Nama Pelajar

________________________________

Tahun __________________

SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT JAWA, MUAR
JALAN TEMENGGONG AHMAD, 84150 PARIT JAWA, MUAR

MAC 2013 1 JAM

UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 2013

MUZIK TAHUN 4
Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu

1

2 .

3 .

4 .

16 5 .

17 6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful