You are on page 1of 26

CONTOH HADIS PALSU YANG TERSEBAR Soalan

:

Apakah contoh-contoh hadis dhaif dan palsu yang telah tersebar dalam masyarakat?

Jawapan:

Berikut saya senaraikan beberapa contoh hadis-hadis yang popular di dalam masyarakat. Sayangnya hadis-hadis yang popular ini pada hakikatnya adalah dhaif atau palsu. Saya menyebutnya sebagai dhaif atau palsu dengan meletakkan komen dan hasil kajian para ulama hadis dulu dan kini untuk sama-sama diteliti dan difahami. Ini bermakna, bukanlah saya yang memandai-mandai mengatakan ia dhaif atau palsu, tetapi saya berpandukan kepada hasil kajian yang telah sedia ada di dalam buku-buku para ulama hadis. Bagi para pembaca, mereka dialu-alukan untuk membetulkan kesilapan saya sama ada dari segi penggunaan bahan rujukan atau kesilapan dalam terjemahan teks asalnya yang ditulis dalam bahasa arab.

Di samping itu saya juga selitkan sedikit ulasan bagi

menjelaskan maksud hadis tersebut dan juga membincangkan adakah maksud hadis boleh diterima dan disokong oleh dalildalil daripada Al Quran atau hadis sahih. Walau bagaimana baik maksud sesuatu hadis yang dhaif atau palsu, hadis tersebut tetap tidak boleh dinyatakan atau „diiklankan‟ sebagai „hadis sahih‟ atau sebagai „sabda Nabi SAW‟. Hadis tersebut mungkin boleh dianggap sebagai kata-kata hikmah atau nasihat yang baik sekiranya maksudnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pembaca akan dapat melihat apa yang saya maksudkan dalam huraian setiap hadis.

Pertama:

Maksudnya: Tuntutlah ilmu walaupun hingga ke negeri China.

Kedudukan Hadis: Ini adalah hadis palsu. Hadis ini telah disebutkan sebagai palsu oleh Ibn al Jauzi di dalam buku al Maudhu‟at[1]. Pembaca juga boleh melihat buku Menangkis Pencemaran Terhadap Agama dan Tokoh-Tokohnya karya Mohd. Asri Zainul Abidin untuk mendapat maklumat lanjut tentang hadis ini. Hadis ini dikritik juga oleh pengkaji hadis seperti Ibnu Tahir al Maqdisi (507H)[2], al Iraqi[3], Ibn Hibban[4] dan Muhammad Nasiruddin al Albani[5].

Telah ada dalil-dalil serta hujah-hujah yang jelas dalam Al Quran dan hadis-hadis sahih tentang kewajipan menuntut ilmu serta kelebihan mereka yang mempunyai ilmu. Maksudnya: Menuntut ilmu adalah kewajipan ke atas setiap muslim [8].Ulasan: Hadis ini kerap dijadikan hujah bagi membuktikan bahawa Islam menggalakkan umatnya menuntut ilmu sejauh yang mungkin walaupun ke negara China. Terdapat ayat-ayat Al Quran yang mengiktiraf golongan yang berilmu contohnya: Maksudnya : ALLAH mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan yang mempunyai ilmu dengan beberapa darjat[6]. Sedangkan pada hakikatnya hadis ini adalah palsu. . Begitu juga di dalam hadis-hadis sahih terdapat saranan ke arah menuntut ilmu antaranya seperti hadis: Maksudnya: Sesiapa yang melalui jalan ke arah menuntut ilmu maka ALLAH mudahkan untuknya jalan ke syurga[7].

Tindakan menggunakan hadis palsu ini boleh menjadikan kita lupa bahawa ayat Al Quran atau hadis sahih sudah pun memadai dan mencukupi untuk kita menyatakan sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Kedua: Maksudnya: Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad Kedudukan Hadis: Hadis ini adalah hadis palsu. Berhati-hatilah dalam menggunakan sesuatu hadis. bukanlah bermakna itu adalah hadis yang benar-benar datang dari Nabi SAW[9]. Pastikan bahawa hadis tersebut adalah sahih sebelum menggunakannya sebagai dalil atau hujah. Menurut Yusuf al Qaradhawi.Telah diketahui umum bahawa menuntut ilmu adalah kewajipan dalam kehidupan umat Islam. Apa yang ingin saya sebutkan di sini adalah kesalahan menggunakan hadis palsu dalam menyatakan sesuatu perkara yang telah sedia ada dalam Islam sama ada di dalam Al Quran atau hadis-hadis sahih. Hadis ini juga ditolak kesahihannya sebagai sabda Nabi SAW oleh . walaupun maksud hadis ini benar.

Penggunaan hadis-hadis palsu adalah salah walaupun dengan niat yang baik. Dalil-dalil itu sudah mencukupi dan kita tidak perlu lagi menggunakan hadis-hadis palsu yang direka.seorang pengkaji hadis zaman ini. Pendakwah atau penceramah selalunya mencari jalan singkat untuk mengumpulkan bahan ceramahnya lalu mereka menggunakan buku-buku berbentuk akhlak atau buku cerita yang kadangkala tidak memperdulikan kesahihan fakta yang dimuatkan di dalamnya. Abd. al . Fattah Abu Ghuddah[10]. Ulasan: Seperti yang telah disebutkan dalam komen saya terhadap hadis pertama. Ada yang mengambil hadis-hadis daripada buku al Ghazali iaitu Ihya‟ Ulumiddin yang sememangnya mengandungi banyak hadis dhaif dan palsu. Bahkan disangkanya hadis ini menjadi kaedah utama dalam agama Islam sehingga dia terlupa dalil yang sudah sedia ada dalam Al Quran dan hadis-hadis sahih. terdapat banyak dalil dalam Al Quran dan hadishadis yang sahih yang menyuruh dan menggalakkan umat Islam menuntut ilmu. Wujudnya segolongan pendakwah atau penceramah yang tidak mendalami bidang hadis telah menyebabkan ramai pendengar yang terkeliru dengan hadis-hadis yang tidak sahih tetapi disangkanya sahih.

Terdapat beberapa versi buku Ihya‟ Ulumiddin yang dicetak bersama dengan kajian al Iraqi sebagai nota kaki. Tetapi kita sebagai pembaca pada zaman ini perlulah mengelak dari menggunakan hadis-hadis palsu dalam Ihya‟ Ulumiddin kerana kita telah pun tahu tentang kepalsuannya berdasarkan kajian al Iraqi serta ulama lain. Kepada pembaca buku Ihya‟ Ulumiddin. saya nasihatkan supaya mereka melihat kajian al Iraqi dan memastikan adakah hadis itu sahih atau tidak. Beliau berkemungkinan besar tidak tahu bahawa sesuatu hadis itu palsu lalu menyebutnya dalam Ihya‟ Ulumiddin. Ketiga: Maksudnya: Tidur selepas subuh/ waktu pagi menghalang rezeki.Iraqi telah berusaha untuk menyemak kembali hadis-hadis di dalam buku Ihya‟ Ulumiddin dan mengkaji kesahihannya atau kedhaifannya. Tidak ada sesiapa yang menyalahkan al Ghazali kerana kesilapannya dalam buku Ihya‟ Ulumiddin kerana al Ghazali adalah manusia biasa yang tidak terlepas daripada kesilapan. Segala kajian al Iraqi itu beliau muatkan di dalam bukunya berjudul al Mughni „An Hamli al Asfar dan jika kita membaca kajian beliau. kita akan dapati terlalu banyak hadis yang tidak sahih ada dalam buku al Ghazali itu. . Kita menghormati al Ghazali tetapi kita tidak akan mengulangi kesilapan yang beliau telah lakukan iaitu tersalah dalam menyebut hadis-hadis palsu yang disangka beliau sebagai sahih.

Sedangkan sesiapa sahaja yang ingin mencari hadis ini pasti akan menemui bahawa para ulama hadis yang terkenal telah mengkritik hadis ini sekaligus menjadikannya hadis yang tidak sahih. Mereka seolah-olah lupa bahawa ada juga masyarakat kita yang bekerja pada waktu petang dan malam. Manakala di antara ulama yang melabelkan hadis ini sebagai sangat dhaif pula ialah al Haithami[12]. Fattah Abu Ghuddah[11]. Perkara ini dilakukan mengikut kesesuaian keadaan dan keperluan. Adakah mereka tidak dapat menjalankan tugas jika tidur selepas subuh? . Ada pula yang berhujah bahawa logik akal menyokong hadis ini kerana orang yang bekerja akan lewat ke tempat kerja dan tidak dapat menjalankan tugas sekiranya tidur selepas subuh. Ahmad Syakir[13]. Muhammad Nasiruddin al Albani[14] dan Syuaib al Arnaouth[15].Kedudukan Hadis: Hadis ini adalah hadis palsu. Abd. Hadis ini dilabelkan sebagai palsu oleh al Hasan Ibn Muhammad al Shoghoni dan disokong oleh ahli hadis masa kini. Ulasan: Tiada tegahan dan tiada pula suruhan ke arah perkara ini.

Ini kerana sememangnya telah diketahui bahawa tidak semua asbab nuzul yang tercatat dalam buku-buku terdahulu adalah sahih. Kedudukan Hadis: Hadis ini adalah hadis palsu.Persoalan rezeki ini adalah persoalan besar dan untuk menyatakan sesuatu perkara itu menghalang rezeki. kita memerlukan hujah dan dalil yang kuat daripada Al Quran atau hadis sahih. Buku ini merupakan antara hasil karya yang terbaik daripada Syeikh Muqbil yang merupakan seorang pengkaji hadis dari negara Yaman. menjahit baju di badan sendiri dan lain-lain lagi tetapi semuanya tidak mempunyai dalil atau hujah daripada Al Quran atau hadis sahih. Terdapat beberapa perkara lagi yang dikatakan menghalang rezeki seperti minum daripada gelas sumbing. Maklumat lanjut ada di dalam buku al Sohih al Musnad Min Asbab al Nuzul karya Syeikh Muqbil bin Hadi al Wadii[16]. Menurut Syeikh Muqbil. kisah Sa‟labah yang tidak membayar zakat ditolak kesahihannya . Beliau berusaha mengumpulkan asbab nuzul (sebab-sebab ayat Al Quran diturunkan) yang sahih sahaja. Keempat: Kisah sahabat Nabi bernama Sa‟labah ‫ ةبلعث‬yang tidak membayar zakat.

oleh imam-imam hadis terkenal seperti Ibnu Hazm (al Muhalla) . Namun riwayat itu juga tidak sahih kerana bersumberkan daripada periwayat-periwayat yang tidak diterima. Hujah-hujah untuk mendhaifkan hadis ini disebut dalam salah satu ceramah beliau dan boleh didengari dari laman web www. al Suyuthi (Lubab al Nuqul) . Ibnu Hajar al Asqalani (Takhrij al Kasyaf dan Fath al Bari). al Haithami (Majma‟ al Zawaaid). Al Iraqi[18] dan Muhammad Nasiruddin al . Muhammad Hassan telah menyenaraikan beberapa hujah yang membuktikan bahawa kisah Sa‟labah ini adalah kisah yang tidak benar. al Zahabi (Tajrid Asma‟ al Sahabah). Di dalam sanad hadis tersebut terdapat periwayat yang dikritik sebagai dhaif iaitu Ali bin Yazid al Alhani. al Munawi (Faidh al Qadir) dan al Iraqi (al Mughni – takhrij Ihya‟ Ulumiddin).islamway. Kisah ini juga dikritik kesahihannya oleh Yusof al Qaradhawi dalam bukunya Kaifa Nata‟amalu Ma‟a al Sunnah al Nabawiyyah[17]. Salah seorang ulama dan pendakwah terkemuka Mesir. Syeikh Muqbil al Wadii juga menyatakan bahawa terdapat riwayat yang disebutkan daripada Ibnu Abbas yang menceritakan bahawa kisah ini adalah berkaitan dengan seorang sahabat bernama Sa‟labah bin Abi Hathib dan bukan Sa‟labah bin Hathib.com.

Kisahnya berkisar tentang seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sa‟labah bin Hathib yang pada asalnya miskin. Selepas baginda wafat.Albani[19]. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan kisah ini benar. Oleh sebab itu kita melihat dalam sejarah Islam berlakunya peperangan yang dipimpin oleh khalifah pertama Islam . Ulasan: Boleh dikatakan semua ulama tafsir dan hadis yang terkenal telah mendhaifkan hadis ini. para khalifah tidak ingin menerima zakat yang ingin diberikan oleh Sa‟labah. Kisah ini adalah kisah yang tidak benar. Namun setelah didoakan oleh Nabi SAW. Azab siksa yang dijanjikan kepada mereka yang tidak membayar zakat telah ada disebutkan di dalam nas-nas yang sahih iaitu Al Quran dan hadis sahih. Akhirnya beliau tidak diterima taubatnya oleh Rasulullah SAW kerana turunnya ayat daripada surah at Taubah. Kekayaannya menjadikannya sombong dan enggan menunaikan zakat. Sayangnya hadis ini amat popular terutama dalam kalangan yang ingin mengajak masyarakat supaya membayar zakat serta tidak melengahkan pembayarannya. dia telah menjadi kaya raya. Abu Bakr al Siddiq menentang .

maka janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri. Kedudukan Hadis: Hadis ini adalah hadis dhaif seperti yang telah dihuraikan oleh al Albani di dalam bukunya Silsilah al Ahadith al Dhaifah[20]. Kelima: Maksudnya: Sesiapa yang tidur selepas Asar lalu hilang akalnya. Ulasan: Setahu penulis. Sebelum daripada al Albani.golongan yang tidak mahu membayar zakat. hadis ini juga telah didhaifkan oleh al Haithami[21]. Kalaulah sekiranya . tidur selepas Asar belum dibuktikan kemudharatannya dari segi perubatan.

Seorang imam fiqh dan hadis yang masyhur. Terdapat satu kisah berkaitan persoalan tidur selepas waktu Asar. Hadis dhaif dan palsu tetap tidak boleh dijadikan hujah atau dalil untuk melarang sesuatu perkara yang asalnya tidak dilarang. maka kita akan menyatakan bahawa ia dilarang berhujahkan kenyataan dari aspek perubatan tersebut dan bukannya berhujahkan hadis yang tidak sahih ini.dapat dibuktikan dari segi perubatan bahawa perbuatan ini memberikan kesan kepada akal manusia. Rakannya itu membacakan hadis yang telah disebutkan di atas tadi (riwayat Ibnu Adi dalam buku al Kamil) sebagai hujah untuk menegur al Laith. . Apabila al Laith mendengar sanad hadis itu dibaca. maka beliau telah mengesan satu kecacatan dalam hadis tersebut iaitu terdapat periwayat bernama Abdullah bin Lahi‟ah yang meriwayatkan hadis itu daripada periwayat bernama Aqil. Al Laith lalu berkata: “Aku tidak akan meninggalkan perkara yang bermanfaat kepada diriku ini (tidur selepas Asar) hanya kerana hadis yang diambil dari jalan Ibnu Lahi‟ah dari Aqil”. Keenam: Maksudnya: Kebersihan itu separuh daripada iman. Maksud al Laith ialah beliau tidak akan meninggalkan tidur selepas Asar yang bermanfaat baginya hanya kerana satu hadis yang tidak sahih[22]. al Laith bin Saad (175H) pernah ditegur oleh salah seorang rakannya kerana beliau mendapati al Laith tidur selepas Asar pada bulan Ramadhan.

Terjemahan sebegini saya temui di dalam salah .Kedudukan Hadis: Hadis ini telah dikritik dan dilabelkan sebagai hadis dhaif jiddan (sangat dhaif) oleh al Iraqi[23] dan dinyatakan sebagai palsu oleh al Albani[24] dengan lafaz yang hampir sama iaitu “kebersihan itu menyeru kepada keimanan”. Kita perlu berhati-hati apabila menyebutkan sesuatu hadis dan tidak sekadar menyebutnya kerana maknanya bertepatan dengan ajaran Islam. Tetapi tidak ada hadis yang menyatakan bahawa “Kebersihan itu separuh daripada iman”. Terdapat satu perkara yang menarik yang saya pernah temui iaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim[25] dengan lafaz: ‫ ناميإلا رطش روهطلا‬yang diterjemahkan dengan maksud: “Kebersihan itu sebahagian daripada iman”. Ulasan: Telah disepakati oleh semua orang yang mempelajari tentang Islam melalui sumber utamanya iaitu Al Quran dan hadis sahih bahawa Islam memang mementingkan kebersihan.

Kedudukan Hadis: Hadis ini telah dikategorikan oleh beberapa orang ulama hadis sebagai tidak ada asalnya. Terdapat perselisihan pendapat tentang maksud hadis ini dalam buku Jami‟ al Ulum wa al Hikam karya Ibnu Rejab al Hanbali (795H). Sedangkan maksud hadis itu yang sebenar menurut kata para pengkaji hadis dalam buku-buku mereka ialah: “Bersuci dari hadas adalah separuh daripada solat”. Kesimpulan yang diambil oleh Ibnu Rajab ialah perkataan ‫ روهطلا‬membawa maksud „bersuci daripada hadas‟ dan maksud‫ ناميإلا‬pula ialah „solat‟[26]. namun hakikat ini tidak bermakna kata-kata tersebut telah benar-benar diucapkan oleh Rasulullah SAW. Al . Kita mesti berhati-hati dalam menyebut sesuatu berkaitan Rasulullah SAW[27]. Ketujuh: Maksudnya: Perselisihan dalam umatku adalah rahmat. Maksud hadis ini betul. Ibnu Rajab telah membincangkan maksud sebenar perkataan‫ روهطلا‬dan perkataan ‫ ناميإلا‬dengan membawa banyak pendapat para ulama. Begitulah pendapat yang dikemukakan oleh al Subki sebagaimana dicatatkan oleh al Albani dalam bukunya Silsilah al Ahadith al Dhaifah[28].sebuah majalah yang pernah saya baca. Perkataan ini bermaksud tidak ada asal usulnya dalam mana-mana buku hadis.

Ini adalah pandangan yang perlu diteliti dengan mendalam kerana kita amat yakin bahawa perselisihan selalunya membawa kepada perpecahan. tidak perlulah kita bersusah payah hendak memahaminya. Ibn Hazm dalam bukunya al Ihkam Fi Usul al Ahkam telah menyatakan bahawa jika sekiranya perselisihan itu rahmat. Ini adalah pendapat yang tidak benar sama sekali[30]. maka sudah pasti permuafakatan pula akan menjadi satu perkara yang tidak dirahmati. Wallahu a‟lam. Tafsiran sebegini adalah tepat tetapi pada pandangan penulis. kita tidak perlu membuat tafsiran sebegini kerana hadis ini bukanlah hadis yang sahih. Ulasan: Hadis ini telah menyatakan bahawa menjadi satu rahmat bagi kita jika kita berselisih pendapat. Tumpukan usaha kita kepada hadis yang sahih sahaja.Iraqi juga menolak kesahihan hadis ini[29]. . Ada pun sekiranya sesuatu hadis itu tidak sahih. Tafsiran sebegini diperlukan sekiranya hadis ini sahih dan kita tidak dapat memahami maksudnya. Ada sesetengah penulis yang menafsirkan perselisihan dalam hadis ini dengan maksud perselisihan dalam bidang fiqh dan bukan perselisihan dalam bidang aqidah.

Menurut al Baihaqi dan al Zubaidi.Kelapan: Maksudnya: Sabar itu separuh daripada iman Kedudukan Hadis: Menurut Ibn Rajab al Hanbali. ini adalah kata-kata sahabat dan bukan hadis Nabi SAW[31]. kata-kata ini mauquf (katakata sahabat)[34]. Kita juga mesti . Apa yang perlu ialah menyatakannya sebagai kata-kata sahabat atau kata-kata hikmah dengan tidak menyatakannya sebagai hadis Nabi SAW. Ulasan: Memandangkan bahawa kata-kata ini adalah kata-kata sahabat dan melihat kepada maksudnya yang tidak menyalahi manamana asas dalam Islam. Begitu juga dengan al Albani yang menyatakannya sebagai sangat dhaif[33]. hadis tersebut adalah dhaif[32]. maka boleh diucapkan dan disebarkan kepada masyarakat. Menurut al Iraqi yang mengkaji hadis-hadis Ihya‟ Ulumiddin. Di antara yang menyebutnya sebagai hadis Nabi SAW ialah al Ghazali dalam bukunya Ihya‟ Ulumiddin.

Kedudukan Hadis: Hadis ini telah dinilai sebagai hadis dhaif oleh Syuaib al Arnaouth ketika beliau menyemak hadis-hadis di dalam buku Jami‟ al „Ulum Wa al Hikam tulisan Ibn Rajab al Hanbali[35]. Kesembilan: Maksudnya: Kita telah pulang dari jihad yang kecil ( peperangan) dan kita menuju kepada jihad yang lebih besar/paling besar.mengutamakan ayat-ayat Al Quran yang menceritakan perihal kesabaran dan kepentingannya seperti ayat-ayat di dalam surah Luqman yang menceritakan nasihat Luqman kepada anaknya yang antara lainnya mengandungi nasihat supaya bersabar di atas segala ujian yang menimpa diri. Begitu juga dengan hadishadis sahih yang menceritakan soal kesabaran dan pahala orang-orang yang sabar. Para sahabat berkata: Apakah jihad yang paling besar? Rasulullah berkata: Jihad menentang hawa nafsu.Beliau telah mengambil pandangan Ibnu Hajar al Asqalani yang menyatakan bahawa kata-kata ini ialah kata-kata seorang ulama tabiin yang bernama Ibrahim Bin „Ablah. Al Albani telah menukilkan kata-kata Ibnu Taimiyyah (728H) . Menurut al Albani dalam Silsilah al Ahadith al Dhaifah: Munkar. Itu mesti didahulukan daripada katakata hikmah atau kata-kata sahabat agar masyarakat sentiasa memahami kewajipan mendahulukan Al Quran dan hadis sahih dalam kehidupan.

Tiada siapa yang menafikan perlunya kita melawan nafsu yang ingin mengajak ke arah maksiat dan sudah sedia ada di dalam hadis-hadis sahih tentang kepentingan mujahadah menentang kehendak nafsu ini seperti hadis Nabi SAW: Maksudnya: Orang yang berjihad ialah yang berjuang menentang kehendak dirinya (yang buruk)[37]. Hadis ini sering digunakan oleh mereka yang bercakap atas nama kesufian untuk menunjukkan betapa pentingnya jihad melawan kehendak hawa nafsu.dalam Majmu‟ al Fatawa: Tidak ada asalnya (hadis tersebut) dan tidak diriwayatkan oleh pakar-pakar yang mengetahui tentang kata-kata Nabi SAW dan perbuatan baginda. . Ulasan: Hadis ini boleh menyebabkan sebahagian umat Islam tersalah anggap lantas memperkecilkan kefardhuan jihad dan keagungan pahala mereka yang berjihad sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al Quran dan hadis-hadis sahih. Dan memerangi orang-orang kafir (jihad) adalah sebesar-besar amalan bahkan merupakan amalan yang terbaik yang dilakukan oleh seseorang manusia[36].

jihad membangunkan ekonomi. Namun begitu. Firman ALLAH: Maksudnya : Orang-orang yang beriman. Kesepuluh: . Inilah perkara yang telah disarankan oleh para ulama sejak dahulu hingga kini. Marilah kita menggunakan hadis-hadis sahih dalam menentukan sesuatu perkara atau hukum. jihad dalam menuntut ilmu.Tetapi hadis ini tidaklah sampai bermaksud seperti yang digambarkan oleh hadis palsu tadi sehingga ke tahap menjadikan peperangan itu kecil dan melawan nafsu lebih besar mengatasi segalanya. berhijrah dan berjihad pada jalan ALLAH dengan diri mereka sendiri dan harta mereka lebih besar pahalanya (dari orang yang hanya memberikan harta dan tidak pergi ke medan peperangan) di sisi ALLAH dan itulah orang-orang yang berjaya[38]. jihad menentang hawa nafsu yang menjurus ke arah maksiat dan lain-lain lagi. Di dalam Islam terdapat pelbagai jenis jihad dan di antaranya ialah jihad peperangan mempertahankan Islam daripada musuh. hadis yang disebutkan tadi adalah dhaif atau lebih rendah kedudukannya dan kita dilarang menggunakan hadis sedemikian dalam menyatakan sesuatu hukum.

kita dapati Rasulullah SAW seringkali berbincang dan berbual dengan para sahabat di dalam masjid. Ibn Hajar al Asqalani. Kedudukan Hadis: Menurut beberapa orang ulama hadis. hadis ini adalah palsu. Di antara ulama hadis lain yang menyatakan bahawa hadis ini palsu ialah al Zubaidi.Maksudnya: Berbual di masjid memakan pahala seperti binatang liar memakan rumput. Hadis ini disebut di dalam buku-buku seperti Ihya‟ Ulumiddin karya al Ghazali. al Fairuz Abadi. Ulasan: Hadis ini secara zahirnya seolah-olah melarang kita daripada berbual atau berbincang di masjid. sekumpulan orang Islam dari Habsyah . Bahkan lebih dari itu. Sedangkan di dalam hadishadis yang sahih. Ali al Qari dan Abd. Pendapat tersebut disokong oleh al Albani di dalam bukunya Silsilah al Ahadith al Dhaifah[40]. Fattah Abu Ghuddah[41]. Al Iraqi telah memberikan komennya terhadap hadis ini dengan kata beliau: “Aku tidak menemui asalnya”[39].

36 – susunan oleh Abu Muhammad Asyraf Bin Abd. Permainan tersebut bertujuan mengisi masa lapang dan juga melatih kemahiran bersenjata. [2]Makrifat al Tazkirah – Ibn Tahir al Maqdisi – hadis no. Riyadh. Seharusnya masjid berperanan seperti zaman Rasulullah SAW bagi memastikan umat Islam terus maju dan berjaya seperti pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. [1]Al Maudhu‟at – Ibn al Jauzi – jilid 1 – muka surat 215. 21 – laman web www.net). menuntut ilmu. merancang perkara-perkara kebaikan dan juga bertegur sapa serta beramah mesra. Maqsud – cetakan pertama 1995 – Maktabah Dar al Thabariyyah. Inilah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW dan ia berlainan dengan apa yang disebutkan oleh hadis yang tidak sahih ini.telah bermain di dalam Masjid Nabawi dengan permainan pisau. [3]Al Mughni An Hamli al Asfar – hadis no. 118. Maka Rasulullah SAW dan isterinya Aisyah bersama-sama melihat kepakaran orang-orang Habsyah bermain senjata dan tidak melarangnya[42]. .saaid. Masjid merupakan tempat untuk kita berbincang. [4]Kata-kata beliau diambil daripada buku Ahadith La Tasihhu – Sulaiman Bin Salih al Kharashiy – hadis no.

1484 dan 3531.1998 – Maktab al Mathbu‟at al Islamiyyah. [15]Al Musnad – Ahmad Ibn Hanbal – hadis no. [10]Qiimatu al Zaman „Inda al Ulama‟ – Abd. Fattah Abu Ghuddah – muka surat 230. 906 dan 907. [13]Al Musnad – Ahmad Ibn Hanbal – edisi tahqiq Ahmad Syakir – jilid 2 – muka surat 4. 215. [6]Surah al Mujadalah – ayat 11.dorar.s. Fattah Abu Ghuddah – muka surat 30 – cetakan kelapan. [11]Al Mashnu‟ Fi Ma‟rifati al Hadith al Maudhu‟ – Ali al Qari – tahqiq Abd. Halab. 530– cetakan Muassasah al Risalah.(www. [9]Taisir al Fiqh Li al Muslim al Mu‟ashir – Prof. 6091. [12]Majma‟ al Zawaaid – al Haithami – hadis no. 416 dan Dhaif al Jami‟ al Shaghir – hadis no.net) [14]Dhaif al Jami‟ as Shaghir – hadis no. [7]Hadis riwayat Muslim – hadis nombor 2699 [8]Hadis riwayat Ibnu Majah – hadis nombor 224 dan ia disahihkan oleh al Albani dalam semakannya terhadap Sunan Ibn Majah. . Beirut.Yusuf al Qaradawi – m. Hadis ini juga dinilai sebagai hadis hasan oleh Basyar Awwad Ma‟ruf dalam kajiannya terhadap Sunan Ibn Majah.[5]Silsilah al Ahadith al Dhaifah – hadis no.

[20]Silsilah al Ahadith ad Dhaifah wa al Maudhu‟ah – al Albani – hadis no.. 8254. 39. 3517). [24]Dhaif al Jami‟ al Shaghir – hadis no.Yusof al Qaradhawi – muka surat 67 – al Ma‟had al „Alami Li al Fikr al Islamiyy. 3340. Amerika Syarikat.[16]As Sahih al Musnad Min Asbab an Nuzul – Muqbil Bin Hadi al Wadii – muka surat 11-12 – cetakan kedua 1994 – Dar Ibn Hazm. [22]Silsilah al Ahadith al Dhaifah wa al Maudhu‟ah – al Albani – huraian bagi hadis no. 278. . [25]Hadis no.Dr. 1607. 223 dan diriwayatkan juga oleh al Tirmizi (hadis no. [26]Jami‟ al Ulum wa al Hikam – Ibn Rajab al Hanbali – jilid 2 – muka surat 7 hingga 14. [21]Majma‟ al Zawaaid – al Haithami – hadis no. [18]Al Mughni An Hamli al Asfar – al Iraqi – hadis no. [17]Kaifa Nata‟amalu Ma‟a al Sunnah al Nabawiyyah – Prof. [19]Silsilah al Ahadith al Dhaifah wa al Maudhu‟ah – hadis no. [23]Al Mughni An Hamli al Asfar – al Iraqi – hadis no. 6163 dan 2414. 39 dan Dhaif al Jami‟ al Shaghir – hadis no. 5861.

[36]Diambil daripada huraian al Albani dalam Silsilah al Ahadith ad Dhaifah wa al Maudhu‟ah – hadis no.[27]Sila lihat kembali jawapan kepada soalan nombor 18 dalam buku ini. [30]Silsilah al Ahadith al Dhaifah wa al Maudhu‟ah – huraian hadis no. 57. [33]Dhaif al Jami‟ al Shaghir – hadis no. [38]Surat at Taubah – ayat 20. 1621) dan disahihkan oleh al Tirmizi serta disokong oleh al Albani. 2460. [37]Hadis sahih riwayat al Tirmizi (hadis no. 1 dalam buku al Mashnu‟ Fi Ma‟rifati al Hadith al Maudhu‟ – Ali al Qari – muka surat 218. 57. 3535. [32]Al Mughni An Hamli al Asfar – al Iraqi – hadis no. [35]Jami‟ al Ulum Wa al Hikam – Ibnu Rejab al Hanbali – jilid 1 – muka surat 489. [31]Jami‟ al Ulum wa al Hikam – Ibnu Rajab al Hanbali – jilid 2 – muka surat 10. [29]Al Mughni An Hamli al Asfar – al Iraqi – hadis no. 74. [34]Nota kaki no. . [28]Silsilah al Ahadith al Dhaifah wa al Maudhu‟ah – hadis no. 3651.

*MOHON DISEBARKAN ___________________________________________________ ________________ Source: . [40]Silsilah al Ahadith al Dhaifah wa al Maudhu‟ah – hadis no. [41]Al Mashnu‟ Fi Ma‟rifati al Hadith al Maudhu‟ – Ali al Qari – muka surat 92 (nota kaki no. 3530) dan Muslim (hadis no.2). 2105). [42]Hadis Sahih riwayat al Bukhari (hadis no.[39]Al Mughni An Hamli al Asfar – hadis no.4. 410.

latahzan00.hafizfirdaus.com/ .com/ebook/20asashadis/isu20.htm ♥ LA TAHZAN BLOG: http://www.http://www.blogspot.