Academia De Studii Economice

Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică
Colectivul de B.C.E.
TESTE GRILĂ LA DISCIPLINA:
BAZELE CIBERNETICII ECONOMICE
Bucureşti 2013

2 Bazele Ciberneticii Economice


AUTORI:
Prof. univ. dr. Scarlat Emil
Prof. univ. dr. Chiriţă Nora
Drd. Bradea Ioana-Alexandra
Dr. Delcea Camelia
Dr. Mărieş Iulia
Drd. Popescu Bianca

3 Bazele Ciberneticii Economice
Teste Grilă: Capitolul I
Apariţia şi dezvoltarea ciberneticii

1. Care dintre următorii savanţi a fost un precursor al ciberneticii?
a. Norbert Wiener
b. Ştefan Odobleja
c. Ross Ashby
d. Stuart Kaufmann

2. Care sunt cercetatorii care au extins pentru prima dată mecanismele feedback de reglare la fiinţe si la maşini:
a. Norbert Wiener, Arturo Rosenblueth, Julian Bigelow
b. Andre Marie Ampère, Claude Bernard, Henry Poincaré
c. Norbert Wiener, Bertrand Russell, Whitehead
d. Gregory Bateson, Denis Weaver, Claude Bernard

3. Legea emergenţei (formulatăde Hartmann şi denumită de el novum) este următoarea:
a. Elementele categoriale se modifică în cursul recurenţei către nivelele superioare;
b. Categoriile inferioare se regăresc la nivelele superioare ca subcomponente ale categoriilor superioare, dar
niciodată invers;
c. Nivelele diferite nu se dezvoltă continuu, ci în salturi.
d. Categoriasuperioară, compusă dintr-o diversitate de elemente inferioare, conţine un novum specific care nu
este inclus în nivelele inferioare;

4. Walter Bradford Cannon, în cartea sa „The Wisdom of the Body”, introduce în ştiinţă conceptul de:
a. Autopoiesis
b. Buclă feedback
c. Homeostază
d. Funcţionare departe de echilibru

5. Legea varietăţii necesare a fost formulată de:
a. Norbert Wiener
b. Ross Ashby
c. Ilya Prigogine
d. Nicolai Hartman

6. Unul dintre principiile ciberneticii este:
a. Principiul conexiunii inverse;
b. Principiul homeostazei;
c. Principiul maximului;
d. Principiul minimului.

7. Apariţia şi dezvoltarea ciberneticii poate fi împărţită în perioadele:
a. Precursori, Pionieri, Întemeietori, Inovatori, Cibernetica de ordin III şi ştiinţele complexităţii
b. Pionieri, Precursori,Întemeietori, Inovatori, Cibernetica de ordin III şi ştiinţele complexităţii
c. Precursori, Întemeietori, Pionieri, Inovatori, Cibernetica de ordin III şi ştiinţele complexităţii
d. Precursori, Pionieri, Întemeietori, Inovatori

8. Printre întemeietorii ciberneticii se regăsesc:
a. Ross Ashby, Ludwig von Bertalanffy, Keneth Boulding
b. Gregory Bateson, Claude Shanon, Denis Weaver
c. Claude Bernard, Nicolai Hartman, Henry Poincare
d. Norbert Wiener, Whitehead, Ross Ashby

4 Bazele Ciberneticii Economice


9. Rolul informaţiei în sistemele cibernetice şi modul în care aceasta determină eficienţa proceselor de reglare şi
control sunt dezvoltate de către William Ross Ashby în lucrarea sa fundamentală:
a. ,,An Introduction to Cybernetics”
b. ,,A Mathematical Theory of Communication”
c. ,,A New Kind of Science”
d. ,,Living Systems”

10. Una dintre legalităţile fundamentale ale sistemelor cibernetice este “Legea verietăţii necesare”, conform căreia:
a. pentru a obţine o varietate dată la ieşirea unui sistem este necesar să se asigure la intrarea sistemului
respectiv o varietate cel mult la fel de mare
b. pentru a obţine o varietate dată la intrarea unui sistem este necesar să se asigure la intrarea sistemului
respectiv o varietate cel puţin la fel de mare
c. pentru a obţine o varietate dată la ieşirea unui sistem este necesar să se asigure la intrarea sistemului
respectiv o varietate cel puţin la fel de mare;
d. pentru a obţine o varietate dată la intrarea unui sistem este necesar să se asigure la ieșirea sistemului
respectiv o varietate cel puţin la fel de mare.

11. Teoria stratificării se bazează pe una dintre axiomele:
a. Recurenţă, modificare, emergenţă, distanţă între nivele;
b. Recurenţă, verosimilitate maximă, emergenţă, preferinţe relevate;
c. Recurenţă, nonsaţietate, emergenţă, distanţă între nivele;
d. Recurenţă, autoorganizarea straturilor, emergenţă, distanţă între nivele.

12. Maşinile de învăţat, care au constituit un imbold în dezvoltarea de mai târziu a inteligenţei artificiale şi roboticii
au fost dezvoltate de către:
a. Stafford Beer
b. Herman Haken
c. Gordon Pask
d. Francesco Varela

13. Metoda cutiei negre constă în:
a. Nu se cunoaşte structura sistemului;
b. Stabilirea echilibrului pentru sistemele departe de echilibru;
c. Funcţionarea unui sistem poate fi evidenţiată prin analiza intrărilor şi ieşirilor în şi din sistem, fără a
considera structura internă a sistemului;
d. Optimizarea interacţiunilor între agenţii sistemului.

14. Herbert A. Simon introduce în ştiinţă paradigma generală a:
a. Complexităţii
b. Sistemelor vii
c. Sinergeticii
d. Autopoiesisului

15. Herman Haken a propus şi dezvoltat ,,sinergetica” ca fiind:
a. modul în care diferite sisteme sau părţi ale acestora co-evoluează şi cooperează pentru a crea o ordine nouă
în aceste sisteme sau în procesele în care ele intervin
b. conceptul de ,,proces cauzal amplificator”, care se referă la rolul buclelor feedback pozitive în sistemele
aflate în competiţie cu alte sisteme din mediul înconjurător
c. definirea într-un limbaj sistemic a auto-comportamentului, auto-elementului, auto-procesului, auto-
organizării
d. model ce conţinea elemente interactive care evoluau către configuraţii complexe pebaza unor reguli de
transformare deosebit de simple5 Bazele Ciberneticii Economice
16. Cei care au determinat în mod decisiv apariţia ciberneticii de ordinul doi au fost:
a. Umberto Maturana, Francesco Varela, Heinz von Foerster
b. von Glasersfeld, Ilya Prigogine, Stafford Beer
c. Claude Shannon, Heinz von Foerster, Herman Haken
d. Gordon Pask, Umberto Maturana, S. Umpleby

17. Celebra carte ,,Origins of Order: Self Organization and Selection” îi aparţine lui:
a. Norbert Wiener
b. Stuard Kauffman
c. Charles Darwin
d. Francisco Varela

18. Savantul care a denumit mulţimea de discipline ce s-au desprins din cibernetică ca fiind Ştiinţele Complexităţii
a fost:
a. E. Milerton-Kelly
b. James G. Miller
c. Stuart Kauffman
d. Herbert A. Simon

19. Cibernetica de ordinul trei este considerată:
a. Cibernetica ciberneticii
b. Cibernetica interacţiunii dintre sistemul observat şi observator
c. Cibernetica inginerească
d. Cibernetica sistemelor conceptuale.

20. John von Neuman a creat un dispozitiv de tip cibernetic denumit:
a. automat celular;
b. automat finit nedeterminist;
c. pârghie
d. plan înclinat

21. Homeostază semnifică:
a. Proprietatea sistemelor de a se descompune în subsisteme;
b. Proprietatea sistemului de a conserva structura internă şi echilibrul, în urma apariţiei factorilor perturbatori;
c. Proprietatea sistemelor de a evolua structural;
d. Proprietatea sistemelor de a se adapta:

22. În cadrul ciberneticii de ordin II, sistemul este considerat:
a. Unul pasiv
b. Unul dinamic
c. Capabil de interacțiune cu observatorul
d. Capabil de a furniza feedback pentru atingerea scopurilor umane

23. Primul dispozitiv tehnic modern de tip cibernetic a fost realizat de:
a. Claude Bernard
b. James Watt
c. Andre Marie Ampere
d. Henry Poincaré

24. Principiul izomorfismului semnifică:
a. Analogia între două sisteme din punct de vedere funcţional;
b. Gradul de asemănare structurală şi funcţională a două sisteme, ceea ce facilitează transferul proprietăţilor
sistemului mai cunoscut, către un sistem mai puţin cunoscut;
c. Analogia între două sisteme din punct de vedere structural;
d. Elementele care compun sistemele nu interacţionează


6 Bazele Ciberneticii Economice
25. După semnul de transmitere a semnalelor prin conexiunea inversă, identificăm:
a. Conexiune inversă directă şi mediată;
b. Conexiune inversă internă şi externă;
c. Conexiune inversă simplă şi multiplă;
d. Conexiune inversă pozitivă şi negativă.

26. Care dintre următoarele lucrări aparţine echipei Norbert Wiener, Arturo Rosenblueth şi Julian Bigelow?
a. ”Construction of the Real World”
b. „Psihologia Consonantistă”
c. ,,Behaviour, purpose, and teleology”
d. ,,A Logical Calculus of the Ideas Immanents in Nerous Activity

27. Care dintre următoarele concepte este sinonim pentru termenul “teleologic”?
a. Homeostază
b. Emergenţă
c. Evoluţie
d. Feedback

28. Noua concepţie asupra ciberneticii consideră ca fiind obiectul de studiu al acesteia:
a. Mecanismul feedback
b. Procesele de reglare si autoreglare
c. Sistemele economice
d. Sistemele adaptive complexe

29. „A-Life” specifică:
a. „Artificial life” şi examinează sistemele în interacţiune cu viaţa,
utilizând ca metode simularea, modelarea pe calculator, robotica, biochimia;
b. ” Anti-life” şi analizează sistemele materiale, fără viaţă;
c. „ Anterior-life” şi studiază sistemele care au trecut de la forma vie, la forma materiei moarte;
d. „ Artificial-life” şi studiază metodele de creare a vieţii artificiale.

30. Teoria algoritmilor genetici a fost fondată de:
a. H. von Foerster
b. John Holland
c. Stuart Kauffman
d. Chris Langton

31. Când nu întâlnim „complexitatea dinamică”, conform autorului Peter Senge:
a. când aceeaşi acţiune are efecte diferite pe termen scurt şi pe termen lung.
b. Când o acţiune are consecinţe diferite în părţi diferite ale sistemului
c. când aceeaşi acţiune are efecte similare pe termen scurt şi pe termen lung
d. când intervenţii obişnuite în sistem produc consecinţe neobişnuite

32. Noţiunea de „fitness landscape” a fost introdusă de:
a. Ross Ashby
b. Stuard Kauffman
c. Ilya Prigogine
d. Charles Darwin

33. Jay Forrester a dezvoltat metoda:
a. Dinamicii de sistem
b. Criticalităţii autoorganizate
c. Geometriei fractale
d. Reţelelor neuronale7 Bazele Ciberneticii Economice
34. Cine este autorul modelului sofware ECHO, care ilustrează modul în care emerge o organizaţie complexă:
a. Joel Moses
b. Murray Gell-Mann
c. W. Brian Arthur
d. John H. Holland

35. Fondatorul „Algoritmilor Genetici” este considerat a fi:
a. Charles Darwin
b. John Holland
c. Chris Langhton
d. Benoit Mandelbrot

36 Legea modificării este următoarea:
a. Elementele categoriale se modifică în cursul recurenţei către nivelele superioare;
b. Categoriile inferioare se regăresc la nivelele superioare ca subcomponente ale categoriilor superioare, dar
niciodată invers;
c. Nivelele diferite nu se dezvoltă continuu, ci în salturi.
d. Categoriasuperioară, compusă dintr-o diversitate de elemente inferioare, conţine un novum specific care nu
este inclus în nivelele inferioare;

37. Legea recurenței este următoarea:
a. Elementele categoriale se modifică în cursul recurenţei către nivelele superioare;
b. Categoriile inferioare se regăresc la nivelele superioare ca subcomponente ale categoriilor superioare, dar
niciodată invers;
c. Nivelele diferite nu se dezvoltă continuu, ci în salturi.
d. Categoriasuperioară, compusă dintr-o diversitate de elemente inferioare, conţine un novum specific care nu
este inclus în nivelele inferioare;

38. Teoria Autopoiesis-ului se poate regăsi şi sub denumirea de:
a. Teoria grafurilor
b. Teoria automatelor celulare
c. Cibernetica de ordin II
d. Cibernetica de ordin III

39. Legea distanței dintre nivele este următoarea:
a. Elementele categoriale se modifică în cursul recurenţei către nivelele superioare;
b. Categoriile inferioare se regăresc la nivelele superioare ca subcomponente ale categoriilor superioare, dar
niciodată invers;
c. Nivelele diferite nu se dezvoltă continuu, ci în salturi.
d. Categoriasuperioară, compusă dintr-o diversitate de elemente inferioare, conţine un novum specific care nu
este inclus în nivelele inferioare;

40. Contribuţia fundamentală la dezvoltarea Teoriei Reţelelor Booleene a avut-o:
a. Benoit Mandelbrot
b. Stuard Kaufmann
c. Herman Haken
d. Edward Lorenz

41. Obiectul de studiu al ciberneticii îl constituie:
a. sistemul adaptiv complex
b. bucla feedback
c. emergenţa
d. co-evoluţia


8 Bazele Ciberneticii Economice
42. Considerăm că evoluţia populaţiei este dată de relaţia ) ( ) ( t nL t L =

, unde n este rata de creştere (constantă) a
populaţiei. În acest caz populaţia la momentul t va fi dată de funcţia:
a. t n t L ln ) ( =
b.
nt
e L t L
0
) ( =
c.
0
) ( nL t L =
d.
nt
ne t L = ) (

43. Prin sistem disipativ înţelegem:
a. Sistem care funcţionează departe de echilibru şi a cărui structură se distruge brusc trecând la o structură
haotică;
b. Sistem care se adaptează la acţiunea factorilor perturbatori;
c. Sistem cu grad mare de organizare, a cărui structură de echilibru se conservă conform principiului
homeostaziei;
d. Sistem care are potenţialul de a evolua.

44. Printre caracteristicile complexităţii dinamice se găsesc:
a. aceeaşi acţiune are efecte diferite pe termen lung şi pe termen scurt;
b. elementele sistemului au dinamică necunoscută;
c. mecanismele feedback sunt numai pozitive;
d. mecanismele feedback sunt numai negative.

45. “Legea varietăţii necesare a fost formulată de:
a. John von Neumann
b. Ross Ashby
c. Ştefan Odobleja
d. Nicolai Hartman

46. Metoda analogiei cibernetice se bazează pe principiul:
a. izomorfismului cibernetic;
b. conexiunii inverse;
c. lui Pontreghin;
d. homeostaziei cibernetice.

47. Teoria haosului a fost fondată de:
a. Norbert Wiener;
b. Edward Norton Lorenz;
c. Ross Ashby;
d. David Ricardo.

48. Efectul “Butterfly” descoperit de Ed. Lorenz semnifică:
a. Sensitivitatea la condiţiile iniţiale, mişcarea aripilor unui fluture poate declanşa o tornadă;
b. Sistemele dinamice în natură au proprietatea de homeostazie, mişcarea aripilor unui fluture nu are niciun
efect;
c. Populaţiile de fluturi, prin comportamentul specific evoluează împreună cu mediul din care fac parte;
d. Instabilitate în sentimente şi a fost sursă de inspiraţie pentru Giacomo Puccini pentru opera sa “Madame
Butterfly”9 Bazele Ciberneticii Economice
49. Considerăm ieşirea dintr-un sistem de tip Black-box: ) ( ) )( ( ) (
0
t K e e L t K t K
t nt
µ ¸
ì | o
÷ =

. În acest caz,
intrarea va fi:
a. { }
) 1 /( 1 ) 1 ( 1
0
) 1 (
) 1 (
) 1 (
) 1 (
) (
o o µ o
o µ
o
o µ
o
÷ ÷ ÷ ÷
÷ +
A ÷
+
(
¸
(

¸

÷ +
A ÷
÷ =
at t
e
a
e
a
K t K , cu ì | ¸
|
+ = = A n a AL ,
0

b. { }
) 1 /( 1
) 1 (
) 1 (
) (
o
o µ
o
÷
÷ +
A ÷
=
at
e
a
t K , cu ì | ¸
|
+ = = A n a AL ,
0

c. { }
) 1 /( 1 ) 1 ( 1
0
) 1 (
) 1 (
) (
o o µ o
o µ
o
÷ ÷ ÷ ÷
(
¸
(

¸

÷ +
A ÷
÷ =
t
e
a
K t K , cu ì | ¸
|
+ = = A n a AL ,
0


d. { }
) 1 /( 1 ) 1 (
) 1 (
) 1 (
) (
o o µ
o µ
o
÷ ÷ ÷
÷ +
A ÷
+ =
at t
e
a
e t K , cu ì | ¸
|
+ = = A n a AL ,
0


50. Cercetătorii au denumit ordinele ciberneticii, după cum urmează:
a. Cibernetica de ordinul unu: inginerească, de ordinul doi: biologică+evoluţionistă, de ordinul trei: socială;
b. Cibernetica de ordinul unu: simplă, de ordinul doi: complexă, de ordinul trei: socială;
c. Cibernetica de ordinul unu: clasică, de ordinul doi: neoclasică, de ordinul trei: modernă;
d. Cibernetica de ordinul unu: transdisciplinară, de ordinul doi: a organizării, de ordinul trei: a evoluţiei;

51. Modelul „Frontiera lui Markowitz” stă la baza:
a. Problemelor de echilibru
b. Problemelor de optimizare
c. Rețelelor sociale
d. Rețelelor neuronale

52. Euler este considerat a fi întemeietorul:
a. Teoriei stratificării
b. Teoriei automatelor
c. Teoriei grafurilor
d. Teoria generală a sistemelor

53. Lucrările de pionerat ale lui McCulloch şi Pitts, ce l-au inspirat pe Wiener, reprezentau rezultatele cercetărilor
acestora referitoare la:
a. Teoria stratificării, bazată pe introducerea unor nivele ale realităţii, fiecare nivel fiind descris utilizând
categorii comune, în timp ce între nivele există corelaţii (interdependenţe) cauzale
b. Rolul conexiunilor nervoase în transmiterea impulsurilor de la creier către restul organelor din organismul
uman
c. Celulele haxagonale care se formează într-un vas de apă încălzit
d. Raporturile de interdependenţă dintre sistemul economic şi sistemul ecologic

54. Conferinţele care au avut un rol foarte important în dezvoltarea noii ştiinţe a ciberneticii s-au numit:
a. Josiah Macy, Jr
b. Wiener
c. Kybernetes
d. Ştiinţele complexităţii

55. Unul dintre primii economişti care au privit în mod sceptic bazele destul de şubrede pe care era construită teoria
economică a timpului său a fost:
a. Ludwig von Bertalanffy
b. Keneth Boulding
c. H. von Foerster
d. Gordon Pask

10 Bazele Ciberneticii Economice
56. Umberto Maturana a câştigat Premiul Nobel pentru:
a. Chimie
b. Fizică
c. Economie
d. Nu l-a câştigat niciodată

57. Sintagma ,,cibernetica ciberneticii” a fost utilizată pentru prima oară de către:
a. Francesco Varela
b. Heinz von Foerster
c. Umberto Maturama
d. Ross Ashby

58. Anul în care se consideră că ar fi apărut în mod oficial ştiinţa ciberneticii este:
a. 1950
b. 1935
c. 1896
d. 1948

59. Lucrarea lui Stefan Odobleja „Psihologia Consonantistă” a fost publicată în anul 1938 la:
a. Bucureşti
b. Londra
c. Paris
d. New York

60. Lucrarea „Discurs asupra metodei” a fost scrisă de:
a. Ştefan Odobleja
b. Rene Descartes
c. Andre Marie Ampere
d. Claude Bernard

61. Cartea în care se stabilesc condiţiile în care un set de reguli logice este noncontradictoriu a fost scrisă de:
a. Andre Marie Ampere
b. Henry Poincaré
c. Bertrand Russell şi A. N. Whitehead
d. Konig

62. Cartea ”Construction of the Real World” a fost scrisă de:
a. Bertrand Russell şi Whitehead
b. Nicolai Hartmann
c. Walter Bradford Cannon
d. Norbert Wiener

63. Norbert Wiener a fost la origine:
a. American
b. Francez
c. Evreu
d. Român

64. Ce au în comun următorii oameni de ştiinţă: Murray Gell-Man, Phillip Anderson, Keyneth Arrow, Ilya
Prigogine, Thomas Schelling?
a. Au descoperit stetoscopul
b. Au câştigat premiul Nobel
c. Au fost intemeietorii Ciberneticii
d. Au fost printre precursorii Ciberneticii


11 Bazele Ciberneticii Economice
65. Care dintre următorii oameni de ştiinţă este considerat întemeietorul ciberneticii sociale datorită aplicării
principiilor descoperite de Norbert Wiener în studii antropologice:
a. Margaret mead
b. Gregory Bateson
c. Claude Shannon
d. Walter Cannon

66. Opera principală a lui Claude Shannon, ,,A Mathematical Theory of Communication” a fost scrisă:
a. Anterior apariţiei lucrării fundamentale a lui Norbert Wiener
b. In acelaşi an cu lucrarea lui Norbert Wiener
c. la câţiva ani după apariţia lucrării lui Norbert Wiener
d. Shannon nu a scris lucrarea menţionată.

67 Norbert Wiener a intuit că bucla feedback din sistemele cibernetice transmite în esenţă:
a. Informaţie
b. Impulsuri nervoase
c. Tehnologii de fabricaţie
d. Nici una dintre cele de mai sus

68. Un mesaj purtător de informaţie nu poate să aibă :
a. Conţinut semantic
b. Conţinut sinctactic
c. Conţinut pragmatic
d. Conţinut vid.

69. Cine a introdus “bitul” ca unitate fundamental de măsurare a cantităţii de informaţie:
a. Claude Shannon şi Denis Weaver
b. J. McCulloch şi W. Pitts
c. A. Rosenblueth şi Julian Bigelow
d. Gregory Bateson şi Margaret Mead

70. Cuvântul grec “kybernetycos” însemna:
a. Căpitan de navă
b. Marinar
c. Pilot de navă
d. Semnalizator

71. Platon utilizează termenul de “kybernetykes” cu sensul cel mai apropiat de conţinutul modern al ciberneticii în
dialogul:
a. Alcibiades
b. Atlantida
c. Tectet
d. Thaietetos

72. Termenul de sistem, fundamental în cibernetică, provine din
a. Latina veche
b. Greaca veche
c. Egipteana faraonică
d. Sanscrită

73. Care este titlul correct al cărţii fundamentale a lui Norbert Wiener:
a. Cibernetica sau ştiinţa comunicării la fiinţe şî maşini
b. Cibernetica sau ştiinţa comenzii maşinilor de calcul
c. Cibernetica sau ştiinţa comenzii şi comunicării la fiinţe şi maşini
d. Cibernetica sau ştiinţa comenzii şi comunicării în organizaţii


12 Bazele Ciberneticii Economice
74. Ludwig von Bertalanffy, creatorul Ştiinţei Generale a Sistemelor, a fost primul savant care a afirmat că:
a. Bucla feedback este inerent informaţională
b. Sistemele sunt organizate pe niveluri
c. Există sinteme închise şi sisteme deschise
d. Doar sistemele deschise sunt auto-organizatoare

75. Cu cine a fost comparat Ludwig von Bertalanffy pentru descoperirile sale în domeniul sistemelor:
a. Galileo Galilei
b. Cristofor Columb
c. Albert Einstein
d. Nu a fost comparat niciodată cu un mare descoperitor

76. Ce ambiţie declara Ludwig von Bertalanffy că ar avea prin lucrările sale în domeniul ştiinţelor
a. Să descopere legile izomorfe ale ştiinţelor
b. Sa creeze un sistem general care să cuprindă întreaga realitate înconjurătoare
c. Să reformeze societatea prin cunoaştere sistemică
d. Sa ia premilul Nobel

77. Kenteth Boulding, primul economist care a utilizat cibernetica în lucrările sale tiinţifice, este recunscut şi ca
a. Primul economist care a mers în Antarctica
b. Primul economist care a îmbrăţişat doctrina lui Gandhi a non-violenţei
c. Primul economist care a înţeles interdependenţa dintre sistemul economic şi sistemul ecologic
d. Primul economist care a vorbit despre schimbările climaterice actuale

78. Conceptul de “automat”, studiat pe larg în cibernetică, a fost introdus de:
a. J. McCulloch şi W. Pitts
b. J. von Neumann şi Stanislas Ulam
c. Claude Shannon şi Denis Weaver
d. Norbert Wiener şi Julian Bigelow

79. Pe lângă contribuţia la apariţia teoriei automatelor, J. von Neumann a contribuit la:
a. Teoria jocurilor
b. Programarea matematică
c. Ştiinţei calculatoarelor
d. Toate cele de mai sus

80. Stafford Beer este considerat părintele:
a. Ciberneticii tehnice
b. Ciberneticii medicale
c. Ciberneticii manageriale
b. Ciberneticii sociale

81. În concepţia sa ştiinţifică, Stafford Beer a făcut o analogie între
a. Organizaţiile economice şi creierul uman
b. Funcţionarea calculatoarelor şi funcţionarea creierului uman
c. Sistemel vii şi sistemele artificiale
d. Sistemele tehnice şi sistemele naturale

82. Ilya Prigogine, laureat al premiului Nobel pentru chimie, este cel care a descoperit
a. Brusselatorul
b. Funcţionarea-departe-de-echilibru
c. Rolul structurilor dissipative în sistemele naturale
d. Toate cele de mai sus
13 Bazele Ciberneticii Economice
83. Herbert A Simon, laureat al Premiului Nobel pentru economie, a avut o contribuţie hotărâtoare la:
a. Apariţia ştiinţelor complexitătii
b. Apariţia Ştiinţelor calculatoarelor
c. Apariţia modelării matematice
d. Apariţia Teoriei jocurilor.

84. Norbert Wiener, a fost profesor de:
a. chimie, la Cambridge
b. matematica, la MIT
c. limbi slave, la Columbia University
d. cibernetică, la Gottingen

85. Lucrarea “Sunt matematician” aparține lui:
a. Arturo Rosenblueth
b. Stuart Umpleby
c. Stuart Kauffman
d. Norbert Wiener

86. Procesul aleator brownian, care constituie si azi un model perfect al mișcării aleatoare, a fost descris de:
a. Browm
b. Norbert Wiener
c. Kolmogorov
d. J. G. Miller

87. În timpul celui de-al doilea război mondial, preocupările lui Norbert Wiener s-au axat pe:
a. transmiterea impulsurilor nervoase și inhibiția cerebrală
b. perfecționarea dispozitivelor de ochire automată a tunurilor antiaeriene
c. informația oferită de bucla feedback
d. metoda comportamentală

88. Profesia colaboratorului lui Norbert Wiener, Julian Bigelow era:
a. medic neurochirurg
b. inginer
c. profesor de psihologie
d. matematician

89. Perioada inovatorilor este considerată a fi cuprinsă între anii:
a. 1850-1900
b. 1970-1980
c. 1965-1980
d. 1960-1985

90. În opinia lui Andre Marie Ampere, știința ciberneticii reprezintă:
a. Arta guvernării
b. Complexitate
c. Un principiu al armoniei prestabilite
d. Știința universului

14 Bazele Ciberneticii Economice
Teste Grilă: Capitolul II
Definirea ciberneticii ca ştiinţă. Obiectul ciberneticii economice


1. Noua concepţie asupra ciberneticii de ordinul trei consideră ca fiind obiectul de studiu al acesteia:
a. Mecanismul feedback
b. Procesele de reglare si autoreglare
c. Sistemele economice
d. Sistemele adaptive complexe

2. Afirmaţia conform căreia “mijloacele cele mai sofisticate de prognoză şi analiză a afacerilor... de regulă eşuează
în încercarea de a produce schimbări radicale în conducerea acestora” îi aparţine lui:
a. Joel Moses
b. Richetin şi Maier
c. Flood şi Carlson
d. Peter Senge

3. În ce lucrare se introduce termenul de complexitate dinamică?
a. Complexity and Flexibility
b. The Fifth Discipline
c. The Art of System Architecturing
d. Modeling of Complex Systerms

4. Când nu întâlnim „complexitatea dinamică” conform autorului Peter Senge?
a. când aceeaşi acţiune are efecte diferite pe termen scurt şi pe termen lung.
b. Când o acţiune are consecinţe diferite în părţi diferite ale sistemului
c. când aceeaşi acţiune are efecte similare pe termen scurt şi pe termen lung
d. când intervenţii obişnuite în sistem produc consecinţe neobişnuite

5. În care lucrare se prezintă sistemul complex ca fiind compus din din părţi interconectate, sistemul pur şi simplu
crescând în complexitate ?
a. Complexity and Flexibility
b. The Fifth Discipline
c. The Art of System Architecturing
d. Modeling of Complex Systerms

6. Care savanţi au făcut pentru prima dată distincţia dintre complexitatea ştiinţifică şi cea matematică?
a. Coveney şi Highfield
b. Richetin şi Maier
c. Flood şi Carlson
d. Edward G. Wilson şi W.Brian Arthur

7. Cine este autorul modelului sofware ECHO, care ilustrează modul în care emerge o organizaţie complexă?
a. Joel Moses
b. Murray Gell-Mann
c. W. Brian Arthur
d. John H. Holand

8. Părintele Sinergeticii este considerat a fi:
a. Charles Darwin
b. John Holland
c. Benoit Mandelbrot
d. Herman Haken

15 Bazele Ciberneticii Economice
9. Părintele „A-Life” este considerat a fi:
a. H. Maturana
b. Jay Forrester
c. Chris Langhton
d. Benoit Mandelbrot

10. Părintele „Biologiei evoluţioniste” este considerat a fi:
a. H. Maturana
b. Jay Forrester
c. Charles Darwin
d. Benoit Mandelbrot

11. Teoria Autopoiesis-ului se poate regăsi şi sub denumirea de:
a. Teoria grafurilor
b. Teoria automatelor celulare
c. Cibernetica de ordin II
d. Cibernetica de ordin III

12. Per Bak şi Chao Tang sunt consideraţi creatorii:
a. Dinamicii de sistem
b. Criticalităţii autoorganizate
c. Geometriei fractale
d. Reţelelor neuronale

13. Contribuţia fundamentală la dezvoltarea Teoriei Reţelelor Booleene a avut-o:
a. Benoit Mandelbrot
b. St. Kaufmann
c. Herman Haken
d. Edward Lorenz

14. Obiectul de studiu al ciberneticii de ordinul III îl constituie:
a. sistemul adaptiv complex
b. bucla feedback
c. emergenţa
d. co-evoluţia

15. Jay Forrester a dezvoltat metoda:
a. Dinamicii de sistem
b. Criticalităţii autoorganizate
c. Geometriei fractale
d. Reţelelor neuronale

16. Noţiunea de peisaj fitness a fost introdusă de:
a. Ross Ashby
b. St. Kauffman
c. S. Wright
d. Ch. Darwin

17. Teoria algoritmilor genetici a fost fondată de:
a. H. von Foerster
b. John Holland
c. Stuart Kauffman
d. Chris Langton
16 Bazele Ciberneticii Economice
18. “Amprenta lui Dumnezeu”, aşa cum a fost denumită mulţimea fractală, a fost descoperită de:
a. J. M. Keynes
b. St. Kauffman
c. E. Lorentz
d. B. Mandelbrot

19. Dinamica de sistem a fost întemeiată de:
a. F. Capra
b. J. Forrester
c. Waren McCulloch
d. Julian Bigelow

20. Codul DNA al unei întreprinderi se aseamănă cu:
a. reţeaua neuronilor
b. genomul uman
c. combinaţie de gene
d. mutaţie în gene

21. Cine a propus o ştiinţă a complexităţii care să includă toate nivelele ştiinţei, de la celulă până la societate:
a. J. Von Neumann
b. Keneth Boulding
c. L. von Bertalanffy
d. Norbert Wiener

22. Ce şcoală a avut o contribuţie determinantă la apariţia ştiinţelor complexităţii:
a. Scoala de la Princeton
b. Scoala de la Yale
c. Scoala de la Santa Fe
d. Scoala de la Bucureşti

23. Teoria haosului, componentă a ştiinţelor complexităţii, studiază:
a. Senzitivitatea la condiţiile iniţiale
b. Sistemele neliniare
c. Mulţimile fractale
d. Toate cele de mai sus

24. Printre componenţii Şcolii de la Santa Fe care au contribuit la dezvoltarea ştiinţelor complexităţii nu se numără:
a. Brian Arthur
b. Steven N. Durlauf
c. Julian Bigelow
d. St. Kaufmann

25. Care dintre următoarele motive sunt considerate ca fiind motive temeinice ale schimbării ştiinţei economice
actuale:
a. Economia este compusă din agenţi interconectaţi, distribuiţi şi eterogeni
b. Economia nu dispune de un control global
c. Economia are o organizare de tip ierarhic încrucişat şi recursiv
d. Toate cele de mai sus

26. Cine a făcut afirmaţia următoare ,,Noua economie constă dintr-o meta-reţea globală de interacţiuni tehnologice şi
umane complexe...” ?
a. Fridjof Capra
b. Karl Marx
c. John Maynard Keynes
d. Nicholas Kaldor


17 Bazele Ciberneticii Economice
27. Ce savant contemporan a scris „A New Kind of Science”, o adevărată biblie a ştiinţelor complexităţii:
a. Brian Arthur
b. St. Kaufmann
c. J. Holland
d. St. Wolfram

28. Cibernetica de ordinul trei mai este denumită:
a. Cibernetica ciberneticii
b. Cibernetica biologică
c. Sociocibernetica
d. Cibernetica tehnică

29. Între cibernetica de ordinul întâi şi cea de ordinul doi deosebirea fundamentală constă în:
a. Natura diferită a buclelor feedback
b. Modul de includere a sistemului observator
c. Dimensiunea sistemelor cibernetice studiate
d. Una este statică iar cealaltă dinamică

30. Cibernetica de ordinul trei:
a. Explică relaţia dintre ştiinţele naturii şi ştiinţele sociale
b. Explică modul în care funcţionează creierul uman
c. Se ocupă de relaţia dintre om şi calculator
d. Studiază sistemele distribuite din diferite domenii ştiinţifice

31. Cibernetica economică, ca o componentă a ciberneticii de ordinul trei, studiază:
a. Sistemul general din economie
b. Sistemul legităţilor economice
c. Sistemul adaptiv complex din economie
d. Sistemul organizării activităţilor umane

32. Care dintre următoarele domenii ştiinţifice a influenţat cel mai mult dezvoltarea ciberneticii economice:
a. Dinamica de sistem
b. Criticalitatea auto-organizată
c. Biologia evoluţionistă
d. Teoria sistemelor dinamice deterministe

33. Cibernetica economică se aplică în economie doar :
a. Sistemelor Macroeconomice
b. Sistemelor Microeconomice
c. Ecosistemelor de afaceri
d. Oricărui sistem complex indiferent de nivelul acestuia

34. Care dintre următoarele sisteme nu sunt studiate de către cibernetica economică:
a. Întreprinderile (firmele)
b. Pieţele
c. Reţelele biologice
d. Sistemul economiei naţionale

35. Printre domeniile cuprinse în cadrul ciberneticii economice nu se regăseşte:
a. Cibernetica întreprinderilor
b. Cibernetica economiei naţionale
c. Cibernetica pieţelor financiare
d. Cibernetica medicală
18 Bazele Ciberneticii Economice

Teste Grile: Capitolul III
Modelarea – metodă de studiu a ciberneticii economice


1. Care dintre următoarele criterii nu sunt utilizate în evaluarea modelelor cibernetice:
a. Completitudinea modelului
b. Consistenţa modelului
c. Simularea modelului
d. Validitatea modelului

2. Non-partiţionarea ca proprietate generală a unui model este dată de:
a. orice sistem este un model al lui însuşi
b. un model al unui subsistem nu este în mod necesar model al întregului sistem
c. un model al întregului sistem este irelevant pentru un subsistem al sistemului respectiv
d. două modele ale aceluiaşi sistem nu sunt în mod necesar echivalente. Altfel spus, putem reprezenta un
sistem în mai multe moduri, asociindu-le modele care nu au relaţii între ele

3. Non-transferabilitatea ca proprietate generală a unui model este dată de:
a. orice sistem este un model al lui însuşi
b. un model al unui subsistem nu este în mod necesar model al întregului sistem
c. un model al întregului sistem este irelevant pentru un subsistem al sistemului respectiv
d. două modele ale aceluiaşi sistem nu sunt în mod necesar echivalente. Altfel spus, putem reprezenta un
sistem în mai multe moduri, asociindu-le modele care nu au relaţii între ele

4. Consistenţa modelului se referă la:
a. culegerea datelor şi informaţiilor despre sistemul care urmează a fi modelat şi/sau mediul său înconjurător
b. aprecierea valorii unui model
c. faptul că nici un aspect important al modelului nu trebuie evitat sau neglijat
d. imposibilitatea celui care utilizează modelul de a face confuzii

5. Raţionalitatea agenților presupune că:
a. agenţii iniţiază orice acţiune în scopul maximizării performanţei lor în raport cu o funcţie de evaluare
b. agentul funcţionează fără intervenţia directă a omului sau a altor agenţi
c. agenţii au un rol activ
d. agentul primeşte inputuri de la mediul său şi că el poate executa acţiuni care schimbă acest mediu într-un
anumit fel

6. Primul savant care a utilizat termenul de „agent” în sensul său actual a fost:
a. J. Ferber
b. Wooldridge
c. Tim Ray
d. Thomas Schelling

7. Proprietatea de proactivitate a unui agent are în vedere:
a. operarea agentului fără intervenţia directă a oamenilor sau a altor sisteme, având un anumit tip de control
asupra acţiunilor (activităţilor) proprii şi stării interne
b. perceperea agentului a mediului înconjurător şi răspunderea la schimbările continue şi neanticipate care au
loc în mediu
c. interacţionarea cu alţi agenţi (şi posibil oameni) utilizând un anumit limbaj de comunicare, care este înţeles
de toţi ceilalţi agenţi
d. faptul că agentul nu reacţionează doar ca răspuns la schimbările din mediul înconjurător; el este capabil să
aibă comportamente orientate către atingerea unor scopuri, având în acest sens iniţiativă proprie


19 Bazele Ciberneticii Economice
8. Care dintre următoarele variante nu reprezintă un tip de interacţiune ce poate fi găsit în sistemele multiagent:
a. bunăvoința
b. colaborarea
c. cooperarea
d. negocierea

9. Coordonarea în sistemele multiagent reprezintă:
a. interacţiunea cu alţi agenţi utilizând un anumit limbaj de comunicare, care este înţeles de toţi ceilalţi agenţi
b. operarea fără intervenţia directă a oamenilor sau a altor sisteme, având un anumit tip de control asupra
acţiunilor (activităţilor) proprii şi stării interne
c. agentul nu are scopuri conflictuale în raport cu alţi agenţi şi execută întotdeauna ceea ce i se cere
d. realizarea unei manieri în care acţiunile pentru îndeplinirea diferitelor sarcini pot fi organizate în timp şi
spaţiu pentru a realiza obiectivele

10. Cooperarea în sistemele multiagent reprezintă:
a. realizarea unei manieri în care acţiunile pentru îndeplinirea diferitelor sarcini pot fi organizate în timp şi
spaţiu pentru a realiza obiectivele
b. răspunderea la întrebările: cine ce face, când şi cu ce mijloace, în ce mod şi cu cine. Constă în rezolvarea
unor subprobleme, prin repartizarea de sarcini, coordonarea acţiunilor şi rezolvarea conflictelor ce pot să
apară
c. folosirea unor agenţi mediatori, în vederea aplanării conflictelor
d. stabilirea manierii de repartizare a unei sarcini între mai mulţi agenţi, fiind posibil să se utilizeze tehnici
specializate sau distribuite

11. Colaborarea în sistemele multiagent reprezintă:
a. realizarea unei manieri în care acţiunile pentru îndeplinirea diferitelor sarcini pot fi organizate în timp şi
spaţiu pentru a realiza obiectivele
b. răspunderea la întrebările: cine ce face, când şi cu ce mijloace, în ce mod şi cu cine. Constă în rezolvarea
unor subprobleme, prin repartizarea de sarcini, coordonarea acţiunilor şi rezolvarea conflictelor ce pot să
apară
c. folosirea unor agenţi mediatori, în vederea aplanării conflictelor
d. stabilirea manierii de repartizare a unei sarcini între mai mulţi agenţi, fiind posibil să se utilizeze tehnici
specializate sau distribuite

12. Negocierea în sistemele multiagent reprezintă:
a. realizarea unei manieri în care acţiunile pentru îndeplinirea diferitelor sarcini pot fi organizate în timp şi
spaţiu pentru a realiza obiectivele
b. răspunderea la întrebările: cine ce face, când şi cu ce mijloace, în ce mod şi cu cine. Constă în rezolvarea
unor subprobleme, prin repartizarea de sarcini, coordonarea acţiunilor şi rezolvarea conflictelor ce pot să
apară
c. folosirea unor agenţi mediatori, în vederea aplanării conflictelor
d. stabilirea manierii de repartizare a unei sarcini între mai mulţi agenţi, fiind posibil să se utilizeze tehnici
specializate sau distribuite

13. Agenţii autonomi reprezintă:
a. agenţi care se adaptează dinamic şi învaţă despre şi din mediul lor înconjurător. Deci aceşti agenţi se
adaptează la incertitudine şi schimbare
b. agenţi care interacţionează cu oamenii, alţi agenţi, sisteme legale şi surse informaţionale
c. agenţi proactivi, orientaţi către un scop şi acţionând conform acestuia, fără să fie necesară intervenţia
utilizatorului, confirmarea şi acordul acestuia
d. agenţi care comunică cu oamenii utilizând diferite tipuri de interfeţe, inclusiv limbajul natural


20 Bazele Ciberneticii Economice
14. Agenţii adaptivi reprezintă:
a. agenţi care îşi coordonează acţiunile şi negociază pentru a atinge obiective comune
b. agenţi care se adaptează dinamic şi învaţă despre şi din mediul lor înconjurător
c. agenţi care se deplasează unde este nevoie, posibil urmând un itinerar
d. agenţi care colaborează cu alţi agenţi şi/sau oameni pentru a atinge scopuri comune

15. Agenţii reactivi reprezintă:
a. agenţi care sunt activaţi de evenimente şi senzitivi la conjunctura din domeniul realităţii înconjurătoare
b. agenţi care mijlocesc alocarea resurselor de orice fel între oameni şi/sau alte categorii de agenţi
c. agenţi care comunică cu oamenii utilizând diferite tipuri de interfeţe, inclusiv limbajul natural
d. agenţi care colectează informaţie din surse multiple eterogene şi trimit informaţie către surse multiple

16. Agenţii mobili reprezintă:
a. agenţi care interacţionează cu oamenii, alţi agenţi, sisteme legale şi surse informaţionale
b. agenţi care îşi coordonează acţiunile şi negociază pentru a atinge obiective comune
c. agenţi care se deplasează unde este nevoie, posibil urmând un itinerar
d. agenţi care colaborează cu alţi agenţi şi/sau oameni pentru a atinge scopuri comune

17. Agenţii interactivi reprezintă:
a. agenţi care interacţionează cu oamenii, alţi agenţi, sisteme legale şi surse informaţionale
b. agenţi care colaborează cu alţi agenţi şi/sau oameni pentru a atinge scopuri comune
c. agenţi care comunică cu oamenii utilizând diferite tipuri de interfeţe, inclusiv limbajul natural
d. agenţi care execută anumite operaţii în mod autonom şi în timp real ca urmare a apariţiei anumitor
evenimente sau mesaje în mediul înconjurător

18. Agenţii cooperativi reprezintă:
a. agenţi care îşi coordonează acţiunile şi negociază pentru a atinge obiective comune
b. agenţi care colaborează cu alţi agenţi şi/sau oameni pentru a atinge scopuri comune
c. agenţi care colectează informaţie din surse multiple eterogene şi trimit informaţie către surse multiple
d. agenţi care mijlocesc alocarea resurselor de orice fel între oameni şi/sau alte categorii de agenţi

19. Agenţii sociali reprezintă:
a. agenţi proactivi, orientaţi către un scop şi acţionând conform acestuia, fără să fie necesară intervenţia
utilizatorului, confirmarea şi acordul acestuia
b. agenţi care interacţionează cu oamenii, alţi agenţi, sisteme legale şi surse informaţionale
c. agenţi care colaborează cu alţi agenţi şi/sau oameni pentru a atinge scopuri comune
d. agenţi care comunică cu oamenii utilizând diferite tipuri de interfeţe, inclusiv limbajul natural

20. Mediul fizic al agenților constă în:
a. principii şi procese care guvernează şi susţin o populaţie de agenţi
b. legile naturii ce exprimă adevărurile fundamentale care sunt esenţiale în lumea înconjurătoare
c. principiile şi procesele care guvernează şi susţin schimbul de idei, cunoştinţe, informaţii şi date
d. principii, procese şi structuri care asigură o infrastructură pentru ca agenţii să schimbe informaţii

21. Accesibilitatea ca și caracteristică de bază a mediului fizic al unui agent ilustrează:
a. în ce măsură agentul poate să prezică evenimente din mediu?
b. cât de omogene sau de eterogene sunt entităţile din mediu?
c. cât de mult poate mediul să se schimbe în timp ce agentul alege o acţiune următoare?
d. în ce masură observatorul poate influența agentul

22. Controlabilitatea ca și caracteristică de bază a mediului fizic al unui agent reprezintă:
a. în ce măsură agentul poate modifica mediul său inconjurator
b. cât de mult poate mediul să se schimbe în timp ce agentul alege o acţiune următoare
c. în ce măsură agentul poate să prezică evenimente din mediu
d. cât de omogene sau de eterogene sunt entităţile din mediu


21 Bazele Ciberneticii Economice
23. Nu reprezintă reglementări care caracterizează mediul social varianta:
a. Limbajul de comunicare
b. Protocoale de interacţiune
c. Cultura
d. Prelucrarea limbajului

24. Protocoalele de interacţiune reprezintă:
a. comunicarea pentru ca agenții să își atingă scopurile proprii şi scopurile grupului social la care ei iau parte
b. modalitatea de comunicare ca o secvenţă acceptată de mesaje între entităţi şi restricţiile privind conţinutul
acestor mesaje
c. regulile care impun un comportament social acceptabil
d. servicii de evidenţă ce localizează agentul prin metode de tip pagini albe (pentru agentul individual), pagini
galbene (pentru colectivităţi de agenţi) şi pagini verzi (servicii oferite), precum şi servicii de mediere ce
acţionează prin intermediul unui agent mediator

25. Care dintre variantele de mai jos nu reprezintă un beneficiu al utilizării MBA-ului în raport cu alte tehnici de
modelare:
a. MBA surprinde fenomene emergente
b. MBA constituie o descriere naturală a sistemului modelat
c. MBA este flexibilă
d. Nici un răspuns corect

26. Se dă următorul grafic:

Acest grafic corespunde situației când rădăcina ecuației caracteristice a soluției părții omogene a unei ecuații cu
diferențe de ordin I este:
a. Funcție pozitivă
b. Constanta 1
c. < -1
d. Fracție negativă

27. Se dă următorul grafic:22 Bazele Ciberneticii Economice
Acest grafic corespunde situației când rădăcina ecuației caracteristice a soluției părții omogene a unei ecuații cu
diferențe de ordin I este:
a. Funcție pozitivă
b. Constanta 1
c. < -1
d. Fracție negativă

28. Ecuația caracteristică corespunzătoare lui a*

- (c – ) *

= 0 este:
a. λ – (c - δ) = 0
b. λ + (c - δ) = 0
c. λ – (c - δ) / a = 0
d. ( )

29. Ecuația

= A *

reprezintă pentru o ecuație cu diferențe de ordin I:
a. Forma soluției particulare
b. Forma soluției părții omogene
c. Forma soluției de echilibru
d. Forma soluției generale

30. Multiplicatorul Keynesian este de forma:
a. c / ( 1 - c )
b. 1 / ( 1 + c )
c. c / (1 + c )
d. 1 / ( 1 - c )

31. Modelul Pânzei de Păianjen este:
a. Un model de cerere și ofertă cu un decalaj de o perioadă la răspunsul ofertei
b. Un model de cerere și ofertă cu un decalaj de două perioade la răspunsul ofertei
c. Un model de cerere și ofertă fără decalaj
d. Nici un răspuns corect

32. Care ecuație a venitului într-o economie închisă este incorectă:
a.
b. Y = C + S + T
c. Y = C - S + T
d. Y = Co + c * Yd + I + G

33. Punctul de echilibru a următorului sistem discret
x ( t + 1) = 9 – 2 x (t) este:
a. -3
b. 3
c. 4.5
d. -4.5

34. Alegeți varianta corectă pentru următorul sistem: x ( t + 1) = 4 + 1/2 * x (t)
a. Panta este pozitivă , stabilitate globală
b. Panta este pozitivă, instabilitate globală
c. Panta este negativă, stabilitate globală
d. Panta este negativă, instabilitate globală23 Bazele Ciberneticii Economice
35. Se dă următorul model:

() ()

() ()
∆ p (t + 1) = 0,1 * [

()

() ]
q (t) = min [

()

()]

Prețul și cantitatea de echilibru sunt:
a. ( 15,3 ; 15.9 )
b. ( 34 ; 72 )
c. ( 46 ; 108 )
d. ( 34 ; 132 )

36. Ecuația deficitului bugetar este:
a. DB = G + TR + T
b. DB = G – TR + T
c. DB = G – Tr – T
d. DB = G + Tr – T

37. Se cunosc următoarele date: C= 40, G=1000, Tr= 200, I= 70, T= 90. Care este valoarea deficitului bugetar?
a. 1290
b. 1110
c. 150
d. 820

38. Efectul creșterii investițiilor cu 50 um asupra venitului, în cazul economiei cu 2 sectoare este: ( c = 0,3 ; t = 1/3 )
a. 71.42
b. 38.46
c. 62.5
d. 35.71

39. Se dă modelul economiei cu 4 sectoare:

D = C + I + G + NX
C = Co + c * Yd
Yd = Y-T+TR
T = To + t * Y
D = Y
t = 1/3 ; c=0,9


Dacă variația deficitului bugetar este -100, cât este variația cheltuielilor guvernamentale?
a. -600 um
b. -40 um
c. + 40 um
d. -54,54 um


40. Se cunoaște ecuația caracteristică a unei ecuații cu diferențe de ordin II:

Utilizând testul semnului putem afirma că rădăcinile sunt:
a. Ambele negative
b. Ambele pozitive
c. rădăcină pozitivă, una negativă
d. Nu există suficiente date

24 Bazele Ciberneticii Economice

41. Se dă o ecuație cu diferențe de ordin II care are următoarea ecuație caracteristică:

Care dintre următoarele variante nu reprezintă o condiție necesară pentru testul de stabilitate:
a. 1 – β1 + β2 > 0
b. 1 + β1 - β2 > 0
c. 1 + β1 + β2 > 0
d. 1 - β2 > 0

42. Se dă următorul sistem compus din două ecuații diferențiale neomogene cu coeficienți constanți:
̇ () ()

̇
= 25* () ()
Matriceal sistemul se poate scrie:

43. Expresia curbei IS este:
a.
[ ( )]

b.
[ ( )]

c.
[ ( )]

d.
[ ( )]

44. Care dintre următoarele expresii nu reprezintă curba LM:
a.

b.

c.

d. Nici un răspuns corect

45. Care dintre următoarele afirmații este falsă?
a. La dreapta curbei IS venitul este crescător
b. La dreapta curbei LM rata dobânzii este crescătoare
c. La stânga curbei IS venitul este crescător
d. La stânga curbei LM rata dobânzii este descrescătoare

46. Pentru un model IS-LM continuu se cunosc valorile: G=100; k = 0,25; c=0,75; mo=10; t = 0,5; u = 0,1; h=1,2.
Echilibrul economiei se găsește în punctul:
a. (62,15)
b. (15,62)
c. (61,52)
d. (52,61)

25 Bazele Ciberneticii Economice

47. Multiplicatorul cheltuielilor autonome ( în cazul economiei cu 3 sectoare) este:
a.

b.

c.

d.

48. Se cunosc datele: c=0,9; t= 0,33; ∆TR = 200
Modificarea venitului ca răspuns la modificarea transferurilor este:
a. 450
b. 500
c. 550
d. 600

49. Utilizând efectul multplicatorului Keynesian, o scădere a investițiilor duce la:
a. Creștere a consumului
b. Scădere a venitului
c. Scădere a ratei dobânzii
d. Nici un răspuns corect

50. Irelevanța ca proprietate generală a unui model este dată de:
a. orice sistem este un model al lui însuşi
b. un model al unui subsistem nu este în mod necesar model al întregului sistem
c. un model al întregului sistem este irelevant pentru un subsistem al sistemului respectiv
d. două modele ale aceluiaşi sistem nu sunt în mod necesar echivalente.

51. Principala metodă utilizată în cibernetica econmică pentru studiul sistemelor adaptive complexe și a proceselor
la care acestea participă este:
a. simularea
b. observarea
c. modelarea
d. analiza relațiilor

52. Cibernetica utilizează următoarea metodă de modelare:
a. bazată pe agenți
b. inspirată din natură
c. bazată pe ecuații
d. toate variantele de mai sus

53. Figura de mai jos reprezintă:
.

26 Bazele Ciberneticii Economice
a. reprezintă sumatorul corespunzător operaţiei de însumare a elementelor (variabilelor) de intrare
b. reprezintă simbolul integrator, asociat operaţiei de integrare a intrării
c. reprezintă multiplicatorul, adică simbolul corespunzător transformării liniare a vectorului de intrare în
vector de ieşire
d. reprezintă derivatorul, asociat operației de derivare a intrării.


54. Figura de mai jos reprezintă:a. reprezintă sumatorul corespunzător operaţiei de însumare a elementelor (variabilelor) de intrare
b. reprezintă simbolul integrator, asociat operaţiei de integrare a intrării
c. reprezintă multiplicatorul, adică simbolul corespunzător transformării liniare a vectorului de intrare în
vector de ieşire
d. reprezintă derivatorul, asociat operației de derivare a intrării.

55. Figura de mai jos reprezintă:


a. reprezintă sumatorul corespunzător operaţiei de însumare a elementelor (variabilelor) de intrare
b. reprezintă simbolul integrator, asociat operaţiei de integrare a intrării
c. reprezintă multiplicatorul, adică simbolul corespunzător transformării liniare a vectorului de intrare în
vector de ieşire
d. reprezintă derivatorul, asociat operației de derivare a intrării.

27 Bazele Ciberneticii Economice
56. Principala diferență dintre sistemele diferențiale și cele cu diferențe constă în:
a. modul de abordare al relațiilor
b. modul de percepere al timpului
c. modul de calcul al soluției
d. reprezintă același lucru.

57. Modelul lui Harrod este un exemplu pentru:
a. ecuații cu diferențe de ordin II
b. ecuații diferențiale neomogene
c. ecuații diferențiale omogene de ordin I
d. ecuații cu diferențe de ordin I

58. Conform modelului lui Harrod, echilibrul în economie se stabilește atunci când:
a. investiția este egală cu venitul
b. economiile egalează investițiile
c. venitul este constant
d. economiile cresc exponențial

59. Soluția generală a părții omogene a unei ecuații diferențiale este de forma:
a.
¿
=
=
n
i
t
i
G
i
e A t y
1
* ) (
ì

b.
[
=
=
n
i
t
i
G
i
e A t y
1
* ) (
ì

c. ) ( ) ( ) ( t y t y t y
p g
+ =
d. ); (t y
P
de forma termenului liber

60. Soluția particulară a părții neomogene a unei ecuații diferențiale este de forma:
a.
¿
=
=
n
i
t
i
G
i
e A t y
1
* ) (
ì

b.
[
=
=
n
i
t
i
G
i
e A t y
1
* ) (
ì

c. ) ( ) ( ) ( t y t y t y
p g
+ =
d. ); (t y
P
de forma termenului liber

61. Soluția unei ecuații diferențiale este de forma:
a.
¿
=
=
n
i
t
i
G
i
e A t y
1
* ) (
ì

b.
[
=
=
n
i
t
i
G
i
e A t y
1
* ) (
ì

c. ) ( ) ( ) ( t y t y t y
p g
+ =
d. ); (t y
P
de forma termenului liber

62. Modelul logistic este creat de:
a. Solow
b. Domar
c. Verhulst
d. Harrod

28 Bazele Ciberneticii Economice

63. P.F. Verhulst a fost de origine:
a. German
b. Austriac
c. Olandez
d. Belgian

64. Modelul logistic este creat ca reacție la:
a. Teza malthusiană a creșterii explozive a populației
b. Teza lui Domar privind deprecierea capitalului fix
c. Teza malthusiană a creșterii logaritmice a populației
d. Nici o variantă de mai sus

65. Conform lui Malthus, rata mortalității:
a. Depinde de volumul populației
b. Este constantă în timp
c. Este nesemnificativă modelului
d. Depinde de aria geografică

66. Curba logistică este de forma:
a.
n
e
n
P
t P
nt
ç ç
+
(
¸
(

¸

÷
=
÷
* ) 0 (
1
) (
b.
n
e
n
P
t P
nt
ç ç
+
(
¸
(

¸

+
=
÷ ÷
* ) 0 (
1
) (
1

c.
n
e
n
P
t P
nt
ç ç
+
(
¸
(

¸

÷
=
÷ ÷
* ) 0 (
1
) (
1

d.
n
e
n
P
t P
nt
ç ç
÷
(
¸
(

¸

÷
=
÷ ÷
* ) 0 (
1
) (
1


67. În cadrul modelului lui Solow privind ocuparea totală a forței de muncă, acumularea capitalului trebuie să fie
egală cu:
a. Investiția brută
b. Investiția netă + Creșterea de capital necesar noilor generații de forță de muncă
c. Creșterea de capital necesar noilor generații de forță de muncă
d. Investiția netă

68. În cadrul modelului lui Solow privind ocuparea totală a forței de muncă:
a. Se consideră că există depreciere a capitalului
b. Se consideră că nu există depreciere a capitalului
c. Se consideră că propensitatea marginală către investire este mai mare decât cea către economisire
d. Se consideră că propensitatea marginală către investire este mai mică decât cea către economisire

69. Câte etape are procesul de modelare?
a. 3 etape
b. 4 etape
c. 5 etape
d. 6 etape

29 Bazele Ciberneticii Economice
70. Redundanța în modelele cibernetice reprezintă:
a. Un număr prea mare de ecuații
b. Imposibilitatea rezolvării modelului
c. Transferul proprietăților modelului către sistem
d. Existența unor informații care nu sunt necesare

71. Rolul observatorului în procesul de modelare este:
a. Extragerea informației din sistem
b. Extragerea informației din model
c. Minimizarea diferențelor dintre informațiile sistemului și informațiile modelului
d. De destinatar al modelului

72. În mod abstract un model M al unui sistem S este:
a. {S, H, U}
b. {S, U, T}
c. {S, T, D}
d. {S, H, U, T, D}30 Bazele Ciberneticii Economice
Teste Grile: Capitolul IV
Simularea-metodă de studiu
a ciberneticii economice

1. Elementul fundamental al modelelor de dinamică de sistem este:
a. Bucla închisă;
b. Bucla deschisă;
c. Buclele conectate;
d. Buclele disparate.

2. Dinamica de sistem, în opinia lui Forrester, reprezintă:
a. O metodă orientată către optimizare şi obţinerea unor soluţii analitice;
b. Un corp de teorii şi metode de abordare a mediului înconjurător;
c. Un corp de teorii şi metode de abordare a sistemelor feedback informaţionale;
d. O metodă de rezolvare a anumitor probleme manageriale strategice.

3. Lucrarea „Industrial Dynamics” apărută în 1961, a fost scrisă de:
a. Stuart Kauffman;
b. Benoit Mandelbrot;
c. Francesco Maturana;
d. Jay Forrester.

4. Cel mai mare succes pe care l-a înregistrat metoda Dinamicii de Sistem a fost atunci când a fost aplicată pentru:
a. Studierea dinamicii sociale;
b. Studierea dinamicii urbane;
c. Studierea dinamicii populatiei;
d. Studierea dinamicii globale.

5. Dinamica de sistem este o metodă care depinde de calitatea:
a. Modelului elaborat;
b. Programului de simulare;
c. Observatorului;
d. Nici o variantă corectă.

6. Care dintre variante reprezintă, după Forrester, conexiunile cu mediul înconjurător?:
a. Limite închise;
b. Limite deschise;
c. Bucla feedback;
d. Nivele şi ritmuri.

7. Orice buclă feedback dintr-un model de dinamică de sistem conţine cel puţin:
a. un nivel;
b. un ritm;
c. un nivel şi un ritm;
d. Nici o variantă nu este corectă.

8. Nivelele (sau stocurile) reprezintă:
a. acumulări în sistem;
b. fluxuri;
c. auxiliare;
d. limitele sistemului.31 Bazele Ciberneticii Economice

9. În cadrul limbajului grafic al dinamicii de sistem, nivelele sunt reprezentate prin:
a. dreptunghiuri;
b. nori;
c. pătrate;
d. romburi.

10. În cadrul limbajului grafic al dinamicii de sistem, ritmurile sunt reprezentate prin:
a. romburi;
b. cercuri;
c. pătrate;
d. valve.

11. În cadrul limbajului grafic al dinamicii de sistem, limitele sistemului sunt reprezentate prin:
a. dreptunghiuri;
b. nori;
c. pătrate;
d. romburi.

12. În cadrul limbajului graphic al dinamicii de sistem, variabilele auxiliare sunt reprezentate prin:
a. dreptunghiuri;
b. nori;
c. pătrate;
d.cercuri.

13. Procesul de construire al unui model de dinamică de sistem cuprinde:
a. 4 etape;
b. 5 etape;
c. 7 etape;
d. 10 etape.

14. Închiderea cauzală, în cazul dinamicii de sistem, presupune:
a. mediul înconjurător schimbă semnificativ interiorul sistemului;
b. mediul înconjurător nu schimbă semnificativ interiorul sistemului;
c. mediul înconjurător şi interiorul sistemului sunt neutre unul faţă de celălalt;
d. mediul înconjurător este încorporat sistemului modelat.

15. În dinamica de sistem:
a. Comportamentul întregului sistem este determinat de structura buclelor feedback;
b. Buclele feedback sunt pozitive şi negative:
c. Orice buclă feedback conţine cel puţi un ritm si un nivel:
d. Toate cele de mai sus sunt adevărate.

16. O buclă feedback pozitivă:
a. Determină procese de creştere (descreştere) continuă;
b. produce fluctuaţii ale mărimilor de stare afectate;
c. este întotdeauna dominată de o buclă feedback negativă;
d. domina întotdeauna o buclă feedback negativă.

17. O buclă feedback negativă:
a. Este, prin natura ei, stabilizatoare;
b. Produce creşteri continue ale mărimilor de stare afectate;
c. domina întotdeauna o buclă feedback pozitivă;
d. este întotdeauna dominată de o buclă feedback pozitivă.32 Bazele Ciberneticii Economice
18. Comportamentul indus de o buclă feedback negativă în sistem:
a. conduce la stabilizarea sistemului;
b. este orientat către atingerea unui scop;
c. poate determina oscilaţii în timp ale mărimilor de nivel;
d. toate cele de mai sus sunt adevărate.

19. Curba Phillips a relaţiei dintre inflaţie şi şomaj este un exemplu de:
a. dependenţă a unui sistem de perturbaţii externe;
b. buclă feeback pozitivă;
c. buclă feedback negativă;
d. proces de reglare a unei pieţe a forţei de muncă.

20. Raportul în care o buclă fedback determină cu prioritate comportamentul unui sistem se numeşte:
a. întârziere;
b. neliniaritate;
c. determinare;
d. dominanţă.

21. Întârziereaîn dinamica de sistem reprezintă:
a. perioada după care efectul unei decizii se manifestă;
b. timpul în care o buclă feedback funcţionează;
c. momentul de timp final al evoluţiei unui sistem;
d. incrementul de timp dintre două instanţieri ale unui nivel.

22. O întârziere de ordinul trei se poate obţine:
a. cuplând în paralel trei bucle feedback;
b. cuplând în serie trei bucle feedback;
c. cuplând sub formă de cuib trei bucle feedback;
d. nici una dintre cele de mai sus nu este adevată.

23. Etapa de identificare în dinamica de sistem reprezintă:
a. identificarea scopului urmărit prin realizarea modelului;
b. explicitarea modului referenţial de comportament;
c. stabilirea orizontului de timp asociat modelului;
d. toate cele de mai sus sunt adevărate.

24. Conceptualizarea sistemului reprezintă:
a. reprezentarea vizuală a principalelor componente ale sistemului;
b. alegerea conceptelor matematice utilizate în model;
c. reprezentarea schematică a interacţiunilor din sistem;
d. stabilirea conceptelor dinamicii de sistem utilizate în model.

25. Diagrama buclelor cauzale constituie:
a. reprezentarea sintetică a relaţiilor cauzale din sistem;
b. complementara unei diagrame de flux;
c. reprezentarea simplificată a unei diagrame de flux;
d. mulţimea buclelor feedback din sistem reprezentate grafic.

26. O diagramă de flux include:
a. doar fluxurile materiale din sistem;
b. fluxurile materiale şi informaţionale din sistem;
c. doar fluxurile informaţionale din sistem;
d. doar fluxurile energetice şi de forţă de muncă din sistem.
33 Bazele Ciberneticii Economice
27. Într-o diagramă cauzală pot fi incluse:
a. bucle feedback simple şî legăturile dintre ele;
b. bucle feedback multiple de aceeaşi polaritate;
c. bucle feedback multiple de polarităţi diferite;
d. buclele feedback dominante.

28. Determinarea structurii buclelor feedback ce acţionează într-un sistem de determină
a. Simultan pentru toate buclele feedback existente;
b. iterativ, începând cu buclele feedback cele mai importante;
c. iterativ, începând cu buclele feedback cele mai simple;
d. independent, pentru fiecare buclă feedback în parte.

29. Partea calitativă a analizei sistemului în vederea elaborării unui model de dinamică de sistem este alcătuită din:
a. Identificare şi conceptualizare;
b. Identificare şi formularea modelului;
c. Conceptualizarea şi estimarea parametrilor;
d. identificarea, conceptualizarea şi formularea modelului.

30. Fluxurile materiale dintr-un model de dinamică de sistem se referă la:
a. materii prime şi materiale;
b. bani;
c. oameni şi comenzi;
d. toate cele de mai sus.

31. În modelele de dinamică de sistem constanta DT poate să reprezinte:
a. O perioadă de timp standard;
b. Timpul necesar constituirii unui nivel;
c. Timpul necesar acţiunii unui ritm;
d. O mărime auxiliară.

32. O ecuaţie de nivel aflată pe un flux al populaţiei are structura corectă de forma:
a. POP
t
= POP
t-1
+ DT (naşteri
dt
- decese
dt
)
b. POP
t
= DT (naşteri
dt
- decese
dt
)
c. POP
t
= POP
t-1
+ (naşteri
dt
- decese
dt
)
d. POP
t
= POP
t-1
+ DT ( naşteri
dt
)

33. Timpul de simulare înr-un model de dinamică de sistem este:
a. Perioada de timp dintre două iteraţii succesive;
b. Perioada de timp necesară obţinerii soluţiei modelului;
c. Orizontul de timp pe care modelul este simulat;
d. Unitatea de timp utilizată în model (zi, săptămână, an etc.)

34. Dacă DT = 1/12 şi intervalul de timp pe care modelul este simulat este de un an, atunci modelul calculează:
a. 12 valori ale nivelelor;
b. o singură valoare a nivelelor;
c. 12 valori ale nivelelor în fiecare dintre cele 12 luni;
d. 1 valoare a nivelelor în fiecare lună.

35. Alegerea lui DT într-un model de dinamică de sistem se face
a. Conform deciziei celui ce construieşte modelul;
b. Întâmplător, fără să se ţină seama de DT;
c. După anumite reguli;
d. Nici una dintre cele de mai sus nu este adevărată.
34 Bazele Ciberneticii Economice
36. Ecuaţiile de ritm:
a. Au o structură standard;
b. Depind de timpul de simulare;
c. Depind de tipul de nivel pe care îl controlează;
d. Nu au o structură standard.

37. Care dintre următoarele relaţii poate fi o ecuaţie de ritm:
a. Numar de naşteri = Nivelul populaţiei x DT
b. Numărul de naşteri = Nivelul populaţiei x Rata naşterilor
c. Numărul de naşteri = Numărul de decese / Populaţia totală
d. Numărul de naşteri = Populaţia totală / Numărul de decese

38. Care dintre următoarele relaţii poate fi o ecuaţie de ritm:
a. RV.KL = 2000 + STEP (500, 100)
b. RV.K = 2000 + STEP (500, 100)
c. RV.KL = 2000 + DT x Step (500, 100)
d. RV = DT x STEP (500, 100) – 2000

39. Care dintre următoarele relaţii poate fi o ecuaţie de ritm:
a. PC.KL = DELAY3 (RV.JK, 10)
b. PC.KL = DELAY3 (RV.KL, 10)
c. PC.JK = DELAY3 (RV.KL, 10)
d. Nici una dintre cele de mai sus

40. Care dintre următoarele relaţii nu poate fi o ecuaţie de ritm:
a. HFR.KL = (1/TAWF)(DCWF.K – WF.L)
b. HFR.KL = (1/TAWF)(DCWF.K – WF.K)
c. HFR.KL = (1/TAWF)(DCWF.K/WF.K)
d. HFR.KL = (1/TAWF) RAND(DCWF.K/WF.K)

41. Care dintre următoarele relaţii dintr-o secvenţă de model este incorectă:
a. L1.K =L1..J + (DT)(X.JK – R1.JK)
b. SMTHX.K = L1/SMTM
c. R1.KL = SMTHX.L
d. L1 = (X)(SMTM)

42. Principala funcţie a fluxurilor decizionale este:
a. Introducerea conexiunilor dintre nivelele sistemului;
b. Introducerea legăturilor materiale dintre ritmuri şi nivele;
c. introducerea politicilor decizionale;
d. toate cele de mai sus sunt adevărate.

43. Mecanismele de control ale sistemului sunt formate din:
a. Fluxurile informaţionale împreună cu politicile decizionale;
b. Doar din fluxurile informaţionale;
c. Din politicile decizionale împreună cu parametrii de control;
d. Din totalitatea politicilor decizionale din sistem.

44. O politică decizională constă din:
a. un scop şi o stare dorită;
b. o stare dorită, o stare observată şi o diferenţă dintre starea dorită şi starea observată;
c. un scop, o stare dorită şi o acţiune;
d. un scop, o stare dorită, o stare observată şi o acţiune.
35 Bazele Ciberneticii Economice
45. Într-un sistem, numărul de mecanisme de control depinde de:
a. Dimensiunile sistemului;
b. Numărul de nivele observate în sistem;
c. Complexitatea scopurilor urmărite;
d. Numărul de nivele întârziate.

46. Consistenţa internă a ecuaţiilor unui model de dinamică de sistem se verifică:
a. Cu ajutorul dimensiunilor variabilelor din model;
b. cu ajutorul diagramelor de flux;
c. cu ajutorul diagramelor de fază;
d. rămâne la aprecierea celui care face modelul.

47. Estimarea parametrilor în modelele de dinamică de sistem se realizează prin:
a. Cunoaşterea directă a procesului;
b. Metode statistice;
c. Metoda de simulare Monte carlo;
d. Prin toate cele de mai sus.

48. Acurateţea determinării parametrilor se apreciază prin utilizarea următoarei reguli: ”Dacă implicaţiile politice
ale unui model nu se schimbă dacă parametrii acestuia se schimbă cu plus sau minus X % , atunci parametrii nu
este necesar să se mai modifice printr-o estimare suplimentar”. Care este acest procent?
a. 10%
b. 1%
c. 3%
d. 5%

49. Testarea modelelor de dinamică de sistem se realizează:
a. Automat de către limbajul de modelare utilizat;
b. Ori de câte ori este nevoie, la cererea utilizatorului;
c. Repetat, pentru creşterea înţelegerii modelului;
d. Numai când sunt disponibile date reale.

50. Care dintre următoarele nu este o regulă aplicată la testarea modelelor de dinamică de sistem;
a. Elaborarea unei liste de teste care se doreşte să fie efectuate;
b. Efectuarea de teste separate atunci când un model este mărit prin adăugarea unor noi componente;
c. Efectuarea de predicţii asupra efectului testelor înainte de rularea efectivă a modelului;
d. Oprirea testelor daca se constată diferenţe dintre predicţii şi rezultatele obţinute.

51. Un test important în modelele de dinamică de sistem este:
a. Dezactivarea uneia sau mai multor bucle feedback;
b. Scrierea modelului matematic al sistemului şi rezolvarea separată a acestuia;
c. Schimbarea valorilor iniţiale;
d. Schimbarea frecventă a constantelor modelului.

52. Analiza de senzitivitate îndeplineşte în modelare următoarele funcţii:
a. Mai buna înţelegere a modelului;
b. Localizarea parametrilor de senzitivitate din model;
c. Amândouă funcţiile de mai sus;
d. Nici una dintre funcţiile menţionate.

53. Validitatea modelului reprezintă:
a. Capacitatea modelului de a reprroduce corect comportamentul sistemului;
b. Capacitatea modelului de a furniza informaţii valide pentru decidenţi;
c. Capacitatea modelului de a reprezenta grafic structura internă a sistemului;
d. Capacitatea modelului de a reprezenta simplificat realitatea în care funcţionează sistemul.


36 Bazele Ciberneticii Economice
54. Raportul dintre validitatea şi utilitatea unui model înseamnă;
a. Creşterea validităţii conduce la creşterea utilităţii acestuia;
b. Creşterea validităţii şi creşterea utilităţii nu sunt posibile simultan;
c. Validitatea şi utilitatea nu sunt în nici o relaţie de dependenţă;
d. Validitatea este condiţionată de utilitate şi de costurile modelului.

55. Analiza politicilor decizionale în dinamica de sistem presupune
a. Schimbarea punctelor din model în care se introduc decizii;
b. Urmărirea efectelor pe care deciziile le au asupra evoluţiei nivelelor;
c. Schimbărilor structurale din model;
d. Toate cele de mai sus sunt adevărate.

56. O politică robustă este aceea care:
a. Nu se modifică semnificativ dacă au loc în continuare schimbări structurale ale modelului;
b. Nu se modifică semnificativ dacă nu au loc schimbări structurale ale modelului;
c. Se modifică semnificativ dacă au loc schimbări structurale ale modelului;
d. Se modifică semnificativ dacă nu au loc schimbări structurale ale modelului.

57. Care dintre următoarele nu este un limbaj specific dinamicii de sistem:
a. DYNAMO2;
b. POWERSIM;
c. C++;
d. STELLA.

58. În procesul de simulare trebuie respectată următoarea secvenţă de simulare:
a. Nivele; Auxiliare; Ritmuri.
b. Nivele; Ritmuri; Auxiliare;
c. Ritmuri; Nivele; Auxiliare;
d. Auxiliare; Ritmuri; Nivele.

59. Între DT, TIME şi LENGHT, cele trei perioade de timp importante în simularea modelelor de dinamică de
sistem, este adevărată relaţia:
a. DT > TIME > LENGHT;
b. LENGHT > TIME; TIME < DT;
c. DT< TIME < LENGHT;
d. Nu există nici o relaţie între acestea.

60. Procesul de simulare se opreşte atunci când:
a. TIME = LENGHT;
b. DT = TIME;
c. DT = LENGHT;
d. DT + TIME = LENGHT.

61. Prima metodă de simulare aplicată în studiul sistemelor cibernetice este considerată:
a. Dinamica Sistemelor
b. Sinergetica
c. Rețelele Booleene
d. Algoritmii Genetici37 Bazele Ciberneticii Economice
62. Care dintre următoarele variante nu reprezintă un limbaj de modelare și simulare din domeniul sistemelor
multiagent?
a. JAS
b. SPADES
c. MATHLAB
d. REPAST

63. Limbajul de modelare și simulare din domeniul sistemelor multiagent, Swarm, a fost inițiat de:
a. Jay Forrester
b. Chris Langthon
c. Uri Wilensky
d. St. Kauffman

38 Bazele Ciberneticii Economice
Teste Grilă: Capitolul V
Sistemul adaptiv complex în economie

1. Printre proprietăţile sistemelor adaptive complexe nu sunt cuprinse:
a. Conectivitatea şi interdependenţa
b. Funcţionarea departe de echilibru
c. Auto-organizarea
d. Creşterea uniformă

2. Co-evoluţia este:
a. O schimbare evolutivă reciprocă între sisteme sau specii interactive;
b. O creştere nediferenţiată a subsistemelor unui sistem adaptiv complex
c. O echilibrare a tendinţelor de evoluţie a sistemelor dintr-un mediu înconjurător
d. O modalitate de funcţionare a sistemelor haotice

3. În sistemele cu structură disipativă apare tendinţa de a avea soluţii alternative care se numesc:
a. Conexiuni
b. Peisaje fitness
c. Bifurcaţii
d. Nici una dintre cele de mai sus

4. Care din variante nu pot fi încadrate principiilor care stau la baza definirii unui sistem adaptiv complex, în opinia
lui K. Dooley ?
a. istoria lor este ireversibilă
b. varietate, interacţiune şi selecţie
c. ordinea şi controlul în astfel de sisteme sunt proprietăţi emergente şi nu predeterminate
d. viitor incert

5. Care din variante nu pot fi încadrate principiilor care stau la baza definirii unui sistem adaptiv complex, în opinia
lui S. A. Levin?
a. viitor incert
b. diversitatea şi individualitatea componentelor
c. interacţiuni localizate între aceste componente
d. mecanism de adaptare

6. Care dintre următorii savanți nu a contribuit la definirea sistemului adaptiv complex?
a. Leigh Tesfatsion
b. Zimmerman
c. Liebnitz
d. Axelrod

7. Ideea fundamentală a sistemelor adaptive complexe după Axelrod şi Cohen constă în:
a. agenţii întreprind o operaţie de selecţie a acestor strategii pentru a se adapta mai bine la mediu
b. agenţii își dezvoltă propriile lor reguli ale jocului pentru a efectua şi controla tranzacţiile ce au loc între ei
c. în economiile de piaţă, nu se pot anula tranzacţiile deja efectuate
d. agenţii vor reacţiona în mod diferit la stimulii aplicaţi de către alţi agenţi sau de mediul înconjurător

8. Care din variante nu pot fi încadrate principiilor care stau la baza definirii unui sistem adaptiv complex, în opinia
lui Flake?
a. selecţia celei mai bune strategii
b. sistemul este compus din unităţi interdependente
c. sistemul are proprietăţi emergente
d. Nici o variantă corectă

39 Bazele Ciberneticii Economice

9. Definiția dată sistemului adaptiv complex de către Plsek, Lindberg şi Zimmerman este următoarea:
a. Un sistem adaptiv complex este un sistem complex care include unităţi planificatoare, deci unităţi care sunt
orientate către atingerea unor scopuri care încearcă să exercite un anumit grad de control asupra mediului
său înconjurător pentru a facilita atingerea acestor scopuri.
b. Un Sistem Adaptiv Complex este un sistem compus din agenţi individuali, care au libertatea de a acţiona în
moduri care nu sunt total predictibile şi ale căror acţiuni sunt interconectate, astfel încât acţiunile unui agent
schimbă contextul pentru alţi agenţi
c. Un sistem adaptiv complex este un sistem complex care include unităţi reactive, deci unităţi capabile să
prezinte sistematic răspunsuri diferite ca reacţie la condiţiile de mediu schimbate.
d. Un sistem adaptiv complex este un sistem complex care include unităţi orientate către un scop, deci unităţi
care sunt reactive şi care orientează cel puţin unele dintre reacţiile lor către atingerea scopurilor

10. Un sistem adaptiv complex nu are un comportament caracterizat de:
a. Emergență
b. Predictibilitate
c. Auto-organizare
d. Noutate

11. Care dintre următoarele variante nu reprezintă o caracteristică a CAS-ului în viziunea lui E. Mitleton-Kelly ?
a. co-evoluţia
b. istoricitatea
c. diversitatea componentelor
d. funcţionarea departe-de-echilibru

12. Care dintre următoarele variante nu reprezintă o caracteristică a CAS-ului în viziunea lui E. Mitleton-Kelly ?
a. explorarea spaţiului imposibilităţilor
b. feedbackul
c. auto – organizarea
d. emergenţa

13. Care dintre următoarele variante nu reprezintă o caracteristică a CAS-ului în viziunea lui E. Mitleton-Kelly ?
a. conectivitate;
b. interdependenţa
c. feedbackul
d. interactiunile

14. Care dintre următoarele variante nu reprezintă o caracteristică a CAS-ului?
a. sistemele sunt compuse din agenţi compuși;
b. agenţii au interpretări şi desfăşoară acţiuni bazate pe propriile lor modele mentale;
c. agenţii pot avea, fiecare, propriul său model mental sau îl pot împărtăşi cu ceilalţi agenţi;
d. modelele mentale se pot schimba; drept urmare, învăţarea, adaptarea şi co-evoluţia sunt posibile în aceste
sisteme;

15. Care dintre următoarele variante nu reprezintă o caracteristică a CAS-ului?
a. interacţiunile dintre agenţi şi dintre sisteme sunt încorporate altor sisteme;
b. comportamentul sistemului în ansamblul său nu emerge din interacţiunile dintre agenţi;
c. acţiunile unui agent schimbă contextul altor agenţi;
d. sistemul poate învăţa noi comportamente

16. Care dintre următoarele variante nu reprezintă o caracteristică a CAS-ului?
a. sistemul este liniar; adică mici modificări pot conduce la schimbări majore în sistem;
b. comportamentul sistemului este, în general, impredictibil la nivel de detaliu;
c. predicţiile pe termen scurt asupra comportamentului sistemului sunt, uneori, posibile;
d. ordinea este o proprietate inerentă sistemului şi nu trebuie impusă din afară;


40 Bazele Ciberneticii Economice
17. Care dintre următoarele variante nu reprezintă o caracteristică a CAS-ului?
a. creativitatea şi noutatea emerg din comportamentul de ansamblu al sistemului;
b. sistemele sunt capabile de auto-organizare
c. sistemul este liniar; adică mici modificări pot conduce la schimbări majore în sistem;
d. agenţii au interpretări şi desfăşoară acţiuni bazate pe propriile lor modele mentale;

18. Caracteristica definitorie a conectivităţii din cadrul unui CAS este:
a. multidimensionalitatea
b. capabilitatea de a se adapta şi evolua, realizând o nouă ordine şi coerenţă
c. că o decizie sau acţiune ale unui individ poate afecta alţi indivizi şi sisteme
d. că interacţiunile şi interdependenţele se formează între componente care se află pe nivele diferite

19. Co-evoluția reprezintă:
a. fiecare specie interacţionează cu o anumită submulţime din numărul total de specii existente în mediul său
înconjurător, deci sistemul are o anumită structură extinsă de tip reţea
b. modalităţile prin care sistemele deschise schimbă energie, materie sau informaţie cu mediile lor şi care
atunci când sunt împinse, departe–de–echilibru
c. faptul că un domeniu sau entitate se schimbă în context cu altele
d. mecanismul de bază în formarea în cadrul sistemului adaptiv complex, a condiţiilor de desfăşurare a
proceselor adaptive şi de selecție

20. Care este rolul feedback-ului pozitiv?
a. formează în cadrul sistemului adaptiv complex, condiţiile de desfăşurare a proceselor adaptive şi de selecţie
b. determină schimbări în sistem
c. rol de echilibrare, amortizare şi stabilirea a sistemului
d. schimbă acţiuni şi comportamente potenţiale

21. Care este rolul feedback-ului negativ?
a. formează în cadrul sistemului adaptiv complex, condiţiile de desfăşurare a proceselor adaptive şi de selecţie
b. determină schimbări în sistem
c. rol de echilibrare, amortizare şi stabilirea a sistemului
d. schimbă acţiuni şi comportamente potenţiale

22. Posibilitatea ca un sistem să aibă mai multe puncte de echilibru este dată de:
a. emergență
b. funcționarea departe de echilibru
c. interdependență
d. structurile disipative

23. Emergența în concepția lui Franceso Varela reprezintă:
a. tranziţia de la regulile locale către principiile globale sau stările generale care însoţesc întreaga mulţime de
agenţi.
b. un sistem este perturbat suficient de mult de la normele stabilite sau de la modalităţile obişnuite de lucru
sau odihnă
c. mecanismul de bază în formarea în cadrul sistemului adaptiv complex, a condiţiilor de desfăşurare a
proceselor adaptive şi de selecţie
d. explorare a ceva care este denumit ,,posibilul adiacent”

24. Ipoteza eficienţei pieţelor este dată de varianta:
a. când o piaţă este supusă unui şoc exogen, cum ar fi, de exemplu, noutăţile privind evoluţia economiei,
sistemul de piaţă poate să absoarbă acest şoc şi să revină, după un timp finit, la o stare de echilibru
b. omogenitatea ,,produselor” tranzacţionale, numărul mare de agenţi de piaţă, istoricitatea şi atracţia
exercitată de această piaţă pentru cei care vor să câştige bani
c. determinarea unei legături deterministe sau probalistice între cauză şi efect

41 Bazele Ciberneticii Economice
d. preţurile activelor financiare încorporeză toată informaţia relevantă şi că această informaţie este uşor
disponibilă şi larg răspândită, astfel că orice investitor are acces la ea şi nu există posibilitatea ca unul
dintre ei să profite de anumite oportunităţi şi să obţină rezultate superioare

25. Ipoteza raţionalității investitorilor reprezintă:
a. câştigurile obţinute pe piaţa de capital recompensează doar riscul pe care şi-l asumă anumiţi investitori faţă
de alţii care înregistrează pierderi fiindcă nu acceptă riscul respectiv
b. cautarea obținerii, din tranzacţiile de piaţă efectuate, celui mai mare venit pentru un anumit nivel de risc
c. o mulţime de agenţi interdependenţi şi conectaţi care prezintă comportamente de grup emergente,
dobândite în urma agregării comportamentelor individuale ale acestor agenţi
d. agenţii dintr-un sistem adaptiv complex îşi culeg informaţia din mediul înconjurător, o combină cu propriile
lor interacţiuni cu mediul şi, de aici, rezultă propriile decizii şi proceduri decizionale

26. Care dintre următoarele caracteristici ale ecosistemelor de afaceri poate fi asociată și ecosistemelor naturale?
a. conțin agenţi inteligenţi, care sunt capabili să planifice şi să-şi reprezinte viitorul cu o anumită acurateţe
b. concurează pentru a câştiga noi membri
c. pot apela la anumite inovaţii
d. sunt sisteme dinamice, construite pe bază organică şi care au metode de producţie, schimb, stocare şi
dezvoltare

27. Care dintre variante nu reprezintă o proprietate comună pentru ecosistemele biologice şi ecosistemele digitale
pentru afaceri ?
a. interacţiunea, interdependenţa
b. liniaritatea
c. comportamentul emergent, auto-organizarea
d. feedbackul

28. Care dintre variante nu reprezintă o proprietate comună pentru ecosistemele biologice şi ecosistemele digitale
pentru afaceri ?
a. tipuri de sisteme care funcţionează ca un organism
b. nu sunt optimizatoare ale propriului lor comportament
c. sunt sisteme dinamice
d. Nici o variantă corectă

29. Care variantă nu reprezintă în opinia lui Iansiti şi Levien un factor care determină succesul unui ecosistem pentru
afaceri?
a. productivitatea este factorul fundamental care, la un anumit moment, va defini succesul oricărui tip de
afacere
b. orice ecosistem pentru afaceri ar trebui să fie robust
c. abilitatea de a crea nişe şi oportunităţi pentru noile firme
d. Nici un răspuns corect

30. Chris Langton denumeşte mulţimea de circumstanţe în care apare emergenţa creativă:
a. Haos
b. Limita haosului
c. Evoluție
d. Co-evoluție

31. Care dintre următorii savanți denumește ,,limita haosului”?
a. Chris Langton
b. Hartmann
c. Kauffman
d. Henry Poincare
42 Bazele Ciberneticii Economice
32. Care persoană definește CAS-ul utilizând 10 caracteristici generice?
a. E. Mitleton-Kelly
b. Claude Bernard
c. Kauffman
d. Whitehead

33. Funcţia de măsura în care contribuţia la fitness adusă de un individ depinde de alţi indivizi se numește:
a. interacţiuni epistatice
b. bucle feedback
c. haos
d. cooperare

34. Când întâlnim co-evoluție exogenă?
a. Când se aplică indivizii şi grupurile din cadrul unei organizaţii
b. Când organizaţia interacţionează cu alte ecosisteme.
c. Când există interacţiuni şi relaţii intricate şi încrucişate şi de influenţe multidirecţionale, atât directe cât şi
mediate
d. Când sistemele deschise schimbă energie, materie sau informaţie cu mediile lor

35. Care dintre următorii cercetători considerau ecosistemul ca fiind: ,,nişe în mijlocul unei anumite activităţi”?
a. Stuart Kauffman
b. Walter Bradford Cannon
c. Francesco Varela
d. Keyneth Arrow

36. Prigogine a dat o interpretarea nouă pentru:
a. Forța centrifugă
b. Legea II a termodinamicii
c. Lucru mecanic
d. Putere

37. O bifurcaţie poate conduce la:
a. O singură traiectorile posibilă
b. Drum închis
c. Mai multe traiectorii posibile
d. Dinamică

38. Exapotarea reprezintă:
a. Introducerea unei noi funcţii pentru o parte a unei entităţi existente
b. Riscul de a obţine o singură strategie prea târziu, care poate să nu fie chiar cea mai bună
c. Mecanisme endogene care mijlocesc explorarea posibilului adiacent
d. Mecanismul de bază în formarea în cadrul sistemului adaptiv complex, a condiţiilor de desfăşurare a proceselor
adaptive şi de selecţie

39. Când întâlnim co-evoluție endogenă?
a. Când se aplică indivizii şi grupurile din cadrul unei organizaţii
b. Când organizaţia interacţionează cu alte ecosisteme.
c. Când există interacţiuni şi relaţii intricate şi încrucişate şi de influenţe multidirecţionale, atât directe cât şi
mediate
d. Când sistemele deschise schimbă energie, materie sau informaţie cu mediile lor

40. Primul dispozitiv tehnic modern de tip cibernetic este considerat a fi:
a. Stetoscopul
b. Dispozitivul de reglare a presiunii aburului într-un cazan
c. Termometrul
d. Mitraliera

43 Bazele Ciberneticii Economice
Teste Grilă: Capitolul VI
Conectivitate şi interdependenţa în sistemele adaptive complexe

1. O reţea complexă este formată din:
a. O mulţime de noduri
b. O multitudine de noduri conectate prin arce
c. O formă de organizare a sistemelor adaptive complexe
d. O suprapunere de reţele de natură diferită

2. Cel mai cunoscut model al unei reţele libere de scală este:
a. Modelul Barabasi – Albert
b. Modelul Erdos –Renyi
c. Modelul Euler
d. Modelul Reţelei Semantice

3. O reţea socială cu un grad înalt de conectivitate:
a. Are un număr mare de laturi în raport cu numărul de vârfuri
b. Are un număr mare de vârfuri în raport cu numărul de laturi
c. Are un număr egal de laturi şi de vârfuri
d. Nu îndeplineşte nici una dintre proprietăţile de mai sus

4. Mecanismele prin care sistemele sunt interdependente în cursul evoluţiei sunt următoarele:
a) Competiţia
b) Cooperarea
c) Inovarea
d) Toate cele de mai sus

5. Caracteristica CAS-ului: „ conține un număr mare de elemente interdependente” se referă la:
a. Un sistem poate fi analizat la nivel microscopic, macroscopic, messcopic, putând extinde dimensiunile sale
până la infinit
b. Interacțiunile dintre aceste elemente nu sunt deterministe
c. Topologia interacțiunilor este distribuită
d. Toate variantele de mai sus

6. Ce reprezintă o rețea?
a. O ordine socială binefăcătoare, care emerge din consecințele neintenționale ale acțunii umane individuale
b. Un sistem compus din agenți individuali, care au libertatea de a acționa în moduri care nu sunt total
predictibile și ale căror acțiuni sunt interconectate
c. Un proces de peisaje cuplate, deformate, în care mișcările adaptive ale fiecărei entități schimbă peisajele
vecinilor săi
d. mulțime de noduri sau vârfuri care sunt conectate între ele prin arce

7. Ce reprezintă o rețea socială complexă?
a. mulțime de oameni sau grupuri de oameni cu un anumit tip de contacte sau interdependențe între ei
b. mulțime de agenți software cu un anumit tip de contacte sau interdependențe între ei
c. rețea în care participanții colaborează în grupuri diferite, iar legăturile dintre perechile de indivizi sunt
determinate de apartenența la un grup comun
d. Nici un răspuns corect


44 Bazele Ciberneticii Economice
8. Ce reprezintă o rețea colaborativă ?
a. mulțime de oameni sau grupuri de oameni cu un anumit tip de contacte sau interdependențe între ei
b. mulțime de agenți software cu un anumit tip de contacte sau interdependențe între ei
c. rețea în care participanții colaborează în grupuri diferite, iar legăturile dintre perechile de indivizi sunt
determinate de apartenența la un grup comun
d. Nici un răspuns corect

9. Ce reprezintă rețeaua Peer-to-Peer?
a. Rețeua de pagini web, conținând informații legate între ele prin hiperlinkuri de la o pagină la alta
b. Rețeaua fizică de calculatoare legate între ele prin fibre optice și alte tipuri de interacțiuni
c. Rețeaua virtuală de calculatoare ce împart între ele fișiere apelate de utilizatori plasați într-o rețea locală
d. Rețeaua ce permite reprezentarea structurii unui limbaj și ajută la realizarea corespondențelor dintre limbaje
în traducerea automată

10. Ce reprezintă World Wide Web?
a. Rețeaua informațională bipartită, are 2 tipuri de vârfuri, reprezentând indivizi și obiecte preferate
b. Rețeaua utilizată pentru distribuția unor produse sau resurse
c. Rețeaua de pagini web, conținând informații legate între ele prin hiperlinkuri de la o pagină la alta
d. Rețeaua virtuală de calculatoare ce împart între ele fișiere apelate de utilizatori plasați într-o rețea locală

11. Ce reprezintă internetul?
a. Rețea fizică de calculatoare legate între ele prin fibre optice și alte tipuri de interacțiuni
b. Rețea virtuală de calculatoare ce împart între ele fișiere apelate de utilizatori plasați într-o rețea locală
c. Rețea informațională bipartită, are 2 tipuri de vârfuri, reprezentând indivizi și obiecte preferate
d. Rețea utilizată pentru distribuția unor produse sau resurse

12. Ce reprezintă rețeaua semantică?
a. Rețeaua virtuală de calculatoare ce împart între ele fișiere apelate de utilizatori plasați într-o rețea locală
b. Rețeaua ce permite reprezentarea structurii unui limbaj și ajută la realizarea corespondențelor dintre limbaje
în traducerea automată
c. Rețeaua informațională bipartită, are 2 tipuri de vârfuri, reprezentând indivizi și obiecte preferate
d. Rețeaua utilizată pentru distribuția unor produse sau resurse

13. Ce reprezintă rețeaua preferențială?
a. Rețea informațională bipartită, are 2 tipuri de vârfuri, reprezentând indivizi și obiecte preferate
b. Rețea utilizată pentru distribuția unor produse sau resurse
c. Rețea virtuală de calculatoare ce împart între ele fișiere apelate de utilizatori plasați într-o rețea locală
d. Rețea ce permite reprezentarea structurii unui limbaj și ajută la realizarea corespondențelor dintre limbaje
în traducerea automată

14. Ce reprezintă rețeaua tehnologică?
a. Rețea fizică de calculatoare legate între ele prin fibre optice și alte tipuri de interacțiuni
b. Rețea virtuală de calculatoare ce împart între ele fișiere apelate de utilizatori plasați într-o rețea locală
c. Rețea informațională bipartită, are 2 tipuri de vârfuri, reprezentând indivizi și obiecte preferate
d. Rețea utilizată pentru distribuția unor produse sau resurse

15. Ce reprezintă conectivitatea ca proprietate a rețelelor complexe?
a. Gradul în care vârfurile unei rețele sunt conectate direct
b. Numărul de laturi sau conexiuni ale unui nod
c. Numărul mediu de laturi sau conexiuni între vârfuri, care trebuie să fie străbătute pe drumul cel mai scurt
dintre două vârfuri dintr-o rețea
d. Cel mai lung drum minim dintr-o rețea
e. Raportul dintre numărul de legături existente în realitate cu vecinii și numărul de legături potențiale
45 Bazele Ciberneticii Economice
16. Ce reprezintă gradul unui vârf?
a. Gradul în care vârfurile unei rețele sunt conectate direct
b. Numărul de laturi sau conexiuni ale unui nod
c. Numărul mediu de laturi sau conexiuni între vârfuri, care trebuie să fie străbătute pe drumul cel mai scurt
dintre două vârfuri dintr-o rețea
d. Cel mai lung drum minim dintr-o rețea
e. Raportul dintre numărul de legături existente în realitate cu vecinii și numărul de legături potențiale

17. Ce reprezintă lungimea drumului mediu?
a. Gradul în care vârfurile unei rețele sunt conectate direct
b. Numărul de laturi sau conexiuni ale unui nod
c. Numărul mediu de laturi sau conexiuni între vârfuri, care trebuie să fie străbătute pe drumul cel mai scurt
dintre două vârfuri dintr-o rețea
d. Cel mai lung drum minim dintr-o rețea

18. Ce reprezintă diametrul unei rețele?
a. Gradul în care vârfurile unei rețele sunt conectate direct
b. Numărul de laturi sau conexiuni ale unui nod
c. Numărul mediu de laturi sau conexiuni între vârfuri, care trebuie să fie străbătute pe drumul cel mai scurt
dintre două vârfuri dintr-o rețea
d. Cel mai lung drum minim dintr-o rețea

19. Ce reprezintă gradul de clusterizare?
a. Gradul în care vârfurile unei rețele sunt conectate direct
b. Numărul de laturi sau conexiuni ale unui nod
c. Raportul dintre numărul de legături existente în realitate cu vecinii și numărul de legături potențiale
d. Numărul mediu de laturi sau conexiuni între vârfuri, care trebuie să fie străbătute pe drumul cel mai scurt
dintre două vârfuri dintr-o rețea
e. Cel mai lung drum minim dintr-o rețea

20. Formula de calcul pentru conectivitate este dată de varianta:

a. C =

( )

b. C =

( )

c. C =

( )

d. C =

( )


21. Formula de calcul pentru lungimea drumului mediu a unei rețele complexe este:
a

( )
∑ ∑

( )

b

( )
∑ ∑

( )

c

( )
∑ ∑

( )

d

( )
∑ ∑

( )

46 Bazele Ciberneticii Economice
22. Formula de calcul pentru diametrul unei rețele este:
a. D =

( )
b. D =

( )
c. D =

( )
d. D =

( )

23. Formula de calcul pentru coeficientul de clusterizare în jurul unui vârf este:
a.
¿
÷
=
÷ +
=
1
1
) 1 ( 1
1
N
i i i
i
k k
E
N
CC
b.
¿
÷
=
+
=
1
1
) 1 (
1
N
i i i
i
k k
E
N
CC
c.
¿
=
+
=
N
i i i
i
k k
E
N
CC
1
) 1 (
1

d.
¿
=
÷
=
N
i i i
i
k k
E
N
CC
1
) 1 (
1


24. Gradul mediu al unui arbore de ordin k este dat de formula:
a. < k > = 1-

b. < k > = 2-

c. < k > = 1-

d. < k > = 2-

25. Ce reprezintă criticalitatea rețelelor complexe?
a. Pragul de la care se formează legăturile dintre vârfuri
b. Pragul de la care se formează componentele mici
c. Pragul de la care se formează componentele gigant
d. Toate variantele de mai sus

26. Numărul de arce dintr-un graf aleator este dat de formula:
a.
( )

b.
( )

c.
( )

d.
( )

27. Ce efect a fost demonstrat prin experimentul “ celor 6 grade de separare” ?
a. Efectul placebo
b. Efectul lumii mici
c. Efectul sincronizării
d. Efectul Barabasi – Albert
47 Bazele Ciberneticii Economice

28. Distanța medie geodezică dintre perechile de vârfuri ale rețelei este dată de formula:
a. ¿
>
÷
=
j i
ij
d
N N
l
) 1 (
2

b. ¿
>
+
=
j i
ij
d
N N
l
) 1 (
2

c. ¿
>
÷
=
j i
ij
d
N N
l
) 1 (
1

d. ¿
>
÷
=
j i
ij
d
N
l
) 1 (
2


29. Care dintre variante nu reprezintă o concluzie a
cercetărilor lui Euler privind problema podurilor din Könisberg?
a. Suma gradelor nodurilor unui graf este impară
b. Fiecare graf trebuie să aibă un număr par de noduri impare
c. Dacă nu există noduri impare, drumurile Euler pot începe din oricare nod arbitrar
d. Dacă numărul de noduri impare este 2, există drumuri Euler plecând din fiecare dintre nodurile impare

30. Care dintre variante poate fi considerată o rețea socială?
a. World Wide Web
b. Contacte ştiinţifice
c. Reţele de citări
d. Internetul

31. Care dintre variante poate fi considerată o rețea tehnologică?
a. Mesajele e-mail
b. Contactele sexuale
c. Reţeaua de cale ferată
d. Reţelele neurale

32. Care dintre variante nu poate fi considerată o rețea tehnologică?
a. Reţeaua de calculatoare Grid
b. Pachetele software
c. Circuitele electronice
d. World Wide Web

33. Care dintre variante poate fi considerată o rețea informațională?
a. Reţelele metabolice
b. Reţelele genetice
c. Reţelele de citări
d. Reţelele ecologice

34. Care dintre variante nu poate fi considerată o rețea biologică?
a. Contactele sexuale
b. Reţelele genetice
c. Reţelele neurale
d. Reţelele ecologice


48 Bazele Ciberneticii Economice
35. Cel mai cunoscut model al grafurilor aleatoare este:
a. Modelul Barabasi – Albert
b. Modelul Erdos –Renyi
c. Modelul Euler
d. Modelul Reţelei Semantice

36. Gradul mediu al unui vârf este dat de formula:
a.
Np p ) 1 N (
N
p ) 1 N ( N
z ~ ÷ =
÷
=

b.
Np
p N N
z ~
+
=
1
) 1 (

c.
p p N
N
p N N
z ~ ÷ =
÷
= ) 1 (
) 1 (

d. Nici o variantă de mai sus

37. Ce reprezintă un graf aleator?
a. Un graf direcționat
b. Un graf nedirecționat
c. Un subgraf
d. Vârfuri legate între ele prin arce plasate între perechi de vârfuri alese aleator

38. Cel ce a realizat experimentul ce a reprezentat sursa popularului concept de „şase grade de separare” a fost:
a. Milgram
b. Frigyes Korinthy
c. Barabasi
d. Euler

39. În cadrul unei rețele, vârfurile puternic conectate se numesc:
a. Laturi
b. Edge
c. Arce
d. Hub-uri

40. Care dintre următoarele variante este falsă?
a. CAS este omogen în ceea ce priveşte structura interacţiunilor precum şi distribuirea lor spaţială
b. CAS conţine un mare număr de elemente interdependente
c. interacţiunile dintre elementele unui CAS nu sunt deterministe
d. topologia interacţiunilor dintre elementele unui CAS este distribuită

41. Legea Productivității Științifice a fost descoperită de:
a. Euler
b. Jacob Moreno
c. Alfred Lotka
d. Elton Mayo

42. Care savant considera că: „Funcţiile sociale dominante sunt organizate în tot mai mare măsură în jurul
reţelelor, iar participarea la aceste reţele este o sursă esenţială de putere.”?
a. F. Capra
b. Euler
c. Milgram
d. Nici unul dintre aceștia49 Bazele Ciberneticii Economice
43.Care om de știință a afirmat că statul-națiune este pe cale de a fi înlocuit cu statul-rețea?
a. Erdos
b. Castells
c. Barabasi
d. Baum

44. Câte poduri existau în problema lui Euler?
a. 3
b. 5
c. 7
d. 9
50 Bazele Ciberneticii Economice
Teste Grilă: Capitolul VII
Co-evoluţie, disipaţie şi haosul în sistemele adaptive complexe

1. Ce reprezintă interdependenţa simbiotică?
a. Speciile se ajută una pe alta
b. O specie are avantaj asupra alteia
c. O specie o alungă pe alta sau evoluează în nişe distincte
d. Nici un răspuns corect

2. Ce reprezintă interdependenţa dominatoare?
a. Speciile se ajută una pe alta
b. O specie are avantaj asupra alteia
c. O specie o alungă pe alta, sau evoluează în q nişe distincte
d. Nici un răspuns corect

3. Ce reprezintă interdependenţa competitivă?
a. Speciile se ajută una pe alta
b. O specie are avantaj asupra alteia
c. O specie o alungă pe alta, sau evoluează în nişe distincte
d. Nici un răspuns corect

4. Se poate considera ca fiind o caracteristică a co-evoluţiei varianta:
a. schimbarea evolutivă reciprocă între specii interactive
b. are loc întotdeauna în cadrul unui ecosistem
c. afectează atât indivizii cât şi sistemele.
d. Toate variantele de mai sus

5. Primul savant care a introdus co-evoluţia într-un context socio-economic, interpretând-o ca reflectând feedback-
urile pe termen lung care apar între principalele subsisteme: cunoaştere, valoare, organizare, tehnologie şi mediu, a
fost:
a. Norgaard
b. Lewin
c. Volberda
d. S. Wright

6. Printre principalele elemente care trebuie să fie considerate prin aplicarea perspectivei co-evoluţioniste, se
enumeră şi varianta:
a. utilizarea seriilor de timp longitudinale pentru studiul adaptării organizaţiilor pe o perioadă lungă de timp;
b. examinarea adaptării organizaţiei într-un context istoric pentru sistem şi mediul său înconjurător;
c. luarea în considerare a cauzalităţii multidimensionale între macro şi micro-evoluţie şi între acestea şi alte
elemente ale sistemului;
d. Toate variantele de mai sus

7. Printre principalele elemente care trebuie să fie considerate prin aplicarea perspectivei co-evoluţioniste, se
enumeră şi varianta:
a. luarea în considerare a cauzalităţii multidimensionale între macro şi micro-evoluţie şi între acestea şi alte
elemente ale sistemului;
b. încorporarea efectelor reciproce, simultane, întârziate şi intermediare care pot produce schimbări
contraintuitive în variabilele afectate;
c. considerarea dependenţei de traiectorie, care permite şi restricţionează adaptarea la nivel de firmă şi la nivelul
populaţiei;
d. Toate variantele de mai sus

51 Bazele Ciberneticii Economice
8. Printre principalele elemente care trebuie să fie considerate prin aplicarea perspectivei co-evoluţioniste, se
enumeră şi varianta:
a. considerarea dependenţei de traiectorie, care permite şi restricţionează adaptarea la nivel de firmă şi la nivelul
populaţiei;
b. încorporarea schimbărilor care apar la nivelul diferitelor sisteme instituţionale care afectează firmele şi
industriile;
c. luarea în considerare a macrovariabilelor economice, sociale şi politice care se pot schimba în timp şi
influenţează structura adâncă în care micro şi macro-structura evoluează, identificând şi încorporând efectele
acestora.
d. Toate variantele de mai sus

9. Primul care a plasat peisajul fitness într-un context dinamic, utilizând pentru aceasta reţelele booleene, a fost:
a. St. Kauffman
b. Wright
c. Norbert Wiener
d. Nici o variantă de mai sus

10. Ce reprezintă mecanismul de căutare adaptivă?
a. mişcarea de-a lungul peisajului este efectuată prin evaluarea efectelor modificării unor mici componente ale
sistemului
b. constă în efectuarea de mici paşi în sus şi în jos, de-a lungul peisajului şi urmărirea efectelor acestor paşi
asupra întregului sistem
c. nu este legat de efectuarea unor mişcări mici de-a lungul peisajului fitness
d. Toate variantele de mai sus

11. Ce reprezintă mecanismul de tatonare?
a. mişcarea de-a lungul peisajului este efectuată prin evaluarea efectelor modificării unor mici componente ale
sistemului
b. constă în efectuarea de mici paşi în sus şi în jos, de-a lungul peisajului şi urmărirea efectelor acestor paşi
asupra întregului sistem
c. nu este legat de efectuarea unor mişcări mici de-a lungul peisajului fitness
d. Toate variantele de mai sus

12. Care variantă corespunde pentru mecanismul salturilor?
a. mişcarea de-a lungul peisajului este efectuată prin evaluarea efectelor modificării unor mici componente ale
sistemului
b. constă în efectuarea de mici paşi în sus şi în jos, de-a lungul peisajului şi urmărirea efectelor acestor paşi
asupra întregului sistem
c. nu este legat de efectuarea unor mişcări mici de-a lungul peisajului fitness
d. Toate variantele de mai sus

13. Condiţia de bază pentru apariţia haosului este:
a. neintersecţia diferitelor traiectorii posibile în spaţiul de stare
b. traiectoriile mărginite
c. divergenţa exponenţială a diferitelor traiectorii
d. toate variantele de mai sus

14. Din ce domeniu provine termenul de co-evoluţie?
a. Chimie
b. Fizică
c. Biologie
d. Matematică

52 Bazele Ciberneticii Economice
15. Definiţia următoare: “Co-evoluţia este o schimbare evolutivă reciprocă între specii interactive” a fost dată de:
a. Kauffman
b. Baum
c. Prigogine
d. Odobleja

16. Co-evoluţia are loc întotdeauna în cadrul unui:
a. Sistem
b. Ecosistem
c. Ciclu limită
d. Mecanism feedback

17. Ecosistemul social:
a. include mediul economic, cultural şi geografic, care include guvernul şi alţi actori instituţionali
b. include afacerile care sunt legate unele de altele, în cadrul aceluiaşi sau mai multor industrii, care au o
influenţă asupra organizaţiei şi sunt influenţate de organizaţia studiată
c. include mijloacele de culegere, prelucrare, stocare si transmitere a informatiei sub forma digitala privite in
contextul relatiilor lor reciproce si a influentelor exercitate de mediul inconjurator asupra acestora
d. include mijloacele de culegere, prelucrare, stocare si transmitere a informatiei manuale

18. Ecosistemul economic:
a. include mediul economic, cultural şi geografic, care include guvernul şi alţi actori instituţionali
b. include afacerile care sunt legate unele de altele, în cadrul aceluiaşi sau mai multor industrii, care au o
influenţă asupra organizaţiei şi sunt influenţate de organizaţia studiată
c. include mijloacele de culegere, prelucrare, stocare si transmitere a informatiei sub forma digitala privite in
contextul relatiilor lor reciproce si a influentelor exercitate de mediul inconjurator asupra acestora
d. include mijloacele de culegere, prelucrare, stocare si transmitere a informatiei manuale

19. Ecosistemul digital:
a. include mediul economic, cultural şi geografic, care include guvernul şi alţi actori instituţionali
b. include afacerile care sunt legate unele de altele, în cadrul aceluiaşi sau mai multor industrii, care au o
influenţă asupra organizaţiei şi sunt influenţate de organizaţia studiată
c. include mijloacele de culegere, prelucrare, stocare si transmitere a informatiei sub forma digitala privite in
contextul relatiilor lor reciproce si a influentelor exercitate de mediul inconjurator asupra acestora
d. include mijloacele de culegere, prelucrare, stocare si transmitere a informatiei manuale

20. Cu ce se diferenţiază co-evoluţia de evoluţie?
a. Se realizează permanent
b. Afectează toţi indivizii
c. Afectează atât indivizii cât şi sistemele
d. Nu se diferenţiază

21. Ce reprezintă terenul muntos cu vârfurile cele mai înalte ale unui peisaj fitness?
a. Strategii de supravieţuire de succes
b. Strategii de preluare a monopolului
c. Strategii de extindere
d. Strategii de preluare a controlului

22. Mecanismul de tatonare reprezintă:
a. Un algoritm care păstrează acelaşi fitness
b. Un algoritm care înrăutăţeşte fitnessul obţinut după o căutare adaptivă
c. Un algoritm care îmbunătăţeşte fitnessul obţinut după o căutare adaptivă
d. Un algoritm care studiază fitnessul obţinut după o căutare adaptivă
53 Bazele Ciberneticii Economice
23. Cui aparţine următoarea afirmaţie: “Teoria presupune că organizaţiile, industriile şi mediul co-evoluează”?
a. Lewin
b. St. Kaufmann
c. Baum
d. Prigogine

24. Ideea de a modela co-evoluţia organizaţie – mediu utilizând un model NK îi aperţine lui:
a. Baum
b. St. Kaufmann
c. Lewin
d. Prigogine

25. Co-evoluţia endogenă are loc
a. la nivelul subsistemelor componente
b. la nivelul întregului sistem
c. la nivelul mediului înconjurător
d. la nivelul ecosistemului din care face parte sistemul

26. Co-evoluţia exogenă are loc
a. la nivelul indivizilor sau grupurilor
b. la nivelul întregului sistem
c. la nivelul unui singur subsistem
d. la limita dintre sistem si mediul sau inconjurător

27. Co-evoluţia ca proprietate a sistemelor complexe
a. este independentă de celelalte proprietăţi ale acestor sisteme
b. este dependentă de interdependenţele dintre elementele componente
c. este dependentă de auto-organizare
d. este dependentă de haos şi funcţionare-departe-de-echilibru

28. Un sistem complex se deplasează în peisajul său fitness utilizând:
a. Un mecanism de căutare adaptivă
b. Un mecanism de tatonare
c. Un mecanism al salturilor
d. Toate cele de mai sus

29. Mecanismul de căutare adaptivă presupune:
a. efectuarea de mici paşi în sus şi în jos în peisajul fitness
b. căutare locală în vederea îmbunătăţirii unei valori a peisajului fitness
c. căutarea aleatoare în peisajul fitness
d. căutarea utilizând o metodă de gradient (celei mai rapide ascensiuni)

30. Mecanismul de tatonare presupune:
a. mersul întâplător în peisajul fitness în speranţa că performanţa sistemului se va îmbunătăţi
b. evaluarea efectelor unor mici modificări asupra fitnessului sistemului
c. evaluarea efectelor unor modificări majore asuprafitnessului sistemului
d. nici una dintre acţiunile de mai sus.

31. Mecanismul salturilor presupune:
a. descompunerea sistemului în subsisteme şi evaluarea efectelor acestora asupra întregului sistem
b. urmărirea efectelor unor mici modificări asupra fitnessului sistemului
c. simularea apariţiei unor modificări majore în sistem şi evaluarea efectelor acestora
d. nici una dintre acţiunile de mai sus.54 Bazele Ciberneticii Economice
32. Pentru a elabora modele ale co-evoluţiei, Kaufmann a utilizat
a. reţelele booleene
b. reţelele neurale artificiale
c. reţelele sociale complexe
d. reţelele tehnologice

33. În modelul NK, numărul de combinaţii de alele care influenţează fitnessul este egal cu
a. NxK
b. N
2
xK
2

c. N
K

d. 2
N


34. Un sistem disipativ este acel sistem pentru care
a. comportamentul pe termen lung este independent de starea sa iniţială
b. comportamentul pe termen lung este independent de starea sa iniţială
c. comportamentul pe termen scurt este independent de starea sa iniţială
d. comportamentul pe termen scurt este dependent de starea sa iniţială

35. Traiectoria unui sistem disipativ poate să evolueze către
a. un punct fix
b. o suprafaţă limită
c. o zonă a spaţiului de stare
d. toate cele de mai sus

36. Mulţimea de puncte iniţiale care dau naştere unei mulţimi de traiectorii tinzând către un atractor dat se numeşte
a. bazin de atracţie
b. punct fix
c. ciclu limită
d. punct izolat

37. Criteriul principal de determinare a proprietăţii de disipaţie este
a. testarea tuturor punctelor iniţiale ale sistemului şi stabilirea tipurilor de traiectorii
b. testarea unui eşantion de puncte iniţiale şi stabilirea tipurilor de traiectorii
c. determinarea tuturor punctelor de atracţie şi a traiectoriilor asociate acestora
d. reprezentarea în plan a traiectoriilor posibile ale sistemului

38. În cazul sistemelor unidimensionale, disipaţia este testată calculând
a. variaţia lungimii segmentelor aflate între două puncte ce aparţin dreptei reale
b. variaţia distanţei dintre punctele aflate pe dreapta reală şi origine
c. variaţia lungimii unui segment de dreaptă ales întâmplător
d. variaţie unui segment de dreaptă ales în apropierea originii

39. În cazul sistemelor unidimensionale, rata de schimbare a lungimii unui segment
a. tinde către zero
b. este mai mare decât zero
c. este mai mică decât zero
d. nici una dintre cele de mai sus
40. În spaţiile de stare bidimensionale, sistemele sunt disipative dacă relaţia
2
2
1
1
X
f
X
f

dt
dA
A
1

c
c
+
c
c
= ·

a. are partea dreaptă pozitivă
b. are partea dreaptă negativă
c. are partea dreaptă egală cu zero
d. nici una dintre condiţiile de mai sus.


55 Bazele Ciberneticii Economice
41. În spaţiile de stare tridimensionale, pentru a determina disipaţia sistemelor ce le conţin se determină
a. divergenţa unei mulţimi de funcţii
b. divergenţa unei mulţimi de puncte
c. divergenţa unei arii
d. divergenţa unui segment de dreaptă

42. Regiunea de atracţie a unui spaţiu tridimensional poate fi
a. un punct (nod)
b. un ciclul limită
c. o arie
d. toate cele de mai sus

43. Teorema de divergenţă în cazul sistemelor m-dimensionale afirmă că un spaţiu de stare are cel puţin un atractor
de dimensiune mai mică sau egală cu m-1 dacă
a. div
m
(f) =0
b. div
m
(f)<0
c. div
m
(f)>0
d. toate cele de mai sus

44. Care dintre următoarele sisteme economice are cel mai frecvent un comportament haotic?
a. Piaţa bunurilor şi serviciilor
b. Piaţa asigurărilor
c. Piaţa financiară
d. piaţa interbancară

45. În cadrul comportamentului haotic
a. Pot să apară ferestre de ordine în care sistemul este obserevabil
b. Nu pot să apară ferestre de ordine
c. Pot să apară sferestre de ordine dar sistemul este complet inobservabil
d. Sistemul este complet observabil

46. Haosul economic se poate manifesta
a. Numai în sisteme nedeterministe
b. Numai în sisteme deterministe
c. Şi în sistemele deterministe
d. În nici una dintre situaţiile de mai sus

47. Comportamentul haotic al unui sistem economic începe
a. la limita incertitudinii
b. la limita haosului
c. la limita unei ferestre de ordine
d. la limita zonei de observabilitate

48. Principala proprietate a sistemelor adaptive complexe care asigură prezenţa haosului este
a. Neliniaritatea
b. Funcţionarea-departe-de-echilibru
c. Dependenţa de istorie (istoricitatea)
d. Conectivitatea

49. Funcţionarea-departe-de-echilibru a sistemelor complexe a fost pentru prima oară descrisă de
a. Norbert Wiener
b. Ilia Prigogine
c. St. Kaufmann
d. Brian Arthur56 Bazele Ciberneticii Economice

Teste Grilă: Capitolul VIII
Procese feedback fundamentale în sistemele adaptive complexe


1. Nu reprezintă criterii de clasificare a buclelor şi mecanismelor feedback varianta:
a. simplitatea
b. durata
c. sursa
d. nici o variantă

2. Nu reprezintă criterii de clasificare a buclelor şi mecanismelor feedback varianta:
a. puterea explicativă
b. efect
c. sursă
d. calitate

3. Buclele feedback multiplicator reprezintă:
a. cazul în care efectul procesului feedback se exercită asupra vitezei cu care creşte sau scade variabila
rezultativă considerată
b. cazul în care efectul final se obţine înmulţind variabila respectivă cu o constantă de multiplicare
c. cazul în care viteza de modificare a variabilei respective se înmulţeşte, la rândul ei, cu o constantă
d. efecte de stabilizare, de echilibrare şi de menţinere a integrităţii sistemului în raport cu mediul său
înconjurător

4. Buclele feedback accelerator reprezintă:
a. cazul în care efectul procesului feedback se exercită asupra vitezei cu care creşte sau scade variabila
rezultativă considerată
b. cazul în care efectul final se obţine înmulţind variabila respectivă cu o constantă de multiplicare
c. cazul în care viteza de modificare a variabilei respective se înmulţeşte, la rândul ei, cu o constantă
d. efecte de stabilizare, de echilibrare şi de menţinere a integrităţii sistemului în raport cu mediul său
înconjurător

5. Buclele feedback mixte reprezintă:
a. cazul în care efectul procesului feedback se exercită asupra vitezei cu care creşte sau scade variabila
rezultativă considerată
b. cazul în care efectul final se obţine înmulţind variabila respectivă cu o constantă de multiplicare
c. cazul în care viteza de modificare a variabilei respective se înmulţeşte, la rândul ei, cu o constantă
d. efecte de stabilizare, de echilibrare şi de menţinere a integrităţii sistemului în raport cu mediul său
înconjurător

6. Efectul multiplicator Keynes se declanșează:
a. prin intermediul avuției acumulate în economie
b. prin intermediul pieței financiare
c. prin intermediul cererii de muncă
d. Nici o variantă corectă

7. Efectul multiplicator Pigou se declanșează:
a. prin intermediul avuției acumulate în economie
b. prin intermediul pieței financiare
c. prin intermediul cererii de muncă
d. Nici o variantă corectă57 Bazele Ciberneticii Economice
8. Care dintre variante nu reprezintă un multiplicator:
a. Mundell
b. Rose
c. Pigou
d. Smith

9. În cazul multiplicatorului Rose, se formează:
a. buclă feedback negativă
b. Două bucle feedback pozitive
c. buclă feedback pozitivă și una negativă
d. buclă feedback pozitivă

10. Ce reprezintă deflația?
a. Prețuri constante
b. creștere continuă a prețurilor și a salariilor
c. scădere continuă a prețurilor și a salariilor
d. Nici o varianta de mai sus

11. Care dintre variante nu reprezintă un mecanism accelerator?
a. Fisher
b. Harrod
c. Kaldor
d. Metzler

12. Cea mai importantă consecinţă a informaţiei transmise prin feedback este influenţa asupra:
a. Resurselor
b. Mediului înconjurător
c. Motivației decidenților
d. Sistemului

13. Ce va face în general un decident care a primit un feedback pozitiv?
a. tinde să fie proctiv şi să continue cursul precedent al acţiunii fără modificări
b. tinde să fie motivat şi să continue cursul precedent al acţiunii cu mici modificări
c. își pierde motivaţia şi caută alte alternative pentru rezolvarea problemei
d. își pierde motivaţia și renunță

14. Ce va face în general un decident care a primit un feedback negativ?
a. tinde să fie proctiv şi să continue cursul precedent al acţiunii fără modificări
b. tinde să fie motivat şi să continue cursul precedent al acţiunii cu mici modificări
c. își pierde motivaţia şi caută alte alternative pentru rezolvarea problemei
d. își pierde motivaţia și renunță

15. Învăţarea nu poate să aibă loc fără existenţa:
a. cooperării
b. interacțiunilor
c. unui feedback
d. coordonării


58 Bazele Ciberneticii Economice
16.


Reprezintă o buclă feedback:
a. Pozitivă
b. Negativă
c. Mixtă
d. Stabilizatoare


17.

Reprezintă o buclă feedback:
a. Pozitivă
b. Negativă
c. Mixtă
d. Nici o variantă corectă

18. Mecanismele feedback pot fi modelate de:
a. Dinamica de sistem
b. Lanțurile de transmisie
c. Varianta a + b
d. Nici un raspuns corect

19. Procesul feedback include:
a. Activitatea tuturor mecanismelor din sistem
b. Activitatea unui singur mecanism din sistem
c. Nu necesită activitatea nici unui sistem
d. Bucla feedback pozitivă și o buclă negativă

20. Asigurarea echilibrului între cerere și ofertă este dată de:
a. Un mecanism feedback
b. buclă feedback
c. Un proces feedback
d. Cooperare

21. Mecanismele de reglare ale sistemului pot fi:
a. Mecanisme multiplicator
b. Mecanisme accelarator
c. Mecanisme mixte
d. Toate variantele de mai sus

59 Bazele Ciberneticii Economice

22. În cazul efectului multiplicator Keynes, dacă venitul crește atunci și:
a. Cererea de forță de muncă crește
b. Salariile cresc
c. Cheltuielile cu investițiile cresc
d. Varianta a+b+c

23. În cazul efectului multiplicator Keynes se regăsește:
a. buclă feedback negativă
b. buclă feedback pozitivă
c. 2 bucle feedback
d. 3 bucle feedback

24. În cazul efectului multiplicator Keynes se regăsește:
a. buclă feedback negativă
b. 2 bucle feedback negative
c. 2 bucle feedback pozitive
d. buclă feedback negativă și una pozitivă

25. Legea balanței monetare reale a fost dată de:
a. Harrod
b. Keynes
c. Pigou
d. Rose

26. Ce reprezintă balanța monetară reală?
a. Masa monetară
b. Puterea de cumpărare a populației
c. Inflația
d. Salariile

27. Salariile reprezintă o variabilă de:
a. Stare
b. Nivel
c. Flux
d. Comandă

28. Ld în cazul efectului multiplicator Pigou reprezintă:
a. Cererea de muncă din partea întreprinderilor
b. Cererea de muncă din partea gospodăriilor
c. Oferta de muncă din partea întreprinderilor
d. Oferta de muncă din partea gospodăriilor

29. Efectul Pigou este considerat:
a. Efect stabilizator
b. Efect accelerator
c. Efect mixt
d. Nici un răspuns corect

30. Efectul Rose are ca element central:
a. Inflația
b. Deflația
c. Inflația salariilor
d. Hiperinflația60 Bazele Ciberneticii Economice
31. Efectul de portofoliu se încadrează categoriei:
a. Multiplicator
b. Accelerator
c. Stabilizator
d. Mixt

32. Efectul de venit disponibil se încadrează categoriei:
a. Multiplicator
b. Accelerator
c. Stabilizator
d. Mixt

33. Comportamentul anticiclic al dobânzii la creditele acordate reprezintă un efect:
a. Multiplicator
b. Accelerator
c. Stabilizator
d. Mixt

34. Care variantă este incorectă? Efectul Accelerator se împarte în:
a. Real
b. Blanchard
c. Real-financiar
d. Mixt


35. Diagrama de influenta in cazul efectului Mundell este urmatoarea:
a
{ } { } { } { } { } { } | | ¬ | ¬ | | ¬ | ÷ ¬ | ¬ | | w p Y C I r w p
e e
; ; ; t t
b. { } { }
)
`
¹
¹
´
¦
| ¬
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦
+
|
¬ | ¬ | ¬
)
`
¹
¹
´
¦
| ¬ |
p
W
p
w
Y C
p
W
w } {
c. { } { } { } { }
)
`
¹
¹
´
¦
| ¬ | ¬ | ¬ | ¬
)
`
¹
¹
´
¦
| ¬ +
p
M
w Y C
p
M
p
d.
{ } { } { } } ; { } ; { ; ; ; + + ¬ | | ¬ | ¬ | | ¬ + + + w p L AS Y I C r w p
d


36. Efectul feedback Keynes este de tip:
a. multiplicator;
b. accelerator real;
c. accelerator financiar;
d. mixt.

37. Diagrama de influenta in cazul efectului Pigou este urmatoarea:61 Bazele Ciberneticii Economice

38. Mecanismul accelerator Harrodian se poate reprezenta schematic prin:39. Diagrama de influenta in cazul efectului Keynes este urmatoarea:40. Diagrama de influenta in cazul efectului Rose este urmatoarea:41. Diagrama de influenta in cazul efectului Fisher deflationist este urmatoarea:62 Bazele Ciberneticii Economice
42. Efectul de transmisie exercitat de avutie (cazul efectului accelerator-multiplicator de portofoliu) poate fi
exprimati schematic prin:43. Care dintre urmatoarele efecte este de tip accelerator:
a. Metzler;
b. Rose;
c. Keynes;
d. Fisher.

44. Efectul de transmisie asociat mecanismului venitului disponibil (cazul efectului accelerator-multiplicator de
venit disponibil) este :

A. { } { } { } { } { } { } | | ¬ | ¬ | | ¬ | ÷ ¬ | ¬ | | w p Y C I r w p
e e
; ; ; t t
B. { } { }
)
`
¹
¹
´
¦
| ¬
¦
)
¦
`
¹
¦
¹
¦
´
¦
+
|
¬ | ¬ | ¬
)
`
¹
¹
´
¦
| ¬ |
p
W
p
w
Y C
p
W
w } {
C.
n e d
W T Y Y t ÷ ÷ =
D.
} { } { } { } ; { } { } { } { | ¬ + ¬ + ¬ + + ¬ + ¬ | ¬ | p Y I S C
p
Y
p
d
e
t


45. Este mecanism mixt urmatorul:
a. mecanismul sporului de capital: piata obligatiunilor;
b. mecanismul sporului de capital: piata actiunilor;
c. mecanismul sporului de capital: piata valutara;
d. efectul de portofoliu

46. Efectul de transmisie al mecanismului accelerator financiar-monetar ce priveste comportamentul aciclic al ratei
dobanzii asupra creditelor acordate se poate reda schematic prin:


63 Bazele Ciberneticii Economice
47. Dintre urmatoarele efecte, identificati care nu este de tip multiplicator:
a. Pigou;
b. Mundell;
c. Fisher;
d. Harrod.

48. Diagrama de influenta in cazul efectului Fisher deflationist este:


49. Ținând cont de criteriul sursă, buclele feedback se pot împărți în:
a. bucle feedback simple și complexe
b. bucle feedback imediate sau cu întârziere
c. bucle feedback extrinseci și intrinseci
d. feedback al outputului sau feedback cognitiv

50. Ținând cont de criteriul simplitate, buclele feedback se pot împărți în:
a. bucle feedback simple și complexe
b. bucle feedback imediate sau cu întârziere
c. bucle feedback extrinseci și intrinseci
d. feedback al outputului sau feedback cognitiv

51. Ținând cont de criteriul puterii explicative, buclele feedback se pot împărți în:
a. bucle feedback simple și complexe
b. bucle feedback imediate sau cu întârziere
c. bucle feedback extrinseci și intrinseci
d. feedback al outputului sau feedback cognitiv

52. Ținând cont de criteriul „durata”, buclele feedback se pot împărți în:
a. bucle feedback simple și complexe
b. bucle feedback imediate sau cu întârziere
c. bucle feedback extrinseci și intrinseci
d. feedback al outputului sau feedback cognitiv

53. Ce reprezintă feedback-ul cognitiv?
a. descrie de ce problema a evoluat într-un anumit mod
b. oglindeşte evoluţia dinamică a problemei
c. se obţine imediat după adoptarea unei decizii, desfăşurarea unei acţiuni sau a unui proces
d. conţin mai multe feedbackuri, posibil de polarităţi diferite

54. Ce reprezintă feedback-ul outputului?
a. descrie de ce problema a evoluat într-un anumit mod
b. oglindeşte evoluţia dinamică a problemei
c. se obţine imediat după adoptarea unei decizii, desfăşurarea unei acţiuni sau a unui proces
d. conţin mai multe feedbackuri, posibil de polarităţi diferite


64 Bazele Ciberneticii Economice
55. Cui îi aparține afirmația: “Transformarea rapidă a economiei, care a trecut de la aşa numita economie a
,,cărămizii şi mortarului” la o economie de tip reţea (networked economy) a făcut ca rolul şi importanţa proceselor
feedback să devină majore” ?

a. F. Capra
b. Margret Mead
c. Lourance Kubic
d. Golec65 Bazele Ciberneticii Economice
Teste Grilă: Capitolul IX
Autoorganizare şi emergenţă în sistemele adaptive complexe

1. Care este proprietatea universală în sistemele vii, organizaţii şi sisteme economice şi sociale, cărora le conferă
calitatea de a manifesta caracteristici şi comportamente cu totul noi, care nu se întâlnesc la nici unul dintre
elementele componente?
a. Auto-organizarea
b. Co-evoluţia
c. Emergenţa
d. Procesele feed-back

2.Heylighen dă următoarea definiţie: ,,aparitie spontană a unei noi structuri coerente globale a CAS plecând de la
interacţiunile locale dintre agenţi” pentru:
a. Auto-organizarea
b. Co-evoluţia
c. Emergenţa
d. Procesele feed-back

3.Principiul formulat de W. Ross Ashby conform căruia:”un sistem dinamic, indiferent de structura acestuia, tinde
întotdeauna să evolueze către o stare de echilibru”, pe care astăzi o denumim atractor, se numeşte:
a. Principiul auto-organizării
b. Principiul al Co-evoluţiei
c. Principiul al Emergenţei
d. Principiul feed-back-ului

4. Principiul formulat de H. von Foerster conform căruia:” cu cât perturbaţiile din mediul înconjurător sunt mai
mari, cu atât mai repede sistemul se auto-organizează”, se numeşte:
a. Principiul perturbaţiilor mari
b. Principiul auto-organizării
c. Principiul ordinii apărute din zgomot
d. H. von Foerster nu a fost cel care a formulat acest principiu

5. Pentru a putea fi şi adaptive, sistemele complexe trebuie neapărat să aibă şi capacitatea (proprietatea) de:
a. Auto-organizare
b. Co-evoluţie
c. Funcţionare- departe- de-echilibru
d. Conexiune şi interdependenţă

6. Care dintre următoarele variante reprezintă o caracteristică ale sistemelor auto-organizatoare:
a. Ordinea locală rezultă din interacţiunile globale
b. Neliniaritatea
c. Bifurcaţia şi haosul
d. Închiderea organizaţională

7. Care dintre variante nu reprezintă o caracteristică ale sistemelor auto-organizatoare:
a. Ordinea globală rezultă din interacţiunile locale
b. Liniaritatea
c. Bifurcaţia şi haosul
d. Închiderea organizational

66 Bazele Ciberneticii Economice
8. Care dintre variante nu reprezintă o caracteristică ale sistemelor auto-organizatoare:
a. Controlul nedistribuit
b. Rezilienţă
c. Funcţionare-departe-de-echilibru
d. Bifurcaţie şi haos

9. Care dintre variante nu reprezintă o caracteristică ale sistemelor auto-organizatoare:
a. Funcţionarea-departe-de-echilibru
b. Ordine şi haos
c. Robusteţe
d. Închidere organizaţională

10. Magnetizarea piliturii de fier reprezintă un exemplu pentru:
a. Ordinea globală rezultă din interacţiunile locale
b. Robusteţe (rezilienţă)
c. Închidere organizaţională
d. Bifurcaţie şi haos

11. Cauzalitatea circulară, împreună cu evoluţia departe de echilibru, reprezintă condiţia sine qua non a:
a. explorării spaţiului posibilităţilor
b. feedback-ului
c. auto – organizării
d. emergenţei

12. Existenţa cauzalităţii circulare asigură:
a. auto-organizarea, ca emergenţa ordinii din interacţiunile locale (dzordonate)
b. integrarea interacţiunilor locale şi structurilor globale cât şi stabilitatea reproducerii lor reciproce
c. apariţia de noi structuri stabile în locul structurilor instabile care dispar
d. Toate variantele de mai sus

13. La ce se referă faptul că sistemele auto-organizatoare sunt robuste sau reziliente?
a. sunt relativ puţin sensibile la perturbaţii sau erori şi au o capacitate puternică de a se reface
b. există un agent intern sau extern care coordonează, orientează sau controlează sistemul respectiv
c. organizarea întregului sistem rezultă în mod emergent din interacţiunile existente între componentele
acestuia la nivel local
d. Nici o variantă corectă

14. La ce se referă faptul că sistemele auto-organizatoare sunt neliniare?
a. sunt relativ puţin sensibile la perturbaţii sau erori şi au o capacitate puternică de a se reface
b. există un agent intern sau extern care coordonează, orientează sau controlează sistemul respectiv
c. efectele sunt neproporţionale cu cauzele
d. organizarea întregului sistem rezultă în mod emergent din interacţiunile existente între componentele
acestuia la nivel local

15. Conceptul de ,,entropie” ca măsură a unei cantităţi care creşte necontenit datorită disipării căldurii este introdus
de:
a. Arthur Eddington
b. Rudolf Clausius
c. Ilya Prigogine
d. Nici o variantă corectă67 Bazele Ciberneticii Economice
16. La ce se referă emergenţa ontologică?
a. dezvoltarea teoriilor despre lucrurile pe care suntem în stare să le observăm şi să le explicăm în lumea reală
b. permite explicarea modului în care sistemele pot exista într-o lume dominată de cea de-a doua lege a
termodinamicii şi de o microfizică închisă cauzal
c. forme globale complexe pot să apară din interacţiuni computaţionale locale”
d. modelând procese similare celor care, în sistemele reale, pot produce proprietăţile emergente observate

17. La ce se referă emergenţa reprezentativă?
a. dezvoltarea teoriilor despre lucrurile pe care suntem în stare să le observăm şi să le explicăm în lumea reală
b. permite explicarea modului în care sistemele pot exista într-o lume dominată de cea de-a doua lege a
termodinamicii şi de o microfizică închisă cauzal
c. forme globale complexe pot să apară din interacţiuni computaţionale locale”
d. modelând procese similare celor care, în sistemele reale, pot produce proprietăţile emergente observate

18. La ce se referă emergenţa computaţională?
a. dezvoltarea teoriilor despre lucrurile pe care suntem în stare să le observăm şi să le explicăm în lumea reală
b. permite explicarea modului în care sistemele pot exista într-o lume dominată de cea de-a doua lege a
termodinamicii şi de o microfizică închisă cauzal
c. forme locale simple pot să apară din interacţiuni computaţionale globale
d. modelând procese similare celor care, în sistemele reale, pot produce proprietăţile emergente observate

19. Ce reprezintă auto-mentenanţa?
a. forme globale complexe pot să apară din interacţiuni computaţionale locale
b. explicare a apariţiei unor proprietăţi coerente globale în orice sistem care se compune din părţi sau
elemente având comportamente observabile la nivel local
c. menţinerea unei coerenţe continue a sistemului obţinut în urma agregării, în ciuda fluxurilor de resurse
dintre părţile agregate, precum şi a apariţiei şi dispariţiei unora dintre ele
d. funcţie ce depinde de ierarhia organizaţională a sistemului

20. Ce reprezintă agregarea?
a. forme globale complexe pot să apară din interacţiuni computaţionale locale
b. explicare a apariţiei unor proprietăţi coerente globale în orice sistem care se compune din părţi sau
elemente având comportamente observabile la nivel local
c. menţinerea unei coerenţe continue a sistemului obţinut în urma agregării, în ciuda fluxurilor de resurse
dintre părţile agregate, precum şi a apariţiei şi dispariţiei unora dintre ele
d. funcţie ce depinde de ierarhia organizaţională a sistemului

21. Studiul emergenţei presupune elucidarea următoarei probleme:
a. cum se formează nivelele ierarhice noi într-un sistem pe baza unor componente aflate deja pe un anumit
nivel ierarhic inferior;
b. cum se pot stabili şi descrie limitele care separă diferitele nivele ale unui sistem;
c. cum o mulţime de părţi componente poate să capete coerenţă pentru a forma nu nou nivel ierarhic
d. Toate variantele de mai sus

22. Sistemele emergente pot fi definite ca acele sisteme adaptive complexe care:
a. produc noutate
b. asigură coerenţă, integritate
c. determină auto-mentenanţa
d. Toate variantele de mai sus

23. Care dintre variante nu reprezintă o caracteristică a sistemelor emergente:
a. produc noutate
b. asigură coerenţă, integritate
c. sunt predictibile
d. determină auto-mentenanţa


68 Bazele Ciberneticii Economice
24. Care dintre variante nu reprezintă o caracteristică a sistemelor emergente:
a. sunt asimetric cauzale
b. determină auto-mentenanţa
c. sunt impredictibile
d. Nici un răspuns corect

25. Cine face pentru prima dată distincţia dintre emergenţa ontologică şi cea reprezentativă?
a. Cariani
b. Holland
c. Searle
d. Prigogine

26. Robusteţea sau rezilienţa unui sistem complex se mai numeşte şi:
a. Toleranţa le erori
b. Auto-mentenanţa
c. Fiabilitate
d. Siguranţa în funcţionare

27. Organizarea distribuită şi redundantă a sistemelor permite:
a. Controlul centralizat al acestora
b. Cooperarea pentru refacerea părţilor afectate ale acestora
c. Închiderea organizaţională a acestora
d. Funcţionarea haotică a acestora

28. O cantitate mai mare de incertitudine în sistemele auto-organizatoare generează
a. Imposibilitatea controlului asupra acestora
b. O putere mai mare de a previziona evoluţiile viitoare
c. Facilitarea capacitătii de auto-organizare
d. Imposibilitatea formării buclelor feed-back de auto-reglare

29. Robusteţea sistemelor facilitează
a. Închiderea organizaţională a acestora
b. Controlul distribuit al sistemelor
c. Funcţionarea optimală a subsistemelor componente
d. Efectul stabilizator al buclelor şi mecanismelor feed-back pe care sistemele le conţin

30. Ipoteza Makerului Somatic a fost formulată de
a. A. R. Damasio
b. Sigmund Freud
c. J.von Neumann
d. George Bateson

31. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată:
a. În sistemele auto-organizatoare, controlul este distribuit în întreg sistemul
b. În sistemele auto-organizatoare, controlul este concentrat într-un subsistem specializat
c. În sistemele auto-organizatoare nu există nici un fel de control
d. În sistemele auto-organizatoare nu este necesar controlul sistemului

32. În sistemele economice
a. existenţa reţelelor complexe constituie condiţia suficientă a existenţei controlului distribuit
b. existenţa reţelelor complexe constituie condiţia necesară a existenţei controlului distribuit
c. existenţa reţelelor complexe constituie condiţia necesară şi suficientă a existenţei controlului distribuit
d. existenţa reţelelor complexe nu constituie o condiţie a existenţei controlului distribuit
69 Bazele Ciberneticii Economice
33. Existenţa cazalităţii circulare nu reprezintă o condiţie prealabilă a apariţiei
a. Fenomenelor neliniare
b. Fucţionării-departe-de-echilibru
c. Bifurcaţiei şi haosului
d. Tuturor celor de mai sus

34. Cauzalitatea circulară este condiţia sine qua non a apariţiei auto-organizării împreună cu
a. Evoluţia departe-de-echilibru
b. Neliniaritatea
c. Haosul determinist
d. Conectivitate şi interdependenţă

35. Cauzalitatea circulară poate fi definită ca fiind
a. O succesiune a cauzelor şi efectelor, normală în orica sistem cibernetic
b. O reţea circulară de subsisteme între care există bucle feed-back
c. O forţă care menţine şi amplifică procesul prin care emerge noua ordine din interacţiunile locale
d. O forţă care se manifestă prin răspunsul adecvat al sistemului la perturbaţiile exercitate de mediul
înconjurător

36. Cauzalitatea circulară în cibernetică reprezintă
a. O buclă feed-back pozitivă sau negativă
b. Un mcanism format ditr-o succesiune de bucle feed-back pozitive
c. Un mecanism format din bucle feed-back negative
d. Un proces feed-back la care participă atât bucle feed-back pozitive cât şi bucle feed-back negative

37. Sistemele emergente sunt acele sisteme adaptive complexe care:
a. au capcitatea de a se auto-organiza
b. produc noutate
c. au conexiuni cu mediul înconjurător
d. dispun de reţele complexe aleatoare

38. Sistemele emergente sunt acele sisteme adaptive complexe care:
a. sunt impredictibile
b. sunt haotice
c. sunt co-evolutive
d. sunt sensibile la condiţiile iniţiale

39. Sistemele emergente sunt acele sisteme adaptive complexe care:
a. funcţionează-departe-de-echilibru
b. sunt dependente de traiectorie
c. asigură coerenţă, integritate
d. sunt oscilante

40. Sistemele emergente sunt acele sisteme adaptive complexe care:
a. sunt reziliente
b. sunt sigure în funcţionare
c. sunt auto-reproducătoare
d. sunt inteligente

41. Sistemele emergente sunt acele sisteme adaptive complexe care:
a. au cel puţin un mecanism feed-back dominant
b. au un agent coordonator
c. au limite bine stabilite cu mediul înconjurător
d. sunt asimetric cauzale70 Bazele Ciberneticii Economice
42. Asimetria cauzală este proprietatea emergenţei care se caracterizează în modul următor:
a. proprietăţile noi sunt determinate doar “de jos în sus”, fără să se observe apariţia unor noi proprietăţi
emergente “de sus în jos”
b. noile proprietăţi sau comportamente obţinute în urma emergenţei nu puteau fi prevăzute înainte ca emergenţa
să aibă loc.
c. obiectele şi componentele sunt ţinute împreună de interacţiuni cauzale ce asigură unitatea lor organică
d. nici una dintre cele de mai sus

43. Formularea „Noua formă este stabilă în raport cu variaţiile mediului înconjurător precum şi cu modificările ce
au loc în propria structură internă” se referă la:
a. auto-organizare
b. auto-conducere
c. auto-mentenanţă
a. auto-reproducere

44. Holland a utilizat pentru studiul proceselor emergente din sistemele adaptive complexe:
a. automatele celulare
b. ecuaţiile cu diferenţe finite
c. algoritmii euristici
d. metode ale sistemelor multi-agent

45. Cele două proprietăţi puse în evidenţă de Holland şi legate de emergenţă sunt:
a. auto-organizarea şi haosul
b. auto-mentenanţa şi agregarea
c. auto-reproducerea şi inteligenţa
c. auto-conducerea şi descentralizarea

46. Bifurcaţiile apar datorită:
a. Modificării condiţiilor iniţiale
b. Modificării ţintelor urmărite de sistem în evoluţia sa
c. Modificării valorilor parametrilor de ordine
d. Modificării iteracţiunilor dintre elementele sistemelor

47. Domeniul în care parametrii de ordine al unui sistem pot lua valori se numeşte:
a. Spaţiul de stare
b. Spaţiul fazelor
c. Spaţiul parametrilor
d. Spaţiul traiectoriilor

48. Haosul într-un sistem adaptiv complex apare
a. la perioade stabilite, bine determinate
b. pe neaşteptate, fara nici un semn premergător
c. pe neaşteptate, dar cu manifestarea unor semne anterioare
d. nici una dintre cele de mai sus nu este adevărată

49. O fereastra de ordine reprezintă
a. o perioadă în care în sistem nu se manifestă haos
b. un segment altraiectoriei sistemului care este observabil
c. o zonă în care sistemul devine controlabil
d. o zonă a spaţiului de stare al sistemului în care traiectoriile sunt monotone

50. Înainte de auto-organizare, singura configuraţie posibilă a sistemului este:
a. una ordonată
b. una dezordonată
c. una ierarhică
d. una heterarhică

71 Bazele Ciberneticii Economice

Teste Grilă: Capitolul X
Exemple de sisteme adaptive complexe în economie


1. Ce reprezintă emergenţa în cazul întreprinderilor?
a. Toate întreprinderile există în cadrul mediului lor înconjurător şi ele sunt părţi ale acestui mediu.
b. Cu cât mai mare este varietatea unei întreprinderi cu atât ea este mai puternică.
c. Agenţii din întreprinderi interacţionează într-un mod aleator mai degrabă decât să fie planificaţi şi
controlaţi.
d. Întreprinderile funcţionează după reguli simple.

2. Ce reprezintă co-evoluţia în cazul întreprinderilor?
a. Toate întreprinderile există în cadrul mediului lor înconjurător şi ele sunt părţi ale acestui mediu.
b. Cu cât mai mare este varietatea unei întreprinderi cu atât ea este mai puternică.
c. Agenţii din întreprinderi interacţionează într-un mod aleator mai degrabă decât să fie planificaţi şi
controlaţi.
d. Întreprinderile fucţionează după reguli simple.

3. Ce reprezintă varietatea necesară?
a. Toate întreprinderile există în cadrul mediului lor înconjurător şi ele sunt părţi ale acestui mediu.
b. Cu cât mai mare este varietatea unei întreprinderi cu atât ea este mai puternică.
c. Agenţii din întreprinderi interacţionează într-un mod aleator mai degrabă decât să fie planificaţi şi
controlaţi.
d. Întreprinderile funcţionează după reguli simple.

4. Ce reprezintă suboptimalitatea:
a. Întreprindere nu trebuie să fie perfectă pentru a prospera în cadrul mediului său înconjurător.
b. Relaţiile dintre agenţi sunt mai importante decât agenţii înşişi.
c. Modificări mici ale condiţiilor iniţiale ale întreprinderii pot avea efecte semnificative după ce ele trec
printr-un proces emergent cum ar fi un efect feedback
d. Nu există o ierarhice de comandă şi control într-un CAS.

5. Care dintre sistemele următoare reprezintă un CAS?
a. Firma
b. Piaţa de capital
c. Banca comercială
d. Toate variantele de mai sus

6. Care dintre variantele următoare nu reprezintă un CAS?
a. Economia naţională
b. Piaţa de capital
c. Roiurile de albine
d. Clădirile rezidenţiale
7. Ce reprezintă în esenţă Teoria Eficienţei Pieţelor?
a. câştigurile obţinute pe piaţa de capital recompensează doar riscul pe care şi-l asumă anumiţi investitori faţă
de alţii care înregistrează pierderi fiindcă nu acceptă riscul respectiv
b. în procesul continuu de a căuta oportunităţi de profit, investitorii rezolvă o problemă de alegere între risc şi
venit
c. pieţele de capital, pot fi considerate sisteme adaptive complexe, ele fiind alcătuite dintr-o mulţime de agenţi
interdependenţi şi conectaţi care prezintă comportamente de grup emergente, dobândite în urma agregării
comportamentelor individuale
d. Toate variatele de mai sus

72 Bazele Ciberneticii Economice
8. Ce reprezintă teoria investitorilor decidenţi raţionali?
a. câştigurile obţinute pe piaţa de capital recompensează doar riscul pe care şi-l asumă anumiţi investitori faţă
de alţii care înregistrează pierderi fiindcă nu acceptă riscul respectiv
b. în procesul continuu de a căuta oportunităţi de profit, investitorii rezolvă o problemă de alegere între risc şi
venit
c. pieţele de capital, pot fi considerate sisteme adaptive complexe, ele fiind alcătuite dintr-o mulţime de agenţi
interdependenţi şi conectaţi care prezintă comportamente de grup emergente, dobândite în urma agregării
comportamentelor individuale
d. Toate variatele de mai sus

9. Care dintre variantele de mai jos nu reprezintă o funcţie bancară?
a. Oferă acces la un sistem de plăţi
b. Transformă active
c. Managementul riscurilor
d. Nici o variantă corectă

10. Care a fost prima activitate a băncilor?
a. Constituirea şi păstrarea depozitelor băneşti
b. Schimbul monetar
c. Acordarea de împrumuturi
d. Acordarea de scrisori de garanţie bancară

11. Care dintre variante reprezintă tipuri de transformare a activelor deţinute de bancă:
a. Transformarea mărimii
b. Transformarea calităţii
c. Transformarea maturităţii
d. Toate variantele de mai sus

12. Ce reprezintă riscul de creditare?
a. lipsa completă de active lichide din portofoliul băncii, sau lipsa abilităţii de a asigura fonduri la un cost
“normal”
b. diminuarea câştigurilor datorită fluctuaţiilor ratei dobânzii
c. riscul ca clienţii să nu-şi îndeplinească obligaţiile ce decurg dintr-un contract de creditare
d. riscul de pierdere ce rezultă din carenţe sau prăbuşiri atribuibile procedurilor, persoanelor şi sistemelor
interne sau evenimentelor externe ale unei organizaţii bancare

13. Ce mecanism este determinat de raportul dintre cererea şi oferta agregată?
a. Mecanismul agregat
b. Mecanismul cererii
c. Mecanismul de piaţă
d. Mecanismul ofertei

14. Elementul esenţial al oricărui mecanism de piaţă îl constituie:
a. Agentul economic
b. Oferta
c. Cererea
d. Preţul

15. Modelarea funcţionării mecanismelor de reglare a economiei se poate face utilizând metode şi instrumente cum
ar fi:
a. modele de simulare dinamică evolutivă
b. modele ale algoritmilor genetici
c. modele bazate-pe-agenţi
d. Toate variantele de mai sus73 Bazele Ciberneticii Economice
16. Care este legea Walras?
a. Cantitatea totală de bunuri cerută pe o piaţă este dependentă negativ de preţul de piaţă
b. Cantitatea totală de bunuri cerută pe o piaţă este dependentă pozitiv de preţul de piaţă
c. Cantitatea totală de bunuri cerută pe o piaţă este dependentă de oferta agregată
d. Nici o variantă corectă

17. Curba AD se modifică permanent sub acţiunea unor factori care intervin pe piaţă, şi anume:
a. venitul consumatorilor
b. preţurile de pe alte pieţe
c. preferinţele şi aşteptările consumatorilor
d. Toate variantele de mai sus

18. Costul de oportunitate al producătorilor este compus din:
a. costul total al inputurilor utilizate în producţie
b. profiturile pierdute când producătorii aleg să nu producă alte produse şi servicii
c. Varianta a + b
d. Nici o variantă corectă

19. Curba AS reprezintă:
a. Piaţa monetară
b. Piaţa bunurilor şi serviciilor
c. Cererea agregată
d. Oferta agregată

20. Factorii principali ce determină deplasarea curbei AS sunt:
a. preţurile factorilor de producţie
b. schimbările tehnologice
c. preţul resurselor financiare
d. Toate variantele de mai sus

21. Ce situaţie este reprezentată în graficul următor?

a. Dezechilibrul pieţei
b. Noul echilibru de piaţă
c. Descreşterea cererii agregate
d. Creşterea cererii agregate

22. Ce situaţie este reprezentată în graficul următor?


74 Bazele Ciberneticii Economice
a. Dezechilibrul pieţei
b. Noul echilibru de piaţă
c. Descreşterea cererii agregate
d. Creşterea cererii agregate

23. Ce situaţie este reprezentată în graficul următor?

a. Creştere a cererii agregate
b. Creştere a ofertei agregate
c. Noul punct de echilibru
d. Creştere simultană a cererii şi ofertei agregate

24. Ce situaţie este reprezentată în graficul următor?

a. Descreştere a ofertei agregate
b. Creştere a ofertei şi descreştere a cererii
c. Descreştere ofertei şi creşterea cererii
d. Creştere simultană a cererii şi ofertei agregate
e. Descreştere simultană a cererii şi a ofertei agregate

25. În urma confruntării dintre cererea de bani şi oferta de bani pe piaţa monetară, rezultă un preţ de echilibru al
acestei pieţe, numit:
a. Fluxuri financiare
b. Masa monetară
c. Baza monetară
d. Rata dobânzii

75 Bazele Ciberneticii Economice
26. Care dintre următoarele variabile sunt de nivel?
a. Profitul
b. Investiţia
c. Datoriile
d. Toate cele de mai sus

27. Care dintre următoarele variabile sunt de flux?
a. Investiţia
b. Capitalul propriu
c. Datorii
d. Capital total

28. Ritmurile sunt asociate unor variabile de:
a. Flux
b. De nivel
c. De decizie
d. De stare

29.Ce înţelegeţi prin conectivitate în cadrul unei întreprinderi?
a. Toate întreprinderile există în cadrul mediului lor înconjurător şi ele sunt părţi ale acestui mediu; pe măsură
ce mediul se modifică , întreprinderile se modifică pentru a se asigura o mai bună potrivire.
b. Relaţiile dintre agenţi sunt mai importante decât agenţii înşişi.
c. întreprindere nu trebuie să fie perfectă pentru a prospera în cadrul mediului său înconjurător; trebuie doar
să fie un pic mai bună decât competitorii săi.
d. Cu cât mai mare este varietatea unei întreprinderi cu atât ea este mai puternică.

30. Ce înţelegeţi prin sisteme ierarhizate în cadrul unei întreprinderi?
a. Cele mai multe întreprinderi sunt ierarhizate în interior şi multe întreprinderi sunt sisteme ale unor sisteme
mai mari.
b. Agenţii din întreprinderi interacţionează într-un mod aleator mai degrabă decât să fie planificaţi şi controlaţi.
c. O întreprindere nu trebuie să fie perfectă pentru a prospera în cadrul mediului său înconjurător; trebuie doar
să fie un pic mai bună decât competitorii săi.
d. Cu cât mai mare este varietatea unei întreprinderi cu atât ea este mai puternică.

31. Ce înţelegeţi prin autoorganizare în cadrul unei întreprinderi?
a. Toate întreprinderile există în cadrul mediului lor înconjurător şi ele sunt părţi ale acestui mediu;
b. Agenţii din întreprinderi interacţionează într-un mod aleator mai degrabă decât să fie planificaţi şi controlaţi.
c. Nu există o ierarhie de comandă şi control într-un CAS.
d. Cu cât mai mare este varietatea unei întreprinderi cu atât ea este mai puternică.

32. Ce înţelegeţi prin sensibilitate la condiţiile iniţiale în cadrul unei întreprinderi?
a. Toate întreprinderile există în cadrul mediului lor înconjurător şi ele sunt părţi ale acestui mediu;
b. Agenţii din întreprinderi interacţionează într-un mod aleator mai degrabă decât să fie planificaţi şi controlaţi.
c. O întreprindere nu trebuie să fie perfectă pentru a prospera în cadrul mediului său înconjurător; trebuie doar
să fie mai bună decât competitorii săi.
d. Modificări mici ale condiţiilor iniţiale ale întreprinderii au efecte semnificative asupra traiectoriilor lor de
evoluţie

33. “Un sistem financiar bine dezvoltat şi consolidat facilitează alocarea eficientă a capitalului financiar şi a
capitalului fizic pentru cea mai productivă utilizare în sectorul afacerilor” este afirmaţia care îî aparţine lui:
a. St. Kauffman
b. Norbert Wiener
c. Robert Merton
d. Markowitz76 Bazele Ciberneticii Economice
34. Care dintre variante nu reprezintă o funcţie bancară în cadrul sistemului băncii comerciale?
a. Oferă acces la un sistem de plăţi
b. Transformă active
c. Managementul riscurilor
d. Nici un răspuns corect

35. Care dintre următoarele variante reprezintă o funcţie bancară?
a. Oferă acces la un sistem de plăţi
b. Face tranzacţii monetare
c. Execută bunuri si servicii pentru clienţi
d. Nici un răspuns corect

36. Piaţa de capital poate fi considerată sistem adaptiv complex deoarece
a. sunt alcătuite dintr-o mulţime de agenţi interdependenţi şi conectaţi
b. prezintă comportamente de grup emergente
c. acţioneze unitar în anumite ,,puncte critice”,
d. toate cele de mai sus sunt adevărate

37. Considerând piaţa de capital ca un sistem adaptiv complex
a. impune reconsiderarea întreagii concepţii privind comportamentul investitorilor
b. duce la imposibilitatea utilizării modelelor matematice
c. explică legăturile dintre investitori
d. permite prognoza evoluţiei preţurilor pe această piaţă

38. Procesele feedback existente pe pieţele de capital
a. amplifică efectele factorilor prezenţi pe piaţă
b. amortizează efectele factorilor prezenţi pe piaţă
c. au un efect stabilizator asupra pieţei
d. nici una dintre cele de mai sus nu este adevărată

39. Formarea echilibrelor pe piaţa de capital a fost explicată de către
a. Markowitz
b. Sharpe
c. Alfred Marshall
d. karl Marx

40. Printre produsele tranzacţionate pe o piaţă de capital nu se numără
a. acţiunile
b. obligaţiunile
c. banii
d. contractele la termen

41. Formarea preţurilor pe piaţa de capital are la bază
a. Ipoteza pieţelor eficiente
b. Ipoteza pieţelor fractale
c. Ipoteza pieţelor iraţionale
d. Ipoteza pieţelor de echilibru

42. Una dintre ipotezele pieţelor eficiente este
a. O piaţă se află întotdeauna la echilibru
b. O piaţă funcţionează întotdeauna departe-de-echilibru
c. Pe o piaţă investitorii sunt decidenţi raţionali
d. Pe o piaţă investitorii sunt iraţionali
77 Bazele Ciberneticii Economice
43. Una dintre ipotezele pieţelor eficiente este
a. Preţurile activelor tranzacţionate depind unele de altele
b. Preţurile activelor tranzacţionate sunt independente unele de altele
c. Pe piaţă se tranzacţionează întotdeauna un singur activ
d. Pe piaţă se tranzacţionează întotdeauna mai multe active

44. Ipoteza raţionalităţii investitorilor pe piaţa de capital presupune faptul că:
a. Aceştia rezolvă o problemă de alegere între risc şi venit
b. Aceştia sunt adverşi faţă de risc
c. Aceştia sunt neutri faţă de risc
d. Aceştia rezolvă o problemă de alegere între pierdere şi câştig

45. Neliniaritatea în cazul pieţelor de capital înseamnă că
a. Preţurile activelor evoluează neliniar
b. Anumite modificări mici produc rezultate exagerat de mari
c. Indicii bursieri au o evoluţie volatilă
d. Toate cele de mai sus sunt adevărate

46. Cui aparţine afirmaţia următoare referitoare la rolul băncilor în economie: “Un sistem financiar bine dezvoltat şi
consolidat facilitează alocarea eficientă a capitalului financiar şi a capitalului fizic pentru cea mai productivă
utilizare în sectorul afacerilor”:
a. Robert Merton
b. Ben Bernanke
c. Alan Greenspan
d. Harry Markowitz

47. Denumirea de „bancă” provine de la
a. Băncile pe care şedeau depunătorii când se duceau să depună banii
b. Băncile aşezate în faţă caselor din Florenţa, pe care se făceau tranzacţii financiare
c. Băncile pe care şedeau angajaţii caselor de comerţ în evul mediu
d. Nici una dintre variantele de mai sus nu este adevărată

48. Care dintre următoarele tipuri de transformări ale activelor nu este efectuată de către bancă
a. Transformarea mărimii
b. Transformarea calităţii
c. Transformarea maturităţii
d. Transformarea volumului

49. Care dintre următoarele forme de risc nu se întâlneşte în sistemul bancar
a. Riscul de creditare
b. Riscul de viaţă
c. Riscul de lichiditate
d. Riscul de rată a dobânzii

50. În cadrul sistemului cibernetic al economiei naţionale numărul de sectoare (sisteme) este de
a. şapte
b. trei
c. cinci
d. şase

51. Nu este o piaţă agregată la nivel macroeconomic
a. Piaţă bunurilor şi serviciilor
b. Piaţă factorilor de producţie
c. Piaţă financiară
d. Piaţa acţiunilor


78 Bazele Ciberneticii Economice
52. Elementul esenţial al oricărui mecanism de piaţă este
a. cererea
b. oferta
c. echilibrul de piaţă
d. preţul

53. Mecanismul de piaţă ideal este considerat
a. Aşteptarea la coadă
b. Mecanismul bazat pe criterii politice
c. Mecanismul cererii şi ofertei
d. Mecanismul licitaţiilor
Răspunsuri
Capitolul I

1. b
2. a
3. d
4. c
5. b
6. a
7. c
8. b
9. a
10. c
11. a
12. c
13. c
14. a
15. a
16. a
17. b
18. c
19. d
20. a
21. b
22. c
23. b
24. b
25. d
26. c
27. d
28. d
29. a
30. b
31. c32. b
33. a
34. d
35. b
36. a
37. b
38. c
39. c
40. b
41. a
42. b

79 Bazele Ciberneticii Economice
43. a
44. a
45. b
46. a
47. b
48. a
49. a
50. a
51. b
52. c
53. b
54. a
55. b
56. d
57. b
58. d
59. c
60. b
61. c
62. b63. c
64. b
65. b
66. b
67. a
68. d
69. a
70. c
71. a
72. a
73. c
74. d
75. b
76. a
77. c
78. d
79. d
80. c
81. a
82. d
83. a
84. b
85. d
86. b
87. b
88. d
89. d
90. a
Răspunsuri
Capitolul II1. d
2. d
3. b
4. c
5. c
6. a
7. d
8. d
9. c
10. c
11. c
12. b13. b
14. a
15. a
16. b
17. b
18. d
19. b
20. b
21. b
22. c

80 Bazele Ciberneticii Economice
23. d
24. c25. d
26. a
27. d
28. c
29. d
30. a
31. a
32. a
33. d
34. c
35. d
Răspunsuri
Capitolul III


1. c
2. b
3. d
4. d
5. a
6. c
7. d
8. a
9. d
10. b
11. d
12. c
13. c
14. b
15. a
16. c
17. a
18. a
19. c
20. a
21. d
22. a
23. d
24. b
25. d


26. c
27. d
28. c
29. b
30. d
31. a
32. c
33. b
34. c
35. c
36. d
37. b

81 Bazele Ciberneticii Economice
38. a
39. a
40. a
41. b
42. d
43. b
44. c
45. a
46. c
47. b
48. a
49. b
50. c
51. c
52. d53. b
54. a
55. c
56. b
57. c
58. b
59. a
60. d
61. c
62. c
63. d
64. a
65. b
66. c
67. b
68. b
69. c
70. d
71. b
72. d
Răspunsuri
Capitolul IV


1. a
2. c
3. d
4. d
5. a
6. b
7. c
8. a
9. c
10. d
11. b
12. d
13. c
14. b
15. d
16. a
17. a
18. d
19. c
20. d
21. a


22. b
23. d
24. a
25. a
26. b
27. c
28. b
29. a
30. d
31. a
32. a
33. c

82 Bazele Ciberneticii Economice
34. a
35. c
36. d
37. b
38. a
39. a
40. a
41. c
42. c
43. a44. d
45. c
46. a
47. d
48. b
49. c
50. d
51. a
52. c
53. a
54. b
55. d
56. a
57. c
58. a
59. c
60. a
61. a
62. c
63. b
Răspunsuri
Capitolul V


1. d
2. a
3. c
4. b
5. a
6. c
7. a
8. a
9. b
10. b
11. c
12. a
13. d
14. a

15. b
16. a
17. c
18. b
19. c
20. b
21. c
22. d
23. a
24. d
25. b
26. d

83 Bazele Ciberneticii Economice
27. b
28. d

29. d
30. b
31. a
32. a
33. a
34. b
35. a
36. b
37. c
38. a
39. a
40. b


Răspunsuri
Capitolul VI


1. b
2. a
3. a
4. d
5. a
6. d
7. a
8. c
9. c
10. c
11. a
12. b
13. a
14. d
15. a
16. b
17. d
18. d
19. c
20. d
21. d
22. a
23. d
24. d
25. c
26. d
27. b

84 Bazele Ciberneticii Economice
28. a
29. a
30. b
31. c
32. d
33. c
34. a
35. b
36. a
37. d
38. a
39. d
40. a
41. c
42. a
43. b
44. c
Răspunsuri
Capitolul VII


1. a
2. b
3. c
4. d
5. a
6. d
7. d
8. d
9. a
10. b
11. a
12. c
13. d
14. c
15. b
16. b
17. a


18. b
19. c
20. c
21. a
22. c
23. a
24. b
25. b
26. a
27. b
28. d
29. a

85 Bazele Ciberneticii Economice
30. b
31. c
32. a
33. d
34. a


35. d
36. a
37. b
38. a
39. c
40. b
41. a
42. d
43. b
44. c
45. a
46. c
47. b
48. a
49. b
Răspunsuri
Capitolul VIII


1. d
2. d
3. b
4. a
5. c
6. b
7. a
8. d
9. b
10. c
11. a
12. c
13. b
14. c
15. c
16. a
17. b
18. c

19. a
20. c
21. d
22. d
23. c
24. c
25. c
26. a
27. d
28. b
29. a
30. c

86 Bazele Ciberneticii Economice
31. d
32. d
33. b
34. d
35. a
36. a
37. c
38. a
39. d
40. b
41. d
42. b
43. a
44. c
45. d
46. b
47. d
48. c
49. c
50. a
51. d
52. b
53. a
54. b
55. a
Răspunsuri
Capitolul IX


1. c
2. a
3. a
4. c
5. a
6. a
7. b
8. a
9. b
10. a
11. c
12. d
13. a
14. c
15. b
16. b
17. a


18. d
19. c
20. d
21. d
22. d
23. c
24. d
25. c
26. a
27. b
28. c
29. d

87 Bazele Ciberneticii Economice
30. a
31. a
32. b
33. d
34. a


35. c
36. d
37. b
38. a
39. c
40. a
41. d
42. a
43. c
44. a
45. b
46. c
47. c
48. b
49. a
50. bRăspunsuri
Capitolul X


1. c
2. a
3. b
4. a
5. d
6. d
7. a
8. b
9. d
10. b
11. d
12. c
13. c
14. d
15. d
16. a
17. d


18. c
19. d
20. d
21. d
22. a
23. d
24. c
25. d
26. c
27. a
28. c
29. b

88 Bazele Ciberneticii Economice
30. a
31. c
32. d
33. c
34. d


35. a
36. d
37. a
38. c
39. c
40. c
41. a
42. c
43. b
44. a
45. b
46. a
47. b
48. d
49. b
50. c
51. d
52. d
53. c

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful