You are on page 1of 18

Installatie van Oracle Database Express Edition 11g Release 2 met Apex op Windows x64 (ter vervanging van

iacademy3.oracle.com) Stap 1:
Surf naar: http://www.oracle.com/technetwork/products/expressedition/downloads/index.html Accepteer de licentieovereenkomst en download de Windows x32 editie.

Stap 2:
Log in met je oracle account. Indien je dit nog niet hebt, drukt dan op Sign up en registreer je.

Hierna begint het downloaden.

Stap 3:
Maak de map oracle aan op de c:\ schijf.

Stap 4:
Als het bestand is gedownload, dubbelklik dan op het zip-bestand.

Pak de map DISK1 uit in de map oracle op de c:\ schijf.

Stap 5:
Dubbelklik op setup in de map c:\Oracle\DISK1.

Stap 6:
Druk op next.

Stap 7:
Duid I accept aan en klik vervolgens op next.

Stap 8:
Onthoud c:\oraclexe en klik vervolgens op next.

Stap 9:
Onthoud de http poort.

Opm: Standaard is dit 8080, maar omdat ik al een programma genstalleerd had dat deze poort gebruikte, heb ik vr 8081 gekozen.

Stap 10:
Voer een paswoord in en onthoud dit!!

Stap 11:
Druk op install.

Stap 12:
Negeer de foutmelding the installer is unable to instantiate the file key_xe.reg en druk 2 maal op ok.

Stap 13:
Klik op finish

Stap 14:
Druk op de start knop en typ: cmd Open cmd met ctrl+shift+enter. Dit opent cmd met administrator rechten.

Stap 15:
Typ het commando:

cd c:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\apex

Stap 16:
Typ het commando: sqlplus sys as sysdba

Voer het wachtwoord in dat je tijdens de installatie hebt opgegeven om aan te loggen als systeemadministrator(zie stap 10).

Stap 17:
Typ het commando: @apxxepwd admin

Hierdoor reset je de admin account naar: user: admin password: admin Opm: Het is zeer belangrijk dat je stap 15 niet overslaat, anders krijg je de foutmelding: unable to open file @apxxepwd.

Stap 18:
Ga naar: http://localhost:8080/apex (In mijn geval: http://localhost:8081/apex )

Log nu in met de volgende gegevens: workspace:internal username:admin password:admin

Men vraagt om het password te wijzigen (neem gemakkelijkheidshalve het password dat je in het begin van de installatie hebt opgegeven.) En druk vervolgens op Apply Changes.

OPM: Je kan ook naar http://localhost:8080/apex/apex_admin surfen, maar dit zal niet werken vooraleer je het password hebt gewijzigd(zie begin stap 6)). Het password wijzigen lukt trouwens ook niet door te surfen naar http://localhost:8080/apex/apex_admin. Dus je kan voor de zekerheid best inloggen door te surfen naar http://localhost:8080/apex

Stap 19:
Ga naar: http://localhost:8080/apex (In mijn geval: http://localhost:8081/apex ) Log nu in met de volgende gegevens:

workspace:internal username:admin password: (dit heb je daarnet zelf gekozen)

Stap 20:
Klik op create workspace

Kies een naam vr de workspace, druk vervolgens op next.

Duid vr de zekerheid een space quota aan van 10000 MB en vul schema name en schema password in.

Gebruik als administrator username admin en geef het administrator paswoord op van de admin. Vul ook je email in.

Klik op create workspace

Stap 21:
Klik op home. Klik op create user in workspace tasks op de homepage van de admin.

Detail:

Stap 22:
Kies een gebruikersnaam en vul een email adres in.

Kies de workspace die we net hebben aangemaakt(Door op het pijltje naar boven te klikken) en duidt ook het default schema aan.

Kies een password(Neem gemakkelijkheidshalve dat van de admin) en vink de optie no aan.

Druk op create.

Log uit als admin door op log out te drukken.

Stap 23:
Druk op log in.(of ga naar http://localhost:8080/apex)

Log nu in met de gebruiker en de workspace die we net hebben aangemaakt: workspace:s5063944 username: robin.cominotto password: (dit heb je daarnet zelf gekozen)

Je bent nu succesvol ingelogd en kan scripts etc uploaden!

Belangrijk:
Wil je de oracle database opstarten na een reboot van je systeem? Typ dan start database in de zoekbalk van start. Je krijgt vervolgens dit scherm. Heb geduld, het kan even duren vooraleer de database is opgestart.:

Navigeer nu naar: http://localhost:8080/apex en log aan met de gegevens van stap 23.