PROIECT DE LECŢIE

Şcoala – Nr. 12 Data – 03-06-2013 Clasa – a VIII- a Aria curiculară - Om – societate. Unitate de învăţare –România după al doilea Război Mondial Lecţia – Perioada stalinistă. Regimul lui Gh. Gheorghiu-Dej Timp – 50 de minute Locul – sala de clasă Tipul lecţiei – mixt Obiectivul general – să cunoască şi să înţeleagă evoluţia României postbelice în perioada 1948 – 1965. Obiective operaţionale : O1 – prezentarea principalelor măsuri luate de regimul lui Gh. Gheorghiu-Dej; O2 – prezentarea principalelor domenii asupra cărora şi-a pus amprenta regimul comunist; O3 - explicarea modalităţilor şi mijloacelor de exercitare a controlului sovietic; O4 – modalităţile de exercitare a dominaţiei Uniunii Sovietice asupra statului român; O5 – analizarea surselor istorice referitoare la perioada stalinistă. Competenţe specifice : La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să : – să prezinte principalele măsuri adoptate de regimul politic comunist în timpul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej – să menţioneze principalele domenii în care s-a manifestat controlul sovietic în România; să explice modalităţile prin care s-a exercitat controlul sovietic; – să sesizeze dominaţia totală a Uniunii Sovietice asupra României în perioada 1945-1965; -1-

Liviu. Manual pentru clasa a VIII. Editura Humanitas. învăţarea prin descoperire. – Ierunca. pp.harta. expunerea. conversaţia euristică. Istoria Românilor. 181-194. Lupu. Bibliografie – Lazăr. Teora. . Bucureşti. Viorel. pp. Fenomenul Piteşti.fişe de lucru. 1990. . 1999.a.  Metode de învăţământ – – – – – –  explicaţia.– să analizeze şi să sintetizeze sursele istorice din manual. Obiective operaţionale Succesiunea momentelor lecţiei şi timpul afectat Succesiunea elementelor de conţinut Activitatea profesorului de predare sau de organizare Activitatea elevului de învăţare Metode de învăţământ -2- . Virgil. demonstraţia. Bucureşti. 23-24. . Editura Teora Educaţional. lucrul în echipă.manual de istorie pentru clasa a VIII-a. Strategia didactică  Mijloace de învăţământ .

Astăzi vom urmări evoluţia politică a României după al doilea război mondial. a planului de predare-învăţare (5’) Evolutii specifice ale regimului comunist in Romania (19451948) Notează absenţele.  măsurile regimului politic comunist. observă şi rezolvă eventualele probleme ale colectivului de elevi. trăsăturile regimului politic totalitar. în perioada 1948-1965. Momentul organizatoric(1’) 2.  Care sunt momentele importante ale evoluţiei -elevii răspund regimului comunist între anii 1945-1948? la întrebările  Care este contextul international în această perioadă? profesorului  Care au fost etapele instaurării regimului comunist în România? .Vom analiza:  modalitatea de instaurare a noului regim politic. Anunţarea lecţiei noi. Revitalizarea cunoştinţelor dobândite anterior (8’) 3. .1. -conversaţia euristică -3- .

-elevii iau notiţe secretar general al partidului a devenit Gheorghe Gheorghiu Dej. migraţia de la sat la oraş. Dobândirea noilor cunoştinţe (30’) Regimul comunist din România în această perioadă s-a caracterizat prin:  adoptarea unor măsuri specifice regimurilor totalitare comuniste. urmată de Constituţia din 1952.  colectivizarea în agricultură – martie 1949 – 1962.  naţionalizarea bunurilor industriale şi bancare – iunie 1948. creşterea numărului de deţinuţi politici.  adoptarea unei constituţii care să creeze baza juridică a regimului – Constituţia din 1948.  măsuri împotriva Bisericii. cu efecte negative pentru economie. a avut consecinţe grave: distrugerea satului tradiţional românesc. -demonstraţia.4. scopul fiind crearea omului nou. -expunerea. a însemnat desfiinţarea proprietăţii private. sărăcirea ţăranului român. O1 O1 . acestea acordau partidului unic rolul de forţă conducătoare.  introducerea planificării în economie – primul cincinal a fost 1951-1955. controlul URSS în toate domeniile vieţii social-economice.  dominaţia sovietică. Biserica Ortodoxă a fost subordonată statului.  industrializarea forţată – investiţii masive mai ales în industria grea. Biserica Greco-Catolică a -4- -expunerea O5 -învăţarea prin descoperire. Regimul comunist din România între 1948 şi 1965 ADOPTAREA UNOR MĂSURI SPECIFICE REGIMURILOR COMUNISTE:  înfiinţarea partidului unic – în februarie 1948 s-a constituit Partidul Muncitoresc Român prin „înghiţirea” PSD de către Partidul Comunist.  introducerea cenzurii în cultură şi învăţământ.

înfiinţarea de edituri. Gheorghe Gheorghiu Dej impune „linia naţională”:   măsuri de derusificare – sunt desfiinţate instituţiile cu profil româno-rus. în 1955.  O3  militar – prin aderarea. organizaţia militară a statelor comuniste. -învăţarea prin descoperire O2 -demonstraţia -expunerea. falsificarea istoriei naţionale prin exagerarea rolului slavilor în etnogeneza românească şi prin evidenţierea relaţiilor ruso-române. -explicaţia.  O4 Începând cu 1958 (are loc şi retragerea trupelor sovietice din ţară).ARLUS). cultural – are loc un proces de rusificare prin:   introducerea limbii ruse ca limbă obligatorie în şcoală. Cartea Rusă. Asociaţia pentru strângerea legăturilor cu Uniunea Sovietică .E.A.  economic – prin intermediul întreprinderilor mixte -elevii citesc şi analizează româno-sovietice.R. la Tratatul de la Varşovia. instituţii.fost desfiinţată DOMINAŢIA UNIUNII SOVIETICE S-A REALIZAT ÎN TOATE DOMENIILE:  politic – prin controlul Partidului Muncitoresc Român.). SOVROM-uri. controlat de URSS. reorientarea politicii externe – legături cu statele comuniste cu care URSS intraseră în conflict: -5- . – prin aderarea României la Consiliul de sursele 1 si 2 Ajutor Economic Reciproc (C. muzee cu profil româno-rus (de ex.

Albania. neamestec în treburile interne.  încheierea de acorduri economice cu state vesteuropene Toate aceste măsuri au culminat cu Declaraţia din aprilie 1964 cu privire la poziţia Partidului Muncitoresc Român în problemele mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale prin care se propuneau principii noi în . avantaj analizează fişa de lucru şi reciproc. Iugoslavia.elevii relaţiile dintre partidele comuniste: egalitate. China. -6- . răspund întrebărilor Temă pentru acasă (6´) Rezolvaţi de la secţiunea Sarcini de lucru cerinţa 3.

-7- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful