You are on page 1of 15

Han.

4, 32 5,11 Preek VB 14-6-2013


Geestelijke strijd 2. Leugen van binnenuit

Kostbare band
Laat ik op deze Vaderdag eens beginnen met een verhaal, dat goed bij de tekst past. Een man kwam laat thuis van zijn werk, moe en snel gerriteerd. Zijn zoontje van vijf zat op de stoep voor de deur op hem te wachten. Zoon: "papa mag ik je iets vragen?" Vader: "ja natuurlijk, wat is er?" Zoon: "Papa, hoeveel verdien je per uur?" Vader: waarom wil je dat weten? Zoon: "Gewoon?" Vader: 'als je het echt wil weten, ik verdien 50 euro per uur" "oh" antwoordde de zoon en boog zijn hoofd

Zoon: "papa mag ik alsjeblieft 25 euro lenen?" Vader werd een beetje boos. " Als dat de enige reden is waarom je mij vraagt wat ik verdien, zodat je geld kunt lenen.. De jongen keek teleurgesteld en ging stil naar zijn kamer en sloot de deur. De man ging zitten en dacht na over de vragen van zijn jongen. Waarom zou hij dat vragen? En waarom was hij zo teleurgesteld? Misschien moest hij echt wel dringend iets kopen met die 25 euro. Anders vroeg hij eigenlijk nooit om geld. De man bedacht zich en ging naar de kamer van zijn zoontje en deed de deur open "Slaap je, jongen?" vroeg hij. "Nee, papa. Ik ben wakker" zei zijn zoon. "Ik heb eens nagedacht, misschien was ik te hard voor je. Hier is de 25 euro die je gevraagd hebt". De jongen lachte en ging rechtop zitten. "Dank je papa!" riep hij. Toen haalde hij vanonder zijn kussen nog wat geld. De vader zag verbaasd dat de jongen al geld had. De jongen zat stil zijn geld

te tellen, en keek toen naar zijn vader. "Waarom vraag je mij geld als je al geld hebt?" gromde de vader. "Omdat ik nog niet genoeg had, maar nu wel" zei de jongen. "Papa, ik heb nu 50 euro. Kan ik een uur van je tijd kopen? Alsjeblieft kom morgen een uurtje vroeger naar huis. Ik zou graag samen met jou eten". Mooi verhaal h.. Een kind dat je zo liefheeft dat hij graag een uur van je tijd wil kopen om bij je te kunnen zijn. Een gouden moment. Zo kostbaar is een vader voor zijn kind en omgekeerd een kind voor zijn vader. Dat helpt bij het begrijpen van deze geschiedenis. Want het is het geschiedenis die je op het eerste gezicht verbijsterend.

Heftig
Als het in de krant had gestaan, zou het er zo uit gezien hebben. "Oordeel God eist twee doden in samenkomst"

Jeruzalem In een samenkomst van een nieuwe gemeenschap rondom Jezus van Nazareth zijn afgelopen zondag twee doden gevallen. Een woordvoerder van de gemeente verklaarde dat het hier om een oordeel van God ging over de beide echtelieden. Het zou gaan over de opbrengst van een stuk grond. De beide gemeenteleden hadden een stuk grond t.b.v. de gemeente verkocht, maar niet de hele opbrengst ervan beschikking gesteld. Ze wekten echter wel die indruk. In kringen van de gemeente werd geschokt gereageerd.. Het is wel heel heftig wat er hier gebeurt. Het ademt de sfeer van een religieuze terechtstelling, waar we tegenwoordig ook nog wel van horen. Gruwelijke en zware straffen, die niet in verhouding lijken te staan met de overtreding. Ze ademen genadeloosheid, ze voeden angst en afschuw. Op een leugentje, een wat voor n, een klein wit leugentje in onze ogen, staat de doodstraf. Een standrechtelijke executie!

Maar genadeloosheid, angstwekkende straffen, en terreur die afschuw oproept pssen toch helemaal niet bij de Heer? Wat moeten we hiermee? En wat voor boodschap gaat er van uit? Pas maar op God ziet alles, Big Brother is watching you. Zou je bij zon God willen horen. Stel je voor dat dit bericht in onze in de krant stond? Nou je zou kunnen zeggen, het is zo openbaar als een artikel in de krant, het staat in de Bijbel en iedereen die het wil kan het lezen. Hoe leg jij dit uit aan je ongelovige buurman? Wat is hiervan de bedoeling?

Een herinnering aan Gods bedoeling


Terug naar die vader en dat kind. Tussen een vader en zijn kind kan het zo puur zijn, dat het je verwondert. Als je dat meemaakt ervaar je dat dit eigenlijk helemaal niets natuurlijks is. Je voelt dat je met iets puurs en moois te maken hebt, dat meer dan gewoon is. In dat soort kostbare momenten zie je iets terug van Gods bedoeling met onze relaties. Hij is de bron ervan. In al die relaties die puur en heel zijn, zie je

liefde in zijn puurste vorm. Dat mensen zo met elkaar omgaan, dat is Gods bedoeling. In de Bijbel vind je er overal voorbeelden van terug. Eerst al in het lied dat Adam zingt als hij Eva voor het eerst ziet: opgelucht en vol herkenning: Dit is eindelijk iemand zoals ik! [Gen 2, 27]. Maar zulk geluk kom je niet alleen op de nog goede aarde tegen, ndat de zonde kwam zie je God volop aan het werk om die goede aarde en het geluk voor mensen weer terug te brengen. Steeds zijn er momenten dat Hij zijn bedoeling opnieuw zichtbaar maakt. Binnen zijn volk Isral bijvoorbeeld kon je dat merken in het sabbatsjaar, n keer in de zeven jaar. Om de zeven jaar werden al je schulden kwijtgescholden en stond je weer even vrij tegenover elkaar. Wat een opluchting zal zon jaar geweest zijn: alles komt goed en de mensen leven zonder schuld samen. Verlos elkaar van schulden en zorg zo voor elkaar en kijk naar elkaar om, zo moet het zijn. Dt is wat God laat zien hier. Een bevrijdend gebruik dat sabbatsjaar!

Maar ja, zulke perioden waren beperkt in de geschiedenis van het volk. Na zon jaar liepen de schulden gewoon weer op en moest je weer zeven jaar wachten. Maar de Heer laat merken dat dit allemaal voorproefjes zijn van een periode dat het definitief goed zal zijn op onze aarde. Geen schuld, geen tekort, geen zonde. Het zit goed in alle relaties, zelfs die tussen jager en prooi, leeuw en lam. Met dat beeld laat de Heer via de profeet Jesaja [65,25] zien hoever hij wil gaan met dat goed 25 Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg zegt de HEER. (Isa 65:25 NBV). Dit is een soort vrede die ons begrip te boven gaat. Deze profetie was sindsdien ook nog geen werkelijkheid geworden.

De eerste gemeente
Maar n wel. In het Jeruzalem van de eerste eeuw, ontstaat er in de periode na de eerste Pinksterdag iets tussen mensen van die eerste gemeente, dat er nog niet eerder was. In de tijd van het Oude Verbond, het oude Isral, was zulk gedrag niet spontaan (er was een wet voor nodig) en dan nog duurde zon prachtige tijd maar voor een periode, zolang de wet voorschreef en was ze niet blijvend. Maar nu ontstaat er in Jeruzalem, in het hartje van de stad, de zuilengang van Salomo spontaan een nieuwe gemeenschap waar er onderling zoveel goedheid is, dat het lijkt alsof er nu d.w.z. nu de Geest in de gemeente is komen wonen- werkelijk een nieuw begin gemaakt wordt met Gods nieuwe schepping: het nieuwe verbond! De leden van deze geloofsgemeenschap vertrouwen elkaar door en door. Ze weten dat ze bij elkaar hun nood kunnen klagen, zonder dat dit vervelend gevonden wordt. Integendeel zij hebben de ervaring dat er cht naar hen wordt geluisterd. Ja zelfs geprobeerd wordt iets aan hun nood te doen, waar

het binnen hun mogelijkheden ligt zullen ze elkaar proberen te helpen. Ze nemen een voorbeeld aan hun Heer, die ook naar alle gebeden (= alle vragen) luistert. Als er schuld en tekort is bij sommigen vullen anderen dat aan. En als de kas leeg is, vullen ze die opnieuw. En als het geld op is, verkopen ze van hun bezit en vullen de kas opnieuw. Eentje van hen maakt heel veel indruk als hij zijn akker verkoopt om geld over te hebben voor de armen. Hij heet Jozef, maar ze gen hem de bijnaam Trooster, de Bemoediger. En zo ontstaat er een gemeente waar de mensen allemaal rijk met elkaar zijn en arm in zorgen. Iedereen kan zijn zorgen even de zorgen laten. Iedereen heeft immers wat hij nodig heeft. De schuld is daar niet alleen tussen God en mensen weg, maar ook tussen de mensen onderling. Mensen hebben er vrede met elkaar en zijn niet bezorgd want iedereen heeft wat hij nodig heeft. En ik stel me voor dat de vrucht van de Geest in zulke omstandigheden echt kan rijpen: liefde, vreugde en vrede,

geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 Zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal 5:22-23. Dat is in de geschiedenis van Gods volk nog niet eerder zo te zien geweest. D.w.z. zo spontaan en zo zonder beperking. Deze mensen deden dit echt niet alleen maar voor een jaar. Het is werkelijk een nieuw begin voor het volk van God. We lezen in vs. 13 dat iedereen in Jeruzalem sterk onder de indruk is. En dat kun je je best voorstellen: ze zien de profetien over de Messias voor hun ogen in vervulling gaan. Jes 61 in de woorden van Jezus De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 19 Om een genadejaar van de Heer uit te roepen.' (Luk 4:18 NBV) Er breekt weer eens sabbatsjaar aan, niet precies op de vastgestelde tijd volgens de wet, maar gewoon spontaan vanuit het hart en zonder beperking. In het hartje van de stad Jeruzalem, in de zuilengang van Salomo, zien alle

10

Jeruzalemmers iets moois en nieuws ontstaan dat hartverwarmend is. Een groep mensen waar iedereen wel bij wil horen. Een gemeenschap van mensen waarin overduidelijk de Geest van de Heer Jezus woont. En om hen heen ontstaat onmiddellijk het nieuwe koninkrijk. Heiliger dan de tempel waar ze samenkomen. Iedereen die het aanziet vind het ontzagwekkend indrukwekkend. En dat is het ook.

11

Vloeken in de kerk
Maarop een dag besluit n van die gemeenteleden zijn gift ietsje hoger voor te stellen dan ze echt is. Het lijkt een klein leugentje ingegeven door ijdelheid. Misschien wilde hij net zo bekend staan Barnabas. Ananias Barnabas, maar vond hij de prijs daarvoor wel wat hoog. En heeft Hij het er eigenlijk niet helemaal voor over. Daarvoor heeft hij zichzelf te lief, meer lief dan de naaste. Misschien vertrouwt (=gelooft) hij het ook nog niet zo (w(W)ie zal er dan voor hem zorgen?). Hij houdt liever wat achter de hand. En daarom dat leugentje. Wat geeft het, de armen worden er ook zo wel

beter van! Tsja maar tegen welke prijs. Een klein leugentje, Okay het gaat niet helemaal meer om God n ook niet helemaal meer om de naaste. Misschien wel helemaal niet. De aandacht gaat van God en de naaste naar zelf. Het draait nu hier immers om Ananias en Saffira. Kijk eens naar ons! Het is als een schimmel die een mooie rijpe appel aantast en de rest van het fruit dreigt te besmetten. De leugen is weer binnen naar geglipt in die prachtige nieuwe gemeente van God, waar alles goed was. Met een leugen was het ook in het paradijs fout gegaan. Broers en zussen, dit is een aanval van binnenuit in de geestelijke strijd tegen de gemeente. Het is alsof Ananias tegen God zelf zegt: kijk eens naar Mij Heer! Ik ben toch best wel een heel goede kerel, vind u ook niet. Het bederf is weer begonnen binnen de nieuwe gemeenschap van de Heer. De vader van leugen, satan, lacht in zijn vuistje. Ik heb ze weer te pakken. Het zou het begin kunnen van

12

zijn de aantasting van alle vruchten van de Geest. Want iemand die ijdel is, stopt niet met n leugen. Als het bederf doorzet dan wordt liefde - zelfliefde, blijheid leedvermaak, vriendelijkheid lief doen, goedheid goed voor jezelf zorgen, geloof wordt zelfvertrouwen, zachtmoedigheid gedogen en zelfbeheersing - imagocontrole (want wat niet weet wat niet deert natuurlijk) en weer dreigt Gods nieuwe schepping verloren te gaan. Want als dit nog verder doorziekt staan de mensen weer tegenover elkaar en valt die nieuwe gemeenschap weer uit elkaar. Broers en zussen, wat Ananias deed was als vloeken in de kerk. Dat kleine leugentje is in die gemeente toen een vuile, gore zonde. Zo scherpt steekt hij af in contrast met dat nieuwe dat er ontstaan is. Duidelijk afkomstig uit een andere bron. Daarom zegt Petrus ook: 'Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen (Act 5:3 NBV) Hij sprak niet alleen onwaarheid, maar was begonnen dit mooie werk van de Geest weer af te breken.

13

Vaderdag

t Is vaderdag vandaag k ben benieuwd. En elke zondag is het Vaderdag met een hoofdletter. De dag waarop de liefde van de Vader voor ons, zijn kinderen, speciaal zichtbaar wordt in de Heer Jezus en wij dat dan vieren. En wij krijgen van Hen de opdracht om elkaar ook zo lief te hebben, zonder enige onoprechtheid! Eerlijk in waarheid, Daar past geen leugen in, zelf geen klein begin ervan want kleine leugens worden groot, baren zonde en dus de dood. In ons land dus in ons dagelijkse leven vallen leugens niet zo op. Grote niet en kleine natuurlijk helemaal niet . En wij zijn er vast allemaal min of meer aan gewend. Het zou erg zijn wanneer wij die gewoonte mee naar binnen nemen de gemeente in, omdat we het nu eenmaal zo gewend zijn geraakt. We weten wat onze God van leugens vindt, zelf van de kleine, zoals die van Ananias en Saffira. We weten ook dat de satan ons juist met dat wapen aanvalt. Reden om het gevecht aan te gaan tegen de leugen

14

en elkaar lief te hebben in openheid en waarheid, zonder maskers en dubbele bodems. Heilig te zijn en niet schijnheilig Zeker weten dat Heer in ons dat gevecht steunt. Amen

15