RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

Mata Pelajaran Tahun Bilangan Murid Tarikh Masa Tema Tajuk Sub topik Hasil Pembelajaran

: : : : : : : : :

Kajian Tempatan 6 Elit 30 Orang 11 Mac 2009 9.30pagi – 10.30 pagi (60 minit) Ekonomi Negara Implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Cara mengatasi pemeliharaan dan pemuliharaan 1) Menyatakan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 2) Menyatakan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan dalam setiap kegitan ekonomi.

1

Objektif Pembelajaran

:

Pada akhir pengajaran murid dapat: 1) Menyatakan maksud kitar semula.
2) Mengenalpasti 5 bahan yang boleh dikitar semula daripada bahan terbuang. 3) Menghasilkan 3 barang baru daripada bahan-bahan terbuang.

Pengetahuan sedia ada

:

Murid-murid telah melihat pencemaran di sekitar kawasan tempat tinggal mereka.

2

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

LANGKAH

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID

CATATAN

SET INDUKSI (5 MINIT)

Pengenalan kepada tajuk

1. Guru menunjukkan sebotol air

1. Murid melihat botol air mineral yang dibawa oleh guru.

NILAI: Kesedaran KBKK: Menjana Idea

mineral kepada murid-murid di dalam kelas. ‘Guru menyatakan bahawa meminum air mineral adalah baik untuk kesihatan’.
2. Guru menayangkan video tentang

2. Murid melihat tayangan

KBT: Kemahiran berfikir BBM: Video kisah hidup “Koka si botol minuman”.

kisah hidup “Koka si botol minuman”

video dengan teliti tentang kisah hidup “Koka si botol minuman”

3. Guru bersoal jawab dengan murid.
3

3. Beberapa orang murid menjawab soalan guru.

Contoh Soalan a) Apakah yang Koka lihat di sepanjang perjalanannya?

Jangkaan Jawapan: a) Pencemaran sungai, sampah sarap, bahan-bahan toksid, penebangan hutan.

b) Apakah perasaan Koka apabila

b) Sedih dan kecewa.

melihat rakan-rakannya mati dibuang? c) Di manakah destinasi yang ingin ditujui oleh Koka? d) Apakah terjadi pada Koka? d) Koka mengalami kemalangan jalan raya.
4. Guru mengaitkan soal jawab 4. Murid memaklumi isi

c) Tong sampah kitar semula.

dengan isi pelajaran hari ini iaitu “Kitar Semula”.

pelajaran hari ini dan memahami tajuk pembelajaran hari ini.

4

LANGKAH 1 (10 MINIT)

Menyatakan maksud kitar semula

1. Guru menunjukkan kepada

1. Murid-murid melihat pasu bunga dan akuarium yang dipamerkan oleh guru.

KBKK: Menjana Idea KBT: Kemahiran berfikir Kontekstual

murid-murid pasu bunga dan mini akuarium yang telah dihasilkan daripada bahan terbuang. 2. Guru bersoal jawab dengan murid. Soalan:
a) Cuba lihat barang-barang ini,

2. Murid menjawab soalan guru. Jangkaan Jawapan a) Botol plastik, botol kaca BBM: Pasu bunga Mini Akuarium

daripada apakah ia diperbuat? b) Di manakah bahan-bahan terbuang ini mudah didapati?

b) Tong sampah Di rumah Tepi jalan

3. Guru memanggil seorang murid ke hadapan untuk memastikan jawapan yang sebenar. 4. Guru bertanya kepada murid
5

3. Murid tersebut tampil ke hadapan kelas.

tersebut.
4. Murid tersebut menjawab

soalan guru. Soalan a) Apakah bahan-bahan yang diperbuat daripada dua barangan tersebut. Jangkaan Jawapan:
a) Botol plastik dan botol kaca

5. Guru menyatakan maksud kitar semula kepada murid-murid untuk membina konsep. 5. Murid-murid mendengar dengan teliti dan memahami maksud kitar semula.
1. Guru menerangkan kepada murid-

murid tentang bahan yang boleh LANGKAH 2 (20 MINIT) Mengenalpasti 5 bahan yang boleh dikitar semula daripada bahan terbuang
2. Guru mengarahkan murid-murid

