You are on page 1of 14

Remedierea distociilor prin metode nesângeroase GENERALITATI

PREGĂTIREA PENTRU INTERVENŢIA OBSTETRICALĂ

Pregătirea parturientei pentru intervenţia
obstetricală  plan înclinat postero-anterior  Contenţia: stand/ aşezată lângă un perete/ la iapă- ca pentru montă/in decubit:imobilizarea membrelor.  Toaletare: reg. ano-vulvară şi perivulvară; la cabaline se va înfăşura baza cozii cu o bandă de tifon reg. fetale angajate în vagin sau care depăşesc orificiul vulvar vor fi toaletate şi dezinfectate foarte atent.

 anestezie epidurală joasă

Pregătirea locului în care se va executa
 remedierea distociei loc luminos,aerat, fără curenţi de aer, temperatură optimă aşternut curat, gros, umectat uşor cu un antiseptic Pregătirea operatorului şi a instrumentarului obstetrical obstetricianul se va pregăti pentru cea mai dificilă variantă a intervenţiei!!! Mâinile şi braţele se spală cu apă şi săpun, se dezinfectează până la umăr. Instrumentarul obstetrical va fi dezinfectat şi sterilizat şi va fi pus la îndemâna obstetricianului.

  

INSTRUMENTARUL OBSTETRICAL

 Frânghiuţele obstetricale: una lungă de 2.5-3 m şi două scurte de 1.5m  F.lungă se foloseşte pentru fixarea capului: căpăstrul obstetrical (Cagni)  F.scurte sunt prevăzute la un capăt cu un ochi fix→laţ simplu pe membre → fixarea acestora.  Purtătorul de frânghiuţă  Cârligele obstetricale pot fi lungi sau scurte, boante sau ascuţite, fixe sau articulate: cârligul dubluarticulat Krey-Schöttler  Fetotomul curb de deget (Gerlach)  Respingătorul cu crăcan (Fălcoianu)

METODE NESÂNGEROASE DE REMEDIERE A DISTOCIILOR

•FIXAREA - constă în prinderea unei regiuni fetale cu ajutorul mâinii, frânghiuţelor obstetricale, cârligelor obstetricale sau penselor forceps.
•RESPINGEREA - deplasarea fătului în totalitate sau numai a unor reg. fetale, dincolo de deschiderea anterioară a bazinului→ spaţiul necesar remedierii; • se efectuează numai în pauzele dintre contracţiile uterine. •An. epid. joasă/ adm. subst. Uterorelaxante •Mâna/ respingătoarele pot fi fixate, pt respingere, la nivelul spetei (braţului) în prez. ant. sau la niv. punctului fesei (coapsei) în prez.post.

 ROTAŢIA - se realizează rostogolirea fătului în jurul axului sau longitudinal.  cu ajutorul mâinii de pe partea poziţiei distocice care se fixează la nivelul spetei în prez.ant. sau la niv. punct. fesei în prez. post.,cu degetul mare pe partea internă a regiunii fixate.  concomitent se executa tracţiunea în jos şi lateral, cu ajutorul frânghiuţelor fixate pe regiunile normal angajate.

 În prez.post.,când membrele sunt ext. între labiile vulvare, se încrucişează de către un ajutor şi se execută rotaţia, mai eficace dacă între membre se introduce un baston obstetrical, care se leagă cu o frânghiuţă în 8 şi apoi se răsuceşte ca un burghiu.  pentru executarea rotaţiei se pot folosi şi un respingător cu crăcan şi manşete  mansetele cât mai la baza membrelor, apoi în fiecare dintre ele se introduce câte un braţ al furcii respingătorului, iar frânghiuţele cu care s-au fixat extremităţile se leagă foarte bine la mânerul respingătorului în aşa fel încât să se realizeze o bară fixă; apoi se execută rotaţia în sensul dorit.

 VERSIUNEA constă în executarea unei rotaţii a corpului fetal în jurul axei transversale, a.i. partea anterioară sau posterioară să ajungă la nivelul desch. ant. a bazinului.  se aplică în distociile prin aşezare transversala, prezentare sterno-abdominală  se compune în esenţă din două manopere obstetricale (tracţiunea executată pe una din extremităţile corporale concomitent cu respingerea pe cealaltă extremitate corporală).  se execută în pauzele dintre contracţiile uterine

 TRACŢIUNEA- se realizează angajarea în bazin a unei porţiuni fetale sau extragerea fătului din uter prin conductul genital.  concomitent cu eforturile de expulzare, iar între contracţii se menţine produsul de concepţie în tensiune, se execută succesiv pe fiecare extremitate angajată  fără a depăşi forţa de tracţiune a 2-3 oameni pentru fiecare extremitate  cu mâna sau cu ajutorul frânghiuţelor obstetricale, cârligelor obstetricale sau penselor forceps. MANOPERELE OBSTETRICALE LA ANIMALELE DE TALIE MIJLOCIE SAU MICĂ  De regulă spatiu insuficient; histerotomie

REMEDIEREA DISTOCIILOR PRIN REŢINERI FETALE ÎN PREZENTARE ANTERIOARĂ 1. REMEDIEREA DISTOCIILOR PRIN REŢINERI ALE CAPULUI  REŢINEREA CAPULUI ŞI GÂTULUI PE O LATURĂ  REŢINEREA CAPULUI PE STERN (ÎNCAPUŞONAREA)  REŢINEREA CAPULUI ŞI GÂTULUI PE SPATE CU PREZENTAREA GANAŞELOR

2. REMEDIEREA DISTOCIILOR PRIN REŢINERI ALE
  MEMBRELOR ANTERIOARE AGĂŢAREA COPITEI CU PREZENTAREA BULETULUI INCOMPLETA ÎNTINDERE A MEMBRELOR ANTERIOARE (AGĂŢAREA OLECRANULUI, REŢ. COTULUI) PREZENTAREA GENUNCHIULUI (FLEXAREA CARPIANĂ) PREZENTAREA SPETELOR (REŢ. COMPLETĂ A MEMBRULUI ANT.)


 ÎNCRUCIŞAREA MEMBRELOR CEAFĂ – F.GRAVĂ LA IAPĂ

ANT.

PE

REMEDIEREA DISTOCIILOR PRIN REŢINERI FETALE ÎN PREZENTAREA POSTERIOARĂ  AGĂŢAREA COPITEI (PREZENTAREA CHIŞIŢEI)  INCOMPLETA ÎNTINDERE A MEMBRELOR POSTERIOARE (AGĂŢAREA ROTULEI)  PREZENTAREA JARETULUI (FLEX. TARSIANĂ)  PREZENTAREA FESEI (REŢ. ÎN TOTALITATE A UNUI MEMBRU POSTERIOR)