You are on page 1of 6

Forum

BMM3117

Senaraikan komponen-komponen pengajaran yang perlu ada dalam pengajaran dan huraikan komponen pengajaran tersebut. Jawab mengikut pemahaman anda. a) Kemahiran Induksi     Set induksi adalah bahagian permulaan proses pengajaran Bertujuan membina aliran fikiran dan minat murid terhadap isi pengajaran. Set induksi haruslah ringkas dan padat, biasanya tidak melebihi 5 minit. Komponen Kemahiran Set Induksi :
• Menggunakan nada suara • Menggunakan BBM • Gerakan, isyarat dan kontek mata • Aktiviti luar biasa Menarik Perhatian Motivasi • Membangkitkan rasa ingin tahu • Pelbagai teknik dan aktiviti • Soalan,mencabar

• Tugasan jelas • Soalan berkaitan dengan P & P • Menyatakan aktiviti dengan jelas

Menstruktur

Perkaitan

• Mengaitkan pengetahuan • Mengaitkan isi pelajaran • Mengaitkan pengalaman • Mengaitkan minat

b) Kemahiran Penerangan        Untuk menyampaikan maklumat, konsep atau isi kandungan P & P Perlu dirancang dengan memilih bentuk kaedah dan teknik yang sesuai dengan murid. Perlu menggunakan contoh, ilustrasi atau BBM yang sesuai untuk meningkatkan pemahaman murid. Berdasarkan kepada kebolehan dan pengalaman murid. Menggunakan variasi rangsangan bagi mengekalkan minat murid. Masa penerangan jangan terlalu panjang bagi mengelakkan murid menjadi bosan dan hilang tumpuan. Menggalakkan murid untuk bertanya perkara yang tidak difahami.

Forum BMM3117  Komponen Kemahiran Menerang : Arah Permulaan Penerangan Guru a) Menarik dan mengekalkan perhatian murid b) Membangkitkan keedaran murid untuk belajar c) Jelas. jangan mengejek jika salah  Jika murid tidak dapat menjawab. ringkas dan tepat Kemahiran Ilustrasi Penggunaan contoh/Sumber pengajaran a) Mencukupi b) Sesuai c) Jelas Penyusunan Idea Pengurusan kemahiran menerang a) Idea dikembangkan secara teratur b) Variasi rangsangan berjaya digunakan c) Penerangan lisan jelas dan tepat Penutup Rumusan /Kesimpulan a) Isi penting ditulis b) Isi disusun secara teratur c) Penutup ringkas dan padat c) Kemahiran Penyoalan  Pembentukan soalan  Aras seuai dengan murid  Jenis soalan berkaitan  Mudah difahami / ringkas. tepat dan jelas  Pelbagai bentuk penyoalan  Mendorong murid berfikir / elakkan soalan tertutup  Teknik Penyoalan  Memberi ruang kepada murid untuk mencari jawapan  Soalan ditujukan kepada semua pelajar  Jangan ulang jawapan murid – pelajar tidak beri tumpuan kepada jawapan kawan  Memuji jawapan murid. ubah aras untuk membantu murid  Elak jawapan beramai-ramai .

menjawab  bercerita --. menukar corak interaksi  guru-murid dan mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran Komponen Variasi Rangsangan : Perubahan fokus deria murid  mendengar --menonton  melihat ----merasa Perubahan pergerakan tingkah laku guru  kiri --.hentian Perubahan bentuk lisan murid  menyoal --. berpidato .  Soalan yang jelas dan ringkas d) Kemahiran Variasi Rangsangan   Iaitu teknik mempelbagaikan kaedah dan teknik penyampaian guru untuk menarik perhatian dan minat pelajar terhadap aktiviti pengajaran.  Berhenti seketika selepas mengemukakan soalan bagi memberi peluang kepada murid berfikir  Membantu dengan memberi petunjuk atau klu untuk atau fokus memudahkan murid memberi jawapan  Melayan murid dengan adil  Soalan bertujuan mencungkil pengetahuan murid berdasarkan aras tertentu..Forum BMM3117  Komponen Kemahiran Penyoalan :  Soalan yang berfokus.  Soalan yang boleh dialih dan disebarkan supaya ramai murid berpeluang menjawab soalan.kanan  Depan ---belakang Perubahan pergerakan anggota guru  tangan --.kepala  tangan --. mempelbagaikan aktiviti pengalihan deria murid. Variasi rangsangan meliputi perubahan tingkah laku guru. sama ada fokus tunggal pelbagai.membaca  berbincang ….

Untuk mempelbagaikan aktiviti pengajaran guru dan pembelajaran murid Memberi peluang murid mencatat nota.berdiri  demonstrasi -----lakonan e) Penggunaan Papan Tulis      Menjelaskan fakta.senyap Perubahan kedudukan fizikal murid  menulis --.lantang  lantang ---.melukis  duduk ---. konsep atau idea yang abstrak Menarik perhatian murid Demonstrasi langkah atau panduan penyelesaian masalah. f) Kemahiran Pengukuhan  Merupakan teknik mengajar yang digunakan apabila murid memberi jawapan yang betul atau menunjukkan peningkatan prestasi dalam sesuatu aktiviti pembelajaran  Prinsip Pengukuhan  Diberi sebaik sahaja murid menunjukkkan tingkah laku positif  Pengukuhan negatif seperti mengkritik atau menyindir harus dielakkan  Harus diubah dari semasa ke semasa  Sesuai dengan umur dan status sosial murid  Ikhlas dan jujur .Forum BMM3117 Perubahan nada suara  mendatar ---.

goyang tangan g) Pengelolaan Bilik Darjah  Proses  merancang. kurang lengkap Gerak isyarat negatif a) Geleng kepala. Anggukan Dampingan a) Mendampingan murid b) Duduk berhampiran Sentuhan a) Sentuh bahu. . h) Penutupan Dan Membuat Kesimpulan  Terdapat dua jenis Penutup kognitif – bertujuan untuk mengukuhkan segala isi pelajaran Penutup sosial – dilakukan melalui aktiviti rumusan. cuba lagi. Tepuk tangan. mengelola. pengukuhan dan susulan  Cara melaksanakan penutup kognitif  Membuat rumusan atau kesimpulan isi pengajaran  Memberi kerja bertulis dalam buku latihan atau lambaran kerja  Memberi aktiviti pengayaan  Menyoal isi-isi penting untuk merangsang murid mengingat isi pelajaran. belakang Lisan negatif a) Bukan.Forum BMM3117  Komponen Kemahiran Pengukuhan : Lisan positif a) memuji murid spt baik/bagus/betul/ya b) Meminta murid lain mengulang jawapan yang baik Gerak isyarat positif a) Senyuman. memimpin. salah. mengarah dan mengawal untuk mencapai objektif-objektif organisasi atau kumpulan.

.>< 5 minit  Aktiviti penilaian untuk mengukur pencapaian objektif pelajaran  Komponen Kemahiran Penutup : a) Membuat rumusan b) Mengulangi isi-isi penting c) Menjalankan aktiviti penilaian d) Mencadangkan aktiviti susulan e) Menjalankan aktiviti pengukuhan Perkaitan Kognitif Perkaitan Sosial a) Menimbulkan perasaan pencapaian murid b) Memberi pengukuhan positif c) Mewaitkan dengan pelajaran yang akan datangujudkan perasaan ingin tahu d) Motivasikan murid e) Mengaitkan dengan pelajaran yang akan datang. isi pelajaran dan kemahiran murid  Perancangan yang teliti upaya penutupan kognitif lebih berkesan  Penutupan sosial pada akhir p & p  Ringkas dan padat .Forum BMM3117  Prinsip Kemahiran Penutup  Sesuai dengan objektif.