MTE3109 Pengiraan Mental Proses mendapatkan jawapan secara tepat dengan hanya berfikir tanpa menggunakan alatan mengira

– pensel, kertas, abakus dan kalkulator. Bayangan penyelesaian.

a. 1 877 + 300 = 2 177 b. 8 x 24 = 192 c. 6 x 31 x 5 = 30 x 31 = 930 d. 775 – 38 = 737

Teknik i. Teknik membilang secara menaik dan menurun. a. 45 + 30 = 55, 65, 75 (menaik 10-10) b. 87 – 2 = 86, 85 (menurun satu-satu) Kesilapan membilang berlaku apabila membilang lebih daripada tiga nombor. Tidak menggunakan operasi.

ii.

Teknik memilih nombor serasi. a. (2 x 8) x (5 x 7) = 8 x 5 x 2 x 7 b. (25 x 9) x (11 x 4) = 25 x 4 x 9 x 11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful