Flyers (Repaired)

ang tao ay madaling kapitan ng pulmonya. Ano ang Sanhi ng Pulmonya? Ano ang PULMONYA?

Ang pulmonya ay isang impeksiyon sa baga na

• • •

• •

Ubo na may madilaw-dilaw at mapula-pulang plema. Mabilis ngunit mababaw na paghinga. Maaaring lumalaki ang butas ng ilong sa bawat paghinga. Nananakit ang dibdib at likod lalo na kung humihinga. Nanghihina, nilalagnat, giniginaw kung minsan, namamawis, masakit ang ulo at walang ganang kumain.

karaniwan ay dahil sa bakterya. Ito ay karaniwang lumalabas pagkatapos ng pagkakasakit ng sipon, trangkaso, tigdas, tuspirina, bronchitis at hika. Ang malnutrisyon at ang pagkakahantad sa matinding lamig o init ay nagpapababa ng resistensiya ng katawan, kaya

Ayon sa World Health Organization, ito ay sanhi ng Streptococcus pneumoniae bacterium ang nangungunang dahilan kung bakit taun-taon ay aabot sa 800,000 bata sa buong mundo ang namamatay dahil sa pulmonya. Mga Palantandaan at Sintomas ng Pulmonya

Paano

Maiiwasan ang Pagkakaroon ng Pulmonya • Palakasin ang resistensiya ng katawan. • Iwasang mahantad sa •

sobrang init at lamig. Palitan ang damit kung basa.

kagaya ng kanser sa baga kapag napabayaan. City Ang pulmonya o pamamaga ng baga ay binabaybay ding pulmunia o pulmuniya. Ang mga taong may pulmonya ay karaniwang nahihirapan sa paghinga. Maaari rin silang umuubo. Maaari rin itong sanhi ng kimikal o pisikal na pinsalang nagawa sa mga baga.• • • • Gamutin agad ang ano mang sakit katulad ng sipon at trangkaso. Alam mo ba? PRESENTED BY: . Ludina Abenina Faye Obena Aprille Segarra Sacred Heart College Graduate School Lucena. Takpan ang bibig kung umuubo Palaging maghugas ng kamay para maiwasang mahawa sa sakit na naipapasa sa pamamagitan ng droplets mula sa pag-ubo. Ipagbigay alam agad sa pinakamalapit na heath center o ospital kung may nakitang sintomas ng pulmonya. Maaari ring magresulta ang pulmonya sa ibang mga karamdaman. o may nararamdamang hapdi sa lugar ng dibdib.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful