio brevis, pro sensu verborum, in membra sufficientia pro
numero phrasorum dividenda sunt. Alternatim fiunt du clausul,
qu flexio et elevatio vocantur, ita ut ultima sit flexio. Ad punctum
interrogativum non fit specialis modulatio. Indicationes divisionum:
dulpex punctum (:) indicat elevationem et crucem ( ) flexionem.
Exemplum:

Cu- i compa- r-bo te vel cu- i assimi- l-bo te,
flexio

fi- li- a Ie-r-sa-lem? cu- i exqua-bo te et conso- l-bor


2 1 elevatio

te virgo f- li- a Si- on? Magna est vel-ut ma-re contr-
flexio

ti- o tu- a.
PRECES RC 40-41 (cf. Vesperale Romanum, 2010, p. 758)
Preces possunt cantari iuxta modum cantandi lectiones ad
Officium lectionum et lectionem primam ad Missam. Exemplum:
flex

Christum auctrem vi- t, quem Deus suscitvit quique
8
2 1

nos suscitbit per virttem suam, o-rmus, clamn-tes: [Chri-


1

ste, vi-ta nostra, salva nos.

Christe, lux flgida in tnebris splendens, vit princeps et mor-


2 1

tlium santi- fi- c- tor, hanc diem ad laudem tuam fac


nos
1

trans-ge-re
1

[ Christe, vi-a nostra, salva nos.


ORATIO DOMINICA
In tono solemni:

9
Et nunc o- ra- ti- -nem, quem Chri-stus Dmi-nus nos d-

cu- it, omnes simul di-c-mus:Pa-ter noster, qui es in c-lis: sancti-fi-c-tur nomen tu-um;

adv-ni- at regnum tu- um; fi- at vo- lntas tu- a, sic-ut inc-lo et in ter-ra. Panem nostrum co-ti-di- num da nobis

ho-di- e; et di-mt-te no-bis d-bi- ta nostra, sic-ut et nos

di-mt-timus de-bi- t-ri-bus nostris; et ne nos ind-cas in

tenta- ti- - nem, sed l-be- ra nos a ma- lo.


10
In tono simplici:

Et nunc o- ra- ti- -nem, quem Chri-stus Dmi-nus nos d-

cu- it, omnes simul di-c-mus:Pa-ter noster, qui es in c-lis: sancti-fi-ctur nomen tu-um;

adv- ni- at regnum tu- um; fi- at vo- lntas tu- a, sic-ut in

c- lo et in ter-ra. Pa-nem nostrum co-ti-di- num da nobis

ho- di- e; et di-mt-te no-bis d-bi- ta nostra, sic-ut et nos

di-mt-timus de-bi- t-ri-bus nostris; et ne nos ind-cas in

tenta-ti- - nem, sed l-be- ra nos a ma- lo.


11
ORATIO RC 33
Corpus Orationis in duo, tria vel quattuor membra, pro sensu
verborum, dividitur, alternando flexionem et meditationem seu
elevationem. Ist clausul ita disponuntur ut ultima sit elevatio.
Indicationes divisionum: flexio puncto cum virgula (;) designatur;
elevatio vero duplici puncto (:) significatur.
Exemplum:

De- us, cu-ius ho-di- rna di- e pr-cn-i- um Inno-


1 2 elevatio

cntes mrty-res non loqundo, sed mo-ri- ndo confssi sunt:


flexio

mni- a in no-bis vi- ti- -rum ma-la mort- fi-ca; ut fi-dem

tu- am, quam lingua nostra lqui-tur, - ti- am m-ri-bus vi-ta


1 2 elevatio

fa-te- -tur:
12
Conclusio:

Per Dminum nostrum Ie-sum Christum F- li- um tu- um,

qui te-cum vi-vit et regnat in u-ni-t-te Sp-ri-tus Sancti,

De- us per mni- a s -cu-la scu-l- rum. [ Amen.


Alia Conclusio:

Qui vi-vis et regnas cum De- o Patre (vel: Qui te-cumi vi-vit

et regnat) in u-ni-t-te Sp-ri-tus Sancti, De- us, etc.


BENEDICTIO cf. Missale Romanum, p. 1782

Dmi-nus vobs-cum. [ Et cum spi-r-tu tu- o.

Bene-d-cat vos omnpo-tens De-us, Pater, et F- li- us, et
13

Spi-r- tus Sanctus. [ Amen.


DISMISSIO
In Solemnitatibus: cf. MSOP (1965) 345; AG 12
. .
I- te in pace. [ De- o gr- ti- as.
In Festis et memoriis Beat Virginis Mari: cf. MSOP (1965) 345

I- te in pa-ce. [ De- o gr- ti- as.
In Dominicis: cf. MSOP (1965) 346 AG 12

I- te in pa-ce. [De- o gr- ti- as.
In Festis: cf. MSOP (1965) 346 AG 12

I- te in pa-ce. [ De- o gr- ti- as.
In Memoriis: cf. MSOP (1965) 346 AG 12

I- te in pa-ce. [ De-o gr- ti- as.
14
In feriis: cf. MSOP (1965) 346 AG 12

I- te in pa-ce. [ De-o gr-ti- as.
Vel secundum usum Romanum:

I- te in pa-ce. [ De- o gr- ti- as.
Ad Horas medias
VERSUS POST LECTIONEM BREVEM
Exemplum de tempore Adventus: AG 5

\ Tim-bunt gentes nomen tu- um, Dmi-ne.

[ Et omnes re-ges terr gl-ri- am tu- am.


ORATIO RC 33
Corpus Orationis dividitur sicut ad Horas maiores, alternando
flexionem et meditationem (;) seu elevationem (:); conclusio brevis
orationis terminatur semper in flexio.
Exemplum:

O-remus. Conc-de nos fmulos tu- os, qu sumus, Dmi-


1 2 elevatio
15

ne De- us, perp-tu- a mentis et crpo-ris sa-l- te gaud-re: et

glo- ri- -sa be- - t Ma-r- Vr-gi-nis in-tercessi- - ne,


flexio 1

a pr-snti li-be- r- ri tri-st- ti- a; et - tr-na prfru- i


2 elevatio

l- t- ti- a: Per Christum Dmi-num nostrum. [ Amen.


In fine Horarum mediarum et Officii lectionum: AG 13

Bene-di-cmus Dmi-no. \ De- o gr- ti- as.


16
PROPRIUM

TEMPORIS QUADRAGESIMALIS
TEMPUS QUARAGESIM
1. USQUE AD SABBATUM HEBDOMAD QUINT
Ad Invitatorium
Ant. (Ps. t. 4b, p. 1176) LHR 52

IV b

Chri-stum Dmi-num pro no-bis ten-t- tum et

pas- sum; Ve-n- te, ad- o- r- mus. Ps.Ve- n- te.


In Officio dominicali: cf. AG 30

VIII

1. Pre-cmur omnes cr- nu- i, cla- mmus atque sngu-li,

plo- rmus an-te i-di-cem, flectmus i- ram vn- di-cem:2. Nostris ma- lis of-fndimus tu- am, De- us, cle-mnti- am;

ef-fnde no-bis d-su- per, re-ms-sor, in- dulgn- ti- am.


PROPRIUM DE TEMPORE 2

3. Memnto quod su-mus tu- i, li- cet ca-d-ci, plsma- tis;

ne des ho-n- rem nmi- nis tu- i, pre-c- mur, l- te- ri.

4. La-xa ma-lum quod f- ci-mus, au- ge bonum quod pscimus,

pla-c-re quo tandem ti- bi possmus hic et pr-pe- tim.5. Prsta, be- - ta Tr- ni- tas, con- c-de, simplex U-ni- tas,

ut fructu- -sa sint tu- is hc parci-t- tis m- ne-ra. A-men.


In Officio feriali: cf. AG 30

VIII

1. Iam, Christe, sol iust- ti- , men- tis de-hscant tnebr,

vir-t-tum ut lux r-de- at, ter-ris di- em cum r- pa- ras.


PROPRIUM DE TEMPORE 3

2. Dans tempus ac-cept- bi- le et p-ni- tens cor tr-bu- e,

convr-tat ut be-ngni- tas quos longa suf- fert p- e- tas;3. Quiddmque p- ni- tn-ti- da fer-re, quo fit dmpti- o,

ma- i- re tu- o mne- re, culp-rum quam- vis grn-di- um.4. Di- es ve- nit, di- es tu- a, per quam re-fl- rent mni- a;

l- tmur in hac ut tu- per hanc re-d- cti gr- ti- .5. Te re- rum u- ni-vr- si- tas, cle- mens, a-d- ret, Tr- ni- tas,

et nos novi per vni- am novum can- mus cn-ti-cum. A-men.


Hc tonus cantatur eitam ad Horas medias in Dominicis.
PROPRIUM DE TEMPORE 4
RESPONSORIA BREVIA AD LAUDES MATUTINAS ET VESPERAS
In die et diebus post Feriam IV Cinerum: AM 562 (OCO [26])

VI

[ E-go di-xi: Dmi-ne, * Mi-se-r- re me- i. E-go.

\ Sana -nimam me- am, qui- a peccvi ti-bi. * Mi-se-r- re.

Glo-ri- a. E-go.
In hebdomada I Quadragesim: AG 151 (POP 697)

VI

[ Sa-na -ni-mam me- am, * Qui- a pecc- vi ti- bi.

\ Ego dixi: Dmine, mi-ser-re me- i. * Qui- a. Gl-ri- a. Sana.
In hebdomada II Quadragesim: AG 161 (POP 697)

VI

R-dime me, Dmi-ne, * Et mi-se-r- re me- i.

\ Pes e-nim me- us ste-tit in vi- a recta: in eccl-si- is
PROPRIUM DE TEMPORE 5

bene-d-cam te, Dmi-ne. * Et. Gl-ri- a. Re-dime.


In hebdomada III Quadragesim: AG 44 (POP 697)

IV

Incl-na cor me- um, De- us, * In testimni- a tu- a,

\ A-vrte -cu-los me- os ne v-de- ant vani- t- tem: Invi- a tu- a vi-v- fi-ca me. * In testim-ni- a tu- a. Gl-

ri- a Patri, et F- li- o, et Spi- r- tu- i Sancto. Incl-na.


In hebdomada IV Quadragesima: AJ 1: 712 (POP 697)

VI

Re-dem-sti nos, Dmi-ne, * In sn- gui-ne tu- o.

\ Ex omni tri-bu, et lingua, et ppu- lo, et na-ti- -ne.


PROPRIUM DE TEMPORE 6

In. Gl-ri- a. Re-dem-sti.


In hebdomada V Quadragesima: AJ 1: 712 (POP 696)

VI

Chris-tus di- l- xit nos, et la-vit nos * In sn- gui-

ne su- o. \ Et fe-cit nos regnum, et sa-cerd-tes De- o, et

Pa-tri. * In. Gl-ri- a. Chris-tus.


Ad Horas medias
Antiphonas sequentes possint adhiberi ad Psalmodia
complementaria, etiam ad Horam mediam cum psalmis ferialibus in
diebus post Ceneres.
Ad Tertiam cf. AG 153

VIII

1. De- i fi-de, qua v-vimus, qua spe pe-rnni cr-dimus,

per ca- ri- t- tis gr- ti- am Chri- sti ca-nmus gl- ri- am.
2. Qui ductus hora trtia 3. Precmur ergo sbditi,
PROPRIUM DE TEMPORE 7
ad passinis hstiam,
crucis ferens suspndia
ovem redxit prditam.
redemptine lberi,
ut ruat a s culo
quos solvit a chirgrapho.
4. Christum rogmus et Patrem,
Christi Patrsque Spritum;
unum potens per mnia,
fove precntes, Trnitas. Amen.
Ant. AG 152 (cf. OCO 382)

VIII a

Adven- runt nobis di- es pni- tnti- ad re-dimnda

pecc- ta, ad salvndas -nimas. E u o u a e.
\ Cor mundum crea in me, Deus.
[ Et spritum firmum nnova in viscribus meis.
Ad Sextam
HYMNUS cf. AG 153

VIII

1. Qua Christus ho-ra s- ti- it cru-cem vel in qua s-bi- it,

quos prstat in hac psl-le- re di- tet si- ti iu-st- ti- .


2. Simul sit his esries,
quam ipse de se stiet,
crimen sit ut fastdium
virtsque desidrium.
3. Charsma Sancti Spritus
sic nfluat psallntibus,
ut carnis stus frgeat
et mentis algor frveat.
PROPRIUM DE TEMPORE 8
4. Christum rogmus et Patrem,
Christi Patrsque Spritum;
unum potens per mnia,
fove precntes, Trnitas. Amen.
Ant. AG 147 (cf. OCO 382)

III b

Vi-vo e- go, di-cit D-mi-nus; no-lo mortem pecca-

t- ris, sed ut ma- gis conver-t- tur et vi-vat. E u o u a e.


\ Avrte fciem tuam a pecctis meis.
[ Et omnes iniquittes meas dele.
Ad Nonam
HYMNUS cf. AG 153

VIII

1. Ternis ter ho-ris nme-rus no-bis sacr-tus pndi- tur,

sanctque Ie- su nmi- ne mu-nus pre- c-mur v- ni- .


2. Latrnis, en, confssio
Christi merdtur grtiam;
laus nostra vel devtio
merctur indulgntiam.
3. Mors per crucem nunc nterit
et post tenbras lux redit;
horror dehscat crminum,
splendor nitscat mntium.
PROPRIUM DE TEMPORE 9
4. Christum rogmus et Patrem,
Christi Patrsque Spritum;
unum potens per mnia,
fove precntes, Trnitas. Amen.
Ant. AG 162 (OCO 382)

I b

Per arma iust- ti- vir-t-tis De- i, commend-

mus nosme- tpsos in mul-ta pa- ti- nti- a. E u o u a e.
\ Sacrifcium Deo spritus contribultus.
[ Cor contrtum et humilitum, Deus, non despcies.
Ad Vesperas
HYMNUS
In Officio dominicali: AG 75

II

1. Audi, be-ngne Cndi-tor, nostra pre- ces cum fl-ti- bus,

sa-cr- ta in ab-sti-nnti- a fu- sas qua-dra- ge-n- ri- a.

2. Scru- t-tor alme cr-di- um, in- frma tu scis v- ri- um;
PROPRIUM DE TEMPORE 10

ad te re-vr- sis xhi- be re-mis-si- - nis gr- ti- am.

3. Mul-tum qui-dem pecc-vimus, sed parce con-fi- tn-ti- bus,

tu- -que lau-de nmi-nis confer me-d- lam lngui- dis.

4. Sic corpus extra cnte- ri do- na per absti- nn-ti- am,

ie- i-net ut mens s-bri- a a la- be pror-sus cr-mi-num.

5. Pr-sta be- - ta Tr- ni- tas, con-cde, simplex U-ni- tas,

ut fructu- - sa sint tu- is hc parci-t- tis mne- ra. A- men.


In Officio feriali: cf. AG 103

II

1. Ie-su, quad- ra-ge-n-ri- di- c-tor abstinnti- ,
PROPRIUM DE TEMPORE 11

qui ob sa-l- tem mn-ti- um prcpe- ras ie-i-ni- um.

2. A-ds-to nunc Eccl-si- , a-ds-to p-ni- tn-ti- ,

qua suppli-c-mur cr-nu- i pecc-ta nostra d- lu- i.

3. Tu retro- c-ta cr-mi- na tu- a re-mt- te gr- ti- a

et a fu- t- ris d- hi- be custdi- am mi- tssime.

4. Ut, ex-pi- - ti nnu- is compuncti- -nis c-ti-bus,

ten-d-mus ad pasch- li- a digne co- lnda gudi- a.

5. Te re -rum u- ni-vrsi- tas, clemens, a-d-ret, Tr-ni- tas


PROPRIUM DE TEMPORE 12

et nos novi per vni- am novum ca- nmus cnticum. A-men.


13
TEMPUS QUARAGESIM
2. HEBDOMADA SANCTA
Hymni sequenti pro Officio lectionum, Laudibus matutinis, et
Vesperis, possint cantari etiam in hebdomad V feriis.
Antiphona ad Invitatorium, ut in hebadomadis ceteris
Quadragesim.
Ad Officium lectionum
HYMNUS AJ 1: 27

III

1. Pange, lingua, glo- ri- - si pr - li- um certmi-nis,

et su-per cru-cis tro- p - o dic tri- mphum n- bi- lem,

qu- li- ter red-mptor or-bis immo- l- tus v- ce- rit.

2. De pa- rn- tis pro- to-pl-sti fraude factor cndo- lens,quando po- mi no- xi- - lis mor-te mor-su cr- ru- it,

ip-se lignum tunc no- t- vit, damna ligni ut sl- ve- ret.
PROPRIUM DE TEMPORE 14

3. Hoc o- pus nostr sa- l- tis ordo de- po-p-sce- rat,mul- ti- frmis pro- di- t- ris arte ut ar-tem fl- le- ret,

et me- d- lam fer-ret inde, ho-stis unde l - se- rat.

4. Quando ve- nit er-go sa-cri ple- ni- t-do tmpo- ris,

mis-sus est ab ar-ce Pa-tris Na- tus, or-bis cndi- tor,

atque ventre vir-gi- n- li carne fac- tus pr- di- it.

5. Lustra sex qui iam pe-rcta tempus implens crpo-ris,se vo- lnte, na- tus ad hoc, pas-si- - ni d- di- tus,
PROPRIUM DE TEMPORE 15

a-gnus in cru- cis le- v- tur immo- ln-dus st- pi- te.

6. qua Pa-tri Fi- li- que, incli- to Pa- r-cli- to,sempi- terna sit be- - t Tri- ni- t- ti glo- ri- a,
,
cu- ius alma nos red-mit atque ser-vat gr- ti- a. A- men.
Ad Laudes matutinas
HYMNUS AJ 1: 27

III

1. En a-c- tum, fel, a- rndo, spu- ta, cla-vi, lnce- a;

mi- te cor-pus per-fo- r- tur, sanguis, un-da pr- flu- it;

ter- ra, pon-tus, a-stra, mundus quo la-vntur fl-mi- ne!

2. Crux fi- d- lis, in-ter omnes ar- bor u- na n- bi- lis!


PROPRIUM DE TEMPORE 16

Nul- la ta- lem sil-va pro- fert flo- re, fronde, gr-mi- ne.;

Dul-ce lignum, dul-ci cla- vo dul-ce pondus s- sti- nens!3. Fle- cte ra-mos, ar-bor al- ta, ten-sa la- xa vsce- ra,

et ri- gor len-t- scat il- le quem de-dit na- t- vi- tas,

ut su- pr- ni membra re- gis mi- ti ten-das st- pi- te.

4. So- la digna tu fu- - sti fer- re s-cli pr- ti- um,atque por-tum prpa- r- re nau-ta mundo nufra- go,

quem sa- cer cru- or pe- rnxit fu- sus Agni cr- po- re.

5. qua Pa- tri Fi- li- que, ncli- to Pa- r- cli- to,
PROPRIUM DE TEMPORE 17

sempi- tr- na sit be- - t Tri- ni- t- ti gl- ri- a,
,
cu- ius alma nos red--mit atque ser-vat gr- ti- a. A- men.
RESPONSORIUM BREVE AD LAUDES ET VESPERAS cf. AJ 1: 692

VI

Ad-o-rmus te, Chri-ste, * Et bene-d- ci-mus ti-bi

\ Qui- a per cru-cem tu- am redemsti mundum. * Et bene-d-

cimus ti-bi. Gl-ri- a. Ad-o-rmus.


Ad Horas medias
Ad Tertiam
Ant. AG 477 (cf. OCO 388)

I b

A- it la-tro ad latr- nem: Nos qui-dem digna fa-

ctis re- c- pimus: hic autem quid fe- cit? Memnto me- i,
PROPRIUM DE TEMPORE 18

Dmi-ne, dum vne-ris in regnum tu- um. E u o u a e.


\ Obltus est, quia ipse vluit.
[ Et non apruit os suum.
Ad Sextam
Ant. AG 480 (cf. OCO 388)

VIII b

O vos omnes, qui trans- tis per vi- am, attndi-

te, et vi-d- te si est do- lor sic- ut do- lor me- us.

E u o u a e.
\ Vere langures nostros ipse tulit.
[ Et iniquittes nostras ipse portvit.
Ad Nonam
Ant. AG 477 (cf. OCO 388)

VIII a

Memnto me- i, Dmi-ne, dum vne-ris in regnum
PROPRIUM DE TEMPORE 19

tu- um. E u o u a e.
\ Adormus crucis signculum.
[ Per quod saltis smpsimus sacramntum.
Ad Vesperas
HYMNUS AG 77

I
,
1.Ve-xl-la re- gis pr- de- unt, fulget crucis myst- ri- um,
,
quo carne car-nis cndi- tor suspn- sus est pa- t-bu- lo.
,
2. Quo,vulne-r- tus n- super mucr-ne di- ro ln-ce- ,
,
ut nos la-v- ret crmi-ne, ma-n- vit un- da et sngui- ne.
,
3. Arbor de-c- ra et sngui- ne orn- ta re- gis prpu- ra,
PROPRIUM DE TEMPORE 20
,
e-lc-ta digno st- pi- te tam sanc- ta membra tnge- re!
,
4. Be- - ta, cu- ius brc-chi- is scli pepn- dit pr- ti- um;
,
sta- t- ra fac-ta est crpo- ris pr- dam tu-lt-que tr-ta- ri.
,
5. Salve, a- ra, sal- ve, vc- tima, de passi- - nis gl- ri- a,
,
qua vi- ta mor-tem pr-tu- lit et mor- te vi- tam rddi- dit!
,
6. O crux, a-ve, spes - ni-ca! hoc passi- - nis tmpo- re
,
pi- is a-du-ge gr- ti- am re- s- que de- le cr-mi- na.
,
7. Te, fons, sa-l- tis, Tr- ni-tas, colludet om-nis sp- ri- tus;
PROPRIUM DE TEMPORE 21
,,
quos per crucis myst- ri- um salvas, fove per s cu- la. A-men.
PSALTERIUM
FERIA IV CINERUM
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 Poissy MS, fo. 66
v
, cf. AJ 1: 69 (cf. OCO 420)

VIII b

B-ne-dic, - nima me- a, Dmi-no. Ps. et mnia qu in-

tra me sunt, nomini sancto e- ius. Bnedic, nima mea, Dmino.


Psalmus 102, I
[Bnedic, nima mea, Dmino; *
et mnia qu intra me sunt, nomini sancto eius.
Bnedic, nima mea, Dmino, *]
et noli oblivsci omnes retributines eius.
Qui propititur mnibus iniquittibus tuis, *
qui sanat omnes infirmittes tuas;
qui rdimit de intritu vitam tuam, *
qui cornat te in misericrdia et miseratinibus;
qui replet in bonis ttem tuam: *
renovbitur ut quil iuvntus tua.
Fciens iusttias Dminus, *
et iudcium mnibus iniriam patintibus.
Notas fecit vias suas Mysi, *
fliis Isral adinventines suas.
Glria Patri, et Flio, *
et Spirtui Sancto.
Sicut erat in princpio, et nunc et semper, *
et in sacula sculrum. Amen.
DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 24
Ant. 2 AG 401 (OCO vacat)

I b

Se-cndum multi-t-di-nem mi-se-ra- ti- -num tu- -rum

Dmi-ne, de- le i- niqui- t- tem me- am. Ps. Misertor et mi- s-

ricors Dminus, * longnimis et mult mi-se-ricrdi- .


II
[Misertor et misricors Dminus, *
longnimis et mult misericrdi.]
Non in perptuum contndet, *
neque in trnum irasctur.
Non secndum peccta nostra fecit nobis, *
neque secndum iniquittes nostras retrbuit nobis.
Quniam, quantum exalttur clum a terra, *
prvluit misericrdia eius super timntes eum;
quantum distat ortus ab occidnte, *
longe fecit a nobis iniquittes nostras.
Qumodo misertur pater filirum, *
misrtus est Dminus timntibus se.
Quniam ipse cognvit figmntum nostrum, *
recordtus est quniam pulvis sumus.
Homo sicut fenum dies eius, *
tamquam flos agri sic efflorbit.
Spirat ventus in illum, et non subsstet, *
et non cognscet eum mplius locus eius.
FERIA IV CINERUM 25
Ant. 3 Poissy MS, fo. 63
r
, cf. AJ 1: 65 (OCO vacat)

II

C-li c-l-rum, laud- te De- um. Ps. Mi-se-ricrdia

autem Dmini ab trno, et usque in trnum super timntes

e- um, * et iusttia illus in flios fi-li- - rum.


III
[Misericrdia autem Dmini ab trno,
et usque in trnum super timntes eum, *
et iusttia illus in flios filirum;]
in eos, qui servant testamntum eius, *
et mmores sunt mandatrum ipsus ad facindum ea.
Dminus in clo parvit sedem suam, *
et regnum ipsus mnibus dominbitur.
Benedcite Dmino, omnes ngeli eius,
potntes virtte, facintes verbum illus *
in audindo vocem sermnum eius.
Benedcite Dmino, omnes virttes eius, *
minstri eius qui fcitis volunttem eius.
Benedcite Dmino, mnia pera eius,
in omni loco dominatinis eius. *
Bnedic, nima mea, Dmino.
\ Convertmini et gite pnitntiam.
[ Fcite vobis cor novum et spritum novum.
Responsoria prolixa: post Lectionem primum, Participem, AG 46;
post Lectionem secundum, Factus est mihi, AJ 2: 235 (cf. POP 698).
DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 26
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AJ 1: 126, cf. Poissy MS, fo. 66
r
(OCO = * )

V

In conspectu ange-lo- rum, psal-lam ti- bi, De- us

me- us. Ps. Partum cor meum, De- us, partum cor me- um, *

cantbo et psallam: euge, gl-ri- a me- a!


Psalmus 107
[Partum cor meum, Deus,
partum cor meum, *
cantbo et psallam: euge, glria mea!]
Exsrge, psaltrium et cthara, *
excitbo aurram.
Confitbor tibi in ppulis, Dmine, *
et psallam tibi in natinibus.
Quia magna est usque ad clos misericrdia tua, *
et usque ad nubes vritas tua.
Exaltre super clos, Deus, *
et super omnem terram glria tua.
Ut liberntur dilcti tui, *
salvum fac dxtera tua et exudi me.
Deus loctus est in sancto suo:
Exsultbo et dvidam Schimam, *
et convllem Succoth dimtiar;
meus est Glaad, et meus est Mansses
et Ephraim fortitdo cpitis mei, *
Iuda sceptrum meum.
FERIA IV CINERUM 27
Moab lebes lavcri mei,
super Idumam extndam calceamntum meum, *
in Philist am vociferbor .
Quis dedcet me in civittem muntam? *
Quis dedcet me usque in Idum am?
Nonne, Deus, qui reppulsti nos? *
Et non exbis, Deus, in virttibus nostris?
Da nobis auxlium de tribulatine, *
quia vana salus hminis.
In Deo facimus virttem, *
et ipse conculcbit inimcos nostros.
Ant. 2 AG 316 (cf. OCO 420)

IV b

Propter Si- on non ta- c-bo, donec egre-di- - tur ut

splendor iustus e- ius. C. Gaudens gaudbo in Dmino, * et exsul-

tbit nima mea in De- o me- o. [flex]


Canticum Is 61: 10 62: 5
[Gaudens gaudbo in Dmino, *
et exsultbit nima mea in Deo meo;]
quia nduit me vestimntis saltis, *
et indumnto iustti circmdedit me,
quasi sponsum decortum corna, *
et quasi sponsam orntam monlibus suis.
Sicut enim terra profert germen suum,
et sicut hortus semen suum grminat, *
sic Dminus Deus germinbit iusttiam et laudem
coram univrsis gntibus.
Propter Sion non tacbo *
et propter Iersalem non quiscam,
DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 28
donec egreditur ut splendor iustus eius, *
et salvtor eius ut lampas accendtur.
Et vidbunt gentes iustum tuum, *
et cuncti reges nclitum tuum;
et vocbitur tibi nomen novum, *
quod os Dmini nominbit.
Et eris corna glri in manu Dmini *
et diadma regni in manu Dei tui.
Non vocberis ultra derelcta , *
et terra tua non vocbitur mplius desolta ;
sed vocberis volntas mea in ea , *
et terra tua inhabitta ,
quia complcuit Dmino in te, *
et terra tua inhabitbitur.
Habitbit enim ivenis cum vrgine, *
et habitbunt in te flii tui;
et gaudbit sponsus super sponsam, *
et gaudbit super te Deus tuus.
Ant. 3 AG 196 (cf. OCO 420 )

IV a

Laud- bo De- um me- um in vi- ta me- a. Ps. Lauda,

nima mea, Dminum; laudbo Dminum in vi- ta me- a, *

psallam Deo meo, qumdi- u f- e- ro.


Psalmus 145
[Lauda, nima mea, Dminum;
laudbo Dminum in vita mea, *
psallam Deo meo, qumdiu fero.]
Nolte confdere in princpibus, *
in fliis hminum, in quibus non est salus.
FERIA IV CINERUM 29
Exbit spritus eius, et reverttur in terram suam; *
in illa die peribunt cogitatines erum.
Betus cuius Deus Iacob est aditor, *
cuius spes in Dmino Deo suo.
Qui fecit clum et terram, *
mare et mnia qu in eis sunt.
Qui custdit verittem in s culum,
facit iudcium opprssis, *
dat escam esurintibus.
Dminus solvit compedtos, *
Dminus illminat ccos,
Dminus rigit deprssos, *
Dminus dligit iustos,
Dminus custdit dvenas,
pupllum et vduam sustntat *
et viam peccatrum disprdit.
Regnbit Dminus in s cula, *
Deus tuus, Sion, in generatinem et generatinem.
LECTIO BREVIS
Te elgit Dminus Deus tuus, ut sis ei ppulus peculiris de
cunctis ppulis, qui sunt super terram, quia dilxit vos Dminus et
custodvit iuramntum, quod iurvit ptribus vestris: edxit vos in
manu forti et redmit te de domo servittis, de manu pharanis regis
gpti. Et scies quia Dminus Deus tuus ipse est Deus, Deus
fidlis, custdiens pactum et misericrdiam diligntibus se et his: qui
custdiunt mandta eius, in mille generatines.
Ad Benedictus, ant. (p. 1222) AG 411 (cf. OCO [26])

VII a

Cum i- iuna- tis, no- l- te f- e- ri, sic-ut hy-p-cri- t,

tris-tes. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Isra- l, * quia visit-


DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 30

vit et fecit redemptinem ple-bis su- .


PRECES
Grtias agmus Deo Patri, qui donum quadragesimlis intii hdie
nobis impndit. Spplices eum rogmus, ut his saltis dibus,
per infusinem et operatinem Spritus Sancti, corda nostra
purficet et in caritte confrmet. Ei spplici prece dicmus:
Da nobis, Dmine, Spritum Sanctum tuum.
Prsta ut in omni verbo satimur,
quod procdit de ore tuo.
Concde nobis non in magnis tantum rebus carittem sectri,
sed tiam in slitis vit adinctis prtenus exercre.
Trbue nobis a suprfluis abstinre,
ut frtribus indigntibus opem ferre valemus.
Da nobis mortificatinem Flii tui in crpore nostro circumfrre,
qui nos vivificsti in crpore eius.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Concde nobis, Dmine, prsdia milti christin sanctis
inchore ieiniis; ut, contra spiritles nequtias pugnatri, continnti
munimur auxliis: Per Dminum.
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 257 (cf. OCO 420)

III a

Dmi-ne probsti me et cogno-vsti me. Ps. Dmine,

scruttus es et cogno-vs-ti me, * tu cognovsti sessinem meam


FERIA IV CINERUM 31

et resurrecti- -nem me- am. [flex]


Psalmus 138: 1 18, 23 24 (I)
[Dmine, scruttus es et cognovsti me, *
tu cognovsti sessinem meam et resurrectinem meam.]
Intellexsti cogitatines meas de longe, *
smitam meam et accbitum meum investigsti.
Et omnes vias meas perspexsti,
quia nondum est sermo in lingua mea, *
et ecce, Dmine, tu novsti mnia.
A tergo et a fronte coartsti me, *
et posusti super me manum tuam.
Mirbilis nimis facta est scintia tua super me; *
sublmis, et non attngam eam.
Quo ibo a spritu tuo, *
et quo a fcie tua fgiam?
Si ascndero in clum, tu illic es; *
si descndero in infrnum, ades.
Si smpsero pennas aurr *
et habitvero in extrmis maris,
tiam illuc manus tua dedcet me, *
et tenbit me dxtera tua.
Si dxero: Frsitan tnebr cmpriment, me, *
et nox illumintio erit circa me ,
tiam tnebr non obscurabntur a te,
et nox sicut dies illuminbit; *
sicut tnebr eius ita et lumen eius.
Ant. 2 AG 258 (cf. OCO 420)

VI

Mi-ra-b- li- a -pe-ra tu- a, Dmi- ne, et -nima
DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 32

me- a cognscit nimis. Ps. Qui- a tu formsti re- nes me- os, *

contexusti me in tero ma-tris me- . [flex]


II
[Quia tu formsti renes meos, *
contexusti me in tero matris me.]
Confitbor tibi, quia mirabliter plasmtus sum;
mirablia pera tua, *
et nima mea cognscit nimis.
Non sunt abscndita ossa mea a te,
cum factus sum in occlto, *
et intxtus in inferiribus terr.
Imperfctum adhuc me vidrunt culi tui,
et in libro tuo scripti erant omnes dies, *
ficili erant, et nullus adhuc erat ex eis.
Mihi autem nimis pretis cogitatines tu, Deus; *
nimis gravis summa erum.
Si dinumerbo eas, super arnam multiplicabntur; *
si ad finem pervniam, adhuc sum tecum.
Scrutre me, Deus, et scito cor meum; *
proba me, et cognsce smitas meas:
et vide, si via vanittis in me est, *
et deduc me in via trna.
Ant. 3 PM 372 (OCO 412)

VIII a
.
Christo da-tus est princi-p-tus et honor re- gni:
FERIA IV CINERUM 33

omnis p-pu-lus, tri-bus et lin-gu srvi- ent e- i in -

trnum. C. Gr- ti- as agmus Deo Pa-tri, * qui dignos nos fecit

in partem sortis sanct-rum in lmi-ne. [flex]


Canticum Col 1: 12 20
[Grtias agmus Deo Patri, *
qui dignos nos fecit in partem sortis sanctrum in lmine,]
qui erpuit nos de potestte tenebrrum *
et trnstulit in regnum Flii dilectinis su,
in quo habmus redemptinem per snguinem eius, *
remissinem peccatrum.
Qui est imgo Dei invisbilis, *
primognitus omnis creatr;
quniam in ipso cndita sunt univrsa
in clis et in terra, *
visiblia et invisiblia,
sive throni sive dominatines *
sive principtus sive potesttes:
mnia per ipsum et in ipso creta sunt,
et ipse est ante omnes, *
et mnia in ipso constant.
Et ipse est caput crporis Ecclsi,
qui est princpium, primognitus ex mrtuis, *
ut sit in mnibus ipse primtum tenens;
quia in ipso complcuit omnem plenitdinem inhabitre, *
et per eum reconcilire mnia in ipsum,
pacficans per snguinem crucis eius *
sive qu in terris sive qu in clis sunt.
DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 34
LECTIO BREVIS
Cum metu et tremre vestram saltem opermini; Deus est enim
qui opertur in vobis et velle et perfcere pro bona voluntte: Omnia
autem fcite sine murmuratinibus et hsitatinibus, ut sitis sine
querla et smplices Dei.
Responsorium breve Ego dixi, p. 4.
Ad Magnificat, ant. (p. 1236, 1238) AG 412 (cf. OCO [26])

I b

Cum fa-cis e- le- em-synam nsci- at si-nstra tu- a

quid f-ci- at dxte-ra tu- a. C. Magn-fi-cat * -nima me- a

Dminum.
PRECES
Glria et honor Deo, qui fdus novum et trnum cum ppulo tuo
ppigit in snguine Christi, et rnovat in sacramnto altris. Sic
eum rogmus: Bnedic, Dmine, ppulum tuum.
Drige, Dmine, in voluntte tua mentes populrum atque regntium,
ut sincre ad commne mnium bonum annitntur.
Auge devotinem erum, qui, relctis mnibus, secti sunt Christum,
ut prclrum homnibus sanctittis Ecclsi testimnium
pr beant et exmplum.
Qui cunctos hmines ad imginem tuam fecsti,
fac ut ab inista inqualitte abhrreant.
Omnes errntes ad tuam reduc amictiam et verittem,
et doce nos illis adiumntum impndere.
Da defnctis in tuam glriam introre,
teque in trnum collaudre.
Pater noster in tono simplice.
35
FERIA V HEBDOMAD IV
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AJ 1: 65, cf. 63r (cf. OCO 420!)

I c

Esto mi-hi, Dmi-ne, in De- um pro- tec-t-rem. Ps. De-

us, uribus nostris aud-vimus; * patres nostri annuntia-v-runt

no- bis.
Psalmus 43, I
[Deus, uribus nostris audvimus; *
patres nostri annuntiavrunt nobis]
opus quod opertus es in dibus erum, *
in dibus antquis.
Tu manu tua gentes depulsti, et plantsti illos, *
afflixsti ppulos, et dilatsti eos.
Nec enim in gldio suo possedrunt terram, *
et brcchium erum non salvvit eos;
sed dxtera tua et brcchium tuum et illumintio vultus tui, *
quniam complacusti in eis.
Tu es rex meus et Deus meus, *
qui mandas saltes Iacob.
In te inimcos nostros proicimus; *
et in nmine tuo conculcvimus insurgntes in nobis.
Non enim in arcu meo sperbo, *
et gldius meus non salvbit me.
Tu autem salvsti nos de affligntibus nos, *
et odintes nos confudsti.
In Deo gloribimur tota die, *
et in nmine tuo confitbimur in s culum.
DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 36
Ant. 2 AJ 1; 66, cf. Poissy MS, fo. 64
r
(OCO vacat)

VI

Dmi-ne, re-f-gi- um fa-ctus es no-bis. Ps. Nunc autem

reppulsti et confudsti nos, * et non egrediris, Deus, cum virt-

ti-bus no-stris.
II
[Nunc autem reppulsti et confudsti nos, *
et non egrediris, Deus, cum virttibus nostris.]
Convertsti nos retrrsum coram inimcis nostris, *
et qui odrunt nos diripurunt sibi.
Dedsti nos tamquam oves ad vescndum, *
et in gntibus disperssti nos.
Vendidsti ppulum tuum sine lucro, *
nec dtior factus es in commutatine erum.
Posusti nos opprbrium vicnis nostris, *
subsanntinem et dersum his qui sunt in circitu nostro.
Posusti nos similitdinem in gntibus, *
commotinem cpitis in ppulis.
Tota die verecndia mea contra me est, *
et confsio facii me coopruit me,
a voce exprobrntis et obloquntis, *
a fcie inimci et ultris.
Ant. 3 OHS 39 (OCO vacat)

I c

Exsurge, Domi-ne, et iu-di- ca causam me- am. Ps. Hc
FERIA V POST CINERUM 37

mnia venrunt super nos, nec ob-l- ti sumus te; * et inque

non gimus in testamntum tu- um.


III
[Hc mnia venrunt super nos,
nec oblti sumus te; *
et inque non gimus in testamntum tuum.]
Et non recssit retro cor nostrum, *
nec declinavrunt gressus nostri a via tua;
sed humilisti nos in loco vlpium, *
et operusti nos umbra mortis.
Si oblti furimus nomen Dei nostri, *
et si expandrimus manus nostras ad deum alinum,
nonne Deus requret ista? *
Ipse enim novit abscndita cordis.
Quniam propter te mortificmur tota die, *
stimti sumus sicut oves occisinis.
Evgila, quare obdrmis, Dmine? *
exsrge, et ne repllas in finem.
Quare fciem tuam avrtis, *
oblivsceris inpi nostr et tribulatinis nostr?
Quniam humilita est in plvere nima nostra, *
conglutintus est in terra venter noster.
Exsrge, Dmine, diuva nos; *
et rdime nos propter misericrdiam tuam.
\ Qui medittur in lege Dmini.
[ Dabit fructum suum in tmpore suo.
Responsoria prolixa: post Lectionem primum, Spes mea, AG 45;
post Lectionem secundum, Bonum mihi, AG 47 (cf. POP 698).
DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 38
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AM 74 (OCO 420)

VIII a

In ve-ri-t-te tu- a, ex-udi me, Dmi-ne. Ps. Dmine,

exudi oratinem me- am, uribus prcipe obsecratinem me-

am in veritte tu- a; * exudi me in tu- a iust-ti- a.


Psalmus 142: 1 11
[Dmine, exudi oratinem meam,
uribus prcipe obsecratinem meam in veritte tua; *
exudi me in tua iusttia.]
Et non intres in iudcium cum servo tuo, *
quia non iustificbitur in conspctu tuo omnis vivens.
Quia persectus est inimcus nimam meam,
contrvit in terra vitam meam, *
collocvit me in obscris sict mrtuos a s culo.
Et anxitus est in me spritus meus, *
in mdio mei obrguit cor meum.
Memor fui dirum antiqurum,
medittus sum in mnibus opribus tuis, *
in factis mnuum turum recogitbam.
Expndi manus meas ad te, *
nima mea sicut terra sine aqua tibi.
Velciter exudi me, Dmine; *
defcit spritus meus.
Non abscndas fciem tuam a me, *
ne smilis fiam descendntibus in lacum.
Audtam fac mihi mane misericrdiam tuam, *
quia in te spervi.
FERIA V POST CINERUM 39
Notam fac mihi viam in qua mbulem, *
quia ad te levvi nimam meam.
Eripe me de inimcis meis, *
Dmine, ad te confgi.
Doce me fcere beneplcitum tuum,
quia Deus meus es tu. *
Spritus tuus bonus dedcat me in terram rectam.
Propter nomen tuum, Dmine, vivificbis me; *
in iusttia tua edces de tribulatine nimam meam.
Ant. 2 AG 323 (cf. OCO 420)

V

L-tmi- ni cum Ie-rsa-lem, et exsul- t-te in e- a,

omnes qui di- l-gi- tis e- am, in -trnum, C. gaudte cum ea

gudi- o, univrsi qui lugtis super e- am, * ut sugtis et reple-

mini ab bere consolati- - nis e- ius


Canticum Is 66: 10 14a
[Ltmini cum Iersalem et exsultte in ea, *
omnes qui diligitis eam;
gaudte cum ea gudio,
univrsi qui lugtis super eam, *
ut sugtis et replemini ab bere consolatinis eius,]
ut mulgetis et delciis afflutis *
ab omnmoda glria eius.
Quia hc dicit Dminus:
Ecce ego declinbo super eam *
quasi flvium pacis,
DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 40
et quasi torrntem inundntem *
glriam gntium, quam sugtis:
ad bera portabmini *
et super gnua blandintur vobis.
Qumodo si cui mater blanditur,
ita ego consolbor vos; *
et in lersalem consolabmini.
Vidbitis, et gaudbit cor vestrum, *
et ossa vestra quasi herba germinbunt.
Ant. 3 AG 218 (cf. OCO 420)

VIII b

De- o nostro iu- cnda sit laud-ti- o. Ps. Laudte D-

minum, quniam bonum est psllere Deo nostro * quniam iu-

cndum est celebr-re lau-dem.


Psalmus 146: 1 11
[Laudte Dminum, quniam bonum est psllere Deo nostro *
quniam iucndum est celebrre laudem.]
dficans Iersalem Dminus, *
disprsos Isralis congregbit.
Qui sanat contrtos corde, *
et lligat plagas erum;
qui nmerat multitdinem stellrum, *
et mnibus eis nmina vocat.
Magnus Dminus noster, et magnus virtte, *
sapinti eius non est nmerus.
Sustntat mansutos Dminus, *
humlians autem peccatres usque ad terram.
Prcnite Dmino in confessine, *
psllite Deo nostro in cthara.
FERIA V POST CINERUM 41
Qui perit clum nbibus, *
et parat terr plviam.
Qui prodcit in mntibus fenum, *
et herbam servintibus hmini.
Qui dat iumntis escam ipsrum, *
et pullis corvrum invocntibus eum.
Non in fortitdine equi delecttur, *
nec in tbiis viri beneplcitum est ei.
Beneplcitum est Dmino super timntes eum, *
et in eis qui sperant super misericrdia eius.
LECTIO BREVIS
Ppulus tuus, Dmine, et herditas tua sumus. Sint culi tui
aprti ad deprecatinem servi tui et ppuli tui Isral, et exudias nos
in univrsis, pro quibus invocavrimus te: Tu enim separsti nos tibi
in heredittem de univrsis ppulis terr.
Ad Benedictus, ant. (p. 1195) AG 53* (cf. OCO [26])

I b

Qui vult ve- n- re post me, bne-get semet-psum, et

tollat cru-cem su- am, et sequ-tur me. C. Be-ne-dctus Dmi-

nus De- us Isra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem ple-

bis su- .
PRECES
Piettem Dei celebrmus, qui in Christo sese revelvit. Ex corde ei
supplicmus: Memnto nostri, Dmine, quia flii tui sumus.
DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 42
Da nos mystrium Ecclsi ltius percpere,
ut adem sit nobis et mnibus efficcius saltis sacramntum.
Fac nos, hminis amtor, humn civittis incremnta fovre,
atque in mnibus regnum tuum intndere.
Prsta nobis, ut ad Christum sitintes currmus,
qui fontem aqu viv nobis se prbuit.
Dimtte nobis iniquittes nostras,
et gressus nostros drige in viam iustti et sincerittis.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Actines nostras, qu sumus, Dmine: aspirndo prveni et
adiuvndo prosquere; ut cuncta nostra opertio a te semper incpiat,
et per te cpta finitur: Per Dminum.
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 Poissy Ant., fol. 53
r
; cf. AJ 1: 128 (cf. OCO 420)

VI

Be-ne-d-ctus Dmi- nus De- us me- us. Ps. Benedctus

Dmirius, prsdium me-um, qui docet manus me-as ad pr -

li- um, * et dgitos me- os ad bel- lum.


Psalmus 143 (I)
[Benedctus Dmirius, prsdium meum,
qui docet manus meas ad pr 'lium, *
et dgitos meos ad bellum.]
Misericrdia mea et fortitdo mea, *
refgium meum et libertor meus;
FERIA V POST CINERUM 43
scutum meum, et in ipso spervi, *
qui subdit ppulum meum sub me.
Dmine, quid est homo, quod agnscis eum, *
aut flius hminis, quod rputas eum?
Homo vanitti smilis factus est, *
dies eius sicut umbra prtriens.
Dmine, inclna clos tuos, et descnde; *
tange montes, et fumigbunt.
Flgura coruscatinem, et dssipa eos; *
emtte sagttas tuas, et contrba eos.
Emtte manum tuam de alto; *
ripe me, et lbera me de aquis multis,
de manu filirum alienigenrum,
quorum os loctum est vanittem, *
et dxtera erum dxtera mendcii.
Ant. 2 AG 283 (cf. 420)

VIII b

Be- - tus ppu-lus cu-ius Dmi-nus De- us e- ius.

Ps. De- us, cnticum novum cantbo ti- bi, * in psaltrio deca-

chrdo psal-lam ti- bi. [flex]


II
[Deus, cnticum novum cantbo tibi, *
in psaltrio decachrdo psallam tibi,]
qui das saltem rgibus, *
qui rdimis David servum tuum de gldio malgno.
Eripe me, et lbera me *
de manu filirum alienigenrum,
quorum os loctum est vanittem, *
et dxtera erum dxtera mendcii.
DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 44
Flii nostri sicut novll crescntes *
in iuventte sua;
fli nostr sicut colmn angulres, *
sculpt ut structra templi.
Prompturia nostra plena, *
redundntia mnibus bonis;
oves nostr in mlibus
innumerbiles in campis nostris, *
boves nostr crass.
Non est runa macri neque excrsus, *
neque clamor in platis nostris.
Betus ppulus cui hc sunt; *
betus ppulus cuius Dminus Deus eius.
Ant. 3 AG 998 (cf. OCO 412)

I b

De-dit e- i Dmi-nus po-test-tem et hon-rem et re-
,
gnum, et omnes ppu-li, tri-bus et lingu i- psi srvi- ent.

C. Gr-ti- as -gimus ti- bi, * Dmine De- us omnpotens.


Canticum cf. Ap 11, 12
[Grtias gimus tibi, *
Dmine Deus omnpotens,]
qui es et qui eras et qui ventrus es; *
quia accepsti virttem tuam magnam et regnsti.
Et irt sunt gentes, *
et advnit ira tua et tempus morturum iudicri,
et rddere mercdem servis tuis, prophtis et sanctis, *
et timntibus nomen tuum, pusllis et magnis.
Nunc facta est salus et virtus et regnum Dei nostri *
et potstas Christi eius,
FERIA V POST CINERUM 45
quia proictus est accustor fratrum nostrrum, *
qui accusbat illos ante conspctum Dei nostri
die ac nocte;
et ipsi vicrunt eum propter snguinem Agni *
et propter verbum testimnii sui;
et non dilexrunt nimas suas *
usque ad mortem.
Proptrea ltmini, cli, *
et qui habittis in eis.
LECTIO BREVIS
Sbditi estte Deo, resstite dibolo, et fgiet a vobis;
appropinqute Deo, et appropinqubit vobis. Emundte manus,
preccatres, et purificte corda, dplices nimo: Humilimini in
conspctu Dmini, et exaltbit vos.
Ad Magnificat, ant. (p. 1244) AM 642 (OCO [26])

III b

Qui o- dit -ni- mam su- am in hoc mundo, in

vi-tam - trnam cu- st-dit e- am. C. Magn-fi-cat * -ni-

ma me- a Dminum.
PRECES
Dei misericrdiam celebrmus, qui nos illminat grtia Spritus
Sancti, ut opribus iustti ac fdei lucemus. Ormus,
dicntes: Vivfica, Dmine, ppulum a Christo redmptum.
Dmine, fons et auctor omnis sanctittis, epscopos, preberos et
diconos rctius per mystrium eucharsticum Christo coninge,
ut grtiam, per impositinem mnuum accptam, magis in dies
resscitent.
Doce fidles tuos digne et acutse mensam verbi et crporis Christi
DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 46
frequentre,
ut, quod fide et sacramnto perceprunt, vita et mribus tneant.
Dignittem cuisque hminis, Flii tui snguine redmpti, te donnte,
agnoscmus,
ut liberttem et conscintiam fratrum nostrrum observmus.
Da, ut hmines immdicam terrstrium bonrum cupdinem
moderntur,
et alirum inpi cnsulant.
Miserre mnium, quos de hac via ad te hdie vocsti,
esque donum beatitdinis trn concde.
Pater noster in tono simplice.
47
FERIA VI POST CINERES
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 PM 179 (OCO 420)

IV a

Incli-n- te aurem vestram in verba o- ris me- i.

Ps. Attndite, ppule meus, doctrnam me- am; * inclinte aurem

vestram in verba o-ris me- i. [flex]


Psalmus 77: 1 39, I
[Attndite, ppule meus, doctrnam meam; *
inclinte aurem vestram in verba oris mei.]
Apriam in parbolis os meum, *
loquar arcna ttis antqu.
Quanta audvimus et cognvimus ea,
et Patres nostri narravrunt nobis, *
non occultbimus a fliis erum,
generatini lteri narrntes laudes Dmini et virttes eius, *
et mirablia eius qu fecit.
Consttuit testimnium in Iacob, *
et legem psuit in Isral;
quanta mandverat ptribus nostris
nota fcere ea fliis suis, *
ut cognscat genertio ltera, flii qui nascntur.
Exsrgent et narrbunt fliis suis, *
ut ponant in Deo spem suam,
et non obliviscntur perum Dei, *
et mandta eius custdiant.
DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 48
Ne fiant sicut patres erum, *
genertio rebllis et exsperans;
genertio qu non firmvit cor suum, *
et non fuit fidlis Deo spritus eius.
Flii Ephraim, intendntes et mittntes arcum, *
convrsi sunt in die belli.
Non custodirunt testamntum Dei, *
et in lege eius renurunt ambulre.
Et oblti sunt factrum eius *
et mirablium eius qu ostndit eis.
Coram ptribus erum fecit mirablia *
in terra gpti, in campo Tneos.
Scidit mare et perdxit eos, *
et sttuit aquas quasi in utre.
Et dedxit eos in nube per diem *
et per totam noctem in illuminatine ignis.
Scidit petram in ermo, *
et adaquvit eos velut abssus multa.
Et edxit rvulos de petra, *
et dedxit tamquam flmina aquas.
Ant. 2 NA 63 (OCO vacat)

II

Ianu- as c-li a-p-ru- it D-mi-nus, et plu- it il-lis

manna ad mandu- cndum. Ps. Et apposurunt adhuc peccre

e- i, * in iram excitavrunt Exclsum in in-aqu- so. [flex]


II
[Et apposurunt adhuc peccre ei, *
in iram excitavrunt Exclsum in inaquso.]
FERIA VI POST CINERUM 49
Et tentavrunt Deum in crdibus suis, *
petntes escas animbus suis;
et contra Deum locti sunt, *
dixrunt: Numquid pterit Deus
parre mensam in desrto?
Ecce percssit petram et fluxrunt aqu, *
et torrntes inundavrunt;
Numquid et panem pterit dare, *
aut parre carnes ppulo suo?
Ideo audvit Dminus et exrsit,
et ignis accnsus est in Iacob, *
et ira ascndit in Isral.
Quia non credidrunt in Deo, *
nec speravrunt in salutri eius.
Vermtamen mandvit nbibus dsuper, *
et inuas cli apruit;
et pluit illis manna ad manducndum, *
et panem cli dedit eis:
panem angelrum manducvit homo, *
cibria misit eis ad abundntiam.
Excitvit austrum in clo, *
et indxit in virtte sua fricum;
et pluit super eos sicut plverem carnes, *
et sicut arnam maris volatlia pennta,
et cecidrunt in mdio castrrum erum, *
circa taberncula erum.
Et manducavrunt et saturti sunt nimis, *
et desidrium erum ttulit eis.
Nondum recsserant a desidrio suo, *
adhuc esc erum erant in ore ipsrum,
et ira Dei ascndit super eos,
et occdit pingues erum, *
et elctos Isral prostrvit.
Ant. 3 NA 64 (OCO vacat)

VI b

De- us adi- tor est e- - rum: et Exclsus redmptor
DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 50

e- - rum est. Ps. In mnibus his peccav-runt adhuc, * et non

credidrunt in mirab-libus e- ius.


III
[In mnibus his peccavrunt adhuc, *
et non credidrunt in mirablibus eius;]
et consmpsit in hlitu dies erum, *
et anni erum cum festinatine.
Cum occderet eos, qurbant eum, *
et convrsi venibant dilculo ad eum;
et rememorti sunt quia Deus aditor est erum, *
et Deus exclsus redmptor erum est.
Et suasrunt ei in ore suo, *
et lingua sua mentti sunt ei;
cor autem erum non erat rectum cum eo, *
nec fidles erant in testamnto eius.
Ipse autem est misricors, *
et propititur iniquitti, et non disprdit.
Spe avrtit iram suam, *
et non accndit omnem furrem suum.
Et recordtus est quia caro sunt, *
spritus vadens et non rdiens.
\ Convertmini ad Dminum Deum vestrum.
[ Quia bengnus et misricors est.
Responsoria prolixa: post Lectionem primum, Educ, AG 61; post
Lectionem secundum, Septies in die, AG 61 (cf. POP 698).
FERIA VI POST CINERUM 51
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 415 (cf. OCO 420)

I a
,
Cor mun-dum cre- a in me, De- us, et sp- ri- tum re-

ctum nno-va in visc- ri- bus me- is. Ps. Mi-se-r-re me- i,

De- us, * secndum misericrdi- am tu- am.


Psalmus 50
[Miserre mei, Deus, *
secndum misericrdiam tuam;]
et secndum multitdinem miseratinum turum *
dele iniquttem meam.
Amplius lava me ab iniquitte mea, *
et a peccto meo munda me.
Quniam iniquittem meam ego cognsco, *
et pecctum meum contra me est semper.
Tibi, tibi soli peccvi, *
et malum coram te feci,
ut iustus inveniris in sentntia tua *
et quus in iudcio tuo.
Ecce enim in iniquitte genertus sum, *
et in peccto concpit me mater mea.
Ecce enim verittem in corde dilexsti, *
et in occlto sapintiam manifeststi mihi.
Asprges me hysspo, et mundbor; *
lavbis me, et super nivem dealbbor.
Audre me fcies gudium et lttiam, *
et exsultbunt ossa qu humilisti.
Avrte fciem tuam a pecctis meis, *
DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 52
et omnes iniquittes meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus, *
et spritum firmum nnova in viscribus meis.
Ne procias me a fcie tua, *
et spritum sanctum tuum ne uferas a me.
Redde mihi Ittiam salutris tui, *
et spritu promptssimo confrma me.
Docbo inquos vias tuas, *
et mpii ad te convertntur.
Lbera me de sangunibus, Deus, Deus saltis me, *
et exsultbit lingua mea iusttiam tuam.
Dmine, lbia mea apries, *
et os meum annuntibit laudem tuam.
Non enim sacrifcio delectris, *
holocustum, si fferam, non placbit.
Sacrifcium Deo spritus contribultus, *
cor contrtum et humilitum, Deus, non despcies.
Bengne fac, Dmine, in bona voluntte tua Sion, *
ut dificntur muri Iersalem.
Tunc acceptbis sacrifcium iustti, oblatines et holocusta; *
tunc impnent super altre tuum vtulos.
Ant. 2 AG 1009 (cf. OCO 420)

VIII a

Bene-d-ci-te D- mi-num, omnes e- lcti e- ius: gi-

te di- em l- t- ti- , et confi- t- mi-ni il-li. C. Iersalem, c-

vi-tas De- i, * castigvit te Dminus in opribus mnu- um tu-

- rum. [flex]
FERIA VI POST CINERUM 53
Canticum Tob 13: 8 11, 13 15
[Benedcite Dminum, omnes elcti eius, *
gite dies ltti et confitmini illi.
Iersalem, cvitas Dei, *
castigvit te Dminus in opribus mnuum turum.]
Confitre Dmino in bonis tuis *
et bnedic Deum sculrum;
ut redficet in te tabernculum suum,
et rvocet ad te omnes captvos, *
et gudeas in mnia s cula sculrum.
Luce splndida fulgbis, *
et omnes fines terr adorbunt te.
Natines ex longnquo ad te vnient, *
et mnera deferntes adorbunt in te Dminum.
Et terrain tuam in sanctificatinem habbunt, *
nomen enim magnum invocbunt in te.
Tu autem ltberis in fliis tuis,
quniam omnes benedicntur *
et congregabntur ad Dminum.
Beti omnes, qui dligunt te, *
et qui gaudent super pace tua.
Anima mea, bnedic Dminum,
quniam libervit Iersalem civittem suam
a cunctis tribulatinibus eius, *
Dminus Deus noster.
Ant. 3 CAO 1734: DK-Kk 3449, fo. 70
v
(OCO 420)

VI

Be-ne-d- xit f- li- is tu- is in te. Ps. Lauda, Iersalem,

Dminum; * colluda Deum tu- um, Si- on.


Psalmus 147
[Lauda, Iersalem, Dminum; *
colluda Deum tuum, Sion.]
DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 54
Quniam confortvit seras portrum turum, *
benedxit fliis tuis in te.
Qui ponit fines tuos pacem, *
et dipe frumnti stiat te.
Qui emttit elquium suum terr, *
velciter currit verbum eius.
Qui dat nivem sicut lanam, *
prunam sicut cnerem spargit.
Mittit crystllum suam sicut buccllas; *
ante fciem frgoris eius quis sustinbit?
Emttet verbum suum et liquefciet ea, *
flabit spritus eius, et fluent aqu.
Qui annntiat verbum suum Iacob, *
iusttias et iudcia sua Isral.
Non fecit tliter omni natini, *
et iudcia sua non manifestvit eis.
LECTIO BREVIS
Iustificbit iustus servus meus multos et iniquittes erum ipse
portbit. Ideo disprtiam ei multos, et cum frtibus dvidet splia,
pro eo quod trdidit in mortem nimam suam et cum scelertis
reputtus est: et ipse pecctum multrum tulit et pro transgressribus
rogat.
Ad Benedictus, ant. (p. 1201) AM 335 (OCO [26])

II

Me t-e-nim de di- e in di- em qu-runt,

et sci-re vi- as me- as vo-lunt. C. Be-ne-dctus Dmi-nus

De- us Isra-l, * quia visitvit et fecit redemptinem ple-bis su-


FERIA VI POST CINERUM 55

.
PRECES
Christum salvatrem, qui per mortem et resurrectinem suam nos
redmit, implormus: Dmine, miserre nostri.
Qui Iersalem ascendsti ad passinem subendam, ut intrres in
glriam,
perduc Ecclsiam tuam in Pascha ternittis.
Qui, in cruce exalttus, lncea mlitis transfgi volusti,
sana vlnera nostra.
Qui crucem tuam rborem vit constitusti,
fructus eisdem baptsmate rentis largre.
Qui, in ligno pendens, latrni pnitnti pepercsti,
nobis peccatribus ignsce.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Inchota pnitnti pera, qu sumus, Dmine: bengno favre
prosquere; ut observntiam, quam corporliter exercmus, mntibus
tiam valemus implre sincris: Per Dminum.
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 PM 342 (OCO 420)

VIII a

Per sngu-los di- es bene-dcam te, Dmi-ne. Ps. Ex-al-

tbo te, Deus me-us rex, et benedcam nmini tu- o * in s -


DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 56

culum et in s cu-lum s cu-li.


Psalmus 144 (I)
[Exaltbo te, Deus meus rex,
et benedcam nmini tuo *
in s culum et in s culum s culi.]
Per sngulos dies benedcam tibi,
et laudbo nomen tuum *
in s culum et in s culum s culi.
Magnus Dminus et laudbilis nimis, *
et magnitdinis eius non est investigtio.
Genertio generatini laudbit pera tua, *
et potntiam tuam pronuntibunt.
Magnificntiam glri maiesttis tu loquntur, *
et mirablia tua enarrbunt.
Et virttem terriblium turum dicent, *
et magnitdinem tuam narrbunt.
Memriam abundnti suavittis tu eructbunt, *
et iusttia tua exsultbunt.
Misertor et misricors Dminus, *
longnimis et mult misericrdi.
Suvis Dminus univrsis, *
et miscratines eius super mnia pera eius.
Confitentur tibi, Dmine, mnia pera tua; *
et sancti tui benedcant tibi.
Glriam regni tui dicant, *
et potntiam tuam loquntur,
ut notas fciant fliis hminum potntias tuas, *
et glriam magnificnti regni tui.
Regnum tuum regnum mnium sculrum, *
et domintio tua in omnem genertinem et generatinem.
FERIA VI POST CINERUM 57
Ant. 2 AV 179 (OCO 420)

IV a

Fid-lis Dminus in mni-bus ver-bis su- is, et san-

ctus in mni-bus op-ribus su- is. Allevat Dminus omnes qui

crru- unt, * et rigit omnes de- prs-sos. [flex]


II
[Fidlis Dminus in mnibus verbis suis, *
et sanctus in mnibus opribus suis.
Allevat Dminus omnes qui crruunt, *
et rigit omnes deprssos.]
Oculi mnium in te sperant, *
et tu das illis escam in tmpore opportno.
Aperis tu manum tuam, *
et imples omne nimal in beneplcito.
Iu stus Dminus in mnibus viis suis, *
et sanctus in mnibus opribus suis.
Prope est Dminus mnibus invocntibus eum, *
mnibus invocntibus eum in veritte.
Volunttem timntium se fciet,
et deprecatinem erum exudiet, *
et salvos fciet eos.
Custdit Dminus omnes diligntes se, *
et omnes peccatres disprdet.
Laudatinem Dmini loqutur os meum,
et benedcat omnis caro nmini sancto eius *
in s culum et in s culum s culi.
DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 58
Ant. 3 MG 58 (cf. OCO 413)

IV a
,
Omnes gentes, quascmque fe-c-sti, v- ni- ent, et

a-do-r-bunt coram te, Dmi-ne. C. Magna et mirablia sunt

-pe-ra tu- a, * Dmine De- us omn- po- tens. [flex]


Canticum Ap 15:3 4
[Magna et mirablia sunt pera tua, *
Dmine Deus omnpotens:]
iust et ver sunt vi tu, *
rex sculrum.
Quis non timbit te, Dmine, *
et magnificbit nomen tuum?
quia solus pius es,
quniam omnes gentes vnient et adorbunt
in conspctu tuo, *
quniam iudicia tua manifsta sunt.
LECTIO BREVIS
Confitmini altrutrum peccta vestra, et orte pro nvicem, ut
salvmini: multum enim valet deprectio iusti assdua. Fratres mei,
si quis ex vobis errverit a veritte, et convrterit quis eum, scrre
debet quniam: qui convrti fcerit peccatrem ab errre vi su
salvbit nimam eius a morte, et opriet multitdinem peccatrum.
Ad Magnificat, ant. (p. 1248) A-KN 1011, f. 173
r
; CAO 2047 (OCO [26])
FERIA VI POST CINERUM 59

IV b

Cum vi-d- ris nu- dum, o- p- ri e- um, et car-

nem tu- am ne de-sp-xe- ris, tunc e- rmpet qua- si ma- ne

lumen tu- um, et s-ni- tas tu- a c- ti- us o- ri- - tur, et

ante - bit f- ci- em tu- am iu- st- ti- a tu- a , et gl-ri-

a Dmi-ni col- l- get te. C. Magn-fi-cat * -nima me- a

Dminum.
PRECES
Salvatrem humni gneris adormus, qui mortem nostram morindo
destrxit et vitam resurgndo reparvit. Humliter postulmus:
Sanctfica ppulum, quem snguine tuo redemsti.
Redmptor noster, da nos passini tu per pnitntiam plnius
adhrre,
ut resurrectinis glriam consequmur.
Prsta, ut Matris tu, solatrcis afflictrum, protectinem
assequmur,
mrentsque confortmur ea consolatine, qua et ipsi a te
DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 60
confortmur.
Fidlibus concde passinis tu in rmnis suis esse partcipes,
ut salutre tuum in sepsis manifstent.
Qui humilisti tepsum, factus ob diens usque ad mortem, mortem
autem crucis,
da servis tuis obdintiam et patintiam.
Crpori clarittis tu defnctos configurre dignris,
nosque aliqundo erum redde consrtes.
Pater noster in tono simplice.
61
SABBATUM HEBDOMAD IV
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 PM 179 (OCO 421)

III b

Red-mit e- os Dmi-nus de ma-nu tri- bu- lntis.

Ps. Qu-ti- es exacerbavrunt eum in desr- to, * in iram conci-

tavrunt eum in in-aqu- so. [flex]


Psalmus 77: 40 72, IV
[Quties exacerbavrunt eum in desrto, *
in iram concitavrunt eum in inaquso.]
Et revrsi sunt et tentavrunt Deum, *
et sanctum Isral exacerbavrunt.
Non sunt recordti manus eius, *
dii qua redmit eos de manu tribulntis.
Cum psuit in gpto signa sua *
et prodgia sua in campo Tneos.
Convrtit in snguinem flmina erum, *
et rvulos erum, ne bberent.
Misit in eos cnomyam et comdit eos, *
ranam et prdidit eos.
Dedit brucho fructus erum, *
labres erum locst.
Occdit in grndine vneas erum, *
moros erum in pruna.
Trdidit grndini iumnta erum, *
et greges erum flamm ignis.
Misit in eos ardrem ir su,
DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 62
indignatinem et comminatinem et angstiam, *
immissinem angelrum malrum.
Complanvit smitam ir su;
non peprcit a morte animbus erum, *
et vitam erum in peste conclsit.
Percssit omne primognitum in terra gpti, *
primtias rboris erum in tabernculis Cham.
Ant. 2 OHS 195 (OCO vacat)

IV a

Ha- bi- t-bit in ta-bern-cu-lo tu- o, requi- -scet in

monte sancto tu- o. Ps. Abstulit sicut oves ppu-lum su- um, *

et perdxit eos tamquam gregem in de- sr-to. [flex]


V
[Abstulit sicut oves ppulum suum, *
et perdxit eos tamquam gregem in desrto.]
Dedxit eos in spe, et non timurunt, *
et inimcos erum opruit mare.
Et indxit eos in fines sanctificatinis su, *
in montem quem acquisvit dxtera eius.
Et eicit a fcie erum gentes,
et divsit eis terram in funculo heredittis. *
Et habitre fecit in tabernculis erum tribus Isral.
Et tentavrunt et exacerbavrunt Deum exclsum, *
et testimnia eius non custodirunt.
Recessrunt et prvaricti sunt,
quemdmodum patres erum, *
conversi sunt retro ut arcus pravus.
In iram concitavrunt eum in cllibus suis, *
et in seulptlibus suis ad mulatinem eum provocavrunt.
SABBATUM POST CINERES 63
Audvit Deus et exrsit, *
et sprevit valde Isral.
Et rppulit habitculum Silo, *
tabernculum, ubi habitvit in homnibus.
Et trdidit in captivittem virttem suam, *
et pulchritdinem suam in manus inimci.
Et conclsit in gldio ppulum suum, *
et in heredittem suam exrsit.
Ivenes erum comdit ignis, *
et vrgines erum non sunt desponst.
Sacerdtes erum in gldio cecidrunt, *
et vdu erum non plorabntur.
Ant. 3 NA 66 (OCO vacat)

VI

di-fi-c-vit De- us sancti- f-ci- um su- um in ter- ra.

Ps. Et excittus est tamquam drmi- ens Dminus, * tamquam po-

tens crapultus a vi- no. [flex]


VI
[Et excittus est tamquam drmiens Dminus, *
tamquam potens crapultus a vino.]
Et percssit inimcos suos in posterira, *
opprbrium sempitrnum dedit illis.
Et rppulit tabernculum Ioseph, *
et tribum Ephraim non elgit,
sed elgit tribum Iuda, *
montem Sion quem dilxit.
Et dificvit sicut exclsum sancturium suum, *
sicut terram quam fundvit in s cula.
DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 64
Et elgit David servum suum,
et sstulit eum de grgibus vium, *
de post fetntes accpit eum:
pscere Iacob ppulum suum *
et Isral heredittem suam.
Et pavit eos in innocntia cordis sui, *
et in prudntia mnuum surum dedxit eos.
\ Qui facit verittem, venit ad lucem.
[ Ut manifestntur pera eius.
Responsoria prolixa: post Lectionem primum, Ego dixi, AJ 2:
230; post Lectionem secundum, Ne perdieris me, AJ 2: 231 (cf. POP
698).
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AJ 1: 69, cf. Poissy MS, fo. 67
v
(cf. OCO 421)

VIII b

Bonum est confi- t- ri Dmi-no. Ps. et psllere nmini

tu- o, Altssime, annuntire mane misericrdiam tu- am. [flex]


Psalmus 91
[Bonum est confitri Dmino, *
et psllere nmini tuo, Altssime,
annuntire mane misericrdiam tuam, *]
et verittem tuam per noctem,
in decachrdo et psaltrio, *
cum cntico in cthara.
Quia delectsti me, Dmine, in factra tua, *
et in opribus mnuum turum exsultbo.
Quam magnificta sunt pera tua, Dmine: *
nimis profnd fact sunt cogitatines tu.
Vir inspiens non cognscet, *
SABBATUM POST CINERES 65
et stultus non intlleget hc.
Cum germinverint peccatres sicut fenum, *
et florerint omnes qui operntur iniquittem;
hoc tamen erit ad intritum in s culum s culi; *
tu autem altssimus in trnum, Dmine.
Quniam ecce inimci tui, Dmine,
quniam ecce inimci tui perbunt, *
et dispergntur omnes qui operntur iniquittem.
Exaltbis sicut unicrnis cornu meum, *
perfsus sum leo beri.
Et despciet culus meus inimcos meos, *
et in insurgntibus in me malignntibus udiet auris mea.
Iustus ut palma florbit, *
sicut cedrus Lbani succrscet.
Plantti in domo Dmini, *
in triis Dei nostri florbunt.
Adhuc fructus dabunt in sencta, *
beres et bene virntes erunt
ut annntient quniam rectus Dminus, refgium meum, *
et non est inquitas in eo.
Ant. 2 AM 369 (OCO 421)

VIII b

Aquam quam e-go d- de- ro, qui b- be- rit ex

e- a, non s- ti- et unquam. C. Tollam quippe vos de gn-ti-

bus, et congregbo vos de univrsis ter- ris, * et addcam vos

in terram ve-stram.
Canticum Ez 36: 24 28
DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 66
[Tollam quippe vos de gntibus,
et congregbo vos de univrsis terris, *
et addcam vos in terram vestram;]
et effndam super vos aquam mundam,
et mundabmini ab mnibus inquinamntis vestris, *
et ab univrsis idlis vestris mundbo vos.
Et dabo vobis cor novum, *
et spritum novum ponam in mdio vestri,
et uferam cor lapdeum de carne vestra, *
et dabo vobis cor crneum;
et spritum meum ponam in mdio vestri,
et fciam ut in prcptis meis ambultis, *
et iudcia mea custoditis et opermini.
Et habitbitis in terra, quam dedi ptribus vestris,
et ritis mihi in ppulum, *
et ego ero vobis in Deum.
Ant. 3 PM 9 (OCO 421)

I b
,
Gl- ri- a et ho-n- re co-ro-nsti e- um, D-mi-ne;

mni- a subie-c- sti sub p- di-bus e-ius. Ps. Dmine, Dmi-

nus no-ster, * quam admirbile est nomen tuum in univrsa ter-

ra. [flex]
Psalmus 8
[Dmine, Dminus noster, *
quam admirbile est nomen tuum in univrsa terra;]
SABBATUM POST CINERES 67
quniam elevta est magnificntia tua *
super clos.
Ex ore infntium et lactntium
perfecsti laudem propter inimcos tuos, *
ut dstruas inimcum et ultrem.
Quando vdeo clos tuos, pera digitrum turum, *
lunam et stellas qu tu fundsti:
quid est homo, quod memor es eius? *
aut flius hminis quoniam visitas eum?
Minusti eum paulo minus ab ngelis,
glria et honre coronsti eum; *
et constitusti eum super pera mnuum turum.
Omnia subiecsti sub pdibus eius,
oves et boves univrsas, *
nsuper et pcora campi,
vlucres cli et pisces maris, *
qucmque permbulant smitas maris.
Dmine, Dminus noster, *
quam admirbile est nomen tuum in univrsa terra!
LECTIO BREVIS
Lavmini, mundi estte, aufrte malum cogitatinum vestrrum
ab culis meis; quiscite gere pervrse, dscite benefcere: qurite
iudcium, subvente opprsso, iudicte pupllo, defndite vduam: Et
vente et iudcio contendmus, dicit Dminus. Si ferint peccta
vestra ut cccinum, quasi nix dealbabntur: et si ferint rubra quasi
vermculus, velut lana erunt.
Ad Benedictus, ant. (p. 1213) AG 411 (cf. OCO [26])

IV b

Thesauri-z-te vobis thesuros in cl-o: u-bi nec -

r- go, nec tne- a demo- l-tur. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De-
DIES ANTE DOMINICA I QUADRAGESIM 68

us Isra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem ple-bis su- .


PRECES
Semper et ubque grtias Christo agmus, qui salvat nos, eque
fidnter supplicmus: Sbveni nobis, Dmine, grtia tua.
Trbue nos crpora nostra incontaminta servre,
ut possit Spritus Sanctus illic habitre.
Doce nos iam mane pro frtribus nosmetpsos impndere,
et tota die in mnibus tuam implre volunttem.
Da nobis qurere panem, qui permneat in vitam trnam,
quem tu prstas nobis.
Mater tua, refgium peccatrum, pro nobis intercdat,
ut pecctis nostris bengnus ignscas.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Omnpotens sempitrne Deus: infirmittem nostram proptius
rspice; atque ad protegndum nos dxteram tu maiesttis extnde:
Per Dminum.
DOMINICA I QUADRAGESM
Ad I Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 416 (cf. OCO [26])

II
.
In sp-ri- tu humi- li- t-tis et in -nimo contr-

to su-sci-pi- mur, Dmi-ne, a te: et sic fi- at sacri-

f-ci- um nostrum, ut a te susci-pi- - tur h-di- e et pl-ce-

at ti- bi, Dmi-ne De- us. Ps. Dmine, clamvi ad te, ad me

fes-t- na; * intnde voci me, cum clamo ad te. [flex]


Psalmus 140: 19
[Dmine, clamvi ad te, ad me festna; *
intnde voci me, cum clamo ad te.]
Dirigtur ortio mea sicut incnsum in conspctu tuo, *
elevtio mnuum merum ut sacrifcium vespertnum.
Pone, Dmine, custdiam ori meo, *
et viglias ad stium labirum merum.
Non declnes cor meum in opus malti, *
ad machinndas machinatines in impiette,
cum homnibus operntibus iniquittem; *
et non cmedam ex delciis erum.
HEBDOMADA I 70
Perctiat me iustus in misericrdia et ncrepet me;
oleum autem peccatris non impnguet caput meum, *
quniam adhuc et ortio mea in maltiis erum.
Deicti sunt iuxta petram idices erum, *
qui auderant verba mea, quniam suvia erant.
Sicut frusta dolntis et dirumpntis in terra, *
dissipta sunt ossa erum ad fauces infrni.
Quia ad te, Dmine, Dmine, culi mei; *
ad te confgi, non effndas nimam meam.
Custdi me a lqueo quem staturunt mihi, *
et a scndalis operntium iniquittem.
Ant. 2 AM 340 (OCO [26])

VII a

Tunc invo-c- bis, et Domi-nus ex-udi- et: cla-

m- bis, et di- cet: Ecce adsum. Ps. Voce mea ad Dminum

clamo, * voce mea ad Dminum dprecor. [flex]


Psalmus 141
[Voce mea ad Dminum clamo, *
voce mea ad Dminum dprecor;]
effndo in conspctu eius lamentatinem meam, *
et tribulatinem meam ante ipsum pronntio.
In deficindo in me spritus meus, *
tu cognovsti smitas meas.
In via qua ambulbam, *
abscondrunt lqueum mihi.
Consdera ad dxteram, et vide: *
et non est qui agnscat me.
Priit fuga a me, *
et non est qui requrat nimam meam.
DOMINICA 71
Clamvi ad te, Dmine;
dixi: Tu es refgium meum, *
prtio mea in terra vivntium.
Intnde ad deprecatinem meam, *
quia humilitus sum nimis.
Lbera me a persequntibus me, *
quia confortti sunt super me.
Educ de custdia nimam meam *
ad confitndum nmini tuo;
circmdabunt me iusti, *
cum retriberis mihi .
Ant. 3 AG 361 (cf. OCO [26])

VIII a

De-dit se ut li-be-r-ret ppu- lum, et acqui- r-ret

si-bi nomen -trnum. C. Christus Iesus, cum in forma Dei

es-set, * non rapnam arbitrtus est esse se qulem De- o. [fl.]


Canticum Phil 2: 611
[Christus Iesus, cum in forma Dei esset, *
non rapnam arbitrtus est esse se qulem Deo,]
sed semetpsum exinanvit, formam servi accpiens,
in similitdinem hminum factus *
et hbitu invntus ut homo.
Humilivit semetpsum
factus obodiens usque ad mortem, *
mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltvit illum
et donvit illi nomen, *
quod est super omne nomen,
HEBDOMADA I 72
ut in nmine Iesu omne genu flecttur *
clstium, terrstrium et infernrum,
et omnis lingua confitetur *
quia Dminus Iesus Christus in glria est Dei Patris.
LECTIO BREVIS
Exhortmur vos, ne in vcuum grtiam Dei recipitis. Ait enim:
Tmpore accpto exaudvi te, et in die saltis adivi te: ecce nunc
tempus acceptbile, ecce nunc dies saltis. Nmini dantes ullam
offensinem, ut non vitupertur ministrium nostrum: sed in mnibus
exhibemus nosmetpsos sicut Dei minstros.
Responsorium breve Sana animam, p. 4, vel:
RESPONSORIUM PROLIXUM AG 413 (POP 695)

II

[ Emend-mus in m- li- us qu igno-rn- ter

pec- c-vi- mus: ne s-bi-to pr- occu-p- ti di- e

mortis, qu-r-mus sp- ti- um p-ni- tn-ti- , et in-ve-

n-re non poss- mus: * At- tnde Dmi- ne, et mi-
. ,
se-r- re, qui- a pecc- vi- mus ti-
DOMINICA 73

bi \ Pecc- vimus cum p- tri- bus no- stris; in-iste

-gimus, i-niqui-t- tem f- ci- mus. * At-tnde.

[Gl- ri- a. * At-tende. ]


Ad Magnificat, ant.
Anno A (p. 1258): AM 311 (OCO [26])

VIII a

Di-xit Dminus ad A- dam: De ligno quod est in

m-di- o pa-ra-d-si, ne cme-des: in qua ho-ra com-

de-ris, mor- te mo-ri- - ris. C. Magn-fi-cat * -nima me-

a Dminum.
HEBDOMADA I 74
Anno B (p. 1258): AM 319 (OCO [26])

VIII a

Di-xit D- mi-nus ad No- e: Fi- nis u-ni-vrs

carnis ve- nit co- ram me: fac ti-bi arcam de lignis

lvi-g-tis, ut salv- tur u-nivrsum semen in e- a. C. Magn-

fi-cat * -nima me- a Dminum.


Anno C (p. 1250): AM 344 (OCO [26])

V

Non in so- lo pa-ne vi- vit homo, sed in omni

verbo, quod pro-c-dit de o-re De- i. C. Magn-fi-cat * -ni-

ma me- a Dminum.
PRECES
Christum Dminum glorificmus, qui magster exmplar et frater
DOMINICA 75
factus est noster. Ei supplicmus dicntes:
Ppulum tuum vivfica, Dmine.
Christe, qui per mnia nobis assimilitus es absque peccto, da ut
scimus cum gaudntibus gaudre et cum flntibus flere.
ut critas nostra magis in dies abndet.
Concde nobis tibi esurinti ministrre in esurintibus,
et tibi sitinti sitintibus.
Qui Lzarum a somno mortis excitsti,
fac ut, qui ex peccto mrtui sunt, per fidem et pnitntiam
rdeant ad vitam.
Fac ut multi vestgia tua impnsius atque perfctius sequntur,
exmplo bet Mar Vrginis atque sanctrum.
Prsta, ut in glria tua defncti resrgant,
ac tuo in trnum fruntur amre.
Pater noster in tono sollemni.
Oratio
Concde nobis, omnpotens Deus, ut, per nnua quadragesimlis
exerctia sacramnti: et ad intellegndum Christi proficimus
arcnum; et effctus eius digna conversatine sectmur: Per
Dminum.
Ad Invitatorium
In Dom. I Quadragesim et ad libitum in feriis:
Ant. (Ps. t. 7, p. 1189) Poissy MS, fo. 68
v
; cf. AJ 1: 259 (POP 696)

VII

Pr- oc- cu-p- mus f- ci- em Dmi- ni; Et

in psal- mis iubi-l- mus e- i. Ps.Ven- te. (AJ 1:19)
HEBDOMADA I 76
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AJ 1: *58, cf. 379
r
(cf. OCO 410)

IV a

Se-cus de-crsus aqu-rum plant-vit v-ne- am iu-st-

rum, et in le-ge Dmi-ni fu- it vo-lntas e- -rum. Ps. Be-tus

vir, qui non biit in conslio impi-rum, et in via peccat-rum

non ste- tit, * et in convntu deri-s-rum non se- dit.


Psalmus 1
[Betus vir, qui non biit in conslio impirum,
et in via peccatrum non stetit, *
et in convntu derisrum non sedit;]
sed in lege Dmini volntas eius, *
et in lege eius medittur die ac nocte.
Et erit tamquam lignum planttum secus decrsus aqurum, *
quod fructum suum dabit in tmpore suo;
et flium eius non dfluet, *
et mnia qucmque fciet prosperabntur.
Non sic mpii, non sic, *
sed tamquam pulvis quem pricit ventus.
Ideo non consrgent mpii in iudcio, *
neque peccatres in conclio iustrum.
DOMINICA 77
Quniam novit Dminus viam iustrum, *
et iter impirum perbit.
Ant. 2 Poissy MS, fo. 53
v
; cf. AJ 1: 30 (cf. OCO 410)

VIII a

Serv- te Dmi-no in tim-re, et ex-ul-t- te e- i

cum trem-re. Ps. Qua-re fremurunt gen-tes, * et ppuli medit-

ti sunt i-nni- a? [flex]


Psalmus 2
[Quare fremurunt gentes, *
et ppuli meditti sunt innia?]
Astitrunt reges terr,
et prncipes convenrunt in unum *
advrsus Dminum et advrsus christum eius:
Dirumpmus vncula erum, *
et proicimus a nobis iugum ipsrum!
Qui hbitat in clis irridbit eos, *
Dminus subsannbit eos.
Tune loqutur ad eos in ira sua, *
et in furre suo conturbbit eos:
Ego autem consttui regem meum *
super Sion, montem sanctum meum!
Prdicbo decrtum eius:
Dminus dixit ad me: Flius meus es tu, *
ego hdie gnui te.
Pstula a me, et dabo tibi gentes heredittem tuam, *
et possessinem tuam trminos terr.
Reges eos in virga frrea, *
et tamquam vas fguli confrnges eos .
HEBDOMADA I 78
Et nunc, reges, intellgite, *
erudmini, qui iudictis terram.
Servte Dmino in timre, *
et exsultte ei cum tremre.
Apprehndite disciplnam,
nequndo irasctur, et peretis de via, *
cum exrserit in brevi ira eius.
Beati, omnes *
qui confdunt in eo.
Ant. 3 Poissy MS, fo. 58
r
; cf. AJ 1: 60 (cf. OCO 410)

I c

Dmi- nus de-fnsor vi- t me- . Ps. Dmine, quid mul-

tiplicti sunt qui tr- bulant me? * multi insrgunt advrsum me.
Psalmus 3
[Dmine, quid multiplicti sunt qui trbulant me? *
multi insrgunt advrsum me,]
multi dicunt nim me: *
Non est salus ipsi in Deo .
Tu autem, Dmine, protctor meus es, *
glria mea et exltans caput meum.
Voce mea ad Dminum clamvi, *
et exaudvit me de monte sancto suo.
Ego obdormvi et soportus sum, *
exsurrxi, quia Dminus suscpit me.
Non timbo mlia ppuli circumdntis me. *
Exsrge, Dmine, salvum me fac, Deus meus;
quniam tu percusssti in maxllam omnes adversntes mihi, *
dentes peccatrum contrivsti.
Dmini est salus, *
et super ppulum tuum benedctio tua.
DOMINICA 79
\ Non in solo pane vivit homo.
[ Sed in omni verbo, quod procdit de ore Dei.
Responsoria prolixa: post Lectionem primam, Ab omni via, AG
54 (cf. POP 698); post Lectionem secundam, Emendemus, ut ad I
Vesperas.
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 20 (cf. OCO 382)

VII a

Be- ne-d-cam te in vi- ta me- a, Dmi- ne, et

in n- mi-ne tu- o le-v-bo ma-nus me- as. Ps. De- us, De-

us me- us es tu; * ad te de lu- ce vgi-lo. [flex]


Psalmus 62: 29
[Deus, Deus meus es tu; *
ad te de luce vgilo.]
Sitvit in te nima mea, *
te desidervit caro mea.
In terra desrta et rida et inaqusa,
sic in sancto apprui tibi, *
ut vidrem virttem tuam et glriam tuam.
Quniam mlior est misericrdia tua super vitas, *
lbia mea laudbunt te.
Sic benedcam te in vita mea, *
et in nmine tuo levbo manus meas.
Sicut dipc et pingudine repletur nima mea, *
et lbiis exsultatinis laudbit os meum.
HEBDOMADA I 80
Cum memor ero tui super stratum meum, *
in matutnis medtbor de te,
quia fusti aditor meus, *
et in velamnto alrum turum exsultbo.
Adh sit nima mea post te, *
me suscpit dxtera tua.
Ant. 2 AG 402 (cf. OCO 382)

IV a

Hymnum d-ci- te et su-per-ex-al-t- te e- um in s -

cu-la. C. Benedcite, mnia pera Dmi-ni, Dmi-no; * laudte

et superexaltte e- um in s cu- la.


Canticum Dan 3: 57 88, 56
[Benedcite, mnia pera Dmini, Dmino; *
laudte et superexaltte eum in s cula.]
Benedcte, ngeli Dmini, Dmino; *
benedcite, cli, Dmino.
Benedcite, aqu omnes qu super clos sunt, Dmino; *
benedcite, omnes vrttes Dmini, Dmino.
Benedcite, sol et luna, Dmino; *
benedcite, stell cli, Dmino.
Benedcite, omnis imber et ros, Dmino; *
benedcite, omnes spritus Dei, Dmino.
Benedcite, ignis et stus, Dmino; *
benedcite, frigus et stus, Dmino.
Benedcite, rores et pruna, Dmino; *
benedcite, gelu et frigus, Dmino.
Benedcite, glcies et nives, Dmino; *
benedcite, noctes et dies, Dmino.
DOMINICA 81
Benedcite, lux et tnebr, Dmino; *
benedcite, flgura et nubes, Dmino.
Benedcat terra Dminum; *
laudet et superexltet eum in s cula.
Benedcite, montes et colles, Dmino; *
benedcite, universa germinntia in terra Dmino.
Benedcite, fontes, Dmino; *
benedcite, mria et flmina, Dmino.
Benedcite, cete et mnia qu movntur in aquis, Dmino; *
benedcite, omnes vlucres cli, Dmino.
Benedcite, omnes bsti et pcora, Dmino; *
benedcite, flii hminum Dmino.
Benedcat Isral Dmino; *
laudet et superexltet eum in s cula.
Benedcite, sacerdtes Dmini Dmino; *
benedcite, servi Dmini, Dmino.
Benedcite, spritus et nim iustrum, Dmino; *
benedcite, sancti et hmiles corde, Dmino.
Benedcite, Anana, Azara, Msal, Dmino; *
laudte et superexaltte eum in s cula.
Benedicmus Patrem et Flium cum Sancto Spritu; *
laudmus et superexaltmus eum in s cula.
Benedctus es, Dmine, in firmamnto cli; *
et laudbilis et glorisus et superexalttus in s cula.
Ant. 3 AG 557 (cf. OCO 382)

V

Be-nepl- ci- tum est Dmi-no in p-pu-lo su- o: et

ex-al-t- bit mansu- - tos in sa-l-tem. Ps. Cant-te Dmino

cnticum no-vum; * laus eius in ecclsi-a sanct- rum.


HEBDOMADA I 82
Psalmus 149
[Cantte Dmino cnticum novum; *
laus eius in ecclsia sanctrum.]
Lttur Isral in eo qui fecit eum, *
et flii Sion exsltent in rege suo.
Laudent nomen eius in choro, *
in tympano et cthara psallant ei.
Quia beneplcitum est Dmino in ppulo suo, *
et honorbit mansutos in saltem.
Ibilent sancti in glria, *
ltntur in cublibus suis.
Exaltatines Dei in gtture erum, *
et gldii ancpites in mnibus erum,
ad facindam vindctam in natinibus, *
castigatines in ppulis,
ad alligndos reges erum in compdibus, *
et nbiles erum in mnicis frreis,
ad facindum in eis iudcium conscrptum: *
glria hc est mnibus sanctis eius.
LECTIO BREVIS
Dies iste sanctifictus est Dmino Deo nostro: Nolte lugre et
nolte flere. Quia sanctus dies Dmini nostri est: et nolte
contristri, gudium tenim Dmini est fortitdo vestra.
Ad Benedicus, ant.
Anno A (p. 1192): AG 417 (cf. OCO 382)

I a
, ,
Ductus est Ie-sus in de-srtum a Sp- ri- tu, ut ten-

ta-r-tur a di- - bo- lo: et cum ie-iu-ns-set quadra-gnta
DOMINICA 83

di- - bus et quadra-gnta nctibus, pste- a e- s-ri- it. Cant.

Bene-dctus Dmi-nus De- us Isra- l, * quia visitvit et fecit re-

demptinem ple-bis su- .


Anno B (p. 1195): AG 418 (cf. OCO 382)

I b

Ie-sus autem cum ie-iu-ns-set quadra-gnta di- - bus

et quadra-gnta nctibus, pste- a e- s-ri- it. C. Be-ne-dctus

Dmi-nus De- us Isra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem

ple-bis su- .
HEBDOMADA I 84
Anno C (p. 1201): AG 418 (cf. OCO 382)

II

Tunc assmpsit e- um di- -bo-lus in sanctam ci-

vi- t- tem, et st-tu- it e- um supra pinn-cu- lum templi

et di- xit e- i: Si F- li- us De- i es, mit-te te de-

rsum. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Isra-l, * quia visit-

vit et fecit redemptinem ple-bis su- .


PRECES
Redemptrem nostrum, qui hoc tempus saltis nobis bengne mruit,
benedicmus, emque spplices exormus:
Spritum novum crea in nobis, Dmine.
Christe, vita nostra, qui per baptsmum nos mstice tecum sepelri
donsti ac per endem tecum resuscitri volusti,
trbue nos hdie in novitte vit ambulre.
Dmine, qui mnibus benefecsti,
fac nos tiam de commni mnium bono esse sollcitos.
Trbue nobis ad terrnam civittem dificndam concrditer operri,
et simul clstem inqurere.
Mdice crporum et animrum, sana nostri vlnera cordis,
ut contnua capimus subsdia sanctittis.
Pater noster in tono sollemni; Oratio ut ad I Vesperas, p. 75.
DOMINICA 85
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ad Tertiam
Ant. AG 418 (POP 699)

I b

Ie-sus autem cum ie-iu-ns-set quadra-gnta di- - bus

et quadra-gnta nctibus, pste- a e- s-ri- it. E u o u a e.
Ad Sextam
Ant. AG 418 (POP 699)

II

Tunc assmpsit e- um di- -bo-lus in sanctam ci-

vi- t- tem, et st-tu- it e- um supra pinn-cu- lum templi

et di- xit e- i: Si F- li- us De- i es, mit-te te de-

rsum. E u o u a e.
Ad Nonam
HEBDOMADA I 86
Ant. AG 419 (POP 699)

I c
-
Va-de, S-ta-na: non tent- bis Dmi-num De- um tu- um.

E u o u a e.
Psalmus 117 (I)
Confitmini Dmino, quniam bonus, *
quniam in s culum misericrdia eius.
Dicat nunc Isral, quniam bonus, *
quniam in s culum misericrdia eius.
Dicat nunc domus Aaron, *
quniam in s culum misericrdia eius.
Dicant nunc qui timent Dminum, *
quniam in s culum misericrdia eius.
De tribulatine invocvi Dminum, *
et exaudvit me edcens in latitdinem Dminus.
Dminus mecum, *
non timbo quid fciat mihi homo.
Dminus mecum aditor meus, *
et ego despciam inimcos meos.
Bonum est confgere ad Dminum, *
quam confdere in hmine.
Bonum est confgere ad Dminum, *
quam confdere in princpibus.
II
Omnes gentes circuirunt me, *
et in nmine Dmini excdi eos.
Circumdntes circumdedrunt me, *
et in nmine Dmini excdi eos.
Circumdedrunt me sicut apes,
et exarsrunt sicut ignis in spinis, *
et in nmine Dmini excdi eos.
DOMINICA 87
Impellntes impulrunt me, ut cderem, *
et Dminus adivit me.
Fortitdo mea et laus mea Dminus, *
et factus est mihi in saltem.
Vox iubilatinis et saltis *
in tabernculis iustrum.
Dxtera Dmini fecit virttem,
dxtera Dmini exaltvit me; *
dxtera Dmini fecit virttem.
Non mriar sed vivam, *
et narrbo pera Dmini.
Castgans castigvit me Dminus, *
et morti non trdidit me.
III
Aperte mihi portas iustiti, *
ingrssus in eas confitbor Dmino;
hc porta Dmini, *
iusti intrbuni in eam.
Confitbor tibi, quniam exaudsti me, *
et factus es mihi in saltem.
Lpidem quem reprobavrunt dificntes, *
hic factus est in caput nguli;
a Dmino factum est istud, *
et est mirbile in culis nostris.
Hc est dies quam fecit Dminus: *
exsultmus et ltmur in ea.
O Dmine, salvum me fac; *
o Dmine, da prosperittem.
Benedctus qui venit in nmine Dmini. *
Benedcimus vobis de domo Dmini.
Deus Dminus et illxit nobis. *
Instrite sollemnittem in ramis condnsis,
usque ad crnua altris.
Deus meus es tu, et confitbor tibi, *
Deus meus, et exaltbo te.
Confitmini Dmino, quniam bonus, *
quniam in sculum misericrdia eius.
LECTIO BREVIS
HEBDOMADA I 88
Ad Tertiam
Fratres, rogmus vos et obsecrmus in Dmino Iesu, ut,
quemdmodum accepstis a nobis qumodo vos oprteat ambulre et
placre Deo, sicut et ambultis, ut abundtis magis. Non enim vocvit
nos Deus in immundtia sed in sanctificatine.
Ad Sextam
LECTIO BREVIS
Hc dixit Dminus Deus, Sanctus Isral: In conversine et
quite salvi ritis; in silntio et in spe erit fortitdo vestra .
Proptrea exspctat Dminus, ut miseretur vestri, et deo exaltbitur
parcens vobis, quia Deus iudcii Dminus: beti omnes, qui
exspctant eum.
Ad Nonam
LECTIO BREVIS
Cum quseris Dminum Deum tuum, invnies eum: si tamen
toto corde quseris eum et tota nima tua. Postquam in tribulatine
tua te invnerint mnia, qu prdcta sunt: novssimo tmpore
revertris ad Dminum Deum tuum et udies vocem eius; quia
Deus misricors Dminus Deus tuus est: non dimttet te, nec omnno
delbit neque oblivisctur pacti, in quo iurvit ptribus tuis.
Ad II Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AM 344 (OCO [26])

VIII a
-
Dmi-num De- um tu- um a-do-r- bis, et il-li

so-li srvi- es. Ps. Dixit Dminus Dmino me- o: * Sede a


DOMINICA 89

dex-tris me- is. [flex]


Psalmus 109: 15, 7
[Dixit Dminus Dmino meo: *
Sede a dextris meis,]
donec ponam inimcos tuos *
scabllum pedum turum .
Virgam potnti tu emttet Dminus ex Sion: *
dominre in mdio inimicrum turum.
Tecum principtus in die virttis tu,
in splendribus sanctis, *
ex tero matutni velut rorem gnui te.
Iurvit Dminus et non pnitbit eum. *
Tu es sacrdos in trnum
secndum rdinem Melchsedech .
Dminus a dextris tuis, *
conquassbit in die ir su reges.
De torrnte in via bibet, *
proptrea exaltbit caput.
Ant. 2 AG 419 (cf. OCO [26])

III b

R-liquit e- um tent-tor: et access-runt Ange- li, et

mi-nistr-bant e- i. Ps. In xitu Isral de gp-to, * domus Ia-

cob de ppu-lo brba-ro.


HEBDOMADA I 90
Psalmus 113A
[In xitu Isral de gpto, *
domus Iacob de ppulo brbaro,]
factus est Iuda sancturium eius, *
Isral potstas eius.
Mare vidit et fugit, *
Iordnis convrsus est retrrsum;
montes saltavrunt ut aretes, *
et colles sicut agni vium.
Quid est tibi, mare, quod fugsti? *
et tu, Iordnis, quia convrsus es retrrsum?
Montes, quod saltstis sicut aretes, *
et colles, sicut agni vium?
A fcie Dmini contremsce, terra, *
a fcie Dei Iacob;
qui convrtit petram in stagna aqurum, *
et slicem in fontes aqurum.
Ant. 3 AG 429 (cf. OCO [26])

VII a

Ecce ascndimus Ie- ro-s-lymam: et F- li- us hmi-

nis tra-d- tur ad cru- ci-figndum. C. Christus passus est pro no-

bis vobis relnquens exmplum * ut sequmini vestgia e- ius.


Canticum 1 Petr 2: 21-24
[Christus passus est pro nobis,
vobis relnquens exmplum, *
ut sequmini vestgia eius;]
qui pecctum non fecit, *
DOMINICA 91
nec invntus est dolus in ore eius;
qui cum maledicertur, non maledicbat,
cum patertur, non comminabtur, *
tradbat autem iudcnti se iniste;
qui peccta nostra ipse prtulit *
in crpore suo super lignum,
ut, pecctis mrtui, iusttia vivmus: *
cuius livre santi estis.
LECTIO BREVIS
Ii qui in stdio currunt, omnes quidem currunt, sed unus ccipit
brvium: Sic crrite ut comprehendtis. Omnis autem qui in agne
contndit, ab mnibus se bstinet: et illi quidem ut corruptbilem
cornam accpiant, nos autem incorrptam.
Responsorium breve, Sana animam, p. 4.
Ad Magnificat, ant.
Anno A (p. 1258): AG 414 (cf. OCO [26])

VIII a

Ecce nunc tempus accept- bi- le, ecce nunc di- es

sa-l-tis: in his ergo di- - bus exhi-be- mus nos si-cut De-

i mi-nstros, in mul-ta pa- ti- nti- a, et vi-g- li- is, in ie-i-
-
ni- is, et in ca-ri-t- te non ficta. C. Magn-fi-cat * -nima
HEBDOMADA I 92

me- a Dminum.
Vel in anno A (p. 1241): AG 105 (cf. OCO [26])

IV a
, ,
E-vi- gi-la su-per nos, -trne Salv-tor, ne nos ap-

prehn- dat cl-li-dus tent-tor: qui- a tu factus es no-bis sem-

pi-tr-nus a-di-tor. C. Magn-fi-cat * -nima me- a Dmi-num.


Anno B (p. 1258): OHS 187 (cf.OCO [26])

VIII a

Per li-gnum servi fac- ti su- mus, et per sanctam

Cru-cem li-be-r- ti su- mus: fac-tus r- bo-ris se- d-

xit nos, F- li- us De- i red-mit nos. C. Magn-fi-cat *
93

-nima me- a Dminum.


Anno C (p. 1258): PM 354 (OCO [26])

VIII A

An-ge-lis su- is De- us mand-vit de te, ut cust-

di- ant te in mni-bus vi- is tu- is. C. Magn-fi-cat * -nima

me- a Dminum.
PRECES
Laus Deo Patri, qui ppulum electinis e smine incorruptbili
rensci vluit per Verbum suum, quod manet in trnum. Ei
pie supplicmus: Proptius esto, Dmine, ppulo tuo.
Audi, misricors Deus, supplicatines, quas pro cuncto ppulo tuo
defrimus,
ut desderet se tuo ptius verbo quam cibo satire corpreo.
Doce nos gentem nostram et cunctos homines sine discrmine vere et
efficciter amre,
esque in pace et bono semper dificre.
Rspice omnes per baptsmum regenerndos,
ut domum spiritlem, tamquam lpides vivi, tibi consttuant.
Qui, per Ionam prdicntem, Ninivtas ad pnitntiam excitsti,
verbo tuo peccatrum corda convrte proptius.
Trbue morintibus in spe Christo idici occrrere,
tuque aspctu in trnum gaudre.
Pater noster in tono sollemni; Oratio ut ad I Vesperas, p. 75.
FERIA II HEBDOMAD I
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AG 171 (cf. OCO 410)

VIII a

Salvum me fac, Dmi-ne, prop-ter mi-se-ri-cr-di- am

tu- am. Ps. Dmine, ne in furre tuo rgu- as me, * neque in ira

tu- a corr-pi- as me. [flex]


Psalmus 6
[Dmine, ne in furre tuo rguas me, *
neque in ira tua corrpias me.]
Miserre mei, Dmine, quniam infrmus sum; *
sana me, Dmine, quniam conturbta sunt ossa mea.
Et nima mea turbta est valde, *
sed tu, Dmine, squequo?
Convrtere, Dmine, ripe animam meam; *
salvum me fac propter misericrdiam tuam.
Quniam non est in morte qui memor sit tui, *
in infrno autem quis confitbitur tibi?
Laborvi in gmitu meo,
lavbam per sngulas noctes lectum meum; *
lcrimis meis stratum meum rigbam.
Turbtus est a mrre culus meus, *
invetervi inter omnes inimcos meos.
Discdite a me, omnes qui opermini iniquittem, *
quniam exaudvit Dminus vocem fletus mei.
FERIA II 95
Exaudvit Dminus deprecatinem meam, *
Dminus oratinem meam suscpit.
Erubscant et conturbntur vehemnter omnes inimci mei *
convertntur et erubscant valde velciter.
Ant. 2 OHS 39 (cf. OCO 410)

I c

Exsurge, Domi-ne, et iu-di- ca causam me- am. Ps. Con-

fitbor tibi, Dmine, in toto corde me- o; * narrbo mnia mi-

rab-li- a tu- a. [flex]


Psalmus 9, I
[Confitbor tibi, Dmine, in toto corde meo; *
narrbo mnia mirabilia tua.]
Ltbor et exsultbo in te, *
psallam nmini tuo, Altssime.
Cum convertntur inimci mei retrrsum, *
infirmntur et preunt a fcie tua.
Quniam fecsti iudcium meum et causam meam, *
sedsti super thronum, qui idicas iusttiam.
Increpsti gentes, perdidsti mpium; *
nomen erum delsti in trnum et in s culum s culi.
Inimci defecrunt;
solitdines sempitrn fact sunt civittes
quas destruxsti: *
priit memria eorum cum ipsis.
Dminus autem in trnum sedbit, *
parvit in iudcium thronum suum,
et ipse iudicbit orbem terr in iusttia, *
iudicbit ppulos in quitte.
HEBDOMADA I 96
Et erit Dminus refgium opprsso, *
refgium in opportunittibus, in tribulatine.
Et sperent in te qui novrunt nomen tuum, *
quniam non dereliqusti quacrntes te, Dmine.
Ant. 3 cf. AJ 1: 575 (OCO vacat)

V

Annun-ti- -bo in- ter gentes lau-da- ti- - nes tu-

as. Ps. Pslli-te Dmino, qui hbitat in Si- on; * annuntite

inter gentes stdi- a e- ius. [flex]


II
[Psllite Dmino, qui hbitat in Sion; *
annuntite inter gentes stdia eius.]
Quniam requrens snguinem recordtus est erum, *
non est obltus clamrem puperum.
Miserre mei, Dmine;
vide afflictinem meam de inimcis meis, *
qui exltas me de portis mortis,
ut annntiem omnes laudatines tuas in portis fli Sion, *
exsltem in salutri tuo.
Infx sunt gentes in fvea quam fecrunt;
in lqueo isto quem abscondrunt *
comprehnsus est pes erum.
Manifestvit se Dminus iudcium fciens, *
in opribus mnuum surum comprehnsus est pecctor.
Convertntur peccatres in infrnum, *
omnes gentes qu obliviscntur Deum.
Quniam non in finem oblvio erit puperis; *
exspecttio puperum non perbit in trnum.
FERIA II 97
Exsrge, Dmine, non conforttur homo; *
iudicntur gentes in conspctu tuo.
Consttue, Dmine, terrrem super eos, *
sciant gentes quniam hmines sunt.
\ Pnitmini et crdite Evanglio.
[ Appropinquvit enim regnum Dei.
Responsoria prolixa: post Lectionem primum, Servus tuus, AG
54; post Lectionem secundum, Ab omni via, AG 54 (POP 698).
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 Poissy MS, fo. 59
r
; cf. AJ 1: 61 (cf. OCO 410)

VIII b

In-tl-le-ge cla-m-rem me- um, Dmi-ne. Ps. Verba

mea uribus prcipe, Dmine; * intllege gmi-tum me- um. [flex]


Psalmus 5:2 10,12 13
[Verba mea uribus prcipe, Dmine; *
intllege gmitum meum.]
Intnde voci clamris mei, *
rex meus et Deus meus.
Quniam ad te orbo, Dmine,
mane exudies vocem meam; *
mane astbo tibi, et exspectbo.
Quniam non Deus volens iniquittem tu es;
neque habitbit iuxta te malgnus, *
neque permanbunt inisti ante culos tuos.
Odsti omnes qui operntur iniquittem,
perdes omnes qui loquntur mendcium; *
virum sanguinum et dolsum abominbitur Dminus.
HEBDOMADA I 98
Ego autem in multitdine misericrdi tu
introbo in domum tuam; *
adorbo ad templum sanctum tuum in timre tuo.
Dmine, deduc me in iusttia tua propter inimcos meos, *
drige in conspctu meo viam tuam.
Quniam non est in ore erum vritas, *
cor erum fvea;
seplcrum patens est guttur erum, *
mlliunt linguas suas.
Et omnes qui sperant in te ltntur, *
in trnum exsltent.
Obumbrbis eis, et gloriabntur in te *
qui dligunt nomen tuum;
quniam tu benedces iusto, Dmine; *
quasi scuto, bona voluntte coronbis eum.
Ant. 2 AG 139 (cf. OCO 410)

I b

Laudmus nomen tu- um ncly- tum, De- us no-ster.

C. Benedctus es, Dmine Deus Isral pa- tris nostri, * ab trno

in tr-num.
Canticum 1 Par 29:10 13
[Benedctus es, Dmine Deus Isral patris nostri, *
ab trno in trnum.]
Tua est, Dmine, magnificntia et potntia *
et glria atque victria,
et tibi laus; *
cuncta enim, qu in clo sunt et in terra, tua sunt;
FERIA II 99
tuum, Dmine, regnum, *
et tu es super omnes prncipes.
Tu divti et tua est glria; *
tu dominris mnium,
in manu tua virtus et potntia, *
in manu tua magnitdo et imprium mnium.
Nunc gitur, Deus noster, confitmur tibi *
et laudmus nomen tuum nclitum.
Ant. 3 AJ 1: 60, cf. Poissy MS, fo. 58
r
(cf. OCO 411)

VIII a

Ad-o-r- te D- mi-num in au- la sancta e- ius.

Ps. Affrte Dmino, flii De- i, * affrte Dmino glriam et po-

tnti- am. [flex]


Psalmus 28
[Affrte Dmino, flii Dei, *
affrte Dmino glriam et potntiam.]
Affrte Dmino glriam nminis eius, *
adorte Dminum in splendre sancto.
Vox Dmini super aquas,
Deus maiesttis intnuit: *
Drninus super aquas multas.
Vox Dmini in virtte, *
vox Dmini in magnificntia.
Vox Dmini confringntis cedros; *
et confringet Dminus cedros Lbani.
Et saltre fciet, tamquam vtulum, Lbanum, *
et Srion quemdmoduin flium unicrnium.
HEBDOMADA I 100
Vox Dmini intercidntis flammam ignis,
vox Dmini concutintis desrtum, *
et conctiet Dminus desrtum Cades.
Vox Dmini properntis partum cervrum,
et denudbit condnsa, *
et in templo eius omnes dicent glriam.
Dminus super dilvium hbitat, *
et sedbit Dminus rex in trnum.
Drninus virttem ppulo suo dabit, *
Dminus benedcet ppulo suo in pace.
LECTIO BREVIS
Vos ipsi vidstis qumodo portverim vos super alas aquilrum
et addxerim ad me. Si ergo audiritis vocem meam et custodiritis
pactum meum, ritis mihi in peclium de cunctis ppulis, mea est
enim omnis terra: Et vos ritis mihi regnum sacerdtum et gens
sancta.
Ad Benedictus, ant. (p. 1222) AG 420 (OCO [27])

VII a

Ven-te bene-dcti Patris me- i, perc-pi- te regnum,

quod vobis par-tum est ab o-r- gine mundi. C. Be-ne-dc-

tus Dmi-nus De- us Isra- l, * quia visitvit et fecit redempti-

nem ple-bis su- .


FERIA II 101
PRECES
Benedctus Iesus, salvtor noster, qui per mortem suam saltis
nobis smitam reservit, ormus:
Drige, Dmine, ppulum tuum in viam rectam.
Misricors Deus, qui per baptsmum novittem vit nobis dedsti,
fac ut magis in dies tu conformmur imgini.
Prsta, ut indigntes benevolntia nostra hdie ltificmus,
esque subvenintes tepsum invenimus.
Trbue nobis bonum, rectum et verum coram te operri,
teque semper toto corde requrere.
Qu contra unittem famli tu commsimus, bengnus indlge,
atque cor unum et nimam unam nos esse concde.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Convrte nos, Deus, salutris noster: et, ut nobis opus
quadragesimle profciat; mentes nostras clstibus nstrue
disciplnis: Per Dminum.
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 460 (POP 699)

VIII a

Idi-ca causam me- am; de- fnde, qui- a po-tens

es, Dmi-ne. Ps. Lex Dmini immaculta, refciens nimam, *

testimnium Dmini fidle, sapintiam prstns prvulis. [flex]


HEBDOMADA I 102
Psalmus 18B
[Lex Dmini immaculta, refciens nimam, *
testimnium Dmini fidle, sapintiam prstns prvulis.]
Iustti Dmini rect, ltificntes corda, *
prcptum: Dmini lcidum, illminans culos.
Timor Dmini mundus, prmanens in s culum s culi, *
iudcia Dmini vera, iusta mnia simul,
desiderablia super aurum et lpidem pretisum multum, *
et dulcira super mel et favum stillntem.
Etenim servus tuus erudtur in eis, *
in custodindis illis retribtio multa.
Errres quis intllegit?
Ab occltis munda me, *
et a suprbia custdi servum tuum, ne domintur mei.
Tunc immacultus ero, *
et emundbor a delcto mximo.
Sint, ut complceant elquia oris mei, *
et medittio cordis mei in conspctu tuo.
Dmine, aditor meus *
et redmptor meus.
Psalmus 7 (I)
Dmine Deus meus, in te spervi; *
salvum me fac ex mnibus persequntibus me et lbera me,
nequndo rpiat ut leo nimam meam, *
discrpens, dum non est qui salvum fciat.
Dmine Deus meus, si feci istud, *
si est inquitas in mnibus meis;
si rddidi retribunti mihi mala, *
et exspolivi inimcum meum dimttens innem;
persequtur inimicus nimam meam et comprehndat,
et conclcet in terra vitam meam, *
et glriam meam in plverem dedcat.
Exsrge, Dmine, in ira tua, *
et exaltre contra indignatinem inimicrum merum,
et exsrge, Deus meus, *
in iudcio quod mandsti.
Et synagoga populrum circmdabit te,
et super hanc in altum regrdere: *
Dminus idicat ppulos.
FERIA II 103
Idica me, Dmine, secndum iusttiam meam, *
et secndum innocntiam meam qu est in me.
Consumtur nequtia peccatrum;
et iustum confirma: *
scrutans corda et renes Deus iustus.
II
Adiutrium meum apud Deum *
qui salvos facit rectos corde.
Deus iudex iustus, *
fortis irscens per sngulos dies.
Nonne terum gldium suum excuit, *
arcum suum tetndit et parvit illum?
Et parvit sibi vasa mortis, *
sagttas suas ardntes effcit.
Ecce partriit iniusttiam, *
concpit dolrem et pperit iniquittem;
lacum apruit et effdit eum, *
et ncidit in fveam quam fecit.
Converttur dolor eius in caput eius, *
et in vrticem ipsus inquitas eius descndet.
Confitbor Dmino secndum iusttiam eius, *
et psallam nmini Dmini altssimi.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Miserris mnium, Dmine, quia mnia potes; et dissmulas
peccta hminum propter pnitntiam. Dligis enim mnia, qu sunt,
et nihil odsti erum, qu fecsti.
Ad Sextam
Numquid volunttis me est mors mpii, dicit Dminus Deus:
et non ut converttur a viis suis et vivat?
Ad Nonam
Nonne hoc est ieinium, quod elgi: frngere esurinti panem
tuum et egnos, vagos indcere in domum? Cum vderis nudum,
peri eum et carnem tuam ne despxeris.
HEBDOMADA I 104
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 MG 69 (cf. OCO 411)

VIII b

Dmi-nus in templo sancto su- o, Dmi-nus in c-

lo. Ps. In Dmino confdo, qumodo dcitis nim me- : *

Trnsmigra in montem si-cut pas-ser? [flex]


Psalmus 10
[In Dmino confdo, qumodo dcitis nim me: *
Trnsmigra in montem sicut passer? ]
Quniam ecce peccatres intendrunt arcum,
paravrunt sagttas suas super nervum, *
ut sagttent in obscro rectos corde.
Quando fundamnta evertntur, *
iustus quid fciat?
Dminus in templo sancto suo, *
Dminus, in clo sedes eius.
Oculi eius in puperem respciunt, *
plpebr eius intrrogant flios hminum.
Dminus intrrogat iustum et mpium, *
qui autem dligit iniquittem, odit nima eius.
Pluet super peccatres carbnes, *
ignis et sulphur et spritus procellrum pars clicis erum.
Quniam iustus Dminus et iusttias dilxit, *
recti vidbunt vultum eius.
FERIA II 105
Ant. 2 OHS 216 (cf. OCO 411)

IV a

Ha-bi-t-bit in taber-ncu-lo tu- o: requi- -scet in

monte sancto tu- o. Qui ingrditur sine mcula, et oper-tur

iu-st-ti- am; * qui lquitur verittem in corde su- o. [flex]


Psalmus 14
[Dmine, quis habitbit in tabernculo tuo? *
quis requiscet in monte sancto tuo?
Qui ingrditur sine mcula, et opertur iusttiam; *
qui lquitur verittem in corde suo,]
qui non egit dolum in lingua sua,
nec fecit prximo suo malum, *
et opprbrium non ntulit prximo suo.
Ad nhilum reputtus est in conspctu eius malgnus, *
timntes autem Dminum glorficat.
Qui iurat in detrimntum suum et non mutat,
qui pecniam suam non dedit ad usram, *
et,mnera super innocntem non accpit.
Qui facit hc, *
non movbitur in trnum.
Ant. 3 AG 854 (cf. OCO 411)

VIII a

Be- -ti qui lavant sto-las su-as in Sngui-ne Agni.
HEBDOMADA I 106

C. Benedctus Deus et Pater Dmini nostri Iesu Chri- sti, * qui

benedxit nos in omni benedictine spiritli in clsti-bus in

Chri- sto. [flex]


Canticum Eph 1: 310
[Benedctus Deus et Pater Dmini nostri Iesu Christi, *
qui benedxit nos in omni benedictine spiritli
in clstibus in Christo;]
sicut elgit nos in ipso ante mundi constitutinem,
ut essmus sancti et immaculti *
in conspctu eius in caritte,
qui prdestinvit nos in adoptinem filirum
per Iesum Christum in ipsum, *
secndum propsitum volunttis su,
in laudem glri grti su, *
in qua gratificvit nos in dilcto FIio suo,
in quo habmus redemptinem per snguinem eius, *
remissinem peccatrum.
Secndum divtias grti eius,
qu superabundvit in nobis *
in omni sapientia et prudntia;
ut notum fceret nobis sacramntum volunttis su, *
secndum beneplcitum eius,
quod propsuit in eo, *
in dispensatine plenitdinis tmporum,
instaurre mnia in Christo, *
qu in clis et qu in terra sunt.
LECTIO BREVIS
FERIA II 107
Obsercro vos, fratres, per misericrdiam Dei: ut exhibetis
crpora vestra hstiam vivntem, sanctam, Deo placntem,
rationbile obsquium vestrum. Et nolte conformri huic s culo,
sed reformmini in novitte sensus vestri: ut probtis qu sit volntas
Dei bona et benplacens et perfcta.
Ad Magnificat, ant. (p. 1236, 1238) AG 420 (OCO [27])

I b

Quod u- ni ex m- ni-mis me- is fe-c- stis, mi- hi fe-

c-stis, di-cit Dmi-nus. C. Magn-fi-cat * -nima me- a Dmi-

num.
PRECES
Dminum Iesum Christum, qui nos ppulum suum a pecctis salvos
fecit, humliter invocmus: Iesu, Fili David, miserre nostri.
Ormus te, Christe, pro sancta Ecclsia tua, pro qua tepsum tradidsti
ut eam sanctificres, mundans lavcro aqu in verbo vit;
continnter rnova eam et purfica pntntia.
Magster bone, notam fac iuvnibus viam, quam unicuque erum
mandsti,
ut mbulent in ea et bene sit eis.
Qui misrtus es mnium langurum, rige spem grotntium et sana
eos,
nosque fac de iis sublevndis sollcitos.
Redde nos mmores dignittis, quam per baptsmum nobis dedsti,
ut tibi semper vivmus.
Pacem et glriam largre defnctis,
nosque cum illis da nobis aliqundo tecum regnre.
Pater noster in tono simplice.
108
FERIA III HEBDOMAD I
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 PM 11 (OCO 410)

II

Ut quid, Dmi-ne, re-ces- ssti longe? Ps. Ut quid, D-

mine, stas a lon-ge, * abscndis te in opportunittibus in tribu-

la-ti- - ne?]
Psalmus 9B, I
[Ut quid, Dmine, stas a longe, *
abscndis te in opportunittibus in tribulatine?]
Dum suprbit mpius, insquitur pauperem: *
comprehendntur in consliis qu cgitant.
Quniam gloritur pecctor in desidriis nim su: *
et avrus sibi benedcit.
Spernit Dminum pecctor in arrogntia sua: *
Non requret, non est Deus .
H sunt omnes cogitatines eius; *
prosperntur vi illus in omni tmpore.
Exclsa nimis iudcia tua a fcie eius: *
omnes inimcos suos asperntur.
Dixit enim in corde suo: Non movbor, *
in generatinem et generatinem ero sine malo .
Cuius maledictine os plenum est et fraudulntia et dolo: *
sub lingua eius labor et nequtia.
Sedet in insdiis ad vicos, *
in occltis intrficit innocntem.
FERIA III 109
Oculi eius in puperem respciunt: *
insiditur in abscndito, quasi leo in spelnca sua.
Insiditur, ut rpiat puperem: *
rapit puperem, dum ttrahit in lqueum suum.
Irruit et inclnat se, et mseri cadunt *
in fortitdine bracchirum eius.
Dixit enim in corde suo: Obltus est Deus, *
avrtit fciem suam, non vidbit in finem .
Ant. 2 AG 192 (cf. OCO 411)

VIII a

Tu, Dmine, servbis nos et cust-di- es nos in -tr-

num. Ps. Exsrge, Dmine Deus, exlta manum tu- am, * ne ob-

li-visc-ris puperum. [flex]


II
[Exsrge, Dmine Deus, exlta manum tuam, *
ne obliviscris puperum.]
Propter quid spernit mpius Deum? *
Dixit enim in corde suo: Non requres .
Vidsti:
tu labrem et dolrem consderas, *
ut tradas eos in manus tuas.
Tibi derelctus est pauper, *
rphano tu factus es aditor.
Cntere brcchium peccatris et malgni: *
qures pecctum illus, et non invnies.
Dminus rex in trnum et in s culum s culi: *
perirunt gentes de terra illus.
Desidrium puperum exaudsti, Dmine: *
HEBDOMADA I 110
confirmbis cor erum, intndes aurem tuam,
iudicre pupllo et hmili, *
ut non appnat ultra indcere timrem homo de terra.
Ant. 3 AJ 1 Supp. 16 (OCO vacat)

VI

E-lqui- a D- mi-ni iu- sti- fi-c- ta in seme- t-

psa: et dulci- - ra su- per mel et fa-vum. Ps. Salvum me

fac, Dmine, quniam de-f- cit sanctus, * quniam deminti

sunt fidles a f-li- is hminum. [flex]


Psalmus 11
[Salvum me fac, Dmine, quniam defcit sanctus, *
quniam deminti sunt fidles a fliis hminum.]
Vana locti sunt unusqusque ad prximum suum; *
in lbiis dolsis, in dplici corde locti sunt.
Disprdat Dminus univrsa lbia dolsa *
et linguam magnloquam.
Qui dixrunt: Lingua nostra magnificbimur,
lbia nostra a nobis sunt; *
quis noster dminus est?
Propter misriam nopum et gmitum puperum,
nunc exsrgam, dicit Dminus; *
ponam in salutri illum quem despciunt .
Elquia Dmini elquia casta, *
argntum igne examintum,
FERIA III 111
separtum a terra, purgtum sptuplum.
Tu, Dmine, servbis nos et custdies nos, *
a generatine hac in trnum.
In circitu mpii mbulant, *
cum exaltntur sordes inter flios hminum.
\ Ecce nunc tempus acceptbile.
[ Ecce nunc dies saltis.
Responsoria prolixa: post Lectionem primum, Factus est mihi, AJ
2: 235; post Lectionem secundum, Servus tuus, AG 54 (POP 698).
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 146 (cf. OCO 411)

IV a

In-no-cens m-ni-bus et mundo cor-de ascndet in

montem Dmi-ni. Ps. Dmini est terra et plenitdo e- ius, * or-

bis terrrum et qui hbi-tant in e- o. [flex]


Psalmus 23
[Dmini est terra et plenitdo eius, *
orbis terrrum et qui hbitant in eo.]
Quia ipse super mria fundvit eum, *
et super flmina firmvit eum.
Quis ascndet in montem Dmini, *
aut quis stabit in loco sancto eius?
Innocens mnibus et mundo corde,
qui non accpit in vanum nomen eius, *
HEBDOMADA I 112
nec iurvit in dolum.
Hic accpiet benedictinem a Dmino, *
et iustificatinem a Deo salutri suo.
Hc est genertio qurntium eum, *
qurntium fciem Dei Iacob.
Attllite, port, cpita vestra,
et elevmini, port ternles, *
et introbit rex glri.
Quis est iste rex glri? *
Dminus fortis et potens, Dminus potens in pr lio.
Attllite, port, cpita vestra,
et elevmini, port ternles, *
et introbit rex glri.
Quis est iste rex glri? *
Dminus virttum ipse est rex glri.
Ant. 2 AG 173 (cf. OCO 411)

VII a

Ex-alt- te Re-gem s-cu-l-rum in op- ri-bus

vestris. C. Magnus es, Dmine, in -tr-num * et in mnia s -

cula regnum tu- um. [flex]


Canticum Tob 13: 1 10
[Magnus es, Dmine, in trnum *
et in mnia s cula regnum tuum;]
quniam tu flagllas et salvas;
dedcis ad nferos et redcis, *
et non est qui effgiat manum tuam.
Confitmini Dmino, flii Isral, *
et in conspctu gntium laudte eum;
FERIA III 113
quniam deo disprsit vos inter gentes, qu ignrant eum, *
ut vos enarrtis mirablia eius,
et facitis scire eos, *
quia non est lius Deus omnpotens prter eum.
Ipse castigvit nos propter iniquittes nostras; *
et ipse salvbit nos propter misericrdiam suam.
Aspcite ergo qu fecit nobscum,
et cum timre et tremre confitmini illi *
Regmque sculrum exaltte in opribus vestris.
Ego autem in terra captivittis me confitbor illi, *
quniam ostndit maiesttem suam in gentem peccatrcem.
Convertmini taque, peccatres,
et fcite iusttiam coram Deo, *
credntes quod fciat vobscum misericrdiam suam.
Ego autem et nima mea *
in eo ltbimur.
Benedcite Dminum, omnes elcti eius; *
gite dies ltti et confitmini illi.
Ant. 3 Poissy MS fo. 58
v
; cf. AJ 1:60 (cf. OCO 411)

I c

Rectos de-cet collaud-ti- o. Ps. Exsultte, iusti, in D-

mino; * rectos decet collaud-ti- o.


Psalmus 32
[Exsultte, iusti, in Dmino; *
rectos decet collaudtio.]
Confitmini Dmino in cthara, *
in psaltrio decem chordrum psllite illi.
Cantte ei cnticum novum, *
bene psllite ei in vociferatine.
Quia rectum est verbum Dmini, *
et mnia pera eius in fide.
Dligit iusttiam et iudcium, *
HEBDOMADA I 114
misericrdia Dmini plena est terra.
Verbo Dmini cli facti sunt, *
et spritu oris eius omnis virtus erum.
Cngregans sicut in utre aquas maris, *
ponens in thesuris abssos.
Tmeat Dminum omnis terra, *
a fcie autem eius formdent omnes inhabitntes orbem.
Quniam ipse dixit, et facta sunt, *
ipse mandvit, et creta sunt.
Dminus dssipat conslia gntium, *
rritas facit cogitatines populrum.
Conslium autem Dmini in trnum manet, *
cogitatines cordis eius in generatine et generatinem.
Beta gens, cui Dminus est Deus, *
ppulus, quem elgit in heredittem sibi.
De clo respxit Dminus, *
vidit omnes flios hminum.
De loco habitculi sui respxit *
super omnes qui hbitant terram,
qui finxit singilltim corda erum, *
qui intllegit mnia pera erum.
Non salvtur rex per multam virttem, *
et gigas non liberbitur in multitdine virttis su.
Fallax equus ad saltem, *
in abundntia autem virttis su non salvbit.
Ecce culi Dmini super metuntes eum, *
in eos qui sperant super misericrdia eius,
ut ruat a morte nimas erum, *
et alat eos in fame.
Anima nostra sstinet Dminum, *
quniam aditor et protctor noster est.
Quia in eo ltbitur cor nostrum, *
et in nmine sancto eius spervimus.
Fiat misericrdia tua, Dmine, super nos, *
quemdmodum spervimus in te.
LECTIO BREVIS
Convertmini ad me in toto corde vestro, in ieinio et in fletu et
in planctu; et scndite corda vestra et non vestimnta vestra, et
convertmini ad Dminum Deum vestrum: quia bengnus et
misricors est, ptiens et mult misericrdi, et placbilis super
FERIA III 115
maltia.
Ad Benedictus, ant. (p. 1195) AG 581 (OCO [27])

I b

Ex-udi- at Dminus ora- ti- nes vestras, et recon-

ci- li- - tur vobis, nec vos d-se-rat in tmpo-re ma- lo.

Cant. Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Isra- l, * quia visitvit et fe-

cit redemptinem ple-bis su- .


PRECES
Benedicmus Christo, qui se nobis dedit ut panem de clo
descendntem, atque ad eum oratinem nostram dirigmus:
Christe, panis et medla animrum, rbora nos.
Dmine, fac ut, eucharstico satiti convvio,
dona sacrifcii paschlis plene participmus.
Trbue nobis verbum tuum in corde bono et ptimo retinre,
ut fructum affermus in patintia.
Fac ut in perficindo rdine mundi tibi lacres coopermur,
ut per Ecclsiam tuam prcnium pacis faclius diffundtur.
Peccvimus, Dmine, peccvimus,
dele iniquittes nostras grtia tua salutri.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Rspice, Dmine, famliam tuam, et prsta: ut apud te mens
nostra tuo desidrio flgeat; qu se corporlium moderatine
HEBDOMADA I 116
castgat: Per Dminum.
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 1013 (POP 699)

VIII a

Dmi-nus cust-dit te ab omni ma- lo: cust- di- at

-nimam tu- am Dmi-nus. Ps. Be- -ti immaculti in vi- a, *

qui mbulant in le-ge Dmini. [flex]


Psalmus 118: 18 (Aleph)
[Beti immaculti in via, *
qui mbulant in lege Dmini.]
Beti qui servant testimnia eius, *
in toto corde exqurunt eum.
Non enim operti sunt iniquittem, *
in viis eius ambulavrunt.
Tu mandsti *
mandta tua eustodri nimis.
Utinam dirigntur vi me *
ad custodindas iustificatines tuas.
Tunc non confndar, *
cum perspexero in omnibus prcptis tuis.
Confitbor tibi in directine cordis, *
in eo quod ddici iudcia iustti tu.
Iustificatines tuas custdiam, *
non me derelnquas usquequque.
FERIA III 117
Psalmus 12
Usquequo, Dmine, obliviscris me in finem? *
usquequo avrtes fciem tuam a me?
Usquequo ponam conslia in nima mea,
dolrem in corde meo per diem? *
Usquequo exaltbitur inimcus meus super me?
Rspice et exudi me, Dmine Deus meus. *
Illmina culos meos, nequndo obdrmiam in morte,
nequndo dicat inimcus meus:
Prvlui advrsus eum ; *
neque exsltent qui trbulant me, si motus fero.
Ego autem in misericrdia tua spervi.
Exsultbit cor meum in salutri tuo, *
cantbo Dmino qui bona trbuit mihi.
Psalmus 13
Dixit inspiens in corde suo: Non est Deus .
Corrpti sunt et abominatines operti sunt: *
non est qui fciat bonum.
Dminus de clo prospxit super flios hminum, *
ut vdeat si est intllegens aut requrens Deum.
Omnes declinavrunt, simul corrpti sunt; *
non est qui fciat bonum, non est usque ad unum.
Nonne scient omnes qui operntur iniquittem, *
qui dvorant plebem meam sicut escam panis?
Dminum non invocavrunt,
illic trepidavrunt timre, *
quniam Deus cum generatine iusta est.
Vos conslium nopis confundtis, *
Dminus autem spes eius est.
Quis dabit ex Sion salutre Isral?
Cum convrterit Dminus captivittem plebis su, *
exsultbit Iacob et ltbitur Isral.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Inter vestbulum et altre plorent sacerdtes minstri Dmini et
dicant: Parce, Dmine, ppulo tuo et ne des heredittem tuam in
HEBDOMADA I 118
opprbrium: ut dominntur eis natines.
Ad Sextam
Dmino Deo nostro peccvimus nos et patres nostri ab
adulescntia nostra usque ad hanc diem: et non audvimus vocem
Dmini Dei nostri.
Ad Nonam
Clama frtiter, ne cesses; quasi tuba exlta vocem tuam et
annntia ppulo meo sclera erum et dmui Iacob peccta erum.
Me tenim de die in diem qurunt et scire vias meas volunt, quasi
gens: qu iusttiam fcerit et iudcium Dei sui non derelquerit.
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AJ 1: 45 (cf. OCO 411)

VIII a

Exudi- at te D- minus in di- e tri- bu-la- ti- -nis,

Ps. prtegat te nomen De- i la- cob. [metrum] [flex]


Psalmus 19
[Exudiat te Dminus in die tribulatinis, *
prtegat te nomen Dei lacob.]
Mittat tibi auxlium de sancto, *
et de Sion tuetur te.
Memor sit omnis sacrifcii tui, *
et holocustum tuum pingue hbeat.
Trbuat tibi secndum cor tuum, *
et omne conslium tuum admpleat.
FERIA III 119
Ltbimur in salutri tuo,
et in nmine Dei nostri levbimus signa; *
mpleat Dminus omnes petitines tuas.
Nunc cognvi, quniam salvum fecit Dminus christum suum:
exaudvit illum de clo sancto suo, *
in virttibus saltis dxter eius.
Hi in crribus et hi in equis, *
nos autem nomen Dmini Dei nostri invocvimus.
Ipsi incurvti sunt et cecidrunt, *
nos autem surrximus et ercti sumus.
Dmine, salvum fac regem, *
et exudi nos in die qua invocavrimus te.
Ant. 2 PM 31 (OCO 411)

VIII a

Cant-bimus et psal-lmus virt-tes tu- as, Dmi-ne.

Ps. Dmine, in virtte tua ltbitur rex, * et super salutre tuum

exsultbit ve-hemn-ter.]
Psalmus 20: 28, 14
[Dmine, in virtte tua ltbitur rex, *
et super salutre tuum exsultbit vehemnter.]
Desidrium cordis eius tribusti ei, *
et volunttem labirum eius non denegsti.
Quniam prvensti eum in benedictinibus dulcdinis; *
posusti in cpite eius cornam de auro purssimo.
Vitam ptiit a te, et tribusti ei, *
longitdinem dirum in s culum et in s culum s culi.
Magna est glria eius in salutri tuo, *
magnificntiam et decrem impnes super eum;
HEBDOMADA I 120
quniam pones eum benedictinem in s culum s culi, *
ltificbis eum in gudio ante vultum tuum.
Quniam rex sperat in Dmino, *
et in misericrdia Altssimi non commovbitur.
Exaltre, Dmine, in virtte tua; *
cantbimus et psallmus virttes tuas.
Ant. 3 AG 1009 (cf. OCO 411)

VIII a

Re-dem-sti nos, Dmine De- us, in sngui-ne tu- o

ex omni tri- bu et lingua, et p-pu-lo et na-ti- - ne:et fe-c-sti nos De- o nostro regnum. C. Dignus es, Dmine

De- us nos-ter, * accpere glriam et honrem et virt- tem. [flex]


Canticum cf. Ap 4, 5
[Dignus es, Dmine Deus noster, *
accpere glriam et honrem et virttem;]
quia tu cresti mnia, *
et propter volunttem tuam erant et creta sunt.
Dignus es, Dmine, accpere librum *
et aperre signcula eius,
quniam occsus es
et redemsti nos Deo in snguine tuo *
ex omni tribu et lingua et ppulo et natine,
et fecsti nos Deo nostro regnum et sacerdtes, *
et regnbimus super terram.
FERIA III 121
Dignus est Agnus, qui occsus est,
accpere virttem et divinittem et sapintiam *
et fortitdinem et honrem et glriam et benedictinem.
LECTIO BREVIS
Quid prderit, fratres mei, si fidem quis dicat se habre, pera
autem non hbeat? : Numquid pterit fides salvre eum? Fides, si
non hbeat pera, mrtua est in semetpsa: Ostnde mihi fidem tuam
sine opribus, et ego ostndam tibi ex peribus fidem meam.
Ad Magnificat, ant. (p. 1236, 1238) AG 413 (OCO [27])

I b

Tu autem cum o-r-ve-ris, intra in cu- b-cu- lum

tu- um, et clauso sti- o, o-ra Patrem tu- um. C. Magn-

fi-cat * -nima me- a Dminum.


PRECES
Christum Dminum, qui vigilntiam et oratinem advrsus tenatines
nobis iussit adhibre, enxe deprecmur: Attnde, Dmine, et
miserre.
Christe Iesu, qui congregtis ad orndum in nmine tuo te affutrum
promissti,
nos tecum Patrem in Spiritu Sancto semper orre concde.
Clstis Sponse, mculas ab Ecclsia tua dilcta deplle,
emque ambulre concde in spe et virtte Spritus Sancti.
Hminis amtor, redde nos sollcitos de prximo nostro, sicut
unicuque mandsti,
ut salutre lumen tuum vivdius mnibus efflgeat.
Rex pacfice, da pacem tuam in mundo vigre,
ut prsntia tua salutris ubque magis percipitur.
HEBDOMADA I 122
Omnibus defnctis bet ternittis intritum rsera,
esque incorruptinis peri limen et glri.
Pater noster in tono simplice.
123
FERIA IV HEBDOMAD I
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 Poissy MS, fo. 54
v
, cf. AJ 1: 43 (cf. OCO 411)

VIII a

Dmi-nus firmamntum me- um et re-f- gi- um me-

um. Ps. D-ligam te, Dmine, fortitdo me- a. * Dmine firma-

mntum meum et refgium meum et libertor me- us.


Psalmus 17: 2 30, I
[Dligam te, Dmine, fortitdo mea. *
Dmine firmamntum meum
et refgium meum et libertor meus;]
Deus meus, aditor iiieus, et sperbo in eum: *
protctor meus, et cornu saltis me, et suscptor meus.
Laudbilem invocbo Dminum, *
et ab inimcis meis salvus ero.
Circumdedrunt me fluctus mortis, *
et torrntes Blial conturbavrunt me;
funes infrni circumdedrunt me, *
proccupavrunt me lquei mortis.
In tribulatine mea invocavi Dminum, *
et ad Deum meum clamvi;
exaudvit de templo suo vocem meam, *
et clamor meus in conspctu eius introvit in aures eius.
HEBDOMADA I 124
Ant. 2 Poissy MS, fo. 329
r
, cf. AJ 2: 561 (OCO vacat)

I b

Per signum cru-cis de i-nim- cis no-stris. L-be-ra nos,

De- us noster. Ps. Commta est et contrmuit terra; fundamnta

mntium concssa sunt et commta sunt, * quni- am i-rtus est.


II
[Commta est et contrmuit terra;
fundamnta mntium concssa sunt et commta sunt, *
quniam irtus est.]
Ascndit fumus de nribus eius,
et ignis de ore eius dvorans; *
carbnes succnsi processrunt ab eo.
Inclinvit clos et descndit, *
et calgo sub pdibus eius.
Et ascndit super cherub et volvit, *
devolvit super pennas ventruin.
Et psuit tnebras latbulum suum,
in circitu tabernculum eius, *
tenebrsa aqua, nubes eris.
Pr fulgre in conspctu eius nubes transirunt, *
grando et carbnes ignis.
Et intnuit de clo Dminus,
et Altssimus dedit vocem suam: *
grando et carbnes ignis.
Et misit sagttas suas et dissipvit eos, *
flgura iecit et conturbvit eos.
Et apparurunt fontes aqurum, *
et revelta sunt fundamnta orbis terrrum,
FERIA IV 125
ab increpatine tua, Dmine, *
ab inspiratine spritus ir tu.
Misit de summo et accpit me, *
et assmpsit me de aquis multis;
erpuit me de inimcis meis fortssimis,
et ab his qui odrunt me, *
qui confortti sunt super me.
Oppugnavrunt me in die afflictinis me, *
et factus est Dminus fulcimntum meum;
et edxit me in latitdinem, *
salvum me fecit, quniam vluit me.
Ant. 3 Poissy MS, fo. 164
v
; cf. AJ 2: 41 (OCO vacat)

VI

Tu p- pu- lum h-mi- lem sal- v- sti a mor- te,

Re- dmptor, atque suprba tu- o col-la pre-mis i- cu- lo.

Ps. Et retrbuet mihi Dminus secndum iust-ti- am me- am, *

et secndum purittem mnuum merum reddet mi- hi.


III
[Et retrbuet mihi Dminus secndum iusttiam meam, *
et secndum purittem mnuum merum reddet mihi;]
quia custodvi vias Dmini, *
nec mpie recessi a Deo meo.
Quniam mnia iudcia eius in conspctu meo, *
et iusttias eius non reppuli a me;
HEBDOMADA I 126
et fui immacultus cum eo, *
et observvi me ab iniquitte.
Et retrbuit mihi Dminus secndum,iusttiam meam, *
et secndum purittem mnuum merum
in conspctu oculrum eius.
Cum sancto sanctus eris, *
et cum viro innocnte nnocens eris,
et cum elcto elctus eris, *
et cum pervrso cllidus eris.
Quniam tu ppulum hmilem salvum fcies, *
et culos superbrum humilibis.
Quniam tu accndis lucrnam meam, Dmine; *
Deus meus illminat tnebras meas.
Quniam in te aggrdiar hstium turmas *
et in Deo meo transliam murum.
\ Convertmini et gite pnitntiam.
[ Fcite vobis cor novum et spritum novum.
Responsoria prolixa: post Lectionem primum, Bonum mihi, AG
47; post Lectionem secundum, Factus est mihi, AJ 2: 235 (POP 698).
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 217 (cf. OCO 412)

VIII b

Dmi-ne in c- lo mi-se-ri-crdi- a tu- a. Ps. Susrrat

inquitas ad mpium in mdio cordis e- ius; * non est timor Dei

ante culos e- ius. [flex]


FERIA IV 127
Psalmus 35
[Susrrat inquitas ad mpium in mdio cordis eius; *
non est timor Dei ante culos eius.]
Quniam blandtur ipsi in conspctu eius, *
ut non invniat iniquittem suam et derit.
Verba oris eius inquitas et dolus, *
dsiit intellgere, ut bene geret.
Iniquittem medittus est in cubli suo,
stitit omni vi non bon, *
maltiam autem non odvit.
Dmine, in clo misericrdia tua, *
et vritas tua usque ad nubes;
iusttia tua sicut montes Dei,
iudcia tua abssus multa: *
hmines et iumnta salvbis, Dmine.
Quam pretisa misericidia tua, Deus! *
Flii autem hminum in tgmine alrum turum sperbunt;
inebriabntur ab ubertte domus tu, *
et torrnte volupttis tu potbis eos.
Quniam apud te est fons vit, *
et in lmine tuo vidbimus lumen.
Prtnde misericrdiam tuam scintibus te, *
et iusttiam tuam his qui recto sunt corde.
Non vniat mihi pes suprbi, *
et manus peccatris non mveat me.
Ibi cecidrunt qui operntur iniquittem, *
explsi sunt, nec poturunt stare.
Ant. 2 AG 196 (cf. OCO 412)

IV b

Dmi-ne, magnus es tu, et pr-cl- rus in vir-t- te

tu- a. C. Inc-pite Dmino in tmpanis, * cantte Dmi-no in


HEBDOMADA I 128

cmba-lis. [flex]
Canticum cf. Iudt 16
[Incpite Dmino in tmpanis, *
cantte Dmino in cmbalis;]
modulmini illi psalmum novum, *
exaltte et invocte nomen eius.
Dminus cnterens bella, *
Dminus nomen est illi.
Hymnum cantmus Dmino, *
hymnum novum cantmus Deo nostro.
Adoni Dmine, magnus es tu
et prclrus in virtte tua, *
et quem superre nemo potest.
Tibi srviat omnis creatra tua, *
quia dixsti, et facta sunt;
missti spritum tuum, et creta sunt, *
et non est qui resstat voci tu.
Montes a fundamntis movebntur cum aquis, *
petr sicut cera liquscent ante fciem tuam.
Qui autem timent te *
magni erunt apud te per mnia.
Ant. 3 AG 136 (cf. OCO 412)

VII a

Iu-bi-l-te De- o in vo- ce exsul-ta- ti- -nis. Ps. Om-

nes gentes, pludite mnibus, * iubilte Deo in voce exsulta- ti-


FERIA IV 129

- nis.
Psalmus 46
[Omnes gentes, pludite mnibus, *
iubilte Deo in voce exsultatinis.]
Quniam Dminus altssimus, terrbilis, *
rex magnus super omnem terram.
Subicit ppulos nobis, *
et gentes sub pdibus nostris.
Elgit nobis heredittem nostram, *
glriam Iacob quem dilxit.
Ascndit Deus in ibilo, *
et Dminus in voce tub.
Psllite Deo, psllite; *
psllite regi nostro, psllite.
Quniam rex omnis terr Deus, *
psllite sapinter.
Regnvit Deus super gentes, *
Deus sedet super sedem sanctam suam.
Prncipes populrum congregti sunt *
cum ppulo Dei Abraham,
quniam Dei sunt scuta terr: *
vehemnter elevtus est.
LECTIO BREVIS
Te elgit Dminus Deus tuus, ut sis ei ppulus peculiris de
cunctis ppulis, qui sunt super terram, quia dilxit vos Dminus et
custodvit iuramntum, quod iurvit ptribus vestris: edxit vos in
manu forti et redmit te de domo servittis, de manu pharanis regis
gpti. Et scies quia Dminus Deus tuus ipse est Deus, Deus
fidlis, custdiens pactum et misericrdiam diligntibus se et his: qui
custdiunt mandta eius, in mille generatines.
HEBDOMADA I 130
Ad Benedictus, ant. (p. 1228) AG 421 (OCO [27])

VIII a

Gene-r-ti- o hc pra- va et pervrsa signum qu-

rit: et si- gnum non d-bi-tur e- i ni-si si- gnum Ion

proph-t. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Isra-l, * quia visi-

tvit et fecit redemptinem ple-bis su-.


PRECES
Benedictur Auctor saltis nostr, qui vult hmines feri in se novam
creatram, ut vtera trnseant et mnia renovntur. Quaprpter
viva spe fulti eum rogmus: Rnova nos, Dmine, in Spritu tuo.
Dmine, qui clum novum terrmque novam promissti, semper nos
rnova per Spritum tuum,
ut in clsti Iersalem te igiter perfrumur.
Da nos tecum operri ut hunc mundum Spritu tuo imbumus,
atque in iusttia, caritte et pace cvitas terrna finem suum
efficcius assequtur.
Trbue nos omnes desdias et neglegntias castigre,
et suprnis delectri munribus.
Lbera nos a malo,
nosque a fascinatine nugacittis, qu bona obscrat, defnde.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Devotinem ppuli tui, qu sumus, Dmine, bengnus intnde: ut,
FERIA IV 131
qui per abstinntiam temperntur in crpore; per fructum boni peris
reficintur in mente: Per Dminum.
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 141 (POP 699)

VI

Deduc me in iu- st- ti- a tu- a, Dmi-ne. Ps. In quo

mundbit adulescntior vi- am su- am? * In custodindo serm-

nes tu- os. [flex]


Psalmus 118: 916 (Beth)
[In quo mundbit adulescntior viam suam? *
In custodindo sermnes tuos.]
In toto corde meo exquisvi te, *
ne errre me fcias a prcptis tuis.
In corde meo abscndi elquia tua, *
ut non peccem tibi.
Benedctus es, Dmine; *
doce me iustificatines tuas.
In lbiis meis *
numervi mnia iudcia oris tui.
In via testimonirum turum delecttus sum, *
sicut in mnibus divtiis.
In mandtis tuis exercbor, *
et considerbo vias tuas.
In iustificatinibus tuis delectbor, *
non oblivscar sermnem tuum.
HEBDOMADA I 132
Psalmus 16 (I)
Exudi, Dmine, iusttiam meam, *
intnde deprecatinem meam.
Auribus prcipe oratinem meam, *
non in lbiis dolsis.
De vultu tuo iudcium meum prdeat; *
culi tui vdeant quittes.
Proba cor meum, et vsita nocte;
igne me exmina, *
et non invnies in me iniquittem.
Non transgrditur os meum ad pera hminum, *
propter verba labirum turum custodvi me a viis violnti.
Rtine gressus meos in smitis tuis, *
ut non moventur vestgia mea.
Ego ad te clamvi, quniam exudis me, Deus; *
inclna aurem tuam mihi, et exudi verba mea.
Mirfica misericrdias tuas, *
qui salvos facis sperntes in te
ab insurgntibus, in dxtera tua.
Custdi me ut pupllam culi,
sub umbra alrum turum prtege me *
a fcie impirum qui me afflixrunt.
II
Inimci mei nimam meam circumdedrunt,
dipem suum conclusrunt; *
os erum loctum est suprbiam.
Incedntes nunc circumdedrunt me, *
culos suos staturunt prostrnere in terram.
Aspctus erum quasi lenis parti ad prdam, *
et sicut ctuli lenis recubntis in bditis.
Exsrge, Dmine, pr veni eum, supplnta, eum; *
ripe nimam meam ab mpio frmea tua,
a mrtuis manu tua, Dmine, *
a mrtuis quorum defcit prtio vit.
De recnditis tuis admpleas ventrem erum, *
saturntur flii, et dimttant relquias prvulis suis.
Ego autem in iusttia vidbo fciem tuam, *
satibor, cum evigilvero, conspctu tuo.
FERIA IV 133
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Convertmini et gite pnitntiam ab mnibus iniquittibus
vestris et non erit vobis in scndalum iniquittis. Procite a vobis
omnes prvaricatines vestras, et fcite vobis cor novum et spritum
novum: Et quare morimini, domus Isral? Quia nolo mortem
morintis, dicit Dminus Deus: Revertmini et vvite.
Ad Sextam
Convertmini ad me, ait Dminus exerctuum; et convrtar ad
vos. Ne sitis sicut patres vestri, ad quos clambant propht prires
dicntes: Convertmini de viis vestris malis et de cogitatinibus
vestris malis, et non audirunt.
Ad Nonam
Peccta tua eleemsynis rdime et iniquittes tuas misericrdiis
puperum: sic longitdo erit prosperitti tu.
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 151 (cf. OCO 412)

VIII b

Il-lumi-n-ti- o me- a, et sa-lus me- a, Dmi-nus.

Ps. Dminus illumintio mea et salus me- a, * quem tim- bo?


Psalmus 26: 1-6
[Dminus illumintio mea et salus mea, *
quem timbo?]
Dminus protctor vit me, *
HEBDOMADA I 134
a quo trepidbo?
Dum apprpiant super me nocntes, *
ut edant carnes meas;
qui trbulant me et inimci mei, *
ipsi infirmti sunt et cecidrunt.
Si consstant advrsum me castra, *
non timbit cor meum;
si exsrgat advrsum me pr lium, *
in hoc ego sperbo.
Unum ptii a Dmino, hoc requram: *
ut inhbitem in domo Dmini omnibus dibus vit me,
ut vdeam volupttem Dmini, *
et vsitem templum eius.
Quniam occultbit me in tentrio suo, in die malrum.
Abscndet me in abscndito tabernculi sui, *
in petra exaltbit me.
Et nunc exalttur caput meum *
super inimcos meos in circitu meo.
Immolbo in tabernculo eius hstias vociferatinis, *
cantbo et psalmum dicam Dmino.
Ant. 2 OHS 226 (cf. OCO 412)

IV a

Credo vi-d- re bona Dmi-ni in terra vi-vnti- um.

Ps.Exudi Dmine, vocem meam qua clam- vi, * miserre me-i

et ex-udi me. [flex]


II
[Exudi, Dmine, vocem meam qua clamvi, *
miserre mei et exudi me.]
FERIA IV 135
De te dixit cor meum:
Exqurite fciem eius ; *
fciem tuam, Dmine, requram.
Ne avrtas fciem tuam a me, *
ne declnes in ira a servo tuo.
Aditor meus es tu, ne me recias, *
neque derelnquas me, Deus saltis me.
Quniam pater meus et mater mea dereliqurunt me, *
Dminus autem assmpsit me.
Ostnde mihi, Dmine, viam tuam, *
et drige me in smitam rectam propter inimcos meos.
Ne tradderis me in nimam tribulntium me;
quoniam insurrexrunt in me testes inqui, *
et qui violntiam spirant.
Credo vidre bona Dmini *
in terra vivntium.
Exspcta Dminum, virliter age, *
et conforttur cor tuum, et sstine Dminum.
Ant. 3 PM 372 (OCO 412)

VIII a
.
Christo da-tus est princi-p-tus et honor re- gni:

omnis p-pu-lus, tri-bus et lin-gu srvi- ent e- i in -

trnum. C. Gr- ti- as agmus Deo Pa-tri, * qui dignos nos fecit

in partem sortis sanct-rum in lmi-ne. [flex]


Canticum Col 1: 1220
HEBDOMADA I 136
[Grtias agmus Deo Patri, *
qui dignos nos fecit in partem sortis sanctrum in lmine,]
qui erpuit nos de potestte tenebrrum *
et trnstulit in regnum Flii dilectinis su,
in quo habmus redemptinem per snguinem eius, *
remissinem peccatrum.
Qui est imgo Dei invisbilis, *
primognitus omnis creatr;
quniam in ipso cndita sunt univrsa
in clis et in terra, *
visiblia et invisiblia,
sive throni sive dominatines *
sive principtus sive potesttes:
mnia per ipsum et in ipso creta sunt,
et ipse est ante omnes, *
et mnia in ipso constant.
Et ipse est caput crporis Ecclsi,
qui est princpium, primognitus ex mrtuis, *
ut sit in mnibus ipse primtum tenens;
quia in ipso complcuit omnem plenitdinem inhabitre, *
et per eum reconcilire mnia in ipsum,
pacficans per snguinem crucis eius *
sive qu in terris sive qu in clis sunt.
LECTIO BREVIS
Cum metu et tremre vestram saltem opermini; Deus est enim
qui opertur in vobis et velle et perfcere pro bona voluntte: Omnia
autem fcite sine murmuratinibus et hsitatinibus, ut sitis sine
querla et smplices Dei.
Ad Magnificat, ant. (p. 1248) AG 422 (OCO [27])

IV b

Sic-ut fu- it Ionas in ventre ce- ti tri-bus di- bus, et

tri-bus ncti-bus, i- ta e- rit F- li- us h-mi-nis in corde


FERIA IV 137

terr. Cant. Magn-fi-cat * -nima me- a Dminum.


PRECES
Deum omnipotntem et providntem exaltmus. Ipse scit mnia,
quibus ndiget ppulus suus, sed vult nos primum de regno suo
sollcitos, ideo acclammus:
Advniat regnum tuum et iusttia eius.
Pater sancte, qui Christum ut pastrem animrum nostrrum dedsti,
adsto pastribus et ppulis erum dilignti crditis, ne gregi
desit cura pastris,
neque pastribus obdintia gregis.
Induc christinos, ut fratrna piette infrmis auxilintur,
et ipsi Flio tuo in iis subvniant.
Fac ut nondum Evanglio credntes Ecclsiam tuam ingredintur,
emque bonis opribus semper dficent in caritte.
Da nobis peccatribus vniam a te impretrre.
et simul reconciliri cum Ecclsia tua.
Prsta, ut defncti ad vitam trnseant trnam,
et semper tecum commorntur.
Pater noster in tono simplice.
138
FERIA V HEBDOMAD I
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AG 425 (OCO vacat)

I c

Factus est adi-tor me- us, De- us me- us. Ps. De- us,

impollta via ei-us, elquia Dmini igne ex-a-min- ta; * pro-

tctor est mnium spernti- um in se.


Psalmus 17, IV
[Deus, impollta via eius,
elquia Dmini igne examinta; *
protctor est mnium sperntium in se.]
Quniam quis Deus prter Dminum? *
aut qu muntio prter Deum nostrum?
Deus qui prcnxit me virtte, *
et psuit immacultam viam meam;
qui perfcit pedes meos tamquam cervrum, *
et super exclsa sttuit me;
qui docet manus meas ad pr lium, *
et tendunt arcum zreum brcchia mea.
Ant. 2 Poissy MS fo. 165
v
; AJ 2: 43 (OCO vacat)

VIII a

Aux- li- um no-bis, Salv- tor, mit- te sa-l- tis,
FERIA V 139

et tr-bu- ens vi- t tmpo- ra per- p- tu- o. Ps. Et dedsti

mihi scutum saltis tu-, et dxtera tua suscpit me, * et man-

suetdo tua educvit me.


V
[Et dedsti mihi scutum saltis tu,
et dxtera tua suscpit me, *
et mansuetdo tua educvit me.]
Dilatsti gressus meos subtus me, *
et non sunt infirmta vestgia mea.
Persequbar inimcos meos et comprehendbam illos, *
et non convertbar, donec defcerent.
Confringbam illos nec pterant stare, *
cadbant subtus pedes meos.
Et prcinxsti me virtte ad bellum, *
et supplantsti insurgntes in me subtus me.
Et inimcos meos dedsti mihi dorsum, *
et odintes me disperdidsti.
Clamavrunt, nec erat qui salvos fceret, *
ad Dminum, nec exaudvit eos.
Et comminui eos ut plverem ante fciem venti, *
ut lutum platerum contrvi eos.
Eripusti me de contradictinibus ppuli, *
constitusti me in caput gntium.
Ppulus quem non cognvi servvit mihi, *
in audtu auris oboedvit mihi.
Flii alini blandti sunt mihi
flii alini inveterti sunt, *
contremurunt in bditis suis.
HEBDOMADA I 140
Ant. 3 AM 22 (cf. OCO 412)

VII b

Vi-vit Dmi-nus et be-ne-dc-tus De- us sa- l- tis me-

. Ps. Vivat Dminus, et benedctus Adi-tor me- us, * et ex-

alttur Deus sal- tis me- . [flex]


VI
[Vivat Dminus, et benedctus Aditor meus, *
et exalttur Deus saltis me.]
Deus qui das vindctas mihi,
et subdis ppulos sub me; *
libertor meus de inimcis meis iracndis.
Et ab insurgntibus in me exltas me, *
a viro inquo ripis me.
Proptrea confitbor tibi in natinibus, Dmine, *
et nmini tuo psalmum dicam,
magnficans saltes regis sui,
et fciens misericrdiam christo suo, *
David et smini eius usque in s culum.
\ Qui medittur in lege Dmini.
[ Dabit fructum suum in tmpore suo.
Responsoria prolixa: post Lectionem primum, Septies in die, AG
61; post Lectionem secundum, Bonum mihi, AG 47 (POP 698).
FERIA V 141
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 Poissy MS, fo. 64
r
; AJ 1:64 (cf. OCO 412)

VIII a

Qu-ni- am in te conf-dit - nima me- a. Ps. Miser-

re mei, Deus, miserre me- i, * quniam in te cnfugit nima

me- a. [flex]
Psalmus 56
[Miserre mei, Deus, miserre mei, *
quniam in te cnfugit nima mea;]
et in umbra alrum turum confgiam, *
donec trnseant insdi.
Clambo ad Deum altssimum, *
Deum qui benefcit mihi.
Mittet de clo, et liberbit me;
dabit in opprbrium conculcntes me. *
Mittet Deus misericrdiam suam et verittem suam.
Anima mea recmbit in mdio catulrum lenum, *
devorntium flios hminum.
Dentes erum arma et sagtt, *
et lingua erum gldius actus.
Exaltre super clos, Deus, *
super omnem terram glria tua.
Lqueum paravrunt pdibus meis, *
et incurvvit se nima mea;
fodrunt ante fciem meam fveam, *
et ipsi incidrunt in eam.
HEBDOMADA I 142
Partum cor meum, Deus,
partum cor meum; *
cantbo et psalmum dicam.
Exsrge, glria mea,
exsrge, psaltrium et cthara, *
excitbo aurram.
Confitbor tibi in ppulis, Dmine, *
et psalmum dicam tibi in natinibus,
quniam magnificta est usque ad clos misericrdia tua, *
et usque ad nubes vritas tua.
Exaltre super clos, Deus, *
super omnem terram glria tua.
Ant. 2 AM 63 (OCO 412)

IV a

P- pu-lus me- us, a- it Dmi-nus, bo-nis me- is a-dim-

pl-bi-tur. C. Aud-te verbum Dmi-ni, gen-tes, * et annuntite in

nsu-lis, qu procul sunt.


Canticum Jer 31: 10 14
[Audte verbum Dmini, gentes, *
et annuntite in nsulis, qu procul sunt,]
et dcite: Qui disprsit Isral, congregbit eum, *
et custdiet eum sicut pastor gregem suum .
Redmit enim Dminus Iacob, *
et libervlt eum de manu potentiris,
et vnient et laudbunt in monte Sion, *
et cnfluent ad bona Dmini
super frumnto et vino et leo *
et fetu pcorum et armentrum,
FERIA V 143
ertque nima erum quasi hortus irrguus, *
et ultra non esrient.
Tunc ltbitur virgo in choro, *
ivenes et senes simul;
et convrtam luctum erum in gudium *
et consolbor eos et ltificbo a dolre suo
et inebribo nimam sacerdtum pingudine, *
et ppulus meus bonis meis adimplbitur.
Ant. 3 AG 284 (cf. OCO 412)

I b

Magnus Dmi-nus et laud-bi- lis nimis, et magni-t-

di-nis e- ius non est fi-nis. Ps. Magnus Dminus et lau-dbi-lis

ni- mis, * in civitte De- i no-stri. [flex]


Psalmus 47
[Magnus Dminus et laudbilis nimis, *
in civitte Dei nostri.]
Mons sanctus eius collis specisus, *
exsulttio univrs terr.
Mons Sion, extrma aquilnis, *
cvitas regis magni.
Deus in dmibus eius notus *
factus est ut refgium.
Quniam ecce reges congregti sunt, *
convenrunt in unum.
Ipsi cum vidrunt, sic admirti sunt, *
conturbti sunt, diffugrunt;
HEBDOMADA I 144
illic tremor apprehndit eos, *
dolres ut parturintis.
In spritu orintis *
cnteres naves Tharsis.
Sicut audvimus, sic vidimus in civitte Dmini virttum,
in civitte Dei nostri; *
Deus fundvit eam in trnum.
Recogitmus, Deus, misericrdiam tuam *
in mdio templi tui.
Secndum nomen tuum, Deus,
sic et laus tua in fines terr; *
iusttia plena est dxtera tua.
Lttur mons Sion,
et exsltent fli Iud *
propter iudcia tua.
Circmdate Sion et complectmini eam, *
numerte turres eius.
Pnite corda vestra in virtte eius,
et percrrite domos eius, *
ut enarrtis in prognie ltera.
Quoniam hic est Deus, Deus noster
in trnum et in s culum s culi: *
ipse ducet nos in s cula.
LECTIO BREVIS
Ppulus tuus, Dmine, et herditas tua sumus. Sint culi tui
aprti ad deprecatinem servi tui et ppuli tui Isral, et exudias nos
in univrsis, pro quibus invocavrimus te: Tu enim separsti nos tibi
in heredittem de univrsis ppulis terr.
Ad Benedictus, ant. (p. 1192) AG 437 (OCO [27])

I a
,
Si duo ex vobis consnse-rint super ter-ram,

de omni re quamcmque pe- t- e- rint, fi- et il-lis a
FERIA V 145

Patre me- o, qui in c-lis est, di-cit Dminus. C. Bene-dctus

Dmi-nus De- us Isra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem

ple-bis su- .
PRECES
Christum Dminum nostrum laudntes, qui ut lux mundi appruit, ne
ambularmus in tnebris sed lumen vit habermus, ei
supplicmus: Verbum tuum sit lucrna pdibus nostris.
Benignssime Deus, concde nobis hdie in tui imitatine profcere,
ut, quod in primo ccidit Adam, dnuo in te erigtur.
Prbe verbum tuum lucrnam pdibus nostris,
ut, verittem facintes, caritte in te crescmus per mnia.
Doce nos ad mnium bonum propter nomen tuum fidliter gere,
ut humna famlia magis per Ecclsiam illumintur.
Fac nos per sincram conversinem amictiam tuam magis magsque
fovre,
et offnsas sapinti atque bonitti tu illtas expire.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Largre nobis, qu sumus, Dmine, semper spritum cogitndi
qu recta sunt, prmptius et agndi; ut, qui sine te esse non
pssumus, secndum te vvere valemus: Per Dminum.
HEBDOMADA I 146
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 180 ( POP 699)

VIII b

De- us me- us in te conf- do, non e- rubscam. Ps. B-

nefac servo tuo, et vi- vam, * et custdiam sermnem tu- um. [fl.]
Psalmus 118: 1724 (Ghimel)
[Bnefac servo tuo, et vivam, *
et custdiam sermnem tuum.]
Revla culos meos, *
et considerbo mirblia de lege tua.
Incola ego sum in terra, *
non abscndas a me prcpta tua.
Defcit nima mea in desiderndo iudcia tua *
in omni tmpore.
Increpsti suprbos; *
maledcti qui errant a prcptis tuis.
Aufer a me opprbrium et contmptum, *
quia testimnia tua servvi.
Etsi prncipes sedent, et advrsum me loquntur, *
servus tamen tuus exerctur in iustificatinibus tuis.
Nam et testimnia tua delecttio mea, *
et conslium meum iustificatines tu.
Psalmus 24 (I)
Ad te, Dmine, levvi nimam meam, *
Deus meus, in te confdo: non erubscam.
Neque exsltent super me inimci mei, *
tenim univrsi qui sstinent te non confundntur.
Confundntur infidliter agntes *
propter vanittem.
FERIA V 147
Vias tuas, Dmine, demnstra mihi, *
et smitas tuas doce me.
Drige me in veritte tua et doce me,
quia tu es Deus saltis me, *
et te sustnui tota die.
Reminscere miseratinum turum, Dmine, *
et rnisericordirum turum, quniam a s culo sunt.
Peccta iuventtis me et delcta mea ne memneris;
secndum misericrdiam tuam memnto mei tu, *
propter bonittem tuam, Dmine.
Dulcis et rectus Dminus, *
propter hoc peccatres viam docbit;
driget mansutos in iudcio, *
docbit mites vias suas,
Univrs vi Dmini misericrdia et vritas *
custodintibus testamntum eius et testimnia eius.
Propter nomen tuum, Dmine, propitiberis peccto meo; *
multum est enim.
II
Quis est homo qui timet Dminum? *
Docbit eum viam quam ligat.
Anima eius in bonis demorbitur, *
et semen eius hereditbit terram.
Familiriter aget Dminus cum timntibus eum, *
ut testamntum suum manifstet illis.
Oculi mei semper ad Dminum, *
quniam ipse evllet de lqueo pedes meos.
Rspice in me, et miserre mei, *
quia nicus et pauper sum ego.
Dilta angstias cordis mei, *
et de necessittibus meis rue me.
Vide humilittem meam et labrem meum, *
et dimtte univrsa delcta mea.
Rspice inimcos meos, quniam multiplicti sunt, *
et dio crudli odrunt me.
Custdi nimam meam, et rue me; *
non erubscam, quniam spervi in te.
Innocntia et quitas custdiant me, *
quia sustnui te.
HEBDOMADA I 148
Lbera, Deus, Isral *
ex mnibus tribulatinibus suis.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Qurite Dminum, dum invenri potest; invocte eum, dum prope
est. Derelnquat mpius viam suam, et vir inquus cogitatines suas:
et reverttur ad Dminum, et miserbitur eius, et ad Deum nostrum,
quniam multus est ad ignoscndum.
Ad Sextam
Cum revrsus feris ad Dminum Deum tuum et obderis eius
impriis, secndum mnia qu ego hdie prcpio tibi, cum fliis
tuis in toto corde tuo et in tota nima tua: redcet Dminus Deus tuus
captivittem tuam ac miserbitur tui.
Ad Nonam
Nolte abcere confidntiam vestram, qu magnam habet
remuneratinem; patintia enim vobis necessria est: ut volunttem
Dei facintes reporttis promissinem.
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 OHS 227 (OCO 412)

VIII a

Dmi-ne abstra-x-sti ab n-fe- ris - nimam me- am.
FERIA V 149

Ps. Exaltbo te, Dmine, quniam extra-x-sti me, * nec delect-

sti inimcos me- os super me.


Psalmus 29
[Exaltbo te, Dmine, quniam extraxsti me, *
nec delectsti inimcos meos super me.]
Dmine Deus meus, clamvi ad te, *
et sansti me.
Dmine, eduxsti ab infrno nimam meam, *
vivificsti me, ut non descnderem in lacum.
Psllite Dmino, sancti eius, *
et confitmini memri sanctittis eius.
Quniam ad momntum indigntio eius, *
et per vitam volntas eius.
Ad vsperum demortur fletus, *
ad matutnum lttia.
Ego autem dixi in securitte mea: *
Non movbor in trnum .
Dmine, in voluntte tua *
prstitsti monti meo virttem;
avertsti fciem tuam a me, *
et factus sum conturbtus.
Ad te, Dmine, clambam, *
et ad Deum meum deprecbar.
Qu utlitas in snguine meo, *
dum descndo in corruptinem?
Numquid confitbitur tibi pulvis, *
aut annuntbit verittem tuam?
Audi, Dmine, et miscrre mei, *
Dmine, esto mihi aditor.
Convertsti planctum meum in choros mihi, *
conscidsti saccum meum, et accinxsti me lttia,
ut cantet tibi glria mea, et non tceat. *
HEBDOMADA I 150
Dmine Deus meus, in trnum confitbor tibi.
Ant. 2 AJ 2:658 (cf. OCO 412)

III a

L-tmi-ni in Dmino, et ex-ult-te iusti, et glo-

ri- mi-ni omnes recti corde. Ps. Be- tus cui remssa est in-

qui-tas, * et obtctum est pecc- tum. [flex]


Psalmus 31
[Betus cui remssa est inquitas, *
et obtctum est pecctum.]
Betus vir cui non imputvit Dminus delctum, *
nec est in spritu eius dolus.
Quniam tcui, inveteravrunt ossa mea, *
dum rugrem tota die.
Quniam die ac nocte gravta est super me manus tua, *
immuttus est vigor meus in ardribus sttis.
pecctum meum cgnitum tibi feci, *
et delctum meum non abscndi.
Dixi: Confitbor advrsum me iniquittem meam Dmino . *
Et tu remissti impiettem peccti mei.
Propter hoc orbit ad te omnis sanctus *
in tmpore opportno.
Et in dilvio aqurum multrum *
ad eum non approximbunt.
Tu es refgium meum, a tribulatine conservbis me; *
exsultatinibus saltis circmdabis me.
Intellctum tibi dabo, et nstruam te in via qua gradiris; *
firmbo super te culos meos.
Nolte feri sicut equus et mulus, *
FERIA V 151
quibus non est intellctus in camo et freno;
si accdis ad constringndum, *
non apprximant ad te.
Multi dolres mpii, *
sperntem autem in Dmino misericrdia circmdabit.
Ltmini in Dinino et exsultte, iusti, *
et glorimini, omnes recti corde.
Ant. 3 AG 998 (cf. OCO 412)

I b

De-dit e- i Dmi-nus po-test-tem et hon-rem et re-
,
gnum, et omnes ppu-li, tri-bus et lingu i- psi srvi- ent.

C. Gr-ti- as -gimus ti- bi, * Dmine De- us omnpotens.


Canticum cf. Ap 11, 12
[Grtias gimus tibi, *
Dmine Deus omnpotens,]
qui es et qui eras et qui ventrus es; *
quia accepsti virttem tuam magnam et regnsti.
Et irt sunt gentes, *
et advnit ira tua et tempus morturum iudicri,
et rddere mercdem servis tuis, prophtis et sanctis, *
et timntibus nomen tuum, pusllis et magnis.
Nunc facta est salus et virtus et regnum Dei nostri *
et potstas Christi eius,
quia proictus est accustor fratrum nostrrum, *
qui accusbat illos ante conspctum Dei nostri
die ac nocte;
et ipsi vicrunt eum propter snguinem Agni *
et propter verbum testimnii sui;
HEBDOMADA I 152
et non dilexrunt nimas suas *
usque ad mortem.
Proptrea ltmini, cli, *
et qui habittis in eis.
LECTIO BREVIS
Sbditi estte Deo, resstite dibolo, et fgiet a vobis;
appropinqute Deo, et appropinqubit vobis. Emundte manus,
preccatres, et purificte corda, dplices nimo: Humilimini in
conspctu Dmini, et exaltbit vos.
Ad Magnificat, ant. (p. 1234) AG 501 (cf. OCO 412)

I a
,
P- ti- te, et da- bi- tur vo-bis: qu -ri- te, et in-ve-

ni- - tis; pul-s- te, et a-pe- ri- - tur vo-bis. C. Magn-fi-
cat *

-nima me- a Dmi-num.


PRECES
A Christo Dmino, qui nobis dedit mandtum novum mtu
dilectinis, flagitmus: Carittem plebis tu, Dmine, aduge.
Magster bone, doce nos in frtribus temetpsum dilgere,
atque in iis benefcere tibi.
Qui in cruce pro carnifcibus tuis vniam a Patre impetrsti,
da nobis inimcos dilgere et pro persequntibus nos orre.
Per mystrium crporis et snguinis tui, amrem, virttem et
fidciam nostra aduge;
dbiles corrbora, mstos consolre, spem agonizntibus
FERIA V 153
infnde.
Lux mundi, qui cco nato post ablutinem lumen vidre tribusti,
catechmenos per lavcrum aqu et verbo vit illmnia.
Defnctos stia dilectine tua trna,
nosque inter elctos tuos connmera.
Pater noster in tono simplice.
154
FERIA VI HEBDOMAD I
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AG 470 (OCO vacat)

VIII a

Iusti-fi-c- ris, Dmi-ne, in serm-ni-bus tu- is, et vin-

cas cum iu-di-c-ris. Ps. Idica, Dmine, iudicntes me; * imp-

gna impugnntes me. [flex]


Psalmus 34, I
[Idica, Dmine, iudicntes me; *
impgna impugnntes me.]
Apprehnde clpeum et scutum,
et exsrge in adiutrium mihi. *
Dic nim me: Salus tua ego sum .
Anima autem mea exsultbit in Dmino, *
et delectbitur super salutri suo.
Omnia ossa mea dicent: *
Dmine, quis smilis tibi?
Erpiens nopem de manu fortirum eius, *
egnum et puperem a diripintibus eum .
Surgntes testes inqui, *
qu ignorbam, interrogbant me;
retribubant mihi mala pro bonis, *
desoltio est nim me.
FERIA VI 155
Ant. 2 AG 460 (cf. OCO 413)

VIII a

Idi-ca causam me- am; de- fnde, qui- a po-tens

es, Dmi-ne. Ps. Ego autem, cum infirmarn-tur, * indubar ci-

l-ci- o. [flex]
II
[Ego autem, cum infirmarntur, *
indubar cilcio,]
humilibam in ieinio nimam meam, *
et ortio mea in sinu meo convertebtur.
Quasi cum prximo et quasi cum fratre meo ambulbam, *
quasi lugens matrem contristtus incurvbar.
Cum autem vacillrem, ltti sunt et convenrunt; *
convenrunt contra me percutintes, quos ignorbam.
Diripurunt, et non desistbant;
tentavrunt me, subsannavrunt me subsannatine, *
frendurunt super me dntibus suis.
Ant. 3 OHS 39 (OCO vacat)

I c

Exsrge, Dmi-ne, et i-di-ca causam me- am. Ps. D-

mine, qumdiu asp-ci- es? Resttue nimam meam a maligni-t-


HEBDOMADA I 156

te e- - rum, * a lenibus ni-cam me- am.


III
[Dmine, qumdiu aspcies?
Resttue nimam meam a malignitte erum, *
a lenibus nicam meam.]
Confitbor tibi in ecclsia magna, *
in ppulo multo laudbo te.
Non supergudeant mihi inimci mei mendces, *
qui odrunt me gratis et nnuunt culis.
Vidsti, Dmine, ne sleas; *
Dmine, ne discdas a me.
Exsrge et evgila ad iudcium meum, *
Deus meus et Dminus meus, ad causam meam.
Exsltent et ltntur, qui volunt iusttiam meam, *
et dicant semper: Magnifictur Dminus,
qui vult pacem servi sui .
Et lingua mea meditbitur iusttiam tuam, *
tota die laudem tuam.
\ Convertmini ad Dminum Deum vestrum.
[ Quia bengnus et misricors est.
Responsoria prolixa: post Lectionem primum, Ne perdieris me,
AJ 2: 231; post Lectionem secundum, Septies in die, AG 61 (POP
698).
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 141 (cf. OCO 413)

VIII a

Mi-se-r- re me- i, De- us, secndum magnam mi-se- ri-
FERIA VI 157

crdi- am tu- am. Ps. et secndum multitdinem miseratinum

tu- - rum * dele iniqut-tem me- am.


Psalmus 50
[Miserre mei, Deus, *
secndum misericrdiam tuam;
et secndum multitdinem miseratinum turum *
dele iniquttem meam.]
Amplius lava me ab iniquitte mea, *
et a peccto meo munda me.
Quniam iniquittem meam ego cognsco, *
et pecctum meum contra me est semper.
Tibi, tibi soli peccvi, *
et malum coram te feci,
ut iustus inveniris in sentntia tua *
et quus in iudcio tuo.
Ecce enim in iniquitte genertus sum, *
et in peccto concpit me mater mea.
Ecce enim verittem in corde dilexsti, *
et in occlto sapintiam manifeststi mihi.
Asprges me hysspo, et mundbor; *
lavbis me, et super nivem dealbbor.
Audre me fcies gudium et lttiam, *
et exsultbunt ossa qu humilisti.
Avrte fciem tuam a pecctis meis, *
et omnes iniquittes meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus, *
et spritum firmum nnova in viscribus meis.
Ne procias me a fcie tua, *
et spritum sanctum tuum ne uferas a me.
Redde mihi Ittiam salutris tui, *
et spritu promptssimo confrma me.
Docbo inquos vias tuas, *
HEBDOMADA I 158
et mpii ad te convertntur.
Lbera me de sangunibus, Deus, Deus saltis me, *
et exsultbit lingua mea iusttiam tuam.
Dmine, lbia mea apries, *
et os meum annuntibit laudem tuam.
Non enim sacrifcio delectris, *
holocustum, si fferam, non placbit.
Sacrifcium Deo spritus contribultus, *
cor contrtum et humilitum, Deus, non despcies.
Bengne fac, Dmine, in bona voluntte tua Sion, *
ut dificntur muri Iersalem.
Tunc acceptbis sacrifcium iustti, oblatines et holocusta; *
tunc impnent super altre tuum vtulos.
Ant. 2 AR 144 (OCO 413)

V

In Dmino iusti-fi-c-bi-tur et laud-bi-tur omne semen

Isra- l. C. Ve-re tu es Deus abscnditus, * Deus Isra- l salv-

tor. [flex]
Canticum Is 45.15 25
[Vere tu es Deus abscnditus, *
Deus Isral salvtor.]
Confsi sunt et eruburunt omnes, *
simul abirurt in confusinem fabricatres errrum.
Isral salvtus est in Dmino salte trna; *
non confundmini et non erubesctis
usque in s culum s culi.
Quia hc dicit Dminus creans clos, *
ipse Deus formans terram et fciens eam, ipse plastes eius;
non in vanum crevit eam;
FERIA VI 159
ut habitartur formvit eam: *
Ego Dminus, et non est lius.
Non in abscndito loctus sum, *
in loco terr tenebrso;
non dixi smini Iacob: "Frustra qu rite me"; *
ego Dminus loquens iusttiam, annntians recta .
Congregmini et vente et accdite simul, *
qui salvti estis ex gntibus:
nescirunt qui levant lignum sculptr su *
et rogant deum non salvntem.
Annuntite et vente et consilimini simul: *
Quis audtum fecit hoc ab intio, ex tunc prdxit illud?
numquid non ego Dminus,
et non est ultra Deus absque me? *
Deus iustus et salvans non est prter me.
Convertmini ad me, et salvi ritis, omnes fines terr, *
quia ego Deus, et non est lius.
In memetpso iurvi;
egreditur de ore meo iustti verbum *
et non reverttur;
quia mihi curvbitur omne genu, *
et iurbit omnis lingua.
Ergo in Dmino, dicet, me sunt iustti et imprium; *
ad eum vnient et confundntur omnes qui repgnant ei.
In Dmino iustificbitur et laudbitur *
omne semen Isral .
Ant. 3 AJ 1: 69, cf. Poissy MS, fo. 66
v
(cf. OCO 413)

IV a

Iu-bi-l-te De- o, omnis terra. Ps. servte Dmino in

1-t- ti- a; introte in conspctu e- ius * in exsulta-ti- -ne.


HEBDOMADA I 160

[flex]
Psalmus 99
[Iubilte Dmino, omnis terra, *
servte Dmino in 1ttia;
introte in conspctu eius *
in exsultatine.]
Scitte quniam Dminus ipse est Deus;
ipse fecit nos, et ipsus sumus, *
ppulus cius et oves pscu eius.
Introte portas eius in confessine,
tria eius in hymnis, *
confitmini illi, benedcite nmini eius.
Quniam suvis est Dminus;
in trnum misericrdia eius, *
et usque in generatinem et generatinem vritas eius.
LECTIO BREVIS
Iustificbit iustus servus meus multos et iniquittes erum ipse
portbit. Ideo disprtiam ei multos, et cum frtibus dvidet splia,
pro eo quod trdidit in mortem nimam suam et cum scelertis
reputtus est: et ipse pecctum multrum tulit et pro transgressribus
rogat.
Ad Benedictus, ant. (p. 1231) AG 585 (OCO [27])

VIII a

Auds-tis qui- a dictum est antquis: Non occ-des:


,
qui autem occde- rit, re-us e- rit iud-ci-o. Ps. Be-ne-dctus D-
FERIA VI 161

mi-nus De- us Isra- el, * quia visitvit et fecit redemptinem ple-

bis su- .
PRECES
Grtias agmus Christo Dmino, qui in cruce mriens nobis vitam
cntulit, emque ex corde deprecmur:
Per mortem tuam vivfica nos.
Magster et Salvtor noster, qui fdei tu documnta nobis contulsti,
nosque innovsti glria passinis,
fac ne veterascmus in ctibus pravittis.
Prsta nobis, ut hdie cibrum saturittem crpori nostro subtrhere
scimus,
ut frtribus nostris indigntibus succurrmus.
Da hunc sanctum quadragesimlem diem a te nos devte suscpere,
et per pera misericrdi tibi consecrre.
Crrige mentes nostras reblles,
nosque magnnimos ffice.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Da, qu sumus, Dmine, fidlibus tuis observatini paschli
conveninter aptri; ut suscpta sollmniter castigtio corporlis
cunctis ad fructum profciat animrum: Per Dminum.
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 202 (POP 699)

I b

Mi-se- ri-crdi- a tu- a, Dmi-ne, ante -cu-los me- os,
HEBDOMADA I 162

et compl-cu- i in ve- ri- t- te tu- a. Ps. Adh sit plveri -

nima me- a; * vivfica me secndum verbum tu- um. [flex]


Psalmus 118: 2532 (Daleth)
[Adh sit plveri nima mea; *
vivfica me secndum verbum tuum.]
Vias meas enuntivi, et exaudsti me; *
doce me iustificatines tuas.
Viam mandatrum turum fac me intellgere, *
et exercbor in mirablibus tuis.
Lacrimta est nima mea pr mrre; *
rige me secndum verbum tuum.
Viam mendcii avrte a me, *
et legem tuam da mihi bengne.
Viam verittis elgi, *
iudcia tua propsui mihi.
Adh si testimniis tuis, Dmine; *
noli me confndere.
Viam mandatrum turum curram, *
quia dilatsti cor meum.
Psalmus 25
Idica me, Dmine,
quniam ego in innocntia mea ingrssus sum, *
et in Dmino sperans non infirmbor.
Proba me, Dmine, et tenta me; *
ure renes meos et cor meum.
Quniam misericrdia tua ante culos meos est, *
et ambulvi in veritte tua.
Non sedi cum viris vanittis, *
et cum occlte agntibus non introbo.
FERIA VI 163
Odvi ecclsiam malignntium, *
et cum mpiis non sedbo.
Lavbo in innocntia manus meas, *
et circmdabo altre tuum, Dmine,
ut audtas fciam voces laudis, *
et enrrem univrsa mirablia tua.
Dmine, dilxi habitculum domus tu, *
et locum habitatinis glri tu.
Ne clligas cum mpiis nimam meam, *
et cum viris snguinum vitam meam.
In quorum mnibus iniquittes sunt, *
dxtera erum replta est munribus.
Ego autem in innocntia mea ingrssus sum, *
rdime me et miserre mei.
Pes meus stetit in dircto, *
in ecclsiis benedcam Dmino.
Psalmus 27: 13, 69
Ad te, Dmine, clambo; *
Deus meus, ne sleas a me.
Nequndo tceas a me, *
et assimilbor descendntibus in lacum.
Exudi vocem deprecatinis me, dum clamo ad te, *
dum extllo manus meas ad templum sanctum tuum.
Ne simul trahas me cum peccatribus, *
et cum operntibus iniquittem.
Qui loquntur pacem cum prximo suo, *
mala autem in crdibus erum.
Benedctus Dminus,
quoniam exaudvit vocem deprecatinis me; *
Dminus aditor meus et protctor meus,
in ipso spervit cor meum, et aditus sum,
et exsultvit cor meum, *
et in cntico meo confitbor ei.
Dminus fortitdo plebi su, *
et refgium salvatinum christi sui est.
Salvum fac ppulum tuum, et bnedic hereditti tu, *
et pasce eos et extlle illos usque in trnum.
HEBDOMADA I 164
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Inclinte aurem vestram et vente ad me; audte, ut vivat nima
vestra, et friam vobscum pactum sempitrnum: misericrdias David
fidles.
Ad Sextam
Revertmini, ait Dminus, et non avrtam fciem meam a vobis,
quia pius ego sum, et non irscar in perptuum. Convertmini, flii,
qui avrsi estis a me, dicit Dminus.
Ad Nonam
Relgio munda et immaculta apud Deum et Patrem hc est:
visitre pupllos et vduas in tribulatine erum: immacultum se
custodre ab hoc sculo.
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AJ 1:62 (cf. OCO 413)

II

Sa-na, Dmi-ne, -nimam me- am, qui- a pecc- vi

ti-bi. Ps. Be- -tus qui intllegit de eg- no, * in die mala libe-

r-bit e- um Dminus. [flex]


FERIA VI 165
Psalmus 40
[Betus qui intllegit de egno, *
in die mala liberbit eum Dminus.]
Dminus servbit eum, et vivificbit eum,
et betum fciet eum in terra, *
et non tradet eum in fauces inimicrum eius.
Dminus opem feret illi super lectum dolris eius; *
univrsum stratum eius versbis in infirmitte eius.
Ego dixi: Dmine, miserre mei; *
sana nimam meam, quia peccvi tibi .
Inimci mei dixrunt mala mihi: *
Quando moritur, et perbit nomen eius?
Et si ingrediebtur, ut visitret, vana loquebtur;
cor eius congregbat iniquittem sibi, *
egrediebtur foras et detrahbat.
Simul advrsum me susurrbant omnes inimci mei; *
advrsum me cogitbant mala mihi
Malefcium effsum est in eo; *
et qui decmbit non adciet ut resrgat .
Sed et homo pacis me, in quo spervi, *
qui edbat panem meum, levvit contra me calcneum.
Tu autem, Dmine, miserre mei; *
et resscita me, et retrbuam eis.
In hoc cognvi quniam volusti me, *
quia non gaudbit inimcus meus super me;
me autem propter innocntiam suscepsti, *
et statusti me in conspctu tuo in trnum.
Benedctus Dminus Deus Isral *
a s culo et usque in s culum. Fiat, fiat.
Ant. 2 AJ 1:62 (cf. OCO 413)

I c

Ad-i-tor in tri-bu-la-ti- -ni-bus. Ps. De- us est nobis

re-f-gi- um et vir- tus, * adiutrium in tribulatinibus invn-
HEBDOMADA I 166

tus est ni-mis. [flex]


Psalmus 45
[Deus est nobis refgium et virtus, *
adiutrium in tribulatinibus invntus est nimis.]
Proptrea non timbimus, dum turbbitur terra, *
et transferntur montes in cor maris.
Fremant et intumscant aqu eius, *
conturbntur montes in elatine eius.
Flminis rivi ltficaiit civittem Dei, *
sancta taberncula Altssimi.
Deus in mdio eius, non commovbitur; *
adiuvbit eam Deus mane dilculo.
Fremurunt gentes, commta sunt regna; *
dedit vocem suam, liquefcta est terra.
Dminus virttum nobscum, *
refgium nobis Deus Iacob.
Vente, et vidte pera Dmini, *
qu psuit prodgia super terram.
Auferet bella usque ad finem terr,
arcum cnteret et confrnget arma, *
et scuta combret igni.
Vacte, et vidte quniam ego sum Deus; *
exaltbor in gntibus, et exaltbor in terra.
Dminus virttum nobiscum, *
refgium nobis Deus Iacob.
Ant. 3 MG 58 (cf. OCO 413)

IV a
,
Omnes gentes, quascmque fe-c-sti, v- ni- ent, et

a-do-r-bunt coram te, Dmi-ne. C. Magna et mirablia sunt


FERIA VI 167

-pe-ra tu- a, * Dmine De- us omn- po- tens. [flex]


Canticum Ap 15:34
[Magna et mirablia sunt pera tua, *
Dmine Deus omnpotens:]
iust et ver sunt vi tu, *
rex sculrum.
Quis non timbit te, Dmine, *
et magnificbit nomen tuum?
quia solus pius es,
quniam omnes gentes vnient et adorbunt
in conspctu tuo, *
quniam iudicia tua manifsta sunt.
LECTIO BREVIS
Confitmini altrutrum peccta vestra, et orte pro nvicem, ut
salvmini: multum enim valet deprectio iusti assdua. Fratres mei,
si quis ex vobis errverit a veritte, et convrterit quis eum, scrre
debet quniam: qui convrti fcerit peccatrem ab errre vi su
salvbit nimam eius a morte, et opriet multitdinem peccatrum.
Ad Magnificat, ant. AG 586 (OCO 413)

I a

Si offers mu-nus tu- um ad alt- re et recor-

d-tus f- e- ris qui- a fra-ter tu- us habet - liquid advr-
HEBDOMADA I 168

sus te: re-lnque i-bi mu-nus tu- um an-te alt- re,
,
et vade pr- us reconci-li- - ri fra-tri tu- o: et tunc v-

ni- ens ffe-res munus tu- um.C. Magn-fi-cat * - nima me-

a Dminum.
PRECES
Dminum Iesum, qui per prprium sanguinem ppulum sanctificvit,
deprecmur: Miserre, Dmine, ppulo tuo.
Redemptor noster, per passinem tuam tribue fidlibus membra sua
mortificre, in certamnibus contra mala et advrsa sstine eos,
spe rbora firmire,
quo expeditres ad resurrectinem tuam celebrndam occrrant.
Fac ut christini, ob prophticum munus, nottiam tui ubque
diffndant,
atque ardntis fdei, spe et carittis testimnio eam confrment.
Confrta virtte tua omnes afflctos,
esque consolndis fratrnas fac nos curas impndere.
Doce fidles passinem tuam in rmnas suis participre,
ut salutre tuum in sepsis manifstent.
Auctor vit, memnto erum, qui de hac vita transirunt,
esque resurrectinis glriam largre.
Pater noster in tono simplice.
169
SABBATUM HEBDOMAD I
Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 cf. PM 239 (OCO 413)

VIII a

L-t- tur cor qu-rnti- um Dmi-num. Ps. Confi-t-

mini Dmino et invocte nomen e- ius, * annuntite inter gentes

pe-ra e- ius.
Psalmus 104
[Confitmini Dmino et invocte nomen eius, *
annuntite inter gentes pera eius.]
Cantte ei et psllite ei, *
meditmini in mnibus mirablibus eius.
Laudmini in nmine sancto eius, *
lttur cor qurntium Dminum.
Qu rite Dminum et potntiam eius, *
qu rite fciem eius semper.
Mementte mirablium eius qu fecit, *
prodgia eius et iudcia oris eius.
Semen Abraham, servi eius, *
flii Iacob, elcti eius.
Ipse Dminus Deus noster; *
in univrsa terra iudcia eius.
Memor fuit in seculum testamnti sui, *
verbi quod mandvit in mille generatines,
HEBDOMADA I 170
quod dispsuit cum Abraham, *
et iuramnti sui ad Isaac.
Et sttuit illud Iacob in prcptum, *
et Isral in testamntum trnum,
dicens: Tibi dabo terram Chnaan *
funculum heredittis vestr .
Cum essent nmero brevi, *
paucssimi et peregrni in ea,
et pertransrent de gente in gentem, *
et de regno ad ppulum lterum,
non permsit hminem nocre eis, *
et corrpuit pro eis reges:
Nolte tngere christos meos, *
et in prophtis meis nolte malignri .
Ant. 2 OHS 36 (OCO vacat)

VII b

Li-be-r- vit Dmi- nus pupe- rem a po-tnte, et

n-o- pem cu- i non e-rat ad- i-tor. Ps. Et vocvit famem

su- per ter- ram, * et omne bculum panis contr- vit.


II
[Et vocvit famem super terram, *
et omne bculum panis contrvit.]
Misit ante eos virum, *
in servum venmdatus est Ioseph.
Strinxrunt in compdibus pedes eius, *
in ferrum intrvit collum eius,
donec venret verbum eius, *
elquium Dmini purgret eum.
SABBATUM 171
Misit rex et solvit eum, *
princeps populrum, et dimsit eum;
consttuit eum dminum domus su, *
et prncipem omnis possessinis su.
Ut erudret prncipes eius sicut semetpsum, *
et senes eius prudntiam docret.
Ant. 3 AJ 1: 69, cf. Poissy MS, fo. 66
v
(OCO vacat)

IV a

Qui- a mi-ra-b- li- a fe- cit Dmi-nus. Ps. Et intrvit Is-

ra- l in gp-tum, * et Iacob peregrnus fu- it in terra Cham.


III
[Et intrvit Isral in gptum, *
et Iacob peregrnus fuit in terra Cham.]
Et auxit ppulum suum vehemnter, *
et confortvit eum super inimcos eius.
Convrtit cor erum, ut odrent ppulum eius, *
et dolum fcerent in servos eius.
Misit Mysen servum suum, *
Aaron quem elgit ipse.
Psuit in eis verba signrum surum *
et prodigirum in terra Cham.
Misit tnebras et obscurvit, *
et restitrunt sermnibus eius.
Convrtit aquas erum in snguinem, *
et occdit pisces erum.
Edidit terra erum ranas *
in penetrlibus regum ipsrum.
Dixit et venit cnomya, *
et cnifes in mnibus fnibus erum.
Psuit plvias erum grndinem, *
ignem comburntem in terra ipsrum.
HEBDOMADA I 172
Et percssit vneas erum et ficlneas erum, *
et contrvit lignum fnium erum.
Dixit et venit locsta, *
et bruchus cuius non erat nmerus,
et comdit omne fenum in terra erum, *
et comdit fructum terr erum.
Et percssit omne primogiaitum in terra erum, *
primtias omnis rboris erum.
Et edxit eos cum argnto et auro; *
et non erat in trbubus erum infrmus.
Ltta est gptus in profectine erum, *
quia incbuit timor erum super eos.
Expndit nubem in protectinem, *
et ignem, ut lucret eis per noctem.
Petirunt et venit cotrnix, *
et pane cli saturvit eos.
Dirpit petram et fluxrunt aqu, *
abirunt in sicco flmina.
Quniam memor fuit verbi sancti sui *
ad Abraham perum suum.
Et edxit ppulum suum in exsultatine, *
elctos suos in lttia.
Et dedit illis regines gntium, *
t labres populrum possedrunt,
ut custdiant iustificatines eius, *
et leges eius servent.
\ Qui facit verittem, venit ad lucem.
[ Ut manifestntur pera eius.
Responsoria prolixa: post Lectionem primum, Ab omni via, AG
54; post Lectionem secundum, Ne perdieris me, AJ 2: 231 (POP 698).
SABBATUM 173
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 PM 272 (OCO 413)

I b

Da mi- hi intell-ctum et scru- t-bor, Dmi-ne, le-

gem tu- am. Ps. Clamvi in toto corde, exudi me, Dmine; *

iustificatines tu- as serv- bo.


Psalmus 118: 145152 (Koph)
[Clamvi in toto corde, exudi me, Dmine; *
iustificatines tuas servbo.]
Clamvi ad te, salvum me fac, *
ut custdiam testimnia tua.
Prvni dilculo et clamvi, *
in verba tua superspervi.
Prvenrunt culi mei viglias, *
ut meditrer elquia tua.
Vocem meam audi secndum misericrdiam tuam, Dmine, *
secndum iudcium tuum vivfica me.
Appropinquavrunt persequntes me in maltia, *
a lege autem tua longe facti sunt.
Prope es tu, Dmine, *
et mnia prcpta tua vritas.
Ab intio cognvi de testimniis tuis, *
quia in trnum fundsti ea.
HEBDOMADA I 174
Ant. 2 AV 130 (OCO 413)

IV a

For-ti-t-do me- a: et laus me- a Dminus, et factus est

mi- hi in sa-l-tem. C. Cantmus Dmino; glorise enim ma-

gni-fictus est: * equum et ascensrem de-i-cit in ma- re.


Canticum cf. Ex 15
[Cantmus Dmino;
glorise enim magnifictus est: *
equum et ascensrem deicit in mare.]
Fortitdo mea et laus mea Dminus, *
et factus est mihi in saltem;
iste Deus meus, et glorificbo eum; *
Deus patris mei, et exaltbo eum.
Dminus quasi vir pugntor;
Omnpotens nomen eius. *
Currus Pharanis et exrcitum eius proicit in mare.
In spritu furris tui congregt sunt aqu;
stetit unda fluens, *
congregt sunt abssi in mdio mari;
dixit inimcus: Prsequar et comprehndam; *
dvidam splia, implbitur anima mea,
evaginbo gldium meum, *
interfciet eos manus mea .
Flavit spritus tuus, et opruit eos mare; *
submrsi sunt quasi plurpbum in aquis vehemntibus.
Quis smilis tui in frtibus, Dmine?
quis smilis tui, magnficus in sanctitte, *
terrbilis atque laudbilis, fciens mirablia?
SABBATUM 175
Extendsti manum tuam, et devorvit eos terra. *
Dux fusti in misericrdia tua ppulo, quem redemsti:
et portsti eum in fortitdine tua *
ad habitculum sanctum tuum.
Introdces eos, et plantbis in monte heredittis tu, *
firmssimo habitculo tuo, quod opertus es, Dmine,
sancturium tuum, Dmine, quod firmavrunt manus tu. *
Dm inus regnbit in trnum et ultra.
Ant. 3 AG 139 (cf. OCO 413)

I c

Laud- te Dmi-num, omnes gentes. Ps. collaudte eum,

omnes ppu-li; quniam confirmta est super nos misericrdi-

a e- ius.
Psalmus 116
[Laudte Dminum, omnes gentes, *
collaudte eum, omnes ppuli;
quniam confirmta est super nos misericrdia eius, *]
et vritas Dmini manet in trnum.
LECTIO BREVIS
Lavmini, mundi estte, aufrte malum cogitatinum vestrrum
ab culis meis; quiscite gere pervrse, dscite benefcere: qurite
iudcium, subvente opprsso, iudicte pupllo, defndite vduam: Et
vente et iudcio contendmus, dicit Dminus. Si ferint peccta
vestra ut cccinum, quasi nix dealbabntur: et si ferint rubra quasi
vermculus, velut lana erunt.
HEBDOMADA I 176
Ad Benedictus, ant. (p. 1231) AG 41* (OCO [27])

VIII b

Hoc est pr-cptum me- um, ut di- li-g-tis nvi-cem,

sic-ut di- l-xi vos. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Isra-l, *

quia visitvit et fecit redemptinem ple-bis su-.


PRECES
Christum Dminum glorificmus, qui, ut nova creatra hmines
ferent, lavcrum regeneratinis insttuit esque crporis et verbi
sui mensam appsuit. Eum deprecmur, dicntes:
Rnova nos, Dmine, grtia tua.
Iesu, mitis et hmilis corde, ndue nos vscera misericrdi,
benignittem et humilittem concde,
ac patintiam cum mnibus fac nos sectri.
Doce nos vere prximos esse mseris atque afflctis,
ut te bonum Samaritnum imitmur.
Beta Virgo, mater tua, intercdat pro sacris virgnibus,
ut consecratinem, qua tibi sunt devt, in Ecclsia impnsius
colant.
Donum tu misericrdi nobis largre,
ac peccta et pnas nobis dimtte.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Ad te corda nostra, Pater trne, convrte: ut nos, unum
necesssrium semper qurntes et pera carittis exercntes; tuo
cltui prstes esse dictos: Per Dminum.
SABBATUM 177
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 277 (POP 699)

VIII b

Clamor me- us, Dmi- ne, ad te perv- ni- at; non a-vr-

tas f-ci- em tu- am a me. Ps. Legem pone mihi, Dmine, viam

iustificatinum tu- - rum, * et servbo e- am semper. [flex]


Psalmus 118: 3340 (He)
[Legem pone mihi, Dmine, viam iustificatinum turum, *
et servbo eam semper.]
Da mihi intellctum, et servbo legem tuam, *
et eustdiam illam in toto corde meo.
Deduc me in smitam prceptrum turum, *
quia ipsam vlui.
Inclna cor meum in testimnia tua, *
et non in avartiam.
Avrte culos meos, ne vdeant vanittem, *
in via tua vivfica me.
Sscita servo tuo elquium tuum, *
quod est ad timrem tuum.
Amove opprbrium meum quod suspictus sum, *
quia iudcia tua iucnda.
Ecce concupvi mandta tua; *
in iusttia tua vivfica me.
Psalmus 33 (I)
Benedcam Dminum in omni tmpore, *
semper laus eius in ore meo.
HEBDOMADA I 178
In Dmino gloribitur nima mea, *
udiant mansuti et lactntur.
Magnificte Dminum mecum, *
et exaltmus nomen eius in idpsum.
Exquisvi Dminum, et exaudvit me, *
et ex mnibus terrribus meis erpuit me.
Respcite ad eum, et illuminmini, *
et fcies vestr non confundntur.
Iste pauper clamvit,
et Dminus exaudvit eum, *
et de mnibus tribulatinibus eius salvvit eum.
Vallbit ngelus Dmini in circitu timntes eum, *
et erpiet eos.
Gustte et vidte quniam suvis est Dminus; *
betus vir qui sperat in eo.
Timte Dminum, sancti eius, *
quniam non est inpia timntibus eum.
Dvites egurunt et esurirunt, *
inquirntes autem Dminum non defcient omni bono.
II
Vente, flii, audte me: *
timrem Dmini docbo vos.
Quis est homo qui vult vitam, *
dligit dies ut vdeat bonum?
Prhibe linguam tuam a malo, *
et lbia tua ne loquntur dolum.
Divrte a malo et fac bonum, *
inqure pacem et persquere eam.
Oculi Dmini super iustos, *
et aures eius in clamrem erum.
Vultus autem Dmini super facintes mala, *
ut perdat de terra memriam erum.
Clamavrunt, et Dminus exaudvit, *
et ex mnibus tribulatinibus erum libervit eos.
Iuxta est Dminus iis qui contrto sunt corde, *
et confrctos spritu salvbit.
Mult tribulatines iustrum, *
et de mnibus his liberbit eos Dminus.
Custdit mnia ossa erum, *
SABBATUM 179
unum ex his non contertur.
Interfciet peccatrem maltia, *
et qui odrunt iustum, punintur.
Rdimet Dminus nimas servrum surum, *
et non punintur omnes qui sperant in eo.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Ego, quos amo, rguo et castgo. mulre ergo et pnitntiam
age. Ecce sto ad stium et pulso. Si quis auderit vocem meam et
apererit inuam: introbo ad illum et cenbo cum illo et ipse mecum.
Ad Sextam
Memnto quniam servus meus es tu; formvi te, servus meus
es tu, Isral, non decpies me. Delvi ut nubem iniquittes tuas et
quasi nbulam peccta tua; revrtere ad me, quniam redmi te.
Ad Nonam
Deus non irridtur: Qu enim seminverit homo, hc et metet;
quniam, qui sminat in carne sua, de carne metet corruptinem: qui
autem sminat in spritu, de spritu metet vitam trnam.
180
DOMINICA II QUADRAGESM
Ad I Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 886 (cf. OCO [27])

VII a

As-smpsit Iesus Petrum, et Iacbum, et Io- nnem

fra-trem e- ius, et add- xit e- os in montem ex- cl-sum

se- rsum: et transfi-gu-r- tus est an-te e- os. Ps. Lucrna

pdibus meis ver-bum tu- um, * et lumen smi-tis me- is.


Psalmus 118: 105112 XIV (Nun)
[Lucrna pdibus meis verbum tuum, *
et lumen smitis meis.]
Iurvi et sttui *
custodre iudcia iustti tu.
Humilitus sum usquequque, Dmine; *
vivfica me secndum verbum tuum.
Voluntria oris mei beneplcita sint, Dmine, *
et iudcia tua doce me.
Anima mea in mnibus meis semper, *
et legem tuam non sum obltus.
Posurunt peccatres lqueum mihi, *
et de mandtis tuis non errvi.
Herditas mea testimnia tua in trnum, *
DOMINICA 181
quia exsulttio cordis mei sunt.
Inclinvi cor meum ad facindas iustificatines tuas *
in trnum, in finem.
Ant. 2 AG 889 (cf. OCO [27])

VIII a

Resplndu- it f-ci- es e- ius sic-ut sol: vestimnta

autem e- ius facta sunt alba sic-ut nix. Ps. Consrva me,

De- us, * quniam spe-r-vi in te. [flex]


Psalmus 15
[Consrva me, Deus, *
quniam spervi in te.]
Dixi Dmino: Dminus meus es tu, *
bonum mihi non est sine te .
In sanctos qui sunt in terra, nclitos viros, *
omnis volntas mea in eos.
Multiplicntur dolres erum *
qui post deos alinos acceleravrunt.
Non effndam libatines erum de sangunibus, *
neque assmam nmina erum in lbiis meis.
Dminus pars heredittis me et clicis mei: *
tu es qui dtines sortem meam.
Funes cecidrunt mihi in prclris; *
nsuper et herditas mea specisa est mihi.
Benedcam Dminum qui trbuit mihi intellctum; *
nsuper et in nctibus erudirunt me renes mei.
Proponbam Dminum in conspctu meo semper, *
quniam a dextris est mihi, non commovbor.
Propter hoc lttum est cor meum,
HEBDOMADA II 182
et exsultavrunt prcrdia mea; *
nsuper et caro mea requiscet in spe.
Quniam non derlinques animam meam in infrno, *
nec dabis sanctum tuum vidre corruptinem.
Notas mihi fcies vias vit,
plenitdinem ltti cum vultu tuo, *
delectatines in dxtera tua usque in finem.
Ant. 3 AG 890 (cf. OCO [27])

IV a

Et ecce appa-ru- -runt e- is M- y-ses et E- li- as,

loquntes cum Ie-su. C. Christus Iesus cum in forma De-i es-set, *

non rapnam arbitrtus est esse se qu-lem De- o. [flex]


Canticum Phil 2: 611
[Christus Iesus, cum in forma Dei esset, *
non rapnam arbitrtus est esse se qulem Deo,]
sed semetpsum exinanvit, formam servi accpiens,
in similitdinem hminum factus *
et hbitu invntus ut homo.
Humilivit semetpsum
factus obodiens usque ad mortem, *
mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltvit illum
et donvit illi nomen, *
quod est super omne nomen,
ut in nmine Iesu omne genu flecttur *
clstium, terrstrium et infernrum,
et omnis lingua confitetur *
quia Dminus Iesus Christus in glria est Dei Patris.
DOMINICA 183
LECTIO BREVIS
Exhortmur vos, ne in vcuum grtiam Dei recipitis. Ait enim:
Tmpore accpto exaudvi te, et in die saltis adivi te: ecce nunc
tempus acceptbile, ecce nunc dies saltis. Nmini dantes ullam
offensinem, ut non vitupertur ministrium nostrum: sed in mnibus
exhibemus nosmetpsos sicut Dei minstros.
Responsorium breve Redime me, p. 4, vel:
RESPONSORIUM PROLIXUM AG 887 (POP 695)

VIII

Dum o- r-ret Ie-sus, fa-cta est sp- ci- es

vultus e-ius lte- ra: et ve- st- tus e- ius

al- bus re-fl- gens: et du- o vi- ri loque-bn- tur

cum il-lo: * M- y-ses et E-l- as vi- si-

In ma- ie- st- te. \ Di-c- bant autem

ex-cssum e- ius, quem comple-t-rus e-rat in Ie- r-


HEBDOMADA II 184

sa- lem. * M- y-ses. [Gl-ri- a. In.]


Ad Magnificat, ant. (p. 1242) AG 891 (cf. OCO [27])

III a

Et ecce vox de nu- be di-cens: Hic est F- li- us

me- us di- lctus in quo mi- hi be- ne compl-cu- i: ipsum

au-d- te. C. Magn-fi-cat * -nima me- a Dminum.


PRECES
Magnificmus Deum, cui cura est de omnibus. Eum invocmus,
dicntes: Da, Dmine, saltem redmptis.
Deus, dator mnerum et fons verittis, reple donis tuis collgium
episcoprum,
et fidles, iis concrditos, serva in Apostolrum doctrna.
Carittem tuam infnde mnibus, qui de uno pane vit commnicant,
quo arctire unitte fruntur in crpore Flii tui.
Vterem hminem cum ctibus suis nos exspolire concde,
et Christum Flium tuum novum indere hminem.
Concde, ut omnes per pnitntiam peccatrum surum vniam
obtneant,
et suprn fiant Christi tui satisfactinis partcipes.
Fac ut in pace tua defncti te sine fine laudent in clo,
ubi et nos te in vum celebratros spermus.
Pater noster in tono sollemni.
Oratio
DOMINICA 185
Deus, qui nobis dilctum Flium tuum audre prcepsti, verbo
tuo intrius nos pscere dignris; ut, spiritli purificto intitu, glri
tu ltmur aspctu: Per Dminum.
Ad Invitatorium
In Dom. II Quadragesim et ad libitum in feriis:
Ant. (Ps. t. 7, p. 1189) AJ 1: 298 (POP 696)

VII

Qu-ni- am De- us magnus Dmi- nus; Et

Rex ma- gnus su-per om- nes de- os. Ps.Ven- te.
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 Poissy MS, fo. AJ 1: 69
v
(cf. OCO 414)

VIII b

B-ne-dic, - nima me- a, Dmi-no. Ps. Bnedic, nima

mea, Dmino: * Dmine Deus meus, magnifictus es vehemnter.


Psalmus 103, I
[Bnedic, nima mea, Dmino: *
Dmine Deus meus, magnifictus es vehemnter.]
Confessinem et decrem industi, *
amctus lmine sicut vestimnto.
Extndens clum sicut velum; *
HEBDOMADA II 186
qui xstruis in aquis cencula tua.
Qui ponis nubem ascnsum tuum, *
qui mbulas super pennas ventrum.
Qui facis ngelos tuos spritus, *
et minstros tuos ignem urntem.
Qui fundsti terram super stabilittem suam, *
non inclinbitur in s culum s culi.
Abssus sicut vestimntum opruit eam, *
super montes stabant aqu.
Ab increpatine tua fgient, *
a voce tontrui tui formidbunt.
Ascndunt montes et descndunt campi *
in locum quem statusti eis.
Trminum posusti, quem non transgredintur, *
neque convertntur operre terram.
Qui emttis fontes in torrntes; *
inter mdium mntium pertransbunt,
potbunt omnes bstias agri, *
exstnguent nagri sitim suam.
Super ea vlucres cli habitbunt, *
de mdio ramrum dabunt voces.
Ant. 2 AG 279 (cf. OCO 414)
VIII a

Dmi- ne De- us me- us magni-fi-c-tus es ve-hemnter.

Ps. Rigas montes de cenculis tu- is, * de fructu perum turum

s-ti- as ter- ram.


II
[Rigas montes de cenculis tuis, *
de fructu perum turum stias terram.]
DOMINICA 187
Prodcis fenum iumntis, *
et herbam servintibus hmini.
Edcens panem de terra, *
et vinum quod ltficat cor hminis.
Exhlarans fciem in leo, *
panis autem cor hminis confrmat.
Saturabntur ligna Dmini, *
et cedri Lbani quas plantvit.
Illic psseres nidificbunt, *
erdii domus in vrtice erum.
Montes exclsi cervis, *
petr refgium herinciis.
Fecit lunam ad tmpora signnda, *
sol cognvit occsum suum.
Posusti tnebras, et facta est nox: *
in ipsa reptbunt omnes bsti silv,
ctuli lenum rugintes, ut rpiant *
et qurant a Deo escam sibi.
Oritur sol, et congregntur, *
et in cublibus suis recmbunt.
Exit homo ad opus suum, *
et ad operatinem suam usque ad vsperum.
Ant. 3 AG 264 (cf. OCO 414)

VII a

Quam ma-gni- fi- c- ta sunt -pe-ra tu- a, Dmi-ne!

Ps. mnia in sapinti- a fe-c- sti, * implta est terra creat- ra

tu- a. [flex]
III
[Quam multiplicta sunt pera tua, Dmine:
HEBDOMADA II 188
mnia in sapintia fecsti, *
implta est terra creatra tua.]
Hoc mare magnum et spatisum et latum,
illic reptlia quorum non est nmerus, *
animlia puslla cum magnis.
Illic naves pertransbunt, *
Levathan quem formsti ad ludndum cum eo.
Omnia a te exspctant, *
ut des illis escam in tmpore suo.
Dante te illis, clligent, *
aperinte te manum tuam, implebntur bonis.
Avertnte autem te fciem, turbabntur,
revocbis spritum erum, et defcient, *
et in plverem suum revertntur.
Emttes spritum tuum, et creabntur, *
et renovbis fciem terr.
Sit glria Dmini in s culum; *
lttur Dminus in opribus suis.
Qui rspicit terram, et facit eam trmere, *
qui tangit montes, et fmigant.
Cantbo Dmino in vita mea, *
psallam Deo meo qumdiu sum.
Iucndum sit ei elqium meum, *
ego vero delectbor in Dmino.
Defciant peccatres a terra,
et inqui ita ut non sint. *
Bnedic, nima mea, Dmino.
\ Vox Patris de nube audta est.
[ Hic est Filius meus dilctus, ipsum audte.
Responsoria prolixa: post Lectionem primam, Domine secundum,
Process. O.P., 254 (cf. POP 698); post Lectionem secundam, Dum
oraret, ut ad I Vesperas.
DOMINICA 189
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 425 (cf. OCO 383)

VIII a

Dxte- ra Dmi-ni fe-cit vir-t- tem, dxte- ra D-

mi-ni ex-alt-vit me. Ps. Confitmini Dmino, quniam bo-

nus, * quniam in s culum misericrdi- a e- ius. [flex]


Psalmus 117
[Confitmini Dmino, quniam bonus, *
quniam in s culum misericrdia eius.]
Dicat nunc Isral, quniam bonus, *
quniam in s culum misericrdia eius.
Dicat nunc domus Aaron, *
quniam in s culum misericrdia eius.
Dicant nunc qui timent Dminum, *
quniam in s culum misericrdia eius.
De tribulatione invocvi Dminum, *
et exaudvit me edcens in latitdinem Dminus.
Dminus mecum, *
non timbo quid fciat mihi homo.
Dminus mecum aditor meus, *
et ego despciam inimcos meos.
Bonum est confgere ad Dminum, *
quam confdere in hmine.
Bonum est confgere ad Dminum, *
quam confdere in princpibus.
HEBDOMADA II 190
Omnes gentes circuirunt me, *
et in nmine Dmini excdi eos.
Circumdntes circumdedrunt me, *
et in nmine Dmini excdi eos.
Circumdedrunt me sicut apes,
et exarsrunt sicut ignis in spinis, *
et in nmine Dmini excdi eos.
Impellntes impulrunt me, ut cderem, *
et Dminus adivit me.
Fortitdo mea et laus mea Dminus, *
et factus est mihi in saltem.
Vox iubilatinis et saltis *
in tabernculis iustrum.
Dxtera Dmini fecit virttem,
dxtera Dmini exaltvit me; *
dxtera Dmini fecit virttem.
Non mriar, sed vivam, *
et narrbo pera Dmini.
Castgans castigvit me Dminus, *
et morti non trdidit me.
Aperte mihi portas iustti, *
ingrssus in eas confitbor Dmino;
hc porta Dmini, *
iusti intrbunt in eam.
Confitbor tibi, quniam exaudsti me, *
et factus es mihi in saltem.
Lpidem quem reprobavrunt dificntes, *
hic factus est in caput nguli;
a Dmino factum est istud, *
et est mirbile in culis nostris.
Hc est dies quam fecit Dminus: *
exsultmus et ltmur in ea.
O Dmine, salvum me fac; *
o Dmine, da prosperittem.
Benedctus qui venit in nmine Dmini. *
Benedcimus vobis de domo Dmini.
Deus Dminus et illxit nobis. *
Instrite sollemnittem
in ramis condnsis, usque ad crnua altris.
Deus meus es tu, et confitbor tibi, *
Deus meus, et exaltbo te.
DOMINICA 191
Confitmini Dmino, quniam bonus, *
quniam in s culum misericrdia eius.
Ant. 2 AG 426 (cf. OCO 383)

VIII a

Tri- um pu- e-r-rum cantmus hymnum: quem cant-bant

in cam- no i-gnis, be-ne-di-cntes D-mi- num. C. Bene-d-

ctus es, Dmine Deus patrum nostrrum, * et laudbilis et glori-

sus et superexalt-tus in s cu-la. [flex]


Canticum Dan 3: 52 57
[Benedctus es, Dmine Deus patrum nostrrum, *
et laudbilis et glorisus et superexalttus in s cula;]
et benedctum nomen glri tu sanctum, *
et laudbile et superexalttum in mnibus s culis.
Benedctus es in templo sancto glri tu, *
et superlaudbilis et superglorisus in s cula.
Benedctus es in throno regni tui, *
et superlaudbilis et superexalttus in s cula.
Benedctus es, qui inturis abssos
et sedes super chrubim, *
et laudbilis et superexalttus in s cula.
Benedctus es in firmamnto cli, *
et laudbilis et glorisus in s cula.
Benedcite, mnia pera Dmini, Dmino; *
HEBDOMADA II 192
laudte et superexaltte eum in s cula.
Ant. 3 AV 169 (cf. OCO 383)

VIII a

Laud-te Dmi-num se-cndum mul-ti- t-di- nem ma-

gni- t-di-nis e- ius. Ps. Laudte Dminum in sancturio e- ius, *

laudte eum in firmamnto vir-t-tis e- ius. [flex]


Psalmus 150
[Laudte Dminum in sancturio eius, *
laudte eum in firmamnto virttis eius.]
Laudte eum in magnlibus eius, *
laudte eum secndum multitdinem magnitdinis eius.
Laudte eum in sono tub, *
laudte eum in psaltrio et cthara,
laudte em in tmpano et choro, *
laudte eum in chordis et rgano,
laudte eum in cmbalis benesonntibus,
laudte eum in cmbalis iubilatinis: *
omne quod spirat, laudet Dmnum.
LECTIO BREVIS
Dies iste sanctifictus est Dmino Deo nostro: Nolte lugre et
nolte flere. Quia sanctus dies Dmini nostri est: et nolte
contristri, gudium tenim Dmini est fortitdo vestra.
Responsorium breve Redime me, p. 4.
DOMINICA 193
Ad Benedictus, ant. (p. 1195) AG 426 (OCO 383)

I b

Assumpsit Ie-sus disci- pu-los su- os, et a-scen-dit

in montem: et transfi-gu-ra-tus est ante e- os. C. Be-ne-

dctus Dmi-nus De- us Isra- l, * quia visitvit et fecit redemp-

tinem ple-bis su- .


PRECES
Deum glorificmus, cuius bonittis infintus est thesurus, et per
Iesum Christum, qui est semper vivens ad interpellndum pro
nobis, eum deprecmur, dicntes:
Accnde in nobis ignem tui amris.
Deus misericrdi, fac ut hdie abundmus in opribus piettis,
atque omnes nostram experintur humanittem.
Qui in dilvio Noe per arcam salvsti,
salva catechmenos in aqua baptsmatis.
Prsta nos non solo pane satiri,
sed omni verbo, quod procdit de ore tuo.
Fac ut omnes dissensines componmus,
ut pace et caritte, te donnte, gaudemus.
Pater noster in tono simplici.
HEBDOMADA II 194
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ad Tertiam
Ant. AG 424 (POP 699)

I c
-
Dmi-ne, bo-num est nos hic esse; si vis fa- ci-

-mus hic tri- a ta-bern- cu- la: ti- bi u-num, M- y- si

u-num et E- l- u-num. E u o u a e.
Ad Sextam
Ant. AG 427 (POP 699)

IV b

Fa-ci- mus hic tri- a tabern-cu-la: ti-bi u-num, M-y-si

u- num, et E- l- u-num. E u o u a e.
DOMINICA 195
Ad Nonam
Ant. AG 890 (POP 699)

VI

Adhuc e- o loqun- te, ecce nu- bes l- ci-da ob-

umbr-vit e- os. E u o u a e.
Psalmus 23
Dminus pascit me, et nihil mihi derit: *
in pscuis virntibus me collocvit,
super aquas quitis edxit me, *
nimam meam refcit.
Dedxit me super smitas iustti *
propter nomen suum.
Nam et si ambulvero in valle umbr mortis, non timbo mala, *
quniam tu mecum es.
Virga tua et bculus tuus *
ipsa me consolta sunt.
Parsti in conspctu meo mensam *
advrsus eos qui trbulant me;
impingusti in leo caput meum, *
et calix meus redndat.
Etenim benignitas et misericrdia subsequntur me *
mnibus dibus vit me,
et inhabitbo in domo Dmini *
in longitdinem dirum.
Psalmus 75 (I)
Notus in Iud a Deus, *
in Isral magnum nomen eius.
Et est in Salem tabernculum eius, *
et habittio eius in Sion.
HEBDOMADA II 196
Ibi confrgit coruscatines arcus, *
scutum, gldium et bellum.
Illminans tu, Mirbilis, a mntibus direptinis; *
spoliti sunt potntes corde.
Dormirunt somnum suum, *
et defecrunt omnes viri fortes mnibus suis.
Ab increpatine tua, Deus Iacob, *
dormitavrunt currus et equi.
II
Tu terrbilis es, et quis resstet tibi? *
Ex tunc ira tua.
De clo audtum fecsti iudcium; *
terra trmuit et quivit,
cum exsrgeret in iudcium Deus, *
ut salvos fceret omnes mansutos terr.
Quniam furor hminis confitbitur tibi, *
et relqui furris them festum agent tibi.
Vovte, et rddite Dmino Deo vestro, *
omnes in circitu eius fferant mnera Terrbili,
ei qui aufert spritum prncipum, *
terrbili apud reges terr.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Fratres, rogmus vos et obsecrmus in Dmino Iesu, ut,
quemdmodum accepstis a nobis qumodo vos oprteat ambulre et
placre Deo, sicut et ambultis, ut abundtis magis. Non enim vocvit
nos Deus in immundtia sed in sanctificatine.
Ad Sextam
LECTIO BREVIS
Hc dixit Dminus Deus, Sanctus Isral: In conversine et
quite salvi ritis; in silntio et in spe erit fortitdo vestra .
Proptrea exspctat Dminus, ut miseretur vestri, et deo exaltbitur
parcens vobis, quia Deus iudcii Dminus: beti omnes, qui
exspctant eum.
DOMINICA 197
Ad Nonam
LECTIO BREVIS
Cum quseris Dminum Deum tuum, invnies eum: si tamen
toto corde quseris eum et tota nima tua. Postquam in tribulatine
tua te invnerint mnia, qu prdcta sunt: novssimo tmpore
revertris ad Dminum Deum tuum et udies vocem eius; quia
Deus misricors Dminus Deus tuus est: non dimttet te, nec omnno
delbit neque oblivisctur pacti, in quo iurvit ptribus tuis.
Ad II Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AV [209] (cf. OCO [27])

I b

Vir-gam virt-tis su- emttet Dmi-nus ex Si-

on, et regn- bit in s cu-lum s cu- li. Ps. Dixit Dminus D-

mino me- o: * Sede a dextris me- is. [flex]


Psalmus 109: 15, 7
[Dixit Dminus Dmino meo: *
Sede a dextris meis,]
donec ponam inimcos tuos *
scabllum pedum turum .
Virgam potnti tu emttet Dminus ex Sion: *
dominre in mdio inimicrum turum.
Tecum principtus in die virttis tu,
in splendribus sanctis, *
ex tero matutni velut rorem gnui te.
HEBDOMADA II 198
Iurvit Dminus et non pnitbit eum. *
Tu es sacrdos in trnum
secndum rdinem Melchsedech .
Dminus a dextris tuis, *
conquassbit in die ir su reges.
De torrnte in via bibet, *
proptrea exaltbit caput.
Ant. 2 AJ 1: 115 (cf. OCO [27])

Per.

Nos qui v-vimus, be- ne-d-ci-mus Dmi-no. Ps. Non

nobis, Dmine, non nobis, sed nmi-ni tu- o da gl-ri- am, *

super mise-ri-crdi- a tu- a et ve-ri-t- te tu- a.


Psalmus 113B
[Non nobis, Dmine, non nobis,
sed nmini tuo da glriam, *
super misericrdia tua et veritte tua.]
Quare dicent gentes: *
Ubi est Deus erum?
Deus autem noster in clo, *
mnia qucmque vluit, fecit.
Simulcra gntium argntum et aurum, *
pera mnuum hminum.
Os habent, et non loquntur, *
culos habent, et non vidbunt.
Aures habent, et non udient, *
nares habent, et non odorbunt.
DOMINICA 199
Manus habent, et non palpbunt,
pedes habent, et non ambulbunt; *
non clambunt in gtture suo.
Smiles illis fiant qui fciunt ea, *
et omnes qui confdunt in eis.
Domus Isral spervit in Dmino, *
adiutrium erum et scutum erum est.
Domus Aaron spervit in Dmino, *
adiutrium erum et scutum erum est.
Qui timent Dminum speravrunt in Dmino, *
adiutrium erum et scutum erum est.
Dminus memor fuit nostri, *
et benedcet nobis.
Benedcet dmui Isral, *
benedcet dmui Aaron.
Benedcet mnibus qui timent Dminum, *
pusllis cum mairibus.
Adciat Dminus super vos, *
super vos et super flios vestros.
Benedcti vos a Dmino, *
qui fecit clum et terram.
Cli, cli sunt Dmino, *
terram autem dedit fliis hminum.
Non mrtui laudbunt te, Dmine, *
neque omnes qui descndunt in silntium.
Sed nos qui vvimus, benedcimus Dmino *
ex hoc nunc et usque in s culum.
Ant. 3 AG 476 (OCO [27])

VII b

Prpri- o F-li- o su- o non peprcit De- us: sed pro

nobis mni-bus tr-di-dit il-lum. C. Christus passus est pro no-
HEBDOMADA II 200

bis vobis relnquens exmplum * ut sequmini vestgi-a e- ius.


Canticum 1 Petr 2: 21-24
[Christus passus est pro nobis,
vobis relnquens exmplum, *
ut sequmini vestgia eius;]
qui pecctum non fecit, *
nec invntus est dolus in ore eius;
qui cum maledicertur, non maledicbat,
cum patertur, non comminabtur, *
tradbat autem iudcnti se iniste;
qui peccta nostra ipse prtulit *
in crpore suo super lignum,
ut, pecctis mrtui, iusttia vivmus: *
cuius livre santi estis.
LECTIO BREVIS
Ii qui in stdio currunt, omnes quidem currunt, sed unus ccipit
brvium: Sic crrite ut comprehendtis. Omnis autem qui in agne
contndit, ab mnibus se bstinet: et illi quidem ut corruptbilem
cornam accpiant, nos autem incorrptam.
Responsorium breve Redime me, p. 4.
Ad Magnificat, ant. (p. 1236, 1238) AG 427 (OCO [27])

I b

Vi-si- nem, quam vi- dstis, nmi-ni dix--ri- tis,
,
do-nec a mrtu- is resrgat F- li- us hmi- nis. Cant. Ma-
DOMINICA 201

gn-fi-cat * -nima me- a Dminum.


PRECES
Laus Deo Patri, qui ppulum electinis e smine incorruptbili
rensci vluit per Verbum suum, quod manet in trnum. Ei
pie supplicmus: Proptius esto, Dmine, ppulo tuo.
Audi, misricors Deus, supplicatines, quas pro cuncto ppulo tuo
defrimus,
ut desderet se tuo ptius verbo quam cibo satire corpreo.
Doce nos gentem nostram et cunctos homines sine discrmine vere et
efficciter amre,
esque in pace et bono semper dificre.
Rspice omnes per baptsmum regenerndos,
ut domum spiritlem, tamquam lpides vivi, tibi consttuant.
Qui, per Ionam prdicntem, Ninivtas ad pnitntiam excitsti,
verbo tuo peccatrum corda convrte proptius.
Trbue morintibus in spe Christo idici occrrere,
tuque aspctu in trnum gaudre.
Pater noster in tono sollemni; Oratio ut ad I Vesperas, p. 185.
202
FERIA II HEBDOMAD II
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AG 156 (cf. OCO 414)

VIII b

In tu- a iusti- ti- a li-be-ra me, Domi-ne. Ps. In te, D-

mine, spervi, non confndar in trnum; * in iusttia tua l-be-

ra me. [flex]
Psalmus 30: 1 17, 20 25, I
[In te, Dmine, spervi, non confndar in trnum; *
in iusttia tua lbera me.]
Inclna ad me aurem tuam, *
acclera, ut ruas me.
Esto mihi in rupem prsdii, *
et in domum muntam, ut salvum me fcias.
Quniam fortitdo mea et refgium meum es tu, *
et propter nomen tuum dedces me et pasces me.
Edces me de lqueo quem abscondrunt mihi, *
quniam tu es fortitdo mea.
In manus tuas commndo spritum meum; *
redemsti me, Dmine Deus verittis.
Odsti observntes vanittes supervcuas, *
ego autem in Dmino spervi.
Exsultbo et ltbor in misericrdia tua, *
quniam respexsti humilittem meam;
FERIA II 203
agnovsti necessittes nim me,
nec conclussti me in mnibus inimci; *
statusti in loco spatiso pedes meos.
Ant. 2 AG 269 (OCO vacat)

II

A timo- re i-ni-mi- ci e- ri-pe, Domi-ne, a-mimam

me- am. Ps. Miserre mei, Dmine, quniam trbulor;


conturb-

tus est in mrre culus me- us, * nima mea et venter me- us.
II
[Miserre mei, Dmine, quniam trbulor;
conturbtus est in mrre culus meus, *
nima mea et venter meus.]
Quniam defcit in dolre vita mea, *
et anni mei in gemtibus;
infirmta est in paupertte virtus mea, *
et ossa mea contaburunt.
Apud omnes inimcos meos factus sum opprbrium,
et vicnis meis valde, et timor notis meis: *
qui vidbant me foras, fugibant a me.
Oblivini a corde datus sum tamquam mrtuus; *
factus sum tamquam vas prditum.
Quniam audvi vituperatinem multrum: *
horror in circitu;
in eo dum convenrent simul advrsum me, *
aufrre nimam meam consiliti sunt.
Ego autem in te spervi, Dmine;
dixi: Deus meus es tu, *
HEBDOMADA II 204
in mnibus tuis sortes me .
Eripe me de manu inimicrum merum *
et a persequntibus me;
illstra fciem tuam super servum tuum, *
salvum me fac in misericrdia tua.
Ant. 3 OHS 195 (OCO vacat)

IV a

Ha- bi- ta-bit in ta-bernacu-lo tu- o; requi- e- scet in

monte sancto tu- o. Ps. Quam magna multitdo dulcdinis, tu- ,

Dmine, * quam abscondsti timnti- bus te. [flex]


III
[Quam magna multitdo dulcdinis, tu, Dmine, *
quam abscondsti timntibus te.]
Perfecsti eis qui sperant in te, *
in conspctu filirum hminum.
Abscndes eos in abscndito facii tu *
a conturbatine hminum;
prteges eos in tabernculo *
a contradictine lingurum.
Benedctus Dminus, *
quoniam mirificvit miserirdiam suam
mihi in civitte munta.
Ego autem dixi in trepidatine mea: *
Prcsus sum a conspctu oculrum turum .
Vermtamen exaudsti vocem oratinis me, *
dum clamrem ad te.
Dilgite Dminum, omnes sancti eius:
fidles consrvat Dminus, *
FERIA II 205
et retrbuet abundnter facintibus suprbiam.
Virliter gite, et conforttur cor vestrum, *
omnes qui spertis in Dmino.
\ Pnitmini et crdite Evanglio.
[ Appropinquvit enim regnum Dei.
Responsoria prolixa ut ad Feria I Hebdomad I.
Ad Laudes matutinas
Ant. 1 Processarium 259 (cf. OCO 414)

VIII b

Si-t-vit -nima me- a ad De- um vi-vum: quando v-

ni- am et appa-r- bo an-te f-ci- em Dmi-ni? Ps. Quemd-

modum desderat cervus ad fontes aqu-rum, * ita desderat ni-

ma me- a ad te, De- us. [flex]


Psalmus 41
[Quemdmodum desderat cervus ad fontes aqurum, *
ita desderat nima mea ad te, Deus.]
Sitvit nima mea ad Deum, Deum vivum: *
quando vniam et apparbo ante fciem Dei?
Furunt mihi lcrim me panis die ac nocte, *
dum dcitur mihi cotdie: Ubi est Deus tuus?
HEBDOMADA II 206
Hc recordtus sum et effdi in me nimam meam; *
quniam transbam in locum tabernculi
admirbilis usque ad domum Dei,
in voce exsultatinis et confessinis, *
multitdinis festa celebrntis.
Quare tristis es, nima mea, *
et quare conturbris in me?
Spera in Deo, quniam adhuc confitbor illi, *
salutre vultus mei et Deus meus.
In mepso nima mea contristta est;
proptrea memor ero tui *
de terra Iordnis et Hermniim, de monte Mdico.
Abssus abssum nvocat in voce cataractrum turum; *
omnes grgites tui et fluctus tui super me transirunt.
In die mandvit Dminus misericrdiam suam,
et nocte cnticum eius apud me est: *
ortio ad Deum vit me.
Dicam Deo: Suscptor meus es;
quare obltus es mei? *
et quare contristtus incdo, dum afflgit me inimcus?
Dum confringntur ossa mea,
exprobravrunt mihi qui trbulant me, *
dum dicunt mihi cotdie: Ubi est Deus tuus?
Quare tristis es, nima mea, *
et quare conturbris in me?
Spera in Deo, quniam adhuc confitbor illi, *
salutre vultus mei et Deus meus.
Ant. 2 AG 266 (cf. OCO 414)

III b

Ostnde nobis, Dmi- ne, lu- cem mi-se-ra- ti- - num

tu- -rum. C. Miserre nostri, Deus mnium, et r-spice nos, *


FERIA II 207

et ostnde nobis lucem iniseratinum tu- - rum. [flex]


Canticum Sir 36: 1 5, 10 1
[Miserre nostri, Deus mnium, et rspice nos, *
et ostnde nobis lucem iniseratinum turum,]
et immtte timrem tuum super gentes, *
qu non exquisirunt te,
ut cognscant quia non est Deus nisi tu, *
et enrrent magnlia tua.
Alleva manum tuam super gentes alinas, *
ut vdeant potntiam tuam.
Sicut enim in conspctu erum sanctifictus es in nobis, *
sic in conspctu nostro magnificberis in eis;
ut cognscant te, sicut et nos cognvimus, *
quniam non est Deus prter te, Dmine.
Innova signa et immta mirablia. *
Glorfica manum et brcchium dextrum.
Cngrega omnes tribus Iacob,
ut cognscant, quia non est Deus nisi tu, *
et enrrent magnlia tua;
et hereditbis eos, *
sicut ab intio.
Miserre plebi tu, super quam invoctum est nomen tuum *
et Isral, quem coqusti primognito tuo.
Miserre civitti sanctificatinis tu, *
Iersalem, civitti requii tu.
Reple Sion inenarrablibus verbis tuis, *
et glria tua ppulum tuum.
Ant. 3 PM 24 (OCO 414)

I c

C-li e-nrrant gl- ri- am De- i. Ps. et pera mnuum
HEBDOMADA II 208

eius annntiat firmamn-tum. Dies dii e-rctat ver-bum. [flex]


Psalmus 18 A
[Cli enrrant glriam Dei, *
et pera mnuum eius annntiat firmamntum.
Dies dii erctat verbum, *]
et nox nocti ndicat scintiam.
Non sunt loqul neque sermnes, *
quorum non intellegntur voces.
In omnem terram exvit sonus erum, *
et in fines orbis terr verba erum.
Soli psuit tabernculum in eis,
et ipse tamquam sponsus procdens de thlamo suo, *
exsultvit ut gigas ad eurrndam viam.
A fnibus clrum egrssio eius,
et occrsus eius usque ad fines erum, *
nec est quod abscondtur a calre eius.
LECTIO BREVIS
Vos ipsi vidstis qumodo portverim vos super alas aquilrum
et addxerim ad me. Si ergo audiritis vocem meam et custodiritis
pactum meum, ritis mihi in peclium de cunctis ppulis, mea est
enim omnis terra: Et vos ritis mihi regnum sacerdtum et gens
sancta.
Ad Benedictus, ant. (p. 1192) OCO [27]: AM 538

I a

Est-te ergo mi- se- ri- crdes, sic- ut et Pa-ter
,
vester mi- s- ri- cors est, di-cit Dmi-nus. C. Bene-dctus
FERIA II 209

Dmi-nus De- us Isra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem

ple-bis su- .
PRECES
Benedicmus Deo Patri, qui nobis largtur ut hoc quadragesimli die
sacrifcium laudis ei offermus. Eum deprecmur, invocntes:
Clstibus, Dmine, nos nstrue disciplnis.
Omnpotens et misricors Deus, concde nobis spritum oratinis et
pnitnti,
ut caritte tui et hminum ardemus.
Da nos tibi cooperri, ut mnia instaurntur in Christo,
atque iusttia et pax in terris abndent.
Intimam totus creatr natram et prtium peri nobis,
ut, te celebrntes, eam in crmine laudis nobis consocimus.
Ignsce nobis, qui Christi tui prsntiam in paupribus, mseris et
molstis ignorvimus,
nec vriti sumus Flium tuum in his frtribus nostris.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Deus, qui ob animrum medlam castigre crpora prceptsti;
concde, ut ab mnibus possmus abstinre pecctis, et corda nostra
piettis tu vleant exercre mandta: Per Dminum.
HEBDOMADA II 210
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 441 (POP 700)

VII a

Tunc accept- bis sacri- f-ci- um iu-st- ti- , si

a-vrte- ris f-ci- em tu- am a pecc-tis me- is. Ps. Et v-

niat super me misericrdia tu- a, Dmine, * salutre tuum se-

cndum e-lqui- um tu- um. [flex]


Psalmus 118: 4148 (Vau)
[Et vniat super me misericrdia tua, Dmine, *
salutre tuum secndum elquium tuum.]
Et respondbo exprobrntibus mihi verbum, *
quia spervi in sermnibus tuis.
Et ne uferas de ore meo verbum verittis usquequque, *
quia in iudciis tuis superspervi.
Et custdiam legem tuam semper, *
in s culum et in s culum s culi.
Et ambulbo in latitdine, *
quia mandta tua exquisvi.
FERIA II 211
Et loquar de testimniis tuis in conspctu regum, *
et non confndar.
Et delectbor in prcptis tuis, *
qu dilxi.
Et levbo manus meas ad prcpta tua, qu dilxi; *
et exercbor in iustificatinibus tuis.
Psalmus 39: 214, 1718 (I)
Exspctans exspectvi Dminum, *
et intndit mihi.
Et exaudvit clamrem meum, *
et edxit me de lacu misri et de luto fcis;
et sttuit super petram pedes meos, *
et firmvit gressus meos.
Et immsit in os meun cnticum novum, *
carmen Deo nostro.
Vidbunt multi et timbunt, *
et sperbunt in Dmino.
Betus vir qui psuit Dminum spem suam, *
et non respxit suprbos et declinntes in mendcium.
Multa fecsti tu, Dmine Deus meus, mirablia tua,
et cogitatines tuas pro nobis; *
non est qui smilis sit tibi.
Si nuntire et loqui volero, *
multiplicabntur super nmerum.
Sacrifcium et oblatinem nolusti, *
aures autem fodsti mihi.
Holocustum et pro peccto non postulsti, *
tunc dixi: Ecce vnio.
In volmine libri scriptum est de me *
fcere volunttem tuam.
Deus meus, vlui, *
et lex tua in prcrdiis meis .
II
Annuntivi iusttiam tuam in ecclsia magna; *
ecce lbia mea non prohibbo, Dmine, tu scisti.
Iusttiam tuam non abscndi in corde meo, *
verittem tuam et salutre tuum dixi.
HEBDOMADA II 212
Non abscndi misericrdiam tuam *
t verittem tuam ab ecclsia magna.
Tu autem, Dmine, ne prohbeas miseratines tuas a me; *
misericrdia tua et vritas tua semper suscpiant me.
Quniam circumdedrunt me mala, quorum non est nmerus,
comprehendrunt me iniquittes me, *
et non ptui vidre.
Multiplict sunt super capillos cpitis mei, *
et cor meum derelquit me.
Complceat tibi, Dmine, ut ruas me; *
Dmine, ad adiuvndum me festna.
Exsltent et ltntur in te omnes qurntes te, *
et dicant semper: Magnifictur Dminus
qui dligunt salutre tuum.
Ego autem egnus et pauper sum; *
Dminus sollcitus est mei.
Aditor meus et libertor meus tu es; *
Deus meus, ne tardveris.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Miserris mnium, Dmine, quia mnia potes; et dissmulas
peccta hminum propter pnitntiam. Dligis enim mnia, qu sunt,
et nihil odsti erum, qu fecsti.
Ad Sextam
Numquid volunttis me est mors mpii, dicit Dminus Deus:
et non ut converttur a viis suis et vivat?
Ad Nonam
Nonne hoc est ieinium, quod elgi: frngere esurinti panem
tuum et egnos, vagos indcere in domum? Cum vderis nudum,
peri eum et carnem tuam ne despxeris.
FERIA II 213
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AJ 1: 62 (cf. OCO 415)

VI

E-ruct-vit cor me- um verbum bonum. di-co e-go

pe-ra me- a re- gi. * Lingua mea clamus scrib velci-ter

scribn- tis. [flex]


Psalmus 44
[Eructvit cor meum verbum bonum,
dico ego pera mea regi. *
Lingua mea clamus scrib velciter scribntis.]
Specisus forma es pr fliis hminum,
diffsa est grtia in lbiis tuis, *
proptrea benedxit te Deus in trnum.
Accngere gldio tuo super femur tuum, potentssime; *
splendre tuo et orntu tuo prspere procde;
currum ascnde propter verittem et mansuetdinem et
iusttiam. *
Et sagittbit pro te mirabliter dxtera tua:
sagtt tu act
Ppuli sub te cadent *
in corda inimicrum regis.
Sedes tua, Deus, in s culum s culi; *
sceptrum quittis sceptrum regni tui.
Dilexisti lusttiam et odsti iniquittem,
proptrea unxit te Deus, Deus tuus, *
leo ltiti pr consrtibus tuis.
HEBDOMADA II 214
Myrrha et loe et csia mnia vestimnta tua, *
e dmibus ebrneis chord delectavrunt te.
Fli regum inter honortas tuas; *
stitit regna a dextris tuis ornta auro ex Ophir
Ant. 2 PM 105 (OCO 415)

VI

Confi- tebntur ti-bi ppu- li, De- us, in -trnum

Ps. Audi, filia, et vi-de, et inclna au-rm tu- am, * et obli-

vscere ppulum tuum et domum pa-tris tu- i.


II
[Audi, filia, et vide,
et inclna aurm tuam, *
et oblivscere ppulum tuum et domum patris tui;]
et concupscet rex spciem tuam, *
quniam ipse est dminus tuus, et adra eum.
Fli Tyri cum munribus; *
vultum tuum deprecabntur dvites plebis.
Glorisa nimis flia regis intrnsecus, *
textris ureis circumamcta.
In vstibus variegtis adductur regi; *
vrgines post cam, prxim eius, afferntur tibi.
Afferntur in lttia et exsultatine, *
adducntur in domum regis.
Pro ptribus tuis erunt tibi flii; *
consttues eos prncipes super omnem terram.
Mernor ero nminis tui *
in omni generatine et generatine;
FERIA II 215
proptrea ppuli confitebntur tibi *
in trnum et in s culum s culi.
Ant. 3 AG 854 (cf. OCO 411)

VIII a

Be- -ti qui lavant sto-las su-as in Sngui-ne Agni.

C. Benedctus Deus et Pater Dmini nostri Iesu Chri- sti, * qui

benedxit nos in omni benedictine spiritli in clsti-bus in

Chri- sto. [flex]


Canticum Eph 1: 310
[Benedctus Deus et Pater Dmini nostri Iesu Christi, *
qui benedxit nos in omni benedictine spiritli
in clstibus in Christo;]
sicut elgit nos in ipso ante mundi constitutinem,
ut essmus sancti et immaculti *
in conspctu eius in caritte,
qui prdestinvit nos in adoptinem filirum
per Iesum Christum in ipsum, *
secndum propsitum volunttis su,
in laudem glri grti su, *
in qua gratificvit nos in dilcto FIio suo,
in quo habmus redemptinem per snguinem eius, *
remissinem peccatrum.
HEBDOMADA II 216
Secndum divtias grti eius,
qu superabundvit in nobis *
in omni sapientia et prudntia;
ut notum fceret nobis sacramntum volunttis su, *
secndum beneplcitum eius,
quod propsuit in eo, *
in dispensatine plenitdinis tmporum,
instaurre mnia in Christo, *
qu in clis et qu in terra sunt.
LECTIO BREVIS
Obsercro vos, fratres, per misericrdiam Dei: ut exhibetis
crpora vestra hstiam vivntem, sanctam, Deo placntem,
rationbile obsquium vestrum. Et nolte conformri huic s culo,
sed reformmini in novitte sensus vestri: ut probtis qu sit volntas
Dei bona et benplacens et perfcta.
Ad Magnificat, ant. AM 542 (OCO [27])

VIII a

No- l- te iu- di-c-re, ut non iu-di- cmi-ni: in quo

e-nim iu-d-ci- o iu-di-cav-ri- tis, iu- di-ca-bmi-ni, di-cit

Dmi-nus. Cant. Magn-fi-cat * -nima me- a Dminum.


PRECES
Magnifictur Deus Pater, qui ex ore Flii sui, simul orntibus
quodcmque petssent se datrum promsit. Qua promissine
freti eum implormus: Proptius esto, Dmine, ppulo tuo.
Dmine, qui legem, in monte Snai Mysi datam, per Christum tuum
perfecsti,
FERIA II 217
da ut omnes eam in crdibus inscrptam agnscant et f deris
instar custdiant.
Sollicitdinem de frtribus sibi commssis, prpsitis trbue,
et subditrum corda ad iilos induc adiuvndos.
Mentem et cor missionarirum tua virtte corrbora,
et plrimos peris scios ubque xcita illis.
Grtiam tuam in peris da cum annis adulscere,
et in iuvnibus amrem tuum cum probitte morum profcere.
Memnto mnium fratrum nostrrum, qui in te obdormirunt,
atque trn vit eos redde consrtes.
Pater noster in tono simplice.
218
FERIA III HEBDOMAD II
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 Poissy MS, fo. 58
r
, cf. AJ 1: 61 (cf. OCO 415)

VI

Re-v- la Dmi- no vi- am tu- am. Ps. Noli mulri in

ma-lignntibus, * neque zelveris facintes iniqui-t- tem. [flex]


Psalmus 36, I
[Noli mulri in malignntibus, *
neque zelveris facintes iniquittem.]
Quniam tamquam fenum velciter arscent, *
et quemdmodum herba virens dcident.
Spera in Dmino et fac bonittem, *
et inhabitbis terram et pascris in fide.
Delectre in Dmino, *
et dabit tibi petitines cordis tui.
Commtte Dmino viam tuam et spera in eo, *
et ipse fciet;
et edcet quasi lumen iusttiam tuam, *
et iudcium tuum tamquam merdiem.
Quisce in Dmino et exspcta eum;
noli mulri in eo qui prospertur in via sua, *
in hmine qui moltur insdias.
Dsine ab ira et derelnque furrem, *
noli mulri, quod vertit ad malum.
Quniam qui malignntur exterminabntur, *
sustinntes autem Dminum ipsi hereditbunt terram.
Et adhuc pusllum et non erit pecctor, *
et qures locum eius et non invnies.
Mansuti autem hereditbunt terram, *
FERIA III 219
et delectabntur in multitdine pacis.
Ant. 2 AN 29 (OCO vacat)

IV b

Brcchi- a pecca-t-rum conte- rntur, confrmat autem

iu-stos Dmi-nus. Ps. Insidibitur pecctor iu-sto, * et stridbit

super eum dntibus su- is. [flex]


II
[Insidibitur pecctor iusto, *
et stridbit super eum dntibus suis.]
Dminus autem irridbit eum, *
quniam prspicit quod vniet dies eius.
Gldium evaginavrunt peccatres, *
intendrunt arcum suum,
ut deciant puperem et nopem, *
ut trucdent recte ambulntes in via.
Gldius erum intret in corda ipsrum, *
et arcus erum confringtur.
Mlius est mdicum iusto *
super divtias peccatrum multas;
quniam brcchia peccatrum conterntur, *
confrmat autem iustos Dminus.
Novit Dminus dies immaculatrum, *
et herditas erum in trnum erit.
Non confundntur in tmpore malo, *
et in dibus famis saturabntur.
Quia peccatres perbunt,
inimci vero Dmini ut decor camprum defcient, *
quemdmodum fumus defcient.
HEBDOMADA II 220
Mututur pecctor et non solvet, *
iustus autem misertur et trbuet
Quia benedcti eius hereditbunt terram, *
maledcti autem eius exterminabntur.
A Dmino gressus hminis confirmantur, *
et viam eius volet.
Cum cecderit non collidtur, *
quia Dminus sustntat manum eius.
Inior fui, et snui,
et non vidi iustum derelctum, *
nec semen eius qurens panem.
Tota die misertur et cmmodat, *
et semen illus in benedictine erit.
Declna a malo et fac bonum, *
et inhabitbis in s culum s culi.
Quia Dminus amat iudcium, *
et non derelnquet sanctos suos.
Inisti in trnum disperbunt, *
et semen impirum exterminbitur.
Iusti autem hereditbunt terram, *
et inhabitbunt in s culum s culi super eam.
Ant. 3 AN 30 (OCO vacat)

VIII a

Cust-di inno-cnti- am, et vi- de -qui- ta- tem. Ps. Os

iusti meditbitur sapi- nti- am, * et lingua eius loqutur iudci-

um. [flex]
III
[Os iusti meditbitur sapintiam, *
et lingua eius loqutur iudcium;]
FERIA III 221
lex Dei eius in corde ipsus, *
et non vacillbunt gressus eius.
Considerat pecctor iustum, *
et qurit mortificre eum;
Dminus autem non derelnquet eum in mnibus eius, *
nec damnbit eum, cum iudicbitur illi.
Exspcta Dminum et custdi viam eius,
et exaltbit te ut hereditte cpias terram; *
cum exterminabntur peccatres, vidbis.
Vidi mpium superexalttum, *
et clevtum sicut cedrum virntem;
et transvi, et ecce non erat, *
et qusvi eum, et non est invntus.
Obsrva innocntem, et vide rectum, *
quniam est postritas hmini pacfico.
Inisti autem disperbunt simul, *
postritas impirum exterminbitur.
Salus autem iustrum a Dmino, *
et protctor erum in tmpore tribulatinis.
Et adiuvbit eos Dminus et liberbit eos,
et ruet eos a peccatribus et salvbit eos, *
quia speravrunt in eo.
\ Ecce nunc tempus acceptbile.
[ Ecce nunc dies saltis.
Responsoria prolixa ut in Feria III Hebdomad I.
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 172 (cf. OCO 415)

VI

Sa-lu-t-re vultus me- i, De- us me- us. Ps. I-dica me,
HEBDOMADA II 222

De- us, et discrne causam meam de gente non sancta; * ab h-

mine inquo et dolso -ru- e me.


Psalmus 42
[Idica me, Deus,
et discrne causam meam de gente non sancta; *
ab hmine inquo et dolso rue me.]
Quia tu es Deus refgii mei;
quare me reppulsti, *
et quare tristis incdo, dum afflgit me inimcus?
Emtte lucem tuam et verittem tuam; *
ipsa me dedcant et addcant
in montem sanctum tuum et in taberncula tua.
Et introbo ad altre Dei,
ad Deum ltti exsultatinis me. *
Confitbor tibi in cthara, Deus, Deus meus.
Quare tristis es, nima mea, *
et quare conturbris in me?
Spera in Deo, quniam adhuc confitbor illi, *
salutre vultus mei et Deus meus.
Ant. 2 AJ 1: 63, cf. Poissy MS, fo. 61
r
(cf. OCO 415)

III b

Cunctis di- -bus vi- t nostr salvos nos fac, Dmi-ne.

C. Ego dixi: In dimdio di- rum me- - rum * vadam ad portas


FERIA III 223

nfe-ri. [flex]
Canticum Is 38:10 14, 17 20
[Ego dixi: In dimdio dirum merum *
vadam ad portas nferi; ]
qusvi resduum annorum merum. *
Dixi: Non vidbo Dminum Deum in terra vivntium,
non aspciam hminem ultra *
et habitatrem quitis .
Genertio mea ablta est et convolta est a me *
quasi tabernculum pastrum;
prcsa est velut a texnte vita mea:
dum adhuc ordrer, succdit me. *
De mane usque ad vsperam fnies me.
Sperbam usque ad mane,
quasi leo sic contrvit mnia ossa mea; *
de mane usque ad vsperam fnies me.
Sicut pullus hirndinis sic clambo, *
meditbor ut colmba;
attenuti sunt culi mei, *
suspicintes in exclsum.
Tu autem erusti nimam meam ut non perret; *
proiecsti post tergum tuum mnia peccta mea.
Quia non infrnus confitbitur tibi,
neque mors laudbit te, *
non exspectbunt, qui descndunt in lacum,
verittem tuam.
Vivens, vivens ipse confitbitur tibi, sicut et ego hdie; *
pater fliis notam fciet verittem tuam.
Dmine, salvum me fac,
et psalmos nostros cantbimus cunctis dibus vit nostr *
in domo Dmini.
HEBDOMADA II 224
Ant. 3 AG 194 (cf. OCO 415)

VIII b

Te de- cet hymnus, De- us, in Si- on. Ps. et tibi reddtur

votum in Iersa-lem. Qui audis orati- - nem. [flex]


Psalmus 64
[Te decet hymnus, Deus, in Sion; *
et tibi reddtur votum in Iersalem.
Qui audis oratinem, *]
ad te omnis caro vniet propter iniquittem.
Etsi prvalurunt super nos impiettes nostr, *
tu propitiberis eis.
Betus quem elegsti et assumpssti, *
inhabitbit in triis tuis.
Replbimur bonis domus tu, *
sanctitte templi tui.
Mirabliter in quitte exudies nos, Deus saltis nostr, *
spes mnium fnium terr et maris longnqui.
Firmans montes in virtte tua, *
accnctus potntia.
Compscens snitum maris, snitum flctuum eius *
et tumltum populrum.
Et timbunt qui hbitant trminos terr a signis tuis; *
xitus orintis et occidntis delectbis.
Visitsti terram, et inebristi eam; *
multiplicsti locupletre eam.
Flumen Dei repltum est aquis;
parsti frumnta illrum, *
quniam ita parsti eam.
Sulcos eius rrigans, glebas eius complnans; *
mbribus emllis eam, benedcis grmini eius.
Coronsti annum benignitte tua, *
et vestgia tua stillbunt pingudinem.
FERIA III 225
Stillbunt pscua desrti, *
et exsultatine colles accingntur.
Indta sunt vibus prata,
et valles abundbunt frumnto; *
clambunt, tenim hymnum dicent.
LECTIO BREVIS
Convertmini ad me in toto corde vestro, in ieinio et in fletu et
in planctu; et scndite corda vestra et non vestimnta vestra, et
convertmini ad Dminum Deum vestrum: quia bengnus et
misricors est, ptiens et mult misericrdi, et placbilis super
maltia.
Ad Benedictus, ant. (p. 1201) AG 428 (cf. OCO [27])

II

U-nus est e-nim ma- gster ve- ster, qui in

c-lis est, di-cit Dminus. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De-

us Isra-l, * quia visitvit et fecit redemptinem ple-bis su- .


PRECES
Grtias Deo Patri, qui Unignitum suum, Verbum carnem factum,
nobis dedit, ut sit noster cibus et vita. Eum deprecmur:
Verbum Christi hbitet abundnter in nobis.
Frequentire verbi tui auditine nos dcere tempus hoc
quadragesimle concde,
ut Christum, Pascha nostrum, in magna sollemnitte religisius
honormus.
Spritus Sanctus tuus nos dceat,
ut ad verum et bonum sequndum dbios et errntes hortmur.
HEBDOMADA II 226
Prsta nobis, ut Christi tui ltius percipimus mystrium,
et vita nostra id clrius exprimmus.
Purfica et rnova Ecclsiam tuam his dibus saltis,
ut magis ac magis testimnium tibi adem reddat.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Custdi, Dmine, qu sumus, Ecclsiam tuam propitiatine
perptua: et quia sine te lbitur humna mortlitas; tuis semper
auxliis et abstrahtur a nxiis, et ad salutria dirigtur: Per
Dminum.
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 451 (POP 700)
VIII a

Vi-de, Dmine, afflicti- -nem me- am: qu-ni- am e-r-

ctus est in- i-m-cus me- us. Ps. Memor esto verbi tui servo tu-

o, * in quo mihi spem ded- sti. [flex]


Psalmus 118: 4956 (Zain)
[Memor esto verbi tui servo tuo, *
in quo mihi spem dedsti.]
Hoc me consoltum est in humiliatine mea, *
quia elquium tuum vivificvit me.
Suprbi derisrunt me vehemnter; *
a lege autem tua non declinvi.
Memor fui iudicirura turum a s culo, Dmine, *
et consoltus sum.
FERIA III 227
Indigntio tnuit me *
propter peccatres derelinquntes legem tuam.
Cntica fact sunt mihi iustificatines tu *
in loco peregrinatinis me.
Memor fui nocte nrninis tui, Dmine, *
et custdiam legem tuam.
Hoc factum est mihi, *
quia mandta tua servvi.
Psalmus 52
Dixit inspiens in corde suo: Non est Deus .
Corrpti sunt, et abominatines operti sunt; *
non est qui fciat bonum.
Deus de clo prospxit super flios hminum, *
ut vdeat si est intllegens aut requrens Deum.
Omnes declinavrunt, simul corrpti facti sunt; *
non est qui fciat bonum, non est usque ad unum.
Nonne scient omnes qui operntur iniquittem, *
qui dvorant plebem meam ut cibum panis?
Deum non invocavrunt; *
illic trepidavrunt timre, et non erat timor.
Quniam Deus dissipvit ossa erum qui te obsidbant, *
confsi sunt, quniam Deus sprevit eos.
Quis dabit ex Sion salutre Isral?
Cum convrterit Deus captivittem plebis su, *
exsultbit Iacob et ltbitur Isral.
Psalmus 53: 16, 89
Deus, in nmine tuo salvum me fac, *
et in virtte tua idica me.
Deus, exudi oratinem meam, *
uribus prcipe verba oris mei.
Quniam suprbi insurrexrunt advrsum me,
et fortes qusirunt, nimam meam, *
et non proposurunt Deum ante conspctum suum.
Ecce enim Deus diuvat me, *
et Dminus suscptor est nim me.
Voluntrie sacrificbo tibi, *
confitbor nmini tuo, Dmine, quniam bonum est;
quniam ex omni tribulatine erpuit me, *
HEBDOMADA II 228
et super inimcos meos despxit culus meus.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Inter vestbulum et altre plorent sacerdtes minstri Dmini et
dicant: Parce, Dmine, ppulo tuo et ne des heredittem tuam in
opprbrium: ut dominntur eis natines .
Ad Sextam
Dmino Deo nostro peccvimus nos et patres nostri ab
adulescntia nostra usque ad hanc diem: et non audvimus vocem
Dmini Dei nostri.
Ad Nonam
Clama frtiter, ne cesses; quasi tuba exlta vocem tuam et
annntia ppulo meo sclera erum et dmui Iacob peccta erum.
Me tenim de die in diem qurunt et scire vias meas volunt, quasi
gens: qu iusttiam fcerit et iudcium Dei sui non derelquerit.
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 Poissy Ant., fo. 58v; cf. AJ 1:62 (cf. OCO 415)

VIII b

Au-ri-bus perc-pi-te, qui ha-bi- t- tis orbem. Ps. Au-

d-te hc, omnes gen-tes, * uribus percpite, omnes qui habi-t-

tis or-bem. [flex]


FERIA III 229
Psalmus 49 (I)
[Audte hc, omnes gentes, *
uribus percpite, omnes qui habittis orbem.]
Quique hmiles et viri nbiles, *
simul in unum dives et pauper.
Os meum loqutur sapintiam, *
et medittio cordis mei prudntiam.
Inclinbo in parbolam aurem meam, *
apriam in psaltrio nigma meum.
Cur timbo in dibus malis, *
cum inquitas supplantntium circmdabit me?
Qui confdunt in virtte sua, *
et in multitdine divitirum surum glorintur.
Etenim sepsum non rdirnet homo; *
non dabit Deo propitiatinem suam.
Nmium est prtium redemptinis nim eius:
ad ltimum deficiet, *
ut vivat usque in finem, nec vdeat intritum.
Et vidbit sapintes morintes;
simul inspiens et stultus perbunt, *
et relnquent alinis divtias suas.
Seplcra erum domus illrum in trnum;
taberncula erum in progniem et progniem, *
etsi vocavrunt nominibus suis terras suas.
Et homo, cum sit in honre, non permanbit;
compartus est iumntis qu preunt, *
et smilis factus est illis.
Ant. 2 AG 411 (cf. OCO 415)

IV b

Thesauri-z-te vobis thesuros in cl-o: u-bi nec -

r- go, nec tne- a demo- l-tur. Ps. Hc vi- a illrum quorum
HEBDOMADA II 230

fidcia in seme-tp- sis, * et finis erum qui cmplacent in o-re

su- o. [flex]
II
[Hc via illrum quorum fidcia in semetpsis, *
et finis erum qui cmplacent in ore suo.]
Sicut oves in infrno psiti sunt, *
mors depscet eos;
descndent prcpites ad seplcrum,
et figra erum erit in consumptinem: *
infrnus habitculum erum.
Vermtamen Deus rdimet nimam meam, *
de manu inferi vere suscpiet me.
Ne timeris, cum dives factus ferit homo, *
et cum multiplicta ferit glria domus eius.
Quniam cum intererit, non sumet mnia, *
neque descndet cum eo glria eius.
Cum nim su in vita ipsus benedxerit: *
Laudbunt te, quod benefecisti tibi ;
tamen introbit ad progniem patrum surum, *
qui in trnum non vidbunt lumen.
Homo, cum in honre esset, non intellxit;
compartus est iumntis qu preunt, *
et smilis factus est illis.
Ant. 3 AG 1009 (cf. OCO 411)

VIII a

Re-dem-sti nos, Dmine De- us, in sngui-ne tu- o
FERIA III 231

ex omni tri- bu et lingua, et p-pu-lo et na-ti- - ne:et fe-c-sti nos De- o nostro regnum. C. Dignus es, Dmine

De- us nos-ter, * accpere glriam et honrem et virt- tem. [flex]


Canticum cf. Ap 4, 5
[Dignus es, Dmine Deus noster, *
accpere glriam et honrem et virttem;]
quia tu cresti mnia, *
et propter volunttem tuam erant et creta sunt.
Dignus es, Dmine, accpere librum *
et aperre signcula eius,
quniam occsus es
et redemsti nos Deo in snguine tuo *
ex omni tribu et lingua et ppulo et natine,
et fecsti nos Deo nostro regnum et sacerdtes, *
et regnbimus super terram.
Dignus est Agnus, qui occsus est,
accpere virttem et divinittem et sapintiam *
et fortitdinem et honrem et glriam et benedictinem.
LECTIO BREVIS
Quid prderit, fratres mei, si fidem quis dicat se habre, pera
autem non hbeat? : Numquid pterit fides salvre eum? Fides, si
non hbeat pera, mrtua est in semetpsa: Ostnde mihi fidem tuam
sine opribus, et ego ostndam tibi ex peribus fidem meam.
Ad Magnificat, ant.ant. AM 357 (OCO [27])
HEBDOMADA II 232

IV a
,
Omnes autem vos fratres e-stis: et patrem no-

l- te vo-c-re vo- bis super ter-ram: unus est e-nim Pa-ter

vester, qui in c- lis est: nec vo-cmi-ni ma-gstri, qui- ama-gster ve- ster u- nus est Chri-stus. C. Magn-fi-cat * -

nima me- a Dmi-num.


PRECES
Dminum Iesum, qui exalttus in cruce mnia ad se traxit,
magnificmus et mente pia exormus:
Trahe ad te univrsa, Dmine.
Dmine, lux, qu e mystrio crucis tu emnat, ttrahat omnes,
ut te viam, verittem et vitam agnscant.
Da cunctis te sitintibus aquam vivam,
ne stiant in trnum.
Doctrinrum et rtium cultres illmina,
ut hmines regno tuo effciant aptires.
Move omnes, qui ob peccta et scndala a te discessrunt,
ut rdeant ad te et in dilectine tua permneant.
Omnes defnctos nostros in clstes sedes admtte,
ut cum beta Mara Vrgine sanctsque mnibus colltntur.
Pater noster in tono simplice.
FERIA III 233 234
FERIA IV HEBDOMAD II
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AJ 1: 62, cf. Poissy MS, fo. 60
r
(cf. OCO 415)

I c

Ut non de- lnquam in lingua me- a. Ps. Dixi: Custdi-

am vi- as me- as, * ut non delnquam in lingua me- a.


Psalmus 38, I
[Dixi: Custdiam vias meas, *
ut non delnquam in lingua mea;]
ponam ori meo custdiam, *
donec consstit pecctor advrsum me .
Tacens obmtui, et slui absque ullo bono, *
et dolor meus renovtus est.
Concluit cor meum intra me, *
et in meditatine mea exrsit ignis.
Loctus sum in lingua mea: *
Notum fac mihi, Dmine, finem meum;
et nmerum dirum merum quis est, *
ut sciam, quam brevis sit vita mea .
Ecce paucrum palmrum fecsti dies meos, *
et sptium vit me tamquam nhilum ante te.
Etenim univrsa vnitas, omnis homo constittus est. *
Etenim ut imgo pertrnsit homo.
Etenim vnitas est, et concittur; *
thesaurzat, et ignrat quis congregbit ea.
FERIA IV 235
Ant. 2 AN 34 (OCO vacat)

VIII b

Amve, Dmi-ne, a me pla- gas tu- as. Ps. Et nunc qu

est exspecttio mea, Dmine? * Spes mea apud te est. [flex]


II
[Et nunc qu est exspecttio mea, Dmine? *
Spes mea apud te est.]
Ab mnibus iniquittibus meis rue me, *
opprbrium insipinti ne ponas me.
Obmtui et non apriam os meum, *
quniam tu fecsti.
Amove a me plagas tuas: *
ab ictu manus tu ego defci.
In increpatinibus, propter iniquittem, corripusti hminem,
et tabscere fecsti sicut tnea desiderablia eius. *
Etenim vnitas omnis homo.
Exudi oratinem meam, Dmine, *
et clamrem meum uribus prcipe.
Ad lcrimas meas ne obsurdscas;
quniam dvena ego sum apud te, *
peregrnus sicut omnes patres mei.
Avrtere a me, ut refrgerer, *
prisquam beam et non sim mplius.
Ant. 3 AG 395 (cf. OCO 415)

VIII a

Confi- t-bor ti- bi, Dmi-ne, quni- am exaud-sti
HEBDOMADA II 236

me. Ps. Quid gloriris in ma-l-ti- a, * qui potens es i-niquit- te?

[flex]
Psalmus 51
[Quid gloriris in maltia, *
qui potens es iniquitte?]
Tota die insdias cogitsti; *
lingua tua sicut novcula acta, qui facis dolum.
Dilexsti maltiam super benignittem,
mendcium magis quam loqui quittem. *
Dilexsti mnia verba perditinis, lingua dolsa.
Proptrea Deus dstruet te in finem;
evllet te, et emigrbit te de tabernculo, *
et radcem tuam de terra vivntium.
Vidbunt iusti et timbunt, *
et super eum ridbunt:
Ecce homo qui non psuit Deum refgium suum,
sed spervit in multitdine divitirum surum, *
et prvluit in insdiis suis .
Ego autem sicut virens olva in domo Dei.
Spervi in misericrdia Dei *
in trnum et in s culum s culi.
Confitbor tibi in s culum, quia fecsti;
et exspectbo nomen tuum, quniam bonum est, *
in conspctu sanctrum turum.
\ Convertmini et gite pnitntiam.
[ Fcite vobis cor novum et spritum novum.
Responsoria prolixa ut in Feria IV Hebdomad I.
FERIA IV 237
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 PM 177 (OCO 415)

VIII a

De- us, in sancto vi- a tu- a; quis De- us ma-gnus

sic- ut De- us noster? Ps. Voce mea ad Dminum clam- vi; *

voce mea ad Deum, et intndit mi- hi. [flex]


Psalmus 76
[Voce mea ad Dminum clamvi; *
voce mea ad Deum, et intndit mihi.]
In die tribulatinis me Deum exquisvi,
manus me nocte expns sunt, *
et non fatigntur.
Rnuit consolri nima mea;
memor sum Dei, et ingemsco, *
exrceor, et dficit spritus meus.
Vgiles tenusti plpebras culi mei, *
turbtus sum et non sum loctus.
Cogitvi dies antquos, *
et annos trnos in mente hbui.
Medittus sum nocte cum corde meo, *
et exercitbar, et scopbat spritus meus.
Numquid in trnum prociet Deus, *
aut non appnet, ut complactior sit adhuc?
Aut defciet in finem misericrdia sua, *
cessbit verbum a generatine in generatinem?
HEBDOMADA II 238
Aut oblivisctur miserri Deus, *
aut continbit in ira sua misericrdias suas?
Et dixi: Hoc vulnus meum, *
muttio dxter Exclsi .
Memor ero perum Dmini, *
memor ero ab intio mirablium turum.
Et meditbor in mnibus opribus tuis, *
et in adinventinibus tuis exercbor.
Deus, in sancto via tua; *
quis deus magnus sicut Deus noster?
Tu es Deus qui facis mirablia, *
notam fecsti in ppulis virttem tuam.
Redemsti in brcchio tuo ppulum tuum, *
flios Iacob et Ioseph.
Vidrunt te aqu, Deus,
vidrunt te aqu, et dolurunt; *
tenim commt sunt abssi.
Effudrunt aquas nbila,
vocem dedrunt nubes, *
tenim sagtt tu trnseunt.
Vox tontrui tui in rota;
illuxrunt coruscatines tu orbi terr, *
commta est et contrmuit terra.
In mari via tua, et smit tu in aquis multis; *
et vestgia tua non cognoscntur.
Deduxsti sicut oves ppulum tuum *
in manu Mysi et Aaron.
Ant. 2 AG 198 (cf. OCO 415)

VII a

Ex-sul- t- vit cor me- um in Dmi-no. C. et exalt-

tum est cornu meum in De- o me- o. dilattum est os meum


FERIA IV 239

super in-i-m- cos me- os, * [flex]


Canticum 1 Reg 2: 1 10
[Exsultvit cor meum in Dmino, *
et exalttum est cornu meum in Deo meo;
dilattum est os meum super inimcos meos, *]
quia Itta sum in salutri tuo.
Non est sanctus, ut est Dminus,
neque enim est lius extra te, *
et non est fortis sicut Deus noster.
Nolte multiplicre loqui sublmia, *
glorintes;
recdant vtera de ore vestro:
quia Deus scientirum Dminus est, *
et ipsi prparntur cogitatines.
Arcus frtium supertus est, *
et infrmi accncti sunt rbore;
replti prius pro pnibus se locavrunt, *
et famlici saturti sunt;
donec strilis pperit plrimos, *
et qu multos habbat flios, infirmta est.
Dminus mortficat et vivficat, *
dedcit ad nferos et redcit;
Dminus puperem facit et ditat, *
humliat et sblevat.
Sscitat de plvere egnum, *
et de strcore levat puperem,
ut sdeat cum princpibus, *
et slium glri tneat.
Dmini enim sunt crdines terr, *
et psuit super eos orbem.
Pedes sanctrum surum servbit,
et mpii in tnebris conticscent, *
quia non in fortitdine sua roborbitur vir.
Dminum formidbunt adversrii eius, *
et super ipsos in clis tonbit.
Dminus iudicbit fines terr,
HEBDOMADA II 240
et dabit imprium regi suo, *
et sublimbit cornu Christi sui.
Ant. 3 AG 193 (cf. OCO 415)

III b

Dmi-nus regn- vit, exsl-tet terra. Ps. ltntur nsul

mul- t. Nubes et calgo in circ- i-tu e- ius. [flex]


Psalmus 96
[Dminus regnvit, exsltet terra, *
ltntur nsul mult.
Nubes et calgo in circitu eius, *]
iusttia et iudcium firmamntum sedis eius.
Ignis ante ipsum prcdet, *
et inflammbit in circitu inimcos eius.
Illustrrunt flgura eius orbem terr: *
vidit et contrmuit terra.
Montes sicut cera fluxrunt a fcie Dmini, *
a fcie Dmini omnis terra.
Annuntiavrunt cli iusttiam eius, *
et vidrunt omnes ppuli glriam eius.
Confundntur omnes qui adrant sculptlia,
et qui glorintur in simulcris suis. *
Adrent eum omnes ngeli eius.
Audvit et ltta est Sion,
et exsultavrunt fli Iud *
propter iudcia tua, Dmine.
Quniam tu Dminus, altssimus super omnem terram, *
nimis exalttus es super omnes deos.
Qui dilgitis Dminum, odte malum;
custdit ipse nimas sanctrum surum, *
de manu peccatris liberbit eos.
Lux orta est iusto, *
et rectis corde lttia.
FERIA IV 241
Ltmini, iusti, in Dmino, *
et confitmini memri sanctittis eius.
LECTIO BREVIS
Te elgit Dminus Deus tuus, ut sis ei ppulus peculiris de
cunctis ppulis, qui sunt super terram, quia dilxit vos Dminus et
custodvit iuramntum, quod iurvit ptribus vestris: edxit vos in
manu forti et redmit te de domo servittis, de manu pharanis regis
gpti. Et scies quia Dminus Deus tuus ipse est Deus, Deus
fidlis, custdiens pactum et misericrdiam diligntibus se et his: qui
custdiunt mandta eius, in mille generatines.
Ad Benedictus, ant. (p. 1213) AG 162 (cf. OCO [27])

IV b
Numquid rddi- tur pro bono ma-lum, qui- a fod-runt

fve- am -nim me- ? C. Be-ne-dctus Dmi-nus De- us

Isra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem ple-bis su- .


PRECES
Grtias agmus Deo Patri, qui per infusinem et operatinem Spritus
Sancti corda nostra purficat et in caritte confrmat. Ei spplici
prece dicmus: Da nobis, Dmine, Spritum Sanctum tuum.
Prsta nobis, ut bona de manu tua semper grati suscipimus,
et mala quoque cum patintia accipimus.
Concde nobis non in magnis tantum rebus carittem sectri,
sed tiam in slitis vit adinctis prtenus exercre.
Trbue nobis a suprfluis abstinre,
ut frtribus indigntibus opem ferre valemus.
Da nobis mortificatinem Flii tui in crpore nostro circumfrre,
qui nos vivificsti in crpore eius.
HEBDOMADA II 242
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Consrva, Dmine, famliam tuam, bonis semper opribus
erudtam: et sic prsntibus consolre prsdiis; ut proptius ad
suprna dona perdcas: Per Dminum.
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 204 (POP 700)

VIII a

De- us diu-vat me, et Dmi-nus suscptor est -ni-

m me- . Ps. Prti- o mea Dmi- nus: * dixi custodre verba tu-

a. [flex]
Psalmus 118: 5764 (Heth)
[Prtio mea Dminus: *
dixi custodre verba tua.]
Deprectus sum fciem tuam in toto corde meo; *
miserre mei secndum elquium tuum.
Cogitvi vias meas, *
et convrti pedes meos in testimnia tua.
Festinvi et non sum mortus, *
ut custdiam prcpta tua.
Funes peccatrum circumplxi sunt me, *
et legem tuam non sum obltus.
Mdia nocte surgbam ad confitndum tibi *
super iudcia iustti tu.
Prticeps ego sum mnium timntium te *
et custodintium mandta tua.
FERIA IV 243
Misericrdia tua, Dmine, plena est terra; *
iustificatines tuas doce me.
Psalmus 54: 215, 1724 (I)
Auribus prcipe, Deus, oratinem meam,
et ne abscondris a deprecatine mea, *
intnde mihi et exudi me.
Excssus sum in meditatine mea, et conturbtus sum *
a voce inimci et a tribulatine peccatris.
Quniam devolvrunt in me iniquittem, *
et in ira molsti erant mihi.
Cor meum torqutur intra me, *
et formdo mortis ccidit super me.
Timor et tremor venrunt super me, *
et contxit me pavor.
Et dixi: Quis dabit mihi pennas sicut colmb, *
et volbo et requiscam?
Ecce elongbo fgiens, *
et manbo in solitdine .
Exspectbo eum qui salvum me fciat, *
a spritu procll et tempestte.
Dssipa, Dmine, dvide linguas erum, *
quniam vidi violntiam et contentinem in civitte.
Die ac nocte circmeunt eam super muros eius,
inquitas et labor et insdi in mdio eius; *
et non defcit de platis eius fraudulntia et dolus.
II
Quniam, si inimcus meus maledixsset mihi, *
sustinussem tique;
et si is qui derat me super me magnifictus fusset, *
abscondssem me frsitan ab eo.
Tu vero, homo coqulis meus, *
familiris meus et notus meus,
qui simul habimus dulce consrtium: *
in domo Dei ambulvimus in concrsu.
Ego autem ad Deum clambo, *
et Dminus salvbit me.
Vspere et mane et merdie meditbor et ingemscam, *
et exudiet vocem meam.
HEBDOMADA II 244
Rdimet in pace nimam meam ab his qui impgnant me, *
quniam in multis sunt advrsum me.
Exudiet Deus, et humilibit illos, *
qui est ante s cula.
Non enim est illis pactum, *
et non timurunt Deum.
Extndit manum suam in scios; *
contaminvit fdus suum.
Lene super butrum est os eius, *
pugna autem cor illus:
mollti sunt sermnes eius super leum, *
et ipsi sunt gldii destrcti.
Iacta super Dminum curam tuam,
et ipse te entriet; *
non dabit in trnum fluctuatinem iusto.
Tu vero, Deus, dedces eos *
in pteum intritus.
Viri snguinum et dolsi non dimidibunt dies suos; *
ego autem sperbo in te, Dmine.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Convertmini et gite pnitntiam ab mnibus iniquittibus
vestris et non erit vobis in scndalum iniquittis. Procite a vobis
omnes prvaricatines vestras, et fcite vobis cor novum et spritum
novum: Et quare morimini, domus Isral? Quia nolo mortem
morintis, dicit Dminus Deus: Revertmini et vvite.
Ad Sextam
Convertmini ad me, ait Dminus exerctuum; et convrtar ad
vos. Ne sitis sicut patres vestri, ad quos clambant propht prires
dicntes: Convertmini de viis vestris malis et de cogitatinibus
vestris malis, et non audirunt.
Ad Nonam
Peccta tua eleemsynis rdime et iniquittes tuas misericrdiis
puperum: sic longitdo erit prosperitti tu.
FERIA IV 245
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 PM 147 (OCO 415)

III a

Nonne De- o sbdi-ta e-rit - nima me- a? Ps. In De-o

tantum quisce, nima me- a; * ab ipso enim salu-t- re me-

um. [flex]
Psalmus 61
[In Deo tantum quisce, nima mea; *
ab ipso enim salutre meum.]
Vermtamen ipse refgium meum et salutre meum, *
prsdium meum, non movbor mplius.
Quosque irritis in hminem,
contnditis univrsi vos, *
tamquam paretem inclintum et macriam deplsam?
Vermtamen de exclso suo cogitavrunt depllere;
delectabntur mendcio. *
Ore suo benedicbant, et corde suo maledicbant.
In Deo tantum quisce, nima mea; *
quniam ab ipso patintia mea.
Vermtamen ipse Deus meus et salutre meum, *
prsdium meum, non movbor.
In Deo salutre meum et glria mea; *
Deus fortitdinis me, et refgium meum in Deo est.
Sperte in eo, omnis congregtio ppuli,
effndite coram illo corda vestra; *
Deus refgium nobis.
HEBDOMADA II 246
Vermtamen vnitas flii Adam, *
mendcium flii hminum.
In statram si conscndant, *
super fumum leves sunt omnes.
Nolte sperre in violntia,
et in rapna nolte vani esse; *
divti si ffluant, nolte cor appnere.
Semel loctus est Deus, *
duo hc audvi:
quia potstas Deo est,
et tibi, Dmine, misericrdia; *
quia tu reddes unicuque iuxta pera sua.
Ant. 2 AG 176 (cf. OCO 415)

VIII a

De- us mi-se-re- -tur nostri, et be- ne-d-cat nos.

Ps. illminet vultum su- um super nos. [metrum] [flex]


Psalmus 66
[Deus miseretur nostri, et benedcat nobis;
illminet vultum suum super nos.]
Ut cognosctur in terra via tua, *
in mnibus gntibus salutre tuum.
Confitentur tibi ppuli, Deus; *
confitentur tibi ppuli omnes.
Ltntur et exsltent gentes,
quoniam idicas ppulos in quitte, *
et gentes in terra drigis.
Confitentur tibi ppuli, Deus; *
confitentur tibi ppuli omnes.
Terra dedit fructum suum; *
benedcat nos Deus, Deus noster;
benedcat nos Deus, *
et mtuant eum omnes fines terr.
FERIA IV 247
Ant. 3 PM 372 (OCO 412)

VIII a
.
Christo da-tus est princi-p-tus et honor re- gni:

omnis p-pu-lus, tri-bus et lin-gu srvi- ent e- i in -

trnum. C. Gr- ti- as agmus Deo Pa-tri, * qui dignos nos fecit

in partem sortis sanct-rum in lmi-ne. [flex]


Canticum Col 1: 1220
[Grtias agmus Deo Patri, *
qui dignos nos fecit in partem sortis sanctrum in lmine,]
qui erpuit nos de potestte tenebrrum *
et trnstulit in regnum Flii dilectinis su,
in quo habmus redemptinem per snguinem eius, *
remissinem peccatrum.
Qui est imgo Dei invisbilis, *
primognitus omnis creatr;
quniam in ipso cndita sunt univrsa
in clis et in terra, *
visiblia et invisiblia,
sive throni sive dominatines *
sive principtus sive potesttes:
mnia per ipsum et in ipso creta sunt,
et ipse est ante omnes, *
et mnia in ipso constant.
Et ipse est caput crporis Ecclsi,
HEBDOMADA II 248
qui est princpium, primognitus ex mrtuis, *
ut sit in mnibus ipse primtum tenens;
quia in ipso complcuit omnem plenitdinem inhabitre, *
et per eum reconcilire mnia in ipsum,
pacficans per snguinem crucis eius *
sive qu in terris sive qu in clis sunt.
LECTIO BREVIS
Cum metu et tremre vestram saltem opermini; Deus est enim
qui opertur in vobis et velle et perfcere pro bona voluntte: Omnia
autem fcite sine murmuratinibus et hsitatinibus, ut sitis sine
querla et smplices Dei.
Responsorium breve Redime me, p. 4.
Ad Magnificat, ant. (p. 1236, 1238) AG 410 (cf. OCO [27])

I b

Trad-tur e-nim gnti-bus ad il-ludndum, et flagel-

lndum, et cru-ci- fi- gndum. C. Magn-fi-cat * -nima me- a

Dminum.
PRECES
Glria et honor Deo, qui fdus novum et trnum cum ppulo tuo
ppigit in snguine Christi, et rnovat in sacramnto altris. Sic
eum rogmus: Bnedic, Dmine, ppulum tuum.
Drige, Dmine, in voluntte tua mentes populrum atque regntium,
ut sincre ad commne mnium bonum annitntur.
Auge devotinem erum, qui, relctis mnibus, secti sunt Christum,
ut prclrum homnibus sanctittis Ecclsi testimnium
FERIA IV 249
pr beant et exmplum.
Qui cunctos hmines ad imginem tuam fecsti,
fac ut ab inista inqualitte abhrreant.
Omnes errntes ad tuam reduc amictiam et verittem,
et doce nos illis adiumntum impndere.
Da defnctis in tuam glriam introre,
teque in trnum collaudre.
Pater noster in tono simplice.
250
FERIA V HEBDOMAD II
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AG 186 (cf. OCO 416)

II

Salv- sti nos, Dmi-ne, et in nmi-ne tu- o confi- t-

bimur in s cu-lum. Ps. De- us, uribus nostris audvimus; pa-

tres nostri annuntiavrunt no- bis * opus quod opertus es in di-

bus erum in dibus ant-quis.


Psalmus 43, I
[Deus, uribus nostris audvimus;
patres nostri annuntiavrunt nobis *
opus quod opertus es in dibus erum in dibus antquis.]
Tu manu tua gentes depulsti, et plantsti illos, *
afflixsti ppulos, et dilatsti eos.
Nec enim in gldio suo possedrunt terram, *
et brcchium erum non salvvit eos;
sed dxtera tua et brcchium tuum et illumintio vultus tui, *
quniam complacusti in eis.
Tu es rex meus et Deus meus, *
qui mandas saltes Iacob.
In te inimcos nostros proicimus; *
et in nmine tuo conculcvimus insurgntes in nobis.
FERIA V 251
Non enim in arcu meo sperbo, *
et gldius meus non salvbit me.
Tu autem salvsti nos de affligntibus nos, *
et odintes nos confudsti.
In Deo gloribimur tota die, *
et in nmine tuo confitbimur in s culum.
Ant. 2 AJ 1: * 30, cf. Poissy MS, fo. 379
v
(OCO vacat)

VIII a

De-dsti he-re-di- t- tem timnti-bus nomen tu- um,

Dmi-ne. Ps. Nunc autem reppulsti et confudsti nos, * et non

egrediris, Deus, cum virt-tibus no-stris.


II
[Nunc autem reppulsti et confudsti nos, *
et non egrediris, Deus, cum virttibus nostris.]
Convertisti nos retrrsum coram inimcis nostris, *
et qui odrunt nos diripurunt sibi.
Dedsti nos tamquam oves ad vescndum, *
et in gntibus disperssti nos.
Vendidsti ppulum tuum sine lucro, *
nec dtior factus es in commutatine erum.
Posusti nos opprbrium vicnis nostris, *
subsannatinem et dersum his qui sunt in circitu nostro.
Posusti nos similitdinem in gntibus, *
commotinem cpitis in ppulis.
Tota die verecndia mea contra me est, *
et confsio facii me coopruit me,
a voce exprobrntis et obloquntis, *
a fcie inimci et ultris.
HEBDOMADA II 252
Ant. 3 OHS 39 (OCO vacat)

I c

Exsrge, Dmi-ne, et iu-di-ca causam me- am. Ps. Hc

mnia venrunt super nos, nec obl- ti sumus te; * et inque

non gimus in testamntum tu- um.


III
[Hc mnia venrunt super nos,
nec oblti sumus te; *
et inque non gimus in testamntum tuum.]
Et non recssit retro cor nostrum, *
nec declinavrunt gressus nostri a via tua;
sed humilisti nos in loco vlpium, *
et operusti nos umbra mortis.
Si oblti furimus nomen Dei nostri, *
et si expandrimus manus nostras ad deum alinum,
nonne Deus requret ista? *
Ipse enim novit abscndita cordis.
Quniam propter te mortificmur tota die, *
stimti sumus sicut oves occisinis.
Evgila, quare obdrmis, Dmine? *
exsrge, et ne repllas in finem.
Quare fciem tuam avrtis, *
oblivsceris inpi nostr et tribulatinis nostr?
Quniam humilita est in plvere nima nostra, *
conglutintus est in terra venter noster.
Exsrge, Dmine, diuva nos; *
et rdime nos propter misericrdiam tuam.
FERIA V 253
\ Qui medittur in lege Dmini.
[ Dabit fructum suum in tmpore suo.
Responsoria prolixa ut in Feria V Hebdomad I.
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 251 (cf. OCO 416)

I c

Exci-ta, Dmine, potnti- am tu- am, ut salvos f-ci- as nos.

Ps. Qui pascis Isra- l, intnde, * qui dedcis velut ovem Io- seph.
Psalmus 79
[Qui pascis Isral, intnde, *
qui dedcis velut ovem Ioseph.]
Qui sedes super chrubim, efflge *
coram Ephraim, Bniamin et Mansse.
Excita potntiam tuam, et veni, *
ut salvos fcias nos.
Deus, convrte nos, *
illstra fciem tuam, et salvi rimus.
Dmine Deus virttum, *
quosque irascris super oratinem ppuli tui?
Cibsti nos pane lacrimrum, *
et potum dedsti nobis in lcrimis copise.
Posusti nos in contradictinem vicnis nostris, *
et inimci nostri subsannavrunt nos.
Deus virttum, convrte nos, *
illstra fciem tuam, et salvi rimus.
Vneam de gpto transtulsti, *
eiecsti gentes, et plantsti eam.
Purgsti locum in conspctu eius, *
plantsti radces eius, et implvit terram.
HEBDOMADA II 254
Oprti sunt montes umbra eius, *
et ramis eius cedri Dei;
extndit plmites suos usque ad mare, *
et usque ad Flumen propgines suas.
Ut quid destruxsti macriam eius, *
et vindmiant eam omnes qui prtergredintur viam?
Exterminvit eam aper de silva, *
et singulris ferus depstus est eam.
Deus virttum, convrtere; *
rspice de clo et vide, et vsita vneam istam.
Et prtege cam quam plantvit dxtera tua, *
et super flium hminis quem confirmsti tibi.
Incnsa est igni et suffssa; *
ab increpatine vultus tui perbunt.
Fiat manus tua super virum dxter tu, *
super flium hminis quem confirmsti tibi.
Et non discedmus a te, vivificbis nos, *
et nomen tuum invocbimus.
Dmine Deus virttum, convrte nos, *
et illstra fciem tuam, et salvi rimus.
Ant. 2 AG 142 (cf. OCO 416)

VIII a

Convrsus est fu-ror tu- us, Dmi-ne, et conso- l-tus es

me. C. Confitbor tibi, Dmine, quniam irtus es mi- hi; * con-

vrsus est furor tuus, et consol-tus es me.


Canticum Is 12: 1 6
[Confitbor tibi, Dmine, quniam irtus es mihi; *
convrsus est furor tuus, et consoltus es me.]
FERIA V 255
Ecce Deus salvtor meus, *
fiduciliter agam et non timbo,
quia fortitdo mea et laus mea Dminus, *
et factus est mihi in saltem.
Hauritis aquas in gudio *
de fntibus Salvatris;
et dictis in die illa: Confitmini Dmino *
et invocte nomen eius,
notas fcite in ppulis adinventines eius; *
mementte quniam exclsum est nomen eius.
Cantte Dmino, quniam magnfice fecit, *
annuntite hoc in univrsa terra;
exslta et lauda, habittio Sion, *
quia magnus in mdio tui Sanctus Isral .
Ant. 3 AJ 1: 67, cf. Poissy MS, fo. 65
r
(cf. OCO 416)

VIII b

Exsul-t- te De- o, adiu-t- ri nostro. Ps. iubilte De-o

Ia- cob. Smite psalmum et date tmpanum. [flex]


Psalmus 80
[Exsultte Deo, adiutri nostro, *
iubilte Deo Iacob.
Smite psalmum et date tmpanum, *]
psaltrium iucndum cum cthara.
Bucinte in neomnia tuba, *
in die plen lun, in sollemnitte nostra.
Quia prcptum in Isral est, *
et iudcium Deo Iacob.
Testimnium in Ioseph psuit illud,
cum exret de terra gpti; *
sermnem quem non nveram, audvi.
Divrti ab onribus dorsum eius, *
manus eius a cphino recessrunt.
HEBDOMADA II 256
In tribulatine invocsti me et libervi te,
exaudvi te in abscndito tempesttis, *
probvi te apud aquam Merba.
Audi, ppulus meus, et contestbor te, *
Isral, tinam udias me.
Non erit in te deus alinus *
neque adorbis deum extrneum.
Ego enim sum Dminus Deus tuus,
qui edxi te de terra gpti; *
dilta os tuum, et implbo illud.
Et non audvit ppulus meus vocem meam, *
et Isral non intndit mihi.
Et dimsi eos secndum durtiam cordis erum, *
ibunt in adinventinibus suis.
Si ppulus meus audsset me, *
Isral si in viis meis ambulsset,
in brevi inimcos erum humilissem, *
et super tribulntes eos misssem manum meam.
Inimci Dmini blandirntur ei, *
et esset sors erum in s cula;
et cibrem eos ex dipe frumnti, *
et de petra melle saturrem eos.
LECTIO BREVIS
Ppulus tuus, Dmine, et herditas tua sumus. Sint culi tui
aprti ad deprecatinem servi tui et ppuli tui Isral, et exudias nos
in univrsis, pro quibus invocavrimus te: Tu enim separsti nos tibi
in heredittem de univrsis ppulis terr.
Ad Benedictus, ant. (p. 1228) AG 430 (cf. OCO [27])

VIII a

Fi- li, re-cord-re qui- a re-ce-psti bona in vi- ta

tu- a, et Lza-rus sim- li-ter ma- la. C. Be-ne-dctus D-
FERIA V 257

mi-nus De- us Isra-l, * quia visitvit et fecit redemptinem ple-

bis su-.
PRECES
Piettem Dei celebrmus, qui in Christo sese revelvit. Ex corde ei
supplicmus: Memnto nostri, Dmine, quia flii tui sumus.
Da nos mystrium Ecclsi ltius percpere,
ut adem sit nobis et mnibus efficcius saltis sacramntum.
Fac nos, hminis amtor, humn civittis incremnta fovre,
atque in mnibus regnum tuum intndere.
Prsta nobis, ut ad Christum sitintes currmus,
qui fontem aqu viv nobis se prbuit.
Dimtte nobis iniquittes nostras,
et gressus nostros drige in viam iustti et sincerittis.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Deus, innocnti restittor et amtor: drige ad te turum corda
servrum; ut, Spritus tui fervre concpto, et in fide invenintur
stbiles et in pere efficces: Per Dminum.
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 238 (POP 700)

VIII a

Adi-tor me- us, et li-be- r-tor me- us esto, Dmi-ne.


HEBDOMADA II 258

Ps. Bonittem fcisti cum servo tuo, Dmine, * secndum verbum

tu- um. [flex]


Psalmus 118: 6572 (Teth)
[Bonittem fcisti cum servo tuo, Dmine, *
secndum verbum tuum.]
Bonittem et prudntiam et scintiam doce me, *
quia prcptis tuis crdidi.
Prisquam humilirer ego errvi; *
nunc autem elquium tuum custdiam.
Bonus es tu et benefciens, *
doce me iustificatines tuas.
Excogitavrunt contra me dolsa suprbi, *
ego autem in tbto corde meo servbo mandta tua.
Incrasstum est sicut adeps cor erum, *
ego vero in leg tua delecttus sum.
Bonum mihi quia humilitus sum, *
ut discam iustificatines tuas.
Bonum mihi lex oris tui, *
super mlia auri et argnti.
Psalmus 55: 27b, 914
Miserre mei, Deus, quniam conculcvit me homo, *
tota die impgnans opprssit me.
Conculcavrunt me inimci mei tota die, *
quniam multi pugnant advrsum me, Altssime.
In quacmque die timbo, *
ego in te sperbo.
In Deo, cuius laudbo sermnem,
in Deo spervi; *
non timbo: quid fciet mihi caro?
Tota die rem meam perturbbant, *
FERIA V 259
advrsum me omnes cogitatines erum in malum.
Concitbant irgia, insidiabntur, *
ipsi calcneum meum observbant.
Peregrinatines meas tu numersti:
pone lcrimas meas in utre tuo; *
nonne in supputatine tua?
Tunc convertntur inimci mei retrrsum,
in quacmque die invocvero: *
ecce cognvi quniam Deus meus es.
In Deo, cuius laudbo sermnem, *
in Dmino, cuius laudbo sermnem,
in Deo spervi, *
non timbo: quid fciet mihi homo?
Super me sunt, Deus, vota tua; *
reddam laudatines tibi;
quniam eripusti nimam meam de morte,
et pedes meos de lapsu, *
ut mbulem coram Deo in lmine vivntium.
Psalmus 56
Miserre mei, Deus, miserre mei, *
quniam in te cnfugit nima mea;
et in umbra alrum turum confgiam, *
donec trnseant insdi.
Clambo ad Deum altssimum, *
Deum qui benefcit mihi.
Mittet de clo, et liberbit me;
dabit in opprbrium conculcntes me. *
Mittet Deus misericrdiam suam et verittem suam.
Anima mea recmbit in mdio catulrum lenum, *
devorntium flios hminum.
Dentes eorum arma et sagtt, *
et lingua erum gldius actus.
Exaltre super clos, Deus, *
super omnem terram glria tua.
Lqueum paravrunt pdibus meis, *
et incurvvit se nima mea;
fodrunt ante fciem meam fveam, *
et ipsi incidrunt in eam.
Partum cor meum, Deus,
HEBDOMADA II 260
partum cor meum; *
cantbo et psalmum dicam.
Exsrge, glria mea,
exsrge, psaltrium et cthara, *
excitbo aurram.
Confitbor tibi in ppulis, Dmine, *
et psalmum dicam tibi in natinibus,
quniam magnificta est usque ad clos misericrdia tua, *
et usque ad nubes vritas tua.
Exaltre super clos, Deus, *
super omnem terram glria tua.
Lbera, Deus, Isral *
ex mnibus tribulatinibus suis.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Qurite Dminum, dum invenri potest; invocte eum, dum prope
est. Derelnquat mpius viam suam, et vir inquus cogitatines suas:
et reverttur ad Dminum, et miserbitur eius, et ad Deum nostrum,
quniam multus est ad ignoscndum.
Ad Sextam
Cum revrsus feris ad Dminum Deum tuum et obderis eius
impriis, secndum mnia qu ego hdie prcpio tibi, cum fliis
tuis in toto corde tuo et in tota nima tua: redcet Dminus Deus tuus
captivittem tuam ac miserbitur tui.
Ad Nonam
Nolte abcere confidntiam vestram, qu magnam habet
remuneratinem; patintia enim vobis necessria est: ut volunttem
Dei facintes reporttis promissinem.
FERIA V 261
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AM 1089 (OCO 416)

VIII a

Ecce de-di te in lu-cem Gnti- um, ut sis sa-lus

me- a usque ad extremum terr. Ps. De-us, iudcium tuum

regi da, * et iusttiam tuam f- li- o re- gis. [flex]


Psalmus 71 (I)
[Deus, iudcium tuum regi da, *
et iusttiam tuam flio regis;]
idicet ppulum tuum in iusttia, *
et puperes tuos in iudcio.
Afferant montes pacem ppulo, *
et colles iusttiam.
Iudicbit puperes ppuli,
et salvos fciet flios nopis, *
et humilibit calumniatrem.
Et permanbit cum sole et ante lunam, *
in generatine et generatinem.
Descndet sicut plvia in gramen, *
et sicut imber rrigans terram.
Florbit in dibus eius iusttia et abundntia pacis, *
donec aufertur luna.
Et dominbitur a mari usque ad mare, *
et a Flmine usque ad trminos orbis terrrum.
Coram illo prcident ncol desrti, *
et inimci eius terram lingent.
HEBDOMADA II 262
Reges Tharsis et nsul mnera fferent, *
reges Arabum et Saba dona addcent.
Et adorbunt eum omnes reges, *
omnes gentes srvient ei.
Ant. 2 OHS 35 (cf. OCO 416)

VII b

Li-be-r- vit Dmi- nus pupe- rem a po-tnte: et

n-o- pem, cu- i non e-rat ad- i-tor. Parcet pupe-ri et

n-o-pi, * et nimas puperum sal-vas f-ci- et. [flex]


II
[Quia liberbit nopem clamntem, *
et puperem cui non erat aditor.
Parcet puperi et nopi, *
et nimas puperum salvas fciet.]
Ex oppressine et violntia rdimet nimas erum, *
et pretisus erit sanguis erpm coram illo.
Et vivet, et dbitur ei de auro Arbi,
et orbunt pro ipso semper; *
tota die benedcent ei.
Et erit ubrtas frumnti in terra, *
in summis mntium fluctubit;
sicut Lbanus fructus eius florbit, *
et colligbitur sicui fenum terr.
Sit nomen eius benedctum in s cula, *
ante solem permanbit nomen eius.
Et benedicntur in ipso omnes tribus terr, *
omnes gentes magnificbunt eum.
FERIA V 263
Benedctus Dminus Deus, Deus Isral, *
qui facit mirablia solus;
et benedctum nomen maiesttis eius in trnum, *
et replbitur maiestte eius omnis terra. Fiat, fiat.
Ant. 3 AG 998 (cf. OCO 412)

I b

De-dit e- i Dmi-nus po-test-tem et hon-rem et re-
,
gnum, et omnes ppu-li, tri-bus et lingu i- psi srvi- ent.

C. Gr-ti- as -gimus ti- bi, * Dmine De- us omnpotens.


Canticum cf. Ap 11, 12
[Grtias gimus tibi, *
Dmine Deus omnpotens,]
qui es et qui eras et qui ventrus es; *
quia accepsti virttem tuam magnam et regnsti.
Et irt sunt gentes, *
et advnit ira tua et tempus morturum iudicri,
et rddere mercdem servis tuis, prophtis et sanctis, *
et timntibus nomen tuum, pusllis et magnis.
Nunc facta est salus et virtus et regnum Dei nostri *
et potstas Christi eius,
quia proictus est accustor fratrum nostrrum, *
qui accusbat illos ante conspctum Dei nostri
die ac nocte;
et ipsi vicrunt eum propter snguinem Agni *
et propter verbum testimnii sui;
et non dilexrunt nimas suas *
usque ad mortem.
HEBDOMADA II 264
Proptrea ltmini, cli, *
et qui habittis in eis.
LECTIO BREVIS
Sbditi estte Deo, resstite dibolo, et fgiet a vobis;
appropinqute Deo, et appropinqubit vobis. Emundte manus,
preccatres, et purificte corda, dplices nimo: Humilimini in
conspctu Dmini, et exaltbit vos.
Ad Magnificat, ant. AM 359 (OCO [27])

VII b

Di-ves il-le guttam aqu p- ti- it, qui mi-cas

pa- nis L-za-ro ne-g-vit. C. Magn-fi-cat * -nima me- a D-

minum.
PRECES
Dei misericrdiam celebrmus, qui nos illminat grtia Spritus
Sancti, ut opribus iustti ac fdei lucemus. Ormus,
dicntes: Vivfica, Dmine, ppulum a Christo redmptum.
Dmine, fons et auctor omnis sanctittis, epscopos, preberos et
diconos rctius per mystrium eucharsticum Christo coninge,
ut grtiam, per impositinem mnuum accptam, magis in dies
resscitent.
Doce fidles tuos digne et acutse mensam verbi et crporis Christi
frequentre,
ut, quod fide et sacramnto perceprunt, vita et mribus tneant.
Dignittem cuisque hminis, Flii tui snguine redmpti, te donnte,
agnoscmus,
ut liberttem et conscintiam fratrum nostrrum observmus.
FERIA V 265
Da, ut hmines immdicam terrstrium bonrum cupdinem
moderntur,
et alirum inpi cnsulant.
Miserre mnium, quos de hac via ad te hdie vocsti,
esque donum beatitdinis trn concde.
Pater noster in tono simplice.
266
FERIA VI HEBDOMAD II
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 PM 94 (OCO 416)

VI

Ne in i- ra tu- a argu- as me, Dmi-ne. Ps. Dmine,

ne in furre tuo r-gu- as me, * neque in ira tua corrpi- as me.


Psalmus 37, I
[Dmine, ne in furre tuo rguas me, *
neque in ira tua corrpias me;]
quniam sagtt tu infx sunt mihi, *
et descndit super me manus tua.
Non est snitas in carne mea a fcie indignatinis tu, *
non est pax ssibus meis a fcie peccatrum merum.
Quniam iniquittes me supergrss sunt caput meum, *
et sicut onus grave gravant me nimis.
Ant. 2 AJ 1: 719 (OCO vacat)

IV b

Dmi-ne, ante te omne de- si- d- ri- um me- um,

et gemi- tus me- us a te non est abscondi-tus. Ps. Putru- -


FERIA VI 267

runt et corrpti sunt livres me- i * a fcie insipi- nti- me-

. [flex]
II
[Putrurunt et corrpti sunt livres mei *
a fcie insipinti me.]
Inclintus sum et incurvtus nimis; *
tota die contristtus ingredibar.
Quniam lumbi mei implti sunt ardribus, *
et non est snitas in carne mea.
Afflctus sum et humilitus sum nimis, *
rugibam a gmitu cordis mei.
Dmine, ante te omne desidrium meum, *
et gmitus meus a te non est abscnditus.
Palpitvit cor meum, derelquit me virtus mea, *
et lumen oculrum merum, et ipsum non est mecum.
Amci mei et prximi mei ante plagam meam stetrunt, *
et propnqui mei de longe stetrunt.
Et lqueos posurunt qui qurbant nimam meam,
et qui requirbant mala mihi, locti sunt insdias, *
et dolos tota die meditabntur.
Ant. 3 AN 33 (OCO vacat)

II

Intn- de in adiu-t-ri- um me- um, Dmi-ne, vir- tus

sa-l- tis me- . Ps. Ego autem tamquam surdus non audi- -
HEBDOMADA II 268

bam, * et sicut mutus non apriens os su- um.


III
[Ego autem tamquam surdus non audibam, *
et sicut mutus non apriens os suum;]
et factus sum sicut homo non udiens, *
et non habens in ore suo redargutines.
Quniam in te, Dmine, spervi; *
tu exudies, Dmine Deus meus.
Quia dixi: Nequndo supergudeant mihi, *
et dum commovntur pedes mei, magnificntur super me .
Quniam ego in lapsum partus sum, *
et dolor meus in conspctu meo semper.
Quniam iniquittem meam annuntibo, *
et sollcitus sum de peccto meo.
Inimci autem mei vivunt et confirmti sunt super me, *
et multiplicti sunt qui odrunt me inque.
Retribuntes mala pro bonis detrahbant mihi, *
pro eo quod sequbar bonittem.
Ne derelnquas me, Dmine, *
Deus meus, ne discsseris a me;
festna in adiutrium meum, *
Dmine, salus mea.
\ Convertmini ad Dminum Deum vestrum.
[ Quia bengnus et misricors est.
Responsoria prolixa ut in Feria VI Hebdomad I.
FERIA VI 269
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 243 (LH 2: 765; cf. OCO 416)

VI

Cor con-tri- tum et humi- li- a- tum, De- us non de-

spi- ci- es. Ps. Mise-r-re me- i, De- us, * secndum miseri-

crdi- am tu- am.


Psalmus 50
[Miserre mei, Deus, *
secndum misericrdiam tuam;]
et secndum multitdinem miseratinum turum *
dele iniquttem meam.
Amplius lava me ab iniquitte mea, *
et a peccto meo munda me.
Quniam iniquittem meam ego cognsco, *
et pecctum meum contra me est semper.
Tibi, tibi soli peccvi, *
et malum coram te feci,
ut iustus inveniris in sentntia tua *
et quus in iudcio tuo.
Ecce enim in iniquitte genertus sum, *
et in peccto concpit me mater mea.
Ecce enim verittem in corde dilexsti, *
et in occlto sapintiam manifeststi mihi.
Asprges me hysspo, et mundbor; *
lavbis me, et super nivem dealbbor.
Audre me fcies gudium et lttiam, *
et exsultbunt ossa qu humilisti.
HEBDOMADA II 270
Avrte fciem tuam a pecctis meis, *
et omnes iniquittes meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus, *
et spritum firmum nnova in viscribus meis.
Ne procias me a fcie tua, *
et spritum sanctum tuum ne uferas a me.
Redde mihi Ittiam salutris tui, *
et spritu promptssimo confrma me.
Docbo inquos vias tuas, *
et mpii ad te convertntur.
Lbera me de sangunibus, Deus, Deus saltis me, *
et exsultbit lingua mea iusttiam tuam.
Dmine, lbia mea apries, *
et os meum annuntibit laudem tuam.
Non enim sacrifcio delectris, *
holocustum, si fferam, non placbit.
Sacrifcium Deo spritus contribultus, *
cor contrtum et humilitum, Deus, non despcies.
Bengne fac, Dmine, in bona voluntte tua Sion, *
ut dificntur muri Iersalem.
Tunc acceptbis sacrifcium iustti, oblatines et holocusta; *
tunc impnent super altre tuum vtulos.
Ant. 2 AG 246 (cf. OCO 416)

I b

Cum i- r- tus f- e- ris, Dmi- ne, mi- se- ri-cr-di-

recor-dbe-ris. C. Dmine, audvi auditi- -nem tu- am, * et

tmu- i. [flex]
FERIA VI 271
Canticum Hab 3:2 4, 13a, 15 1
[Dmine, audvi auditinem tuam, *
et tmui.]
Dmine, opus tuum, *
in mdio annrum vivfica illud.
In mdio annrum notum fcies; *
cum irtus feris, misericrdi recordberis.
Deus ab austro vniet, *
et Sanctus de monte Pharan.
Opruit clos glria eius, *
et laudis eitts plena est terra.
Splendor eius ut lux erit,
crnua in mnibus eius: *
ibi abscndita est fortitdo eius.
Egrssus es in saltem ppuli tui, *
in saltem cum christo tuo.
Viam fecsti in mari equis tuis, *
in luto aqurum multrum.
Audvi, et conturbtus est venter meus, *
a voce contremurunt lbia mea;
ingreditur putrdo in ssibus meis, *
et subter me scteat,
ut requiscam in die tribulatinis, *
ut ascndam ad ppulum accnctum nostrum.
Ficus enim non florbit, *
et non erit germen in vneis,
mentitur opus olv, *
et arva non fferent cibum:
abscindtur de ovli pecus, *
et non erit armntum in prspibus.
Ego autem in Dmino gaudbo, *
et exsultbo in Deo Iesu meo.
Deus Dminus fortitdo mea, *
et ponet pedes meos quasi cervrum,
et super exclsa mea dedcet me victor *
in psalmis canntem.
HEBDOMADA II 272
Ant. 3 AG 242 (cf. OCO 416)

I c

Lauda, Ie-r-sa-lem Dmi-num. Ps. colluda Deum tu-um,

Si- on. Quniam confortvit seras por-trum tu- - rum.


Psalmus 147: 12 20
[Lauda, Iersalem, Dminum; *
colluda Deum tuum, Sion.
Quniam confortvit seras portrum turum, *]
benedxit fliis tuis in te.
Qui ponit fines tuos pacem, *
et dipe frumnti stiat te.
Qui emttit elquium suum terr, *
velciter currit verbum eius.
Qui dat nivem sicut lanam, *
prunam sicut cnerem spargit.
Mittit crystllum suam sicut buccllas; *
ante fciem frgoris eius quis sustinbit?
Emttet verbum suum et liquefciet ea, *
flabit spritus eius, et fluent aqu.
Qui annntiat verbum suum Iacob, *
lusttias et iudcia sua Isral.
Non fecit tliter omni natini, *
et iudcia sua non manifestvit eis.
LECTIO BREVIS
Iustificbit iustus servus meus multos et iniquittes erum ipse
portbit. Ideo disprtiam ei multos, et cum frtibus dvidet splia,
pro eo quod trdidit in mortem nimam suam et cum scelertis
reputtus est: et ipse pecctum multrum tulit et pro transgressribus
rogat.
Ad Benedictus, ant. (p. 1219) AG 430 (cf. OCO [27])
FERIA VI 273

VI

Ma- los ma- le per-det: et v-ne- am su- am lo-c-bit

- li- is agr-co-lis, qui reddant e- i fructum temp- ri-bus

su- is. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Isra- l, * quia visit-

vit et fecit redemptinem ple-bis su- .


PRECES
Christum salvatrem, qui per mortem et resurrectinem suam nos
redmit, implormus: Dmine, miserre nostri.
Qui Iersalem ascendsti ad passinem subendam, ut intrres in
glriam,
perduc Ecclsiam tuam in Pascha ternittis.
Qui, in cruce exalttus, lncea mlitis transfgi volusti,
sana vlnera nostra.
Qui crucem tuam rborem vit constitusti,
fructus eisdem baptsmate rentis largre.
Qui, in ligno pendens, latrni pnitnti pepercsti,
nobis peccatoribus ignsce.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Da, qu sumus, omnpotens Deus: ut, sacro nos purificnte
pnitnti stdio; sincris mntibus ad sancta ventra fcias
pervenre: Per Dminum.
HEBDOMADA II 274
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 1016 (POP 700)

VIII a

Exudi, Dmi-ne, o- ra- ti- -nem me- am: ad te

omnis ca- ro v-ni- et. Ps. Manus tu fecrunt me et plasma

v-runt me; * da mihi intellctum, et discam prcpta tu- a. [flex]


Psalmus 118: 7380 (Yod)
[Manus tu fecrunt me et plasmavrunt me; *
da mihi intellctum, et discam prcpta tua.]
Qui timent te, vidbunt me et ltabntur, *
quia in verba tua superspervi.
Cognvi, Dmine, quia quitas iudcia tua, *
et in veritte humilisti me.
Fiat misericrdia tua ut consoltur me, *
secndum elquium tuum servo tuo.
Vniant mihi miseratines tu et vivam, *
quia lex tua delecttio mea est.
Confundntur suprbi, quniam dolse pervertrunt me, *
ego autem exercbor in mandtis tuis.
Convertntur mihi timntes te, *
et qui novrunt testimnia tua.
Fiat cor meum immacultum in iustificatinibus tuis, *
ut non confndar.
Psalmus 58: 25, 1011, 1718
Eripe me de inimcis meis, Deus meus, *
et ab insurgntibus in me prtege me.
FERIA VI 275
Eripe me de operntibus iniquittem, *
et de viris snguinum salva me.
Quia ecce insiditi sunt nim me, *
irrurunt in me fortes.
Neque delctum, neque pecctum in me est, Dmine; *
sine iniquitte mea currunt et prparntur.
Exsrge in occrsum meum, et vide;
fortitdo mea, tibi attndam; *
quia, Deus, prsdium meum es.
Deus meus, misericrdia eius prvniet me. *
Deus fciet ut despiciam inimcos meos.
Ego autem cantbo fortitdinem tuam, *
et exsultbo mane inisericrdiam tuam,
quia factus es prsdium meum, *
et refgium meum in die tribulatinis me.
Fortitdo mea, tibi psallam,
quia, Deus, prsdium meum es: *
Deus meus misericrdia mea.
Psalmus 59
Deus, reppulsti nos, destruxsti nos; *
irtus es; convrtere ad nos.
Concusssti terram, confregsti eam, *
sana, contritines eius, quia commta est.
Ostendsti ppulo tuo dura, *
potsti nos vino vertginis.
Dedsti metuntibus te signum, *
ut fgiant a fcie arcus.
Ut liberntur dilcti tui, *
salvos fac dxtera tua et exudi nos.
Deus loctus est in sancto suo:
Ltbor et partbor Schimam, *
et convllem Succoth metbor.
Meus est Glaad, et meus est Mansses, *
et Ephraim fortitdo cpitis mei.
Iuda sceptrum meum, *
Moab olla lavcri mei.
Super Idum am extndam calceamntum meum, *
super Philstiim vociferbor .
Quis addcet me in civittem muntam? *
HEBDOMADA II 276
Quis dedcet me usque in Idum am?
Noilne tu, Deus, qui reppulsti nos, *
et non egrediris, Deus, in virttibus nostris?
Da nobis auxlium de tribulatine, *
quia vana salus hminis.
In Deo facimus virttem, *
et ipse conculcbit tribulntes nos.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Inclinte aurem vestram et vente ad me; audte, ut vivat nima
vestra, et friam vobscum pactum sempitrnum: misericrdias David
fidles.
Ad Sextam
Revertmini, ait Dminus, et non avrtam fciem meam a vobis,
quia pius ego sum, et non irscar in perptuum. Convertmini, flii,
qui avrsi estis a me, dicit Dminus.
Ad Nonam
Relgio munda et immaculta apud Deum et Patrem hc est:
visitre pupllos et vduas in tribulatine erum: immacultum se
custodre ab hoc sculo.
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 164 (cf. OCO 416)

I c

Incli-n-vit Dmi-nus aurem su- am mi-hi. Ps. Di-lx,

quniam ex-u-dit Dminus * vocem deprecat-nis me- .


FERIA VI 277
Psalmus 114: 19
[Dilx, quniam exudit Dminus *
vocem deprecatnis me.]
Quia inclinvit aurem suam mihi, *
cum in dibus meis invocbam.
Circumdedrunt me funes mortis, *
et angsti infrni invenrunt me.
Tribulatinem et dolrem invni,
et nomen Dmini invocbam: *
O Dmine, lbera nimam meam .
Misricors Dminus et ustus, *
et Deus noster misertur.
Custdiens prvulos Dminus; *
humilitus sum, et salvum me fciet.
Convrtere, nima mea, in rquiem tuam, *
quia Dminus benefcit tibi;
quia crpuit nimam meam de morte,
culos meos a lcrimis, *
pedes meos a lapsu.
Ambulbo coram Dmino *
in regine vivrum.
Ant. 2 AG 165 (cf. OCO 416)

I b

Aux- l- um me- um a Dmi- no, qui fe-cit c-lum et

terram. Ps. Levbo culos me-os in mon-tes: * unde vniet au-

x-li- um mi- hi? [flex]


Psalmus 120
HEBDOMADA II 278
[Levbo culos meos in montes: *
unde vniet auxlium mihi?]
Auxlium meum a Dmino, *
qui fecit clum et terram.
Non dabit in commotinem pedem tuum, *
neque dormitbit qui custdit te.
Ecce non dormitbit neque drmiet *
qui custdit Isral.
Dminus custdit te,
Dminus umbrculum tuum, *
ad manum dxteram tuam.
Per diem sol non perctiet te, *
neque luna per noctem.
Dminus custdiet te ab omni malo; *
custdiet nimam tuam Dminus.
Dminus custdiet intritum tuum et xitum tuum, *
ex hoc nunc et usque in s culum.
Ant. 3 MG 58 (cf. OCO 413)

IV a
,
Omnes gentes, quascmque fe-c-sti, v- ni- ent, et

a-do-r-bunt coram te, Dmi-ne. C. Magna et mirablia sunt

-pe-ra tu- a, * Dmine De- us omn- po- tens. [flex]


Canticum Ap 15:34
[Magna et mirablia sunt pera tua, *
Dmine Deus omnpotens:]
iust et ver sunt vi tu, *
rex sculrum.
Quis non timbit te, Dmine, *
et magnificbit nomen tuum?
FERIA VI 279
quia solus pius es,
quniam omnes gentes vnient et adorbunt
in conspctu tuo, *
quniam iudicia tua manifsta sunt.
LECTIO BREVIS
Confitmini altrutrum peccta vestra, et orte pro nvicem, ut
salvmini: multum enim valet deprectio iusti assdua. Fratres mei,
si quis ex vobis errverit a veritte, et convrterit quis eum, scrre
debet quniam: qui convrti fcerit peccatrem ab errre vi su
salvbit nimam eius a morte, et opriet multitdinem peccatrum.
Ad Magnificat, ant. (p. 1244) AG 430 (cf. OCO [27])

III b

Qu -rentes e- um ten-re, timu- -runt turbam: qui- a

sic-ut proph- tam e- um ha-b-bant. C. Magn-fi-cat * -ni-

ma me- a Dminum.
PRECES
Salvatrem humni gneris adormus, qui mortem nostram morindo
destrxit et vitam resurgndo reparvit. Humliter postulmus:
Sanctfica ppulum, quem snguine tuo redemsti.
Redmptor noster, da nos passini tu per pnitntiam plnius
adhrre,
ut resurrectinis glriam consequmur.
Prsta, ut Matris tu, solatrcis afflictrum, protectinem
assequmur,
mrentsque confortmur ea consolatine, qua et ipsi a te
confortmur.
Fidlibus concde passinis tu in rmnis suis esse partcipes,
HEBDOMADA II 280
ut salutre tuum in sepsis manifstent.
Qui humilisti tepsum, factus ob diens usque ad mortem, mortem
autem crucis,
da servis tuis obdintiam et patintiam.
Crpori clarittis tu defnctos configurre dignris,
nosque aliqundo erum redde consrtes.
Pater noster in tono simplici.
281
SABBATUM HEBDOMAD II
Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AJ 1: 69, cf. Poissy MS, fo. 66
v
(cf. OCO 416)

VIII b

V-si- ta nos, Dmi-ne, in sa- lu- t- ri tu- o. Ps. Con-

fi-tmini Dmino, quniam bo- nus, * quniam in s culum mise-

ricrdi- a e- ius. [flex]


Psalmus 105, I
[Confitmini Dmino, quniam bonus, *
quniam in s culum misericrdia eius.]
Quis loqutur potntias Dmini, *
audtas fciet omnes laudes eius?
Beti qui custdiunt iudcium, *
et fciunt iusttiam in omni tmpore.
Memnto nostri, Dmine, in beneplcito ppuli tui, *
vsita nos in salutri tuo,
ut videmus bona electrum turum,
ut ltmur in lttia gentis tu, *
ut glorimur cum hereditte tua.
Peccvimus cum ptribus nostris, *
iniste gimus, iniquittem fcimus.
HEBDOMADA II 282
Patres nostri in gpto non intellexrunt mirablia tua,
non furunt mmores
multitdinis misericordirum turum, *
et irritavrunt ascendntes in mare, mare Rubrum.
Et salvvit eos propter nomen suum, *
ut notam fceret potntiam suam.
Et incrpuit mare Rubrum, et exsicctum est, *
et dedxit eos in abssis sicut in desrto.
Et salvvit eos de manu odintis, *
et redmit eos de manu inimci.
Et opruit aqua tribulntes eos: *
unus ex eis non remnsit.
Et credidrunt verbis eius, *
et cantavrunt laudem eius.
Cito oblti sunt perum eius, *
et non sustinurunt conslium eius,
et concupirunt concupiscntiam in desrto, *
et tentavrunt Deum in inaquso.
Et dedit eis petitinem ipsrum, *
et misit saturittem in nimas erum.
Et zelti sunt Mysen in castris, *
Aaron sanctum Dmini.
Aprta est terra et deglutvit Dathan, *
et opruit super congregatinem Abron.
Et exrsit ignis in synagga erum, *
flamma combssit peccatres.
Ant. 2 AN 78 (OCO vacat)

II

Obli- ti sunt De- um, qui salva-vit e- os. Ps. Et fec-

runt vtulum in Ho- reb, * et adoravrunt sclpti-le.


SABBATUM 283
II
[Et fecrunt vtulum in Horeb, *
et adoravrunt sclptile;]
et mutavrunt glriam suam *
in similitdinem tauri comedntis fenum.
Oblti sunt Deum qui salvvit eos, *
qui fecit magnlia in gpto,
mirablia in terra Cham, *
terriblia in mari Rubro.
Et dixit quia disprderet eos, *
nisi affusset Myses elctus eius.
Stetit in confractine in conspctu eius, *
ut avrteret iram eius ne destreret eos.
Et pro nhilo haburunt terram desiderbilem, *
non credidrunt verbo eius.
Et murmuravrunt in tabernculis suis, *
non exaudirunt vocem Dmini.
Et elevvit manum suam super eos, *
ut prostrneret eos in desrto,
et ut deceret semen erum in natinibus, *
et disprgeret eos in reginibus.
Et adhsrunt Belphegor, *
et comedrunt sacrifcia morturum,
et irritavrunt eum in adinventinibus suis, *
et irrpit in eos runa.
Et stetit Phnees et fecit iudcium, *
et cessvit quasstio,
et reputtum est ei in iusttiam, *
in generatinem et generatinem usque in sempitrnum.
Et irritavrunt eum ad Aquas Merba, *
et male hbuit Myses propter eos,
quia exacerbavrunt spritum eius, *
et tmere loctus est in lbiis suis.
Ant. 3 AN 79 (OCO vacat)

VII a

Cum tri-bu-la-rentur, vi-dit Dominus: et audi-vit ora-
HEBDOMADA II 284

ti- o- nem e- o-rum. Ps. Non disperdid- runt gen-tes * quas di-

xit Dminus il- lis. [flex]


III
[Non disperdidrunt gentes *
quas dixit Dminus illis.]
Et commxti sunt inter gentes, *
et didicrunt pera erum.
Et servirunt sculptlibus erum, *
et factum est illis in scndalum.
Et immolavrunt flios suos *
et flias suas dmniis.
Et effudrunt snguinem innocntem,
snguinem filirum surum et filirum surum *
quas sacrificavrunt sculptlibus Chnaan.
Et infcta est terra in sangunibus,
et contaminti sunt in opribus suis, *
et fornicti sunt in adinventinibus suis.
Et exrsit ira Dminus in ppulum suum, *
et abomintus est heredittem suam,
et trdidit eos in manus gntium, *
et dominti sunt erum qui odrunt eos.
Et tribulavrunt eos inimci erum, *
et humiliti sunt sub mnibus erum.
Spe libervit eos;
ipsi autem exacerbavrunt eum in conslio suo, *
et corrurunt in iniquittibus suis.
Et vidit tribulatinem erum, *
cum audvit clamrem erum.
Et memor fuit testamnti sui, *
et pntuit eum secndum multitdinem misericrdi su.
Et dedit eos in miseratines *
in conspctu mnium qui captvos dxerant eos.
SABBATUM 285
Salvos nos fac, Dmine Deus noster, *
et cngrega nos de natinibus,
ut confitemur nmini sancto tuo, *
et glorimur in laude tua.
Benedctus Dminus Deus Isral
a s culo et usque in s culum, *
et dicet omnis ppulus: Fiat, fiat .
\ Qui facit verittem, venit ad lucem.
[ Ut manifestntur pera eius.
Responsoria prolixa ut ad Sabbatum Hebdomad I.
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 264 (cf. OCO 417)

VII a

Quam ma-gni- fi- c- ta sunt -pe-ra tu- a, Dmi-ne!

Ps. Bonum est confi-t- ri Dmino, * et psllere nmini tu- o, Al-

tssime. [flex]
Psalmus 91
[Bonum est confitri Dmino, *
et psllere nmini tuo, Altssime,]
annuntire mane misericrdiam tuam, *
et verittem tuam per noctem,
in decachrdo et psaltrio, *
cum cntico in cthara.
Quia delectsti me, Dmine, in factra tua, *
et in opribus mnuum turum exsultbo.
HEBDOMADA II 286
Quam magnificta sunt pera tua, Dmine: *
nimis profnd fact sunt cogitatines tu.
Vir inspiens non cognscet, *
et stultus non intlleget hc.
Cum germinverint peccatres sicut fenum, *
et florerint omnes qui operntur iniquittem;
hoc tamen erit ad intritum in s culum s culi; *
tu autem altssimus in trnum, Dmine.
Quniam ecce inimci lui, Dmine,
quniam ecce inimci tui perbunt, *
et dispergntur omnes qui operntur iniquittem.
Exaltbis sicut unicrnis cornu meum, *
perfsus sum leo beri.
Et despciet culus meus inimcos meos, *
et in insurgntibus in me malignntibus udiet auris mea.
Iustus ut palma florbit, *
sicut cedrus Lbani succrscet.
Plantti in domo Dmini, *
in triis Dei nostri florbunt.
Adhuc fructus dabunt in sencta, *
beres et bene virntes erunt,
ut annntient quniam rectus Dminus, refgium meum, *
et non est inquitas in eo.
Ant. 2 PM 255 [AM 75] (OCO 417)

VI

Da-te magni- t-di- nem De- o nostro. C. Aud-te, c-li,

qu lo-quor, * udiat terra verba o-ris me- i.


Canticum Deut 32: 1 1
[Audte, cli, qu loquor, *
udiat terra verba oris mei.]
Concrscat ut plvia doctrna mea, *
fluat ut ros elquium meum,
SABBATUM 287
quasi imber super herbam *
et quasi still super grmina;
quia nomen Dmini invocbo, *
date magnificntiam Deo nostro.
Dei perfcta sunt pera, *
et omnes vi eius iudcia.
Deus fidlis et absque ulla iniquitte, *
iustus et rectus.
Peccavrunt ei, et non flii eius in srdibus, *
genertio prava atque pervrsa.
H ccine reddis Dmino, *
ppule stulte et inspiens?
numquid non ipse est Pater tuus, *
qui possdit te et fecit et crevit te?
Memnto dirum antiqurum, *
cgita generatines sngulas;
intrroga patrem tuum, et annuntibit tibi, *
maires tuos, et dicent tibi.
Quando dividbat Altssimus gentes, *
quando separbat flios Adam;
consttuit trminos populrum *
iuxta nmerum filirum Isral;
pars autem Dmini ppulus eius, *
Iacob funculus heredittis eius.
Invnit eum in terra desrta, *
in loco horrris et vast solitdinis;
circumdxit eum et dcuit, *
et custodvit quasi pupllam culi sui.
Sicut quila prvocans ad volndum pullos suos, *
et super eos vlitans,
expndit alas suas et assmpsit eum, *
atque portvit in meris suis.
Dminus solus dux eius fuit; *
et non erat cum eo deus alinus.
Ant. 3 PM 8 (OCO 417)

I b

Quam admi- r- bi- le est nomen tu- um, Dmi-ne, in
HEBDOMADA II 288

u-ni-vrsa ter-ra. Ps. quniam elevta est magnifi-cnti- a tu

a * super c- los. [flex]


Psalmus 8
[Dmine, Dminus noster, *
quam admirbile est nomen tuum in univrsa terra;
quniam elevta est magnificntia tua *
super clos.]
Ex ore infntium et lactntium
perfecsti laudem propter inimcos tuos, *
ut dstruas inimcum et ultrem.
Quando vdeo clos tuos, pera digitrum turum, *
lunam et stellas qu tu fundsti:
quid est homo, quod memor es eius? *
aut flius hminis, quniam vsitas eum?
Minusti eum paulo minus ab ngelis,
glria et honre coronsti eum; *
et constitusti eum super pera mnuum turum.
Omnia subiecsti sub pdibus eius,
oves et boves univrsas, *
nsuper et pcora campi,
vlucres cli et pisces maris, *
qucmque permbulant smitas maris.
Dmine, Dminus noster, *
quam admrbile est nomen tuum in univrsa terra!
LECTIO BREVIS
Lavmini, mundi estte, aufrte malum cogitatinum vestrrum
ab culis meis; quiscite gere pervrse, dscite benefcere: qurite
iudcium, subvente opprsso, iudicte pupllo, defndite vduam: Et
vente et iudcio contendmus, dicit Dminus. Si ferint peccta
vestra ut cccinum, quasi nix dealbabntur: et si ferint rubra quasi
SABBATUM 289
vermculus, velut lana erunt.
Ad Benedictus, ant. (p. 1195) AG 431 (cf. OCO [27])

I b

Vadam ad patrem me- um, et di- cam e- i: Pa-

ter, fac me sic-ut unum ex mercen- ri- is tu- is. Cant.

Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Isra- l, * quia visitvit et fecit re-

demptinem ple-bis su- .


PRECES
Semper et ubque grtias Christo agmus, qui salvat nos, eque
fidnter supplicmus: Sbveni nobis, Dmine, grtia tua.
Trbue nos crpora nostra incontaminta servre,
ut possit Spritus Sanctus illic habitre.
Doce nos iam mane pro frtribus nosmetpsos impndere,
et tota die in mnibus tuam implre volunttem.
Da nobis qurere panem, qui permneat in vitam trnam,
quem tu prstas nobis.
Mater tua, refgium peccatrum, pro nobis intercdat,
ut pecctis nostris bengnus ignscas.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Deus, qui nos glorisis remdiis in terris adhuc psitos iam
clstium rerum facis esse consrtes; tu, qu sumus, in ista qua
vvimus nos vita gubrna, ut ad illam, in qua ipse es, lucem perdcas:
HEBDOMADA II 290
Per Dminum.
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 226 (POP 700)

VIII b

Quam bo- nus Isra- l De- us, his qui re-cto sunt corde.

Ps. Defcit in salutre tuum nima me- a, * et in verbum tuum su-perspe-r- vi. [flex]
Psalmus 118: 8188 (Caph)
[Defcit in salutre tuum nima mea, *
et in verbum tuum superspervi.]
Defecrunt culi mei in elquium tuum, *
dicntes: Quando consolberis me?
Quia factus sum sicut uter in fumo; *
iustificatines tuas non sum obltus.
Quot sunt dies servi tui? *
Quando fcies de persequntibus me iudicium?
Fodrunt mihi fveas suprbi, *
qui non sunt secndum legem tuam.
Omnia prcpta tua vritas; *
dolse persecti sunt me: diuva me.
Paulo minus consummavrunt me in terra, *
ego autem non derelqui mandta tua.
Secndum misericrdiam tuam vivfica me, *
et custdiam testimnia oris tui.
SABBATUM 291
Psalmus 60
Exudi, Deus, deprecatinem meam, *
intnde oratini me.
A fnibus terr ad te clamvi;
dum anxiartur cor meum, *
in petram inaccssam mihi deduc me.
Quia factus es spes mea, *
turris fortitdinis a fcie inimci.
Inhabitbo in tabernculo tuo in s cula, *
prtegar in velamnto alrum turum.
Quniam tu, Deus meus, exaudsti vota mea, *
dedsti heredittem timntium nomen tuum.
Dies super dies regis adcies, *
annos elus usque in diem generatinis et generatinis.
Sdeat in ternum in conspctu Dei; *
misericrdia et vritas servent eum.
Sic psalmum dicam nmini tuo in s culum s culi, *
ut reddam vota mea de die in diem.
Psalmus 63
Exudi, Deus, vocem meam in meditatine mea; *
a timre inimci custdi nimam meam.
Prtege me a convntu malignntium, *
a multitdine operntium iniquittem.
Qui exacurunt ut gldium linguas suas,
intendrunt sagttas suas, venfica verba, *
ut sagttent in occltis immacultum.
Sbito sagittbunt eum, et non timbunt, *
firmavrunt sibi conslium nequam.
Disputavrunt, ut abscnderent lqueos, *
dixrunt: Quis vidbit eos?
Excogitavrunt inqua,
perfecrunt excogitta conslia. *
Profnditas est homo, et cor eius abssus.
Et sagittvit illos Deus;
sbito fact sunt plag erum, *
et infirmvit eos lingua erum.
Caput movbunt omnes qui vidbunt eos, *
et timbit omnis homo;
et annuntibunt pera Dei, *
HEBDOMADA II 292
et facta eius intllegent.
Ltbitur iustus in Dmino et sperbit in eo, *
et gloriabntur omnes recti corde.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Ego, quos amo, rguo et castgo. mulre ergo et pnitntiam
age. Ecce sto ad stium et pulso. Si quis auderit vocem meam et
apererit inuam: introbo ad illum et cenbo cum illo et ipse mecum.
Ad Sextam
Memnto quniam servus meus es tu; formvi te, servus meus
es tu, Isral, non decpies me. Delvi ut nubem iniquittes tuas et
quasi nbulam peccta tua; revrtere ad me, quniam redmi te.
Ad Nonam
Deus non irridtur: Qu enim seminverit homo, hc et metet;
quniam, qui sminat in carne sua, de carne metet corruptinem: qui
autem sminat in spritu, de spritu metet vitam trnam.
293
DOMINICA III QUADRAGESM
Ad I Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 Poissy MS fo. 58r; cf. AJ 1: 114 (OCO [27] = *)

VII b

Sit nomen Dmi- ni be-ne-dctum in s cula. Ps. Lau-

d-te, p- e-ri Dmi-ni, * laudte no-men Dmi-ni.


Psalmus 112
[Laudte, peri Dmini, *
laudte nomen Dmini.]
Sit nomen Dmini benedctum *
ex hoc nunc et usque in s culum.
A solis ortu usque ad occsum *
laudbile nomen Dmini.
Exclsus super omnes gentes Dminus, *
super clos glria eius.
Quis sicut Dminus Deus noster, qui in altis hbitat, *
et humlia rspicit in clo et in terra?
Sscitans de terra nopem, *
de strcore rigens puperem,
ut cllocet eum cum princpibus, *
cum princpibus ppuli sui.
Qui habitre facit strilem in domo, *
matrem filirum ltntem.
Ant. 2 OCO [27]: AV 503:

VIII b

Sacri-fi-cbo hsti- am laudis, et nomen Dmini invo-
HEBDOMADA III 294

cbo. Ps. Crdidi, tiam cum loctus sum: * Ego humilitus sum

ni- mis. [flex]


Psalmus 115: 1019
[Crdidi, tiam cum loctus sum: *
Ego humilitus sum nimis .]
Ego dixi in trepidatine mea: *
Omnis homo mendax .
Quid retrbuam Dmino *
pro mnibus qu retrbuit mihi?
Clicem salutris accpiam, *
et nomen Dmini invocbo.
Vota mea Dmino reddam *
coram omni ppulo eius.
Pretisa in conspctu Dmini *
mors sanctrum eius.
O Dmine, ego servus tuus, *
ego servus tuus et flius ancll tu.
Dirupsti vncula mea:
tibi sacrificbo hstiam laudis, *
et nomen Dmini invocbo.
Vota mea Dmino reddam *
coram omni ppulo eius,
in triis domus Dmini, *
in mdio tui, Iersalem.
Ant. 3 AG 467 (cf. OCO [28])

III b

Nemo tollet - nimam me- am; sed ego pono e- am,
DOMINICA 295

et - te- rum sumo e- am. C. Christus Iesus, cum in forma De- i

es-set * non rapnam arbitrtus est esse se qulem De- o. [fl.]


Canticum Phil 2: 611
[Christus Iesus, cum in forma Dei esset, *
non rapnam arbitrtus est esse se qulem Deo,]
sed semetpsum exinanvit, formam servi accpiens,
in similitdinem hminum factus *
et hbitu invntus ut homo.
Humilivit semetpsum
factus obodiens usque ad mortem, *
mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltvit illum
et donvit illi nomen, *
quod est super omne nomen,
ut in nmine Iesu omne genu flecttur *
clstium, terrstrium et infernrum,
et omnis lingua confitetur *
quia Dminus Iesus Christus in glria est Dei Patris.
LECTIO BREVIS
Exhortmur vos, ne in vcuum grtiam Dei recipitis. Ait enim:
Tmpore accpto exaudvi te, et in die saltis adivi te: ecce nunc
tempus acceptbile, ecce nunc dies saltis. Nmini dantes ullam
offensinem, ut non vitupertur ministrium nostrum: sed in mnibus
exhibemus nosmetpsos sicut Dei minstros.
Responsorium breve, Inclina , p. 5, vel:
HEBDOMADA III 296
RESPONSORIUM PROLIXUM AG 106 (POP 695)

IV

M- di- a vi- ta in morte su- mus: quem qu rimus

ad- iu- t- rem, ni- si te, Dmi- ne, qui pro pecc- tis

no- stris ius-te i- r- sce- ris? * Sancte De- us,

Sancte For- tes, Sancte et mi-se-ri-cors Sal-

va- tor, amr mor-ti ne tra- das nos. \ Ne pro- i- ci-as nos in tmpo- re senect-tis: cum de-f-ce-rit virtus

no- stra, ne de-re-lnquas nos, D-mi-ne. * Sancte.


DOMINICA 297
Ad Magnificat, ant. (p. 1258) AG 579 (cf. OCO [28])

VIII a

Adap- ri- at D- minus cor vestrum in le-ge su- a,

et in prcptis su- is, et f-ci- at pacem. C. Magn-fi-cat *

-nima me- a Dminum.


PRECES
Christum Dminum glorificmus, qui magster exmplar et frater
factus est noster. Ei supplicmus dicntes:
Ppulum tuum vivfica, Dmine.
Christe, qui per mnia nobis assimilitus es absque peccto, da ut
scimus cum gaudntibus gaudre et cum flntibus flere.
ut critas nostra magis in dies abndet.
Concde nobis tibi esurinti ministrre in esurintibus,
et tibi sitinti sitintibus.
Qui Lzarum a somno mortis excitsti,
fac ut, qui ex peccto mrtui sunt, per fidem et pnitntiam
rdeant ad vitam.
Fac ut multi vestgia tua impnsius atque perfctius sequntur,
exmplo bet Mar Vrginis atque sanctrum.
Prsta, ut in glria tua defncti resrgant,
ac tuo in trnum fruntur amre.
Pater noster in tono sollemni.
Oratio
Deus, qui nobis dilctum Flium tuum audre prceptsti: verbo
tuo intrius nos pscere dignris; ut, spiritli purificto intitu,
glri tu ltmur aspctu: Per Dminum.
Ad Invitatorium
HEBDOMADA III 298
In Dom. III Quadragesim et ad libitum in feriis:
Ant. (Ps. t. 7, p. 1189) Poissy MS, fo. 91
v
; cf. AJ 1: 308 (POP 696)

VII
.
Plo- r- mus co-ram D- mi- no
. -
De- o no- stro, Qui fe- cit nos.

Ps.Ven- te.
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 PM 342 (OCO 417)

VIII a

Per sngu- los di- es be-ne-d-cam te, Dmi- ne. Ps. Ex-

altbo te, Deus me-us rex, et benedcam nmini tu- o * in


s -

culum et in s -cu-lum s cu-li.


DOMINICA 299
Psalmus 144, I
[Exaltbo te, Deus meus rex,
et benedcam nmini tuo *
in s culum et in s culum s culi.]
Per sngulos dies benedcam tibi,
et laudbo nomen tuum *
in s culum et in s culum s culi.
Magnus Dminus et laudbilis nimis, *
et magnitdinis eius non est investigtio.
Genertio generatini laudbit pera tua, *
et potntiam tuam pronuntibunt.
Magnificntiam glri maiesttis tu loquntur, *
et mirablia tua enarrbunt.
Et virttem terriblium turum dicent, *
et magnitdinem tuam narrbunt.
Memriam abundnti suavittis tu eructbunt, *
et iusttia tua exsultbunt.
Misertor et misricors Dminus, *
longnimis et mult misericrdi.
Suvis Dminus univrsis, *
et miseratines eius super mnia pera eius.
Ant. 2 PM 346 (OCO 417)

VIII b

Regnum tu- um, D- mi- ne, re-gnum mni- um s-

cu- l-rum. Ps. Confi-tentur tibi, Dmine, mnia pera tu- a; *

et sancti tui bened-cant ti- bi.


HEBDOMADA III 300
II
[Confitentur tibi, Dmine, mnia pera tua; *
et sancti tui benedcant tibi.]
Glriam regni tui dicant, *
et potntiam tuam loquntur,
ut notas fciant fliis hminum potntias tuas, *
et glriam magnificnti regni tui.
Regnum tuum regnum mnium sculrum, *
et domintio tua in omnem generatinem et generatinem.
Ant. 3 AV 179 (OCO 417)

IV b

Fi-d- lis Dmi-nus in mni-bus verbis su- is, et sanctus

in mni-bus o-p- ri-bus su- is, al- le- l-ia. Ps. Allevat Dminus

omnes qui crru- unt, * et rigit omnes deprs-sos. [flex]


III
[Fidlis Dminus in mnibus verbis suis, *
et sanctus in mnibus opribus suis.
Allevat Dminus omnes qui crruunt, *
et rigit omnes deprssos.]
Oculi mnium in te sperant, *
et tu das illis escam in tmpore opportno.
Aperis tu manum tuam, *
et imples omne nimal in beneplcito.
Iustus Dminus in mnibus viis suis, *
et sanctus in mnibus opribus suis.
Prope est Dminus mnibus invocntibus eum, *
mnibus invocntibus eum in veritte.
DOMINICA 301
Volunttem timntium se fciet,
et deprecatinem erum exudiet, *
et salvos fciet eos.
Custdit Dminus omnes diligntes se, *
et omnes peccatres disprdet.
Laudatinem Dmini loqutur os meum,
et benedcat omnis caro nmini sancto eius *
in s culum et in s culum s culi.
\ Cibvit illum pane vit et intellctus.
[ Et aqua sapinti salutris potvit illum.
Responsoria prolixa: post Lectionem primam, Sindite, AJ 1: 289
(cf. POP 698); post Lectionem secundam, Media vita, ut ad I
Vesperas.
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 193 (OCO 384 = * )

III b

Dmi-nus regn- vit, ex-sl-tet terra. Ps. Dmi-nus re-

gnvit, decrem indtus est; * indtus est Dminus, fortitdine

prcnxit se. [flex]


Psalmus 92
[Dminus regnvit, decrem indtus est; *
indtus est Dminus, fortitdine prcnxit se,]
Etenim firmvit orbem terr qui non commovbitur. *
Firmta sedes tua ex tunc, a s culo tu es.
HEBDOMADA III 302
Elevavrunt flmina, Dmine,
elevavrunt tlmina vocem suam, *
elevavrunt flmina fragrem suum.
Super voces aqurum multrum,
super potntes elatines maris, *
potens in altis Dminus.
Testimnia tua crediblia facta sunt nimis; *
domum tuam decet sanctitdo,
Dmine, in longitdinem dirum.
Ant. 2 PM 74 (OCO 384)

I a

Be-ne-dctus es in firmamn-to c- li, et laud-bi-

lis in s -cu-la, De- us noster. C. Benedcite, mnia pera Dmi-

ni, Dmino; * laudte et superexaltte e- um in s cula.


Canticum Dan 3: 5788, 56
[Benedcite, mnia pera Dmini, Dmino; *
laudte et superexaltte eum in s cula.]
Benedcte, ngeli Dmini, Dmino; *
benedcite, cli, Dmino.
Benedcite, aqu omnes qu super clos sunt, Dmino; *
benedcite, omnes vrttes Dmini, Dmino.
Benedcite, sol et luna, Dmino; *
benedcite, stell cli, Dmino.
Benedcite, omnis imber et ros, Dmino; *
benedcite, omnes spritus Dei, Dmino.
Benedcite, ignis et stus, Dmino; *
benedcite, frigus et stus, Dmino.
Benedcite, rores et pruna, Dmino; *
DOMINICA 303
benedcite, gelu et frigus, Dmino.
Benedcite, glcies et nives, Dmino; *
benedcite, noctes et dies, Dmino.
Benedcite, lux et tnebr, Dmino; *
benedcite, flgura et nubes, Dmino.
Benedcat terra Dminum; *
laudet et superexltet eum in s cula.
Benedcite, montes et colles, Dmino; *
benedcite, universa germinntia in terra Dmino.
Benedcite, fontes, Dmino; *
benedcite, mria et flmina, Dmino.
Benedcite, cete et mnia qu movntur in aquis, Dmino; *
benedcite, omnes vlucres cli, Dmino.
Benedcite, omnes bsti et pcora, Dmino; *
benedcite, flii hminum Dmino.
Benedcat Isral Dmino; *
laudet et superexltet eum in s cula.
Benedcite, sacerdtes Dmini Dmino; *
benedcite, servi Dmini, Dmino.
Benedcite, spritus et nim iustrum, Dmino; *
benedcite, sancti et hmiles corde, Dmino.
Benedcite, Anana, Azara, Msal, Dmino; *
laudte et superexaltte eum in s cula.
Benedicmus Patrem et Flium cum Sancto Spritu; *
laudmus et superexaltmus eum in s cula.
Benedctus es, Dmine, in firmamnto cli; *
et laudbilis et glorisus et superexalttus in s cula.
Ant. 3 AG 442 (cf. OCO 384)

I c

Reges terr et omnes p-pu- li, laud-te De- um.

Ps. Laudte Dminum de c- lis, * laudte eum, in excl- sis.


Psalmus 148
HEBDOMADA III 304
[Laudte Dminum de clis, *
laudte eum, in exclsis.]
Laudte eum, omnes ngeli eius, *
laudte eum, onines virttes eius.
Laudte eum, sol et luna, *
laudte eum, omnes stell et lumen.
Laudte eum, cli clrum, *
et aqu omnes qu super clos sunt.
Laudent nomen Dmini, *
quia ipse mandvit, et creta sunt.
Sttuit ea in tmum, et in s culum s culi; *
prcptum psuit et non prterbit.
Laudte Dminum de terra, *
dracnes et omnes abssi,
ignis, grando, nix, fumus, *
spritus procellrum qui facit verbum eius,
montes et omnes colles, *
ligna fructfera et omnes cedri,
bsti et univrsa pcora, *
serpntes et vlucres pennt.
Reges terr et omnes ppuli, *
prncipes et gmnes idices terr,
ivenes et vrgines, *
senes cum iuniribus,
laudent nomen Dmini, *
quia exalttum est nomen eius solius.
Confssio eius super clum et terram. *
et exaltvit cornu ppuli sui.
Hymnus mnibus sanctis eius: *
fliis Isral, ppulo qui propnquus est ei.
LECTIO BREVIS
Dies iste sanctifictus est Dmino Deo nostro: Nolte lugre et
nolte flere. Quia sanctus dies Dmini nostri est: et nolte
contristri, gudium tenim Dmini est fortitdo vestra.
DOMINICA 305
Ad Benedictus, ant.
Anno A (p. 1231): AM 369 (OCO 384)

VIII b

Aquam quam e-go dede-ro, qui bi-be- rit ex e- a,

non si- ti- et unquam. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Isra-l, *

quia visitvit et fecit redemptinem ple-bis su-.


Anno B (p. 1207): AG 446 (cf. OCO 384)

III b

Aufr-te i-sta hinc, di-cit D-mi-nus: et no-l- te

f-ce- re domum Pa-tris me- i do- mum n-ego- ti- a-

ti- -nis. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Isra- l, * quia visi-

tvit et fecit redemptinem ple-bis su- .


HEBDOMADA III 306
Anno C (p. 1207): AM 982 (OCO 384)

III b

E-go sum De- us patrum vestr-rum, di- cit Dminus:

vi-dens vi-di affli-cti- -nem p-pu-li me- i, et gmi- tus

e-ius aud-vi, et descndi li-be- r- re e- os. C. Be-ne-

dctus Dmi-nus De- us Is-ra- l, * quia visitvit et fecit redemp-

ti- - nem ple-bis su- .


PRECES
Redemptrem nostrum, qui hoc tempus saltis nobis bengne mruit,
benedicmus, emque spplices exormus:
Spritum novum crea in nobis, Dmine.
Christe, vita nostra, qui per baptsmum nos mstice tecum sepelri
donsti ac per endem tecum resuscitri volusti,
trbue nos hdie in novitte vit ambulre.
Dmine, qui mnibus benefecsti,
fac nos tiam de commni mnium bono esse sollcitos.
Trbue nobis ad terrnam civittem dificndam concrditer operri,
et simul clstem inqurere.
Mdice crporum et animrum, sana nostri vlnera cordis,
ut contnua capimus subsdia sanctittis.
Pater noster in tono sollemni.
DOMINICA 307
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ad Tertiam
Ant. AG 455 (POP 700)

IV b

Si quis si- tit, v- ni- at ad me, et bi-bat: et de ven-

tre e- ius flu- ent aqu vi-v. E u o u a e.
Ad Sextam
Ant. AG 147 (POP 700)

III b

Vi-vo e- go, di-cit D-mi-nus; no-lo mortem pecca-

t- ris, sed ut ma- gis conver-t- tur et vi-vat. E u o u a e.


Ad Nonam
Ant. AG 20* (POP 700)

I a

Domus me- a, do- mus o-ra- ti- - nis vo- c- bi-tur.
HEBDOMADA III 308

Ps. De-us, De-us me- us es tu; * ad te de luce vgi-lo. [flex]


Psalmus 117 (I)
Confitmini Dmino, quniam bonus, *
quniam in s culum misericrdia eius.
Dicat nunc Isral, quniam bonus, *
quniam in s culum misericrdia eius.
Dicat nunc domus Aaron, *
quniam in s culum misericrdia eius.
Dicant nunc qui timent Dminum, *
quniam in s culum misericrdia eius.
De tribulatine invocvi Dminum, *
et exaudvit me edcens in latitdinem Dminus.
Dminus mecum, *
non timbo quid fciat mihi homo.
Dminus mecum aditor meus, *
et ego despciam inimcos meos.
Bonum est confgere ad Dminum, *
quam confdere in hmine.
Bonum est confgere ad Dminum, *
quam confdere in princpibus.
II
Omnes gentes circuirunt me, *
et in nmine Dmini excdi eos.
Circumdntes circumdedrunt me, *
et in nmine Dmini excdi eos.
Circumdedrunt me sicut apes,
et exarsrunt sicut ignis in spinis, *
et in nmine Dmini excdi eos.
Impellntes impulrunt me, ut cderem, *
et Dminus adivit me.
Fortitdo mea et laus mea Dminus, *
et factus est mihi in saltem.
Vox iubilatinis et saltis *
in tabernculis iustrum.
DOMINICA 309
Dxtera Dmini fecit virttem,
dxtera Dmini exaltvit me; *
dxtera Dmini fecit virttem.
Non mriar sed vivam, *
et narrbo pera Dmini.
Castgans castigvit me Dminus, *
et morti non trdidit me.
III
Aperte mihi portas iustiti, *
ingrssus in eas confitbor Dmino;
hc porta Dmini, *
iusti intrbuni in eam.
Confitbor tibi, quniam exaudsti me, *
et factus es mihi in saltem.
Lpidem quem reprobavrunt dificntes, *
hic factus est in caput nguli;
a Dmino factum est istud, *
et est mirbile in culis nostris.
Hc est dies quam fecit Dminus: *
exsultmus et ltmur in ea.
O Dmine, salvum me fac; *
o Dmine, da prosperittem.
Benedctus qui venit in nmine Dmini. *
Benedcimus vobis de domo Dmini.
Deus Dminus et illxit nobis. *
Instrite sollemnittem in ramis condnsis,
usque ad crnua altris.
Deus meus es tu, et confitbor tibi, *
Deus meus, et exaltbo te.
Confitmini Dmino, quniam bonus, *
quniam in sculum misericrdia eius.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Fratres, rogmus vos et obsecrmus in Dmino Iesu, ut,
quemdmodum accepstis a nobis qumodo vos oprteat ambulre et
placre Deo, sicut et ambultis, ut abundtis magis. Non enim vocvit
nos Deus in immundtia sed in sanctificatine.
HEBDOMADA III 310
Ad Sextam
LECTIO BREVIS
Hc dixit Dminus Deus, Sanctus Isral: In conversine et
quite salvi ritis; in silntio et in spe erit fortitdo vestra .
Proptrea exspctat Dminus, ut miseretur vestri, et deo exaltbitur
parcens vobis, quia Deus iudcii Dminus: beti omnes, qui
exspctant eum.
Ad Nonam
LECTIO BREVIS
Cum quseris Dminum Deum tuum, invnies eum: si tamen
toto corde quseris eum et tota nima tua. Postquam in tribulatine
tua te invnerint mnia, qu prdcta sunt: novssimo tmpore
revertris ad Dminum Deum tuum et udies vocem eius; quia
Deus misricors Dminus Deus tuus est: non dimttet te, nec omnno
delbit neque oblivisctur pacti, in quo iurvit ptribus tuis.
Ad II Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 65 (cf. OCO [28])

VII b

Dixit Dmi-nus Dmi-no me- o: Se-de a dextris me-

is. donec ponam i-ni-m- cos tu- os * scabllum pedum tu-

- rum. [flex]
DOMINICA 311
Psalmus 109: 15, 7
[Dixit Dminus Dmino meo: *
Sede a dextris meis,
donec ponam inimcos tuos *
scabllum pedum turum ,]
Virgam potnti tu emttet Dminus ex Sion: *
dominre in mdio inimicrum turum.
Tecum principtus in die virttis tu,
in splendribus sanctis, *
ex tero matutni velut rorem gnui te.
Iurvit Dminus et non pnitbit eum: *
Tu es sacrdos in trnum
secndum rdinem Melchsedech .
Dominus a dextris tuis, *
conquassbit in die ir su reges.
De torrnte in via bibet, *
proptrea exaltbit caput.
Ant. 2 Poissy MS fo. 58
r
; cf. AJ 1: 113 (cf. OCO [28])

IV a

Fi-d- li- a mni- a mand-ta e- ius, confirm-

ta in s cu-lum s cu- li. Ps. Confitbor Dmino in toto corde

me- o, * in conslio iustrum et congrega-ti- -ne. [flex]


Psalmus 110
[Confitbor Dmino in toto corde meo, *
in conslio iustrum et congregatine.]
Magna pera Dmini, *
exquirnda mnibus qui cpiunt ea.
HEBDOMADA III 312
Decor et magnificntia opus eius, *
et iusttia eius manet in s culum s culi.
Memriam fecit mirablium surum, *
misericors et misertor Dminus.
Escam dedit timntibus se; *
memor erit in s culum testamnti sui.
Virttem perum surum annuntivit ppulo suo,
ut det illis heredittem gntium; *
pera mnuum eius vritas et iudcium.
Fidlia mnia mandta eius,
confirmta in s culum s culi,
facta in veritte et quitte.
Redemptinem misit ppulo suo, *
mandvit in trnum testamntum suum.
Sanctum et terrbile nomen eius; *
intium sapinti timor Dmini,
intellctus bonus mnibus facintibus eum; *
laudtio eius manet in s culum s culi.
Ant. 3 AJ 1: 699 (cf. OCO [28])

III b

Ve-re lan- gu-res nostros ipse tu- lit, et do-lres

nostros i- pse port-vit. C. Christus passus est pro no-bis, vo-

bis re-lnquens ex-mplum, * ut sequmini vestgi-a e- ius


Canticum 1 Petr 2: 21-24
Christus passus est pro nobis,
vobis relnquens exmplum, *
ut sequmini vestgia eius;
DOMINICA 313
qui pecctum non fecit, *
nec invntus est dolus in ore eius;
qui cum maledicertur, non maledicbat,
cum patertur, non comminabtur, *
tradbat autem iudcnti se iniste;
qui peccta nostra ipse prtulit *
in crpore suo super lignum,
ut, pecctis mrtui, iusttia vivmus: *
cuius livre santi estis.
LECTIO BREVIS
Ii qui in stdio currunt, omnes quidem currunt, sed unus ccipit
brvium: Sic crrite ut comprehendtis. Omnis autem qui in agne
contndit, ab mnibus se bstinet: et illi quidem ut corruptbilem
cornam accpiant, nos autem incorrptam.
Responsorium breve Inclina , p. 5.
Ad Magnificat, ant.
Anno A (p. 1244): AG 439 (cf. OCO [28])

III b

Dmi-ne, ut v-de- o, proph- ta es tu: patres no-

stri in monte hoc ad- o-ra- v-runt. C. Magn-fi-cat * -nima

me- a Dminum.
HEBDOMADA III 314
Anno B (p. 1250): AG 446 (cf. OCO [28])

V

Slvi- te templum hoc, di- cit D-mi- nus, et post tr-

du- um re- di- fi-c-bo il-lud: hoc autem di-c-bat de tem-

plo crpo-ris su- i. C. Magn-fi-cat * -nima me- a Dminum.


Anno C (p. 1241): AG 578 (cf. OCO [28])

IV a

Ne remi-ni-sc-ris, Dmine, de- lcta me- a, vel pa-

rn-tum me- -rum: neque vindctam su-mas de pecc- tis

me- is. C. Magn-fi-cat * -nima me- a Dmi-num.


PRECES
Laus Deo Patri, qui ppulum electinis e smine incorruptbili
rensci vluit per Verbum suum, quod manet in trnum. Ei
pie supplicmus: Proptius esto, Dmine, ppulo tuo.
Audi, misricors Deus, supplicatines, quas pro cuncto ppulo tuo
defrimus,
ut desderet se tuo ptius verbo quam cibo satire corpreo.
DOMINICA 315
Doce nos gentem nostram et cunctos homines sine discrmine vere et
efficciter amre,
esque in pace et bono semper dificre.
Rspice omnes per baptsmum regenerndos,
ut domum spiritlem, tamquam lpides vivi, tibi consttuant.
Qui, per Ionam prdicntem, Ninivtas ad pnitntiam excitsti,
verbo tuo peccatrum corda convrte proptius.
Trbue morintibus in spe Christo idici occrrere,
tuque aspctu in trnum gaudre.
Pater noster in tono sollemni; Oratio ut ad I Vesperas, p. 296.
316
FERIA II HEBDOMAD III
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AJ 1: 62, cf. Poissy MS, fo. 60
v
(cf. OCO 417)

VIII b

De- us de- - rum Dmi-nus lo-c- tus est. Ps. et voc-

vit terram a solis ortu usque ad occ- sum. Ex Sion specisa de-

cre Deus ill- xit.


Psalmus 49
[Deus derum Dminus loctus est, *
et vocvit terram a solis ortu usque ad occsum.
Ex Sion specisa decre Deus illxit, *]
Deus noster vniet et non silbit:
Ignis consmens est in conspctu eius, *
et in circitu eius tempstas vlida.
Advocbit clum desrsum, *
et terram, discrnere ppulum suum:
Congregte mihi sanctos meos, *
qui disposurunt testamntum meum in sacrifcio .
Et annuntibunt cli iusttiam eius, *
quniam Deus iudex est.
Ant. 2 AM 544 (OCO vacat)

III b

C- licem sa-l-ta-ris acc- pi- am et sacri- fi- c
FERIA II 317

bo hs- ti- am laudis. Ps. Audi, ppulus meus, et loquar;


Isra-

l, et testifi-cbor advrsum te: * Deus, Deus tu- us ego sum.


II
[ Audi, ppulus meus, et loquar;
Isral, et testificbor advrsum te: *
Deus, Deus tuus ego sum.]
Non in sacrifciis tuis rguam te; *
holocusta enim tua in conspctu meo sunt semper.
Non accpiam de domo tua vtulos, *
neque de grgibus tuis hircos.
Quniam me sunt omnes fer silvrum, *
iumentrum mille in mntibus.
Cognvi mnia volatlia cli, *
et quod movtur in agro meum est.
Si esurero non dicam tibi; *
meus est enim orbis terr et plenitdo eius.
Numquid manducbo carnes taurrum, *
aut snguinem hircrum potbo?
Immola Deo sacrifcium laudis, *
et redde Altssimo vota tua;
et nvoca me in die tribulatinis: *
ruam te, et honorificbis me .
Ant. 3 AN 44 (OCO vacat)

VIII b

Intel-l-gi- te, qui obli-viscmi-ni De- um. Ps. Pecca-t-
HEBDOMADA III 318

ri autem dixit De- us: Quare tu enrras prcpta me- a, * et


as-

smis testamntum meum in os tu- um?


III
[Peccatri autem dixit Deus:
Quare tu enrras prcpta mea, *
et assmis testamntum meum in os tuum?]
Tu vero odsti disciplnam, *
et proiecsti sermnes meos retrrsum.
Si vidbas furem, currbas cum eo; *
et cum adlteris erat prtio tua.
Os tuum dimittbas ad maltiam, *
et lingua tua concinnbat dolos.
Sedens advrsus fratrem tuum loquebris, *
et advrsus flium matris tu proferbas opprbrium.
Hc fecsti, et tcui.
Existimsti quod eram tui smilis: *
rguam te, et sttuam illa contra fciem tuam.
Intellgite hc qui obliviscmini Deum; *
nequndo rpiam, et non sit qui erpiat.
Qui immolbit sacrifcium laudis, honorificbit me,
et qui immacultus est in via, *
ostndam illi salutre Dei
\ Pnitmini et crdite Evanglio.
[ Appropinquvit enim regnum Dei.
Responsoria prolixa: post Lectionem primum, Domine secundum,
Process. O.P., 254; post Lectionem secundum, Sindite, AJ 1: 289
(POP 698).
FERIA II 319
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 252 (cf. OCO 417)

VIII a

Be- - ti qui h-bi- tant in domo tu- a, Dmine. Ps. Quam

di-lcta taberncula tua, Dmine virt- tum. * Concupscit et d-

ficit nima mea in tri- a Dmini. [flex]


Psalmus 83
[Quam dilcta taberncula tua, Dmine virttum. *
Concupscit et dficit nima mea in tria Dmini.]
Cor meum et caro mea *
exsultavrunt in Deum vivum.
Etenim passer invnit sibi domum,
et turtur nidum sibi, ubi ponat pullos suos: *
altria tua, Dmine virttum, rex meus et Deus meus.
Beti qui hbitant in domo tua, *
in perptuum laudbunt te.
Betus vir cuius est auxlium abs te, *
ascensines in corde suo dispsuit.
Transentes per vallem sitintem in fontem ponent eam, *
tenim benedictinibus vstiet eam plvia matutna.
Ibunt de virtte in virttem, *
vidbitur Deus derum in Sion.
Dmine Deus virttum, exudi oratinem meam; *
uribus prcipe, Deus Iacob.
Protctor noster, spice, Deus, *
et rspice in fciem christi tui.
HEBDOMADA III 320
Quia mlior est dies uiia in triis tuis super mlia,
elgi ad limen esse in domo Dei mei, *
magis quam habitre in tabernculis peccatrum.
Quia sol et scutum est Dminus Deus,
grtiam et glriam dabit Dminus; *
non privbit bonis eos qui mbulant in innocntia.
Dmine virttum, *
betus homo qui sperat in te.
Ant. 2 AG 296 (cf. OCO 417)

II

De Si- on ex- - bit lex, et verbum Dmi- ni de Ie-

rsa-lem. C. Erit in novssimis dibus prpartus mons


domus

Dmini * in vrtice mnti- um.


Canticum Is 2: 2 5
[Erit in novssimis dibus
prpartus mons domus Dmini *
in vrtice mntium,]
et elevbitur super colles, *
et fluent ad eum omnes gentes.
Et ibunt ppuli multi et dicent:
Vente, et ascendmus ad montem Dmini *
et ad domum Dei Iacob,
et docbit nos vias suas, *
et ambulbimus in smitis eius;
quia de Sion exbit lex, *
et verbum Dmini de Iersalem .
FERIA II 321
Et iudicbit gentes, *
et rguet ppulos multos,
et conflbunt gldios suos in vmeres, *
et lnceas suas in falces;
non levbit gens contra gentem gldium, *
nec exercebntur ultra ad pr lium.
Domus Iacob, vente, *
et ambulmus in lmine Dmini.
Ant. 3 AG 171 (cf. OCO 417)

II

Cant-te Dmi-no et bene- d-ci- te n- mi-ni e- ius.

Ps. Cantte Dmino cnticum no- vum, * cantte Dmino, omnis

ter- ra. [flex]


Psalmus 95
[Cantte Dmino cnticum novum, *
cantte Dmino, omnis terra.]
Cantte Dmino, benedcite nmini eus, *
annuntite de die in diem salutre eius.
Annuntite inter gentes glriam eius, *
in mnibus ppulis mirablia eius.
Quniam magnus Dminus et laudbilis nimis, *
terrbilis est super omnes deos.
Quniam omnes dii gntium innia, *
Dminus autem clos fecit.
Magnificntia et pulchritdo in conspctu eius, *
potntia et decor in sancturio eius.
Affrte Dmino, famli populrum,
affrte Dmino glriam et potntiam, *
affrte Dmino glriam nminis eius.
HEBDOMADA III 322
Tllite hstias et introte in tria eius, *
adorte Dminum in splendre sancto.
Contremscite a fcie eius, univrsa terra, *
dcite in gntibus: Dminus regnvit .
Etenim corrxit orbem terr qui non commovbitur; *
iudicbit ppulos in quitte.
Ltntur cli et exsltet terra,
sonet mare et plenitdo eius; *
gaudbunt campi et mnia qu in eis sunt.
Tunc exsultbunt mnia ligna silvrum
a fcie Dmini, quia venit, *
quniam venit iudicre terram.
Iudicbit orbem terr in iusttia *
et ppulos in veritte sua.
LECTIO BREVIS
Vos ipsi vidstis qumodo portverim vos super alas aquilrum
et addxerim ad me. Si ergo audiritis vocem meam et custodiritis
pactum meum, ritis mihi in peclium de cunctis ppulis, mea est
enim omnis terra: Et vos ritis mihi regnum sacerdtum et gens
sancta.
Ad Benedictus, ant. (p. 1195) AG 437 (cf. OCO [28])

I b

Amen di- co vo- bis, qui- a nemo proph-ta acc-

ptus est in ptri- a su- a. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Is-

ra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem ple-bis su- .


FERIA II 323
PRECES
Benedctus Iesus, salvtor noster, qui per mortem suam saltis
nobis smitam reservit, ormus:
Drige, Dmine, ppulum tuum in viam rectam.
Misricors Deus, qui per baptsmum novittem vit nobis dedsti,
fac ut magis in dies tu conformmur imgini.
Prsta, ut indigntes benevolntia nostra hdie ltificmus,
esque subvenintes tepsum invenimus.
Trbue nobis bonum, rectum et verum coram te operari,
teque semper toto corde requrere.
Qu contra unittem famli tu commsimus, bengnus indlge,
atque cor unum et nimam unam nos esse concde.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Ecclsiam tuam, Dmine, misertio continuta mundet et mniat;
et, quia sine te non postest salva consstere, tuo semper mnere
guberntur: Per Dminum.
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 171 (POP 700)

VIII a

Salvum me fac, Dmi-ne, prop-ter mi-se-ri-cr-di- am

tu- am. Ps. In -trnum, Dmine, * verbum tuum constittum est

in c- lo. [flex]
HEBDOMADA III 324
Psalmus 118: 8996 (Lamed)
[In trnum, Dmine, *
verbum tuum constittum est in clo.]
In generatinem et generatinem vritas tua; *
firmsti terram, et prmanet.
Secndum iudcia tua prmanent hdie, *
quniam mnia srviunt tibi.
Nisi quod lex tua delecttio mea est, *
tunc forte perissem in humiliatine mea.
In trnum non oblivscar mandta tua, *
quia in ipsis vivificsti me.
Tuus sum ego: salvum me fac, *
quniam mandta tua exquisvi.
Me exspectavrunt peccatres, ut prderent me; *
testimnia tua intellxi.
Omnis consummatinis vidi finem, *
latum prcptum tuum nimis.
Psalmus 70 (I)
In te, Dmine, spervi, *
non confndar in trnum.
In iusttia tua lbera me, et ripe me; *
inclna ad me aurem tuam, et salva me.
Esto mihi in rupem prsdii et in domum muntam, *
ut salvum me fcias,
quoniam fortitdo mea *
et refgium meum es tu.
Deus meus, ripe me de manu peccatris, *
et de manu contra legem agntis et inqui.
Quniam tu es exspecttio mea, Dmine; *
Dmine, spes mea a iuventte mea.
Super te innxus sum ex tero,
de ventre matris me tu es suscptor meus; *
in te laus mea semper.
Tamquam prodgium factus sum multis, *
et tu aditor fortis.
Repletur os meum laude tua, *
tota die magnitdine tua.
Ne procias me in tmpore senecttis; *
cum defcerit virtus mea, ne derelnquas me.
FERIA II 325
Quia dixrunt inimci mei mihi,
et qui observbant nimam meam *
conslium fecrunt in unum,
dicntes: Deus derelquit eum,
persequmini et comprehndite eum, *
quia non est qui erpiat .
Deus, ne elongris a me; *
Deus meus, in auxlium meum festna.
Confundntur et defciant adversntes nim me; *
operintur confusine et pudre qui qurunt mala mihi.
II
Ego autem semper sperbo, *
et adciam super omnem laudem tuam.
Os meum annuntibit iusttiam tuam,
tota die salutre tuum, *
qu dinumerre nescvi.
Vniam ad potntias Dmini: *
Dmine, memorbor iustti tu solus.
Deus, docusti me a iuventte mea; *
et usque nunc annuntibo mirablia tua.
Et usque in senctam et snium, *
Deus, ne derelnquas me,
donec annntiem brcchium tuum *
generatini omni qu ventra est.
Potntia tua et iusttia tua, Deus,
usque in altssima, qui fecsti magnlia: *
Deus, quis smilis tibi?
Quantas ostendsti mihi tribulatines multas et malas;
terum vivificsti me, *
et de abssis terr terum reduxsti me.
Multiplicbis magnitdinem meam, *
et convrsus consolberis me.
Nam et ego confitbor tibi,
in psaltrio verittem tuam, Deus meus; *
psallam tibi in cthara, sanctus Isral.
Exsultbunt lbia mea cum cantvero tibi, *
et nima mea quam redemsti;
sed et lingua mea tota die meditbitur iusttiam tuam, *
cum confsi et revriti ferint qui qurunt mala mihi.
HEBDOMADA III 326
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Miserris mnium, Dmine, quia mnia potes; et dissmulas
peccta hminum propter pnitntiam. Dligis enim mnia, qu sunt,
et nihil odsti erum, qu fecsti.
Ad Sextam
Numquid volunttis me est mors mpii, dicit Dminus Deus:
et non ut converttur a viis suis et vivat?
Ad Nonam
Nonne hoc est ieinium, quod elgi: frngere esurinti panem
tuum et egnos, vagos indcere in domum? Cum vderis nudum,
peri eum et carnem tuam ne despxeris.
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 187 (cf. OCO 417)

VIII a

Qui h-bi- tas in c- lis, mi-se-r-re nobis. Ps. Ad te

levvi culos me- os, * qui hbi-tas in c- lis.


Psalmus 122
[Ad te levvi culos meos, *
qui hbitas in clis.]
Ecce sicut culi servrum ad manus dominrum surum, *
sicut culi ancll ad manus dmin su,
ita culi nostri ad Dminum Deum nostrum, *
FERIA II 327
donec miseretur nostri.
Miserre nostri, Dmine, miserre nostri, *
quia multum replti sumus despectine;
quia multum replta est nima nostra *
derisine abundntium et despectine superbrum.
Ant. 2 AG 188 (cf. OCO 417)

I c

Adiut-ri- um nostrum in nmi-ne Dmi-ni. Ps. Ni-si

quia Dminus erat in nobis, dicat nunc Isra-l, nisi quia Dmi-

nus erat in no- bis, * cum exsrgerent hmi-nes in nos.


Psalmus 123
[Nisi quia Dminus erat in nobis, dicat nunc Isral,
nisi quia Dminus erat in nobis, *
cum exsrgerent hmines in nos.]
Forte vivos deglutssent nos, *
cum irascertur furor erum in nos.
Frsitan aqua absorbusset nos,
torrens pertranssset nimam nostram, *
frsitan pertransssent nimam nostram aqu intumescntes.
Benedctus Dminus, *
qui non dedit nos in direptinem dntibus erum.
Anima nostra sicut passer erpta est *
de lqueo venntium:
lqueus contrtus est *
et nos erpti sumus.
Adiutrium nostrum in nmine Dmini, *
qui fecit clum et terram.
HEBDOMADA III 328
Ant. 3 AG 854 (cf. OCO 411)

VIII a

Be- -ti qui lavant sto-las su-as in Sngui-ne Agni.

C. Benedctus Deus et Pater Dmini nostri Iesu Chri- sti, * qui

benedxit nos in omni benedictine spiritli in clsti-bus in

Chri- sto. [flex]


Canticum Eph 1: 310
[Benedctus Deus et Pater Dmini nostri Iesu Christi, *
qui benedxit nos in omni benedictine spiritli
in clstibus in Christo;]
sicut elgit nos in ipso ante mundi constitutinem,
ut essmus sancti et immaculti *
in conspctu eius in caritte,
qui prdestinvit nos in adoptinem filirum
per Iesum Christum in ipsum, *
secndum propsitum volunttis su,
in laudem glri grti su, *
in qua gratificvit nos in dilcto FIio suo,
in quo habmus redemptinem per snguinem eius, *
remissinem peccatrum.
Secndum divtias grti eius,
qu superabundvit in nobis *
in omni sapientia et prudntia;
ut notum fceret nobis sacramntum volunttis su, *
secndum beneplcitum eius,
FERIA II 329
quod propsuit in eo, *
in dispensatine plenitdinis tmporum,
instaurre mnia in Christo, *
qu in clis et qu in terra sunt.
LECTIO BREVIS
Obsercro vos, fratres, per misericrdiam Dei: ut exhibetis
crpora vestra hstiam vivntem, sanctam, Deo placntem,
rationbile obsquium vestrum. Et nolte conformri huic s culo,
sed reformmini in novitte sensus vestri: ut probtis qu sit volntas
Dei bona et benplacens et perfcta.
Ad Magnificat, ant. (p. 1236, 1238) AG 437 (OCO [28])

I b

Ie-sus autem trnsi- ens per me-di- um ill-rum, i-

bat. Cant. Magn-fi-cat * -nima me- a Dminum.


PRECES
Dminum Iesum Christum, qui nos ppulum suum a pecctis salvos
fecit, humliter invocmus: Iesu, Fili David, miserre nostri.
Ormus te, Christe, pro sancta Ecclsia tua, pro qua tepsum tradidsti
ut eam sanctificres, mundans lavcro aqu in verbo vit;
continnter rnova eam et purfica pntntia.
Magster bone, notam fac iuvnibus viam, quam unicuque erum
mandsti,
ut mbulent in ea et bene sit eis.
Qui misrtus es mnium langurum, rige spem grotntium et sana
eos,
nosque fac de iis sublevndis sollcitos.
Redde nos mmores dignittis, quam per baptsmum nobis dedsti,
ut tibi semper vivmus.
HEBDOMADA III 330
Pacem et glriam largre defnctis,
nosque cum illis da nobis aliqundo tecum regnre.
Pater noster in tono simplice.
331
FERIA III HEBDOMAD III
Ad Officium lectionum
Ant. 1 AN 53 (OCO vacat)

VII a

Exsrgit De- us, et dissi-pn-tur i-nim- ci e- ius.

Ps. et fgiunt qui odrunt eum a fcie eius. Sicut dissiptur fumus,

tu dssipas; sicut fluit cera a fci- e i-gnis, * sic preunt pecca-

tres a fci- e De- i.


Psalmus 67, I
[Exsrgit Deus, et dissipntur inimci eius; *
et fgiunt qui odrunt eum a fcie eius.
Sicut dissiptur fumus, tu dssipas;
sicut fluit cera a fcie ignis, *
sic preunt peccatres a fcie Dei.]
Et iusti ltntur et exsltent in conspctu Dei, *
et delectntur in lttia.
Cantte Deo, psalmum dcite nmini eius;
iter fcite ci qui fertur super nubes: *
Dminus nomen illi.
Iubilte in conspctu eius;
Pater orphanrum et iudex vidurum, *
Deus in habitculo sancto suo.
HEBDOMADA III 332
Deus, qui inhabitre facit desoltos in domo,
qui edcit vinctos in prosperittem; *
vermtamen reblles habitbunt in rida terra.
Deus, cum egrederris in conspctu ppuli tui, *
cum pertransres in desrto, terra mota est,
tiam cli distillavrunt a fcie Dei Snai, *
a fcie Dei Isral.
Plviam voluntriam effundbas, Deus; *
heredittem tuam infirmtam, tu refecsti eam.
Animlia tua habitbant in ea, *
parsti in bonitte tua puperi, Deus.
Ant. 2 AN 54 (OCO vacat)

I b

De- us no-ster, De- us salvos fa-ci- endi: et Domi- ni

sunt ex- i- tus mortis. Ps. Dminus da- bit ver-bum; * vrgines

annuntintes bona sunt agmen in-gens. [flex]


II
[Dminus dabit verbum; *
vrgines annuntintes bona sunt agmen ingens:]
Reges exerctuum fgiunt, fgiunt, *
et spcies domus dvidit splia.
Et vos dormtis inter mdias caulas: *
al colmb nitbant argnto, et penn eius pallre auri.
Dum disprgit Omnpotens reges super eam, *
nive dealbtur Selmon .
M,ons Dei mons Basan, *
mons cacminum mons Basan.
FERIA III 333
Ut quid invidtis, montes cacminum,
monti in quo beneplcitum est Deo inhabitre? *
Etenim Dminus habitbit in finem.
Currus Dei decem mlia mlium: *
Dminus venit de Sina in sancta.
Ascendsti in altum, captvam duxsti captivittem;
accepsti in donum hmines, *
ut tiam reblles hbitent apud Dminum Deum.
Benedctus Dminus die cotdie; *
portbit nos Deus salutrium nostrrum.
Deus noster, Deus ad salvndum; *
et Dmini, Dmini xitus mortis.
Vermtamen Deus confrnget cpita inimicrum surum, *
vrticem capilltum perambulntium in delctis suis.
Dixit Dminus: Ex Basan redcam, *
redcam de profndo maris,
ut intingtur pes tuus in snguine, *
lingua canum turum ex inimcis portinem invniat .
Ant. 3 Poissy MS, fo. 62
r
, cf. AJ 1: 64 (cf. OCO 418)

VIII a

In eccl- si- is be-ne-d-ci- te Dmi-no. Ps. Vidrunt in-

grssus tuos, De- us, * ingrssus Dei mei, regis me- i in sancta.

[flex]
III
[Vidrunt ingrssus tuos, Deus, *
ingrssus Dei mei, regis mei in sancta.]
Prcdunt cantres,
postrmi vniunt psallntes, *
in mdio iuvncul tympanstri.
HEBDOMADA III 334
In ecclsiis benedcite Deo, *
Dmino, vos de fntibus Isral .
Ibi Bniamin adulescntulus ducens eos,
prncipes Iuda cum turma sua, *
prncipes Zbulon, prncipes Nphthali.
Manda, Deus, virtti tu; *
confrma hoc, Deus, quod opertus es in nobis.
A templo tuo in Iersalem *
tibi fferent reges mnera.
Increpa feram arndinis,
congregatinem taurrum in vtulis populrum, *
prostrnant se cum lminis argnti.
Dssipa gentes qu bella volunt.
Vnient optimtes ex gpto, *
thipia prvniet manus suas Deo.
Regna terr, cantte Deo, psllite Dmino,
psllite Deo, qui fertur super clum cli ad orintem; *
ecce dabit vocem suam, vocem virttis.
Tribite virttem Deo.
Super Isral magnificntia eius *
et virtus eius in nbibus.
Mirbilis, Deus, de sancturio tuo,
Deus Isral ipse trbuet virttem
et fortitdinem plebi su; *
benedctus Deus
\ Ecce nunc tempus acceptbile.
[ Ecce nunc dies saltis.
Responsoria prolixa: post Lectionem primum, Participem, AG 46;
post Lectionem secundum, Domine secundum, Process. O.P., 254
(POP 698).
FERIA III 335
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 240 (cf. OCO 418)

VII a

Be-ne-di-xsti, Dmi-ne, ter-ram tu- am; re-mi- s- sti

in-iqui- t-tem ple-bis tu- . Ps. Complacusti tibi, Dmine, in

ter-ra tu- a, * convertsti captivit- tem Ia- cob. [flex]


Psalmus 84
[Complacusti tibi, Dmine, in terra tua, *
convertsti captivittem Iacob.]
Remissti iniquittem plebis tu, *
operusti mnia peccta erum.
Contraxsti omnem iram tuam, *
revertsti a furre indignatinis tu.
Convrte nos, Deus, salutris noster, *
et avrte iram tuam a nobis.
Numquid in trnum irascris nobis, *
aut extndes iram tuam a generatine in generatinem?
Nonne tu convrsus vivificbis nos, *
et plebs tua ltbitur in te?
Ostnde nobis, Dmine, misericrdiam tuam, *
et salutre tuum da nobis.
Audiam quid loqutur Dminus Deus,
quniam loqutur pacem
ad plebem suam et sanctos suos, *
et ad eos qui convertntur corde.
HEBDOMADA III 336
Vermtamen prope timntes eum salutre ipsus, *
ut inhbitet glria in terra nostra.
Misericrdia et vritas obviavrunt sibi, *
iusttia et pax oscult sunt.
Vritas de terra orta est, *
et iusttia de clo prospxit.
Etenim Dminus dabit benignittem, *
et terra nostra dabit fructum suum.
Iusttia ante eum ambulbit, *
et ponet in via gressus suos.
Ant. 2 AG 396 (cf. OCO 418)

I b

De- us, De- us me- us, ad te de lu-ce v-gi- lo:

qui- a factus es adi-tor me- us. C. Urbs fortitdinis nostr Si-

on, * Salvtor pontur in ea murus et antemur- le. [flex]


Canticum Is 26: 1 4, 7 9, 12
[Urbs fortitdinis nostr Sion, *
Salvtor pontur in ea murus et antemurle.]
Aperte portas, et ingreditur gens iusta, *
eustdiens verittem.
Vetus error biit;
servbis pacem, *
pacem, quia in te spervimus.
Sperstis in Dmino in s culis trnis, *
in Dmino Deo forti in perptuum.
Smita iusti recta est, *
rectus callis iusti ad ambulndum.
FERIA III 337
Et in smita iudicirum turum, Dmine, sustinimus te; *
nomen tuum et memorile tuum in desidrio nim.
Anima mea desidervit te in nocte, *
sed et spritu meo in prcrdiis meis
de mane vigilbo ad te.
Cum fceris iudcia tua in terra, *
iusttiam discent habitatres orbis.
Dmine, dabis pacem nobis; *
mnia enim pera nostra opertus es nobis.
Ant. 3 AG 173 (cf. OCO 418)

I c

Il-lmi-na, Dmi-ne, vultum tu- um su-per nos. Ps. De-us

miseretur nostri, et bene- d- cat no- bis; * illminet vultum su-

um super nos. [flex]


Psalmus 66
[Deus miseretur nostri, et benedcat nobis; *
illminet vultum suum super nos.]
Ut cognosctur in terra via tua, *
in mnibus gntibus salutre tuum.
Confitentur tibi ppuli, Deus, *
confitentur tibi ppuli omnes.
Ltntur et exsltent gentes,
quniam idicas ppulos in quitte, *
et gentes in terra drigis.
Confitentur tibi ppuli, Deus, *
confitentur tibi ppuli omnes.
Terra dedit fructum suum; *
benedcat nos Deus, Deus noster;
HEBDOMADA III 338
benedcat nos Deus, *
et mtuant eum omnes fines terr.
LECTIO BREVIS
Convertmini ad me in toto corde vestro, in ieinio et in fletu et
in planctu; et scndite corda vestra et non vestimnta vestra, et
convertmini ad Dminum Deum vestrum: quia bengnus et
misricors est, ptiens et mult misericrdi, et placbilis super
maltia.
Ad Benedictus, ant. (p. 1228) CAO 3907: A-KN 1011 fo. 188
r
(OCO [28])

VIII a

Non di- co ti- bi, Petre, dimit-tndi spti- es, sed us-

que septu- - gi- es spti- es. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De- us

Isra-l, * quia visitvit et fecit redemptinem ple-bis su-.


PRECES
Benedicmus Christo, qui se nobis dedit ut panem de clo
descendntem, atque ad eum oratinem nostram dirigmus:
Christe, panis et medla animrum, rbora nos.
Dmine, fac ut, eucharstico satiti convvio,
dona sacrifcii paschlis plene participmus.
Trbue nobis verbum tuum in corde bono et ptimo retinre,
ut fructum affermus in patintia.
Fac ut in perficindo rdine mundi tibi lacres coopermur,
ut per Ecclsiam tuam prcnium pacis faclius diffundtur.
Peccvimus, Dmine, peccvimus,
dele iniquittes nostras grtia tua salutri.
Pater noster in tono simplici.
FERIA III 339
Oratio
Grtia tua ne nos, qu sumus, Dmine, derelnquat: qu et sacr
nos dditos fciat servitti; et tuam nobis opem semper aqurat: Per
Dminum.
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 228 (POP 700)

V

Memor esto congre-ga- ti- -nis tu- , Dmi-ne, quam pos-

se-d-sti ab i- n- ti- o. Ps. Qumodo dilxi legem tuam, D-

mine; * tota die medi-t-ti- o me- a est. [flex]


Psalmus 118: 97104 (Mem)
[Qumodo dilxi legem tuam, Dmine; *
tota die medittio mea est.]
Super inimcos meos sapintem me fecit prcptum tuum, *
quia in trnum mihi est.
Super omnes docntes me prudens factus sum, *
quia testimnia tua medittio mea est.
Super senes intellxi, *
quia mandta tua servvi.
Ab omni via mala prohbui pedes meos, *
ut eustdiam verba tua.
A iudciis tuis non declinvi, *
quia tu legem posusti mihi.
Quam dlcia fucibus meis elquia tua, *
super mel ori meo.
HEBDOMADA III 340
A mandtis tuis intellxi; *
proptrea odvi omnem viam mendcii.
Psalmus 73 (I)
Ut quid, Deus, reppulsti in finem, *
irtus est furor tuus super oves pscu tu?
Memor esto congregatinis tu, *
quam possedsti ab intio.
Redemsti virgam heredittis tu, *
mons Sion in quo habitsti.
Leva gressus tuos in runas sempitrnas: *
mnia vastvit inimcus in sancto.
Rugirunt qui odrunt te in mdio congregatinis tu. *
Posurunt signa sua in signa.
Visi sunt quasi in altum secrum vibrntes *
in silva condnsa.
Excidrunt inuas eius in idpsum; *
in secri et scia deiecrunt.
Incendrunt igni sancturium tuum, *
in terram pollurunt tabernculum nminis tui;
dixrunt in corde suo: Opprimmus eos simul . *
Combussrunt omnes congregatines Dei in terra.
Signa nostra non vdimus,
iam non est prophta, *
et apud nos non est qui cognscat mplius.
Usquequo, Deus, improperbit inimcus, *
spernet adversrius nomen tuum in finem?
Ut quid avrtis manum tuam, *
et tenes dxteram tuam in mdio sinu tuo?
Deus autem rex noster ante s cula, *
opertus est saltes in mdio terr.
II
Tu conscidsti in virtte tua mare, *
contribulsti cpita dracnum in aquis.
Tu confregsti cpita Levathan, *
dedsti eum escam monstris maris.
Tu dirupsti fontes et torrntes; *
tu siccsti flvios pernnes.
FERIA III 341
Tuus est dies et tua est nox, *
tu fabrictus es luminria et solem.
Tu statusti omnes trminos terr, *
sttem et hemem, tu plasmsti ea.
Memor esto huius:
inimcus impropervit Dmino, *
et ppulus inspiens sprevit nomen tuum.
Ne tradas bstiis nimas confitntes tibi, *
et nimas puperum turum ne obliviscris in finem.
Rspice in testamntum, *
quia replta sunt latbula terr tentriis violnti.
Ne reverttur hmilis factus confsus; *
pauper et inops laudbunt nomen tuum.
Exsrge, Deus, idica causam tuam;
memor esto improperirum turum, *
qu ab insipinte fiunt tota die.
Ne obliviscris voces inimicrum turum; *
tumltus erum, qui insrgunt, ascndit semper.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Inter vestbulum et altre plorent sacerdtes minstri Dmini et
dicant: Parce, Dmine, ppulo tuo et ne des heredittem tuam in
opprbrium: ut dominntur eis natines.
Ad Sextam
Dmino Deo nostro peccvimus nos et patres nostri ab
adulescntia nostra usque ad hanc diem: et non audvimus vocem
Dmini Dei nostri.
Ad Nonam
Clama frtiter, ne cesses; quasi tuba exlta vocem tuam et
annntia ppulo meo sclera erum et dmui Iacob peccta erum.
Me tenim de die in diem qurunt et scire vias meas volunt, quasi
gens: qu iusttiam fcerit et iudcium Dei sui non derelquerit.
Ad Vesperas
PSALMODIA
HEBDOMADA III 342
Ant. 1 Poissy Ant., fo. 61
v
; cf. AJ 1:120 (OCO 418)

VIII b

Bne-fac, Dmi-ne, bonis et rec- tis corde. Ps. Qui con-

fdunt in Dmino, sicut mons Si- on: * non commovbitur, in -

trnum ma- net. [flex]


Psalmus 124
[Qui confdunt in Dmino, sicut mons Sion: *
non commovbitur, in trnum manet.]
Iersalem, montes in circitu eius,
et Dminus in circitu ppuli sui, *
ex hoc nunc et usque in s culum.
Quia non requiscet virga iniquittis super sortem iustrum, *
ut non extndant iusti ad iniquittem manus suas.
Bnefac, Dmine, bonis *
et rectis corde.
Declinntes autem per vias pravas
addcet Dminus cum operntibus iniquittem. *
Pax super Isral.
Ant. 2 AJ 1:122, 2:97 (cf. OCO 418)

IV a

Spe- ret Isra-l in Dmi-no. Ps. Dmine, non est ex-
FERIA III 343

alttum cor me- um, * neque elti sunt -cu-li me- i;


Psalmus 130
Dmine, non est exalttum cor meum, *
neque elti sunt culi mei;
neque ambulvi in magnis, *
neque in mirablibus super me.
Vere pactam et quitam *
feci nimam meam;
sicut ablacttus in sinu matris su, *
sicut ablacttus, ita in me est nima mea.
Speret Isral in Dmino, *
ex hoc nunc et usque in s culum.
Ant. 3 AG 1009 (cf. OCO 411)

VIII a

Re-dem-sti nos, Dmine De- us, in sngui-ne tu- o

ex omni tri- bu et lingua, et p-pu-lo et na-ti- - ne:et fe-c-sti nos De- o nostro regnum. C. Dignus es, Dmine

De- us nos-ter, * accpere glriam et honrem et virt- tem. [flex]


Canticum cf. Ap 4, 5
HEBDOMADA III 344
[Dignus es, Dmine Deus noster, *
accpere glriam et honrem et virttem;]
quia tu cresti mnia, *
et propter volunttem tuam erant et creta sunt.
Dignus es, Dmine, accpere librum *
et aperre signcula eius,
quniam occsus es
et redemsti nos Deo in snguine tuo *
ex omni tribu et lingua et ppulo et natine,
et fecsti nos Deo nostro regnum et sacerdtes, *
et regnbimus super terram.
Dignus est Agnus, qui occsus est,
accpere virttem et divinittem et sapintiam *
et fortitdinem et honrem et glriam et benedictinem.
LECTIO BREVIS
Quid prderit, fratres mei, si fidem quis dicat se habre, pera
autem non hbeat? : Numquid pterit fides salvre eum? Fides, si
non hbeat pera, mrtua est in semetpsa: Ostnde mihi fidem tuam
sine opribus, et ego ostndam tibi ex peribus fidem meam.
Ad Magnificat, ant. (p. 1258) AG 601 (cf. OCO [28])

VIII a

Di- xit autem dminus servo: Redde quod de-bes.

Pr-ci-dens autem servus il- le rog-bat e- um, di-cens: Pa-

ti- n- ti- am ha-be in me, et mni- a reddam ti- bi.


FERIA III 345

Cant. Magn-fi-cat * -nima me- a Dminum.


PRECES
Christum Dminum, qui vigilntiam et oratinem advrsus tenatines
nobis iussit adhibre, enxe deprecmur: Attnde, Dmine, et
miserre.
Christe Iesu, qui congregtis ad orndum in nmine tuo te affutrum
promissti,
nos tecum Patrem in Spiritu Sancto semper orre concde.
Clstis Sponse, mculas ab Ecclsia tua dilcta deplle,
emque ambulre concde in spe et virtte Spritus Sancti.
Hminis amtor, redde nos sollcitos de prximo nostro, sicut
unicuque mandsti,
ut salutre lumen tuum vivdius mnibus efflgeat.
Rex pacfice, da pacem tuam in mundo vigre,
ut prsntia tua salutris ubque magis percipitur.
Omnibus defnctis bet ternittis intritum rsera,
esque incorruptinis peri limen et glri.
Pater noster in tono simplice.
346
FERIA IV HEBDOMAD III
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 PM 208 (OCO 418)

I c
,
Mi-se-ri- crdi- a et v- ri- tas pr-c- dent f- ci- em
,
tu- am, Dmi-ne. Ps. Misericrdias Dmini in -trnum cant-

bo, * in generatinem et generatinem annuntibo verittem tuam

in ore me- o. [flex]


Psalmus 88: 2 38, I
[Misericrdias Dmini in trnum cantbo, *
in generatinem et generatinem
annuntibo verittem tuam in ore meo.]
Quniam dixsti:
In tmum misericrdia dificbitur , *
in clis firmbitur vritas tua.
Dispsui testamntum elcto meo, *
iurvi David servo meo.
Usque in trnum confirmbo semen tuum, *
et dificbo in generatinem
et generatinem sedem tuam .
Confitebntur cli mirablia tua, Dmine, *
tenim verittem tuam in ecclsia sanctrum.
FERIA IV 347
Quniam quis in nbibus qubitur Dmino, *
smilis erit Dmino in fliis Dei?
Deus, metundus in conslio sanctrum, *
magnus et terrbilis super omnes qui in circitu eius sunt.
Dmine Deus virttum, quis smilis tibi? *
Potens es, Dmine, et vritas tua in circitu tuo.
Tu dominris suprbi maris, *
elatines flctuum eius tu mtigas.
Tu conculcsti sicut vulnertum Rahab, *
in brcchio virttis tu disperssti inimcos tuos.
Tui sunt cli, et tua est terra, *
orbem terr et. plenitdinem eius tu fundsti.
Aquilnem et Austrum tu cresti, *
Thabor et Hermon in nmine tuo exsultbunt.
Tibi brcchium cum potntia: *
firma est manus tua, et exaltta dxtera tua.
Iusttia et iudcium firmamntum sedis tu. *
Misericrdia et vritas prcdent fciem tuam.
Betus ppulus qui scit iubilatinem; *
Dmine, in lmine vultus tui ambulbunt,
et in nmine tuo exsultbunt tota die, *
et in iusttia tua exaltabntur.
Quniam decor virttis erum tu es, *
et in beneplcito tuo exaltbitur cornu nostrum.
Quia Dmini est scutum nostrum, *
et sancti Isral rex noster.
Ant. 2 AG 749 (OCO vacat)

I b

Da- bit e- i Dmi-nus se- dem Da-vid patris e- ius, et

regn-bit in - trnum. Ps. Tunc loctus es in visine sanctis tu-


HEBDOMADA III 348

is, et dixsti: Psui adiutrium in potn- te, * et exaltvi el-

ctum de ple- be.


II
[Tunc loctus es in visine sanctis tuis, et dixsti:
Psui adiutrium in potnte, *
et exaltvi elctum de plebe.]
Invni David servum meum; *
leo sancto meo unxi eum.
Manus enim mea firma erit cum eo, *
et brcchium meum confortbit eum.
Nihil profciet inimcus in eo, *
et flius iniquittis non pprimet eum.
Et concdam a fcie ipsus inimcos eius, *
et odintes eum perctiam.
Et vritas mea et misericrdia mea cum ipso *
et in nmine meo exaltbitur cornu eius.
Et ponam super mare manum eius, *
et super flmina dxteram eius.
Ipse invocbit me. Pater meus es tu, *
Deus meus et refgium saltis me.
Et ego primognitum ponam illum, *
exclsum pr rgibus terr.
In trnum servbo illi misericrdiam meam, *
et testamntum meum fidle ipsi.
Et ponam in s culum s culi semen eius, *
et thronum eius sicut dies cli .
Ant. 3 AG 308 (OCO vacat)

VIII a

Super s- li- um Da- vid et super regnum e-ius se-
FERIA IV 349

d-bit in -trnum. Ps. Si autem derelquerint flii eius legem

me- am, * et in iudciis meis non ambulverint.


III
[ Si autem derelquerint flii eius legem meam, *
et in iudciis meis non ambulverint;]
si iustificatines meas profanverint, *
et mandta mea non custoderint:
visitbo in virga delctum erum, *
et in verbribus iniquittem erum.
Misericrdiam autem meam non avrtam ab eo, *
neque mntiar in veritte mea.
Non profanbo testamntum meum *
et qu procdunt de lbiis meis, non fciam rrita.
Semel iurvi in sancto meo: *
Si David mntiar.
Semen eius in trnum manbit, *
et thronus eius sicut sol in conspctu meo,
et sicut luna firmus stabit in trnum, *
et testis in clo fidlis .
\ Convertmini et gite pnitntiam.
[ Fcite vobis cor novum et spritum novum.
Responsoria prolixa: post Lectionem primum, Spes mea, AG 45;
post Lectionem secundum, Participem, AG 46 (POP 698).
HEBDOMADA III 350
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 Poissy MS, fo. 54
v
, cf. AJ 1: 39 (cf. OCO 418)

VII b

Incl-na, Dmine, aurem tu- am mi-hi, et ex-udi

verba me- a. Ps. quniam inops et pauper sum e- go. Custdi -

nimam meam, quni- am sanctus sum. [flex]


Psalmus 85
[Inclna, Dmine, aurem tuam et exudi me, *
quniam inops et pauper sum ego.
Custdi nimam meam, quniam sanctus sum; *]
salvum fac servum tuum, Deus meus, sperntem in te.
Miserre mei, Dmine, *
quniam ad te clamvi tota die.
Ltfica nimam servi tui, *
quniam ad te, Dmine, nimam meam levvi.
Quniam tu, Dmine, suvis et mitis, *
et mult misericrdi mnibus invocntibus te.
Auribus prcipe, Dmine, oratinem meam, *
et intnde voci deprecatinis me.
In die tribulatinis me clamvi ad te, *
quia exudies me.
Non est smilis tui in diis, Dmine, *
et nihil sicut pera tua.
Omnes gentes quascmque fecsti vnient,
et adorbunt coram te, Dmine; *
et glorificbunt nomen tuum,
FERIA IV 351
quniam magnus es tu, et fciens mirablia: *
tu es Deus solus.
Doce me, Dmine, viam tuam, *
et ingrdiar in veritte tua;
simplex fac cor meum, *
ut tmeat nomen tuum.
Confitbor tibi, Dmine Deus meus, in toto corde meo, *
et glorificbo nomen tuum in trnum,
quia misericrdia tua magna est super me, *
et erusti nimam meam ex infrno inferiri.
Deus, suprbi insurrexrunt super me,
et synagga potntium qusirunt nimam meam, *
et non proposurunt te in conspctu suo.
Et tu, Dmine, Deus misertor et misricors, *
ptiens et mult misericrdi et verittis.
Rspice in me et miserre mei;
da fortitdinem tuam pero tuo, *
et salvum fac flium ancIl tu.
Fac mecum signum in bonum,
ut vdeant qui odrunt me et confundntur, *
quniam tu, Dmine, adiuvsti me et consoltus es me.
Ant. 2 OHS 217 (cf. OCO 418)

IV a

Ha- bi- t- bit in ta-bern-cu-lo tu- o, requi- s-cet in

monte sancto tu- o. C. Audte, qui longe estis, qu fcerim, * et

cognscite, vicni, forti-t-dinem me- am.


HEBDOMADA III 352
Canticum Is 33: 13 16
[Audte, qui longe estis, qu fcerim, *
et cognscite, vicni, fortitdinem meam.]
Contrriti sunt in Sion peccatres, *
possdit tremor hypcritas.
Quis pterit habitre de vobis cum igne devornte? *
quis habitbit ex vobis cum ardribus sempitrnis?
Qui mbulat in iusttiis, *
et lquitur verittem,
qui pricit avartiam ex calmnia, *
et xcutit manus suas ab omni mnere,
qui obtrat aures suas, ne udiat snguinem, *
et claudit culos suos, ne vdeat malum.
Iste in exclsis habitbit, *
munimnta saxrum sublmitas eius:
panis ei datus est, *
aqu eius fidles sunt.
Ant. 3 AG 215 (LH 2: 854; cf. OCO 418)

VIII a

Iu-bi- l- te in conspctu Re-gis Dmi-ni. Ps. Cantte

Dmino cnticum no- vum, * quia mirab- li- a fe- cit. [flex]
Psalmus 97
[Cantte Dmino cnticum novum, *
quia mirablia fecit.]
Salvvit sibi dxtera eius, *
et brcchium sanctum eius.
Notum fecit Dminus salutre suum, *
in conspctu gntium revelvit iusttiam suam.
Recordtus est misericrdi su *
et verittis su dmui Isral.
FERIA IV 353
Vidrunt omnes trmini terr *
salutre Dei nostri.
Iubilte Deo, omnis,terra, *
ermpite, exsultte et psllite.
Psllite. Dmino in cthara, *
in cthara et voce psalmi;
in tubis ductlibus et voce tub crne, *
iubilte in conspctu regis Dmini.
Sonet mare et plenitdo eius, *
orbis terrrum et qui hbitant in eo.
Flmina plaudent manu,
simul montes exsultbunt a conspctu Dmini, *
quniam venit iudicre terram.
Iudicbit orbem terrrum in iusttia *
et ppulos in quitte.
LECTIO BREVIS
Te elgit Dminus Deus tuus, ut sis ei ppulus peculiris de
cunctis ppulis, qui sunt super terram, quia dilxit vos Dminus et
custodvit iuramntum, quod iurvit ptribus vestris: edxit vos in
manu forti et redmit te de domo servittis, de manu pharanis regis
gpti. Et scies quia Dminus Deus tuus ipse est Deus, Deus
fidlis, custdiens pactum et misericrdiam diligntibus se et his: qui
custdiunt mandta eius, in mille generatines.
Ad Benedictus, ant. (p. 1195) AJ 1: 405 (cf. OCO [28])

I b

Amen di- co vo- bis: qui- a non pr- te- r- bit

ge-ne-r- ti- o hc, do-nec mni- a fi- ant: c- lum


HEBDOMADA III 354

et ter-ra tran- s- bunt, ver-ba au- tem me- a non trans-

bunt, di-cit Dmi-nus. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Isra-

l, * quia visitvit et fecit redemptinem ple-bis su- .


PRECES
Benedictur Auctor saltis nostr, qui vult hmines feri in se novam
creatram, ut vtera trnseant et mnia renovntur. Quaprpter
viva spe fulti eum rogmus: Rnova nos, Dmine, in Spritu tuo.
Dmine, qui clum novum terrmque novam promissti, semper nos
rnova per Spritum tuum,
ut in clsti Iersalem te igiter perfrumur.
Da nos tecum operri ut hunc mundum Spritu tuo imbumus,
atque in iusttia, caritte et pace cvitas terrna finem suum
efficcius assequtur.
Trbue nos omnes desdias et neglegntias castigre,
et suprnis delectri munribus.
Lbera nos a malo,
nosque a fascinatine nugacittis, qu bona obscrat, defnde.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Prsta, qu sumus, Dmine, ut, per quadragesimlem
observntiam erudti et tuo verbo nutrti: sancta continntia tibi simus
toto corde devti; et in oratine tua semper efficimur concrdes: Per
Dminum.
FERIA IV 355
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 395 (POP 700)

VIII a

Confi- t-bor ti- bi, Dmi-ne, quni- am exaud-sti

me. Ps. Lucrna pdibus meis vrbum tu- um, * et lumen smi-

tis me- is. [flex]


Psalmus 118:105112 (Nun)
[Lucrna pdibus meis vrbum tuum, *
et lumen smitis meis.]
Iurvi et, sttui *
custodre iudcia iustti tu.
Humilitus sum usquequque, Dmine; *
vivfica me secndum verbum tuum.
Voluntria oris mei beneplcita sint, Dmine, *
et iudcia tua doce me.
Anima mea in mnibus meis semper, *
et legem tuam non sum obltus.
Posurunt peccatres lqueum mihi, *
et de mandtis tuis non errvi.
Herditas mea testimnia tua in trnum, *
quia exsulttio cordis mei sunt.
Inclinvi cor meum ad facindas iustificatines tuas *
in trnum, in finem.
Psalmus 69
Deus, in adiutrium meum intnde; *
Dmine, ad adiuvndum me festna.
HEBDOMADA III 356
Confundntur et reverentur *
qui qurunt nimam meam.
Avertntur retrrsum et erubscant *
qui volunt mihi mala.
Convertntur propter confusinem suam *
qui dicunt mihi: Euge, euge .
Exsltent et ltntur in te omnes qui qurunt te, *
et dicant semper: Magnifictur Deus ,
qui dligunt salutre tuum.
Ego vero egnus et pauper sum; *
Deus, ad me festna.
Aditor meus et libertor meus es tu; *
Dmine, ne morris.
Psalmus 74
Confitbimur tibi, Deus;
confitbimur, et invocbimus nomen tuum: *
narrbimus mirablia tua.
Cum statero tempus, *
ego iusttias iudicbo.
Si liquefcta est terra, et omnes qui hbitant in ea, *
ego confirmvi colmnas eius.
Dixi glorintibus: Nolte gloriri , *
et delinquntibus: Nolte exaltre cornu .
Nolte exaltre in altum cornu vestrum, *
nolte loqui advrsus Deum protrva.
Quia neque ab orinte, neque ab occidnte, *
neque a desrtis exalttio.
Quniam Deus iudex est; *
hunc humliat et hunc exltat.
Quia calix in manu Dmini *
vini meri plenus misto.
Et inclinvit ex hoc in hoc;
vermtamen usque ad fces epotbunt, *
bibent omnes peccatres terr.
Ego autem annuntibo in s culum, *
cantbo Deo Iacob.
Et mnia crnua peccatrum confrngam, *
et exaltabntur crnua iusti.
FERIA IV 357
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Convertmini et gite pnitntiam ab mnibus iniquittibus
vestris et non erit vobis in scndalum iniquittis. Procite a vobis
omnes prvaricatines vestras, et fcite vobis cor novum et spritum
novum: Et quare morimini, domus Isral? Quia nolo mortem
morintis, dicit Dminus Deus: Revertmini et vvite.
Ad Sextam
Convertmini ad me, ait Dminus exerctuum; et convrtar ad
vos. Ne sitis sicut patres vestri, ad quos clambant propht prires
dicntes: Convertmini de viis vestris malis et de cogitatinibus
vestris malis, et non audirunt.
Ad Nonam
Peccta tua eleemsynis rdime et iniquittes tuas misericrdiis
puperum: sic longitdo erit prosperitti tu.
Ad Vesperas.
PSALMODIA
Ant. 1 AV (10) (OCO 418)

VIII b

E- ntes i- bant et flebant, mit-tn-tes s-mi-na

su- a. Ps. In convertndo Dminus captivittem Si- on, * facti

sumus quasi somni- n-tes.


HEBDOMADA III 358
Psalmus 125
[In convertndo Dminus captivittem Sion, *
facti sumus quasi somnintes.]
Tunc repltum est gudio os nostrum, *
et lingua nostra exsultatine.
Tunc dicbant inter gentes: *
Magnificvit Dminus fcere cum eis .
Magnificvit Dminus fcere nobscum; *
facti sumus ltntes.
Convrte, Dmine, captivittem nostram, *
sicut torrntes in Austro.
Qui sminant in lcrimis, *
in exsultatine metent.
Entes ibant et flebant, *
semen spargndum portntes;
venintes autem vnient in exsultatine, *
portntes manpulos suos.
Ant. 2 AG 190 (cf. OCO 418)

V

Dmi-nus d-fi-cet no-bis domum et cust-di- at

ci-vi-t-tem. Ps. Ni-si Dminus dificverit do-mum, * in va-

num labrant qui -d-fi-cant e- am. [flex]


Psalmus 126
[Nisi Dminus dificverit domum, *
in vanum labrant qui dficant eam.]
Nisi Dminus custoderit civittem, *
frustra vgilat qui custdit eam.
FERIA IV 359
Vanum est vobis ante lucem srgere,
et sero quiscere, et manducre panem labris. *
Vermtamen dabit ipse dilctis suis duplcia.
Ecce herditas Dmini, flii, *
merces fructus ventris.
Sicut sagtt in manu potntis, *
ita flii iuventtis.
Betus vir qui implvit phretram suam ex ipsis; *
non confundtur, cum loqutur inimcis suis in porta.
Ant. 3 PM 372 (OCO 412)

VIII a
.
Christo da-tus est princi-p-tus et honor re- gni:

omnis p-pu-lus, tri-bus et lin-gu srvi- ent e- i in -

trnum. C. Gr- ti- as agmus Deo Pa-tri, * qui dignos nos fecit

in partem sortis sanct-rum in lmi-ne. [flex]


Canticum Col 1: 1220
[Grtias agmus Deo Patri, *
qui dignos nos fecit in partem sortis sanctrum in lmine,]
qui erpuit nos de potestte tenebrrum *
et trnstulit in regnum Flii dilectinis su,
in quo habmus redemptinem per snguinem eius, *
remissinem peccatrum.
Qui est imgo Dei invisbilis, *
primognitus omnis creatr;
HEBDOMADA III 360
quniam in ipso cndita sunt univrsa
in clis et in terra, *
visiblia et invisiblia,
sive throni sive dominatines *
sive principtus sive potesttes:
mnia per ipsum et in ipso creta sunt,
et ipse est ante omnes, *
et mnia in ipso constant.
Et ipse est caput crporis Ecclsi,
qui est princpium, primognitus ex mrtuis, *
ut sit in mnibus ipse primtum tenens;
quia in ipso complcuit omnem plenitdinem inhabitre, *
et per eum reconcilire mnia in ipsum,
pacficans per snguinem crucis eius *
sive qu in terris sive qu in clis sunt.
LECTIO BREVIS
Cum metu et tremre vestram saltem opermini; Deus est enim
qui opertur in vobis et velle et perfcere pro bona voluntte: Omnia
autem fcite sine murmuratinibus et hsitatinibus, ut sitis sine
querla et smplices Dei.
Ad Magnificat, ant. (p. 1236, 1238) AG 404 (cf. OCO [28])

I b

Qui verbum De- i re-ti-nent corde perfcto et opti-

mo, fructum affe-runt in pa-ti- nti- a. C. Magn-fi-cat * -ni-

ma me- a Dminum.
PRECES
FERIA IV 361
Deum omnipotntem et providntem exaltmus. Ipse scit mnia,
quibus ndiget ppulus suus, sed vult nos primum de regno suo
sollcitos. Ideo acclammus:
Advniat regnum tuum et iusttia eius.
Pater sancte, qui Christum ut pastrem animrum nostrrum dedsti,
adsto pastribus et ppulis erum dilignti crditis, ne gregi
desit cura pastris,
neque pastribus obdintia gregis.
Induc christinos, ut fratrna piette infrmis auxilintur,
et ipsi Flio tuo in iis subvniant.
Fac ut nondum Evanglio credntes Ecclsiam tuam ingredintur,
emque bonis opribus semper dficent in caritte.
Da nobis peccatribus vniam a te impretrre.
et simul reconciliri cum Ecclsia tua.
Prsta, ut defncti ad vitam trnseant trnam,
et semper tecum commorntur.
Pater noster in tono simplice.
362
FERIA V HEBDOMAD III
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 Poissy MS fo. 15
v
, cf. AJ 1: *130 (OCO vacat)

II

Compl- ce- at ti- bi, Domi-ne, ut e- r- pi- as me ad

adiu- vndum me rspi-ce. Ps.Tu ve-ro reppulsti et reiec-

sti, * irtus es contra christum tu- um.


Psalmus 88: 39 53, IV
[Tu vero reppulsti et reiecsti, *
irtus es contra christum tuum;]
evertsti testamntum servi tui, *
profansti in terram diadma eius.
Destruxsti omnes muros eius, *
posusti munitines eius in runas.
Diripurunt eum omnes transentes viam, *
factus est opprbrium vicnis suis.
Exaltsti dxteram deprimntium eum, *
ltificsti omnes inimcos eius.
Avertsti ciem gldii eius, *
et non es auxilitus ei in bello.
Finem posusti splendri eius, *
et sedem eius in terram collissti.
Minorsti dies iuventtis eius, *
perfudsti eum confusine.
FERIA V 363
Ant. 2 Poissy MS, fo. 65
r
; cf. AJ 1: 67 (cf. OCO 418)

VI

Bene-dctus Dmi- nus in -trnum. Ps. Usquequo, D-

mine, abscondris in fi- nem, * exardscet sicut ignis i-ra tu- a?


V
[Usquequo, Dmine, abscondris in finem, *
exardscet sicut ignis ira tua?]
Memorre quam brevis mea substntia. *
Ad quam vanittem cresti omnes flios hminum?
Quis est homo qui vivet et non vidbit mortem, *
ruet nimam suam de manu nferi?
Ubi sunt misericrdi tu antqu, Dmine, *
sicut iursti David in veritte tua?
Memor esto, Dmine, opprbrii servrum turum, *
quod contnui in sinu meo, multrum gntium,
quo exprobravrunt inimci tui, Dmine, *
quo exprobravrunt vestgia christi tui.
Benedctus Dminus in trnum. *
Fiat, fiat.
Ant. 3 PM 197 (OCO 418)

I b

Convrte- re, D-mi- ne, et depre-c-bi- lis e-sto

su-per servos tu- os. Ps. Dmine, refgium factus es no- bis * a
HEBDOMADA III 364

generatine in genera-ti- - nem. [flex]


Psalmus 89
[Dmine, refgium factus es nobis *
a generatine in generatinem.]
Prisquam montes nascerntur
aut gignertur terra et orbis, *
a s culo et usque in s culum tu es Deus.
Redcis hminem in plverem; *
et dixsti: Revertmini, flii hminum .
Quniam mille anni ante culos tuos
tamquam dies hestrna qu prtriit, *
et custdia in nocte.
Perfndis eos somno, *
erunt mane sicut herba succrscens:
mane floret et crescit, *
vespere dcidit et arscit.
Quia defcimus in ira tua, *
et in furre tuo turbti sumus.
Posusti iniquittes nostras in conspctu tuo, *
occlta nostra in illuminatine vultus tui.
Quniam omnes dies nostri evanurunt in ira tua, *
consumpsimus ut susprium annos nostros.
Dies annrum nostrrum sunt septuagnta anni, *
aut in valntibus octognta anni,
et maior pars erum labor et dolor, *
quniam cito trnseunt, et avolmus.
Quis novit potesttem ir tu, *
et secndum timrem tuum indignatinem tuam?
Dinumerre dies nostros sic doce nos, *
ut inducmus cor ad sapintiam.
Convrtere, Dmine, squequo? *
Et deprecbilis esto super servos tuos.
Reple nos mane misericrdia tua, *
et exsultbimus et delectbimur mnibus dibus nostris.
Ltfica nos pro dibus quibus nos humilisti, *
pro annis quibus vdimus mala.
FERIA V 365
Appreat servis tuis opus tuum, *
et decor tuus fliis erum.
Et sit splendor Dmini Dei nostri super nos,
et pera mnuum nostrrum confrma super nos, *
et opus mnuum nostrrum confrma.
\ Qui medittur in lege Dmini.
[ Dabit fructum suum in tmpore suo.
Responsoria prolixa: post Lectionem primum, Educ, AG 61; post
Lectionem secundum, Spes mea, AG 45 (POP 698).
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AJ 1: 67, Poissy MS, fo. 65
r
(OCO 418)

I c

Fundamnta e-ius in mnti-bus sanctis Ps. d-ligit D-

minus por-tas Si- on * super omnia taberncu-la Ia- cob. [flex]


Psalmus 86
[Fundamnta eius in mntibus sanctis;
dligit Dminus portas Sion *
super omnia taberncula Iacob.]
Glorisa dicta sunt de te, *
cvitas Dei.
Memor ero Rahab et Babylnis inter scintes me;
ecce Philist a et Tyrus cum thipia, *
hi nati sunt illic.
Et de Sion dictur: Hic et ille natus est in ea, *
et ipse firmvit eam Altssimus .
Dminus rferet in librum populrum: *
Hi nati sunt illic .
Et cantant sicut choros ducntes: *
HEBDOMADA III 366
Omnes fontes mei in te .
Ant. 2 cf. PM 48 (OCO = * )

VI

Ecce v- ni- o ci- to et merces me- a mecum

est, di-cit Dmi-nus. C. Ecce Dminus Deus in fortitdine v-

ni- et, * et brcchium eius dominbitur. [flex]


Canticum Is 40: 10 17
[Ecce Dminus Deus in fortitdine vniet, *
et brcchium eius dominbitur:]
ecce merces eius cum eo, *
et opus illus coram illo.
Sicut pastor gregem suum pascet,
in brcchio suo congregbit agnos et in sinu suo levbit; *
fetas ipse portbit.
Quis mensus est pugllo aquas, *
et clos palmo pondervit?
quis appndit tribus dgitis molem terr, *
et librvit in pndere montes et colles in statra?
quis adivit spritum Dmini? *
aut quis consilirius eius fuit et ostndit illi?
cum quo niit conslium et instrxit eum, *
et dcuit eum smitam iustti,
et erudvit eum scintiam, *
et viam prudnti ostndit illi?
Ecce gentes quasi stilla stul,
et quasi momntum statr reputt sunt; *
ecce nsul quasi pulvis exguus.
Et Lbanus non suffciet ad succendndum, *
FERIA V 367
et animlia eius non suffcient ad holocustum.
Omnes gentes quasi non sint, sic sunt coram eo; *
et quasi nhilum et inne, reputt sunt ei.
Ant. 3 AG 238 (cf. OCO 418)

VI

Ex-al- t- te Dmi-num De- um nostrum, et ad- o-

r- te ad montem sanctum e- ius. Ps. Dminus regnvit, commo-

ve-n-tur ppuli; * sedet super chrubim, move-tur ter-ra. [flex]


Psalmus 98
[Dminus regnvit, commoventur ppuli; *
sedet super chrubim, movetur terra.]
Dminus in Sion magnus, *
et exclsus super omnes ppulos.
Confitentur nmini tuo magno et terrbili, *
quniam sanctum est.
Rex potens iudcium dligit;
tu statusti qu recta sunt, *
iudcium et iusttiam in Iacob tu fecsti.
Exaltte Dminum Deum nostrum,
et adorte ad scabllum pedum eius, *
quniam sanctus est.
Myses et Aaron in sacerdtibus eius *
et Smuel inter eos qui nvocant nomen eius.
Invocbant Dminum, et ipse exaudibat eos, *
in colmna nubis loquebtur ad eos.
Custodibant testimnia eius *
et prcptum quod dedit illis.
Dmine Deus noster, tu exaudibas eos;
HEBDOMADA III 368
Deus, tu proptius fusti eis, *
ulcscens autem adinventines erum.
Exaltte Dminum Deum nostrum,
et adorte ad montem sanctum eius, *
quniam sanctus Dminus Deus noster.
LECTIO BREVIS
Ppulus tuus, Dmine, et herditas tua sumus. Sint culi tui
aprti ad deprecatinem servi tui et ppuli tui Isral, et exudias nos
in univrsis, pro quibus invocavrimus te: Tu enim separsti nos tibi
in heredittem de univrsis ppulis terr.
Ad Benedictus, ant. (p. 1207) AG 434 (cf. OCO [28])

III b

Si in d-gi- to De- i e- i-ci- o dmo- ni- a,

pro-fcto ve- nit in vos regnum De- i. C. Be-ne-dctus D-

mi-nus De- us Isra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem ple-

bis su- .
PRECES
Christum Dminum nostrum laudntes, qui ut lux mundi appruit, ne
ambularmus in tnebris sed lumen vit habermus, ei
supplicmus: Verbum tuum sit lucrna pdibus nostris.
Benignssime Deus, concde nobis hdie in tui imitatine profcere,
ut, quod in primo ccidit Adam in te dnuo erigtur.
Prbe verbum tuum lucrnam pdibus nostris,
FERIA V 369
ut, verittem facintes, caritte in te crescmus per mnia.
Doce nos ad mnium bonum propter nomen tuum fidliter gere,
ut humna famlia magis per Ecclsiam illumintur.
Fac nos per sincram conversinem, amictiam tuam magis magsque
fovre,
et offnsas sapinti atque bonitti tu illtas expire.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Maiesttem tuam, Dmine, supplciter implormus: ut, quanto
magis dies salutfer festivittis accdit; tanto devtius ad eius
celebrndum proficimus paschale mystrium: Per Dminum.
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 157 (POP 700)

IV b

Commendmus nosme- tpsos in mul-ta pa- ti- nti- a,

in ie- i-ni- is mul- tis, per arma iust- ti- . Ps. Dpli- ces

corde di- o hbu- i, * et legem tu- am di-l- xi. [flex]


Psalmus 118: 113120 (Samech)
[Dplices corde dio hbui, *
et legem tuam dilxi.]
Tegmen et scutum meum es tu, *
et in verbum tuum superspervi.
Declinte a me, malgni, *
et servbo prcpta Dei mei.
Sscipe me secndum elquium tuum, et vivam; *
HEBDOMADA III 370
et non confndas me ab exspectatine mea.
Sustnta me et salvus ero, *
et delectbor in iustificatinibus tuis semper.
Sprevsti omnes discedntes a iustificatinibus tuis, *
quia mendcium cogittio erum.
Quasi scriam delsti omnes peccatres terr; *
deo dilxi testimnia tua.
Hrruit a timre tuo caro mea; *
a iudciis enim tuis tmui.
Psalmus 78: 15, 811, 13
Deus, venrunt gentes in heredittem tuam,
pollurunt templum sanctum tuum, *
posurunt Iersalem in runas.
Dedrunt morticna servrum turum escas volatlibus cli, *
carnes sanctrum turum bstiis terr.
Effudrunt snguinem erum
tamquam aquam in circitu Iersalem, *
et non erat qui sepelret.
Facti sumus opprbrium vicnis nostris, *
subsanntio et illsio his qui in circitu nostro sunt.
Usquequo, Dmine?
Irascris in finem? *
Accendtur velut ignis zelus tuus?
Ne memneris iniquittum patrum nostrrum,
cito antcipent nos misericrdi tu, *
quia puperes facti sumus nimis.
Adiuva nos, Deus salutris nostri, *
propter glriam nminis tui, et lbera nos;
et proptius esto pecctis nostris *
propter nomen tuum.
Quare dicent in gntibus: Ubi est Deus erum? .
Innotscat in natinibus coram culis nostris *
Itio snguinis servrum turum qui effsus est.
Intreat in conspctu tuo gmitus compeditrum;
secndum magnitdinem brcchii tui *
suprstites relnque flios mortis.
Nos autem ppulus tuus et oves pscu tu, *
confitbimur tibi in s culum;
in generatinem et generatinem *
FERIA V 371
annuntibimus laudem tuam.
Psalmus 79
Qui pascis, Isral, intnde, *
qui dedcis velut ovem Ioseph.
Qui sedes super chrubim, efflge *
coram Ephraim, Bniamin et Mansse.
Excita potntiam tuam, et veni, *
ut salvos fcias nos.
Deus, convrte nos, *
illstra fciem tuam, et salvi rimus.
Dmine Deus virttum, *
quousque irascris super oratinem ppuli tui?
Cibsti nos pane lacrimrum, *
et potum dedsti nobis in lcrimis copise.
Posusti nos in contradictinem vicnis nostris, *
et inimci nostri subsannavrunt nos.
Deus virttum, convrte nos, *
illstra fciem tuam, et salvi rimus.
Vneam de gpto transtulsti, *
eiecsti gentes, et plantsti eam.
Purgsti locum in conspctu eius, *
plantsti radces eius, et implvit terram.
Oprti sunt montes umbra eius, *
et ramis eius cedri Dei;
extndit plmites suos usque ad mare, *
et usque ad Flumen propgines suas.
Ut quid destruxsti macriam eius, *
et vindmiant eam omnes qui prtergredintur viam?
Exterminvit eam aper de silva, *
et singulris ferus depstus est eam.
Deus virttum, convrtere; *
respice de clo et vide, et vsita vneam istam.
Et prtege eam quam plantvit dxtera tua, *
et super flium hminis quem confirmsti tibi.
Incnsa est igni et suffssa; *
ab inerepatine vultus tui perbunt.
Fiat manus tua super virum dxter tu, *
super flium hminis quem confirmsti tibi.
Et non discedmus a te, vivificbis nos, *
HEBDOMADA III 372
et iiomen tuum invocbimus.
Dmine Deus virttum, convrte nos, *
et illstra fciem tuam, et salvi rimus.
Lbera, Deus, Isral *
ex mnibus tribulatinibus suis.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Qurite Dminum, dum invenri potest; invocte eum, dum prope
est. Derelnquat mpius viam suam, et vir inquus cogitatines suas:
et reverttur ad Dminum, et miserbitur eius, et ad Deum nostrum,
quniam multus est ad ignoscndum.
Ad Sextam
Cum revrsus feris ad Dminum Deum tuum et obderis eius
impriis, secndum mnia qu ego hdie prcpio tibi, cum fliis
tuis in toto corde tuo et in tota nima tua: redcet Dminus Deus tuus
captivittem tuam ac miserbitur tui.
Ad Nonam
Nolte abcere confidntiam vestram, qu magnam habet
remuneratinem; patintia enim vobis necessria est: ut volunttem
Dei facintes reporttis promissinem.
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AJ 1: 122 (cf. OCO 418)

IV a

Et omnis mansu- e-t-dinis e-ius. Ps. Memnto, D-

mi- ne, Da- vid * et omnis mansue-t-di-nis e- ius.


FERIA V 373
Psalmus 131
[Memnto, Dmine, David *
et omnis mansuetdinis eius.]
Quia iurvit Dmino, *
votum vovit Potnti Iacob:
Non introbo in tabernculum domus me, *
non ascndam in lectum strti mei;
non dabo somnum culis meis *
et plpebris meis dormitatinem,
donec invniam locum Dmino, *
tabernculum Potnti Iacob .
Ecce audvimus eam esse in Ephrata, *
invnimus eam in campis Iaar.
Ingredimur in tabernculum eius, *
adormus ad scabllum pedum eius.
Surge, Dmine, in rquiem tuam, *
tu et arca fortitdinis tu.
Sacerdtes tui induntur iusttiam, *
et sancti tui exsltent.
Propter David servum tuum *
non avrtas fciem christi tui.
Ant. 2 AG 212 (cf. OCO 418)

III a

E-le-git Dmi-nus Si- on in habi-ta-ti- nem si-bi.

Ps. Iurvit Dminus Da- vid, * veritas est, et non rec-det ab

e- a.
HEBDOMADA III 374
II
[Iurvit Dminus David, *
veritas est, et non recdet ab ea:]
De fructu ventris tui *
ponam super sedem tuam.
Si custoderint flii tui testamntum meum, *
et testimnia mea qu docbo eos,
flii erum usque in s culum *
sedbunt super sedem tuam .
Quniam elgit Dminus Sion, *
desidervit eam in habitatinem sibi:
Hc requies mea in s culum s culi; *
hic habitbo, quniam desidervi eam.
Cibria eius benedcens benedcam, *
puperes eius saturbo pnibus.
Sacerdtes eius nduam salutri, *
et sancti eius exsultatine exsultbunt.
Illic germinre fciam cornu David, *
parbo lucrnam christo meo.
Inimcos eius nduam confusine, *
super ipsum autem efflorbit diadma eius .
Ant. 3 AG 998 (cf. OCO 412)

I b

De-dit e- i Dmi-nus po-test-tem et hon-rem et re-
,
gnum, et omnes ppu-li, tri-bus et lingu i- psi srvi- ent.

C. Gr-ti- as -gimus ti- bi, * Dmine De- us omnpotens.


FERIA V 375
Canticum cf. Ap 11, 12
[Grtias gimus tibi, *
Dmine Deus omnpotens,]
qui es et qui eras et qui ventrus es; *
quia accepsti virttem tuam magnam et regnsti.
Et irt sunt gentes, *
et advnit ira tua et tempus morturum iudicri,
et rddere mercdem servis tuis, prophtis et sanctis, *
et timntibus nomen tuum, pusllis et magnis.
Nunc facta est salus et virtus et regnum Dei nostri *
et potstas Christi eius,
quia proictus est accustor fratrum nostrrum, *
qui accusbat illos ante conspctum Dei nostri
die ac nocte;
et ipsi vicrunt eum propter snguinem Agni *
et propter verbum testimnii sui;
et non dilexrunt nimas suas *
usque ad mortem.
Proptrea ltmini, cli, *
et qui habittis in eis.
LECTIO BREVIS
Sbditi estte Deo, resstite dibolo, et fgiet a vobis;
appropinqute Deo, et appropinqubit vobis. Emundte manus,
preccatres, et purificte corda, dplices nimo: Humilimini in
conspctu Dmini, et exaltbit vos.
Ad Magnificat, ant. (p. 1258) OCO [28]: AM 365:

VIII a

Ex-tl-lens qu-dam m- li- er vo-cem de turba,

di- xit: Be- - tus venter qui te port- vit, et -be-ra qu
HEBDOMADA III 376

su-x-sti. At Ie-sus a- it il- li: Quin-mmo be- - ti quiudi- unt verbum De- i, et cust- di- unt il-lud. C. Magn-

fi-cat * -nima me- a Dminum.


PRECES
A Christo Dmino, qui nobis dedit mandtum novum mtu
dilectinis, flagitmus: Carittem plebis tu, Dmine, aduge.
Magster bone, doce nos in frtribus temetpsum dilgere,
atque in iis benefcere tibi.
Qui in cruce pro carnifcibus tuis vniam a Patre impetrsti,
da nobis inimcos dilgere et pro persequntibus nos orre.
Per mystrium crporis et snguinis tui, amrem, virttem et
fidciam nostra aduge;
dbiles corrbora, mstos consolre, spem agonizntibus
infnde.
Lux mundi, qui cco nato post ablutinem lumen vidre tribusti,
catechmenos per lavcrum aqu et verbo vit illmnia.
Defnctos stia dilectine tua trna,
nosque inter elctos tuos connmera.
Pater noster in tono simplice.
377
FERIA VI HEBDOMAD III
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AN 57 (OCO vacat)

VIII b

Salvum me fac, De- us, qu-ni- am ve- n- runt a-

qu usque ad a- nimam me- um. Ps. Infxus sum in limo pro-

fndi, et non est substnti- a; * veni in profnda aqurum, et flu-

ctus demrsit me.


Psalmus 68: 2 22, 30 37
[Salvum me fac, Deus, *
quniam venrunt aqu usque ad guttur meum.
Infxus sum in limo profndi, et non est substntia; *
veni in profnda aqurum, et fluctus demrsit me.]
Laborvi clamans, rauc fact sunt fauces me; *
defecrunt culi mei, dum spero in Deum meum.
Multiplicti sunt super capllos cpitis mei, *
qui odrunt me gratis.
Confortti sunt qui persecti sunt me inimci mei mendces, *
qu non rpui, tunc exsolvbam.
Deus, tu scis insipintiam meam, *
et delcta mea a te non sunt abscndita.
HEBDOMADA III 378
Non erubscant in me qui exspctant te, *
Dmine, Dmine virttum.
Non confundntur super me, *
qui qurunt te, Deus Isral.
Quniam propter te sustnui opprbrium, *
opruit confsio fciem meam;
extrneus factus sum frtribus meis, *
et peregrnus fliis matris me.
Quniam zelus domus tu comdit me, *
et opprbria exprobrntium tibi cecidrunt super me.
Et flevi in ieinio nimam meam, *
et factum est in opprbrium mihi.
Et psui vestimntum meum cilcium, *
et factus sum illis in parbolam.
Advrsum me loquebntur qui sedbant in porta, *
et in me canbant qui bibbant vinum.
Ant. 2 AN 58 (OCO vacat)

VI

Propter i-nim-cos me- os - ri- pe me, Dmi-ne. Ps. Ego

vero oratinem meam ad te, Dmine; * in tmpore benepl-ci-ti,

De- us. [flex]


II
[Ego vero oratinem meam ad te, Dmine; *
in tmpore beneplciti, Deus.]
In multitdine misericrdi tu exudi me, *
in veritte saltis tu.
Eripe me de luto, ut non infgar,
erpiar ab iis qui odrunt me, *
et de profndis aqurum.
FERIA VI 379
Non me demrgat fluctus aqurum,
neque absrbeat me profndum; *
neque rgeat super me pteus os suum.
Exudi me, Dmine, quniam bengna est misericrdia tua; *
secndum multitdinem miseratinum turum
respice in me.
Et ne avrtas fciem tuam a pero tuo, *
quniam trbulor, velciter exudi me.
Accde ad nimam meam, vndica eam, *
propter inimcos meos rdime me.
Tu scis opprbrium meum *
et confusinem meam et reverntiam meam.
In conspctu tuo sunt omnes qui trbulant me; *
opprbrium contrvit cor meum, et elngui.
Et sustnui qui simul contristartur, et non fuit, *
et qui consolartur, et non invni.
Et dedrunt in escam meam fel, *
et in siti mea potavrunt me acto.
Ant. 3 PM 156 (OCO 418)
VIII a

Qu -ri- te Dmi-num, et vi-vet -nima vestra. Ps. Ego au-

tem sum pauper et do- lens; * salus tua, Deus, sscipit me. [flex]
III
[Ego autem sum pauper et dolens; *
salus tua, Deus, sscipit me.]
Laudbo nomen Dei cum cntico, *
et magnificbo eum in laude.
Et placbit Dmino super taurum, *
super vtulum crnua producntem et ngulas.
Vdeant hmiles et ltntur; *
qu rite Deum, et vivet cor vestrum.
HEBDOMADA III 380
Quniam exaudvit puperes Dminus, *
et vinctos suos non despxit.
Laudent illum cli et terra, *
mria et mnia reptlia in eis.
Quniam Deus salvam fciet Sion,
et dificbit civittes Iuda; *
et inhabitbunt ibi, et possidbunt eam.
Et semen servrum eius hereditbunt eam, *
et qui dligunt nomen eius habitbunt in ea
\ Convertmini ad Dminum Deum vestrum.
[ Quia bengnus et misricors est.
Responsoria prolixa: post Lectionem primum, Ego dixi, AJ 2:
230; post Lectionem secundum, Educ, AG 61 (POP 698).
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 220 (cf. OCO 418)
VIII a

Ti-bi so- li pecc-vi, Dmi-ne; mi-se-r-re me- i. Ps. Mi-

serre mei, De- us, * secndum misericrdi- am tu- am.


Psalmus 50
[Miserre mei, Deus, *
secndum misericrdiam tuam;]
et secndum multitdinem miseratinum turum *
dele iniquttem meam.
Amplius lava me ab iniquitte mea, *
et a peccto meo munda me.
Quniam iniquittem meam ego cognsco, *
et pecctum meum contra me est semper.
FERIA VI 381
Tibi, tibi soli peccvi, *
et malum coram te feci,
ut iustus inveniris in sentntia tua *
et quus in iudcio tuo.
Ecce enim in iniquitte genertus sum, *
et in peccto concpit me mater mea.
Ecce enim verittem in corde dilexsti, *
et in occlto sapintiam manifeststi mihi.
Asprges me hysspo, et mundbor; *
lavbis me, et super nivem dealbbor.
Audre me fcies gudium et lttiam, *
et exsultbunt ossa qu humilisti.
Avrte fciem tuam a pecctis meis, *
et omnes iniquittes meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus, *
et spritum firmum nnova in viscribus meis.
Ne procias me a fcie tua, *
et spritum sanctum tuum ne uferas a me.
Redde mihi Ittiam salutris tui, *
et spritu promptssimo confrma me.
Docbo inquos vias tuas, *
et mpii ad te convertntur.
Lbera me de sangunibus, Deus, Deus saltis me, *
et exsultbit lingua mea iusttiam tuam.
Dmine, lbia mea apries, *
et os meum annuntibit laudem tuam.
Non enim sacrifcio delectris, *
holocustum, si fferam, non placbit.
Sacrifcium Deo spritus contribultus, *
cor contrtum et humilitum, Deus, non despcies.
Bengne fac, Dmine, in bona voluntte tua Sion, *
ut dificntur muri Iersalem.
Tunc acceptbis sacrifcium iustti, oblatines et holocusta; *
tunc impnent super altre tuum vtulos.
Ant. 2 AG 578 (cf. OCO 418)

IV a

Ne remi- nisc- ris, Dmi-ne, de- lcta me- a, vel pa-
HEBDOMADA III 382

rn-tum me- - rum: neque vindctam su-mas de pec-c- tis

me- is. C. Dedcant culi mei lcrimam per noctem et di- em, *

et non tce- ant. [flex]


Canticum Ier 14: 17 21
[Dedcant culi mei lcrimam per noctem et diem, *
et non tceant,]
quniam contritine magna contrta est virgo flia ppuli mei, *
plaga pssima vehemnter.
Si egrssus fero ad agros, ecce occsi gldio; *
et si introero in civittem, ecce attenuti fame;
prophta quoque et sacrdos abirunt *
in terram quam ignorbant.
Numquid prociens abiecsti Iudam, *
aut Sion abominta est nima tua?
quare ergo percusssti nos, *
ita ut nulla sit snitas?
Exspectvimus pacem, et non est bonum; *
et tempus curatinis, et ecce turbtio.
Cognvimus, Dmine, impiettes nostras,
iniquittes patrum nostrrum, *
quia peccvimus tibi.
Ne des nos in opprbrium propter nomen tuum, *
neque fcias nobis contumliain slii glri tu;
recordre, *
ne rritum fcias f dus tuum nobscum.
FERIA VI 383
Ant. 3 AG 556 (cf. OCO 418)
VIII a

Su- -vis est Dmi-nus, et in -trnum mi-se-ri-cr-di- a

e- ius. Ps. Iubilte Dmino, omnis ter-ra, * servte Dmino in

lt-ti- a. [flex]
Psalmus 99
[Iubilte Dmino, omnis terra, *
servte Dmino in lttia;]
introte in conspctu eius *
in exsultatine.
Scitte quniam Dminus ipse est Deus;
ipse fecit nos, et ipsus sumus, *
ppulus eius et oves pscu eius.
Introte portas eius in confessine,
tria eius in hymnis, *
confitmini illi, benedcite nmini eius.
Quniam suvis est Dminus;
in trnum misericrdia eius, *
et usque in generatinem et generatinem vritas eius.
LECTIO BREVIS
Iustificbit iustus servus meus multos et iniquittes erum ipse
portbit. Ideo disprtiam ei multos, et cum frtibus dvidet splia,
pro eo quod trdidit in mortem nimam suam et cum scelertis
reputtus est: et ipse pecctum multrum tulit et pro transgressribus
rogat.
HEBDOMADA III 384
Ad Benedictus, ant. (p. 1228) AG 597 (cf. OCO [28])

VIII a

Ma-gster, quod est mand-tum magnum in le-ge? A- it

il-li Ie- sus: D- li-ges Dminum De- um tu- um ex to- to

corde tu- o, alle-l- ia. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Isra-

l, * quia visitvit et fecit redemptinem ple-bis su-.


PRECES
Grtias agmus Christo Dmino, qui in cruce mriens nobis vitam
cntulit, emque ex corde deprecmur:
Per mortem tuam vivfica nos.
Magster et Salvtor noster, qui fdei tu documnta nobis contulsti,
nosque innovsti glria passinis,
fac ne veterascmus in ctibus pravittis.
Prsta nobis, ut hdie cibrum saturittem crpori nostro subtrhere
scimus,
ut frtribus nostris indigntibus succurrmus.
Da hunc sanctum quadragesimlem diem a te nos devte suscpere,
et per pera misericrdi tibi consecrre.
Crrige mentes nostras reblles,
nosque magnnimos ffice.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Crdibus nostris, qu sumus, Dmine, grtiam tuam bengnus
FERIA VI 385
infnde: ut ab humnis semper retrahmur excssibus; et mnitis
inhrre valemus, te larginte, clstibus: Per Dminum.
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 248 (POP 700)

II

Ne disc-das a me, Dmi-ne: quni- am tri-bu- l- ti- o

pr-xima est, qu-ni- am non est qui diu-vet. Ps. De- us, De-

us meus, quare me dereliqu- sti? * Longe a salte mea verba

ru-g-tus me- i. [flex]


Psalmus 21 (I)
[Deus, Deus meus, quare me dereliqusti? *
Longe a salte mea verba rugtus mei.]
Deus meus, clamo per dem, et non exudis, *
et nocte, et non est rquies mihi.
Tu autem sanctus es, *
hbitans in ludibus Isral.
In te speravrunt patres nostri, *
speravrunt, et libersti eos;
ad te clamavrunt, et salvi facti sunt, *
in te speravrunt, et non sunt confsi.
Ego autem sum vermis et non homo, *
opprbrium hminum et abictio plebis.
HEBDOMADA III 386
Omnes vidntes me derisrunt me; *
torquntes lbia movrunt caput:
Spervit in Dmino, erpiat eum; *
salvum fciat eum, quniam vult eum .
Quniam tu es qui extraxsti me de ventre, *
spes mea ad bera matris me.
In te proictus sum ex tero, *
de ventre matris me Deus meus es tu.
Ne longe fias a me,
quniam tribultio prxima est, *
quniam non est qui diuvet.
II
Circumdedrunt me vtuli multi, *
tauri Basan obsedrunt me.
Aperurunt super me os suum *
sicut leo rpiens et rgiens.
Sicut aqua effsus sum, *
et dissolta sunt mnia ossa mea.
Factum est cor meum tamquam cera *
liquscens in mdio ventris mei.
Aruit tamquam testa paltum meum,
et lingua mea adhsit fucibus meis, *
et in plverem mortis deduxsti me.
Quniam circumdedrunt me canes multi, *
conclium malignntium obsdit me.
Fodrunt manus meas et pedes meos, *
et dinumervi mnia ossa mea.
Ipsi vero consideravrunt et inspexrunt me.
Divisrunt sibi vestimnta mea, *
et super vestem meam misrunt sortem.
Tu autem, Dmine, ne elongveris, *
fortitdo mea, ad adiuvndum me festna.
Erue a frmea nimam meam, *
et de manu canis nicam meam.
Salva me ex ore lenis, *
et a crnibus unicrnium humilittem meam.
Narrbo nomen tuum frtribus meis, *
in mdio ecclsi laudbo te.
FERIA VI 387
III
Qui timtis Dminum, laudte eum, *
universum semen Iacob, glorificte eum.
Mtuat eum omne semen Isral, *
quniam non sprevit neque despxit afflictinem puperis,
nec avrtit fciem suam ab eo, *
et cum clamret ad eum, exaudvit.
Apud te laus mea in ecclsia magna; *
vota mea reddam in conspctu timntium eum.
Edent puperes et saturabntur,
et laudbunt Dminum qui requrunt eum: *
Vivant corda erum in s culum s culi .
Reminiscntur et convertntur ad Dminum univrsi fines terr, *
et adorbunt in conspctu eius univrs famli gntium.
Quniam Dmini est regnum, *
et ipse dominbitur gntium.
Ipsum solum adorbunt omnes qui drmiunt in terra; *
in conspctu eius prcident omnes
qui descndunt in plverem.
Anima autem mea illi vivet, *
et semen meum srviet ipsi.
Narrbitur de Dmino generatini ventr,
et annuntibunt iusttiam eius ppulo qui nasctur: *
Hc fecit Dminus .
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Inclinte aurem vestram et vente ad me; audte, ut vivat nima
vestra, et friam vobscum pactum sempitrnum: misericrdias David
fidles.
Ad Sextam
Revertmini, ait Dminus, et non avrtam fciem meam a vobis,
quia pius ego sum, et non irscar in perptuum. Convertmini, flii,
qui avrsi estis a me, dicit Dminus.
Ad Nonam
Relgio munda et immaculta apud Deum et Patrem hc est:
HEBDOMADA III 388
visitre pupllos et vduas in tribulatine erum: immacultum se
custodre ab hoc sculo.
Ad Vesperas.
PSALMODIA
Ant. 1 AJ 1:124 (cf. OCO 418)

III a

Omni- a qucmque v-lu- it Dmi-nus fe-cit. Ps. Lau-

d-te no-men Dmini, * laud-te, ser-vi Dmi-ni. [flex]


Psalmus 134 (I)
[Laudte nomen Dmini, *
laudte, servi Dmini,]
qui statis in domo Dmini, *
in triis domus Dei nostri.
Laudte Dminum, quia bonus Dminus; *
psllite nmini eius, quniam suve.
Quniam lacob elgit sibi Dminus, *
Isral in peclium sibi.
Quia ego cognvi quod magnus est Dminus, *
et Deus noster pr mnibus diis.
Omnia qucmque vluit Dminus,
fecit in clo et in terra, *
in mari et in mnibus abssis.
Addcens nubes ab extrrno terr,
flgura in plviam facit, *
prodcit ventos de thesuris suis.
Qui percssit primognita gpti *
ab hmine usque ad pecus.
Misit signa et prodgia in mdio tui, gpte, *
in Pharanem et in omnes servos eius.
FERIA VI 389
Qui percssit gentes multas, *
et occdit reges fortes:
Sehon regem Amorrhrum, et Og regem Basan, *
et mnia regna Chnaan.
Et dedit terram erum heredittem, *
heredittem Isral ppulo suo.
Ant. 2 AG 360 (cf. OCO 418)

VII b

Sci-t-te qui- a Dminus ipse est De- us, cu-ius no-
,
men in -trnum. Ps. Dmine, nomen tuum in -tr-num; *

Dmine, memorile tuum in generatinem et gene-ra- ti- - nem.


II
[Dmine, nomen tuum in trnum; *
Dmine, memorile tuum in generatinem et generatinem.]
Quia iudicbit Dminus ppulum suum, *
et servrum surum miserbitur.
Simulcra gntium argntum et aurum, *
pera mnuum hminum.
Os habent, et non loquntur; *
culos habent, et non vidbunt;
aures habent, et non udient; *
neque enim est spritus in ore ipsrum.
Smiles illis fiant qui fciunt ea, *
et omnes qui confdunt in eis.
Domus Isral, benedcite Dmino; *
domus Aaron, benedcite Dmino;
domus Levi, benedcte Dmino; *
qui timtis Dminum, benedcite Dmino.
HEBDOMADA III 390
Benedctus Dminus ex Sion, *
qui hbitat in Iersalem.
Ant. 3 MG 58 (cf. OCO 413)

IV a
,
Omnes gentes, quascmque fe-c-sti, v- ni- ent, et

a-do-r-bunt coram te, Dmi-ne. C. Magna et mirablia sunt

-pe-ra tu- a, * Dmine De- us omn- po- tens. [flex]


Canticum Ap 15:34
[Magna et mirablia sunt pera tua, *
Dmine Deus omnpotens:]
iust et ver sunt vi tu, *
rex sculrum.
Quis non timbit te, Dmine, *
et magnificbit nomen tuum?
quia solus pius es,
quniam omnes gentes vnient et adorbunt
in conspctu tuo, *
quniam iudicia tua manifsta sunt.
LECTIO BREVIS
Confitmini altrutrum peccta vestra, et orte pro nvicem, ut
salvmini: multum enim valet deprectio iusti assdua. Fratres mei,
si quis ex vobis errverit a veritte, et convrterit quis eum, scrre
debet quniam: qui convrti fcerit peccatrem ab errre vi su
salvbit nimam eius a morte, et opriet multitdinem peccatrum.
FERIA VI 391
Ad Magnificat, ant. (p. 1258) AM 602 (OCO [28])

VIII a

Ma-gs-ter, quid fa- ci- ndo vi- tam - tr-

nam possi-d- bo? At il-le di- xit ad e- um: In lege quid

scri-ptum est? qumodo le-gis? D- li-ges Dmi-num De- umtu- um ex to-to corde tu- o. C. Magn-fi-cat * -nima me- a

Dminum.
PRECES
Dminum Iesum, qui per prprium sanguinem ppulum
sanctificvit, deprecmur: Miserre, Dmine, ppulo tuo.
Redemptor noster, per passinem tuam tribue fidlibus membra sua
mortificre, in certamnibus contra mala et advrsa sstine eos,
spe rbora firmire,
quo expeditres ad resurrectinem tuam celebrndam occrrant.
Fac ut christini, ob prophticum munus, nottiam tui ubque
diffndant,
atque ardntis fdei, spe et carittis testimnio eam confrment.
Confrta virtte tua omnes afflctos,
esque consolndis fratrnas fac nos curas impndere.
Doce fidles passinem tuam in rmnas suis participre,
ut salutre tuum in sepsis manifstent.
HEBDOMADA III 392
Auctor vit, memnto erum, qui de hac vita transirunt,
esque resurrectinis glriam largre.
Pater noster in tono simplice.
393
SABBATUM HEBDOMAD III
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AN 80 (cf. OCO 418)

VI
.
Clama- v-runt ad D- mi- num: et de ne-cessi- t-

ti-bus e- -rum li-be- r-vit e- os. Ps. Confitmini Dmino,

quni-am bo-nus, * quniam in s culum misericrdi- a e- ius.

[flex]
Psalmus 106, I
[Confitmini Dmino, quniam bonus, *
quniam in s culum misericrdia eius.]
Dicant qui rqdmpti sunt a Dmino, *
quos redmit de manu adversrii,
et de reginibus congregvit eos,
a solis ortu et occsu, *
ab aquilne et mari.
Erravrunt in solitdine, in inaquso, *
viam civittis habitatinis non invenrunt.
Esurintes et sitintes, *
nima erum in ipsis defcit.
Et clamavrunt ad Dminum, cum tribularntur, *
et de necessittibus erum erpuit eos.
HEBDOMADA III 394
Et dedxit eos in viam rectam, *
ut irent in civittem habitatinis.
Confitentur Dmino propter misericrdiam eius, *
et mirablia eius in flios hminum;
quia sativit nimam sitintem, *
et nimam esurintem replvit bonis.
Sedntes in tnebris et umbra mortis, *
vincti in mendicitte et ferro,
quia exacerbavrunt elquia Dei, *
et consilium Altssimi sprevrunt.
Et humilivit in labribus cor erum, *
infirmti sunt, nec fuit qui adiuvret.
Et clamavrunt ad Dminum, cum tribularntur, *
et de necessittibus erum libervit eos.
Et edxit eos de tnebris et umbra mortis, *
et vncula erum dirpit.
Confitentur Dmino propter misericrdiam eius, *
et mirablia eius in flios hminum;
quia contrvit portas reas, *
et vectes frreos, confrgit.
Ant. 2 AN 82 (OCO vacat)

VIII b

Ipsi vi-d- runt -pe- ra De- i et mi-ra-b- li- a e-ius.

Ps. Stulti facti sunt in via iniquittis su- , * et propter iniusttias

su-as afflcti sunt. [flex]


II
[Stulti facti sunt in via iniquittis su, *
et propter iniusttias suas afflcti sunt.]
SABBATUM 395
Omnem escam abominta est nima erum, *
et appropinquavrunt usque ad portas mortis.
Et clamavrunt ad Dminum, cum tribularntur, *
et de necessittibus ertim libervit eos.
Misit verbum suum et sanvit eos, *
et erpuit eos de interitinibus erum.
Confitentur Dmino propter misericrdiam eius, *
et mirablia eius in flios hminum.
Et sacrficent sacrifcium laudis, *
et annntient pera eius in exsultatine.
Qui descndunt mare in nvibus, *
facintes operatinem in aquis multis.
Ipsi vidrunt pera Dmini, *
et mirablia eius in profndo.
Dixit et excitvit spritum procll, *
et exaltti sunt fluctus eius.
Ascndunt usque ad clos,
et descndunt usque ad abssos; *
nima erum in malis tabescbat.
Turbti sunt et moti sunt sicut brius, *
et omnis sapintia erum devorta est.
Et clamavrunt ad Dminum cum tribularntur, *
et de necessittibus erum edxit eos.
Et sttuit procllam eius in auram, *
et tacurunt fluctus eius.
Et ltti sunt, quia silurunt, *
et dedxit eos in portum volunttis erum.
Confitentur Dmino propter misericrdiam eius, *
et mirablia eius in flios hminum.
Et exltent eum in ecclsia plebis, *
et in convntu senirum laudent eum.
Ant. 3 AN 83 (OCO vacat)

I a

Vi-d-bunt re-cti et l- ta-bntur, et in- tl-le-gent
HEBDOMADA III 396

mi-se- ri-crdi- as Dmi-ni. Ps. Psu- it flmina in desr-tum, *

et xitus aqurum in si- tim.


III
[Psuit flmina in desrtum, *
et xitus aqurum in sitim,]
terram fructferam in salsginem, *
a maltia inhabitntium in ea.
Psuit desrtum in stagna aqurum, *
et terram sine aqua in xitus aqurum.
Et collocvit illic esurintes, *
et constiturunt civittem habitatinis.
Et seminavrunt agros et plantavrunt vneas, *
et fecrunt fructum in provntum suum.
Et benedxit eis et multiplicti sunt nimis, *
et iumnta erum non minorvit.
Et pauci facti sunt, et vexti sunt *
a tribulatine malrum et dolre.
Effdit contemptinem super prncipes, *
et errre fecit eos in desrto nvio.
Et suscpit puperem de inpia, *
et psuit sicut oves famlias.
Vidbunt recti et ltabntur, *
et omnis inquitas oppilbit os suum.
Quis spiens, et custdiet hc, *
et intlleget misericrdias Dmini?
\ Qui facit verittem, venit ad lucem.
[ Ut manifestntur pera eius.
Responsoria prolixa: post Lectionem primum, Sindite, AJ 1: 289;
post Lectionem secundum, Ego dixi, AJ 2: 230 (POP 698).
SABBATUM 397
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AJ 1: 99, cf. Poissy MS, fo. 59
v
(cf. OCO 418)

VIII b

Aspi-ce in me, Do-mi- ne, et mi- se- re- re me- i.

Ps. Clamvi in toto corde, exudi me, Dmine; * iustificatines tu-

as serv- bo.
Psalmus 118: 145 152 (Koph)
[Clamvi in toto corde, exudi me, Dmine; *
iustificatines tuas servbo.]
Clamvi ad te, salvum me fac, *
ut custdiam testimnia tua.
Prvni dilculo et clamvi, *
in verba tua superspervi.
Prvenrunt culi mei viglias, *
ut meditrer elquia tua.
Vocem meam audi secndum misericrdiam tuam, Dmine, *
secndum iudcium tuum vivfica me.
Appropinquavrunt persequntes me in maltia, *
a lege autem tua longe facti sunt.
Prope es tu, Dmine, *
et mnia prcpta tua vritas.
Ab intio cognvi de testimniis tuis, *
quia in trnum fundsti ea.
HEBDOMADA III 398
Ant. 2 AG 574 (cf. OCO 419)

VIII b

Ego in al-tssi-mis h-bi- to, et thro-nus me- us

in co- lmna nu-bis. C. De- us patrum merum et Dmine mise-

ricrdi- , * qui fecsti mnia verbo tu- o. [flex]


Canticum Sap 9: 1 6, 9 11
[Deus patrum merum et Dmine misericrdi, *
qui fecsti mnia verbo tuo,]
et sapintia tua constitusti hminem, *
ut dominartur creatr, qu a te facta est,
ut dispnat orbem terrrum in quitte et iusttia, *
et in directine cordis iudcium idicet,
da mihi sdium turum assistrcem sapintiam, *
et noli me reprobre a peris tuis,
quniam servus tuus sum ego et flius ancll tu,
homo infrmus et exgui tmporis, *
et minor ad intellctum iudcii et legum.
Nam et si quis erit consummtus inter flios hminum,
si ab illo abferit sapintia tua, *
in nhilum computbitur.
Et tecum sapintia tua, qu novit pera tua, *
qu et ffuit tunc cum orbem terrrum fceres,
et scibat quid esset plcitum culis tuis, *
et quid dirctum in prcptis tuis.
Mitte illam de clis sanctis tuis *
et a sede magnitdinis tu,
ut mecum sit et mecum labret, *
ut sciam quid accptum sit apud te.
SABBATUM 399
Scit enim illa mnia et intllegit,
et dedcet me in opribus meis sbrie, *
et custdiet me in sua potntia.
Ant. 3 AG 139 (cf. OCO 413)

I c

Laud- te Dmi-num, omnes gentes. Ps. collaudte eum,

omnes ppu-li; quniam confirmta est super nos misericrdi-

a e- ius.
Psalmus 116
[Laudte Dminum, omnes gentes, *
collaudte eum, omnes ppuli;
quniam confirmta est super nos misericrdia eius, *]
et vritas Dmini manet in trnum.
LECTIO BREVIS
Lavmini, mundi estte, aufrte malum cogitatinum vestrrum
ab culis meis; quiscite gere pervrse, dscite benefcere: qurite
iudcium, subvente opprsso, iudicte pupllo, defndite vduam: Et
vente et iudcio contendmus, dicit Dminus. Si ferint peccta
vestra ut cccinum, quasi nix dealbabntur: et si ferint rubra quasi
vermculus, velut lana erunt.
Ad Benedictus, ant. (p. 1192) AG 591 (cf. OCO [28])

I a

Stans a longe pub-li-c-nus, no- lbat cu- los ad
HEBDOMADA III 400

c-lum le-v-re: sed percu- ti- -bat pectus su- um, di-cens:

De- us pro-p- ti- us esto mi- hi pecca- t-ri. Cant.

Bene-dctus Dmi-nus De- us Isra- l, * quia visitvit et fecit re-

demptinem ple-bis su- .


PRECES
Christum Dminum glorificmus, qui, ut nova creatra hmines
ferent, lavcrum regeneratinis insttuit esque crporis et verbi
sui mensam appsuit. Eum deprecmur, dicntes:
Rnova nos, Dmine, grtia tua.
Iesu, mitis et hmilis corde, ndue nos vscera misericrdi,
benignittem et humilittem concde,
ac patintiam cum mnibus fac nos sectri.
Doce nos vere prximos esse mseris atque afflctis,
ut te bonum Samaritnum imitmur.
Beta Virgo, mater tua, intercdat pro sacris virgnibus,
ut consecratinem, qua tibi sunt devt, in Ecclsia impnsius
colant.
Donum tu misericrdi nobis largre,
ac peccta et pnas nobis dimtte.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Observatinis huius nnua celebritte ltntes, qu sumus,
SABBATUM 401
Dmine; ut, paschlibus sacramntis inhrntes, plenis erum
effctibus gaudemus: Per Dminum.
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 241 (POP 700)

V

In Dmino iusti-fi-c-bi-tur et laud-bi-tur omne semen

Isra- l. Ps. Feci iudcium et iust-ti- am; * non tradas me calum-

ni- n- tibus me. [flex]


Psalmus 118: 121128 (Ain)
[Feci iudcium et iusttiam; *
non tradas me calumnintibus me.]
Sponde pro servo tuo in bonum; *
non calumnintur me suprbi.
Oculi mei defecrunt in desidrio salutris tui *
et elquii iustti tu.
Fac cum servo tuo secndum misericrdiam tuam, *
et iustificatines tuas doce me.
Servus tuus sum ego; *
da mihi intellctum, ut sciam testimnia tua.
Tempus facindi Dmino; *
dissipavrunt legem tuam.
Ideo dilxi prcpta tua, *
super aurum et obrzum.
Proptrea ad mnia mandta tua dirigbar, *
omnem viam mendcii dio hbui.
HEBDOMADA III 402
Psalmus 33 (I)
Benedcam Dminum in omni tmpore, *
semper laus eius in ore meo.
In Dmino gloribitur nima mea, *
udiant mansuti et ltntur.
Magnificte Dminum mecum, *
et exaltmus nomen eius in idpsum.
Exquisvi Dminum, et exaudvit me, *
et ex mnibus terrribus meis erpuit me.
Respcite ad eum, et illuminmini, *
et fcies vestr non confundntur.
Iste pauper clamvit,
et Dminus exaudvit eum, *
et de mnibus tribulatinibus eius salvvit eum.
Vallbit ngelus Dmini in circitu timntes eum, *
et erpiet eos.
Gustte et vidte quniam suvis est Dminus; *
betus vir qui sperat in eo.
Timte Dminum, saricti eius, *
quniam non est inpia timntibus eum.
Dvites egurunt et esurirunt, *
inquirntes autem Dminum non defcient omni bono.
II
Vente, flii, audte me: *
timrem Dmini docbo vos.
Quis est homo qui vult vitam, *
dligit dies ut vdeat bonum?
Prhibe linguam tuam a malo, *
et lbia tua ne loquntur dolum.
Divrte a malo et fac bonum, *
inqure pacem et persquere eam.
Oculi Dmini super iustos, *
et aures eius in clamrem erum.
Vultus autem Dmini super facintes mala, *
ut perdat de terra memriam erum.
Clamavrunt, et Dminus exaudvit, *
et ex mnibus tribulatinibus erum libervit eos.
SABBATUM 403
Iuxta est Dminus iis qui contrto sunt corde, *
et confrctos spritu salvbit.
Mult tribulatines iustrum, *
et de mnibus his liberbit eos Dminus.
Custdit mnia ossa erum, *
unum ex his non contertur.
Interfciet peccatrem maltia, *
et qui odrunt iustum, punintur.
Rdimet Dminus nimas servrum surum, *
et non punintur omnes qui sperant in eo.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Ego, quos amo, rguo et castgo. mulre ergo et pnitntiam
age. Ecce sto ad stium et pulso. Si quis auderit vocem meam et
apererit inuam: introbo ad illum et cenbo cum illo et ipse mecum.
Ad Sextam
Memnto quniam servus meus es tu; formvi te, servus meus
es tu, Isral, non decpies me. Delvi ut nubem iniquittes tuas et
quasi nbulam peccta tua; revrtere ad me, quniam redmi te.
Ad Nonam
Deus non irridtur: Qu enim seminverit homo, hc et metet;
quniam, qui sminat in carne sua, de carne metet corruptinem: qui
autem sminat in spritu, de spritu metet vitam trnam.
404
DOMINICA IV QUADRAGESM
Ad I Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 MS Poissy Ant. fo. 126
r
; cf. AJ 1: 119 (cf. OCO [28])

IVa

In domum Dmi-ni l-tntes - bimus. Ps. L-t-tus

sum in eo quod di-x- runt mi- hi: * In domum Dmi-ni - bi

mus. [flex]
Psalmus 121
[Lttus sum in eo quod dixrunt mihi: *
In domum Dmini bimus .]
Stantes iam sunt pedes nostri *
in portis tuis, Iersalem.
lersalem, qu dificta est ut cvitas *
sibi compcta in idpsum.
Illuc enim ascendrunt tribus, tribus Dmini, *
testimnium Isral, ad confitndum nmini Dmini.
Quia illic sedrunt sedes ad iudcium, *
sedes domus David.
Rogte qu ad pacem sunt lersalem, *
secri sint diligntes te.
Fiat pax in muris tuis, *
et secritas in trribus tuis.
Propter fratres meos et prximos meos *
loquar: Pax in te!
Propter domum Dmini Dei nostri *
exquram bona tibi.
DOMINICA 405
Ant. 2 AG 1014 (cf. OCO [28])

VIII a

Si i-niqui- t-tes observve-ris, Dmi- ne, D-mi-ne,

quis susti-n-bit. Ps. De pro-fndis clamvi ad te, Dmi-ne; *

Dmine, exudi vo-cem me- am. [flex]


Psalmus 129
[De profndis clamvi ad te, Dmine; *
Dmine exudi vocem meam.]
Fiant aures tu intendntes *
in vocem deprecatinis me.
Si iniquittes observveris, Dmine, *
Dmine, quis sustinbit?
Quia apud te propititio est, *
et timbimus te.
Sustnui te, Dmine;
sustnuit nima mea in verbo eius, *
spervit nima mea in Dmino.
Magis quam custdes aurram, *
speret Isral in Dmino.
Quia apud Dminum misericrdia, *
et copisa apud eum redmptio.
Et ipse rdimet Isral *
ex mnibus iniquittibus eius.
HEBDOMADA IV 406
Ant. 3: AG 360 (cf. OCO [28])

VIII a

Si- t- vit -nima me- a ad nomen sanctum tu- um,

Dmi-ne. Ps. Christus Iesus, cum in forma Dei es-set, * non rap-

nam arbitrtus est esse se qu-lem De- o. [flex]


Canticum Phil 2: 611
[Christus Iesus, cum in forma Dei esset, *
non rapnam arbitrtus est esse se qulem Deo,]
sed semetpsum exinanvit, formam servi accpiens,
in similitdinem hminum factus *
et hbitu invntus ut homo.
Humilivit semetpsum
factus obodiens usque ad mortem, *
mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltvit illum
et donvit illi nomen, *
quod est super omne nomen,
ut in nmine Iesu omne genu flecttur *
clstium, terrstrium et infernrum,
et omnis lingua confitetur *
quia Dminus Iesus Christus in glria est Dei Patris.
LECTIO BREVIS
Exhortmur vos, ne in vcuum grtiam Dei recipitis. Ait enim:
Tmpore accpto exaudvi te, et in die saltis adivi te: ecce nunc
tempus acceptbile, ecce nunc dies saltis. Nmini dantes ullam
offensinem, ut non vitupertur ministrium nostrum: sed in mnibus
exhibemus nosmetpsos sicut Dei minstros.
DOMINICA 407
Responsorium breve Redemisti, p. 5, vel:
RESPONSORIUM PROLIXUM Poissy MS fo. 81
v
; cf. AJ 1: 289 (POP 695)

VIII

Pa-ra-d-si por- tas a-pri- at nobis

ie-i-ni- i tem- pus: Susci-pi- - mus il- lud o- rn-
. . .
tes et deprecn- tes, * Ut in di- e resurrecti-
.
nis cum Dmino glo- ri- - mur.

\ Ecce nunc tempus accept-bi-le, ecce nunc di- es sa-

l- tis: commendmus nosme- tpsos in multa pa- ti- n

ti- a. * Ut in. [Gl-ri- a . * Ut in.]


HEBDOMADA IV 408
Ad Magnificat, ant.
Anno A et B (p. 1258): AG 524 (cf. OCO [28])

VIII a

Sic De- us di- l-xit mundum, ut F- li- um su- um u-

ni-g- ni- tum da- ret: ut omnis, qui cre-dit in ipsum, non

p- re- at, sed h-be- at vi- tam - trnum. C. Magn-fi-cat *

-nima me- a Dminum.


Anno C: AG 398 (cf. OCO [28])

VII a

Di-xit pa-terfam- li- as ope-r-ri- is su- is: Quid hic

sta- tis to-ta di- e o-ti- -si? At il-li respondntes, di-x-runt: Qui- a nemo nos cond-xit. I- te et vos in
DOMINICA 409

v- ne- am me- am, et quod iustum f- e- rit da-bo vo-bis.

Cant. Magn-fi-cat * -nima me- a Dminum.


PRECES
Magnificmus Deum, cui cura est de omnibus. Eum invocmus,
dicntes: Da, Dmine, saltem redmptis.
Deus, dator mnerum et fons verittis, reple donis tuis collgium
episcoprum,
et fidles, iis concrditos, serva in Apostolrum doctrna.
Carittem tuam infnde mnibus, qui de uno pane vit commnicant,
quo arctire unitte fruntur in crpore Flii tui.
Vterem hminem cum ctibus suis nos exspolire concde,
et Christum Flium tuum novum indere hminem.
Concde, ut omnes per pnitntiam peccatrum surum vniam
obtneant,
et suprn fiant Christi tui satisfactinis partcipes.
Fac ut in pace tua defncti te sine fine laudent in clo,
ubi et nos te in vum celebratros spermus.
Pater noster in tono sollemni.
Oratio
Deus, qui per Verbum tuum humni gneris reconciliatinem
mirabliter operris; prsta, qu sumus, ut ppulus christinus
prompta devotine et lacri fide ad ventra sollmnia vleat festinre:
Per Dminum.
HEBDOMADA IV 410
Ad Invitatorium
In Dom. IV Quadragesim et ad libitum in feriis:
Ant. (Ps. t. 7, p. 1189) Poissy MS, fo. 26
v
; cf. AJ 1: 319 (POP 696)

VII
, .
P-pu- lus D- mi- ni, et o- ves p-
,
scu- e- ius; Ven- te, ad- o- r- mus

Dmi- num. Ps.Ven- te.
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 Poissy MS, fo. 191
r
, cf. AJ 2: 292 (cf. OCO 419)

III b

Tl-li-te, portas, prn- ci- pes, ve-stras, et e- le- v-

mi-ni, port -ter-n- les, et intro- - bit Rex gl- ri- .

Ps. Dmini est terra et plenit-do e- ius, * orbis terrrum et qui


DOMINICA 411

hbi-tant in e- o. [flex]
Psalmus 23
[Dmini est terra et plenitdo eius, *
orbis terrrum et qui hbitant in eo.]
Quia ipse super mria fundvit eum, *
et super flmina firmvit eum.
Quis ascndet in montem Dmini, *
aut quis stabit in loco sancto eius?
Innocens mnibus et mundo corde,
qui non accpit in vanum nomen eius, *
nec iurvit in dolum.
Hic accpiet benedictinem a Dmino, *
et iustificatinem a Deo salutri suo.
Hc est genertio qurntium eum, *
qurntium fciem Dei Iacob.
Attllite, port, cpita vestra,
et elevmini, port ternles, *
et introbit rex glri.
Quis est iste rex glri? *
Dminus fortis et potens, Dminus potens in pr lio.
Attllite, port, cpita vestra,
et elevmini, port ternles, *
et introbit rex glri.
Quis est iste rex glri? *
Dminus virttum ipse est rex glri.
Ant. 2 PM 147 (OCO 419)

VI

Be-ne-d-ci- te, gentes, De- um nostrum. Ps. Iubilte Deo,
HEBDOMADA IV 412

omnis terra, psalmum dcite glri nminis e- ius, * glorifi-

c-te laudem e- ius.


Psalmus 65, I
[Iubilte Deo, omnis terra,
psalmum dcite glri nminis eius, *
glorificte laudem eius.]
Dcite Deo: Quam terriblia sunt pera tua. *
Pr multitdine virttis tu blandintur tibi inimci tui.
Omnis terra adret te et psallat tibi, *
psalmum dicat nmini tuo .
Vente, et vidte pera Dei, *
terrbilis in adinventinibus super flios hminum.
Convrtit mare in ridam,
et in flmine pertransbunt pede; *
ibi ltbimur in ipso.
Qui domintur in virtte sua in trnum,
culi eius super gentes respciunt; *
reblles non exaltntur in semetpsis.
Benedcite, gentes, Deum nostrum, *
et audtam fcite vocem laudis eius;
qui psuit nimam nostram ad vitam, *
et non dedit in commotinem pedes nostros.
Quniam probsti nos, Deus; *
igne nos examinsti, sicut examintur argntum.
Induxsti nos in lqueum, *
posusti tribulatines in dorso nostro.
Imposusti hmines super cpita nostra,
transvimus per ignem et aquam, *
et eduxsti nos in refrigrium.
DOMINICA 413
Ant. 3 PM 149 (OCO 419)

I b
,
Aud- te omnes, qui ti-m- tis De- um, quanta fe-

cit -nim me- . Ps. Intro-bo in domum tuam in ho-lo-cu-

stis; * reddam tibi vo-ta me- a. [flex]


II
[Introbo in domum tuam in holocustis; *
reddam tibi vota mea,]
qu protulrunt lbia mea, *
et loctum est os meum in tribulatine mea.
Holocusta medullta fferam tibi cum incnso aretum, *
fferam tibi boves cum hircis.
Vente, audte,
et narrbo, omnes qui timtis Deum, *
quanta fecit nim me.
Ad ipsum ore meo clamvi, *
et exaltvi in lingua mea.
Iniquittem si aspxi in corde meo, *
non exudiet Dminus.
Proptrea exaudvit Deus, *
attndit voci deprecatinis me.
Benedctus Deus, qui non amvit oratinem meam *
et misericrdiam suam a me.
\ Verba tua, Dmine, spritus et vita sunt.
[ Et verba vit trn habes.
Responsoria prolixa: post Lectionem primam, Servus tuus, AG 54
(cf. POP 698); post Lectionem secundam, Paradisi portas, ut ad I
Vesperas.
HEBDOMADA IV 414
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 401 (cf. OCO 384)

VIII b

De- us me- us es tu, et confi- t-bor ti-bi; De- us

me- us es tu, et ex-al-t-bo te. Ps. Confi-tmini Dmino,

quniam bo- nus, * quniam in s culum misericrdi-a e- ius.

[flex]
Psalmus 117
[Confitmini Dmino, quniam bonus, *
quniam in s culum misericrdia eius.]
Dicat nunc Isral, quniam bonus, *
quniam in s culum misericrdia eius.
Dicat nunc domus Aaron, *
quniam in s culum misericrdia eius.
Dicant nunc qui timent Dminum, *
quniam in s culum misericrdia eius.
De tribulatione invocvi Dminum, *
et exaudvit me edcens in latitdinem Dminus.
Dminus mecum, *
non timbo quid fciat mihi homo.
Dminus mecum aditor meus, *
et ego despciam inimcos meos.
DOMINICA 415
Bonum est confgere ad Dminum, *
quam confdere in hmine.
Bonum est confgere ad Dminum, *
quam confdere in princpibus.
Omnes gentes circuirunt me, *
et in nmine Dmini excdi eos.
Circumdntes circumdedrunt me, *
et in nmine Dmini excdi eos.
Circumdedrunt me sicut apes,
et exarsrunt sicut ignis in spinis, *
et in nmine Dmini excdi eos.
Impellntes impulrunt me, ut cderem, *
et Dminus adivit me.
Fortitdo mea et laus mea Dminus, *
et factus est mihi in saltem.
Vox iubilatinis et saltis *
in tabernculis iustrum.
Dxtera Dmini fecit virttem,
dxtera Dmini exaltvit me; *
dxtera Dmini fecit virttem.
Non mriar, sed vivam, *
et narrbo pera Dmini.
Castgans castigvit me Dminus, *
et morti non trdidit me.
Aperte mihi portas iustti, *
ingrssus in eas confitbor Dmino;
hc porta Dmini, *
iusti intrbunt in eam.
Confitbor tibi, quniam exaudsti me, *
et factus es mihi in saltem.
Lpidem quem reprobavrunt dificntes, *
hic factus est in caput nguli;
a Dmino factum est istud, *
et est mirbile in culis nostris.
Hc est dies quam fecit Dminus: *
exsultmus et ltmur in ea.
O Dmine, salvum me fac; *
o Dmine, da prosperittem.
Benedctus qui venit in nmine Dmini. *
Benedcimus vobis de domo Dmini.
HEBDOMADA IV 416
Deus Dminus et illxit nobis. *
Instrite sollemnittem
in ramis condnsis, usque ad crnua altris.
Deus meus es tu, et confitbor tibi, *
Deus meus, et exaltbo te.
Confitmini Dmino, quniam bonus, *
quniam in s culum misericrdia eius.
Ant. 2 AG 442 (cf. OCO 384)

VIII a

Po- tens es, Dmi-ne, e- r-pe- re nos de manu mortis;

li-be- r- re nos, De- us noster. C. Benedctus es, Dmine

Deus patrum nostr- rum, * et laudbilis et glorisus et superex-

al-t-tus in s cu-la. [flex]


Canticum Dan 3: 52 57
[Benedctus es, Dmine Deus patrum nostrrum, *
et laudbilis et glorisus et superexalttus in s cula;]
et benedctum nomen glri tu sanctum, *
et laudbile et superexalttum in mnibus s culis.
Benedctus es in templo sancto glri tu, *
et superlaudbilis et superglorisus in s cula.
Benedctus es in throno regni tui, *
et superlaudbilis et superexalttus in s cula.
DOMINICA 417
Benedctus es, qui inturis abssos
et sedes super chrubim, *
et laudbilis et superexalttus in s cula.
Benedctus es in firmamnto cli, *
et laudbilis et glorisus in s cula.
Benedcite, mnia pera Dmini, Dmino; *
laudte et superexaltte eum in s cula.
Ant. 3 AJ 1: 68; cf. Poissy MS, fo. 66
r
(cf. OCO 384)

I b

In tmpa-no et cho- ro, in chordis et rga-no, lau-

d- te De- um. Ps. Laud-te Dminum in sanctu- ri- o e- ius, *

laudte eum in firmamnto virt-tis e- ius. [flex]


Psalmus 150
[Laudte Dminum in sancturio eius, *
laudte eum in firmamnto virttis eius.]
Laudte eum in magnlibus eius, *
laudte eum secndum multitdinem magnitdinis eius.
Laudte eum in sono tub, *
laudte eum in psaltrio et cthara,
laudte em in tmpano et choro, *
laudte eum in chordis et rgano,
laudte eum in cmbalis benesonntibus,
laudte eum in cmbalis iubilatinis: *
omne quod spirat, laudet Dmnum.
LECTIO BREVIS
Vos ipsi vidstis qumodo portverim vos super alas aquilrum
HEBDOMADA IV 418
et addxerim ad me. Si ergo audiritis vocem meam et custodiritis
pactum meum, ritis mihi in peclium de cunctis ppulis, mea est
enim omnis terra: Et vos ritis mihi regnum sacerdtum et gens
sancta.
Ad Benedictus, ant.
Anno A (p. 1228) : AG 447 (cf. OCO 384)

VIII a

Rabbi quis pecc-vit, hic, aut pa-rn-tes e- ius, quod

c-cus na- tus est? Respndit Ie-sus, et di- xit: Ne-que hic

pecc- vit, neque pa- rntes e- ius: sed ut ma-ni-festntur pe-

ra De- i in il-lo. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Isra-l, *

quia visitvit et fecit redemptinem ple-bis su-.


Anno B (p. 1222): AG 524 (cf. OCO 384)

VII a

Non e- nim mi- sit De- us F- li- um su- um in
DOMINICA 419
.
mundum ut i- di- cet mundum, sed ut salv- tur mundus

per ipsum. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Isra- l, * qui-a vi-

sitvit et fecit redemptinem ple-bis su- .


Anno C (p. 1207): CAO 2874: DK-Kk 3449, fo. 166
r
(OCO 384)

III b

Fi- li, tu semper me-cum es, et mni- a me- a

tu- a sunt; e-pu- l- ri au- tem et gaud-re o-por-t- bat,

qui- a fra- ter tu- us mr-tu- us f- e- rat et re-v-xit, pe-

r- e- rat et in-vntus est. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De- us

Isra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem ple-bis su- .


HEBDOMADA IV 420
PRECES
Benedicmus Deo Patri, qui nobis largtur ut hoc quadragesimli die
sacrifcium laudis ei offermus. Eum deprecmur, invocntes:
Clstibus, Dmine, nos nstrue disciplnis.
Omnpotens et misricors Deus, concde nobis spritum oratinis et
pnitnti,
ut caritte tui et hminum ardemus.
Da nos tibi cooperri, ut mnia instaurntur in Christo,
atque iusttia et pax in terris abndent.
Intimam totus creatr natram et prtium peri nobis,
ut, te celebrntes, eam in crmine laudis nobis consocimus.
Ignsce nobis, qui Christi tui prsntiam in paupribus, mseris et
molstis ignorvimus,
nec vriti sumus Flium tuum in his frtribus nostris.
Pater noster in tono sollemni.
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ad Tertiam
Ant. AG 195 (POP 700)

VI

Ti-bi, Dmi-ne, psal- lam, et in-tl-le-gam in vi- a

imma-cu-l-ta. E u o u a e.
Ad Sextam
Ant. AG 449 (POP 700)

VIII a

E-go sum lux mundi: qui squi-tur me, non mbu-
DOMINICA 421

lat in t- nebris, sed hab-bit lumen vi- t, di-cit Dmi-

nus. E u o u a e.
Ad Nonam
Ant. AG 151 (POP 700)

VIII b

Il-lumi-n- ti- o me- a, et sa-lus me- a, Dmi-nus.

E u o u a e.
Psalmus 22
Dminus pascit me, et nihil mihi derit: *
in pscuis virntibus me collocvit,
super aquas quitis edxit me, *
nimam meam refcit.
Dedxit me super smitas iustti *
propter nomen suum.
Nam et si ambulvero in valle umbr mortis, non timbo mala, *
quniam tu mecum es.
Virga tua et bculus tuus *
ipsa me consolta sunt.
Parsti in conspctu meo mensam *
advrsus eos qui trbulant me;
impingusti in leo caput meum, *
et calix meus redndat.
Etenim benignitas et misericrdia subsequntur me *
mnibus dibus vit me,
HEBDOMADA IV 422
et inhabitbo in domo Dmini *
in longitdinem dirum.
Psalmus 75 (I)
Notus in Iud a Deus, *
in Isral magnum nomen eius.
Et est in Salem tabernculum eius, *
et habittio eius in Sion.
Ibi confrgit coruscatines arcus, *
scutum, gldium et bellum.
Illminans tu, Mirbilis, a mntibus direptinis; *
spoliti sunt potntes corde.
Dormirunt somnum suum, *
et defecrunt omnes viri fortes mnibus suis.
Ab increpatine tua, Deus Iacob, *
dormitavrunt currus et equi.
II
Tu terrbilis es, et quis resstet tibi? *
Ex tunc ira tua.
De clo audtum fecsti iudcium; *
terra trmuit et quivit,
cum exsrgeret in iudcium Deus, *
ut salvos fceret omnes mansutos terr.
Quniam furor hminis confitbitur tibi, *
et relqui furris diem festum agent tibi.
Vovte, et rddite Dmino Deo vestro, *
omnes in circitu eius fferant mnera Terrbili,
ei qui aufert spritum prncipum, *
terrbili apud reges terr..
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Fratres, rogmus vos et obsecrmus in Dmino Iesu, ut,
quemdmodum accepstis a nobis qumodo vos oprteat ambulre et
placre Deo, sicut et ambultis, ut abundtis magis. Non enim vocvit
nos Deus in immundtia sed in sanctificatine.
Ad Sextam
DOMINICA 423
LECTIO BREVIS
Hc dixit Dminus Deus, Sanctus Isral: In conversine et
quite salvi ritis; in silntio et in spe erit fortitdo vestra .
Proptrea exspctat Dminus, ut miseretur vestri, et deo exaltbitur
parcens vobis, quia Deus iudcii Dminus: beti omnes, qui
exspctant eum.
Ad Nonam
LECTIO BREVIS
Cum quseris Dminum Deum tuum, invnies eum: si tamen
toto corde quseris eum et tota nima tua. Postquam in tribulatine
tua te invnerint mnia, qu prdcta sunt: novssimo tmpore
revertris ad Dminum Deum tuum et udies vocem eius; quia
Deus misricors Dminus Deus tuus est: non dimttet te, nec omnno
delbit neque oblivisctur pacti, in quo iurvit ptribus tuis.
Ad II Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 (188) (OCO [29])

VIII a

De torrnte in vi- a bi- bet, propt- re- a ex-al-t-bit caput.

Ps. Di-xit Dminus Dmino me- o: * Sede a dextris me- is. [flex]
Psalmus 109: 15, 7
[Dixit Dminus Dmino meo: *
Sede a dextris meis,]
donec ponam inimcos tuos *
scabllum pedum turum .
Virgam potnti tu emttet Dminus ex Sion: *
dominre in mdio inimicrum turum.
HEBDOMADA IV 424
Tecum principtus in die virttis tu,
in splendribus sanctis, *
ex tero matutni velut rorem gnui te.
Iurvit Dminus et non pnitbit eum. *
Tu es sacrdos in trnum
secndum rdinem Melchsedech .
Dminus a dextris tuis, *
conquassbit in die ir su reges.
De torrnte in via bibet, *
proptrea exaltbit caput.
Ant. 2 A-KN 1011, fo. 51
r
; CAO 3510 (OCO [29])

I b
,
Iucn- dus homo, qui mi-se-r- tur in Dmi-no, non

commo-v-bi-tur in -trnum. Ps.Be- tus vir qui ti-met Dmi-

num, * in mandtis eius cu-pit ni-mis. [flex]


Psalmus 112
[Betus vir qui timet Dminum, *
in mandtis eius cupit nimis.]
Potens in terra erit semen eius, *
genertio rectrum benedictur.
Glria et divti in domo eius, *
et iusttia eius manet in s culum s culi.
Exrtum est in tnebris lumen rectis, *
misricors et misertor et iustus.
Iucndus homo qui misertur et cmmodat,
dispnet res suas in iudcio, *
quia in trnum non commovbitur.
DOMINICA 425
In memria trna erit iustus, *
ab auditine mala non timbit.
Partum cor eius, sperans in Dmino,
confirmtum est cor eius, non timbit, *
donec despciat inimcos suos.
Distrbuit, dedit paupribus;
iusttia eius manet in s culum s culi, *
cornu eius exaltbitur in glria.
Pecctor vidbit et irasctur,
dntibus suis fremet et tabscet. *
Desidrium peccatrum perbit.
Ant. 3 AG 471 (cf. OCO [29])

II

Obl-tus est, qui- a ipse v-lu- it: et pecc-ta

nostra ipse por-t-vit. C. Christus passus est pro nobis, vo-

bis relnquens exmplum, * ut sequmini vestgi- a e- ius.


Canticum 1 Petr 2: 21-24
[Christus passus est pro nobis,
vobis relnquens exmplum, *
ut sequmini vestgia eius;]
qui pecctum non fecit, *
nec invntus est dolus in ore eius;
qui cum maledicertur, non maledicbat,
cum patertur, non comminabtur, *
tradbat autem iudcnti se iniste;
qui peccta nostra ipse prtulit *
in crpore suo super lignum,
HEBDOMADA IV 426
ut, pecctis mrtui, iusttia vivmus: *
cuius livre santi estis.
LECTIO BREVIS
Ii qui in stdio currunt, omnes quidem currunt, sed unus ccipit
brvium: Sic crrite ut comprehendtis. Omnis autem qui in agne
contndit, ab mnibus se bstinet: et illi quidem ut corruptbilem
cornam accpiant, nos autem incorrptam.
Responsorium breve Redemisti, p. 5.
Ad Magnificat, ant.
Anno A (p. 1244): AG 447 (cf. OCO [29])

III b

Il-le homo, qui di-c-tur Iesus, lu-tum fe-cit ex spu-

to: et li-n-vit cu-los me- os, et modo v-de- o. C. Magn-

fi-cat * -nima me- a Dminum.


Anno B (p. 1254): Poissy MS, fo. 85
v
(OCO [29] = * )

VII a

Si vos mans- ri- tis in serm-ne me- o, ve- re di-

sc-pu- li me- i - ri- tis, et cognosc- tis ve- ri- t- tem, et
DOMINICA 427

v- ri- tas li-be-r- bit vos. C. Magn-fi-cat * -nima me- a D-

mi-num.
Anno C (p. 1258): AG 432 (cf. OCO [29])

VIII a

Di-xit autem pa- ter ad servos su- os: Ci- to pro-

fr-te sto- lam primam, et ind- i- te il-lum, et da-te -nu-lum in ma-nu e-ius, et calce- amnta in p- di-bus e- ius.

Cant. Magn-fi-cat * -nima me- a Dminum.


PRECES
Laus Deo Patri, qui ppulum electinis e smine incorruptbili
rensci vluit per Verbum suum, quod manet in trnum. Ei
pie supplicmus: Proptius esto, Dmine, ppulo tuo.
Audi, misricors Deus, supplicatines, quas pro cuncto ppulo tuo
defrimus,
ut desderet se tuo ptius verbo quam cibo satire corpreo.
Doce nos gentem nostram et cunctos homines sine discrmine vere et
efficciter amre,
HEBDOMADA IV 428
esque in pace et bono semper dificre.
Rspice omnes per baptsmum regenerndos,
ut domum spiritlem, tamquam lpides vivi, tibi consttuant.
Qui, per Ionam prdicntem, Ninivtas ad pnitntiam excitsti,
verbo tuo peccatrum corda convrte proptius.
Trbue morintibus in spe Christo idici occrrere,
tuque aspctu in trnum gaudre.
Pater noster in tono sollemni; Oratio ut ad I Vesperas, p. 408.
429
FERIA II HEBDOMAD IV
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AG 226 (cf. OCO 419)

VIII b

Quam bo- nus Isra- l De- us, his qui re-cto sunt corde.

Ps. Mei autem pne moti sunt pe- des, * pne effsi sunt gres-

sus me- i.
Psalmus 72, I
[Quam bonus rectis est Deus, *
Deus his qui mundo sunt corde!
Mei autem pne moti sunt pedes, *
pne effsi sunt gressus mei.]
Quia zelvi super glorintes, *
pacem peccatrum videns.
Quia non sunt eis impedimnta, *
sanus et pinguis est venter erum.
In labre mortlium non sunt, *
et cum homnibus non flagellntur.
Ideo quasi torques est eis suprbia, *
et tamquam indumntum opruit eos violntia.
Prodit quasi ex dipe inquitas erum, *
ermpunt cogitatines cordis.
Subsannavrunt, et locti sunt nequtiam, *
iniquittem in exclso locti sunt.
Posurunt in coelo os suum, *
et lingua erum transvit in terra.
HEBDOMADA IV 430
Ideo in alto sedent, *
et aqu plen non pervnient ad eos.
Et dixrunt: Qumodo scit Deus, *
et si est scintia in Exclso?
Ecce ipsi peccatres et abundntes in s culo, *
multiplicavrunt divtias.
Ant. 2 AJ 1: 66, cf. Poissy MS, fo. 64
v
(OCO vacat)

VI a

In ma-tu-t-nis, Dmi-ne, me-di-t-bit in te. Ps. Et di-xi:

Ergo sine causa mundvi cor me- um, * et lavi in innocnti- a

manus me- as.


II
[Et dixi: Ergo sine causa mundvi cor meum, *
et lavi in innocntia manus meas;]
et fui flagelltus tota die, *
et castigtio mea in matutnis .
Si dixssem: Loquar ut illi , *
ecce generatinem filirum turum prodidssem.
Et cogitbam, ut cognscerem hoc; *
labor erat in culis meis,
donec intrvi in sancturium Dei, *
et intellxi novssima erum.
Vermtamen in lbrico posusti eos, *
deiecsti eos in runas.
Qumodo facti sunt in desolatinem, *
sbito defecrunt, perirunt pr horrre.
Velut smnium evigilntis, Dmine, *
surgens imginem ipsrum contmnes.
FERIA II 431
Ant. 3 AJ 1: 62, cf. Poissy MS, fo. 60
r
(OCO vacat)

VI

E- ruct-vit cor me- um verbum bo-num. Ps. Qui- a ex-a-

cerbtum est cor me- um, * et renes me- i compncti sunt.


III
[Quia exacerbtum est cor meum, *
et renes mei compncti sunt;]
et ego inspiens factus sum, et nescvi: *
ut iumntum factus sum apud te.
Ego autem semper tecum; *
tenusti manum dxteram meam.
In conslio tuo dedces me, *
et pstea cum glria suscpies me.
Quis enim mihi est in clo? *
Et apud te nihil vlui super terram.
Defcit caro mea et cor meum; *
Deus cordis mei, et pars mea Deus in trnum.
Quia ecce, qui elngant se a te, perbunt, *
perdidsti omnes qui fornicntur abs te.
Mihi autem adhrre Deo bonum est, *
ponere in Dmino Deo spem meam,
ut annntiem omnes operatines tuas *
in portis fli Sion.
\ Pnitmini et crdite Evanglio.
[ Appropinquvit enim regnum Dei.
Responsoria prolixa ut in Feria II Hebdomad III.
HEBDOMADA IV 432
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 216 (cf. OCO 419)

VI

Dmi-ne, re-f-gi- um factus es no-bis. Ps. a generatine

in genera-ti- - nem. Prisquam montes nascerntur aut


gigne-

rtur terra et or-bis, * a s culo et usque in s culum tu es De- us.


Psalmus 89
[Dmine, refgium factus es nobis *
a generatine in generatinem.
Prisquam montes nascerntur
aut gignertur terra et orbis, *
a s culo et usque in s culum tu es Deus.]
Redcis hminem in plverem; *
et dixsti: Revertmini, flii hminum .
Quniam mille anni ante culos tuos
tamquam dies hestrna qu prtriit, *
et custdia in ncte.
Perfndis eos somno, *
erunt mane sicut herba succrscens:
mane floret et crescit, *
vspere dcidit et arscit.
Quia defcimus in ira tua, *
et in furre tuo turbti sumus.
Posusti iniquittes nostras in conspctu tuo, *
occlta nostra in illuminatine vultus tui.
FERIA II 433
Quniam omnes dies nostri evanurunt in ira tua, *
consmpsimus ut susprium annos nostros.
Dies annrum nostrrum sunt septuagnta anni, *
aut in valntibus octognta anni,
et maior pars erum labor et dolor, *
quniam cito trnseunt, et avolmus.
Quis novit potesttem ir tu, *
et secndum timrem tuum indignatinem tuam?
Dinumerre dies nostros sic doce nos, *
ut inducmus cor ad sapintiam.
Convrtere, Dmine, squequo? *
Et deprecbilis esto super servos tuos.
Reple nos mane misericrdia tua, *
et exsultbimus et delectbimur mnibus dibus nostris.
Ltfica nos pro dibus quibus nos humilisti, *
pro annis quibus vdimus mala.
Appreat servis tuis opus tuum, *
et decor tuus fliis erum.
Et sit splendor Dmini Dei nostri super nos,
et pera mnuum nostrrum confrma super nos, *
et opus mnuum nostrrum confrma.
Ant. 2 AG 305 (cf. OCO 419)

VII a

Cant-te Dmi-no cnti-cum novum: laus e- ius ab

extrmis terr. C. qui descnditis in mare et plenit- do e- ius, *

nsul et habitatres e- - rum. [flex]


HEBDOMADA IV 434
Canticum Is 42: 10 16
[Cantte Dmino cnticum novum, *
laus eius ab extrmis terr;
qui descnditis in mare et plenitdo eius, *
nsul et habitatres erum.]
Sublevtur desrtum et civittes eius; *
in dmibus habitbit Cedar.
Laudte, habitatres Petr, *
de vrtice mntium clambunt.
Ponent Dmino glriam, *
et laudem eius in nsulis nuntibunt.
Dminus sicut fortis egreditur, *
sicut vir prlitor suscitbit zelum;
vociferbitur et clambit, *
super inimcos suos confortbitur.
Tcui semper, slui, ptiens fui; *
sicut partriens loquar:
dissipbo et absorbbo simul,
desrtos fciam montes et colles, *
et omne gramen erum exsiccbo;
et ponam flmina in nsulas, *
et stagna arefciam.
Et ducam ccos in viam, quam nsciunt, *
et in smitis, quas ignoravrunt, ambulre eos fciam:
ponam tnebras coram eis in lucem, *
et prava in recta .
Ant. 3 AG 174 (cf. OCO 419)

II

Laud- te no-men D- mi-ni, qui sta- tis in do-mo

Dmi-ni. Ps. Laudte nomen Dmini, * laudte, servi Dmini.


FERIA II 435

[flex]
Psalmus 134: 1 12
[Laudte nomen Dmini, *
laudte, servi Dmini,]
qui statis in domo Dmini, *
in triis domus Dei nostri.
Laudte Dminum, quia bonus Dminus; *
psllite nmini eius, quniam suve.
Quniam lacob elgit sibi Dminus, *
Isral in peclium sibi.
Quia ego cognvi quod magnus est Dminus, *
et Deus noster pr mnibus diis.
Omnia qucmque vluit Dminus,
fecit in clo et in terra, *
in mari et in mnibus abssis.
Addcens nubes ab extrmo terr,
flgura in plviam facit, *
prodcit ventos de thesuris suis.
Qui percssit primognita gpti *
ab hmine usque ad pecus.
Misit signa et prodgia in mdio tui, gpte, *
in Pharanem et in omnes servos eius.
Qui percssit gentes multas, *
et occdit reges fortes:
Sehon regem Amorrhrum, et Og regem Basan, *
et mnia regna Chnaan.
Et dedit terram erum heredittem, *
heredittem Isral ppulo suo.
LECTIO BREVIS
Vos ipsi vidstis qumodo portverim vos super alas aquilrum
et addxerim ad me. Si ergo audiritis vocem meam et custodiritis
pactum meum, ritis mihi in peclium de cunctis ppulis, mea est
enim omnis terra: Et vos ritis mihi regnum sacerdtum et gens
sancta.
HEBDOMADA IV 436
Ad Benedictus, ant. (p. 1195) AG 600 (OCO [29])

I b

E- rat qui-dam rgu-lus, cu-ius f- li- us infirmab-tur

Caphrna- um: hic cum auds- set qui- a Ie-sus adve-ni- ret

in Ga-li- l - am ro-g-bat e- um, ut descnde-ret, et sa-n-

ret f- li- um e-ius. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Isra- l, *

quia visitvit et fecit redemptinem ple-bis su- .


PRECES
Benedicmus Deo Patri, qui nobis largtur ut hoc quadragesimli die
sacrifcium laudis ei offermus. Eum deprecmur, invocntes:
Clstibus, Dmine, nos nstrue disciplnis.
Omnpotens et misricors Deus, concde nobis spritum oratinis et
pnitnti,
ut caritte tui et hminum ardemus.
Da nos tibi cooperri, ut mnia instaurntur in Christo,
atque iusttia et pax in terris abndent.
Intimam totus creatr natram et prtium peri nobis,
ut, te celebrntes, eam in crmine laudis nobis consocimus.
Ignsce nobis, qui Christi tui prsntiam in paupribus, mseris et
molstis ignorvimus,
nec vriti sumus Flium tuum in his frtribus nostris.
FERIA II 437
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Deus, qui ineffablibus mundum rnovas sacramntis, prsta,
qu sumus; ut Ecclsia tua et trnis profciat instittis, et
temporlibus non destitutur auxliis: Per Dminum.
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 275 (POP 700)

VIII a

Ex-al-t- re, Dmine, qui i- di-cas terram: redde re-tri-

bu- ti- - nem su-pr-bis. Ps. Mirablia testimnia tu- a, * -de- o

servvit ea nima me- a.


Psalmus 118: 129136 (Pe)
[Mirablia testimnia tua, *
deo servvit ea nima mea.]
Declartio sermnum turum illminat, *
et intellctum dat prvulis.
Os meum aprui et attrxi spritum, *
quia prcpta tua desiderbam.
Convrtere in me et miserre mei *
secndum iudcium tuum cum diligentibus nomen tuum.
Gressus meos drige secndum elquium tuum, *
et non domintur mei omnis inquitas.
Rdime me a calmniis hminum, *
ut custdiam mandta tua.
Fciem tuam illmina super servum tuum, *
HEBDOMADA IV 438
et doce me iustificatines tuas.
Rvulos aqurum deduxrunt culi mei, *
quia non custodirunt legem tuam.
Psalmus 82
Deus stetit in conclio divno, *
in mdio derum idicat.
Usquequo iudicbitis inque, *
et fcies peccatrum sumtis?
Iudicte egno et pupllo, *
hmilem et puperem iustificte.
Erpite puperem, *
et egnum de manu peccatris liberte .
Nescirunt neque intellexrunt, in tnebris mbulant; *
movebntur mnia fundamnta terr.
Ego dixi: Dii estis, *
et flii Exclsi omnes .
Vos autem sicut hmines morimini, *
et sicut unus de princpibus cadtis.
Surge, Deus, idica terram, *
quoniam tu hereditbis in mnibus gntibus.
Psalmus 119
Ad Dminum cum tribulrer clamvi, *
et exaudvit me.
Dmine, lbera nimam meam a lbiis mendcii, *
a lingua dolsa.
Quid detur tibi, aut quid appontur tibi, *
lingua dolsa?
Sagtt potntis act *
cum carbnibus iuniperrum.
Heu mihi, quia peregrintus sum in Mosoch; *
habitvi ad taberncula Cedar;
multum ncola fuit nima mea *
cum his qui odrunt pacem.
Ego eram pacficus; *
cum loqubar, illi impugnbant me.
FERIA II 439
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Miserris mnium, Dmine, quia mnia potes; et dissmulas
peccta hminum propter pnitntiam. Dligis enim mnia, qu sunt,
et nihil odsti erum, qu fecsti.
Ad Sextam
Numquid volunttis me est mors mpii, dicit Dminus Deus:
et non ut converttur a viis suis et vivat?
Ad Nonam
Nonne hoc est ieinium, quod elgi: frngere esurinti panem
tuum et egnos, vagos indcere in domum? Cum vderis nudum,
peri eum et carnem tuam ne despxeris.
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 232 (cf. OCO 419)

III b

Confi-tmi-ni Dmi-no, quni- am in -trnum mi-se-

ri-crdi- a e-ius. Ps. Confitmini Dmino, quni- am bo-nus, *

quniam in trnum misericrdi- a e- ius.


Psalmus 135 (I)
[Confitmini Dmino, quniam bonus, *
quniam in trnum misericrdia eius.]
HEBDOMADA IV 440
Confitmini Deo derum, *
quniam in trnum misericrdia eius.
Confitmini Dmino dominrum, *
quniam in trnum misericrdia eius.
Qui facit mirablia magna solus, *
quniam in trnum misericrdia eius.
Qui fecit clos in intellctu, *
quniam in trnum misericrdia eius.
Qui expndit terram super aquas, *
quniam in trnum misericrdia eius.
Qui fecit luminria magna, *
quniam in trnum misericrdia eius;
solem, ut prsset dii, *
quniam in trnum misericrdia eius;
lunam et stellas, ut prssent nocti, *
quniam in trnum misericrdia eius.
Ant. 2 AG 233 (cf. OCO 419)

III b

Confi-tmi-ni Dmi- no, qui- a in humi- li-t-te no-

stra memor fu- it nostri. Ps. Qui percssit gptum in primo-

gni-tis e- - rum, * quniam in trnum misericrdi- a e- ius.


[Qui percssit gptum in primognitis erum, *
quniam in trnum misericrdia eius.]
Qui edxit Isral de mdio erum, *
quniam in trnum misericrdia eius;
in manu potnti et brcchio extnto, *
quniam in trnum misericrdia eius.
Qui divsit mare Rubrum in divisines, *
quniam in trnum misericrdia eius
FERIA II 441
Et tradxit Isral per mdium eius, *
quniam in trnum misericrdia eius.
Et excssit Pharanem et virttem eius in mari Rubro, *
quniam in trnum misericrdia eius.
Qui tradxit ppulum suum per desrtum, *
quniam in trnum misericrdia eius.
Qui percssit reges magnos, *
quniam in trnum misericrdia eius;
et occdit reges potntes, *
quniam in trnum misericrdia eius:
Sehon regem Amorrhrum, *
quniam in trnum misericrdia eius;
et Og regem Basan, *
quniam in trnum misericrdia eius.
Et dedit terram erum heredittem, *
quniam in trnum misericrdia eius;
heredittem Isral servo suo, *
quniam in trnum misericrdia eius.
Qui in humilitte nostra memor fuit nostri, *
quniam in trnum misericrdia eius;
et redmit nos ab inimcis nostris, *
quniam in trnum misericrdia eius.
Qui dat escam omni carni, *
quniam in trnum misericrdia eius
Confitmini Deo cli, *
quniam in trnum misericrdia eius.
Ant. 3 AG 854 (cf. OCO 411)

VIII a

Be- -ti qui lavant sto-las su-as in Sngui-ne Agni.

C. Benedctus Deus et Pater Dmini nostri Iesu Chri- sti, * qui


HEBDOMADA IV 442

benedxit nos in omni benedictine spiritli in clsti-bus in

Chri- sto. [flex]


Canticum Eph 1: 310
[Benedctus Deus et Pater Dmini nostri Iesu Christi, *
qui benedxit nos in omni benedictine spiritli
in clstibus in Christo;]
sicut elgit nos in ipso ante mundi constitutinem,
ut essmus sancti et immaculti *
in conspctu eius in caritte,
qui prdestinvit nos in adoptinem filirum
per Iesum Christum in ipsum, *
secndum propsitum volunttis su,
in laudem glri grti su, *
in qua gratificvit nos in dilcto FIio suo,
in quo habmus redemptinem per snguinem eius, *
remissinem peccatrum.
Secndum divtias grti eius,
qu superabundvit in nobis *
in omni sapientia et prudntia;
ut notum fceret nobis sacramntum volunttis su, *
secndum beneplcitum eius,
quod propsuit in eo, *
in dispensatine plenitdinis tmporum,
instaurre mnia in Christo, *
qu in clis et qu in terra sunt.
LECTIO BREVIS
Obsercro vos, fratres, per misericrdiam Dei: ut exhibetis
crpora vestra hstiam vivntem, sanctam, Deo placntem,
rationbile obsquium vestrum. Et nolte conformri huic s culo,
sed reformmini in novitte sensus vestri: ut probtis qu sit volntas
FERIA II 443
Dei bona et benplacens et perfcta.
Ad Magnificat, ant. (p. 1244) AG 600 (OCO [29])

III b

Cogn-vit ergo pa-ter, qui- a il-la ho- ra e-rat, in

qua di-xit Ie- sus: F- li- us tu- us vi- vit. Et crdi-dit

i- pse, et domus e- ius to-ta. C. Magn-fi-cat * -nima me-

a Dminum.
PRECES
Magnifictur Deus Pater, qui ex ore Flii sui, simul orntibus
quodcmque petssent se datrum promsit. Qua promissine
freti eum implormus: Proptius esto, Dmine, ppulo tuo.
Dmine, qui legem, in monte Snai Mysi datam, per Christum tuum
perfecsti,
da ut omnes eam in crdibus inscrptam agnscant et f deris
instar custdiant.
Sollicitdinem de frtribus sibi commssis, prpsitis trbue,
et subditrum corda ad iilos induc adiuvndos.
Mentem et cor missionarirum tua virtte corrbora,
et plrimos peris scios ubque xcita illis.
Grtiam tuam in peris da cum annis adulscere,
et in iuvnibus amrem tuum cum probitte morum profcere.
Memnto mnium fratrum nostrrum, qui in te obdormirunt,
atque trn vit eos redde consrtes.
Pater noster in tono simplice.
444
FERIA III HEBDOMAD IV
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AG 277 (cf. OCO 420)

VIII b

Clamor me- us, Dmi- ne, ad te perv- ni- at; non a-vr-

tas f-ci- em tu- am a me. Ps. Dmine, exudi oratinem me-

am, * et clamor meus ad te vni- at. [flex]


Psalmus 101, I
[Dmine, exudi oratinem meam, *
et clamor meus ad te vniat.]
Non abscndas fciem tuam a me;
in quacmque die trbulor, *
inclna ad me aurem tuam.
In quacmque die invocvero te, *
velciter exudi me.
Quia defecrunt sicut fumus dies mei, *
et ossa mea sicut crmium arurunt.
Percssum est ut fenum, et ruit cor meum, *
tenim obltus sum comdere panem meum.
A voce gmitus mei *
adh sit os meum carni me.
Smilis factus sum pellicno solitdinis, *
factus sum sicut nyctcorax in runis.
Vigilvi, *
et factus sum sicut passer solitrius in tecto.
FERIA III 445
Tota die exprobrbant mihi inimci mei, *
exardescntes in me advrsum me iurbant.
Quia cnerem tamquam panem manducbam, *
et potum meum cum fletu miscbam,
a fcie ir et increpatinis tu, *
quia levans allissti me.
Dies mei sicut umbra declinavrunt, *
et ego sicut fenum rui.
Ant. 2 Poissy MS, fo. 63
v
, cf. AJ 1: 66 (OCO vacat)
VIII b

In Is- ra- l magnum nomen e- ius. Ps. Tu autem, D-

mine, in trnum prmanes, * et memorile tuum in generati-

nem et genera-ti- - nem. [flex]


II
[Tu autem, Dmine, in trnum prmanes, *
et memorile tuum in generatinem et generatinem.]
Tu exsrgens miserberis Sion,
quia tempus miserndi eius, *
quia venit tempus.
Quniam placurunt servis tuis lpides eius, *
et plveris eius miserntur.
Et timbunt gentes nomen tuum, Dmine, *
et omnes reges terr glriam tuam;
quia dificvit Dminus Sion, *
et appruit in glria sua.
Respxit in oratinem inopum, *
et non sprevit precem erum.
Scribntur hc pro generatine ltera, *
HEBDOMADA IV 446
et ppulus qui crebitur, laudbit Dminum.
Quia prospxit de exclso sancturio suo, *
Dminus de clo in terram aspxit;
ut audret gmitus compeditrum, *
ut slveret flios mortis;
ut annntient in Sion nomen Dmini, *
et laudem eius in Iersalem;
in convenindo ppuli in unum, *
et regna, ut srviant Dmino.
Ant. 3 Poissy MS, fo. 65
r
, cf. AJ 1: 67 (OCO vacat)

I c

Tu so-lus al-tssimus su-per omnem ter-ram. Ps. Humi-

livit in via virt- tem me- am, * abbrevivit di- es me-os. [flex]
III
[Humilivit in via virttem meam, *
abbrevivit dies meos.]
Dicam: Deus meus,
ne uferas me in dimdio dirum merum; *
in generatinem et generatinem sunt anni tui.
Intio terram fundsti; *
et pera mnuum turum sunt cli.
Ipsi perbunt, tu autem prmanes;
et omnes sicut vestimntum veterscent, *
et sicut opertrium mutbis eos, et mutabntur.
Tu autem idem ipse es, *
et anni tui non defcient.
Flii servrum turum habitbunt, *
et semen erum in conspctu tuo firmbitur .
\ Ecce nunc tempus acceptbile.
[ Ecce nunc dies saltis.
Responsoria prolixa ut in Feria III Hebdomad III.
FERIA III 447
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 195 (OCO 420)

VI

Ti-bi, Dmi-ne, psal- lam, et in-tl-le-gam in vi- a

imma-cu-l-ta. Ps. Mi-se-ricrdiam et iudci- um cant- bo; * ti-

bi, Dmine, psal- lam. [flex]


Psalmus 100
[Misericrdiam et iudcium cantbo; *
tibi, Dmine, psallam.]
Intllegam in via immaculta; *
quando vnies ad me?
Perambulbam in innocntia cordis mei, *
in mdio domus me.
Non proponbam ante culos meos rem inistam,
facintem prvaricatines odvi, *
non adh sit mihi.
Cor pravum declinbat a me, *
malgnum non cognoscbam.
Detrahntem secrto prximo suo *
hunc cessre facibam;
suprbum culo et infltum corde *
hunc non sustinbam.
Oculi mei ad fidles terr, ut sdeant mecum; *
qui mbulat in via immaculta, hic mihi ministrbat.
Non habitbit in mdio domus me qui facit suprbiam; *
qui lquitur inqua
non stabit in conspctu oculrum merum.
HEBDOMADA IV 448
In matutno cessre fciam omnes peccatres terr, *
ut disprdam de civitte Dmini
omnes operntes iniquittem.
Ant. 2 AG 416 (cf. OCO 420)

II
.
In sp- ri- tu humi- li- t-tis et in nimo contr-

to su- sci- pi- -mur Dmi-ne, a te: et sic fi- at

sacri- f- ci- um nostrum, ut a te susci-pi- -tur h-di- e,

et pl-ce- at ti- bi, D- mi-ne, De- us. C. Benedctus es, D-

mine Deus patrum nostr- rum, * et laudbile et glorisum no-

men tu- um in s cu-la. [flex]


Canticum cf. Daniel 3
[Benedctus es, Dmine Deus patrum nostrrum, *
et laudbile et glorisum nomen tuum in s cula;]
quia lustus es in mnibus, *
qu fecsti nobis.
Peccvimus enim et inque gimus recedntes a te: *
FERIA III 449
et delquimus in mnibus.
Ne, qu sumus, tradas nos in perptuum propter nomen tuum *
et ne dssipes testamntum tuum,
neque uferas misericrdiam tuam a nobis
propter Abraham dilctum tuum *
et Isaac servum tuum et Isral sanctum tuum,
quibus loctus es pllicens quod multiplicres semen erum *
sicut stellas cli et sicut arnam, qu est in ltore maris;
quia, Dmine, imminti sumus plus quam omnes gentes, *
sumsque hmiles in univrsa terra hdie
propter peccta nostra,
et non est in tmpore hoc princeps *
et dux et prophta, neque holocustum,
neque sacrifcium, neque obltio, neque incnsum, *
neque locus primitirum coram te,
ut possmus invenre misericrdiam tuam; *
sed in nimo contrito et spritu humilittis suscipimur;
sicut in holocusto aretum et taurrum *
et sicut in mlibus agnrum pinguum,
sic fiat sacrifcium nostrum in conspctu tuo hdie,
ut plceat tibi, *
quniam non est confsio confidntibus in te.
Et nunc squimur te in toto corde, *
et timmus te et qu rimus fciem tuam.
Ant. 3 AV (210) (OCO 420)

VIII a

Mi-se-ri-crdi- a me- a et re-f-gi- um me- um Dmi-nus:

su-scptor me- us, et li-be- r- tor me- us. Ps. Benedctus Dmi-

nus, prsdium me- um, qui docet manus meas ad pr -li-um, *


HEBDOMADA IV 450

et dgitos me- os ad bel- lum.


Psalmus 143: 1 10
[Benedctus Dminus, prsdium meum,
qui docet manus meas ad pr ' lium, *
et dgitos meos ad bellum.]
Misericrdia mea et fortitdo mea, *
refgium meum et libertor meus;
scutum meum, et in ipso spervi, *
qui subdit ppulum meum sub me.
Dmine, quid est homo, quod agnscis eum, *
aut flius hminis, quod rputas eum?
Homo vanitti smilis factus est, *
dies eius sicut umbra prtriens.
Dmine, inclna clos tuos, et descnde; *
tange montes, et fumigbunt.
Flgura coruscatinem, et dssipa eos; *
emtte sagttas tuas, et contrba eos.
Emtte manum tuam de alto;
ripe me et lbera me de aquis multis, *
de manu filirum alienigenrum,
quorum os loctum est vanittem, *
et dxtera erum dxtera mendcii.
Deus, cnticum novum cantbo tibi, *
in psaltrio decachrdo psallam tibi,
qui das saltem rgibus, *
qui rdimis David servum tuum de gldio malgno.
LECTIO BREVIS
Convertmini ad me in toto corde vestro, in ieinio et in fletu et
in planctu; et scndite corda vestra et non vestimnta vestra, et
convertmini ad Dminum Deum vestrum: quia bengnus et
misricors est, ptiens et mult misericrdi, et placbilis super
maltia.
Ad Benedictus, ant. (p. 1195) AG 423 (OCO [29])
FERIA III 451

I b

Qui me sanum fe- cit, il-le mi-hi prc- pit: Tol-

le gra-b-tum tu- um, et mbu-la in pa-ce. C. Be-ne-dctus D-

mi-nus De- us Isra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem

ple-bis su- .
PRECES
Grtias Deo Patri, qui Unignitum suum, Verbum carnem factum,
nobis dedit, ut sit noster cibus et vita. Eum deprecmur:
Verbum Christi hbitet abundnter in nobis.
Frequentire verbi tui auditine nos dcere tempus hoc
quadragesimle concde,
ut Christum, Pascha nostrum, in magna sollemnitte religisius
honormus.
Spritus Sanctus tuus nos dceat,
ut ad verum et bonum sequndum dbios et errntes hortmur.
Prsta nobis, ut Christi tui ltius percipimus mystrium,
et vita nostra id clrius exprimmus.
Purfica et rnova Ecclsiam tuam his dibus saltis,
ut magis ac magis testimnium tibi adem reddat.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Exercittio venernda sanct devotinis, Dmine, turum
fidlium corda dispnat; ut et dignis mntibus suscpiant paschle
mystrium, et salvatinis tu nntient prcnium: Per Dminum.
HEBDOMADA IV 452
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 466 (POP 700)

VII a

Dum tri-bu-l-rer, clam-vi ad Dminum de ventre

nfe-ri: et ex- au-d-vit me. Ps. Iustus es, Dmine, * et rectus

in iud-ci- is tu- is.


Psalmus 118: 137144 (Sade)
[Iustus es, Dmine, *
et rectus in iudciis tuis.]
Mandsti in iusttia testimnia tua, *
et in veritte nimis.
Consmpsit me zelus meus, *
quia oblti sunt verba tua inimci mei.
Igntum elquium tuum vehemnter, *
et servus tuus dilxit illud.
Adulescntulus sum ego et contmptus; *
mandta tua non sum obltus.
Iusttia tua iusttia in trnum, *
et lex tua vritas.
Tribultio et angstia invenrunt me; *
prcpta tua delecttio mea est.
Iusttia testimnia tua in trnum; *
intellctum da mihi, et vivam.
FERIA III 453
Psalmus 87 (I)
Dmine, Deus saltis me, *
in die clamvi et nocte coram te.
Intret in conspctu tuo ortio mea, *
inclna aurem tuam ad precem meam.
Quia replta est malis nima mea, *
et vita mea infrno appropinquvit.
stimttis sum cum descendntibus in lacum, *
factus sum sicut homo sine adiutrio.
Inter mrtuos stratum meum, *
sicut vulnerti dormintes in seplcris;
quorum non es memor mplius, *
et ipsi de manu tua abscssi sunt.
Posusti me in lacu inferiri, *
in tenebrsis et in umbra mortis.
Super me gravtus est furor tuus, *
et omnes fluctus tuos induxsti super me.
II
Longe fecsti notos meos a me, *
posusti me abominatinem eis;
conclsus sum et non egrdiar; *
culi mei langurunt pr afflictine.
Clamvi ad te, Dmine, tota die, *
expndi ad te manus meas.
Numquid mrtuis fcies mirablia, *
aut surgent umbr et confitebntur tibi?
Numquid narrbit liquis in seplcro miscricrdiam tuam, *
et verittem tuam in loco perditinis?
Numquid cognoscntur in tnebris mirablia tua, *
et iusttia tua in terra oblivinis?
Et ego ad te, Dmine, clamvi, *
et mane ortio mea prvniet te.
Ut quid, Dmine, repllis nimam meam, *
abscndis fciem tuam a me?
Pauper sum ego et mriens a iuventte mea; *
portvi pavres tuos et conturbtus sum.
Super me transirunt ir tu, *
et terrres tui evertrunt me.
Circuirunt me sicut aqua tota die, *
HEBDOMADA IV 454
circumdedrunt me simul.
Elongsti a me amcum et prximum, *
et noti mei sunt tnebr.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Inter vestbulum et altre plorent sacerdtes minstri Dmini et
dicant: Parce, Dmine, ppulo tuo et ne des heredittem tuam in
opprbrium: ut dominntur eis natines .
Ad Sextam
Dmino Deo nostro peccvimus nos et patres nostri ab
adulescntia nostra usque ad hanc diem: et non audvimus vocem
Dmini Dei nostri.
Ad Nonam
Clama frtiter, ne cesses; quasi tuba exlta vocem tuam et
annntia ppulo meo sclera erum et dmui Iacob peccta erum.
Me tenim de die in diem qurunt et scire vias meas volunt, quasi
gens: qu iusttiam fcerit et iudcium Dei sui non derelquerit.
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 Poissy Ant., fo. 64
v
; cf. AJ 1:126 (cf. OCO 420)

VIII a

Hymnum cant-te no-bis de cn- ti- cis Si- on.

Ps. Super flmina Babylnis, illic sdimus et flvimus, * cum re-


FERIA III 455

corda-rmur Si- on.


Psalmus 136: 16
[Super flmina Babylnis, illic sdimus et flvimus, *
cum recordarmur Sion.]
In salcibus in indio eius *
suspndimus ctharas nostras.
Quia illic rogavrunt nos, qui captvos duxrunt nos, *
verba cantinum,
et qui affligbant nos, lttiam: *
Cantte nobis de cnticis Sion .
Qumodo cantbimus cnticum Dmini *
in terra alina?
Si obltus fero tui, Iersalem, *
oblivisctur sui dxtera mea;
adh reat lingua mea fucibus in eis, *
si non memnero tui,
si non prposero Iersalem *
in cpite ltti me.
Ant. 2 AJ 1:126, 2:101 (cf. OCO 420)

V

In conspctu angel- rum psallam ti-bi, De- us me-

us. Ps. Confi-tbor tibi, Dmine, in toto corde me- o, * quni-

am audsti verba o- ris me- i. [flex]


HEBDOMADA IV 456
Psalmus 137
[Confitbor tibi, Dmine, in toto corde meo, *
quniam audsti verba oris mei.]
In conspctu angelrum psallam tibi, *
adorbo ad templum sanctum tuum;
et confitbor nmini tuo
propter misericrdiam tuam et verittem tuam,*
quniam magnificsti super omne nomen elquium tuum.
In quacmque die invocvero te, exudi me; *
multiplicbis in nima mea virttem.
Confitebntur tibi, Dmine, omnes reges terr, *
quia audirunt elquia oris tui.
Et cantbunt vias Dmini, *
quniam magna est glria Dmini;
quniam exclsus Dminus,
et hmilem rspicit, *
et suprbum a longe cognscit.
Si ambulvero in mdio tribulatinis, vivificbis me;
et contra iram inimicrum merum extndes manum tuam, *
et salvum me fciet dxtera tua.
Dminus opus perfciet pro me;
Dmine, misericrdia tua in s culum: *
pera mnuum turum ne remttas.
Ant. 3 AG 1009 (cf. OCO 411)

VIII a

Re-dem-sti nos, Dmine De- us, in sngui-ne tu- o

ex omni tri- bu et lingua, et p-pu-lo et na-ti- - ne:et fe-c-sti nos De- o nostro regnum. C. Dignus es, Dmine
FERIA III 457

De- us nos-ter, * accpere glriam et honrem et virt- tem. [flex]


Canticum cf. Ap 4, 5
[Dignus es, Dmine Deus noster, *
accpere glriam et honrem et virttem;]
quia tu cresti mnia, *
et propter volunttem tuam erant et creta sunt.
Dignus es, Dmine, accpere librum *
et aperre signcula eius,
quniam occsus es
et redemsti nos Deo in snguine tuo *
ex omni tribu et lingua et ppulo et natine,
et fecsti nos Deo nostro regnum et sacerdtes, *
et regnbimus super terram.
Dignus est Agnus, qui occsus est,
accpere virttem et divinittem et sapintiam *
et fortitdinem et honrem et glriam et benedictinem.
LECTIO BREVIS
Quid prderit, fratres mei, si fidem quis dicat se habre, pera
autem non hbeat? : Numquid pterit fides salvre eum? Fides, si
non hbeat pera, mrtua est in semetpsa: Ostnde mihi fidem tuam
sine opribus, et ego ostndam tibi ex peribus fidem meam.
Responsorium breve Redemisti, p. 5.
Ad Magnificat, ant. (p. 1248)A-KN 1011, fo. 175
r
; CAO 5301 (OCO [29])

IV b

Va-de iam et no- li pecc- re, ne de-t- ri- us ti- bi

- liquid contn-gat. C. Magn-fi-cat * -nima me- a Dminum.


HEBDOMADA IV 458
PRECES
Dminum Iesum, qui exalttus in cruce mnia ad se traxit,
magnificmus et mente pia exormus: Trahe ad te univrsa,
Dmine.
Dmine, lux, qu e mystrio crucis tu emnat, ttrahat omnes,
ut te viam, verittem et vitam agnscant.
Da cunctis te sitintibus aquam vivam,
ne stiant in trnum.
Doctrinrum et rtium cultres illmina,
ut hmines regno tuo effciant aptires.
Move omnes, qui ob peccta et scndala a te discessrunt,
ut rdeant ad te et in dilectine tua permneant.
Omnes defnctos nostros in clstes sedes admtte,
ut cum beta Mara Vrgine sanctsque mnibus colltntur.
Pater noster in tono simplice.
459
FERIA IV HEBDOMAD IV
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 Poissy MS, fo. 66
v
, cf. AJ 1: 69 (cf. OCO 420)

VIII b

B-ne-dic, - nima me- a, Dmi-no. Ps. et mnia qu in-

tra me sunt, nomini sancto e- ius. Bnedic, nima mea, Dmino.


Psalmus 102, I
[Bnedic, nima mea, Dmino; *
et mnia qu intra me sunt, nomini sancto eius.
Bnedic, nima mea, Dmino, *]
et noli oblivsci omnes retributines eius.
Qui propititur mnibus iniquittibus tuis, *
qui sanat omnes infirmittes tuas;
qui rdimit de intritu vitam tuam, *
qui cornat te in misericrdia et miseratinibus;
qui replet in bonis ttem tuam: *
renovbitur ut quil iuvntus tua.
Fciens iusttias Dminus, *
et iudcium mnibus iniriam patintibus.
Notas fecit vias suas Mysi, *
fliis Isral adinventines suas.
Ant. 2 AG 401 (OCO vacat)

I b

Se-cndum multi-t-di-nem mi-se-ra- ti- -num tu- -rum
HEBDOMADA IV 460

Dmi-ne, de- le i- niqui- t- tem me- am. Ps. Misertor et mi- s-

ricors Dminus, * longnimis et mult mi-se-ricrdi- .


II
[Misertor et misricors Dminus, *
longnimis et mult misericrdi.]
Non in perptuum contndet, *
neque in trnum irasctur.
Non secndum peccta nostra fecit nobis, *
neque secndum iniquittes nostras retrbuit nobis.
Quniam, quantum exalttur clum a terra, *
prvluit misericrdia eius super timntes eum;
quantum distat ortus ab occidnte, *
longe fecit a nobis iniquittes nostras.
Qumodo misertur pater filirum, *
misrtus est Dminus timntibus se.
Quniam ipse cognvit figmntum nostrum, *
recordtus est quniam pulvis sumus.
Homo sicut fenum dies eius, *
tamquam flos agri sic efflorbit.
Spirat ventus in illum, et non subsstet, *
et non cognscet eum mplius locus eius.
Ant. 3 Poissy MS, fo. 63
r
, cf. AJ 1: 65 (OCO vacat)

II

C-li c-l-rum, laud- te De- um. Ps. Mi-se-ricrdia
FERIA IV 461

autem Dmini ab trno, et usque in trnum super timntes

e- um, * et iusttia illus in flios fi-li- - rum.


III
[Misericrdia autem Dmini ab trno,
et usque in trnum super timntes eum, *
et iusttia illus in flios filirum;]
in eos, qui servant testamntum eius, *
et mmores sunt mandatrum ipsus ad facindum ea.
Dminus in clo parvit sedem suam, *
et regnum ipsus mnibus dominbitur.
Benedcite Dmino, omnes ngeli eius,
potntes virtte, facintes verbum illus *
in audindo vocem sermnum eius.
Benedcite Dmino, omnes virttes eius, *
minstri eius qui fcitis volunttem eius.
Benedcite Dmino, mnia pera eius,
in omni loco dominatinis eius. *
Bnedic, nima mea, Dmino.
\ Convertmini et gite pnitntiam.
[ Fcite vobis cor novum et spritum novum.
Responsoria prolixa ut in Feria IV Hebdomad III.
HEBDOMADA IV 462
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AJ 1: 126, cf. Poissy MS, fo. 66
r
(OCO = * )

V

In conspectu ange-lo- rum, psal-lam ti- bi, De- us

me- us. Ps. Partum cor meum, De- us, partum cor me- um, *

cantbo et psallam: euge, gl-ri- a me- a!


Psalmus 107
[Partum cor meum, Deus,
partum cor meum, *
cantbo et psallam: euge, glria mea!]
Exsrge, psaltrium et cthara, *
excitbo aurram.
Confitbor tibi in ppulis, Dmine, *
et psallam tibi in natinibus.
Quia magna est usque ad clos misericrdia tua, *
et usque ad nubes vritas tua.
Exaltre super clos, Deus, *
et super omnem terram glria tua.
Ut liberntur dilcti tui, *
salvum fac dxtera tua et exudi me.
Deus loctus est in sancto suo:
Exsultbo et dvidam Schimam, *
et convllem Succoth dimtiar;
meus est Glaad, et meus est Mansses
et Ephraim fortitdo cpitis mei, *
Iuda sceptrum meum.
Moab lebes lavcri mei,
FERIA IV 463
super Idumam extndam calceamntum meum, *
in Philist am vociferbor .
Quis dedcet me in civittem muntam? *
Quis dedcet me usque in Idum am?
Nonne, Deus, qui reppulsti nos? *
Et non exbis, Deus, in virttibus nostris?
Da nobis auxlium de tribulatine, *
quia vana salus hminis.
In Deo facimus virttem, *
et ipse conculcbit inimcos nostros.
Ant. 2 AG 316 (cf. OCO 420)

IV b

Propter Si- on non ta- c-bo, donec egre-di- - tur ut

splendor iustus e- ius. C. Gaudens gaudbo in Dmino, * et exsul-

tbit nima mea in De- o me- o. [flex]


Canticum Is 61: 10 62: 5
[Gaudens gaudbo in Dmino, *
et exsultbit nima mea in Deo meo;]
quia nduit me vestimntis saltis, *
et indumnto iustti circmdedit me,
quasi sponsum decortum corna, *
et quasi sponsam orntam monlibus suis.
Sicut enim terra profert germen suum,
et sicut hortus semen suum grminat, *
sic Dminus Deus germinbit iusttiam et laudem
coram univrsis gntibus.
Propter Sion non tacbo *
et propter Iersalem non quiscam,
HEBDOMADA IV 464
donec egreditur ut splendor iustus eius, *
et salvtor eius ut lampas accendtur.
Et vidbunt gentes iustum tuum, *
et cuncti reges nclitum tuum;
et vocbitur tibi nomen novum, *
quod os Dmini nominbit.
Et eris corna glri in manu Dmini *
et diadma regni in manu Dei tui.
Non vocberis ultra derelcta , *
et terra tua non vocbitur mplius desolta ;
sed vocberis volntas mea in ea , *
et terra tua inhabitta ,
quia complcuit Dmino in te, *
et terra tua inhabitbitur.
Habitbit enim ivenis cum vrgine, *
et habitbunt in te flii tui;
et gaudbit sponsus super sponsam, *
et gaudbit super te Deus tuus.
Ant. 3 AG 196 (cf. OCO 420 )

IV a

Laud- bo De- um me- um in vi- ta me- a. Ps. Lauda,

nima mea, Dminum; laudbo Dminum in vi- ta me- a, *

psallam Deo meo, qumdi- u f- e- ro.


Psalmus 145
[Lauda, nima mea, Dminum;
laudbo Dminum in vita mea, *
psallam Deo meo, qumdiu fero.]
Nolte confdere in princpibus, *
FERIA IV 465
in fliis hminum, in quibus non est salus.
Exbit spritus eius, et reverttur in terram suam; *
in illa die peribunt cogitatines erum.
Betus cuius Deus Iacob est aditor, *
cuius spes in Dmino Deo suo.
Qui fecit clum et terram, *
mare et mnia qu in eis sunt.
Qui custdit verittem in s culum,
facit iudcium opprssis, *
dat escam esurintibus.
Dminus solvit compedtos, *
Dminus illminat ccos,
Dminus rigit deprssos, *
Dminus dligit iustos,
Dminus custdit dvenas,
pupllum et vduam sustntat *
et viam peccatrum disprdit.
Regnbit Dminus in s cula, *
Deus tuus, Sion, in generatinem et generatinem.
LECTIO BREVIS
Te elgit Dminus Deus tuus, ut sis ei ppulus peculiris de
cunctis ppulis, qui sunt super terram, quia dilxit vos Dminus et
custodvit iuramntum, quod iurvit ptribus vestris: edxit vos in
manu forti et redmit te de domo servittis, de manu pharanis regis
gpti. Et scies quia Dminus Deus tuus ipse est Deus, Deus
fidlis, custdiens pactum et misericrdiam diligntibus se et his: qui
custdiunt mandta eius, in mille generatines.
Ad Benedictus, ant. (p. 1228) AG 588 (OCO [29]: = *)

VIII a

Non omnis, qui di-cit mi-hi, Dmine, Dmine, intr-

bit in regnum clrum: sed qui fa-cit vo- lunt-tem Patris
HEBDOMADA IV 466

me- i, qui in c- lis est, ipse intr- bit in regnum c-

lrum, alle-l- ia. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Isra-l, * qui-

a visitvit et fecit redemptinem ple-bis su- .


PRECES
Grtias agmus Deo Patri, qui per infusinem et operatinem Spritus
Sancti corda nostra purficat et in caritte confrmat. Ei spplici
prece dicmus: Da nobis, Dmine, Spritum Sanctum tuum.
Prsta nobis, ut bona de manu tua semper grati suscipimus,
et mala quoque cum patintia accipimus.
Concde nobis, Dmine, non in magnis tantum rebus carittem
sectri,
sed tiam in slitis vit adinctis prtenus exercre.
Trbue nobis a suprfluis abstinre,
ut frtribus indigntibus opem ferre valemus.
Da nobis mortificatinem Flii tui in crpore nostro circumfrre,
qui nos vivificsti in crpore eius.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Deus, qui et iustus pr mia meritrum et peccatribus vniam per
pnitntiam prbes, tuis supplcibus miserre; ut retus nostri
confssio indulgntiam vleat percpere delictrum: Per Dminum.
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 425 (POP 700)
FERIA IV 467

VIII a

Dxte- ra Dmi-ni fe-cit vir-t- tem, dxte- ra D-

mi-ni ex-alt-vit me. Ps. Clamvi in toto corde, exudi me, D-

mine; * iustificatines tu- as serv- bo. [flex]


Psalmus 118: 145152 (Koph)
[Clamvi in toto corde, exudi me, Dmine; *
iustificatines tuas servbo.]
Clamvi ad te, salvum me fac, *
ut custdiam testimnia tua.
Prvni dilculo et clamvi, *
in verba tua superspervi.
Prvenrunt culi mei viglias, *
ut meditrer elquia tua.
Vocem meam audi secundum misericrdiam tuam, Dmine, *
secndum iudcium tuum vivfica me.
Appropinquavrunt persequntes me in maltia, *
a lege autem tua longe facti sunt.
Prope es tu, Dmine, *
et mnia prcpta tua vritas.
Ab intio cognvi de testimniis tuis, *
quia in trnum fundsti ea.
Psalmus 93 (I)
Deus ultinum, Dmine, *
Deus ultinum, efflge.
Exaltre qui idicas terram, *
redde retributinem suprbis.
Usquequo peccatres, Dmine, *
HEBDOMADA IV 468
squequo peccatres exsultbunt?
effabntur et loquntur protrva, *
gloriabntur omnes qui operntur iniquittem?
Ppulum tuum, Dmine, humliant, *
et heredittem tuam vexant.
Vduam et dvenam interfciunt, *
et pupllos occdunt.
Et dixrunt: Non vidbit Dminus, *
nec intlleget Deus Iacob .
Intellgite, insipintes in ppulo, *
et stulti quando sapitis?
Qui plantvit aurem, non udiet, *
aut qui finxit culum, non respciet?
Qui crripit gentes, non rguet, *
qui docet hminem scintiam?
Dminus scit cogitatines hminum *
quniam van sunt.
II
Betus homo quem tu eruderis, Dmine, *
et de lege tua doceris eum,
ut mtiges ei a dibus malis, *
donec foditur peccatri fvea.
Quia non rpellet Dminus plebem suam, *
et heredittem suam non derelnquet.
Quia ad iusttiam reverttur iudcium, *
et sequntur illam omnes qui recto sunt corde.
Quis consrget mihi advrsus malignntes, *
aut quis stabit mecum advrsus operntes iniquittem?
Nisi quia Dminus adivit me, *
paulo minus habitsset in loco silntii nima mea.
Si dicbam: Motus est pes meus , *
misericrdia tua, Dmine, sustentbat me.
In multitdine sollicitdinum merum, in corde meo, *
consolatines tu loetificavrunt nimam meam.
Numquid socibitur tibi sedes iniquittis, *
qu fingit molstiam contra prcptum?
Irruent in nimam iusti, *
et snguinem innocntem condemnbunt.
Et factus est mihi Dminus in prsdium, *
et Deus meus in rupem refgii mei;
FERIA IV 469
et reddet illis iniquittem ipsrum,
et in maltia erum disprdet eos, *
disprdet illos Dminus Deus noster.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Convertmini et gite pnitntiam ab mnibus iniquittibus
vestris et non erit vobis in scndalum iniquittis. Procite a vobis
omnes prvaricatines vestras, et fcite vobis cor novum et spritum
novum: Et quare morimini, domus Isral? Quia nolo mortem
morintis, dicit Dminus Deus: Revertmini et vvite.
Ad Sextam
Convertmini ad me, ait Dminus exerctuum; et convrtar ad
vos. Ne sitis sicut patres vestri, ad quos clambant propht prires
dicntes: Convertmini de viis vestris malis et de cogitatinibus
vestris malis, et non audirunt.
Ad Nonam
Peccta tua eleemsynis rdime et iniquittes tuas misericrdiis
puperum: sic longitdo erit prosperitti tu.
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 257 (cf. OCO 420)

III a

Dmi-ne probsti me et cogno-vsti me. Ps. Dmine,

scruttus es et cogno-vs-ti me, * tu cognovsti sessinem meam


HEBDOMADA IV 470

et resurrecti- -nem me- am. [flex]


Psalmus 138: 118, 2324 (I)
[Dmine, scruttus es et cognovsti me, *
tu cognovsti sessinem meam et resurrectinem meam.]
Intellexsti cogitatines meas de longe, *
smitam meam et accbitum meum investigsti.
Et omnes vias meas perspexsti,
quia nondum est sermo in lingua mea, *
et ecce, Dmine, tu novsti mnia.
A tergo et a fronte coartsti me, *
et posusti super me manum tuam.
Mirbilis nimis facta est scintia tua super me; *
sublmis, et non attngam eam.
Quo ibo a spritu tuo, *
et quo a fcie tua fgiam?
Si ascndero in clum, tu illic es; *
si descndero in infrnum, ades.
Si smpsero pennas aurr *
et habitvero in extrmis maris,
tiam illuc manus tua dedcet me, *
et tenbit me dxtera tua.
Si dxero: Frsitan tnebr cmpriment, me, *
et nox illumintio erit circa me ,
tiam tnebr non obscurabntur a te,
et nox sicut dies illuminbit; *
sicut tnebr eius ita et lumen eius.
Ant. 2 AG 258 (cf. OCO 420)

VI

Mi-ra-b- li- a -pe-ra tu- a, Dmi- ne, et -nima
FERIA IV 471

me- a cognscit nimis. Ps. Qui- a tu formsti re- nes me- os, *

contexusti me in tero ma-tris me- . [flex]


II
[Quia tu formsti renes meos, *
contexusti me in tero matris me.]
Confitbor tibi, quia mirabliter plasmtus sum;
mirablia pera tua, *
et nima mea cognscit nimis.
Non sunt abscndita ossa mea a te,
cum factus sum in occlto, *
et intxtus in inferiribus terr.
Imperfctum adhuc me vidrunt culi tui,
et in libro tuo scripti erant omnes dies, *
ficili erant, et nullus adhuc erat ex eis.
Mihi autem nimis pretis cogitatines tu, Deus; *
nimis gravis summa erum.
Si dinumerbo eas, super arnam multiplicabntur; *
si ad finem pervniam, adhuc sum tecum.
Scrutre me, Deus, et scito cor meum; *
proba me, et cognsce smitas meas:
et vide, si via vanittis in me est, *
et deduc me in via trna.
Ant. 3 PM 372 (OCO 412)

VIII a
.
Christo da-tus est princi-p-tus et honor re- gni:

omnis p-pu-lus, tri-bus et lin-gu srvi- ent e- i in -
HEBDOMADA IV 472

trnum. C. Gr- ti- as agmus Deo Pa-tri, * qui dignos nos fecit

in partem sortis sanct-rum in lmi-ne. [flex]


Canticum Col 1: 1220
[Grtias agmus Deo Patri, *
qui dignos nos fecit in partem sortis sanctrum in lmine,]
qui erpuit nos de potestte tenebrrum *
et trnstulit in regnum Flii dilectinis su,
in quo habmus redemptinem per snguinem eius, *
remissinem peccatrum.
Qui est imgo Dei invisbilis, *
primognitus omnis creatr;
quniam in ipso cndita sunt univrsa
in clis et in terra, *
visiblia et invisiblia,
sive throni sive dominatines *
sive principtus sive potesttes:
mnia per ipsum et in ipso creta sunt,
et ipse est ante omnes, *
et mnia in ipso constant.
Et ipse est caput crporis Ecclsi,
qui est princpium, primognitus ex mrtuis, *
ut sit in mnibus ipse primtum tenens;
quia in ipso complcuit omnem plenitdinem inhabitre, *
et per eum reconcilire mnia in ipsum,
pacficans per snguinem crucis eius *
sive qu in terris sive qu in clis sunt.
LECTIO BREVIS
Cum metu et tremre vestram saltem opermini; Deus est enim
qui opertur in vobis et velle et perfcere pro bona voluntte: Omnia
autem fcite sine murmuratinibus et hsitatinibus, ut sitis sine
FERIA IV 473
querla et smplices Dei.
Ad Magnificat, ant. (p. 1258) AG 453 (OCO [29] = CAO 3927)

VIII b

E-go gl- ri- am me- am non qu-ro: est qui qu-

rat, et i-di-cet. C. Magn-fi-cat * -nima me- a Dmi-num.


PRECES
Glria et honor Deo, qui fdus novum et trnum cum ppulo tuo
ppigit in snguine Christi, et rnovat in sacramnto altris. Sic
eum rogmus: Bnedic, Dmine, ppulum tuum.
Drige, Dmine, in voluntte tua mentes populrum atque regntium,
ut sincre ad commne mnium bonum annitntur.
Auge devotinem erum, qui, relctis mnibus, secti sunt Christum,
ut prclrum homnibus sanctittis Ecclsi testimnium
pr beant et exmplum.
Qui cunctos hmines ad imginem tuam fecsti,
fac ut ab inista inqualitte abhrreant.
Omnes errntes ad tuam reduc amictiam et verittem,
et doce nos illis adiumntum impndere.
Da defnctis in tuam glriam introre,
teque in trnum collaudre.
Pater noster in tono simplice.
474
FERIA V HEBDOMAD IV
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AJ 1: 65, cf. 63r (cf. OCO 420!)

I c

Esto mi-hi, Dmi-ne, in De- um pro- tec-t-rem. Ps. De-

us, uribus nostris aud-vimus; * patres nostri annuntia-v-runt

no- bis.
Psalmus 43, I
[Deus, uribus nostris audvimus; *
patres nostri annuntiavrunt nobis]
opus quod opertus es in dibus erum, *
in dibus antquis.
Tu manu tua gentes depulsti, et plantsti illos, *
afflixsti ppulos, et dilatsti eos.
Nec enim in gldio suo possedrunt terram, *
et brcchium erum non salvvit eos;
sed dxtera tua et brcchium tuum et illumintio vultus tui, *
quniam complacusti in eis.
Tu es rex meus et Deus meus, *
qui mandas saltes Iacob.
In te inimcos nostros proicimus; *
et in nmine tuo conculcvimus insurgntes in nobis.
Non enim in arcu meo sperbo, *
et gldius meus non salvbit me.
Tu autem salvsti nos de affligntibus nos, *
et odintes nos confudsti.
FERIA V 475
In Deo gloribimur tota die, *
et in nmine tuo confitbimur in s culum.
Ant. 2 AJ 1; 66, cf. Poissy MS, fo. 64
r
(OCO vacat)

VI

Dmi-ne, re-f-gi- um fa-ctus es no-bis. Ps. Nunc autem

reppulsti et confudsti nos, * et non egrediris, Deus, cum virt-

ti-bus no-stris.
II
[Nunc autem reppulsti et confudsti nos, *
et non egrediris, Deus, cum virttibus nostris.]
Convertsti nos retrrsum coram inimcis nostris, *
et qui odrunt nos diripurunt sibi.
Dedsti nos tamquam oves ad vescndum, *
et in gntibus disperssti nos.
Vendidsti ppulum tuum sine lucro, *
nec dtior factus es in commutatine erum.
Posusti nos opprbrium vicnis nostris, *
subsanntinem et dersum his qui sunt in circitu nostro.
Posusti nos similitdinem in gntibus, *
commotinem cpitis in ppulis.
Tota die verecndia mea contra me est, *
et confsio facii me coopruit me,
a voce exprobrntis et obloquntis, *
a fcie inimci et ultris.
HEBDOMADA IV 476
Ant. 3 OHS 39 (OCO vacat)

I c

Exsurge, Domi-ne, et iu-di- ca causam me- am. Ps. Hc

mnia venrunt super nos, nec ob-l- ti sumus te; * et inque

non gimus in testamntum tu- um.


III
[Hc mnia venrunt super nos,
nec oblti sumus te; *
et inque non gimus in testamntum tuum.]
Et non recssit retro cor nostrum, *
nec declinavrunt gressus nostri a via tua;
sed humilisti nos in loco vlpium, *
et operusti nos umbra mortis.
Si oblti furimus nomen Dei nostri, *
et si expandrimus manus nostras ad deum alinum,
nonne Deus requret ista? *
Ipse enim novit abscndita cordis.
Quniam propter te mortificmur tota die, *
stimti sumus sicut oves occisinis.
Evgila, quare obdrmis, Dmine? *
exsrge, et ne repllas in finem.
Quare fciem tuam avrtis, *
oblivsceris inpi nostr et tribulatinis nostr?
Quniam humilita est in plvere nima nostra, *
conglutintus est in terra venter noster.
Exsrge, Dmine, diuva nos; *
et rdime nos propter misericrdiam tuam.
FERIA V 477
\ Qui medittur in lege Dmini.
[ Dabit fructum suum in tmpore suo.
Responsoria prolixa ut in Feria V Hebdomad III.
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AM 74 (OCO 420)

VIII a

In ve-ri-t-te tu- a, ex-udi me, Dmi-ne. Ps. Dmine,

exudi oratinem me- am, uribus prcipe obsecratinem me-

am in veritte tu- a; * exudi me in tu- a iust-ti- a.


Psalmus 142: 1 11
[Dmine, exudi oratinem meam,
uribus prcipe obsecratinem meam in veritte tua; *
exudi me in tua iusttia.]
Et non intres in iudcium cum servo tuo, *
quia non iustificbitur in conspctu tuo omnis vivens.
Quia persectus est inimcus nimam meam,
contrvit in terra vitam meam, *
collocvit me in obscris sict mrtuos a s culo.
Et anxitus est in me spritus meus, *
in mdio mei obrguit cor meum.
Memor fui dirum antiqurum,
medittus sum in mnibus opribus tuis, *
in factis mnuum turum recogitbam.
Expndi manus meas ad te, *
nima mea sicut terra sine aqua tibi.
HEBDOMADA IV 478
Velciter exudi me, Dmine; *
defcit spritus meus.
Non abscndas fciem tuam a me, *
ne smilis fiam descendntibus in lacum.
Audtam fac mihi mane misericrdiam tuam, *
quia in te spervi.
Notam fac mihi viam in qua mbulem, *
quia ad te levvi nimam meam.
Eripe me de inimcis meis, *
Dmine, ad te confgi.
Doce me fcere beneplcitum tuum,
quia Deus meus es tu. *
Spritus tuus bonus dedcat me in terram rectam.
Propter nomen tuum, Dmine, vivificbis me; *
in iusttia tua edces de tribulatine nimam meam.
Ant. 2 AG 323 (cf. OCO 420)

V

L-tmi- ni cum Ie-rsa-lem, et exsul- t-te in e- a,

omnes qui di- l-gi- tis e- am, in -trnum, C. gaudte cum ea

gudi- o, univrsi qui lugtis super e- am, * ut sugtis et reple-

mini ab bere consolati- - nis e- ius


Canticum Is 66: 10 14a
[Ltmini cum Iersalem et exsultte in ea, *
omnes qui diligitis eam;
FERIA V 479
gaudte cum ea gudio,
univrsi qui lugtis super eam, *
ut sugtis et replemini ab bere consolatinis eius,]
ut mulgetis et delciis afflutis *
ab omnmoda glria eius.
Quia hc dicit Dminus:
Ecce ego declinbo super eam *
quasi flvium pacis,
et quasi torrntem inundntem *
glriam gntium, quam sugtis:
ad bera portabmini *
et super gnua blandintur vobis.
Qumodo si cui mater blanditur,
ita ego consolbor vos; *
et in lersalem consolabmini.
Vidbitis, et gaudbit cor vestrum, *
et ossa vestra quasi herba germinbunt.
Ant. 3 AG 218 (cf. OCO 420)

VIII b

De- o nostro iu- cnda sit laud-ti- o. Ps. Laudte D-

minum, quniam bonum est psllere Deo nostro * quniam iu-

cndum est celebr-re lau-dem.


Psalmus 146: 1 11
[Laudte Dminum, quniam bonum est psllere Deo nostro *
quniam iucndum est celebrre laudem.]
dficans Iersalem Dminus, *
disprsos Isralis congregbit.
HEBDOMADA IV 480
Qui sanat contrtos corde, *
et lligat plagas erum;
qui nmerat multitdinem stellrum, *
et mnibus eis nmina vocat.
Magnus Dminus noster, et magnus virtte, *
sapinti eius non est nmerus.
Sustntat mansutos Dminus, *
humlians autem peccatres usque ad terram.
Prcnite Dmino in confessine, *
psllite Deo nostro in cthara.
Qui perit clum nbibus, *
et parat terr plviam.
Qui prodcit in mntibus fenum, *
et herbam servintibus hmini.
Qui dat iumntis escam ipsrum, *
et pullis corvrum invocntibus eum.
Non in fortitdine equi delecttur, *
nec in tbiis viri beneplcitum est ei.
Beneplcitum est Dmino super timntes eum, *
et in eis qui sperant super misericrdia eius.
LECTIO BREVIS
Ppulus tuus, Dmine, et herditas tua sumus. Sint culi tui
aprti ad deprecatinem servi tui et ppuli tui Isral, et exudias nos
in univrsis, pro quibus invocavrimus te: Tu enim separsti nos tibi
in heredittem de univrsis ppulis terr.
Ad Benedictus, ant. (p. 1228) AG 450 (OP OCO [29] = CAO 2577)

VIII a

Ego sum qui testimni- um perhbe- o de me- pso:

et testim-ni- um prhi-bet de me, qui mi-sit me, Pa-ter.
FERIA V 481

Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Isra-l, * quia visitvit et fecit red-

emptinem ple-bis su- .


PRECES
Piettem Dei celebrmus, qui in Christo sese revelvit. Ex corde ei
supplicmus: Memnto nostri, Dmine, quia flii tui sumus.
Da nos mystrium Ecclsi ltius percpere,
ut adem sit nobis et mnibus efficcius saltis sacramntum.
Fac nos, hminis amtor, humn civittis incremnta fovre,
atque in mnibus regnum tuum intndere.
Prsta nobis, ut ad Christum sitintes currmus,
qui fontem aqu viv nobis se prbuit.
Dimtte nobis iniquittes nostras,
et gressus nostros drige in viam iustti et sincerittis.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Clemntiam tuam, Dmine, spplici voto depscimus: ut nos
fmulos tuos, pnitntia emendtos et bonis opribus erudtos; in
mandtis tuis fcias perseverre sincros, et ad paschlia festa
pervenre ill sos: Per Dminum.
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 239 (POP 700)

II

E-ri- pe me de in- im- cis me- is, Dmi-ne, ad
HEBDOMADA IV 482

te conf-gi. Ps. Vide humiliatinem meam, et ri-pe me, * qui-

a legem tuam non sum ob-l- tus. [flex]


Psalmus 118: 153160 (Resh)
[Vide humiliatinem meam, et ripe me, *
quia legem tuam non sum obltus.]
Idica causam meam, et rdime me; *
propter elquium tuum vivfica me.
Longe a peccatribus salus, *
quia iustificatines tuas non exquisirunt.
Misericrdi tu mult, Dmine; *
secndum iudcia tua vivfica me.
Multi qui persequntur me et trbulant me; *
a testimniis tuis non declinvi.
Vidi prvaricntes, et t duit me, *
quia elquia tua non custodirunt.
Vide quniam mandta tua dilxi, Dmine; *
secndum misericrdiam tuam vivfica me.
Princpium verbrum turum vritas, *
in trnum mnia iudcia iustti tu.
Psalmus 127
Betus omnis qui timet Dminum, *
qui mbulat in viis eius.
Labres mnuum turum manducbis, *
betus es, et bene tibi erit.
Uxor tua sicut vitis fructfera *
in latribus domus tu;
flii tui sicut novll olivrum *
in circitu mens tu.
Ecce sic benedictur homo, *
qui timet Dminum.
FERIA V 483
Benedcat tibi Dminus ex Sion, *
et vdeas bona Iersalem mnibus dibus vit tu;
et vdeas flios filirum turum. *
Pax super Isral.
Psalmus 128
Spe expugnavrunt.me a iuventte mea, *
dicat nunc Isral:
Spe expugnavrunt me a iuventte mea, *
tenim non poturunt advrsum me.
Supra dorsum meum aravrunt aratres, *
prolongavrunt sulcos suos.
Dminus autem iustus *
concdit cervces peccatrum.
Confundntur et convertntur retrrsum *
omnes qui odrunt Sion.
Fiant sicut fenum tectrum, *
quod prisquam evelltur, exruit;
de quo non implvit manum suam qui metit, *
et sinum suum qui manpulos clligit.
Et non dixrunt qui prterbant:
Benedctio Dmini super vos, *
benedcimus vobis in nmine Dmini .
Lbera, Deus, Isral *
ex mnibus tribulatinibus suis.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Qurite Dminum, dum invenri potest; invocte eum, dum prope
est. Derelnquat mpius viam suam, et vir inquus cogitatines suas:
et reverttur ad Dminum, et miserbitur eius, et ad Deum nostrum,
quniam multus est ad ignoscndum.
Ad Sextam
Cum revrsus feris ad Dminum Deum tuum et obderis eius
impriis, secndum mnia qu ego hdie prcpio tibi, cum fliis
tuis in toto corde tuo et in tota nima tua: redcet Dminus Deus tuus
captivittem tuam ac miserbitur tui.
HEBDOMADA IV 484
Ad Nonam
Nolte abcere confidntiam vestram, qu magnam habet
remuneratinem; patintia enim vobis necessria est: ut volunttem
Dei facintes reporttis promissinem.
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 Poissy Ant., fol. 53
r
; cf. AJ 1: 128 (cf. OCO 420)

VI

Be-ne-d-ctus Dmi- nus De- us me- us. Ps. Benedctus

Dmirius, prsdium me-um, qui docet manus me-as ad pr ' -

li- um, * et dgitos me- os ad bel- lum.


Psalmus 143 (I)
[Benedctus Dmirius, prsdium meum,
qui docet manus meas ad pr ' lium, *
et dgitos meos ad bellum.]
Misericrdia mea et fortitdo mea, *
refgium meum et libertor meus;
scutum meum, et in ipso spervi, *
qui subdit ppulum meum sub me.
Dmine, quid est homo, quod agnscis eum, *
aut flius hminis, quod rputas eum?
Homo vanitti smilis factus est, *
dies eius sicut umbra prtriens.
Dmine, inclna clos tuos, et descnde; *
tange montes, et fumigbunt.
Flgura coruscatinem, et dssipa eos; *
FERIA V 485
emtte sagttas tuas, et contrba eos.
Emtte manum tuam de alto; *
ripe me, et lbera me de aquis multis,
de manu filirum alienigenrum,
quorum os loctum est vanittem, *
et dxtera erum dxtera mendcii.
Ant. 2 AG 283 (cf. 420)

VIII b

Be- - tus ppu-lus cu-ius Dmi-nus De- us e- ius.

Ps. De- us, cnticum novum cantbo ti- bi, * in psaltrio deca-

chrdo psal-lam ti- bi. [flex]


II
[Deus, cnticum novum cantbo tibi, *
in psaltrio decachrdo psallam tibi,]
qui das saltem rgibus, *
qui rdimis David servum tuum de gldio malgno.
Eripe me, et lbera me *
de manu filirum alienigenrum,
quorum os loctum est vanittem, *
et dxtera erum dxtera mendcii.
Flii nostri sicut novll crescntes *
in iuventte sua;
fli nostr sicut colmn angulres, *
sculpt ut structra templi.
Prompturia nostra plena, *
redundntia mnibus bonis;
HEBDOMADA IV 486
oves nostr in mlibus
innumerbiles in campis nostris, *
boves nostr crass.
Non est runa macri neque excrsus, *
neque clamor in platis nostris.
Betus ppulus cui hc sunt; *
betus ppulus cuius Dminus Deus eius.
Ant. 3 AG 998 (cf. OCO 412)

I b

De-dit e- i Dmi-nus po-test-tem et hon-rem et re-
,
gnum, et omnes ppu-li, tri-bus et lingu i- psi srvi- ent.

C. Gr-ti- as -gimus ti- bi, * Dmine De- us omnpotens.


Canticum cf. Ap 11, 12
[Grtias gimus tibi, *
Dmine Deus omnpotens,]
qui es et qui eras et qui ventrus es; *
quia accepsti virttem tuam magnam et regnsti.
Et irt sunt gentes, *
et advnit ira tua et tempus morturum iudicri,
et rddere mercdem servis tuis, prophtis et sanctis, *
et timntibus nomen tuum, pusllis et magnis.
Nunc facta est salus et virtus et regnum Dei nostri *
et potstas Christi eius,
quia proictus est accustor fratrum nostrrum, *
qui accusbat illos ante conspctum Dei nostri
die ac nocte;
et ipsi vicrunt eum propter snguinem Agni *
et propter verbum testimnii sui;
FERIA V 487
et non dilexrunt nimas suas *
usque ad mortem.
Proptrea ltmini, cli, *
et qui habittis in eis.
LECTIO BREVIS
Sbditi estte Deo, resstite dibolo, et fgiet a vobis;
appropinqute Deo, et appropinqubit vobis. Emundte manus,
preccatres, et purificte corda, dplices nimo: Humilimini in
conspctu Dmini, et exaltbit vos.
Ad Magnificat, ant. A-KN 1011, fo. 195r; CAO 2710 (OCO [29])

VII b

Et me sci- tis et unde sim sci- tis et a me- pso non

veni sed pater meus misit me. C. Magn-fi-cat * -nima me- a D-

minum
PRECES
Dei misericrdiam celebrmus, qui nos illminat grtia Spritus
Sancti, ut opribus iustti ac fdei lucemus. Ormus,
dicntes: Vivfica, Dmine, ppulum a Christo redmptum.
Dmine, fons et auctor omnis sanctittis, epscopos, preberos et
diconos rctius per mystrium eucharsticum Christo coninge,
ut grtiam, per impositinem mnuum accptam, magis in dies
resscitent.
Doce fidles tuos digne et acutse mensam verbi et crporis Christi
frequentre,
ut, quod fide et sacramnto perceprunt, vita et mribus tneant.
Dignittem cuisque hminis, Flii tui snguine redmpti, te donnte,
agnoscmus,
HEBDOMADA IV 488
ut liberttem et conscintiam fratrum nostrrum observmus.
Da, ut hmines immdicam terrstrium bonrum cupdinem
moderntur,
et alirum inpi cnsulant.
Miserre mnium, quos de hac via ad te hdie vocsti,
esque donum beatitdinis trn concde.
Pater noster in tono simplice.
489
FERIA VI HEBDOMAD IV
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 PM 179 (OCO 420)

IV a

Incli-n- te aurem vestram in verba o- ris me- i.

Ps. Attndite, ppule meus, doctrnam me- am; * inclinte aurem

vestram in verba o-ris me- i. [flex]


Psalmus 77: 1 39, I
[Attndite, ppule meus, doctrnam meam; *
inclinte aurem vestram in verba oris mei.]
Apriam in parbolis os meum, *
loquar arcna ttis antqu.
Quanta audvimus et cognvimus ea,
et Patres nostri narravrunt nobis, *
non occultbimus a fliis erum,
generatini lteri narrntes laudes Dmini et virttes eius, *
et mirablia eius qu fecit.
Consttuit testimnium in Iacob, *
et legem psuit in Isral;
quanta mandverat ptribus nostris
nota fcere ea fliis suis, *
ut cognscat genertio ltera, flii qui nascntur.
Exsrgent et narrbunt fliis suis, *
ut ponant in Deo spem suam,
et non obliviscntur perum Dei, *
et mandta eius custdiant.
HEBDOMADA IV 490
Ne fiant sicut patres erum, *
genertio rebllis et exsperans;
genertio qu non firmvit cor suum, *
et non fuit fidlis Deo spritus eius.
Flii Ephraim, intendntes et mittntes arcum, *
convrsi sunt in die belli.
Non custodirunt testamntum Dei, *
et in lege eius renurunt ambulre.
Et oblti sunt factrum eius *
et mirablium eius qu ostndit eis.
Coram ptribus erum fecit mirablia *
in terra gpti, in campo Tneos.
Scidit mare et perdxit eos, *
et sttuit aquas quasi in utre.
Et dedxit eos in nube per diem *
et per totam noctem in illuminatine ignis.
Scidit petram in ermo, *
et adaquvit eos velut abssus multa.
Et edxit rvulos de petra, *
et dedxit tamquam flmina aquas.
Ant. 2 NA 63 (OCO vacat)

II

Ianu- as c-li a-p-ru- it D-mi-nus, et plu- it il-lis

manna ad mandu- cndum. Ps. Et apposurunt adhuc peccre

e- i, * in iram excitavrunt Exclsum in in-aqu- so. [flex]


II
[Et apposurunt adhuc peccre ei, *
in iram excitavrunt Exclsum in inaquso.]
FERIA VI 491
Et tentavrunt Deum in crdibus suis, *
petntes escas animbus suis;
et contra Deum locti sunt, *
dixrunt: Numquid pterit Deus
parre mensam in desrto?
Ecce percssit petram et fluxrunt aqu, *
et torrntes inundavrunt;
Numquid et panem pterit dare, *
aut parre carnes ppulo suo?
Ideo audvit Dminus et exrsit,
et ignis accnsus est in Iacob, *
et ira ascndit in Isral.
Quia non credidrunt in Deo, *
nec speravrunt in salutri eius.
Vermtamen mandvit nbibus dsuper, *
et inuas cli apruit;
et pluit illis manna ad manducndum, *
et panem cli dedit eis:
panem angelrum manducvit homo, *
cibria misit eis ad abundntiam.
Excitvit austrum in clo, *
et indxit in virtte sua fricum;
et pluit super eos sicut plverem carnes, *
et sicut arnam maris volatlia pennta,
et cecidrunt in mdio castrrum erum, *
circa taberncula erum.
Et manducavrunt et saturti sunt nimis, *
et desidrium erum ttulit eis.
Nondum recsserant a desidrio suo, *
adhuc esc erum erant in ore ipsrum,
et ira Dei ascndit super eos,
et occdit pingues erum, *
et elctos Isral prostrvit.
Ant. 3 NA 64 (OCO vacat)

VI b

De- us adi- tor est e- - rum: et Exclsus redmptor
HEBDOMADA IV 492

e- - rum est. Ps. In mnibus his peccav-runt adhuc, * et non

credidrunt in mirab-libus e- ius.


III
[In mnibus his peccavrunt adhuc, *
et non credidrunt in mirablibus eius;]
et consmpsit in hlitu dies erum, *
et anni erum cum festinatine.
Cum occderet eos, qurbant eum, *
et convrsi venibant dilculo ad eum;
et rememorti sunt quia Deus aditor est erum, *
et Deus exclsus redmptor erum est.
Et suasrunt ei in ore suo, *
et lingua sua mentti sunt ei;
cor autem erum non erat rectum cum eo, *
nec fidles erant in testamnto eius.
Ipse autem est misricors, *
et propititur iniquitti, et non disprdit.
Spe avrtit iram suam, *
et non accndit omnem furrem suum.
Et recordtus est quia caro sunt, *
spritus vadens et non rdiens.
\ Convertmini ad Dminum Deum vestrum.
[ Quia bengnus et misricors est.
Responsoria prolixa ut in Feria VI Hebdomad III.
FERIA VI 493
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 415 (cf. OCO 420)

I a
,
Cor mun-dum cre- a in me, De- us, et sp- ri- tum re-

ctum nno-va in visc- ri- bus me- is. Ps. Mi-se-r-re me- i,

De- us, * secndum misericrdi- am tu- am.


Psalmus 50
[Miserre mei, Deus, *
secndum misericrdiam tuam;]
et secndum multitdinem miseratinum turum *
dele iniquttem meam.
Amplius lava me ab iniquitte mea, *
et a peccto meo munda me.
Quniam iniquittem meam ego cognsco, *
et pecctum meum contra me est semper.
Tibi, tibi soli peccvi, *
et malum coram te feci,
ut iustus inveniris in sentntia tua *
et quus in iudcio tuo.
Ecce enim in iniquitte genertus sum, *
et in peccto concpit me mater mea.
Ecce enim verittem in corde dilexsti, *
et in occlto sapintiam manifeststi mihi.
Asprges me hysspo, et mundbor; *
lavbis me, et super nivem dealbbor.
Audre me fcies gudium et lttiam, *
et exsultbunt ossa qu humilisti.
HEBDOMADA IV 494
Avrte fciem tuam a pecctis meis, *
et omnes iniquittes meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus, *
et spritum firmum nnova in viscribus meis.
Ne procias me a fcie tua, *
et spritum sanctum tuum ne uferas a me.
Redde mihi Ittiam salutris tui, *
et spritu promptssimo confrma me.
Docbo inquos vias tuas, *
et mpii ad te convertntur.
Lbera me de sangunibus, Deus, Deus saltis me, *
et exsultbit lingua mea iusttiam tuam.
Dmine, lbia mea apries, *
et os meum annuntibit laudem tuam.
Non enim sacrifcio delectris, *
holocustum, si fferam, non placbit.
Sacrifcium Deo spritus contribultus, *
cor contrtum et humilitum, Deus, non despcies.
Bengne fac, Dmine, in bona voluntte tua Sion, *
ut dificntur muri Iersalem.
Tunc acceptbis sacrifcium iustti, oblatines et holocusta; *
tunc impnent super altre tuum vtulos.
Ant. 2 AG 1009 (cf. OCO 420)

VIII a

Bene-d-ci-te D- mi-num, omnes e- lcti e- ius: gi-

te di- em l- t- ti- , et confi- t- mi-ni il-li. C. Iersalem, c-

vi-tas De- i, * castigvit te Dminus in opribus mnu- um tu-


FERIA VI 495

- rum. [flex]
Canticum Tob 13: 8 11, 13 15
[Benedcite Dminum, omnes elcti eius, *
gite dies ltti et confitmini illi.
Iersalem, cvitas Dei, *
castigvit te Dminus in opribus mnuum turum.]
Confitre Dmino in bonis tuis *
et bnedic Deum sculrum;
ut redficet in te tabernculum suum,
et rvocet ad te omnes captvos, *
et gudeas in mnia s cula sculrum.
Luce splndida fulgbis, *
et omnes fines terr adorbunt te.
Natines ex longnquo ad te vnient, *
et mnera deferntes adorbunt in te Dminum.
Et terrain tuam in sanctificatinem habbunt, *
nomen enim magnum invocbunt in te.
Tu autem ltberis in fliis tuis,
quniam omnes benedicntur *
et congregabntur ad Dminum.
Beti omnes, qui dligunt te, *
et qui gaudent super pace tua.
Anima mea, bnedic Dminum,
quniam libervit Iersalem civittem suam
a cunctis tribulatinibus eius, *
Dminus Deus noster.
Ant. 3 CAO 1734: DK-Kk 3449, fo. 70
v
(OCO 420)

VI

Be-ne-d- xit f- li- is tu- is in te. Ps. Lauda, Iersalem,
HEBDOMADA IV 496

Dminum; * colluda Deum tu- um, Si- on.


Psalmus 147
[Lauda, Iersalem, Dminum; *
colluda Deum tuum, Sion.]
Quniam confortvit seras portrum turum, *
benedxit fliis tuis in te.
Qui ponit fines tuos pacem, *
et dipe frumnti stiat te.
Qui emttit elquium suum terr, *
velciter currit verbum eius.
Qui dat nivem sicut lanam, *
prunam sicut cnerem spargit.
Mittit crystllum suam sicut buccllas; *
ante fciem frgoris eius quis sustinbit?
Emttet verbum suum et liquefciet ea, *
flabit spritus eius, et fluent aqu.
Qui annntiat verbum suum Iacob, *
iusttias et iudcia sua Isral.
Non fecit tliter omni natini, *
et iudcia sua non manifestvit eis.
LECTIO BREVIS
Iustificbit iustus servus meus multos et iniquittes erum ipse
portbit. Ideo disprtiam ei multos, et cum frtibus dvidet splia,
pro eo quod trdidit in mortem nimam suam et cum scelertis
reputtus est: et ipse pecctum multrum tulit et pro transgressribus
rogat.
Ad Benedictus, ant. (p. 1225) A-KN 1011, fo. 195
r
(OCO [29])

VII b

Et me sci- tis et unde sim sci- tis et a me- pso non
FERIA VI 497

ve-ni, sed Pa- ter me- us mi- sit me. C. Be-ne-dctus Dmi-nus

De- us Isra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem ple-bis

su- .
PRECES
Christum salvatrem, qui per mortem et resurrectinem suam nos
redmit, implormus: Dmine, miserre nostri.
Qui Iersalem ascendsti ad passinem subendam, ut intrres in
glriam,
perduc Ecclsiam tuam in Pascha ternittis.
Qui, in cruce exalttus, lncea mlitis transfgi volusti,
sana vlnera nostra.
Qui crucem tuam rborem vit constitusti,
fructus eisdem baptsmate rentis largre.
Qui, in ligno pendens, latrni pnitnti pepercsti,
nobis peccatribus ignsce.
Pater noster in tono simplici..
Oratio
Deus, qui fragilitti nostr cngrua subsdia prparsti, concde,
qu sumus; ut su reparatinis effctum et cum exsultatine
suscpiat, et pia conversatine recnseat: Per Dminum.
HEBDOMADA IV 498
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 259 (POP 700)

IV a

Ne de-re- lnquas me, Dmine, virtus sa-l- tis me- .

Ps. Prncipes persecti sunt me gra- tis, * et a verbis tuis formid-

vit cor me- um. [flex]


Psalmus 118: 161168 (Shin)
[Prncipes persecti sunt me gratis, *
et a verbis tuis formidvit cor meum.]
Ltbor ego super elquia tua, *
sicut qui invnit splia multa.
Mendcium dio hbui et abomintus sum; *
legem autem tuam dilxi.
Spties in die laudem dixi tibi *
super iudcia iustti tu.
Pax multa diligntibus legem tuam, *
et non est illis scndalum.
Exspectbam salutre tuum, Dmine, *
et prcpta tua feci.
Custodvit nima mea testimnia tua, *
et dilxi ea vehemnter.
Servvi mandta tua et testimnia tua, *
quia omnes vi me in conspctu tuo.
Psalmus 132
Ecce quam bonum et quam iucndum *
habitre fratres in unum:
FERIA VI 499
sicut unguntum ptimum in cpite,
quod descndit in barbam, barbam Aaron, *
quod descndit in oram vestimnti eius.
Sicut ros Hermon, *
qui descndit in montes Sion.
Quniam illic mandvit Dminus benedictinem, *
vitam usque in s culum.
Psalmus 139: 19, 1314
Eripe me, Dmine, ab hmine malo, *
a viro violnti serva me.
Qui cogitavrunt mala in corde, *
tota die constitubant pr lia.
Acurunt linguas suas sicut serpntis, *
vennum spidum sub lbiis erum.
Custdi me, Dmine, de manu peccatris,
et a viro violnti serva me, *
qui cogitavrunt supplantre gressus meos.
Abscondrunt suprbi lqueum mihi,
et funes extendrunt in rete, *
iuxta iter offendcula posurunt mihi.
Dixi Dmino: Deus meus es tu; *
uribus prcipe, Dmine, vocem deprecatinis me .
Dmine, Dmine, virtus saltis me, *
obumbrsti caput meum in die belli.
Ne concdas, Dmine, desidria mpii; *
conslia eius ne perfcias.
Cognvi quia fciet Dminus iudcium nopis, *
et vindctam puperum.
Vermtamen iusti confitebntur nmini tuo, *
et habitbunt recti in conspctu tuo.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Inclinte aurem vestram et vente ad me; audte, ut vivat nima
vestra, et friam vobscum pactum sempitrnum: misericrdias David
fidles.
HEBDOMADA IV 500
Ad Sextam
Revertmini, ait Dminus, et non avrtam fciem meam a vobis,
quia pius ego sum, et non irscar in perptuum. Convertmini, flii,
qui avrsi estis a me, dicit Dminus.
Ad Nonam
Relgio munda et immaculta apud Deum et Patrem hc est:
visitre pupllos et vduas in tribulatine erum: immacultum se
custodre ab hoc sculo.
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 PM 342 (OCO 420)

VIII a

Per sngu-los di- es bene-dcam te, Dmi-ne. Ps. Ex-al-

tbo te, Deus me-us rex, et benedcam nmini tu- o * in s -

culum et in s cu-lum s cu-li.


Psalmus 144 (I)
[Exaltbo te, Deus meus rex,
et benedcam nmini tuo *
in s culum et in s culum s culi.]
Per sngulos dies benedcam tibi,
et laudbo nomen tuum *
in s culum et in s culum s culi.
Magnus Dminus et laudbilis nimis, *
et magnitdinis eius non est investigtio.
FERIA VI 501
Genertio generatini laudbit pera tua, *
et potntiam tuam pronuntibunt.
Magnificntiam glri maiesttis tu loquntur, *
et mirablia tua enarrbunt.
Et virttem terriblium turum dicent, *
et magnitdinem tuam narrbunt.
Memriam abundnti suavittis tu eructbunt, *
et iusttia tua exsultbunt.
Misertor et misricors Dminus, *
longnimis et mult misericrdi.
Suvis Dminus univrsis, *
et miscratines eius super mnia pera eius.
Confitentur tibi, Dmine, mnia pera tua; *
et sancti tui benedcant tibi.
Glriam regni tui dicant, *
et potntiam tuam loquntur,
ut notas fciant fliis hminum potntias tuas, *
et glriam magnificnti regni tui.
Regnum tuum regnum mnium sculrum, *
et domintio tua in omnem genertinem et generatinem.
Ant. 2 AV 179 (OCO 420)

IV a

Fid-lis Dminus in mni-bus ver-bis su- is, et san-

ctus in mni-bus op-ribus su- is. Allevat Dminus omnes qui

crru- unt, * et rigit omnes de- prs-sos. [flex]


II
[Fidlis Dminus in mnibus verbis suis, *
et sanctus in mnibus opribus suis.
HEBDOMADA IV 502
Allevat Dminus omnes qui crruunt, *
et rigit omnes deprssos.]
Oculi mnium in te sperant, *
et tu das illis escam in tmpore opportno.
Aperis tu manum tuam, *
et imples omne nimal in beneplcito.
Iu stus Dminus in mnibus viis suis, *
et sanctus in mnibus opribus suis.
Prope est Dminus mnibus invocntibus eum, *
mnibus invocntibus eum in veritte.
Volunttem timntium se fciet,
et deprecatinem erum exudiet, *
et salvos fciet eos.
Custdit Dminus omnes diligntes se, *
et omnes peccatres disprdet.
Laudatinem Dmini loqutur os meum,
et benedcat omnis caro nmini sancto eius *
in s culum et in s culum s culi.
Ant. 3 MG 58 (cf. OCO 413)

IV a
,
Omnes gentes, quascmque fe-c-sti, v- ni- ent, et

a-do-r-bunt coram te, Dmi-ne. C. Magna et mirablia sunt

-pe-ra tu- a, * Dmine De- us omn- po- tens. [flex]


Canticum Ap 15:34
[Magna et mirablia sunt pera tua, *
Dmine Deus omnpotens:]
iust et ver sunt vi tu, *
rex sculrum.
FERIA VI 503
Quis non timbit te, Dmine, *
et magnificbit nomen tuum?
quia solus pius es,
quniam omnes gentes vnient et adorbunt
in conspctu tuo, *
quniam iudicia tua manifsta sunt.
LECTIO BREVIS
Confitmini altrutrum peccta vestra, et orte pro nvicem, ut
salvmini: multum enim valet deprectio iusti assdua. Fratres mei,
si quis ex vobis errverit a veritte, et convrterit quis eum, scrre
debet quniam: qui convrti fcerit peccatrem ab errre vi su
salvbit nimam eius a morte, et opriet multitdinem peccatrum.
Ad Magnificat, ant. (p. 1236, 1238) OCO [29]: AM 377

I b

Ne- mo in e- um mi- sit ma-num: qui- a nondum

v-ne-rat ho-ra e- ius. C. Magn-fi-cat * -nima me- a D-

mi-num.
PRECES
Salvatrem humni gneris adormus, qui mortem nostram morindo
destrxit et vitam resurgndo reparvit. Humliter postulmus:
Sanctfica ppulum, quem snguine tuo redemsti.
Redmptor noster, da nos passini tu per pnitntiam plnius
adhrre,
ut resurrectinis glriam consequmur.
Prsta, ut Matris tu, solatrcis afflictrum, protectinem
assequmur,
mrentsque confortmur ea consolatine, qua et ipsi a te
HEBDOMADA IV 504
confortmur.
Fidlibus concde passinis tu in rmnis suis esse partcipes,
ut salutre tuum in sepsis manifstent.
Qui humilisti tepsum, factus ob diens usque ad mortem, mortem
autem crucis,
da servis tuis obdintiam et patintiam.
Crpori clarittis tu defnctos configurre dignris,
nosque aliqundo erum redde consrtes.
Pater noster in tono simplice
505
SABBATUM HEBDOMAD IV
Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 PM 179 (OCO 421)

III b

Red-mit e- os Dmi-nus de ma-nu tri- bu- lntis.

Ps. Qu-ti- es exacerbavrunt eum in desr- to, * in iram conci-

tavrunt eum in in-aqu- so. [flex]


Psalmus 77: 40 72, IV
[Quties exacerbavrunt eum in desrto, *
in iram concitavrunt eum in inaquso.]
Et revrsi sunt et tentavrunt Deum, *
et sanctum Isral exacerbavrunt.
Non sunt recordti manus eius, *
dii qua redmit eos de manu tribulntis.
Cum psuit in gpto signa sua *
et prodgia sua in campo Tneos.
Convrtit in snguinem flmina erum, *
et rvulos erum, ne bberent.
Misit in eos cnomyam et comdit eos, *
ranam et prdidit eos.
Dedit brucho fructus erum, *
labres erum locst.
Occdit in grndine vneas erum, *
moros erum in pruna.
Trdidit grndini iumnta erum, *
et greges erum flamm ignis.
HEBDOMADA IV 506
Misit in eos ardrem ir su,
indignatinem et comminatinem et angstiam, *
immissinem angelrum malrum.
Complanvit smitam ir su;
non peprcit a morte animbus erum, *
et vitam erum in peste conclsit.
Percssit omne primognitum in terra gpti, *
primtias rboris erum in tabernculis Cham.
Ant. 2 OHS 195 (OCO vacat)

IV a

Ha- bi- t-bit in ta-bern-cu-lo tu- o, requi- -scet in

monte sancto tu- o. Ps. Abstulit sicut oves ppu-lum su- um, *

et perdxit eos tamquam gregem in de- sr-to. [flex]


V
[Abstulit sicut oves ppulum suum, *
et perdxit eos tamquam gregem in desrto.]
Dedxit eos in spe, et non timurunt, *
et inimcos erum opruit mare.
Et indxit eos in fines sanctificatinis su, *
in montem quem acquisvit dxtera eius.
Et eicit a fcie erum gentes,
et divsit eis terram in funculo heredittis. *
Et habitre fecit in tabernculis erum tribus Isral.
Et tentavrunt et exacerbavrunt Deum exclsum, *
et testimnia eius non custodirunt.
Recessrunt et prvaricti sunt,
quemdmodum patres erum, *
conversi sunt retro ut arcus pravus.
SABBATUM 507
In iram concitavrunt eum in cllibus suis, *
et in seulptlibus suis ad mulatinem eum provocavrunt.
Audvit Deus et exrsit, *
et sprevit valde Isral.
Et rppulit habitculum Silo, *
tabernculum, ubi habitvit in homnibus.
Et trdidit in captivittem virttem suam, *
et pulchritdinem suam in manus inimci.
Et conclsit in gldio ppulum suum, *
et in heredittem suam exrsit.
Ivenes erum comdit ignis, *
et vrgines erum non sunt desponst.
Sacerdtes erum in gldio cecidrunt, *
et vdu erum non plorabntur.
Ant. 3 NA 66 (OCO vacat)

VI

di-fi-c-vit De- us sancti- f-ci- um su- um in ter- ra.

Ps. Et excittus est tamquam drmi- ens Dminus, * tamquam po-

tens crapultus a vi- no. [flex]


VI
[Et excittus est tamquam drmiens Dminus, *
tamquam potens crapultus a vino.]
Et percssit inimcos suos in posterira, *
opprbrium sempitrnum dedit illis.
Et rppulit tabernculum Ioseph, *
et tribum Ephraim non elgit,
sed elgit tribum Iuda, *
montem Sion quem dilxit.
HEBDOMADA IV 508
Et dificvit sicut exclsum sancturium suum, *
sicut terram quam fundvit in s cula.
Et elgit David servum suum,
et sstulit eum de grgibus vium, *
de post fetntes accpit eum:
pscere Iacob ppulum suum *
et Isral heredittem suam.
Et pavit eos in innocntia cordis sui, *
et in prudntia mnuum surum dedxit eos.
\ Qui facit verittem, venit ad lucem.
[ Ut manifestntur pera eius.
Responsoria prolixa ut in Sabbato Hebdomad III.
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AJ 1: 69, cf. Poissy MS, fo. 67
v
(cf. OCO 421)

VIII b

Bonum est confi- t- ri Dmi-no. Ps. et psllere nmini

tu- o, Altssime, annuntire mane misericrdiam tu- am. [flex]


Psalmus 91
[Bonum est confitri Dmino, *
et psllere nmini tuo, Altssime,
annuntire mane misericrdiam tuam, *]
et verittem tuam per noctem,
in decachrdo et psaltrio, *
cum cntico in cthara.
Quia delectsti me, Dmine, in factra tua, *
et in opribus mnuum turum exsultbo.
Quam magnificta sunt pera tua, Dmine: *
nimis profnd fact sunt cogitatines tu.
SABBATUM 509
Vir inspiens non cognscet, *
et stultus non intlleget hc.
Cum germinverint peccatres sicut fenum, *
et florerint omnes qui operntur iniquittem;
hoc tamen erit ad intritum in s culum s culi; *
tu autem altssimus in trnum, Dmine.
Quniam ecce inimci tui, Dmine,
quniam ecce inimci tui perbunt, *
et dispergntur omnes qui operntur iniquittem.
Exaltbis sicut unicrnis cornu meum, *
perfsus sum leo beri.
Et despciet culus meus inimcos meos, *
et in insurgntibus in me malignntibus udiet auris mea.
Iustus ut palma florbit, *
sicut cedrus Lbani succrscet.
Plantti in domo Dmini, *
in triis Dei nostri florbunt.
Adhuc fructus dabunt in sencta, *
beres et bene virntes erunt
ut annntient quniam rectus Dminus, refgium meum, *
et non est inquitas in eo.
Ant. 2 AM 369 (OCO 421)

VIII b

Aquam quam e-go d- de- ro, qui b- be- rit ex

e- a, non s- ti- et unquam. C. Tollam quippe vos de gn-ti-

bus, et congregbo vos de univrsis ter- ris, * et addcam vos


HEBDOMADA IV 510

in terram ve-stram.
Canticum Ez 36: 24 28
[Tollam quippe vos de gntibus,
et congregbo vos de univrsis terris, *
et addcam vos in terram vestram;]
et effndam super vos aquam mundam,
et mundabmini ab mnibus inquinamntis vestris, *
et ab univrsis idlis vestris mundbo vos.
Et dabo vobis cor novum, *
et spritum novum ponam in mdio vestri,
et uferam cor lapdeum de carne vestra, *
et dabo vobis cor crneum;
et spritum meum ponam in mdio vestri,
et fciam ut in prcptis meis ambultis, *
et iudcia mea custoditis et opermini.
Et habitbitis in terra, quam dedi ptribus vestris,
et ritis mihi in ppulum, *
et ego ero vobis in Deum.
Ant. 3 PM 9 (OCO 421)

I b
,
Gl- ri- a et ho-n- re co-ro-nsti e- um, D-mi-ne;

mni- a subie-c- sti sub p- di-bus e-ius. Ps. Dmine, Dmi-

nus no-ster, * quam admirbile est nomen tuum in univrsa ter-


SABBATUM 511

ra. [flex]
Psalmus 8
[Dmine, Dminus noster, *
quam admirbile est nomen tuum in univrsa terra;]
quniam elevta est magnificntia tua *
super clos.
Ex ore infntium et lactntium
perfecsti laudem propter inimcos tuos, *
ut dstruas inimcum et ultrem.
Quando vdeo clos tuos, pera digitrum turum, *
lunam et stellas qu tu fundsti:
quid est homo, quod memor es eius? *
aut flius hminis quoniam visitas eum?
Minusti eum paulo minus ab ngelis,
glria et honre coronsti eum; *
et constitusti eum super pera mnuum turum.
Omnia subiecsti sub pdibus eius,
oves et boves univrsas, *
nsuper et pcora campi,
vlucres cli et pisces maris, *
qucmque permbulant smitas maris.
Dmine, Dminus noster, *
quam admirbile est nomen tuum in univrsa terra!
LECTIO BREVIS
Lavmini, mundi estte, aufrte malum cogitatinum vestrrum
ab culis meis; quiscite gere pervrse, dscite benefcere: qurite
iudcium, subvente opprsso, iudicte pupllo, defndite vduam: Et
vente et iudcio contendmus, dicit Dminus. Si ferint peccta
vestra ut cccinum, quasi nix dealbabntur: et si ferint rubra quasi
vermculus, velut lana erunt.
HEBDOMADA IV 512
Ad Benedictus, ant. (p. 1213) OCO [29]: AM 402

IV b

Ti-bi re-ve-l-vi causam me- am, Dmi-ne, de-fn-

sor vi-t me- , Dmi-ne De- us me- us. C. Be-ne-dctus D-

mi-nus De- us Isra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem ple-

bis su- .
PRECES
Semper et ubque grtias Christo agmus, qui salvat nos eque
fidnter supplicmus: Sbveni nobis, Dmine, grtia tua.
Trbue nos crpora nostra incontaminta servre,
ut possit Spritus Sanctus illic habitre.
Doce nos iam mane pro frtribus nosmetpsos impndere,
et tota die in mnibus tuam implre volunttem.
Da nobis qurere panem, qui permneat in vitam trnam,
quem tu prstas nobis.
Mater tua, refgium peccatrum, pro nobis intercdat,
ut pecctis nostris bengnus ignscas.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Drigat corda nostra, qu sumus, Dmine, tu miseratinis
opertio; quia tibi sine te placre non pssumus: Per Dminum.
SABBATUM 513
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 219 (POP 700)

VII a

In sancti- t- te servi- mus Dmi-no, et li-be- r-bit

nos ab i- ni-m-cis nostris. Ps. Appropnquet deprectio mea in

conspctu tu- o, Dmine; * iuxta verbum tuum da mihi in- tel-

l- ctum. [flex]
Psalmus 118: 169176 (Tau)
[Appropnquet deprectio mea in conspctu tuo, Dmine; *
iuxta verbum tuum da mihi intellctum.]
Intret postultio mea in conspctu tuo, *
secndum elquium tuum lbera me.
Eructbunt lbia mea hymnum, *
cum doceris me iustificatines tuas.
Cantet lingua mea elquium tuum, *
quia mnia prcpta tua iusttia.
Fiat manus tua ut diuvet me, *
quniam mandta tua elgi.
Concupvi salutre tuum, Dmine, *
et lex tua delecttio mea est.
Vivet nima mea et laudbit te, *
et iudcia tua adiuvbunt me.
Errvi sicut ovis qu priit; *
qure servum tuum, quia prcpta tua non sum obltus.
HEBDOMADA IV 514
Psalmus 44 (I)
Eructvit cor meum verbum bonum,
dico ego pera mea regi. *
Lingua mea clamus scrib velciter scribntis.
Specisus forma es pr fliis hminum,
diffsa est grtia in lbiis tuis, *
proptrea benedxit te Deus in trnum.
Accngere gldio tuo super femur tuum, potentssime; *
splendre tuo et orntu tuo prspere procde;
currum ascnde propter verittem et mansuetdinem et iusttiam. *
Et sagittbit pro te mirabliter dxtera tua:
sagtt tu act
ppuli sub te cadent *
in corda inimicrum regis.
Sedes tua, Deus, in s culum s culi; *
sceptrum quittis sceptrum regni tui.
Dilexsti iusttiam et odsti iniquittem,
proptrea unxit te Deus, Deus tuus, *
leo ltti pr consrtibus tuis.
Myrrha et loe et csia mnia vestimnta tua, *
e dmibus ebrneis chord delectavrunt te.
Fli regum inter honortas tuas; *
stitit regna a dextris tuis ornta auro ex Ophir.
II
Audi, flia, et vide,
et inclna aurem tuam, *
et oblivscere ppulum tuum et domum patris tui;
et concupscet rex spciem tuam, *
quniam ipse est dminus tuus, et adra eum.
Fli Tyri cum munribus; *
vultum tuum deprecabntur dvites plebis.
Glorisa nimis flia regis intrnsecus, *
textris ureis circumamcta.
In vstibus variegtis adductur regi; *
virgines post eam, prxim eius, afferntur tibi.
Afferntur in lttia et exsultatine, *
adducntur in domum regis.
Pro ptribus tuis erunt tibi flii; *
SABBATUM 515
consttues eos prncipes super omnem terram.
Memor ero nminis tui *
in omni generatine et generatine;
proptrea ppuli confitebntur tibi *
in trnum et in s culum s culi.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Ego, quos amo, rguo et castgo. mulre ergo et pnitntiam
age. Ecce sto ad stium et pulso. Si quis auderit vocem meam et
apererit inuam: introbo ad illum et cenbo cum illo et ipse mecum.
Ad Sextam
Memnto quniam servus meus es tu; formvi te, servus meus
es tu, Isral, non decpies me. Delvi ut nubem iniquittes tuas et
quasi nbulam peccta tua; revrtere ad me, quniam redmi te.
Ad Nonam
Deus non irridtur: Qu enim seminverit homo, hc et metet;
quniam, qui sminat in carne sua, de carne metet corruptinem: qui
autem sminat in spritu, de spritu metet vitam trnam.
516
DOMINICA V QUADRAGESM
Ad I Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 475 (cf. OCO [29])

VIII a

Cust-di me a l-que- o quem sta- tu- - runt mi-hi:

et a scnda- lis ope-rnti- um in-iqui- t- tem. Ps. Dmi-ne,

clamvi ad te, ad me fe-st- na; * intnde voci me, cum clamo

ad te. [flex]
Psalmus 140: 19
[Dmine, clamvi ad te, ad me festna; *
intnde voci me, cum clamo ad te.]
Dirigtur ortio mea sicut incnsum in conspctu tuo, *
elevtio mnuum merum ut sacrifcium vespertnum.
Pone, Dmine, custdiam ori meo, *
et viglias ad stium labirum merum.
Non declnes cor meum in opus malti, *
ad machinndas machinatines in impiette,
cum homnibus operntibus iniquittem; *
et non cmedam ex delciis erum.
Perctiat me iustus in misericrdia et ncrepet me;
oleum autem peccatris non impnguet caput meum, *
quniam adhuc et ortio mea in maltiis erum.
DOMINICA 517
Deicti sunt iuxta petram idices erum, *
qui auderant verba mea, quniam suvia erant.
Sicut frusta dolntis et dirumpntis in terra, *
dissipta sunt ossa erum ad fauces infrni.
Quia ad te, Dmine, Dmine, culi mei; *
ad te confgi, non effndas nimam meam.
Custdi me a lqueo quem staturunt mihi, *
et a scndalis operntium iniquittem.
Ant. 2 AV 718 (OCO [29])

IV a

Ex- stimo mni- a detrimntum esse propter eminntem

sci- nti- am Ie-su Chri-sti Dmi-ni me- i. Ps. Vo-ce me- a ad

Dminum cla-mo, * voce mea ad Dminum dpre-cor. [flex]


Psalmus 141
[Voce mea ad Dminum clamo, *
voce mea ad Dminum dprecor;]
effndo in conspctu eius lamentatinem meam, *
et tribulatinem meam ante ipsum pronntio.
In deficindo in me spritus meus, *
tu cognovsti smitas meas.
In via qua ambulbam, *
abscondrunt lqueum mihi.
Consdera ad dxteram, et vide: *
et non est qui agnscat me.
Priit fuga a me, *
et non est qui requrat nimam meam.
HEBDOMADA V 518
Clamvi ad te, Dmine;
dixi: Tu es refgium meum, *
prtio mea in terra vivntium.
Intnde ad deprecatinem meam, *
quia humilitus sum nimis.
Lbera me a persequntibus me, *
quia confortti sunt super me.
Educ de custdia nimam meam *
ad confitndum nmini tuo;
circmdabunt me iusti, *
cum retriberis mihi .
Ant. 3 AG 361 (cf. OCO [29])

VIII a

De-dit se ut li-be-r-ret ppu- lum, et acqui- r-ret

si-bi nomen -trnum. C. Christus Iesus, cum in forma Dei

es- set, * non rapnam arbitrtus est esse se qulem De- o. [fl.]
Canticum Phil 2: 611
[Christus Iesus, cum in forma Dei esset, *
non rapnam arbitrtus est esse se qulem Deo,]
sed semetpsum exinanvit, formam servi accpiens,
in similitdinem hminum factus *
et hbitu invntus ut homo.
Humilivit semetpsum
factus obodiens usque ad mortem, *
mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltvit illum
et donvit illi nomen, *
quod est super omne nomen,
DOMINICA 519
ut in nmine Iesu omne genu flecttur *
clstium, terrstrium et infernrum,
et omnis lingua confitetur *
quia Dminus Iesus Christus in glria est Dei Patris.
LECTIO BREVIS
Scitte quod non corruptiblibus auro vel argnto redmpti estis
de vana vestra conversatine patrn traditinis: sed pretiso
snguine quasi agni immaculti Christi et incomtaminti, prcgniti
quidem ante mundi constitutinem, manifestti autem novssimis
tempribus proper vos: qui per ipsum fidles estis in Deo, qui
suscitvit eum a mrtuis et dedit ei glriam, ut fides vestra et spes
esset in Deo.
Responsorium breve Christus dilexit, p. 6, vel:
RESPONSORIUM PROLIXUM AG 799 (cf. POP 701)

I

Per tu- am Cru- cem salva nos
, -, .
Chri- ste Re-dmp- tor, qui mortem nostram
. , .
mo-ri- n- do destru-x- sti, * Et vi- tam
, .
resurgn- do repa- r- sti. \ Mi- se- r-
,
re nostri Ie- su be-n- gne, qui pas- sus es clemn-
HEBDOMADA V 520
,
ter pro no- bis. * Et. [Gl- ri- a Pa-
,
tri, et F-li- o, et Spi- r- tu- i San- cto. * Et.]
Ad Magnificat, ant. (p. 1241) D-Mbs Clm 4306 f. 207
r
(OCO [29])

IV a

Ni- si granum frumenti cadens in terra mortu- um fu- e-

rit, ipsum so-lum ma-ne-bit. C. Magn-fi-cat * -nima me- a D-

mi-num.
PRECES
Christum Dminum glorificmus, qui magster exmplar et frater
factus est noster. Ei supplicmus dicntes:
Ppulum tuum vivfica, Dmine.
Christe, qui per mnia nobis assimilitus es absque peccto, da ut
scimus cum gaudntibus gaudre et cum flntibus flere.
ut critas nostra magis in dies abndet.
Concde nobis tibi esurinti ministrre in esurintibus,
et tibi sitinti sitintibus.
Qui Lzarum a somno mortis excitsti,
fac ut, qui ex peccto mrtui sunt, per fidem et pnitntiam
rdeant ad vitam.
Fac ut multi vestgia tua impnsius atque perfctius sequntur,
exmplo bet Mar Vrginis atque sanctrum.
DOMINICA 521
Prsta, ut in glria tua defncti resrgant,
ac tuo in trnum fruntur amre.
Pater noster in tono sollemni.
Oratio
Qu sumus, Dmine Deus noster: ut in illa caritte, qua Flius
tuus dligens mundum morti se trdidit; invenimur ipsi, te opitulnte,
alcriter ambulntes: Per Dminum.
Ad Invitatorium
In Dom. V. Quadragesim et ad libitum in feriis:
Ant. (Ps. t. 6a, p. 1183) AJ 1: 60; cf. Poissy MS, fo. 106
r
(POP 696)

VI a

Ad-o- r-mus D- mi-num; qui nos red- -mit per cru-

cem. Ps. Ven- te.


Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AJ 1: *58, cf. 379
r
(cf. OCO 410)

IV a

Se-cus de-crsus aqu-rum plant-vit v-ne- am iu-st-

rum, et in le-ge Dmi-ni fu- it vo-lntas e- -rum. Ps. Be-tus


HEBDOMADA V 522

vir, qui non biit in conslio impi-rum, et in via peccat-rum

non ste- tit, * et in convntu deri-s-rum non se- dit.


Psalmus 1
[Betus vir, qui non biit in conslio impirum,
et in via peccatrum non stetit, *
et in convntu derisrum non sedit;]
sed in lege Dmini volntas eius, *
et in lege eius medittur die ac nocte.
Et erit tamquam lignum planttum secus decrsus aqurum, *
quod fructum suum dabit in tmpore suo;
et flium eius non dfluet, *
et mnia qucmque fciet prosperabntur.
Non sic mpii, non sic, *
sed tamquam pulvis quem pricit ventus.
Ideo non consrgent mpii in iudcio, *
neque peccatres in conclio iustrum.
Quniam novit Dminus viam iustrum, *
et iter impirum perbit.
Ant. 2 Poissy MS, fo. 53
v
; cf. AJ 1: 30 (cf. OCO 410)

VIII a

Serv- te Dmi-no in tim-re, et ex-ul-t- te e- i

cum trem-re. Ps. Qua-re fremurunt gen-tes, * et ppuli medit-


DOMINICA 523

ti sunt i-nni- a? [flex]


Psalmus 2
[Quare fremurunt gentes, *
et ppuli meditti sunt innia?]
Astitrunt reges terr,
et prncipes convenrunt in unum *
advrsus Dminum et advrsus christum eius:
Dirumpmus vncula erum, *
et proicimus a nobis iugum ipsrum!
Qui hbitat in clis irridbit eos, *
Dminus subsannbit eos.
Tune loqutur ad eos in ira sua, *
et in furre suo conturbbit eos:
Ego autem consttui regem meum *
super Sion, montem sanctum meum!
Prdicbo decrtum eius:
Dminus dixit ad me: Flius meus es tu, *
ego hdie gnui te.
Pstula a me, et dabo tibi gentes heredittem tuam, *
et possessinem tuam trminos terr.
Reges eos in virga frrea, *
et tamquam vas fguli confrnges eos .
Et nunc, reges, intellgite, *
erudmini, qui iudictis terram.
Servte Dmino in timre, *
et exsultte ei cum tremre.
Apprehndite disciplnam,
nequndo irasctur, et peretis de via, *
cum exrserit in brevi ira eius.
Beati, omnes *
qui confdunt in eo.
HEBDOMADA V 524
Ant. 3 Poissy MS, fo. 58
r
; cf. AJ 1: 60 (cf. OCO 410)

I c

Dmi- nus de-fnsor vi- t me- . Ps. Dmine, quid mul-

tiplicti sunt qui tr- bulant me? * multi insrgunt advrsum me.
Psalmus 3
[Dmine, quid multiplicti sunt qui trbulant me? *
multi insrgunt advrsum me,]
multi dicunt nim me: *
Non est salus ipsi in Deo .
Tu autem, Dmine, protctor meus es, *
glria mea et exltans caput meum.
Voce mea ad Dminum clamvi, *
et exaudvit me de monte sancto suo.
Ego obdormvi et soportus sum, *
exsurrxi, quia Dminus suscpit me.
Non timbo mlia ppuli circumdntis me. *
Exsrge, Dmine, salvum me fac, Deus meus;
quniam tu percusssti in maxllam omnes adversntes mihi, *
dentes peccatrum contrivsti.
Dmini est salus, *
et super ppulum tuum benedctio tua.
\ Si quis sermnem meum servverit.
[ Mortem non vidbit in trnum.
Responsoria prolixa: post Lectionem primam, Prcursor pro
nobis, AJ 1: 176 (LH 2: 269); post Lectionem secundam, Per tuam
crucem, ut ad I Vesperas.
DOMINICA 525
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 425 (cf. OCO 385)

I c

Factus est adi-tor me- us, De- us me- us. Ps. De- us,

tctor est mnium spernti- um in se. Ps. De- us me- us es tu; *

ad te de lu-ce vgi-lo. [flex]


Psalmus 62: 29
[Deus, Deus meus es tu; *
ad te de luce vgilo.]
Sitvit in te nima mea, *
te desidervit caro mea.
In terra desrta et rida et inaqusa,
sic in sancto apprui tibi, *
ut vidrem virttem tuam et glriam tuam.
Quniam mlior est misericrdia tua super vitas, *
lbia mea laudbunt te.
Sic benedcam te in vita mea, *
et in nmine tuo levbo manus meas.
Sicut dipc et pingudine repletur nima mea, *
et lbiis exsultatinis laudbit os meum.
Cum memor ero tui super stratum meum, *
in matutnis medtbor de te,
quia fusti aditor meus, *
et in velamnto alrum turum exsultbo.
Adh sit nima mea post te, *
me suscpit dxtera tua.
HEBDOMADA V 526
Ant. 2 PM 74 (OCO 385)

I a

Be-ne-dctus es in firmamn-to c- li, et laud-bi-

lis in s -cu-la, De- us noster. C. Benedcite, mnia pera Dmi-

ni, Dmino; * laudte et superexaltte e- um in s cula.


Canticum Dan 3: 57 88, 56
[Benedcite, mnia pera Dmini, Dmino; *
laudte et superexaltte eum in s cula.]
Benedcte, ngeli Dmini, Dmino; *
benedcite, cli, Dmino.
Benedcite, aqu omnes qu super clos sunt, Dmino; *
benedcite, omnes vrttes Dmini, Dmino.
Benedcite, sol et luna, Dmino; *
benedcite, stell cli, Dmino.
Benedcite, omnis imber et ros, Dmino; *
benedcite, omnes spritus Dei, Dmino.
Benedcite, ignis et stus, Dmino; *
benedcite, frigus et stus, Dmino.
Benedcite, rores et pruna, Dmino; *
benedcite, gelu et frigus, Dmino.
Benedcite, glcies et nives, Dmino; *
benedcite, noctes et dies, Dmino.
Benedcite, lux et tnebr, Dmino; *
benedcite, flgura et nubes, Dmino.
Benedcat terra Dminum; *
laudet et superexltet eum in s cula.
Benedcite, montes et colles, Dmino; *
DOMINICA 527
benedcite, universa germinntia in terra Dmino.
Benedcite, fontes, Dmino; *
benedcite, mria et flmina, Dmino.
Benedcite, cete et mnia qu movntur in aquis, Dmino; *
benedcite, omnes vlucres cli, Dmino.
Benedcite, omnes bsti et pcora, Dmino; *
benedcite, flii hminum Dmino.
Benedcat Isral Dmino; *
laudet et superexltet eum in s cula.
Benedcite, sacerdtes Dmini Dmino; *
benedcite, servi Dmini, Dmino.
Benedcite, spritus et nim iustrum, Dmino; *
benedcite, sancti et hmiles corde, Dmino.
Benedcite, Anana, Azara, Msal, Dmino; *
laudte et superexaltte eum in s cula.
Benedicmus Patrem et Flium cum Sancto Spritu; *
laudmus et superexaltmus eum in s cula.
Benedctus es, Dmine, in firmamnto cli; *
et laudbilis et glorisus et superexalttus in s cula.
Ant. 3 AG 557 (cf. OCO 382)

V

Be-nepl- ci- tum est Dmi-no in p-pu-lo su- o: et

ex-al-t- bit mansu- - tos in sa-l-tem. Ps. Cant-te Dmino

cnticum no-vum; * laus eius in ecclsi-a sanct- rum.


HEBDOMADA V 528
Psalmus 149
[Cantte Dmino cnticum novum; *
laus eius in ecclsia sanctrum.]
Lttur Isral in eo qui fecit eum, *
et flii Sion exsltent in rege suo.
Laudent nomen eius in choro, *
in tympano et cthara psallant ei.
Quia beneplcitum est Dmino in ppulo suo, *
et honorbit mansutos in saltem.
Ibilent sancti in glria, *
ltntur in cublibus suis.
Exaltatines Dei in gtture erum, *
et gldii ancpites in mnibus erum,
ad facindam vindctam in natinibus, *
castigatines in ppulis,
ad alligndos reges erum in compdibus, *
et nbiles erum in mnicis frreis,
ad facindum in eis iudcium conscrptum: *
glria hc est mnibus sanctis eius.
LECTIO BREVIS
H sunt ergo fri Dmini, convntus sancti, quas celebrre
debtis tempribus suis: Mense primo, quarta dcima die mensis ad
vsperum Pascha Dmini est. Et quinta dcima die mensis huius
sollmnitas Azymrum Dmini est: Septem dibus zyma comedtis.
Die primo erit vobis convntus sanctus: omne opus servle non
facitis in eo.
Responsorium breve Christus dilexit, p. 6.
Ad Benedictus, ant.
Anno A (p. 1198): AG 449 (cf. OCO 385)

I c

L-za- rus am-cus noster dormit: e- - mus, et
DOMINICA 529

a somno exci- tmus e- um. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De-

us Isra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem ple-bis su- .


Anno B (p. 1204): AM 642 (OCO 385

III b

Qui o- dit -ni-mam su- am in hoc mundo, in

vi-tam - trnam cu- st-dit e- am. C. Be-ne-dctus Dmi-nus

De- us Isra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem plebis su.


Anno C (p. 1195): AG 440 (cf. OCO 385)

I b

Incli-n-vit se Ie- sus, et scribbat in terra: Si quis

si-ne pecc-to est, mit-tat in e- am lpi-dem. C. Be-ne-dctus
HEBDOMADA V 530

Dmi-nus De- us Isra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem

ple-bis su- .
PRECES
Redemptrem nostrum, qui hoc tempus saltis nobis bengne mruit,
benedicmus, emque spplices exormus: Spritum novum
crea in nobis, Dmine.
Christe, vita nostra, qui per baptsmum nos mstice tecum sepelri
donsti, ac per endem tecum resuscitri volusti,
trbue nos hdie in novitte vit ambulre.
Dmine, qui mnibus benefecsti,
fac nos tiam de commni mnium bono esse sollcitos.
Trbue nobis ad terrnam civittem dificndam concrditer operri,
et simul clstem inqurere.
Mdice crporum et animrum, sana nostri vlnera crdis,
ut contnua capimus subsdia sanctittis.
Pater noster in tono sollemni.
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ad Tertiam
Ant. AG 442 (POP 700)

VIII a

Po- tens es, Dmi-ne, e- r-pe- re nos de manu mortis;

li-be- r- re nos, De- us noster. E u o u a e.


DOMINICA 531
Ad Sextam
Ant. AG 401 (POP 700)

VIII b

De- us me- us es tu, et confi- t-bor ti-bi; De- us

me- us es tu, et ex-al-t-bo te. Ps. E u o u a e.
Ad Nonam
Ant. AG 453 (POP 700)

I b

Amen, amen di-co vo- bis: si quis sermnem me- um

ser- v- ve- rit, mortem non gust- bit in - trnum.

E u o u a e.
Psalmus 117 (I)
Confitmini Dmino, quniam bonus, *
quniam in s culum misericrdia eius.
Dicat nunc Isral, quniam bonus, *
quniam in s culum misericrdia eius.
Dicat nunc domus Aaron, *
quniam in s culum misericrdia eius.
Dicant nunc qui timent Dminum, *
quniam in s culum misericrdia eius.
HEBDOMADA V 532
De tribulatine invocvi Dminum, *
et exaudvit me edcens in latitdinem Dminus.
Dminus mecum, *
non timbo quid fciat mihi homo.
Dminus mecum aditor meus, *
et ego despciam inimcos meos.
Bonum est confgere ad Dminum, *
quam confdere in hmine.
Bonum est confgere ad Dminum, *
quam confdere in princpibus.
II
Omnes gentes circuirunt me, *
et in nmine Dmini excdi eos.
Circumdntes circumdedrunt me, *
et in nmine Dmini excdi eos.
Circumdedrunt me sicut apes,
et exarsrunt sicut ignis in spinis, *
et in nmine Dmini excdi eos.
Impellntes impulrunt me, ut cderem, *
et Dminus adivit me.
Fortitdo mea et laus mea Dminus, *
et factus est mihi in saltem.
Vox iubilatinis et saltis *
in tabernculis iustrum.
Dxtera Dmini fecit virttem,
dxtera Dmini exaltvit me; *
dxtera Dmini fecit virttem.
Non mriar sed vivam, *
et narrbo pera Dmini.
Castgans castigvit me Dminus, *
et morti non trdidit me.
III
Aperte mihi portas iustiti, *
ingrssus in eas confitbor Dmino;
hc porta Dmini, *
iusti intrbuni in eam.
Confitbor tibi, quniam exaudsti me, *
et factus es mihi in saltem.
DOMINICA 533
Lpidem quem reprobavrunt dificntes, *
hic factus est in caput nguli;
a Dmino factum est istud, *
et est mirbile in culis nostris.
Hc est dies quam fecit Dminus: *
exsultmus et ltmur in ea.
O Dmine, salvum me fac; *
o Dmine, da prosperittem.
Benedctus qui venit in nmine Dmini. *
Benedcimus vobis de domo Dmini.
Deus Dminus et illxit nobis. *
Instrite sollemnittem in ramis condnsis,
usque ad crnua altris.
Deus meus es tu, et confitbor tibi, *
Deus meus, et exaltbo te.
Confitmini Dmino, quniam bonus, *
quniam in sculum misericrdia eius.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Semper mortificatinem Iesu in crpore circumfrimus ut et vita
Iesu in crpore nostro manifesttur. Semper enim nos, qui vvimus,
in mortem trdimur propter Iesum: ut et vita Iesu manifesttur in
carne nostra mortli.
Ad Sextam
Sed, quemdmodum communictis Christi passinibus, gaudte,
ut et in revelatine glri eius gaudetis exsultntes. Si
exprobrmini in nmine Christi, beti: quniam Spritus glri et Dei
super vos requiscit.
Ad Nonam
Deus omnis grti, qui vocvit vos in trnam suam glriam in
Christo Iesu, mdicum passos ipse perfciet, confirmbit, solidbit,
fundbit. Ipsi imprium in scula sculrum. Amen.
HEBDOMADA V 534
Ad II Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 A-KN 1011 fo. 199
r
; CAO 4932 (OCO [29])

I c

Sicut ex-alt-tus est serpens in -remo, i- ta ex-al-t-
,
ri o-pr-tet F- li- um Hmi-nis. Ps. Dixit Dminus Dmi-no

me- o: * Sede a dextris me- is. [flex]


Psalmus 109: 15, 7
[Dixit Dminus Dmino meo: *
Sede a dextris meis,]
donec ponam inimcos tuos *
scabllum pedum turum .
Virgam potnti tu emttet Dminus ex Sion: *
dominre in mdio inimicrum turum.
Tecum principtus in die virttis tu,
in splendribus sanctis, *
ex tero matutni velut rorem gnui te.
Iurvit Dminus et non pnitbit eum. *
Tu es sacrdos in trnum
secndum rdinem Melchsedech .
Dminus a dextris tuis, *
conquassbit in die ir su reges.
De torrnte in via bibet, *
proptrea exaltbit caput.
DOMINICA 535
Ant. 2 AG 239 (cf. OCO [29])

II

E-ri- pe me de in- im- cis me- is, Dmi-ne, ad

te conf-gi. Ps. In xi-tu Isral de gp-to, * domus Iacob de

ppu-lo brbaro. [flex]


Psalmus 113A
[In xitu Isral de gpto, *
domus Iacob de ppulo brbaro,]
factus est Iuda sancturium eius, *
Isral potstas eius.
Mare vidit et fugit, *
Iordnis convrsus est retrrsum;
montes saltavrunt ut aretes, *
et colles sicut agni vium.
Quid est tibi, mare, quod fugsti? *
et tu, Iordnis, quia convrsus es retrrsum?
Montes, quod saltstis sicut aretes, *
et colles, sicut agni vium?
A fcie Dmini contremsce, terra, *
a fcie Dei Iacob;
qui convrtit petram in stagna aqurum, *
et slicem in fontes aqurum.
Ant. 3 AJ 1: 699 (cf. OCO [29])

VII b

Ipse au- tem vul-ne-r- tus est propter in- iqui- t-tes
HEBDOMADA V 536

nostras; at-tr- tus est proper sc- le-ra nostra. C. Christus

passus est pro nobis, vobis re-lnquens ex-mplum, * ut sequ-

mini ves-tgi- a e- ius.


Canticum 1 Petr 2: 21-24
[Christus passus est pro nobis,
vobis relnquens exmplum, *
ut sequmini vestgia eius;]
qui pecctum non fecit, *
nec invntus est dolus in ore eius;
qui cum maledicertur, non maledicbat,
cum patertur, non comminabtur, *
tradbat autem iudcnti se iniste;
qui peccta nostra ipse prtulit *
in crpore suo super lignum,
ut, pecctis mrtui, iusttia vivmus: *
cuius livre santi estis.
LECTIO BREVIS
Viri fratres, vobis verbum saltis huius missum est. Qui
habitbant Iersalem et prncipes eius, Iesum ignorntes et voces
prophetrum qu per omne sbbatum legntur, iudicntes
implevrunt: Et nullam causam mortis invenintes in eo, petirunt a
Pilto ut interfcerent eum. Cumque consummssent mnia qu de
eo scripta erant, deponntes eum de ligno posurunt eum in
monumnto: Deus vero suscitvit eum a mrtuis tria die.
Responsorium breve Christus dilexit, p. 6.
DOMINICA 537
Ad Magnificat, ant.
Anno A (p. 1238): OCO [29]: AM 380

I c

Dmi-ne si hic fu- sses, La- za- rus non esset
,
mr- tu- us: ecce iam f- tet qua-tri-du- n-us in mo-nu-

mn-to. C. Magn-fi-cat * -nima me- a Dminum.


Anno B (p. 1236, 1238): AG 51* (cf. OCO [29])

I b

Qui mi- hi minstrat, me sequ-tur; et u-bi sum e- go

il-lic e- rit et mi-nster me- us. C. Magn-fi-cat * -nima

me- a Dminum.
Anno C (p. 1244): AG 441 (OCO [29])

III b

Nemo te condemn- vit, m- li- er? Nemo, D-
HEBDOMADA V 538

mi-ne. Nec e-go te condemn- bo: iam mpli- us no- li

pecc-re. C. Magn-fi-cat * -nima me- a Dminum.


PRECES
Laus Deo Patri, qui ppulum electinis e smine incorruptbili
rensci vluit per Verbum suum, quod manet in trnum. Ei
pie supplicmus: Proptius esto, Dmine, ppulo tuo.
Audi, misricors Deus, supplicatines, quas pro cuncto ppulo tuo
defrimus,
ut desderet se tuo ptius verbo quam cibo satire corpreo.
Doce nos gentem nostram et cunctos homines sine discrmine vere et
efficciter amre,
esque in pace et bono semper dificre.
Rspice omnes per baptsmum regenerndos,
ut domum spiritlem, tamquam lpides vivi, tibi consttuant.
Qui, per Ionam prdicntem, Ninivtas ad pnitntiam excitsti,
verbo tuo peccatrum corda convrte proptius.
Trbue morintibus in spe Christo idici occrrere,
tuque aspctu in trnum gaudre.
Pater noster in tono sollemni; Oratio ut ad I Vesperas, p. 520.
FERIA II HEBDOMAD V
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AG 171 (cf. OCO 410)

VIII a

Salvum me fac, Dmi-ne, prop-ter mi-se-ri-cr-di- am

tu- am. Ps. Dmine, ne in furre tuo rgu- as me, * neque in ira

tu- a corr-pi- as me. [flex]


Psalmus 6
[Dmine, ne in furre tuo rguas me, *
neque in ira tua corrpias me.]
Miserre mei, Dmine, quniam infrmus sum; *
sana me, Dmine, quniam conturbta sunt ossa mea.
Et nima mea turbta est valde, *
sed tu, Dmine, squequo?
Convrtere, Dmine, ripe animam meam; *
salvum me fac propter misericrdiam tuam.
Quniam non est in morte qui memor sit tui, *
in infrno autem quis confitbitur tibi?
Laborvi in gmitu meo,
lavbam per sngulas noctes lectum meum; *
lcrimis meis stratum meum rigbam.
Turbtus est a mrre culus meus, *
invetervi inter omnes inimcos meos.
Discdite a me, omnes qui opermini iniquittem, *
quniam exaudvit Dminus vocem fletus mei.
HEBDOMADA V 540
Exaudvit Dminus deprecatinem meam, *
Dminus oratinem meam suscpit.
Erubscant et conturbntur vehemnter omnes inimci mei *
convertntur et erubscant valde velciter.
Ant. 2 OHS 39 (cf. OCO 410)

I c

Exsurge, Domi-ne, et iu-di- ca causam me- am. Ps. Con-

fitbor tibi, Dmine, in toto corde me- o; * narrbo mnia mi-

rab-li- a tu- a. [flex]


Psalmus 9, I
[Confitbor tibi, Dmine, in toto corde meo; *
narrbo mnia mirabilia tua.]
Ltbor et exsultbo in te, *
psallam nmini tuo, Altssime.
Cum convertntur inimci mei retrrsum, *
infirmntur et preunt a fcie tua.
Quniam fecsti iudcium meum et causam meam, *
sedsti super thronum, qui idicas iusttiam.
Increpsti gentes, perdidsti mpium; *
nomen erum delsti in trnum et in s culum s culi.
Inimci defecrunt;
solitdines sempitrn fact sunt civittes
quas destruxsti: *
priit memria eorum cum ipsis.
Dminus autem in trnum sedbit, *
parvit in iudcium thronum suum,
et ipse iudicbit orbem terr in iusttia, *
iudicbit ppulos in quitte.
FERIA II 541
Et erit Dminus refgium opprsso, *
refgium in opportunittibus, in tribulatine.
Et sperent in te qui novrunt nomen tuum, *
quniam non dereliqusti quacrntes te, Dmine.
Ant. 3 cf. AJ 1: 575 (OCO vacat)

V

Annun-ti- -bo in- ter gentes lau-da- ti- - nes tu-

as. Ps. Pslli-te Dmino, qui hbitat in Si- on; * annuntite

inter gentes stdi- a e- ius. [flex]


II
[Psllite Dmino, qui hbitat in Sion; *
annuntite inter gentes stdia eius.]
Quniam requrens snguinem recordtus est erum, *
non est obltus clamrem puperum.
Miserre mei, Dmine;
vide afflictinem meam de inimcis meis, *
qui exltas me de portis mortis,
ut annntiem omnes laudatines tuas in portis fli Sion, *
exsltem in salutri tuo.
Infx sunt gentes in fvea quam fecrunt;
in lqueo isto quem abscondrunt *
comprehnsus est pes erum.
Manifestvit se Dminus iudcium fciens, *
in opribus mnuum surum comprehnsus est pecctor.
Convertntur peccatres in infrnum, *
omnes gentes qu obliviscntur Deum.
Quniam non in finem oblvio erit puperis; *
exspecttio puperum non perbit in trnum.
HEBDOMADA V 542
Exsrge, Dmine, non conforttur homo; *
iudicntur gentes in conspctu tuo.
Consttue, Dmine, terrrem super eos, *
sciant gentes quniam hmines sunt.
\ Pnitmini et crdite Evanglio.
[ Appropinquvit enim regnum Dei.
Responsoria prolixa: post Lectionem primum, Esto nobis, AG 53;
post Lectionem secundum, Declara super nos, AG 62 (POP 698).
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 Poissy MS, fo. 59
r
; cf. AJ 1: 61 (cf. OCO 410)

VIII b

In-tl-le-ge cla-m-rem me- um, Dmi-ne. Ps. Verba

mea uribus prcipe, Dmine; * intllege gmi-tum me- um. [flex]


Psalmus 5:2 10,12 13
[Verba mea uribus prcipe, Dmine; *
intllege gmitum meum.]
Intnde voci clamris mei, *
rex meus et Deus meus.
Quniam ad te orbo, Dmine,
mane exudies vocem meam; *
mane astbo tibi, et exspectbo.
Quniam non Deus volens iniquittem tu es;
neque habitbit iuxta te malgnus, *
neque permanbunt inisti ante culos tuos.
Odsti omnes qui operntur iniquittem,
perdes omnes qui loquntur mendcium; *
virum sanguinum et dolsum abominbitur Dminus.
FERIA II 543
Ego autem in multitdine misericrdi tu
introbo in domum tuam; *
adorbo ad templum sanctum tuum in timre tuo.
Dmine, deduc me in iusttia tua propter inimcos meos, *
drige in conspctu meo viam tuam.
Quniam non est in ore erum vritas, *
cor erum fvea;
seplcrum patens est guttur erum, *
mlliunt linguas suas.
Et omnes qui sperant in te ltntur, *
in trnum exsltent.
Obumbrbis eis, et gloriabntur in te *
qui dligunt nomen tuum;
quniam tu benedces iusto, Dmine; *
quasi scuto, bona voluntte coronbis eum.
Ant. 2 AG 139 (cf. OCO 410)

I b

Laudmus nomen tu- um ncly- tum, De- us no-ster.

C. Benedctus es, Dmine Deus Isral pa- tris nostri, * ab trno

in tr-num.
Canticum 1 Par 29:10 13
[Benedctus es, Dmine Deus Isral patris nostri, *
ab trno in trnum.]
Tua est, Dmine, magnificntia et potntia *
et glria atque victria,
et tibi laus; *
cuncta enim, qu in clo sunt et in terra, tua sunt;
HEBDOMADA V 544
tuum, Dmine, regnum, *
et tu es super omnes prncipes.
Tu divti et tua est glria; *
tu dominris mnium,
in manu tua virtus et potntia, *
in manu tua magnitdo et imprium mnium.
Nunc gitur, Deus noster, confitmur tibi *
et laudmus nomen tuum nclitum.
Ant. 3 AJ 1: 60, cf. Poissy MS, fo. 58
r
(cf. OCO 411)

VIII a

Ad-o-r- te D- mi-num in au- la sancta e- ius.

Ps. Affrte Dmino, flii De- i, * affrte Dmino glriam et po-

tnti- am. [flex]


Psalmus 28
[Affrte Dmino, flii Dei, *
affrte Dmino glriam et potntiam.]
Affrte Dmino glriam nminis eius, *
adorte Dminum in splendre sancto.
Vox Dmini super aquas,
Deus maiesttis intnuit: *
Drninus super aquas multas.
Vox Dmini in virtte, *
vox Dmini in magnificntia.
Vox Dmini confringntis cedros; *
et confringet Dminus cedros Lbani.
Et saltre fciet, tamquam vtulum, Lbanum, *
et Srion quemdmoduin flium unicrnium.
FERIA II 545
Vox Dmini intercidntis flammam ignis,
vox Dmini concutintis desrtum, *
et conctiet Dminus desrtum Cades.
Vox Dmini properntis partum cervrum,
et denudbit condnsa, *
et in templo eius omnes dicent glriam.
Dminus super dilvium hbitat, *
et sedbit Dminus rex in trnum.
Drninus virttem ppulo suo dabit, *
Dminus benedcet ppulo suo in pace.
LECTIO BREVIS
Ego quasi agnus mansutus, qui porttur ad vctimam; et non
cognvi quia super me cogitavrunt conslia: Cdmus lignum in
vigre eius et eradmus eum de terra vivntium, et nomen eius non
memortur mplius . Tu autem, Dmine exerctuum, qui idicas
iuste et probas renes et corda: vdeam ultinem tuam ex eis, tibi enim
revelvi causam meam.
Ad Benedictus, ant. (p. 1195) AG 440 (cf. OCO [30])

I b

Inclinvit se Ie-sus, et scribbat in terra: Si quis

si-ne pecc-to est, mit-tat in e- am lpi-dem. C. Be-ne-dctus

Dmi-nus De- us Isra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem

ple-bis su- .
HEBDOMADA V 546
Vel (p. 1204): AG 51* (cf. OCO [30])

III b

Qui squi-tur me, non mbu-lat in t- nebris: sed ha-

bbit lumen vi-t, di-cit Dminus. C. Be-ne-dctus Dmi-nus

De-us Isra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem plebis su- .


PRECES
Benedctus Iesus, salvtor noster, qui per mortem suam saltis
nobis smitam reservit, ormus:
Drige, Dmine, ppulum tuum in viam rectam.
Misricors Deus, qui per baptsmum novittem vit nobis dedsti,
fac ut magis in dies tu conformmur imgini.
Prsta, ut indigntes benevolntia nostra hdie ltificmus,
esque subvenintes tepsum invenimus.
Trbue nobis bonum, rectum et verum coram te operri,
teque semper toto corde requrere.
Qu contra unittem famli tu commsimus, bengnus indlge,
atque cor unum et nimam unam nos esse concde.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Deus, per cuius ineffbilem grtiam omni bendictine ditmur:
prsta nobis ita in novittem a vetustte transre; ut regni clstis
glri prparmur: Per Dminum.
FERIA II 547
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 147 (POP 700)

VIII a

A-nim impi- - rum fre-m-bant advrsum me, et
,
gra- v- tum est cor me- um su- per e- os. Ps. Lex Dmini im-

maculta, refciens nimam, * testimnium Dmini fidle, sapi-

ntiam prstans prvu-lis. [flex]


Psalmus 18B
[Lex Dmini immaculta, refciens nimam, *
testimnium Dmini fidle, sapintiam prstns prvulis.]
Iustti Dmini rect, ltificntes corda, *
prcptum: Dmini lcidum, illminans culos.
Timor Dmini mundus, prmanens in s culum s culi, *
iudcia Dmini vera, iusta mnia simul,
desiderablia super aurum et lpidem pretisum multum, *
et dulcira super mel et favum stillntem.
Etenim servus tuus erudtur in eis, *
in custodindis illis retribtio multa.
Errres quis intllegit?
Ab occltis munda me, *
et a suprbia custdi servum tuum, ne domintur mei.
Tunc immacultus ero, *
et emundbor a delcto mximo.
HEBDOMADA V 548
Sint, ut complceant elquia oris mei, *
et medittio cordis mei in conspctu tuo.
Dmine, aditor meus *
et redmptor meus.
Psalmus 7 (I)
Dmine Deus meus, in te spervi; *
salvum me fac ex mnibus persequntibus me et lbera me,
nequndo rpiat ut leo nimam meam, *
discrpens, dum non est qui salvum fciat.
Dmine Deus meus, si feci istud, *
si est inquitas in mnibus meis;
si rddidi retribunti mihi mala, *
et exspolivi inimcum meum dimttens innem;
persequtur inimicus nimam meam et comprehndat,
et conclcet in terra vitam meam, *
et glriam meam in plverem dedcat.
Exsrge, Dmine, in ira tua, *
et exaltre contra indignatinem inimicrum merum,
et exsrge, Deus meus, *
in iudcio quod mandsti.
Et synagoga populrum circmdabit te,
et super hanc in altum regrdere: *
Dminus idicat ppulos.
Idica me, Dmine, secndum iusttiam meam, *
et secndum innocntiam meam qu est in me.
Consumtur nequtia peccatrum;
et iustum confirma: *
scrutans corda et renes Deus iustus.
II
Adiutrium meum apud Deum *
qui salvos facit rectos corde.
Deus iudex iustus, *
fortis irscens per sngulos dies.
Nonne terum gldium suum excuit, *
arcum suum tetndit et parvit illum?
Et parvit sibi vasa mortis, *
sagttas suas ardntes effcit.
FERIA II 549
Ecce partriit iniusttiam, *
concpit dolrem et pperit iniquittem;
lacum apruit et effdit eum, *
et ncidit in fveam quam fecit.
Converttur dolor eius in caput eius, *
et in vrticem ipsus inquitas eius descndet.
Confitbor Dmino secndum iusttiam eius, *
et psallam nmini Dmini altssimi.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Iniquittes nostr et peccta nostra super nos sunt, et in ipsis nos
tabscimus; qumodo ergo vvere potrimus? Vivo ego, dicit
Dminus Deus: nolo mortem mpii, sed ut reverttur mpius a via sua
et vivat.
Ad Sextam
Recordre quod stterim in conspctu tuo, ut lquerer pro eis
bonum: et avrterem indignatinem tuam ab eis.
Ad Nonam
Hc dicit Dminus: Invnit grtiam in desrto ppulus, qui
remnserat a gldio; vadet ad rquiem suam Isral. In caritte
perptua dilxi te: deo attrxi te in misericrdia. Rursmque
dificbo te, et dificberis, virgo Isral.
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 MG 69 (cf. OCO 411)

VIII b

Dmi-nus in templo sancto su- o, Dmi-nus in c-
HEBDOMADA V 550

lo. Ps. In Dmino confdo, qumodo dcitis nim me- : *

Trnsmigra in montem si-cut pas-ser? [flex]


Psalmus 10
[In Dmino confdo, qumodo dcitis nim me: *
Trnsmigra in montem sicut passer? ]
Quniam ecce peccatres intendrunt arcum,
paravrunt sagttas suas super nervum, *
ut sagttent in obscro rectos corde.
Quando fundamnta evertntur, *
iustus quid fciat?
Dminus in templo sancto suo, *
Dminus, in clo sedes eius.
Oculi eius in puperem respciunt, *
plpebr eius intrrogant flios hminum.
Dminus intrrogat iustum et mpium, *
qui autem dligit iniquittem, odit nima eius.
Pluet super peccatres carbnes, *
ignis et sulphur et spritus procellrum pars clicis erum.
Quniam iustus Dminus et iusttias dilxit, *
recti vidbunt vultum eius.
Ant. 2 OHS 216 (cf. OCO 411)

IV a

Ha-bi-t-bit in taber-ncu-lo tu- o: requi- -scet in

monte sancto tu- o. Qui ingrditur sine mcula, et oper-tur
FERIA II 551

iu-st-ti- am; * qui lquitur verittem in corde su- o. [flex]


Psalmus 14
[Dmine, quis habitbit in tabernculo tuo? *
quis requiscet in monte sancto tuo?
Qui ingrditur sine mcula, et opertur iusttiam; *
qui lquitur verittem in corde suo,]
qui non egit dolum in lingua sua,
nec fecit prximo suo malum, *
et opprbrium non ntulit prximo suo.
Ad nhilum reputtus est in conspctu eius malgnus, *
timntes autem Dminum glorficat.
Qui iurat in detrimntum suum et non mutat,
qui pecniam suam non dedit ad usram, *
et,mnera super innocntem non accpit.
Qui facit hc, *
non movbitur in trnum.
Ant. 3 AG 854 (cf. OCO 411)

VIII a

Be- -ti qui lavant sto-las su-as in Sngui-ne Agni.

C. Benedctus Deus et Pater Dmini nostri Iesu Chri- sti, * qui

benedxit nos in omni benedictine spiritli in clsti-bus in


HEBDOMADA V 552

Chri- sto. [flex]


Canticum Eph 1: 310
[Benedctus Deus et Pater Dmini nostri Iesu Christi, *
qui benedxit nos in omni benedictine spiritli
in clstibus in Christo;]
sicut elgit nos in ipso ante mundi constitutinem,
ut essmus sancti et immaculti *
in conspctu eius in caritte,
qui prdestinvit nos in adoptinem filirum
per Iesum Christum in ipsum, *
secndum propsitum volunttis su,
in laudem glri grti su, *
in qua gratificvit nos in dilcto FIio suo,
in quo habmus redemptinem per snguinem eius, *
remissinem peccatrum.
Secndum divtias grti eius,
qu superabundvit in nobis *
in omni sapientia et prudntia;
ut notum fceret nobis sacramntum volunttis su, *
secndum beneplcitum eius,
quod propsuit in eo, *
in dispensatine plenitdinis tmporum,
instaurre mnia in Christo, *
qu in clis et qu in terra sunt.
LECTIO BREVIS
Commendat carittem suam Deus in nobis: quoniam, cum
adhuc peccatres essmus, secundum tempus Christus pro nobis
mrtuus est: Multo gitur magis nunc, iustificti in snguine ipsus,
salvi rimus ab ira ipsum.

FERIA II 553
Ad Magnificat, ant. (p. 1244) AG 441 (OCO [30])

III b

Nemo te condemn- vit, m- li- er? Nemo, D-

mi-ne. Nec e-go te condemn- bo: iam mpli- us no- li

pecc-re. C. Magn-fi-cat * -nima me- a Dminum.


Vel (p. 1258): AG 450 (cf. OCO [30])

VIII a

Ego sum qui testimni- um perhbe- o de me- pso:

et testim-ni- um prhi-bet de me, qui mi-sit me, Pa-ter. Cant.

C. Magn-fi-cat * -nima me- a Dminum.


PRECES
Dminum Iesum Christum, qui nos ppulum suum a pecctis salvos
fecit, humliter invocmus: Iesu, Fili David, miserre nostri.
Ormus te, Christe, pro sancta Ecclsia tua, pro qua tepsum tradidsti
ut eam sanctificres, mundans lavcro aqu in verbo vit;
continnter rnova eam et purfica pntntia.
HEBDOMADA V 554
Magster bone, notam fac iuvnibus viam, quam unicuque erum
mandsti,
ut mbulent in ea et bene sit eis.
Qui misrtus es mnium langurum, rige spem grotntium et sana
eos,
nosque fac de iis sublevndis sollcitos.
Redde nos mmores dignittis, quam per baptsmum nobis dedsti,
ut tibi semper vivmus.
Pacem et glriam largre defnctis,
nosque cum illis da nobis aliqundo tecum regnre.
Pater noster in tono simplice.
555
FERIA III HEBDOMAD V
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 PM 11 (OCO 410)

II

Ut quid, Dmi-ne, re-ces- ssti longe? Ps. Ut quid, D-

mine, stas a lon-ge, * abscndis te in opportunittibus in tribu-

la-ti- - ne?]
Psalmus 9B, I
[Ut quid, Dmine, stas a longe, *
abscndis te in opportunittibus in tribulatine?]
Dum suprbit mpius, insquitur pauperem: *
comprehendntur in consliis qu cgitant.
Quniam gloritur pecctor in desidriis nim su: *
et avrus sibi benedcit.
Spernit Dminum pecctor in arrogntia sua: *
Non requret, non est Deus .
H sunt omnes cogitatines eius; *
prosperntur vi illus in omni tmpore.
Exclsa nimis iudcia tua a fcie eius: *
omnes inimcos suos asperntur.
Dixit enim in corde suo: Non movbor, *
in generatinem et generatinem ero sine malo .
Cuius maledictine os plenum est et fraudulntia et dolo: *
sub lingua eius labor et nequtia.
Sedet in insdiis ad vicos, *
in occltis intrficit innocntem.
HEBDOMADA V 556
Oculi eius in puperem respciunt: *
insiditur in abscndito, quasi leo in spelnca sua.
Insiditur, ut rpiat puperem: *
rapit puperem, dum ttrahit in lqueum suum.
Irruit et inclnat se, et mseri cadunt *
in fortitdine bracchirum eius.
Dixit enim in corde suo: Obltus est Deus, *
avrtit fciem suam, non vidbit in finem .
Ant. 2 AG 192 (cf. OCO 411)

VIII a

Tu, Dmine, servbis nos et cust-di- es nos in -tr-

num. Ps. Exsrge, Dmine Deus, exlta manum tu- am, * ne ob-

li-visc-ris puperum. [flex]


II
[Exsrge, Dmine Deus, exlta manum tuam, *
ne obliviscris puperum.]
Propter quid spernit mpius Deum? *
Dixit enim in corde suo: Non requres .
Vidsti:
tu labrem et dolrem consderas, *
ut tradas eos in manus tuas.
Tibi derelctus est pauper, *
rphano tu factus es aditor.
Cntere brcchium peccatris et malgni: *
qures pecctum illus, et non invnies.
Dminus rex in trnum et in s culum s culi: *
perirunt gentes de terra illus.
FERIA III 557
Desidrium puperum exaudsti, Dmine: *
confirmbis cor erum, intndes aurem tuam,
iudicre pupllo et hmili, *
ut non appnat ultra indcere timrem homo de terra.
Ant. 3 AJ 1 Supp. 16 (OCO vacat)

VI

E-lqui- a D- mi-ni iu- sti- fi-c- ta in seme- t-

psa: et dulci- - ra su- per mel et fa-vum. Ps. Salvum me

fac, Dmine, quniam de-f- cit sanctus, * quniam deminti

sunt fidles a f-li- is hminum. [flex]


Psalmus 11
[Salvum me fac, Dmine, quniam defcit sanctus, *
quniam deminti sunt fidles a fliis hminum.]
Vana locti sunt unusqusque ad prximum suum; *
in lbiis dolsis, in dplici corde locti sunt.
Disprdat Dminus univrsa lbia dolsa *
et linguam magnloquam.
Qui dixrunt: Lingua nostra magnificbimur,
lbia nostra a nobis sunt; *
quis noster dminus est?
Propter misriam nopum et gmitum puperum,
nunc exsrgam, dicit Dminus; *
ponam in salutri illum quem despciunt .
HEBDOMADA V 558
Elquia Dmini elquia casta, *
argntum igne examintum,
separtum a terra, purgtum sptuplum.
Tu, Dmine, servbis nos et custdies nos, *
a generatine hac in trnum.
In circitu mpii mbulant, *
cum exaltntur sordes inter flios hminum.
\ Ecce nunc tempus acceptbile.
[ Ecce nunc dies saltis.
Responsoria prolixa: post Lectionem primum, Erue a framea, AG
48; post Lectionem secundum, Esto nobis, AG 53 (POP 698).
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 146 (cf. OCO 411)

IV a

In-no-cens m-ni-bus et mundo cor-de ascndet in

montem Dmi-ni. Ps. Dmini est terra et plenitdo e- ius, * or-

bis terrrum et qui hbi-tant in e- o. [flex]


Psalmus 23
[Dmini est terra et plenitdo eius, *
orbis terrrum et qui hbitant in eo.]
Quia ipse super mria fundvit eum, *
et super flmina firmvit eum.
Quis ascndet in montem Dmini, *
aut quis stabit in loco sancto eius?
FERIA III 559
Innocens mnibus et mundo corde,
qui non accpit in vanum nomen eius, *
nec iurvit in dolum.
Hic accpiet benedictinem a Dmino, *
et iustificatinem a Deo salutri suo.
Hc est genertio qurntium eum, *
qurntium fciem Dei Iacob.
Attllite, port, cpita vestra,
et elevmini, port ternles, *
et introbit rex glri.
Quis est iste rex glri? *
Dminus fortis et potens, Dminus potens in pr lio.
Attllite, port, cpita vestra,
et elevmini, port ternles, *
et introbit rex glri.
Quis est iste rex glri? *
Dminus virttum ipse est rex glri.
Ant. 2 AG 173 (cf. OCO 411)

VII a

Ex-alt- te Re-gem s-cu-l-rum in op- ri-bus

vestris. C. Magnus es, Dmine, in -tr-num * et in mnia s -

cula regnum tu- um. [flex]


Canticum Tob 13: 1 10
[Magnus es, Dmine, in trnum *
et in mnia s cula regnum tuum;]
quniam tu flagllas et salvas;
dedcis ad nferos et redcis, *
et non est qui effgiat manum tuam.
HEBDOMADA V 560
Confitmini Dmino, flii Isral, *
et in conspctu gntium laudte eum;
quniam deo disprsit vos inter gentes, qu ignrant eum, *
ut vos enarrtis mirablia eius,
et facitis scire eos, *
quia non est lius Deus omnpotens prter eum.
Ipse castigvit nos propter iniquittes nostras; *
et ipse salvbit nos propter misericrdiam suam.
Aspcite ergo qu fecit nobscum,
et cum timre et tremre confitmini illi *
Regmque sculrum exaltte in opribus vestris.
Ego autem in terra captivittis me confitbor illi, *
quniam ostndit maiesttem suam in gentem peccatrcem.
Convertmini taque, peccatres,
et fcite iusttiam coram Deo, *
credntes quod fciat vobscum misericrdiam suam.
Ego autem et nima mea *
in eo ltbimur.
Benedcite Dminum, omnes elcti eius; *
gite dies ltti et confitmini illi.
Ant. 3 Poissy MS fo. 58
v
; cf. AJ 1:60 (cf. OCO 411)

I c

Rectos de-cet collaud-ti- o. Ps. Exsultte, iusti, in D-

mino; * rectos decet collaud-ti- o.


Psalmus 32
[Exsultte, iusti, in Dmino; *
rectos decet collaudtio.]
Confitmini Dmino in cthara, *
in psaltrio decem chordrum psllite illi.
Cantte ei cnticum novum, *
bene psllite ei in vociferatine.
FERIA III 561
Quia rectum est verbum Dmini, *
et mnia pera eius in fide.
Dligit iusttiam et iudcium, *
misericrdia Dmini plena est terra.
Verbo Dmini cli facti sunt, *
et spritu oris eius omnis virtus erum.
Cngregans sicut in utre aquas maris, *
ponens in thesuris abssos.
Tmeat Dminum omnis terra, *
a fcie autem eius formdent omnes inhabitntes orbem.
Quniam ipse dixit, et facta sunt, *
ipse mandvit, et creta sunt.
Dminus dssipat conslia gntium, *
rritas facit cogitatines populrum.
Conslium autem Dmini in trnum manet, *
cogitatines cordis eius in generatine et generatinem.
Beta gens, cui Dminus est Deus, *
ppulus, quem elgit in heredittem sibi.
De clo respxit Dminus, *
vidit omnes flios hminum.
De loco habitculi sui respxit *
super omnes qui hbitant terram,
qui finxit singilltim corda erum, *
qui intllegit mnia pera erum.
Non salvtur rex per multam virttem, *
et gigas non liberbitur in multitdine virttis su.
Fallax equus ad saltem, *
in abundntia autem virttis su non salvbit.
Ecce culi Dmini super metuntes eum, *
in eos qui sperant super misericrdia eius,
ut ruat a morte nimas erum, *
et alat eos in fame.
Anima nostra sstinet Dminum, *
quniam aditor et protctor noster est.
Quia in eo ltbitur cor nostrum, *
et in nmine sancto eius spervimus.
Fiat misericrdia tua, Dmine, super nos, *
quemdmodum spervimus in te.
LECTIO BREVIS
Effndam super domum David et super habitatres Iersalem
HEBDOMADA V 562
spritum grti et precum, et aspcient ad me: Quem confixrunt,
plangent quasi planctu super unignitum et dolbunt super eum, ut
dolri solet super primognitum: In die illa magnus erit planctus in
Iersalem.
Ad Benedictus, ant. (p. 1231) AG 427 (cf. OCO [30])

VIII b

Ego princ- pi- um, qui et loquor vobis. Cant.

Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Isra- el, * quia visitvit et fecit re-

demptinem ple-bis su-.


PRECES
Benedicmus Christo, qui se nobis dedit ut panem de clo
descendntem, atque ad eum oratinem nostram dirigmus:
Christe, panis et medla animrum, rbora nos.
Dmine, fac ut, eucharstico satiti convvio,
dona sacrifcii paschlis plene participmus.
Trbue nobis verbum tuum in corde bono et ptimo retinre,
ut fructum affermus in patintia.
Fac ut in perficindo rdine mundi tibi lacres coopermur,
ut per Ecclsiam tuam prcnium pacis faclius diffundtur.
Peccvimus, Dmine, peccvimus;
dele iniquittes nostras grtia tua salutri.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Da nobis, qu sumus, Dmine, perservntem in tua voluntte
famultum; ut in dibus nostris et mrito et nmero ppulus tibi
srviens augetur: Per Dminum.
FERIA III 563
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. OHS 38 (POP 700)

I c

Ex-urge Domi-ne, et iu-di-ca causam me- am.Ps. Be-

-ti immacu0lti in vi- a, * qui mbulant in lege Dmini. [flex]


Psalmus 118: 18 (Aleph)
[Beti immaculti in via, *
qui mbulant in lege Dmini.]
Beti qui servant testimnia eius, *
in toto corde exqurunt eum.
Non enim operti sunt iniquittem, *
in viis eius ambulavrunt.
Tu mandsti *
mandta tua eustodri nimis.
Utinam dirigntur vi me *
ad custodindas iustificatines tuas.
Tunc non confndar, *
cum perspexero in omnibus prcptis tuis.
Confitbor tibi in directine cordis, *
in eo quod ddici iudcia iustti tu.
Iustificatines tuas custdiam, *
non me derelnquas usquequque.
Psalmus 12
Usquequo, Dmine, obliviscris me in finem? *
usquequo avrtes fciem tuam a me?
Usquequo ponam conslia in nima mea,
dolrem in corde meo per diem? *
Usquequo exaltbitur inimcus meus super me?
Rspice et exudi me, Dmine Deus meus. *
Illmina culos meos, nequndo obdrmiam in morte,
HEBDOMADA V 564
nequndo dicat inimcus meus:
Prvlui advrsus eum ; *
neque exsltent qui trbulant me, si motus fero.
Ego autem in misericrdia tua spervi.
Exsultbit cor meum in salutri tuo, *
cantbo Dmino qui bona trbuit mihi.
Psalmus 13
Dixit inspiens in corde suo: Non est Deus .
Corrpti sunt et abominatines operti sunt: *
non est qui fciat bonum.
Dminus de clo prospxit super flios hminum, *
ut vdeat si est intllegens aut requrens Deum.
Omnes declinavrunt, simul corrpti sunt; *
non est qui fciat bonum, non est usque ad unum.
Nonne scient omnes qui operntur iniquittem, *
qui dvorant plebem meam sicut escam panis?
Dminum non invocavrunt,
illic trepidavrunt timre, *
quniam Deus cum generatine iusta est.
Vos conslium nopis confundtis, *
Dminus autem spes eius est.
Quis dabit ex Sion salutre Isral?
Cum convrterit Dminus captivittem plebis su, *
exsultbit Iacob et ltbitur Isral.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Verbum crucis perentibus quidem stulttia est, his autem, qui
salvi fiunt, virtus Dei est. Scriptum est enim: Perdam sapintiam
sapintium et prudntiam prudntium reprobbo.
Ad Sextam
Iudi signa petunt, et Grci sapintiam qurunt, nos autem
prdicmus Christum crucifxum, Iudis quidem scndalum,
gntibus autem stulttiam: ipsis autem voctis, Iudis atque Grcis,
Christum Dei virttem et Dei sapintiam.
FERIA III 565
Ad Nonam
Quod stultum est Dei, sapintius est homnibus, et quod infrmum
est Dei, frtius est homnibus. Qu stulta sunt mundi, elgit Deus:
ut confndat sapintes.
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AJ 1: 45 (cf. OCO 411)

VIII a

Exudi- at te D- minus in di- e tri- bu-la- ti- -nis,

Ps. prtegat te nomen De- i la- cob. [metrum] [flex]


Psalmus 19
[Exudiat te Dminus in die tribulatinis, *
prtegat te nomen Dei lacob.]
Mittat tibi auxlium de sancto, *
et de Sion tuetur te.
Memor sit omnis sacrifcii tui, *
et holocustum tuum pingue hbeat.
Trbuat tibi secndum cor tuum, *
et omne conslium tuum admpleat.
Ltbimur in salutri tuo,
et in nmine Dei nostri levbimus signa; *
mpleat Dminus omnes petitines tuas.
Nunc cognvi, quniam salvum fecit Dminus christum suum:
exaudvit illum de clo sancto suo, *
in virttibus saltis dxter eius.
Hi in crribus et hi in equis, *
nos autem nomen Dmini Dei nostri invocvimus.
Ipsi incurvti sunt et cecidrunt, *
nos autem surrximus et ercti sumus.
Dmine, salvum fac regem, *
HEBDOMADA V 566
et exudi nos in die qua invocavrimus te.
Ant. 2 PM 31 (OCO 411)

VIII a

Cant-bimus et psal-lmus virt-tes tu- as, Dmi-ne.

Ps. Dmine, in virtte tua ltbitur rex, * et super salutre tuum

exsultbit ve-hemn-ter.]
Psalmus 20: 28, 14
[Dmine, in virtte tua ltbitur rex, *
et super salutre tuum exsultbit vehemnter.]
Desidrium cordis eius tribusti ei, *
et volunttem labirum eius non denegsti.
Quniam prvensti eum in benedictinibus dulcdinis; *
posusti in cpite eius cornam de auro purssimo.
Vitam ptiit a te, et tribusti ei, *
longitdinem dirum in s culum et in s culum s culi.
Magna est glria eius in salutri tuo, *
magnificntiam et decrem impnes super eum;
quniam pones eum benedictinem in s culum s culi, *
ltificbis eum in gudio ante vultum tuum.
Quniam rex sperat in Dmino, *
et in misericrdia Altssimi non commovbitur.
Exaltre, Dmine, in virtte tua; *
cantbimus et psallmus virttes tuas.
FERIA III 567
Ant. 3 AG 1009 (cf. OCO 411)

VIII a

Re-dem-sti nos, Dmine De- us, in sngui-ne tu- o

ex omni tri- bu et lingua, et p-pu-lo et na-ti- - ne:et fe-c-sti nos De- o nostro regnum. C. Dignus es, Dmine

De- us nos-ter, * accpere glriam et honrem et virt- tem. [flex]


Canticum cf. Ap 4, 5
[Dignus es, Dmine Deus noster, *
accpere glriam et honrem et virttem;]
quia tu cresti mnia, *
et propter volunttem tuam erant et creta sunt.
Dignus es, Dmine, accpere librum *
et aperre signcula eius,
quniam occsus es
et redemsti nos Deo in snguine tuo *
ex omni tribu et lingua et ppulo et natine,
et fecsti nos Deo nostro regnum et sacerdtes, *
et regnbimus super terram.
Dignus est Agnus, qui occsus est,
accpere virttem et divinittem et sapintiam *
et fortitdinem et honrem et glriam et benedictinem.
LECTIO BREVIS
Infrma mundi elgit Deus, ut confndat frtia: et ignoblia mundi
et contemptiblia elgit Deus, et ea qu non sunt, ut eas qu sunt
HEBDOMADA V 568
destreret, ut non gloritur omnis caro in conspctu eius: Ex ipso
autem vos estis in Christo Iesu, qui factus est nobis sapintia a Deo
et iusttia et sanctifictio et redmptio.
Ad Magnificat, ant. (p. 1236, 1238) AG 428 (cf. OCO [30])

I b

Qui me mi-sit, mecum est, et non re-lquit me so-lum:

qui- a qu p-ci- ta sunt e- i, f-ci- o semper. C. Magn-fi-

cat * -nima me- a Dminum.


PRECES
Christum Dminum, qui vigilntiam et oratinem advrsus tenatines
nobis iussit adhibre, enxe deprecmur:
Attnde, Dmine, et miserre.
Christe Iesu, qui congregtis ad orndum in nmine tuo te affutrum
promissti,
nos tecum Patrem in Spiritu Sancto semper orre concde.
Clstis Sponse, mculas ab Ecclsia tua dilcta deplle,
emque ambulre concde in spe et virtte Spritus Sancti.
Hminis amtor, redde nos sollcitos de prximo nostro, sicut
unicuque mandsti,
ut salutre lumen tuum vivdius mnibus efflgeat.
Rex pacfice, da pacem tuam in mundo vigre,
ut prsntia tua salutris ubque magis percipitur.
Omnibus defnctis bet ternittis intritum rsera,
esque incorruptinis peri limen et glri.
Pater noster in tono simplice.
569
FERIA IV HEBDOMAD V
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 Poissy MS, fo. 54
v
, cf. AJ 1: 43 (cf. OCO 411)

VIII a

Dmi-nus firmamntum me- um et re-f- gi- um me-

um. Ps. D-ligam te, Dmine, fortitdo me- a. * Dmine firma-

mntum meum et refgium meum et libertor me- us.


Psalmus 17: 2 30, I
[Dligam te, Dmine, fortitdo mea. *
Dmine firmamntum meum
et refgium meum et libertor meus;]
Deus meus, aditor iiieus, et sperbo in eum: *
protctor meus, et cornu saltis me, et suscptor meus.
Laudbilem invocbo Dminum, *
et ab inimcis meis salvus ero.
Circumdedrunt me fluctus mortis, *
et torrntes Blial conturbavrunt me;
funes infrni circumdedrunt me, *
proccupavrunt me lquei mortis.
In tribulatine mea invocavi Dminum, *
et ad Deum meum clamvi;
exaudvit de templo suo vocem meam, *
et clamor meus in conspctu eius introvit in aures eius.
HEBDOMADA V 570
Ant. 2 Poissy MS, fo. 329
r
, cf. AJ 2: 561 (OCO vacat)

I b

Per signum cru-cis de i-nim- cis no-stris. L-be-ra nos,

De- us noster. Ps. Commta est et contrmuit terra; fundamnta

mntium concssa sunt et commta sunt, * quni- am i-rtus est.


II
[Commta est et contrmuit terra;
fundamnta mntium concssa sunt et commta sunt, *
quniam irtus est.]
Ascndit fumus de nribus eius,
et ignis de ore eius dvorans; *
carbnes succnsi processrunt ab eo.
Inclinvit clos et descndit, *
et calgo sub pdibus eius.
Et ascndit super cherub et volvit, *
devolvit super pennas ventruin.
Et psuit tnebras latbulum suum,
in circitu tabernculum eius, *
tenebrsa aqua, nubes eris.
Pr fulgre in conspctu eius nubes transirunt, *
grando et carbnes ignis.
Et intnuit de clo Dminus,
et Altssimus dedit vocem suam: *
grando et carbnes ignis.
Et misit sagttas suas et dissipvit eos, *
flgura iecit et conturbvit eos.
Et apparurunt fontes aqurum, *
et revelta sunt fundamnta orbis terrrum,
FERIA IV 571
ab increpatine tua, Dmine, *
ab inspiratine spritus ir tu.
Misit de summo et accpit me, *
et assmpsit me de aquis multis;
erpuit me de inimcis meis fortssimis,
et ab his qui odrunt me, *
qui confortti sunt super me.
Oppugnavrunt me in die afflictinis me, *
et factus est Dminus fulcimntum meum;
et edxit me in latitdinem, *
salvum me fecit, quniam vluit me.
Ant. 3 Poissy MS, fo. 164
v
; cf. AJ 2: 41 (OCO vacat)

VI

Tu p- pu- lum h-mi- lem sal- v- sti a mor- te,

Re- dmptor, atque suprba tu- o col-la pre-mis i- cu- lo.

Ps. Et retrbuet mihi Dminus secndum iust-ti- am me- am, *

et secndum purittem mnuum merum reddet mi- hi.


III
[Et retrbuet mihi Dminus secndum iusttiam meam, *
et secndum purittem mnuum merum reddet mihi;]
quia custodvi vias Dmini, *
nec mpie recessi a Deo meo.
Quniam mnia iudcia eius in conspctu meo, *
et iusttias eius non reppuli a me;
HEBDOMADA V 572
et fui immacultus cum eo, *
et observvi me ab iniquitte.
Et retrbuit mihi Dminus secndum,iusttiam meam, *
et secndum purittem mnuum merum
in conspctu oculrum eius.
Cum sancto sanctus eris, *
et cum viro innocnte nnocens eris,
et cum elcto elctus eris, *
et cum pervrso cllidus eris.
Quniam tu ppulum hmilem salvum fcies, *
et culos superbrum humilibis.
Quniam tu accndis lucrnam meam, Dmine; *
Deus meus illminat tnebras meas.
Quniam in te aggrdiar hstium turmas *
et in Deo meo transliam murum.
\ Convertmini et gite pnitntiam.
[ Fcite vobis cor novum et spritum novum.
Responsoria prolixa: post Lectionem primum, De ore leonis, AG
55; post Lectionem secundum, Erue a framea, AG 48 (POP 698).
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 217 (cf. OCO 412)

VIII b

Dmi-ne in c- lo mi-se-ri-crdi- a tu- a. Ps. Susrrat

inquitas ad mpium in mdio cordis e- ius; * non est timor Dei

ante culos e- ius. [flex]


FERIA IV 573
Psalmus 35
[Susrrat inquitas ad mpium in mdio cordis eius; *
non est timor Dei ante culos eius.]
Quniam blandtur ipsi in conspctu eius, *
ut non invniat iniquittem suam et derit.
Verba oris eius inquitas et dolus, *
dsiit intellgere, ut bene geret.
Iniquittem medittus est in cubli suo,
stitit omni vi non bon, *
maltiam autem non odvit.
Dmine, in clo misericrdia tua, *
et vritas tua usque ad nubes;
iusttia tua sicut montes Dei,
iudcia tua abssus multa: *
hmines et iumnta salvbis, Dmine.
Quam pretisa misericidia tua, Deus! *
Flii autem hminum in tgmine alrum turum sperbunt;
inebriabntur ab ubertte domus tu, *
et torrnte volupttis tu potbis eos.
Quniam apud te est fons vit, *
et in lmine tuo vidbimus lumen.
Prtnde misericrdiam tuam scintibus te, *
et iusttiam tuam his qui recto sunt corde.
Non vniat mihi pes suprbi, *
et manus peccatris non mveat me.
Ibi cecidrunt qui operntur iniquittem, *
explsi sunt, nec poturunt stare.
Ant. 2 AG 196 (cf. OCO 412)

IV b

Dmi-ne, magnus es tu, et pr-cl- rus in vir-t- te

tu- a. C. Inc-pite Dmino in tmpanis, * cantte Dmi-no in


HEBDOMADA V 574

cmba-lis. [flex]
Canticum cf. Iudt 16
[Incpite Dmino in tmpanis, *
cantte Dmino in cmbalis;]
modulmini illi psalmum novum, *
exaltte et invocte nomen eius.
Dminus cnterens bella, *
Dminus nomen est illi.
Hymnum cantmus Dmino, *
hymnum novum cantmus Deo nostro.
Adoni Dmine, magnus es tu
et prclrus in virtte tua, *
et quem superre nemo potest.
Tibi srviat omnis creatra tua, *
quia dixsti, et facta sunt;
missti spritum tuum, et creta sunt, *
et non est qui resstat voci tu.
Montes a fundamntis movebntur cum aquis, *
petr sicut cera liquscent ante fciem tuam.
Qui autem timent te *
magni erunt apud te per mnia.
Ant. 3 AG 136 (cf. OCO 412)

VII a

Iu-bi-l-te De- o in vo- ce exsul-ta- ti- -nis. Ps. Om-

nes gentes, pludite mnibus, * iubilte Deo in voce exsulta- ti-


FERIA IV 575

- nis.
Psalmus 46
[Omnes gentes, pludite mnibus, *
iubilte Deo in voce exsultatinis.]
Quniam Dminus altssimus, terrbilis, *
rex magnus super omnem terram.
Subicit ppulos nobis, *
et gentes sub pdibus nostris.
Elgit nobis heredittem nostram, *
glriam Iacob quem dilxit.
Ascndit Deus in ibilo, *
et Dminus in voce tub.
Psllite Deo, psllite; *
psllite regi nostro, psllite.
Quniam rex omnis terr Deus, *
psllite sapinter.
Regnvit Deus super gentes, *
Deus sedet super sedem sanctam suam.
Prncipes populrum congregti sunt *
cum ppulo Dei Abraham,
quniam Dei sunt scuta terr: *
vehemnter elevtus est.
LECTIO BREVIS
Dminus Deus apruit mihi aurem; ego autem non rebellvi,
retrrsum non bii. Dorsum meum dedi percutintibus et genas
meas vellntibus: fciem meam non avrti ab increpatinibus et
sputis. Dminus Deus auxilitor meus: deo non sum confsus,
deo psui fciem meam ut petram durssimam, et scio quniam non
confndar.
Ad Benedictus, ant. (p. 1222) VM 20 (OCO [30])

VII a

Si di- le- x- ri- tis me et verba me- a in vo-bis
HEBDOMADA V 576

mnse- rint, ve- re disc-pu-li me- i - ri- tis, et cogno-

sc- tis ve-ri- t- tem et v-ri- tas li- be- r-bit vos, di-cit

Dmi-nus. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Isra- l, * qui- a vi-

sitvit et fecit redemptinem ple-bis su- .


PRECES
Benedictur Auctor saltis nostr, qui vult hmines feri in se novam
creatram, ut vtera trnseant et mnia renovntur. Quaprpter
viva spe fulti eum rogmus: Rnova nos, Dmine, in Spritu tuo.
Dmine, qui clum novum terrmque novam promissti, semper nos
rnova per Spritum tuum,
ut in clsti Iersalem te igiter perfrumur.
Da nos tecum operri ut hunc mundum Spritu tuo imbumus,
atque in iusttia, caritte et pace cvitas terrna finem suum
efficcius assequtur.
Trbue nos omnes desdias et neglegntias castigre,
et suprnis delectri munribus.
Lbera nos a malo,
nosque a fascinatine nugacittis, qu bona obscrat, defnde.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Sanctificta per pnitntiam turum corda filirum, Deus
misertor, illstra; et, quibus prstas devotinis affctum, prbe
supplicntibus pium bengnus audtum: Per Dminum.
FERIA IV 577
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 157 (POP 700)

IV b

Ppu- le me- us, quid fe-ci ti-bi? Aut quid mo- l-stus

fu- i? respnde mi-hi. Ps. In quo mundbit adulescntior vi-

am su- am? * In custodindo sermnes tu- os. [flex]


Psalmus 118: 916 (Beth)
[In quo mundbit adulescntior viam suam? *
In custodindo sermnes tuos.]
In toto corde meo exquisvi te, *
ne errre me fcias a prcptis tuis.
In corde meo abscndi elquia tua, *
ut non peccem tibi.
Benedctus es, Dmine; *
doce me iustificatines tuas.
In lbiis meis *
numervi mnia iudcia oris tui.
In via testimonirum turum delecttus sum, *
sicut in mnibus divtiis.
In mandtis tuis exercbor, *
et considerbo vias tuas.
In iustificatinibus tuis delectbor, *
non oblivscar sermnem tuum.
HEBDOMADA V 578
Psalmus 16 (I)
Exudi, Dmine, iusttiam meam, *
intnde deprecatinem meam.
Auribus prcipe oratinem meam, *
non in lbiis dolsis.
De vultu tuo iudcium meum prdeat; *
culi tui vdeant quittes.
Proba cor meum, et vsita nocte;
igne me exmina, *
et non invnies in me iniquittem.
Non transgrditur os meum ad pera hminum, *
propter verba labirum turum custodvi me a viis violnti.
Rtine gressus meos in smitis tuis, *
ut non moventur vestgia mea.
Ego ad te clamvi, quniam exudis me, Deus; *
inclna aurem tuam mihi, et exudi verba mea.
Mirfica misericrdias tuas, *
qui salvos facis sperntes in te
ab insurgntibus, in dxtera tua.
Custdi me ut pupllam culi,
sub umbra alrum turum prtege me *
a fcie impirum qui me afflixrunt.
II
Inimci mei nimam meam circumdedrunt,
dipem suum conclusrunt; *
os erum loctum est suprbiam.
Incedntes nunc circumdedrunt me, *
culos suos staturunt prostrnere in terram.
Aspctus erum quasi lenis parti ad prdam, *
et sicut ctuli lenis recubntis in bditis.
Exsrge, Dmine, pr veni eum, supplnta, eum; *
ripe nimam meam ab mpio frmea tua,
a mrtuis manu tua, Dmine, *
a mrtuis quorum defcit prtio vit.
De recnditis tuis admpleas ventrem erum, *
saturntur flii, et dimttant relquias prvulis suis.
Ego autem in iusttia vidbo fciem tuam, *
satibor, cum evigilvero, conspctu tuo.
FERIA IV 579
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Deus salvtor noster omnes hmines vult salvos feri et ad
agnitinem verittis venre. Unus enim Deus, unus et meditor Dei
et hminum, homo Christus Iesus: qui dedit redemptinem
semetpsum pro mnibus, testimnium tempribus suis.
Ad Sextam
Christus non sibi plcuit, sed sicut scriptum est: Impropria
improperntium tibi cecidrunt super me.
Ad Nonam
Christus, semel obltus ad multrum aufernda peccta,
secndo sine peccto apparbit: exspectntibus se in saltem.
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 151 (cf. OCO 412)

VIII b

Il-lumi-n-ti- o me- a, et sa-lus me- a, Dmi-nus.

Ps. Dminus illumintio mea et salus me- a, * quem tim- bo?


Psalmus 26: 1-6
[Dminus illumintio mea et salus mea, *
quem timbo?]
Dminus protctor vit me, *
a quo trepidbo?
Dum apprpiant super me nocntes, *
ut edant carnes meas;
qui trbulant me et inimci mei, *
HEBDOMADA V 580
ipsi infirmti sunt et cecidrunt.
Si consstant advrsum me castra, *
non timbit cor meum;
si exsrgat advrsum me pr lium, *
in hoc ego sperbo.
Unum ptii a Dmino, hoc requram: *
ut inhbitem in domo Dmini omnibus dibus vit me,
ut vdeam volupttem Dmini, *
et vsitem templum eius.
Quniam occultbit me in tentrio suo, in die malrum.
Abscndet me in abscndito tabernculi sui, *
in petra exaltbit me.
Et nunc exalttur caput meum *
super inimcos meos in circitu meo.
Immolbo in tabernculo eius hstias vociferatinis, *
cantbo et psalmum dicam Dmino.
Ant. 2 OHS 226 (cf. OCO 412)

IV a

Credo vi-d- re bona Dmi-ni in terra vi-vnti- um.

Ps.Exudi Dmine, vocem meam qua clam- vi, * miserre me-i

et ex-udi me. [flex]


II
[Exudi, Dmine, vocem meam qua clamvi, *
miserre mei et exudi me.]
De te dixit cor meum:
Exqurite fciem eius ; *
fciem tuam, Dmine, requram.
FERIA IV 581
Ne avrtas fciem tuam a me, *
ne declnes in ira a servo tuo.
Aditor meus es tu, ne me recias, *
neque derelnquas me, Deus saltis me.
Quniam pater meus et mater mea dereliqurunt me, *
Dminus autem assmpsit me.
Ostnde mihi, Dmine, viam tuam, *
et drige me in smitam rectam propter inimcos meos.
Ne tradderis me in nimam tribulntium me;
quoniam insurrexrunt in me testes inqui, *
et qui violntiam spirant.
Credo vidre bona Dmini *
in terra vivntium.
Exspcta Dminum, virliter age, *
et conforttur cor tuum, et sstine Dminum.
Ant. 3 PM 372 (OCO 412)

VIII a
.
Christo da-tus est princi-p-tus et honor re- gni:

omnis p-pu-lus, tri-bus et lin-gu srvi- ent e- i in -

trnum. C. Gr- ti- as agmus Deo Pa-tri, * qui dignos nos fecit

in partem sortis sanct-rum in lmi-ne. [flex]


Canticum Col 1: 1220
[Grtias agmus Deo Patri, *
qui dignos nos fecit in partem sortis sanctrum in lmine,]
HEBDOMADA V 582
qui erpuit nos de potestte tenebrrum *
et trnstulit in regnum Flii dilectinis su,
in quo habmus redemptinem per snguinem eius, *
remissinem peccatrum.
Qui est imgo Dei invisbilis, *
primognitus omnis creatr;
quniam in ipso cndita sunt univrsa
in clis et in terra, *
visiblia et invisiblia,
sive throni sive dominatines *
sive principtus sive potesttes:
mnia per ipsum et in ipso creta sunt,
et ipse est ante omnes, *
et mnia in ipso constant.
Et ipse est caput crporis Ecclsi,
qui est princpium, primognitus ex mrtuis, *
ut sit in mnibus ipse primtum tenens;
quia in ipso complcuit omnem plenitdinem inhabitre, *
et per eum reconcilire mnia in ipsum,
pacficans per snguinem crucis eius *
sive qu in terris sive qu in clis sunt.
LECTIO BREVIS
Estte nvicem bengni, misericrdes, donntes nvicem sicut et
Deus in Christo donvit vobis: Estte ergo imitatres Dei, sicut flii
carssimi; et ambulte in dilectine, sicut et Christus dilxit nos: et
trdidit semetpsum pro nobis oblatinem et hstiam Deo in odrem
suavittis.
Ad Magnificat, ant. (p. 1256) AG 446 (OCO [30])

VII b

Quid me qu -ri- tis inter-f-ce-re, hmi-nem qui ve-

ra lo- c-tus sum vobis? C. Magn-fi-cat * -nima me- a Dmi-


FERIA IV 583

num.
PRECES
Deum omnipotntem et providntem exaltmus. Ipse scit mnia,
quibus ndiget ppulus suus, sed vult nos primum de regno suo
sollcitos. Ideo acclammus:
Advniat regnum tuum et iusttia eius.
Pater sancte, qui Christum ut pastrem animrum nostrrum dedsti,
adsto pastribus et ppulis erum dilignti crditis, ne gregi
desit cura pastris,
neque pastribus obdintia gregis.
Induc christinos, ut fratrna piette infrmis auxilintur,
et ipsi Flio tuo in iis subvniant.
Fac ut nondum Evanglio credntes Ecclsiam tuam ingredintur,
emque bonis opribus semper dficent in caritte.
Da nobis peccatribus vniam a te impretrre.
et simul reconciliri cum Ecclsia tua.
Prsta, ut defncti ad vitam trnseant trnam,
et semper tecum commorntur.
Pater noster in tono simplice.
584
FERIA V HEBDOMAD V
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AG 425 (OCO vacat)

I c

Factus est adi-tor me- us, De- us me- us. Ps. De- us,

impollta via ei-us, elquia Dmini igne ex-a-min- ta; * pro-

tctor est mnium spernti- um in se.


Psalmus 17, IV
[Deus, impollta via eius,
elquia Dmini igne examinta; *
protctor est mnium sperntium in se.]
Quniam quis Deus prter Dminum? *
aut qu muntio prter Deum nostrum?
Deus qui prcnxit me virtte, *
et psuit immacultam viam meam;
qui perfcit pedes meos tamquam cervrum, *
et super exclsa sttuit me;
qui docet manus meas ad pr lium, *
et tendunt arcum zreum brcchia mea.
Ant. 2 Poissy MS fo. 165
v
; AJ 2: 43 (OCO vacat)

VIII a

Aux- li- um no-bis, Salv- tor, mit- te sa-l- tis,
FERIA V 585

et tr-bu- ens vi- t tmpo- ra per- p- tu- o. Ps. Et dedsti

mihi scutum saltis tu-, et dxtera tua suscpit me, * et man-

suetdo tua educvit me.


V
[Et dedsti mihi scutum saltis tu,
et dxtera tua suscpit me, *
et mansuetdo tua educvit me.]
Dilatsti gressus meos subtus me, *
et non sunt infirmta vestgia mea.
Persequbar inimcos meos et comprehendbam illos, *
et non convertbar, donec defcerent.
Confringbam illos nec pterant stare, *
cadbant subtus pedes meos.
Et prcinxsti me virtte ad bellum, *
et supplantsti insurgntes in me subtus me.
Et inimcos meos dedsti mihi dorsum, *
et odintes me disperdidsti.
Clamavrunt, nec erat qui salvos fceret, *
ad Dminum, nec exaudvit eos.
Et comminui eos ut plverem ante fciem venti, *
ut lutum platerum contrvi eos.
Eripusti me de contradictinibus ppuli, *
constitusti me in caput gntium.
Ppulus quem non cognvi servvit mihi, *
in audtu auris oboedvit mihi.
Flii alini blandti sunt mihi
flii alini inveterti sunt, *
contremurunt in bditis suis.
HEBDOMADA V 586
Ant. 3 AM 22 (cf. OCO 412)

VII b

Vi-vit Dmi-nus et be-ne-dc-tus De- us sa- l- tis me-

. Ps. Vivat Dminus, et benedctus Adi-tor me- us, * et ex-

alttur Deus sal- tis me- . [flex]


VI
[Vivat Dminus, et benedctus Aditor meus, *
et exalttur Deus saltis me.]
Deus qui das vindctas mihi,
et subdis ppulos sub me; *
libertor meus de inimcis meis iracndis.
Et ab insurgntibus in me exltas me, *
a viro inquo ripis me.
Proptrea confitbor tibi in natinibus, Dmine, *
et nmini tuo psalmum dicam,
magnficans saltes regis sui,
et fciens misericrdiam christo suo, *
David et smini eius usque in s culum.
\ Qui medittur in lege Dmini.
[ Dabit fructum suum in tmpore suo.
Responsoria prolixa: post Lectionem primum, Principes persecuti
sunt, AG 63; post Lectionem secundum, De ore leonis, AG 55 (POP
698).
FERIA V 587
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 Poissy MS, fo. 64
r
; AJ 1:64 (cf. OCO 412)

VIII a

Qu-ni- am in te conf-dit - nima me- a. Ps. Miser-

re mei, Deus, miserre me- i, * quniam in te cnfugit nima

me- a. [flex]
Psalmus 56
[Miserre mei, Deus, miserre mei, *
quniam in te cnfugit nima mea;]
et in umbra alrum turum confgiam, *
donec trnseant insdi.
Clambo ad Deum altssimum, *
Deum qui benefcit mihi.
Mittet de clo, et liberbit me;
dabit in opprbrium conculcntes me. *
Mittet Deus misericrdiam suam et verittem suam.
Anima mea recmbit in mdio catulrum lenum, *
devorntium flios hminum.
Dentes erum arma et sagtt, *
et lingua erum gldius actus.
Exaltre super clos, Deus, *
super omnem terram glria tua.
Lqueum paravrunt pdibus meis, *
et incurvvit se nima mea;
fodrunt ante fciem meam fveam, *
et ipsi incidrunt in eam.
HEBDOMADA V 588
Partum cor meum, Deus,
partum cor meum; *
cantbo et psalmum dicam.
Exsrge, glria mea,
exsrge, psaltrium et cthara, *
excitbo aurram.
Confitbor tibi in ppulis, Dmine, *
et psalmum dicam tibi in natinibus,
quniam magnificta est usque ad clos misericrdia tua, *
et usque ad nubes vritas tua.
Exaltre super clos, Deus, *
super omnem terram glria tua.
Ant. 2 AM 63 (OCO 412)

IV a

P- pu-lus me- us, a- it Dmi-nus, bo-nis me- is a-dim-

pl-bi-tur. C. Aud-te verbum Dmi-ni, gen-tes, * et annuntite in

nsu-lis, qu procul sunt.


Canticum Jer 31: 10 14
[Audte verbum Dmini, gentes, *
et annuntite in nsulis, qu procul sunt,]
et dcite: Qui disprsit Isral, congregbit eum, *
et custdiet eum sicut pastor gregem suum .
Redmit enim Dminus Iacob, *
et libervlt eum de manu potentiris,
et vnient et laudbunt in monte Sion, *
et cnfluent ad bona Dmini
super frumnto et vino et leo *
et fetu pcorum et armentrum,
FERIA V 589
ertque nima erum quasi hortus irrguus, *
et ultra non esrient.
Tunc ltbitur virgo in choro, *
ivenes et senes simul;
et convrtam luctum erum in gudium *
et consolbor eos et ltificbo a dolre suo
et inebribo nimam sacerdtum pingudine, *
et ppulus meus bonis meis adimplbitur.
Ant. 3 AG 284 (cf. OCO 412)

I b

Magnus Dmi-nus et laud-bi- lis nimis, et magni-t-

di-nis e- ius non est fi-nis. Ps. Magnus Dminus et lau-dbi-lis

ni- mis, * in civitte De- i no-stri. [flex]


Psalmus 47
[Magnus Dminus et laudbilis nimis, *
in civitte Dei nostri.]
Mons sanctus eius collis specisus, *
exsulttio univrs terr.
Mons Sion, extrma aquilnis, *
cvitas regis magni.
Deus in dmibus eius notus *
factus est ut refgium.
Quniam ecce reges congregti sunt, *
convenrunt in unum.
Ipsi cum vidrunt, sic admirti sunt, *
conturbti sunt, diffugrunt;
HEBDOMADA V 590
illic tremor apprehndit eos, *
dolres ut parturintis.
In spritu orintis *
cnteres naves Tharsis.
Sicut audvimus, sic vidimus in civitte Dmini virttum,
in civitte Dei nostri; *
Deus fundvit eam in trnum.
Recogitmus, Deus, misericrdiam tuam *
in mdio templi tui.
Secndum nomen tuum, Deus,
sic et laus tua in fines terr; *
iusttia plena est dxtera tua.
Lttur mons Sion,
et exsltent fli Iud *
propter iudcia tua.
Circmdate Sion et complectmini eam, *
numerte turres eius.
Pnite corda vestra in virtte eius,
et percrrite domos eius, *
ut enarrtis in prognie ltera.
Quoniam hic est Deus, Deus noster
in trnum et in s culum s culi: *
ipse ducet nos in s cula.
LECTIO BREVIS
Vidmus Iesum propter passinem mortis glria et honre
corontum, ut grtia Dei pro mnibus gustverit mortem: Decbat
enim eum, propter quem mnia et per quem mnia, qui multos
flios in glriam addxit: auctrem saltis erum per passines
consummre.
Ad Benedictus, ant. (p. 1207) AM 390 (OCO [30])

III b

Di-cbat Ie- sus turbis Iud- - rum et princi-

pi-bus sa-cer-d- tum: Qui ex De- o est, verba De- i au-


FERIA V 591

dit: proptr-e- a vos non au- d- tis, qui- a ex De- o non

e-stis. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Isra- l, * quia visitvit

et fecit redemptinem ple-bis su- .


PRECES
Christum Dminum nostrum laudntes, qui ut lux mundi appruit,
ne ambularmus in tnebris sed lumen vit habermus, ei
supplicmus: Verbum tuum sit lucrna pdibus nostris.
Benignssime Deus, concde nobis hdie in tui imitatine profcere,
ut, quod in primo ccidit Adam in te dnuo erigtur.
Prbe verbum tuum lucrnam pdibus nostris,
ut, verittem facintes, caritte in te crescmus per mnia.
Doce nos ad mnium bonum propter nomen tuum fidliter gere,
ut humna famlia magis per Ecclsiam illumintur.
Fac nos per sincram conversinem amictiam tuam magis magsque
fovre,
et offnsas sapinti atque bonitti tu illtas expire.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Adsto, Dmine, supplcibus tuis, ut spem suam in tua
misericrdia collocntes ture proptius; ut, a peccatrum labe
mundti, in sancta conversatine permneant, et promissinis tu
perficintur herdes: Per Dminum.
HEBDOMADA V 592
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 475 (POP 700)

VIII a

Cust-di me a l-que- o quem sta- tu- - runt mi-hi:

et a scnda- lis ope-rnti- um in-iqui- t- tem. Ps. Bnefac ser-

vo tuo, et vi- vam, * et custdiam sermnem tu- um. [flex]


Psalmus 118: 1724 (Ghimel)
[Bnefac servo tuo, et vivam, *
et custdiam sermnem tuum.]
Revla culos meos, *
et considerbo mirblia de lege tua.
Incola ego sum in terra, *
non abscndas a me prcpta tua.
Defcit nima mea in desiderndo iudcia tua *
in omni tmpore.
Increpsti suprbos; *
maledcti qui errant a prcptis tuis.
Aufer a me opprbrium et contmptum, *
quia testimnia tua servvi.
Etsi prncipes sedent, et advrsum me loquntur, *
servus tamen tuus exerctur in iustificatinibus tuis.
Nam et testimnia tua delecttio mea, *
et conslium meum iustificatines tu.
Psalmus 24 (I)
Ad te, Dmine, levvi nimam meam, *
Deus meus, in te confdo: non erubscam.
FERIA V 593
Neque exsltent super me inimci mei, *
tenim univrsi qui sstinent te non confundntur.
Confundntur infidliter agntes *
propter vanittem.
Vias tuas, Dmine, demnstra mihi, *
et smitas tuas doce me.
Drige me in veritte tua et doce me,
quia tu es Deus saltis me, *
et te sustnui tota die.
Reminscere miseratinum turum, Dmine, *
et rnisericordirum turum, quniam a s culo sunt.
Peccta iuventtis me et delcta mea ne memneris;
secndum misericrdiam tuam memnto mei tu, *
propter bonittem tuam, Dmine.
Dulcis et rectus Dminus, *
propter hoc peccatres viam docbit;
driget mansutos in iudcio, *
docbit mites vias suas,
Univrs vi Dmini misericrdia et vritas *
custodintibus testamntum eius et testimnia eius.
Propter nomen tuum, Dmine, propitiberis peccto meo; *
multum est enim.
II
Quis est homo qui timet Dminum? *
Docbit eum viam quam ligat.
Anima eius in bonis demorbitur, *
et semen eius hereditbit terram.
Familiriter aget Dminus cum timntibus eum, *
ut testamntum suum manifstet illis.
Oculi mei semper ad Dminum, *
quniam ipse evllet de lqueo pedes meos.
Rspice in me, et miserre mei, *
quia nicus et pauper sum ego.
Dilta angstias cordis mei, *
et de necessittibus meis rue me.
Vide humilittem meam et labrem meum, *
et dimtte univrsa delcta mea.
Rspice inimcos meos, quniam multiplicti sunt, *
et dio crudli odrunt me.
Custdi nimam meam, et rue me; *
HEBDOMADA V 594
non erubscam, quniam spervi in te.
Innocntia et quitas custdiant me, *
quia sustnui te.
Lbera, Deus, Isral *
ex mnibus tribulatinibus suis.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Habntes pontficem magnum, qui penetrvit clos, Iesum
Flium Dei, tenemus confessinem, non enim habmus pontficem,
qui non possit cmpati infirmittibus nostris: tenttum autem per
mnia secndum similitdinem absque peccto.
Ad Sextam
Talis decbat, ut nobis esset pntifex, sanctus, nnocens,
impolltus, segregtus a peccatribus et exclsior clis factus, qui
non habet necessittem cotdie, quemdmodum pontfices, prius pro
suis delctis hstias offrre, dende pro ppuli: hoc enim fecit semel
semetpsum offerndo Iesus Christus Dminus noster.
Ad Nonam
Christus cum advnit pntifex futurrum bonrum, per mplius
et perfctius tabernculum, non manufctum, id est non huius
creatinis, neque per snguinem hircrum et vitulrum sed per
prprium snguinem: introvit semel in Sancta, trna redemptine
invnta.
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 OHS 227 (OCO 412)

VIII a

Dmi-ne abstra-x-sti ab n-fe- ris - nimam me- am.
FERIA V 595

Ps. Exaltbo te, Dmine, quniam extra-x-sti me, * nec delect-

sti inimcos me- os super me.


Psalmus 29
[Exaltbo te, Dmine, quniam extraxsti me, *
nec delectsti inimcos meos super me.]
Dmine Deus meus, clamvi ad te, *
et sansti me.
Dmine, eduxsti ab infrno nimam meam, *
vivificsti me, ut non descnderem in lacum.
Psllite Dmino, sancti eius, *
et confitmini memri sanctittis eius.
Quniam ad momntum indigntio eius, *
et per vitam volntas eius.
Ad vsperum demortur fletus, *
ad matutnum lttia.
Ego autem dixi in securitte mea: *
Non movbor in trnum .
Dmine, in voluntte tua *
prstitsti monti meo virttem;
avertsti fciem tuam a me, *
et factus sum conturbtus.
Ad te, Dmine, clambam, *
et ad Deum meum deprecbar.
Qu utlitas in snguine meo, *
dum descndo in corruptinem?
Numquid confitbitur tibi pulvis, *
aut annuntbit verittem tuam?
Audi, Dmine, et miscrre mei, *
Dmine, esto mihi aditor.
Convertsti planctum meum in choros mihi, *
conscidsti saccum meum, et accinxsti me lttia,
HEBDOMADA V 596
ut cantet tibi glria mea, et non tceat. *
Dmine Deus meus, in trnum confitbor tibi.
Ant. 2 AJ 2:658 (cf. OCO 412)

III a

L-tmi-ni in Dmino, et ex-ult-te iusti, et glo-

ri- mi-ni omnes recti corde. Ps. Be- tus cui remssa est in-

qui-tas, * et obtctum est pecc- tum. [flex]


Psalmus 31
[Betus cui remssa est inquitas, *
et obtctum est pecctum.]
Betus vir cui non imputvit Dminus delctum, *
nec est in spritu eius dolus.
Quniam tcui, inveteravrunt ossa mea, *
dum rugrem tota die.
Quniam die ac nocte gravta est super me manus tua, *
immuttus est vigor meus in ardribus sttis.
pecctum meum cgnitum tibi feci, *
et delctum meum non abscndi.
Dixi: Confitbor advrsum me iniquittem meam Dmino . *
Et tu remissti impiettem peccti mei.
Propter hoc orbit ad te omnis sanctus *
in tmpore opportno.
Et in dilvio aqurum multrum *
ad eum non approximbunt.
Tu es refgium meum, a tribulatine conservbis me; *
exsultatinibus saltis circmdabis me.
Intellctum tibi dabo, et nstruam te in via qua gradiris; *
firmbo super te culos meos.
FERIA V 597
Nolte feri sicut equus et mulus, *
quibus non est intellctus in camo et freno;
si accdis ad constringndum, *
non apprximant ad te.
Multi dolres mpii, *
sperntem autem in Dmino misericrdia circmdabit.
Ltmini in Dinino et exsultte, iusti, *
et glorimini, omnes recti corde.
Ant. 3 AG 998 (cf. OCO 412)

I b

De-dit e- i Dmi-nus po-test-tem et hon-rem et re-
,
gnum, et omnes ppu-li, tri-bus et lingu i- psi srvi- ent.

C. Gr-ti- as -gimus ti- bi, * Dmine De- us omnpotens.


Canticum cf. Ap 11, 12
[Grtias gimus tibi, *
Dmine Deus omnpotens,]
qui es et qui eras et qui ventrus es; *
quia accepsti virttem tuam magnam et regnsti.
Et irt sunt gentes, *
et advnit ira tua et tempus morturum iudicri,
et rddere mercdem servis tuis, prophtis et sanctis, *
et timntibus nomen tuum, pusllis et magnis.
Nunc facta est salus et virtus et regnum Dei nostri *
et potstas Christi eius,
quia proictus est accustor fratrum nostrrum, *
qui accusbat illos ante conspctum Dei nostri
die ac nocte;
HEBDOMADA V 598
et ipsi vicrunt eum propter snguinem Agni *
et propter verbum testimnii sui;
et non dilexrunt nimas suas *
usque ad mortem.
Proptrea ltmini, cli, *
et qui habittis in eis.
LECTIO BREVIS
Iesus ut sanctificret per suum snguinem ppulum, extra portem
passus est; exemus gitur ad eum extra castra, improprium eius
portntes: Non enim habmus manntem civittem, sed futram
inqurimus. Per ipsum ergo offermus hostiam laudis semper Deo:
id est fructum labirum confitntium nmini eius.
Ad Magnificat, ant. (p. 1236, 1238) AG 454 (OCO [30])

I b

Abraham Pa-ter vester exsult-vit ut vi-d-ret

di- em me- um: vi-dit et ga-v-sus est. C. Magn-fi-cat * -ni-

ma me- a Dminum.
PRECES
A Christo Dmino, qui nobis dedit mandtum novum mtu
dilectinis, flagitmus: Carittem plebis tu, Dmine, aduge.
Magster bone, doce nos in frtribus temetpsum dilgere,
atque in iis benefcere tibi.
Qui in cruce pro carnifcibus tuis vniam a Patre impetrsti,
da nobis inimcos dilgere et pro persequntibus nos orre.
Per mystrium crporis et snguinis tui, amrem, virttem et
fidciam nostra aduge;
dbiles corrbora, mstos consolre, spem agonizntibus
FERIA V 599
infnde.
Lux mundi, qui cco nato post ablutinem lumen vidre tribusti,
catechmenos per lavcrum aqu et verbo vit illmnia.
Defnctos stia dilectine tua trna,
nosque inter elctos tuos connmera.
Pater noster in tono simplice.
600
FERIA VI HEBDOMAD V
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AG 470 (OCO vacat)

VIII a

Iusti-fi-c- ris, Dmi-ne, in serm-ni-bus tu- is, et vin-

cas cum iu-di-c-ris. Ps. Idica, Dmine, iudicntes me; * imp-

gna impugnntes me. [flex]


Psalmus 34, I
[Idica, Dmine, iudicntes me; *
impgna impugnntes me.]
Apprehnde clpeum et scutum,
et exsrge in adiutrium mihi. *
Dic nim me: Salus tua ego sum .
Anima autem mea exsultbit in Dmino, *
et delectbitur super salutri suo.
Omnia ossa mea dicent: *
Dmine, quis smilis tibi?
Erpiens nopem de manu fortirum eius, *
egnum et puperem a diripintibus eum .
Surgntes testes inqui, *
qu ignorbam, interrogbant me;
retribubant mihi mala pro bonis, *
desoltio est nim me.
FERIA VI 601
Ant. 2 AG 460 (cf. OCO 413)

VIII a

Idi-ca causam me- am; de- fnde, qui- a po-tens

es, Dmi-ne. Ps. Ego autem, cum infirmarn-tur, * indubar ci-

l-ci- o. [flex]
II
[Ego autem, cum infirmarntur, *
indubar cilcio,]
humilibam in ieinio nimam meam, *
et ortio mea in sinu meo convertebtur.
Quasi cum prximo et quasi cum fratre meo ambulbam, *
quasi lugens matrem contristtus incurvbar.
Cum autem vacillrem, ltti sunt et convenrunt; *
convenrunt contra me percutintes, quos ignorbam.
Diripurunt, et non desistbant;
tentavrunt me, subsannavrunt me subsannatine, *
frendurunt super me dntibus suis.
Ant. 3 OHS 39 (OCO vacat)

I c

Exsrge, Dmi-ne, et i-di-ca causam me- am. Ps. D-

mine, qumdiu asp-ci- es? Resttue nimam meam a maligni-t-


HEBDOMADA V 602

te e- - rum, * a lenibus ni-cam me- am.


III
[Dmine, qumdiu aspcies?
Resttue nimam meam a malignitte erum, *
a lenibus nicam meam.]
Confitbor tibi in ecclsia magna, *
in ppulo multo laudbo te.
Non supergudeant mihi inimci mei mendces, *
qui odrunt me gratis et nnuunt culis.
Vidsti, Dmine, ne sleas; *
Dmine, ne discdas a me.
Exsrge et evgila ad iudcium meum, *
Deus meus et Dminus meus, ad causam meam.
Exsltent et ltntur, qui volunt iusttiam meam, *
et dicant semper: Magnifictur Dminus,
qui vult pacem servi sui .
Et lingua mea meditbitur iusttiam tuam, *
tota die laudem tuam.
\ Convertmini ad Dminum Deum vestrum.
[ Quia bengnus et misricors est.
Responsoria prolixa: post Lectionem primum, Misericordia tua,
AJ 2: 234; post Lectionem secundum, Principes persecuti sunt, AG 63
(POP 698).
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 141 (cf. OCO 413)

VIII a

Mi-se-r- re me- i, De- us, secndum magnam mi-se- ri-
FERIA VI 603

crdi- am tu- am. Ps. et secndum multitdinem miseratinum

tu- - rum * dele iniqut-tem me- am.


Psalmus 50
[Miserre mei, Deus, *
secndum misericrdiam tuam;
et secndum multitdinem miseratinum turum *
dele iniquttem meam.]
Amplius lava me ab iniquitte mea, *
et a peccto meo munda me.
Quniam iniquittem meam ego cognsco, *
et pecctum meum contra me est semper.
Tibi, tibi soli peccvi, *
et malum coram te feci,
ut iustus inveniris in sentntia tua *
et quus in iudcio tuo.
Ecce enim in iniquitte genertus sum, *
et in peccto concpit me mater mea.
Ecce enim verittem in corde dilexsti, *
et in occlto sapintiam manifeststi mihi.
Asprges me hysspo, et mundbor; *
lavbis me, et super nivem dealbbor.
Audre me fcies gudium et lttiam, *
et exsultbunt ossa qu humilisti.
Avrte fciem tuam a pecctis meis, *
et omnes iniquittes meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus, *
et spritum firmum nnova in viscribus meis.
Ne procias me a fcie tua, *
et spritum sanctum tuum ne uferas a me.
Redde mihi Ittiam salutris tui, *
et spritu promptssimo confrma me.
HEBDOMADA V 604
Docbo inquos vias tuas, *
et mpii ad te convertntur.
Lbera me de sangunibus, Deus, Deus saltis me, *
et exsultbit lingua mea iusttiam tuam.
Dmine, lbia mea apries, *
et os meum annuntibit laudem tuam.
Non enim sacrifcio delectris, *
holocustum, si fferam, non placbit.
Sacrifcium Deo spritus contribultus, *
cor contrtum et humilitum, Deus, non despcies.
Bengne fac, Dmine, in bona voluntte tua Sion, *
ut dificntur muri Iersalem.
Tunc acceptbis sacrifcium iustti, oblatines et holocusta; *
tunc impnent super altre tuum vtulos.
Ant. 2 AR 144 (OCO 413)

V

In Dmino iusti-fi-c-bi-tur et laud-bi-tur omne semen

Isra- l. C. Ve-re tu es Deus abscnditus, * Deus Isra- l salv-

tor. [flex]
Canticum Is 45.15 25
[Vere tu es Deus abscnditus, *
Deus Isral salvtor.]
Confsi sunt et eruburunt omnes, *
simul abirurt in confusinem fabricatres errrum.
Isral salvtus est in Dmino salte trna; *
non confundmini et non erubesctis
usque in s culum s culi.
Quia hc dicit Dminus creans clos, *
ipse Deus formans terram et fciens eam, ipse plastes eius;
FERIA VI 605
non in vanum crevit eam;
ut habitartur formvit eam: *
Ego Dminus, et non est lius.
Non in abscndito loctus sum, *
in loco terr tenebrso;
non dixi smini Iacob: "Frustra qu rite me"; *
ego Dminus loquens iusttiam, annntians recta .
Congregmini et vente et accdite simul, *
qui salvti estis ex gntibus:
nescirunt qui levant lignum sculptr su *
et rogant deum non salvntem.
Annuntite et vente et consilimini simul: *
Quis audtum fecit hoc ab intio, ex tunc prdxit illud?
numquid non ego Dminus,
et non est ultra Deus absque me? *
Deus iustus et salvans non est prter me.
Convertmini ad me, et salvi ritis, omnes fines terr, *
quia ego Deus, et non est lius.
In memetpso iurvi;
egreditur de ore meo iustti verbum *
et non reverttur;
quia mihi curvbitur omne genu, *
et iurbit omnis lingua.
Ergo in Dmino, dicet, me sunt iustti et imprium; *
ad eum vnient et confundntur omnes qui repgnant ei.
In Dmino iustificbitur et laudbitur *
omne semen Isral .
Ant. 3 AJ 1: 69, cf. Poissy MS, fo. 66
v
(cf. OCO 413)

IV a

Iu-bi-l-te De- o, omnis terra. Ps. servte Dmino in

1-t- ti- a; introte in conspctu e- ius * in exsulta-ti- -ne.


HEBDOMADA V 606

[flex]
Psalmus 99
[Iubilte Dmino, omnis terra, *
servte Dmino in 1ttia;
introte in conspctu eius *
in exsultatine.]
Scitte quniam Dminus ipse est Deus;
ipse fecit nos, et ipsus sumus, *
ppulus cius et oves pscu eius.
Introte portas eius in confessine,
tria eius in hymnis, *
confitmini illi, benedcite nmini eius.
Quniam suvis est Dminus;
in trnum misericrdia eius, *
et usque in generatinem et generatinem vritas eius.
LECTIO BREVIS
Ecce prspere aget servus meus; exaltbitur et elevbitur et
sublmis erit valde. Sicut obstupurunt super eum multi, sic
defrmis erat: quasi non esset hminis spcies eius, filirum hminis
aspctus eius, sic disprget gentes multas. Super ipsum continbunt
reges os suum: quia, qu non sunt narrta eis, vidrunt et, qu non
audirunt, contemplti sunt.
Ad Benedictus, ant. (p. 1213) AG 456 (cf. OCO [30])

VI b

Mul-ta bona -pe-ra o-pe-r-tus sum vobis: propter

quod o- pus vultis me occ-de-re? C . Be-ne-dctus Dmi-nus
FERIA VI 607

De- us Isra- l * quia visitvit et fecit redemptinem ple-bis su-.


PRECES
Grtias agmus Christo Dmino, qui in cruce mriens nobis vitam
cntulit, emque ex corde deprecmur:
Per mortem tuam vivfica nos.
Magster et Salvtor noster, qui fdei tu documnta nobis contulsti,
nosque innovsti glria passinis,
fac ne veterascmus in ctibus pravittis.
Prsta nobis, ut hdie cibrum saturittem crpori nostro subtrhere
scimus,
ut frtribus nostris indigntibus succurrmus.
Da hunc sanctum quadragesimlem diem a te nos devte suscpere,
et per pera misericrdi tibi consecrre.
Crrige mentes nostras reblles,
nosque magnnimos ffice.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Abslve, qu sumus, Dmine, turum delcta populrum; ut a
peccatrum nxibus, qu pro nostra fragilitte contrximus, tua
benignitte libermur: Per Dminum.
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 162 (POP 700)

IV b
Numquid rddi- tur pro bono ma-lum, qui- a fod-runt

fve- am -nim me- ? Ps. Adh sit plveri -nima me- a; *
HEBDOMADA V 608

vivfica me secndum verbum tu- um. [flex]


Psalmus 118: 2532 (Daleth)
[Adh sit plveri nima mea; *
vivfica me secndum verbum tuum.]
Vias meas enuntivi, et exaudsti me; *
doce me iustificatines tuas.
Viam mandatrum turum fac me intellgere, *
et exercbor in mirablibus tuis.
Lacrimta est nima mea pr mrre; *
rige me secndum verbum tuum.
Viam mendcii avrte a me, *
et legem tuam da mihi bengne.
Viam verittis elgi, *
iudcia tua propsui mihi.
Adh si testimniis tuis, Dmine; *
noli me confndere.
Viam mandatrum turum curram, *
quia dilatsti cor meum.
Psalmus 25
Idica me, Dmine,
quniam ego in innocntia mea ingrssus sum, *
et in Dmino sperans non infirmbor.
Proba me, Dmine, et tenta me; *
ure renes meos et cor meum.
Quniam misericrdia tua ante culos meos est, *
et ambulvi in veritte tua.
Non sedi cum viris vanittis, *
et cum occlte agntibus non introbo.
Odvi ecclsiam malignntium, *
et cum mpiis non sedbo.
Lavbo in innocntia manus meas, *
et circmdabo altre tuum, Dmine,
ut audtas fciam voces laudis, *
et enrrem univrsa mirablia tua.
FERIA VI 609
Dmine, dilxi habitculum domus tu, *
et locum habitatinis glri tu.
Ne clligas cum mpiis nimam meam, *
et cum viris snguinum vitam meam.
In quorum mnibus iniquittes sunt, *
dxtera erum replta est munribus.
Ego autem in innocntia mea ingrssus sum, *
rdime me et miserre mei.
Pes meus stetit in dircto, *
in ecclsiis benedcam Dmino.
Psalmus 27: 13, 69
Ad te, Dmine, clambo; *
Deus meus, ne sleas a me.
Nequndo tceas a me, *
et assimilbor descendntibus in lacum.
Exudi vocem deprecatinis me, dum clamo ad te, *
dum extllo manus meas ad templum sanctum tuum.
Ne simul trahas me cum peccatribus, *
et cum operntibus iniquittem.
Qui loquntur pacem cum prximo suo, *
mala autem in crdibus erum.
Benedctus Dminus,
quoniam exaudvit vocem deprecatinis me; *
Dminus aditor meus et protctor meus,
in ipso spervit cor meum, et aditus sum,
et exsultvit cor meum, *
et in cntico meo confitbor ei.
Dminus fortitdo plebi su, *
et refgium salvatinum christi sui est.
Salvum fac ppulum tuum, et bnedic hereditti tu, *
et pasce eos et extlle illos usque in trnum.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Ascndet sicut virgltum coram eo, et sicut radix de terra
sitinti. Non est spcies ei, neque decor, et vdimus eum, et non erat
aspctus, et desidervimus eum: despctum, et novssimum virrum,
virum dolrum, et scintem infirmittem, et quasi abscnditus
HEBDOMADA V 610
vultus ejus et despctus: unde nec reputvimus eum.
Ad Sextam
Vere langures nostros ipse tulit, et dolres nostros ipse portvit;
et nos putvimus eum quasi leprsum et percssum a Deo, et
humilitum: Ipse autem vulnertus est propter iniquittes nostras,
attrtus est propter sclera nostra: disciplna pacis nostr super eum,
et livre eius santi sumus.
Ad Nonam
Omnes nos quasi oves errvimus, unusqusque in viam suam
declinvit: et psuit Dminus in eo iniquittem mnium nostrum.
Obltus est quia ipse vluit, et non apruit os suum: sicut ovis ad
occisinem ductur, et quasi agnus coram tondnte se obmutscet,
et non apriet os suum.
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AJ 1:62 (cf. OCO 413)

II

Sa-na, Dmi-ne, -nimam me- am, qui- a pecc- vi

ti-bi. Ps. Be- -tus qui intllegit de eg- no, * in die mala libe-

r-bit e- um Dminus. [flex]


Psalmus 40
[Betus qui intllegit de egno, *
in die mala liberbit eum Dminus.]
FERIA VI 611
Dminus servbit eum, et vivificbit eum,
et betum fciet eum in terra, *
et non tradet eum in fauces inimicrum eius.
Dminus opem feret illi super lectum dolris eius; *
univrsum stratum eius versbis in infirmitte eius.
Ego dixi: Dmine, miserre mei; *
sana nimam meam, quia peccvi tibi .
Inimci mei dixrunt mala mihi: *
Quando moritur, et perbit nomen eius?
Et si ingrediebtur, ut visitret, vana loquebtur;
cor eius congregbat iniquittem sibi, *
egrediebtur foras et detrahbat.
Simul advrsum me susurrbant omnes inimci mei; *
advrsum me cogitbant mala mihi
Malefcium effsum est in eo; *
et qui decmbit non adciet ut resrgat .
Sed et homo pacis me, in quo spervi, *
qui edbat panem meum, levvit contra me calcneum.
Tu autem, Dmine, miserre mei; *
et resscita me, et retrbuam eis.
In hoc cognvi quniam volusti me, *
quia non gaudbit inimcus meus super me;
me autem propter innocntiam suscepsti, *
et statusti me in conspctu tuo in trnum.
Benedctus Dminus Deus Isral *
a s culo et usque in s culum. Fiat, fiat.
Ant. 2 AJ 1:62 (cf. OCO 413)

I c

Ad-i-tor in tri-bu-la-ti- -ni-bus. Ps. De- us est nobis

re-f-gi- um et vir- tus, * adiutrium in tribulatinibus invn-


HEBDOMADA V 612

tus est ni-mis. [flex]


Psalmus 45
[Deus est nobis refgium et virtus, *
adiutrium in tribulatinibus invntus est nimis.]
Proptrea non timbimus, dum turbbitur terra, *
et transferntur montes in cor maris.
Fremant et intumscant aqu eius, *
conturbntur montes in elatine eius.
Flminis rivi ltficaiit civittem Dei, *
sancta taberncula Altssimi.
Deus in mdio eius, non commovbitur; *
adiuvbit eam Deus mane dilculo.
Fremurunt gentes, commta sunt regna; *
dedit vocem suam, liquefcta est terra.
Dminus virttum nobscum, *
refgium nobis Deus Iacob.
Vente, et vidte pera Dmini, *
qu psuit prodgia super terram.
Auferet bella usque ad finem terr,
arcum cnteret et confrnget arma, *
et scuta combret igni.
Vacte, et vidte quniam ego sum Deus; *
exaltbor in gntibus, et exaltbor in terra.
Dminus virttum nobiscum, *
refgium nobis Deus Iacob.
Ant. 3 MG 58 (cf. OCO 413)

IV a
,
Omnes gentes, quascmque fe-c-sti, v- ni- ent, et
FERIA VI 613

a-do-r-bunt coram te, Dmi-ne. C. Magna et mirablia sunt

-pe-ra tu- a, * Dmine De- us omn- po- tens. [flex]


Canticum Ap 15:34
[Magna et mirablia sunt pera tua, *
Dmine Deus omnpotens:]
iust et ver sunt vi tu, *
rex sculrum.
Quis non timbit te, Dmine, *
et magnificbit nomen tuum?
quia solus pius es,
quniam omnes gentes vnient et adorbunt
in conspctu tuo, *
quniam iudicia tua manifsta sunt.
LECTIO BREVIS
Christus passus est pro nobis, vobis relnquens exmplum, ut
sequmini vestgia eius; qui pecctum non fecit, nec invntus est
dolus in ore eius: qui cum maledicertur non maledicbat, cum
patertur non comminabtur, tradbat autem iudicnti se iniste; qui
peccta nostra ipse prtulit in crpore suo super lingum ut, pecctis
mrtui, iustti vivmus: cuius livre santi estis.
Ad Magnificat, ant. (p. 1236, 1238) AG 457 (cf. OCO [30])

I b

Appropinqu- bat autem di- es festus: et qu- r-
HEBDOMADA V 614

bant prnci-pes sacerd-tum qu- modo Ie- sum in-ter-f-

ce- rent: sed tim-bant plebem. C. Magn-fi-cat * -nima me-

a Dminum.
PRECES
Dminum Iesum, qui per prprium sanguinem ppulum
sanctificvit, deprecmur: Miserre, Dmine, ppulo tuo.
Redemptor noster, per passinem tuam tribue fidlibus membra sua
mortificre, in certamnibus contra mala et advrsa sstine eos,
spe rbora firmire,
quo expeditres ad resurrectinem tuam celebrndam occrrant.
Fac ut christini, ob prophticum munus, nottiam tui ubque
diffndant,
atque ardntis fdei, spe et carittis testimnio eam confrment.
Confrta virtte tua omnes afflctos,
esque consolndis fratrnas fac nos curas impndere.
Doce fidles passinem tuam in rmnas suis participre,
ut salutre tuum in sepsis manifstent.
Auctor vit, memnto erum, qui de hac vita transirunt,
esque resurrectinis glriam largre.
Pater noster in tono simplice.
615
SABBATUM HEBDOMAD V
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 cf. PM 239 (OCO 413)

VIII a

L-t- tur cor qu-rnti- um Dmi-num. Ps. Confi-t-

mini Dmino et invocte nomen e- ius, * annuntite inter gentes

pe-ra e- ius.
Psalmus 104
[Confitmini Dmino et invocte nomen eius, *
annuntite inter gentes pera eius.]
Cantte ei et psllite ei, *
meditmini in mnibus mirablibus eius.
Laudmini in nmine sancto eius, *
lttur cor qurntium Dminum.
Qu rite Dminum et potntiam eius, *
qu rite fciem eius semper.
Mementte mirablium eius qu fecit, *
prodgia eius et iudcia oris eius.
Semen Abraham, servi eius, *
flii Iacob, elcti eius.
Ipse Dminus Deus noster; *
in univrsa terra iudcia eius.
Memor fuit in seculum testamnti sui, *
verbi quod mandvit in mille generatines,
quod dispsuit cum Abraham, *
et iuramnti sui ad Isaac.
Et sttuit illud Iacob in prcptum, *
HEBDOMADA V 616
et Isral in testamntum trnum,
dicens: Tibi dabo terram Chnaan *
funculum heredittis vestr .
Cum essent nmero brevi, *
paucssimi et peregrni in ea,
et pertransrent de gente in gentem, *
et de regno ad ppulum lterum,
non permsit hminem nocre eis, *
et corrpuit pro eis reges:
Nolte tngere christos meos, *
et in prophtis meis nolte malignri .
Ant. 2 OHS 36 (OCO vacat)

VII b

Li-be-r- vit Dmi- nus pupe- rem a po-tnte, et

n-o- pem cu- i non e-rat ad- i-tor. Ps. Et vocvit famem

su- per ter- ram, * et omne bculum panis contr- vit.


II
[Et vocvit famem super terram, *
et omne bculum panis contrvit.]
Misit ante eos virum, *
in servum venmdatus est Ioseph.
Strinxrunt in compdibus pedes eius, *
in ferrum intrvit collum eius,
donec venret verbum eius, *
elquium Dmini purgret eum.
Misit rex et solvit eum, *
princeps populrum, et dimsit eum;
consttuit eum dminum domus su, *
SABBATUM 617
et prncipem omnis possessinis su.
Ut erudret prncipes eius sicut semetpsum, *
et senes eius prudntiam docret.
Ant. 3 AJ 1: 69, cf. Poissy MS, fo. 66
v
(OCO vacat)

IV a

Qui- a mi-ra-b- li- a fe- cit Dmi-nus. Ps. Et intrvit Is-

ra- l in gp-tum, * et Iacob peregrnus fu- it in terra Cham.


III
[Et intrvit Isral in gptum, *
et Iacob peregrnus fuit in terra Cham.]
Et auxit ppulum suum vehemnter, *
et confortvit eum super inimcos eius.
Convrtit cor erum, ut odrent ppulum eius, *
et dolum fcerent in servos eius.
Misit Mysen servum suum, *
Aaron quem elgit ipse.
Psuit in eis verba signrum surum *
et prodigirum in terra Cham.
Misit tnebras et obscurvit, *
et restitrunt sermnibus eius.
Convrtit aquas erum in snguinem, *
et occdit pisces erum.
Edidit terra erum ranas *
in penetrlibus regum ipsrum.
Dixit et venit cnomya, *
et cnifes in mnibus fnibus erum.
Psuit plvias erum grndinem, *
ignem comburntem in terra ipsrum.
Et percssit vneas erum et ficlneas erum, *
et contrvit lignum fnium erum.
Dixit et venit locsta, *
et bruchus cuius non erat nmerus,
HEBDOMADA V 618
et comdit omne fenum in terra erum, *
et comdit fructum terr erum.
Et percssit omne primogiaitum in terra erum, *
primtias omnis rboris erum.
Et edxit eos cum argnto et auro; *
et non erat in trbubus erum infrmus.
Ltta est gptus in profectine erum, *
quia incbuit timor erum super eos.
Expndit nubem in protectinem, *
et ignem, ut lucret eis per noctem.
Petirunt et venit cotrnix, *
et pane cli saturvit eos.
Dirpit petram et fluxrunt aqu, *
abirunt in sicco flmina.
Quniam memor fuit verbi sancti sui *
ad Abraham perum suum.
Et edxit ppulum suum in exsultatine, *
elctos suos in lttia.
Et dedit illis regines gntium, *
t labres populrum possedrunt,
ut custdiant iustificatines eius, *
et leges eius servent.
\ Qui facit verittem, venit ad lucem.
[ Ut manifestntur pera eius.
Responsoria prolixa: post Lectionem primum, Declara super nos,
AG 62; post Lectionem secundum, Misericordia tua, AJ 2: 234 (POP
698).
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 PM 272 (OCO 413)

I b

Da mi- hi intell-ctum et scru- t-bor, Dmi-ne, le-
SABBATUM 619

gem tu- am. Ps. Clamvi in toto corde, exudi me, Dmine; *

iustificatines tu- as serv- bo.


Psalmus 118: 145152 (Koph)
[Clamvi in toto corde, exudi me, Dmine; *
iustificatines tuas servbo.]
Clamvi ad te, salvum me fac, *
ut custdiam testimnia tua.
Prvni dilculo et clamvi, *
in verba tua superspervi.
Prvenrunt culi mei viglias, *
ut meditrer elquia tua.
Vocem meam audi secndum misericrdiam tuam, Dmine, *
secndum iudcium tuum vivfica me.
Appropinquavrunt persequntes me in maltia, *
a lege autem tua longe facti sunt.
Prope es tu, Dmine, *
et mnia prcpta tua vritas.
Ab intio cognvi de testimniis tuis, *
quia in trnum fundsti ea.
Ant. 2 AV 130 (OCO 413)

IV a

For-ti-t-do me- a: et laus me- a Dminus, et factus est

mi- hi in sa-l-tem. C. Cantmus Dmino; glorise enim ma-


HEBDOMADA V 620

gni-fictus est: * equum et ascensrem de-i-cit in ma- re.


Canticum cf. Ex 15
[Cantmus Dmino;
glorise enim magnifictus est: *
equum et ascensrem deicit in mare.]
Fortitdo mea et laus mea Dminus, *
et factus est mihi in saltem;
iste Deus meus, et glorificbo eum; *
Deus patris mei, et exaltbo eum.
Dminus quasi vir pugntor;
Omnpotens nomen eius. *
Currus Pharanis et exrcitum eius proicit in mare.
In spritu furris tui congregt sunt aqu;
stetit unda fluens, *
congregt sunt abssi in mdio mari;
dixit inimcus: Prsequar et comprehndam; *
dvidam splia, implbitur anima mea,
evaginbo gldium meum, *
interfciet eos manus mea .
Flavit spritus tuus, et opruit eos mare; *
submrsi sunt quasi plurpbum in aquis vehemntibus.
Quis smilis tui in frtibus, Dmine?
quis smilis tui, magnficus in sanctitte, *
terrbilis atque laudbilis, fciens mirablia?
Extendsti manum tuam, et devorvit eos terra. *
Dux fusti in misericrdia tua ppulo, quem redemsti:
et portsti eum in fortitdine tua *
ad habitculum sanctum tuum.
Introdces eos, et plantbis in monte heredittis tu, *
firmssimo habitculo tuo, quod opertus es, Dmine,
sancturium tuum, Dmine, quod firmavrunt manus tu. *
Dm inus regnbit in trnum et ultra.
Ant. 3 AG 139 (cf. OCO 413)

I c

Laud- te Dmi-num, omnes gentes. Ps. collaudte eum,

omnes ppu-li; quniam confirmta est super nos misericrdi-

a e- ius.
Psalmus 116
[Laudte Dminum, omnes gentes, *
collaudte eum, omnes ppuli;
quniam confirmta est super nos misericrdia eius, *]
et vritas Dmini manet in trnum.
LECTIO BREVIS
Dixi: Ecce ego, ecce ego! ad gentem: qu non invocbat
nomen meum. Expndi manus meas tota die ad ppulum rebllem,
qui grditur in via non bona post cogitatines suas: ppulus, qui ad
iracndiam prvocat me ante fciem meam semper.
Ad Benedictus, ant. (p. 1195) AG 458 (cf. OCO [30])

I b

Prn-ci-pes sa-cerd-tum cons- li- um fe-c- runt, ut

Ie-sum occ-de-rent. Di-c-bant autem: Non in di- e fe-sto,
HEBDOMADA V 622
,
ne forte tumultus f- e-ret in ppu-lo. C. Be-ne-dctus D-

mi-nus De- us Isra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem ple-

bis su- .
PRECES
Christum Dminum glorificmus, qui, ut nova creatra hmines
ferent, lavcrum regeneratinis insttuit esque crporis et verbi
sui mensam appsuit. Eum deprecmur, dicntes:
Rnova nos, Dmine, grtia tua.
Iesu, mitis et hmilis corde, ndue nos vscera misericrdi,
benignittem et humilittem concde,
ac patintiam cum mnibus fac nos sectri.
Doce nos vere prximos esse mseris atque afflctis,
ut te bonum Samaritnum imitmur.
Beta Virgo, mater tua, intercdat pro sacris virgnibus,
ut consecratinem, qua tibi sunt devt, in Ecclsia impnsius
colant.
Donum tu misericrdi nobis largre,
ac peccta et p nas nobis dimtte.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Deus, qui, licet saltem hminum semper operris; nunc tamen
ppulum tuum grtia abundantire ltficas: rspice proptius ad
electinem tuam; ut pi protectinis auxlium et regenerndos mniat
et rentos: Per Dminum
SABBATUM 623
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ant. AG 180 (POP 700)

VIII b

De- us me- us, in te conf- do, non e-ru-bscam.

Ps. Legem pone mihi, Dmine, viam iustificatinum tu- - rum, *

et servbo e- am semper. [flex]


Psalmus 118: 3340 (He)
[Legem pone mihi, Dmine, viam iustificatinum turum, *
et servbo eam semper.]
Da mihi intellctum, et servbo legem tuam, *
et eustdiam illam in toto corde meo.
Deduc me in smitam prceptrum turum, *
quia ipsam vlui.
Inclna cor meum in testimnia tua, *
et non in avartiam.
Avrte culos meos, ne vdeant vanittem, *
in via tua vivfica me.
Sscita servo tuo elquium tuum, *
quod est ad timrem tuum.
Amove opprbrium meum quod suspictus sum, *
quia iudcia tua iucnda.
Ecce concupvi mandta tua; *
in iusttia tua vivfica me.
Psalmus 33 (I)
Benedcam Dminum in omni tmpore, *
semper laus eius in ore meo.
HEBDOMADA V 624
In Dmino gloribitur nima mea, *
udiant mansuti et lactntur.
Magnificte Dminum mecum, *
et exaltmus nomen eius in idpsum.
Exquisvi Dminum, et exaudvit me, *
et ex mnibus terrribus meis erpuit me.
Respcite ad eum, et illuminmini, *
et fcies vestr non confundntur.
Iste pauper clamvit,
et Dminus exaudvit eum, *
et de mnibus tribulatinibus eius salvvit eum.
Vallbit ngelus Dmini in circitu timntes eum, *
et erpiet eos.
Gustte et vidte quniam suvis est Dminus; *
betus vir qui sperat in eo.
Timte Dminum, sancti eius, *
quniam non est inpia timntibus eum.
Dvites egurunt et esurirunt, *
inquirntes autem Dminum non defcient omni bono.
II
Vente, flii, audte me: *
timrem Dmini docbo vos.
Quis est homo qui vult vitam, *
dligit dies ut vdeat bonum?
Prhibe linguam tuam a malo, *
et lbia tua ne loquntur dolum.
Divrte a malo et fac bonum, *
inqure pacem et persquere eam.
Oculi Dmini super iustos, *
et aures eius in clamrem erum.
Vultus autem Dmini super facintes mala, *
ut perdat de terra memriam erum.
Clamavrunt, et Dminus exaudvit, *
et ex mnibus tribulatinibus erum libervit eos.
Iuxta est Dminus iis qui contrto sunt corde, *
et confrctos spritu salvbit.
Mult tribulatines iustrum, *
et de mnibus his liberbit eos Dminus.
Custdit mnia ossa erum, *
unum ex his non contertur.
SABBATUM 625
Interfciet peccatrem maltia, *
et qui odrunt iustum, punintur.
Rdimet Dminus nimas servrum surum, *
et non punintur omnes qui sperant in eo.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Si dixrimus quniam pecctum non habmus: ipsi nos
sedcimus, et vritas in nobis non est. Si confitemur peccta
nostra, fidlis est et iustus: ut remttat nobis peccta nostra, et
emndet nos ab omni iniquitte.
Ad Sextam
Advoctum habmus apud Patrem, Iesum Christum iustum, et
ipse est propititio pro pecctis nostris: non pro nostris autem tantum,
sed tiam pro ttius mundi.
Ad Nonam
Tenebr transirunt et verum lumen iam lucet. Qui dicit se in
luce esse, et fratrem suum odit, in tnebris est usque adhuc: Qui
dligit fratrem suum, in lmine manet, et scndalum in eo non est.
626
HEBDOMADA SANCTA
627
DOMINICA IN PALMIS
De Passione Domini
Ad I Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 469 (cf. OCO [30])

IV a

Tanto tmpo-re vobscum e-ram docens in templo,

et non me te-nu- stis: et mo- do fla-gel-l- tum d-ci- tis

ad cru-ci- fi- gndum. Ps. Lucrna pdibus meis verbum tu-

um, * et lumen smi-tis me- is.


Psalmus 118: 105 112 XIV (Nun)
[Lucrna pdibus meis verbum tuum, *
et lumen smitis meis.]
Iurvi et sttui *
custodre iudcia iustti tu.
Humilitus sum usquequque, Dmine; *
vivfica me secndum verbum tuum.
Voluntria oris mei beneplcita sint, Dmine, *
et iudcia tua doce me.
Anima mea in mnibus meis semper, *
et legem tuam non sum obltus.
Posurunt peccatres lqueum mihi, *
et de mandtis tuis non errvi.
HEBDOMADA SANCTA 628
Herditas mea testimnia tua in trnum, *
quia exsulttio cordis mei sunt.
Inclinvi cor meum ad facindas iustificatines tuas *
in trnum, in finem.
Ant. 2 AG 460 (cf. OCO [30])

II

Dominus De- us auxi- li- a- tor me- us: et i-de- o non

sum confu-sus. Ps. Consrva me, De- us, * quniam spe-r-vi

in te. [flex]
Psalmus 15
[Consrva me, Deus, *
quniam spervi in te.]
Dixi Dmino: Dminus meus es tu, *
bonum mihi non est sine te .
In sanctos qui sunt in terra, nclitos viros, *
omnis volntas mea in eos.
Multiplicntur dolres erum *
qui post deos alinos acceleravrunt.
Non effndam libatines erum de sangunibus, *
neque assmam nmina erum in lbiis meis.
Dminus pars heredittis me et clicis mei: *
tu es qui dtines sortem meam.
Funes cecidrunt mihi in prclris; *
nsuper et herditas mea specisa est mihi.
Benedcam Dminum qui trbuit mihi intellctum; *
nsuper et in nctibus erudirunt me renes mei.
Proponbam Dminum in conspctu meo semper, *
quniam a dextris est mihi, non commovbor.
DOMINICA IN PALMIS 629
Propter hoc lttum est cor meum,
et exsultavrunt prcrdia mea; *
nsuper et caro mea requiscet in spe.
Quniam non derlinques animam meam in infrno, *
nec dabis sanctum tuum vidre corruptinem.
Notas mihi fcies vias vit,
plenitdinem ltti cum vultu tuo, *
delectatines in dxtera tua usque in finem.
Ant. 3 AM 403 (OCO [30])

IV b

Invo-cbo nomen tu- um, Dmi-ne: ne avr-tas

f-ci- em tu- am a clam-re me- o. C. Chris-tus Iesus, cum in

forma De-i es-set, * non rapnam arbitrtus est esse se qulem

De- o. [flex]
Canticum Phil 2: 6 11
[Christus Iesus, cum in forma Dei esset, *
non rapnam arbitrtus est esse se qulem Deo,]
sed semetpsum exinanvit, formam servi accpiens,
in similitdinem hminum factus *
et hbitu invntus ut homo.
Humilivit semetpsum
factus obodiens usque ad mortem, *
mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltvit illum
et donvit illi nomen, *
quod est super omne nomen,
HEBDOMADA SANCTA 630
ut in nmine Iesu omne genu flecttur *
clstium, terrstrium et infernrum,
et omnis lingua confitetur *
quia Dminus Iesus Christus in glria est Dei Patris.
LECTIO BREVIS
Scitte quod non corruptiblibus auro vel argnto redmpti estis
de vana vestra conversatine patrn traditinis, sed pretiso
snguine quasi agni immaculti Christi et incomtaminti: prcgniti
quidem ante mundi constitutinem, manifestti autem novssimis
tempribus proper vos, qui per ipsum fidles estis in Deo, qui
suscitvit eum a mrtuis et dedit ei glriam: ut fides vestra et spes
esset in Deo.
Responsorium breve Adormus te, p. 17, vel:
RESPONSORIUM PROLIXUM AG 458 (POP 701)

II

Circum- de-d- runt me vi- ri

men- d- ces: si- ne cau- sa flagl- lis ce-

ci-d-runt me. * Sed tu, Dmi- ne, de-fn- sor

vn- di-ca me. \ Qu-

ni- am tri-bu-l- ti- o pr-xima est, et
DOMINICA IN PALMIS 631

non est qui d- iu- vet. * Sed tu. [Gl- ri-a. * Sed tu. ]
Vel Responsorium prolixum Per tuum Crucem, ut supra, p. 518,
637.
Ad Magnificat, ant. OHS 17 (cf. OCO [30])

II
-
A- ve Rex no- ster, Fi- li Da- vid, Red-
-
mptor mun- di, quem proph-t pr- di- x- runt Salva-

t- rem dmu- i Is-ra- l esse ven-t- rum; Te e-nim ad sa- lu- t- rem vc-ti-mam Pa- ter mi- sit in

mundum, quem exspec- t- bant omnes san-cti ab o-

r- gi- ne mun- di. Et nunc: Ho-snna F-
HEBDOMADA SANCTA 632

li- o Da- vid, be-ne-dc-tus qui ve- nit in n-mi-ne

D-mi- ni: Ho- sn-na in ex-cl-sis. C. Magn-fi-cat * -

nima me- a Dminum.


Si antiphona Ave Rex ad processionem cantata fuerit, ad
Magnificat adhiberi potest antiphona Principes sacerdotum, ut ad
Benedictus in sabbato supra, p. 621.
PRECES
Christum adormus, qui passinem iam subitrus, videns Iersalem,
flevit super eam, eo quod non cognovsset tempus visitatinis
su. Peccatrum nostrrum pnitntes, et supplicmus:
Miserre, Dmine, ppulo tuo.
Qui flios Iersalem, sicut gallna cngregat pullos suos, adunre
volusti,
doce omnes agnscere tempus visitatinis tu.
Ne derelnquas fidles tuos, qui te dereliqurunt;
convrte nos et convertmur ad te, Deus noster.
Qui per passinem tuam es grtiam mundo largtus,
ad ut de Spritu tuo igiter vivmus, quem per baptsmum nobis
tradidsti.
Per passinem tuam trbue fidlibus membra sua mortificre,
quo expeditres ad resurrectinem tuam celebrndam occrrant.
Qui regnas in glria Patris,
memnto erum, qui hdie decessrunt.
Pater noster in tono sollemni.
Oratio
Omnpotens sempitrne Deus, qui humno gneri, ad imitndum
DOMINICA IN PALMIS 633
humilittis exmplum: Salvatrem nostrum carnem smere et crucem
subre fecsti, concde proptius; ut et patinti ipsus habre
documnta et resurrectinis consrtia meremur: Per Dminum.
Ad Invitatorium
Ant. (Ps. t. 4b, p. 1176) Poissy MS, fo. 107
v
; cf. AJ 2: 560 (POP 701)

VI b
-
Ipse ve- ro non co- gno-v-runt vi- as me- as;

Quibus iu- r-vi in i- ra me- a, si intro- -bunt in r-

qui- em me- am. Ps. Ve-n- te.


Vel: Poissy MS, fo. 329
r
; cf. AJ 2: 560 (POP 701)

IV
,
Re- gem D-mi-num qui per Cru- cem myst- ri- um

rd- e- mit mundum; Ve-n- te ad- o- rmus. Ps. Ve-n- te.


HEBDOMADA SANCTA 634
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 Poissy MS, fo. AJ 1: 69
v
(cf. OCO 414)

VIII b

B-ne-dic, - nima me- a, Dmi-no. Ps. Bnedic, nima

mea, Dmino: * Dmine Deus meus, magnifictus es vehemnter.


Psalmus 103, I
[Bnedic, nima mea, Dmino: *
Dmine Deus meus, magnifictus es vehemnter.]
Confessinem et decrem industi, *
amctus lmine sicut vestimnto.
Extndens clum sicut velum; *
qui xstruis in aquis cencula tua.
Qui ponis nubem ascnsum tuum, *
qui mbulas super pennas ventrum.
Qui facis ngelos tuos spritus, *
et minstros tuos ignem urntem.
Qui fundsti terram super stabilittem suam, *
non inclinbitur in s culum s culi.
Abssus sicut vestimntum opruit eam, *
super montes stabant aqu.
Ab increpatine tua fgient, *
a voce tontrui tui formidbunt.
Ascndunt montes et descndunt campi *
in locum quem statusti eis.
Trminum posusti, quem non transgredintur, *
neque convertntur operre terram.
Qui emttis fontes in torrntes; *
inter mdium mntium pertransbunt,
potbunt omnes bstias agri, *
exstnguent nagri sitim suam.
Super ea vlucres cli habitbunt, *
DOMINICA IN PALMIS 635
de mdio ramrum dabunt voces.
Ant. 2 AG 279 (cf. OCO 414)
VIII a

Dmi- ne De- us me- us magni-fi-c-tus es ve-hemnter.

Ps. Rigas montes de cenculis tu- is, * de fructu perum turum

s-ti- as ter- ram.


II
[Rigas montes de cenculis tuis, *
de fructu perum turum stias terram.]
Prodcis fenum iumntis, *
et herbam servintibus hmini.
Edcens panem de terra, *
et vinum quod ltficat cor hminis.
Exhlarans fciem in leo, *
panis autem cor hminis confrmat.
Saturabntur ligna Dmini, *
et cedri Lbani quas plantvit.
Illic psseres nidificbunt, *
erdii domus in vrtice erum.
Montes exclsi cervis, *
petr refgium herinciis.
Fecit lunam ad tmpora signnda, *
sol cognvit occsum suum.
Posusti tnebras, et facta est nox: *
in ipsa reptbunt omnes bsti silv,
ctuli lenum rugintes, ut rpiant *
et qurant a Deo escam sibi.
Oritur sol, et congregntur, *
et in cublibus suis recmbunt.
HEBDOMADA SANCTA 636
Exit homo ad opus suum, *
et ad operatinem suam usque ad vsperum.
Ant. 3 AG 264 (cf. OCO 414)

VII a

Quam ma-gni- fi- c- ta sunt -pe-ra tu- a, Dmi-ne!

Ps. mnia in sapinti- a fe-c- sti, * implta est terra creat- ra

tu- a. [flex]
III
[Quam multiplicta sunt pera tua, Dmine:
mnia in sapintia fecsti, *
implta est terra creatra tua.]
Hoc mare magnum et spatisum et latum,
illic reptlia quorum non est nmerus, *
animlia puslla cum magnis.
Illic naves pertransbunt, *
Levathan quem formsti ad ludndum cum eo.
Omnia a te exspctant, *
ut des illis escam in tmpore suo.
Dante te illis, clligent, *
aperinte te manum tuam, implebntur bonis.
Avertnte autem te fciem, turbabntur,
revocbis spritum erum, et defcient, *
et in plverem suum revertntur.
Emttes spritum tuum, et creabntur, *
et renovbis fciem terr.
Sit glria Dmini in s culum; *
lttur Dminus in opribus suis.
Qui rspicit terram, et facit eam trmere, *
qui tangit montes, et fmigant.
DOMINICA IN PALMIS 637
Cantbo Dmino in vita mea, *
psallam Deo meo qumdiu sum.
Iucndum sit ei elqium meum, *
ego vero delectbor in Dmino.
Defciant peccatres a terra,
et inqui ita ut non sint. *
Bnedic, nima mea, Dmino.
[ Cum exalttus fero a terra.
\ Omnia traham ad mepsum.
RESPONSORIA PROLIXA
Post I Lectionem: AG 799 (cf. POP 701)

I

Per tu- am Cru- cem salva nos
, -, .
Chri- ste Re-dmp- tor, qui mortem nostram
. , .
mo-ri- n- do destru-x- sti, * Et vi- tam
, .
resurgn- do repa- r- sti. \ Mi- se- r-
,
re nostri Ie- su be-n- gne, qui pas- sus es clemn-
HEBDOMADA SANCTA 638
,
ter pro no- bis. * Et. [Gl- ri- a Pa-
,
tri, et F-li- o, et Spi- r- tu- i San- cto. * Et.]
Post II Lectionem: AG 458 (POP 701)

II

Circum- de-d- runt me vi- ri

men- d- ces: si- ne cau- sa flagl- lis ce-

ci-d-runt me. * Sed tu, Dmi- ne, de-fn- sor

vn- di-ca me. \ Qu-

ni- am tri-bu-l- ti- o pr-xima est, et

non est qui d- iu- vet. * Sed tu. [Gl- ri-a. * Sed tu. ]
DOMINICA IN PALMIS 639
Ad Laudes matutinas
Ant. 1 AG 461 (cf. OCO 366)

IV a

Turba mul-ta, qu conve-n- rat ad di- em fe-stum, cla-

m-bat D-mi-no: Be-ne-dctus qui ve-nit in nmi-ne Dmi-

ni: Ho-snna in exclsis! Ps. Confitmini Dmino, quni- am

bo- nus, * quniam in s culum misericrdi- a e- ius. [flex]


Psalmus 117
[Confitmini Dmino, quniam bonus, *
quniam in s culum misericrdia eius.]
Dicat nunc Isral, quniam bonus, *
quniam in s culum misericrdia eius.
Dicat nunc domus Aaron, *
quniam in s culum misericrdia eius.
Dicant nunc qui timent Dminum, *
quniam in s culum misericrdia eius.
De tribulatione invocvi Dminum, *
et exaudvit me edcens in latitdinem Dminus.
Dminus mecum, *
non timbo quid fciat mihi homo.
Dminus mecum aditor meus, *
et ego despciam inimcos meos.
Bonum est confgere ad Dminum, *
quam confdere in hmine.
HEBDOMADA SANCTA 640
Bonum est confgere ad Dminum, *
quam confdere in princpibus.
Omnes gentes circuirunt me, *
et in nmine Dmini excdi eos.
Circumdntes circumdedrunt me, *
et in nmine Dmini excdi eos.
Circumdedrunt me sicut apes,
et exarsrunt sicut ignis in spinis, *
et in nmine Dmini excdi eos.
Impellntes impulrunt me, ut cderem, *
et Dminus adivit me.
Fortitdo mea et laus mea Dminus, *
et factus est mihi in saltem.
Vox iubilatinis et saltis *
in tabernculis iustrum.
Dxtera Dmini fecit virttem,
dxtera Dmini exaltvit me; *
dxtera Dmini fecit virttem.
Non mriar, sed vivam, *
et narrbo pera Dmini.
Castgans castigvit me Dminus, *
et morti non trdidit me.
Aperte mihi portas iustti, *
ingrssus in eas confitbor Dmino;
hc porta Dmini, *
iusti intrbunt in eam.
Confitbor tibi, quniam exaudsti me, *
et factus es mihi in saltem.
Lpidem quem reprobavrunt dificntes, *
hic factus est in caput nguli;
a Dmino factum est istud, *
et est mirbile in culis nostris.
Hc est dies quam fecit Dminus: *
exsultmus et ltmur in ea.
O Dmine, salvum me fac; *
o Dmine, da prosperittem.
Benedctus qui venit in nmine Dmini. *
Benedcimus vobis de domo Dmini.
Deus Dminus et illxit nobis. *
Instrite sollemnittem
in ramis condnsis, usque ad crnua altris.
DOMINICA IN PALMIS 641
Deus meus es tu, et confitbor tibi, *
Deus meus, et exaltbo te.
Confitmini Dmino, quniam bonus, *
quniam in s culum misericrdia eius.
Ant. 2 AG 460 (cf. OCO 366)

VII a

Cum Ange-lis et p- e- ris fi-d-les in- ve- ni- mur,

tri- umpha- t- ri mor-tis clamntes: Ho- snna in excl-sis!

C. Benedctus es, Dmine Deus patrum nostr- rum, * et laudbi-

lis et glorisus et superexalttus in s cu-la. [flex]


Canticum Dan 3: 52 57
[Benedctus es, Dmine Deus patrum nostrrum, *
et laudbilis et glorisus et superexalttus in s cula;]
et benedctum nomen glri tu sanctum, *
et laudbile et superexalttum in mnibus s culis.
Benedctus es in templo sancto glri tu, *
et superlaudbilis et superglorisus in s cula.
Benedctus es in throno regni tui, *
et superlaudbilis et superexalttus in s cula.
Benedctus es, qui inturis abssos
et sedes super chrubim, *
et laudbilis et superexalttus in s cula.
Benedctus es in firmamnto cli, *
et laudbilis et glorisus in s cula.
HEBDOMADA SANCTA 642
Benedcite, mnia pera Dmini, Dmino; *
laudte et superexaltte eum in s cula.
Ant. 3 OHS 14 (cf. OCO 366)

VIII a
-
Omnes col- lau-dant nomen tu- um et di-cunt:

Be- ne- di-ctus qui ve- nit in nomi- ne Do- mi- ni: Ho- san-

na in excel-sis. Ps. Laudte Dminum in sancturio e- ius, *

laudte eum in firmamnto virt-tis e- ius. [flex]


Psalmus 150
[Laudte Dminum in sancturio eius, *
laudte eum in firmamnto virttis eius.]
Laudte eum in magnlibus eius, *
laudte eum secndum multitdinem magnitdinis eius.
Laudte eum in sono tub, *
laudte eum in psaltrio et cthara,
laudte em in tmpano et choro, *
laudte eum in chordis et rgano,
laudte eum in cmbalis benesonntibus,
laudte eum in cmbalis iubilatinis: *
omne quod spirat, laudet Dmnum.
LECTIO BREVIS
Exslta satis, flia Sion; ibila, flia Iersalem. Ecce rex tuus
DOMINICA IN PALMIS 643
venit tibi iustus et salvtor ipse: pauper et sedens super sinum et
super pullum flium sin.
Responsorium breve, Adormus te, p. 17.
Ad Benedictus, ant. (p. 1228) OHS 16 (cf. OCO 382)

VIII a

Fulgn- ti-bus palmis, prostrni-mur adve-ni- n-ti

D- mi- no, hu- ic omnes occurr-mus cum hym- nis et canti-

cis glo- ri- fi- cntes et di-cntes: Be-ne- dc- tus D-mi- nus.

C. Be- ne-dctus Dmi-nus De- us Isra- l, * quia visitvit et fecit

redempti-nem ple-bis su- .


PRECES
Christum adormus quem, Iersalem ingredintem, regem et messam
turb acclamavrunt. Ipsi confitemur ltntes:
Benedctus qui venit in nmine Dmini!
Hosnna tibi, Flio David et regi sculrum,
hosnna tibi, triumphatri mortis et infrni.
Qui Iersalem ascendsti ad passinem subendam, ut intrres in
glriam,
perduc Ecclsiam tuam in Pascha ternittis.
Qui crucem tuam rborem vit constitusti,
HEBDOMADA SANCTA 644
fructus eisdem baptsmate rentis largre.
Qui, Salvtor noster, peccatres salvos fcere vensti,
in regnum tuum credntes, sperntes amantsque perdcere
dignris.
Pater noster in tono sollemni.
Ad Horam mediam
HYMNUS cf. AG 153

VIII

1. Cels sa-l- tis gudi- a mundus fi-d- lis i-bi- let:

Ie- sus, red-mptor mni- um, mor-tis pe- rmit prnci- pem.
2. Palm et olv srculos
ctus vindo dferens,
Hosnna David flio
claris frequntat vcibus.
3. Nos ergo summo prncipi
currmus omnes bviam;
melos canntes glri,
palmas germus gudii.
4. Curssque nostros lbricos
donis bets sblevet,
grates ut omni tmpore
ipsi fermus dbitas.
5. Deo Patri sit glria
eisque soli Flio
cum Spritu Parclito,
in sempitrna s cula. Amen.
Ad Tertiam
Ant. AM 408 (OCO 386)

I b

An-te di- em fe-stum Pasch, sci- ens Ie-
DOMINICA IN PALMIS 645

sus qui- a ve-nit ho- ra e- ius, cum di- le-xsset su- os, in

fi- nem di- le-xit e- os. E u o u a e.


Ad Sextam
Ant. AM 485 (OCO 386)

V

Sic- ut no-vit me Pa-ter, et e-go cognsco Pa-trem, et

-nimam me- am pono pro - vi-bus me- is. E u o u a e.


Ad Nonam
Ant. Poissy MS., fo. 281
r
; cf. AJ 2: 439 (cf. OCO 386)

I c

Mi-hi v-ve- re Chri-stus est, et mo- ri lucrum: glo-

ri- - ri me o-prtet in cru- ce Dmi-ni nostri Ie- su Chri-

sti. E u o u a e.
HEBDOMADA SANCTA 646
Psalmus 23
Dminus pascit me, et nihil mihi derit: *
in pscuis virntibus me collocvit,
super aquas quitis edxit me, *
nimam meam refcit.
Dedxit me super smitas iustti *
propter nomen suum.
Nam et si ambulvero in valle umbr mortis, non timbo mala, *
quniam tu mecum es.
Virga tua et bculus tuus *
ipsa me consolta sunt.
Parsti in conspctu meo mensam *
advrsus eos qui trbulant me;
impingusti in leo caput meum, *
et calix meus redndat.
Etenim benignitas et misericrdia subsequntur me *
mnibus dibus vit me,
et inhabitbo in domo Dmini *
in longitdinem dirum.
Psalmus 75 (I)
Notus in Iud a Deus, *
in Isral magnum nomen eius.
Et est in Salem tabernculum eius, *
et habittio eius in Sion.
Ibi confrgit coruscatines arcus, *
scutum, gldium et bellum.
Illminans tu, Mirbilis, a mntibus direptinis; *
spoliti sunt potntes corde.
Dormirunt somnum suum, *
et defecrunt omnes viri fortes mnibus suis.
Ab increpatine tua, Deus Iacob, *
dormitavrunt currus et equi.
II
Tu terrbilis es, et quis resstet tibi? *
Ex tunc ira tua.
De clo audtum fecsti iudcium; *
DOMINICA IN PALMIS 647
terra trmuit et quivit,
cum exsrgeret in iudcium Deus, *
ut salvos fceret omnes mansutos terr.
Quniam furor hminis confitbitur tibi, *
et relqui furris them festum agent tibi.
Vovte, et rddite Dmino Deo vestro, *
omnes in circitu eius fferant mnera Terrbili,
ei qui aufert spritum prncipum, *
terrbili apud reges terr.
Ad Tertiam
LECTIO BREVIS
Semper mortificatinem Iesu in crpore circumfrimus ut et vita
Iesu in crpore nostro manifesttur. Semper enim nos, qui vvimus,
in mortem trdimur propter Iesum: ut et vita Iesu manifesttur in
carne nostra mortli.
\ Obltus est, quia ipse vluit.
[ Et non apruit os suum.
Ad Sextam
LECTIO BREVIS
Sed, quemdmodum communictis Christi passinibus, gaudte,
ut et in revelatine glri eius gaudetis exsultntes. Si
exprobrmini in nmine Christi, beti: quniam Spritus glri et Dei
super vos requiscit.
\ Vere langures nostros ipse tulit.
[ Et iniquittes nostras ipse portvit.
Ad Nonam
LECTIO BREVIS
Deus omnis grti, qui vocvit vos in trnam suam glriam in
Christo Iesu, mdicum passos ipse perfciet, confirmbit, solidbit,
fundbit. Ipsi imprium in scula sculrum. Amen.
HEBDOMADA SANCTA 648
\ Adormus crucis signculum.
[ Per quod saltis smpsimus sacramntum.
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AV [209] (cf. OCO [30])

I b

Vir-gam virt-tis su- emttet Dmi-nus ex Si-

on, et regn- bit in s cu-lum s cu- li. Ps. Dixit Dminus D-

mino me- o: * Sede a dextris me- is. [flex]


Psalmus 109: 1 5, 7
[Dixit Dminus Dmino meo: *
Sede a dextris meis,]
donec ponam inimcos tuos *
scabllum pedum turum .
Virgam potnti tu emttet Dminus ex Sion: *
dominre in mdio inimicrum turum.
Tecum principtus in die virttis tu,
in splendribus sanctis, *
ex tero matutni velut rorem gnui te.
Iurvit Dminus et non pnitbit eum. *
Tu es sacrdos in trnum
secndum rdinem Melchsedech .
Dminus a dextris tuis, *
conquassbit in die ir su reges.
De torrnte in via bibet, *
proptrea exaltbit caput.
DOMINICA IN PALMIS 649
Ant. 2 AJ 1: 115 (cf. OCO [30])

Per.

Nos qui v-vimus, be- ne-d-ci-mus Dmi-no. Ps. Non

nobis, Dmine, non nobis, sed nmi-ni tu- o da gl-ri- am, *

super mise-ri-crdi- a tu- a et ve-ri-t- te tu- a.


Psalmus 113B
[Non nobis, Dmine, non nobis,
sed nmini tuo da glriam, *
super misericrdia tua et veritte tua.]
Quare dicent gentes: *
Ubi est Deus erum?
Deus autem noster in clo, *
mnia qucmque vluit, fecit.
Simulcra gntium argntum et aurum, *
pera mnuum hminum.
Os habent, et non loquntur, *
culos habent, et non vidbunt.
Aures habent, et non udient, *
nares habent, et non odorbunt.
Manus habent, et non palpbunt,
pedes habent, et non ambulbunt; *
non clambunt in gtture suo.
Smiles illis fiant qui fciunt ea, *
et omnes qui confdunt in eis.
Domus Isral spervit in Dmino, *
adiutrium erum et scutum erum est.
Domus Aaron spervit in Dmino, *
adiutrium erum et scutum erum est.
HEBDOMADA SANCTA 650
Qui timent Dminum speravrunt in Dmino, *
adiutrium erum et scutum erum est.
Dminus memor fuit nostri, *
et benedcet nobis.
Benedcet dmui Isral, *
benedcet dmui Aaron.
Benedcet mnibus qui timent Dminum, *
pusllis cum mairibus.
Adciat Dminus super vos, *
super vos et super flios vestros.
Benedcti vos a Dmino, *
qui fecit clum et terram.
Cli, cli sunt Dmino, *
terram autem dedit fliis hminum.
Non mrtui laudbunt te, Dmine, *
neque omnes qui descndunt in silntium.
Sed nos qui vvimus, benedcimus Dmino *
ex hoc nunc et usque in s culum.
Ant. 3 AG 476 (OCO [30])

VII b

Prpri- o F-li- o su- o non peprcit De- us: sed pro

nobis mni-bus tr-di-dit il-lum. C. Christus passus est pro no-

bis vobis relnquens exmplum * ut sequmini vestgi-a e- ius.


Canticum 1 Petr 2: 21-24
[Christus passus est pro nobis,
vobis relnquens exmplum, *
ut sequmini vestgia eius;]
qui pecctum non fecit, *
DOMINICA IN PALMIS 651
nec invntus est dolus in ore eius;
qui cum maledicertur, non maledicbat,
cum patertur, non comminabtur, *
tradbat autem iudcnti se iniste;
qui peccta nostra ipse prtulit *
in crpore suo super lignum,
ut, pecctis mrtui, iusttia vivmus: *
cuius livre santi estis.
LECTIO BREVIS
Viri fratres, vobis verbum saltis huius missum est: Qui
habitbant Iersalem et prncipes eius, Iesum ignorntes et voces
prophetrum qu per omne sbbatum legntur, iudicntes
implevrunt: Et nullam causam mortis invenintes in eo, petirunt a
Pilto ut interfcerent eum. Cumque consummssent mnia qu de
eo scripta erant, deponntes eum de ligno posurunt eum in
monumnto: Deus vero suscitvit eum a mrtuis tria die.
RESPONSORIUM BREVE cf. AG 38 (POP 702)

IV

Ie-su Christe, Fi- li De- i vi-vi, * Mi-se-r- re nobis.

Ie-su. \ Per quem salv-ti et li-ber-ti sumus. * Mi-se-r- re

nobis. Gl-ri- a Patri, et F- li- o, et Spi-r- tu- i Sancto. Ie-su.


Ad Magnificat, ant. (p. 1258) AM 404 (OCO [30])

VIII a

Scriptum est e-nim: Perc- ti- am past- rem, et di-
HEBDOMADA SANCTA 652

spergn-tur o-ves gre-gis: postquam au- tem re-sur-r-xe-ro,

prc-dam vos in Ga- li-l - am: i- bi me vi-d-bi- tis, di-

cit Dmi-nus. C. Magn-fi-cat * -nima me- a Dminum.


PRECES
Salvatrem humni gneris, qui Iersalem ascndit ad passinem
subendam, ut intrret in glriam, humliter exormus:
Sanctfica ppulum, quem snguine tuo redemsti.
Redmptor noster, da nos passini tu per pnitntiam plnius
adhrre,
ut resurrectinis glriam consequmur.
Prsta, ut Matris tu, solatrcis afflictrum, protectinem asequmur,
mrentsque confortmur ea consolatine, qua et ipsi a te
confortmur.
Rspice in eos qui propter maltiam nostram defciunt in via,
sbveni eis et crrige nos, ut iusttia et critas prvleant.
Qui humilisti tepsum, factus ob diens usque ad mortem, mortem
autem crucis,
ad servis tuis ob dintiam et patintiam.
Crpori clarittis tu defnctos configurre dignris,
nosque aliqundo erum redde consrtes.
Pater noster in tono sollemni; Oratio ut ad I Vesperas, p. 632.
653
FERIA SECUNDA
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AG 156 (cf. OCO 414)

VIII b

In tu- a iusti- ti- a li-be-ra me, Domi-ne. Ps. In te, D-

mine, spervi, non confndar in trnum; * in iusttia tua l-be-

ra me. [flex]
Psalmus 30: 1 17, 20 25, I
[In te, Dmine, spervi, non confndar in trnum; *
in iusttia tua lbera me.]
Inclna ad me aurem tuam, *
acclera, ut ruas me.
Esto mihi in rupem prsdii, *
et in domum muntam, ut salvum me fcias.
Quniam fortitdo mea et refgium meum es tu, *
et propter nomen tuum dedces me et pasces me.
Edces me de lqueo quem abscondrunt mihi, *
quniam tu es fortitdo mea.
In manus tuas commndo spritum meum; *
redemsti me, Dmine Deus verittis.
Odsti observntes vanittes supervcuas, *
ego autem in Dmino spervi.
Exsultbo et ltbor in misericrdia tua, *
quniam respexsti humilittem meam;
HEBDOMADA SANCTA 654
agnovsti necessittes nim me,
nec conclussti me in mnibus inimci; *
statusti in loco spatiso pedes meos.
Ant. 2 AG 269 (OCO vacat)

II

A timo- re i-ni-mi- ci e- ri-pe, Domi-ne, a-mimam

me- am. Ps. Miserre mei, Dmine, quniam trbulor;


conturb-

tus est in mrre culus me- us, * nima mea et venter me- us.
II
[Miserre mei, Dmine, quniam trbulor;
conturbtus est in mrre culus meus, *
nima mea et venter meus.]
Quniam defcit in dolre vita mea, *
et anni mei in gemtibus;
infirmta est in paupertte virtus mea, *
et ossa mea contaburunt.
Apud omnes inimcos meos factus sum opprbrium,
et vicnis meis valde, et timor notis meis: *
qui vidbant me foras, fugibant a me.
Oblivini a corde datus sum tamquam mrtuus; *
factus sum tamquam vas prditum.
Quniam audvi vituperatinem multrum: *
horror in circitu;
in eo dum convenrent simul advrsum me, *
aufrre nimam meam consiliti sunt.
Ego autem in te spervi, Dmine;
dixi: Deus meus es tu, *
FERIA II 655
in mnibus tuis sortes me .
Eripe me de manu inimicrum merum *
et a persequntibus me;
illstra fciem tuam super servum tuum, *
salvum me fac in misericrdia tua.
Ant. 3 OHS 195 (OCO vacat)

IV a

Ha- bi- ta-bit in ta-bernacu-lo tu- o; requi- e- scet in

monte sancto tu- o. Ps. Quam magna multitdo dulcdinis, tu- ,

Dmine, * quam abscondsti timnti- bus te. [flex]


III
[Quam magna multitdo dulcdinis, tu, Dmine, *
quam abscondsti timntibus te.]
Perfecsti eis qui sperant in te, *
in conspctu filirum hminum.
Abscndes eos in abscndito facii tu *
a conturbatine hminum;
prteges eos in tabernculo *
a contradictine lingurum.
Benedctus Dminus, *
quoniam mirificvit miserirdiam suam
mihi in civitte munta.
Ego autem dixi in trepidatine mea: *
Prcsus sum a conspctu oculrum turum .
Vermtamen exaudsti vocem oratinis me, *
dum clamrem ad te.
Dilgite Dminum, omnes sancti eius:
fidles consrvat Dminus, *
HEBDOMADA SANCTA 656
et retrbuet abundnter facintibus suprbiam.
Virliter gite, et conforttur cor vestrum, *
omnes qui spertis in Dmino.
\ Cum exalttus fero a terra.
[ Omnia traham a mepsum.
RESPONSORIA PROLIXA
Post Lectionem primam: OHS 31 (POP 702)

VIII

Tri-stis est - nima mea us- que ad
-
mor- tem: su-sti-n-te hic, et vi- gi- l- te me- cum:
.
nunc vi- d- bi- tis tur-bam, qu circma- bit me:
.
* Vos fu- gam ca- pi- - tis, et e- go va-

dam immo- l- tri pro vo- bis. \ Ec-

ce appro- pnquat ho- ra, et F- li- us hmi- nis


FERIA II 657

tra- d- tur in ma-nus pec- ca- t- rum. * Vos
.
fu- gam.
Post Lectionem secundam: OHS 120 (POP 702)

III

Omnes am-ci me- i de-re- liqu-

runt me, et pr-va-lu- - runt insidi- n- tes mi-
`
hi: tr-di-dit me, quem di- li-g- bam: et terri-b- li-bus

- cu- lis pla- ga crud- li percu- ti- ntes. * A-c-

to po- t- bant me. \ Et de-d- runt

in escam me- am fel, et in si- ti me- a.
HEBDOMADA SANCTA 658
Ad Laudes Matutinas
Ant. 1 AG 464 (cf. OCO 387)

II

Frme- a su-sci- t- re advrsus e- os qui dispr-

gunt gre-gem me- um. Ps. Quemdmodum desderat cervus ad

fontes aqu- rum, * ita desderat nima mea ad te, De- us. [flex]
Psalmus 41
[Quemdmodum desderat cervus ad fontes aqurum, *
ita desderat nima mea ad te, Deus.]
Sitvit nima mea ad Deum, Deum vivum: *
quando vniam et apparbo ante fciem Dei?
Furunt mihi lcrim me panis die ac nocte, *
dum dcitur mihi cotdie: Ubi est Deus tuus?
Hc recordtus sum et effdi in me nimam meam; *
quniam transbam in locum tabernculi
admirbilis usque ad domum Dei,
in voce exsultatinis et confessinis, *
multitdinis festa celebrntis.
Quare tristis es, nima mea, *
et quare conturbris in me?
Spera in Deo, quniam adhuc confitbor illi, *
salutre vultus mei et Deus meus.
In mepso nima mea contristta est;
proptrea memor ero tui *
de terra Iordnis et Hermniim, de monte Mdico.
Abssus abssum nvocat in voce cataractrum turum; *
omnes grgites tui et fluctus tui super me transirunt.
In die mandvit Dminus misericrdiam suam,
FERIA II 659
et nocte cnticum eius apud me est: *
ortio ad Deum vit me.
Dicam Deo: Suscptor meus es;
quare obltus es mei? *
et quare contristtus incdo, dum afflgit me inimcus?
Dum confringntur ossa mea,
exprobravrunt mihi qui trbulant me, *
dum dicunt mihi cotdie: Ubi est Deus tuus?
Quare tristis es, nima mea, *
et quare conturbris in me?
Spera in Deo, quniam adhuc confitbor illi, *
salutre vultus mei et Deus meus.
Ant. 2 AG 464 (cf. OCO 387)

IV a

Apprend-runt merc-dem me- am tri- gnta argnte- is,

qui-bus appre- ti- - tus sum ab e- is. C. Miserre nostri, Deus

mnium, et rspice nos, * et ostnde nobis lucem iniserati-num

tu- - rum. [flex]


Canticum Sirach 36: 15, 101
[Miserre nostri, Deus mnium, et rspice nos, *
et ostnde nobis lucem iniseratinum turum,]
et immtte timrem tuum super gentes, *
qu non exquisirunt te,
ut cognscant quia non est Deus nisi tu, *
HEBDOMADA SANCTA 660
et enrrent magnlia tua.
Alleva manum tuam super gentes alinas, *
ut vdeant potntiam tuam.
Sicut enim in conspctu erum sanctifictus es in nobis, *
sic in conspctu nostro magnificberis in eis;
ut cognscant te, sicut et nos cognvimus, *
quniam non est Deus prter te, Dmine.
Innova signa et immta mirablia. *
Glorfica manum et brcchium dextrum.
Cngrega omnes tribus Iacob,
ut cognscant, quia non est Deus nisi tu, *
et enrrent magnlia tua;
et hereditbis eos, *
sicut ab intio.
Miserre plebi tu, super quam invoctum est nomen tuum *
et Isral, quem coqusti primognito tuo.
Miserre civitti sanctificatinis tu, *
Iersalem, civitti requii tu.
Reple Sion inenarrablibus verbis tuis, *
et glria tua ppulum tuum.
Ant. 3 AG 465 (cf. OCO 387)

VIII a

I-nunda-v-runt aqu su-per ca-put me- am: di-xi: Pr-

i- i; invo-c-bo nomen tu- um, Dmi-ne De- us. Ps. Cli e-

nrrant glriam De- i, * et pera mnuum eius annntiat firma-

mn-tum. [flex]
FERIA II 661
Psalmus 18 A
[Cli enrrant glriam Dei, *
et pera mnuum eius annntiat firmamntum.]
Dies dii erctat verbum, *
et nox nocti ndicat scintiam.
Non sunt loqul neque sermnes, *
quorum non intellegntur voces.
In omnem terram exvit sonus erum, *
et in fines orbis terr verba erum.
Soli psuit tabernculum in eis,
et ipse tamquam sponsus procdens de thlamo suo, *
exsultvit ut gigas ad eurrndam viam.
A fnibus clrum egrssio eius,
et occrsus eius usque ad fines erum, *
nec est quod abscondtur a calre eius.
LECTIO BREVIS
Ego quasi agnus mansutus, qui porttur ad vctimam; et non
cognvi quia super me cogitavrunt conslia: Cdmus lignum in
vigre eius et eradmus eum de terra vivntium, et nomen eius non
memortur mplius . Tu autem, Dmine exerctuum, qui idicas
iuste et probas renes et corda: vdeam ultinem tuam ex eis, tibi enim
revelvi causam meam.
Ad Benedictus, ant. (p. 1210) AM 399 (OCO 387)

IV a

Pa-ter iuste, mundus te non cogn-vit: e- go au-

tem cogn- vi te, qui- a tu me mi- s-sti. C. Be-ne-dctus D-


HEBDOMADA SANCTA 662

mi-nus De- us Isra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem

ple-bis su- .
PRECES
Christum salvatrem, qui per mortem et resurrectinem suam nos
redmit, implormus: Dmine, miserre nostri.
Qui Iersalem ascendsti ad passinem subendam, ut intrres in
glriam,
perduc Ecclsiam tuam in Pascha ternittis.
Qui, in cruce exalttus, lncea mlitis transfgi volusti,
sana vlnera nostra.
Qui crucem tuam rborem vit constitusti,
fructus eisdem baptsmate rentis largre.
Qui, in ligno pendens, latrni pnitnti pepercsti,
nobis peccatribus ignsce.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Da, qu sumus, omnpotens Deus; ut, qui ex nostra infirmitte
defcimus, intercednte unigniti Flii tui passine, respirmus: Qui
tecum. Per Dminum.
Ad horam mediam
PSALMODIA
Antiphon Hebdomad sanct ut in Proprium temporis, p. 17.
Psalmus 118: 4148 (Vau)
Et vniat super me misericrdia tua, Dmine, *
salutre tuum secndum elquium tuum.
Et respondbo exprobrntibus mihi verbum, *
FERIA II 663
quia spervi in sermnibus tuis.
Et ne uferas de ore meo verbum verittis usquequque, *
quia in iudciis tuis superspervi.
Et custdiam legem tuam semper, *
in s culum et in s culum s culi.
Et ambulbo in latitdine, *
quia mandta tua exquisvi.
Et loquar de testimniis tuis in conspctu regum, *
et non confndar.
Et delectbor in prcptis tuis, *
qu dilxi.
Et levbo manus meas ad prcpta tua, qu dilxi; *
et exercbor in iustificatinibus tuis.
Psalmus 39: 214, 1718 (I)
Exspctans exspectvi Dminum, *
et intndit mihi.
Et exaudvit clamrem meum, *
et edxit me de lacu misri et de luto fcis;
et sttuit super petram pedes meos, *
et firmvit gressus meos.
Et immsit in os meun cnticum novum, *
carmen Deo nostro.
Vidbunt multi et timbunt, *
et sperbunt in Dmino.
Betus vir qui psuit Dminum spem suam, *
et non respxit suprbos et declinntes in mendcium.
Multa fecsti tu, Dmine Deus meus, mirablia tua,
et cogitatines tuas pro nobis; *
non est qui smilis sit tibi.
Si nuntire et loqui volero, *
multiplicabntur super nmerum.
Sacrifcium et oblatinem nolusti, *
aures autem fodsti mihi.
Holocustum et pro peccto non postulsti, *
tunc dixi: Ecce vnio.
In volmine libri scriptum est de me *
fcere volunttem tuam.
Deus meus, vlui, *
et lex tua in prcrdiis meis .
HEBDOMADA SANCTA 664
II
Annuntivi iusttiam tuam in ecclsia magna; *
ecce lbia mea non prohibbo, Dmine, tu scisti.
Iusttiam tuam non abscndi in corde meo, *
verittem tuam et salutre tuum dixi.
Non abscndi misericrdiam tuam *
t verittem tuam ab ecclsia magna.
Tu autem, Dmine, ne prohbeas miseratines tuas a me; *
misericrdia tua et vritas tua semper suscpiant me.
Quniam circumdedrunt me mala, quorum non est nmerus,
comprehendrunt me iniquittes me, *
et non ptui vidre.
Multiplict sunt super capillos cpitis mei, *
et cor meum derelquit me.
Complceat tibi, Dmine, ut ruas me; *
Dmine, ad adiuvndum me festna.
Exsltent et ltntur in te omnes qurntes te, *
et dicant semper: Magnifictur Dminus
qui dligunt salutre tuum.
Ego autem egnus et pauper sum; *
Dminus sollcitus est mei.
Aditor meus et libertor meus tu es; *
Deus meus, ne tardveris.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Iniquittes nostr et peccta nostra super nos sunt, et in ipsis nos
tabscimus; qumodo ergo vvere potrimus? Vivo ego, dicit
Dminus Deus: nolo mortem mpii, sed ut reverttur mpius a via sua
et vivat.
Ad Sextam
Recordre quod stterim in conspctu tuo, ut lquerer pro eis
bonum: et avrterem indignatinem tuam ab eis.
Ad Nonam
Hc dicit Dminus: Invnit grtiam in desrto ppulus, qui
remnserat a gldio; vadet ad rquiem suam Isral. In caritte
FERIA II 665
perptua dilxi te: deo attrxi te in misericrdia. Rursmque
dificbo te, et dificberis, virgo Isral.
Ad Vesperas
Ant. 1 AG 937 (cf. OCO 387)

IV b

Non est e- i sp-ci- es neque decor, et v-dimus e- um

et non e-rat aspctus. Ps. E-ructvit cor meum verbum bonum,

dico ego pera me-a re- gi. * Lingua mea clamus scrib velci-

ter scribn- tis.


Psalmus 44
[Eructvit cor meum verbum bonum,
dico ego pera mea regi. *
Lingua mea clamus scrib velciter scribntis.]
Specisus forma es pr fliis hminum,
diffsa est grtia in lbiis tuis, *
proptrea benedxit te Deus in trnum.
Accngere gldio tuo super femur tuum, potentssime; *
splendre tuo et orntu tuo prspere procde;
currum ascnde propter verittem et mansuetdinem et
iusttiam. *
Et sagittbit pro te mirabliter dxtera tua:
sagtt tu act
Ppuli sub te cadent *
in corda inimicrum regis.
HEBDOMADA SANCTA 666
Sedes tua, Deus, in s culum s culi; *
sceptrum quittis sceptrum regni tui.
Dilexisti lusttiam et odsti iniquittem,
proptrea unxit te Deus, Deus tuus, *
leo ltiti pr consrtibus tuis.
Myrrha et loe et csia mnia vestimnta tua, *
e dmibus ebrneis chord delectavrunt te.
Fli regum inter honortas tuas; *
stitit regna a dextris tuis ornta auro ex Ophir
Ant. 2 AG 937 (cf. OCO 387)

II

A planta pe-dis Usque ad vrti-cem c-pi- tis, non

est in e- o sni- tas. Ps. Audi, fi-lia, et vide, et inclna aurm

tu- am, * et oblivscere ppulum tuum et domum patris tu- i.


II
[Audi, filia, et vide,
et inclna aurm tuam, *
et oblivscere ppulum tuum et domum patris tui;]
et concupscet rex spciem tuam, *
quniam ipse est dminus tuus, et adra eum.
Fli Tyri cum munribus; *
vultum tuum deprecabntur dvites plebis.
Glorisa nimis flia regis intrnsecus, *
textris ureis circumamcta.
In vstibus variegtis adductur regi; *
vrgines post cam, prxim eius, afferntur tibi.
Afferntur in lttia et exsultatine, *
adducntur in domum regis.
FERIA II 667
Pro ptribus tuis erunt tibi flii; *
consttues eos prncipes super omnem terram.
Mernor ero nminis tui *
in omni generatine et generatine;
proptrea ppuli confitebntur tibi *
in trnum et in s culum s culi.
Ant. 3 AG 465 (cf. OCO 387)

IV b

Non hab-res in me po-tes-ta-tem, ni- si d-su-per da-

tum ti-bi fu- sset. C. Benedctus Deus et Pater Dmini nostri

Ie-su Chri- sti, * qui benedxit nos in omni benedictine spiritli

in cl-sti-bus in Chri- sto. [flex]


Canticum Eph 1: 310
[Benedctus Deus et Pater Dmini nostri Iesu Christi, *
qui benedxit nos in omni benedictine spiritli
in clstibus in Christo;]
sicut elgit nos in ipso ante mundi constitutinem,
ut essmus sancti et immaculti *
in conspctu eius in caritte,
qui prdestinvit nos in adoptinem filirum
per Iesum Christum in ipsum, *
secndum propsitum volunttis su,
in laudem glri grti su, *
in qua gratificvit nos in dilcto FIio suo,
HEBDOMADA SANCTA 668
in quo habmus redemptinem per snguinem eius, *
remissinem peccatrum.
Secndum divtias grti eius,
qu superabundvit in nobis *
in omni sapientia et prudntia;
ut notum fceret nobis sacramntum volunttis su, *
secndum beneplcitum eius,
quod propsuit in eo, *
in dispensatine plenitdinis tmporum,
instaurre mnia in Christo, *
qu in clis et qu in terra sunt.
LECTIO BREVIS
Commendat carittem suam Deus in nobis: quoniam, cum
adhuc peccatres essmus, secundum tempus Christus pro nobis
mrtuus est: Multo gitur magis nunc, iustificti in snguine ipsus,
salvi rimus ab ira ipsum.
Responsorium breve, Adoramus te, vel unum Responsoriorum
prolixorum de Officio Lectionum.
Ad Magnificat, ant. (p. 1252) AG 870 (cf. OCO 387)

VI

Ma-r- a ergo unxit pe- des Ie-su, et extr-sit ca-

pl-lis su- is: et domus impl- ta est ex o- d- re

ungunti. C. Magn-fi-cat * -nima me- a Dminum.
PRECES
Salvatrem humni gneris adormus, qui mortem nostram morindo
destrxit et vitam resurgndo reparvit. Humliter postulmus:
FERIA II 669
Sanctfica ppulum, quem snguine tuo redemsti.
Redmptor noster, da nos passini tu per pnitntiam plnius
adhrre,
ut resurrectinis glriam consequmur.
Prsta, ut Matris tu, solatrcis afflictrum, protectinem
assequmur,
mrentsque confortmur ea consolatine, qua et ipsi a te
confortmur.
Fidlibus concde passinis tu in rmnis suis esse partcipes,
ut salutre tuum in sepsis manifstent.
Qui humilisti tepsum, factus ob diens usque ad mortem, mortem
autem crucis,
da servis tuis obdintiam et patintiam.
Crpori clarittis tu defnctos configurre dignris,
nosque aliqundo erum redde consrtes.
Pater noster in tono simplice.
670
FERIA TERTIA
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 Poissy MS, fo. 58
r
, cf. AJ 1: 61 (cf. OCO 415)

VI

Re-v- la Dmi- no vi- am tu- am. Ps. Noli mulri in

ma-lignntibus, * neque zelveris facintes iniqui-t- tem. [flex]


Psalmus 36, I
[Noli mulri in malignntibus, *
neque zelveris facintes iniquittem.]
Quniam tamquam fenum velciter arscent, *
et quemdmodum herba virens dcident.
Spera in Dmino et fac bonittem, *
et inhabitbis terram et pascris in fide.
Delectre in Dmino, *
et dabit tibi petitines cordis tui.
Commtte Dmino viam tuam et spera in eo, *
et ipse fciet;
et edcet quasi lumen iusttiam tuam, *
et iudcium tuum tamquam merdiem.
Quisce in Dmino et exspcta eum;
noli mulri in eo qui prospertur in via sua, *
in hmine qui moltur insdias.
Dsine ab ira et derelnque furrem, *
noli mulri, quod vertit ad malum.
Quniam qui malignntur exterminabntur, *
sustinntes autem Dminum ipsi hereditbunt terram.
Et adhuc pusllum et non erit pecctor, *
et qures locum eius et non invnies.
Mansuti autem hereditbunt terram, *
et delectabntur in multitdine pacis.
FERIA III 671
Ant. 2 AN 29 (OCO vacat)

IV b

Brcchi- a pecca-t-rum conte- rntur, confrmat autem

iu-stos Dmi-nus. Ps. Insidibitur pecctor iu-sto, * et stridbit

super eum dntibus su- is. [flex]


II
[Insidibitur pecctor iusto, *
et stridbit super eum dntibus suis.]
Dminus autem irridbit eum, *
quniam prspicit quod vniet dies eius.
Gldium evaginavrunt peccatres, *
intendrunt arcum suum,
ut deciant puperem et nopem, *
ut trucdent recte ambulntes in via.
Gldius erum intret in corda ipsrum, *
et arcus erum confringtur.
Mlius est mdicum iusto *
super divtias peccatrum multas;
quniam brcchia peccatrum conterntur, *
confrmat autem iustos Dminus.
Novit Dminus dies immaculatrum, *
et herditas erum in trnum erit.
Non confundntur in tmpore malo, *
et in dibus famis saturabntur.
Quia peccatres perbunt,
inimci vero Dmini ut decor camprum defcient, *
quemdmodum fumus defcient.
HEBDOMADA SANCTA 672
Mututur pecctor et non solvet, *
iustus autem misertur et trbuet
Quia benedcti eius hereditbunt terram, *
maledcti autem eius exterminabntur.
A Dmino gressus hminis confirmantur, *
et viam eius volet.
Cum cecderit non collidtur, *
quia Dminus sustntat manum eius.
Inior fui, et snui,
et non vidi iustum derelctum, *
nec semen eius qurens panem.
Tota die misertur et cmmodat, *
et semen illus in benedictine erit.
Declna a malo et fac bonum, *
et inhabitbis in s culum s culi.
Quia Dminus amat iudcium, *
et non derelnquet sanctos suos.
Inisti in trnum disperbunt, *
et semen impirum exterminbitur.
Iusti autem hereditbunt terram, *
et inhabitbunt in s culum s culi super eam.
Ant. 3 AN 30 (OCO vacat)

VIII a

Cust-di inno-cnti- am, et vi- de -qui- ta- tem. Ps. Os

iusti meditbitur sapi- nti- am, * et lingua eius loqutur iudci-

um. [flex]
III
[Os iusti meditbitur sapintiam, *
et lingua eius loqutur iudcium;]
FERIA III 673
lex Dei eius in corde ipsus, *
et non vacillbunt gressus eius.
Considerat pecctor iustum, *
et qurit mortificre eum;
Dminus autem non derelnquet eum in mnibus eius, *
nec damnbit eum, cum iudicbitur illi.
Exspcta Dminum et custdi viam eius,
et exaltbit te ut hereditte cpias terram; *
cum exterminabntur peccatres, vidbis.
Vidi mpium superexalttum, *
et clevtum sicut cedrum virntem;
et transvi, et ecce non erat, *
et qusvi eum, et non est invntus.
Obsrva innocntem, et vide rectum, *
quniam est postritas hmini pacfico.
Inisti autem disperbunt simul, *
postritas impirum exterminbitur.
Salus autem iustrum a Dmino, *
et protctor erum in tmpore tribulatinis.
Et adiuvbit eos Dminus et liberbit eos,
et ruet eos a peccatribus et salvbit eos, *
quia speravrunt in eo.
\ Cum exalttus fero a terra.
[ Omnia traham a mepsum.
RESPONSORIA PROLIXA
Post Lectionem primam: AJ 1:379; OHS 125 (POP 702)

VIII

V-ne- a me- a e-l cta, ego te plan-

t- vi: * Qu- mo- do convr- sa es in a- ma-
HEBDOMADA SANCTA 674

ri- t-di- nem, ut me cru- ci-f- ge-res, et Bar-

bbam di- mt-te- res? \ E- go qui-dem

plan-t-vi te v-ne- am me- am e-l- ctam, omne se-

men ve- rum. * Qu- mo- do. [ V-ne- a me- a
Post Lectionem secundam: OHS 140 (POP 702)

VI

Tra-di-d- runt me in ma-nus impi- - rum,
-
et in-ter i- n- quos pro- ie- c- runt me, et non

peperc- runt -ni- m me- : congre-g- ti

sunt ad-vr-sum me for- tes, * Et sic- ut gi- gn-
FERIA III 675
,
tes ste- t- runt contra me. \ A-sti- t-

runt re-ges ter- r, et prnci-pes conve-n- runt in

u- num. * Et sic- ut.
Ad Laudes Matutinas
Ant. 1 AG 466 (cf. OCO 387)

VII b

Discr- ne causam me- am, Dmi-ne; ab hmi- ne

i-n- quo et do- l-so -ru- e me. Ps. Idica me, De- us, et

discrne causam meam de gente non sancta; * ab hmine inquo

et dolso - ru- e me.


HEBDOMADA SANCTA 676
Psalmus 42
[Idica me, Deus,
et discrne causam meam de gente non sancta; *
ab hmine inquo et dolso rue me.]
Quia tu es Deus refgii mei;
quare me reppulsti, *
et quare tristis incdo, dum afflgit me inimcus?
Emtte lucem tuam et verittem tuam; *
ipsa me dedcant et addcant
in montem sanctum tuum et in taberncula tua.
Et introbo ad altre Dei,
ad Deum ltti exsultatinis me. *
Confitbor tibi in cthara, Deus, Deus meus.
Quare tristis es, nima mea, *
et quare conturbris in me?
Spera in Deo, quniam adhuc confitbor illi, *
salutre vultus mei et Deus meus.
Ant. 2 AG 451 (cf. OCO 387)

IV b

Iu-di-c-sti, Dmi-ne, causam -nim me- , de-fnsor

vi-t me- , Dmi-ne De- us me- us. C. E-go dixi: In dimdio

di- -rum me- - rum * vadam ad portas nferi. [flex]


Canticum Is 38:10 14, 17 20
[Ego dixi: In dimdio dirum merum *
vadam ad portas nferi; ]
qusvi resduum annorum merum. *
Dixi: Non vidbo Dminum Deum in terra vivntium,
FERIA III 677
non aspciam hminem ultra *
et habitatrem quitis .
Genertio mea ablta est et convolta est a me *
quasi tabernculum pastrum;
prcsa est velut a texnte vita mea:
dum adhuc ordrer, succdit me. *
De mane usque ad vsperam fnies me.
Sperbam usque ad mane,
quasi leo sic contrvit mnia ossa mea; *
de mane usque ad vsperam fnies me.
Sicut pullus hirndinis sic clambo, *
meditbor ut colmba;
attenuti sunt culi mei, *
suspicintes in exclsum.
Tu autem erusti nimam meam ut non perret; *
proiecsti post tergum tuum mnia peccta mea.
Quia non infrnus confitbitur tibi,
neque mors laudbit te, *
non exspectbunt, qui descndunt in lacum,
verittem tuam.
Vivens, vivens ipse confitbitur tibi, sicut et ego hdie; *
pater fliis notam fciet verittem tuam.
Dmine, salvum me fac,
et psalmos nostros cantbimus cunctis dibus vit nostr *
in domo Dmini.
Ant. 3 AG 471 (OCO 387)

II

Obl-tus est, qui- a ipse v-lu- it: et pecc- ta

nostra i-pse por-t-vit. Ps. Te decet hymnus, Deus, in Si- on; *

et tibi reddtur votum in Iersalem. [flex]


HEBDOMADA SANCTA 678
Psalmus 64
[Te decet hymnus, Deus, in Sion; *
et tibi reddtur votum in Iersalem.]
Qui audis oratinem, *
ad te omnis caro vniet propter iniquittem.
Etsi prvalurunt super nos impiettes nostr, *
tu propitiberis eis.
Betus quem elegsti et assumpssti, *
inhabitbit in triis tuis.
Replbimur bonis domus tu, *
sanctitte templi tui.
Mirabliter in quitte exudies nos, Deus saltis nostr, *
spes mnium fnium terr et maris longnqui.
Firmans montes in virtte tua, *
accnctus potntia.
Compscens snitum maris, snitum flctuum eius *
et tumltum populrum.
Et timbunt qui hbitant trminos terr a signis tuis; *
xitus orintis et occidntis delectbis.
Visitsti terram, et inebristi eam; *
multiplicsti locupletre eam.
Flumen Dei repltum est aquis;
parsti frumnta illrum, *
quniam ita parsti eam.
Sulcos eius rrigans, glebas eius complnans; *
mbribus emllis eam, benedcis grmini eius.
Coronsti annum benignitte tua, *
et vestgia tua stillbunt pingudinem.
Stillbunt pscua desrti, *
et exsultatine colles accingntur.
Indta sunt vibus prata,
et valles abundbunt frumnto; *
clambunt, tenim hymnum dicent.
LECTIO BREVIS
Effndam super domum David et super habitatres Iersalem
spritum grti et precum, et aspcient ad me: Quem confixrunt,
plangent quasi planctu super unignitum et dolbunt super eum, ut
dolri solet super primognitum: In die illa magnus erit planctus in
Iersalem.
FERIA III 679
Ad Benedictus, ant. (p. 1195) AG 459 (cf. OCO 387)

I b

Cla-r- fi- ca me Pa- ter a- pud temet- psum, cla-ri-

t-te, quam hbu- i pri- us quam mundus f- e-ret. C. Be-ne-

dctus Dmi-nus De- us Isra- l, * quia visitvit et fecit redempti-

nem ple-bis su- .


PRECES
Christum salvatrem, qui per mortem et resurrectinem suam nos
redmit, implormus: Dmine, miserre nostri.
Qui Iersalem ascendsti ad passinem subendam, ut intrres in
glriam,
perduc Ecclsiam tuam in Pascha ternittis.
Qui, in cruce exalttus, lncea mlitis transfgi volusti,
sana vlnera nostra.
Qui crucem tuam rborem vit constitusti,
fructus eisdem baptsmate rentis largre.
Qui, in ligno pendens, latrni pnitnti pepercsti,
nobis peccatribus ignsce.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Omnpotens sempitrne Deus, da nobis ita domnic passinis
sacramnta pergere; ut indulgntiam percpere meremur: Per
Dminum.
HEBDOMADA SANCTA 680
Ad horam mediam
PSALMODIA
Antiphon Hebdomad sanct ut in Proprium temporis, p. 17.
Psalmus 118: 49 56 (Zain)
Memor esto verbi tui servo tuo, *
in quo mihi spem dedsti.
Hoc me consoltum est in humiliatine mea, *
quia elquium tuum vivificvit me.
Suprbi derisrunt me vehemnter; *
a lege autem tua non declinvi.
Memor fui iudicirura turum a s culo, Dmine, *
et consoltus sum.
Indigntio tnuit me *
propter peccatres derelinquntes legem tuam.
Cntica fact sunt mihi iustificatines tu *
in loco peregrinatinis me.
Memor fui nocte nrninis tui, Dmine, *
et custdiam legem tuam.
Hoc factum est mihi, *
quia mandta tua servvi.
Psalmus 52
Dixit inspiens in corde suo: Non est Deus .
Corrpti sunt, et abominatines operti sunt; *
non est qui fciat bonum.
Deus de clo prospxit super flios hminum, *
ut vdeat si est intllegens aut requrens Deum.
Omnes declinavrunt, simul corrpti facti sunt; *
non est qui fciat bonum, non est usque ad unum.
Nonne scient omnes qui operntur iniquittem, *
qui dvorant plebem meam ut cibum panis?
Deum non invocavrunt; *
illic trepidavrunt timre, et non erat timor.
Quniam Deus dissipvit ossa erum qui te obsidbant, *
confsi sunt, quniam Deus sprevit eos.
FERIA III 681
Quis dabit ex Sion salutre Isral?
Cum convrterit Deus captivittem plebis su, *
exsultbit Iacob et ltbitur Isral.
Psalmus 53: 1 6, 8 9
Deus, in nmine tuo salvum me fac, *
et in virtte tua idica me.
Deus, exudi oratinem meam, *
uribus prcipe verba oris mei.
Quniam suprbi insurrexrunt advrsum me,
et fortes qusirunt, nimam meam, *
et non proposurunt Deum ante conspctum suum.
Ecce enim Deus diuvat me, *
et Dminus suscptor est nim me.
Voluntrie sacrificbo tibi, *
confitbor nmini tuo, Dmine, quniam bonum est;
quniam ex omni tribulatine erpuit me, *
et super inimcos meos despxit culus meus.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Verbum crucis perentibus quidem stulttia est, his autem, qui
salvi fiunt, virtus Dei est. Scriptum est enim: Perdam sapintiam
sapintium et prudntiam prudntium reprobbo.
Ad Sextam
Iudi signa petunt, et Grci sapintiam qurunt, nos autem
prdicmus Christum crucifxum, Iudis quidem scndalum,
gntibus autem stulttiam: ipsis autem voctis, Iudis atque Grcis,
Christum Dei virttem et Dei sapintiam.
Ad Nonam
Quod stultum est Dei, sapintius est homnibus, et quod infrmum
est Dei, frtius est homnibus. Qu stulta sunt mundi, elgit Deus:
ut confndat sapintes.
HEBDOMADA SANCTA 682
Ad Vesperas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 468 (cf. OCO 387)

VIII b

Contum- li- as et terr- res passus sum ab e- is:

et D-minus me-cum est tamquam bel-l- tor fortis. Ps. Au-

d-te hc, omnes gen-tes, * uribus percpite, omnes qui habi-t-

tis or-bem. [flex]


Psalmus 49 (I)
[Audte hc, omnes gentes, *
uribus percpite, omnes qui habittis orbem.]
Quique hmiles et viri nbiles, *
simul in unum dives et pauper.
Os meum loqutur sapintiam, *
et medittio cordis mei prudntiam.
Inclinbo in parbolam aurem meam, *
apriam in psaltrio nigma meum.
Cur timbo in dibus malis, *
cum inquitas supplantntium circmdabit me?
Qui confdunt in virtte sua, *
et in multitdine divitirum surum glorintur.
Etenim sepsum non rdirnet homo; *
non dabit Deo propitiatinem suam.
Nmium est prtium redemptinis nim eius:
FERIA III 683
ad ltimum deficiet, *
ut vivat usque in finem, nec vdeat intritum.
Et vidbit sapintes morintes;
simul inspiens et stultus perbunt, *
et relnquent alinis divtias suas.
Seplcra erum domus illrum in trnum;
taberncula erum in progniem et progniem, *
etsi vocavrunt nominibus suis terras suas.
Et homo, cum sit in honre, non permanbit;
compartus est iumntis qu preunt, *
et smilis factus est illis.
Ant. 2 AG 468 (cf. OCO 387)

VIII a

L-be-ra me de sangu-ni-bus, De- us De- us me- us:

et exsul-t-bit lingua me- a iu- st- ti- am tu- am. Ps. Hc vi-

a illrum quorum fidcia in seme-tp-sis, * et finis erum qui

cmplacent in o-re su- o. [flex]


II
[Hc via illrum quorum fidcia in semetpsis, *
et finis erum qui cmplacent in ore suo.]
Sicut oves in infrno psiti sunt, *
mors depscet eos;
HEBDOMADA SANCTA 684
descndent prcpites ad seplcrum,
et figra erum erit in consumptinem: *
infrnus habitculum erum.
Vermtamen Deus rdimet nimam meam, *
de manu inferi vere suscpiet me.
Ne timeris, cum dives factus ferit homo, *
et cum multiplicta ferit glria domus eius.
Quniam cum intererit, non sumet mnia, *
neque descndet cum eo glria eius.
Cum nim su in vita ipsus benedxerit: *
Laudbunt te, quod benefecisti tibi ;
tamen introbit ad progniem patrum surum, *
qui in trnum non vidbunt lumen.
Homo, cum in honre esset, non intellxit;
compartus est iumntis qu preunt, *
et smilis factus est illis.
Ant. 3 AG 470 (cf. OCO 387)

II

Dmi-nus tamquam o- vis ad v- ctimam ductus est, et

non a- p-ru- it os su- um. C. Dignus es, Dmine Deus nos-

ter, * accpere glriam et honrem et virt- tem. [flex]


Canticum cf. Ap 4, 5
[Dignus es, Dmine Deus noster, *
accpere glriam et honrem et virttem;]
quia tu cresti mnia, *
et propter volunttem tuam erant et creta sunt.
Dignus es, Dmine, accpere librum *
et aperre signcula eius,
FERIA III 685
quniam occsus es
et redemsti nos Deo in snguine tuo *
ex omni tribu et lingua et ppulo et natine,
et fecsti nos Deo nostro regnum et sacerdtes, *
et regnbimus super terram.
Dignus est Agnus, qui occsus est,
accpere virttem et divinittem et sapintiam *
et fortitdinem et honrem et glriam et benedictinem.
LECTIO BREVIS
Infrma mundi elgit Deus, ut confndat frtia: et ignoblia mundi
et contemptiblia elgit Deus, et ea qu non sunt, ut eas qu sunt
destreret, ut non gloritur omnis caro in conspctu eius: Ex ipso
autem vos estis in Christo Iesu, qui factus est nobis sapintia a Deo
et iusttia et sanctifictio et redmptio.
Responsorium breve, Adoramus te, vel unum Responsoriorum
prolixorum de Officio Lectionum.
Ad Magnificat, ant. (p. 1248) AG 466 (cf. OCO 387)

IV b

Po-test-tem h-be- o ponndi -nimam me- am, et

- te-rum sumndi e- am. C. Magn-fi-cat * -nima me- a D-

minum.
PRECES
Salvatrem humni gneris adormus, qui mortem nostram morindo
destrxit et vitam resurgndo reparvit. Humliter postulmus:
Sanctfica ppulum, quem snguine tuo redemsti.
Redmptor noster, da nos passini tu per pnitntiam plnius
HEBDOMADA SANCTA 686
adhrre,
ut resurrectinis glriam consequmur.
Prsta, ut Matris tu, solatrcis afflictrum, protectinem
assequmur,
mrentsque confortmur ea consolatine, qua et ipsi a te
confortmur.
Fidlibus concde passinis tu in rmnis suis esse partcipes,
ut salutre tuum in sepsis manifstent.
Qui humilisti tepsum, factus ob diens usque ad mortem, mortem
autem crucis,
da servis tuis obdintiam et patintiam.
Crpori clarittis tu defnctos configurre dignris,
nosque aliqundo erum redde consrtes.
Pater noster in tono simplice.
687
FERIA QUARTA
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AJ 1: 62, cf. Poissy MS, fo. 60
r
(cf. OCO 415)

I c

Ut non de- lnquam in lingua me- a. Ps. Dixi: Custdi-

am vi- as me- as, * ut non delnquam in lingua me- a.


Psalmus 38, I
[Dixi: Custdiam vias meas, *
ut non delnquam in lingua mea;]
ponam ori meo custdiam, *
donec consstit pecctor advrsum me .
Tacens obmtui, et slui absque ullo bono, *
et dolor meus renovtus est.
Concluit cor meum intra me, *
et in meditatine mea exrsit ignis.
Loctus sum in lingua mea: *
Notum fac mihi, Dmine, finem meum;
et nmerum dirum merum quis est, *
ut sciam, quam brevis sit vita mea .
Ecce paucrum palmrum fecsti dies meos, *
et sptium vit me tamquam nhilum ante te.
Etenim univrsa vnitas, omnis homo constittus est. *
Etenim ut imgo pertrnsit homo.
Etenim vnitas est, et concittur; *
thesaurzat, et ignrat quis congregbit ea.
HEBDOMADA SANCTA 688
Ant. 2 AN 34 (OCO vacat)

VIII b

Amve, Dmi-ne, a me pla- gas tu- as. Ps. Et nunc qu

est exspecttio mea, Dmine? * Spes mea apud te est. [flex]


II
[Et nunc qu est exspecttio mea, Dmine? *
Spes mea apud te est.]
Ab mnibus iniquittibus meis rue me, *
opprbrium insipinti ne ponas me.
Obmtui et non apriam os meum, *
quniam tu fecsti.
Amove a me plagas tuas: *
ab ictu manus tu ego defci.
In increpatinibus, propter iniquittem, corripusti hminem,
et tabscere fecsti sicut tnea desiderablia eius. *
Etenim vnitas omnis homo.
Exudi oratinem meam, Dmine, *
et clamrem meum uribus prcipe.
Ad lcrimas meas ne obsurdscas;
quniam dvena ego sum apud te, *
peregrnus sicut omnes patres mei.
Avrtere a me, ut refrgerer, *
prisquam beam et non sim mplius.
Ant. 3 AG 395 (cf. OCO 415)

VIII a

Confi- t-bor ti- bi, Dmi-ne, quni- am exaud-sti
FERIA IV 689

me. Ps. Quid gloriris in ma-l-ti- a, * qui potens es i-niquit- te?

[flex]
Psalmus 51
[Quid gloriris in maltia, *
qui potens es iniquitte?]
Tota die insdias cogitsti; *
lingua tua sicut novcula acta, qui facis dolum.
Dilexsti maltiam super benignittem,
mendcium magis quam loqui quittem. *
Dilexsti mnia verba perditinis, lingua dolsa.
Proptrea Deus dstruet te in finem;
evllet te, et emigrbit te de tabernculo, *
et radcem tuam de terra vivntium.
Vidbunt iusti et timbunt, *
et super eum ridbunt:
Ecce homo qui non psuit Deum refgium suum,
sed spervit in multitdine divitirum surum, *
et prvluit in insdiis suis .
Ego autem sicut virens olva in domo Dei.
Spervi in misericrdia Dei *
in trnum et in s culum s culi.
Confitbor tibi in s culum, quia fecsti;
et exspectbo nomen tuum, quniam bonum est, *
in conspctu sanctrum turum.
\ Cum exalttus fero a terra.
[ Omnia traham a mepsum.
HEBDOMADA SANCTA 690
RESPONSORIA PROLIXA
Post Lectionem primam: OHS 202 (POP 720)

V

Plange qua- si virgo plebs me- a: u-

lu-l- te pa- st- res in c-ne-re, et ci- l-

ci- o. * Qui- a v-ni- et di- es D- mi-ni ma-

gna et am- ra val- de. \ U-lu-l-te

past- res, et clam- te: asprgi- te vos c- ne-

re. * Qui- a v-ni- et. [ Plange.
Post Lectionem secundam: AJ 1: 399; OHS 208 (POP 702)

VIII

O vos omnes, qui trans- tis per vi- am, attndi-
FERIA IV 691

te, et vi-d- te, * Si est do- lor s- mi- lis sic-

ut do-lor me- us. \ Attn-di- te u-ni- vr-

si ppu- li, et vi-d-te do- l- rem me- um.

* Si est do- lor


Ad Laudes Matutinas
Ant. 1 OHS 47 (cf. OCO 387)

VII a

In di- e tri-bu- la- ti- - nis me- De- um exqui-

s- vi m- ni-bus me- is. Ps.Voce mea ad Dminum clam- vi; *

voce mea ad Deum, et intn-dit mi- hi. [flex]


HEBDOMADA SANCTA 692
Psalmus 76
[Voce mea ad Dminum clamvi; *
voce mea ad Deum, et intndit mihi.]
In die tribulatinis me Deum exquisvi,
manus me nocte expns sunt, *
et non fatigntur.
Rnuit consolri nima mea;
memor sum Dei, et ingemsco, *
exrceor, et dficit spritus meus.
Vgiles tenusti plpebras culi mei, *
turbtus sum et non sum loctus.
Cogitvi dies antquos, *
et annos trnos in mente hbui.
Medittus sum nocte cum corde meo, *
et exercitbar, et scopbat spritus meus.
Numquid in trnum prociet Deus, *
aut non appnet, ut complactior sit adhuc?
Aut defciet in finem misericrdia sua, *
cessbit verbum a generatine in generatinem?
Aut oblivisctur miserri Deus, *
aut continbit in ira sua misericrdias suas?
Et dixi: Hoc vulnus meum, *
muttio dxter Exclsi .
Memor ero perum Dmini, *
memor ero ab intio mirablium turum.
Et meditbor in mnibus opribus tuis, *
et in adinventinibus tuis exercbor.
Deus, in sancto via tua; *
quis deus magnus sicut Deus noster?
Tu es Deus qui facis mirablia, *
notam fecsti in ppulis virttem tuam.
Redemsti in brcchio tuo ppulum tuum, *
flios Iacob et Ioseph.
Vidrunt te aqu, Deus,
vidrunt te aqu, et dolurunt; *
tenim commt sunt abssi.
Effudrunt aquas nbila,
vocem dedrunt nubes, *
tenim sagtt tu trnseunt.
FERIA IV 693
Vox tontrui tui in rota;
illuxrunt coruscatines tu orbi terr, *
commta est et contrmuit terra.
In mari via tua, et smit tu in aquis multis; *
et vestgia tua non cognoscntur.
Deduxsti sicut oves ppulum tuum *
in manu Mysi et Aaron.
Ant. 2 AG 464 (cf. OCO 387)

IV b

F-ci- em me- am non a- vr-ti ab incre-pnti-bus et

conspu- n-ti-bus in me. C. Exsultvit cor me- um in Dmi-no, *

et exalttum est cornu meum in De- o me- o. [flex]


Canticum 1 Reg 2: 1 10
[Exsultvit cor meum in Dmino, *
et exalttum est cornu meum in Deo meo;]
dilattum est os meum super inimcos meos, *
quia Itta sum in salutri tuo.
Non est sanctus, ut est Dminus,
neque enim est lius extra te, *
et non est fortis sicut Deus noster.
Nolte multiplicre loqui sublmia, *
et glorintes;
recdant vtera de ore vestro:
quia Deus scientirum Dminus est, *
et ipsi prparntur cogitatines.
Arcus frtium supertus est, *
et infrmi accncti sunt rbore;
HEBDOMADA SANCTA 694
replti prius pro pnibus se locavrunt, *
et famlici saturti sunt;
donec strilis pperit plrimos, *
et qu multos habbat flios, infirmta est.
Dminus mortficat et vivficat, *
dedcit ad nferos et redcit;
Dminus puperem facit et ditat, *
humliat et sblevat.
Sscitat de plvere egnum, *
et de strcore levat puperem,
ut sdeat cum princpibus, *
et slium glri tneat.
Dmini enim sunt crdines terr, *
et psuit super eos orbem.
Pedes sanctrum surum servbit,
et mpii in tnebris conticscent, *
quia non in fortitdine sua roborbitur vir.
Dminum formidbunt adversrii eius, *
et super ipsos in clis tonbit.
Dminus iudicbit fines terr,
et dabit imprium regi suo, *
et sublimbit cornu Christi sui.
Ant. 3 AG 465 (cf. OCO 387)

VIII a

La-bi- a insurgenti- um et co-gi- ta- ti- o-nes e- o-rum

vi-de, Domi-ne. Ps. Dminus regnvit, exsltet ter-ra, * ltntur

nsul mul- t. [flex]


FERIA IV 695
Psalmus 96
[Dminus regnvit, exsltet terra, *
ltntur nsul mult.]
Nubes et calgo in circitu eius, *
iusttia et iudcium firmamntum sedis eius.
Ignis ante ipsum prcdet, *
et inflammbit in circitu inimcos eius.
Illustrrunt flgura eius orbem terr: *
vidit et contrmuit terra.
Montes sicut cera fluxrunt a fcie Dmini, *
a fcie Dmini omnis terra.
Annuntiavrunt cli iusttiam eius, *
et vidrunt omnes ppuli glriam eius.
Confundntur omnes qui adrant sculptlia,
et qui glorintur in simulcris suis. *
Adrent eum omnes ngeli eius.
Audvit et ltta est Sion,
et exsultavrunt fli Iud *
propter iudcia tua, Dmine.
Quniam tu Dminus, altssimus super omnem terram, *
nimis exalttus es super omnes deos.
Qui dilgitis Dminum, odte malum;
custdit ipse nimas sanctrum surum, *
de manu peccatris liberbit eos.
Lux orta est iusto, *
et rectis corde lttia.
Ltmini, iusti, in Dmino, *
et confitmini memri sanctittis eius.
LECTIO BREVIS
Dminus Deus apruit mihi aurem; ego autem non rebellvi,
retrrsum non bii. Dorsum meum dedi percutintibus et genas
meas vellntibus: fciem meam non avrti ab increpatinibus et
sputis. Dminus Deus auxilitor meus: deo non sum confsus,
deo psui fciem meam ut petram durssimam, et scio quniam non
confndar.
HEBDOMADA SANCTA 696
Ad Benedictus, ant. (p. 1195) AG 471 (cf. OCO 387)

I b

Tr-di- tor au- tem de-dit e- is signum, di-cens: Quem

oscu-l-tus f- e-ro, ipse est, te-n- te e- um. C. Be-ne-dc-

tus Dmi-nus De- us Isra- l, * quia visitvit et fecit redempti-

nem ple-bis su- .


PRECES
Christum salvatrem, qui per mortem et resurrectinem suam nos
redmit, implormus: Dmine miserre nostri.
Qui Iersalem ascendsti ad passinem subendam, ut intrres in
glriam,
perduc Ecclsiam tuam in Pascha ternittis.
Qui, in cruce exalttus, lncea mlitis transfgi volusti,
sana vlnera nostra.
Qui crucem tuam rborem vit constitusti,
fructus eisdem baptsmate rentis largre.
Qui, in ligno pendens, latrni pnitnti pepercsti,
nobis peccatribus ignsce.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Deus, qui pro nobis Flium tuum crucis patbulum subre volusti:
ut inimci a nobis explleres potesttem; concde nobis fmulis tuis,
ut resurrectinis grtiam consequmur: Per Dminum.
FERIA IV 697
Ad horam mediam
PSALMODIA
Antiphon Hebdomad sanct ut in Proprium temporis, p. 17.
Psalmus 118: 57 64 (Heth)
Prtio mea Dminus: *
dixi custodre verba tua.
Deprectus sum fciem tuam in toto corde meo; *
miserre mei secndum elquium tuum.
Cogitvi vias meas, *
et convrti pedes meos in testimnia tua.
Festinvi et non sum mortus, *
ut custdiam prcpta tua.
Funes peccatrum circumplxi sunt me, *
et legem tuam non sum obltus.
Mdia nocte surgbam ad confitndum tibi *
super iudcia iustti tu.
Prticeps ego sum mnium timntium te *
et custodintium mandta tua.
Misericrdia tua, Dmine, plena est terra; *
iustificatines tuas doce me.
Psalmus 54: 2 15, 17 24 (I)
Auribus prcipe, Deus, oratinem meam,
et ne abscondris a deprecatine mea, *
intnde mihi et exudi me.
Excssus sum in meditatine mea, et conturbtus sum *
a voce inimci et a tribulatine peccatris.
Quniam devolvrunt in me iniquittem, *
et in ira molsti erant mihi.
Cor meum torqutur intra me, *
et formdo mortis ccidit super me.
Timor et tremor venrunt super me, *
et contxit me pavor.
Et dixi: Quis dabit mihi pennas sicut colmb, *
et volbo et requiscam?
Ecce elongbo fgiens, *
et manbo in solitdine .
HEBDOMADA SANCTA 698
Exspectbo eum qui salvum me fciat, *
a spritu procll et tempestte.
Dssipa, Dmine, dvide linguas erum, *
quniam vidi violntiam et contentinem in civitte.
Die ac nocte circmeunt eam super muros eius,
inquitas et labor et insdi in mdio eius; *
et non defcit de platis eius fraudulntia et dolus.
II
Quniam, si inimcus meus maledixsset mihi, *
sustinussem tique;
et si is qui derat me super me magnifictus fusset, *
abscondssem me frsitan ab eo.
Tu vero, homo coqulis meus, *
familiris meus et notus meus,
qui simul habimus dulce consrtium: *
in domo Dei ambulvimus in concrsu.
Ego autem ad Deum clambo, *
et Dminus salvbit me.
Vspere et mane et merdie meditbor et ingemscam, *
et exudiet vocem meam.
Rdimet in pace nimam meam ab his qui impgnant me, *
quniam in multis sunt advrsum me.
Exudiet Deus, et humilibit illos, *
qui est ante s cula.
Non enim est illis pactum, *
et non timurunt Deum.
Extndit manum suam in scios; *
contaminvit f dus suum.
Lene super butrum est os eius, *
pugna autem cor illus:
mollti sunt sermnes eius super leum, *
et ipsi sunt gldii destrcti.
Iacta super Dminum curam tuam,
et ipse te entriet; *
non dabit in trnum fluctuatinem iusto.
Tu vero, Deus, dedces eos *
in pteum intritus.
Viri snguinum et dolsi non dimidibunt dies suos; *
ego autem sperbo in te, Dmine.
FERIA IV 699
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Deus salvtor noster omnes hmines vult salvos feri et ad
agnitinem verittis venre. Unus enim Deus, unus et meditor Dei
et hminum, homo Christus Iesus: qui dedit redemptinem
semetpsum pro mnibus, testimnium tempribus suis.
Ad Sextam
Christus non sibi plcuit, sed sicut scriptum est: Impropria
improperntium tibi cecidrunt super me.
Ad Nonam
Christus, semel obltus ad multrum aufernda peccta,
secndo sine peccto apparbit: exspectntibus se in saltem.
Ad Vesperas
Ant. 1 AG 467(cf. OCO 387)

VIII a

Di-x-runt mpi- i: Opprimmus vi-rum iustum, qu-

ni- am contr- ri- us est op- ri-bus nostris. Ps. In De-o tantum

quisce, nima me- a; * ab ipso enim salu-t-re me- um. [flex]


Psalmus 61
[In Deo tantum quisce, nima mea; *
ab ipso enim salutre meum.]
Vermtamen ipse refgium meum et salutre meum, *
HEBDOMADA SANCTA 700
prsdium meum, non movbor mplius.
Quosque irritis in hminem,
contnditis univrsi vos, *
tamquam paretem inclintum et macriam deplsam?
Vermtamen de exclso suo cogitavrunt depllere;
delectabntur mendcio. *
Ore suo benedicbant, et corde suo maledicbant.
In Deo tantum quisce, nima mea; *
quniam ab ipso patintia mea.
Vermtamen ipse Deus meus et salutre meum, *
prsdium meum, non movbor.
In Deo salutre meum et glria mea; *
Deus fortitdinis me, et refgium meum in Deo est.
Sperte in eo, omnis congregtio ppuli,
effndite coram illo corda vestra; *
Deus refgium nobis.
Vermtamen vnitas flii Adam, *
mendcium flii hminum.
In statram si conscndant, *
super fumum leves sunt omnes.
Nolte sperre in violntia,
et in rapna nolte vani esse; *
divti si ffluant, nolte cor appnere.
Semel loctus est Deus, *
duo hc audvi:
quia potstas Deo est,
et tibi, Dmine, misericrdia; *
quia tu reddes unicuque iuxta pera sua.
Ant. 2 AG 467 (cf. OCO 387)

III b

Dmi-ne, vim p-ti- or, respnde pro me: qui- a n-

sci- o quid di-cam in-im-cis me- is. Ps. De-us miseretur no-
FERIA IV 701

stri, et bened-cat no-bis * illminet vultum su-um super nos. [fl.]


Psalmus 66
[Deus miseretur nostri, et benedcat nobis; *
illminet vultum suum super nos.]
Ut cognosctur in terra via tua, *
in mnibus gntibus salutre tuum.
Confitentur tibi ppuli, Deus; *
confitentur tibi ppuli omnes.
Ltntur et exsltent gentes,
quoniam idicas ppulos in quitte, *
et gentes in terra drigis.
Confitentur tibi ppuli, Deus; *
confitentur tibi ppuli omnes.
Terra dedit fructum suum; *
benedcat nos Deus, Deus noster;
benedcat nos Deus, *
et mtuant eum omnes fines terr.
Ant. 3 AG 470 (cf. OCO 387)

VIII a

Contr- tum est cor me- um in m-di- o me- i, contre-

mu- -runt mni- a ossa me- a. C. Gr-ti-as agmus Deo Pa-tri *

qui dignos nos fecit in partem sortis sanctrum in lmine. [flex]


HEBDOMADA SANCTA 702
Canticum Col 1: 1220
[Grtias agmus Deo Patri, *
qui dignos nos fecit in partem sortis sanctrum in lmine,]
qui erpuit nos de potestte tenebrrum *
et trnstulit in regnum Flii dilectinis su,
in quo habmus redemptinem per snguinem eius, *
remissinem peccatrum.
Qui est imgo Dei invisbilis, *
primognitus omnis creatr;
quniam in ipso cndita sunt univrsa
in clis et in terra, *
visiblia et invisiblia,
sive throni sive dominatines *
sive principtus sive potesttes:
mnia per ipsum et in ipso creta sunt,
et ipse est ante omnes, *
et mnia in ipso constant.
Et ipse est caput crporis Ecclsi,
qui est princpium, primognitus ex mrtuis, *
ut sit in mnibus ipse primtum tenens;
quia in ipso complcuit omnem plenitdinem inhabitre, *
et per eum reconcilire mnia in ipsum,
pacficans per snguinem crucis eius *
sive qu in terris sive qu in clis sunt.
LECTIO BREVIS
Estte nvicem bengni, misericrdes, donntes nvicem sicut et
Deus in Christo donvit vobis: Estte ergo imitatres Dei, sicut flii
carssimi; et ambulte in dilectine, sicut et Christus dilxit nos: et
trdidit semetpsum pro nobis oblatinem et hstiam Deo in odrem
suavittis.
Responsorium beve, Adoramus te, vel unum Responsoriorum
prolixorum de Officio Lectionum.
Ad Magnificat, ant. (p. 1248) Poissy MS fo. 103
v
; AJ 1: 47 (cf. OCO 387)

IV b

Ma-g-ster di-cit: Tempus me- um pro- pe est: a- pud
FERIA IV 703

te f-ci- o Pascha cum di-sc-pu-lis me- is. C. Magn-fi-cat *

-nima me- a Dminum.PRECES
Salvatrem humni gneris adormus, qui mortem nostram morindo
destrxit et vitam resurgndo reparvit. Humliter postulmus:
Sanctfica ppulum, quem snguine tuo redemsti.
Redmptor noster, da nos passini tu per pnitntiam plnius
adhrre,
ut resurrectinis glriam consequmur.
Prsta, ut Matris tu, solatrcis afflictrum, protectinem
assequmur,
mrentsque confortmur ea consolatine, qua et ipsi a te
confortmur.
Fidlibus concde passinis tu in rmnis suis esse partcipes,
ut salutre tuum in sepsis manifstent.
Qui humilisti tepsum, factus ob diens usque ad mortem, mortem
autem crucis,
da servis tuis obdintiam et patintiam.
Crpori clarittis tu defnctos configurre dignris,
nosque aliqundo erum redde consrtes.
Pater noster in tono simplici.
704
FERIA QUINTA
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AN 57 (OCO vacat)

VIII b

Salvum me fac, De- us, qu-ni- am ve- n- runt a-

qu usque ad a- nimam me- um. Ps. Infxus sum in limo pro-

fndi, et non est substnti- a; * veni in profnda aqurum, et flu-

ctus demrsit me.


Psalmus 68: 2 22, 30 37
[Salvum me fac, Deus, *
quniam venrunt aqu usque ad guttur meum.
Infxus sum in limo profndi, et non est substntia; *
veni in profnda aqurum, et fluctus demrsit me.]
Laborvi clamans, rauc fact sunt fauces me; *
defecrunt culi mei, dum spero in Deum meum.
Multiplicti sunt super capllos cpitis mei, *
qui odrunt me gratis.
Confortti sunt qui persecti sunt me inimci mei mendces, *
qu non rpui, tunc exsolvbam.
Deus, tu scis insipintiam meam, *
et delcta mea a te non sunt abscndita.
FERIA V 705
Non erubscant in me qui exspctant te, *
Dmine, Dmine virttum.
Non confundntur super me, *
qui qurunt te, Deus Isral.
Quniam propter te sustnui opprbrium, *
opruit confsio fciem meam;
extrneus factus sum frtribus meis, *
et peregrnus fliis matris me.
Quniam zelus domus tu comdit me, *
et opprbria exprobrntium tibi cecidrunt super me.
Et flevi in ieinio nimam meam, *
et factum est in opprbrium mihi.
Et psui vestimntum meum cilcium, *
et factus sum illis in parbolam.
Advrsum me loquebntur qui sedbant in porta, *
et in me canbant qui bibbant vinum.
Ant. 2 AN 58 (OCO vacat)

VI

Propter i-nim-cos me- os - ri- pe me, Dmi-ne. Ps. Ego

vero oratinem meam ad te, Dmine; * in tmpore benepl-ci-ti,

De- us. [flex]


II
[Ego vero oratinem meam ad te, Dmine; *
in tmpore beneplciti, Deus.]
In multitdine misericrdi tu exudi me, *
in veritte saltis tu.
Eripe me de luto, ut non infgar,
erpiar ab iis qui odrunt me, *
et de profndis aqurum.
HEBDOMADA SANCTA 706
Non me demrgat fluctus aqurum,
neque absrbeat me profndum; *
neque rgeat super me pteus os suum.
Exudi me, Dmine, quniam bengna est misericrdia tua; *
secndum multitdinem miseratinum turum
respice in me.
Et ne avrtas fciem tuam a pero tuo, *
quniam trbulor, velciter exudi me.
Accde ad nimam meam, vndica eam, *
propter inimcos meos rdime me.
Tu scis opprbrium meum *
et confusinem meam et reverntiam meam.
In conspctu tuo sunt omnes qui trbulant me; *
opprbrium contrvit cor meum, et elngui.
Et sustnui qui simul contristartur, et non fuit, *
et qui consolartur, et non invni.
Et dedrunt in escam meam fel, *
et in siti mea potavrunt me acto.
Ant. 3 PM 156 (OCO 418)
VIII a

Qu -ri- te Dmi-num, et vi-vet -nima vestra. Ps. Ego au-

tem sum pauper et do- lens; * salus tua, Deus, sscipit me. [flex]
III
[Ego autem sum pauper et dolens; *
salus tua, Deus, sscipit me.]
Laudbo nomen Dei cum cntico, *
et magnificbo eum in laude.
Et placbit Dmino super taurum, *
super vtulum crnua producntem et ngulas.
Vdeant hmiles et ltntur; *
qu rite Deum, et vivet cor vestrum.
FERIA V 707
Quniam exaudvit puperes Dminus, *
et vinctos suos non despxit.
Laudent illum cli et terra, *
mria et mnia reptlia in eis.
Quniam Deus salvam fciet Sion,
et dificbit civittes Iuda; *
et inhabitbunt ibi, et possidbunt eam.
Et semen servrum eius hereditbunt eam, *
et qui dligunt nomen eius habitbunt in ea
\ Cum exalttus fero a terra.
[ Omnia traham ad mepsum.
LECTIO PRIMA
Attentis qu in IGLH, n. 150, de lectionum cyclis dicuntur (cf.
POP 702), in aliquibus provinciis leguntur, vice lectionis de Epistola
ad Hebros, selectiones ex Lamentatione cum cantu. (Cf. Lectio
prima Feri V Hebdomad XXIII).

In- ci- pit lament- ti- o Ie- rem- Pro-ph- t

Aleph. Qumo-do se-det so-la c-vi- tas ple-na p-pu- lo:

Facta est qua- si v-du- a dmi-na gnti- um; princeps pro-vin-

ci- - rum facta est sub tri- b-to. Beth. Plo-rans plo- r-vit
HEBDOMADA SANCTA 708

in no-cte, et lcri-m e- ius in maxl- lis e- ius. Non est

qui conso- l-tur e- am ex mni-bus ca-ris e- ius: omnes a-m-

ci e-ius spre- v- runt e- am et fa-cti sunt e- i i- ni- m- ci.

Gi- mel. Mi-gr-vit Iu-das pr af-fli-cti- -ne et mul-ti-t-di-ne servi- t- tis; h- bi- tat in-ter gentes, nec inv- nit

r-qui- em: omnes perse-cu- t- res e- ius appre- hen-d- runt

e- am inter angsti- as. [Ie-r-sa-lem, Ie-r-sa-lem, convr-

te- re ad Dmi- num De- um tu- um. ]


Si placet, [ Tristis est, ut ad Officium lectionum Feri II, p. 656.
FERIA V 709

Da-leth. Vi- Si- on lu-gent, e- o quod non sint

qui v-ni- ant ad sol-lemni- t- tem; omnes port e- ius destrc-

t, sa-cerd-tes e- ius gemntes, vr-gi-nes e- ius squal-li-d,

et i-psa opprssa ama- ri- t-di-ne. He. Fa-cti sunt

hostes e- ius in c-pi- te, i- ni-m-ci e- ius lo-cuple- t- ti sunt,qui- a Dmi-nus lo-c- tus est su-per e- am propter mul-ti-

t-di-nem i-ni-qui- t- tum e- ius; prvu- li e- ius du-cti sunt in

cap-ti-vi- t- tem, an-te f-ci- em tri-bu- lntis. Va- u.


HEBDOMADA SANCTA 710

Et egrssus est a f- li- a Si- on omnis de-cor e- ius; factisunt prnci-pes e- ius ve- lut a- ri- - tes non inve-ni- n-tes

p-scu- a et ab- i- - runt absque for-ti- t-di-ne ante f-

ci- em perse-quntis. [Ie-r-sa-lem, Ie-r-sa-lem, convr-te-re

ad Dmi- num De- um tu- um.]


Si placet, [ Omnes amici, ut ad Officium lectionum Feri II, p. 657.

Za- in. Re-cord- ta est Ie-r-sa- lem di- - rum af-

fli-cti- -nis su- et pr-va-ri-ca- ti- - nis, mni- um de-si-de-

ra-b- li- um su- - rum, qu ha-b- e- rat a di- -bus ant-quis,
FERIA V 711

cum c-de-ret p-pu-lus e- ius in ma-nu host- li, et non es-set

auxi- li- - tor: vi-d- runt e- am hostes et de- ri-s-runt sb-

ba- ta e-ius. Heth. Pecc- tum pec-c-vit Ie-r-sa-lem, prop-

t- re- a inst-bi- lis facta est: omnes, qui glo- ri- fi-c-bant

e- am, spre- v- runt il-lam, qui- a vi-d- runt ignom-ni- am

e- ius: i-psa autem gemens convrsa est re- trr-sum.

Teth. Sordes e- ius in p-di-bus e- ius, nec re-cord- ta est

fi- nis su- i; de-p-si- ta est ve-hemn-ter, non ha-bens con-


HEBDOMADA SANCTA 712

so- la- t- rem: vi-de Dmi-ne afflicti- -nem me- am, qu-

ni- am e- rctus est in-i- m-cus. Ie-r-sa- lem, Ie- r-sa- lem,

convrte- re ad Dmi- num De- um tu- um.


RESPONSORIUM PROLIXUM AJ 1:364; OHS 43 (POP 702)

VII

E- ram qua- si a- gnus nno- cens
.
du- ctus sum ad im- mo- ln- dum, et ne- sci- -

bam: con-s- li- um fe- c- runt in- im- ci me- i

advr-sum me, di-cn-tes: * Ve-n- te, mit-tmus lignum in

panem e- ius, et e-rad- mus e- um de
FERIA V 713

ter- ra vi- vnti- um \ Om- nes in-im-

ci me- i advr-sum me cogni- t-bant ma- la mi- hi:

ver- bum in- quum mandav-runt advrsum me, di-

cn- tes. * Ve-n- te. [ E- ram


LECTIO SECUNDA
Ex Homila Melitnis Sardini epscopi in Pascha
Multa a prophtis prdcta sunt in Pasch mystrium quod est
Christus : cui glria in scula sculrum, amen. Ipse venit e clis in
terram propter patintem hminem; endem nduit per Vrginis
ventrem et prdiit ut homo : suscpit patintis hminis passines per
corpus passini obnxium et destrxit carnis passines, spritu autem
qui mori non ptuit occdit homicdam mortem.
Ipse enim addctus est ut agnus et occsus ut ovis, vluti ab
gpto nos a mundi cultu redmit et servvit nos de servitte diboli
quasi de manu Pharanis : et consignvit nimas nostras prprio
Spritu, et membra crporis nostri suo snguine.
Si placet, [ Una hora, ut ad Laudes matutinas, p. 719.
Hic est qui confusine mortem nduit et dibolum in planctu
consttuit : sicut Myses Pharanem. Hic est qui iniquittem percssit
et iniusttiam : sicut Myses gptum sterilitte damnvit.
HEBDOMADA SANCTA 714
Hic est qui nos erpuit de servitte ad liberttem, de tnebris ad
lucem, de morte ad vitam, a tyrnnide in regnum perptuum : et
fecit nos sacerdtium novum et ppulum elctum, trnum. Hic est
Pascha saltis nostr.
Hic est qui in multis multa sustnuit; hic est qui in Abel occsus
est, et in Isaac pdibus colligtus est, et in Iacob peregrintus est, et
in Ioseph venmdatus est : et in Myse expsitus, et in agno
iugultus, et in David persectus, et in prophtis exhonortus est.
Si placet, [ O vos omnes, ut ad Officium lectionum Feri II, p. 690.
Hic est qui in Vrgine incarntus, super lignum suspnsus, in
terra sepltus est : et resrgens a mrtuis ad clrum exclsa
conscndit.
Hic est agnus sine voce; hic est agnus occsus: hic est natus ex
Mara pulchra agna; hic est qui de grege assmptus et ad
mactatinem tractus et vspere immoltus et nocte sepltus est: qui
super lignum non fractus, et subter terram non soltus est; qui
resurrxit a mrtuis : et de inferire seplcro hminem resuscitvit.
RESPONSORIUM PROLIXUM OHS 42 (POP 702)

VIII

Unus ex vo- bis tra-det me h-di- e:
- .
v il- li, per quem tra- dar e- go:

* M-li- us il-li e- rat, si na- tus non fu- s-

set. \ Qui in- tn- git me- cum ma- num in pa- r-
FERIA V 715

si- de, hic me tra-di- t- rus est in ma-nus pec- ca-

t- rum. * M- li- us.
Ad Laudes Matutinas
Ant. 1 AG 466 (cf. OCO 387)

VII b

Vi-de, Dmi-ne, et cons-de-ra qu-ni- am tr-bu-lor;

ve-l-ci- ter ex-udi me. Ps.Qui pascis Isra- el, intn-de, * qui

dedcis velut o- vem Io- seph.


Psalmus 79
[Qui pascis Isral, intnde, *
qui dedcis velut ovem Ioseph.]
Qui sedes super chrubim, efflge *
coram Ephraim, Bniamin et Mansse.
Excita potntiam tuam, et veni, *
ut salvos fcias nos.
Deus, convrte nos, *
illstra fciem tuam, et salvi rimus.
Dmine Deus virttum, *
quosque irascris super oratinem ppuli tui?
HEBDOMADA SANCTA 716
Cibsti nos pane lacrimrum, *
et potum dedsti nobis in lcrimis copise.
Posusti nos in contradictinem vicnis nostris, *
et inimci nostri subsannavrunt nos.
Deus virttum, convrte nos, *
illstra fciem tuam, et salvi rimus.
Vneam de gpto transtulsti, *
eiecsti gentes, et plantsti eam.
Purgsti locum in conspctu eius, *
plantsti radces eius, et implvit terram.
Oprti sunt montes umbra eius, *
et ramis eius cedri Dei;
extndit plmites suos usque ad mare, *
et usque ad Flumen propgines suas.
Ut quid destruxsti macriam eius, *
et vindmiant eam omnes qui prtergredintur viam?
Exterminvit eam aper de silva, *
et singulris ferus depstus est eam.
Deus virttum, convrtere; *
rspice de clo et vide, et vsita vneam istam.
Et prtege cam quam plantvit dxtera tua, *
et super flium hminis quem confirmsti tibi.
Incnsa est igni et suffssa; *
ab increpatine vultus tui perbunt.
Fiat manus tua super virum dxter tu, *
super flium hminis quem confirmsti tibi.
Et non discedmus a te, vivificbis nos, *
et nomen tuum invocbimus.
Dmine Deus virttum, convrte nos, *
et illstra fciem tuam, et salvi rimus.
Ant. 2 AG 314 (cf. OCO 387)

V

Hauri- - tis aquas in gu-di- o de fnti-bus Salva-

t- ris. C. Confi-tbor tibi, Dmine, quniam irtus es mi- hi; *


FERIA V 717

convrsus est furor tuus, et consol- tus es me.


Canticum Is 12: 1 6
[Confitbor tibi, Dmine, quniam irtus es mihi; *
convrsus est furor tuus, et consoltus es me.]
Ecce Deus salvtor meus, *
fiduciliter agam et non timbo,
quia fortitdo mea et laus mea Dminus, *
et factus est mihi in saltem.
Hauritis aquas in gudio *
de fntibus Salvatris;
et dictis in die illa: Confitmini Dmino *
et invocte nomen eius,
notas fcite in ppulis adinventines eius; *
mementte quniam exclsum est nomen eius.
Cantte Dmino, quniam magnfice fecit, *
annuntite hoc in univrsa terra;
exslta et lauda, habittio Sion, *
quia magnus in mdio tui Sanctus Isral .
Ant. 3 MG 99 (cf. OCO 387)

VIII a

Ci- b-vit nos Dmi-nus ex - di-pe fru- mn-

ti, et de pe-tra mel- le sa- tu- r- vit nos. Ps. Ex-

sultte Deo, adiutri no-stro, * iubilte De- o Ia- cob. [flex]


HEBDOMADA SANCTA 718
Psalmus 80
[Exsultte Deo, adiutri nostro, *
iubilte Deo Iacob.]
Smite psalmum et date tmpanum, *
psaltrium iucndum cum cthara.
Bucinte in neomnia tuba, *
in die plen lun, in sollemnitte nostra.
Quia prcptum in Isral est, *
et iudcium Deo Iacob.
Testimnium in Ioseph psuit illud,
cum exret de terra gpti; *
sermnem quem non nveram, audvi.
Divrti ab onribus dorsum eius, *
manus eius a cphino recessrunt.
In tribulatine invocsti me et libervi te,
exaudvi te in abscndito tempesttis, *
probvi te apud aquam Merba.
Audi, ppulus meus, et contestbor te, *
Isral, tinam udias me.
Non erit in te deus alinus *
neque adorbis deum extrneum.
Ego enim sum Dminus Deus tuus,
qui edxi te de terra gpti; *
dilta os tuum, et implbo illud.
Et non audvit ppulus meus vocem meam, *
et Isral non intndit mihi.
Et dimsi eos secndum durtiam cordis erum, *
ibunt in adinventinibus suis.
Si ppulus meus audsset me, *
Isral si in viis meis ambulsset,
in brevi inimcos erum humilissem, *
et super tribulntes eos misssem manum meam.
Inimci Dmini blandirntur ei, *
et esset sors erum in s cula;
et cibrem eos ex dipe frumnti, *
et de petra melle saturrem eos.
LECTIO BREVIS
Vidmus Iesum propter passinem mortis glria et honre
corontum, ut grtia Dei pro mnibus gustverit mortem: Decbat
FERIA V 719
enim eum, propter quem mnia et per quem mnia, qui multos
flios in glriam addxit: auctrem saltis erum per passines
consummre.
Responsorium beve, Adoramus te, vel: OHS 48 (POP 702)

VII

U- na ho- ra non po- tu- - stis vi-gi-

l- re me- cum, qui ex-horta-bmi- ni
-
mo-ri pro me? * Vel Iu- dam non vi- d- tis,

qumo- do non dor-mit, sed fest- nat trde-re

me Iu- d - is? \ Dorm- te iam, et requi-

sci- te: ec- ce appro-pnquat, qui me tra-

dit. * Vel Iu- dam.


HEBDOMADA SANCTA 720
Ad Benedictus, ant. (p. 1213) AG 458 (cf. OCO 387)

IV b

De-si-de-ri- o de-si-de-r-vi hoc Pascha mandu- c- re

vobs-cum, ntequam p- ti- ar. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De-

us Isra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem ple-bis su- .


In aliquibus provinciis, in vice Precum sequentium, canatur
Versos litanicos Sabbati Sancti, p. 779.
PRECES
Christo, sacerdti trno, quem Pater Sancto Spritu unxit, ut
prdicret captvis indulgntiam, humliter supplicmus:
Dmine, miserre nostri.
Qui Iersalem ascendsti ad passinem subendam, ut intrres in
glriam,
perduc Ecclsiam tuam in Pascha ternittis.
Qui, in cruce exalttus, lncea mlitis transfgi volusti,
sana vlnera nostra.
Qui crucem tuam rborem vit constitusti,
fructus eisdem baptsmate rentis largre.
Qui, in ligno pendens, latrni pnitnti pepercsti,
nobis peccatribus ignsce.
Pater noster in tono simplici.
Oratio
Deus, quem dilgere et amre iusttia est, ineffbilis grti tu in
nobis dona multplica: et, qui fecsti nos in morte Flii tui sperre qu
crdimus; fac nos, edem resurgnte, pervenre quo tndimus: Qui
tecum.
FERIA V 721
Ad horam mediam
PSALMODIA
Antiphon Hebdomad sanct ut in Proprium temporis, p. 17.
Psalmus 118: 65 72 (Teth)
Bonittem fcisti cum servo tuo, Dmine, *
secndum verbum tuum.
Bonittem et prudntiam et scintiam doce me, *
quia prcptis tuis crdidi.
Prisquam humilirer ego errvi; *
nunc autem elquium tuum custdiam.
Bonus es tu et benefciens, *
doce me iustificatines tuas.
Excogitavrunt contra me dolsa suprbi, *
ego autem in tbto corde meo servbo mandta tua.
Incrasstum est sicut adeps cor erum, *
ego vero in leg tua delecttus sum.
Bonum mihi quia humilitus sum, *
ut discam iustificatines tuas.
Bonum mihi lex oris tui, *
super mlia auri et argnti.
Psalmus 55: 2 7b, 9 14
Miserre mei, Deus, quniam conculcvit me homo, *
tota die impgnans opprssit me.
Conculcavrunt me inimci mei tota die, *
quniam multi pugnant advrsum me, Altssime.
In quacmque die timbo, *
ego in te sperbo.
In Deo, cuius laudbo sermnem,
in Deo spervi; *
non timbo: quid fciet mihi caro?
Tota die rem meam perturbbant, *
advrsum me omnes cogitatines erum in malum.
Concitbant irgia, insidiabntur, *
ipsi calcneum meum observbant.
Peregrinatines meas tu numersti:
pone lcrimas meas in utre tuo; *
HEBDOMADA SANCTA 722
nonne in supputatine tua?
Tunc convertntur inimci mei retrrsum,
in quacmque die invocvero: *
ecce cognvi quniam Deus meus es.
In Deo, cuius laudbo sermnem, *
in Dmino, cuius laudbo sermnem,
in Deo spervi, *
non timbo: quid fciet mihi homo?
Super me sunt, Deus, vota tua; *
reddam laudatines tibi;
quniam eripusti nimam meam de morte,
et pedes meos de lapsu, *
ut mbulem coram Deo in lmine vivntium.
Psalmus 56
Miserre mei, Deus, miserre mei, *
quniam in te cnfugit nima mea;
et in umbra alrum turum confgiam, *
donec trnseant insdi.
Clambo ad Deum altssimum, *
Deum qui benefcit mihi.
Mittet de clo, et liberbit me;
dabit in opprbrium conculcntes me. *
Mittet Deus misericrdiam suam et verittem suam.
Anima mea recmbit in mdio catulrum lenum, *
devorntium flios hminum.
Dentes eorum arma et sagtt, *
et lingua erum gldius actus.
Exaltre super clos, Deus, *
super omnem terram glria tua.
Lqueum paravrunt pdibus meis, *
et incurvvit se nima mea;
fodrunt ante fciem meam fveam, *
et ipsi incidrunt in eam.
Partum cor meum, Deus,
partum cor meum; *
cantbo et psalmum dicam.
Exsrge, glria mea,
exsrge, psaltrium et cthara, *
excitbo aurram.
FERIA V 723
Confitbor tibi in ppulis, Dmine, *
et psalmum dicam tibi in natinibus,
quniam magnificta est usque ad clos misericrdia tua, *
et usque ad nubes vritas tua.
Exaltre super clos, Deus, *
super omnem terram glria tua.
LECTIO BREVIS
Ad Tertiam
Habntes pontficem magnum, qui penetrvit clos, Iesum
Flium Dei, tenemus confessinem, non enim habmus pontficem,
qui non possit cmpati infirmittibus nostris: tenttum autem per
mnia secndum similitdinem absque peccto.
Ad Sextam
Talis decbat, ut nobis esset pntifex, sanctus, nnocens,
impolltus, segregtus a peccatribus et exclsior clis factus, qui
non habet necessittem cotdie, quemdmodum pontfices, prius pro
suis delctis hstias offrre, dende pro ppuli: hoc enim fecit semel
semetpsum offerndo Iesus Christus Dminus noster.
Ad Nonam
Christus cum advnit pntifex futurrum bonrum, per mplius
et perfctius tabernculum, non manufctum, id est non huius
creatinis, neque per snguinem hircrum et vitulrum sed per
prprium snguinem: introvit semel in Sancta, trna redemptine
invnta.
SACRUM TRIDUUM PASCHALE
725
SACRUM TRIDUUM PASCHALE
FERIA QUINTA IN CENA DOMINI
Vesper dicuntur tantum ab iis qui Miss vespertin in Cena
Domini non intersunt.
FERIA SEXTA IN PASSIONE DOMINI
Ad Invitatorium
Ant. (Ps. t. 4a, p. 1172) AJ 1: 703

IV a
-
Chri- stum De- i F- li- um, qui su- o nos
,
re-demit sngui-ne, ve- n- te ad- o- r- mus. Ps.Ve-ni-te.
Ad Officium lectionum
Ant 1 OHS 114 (cf. OCO 387)

VIII a
-
Asti- t-runt re-ges terr, et prnci- pes con-

ve- n- runt in u-num advr-sus Dmi-num, et advr-sus

Christum e- ius. Ps. Qua-re fremurunt gentes, * et ppuli medi-


SACRUM TRIDUUM PASCHALE 726

t-ti sunt in-ni- a? [flex]


Psalmus 2
[Quare fremurunt gentes, *
et ppuli meditti sunt innia?]
Astitrunt reges terr,
et prncipes convenrunt in unum *
advrsus Dminum et advrsus christum eius:
Dirumpmus vncula erum, *
et proicimus a nobis iugum ipsrum!
Qui hbitat in clis irridbit eos, *
Dminus subsannbit eos.
Tune loqutur ad eos in ira sua, *
et in furre suo conturbbit eos:
Ego autem consttui regem meum *
super Sion, montem sanctum meum!
Prdicbo decrtum eius:
Dminus dixit ad me: Flius meus es tu, *
ego hdie gnui te.
Pstula a me, et dabo tibi gentes heredittem tuam, *
et possessinem tuam trminos terr.
Reges eos in virga frrea, *
et tamquam vas fguli confrnges eos .
Et nunc, reges, intellgite, *
erudmini, qui iudictis terram.
Servte Dmino in timre, *
et exsultte ei cum tremre.
Apprehndite disciplnam,
nequndo irasctur, et peretis de via, *
cum exrserit in brevi ira eius.
Beati, omnes *
qui confdunt in eo.
FERIA VI IN PASSIONE DOMINI 727
Ant 2 OHS 115 (cf. OCO 387)

VIII a

Di-vi-s- runt si-bi vestimnta me- a, et super vestem

me- am mi- s- runt sortem. Ps. De- us, Deus meus, quare me

de-re-liqu-sti? * Longe a salte mea verba rug-tus me- i. [fl.]


Psalmus 21
[Deus, Deus meus, quare me dereliqusti? *
Longe a salte mea verba rugtus mei.]
Deus meus, clamo per dem, et non exudis, *
et nocte, et non est rquies mihi.
Tu autem sanctus es, *
hbitans in ludibus Isral.
In te speravrunt patres nostri, *
speravrunt, et libersti eos;
ad te clamavrunt, et salvi facti sunt, *
in te speravrunt, et non sunt confsi.
Ego autem sum vermis et non homo, *
opprbrium hminum et abictio plebis.
Omnes vidntes me derisrunt me; *
torquntes lbia movrunt caput:
Spervit in Dmino, erpiat eum; *
salvum fciat eum, quniam vult eum .
Quniam tu es qui extraxsti me de ventre, *
spes mea ad bera matris me.
In te proictus sum ex tero, *
de ventre matris me Deus meus es tu.
Ne longe fias a me,
quniam tribultio prxima est, *
quniam non est qui diuvet.
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 728
Circumdedrunt me vtuli multi, *
tauri Basan obsedrunt me.
Aperurunt super me os suum *
sicut leo rpiens et rgiens.
Sicut aqua effsus sum, *
et dissolta sunt mnia ossa mea.
Factum est cor meum tamquam cera *
liquscens in mdio ventris mei.
Aruit tamquam testa paltum meum,
et lingua mea adhsit fucibus meis, *
et in plverem mortis deduxsti me.
Quniam circumdedrunt me canes multi, *
conclium malignntium obsdit me.
Fodrunt manus meas et pedes meos, *
et dinumervi mnia ossa mea.
Ipsi vero consideravrunt et inspexrunt me.
Divisrunt sibi vestimnta mea, *
et super vestem meam misrunt sortem.
Tu autem, Dmine, ne elongveris, *
fortitdo mea, ad adiuvndum me festna.
Erue a frmea nimam meam, *
et de manu canis nicam meam.
Salva me ex ore lenis, *
et a crnibus unicrnium humilittem meam.
Narrbo nomen tuum frtribus meis, *
in mdio ecclsi laudbo te.
Qui timtis Dminum, laudte eum, *
universum semen Iacob, glorificte eum.
Mtuat eum omne semen Isral, *
quniam non sprevit neque despxit afflictinem puperis,
nec avrtit fciem suam ab eo, *
et cum clamret ad eum, exaudvit.
Apud te laus mea in ecclsia magna; *
vota mea reddam in conspctu timntium eum.
Edent puperes et saturabntur,
et laudbunt Dminum qui requrunt eum: *
Vivant corda erum in s culum s culi .
Reminiscntur et convertntur ad Dminum univrsi fines terr, *
et adorbunt in conspctu eius univrs famli gntium.
Quniam Dmini est regnum, *
et ipse dominbitur gntium.
FERIA VI IN PASSIONE DOMINI 729
Ipsum solum adorbunt omnes qui drmiunt in terra; *
in conspctu eius prcident omnes qui descndunt in plverem.
Anima autem mea illi vivet, *
et semen meum srviet ipsi.
Narrbitur de Dmino generatini ventr,
et annuntibunt iusttiam eius ppulo qui nasctur: *
Hc fecit Dminus .
Ant 3 OHS 148 (cf. OCO 387)

VIII a

Vim fa-ci- -bant qui qu- r-bant - nimam me-am.

Ps. Dmi-ne, ne in furre tuo rgu-as me, * neque in ira tua corr-

pi- as me. [flex]


Psalmus 37
[Dmine, ne in furre tuo rguas me, *
neque in ira tua corrpias me;]
quniam sagtt tu infx sunt mihi, *
et descndit super me manus tua.
Non est snitas in carne mea a fcie indignatinis tu, *
non est pax ssibus meis a fcie peccatrum merum.
Quniam iniquittes me supergrss sunt caput meum, *
et sicut onus grave gravant me nimis.
Putrurunt et corrpti sunt livres mei *
a fcie insipinti me.
Inclintus sum et incurvtus nimis; *
tota die contristtus ingredibar.
Quniam lumbi mei implti sunt ardribus, *
et non est snitas in carne mea.
Afflctus sum et humilitus sum nimis, *
rugibam a gmitu cordis mei.
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 730
Dmine, ante te omne desidrium meum, *
et gmitus meus a te non est abscnditus.
Palpitvit cor meum, derelquit me virtus mea, *
et lumen oculrum merum, et ipsum non est mecum.
Amci mei et prximi mei ante plagam meam stetrunt, *
et propnqui mei de longe stetrunt.
Et lqueos posurunt qui qurbant nimam meam,
et qui requirbant mala mihi, locti sunt insdias, *
et dolos tota die meditabntur.
Ego autem tamquam surdus non audibam, *
et sicut mutus non apriens os suum;
et factus sum sicut homo non udiens, *
et non habens in ore suo redargutines.
Quniam in te, Dmine, spervi; *
tu exudies, Dmine Deus meus.
Quia dixi: Nequndo supergudeant mihi, *
et dum commovntur pedes mei, magnificntur super me .
Quniam ego in lapsum partus sum, *
et dolor meus in conspctu meo semper.
Quniam iniquittem meam annuntibo, *
et sollcitus sum de peccto meo.
Inimci autem mei vivunt et confirmti sunt super me, *
et multiplicti sunt qui odrunt me inique.
Retribuntes mala pro bonis detrahbant mihi, *
pro eo quod sequbar bonittem.
Ne derelnquas me, Dmine, *
Deus meus, ne discsseris a me;
festna in adiutrium meum, *
Dmine, salus mea.

\ Insurre-x-runt in me testes i-nqui.

[ Et ment-ta est in i-nqui-tas si-bi.


FERIA VI IN PASSIONE DOMINI 731
LECTIO PRIMA
Attentis qu in IGLH, n. 150, de lectionum cyclis dicuntur (cf.
POP 702), in aliquibus provinciis leguntur vice lectionis de Epistola
ad Hebros, selectiones ex Lamentatione cum cantu. (Cf. Lectiones
Hebdomad XXIII.)

De lamen-ta- ti- -ne Ie- rem- Pro-ph- t.

A-leph. Qumo-do obt-xit ca- li-g-ne in fu- r-re su- o

Dmi-nus f- li- am Si- on: pro-i-cit de c-lo in ter-ram n-

cli-tam Isra- l, et non est re-cord- tus scabl-li pe-dum su- -rum in di- e fu-r- ris su- i. Beth. Pr-ci-pi- t-vit D-

mi-nus, nec pe-prcit mni- a spe-ci- -sa Ia-cob: destr-xit

in fu-r-re su- o mu-ni- ti- -nes vrgi-nis Iu-da, et de- i-cit


SACRUM TRIDUUM PASCHALE 732

in terram: pllu- it regnum et prnci-pes e-ius. Ghimel.Confr- git in i- ra fu-r- ris su- i omne cor-nu Is- ra- l:

avr-tit retrrsum dxte- ram su- am a f-ci- e i- ni-m- ci:et succndit in Ia-cob qua-si ignem flamm de-vo- rn-tis

in gy-ro. [Ie- r-sa- lem, Ie- r-sa- lem, convrte- re ad D-

mi- num De- um tu- um. ]


Si placet, [ Omnes, ut ad Offcium lectionum Feri II, p. 657.

Daleth. Te- tndit arcum su- um qua-si i-ni-m-cus,

firm-vit dxte- ram su- am qua-si hostis: et occ-dit omne


FERIA VI IN PASSIONE DOMINI 733

quod pulchrum e- rat vi-su in ta-bern-cu- lo f- li- Si- on,

ef-f-dit qua-si ignem indigna- ti- -nem su- am. He.

Factus est Dmi-nus ve- lut i-nim-cus, pr-ci- pi- t- vit Is-

ra- l, pr-ci-pi- t-vit mni- a m -ni- a e- ius, dissi-p-vitmu-ni- ti- -nes e- ius, et repl-vit in f- li- a Iu-da humi-

li- - tum et humi- li- - tam. Va-u. Et dissi-p-vit qua-si

hortum ten-t- ri- um su- um, demo- l- tus est ta-bern-cu- lum

su- um: obli-vi- - ni tr-di-dit Dmi-nus in Si- on fe-sti-vi-
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 734

t-tem et sbba-tum: et in opprbri- um, et in indigna- ti- -nem fu-r- ris su- i re-gem et sa-cer-d-tem. [Ie-r-sa- lem, Ie-

r-sa-lem, convrte- re ad Dminum De- um tu- um. ]


Si placet, [ Vinea, ut ad Officium lectionum Feri III, p. 673.

Za- in. Rpu-lit Dmi-nus al-t-re su- um, ma-le-d-

xit sancti- fi-ca- ti- -ni su- : tr-di-dit in ma-nu i-nim- ci

mu-ros trri- um e- ius: vo-cem de-d- runt in domo Dmi- ni,

sic- ut in di- e so- lmni. Heth. Co-gi- t-vit Dmi-nus

dissi- p- re mu- rum f- li- Si- on: te- tndit fu-n-cu- lum
FERIA VI IN PASSIONE DOMINI 735

su- um, et non a-vr-tit ma-num su- am a perdi- ti- - ne:

lu-xtque an-temu- r- le, et mu-rus p- ri- ter dissi- p-tus est.

Teth. De- f-x sunt in ter-ra port e- ius: prdi-dit et

contr- vit ve-ctes e- ius: re-gem e-ius et prnci-pes e- ius ingnti-bus: Non est lex, et proph- t e- ius non inve-n- runt

vi- si- -nem a Dmi- no. Ie-r-sa-lem, Ie-r-sa-lem, convr-

te- re ad Dmi- num De- um tu- um.


RESPONSORIUM PROLIXUM OHS 122 (POP 702)

II

Ve- lum templi scis- sum est, et omnis ter-
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 736

ra trmu- it: la-tro de cru- ce clam-bat

di- cens: * Me-mnto me- i Dmi- ne, dum v-

ne-ris in regnum tu- um. \ A- men di-co

ti- bi: h-di- e me-cum e- ris in Pa-ra- d- so.

* Memnto me- i.
LECTIO SECUNDA
Ex Catechsibus sancti Ionnis Chrysstomi epscopi
Vis Christi snguinis audre virttem? Redemus ad eius
exmplum et prirem typum recordmur : et prstinam scriptram
narrmus.
Occdite, inquit Myses, agnum annculum et snguine eius linte
inuas. Quid ais, Myses? Sanguis ovis rationbilem hminem
liberre consuvit? Valde, inquit, non eo quod sanguis est : sed quia
domnici snguinis per eum demonstrtur exmplum. Nunc ergo si
vderit inimcus non pstibus impsitum snguinem typi, sed
fidlium ore lucntem snguinem verittis : Christi templi pstibus
dedictum, multo magis se sbtrahit.
Si placet, [ Barabas, ut ad Laudes matutinas, p. 743.
FERIA VI IN PASSIONE DOMINI 737
Vis et liam huius snguinis scrutri virttem? Volo unde primum
cucrrit inspcias et de quo fonte manvit. De ipsa primum cruce
procssit : latus illud domnicum intium fuit. Mrtuo enim, ait, Iesu
et adhuc in cruce pendnte : apprximat miles, latus lncea percssit
et exnde aqua fluxit et sanguis. Unum baptsmatis smbolum : liud
sacramnti. Latus miles apruit et templi sancti paretem patefcit
et ego thesurum prclrum invni : et fulgntes divtias me grtulor
reperre. Sic et de illo agno factum est. Iudi ovem occidrunt : et
ego fructum de sacrifcio cognvi.
De ltere sanguis et aqua. Nolo tam fcile, audtor : trnseas tanti
secrta mystrii. Restat enim mihi mstica atque secretlis ortio.
Dixi baptsmatis smbolum et mysterirum aquam illam : et
snguinem demonstrri. Ex his enim sancta fundta est Ecclsia,
per lavcri regeneratinem et renovatinem Spritus Sancti, per
baptsma : inquam, et mystria qu ex ltere vidntur esse prolta. Ex
ltere gitur suo Christus dificvit Ecclsiam : sicut de ltere
Adam eius coniux Eva prolta est.
Si placet, [ Tradiderunt, ut ad Officium lectionum Feri III, p. 674.
Nam hac de causa Paulus quoque testtur dicens : De crpore eius
et de ssibus sumus, latus signficans. Nam sicut de illo ltere Deus
fecit fminam procreri, sic et de suo ltere Christus aquam nobis
et snguinem dedit : unde reparartur Ecclsia. Et sicut in sopre
quiescntis Ad, Deus lteris membra patefcit : sic modo post
mortem aquam nobis donvit et snguinem.
Vidte quemdmodum sponsam sibi Christus coninxit : vidte
quo nos cibo entrit. Edem cibo nscimur et nutrmur. Nam sicut
mlier, affectinis natra cognte, gnitum lere lacte suo et
snguine festnat : sic et Christus quos ipse regnerat suo snguine
semper entrit.
RESPONSORIUM PROLIXUM OHS 132 (POP 702)

VII

T-nebr fact sunt, dum cru-ci-fi- xssent Ie-sum
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 738

Iu- d - i: et cir- ca ho- ram no- nam ex-
.
cla- m- vit Ie- sus vo- ce ma- gna:

De- us me- us, De- us me- us, ut quid me

de-re- li-qu- sti? * Et inclin- to c-pi- te em-

sit sp- ri- tum. \ Cum er- go acce- ps-set

a-c- tum, di-xit: Con- summ- tum est.

* Et inclin- to.
FERIA VI IN PASSIONE DOMINI 739
Ad Laudes matutinas
Ant 1 AG 476 (cf. OCO 387)

VII b

Prpri- o F-li- o su- o non peprcit De- us: sed pro

nobis mni-bus tr-di-dit il-lum. Ps. Mise-r-re me- i, De- us, *

secndum misericrdi- am tu- am.


Psalmus 51 [50]
[Miserre mei, Deus, *
secndum misericrdiam tuam;]
et secndum multitdinem miseratinum turum *
dele iniquttem meam.
Amplius lava me ab iniquitte mea, *
et a peccto meo munda me.
Quniam iniquittem meam ego cognsco, *
et pecctum meum contra me est semper.
Tibi, tibi soli peccvi, *
et malum coram te feci,
ut iustus inveniris in sentntia tua *
et quus in iudcio tuo.
Ecce enim in iniquitte genertus sum, *
et in peccto concpit me mater mea.
Ecce enim verittem in corde dilexsti, *
et in occlto sapintiam manifeststi mihi.
Asprges me hysspo, et mundbor; *
lavbis me, et super nivem dealbbor.
Audre me fcies gudium et lttiam, *
et exsultbunt ossa qu humilisti.
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 740
Avrte fciem tuam a pecctis meis, *
et omnes iniquittes meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus, *
et spritum firmum nnova in viscribus meis.
Ne procias me a fcie tua, *
et spritum sanctum tuum ne uferas a me.
Redde mihi Ittiam salutris tui, *
et spritu promptssimo confrma me.
Docbo inquos vias tuas, *
et mpii ad te convertntur.
Lbera me de sangunibus, Deus, Deus saltis me, *
et exsultbit lingua mea iusttiam tuam.
Dmine, lbia mea apries, *
et os meum annuntibit laudem tuam.
Non enim sacrifcio delectris, *
holocustum, si fferam, non placbit.
Sacrifcium Deo spritus contribultus, *
cor contrtum et humilitum, Deus, non despcies.
Bengne fac, Dmine, in bona voluntte tua Sion, *
ut dificntur muri Iersalem.
Tunc acceptbis sacrifcium iustti, oblatines et holocusta; *
tunc impnent super altre tuum vtulos.
Ant 2 AG 477 (cf. OCO 387)

I b

Dum conturb- ta f- e-rit -nima me- a, Dmi- ne,

mi-se-ri-crdi- me-mor e-ris. C. Dmine, audvi auditi- - nem

tu- am, * et tmu- i. [flex]


FERIA VI IN PASSIONE DOMINI 741
Canticum Hab 3: 24, 13a, 1519
[Dmine, audvi auditinem tuam, *
et tmui.]
Dminel opus tuum, *
in mdio annrum vivfica illud.
In mdio annrum notum fcies; *
cum irtus feris, misericrdi recordberis.
Deus ab austro vniet, *
et Sanctus de monte Pharan.
Opruit clos glria eius, *
et laudis eitts plena est terra.
Splendor eius ut lux erit,
crnua in mnibus eius: *
ibi abscndita est fortitdo eius.
Egrssus es in saltem ppuli tui, *
in saltem cum christo tuo.
Viam fecsti in mari equis tuis, *
in luto aqurum multrum.
Audvi, et conturbtus est venter meus, *
a voce contremurunt lbia mea;
ingreditur putrdo in ssibus meis, *
et subter me scteat,
ut requiscam in die tribulatinis, *
ut ascndam ad ppulum accnctum nostrum.
Ficus enim non florbit, *
et non erit germen in vneis,
mentitur opus olv, *
et arva non fferent cibum:
abscindtur de ovli pecus, *
et non erit armntum in prspibus.
Ego autem in Dmino gaudbo, *
et exsultbo in Deo Iesu meo.
Deus Dminus fortitdo mea, *
et ponet pedes meos quasi cervrum,
et super exclsa mea dedcet me victor *
in psalmis canntem.
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 742
Ant 3 AJ 2: 566; OHS 179 (cf. OCO 388)

IV a

Cru- cem tu- am ad-o-rmus, D- mi-ne, et sanctam re-

surrecti- -nem tu- am lau-dmus, et glo- ri- fi-cmus: Ecce

e- nim prop-ter cru-cem ve- nit gu-di- um in u- ni- vr-

so mundo. Ps. Lauda, Ie-r-salem, Dminum; * colluda De-um

tu- um, Si- on.


Psalmus 147:1220
Lauda, Iersalem, Dminum; *
colluda Deum tuum, Sion.
Quniam confortvit seras portrum turum, *
benedxit fliis tuis in te.
Qui ponit fines tuos pacem, *
et dipe frumnti stiat te.
Qui emttit elquium suum terr, *
velciter currit verbum eius.
Qui dat nivem sicut lanam, *
prunam sicut cnerem spargit.
Mittit crystllum suam sicut buccllas; *
ante fciem frgoris eius quis sustinbit?
FERIA VI IN PASSIONE DOMINI 743
Emttet verbum suum et liquefciet ea, *
flabit spritus eius, et fluent aqu.
Qui annntiat verbum suum Iacob, *
lusttias et iudcia sua Isral.
Non fecit tliter omni natini, *
et iudcia sua non manifestvit eis.
LECTIO BREVIS
Ecce intlliget servus meus, exaltbitur et elevbitur, et sublimis
erit valde: Sicut obstupurunt super te multi, sic inglrius erit inter
viros aspctus eius, et forma ejus inter flios hminum. Iste asprget
gentes multas, super ipsum continbunt reges os suum: quia quibus
non est narrtum de eo vidrunt, et qui non audirunt contemplti
sunt.
Ant. AG 474 (cf. OCO 387)

VIII

Christus factus est pro nobis ob di- ens usque ad mortem,

mortem autem cru-cis.


Vel Responsorium prolixum: OHS 133 (POP 702)

II

Ba-rbbas latro dimt- ti- tur, et n-nocens Chri-

stus oc- c-di- tur: nam et Iu- das armis do- ctus
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 744

sc- le- ris, qui per pa-cem d-di-cit f- ce-re

bel- lum, * Oscu-lndo tr- di- dit DminumIe-sum Chri- stum. \ Ec- ce turba, et qui voca-b- tur

Iudas, ve- nit: et dum appro-pinqu- ret ad Ie-

sum. * Oscu-lndo.
Ad Benedictus, ant. (p. 1234) AG 478 (cf. OCO 388)

I a

Po-su- - runt su-per ca-put e-ius causam ips- us
- -
scrip- tum: Ie-sus Na-za-r-nus, Rex Iud- -rum. C. Magn-

fi-cat * -nima me- a Dminum.


FERIA VI IN PASSIONE DOMINI 745
VERSUS LITANICI IN CANTU AG 471-73 (POP 703-05)
Ad eam qu sequuntur Fratres stant versi ad altare vel ad
imaginem Salvatoris.
Repetita post Benedictus antiphona, duo Fratres stantes ante
gradus altaris vel alio loco apto dicunt:

VI

K- ri- e e- li- son.
Et choro respondente:

K- ri- e e- li- son.
Iterum illi duo Fratres dicunt respondentes:

K- ri- e e- li- son.
Deinde alii duo Fratres stantes in medio chori dicunt:

Dmi-ne, mi-se-r-re.
Et chorus respondet:

Christus Dmi-nus factus est o- b -di- ens usque ad mortem.


SACRUM TRIDUUM PASCHALE 746
Item Fratres ante gradus:

\ Agno mi- ti b-si- a cu- i lu-pus de-dit vene-nsa.
Et chorus dicit:

Christe, e- li- son.
Item Fratres ante gradus:

\ Vi-ta in li- gno m-ri- tur, infrnus et mors lu-gens spo-

li- - tur.
Item chorus dicit:

Christe, e- li- son.
Item Fratres ante gradus:

\ Te qui vinc- ri vo-lu- sti, nosque a mor-tis vncu- lis


FERIA VI IN PASSIONE DOMINI 747

e- ri-pu- siti.
Item chorus dicit:

Christe, e- li- son.
Deinde Fratres in medio chori:

Dmi-ne, mi-se-r-re.
Et chorus respondet:

Christus Dmi-nus factus est o- b -di- ens usque ad mortem.


Item fratres ante respondente:

K- ri- e e- li- son.
Et chorus respondente:

K- ri- e e- li- son.
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 748
Et Fratres ante gradus respondente:

K- ri- e e- li- son..
Et Fratres in medio chori:

Dmi-ne, mi-se-r-re.
Et chorus respondet:

Christus Dmi-nus factus est o- b -di- ens usque ad mortem.


Item Fratres ante gradus dicunt alta voce:

Mortem autem cru-cis.


Finito versu Mortem autem genuflectunt vel prosternunt se omnes
et orant aliquantulum in silentio. Postea Oratio Dominica dicitur,
alta voce uti moris est in fine Laudum.
Oratio
Rspice, qu sumus, Dmine, super hanc famliam tuam; pro qua
Dminus noster Iesus Christus non dubitvit mnibus tradi nocntium
et crucis subre tormntum: Qui tecum.
FERIA VI IN PASSIONE DOMINI 749
Ad Horas Medias
Ad Tertiam
HYMNUS LHR 67

I

1. Sal-va, Red-mptor, plasma tu- um n- bi- le,
,
si-gn- tum sancto vul- tus tu- i l- mi- ne,

ne la- ce- r- ri si- nas frau- de d -mo- num


, ,
prop- ter quod mor- tis ex-sol- v- sti pr- ti- um.

2. Do- le cap-t- vos es-se tu- os sr- vu- los,


,
ab-sl-ve re- os, compe- d- tos - ri- ge,

et quos cru- - re red- e- m- sti pr- pri- o,


SACRUM TRIDUUM PASCHALE 750
,,,
rex bo- ne, te-cum fac gau-d- re pr- pe- tim. A- men.
Ant. AG 477 (cf. OCO 388)

I b

A- it la-tro ad latr- nem: Nos qui-dem digna fa-

ctis re- c- pimus: hic autem quid fe- cit? Memnto me- i,

Dmi-ne, dum vne-ris in regnum tu- um. E u o u a e


Ad Sextam
HYMNUS cf. AG 153

VIII

Crux, mundi bene-d-cti- o, spes crtaque red-mpti-o,

O- lim gehnn bi- u- la, nunc cla- ra c- li i-nu- a,


2. In te levtur hstia
ad se qui traxit mnia,
quam mundi princeps mpetit
sumque nihil nvenit.
3. Patri, tibi, Parclito
sit qua, Jesu, glria,
qui nos crucis victria
concdis usque prfrui. Amen.
FERIA VI IN PASSIONE DOMINI 751
Ant. AG 480 (cf. OCO 388)

VIII b

O vos omnes, qui trans- tis per vi- am, attndi-

te, et vi-d- te si est do- lor sic- ut do- lor me- us.

E u o u a e
Ad Nonam
HYMNUS cf. AG 158

VIII

Per crucem, Christe, qu sumus, ad vit transfer pr mi-um

quos ligni fi- xus st- pi- te di-gn- tus es red- -me- re.
2. Tu legis artculus
vetus cassat chirgraphum;
antqua perit srvitus,
vera librtas rdditur.
3. Patri, tibi, Parclito
sit qua, Iesu, glria,
qui nos crucis victria
concdis usque prfrui. Amen.
Ant. AG 477 (cf. OCO 388)

VIII a

Memnto me- i, Dmi-ne, dum vne-ris in regnum
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 752

tu- um. E u o u a e
PSALMODIA
Psalmus 39: 214, 1718
Exspctans exspectvi Dminum, *
et intndit mihi.
Et exaudvit clamrem meum, *
et edxit me de lacu misri et de luto fcis;
et sttuit super petram pedes meos, *
et firmvit gressus meos.
Et immsit in os meun cnticum novum, *
carmen Deo nostro.
Vidbunt multi et timbunt, *
et sperbunt in Dmino.
Betus vir qui psuit Dminum spem suam, *
et non respxit suprbos et declinntes in mendcium.
Multa fecsti tu, Dmine Deus meus, mirablia tua,
et cogitatines tuas pro nobis; *
non est qui smilis sit tibi.
Si nuntire et loqui volero, *
multiplicabntur super nmerum.
Sacrifcium et oblatinem nolusti, *
aures autem fodsti mihi.
Holocustum et pro peccto non postulsti, *
tunc dixi: Ecce vnio.
In volmine libri scriptum est de me *
fcere volunttem tuam.
Deus meus, vlui, *
et lex tua in prcrdiis meis .
Annuntivi iusttiam tuam in ecclsia magna; *
ecce lbia mea non prohibbo, Dmine, tu scisti.
Iusttiam tuam non abscndi in corde meo, *
verittem tuam et salutre tuum dixi.
Non abscndi misericrdiam tuam *
t verittem tuam ab ecclsia magna.
FERIA VI IN PASSIONE DOMINI 753
Tu autem, Dmine, ne prohbeas miseratines tuas a me; *
misericrdia tua et vritas tua semper suscpiant me.
Quniam circumdedrunt me mala, quorum non est nmerus,
comprehendrunt me iniquittes me, *
et non ptui vidre.
Multiplict sunt super capillos cpitis mei, *
et cor meum derelquit me.
Complceat tibi, Dmine, ut ruas me; *
Dmine, ad adiuvndum me festna.
Exsltent et ltntur in te omnes qurntes te, *
et dicant semper: Magnifictur Dminus qui dligunt
salutre tuum.
Ego autem egnus et pauper sum; *
Dminus sollcitus est mei.
Aditor meus et libertor meus tu es; *
Deus meus, ne tardveris.
Psalmus 53: 16, 89
Deus, in nmine tuo salvum me fac, *
et in virtte tua idica me.
Deus, exudi oratinem meam, *
uribus prcipe verba oris mei.
Quniam suprbi insurrexrunt advrsum me,
et fortes qusirunt, nimam meam, *
et non proposurunt Deum ante conspctum suum.
Ecce enim Deus diuvat me, *
et Dminus suscptor est nim me.
Voluntrie sacrificbo tibi, *
confitbor nmini tuo, Dmine, quniam bonum est;
quniam ex omni tribulatine erpuit me, *
et super inimcos meos despxit culus meus.
Psalmus 87
Dmine, Deus saltis me, *
in die clamvi et nocte coram te.
Intret in conspctu tuo ortio mea, *
inclna aurem tuam ad precem meam.
Quia replta est malis nima mea, *
et vita mea infrno appropinquvit.
stimttis sum cum descendntibus in lacum, *
factus sum sicut homo sine adiutrio.
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 754
Inter mrtuos stratum meum, *
sicut vulnerti dormintes in seplcris;
quorum non es memor mplius, *
et ipsi de manu tua abscssi sunt.
Posusti me in lacu inferiri, *
in tenebrsis et in umbra mortis.
Super me gravtus est furor tuus, *
et omnes fluctus tuos induxsti super me.
Longe fecsti notos meos a me, *
posusti me abominatinem eis;
conclsus sum et non egrdiar; *
culi mei langurunt pr afflictine.
Clamvi ad te, Dmine, tota die, *
expndi ad te manus meas.
Numquid mrtuis fcies mirablia, *
aut surgent umbr et confitebntur tibi?
Numquid narrbit liquis in seplcro miscricrdiam tuam, *
et verittem tuam in loco perditinis?
Numquid cognoscntur in tnebris mirablia tua, *
et iusttia tua in terra oblivinis?
Et ego ad te, Dmine, clamvi, *
et mane ortio mea prvniet te.
Ut quid, Dmine, repllis nimam meam, *
abscndis fciem tuam a me?
Pauper sum ego et mriens a iuventte mea; *
portvi pavres tuos et conturbtus sum.
Super me transirunt ir tu, *
et terrres tui evertrunt me.
Circuirunt me sicut aqua tota die, *
circumdedrunt me simul.
Elongsti a me amcum et prximum, *
et noti mei sunt tnebr.
Ad Tertiam
LECTIO BREVIS
Ascndet sicut virgltum coram eo, et sicut radix de terra sitinti.
Non est spcies ei, neque decor, et vdimus eum, et non erat
aspctus, et desidervimus eum: despctum, et novssimum virrum,
virum dolrum, et scintem infirmittem, et quasi abscnditus
vultus ejus et despctus: unde nec reputvimus eum.
FERIA VI IN PASSIONE DOMINI 755
\ Adormus te, Christe, et benedcimus tibi.
[ Quia per crucem tuam redemsti mundum.
Ad Sextam
LECTIO BREVIS
Vere langures nostros ipse tulit, et dolres nostros ipse portvit;
et nos putvimus eum quasi leprsum et percssum a Deo, et
humilitum: Ipse autem vulnertus est propter iniquittes nostras,
attrtus est propter sclera nostra: disciplna pacis nostr super eum,
et livre eius santi sumus.
\ Memnto mei, Dmine.
[ Dum vneris in regnum tuum.
Ad Nonam
LECTIO BREVIS
Omnes nos quasi oves errvimus, unusqusque in viam suam
declinvit: et psuit Dminus in eo iniquittem mnium nostrum.
Obltus est quia ipse vluit, et non apruit os suum: sicut ovis ad
occisinem ductur, et quasi agnus coram tondnte se obmutscet,
et non apriet os suum.
\ Collocvit me in obscris.
[ Sicut mrtuos s culi.
Oratio ut ad Laudes matutinas.
Vesper dicuntur tantum ab iis qui Actioni liturgic postmeri-
dian non intersunt.
756
SABBATO SANCTO
Ad Invitatorium
Ant. (Ps. t. 4a, p. 1172) LHR 69

IV a

Christum Dminum pro no- bis passum et se-

pl- tum, ve-n- te ad- o- r- mus. Ps. Ven-te.


HYMNUS cf. AG 103

II

1. Ti-b, Red- mptor mni- um, hymnum deflntes cnimus;

-gnsce no-bis, Dmi-ne, ignsce con- fi- tnti- bus.

2. Qui vi-res ho-stis v-te- ris per crucem mor-tis cnte- ris,

qua nos ve- xl- lum f-de- i, fronte si- gn- ti, f- rimus,

3. Il-lum a no-bis i-gi- ter re-pl-le- re di-gn- ve- ris,


SABBATO SANCTO 757

ne possit umqum l de- re red-mptos tu- o sngui-ne.

4. Qui propter nos ad nfe-ros descnde- re dign- tus es,

ut mor-tis de- bi- t- ri- bus vi- t do- n- res mne- ra,

5. Tu es qui certo tmpo-re da- t- rus fi- nem s - cu-lo,

iustus cunct-rum m- ri- ta remune- r- tor st- tu- es.

6. Te ergo, Christe, qu -sumus, ut nostra cu-res vl-ne- ra,

qui es cum Patre et Spri-tu laudndus in perptu-um. A-men.


SACRUM TRIDUUM PASCHALE 758
Ad Officium Lectionis
PSALMODIA
Ant 1 AJ 1: 394; OHS 195 (cf. OCO 388)

VIII a

In pace in id- psum drmi- am, et requi- scam.

Ps. Invocntem exudi me, Deus iustti me- ; * in tribulatine

di-la-tsti mi- hi. [flex]


Psalmus 4
[Invocntem exudi me, Deus iustti me; *
in tribulatine dilatsti mihi;]
miserre mei *
et exudi oratinem meam.
Flii hminum, squequo gravi corde? *
ut quid dilgitis vanittem et quaritis mendcium?
Et scitte quniam mirificvit Dminus sanctum suum; *
Dminus exudiet, cum clamvero ad eum.
Irascmini et nolte peccre;
loqumini in crdibus vestris, *
in cub-libus vestris et conquiscite.
Sacrificte sacrifcium iustti *
et sperte in Dmino.
Multi dicunt. Quis ostndit nobis bona? *
Leva in signum super nos lumen vultus tui, Dmine.
Mairem dedsti Ittiam in corde meo, *
quam cum multiplicntur frumntum et vinum erum.
In pace in idpsum drmiam et requiscam, *
quniam tu, Dmine, singulriter in spe constitusti me.
SABBATO SANCTO 759
Ant 2 AJ 1: 395; OHS 195 (cf. OCO 388)

VII b

Ca- ro me- a requi- scet in spe. Ps. Consr-va

me, De- us, * quniam spe-r- vi in te. [flex]


Psalmus 15
[Consrva me, Deus, *
quniam spervi in te.]
Dixi Dmino: Dminus meus es tu, *
bonum mihi non est sine te .
In sanctos qui sunt in terra, nclitos viros, *
omnis volntas mea in eos.
Multiplicntur dolres erum *
qui post deos alinos acceleravrunt.
Non effndam libatines erum de sangunibus, *
neque assmam nmina erum in lbiis meis.
Dminus pars heredittis me et clicis mei: *
tu es qui dtines sortem meam.
Funes cecidrunt mihi in prclris; *
nsuper et herditas mea specisa est mihi.
Benedcam Dminum qui trbuit mihi intellctum; *
nsuper et in nctibus erudirunt me renes mei.
Proponbam Dminum in conspctu meo semper, *
quniam a dextris est mihi, non commovbor.
Propter hoc lttum est cor meum,
et exsultavrunt prcrdia mea; *
nsuper et caro mea requiscet in spe.
Quniam non derlinques animam meam in infrno, *
nec dabis sanctum tuum vidre corruptinem.
Notas mihi fcies vias vit,
plenitdinem ltti cum vultu tuo, *
delectatines in dxtera tua usque in finem.
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 760
Ant 3 AJ 1: 217; OHS 204 (cf. OCO 388)

V

E-levmi- ni port -ter-n-les; et intro- - bit

Rex gl-ri- . Ps. Dmini est terra et plenitdo e- ius, * orbis

terrrum et qui hbi-tant in e- o. [flex]


Psalmus 23
[Dmini est terra et plenitdo eius, *
orbis terrrum et qui hbitant in eo.]
Quia ipse super mria fundvit eum, *
et super flmina firmvit eum.
Quis ascndet in montem Dmini, *
aut quis stabit in loco sancto eius?
Innocens mnibus et mundo corde,
qui non accpit in vanum nomen eius, *
nec iurvit in dolum.
Hic accpiet benedictinem a Dmino, *
et iustificatinem a Deo salutri suo.
Hc est genertio qurntium eum, *
qurntium fciem Dei Iacob.
Attllite, port, cpita vestra,
et elevmini, port ternles, et introbit rex glri.
Quis est iste rex glri? *
Dminus fortis et potens, Dminus potens in pr lio.
Attllite, port, cpita vestra,
et elevmini, port ternles, *
et introbit rex glri.
Quis est iste rex glri? *
Dminus virttum ipse est rex glri.
SABBATO SANCTO 761

\ I-di-ca causam me- am, et r-dime me

[ Propter e- lqui- um tu- um vi-v-fica me.


LECTIO PRIMA
Vice Orationis Ieremiae (POP 703), attentis qu in IGLH, n. 150,
de lectionum cyclis dicuntur (cf. POP 702), in aliquibus provinciis
leguntur, in loco lectionis de Epistola ad Hebros, selectiones ex
Lamentatione cum cantu (cf. Lectiones Hebdomad XXIII).

De lamen-ta- ti- -ne Ie- rem- Pro-ph- t.

A-leph. Qumo-do obscu- r- tum est aurum, mu-t-tus est

co- lor -pti-mus, disprsi sunt l-pi-des sanctu- - ri- i in

c-pi- te mni- um pla- te- - rum? Beth. F- li- i Si- onncli- ti et am-cti auro primo: qumo-do re-pu- t- ti sunt
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 762

in va-sa tste- a, o-pus m-nu- um f- gu- li? Ghimel.

Sed et lmi- nu-da- v- runt mammam, lacta-v-runt c-tu- los

su- os: f- li- a p-pu- li me- i cru-d- lis qua- si strthi- o inde- sr-to. Da-leth. Adh -sit lingua lactntis ad pa- l-

tum e- ius in si- ti: prvu- li pe- ti- - runt pa- nem, et non

e- rat qui frnge-ret e- is. [Ie-r-sa-lem, Ie-r-sa-lem, convr-

te- re ad Dmi- num De- um tu- um. ]


Si placet, [ Plange, ut ad Officium lectionum Feri IV, p. 690.

He. Qui vesce-bntur vo-luptu- -se, inte- ri- - runt
SABBATO SANCTO 763

in vi- is: qui nutri- e-bntur in cr-ce- is, ample- x- ti sunt

strco- ra. Va- u. Et ma- ior ef-fcta est i-niqui- tas f-li- p-pu- li me- i pecc- to So-dom- rum, qu subvrsa est

in momnto, et non ce-p- runt in e- a ma-nus. Za- in.Candi-di- -res Na-za-r - i e- ius ni-ve, ni- ti-di- -res lacte,

ru-bi-cundi- - res -bo- re antquo, sapph- ro pulchri- -res.

Heth. De-nigr- ta est su-per carbnes f-ci- es e- - rum,

et non sunt cgni- ti in pla- t- is: adh -sit cu- tis e- - rum
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 764

ssi-bus: - ru- it, et facta est qua-si lignum. [Ie-r-sa-lem,

Ie-r-sa-lem, convrte- re ad Dmi- num De- um tu- um. ]


Si placet, [ O vos, ut ad Officium lectionum Feri IV, p. 690.

bTeth. M- li- us fu- it occ-sis gl-di- o quam in-ter-

fctis fame: qu- ni- am i-sti exta-bu- - runt consmpti a

ste-ri- li- t- te terr. Iod. Ma-nus mu- l- e- rum mi-se-ri-

crdi- um co-x-runt f- li- os su- os: facti sunt cibus e- -rum

in contri- ti- -ne f- li- p-pu- li me- i. Caph. Com-

plvit Dminus fu- r- rem su- um, eff-dit i- ram indigna- ti- -
SABBATO SANCTO 765

nis su- : et succndit ignem in Si- on, et de-vo- r- vit

fun-damnta e- ius. Lamed. Non cre-di-d- runt re-gesterr, et u-ni-vr-si ha-bi- ta- t- res orbis, qu- ni- am in-

gre-de- r- tur ho-stis et i- nim- cus per portas Ie- r- sa- lem.

Ie- r-sa- lem, Ie-r-sa- lem, convrte- re ad Dmi-num De- um

tu- um.
RESPONSORIUM PROLIXUM OHS 209 (POP 702)

V
,.
Ca- li-gav- runt cu- li me- i a fle- tu
-
me- o: qui- a e-long- tus est a me, qui con-so-
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 766

la- b- tur me: vi-d- te omnes p-pu- li, * Si est
.
do- lor s- mi- lis sic- ut do-lor me- us.

\ O vos omnes, qui trans- tis per vi- am, at-tn-

di- te, et vi- d- te. * Si est do- lor.
LECTIO SECUNDA
Ex antqua Homila in sancto et magno Sbbato.
Quid istud rei est? Hdie silntium magnum in terra; silntium
magnum, et solitdo denceps : silntium magnum, quniam Rex
dormit; terra tmuit et quivit, quniam Deus in carne obdormvit :
et a s culo dormintes excitvit. Deus in carne mrtuus est : et
infrnum concitvit.
Profcto primum parntem tamquam prditam ovem : qustum
vadit. Omnno in tnebris et in umbra mortis sedntes invsere vult;
omnno captvum Adam, unque captvam Evam : ex dolribus
soltum vadit Deus illisque Flius.
Ingrssus est Dminus ad eos : victrcia arma crucis tenens. Quem
ubi vidit Adam primus parens, pr stupre pectus vrberans,
exclamvit ad omnes dixtque: Dminus meus cum mnibus. Et
respndens Christus dicit Admo: Et cum spritu tuo . Et
apprehnsa manu xcitat, dicens: Expergscere, qui dormis, et surge
a mrtuis, et illucscet tibi Christus.
Si placet, [ Agnus Dei, ut ad Laudes matutinas, p. 777.
SABBATO SANCTO 767
Ego Deus tuus, qui propter te factus sum flius tuus; qui propter
te, et propter hos, qui a te orindi sunt, nunc dico : et per potesttem
mpero iis qui in vnculis erant: Exte et qui in tnebris:
Illuminmini, et soptis, Resrgite.
Tibi prcpio: Expergscere, qui dormis: tenim non deo te
feci, ut in infrno continere vinctus. Surge a mrtuis : ego sum vita
morturum. Surge, opus mnuum merum : surge, effgies mea, qu
ad imginem meam facta es. Surge, exemus hinc; tu enim in me,
et ego in te : una et indivsa sumus persna.
Propter te ego, Deus tuus, factus sum flius tuus; propter te,
Dminus, servlem tuam spciem sumpsi : propter te, qui sum supra
clos, veni in terram, et subtus terram; propter te hminem factus
sum tamquam homo sine adiutrio inter mrtuos liber : propter te, qui
ex horto egrssus es, ex horto Iudis trditus : et in horto
crucifxus sum.
Aspice facii me sputa, qu quidem propter te suscpi : ut te
in prstinum illud spirculum restiterem. Aspice merum maxillrum
lapas, quas sustnui, ut tuam corrptam spciem reformrem : ad
imginem meam.
Aspice mei tergi flagellatinem, quam suscpi, ut disprgerem
peccatrum turum onus : quod tergo tuo impsitum est. Aspice
clavis bene ad lignum affxas manus meas, propter te : qui manum
tuam ad lignum male quondam extnderas.
Si placet, [ Eram quasi, ut ad Officium lectionum Feri V, p. 712.
Dormvi in cruce, et rompha penetrvit meum latus, propter
te, qui in paradso obdormsti : et Evam ex ltere protulsti. Meum
latus sanvit dolrem lteris. Meus somnus edcet te ex infrni
somno. Mea rompha rompham corcuit : qu contra te vertebtur.
Surge, emus hinc. Edxit te hostis ex terra paradsi; ego vero
te non mplius in paradso : sed in clsti throno clloco. Prohbuit
te a ligno tpico vit; verum ecce ego, qui vita sum : tibi sum
coninctus. Consttui chrubim : qui fmuli in morem custodrent
te; fcio ut chrubim : pro eo ac Deum decet, adrent te.
Cherbicus thronus appartus est, gruli prompti et parti,
thlamus constrctus est : parti cibi, trna taberncula et mansines
adornt, thesuri bonrum aprti sunt : regnmque clrum ante
s cula partum est .
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 768
RESPONSORIUM PROLIXUM OHS 214 (POP 702)

IV
,.
Ec- ce, qumodo m-ri-tur ius- tus, et ne- mo pr-

ci-pit cor- de: et vi- ri iusti tollun- tur, et ne-

mo con- s- de- rat: a f-ci- e in-iqui- t- tis

subl- tus est iu- stus, * Et e- rit in pa- ce
.
mem- ri- a e- ius. \ In pace factus est lo-

cus e- ius: et in Si- on ha-bi-t- ti- o e- ius.

* Et e- rit.
Sabbato sancto, Oratio Ieremi (Lam 5: 1-22) adhiberi potest,
vel ad Lectionem priorem vel ad Vigiliam protractam (POP 703);
secundum usum aliquarum provinciarum, cantatur hic, sicut lectio
tertia sine Vigilia protracta:
SABBATO SANCTO 769
OHS 216

O-r- ti- o Ie-rem- Pro- ph- t.

Re-cord-re, Dmin-e, quid acc- de-rit no- bis: intu- -re, et rspi-ce oppr- bri- um nostrum.

He-r-di- tas nostra versa est ad a- li- - nos: domus nostr

ad extr-ne- os. Pu-p- li facti sumus absque pa- tre,ma- tres nostr qua-si v-du- . Aquam

nostram pec-ni- a b-bi-mus: ligna nostra pr-ti-o compa-

r-vimus. Cerv-cibus nostris mi-nab- mur, las- sis non
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 770

da- b-tur rqui- es. g-to d-dimus ma-

num, et Ass-ri- is, ut sa- tu- ra-r- mur pa-ne. Pa-tres

nostri pecca-v-runt, et non sunt: et nos in-iqui-t-tes e-

- rum por- t- vimus. Servi domi-n- ti

sunt no- stri: non fu- it qui re- dme-ret de ma- nu e- -

rum. In a-nimbus nostris affe- re-bmus panem no- bis,

a f- ci- e gl-di- i in de- sr- to.

Pel-lis nostra, qua-si cl-banus exsta est, a f-ci- e tempe-
SABBATO SANCTO 771

st- tum famis. Mu- l- e-res in Si- on humi- li- av- runt,

et vrgi-nes in ci-vi-t- ti-bus Iuda.

Prnci-pes ma-nu su-spn-si sunt: f-ci- es se-num non e-ru-bu- -runt. Ado-lescnti-bus impud-ce a-b-si sunt:

et p- e- ri in ligno corru- -runt.

Se-nes de-fe-c-runt de por- tis: i-ve-nes de cho- ro psal- ln-

ti- um. De- f-cit gudi- um cordis no- stri: ver- sus est

in luctum cho-rus noster. C-ci-dit co-r-na
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 772

c-pi-tis no- stri: v nobis, qui- a pec-c-vimus. Proptr-

e- a mstum factum est cor no- strum, - de- o conte-ne-br-ti sunt - cu-li nostri: Propter montem

Si- on qui- a di-sp- ri- it, vulpes ambu- la-v- runt in e-

o. Tu autem, Dmi-ne, in -tr-num perman- bis,

s- li- um tu- um in gene-ra-ti- nem et gene- ra-ti-

-nem. Qua- re in perp- tu- um obli- vi-sc-ris

no- stri? de-re-lnques nos in longi- t- di-nem di- -rum?
SABBATO SANCTO 773

Convrte nos, Dmi-ne, ad te, et convert- mur: in- no-va

di- es nostros, sic- ut a prin- c-pi- o.

Sed pro- i- ci- ens re- pu-l- sti nos, i- r- tus es contra

nos ve-hemnter. Ie-r-sa-lem, Ie-rsa- lem, con- vrte-re

ad Dmi-num De- um tu- um.
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant 1 AG 613 (cf. OCO 388)

IV b

Plangent e- um qua-si uni-gni- tum, qui- a nnocens

f- li- us occ-sus est. Ps. Exudi, Deus, vocem meam in medi-


SACRUM TRIDUUM PASCHALE 774

ta-ti--ne me- a; * a timre inimci custdi nimam me-am. [fl.]


Psalmus 63
[Exudi, Deus, vocem meam in meditatine mea; *
a timre inimci custdi nimam meam.]
Prtege me a convntu malignntium, *
a multitdine operntium iniquittem.
Qui exacurunt ut gldium linguas suas,
intendrunt sagttas suas, venfica verba, *
ut sagttent in occltis immacultum.
Sbito sagittbunt eum, et non timbunt, *
firmavrunt sibi conslium nequam.
Disputavrunt, ut abscnderent lqueos, *
dixrunt: Quis vidbit eos?
Excogitavrunt inqua,
perfecrunt excogitta conslia. *
Profnditas est homo, et cor eius abssus.
Et sagittvit illos Deus;
sbito fact sunt plag erum, *
et infirmvit eos lingua erum.
Caput movbunt omnes qui vidbunt eos, *
et timbit omnis homo;
et annuntibunt pera Dei, *
et facta eius intllegent.
Ltbitur iustus in Dmino et sperbit in eo, *
et gloriabntur omnes recti corde.
Ant 2 OHS 226 (cf. OCO 388)

II

A por-ta n-fe- ri - ru- e, Dmi-ne, -nimam
SABBATO SANCTO 775

me- am. C. Ego dixi: In dimdio dirum me-- rum * vadam ad

portas nfe-ri. [flex]


Canticum Is 38: 1014, 1720
[Ego dixi: In dimdio dirum merum *
vadam ad portas nferi; ]
qusvi resduum annorum merum. *
Dixi: Non vidbo Dminum Deum in terra vivntium,
non aspciam hminem ultra *
et habitatrem quitis .
Genertio mea ablta est et convolta est a me *
quasi tabernculum pastrum;
prcsa est velut a texnte vita mea:
dum adhuc ordrer, succdit me. *
De mane usque ad vsperam fnies me.
Sperbam usque ad mane,
quasi leo sic contrvit mnia ossa mea; *
de mane usque ad vsperam fnies me.
Sicut pullus hirndinis sic clambo, *
meditbor ut colmba;
attenuti sunt culi mei, *
suspicintes in exclsum.
Tu autem erusti nimam meam ut non perret; *
proiecsti post tergum tuum mnia peccta mea.
Quia non infrnus confitbitur tibi,
neque mors laudbit te, *
non exspectbunt, qui descndunt in lacum, verittem tuam.
Vivens, vivens ipse confitbitur tibi, sicut et ego hdie; *
pater fliis notam fciet verittem tuam.
Dmine, salvum me fac,
et psalmos nostros cantbimus cunctis dibus vit nostr *
in domo Dmini.
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 776
Ant 3 AG 466 (cf. OCO 388)

VII a

Dum tri-bu-l-rer, clam-vi ad Dminum de ventre

nfe-ri: et ex- au-d-vit me. Ps. Laud-te Dminum in sanctu-

-ri-o e- ius, * laudte eum in firmamnto virt-tis e- ius. [fl.]


Psalmus 150
[Laudte Dminum in sancturio eius, *
laudte eum in firmamnto virttis eius.]
Laudte eum in magnlibus eius, *
laudte cum secndum multitdinem magnitdinis eius.
Laudte eum in sono tub, *
laudte eum in psaltrio et cthara,
laudte em in t ' ympano et choro, *
laudte eum in chordis et rgano,
laudte eum in cmbalis benesonntibus,
laudte eum in cmbalis iubilatinis: *
omne quod spirat, laudet Dmnum.
LECTIO BREVIS
Hc dicit Dminus: In tribulatine sua mane consrgent ad me.
Vente, et revertmur ad Dminum, quia ipse cepit, et sanbit nos:
perctiet et curbit nos. Vivificbit nos post duos dies: in die trtia
suscitbit nos, et vivmus in conspctu eius.
SABBATO SANCTO 777
Ant. cf. AG 430 (cf. OCO 388)

VIII

Christus factus est pro nobis ob di- ens usque ad mortem,

mortem autem cru-cis. Propter quod et De-us ex-altvit illum etde-dit nomen, quo est super omne nomen.
Vel Responsorium prolixum: OHS 221 (POP 702)

II

Agnus De- i Chri- stus immo-l- tus

est pro sa- l- te mun- di: nam de pa- rn-tis

pro-topl- sti fraude Fac-tor cndo- lens, quan-

do po-mi no-xi- - lis morsu in mor- tem cr-

ru- it, ipse lignum tunc no- t- vit, * Damna
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 778
-
li- gni ut slve- ret. \ Lu- stris sex qui iam

pe-rctis tempus implens crpo- ris, se vo-lnte, na-tus ad

hoc, passi- -ni d-di- tus, Agnus in cru-ce le- v-tur,

immo-ln- dos st- pi- te. * Damna.


Ad Benedictus, ant. (p. 1254) Poissy MS fo. 300
r
, cf.AJ 2:563 (OCO 388)

VII a

Salv- tor Mundi, sal-va nos, qui per Cru-cem, et

sangui-nem re-de- m- sti nos, auxi- li- - re no- bis, te de-

pre-c-mur, De- us noster. C. Magn-fi-cat * -nima me- a D-

mi-num.
SABBATO SANCTO 779
VERSUS LITANICI IN CANTU AG 471-72 (POP 703-05)
Ad eam qu sequuntur Fratres stant versi ad altare vel ad
imaginem Salvatoris.
Repetita post Benedictus antiphona, duo Fratres stantes ante
gradus altaris vel alio loco apto dicunt:

VI

K- ri- e e- li- son.
Et choro respondente:

K- ri- e e- li- son.
iterum illi duo Fratres dicunt:respondente:

K- ri- e e- li- son.
Deinde alii duo Fratres stantes in medio chori dicunt:

Dmi-ne, mi-se-r-re.
Et chorus respondet:

Christus Dmi-nus factus est o- b -di- ens usque ad mortem.


Item Fratres ante gradus:
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 780

\ Qui pass-rus adve- n-sti propter nos.
Et chorus dicit:

Christe, e- li- son.
Item Fratres ante gradus:

\ Qui, expnsis in cru- ce ma-ni-bus, tra-x-sti mni- a

ad te s -cu- la.
Item chorus dicit:

Christe, e- li- son.
Item Fratres ante gradus:

\ Qui proph-ti-ce promps- sti: E-ro mors tu- a, o mors!
Item chorus dicit:
SABBATO SANCTO 781

Christe, e- li- son.
Deinde Fratres in medio chori:

Dmi-ne, mi-se-r-re.
Et chorus respondet:

Christus Dmi-nus factus est o- b -di- ens usque ad mortem.


Item fratres ante respondente:

K- ri- e e- li- son.
Et chorus respondente:

K- ri- e e- li- son.
Et Fratres ante gradus respondente:

K- ri- e e- li- son..
Et Fratres in medio chori:
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 782

Dmi-ne, mi-se-r-re.
Et chorus respondet:

Christus Dmi-nus factus est o- b -di- ens usque ad mortem.


Item Fratres ante gradus dicunt alta voce:

Mortem autem cru-cis


Finito versu Mortem autem genuflectunt vel prosternunt se omnes
et orant aliquantulum in silentio. Postea oratio dominica dicitur,
alta voce uti moris est in fine Laudum.
Oratio
Omnpotens sempitrne Deus: cuius Unignitus ad inferira terr
descndit, unde et glorisus ascndit, concde proptius; ut fidles tui,
cum eo conseplti in baptsmate, ipso resurgnte, ad vitam profciunt
sempitrnum: Qui tecum.
Ad Horam mediam
PSALMODIA
Ad Tertiam, ant. OHS 205 (cf. OCO 388)

VI a

Credo vi-d- re bona Dmi-ni in terra vi-vnti- um.
SABBATO SANCTO 783

E u o u a e.
Ad Sextam, ant. OHS 206 (cf. OCO 388)

VIII a

Dmi-ne, abstra-xsti ab n-fe-ris - nimam me- am.

E u o u a e.
Ad Nonam, ant. AJ 1: 400; OHS 212 (cf. OCO 388)

VII a

In pa-ce factus est lo- cus e- ius: et in Si- on

ha-bi-t- ti- o e-ius. E u o u a e.
Psalmus 26, I
Dminus illumintio mea et salus mea, *
quem timbo?
Dminus protctor vit me, *
a quo trepidbo?
Dum apprpiant super me nocntes, *
ut edant carnes meas;
qui trbulant me et inimci mei, *
ipsi infirmti sunt et cecidrunt.
Si consstant advrsum me castra, *
non timbit cor meum;
si exsrgat advrsum me prolium, *
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 784
in hoc ego sperbo.
Unum ptii a Dmino, hoc requram: *
ut inhbitem in domo Dmini omnibus dibus vit me,
ut vdeam volupttem Dmini, *
et vsitem templum eius.
Quniam occultbit me in tentrio suo, in die malrum.
Abscndet me in abscndito tabernculi sui, *
in petra exaltbit me.
Et nunc exalttur caput meum *
super inimcos meos in circitu meo.
Immolbo in tabernculo eius hstias vociferatinis, *
cantbo et psalmum dicam Dmino.
Exudi, Dmine, vocem meam qua clamvi, *
miserre mei et exudi me.
De te dixit cor meum:
Exqurite fciem eius ; *
fciem tuam, Dmine, requram.
Ne avrtas fciem tuam a me, *
ne declnes in ira a servo tuo.
Aditor meus es tu, ne me recias, *
neque derelnquas me, Deus saltis me.
Quniam pater meus et mater mea dereliqurunt me, *
Dminus autem assmpsit me.
Ostnde mihi, Dmine, viam tuam, *
et drige me in smitam rectam propter inimcos meos.
Ne tradderis me in nimam tribulntium me;
quoniam insurrexrunt in me testes inqui, *
et qui violntiam spirant.
Credo vidre bona Dmini *
in terra vivntium.
Exspcta Dminum, virliter age, *
et conforttur cor tuum, et sstine Dminum.
II
Exaltbo te, Dmine, quniam extraxsti me, *
nec delectsti inimcos meos super me.
Dmine Deus meus, clamvi ad te, *
et sansti me.
Dmine, eduxsti ab infrno nimam meam, *
vivificsti me, ut non descnderem in lacum.
Psllite Dmino, sancti eius, *
SABBATO SANCTO 785
et confitmini memri sanctittis eius.
Quniam ad momntum indigntio eius, *
et per vitam volntas eius.
Ad vsperum demortur fletus, *
ad matutnum lttia.
Ego autem dixi in securitte mea: *
Non movbor in trnum .
Dmine, in voluntte tua *
prstitsti monti meo virttem;
avertsti fciem tuam a me, *
et factus sum conturbtus.
Ad te, Dmine, clambam, *
et ad Deum meum deprecbar.
Qu utlitas in snguine meo, *
dum descndo in corruptinem?
Numquid confitbitur tibi pulvis, *
aut annuntbit verittem tuam?
Audi, Dmine, et miscrre mei, *
Dmine, esto mihi aditor.
Convertsti planctum meum in choros mihi, *
conscidsti saccum meum, et accinxsti me lttia,
ut cantet tibi glria mea, et non tceat. *
Dmine Deus meus, in trnum confitbor tibi.
Psalmus 75
Notus in Iud a Deus, *
in Isral magnum nomen eius.
Et est in Salem tabernculum eius, *
et habittio eius in Sion.
Ibi confrgit coruscatines arcus, *
scutum, gldium et bellum.
Illminans tu, Mirbilis, a mntibus direptinis; *
spoliti sunt potntes corde.
Dormirunt somnum suum, *
et defecrunt omnes viri fortes mnibus suis.
Ab increpatine tua, Deus Iacob, *
dormitavrunt currus et equi.
Tu terrbilis es, et quis resstet tibi? *
Ex tunc ira tua.
De clo audtum fecsti iudcium; *
terra trmuit et quivit,
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 786
cum exsrgeret in iudcium Deus, *
ut salvos fceret omnes mansutos terr.
Quniam furor hminis confitbitur tibi, *
et relqui furris them festum agent tibi.
Vovte, et rddite Dmino Deo vestro, *
omnes in circitu eius fferant mnera Terrbili,
ei qui aufert spritum prncipum, *
terrbili apud reges terr.
Ad Tertiam
LECTIO BREVIS
Si dixrimus quniam pecctum non habmus: ipsi nos
sedcimus, et vritas in nobis non est. Si confitemur peccta
nostra, fidlis est et iustus: ut remttat nobis peccta nostra, et
emndet nos ab omni iniquitte.
\ Non relnques nimam meam in infrno.
[ Nec dabis sanctum tuum vidre corruptinem.
Ad Sextam
LECTIO BREVIS
Advoctum habmus apud Patrem, Iesum Christum iustum, et
ipse est propititio pro pecctis nostris: non pro nostris autem tantum,
sed tiam pro ttius mundi.
\ Dminus mortficat, et vivficat.
[ Dedcit ad nferos, et redcit.
Ad Nonam
LECTIO BREVIS
Tenebr transirunt et verum lumen iam lucet. Qui dicit se in
luce esse, et fratrem suum odit, in tnebris est usque adhuc: Qui
dligit fratrem suum, in lmine manet, et scndalum in eo non est.
\ Seplto Dmino, signavrunt monumntum.
[ Ponntes mlites qui custodrent illud.
Oratio ut ad Laudes matutinas.
SABBATO SANCTO 787
Ad Vesperas
HYMNUS cf. AG 103

II

1. Auctor sa- l- tis -ni-ce, mundi redmptor ncli-te,

rex, Christe, no-bis nnu- e cru-cis fe- cnd gl-ri- am.

2. Tu morte mor-tem d-ru- ens vi- tmque i- ta lrgi- ens,

mortis mi-nstrum sbdo-lum di- v-ce- ras di- -bo-lum.

3. Pi- is a- m- ris r-ti-bus somno se-plcri tr- di- tus,

se-des recl-dis nfe- ri pa-trsque di- cis l- be-ros.

4. Nunc in Pa- rn-tis dxte- ra sacr-ta fulgens vc-ti-ma,


SACRUM TRIDUUM PASCHALE 788

audi, pre-cmur, v-vi-do tu- o re- dmptos sngui- ne,

5. Quo te di- -bus mni-bus pu- ris sequn-tes m-ri-bus,

advrsus omnes mpe- tus cru-cis fe- r-mus l-ba-rum.

6. Pa-tri, ti- bi, Pa-r-cli- to sit qua, Ie-su, gl- ri- a,

qui nos cru-cis vict-ri- a concdis usque prfru-i. A-men.


PSALMODIA
Ant. 1 AG 479 (Ocf. CO 388)

IV b

O mors, e- ro mors tu- a: mor-sus tu- us e- ro, in-

frne. Ps. Crdi-di, tiam cum loc-tus sum: * Ego humili- -tus
SABBATO SANCTO 789

sum ni- mis. [flex]


Psalmus 115: 1019
[Crdidi, tiam cum loctus sum: *
Ego humilitus sum nimis .]
Ego dixi in trepidatine mea: *
Omnis homo mendax .
Quid retrbuam Dmino *
pro mnibus qu retrbuit mihi?
Clicem salutris accpiam, *
et nomen Dmini invocbo.
Vota mea Dmino reddam *
coram omni ppulo eius.
Pretisa in conspctu Dmini *
mors sanctrum eius.
O Dmine, ego servus tuus, *
ego servus tuus et flius ancll tu.
Dirupsti vncula mea:
tibi sacrificbo hstiam laudis, *
et nomen Dmini invocbo.
Vota mea Dmino reddam *
coram omni ppulo eius,
in triis domus Dmini, *
in mdio tui, Iersalem.
Ant. 2 AG 422 (cf. OCO 388)

IV b

Sic-ut fu- it Ionas in ventre ce- ti tri-bus di- bus, et

tri-bus ncti-bus, i- ta e- rit F- li- us h-mi-nis in corde


SACRUM TRIDUUM PASCHALE 790

terr. Ps. Dmine exudi oratinem me- am, uribus prcipe ob-

secratinem meam in veri-tte tu a; * exudi me in tu-a iustti-a.


Psalm 142: 111
[Dmine, exudi oratinem meam,
uribus prcipe obsecratinem meam in veritte tua; *
exudi me in tua iusttia.]
Et non intres in iudcium cum servo tuo, *
quia non iustificbitur in conspctu tuo omnis vivens.
Quia persectus est inimcus nimam meam,
contrvit in terra vitam meam, *
collocvit me in obscris sict mrtuos a s culo.
Et anxitus est in me spritus meus, *
in mdio mei obrguit cor meum.
Memor fui dirum antiqurum,
medittus sum in mnibus opribus tuis, *
in factis mnuum turum recogitbam.
Expndi manus meas ad te, *
nima mea sicut terra sine aqua tibi.
Velciter exudi me, Dmine; *
defcit spritus meus.
Non abscndas fciem tuam a me, *
ne smilis fiam descendntibus in lacum.
Audtam fac mihi mane misericrdiam tuam, *
quia in te spervi.
Notam fac mihi viam in qua mbulem, *
quia ad te levvi nimam meam.
Eripe me de inimcis meis, *
Dmine, ad te confgi.
Doce me fcere beneplcitum tuum,
quia Deus meus es tu. *
Spritus tuus bonus dedcat me in terram rectam.
Propter nomen tuum, Dmine, vivificbis me; *
SABBATO SANCTO 791
in iusttia tua edces de tribulatine nimam meam.
Ant. 3 AG 446 (cf. OCO 388)

V

Slvi- te templum hoc, di- cit Dmi- nus, et post tr-

du- um re- -di- fi-cbo il-lud: hoc autem di-c-bat de tem-

plo crpo-ris su- i. C. Christus Iesus, cum in forma Dei es-set, *

non rapnam arbitrtus est esse se qu- lem De- o. [flex]


Canticum Phil 2: 611
[Christus Iesus, cum in forma Dei esset, *
non rapnam arbitrtus est esse se qulem Deo,]
sed semetpsum exinanvit, formam servi accpiens,
in similitdinem hminum factus *
et hbitu invntus ut homo.
Humilivit semetpsum
factus obodiens usque ad mortem, *
mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltvit illum
et donvit illi nomen, *
quod est super omne nomen,
ut in nmine Iesu omne genu flecttur *
clstium, terrstrium et infernrum,
et omnis lingua confitetur *
quia Dminus Iesus Christus in glria est Dei Patris.
LECTIO BREVIS
SACRUM TRIDUUM PASCHALE 792
Scitte quod non corruptiblibus auro et argento redmpti estis de
vana vestra conversatine patrn traditinis: sed preciso snguine
quasi agni immaculti Christi et incontaminti, prcgniti quidem
ante mundi constitutinem, manifestti autem novssimis
tempribus propter vos, qui per ipsum fidles estis in Deo: qui
suscitvit eum a mrtuis et dedit ei glriam, ut fides vestra et spes
esset in Deo.
Ant. cf. AG 430 (cf. OCO 388)

VIII

Christus factus est pro nobis ob di- ens usque ad mortem,

mortem autem cru-cis. Propter quod et De-us ex-altvit illum et

de-dit nomen, quo est super omne nomen.


Ad Magnificat, ant. (p. 1236, 1238) AG 459 (OCO 388 = CAO 3974 )

I b

Cla-r- fi- ca me Pa- ter a- pud teme- tpsum, cla- ri-

t-te, quam h-bu- i pri- us quam mundus f- e- ret. C. Ma-

gn-fi-cat * -nima me- a Dmi-num.


SABBATO SANCTO 793
PRECES
Redemptrem nostrum, qui pro nobis passus et sepltus est, ut
resrgeret, sincra piette adormus emque implormus:
Miserre nostri, Dmine.
Dmine Iesu, de ltere tuo, lncea transfxo, snguinem et aquam
effudsti, totus Ecclsi mirbile sacramntum:
per mortem, sepultram et resurrectinem Sponsam tuam vivfica.
Dmine Iesu, erum meminsti qui resurrectinis tu promissines
erant oblti:
memnto erum, qui resurrectinem tuam ignrant et sine spe
vivunt.
Agnus Dei, pascha nostrum pro mnibus immoltus es:
ad te trahe hmines cunctos.
Deus mundi univrsi, tu qui omnes fines incldes et incldi in
sepultra volusti,
lbera humnum genus ab infrno eque immortalittem glri
dona.
Christe, Fili Dei vivi, qui e cruce latrni paradsum aperusti,
defnctos, in morte et sepultra tibi assimiltos, tu resurrectini
in glria conscia.
Pater noster in tono simplice.
Oratio
Omnpotens sempitrne Deus: cuius Unignitus ad inferira terr
descndit, unde et glorisus ascndit, concde proptius; ut fidles tui,
cum eo conseplti in baptsmate, ipso resurgnte, ad vitam profciunt
sempitrnum: Qui tecum.
Completorium cantatur tantum ab iis qui Vigili paschali non
intersunt..
794
PSALMODIA COMPLEMENTARIA
Antiphon de Proprio temporis, vel de festivitate secundum diem.
Ad Tertiam
Psalm 119
Ad Dminum cum tribulrer clamvi, *
et exaudvit me.
Dmine, lbera nimam meam a lbiis mendcii, *
a lingua dolsa.
Quid detur tibi, aut quid appontur tibi, *
lingua dolsa?
Sagtt potntis act *
cum carbnibus iuniperrum.
Heu mihi, quia peregrintus sum in Mosoch; *
habitvi ad taberncula Cedar;
multum ncola fuit nima mea *
cum his qui odrunt pacem.
Ego eram pacficus; *
cum loqubar, illi impugnbant me.
Psalmus 120
Levbo culos meos in montes: *
unde vniet auxlium mihi?
Auxlium meum a Dmino, *
qui fecit clum et terram.
Non dabit in commotinem pedem tuum, *
neque dormitbit qui custdit te.
Ecce non dormitbit neque drmiet *
qui custdit Isral.
Dminus custdit te,
Dminus umbrculum tuum, *
ad manum dxteram tuam.
Per diem sol non perctiet te, *
neque luna per noctem.
Dminus custdiet te ab omni malo; *
custdiet nimam tuam Dminus.
PSALMODIA COMPLEMENTARIA 795
Dminus custdiet intritum tuum et xitum tuum, *
ex hoc nunc et usque in s culum.
Psalm 121
Lttus sum in eo quod dixrunt mihi: *
In domum Dmini bimus .
Stantes iam sunt pedes nostri *
in portis tuis, Iersalem.
lersalem, qu dificta est ut cvitas *
sibi compcta in idpsum.
Illuc enim ascendrunt tribus, tribus Dmini, *
testimnium Isral, ad confitndum nmini Dmini.
Quia illic sedrunt sedes ad iudcium, *
sedes domus David.
Rogte qu ad pacem sunt lersalem, *
secri sint diligntes te.
Fiat pax in muris tuis, *
et secritas in trribus tuis.
Propter fratres meos et prximos meos *
loquar: Pax in te!
Propter domum Dmini Dei nostri *
exquram bona tibi.
Ad Sextam
Psalmus 122
Ad te levvi culos meos, *
qui hbitas in clis.
Ecce sicut culi servrum ad manus dominrum surum, *
sicut culi ancll ad manus dmin su,
ita culi nostri ad Dminum Deum nostrum, *
donec miseretur nostri.
Miserre nostri, Dmine, miserre nostri, *
quia multum replti sumus despectine;
quia multum replta est nima nostra *
derisine abundntium et despectine superbrum.
PSALMODIA COMPLEMENTARIA 796
Psalmus 123
Nisi quia Dminus erat in nobis, dicat nunc Isral,
nisi quia Dminus erat in nobis, *
cum exsrgerent hmines in nos.
Forte vivos deglutssent nos, *
cum irascertur furor erum in nos.
Frsitan aqua absorbusset nos,
torrens pertranssset nimam nostram, *
frsitan pertransssent nimam nostram aqu intumescntes.
Benedctus Dminus, *
qui non dedit nos in direptinem dntibus erum.
Anima nostra sicut passer erpta est *
de lqueo venntium:
lqueus contrtus est *
et nos erpti sumus.
Adiutrium nostrum in nmine Dmini, *
qui fecit clum et terram.
Psalm 124
Qui confdunt in Dmino, sicut mons Sion: *
non commovbitur, in trnum manet.
Iersalem, montes in circitu eius,
et Dminus in circitu ppuli sui, *
ex hoc nunc et usque in s culum.
Quia non requiscet virga iniquittis super sortem iustrum, *
ut non extndant iusti ad iniquittem manus suas.
Bnefac, Dmine, bonis *
et rectis corde.
Declinntes autem per vias pravas
addcet Dminus cum operntibus iniquittem. *
Pax super Isral.
Ad Nonam
Psalm 124
Qui confdunt in Dmino, sicut mons Sion: *
non commovbitur, in trnum manet.
PSALMODIA COMPLEMENTARIA 797
Iersalem, montes in circitu eius,
et Dminus in circitu ppuli sui, *
ex hoc nunc et usque in s culum.
Quia non requiscet virga iniquittis super sortem iustrum, *
ut non extndant iusti ad iniquittem manus suas.
Bnefac, Dmine, bonis *
et rectis corde.
Declinntes autem per vias pravas
addcet Dminus cum operntibus iniquittem. *
Pax super Isral.
Psalm 125
In convertndo Dminus captivittem Sion, *
facti sumus quasi somnintes.
Tunc repltum est gudio os nostrum, *
et lingua nostra exsultatine.
Tunc dicbant inter gentes: *
Magnificvit Dminus fcere cum eis .
Magnificvit Dminus fcere nobscum; *
facti sumus ltntes.
Convrte, Dmine, captivittem nostram, *
sicut torrntes in austro.
Qui sminant in lcrimis, *
in exsultatine metent.
Entes ibant et flebant, *
semen spargndum portntes;
venintes autem vnient in exsultatine, *
portntes manpulos suos.
Psalmus 126
Nisi Dminus dificverit domum, *
in vanum labrant qui dficant eam.
Nisi Dminus custoderit civittem, *
frustra vgilat qui custdit eam.
Vanum est vobis ante lucem srgere,
et sero quiscere, et manducre panem labris. *
Vermtamen dabit ipse dilctis suis duplcia.
Ecce herditas Dmini, flii, *
merces fructus ventris.
PSALMODIA COMPLEMENTARIA 798
Sicut sagtt in manu potntis, *
ita flii iuventtis.
Betus vir qui implvit phretram suam ex ipsis; *
non confundtur, cum loqutur inimcis suis in porta.
PROPRIUM DE SANCTIS
800
FEBRUARIUS
Die 5 februarii
S. AGATH, VIRGNIS ET MARTYRIS
De commune martyris, pro virgine martyre, prter sequentia:.
Ad Benedictus, ant. (p. 1225)Poissy MS 239
v
, cf. AJ 1: 561 (cf. OCO 427)

VII b

A-gatha l- ts-si-me et glo- ri- nter i- bat ad
-
crce-rem, et qua- si ad -pu- las invi- t- ta, a-g-nem

suum Dmino prcibus commendbat. C. Be-ne-dctus Dmi-nus

De- us Is-ra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem ple- bis

su- .
Oratio
Indulgntiam nobis, qu sumus, Dmine: beta Agatha virgo et
martyr implret; qu tibi grata semper xstitit et virtte martrii et
mrito castittis: Per Dminum.
FEBRUARIUS 801
Ad Magnificat, ant. (p. 1234) AM 806 (OCO 427)

I a
,
Stans be- - ta A-gatha in m- di- o cr-ce- ris,
, .,
expnsis m-ni-bus, to- ta men- te o- r- bat ad Dmi-

num: Dmi-ne Ie- su Chri-ste, ma- g- ster bo-ne, gr- ti- as

a- go ti- bi, qui me fe-c-sti vn-ce-re tormnta car-n- fi-

cum: iu-be me, Dmi- ne, ad tu- am immarcesc-bi- lem
,
gl-ri- am fe- l-ci- ter perve- n- re. C. Magn-fi-cat * -nima

me- a Dmi-num.
Die 6 februarii
SS. PAULI MIKI ET SOCIORUM, MARTYRUM
De commune plurimorum martyrum, prter sequentia:
PROPRIUM DE SANCTIS 802
Ad Benedictus, ant. (p. 1225) AG 803 (OCO 427)

VII b

Nos autem glo-ri- - ri oprtet in Cru-ce Dmi-ni

nostri Ie-su Christi. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Is-ra-

l, * quia visitvit et fecit redemptinem ple-bis su- .


Oratio
Deus, mnium fortitdo sanctrum: qui betos mrtyres Paulum
eisque scios per crucem ad vitam vocre digntus es; prsta,
qu sumus, ut, erum intercessine, fidem quam profitmur usque ad
mortem frtiter tenemus: Per Dminum.
Die 7 februarii
ANNIVERSARIUM
PATRUM ET MATRUM DEFUNCTORUM
Suffragia de hodierno Anniversrio Missa tantum peraguntur.
Qulibet tamen communitas, aptiore qua videbitur forma, in Liturgia
Horarum, Anniversarium commemorare potest (POP 99).
Oratio
Deus, qui nos patrem et matrem honorre prcepsti; miserre
clemnter parntibus nostris eormque peccta dimtte, nosque eos in
trn clarittis gudio fac vidre: Per Dominum.
FEBRUARIUS 803
Die 10 februarii
S. SCHOLASTIC, VIRGINIS
De commune virginum, prter sequentia:
Oratio
Bet Scholstic vrginis memriam recolntes, qu sumus,
Dmine; ut, eius exmplo, tibi intemerta caritte servimus, et
felces obtinemus tu dilectinis effctus: Per Dminum.
Die 11 februarii
BEAT MARI VIRGINIS DE LOURDES
Pro Commemoratione
Ad Benedictus, ant. AG 706 (cf. OCO 427)

VIII a

Prcl-ra sa-l- tis aur-ra, ex te, Virgo Ma-r- a,

ex--vit Sol iu-st- ti- , qui vi- si-t- vit nos - ri- ens ex

alto.
Oratio
Concde, misricors Deus, fragilitti nostr prsdium: ut, qui
immacult Dei Genetrcis memriam gimus; intercessinis eius
auxlio, a nostris iniquittibus resurgmus: Per Dminum.
PROPRIUM DE SANCTIS 804
Ad Magnificat, ant. AG 327 (cf. OCO 427)

I b

Ave, Ma-r- a, gr-ti- a plena: Dmi-nus tecum: be-

ne-dcta tu in mu -li- - ri-bus, alle- l- ia.
Vel: AG 704 (cf. OCO 427)

I b

M- li- er amcta so- le, et lu-na sub p- di-bus e-ius:

et in c-pi- te e- ius co-r- na stel-l- rum du- -de-cim.

C. Magn-fi-cat * -nima me- a Dmi-num.


Die 12 februarii
S. REGINALDI DE ORLEANS, O.P., PRESBYTERI
Pro Commemoratione
Ad Benedictus, ant. AG 294 (POP 103)

VII b

Om-nes si- ti- n- tes, ven- te ad aquas: qu - ri- te
FEBRUARIUS 805

Dmi- num, dum inve-n- ri po- tes.


Oratio
Deus, qui beto Reginldo prebtero, Matre misericrdi
auxilinte, in via pauperttis evanglic incdere et lios dedcere
tribusti; eius intercessine, gressus nostros drige secndum
elquium tuum, ut viam mandatrum turum dilatto cordo
currmus: Per Dominum.
Ad Magnficat, ant. AG 1028 (POP 103)

I b

Stent in conspctu Dmi- ni in exsul-ta-ti- -ne,
,
quos Ordo hic ex- rcu- it mult-pli-ci a- g-ne.
Die 13 februarii
S. IORDANI DE SAXONIA, O.P., PRESBYTERI
De commune pastorum prter sequentia:
Ad Benedictus, ant. (p. 1195) AG 595 (POP 107)

I b

Qu -ri-te pri-mum regnum De- i, et iust- ti- am

e- ius: et hc mni- a adii-ci- ntur vo- bis.
PROPRIUM DE SANCTIS 806

Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Isra- l, * quia visitvit et fecit red-

emptinem ple-bis su- .


Oratio
Deus, qui betum Iordnum presbterum fecsti animrum zelo
et amplinda grtia religinis insgnem; da nobis, eius mritis et
exmplis, viam saltis fidliter nuntire et in edem spritu vvere ut
regnum Christi igiter dilatre possmus: Per Dominum.
Ad Magnficat, ant. (p. 1258) AG 992 (POP 108)

VIII a

Sa-pi- enti- am e- ius e-narra-bunt gentes, et laudem

e- ius e-nun-ti- a-bit Eccle-si- a. C. Magn-fi-cat * -nima

me- a Dmi-num.
Die 14 februarii
SS. CYRILLI, MONACHI, ET METHODII, EPISCOPI
De commune pastorum, prter sequentia:
FEBRUARIUS 807
Ad Bendictus, ant. (p. 1231) AV 655 (OCO 656)

VIII b

In sancti- ta-te et iu- sti- ti- a servi- e-runt Domi-no

omni-bus di- e-bus su- is: i-de- o sto-lam glo-ri- indu- it il-

los Domi-nus De- us Is- ra- l. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De-

us Is-ra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem ple-bis su-.


Oratio
Deus, qui per betos fratres Cyrllum et Methdium Slavni
gentes illuminsti; da crdibus nostris tu doctrn verba percpere,
nosque prfice ppulum in vera fide et recta confessine concrdem:
Per Dminum.
Ad Magnficat, ant. (p. 1234) AV 656 (OCO 656)

I a
,,
I-sti sunt vi- ri sancti, fa-cti a-m- ci De- i, di-vn

ve- ri- t- tis prc-ni- o glo-ri- - si: lin- gu e- - rum
PROPRIUM DE SANCTIS 808
,
cla-ves c- li fact sunt. C. Magn-fi-cat * -nima me- a Dmi-

num.
Die 17 februarii
SS. SEPTEM FUNDATORUM SERVORUM B. V. M.
Pro Commemoratione
Ad Benedictus, ant. AG 231 (cf. OCO 427)

I c

Ecce quam bo-num et quam iu-cundum ha-bi- ta- re fra-

tres in u-num.
Oratio
Beatrum fratrum, Dmine, piettem nobis bengnus infnde; qua
et Dei Genetrcem sunt devotssime venerti, et tuum ad te ppulum
provexrunt: Per Dminum.
Die 18 februarii
S. IOANNIS DE FIESOLE, O.P. PRESB.
Pro Commemoratione
De commune sanctorum virorum; pro religiosis.
Oratio AFP 91 (1983): 245
Deus, qui beto Anglico provide inspirsti ut suprnam pacem
ac dulcdinem nobis collustrret, illus trbue prcibus; ut, perspcuis
virttum exmplis, endem in corda fratrum nostrrum radintem
FEBRUARIUS 809
exhibemus: Per Dminum.
Die 22 februarii
CATHEDR S. PETRI, APOSTOLI
Festum
De commune Apostolorum, prter sequentia:
HYMNUS LHR 351

IV
,
1. Petrus be- - tus ca-ten-rum lque- os Christo iubnte

rupit mi- ra- b- li-ter; custos o-v- lis et doctor Eccl- si- ,

pastrque gregis, conserv-tor -vi- um arcet lup-rum trucu-
,
lntam r- bi- em. 2. Quodcmque vinclis super terram strnxe-

rit, e- rit in astris re- li- g- tum fr-ti- ter, et quod re-slvit

in ter-ris ar- b-tri- o, e- rit so-l-tum su-per c-li r- di- um;
PROPRIUM DE SANCTIS 810

in fi-ne mundi iu-dex e- rit s- cu- li. 3. Gl-ri- a Pa- tri
,
per immnsa s -cu- la, sit ti-bi, Na-te, de-cus et imp-ri- um,

ho-nor, po-tstas, Sanctque Spi- r- tu- i; sit Tri- ni- t- ti

sa-lus indi- vi-du- a per infi-n-ta scul-rum s -cu-la. A- men.
Ad Officium lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 MG 156 (cf. OCO 427)

II

A- it Pe- trus princ-pi-bus sa- cer- d-tum: Ie- sum,

quem vos inte-re- ms-tis, suspendn- tes in ligno, hunc De-

us su-sci- t- vit: et Prnci-pem et Salva- t- rem ex- al- t-


FEBRUARIUS 811

vit, ad dandam p-ni- tnti- am in remis-si- -nem pec-

ca- t-rum. Ps. Cli enrrant glriam De- i, * et pera mnu-

um eius annntiat firmamn- tum. [flex]


Psalmus 18 A
[Cli enrrant glriam Dei, *
et pera mnuum eius annntiat firmamntum.]
Dies dii erctat verbum, *
et nox nocti ndicat scintiam.
Non sunt loqul neque sermnes, *
quorum non intellegntur voces.
In omnem terram exvit sonus erum, *
et in fines orbis terr verba erum.
Soli psuit tabernculum in eis,
et ipse tamquam sponsus procdens de thlamo suo, *
exsultvit ut gigas ad eurrndam viam.
A fnibus clrum egrssio eius,
et occrsus eius usque ad fines erum, *
nec est quod abscondtur a calre eius.
Ant. 2 AM 935 (OCO 428)

VII b

Mi- sit Dmi-nus Ange- lum su- um, et li-be- r-vit
PROPRIUM DE SANCTIS 812

me de ma-nu He- r-dis. Ps. Exudi, Deus, vocem meam in me-

di-ta-ti- - ne me- a; * a timre inimci custdi nimam me-

am. [flex]
Psalmus 63
[Exudi, Deus, vocem meam in meditatine mea; *
a timre inimci custdi nimam meam.]
Prtege me a convntu malignntium, *
a multitdine operntium iniquittem.
Qui exacurunt ut gldium linguas suas,
intendrunt sagttas suas, venfica verba, *
ut sagttent in occltis immacultum.
Sbito sagittbunt eum, et non timbunt, *
firmavrunt sibi conslium nequam.
Disputavrunt, ut abscnderent lqueos, *
dixrunt: Quis vidbit eos?
Excogitavrunt inqua,
perfecrunt excogitta conslia. *
Profnditas est homo, et cor eius abssus.
Et sagittvit illos Deus;
sbito fact sunt plag erum, *
et infirmvit eos lingua erum.
Caput movbunt omnes qui vidbunt eos, *
et timbit omnis homo;
et annuntibunt pera Dei, *
et facta eius intllegent.
FEBRUARIUS 813
Ltbitur iustus in Dmino et sperbit in eo, *
et gloriabntur omnes recti corde.
Ant. 3 AJ 2: 436, cf. Poissy MS, fo. 280
v
(OCO 428 = CAO 2076)

VIII b

Di-xit nge- lus ad Petrum: Circmda ti- bi vestimn-

tum tu- um, et sque-re me. Ps. Dminus regnvit, exsltet

ter-ra, * ltntur nsu-l mul- t. [flex]


Psalmus 96
[Dminus regnvit, exsltet terra, *
ltntur nsul mult.]
Nubes et calgo in circitu eius, *
iusttia et iudcium firmamntum sedis eius.
Ignis ante ipsum prcdet, *
et inflammbit in circitu inimcos eius.
Illustrrunt flgura eius orbem terr: *
vidit et contrmuit terra.
Montes sicut cera fluxrunt a fcie Dmini, *
a fcie Dmini omnis terra.
Annuntiavrunt cli iusttiam eius, *
et vidrunt omnes ppuli glriam eius.
Confundntur omnes qui adrant sculptlia,
et qui glorintur in simulcris suis. *
Adrent eum omnes ngeli eius.
Audvit et ltta est Sion,
et exsultavrunt fli Iud *
propter iudcia tua, Dmine.
PROPRIUM DE SANCTIS 814
Quniam tu Dminus, altssimus super omnem terram, *
nimis exalttus es super omnes deos.
Qui dilgitis Dminum, odte malum;
custdit ipse nimas sanctrum surum, *
de manu peccatris liberbit eos.
Lux orta est iusto, *
et rectis corde lttia.
Ltmini, iusti, in Dmino, *
et confitmini memri sanctittis eius.
\ Dmine, ad quem bimus?
[ Verba vit trn habes.
Ad Laudes matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 AG 841 (cf. OCO 428)

IV b

Pe-tre a-mas me? pasce o-ves me- as. Tu scis Dmi-

ne, qui- a a-mo te. Ps. De- us, De- us me- us es tu; * ad te de

luce vgi-lo. [flex]


Psalmus 62: 29
[Deus, Deus meus es tu; *
ad te de luce vgilo.]
Sitvit in te nima mea, *
te desidervit caro mea.
FEBRUARIUS 815
In terra desrta et rida et inaqusa,
sic in sancto apprui tibi, *
ut vidrem virttem tuam et glriam tuam.
Quniam mlior est misericrdia tua super vitas, *
lbia mea laudbunt te.
Sic benedcam te in vita mea, *
et in nmine tuo levbo manus meas.
Sicut dipc et pingudine repletur nima mea, *
et lbiis exsultatinis laudbit os meum.
Cum memor ero tu super stratum meum, *
in matutnis medtbor de te,
quia fusti aditor meus, *
et in velamnto alrum turum exsultbo.
Adh sit nima mea post te, *
me suscpit dxtera tua.
Ant. 2 AM 989 (OCO 428)

III b

Pe-trus qui- dem serva- b- tur in crce-re: o- r- ti- o

autem fi- -bat si-ne inter-missi- -ne ab Eccl- si- a ad

De- um pro e- o. C. Benedcite, mnia pera Dmini, Dmi-

no; * laudte et superexaltte eum in s cu-la.


PROPRIUM DE SANCTIS 816
Canticum Dan 3: 5788, 56
[Benedcite, mnia pera Dmini, Dmino; *
laudte et superexaltte eum in s cula.]
Benedcte, ngeli Dmini, Dmino; *
benedcite, cli, Dmino.
Benedcite, aqu omnes qu super clos sunt, Dmino; *
benedcite, omnes vrttes Dmini, Dmino.
Benedcite, sol et luna, Dmino; *
benedcite, stell cli, Dmino.
Benedcite, omnis imber et ros, Dmino; *
benedcite, omnes spritus Dei, Dmino.
Benedcite, ignis et stus, Dmino; *
benedcite, frigus et stus, Dmino.
Benedcite, rores et pruna, Dmino; *
benedcite, gelu et frigus, Dmino.
Benedcite, glcies et nives, Dmino; *
benedcite, noctes et dies, Dmino.
Benedcite, lux et tnebr, Dmino; *
benedcite, flgura et nubes, Dmino.
Benedcat terra Dminum; *
laudet et superexltet eum in s cula.
Benedcite, montes et colles, Dmino; *
benedcite, universa germinntia in terra Dmino.
Benedcite, fontes, Dmino; *
benedcite, mria et flmina, Dmino.
Benedcite, cete et mnia qu movntur in aquis, Dmino; *
benedcite, omnes vlucres cli, Dmino.
Benedcite, omnes bsti et pcora, Dmino; *
benedcite, flii hminum Dmino.
Benedcat Isral Dmino; *
laudet et superexltet eum in s cula.
Benedcite, sacerdtes Dmini Dmino; *
benedcite, servi Dmini, Dmino.
Benedcite, spritus et nim iustrum, Dmino; *
benedcite, sancti et hmiles corde, Dmino.
Benedcite, Anana, Azara, Msal, Dmino; *
laudte et superexaltte eum in s cula.
FEBRUARIUS 817
Benedicmus Patrem et Flium cum Sancto Spritu; *
laudmus et superexaltmus eum in s cula.
Benedctus es, Dmine, in firmamnto cli; *
et laudbilis et glorisus et superexalttus in s cula.
Ant. 3 AG 842 (cf. OCO 428)

VII b

Tu es Petrus, et su- per hanc petram di- fi-c-bo

Eccl-si- am me- am. Ps. Cantte Dmino cnticum no- vum; *

laus eius in ecclsi- a sanct- rum.


Psalmus 149
[Cantte Dmino cnticum novum; *
laus eius in ecclsia sanctrum.]
Lttur Isral in eo qui fecit eum, *
et flii Sion exsltent in rege suo.
Laudent nomen eius in choro, *
in tympano et cthara psallant ei.
Quia beneplcitum est Dmino in ppulo suo, *
et honorbit mansutos in saltem.
Ibilent sancti in glria, *
ltntur in cublibus suis.
Exaltatines Dei in gtture erum, *
et gldii ancpites in mnibus erum,
ad facindam vindctam in natinibus, *
castigatines in ppulis,
ad alligndos reges erum in compdibus, *
et nbiles erum in mnicis frreis,
PROPRIUM DE SANCTIS 818
ad facindum in eis iudcium conscrptum: *
glria hc est mnibus sanctis eius.
LECTIO BREVIS
Elgit Deus per os meum audre gentes verbum evanglii et
crdere; et qui novit corda, Deus testimnium perhbuit illis dans
Spritum Sanctum sicut: et nobis et nihil discrvit inter nos et illos
fide purficans corda erum.
Ad Benedictus, ant. (p. 1228) AG 666 (cf. OCO 428)

VIII a

Quodcmque li-g-ve- ris super ter- ram, e- rit li-g-tum

et in c- lis, et quod-cmque slve- ris su-per ter- ram,

e- rit so- l- tum et in c- lis, di- cit Dmi-nus Si- m- ni

Petro. C. Be-ne-dctus Dmi-nus De- us Is-ra- l, * quia visitvit

et fecit redemptinem ple-bis su- .


Oratio
Prsta, qu sumus, omnpotens Deus, ut nullis nos permttas
perturbatinibus cncuti; quos in apostlic confessinis petra
FEBRUARIUS 819
solidsti: Per Dminum.
Ad Vesperas
HYMNUS cf. AG 30*

VII

1. Di-v-na vox te d- li- git, pis-c-tor, ac pro r- ti- bus

remsque qua tu gl- ri- a c-li re- fl-ges cl-vi- bus!2. Te-nax a-m- ris pr-fe- rens ac dulce te- stim-ni- um,

omnes amor quos l- ve- rat o-ves re-gndas cci- pis.3. Lapsus, su-pr-no r-bo- re tu petra stas Eccl-si- ,

qua splendet il-la s- cu- lis, nul-lis sub- -cta v- ri- bus.

4. Tu, Petre, Chri-sti o-r-cu- lo lu-ces ma- g- ster mni- um,
PROPRIUM DE SANCTIS 820

fratrsque firmas, pr- vi-dus tu ver- ba vi- t nn-ti- as.5. Gre-gem fac u-num, prspe- ra l-tis in - vum frcti-bus,

salvmque ab hostis m- pe- tu ad lu- cis adduc p-bu- la.6. Sit summa Chri-sto gl-ri- a, qui nos det au-l c-li-c

intrre per te inuam in sempitrna gudia. Amen.


PSALMODIA
Ant. 1 AG 841 (cf. OCO 428)

IV b

Pe-tre a-mas me? pasce o-ves me- as. Tu scis Dmi-

ne, qui- a a-mo te. Ps. Crdidi, tiam cum loctus sum: * E-
FEBRUARIUS 821

go humili- -tus sum ni- mis. [flex]


Psalmus 115: 1019
[Crdidi, tiam cum loctus sum: *
Ego humilitus sum nimis .]
Ego dixi in trepidatine mea: *
Omnis homo mendax .
Quid retrbuam Dmino *
pro mnibus qu retrbuit mihi?
Clicem salutris accpiam, *
et nomen Dmini invocbo.
Vota mea Dmino reddam *
coram omni ppulo eius.
Pretisa in conspctu Dmini *
mors sanctrum eius.
O Dmine, ego servus tuus, *
ego servus tuus et flius ancll tu.
Dirupsti vncula mea:
tibi sacrificbo hstiam laudis, *
et nomen Dmini invocbo.
Vota mea Dmino reddam *
coram omni ppulo eius,
in triis domus Dmini, *
in mdio tui, Iersalem.
Ant. 2 AM 989 (OCO 428)

III b

Pe-trus qui- dem serva- b- tur in crce-re: o- r- ti- o
PROPRIUM DE SANCTIS 822

autem fi- -bat si-ne inter-missi- -ne ab Eccl- si- a ad

De- um pro e- o. Ps. In convertndo Dminus captivi-t- tem

Si- on, * facti sumus quasi somni- n-tes.


Psalmus 125
[In convertndo Dminus captivittem Sion, *
facti sumus quasi somnintes.]
Tunc repltum est gudio os nostrum, *
et lingua nostra exsultatine.
Tunc dicbant inter gentes: *
Magnificvit Dminus fcere cum eis .
Magnificvit Dminus fcere nobscum; *
facti sumus ltntes.
Convrte, Dmine, captivittem nostram, *
sicut torrntes in Austro.
Qui sminant in lcrimis, *
in exsultatine metent.
Entes ibant et flebant, *
semen spargndum portntes;
venintes autem vnient in exsultatine, *
portntes manpulos suos.
Ant. 3 AG 842 (cf. OCO 428)

VII b

Tu es Petrus, et su- per hanc petram di- fi-c-bo
FEBRUARIUS 823

Eccl-si- am me- am. C. Bene-dctus Deus et Pater Dmini no-

stri Ie- su Chri- sti, * qui benedxit nos in omni benedictine spi-

ritli in clstibus in Chri- sto. [flex]


Canticum Eph 1: 310
[Benedctus Deus et Pater Dmini nostri Iesu Christi, *
qui benedxit nos in omni benedictine spiritli
in clstibus in Christo;]
sicut elgit nos in ipso ante mundi constitutinem,
ut essmus sancti et immaculti *
in conspctu eius in caritte,
qui prdestinvit nos in adoptinem filirum
per Iesum Christum in ipsum, *
secndum propsitum volunttis su,
in laudem glri grti su, *
in qua gratificvit nos in dilcto Flio suo,
in quo habmus redemptinem per snguinem eius, *
remissinem peccatrum.
Secndum divtias grti eius,
qu superabundvit in nobis *
in omni sapientia et prudntia;
ut notum fceret nobis sacramntum volunttis su, *
secndum beneplcitum eius,
quod propsuit in eo, *
in dispensatine plenitdinis tmporum,
instaurre mnia in Christo, *
qu in clis et qu in terra sunt.
PROPRIUM DE SANCTIS 824
LECTIO BREVIS
Benedctus Deus et Pater Dmini nostri Iesu Christi: qui
secndum magnam misericrdiam suam regenervit nos in spem
vivam per resurrectinem Iesu Christi ex mrtuis, in heredittem
incorruptbilem et incontamintam et immarcescbilem, conservtam
in clis propter vos: qui in virtte Dei custodmini per fidem in
saltem partam revelri in tmpore novssimo.
Ad Magnificat, ant. (p. 1236, 1238) AG 666 (cf. OCO 428)

I b

Tu es pastor -vi- um, prin- ceps A-po- sto- l-rum:

ti-bi trdi- t sunt claves regni c- l- rum. C. Magn- fi-cat *

-nima me- a Dmi-num.


Die 23 februarii
S. POLYCARPI, EPISCOPI ET MARTYRIS
De commune martyris, prter sequentia:
Oratio
Deus univrs creatr, qui betum Polycrpum epscopum in
nmero mrtyrum digntus es aggregre: eius nobis intercessine
concde; ut, cum illo partem clicis Christi capintes, in vitam
resurgmus trnam: Per Dminum.
825
MARTIUS
Die 7 martii
SS. PERPETU ET FELICITATIS, MARTYRUM
De communi plurorum martyrum, pro virginibus, prter
sequentia:
Ad Benedictus, ant. (p. 1228) AS 855 (OCO 428)

VIII a

Il-l-xit di- es vict- ri- , et pro-cess- runt de cr-

ce-re in amphi- te- trum qua-si in c-lum. C. Be-ne-dctus

Dmi-nus De- us Is-ra- l, * quia visitvit et fecit redemptinem

ple-bis su- .
Oratio
Deus, cuius urgnte caritte bet mrtyres Perptua et Felcitas
tormntum mortis, contmpto persecutre, vicrunt; da nobis,
qu sumus, erum prcibus, ut in tua semper dilectine crescmus:
Per Dminum.
Ad Magnificat, ant. (p. 1254) AS 856 (OCO 428)

VII a

In fi- de st- te, et nvi-cem omnes di- l- gi- te,
PROPRIUM DE SANCTIS 826

et pas-si- -ni-bus nostris ne scanda- li-z-mi- ni. C. Ma-gn-fi-

cat * -nima me- a Dmi-num.


Die 8 martii
S. IOANNIS A DEO, RELIGIOSI
Pro Commemoratione
Ad Benedictus, ant. (p. 1210) GS 100 (OCO 428)

IV a

Fran-ge e- su- ri- en- ti pa-nem tu- um, et e-ge-nos

va-gosque induc in do-mum tu- um.


Oratio
Deus, qui betum Ionnem misericrdi spritu perfudsti; da,
qu sumus, ut, carittis pera exercntes, inter elctos in regno tuo
invenri meremur: Per Dminum.
MARTIUS 827
Die 17 Martii
S. PATRICII
Pro Commemoratione
Ad Benedictus, ant. AG 511 (cf. OCO 428)

I b

E- ntes in mundum uni-vrsum, prdi-c-te Evan-

g- li- um omni cre- a-t-r.


Oratio
Deus, qui ad prdicndam Hibrni ppulis glriam tuam
betum Patrcium epscopum providsti: eius mritis et intercessine
concde; ut, qui christino nmine glorintur, tua mirablia homnibus
igiter annntient: Per Dminum.
Die 19 Martii
S. IOSEPHI SPONSI B. M. V.
Solemnitas
Ad I Vesperas
Hymnus, Te Ioseph, ut ad II Vesperas, p. 846.
PSALMODIA
Ant. 1 AG 375 (cf. OCO [72])

I a

Ia-cob au-tem g-nu- it Io-seph, vi-rum Ma- r- ,
PROPRIUM DE SANCTIS 828

de qua na-tus est Iesus, qui voc- tur Christus. Ps. Laud-te,

p-e-ri Dmini, * laud-te nomen Dmini.


Psalmus 112
[Laudte, peri Dmini, *
laudte nomen Dmini.]
Sit nomen Dmini benedctum *
ex hoc nunc et usque in s culum.
A solis ortu usque ad occsum *
laudbile nomen Dmini.
Exclsus super omnes gentes Dminus, *
super clos glria eius.
Quis sicut Dminus Deus noster, qui in altis hbitat, *
et humlia rspicit in clo et in terra?
Sscitans de terra nopem, *
de strcore rigens puperem,
ut cllocet eum cum princpibus, *
cum princpibus ppuli sui.
Qui habitre facit strilem in domo, *
matrem filirum ltntem.
Ant. 2 OCO [72]: AM 837

II

Mis-sus est Ange-lus Gbri- el a De- o ad Vr-

MARTIUS 829
gi-nem despons- tam vi- ro, cu- i nomen e- rat Io-seph, de

do-mo Da- vid: et nomen Vrgi-nis Ma-r- a. Ps. Lauda, -ni-

ma mea, Dminum; laudbo Dminum in vita me- a, * psal-

lam Deo meo, qumdi- u f- e-ro.


Psalmus 145
[Lauda, nima mea, Dminum;
laudbo Dminum in vita mea, *
psallam Deo meo, qumdiu fero.]
Nolte confdere in princpibus, *
in fliis hminum, in quibus non est salus.
Exbit spritus eius, et reverttur in terram suam; *
in illa die peribunt cogitatines erum.
Betus cuius Deus Iacob est aditor, *
cuius spes in Dmino Deo suo.
Qui fecit clum et terram, *
mare et mnia qu in eis sunt.
Qui custdit verittem in s culum,
facit iudcium opprssis, *
dat escam esurintibus.
Dminus solvit compedtos, *
Dminus illminat ccos,
Dminus rigit deprssos, *
Dminus dligit iustos,
Dminus custdit dvenas,
pupllum et vduam sustntat *
et viam peccatrum disprdit.
PROPRIUM DE SANCTIS 830
Regnbit Dminus in s cula, *
Deus tuus, Sion, in generatinem et generatinem.
Ant. 3 AJ 2: 342 (cf. OCO [72])

I b

Cum esset despons- ta Ma-ter Ie-su Ma- r- a Io-

seph, ntequam conve-n- rent, invnta est in -te-ro habens

de Sp- ri- tu Sancto. C. Bene-dctus Deus et Pater Dmini nostri

Ie- su Chri- sti, * qui benedxit nos in omni benedictine spiri-

tli in clstibus in Chri- sto. [flex]


Canticum Eph 1: 310
[Benedctus Deus et Pater Dmini nostri Iesu Christi, *
qui benedxit nos in omni benedictine spiritli
in clstibus in Christo;]
sicut elgit nos in ipso ante mundi constitutinem,
ut essmus sancti et immaculti *
in conspctu eius in caritte,
qui prdestinvit nos in adoptinem filirum
per Iesum Christum in ipsum, *
secndum propsitum volunttis su,
MARTIUS 831
in laudem glri grti su, *
in qua gratificvit nos in dilcto Flio suo,
in quo habmus redemptinem per snguinem eius, *
remissinem peccatrum.
Secndum divtias grti eius,
qu superabundvit in nobis *
in omni sapientia et prudntia;
ut notum fceret nobis sacramntum volunttis su, *
secndum beneplcitum eius,
quod propsuit in eo, *
in dispensatine plenitdinis tmporum,
instaurre mnia in Christo, *
qu in clis et qu in terra sunt.
Lectio brevis et Responsorium breve ut in II Vesperas, p. 851, vel:
RESPONSORIUM PROLIXUM AG 729 (POP 653)

IV

Ange-lus Dmi-ni app- ru- it Io-seph, di-

cens: Io-seph fi- li Da- vid, no- li tim- re ac-

c-pe-re Ma-r- am cniu-gem tu- am: quod e-nim

in e- a na-tum est de Sp- ri- tu San- cto est:
PROPRIUM DE SANCTIS 832

* P- ri- et autem f- li- um. Et vo-c-bis nomen e-

ius Ie- sum. \ Cum esset despons- ta

ma-ter Ie-su Ma- r- a Io-seph, n-tequam conve-n-rent, invn-

ta est in - te-ro ha- bens de Sp- ri-tu San- cto.

* P- ri- et. [Gl-ri- a. Et vo-c-bis.]


Ad Magnificat, ant. (p. 1244) AG 737 (cf. OCO [72])

III b

Ec-ce fi-d- lis servus et prudens, quem const- tu- it

Dmi-nus super fam- li- am su- am. C. Magn-fi-cat * -ni-

ma me- a Dminum.
MARTIUS 833
Preces et Oratio ut ad Laudes matutinas.
Ad Invitatorium
Ant. (Ps. t. 2, p. 1165) LHR 357

II

Laud-mus De- um no- strum: In sol- lem- ni-

t- te be- - ti Io-seph. Ps. Ve-n- te


HYMNUS AJ 1: 594

II

1. C-li-tum, Io-seph, decus atque nostr cer-ta spes vi-t

co-lumnque mundi, quas ti-bi l-ti c-nimus, be-n- gnus

ssci-pe lau- des. 2. Te, sa-tum Da- vid, st-tu- it Cre- - tor

Vr- gi-nis sponsum, vo-lu- tque Ver-bi te pa-trem di-ci,

de-dit et mi-n- strum esse sa-l- tis. 3. Tu Re-dempt- rem


PROPRIUM DE SANCTIS 834

st-bu-lo ia-cntem, quem cho- rus va- tum c-ci-nit fu-t-rum,

- spi- cis gaudens, so-ci- sque ma- tris primus a-d- ras.

4. Rex De- us re- gum, domi-n- tor orbis, cu- ius ad nu- tum

tremit infe-r- rum tur- ba, cui pro-nus famu- l-tur - ther,

se ti- bi sub- dit. 5. Laus sit excl-s Tr- a- di pe- rnnis,

qu, ti- bi insgnes tr-bu- ens ho-n-res, det tu- is no-bis

m- ri- tis be- - t gudi- a vi- t. A- men.


MARTIUS 835
Ad Officium Lectionum
PSALMODIA
Ant. 1 AV 555 (OCO 428)

V

Angelus D-mini app-ru- it Io-seph, di- cens: Ioseph, fi-li

Da-vid, no- li tim- re acc-pe-re Ma- r- am cniugem tu- am;

quod e-nim in e- a na- tum est, de Spri-tu Sancto est: p-ri- etautem f- li- um, et vo-c-bis nomen e- ius Ie- sum. Ps. Dmi-

ne, in virtte tua ltbitur rex, * et super salutre tuum exsultbit

ve- hemn-ter.
Psalmus 20: 2-8, 14
[Dmine, in virtte tua ltbitur rex, *
et super salutre tuum exsultbit vehemnter.]
Desidrium cordis eius tribusti ei, *
et volunttem labirum eius non denegsti.
PROPRIUM DE SANCTIS 836
Quniam prvensti eum in benedictinibus dulcdinis; *
posusti in cpite eius cornam de auro purssimo.
Vitam ptiit a te, et tribusti ei, *
longitdinem dirum in s culum et in s culum s culi.
Magna est glria eius in salutri tuo, *
magnificntiam et decrem impnes super eum;
quniam pones eum benedictinem in s culum s culi, *
ltificbis eum in gudio ante vultum tuum.
Quniam rex sperat in Dmino, *
et in misericrdia Altssimi non commovbitur.
Exaltre, Dmine, in virtte tua; *
cantbimus et psallmus virttes tuas.
Ant. 2 AG 733 (cf. OCO 428)

VII a

Exsr-gens Io-seph a somno, fe- cit sic-ut pr-c-

pit e- i Ange-lus Dmini, et acc- pit cniu-gem su- am.

Ps. Bonum est confi-t- ri Dmino, * et psllere nmini tu- o,

Altssime.
Psalmus 91, I
[Bonum est confitri Dmino, *
et psllere nmini tuo, Altssime,]
annuntire mane misericrdiam tuam, *
et verittem tuam per noctem,
MARTIUS 837
in decachrdo et psaltrio, *
cum cntico in cthara.
Quia delectsti me, Dmine, in factra tua, *
et in opribus mnuum turum exsultbo.
Quam magnificta sunt pera tua, Dmine: *
nimis profnd fact sunt cogitatines tu.
Vir inspiens non cognscet, *
et stultus non intlleget hc.
Cum germinverint peccatres sicut fenum, *
et florerint omnes qui operntur iniquittem;
hoc tamen erit ad intritum in s culum s culi; *
tu autem altssimus in trnum, Dmine.
Ant. 3 AJ 1: 594 (cf. OCO 428)

I c

A-scn-dit Io- seph a Ga- li- l - a de ci- vi- t-
,
te N-za- reth in Iu-d - am, in ci-vi- t-tem Da- vid, qu vo-
,
c- tur Bthle-hem, ut pro- fi- te- r- tur cum Ma- r- a.

Ps. Quni- am ecce inimci lui, Dmine, quniam ecce inimci

tu- i per- bunt, * et dispergntur omnes qui operntur iniqui-


PROPRIUM DE SANCTIS 838

t- tem.
II
[Quniam ecce inimci lui, Dmine,
quniam ecce inimci tui perbunt, *
et dispergntur omnes qui operntur iniquittem.]
Exaltbis sicut unicrnis cornu meum, *
perfsus sum leo beri.
Et despciet culus meus inimcos meos, *
et in insurgntibus in me malignntibus udiet auris mea.
Iustus ut palma florbit, *
sicut cedrus Lbani succrscet.
Plantti in domo Dmini, *
in triis Dei nostri florbunt.
Adhuc fructus dabunt in sencta, *
beres et bene virntes erunt,
ut annntient quniam rectus Dminus, refgium meum, *
et non est inquitas in eo.
\ Iustus germinbit sicut llium.
[ Et florbit in trnum ante Dminum.
Responsoria prolixa (POP 653): Ioseph Fili David (AG 729);
Surge et Accipe (MG 107); Angelus Domini, ut ad I Vesperas.
Ad Laudes Matutinas
PSALMODIA
Ant. 1 2 Supp 11 (cf. OCO 429)

II

Ve- n- runt pa- st- res fe- sti- nn-tes, et in-ve-
MARTIUS 839

n- runt Ma- r- am et Io-seph et In-fntem p- si- tum

in pr- s-pi- o. Ps. De- us, Deus meus es tu; * ad te de luce

v-gi-lo. [flex]
Psalmus 62: 29
[Deus, Deus meus es tu; *
ad te de luce vgilo.]
Sitvit in te nima mea, *
te desidervit caro mea.
In terra desrta et rida et inaqusa,
sic in sancto apprui tibi, *
ut vidrem virttem tuam et glriam tuam.
Quniam mlior est misericrdia tua super vitas, *
lbia mea laudbunt te.
Sic benedcam te in vita mea, *
et in nmine tuo levbo manus meas.
Sicut dipc et pingudine repletur nima mea, *
et lbiis exsultatinis laudbit os meum.
Cum memor ero tu super stratum meum, *
in matutnis medtbor de te,
quia fusti aditor meus, *
et in velamnto alrum turum exsultbo.
Adh sit nima mea post te, *
me suscpit dxtera tua.
PROPRIUM DE SANCTIS 840
Ant. 2 AJ 1: 600 (cf. OCO 429)

VIII a

E- rant Pa- ter Ie- su et Ma- r- a, mi- rn-tes

su-per his, qu di- ce-bntur de il-lo, et be-ne- d-xit il- lis

Sme- on. C. Benedcite, mnia pera Dmini, Dmino; * laud-

te et superexaltte e- um in s cu-la.
Canticum Dan 3: 5788, 56
[Benedcite, mnia pera Dmini, Dmino; *
laudte et superexaltte eum in s cula.]
Benedcte, ngeli Dmini, Dmino; *
benedcite, cli, Dmino.
Benedcite, aqu omnes qu super clos sunt, Dmino; *
benedcite, omnes vrttes Dmini, Dmino.
Benedcite, sol et luna, Dmino; *
benedcite, stell cli, Dmino.
Benedcite, omnis imber et ros, Dmino; *
benedcite, omnes spritus Dei, Dmino.
Benedcite, ignis et stus, Dmino; *
benedcite, frigus et stus, Dmino.
Benedcite, rores et pruna, Dmino; *
benedcite, gelu et frigus, Dmino.
Benedcite, glcies et nives, Dmino; *
benedcite, noctes et dies, Dmino.
MARTIUS 841
Benedcite, lux et tnebr, Dmino; *
benedcite, flgura et nubes, Dmino.
Benedcat terra Dminum; *
laudet et superexltet eum in s cula.
Benedcite, montes et colles, Dmino; *
benedcite, universa germinntia in terra Dmino.
Benedcite, fontes, Dmino; *
benedcite, mria et flmina, Dmino.
Benedcite, cete et mnia qu movntur in aquis, Dmino; *
benedcite, omnes vlucres cli, Dmino.
Benedcite, omnes bsti et pcora, Dmino; *
benedcite, flii hminum Dmino.
Benedcat Isral Dmino; *
laudet et superexltet eum in s cula.
Benedcite, sacerdtes Dmini Dmino; *
benedcite, servi Dmini, Dmino.
Benedcite, spritus et nim iustrum, Dmino; *
benedcite, sancti et hmiles corde, Dmino.
Benedcite, Anana, Azara, Msal, Dmino; *
laudte et superexaltte eum in s cula.
Benedicmus Patrem et Flium cum Sancto Spritu; *
laudmus et superexaltmus eum in s cula.
Ant. 3 AJ 1: 597 (cf. OCO 429)

IV a

Consrgens Io- seph ac-c- pit P- e- rum et Ma