S.C. ……………..……. S.R.L. CUI RO ………………..

Proces verbal de constatare a marfurilor expirate

Având în vedere reglementările Hotărârii nr. 831 din 27 mai 2004 privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare SC …………….... SRL, cu sediul …………………. a procedat la scoaterea din circuitul vânzărilor şi scăderea lor din gestiunea societăţii, având în vedere limitele de perisabilitate admise de lege care sunt în procent de ….% a urmatoarelor produse anexate la acest proces verbal conform centralizatorului. Data Semnatura

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful