You are on page 1of 15

TEHNICA REALIZĂRII FETOTOMIILOR

Instrumentarul necesar
• Fetotomul curb de deget (Gerlach) se foloseşte pentru secţionarea ţesuturilor moi (piele, tendoane, ligamente şi muşchi). • Fetotomul butonat De Bruin (costotomul) pt. secţionarea coastelor după ce în prealabil a fost introdus cu vârful într-un spaţiu intercostal. • Spatulele obstetricale sunt folosite în fetotomiile subcutanate pentru a se realiza jupuirea regiunilor ce vor fi secţionate.

• Fetotomul Thygessen este constituit din 2 tuburi cu o L de 76 cm, sârma fierăstrău şi 2 mânere metalice sferice sau cilindrice, secţionate în 2 jumătăţi. • Sârma f. se dirijeaza cu ajutorul purtătorului de sârmă/ se trece cu mâna peste reg. ce urmează a fi secţionată. • permite secţionarea dif. reg. corporale fetale (ţesuturi moi cât şi dure) • execută secţiuni în toate planurile.

• Rahioforul Stüwen = tub metalic (1m) cu un lumen de 1 cm si cu capatul în forma de burghiu şi o tijă metalică gradată (tija spinascop) pentru ghidare. • în distociile prin exces de V fetal→ distrugerea coloanei vtb.→ micşorarea diametrelor corpului fetal. • tija spinascop → can. vtb. printr-o nară, zdrobind etmoidul şi orientând-o către gaura occipitală sau după decapitare şi apoi se împinge până în reg. sacrală. Pe tija spinascop se împinge partea activă a rahioforului.

Manopere obstetricale sângeroase (Fetotomiile)
• se aplică la femelele de talie mare, al căror bazin permite efectuarea diferitelor manopere • La speciile de talie mijlocie sau mică se preferă histerotomia. • Pt. a se executa fetotomia → fătul să fie mort, dilatarea cvx. completă, bazinul bine conformat şi suficient de larg • anestezie epidurală joasă pentru a suprima eforturile de expulzare

• • • •

Sacrificarea prod.de conceptie secţionarea carotidelor şi a jugularelor; inocularea intracraniană a unei soluţii 50% de cloralhidrat secţionarea cordonului ombilical, arterei femurale introducerea sol. 50% cloralhidrat i.p. în prez. post. Moartea se produce în 20-30 minute.

Fetotomia se poate executa prin 2 categorii de metode:
• Subcutanate: rahiotripsia +/- decapitare; avulsia s.c. a unui mb. ant.; evisceraţia • Percutanată (transcutanată).


• •

Avulsia subcutanată a unui membru anterior Fixare→ se introduce aer sub piele (pompă de bicicletă) → masarea reg. pt. ca aerul să difuzeze cât mai sus→ jupuirea cu spatulele obstetricale/ fetotomul curb de deget până la niv. spetei. dezarticularea membrului de la niv. art. buletului si fixarea unei frânghiuţe deasupra acestei art. secţionarea musc. instrumentar complex, se executa sub pielea fătului

Fetotomia percutanată
Secţ. tuturor ţes. de la acelaşi nivel (piele, ţesut conjunctiv, muşchi, etc.) • cu fetotomul Thygessen sau alte fetotoame similare cu fierăstrău de sârmă

Fetotomii în prezentarea anterioară Fetotomii în prezentarea posterioară Fetotomii în aşezarea transversală Fetotomii în caz de monstruozităţi fetale

Fetotomii în prezentarea anterioară • Puncţia cutiei craniene in hidrocefalie → se palpează pct. cel mai fluctuant (fontanela interparietala)→ trocarul/ fetotomul curb de deget. • Decapitarea= dezartic.capului de corpul fetal la nivelul articulaţiei atloido-occipitale. • Capul se fixează cu c.Krey-Schottler/ un laţ fixat pe mandibulă→ fetotomul curb de deget → o incizie a pielii, pornind de la comisura buzelor de pe o parte, trecând peste frunte, înaintea urechilor şi se termină la cealaltă comisură a buzelor → se detaşează pielea → se descoperă art. atloido-occipitală → se secţ. musc. din jurul acesteia şi lig. nucal • se introduce un cârlig în gaura occ. şi se trage puternic până când se avulsionează capul.

• în pielea rămasă se execută două butoniere în care se fixează două frânghiuţe. • Decapitarea se poate realiza si prin secţionarea gâtului, cu ajutorul fetotomului Thygessen: fixarea capului, se aplică ansa fetotomului la baza gâtului şi se execută secţionarea.

• Extragerea capului şi gâtului detaşat se face numai cu cârligul Krey-Schottler.

• Secţionarea unui membru toracic: fixare→ pe membrul fixat se introduce ansa fetotomului Thygessen→ Capul fetotomului se fixează la niv. spetei → Secţ. se va realiza împrejurul spetei, fără a rezulta secţiuni osoase • În acest caz se poate executa şi secţionarea gâtului, dacă în ansa formată va fi cuprins capul şi gâtul concomitent cu membrul ce urmează a fi secţionat. • În prezentarea spetei se introduce sârma fetotomului pe unul din tuburile acestuia, apoi se trece cu ajutorul purtătorului de sârmă pe după membrul reţinut şi se introduce în al doilea tub.

Detroncaţia= înjumătăţirea corpului fetal. 1. fătul blocat cu trenul ant/post. în desch. ant. a bazinului: fixarea→ ansa fetotomului Thygessen se plasează în jurul corpului fetal, înapoia ultimei coaste, apoi se secţionează 2. fătul este în aşezare transv.→ Ansa fetotomului Thygessen → cu ajutorul purtătorului de sârmă peste regiunea toracoabdominală, capul fetotomului fiind fixat pe coloana vertebrală/ stern/ coaste în funcţ. de prezentare. • secţionare → extragerea celor două jumătăţi ale corpului fetal.

Înjumătăţirea bazinului
• fixarea coloanei vtb., deschisă în urma detroncaţiei, cu un cârlig dublu articulat. • capul fetotomului se fixează pe ilium. • sârma fetotomului→ purtătorul de sârmă→ printre membrele posterioare peste curbura ischiatică şi oblic peste coloana vertebrală→ • o ½ a bazinului= 1 membru post.+ coada+ extremitatea post. a bazinului • cealaltă ½ = membrul opus+ porţ. ant. a bazinului. • După terminarea secţ/, ½ de bazin fixată cu cârligul dublu articulat se extrage, apoi se extrage şi cealaltă ½.

Fetotomii în prezentarea posterioară

Secţionarea membrului posterior • cu fetotomul Thygessen→ membrul normal angajat se fixează cu o frânghiuţă → se introduce în ansa fetotomului. Capul fetotomului se fixează la niv.reg. lombare, înaintea unghiului extern al iliumului. • secţ. va interesa un membru+ coada+ ischiumul+ o parte din ilium.

• Evisceraţia: prin incizia făcută în urma avulsiei membrului sau direct o incizie a peretelui abdominal prin care se pătrunde şi se exteriorizează viscerele ambelor cavităţi. Fetotomiile la animalele mici • Cefalotripsia:cu pensele forceps→ strivesc oasele cutiei craniene→ extragerea fătului. • Evisceraţia & avulsia membrelor cu pensele forceps; este foarte traumatizantă mai ales pt. proprietar!!!!!!.