You are on page 1of 1

Nama: __________________________________ Kelas: ________________________

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5
BAIKPULIH DAN PENYENGGARAAN

LATIHAN Susunkan perkataan tersebut mengikut kategori seperti yang berikut: SELAK SILING SABUN REJA KAIN SURAT KHABAR PENYAPU ENGSEL DINDING PENGUNCI PINTU DETERGEN LANTAI MINYAK PELINCIR Bahagian bangunan yang perlu diminyakkan Bahagian bangunan yang perlu dibersihkan

Alatan pencuci

Bahan pencuci