You are on page 1of 14

Persoonlijk Ontwikkelingsplan van Rowin ten Hoope

Naam: Docent: Organisatie: Studentnummer: Datum:

Rowin ten Hoope Atze de Bruijn Hogeschool van Amsterdam 500666657 20-05-2013

1

Inleiding
Dit document is gemaakt voor het vak “PROF” in blok 4 van het eerste jaar van mijn opleiding. Dit persoonlijk ontwikkelingsplan oftewel POP wordt in opdracht van de Hogeschool van Amsterdam uitgevoert, onder de supervisie van Atze de Bruijn. In dit document zal ik gaan behandelen wie ik ben, wat mijn sterke en zwakke punten zijn, wat mijn kernkwaliteiten zijn en nog veel meer. De punten die ik precies ga bespreken kunt u terug vinden in de inhoudsopgave van dit document. Het POP is een onderdeel van het peer-assesment dat ik samen met 6 medestudenten zal uitvoeren.

2

Inhoudsopgave
Inleiding ............................................................................................................................................... 2 Curriculum Vitae .................................................................................................................................. 4 Zelfportret ........................................................................................................................................... 5 SWOT Analyse ..................................................................................................................................... 6 Sterktes ............................................................................................................................................ 6 Zwaktes............................................................................................................................................ 6 Kansen ............................................................................................................................................. 6 Bedreigingen.................................................................................................................................... 6 Kernkwaliteiten .................................................................................................................................. 7 Competenties ...................................................................................................................................... 8 Reflectie op voorgeschreven competenties .................................................................................... 8 Reflectie op zelfgekozen competenties .......................................................................................... 8 Ontwikkeldoelen & Ambities............................................................................................................. 10 Keuzevakken PROF ............................................................................................................................ 11 - Time Managment ........................................................................................................................ 11 - Beter schrijven............................................................................................................................. 11 Studieplan.......................................................................................................................................... 12 Belbin ................................................................................................................................................. 13 Roos van Leary……………………………………………………………………………………………………………………………..15

3

Curriculum Vitae
Persoonlijke gegevens
Naam: Rowin ten Hoope Leeftijd: 20 Adres: Dorpsstraat 224 Postcode: 1749AL Woonplaats: Warmenhuizen Telefoonnummer: 0226-392433 Mobiel: 0630815870 E-mailadres: Rowin939@hotmail.com Geboortedatum: 11-01-1993 Geboorteplaats: Zaandam Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Geslacht: Man Rijbewijs: Geen

Opleidingen
2012 – heden 2005 – 2011 Hoge School van Amsterdam Informatica Berger Scholengemeenschap Havo HBO Profiel EM Diploma behaald.

Werkervaring
2007-2010 Bollenpel bedrijf te Waarland. Functie: Bollenpeller, Bollenprikker, tulpenkopper en rooier. Adres: Ringvaartweg 22, 1738DE, Waarland Referentie: Peter Konijn. ISS, te Petten. Functie: Schoonmaakmedewerker Adres: Westerduinweg 3, 1755 LE, Petten

2012

Talen
Lezen Nederlands: goed Engels: Uitstekend Duits: Redelijk Schrijven goed Goed Matig Spreken Uitstekend Goed Matig

Overig
Hobby's: Gamen, technologie.

4

Zelfportret
Mijn naam is Rowin ten Hoope. Ik ben geboren in Zaandam op 11 januari 1993. Mijn ouders zijn beide Nederlands, dus naast Engels, Nederlands en een beetje Duits beheers ik geen andere talen. Ik heb tot mijn 10e levensjaar gewoond in Zaandam, waar ik tot groep 6 op de basisschool “De Willibrord” zat. Toen mijn moeder besloot om bij haar nieuwe vriend in te trekken zijn we verhuisd naar Warmenhuizen, waar ik nu al 10 jaar woon. Hier heb ik de laatste 2 jaar van mijn basisschool periode doorgebracht op “De Torenven”. Op deze basisschool kreeg ik het Havo advies toegewezen. Na de basisschool heb ik gekozen voor de school “De BSG (berger scholengemeenschap)” te bergen. Deze opleiding heb ik afgerond in 6 jaar in plaats van de gebruikelijke 5 jaar, dit komt omdat ik een keer gezakt ben in het eindexamen jaar. Nadat ik geslaagd was voor mijn Havo diploma had ik besloten om een jaar te gaan werken omdat ik nog niet helemaal zeker wist wat ik voor opleiding wilde doen. Ik heb toen een jaar gewerkt bij “ISS” te petten als schoonmaakmedewerker. Na dit jaar heb ik besloten om de opleiding “Informatica” te volgen aan de Hogeschool van Amsterdam. De reden dat ik hier voor heb gekozen is omdat ik geïnteresseerd ben in techniek en het mij leuk leek om in teamverband te werken aan het ontwikkelen van games, ik wilde in de eerste instantie Game-Development volgen. Na het eerste blok van de opleiding heb ik toch besloten om te kiezen voor de richting Software Engineering. Deze richting trok mij meer aan als Game-Development. Game-Development bleek toch minder werk in te zijn, en de kans dat ik echte grote games zou kunnen gaan ontwikkelen was zeer klein. Hierdoor heb ik gekozen voor Software Engineering, wat mij tot nu toe zeer goed bevalt. Ik ben een leergierige leerling. Ik ben vrij rustig ingesteld, tenzij dingen niet op tijd af dreigen te komen. Ik kan mezelf snel aanpassen aan de omgeving waarin ik werk en met de mensen waarmee ik moet werken. Ook vind ik communicatie en respect tussen de groepsleden zeer belangrijk.

5

SWOT Analyse
 

Sterktes
Doelgericht
Als ik een taak krijg weet ik altijd precies wat ik moet doen en wat er van mij verwacht wordt.

Betrouwbaar
Ik houd me altijd aan mijn woord, als ik een afspraak met iemand maak dan houd ik me daar ook echt aan.

Zelfstandigheid
Ik kan goed zelfstandig werk verrichten. Ik hoef niet vaak geholpen te worden, als ik eenmaal mijn taak weet dan zorg ik er zelf voor dat ik deze taak af krijg. Ik vind zelfstandig werken soms erg fijn omdat je dan niet perse op de rest hoeft te wachten

Teamplayer
Ondanks dat ik ook graag zelfstandig ben vind ik teamwork heel goed werken. Je werk wordt regelmatig gecontroleerd en je wordt meer gepusht om je taken op tijd af te krijgen.

Doorzettingsvermogen
Ik geef nooit op, ik ben iemand die per se wilt dat het af komt en zet daarom ook alles op alles om door te gaan.

  

Zwaktes
Soms ben ik lui
Dit heeft invloed op het product, waardoor ik minder actief ben en minder tijd aan belangrijke dingen besteed.

Kan soms (onnodig) gestrest raken
Ik denk al gauw dat dingen niet op tijd afkomen, terwijl ik soms nog 3 tot 4 weken heb. Hierdoor raak ik soms gestrest en kan dat afreageren op anderen.

Soms snel geïrriteerd
Door mijn doorzettingsvermogen stop ik niet snel als er iets niet lukt. Maar als ik een hele lange tijd vastzit bij een bepaald probleem raak ik geïrriteerd en kan ik dit afreageren op de mensen om mij heen.

Presenteren
Het presenteren lukt wel, alleen moet ik soms gepusht worden voordat ik het daadwerkelijk ook ga doen.

Snel afgeleid
Ik raak vaak snel afgeleid. Dit is gaat vaak ten koste van belangrijk lesmateriaal.

 

Kansen
Goeie presentaties leveren.
De school heeft veel projecten waar je moet presenteren.

Zelfstandig ondernemen
Doordat er veel verwacht wordt van ons, is het wel nodig om zelfstandig te werk te gaan en jezelf continu te blijven ontwikkelen

Samenwerken
Doordat je in een team samen werkt krijg je meer ideeën en word het kwaliteit beter dan als je het alleen doet. Samen ben je veel sterker.

6

Bedreigingen
Deadlines niet halen
één van mijn zwaktes is dat ik snel afgeleid raak. Hierdoor raak ik snel geneigd iets anders te doen. Dit kan bedreigend zijn voor het halen van een deadline.

Mijn teamleden gestrest maken doordat ik gestrest ben
Omdat ik soms gestrest raak bij het behalen van deadlines kan het voorkomen dat ik mijn teamleden ook onnodig gestrest maak.

7

Kernkwaliteiten
Een van mijn kernkwaliteiten is Betrouwbaarheid, hieronder kan je zien wat daarvan de valkuil, uitdaging en allergie voor is.
1 Kernkwaliteit Betrouwbaar teveel van het goede 2 Valkuil saai

Het negatief tegenovergestelde

het positief tegenovergestelde daarvan is:

4 Allergie Eigendunk teveel van het goede

3 Uitdaging innovatief

____________________________________________________________________________________

Een andere kernkwaliteit van mij is dat ik rustig ben. Hieronder kan je zien wat daarvan de valkuil, uitdaging en allergie is.

1 Kernkwaliteit Rustig teveel van het goede

2 Valkuil Afwachtend

Het negatief tegenovergestelde daarvan is: 4 Allergie Opdringerig teveel van het goede

het positief tegenovergestelde daarvan is: 3 Uitdaging Initiatiefrijk

8

Competenties
Reflectie op voorgeschreven competenties T1: Planmatig werken
De medewerker is in staat om op adequate manier zijn eigen werkzaamheden planmatig te verrichten. In totaal heb ik drie projecten gevolgd het eerste jaar. Bij elk project werd er een nauwkeurige planning vereist, zodat men kon zien hoe wij ons project plande. Tijdens de projecten die ik de afgelopen tijd gehad heb, heb ik altijd een planning gevolgd die ik samen met mijn groepje had samen gesteld. Daardoor wisten wij wie wat deed en wanneer dit af moest. Tijdens het project getConnected hielden wij ons aan een strikte planning. Tijdens de projectdagen op dinsdag kwamen wij bij elkaar om te plannen wanneer bepaalde taken af moesten. Dit beviel mij zeer goed, ten eerste omdat ik goed wist wat ik moest doen, ten tweede omdat ik, door de datum die we vaststelde, meer gepusht werd om mijn taken af te maken en het niet ging uitstellen. Ik vind van mijzelf dat ik planmatig werken al goed onder de knie heb, op de middelbare school had ik hier nog erg veel moeite mee. Doordat ik deze opleiding erg leuk vind ben ik zeer gemotiveerd, hierdoor maak ik vrijwel altijd mijn taken/huiswerk af voor de geplande deadline.

R2: Samenwerken
De medewerker is in staat om op adequate wijze met anderen samen te werken. Tijdens project EXPO heb ik voor het eerst in een professionele omgeving samengewerkt. Voordat ik de opleiding begon zag ik hier nogal tegenop, omdat ik dacht dat ik niet goed samen zou kunnen werken met anderen. Uiteindelijk beviel mij dit prima, het samenwerken ging in de meeste gevallen ook goed. In Outfit4you ging dit wat minder, omdat onze groep slecht met elkaar communiceerde kwamen we vaak in de problemen. De samenwerking ging pas beter toen wij hierover een coach gesprek hielden en we toch wel inzagen dat we fout bezig waren. In getConnected was de samenwerking zeer goed. De taken waren goed verdeeld, de communicatie was zeer goed en als we hulp nodig hadden konden we altijd op elkaar rekenen. Ik vind het zelf heel leuk om met andere samen te werken, maar ik ga toch vaak nog liever op mezelf werken. Ik wil dit in het vervolg anders aanpakken door minder op mezelf te gaan werken en meer in groepsverband.

Reflectie op zelfgekozen competenties B3: Ontwerpen
Ontwerpt een ict-systeem op basis van een architectuurbeschrijving en specificaties, in samenhang met een analyse en binnen de gestelde kaders voor kwaliteit, testen, beveiliging, doorlooptijd, budget en exploitatie en beheer. Deze competentie vind ik een van de belangrijkste competenties die er zijn voor een Software Engineer. Als er later aan mij gevraagd wordt of ik een systeem voor hem/haar wil bouwen aan de hand van een aantal specificaties van deze klant, dan moet ik dat wel kunnen. Omdat ik dat nu nog niet kan, wil ik daar extra veel aandacht aan besteden. Dit wil ik doen door een eigen project voor mijzelf op te stellen, hiermee wil ik extra kennis vergaren om later te kunnen toepassen.

9

Z2: Bijleren
De medewerker is in staat om op adequate wijze nieuwe ontwikkelingen te volgen en toe te passen Deze competentie is heel erg belangrijk om bij te blijven in de ICT. Omdat het een snelle markt is kan er binnen een korte tijd veel veranderen. Om bij te blijven in de ICT is het dus erg belangrijk dat je jezelf gaat bijscholen. Ik ben dit van plan om te doen doormiddel van cursussen te volgen. Mijn uitdaging is om dit te doen tijdens mijn opleiding en daarna. Hierdoor blijf ik up-to-date met de nieuwste ontwikkelingen en kan ik ook met nieuwe technologie werken.

10

Ontwikkeldoelen & Ambities
Programmeren: Een ontwikkeldoel van mij zijn mijn vaardigheden met programmeren. Ik heb het afgelopen jaar veel kennis over programmeren opgedaan, maar dit is nog lang niet genoeg. Ik wil doormiddel van een zelf opgezet project meer over programmeren te weten komen. Voornamelijk wil ik mij focussen op html, css, javascript en php. Het project dat ik voor mijzelf ga opstellen is het maken van een website. Ik heb hier al een klein beetje over geleerd door het project “get connected” en met het maken van het portfolio. Ik wil in de zomervakantie of begin jaar 2 beginnen met dit project en wil het binnen een periode van een half jaar afgerond hebben. Beter schrijven: Als ik een rapport moet schrijven dan loop ik daar vaak mee vast en dat lijd meestal tot veel frustratie bij mij. Daarom is beter schrijven een ontwikkeldoel van mij. Ik wil hier beter in worden door het keuze vak, “beter schrijven”, voor PROF te gaan volgen. Dit vak begint in het tweede jaar en ik hoop hiermee een stuk beter te worden in het schrijven van bijvoorbeeld een rapport. Ambities: Een ambitie van mij is de beschikking hebben over een volledig functionele website, die ik zelf gemaakt heb. Ik weet nog niet precies wat ik in deze website wil verwerken. Maar mijn ambitie is dat ik uiteindelijk een middelgrote tot grote, zelfgemaakte website tot mijn beschikking heb.

11

Keuzevakken PROF
Ik heb gekozen voor de volgende twee keuze vakken.

- Time Managment
Doordat ik af en toe best lui kan zijn (zie SWOT) heb ik af en toe nog wel eens de neiging om iets tot het laatste moment uit te stellen. Ik heb soms ook dat ik mij volledig focus op een ding bijvoorbeeld, Object oriented programming, maar daardoor in tijdsnood kom bij andere vakken. Met Time Managment kan ik leren om beter mijn tijd te verdelen.

- Beter schrijven
Ik kies dit vak omdat ik vaak vast loop als ik een verslag moet schrijven. Een voorbeeld hiervan was het onderzoeksrapport dat ik voor PROF moest schrijven. Ik heb hier ongeveer vier volle weken aangezeten, ik had dit zonder twijvel veel sneller kunnen doen maar omdat ik heel vaak niet wist hoe ik het moest schrijven liep ik vaak vast. Dit heb ik niet alleen met het onderzoeksrapport maar bijna met alle verslagen die ik moet schrijven. Met dit vak hoop ik door deze blokkade heen te kunnen komen om zo in het vervolg gemakkelijker verslagen te kunnen schrijven.

Studieplan
Vakken Dit doel is een algemeen doel. Ik wil er voor zorgen dat ik al mijn vakken van het eerste jaar haal en dat wil ik het liefst dit jaar al voor elkaar krijgen. Omdat ik volgend jaar mij weer volledig wil focussen op de vakken die ik dan krijg, doe ik er nu alles aan om mijn propedeuse het eerste jaar te halen. Op dit moment kom ik niet in aanmerking voor mijn propedeuse. Dit komt omdat ik voor OOP een 5 heb gehaald, dit ga ik het volgende blok nog herkansen. Project opstellen Ik ben al een tijdje van plan om voor mijzelf een eigen project op te stellen. Omdat ik het de afgelopen tijd vrij druk heb gehad met school ben ik hier nog niet aan toegekomen. Dit wil ik wel het liefst zo snel mogelijk doen, bijvoorbeeld in de zomervakantie of in het begin van jaar twee. Ik wil dit doen omdat ik nog vrij nieuw ben op het gebied van programmeren en ik via een zelf opgesteld veel over programmeren kan leren.

12

Belbin

Volgens het resultaat van de belbin test geeft aan dat ik een “ bedrijfsman” bent. Dit zou inderdaad heel goed passen bij mijn karakter, want vaak in een project werk ik graag in een overzichtelijk schema. Met een overzichtelijk schema voorkom dat je achterloopt met de planning. Als je achterloopt met planning dan krijg je stress, als je stress hebt dan mag je hopen dat op het eind dat alles goed afloopt. En dat is dus slecht georganiseerd. Als je kijkt naar de schema dan weet je ook wat er precies verwacht wordt van jou. Wanneer en welk onderdeel klaar moet zijn. Goed organiseren betekent dus voorbereiden wat er van je verwacht wordt, zo krijg je minder stress, want je weet met alle zekerheid dat alles goed afloopt. Als ik mijn doel weet dan weet ik ook precies wat er gedaan moet worden. En zo kan je een goeie planning maken, en lekker aan de slag gaan met je werk. Praktisch werken is echt iets voor mij.

13

Roos van Leary

Wat de Roos van Leary betreft, kreeg ik als uitkomst de Onder-Samen kwadrant. Dit klopt ook inderdaad ook wel, ik ben vrij afhankelijk maar ben altijd bereid om samen te werken en tot een goed resultaat te komen. Uiteraard respecteer ik mijn medestudenten, zeker als we deel uit maken van één team.

14