Piata Mica 22, Sibiu

DOCUMENTARE PENTRU PROIECTUL DE RESTAURARE

Piata Mica 22, Sibiu

Piata Mica 22, Sibiu

Piata Mica 22, Sibiu

Piata Mica 22, Sibiu

Piata Mica 22, Sibiu

Piata Mica 22, Sibiu

Piata Mica 22, Sibiu

Piata Mica 22, Sibiu

Piata Mica 22, Sibiu

Piata Mica 22, Sibiu

Piata Mica 22, Sibiu

Piata Mica 22, Sibiu

Piata Mica 22, Sibiu

Piata Mica 22, Sibiu

Piata Mica 22, Sibiu

Piata Mica 22, Sibiu
PLAN SUBSOL

Trei corpuri si probabil Trei etape de constructie In probabil urmatoarea Succesiune: 1. Galben 2. Ocru 3. Albastru Pana in sec. XIX spre Piata Mica arcadele erau deschise

Piata Mica 22, Sibiu
Rosu: zona colaps Galben: asanari in 2006

PLAN PARTER

Piata Mica 22, Sibiu
Rosu: zone colaps sau elemente asanate 1. Care este solutia completarii corpului in colaps 2. Tratarea paramentului 3. Tratarea Galeriei etajului

PLAN ETAJ

Piata Mica 22, Sibiu

Piata Mica 22, Sibiu
PLAN PARTER

1.Care este solutia completarii corpului in colaps 2.Tratarea paramentului 3.Tratarea pavimentului

Piata Mica 22, Sibiu

Piata Mica 22, Sibiu

Ce solutie vedeti pentru accesul la etaj, este posibila si o alta fata de cea istorica?

Piata Mica 22, Sibiu

Ce solutie vedeti pentru cele trei zone: portic, accese parter, marcarea etapelor?

Piata Mica 22, Sibiu

Remarcati si documentati foto paramentul curtii interioare si tamplaria

Piata Mica 22, Sibiu

Remarcati critic detaliile restaurarii, atat la Pta Mica 22 cat si la alte cladiri din Sibiu

Piata Mica 22, Sibiu

Documentati-va in Sibiu cu privire la modalitatea de pavare a curtilor cladirilor istorice (Str. A. Iancu, P-ta Mare, G-ral Magheru)

Piata Mica 22, Sibiu

Remarcati detalii de feronerie, atat la Pta Mica 22 cat si la alte cladiri istorice din Sibiu

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM “ION MINCU” DEPARTAMENTUL ISTORIA, TEORIA ARHITECTURII ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI. CATEDRA CONSERVAREA PATRIMONIULUI

TEMA PROIECTULUI DE RESTAURARE AN IV – Aprilie/Mai 2011
OBIECTIVE GENERALE Proiectul de restaurare are drept obiectiv fixarea şi aplicarea cunoştinţelor predate la cursul “Protecţia şi conservarea patrimoniului arhitectural” în cazul concret al unei construcţii monument istoric. SUBIECTUL PROIECTULUI Proiectul supune atenţiei elaboratorilor câteva dintre problemele specifice restaurării în cazul concret al clădirii din Sibiu, Piaţa Mică 22. TEMA : În urma analizării elementelor de studiu istoric, a vizitei la faţa locului, şi a celorlalte elemente documentare disponibile (prin cercetare individuală), studenţii vor trebui să răspundă, respectând principiile Cartei de la Veneţia, la 3 probleme ale conservării şi reabilitării clădirii - subiect, şi anume: 1. Care trebuie să fie modalitatea de reabilitare şi finisare a curţii interioare ale clădirii (deschidere sau închidere de goluri, ferestre sau uşi, tencuire, lăsare aparentă sau o altă formă de finisare exterioară, atat pe interior cat si pe exterior), astfel încât să fie exprimate mărturia istorică (etapele de construire) şi identitatea artistică a edificiului (elementele de feronerie şi dulgherie artizanală păstrate). Se va lua in consideratie utilizarea actuală pentru două funcţiuni: academică şi administraţie publică locală, cu cerinţele lor de circulaţii, fluxuri şi accese. 2. Care trebuie să fie rezolvarea arhitecturală a părţii de Nord Est a clădirii (colţ NE prăbuşit): conservare în starea actuală, asanări în zonele limitrofe prăbuşirii, construcţii noi, reîntregiri ale galeriei exterioare sau nu expresie plastică contemporană vs. analogie istorică . 3. În ce fel trebuie tratată faţada clădirii spre Piaţa Mică pentru a exprima etapele de construire şi modificările în timp Se presupune utilizarea ansamblului ca un centru de studii universitare, cu spaţii de expoziţie şi seminarii, şi birouri de administraţie publică locală fără cazare, alimentaţie publică sau locuire în interiorul incintei. CONŢINUTUL STUDIULUI. METODA DE ABORDARE constă în : 1) Analiza şi interpretarea informaţiilor conţinute în: a) documentaţia istorica, b) analiza arhitecturală specifică despre edificiu, documentare la fata locului c) bibliografia despre construcţiile epocii şi d) releveu; 2) Identificarea elementelor valoroase din punct de vedere istoric şi arhitectural; 3) Stabilirea modului în care se păstrează diversele elemente: conservare, restaurare, reproducere, precum şi a limitelor în care se pot modifica sau se pot elimina alte părţi ale construcţiei; 4) Stabilirea rezolvărilor tehnice de conservare si punere in valoare relativ la cele 3 probleme ce fac obiectul studiului; DESFĂŞURAREA STUDIULUI Studiul se desfăşoară, în conformitate cu programa stabilită pentru Anul IV, în perioada 26 Aprilie - 25 Mai 2008, în cadrul orelor de atelier prevăzute în orar in cursul zilelor de marţi şi miercuri, pentru seria A si respectiv B. ORGANIZAREA LUCRULUI Proiectul se realizează în echipe de câte 2 studenţi.

2

FAZELE STUDIULUI Studiul cuprinde 2 faze: Faza 1 (in perioada excursiei de studiu, marţi 26 aprilie, şi miercuri 27 aprilie) În această perioadă fiecare colectiv trebuie a) Să se documenteze la faţa locului b) Sa se organizeze într-un colectiv de doi studenţi c) Să îşi organizeze baza documentară de lucru: să intre în posesia releveului (de pe site-ul UAUIM) şi să-şi asambleze la scara 1-50 desfăşurata foto a curţii interioare Faza 2 (începând de marţi 3 mai, miercuri 4 mai) În această fază se vor discuta propunerile concrete de soluţionare a celor 3 probleme ale studiului, detaliind propunerile şi motivându-le prin precedente (exemple), documentare şi teorie. În faza 2 fiecare colectiv trebuie să realizeze 2 corecturi. Cele 2 corecturi sunt obligatorii şi condiţionează primirea proiectului la judecată. Colectivele care nu îndeplinesc aceasta condiţie nu vor fi primite la judecată. PREDARE-SUSŢINERE: Marti 24.05.2011 – Miercuri 25.05.2011, orele 14.30, LA ATELIER Proiectele redactate pe calculator vor fi predate obligatoriu şi pe CD În cadrul susţinerii fiecare colectiv va prezenta şi argumenta solutia ilustrată prin planşele nr. 4, 5 şi 6 REDACTAREA STUDIULUI: Studiul va fi redactat pe format de calc sau hârtie A2 şi va cuprinde: 1. Plan ansamblu (vedere de deasupra) cu construcţiile şi amenajările incintei (cu indicarea soluţiilor de amenajare, interioare si exterioare). Acest plan va putea fi explicitat prin scheme, fotografii sau schiţe 2. Secţiune cu vedere spre E a curţii interioare, între pereţii ce mărginesc curtea pe latura de Nord şi Sud 3. Planurile curţii interioare în zona subsolului, parterului şi etajului cu marcarea distinctă a materialului istoric păstrat şi a completărilor / modificărilor propuse 4. Secţiune prin zona prăbuşită cu prezentarea soluţiei propuse şi desfăşurare interioară a laturii de N, 5. Desfăşurată a peretelui de V a curţii interioare, între pereţii ce mărginesc curtea pe latura de Nord şi ieşirea în Piaţa Mică 6. Desfăşurată a peretelui de S al curţii interioare, între pereţii ce mărginesc curtea pe latura de E şi V 7. Faţada dinspre Piata Mica cu indicarea rezolvărilor propuse în virtutea problemei nr. 3 (cu plan local de subsol, parter şi etaj daca este necesar) 8. 2 detalii semnificative

Sc. 1/100 Sc. 1/50 Sc.1/50 Sc. 1/50 Sc. 1/50 Sc. 1/50 Sc. 1/50

dimensiune sau scară convenabilă Plansele vor avea piesele în policromie, cu indicarea finisajelor (existentul poate fi prezentat în colaj fotografic rectificat) INDRUMAREA STUDIULUI (TBC) Gr. 43B: conf. dr. arh. Sergiu NISTOR Gr. 44A-B: lect.dr.arh. Valeriu DRAGAN Gr. 43A: arh. Daniela ENESCU GR. 41A: conf.dr.arh. Ruxandra NEMTEANU GR. 41B: lect.arh. Petru MORTU Gr. 42A-B: lect.dr.Gabriel PANASIU Gr. 45A-B: lect.arh. Adrian CRACIUNESCU Gr. 46A-B: lect.arh. Stefan BĂLICI

PREZENTAREA Prezentarea temei se va face Marţi 26 şi Miercuri 27 Aprilie ora 14.30 în Atelier. CRITERII DE APRECIERE

3

• • •

Respectarea statutului de monument istoric al clădirii - criteriu principal. Din acest statut decurge obligativitatea conservării valorilor istorice, arhitecturale si memoriale pe care construcţia şi situl le deţine, în spiritul principiilor Cartei de la Veneţia Păstrarea valorilor istorice, arhitecturale si memoriale poate fi completata prin intervenţii noi. Calitatea şi utilitatea intervenţiilor contemporane reprezintă un criteriu important de apreciere. Gradul de aprofundare şi calitatea redactării, din care să se poată desprinde ce şi cum s-a păstrat, care au fost intervenţiile propuse, precum şi relevanţa lor pentru respectul autenticităţii.

CARTUŞ Clădirea Piaţa Mică 22, Mun. Sibiu - STUDIU PRELIMINAR COORDONATOR UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM “ION MINCU” Catedra conservarea patrimoniului CONTINUT PLANŞĂ Scara Scara ELABORAT Stud. / Stud. Grupa INDRUMAT Mai

2011

Bibliografie Topografia monumentelor din Transilvania, Municipiul Sibiu, Editura Rheinland, Koln, 1999, ISBN 3-7027-1783-2, p. 112 INTOCMIT,

Aprilie 2011 Conf. Dr. arh. Sergiu NISTOR

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful