PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM

Bahagian A (30 markah) Tiap-tiap soalan diikuti oleh 4 pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih jawapan yang betul. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikutnya. Jawab semua soalan. Sekiranya kamu tidak dapat

1.

Gambar menunjukkan tiga jenis hidupan.

Antara penyataan berikut, yang manakah benar tentang hidupan-hidupan ini? I II III Hidupan-hidupan ini adalah mikrooraganisma Hidupan-hidupan ini bernafas dan bergerak Hidupan-hidupan ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar

A

I dan II sahaja

C

II dan III sahaja

B

I dan III sahaja

D

I, II dan III

2.

Roslin menghidap campak. Antara berikut, yang manakah cara yang paling baik untuk mencegah penyakit ini daripada merebak? A B C D Mengkuarantinkannya Meminum air yang telah dididihkan Mencuci tangan dengan air dan sabun Menutup badannya dengan selimut setiap masa

1

Gambar menunjukkan dua haiwan.PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM 3. Bagaimanakah haiwan P dan Q memastikan kemandirian spesiesnya? P A Menghasilkan telur yang banyak Q Menyimpan anaknya di dalam mulut B Bertelur banyak Menyembunyikan anaknya di dalam gua C Membawa telur di atas belakangnya Memberi makan kepada anaknya D Menyembunyikan telurnya di tempat Hidup di dalam kawanan yang besar yang gelap 4.    Tapai Roti Tempeh Apakah jenis mikroorganisma yang digunakan untuk membuat makanan-makanan ini? A Kulat C Bakteria B Virus D Protozoa 2 . P dan Q. Berikut adalah senarai beberapa makanan.

Rajah menunjukkan empat buah tempatan. yang manakah benar tentang cara pencaran biji benih bagi buah-buah ini? Buah A B C D P Q R S Cara pencaran biji benih Melalui air Melalui angin Melalui haiwan Melalui mekanisme letupan 6.    Bertelur dengan banyak Bertelur pada waktu malam Menimbus telurnya di dalam telur A B C D Pertumbuhan spesies Kemandirian spesies Pembiakan spesies Pemuliharaan spesies 3 .PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM 5. Antara berikut. Maklumat berikut menunjukkan aktiviti-aktiviti seekor penyu.

Gambar menunjukkan buah tiga jenis tumbuhan. Antara cara berikut. II dan III 4 . buah yang manakah memencarkan biji benihnya dengan cara yang sama seperti buah dalam gambar di atas? A C B D 8. Antara berikut. yang manakah digunakan oleh kanggaru untuk memastikan kemandirian spesiesnya? I II III Menyusukan anaknya Membawa anaknya di dalam kantung Melahirkan anak lebih daripada seekor pada satu-satu masa A I dan II sahaja C II dan III sahaja B I dan III sahaja D I.PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM 7.

Gambar menunjukkan satu rantai makanan. Apakah haiwan Q? A B Katak Ular C D Rusa Belalang 11. Maklumat di bawah menunjukkan ciri-ciri buah X. manakah rantai makanan yang dapat dibentuk daripada empat hidupan di atas? A B C D Daun → Kucing → Tikus → Ayam Daun → Kucing → Ulat beluncas → Ayam Daun → Ulat beluncas → Ayam → Helang Daun → Ayam → Ulat beluncas → Tikus 10. Antara berikut.PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM 9.    Ringan Mempunyai rerambut halus Kecil Bagaimanakah biji benih buah X dipencarkan? A B Melalui angin Melalui air 5 C D Melalui haiwan Melalui mekanisme letupan . Gambar menunjukkan enam jenis hidupan.

III dan IV sahaja II. Gambar menunjukkan siratan makanan di suatu habitat. manakah sumber tenaga bagi kenderaan bermotor? A Angin C Matahari B Bahan api D Sel kering 13.PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM 12. III dan IV . Antara yang berikut. II dan III 14. J→K→L→M Antara penyataan berikut. Apakah yang akan berlaku jika bilangan haiwan T berkurang? I II III IV Bilangan tumbuhan P bertambah Bilangan haiwan Q berkurang Bilangan haiwan R bertambah Bilangan haiwan S berkurang A B I dan II sahaja II dan III sahaja 6 C D I. Maklumat berikut menunjukkan satu rantai makanan. yang manakah benar tentang rantai makanan di atas? I II III A B K memakan J L memakan J K dimakan oleh L I dan II sahaja II dan III sahaja C D I dan III sahaja I.

II dan III 17. Antara berikut. Apakah bentuk tenaga yang dipunyai oleh yang diregangkan itu? A B Tenaga haba Tenaga kinetik C D Tenaga keupayaan Tenaga kimia 16. Antara sumber tenaga berikut. Antara sumber tenaga yang berikut. yang manakah menghasilkan tenaga bunyi? I II III A B Lampu suluh yang menyala Telefon yang berdering Kereta yang bergerak I dan II sahaja I dan III sahaja C D II dan III sahaja I.PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM 15. Gambar menunjukkan spring yang diregangkan. yang manakah dikelaskan dengan betul? Tenaga yang dapat Tenaga yang tidak dapat diperbaharui Angin Petroleum Tenaga solar Arang batu diperbaharui A B C D Arang batu Biojisim Air Gas asli 7 . manakah yang tidak mencemarkan alam sekitar? A B C D Arang batu Tenaga solar Petroleum Gas asli 18.

Antara litar berikut. yang manakah merupakan litar bersiri? I II III A B I dan II sahaja I dan III sahaja C D II dan III sahaja I.PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM 19. Rajah menunjukkan satu litar elektrik. Apakah komponen X? A B Mentol Wayar C D Suis Sel kering 8 . II dan III sahaja 20.

Mentol dalam litar manakah yang menyala paling terang? A B C D 22. Antara berikut. yang manakah disebabkan oleh pengendalian peralatan elektrik yang tidak betul? I II III IV A B Kebakaran Melecur Renjatan elektrik Kejutan elektrik I dan II sahaja II dan III sahaja C D I.PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM 21. II. III dan IV 9 . III dan IV sahaja I.

Apakah yang akan berlaku apabila cahaya dipancarkan ke objek legap? A B C D Cahaya akan menembusi objek itu Cahaya akan dihalang oleh objek itu Cahaya akan diserap oleh objek itu Cahaya yang berlainan warna akan dapat diperhatikan 25. A B C D Ais mengalami kehilangan haba Ais akan mengalami penambahan haba Ais tidak mempunyai haba Ais adalah lebih sejuk daripada gelas 10 . Gambar menunjukkan dua pemerhatian yang didapati oleh seorang murid dalam satu penyiasatan.PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM 23. Seketul ais kiub yang diletakkan di dalam gelas mencair selepas beberapa minit kerana.. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada pemerhatian di atas? A B C D Cahaya boleh dipantulkan Cahaya adalah satu bentuk tenaga Cahaya bergerak lurus Cahaya boleh diubah kepada bentuk tenaga lain 24.

yang manakah mungkin objek tersebut? A C B D 11 . Antara berikut. Manakah yang berikut akan berlaku? I II III Air itu akan kehilangan haba Air itu akan menjadi lebih sejuk Suhu air akan menurun A B I dan II sahaja I dan III sahaja C D II dan III sahaja I. II dan III 27. Suatu objek dipancarkan dengan suatu sumber cahaya dari arah yang berbeza. Didapati bayang-bayang yang terhasil adalah sama bentuk seperti yang ditunjukkan dalam gambar.PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM 26. Sebuah bikar berisi air panas diletakkan di bawah sebuah kipas yang berpusing.

PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM 28. Dawai dipanaskan selama beberapa minit. yang manakah menggunakan prinsip pengembangan dan pengecutan bahan? I II III Wayar telefon dipasangg dengan kendur Ruang dibuat di sepanjang landasan kereta api Cermin diletakkan di selekoh tajam jalan untuk mengelakkan kemalangan A B I dan II sahaja I dan III sahaja C D II dan III sahaja I. A B C D Dawai akan putus Dawai akan melengkung ke atas Sudu akan menyentuh gelas Sudu akan berayun ke kiri dan ke kanan 29. II dan III 12 . Gambar menunjukkan satu penyiasatan. Antara berikut.

Jadual menunjukkan perubahan suhu air di dalam bikar selepas pemanasan dihentikan.PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM 30. Masa (minit) Suhu air (°C) 2 90 4 80 6 70 8 60 Antara pernyataan berikut. yang manakah menyebabkan perubahan suhu air? A B C D Air kehilangan haba apabila disejukkan Air menerima haba apabila dipanaskan Suhu air berkurang apabila dipanaskan Suhu air berubah dari semasa ke semasa 13 .

Jawab semua soalan. Apakah corak perubahan bilangan belalang yang ditunjukkan oleh carta palang itu? _____________________________________________________________________ (1 m) b. 1.PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM BAHAGIAN B ( 20 markah) Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 45 minit. Nyatakan satu sebab tentang corak perubahan yang dinyatakan di (a). teruskan menjawab soalan berikutnya. Carta palang menunjukkan perubahan bilangan belalang dalam sebuah habitat selepas sekumpulan burung berpindah masuk ke habitat tersebut. menjawab sesuatu soalan. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ (1 m) c. Sekiranya kamu tidak dapat Bilangan belalang 20 15 10 5 0 1 2 3 4 Minggu a. _____________________________________________________________________ (1 m) 14 . Ramalkan kesan corak perubahan yang dinyatakan di (a) kepada rumput di habitat itu.

_____________________________________________________________________ (1 m) 2. Aiman menjalankan satu penyiasatan. Apakah pembolehubah yang bergerak balas? _______________________________________________________________ (1m) 15 .PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM d. Nyatakan dua pemboleh ubah dalam penyiasatan itu. Apakah pembolehubah yang dimanipulasi? _______________________________________________________________ (1m) ii. Dia meletakkan satu objek pada tiga jarak yang berbeza daripada sumber cahaya. Apakah tujuan penyiasatan? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ (1m) b. Dia memerhatikan saiz bayang-bayang yang terbentuk pada skrin. Tuliskan satu rantai makanan bagi habitat itu. Jadual berikut menunjukkan keputusan penyiasatan: Jarak sumber cahaya 20 dari objek (cm) Saiz bayang-bayang Besar 40 60 Sederhana Kecil a. Dia menyusun radas seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. i.

PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM c. a. Mentol-mentol dalam litar manakah yang menyala lebih terang? _____________________________________________________________________ (1m) 16 . Jika bayang-bayang yang terbentuk adalah paling kecil. Nyatakan satu perbezaan antara litar P dengan litar Q. Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan. ramalkan jarak objek itu dari sumber cahaya? _____________________________________________________________________ (1 m) d. Litar Q: _______________________________________________________ (1m) b. i. Nyatakan hubungan (hipotesis) antara jarak sumber cahaya dari objek dengan saiz bayang-bayang? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ (1 m) 3. Litar P : _______________________________________________________ (1m) ii. Mereka membina dua litar elektrik seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah.

Ramlah menjalankan satu penyiasatan.PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM c. Salah satu mentol dalam litar Q terbakar. Kemudian. Berdasarkan keputusan. Berikan satu sebab. Apakah yang akan berlaku kepada kecerahan mentol jika satu lagi mentol disambungkan ke litar Q? _____________________________________________________________________ (1 m) d. nyatakan hubungan antara masa dengan suhu air. Dia mencatatkan suhu air pada setiap 4 minit. i. _______________________________________________________________ (1m) 4. dia membiarkan air itu menyejuk. Keputusan Ramlah ditunjukkan dalam jadual di bawah: Masa (minit) 0 4 8 12 16 Suhu air (°C) 93 83 73 63 53 a. Dia memanaskan 250ml air di dalam bikar selama beberapa minit. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ (1m) 17 . Apakah yang akan berlaku kepada mentol yang satu lagi? _______________________________________________________________ (1 m) ii.

Pembolehubah dimanipulasi: __________________________________________________________________ (1m) ii. ________________________________________________________________________ (1m) - SOALAN TAMAT - 18 . Dalam penyiasatan ini.PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2012/SAINS/TAHUN 5/SKM b. ________________________________________________________________________ (1m) c. Berikan satu sebab bagi jawapan kamu di (a). Ramalkan suhu air pada minit ke-20. kenal pasti yang berikut: i. Pembolehubah bergerak balas: __________________________________________________________________ (1m) d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful