You are on page 1of 68

Final Report

VHD 407

Teamnummer: Groepsleden:

VHD407 Chris Neven Dylan Bartels Erik Voors Ka Yue Sin Ashwin Heddes Rowin ten Hoope

Inhoudsopgave
Inleiding final report ............................................................................................................... 1 1. Reflectie rapport ............................................................................................................. 2 Erik Voors .......................................................................................................................... 2 Chris Neven ....................................................................................................................... 3 Ka Yue Sin ......................................................................................................................... 4 Dylan Bartels ..................................................................................................................... 5 Ashwin Heddes .................................................................................................................. 6 Rowin te Hoope ................................................................................................................. 7 2. Presentatie slides ........................................................................................................... 8 2.1. 2.2 3. Idee presentatie 5 maart ......................................................................................... 8 Proof of concept presentatie 2 april ........................................................................12

Research rapport...........................................................................................................15 Inleiding ............................................................................................................................16 3.1 Pact Analyse ..........................................................................................................17

People ...........................................................................................................................17 Activities ........................................................................................................................18 Context ..........................................................................................................................19 Technology....................................................................................................................20 3.2 3.3 3.4. Planning .................................................................................................................21 Desk research ........................................................................................................22 Field research ........................................................................................................23

Bronnenlijst .......................................................................................................................24 4. PID ................................................................................................................................29 Managementsamenvatting ................................................................................................31 4.1. 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2. 4.2.1 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. Inleiding ..............................................................................................................32 Gebruik van de PRINCE2 projectmanagementmethode .................................32 Doel van dit document....................................................................................33 Opbouw van het document.............................................................................33 Projectdefinitie.......................................................................................................36 Achtergrond ....................................................................................................36 Projectdoelstellingen .......................................................................................36 Projectresultaat ..............................................................................................36 Scope & afbakening .......................................................................................36 Randvoorwaarden & aannames ......................................................................36

4.2.6. 4.2.7. 4.3.

Relaties met andere projecten........................................................................37 Projectaanpak .................................................................................................37

Business Case .......................................................................................................37 Redenen om te starten met het project............................................................37 Alternatieven ...................................................................................................38 Voordelen.......................................................................................................38 Nadelen...........................................................................................................38 Kosten .............................................................................................................38 Investeringsanalyse.........................................................................................39

4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6. 4.4.

Projectorganisatie ..................................................................................................39 Organigram .....................................................................................................39 Rollen & verantwoordelijkheden ......................................................................40

4.4.1. 4.4.2 4.5.

Projectplan .............................................................................................................42 Plan aannames ...............................................................................................42 Gantt-chart ......................................................................................................42 Productdecompositiestructuur .........................................................................42 Productstroomdiagram ....................................................................................42 Activiteitenplanning .........................................................................................43 Overzicht benodigde middelen ........................................................................43

4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.5.5. 4.5.6. 4.6.

Beheersinstrumenten .............................................................................................44 Toleranties ......................................................................................................44 Risicomanagement .........................................................................................44 Uitzonderingsprocedure ..................................................................................44 Voortgangsrapportages ...................................................................................45

4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4. 5. 6. 7.

Interactie design ............................................................................................................47 Hardware en software design ........................................................................................49 Test approach ...............................................................................................................50 7.1. Test Informatie .......................................................................................................51 Test systeem ...................................................................................................51 Test Personeel ................................................................................................51

7.1.1. 7.1.2. 7.2.

Test samenvatting ..................................................................................................51 Acceptatie Criteria ...........................................................................................51 Resultaat .........................................................................................................51

7.2.1. 7.2.2. 7.3.

Test achtergrond ....................................................................................................52 Doel en omvang van de test cases..................................................................52 Bijkomende informatie .....................................................................................52 Benodigde ervaring .........................................................................................52

7.3.1. 7.3.2. 7.3.3.

7.3.4. 7.3.5. 7.4.

Overige test benodigdheden ...........................................................................52 Referentie documenten ...................................................................................52

De test omgeving voorbereiden ..............................................................................53 Applicatie Setup ..............................................................................................53

7.4.1. 7.5.

De dynamische kwaliteit testen ..............................................................................54 Mobiele website ..............................................................................................54

7.5.1. 7.6.

De statische code testen ........................................................................................57 Test Metrics and Tools ....................................................................................57 ITopia code conventions .................................................................................57

7.6.1. 7.6.2. 8. 8.1. 8.2.

User manual ..................................................................................................................58 Introduction ............................................................................................................60 Instructions. ............................................................................................................61 Homepage ......................................................................................................61 Zoek dier .........................................................................................................62 Plaats dier .......................................................................................................62 Over dieren .....................................................................................................63 Inloggen ..........................................................................................................63 Registreren .....................................................................................................64 Blog.................................................................................................................64 Contact............................................................................................................64

8.2.1. 8.2.2. 8.2.3. 8.2.4. 8.2.5. 8.2.6. 8.2.7. 8.2.7.

Inleiding final report
Dit is het Final Report verslag van team 407. Dit verslag is gerelateerd aan het project verhuisdieren.nl waarvoor wij vanaf 12 februari tot en met 11 juni zijn ingehuurd. Dit verslag bestaat uit acht onderdelen. In het eerste hoofdstuk wordt het reflectie rapport behandeld. Het tweede hoofdstuk bevat slides van de presentaties gedurende dit project. Het derde hoofdstuk bevat het gehele research rapport dat aan het begin van dit project ingeleverd moest worden. Net als in het derde hoofdstuk bevat hoofdstuk 4 een rapport dat ingeleverd moest worden, namelijk het PID. In het vijfde hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de interactie design en het prototype op papier. Het zesde hoofdstuk bevat een activiteiten diagram van de mobiele website die wij gemaakt hebben. In het zevende hoofdstuk gaat het over de Test Aproach. Hier worden de laatst updatete testen behandeld. In het achtste en tevens het laatste hoofdstuk zit de user manual van de mobiele website. Deze bevat o.a. screenshots van de website.

1

1.

Reflectie rapport

Erik Voors
Voor het project Verhuisdieren, heb ik een Facebook-app ontwikkeld, op deze app kunnen mensen filters invullen met eigenschappen van dieren, de dieren die hiermee overeenkomen worden uit de database gehaald en de gebruiker krijgt van elk dier een afbeelding te zien in een soort kleine gallerij. Mensen kunnen op zo’n afbeelding klikken om wat basisinformatie over het dier te weergeven, als de gebruiker meer wil weten over het dier kan wordt hij/zij doorverwezen naar de reguliere verhuisdieren site, waarvoor hij/zij zich eerst moet aanmelden. Ik ben begonnen bij Facebook, ik heb uitgezocht hoe een app op Facebook geplaatst kon worden, en welke mogelijkheden daarvoor waren. De app is geschreven in HTML en PHP, en is in feite een webpagina die wordt weergegeven binnen een “frame” op facebook. Een Facebook-app word niet op Facebook zelf gehost, maar op een externe locatie gekozen de ontwikkelaar van de app. Dit kan bijvoorbeeld een webserver van de ontwikkelaar zijn, maar ook een dienst die specialiseert in het hosten van apps, zoals Heroku. Aan het begin van het project heb ik Heroku gebruikt, aangezien het hiermee simpeler was om te integreren met de Facebook-api, wat op de eigen webserver niet wou lukken. Na een tijdje ben ik toch weer overgestapt op de eigen Webserver, dit was sneller en eenvoudiger met uploaden, en bovendien kon de database zo eenvoudiger worden benadert. Het probleem met het integreren met de Facebook-api bleek uiteindelijk eenvoudig op te lossen, namelijk door Curl te installeren, een soort uitbreiding op PHP. In het begin verliep de voortgang aan de Facebook-app erg traag, trager dan ik eigenlijk had gewild. Dit kwam onder ander door bovengenoemde probleem met de integratie met de Facebook-API en het feit dat ik vanaf Heroku geen verbinding kon maken met de database, ik had wel een gedeelte van de lay-out af, maar ik kon niks uit de Database halen, of gebruik maken van de Facebook api. Toen deze problemen verholpen waren had ik een grote achterstand opgelopen, het project was al een aantal weken begonnen maar ik had nog weinig vooruitgang geboekt met de app. Dit leidde tot ergernis van mijn andere teamleden en onze coach. Ik heb toen een gele kaart gekregen. Hierna ging het ontwikkelen veel sneller omdat ik me echt op de app kon richten en minder op de problemen met Facebook. Ik heb ook hulp gekregen van teamleden bij onder andere het design, wat er toe geleid heeft dat de app er nu een stuk beter uit ziet. Op dit moment is dat achterstand nog niet helemaal ingehaald, de pagina met basisinformatie over het dier is nog niet helemaal uitgewerkt, en er moeten nog een paar kleine aanpassing aan het filter worden gemaakt, maar ik ben ervan overtuigd dat dit wel gaat lukken.

2

Chris Neven
Gedurende project getConnected heb ik verschillende taken uitgevoerd. Ten opzichte van voorgaande projecten heb ik mij niet gefocust op één specifieke taak. Dit project was ik een beetje een mannetje van alles, en heb geprobeerd om daarmee een goede bijdrage te geven aan dit project. Zo heb ik dit project niet echt geprogrammeerd zoals je van een Software Engineer kan verwachten. In dit verslag behandel ik mijn bijdrage aan dit project op chronologische volgorde om zo een beeld te geven. Wat heb ik gedaan binnen het project?

Dit project werd verdeeld in 4 fases. Ten eerste de “idea” fase. Tijdens deze fase hadden we een reclame filmpje gemaakt voor de opdrachtgever om zo een indruk te geven van onze mogelijkheden. Omdat ik al wat ervaring had met het maken van filmpjes, nam ik de verantwoordelijkheid voor het editen van dit filmpje. D.m.v. speciale effecten op teksten en ook een voice over werd het eindresultaat aantrekkelijk. De opdrachtgeefster was er daarom zeer enthousiast over. Op de achtergrond heb ik ook gewerkt aan de persona’s die nodig waren. Ten tweede heb ik me tijdens de fase “proof of concept” gericht op de android applicatie. Zo had ik een logo gemaakt, en al een klein deel geprogrammeerd waardoor een menu zichtbaar was. De SQL connectie lukte echter niet helemaal. De verhuisdieren applicatie was wel een feit en ik verheugde me er op om er verder aan te werken. Helaas moesten we na de feedback tijdens deze fase de applicatie laten vallen. Het plan was dat ik nu iedereen een beetje zou helpen met hun deel binnen het project. Tijdens fase “Alpha product” heb ik me gericht op de User Manual en het statisch testen van de mobiele website. Het testen werd voor ons een probleem. Met het programma Sourcemonitoring lukte het nog wel, maar toen we phpmd gingen gebruiken kwamen we helaas niet verder. Van de User Manual heb ik geprobeerd een duidelijk en makkelijk leesbaar document te maken. D.m.v. goede beheersing van de engelse taal en screenshots van de website is dit gelukt. Tot slot de fase “Bèta product”. In het begin van deze fase werd er besloten dat ik Erik moest gaan helpen met de Facebook applicatie. Hij zou het programmeren doen en ik zou het uiterlijk gaan verzorgen. Deze samenwerking heeft goed uitgepakt, want in tegenstelling tot de voorgaande fases heeft de applicatie heel veel vooruitgang geboekt. Met behulp van css lukte het om er een mooie laag aan te geven. Later deze fase heb ik mij ook nog gefocust op het uitnodigen van vrienden in de Facebook applicatie.

3

Ka Yue Sin
In het begin toen we het project waren gestart gingen we brainstormen over hoe we de gewenste product van de klant konden waar maken. We besproken aan welke technische kennis we hadden, zodat we konden realiseren of het project haalbaar was. We hadden niet zoveel kennis, maar het was genoeg om het project te behalen. Voor fase 1 moesten we een filmpje maken. Iedereen heeft geacteerd en de opdrachtgeefster vond het een leuk en origineel filmpje. Hiernaast moesten we ook een Research rapport maken. Ik heb het deel van Technology gemaakt. Voor fase 2 moesten we de website maken en laten zien hoe het ongeveer eruit zou zien. Ik had de website gemaakt en ik liet zien hoe het er ongeveer uit zou zien. De opdrachtgeefster gaf veel feedback waaraan ik veel had en ik heb het aangepast aan de eisen van de klant. Voor fase 3 moesten we de website widget, en de facebook app werkend maken en laten zien. Ik heb de functionaliteiten van de website gemaakt, zoals inloggen, registreren, dierplaatsen, matchen en verwijderen van een huisdier. De opdrachtgeefster was niet echt onder de indruk, omdat ik de website nog niet helemaal heb aangepast aan de huidige website van hun. De feedback die ze gaf was heel handig, waardoor ik wist wat ze wou als eindproduct. Voor fase 4 moeten we alle producten laten zien die we hebben gemaakt en we krijgen hier een cijfer voor. Ik heb de layout een beetje veranderd en bugs opgelost.

4

Dylan Bartels
Aan het begin van het project GetConnected merkte ik al vrij snel dat ik ontwikkelde naar een leidinggevende die viel onder de belbin rollen bedrijfsman, groepswerker en zorgdrager. In de eerste paar weken kwam ik erachter dat er veel kennis aanwezig was in de groep. Deze observatie was een grote geruststelling want het maakte het mogelijk dat ik me kon richten op het sturen van deze kennis en het produceren van de benodigde documentatie. In de eerste fase van het project heb ik meteen een duidelijke planning gemaakt voor de groep, wat zorgde voor structuur gedurende het volledige project. Ik nam ook direct de rol van contactpersoon op mezelf en zorgde ik dus voor alle afspraken en digitale communicatie met onze coach, de opdrachtgever en de projectleider. Onze eerste opdracht in fase 1 was het schrijven van een research rapport en het presenteren van ons idee. Ik zorgde bij beide opdrachten voor een evenredige taakverdeling en zodra iedereen klaar was zou ik ook de individuele stukken samenvoegen. Tot mijn teleurstelling waren er een aantal gedeeltes van het research rapport niet correct gemaakt, waardoor ik zelf een aantal gedeeltes heb overgenomen van groepsleden om het rapport op mijn gewenste niveau te krijgen. Voor de presentatie had iedereen overigens wel goed zijn werk verricht waardoor ik met nog een groepslid de presentatie kon geven die uitermate goed ontvangen werd. In de tweede fasering richten ik me vooral op de documentatie, dat was de fase van het PID en de proof of concept presentatie. Ik heb zelf volledig hoofdstuk 5 gemaakt van het PID en daarnaast nog diverse hoofdstukken aangevuld. Tot en met fase 2 ondersteunde ik Ashwin en Ka Yue ook met diverse database en php complicaties. De tweede fase sloot ik af met de proof of concept presentatie te presenteren. De derde fase van het project begon niet positief, we liepen namelijk in vergelijking met andere groepen enorm achter op onze facebook applicatie. Daarom had ik mezelf de taak gegeven om met mijn groepslid Erik de facebook applicatie te produceren. Samen met Erik is het toen gelukt om de facebook applicatie te verbinden met facebook en de basis van de facebook applicatie te maken. Toen Erik langs deze complicatie is gekomen ben ik weer verder gegaan met het maken van de test approach. Op dat moment in het project liep ik ook wekelijks alle geproduceerde onderdelen langs en koppelde daarop gebaseerde feedback terug aan mijn groepsleden. Deze feedback was vooral gericht op functionaliteit en design. De fase werd afgesloten met een alfa oplevering die ik presenteerde aan de opdrachtgever en projectleider. In de vierde en tevens de laatste fase heb ik me vooral gericht op het final report en zorgen dat alle producten de beta presentatie halen. Het final report verslag heb ik zelf gemaakt met de toevoeging van iedereen zijn individuele reflectie gedeelte. Om te zorgen dat alle producten klaar zijn voor de beta heb ik wekelijks alle onderdelen met de groep doorgenomen. Hieronder viel veel testen, en overleggen wat er nog zou kunnen verbeterd worden. Over de periode van het hele project heb ik dus vooral veel bijgedragen aan de documentatie en het organisatorisch en creatieve aspect van het project. In de groep hadden we veel problemen met communicatie dus dat nam ontzettend veel tijd in beslag om het gewenste resultaat te bereiken.

5

Ashwin Heddes
In het kader van de opleiding informatica moesten we in het derde- en vierde blok van dit schooljaar werken aan het project Get Connected. Dit project duurde een half jaar. In het begin moest ik erg wennen aan de teamleden. Iedereen was nieuw en ik kende niemand. Door goed samen te werken leerde ik ze beter kennen. Het eerste blok (blok 3) was de introductie van het project. Hier kregen we te horen dat we een mobiele website, Facebook app en een widget moesten maken. Ik kreeg de taak om de mobiele website te maken. Hier had ik al een beetje ervaring mee.

Wat heb ik gedaan binnen het project?

In het begin moesten we eerst brainstormen hoe we dit gaan aanpakken. We moesten we een idee verzinnen. In het research report hebben we allemaal een deel gekregen wat we moesten doen. Ik heb het desk- en fieldresearch voor mijn rekening genomen. Ik heb onderzocht welke programmeertalen we gaan gebruiken tijdens ons project. Dit zijn HTML, CSS, PHP, MYSQL, en Javascript geworden. Toen we duidelijk hadden wat we moesten maken ben ik begonnen samen met Ka Yue aan de mobiele website. De eerste versie van de website was niet goed, want ik had een website gemaakt alleen niet voor een mobiel. Hierin moest ik me nog meer in verdiepen. Toen ik eenmaal wist hoe het moest ging het snel. Al snel had ik een mooie opmaak gemaakt en een beetje PHP toegevoegd. Iedereen van het team was hierover positief te spreken. Toen we het PID moesten maken, heb ik het business case onderdeel gemaakt. Hierin moest ik kijken hoeveel geld het de opdrachtgever kost om het product te maken. Ook heb ik gekeken naar de vooren nadelen die er konden ontstaan. Hierna begonnen we met programmeren met PHP. Eerst gingen we het registreer- en inlogpagina. Dit was nog moeilijker dan ik dacht. Ka Yue had al een begin van een inlogscipt, want hij had al een website. Dus we konden die goed gebruiken. Maar we moesten nog veel aanpassen. Hier hadden we nog niet zoveel ervaring mee. Dus moesten we veel onderzoeken. Met de opmaak heb ik ook nog dingen veranderd. Het registreren en het dier plaatsen is hierna ook gelukt. Met de Test Approach heb ik het “preparing the Test Environment” gemaakt. Hierin moest ik aangeven wat je allemaal nodig hebt om ons product te laten zien en welke dingen je moet doen om het op te starten. Met onze Alfa oplevering hebben we een no- go gehad. Dit kwam doordat we met de Facebook app niet zo ver waren en bij de website nog een aantal opties misten. Deze hebben we nu opgelost. De laatste paar weken heb ik veel gekeken naar fouten in de mobiele website. Deze hebben inmiddels opgelost. Kortom met dit project heb ik veel nieuwe dingen geleerd zoals PHP connectie maken met de database, php gebruiken binnen een website en werken in een onbekende groep. Deze vaardigheden kan ik nu en later goed kan gebruiken bij mijn studie. 6

Rowin te Hoope
Aan het begin van het project hebben wij veel gebrainstormed over ons idee, dus wat we wouden maken en hoe we dat gingen doen. Toen wij klaar waren met het verzinnen van een idee werden de taken verdeeld, mijn taak was het maken van de widget. Hier heb ik mij ook de rest van het project mee bezig gehouden. De widget heb ik gebouwd doormiddel van html, css, php en javascript. Ik begon natuurlijk bij de basis, de vorm van de widget (css) en de tekst die in de widget moest komen (html). Dit was niet veel moeite om te doen. Omdat ik hier nog nooit mee had gewerkt duurde het wel een paar dagen om het een beetje onder de knie te krijgen. Vervolgens ben ik op google gaan zoeken hoe je een slideshow moest maken. Ik ben toen op een aparte file gaan testen en heb doormiddel van veel research de slideshow aan de praat weten te krijgen. Deze had ik vervolgens geïmplementeerd in de widget en heb daar wat standaard foto’s in gezet. Wij wouden in plaats van dat de widget standaard foto’s bevatte, dat de widget foto’s pakte uit de database. Ik ben toen gaan kijken op google hoe je een foto in de database moest opslaan en heb toen geleerd dat dit het beste kon met een File url. Maar om de file urls uit de database te kunnen pakken moest er gebruik worden gemaakt van php. Hier wist ik nog niks van af en het lukte hierdoor ook een flinke tijd niet om de waardes uit de database te halen en in de image source neer te zetten van de slideshow. Na een tijdje had ik aan een vriend van mij hulp gevraagd en hij legde het mij duidelijk uit. Hierna begon ik te snappen hoe het werkte en heb dat toen ook aan de praat gekregen. Ik had toen wat foto’s op de server opgeslagen en had vervolgens de file url hiervan gepakt en in de database gezet en vervolgens in de javascript code van de slideshow geplaatst. Nu pakte hij dus de file urls uit de database die verwezen naar het plaatje die op de server stond. Het volgende waar ik mij mee bezig hield was de layout van de widget. Omdat de Alpha approach steeds dichter bij kwam moest de widget wel de verhuisdieren stijl hebben. De layout heb ik toen de kleuren en de vormen gegeven die ze ook op de verhuisdieren website hadden. Nadat ik de layout zo goed als aangepast had ben ik aan de slag gegaan met het implementeren van een “like” button, van Facebook, in de widget. Hiervoor was een simpele tutorial beschikbaar en duurde ook niet lang voordat deze knop werkend was en mensen via de widget de facebook pagina van verhuisdieren konden “liken”. Toen Ka Yue vervolgens het matchen aan de praat kreeg, kreeg ik de taak om de plaatjes van de gematchde dieren in de widget te laten zien. Dit is mij vrij snel gelukt door een simpele aanpassing in de php code te maken. Hierna was de widget zo goed als af. Na de widget heb ik mij bezig gehouden met de documentatie, zoals de teamreflectie en mijn zelfstandige reflectie. Verder heb ik bij elk stuk documentatie een deel gemaakt. Iedereen kreeg namelijk meestal een hoofdstuk dat ie moest typen voor een bepaalde datum.

7

2.

Presentatie slides

In dit hoofdstuk zijn de presentaties te vinden die zijn gepresenteerd aan het eind van fase 1 en fase 2. Sinds de presentaties is er ontzettend veel verandert, maar het geeft een goeie weergave van onze denkwijze door het project heen.

2.1. Idee presentatie 5 maart
Tijdens de oplevering van de eerste fase was dit onze presentatie om de idee fasering af te sluiten.

8

9

10

11

2.2 Proof of concept presentatie 2 april
Tijdens de oplevering van de tweede fase was dit onze proof of concept presentatie om de fasering af te sluiten.

12

13

14

3.

Research rapport

Research Rapport Verhuisdieren VHD 407

Teamnummer: Groepsleden:

VHD407 Chris Neven Dylan Bartels Erik Voors Ka Yue Sin Ashwin Heddes Rowin ten Hoope

15

Inleiding
Wij van iTopia zijn als projectgroep ingehuurd om voor de website verhuisdieren.nl diverse IT gerelateerde opdrachten uit te voeren ter ondersteuning van de website. Onze eerste ontmoeting met Femke Pasquino-de Harde, de eigenaar van verhuisdieren, vond plaats op 12 februari. In de presentatie van Femke werd ons vertelt dat ze haar website wil uitbreiden op diverse manieren om een groter publiek te bereiken.

Wij hebben de volgende hoofdopdracht ontvangen van Femke: Een mobiele website maken

Naast de hoofdopdracht heeft Femke ons ook vier subtasks gegeven: Een app voor verhuisdieren.nl waarmee het gemakkelijk is om de dieren te Filteren afhankelijk van voorkeur en te bekijken. Een Facebook app Een widget Een manier waarop een dierenmatch meteen word gepost op facebook

Met de huidige staat van de website van verhuisdieren.nl is niks mis, maar Femke zou graag een groter publiek willen bereiken met de site. Dat is dan ook de probleemstelling van Femke die ze wil oplossen door ons van iTopia in te huren. In dit research rapport staat het antwoord op een aantal onderzoeksvragen gerelateerd aan verhuisdieren.nl. We onderzoeken wie de doelgroep is van de website, in welke context de mobiele website gaat worden gebruikt, welke activiteiten de doelgroep onderneemt en welke technologie te maken heeft met de opdracht. Om het antwoord te vinden voor deze vragen hebben wij diverse bronnen gebruikt. De gebruikte bronnen kan je terug vinden aan het eind van dit rapport. Daarnaast hebben wij ook een enquête gehouden om een aantal aannemingen te onderbouwen.

16

3.1 Pact Analyse
People
De gebruikers die toegang willen hebben tot onze website moeten in een overzicht zien waar ze aan toe zijn en wat deze site inhoud. Omdat de site zich richt om huisdier en mens te koppelen aan elkaar. Een duidelijke layout die herkenbaar is tegenover de originele site is noodzakelijk omdat de gebruikers meestal voor het bezoeken van de mobiele site of app al het origineel hebben gezien. De eigenaars kunnen voor hun dier een profiel aanmaken, waarna deze op de website van verhuisdieren wordt geplaatst. Hierop kunnen de mensen die op zoek zijn naar een huisdier uitgebreid filteren op bepaalde kenmerken en zo de profielen te zien krijgen van de meest geschikte dieren. De doelgroep van de site is iedereen die belangstelling heeft voor het nemen van een huisdier en de mensen die al een huisdier hebben. Maar omdat dit nog heel breed is gaan we hier nog wat dieper op in. Onze doelgroepen worden: - Man werkt 35+ uur en partner 20 tot 35 Dit is een grote groep [bron 1] waarin veel huisdieren bezitters zullen zitten maar ook veel huisdier zoekende, omdat mensen die fulltime werken meestal meer geld en ruimte hebben voor de verzorging van hun huisdier. Omdat dit een grotere groep is die meerdere dieren kan onderhouden is dit een interessante groep. - Man werkt 35+ uur en partner niet Deze groep is ook een redelijk grote groep. De groep bestaat uit een vrouwelijke partner die niet werkt, en daarom een goeie doelgroep voor dit project. Vrouwen die niet werken hebben vaak behoefte aan gezelschap terwijl de man aanwezig is op zijn werk. De site legt de nadruk op het perfect koppelen van huisdier en eigenaar, dus het speelt in op eigenaren die twijfelen over het nemen van een huisdier omdat de doelgroep niet zeker weet of het huisdier bij de eigenaar past. De bevolkingsgroep die verantwoordelijk is voor het aanschaf van dieren is zelfvoorzienend met een goed inkomen. Ter ondersteuning van deze bewering vind je een grafiek van het CBS [bron 2] over de stijgende huisdier kosten.

17

Activities
De doelgroep die onze producten gaat gebruiken heeft meerdere activiteiten die ze ondernemen op een dagelijkse basis. Een van die activiteiten is het gebruik van social media. Het lijkt ons daarom belangrijk om de dienst ook met sociale media te integreren, aangezien ontzettend veel Nederlandse internetgebruikers hierop actief is. De belangerijkste vorm van social media is facebook daarom gaan wij dus een facebook app maken voor verhuisdieren.nl om deze doelgroep te bereiken.

Gebruik van sociale netwerken in Nederland [bron 3]

18

Context
Ons hoofdproduct is een mobiele versie van de website, www.verhuisdieren.nl. Om de mobiele website te bereiken heb je een smartphone nodig met mobiel internet. Mobiel internetten is de laatste tijd fors toegenomen, dus dit is een goeie manier om meer mensen te bereiken. Ter ondersteuning van deze aanname hebben wij een artikel gevonden op de website van het cbs [bron 6]. Uit het artikel blijkt dat het mobiel internet in 2011 6 miljoen gebruikers had, en elk jaar toeneemt. In hetzelfde artikel staat ook dat 53% van de mobiele internet gebruikers recent een social media site hebben bezocht op hun smartphone. Bij jongeren tot 25 jaar zit dat percentage zelfs rond de 88%.

19

Technology
Om zoveel mogelijk klanten te vinden hebben we onderzocht welke type besturing systeem mensen hebben op hun telefoon. De verschillende soorten besturing systemen zijn: IOS, Android, blackberry OS, Symbian en Windows Mobile [bron 4].

We maken de app voor de besturing systeem Android. We hebben hiervoor gekozen, omdat uit de verkoopcijfers blijkt dat dat het meest verkocht is. Ook hebben we gezien dat het merendeel Android gebruikt [bron 5].

20

3.2 Planning
Phase 1: Idea

Video Research report Presentation

Friday, March 1st, before 17:00. March 1st, before 17:00. Tuesday, march 5th.

Phase 2: Proof of Concept

Proof of Concept PID Presentation

Tuesday, april 2nd during the presentation. Friday, March 29th, before 17:00. Tuesday, april 2nd

Phase 3: Alpha product

Alpha product Test approach

Tuesday, may 14th. May 10th, before 17:00.

Class Diagram Friday, May 10th, before 17:00. User manual Friday, May 10th, before 17:00.

Phase 4: Beta product

Beta product Final report

Tuesday, june 11t Friday, June 7th, before 17:00.

21

3.3 Desk research
Tijdens dit project moet er in de groep veel kennis worden vergaard over het programmeren van de mobiele site en het programmeren dat komt kijken bij de subtasks. Dit allemaal bij elkaar zorgt voor veel desk research dat nog komt voordat we kunnen beginnen aan het programmeren. Met ons desk research hebben wij de volgende dingen onderzocht: Er is ons gevraagd om een mobiele website te maken. Dit willen wij gaan doen in HTML. HTML (HyperText Markup Language) is een opmaak taal om websites te bouwen. Deze taal word door de meeste mobiele telefoons ondersteund en is daarom uitermate geschikt voor onze mobiele website. Ook kunnen wij deze uitbreiden met CSS (Cascading Style Sheet) wat de stijl en opmaak van de site heel makkelijk maakt. Door de opdrachtgever is aangegeven dat de opmaak van de site goed en aantrekkelijk moet zijn voor de bezoeker. Daar willen wij veel aandacht aan schenken en het makkelijk te maken om de opmaak te kunnen onderhouden. Wij hebben ook onderzocht naar dynamische webpagina’s dit doen wij door middel van PHP (Hypertext Preprocessor). Door middel van PHP kan je de database linken naar je website. Voor het ontwikkelen van de database hebben we onderzoek gedaan naar software voor het creëren van databases. We zijn uitgekomen op MySQL omdat er al een basiskennis beschikbaar is in onze groep. MySQL werkt onder Linux en Windows en werkt in combinatie met Apache, wat door ons gebruikt zal worden voor het opzetten van de webserver. Ook is ons gevraagd om een mobiele app te ontwikkelen. Wij hebben gekozen voor Android, omdat dit het meest gebruikt word bij mobiele besturingssystemen. Het is voor de opdrachtgever van belang dat de app word aangeboden op de meeste telefoons. Hierdoor is ook gekozen om de app te maken in Java, omdat dit de programmeertaal is die Android ondersteund. De opdrachtgever wilde een widget die de laatst gematchte dier laat zien. Voor de widget gebruiken wij JavaScript. Javascript is een taal die lijkt op Java, maar dan meer gebruikt wordt om scripts te schrijven, vandaar de naam JavaScript. Javascript kun je ook gebruiken bij een website en kunnen dus gemakkelijk samengevoegd worden. Als de website van verhuisdieren een succes match heeft. Dan wilt de opdrachtgever deze gepost op facebook. In facebook wordt er gewerkt met javascript en php. Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van de speciale SDK (software developement kit) van facebook zelf.

22

3.4. Field research
In ons field research gaan we proberen om een kwalitatief onderzoek te houden in de vorm van een enquête. In deze fase van het project heeft het nog geen toegevoegde waarde om een enquête te houden onder de doelgroep. Wij zijn van plan om een enquête te houden wanneer ons alpha product af is. Op deze manier kunnen wij feedback krijgen van de doelgroep en deze feedback gebruiken om het alpha product af te ronden.

23

Bronnenlijst
People: [1] Auteur: Datum raadplegen bron: 14-3-2013 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71854NED&D1=a&D2=a&D3=l&H D=100329-1238&HDR=G2,G1&STB=T

[2] Auteur: Koos Hofland Datum raadplegen bron: 26-02-2013 http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/prijzen/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2795wm.htm Activity: [3] Auteur: Onbekend Datum raadplegen bron: 27-02-2013 http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2011/2011067-pb.htm

Technology: [4] Auteur: Erik Molkenboer Titel: Windows Phone binnen twee jaar groter dan Android http://www.gsminfo.nl/nieuws/2011/05/windows-phone-binnen-twee-jaar-groter-dan-android [5] http://www.onemorething.nl/wp-content/uploads/2012/11/graph1.png datum raadplegen van de bron: 25-02-2013 auteur: Koos Hofland

Context: 24

[6] http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2011/2011067-pb.htm Datum raadplegen van de bron: 28-02-2013 auteur: onbekend (persbericht)

Field en Desk research: [7] http://developers.facebook.com/docs/sdks/ http://en.wikipedia.org/wiki/Field_research http://en.wikipedia.org/wiki/Desk_research Datum raadplegen van de bron: 27-02-2013

25

Korte bron
People:

Kosten huisdieren stijgen sterker dan inflatie

Huisdierbezitters zagen de kosten van hun dieren de afgelopen jaren flink oplopen. Sinds 2006 gingen de prijzen van huisdieren en de daarmee verbonden producten en diensten sterker omhoog dan de inflatie. Vooral dierenartsen werden duurder. De prijzen voor diergeneeskundige diensten stegen tussen 2006 en mei 2009 met ongeveer 18 procent. Huisdieren en producten voor huisdieren, zoals behuizingen, voeding en verzorging, werden 13,3 procent duurder. De hondenbelasting liep ongeveer in lijn met de algemene inflatie: het gemiddelde tarief steeg met6,8 procent. De inflatie in Nederland sinds 2006 bedroeg 6,2 procent. Iets meer dan de helft van het aantal huishoudens in Nederland heeft één of meer huisdieren. Naar schatting bedraagt het totale aantal in ons land 30 miljoen. Per jaar besteden de Nederlandse dierenliefhebbers ongeveer 1,1 miljard euro aan hun huisdieren.

Context:

Mobiel internetten fors toegenomen
● ● ● ● Helft internetters gebruikt mobiele apparatuur Online met mobiele telefoon in jaar tijd verdubbeld Sociale netwerken populair onder internetgebruikers Lichte stijging aandeel e-shoppers

[5]
In het voorjaar van 2011 telde Nederland ruim zes miljoen mobiele internetters van 12 tot 75 jaar. Dit is precies de helft van alle 12- tot 75jarigen die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek van internet gebruik maakten. Dit aandeel stijgt al een aantal jaren maar nam vooral in het afgelopen jaar sterk toe. In 2010 ging 36 procent van de internetters mobiel online. In totaal gebruikten in Nederland 12,2 miljoen mensen in het afgelopen jaar het internet. Dit is 93 procent van de onderzochte populatie. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. De toename van mobiel internetten is vooral te danken aan de ontwikkelingen en verspreiding van de smartphone. In 2011 gaf 43 procent van de internetgebruikers aan online te gaan via een mobiele telefoon. Dat is een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder (21 procent). Ruim 20 procent van de internetters ging mobiel op het web via de laptop. Dit aandeel is vrijwel gelijk gebleven aan vorig jaar, maar is wel anderhalf keer zo hoog als in 2007 (13 procent). In 2011 gaf 53 procent van de internetgebruikers aan dat ze in de voorafgaande drie maanden actief waren geweest op sociale netwerken zoals Hyves, Facebook of Twitter. Vooral jongeren tot 25 jaar maken hier veel gebruik van (88 procent). Daarnaast is één op de vijf internetgebruikers actief op de meer op zakelijke contacten gerichte netwerksite LinkedIn. Bijna 80 procent van de internetgebruikers heeft in 2011 goederen gekocht via internet. Het aandeel e-shoppers ligt daarmee iets hoger dan een jaar eerder. De toename is de laatste twee jaren echter minder groot dan gemiddeld sinds 2002. Van de ondervraagde internetters die in de voorafgaande drie maanden online winkelden, de zogenaamde frequente e-shoppers, kocht 72 procent uitsluitend nieuwe goederen, terwijl 4 procent uitsluitend tweedehands goederen kocht. Bijna een kwart kocht zowel nieuwe als tweedehands goederen. Er wordt meestal online geshopt bij Nederlandse bedrijven of personen (93 procent). Daarnaast gaf bijna één op de vijf internetters aan wel eens goederen te bestellen in een ander land van de Europese Unie terwijl ruim één op de tien aankopen deed in andere delen van de wereld.

26

Beschrijving twee persona’s
Naam: Marlies de Vries Leeftijd: 38 Opleiding: ITM

Huwelijkse staat: Getrouwd Bedrijf: Een internationaal hardware productie bedrijf in Kingston. Functie: IT-Manager Loon: +/- 3000 per maand Sinds wanneer: 12 oktober 2000 Reden: Ze vind het leuk om mensen te begeleiden en om met technologie te werken. Ze hieft hierdoor gekozen voor een opleiding ITM en uiteindelijk is ze doorgegroeid tot een echte IT-Manager! Fysiek: Ze is in een goeie conditie, naast haar drukke leven als IT-Manager besteedt ze graag haar vrijetijd aan sport. Ook vind ze het belangerijk om gezond te blijven eten om energiek te blijven zodat ze optimale concentratie heeft voor haar werk. Houdt niet van: Niks doen. Technologisch: Ze kan zeer goed overweg met technologie. Sociaal: Ze kan goed met wensen overweg, ze weet mensen goed te begeleiden en mensen met problemen goed te ondersteunen.. Achtergrond: Marlies de Vries is 38 jaar oud en woont in Amsterdam. Ze woont met haar man die fulltime werkt in de ICT sector. Marlies heeft een baan als IT-Manager in Kingston, een internationaal hardware productie bedrijf. Marlies heeft over eens huisdier nagedacht, maar dacht dat dit niet mogelijk was omdat ze part-time werkt. Ze heeft nu gehoord dat een vriendin toch een huisdier heeft, ondanks dat haar vriendin full-time werkt. Maar dit dier is zelfstandig genoeg om daar geen last van te hebben, omdat ze geen tijd heeft om het huisdier op te voeden, is een al wat ouder huisdier adopteren de beste optie, daarnaast wil ze ook dat dit dier zelfstandig is. Marlies heeft behoefte aan een manier, een website of app. Die ervoor kan zorgen dat zij een huisdier vind dat bij haar persoonlijk past. Hiervoor is zij, zo nodig, bereid te betalen.

27

Naam: Hans Meelmans Leeftijd: 67 Opleiding: geen

Huwelijkse staat: Weduwnaar Bedrijf: Plaatselijke basis school, ‘de Bontebaai’ Functie: Concergie Loon: 1.300 per maand Sinds wanneer: 4 februari 2006 Reden: Omdat Hans niet meer een fysiek fitte man is, maar wel graag nog op dezelfde plek wou werken waar hij voorheen als Directeur werkte, heeft hij voor concergie gekozen. Fysiek: Niet meer in optimale vorm door ouderdom. Doet nog wel regelmatig aan sport om nog wel in beweging te blijven. Houdt niet van: Golf en Gamen. Technologisch: Heeft beperkt verstand van technologie, hij heeft een laptop maar doet daar niet veel mee. Sociaal: Kan goed overweg met mensen. Weet hoe hij met mensen moet praten en problemen moet oplossen als mensen ergens mee zitten. Achtergrond: Hans Meelmans is een weduwnaar van 64 jaar oud en woont in Ouderkerk aan de Amstel. Hij woont in een klein huisje dat direct aan de Amstel ligt. Twee jaar geleden is zijn vrouw overleden aan borstkanker. Als beroep doet Hans op dit moment conciërge bij de plaatselijke basis school, waar hij in het verleden ook als directeur gewerkt heeft. Omdat hij zich de laatste tijd erg eenzaam voelt en binnenkort met pensioen gaat is Hans opzoek naar een hond. Hans houd erg van wandelen in de buitenlucht. Ook is hij dol op zijn kleinkinderen die iedere zondag even langs komen. Daarom zoekt Hans een hond die veel meters maakt en goed met kleine kinderen om kan gaan.

28

4.

PID

Project initiatie document
Project: GetConnected Verhuisdieren

Opdrachtgever:

Femke

Bestandsnaam:

PID Verhuisdieren VHD407

Project:

Verhuisdieren

Versie:

1.0

Auteur:

VHD407

Datum:

13-03-2013

29

Documenteigenschappen
Historie
Versie Datum Veranderingen (concept/definitief ) Opdrachtgever Auteur(s)

1.0 2.0

13-03-2013 30-5-2013

Dylan Bartels Dylan Bartels

Goedkeuring
Dit document heeft de volgende goedkeuringen nodig. Getekende goedkeuringsformulieren worden opgeslagen in de Managementsectie van het projectarchief.
Naam Rol Handteke ning Datum Versie document

30

Managementsamenvatting
Het belangrijkste aspect van dit project is het bouwen van een mobiele website van de desktop versie van www.verhuisdieren.nl. Naast de mobiele website moeten wij ook een Widget maken, een applicatie voor de site, een facebook link en een manier waardoor matches automatisch op facebook gepost worden. Dit zijn vooral de technische aspecten van het project. Een ander belangrijk aspect is de onderlinge samenwerking van het team. Het is belangrijk dat we elkaar goed op de hoogte houden, helpen en alles zo professioneel en spoedig mogelijk inleveren.

31

4.1. Inleiding
4.1.1 Gebruik van de PRINCE2 projectmanagementmethode
PRINCE2, de afkorting voor PRojects IN Controlled Environments is een gestructureerde methode voor projectmanagement. Deze methode is vooral gericht op de besturing en de organisatie van middelgrote tot grote projecten. Prince2 heeft een gedefinieerde structuur met duidelijke taken en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen. Er vindt participatie van de gebruikers in de besluitvorming plaats en er is een heldere toewijzing van middelen als onderdeel van go/no-go beslissingen. PRINCE2 maakt gebruik van de volgende stappen: 1. Startup: De groep komen bij elkaar en kiezen een project manager. Samen beslissen ze wat nodig is voor het project en bepalen welke processen daarvoor gebruikt moeten worden. 2. Direction Een “Project Board”, in ons geval een opdrachtgever, is verantwoordelijk voor het succes van het project, maar de Project Manager, die verslag geeft aan de “Project Board”, is verantwoordelijk voor het managen van de details. 3. Initiation De Project Manager bereidt een Project Initiation Document voor. Dit document wordt gecheckt door de opdrachtgever voor goedkeuring. Als het niet goedgekeurd is word het teruggegeven aan de Project Manager om het nog eens te bekijken. 4. Stage Control Het project wordt in verschillende stages opgedeeld. Voordat er aan een nieuwe stage gewerkt mag worden moet de huidige stage volledig uitgevoerd zijn. 5. Stage boundary managment Er wordt opnieuw ingekeken op de huidige stage en het proces voor de volgende stage word gemaakt. Het project kan alleen verder gaan als de opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven voor de executie van de huidige stage en de plannen voor de volgende stage. 6. Planning Hier worden de besluiten gemaakt zoals welke producten er geproduceerd gaan worden, de activiteiten die nodig zijn op het product te produceren, de kosten, tijd en andere nodige dingen die nodig zijn. Bijvoorbeeld het inplannen van activiteiten. 7. Product delivery managment De Project Manager moet zeker zijn dat de juiste producten worden geproduceerd volgens het geplande schema. 8. Closing Nadat het project klaar is maakt de Project Manager een Project review. Dat is een evaluatie van de uitkomst van het project. Zodra die document goedgekeurd is door de Project Board, word het project afgesloten 32

4.1.2 Doel van dit document
Het Project Initiation Document is de basis voor het management van een project. Het wordt voor de volgende twee primaire doel eindes gebruikt: 1. Het bevat alle informatie op basis waarvan de opdrachtgever haar commitment geeft. 2. Een GO van de opdracht gever betekent dat de opdrachtgever garant staat dat de in het PID beschreven vereiste mensen, middelen en budget aan de project manager beschikbaar worden gesteld. 3. het is hét document op basis waarvan de opdrachtgever en de project manager de voortgang van het project bewaken, wijzigingen keuren en de waarde van het projectresultaat bewaren

4.1.3 Opbouw van het document
De Project Definition wordt beschreven wat het project moet bereiken, verder wordt ook uitgewerkt de: ● ● ● Achtergrond. Hierin worden de gebeurtenissen besproken worden die al aan bod zijn gekomen Projectdoelstellingen. Hier word besproken wat de opdrachtgever met het project bereiken wilt. Aanpak Hier wordt besproken wat de strategie/aanpak om de op te leveren producten te realiseren is en in welke fases het project uiteen valt. Projectresultaat. Hier staat in wat er als resultaat wordt opgeleverd. Scope & afbakening. Hier wordt besproken wat we wel gaan doen in het project en wat niet. Randvoorwaarden & aannames. Hier wordt besproken welke beperkingen er vooraf voor het project worden gesteld, welke informatie ontbreekt en waar we een aanname voor doen. Relaties met andere projecten. Hier wordt toegelicht of er rekening moet worden gehouden met andere projecten.

● ● ●

Business Case, dit is de rechtvaardiging van het project. Hierin komen de volgende aspecten aan bod. ● ● ● Redenen om te starten met het project. Hier word de reden uitgelegd waarom de opdrachtgever met dit project wilt starten. Alternatieven. Voordelen. Hier word besproken wat het project de organisatie oplevert en wat er beter/goedkoper/makkelijker wordt.

33

● ●

Nadelen. Hier wordt besproken welke nieuwe uitdagingen er naar verwachting bijkomen en wat er minder/duurder en lastiger wordt. Kosten. Hier bespreken we de kosten van het project. Investeringsanalyse. Hier kijken we of het project haalbaar is.

De Project Organisatie, waarin staat beschreven wie welke verantwoordelijkheid heeft in het project. Hierin komen de volgende aspecten aan bod: ● Organigram. Hier laten we een grafische weergave van de verschillende betrokken partijen zien en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Rollen & verantwoordelijkheden. Hierin worden de rollen en verantwoordelijkheden per teamlid beschreven.

Het Projectplan hierin worden de hoofdlijnen, activiteiten en producten beschreven. De volgende aspecten worden hierin beschreven: ● ● ● ● ● ● ● Plan aannames. Hier bespreken voor welke zaken we een aanname voor moeten maken. Gantt-chart. Hierin laten we een grafisch overzicht zien van de planning (staat in bijlage 1) Productdecompositiestructuur. Hier bespreken we in welke (deel)producten het project uiteen valt. Productstroomdiagram. Hier bespreken we in welke volgorde de deelproducten ontwikkeld moeten worden. Activiteitenplanning. Hier bespreken we welke activiteiten er moeten worden uitgevoerd. Overzicht benodigde middelen. Hier bespreken we welke middelen er nodig zijn voor het project. Productbeschrijvingen. Hier maken we per product een beschrijving ( bijlage 2 )

Beheersinstrumenten. ● Toleranties. Hier bespreken we welke ruimte, in tijd en geld, het projectteam heeft om aanpassingen te maken aan bijvoorbeeld het product of de planning. risicomanagment Hier bespreken we welke risico’s er kleven aan het project. Uitzonderingsprocedure. Hier wordt besproken hoe er mee om word gegaan als het project uit zijn toleranties loopt,

● ●

34

of als er onbeheersbare risico’s optreden en hoe daar mee om word gegaan. Wie er actie neemt en welke acties er mogelijk zijn. Voortgangsrapportages. Hier wordt besproken op welke manier en hoe vaak alle betrokkenen op de hoogte worden gehouden over de voortgang van het project.

35

4.2. Projectdefinitie
4.2.1 Achtergrond
Femke, onze opdrachtgever wilt zo veel mogelijk dieren helpen om ze een goed baasje te geven. Dit doet ze al. ze heeft namelijk een website verhuisdieren.nl. Ze wilt nu een mobiele versie van de website die is gebaseerd op de huidige website. Ze heeft aan Itopia gevraagd of we het project wilden aannemen en Itopia heeft het project geaccepteerd.

4.2.2. Projectdoelstellingen
De opdrachtgever wilt zoveel mogelijk klanten te krijgen door de nieuwe mobiele website. Ze wilt er voor zorgen dat de verhuisdieren een ideale partner vindt, waardoor de verhuisdieren een betere thuis krijgen.

4.2.3. Projectresultaat
Het resultaat wat wordt opgeleverd is dat er meer klanten zijn bij verhuisdieren.nl. Ook wordt er een match gedaan waardoor de verhuisdieren beter passen bij hun nieuwe eigenaar. We hebben dan een blije verhuisdier en een blije klant.

4.2.4. Scope & afbakening
Wat wij gaan doen dit project is het volgende: ● ● ● ● ● De mobiele site designen. Facebook app maken voor android. Filter optie voor het matchen van verhuisdieren maken. Een widget maken voor de laatste bezochte verhuisdier De mogelijkheid bieden of een match the posten op facebook.

Wat wij niet gaan doen dit project: ● facebook app maken voor IOS en Windows mobile.

4.2.5. Randvoorwaarden & aannames
We gaan de huidige website redesignen naar een mobiele site. We zorgen dan dat de vernieuwde website gebruiksvriendelijker en overzichtelijker is. Om dat te doen gaan we de filter optie toepassen. Als er een match is van de verhuisdier dan word deze gepost op facebook. Er komt ook een widget die de laatst bezochte verhuisdieren laat zien.

36

Het is voor ons nog niet duidelijk hoe de website eruit moet zien. Hoe we dit gaan oplossen zijn verschillende designs laten zien, zodat de opdrachtgever kan kiezen welke design het mooist is. Wel is het duidelijk welke functies de website moet hebben, hoe de widget eruit moet zien, wat de facebook app doet en dat de match moet worden gepost op facebook als er een match is.

4.2.6. Relaties met andere projecten
Momenteel hebben we maar 1 project lopen. We hoeven dus geen rekening te houden met andere projecten.

4.2.7. Projectaanpak
Onze strategie om de op te leveren producten te realiseren is, dat we met zijn alle gaan brainstormen hoe het product er uit komt te zien. Hierna beginnen we met designen. We maken dan verschillende designs, zodat onze opdrachtgever een keuze kan maken. Nadat de opdrachtgever een keus heeft gemaakt moeten we de product maken. We laten verschillende personen het product testen en kijken of we nog dingen kunnen aanpassen. Als we dat allemaal hebben gedaan laten we onze eindproduct door de opdrachtgever testen en kijken of we nog verbeter punten hebben.

4.3. Business Case
4.3.1. Redenen om te starten met het project
De reden waarom de opdrachtgever dit project wil starten is, omdat de organisatie verhuisdieren.nl een dieren match site is. Dit houdt in dat mens en dier met elkaar gematcht worden elke het beste bij elkaar passen. Deze organisatie krijgt een nieuwe website. Hierom wilt de opdrachtgever ook een mobiele website. Zodat mensen ook met hun mobiel naar de website kunnen gaan. Hierbij moet er ook een mobiele app en een facebook app komen. Daarbij moet ook nog een widget zodat enkele partner van verhuisdieren.nl deze ook op hun site kunnen zetten. Kortom ze willen meerdere informatieve middelen gebruiken om zo een groter publiek te kunnen bereiken. Bij dit project zijn er enkele problemen die opgelost moeten worden. Ten eerste moeten we uitzoeken welke functionaliteiten die we moeten meenemen van de website naar de mobiele website. Ten tweede we moeten het aanmeld proces van de mobiele app veranderen ten opzichte van de normale website, omdat het anders lastig is om de vragen te beantwoorden om je mobiel op een klein scherm.

37

4.3.2. Alternatieven
De opdrachtgever heeft duidelijk aangegeven welke functionaliteiten hij wilt gebruiken. Hierbij is het niet van toepassing om andere alternatieven te gebruiken.

4.3.3. Voordelen
Er zijn een aantal voordelen voor de organisatie van verhuisdieren.nl .Ten eerste de mobiele website. Als je deze website ook met je mobiel kunt bezoeken is het makkelijker voor de bezoeker om je website te bekijken. Ten tweede de mobiele app. door deze app krijg je een beter overzicht welke dieren er op de website zijn. Ook kun je hier een filter op toepassen dat is wel zo overzichtelijk. Ten derde de facebook app. Met de facebook app kun je delen met welk dier je bent gematcht zo krijg je veel reclame voor je website. Als vierde de widget. de widget kun je op verschillende websites plaatsen en zo bezoekers naar je site trekken. Kortom door deze functionaliteiten kun je veel reclame maken om zo meer bezoekers te krijgen.

4.3.4. Nadelen
Er zijn een aantal nadelen voor de organisatie van verhuisdieren.nl . Het onderhoud van de site, mobiele app en facebook app worden groter. Dit kost meer tijd en zo worden de kosten ook hoger. Hierbij komt nog als je iets wilt upgraden dan moet dit voor alle apps gedaan worden. Een ander nadeel wat erbij komt als je meer klanten hebt is de hoeveelheid dieren op je site. Het kan voorkomen dat je meer mensen hebt dan dieren of andersom zo komt er een tekort.

4.3.5. Kosten
Hieronder volgt een ruwe schatting van de kosten als de medewerkers 40 uur per week werken.

- Facebook app 3 weken twee man €20 euro per uur - Widget 2 weken 1 man €20 per uur - Mobiele website 4 weken twee man €20 euro per uur - Mobiele app 6 weken twee man €20 euro per uur Totaal

= = = = =

€4800 €1600 €6400 €9600 €22400

38

4.3.6. Investeringsanalyse
Als deze functionaliteiten in behandeling zijn genomen zal de populariteit van de organisatie aanzienlijk vergroten. Hierdoor wordt er meer omzet gemaakt. Aangezien het bedrag van de investering zal het in de korte termijn niet haalbaar zijn om het geïnvesteerde bedrag terug te verdienen. Maar op lange termijn is dit wel het geval.

4.4. Projectorganisatie
4.4.1. Organigram

39

4.4.2 Rollen & verantwoordelijkheden
Naam: Dylan Bartels Telefoonnummer: 0636271137 E-mail: d_bartels@live.nl Rol: IT Manager. Hij zal als teamleider optreden het hele project. Hij houdt zich bezig met de kwaliteit van de te leveren producten. Ook houd hij zich bezig met het team zelf. Hij is verantwoordelijk om een goede sfeer in het team te brengen om zo het project zo goed mogelijk te laten lopen.Ondanks dat hij teamleider is gaat hij zich focussen op het maken van de widget van verhuisdieren.nl die op andere websites wordt geplaatst. Ook gaat hij Erik helpen bij het maken van de Facebook applicatie. Ten slotte gaat hij gedurende het project het werk van Chris Neven controleren.

Naam: Rowin ten Hoope Telefoonnummer: 0630815870 E-mail: rowin939@hotmail.com Rol: Software Engineer. Hij houdt zich bezig met het ontwerpen en maken van de software systemen. Hij is verantwoordelijk voor de binnenkant, met als uiteindelijke doel dat de software van de producten foutloos is. Dit project gaat hij zich volledig focussen op de widget van verhuisdieren.nl die op andere websites geplaatst gaat worden en gaat hij Chris helpen bij het maken van de mobiele applicatie. Tevens is hij notulist en zal hij gedurende dit project het werk van Erik Voors controleren.

Naam: Chris Neven Telefoonnummer: 0624124378 E-mail: c.k.neven@live.nl Rol: Software Engineer. Hij houdt zich bezig met het ontwerpen en maken van de software systemen. Hij is verantwoordelijk voor de binnenkant, met als uiteindelijke doel dat de software van de producten foutloos is. Dit project gaat hij zich volledig focussen op de mobiele applicatie van verhuisdieren.nl. Die wordt gemaakt in Android, en misschien als het kan ook nog voor iOS. Ook gaat hij Ashwin helpen bij het automatisch berichten posten op Facebook. Ten slotte gaat hij gedurende het project het werk van Ka Yue Sin controleren.

40

Naam: Ka Yue Sin Telefoonnummer: 0633401157 Rol: System Network Engineer. Hij houd zich vooral bezig met de technische infrastructuren. Doelend op o.a. servers en de databases van de producten. Dit project gaat hij zich volledig focussen op de mobiele website van verhuisdieren.nl en gaat hij Dylan helpen bij het maken van de widget. Tenslotte gaat hij gedurende het project het werk van Rowin controleren. E-mail: kayuesin@gmail.com

Naam: Ashwin Heddes Telefoonnummer: 0647553015 E-mail: ashwinheddes@gmail.com Rol: System Network Engineer. Hij houd zich vooral bezig met de technische infrastructuren. Doelend op o.a. servers en de databases van de producten. Dit project gaat hij zich volledig focussen op het automatisch posten op Facebook. Ook gaat hij Erik helpen bij het maken van de Facebook applicatie. Tenslotte gaat hij gedurende het project het werk van Dylan controleren.

Naam: Erik Voors Telefoonnummer: 0618105267 E-mail: erik.voors@gmail.com Rol: System Network Engineer. Hij houd zich vooral bezig met de technische infrastructuren. Doelend op o.a. servers en de databases van de producten. Dit project gaat hij zich volledig focussen op de Facebook applicatie. Ook gaat hij Ka Yue Sin helpen bij het maken van de mobiele website. Tenslotte gaat hij gedurende het project het werk van Ashwin controleren.

41

4.5. Projectplan
4.5.1. Plan aannames
Als team gaan we ervan uit dat u als opdrachtgever voldoende verstand heeft op het gebied van techniek, zodat het mogelijk is om technische feedback te geven over onze de alfa producten. Ook gaan wij ervan uit dat u eenvoudig te bereiken bent en u ons tijdig aangeeft wanneer wij niet naar wens functioneren. Kortom gaan wij uit van dat een goede communicatie de basis is van een succesvol project.

4.5.2. Gantt-chart
Om onze planning een beeld te geven hebben wij als groep gekozen voor een grafische planning. Dit doen we door middel van een gantt-chart. Dit geeft op overzichtelijke manier weer in welke weken er welke activiteit plaats vindt.(zie bijlage 1)

4.5.3. Productdecompositiestructuur
In de productdecompositiestructuur komen alle producten die opgeleverd moeten worden. Dit gaat op hiërarchische manier. Dit houdt in dat er geen specifieke volgorde aangehouden hoeft te worden maar dat producten geanalyseerd worden in steeds kleinere producten totdat het niet verder beschreven kan worden. Er worden dus geen activiteiten weergeven maar alleen producten. Deze productdecompositiestructuur wordt in de bijbehorende bijlage weergeven. (Zie bijlage 2)

4.5.4. Productstroomdiagram
In de productstroomdiagram staat de volgorde van de producten die ontwikkeld moeten worden. Dit gaat samen met het productdecompositiestructuur, in beide worden ze zelfde producten weergeven (slechts producten, geen activiteiten).

Aan de hand van deze productstroomdiagram kan er ingepland worden wanneer er wat gedaan moet worden, dit komt dan ook terecht in de Gantt-chart en de activiteitenplanning. (zie bijlage3)

42

4.5.5. Activiteitenplanning
Research rapport. De mobiele site designen. Facebook app maken. Filter optie voor het matchen van verhuisdieren maken. Een widget maken voor de laatste bezochte verhuisdier De mogelijkheid bieden of een match the posten op facebook. Testen van het product.

4.5.6. Overzicht benodigde middelen
Middelen die wij nodig hebben om ons doel te bereiken zijn:

Microsoft word Word wordt gebruikt door alle teamgenoten voor het opstellen van de nodige tekst bestanden zoals bijvoorbeeld notulen tijdens de vergaderingen.

Mircrosoft PowerPoint PowerPoint wordt nodige presentaties die gegeven moeten worden aan bijvoorbeeld de opdracht gever maar ook aan de teamgenoten om bepaalde zaken duidelijker te maken.

Google drive Google drive wordt gebruikt om op een snelle manier informatie en bestanden met team genoten uit te wisselen. Team genoten kunnen, indien dit nodig is, elkaars bestanden aan passen er direct feedback op geven. Ook is het mogelijk om gelijktijdig aan hetzelfde bestand te werken met groepsleden.

Netbeans Alle opdrachten die wij gaan uitvoeren komt een gedeelte programmeren bij kijken. Het programmeren gaan wij doen in het software programma netbeans

43

4.6. Beheersinstrumenten
4.6.1. Toleranties
Voor alle producten geld een maximale bufferperiode van één week. Dit betekend wel dat alles, waar mogelijk, een week van te voren moet worden ingeleverd. Hierdoor is het ook nog mogelijk, om bij achterstand de planning een week naar voren te schuiven. In deze week kunnen ook nog aanpassingen worden gemaakt, die betrekking hebben op het aanvankelijke omschreven product.

4.6.2. Risicomanagement
De risico’s die aan dit project kleven, zijn het meer dan een week achterlopen op de planning, het uitvallen van een teamlid en de oplevering van een voor de opdrachtgever niet bevredigend product door miscommunicatie tussen de opdrachtgever en het team. Het grootste risico is het oplopen van een achterstand op de planning. Dit kan ontstaan door miscommunicatie of het te laat opleveren van een product door een teamlid. Door het creëren van een goede planning wordt ervoor gezorgd dat factor miscommunicatie grotendeels wegvalt. Het risico van een teamlid dat zijn werk te laat inlevert wordt door het maken van een goede planning ook aanzienlijk vermindert, daarnaast word elk teamlid door een ander teamlid gecontroleerd op kwaliteit en stiptheid. Het kan voorkomen dat een teamlid uitvalt, het risico hiervan schatten wij laag in. Mocht het toch voorkomen dan wordt het werk van het teamlid verdeelt over 1 teamlid, of meerdere teamleden, dit werk wordt naar inzicht verdeeld door de teamleider op basis van werkdruk en kennis van de teamleden. Het risico op miscommunicatie wordt door dit document verkleind. Het is dan ook belangrijk dat zowel het team als de opdrachtgever goed op de hoogte zijn van de inhoud van dit document.

4.6.3. Uitzonderingsprocedure
Als het project meer dan een week vertraging oploopt, volgt een spoedvergadering, en wordt de opdrachtgever ingelicht over de situatie. Vervolgens wordt dan besproken waar de knelpunten liggen en worden deze door het hele team aangepakt.

Als een teamlid dreigt uit te vallen wordt er gekeken welke taken dezen heeft open staan. Hij moet dan verslag uitbrengen van zijn vooruitgang en de status van zijn werkzaamheden. Zodat als het teamlid ook echt uit blijkt de vallen, het team zijn werk makkelijker kan overnemen.

44

4.6.4. Voortgangsrapportages
Elke week is er een team vergadering, hier wordt er gecontroleerd of alle teamleden op schema lopen en of de doelstelling die in de planning staan zijn behaalt. De opdrachtgever wordt alleen geïnformeerd als een van de hiervoor genoemde uitzondering optreedt of als het project op een andere manier in gevaar komt. Als het project soepel verloopt en er geen vertraging opgelopen wordt, dan wordt er ook geen contact opgenomen met de opdrachtgever. Wel wordt aan het eind van elke fase de opdrachtgever geïnformeerd over de status van het project, en worden de werkzaamheden van de vorige periode besproken en geëvalueerd. Ook krijgt de opdrachtgever dan informatie over wat er in de volgende fase gaat gebeuren en welke werkzaamheden er dan worden verricht.

45

Bijlage 1. Grafische Projectplanning

46

5.

Interactie design

Prototype mobiele applicatie:

Prototype widget:

47

Prototype facebook applicatie:

Prototype mobiele website:

48

6.

Hardware en software design

Voor de oplevering van de derde fase van het project GetConnected moeten wij als team een UML diagram maken van alle geprogrammeerde onderdelen. Dit is helaas niet mogelijk voor ons om te doen omdat wij alles programmeren in php en html. Na dit met Ahmed te besproken op 7 mei heeft hij ons vertelt dat dit geen probleem is als we deze situatie alleen nog wel even doorkoppelen bij de inlevering. Mochten er nog vragen zijn over de geprogrammeerde onderdelen van groep VHD407 zouden wij hierbij graag willen helpen.

49

7.

Test approach

Testing Team 407

Test Approach and Results

50

7.1. Test Informatie
7.1.1. Test systeem
System name: Mobiele website team vhd407 Version: 0.3

7.1.2. Test Personeel
Name: Erik Dolstra Name: Amish William Name: Kevin Mans Date: 28-5-2013 Date: 28-5-2013 Date: 28-5-2013 Time: 30 minuten Time: 30 minuten Time: 30 minuten

7.2. Test samenvatting
7.2.1. Acceptatie Criteria
De criteria die wij stellen voor een succesvol systeem begint bij de stabiliteit van het system. Tijdens het gebruik mag het dus niet voorkomen dat de website uitvalt. Dit is meetbaar op de manier dat het niet uitvalt tijdens het testen van het systeem. Dit is bij ons een grote factor omdat stabiliteit in de toekomst ook zeer belangrijk is voor Femke. Het volgende criteria punt waaraan het systeem moet voldoen is intuïtieve navigatie door de website. Geen van de testers mag verdwaalt raken in de navigatie door de website tijdens het testen. Wij vinden dit belangrijk omdat intuïtieve navigatie een grote bijdrage heeft aan tevredenheid over een website. Dit punt is meetbaar door de testers te laten testen, en daarna te kijken naar de feedback die zij hebben gegeven. Als er problemen zijn met het navigeren door de mobiele site, weten wij dus dat er niet is voldaan aan dit criteria punt.

7.2.2. Resultaat
Test conclussie: 100% Geslaagd, 0% Niet geslaagd

51

7.3. Test achtergrond
7.3.1. Doel en omvang van de test cases
In de volgende dynamische test wordt er gekeken of de gebruiker kan navigeren door de mobiele website zonder dat er fouten optreden. Hierbij wordt dus gekeken naar alle functionaliteiten die op het moment zijn verwerkt in de mobiele site. Deze functionaliteiten zijn: Registreren, dier zoeken en dier plaatsen. In de statische test wordt er gekeken naar de php code die is gebruikt voor het creëren van de mobiele website. Het resultaat van deze test zijn cijfers waarop je een ruw beeld krijgt hoe de onderdelen in elkaar zitten die wij hebben geproduceerd dit project.

7.3.2. Bijkomende informatie
Op het moment is er geen bijpassende manual aanwezig. Hieraan wordt op het moment aan gewerkt en zal later worden toegevoegd als referentie [3.5]. In de huidige alfa staat van de website mist er overigens nog iets aan het eind van de functie dier zoeken. Dat is een mooie weergave van de resultaten, op het moment wordt dit weergegeven in een php tabel. We zijn druk ermee bezig om een mooie weergave te creëren voor het resultaat maar dat is nog niet gelukt voor de alfa release.

7.3.3. Benodigde ervaring
De ervaring die wij verwachten van de test gebruikers is een basiskennis van mobiele website interface. Dit verwachten wij omdat de toekomstige gebruikers ook deze ervaring hebben. Door dit te vragen als ervaring criteria kunnen wij met de test een vergelijkbare situatie creëren die overeenkomt met toekomstige gebruikers van de website.

7.3.4. Overige test benodigdheden
Voor de test is het volgende nodig: Smartphone Internet verbinding

7.3.5. Referentie documenten
Er zijn diverse documenten die hebben bijgedragen aan het project, deze documenten volgen hieronder. 52

[RD1] [RD2]

Research Report, Research rapport final.pdff,100 % complete Project Initiation Document, PID final.pdf, 100% complete

7.4. De test omgeving voorbereiden
7.4.1. Applicatie Setup
Voordat de test kan worden uitgevoerd zijn er een aantal dingen die gecontroleerd moeten worden. De server waarop de website draait moet “up to date” zijn daarbij horen updates en beveiliging. Daarnaast moet de database in verbinding staan met de website, zodat de gegevens die worden ingevuld door de gebruiker ook worden opgeslagen. Als deze dingen in orde zijn dan is het vanuit het perspectief van de ontwikkelaars in orde om te test te beginnen. Als tester is de voorbereiding voor de test vrij eenvoudig. De tester moet beschikken over een smartphone met internetverbinding. Als hieraan wordt voldoet dan kan de tester de startpagina van de mobiele website bezoeken, dit is ‘www.verhuisdieren407.tk’. Zodra de tester zich hierop bevind is de voorbereiding afgerond.

53

7.5. De dynamische kwaliteit testen
7.5.1. Mobiele website
Test Case ID Description Initial Conditions TC_FUNCT_01 Test registeren Equipment is set up as per Equipment Setup section.

Step 1 2 3

Task & Expected Result Klik op registreren Voer de gegevenes in die nodig zijn voor de registratie Log in met aangemaakte gebruikersaccount ter controle registratie

Pass Pass Pass

4 5 6

Probeer in te loggen met een andere fictieve naam die niet geregistreerd is ter controle Controleer of het wachtwoord niet zichtbaar is tijdens het invullen van gegevens Controleer of je na het inloggen in een nieuw optie menu komt

Pass Pass Pass

Commentaar: Werkt allemaal prima, geen van de beta testers had commentaar op deze controle van functionaliteit.

54

Test Case ID Description Initial Conditions

TC_FUNCT_02 Dier uploaden Equipment is set up as per Equipment Setup section.

Step 1 2 3 4 5

Task & Expected Result Klik op voeg dier toe Vul de benodigde informatie in om een dier toe te voegen Controleer of de informatie vakjes verplicht zijn om in te vullen Voeg het dier toe door de ingevulde informatie te accepteren Controleer nu bij dier zoeken of het toegevoegde dier terug te vinden is, met de bijpassende ingevulde informatie.

Pass Pass Pass Pass Pass

Commentaar: Werkt allemaal prima, geen van de beta testers had commentaar op deze controle van functionaliteit.

55

Test Case ID Description Initial Conditions

TC_FUNCT_03 Dier zoeken Equipment is set up as per Equipment Setup section.

Step 1 2 3 4

Task & Expected Result Klik op dier zoeken Klik op het dier dat je zoekt Vul de rest van de informatie om het gewenste zoekresultaat te bereiken Bekijk of het resultaat overeenkomt met de ingevulde informatie

Pass Pass Pass Pass

Commentaar: Werkt allemaal prima, geen van de beta testers had commentaar op deze controle van functionaliteit. Kregen overigens commentaar op de mooie weergave van dieren.

56

7.6. De statische code testen
7.6.1. Test Metrics and Tools
Om de statische (vaste) kwaliteit van het product te bevestigen, worden een aantal metingen gedaan. De metingen worden gedaan met behulp van php analyse tools, dit doen wij omdat we vooral php en html hebben gebruikt bij het creëren van het product. Total number of files Total number of classes Total number of code lines Average number of methods per class Average number of statements per method 30 30
4,792

The “biggest” file is: registreren.php The “biggest” class is: N/A The “biggest” method is: N/A

Number of classes: 0 Number of methods:0 Number of statements: 14

7.6.2. ITopia code conventions
De ITopia code conventions zorgt ervoor dat het product een juiste structuur heeft. In groep vhd407 programmeren wij allemaal volgens deze ITopia standaard. Met de ITopia code conventions zal de code een standaard bereiken die elke programmeur kan begrijpen. Om deze standaard continue te bereiken proberen wij alles wat geproduceerd is in de groep te laten controleren door projectleden. Dit doen we meestal wanneer een fase eindigt of wanneer er veel progressie is gemaakt in het geprogrammeerde product.

57

8.

User manual

[Verhuisdieren.nl mobile User Manual]

58

Version History

Version 1.0 1.1

Date 03-May-13 13-May-13

Version Defined Creating a first look of the document Adding instructions to the document

59

8.1. Introduction
This user manual is created to support a potential user with using the website. This includes all the steps on the website to walk through the website. The user manual consists of several chapters.

By reading this manual the user will exactly know what to do to fulfill their wishes. Also the user will what to do when something goes wrong.

The purpose of the mobile website is to let users use the website optimized for their smartphones. The options are almost the same as the original website. You will be able to create a new account. This also means that you’ll be able to login to use most of the functions. These functions include: searching for an animal, placing an animal and reading the blog held by the administrator.

60

8.2. Instructions.
8.2.1. Homepage
When you try to visit the website on your mobile, you will be redirected to the mobile website instead of the normal one. You will see the homepage of the mobile website. This homepage has 8 buttons you can press on(see the image below)).

Screenshot 1 – homepage -.

Like being said earlier there are 8 buttons you can press on. By pressing one of these you will be immediately redirected to the referring page. On every referring page you will see a home button at the top that will redirect you to the homepage again.

61

8.2.2. Zoek dier
This option lets you search for animals. When you’ve pressed ‘Zoek dier’ on the homepage you’ll be able to choose one of the six animals available on this page. Then: Choose gender Specify age, by pressing on of the three age areasThe animals matched to the choices you made are shown. When you’re done, or don’t want to go further with searching animals, you can press the home button to go back to the menu.

8.2.3. Plaats dier
This option lets you place animals on the website.When you’ve pressed ‘Plaats dier’ on the homepage you’ll be able to add animals. However to do this you must be logged in. If you don’t know how to make an user account read the ‘Registreren’ part in this manual. So if u want to add an animal you have to: Fill out the whole form(an image is not necessary)If you’re done and satisfied you can press ‘plaats dier’The animal will be placed in the database Unfortunately there is no option to make changes to your applied animal. When you’re done, or don’t want to go further with placing animals, you can press the home button to go back to the menu.

62

8.2.4. Over dieren
If you want to know necessary stuff about animals you can press the option ‘Over dieren’. After you pressed it you’ll see a menu with 6 buttons, each button representing a pet. If you for example want to know important stuff about cats, you press the button ‘Katten’ and it wil redirect you to the required page with all the info as you can see here. The page has 3 different parts:

Verzorging – All you need to know how to take care of the pet Kosten – Estimated expenses Keuze – Reason why you should take the pet

8.2.5. Inloggen
After you pressed ‘Inloggen’ you’ll be redirected to the log in page. If you want to get the most out of the features you have to make sure you are logged in. If you don’t have an account yet you have to make one by pressing ‘Registreren’. This is explained in the ‘Registreren’ part.

Unfortunately you cannot claim your forgotten password on the mobile site. To do so you have to use the desktop version.

63

8.2.6. Registreren
If you don’t have an account yet, though you want to, you’ll have to register. After you pressed ‘Registreren’ on the homepage. Now:

You should fill out the whole form otherwise you can’t proceedIf you’re done and satisfied you can proceed and press the ‘registeren’ button.Now when everything went as it should you’ll be redirected to the log in page. You can login with your registered account When you’re done, or don’t want to go further with registering, you can press the home button to go back to the menu.

8.2.7. Blog
If you want to know to what the founders are up to you should press the button ‘Blog’ on the homepage. On the mobile site this feature is not yet fully applied but will be as soon as possible

8.2.7. Contact
If you want to know on how to contact verhuisdieren.nl you should press the button ‘Contact’. This will redirect you to contact information about verhuisdieren.nl and the owner.

64