You are on page 1of 29

CANTIGAS DE VODUNS (Novas

)
VODUM GBESEN
KRÊ NU KRÊ, NA SASSÁ RENUN
KRÊ NU KRÊ, NA SASSÁ RENUN
SASSÁ RINÓ VODUM
EMI KOBÁLA NUÊ
SASSÁ RINÓ VODUM
EMI KOBÁLA NUÊ
***************************************
KRÊ NU KRÊ, NA SASSÁ RENUN
KRÊ NU KRÊ, NA SASSÁ RENUN
SASSÁ RINÓ VODUM
EMI KOBÁLA NUÊ
SASSÁ RINÓ VODUM
EMI KOBÁLA NUÊ
***************************************
VODUN RUDJÊ,MINA KORÔ RUMBÊ(BIS)
RUDJÊ ZÔ,RUMBÔNU NUM KWÊ MINADÔ(BIS)
DANSIDABELA RUMBÊÊÊÊÊ
ÊÊ MARRUMBÊÊÊ
RUMBEWÊÊ(BIS)
(TOQ)BRAVUN
****************************************
(TOQ)SATÒ
È DORIGAN N AIBUNA E DABUNCÒ(BIS)
RUM BARA BERÒ BUNCÒ
RUM DAMBALA BALA SODAN AÊ AÊÊÊ BUNCÒ (BIS)
***************************************
(TOQ)AVANIYA
DAN DA MARÔ,DAN DA MARÔ
O DAN OTIN BELÊ ODAN
DAN DA MARÔ,DAN DA MARÔ
O DAN OTIN BELÊ ODAN
***************************************
VODUN MARIOKUÊ
BESSEM NO MARIOKUÊ
AIJÒ Ê Ô MARIOKUÊ
***************************************
KRÊ NU KRÊ, NA SASSÁ RENUN
KRÊ NU KRÊ, NA SASSÁ RENUN
SASSÁ RINÓ VODUM
EMI KOBÁLA NUÊ
SASSÁ RINÓ VODUM
EMI KOBÁLA NUÊ
KRÊ NU KRÊ, NA SASSÁ RENUN
KRÊ NU KRÊ, NA SASSÁ RENUN
SASSÁ RINÓ VODUM
EMI KOBÁLA NUÊ
SASSÁ RINÓ VODUM
EMI KOBÁLA NUÊ

***************************************
JÁ HOHO E Ê, JÁ HOHO E Ê
YPITI LÊ JÁ HUNDÊ BOY DA CÓLO DIÊ
YPITI LÊ JÁ HUNDÊ BOY DA CÓLO DIÊ
BOY DA BARA HUNCE JÁ LÁ JÁ HOHO Ê Ê
***************************************
WALU LÈ
ILÈ WALU LÈ
JÉ KWÉ SUN WALU LÈ
MAN IYÁ HUN DÁ KÓ
ALÈ KWIN BILO SÈ
MAN IYÁ WALU BETÓ
DA JA IN SAN
WALU LÈ
MAN IYÁ HUN DÁ KÓ
WALU LÈ

***************************************
VODUM SOBOADÃN
SOBOADÃ TANY AVALÚ
SOBOADÃ TANY AVALÚ
ARAYÈ È È È
ARAYÈ È È È
SOBOADÃ TANY AVALÚ
***************************************
SOBOADÃN NO TO GIE....
COTA COTA HUMGEBE
COTA COTA FIRIMANHA
COTA VODUM DARHOME
(BIS)
BADE
HEVIOSO BARE ORO
BADE NA KEW .....
BADE IZO
***************************************
VODUM GBADÉ
A HAN IRUN MALÉ ERO BADÉ NI CAIÁ
A HAN IRUN MALÉ ERO BADÉ NI CAIÁ HOUMBONO
BADÉ NI CAIÁ, WODUN BADÉ NI CAIÁ
BADÉ NI CAIÁ, WODUN BADÉ NI CAIÁ
***************************************

VODUM AGUÉ
NITO KOSSUN
ARRUNSEJÉ
NITO KOSSUN,
AGUÉ RUN DERÈ

(BIS) TOQUE RUM *************************************** SOBOJÔ. AGUÉ. AÊ SOBOJÔ.. AÊ SOBOJÔ.. SOBOJÔ. AÊ SOBOJÔ.RITMO:BRAVUM *************************************** OTUM OTUM BABA PEREGUM ALA OTITUM BABA PEREGUM TOQ SATO *************************************** E COBILE AGEO E COBILE AÊ E COBILE AGEO E COBILE ÂÊ .. AGUÉ... *************************************** AGUÉ BENADÔ E UM Ô Ê Ê Ê E UM Ô Ê Ê Ê E UM Ô DI MINA Ê SATO *************************************** . AÊ SOBOJÔ... AÊ SOBOJÔ. AÊ SOBOJÔ.

SEREBÈ POSUN GAIBA NADEGI POSUN GAIBA NADEGI POSUN GAIBA SEREBÈ SEREBÈ. SEREBÈ POSUN GAIBA NADEGI POSUN GAIBA NADEGI RITMO:AVAMUNHA *************************************** POSSUM ADA GAMA RUNGELO POSSUM ADA GAMA RUNGELO *************************************** ENATOIA ENATOIA E POSSUM POSUBENAN ENATOIA ENATOIA POSSUM POSSUBENAN .VODUM AZIRI ARRUNSEVÓ AZITRI TOBOSSI NADEVÓ ARRUNSEVÓ AZITRI TOBOSSI NADEVÓ RITMO:SATO *************************************** LÔ KWE RÊRÊ COMODIRÊ LÔ KWE RÊRÊ COMODIRÊ AZÃ MEHUNTÓ AZOKINÃ AZIRI ZAÊ AZÃ MEHUNTÓ AZOKINÃ AZIRI ZAÊ VODUM KPOSSUM POSUN GAIBA SEREBÈ SEREBÈ.

POSUN NUN DÊ BELÉ BELÉ A GAMA POSUM MADOBÊ VODUM DAN IKO Ò DAN BIÒ DAN BIÒ ARRUNJEKWÉ Ò DAN BIÒ DAN BIÒ ARRUNJEKWÉ RITMO:BRAVUN *************************************** VODUM HEVIOSSO ABADÉ SERRÈM VODUM LA SÈ SERREM RITMO:BRAVUM *************************************** VODUM AVEREKETI JIDÈ JIDÈ AVEREKÈ JIDÈ JIDÈ AVEREKÈ .*************************************** HAMUNHA BEREKÔ É NO POSSI DO IYÁ WODUN MAIO KWE BEREKÔ É NO POSSI DO IYÁ WODUN MAIO KWE POSUN POSUN POSUN POSUN POSUN LÉ BOIÁ KÁKÁ BIOÁ MI POSUN LÉ BOIÁ KÁKÁ BIOÁ MI PÓ AHAN DAQUINIPÓ DAQUINIPÓ.

RAN SÈTÓ DOBÈ RITMO: BRAVUM *************************************** A CODA É SASÊ A CODA DIÊ BIS SAKOLA RÔ RUM VODUM . RAN SÈTÓ. RAN SÈTÓ DOBÈ RAN SÈTÓ.AVERECUNA SARRUNAN AVERECUNA SARRUNAN AVERECUNA SARRUNAN RITMO:AVAMUNHA *************************************** AVEREKETE É UM TAELÊ DAN JAN JAN BAKO PÔ ERÓ DAN Ê DAN JAN JAN MINA MINA DONÉ AVEREJKETE MINHA DONÉ AVERÊ SODAN HUNTÓ VODUN KWÊ SEBÊ AÊ MILEUÁ Ê MILEUÁ AVEREKETE AVEREKETE DOMA DOHUN AVEREKETE DOMA DOHUN AVEREKETE DOMA DOBELO AVEREKETE DOMA DOBELO *************************************** VODUM AZANSU È VODUN SALÈ JUÁ.

NO KWE DO BIÒ NO KWE MALOIÊ AZUKERE NO TÓ AJUNSÙN FELEBÉ DO BIÒ KWENDA BIÒ ÊÊ NO KWE DO BIÒ.JUTA DONA CÓ JUTA COLARÓ RUM VODUM JUTA DONA CÓ Ê OKÊ A CODA DIÊ BIS *************************************** AGO LE SASI NA KO SA DIE AGO LE SASI NA KO SA DIE TA KO LARA WODUN SE SA DO NA KÓ TA KO LARA WODUN SE SA DO NA KÓ JUN TA KÓ LARÓ WODUN SE SA DO NA KÓ NA KO SA DIE *************************************** HAMUNHA E E É É É NO KOKO BIÓ BEREO NO KOKO BIÓ BEREO NUM KWE DA BEUÁ É NAIÓ NUM KWE DA BEUÁ É NAIÓ NUM KWE DA BEUÁ É NAIÓ *************************************** SATÓ O NINHÁ OSSO BO KO BO ALÊ O NINHÁ OSSO BO KO BO ALÊ Ô *************************************** NO KWE DO BIÒ. *************************************** VODUM DANGBÉ .

EGÓ JÁ HOHO E Ê. JÁ HOHO E Ê YPITI LÊ JÁ HUNDÊ BOY DA CÓLO DIÊ YPITI LÊ JÁ HUNDÊ BOY DA CÓLO DIÊ BOY DA BARA HU7NCE JÁ LÁ JÁ HOHO Ê Ê *************************************** SATÓ HONTO MANHA DAN IKÓ OTORU HONTO MANHA DAN IKÓ OTORU HONTO MANHA DAN IKÓ WALÚ WALULÊ HONTO MANHA NO TOKWE BEUÁ NO TOKWE RE RE DONIN SAVALU KWE HOUMBONO SAVALU KWE RE RE ZAN ZAN SAVALU KWE HOUMBONO *************************************** HAMUNHA DA DA DA DA BARA BARA BARA BARA HOUMBONO HOUMBONO SATO JÁ HOUMBONO SATO JÁ HOUMBONO SATO JÁ *************************************** VODUM ABAIN NAN GAIAKÓ. NAN BERÈ NAN NAN GAIAKÓ. NAN BERÈ NAN RITMO:SATÓ *************************************** NANAN MI TOFÁRA RENUN NANAN MI TOFÁRA RENUN SEREBÊ SEREMAN NANAN MI TOFÁRA RENUN .

SEREBÊ SEREMAN NANAN MI TOFÁRA NANAN MI TOFÁRA NANAN MI TOFÁRA SEREBÊ SEREMAN NANAN MI TOFÁRA SEREBÊ SEREMAN NANAN MI TOFÁRA RENUN RENUN RENUN RENUN RENUN *************************************** VODUM OTOLU JARRALÁ RUNDEWÈ RUNDOBI RUNDOJÒ RUNDEWÈ RUNDOBI OTOLÚ NAVIDARRIWÁ RITMO:SATÓ *************************************** OTOLU É MÀ SINOTÓ OTOLU É MÀ SINITÓ SINITÓ SINITÓ ALOYE SINITÓ SINITÓ ALOYE OTOLU OTOLU KIROJI KIROJI KINI FÁ KIROJI KINI FÁ KIROJI É JIROLE É JIROLE *************************************** EGÓ BETO É NÓ SO JO É MAHI SO JO É MAHI A GANGA OTOLU SO JO É MAHI BONARREVI .

CORICÒ JARRALA CEDÈ MI MAVEM O PEJE VÒ HAMUNHA *************************************** COTA COTA BELE KWÈ RUM BUENA VIANÊ(BIS) *************************************** VODUM AVEDIJÁ VALA RUNTEMANHA VALA RUNTÈ JÓ VALA RUNTEMANHA VALA RUNTÈ JÓ RITMO:HAMUNHA *************************************** EPA MINA MINA PÃ MEDIJÓ MINA PÃ HAMUNHA *************************************** WODUN JÓ WODUN JÓ É MAHUM BE WODUN JÓ WODUN JÓ É MAHUM BE WODUN JÓ MAHUM BE ADAIN ME HUNTÓ MAHUM BE WODUN JÓ SATÓ *************************************** EGÓ .*************************************** JARRA LA CEDÈ MI MAVEM O PEJE VÒ.

BOSSIRÊ TÓ.JÓ JÓ JÓ MA HUMBÊ JÓ JÓ JÓ MA HUMBÊ E DI JÓ E DI JÓ E DI JÓ MA HUMBÊ *************************************** MAWU LISSA NASSA HUN NASSA HUN MA HUNDÊ OLISA NASSA HUN MA HUNDÊ NASSA HUN NASSA HUN MA HUNDÊ É WODUN NASSA HUN MA HUNDÊ SABE JO NIN KO IN SABE JO NIN KO DÊ Ê AÊ AÊ SABE JO NIN KO IN VODUM TOGBOSSI AZIRI NADÒ AZIRI NADÒ VODUN DARRUNCHÈ SOJÒ È VODUN DARRUNCHÈ RITMO:SATO *************************************** JARA JARA JARA JARA UM UM UM UM TÓ TÓ. SAVALU HAMUNHA EGÓ MA HOHO TÓ NUM BOCI LÊ MA HOHO MA HOHO TÓ NUM BOCI LÊ MA HOHO TÓ NUM BOCI LÊ MA HOHO TÓ NUM MÃ Ê TÓ NUM BOCI LÊ MA HOHO TÓ NUM MÃ Ê MA HOHO TÓ NUM BOCI LÊ DÁ CA JÁ . SAVALU TÓ.

DIÈ AÈ MECIM QUELÊ NO PO DO ME DIÈ.*************************************** HAMUNHA TOKWE TOKWE TÔ NUM SAN BÁ NU TO BONI TO BÉ LE KWÉ Á IRÊ IRÊ TÔ NUM SAN BÁ NU TO BONI TO BÉ LE KWÉ *************************************** SATÓ KI NHÁ KI NHÁ KI NHÁ A NI KINHÁ BOROCÊ A NI KINHÁ BOROCÊ BONACERRA Ê *************************************** MECIM QUELÊ NO PO DO ME DIÈ.DIÈ AÈ O ME DO PÒ DÒ MÈ} MEVÒ COCÈ CÒ} VODUM OULISSÁ HÀN VODUN ÒULISSÁ ÒULISSÁ GAMA DOBÈ ZÒ ALERIKÓ ÒULISSÁ GAMA DOBÈ ZÒ ALERIKÓ RITMO:BRAVUM *************************************** VODUM LISSÁ MAWÚ ABADJÁ LABIÊ KÓ ABADJÁ LABIÊ KÓ O VODUM SAVALUNDÊ VODUM LISSÁ-MAWÚ ABADJÁ LABIÊ KÓ .

VODUM LOKO HAN VODUN IRÒKÒ IRÒKO BERÈ KWE SATÓ IRÒKO BERÈ KWE SATÓ DABIÓ DABIÓ IRÒKO BERÈ KWE SATÓ RITMO:SATO . ZANADÒ BOCILÈ AZIRI TOBOSSI MARRUM KWÈ RITMO:SATO *************************************** PONHA NHA IMBO OIFUM PARA RUZO RUZO PONHA NHA IMBO IOFUM E PORESSE NU E TOKULÁ SOTAN BOBO E PORESSE NU E VODUM LÁ SO DAN BOBO E *************************************** PONHA NHA É RUJOJO PONHA NHA É RUJOJO E RUJO DE BODE CAIA É RUJO DE BODE CAIA IMBOIKA IMBO.ABADJÁ LABIÊ KÓ O VODUM SAVALUNDÊ *************************************** VODUM AZIRI TOGBOSSI ZANADÒ BOCILÈ. ZANADÒ BOCILÈ AZIRI TOBOSSI MARRUM KWÈ ZANADÒ BOCILÈ.

DAJANADÒ DA KORRUNDA DOBÈ BENITÓ SARRUN DENAN DA KORRUNDA DOBÈ RITMO:SATO *************************************** CATA CATA OBÍ MEJÊ .*************************************** HUNHODAN BOLOKÔ TINA DOCUN VODUN AKA AÊ LOKO AÊ AÊ LOKO LOKO DAIBA BÔ AJENAN SAVALU JEJE MAHI ABAIN SODAN LOKO BAIN SODAN LOKO KAIABA *************************************** ERÓ IROKO É SÍ ERÓ IROKO É SI *************************************** DO E PÓ SÚ MAZÔBE ZUELO ARRUANGELO IRÔKO PÓ SU MAZÔBE ZUELO ARRUANGELO *************************************** VODUM GU HAN VODUN TOGUN DAJANADÒ.

TOGUM ALA KORÔ SANAJI. SANAJO.OBÍ MEJÊ ONAN BÔ BÔ CATA CATA OBÍ MEJÊ OBÍ MEJÊ ONAN BÔ BÔ *************************************** BOAINDA TIDAN (BIS) TIDAN NO POLAZAN ( EGO ) BOAINDA TIDAN (BIS) *************************************** O RUN TÔ CACAIBÉ (BIS) AE AE AE (SATO) O RUN TÔ CACAIBÉ (BIS) *************************************** TOQUE: BRAVUM SANAJI. SANAJI. SANAJI. TOGUM ALA KORÔ *************************************** UBE MA HUBE UBE UBE MA HUBE UBE MA HUBE UBE UBE MA HUBE UBE UBE MA HUBE SOBE O YÁ MA HUBE O YÁ UBE MA HUBE SOBE O YÁ MA HUBE O YÁ HAMUNHA TOGUN TÁ TANADÊ TOGUN TÁ TANADÊ . SANAJO.

TOGUN TÁ TANADÊ Ô TOGUN TÁ TANADÊ Ô SATÓ BARA DO LEMINA SIVO HOUMBÉ O HUN DE KÁ LA E MINO SIVO HOUMBÉ O HUN DE KÁ LA E BATÁ VODUM BOÇO JARÁ BÔSSO RUNTÓ BÔSSO RUNTÓ BÔSSO RUNTÓ BÔSSO RUNTÓ JÁRA AJARRUNDÊ BÔSSO DA GAMA SILÊ JÁRA AJARRUNDÊ BÔSSO DA GAMA SILÊ JÁRA AJARRUNDÊ BÔSSO DA GAMA SILÊ JÁRA AJARRUNDÊ BÔSSO DA GAMA SILÊ *************************************** VODUM AJAUNSI ARUN DECAIÁ ARUN DECAIÁ AJANSSI MEHUNTÔ ARUN DECAIÁ ARUN DECAIÁ AJANSSI MEHUNTÔ *************************************** Ê BEREWÁ AJAUNSSY. Ê BEREWÁ RUNTÓ BI EWÊ. Ê BEREWÁ .

PABÔ PABÔ A ISSU DAN PABÔ. LEBARAAA.AJAUNSSY. SATO *************************************** VODUM ANABIOCO Ê NANÃ MODUBI DAHOMÉ SAVADIÊ Ê NANÃ GAIAKU DAHOMÉ SAVADIÊ DAHOMÉ SAVADIÊ SAVAIA DAHOMÉ Ê NANÃ IKU RÊ AFULELÉ CORAJÔ CORAJÔ CORAJÔ AFULELÉ CORAJÔ ÊPA ÊPA Ê NANÃ OLUAÊ (BIS) *************************************** VODUM BOCALABÉ OU BOCA PABÔ.: BRAVUM OU QUEBRADO .IYÁ PABÔ PABÔ A ISSU DAN PABÔ.PABÔ PABÔ A ISSU DAN PABÔ.IYÁ PABÔ PABÔ A ISSU DAN VODUM LEGBA Ê Ê Ê Ê LEBARAAA. Ê BEREWÁ RUNTÓ BI EWÊ. LEBARA VODUN Ê VODUN NITOIÊ LEBERA TOQUE.

*************************************** SATÓ WODUN LEGBA DENAN NU AWANTITÓ ELÔ WODUN LEGBA DENAN NU AWANTITÓ ELÔ Ê Ê LEGBA. OU SEJA LÁ DA FORMA QUE PREFERIREM Ê NANÃ MODUBI . SORIYÁ BEKÓ ILÊKUN AWÁ LESSE AGÔ IYÁ. NÃ. LOEGBA AWANTITÓ IÓ WODUN *************************************** HAMUNHA Ê MINA DÔ. LEGBA AWANTITÓ IÓ WODUN SASA (XÁXÁ) LEGBA DENAN NU AWANTITÓ Ê Ê LEGBA. A KAN SO ELÔ BARA HUNTÓ NAN KWE RÊ Ê MINA DÔ. NAUÁ. SORIYÁ BEKÓ ILEKÓ ILÊKUN ANTIGAS AZANSU A CODA É SASÊ A CODA DIÊ BIS SAKOLA RÔ RUM VODUM JUTA DONA CÓ JUTA COLARÓ RUM VODUM JUTA DONA CÓ Ê OKÊ A CODA DIÊ BIS *************************************** POSSUM IPÓ !!!!!! POSSUM ADA GAMA RUNGELO POSSUM ADA GAMA RUNGELO ****************************************** ENATOIA ENATOIA E POSSUM POSUBENAN ENATOIA ENATOIA POSSUM POSSUBENAN *************************************** NANÃ. A KAN SO ELÔ BARA HUNTÓ NAN KWE RÊ *************************************** EGÓ AWÁ LESSE AGÔ IYÁ.

. BENA BENA BABA DIBI SOGBÔ NO KWE *************************************** AROBOBOIA.HINGBE ANODO HUNGEBE BEÚE A BIGIA HUNTO *************************************** .....DAHOMÉ SAVADIÊ Ê NANÃ GAIAKU DAHOMÉ SAVADIÊ DAHOMÉ SAVADIÊ SAVAIA DAHOMÉ Ê NANÃ IKU RÊ AFULELÉ CORAJÔ CORAJÔ CORAJÔ AFULELÉ CORAJÔ ÊPA ÊPA Ê NANÃ OLUAÊ *************************************** SOGBÔ BENA...SOBO ADÃN SOBOADÃN NO TO GIE. COTA COTA HUMGEBE COTA COTA FIRIMANHA COTA VODUM DARHOME *************************************** BADE HEVIOSO BARE ORO BADE NA KEW BADE IZO *************************************** GU TOQUE .VAMUNHA FERE COM FERE MOFÁ T'OGUM NADÔ FERE COM FERE MOFÁ T'OGUM NADÔ *************************************** TOQ BRAVUM HUNGBE HUNGBE BEÚE A BOGIA HONTO RESPONDE::::HUNGEBE ANADO .. BENA BENA TA NO ODÊ MAHINHA TA NO ODÊ SOGBÔ ADÊ MAHINHA BENA..

NA SASSÁ RENUN KRÊ NU KRÊ. NA SASSÁ RENUN SASSÁ RINÓ VODUM EMI KOBÁLA NUÊ SASSÁ RINÓ VODUM EMI KOBÁLA NUÊ KRÊ NU KRÊ.VODUM GU AXÓ TOTÔ MINA DÔ HUMPARA SÉ SÉ (2X) ACAMAGINA DAN MECAN CAÊ CAÊ NO KWERÊ DEZAN MÓ DEVÔ ODINÉ ACAUNDEVÓ HUNTOIÊ SONAJI SONAJÔ SONAJI OGUN ALAKORÔ *************************************** AVEREKETE: AVEREKETE É UM TAELÊ DAN JAN JAN BAKO PÔ ERÓ DAN Ê DAN JAN JAN MINA MINA DONÉ AVEREJKETE MINHA DONÉ AVERÊ SODAN HUNTÓ VODUN KWÊ SEBÊ AÊ MILEUÁ Ê MILEUÁ AVEREKETE AVEREKETE DOMA DOHUN AVEREKETE DOMA DOHUN AVEREKETE DOMA DOBELO AVEREKETE DOMA DOBELO *************************************** TOY BESSÉN!! KRÊ NU KRÊ. NA SASSÁ RENUN KRÊ NU KRÊ. NA SASSÁ RENUN SASSÁ RINÓ VODUM EMI KOBÁLA NUÊ SASSÁ RINÓ VODUM EMI KOBÁLA NUÊ *************************************** AJANSSI ARUN DECAIÁ ARUN DECAIÁ AJANSSI MEHUNTÔ ARUN DECAIÁ .

SAVALU JARA UM TÓ. SOBOJÔ. BOSSIRÊ JARA UM TÓ. AÊ SOBOJÔ.: VAMUNHA JARA UM TÓ JARA UM TÓ.ARUN DECAIÁ AJANSSI MEHUNTÔ *************************************** TOY AGUÉ! SOBOJÔ. SAVALU *************************************** . AÊ SOBOJÔ. AÊ SOBOJÔ. AÊ SOBOJÔ. AGUÉ. AÊ SOBOJÔ. AÊ SOBOJÔ. *************************************** IPO ENATOIA ENATOIA E POSSUM POSUBENAN E POSSUM POSUBENAN *************************************** AZIRI LÔ KWE RÊRÊ COMODIRÊ (X2) AZÃ MEHUNTÓ AZOKINÃ AZIRI ZAÊ (X2) *************************************** AHOBOBOI LOKO HUNHODAN BOLOKÔ TINA DOCUN VODUN AKA AÊ LOKO AÊ AÊ LOKO LOKO DAIBA BÔ AJENAN SAVALU JEJE MAHI ABAIN SODAN LOKO BAIN SODAN LOKO KAIABA *************************************** TOBOSSY RITMO. AGUÉ.

WODUN BADÉ NI CAIÁ BADÉ NI CAIÁ. WODUN BADÉ NI CAIÁ ARA ARA Ê. SALU BADÉ NUCAIA SALU BADÉ NUCAIA *************************************** . NANAN MI TOFÁRA NANAN MI TOFÁRA SEREBÊ SEREMAN NANAN MI TOFÁRA SEREBÊ SEREMAN NANAN MI TOFÁRA NANAN MI TOFÁRA NANAN MI TOFÁRA SEREBÊ SEREMAN NANAN MI TOFÁRA SEREBÊ SEREMAN NANAN MI TOFÁRA RENUN RENUN RENUN RENUN RENUN RENUN RENUN RENUN *************************************** ARROGBOGBOI AJAUNSSY RÍTIMO: SATÓ. Ê BEREWÁ AJAUNSSY. *************************************** CANTIGA E REZA WALU LÈ ILÈ WALU LÈ JÉ KWÉ SUN WALU LÈ MAN IYÁ HUN DÁ KÓ ALÈ KWIN BILO SÈ MAN IYÁ WALU BETÓ DA JA IN SAN WALU LÈ MAN IYÁ HUN DÁ KÓ WALU LÈ *************************************** YPA DARIN WODUN BADÉ A HAN IRUN MALÉ ERO BADÉ NI CAIÁ A HAN IRUN MALÉ ERO BADÉ NI CAIÁ HOUMBONO BADÉ NI CAIÁ. SALU BADÉ NUCAIA. Ê BEREWÁ AJAUNSSY. Ê BEREWÁ RUNTÓ BI EWÊ. Ê BEREWÁ RUNTÓ BI EWÊ.ARROGBOGBOI IYÁ BAHIN RÍTIMO: SATÓ.

ARROGBOGBOI EWÁ PABÔ.IYÁ PABÔ PABÔ A ISSU DAN PABÔ. DÁ KOHUN NA DOBÊ. Ê LEBARA VODUN Ê VODUN NITOIÊ Ê LEBERA *************************************** ARROGBOGBOY TOGUM TOQUE: BRAVUM . DADJÁ NADÔ.IYÁ PABÔ PABÔ A ISSU DAN *************************************** OTOLU OTOLU É MÀ SINOTÓ OTOLU É MÀ SINITÓ SINITÓ SINITÓ ALOYE SINITÓ SINITÓ ALOYE *************************************** GUNAJÁ .SATÓ DADJÁ NADÔ.PABÔ PABÔ A ISSU DAN PABÔ. PABÔ PABÔ A ISSU DAN PABÔ. DÁ KOHUN NA DOBÊ. GBENITÓ SAHUNDENAN.: BRAVUM OU QUEBRADO Ê LEBARAAA. VODUM LISSÁ MAWÚ ABADJÁ LABIÊ KÓ ABADJÁ LABIÊ KÓ O VODUM SAVALUNDÊ VODUM LISSÁ-MAWÚ ABADJÁ LABIÊ KÓ ABADJÁ LABIÊ KÓ O VODUM SAVALUNDÊ *************************************** LEGBA TOQUE. *************************************** ARROGBOGBOI LISSÁ TOQUE: SATÓ. Ê LEBARAAA.

SANAJI. YOBA NA ZANA. SANAJI. Ê AZAN BALAJÓ FERÉRÉ NA ZANA. TOGUM ALA KORÔ *************************************** YPA DARIN WODUN GU HAMUNHA UBE MA HUBE UBE UBE MA HUBE UBE MA HUBE UBE UBE MA HUBE UBE UBE MA HUBE SOBE O YÁ MA HUBE O YÁ UBE MA HUBE SOBE O YÁ MA HUBE O YÁ *************************************** SATÓ TOGUN TÁ TANADÊ TOGUN TÁ TANADÊ TOGUN TÁ TANADÊ Ô TOGUN TÁ TANADÊ Ô *************************************** BATÁ BARA DO LEMINA SIVO HOUMBÉ O HUN DE KÁ LA E MINO SIVO HOUMBÉ O HUN DE KÁ LA E *************************************** YOBA RÍTMO: OGUERÊ YOBA NA ZANA. TOGUM ALA KORÔ SANAJO.SANAJI. Ê AZAN BALAJÓ. SANAJO. SANAJI. *************************************** YPA DARIN WODUN OTOLU SATÓ OTOLU KINI FÁ KIROJI OTOLU KINI FÁ KIROJI KIROJI É JIROLE KIROJI É JIROLE *************************************** EGÓ BETO É NÓ SO JO É MAHI SO JO É MAHI .

A GANGA OTOLU SO JO É MAHI BONARREVI *************************************** AGUÉ SATÓ AGUÉ BENADÔ E UM Ô Ê Ê Ê E UM Ô Ê Ê Ê E UM Ô DI MINA Ê *************************************** YPA DARIN WODUN AJUNSUN BATÁ AGO LE SASI NA KO SA DIE AGO LE SASI NA KO SA DIE TA KO LARA WODUN SE SA DO NA KÓ TA KO LARA WODUN SE SA DO NA KÓ JUN TA KÓ LARÓ WODUN SE SA DO NA KÓ NA KO SA DIE *************************************** HAMUNHA E NO KOKO BIÓ BEREO E NO KOKO BIÓ BEREO É NUM KWE DA BEUÁ É NAIÓ É NUM KWE DA BEUÁ É NAIÓ É NUM KWE DA BEUÁ É NAIÓ *************************************** SATÓ O NINHÁ OSSO BO KO BO ALÊ O NINHÁ OSSO BO KO BO ALÊ Ô *************************************** YPA DARIN WODUN DANGBÉ EGÓ JÁ HOHO E Ê. JÁ HOHO E Ê YPITI LÊ JÁ HUNDÊ BOY DA CÓLO DIÊ YPITI LÊ JÁ HUNDÊ BOY DA CÓLO DIÊ BOY DA BARA HUNCE JÁ LÁ JÁ HOHO Ê Ê *************************************** SATÓ HONTO MANHA DAN IKÓ OTORU HONTO MANHA DAN IKÓ OTORU HONTO MANHA DAN IKÓ WALÚ WALULÊ .

HONTO MANHA NO TOKWE BEUÁ NO TOKWE RE RE DONIN SAVALU KWE HOUMBONO SAVALU KWE RE RE ZAN ZAN SAVALU KWE HOUMBONO *************************************** HAMUNHA DA BARA HOUMBONO DA BARA HOUMBONO SATO JÁ DA BARA HOUMBONO SATO JÁ DA BARA HOUMBONO SATO JÁ *************************************** YPA DARIN WODUN TOBOSSY EGÓ MA HOHO TÓ NUM BOCI LÊ MA HOHO MA HOHO TÓ NUM BOCI LÊ MA HOHO TÓ NUM BOCI LÊ MA HOHO TÓ NUM MÃ Ê TÓ NUM BOCI LÊ MA HOHO TÓ NUM MÃ Ê MA HOHO TÓ NUM BOCI LÊ DÁ CA JÁ *************************************** HAMUNHA TOKWE TOKWE TÔ NUM SAN BÁ NU TO BONI TO BÉ LE KWÉ Á IRÊ IRÊ TÔ NUM SAN BÁ NU TO BONI TO BÉ LE KWÉ *************************************** SATÓ KI NHÁ KI NHÁ KI NHÁ A NI KINHÁ BOROCÊ A NI KINHÁ BOROCÊ BONACERRA Ê *************************************** VODUNJO VAMUNHA EPA MINA MINA PÃ MEDIJÓ MINA PÃ *************************************** YPA DARIN WODUN JÓ SATÓ WODUN JÓ WODUN JÓ É MAHUM BE WODUN JÓ WODUN JÓ É MAHUM BE WODUN JÓ MAHUM BE ADAIN ME HUNTÓ MAHUM BE WODUN JÓ .

*************************************** EGÓ JÓ JÓ JÓ MA HUMBÊ JÓ JÓ JÓ MA HUMBÊ E DI JÓ E DI JÓ E DI JÓ MA HUMBÊ *************************************** VODUN LISSA IYE BABA LISSÁ WE NIBOKUN (BABÁ LISSÁ WE NI BOKUNLÓ) LISSÁ WE AWE.DIÈ AÈ MECIM QUELÊ NO PO DO ME DIÈ.RUMBÈ MA RUMBÈ Ò *************************************** A CORE MINA COREÀ ARUM LEÀ *************************************** VODUN OTOLU TOQ(VAMUNHA) JARRA LA CEDÈ MI MAVEM O PEJE VÒ.GUN COMO QUEREN TOQ(VAMUNHA) E RUMBÈ .TOGUM.RUMBÈ MA RUMBÈ E RUMBÈ .DIÈ AÈ O ME DO PÒ DÒ MÈ} MEVÒ COCÈ CÒ *************************************** YPA DARIN VODUN TOGBO .GU.CORICÒ JARRALA CEDÈ MI MAVEM O PEJE VÒ *************************************** COTA COTA BELE KWÈ . LISSÁ WE DI BABÁ LISSÁ WE *************************************** YPA DARIN WODUN MAWU SATÓ NASSA HUN NASSA HUN MA HUNDÊ OLISA NASSA HUN MA HUNDÊ NASSA HUN NASSA HUN MA HUNDÊ É WODUN NASSA HUN MA HUNDÊ SABE JO NIN KO IN SABE JO NIN KO DÊ Ê AÊ AÊ SABE JO NIN KO IN *************************************** YPA DARIN TOBOSSI MECIM QUELÊ NO PO DO ME DIÈ.

RUMBÔNU NUM KWÊ MINADÔ(BIS) DANSIDABELA RUMBÊÊÊÊÊ ÊÊ MARRUMBÊÊÊ RUMBEWÊÊ(BIS) *************************************** (TOQ)SATÒ È DORIGAN N AIBUNA E DABUNCÒ(BIS) RUM BARA BERÒ BUNCÒ RUM DAMBALA BALA SODAN AÊ AÊÊÊ BUNCÒ *************************************** (TOQ)AVANIYA DAN DA MARÔ. A KAN SO ELÔ BARA HUNTÓ NAN KWE RÊ *************************************** EGÓ AWÁ LESSE AGÔ IYÁ.DAN DA MARÔ O DAN OTIN BELÊ ODAN DAN DA MARÔ.DAN DA MARÔ O DAN OTIN BELÊ ODAN *************************************** YPÁ DARIN WODUN LEGBA SATÓ WODUN LEGBA DENAN NU AWANTITÓ ELÔ WODUN LEGBA DENAN NU AWANTITÓ ELÔ Ê Ê LEGBA. LEGBA AWANTITÓ IÓ WODUN *************************************** HAMUNHA Ê MINA DÔ.MINA KORÔ RUMBÊ(BIS) RUDJÊ ZÔ. LEGBA AWANTITÓ IÓ WODUN SASA (XÁXÁ) LEGBA DENAN NU AWANTITÓ Ê Ê LEGBA. SORIYÁ BEKÓ ILÊKUN AWÁ LESSE AGÔ IYÁ. SORIYÁ BEKÓ ILEKÓ ILÊKUN *************************************** YPA DARIN WODUN KPÓ (POSUN) HAMUNHA BEREKÔ É NO POSSI DO IYÁ WODUN MAIO KWE BEREKÔ É NO POSSI DO IYÁ WODUN MAIO KWE .RUM BUENA VIANÊ *************************************** (TOQ)BRAVUN YPA DARIN DAN/BESSEN VODUN RUDJÊ. A KAN SO ELÔ BARA HUNTÓ NAN KWE RÊ Ê MINA DÔ.

POSUN POSUN LÉ POSUN BOIÁ KÁKÁ BIOÁ MI POSUN POSUN LÉ POSUN BOIÁ KÁKÁ BIOÁ MI PÓ AHAN DAQUINIPÓ DAQUINIPÓ. POSUN NUN DÊ BELÉ BELÉ A GAMA POSUM MADOBÊ *************************************** SAUDANDO O JEJE É NOKUE RUNTO É MAHIN É NOKUE RUNTO É MAHIN É NOKUE MEU RUNTÓ É NOKUE MEU RUNTÓ *************************************** BESENHA ME RUNTO E JAVALANUE ME RUNTO E JAVALANUE COCORUM COCORUM BALAJA TOYATOYA TOYATOYA RUMBALAJA *************************************** AIZAM BERÊ AIZAM BERECÔ AIZAM BERÊ AIZAM BEREUÁ NITÁLIA NITÁLIA – ATILERU Ó *************************************** ESTA CANTIGA DE AIYZÃ É PARA ELE FERTILIZAR A CASA E SABER QUE O POVO QUE ESTÁ FAZENDO É SEU POVO MAHI: DENÊ KO SA LISA DEHUN DENÊ KO SA LISA DE HUN Ê DE HUM DÊ DA GAMA DÊ HUN Ê DE HUM DÊ DA GAMA DÊ HUN *************************************** .