You are on page 1of 14

Histerotomia (operaţia cezariană

)
Constă în secţionarea uterului după laparotomie în scopul extragerii fătului (fetuşilor)

Indicaţii
• • • • • • • • • • • •

Histerotomia la vacă

angustia pelvină congenitală sau câştigată; hipoplazia vulvo-vestibulo-vaginală; spasmul şi stenoza cervicală; torsiunea uterină neremediabilă prin metode nesângeroase; hernia uterului gestant; hidropizia anexelor fetale, în cazul în care este pusă în pericol viaţa femelei; tumorile cervicale sau vaginale; rupturile uterine; excesul de volum fetal; monstruozităţi imposibil de remediat prin fetotomie; transformarea emfizematoasă a fătului; paraplegia antepartum apărută cu mult timp înaintea fătării.

• Instrumentar: bisturiu, foarfece drept, pense hemostatice Pean şi Kocher, agrafe de câmp Schaedel sau Bachhaus, ace Hagedorn, ac Moij, poliester (aţă chirurg.)catgut sau PGA, PDS nr. 3, 2, 1 • Contenţia- decubit lateral drept (acces ventro-lateral stâng – metoda Gotze) - în picioare în stand sau lângă un perete (prin flanc). • Anestezia - tranchilizare cu Xilazină 2% în doză de 0.5 ml/100 kg GV + anest. locală, procaină 2-4%, xilină 1-2% + anest. paralombară sau paravertebrală, realizându-se blocarea nervilor T13, L1 şi L2 + anest. epid. înaltă cu procaină 4% sau xilină 2%,20-30 ml.

Locul de elecţie -În flancul drept: Laparotomia se poate executa în partea posterioară, în partea inferioară, în partea superioară sau mediană a flancului drept. -În flancul stâng: • Partea superioară a flancului • Partea inferioară a flancului stâng (metoda Götze). Se execută laparotomia ventro-laterală stângă, locul de incizie fiind situat la 3-4 degete deasupra venei mamare stângi, orientat puţin oblic posterior sub pliul iei. Lungimea inciziei este de 30-40 cm.

Locul de elecţie în varianta patrupodală

Tehnica operatorie
• 1. Laparotomia: Se secţionează pielea, pielosul, tunica abdominală unită cu aponevroza celor 2 oblici, dreptul abdominal şi aponevroza transversului, deschiderea peritoneului. • 2. Explorarea cavitaţii abdominale. • 3.Evidenţierea uterului. Prin palpare se va evidenţia una din extremităţile fătului ( un membru), care se va fixa prin traversul peretelui uterin cu ajutorul mâinii şi se va aduce în plaga operatorie. • 4. Histerotomia şi extragerea fătului. Incizia uterului se face pe suportul reprezentat de un membru fetal, pe cât posibil într-o regiune cât mai puţin vascularizată (în medie 30 cm). După secţionarea uterului şi anexelor fetale, lichidele perifetale se vor direcţiona pentru a se scurge în afara cavităţii abdominale. • extragerea fătului • Învelitorile fetale pot fi extrase în totalitate dacă se desprind de pe carunculi (făt mort)/ dacă nu se pot desprinde vor fi secţionate porţiunile care prolabează în exteriorul cavităţii uterine, restul se lasă pe loc. • se introduc bujiuri spumante cu antibiotice între învelitori şi peretele uterin

5. Histerorafia. Sutura uterului (fir resorbabil nr. 2, 3) se va realiza bietajat: afrontare + înfundare (Plahotin, Lembert, Blendinger) • Dacă uterul nu este infectat şi prezintă o involuţie rapidă se poate folosi o sutură monoplană de înfundare, cu fir resorbabil nr. 2 sau 3. • În cazul în care involuţia uterină este lentă, se poate administra intramural ocitocina (50 U.I.), în mai multe puncte. • Se repune uterul în poziţie anatomică normală şi se acoperă cu epiplonul. 6. Sutura peretelui abdominal se poate executa în 2 sau 3 straturi. • peritoneul, transversul şi dreptul abdominal+ aponevroza oblicilor, tunica abdominală şi pielosul cu fir neresorbabil în fir continuu sau fire separate; • Pielea cu fir neresorbabil în fire separate simple sau în U.

Tratamentul postoperator • menţinerea unui aşternut curat de paie • alimentaţie lichidă şi laxativă • rehidratarea femelei cu glucoză, ser fiziologic, soluţie Ringer lactat, vitamina C, tonice cardiace, săruri de Ca. • 3 - 7 zile antibiotice sau sulfamide. • Dacă învelitorile fetale nu au fost extrase intraoperator şi nu au fost expulzate spontan până a doua zi, se va trata retenţia acestora, manual sau medicamentos • plaga operatorie: tinctură de iod, Betadină • La 3-4 zile – drenaj cu ajutorul unei pense hemostatice cu braţe lungi • Firele de sutură se pot scoate după 12-14 zile.

Accidente şi complicaţii
• Complicaţii intraoperatorii - incizia unei anse intestinale, incizia rumenului, exteriorizarea masei gastro-intestinale, incizia cornului uterin negestant, deşirările neregulate ale uterului, hemoragia uterină (prin secţionarea sau ruperea arterei uterine sau utero-ovariene). • Complicaţiile post-operatorii: imediate - şocul post operator, hemoragia intrauterină postoperatorie, eventraţia ; tardive peritonita, perimetrita, sterilitatea, aderenţele peritoneale, supuraţiile locale etc • Sterilitatea rămâne complicaţia majoră a histerotomiei. Un factor important care afectează rata gestaţiei este moartea produsului de concepţie înaintea intervenţiei sau transformarea emfizematoasă a acestuia, fapt ce determină o fertilitate ulterioară foarte redusă.

• Indicaţiile intervenţiei sunt aceleaşi ca şi la vacă. In plus, ventroflexia. • Contenţia se execută în decubit lateral drept sau stâng cu membrele anterioare şi posterioare legate în biped. • Anestezia se execută cu cloralhidrat 8g/100 kg greutate vie sol. 10% asociat cu 5g/100kg greutate vie citrat de sodiu sol 15% în glucoză; cloral hidrat 8g/100 kg plus 10g/kg greutate vie sulfat de magneziu sol. 10-20 % (formula Vlăduţiu) sau anestezie potenţializată - tranchilizare (Acepromazină, Xylazină) urmate de administrarea intravenoasă a Ketaminei în doză de 2,2-3 mg/kg. • Un alt protocol de anestezie în histerotomie la iapă poate fi următorul: administrarea i.v. a Detomidinei (0,022 mg/kg) iar după 4-6 minute se poate administra, tot intravenos, Ketamină, în doză de 2,2 mg/kg. • tranchilizarea femelei + anestezie epidurala inalta + anestezia locală prin infiltraţie cu xilină 2% sau procaină 2%. • Locul de elecţie poate fi: • flancul drept sub coarda flancului; • flancul stâng inferior: Incizia se execută oblic spre înainte sau oblic dinainte - înapoi (Popescu, P.).

Histerotomia la iapă

Tehnica operatorie • 1. Laparotomia: incizie în medie de 40 cm, ce pleacă de la o palmă sub unghiul extern al iliumului, oblic spre înainte, în direcţia ombilicului. • 2. Incizia uterului se execută pe marea curbură a cornului uterin pe o lungime de 30-35 cm. La iapă hemoragia din peretele uterin este mai puternică decât la vacă – surjet întretăiat pe buzele plăgii !!! • Învelitorile fetale se desprind obligatoriu şi se extrag. • 3. Sutura uterului se execută bietajat cu fir resorbabil nr.2-3 în surjet. • lavajul cavităţii abdominale !! • 4. Sutura peretelui abdominal se efectuează trietajat+ pielea cu aţă chirurgicală în puncte separate. • Tratamentul postoperator: regim dietetic cu furaje uşor digestibile şi laxative, tratament general cu antibiotice, seroterapie antitetanică, rehidratarea şi susţinerea marilor funcţii, stimularea involuţiei uterine prin administrare de substanţe ocitocice. • Complicaţiile postoperatorii ca la vacă + colica + peritonita + furbura

Histerotomia la oaie şi capră
Indicaţii: monstruozităţile; gestaţia gemelară ; excesul de volum fetal; angustia pelvină; non-dilatarea cervicală; obţinerea pielicelelor cu un buclaj superior la oile de rasă Karakul. Instrumentarul : idem vacă / firele de sutură mai subţiri. • Contenţia se execută de regulă în decubit lateral drept. • Anestezia: epidurală lombo-sacrală 8-10 ml procaină 2% sau tranchilizare cu Rompun (Xilazină)- 0,5ml/animal, inoculat i.m., + anestezie paralombară sau locală prin infiltraţie pe linia de incizie. La capră este obligatorie tranchilizarea femelei deoarece se stresează mult mai uşor decât oaia. Locul de elecţie pentru laparotomie este reprezentat de flancul stâng, sub fosa paralombară, executându-se o incizie oblică, înainte, deasupra sau sub pliul iei. Tehnica operatorie şi tratamentul postoperator sunt identice cu cele de la vacă, cu deosebirea că în cazul gestaţiei gemelare se execută incizia uterină la baza unui corn, prin care se extrag ambii produşi de concepţie sau se execută câte o incizie pe fiecare corn uterin.

Indicaţii: edemul vulvo-vaginal, angustie pelvină, exces de volum fetal, monstruozităţi. • Anestezie: Tranchilizare cu Stresnil 1 ml/40 kg, i.m. + anestezie locală, NLA • Contenţia - pe masa sau pe o scară înclinată post.-ant., în decubit lateral drept. • Loc de elecţie - flancul stâng, oblic antero-posterior, la 2-3 degete de penultima apofiză transversă lombară, orientată către penultima mamelă (1020 cm). Tehnica operatorie 1. Laparotomia: incizia pielii, dilacerarea straturilor musc. în direcţia fibrelor,peritoneu 2. Incizia cornului uterin se execută la baza acestuia pe o lungime de 10-15 cm. 3. Extragerea fetuşilor. 4. Sutura uterului (histerorafia) se execută bietajat, cu fir resorbabil, în surjet (sutura de afrontare urmată de sutura de înfundare) + în uter bujiuri + intramural ocitocină 25 U.I., în mai multe puncte. 5. Sutura peretelui cavităţii abdominale: la peritoneu 3-4 puncte de sutură, în puncte separate, cu fir neresorbabil. Musculatura dilacerată, de regulă, nu necesită sutură, dar pentru apropierea maselor musculare se aplică 2-3 puncte de sutură cu aţă chirurgicală sau se poate executa chiar un surjet. Sutura pielii se execută în puncte separate cu aţă chirurgicală.
Tratamentul postoperator : antibioterapie 5-7 zile, seroterapie antitetanică şi tratament ocitocic (15-30 U.I. ocitocină, i.m.) pentru stimularea involuţiei uterine.

Histerotomia la scroafă

Histerotomia la căţea şi pisică
• Contenţia: în decubit dorsal, pe o masă de operaţie, cu membrele legate separat. • Instrumentarul: cel obişnuit pentru diereze, hemostază şi suturi. • Anestezie: neuroleptanalgezie - tranchilizare folosind derivaţi fenotiazinici (Acepromazină) sau benzodiazepinici, urmat de administrarea Ketaminei (în doză de 5-10 mg/Kg greutate vie). ; MEDETOMIDINA (DOMITOR) 3080 mcg/kg, i.m. sau i.v. Anestezie inhalatorie cu izofluran / sevofluran • Locul de elecţie: pe linia albă între ombilic şi marginea anterioară a pubisului. • Tehnica chirurgicală • Laparotomia mediană ventrală, între ombilic şi pubis. • Exteriorizarea pe câmpul operator a ambelor coarne uterine gestante • Histerotomia: la baza unui corn uterin sau a ambelor coarne • După extragerea fetuşilor şi învelitorilor fetale se introduc în fiecare corn uterin bujiuri cu antibiotice sau sulfamide. • Histerorafia: bietajat, în surjet simplu, cu fir resorbabil nr.0 sau 00. • Sutura peretelui abdominal, se realizează în 3 straturi: linia albă în fire separate sau surjet cu PGA, PDS, nr. 00 - 0; • Subcutisul (facultativ) cu PGA, PDS nr.000 - 00 • pielea cu monofilament neresorbabil, în puncte separate sau surjet în U.