You are on page 1of 21

1

KABANATA I ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO 1. Introduksyon Hindi dapat ipagsawalang-bahala ang isa sa mga isyung kinakaharap ng mundo ngayon lalo pa kung ang mga isyung ito ay may kinalaman sa pagbabago ng ating lipunan. Bukod sa kahirapan, gulo, pagkagutom, kakulangan sa mga resources at mga nakakamatay na sakit kabilang na rin sa mga laganap na usaping kinakaharap ng lipunan at ng mundo ay ang tungkol sa homosekswalidad. Hindi biro ang pagtalakay nito sapagkat ito ay sensitibong usapin sa kadahilanang nakasalalay ang magiging opinion ng mga mambabasa rito. Kalakip na rin ang magiging pananaw ng isang homosekswal sa kanyang buhay na hinaharap at masagot ang ilang mga katanungan kung ano nga ba ang magiging pagtanggap sa mga taong nabibilang sa ganitong klaseng oryentasyon ng pamumuhay gayong maraming mga institusyon gaya ng ilang mga simbahan ang patuloy pa rin ang pagsalungat sa kanila. Ano nga ba ang homosekswalidad? Ito ay nagmula ito sa Griyego na „homo’ na ang ibig sabihin ay „pareho‟ (same sa wikang Ingles). Ayon sa iilang depinisyon, ito ay sekswal at emosyonal na atraksyon sa katulad o kapareho nila ng kasarian. Simula pa noon ay mayroon ng mga ilang pagpapakita ng pagkagusto ng isang tao sa katulad nitong kasarian ngunit hindi pa ito nagkaroon ng katawagan. Bago pa man ang High Middle Ages, nagsimula na ang pagkakaroon ng hindi magandang tingin sa mga homosekswal. Nangunguna sa pagtutol dito ay ang mga kristiyanong simbahan sa Europa. Dito na rin nagugat ang di makatarungang pagtrato at mas naging malupit ang hamon ng diskriminasyon sa kanila. Kabilang sila sa ilang mga sulatin ni Thomas Aquinas kung saan ang kanilang mga homosexual act at iba pang nonprocreative sexual behavior ay tinatawag na “unnatural”.

2

Sa pagtatapos ng ika-19 na siglo, ang medisina at psychiatry ay patuloy na nakikipag kumpetensya sa relihiyon at sa batas ukol sa paghatol sa isyung homosekswalidad sapagkat naniniwala silang hindi ito isang kalagayan ng tao kung saan siya ay masasabing hindi na normal. Ang oryentasyong sekswal ay naglalarawan sa nakagawian ng pagkaakit sa katumbas na kasarian, sa katulad na kasarian, sa kapwa kasarian, o sa parehong kasarian. Ayon kay Ellis (1991) ang pagiging homosekswal ay simula pa noong kanilang pagkapanganak kaya naman hindi ito imoral. Ayon sa International Statistical Classification of Diseases, ang homosekswalidad ay hindi mabibilang sa kategorya ng sakit, bagkus, ito ay kinokodsidera bilang alternative lifestyle. Malaki ang epekto ng ibat-ibang salik na maaaring maka-apekto sa pananaw at opinion ng indibidwal sa isang homosekswal. Isang malaking impluwensiya rito ang relihiyon na kung saan ang iilang mga konserbatibong relihiyon kagaya ng Islam ay mahigpit itong ipinagbabawal. Mayroon nakalaang mabigat na parusa sa isang Muslim kung malalamang siya ay isang homosekswal. Nanininiwala silang hindi lang ito basta kasalanan kundi isa itong mabigat na paglabag sa utos ng Diyos o Allah. Kasama na rin ang kultura at kapaligiran sa mga salik na maaaring maka-apekto sa pananaw ukol sa nasabing isyu. Sa mga kanluraning bansa, karamihan sa kanila ay malaya at maluwag ang pagtanggap sa homosekswalidad. Wala itong kaukulang parusa kahit pa malaman na ikaw ay kabilang sa ganitong klase ng oryentasyon. Gayunpaman, hindi pa rin pinapayagan ng kanilang konstitusyon na magkaroon ng kasalan ang dalawang tao na mayroon parehong kasarian o ang tinatawag nating same sex marriage. Kung ikukumpara naman ito sa mga bansa sa silangan, makikita na hindi pa rin ganoon katanggap ang ganitong klase ng oryentasyon at kadalasan ay may mabigat itong parusa ang iba pa ay kamatayan. Ang mga bansang Iran, Saudi Arabia, Yemen, United Arab Emirates, Sudan, Nigeria at Mauritania ay

Isa sa mga layunin ng pamanahong papel na ito ay ang pagtatama sa mga maling pananaw ng mga tao ukol sa nasabing isyu. Ang mga susunod na tanong ay ang mga katanungang nais bigyang linaw ng pag-aaral na ito. Hindi maikakaila na laganap ang diskriminasyon at stereotyping sa mga . Kahalagahan ng Pag-aaral Ang pagsasaliksik na isinasagawa ay naglalayong malaman ang iba‟t ibang perspektibo ng mga estudyanteng Tomasino ukol sa isyung homosekswalidad at homosekswal. Sa bandang huli. sa tulong ng ilang mga pag-aaral ng mga mananaliksik. Sa tulong ng pag-aaral na ito ng mga mananaliksik.    Ano ang homosekswal? Ano ang pagkakaiba ng homosekswal at homosekswalidad? Ano ang pananaw at kaalaman ng mga estudyante ng Unibersidad ng Santo Tomas sa homosekswalidad at homosekswal?    Ano ang pinaka-malaking impluwensya sa nasabing pananaw? Ano ang kanilang pagtanggap at damdamin sa nasabing isyu? Ano ang epekto nito sa lipunan? 3. layunin nitong makatulong upang maiangat ang moralidad ng tao sa kapwa niya tao. maaaring maging tulong ito upang mabuo kung ano ba dapat ang ating maging opinion ukol sa homosekswalidad. 2. magkakaroon ng pag-iisa sa ideya kung paano ang tamang pagtrato sa mga taong kabilang sa homosekswalidad. Layunin ng Pag-aaral Ang pamanahong papel na ito ay naglalayong linawin ang mga isyu ukol sa usaping homosekswal at homosekswalidad.3 ang mga bansa sa silangan na nagpapatupad ng kamatayan bilang parusa sa mga homosekswal. Sa kabilang dako.

ay hindi maitatangging nagkakaroon ng personal contact sa isang homosexual. Hindi maaaring manatiling ignorante at walang kaalaman ang isang estudyante tungkol sa homosexuality sapagkat ang bawat isa. Pangalawa. maging estudyante man o propesyunal.4 homosexual o mga taong may atraksyon sa kapwa lalake o kapwa babae sa bansang Pilipinas. Pangatlo para sa eskwela. para sa pamilya. ang mga homosexual ay maaaring mabigyang pansin. atensyon. Nananatili paring sarado ang isip at bulag sa katotohanan ang ating lipunan pagdating sa usaping ito. Ang pokus ng pag-aaral na ito ay upang malaman ang pananaw ng kabataang Tomasino at upang mabawasan ang diskriminasyon at opresyon sa mga homosexual pagdating sa larangan ng propesyon at trabaho. Ang pagsasaliksik na ito ay nagnanais bigyang diin at buksan ang isipan ng mga sumusunod: Una. Ang pagbuo ng mga batas o probisyon laban sa diskriminasyong may kaugnayan sa sexual orientation ay isang malaking hakbang sa pagsulong ng mga mithiing nabanggit. halaga at proteksyon laban sa diskriminasyon ng lipunan. Pang-apat. Ang bawat isa ay may pantay-pantay na karapatan sa trabaho at ito ay hindi kalianman maaring tanggalin sa isang nilalang dahil sa siya ay isang homosexual na taliwas sa paniniwala ng iba. para sa mga mambabatas. Ang pag-aaral na ito ay mahalaga upang maging daan at makatulong sa pagtanggap sa mga kapamilyang homosekswal. para sa industriya. Ang pananaliksik na ito ay makapagbibigay ng elementaryang kaalaman hinnggil sa homosekswalidad upang magkaroon ng kakayahang magtaguyod ng magandang relasyon at tamang pakikitungo ang paaralan sa mga homosexual. Hindi biro ang kanilang pinagdadaanan kaya naman kailangan ng suporta at mahabang pasensya mula sa mga . Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito.

tungkol sa mga homosekswal at homosekswalidad sa ating lipunan. Nais malaman ng mga mananaliksik kung anu-ano at kung gaano kalaki ang impluwensiya ng media. homosekswal man o hindi. Panlima. Maipapakita sa pag-aaral na ito ang iba’t ibang pananaw ng mga mag-aaral na Tomasino sa mga homosekswal na maaring maging batayan din kung ano ang kabuuang pananaw ng kabataang Pilipino sa mga bakla/tomboy. kultura. At panganim. 4. kaibigan sa pananaw ng mga Tomasinong mag-aaral ukol sa homosekswalidad. para sa Simbahan. relihiyon. Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang mapababa ang diskriminasyon sa mga homosekswal. damdamin at pagtanggap ng mga estudyante ng Unibersidad ng Santo Tomas. Sila dapat ay handang kumalinga at intindihin ang saloobin ng isang miyembro nito anuman ang mangyari. kamalayan. para sa lipunan. babae man o lalake. respeto at disiplina sa lahat ng tao. Ang bawat isa ay dapat maging handa at maging bukas ang isipan pagdating sa usaping homosexual at homosexuality upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan na maaring magdulot ng malaking pinsala sa buong komunidad. Binigyang atensyon din ng pag-aaral na ito kung ang pagiging homosekswal ay isang normal o abnormal na paguugali at kung katanggap-tanggap ba ito sa mata ng mga estudyanteng Tomasino.5 kadugo. Saklaw at Limitasyon Tinalakay ng pag-aaral na ito ang pananaw. Ang pag-aaral na ito ay makatutulong upang magkaroon ng ideya ang simbahan sa kasalukuyang moral na batayan o moral standards ng lipunan at upang maging instrumento ng pagkakaisa. . edukasyon.

atbp. Lesbian. Ang pananaw ay opinyon o pagtingin sa isang bagay o indibidwal. o parehong kasarian (babae o lalaki). Ang metrosekswal ay mga heterosekswal na mayroong homosekswal na pananaw sa pagkain. Transgender. Ang homophilia ay ang pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao na pareho ang kasarian. Ang heterosekswal ay ang kasalungat ng homosekswal. Ang lesbian ay isang babaeng homosekswal. tinatawag ding straight. mga relasyon. Depinisyon ng Terminolohiya Upang mas lubusang maintindihan ng mga mambabasa. panannamit. kapwa kasarian. at atraksyon sa pagitan ng dalawang tao na pareho ang kasarian. Bisexuals. Ang kasarian ay ang bayolohikal na klasipikasyon ng isang indibidwal. Ang LGBT ay sumisimbola sa mga salitang Gay.6 5. Ang gay o bakla ay isang lalaking homosekswal. . Ito ay ang lalake o babae. Ang transekswal ay mga tao na may kasarian (pisikal) na kasalungat sa kasarian na mayroon sila noong sila ay ipinanganak. Ang homosekswal ay ang sexual na paguugali. Ang sexual orientation ay tumutukoy sa pagkaakit sa kabilang kasarian. minarapat naming bigyan ng kahulugan ang mga sumusunod na terminolohiya batay sa kontextong ginamit sa pagpapakilala at pagtalakay sa pamanahong-papel na ito: Ang bisekswal ay mga tao na may sekswal na atraksyon sa parehong kasarian (babae o lalaki). ang atraksyon sa pagitan ng dalawang tao na magkaiba ang kasarian. Ang contact ay ang pakikisalamuha sa ibang tao.

ang Egalitarian ay tumutukoy sa mga homosekswal na patuloy na ginagawa ang kanilang mga tungkulin bilang mga heterosekswal. Kaugnay ng sekswalidad ng isang tao ang kanyang pagpapahalaga sa sarili at damdamin ay hindi maaaring maibatay sa kanyang mga kilos at pag-uugali lamang. sinasabing ang sekswalidad ay isang dichotomous na klasipikasyon.7 KABANATA II MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA Ang sexual orientation ay tumutukoy sa buong pagkatao ng indibidwal na kanyang dadalhin habambuhay. Batay sa pag-aaral ni Alfred Charles Kinsey sa kanyang librong Sexual Behavior in the Human Male (1948) at Sexual Behavior in the Human Female (1949). o kaya pagpapalit ng ari ng babae at gawing katulad ng sa lalaki. damit at kung anu-ano pa. Porma at klasipikasyon ng homosekswalidad May mga ibang porma ang homosekswalidad. may mga klasipikasyon ang homosekswalidad batay sa komunidad na ginagalawan ng isang tao. Samantala. ika‟y maaring straight. Ang bisexual ay tumutukoy sa mga taong may atraksyon sa kapwa babae at lalake. samantala ang homosekswalidad ay tumutukoy lamang sa sekswal na pag-uugali ng nasabing indibidwal. ay hindi anyo ng homosexuality. kung saan ito‟y mahirap talagang matukoy. Ibig sabihin. Makikita ito sa mga taong . Ang transgender ay mga taong nagpapalit ng kasarian kung saan pinapalitan ang ari ng lalaki at ginagawang katulad ng ari ng sa babae. Kadalasan. Una. na inuugnay sa mga kalalakihang ang hilig ay mag-ayos ng sarili. o bakla/tomboy lamang. Ngunit ang sekswalidad ng isang indibidwal ay nahahanay sa pagitan ng malawak na dibersyon at pagkakaiba ng isang purong homosekswal at purong heterosekswal. ang pagiging metrosexual.

Gitna at Timog Asya. ang Age-Structured naman ay tumutukoy sa dalawang magkarelasyong homosekswal na magkaiba ang edad. mayroon isinulong na saligang-batas sa kongreso na naglalayong ipagbawal ang diskriminasyon sa isang tao base sa kanyang sexual orientation. Noong 1999. sa kabila ng pagiging isang babaeng homosekswal. Makikita ito sa mga sinaunang Griyego. Pangalawa.8 ginagampanan ang kanilang tungkulin sa kanilang anak bilang isang ama. Gayunpaman. sa kabila ng pagiging isang lalaking homosekswal o di naman kaya ay isang ina. ang isyung ito ay nasa mainit pa ring usapin dahil sa malakas na impluwensya ng Simbahang Katolika. Walang batas na umiiral sa bansang Pilipinas na nagbabalak gawing isang criminal offense ang mga asal o kilos ng isang homosekswal. At pangatlo. Bagamat laganap na at tanggap ng karamihan. Sa katunayan ang sexual orientation ay hindi nakasaad sa Civil Rights Code ng Pilipinas kaya hindi mabibigyan ng tulong ang mga homosekswal kung sila ay maging biktima ng pribado at publikong sektor na pagtatangi. ang Gender-Structured na uri ay tumutukoy naman sa dalawang homosekswal na may relasyon (homophilia) na nakabatay sa tradisyon ng komunidad na kanilang ginagalawan. Homosekswalidad sa Pilipinas Ang homosexualidad ay ligal at pinahihintulutan sa Pilipinas at sa ilang bansa sa Timog Silangang Asya. at sa lupaing Mediterranean. mga mamamayan ng Timog Tsina. mga samurai ng panahon ng Tokugawa sa bansang Hapon. Kalakip nito ay mga problemang dawit ang pamilya at lipunan ng isang bansa na dapat matugunan. ang pagsasabatas ay hindi naging matagumpay na nagsilbing inspirasyon sa . Gitnang Asya at Gitnang Silangan. Makikita ito sa mga homosekswal sa Gitnang Silangan.

Jimenez at Billedo (2008) na Filipino Adolescents in Changing Times na halos 70% ng lesbian at bakla ay nakadaranas ng heterosexism. Ang educational attainment o antas ng napag-aralan ang sinasabing nakaimpluwensiya sa resulta. Gay. Ilang mga sanggunian ang nagsaad na may ilan pa ring mga Pilipino ang may negatibong pananaw sa homosekswalidad. Transgender) upang magprotesta at itaguyod ang kanilang mga karapatang pantao. Natuklasan na mas maraming kababaihang nasa edad 15 hanggang 24 ay may positibong pananaw (60. Homosekswalidad ang . ang homosexuality ay naging katanggap-tanggap narin sa mga pamilyang Pilipino. Ang Simbahang Katolika ay nananatiling hindi sang-ayon sa mga pananaw at paniniwala ng mga homosekswal tulad sa isyung “same-sex marriage”. Ilang pananaliksik ang sumusuparta sa pahayag na ito. ang pagkahumaling sa kapwa lalaki ay isang nakakahiyang bagay na may katumbas na parusa. ayon naman sa pag-aaral ni Manalastas (2008). Sa kabilang banda. Nakasaad sa libro nina Gastardo-Conaco. Ayon sa Roma 1:26-27 ng Bibliya.4% ng respondente) kung ikukumpara sa bilang ng mga lalaking respondente. Nabanggit din sa 1 Corinto 6:9-10 na ang mga nahuhumaling sa kaparehong kasarian ay walang bahagi o lugar sa kaharian ng Diyos. Ang homosekswalidad ay pinaniniwalaang isang kasalanan at imoral na bagay. trabaho at sa tahanan. Ang mga respondente mula sa NCR ang may pinakamataas na pagtanggap sa isyu kung ikukumpara sa ibang rehiyon. ay maaaring pagtawag sa kanila ng “Bading!” o “Tibo!”.9 mga LGBT (Lesbian. 2004). Samantala. at pati na rin pagturing sa kanila bilang abnormal o may sakit. ang pananaw ng mga kabataang Pilipino sa mga homosekswal ay nailahad sa Young Adult Fertility Survey (Silverio. Bisexual. ang mga Muslim ang may pinakamababang pagtanggap (5%) kung ikukumpara sa mga respondente mula sa ibang relihiyon. Ang mga karanasang ito. Dagdag pa rito. ang pagiging paksa ng mga katawa-tawang kwento at biruan. lalung lao na sa mga lugar tulad ng paaralan.

Ayon sa Catholic Bishops‟ Conference of the Philippines (CBCP). Ang mga karaniwang bukas sa ganitong usapin ay ang mga bansang nasa kanluran tulad ng Estados Unidos at mga bansa sa Europa tulad ng Pransya at Inglatera. Nakasaad sa artikulong World: Gays Struggle for Acceptance (2006) ni Kathleen Moore. . Pagtanggap sa Isyu ng Homosekswalidad sa Buong Mundo Ayon kay Curzon sa kanyang librong Mapping the Gap: Homosexuality Laws (2006). mayroong dalawang salik na maaring dahilan ng pagkakaiba sa pagkilala sa mga homosekswal. ang mga homosexual ay inaanyayahan ng CBCP “to come out” o lumadlad. . mas mataas ang posibilidad na maintindihan ang mga homosekswal at kanilang mga gawi. ang pagtanggap sa homosekswalidad bilang ordinaryong kaganapan sa isang bansa ay pabago-bago at iba-iba batay sa orientasyon at estado ng isang lipunan. Kung ang isang lipunan ay mas inuuna ang pagkakaroon ng mabuting relasyon sa pagitan ng bawat miyembro ng lipunan kaysa moralidad.10 sumisira sa totoong ibig sabihin ng sekswalidad ng tao –na babae at lalaki lamang ang naaayon sa plano ng Diyos. Ito ay ang mga sumusunod: A. ang ibig sabihin ng “to come out” o paglaladlad ay ang paghingi ng tulong sa mga eksperto sa larangan ng siyensiya tulad ng psychologist o psychiatrist. ang mga homosekswal ay patuloy na ilalagay ang kanilang buhay sa peligro kung mananatili silang tahimik ukol sa kanilang tunay na kasarian at pagkatao. Gayunpaman. Istruktura ng Lipunan Isa sa mga pangunahing salik na napapabatid sa isang bansa kung anong panig ang susundin ay ang istruktura ng kanilang lipunan. Ang paglaladlad ay hindi nangangahulugang lumabas sa publiko at ipakita ang pagkahomosekswal.

at 40% ay iniisip na hindi dapat payagan ang homosexual sa Romania. Ito ay maaring batay sa kaalaman ng nakakarami o galing sa siyentipikong pag-aaral. Naitala rin na ang mga kabataang naimpluwensiyahan ng kanluraning pilosopiya ay itinuturing na normal o katanggap-tanggap ang homosekswalidad. et al. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa sa Romania ni Gallup noong 2008. B. na batayan ng mga anthropologist at sociologist.. 37% ang nag-iisip na ang pagiging homosexual ay isang krimen. Ang interpretasyong ito ng homosekswalidad ay nagbunga ng negatibong pagtanggap sa mga homosekswal sa nasabing bansa. Subalit ang karamihan ng interpretasyong ito sa tunay na depinisyon ng homosekswalidad ang nagbibigay ng maraming pananaw sa mga tao sa ibang bansa. ay nagsasaad na ang paghuhusga ng karamihan tungo sa mas nakakaunti (minority) ay nababawasan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng interaksyon at pagkakakilala sa pagitan ng dalawang grupo.11 Napatunayan sa mga sarbey na ang mga taong naninirahan sa mga lungsod at may mas mataas estadong pang ekonomiko ay may mas positibong pananaw sa homosekswalidad (Feng. 45% ng respondente ay nagsabing hindi dapat ituring na normal o pakitunguhan ng normal ang mga homosexual. Ang Allport’s Contact Theory. . Dagdag pa rito. 2011). Depinisyon ng Homosekswalidad Ang depinisyon ng homosekswalidad ay maraming interpretasyon. Maaaring ang pagkakakilala ng ibang tao sa isang homosekswal ay kaibigan kaya may mas malaking porsyentong makikitungo ng maayos ang mga ito sa mga homosexual kumpara sa mga taong walang contact sa mga homosexual. ang mga bansang naiimpluwensyahan ng strikto at konserbatibong pilosopiya ay may mababang pagtanggap sa homosekswalidad at ang pagiging liberal ng lipunan ay nakaapekto sa kanilang pananaw ukol sa usaping ito.

at spiritwal na aspeto ng sekswalidad. kaibigan. Takot din silang itanggi at iwasan ng mga taong importante sa buhay nila. Sociopolitical na isyu Kailangang mabigyang kaalaman ang lahat. Pangalawang dahilan ay ang talamak na diskriminasyon na maaari nilang danasin sa kamay ng mga taong nakapaligid sa kanila. kundi pati na rin sa mga sociopolitical issues na may implikasyon sa mga homosekswal. Takot silang malaman ang magiging reaksyon ng mga mahal nila sa buhay kapag nalaman ng mga ito ang kanilang tunay na pagkatao. . ay kadalasang humahantong sa hindi pagkagusto o maging pagkamuhi sa mga homosekswal. hanggang sa pisikal na pagmamalupit (Sauerman. Ang mga heterosekswal na pag-uugali ang kadalasang nagiging hadlang sa mga homosekswal na makakuha ng maayos at pantay na karapatan at oportunidad Laganap pa rin ang hindi makatuwirang pagkatakot sa mga homosekswal. Ang pagkatakot na ito. o kilala bilang homophobia. at kasamahan ang mga pangunahing dahilan kung bakit takot lumantad sa publiko ang ilang mga homosekswal. Ang mga naturang indibidwal ay kadalasang mapanghusga sa kapwa. habang ang ibang uri ng sekswalidad ay hindi normal o mali. o ang pagtuturing sa heterosekswalidad bilang normal at tama. Iba pang Isyu · Kawalan ng relasyon sa mga kapamilya. Kung maliliwanagan at mabibigyan lamang ng tamang impormasyon ang lipunan ukol sa dibersyon ng sekswalidad ng tao. at hindi makatarungan sa pagturing at pagtrato sa mga homosekswal. 2. Heterosexism/Homophobia Ang heterosexism. Nangagamba silang harapin ang posibilidad ng pang-aabuso at harassment mula sa iba. mababawasan ang mga negatibong pagtrato sa mga homosekswal. magmula sa berbal na pang-aabuso. pisikal. hindi lamang ukol sa mga sikolohikal. ay isang problema ng lipunan na patuloy pa ring umiiral hanggang ngayon.12 Mga isyung kinakaharap ng isang homosekswal 1. sosyal. 3. 2013).

Gumamit ang mga mananaliksik ng talatanungan upang malaman ang damdamin at pananaw ng mga Tomasinong mag-aaral tungkol sa homosekswalidad. 2 (di sang-ayon) at 1 (lubos na di sumasang-ayon).13 KABANATA III DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK 1. relihiyon (katoliko o hindi) at lugar na kinalakihan (rural o urban). Sumunod na hakbang na isinagawa ay ang pagtatala ng mga sagot at isinalin ang mga datos o resulta sa porsyento upang mailagay sa pie graph o bar graph. Bukod dito. 3. Tritment ng Datos Nagsagawa ng tally ang mga mananaliksik ayon sa iba‟t ibang kategorya ng respondente at ito ay ang mga sumusunod: kasarian. . Disenyo ng pananaliksik Ang disenyo ng pananaliksik na ginamit ay deskriptiv-analitik. Respondente Isang daang (100) mag-aaral mula sa Unibersidad ng Santo Tomas ang mga napiling respondente ng sarbey. 3 (sangayon). 2. Ang mga mananaliksik ay gumamit ng random sampling sa pagpipili ng mga respondente. Walang age bracket na kinonsidera ang mga mananaliksik. Instrumentong Pampanaliksik Upang mas mapanindigan at mapatibay ang pagsasaliksik. gumamit rin ang mga mananaliksik ng online journals at mga libro para sa pangangalap ng karagdagang literatura at impormasyon. Ang talatanungan ay binubuo ng labing-walong (18) sitwasyon o tanong na sinagot gamit ang Likert Scale – 4 (lubos na sumasang-ayon). 4. Ang mga datos na nakalap mula sa kasagutan ng respondente ay itinala ayon sa Socio-Demographic Character. Gumamit din ng iba‟t ibang artikulo na hango sa internet upang mas mapalawak ang pag-unawa sa pananaw ng lipunan tungkol sa homosekswalidad. ang mga mananaliksik ay gumamit ng sarbey o talatanungan.

14 KABANATA IV PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS Graph 1. Lahat ng mga respondente ay mga mag-aaral ng Unibersidad ng Santo Tomas. Distribusyon ng respondente ayon sa relihiyon 20% Katoliko Hindi Katoliko 80% Walumpung (80%) mag-aaral na sumagot sa sarbey ay katoliko samantalang . Graph 2. Distribusyon ng respondente ayon sa kasarian 39% Lalaki 61% Babae Tatlumpu‟t siyam (39%) sa isang daang (100) respondente ay lalake at animnapu‟t isa (61%) naman dito ay babae.

4 2. Talahanayan 1. Graph 2. Distribusyon ng respondente ayon sa kinalakihang lugar 26% Urban Rural 74% Isinaalang-alang sa sarbey kung saang lugar lumaki ang respondente. Muslim at mga walang kinikilalang relihiyon).1 3.7 .2 2.8 2. Born Again Christian.15 dalawampu (20%) naman ay hindi katoliko (Baptist.9 3.5 2.8 3.6 2. Kabuuang tally ng mga kasagutan sa sarbey Matinding Pagsang-ayon (4 puntos) Di pagsangayon (2 puntos) Matinding di pagsang-ayon (1 puntos) Tanong Bilang Sang-ayon Kabuuan (3 puntos) 47 61 59 53 37 57 43 28 41 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 17 26 28 26 32 19 15 12 15 1 16 14 15 30 9 33 42 38 26 2 6 1 4 7 2 5 15 9 12 3. Naitala na ang pitumpu‟t apat na bahagdan (74%) ng bilang ng respondente ay lumaki sa urban at dalawanpu‟t anim na bahagdan (26%) naman sa rural na lokasyon.1 2.

1 3. ay grinupo ayon sa paksa.5 1. Graph 3.0 1 2 3 KATANUNGAN BILANG Kabuuan 2. .5 0. Ang bilang 1 hanggang 3 ay tungkol sa kamalayan.2 3.2 o katumbas ng walumpung bahagdan (80%).9 3.0 3. Mula sa mga kasagutan (matinding pagsang-ayon hanggang sa matinding di pagsang-ayon).5 ANTAS NG KAMALAYAN 3.2 Sa antas na 1 hanggang 4.5 3.2 Makikita sa talahanayan na ito ang mga tugon ng isang daang (100) respondente sa sarbey. na matatagpuan sa Apendiks A.3 3.0 2. 4 hanggang 10. 4 bilang pinakamataas.1 2. Lebel ng kamalayan ng mga respondente tungkol sa homosekswalidad 4. Ang kabuuang antas ng kamalayan ay 3.0 0.4 3. Ang mga katanungan. lumalabas na mataas ang kamalayan ng mga respondente sa isyung tinatalakay. kinuha ang kabuuang puntos na 1 bilang pinakmababa at 4 bilang pinakamataas. damdamin at tungkol naman sa pagtanggap sa homosekswalidad ang mga katanungan bilang 11 hanggang 16.16 11 12 13 14 15 16 36 31 9 37 45 35 50 51 36 56 52 54 12 13 46 6 2 8 2 5 9 1 1 3 3.0 1.5 2.5 3.

8 na puntos). Samantala.0 1.4 na puntos) na kung saan naitanong kung “wala bang pagsasalungat ang family values at homosekswalidad”.3 3. Makikita na bagamat mataas (2.0 0.0 3.5 3.6 2.2 3.1 2.2 3.4 2.0 11 12 13 14 KATANUNGAN BILANG 15 16 Kabuuan 3.8 2. hindi ganoon katindi ang kabuuang pagsangayon o damdamin ng mga Tomasino sa homosekswalidad.0 0. Graph 5.17 Graph 4.7 2.5 2.1 2. nakita rin na matindi ang pagsang-ayon ng mga Tomasinong mag-aaral sa pagpapalaganap ng pantay .8 3.5 1.4 3. Pagtanggap ng mga respondente sa mga homosekswal 4.0 PAGTANGGAP 2.5 0. tinanong kung dapat bang gawing katatawanan ang mga homosekswal.5 0.5 2. Damdamin ng mga respondente tungkol sa homosekswalidad 4.0 3.8 Naitala ang pinakamababang puntos sa bilang 8 (2.1 Sa graph na ito.2 2.0 DAMDAMIN 2.0 1.0 4 5 6 7 8 9 10 Kabuuan KATANUNGAN BILANG 3.5 3. lumalabas na pinakamababa ang puntos sa bilang 13 na kung saan.5 1.5 3.

Talahanayan 2. makikita na mataas ang puntos (3. Tugon ng mga repondente kung ano ang may pinakamalaking impluwensya sa kanilang pananaw tungkol sa homosekswalidad [VALUE]% [VALUE]% [VALUE]% [VALUE]% Relihiyon Edukasyon Media Kultura Kaibigan [VALUE]% Ayon sa kanilang mga pansariling preperensya.1 puntos) o 77. Graph 6. walung bahagdan (8%) lamang ang sumagot ng relihiyon at walang nagsabing edukasyon ang may pinakamalaking impluwensiya sa paksang tinatalakay. Sa kabuuan.5%) ng mga respondente sa pagtanggap sa homosekswalidad. malaking porsyento ng mga respondente ang nagsabi na ang kultura (36%) at kaibigan (32%) ang may pinakamalaking impluwensya sa kanilang pananaw tungkol sa homosekswaidad. Persepsiyon ng mga respondente tungkol sa homosekswalidad Abnormal na pag-uugali Di Katanggap-tanggap Katanggap-tanggap 5 45 Normal pag-uugali Di Katanggap-tanggap Katanggap-tanggap 12 38 .5 bahagdan (77. Dalawampu‟t apat na bahagdan (24%) ang nagsabing ang media ang may pinakamalaking impluwensya.18 na karapatan at oportunidad sa mga homosekswalid (tanong bilang 15 at 16). Samantala.

Graph 7. Ang natitirang labimpitong bahagdan (17%) ay hindi pa rin tanggap ang mga homosekswal. . Makikita rito na kahit kinokonsiderang abnormal ang homosekswalidad may mga tao pa ring tumatanggap sa mga homosekswal at kahit na may mga taong nag-iisip na normal itong paguugali. Kapansin-pansin sa mga talang datos na ang mayorya o katumbas ng walumpu‟t tatlo (83%) sa kabuuang bilang ng mga respondente ang tumatanggap sa homosekswalidad. ilan sa mga ito ay di pa rin lubusang tinatanggap ang mga homosekswal.19 Makikita sa mga nakalap na datos na magkapantay ang bilang ng mga respondenteng nagsabi kung abnormal o normal na pag-uugali ang pagiging homosekswal. Grapikong representasyon ng persepsiyon ng mga respondente tungkol sa homosekswalidad KABUUANG PAGTANGGAP Abnormal 50% 50% 83% Normal Katanggap-tanggap Di katanggap-tanggap 17% Makikita sa pie chart na hati ang opinyon ng mga respondente tungkol sa isyung normal ba o abnormal ang pagiging homosekswal. Lumalabas na ang homosekswalidad ay lubusang tinatanggap ng karamihan sa mga respondente.

ang mga resulta ng pananaliksik na ito ay dapat na ibahagi sa mga mamamayan upang maipaalam ang saloobin ng mga homosekswal. 3. damdamin at pagtanggap ng mga estudyanteng kasalukuyang nag-aaral sa University of Santo Tomas.20 KABANATA V LAGOM. Rekomendasyon Ang pag-aaral na ito ay naglalarawan sa saloobin ng mga mag-aaral na Tomasino ukol sa pakikitungo at pagtingin sa mga homosekswal bilang bahagi ng ating lipunan. damdamin at pagtanggap sa homosekswalidad. Hinati ang mga katanungan sa tatlong bahagi – kamalayan. ang mga mananaliksik ay nagkaroon ng mga basehan upang makabuo ng mahusay na konklusyon at rekomendasyon. Dahil ito ay isang sensitibong bagay na kadalasang pinagkikibit-balikat lamang ng karamihan. Mula sa mga resultang nalikom. AT REKOMENDASYON 1. KONGLUSYON. Lagom Isinagawa ang pananaliksik na ito upang malaman ang iba‟t ibang pananaw. ibinibigay ang mga susumusunod na rekomendasyon: . Ang mga mananaliksik ay gumamit ng Likert Scale upang timbangin ang mga opinyon ng mga respondente. Dahil dito. Ang pananaliksik na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng survey o pagsisiyasat sa isang daan (100) na respondente na pinili sa pamamagitan ng random sampling. Ang mga datos na nakalap ay itinala at inihambing sa isa‟t isa upang malaman ang kabuuang opinyon at saloobin ng mga Tomasino ukol sa usaping homosekswalidad.

.  Para sa mga guro – na gawing bahagi ng mga aral sa “ethics” ang paksang ito.  Para sa lipunan – na magkaroon ng pantay na pagtingin at pagtrato sa mga homosekswal at iwasan ang diskriminasyon dahil sila ay kapwa pa ring mga tao.21  Para sa mga mambabatas – ang makagawa ng maayos na batas na tumatalakay sa pantay na karapatan at oportunidad ng mga homosekswal. kasama na rito ang mga homosekswal. partikular sa mga mag-aaral na madalas na nakikitungo sa iba‟t ibang uri ng tao.  Para sa mga susunod na mananaliksik – na gumawa ng mga katulad na pag-aaral na gumagamit ng mas maraming bilang ng respondente na magrerepresenta sa mas malaking bahagi ng populasyon at ang paggamit ng ibang variables sa susunod na pag-aaral.  Para sa mga homosekswal – na nawa ay mas maging malinaw ang kanilang punto de vista sa buhay at mas makilala nila ang kanilang sarili at ang kanilang kalagayan sa lipunang ginagalawan.