1. Murid-murid mendengar dengan teliti. NILAI: Kerjasama BBM: Gambar botol plastik, botol kaca,

dikitar semula, tidak boleh dikitar semula dan bagaimana proses kitar semula.

membentuk 3 kumpulan dan
6

setiap kumpulan terdiri daripada seoarang ketua dan enam hingga tujuh orang ahlinya.
3. Guru mengedarkan beberapa

2. Murid bergerak membentuk 3 kumpulan dan melantik seorang ketua kumpulan. tin susu, surat khabar lama, kotak, gambar buahbuahan,,mentol 3. Murid mendapatkan gambar gambar yang terdiri daripada bahan yang boleh kitar semula dan tidak boleh dikitar semula dan sekeping kad manila kepada lampu , lampin pakai buang, haiwan, tumbuhan, guntung, gam, pisau, manila kad.

keping gambar yang terdiri daripada bahan yang boleh kitar semula dan tidak boleh dikitar semula dan sekeping kad manila kepada setiap kumpulan.

4. Guru memberitahu kepada

setiap kumpulan. 4. Murid mendengar arahan guru dengan teliti.

murid-murid arahan untuk aktiviti seterusnya iaitu:
a) Murid-murid perlu

menggunting dan menampal gambar yang diberikan mengikut dua kategori iaitu bahan yang boleh dikitar semula dan tidak boleh dikitar
7

semula.
b) Wakil setiap kumpulan diminta

membentangkan hasil dapatan kumpulan. 5. Guru dan murid bersoal jawab tentang gambar yang diberikan mengikut dua kategori iaitu bahan yang boleh dikitar semula dan tidak boleh dikitar semula. Jawapan Betul: Botol plastik, botol kaca, tin susu, surat khabar lama dan kotak. 5. Murid bersoal jawab dengan guru

1. Guru mengarahkan murid-murid

untuk mengeluarkan bahan-bahan yang terpakai yang dibawa
8

1. Murid-murid mengeluarkan

daripada rumah iaitu botol plastik, LANGKAH 3 (20 MINIT) Menghasilkan 3 barang baru daripada bahanbahan terbuang 2. Guru memberitahu kepada muridmurid iaitu satu kumpulan mewakili satu bahan terbuang iaitu a) Kumpulan 1: Botol plastik b) Kumpulan 2: Tin minuman c) Kumpulan 3: Kotak
3. Guru memaklumkan kepada

bahan-bahan terpakai yang dibawa daripada rumah iaitu botol plastik, tin minuman dan kotak.
2. Murid-murid memaklumi

tin minuman dan kotak.

NILAI: Kesedaran Kesyukuran BBM: Botol plastik, tin minuman dan kotak. KBT: Koperatif

arahan guru iaitu satu kumpulan mewakili satu bahan terbuang.

murid-murid tentang aktiviti yang akan dijalankan iaitu “aktiviti kitar semula”. 4. Guru memberi arahan kepada murid-murid iaitu 4. Murid memaklumi arahan a) Merekacipta barangan
9

3. Murid-murid memaklumi aktiviti yang akan dijalankan iaitu “aktiviti kitar semula”.

guru.

daripada bahan terbuang mengikut kreativiti masingmasing.
b) Menamakan projek dan motto

kumpulan. 5. Guru mengarahkan setiap kumpulan membentangkan hasil projek yang telah dihasilkan di hadapan kelas. 6. Guru membuat rumusan tentang tugasan yang telah dibentangkan oleh murid-murid. 6. Murid-murid mendengar dengan teliti. 5. Setiap kumpulan membentangkan hasil projek.

1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid. 1. Murid mendapatkan lembaran kerja daripada guru.
10

2. Guru merumuskan pelajaran pada PENUTUP (5 MINIT) Rumusan Pengajaran 3. Guru mengarahkan murid berdiri. 3. Murid berdiri. 4. Guru memasang video lagu ikan kekek sambil menyuruh muridmurid menyanyi lagu tersebut. 4. Murid menyanyi lagu ikan kekek mengikut rentak lagu yang dipasang oleh guru. KECERDASAN PELBAGAI: Muzik BBM: Lembaran kerja Video lagu ikan kekek hari ini. 2. Murid mendengar dengan teliti rumusan yang dibuat oleh guru. NILAI: Kebersihan fizikal dan mental

REFLEKSI: ___________________________________________________________________________________________________________ _

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful