You are on page 1of 10

Reflectieverslag

Team: vhd407 Leden: Dylan Bartels Ka Yue Sin Chris Neven Ashwin Heddes Erik Voors Rowin ten Hoope Mei 2013

Inhoudsopgave
Inleiding ................................................................................................................................................... 3 2. Teamreflectie....................................................................................................................................... 4 2.1 Teamverdeling ............................................................................................................................... 4 2.2 Verwachtingen .............................................................................................................................. 4 2.3 Werking ......................................................................................................................................... 4 2.4 Vergaderen .................................................................................................................................... 5 2.5 Groepsontwikkeling....................................................................................................................... 5 2.6 Verbeterpunten en problemen ..................................................................................................... 6 3. Individuele reflecties ........................................................................................................................... 7 3.1 Individuele Reflectie van Dylan Bartels ......................................................................................... 7 3.2 Individuele Reflectie van Ashwin Heddes ..................................................................................... 7 3.3 Individuele Reflectie van Ka Yue ................................................................................................... 7 3.4 Individuele Reflectie van Chris Neven ........................................................................................... 7 3.5 Individuele Reflectie van Rowin ten Hoope .................................................................................. 7 3.6 Individuele Reflectie van Erik Voors .............................................................................................. 7 Bijlagen .................................................................................................................................................... 8 Samenwerkingscontract ...................................................................................................................... 8 Planning ............................................................................................................................................. 10

Inleiding
Dit verslag is geschreven met de bedoeling om een duidelijk beeld te weergeven over de ontwikkeling van VHD407 door het project “getConnected” heen. Dit document zal een Team reflectie bevatten. Hierin behandelen wij de verwachtingen die wij hadden toen we elkaar voor het eerst zagen, de groepsontwikkelingen en onder andere de problemen en verbeterpunten. Hierna zal er van ieder lid van het team een individuele reflectie behandeld worden. Hierin wordt er van elk teamlid zijn positieve punten, negatieve punten en tips voor dat betreffende teamlid behandeld.

2. Teamreflectie
2.1 Teamverdeling
Ons team bestaat uit de volgende rollen: Dylan Bartels: Voorzitter Ka Yue Sin: Technisch programmeur Ashwin Heddes: Technisch programmeur Erik Voors: Pokemon Chris Neven: Vormgever Rowin ten Hoope: Notulist

2.2 Verwachtingen
De verwachtingen van elkaar aan het begin van het project waren positief. We hadden allemaal zin in het project en vonden het leuk om weer nieuwe mensen te ontmoeten. Wat we van elkaar verwachtte aan het begin van het project was vooral goeie communicatie, goed bereikbaar zijn en de volledige inzet, zodat er geen onenigheden of oponthoud zou komen waardoor ons project in gevaar zou kunnen komen. Deze punten zijn over het algemeen goed tot uiting gekomen, maar we hebben ook wat tegenslagen gehad. Uiteindelijk kijken we met een positieve blik terug op het project.

2.3 Werkwijze
Onze hoofdwerkwijze was op elke dinsdag bespreken wie wat ging doen, waar iedereen was en vragen of er iemand hulp nodig had. Op deze dag zaten we ongeveer 4-5 uur met elkaar aan het werk en dat was vooral bedoeld om vooruitgang te maken met de taken die men had en om aan elkaar te laten zien wat je hebt. Voorderest waren we allemaal thuis bezig met onze eigen taak, waardoor we ons eigen tempo een beetje konden bepalen. Niet helemaal natuurlijk, want het moest voor de zelf geplande deadline afzijn, meestal de zaterdag of zondag daarna. Zo als net al gezegd plande we onze eigen deadlines zodat we alles ruim op tijd afhadden, dit was vaak een week of soms 2 weken voor de echte deadline, zodat we nog genoeg tijd hadden als er iets mis zou gaan. Dit vonden we allemaal zeer behulpzaam, omdat je hierdoor wist wat er te komen stond, en dat je niet voor onverwachtse problemen kwam te staan. Ook hielp het om alles op tijd af te hebben zonder al te veel gestress. De communicatie met het team verliep, na de dinsdagen op school, geheel via telefonie, Whatsapp en Skype. Dylan belde elk teamlid wekelijks om te kijken of alles wel goed ging en of je hulp nodig had. Whatsapp en Skype werd vooral gebruikt om dingen met elkaar af te spreken, zoals de tijden dat we op school moesten zijn of om informatie met elkaar te delen. De taakverdeling was als volgt: Ka yue en Ashwin hielden zich vooral bezig met de bouw van de website. Zij hebben de hele mobiele website opgebouwd zoals het nu is. Naast de mobiele website heeft Ashwin ook de server opgezet. Erik was verantwoordelijk voor de Facebook app, Chris heeft hem hierbij geholpen. Chris had oorspronkelijk de taak om de android app te maken. Maar we hebben uiteindelijk besloten, samen met de opdrachtgever, om dit niet te doen. Hierna heeft hij als taak gekregen om andere leden te helpen als ze problemen hadden met hun taak, ook heeft hij veel bijdrage geleverd aan het design van de website en de facebook app. Rowin had als taak om de widget te maken, dit is hem zonder veel tegenslagen gelukt.

Dylan was onze voorzitter. Hij was degene die controleerde of alles af was, of alles op tijd af zou komen, of er problemen waren en of er hulp nodig was. Ook heeft hij Erik opweg geholpen met de facebook app en heeft hij geholpen met de mobiele website. Hiernaast heeft hij ook veel documentatie gemaakt. Naast de bijdrages die net besproken zijn heeft iedereen ook een bijdrage geleverd aan de documentatie. Bij elk document dat we moesten maken, bijvoorbeeld het Project initiation Document, werd er een taakverdeling gemaakt.

2.4 Vergaderen
We hebben als team ongeveer 24 vergaderingen gehouden tijdens het project. Elke week op de dinsdag gingen we met het groepje in een lokaal zitten om te bespreken wat de stand van zaken was en of er problemen waren. Ook maakten we nieuwe afspraken, om bijvoorbeeld een stukje in een document te schrijven of iemand te helpen met zijn deel van het project. Het vergaderen was cruciaal om goede resultaten te behalen. Tijdens de vergaderingen was meestal iedereen wel aanwezig, op een enkele keer na. De vergaderingen werden meestal gehouden in een vrij lokaal in het E of F gebouw die we van te voren hadden gereserveerd. Dylan, als voorzitter, leidde de vergaderingen. De deelnemers waren Ka yue, Chris, Ashwin, Erik en Rowin. De rol van notulist werd meestal vervuld door een willekeurig persoon die daar op het moment zin in had.

2.5 Groepsontwikkeling
Bijna het hele groepje had elkaar ontmoet op de eerste projectdag tijdens het coachgesprek, alleen Rowin kon die week niet aanwezig zijn. Wel hadden we die week al onze teamrollen verdeeld, iedereen was hier tevreden mee. Die week daarop stelde ook Rowin zich voor aan de groep en waren we een complete groep van 6 leden. Tijdens het project hebben we een paar gesprekken gehad voor het geven van een gele kaart aan Erik. Erik had veel moeite met zijn deel van het project en had hierdoor voor een lange periode weinig tot geen resultaten. We hielden hierover een gesprek met onze coach, maar besloten hem nog geen gele kaart te geven. Dit deden we omdat we toch wel inzagen dat hij wel probeerde, maar het hem simpelweg niet lukte. Hij communiceerde hier slecht over dus hadden we afgesproken om ons over alles op de hoogte te houden. Toen hij dit na een aantal weken nog niet deed hadden we besloten om hem een gele kaart te geven. Hierna begonnen er wel wat meer resultaten te komen, maar nog steeds te weinig. We besloten om een crisisgesprek te houden, maar uiteindelijk hebben we hem niet uit het groepje gezet. Dit omdat we wel vooruitgang zagen, en ook dat hij zijn best deed. Hierna hebben we goeie resultaten gezien van Erik en is zijn taak ook afgekomen, het was dus een goeie beslissing om hem in het groepje te houden. Voorderest verliepen onze go/no-go scenario’s van goed naar slecht. Voor ons idee hadden we een go gekregen, voor ons Proof of concept een go-midst en vervolgens voor onze Alpha oplevering een no-go. We waren het met de resultaten van ons idee en Proof of concept eens. Maar met het resultaat van onze Alpha oplevering viel flink tegen. Dit omdat we zelf dachten dat we wel beter hadden dan sommige groepen die wel een go-midst kregen en de redenen waarom ze ons een no-go hadden gegeven ook deels niet klopte. Voorderest liep alles binnen de groep vrij soepel. Uiteindelijk zijn we zeer tevreden over het product dat we hebben neergezet en hebben we een leuke tijd met elkaar gehad.

2.6 Verbeterpunten en problemen
Wat ging goed?
Wat vooral goed ging in ons groepje was de communicatie. Dylan belde elke week elk lid van het team om te vragen hoe het ging met het deel waar dat lid mee bezig was. Hierdoor waren we altijd op de hoogte van elkaar problemen en voortgang. Ook hielden we als we iets wouden weten van elkaar een whatsapp gesprek met de groep. Ook de omgang met elkaar ging goed. We konden met elkaar lachen en niemand voelde zich ongemakkelijk. Wat kan de volgende keer beter? Wat minder goed ging was vooral de vooruitgang van bepaalde taken. Zo was er in het begin weinig vooruitgang met de widget. Dit werd later snel opgepakt en was een tijdje later ook zo goed als af. Ook de facebook app heeft zowat geen vooruitgang gezien de eerste 4 maanden. Dit kwam omdat Erik niet wist hoe hij dit moest aanpakken. Maar uiteindelijk is hij er toch achter gekomen en is het hem gelukt om de applicatie af te maken, wel ten kosten van aardig wat stress bij de andere teamleden. De volgende keer zou het fijn zijn voor de groep als er sneller resultaten waren, zodat het team zich minder druk hoeft te maken of we de deadline wel halen. Ook was de groep een aantal keren niet compleet, waardoor je niet goed wist hoe het er met die persoon voor stond. Wat hebben we geleerd? We hebben sowieso meer geleerd over html, css, javascript en php. De meeste van ons hadden nog nooit, of amper gewerkt hiermee en hebben in dit project hier heel veel over geleerd. Ook hebben we veel geleerd over planmatig werken. We hebben een strakke planning aangehouden in dit project en dit is zeker van pas gekomen. Elke week plande we wat af moest zijn en wanneer, waardoor niets uitgesteld werd. Voorderest hebben we geleerd om er voor te zorgen dat er vooruitgang blijft in elk onderdeel dat er is. Dit door degene te helpen die hiermee vast zit en goed op de hoogte te blijven waarmee hij bezig is, zodat je hem zo efficiënt mogelijk kan helpen.

3. Individuele reflecties
3.1 Individuele Reflectie van Dylan Bartels 3.2 Individuele Reflectie van Ashwin Heddes 3.3 Individuele Reflectie van Ka Yue 3.4 Individuele Reflectie van Chris Neven 3.5 Individuele Reflectie van Rowin ten Hoope 3.6 Individuele Reflectie van Erik Voors

Bijlagen
Samenwerkingscontract

1. Groeps leden
Persoon 1 Naam: Ka Yue Sin Telefoon: 0633401157 E-mail: kayuesin@gmail.com Controleert het werk van: Rowin Hoope

Persoon 2 Naam: Ashwin Heddes Telefoon: 0647553015 E-mail: ashwinheddes@gmail.com Controleert het werk van: Dylan Bartels

Persoon 3 Naam: Dylan Bartels Telefoon: 0636271137 E-mail: d_bartels@live.nl Controleert het werk van: Chris Neven

Persoon 4 Naam: Chris Neven Telefoon: 0624124378 E-mail: c.k.neven@live.nl Persoon 5 Naam: Erik Voors Telefoon: 0618105367 E-mail: erik.voors@gmail.com Controleert het werk van: Ashwin Heddes

Persoon 6 Naam: Rowin Hoope Telefoon: 0630815870 E-mail: rowin939@hotmail.com Controleert het werk van: Erik Voord

2.

Afspraken

Artikel 1. Regels van aan- en afwezigheid · Aanwezig zijn op de lessen en de afgesproken contacturen. · Bij afwezigheid tijdig laten weten: mail/telefoon. Artikel 2. Regels van deelname · We houden aan ons gemaakte afspraken. · We respecteren elkaar en luisteren naar elkaars mening. · Er word regelmatig vergaderd. De leden van de groep dienen aanwezig te zijn bij de vergaderingen of tijdig laten weten bij afwezigheid. · Een ieder wordt verwacht betrokken bij de groep te zijn en zich in te spannen voor een zo optimaal mogelijk resultaat. · Elkaar helpen als je ergens niet uitkomt of vast loopt. We doen het samen. · Op tijd je taken af hebben. · De ideeën en documenten van de groep worden niet naar buiten gelekt. · Als een groepslid twee keer absent is zonder reden zal er een gesprek worden gehouden met de groepsleider. Als het daarna nog een keer voorkomt word er een crisis gesprek geregeld met de coach. Artikel 3. De wijze om elkaar aan te spreken · Alle bestanden m.b.t de project worden op de gedeelte schijf op Google drive bewaard. · Alle groep leden krijgen toegang tot de Google drive bestanden. · De groep leden kunnen via Whatsapp met elkaar communiceren . voor de andere leden die geen Whatsapp hebben gebruiken we Mobiel(sms , bellen) of mail. Artikel 4. De kwaliteitscontrole Van elk groepslid word verwacht dat ze kwalitatief werk afleveren, als er na een werk kwaliteitscontrole blijkt dat het niet van het verwachte niveau is dan volgt er een waarschuwing. Bij het ontvangen van de eerste waarschuwing word er een gesprek met de Coach geregeld. · Bij het ontvangen van een tweede waarschuwing volgt er een crisis gesprek met de coach · De kwaliteitscontrole word uitgevoerd door de toegewezen personen binnen de groep de lijst met de kwaliteitscontrole partners staat op pagina 1. Artikel 5. Taakverdeling Projectleider: Dylan Bartels Notulist: Rowin Hoope De evaluator: Ashwin Heddes

Planning

Phase 1 en 2

Phase 3 en 4