You are on page 1of 91

S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L.

Sediu social: Oraş Zărneşti, Str. Branului , nr. 36 bis, DN 73A, judeţul Braşov, România Tel/Fax: (+4 0248) 419 473 RC: J08 / 1165 / 2004; CIF: RO 16454216; Capital social: 2.626.780 RON

TRIBUNALUL BRASOV DOSAR 9937/62/2011

PLAN DE REORGANIZARE AL S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L.
BENEFICIARI: JUDECATORUL SINDIC CREDITORI ADMINISTRATOR JUDICIAR MAI 2012

NOTA DE PREZENTARE Prezentul plan de reorganizare este propus de catre administratorul special al societatii S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L., cu aprobarea AGA, in conformitate cu legea 85/2006, art. 94, alin. (1).

Initierea procedurii. Prin Incheierea din data de 10.08.2011, pronuntata de Tribunalul Brasov in Dosarul nr. 9937/62/2011 la cererea debitorului, a fost dispusa deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L.. Avand in vedere ca debitoarea si-a manifestat intentia de a-si reorganiza activitatea, pe baza unui plan de reorganizare, judecatorul sindic a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei cu pastrarea dreptului de administrare al debitoarei, iar societatea RVA Insolvency Specialists SPRL a fost desemnata de judecatorul sindic ca administrator judiciar cu atributii de supraveghere a activitatii debitoarei.

1

1.Preambul

1.1.Justificarea legală Reglementarea legala care sta la baza intocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea 85/2006 privind procedura insolventei. Legea consacra problematicii reorganizarii două sectiuni distincte, respectiv Sectiunea a V-a (Planul) şi Secţiunea a VI-a (Reorganizarea). Prin prisma acestor prevederi legale se ofera sansa debitorului fata de care s-a deschis procedura prevazuta de legea mai sus mentionata sa-si continue viata comerciala, reorganizandu-si activitatea pe baza unui plan de reorganizare care, conform art. 95 (1) : „va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului, si va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publica (…)” ( Art.95 alin.1 din Legea 85/2006 ).

1.2. Autorul planului Planul de reorganizare al S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L. este depus de catre administratorul special al societatii debitoare , cu aprobarea AGA, in colaboarre cu administratorul judiciar, societatea RVA Insolvency Specialists SPRL . Aceasta alegere a fost considerată cea mai viabilă având în vedere faptul ca: - în baza atributiilor conferite de Lege si de judecatorul sindic, dar şi prin prisma analizei si controlului permanent economico-financiar asupra activitatii debitoarei, administratorul societatii cunoaste cel mai bine realitatile existente pe planul intern şi extern al acesteia, avand conturata o imagine fidelă asupra situatiei actuale şi asupra obiectivelor de urmarit în perspectiva reorganizării - în virtutea atributiilor conferite de Lege, administratorul judiciar a participat la stabilirea strategiei de restructurare a activitatii debitoarei si la negocierea conditiilor de continuare a activitatii pe baza unui plan de reorganizare. Pe durata de implementare a planului de reorganizare activitatea societatii debitoare va fi condusa de catre administratorul special al debitoarei, sub supravegherea administratorului judiciar, pastrandu-se dreptul de administrare al societatii.

2

Durata de implementare a planului Conform art. 95 alin. 3 din L85/2006, executarea planului de reorganizare se va întinde pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii conform legii 85 din 2006. Pe toata perioada de aplicare a planului de reorganizare, acesta poate fi modificat potrivit art. 101 alin. 5), daca conditiile in care a fost propus nu mai corespund ipotezelor de calcul si previziune sau au fost identificate alte modalitati de stingere a creantelor sau surse de finantare. Modificarile propuse vor fi prezentate creditorilor, cu respectarea conditiilor de vot si de confirmare prevazute de lege. În situatia în care nu se vor gasi conditii optime pentru derularea componentelor mecanismului reorganizarii, cu acordul a doua treimi din creditorii aflati în sold dupa trecerea a cel mult 18 luni, se va analiza oportunitatea prelungirii planului cu înca 12 luni.

1.3. Scopul planului Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii 85/2006, proclamat fara echivoc în art.2, si anume acoperirea cat mai mare a pasivului debitorului în insolventa. Principala modalitate de realizare a acestui scop, în concepţia modernă a legii, este reorganizarea debitorului, şi mentinerea societatii în viata comerciala, cu toate consecintele sociale si

economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevata functia economica a procedurii instituite de Legea 85/2006, respectiv necesitatea salvarii societătii aflate în insolventa, prin reorganizare, inclusiv restructurare economică şi numai în subsidiar, în conditiile esecului reorganizarii sau lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor. Reorganizarea prin continuarea activitatii debitorului presupune efectuarea unor modificari structurale în activitatea curenta a societatii aflate în dificultate, mentinandu-se obiectul de activitate, dar aliniindu-se modului de desfăsurare a activitatii la noua strategie, conform cu resursele existente şi cu cele care urmează a fi atrase, toate aceste strategii aplicate fiind menite să facă activitatea de baza a societatii profitabila. Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii 85/2006, trebuie să satisfaca scopul reorganizarii lato sensu, anume mentinerea debitoarei în viata comerciala si sociala, cu efectul mentinerii serviciilor şi produselor debitorului pe piata. Totodată, reorganizarea înseamnă protejarea intereselor creditorilor, care au o şansă în plus la realizarea creantelor lor. Aceasta pentru ca, în conceptia moderna a legii, este mult mai probabil ca o afacere functională sa produca resursele necesare acoperirii intr-o proportie cat mai mare a pasivului decat lichidarea averii debitoarei în caz de faliment. Argumentele care pledează în favoarea acoperirii intr-o proportie cat mai mare a pasivului societatii debitoare prin reorganizarea activitatii acesteia sunt accentuate cu atât mai 3

. HOUSE OF WOLF S. iar valorificarea unor oportunitati de afaceri va impune în viitor noi angajari. va conduce la minusuri in sumele colectate la bugetul consolidat al statului și bugetele locale.C.R.2 Aspecte sociale Reorganizarea societatii HOUSE OF WOLF SRL şi continuarea activitatii sale isi manifesta efectele sociale prin pastrarea unui procent de 94 % din numărul de salariati existenti. marketing. Practic de functionarea 4 . Necesitatea procedurii reorganizarii 2. Prezentul plan isi propune să actioneze pentru modificarea structurala a societatii pe mai multe planuri: economic. financiare. la aceasta data respectiv 75. are o importanta economica importanta. Intrerupera activitatii.L. Planul de reorganizare constituie o adevarata strategie de redresare.1 Aspecte economice În plan economic. Mentinerea activitatii debitoarei din punct de vedere a poziției acesteia atat pe verticala cat si peorizontala lanțului economic din zona in care aceasta isi desfasoara activitatea. financiar şi social avand ca scop principal plata intr-o proportie cat mai mare a pasivului S. organizatorice şi structurale. managerial. să se redreseze si sa-si urmeze activitatea economica. 2. procedura reorganizarii este un mecanism care permite companiei aflata intr-o stare dificila din punct de vedere financiar.mult în actualul context economic caracterizat printr-o acuta criza de lichiditati si scaderea semnificativa a cererii pentru achizitia de bunuri imobile mai cu seama a acelor imobile care fac obiectul spetei in cauza. 2. În acest context economic incercarea de acoperire a pasivului societatii debitoare prin lichidarea bunurilor din patrimoniul acesteia va duce la un procent mic de recuperare a creantelor de cei inscrisi la masa credala. relansarea viabila a activitatii. bazata pe adoptarea unei politici corespunzatoare de management. pe de o parte si o reducere a activitatilor economice a furnizorilor de bunuri si servicii si ai clientilor debitoarei pe de alta parte. reorganizarea înseamna trasarea realista a unor obiective ce trebuiesc atinse în orizontul de timp planificat. Din punct de vedere conceptual. valorificarea oportunitatilor de afaceri si instituirea unei discipline financiare. organizatoric. o si mai mare importanță o au aspectele sociale legate de mediul extern. sub aspectul restrucutrarii activitatii. Pe langa aspectele sociale legate de mediul intern al debitoarei. sub controlul strict al administratorului judiciar în ceea ce priveste realizarea obiectivelor mentionate. acest aspect urmand a avea impact şi asupra pietei muncii din zonele unde isi desfasoară societatea activitatea.

L. a cărui avere este vândută (lichidată) în întregime.L.R. Societatea va mentine in primul rand acei angajati care au dovedit profesionalism si loialitate. Per a contrario. .C.3. vânzarea în acest moment a întregului patrimoniu al S. . care să fie destinat platii unei importante parti a pasivului.R. Societatea urmareste ca în urma derulării activitatii să obţina un profit cu trend crescator in urmatorii ani. 2.C.3. Demararea procedurii de reorganizare a societatii şi dezvoltarea activităţii curente va crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce va permite efectuarea de distribuiri către creditori. primii urmărind recuperarea integrală a creanţei împotriva averii debitorului. atât ale creditorilor garantati.3 Avantajele reorganizării 2. precum şi interesele debitoarei care îşi continuă activitatea. HOUSE OF WOLF S. în cazul reorganizării cele două deziderate se cumulează.1. iar acestia din urmă menţinerea întreprinderii în viaţa comercială. în cazul falimentului ar reduce şansele de recuperare a creanţelor şi ar duce la înstrăinarea acestui patrimoniu la o valoare inferioară faţă de valoarea sa reală.existenta unei piete reale de desfacere a serviciilor debitoarei.cresterea cifrei de afaceri prin valorificarea unor oportunitati de afaceri. Avantaje generale faţă de procedura falimentului Falimentul unei societăţi situează debitoarea şi creditorii pe poziţii antagonice.existenţa unor active excedentare în raport cu activitatea de bază a societăţii care generează venituri din închiriere sau pot fi sursă alternativă de venituri prin vânzarea acestora. Dacă în cazul falimentului interesele creditorilor exclud posibilitatea salvării intereselor debitorului. debitorul continuându-şi activitatea. cu toate consecinţele economice şi sociale aferente.debitoarei in această zona depinde nivelul de vanzari a unui important numar de agenti economici (persoane juridice si fizice) . .2. 2. cât şi ale celorlalţi creditori. -existenta contractelor de furnizare de materie prima încheiate în prezent care asigură menținerea activitatii debitoarei.capacitatea acesteia de a mentine o activitate generatoare de lichiditati. iar creditorii profită de pe urma maximizării 5 . Premisele reorganizării S. cu consecinţa creşterii sale economice. HOUSE OF WOLF S. Votarea planului şi continuarea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin finalitatea lor să satisfacă interesele unei parti importante a creditorilor. . Principalele premise de la care pleacă reorganizarea debitoarei sunt următoarele: .baza materiala de care dispune societatea îi permite acesteia sa-si desfăsoare activitatea.

. Curtea de Arges si Bran. împietând asupra valorii obţinute din vânzare.De asemenea. nefolosit. realizându-şi în acest fel creanţele într-o proporție superioară decât cea ce s-ar realiza în ipoteza falimentului.Avantajele de ordin economic şi social ale reorganizării sunt evidente. Procesul de reorganizare comportă şi alte avantaje: . faţă de situaţia valorificării patrimoniului unei societăţi „moarte”. 121 pct. din care mentionam: • Analiza – diagnostic a societatii pentru determinarea situatiei reale.). 6 . este supus degradării inevitabile până la momentul înstrăinării). 3. 85/2006 (ca şi cheltuieli de conservare şi administrare). asigurari bunuri din patrimoniu. continuarea activităţii de servicii măreşte considerabil şansele ca activul societăţii să fie vândut ca un ansamblu în stare de funcţionare (ca afacere). pe plan local si zonal. şi diminuând în mod direct gradul de satisfacere a creanţelor creditorilor. a fost si este un important contribuabil la buget. .Societatea are costuri fixe (utilităţi. Campulung. • Intarirea disciplinei financiare prin eliminarea cheltuielilor inutile si cresterea ritmului de recuperare al creantelor. chiar în eventualitatea nedorită a deschiderii procedurii de faliment. cheltuieli care nu pot fi amortizate decât prin continuarea activităţii de bază. Toate aceste cheltuieli. salarii.valorii averii şi a lichidităţilor suplimentare obţinute. ar urma să fie plătite prioritar din valoarea bunurilor vândute. taxe. ţinând cont de necesitatea menţinerii în circuitul economic a unei societăţi care si-a creat deja un brand in domeniul turismului. în cazul nefericit al falimentului societăţii. impozite. este un agent economic de referință in peisajul economic din această zonă. precum şi din obţinerea de venituri din închirieri şi valorificări ale bunurilor dispensabile activităţilor pe care societatea urmează a le desfăşura. . 1 din Legea nr. conform art. • Incercarea de obtinere a unor venituri suplimentare prin inchirierea unor active ce au constituit suportul material al activitatii de retail . creşte considerabil gradul de vandabilitate al bunurilor unei societăţi “active”. Situatia actuala Odata cu aparitia primelor semne ale starii de insolventa. etc.Continuând activitatea de prestari servicii. nefuncţionale (patrimoniu care. conducerea societatii a demarat un plan de masuri care sa reduca efectele negative asupra societatii. a avut si are rezultate concretizate în obținerea unor importante cifre de afaceri. • Inchiderea unor activitati aducatoare de pierderi din exploatare (inchiderea succesiva a supermarket-urilor ”WOLF” din localitatile Pitesti.

Rigiditatea si lipsa unei adaptari din mers a mediului intern fata de schimbarile ivite in mediul extern al debitoarei. avand in vedere si criza financiara economica nationala si mondiala. Pitesti). . sunt atat de natura interna cat si externa societatii: A. procentul capitalurilor proprii a suferit scaderi continui in detrimentul cresterii procentului capitalurilor imprumutate) si finantarea acestora din surse pe termen scurt.Lipsa unei strategii pe termen mediu si lung cu privire la activitatea de retail a debitoarei. . . de aici rezultand absenta unor obiective privind reducerea acestor costuri si acumularea unor pierderi din exploatare a caror cauze nu au putut fi identificate la timp .Apelarea de la an la an. Factori interni Managementul neperformant: .Subfinantarea activelor fixe din surse pe termen lung (in ceea ce priveste structura surselor pe termen lung. de vanzari si de investitii . . . 7 .Alegerea neinspirata a unor locatii pentru amplasarea de supermarket-uri ( ex. care nu au putut beneficia de un vad comercial natural si necesitau costuri suplimentare pentru debitoare a se pozitiona pe piata in raport cu concurenta . 4. administratorul. de intretinere si distributie.• Restructurarea unor grafice de rambursare a creditelor in sold la un nivel de dobanda si modalitate de rambursare care nu a fost corelata cu conditiile prezente ale nivelului afacerii debitoarei si implicit a fluxului de numerar disponibil pentru acoperirea serviciului datoriei bancare.Lipsa unui control al costurilor de aprovizionare cu marfuri. Prin urmare eliminarea starii de insolventa nu se poate realiza fara sprijinul creditorilor prin procedura colectiva instituita de Legea 85/2006. Cauzele care au condus la aparitia starii de insolventa. constantad insolventa vadita a societatii. care conduce permanennt la acumularea de datorii restante catre institutiile financiare pe de o parte si afectarea activitatii de exploatere pe de alta . a fost nevoit sa formuleze cerere de deschidere a procedurii de insolventa in scopul redresarii pe baza unui plan de reorganizare. Intrucat masurile mentionate mai sus nu au condus prin ele insele la stabilitatea financiara. Cauzele insolventei. asa cum au fost ele identificate de catre administratorul judiciar. Campulung. intr-o proportie din ce in ce mai mare la credite bancare pentru finantarea proiectelor de investitii . a dus intro perioada de 4 ani la o decapitalizare accentuata a activitatii de exploatare si in final afectarea activitatii comerciale.Gestionarea necorespunzatoare a fluxurilor de numerar. .

la iesiri de numerar suplimentare si reducerea profitabilitatii debitoarei. nivelul fizic. Factori externi Factori externi care au grevat activitatea de investitii . B. prin actiuni proactive si nu cum s-a intamplat in fapt cand activitatea de retail a fost condusa fara nici o viziune si strategii de marketing si comerciale. . cu perioade cuprinse intre 6 luni si 8 luni de zile. stabilirea unor obiective si indicatori care sa creeze cadrul general de lucru si luarea acelor masuri pentru indeplinirea acestora.000 EUR .. din toate locatiile (Bran.datorita cresterii preturilor materialelor de constructii si a dotarilor necesare utilarii hotelului ”WOLF 2”. nu a reusit sa se dezvolte pe masura activitatii de investitii. in cursul anului 2008. extensiv si nu si intensiv. . s-a transformat in costuri suplimentare ce au trebuit suportate de investitor. in lipasa unor venituri preconizate la timp si aparitia inca de la inceput a unor disfunctionalitati in activitatea de exploatare propriuzisa .Desfasurarea activitatii la un nivel empiric fara a folosi instrumente moderne de gestiune economico-financiara a intreprinderii cum ar fi bugetarea activitatii. dar nici sa atraga un numar din ce in ce mai mare de clienti pentru cresterea vanzarilor. .Activitatea de exploatare. In realitate veniturile inregistrate din activitatea de retail au inregistrat o evolutie inversa. Pitesti). iar dezvoltarea s-a realizat in mod natural. .Politica de preturi din domeniul comertului pentru intreaga retea de supermarket-uri ”WOLF” nu a reusit sa genereze o marja comerciala suficienta pentru acoperirea costurilor operationale. scaderea productivitatii muncii.Lipsa unei echipe manageriale profesioniste care sa dezvolte reteaua de supermarket-uri pe baze solide. Resurse umane: .000. Acest factor negativ. . logistic si valoric al activelor imobilizate erau proiectate sa genereze venituri de cel putin 3 ori mai mari decat cele inregistrate in perioada 2006-2009. Curtea de Arges.declansarea crizei economice a condus la scaderi rapide in vanzarile magazinelor prin reducerea numarului de clienti si a valorii cosului mediu. aici referindu-ne la activitatea comerciala de retail. Campulung. 8 . Cu alte cuvinte.Existenta unor cheltuieli salariale nejustificate. a fost depasit bugetul previzionat pentru executia acestui proiect cu cca 20%.birocratia excesiva de care s-a lovit debitoarea in dezvoltarea proiectului privind activitatea de retail care a condus la intarzieri cu punerea in functiune a supermarket-urilor ”WOLF”. ceea ce a condus la suplimentarea finantarii cu suma de cca 2. a condus la cresterea exponentiala a costurilor cu forta de munca angajata.

marketing. comercial. urmatoarele MASURI: Masuri interne contabilitate. pentru a putea monitoriza in timp real activitatea economica si luarea masurilor necesare la momentul oportun. gasirea unor noi susrse de venit si valorificarea partiala a activului acesteia. prin realizarea unor bugete anuale si multianuale. conform graficului initial aprobat. 5. daca masurile necesare ar fi fost luate la momentul respectiv. 5. planul de reorganizare prevede. atat pentru perioada de implementare a planului de reorganizare. restructurare. etc. grad mediu de ocupare) prevazuti in studiul de fezabilitate care a stat la baza realizarii proiectului de investitii a hotelului ”WOLF 2”. pret camera. De asemenea elaborarea unor previziuni privind cash-flow-ul debitoarei in aceleasi perioade descrise mai sus.criza economica a condus si pentru activitatea de turism la neandeplinirea indicatorilor economici si comerciali (ex. atat in ce priveste activitatea de achizitii cat si in ce priveste activitatea de vanzari . Perspectiva de redresare a debitoarei este una reala si se bazeaza in principal pe viabilitatea economica viitoare a acesteia. din cauza lipsei suportului financiar. Aceste neandepliniri. . au generat mari disfunctionalitati in activitatea de turism si in acelasi timp au generat mari greutati in asigurarea indeplinirii serviciului datoriei in special in rambursarea creditului contractat de la PIRAEUS BANK.Debitoarea nu a putut tine piept politicilor de marketing si comerciale ale concurentei din acest domeniu. respectiv: • elaborarea unei strategii financiare. nu s-ar fi ajuns in situatia aceasta si pe baza prognozelor financiare care releva posibilitatea acoperirii unei mari parti a pasivului debitoarei prin continuarea activitatii. 5. management. pe baza faptului ca din analiza efectuata a reiesit ca. 5. financiar 9 . Prin prezentul PLAN DE REORGANIZARE debitorul propune in fapt creditorilor sai redresarea economico-financiara a societatii pe baza unei strategii coerente pe termen mediu si lung.. logistic si a resurselor umane in sensul in care nu a beneficiat de serviciile unor profesionisti in activitatea de retail. • intocmirea executiei bugetare lunar.2. dar si dupa aceasta perioada. in principal.1. Reorganizarea societatii. Perspective si masuri. Pentru implementarea strategiei de reorganizare si implicit redresarea societatii.3.

• monitorizarea comportamentului financiar al clientilor cu care societatea lucreaza in prezent. In urma acestor analize si evaluari pe posturi si functii se vor lua masuri de restructurare a personalului. astfel incat sa se obtina maxim de profit. mentinerea sub control al pragului de profitabilitate. analiza ritmica a marjelor de profit si a sistemului de preturi pentru gamele de produse si servicii comercializate. reevaluarea fiselor de post si actualizarea lor. file cec si / sau bilete la ordin garantate personal de catre conducatorul societatii client. pe de o parte si de incheiere de contracte de munca pe durata determinata pentru acele posturi si functii care nu au acoperire in activitatea debitoarei pe intreg parcursul anului. • monitorizarea cadrului legislativ.• asigurarea unei mentenante a tuturor echipamentelor si utilajelor tehnologice pentru prevenirea unor defectiuni de exploatare. dar si asigurarea functionarii debitoarei si continuarea ciclului economic viitor. dar si celelalte costuri legate de existenta unui contract de munca. vor avea loc ajustari ale strategiilor care stau la baza prezentului plan de reorganizare. • evaluarea fiecarui personal angajat si analiza productivitatii individuale. obtinerea de gajuri materiale). Aceste masuri sunt menite sa reduca costurile cu personalul salariat. 10 . • alegerea clientilor pe criterii de solvabilitate si luarea de masuri asiguratorii de incasare a creantelor (ex. pentru a incerca eliminarea sau minimizarea posibilelor efecte negative care ar putea duce la probleme in realizarea planului de reorganizare. astfel incat. apeland la instantele de judecata acolo unde aceasta situatie extrema se impune . • cresterea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante prin evitarea constituirii de stocuri cu miscare lenta si/sau fara miscare. prin aceasta sa se inregistreze reduceri la costurile de intretinere a fluxurilor tehnologice. acolo unde este necesar prin adaugarea de atributiuni menite sa duca la implementarea planului de reorganizare. • implicarea intr-o masura mai mare a managementului debitoarei in relatiile cu furnizorii de materii prime si servicii pentru gasirea unor alternative in orice moment astfel incat sa se realizeze achizitiile optime din punct de vedere calitate pret pe de o parte si sa se reduca dependenta de furnizorii unici pe de alta parte. pentru a minimiza cat de mult se poate riscul neincasarilor. • asigurarea unei cresteri mai sustinute si a unui flux pozitiv de lichiditati prin: implementarea de actiuni pe termen scurt si monitorizarea rezultatelor. urmarirea realizarii tuturor activitatilor si proiectelor si cuantificarea permanenta a rezultatelor. • luarea de masuri pentru recuperarea creantelor scadente si neincasate. • in functie de conditiile concrete economice si comerciale existente in perioada de reorganizare.

in sensul negocierii cu acesti creditori de noi grafice de rambursare. respectiv vanzarea unor elemente componente ale patrimoniului care nu afecteaza activitatea societatii. prin marirea procentului de venituri obtinute din vanzarea a la carte si a 11 . pe de lata parte. • pentru sustinerea realizarii strategiei enuntate la punctul anterior. . • lichidarea partiala a patrimoniului. a dus la lipsa incasarii unor sume bugetate conform conditiilor contractuale pe de o parte si inregistrarea unor costuri cu consumurile de utilitati in functionarea supermarket-urilor care cad in sarcina chiriasului si nu au putut fi recuperate de debitoare de la acesta.• pastrarea disciplinei financiare instituita odata cu semnalarea primelor semne ale starii de insolventa. prin planul de reorganizare se doreste restructurarea creditelor pe care debitoarea le are in prezent contractate de la diverse banci. Introducerea normelor de consum pe intreg fluxul de servicii oferite de debitoare . in perioada de elaborare a prezentului plan de reorganizare s-a inceput din partea administratorului special activitatea de prezentare in fata creditorilor bancari a unor previziuni de cash-flow care sa demonstreze pe deoparte necesitatea acestui demers si pe de alta parte oportunitatea lui avand in vedere scopul planului de reorganiare. conform cu posibilitatile reale ale debitoarei si in vederea parcurgerii perioadei de reorganizare fara probleme sau aparitia unor cauze care sa duca la intrarea in faliment a acesteia. Incetarea platii chiriei lunare a SC MINIMAX SRL. Obligativitatea prezentarii la aprobare a minim trei oferte pentru materialele achizitionate. cu SC MINIMAX SRL in calitate de locatar. Curtea de Arges si Pitesti. administratorul special al debitoarei cauta solutii de incasare a creantelor pe care le are de incasat debitoarea. in urma derularii contractelor de inchiriere a supermarket-urilor de la Bran. analizat si aprobat de factorii de decizie . Schimbarea structurii clientilor care in prezent sunt in proportie de peste 95% persoane juridice ce beneficiaza de servicii privind turismul de afaceri si de pregatire profesioanla a salariatilor.Masuri interne de gestiune a afacerii : In prezent. Introducerea unei metodologii de antecalcul a costului unitar al serviciilor oferite. prin resurse interne. Nu se vor mai achizitiona materiale fara intocmirea necesarului de aprovizionat care va fi in prealabil.

modul si cuantumul distribuirii sumelor catre creditori. Pierderea integrala a locurilor de munca de catre salariatii SC HOUSE OF WOLF SRL va avea o influenta directa si negativa asupra nivelului de trai al familiilor acestora. pe de alta parte.1. timp in care 12 . In urma aprobarii planului de reorganizare se va intocmi si aproba la nivelul conducerii debitoarei un plan intern de masuri si actiuni cu termene precise. care aduce o rata mult superioara de profitabilitate fata de serviciile turistice de baza oferite pana in prezent .C. la fel de importante. Efecte economico-sociale: REORGANIZARE FALIMENT – LICHIDARE Se vor pastra locurile de munca a cca 70 persoane. va avea urmatoarele EFECTE: 6. Avand in vedere perioada scurta de exploatare a activelor ce au facut obiectul proiectelor de investii in afacerea ”WOLF”.evenimentelor organizate. Cele doua variante sunt falimentul sau reorganizarea prin aprobarea unui plan de reorganizare pentru o perioada de 3 ani.R. 85 din 2006. precum si analiza comparativa a efectelor ce decurg prin aplicarea uneia sau a alteia din cele doua variante de obtinere a surselor financiare necesare acoperirii creantelor din tabelul definitiv. pe de o parte privarea clientilor de servicii turistice de calitate. Aici avem in vedere ca prin functionarea acestei unitati se mentine un brand turistic recunoscut in prezent cel putin in plan zonal.R. a consumului din aceasta zona dar si o stopare a unei surse importante de contributii la bugetele central si local. Efectele reorganizarii Aprobarea planului de reorganizare de catre creditorii S. Acest plan de masuri va deveni sarcina de lucru pentru fiecare salariat al debitoarei. in detrimentul falimentului. Efecte asupra gradului de acoperire a creantelor In acest capitol vom trata conform cu dispozitiile legii nr.C. HOUSE OF WOLF S. daca nu mai importante sunt efectele negative ce se vor propaga in mediul exern al S. intrarea in faliment a debiotarei nu ar mai da posibilitatea acesteia ca prin continuarea activitatii economice sa reuseasca macar amortizarea integrala a investitiilor efectuate.L. precum si persoanele care le vor duce la indeplinire. unele din acestea exclusive in zona. HOUSE OF WOLF S.2. Pe langa efectele negative ce tin de mediul intern al debitoarei. 6. 6. Vor fi disponibilizate cca 5 persoane.L. creat cu multa munca si determinare de personalul debitoarei cu atributii in aceasta linie de business.

500 EUR 233.016.315. este de 29.100 EUR LEI 2.661 914.200 23.199. In cadrul acestei proceduri.057 44.491 lei. vom prezenta mai jos un centralizator al rapoartelor de evaluare intocmite in perioada de observatie de un evaluator independent. in cazul falimentului vis-a-vis de varianta in care se aproba un plan de derorganizare : 13 . 1) din Leg.010.000 EUR 4.450 EUR 210. maxima.702 lei. activitatea debitoarei inceteaza. 121. 123 al.720.000 EUR 5.307.702 Valoare lichidare EUR 560. numit de administratorul judiciar : CENTRALIZATOR ACTIVE IMOBILIARE SC HOUSE OF WOLF SRL EVALUATOR : COLDWELL BANKER VALUATION & RESEARCH Nr Tip Oras Numar cadastral 3824/6 100130-CI 189 190 Valoare de piata EUR 800.500 EUR 10.664.438. se trece la inventarierea patrimoniului si la scoaterea acestuia la vanzare pentru achitarea creantelor catre creditori.000 EUR LEI 3. al.659 1.307.000 EUR 6.306.000 EUR 14. Analiza situatiei in care Planul de Reorganizare nu se aproba si se trece la initierea procedurii de faliment. 85/2006 : Avand in vedere cele de mai sus si raportate la tabelul definitiv de creante al debitoarei. ce ar putea fi obtinuta intr-o perioada de timp nedeterminata si anume de 20.193 711.491 lei.1) si art.340 20. in caz de faliment in conformitate cu dispozitiile art. Pentru a avea o imagine globala asupra intregului patrimoniu al debitoarei. a reorganizarii si analiza comparativa a gradului in care sunt acoperite creantele din tabelul definitiv.491 1 2 3 4 5 Centru comercial Hotel ”WOLF 2” Halaproductie Halaproductie Alte active fixe (mobile) Pitesti Bran Zarnesti Zarnesti Bran GRAND TOTAL Din tabelul de mai sus reiese ca valoarea patrimoniului activelor debitoarei.510 63.483.307.500 EUR 300.150 EUR 163.000 EUR 3. In caz de lichidare (faliment) evaluatorul a estimat o valoare teoretica.133 1.240 16.663.141. In tabelul de mai jos vom prezenta modul de distribuire a sumei de 20.200 29. prezentam in continuare sumele ce vor fi incasate de creditori in varianta falimentului.010.debitoarea va avea posibilitatea sa se redreseze si sa redevina prin aplicarea masurilor din plan o societate viabila si profitabila.

Creante garantate cf.82% din creanta in perioada reorganizare si diferenta de 96. Crt CATEGORII DE CREANTE VALOARE CREANTA ADMISA VALORI DISTRIBUITE IN CAZ DE FALIMENT DIFERENTA CREANTA NEACOPERITA CU GARANTII care va trece la grupa CHIROGRAFARILOR IN CAZ DE FALIMENT PROCENT CREANTA INCASATA DE CREDITORI IN CAZ DE FALIMENT PRIN VALORIFICA REA INTREGULUI PATRIMONIU PROCENT CREANTA INCASATA DE CREDITORI IN CAZ DE REORGANIZARE VALORI DISTRIBUITE IN CAZ DE REORGANIZARE OBSERVATII .169 lei.79 2. 123. Suma platita 100% in perioada de reorganizare.18% dupa iesirea din reorganizare. Valoarea creantei admise s-a inscris in tabel la valoarea evaluata a garantiilor (cf.1 BV 361.Brasov str. 41 din leg.80 15. 41 din leg.077.217 68% 100% 361.art.GSG SA -Brasov str.467.503 14 .00 454.017. art.1 din leg.056 Total creante garantate 26. 85/2006 1.228.LA SUMELE DISTRIBUITE IN CAZ DE REORGANIZARE Distribuiri cf. BV 710.Zărnesti. 1 Banca Italo Romena Spa Italia Treviso Suc. art.Buc Sos N Titulescu nr.502.Brasov Bd M Kogălniceanu nr.812 4 672. reprezentand diferenta dintre valoarea evaluata a garantiilor si valoarea creantei admise (cf.811.5 jud.1 apt 7.709.75 19.29 .399 lei.017. reprezentand diferenta dintre valoarea evaluata a garantiilor si valoarea creantei admise (cf.399 288.2 din Legea 85/2006 BRD .352.467.839 117.901 5 UAT Zărnesti . art. 85 / 2006) Conform grafic de rambursare pastrat : se plateste 3.762 VALOARE CREANTA ADMISA in tabelul definitiv Valoare distribuita peste valoarea creantei admise = valoare evaluata garantie .169 lei.valoare creanta admisa 1 1.31 sect. 2 PIRAEUS BANK Romania .606 218. 41 din leg.111 3 3.412. 85 / 2006).666 74% 100% 26. 85 / 2006) Suma platita 100% in perioada de reorganizare.89 243. M Kogălniceanu nr.121 pct.228. reprezentand diferenta dintre valoarea evaluata a garantiilor si valoarea creantei admise (cf. art. art.623. 85 / 2006).Brasov prin Av Lucian Bătranu DGFP Brasov .709. PieŃii nr. Se adauga suma de 2.114.110.836 6.27 729. Se adauga suma de 62. Buc .902 1. I.432.295 68% 100% 672.623 Suma platita 100% in perioada de reorganizare. Metianu nr.632. 85 / 2006) Suma platita 100% in perioada de reorganizare. 41 din leg.815. pct.5 Bv 20.090 5. 41 din leg. jud. Se adauga suma de 62.901. str. Valoarea creantei admise s-a inscris in tabel la valoarea evaluata a garantiilor (cf.Nr.055. M.910 68% 100% 3.021 75% 100% 20. art.224 72% 100% 1.

03 10 4.1 BV Total creante bugetare Creante chirografare art.123 pct.LA SUMELE DISTRIBUITE IN CAZ DE REORGANIZARE Creante de natura salariala cf.307.19 ap 2 sect.Buc str. str.909.429.45 170.491 30. Maior Cranta nr.00 11.418.878 suma platita 100% in perioada de reorganizare 8 1. I.048. A. Metianu nr.96 BIT SOFT SRL .959 43% 100% 27.2 din Lg.Brasov str.049 suma platita 100% in perioada de reorganizare 9 1. str. Pitesti .4 din Lg. Victoriei nr.53 0 20. 4 27.art.844.048 43% 43% 100% 100% 1.844.7 din Lg.92 450 43% 100% 1.123 pct.418 suma platita 100% in perioada de reorganizare 30.83 35. .536.45 170. Crt CATEGORII DE CREANTE VALOARE CREANTA ADMISA VALORI DISTRIBUITE IN CAZ DE FALIMENT DIFERENTA CREANTA NEACOPERITA CU GARANTII care va trece la grupa CHIROGRAFARILOR IN CAZ DE FALIMENT PROCENT CREANTA INCASATA DE CREDITORI IN CAZ DE FALIMENT PRIN VALORIFICA REA INTREGULUI PATRIMONIU PROCENT CREANTA INCASATA DE CREDITORI IN CAZ DE REORGANIZARE VALORI DISTRIBUITE IN CAZ DE REORGANIZARE OBSERVATII .878.Zărnesti. Bibescu Vodă nr.491.717.24 Jud. M.475.Nr.art. AG Administratia Natională Apele Romane S.art. G.844 suma platita 100% in perioada de reorganizare Creante bugetare cf.85/2006 11 Total creante chirografare TOTAL 9.765 15 .053.Pitesti.salariala 170.32 BV UAT Zărnesti .47 0 0% 0% 0 Creante chirografare cf.11 640 13.491 0% 57% 0% 74% 0 26.123 pct.85/2006 6 Salarii neachitate (conform lista anexa) Total creante de nat.844 100% 100% 170.85/2006 7 Primăria Mun.

este putin probabil ca o lata investitie echivalenta sa apara in zona turistica Bran-Moeciu. alt dezavantaj major in cazul falimentului. Alta analiza aduce in prim plan. Practica arata ca in majoritatea cazurilor de lichidare fortata ofertantii mizeaza pe scaderea preturilor tinand cont de conditiile speciale ale activelor scoase la vanzare. al incasarii in proportii mai reduse a creantelor detinute. creante bugetare. doar catre creditorii garantati (si acestia nu vor fi 100% indestulati) fata de cazul in care se va aproba un plan de reorganizare in care sunt prevazute distribuiri catre un numar de 3 categorii de creante din 5 si anume : creante grantate. alte efecte negative ale falimentului sunt mai putin cuantificabile dar reale: • In urma stoparii activitatii. creante salariale. vor fi disponibilizati cei 75 de salariati. evenimente si agrement. in actualele conditii economice. • In urma evaluarii patrimoniului si scoaterii acestuia la vanzare este foarte probabil ca acesta sa fie valorificat “bucata cu bucata” pierzandu-se astfel destinatia pentru care a fost creat ca activ functional adica un complex care sa ofere servicii turistice integrate cazare. • Afectarea a peste 120 de firme care au in prezent o colaborare cu debitoarea si care vor avea de suferit inclusiv efectul disponibilizarii unora dintre angajatii acestora. Bineinteles ca in cazul falimentului conditiile de piata la data scoaterii la vanzare a activelor pot schimba semnificativ prognoza de fata fie in sensul scaderii preturilor si deci a gradului de acoperire fie in sensul amanarii vanzarii si deci al cresterii cheltuielilor de procedura. 16 . • Ca efecte ecomomice pe orizontala si verticala. unde se vor face distribuiri in cel mai bun caz.Se observa ca in cazul reorganizarii procentul de acoperire a creantelor este de 74% fata de varianta falimentului cand se acopera maxim 57% din total creante. masa. Pe langa acest fapt.

avand in vedere capacitatea reala economica si financiara a debitoarei de a surmonta situatia dificila in care se afla.Ca o concluzie generala. sectiunea 5.C. a salariatilor debitoarei. Prezentul plan de reorganizare cuprinde 91 (nouazecisiuna) pagini si contine toate informatiile necesare beneficiarilor. ADMINISTRATOR SPECIAL CHITU CRISTINEL ION 17 . prin realizarea masurilor prevazute expres in planul de reorganizare propus. HOUSE OF WOLF S. se poate afirma ca este de preferat acordarea sansei debitoarei S. a colaboratorilor acesteia si mentinerea surselor de contributii la bugetele central si local. HOUSE OF WOLF S.L. INTOCMIT DE S. cu efect pozitiv atat pentru creditorii acesteia care isi vor recupera creantele conform programului de plati.R. de a implementa planul de reorganizareare. in conformitate cu cerintelor Legii 85/2006. 94 ÷ 96 .L. art.R.C.

C.1. Arges . a activat pana in 2011 in trei domenii de activitate.COD CAEN : 4711 – Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate. jud. respectiv comert. Arges I. jud.CAP I. băuturi şi tutun S. Branului.1. cu vânzare predominantă de produse alimentare. servicii turistice si alimentatie publica. DATE DE IDENTIFICARE: .C.R.TELEFON : 40 – 0268 – 237.SUPERMARKET ”WOLF” – activitate de comert cu amanuntul – localitatea Campulung. respectiv servicii turistice si alimentatie publica 18 .1. str. Brasov . PREZENTAREA SOCIETATII SI DESCRIEREA AFACERII I.FORMA JURIDICA : Societate cu raspundere limitata . jud. str. Alexandru del Bun.FAX : 40 – 0268 – 237. nr. In prezent debitoarea mai activeaza in doua domenii. DOMENIU DE ACTIVITATE .L. 23. Albesti. nr. DE INMATRICULARE LA REGISTRUL COMERTULUI: J08/ 1165/ 2004 .013 .COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 16454216 Puncte de lucru .L. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII I.R. . 30.1.NR. nr. 36 Bis. str. HOUSE OF WOLF S.2.DENUMIRE : S.ADRESA : localitatea Zarnesti.013 . HOUSE OF WOLF S.SUPERMARKET ”WOLF” – activitate de comert cu amanuntul – localitatea Curtea de Arges.

00 NR. precum si ultima investitie a grupului si anume hotelul ”WOLF 2” – infiintata in 2004 .626. CAPITALUL SOCIAL SI ASOCIATII Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 2.780. IDEEA DE AFACERE : Valoficarea unor oportunitati de afaceri in domeniul comertului si al turismului.74 % 38.00 lei.780.272 101.1. STRATEGIA AFACERII 19 .678 100. ASOCIATI Parti Sociale / Asociat SC WINPROF INVEST SA CHITU CRISTINEL ION MIHALACHE DUMITRU 280.infiintata in 2003 .Starea actuală a societăţii la data depunerii planului I.57 % TOTAL 2.3.720.00 lei.626. divizat in parti sociale cu o valoare nominala de 10.00 262.084 133. SC HOUSE OF WOLF SRL – firma care exploateaza din punct de vedere economic investitiile realizate de SC TAVERNA LUPILOR SA.00 % Scurt istoric al societatii in insolventa.840.332.220.00 1013. structura asociatilor fiind urmatoarea: Val. PARTI SOCIALE 28.00 1.322 PROCENT 10. Activitatea economica se desfasoara prin intermediul unui grup de doua firme si anume: SC TAVERNA LUPILOR SA – firma de patrimoniu unde s-au realizat investitiile mai putin hotelul ”WOLF 2” .69 % 50.

Astfel strategia de dezvoltare a activitatii de turism va cuprinde un lant de 5 hoteluri de 4 si 5 stele marca ”WOLF” . mai multe suprafete de teren. nu exista nici un supermarket care sa deserveasca turistii care veneau in zona. Primul proiect de investitii a fost contruirea sumermarket-ului ”WOLF” la Bran si crearea premizelor dezvoltarii in aceeasi locatie a intregului complex comercial si turistic. tenis de masa si club. biliard. In acest sens in zona turistica Bran. in domeniul comertului si al turismului. constand intr-o pista ultramoderna de bowling. firmele care activau in zona si chiar localnicii care trebuiau sa se deplaseze la distante mari pentru aprovizionarea familiilor. iar in imediata apropiere a restaurantului s-a realizat o foarte ingenoasa constructie tip turn.000 locuitori. sali de conferinta. Astfel in cursul anului 2003 au fost achizitionate de catre actionarii SC TAVERNA LUPILOR SA. Odata cu stabilirea construirii unui supermarket la Bran a aparut ideea de a crea mai mult decat atat. de a crea un complex comercial si turistic. teren de tenis de camp. Constructia a fost realizata pe baza unui proiect cu subsol. In luna decembrie anul 2005. din Transilvania si Bucuresti. anul 2006.000 si 55. dart. astfel ca gama de servicii oferite clientilor sa fie cat mai bogata (ex. depozite. Studiul efectuat de actionarii societatilor TAVERNA LUPILOR SA si HOUSE OF WOLF SRL. inclusiv Castelul Bran. Astfel supermarket-ul de la Bran urma sa fie primul dintr-un lant de 7 magazine marca ”WOLF”. A urmat apoi construirea restaurantului ’’TAVERNA LUPILOR”. Hotelul ”WOLF”. Mai departe. impreuna cu toata baza de agrement a fost data in folosinta in luna august a anului 2006 Supermarket ”WOLF ” CAMPULUNG In luna septembrie anul 2005. a fost achizitionat un teren in suprafata de 6. inca 4 hoteluri in locatii care au fost deja alese. care deserveste in prezent o crama cu 7080 locuri la subsol. a demarat urmatorul proiect de investitii din cadrul Complexului turistic ”WOLF” si anume constructia primului hotel cu o capacitate de 18 camere. in luna octombrie. pentru a crea un brand turistic ” WOLF ” strategia de dezvoltare in acest domeniu a fost (si ramane si in prezent) de a deschide intr-o perioada de pana la 7 ani. iar in luna august. gospodariilor sau a afacerilor lor. Supermarket-ul ’’WOLF. clasificat la ***3 stele dar conditii oferite clientilor la ****4 stele. avand o parcare cu o capacitate de 50 locuri 20 . au fost demarate lucrarile de constructie a supermarketului. parter si etaj. sala de tenis de masa. dotat cu piscina de dimensiuni olimpice. in incinta acestui complex au fost create spatii pentru inchiriere. pe de alta parte. bucatarie.657. care in prezent insumeaza o suprafata compacta de 16. Desfasurarea activitatii economice a acestui supermarket se realizeaza in cadrul SC HOUSE of WOLF SRL. sala de biliard. sala de restaurant la parter si etaj cu 250 locuri. avand o capacitate de 30 locuri. un restaurant si un centru de agrement format dintr-o sala de bowling. a demonstrat ca pe piata de retail exista oportunitati de investitii in magazine de gen supermarket-uri in localitati active din punct de vedere economic. amenajare spatiu farmacie). a primei parti din complexul de agrement. Astfel in cadrul acestui complex urma sa-si desfasoare activitatea un supermarket. Supermarketul ”WOLF” Campulung este construit pe o suprafata de 850 mp comeciali. anul 2005. Pentru construirea magazinului de la Bran. Bran are o suprafata comerciala de 900 mp si o parcare cu o capacitate de 60 autoturisme si a fost deschis in luna august a anului 2004. cu o populatie cuprinsa intre 35.4 mp.Strategia de afacere a constat in valorificarea oportunitatilor care existau in perioada anilor 2003 – 2004. sala de fitness si centru SPA. spatii anexe. doua hoteluri dintre care unul de 18 camere si unul de 56 camere.250 mp. teren de minigolf si pentru sezonul rece un patinoar. cu parter si doua etaje. De asemenea. care vine sa intregeasca capacitatea de servire a restaurantului pe de o parte si sa fie un punct de atractie pentru turisti prin oferirea unei spectaculoase panorame a zonei Bran. a fost dat in folosinta.

Aici a fost achizitionat direct un spatiu comercial. Noul proiect se numeste HOTEL ”WOLF 2 ”. inghetata. saune uscate si umede. un obiectiv turistic de referinta. iar in luna martie a anului 2007. masaj). deserturi. hotelul dispune de doua pasarele. In plus fata de cele doua supermarket-uri deschise anterior (Bran si Campulung). Cateva din detaliile constructive ale noului hotel sunt sugestive si in acelasi timp suficiente pentru a ne da seama ca hotelul ”WOLF 2” este o oferta de exceptie care va reusi sa satisfaca cele mai sofisticate si extravagante nevoi ale viitorilor clienti : hotelul poseda doua lifturi ultramoderne foarte spatioase. si produse la comanda) gen fast-food. sala de fitness. astfel incat Complexul turistic ” WOLF ” sa devina in intreaga regiune a zonei BRAN – MOECIU – FUNDATA. iar cealalta care face legatura intre hotel si restaurant unde deserveste masa.autoturisme si ofera clientilor o gama foarte larga de produse de la cele de baza pana la imbracaminte. depasind in general 25 de mp iar apartamentele ajungand la 65-70 mp. care a suferit modificari. piscina semiolimpica. In data de 16. avand in acelasi timp posibilitatea sa consume bauturi rocoritoare. Supermarket ”WOLF ” CURTEA DE ARGES Urmatoarea locatie aleasa pentru constructia celui de-al treilea magazin a fost Curtea de Arges.2009 a fost dat in folosinta hotelul impreuna cu toate facilitatile descrise mai sus. ambele din sticla transparenta. imediat dupa aceea au fost demarate lucrarile de constructii. teren de sport multifunctional. ghirlande de flori arbusti ornamentali. Marimea noului hotel. deja construit. Imobilul dispune de o suprafata comerciala de 450 mp. renovari si amenajari astfel incat sa fie pregatit pentru inceperea unei activitati comerciale. a infrastructurii deja existente si a terenului disponibil aflat in proprietatea SC TAVERNA LUPILOR SA . pachetele total noi de servicii oferite clientilor si nivelul de clasificare au fost gandite si realizate. precum si sa admire peisajul natural inconjurator. reprezentativ si care sa posede adevarate puncte tari (avantaje concurentiale) in raport cu ceilalti operatori de turism din aceasta zona. De asemenea piscina este astfel construita ca pe timpul de vara poate sa ofere clientilor posibilitatea imbinarii adoua activitati de recreere si anume : practicarea inotului in piscina si iesirea pe terasa piscinei special amenajata pentru a putea beneficia de razele de soare pe un sezlong. a fost data in folosinta supermarket-ul ”WOLF” de la Curtea de Arges. hotelul dispune de o splendida gradina suspendata formata din gazon. Urmeaza o achizitie de imobil in Municipiul Pitesti in cursul anului 2007. feluri de baza gatite. cu exceptia terenului de sport mutifunctional. din care 4 apartamente. produse de rotiserie. Obiectivele societatii au fost optimizarea si in acelasi timp valorificarea la maxim a oportunitatilor de care le-a deschis realizarea intregului complex comercial „WOLF”. centru SPA (jacuzzi. Strategia de dezvoltare a societatii si pe partea de turism s-a concretizat prin extinderea complexului turistic ” WOLF ” de la BRAN cu constructia unui nou hotel. una care face legatura intre cele doua corpuri ale hotelului ”WOLF 2”. camerele sunt extra largi.09. Prezentarea investitiilor facute pe grupul de firme SC TAVERNA LUPILOR SA si SC HOUSE OF WOLF SRL : 21 . avand 56 camere double. loc unde clientii vor avea posibilitatea sa petreaca momente de relaxare si odihna. de o parcare cu 30 de locuri si este amplasat la drumul principal care strabate Municipiul Pitesti. la Curtea de Arges a fost amenajat in cadrul supermarket-ului un punct de servire produse semipreparate (aperitive.200 mp. un lift panoramic din sticla. In septembrie 2006 a fost achizitionata o suprafata de 7.100 mp comerciali si dispune de o parcare cu 60 locuri de autoturisme. Acesta desfasoara o suprafata de 1. care va fi dat in folosinta la sfarsitul lunii iunie 2012. care ofera un celor care in vor folosi privelisti minunate ale imprejurimilor. bere cokteiluri de la barul din piscina.

crt. are contractate urmatoarele credite bancare.450 SUPERMARKET .2.L.Ipoteca de rang I asupra imobil – teren intravilan de 5. HOUSE OF WOLF S.Ipoteca asupra imobil : Hala industriala cu regim P+E partial si teren aferent de 2.An 2004 2006 2007 2007 2005 2006 2006 2008 2005 TOTAL VALOARE INVESTITA Mii EUR 1.000 LEI Ipoteca de rang VIII asupra imobilului proprietate SC TAVERNA LUPILOR SA.1. respectiv: Moneda Nr. sub numar top 1488. inscris in CF nr. farmacie si agentie turistica’’ si teren de 9. 2012 1 BRD-GSG SUC.WOLF – BRAN SUPERMARKET . bowling.linie credit 800.050 950 850 7.700 100 17.600 1. BRASOV .200 1.WOLF – CURTEA DE ARGES SPACIU COMERCIAL PITESTI RESTAURANT „TAVERNA LUPILOR” HOTEL „WOLF 1” COMPLEX AGREMENT HOTEL "WOLF 2" TEREN GHEORGHIENI : 5. reprezentand complex comercial. ASPECTE JURIDICE I.000.820 mp inscris in CF nr.WOLF – CAMPULUNG Descriere investitii facute pe SC TAVERNA LUPILOR SA investitii facute pe SC TAVERNA LUPILOR SA investitii facute pe SC TAVERNA LUPILOR SA investitii facute pe SC HOUSE OF WOLF SRL investitii facute pe SC TAVERNA LUPILOR SA investitii facute pe SC TAVERNA LUPILOR SA investitii facute pe SC TAVERNA LUPILOR SA investitii facute pe SC HOUSE OF WOLF SRL investitii facute pe SC TAVERNA LUPILOR SA SUPERMARKET . hotel. la A+1.350 1. constructie cu destinatia ‘’ cladire de agrement.2.580 mp 22 .1186 CN / Gheorghieni.000 LEI . proprietatea SC TAVERNA LUPILOR SA . .C. S.650 2.R.linie credit 1.245). identificat la A+II.top 623/1 (cad.820 mp I.478 mp – proprietatea SC HOUSE OF WOLF SRL . Banca Tip Facilitate Valoare acordata Tip garantie Sold la febr.8991/ Zarnesti. CREDITE SI GARANTII BANCARE In prezent. nr.Ipoteca asupra imobil : Hala de productie cu regim P si teren aferent de 540 mp – proprietatea SC HOUSE OF WOLF SRL . 2 BANCA ITALO ROMENA AG. BRASOV .

150 mp curti constructii in diviziune aflat sub cladire. BRASOV . nr. cu nr. cadastral 190. proprietatea SC ALISA TURISM SRL .518.581 mp. 100130/ Zarnesti. Cad. top.000.amenajari reten Hotel Wolf 2 3. 100130 – proprietatea SC TAVERNA LUPILOR SA .cad. avand o suprafata construita la sol de 840 mp inscris in CF nr.00 Zarnesti Inchiriat cu tot cu halele industriale la SC LAMTOMY SERV SRL.12. nr. de Arges str. care desfasoara activitate de prelucrare a lemnului . top 5373/1/1/17 – teren in suprafata de 2.849. 101609.000 EUR Ipoteca de rang I asupra imobil situat in Pitesti compus din teren curti-constructii in suprafata de 2. 101606.CF nr. 5373/1/1/16 – teren in suprafata de 540 mp 403. top 101602 C.Ipoteca de rang I asupra imobil teren in suprafata de 2. nr."Complex BIG".ipoteca in favoarea BRD – GSG SUC. BRASOV .in prezent in conservare Pe teren se afla constructia Hotel Wolf 2 .1 cu nr.ipoteca in favoarea Italoromena Ag. DESCRIEREA IMOBILULUI : .379. 100130/ Zarnesti.ipoteca ipoteca in favoarea Piraeus Bank . din care 1.765 mp .760.000 LEI . Pitesti Supermarket complet dotat si utilat. 5781 N Tohanul Vechi). impreuna cu spatiul comercial P+1.garantia FNG in suma de 2.278.765 mp inscris in CF nr. nr. situat in C.2011 (RON) Locatie Utilizare (destinatie) Sarcini SUPERMARKET "WOLF" PITESTI Situat in Mun. Cad. 5.Ipoteca de rang I asupra tere intravilan. .30288/ Pitesti la A+2 4 PIRAEUS BANK BRASOV – credit de investitii 4.309. Albesti.2. 100130 – C1 – priprietatea SC HOUSE OF WOLF SRL 5 EXIMBANK SUC.500.695.credit de investitii 940. B-dul Nicolae Balcescu nr.00 Mun. inscris in CF 101602 la A1 cu nr.581 mp.Ipoteca de rang I asupra constructie hotel “WOLF 2” – inscris in CF nr. nr.000.6 mp si cladire RESTAURANT "TAVERNA LUPILOR" situat in loc.892 mp curti constructii exclusiv.000 lei LISTA BUNURILOR DIN PATRIMONIUL DEBITOAREI GREVATE DE SARCINI Proprietati principale Suprafata (mp) Valoare contabila bruta la 31.linie credit 4. 30. identificat astfel: la A+1.CF nr.88 Bran Teren – hale Zarnesti 56. Brasov . nr. BRASOV Total Terenuri 6.88 23 . a localitatii Zarnesti (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.Ipoteca de rang I asupra imobil – VILA "ALISA" + teren. 539 mp constructii exclusiv aflat sub cladire. . Pitesti. 175/1 proprietatea SC TAVERNA LUPILOR SA . cadastral 189. cu nr.000 EUR . identificat astfel: la A+1. Zarnesti. 5781 N Tohanul Vechi).478 mp . a localitatii Zarnesti (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. proprietatea SC TAVERNA LUPILOR SA ipoteca de rang I asupra imobil (teren si cladiri) SUPERMARKET "WOLF" CURTEA DE ARGES.3 BANCA ITALO ROMENA AG. top 101602 si la A1. 3.Teren intravilan .

400.C.3. .600. Calitatea serviciilor se garanteaza prin buna pregatire si instruire permanenta a personalului executant. pentru toate serviciile comercializate.CF nr.568.CF nr. cadastral C1. identificat la A+1.00 Mun.curti constructii in indiviziune aflat sub cladire. I.2011.72 mp . dar si prin controlul tehnic de calitate realizat in diferite puncte ale fluxului tehnologic de catre personal specializat.980. Societatea dispune de specialisti cu atributii precise in domeniul inspectiei interne pentru calitatea produselor fabricate si serviciilor prestate si crearea unei evidente privind calitatea acestora. 24 .in prezent in conservare Spatii cazare in circuitul turistic . cadastral 189. sanatate si siguranta in munca..948. DESCRIEREA IMOBILULUI : ."Complex BIG".88 I.000. 5 birouri. 2 magazii. 101606.11.1. Zarnesti Inchiriat cu tot cu teren la SC LAMTOMY SERV SRL.11.840 mp .00 Loc.458.30288/ Pitesti la A+2 1. .ipoteca in favoarea Piraeus Bank HOTEL „”WOLF 2” . HOUSE OF WOLF S.670 mp suprafata utila . nr top 5373/1/1/17 – hala de productie. Brasov . 269 din 07. B-dul Nicolae Balcescu nr. .88 Bran.ETAJ . Pentru HOUSE OF WOLF S. Curtea de Arges. inscris in CF nr.L. BRASOV Amenajari la cladiri SMK-uri (Bran.suprafata utila . impreuna cu spatiul COMERCIAL P+1.R. 5373/1/1/16 – hala de productie 17. In planul de masuri care va face parte integranta din prezentul plan de reorganizare au fost enuntate demersurile pe care debitoarea le va intreprinde in perioada de observatie. valabila pana in anul 07.1. insa certificatele au expirat in septembrie 2010. care desfasoara activitate de prelucrare a lemnului .489 mp suprafata construita la sol .1. ASIGURAREA CALITATII S. nr. siguranta alimentului. prin realizarea unei statii proprii de epurare. 5781 N Tohanul Vechi). mediu.suprafata utila .2021.736. Pitesti 19.00 Loc. Pitesti. Curtea de Arges.955. . top. pentru imbunatatirea protectiei mediului. a localitatii Zarnesti (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. obiectivul principal in domeniul calitatii il constituie satisfacerea continua a cerintelor tuturor clientilor. Pitesti) Total Cladiri 94.R. 5781 N Tohanul Vechi). identificat la A+1. Campulung. . Campulung.PARTER .SUPERMARKET "WOLF" PITESTI Situat in Mun. Pitesti Supermarket complet dotal si utilat.000. cu nr. 101609. a localitatii Zarnesti (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. PROTECTIA MEDIULUI Societatea detine autorizatia de mediu nr.6.ipoteca in favoarea Italoromena Ag. 3 holuri.L. a avut implementat sistemul de management integrat calitate. cu nr.35 mp.ipoteca in favoarea BRD – GSG SUC. . Bran Hale industriale zarnesti 550. 3 grupuri sanitare .4.

pentru toate produsele fabricate.765 mp . identificat astfel: la A+1. 101606.518. 5781 N Tohanul Vechi). Acest obiectiv necesita: • implicarea angajatilor. top 5373/1/1/17 – teren in suprafata de 2. DESCRIEREA ACTIVELOR DEBITOAREI In cele ce urmeaza prezentam grupat pe clase de imobilizari.CF nr. bine de prima data.Pentru HOUSE OF WOLF S.R. prevenire in loc de detectare.278.L. cu nr. 101609. • cooperarea intre furnizori si clienti interni.00 Zarnesti Total Terenuri 6. identificat astfel: la A+1. si se realizeaza prin: conformarea cu cerintele legale si de reglementare aplicabile. DESCRIEREA IMOBILULUI : .760. obiectivul principal in domeniul calitatii il constituie satisfacerea continua a cerintelor tuturor clientilor. cadastral 190.Teren intravilan .12.2011 (RON) Locatie 5.581 mp. 3.amenajari reten Hotel Wolf 2 Suprafata (mp) Situat in Mun.000. nr. a localitatii Zarnesti (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. B-dul Nicolae Balcescu nr.478 mp . 5781 N Tohanul Vechi). • angajarea conducerii.5. top. I.309.88 Teren – hale Zarnesti 56. cadastral 189.00 Mun.CF nr. Pitesti Bran 403. "Complex BIG". Terenuri: Proprietati principale Teren aferent SUPERMARKET "WOLF" PITESTI . Pitesti. patrimoniul societatii a.2. nr. a localitatii Zarnesti (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.849. 5373/1/1/16 – teren in suprafata de 540 mp Valoare contabila bruta la 31. cu nr.88 25 .

980. "Complex BIG".670 mp suprafata utila .00 Loc.57 77.12. Campulung.500. Pitesti.600. echipament si mijloacelor de transport In continuare prezentam lista cu bunuri materiale care fac parte din dotarile cuprinse in cadrul terenurilor si cladirilor prezentate mai sus : Echipamente tehnologice (masini.b. Campulung.748. 3 grupuri sanitare .13 26 .400. Pitesti 19.948.00 28. top. a localitatii Zarnesti (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. Descrierea constructiilor Proprietati principale Suprafata (mp) Situat in Mun. .00 16.curti constructii in indiviziune aflat sub cladire.458.6.414.736. .1. 2 magazii.00 Mun. Pitesti) Total Cladiri 94.88 c. impreuna cu spatiul COMERCIAL P+1.CF nr.489 mp suprafata construita la sol .2011 (RON) Locatie SUPERMARKET "WOLF" PITESTI 1. 3 holuri.CF nr.30288/ Pitesti la A+2 . Bran Hale industriale Zarnesti 550. Utilaje. inscris in CF nr. B-dul Nicolae Balcescu nr.37 CENTRALA TERMICA PITESTI VITRINA FRIG NOVA PAN VITRINE FRIG CT.000. identificat la A+1. Pitesti HOTEL „”WOLF 2” 17. Zarnesti Amenajari la cladiri SMK-uri (Bran. cadastral 189.ETAJ .72 mp .1. 5373/1/1/16 – hala de productie Valoare contabila bruta la 31.955. utilaje si instalatii de lucru) DENUMIRE MIJLOC FIX DEZUMIFICATOR CF CTR.1.suprafata utila .2625 PITESTI CONGELATOR MASA REFRIGERATA HOTEL 2 VALOARE DE INTRARE IN CONTABILITATE 259.840 mp . 5 birouri.46 51.00 Loc.35 mp.568. Curtea de Arges.PARTER . 101609. a localitatii Zarnesti (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.00 35.88 Bran. identificat la A+1.000. Curtea de Arges.995. nr. cu nr. .349. 5781 N Tohanul Vechi). DESCRIEREA IMOBILULUI : . cadastral C1.suprafata utila .211. cu nr. . 5781 N Tohanul Vechi). 101606. nr top 5373/1/1/17 – hala de productie.

35 3.60 15.79 10.69 66.075.171.52 546 - Aparate si instalatii de masurare.19 8.835.91 267.994.18 22.99 29.477.44 45.417.738.676.32 5.050.262.304.682.51 32.099.06 83.64 55.202.63 25.EXPRESOR SEMIAUTOMAT HOTEL 2/3BUC VITRINA ORIZONTALA DELICATESE SI BRANZET GENERATOR ABURI MASINA CUBURI GHEATA HOTEL2 MASA RECE CU SIST DE RACIRE 13.1.1 RESTAU MASINA SPALAT GRESIE PISCINA BEETLE BRAN SERVER DELL PE MASINA GATIT PE GAZ 27 VALOARE DE INTRARE IN CONTABILITATE 307.50 12.328.223.00 26.50 2.631.50 6.431.DE ARGES SISTEM MATIX C-LUNG BEETLE M GX.412.17.24 9.61 24.3.232.52 52.34 .SCANNER MASA BETTLE AMEF PITESTI APLICATIE FISCALA SPECTRUM REZERVOR FIBRA STILA 30MC SISTEM FIDELIO AMEF CU IMPRIMANTA FISCALA AMEF MAGICPOS BOWLING AMEF SPECTRUM PITESTI APARAT CLIMATIZAT 2.985.MARCAT C. control si reglare DENUMIRE MIJLOC FIX AGREGAT VENTILATIE CU RECUP CALDURA CENTRALA TERMICA HOTEL 2 AGREGAT PT PREPARAREA APEI RACITE AMEF HOTEL 2 AP.040.248.

752.00 1.765.87 1.32 56.884.160.35 28 .878.570.20 51.942.07 2.00 2.068.005. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale DENUMIRE MIJLOC FIX MOBILIER HOTEL 2 TELEVIZOARE PLATINIUM 57 BUC SISTEM ACCES HOTEL 2 MOBILIER NEUTRU EFG CANDELABRE HOTEL 2 MASINA SPALAT RUFE HOTEL 2 MOBILIER HOTEL 2 VALOARE DE INTRARE IN CONTABILITATE 717.016.02 128.93 27.00 2.211.VERIFICATOR C.54 32.82 35.04.70 80.76 2.DE ARGES LAPTOP CALCULATOR BRAN CALC.380.268.505.91 - Mijloace de transport DENUMIRE MIJLOC FIX OCTAVIA II 2 TDI RENAULT MEGANE CTR.10 3.00 2.211.173.00 1.781.35 - Mobilier. aparatura birotica.00 2.39780 VALOARE DE INTRARE IN CONTABILITATE 88.661.DE AG CALCULATOR RESTAURANT MASINA GATIT ELECTRICA VERIFICATOR PRET CL VERIFICATOR PRET BRAN AMEF MAGICPOS CU IMPRIMANTA CALCULATOR C.232.RESTAURANT 12.

177.763.023.00 3.40 7.740.00 2.40 6.00 8.49 12.78 11.600.739.116.76 13.75 2.000.892.98 3.00 9.45 12.587.68 29 .613.895.20 3.60 7.69 5.632.00 12.58 13.00 4.11 1.761.460.030.453.86 9.19 5.580.452.CALANDRU RUFE HOTEL 2 SIST SUPRAVEGHERE C-LUNG SISTEM ANTIFURT MAGAZIN C-LUNG RECLAMA LUMINOASA PLASMA TELEVISION PVDC ASPIRATOR PISCINA TOBOGAN INOX SISTEM AUDIO HOTEL 2 ASPIRATOR FLOORMATIC RECLAMA LUMINOASA HOTEL2 APARAT BOX PANOURI PUBLICIT AG USCATOR RUFE HOTEL 2 CARPETE LPGO COMPLEX WOLF 2 BUC SISTEM DIRIJARE CLIENTI LCD HOTEL 2 /2 BUC SISTEM SUPRAVEGHERE HOTEL 2 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO RECLAMA LUMINOASA AG ASPIRATOR LINDHAUS HOTEL 2 PRELATA ACOPERIRE SCENA FIRMA NELUMINOASA PITESTI MOBILIER MESE CONSILIU HOTEL2 12BC CARUCIOR GHERIDON PENSIUNE LCD SAMSUNG 26.393.00 2.368.00 9.932.691.457.00 4.820.

916 0 -2.9 31.018.841 -7.12.946.12. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 31.712.539.085.143 15.9 31.477 -6.079.421 30.840.638.089 10.844.892.403.68 lei 8.765 16.372 -2.762.sold furnizori debitori : .38 lei 1.21 lei 19.248 -2.241 -4.455 75 29.201.799.4 250 7.928 273 18.933.12.956.102.672.083.2009 34.12.ambalaje : 187.226.900.2010 27.alte materiale : .259.6 ISTORIC PRIVIND EVOLUTIA INDICATORILOR FINANCIARI Evoluţia principalilor indicatori este sintetizată în tabelul următor: INDICATORI BILANTIERI CIFRA DE AFACERI TOTAL VENITURI TOTAL CHELTUIELI PROFIT BRUT IMPOZIT PE PROFIT PROFIT NET SITUATIA NETA NUMAR DE SALARIATI TOTAL ACTIVE FIXE NETE ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DATORII CAPITALURI PROPRII CAPITAL PERMANENT Nr.265 -2.850.806.377 5.561.561.debitori diversi : Disponibilitati banesti la 31.478.772 31.34 lei I.521 7.948.176 4.531 13.315.737.220.321.804.807 -4.085 8.474 8.12.238 -28.2007 29.166 43.6 31.casa : 51.2011 .616.326.517.427 11.9 31.414 7.401.454.825.300.214.785.banca (disponibil cont curent) : .522.172 -7.660.421.302 31.33 lei (la pret de achizitie) 13.067 -1.069 36. crt.12.066.265 -6.marfa bar restaurant : .099 18.140 14.840.660.455.916 -2.530 17.115 243 28.50 lei ( cca 1.437 42.565.000 lei incerte) 59.364 2.2011 (marfa si materii prime) .469 145.813.497.20 lei 210.841.2008 40.653.sold clienti : .56 lei (la pret de achizitie) 13.2011 .36 lei (la pret de achizitie) Creante de incasat la 31.774.667 -4.404.SCURTA PREZENTARE A ACTIVELOR CIRCULANTE Stocuri la data de 31.824.162 11.banca (sume in curs de decontare) : .12.032 22.821 15.83 lei (la pret de vanzare) 80.330.109 42.767.332 45.255.032 29.500 -1.841 0 -2.856 30 .842 -4.447 198 28.100 41.12.189.796.420.942.materii prime bucatarie : .071 38.881.2011 8.860.841 30.956.271.

1 din Legea 85/2006. administratorul judiciar va exercita atributia de supraveghere a activitătii debitoarei si de verificare a modului de respectare a obligatiilor asumate prin plan. administratorul special cauta solutii si antameaza negocieri atat pentru gasirea de noi surse de venit cat si solutii de restructurare financiara a societatii. pe termen scurt si pe termen mediu. Se poate afirma ca exista o buna cunoastere a obiectivelor de catre conducere si o aliniere a intregului personal angajat. aceste variante stabilindu-se în funcţie de informaţiile culese din mediul extern şi din analiza proceselor economice interne din perioadele anterioare. doar pe baza rutinei. putem include aici decizii privind rezolvarea anumitor reclamaţii sau 31 .103 alin.DIRECTOR ECONOMIC : CHITU CRISTINEL ION ZARA IOANA CINARU VALENTIN SFETEA IOANA MANAGEMENTUL SOCIETATII Managementul S. Luarea unei decizii se face alegand între două sau mai multe soluţii sau variante. este axat in prezent pe problemele curente privind buna desfasurare a activitatii si controlul foloririi resurselor. • aleatoare. atunci când se ştie de la început care vor fi rezultatele. Conform art. Împrejurările în care se iau hotărâri pot fi: • sigure. la efortul depus.C.DIRECTOR COMPLEX ”WOLF” : .L. HOUSE OF WOLF S. când consecinţele deciziilor depind de o serie de evenimente care urmează o anumită lege de probabilitate. in vederea promovarii intereselor firmei.ADMINISTRATOR SPECIAL : . Conducerea întreprinderii este de părere că luarea deciziilor nu trebuie să se facă la întâmplare.DIRECTOR RESTAURANT : .Structura actuală a manageriatului. Structura de management a societăţii se prezintă după cum urmează: . În perioada reorganizării conducerea societătii va fi asigurată de către administratorul special CHITU CRISTINEL ION. a intuiţiei de moment sau a experienţei şi înţelege necesitatea conducerii pe baze ştiinţifice a activităţii de marketing.R.

există decizii individuale care au un grad relativ de specializare şi se iau în mod curent de catre cei din conducerea nemijlocită a proceselor operationale şi colective care sunt mai complexe. au importanţă mare şi delimitează cadrul viitor de acţiune . dintre care cele mai importante: • după natura obiectivelor urmărite. echipa de conducere va trebui sa corespunda cerintelor noi impuse de situatia exceptionala in care se afla debitoarea si sa aiba in orice moment in vedere atingeriea scopului final al planului de reorganizare prin aplicarea politicii urmaririi realizarii pasilor marunti. se disting decizii repetitive (au o anumită frecvenţă) şi nerepetitive care au caracter de noutate. • în funcţie de metodologia de adoptare a lor. • antagoniste (concurenţiale). Cele tacticooperaţionale sunt subordonate celor fundamentale. privesc rutina zilnică şi au caracter de decizii derivate. când incertitudinea este generată de faptul că efectele acţiunilor depind de evenimente asupra cărora nu se dispune de nici o informaţie (de exemplu. deciziile sunt strategice şi tactico-operaţionale.rezolvarea cazurilor în care una din materiile prime s-a dovedit a nu corespunde din punct de vedere calitativ. evenimente referitoare la legislaţia din România ). Deciziile de marketing in cadrul societatii se clasifică după mai multe criterii. Cele strategice au caracter de decizii cadru şi trasează linia de acţiune a firmei. • nedeterminate. specifice economiei de piaţă care presupun luarea deciziilor în funcţie de comportamentul concurenţilor. dacă aceştia vin pe piaţă cu politici agresive de pret si promovare . Structura de personal şi organizarea internă 32 . De multe ori fundamentarea deciziei de marketing în societatea HOUSE OF WOLF SRL a implicat o mare răspundere şi bineînţeles o asumare a unui risc. In concluzie. HOUSE OF WOLF SRL vizează o instituire a unor politici flexibile de pret. • după numărul decidenţilor.

In prezent reteaua ”WOLF” de supermarket-uri nu mai este operationala si nu mai are nici un angajat. Supermarket CAMPULUNG Supermarket CURTEA DE ARGES In prezent externalizat In prezent cladirea BOWLING este inchiriata catre o firma care o exploateaza conform destinatiei initiale Supermarket BRAN 33 Supermarket PITESTI .

HOUSE OF WOLF S. : CLEANING: SPALATORIE: INTRETINERE SI REPARATII: Chitu Cristinel Ion 1 persoana 1 persoana 1 persoana 1 persoana 1 persoana 1 persoana 3 persoane 1 persoana 11 persoane 4 persoane 4 persoane ALIMENTATIE PUBLICA – RESTAURANT Sef Sala: Ospatari: Barmani: Bucatari: Ajutor bucatar: 1 persoana 12 persoane 4 persoane 12 persoane 2 persoame SERVICII TURISTICE – HOTEL ”WOLF 1” si HOTEL ”WOLF 2” Sef Receptie: 2 persoane Receptioneri: 6 persoane Barmani: 4 persoane Vanzari: 2 persoane 34 . Structura personalului societatii este prezentata mai jos: ADMINISTRATOR JUDICIAR: DIRECTOR COMPLEX HOTELIER: DIRECTOR RESTAURANT: DIRECTOR ECONOMIC: DIRECTOR ADMINISTRATIV: COMPARTIMENT JURIDIC: RESURSE UMANE: DEPARTAMENT FINANCIAR-CONTABILITATE : DEPARTAMENT TEHNICO – ADMINISTRATIV: . Salariatii sunt angajati cu contract de munca pe durata nedeterminata.L. a procedurilor si instructiunilor de lucru. La data deschiderii procedurii de insolventa numarul de personal efectiv al societatii era de 75 salariati. pe baza unui contract individual de munca tip.RESURSE UMANE In cadrul S.I..R. incheiat intre manager si salariati si depus la Inspectoratul Teritorial de Munca.C.T. activitatea se desfasoara in baza regulamentului de ordine interioara.

in spatii noi. excursii cu Buggy paintball. Hotelul Wolf 1 prin simplitate şi eleganţă oferă servicii de înaltă calitate pentru relaxarea şi odihna oricărui oaspete. moderne. Clasificat la categoria 3* hotelul asigură condiţiile unui sejur de neuitat. ping-pong. constituind o destinatie ideala atat pentru mini vacantele de sfarsit de saptamana cat si pentru intalniri de afaceri importante. plimbări cu trăsura Dotări hotel • • • Parcare supravegheată video Restaurant Bar de zi 35 .I. dar mai ales de piata reprezinta un obiectiv important al strategiei de functionare si dezvoltare a societatii. Hotelul Wolf 2 s-a deschis începând cu Aprilie 2009. Servicii Hotel Wolf 1 Hotelul „Wolf 1” prin simplitate şi eleganţă oferă servicii de înaltă calitate pentru relaxarea şi odihna oricărui oaspete. In prezent societatea ofera servicii turistice integrate cazare. Serviciile de cazare sunt deservite de doua locatii. masa. PREZENTAREA PRODUSELOR / SERVICIILOR Imbunatatirea calitatii produselor oferite si alinierea specificatiilor de calitate la cerintele impuse de legislatia in vigoare. darts club cu DJ închiriere ATV. insumand 74 camere (16 camere hotel ***stele si 56 camere hotel ****stele). face complexul. Serviciile disponibile • • • • • • • saună. respectiv doua hoteluri de trei si patru stele. tiroliană.7. observare animale salbatice. destinaţia ideală atât pentru oaspeţii în tranzit cât şi pentru cei care doresc o vacanţă minunată. evenimente si agrement. biliard. Complexul Wolf constituie un punct de reper in peisajul turistic din zona. iniţiere în alpinism drumeţii (trasee montane şi zona Bran). tir cu arcul echitaţie. prin imbinarea stilului modern cu cel clasic si al luxului cu rafinamentul.000 mp si este structurat pe 5 nivele. Amplasarea la numai 150m de DN 73A. dar si o conditie obligatorie pentru mentinerea pe piata. Situat în imediata apropiere a castelului Bran. ocupand o suprafata de peste 6. jacuzzi bowling. Clasificat la categoria 3* hotelul asigură condiţiile unui sejur de neuitat.

cosmetică 2 lifturi interioare. saună umedă. jacuzzi). aceasta indeplineste toate cerintele si exigentele celor mai sofisticati clienti si aduce un plus de valoare fata de serviciile concurentei. parcare pazită. Conditiile de cazare • • • • • 40 camere duble 10 camere duble deluxe 2 apartamente 2 apartamente deluxe (jacuzii. masaj. plasmă terasă suspendată. saună uscată. spălătorie şi călcătorie Dotări camere • • • aer condiţionat seif valori minibar 36 . cu prietenii sau doar pentru afaceri. bowling. fie ei în vacanţă cu familia. foisoare cu gratare Dotari Dotările hotelului nu fac decât să creeze o atmosferă plăcută şi confortabilă pentru oaspeţii săi. room-service supraveghere video 24h/24. Dotări hotel • • • • • • 3 baruri Centru Spa (piscină semi-olimpică. Jacuzzi Dotări camere • • • • • Grup sanitar propriu TV şi antenă satelit Minibar Seif Telefon Servicii Hotel Wolf 2 Prin serviciile pe care le ofera locatia. sauna uscata. flipchart. cosmetica teren de tenis.• • • Sală de conferinţe Loc de joacă pentru copii Saună. jacuzzi masaj. biliard terasa suspendata. ecran. 1 lift panoramic 2 Săli conferinţă – capacitate 100 locuri şi 60 locuri – video-proiector. semineu) 2 camere pentru persoanele cu handicap Metode de relaxare • • • • • pisicina semi-olimpica 250mp acoperita si incalzita – cu acces exterior vara sauna umeda.

2% din veniturile anuale pentru petrecea vacantelor si azilelor libere. Ziua Indragostitilor. vânzările anuale la nivel national crescand in medie cu cca 16. Tot aici se pot organiza diverse evenimente speciale: nunţi. Restaurantul Taverna Lupilor alături de cramă aşteaptă clientii într-o atmosferă rustică întregită de instrumentişti populari. Bowling-ul şi biliardul contribuie cu succes la completarea carţii de vizită a complexului Wolf. românii mai cheltuiau în medie 15. 35% din totalul activitătii de cazare in zona montana. Potrivit statisticilor oficiale. oferind posibilitatea organizării de turnee interne şi internaţionale precum şi petrecerea unor seri plăcute alături de cei dragi. Complexul ”WOLF” ofera clientilor sai posibilitatea servirii unei mese festive in cadrul unei locatii unice in Bran. cu o capacitate de 250 locuri. În aceste condiţii. Revelion. botezuri. sunt organizate pachete de servicii integrate pentru perioadele sarbatorilor de iarna (Craciun. etc. Meniul bogat în „bucate tradiţionale” şi nu numai. terasa de 100 locuri. climatului economic si cresterea varietătii ofertei existente de piată. acest procent a înregistrat o evoluţie fluctuantă în ultimii 4 ani. degustări de vinuri şi chiar training-uri.5% pana in 2008. Procentul celor din mediul urban care isi petrec concediul de odihna intr-un mod organizat este de cca 21%. Conform cercetărilor de piaţă efectuate in cursul anului 2009. DESCRIEREA PIETII În cadrul sectorului terţiar serviciile de TURISM HOTELIER ocupă locul 12 la nivel naţional. 37 . Paste. OFERTELE SPECIALE reprezinta una din cele mai importante activitati de atragere a turistilor in cadrul complexului ”WOLF”. incântă turistii prin rafinament si bun gust. Astfel. Aceasta tendintă este explicată de un raport întocmit de Agentia de monitorizare a tendintelor de consum ca fiind efectul schimbării stilului de viată. alte servicii de agrement si recreere oferite turistilor in cadrul complexului. activitatea de cazare in regim hotelier reprezintă cca.• • • plasme şi cablu TV internet Wireless telefon cu acces internaţional Serviciiile de alimentatie publica sunt oferite in cadrul unui restaurant (”TAVERNA LUPILOR”).). crama de 70 locuri si separeuri de 24 locuri. respectiv intr-un turn de unde se poate viziona panorama intregii zone cu vedere pana la castelul Bran.

persoanele care au venit cel putin mediu.agentiile de turism interne si internationale . oameni politici. s-au obisnuit sa-si petreaca o parte a concediului de odihna. directori de mari companii si organisme. respectiv celalalt de 4 stele. organizand in statiuni turistice atat vacante platite cat si stagii de pregatire. . Segmentele de piată urmărite Servicile debitoarei in domeniul activitatii hoteliere se adresează următoarelor segmente de clienti: . sau sfarsitul de saptamana. simpozioane si conferinte . care se desfasoara in zona BRAN-MOECIU . . 38 . Aceste pensiuni pot oferi la un moment dat. institutiile publice. . multinationalele si mai nou IMM-urile investesc tot mai multi bani in instruirea personalului. oferirea de pachete de servicii angajatilor si premieri substantiale pentru cei mai merituosi. cu un nivel al salariului de minimum 650 EUR/lunar. sindicatele. Trendul pietei Atât previziunile pe termen scurt. iar societatile mari. consfatuiri. In ultimii doi ani a aparut in zona Bran-Moeciu doua hoteluri cu spatii mari de cazare.firmele care in procesul de implementare a culturii organizationale duc o politica de fidelizare a personalului pe de o parte si de perfectionare activa a acestuia. cât si cele pe termen lung indică un o tendinta de crestere a cererii pentru turismul montan si agroturismului. la munte in zone agroturistice. persoane cu un nivel de educatie mediu si ridicat. seminarii si conferinte nationale si internationale.turisti straini cu varste cuprinse intre 20 – 70 ani. dar nu pot oferi satisfacerea tuturor cerintelor pe o perioada mai mare de timp. -adulti peste 22 ani. cca 15 pensiuni. Aceste activităti se dezvoltă în special în aceasta zona recunoscuta pentru atractiile naturale. din intreaga lume . conditiile oferite de operatorii de agroturism si obiectivele turistice din imprejurimi. domiciliati in marile orase ale Romaniei . .persoane fizice oameni de afaceri. mentinerea unei capacitati ridicate de rezistenta la stres si in program prelungit pe de alta parte. unul de 3 stele.organizatiile neguvernamentale. iarpentru turismul de business se constata o revenire a cererii din anul2009. la un nivel acceptabil de pret servirea unei mese complete. Acelasi studiu publicat de agentia de monitorizare a tendintelor de consum arată că. organele administratiei locale si centrale organizeaza reuniuni. artisti care doresc sa-si sarbatoreasca anumite evenimente personale sau colective.Anual s-au deschis in zona BRAN – MOECIU pana in urma cu trei ani. sportivi.

L.restaurant .CONCURENTA SI ALTE INFLUENTE Este evident faptul ca si in acest domeniu exista concurenta care este generatoare de afaceri. idei noi. Datorita faptului ca elementele ce concura la existenta unui turism civilizat. Prezentam in continuare concurenta directa si indirecta : CONCUREN TA DIRECTA zona invecinata MOECIU HOTEL *** + **** DENUMIRE CHEILE GRADISTEI CONCURENTA DIRECTA zona BRAN-TOHANUL NOU DENUMIRE INDICATO RI HOTEL ** HOTEL HOTEL *** **** DENUMIRE DOLCE VITA MARIDO R OFERTA "WOLF" HOTEL **** DENUMIRE HOTEL WOLF 1 + HOTEL WOLF 2 138 locuri 310 locuri patru Sali / 140 locuri HANUL BRAN .numar spatii de cazare .sala conferinta 60 locuri 100 locuri o sala / 40 locuri 100 locuri 120 locuri o sala / 60 locuri 100 locuri 180 locuri doua Sali / 90 locuri 400 locuri 500 locuri trei Sali / 180 locuri 39 . cu impllcatii in dezvoltarea pe verticala si orizontala a turismului atat zonal cat si national. incearcă să se diferentieze si vine cu o oferta cât mai variata la preturi competitive. diferentele fiind influentate de elementele sezoniere si de servicii marginale. păstrând standardele de calitate absolut necesare pentru construirea unui nume de marca in peisajul ofertelor turistice din zona.C.. Din acest motiv S. sunt inca in perioada de asimilare. preturile corelate cu servicife oferite de prestatori vor avea un trend constant si proportional. HOUSE of WOLF S. la standarde mondiale. Astfel pentru inca o perioada de timp. concurenta nu este inca la cote maximale si potential eliminatoare intre ofertantii de servicii.R.

.alpinism sportiv .innot in piscina olimpica . tenis camp pentru .partie ski . Acestea sunt prezentate si in dinamica in tabelul urmator : 40 .practicarea .sala de aerobic .baza de agrement lipsa lipsa .tiroliana TRANSILVANIA IN 44 locuri 50 locuri o sala / 30 locuri .mini unor jocuri de piscina echipa si .sauna .un teren individuale.sauna intretinere fizica -jacuzi si recreere : .sauna .sala conferinta 30 locuri 30 locuri ---Centru Agroturistic VILA BRAN 500 locuri majoritatea la ** margarete 150 locuri Doua sali / 80 locuri .baza de agrement lipsa Exista de asemenea o concurenta indirecta in zona Bran-Tohanul Nou si in cea invecinata formata din pensiuni cu capacitati de cazare sub 20 locuri.tenis de camp .jacuzi .fotbal .masaj .jacuzi .un teren tenis camp .teren de sport .bowling .restaurant .mini piscina .biliard PENSIUNE *** margarete BRAN- .innot in piscina .pista biatlon CONCURENTA INDIRECTA zona TOHANUL NOU DENUMIRE INDICATORI PENSIUNE *** margarete PENSIUNE ** si *** margarete DENUMIRE BELVEDERE .tiroliana .numar spatii de cazare . doar jumatate avand sala cu destinatie de servit masa si fara baza de agrement.tir cu arcul .centru inchirieri ski .hamam .sala de forta . fara sali de conferinta.

un concurent indirect : Centru Agroturistic VILA BRAN – oferta inferioara Restaurantele ce sunt percepute în mod direct drept concurenti pentru HOUSE of WOLF sunt : HANUL BRAN si o Cantina – Restaurant „ UN BAIAT SI O FATA ’’ . 41 . .doi concurenti directi : CHEILE GRADISTEI – oferta comparabila HOTEL MARIDOR – oferta inferioara .Hanul Bran are clienti tinta dintre acei turisti care viziteaza castelul Bran sau sunt in concediu in zona Bran – Moeciu.666 Din cele prezentate mai sus de desprind urmatorii concurenti principali : . .Localitatea Moeciu-Cheia Moeciu de Jos Predeluţ Moeciu Bran Poarta Bran Sohodol Şimon Poarta Şirnea Peştera TOTAL 124 299 65 96 79 267 42 192 63 39 20 2000 161 388 84 124 102 347 54 249 81 50 26 2010 1.286 1.Cantina – Restaurant „ UN BAIAT SI O FATA ’’ se adreseaza prin oferta de servicii si preturi unui segment de populatie care nu intra in analiza clientilor tinta a societatii TAVERNA LUPILOR.

preparate din carne. condimente. fructe.Furnizori de materie prima (alimente de baza.lactate. paine. FURNIZORI Furnizorii reprezintă agenţii economici de la care societatea achizitioneaza bunuri si servicii. etc. ceai. I. paste fainoase. cu capacitate mare de cazare si care dispun de sali de conferinta. resaurante cu bucatarii si spatii de depozitare proprii. branzeturi. Totusi aceasta exercită o anumită atractie asupra clientilor-tintă. lapte. In zona BRAN – MOECIU aceste pensiuni acopera in prezent doar 28 % – 31 % din totalul turistilor din toate segmentele de piata. legume.) . peste. pentru restaurantul ”TAVERNA LUPILOR” ele adresându-se altui segment de piată si sunt intr-un numar foarte redus. Migrarea cererii către acesti competitori se produce în genere ca urmare a fluctuatiilor veniturilor individuale. 3-4 % din oferta. oua.bucatarie * agricultori – persoane fizice * METRO * AGROALIM DISTRIBUTION * LEFRUMARIN * COSTACOS COM * VELPITAR * WHITELAND DISTRIBUTION * UM-RE TRADING * UNICARM * GEROLA PRODINVEST * GARBACEA * INTERSNACK * SOGRINI * COS 2000 DISTRIBUTION * CARREFOUR * MARIPUSC 42 .10. carne.Competitorii secundari ai societatii sunt acele pensiuni noi construite de ***3 si ****4 margarete. . Deşi au o mare popularitate restaurantele fast – food nu sunt considerate concurenti directi sau secundari.

cafea.Furnizori de materiale intretinere curatenie (restaurant. biliard. hotel WOLF 1 si 2.. bere) – bar (restaurant.Furnizori de marfa (bauturi alcoolice.Furnizori de servicii * ELECTRICA – energie electrica * SPARTACUS – paza si protectie * FLIP PARTY – agrement (bowling.entertainment * VECTRA SERVICE – servicii salubritate * VODAFONE – servicii telefonie mobila * SERVICIUL DE UTILITATI BRAN – apa potabila * KAMIVA MED – medicina muncii * ROMTELECOM – servicii telefonie fixa * BIT SOFT – servicii software profesionale hoteliere * ELMAS – intretinere lifturi 43 . hotel WOLF 1 si 2. piscina) * METRO * PROFESIONAL HORECA * ECOLAB * PRO POINT * RSF TRADE DISTRIBUTION . piscina) * METRO * COCA COLA * ZACARELI INVEST * COSTACOS COM * BRITISCH AMERICAN BRAN * HORES 2002 * ROMAQA GRUP * WHITELAND DISTRIBUTION * TOP BRAND DISTRIBUTION * AQUA EXPERT IMPEX * HORICOM * CORA * ELIT * VINURI NOBILE . tenis de masa) * MUZIC MANAGEMENT . racoritoare. apa minerala si plata.

Curtea de Arges.gaz * PROTESAN – securitatea muncii * ZILE SINOPTI – reclama si publicitate * VODATEL . CLIENTII Prezentam in continuare un centralizator al celor mai importanti clienti inregistrati in anul 2011 : DENUMIRE CLIENT FEDERATIA SINDICATELOR GAZ CLIENTI CASH PENSIUNE SERVICII LIVRATE Servicii turistice Servicii turistice Inchiriere spatii MINIMAX DISCOUNT supermarket Bran.* DISTRIGAZ SUD .11.internet I. Pitesti) CLIENTI INCASATI CU CARD PENSIUNE CLIENTI INCASATI CU CARD RESTAURANT ACCENT TRAVEL&EVENTS SPARTACUS RAVE HAPPY TOUR COMFERT PALOMA TOURS PERFECT TOUR REXCOM CLIENTI INCASATI CARD RESTAURANT CAMIRA EVENTS ZACARELLI 44 Servicii turistice Alimentatie publica Servicii turistice Servicii turistice Servicii turistice Servicii turistice Servicii turistice Servicii turistice Servicii turistice Servicii turistice Alimentatie publica Servicii turistice Servicii turistice .

masa. in 3 limbi straine pe care le-am acordat ca si cadou 45 . vizita Castelul Bran. realizare DVD proprii de prezentare a Romaniei. restaurant. organizare foc de tabara cu dansatori. tir cu arcul) BERGENBIER – eveniment 2 zile – 80 persoane – cazare. organizare eveniment cina festiva PEPSI – eveniment 5 nopti – 60 persoane – transport aeroport Henri Coanda-Bran si retur. sala conferinte.01. sala conferinte. incepand cu 01. restaurant. in special zona Bran. restaurant. restaurant. masa. plimbare cu carutele pana la Castel si inapoi. sala conferinte ASTRA ASIGURARI . muzica folk.2 evenimente in 2 weekend-uri diferite – 40 persoane – cazare. sala conferinte FEDERATIA SINDICATELOR GAZ ROMANIA – licitatie castigata pentru training-uri pe o perioada de 2 ani.INTERBRANDS BUSSINES TRAVEL SUN MEDAIR TRAVEL ASOC PT EDUCATIE SI NATURA SINERGIA SERV CONSULTING DANCO PRO COMMUNICATIONS EXIM TOUR ECOLAB SINDICATUL NATIONAL AL SINDICATELOR UNION TRAVEL JET SET PLANNER TOTAL Servicii turistice Servicii turistice Servicii turistice Servicii turistice Servicii turistice Servicii turistice Servicii turistice Servicii turistice Servicii turistice Servicii turistice Servicii turistice Pentru a crea o imagine cu privire la nivelul si diversitatea serviciilor oferite de debitoare clientilor sai prezentam mai jos un sumar cu evenimentele reprezentative care au avut loc in locatia complexului turistic ”WOLF” : - ROMTELECOM – 3 sesiuni training a cate 50 persoane a cate 2 nopti – cazare. cazare. activitati out-door (paintball. organizare vizita Castelul Bran. sala conferinte – de luni pana vineri din 2 in 2 saptamani pe tot anul) UFS ATLAS – sedinta nationala 100 persoane – cazare.2011 (30 persoane – cazare.

organizare eveniment decernare premii YOUR TOUR – eveniment 2 zile – 150 persoane – sala conferinte cu cabine de translatie. servire AD-PHARMA – eveniment 2 zile – 80 persoane – cazare. petrecere privata GO TRAVEL – 7 evenimente a cate 80 persoane / 2 zile – sala de conferinte. petrecere privata. aranjamente. petrecere exclusiva piscina MAXYGO borker de asigurare – eveniment 2 zile – 7 sesiuni – a cate 150 persoane – sala de conferinte. petrecere privata piscina. cazare. muzica ambientala. 12 evenimente a cate 30 persoane pe 4 nopti – cazare. realizare materiale prezentare. petrecere privata MIP PHARMA – eveniment 2 zile – 3 sesiuni a cate 40 persoane –cazare. restaurant PETROM LPG – eveniment 2 zile – 100 persoane – cazare. restaurant. Sali conferinte. restaurant. sala conferinte. restaurant. sala de conferinte PARALELA 45 – 4 evenimente a cate 2 zile a cate 60 participanti – sala conferinte. organizare concurs de gatit in exterior ASBIS ROMANIA – eveniment 2 zile – 80 persoane – cazare. sala de conferinte. restaurant. sala de conferinte ECOXTREM – eveniment 2 zile – 80 persoane – cazare. petrecere privata. bowling. sala de conferinte. biliard. cazare. sala de conferinte. restaurant. tenis de masa FEDERATIA SINDICATELOR GAZ ROMANIA – eveniment 2 zile – 2 sedinte nationale a cate 150 persoane – cazare. transport. sala de conferinte ASSECO – eveniment 2 zile – 70 persoane – cazare. restaurant. restaurant. sala conferinte. discoteca BRITISH AMERICAN TOBBACCO. restaurant. bowling. organizare activitati outdoor (ATV-uri. asigurare catering. restaurant.participantilor. restaurant. sala de conferinte. cazare.sesiuni de eveniment. cine cu foc de tabara si dansatori de muzica populara KAUFLAND – eveniment 2 zile – 3 sesiuni a cate 22 persoane – cazare. biliard. restaurant. Sali conferinte ASOCIATIA ROMANA A COLUMBOFILILOR – intrunire nationala – 2 zile – 300 persoane – cazare. vizita Castelul Bran ASTRA ZENECA – eveniment 2 zile – 5 sesiuni a cate 50-60 persoane – cazare. Organizare cina in Castelul Bran. discoteca. restaurant. sala conferinta cu cabina translatie – cele 60 persoane au fost managerii companiei de pe toata Europa. Sali de conferinta cu standuri si materiale promotionale. restaurant. masa UNILEVER ROMANIA – eveniment 3 zile – 100 persoane – cazare. cazare. tir cu arcul). restaurant 46 . paintball.

karaoke. asigurare servire. organizare vizita Castelul Bran METRO CASH & CARRY – eveniment 2 zile – 40 persoane – cazare. petrecere pentru angajati Organizare botez fam. petrecere. bowling. petrecere piscina. sala de conferinte Organizare sfintele sarbatori de Paste – pachet 3 nopti – cazare. petrecere piscina. biliard. petreceri cu muzica folk si dansatori. sala de conferinte PROCTER & GAMBLE – organizare eveniment 7 nopti – 50 persoane – transport. sala de conferinte. petrecere privata angajati ALFA WASSERMAN – organizare eveniment 2 zile – restaurant. asigurare meniu. decor Organizare sejur 1 Mai – sejur 3 nopti – cazare. pensiune completa. petrecere 47 . cursuri de aerobic. petreceri pentru copii cu facepainting si clovni.- CONSIULIU JUDETEAN BRASOV – sedinta nationala a reprezentantilor consiliilor judetene din Romania – cazare. pensiune completa. DJ. petreceri cu foc de tabara. asigurarea decoratiunilor specifice. cazare. asigurare cinematograf copii VOLKSBANK – eveniment 2 zile – 80 persoane – sala de conferinte. pensiune completa. pensiune completa. muzica folk. dansatori. restaurant. pensiune completa. cazare. bautura. sala de conferinte. discoteca. cazare. cinematograf pentru copii si adulti. petrecere cu meniu. cazare. cursuri de inot pentru adulti si copii. Mihalache – 170 persoane – asigurare cazare. sala de conferinte ORANGE ROMANIA – organizare eveniment 2 zile – 60 persoane – cazare. sala de conferinte MERCK SHARP & DOHME – organizare 3 evenimente a cate 100 persoane – cazare. vizita castelul Bran. lansare produc nou. pensiune completa. intocmire invitatii ALIX AVIEN – organizare 3 evenimente a cate 40 persoane a cate 2 zile – sala de conferinte. muzica. petrecere privata CAMIRA – organizare 2 evenimente a cate 2 zile a cate 70 persoane – cazare. sala de conferinte. focuri de tabara si barbeque. pensiune completa. petrecere piscina RAVE TRAVEL – eveniment 3 nopti – 150 persoane – cazare. pensiune completa. pensiune completa. petrecere cu foc de tabara. pensiune completa. cazare. sala de conferinte. pensiune completa. petreceri cu foc de tabara si dansatori. muzica folk. restaurant. organizare 2 cine castelul Bran. muzica folk MACROMEX – eveniment 2 nopti – 100 persoane – cazare. planificare botez. petrecere decernare premii TERAPIA – organizare 4 evenimente a cate 2 nopti a cate 90 persoane – cazare. pensiune completa. cursuri de scuba diving FAURECIA – organizare 2 evenimente a cate 2 zile – 50 participanti – sala de conferinte. sala de conferinte. petrecere pt copii. pensiune completa. dansatori.

cazrae. 160 persoane – cazare. sala de conferinte. contractare fotograf. pensiune completa Nunta fam. pensiune cmpleta.- TOHAN SA – training 7 nopti – 20 persoane – cazare. sala de conferinte. preot. Carjan – eveniment 150 persoane . asigurare paza. serivre Organizare intrunire Asociatia Motociclistilor – eveniment de motociclisti 3 zile – 25 tari – 80 persoane – cazare. muzica folk WHITELAND – organizare 3 evenimente a cate 2 nopti a cate 40 persoane – sala de conferinte. cazare. cazare. decoruri exterioare. pensiune completa. decoruri exterioare. masa.eveniment 270 persoane – aranjare sala. asigurare aranjamente florale. pensiune completa Eveniment Casa de Pensiii –sedinta nationala a Caselor de Pensii din Romania- eveniment 2 nopti. reprezentantii tarilor statelor membre UE – transport aeroport-Bran si retur. asigurare cina festiva in exlcusivitate cu decoruri si meniu special INVITATION ROMANIA – organizare 2 evenimente a cate 50 persoane – cazare. vizita Castelul Bran OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR – eveniment 3 nopti. pensiune completa. asigurare meniu. sala de conferinte. contractare fotograf. pensiune completa. afara la foisoare. sala de conferinte 48 . gasire locatii pentru cazare. asigurare meniu. cameraman. foc de tabara. Buzatu – eveniment 270 persoane – cazare 2 nopti. servire PHILIP MORRIS – organizare 5 sesiuni a cate 2 nopti a cate 30 persoane – cazare. petreceri private Nunta fam. asigurare meniu. cu dansatori. organziare vizita noctura Castelul Bran. organizare ceremonie religioasa exterior. asigurare ceremonie religioasa PRO EVENTS – asigurare 5 evenimente a cate 45 persoane – sala de conferinte. cazare. asigurare contracte cu muzica. sala de conferinte. cameraman. Alexoi – eveniment 270 persoane – aranjare sala. petreceri OTEL INOX – organizare trianing 50 persoane 2 nopti – cazare. organizare sala de conferinte cu cabine de translatie. cu tuciuri si linguri de lemn. organizare ceremonie religioasa exterior. pensiune completa Nunta fam. asigurare fotografii castelul Bran. pensiune completa. pensiune completa EVENT TOUR – eveniment 2 zile – 100 persoane – sala de conferinte. consurs gatit rustic. preot.

13. fac parte actiunile avute in vedere pentru anul 2012 de includere in portofoliul de clienti ai urmatorilor : ORACLE ROMANIA VODAFONE ROMANIA COCA COLA HOLCIM IBM MICROSOFT CARREFOUR ROMANIA GDF SUEZ OMV PETROM AUTOMOBILE DACIA NOKIA ROMANIA REAL HYPERMARKET ROMANIA RENAULT JT INTERNATIONAL MICHELIN ROMANIA URSUS BREWERIES MERCEDES-BENZ ROMANIA I. I. Ca si consecintă a acestui demers.14. revista Zile si Nopti. 49 . PASIVUL SOCIETATII În urma depunerii cererilor de înscriere la masa credală la dosarul cauzei.Din cadrul strategiei comerciale adoptate de debitoare in vederea atragerii unor clienti cu mare potential. PROMOVARE SI PUBLICITATE Debitoarea isi promoveaza activitatea de turism si serviciile oferite clientilor prin intermediul site-ului propriu pe internet. cuprinzând creantele declarate împotriva societătii debitoare. ziarul Buna Ziua Brasov si prin intermediul agentiilor de turism cu care aceasta colaboreaza. astfel cum acestea au fost admise de către administratorul judiciar. administratorul judiciar a procedat la verificarea declaratiilor de creante formulate împotriva societătii debitoare. a fost întocmit tabelul definitiv de creante.

Cuantumul pasivului defalcat pe categoriile de creante înscrise în tabelul definitiv de creante este:

A. B.

Creante garantate cf. art. 121, pct. 2 din Lg. 85/2006 Creante izvorate din raporturi de munca conform art. 123 alin 2 din Lg. 85/2006

26.228.502,75 lei

170.844,45 lei 30.418,03 lei 4.717,47 lei 9.475.053,83 lei

C. D. E.

Creante bugetare, cf. art. 123, pct. 4 din Lg. 85/2006 Creante chirografare cf. art. 96 pct. 1 din Lg. 85/2006 Creante chirografare cf. art. 123 pct. 7 din Lg. 85/2006

Totalul pasivului astfel cum acesta figurează înscris în tabelul definitiv de creante este de 35.909.536,53 lei. La acestea se mai adauga o creanta inscrisa sub conditie suspensiva in valoare de 2.500.000 lei, a carei titular este Fondul National de Garantare a Creditelor pt.Intrepr.Mici si Mijlocii, Bucuresti.

50

Prezentam in continuare tabelul definitiv al obligatiilor debitorului SC HOUSE OF WOLF SRL :

Nr. crt.

Denumire creditor 1.Creante garantate cf.art.121 pct.2 din Legea 85/2006

Creanta acceptata

% din total

Observatii

1

BRD - GSG SA -Brasov str. M Kogălniceanu nr.5 jud. BV

1.017.623,27

2,834%

2

PIRAEUS BANK Romania - Buc Sos N Titulescu nr.29 - 31 sect. 1

20.709.110,80

57,670%

Creanta garantata conform raportului de evaluare (art.41, alin.2. ) 999.513,60 – credit ,3.859,79 dobânzi neîncasate ,11.698,66 - dobânzi restan, 2.551,22 – comisioane , Creanţă garantată cu: ipotecă de rang I asupra imobil teren de 2.478 mp si hală producţie înscris în CF 101606 Zărnesti ; Ipotecă de rang I asupra imobil teren de 540 mp si hală producţie inscrsi în CF 101609 Zărnesti Creanta garantata conform raportului de evaluare art.41, alin.2. Un Eur la 10.08.2011= 4,267 4.629.351,50 eur credit principal curent 10.000 eur credit princ restant 181.143,93 eur Dobânda Curentă 32.707,45 eur dobânda restantă 115,80 penalităţi Total 4.853.318,68 Garanţie reală imobiliară asupra imobil compus din construcţie Hotel SPA WOLF 2 inscis în CF 100130 Zărnesti nr cad 100130 Drept de uzufruct pentru 30 de ani asupra cotei de ½ din teren drum de acces de 314 mp înscris în CF 100137 Zărnesti Drept de uzufruct pentru 30 de ani asupra cotei de ½ din teren fâneaţă în suprafaţa de 618,40 mp înscris în CF100134 Zărnesti Creanta garantata conform raportului de evaluare art.41, alin.2. 812.208,06 Eur + 2.120,00 Lei Un Eur la 10.08.2011= 4,267

3

4

5

Banca Italo Romena Spa Italia Treviso Suc. Buc - Brasov str. PieŃii nr.1 apt 7, jud.Brasov prin Av Lucian Bătranu DGFP Brasov - Brasov Bd M Kogălniceanu nr.5 Bv UAT Zărnesti - Zărnesti, str. M. I. Metianu nr.1 BV Total creante garantate

3.467.811,79

9,657%

672.901,00

1,874% Creanta garantata conform raportului de evaluare art.41, alin.2.

361.055,89 26.228.502,75

1,005% 73,040%

Creante de natura salariala cf.art.123 pct.2 din Lg.85/2006 6 Salarii neachitate (conform lista anexa) Total creante de nat.salariala 170.844,45 170.844,45 0,48% 0,48%

Creante bugetare cf.art.123 pct.4 din Lg.85/2006 7 Primăria Mun. Pitesti - Pitesti, str. Victoriei nr.24 Jud. AG Administratia Natională Apele Romane S. G. A. - Brasov str. Maior Cranta nr.32 BV UAT Zărnesti - Zărnesti, str. M. I. Metianu nr.1 BV Total creante bugetare 27.878,00 0,078%

8

1.048,92

0,003%

9

1.491,11

0,0042%

Parte negarantata a creantei conform raportului de evaluare

30.418,03

0,085%

51

Creante chirografare cf.art.123 pct.7 din Lg.85/2006 Banca De Export - Import a Romaniei EXIMBANK SA Buc Splaiul IndependenŃei nr.15 sect. 5 Banca Italo Romena Spa Italia Treviso Suc. Buc Brasov str. PieŃii nr.1 apt 7, jud.Brasov prin Av Lucian Bătranu ADITOM SRL - Zărnesti, str. 1 Decembrie 1918, nr.2, Jud. BV ASTORIA TOTAL SERVICE A&G Pitesti, Bd Petrochimistilor nr.53 AG Best Business Travel - Buc str. Ienachita Văcărescu nr.1, et 2 apt 4 sect. 5 BIT SOFT SRL - Buc str. Bibescu Vodă nr.19 ap 2 sect. 4 VELCOMPREST SRL - Brasov str. Fochistilor nr.8 Jud. BV BUREAU VERITAS Romania CONTROLE INT GalaŃi str. Brăilei nr.165B et 5, jud.Galati ERNA SERVICE & TRADE SRL - Iasi Aleea M Sadoveanu 4 bl A1 trons 1 IS RONIV SRL - Cluj Napoca, str. Memorandului 14 ap 2 CJ QUADRANT AMROQ BEVERAGES - Buc., Preciziei Business Center Bd Preciziei 1, prin Urban si asoc. Top C&S DISTRIBUTION SRL Cluj Napoca str. Traian Vuia nr.214 Jud. CJ FRIGOTEHNICA SRL - Buc str. Torentului nr.2 - 4, sect. 2 NEGRO 2000 SRL - Buc bd Metalurgiei nr.136 sect. 4 KUBO ICE CREAM COMPANY SRL - Piatra NeamŃ str. Dumbravei nr.5 Jud. NT EL - CO SA - Tg Secuiesc str. Fabricii nr.9 BELT ART SRL - Brasov, str. Alex cel Bun nr.20 Jud. BV EURO - MOTOR SRL - Brasov, str. Calea Bucuresti nr.132 BV PAPPA REALE SRL - Brasov str. Timis Triaj nr.6 Jud. Brasov LARGO SRL - Brasov str. Timis Triaj nr.6 parter Jud. Brasov CONMITOM SRL - Brebu sat Brebu Manastirei nr.874 Jud. PH Garcea Viorel Sorin - Brasov str. Padina nr.4 bl D7 ap 24 BV

10

4.024.700,24

11,2079%

Creanta negarantata

11

801.948,24

2,233%

Creanta negarantata conform raportului de evaluare art.41, alin.2.

12

12.448,09

0,0347%

13

1.374,65

0,0038%

14

1.147,12

0,0032%

15

4.717,47

0,0131%

16

6.853,15

0,0191%

17

15.332,69

0,0427%

18

29.785,26

0,0829%

19

26.950,04

0,0750%

20

8.907,52

0,0248%

5923,84 debit, 2983.68 penalitati

21

184.395,02

0,5135%

22

53.256,01

0,1483%

23

1.175,31

0,0033%

24

21.976,77

0,0612%

25 26

549,43 37.374,65

0,0015% 0,1041%

27

1.590,68

0,0044%

28

34.902,05

0,0972%

29

14.976,89

0,0417%

30

4.196,80

0,0117%

31

292.630,00

0,8149%

52

93 0.4 sect.Brasov str. Santuhalm nr.00 0. Zizinului nr.1197% 30.58 0. Fundătura Zorilor nr.811.14 BV 55.0202% 0.1Y BV Domeniile Săhăteni Distribution SRL Buc Bd Dacia nr.6 Jud.0245% 0.0512% 1.2 BV MESADITER COMPROD SRL Brasov str.513. Closca nr. Alunis nr. Targului nr. sat Sohodol str.18 3.570.05 0.00 1.Brasov Bd Grivitei nr. str.0087% 20.97 0. Muncitorilor nr.290 bl 36 sc A ap 10 sect.Pitesti Bd Republicii nr.71 0.Brasov str.0847% 18.0234% 0.taxa judiciara nu a fost admisa intrucat nu este constatata printr-o hotarare judecatoreasca 4.140.Brasov.42 0.0272% 12.0046% 5.66 0.Brasov str.0292% 0.50 BV RANDLER GROUP SRL . Complex Favorit 1 BV UNICARM SRL .21 0.496.47 sect. str.82 0.Buc str.2 Jud. 2 DELACO DISTRIBUTION SRL Codlea. 2 BRAMETCHIM SA .Vetis.0494% Suma de 120.719.96 0. 2 VEL PITAR SA .312. AG PRESTIGE DISTRIBUłIE SRL . SM PANGRAM SA .22 parter Birou 1 VL ELMAS SRL . Guttenberg nr.120.50 0. Agricultori nr. M Viteazu nr.32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 BUGATTI SRL .Satu Mare bd Closca nr.384.Resita str.63 8. str. Timisorii nr.0025% 43.0037% 53 .734.31 7.0029% 2.423. BV FrieslandCampina Romania SĂ .4 jud.314 Jud.268.31 HD BOROMIR IND SRL .83 0.0072% 0.0143% 17.90 Jud.052.BistriŃa Cart Saratanr 237 jud. Matei Voievod nr.0571% 9.Buc str.Rm Valcea str. VL ROMARS CENTER SRL . Principală nr.0131% 7. Timis nr.0050% 0.Pitesti str.Poiana Brasov.24 BH INTERSNACK Romania SRL prin SCA ENACHE & Asoc Buc str.407.Deva str.482.Com Dorna Candrenilor sat Floreni Jud. BN PLASTOR TRADING SRL .10 0.000.07 0.584.4 AG UTILITĂłI PUBLICE BRAN SRL Bran.265.18 bl B2 ap 1 NICORATEX SRL .75 2.75 30.41 0.Rm Valcea str. Targului nr.Timisoara Calea Buziasului nr.775.0141% 10.126 TM DANCOM SRL .3 lei repre.166.638.6 bl 3 ap 13 BV MOGYI Romania SRL . Carierei nr.058. SM CARL REH WINERY SRL .0378% 9.71 1.0849% 13. SV ANAPAT COMERł 2005 SRL .14 0.0211% 8.1536% 0.53 ap 3 REXCOM SRL .08 720. Uranus nr.158 BV PROTESAN SERV SRL .43 BV LABORATOARELE MERLIN SRL Brasov str. Mosilor nr.474.54 0.0258% 5.592.0348% 909.000.Oradea str.162 164 jud. CS DORNA LACTATE SA .

58

59

60 61 62 63 64 65

66

67

68

69

70

71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81 82

83 84 85 86

BILANCIA EXIM SRL - Corbeanca sat Petresti str. BalanŃei nr.46 IF FRESH AIR SRL - Buc str. Vatra Luminoasă nr.91 sect. 2 DANONE P. D. P. A. SRL prin Urban si AsociaŃii - Buc Preciziei Business Center Bd Preciziei 1 EFG LEASING IFN SA - Buc Bd D. Pompei nr.6A sect. 2 TINO SA - Brasov str. Avram Iancu nr.66 BV PROTECTION BGG SRL - Brasov str. LămaiŃei nr.85 BV HORES 2002 SRL - Buc str. Valea Buzăului nr.1 VINURI NOBILE DISTRIBUTION - Popesti Leordeni Sos OlteniŃei nr.202 incinta PAB COM SRL - Brasov str. Muncitorilor 10 bl B5sc A ap 18 TRANSARG CAG 98 SĂ - Curtea de Arges str. Valea Danului nr.1 AG NESTLE Romania SRL - Prin Av. Zbarciog Andreea Buc str. Verigei nr.3 bl 1 sc A, ap 10 sect. 5 INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION SRL -Prin KRUK INTERNAłIONAL Buc Calea Mosilor nr.51 et 5,6,7 sect. 3 STOENESCU MEDIA PRESS SERVICE Romania SRL Buc Splaiul Unirii nr.4 bl B3, ap 6.1 Prin Cab Av Abdel – Razek Cornelia Corina RIO BUCOVINA SRL - Buc Sos Chitila nr.3 sect. 1 CAROLI PROD SRL - Buc Bd Timisoara Anchor Plaza corp C sec 6 ROMAQUA GROUP SRL - Borsec str. CarpaŃi nr.46 Jud. HR SALBAC SA - Bacău Calea Moinesti nr.16 SMART PLAST SRL - ConstanŃa str. Dezrobirii 153 bl ID3C sc D 70 EURO EDUCAłIONAL SRL - Brasov str. M Viteazu nr.2 bl 10 ap 11 Depozitul de Carte Distruibutie SRL - Buc str. Făinari nr.3 sect. 2 RUS SRL - GherŃa Mică str. Targului nr.801 SM HELL ENERGY ( CANDY GLOBE) - Ungheni str. Platforma nr.2 corp C 249 MS TABCO - CAMPOFRIO SA - Tulcea str. Prislav nr.177 jud. TL MORAVEX SRL - Brasov str. Stancii nr.19 BV PORSCHE LEASING Romania IFN - Voluntari Sos Pipera Tunari r 2 clad Porsche KAMIS CONDIMENTE SRL Prin Urban si AsociaŃii - Buc Bd preciziei 1 et 4 sect. 6 TOP GEL PROD SRL - Carcea str. Aeroportului nr.120 DJ LEFRUMARIN SRL - Săcele str. Avram Iancu nr.62 BV SCHUBERT &FRANZKE SRL - Cluj Napoca str. Plopilor nr.83 CJ

2.950,43

0,0082%

2.359,29

0,0066%

12.021,50 89.561,16 20.812,06 34.518,48 23.895,39 98.097,37

0,0335% 0,2494% 0,0580% 0,0961% 0,0665% 0,2732% 45879.61 debit, 52217,76 dob.

33.328,75

0,0928%

1.551,11

0,0043%

11.024,66

0,0307%

27.113,81

0,0755%

15.307,62

0,0426%

63.302,97 9.420,54 65.738,93 2.756,47 29.662,49

0,1763% 0,0262% 0,1831% 0,0077% 0,0826%

39351,80 debit, 23951,17 penalit.

28823,64 debit, 839,30 chelt.jud.

7.073,26 790,05 17.683,51 10.555,78 18.828,05 16.301,22 36.430,30

0,0197% 0,0022% 0,0492% 0,0294% 0,0524% 0,0454% 0,1015%

4129.79 debit, 2904,17 penalit., 39.3 chelt.jud.

5.314,70 15.673,91 42.764,68 1.961,50

0,0148% 0,0436% 0,1191% 0,0055% Suma de 120.3 lei repre.taxa judiciara nu a fost admisa intrucat nu este constatata printr-o hotarare judecatoreasca

54

87

Cabinet Avocat Carmen Grusea - Brasov Bd 15 Noiembrie nr.88 sc A ap 4 BV ROMTELECOM SA - Brasov str. M Sadoveanu nr.9 BV START SA - Buc str. Siriului nr.36 – 40 sect. 1 PRODLACTA SA - Brasov str. Ecaterina Teodoroiu nr.5 BV MARCUSEVANS SRL - Pitesti, STR IC Brătianu bl 42 sc A ap 4 AG RIFCO TRADING SRL - Pitesti, STR IC Brătianu bl 42 sc A ap 4 AG SC AGROLACT COSESTI SRL in insolvenŃă - Com Cosesti str. Principală 157 Arges ANTENA TV GROUP SA - Buc str. Garlei nr.1B clad Grivco sect. 1 CORIOLAN IMPEX SRL prin Av Nitu Dan - Bacău str. Pictor Aman nr.94C BC ROMLIV PROD SRL - Brasov str. Zizinului nr.4 BV PRONTO UNIVERSAL SRL - Tg Mures str. Campului nr.18 MS NUOVA DIANA ROM 1997 SRL - Pitesti str. Republicii bl D6A ap 7 AG MEKAPAT SRL - Brasov str. Lanii nr.11 BV SHERWOOD SRL - Brasov str. Oltului nr.3 bl 11 SIDE GRUP SRL - Felnac nr.1000 jud. AR Electrica Furnizare Transilvania Sud - Brasov str. Pictor Luchian 25 bl 30 BV PISCINE SPERANTA SERVICE - Buc, str. Anastasie Panu nr.50 demisol Sect. 3 GOLDEN Foods Snaks SRL fostă BĂłUL MICRO IMPEX SRL - Buc Bd Preciziei nr.1 et 4 sect. 6 METRO Cash&Carry Romania SRL - Buc str. Theodor Palady nr.51N Clad 6 Corp A sect. 3 104 QUEEN MONACO BUSINESS SRL - Pitesti, str. N Bălcescu nr.214 AG CODROS IMPEX - Brasov Bd Saturn nr.21 sc B ap 6 BV TEHNIX SRL - Bacău str. 9 Mai nr.78 ap 4 AGROSEL SRL - Campia Turzii str. Laminoristilor nr.19 CJ LABIRINT HOME SRL - Giurgiu, Bd Bucuresti bl 24/511 sc D ap 4 TOP BRANDS DISTRIBUTION SRL - Otopeni, Drumul Gării 6 IF Pierre Company SRL - Buc Sos Pantelimon 357 bl B1Sc Aap 54 s. 2 Uniunea Producătorilor de Fonograme din Romania - Buc. Bd N Titulescu nr.88B Sect. 1 Chitu Cristinel Ion - Brasov str. Zizinului nr.12 BV

5.074,41

0,0141% Suma de 120.3 lei repre.taxa judiciara nu a fost admisa intrucat nu este constatata printr-o hotarare judecatoreasca

88 89 90

2.240,74 19.941,86 36.324,33

0,0062% 0,0555% 0,1012%

91

14.386,36

0,0401%

92

23.161,19

0,0645%

93

8.422,18

0,0235%

94

6.030,00

0,0168%

95 96 97 98 99 100 101 102

14.315,77 5.326,44 20.362,23 5.223,41 2.499,53 2.380,00 9.085,60 67.366,69

0,0399% 0,0148% 0,0567% 0,0145% 0,0070% 0,0066% 0,0253% 0,1876%

10.053,23 debit, 4262.54 penalitati

Suma de 120.3 lei repre.taxa judiciara nu a fost admisa intrucat nu este constatata printr-o hotarare judecatoreasca

nu a facut dovada achitarii taxei judiciare si a timbrului judiciar

103

3.012,93

0,0084%

104

38.687,80

0,1077%

105

69.654,60

0,1940%

106 107 108

33.262,92 338,44 5.172,07

0,0926% 0,0009% 0,0144% Suma de 120.3 lei repre.taxa judiciara nu a fost admisa intrucat nu este constatata printr-o hotarare judecatoreasca

109

4.626,33

0,0129%

110 111 112

6.298,68 2.149,61 49.643,72

0,0175% 0,0060% 0,1382%

113 114

3.794,40 1.350.000,00

0,0106% 3,7594%

55

115 116 117 118 119

.MINYONA DISTRIB MD SRL Com Cocu nr.109 AG Transilvania General Imp - Exp Srl Oradea str. Teatrului nr 1 - 2 BH BUDUREASCA SRL Gura Vadului nr 446 cam 2 PH TAVERNA LUPILOR SA Bran str. Branului nr 387 BV GUMZ WARENHANDELS GmbH Austria, Industriezone n6 A - 6800 Total creante chirografare

6.543,35 6.659,91 21.323,56 260.569,86 29.000,00 9.479.771,30

0,0182% 0,0185% 0,0594% 0,7256% 0,0808% 26,399%

TOTAL

35.909.536,53

100,000%

Creante chirografare art.123 pct.7 - Creante sub conditie suspensiva Fondul National de Garantare a Creditelor pt.Intrepr.Mici si Mijlocii, Buc. Str.Stefan iulian 38 sect 1 Creanta sub conditie in cazul in care nu se va incasa de la Eximbank

120

2.500.000,00

TOTAL TOTAL GENERAL

2.500.000,00 38.409.536,53

Primul pas în analiza poziţiei financiare îl reprezintă analiza de ansamblu a situatiei patrimoniale în cadrul căreia vom pune în evidenţă evoluţia şi mutaţiile structurale produse în cadrul activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii pe baza informaţiilor puse la dispoziţie prin situaţiile financiare.

56

322 3.032 1.742.420 4.841.018.478.224 25.447 17.137.900 17.739 24.255.799.025.156 26.326.970.984 35.539.298 119.085.075 2.942.531 9.263 -1.774.421 30.667 -4.956.939.859.928 10.518.519 -2.666.176 4.728.771.374.965.546 6.929.102.238 5.412 8.166 1.783 27.113 174.052 239.484 27.185 11.784.947 -6.583 29.570.770 36.940.850.354.279 79.271 29.104 1.870.189.517.551 1.782.647.275.765 16.653.370.202.499.068 29.286.108 7.767.191 -1.862.079.947 1.124.900.141 Analiza contului de profit si pierdere DENUMIRE INDICATORI 2007 2008 2009 2010 2011 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI CIFRA DE AFACERI VENITURI DIN ACTIV DE EXPLOATARE VENITURI FINANCIARE TOTAL VENITURI CHELTUIELI DE EXPLOATARE CHELTUIELI FINANCIARE CHELTUIELI CU DOBANDA TOTAL CHELTUIELI PROFIT BRUT IMPOZIT PE PROFIT PROFIT NET CHELTUIELI FIXE CHELTUIELI VARIABILE REZULTAT DIN EXPLOATARE REZULTAT FINANCIAR VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR 29.015.888 0 29.079.510.725 36.845 42.478.760.504 24.741 -422.265 29.032 27.032 29.248 -2.696.474 8.100 38.911.477 36.818 30.115.521 7.115 11.860.971 -128.845 145.045 18.970 59.883 817.785.181 31.241 -4.045.870.414 7.947.710 1.717.209 34.402 1.238.499 29.214 40.198 30.364 2.807 9.315.512.825.069 35.372.974.841 30.444 -2.514 31.377 5.265 6.143 4.099 23.506 2.785.842 37.717 2.744 1.601 28.872 28.332 43.500 -1.448 42.789.940.751.548 19.201 -2.350 3.244.037 76.761.712.522.466.473.161 57 .960 38.840.780 1.737.470.347 1.412 7.660.487 31.939 30.749.309 3.220.140 14.459.905 1.927 18.391 24.097.631 10.682 -2.797.269 2.565.971.327.762.733.727 -2.933.561.067 -1.215 5.011.631 15.750 266.936 1.985 5.162 9.900.259.841 3.246.433.631 6.761.799.089 10.672.383 41.706 31.201.756.722.841.782 2.070 15.744 -4.088.638.134 19.202.Analiza activului si pasivului patrimonial DENUMIRE INDICATORI 2007 2008 2009 2010 2011 DATE BILANTIERE ACTIVE FIXE NECORPORALE ACTIVE FIXE CORPORALE NETE TOTAL ACTIVE FIXE NETE ACTIVE CIRCULANTE .909.404.264 29.693.748 195.655.866 3.697 36.112.811 809.383.din care : STOCURI CREANTE DISPONIBILITATI BANESTI ALTE ACTIVE CIRCULANTE CHELTUIELI IN AVANS TOTAL ACTIV NET CAPITALURI PROPRII IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT IMPRUMUTURI TOTALE CAPITAL PERMANENT DATORII CURENTE ALTE DATORII TERMEN LUNG TOTAL DATORII TERMEN LUNG CAPITALUL TOTAL AL SOCIETATII TOTAL DATORII TOTAL PASIV 45.472.883 3.023 110.821 17.270 34.772 4.896 31.712.225.446 21.071 279.427 11.172 31.078.999.035 129.444 22.182 15.105.457.328 272.510.455 17.916 9.660.841 0 -2.916 0 -2.723 43.802.961 385.702 251.616.824.813.454.085 8.214 13.645.273 45.024.100 28.766 15.802.971.191.449 1.173 1.075.902.617.216.470.379 435.929 28.421.557 26.915 29.856 6.774.163 18.437 42.469 15.531 3.888 22.161 37.610 6.671.372 -2.375 199.161 5.714.892.141 -7.352 42.796.330 631.530 23.923 139.144.109 4.460 46.302 27.214.937 36.545 1.881.076.840.093.

758 2.0 17.647 151. Total datorii au scazut in principal datorita scaderii soldului la furnizorii de marfa pentru activitatea de retail.881.071.643 263.605.292.265.182 -1.366 32.363.256.597 1.796.083.129.842.586.9 37.9 -6.236.980 5.089.762.843.582.672.150 2.3 -4.779.042 98.353 1.928.589.102.454.068 373.357.001 958.4 Situatia neta in perioada de analiza inregistreaza valori in scadere.662 1.572.250.284 315.737.616.350.0 29.787 447.655 1.737. In perioada 2010 .761.2011.861.819.8 31-Dec-2008 -3.193 561.804.974.3 -6.247 I. Exim Bank).388 2.102 933.1 7.390 844.4 28.630.0 38.231 0 244.797. capitalurile permanente s-au marit datorita restructurari unor linii de credit in credite pe termen mediu (Italo Romena.888 17. CU MATERIILE PRIME SI MATERIALELE ALTE CHELT.804. 58 .114.641 3.767 30.255.7 5.2 18.791 1.156.856.881.214.283 3.403.587.226.447 3.6 -11.785.638.467.225.90 lei in 2007 si ajungand la -7.996.973 6.897 4.520.CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE VENITURI DIN PRODUCTIA VANDUTA VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA IMPOZITE SI TAXE CH.606.5 -2.9 15.592.023 30.507.377 1.5 42.9 28.844. PRIV.4 -7.041 0 37.018.8 43. b) FRF= Fondul de rulment financiar net Capitaluri permanente 31-Dec-2007 - Active imobilizate (valoare neta) 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 (exclusiv amortizari si provizioane) FRF CPM AI -2.019.663. EXPLOATARE ALTE CHELT.899 952.7 15. PRESTATIILE EXTERNE 22.447.992.477.172.487.174 230. Degradarea situatiei nete se datoreaza scaderii activelortotale intr-o proportie mai mare decat scaderea datoriilor totale ( 14% fata de 11%).122 4.844.512.413 21. deoarece rata de crestere a activelor imobilizatea fost mai mare decat cea de crestere a capitalurilor pemanente.3 -9.4 31. MATERIALE CHELT.4 31.812. DE EXPLOATARE CHELT. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE CH.321.435.946.084.892.578. CU ENERGIA SI APA CHELT.418.9 Fondul de rulment financiar net in perioada de analiza inregistreaza valori in scadere (2007 pana in 2010).038 101 98.473. Activele imobilizate au crescut datorita reevaluarii valorii terenurilor aflate in patrimoniul debitoarei.259.771 3.879.591 1.SOC.454.828 370.159 801.404. CU PERSONALUL SI PROT.659 0 158.7 15.9 22.916 120.40 lei in 2011 si se datoreaza devansarii cu aceste sume a activelor totale de catre total datorii.481.474 25.6 18.532 998. 1) a) Analiza intreprinderii Analiza echilibrului economico-financiar Situatia neta 31-Dec-2007 31-Dec-2008 RON SN=Total Activ-Total Datorii 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 SN TA TD -28.719.991 2.025 225. BRD-GSG.797 3.097 1.712. Activul total a scazut in 2011 datorita inchiderii activitatii de retail (care a dus in principal la scaderea stocurilor si in mai mica masura din vanzarea unor mijloace fixe).330.292.917 4.178. CU AMORTIZARI SI PROVIZIOANE PT.9 29.468.745 1. plecand de la -28.026.790 915.083.781 97.904 33.537 1.794.6 36.

297.961.986.105.8 2.223.244.430.078. valorile inregistrate de fondul de rulment imprumutat releva faptul ca pentru valorile inregistrate in 2011.771.3 Valoarea negativa a trezoreriei nete reflecta dezechilibrul financiar al debitoarei. e) NFR= Nevoia de fond de rulment Active circulante – Datorii din exploatare (exclusiv credite de trezorerie) 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 (forme materializate) NFR AC DE 31-Dec-2007 -3.2 -4.015.6 0.357.022.2 -642.915.815.0 29.7 -7.133.421.974. BRD-GSG.035.819.8 5.539.900.499.9 195.4 -1.4 -2.784.0 145.617.4 11.1 -9.1 -1.011.6 -35.539.970.3 -1.357.330.815.615.712.8 8.2 1.413.935.259.413.5 -1.630.255.630.308.430.0 1.939.655. Acest lucru nu s-a intamplat in cazul debitoarei. Exim Bank).5 23.2011).181.767.6 -642.2 1.820.289.421.0 -36.896.780.791.395.507.9 Fondul de rulment financiar propriu reprezinta capacitatea societatii de a finanta active imobilizate din surse permanente proprii.859.207.5 79.791.749.905. Acumularea in perioada analizata de active imobilizate pe seama cresterii obligatiilor neplatite si apelarea la credite pe termen scurt a mentinut dezechilibrul financiar la care s-a adaugat acumularea de pierderi din activitatea curenta.875.8 18.363.114.9 -36.4 -1.2 -33. Faptul ca datoriile din exploatare exced in perioada analizata.12.3 10.084.960.7 17. f) Trezoreria neta TN=FRF-NFR 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 TN FRF NFR CRED TREZ IMPR.268.098.236.297.3 1.974.596.026.23 -2.112.1 8.6 -8.144.5 -6.5 -4.6 -3. 59 .960.910.859.104.3 Analizand acest indicator vedem ca activele circulante sunt integral finantate de datoriile de expploatare.155.887.2 -8.572.079.009.473.530.60 lei la 31.6 2.6 28.0 -6.418.7 -20.210.552.2 1.520. explica faptul ca sursele pe termen scurt au fost folosite pentru finantarea activelor imobilizate.4 2.819.2 6.546.617.395.3 -1.714.7 6.910.434.201.9 17.474.4 Similar.418.572.327.474.420.2 -33.781.391.2 9.775.985.1 6.592.0 -9.0 -11.566.9 29.9 809.0 -9.5 AI 7.026.ASOC DISPONIBILITATI TOTAL ALTE SURSE 1.762. activele imobilizate finantandu-se din surse pe termen scurt si din aportul asociatilor prin imprumutarea debitoarei de catre acestia. in crestere se datoreaza restructurari unor linii de credit in credite pe termen mediu (Italo Romena.986.181.971.214. d) fondul de rulment imprumutat (strain) FRS= FRF – FRP 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 FRS FRF FRP 5.112.970.615.3 28.785.297.507.8 -3.592.7 -1.696.785.4 -7.2 23.1 251.155.767.821.214.960.3 435.547.5 -2.8 1.376.3 -11.207.031.089.210.330.0 -35.0 17.c) fondul de rulment propriu FRP= Capitaluri proprii – Active imobilizate nete 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 FRP CPR -7.610.551.8 -20.144.236.775.180.022. cu mult activele circulante ( -4.596.896.841.806.3 -6.702.433.820.114.574.9 -4.7 -1.7 -3.767.434.0 -9.

576.3 3.8 4.1 PI 0.335.72 565.7 6.7 2.553.0 37.027.328.3 0.972.987.5 3.958.342.0 Productia exercitiului a fost inregistrata in exclusivitate din activitatea turistica.863.292.038.0 263. 60 .418.7 3.549.972.860.658.3 -1.9 0.987.0 158.897.045. inclusiv si ce le care mai functionau la inceputul anului 2011 (Bran si Curtea de Arges). Pe de alta parte structura clientilor din 2011 a debitoarei nu au consumat pe langa pachetele turistice incluse si negociate si consumatie a la carte fata de perioada 2010 in care s-a inregistrat aceasta situatie.150.1 5.0 0.8 4.915.027.7 0.510.417.0 0.54 -1.467.917.5 5.138.138.8 5.225.256.487.1 C.895.731.972.606.5 3. datorita faptului ca activitatea de retail fiind una de extensiva si acoperea peste 80% din cifra de afaceri a debitoarei in perioada de varf.31 -1.231.7 3.572.342.539.506.281.9 0.4 5.5 21.6 866.831.506.1 2.597.292.606.0 244.0 5.024.920.996.0 6.7 0.389.5 6.270.9 5.4 3.133.231.5 6.292.439.881. d) Excedentul brut din exploatare EBE = VA + Subventii din – Impozite – Cheltuieli cu personalul si exploatare EBE VA SE IMP+T CH.TE 4.117.796.682.5 30.5 30. b) Productia exercitiului 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 PE = Productia vanduta +/.711.467.282.309.7 866.656.041.553.992.178.589.510.0 17.512.4 4.7 3.7 2.410.758.0 5. care au dus la scaderea marjei valorii adaugate.4 0.214.0 25.539.309.8 3.7 26. dar datorita cresterii concurentei in zona.2 100.Productia stocata + Productia imobilizata PE PV PS 3.0 1.00 Excedentul brut din exploatare a inregistrat valori pozitive in 2007.231.3 0.0 2.0 3.3 2.744.9 5.572.084.6 Valoarea marjei comerciale a scazut in suma absoluta deorarece in 2011 au for inchise toate supermarket-urile (ultimul in aprilie 2011).6 2.041.731.641.0 3.418.335.041.895.643.1 3.783.133.658.292.174.PPS si taxe protectia sociala 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 31-Dec-2007 376.572.181.160.996.1 2.2) Analiza rezultatelor a) Marja comerciala MC = Venituri din vanzarea marfurilor – Cheltuieli privind marfurile 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 MC VM ChM 4.380.2 4.417.3 3.988.481.576.182. dar negative in 2008 si 2009 deoarece in aceasta perioada au fost inregistrate cele mai mari cresteri de angajari in sectorul de retail.658.965. In perioada 2011 scaderea fata de 2010 se datoreaza scaderii in valori absoluta a marjei comerciale prin inchiderea tuturor supermarket-urilor.0 98.606. In anul 2011 au fost inregistrate cresteri ale gradului de incarcare al spatiilor de cazare (crestere de la 46% in 2010 la 51% in 2011).412.7 36. care nu s-au transpus in vanzari conform investitiilor si acestor cresteri. c) Valoarea adaugata VA = MC + Productia exercitiului – Consumuri de la terti 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 VA MC PE 2.3 Valoarea adaugata este influentata de valoarea marjei comerciale in acest caz intr-o proportie covarsitoare.947.656.181.0 0.0 0.693.3 6. 2010 si 2011.605.84 1.538.9 3.439.4 2.517.920.5 3.7 3.996.001.8 0. a fost nevoie sa se oferteze preturi pe pachete de servicii suportate de piata.3 22.979.779.447.

781.789.3 -2.9 -1.impozit pe profit 31-Dec-2010 31-Dec-2011 31-Dec-2007 374.818.Cheltuieli cu amortizari – Alte cheltuieli din exploatare si provizioane pentru exploatare 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 de exploatare RE EBE VPE AVE CAMP ACE 139.970.799.1 -4.alte venit.0 239.659.5 14.3 1.939.126.531.5 -88.3 -1.00 61 .6 272.00 -1.176.0 -2.667.337.7 -2.725.337.140.988.1 952.201.8 11.00 -711.1 -2.9 1.506.2 -1.828. +/.659.916.383.799. astfel ca acesta reflecta intr-o proportie de 100% rezultatul curent.2 915.5 0.709.448.591.9 1.281.7 6.380.711.ACHE IMP.9 1.8 98.988.275.7 958.487.724.86 16.8 -1.9 376.790.4 370.664.999.286.764.328.446.201.413./chelt.840.916.8 565.824.1 -128.767.CF VEX .807.413.711.264.8 139.537.732.8 7.5 -426.9 506.375.9 110.9 1.097.191.144.238.649.840.173.681.764.6 16.6 933.717.2 817.CHEX AVE .0 998.0 631.731.2 272.3 561.654.0 -1.281.916.665.140.4 Rezultatul curent este in mare masura expresia rezultatului financiar.770.487.PR exceptionale 31-Dec-2008 metoda deductibila (din EBE) din exploatare 31-Dec-2009 CAF=EBE+/. Acest lucru se datoreaza faptului ca in prima partea anului 2011.659.00 -2.6 -2.8 -2.512. au fost inchise ultimele magazine si astfel o proportie destul de mare a activelor din patrimoniul debitoarei nu produc venituri conform cu potentialul acestora.4 -426.0 -1.4 844.237.2 2. Acest lucru se datoreaza deoarece finantarea activelor imobilizate s-a facut intr-o proportie majoritara prin contractarea de credite bancare purtatoare de dobanzi.683.5 Rezultatul exploatarii in cazul de fata este influentat in 2011 de diferenta negativa intre excedentul brut din exploatare si cheltuiala cu amortizarea imobilizarilor.5 -2.176.383.1 -1. g) Rezultatul net RN = RC + Rezultatul exceptional – impozit pe profit 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 RN RC REX IMP.0 0.457.096.897.279./chelt.3 3.venit. h) Capacitatea de autofinantare financiare CAF EBE VF .909.270.321. f) Rezultatul curent 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 RC = RE + Venituri financiare – Cheltuieli financiare RC RE VF CF 11.0 Rezultatul net nu este influentat de impozitul pe profit.1 230.813.970.071.084.PR 4.664.7 3.9 -1.878.00 -3.176.500.6 -1.8 1.0 -4.129.4 -2.0 -2.8 1.084.671.61 0.888.557.5 -4.09 7.5 -2.0 -1.474.venit.1 376.500.388.667.664.902.662./chelt.898. +/.1 133.841.681.286.380.184.5 21.191.152.2 97.e) Rezultatul exploatarii provizioane pentru exploatare 31-Dec-2007 RE=EBE + Venituri din + Alte venituri .578.897.5 565.52 0.193.824.8 3.8 120.840.328.02 14.431.0 -2. .

905.444.3 6.5 11.140.26% 31.77% 10.999.324.29% 8.6 17.26% -7.870.376. daca aceste active produceau venituri la nivelul pentru care acestea au fost realizate.83 1.375.74% 1.702.841.841.947.401.893.530.743.802.470.1 48.0 17.354.685.970.1 0.327.905.0 36.883. In cazul nostru se observa o degradare constanta a indicatorului incepand din 2008 si acest lucru se datoreaza faptului ca activitatea de retail nu a urmat cursul preconizat pe de o parte si faptul ca din anul 2009 au inceput inchiderea unor supermarket-uri pe de alta parte.105.380.776. De aici reiese faptul ca debitoarea va avea nevoie in viitor de o infuzie de capital pentru scaderea serviciului datoriei catre banci.1 -13.89% 26.471.47% -2.905.862.845.268.845.00% -1.473.202.104.810.6 90.98 4.870.3 0.78% 565.70% 37. 3) a) Analiza lichiditatii si solvabilitatii Lichiditatea globala % 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 Lg = Active circulante / Datorii curente Lg AC 79. in schimb ce datoriile curenta au scazut cu 60.3 1.5 11.870.93%.3 -22.761.140.4 37.353.66% 36.35% -6.327.3 456.781.9 62 .268.0 17.9 29.5 6.702.9 Faptul ca debitoarea a inregistrat pierderi in ultimii ani.5 6. c) Solvabilitatea patrimoniala Sp = Capitaluri proprii / Total pasiv •100 % 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 Sp CP TP 0.308.0 17.64% 25.39% 376.2 DC 10.5 31.92% 145.947. ccea ce demonstreaza ca la acea data debitoarea putea face fata obligatiilor financiare.3 1.802.988.781. d) Rata solvabilitatii generale RSg = Total Activ / Dastorii Curente 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 RSg TA 155.202.615.202.4 29. trebuie sa inregistreze valori de peste 100%.328.16% 7.897.231.5 11.270.970. aceast indicator a avut de suferit deoarece in activitatea de turism incasarile sunt la termen (60-90 zile sau chiar mai mult).084.5 6.961.079. b) Lichiditatea imediata Li = Trezorerie / Datorii pe termen scurt 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 Li 33.19% 48.Capacitatea de autofinantare reflecta valoarea insuficienta a activitatii desfasurate de debitoare in 2011.97% T 3.487.702.140.97% 15.8 15.845.48 4.444.8 36.3 250.98% 2.201.268.3 RSg a inregistrat in perioada de analiza valori supraunitare.988.00% -1. 4) a) Analiza rentabilitatii si potentialului de crestere Rentabilitatea economica % 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 31-Dec-2007 RE = EBE / Total activ •100 RE EBE TA 2.6 17.771.767.9 DC 10.755.875.06% 38.Pentru anul 2011 se constata o crestere a ratei acestui indicator prin faptul ca activele totale au scazut cu 13.17% -4. asa cum trebuie sa fie in general valoarea acestui indicator.105.105.743.470.6 17.821.645.327.722.7 31.514.1 214.711.7 -18.743.802.6 37.031.1 15.089.771.8 51.7 206.7 3.970.14 279.631.761.75%.761.6 5.098. ceea ce a condus si la degradarea valorilor acestui indicator.929.841.448.3 -7.87% 8. a dus la degradarea continua a capitalurilor proprii.781.35% 29.3 O valoare buna pentru acest indicator.76 Prin inchiderea supermarket-urilor care aveau o incasare cash.2 29.470.104.771.3 STOCURI 4.900.9 DC 10.444.281.3 4.947.104.

8 145.561.098.522.5 17.659.85% 11.6 27.214.0 0.00% -4. Rata marjei brute de exploatare – indica aptitudinea activitatii de exploatare de a degaja profit.140.6 -6.900.413.860.5 -7.079. In parioada 2010 .00% -2.767.897.841. Rmb = EBE / CA 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 Rmb EBE 1.00% -1.7 16.693.75% 3.517.4 34.764.264.181.3 40.045. ale RE .270.7 17.664.860.26% 376.916. atat cel imobilizat cat si cel circulant au o performanta foarte scazuta si nu producvenituri la nivelul pentru care au fost create.4 0.439. cand activitatea de retail a fost inchisa s-a inregistrat o crestere a nivelului acestui indicator care are potential de crestere mai ales prin prisma faptului ca prin planul de reorganizare se are in veder si reorientarea strategica in cadrul activitatii de turism catre cresteri importante ale vanzarilor a la carte.8 0.3 36.2 0.8 0.824.437.8 Faptul ca pana in prezent incepand din 2008 debitoarea nu poate inregistra profit.840. Valorile in scadere in 2011 fata de 2010.421.956.965.4 5.4 0.664.237.328.5 Masoara capacitatea surselor proprii pe termen lung de a obtine profit.5 34. demonstreaza faptul ca intrarea in insolventa era o realitate si ca restructurarea economica si financiara nu mai suporta nici o intarziere. scot in evidenta faptul ca activul debitoarei.437. b) Rentabilitatea financiara RF = Rezultatul curent / Capitaluri proprii •100 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 % 31-Dec-2010 31-Dec-2011 RF RC CP 7.799.916.807.731.26% 5. 2.659.421.5 8.024.783.44% 866.160.6 Valorile marjei comerciale inregistrate in perioada 2007-2010 releva faptul ca activitatea de retail si-a pus covarsitor accentul pe nivelul acestui indicator.8 Valorile Rmb inregistrate in perioada 2007 .840.031.5 28. 5) Ratele de rentabilitate Ratele de rentabilitate comerciala 1.00% -2.02% 1.0 40.201.335.031. de gasire a noi surse de venituri si solutia vanzarii unor active sunt oportune si foarte necesare pentru redresarea financiare a debitoarei.16% 5.376. Rmn = RN / CA 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 Rmn RN CA 0.00% -1. De aici reise faptul ca decizia managementlui de atragere a unui investitor strategic. Rata marjei nete – exprima capacitatea intreprinderii de a realiza profit si a face fata concurentei.813.956.0 VM 26.00% -2.084. Incepand din 2011.2011 se inregistreaza o imbunatatire a acestui indicator datorita inchiderii treptat a activitatii de retail.487.Masoara performanta activului societatii.2009 se datoreaza influentei negative a activitatii de retail care folosea mari resurse cu minim de rezultat sau rezultat negativ.161.0 21.se utilizeaza de intreprinderile cu activitate comerciala Rmc = MC / Vanzari de marfuri 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 Rmc MC 16.8 8.069.711.947.561.281.031.3 0.467.988. 63 .380. Rata marjei comerciale .6 0.972. 3.8 6.4 27.517.7 CA 29.0 3.5 30.00% -4.530.9 0.8 29.987.417.342.01% 4.069.821.61% 565.412.522.161.0 -2.1 0.74% 4.00% -2.00% -1.00% -1.5 -4.

449.8 -11. Prin aplicarea masurilor cuprinse in planul de reorganizare aceasta stare de fapt se va imbunatati radical.098.265.83% -7.743.856.6 28.732.95% -6.I.17% 42. G.1 169.2 -652.0 -30.4 TA 15.75% -2.0 4.498.031.956.201.57% -3. se datoreaza restructurarii liniilor de credit.026.974.1 -5.473. 7) Rata autonomiei financiare = Capital propriu/Capital permanent 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 RAF CPR 2.5 CPM 5.878.8 Avand in vedere valorile mici ale CAF.898.638.079.0 Ameliorarea acestui indicatorin perioada 2011.236.4 34.530.802.202. 8) Rata de finanŃare a stocurilor = Fond de rulment/Stocuri = (Capital permanent .561.672.126. Rmba inregistreaza in perioada analizata valori mici.468.5 107.9 Cresterea activelor imobilizate intr-o proportie mai mare fata de scaderea capitalurilor proprii a dus la o ameliorare a acestui indicator in 2011 fata de 2010.454.330. Rata marjei brute de autofinantare – masoara surplusul de resurse de care dispune intreprinderea Rmba = CAF / CA 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 Rmba CAF 1.470.819.665.92% -7.2 -26.376.46% -1.35% 43.8 7.63% -2.201.631.34% -6.892.6 18.77% -6.47% 31.25% 374.616.785.929.404.900.821. a condus la scaderea valorii socurilor si implicit la o scadere a presiunii nevoii de finantare a acestora din fondul de rulment care oricum inregistreaza valori negative.018.845.279.255.079.18% -3.520.592.8 -14.6 -23.031.722.69% 145.152.29% -11.418.07% -4.5 29.842.7 -67.7 36.928.947.712.3 31.37% -4.3 -17.1 15.1 37.Active imobilizate)/ Stocuri 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 RFS FR -50.7 -210. 64 . in credite pe termen mediu.161.1 -11.376.87% 145.437.762.9 STOCURI 4.447.4 27.9 Gradul de indatorare este un indicator de risc si a inregistrat valori in crestere in periada de analiza datorita faptului ca activitatea de retail nu a avut un nivel preconizat de vanzari si a acumulat permanent datorii curente ce nu puteau fi acoperite din excedentul de cash din activitatea de turism.308.444.421. deci deficitul de resurse nu poate ajuta activitatea de exploatare si datorate pierderii din activitatea financiara (cheltuielile cu dobanzile la credite). 9) Rata capitalului propriu faŃă de = Capital propriu/Active imobilizate activele imobilizate 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 RCPR CPR AI 1.5 4.3 40.2 18.9 -2.860.4 122.72% -2.477.59% -711.089.6 -39.8 8.883.25% -2.3 118.214.357.8 1.761.363.473.821.I.796.069.54% -9. Prin demararea masurilor cuprinse in planul de reorganizare se va ameliora valoarea capitalurilor proprii si prin acest indicator si valoarea ratei autonomiei financiare.870.0 28.507.530.08% 15.454.140.172.517.767.098.4 17.0 -4023.3 29.5 CA 29.9 22. TD = TOTAL DATORII / TOTAL ACTIV 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 99.3 113.031.630.522.9 -23.881.900.114.645.767.8 -19.26% 38.431.102. 6) Gradul de indatorare G.084.7 Inchiderea in 2011 in totalitate a activitatii de retail.5.

arata ca activitatea de turism singura.947.522.7 5. = Profit net/Cheltuieli 13) Rata rentabilităŃii resurselor consumate totale 31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 RRRC Prf.031.3 94.88 8.776.517.069.813.N CH. Pentru anul 2011 scaderea valorii acestui indicator fata de anul 2010.74 29.437.421. 12) Durata medie de recuperare a creantelor 31-Dec-2007 31-Dec-2008 = Cifra de afaceri/Media creanŃelor totale 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 (Viteza de rotaŃie în zile DMRC VRC CA 4.315. 11) RotaŃia activului total = Cifra de afaceri/Active totale (Viteza de rotaŃie în zile 31-Dec-2007 = 360/RotaŃia activului total) 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 VRAT RAT CA TA 189. comerciala si financiara a debitoarei.96 29.264.031.9 4.761.6 78. arata ca o mare parte a activelor imobilizate nu produc venituri si ca aplicarea masurilor din planul de reorganizare sunt imperios necesare.4 71. 65 .6 31.4 37.444.3 0.8 MCT 379.372.247.031.3 0. se datoreaza faptului ca cifra de afaceri era realizata in proportie de cca 90 % din activitatea de retail care avea incasari cash.4 92.012.10 8.845.324.4 2.850.T 0.999.956.069.840.68% -4.3 = 360/Durata medie de recuperare a creantelor) 6.2010 a acestui indicator demonstreaza situatia nefavorabila inregistrata in activitatea de retail (adica de descrestere accentuata).19 27.427.7 -11.522.3 261.802.784.161.140.3 15.862.1 384.455.37 40.8 87.561.4 5.8 61.0 -19.1 1.8 31.202.94 34.437.220.916.3 56.956.9 Valorile in crestere in perioada 2009 .685.7 3.517.2 0.27 8.5 Valorile mici inregistrate in perioada 2007 .517.2 5.0 45.8 AC 7.337.6 10.02 27.1 3.860.437.840. demonstreaza ca masurile de urmarire a incasarii creantelor si incheierea unor contracte cu perioade mai scurte de decontare a serviciilor prestate au dus la rezultate pozitive.4 112.161.6 -5.5 41.8 3.988.743.0 5.270.2009.807.841.478.7 482.381.421.948.031.75 27.2 -6.860.3 1.4 29.88 34.561.956.1 8.237.01% 4.240.069.421.9 3.089.0 Valoarea in descrestere in anul 2011.8 30.561.3 711.21% -2.161.615.470.21% -2.1 559.36 34.85% -1.522.8 36.9 Descresterea acestui indicator in 2011.8 8.660.4 1.8 1.354.482.8 62.10) RotaŃia activelor circulante 31-Dec-2007 = Cifra de afaceri/Active circulante = 360/RotaŃia activelor circulante) 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011 (Viteza de rotaŃie în zile VRAC RAC CA 96.6 13. nu poate redresa situatia economica.79 40.067.90 29. In anul 2011 acest indicator a inregistrat cel mai bun nivel din intreaga perioada de analiza si asta se datoreaza faptului ca a fost inchisa activitatea de retail si demonstreaza gradul superior de exploatare a activelor din cadrul activitatii de turism.870.774.99 40.860.

16. aporturi de numerar al asociatilor. . cu preluarea si a sarcinilor activului respectiv. in parte sau in totalitate a creditelor bancare aflate in sold. in sensul dezideratelor de mai sus.atragerea unui nou asociat care sa aduca un aport in numerar.2. se are in vedere. SC TAVERNA LUPILOR SA) si in evidentierea distincata a surselor generatoare de de surplus de numerar destinat achitarii pasivului.refinantarea in totalitate sau in parte a creditelor bancare aflate in sold in prezent la PIRAEUS BANK. . contractate de la institutii autorizare sau alte imprumuturi . Acest lucru se va face prin cumpararea creantei de catre viitorul creditor in persoana unei institutii financiare autorizate. vor fi destinate exclusiv rambursarii soldurilor creditelor.aport al asociatilor debitoarei pentru acoperirea necesarului de numerar . .imprumuturi pe termen scurt pentru acoperirea eventualelor minusuri de trezorerie generate de incasarea cu intarziere a creantelor curente. . EXIMBANK si BRD-GSG. creditori ) aromnizarea situatiei patrimoniale a celor doua firme din grup (SC HOUSE OF WOLF SRL si SC TAVERNA LUPILOR SA). separarea acestei activitati de cea de inchiriere (dezvoltata de cealalta firma din grup respectiv. EXIMBANK si BRD-GSG.achitarea in avans. cu acordul prealabil al entitatilor interesate ( ex. 66 .excedent rezultat din valorificarea prin vânzare a unor active . .16.excedentul rezultat din dezvoltarea unor noi activitati . Mecanismul reorganizării Mecanismul reorganizării are la bază elementele generatoare de surplus de numerar care să fie destinat achitării pasivului asumat prin plan: .atragerea unui investitor strategic care sa realizeze recapitalizarea debitorei. fara plata din partea debitoarei a vreunui comision de refinantare sau alt tip de comision . . in prezent la PIRAEUS BANK.pentru realizarea unei transparente totale in derularea activitatii curente de exploatare a activelor. utilizat pentru dezvoltarea afacerii si onorarea obligatiilor asumate prin programul de plati . ITALOROMENA. Strategia de reorganizare I.I.excedentul rezultat din continuarea derulării activităţii curente . ITALOROMENA. . ce ar avea ca efect achitarea in totalitate a obligatiilor asumate de aceasta prin programul de plati si incetarea starii de insolventa . Sumele achitate in avans care au ca sursa. prin transferul de active de la o societate din grup la cealalta societate. . .

571 / 2003. cf. legii 31/1990 si a legii 85/ 2006 . art. În ceea ce priveşte cea de-a doua sursă din cadrul mecanismului reorganizării. 128 din leg. cu modificarile si completarile ulterioare.tranzactie de business intre debitoare si o alta companie sau grup de companii. cf. În ceea ce priveşte activitatea curentă societatea a întreprins măsuri care vizează restructurarea şi rentabilizarea activităţii. activele ce vor fi scoase la vanzare sunt prezentate in tabelul urmator : 67 . Detalii cu privire la măsurile întreprinse şi modul de realizare a acestui deziderat sunt prezentate în secţiunile următoare.posibilitatea unei fuziuni a debitoarei cu o firma sau un grup de firme. astfel încât aceasta să genereze un surplus destinat acoperirii pasivului.. .

PARTER . . identificat la A+1.1. top.840 mp . 101606. CRT. cadastral 189. B-dul Nicolae Balcescu nr.1."Complex BIG". DENUMIRE MIJLOACE FIXE EVALUATE VALOARE EVALUATA . III TRIM.ETAJ .200 2 1. I TRIM. 3 grupuri sanitare . impreuna cu spatiul COMERCIAL P+1. IV TRIM.30288/ Pitesti la A+2 Hale industriale Zarnesti . cu nr. inscris in CF nr. II TRIM.ACTIVE SCOASE LA VANZARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AN I TRIM.792 4.CF nr. 5 birouri.curti constructii in indiviziune aflat sub cladire. . I SUPERMARKET "WOLF" PITESTI Situat in Mun. nr top 5373/1/1/17 – hala de productie. IV 1 3. 5781 N Tohanul Vechi). III TRIM. IV TRIM. II AN III TRIM. II TRIM.079. 5781 N Tohanul Vechi).PLANUL DE VANZARE A UNOR ACTIVE DIN PATRIMONIUL SC HOUSE OF WOLF SRL IN PERIOADA DE REORGANIZARE PERIOADA DE VANZARE A ACTIVELOR NR. cadastral C1. 5373/1/1/16 – hala de productie TOTAL VALOARE EVALUATA .CF nr. 101609.LEI TRIM. 3 holuri. cu nr. 2 magazii.458. DESCRIEREA IMOBILULUI : . III TRIM.72 mp . I AN II TRIM.562.35 mp. a localitatii Zarnesti (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. nr. a localitatii Zarnesti (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. identificat la A+1. Pitesti.992 68 .suprafata utila .suprafata utila .483.736.

69 .Sumele încasate din valorificarea acestor active vor fi direcţionate înspre îndestularea creditorilor în favoarea cărora există garanţii înregistrate asupra acestora conform planului de mai sus si se regasesc in programul de plati a creantelor si in fluxul de numerar incheiate pentru perioada de reorganizare.

• restructurarea financiara a activitatii si restabilirea echilibrului economico-financiar . - Schimbarea politicii comerciale prin atragerea unor clienti care sa aduca un plus de rentabilitate a preturilor de vanzare a la carte . reducerea costurilor cu combustibilul si cu deplasarile .3. • intocmirea executiei bugetare lunar pentru a putea monitoriza in timp real activitatea economica si luarea masurilor necesare la momentul oportun.3. Măsuri privitoare la eficientizarea activităţii curente Societatea a demarat deja măsuri de reorganizare a activităţii.3. financiar contabilitate.I. 70 . - Masuri interne de gestiune a afacerii : Reducerea costurilor operaţionale : reducerea costurilor materiale. management.16. Măsurile de reorganizare I. I. Acest plan de masuri va deveni sarcina de lucru pentru fiecare salariat al debitoarei.1. Prezentăm în continuare doar un rezumat al acestor măsuri : • Masuri interne restructurare. etc. iar unele măsuri sunt implementate în perioada curentă sau în viitorul apropiat. precum si persoanele care le vor ducere la indeplinire. Necesarul investiţional al societăţii şi sursele de finanţare a acestuia Pana la data elaborarii prezentului plan de reorganizare conducerea debitoarei nu a identificat un necesar de investitii. Apreciem acest proces ca fiind unul continuu. atat pentru perioada de implementare a planului de reorganizare. marketing.16. De asemenea elaborarea unor previziuni privind cash-floul debitoarei in aceleasi perioade descrise mai sus. salariale si cu prestatiile externe. dar si dupa aceasta perioada. o parte din măsuri fiind implementate anterior deschiderii procedurii insolvenţei continuate apoi după deschidere.2. - In urma aprobarii planului de reorganizare se va intocmi si aproba la nivelul conducerii debitoarei un plan intern de masuri si actiuni cu termene precise. comercial. respectiv: • elaborarea unei strategii financiare prin realizarea unor bugete anuale si multianuale.16. astfel ca nu au fost prinse in previziunile bugetare pentru perioada de aplicare a planului nici un fel de achizitii si nici sursele acestora.

419 1.609 128.642 3.370 0 -8.327 193.412 6.450 2.244 246.468 79.VENITURI DIN ALIMENTATIE PUBLICA * RESTAURANT ”TAVERNA LUPILOR” III.600 45.195 204.000 0 454.571 -520.726 16.500 208.086 3.300 2.332 -277.196 1.136 -544.242 194.082 -70.243 40% 473.16.750 106.626 273.500 232.142 6.747 2.192 72.441 40% 476.172 3.304 873.VENITURI DIN VANZAREA DE ACTIVE TOTAL VENITURI CHELTUIELI I.864 2.074 5.750 106.910 -167.250 0 441.243 303.750 4.545 79.877 61.ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE .567 1.750 106.575 236.353 40% 429.750 4.791 -512.406 122.877 61.080 14.395 40% 553.750 0 536.L.750 3.195 40% 483.886 27.000 234.767 193.277 4.914 17.602 -544.250 226.277 472 15.192 72.450 2.450 2.653 364.520 78.CHELTUIELI CU AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE II.570 7.000 1.250 281.650 254.620 46.393 9.800 2.35 ANUL I LUNA 1 478.750 273.629 109.192 72.773 220.908 25.750 0 577.257 22.975 40.441 234.895 229.613 190.002 0 -47.750 198.977 9.877 61.192 72.381 15.032 232.992 6.978 ANUL I LUNA 7 474.300 2.130 3.461 332.192 72.309 45.600 45.463 1.210 ANUL I LUNA 12 586.596.280 15.545 79.776 -39.346 2.693 556.468 30.537 -45.518 226.500 0 5.253 22.911 11.109 27.545 79.371 202.277 35 4.277 3.750 4.041 40.733 0 2.296 9.277 464 15.750 3.300 TOTAL AN I 71 .704 16.CHELTUIELI MATERIALE * CHELTUIELI MATERIE PRIMA BUCATARIE * CHELTUIELI CU MARFA * CHELTUIELI CONSUMABILE .293 -574.273 141.338 40. Previziuni privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe perioada planului de reorganizare S.545 79.840 494.276 225.559 15.486 -45.650 1.798 31.700 45.757 ANUL I LUNA 4 415.545 79.641 -70.450 2.121 15.540 93.244 40% 443.750 106.120 19.277 1.221 10.147 133.125 1.313 234.600 45.280 16.715 4.460 8.450 2.370 -528.945 275.750 0 478.298 23.929 1.820 520.644.576 40.381 15.968 225.450 2.595 0 2.936 111.036 5.477 79.277 1.000 225.547 ANUL I LUNA 10 536.584 2.052 99.984 17.256 56.750 106.843 138.750 106.877 61.103 31.100 2.534 281.338 40.910 2.282 276.192 72.500 2. HOUSE OF WOLF S.771.346.493 246.784 0 -39.907.033 7.745 40.000 2.885 7.952 104.750 106.277 48 15.992 220.CHELTUIELI CU ASIGURARILE .386 950.808 104.170 7.410 ANUL I LUNA 5 437.468 191.100 1.235 7.CHELTUIELI CU COMBUSTIBILUL .691 208.753 2.917 ANUL I LUNA 11 471.006 -86.238 152.779 7.CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII .450 2. CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL CHELTUIELI PROFIT BRUT IMPOZIT PE PROFIT PROFIT NET PROFIT BRUT CUMULAT 4.179 16.604 1.740 1.641 0 -70.277 151 4.625 3.956.521 6.000 0 471.791 0 -45.C.545 79.384 1.777 40. ELEMENTE DE BUGET VENITURI I.695 -8.370 22.481 210 2.641 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE ANUL I LUNA 2 454.750 426 1.828 493.824 492.954 4.950.422 5.591 49.695 40% 447.4.320 15.277 1.877 61.500 0 437.277 385 15.715 40.191 1.169 48.126 198.526 5.320 2.750 106.500 220.029 40.750 108.832 502.105 12.750 26.353 216.807 10.950. CHELTUIELI DE EXPLOATARE .600 45.800 7.160 570.967 33.793 0 30.VENITURI DIN TURISM * VENITURI DIN CAZARE * VENITURI DIN CENTRU SPA * VENITURI DIN INCHIRIERE SALI DE CONFERINTA * ALTE VENITURI DIN TURISM .278 25.CHELTUIELI DE PROTOCOL SI PUBLICITATE .886 2.491 20.277 1.429 7.607 12.627 1.760.450 2.125 47.628 1.296 15.016 15.113 27.600 45.395 254.750 106.174 122.600 45.490 17.750 26.750 7.634 165.316 19.CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI .877 61.701 27.693 544.381 15.566 0 -55.836 608.684 22.891 126.750 4.932 3.500 332.600 15.659 0 7.650 776.925 98.599 122.600 45.890 1.500 0 474.695 242.I.534 208.377 6.816 546.600 45.192 72.750 3.325 262.036 6.584 1.439 100.366 167.450 30.031 361.558 40.250 0 586.CHELTUIELI CU UTILITATILE * CHELTUIELI CU ENERGIA ELECTRICA * CHELTUIELI CU GAZUL * CHELTUIELI CU LEMNELE * CHELTUIELI CU APA SI GUNOIUL .750 106.059 30.663 38.500 0 445.571 0 -38.253 22.877 61.541 5.566 419.844 549.986 40.975 ANUL I LUNA 6 445.871 229.293 0 -45.554 30.577 40% 536.621 89.600 45.971 -47.381 15.436 -55.603 192.450 2.859 34.693 516.877 61. ALTE VENITURI .877 61.121 15.877 61.342 2.320 15.750 0 415.700 2.577 215.920 11.450 2.003 44.527 23.325 40% 472.080 14.653 0 -86.125 80.450 2.545 79.966 -38.545 79.031 16.700 2.290 2.CHELTUIELI CU CHIRIILE .369 605.750 108.632 12.R.074 0 -544.600 45.192 72.750 404 1.545 79.949 6.992 40% 421.566 45.192 72.074 107.208 19.192 72.CHELTUIELI SALARIALE * CHELTUIELI CU SALARIILE * CONTRIBUTII SI ASIMILATE .750 106.144 20.022 16.961 51.872 21.976 ANUL I LUNA 9 587.144 37.784 -110.877 61.693 625.400 19.075 11.138 489.000 14.379 6.244 222.192 72.750 106.576 40.500 0 587.136 0 30.877 61.907.243 273.750 243.795 5.732 8.600 45.968 40% 420.195 304.808 8.640 2.290.074 -544.756 9.618 36.600 45.033 1.345 34.992 192.500 2.207 7.357 66.964 61.424 ANUL I LUNA 3 441.147 243.002 466.890 21.769 ANUL I LUNA 8 577.011 10.168 13.CHELTUIELI CU TAXELE SI IMPOZITELE .002 164.412 14.123 1. VENITURI din ACTIVITATEA DE BAZA .332 0 -167.107 5.871 40% 420.750 273.074 5.793 -481.162 217.483 21.545 79.678 2.545 79.192 72.171 5.666 141.611 23.

619 23.374.C.200 621. HOUSE OF WOLF S.522 1.L.300 2.445 1.867 17.127 8.117 305. ALTE VENITURI .160 570.402 391.623 2.750 838.613 190.735 51.969 7.011 105% 1.708 112.226 1.689.821 10.969 1.502 51.588 4.375 83.615 7.546 206.685 94.000 0 5.943 69.750 0 ANUL I TRIM II 4.608 83.675 631.663 5.240 104% 1.250 372.571 297.930 4.919 157.303.000 1.031 361.381.830 107% 1.830 711.810 1.192 105% 1.R.163 892.299.663 194.950.500 2.003 44.997 93.744 85.250 336.920 838.250 372.496 370.226 6.215 33.711 144.663 194.402 892.597 10.429.381 51.017 670.511 122.980 1.931 72 .887 214.200 714.143 34.015 18.344 44.689.253 604.074 390.280 0 1.155 160.S.914 6.450 108.572 106.300 615.326 19.059 19.000 1.000 0 1.864 23.798 32.624 48.358 385.354 5.899 30.395 9.556 171.488 489.729 1.125 0 1.162 489.670 26.800 831.759 66.502 48.084 53.138 5.035 43.147.549 876.845 63.969 2.416.250 358.280 8.084.607 5.546 206.825 29.557 547.326 69.562.663 1.668 8.288 64. CHELTUIELI DE EXPLOATARE .052 99.250 336.750 627.426 79.125 3.381 50.584 2.381 47.979 24.736 838.755 87.134. VENITURI din ACTIVITATEA DE BAZA .594 59.502 53.800 2.557 22.222 14.285 670.696 4.268 154.596.346.142 432.782.683 65.630 0 1.460 36.420 645.341 36.CHELTUIELI MATERIALE * CHELTUIELI MATERIE PRIMA BUCATARIE * CHELTUIELI CU MARFA * CHELTUIELI CONSUMABILE .649 116.400 847.114 430.593.200 893.583 728.927 87. ELEMENTE DE BUGET TRIM I VENITURI I.969 113.595 6.226 1.548 39.650 164.623 7.192 671.378 18.860 0 1.502 51.418.300 1.482.902 1.612 4.590 821.051.809.764 813.CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI .623 936 4.763 24.623 6.420 2.831 9.375.838 742.767 206.583 104% 1.300 769.VENITURI DIN VANZAREA DE ACTIVE TOTAL VENITURI CHELTUIELI I.467 7.347 5.635.151 294.960 634.490 17.565.207.242 194.117 16.011 122.392 104% 1.290.653 151.948 1.998 192.650 1.175 4.593.572 18.182 826.064 7.481 33.562.526 670.859 34.558.429 122.250 372.085 111.992 4.388.187 153.000 1.667 59.226 6.274 367.029 32.381 48.597 97.163 0 1.893 997 4.474 119.639.208 279.653 151.306 52.653 151.911 15.272.308 15.086 50.963 3.875.596 385.314.992 4.734.CHELTUIELI CU ASIGURARILE .240 31.966 215.203 821.240 78.436 780.130.VENITURI DIN ALIMENTATIE PUBLICA * RESTAURANT ”TAVERNA LUPILOR” III.591.557 63.663 194.798 31.162 217.775 4.35 TRIM III BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE TRIM IV TOTAL AN I ANUL II TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL AN II ANUL III TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL AN III TOTAL PERIOADA 1.110 83.208 19.327 8.831 9.965 598.620.669 75.479 859.590.198 1.491.005 710.813 26.045 471.037 109.382 2.467.277 45.546 206.011 594.418.620 0 6.CHELTUIELI CU UTILITATILE * CHELTUIELI CU ENERGIA ELECTRICA * CHELTUIELI CU GAZUL * CHELTUIELI CU LEMNELE * CHELTUIELI CU APA SI GUNOIUL .593 644.260 35.828 404.465 22.640.138 489.849 15.818 74.040 142.626 5.VENITURI DIN TURISM * VENITURI DIN CAZARE * VENITURI DIN CENTRU SPA * VENITURI DIN INCHIRIERE SALI DE CONFERINTA * ALTE VENITURI DIN TURISM .037 4.244 82.620 851.CHELTUIELI SALARIALE * CHELTUIELI CU SALARIILE * CONTRIBUTII SI ASIMILATE .790 107% 1.668 8.000 780.562.831 522.128 118.904 9.875 50.250 358.579 122.663 194.376.626 13.240 726.CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII .811 122.020 4.407 615.354 123.668 8.583 680.198 206.040 142.244 494.053 122.764 734.092 1.013.639.678 9.051.522 122.519.653 151.156 98.919 157.375.930 17.663 1.125 80.285 0 1.096 1.771.573 502.623 314.767 214.545 1.571 9.649 5.546 61.950.250 336.386.320 0 1.550 859.006 9.740.375 9.620.867 24.607 7.630 707.790 819.543 22.079.863 707.992 11.893 7.711 8.831 9.045 8.480 725.281 447.357 415.546 206.502 48.887 214.332 122.250 358.093.588 9.133 400.502 53.250 358.920 107% 1.967 9.727 17.979 704.359 70.034.450 7.562.469.787 1.170.280 742.750 0 1.200 777.321 893.390 48.348 7.381.992 6.273 14.950.442 586.290 41.585.011 671.433 627.040 3.CHELTUIELI CU CHIRIILE .919.476 4.981 14.175 335.000 704.650 1.040 142.718 38.766 122.992 4.410 21.403 23.479 54.250 336.550 4.191 1.562.640.369 605.641 5.300 206.903 526.650 776.705 15.200 4.764 105% 1.760.952 214.005 107% 1.381 53.CHELTUIELI CU COMBUSTIBILUL .969 7.381 53.455 118.118 202.904 9.959 16.914 122.483 21.988 7.319 48.365 6.848 327.838 4.663 1.893 2.507 21.434.868 9.907.767 193.282 276.462.907.937 54.000 4.882 254.040 142.856 8.919 157.333 800.837 57.506 27.949 5.887 214.194 309.590 0 1.649 122.388.524.752 3.595 6.919 157.595 5.318 56.665 15.536 19.366 27.466 49.898 5.875 19.956.386.341 295.153 48.963 32.013 89.213 38.500 0 1.610 607.827 347.806 189.450.237 55.458 406.690.521.768 67.160 851.547.800 104% 1.320 859.299.121.023 3.113.720 629.874 25.887 214.333 105% 1.955 82.595 1.961 1.545 3.211 122.060 2.779 8.CHELTUIELI DE PROTOCOL SI PUBLICITATE 1.992 23.904 9.469.130.963 4.690.893 7.700 72.507 5.849 101.306 193.898 40.522 210.764 122.277 80.250 372.562.767 53.

063 -1.319 7.080 1.364 0 -175.653 237.665 4.505 -175.633 4.517 ANUL I TRIM II 6.644.063 0 -48.700.742.090 2.074 -544.907.110 0 -163.CHELTUIELI CU AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE II.853.080 1.364 -1.870 -168.757 -189.576 218.683.765.576 218.683.074 -544.183 5.517 TRIM II 6.850.097 5.755 2.221 73 .080 1. HOUSE OF WOLF S.049 20.194 237.910 237.234 TOTAL AN II 254.978 -53.320.633 TRIM III 120.234 TOTAL AN III 254.912 2.808.390 5.504 237.576 218.618.576 218.576 218.737.431 0 -384.533.074 -384.483 1.755 0 4.576 218.319 6.639 0 -187.867 19.783.436 237.519.234 TOTAL AN I 254.786 4.304 873.304 872.320. ELEMENTE DE BUGET TRIM I .683.301 5.932 TRIM IV 13.412 6.576 218.517 TRIM II 6.120 0 -165.932 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE TRIM IV 13.003.L.983 950.594.080 1.222 237.863 -1.555 -163.221 -466.569 -520.080 1.272.633 TRIM III 120.886 2.998 0 PROFIT BRUT IMPOZIT PE PROFIT PROFIT NET PROFIT BRUT CUMULAT -277.576 218.090 0 2.S.949 4.090 818.836.796 -187.576 218. CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL CHELTUIELI 113.183 20.722 0 -776.074 0 -544.434 -165.080 1.757 -277.527 -544.390 21.316 ANUL II TRIM I 113.431 -928.329 1.639 -1.637 950.757 0 -277.932 TRIM IV 13.324 950.631.683.103.569 0 -53.527 0 -23.183 5.733 -48.796 -776.R.129 2.080 1.304 872.316 TOTAL PERIOADA 762.722 -1.386 5.547 -23.090 4.809.311 237.ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE .602 237.576 218.886 0 4.668.867 4.472 61.C.576 218.867 4.863 0 -168.316 ANUL III TRIM I 113.673.003.080 1.CHELTUIELI CU TAXELE SI IMPOZITELE .110 -1.080 1.221 0 -189.519 1.576 218.634.646 5.519.508.390 5.35 TRIM III 120.080.360 237.594 237.267 237.120 -1.374 237.

367 40.277 2.015 242.750 106.490 21.747 20.400 236.963 203.158 3.750 106.R.005 269.872 25% 524.729 209.611 336.MATERIALE * MATERIE PRIMA BUCATARIE * MARFA * CONSUMABILE .252 8.924 7.859 46.343 227.017 1.000 521.163 81.548 56.777 7.929 629.700 2.277 188 4.604 551.599.793 25% 526.567 19.160 570.641 8.851 9.715 99.420 273.158 3.5.750 106.750 106.969 14.506 25% 449.857 11.864 152.139 27.531 40.033 512.935.271 97.942 47.274 27.750 106.419 42.872 10.652 12.696 227.007 2.542 279.627 254.100 2.826 6.285 96.410 3.121 19.118 273.715 4.750 106.822 208.479 27.785 61. INCASARI din ACTIVITATEA DE EXPLOATARE .772 412.966 254.185 191.000 1.584 678.877 61.022 33.PROTOCOL SI PUBLICITATE .789 290.160 290.404 40.218 9.710 2.209 32.009 2.658.508 23.528 11.160 518.899 40.158 3.500 3.600 45.231 0 18.260 100.083 54.750 106.562 4.277 1.597 210 3.663 1.890 561.981 14.075 3.600 45.547 9.640 3.750 106.861 299.126 4.600 45.600 45.537 25% 503.UTILITATILE * ENERGIA ELECTRICA * CU GAZUL * LEMNELE * APA SI GUNOIUL .242 250.750 348.292 7.277 43 4.277 585 0 19.902 112.102 348.892 9.300 629.627 5.063 302.250 535.396 75.152 2.277 5.I.517 69. ELEMENTE FLUX DE NUMERAR SOLD INITIAL I.410 426 518.479 34.829.044 2.968 28.443 40.703 40.277 4.242 25% 375.750 106.000 486.067 112.410 4.600 45.602 26.650 60.550 280.613 6.432 9.449 40.300 678.589 0 3.410 3.299 17.300 288.611 489. Previziuni privind fluxul de încasări şi plăţi pe perioada planului de reorganizare S.658 745.200 3.410 3.158 3.946 25% 420.840 171.410 108.290 3.255 4.381 19.410 7.016 24.000 279.405 29.000 6.175 156.793 339.194 40.16.651 37.005 25% 410.600 45.877 61.015 272.316 74 .572 250.678 138.466.056 258.784 19.450 551.325 144.524 6.982 21.902 56.158 3.506 290.705 222.294 39.COMBUSTIBILUL .628 ANUL I LUNA 1 7.516 40.872 281.883 6.380 33.C.587 20.700 3.300 412.320 2.172 40.000 2.237 22.104 26.871 63.385 42.899 40.600 45.158 3.199 21.850 13.346.933 0 19.677 19.709 11.537 237.843 28.073 1.620 3.454 12.820 18.450 693.121 19.946 259.377 165.450 ANUL I LUNA 2 ANUL I LUNA 3 FLUXUL DE NUMERAR PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE ANUL I LUNA 4 ANUL I LUNA 5 ANUL I LUNA 6 ANUL I LUNA 7 ANUL I LUNA 8 ANUL I LUNA 9 ANUL I LUNA 10 ANUL I LUNA 11 ANUL I LUNA 12 TOTAL AN I 512.806 44.450 339.158 3.424 4.998 20.779 2.195 40.720 288.338 0 3.390 100.277.877 61.529 29.624 123.293 14.540 524.950 342.864 31.158 3.277 575 0 19.450 339.295 25% 388.277 60 0 19.600 12.070 8.126 8.070 7.981 339.504 2.381 19.798 38.TAXELE SI IMPOZITELE 35.209 32.602 176.877 61.877 61.463 535.302 258.650 776.100 37.116 154.750 561.541 240.908 10.381 19.179 239.774 2.987 210.450 246.067 7.620 0 35.135 209.472 15.750 106.484 3.158 3.158 3.000 685.816 269.600 45.175 20.373 4.410 108.929 24.627 25% 372.087 220.007 448.691 6.877 61.277 478 0 19.659 17.INTRETINERE SI REPARATII .750 106.665 125.877 61.689 41.627 3.410 4.071 6.381 19.713 20.050 70.877 61.410 404 524.ALIMENTATIE PUBLICA * RESTAURANT ”TAVERNA LUPILOR” INCASARI DIN VANZARE DE ACTIVE INCASARI DIN APORT NUMERAR ASOCIARTI TOTAL INCASARI PLATI I.410 4.619 33.824 55.740 685.587 280.907 25.277 2.179 25% 356.338 19.332 2.322 280.SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI .636 1.842 119.449 57.976 339.183.480 18.158 3.587 3.877 61.419 693.015 25% 415.410 4.L.TURISM * CAZARE * CENTRU SPA * INCHIRIERE SALI DE CONFERINTA * ALTE INCASARI DIN TURISM .SALARIALE * SALARIILE * CONTRIBUTII SI ASIMILATE .206 1.326 9.600 45.877 61.595 58.274 27.196 558.577 0 8.277 2.683 21.515 1.658.587 19.300 2.922 10.797 246.935.343 268.540 258.ASIGURARILE .677 18.600 45.877 61.470 243.095 7.421 13.550 6.295 245.600 45.697 9.600 45.767 240.877 61.248 17.610 16.726 3.611 25% 498. PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE .020 129. HOUSE OF WOLF S.333 133.420 558.501 31.CHIRIILE .250 302.750 106.

470 187.278 33.809 38.847 40.102 120.847 30.916 0 498.900 ANUL I LUNA 5 1.412 0 881. Creante chirografare cf art 96.699 37.789 129.852 2.333 15.242.205 72.201 72.692 79.900 24.438 72.499 4.852 2.458 161.508 72.699 37.728.573 15.989 137.699 37.499 1.844 1.377 147.072 73.270 48.606 7.824 1.056 73.693 0 72.R.069 121.847 40.116 141.172 72.884 41.699 37.699 37.C.628 25.683 72.852 2.847 40.760 140.039 0 5.S.455 122. HOUSE OF WOLF S.916 0 526.916 0 449. alin.699 37.828 1. 85/2006 ANUL I LUNA 1 1.060 73. ELEMENTE FLUX DE NUMERAR .864 116.409.509 75 .602 169.852 2.678 146.852 2.820 1.696 114.847 40.543 28.832 1.587 152.076 73.175 149.909 5.852 2.900 ANUL I LUNA 11 1. Creante bugetare cf art 123 pct 4 din Lg.963 179.830 24.693 ANUL I LUNA 9 1.839 6.302 23.418 40.618 26.852 2.852 2.973 1.847 40.900 ANUL I LUNA 2 1.916 0 372.916 0 388.141 25.479 72.536 -122.852 2.900 ANUL I LUNA 6 1. 1) din Lg.847 40.175 20.169 30.220 34.916 0 503.693 ANUL I LUNA 7 1. Creante de natura salariala cf art 123 pct 2 din Lg 85/2006 3.852 2.702 80.509 TOTAL AN I 71.840 135.418 0 0 0 15.699 37.622 -7.847 40.916 0 375.080 131.L.064 73.135 72.366 7.068 73.338 10.699 37.276 23. 85/2006 2.900 FLUXUL DE NUMERAR PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE ANUL I LUNA 4 1.117 37.287 873.699 37. Creante chirografare cf art 123 pct 7 din Lg.699 37.141 151.965 72.204 22.ALTE PLATI DIN EXPLOATARE II.016 FLUX DE NUMERAR CUMULAT NET TOTAL ACTIVITATE SC HOUSE OF WOLF SRL 2.291 2.402 72.840 1.836 1. Creante garantate cf art 121 pct 2 din Lg.010 1.368 1.260 318.693 0 72. PLATI CHELTUIELI FINANCIARE RATA + ASIGURARE LEASING TOTAL PLATI FINANCIARE PLATI CATRE CREDITORI CONFORM PROGRAMULUI DE PLATI DIN TABELUL DEFINITIV INSCRIS IN PLANUL DE REORGANIZARE 1.807 454.482 120.067 28.900 ANUL I LUNA 12 1.902 164.525 15.699 37.847 40.852 2.820 0 420.417 72.704 18.083 73.693 ANUL I LUNA 8 1.322 117.916 0 524.847 FLUX DE NUMERAR NET TOTAL ACTIVITATE SC HOUSE OF WOLF SRL 2.916 0 415.693 ANUL I LUNA 10 1.916 0 410. PLATI UTILITATI REFACTURATE TOTAL PLATI DIN EXPLOATARE FLUX DE NUMERAR BRUT DIN EXPLOATARE TVA DE PLATA FLUX DE NUMERAR NET DIN EXPLOATARE II.852 2.693 0 72.080 73.916 0 356.087 48.206 22.847 40.001 130. 85/2006 5.516 72.816 1.325 140. 85/2006 4.693 0 72.847 40.900 ANUL I LUNA 3 1.971 0 518.

966 254.615.S.893 9.308 369.086.623 8.546 206.279 132.114 1.634 19.441.381 63.418.336 908.400 236.372 191.562.929 40.918 71.143 42.381 225.154.132 105% 1.980.021 263.327 122.930.199 21.867 141.010 45.718.670 105% 1.253 18.887 214.128 924.MATERIALE * MATERIE PRIMA BUCATARIE * MARFA * CONSUMABILE .234 50.437 649.969 9.702 102.562.278 60.899 80.931 28.912.250 336.897 13.199.473 1.432 11.650 776.697 806.439 5.893 0 16.434.273 68.282 1.145 7.932 1.001 1.798 38.152.035 21.271 648.779 742.663 194.462 146.864 24.938 10.133 298.000 26.056.474 5.617.641 4.925 144.919 157.920 384.545 92.620 0 35.638 806.490 21.162 178.783.SALARIALE * SALARIILE * CONTRIBUTII SI ASIMILATE .338 61.659 103.200 1.926.767 240.425.408.C.381 66.658.300 922.071 66.SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI .250 336.809.346.948 147.648 261.724 122.760 1.655 1.329 98.040.362 106.112 45.694 316.175 2.318 68.277.056.653 151.745 122.648.500 28.428 26.616 110.786 2.930.040 142.759 254.786 55.544 1.502.191.866 2.041.619 3.502 66.520 4.200 967.546 206.806 256.675 631.633 1.581 19.260 2.992 325.341 21.316 1.658 745.083 54.484 3.410 778.350 136.825 18.464 56.514 19.633 0 1.686 40.946 117.564 60.119 1.627 1.271 4.585 21.272.571 11.440 6.615.653 151.065.869 40.866.932 1.898 39.127 10.440 37.614 24.798 1.819 648.210.498 933.045 10.107.380 678.250 336.878 40.546 206.314 762.831 63.607 9.342 10.666.663 194.000 12.960 6.767 256.433 477.653 151.760 48.000 1.594 749.734 676.376 107.327 10.919 157.601 33.450 8.239 4.630 89.517 5.234 1.691 7.876 623.270 11.517 7.992 290.637 79.849 11.674 1.018.641.388.TURISM * CAZARE * CENTRU SPA * INCHIRIERE SALI DE CONFERINTA * ALTE INCASARI DIN TURISM .767 425.909 20.955 47.689 5.834 4.332 1.772 1.984 66.599.233 533.195 788.002 6.690 358.992 189.132 898.395 0 0 1.170 496.228 652.922 4.633 1.000 7.065.497 415.422 40.434 28.947 364.904 433.ASIGURARILE .623 8.COMBUSTIBILUL .332 2.316 5.086 204.987.395 3.348 10.095 459.866 11.252 831.530 555.932 0 1.052 8.211 691.638 1.841 11.742 120.872 1.029 26.019 477.927.241 78.047 105% 1.935.494 60.301 101.461 1.422.019 17.893 1.927.467 238.153 7.849 4.160 4.997 76.106.336 6.666.921 40.440 113.738 484.690 372.934 40.996 786.000 1.325.987.844.565 779.663 194.610 607.866.568 1.845 145.765 162. HOUSE OF WOLF S.650 492.040.715 99.037 74.979 238.000 6.119 838.316 76 .427 29.786 922.831 7.546 206.996 105% 1.UTILITATILE * ENERGIA ELECTRICA * CU GAZUL * LEMNELE * APA SI GUNOIUL .742 113. ELEMENTE FLUX DE NUMERAR SOLD INITIAL I.950 342.382 2.980.110 5.935.720 51.233 5.725 19.848 504.330 18.007 2.705 4.L.969 1.210 212.726.390 877.267 653.050 1.893 3.783 6.316 499.328 79.044 31.897 6.385 42.711 9.007 448.690 372.973 390.502 64.009 1.033.960 872.939 234.949 1.096 27.199.690 372.445.887 214.365 69.234 0 1.779 105% 1.466.589 254.398 266.552 23.491.156 122.105 379.234 1.440 13.803 2.603 43.445 1.841 11.285 4.331 40.541 240.427 920.742 13.264 99.779 10.686 535.186 115.314 40.250 336.554 5.919 157.340 33.325 7.381 825.795 40.725 139.427 1.842 686.772 3.620 741.663 194.462.339 1.573 6.637 639.129 32.624 47.INTRETINERE SI REPARATII .TAXELE SI IMPOZITELE 35.040 142.199 11.623 1.256.658.627 3.502 60.348 10.106.496 814.396.336 105% 1.841 9.047 744.893 9.234 69.ALIMENTATIE PUBLICA * RESTAURANT ”TAVERNA LUPILOR” INCASARI DIN VANZARE DE ACTIVE INCASARI DIN APORT NUMERAR ASOCIARTI TOTAL INCASARI PLATI I.742 6.992 290.521.785 3.415 703.498 6.270 11.338 19.101 82.932 800.109 5.969 3.959 151.313 83.760 1.690 358.127 97.467 9.829.523.467 151.064 9.980.641.772 1.522.609 4.834 4.887 214.270 11.913 4.744 763.546 251.222 742.653 151.572 22.805.365.611 489.841 11.977 103.502 60.174 872.212 253.363.690 358.897 17.813 122.925 86.941 10. INCASARI din ACTIVITATEA DE EXPLOATARE .615 9.582 134.381 60.515 30.969 9.120 162.191.160 570.617.395 11.610 1.897 120.CHIRIILE .206 1.624 123.017 17.107.816 269.725 447.040 142.282 4.R.377 59.655 3.468.919 157.599 920.107 310.557 1.488 29.018.451 40.703.605.919 5.332 405.606 1.009 1.937 67.450.726.229 790.887 214.620 967.105 126.466 515.901 10.340 65.145 136.050 1.041.236 4.245 62.772.192 197.897 6.624 37.217 778.568 1.696 59.502 66.897 113.523.195 105% 1.557 2.634 103.670 890.461 877.690 358.623 2.113 21.562.783.381 64. PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE .076.348 10.690 372.550 859.930 847.215 41.668.440 120.156 42.998 1.353 120.128 105% 1.755 17.040 142.611 21.774 34.069 93.517 TRIM I 7000 1.765.620 3.136 793.798 86.652 8.404 54.381 59.183.502 64.PROTOCOL SI PUBLICITATE .906 62.795.182 826.153 831.724 108.410 ANUL I TRIM II TRIM III TRIM IV FLUXUL DE NUMERAR PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE TOTAL AN I ANUL II TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL AN II ANUL III TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL AN III TOTAL PERIOADA 1.875 23.

356 113.813 454.097 518.601 0 5.445.564 218.793 -33.526 373.008 21.971 218.368 505.555 21.ALTE PLATI DIN EXPLOATARE II.288 6.855 218.103 95.534 381.571 15.427 0 1.039 0 5.502.961 86.866 6.555 12.780 152.233 455.988 87.169 30.625 0 5. HOUSE OF WOLF S.788 25.226 218.418 0 0 10.852 342.605. 85/2006 2.555 21.813 113.080 ANUL III TRIM I 6.137 379.368 1.097 122.650 218.368 126.S.287 873.080 TRIM IV 6.473 134.441.374 113.900 94.981 218.049 0 2.080 221.555 8.319 0 872.684 0 1.530 470.427 0 1.273 501.686 5.727 218.104.957 7.470 9.253 0 0 0 0 113.003 78.644 75.080 TRIM IV 6.080 218.368 126.160.265 0 16.035 0 1. Creante chirografare cf art 96.330.981 28.028 218.973 1. 85/2006 5.080 ANUL II TRIM I 6.418 0 0 113.876 476.080 TOTAL AN III 26.910 134.189.555 8.483 ANUL I TRIM II 6.618.126 303.319 0 TOTAL PERIOADA 76.466 221.095 6.312.080 TRIM IV 5.364. Creante garantate cf art 121 pct 2 din Lg.450. PLATI UTILITATI REFACTURATE TOTAL PLATI DIN EXPLOATARE FLUX DE NUMERAR BRUT DIN EXPLOATARE TVA DE PLATA FLUX DE NUMERAR NET DIN EXPLOATARE II.555 12.228 218.396.081.555 12.555 12.971 0 218.864 -238.387 -113.319 0 218.934 0 1.353 5.035 0 1.684 0 1.228 591.232 376.412 0 881.080 218.844 30. 85/2006 FLUX DE NUMERAR NET TOTAL ACTIVITATE SC HOUSE OF WOLF SRL FLUX DE NUMERAR CUMULAT NET TOTAL ACTIVITATE SC HOUSE OF WOLF SRL 221.684 0 1.080 218.356 5. ELEMENTE FLUX DE NUMERAR TRIM I .080 218.515 103.573 0 1.919 218.271 485.C.409.991 148.530 60.031.542 0 0 0 113.209 1.295 427.403 77 .234 369. Creante de natura salariala cf art 123 pct 2 din Lg 85/2006 3.356 113.329 TRIM III 6.745 370.112 170.264 501.220 51.380 600. alin.531.102.542 30.699 220.509 25.910 5.081.388.507.555 8.725 377.704 30.519 FLUXUL DE NUMERAR PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE TOTAL AN I 24.805.660 218.555 21.356 5.456 872.672 85. 1) din Lg.421.L.813 113.460 100.158.080 218.870 160.080 218.035 0 1.745.320 0 1.080 TOTAL AN II 25.403 453.803 1.345.493 218.037 10.427 0 1.386 2.363 5. Creante bugetare cf art 123 pct 4 din Lg.097 122.R.108 90.260 318.856 1.643 872.555 8.542 0 0 0 454.279 31. 85/2006 4.626.368 126.652 73.859 74.580 -183.494.728.220 34.210.319 0 872.566 469.426 230.872 497.578 218.422 0 0 0 0 6.609 152.119 98.080 TRIM II 6.080 TRIM III 6. Creante chirografare cf art 123 pct 7 din Lg.910 134.813 113.080 TRIM III 6.461. PLATI CHELTUIELI FINANCIARE RATA + ASIGURARE LEASING TOTAL PLATI FINANCIARE PLATI CATRE CREDITORI CONFORM PROGRAMULUI DE PLATI DIN TABELUL DEFINITIV INSCRIS IN PLANUL DE REORGANIZARE 1.418 0 0 0 113.403.715.080 TRIM II 6.515 122.542 0 0 0 113.807 126.851 26.256.242.699 6.

CHELTUIELI . FUNDAMENTARE BVC si CASH-FLOW SC HOUSE OF WOLF SRL I. chirii).Ipoteze de intocmire a fluxului de incasari si plati Fluxul de incasari si plati este construit dupa metoda directa Fluxul de incasari si plati este corelat cu bugetul de venituri si cheltuieli .incasari din activitatea de alimentatie publica .incasari din ACTIVITATEA DE TURISM cazare. reparatii. VENITURI . inchiriere Sali de conferinta . vanzari marfuri in receptia hotelului ”WOLF 2”. servicii efectuate de terti. taxe si impozite. Previziunile au tinut cont de marirea gradului mediu de incarcare a spatiilor de cazare si de o crestere cu 20% a serviciilor a la carte .5 %.483. aplicata ca TVA colectat pentru veniturile incasate.incasari din aport numerar actionari in suma de : 325.INCASARI Incasarile previzionate pentru perioada celor trei ani de aplicare a planului de reorganizare au urmatoarele surse: . materiale. TVA de plata.Modul de construcţie a fluxului de încasări şi plăţi .200 RON . aferent 74 camere duble la un grad mediu de incarcare de 55 % . alte incasari turism (servicii agrement.valoare de piata 3. utilitati. publicitate. atat veniturile cat si cheltuielile au fost considerate efectiv incasate si respectiv efectiv platite . 78 . si ca TVA deductibila aplicata la cheltuielile purtatoare de TVA si efectiv platite. marfuri. ponderate cu cresterea previzionata a activitatii de turism prin marirea gradului de ocupare si a incasarilor a la carte de la restaurant.000 RON. respectuv cu un indice mediu al inflatiei pentru anul 2012 de 3.PLATI Platile previzionate pentru perioada celor trei ani de aplicare a planului de reorganizare au urmatoarele destinatii : aferente activitatii de exploatare (materii prime. .valoare de piata 1.792 RON vanzare supermarket PITESTI . in cadrul restaurantului ”TAVERNA LUPILOR”.incasari din vanzari active : vanzare hale industriale ZARNESTI . centru SPA . combustibil. Cote de TVA folosita a fost de 9% pentru activitatea de cazare si de 24% pentru celelalte activitati. salarii. .079. Sumele inscrise in buget. II. intretinere. asigurari.Nivelul cheltuielilor au fost previzionate la costul istoric al anului 2011. alte servicii auxiliare catre clienti) .

planul de reorganizare va menţiona categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate. BRD-GSG si Italo Romena SPA Italia Treviso . 85/2006 79 . al. “tratamentul creanţelor” şi “măsurile adecvate” pentru aplicarea planului. La acest capitol vom insista asupra “tratamentului creanţelor” în cadrul procedurii reorganizării debitoarei SC HOUSE OF WOLF SRL. respectiv plata dobanzilor bancare ca diferenta intre nivelul valorii evaluate a garantiilor si nivelul creantelor inscrise in tabelul definitiv.1. 2 din Lg. 85/2006 D Creante chirografare cf art 96. 1). lit. alin. al. Menţionăm in cele ce urmeaza categoriile de creanţă propuse spre votarea planului în conformitate cu art. 85/2006 : A Creante garantate cf.5) din leg. 100 alin 3 din Legea nr. Distribuiri I. pct. 85 / 2006 B Creante de natura salariala cf art 123 pct 2 din Lg 85/2006 C Creante bugetare cf art 123 pct 4 din Lg. Conform ART. În acest sens. 85/2006 E Creante chirografare cf art 123 pct 7 din Lg. I. menţionăm prin programul de plati ce va fi anexa la acest plan de reorganizare. În conformitate cu art. ” Vor fi considerate creanţe nedefavorizate şi vor fi considerate că au acceptat planul creanţele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori în conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezultă. tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate.17. plata creantelor din tabelul definitiv conform programului de plati din cadrul planului de reorganizare intocmit de SC HOUSE OF WOLF SRL. D. ca au fost stabilite categorii de creante defavorizate.17. 101. Tratamentul creanţelor Aşa cum prevede Legea 85 / 2006.- - activitatea financiara. planul va indica “perspectivele de redresare” ale debitoarei. pentru creditorii Piraeus Bank. ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe. “măsurile concordante” propuse în acest sens. 85 / 2006. 121. 1) din Lg. art. 95.

impreuna cu toate actele aditionale ulterioare. s-a stabilit plata unei sume lunare de 22. anexele acestuia si confirma ca se obliga la plata soldului creditului si a accesoriilor acestuia.2. debitoarea propune prin plan pastrarea contractului de credit in vigoare la data declansarii procedurii de insolventa. 96 alin. toate proiecţiile financiare au fost construite pornind de la premisa ca prima lună a planului de reorganizare este luna iulie 2012. 2 din legea 85/2006. iar trimestrele vor fi considerate începând cu luna iulie. conform conditiilor contractuale. Pentru creditorul Piraeus Bank. conform previziunilor de incasari. Astfel. sa fie restructurat pe perioada ramasa de rambursare pana la expirarea contractului 80 . 85 / 2006 C Creante bugetare cf art 123 pct 4 din Lg. In conformitate cu prevederile art. pct. 85/2006 In cadrul categoriei A sunt inscrisi in tabelul definitiv urmatorii creditori : I. I. Piraeus Bank este unul din creditorii care nu vor fi defavorizati prin planul de reorganizare. planul societatii HOUSE OF WOLF SRL a stabilit acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte. urmand ca soldul creditului ramas dupa aceste plati in cadrul perioadei de aplicare a planului de reorganizare. Plecand de la analiza excedentului de numerar din activitatea de exploatare si luand in considerare intregul context privind intocmirea unui program de plati care sa conduca la achitarea a unei cat mai mari parti din pasivului debitoarei.000 EUR). în cele ce urmează termenul de anul I (II sau III) înseamnă perioada iulie – iunie.520 RON (echivalent 5. timp de 36 luni. Prin planul de reorganizare SC HOUSE OF WOLF SRL a urmarit tratamentul corect si echitabil al creantelor din fiecare categorie. Categoriile de creanţă care nu sunt defavorizate prin plan În această categorie se includ : A Creante garantate cf. urmând ca distribuirile să fie lunare pentru toti creditorii. PIRAEUS BANK ROMANIA SA Avand in vedere cele prezentate mai sus. art.17. 2 din Lg. 121. avand in vedere frecventa si nivelul acestora.Având în vedere procedurile specifice de votare a planului de reorganizare. Programul de distribuiri va demara din prima luna a anului I al perioadei de reorganizare.

scursa intre data declararii insolventei si data confirmarii planului.432. prin programul de plati. se vor considera plata anticipata din valoarea totala a creantei inscrisa in tabelul definitiv. Astfel pentru un numar de 35 de rate. iar nivelul ratei 36 va fi egal cu diferenta dintre suma ramasa de achitat prin plan si suma achitata in perioada celor 35 de luni. 41 din leg. cu titlu de rambursare a capitalului.688 RON. scursa intre data declararii insolventei si data confirmarii planului. respectiv 3. in planul de reorganizare. plata catre a cest creditor a sumei de 14. Suma astfel ramasa se va achita in perioada de reorganizare. Brasov. art. Suma astfel ramasa se va achita in perioada de reorganizare.567 RON (echivalent 15. reprezentand diferenta dintre valoarea evaluata a garantiilor acestui creditor si valoarea creantei sale inscrisa in tabelul definitiv. suma achitata lunar va fi de 9.130.663 RON . impartita in 36 de rate lunare egale in valoare de 67. BRASOV Pentru creditorul BRD-GSG Suc. conform unui grafic care prevede o rata lunara la un nivel care poate fi suportat de fluxul de numerar generat de activitatea de exploatare.727 RON. impartita in 36 de rate lunare egale in valoare de 400 RON. iar nivelul ratei 36 va fi egal cu diferenta dintre suma ramasa de achitat prin plan si suma achitata in perioada celor 35 de luni.633 RON (lunar). reprezentand diferenta dintre valoarea evaluata a garantiilor acestui creditor si valoarea creantei sale inscrisa in tabelul definitiv.de credit.169 LEI. BRD – GSG SA SUC. respectiv 918. se vor considera plata anticipata din valoarea totala a creantei inscrisa in tabelul definitiv. Pe langa aceste sume a fost distribuita cf. Brasov. 85 / 2006. Sumele achitate in perioada de observatie. reprezentand diferenta dintre valoarea evaluata a garantiilor acestui creditor si valoarea creantei sale inscrisa in tabelul definitiv. 81 . III.399 LEI. 85 / 2006. plata catre a cest creditor a sumei de 2.000 EUR).827 RON (lunar). impartita in 36 de rate lunare egale in valoare de 1. plata catre a cest creditor a sumei de 62. 41 din leg. prin programul de plati. art. art. in planul de reorganizare. Sumele achitate in perioada de observatie. Astfel pentru un numar de 35 de rate. BANCA ITALO ROMENA SPA ITALIA TREVISO SUC. in planul de reorganizare. Pe langa aceste sume a fost distribuita cf. Pe langa aceste sume a fost distribuita cf. 85 / 2006. prin programul de plati.388 LEI. cu titlu de rambursare a capitalului. II. debitoarea propune prin plan plata integrala in perioada celor 36 de luni a sumei inscrise in tabelul definitiv de creanta. BUCURESTI Pentru creditorul ItaloRomena Ag. suma achitata lunar va fi de 2. 41 din leg. conform unui grafic care prevede o rata lunara la un nivel care poate fi suportat de fluxul de numerar generat de activitatea de exploatare. debitoarea propune prin plan plata integrala in perioada celor 36 de luni a sumei inscrise in tabelul definitiv de creanta.

Rata 36 va avea o valoare de 325. BRD – GSG SA. Acesti creditori au fost inscrisi in cadrul acestei categorii la nivelul valorii evaluate a garantiilor constituite in favoarea lor. astfel ca sumele stabilite ca plati in primele 35 de luni ale programului de plati catre creditorii.IV.869 lei / luna. DGFP Brasov Pentru creditorul DGFP Brasov. 82 . In primele 35 de luni rata va fi de 1. BANCA ITALO ROMENA SPA ITALIA TREVISO SUC. Din sumele rezultate ca excedent de numerar din fluxul de incasari si plati si tinand cont de prevederile legii 85 din 2006 privind prioritatea de distribuire a sumelor catre achitarea creantelor.480 lei. art. DGFP Brasov si Primaria ZARNESTI. alin.”. intelegand ca acest lucru este imposibil si nu ar duce decat la esuarea planului si intrarea in faliment a debitoarei. debitoarea propune prin plan plata integrala in perioada celor 36 de luni a sumei inscrise in tabelul definitiv de creanta. Sumele se vor achita lunar. pentru care s-a prevazut mentinerea contractului de credit conform noilor conditii stabilite prin plan. BUCURESTI. Pentru acest creditor nu au putut fi stabilite distribuiri cf. V. cu exceptia cazului in care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa. prezentate mai sus. mai putin creditorul Piraeus Bank. debitoarea propune prin plan plata integrala in perioada celor 36 de luni a sumei inscrise in tabelul definitiv de creanta.953 lei. Rata 36 va avea o valoare de 607. PRIMARIA ZARNESTI Pentru creditorul Primaria Zarnesti. 96. Pentru creditorul Piraeus Bank din negocierile purtate. Pentru acest creditor nu au putut fi stabilite distribuiri cf. In cadrul categoriei creditorilor garantati au fost respectate prevederile art. art. 85 / 2006. acesti creditori vor fi indestulati cu un procent de 100% din valoarea creantei acestora inscrisa in tabelul definitiv. 41 din le. 2) care prevede ca ”Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte. acesta a consimtit un tratament mai putin favorabil. In primele 35 de luni rata va fi de 1003 lei / luna. in sensul in care nu isi primeste in perioada derularii planului de reorganizare intreaga suma inscrisa in tabelul de creante. 85 / 2006. Sumele se vor achita lunar. constand din ipoteci de rang I si gajuri. 41 din le. deorece valoarea evaluata a garantiilor nu este mai mare decat valoarea creantei admise in tabelul definitiv. sunt in acelasi procent fata de valoarea createlor lor inscrise in tabelul definitiv. deorece valoarea evaluata a garantiilor nu este mai mare decat valoarea creantei admise in tabelul definitiv.

PRIMARIA ZARNESTI Pentru creditorul Primaria Zarnesti. A. I. 85 / 2006 In cadrul categoriei B. A. 123 alin. debitoarea propune prin plan. art. sunt inscrisi in tabelul definitiv urmatorii creditori catre care se vor face distribuiri : 83 .7 din Leg. 2 D. G. Creante chirografare cf art 96. 85/2006 E Creante chirografare cf. III. debitoarea propune prin plan. 1) din Lg. debitoarea propune prin plan.Brasov. 123. PRIMARIA Mun. in primele treizeci de zile de la data confirmarii planului de reorganizare.17. Categoriile de creanţe defavorizate prin plan si tratamentul acestora Având în vedere faptul că derularea activitătii societătii debitoare în conformitate cu planul de reorganizare propus nu va permite generarea unui flux de lichidităti care să poată acoperi toate creantele înscrise la masa credală.In cadrul categoriei C sunt inscrisi in tabelul definitiv urmatorii creditori : I.2. plata integrala a creantei inscrisa in tabelul definitiv. . AdministraŃia NaŃională Apele Romane S. Art. plata integrala a creantei inscrisa in tabelul definitiv. PITESTI Pentru creditorul Primaria Pitesti. vor fi categorii de creante defavorizate.Brasov Pentru creditorul AdministraŃia NaŃională Apele Romane S. . in primele treizeci de zile de la data confirmarii planului de reorganizare. În această situatie se includ urmatoarele categorii : B Creante izvorate din raporturi de munca conf. G. alin. in primele treizeci de zile de la data confirmarii planului de reorganizare. pct. plata integrala a creantei inscrisa in tabelul definitiv.. II.

alin. 101 din Leg. In cadrul categoriei E sunt inscrisi in tabelul definitiv acei creditori care detin creante negarantate.3. punctul 2 din lege. Sumele se vor achita lunar. in sensul art. 84 . La data confirmarii planului. astfel cum este prevazut prin plan. catre acesti creditori. coroborat cu limitarile legate de nivelul fluxurilor de numerar obtinute din activitatea de turism si constrangerile financiare mai sus amintite. dar si stabilirea prioritatilor de plati conform cu conditionalitatile explicate mai sus. (in perioada celor 36 luni de aplicare a planului de reorganizare) .a sumei inscrise in tabelul definitiv de creanta. art.Salariati ai SC HOUSE OF WOLF SRL Pentru creantele salariale. nu au putut fi distribuite plati in cadrul planului. 100 si art. avand in vedere posibilitatile reale financiare ale fluxurilor de numerar viitoare. 2). plata in proportie de 100% conform previziunilor excedentului de numerar. 32) din legea 85 / 2006. creantele si drepturile creditorilor si a celorlalte parti interesate sunt modificate. Distribuirea sumelor din programul de plati in cadrul planului de reorganizare a tinut cont de prevederile art. conform art. conform art. debitoarea propune prin plan. distribuiri. salariati si bugetari. in rate egale. 85 din 2006. Programul de plati prevede plata integrala a creantelor detinute de cele categoriile de creditori garantati. 96 alin. Avand in vedere incetarea activitatii de comert din partea debitoarei si practic inexistenta vreunei surse de venit generata de aceasta. deoarece nu poate alege in prezent dar si in viitor un alt program informatic pentru gestionarea activitatii de prestari servicii turistice sau de alimentatie publica. In cadrul categoriei D sunt inscrisi in tabelul definitiv urmatorii creditori : - SC BIT SOFT SRL Creditorul SC BIT SOFT SRL este furnizorul pentru care debitoarea este consumator captiv. Debitorul este descarcat de de diferenta dintre valoarea obigatiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului si cea prevazuta prin plan. Planul de reorganizare nu va opera nici o reducere a cuantumului creantelor (cu exceptia cazurilor cand creditorii consimt acest lucru) sau accesoriilor si nici o restrângere a garantiilor pentru ca aceaste creante să fie considerate defavorizate.102. in cadrul programului de plati. debitoarea nu stabileste prin plan.Pentru creditorul SC BIT SOFT SRL. alineatul 1 din lege.137..

003 37. Pitesti Pitesti.847 2. Crt CATEGORII DE CREANTE 1.633 9.80 2.48% 2.699 40.1 BV Total creante bugetare Creante chirografare art.852 1.847 2.003 37.847 2.055. Buc Brasov str.520 22.847 2.31 sect. str.035 454.03 0.699 40.878.art.003 37.520 22.053.123 pct.852 9.220 Total creante garantate Creante de natura salariala cf.040% 9. jud.699 40.Creante garantate cf.18.633 9.11 30.852 1.078% 27. Metianu nr.85/2006 11 Total creante chirografare TOTAL - 170.869 1.467.121 pct.852 1. 4 Creante chirografare cf.827 33.003 37.017.869 1.27 20.520 22.4 din Lg.240 3 4 5 Banca Italo Romena Spa Italia Treviso Suc.847 2.45 0.699 40.633 9. Programul de plata al creantelor PROGRAM DE PLATI Nr.520 2.art.049 9 1.847 2.85/2006 7 Primăria Mun.869 1.art.24 Jud.085% 1. G. str.709.00 361.921 VALOARE CREANTA ADMISA Procent din TOTAL 1 PLATI CREANTE INSCRISE IN TABELUL DEFINITIV .811.491.00 0.491 30.123 pct.834% 57.003 37.386% 100% 71. M Kogălniceanu nr. Maior Cranta nr.852 1.869 1. M.847 34.491 30.594 1.699 40.670% 2.418.520 22.847 2.827 2.852 1.5 jud.633 9.847 2.1 apt 7.633 9.827 2.2 din Legea 85/2006 1 2 BRD .005% 73.418 1.827 22.633 115.48% 0.633 9.003 37.520 270.699 40.847 2.19 ap 2 sect.47 0. AG Administratia Natională Apele Romane S.827 2.110. Bibescu Vodă nr.657% 1.699 40.123 pct. 1 1.633 1.847 2.003 37.228.827 2.003 37.847 2.633 9.art.1 BV 3.Brasov prin Av Lucian Bătranu DGFP Brasov UAT Zărnesti .699 518.874% 1.520 22.I.852 1.847 2.83 35. Brasov str.633 9.Brasov Bd M Kogălniceanu nr.29 .623.869 1.45 170.847 2.699 40.ANUL I DE APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE / MONEDA = RON LUNA LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7 LUNA 8 LUNA 9 LUNA 10 LUNA 11 LUNA 12 TOTAL AN I 22.418 10 4. I.89 26. Metianu nr.5 Bv .2 din Lg.901.827 2.salariala Creante bugetare cf.878 27.475. str.7 din Lg.869 1.827 2.699 40.869 1.827 2.502.878 8 1.Zărnesti.520 22.049 1.79 672.852 1.32 BV UAT Zărnesti Zărnesti.852 1.847 2.852 22.852 1.869 1.96 BIT SOFT SRL Buc str. BV PIRAEUS BANK Romania Buc Sos N Titulescu nr.869 1. Victoriei nr.003 37.852 1.117 40.827 2.520 22.847 2.169 27. A.847 2.048.633 9.909.GSG SA -Brasov str.844. I.717.869 1.520 22.827 2.430 12.169 34.536.847 2.827 2.0042% 0.013% 9.520 22.85/2006 6 Salarii neachitate (conform lista anexa) Total creante de nat.847 2.003 37.699 40.844.520 22.869 1. M.53 26.847 2.92 - 0.003 37.003 37.869 1.003% 1.807 85 . PieŃii nr.633 9.847 2.847 2.75 9.847 2.847 2.

491.520 22.85/2006 .852 12.7 din Lg.623.874% 1.228.123 42.19 ap 2 sect.0042% 0.869 1.271 4.852 1.520 22.96 .633 9. str.GSG SA str.271 4.253 7 27.1 BV Total creante bugetare Creante chirografare art.123 42.271 4.418.633 115.633 9.003 37.520 22.271 4.Brasov str.709.852 1.00 0. M Kogălniceanu nr.89 26.633 9. str. I.520 22.055.75 1.852 1.003 37.45 0.5 jud.869 1.633 9.633 9.657% 9. 1 -Brasov 1.271 4.040% 1. M.078% 8 .520 22.811. A. Victoriei nr.Brasov prin Av Lucian Bătranu DGFP Brasov Bd M Kogălniceanu nr.123 pct.035 454.520 22. str.271 4.PROGRAM DE PLATI Nr.003 37.901.852 1.869 1.633 9. Bibescu Vodă nr.005% 73.220 6 Salarii neachitate (conform lista anexa) Total creante de nat.271 4.271 4.003 37.827 2.003 37.271 4.594 4 672.520 22.48% 0.271 4.24 Jud.5 Bv UAT Zărnesti Zărnesti.053.art.85/2006 Primăria Mun.110.633 9.502.844. Metianu nr.386% 100% 42.29 .2 din Legea 85/2006 1 BRD . Buc .salariala Creante bugetare cf.869 22.1 apt 7.11 30.art.633 9.271 4.271 4.ANUL II DE APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE / MONEDA = RON LUNA 13 LUNA 14 LUNA 15 LUNA 16 LUNA 17 LUNA 18 LUNA 19 LUNA 20 LUNA 21 LUNA 22 LUNA 23 LUNA 24 TOTAL AN II 1.31 sect.271 4.83 35.869 1.852 1.48% 4.520 22.123 42.271 4.271 4.869 1.520 22.003 37.869 1.271 4. jud.03 0.123 42.00 1.827 33.85/2006 .53 26.827 2.633 9.2 din Lg. PieŃii nr.430 5 - 361.834% 2.475.717. Maior Cranta nr. Crt CATEGORII DE CREANTE VALOARE CREANTA ADMISA Procent din TOTAL PLATI CREANTE INSCRISE IN TABELUL DEFINITIV .869 1.Creante garantate cf.123 42.Pitesti.003 37.869 1.80 57.473 86 .art.536.852 1.123 42.520 270.852 1.852 1.827 2.Buc 4.47 0.253 51.271 4.878.003 37.271 4.79 9. G.827 2.271 4.827 2.Brasov 1.45 170.633 9.240 3 Banca Italo Romena Spa Italia Treviso Suc.852 1.827 2.048.123 42.827 2.633 9.921 2 . I.852 1.869 1.844.013% 11 Total creante chirografare TOTAL 9.670% 22. 170.4 din Lg.123 42. Metianu nr.27 2.1 BV Total creante garantate Creante de natura salariala cf.123 pct.Brasov 3.003 37.121 pct.123 505.827 2.123 42.123 pct.869 1.017.827 2.271 4. M.32 BV UAT Zărnesti Zărnesti.909.123 42.art.003 37.827 2.003 37.085% 10 BIT SOFT SRL str.92 0.271 4.852 1.271 51.467. 4 Creante chirografare cf. AG Administratia Natională Apele Romane S.271 4.123 42.520 22.271 4.869 1.003 37.Buc 20.003% 9 - 1. Pitesti str.520 22. BV PIRAEUS BANK Romania Sos N Titulescu nr.827 2.

119 7.003 37.119 7.985 5.Zărnesti.art.228.507.422 85.874% 1.119 7.003 37.095 87 .0042% 0. I.003 37.art.012.123 pct.844.119 7.040% 1.salariala Creante bugetare cf.663 3.119 7.119 7.003 37.03 0.869 607. PieŃii nr.96 170.art.003 37.869 1.970 5.119 7. Metianu nr.Brasov prin Av Lucian Bătranu DGFP Brasov .536.869 1.79 9.633 9. A.017.520 270.672 6 Salarii neachitate (conform lista anexa) Total creante de nat.005. M Kogălniceanu nr.83 35.003 37. Bibescu Vodă nr.520 22.827 2.003 37.Brasov str.827 2. Pitesti .80 57.834% 2.633 9.304 336.970 44.827 2.520 22.119 7.45 170. jud.869 1.32 BV UAT Zărnesti .480 628.852 1. str. Victoriei nr.048.869 1.PROGRAM DE PLATI Nr.827 2.423 5.852 1. G.827 2.782 2 20.123 pct. str.119 7.633 9.19 ap 2 sect.85/2006 1.24 Jud.119 7.119 7.003 37.119 7.119 7.623.670% 22.491.869 1.502.520 22. AG Administratia Natională Apele Romane S.119 7.53 26.709.970 44.48% 7.75 1. 1 Banca Italo Romena Spa Italia Treviso Suc.688 949.003 37.970 44.Brasov Bd M Kogălniceanu nr.27 2.119 7.119 7.041 5 361.7 din Lg.520 22.119 7.2 din Legea 85/2006 1 BRD .29 .970 44.418.811.633 9.970 44.901.Creante garantate cf. BV PIRAEUS BANK Romania . .31 sect.2 din Lg.520 22.869 1.Brasov str.11 30.852 1.970 44.827 918.013% 11 Total creante chirografare TOTAL 9.852 325.520 22.85/2006 4.Buc Sos N Titulescu nr.852 1.Pitesti.520 22.970 44.827 2. M.633 9. M.123 pct.970 44.Buc str.GSG SA -Brasov str.119 7.869 1.467.119 7.5 jud.717.386% 100% 44.421. 4 Creante chirografare cf.852 1.633 9.119 7.852 1.852 1.827 2.827 2.236.1 BV Total creante bugetare Creante chirografare art.89 26. Maior Cranta nr.520 22.119 85.852 1.970 44.1 apt 7.053.657% 9.47 0.869 1.003% 9 1. I.085% 10 BIT SOFT SRL .4 din Lg.119 7.85/2006 Primăria Mun.633 9.953 5. str.005% 73.633 3.130.Zărnesti.878.475.1 BV Total creante garantate Creante de natura salariala cf.520 22.869 1.003 37.45 0.078% 8 0.00 1. Crt VALOARE CREANTA ADMISA Procent din TOTAL LUNA 25 PLATI CREANTE INSCRISE IN TABELUL DEFINITIV .ANUL III DE APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE / MONEDA = RON LUNA 26 LUNA 27 LUNA 28 LUNA 29 LUNA 30 LUNA 31 LUNA 32 LUNA 33 LUNA 34 LUNA 35 LUNA 36 TOTAL AN III CATEGORII DE CREANTE 1. Metianu nr.520 22.520 22.48% 0.909.003 37.00 1.art.121 pct.827 2.119 7.624 4 672.633 9.869 1.110.852 1.633 9.844.852 1.633 9. Buc .422 7 27.827 2.5 Bv UAT Zărnesti .055.119 7.92 0.240 3 3.970 44.

Zărnesti.1 apt 7.473 0 0 0 0 0 0 0 0 5.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505.717.32 BV UAT Zărnesti Total creante bugetare Creante chirografare art.1 BV 10 4.807 0 6.812 672.594 22.811.80 3.11 30.594 22.623 810.049 1. Victoriei nr.901.4 din Lg.121 pct.79 672.422 170.240 115.123 pct.834% 57.430 12.078% 0.672 1.491.507.29 .03 0. Maior Cranta nr. M.24 Jud.657% 1.123 pct.GSG SA -Brasov str. Metianu nr.75 2. G.878 1.2 din Lg.2 din Legea 85/2006 1 2 3 4 5 BRD .Brasov Bd M Kogălniceanu nr.art.Buc str.169 51.salariala Creante bugetare cf.041 336. BV .901 361.Brasov str.422 85.220 949.Brasov prin Av Lucian Bătranu DGFP Brasov . Pitesti .5 jud.220 33.art.053. 4 Creante chirografare cf.536.85/2006 .475.48% 0.110.169 34.048.240 3.31 sect.624 628.96 BIT SOFT SRL Bibescu Vodă nr.236.502.909.013% 0 0 0 11 Total creante chirografare TOTAL 9. Metianu nr.253 85.467.89 26. jud.92 1. M.art.47 0. 1 1.7 din Lg.017.844 170.253 51. I.83 35. Crt CATEGORII DE CREANTE 1.035 454.985 5.Creante garantate cf.00 1. PieŃii nr.85/2006 7 8 9 Primăria Mun.921 270.240 115. str. M Kogălniceanu nr.Zărnesti.1 BV Total creante garantate Creante de natura salariala cf.Buc Sos N Titulescu nr.418.782 270.056 6.330.386% 100% 0 518.003% 0.418 Administratia Natională Apele Romane S. I.878.45 170.53 26.049 1.421.670% 9.45 0.035 454.874% 1.085% 27. AG 170.491 30.005% 73.467.5 Bv UAT Zărnesti . .720 3.Pitesti.531.623.374 88 . A. str.0042% 0.921 270.844. Buc .844 27.040% VALOARE CREANTA ADMISA Procent din TOTAL PERIOADA TOTALA DE APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE TOTAL AN I TOTAL AN II TOTAL AN III TOTAL PERIOADA REORGANIZARE 33.430 12.228.844.00 361.017.709.27 20.095 27.112 PIRAEUS BANK Romania Banca Italo Romena Spa Italia Treviso Suc.055.48% 34.19 ap 2 sect. str.85/2006 6 Salarii neachitate (conform lista anexa) Total creante de nat. .Brasov str.491 30.PROGRAM DE PLATI Nr.878 1.123 pct.art.

Prezentarea comparativă a sumelor estimate ce ar fi obţinute în ipoteza falimentului În ipoteza în care faţă de societatea debitoare se va deschide procedura falimentului. Suma de mai sus acopera in proportie de doar 57 % din totalul obligatiilor debitoarei inscrise in tabelul definitiv. este în sumă de 20. doar categoria de creanta salariale va primi 100 % din valoarea creantei inscrisa in tabelul definitiv. Menţionăm faptul că la previziunea sumelor ce urmează a fi distribuite în ipoteza falimentului. conform tabelului centralizator al evaluarii intregului patrimoniu prezentat intrun capitol anterior. Valoarea de lichidare a patrimoniului societăţii debitoare ce rezulta din rapoartele de evaluare intocmite de evaluator. suma de mai sus reprezinta maximul ce s-ar obtine in urma valorificarii activului debitoarei. varianta aprobarii unui plan de reorganizare ar aduce un grad de acoperire a totalului creantelor inscrise in tabelul definitiv de 74 %. indestularea cu un procent de 100% din valoarea creantelor inscrise in tabelul definitiv a grupelor de creante garantate.I. expunerea pe piaţă a bunurilor ce urmează a fi valorificate şi cele legate de retribuţia persoanelor angrenate în procedura insolvenţei. opinia noastră este că o lichidare a patrimoniului societătii debitoare in termenii prezentati (adica cei mai optimisti) este doar ipotetică.307. Prin urmare. un procent de 100% acoperire a creantelor bugetare. factorul timp de valorificare a patrimoniului poate in mod covarsitor sa diminueze valoarea distribuirilor ce urmează a fi efectuate în aceasta ipoteza. Prin comparatie cu aceasta situatie. Cu toate acestea.19. iar pe grupe de categorii. daca societatea ar intra in lichidare prin deschiderea procedurii de faliment. in cadrul cheltuielilor legate de conservarea. administrarea patrimoniului debitoarei. Din această sumă. 89 . urmează ca activele societăţii debitoare să fie valorificate. costuri ce urmează să diminueze corelativ valoarea sumelor distribuite creditorilor în ipoteza falimentului.491 lei. reusita unei astfel de proceduri generând costuri de cel putin 15 % din valoarea bunurilor valorificate. un procent de 100% acoperire a creantelor in cazul salariatilor.

fiind prevăzută la plată în cuprinsul bugetului de venituri si cheltuieli si a fluxului de numerar previzionat pe perioada reorganizării. sub conducerea căruia se derulează întreaga procedură. 90 . întrucât din coroborarea opiniilor divergente ale creditorilor se pot contura cu o mai mare claritate modalităţile de intervenţie. creantele creditorilor se consideră a fi stinse integral iar debitoarea este descărcată de obligatiile sale fată de acestia.21.5% din valoarea activelor valorificate si a creantelor recuperate in timpul procedurii. în cazul pronuntării hotărârii de închidere a procedurii de reorganizare ca urmare a respectării obligatiilor asumate prin planul de reorganizare. plus 3. Controlul aplicării planului În condiţiile Secţiunii a 6 din Legea 85/2006.pentru perioada de aplicare a planului de reorganizare onorariul va fi mentinut la aceeasi valoare de 2. Astfel.5% din valoarea activelor valorificate si a creantelor recuperate in timpul procedurii. creanţele şi drepturile creditorilor şi ale celorlalte părţi interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan. a fost stabilită în cadrul Adunării Creditorilor I. I.I. activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător. Plata acesteia se va suporta din patrimoniul debitoarei. care colaborează pentru punerea în practică a prevederilor din cuprinsul acestuia. Plata retribuţiei administratorului judiciar Retributia administratorului judiciar. astfel: .000 lei / luna fara TVA. Interesul evident al acestora pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin plan (acoperirea pasivului) reprezintă un suport practic pentru activitatea administratorului judiciar.22. Descărcarea de obligaţii şi de răspundere a debitorului În conformitate cu art. Judecătorul-sindic reprezintă “forul suprem”.000 lei/luna. aplicarea planului de către societatea debitoare este supravegheată de 3 autorităţi independente.1 din Legea 85/2006 când sentinţa care confirmă un plan intră în vigoare.20. Creditorii sunt “ochiul critic” al activităţii desfăşurate în perioada de reorganizare. în vederea corectării sau optimizării din mers a modului de lucru şi de aplicare a planului. . plus 3.102 alin.pentru perioada de observatie 2.

respectiv plata pasivului şi menţinerea debitoarei în viaţa comercială. . În concluzie. S.Întocmirea şi prezentarea săptămânală de către conducerea debitoarei a previziunilor de încasări şi plăţi pentru următoarea săptămână. .R. administratorul judiciar. exercitând un control riguros asupra derulării întregii proceduri. şi prin prezenţa unui reprezentant al administratorului judiciar la sediul acesteia ori de câte ori acest lucru este necesar.Rapoartele financiare trimestriale. De asemenea. prezentate de către administratorul judiciar în conformitate cu art. juridice şi de marketing optime. controlul aplicării planului se face de către administratorul judiciar prin: . constituie o garanţie solidă a realizarii obiectivelor pe care şi le propune.Informări şi rapoarte periodice din partea debitoarei către administratorul judiciar. cuprinse în registrul special prevăzut de art. – in insolventa Prin : Administrator SPECIAL CHITU CRISTINEL ION MAI 2012 91 .Sistemul de comunicare cu debitoarea prin intermediul notelor interne.C. Aşa cu am mai arătat.Supravegherea tuturor actelor. supraveghind din punct de vedere financiar societatea şi având posibilitatea şi obligaţia legală de a interveni acolo unde constată că.L. acesta este entitatea care are legătură directă cu latura palpabilă a activităţii debitoarei. din varii motive. . asigură debitoarei sprijinul logistic şi faptic pentru aplicarea strategiilor economice. controlul strict al aplicării prezentului plan şi monitorizarea permanentă a derulării acestuia. . de către factorii menţionaţi mai sus. prin departamentele sale specializate. 46 din lege. operaţiunilor şi plăţilor efectuate de debitoare. HOUSE OF WOLF S. 106 din Legea 85/2006. s-a deviat de la punerea în practică a planului votat de creditori.În ceea ce priveşte administratorul judiciar.