SURAT AKUJANJI PELAJAR

Adalah saya …………………………………………………………………… No.K.Pengenalan ……………………… dari tingkatan …………………… SM Lok Yuk sesungguhnya berjanji akan berkelakuan baik dan mematuhi segala peraturan sekolah ini.

2. Sekiranya saya melakukan salah laku / melanggar peraturan sekolah dan didapati bersalah maka saya rela menerima segala hukuman yang akan dikenakan.

__________________________________ Tandatangan Saksi : _________________________________________ ( )

4.Fail sekolah .Nama Pelajar : ……………………………………………… Alamat : …………………………………………………….… ……………………………………………………………………. saya BOLEH DIBUANG SEKOLAH.. Diatas kesedaran dan rasa keinsafan saya BERJANJI akan terus Hadir ke sekolah secara rasmi seperti biasa. Tarikh : Tuan.Fail Peribadi ( Disiplin ) . . …………………………………………………………………….. Saya mengakui bahawa saya telah tidak hadir ke sekolah / ponteng sekolah selama _________ hari tanpa sebarang sebab atau memaklumkannya kepada pihak sekolah. ………………………. AKUJANJI KEHADIRAN KE SEKOLAH Adalah dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya seperti nama dan beralamat di atas mohon perhatian tuan. ( Nama : ) sk. 3. Saya juga sedar jika saya tidak hadir ke sekolah / ponteng sekolah lagi pada masa akan datang. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful