You are on page 1of 593

2004 r.

migowcami z pieka do nieba - misja do Czeczenii i Inguszetii


(reporta)
5.9.Warszawa (PAP) - Trzy wojskowe migowce startuj z
poudnioworosyjskiego miasta Mineralnyje Wody, by po blisko
dwugodzinnym, niskim ze wzgldw bezpieczestwa locie wyldowa w
piekle.
Zdewastowane lotnisko w Groznym wita przybyych spoczywajcym
w trawie wrakiem pasaerskiego samolotu z czasw I wojny
czeczeskiej. Uzbrojeni po zby wojskowi w kamuflujcych
mundurach, midzy ktrymi nie brak obutych w adidasy, powioz nas
wkrtce wrd tumanw kurzu ulicami szczerbatego miasta.
WOJENNE ZNISZCZENIA w centrum Groznego - ruiny i gruzy
blokw, ktrych dachy porasta ju rolinno. Prawie nie ma nie
ostrzelanych bram domw. Budynkom jednorodzinnym brakuje dachw,
pierwszych piter. W ruinach blokw, na balkonach, wida
pojedynczych mieszkacw. Wszdzie py. Odbudowano lub postawiono
nowe budynki, gwnie pastwowe, jednak potrzeby s wci wielkie.
Na ulicach - ady, iguli i wogi, ktrych kierowcy swobodnie
traktuj przepisy drogowe. Na rogach - sprzedawcy arbuzw. W
wielkich szklanych sojach przypominajcych gsiory na wino
sprzedaje si paliwo. Na drogach pod miastem kierowcy manewruj
midzy wszdobylskimi cieltami i krowami.
Na ulicach Groznego trwaa wwczas oywiona kampania wyborcza
przed wyborami prezydenckimi - oprcz plakatw faworyta Kremla,
lojalisty Au Achanowa sporo zdj jego konkurentw, a take
wyborczego grafitti na murach. Prezydenckie wybory w Czeczenii 29 sierpnia - rozpisano w zwizku ze mierci Achmada Kadyrowa.
Prorosyjski przywdca, mianowany w 2000 roku zgin w zamachu
bombowym 9 maja w czasie parady z okazji Dnia Zwycistwa.
MISJA RADY EUROPY przemieszcza si w konwoju ulicami
Groznego. Odwiedza m.in. uchodcw, ktrzy powrcili do kraju z
Inguszetii, dokd uciekli w zwizku z dugotrwaym konfliktem
czeczesko-rosyjskim.
Szef misji Tadeusz Iwiski, ktry jest sprawozdawc Rady ds.
humanitarnych, interesuje si ich warunkami ycia oraz spraw
rzdowych rekompensat za utracone mienie w wyniku konfliktu w
republice. Ludzie ci, gwnie kobiety, dzieci i starsi mczyni
pokazuj mu warunki, w jakich mieszkaj w budynku po byym
przedszkolu w Groznym. W pokojach o powierzchni kilkunastu metrw
kwadratowych mieszka nawet po osiem osb.
Kolejny orodek - internat - ma znacznie lepsze warunki
mieszkalne i sanitarne. Zagldamy do przestronnych kuchni, byli
uchodcy, wrd ktrych s take rodziny rosyjskie, ywo

odpowiadaj na pytania, czsto reaguj miechem. Jedna z kobiet


prosi jednak Iwiskiego, aby pomg w sprawie sfinansowania
leczenia poza krajem jej syna, chorego na epilepsj. Energicznie
wcza si czeczeski wicepremier i minister finansw Eli Isajew.
Obiecuje wsparcie.
W dwch pierwszych miejscach uchodcy, pytani, czy zoyli
wnioski o rekompensaty za utracony w wyniku konfliktu majtek
potwierdzaj, wyjaniaj jednak, e jeszcze nie otrzymali
pienidzy.
W nastpnym orodku - w bloku - w jednym pokoju, normalnie
wyposaonym, mieszkaj ju po trzy osoby. Emeryt z wyszym
wyksztaceniem owiadcza, e otrzyma rekompensat. Wynosi ona 350
tys. rubli, czyli ok. 12 tys. dolarw. Jednak zbudowanie domu dla
maej rodziny kosztuje ok. 650 tys. rubli, dla duej blisko 1
milion 200 tys. - dodaje mczyzna, ktry jednoczenie wyraa
wdziczno za otrzyman pomoc.
BEZROBOCIE W CZECZENII sprzyja agresji, czogi i karabiny w
dugiej perspektywie nie mog przynie dobrobytu, na Kaukazie
trzeba rozwija gospodark - takie stanowisko rosyjskich wadz
federalnych przedstawi dzie wczeniej misji penomocny
przedstawiciel prezydenta Rosji w Poudniowym Okrgu Federalnym.
Wadimir Jakowlew.
Podczas rozmw w Moskwie Iwiski oraz jego kolega,
szwajcarski parlamentarzysta Andreas Gross usyszeli od Jakowlewa
zapewnienia o postpach odbudowy infrastruktury w Czeczenii.
Jednym z podstawowych celw wadz ma by tworzenie miejsc pracy,
gwnie dla modych Czeczenw, innym bdzie odbudowa obiektw
kulturalnych, finansowanie wypoczynku dzieci i modziey.
Na uwag Grossa, e atwiej jest odbudowa budynki, ni
dusze, Jakowlew odpar, e dlatego wane jest, by uwiadomi
modym Czeczenom, lepsz przyszo. Do kraju mog wraca ci,
ktrzy nie zabijali - owiadczy m.in. przedstawiciel prezydenta
Putina wypowiadajc si na temat czeczeskich uchodcw.
W BLISKO 40-STOPNIOWYM UPALE Czeczeni wybierali 29 sierpnia
prezydenta kraju. Gosujcy w kilku lokalach wyborczych, zgodnie
twierdzili, e gosuj "za pokojem i stabilizacj" w tej pnocnokaukaskiej republice nkanej przez ostatnie 10-lecie konfliktami z
Rosj. W dwch punktach wyborczych w Groznym kilkanacie osb,
mczyzn, kobiet i modych ludzi, przyznaje, e gosowali na
faworyta, Au Achanowa, stojcego dotd na czele resortu spraw
wewntrznych. Achanow ostatecznie uzyska 73,48 procent gosw. W
punkcie wyborczym jedna pytana osoba nie chce zdradzi, na kogo
gosowaa. Ryzykowne byoby stwierdzenie, e wszyscy s aktorami
odgrywajcymi role na zamwienie wadz.
Jednak bez wtpienia to one zorganizoway przed lokalami
wyborczymi imprezy taneczne. Rozbrzmiewaj instrumenty i bbny,

szczupa Czeczenka ujarzmia spory akordeon - w takt granych przez


ni melodii tacz pary.
NOWO WYBRANY PREZYDENT CZECZENII Au Achanow mwi w dzie
po wyborach misji Rady Europy, e w stabilizacji kraju mog wzi
udzia wszyscy, ktrzy chc pokoju w republice. Wedug niego,
zabity w zamachu terrorystycznym poprzedni prezydent Ahmad Kadyrow
spowodowa powrt do normalnego ycia tysicy separatystycznych
bojownikw. Dodaje, e bdzie kontynuowa polityk Kadyrowa z
niewielkimi korektami.
Wyjania, e wyklucza porozumienie z przywdcami
separatystw, byym prezydentem Asanem Maschadowem, a take
Szamilem Basajewem.
Andreas Gross wyraa obawy, co do "pokoju na rozkaz" w
Czeczenii oraz podejcia wadz do sprawy dialogu z oponentami.
Otwarcie wyraa pesymizm co do postpw stabilizacji w kraju.
Tymczasem zdaniem Iwiskiego, stabilizacja w Czeczenii
postpuje. Zakca j mog jednak problemy socjalne, takie jak
np. bezrobocie (60 proc.).
Wedug deklaracji wadz, od listopada ma ruszy w Groznym
komunikacja samolotowa, czca miasto ze wiatem a na pocztku
przyszego roku powinien zosta otwarty pierwszy hotel od czasu
zakoczenia wojny.
"Grozny to miasto-koszmar" - mwi szef misji. Wedug niego,
odbudowa stolicy wpynaby bardzo pozytywnie na sytuacj w kraju.
"Popieramy te plany wadz" - dodaje.
PO STARCIE Z GROZNEGO piloci migowcw odpalaj seri rac,
bdcych form ochrony przed rakietami szukajcymi celw
emitujcych ciepo. Delegacj ochrania doborowa rosyjska jednostka
Alfa - odpowiednik polskiego GROM-u. W Magasie, stolicy ssiedniej
Inguszetii, onierze wyranie si rozluniaj. Ju z gry wida,
e jestemy w innym wiecie.
W socu poyskuj zote kopuy nowoczesnego kompleksu
budynkw pastwowych, zbudowanego z rozmachem w muzumaskim stylu
przez tureckich budowniczych. Inguszetia jest krajem solidnych
domw z czerwonej cegy, niekiedy s to prawdziwe rezydencje.
Jeden z Rosjan, posilajcych si w hotelowej restauracji
tumaczy, e swe bogactwo kraj czerpie z rosyjskich firm
rejestrujcych si na terenie republiki.
Prezydent Murat Ziazikow twierdzi natomiast, e budowanie
okazaych domw ley w inguskiej tradycji. W ich budowie
uczestnicz cae rody; krewni pomagaj sobie przy kadej kolejnej
inwestycji. Wygld domu ma utrwala dobry wizerunek klanu.

Ziazikow nie ma w sobie cech tyrana, wschodniego satrapy.


Reprezentuje raczej typ ogady charakterystyczny dla rosyjskiej
inteligencji. Umiejtnie puentuje anegdotami oficjalne toasty,
wplata w nie niemal literackie wtki. Przykada wag do
przyjacielskich kontaktw z zachodnimi Europejczykami.
Czonkowie misji RE, wedug ktrych rnic midzy Czeczeni
i Inguszeti mona porwna nawet do pieka i nieba, yczyli mu...
dobrobytu w Czeczenii, co odciy jego kraj od problemw chociaby
z uchodcami. Misja odwiedzia kilka ich orodkw pod Nazraniem,
ktre utrzymuj wadze Inguszetii. Wczeniej mieszkali tam w
namiotach i wagonach kolejowych. Obecnie w barakach, drewnianych
domach jednorodzinnych, niektrzy - ci ktrzy postanowili pozosta
- stawiaj wasne murowane budynki.
Zostawiajc za sob pikne pejzae i sigajce nieba szczyty
Kaukazu nie podejrzewalimy nawet, e nastpnego dnia pieko
przeniesie si do niedalekiego Biesana, by rozpta si tam na
dobre trzy dni pniej.
Wojciech Pocharski (PAP)
hb/ skr/

Czeczenia/ Iwiski: Proces stabilizacji postpuje mimo trudnoci


takich jak bezrobocie
29.8.Grozny(PAP) - Proces stabilizacji politycznej w Czeczenii,
pomimo zakce, postpuje. Jego ciar przechyla si jednak na
stron spoeczno-ekonomiczn. W sytuacji duego bezrobocia,
wynoszcego ponad 60 procent, postp ten jest do powolny oceni w niedziel w rozmowie z dziennikarzem PAP pose Tadeusz
Iwiski (SLD).
Polski parlamentarzysta stoi na czele trwajcej misji
specjalnej Rady Europy do Czeczenii i Inguszetii.
Misja, ktra przybya w sobot do Groznego z
poudnioworosyjskiego miasta Mineralnyje Wody, przyjrzy si
niedzielnym wyborom prezydenckim w tym kraju. Jej gwnym zadaniem
pozostanie jednak zbadanie sytuacji w republice pod ktem
humanitarnym.
Podsumowujc pierwsz seri spotka delegacji Rady Europy,
Tadeusz Iwiski zwrci uwag, e po wyborach prezydenckich w
republice, w marcu 2005r. dojdzie do wyborw, ktre wyoni

dwuizbowy parlament. Ten za powinien ogosi wybory samorzdowe,


co doprowadzi do zakoczenia procesu ksztatowania wadz.
Powoujc si na sowa gwnodowodzcego rosyjskich wojsk w
Czeczenii Iwiski doda, e powoli kontyngent ten jest zmniejszany
i zaczyna stopniowo peni funkcje policyjne, a nie jak dotd
wojskowe. Misja RE ulokowana zostaa w bazie, ktr obecnie
zajmuje brygada resortu spraw wewntrznych Federacji Rosyjskiej, a
nie regularne wojsko.
Zdaniem Iwiskiego, plany czeczeskich wadz dotyczce
wybudowania mieszka o powierzchni miliona m kw. powinny poprawi
sytuacj spoeczn w zniszczonym konfliktem kraju. W cigu 2 - 3
lat planowane jest te zwikszenie wydobycia ropy naftowej, ktre
obecnie przekracza 2 mln ton rocznie. Ma ono osign 5 mln ton.
Doda, e wadze Federacji Rosyjskiej stwierdziy, e pienidze ze
sprzeday ropy, ktre obecnie trafiaj w caoci do budetu
centralnego, powinny zostawa w Czeczenii.
Jeli dodatkowo republice uda si przycign inwestycje
zagraniczne, to proces odbudowy kraju moe nabra dynamiki, ale z
pewnoci nie bdzie to atwe i szybkie - uwaa polski
parlamentarzysta.
W centrum Groznego wci wida wojenne zniszczenia; ruiny i
gruzy blokw, ktrych dachy porasta ju rolinno. Odbudowano lub
postawiono nowe budynki, ktre nale gwnie do instytucji
pastwowych. Na ulicach wida oywion kampani wyborcz - oprcz
plakatw faworyta Kremla, lojalisty Au Achanowa wida sporo
zdj jego konkurentw, mury pokryte s graffiti z treciami
wyborczymi.
Misja RE odwiedzia m.in. uchodcw, ktrzy powrcili do
kraju z Inguszetii. Pose Iwiski, ktry jest sprawozdawc Rady
Zgromadzenia Parlamentarnego RE ds. humanitarnych interesowa si
ich warunkami ycia oraz spraw rzdowych rekompensat za mienie
utracone w wyniku konfliktu w republice. Uchodcy, gwnie kobiety
i dzieci, pokazali mu warunki w jakich mieszkaj. Zajmuj budynek
po byym przedszkolu w Groznym. W pokojach o powierzchni
kilkunastu m kw. mieszka rednio po 8 osb.
Kierujcy komisj kompensacyjn wicepremier, minister
finansw Czeczenii Eli Isajew, z ktrym rozmawia dziennikarz PAP,
powiedzia e od lipca wypacono ju 11 tys. rodzin rekompensaty
za utracony majtek, ktrego nie da si odbudowa. Poziom
rekompensaty to 350 tys. rubli, czyli 12 tys. USD. Do koca roku
pienidze maj by jeszcze wypacone 39 tys. rodzin.
Wraz z Iwiskim do Czeczenii przybyli: szwajcarski
parlamentarzysta Andreas Gross oraz dwaj przedstawiciele kongresu
wadz lokalnych i regionalnych, bdcego czci RE. migowce z
politykami i dziennikarzami od czeczeskiej granicy leciay na
niektrych odcinkach, ze wzgldw bezpieczestwa, nawet kilka

metrw nad ziemi. Delegacj ochrania doborowa rosyjska jednostka


Alfa - odpowiednik polskiego GROM-u.
Przez ostatni dekad Czeczenia uwikana bya w konflikt
zbrojny z Rosj. Wojna powanie wyniszczya t pnocnokaukask
republik.
Wojciech Pocharski (PAP)
akl/
______________________________________________
2003 r.
Euroentuzjazm w lokalu wyborczym przy Alei Estonia (obrazek)
14.9.Tallin (PAP) - W entuzjastycznej atmosferze przebiega
referendum europejskie w lokalu wyborczym przy Alei Estonia w
samym centrum Tallina. Dziennikarz PAP nie napotka tam w
niedziel po poudniu nikogo, kto deklarowaby sprzeciw wobec
akcesji do Unii.
Przed poudniem w punkcie wyborczym w portowej dzielnicy
Tallina wysannik PAP rozmawia z kilkoma przeciwnikami akcesji,
ktrzy jednak byli tam w mniejszoci.
Szefowa komisji wyborczej przy Alei Estonia, Nora Mals
powiedziaa po godz. 15 miejscowego czasu, e dotychczasowa
frekwencja w jej lokalu przewysza frekwencj z wyborw
parlamentarnych (ktra wyniosa 62 proc.). Pi godzin przed
zamkniciem punktu gosowao ju ponad 50 proc. uprawnionych. Nie
byo adnych incydentw. Najstarszy wyborca mia 97 lat.
"Bd gosowa za wstpieniem do Unii Europejskiej dlatego,
aby mj 15-letni syn mg studiowa w Wielkiej Brytanii lub
Niemczech" - owiadczya 44-letnia Rosjanka Irina, gospodyni
domowa z estoskim obywatelstwem.
"Gosowaam +tak+ dlatego, e nie gosujcy nie maj racji" uzasadnia swj wybr Eve Variksoo, 42-letnia dziennikarka
estoskiego magazynu.
"Bdziemy oczywicie gosowa +tak+. Jestemy przekonani, e
nie ma innego wyboru" - owiadczyo estoskie maestwo w wieku
ok. 60 lat.
Para emerytw, Rosjan z estoskim obywatelstwem, gosowaa
rwnie +tak+. "Estonia sama sobie nie poradzi, trzeba do Unii,
gosujemy dla wnukw" - powiedzieli Nikoaj i Nina.
"Gosowaam +tak+. To bardzo wane pytanie dla narodu
estoskiego. Jedyny sposb, aby by Europejczykiem, by rozwijaa

si gospodarka i mona byo spokojnie wychowywa dzieci lub


pracowa w przyszoci w Europie" - powiedziaa 33-letnia
stomatolog, ktra przysza do punktu wyborczego z dwiema
creczkami. Dodaa, e m gosowa wczeniej i rwnie
opowiedzia si za UE.
Wojciech Pocharski (PAP)
plo/ bb/ jo/ kan/ lop/
Estonia/E-wybory w 2005 roku
14.9.Tallin (PAP) - Estonia planuje wprowadzenie systemu
elektronicznego gosowania za porednictwem Internetu. Wedug
przewodniczcego Pastwowej Komisji Wyborczej Heiki Sibula,
E-wybory mogyby si odbywa ju od 2005 roku.
Trwaj prace nad techniczn metod takiego gosowania powiedzia Sibul dziennikarzom w Tallinie. Wedug planu, cz
wyborcw zostaaby zarejestrowana jako gosujcy elektronicznie.
Oddawaliby gosy z domowego komputera z cyfrowym podpisem.
Ta forma nie wykluczaaby tradycyjnego gosowania. E-wyborcy
uczestniczyliby w dodatkowej, wczeniejszej turze gosowania,
przeznaczonej dotd dla tych, ktrzy nie mog zagosowa z rnych
przyczyn w gwnym dniu wyborw.
W 2000 roku estoski rzd zrezygnowa z wykorzystywania
podczas posiedze papierowych dokumentw, przestawiajc si na
system pracy oparty na sieci elektronicznej. Estoscy ministrowie
nie dwigaj "makulatury", ich sala posiedze wyposaona jest
jedynie w paskie monitory i klawiatury.
"Poznajcie najbardziej zaawansowany technologicznie na
wiecie gabinet rzdowy. Ten e-gabinet nie tylko wyglda +cool+.
On jest +cool+" - zachwyca si w 2002 roku "Newsweek".
Podczas obecnego referendum akcesyjnego materiay centrum
prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych opatrzone s logo w
ksztacie okrgu. Wewntrz nie ma jednak ora czy lwa, wpisany
jest we wizerunek komputerowego chipu.
Wojciech Pocharski (PAP)
aja/ kar/
Tallin wybiera - pocztwka z referendum (obrazek)
14.9.Tallin (PAP) - Z jednej strony skandynawski kapita i
strzeliste szklane domy, z drugiej wysokie poradzieckie
krawniki, trolejbusy i potne pomniki. Smuke i surowe w stylu
protestanckie kocioy ssiaduj z eksplodujc ornamentami
cerkwi. To Tallin oczami przybysza w dniu referendum
europejskiego.

Estoczycy gosuj w referendum od godz. 9.00. Kierujcy


lokalnym punktem wyborczym przy ul. Kuchlbarsi Tanel Hendrik
Truefeldt powiedzia PAP, e gosowanie przebiega spokojnie,
normalnie. "Estoczycy to bardzo spokojny nard - zapewnia. Przed
poudniem gosuj gwnie ludzie starsi i nie ma toku".
Maestwo okoo pidziesitki gosowao "za".
"Zdecydowalimy tak, poniewa wiele jedzilimy po Europie i nie
jest tam tak le, jak mwi u nas niektrzy" - skomentowali.
Na "tak" gosowali rwnie pytani przez PAP modzi ludzie
odwiedzajcy punkt wyborczy.
58-letni mczyzna, pracujcy jako ochroniarz, zadeklarowa,
e bdzie przeciw. "Chcielimy, aby Estonia bya wolna. Nie
wierz, aby udao si t swobod zachowa w UE" - oceni.
Spacerujcy niedaleko z crk Peep oznajmi, e jeszcze nie
gosowa. Wybierze si do lokalu wyborczego wraz z picioosobow
rodzin w cigu dnia. Jego zdaniem, Estoczycy bd gosowa w
wikszoci okoo poudnia. "Nie ma si co bezmylnie spieszy,
trzeba rozway argumenty za i przeciw. Ale z ekonomicznego punktu
widzenia akcesja przyniesie korzyci, pytanie - jak wpynie to na
spoeczestwo" - doda.
54-letni Rosjanin, robotnik Giennadij Chodasow nie bdzie
gosowa, poniewa nie ma estoskiego obywatelstwa. Wedug niego,
Estoczycy zagosuj oczywicie "za". Ci Rosjanie, ktrzy przyjli
obywatelstwo, bd take gosowa za UE.
Dwaj modzi przedsibiorcy pod trzydziestk Markus i Raul
gosowali we wczeniejszej, dodatkowej turze referendum dla tych,
ktrzy przewidywali, e nie bd mogli pj do urn w niedziel.
"Bylimy za. Na akcesji zyskaj nasze interesy. To moliwo
postpu" - owiadczyli.
Kioskarka, 64-letnia Mare nie bdzie gosowa, gdy od 9.00
do 20.00 pracuje w swym kiosku. Ale gdyby moga si wybra do
lokalu wyborczego, gosowaaby z pewnoci na tak. Dla przyszoci
wnukw - jak mwi.
Wojciech Pocharski (PAP)
aja/ kar/ tot/
Estonia: pytanie na niedziel
13.9.Tallin (PAP) W niedzielnym referendum europejskim
Estoczycy stan wobec pytania, czy s za akcesj do Unii
Europejskiej i za uchwaleniem stosownych poprawek w konstytucji
Republiki Estonii.
Kwestie organizacyjne referendum przedstawili w sobot

podczas konferencji prasowej w Tallinie przedstawiciele Pastwowej


Komisji Wyborczej, komisji konstytucyjnej Riigikogu (parlamentu
estoskiego), prawnicy. Wypowiadali si take reprezentanci
orodkw badania opinii publicznej EMOR i Faktum.
Decyzje o zorganizowaniu 14 wrzenia 2003 r. referendum w
sprawie przystpienia Estonii do UE Riigikogu uchwali 18 grudnia
2002 r. Przeprowadzenie referendum otrzymao poparcie wszystkich
partii w parlamencie.
Gosujcy Estoczycy mog zaaprobowa lub odrzuci pytanie
referendalne stawiajc krzyyk w okienku z napisem "jah" (tak) lub
"ej" (nie).
Gosujcy musz by obywatelami estoskimi i powinni mie
ukoczone 18 lat. W liczcym 1,4 mln ludzi kraju jest 863 tys.
uprawnionych do gosowania oraz 652 okrgi wyborcze. Gosowanie
odbdzie si w godzinach 9-20.
Midzy 8 a 10 wrzenia odbyo si dodatkowe gosowanie
wstpne, w ktrym mogli uczestniczy chccy zagosowa poza swymi
okrgami wyborczymi.
Wstpne rezultaty niedzielnego gosowania spodziewane s
okoo godz. 23. Wkrtce potem stanowisko przedstawi premier Juhan
Parts.
Prawo do gosowania przyznano take obywatelom estoskim
mieszkajcym lub czasowo przebywajcym za granic.
Prawo nie wymaga quorum dla referendum rezultat bdzie
wany bez wzgldu na liczb uczestnikw gosowania. Referendum
zostanie rozstrzygnite wikszoci gosw.
Czynnikami wpywajcymi na opini publiczna w sprawie Unii
Europejskiej jest m.in. status finansowy. Wedug bada,
najbardziej pozytywnie do Unii nastawieni s ludzi o wyszych
dochodach, negatywnie bezrobotni.
Popieraj akcesj take lepiej wyksztaceni, mieszkacy
miast. Niskie poparcie rolnikw dla akcesji wzroso i powinno mie
tendencj wzrostow gwnie dziki unijnemu programowi SAPARD.
Na akceptacj Unii ma wpyw szerszy dostp do informacji o
niej.
Mitami towarzyszcymi przystpieniu do UE s masowa migracja,
wzrost cen, przerost biurokracji, utrata suwerennoci oceniaj
socjolodzy.
Wojciech Pocharski (PAP)
plo/bb/ kan/ pz/

Due zainteresowanie zagranicznych mediw estoskim referendum


13.9.Tallin (PAP) - Niedzielnemu referendum w sprawie akcesji
Estonii do Unii Europejskiej towarzyszy spore zainteresowanie
zagranicznych mediw. W Tallinie akredytowao si 185 dziennikarzy
z agencji informacyjnych, prasy, radia, telewizji. To bardzo duo
- ocenili w sobot przedstawiciele centrum prasowego estoskiego
MSZ.
Najbardziej interesuj si niedzielnym referendum otysze,
ktrzy wysyaj najwicej, bo a 52 dziennikarzy. otwa
przeprowadza wasne referendum w sprawie przystpienia do UE
tydzie pniej. Dla porwnania, gospodarze obecnego referendum
zgosili do obsugi gosowania 33 przedstawicieli mediw.
Finowie akredytowali 21 dziennikarzy, Niemcy 14,
Brytyjczycy 9, Rosjanie 7, Polacy 6. Czterech wysannikw
akredytoway m.in. media francuskie, po trzech Japoczycy,
Chiczycy i Amerykanie.
Szef centrum prasowego referendum Riho Laaneae powiedzia
PAP, e dziennikarze pytaj gwnie o uzasadnienie, dlaczego
Estonia powinna gosowa "tak" lub "nie". Interesuj si te
kwestiami eurosceptycyzmu w Estonii i na otwie. Wczeniejsze
doniesienia wskazyway na stosunkowo nisze poparcie dla akcesji
do UE w tych krajach ni w okresie przedreferendalnym w Polsce,
Czechach, na Wgrzech czy w Sowenii.
"To zrozumiae - nasza niepodlego ma dopiero 12 lat"
oceni Laaneae. Wyjani przy tym, e dla wielu Estoczykw
odzyskane pastwo ma du warto, wielu sceptykw powouje si
przy tym na to, e "przechodzimy od jednego zwizku do drugiego".
Niektrzy ludzie uwaaj, e w tym kontekcie moglibymy
zachowa niezaleno, ale niestety w nowoczesnej Europie trudno
jest utrzyma niezaleno cakowit doda.
Na zakoczenie rozmowy, przechodzc z angielskiego na
poprawn polszczyzn, Riho Laaneae powiedzia: "W latach 1995-97
zaoyem ambasad estosk w Pradze, a potem byem pierwszym
dyplomat estoskim, ktry zacz prac w Polsce".
Wojciech Pocharski (PAP)
jd/ kan/ tot/
Polacy w Estonii popr akcesj kraju do UE
12.9. Tallin (PAP) - Polska spoeczno w Estonii bdzie gosowa
w niedzielnym referendum za wejciem kraju do Unii Europejskiej.
Dla Estonii nie ma innego wyjcia - powiedzia w pitek PAP prezes
estoskiego Zwizku Polakw Ryszard Sondowicz.

Inny wybr nie wchodzi w gr, poniewa Estonia jest maym


krajem, rosyjskie ssiedztwo za oznacza zagroenie ekonomiczne w
postaci naciskw gospodarczych i dyplomatycznych - uzasadni.
Gdy Estonia wejdzie do Europy, granica bdzie mocniej
strzeona, zostanie ukrcony przemyt.
Ponadto mieszkajcy na wschodzie kraju rosyjscy obywatele
graj na stron Federacji Rosyjskiej. Unijna granica sprawi, e
bd m.in. musieli lojalnie odnosi si do Estoczykw.
Obecne relacje midzy Estoczykami i Rosjanami nieco si
poprawiy, gdy - jak powiedzia Sondowicz - "Estoczycy to
spokojni i inteligentni ludzie".
Zapytany, jakie s obecnie relacje midzy Polakami i
Estoczykami odpar, e "historycznie idziemy z nimi rka w rk".
"Polacy zawsze yli tu do spokojnie" - oceni.
Ryszard Sondowicz, urodzony w 1941 r. w Estonii, zna estoski
tak - jak mwi - wikszo miejscowych POlakw. Rosjanie natomiast
- oceni - uwaaj estoski za jzyk bez perspektyw.
Najstarsze wzmianki o Polakach w Estonii pochodz z czasw
Stefana Batorego i dotycz zaoonego wwczas kolegium oo.
jezuitw w Tartu (dawniej Dorpat). W czasach zaborw na tamtejszym
uniwersytecie ksztacia si modzie z ziemi polskich (tzw.
dorpatczycy, m.in. Jzef Weyssenhoff, Tytus Chaubiski i inni).
Wiksza grupa Polakw przyjechaa do Estonii w II poowie XIX
wieku do pracy przy budowie kolei. Nastpne grupy przybyych z
Kresw wschodnich Polakw zatrudniano w rozbudowujcym si
przemyle stoczniowym. Wedug spisu z 1934 r., byo ich w sumie
ponad 1600. Skupiali si gwnie w Tallinie, Narvie i Tartu.
Polacy stanowili wwczas pit co do wielkoci mniejszo narodow
w Estonii.
W latach 1937-39 w Estonii pracowao 5 tys. polskich
robotnikw sezonowych, gwnie z woj. wileskiego i
nowogrdzkiego, zatrudnionych w rolnictwie i przemyle wglowym.
W 1939 r. liczb Polakw w Estonii szacowano na 1500 osb. Z
chwil wkroczenia do tego kraju wojsk sowieckich (17 czerwca 1940
r.) Polacy podzielili los Estoczykw - nastpiy represje,
deportacje na Syberi, utrata tradycji narodowych. Do koca lat
40. pozostao tylko kilkuset Polakw w rejonie Tallina i Tartu,
wielu z nich wrcio do kraju w ramach repatriacji.
Nowa fala emigracji polskiej dotara do Estonii na przeomie
lat 40. i 50. Byli to czonkowie Armii Krajowej powracajcy z
agrw oraz Polacy pochodzcy gwnie z ziem wczonych po wojnie
do Litwy i Biaorusi.

Obecnie mieszka w Estonii blisko 3 tys. Polakw, gwnie w


Tallinie, Tartu, Kohtla-Jarve, Narvie, Valdze, Ahtme, Parnawie
(Parnu).
W 1988 r. rozpoczo dziaalno Towarzystwo Kultury Polskiej
"Polonia", przeksztacone w 1995 r. w Zwizek Polakw w Estonii.
Polacy maj status mniejszoci narodowej. Od 1994 r. ukazuje si
miesicznik "Nasza Polonia".
Wojciech Pocharski (PAP)
plo/bb

wit/

Estonia/ "Jah!" dla Unii (obrazek)


12.9.Tallin (PAP) - Estoczycy, pytani w pitek na ulicach
Tallina, jak zagosuj podczas niedzielnego referendum w sprawie
przystpienia ich kraju do Unii Europejskiej, zdecydowanym gosem
odpowiadaj: "Jah!" (tak).
Napotkani Rosjanie, ktrzy stanowi w tym kraju 26-procentow
mniejszo, albo nie bd gosowa wcale, gdy nie maj
obywatelstwa, albo si wahaj, jak gosowa, nawet mimo e
estoski paszport maj w kieszeni.
Na ulicach 415-tysicznego Tallina niewiele jest
referendalnych billboardw. Wydaje si, e reklama uliczna nie
jest tu tak rozpowszechniona, jak np. w Polsce i krajach
zachodniej Europy. Generalnie dominuj due plakaty w
pomaraczowej tonacji, na ktrych zaprasza rodakw do Unii mody
premier Juhan Parts. Ze wszystkich rzuca si w oczy jedno sowo:
"Jah!".
"Referendum si uda, ludzie myl pozytywnie - powiedzia
dziennikarzowi PAP 36-letni urzdnik rzdowy. - Bdzie lepiej. Ci,
ktrzy myl, e po wstpieniu do UE sytuacja si pogorszy gwnie Rosjanie - nie maj wystarczajcych informacji o Unii.
Wielu ludzi uwaa te, e Estonia utraci niezaleno. Nie o to
chodzi, kraj zachowa wszystkie atrybuty suwerennoci".
Jak wyjani, eurosceptyczni s starsi ludzie, gwnie
mieszkajcy na wsi. Natomiast bardziej wyksztaceni i modzi s
za.
Urodzony w Estonii Rosjanin, 36-letni takswkarz Wadimir,
powiedzia, e nie ma obywatelstwa estoskiego i nie bdzie
gosowa. Twierdzi, e i z tzw. szarym paszportem poradzi sobie w
Unii. Zapytany, dlaczego nie prbuje zda egzaminw, m.in. z
jzyka estoskiego, aby otrzyma obywatelstwo, oceni, e s one
form naruszenia praw czowieka.
Estoczyk, 23-letni Edik, ktry mieszka przez kilka

ostatnich lat w Finlandii, jest absolutnym euroentuzjast. Wedug


niego, przystpienie kraju do UE przyniesie same korzyci, gwnie
modym ludziom.
"W niedziel trzeba powiedzie +tak+ - uwaa 40-letni
Estoczyk, portier z hotelu. - Znam wielu, ktrzy mwi +nie+.
Gwnie spoza Tallina, ze wsi. Ja powiem +tak+. Myl, e +tak+
powie ok. 60 proc. gosujcych".
27-letni Milan, pracujcy Estoczyk, jest zdania, e w
referendum +tak" powie 55-60 proc., gwnie modzie i ludzie
sukcesu. Rolnicy i ubosi, ktrzy uwaaj, e po wejciu do Unii
wszystko podroeje, mog by przeciw. "Ja oczywicie bd gosowa
na +tak+" - owiadczy.
Towarzyszca mu 24-letnia Kotri, uczca si w Tallinie, jest
za UE, ale nie bdzie gosowa z prozaicznego powodu - nie ma
wymaganego zameldowania w stolicy, uprawniajcego do gosowania.
53-letnia Rosjanka, pochodzca z Moskwy urzdniczka pastwowa
z estoskim obywatelstwem, uwaa, e Estonia powinna przystpi do
Unii, ale troch pniej. "Myl, e jeszcze nie s cakiem
gotowi. Sytuacja gospodarcza nie jest zachwycajca. rednia paca
poza Tallinem to ok. 6.500 estoskich koron (ok. 1800 z), w
stolicy - 7100 koron (ponad 2 tys. z)". Jeszcze nie zdecydowaa,
jak bdzie gosowa w referendum.
59-letni Fin, sprzedajcy samochody w Estonii, oceni, e
wejcie tego kraju do UE dla ssiadujcej przez Zatok Botnick
Finlandii i dla samej Estonii to korzyci turystyczne i
inwestycyjne. "To dobra przyszo. Oni wiedz, e nie ma innego
wyboru" - konkluduje fiski ssiad.
Wedug ostatniego sondau, ktrego wyniki opublikowano w
pitek, za wejciem Estonii do UE opowie si 74 procent
gosujcych.
Wojciech Pocharski (PAP)
bb/ mc/ we/
______________________________________
2001 r.
Ukazaa si kolejna ksika poetycka naszego redakcyjnego kolegi
5.12.Warszawa (PAP) - Ukazaa si ksika poetycka pt. "tozielono-rudy" naszego redakcyjnego kolegi Wojciecha Pocharskiego.
Integraln czci tego zbioru poetyckiego s obrazy
Grzegorza Mroczkowskiego, malarza i wykadowcy warszawskiej ASP.

"+to-zielono-rudy+ kojarzy si z barwami jesieni, to


subtelne szkice poetyckie, bez ekstrawagancji, majce wspczesne
odniesienia" - mwi Pocharski. "To pochwaa krajowego pejzau,
esencja polskoci o uniwersalnym charakterze" - dodaje.
37-letni dzi Pocharski, redaktor serwisu w Redakcji
Krajowej PAP, jest m.in. autorem sw oglnopolskiego, radiowego
przeboju z 1988 r. "Klub wesoego szampana" (Chciaabym
chciaa...), autorskiej pyty "Cyfry" (duet "Przyjaciele") z 1993
r., a take dwch ksiek: zbioru wierszy, prozy, tekstw piosenek
i tumacze "Trzydzieci i trzy" (1996) oraz zbioru krtkiej,
humorystycznej prozy "Plastic Odeon" (1997). W latach 1997-1998
Pocharski by korespondentem PAP w Misku na Biaorusi. (PAP)
mrk/
________________________________________
1998 r.
Biaoru/opozycyjny BFN zwraca si o pomoc Europy i USA
31.12.Misk (PAP) - Wadze opozycyjnego Biaoruskiego Frontu
Narodowego wezway parlamenty, rzdy i organizacje krajw Europy
i USA o solidarno i wsparcie walki biaoruskich si
demokratycznych o niepodlego Biaorusi.
Apel, ktry w czwartek otrzymaa PAP, ma zwizek z
podpisanym przed tygodniem w Moskwie przez prezydentw Borysa
Jelcyna i Aleksandra ukaszenk porozumieniem przewidujcym
dalsze jednoczenie Rosji i Biaorusi.
Zakada ono, e jeli w zaplanowanym na przyszy rok
referendum wikszo mieszkacw obu pastw opowie si za
zjednoczeniem, Rosja i Biaoru utworz wsplne pastwo.
BFN zwraca uwag, e zgodnie z ustaw o referendum z 1991
nie mog by jego przedmiotem kwestie, ktre dotycz podstaw
istnienia biaoruskiego pastwa, jego suwerennoci i terytorium.
"Ponadto adne referendum nie moe odby si w warunkach
dyktatury, braku dostpu opozycji do rodkw masowego przekazu,
a take w sytuacji naruszania praw czowieka i istnienia
winiw politycznych" - mwi si w apelu.
BFN poprosi m.in. o polityczn ocen "inicjatywy
zjednoczenia Biaorusi z Rosj" rzdy i parlamenty Francji,
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Woch, Hiszpanii, Portugalii,
Belgii, Holandii, Austrii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Grecji,
Irlandii, Danii, Polski, Czech, Wgier, Kanady i USA.
Zaapelowa take o "rozpatrzenie kwestii zagroenia
niepodlegoci Biaorusi i naruszania praw czowieka przez reim

ukaszenki" do Rady Europy i Organizacji Narodw Zjednoczonych.


Wojciech Pocharski (PAP)
kan/ nbz/
Biaoru/ Opozycyjny deputowany ze szpitala przed sd
31.12.Misk(PAP) - Waleryj Szczukin, deputowany rozwizanej
przez prezydenta ukaszenk Rady Najwyszej XIII kadencji,
dziaajcej obecnie w opozycji, zosta w czwartek si zabrany
ze szpitala i przewieziony do sdu.
Sd mia wyda na niego wyrok za udzia w demonstracji
przeciw integracji Rosji i Biaorusi.
Posiedzenie sdu po
protecie Szczukina zostao przesunite na pniejszy termin.
Przed tygodniem czonkowie opozycji na okoo 20 minut
zablokowali gwn ulic Miska protestujc w ten sposb
przeciwko podpisaniu przez prezydentw Rosji i Biaorusi
deklaracji o dalszym jednoczeniu obu krajw.
W poniedziaek
omiu przedstawicieli opozycji zostao w zwizku z tym ukaranych
aresztami i grzywnami.
Szczukin nie zosta osdzony, poniewa trafi do szpitala z
powodu pogorszenia si stanu jego zdrowia.
Kiedy w czwartek uda si na niadanie do szpitalnej
stowki, cywilni funkcjonariusze organw bezpieczestwa wedug jego relacji - wycignli go ze szpitala i zawieli do
sdu.
Mimo, e na drzwiach sdu widniaa informacja, i jest on
w Sylwestra nieczynny, dla Szczukina uczyniono wyjtek.
Podczas posiedzenia, na ktre wpuszczono przedstawicieli
mediw, Szczukin stanowczo zaprotestowa przeciwko "wywleczeniu
go ze szpitala".
Podkreli w zwizku z tym, e formalnie nie
otrzyma wezwania do sdu.
"Po prostu komu zachciao si, abym
by tu dostarczony si" - oznajmi.
Zada take adwokata.
Sd przychyli si do tego dania.
Posiedzenie przeniesiono
w zwizku z tym na 6 stycznia.
W ten sposb Szczukin unikn
spdzenia Sylwestra w wizieniu na posaniu z goych desek, co
spotkao go ju przed rokiem.
Po wyjciu z sdu dziaacz opozycyjny powiedzia PAP, e

spodziewa si kary 15 dni aresztu.


Wyjani, e w tym roku
spdzi ju w wizieniu 35 dni, stawa przed sdem 15 razy, na
koncie ma take szereg wielomilionowych grzywien.
56-letni Waleryj Szczukin jest jednym z najbardziej
konsekwentnych przeciwnikw niedemokratycznego stylu rzdzenia
na Biaorusi.
Czsto w zwizku z tym staje przed sdem.
Szczukin jest Rosjaninem (urodzonym we Wadywostoku),
komunist opowiadajcym si za rzdami konstytucyjnymi na
Biaorusi.
Mwi si o nim take, e jest czowiekiem honoru.
Rada Najwysza XIII kadencji nie uznaje wynikw referendum
1996 r. zainicjowanego przez prezydenta ukaszenk, uwaajc je
za antykonstytucyjne.
W jego wyniku gosujcy opowiedzieli si
za prezydenckim projektem konstytucji przewidujcym rozszerzenie kompetencji prezydenta, przeduenie jego kadencji
do 2001 roku i ograniczenie wadzy parlamentu.
Wojciech Pocharski (PAP)
yy/ nbz/

Biaoru/ukaszenka faworytem w wyborach prezydenckich


30.12.Misk (PAP) - Gdyby w najbliszym czasie na Biaorusi
odbyy si wybory prezydenckie, na Aleksandra ukaszenk
gosowaoby 39,5 proc. wyborcw - wynika z najnowszych sonday.
Drugi w kolejnoci polityk - lider opozycyjnego
Biaoruskiego Frontu Narodowego, Zianon Paniak - otrzymaby 2,2
proc. gosw.
W rod ogoszono wyniki sondau przeprowadzonego na ten
temat na pocztku grudnia przez niezaleny orodek badania
opinii spoecznej "Nowak".
Z popularnoci prezydenta ukaszenki nie idzie jednak w
parze ocena sytuacji materialnej obywateli.
Ponad 76 proc. respondentw stwierdzio pogorszenie
materialnego pooenia ich rodzin w cigu ostatniego miesica.
Ponad 60 proc. uznao je za ze lub bardzo ze.
Opozycyjna gazeta "Nawiny", ktra opublikowaa wyniki
sonday, odnotowaa, e w cigu ostatnich trzech miesicy
popularno prezydenta ukaszenki spada o 10 procent.

Gazeta uwaa, e przyczyn wci duej rnicy midzy


notowaniami ukaszenki i politykw opozycji jest brak
przebojowego, alternatywnego konkurenta z drugiej strony.
Komentatorzy zwracaj ponadto uwag, e na dysproporcj
wpywa zmonopolizowanie przez wadze radia i telewizji.
O
politykach opozycji nie informuje si w pastwowych mediach chyba, e w kontekcie negatywnym.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ro/ nbz/
Biaoru/Sylwester i Nowy Rok pod znakiem "biernego wypoczynku"
30.12.Misk (PAP) - Tradycyjnym sposobem spdzenia Sylwestra na
Biaorusi jest - jak si podkrela - "bierny wypoczynek", czyli
jedzenie, picie i ogldanie telewizji.
Sporo osb spdza go
jednak w... saunie.
Take i w tym roku nie oczekuje si na Biaorusi balw i
maskarad, chocia powoli nabiera popularnoci - gwnie w Misku
- spdzanie witecznych chwil z fajerwerkami i szampanem na
placach w centrum miasta.
Nowy Rok jest tu jednak przede wszystkim witem rodzinnym i
domowym - w sylwestrowy wieczr pod choink trafiaj prezenty od
Dziadka Mroza dla dzieci.
Cae rodziny spdzaj ostatnie godziny starego roku,
wznoszc w mieszkaniach toasty tani krajow wdk i szampanem.
Na stoach dominuj ziemniaki, kotlety misne, faszerowane ryby
oraz rnorodne saatki.
W tym czasie biaoruska telewizja
nadaje wystpy artystw estrady i zespow muzycznych.
Natomiast ten, kto wituje w restauracji, za noworoczn noc
zapaci w Misku co najmniej rwnowarto redniej pensji.
Ceny
balw i przyj w stolicy wahaj si bowiem od 6-8 mln do 10-15
mln biaoruskich rubli (od 25 do 60 dolarw USA).
Tasze s za wieczorne i nocne seanse - praktycznie ju
wykupione - w prywatnych saunach. 8-10 osb moe si tam
rozgrzewa i biesiadowa za rwnowarto 100-150 dolarw.
Sauna lub inaczej mwic bania jest take ulubionym sposobem
na spdzanie pierwszego dnia roku przez wacicieli szeroko

rozpowszechnionych na Biaorusi podmiejskich domkw


letniskowych.
Innym, tradycyjnym sposobem obchodzenia Nowego Roku s
odwiedziny u znajomych i krewnych.
Przedstawiciele wadz, m.in.
premier Siarhiej Linh, rwnie zapowiadaj, e spdz Sylwestra
i Nowy Rok w gronie rodzinnym.
Podobne zamiary deklaruj politycy opozycyjni - Juryj
Chadyka z Biaoruskiego Frontu Narodowego oraz Stanisau
Bahdankiewicz ze Zjednoczonej Partii Obywatelskiej.
Niektrzy
opozycjonici jednak spdz t noc w... wizieniu, gdzie
odsiaduj wyroki - przypominaj komentatorzy.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ro/ ls/
Biaoru/Szarecki przed ukaszenk z noworocznym ordziem
30.12.Misk (PAP)- Siamion Szarecki, przewodniczcy Rady
Najwyszej - odsunitego w 1996 r. od wadzy, lecz nadal
dziaajcego biaoruskiego parlamentu XIII kadencji - wystpi w
rod z noworocznym ordziem do narodu.
"Nowy 1999 rok powinien sta si dla Biaorusi rokiem
wyborw prezydenckich i pocztkiem przeprowadzonych z korzyci
dla narodu reform spoecznych i gospodarczych" - owiadczy.
Ordzie opublikowaa najwiksza niezalena gazeta "Narodnaja
Wola".
"Wiemy, e z noworocznym yczeniami do narodu zwrci si
prezydent ukaszenka.
Jednak jako pierwszy do redakcji przysa
yczenia przewodniczcy Rady Najwyszej" - wyjanio pismo.
Szarecki w swym wystpieniu podkreli, e nadchodzcy rok
powinien stanowi dla Biaorusi pocztek "ustanowienia
politycznej stabilizacji, uzdrowienia moralnego klimatu w
spoeczestwie, zasadniczych zmian w polityce zagranicznej oraz
nawizania przyjaznych i wzajemnie korzystnych stosunkw ze
wszystkimi krajami".
"Niestety mijajcy rok nie by dla narodu atwy.
Kraj
jeszcze bardziej pogry si w kryzysie, ktry obj wszystkie
dziedziny ycia" - stwierdzi Szarecki.
Doda, e by to take
"rok dalszej presji na jzyk i kultur biaorusk, pogbienia
informacyjnej izolacji, represji wobec inaczej mylcych i

zwikszenia si liczby przypadkw narusze praw i wolnoci


czowieka".
Szarecki przypomnia, e szans wyjcia z trudnej sytuacji
daje konstytucja 1994 roku, zgodnie z ktr 20 lipca 1998 roku
koczy si 5-letnia kadencja prezydenta ukaszenki.
Rada
Najwysza, dziaajca nadal na jej podstawie, na pocztku 1999
roku wyznaczy wybory prezydenta nie pniej ni na 20 maja.
Siamion Szarecki do chwili obecnej pozostaje przewodniczcym
rozwizanej przez prezydenta Biaorusi w listopadzie 1996 roku
Rady Najwyszej XIII kadencji.
Wraz z czci jej czonkw nie
uznaje prawomocnoci referendum 1996 roku, rozwizania Rady i
tworzy jawn opozycj wobec rzdu prezydenta Biaorusi.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ kan/ lm/
Apel biaoruskiej opozycji do Jelcyna o rezygnacj z integracji
29.12.Misk (PAP) - Trzej kolejni przewodniczcy Rady Najwyszej
- odsunitego w 1996 roku od wadzy, lecz nadal dziaajcego
biaoruskiego parlamentu - wezwali prezydenta Rosji do
rezygnacji z planw dalszej integracji z Biaorusi.
Utworzenie wsplnego pastwa oznacza w perspektywie okupacj
Biaorusi - owiadczyli w licie otwartym do Borysa Jelcyna
Stanisaw Szuszkiewicz, Miaczesaw Hryb i Siamion Szarecki.
List biaoruskich politykw do rosyjskiego przywdcy
otrzymaa w rod PAP.
Zgodnie z porozumieniem, podpisanym w ubiegym tygodniu w
Moskwie przez Borysa Jelcyna i Aleksandra ukaszenk, jeeli w
zaplanowanym na przyszy rok referendum wikszo mieszkacw
obu pastw opowie si za zjednoczeniem, Rosja i Biaoru utworz
wsplne pastwo.
"Projektowana zmiana statusu pastwowego Republiki Biaoru
jest sprzeczna z obowizujc Konstytucj 1994 roku i my Biaorusini - bdziemy j uwaa za okupacj Biaorusi przez
Rosj.
Wydaje si, e i reakcja spoecznoci midzynarodowej
bdzie adekwatna w stosunku do postpowania Rosji" - napisali
Szuszkiewicz, Hryb i Szarecki.
Ich zdaniem, "okupacja Biaorusi posieje ziarna wrogoci do
narodu, ktry ma wszelkie podstawy do pozostania zaprzyjanionym
narodem".

Sam za "wirtualny" zwizek przyspieszy reakcj acuchow w


rosyjskich regionach, zmierzajc do zmiany ich statusu
pastwowego, o czym oznajmili ju prezydenci Tatarstanu i
Inguszetii - zwrcili uwag Szuszkiewicz, Hryb i Szarecki.
"Chyba po Czeczenii aden Rosjanin nie ma ochoty broni
+konstytucyjnego porzdku+ w - na razie jeszcze - podmiotach
Federacji Rosyjskiej" - napisali opozycyjni politycy biaoruscy.
Wyrazili nadziej, e Jelcyn jako czowiek, ktrego "zasugi
w przezwycianiu przez nasze narody nastpstw komunistycznego
totalitaryzmu s powszechnie znane", nie zechce ryzykowa
"jednoci tak olbrzymiego geopolitycznego obszaru" i nie
pozwoli, aby "przyszo Rosji bya zagroona".
Stanisaw Szuszkiewicz by szefem biaoruskiego pastwa w
latach 1991-94, Miaczesaw Hryb sprawowa funkcj
przewodniczcego parlamentu w latach 1994-96, Siamion Szarecki
do chwili obecnej pozostaje przewodniczcym rozwizanej przez
prezydenta Aleksandra ukaszenk w listopadzie 1996 r.
Rady
Najwyszej XIII kadencji.
Wraz z czci jej czonkw nie uznaje
prawomocnoci referendum, rozwizania Rady i tworzy jawn
opozycj wobec rzdu prezydenta Biaorusi.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ kan/ nbz/
Biaoru/Areszt i grzywna za protest przeciwko integracji
28.12.Misk (PAP) - Omiu przedstawicieli opozycji stano w
poniedziaek przed sdem w Misku za udzia w protecie
przeciwko podpisanym w Moskwie przez prezydentw Rosji i
Biaorusi porozumieniom o dalszym jednoczeniu obu krajw.
Uczestnicy akcji zostali ukarani za przeprowadzenie
demonstracji bez zezwolenia - poinformowa PAP Barys Hiunter z
zarzdu Biaoruskiego Frontu Narodowego.
Trzech czonkw Biaoruskiego Frontu Narodowego oraz
przedstawiciel prodemokratycznej organizacji Karta-97 otrzymao
po 5 dni aresztu, trzy osoby ukarano grzywnami.
52 mln biaoruskich rubli (okoo 9 rednich pensji) ma
zapaci Ludmia Hriaznowa, deputowana odsunitej od wadzy Rady
Najwyszej - parlamentu XIII kadencji.
Jedna osoba otrzymaa
ostrzeenie.
Waleryj Szczukin, aresztowany deputowany Rady Najwyszej nie
zosta osdzony, poniewa znajduje si w szpitalu, gdzie trafi

w zwizku z pogorszeniem stanu zdrowia.


Innemu zatrzymanemu, operatorowi rosyjskiej telewizji ORT
Dzmitrijowi Zawadzkiemu odebrano jedynie kaset z nagranym
przebiegiem demonstracji.
Czonkowie opozycji na okoo 20 minut zablokowali w pitek
wieczorem gwn ulic Miska protestujc w ten sposb przeciwko
podpisaniu porozumienia o dalszym jednoczeniu Rosji i Biaorusi.
Zgodnie z porozumieniem, podpisanym przez Borysa Jelcyna i
Aleksandra ukaszenk, jeeli w zaplanowanym na przyszy rok
referendum wikszo mieszkacw obu pastw opowie si za
zjednoczeniem, Rosja i Biaoru utworz wsplne pastwo.
Biaoruska opozycja protestuje przeciwko porozumieniu
uwaajc je za prb wcielenia Biaorusi do Rosji - sprzeczn z
normami midzynarodowego prawa oraz z konstytucjami Federacji
Rosyjskiej i Republiki Biaoru.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ kan/ nbz/
Biaoru/ ukaszenka dwie godziny wyjania w TV kwestie
integracji
27.12.Misk (PAP) - Prezydent Aleksander ukaszenka przekonywa
w niedziel rodakw, e podpisane przez niego w pitek w Moskwie
z Borysem Jelcynem porozumienie o dalszej integracji Rosji i
Biaorusi i inne dokumenty "maj konstytucyjny charakter".
ukaszenka przez dwie godziny mwi m.in. na ten temat w
wieczornym pamie podporzdkowanej wadzom pastwowej telewizji.
W studiu pytania zadawali mu dziennikarze - jednak jedynie z
pastwowej prasy.
Przekazywano take w wikszoci agodne
telefoniczne pytania telewidzw.
Prezydenci Rosji i Biaorusi podpisali dwa dni temu w
Moskwie deklaracj o utworzeniu pastwa zwizkowego.
Do poowy
1999 r. powinny zosta przeprowadzone w tej sprawie referenda w
obu krajach.
Podpisana zostaa take umowa o rwnych prawach
podmiotw gospodarczych, a take obywateli, w tym do udziau w
wyborach.
Biaoruski prezydent mwic o podpisanych dokumentach
powiedzia, e nie tyle w prawnym, ale "w planie ludzkim
zrobilimy silny krok ku zjednoczeniu naszych pastw".
Doda, e

jedynie "owiadczylimy, e dymy do utworzenia wsplnego


pastwa".
"Szanse na to s bardzo due" - oceni.
Pytany o tematy gospodarcze powiedzia, e
rozwija" i "nawet teraz nasze przedsibiorstwa
Na
pytanie czy po zjednoczeniu z Rosj rwnie na
si wypaca pensje latami odpar, e "zapata
nie bdzie" i "nie pjdzie na to, aby sytuacja
gorsza".

"gospodarka si
pracuj".
Biaorusi bdzie
od tego mniejsza
staa si

Prezydent mwi take o dalszych "normalnych stosunkach z


Zachodem" mimo podpisania deklaracji o planowanym utworzeniu
wsplnego pastwa z Rosj.
Przeciwko podpisaniu porozumie protestuje biaoruska
opozycja
uwaajc je za "prb inkorporacji Biaorusi" - sprzeczn z
normami
midzynarodowego prawa oraz z konstytucjami Federacji Rosyjskiej
i
Republiki Biaoru.
Wojciech Pocharski (PAP)
jr/
Biaoru/ Stanowisko opozycji ws. porozumie integracyjnych
26.12.Misk (PAP)- Biaoruskie ugrupowania opozycyjne przyjy w
sobot wsplne stanowisko, w ktrym wyraziy sprzeciw wobec
podpisanego w pitek w Moskwie przez prezydentw Rosji i
Biaorusi porozumienia o dalszym jednoczeniu obu krajw.
Zgodnie z porozumieniem, podpisanym przez Borysa Jelcyna i
Aleksandra ukaszenk, jeeli w zaplanowanym na przyszy rok
referendum wikszo mieszkacw obu pastw opowie si za
zjednoczeniem, powstanie wsplne pastwo Rosjan i Biaorusinw.
Koordynacyjna Rada Opozycyjnych Partii Demokratycznych
owiadczya w zwizku z tym, e "nard biaoruski nie potrzebuje
przeksztacenia Biaorusi w prowincj nieprzewidywalnej Rosji".
"Biaorusini nie potrzebuj zjednoczenia z krajem, ktry
stale prowadzi wojny na swych peryferiach.
Biaorusini nie
potrzebuj take wchodzi do pastwa, ktre otwarcie propaguje
nienawi wobec innych narodw i wyzna" - oznajmiy ugrupowania
opozycyjne.
Biaoruski Front Narodowy, Zjednoczona Partia Obywatelska
oraz partie socjaldemokratyczne wezway obywateli do jednoczenia

si wok nadal dziaajcej Rady Najwyszej, odsunitego od


wadzy przez ukaszenk parlamentu XIII kadencji, ktry powinien
sta si "gwarantem naszej niepodlegoci i konstytucji".
Od chwili podpisania moskiewskiego porozumienia biaoruska
opozycja protestuje, uwaajc je za "prb inkorporacji
Biaorusi" dokonywan w celach imperialnych - sprzeczn z
normami midzynarodowego prawa oraz z konstytucjami Federacji
Rosyjskiej i Republiki Biaoru.
Przedstawiciele opozycji zwracaj take uwag, e
przeprowadzenie na Biaorusi referendum lub wyborw w sytuacji
zmonopolizowania przez wadze radia i telewizji "nie jest
moliwe w sensie prawnym".
Wojciech Pocharski (PAP)
hb/ lm/
Biaoru/ Opozycjonici zablokowali tras powrotu ukaszenki
(aktl.)
25.12.Misk (PAP) - Przedstawiciele opozycji na okoo 20 min.
zablokowali w pitek wieczorem gwn ulic Miska, protestujc
w ten sposb przeciwko powrotowi z Moskwy prezydenta Biaorusi,
Aleksandra ukaszenki.
Ulica prowadzi z lotniska do centrum.
Protestujcy trzymali biaorusk, biao-czerwono-bia flag
i przez ponad kwadrans blokowali ruch na trasie.
W wyniku akcji
powsta samochodowy korek.
Milicja ochraniajca tras przejazdu
ukaszenki aresztowaa 9 osb.
"Samochd cywilnych funkcjonariuszy staranowa take
samochd jednego z czonkw Biaoruskiego Frontu Narodowego" powiedzia PAP Uadzimir Jucho z zarzdu BFN.
Wrd aresztowanych znaleli si deputowani Rady Najwyszej,
odsunitego od wadzy parlamentu XIII kadencji - Ludmia
Hriaznowa i Waleryj Szczukin.
Aresztowano take, po raz kolejny, operatora rosyjskiej
telewizji ORT, Dmitrija Zawadzkiego.
Przed rokiem wraz z Pawem
Szeremietem, korespondentem ORT na Biaorusi, Zawadzki otrzyma
wyrok w zawieszeniu za nielegalne przekroczenie granicy z Litw
podczas krcenia reportau majcego udowodni, i jej
nieszczelno sprzyja przemytowi.
ukaszenka zakoczy w pitek wizyt w Moskwie, gdzie z
prezydentem Rosji, Borysem Jelcynem podpisa m.in. porozumienie

o w sprawie dalszej integracji obydwu krajw.


Jeeli w
zaplanowanym na przyszy rok referendum wikszo mieszkacw
obu pastw opowie si za zjednoczeniem, powstanie wsplne
pastwo Rosjan i Biaorusinw.
Biaoruska opozycja protestuje przeciwko porozumieniu,
uwaajc je za "prb inkorporacji Biaorusi", dokonywan w
celach imperialnych i sprzeczn z normami midzynarodowego prawa
oraz z konstytucjami Federacji Rosyjskiej i Republiki Biaoru.
Wojciech Pocharski (PAP)
wit/ ls/
Biaoru/ Opozycjonici zablokowali tras powrotu ukaszenki
25.12.Misk (PAP) - Przedstawiciele opozycji zablokowali w
pitek wieczorem gwn ulic Miska, protestujc w ten sposb
przeciw powrotowi z Moskwy prezydenta Biaorusi, Aleksandra
ukaszenki.
Ulica prowadzi z lotniska do centrum miasta.
Protestujcy trzymali biaorusk biao-czerwono-bia flag
i na okoo p minuty zatrzymali ruch na trasie.
Milicja
chronica tras przejazdu ukaszenki aresztowaa 9 osb.
Znaleli si wrd nich deputowani odsunitego od wadzy
parlamentu XIII kadencji, Rady Najwyszej - Ludmia Hriaznowa i
Waleryj Szczukin.
Aresztowano take, po raz kolejny, operatora rosyjskiej
telewizji ORT, Dmitrija Zawadzkiego.
Przed rokiem wraz z Pawem
Szeremietem, korespondentem ORT na Biaorusi, Zawadzki otrzyma
wyrok w zawieszeniu za nielegalne przekroczenie granicy z Litw
podczas krcenia reportau majcego udowodni, i brak kontroli
na granicy sprzyja przemytowi.
ukaszenka koczy w pitek wizyt w Moskwie, gdzie z
prezydentem Rosji, Borysem Jelcynem podpisa m.in. porozumienie
o przeprowadzeniu w przyszym roku referendum w sprawie
zjednoczenia obu krajw.
Jeeli wikszo mieszkacw obu pastw
opowie si za zjednoczeniem, powstanie wsplne pastwo Rosjan i
Biaorusinw.
Biaoruska opozycja protestuje przeciwko porozumieniu,
uwaajc je za "prb inkorporacji Biaorusi" dokonywan w
celach imperialnych - sprzeczn z normami midzynarodowego prawa
oraz z konstytucjami Federacji Rosyjskiej i Republiki Biaoru.

Wojciech Pocharski (PAP)


wit/ ls/
Biaoru/ BFN protestuje przeciwko porozumieniom integracyjnym
25.12.Misk (PAP) ostro zaprotestowa
prezydentw Rosji i
obu krajw, a take

Opozycyjny Biaoruski Front Narodowy (BFN)


w pitek przeciw podpisanemu w Moskwie przez
Biaorusi porozumieniu o dalszym jednoczeniu
przeciwko innym umowom integracyjnym.

S one sprzeczne "nie tylko z normami midzynarodowego


prawa, ale take z konstytucjami Federacji Rosyjskiej i
Republiki Biaoru" - owiadczyli czonkowie wadz BFN podczas
konferencji prasowej w Misku.
Ich zdaniem, zawarte w dokumentach denie do zjednoczenia
obu krajw jest "prb inkorporacji Biaorusi" dokonywan w
celach imperialnych.
Borys Jelcyn i Aleksander ukaszenka podpisali m.in. w
pitek w Moskwie porozumienie o przeprowadzeniu w przyszym roku
referendum w sprawie zjednoczenia swych krajw.
Jeeli wikszo
mieszkacw obu pastw opowie si za zjednoczeniem, powstanie
wsplne pastwo Rosjan i Biaorusinw.
Wedug obecnej na Biaorusi, prywatnej, rosyjskiej telewizji
NTW, podpisane porozumienie przewiduje, e terminem planowanego
zjednoczenia byby pocztek nastpnego tysiclecia.
Obywatele
przyszego zwizku otrzymaj rwne prawa, w tym take moliwo
kandydowania do organw wadzy nowej formacji pastwowej.
Przedstawiciele BFN zwrcili uwag, e przeprowadzenie na
Biaorusi referendum w sytuacji zmonopolizowania przez wadze
radia i telewizji "nie jest moliwe w sensie prawnym".
BFN twierdzi, e podpisujc porozumienie Borys Jelcyn
"dobrze wiedzia, e na Biaorusi nie ma podstaw dla swobodnego
wyraenia woli narodu".
"Nasz nard powinien take wiedzie, e wsplne pastwo to
wsplne wojsko i mier modych Biaorusinw w wojnach daleko od
kraju.
Zjednoczenie gospodarek za oznacza godow mier dla
wielu naszych obywateli" - powiedzia wiceprzewodniczcy BFN,
Lawon Barszczeuski.
Oba pastwa przeywaj obecnie gboki
kryzys gospodarczy.
Przedstawiciele ugrupowania zapowiedzieli, e przeciwstawi
si prbom integracji, nawet drog utworzenia - w ramach

zjednoczonej opozycji - tymczasowej, alternatywnej wadzy, o


ktrej uznanie bd zabiega na Zachodzie.
Wojciech Pocharski (PAP)
wit/ ls/
Biaoru/Opozycja o porozumieniu ws. dalszej integracji z Rosj
(odc.1)
25.12.Misk (PAP)- Biaoruska opozycja twierdzi, e porozumienie
Biaorusi i Rosji o referendum w sprawie zjednoczenia obu pastw
to ostatnia prba ukaszenki - po fiasku jego polityki w kraju przedostania si na polityczn scen zintegrowanego pastwa.
Borys Jelcyn i Aleksander ukaszenka podpisali w pitek w
Moskwie porozumienie o przeprowadzeniu takiego referendum w
przyszym roku.
Jeeli wikszo mieszkacw obu pastw opowie
si za zjednoczeniem, wwczas powstanie wsplne pastwo Rosjan i
Biaorusinw.
Oba pastwa przeywaj obecnie gboki kryzys gospodarczy.
Anatol Lebiedka z wadz liberalnej Zjednoczonej Partii
Obywatelskiej (ZPO) powiedzia PAP, e ukaszenka po blisko
piciu latach rzdw na Biaorusi okaza si "zupenym bankrutem
w polityce gospodarczej, wewntrznej i zagranicznej".
"Jedynym sposobem jego przetrwania jako polityka jest
wyjcie na now polityczn przestrze, gdzie mgby wszystko
rozpocz od nowa" - uwaa opozycyjny polityk.
Na Biaorusi
"rezultaty jego dziaalnoci ekonomicznej s widoczne".
Zdaniem Lebiedki, jest to take ostatnia prba prezydenta
Biaorusi zdenia na rosyjskie wybory prezydenckie w 2000 roku.
"To, e ukaszenka doprowadzi Biaoru do bankructwa nie jest
jasne dla wikszoci Rosjan, dla ktrych, wedle funkcjonujcych
tam stereotypw, Biaoru jest wysp stabilnoci na obszarze
poradzieckim" - powiedzia Lebiedka.
Ponadto, jego zdaniem, biaoruska opozycja jest w stanie w
1999 roku przechwyci na Biaorusi polityczn inicjatyw.
Nowe
kroki integracyjne maj odwrci uwag spoeczestwa od sytuacji
gospodarczej - uwaa polityk z ZPO.
W opinii Lebiedki, podpisane w Moskwie dokumenty mog
jednak te powtrzy los wczeniejszych "bardzo rozreklamowanych
porozumie" o utworzeniu Zwizku Biaorusi i Rosji, ktre "w
praktyce obecnie nie funkcjonuj".

Lebiedka sdzi ponadto, e realizacj moskiewskiego


porozumienia nie bd zainteresowane rosyjskie siy polityczne.
Bd temu, wedug niego, przeciwdziaa rosyjscy pretendenci do
urzdu prezydenta.
cdn.
plo/ro/ ls/

Biaoru/Opozycja o porozumieniu...(odc.2-ost.)
Uadzimir Jucho z zarzdu Biaoruskiego Frontu Narodowego
komentujc moskiewskie porozumienie powiedzia PAP, e
"prezydent ukaszenka nie ma innego wyjcia, poniewa
ekonomiczna sytuacja kraju pogarsza si z kadym dniem".
"Dlatego sprzedaje Biaoru, poniewa w gruncie rzeczy jest
marionetk Moskwy" - uwaa Jucho.
"Kto obecnie rzdzi na
Biaorusi?
Pukownicy KGB, ktrzy przyjedaj tu z Moskwy,
otrzymuj najlepsze mieszkania w centrum Miska i nie potrzeba
im nawet biaoruskiego obywatelstwa" - doda.
Wedug odbieranej na Biaorusi prywatnej, rosyjskiej
telewizji NTW, podpisane w Moskwie porozumienie o dalszej
integracji Biaorusi i Rosji przewiduje, e terminem planowanego
zjednoczenia byby rok 2000.
NTW relacjonowaa, e do poowy 1999 r. porozumienie bdzie
przedoone pod osd narodw rosyjskiego i biaoruskiego.
"Rzdy i parlamenty Rosji i Biaorusi czeka kolosalna praca
nad finansowym i prawnym zblieniem obu pastw.
W oficjalnych
owiadczeniach Kremla nie powiedziano, czy przed podpisaniem
porozumienia rozwaono, jak na te ogromne plany wpyn finansowe
trudnoci obu pastw" - zwrcia uwag NTW.
Wojciech Pocharski (PAP)
ro/ ls/
Biaoru/ Lider BFN przeciw "rosyjskiej aneksji" Biaorusi
24.12.Misk (PAP) - Biaoruski opozycjonista Zianon Paniak
protestuje przeciw planowanym na pitek w Moskwie rozmowom
prezydentw Rosji i Biaorusi, ktrzy maj rozpatrzy kwestie
wsplnego obywatelstwa, waluty i przyszoci Zwizku Biaorusi i

Rosji.
Lider opozycyjnego Biaoruskiego Frontu Narodowego
owiadczy, e ewentualne podjcie przez Borysa Jelcyna i
Aleksandra ukaszenk tego rodzaju decyzji to "przygotowanie
warunkw do rosyjskiej aneksji Biaorusi".
Zaapelowa w zwizku z tym do Zachodu "o rzeczywist pomoc"
dla biaoruskiej niepodlegoci.
Jego owiadczenie w tej sprawie
otrzymaa w czwartek PAP.
Przebywajcy na emigracji
przewodniczcy BFN oznajmi, e jego ugrupowanie walczy o
biaorusk niepodlego i demokracj oraz o miejsce "wolnej
Biaorusi w wolnej Europie".
"Powstaje jednak wraenie, e Zachd na progu rosyjskich
przemian politycznych ponownie, na swoj niekorzy, jest gotw
odda Biaoru w imi iluzji o stabilnoci w Rosji.
Jeliby do
tego doszo, byaby to polityka niemoralna" - uwaa Paniak.
"Jestemy przekonani, e demokracja powinna rozszerza si
na wschd i umacnia najpierw na Biaorusi, a nie za Uralem,
gdzie jej nigdy nie byo" - podkreli Paniak.
Przypomnia, e
e jego ugrupowanie musi liczy w tej kwestii na zachodni pomoc
i europejsk solidarno.
We wtorek BFN, protestujc przeciwko planom integracji,
zapowiedzia, e ewentualne decyzje na ten temat w Moskwie uzna
za prb likwidacji niepodlegoci Biaorusi i tym samym za
naruszenie jej konstytucji.
W rod byy premier Biaorusi Michai Czyhir, ktry w 1996
r. poda si do dymisji w protecie wobec polityki prezydenta
ukaszenki, owiadczy, e obecnie Rosja i Biaoru s "na tyle
chorymi pacjentami, e ulokowanie ich w jednej sali jeszcze
bardziej osabi oba organizmy pastwowe".
"Powinnimy oddzielnie wychodzi z kryzysu, nie zapominajc
o normalnych stosunkach gospodarczych" - powiedzia Czyhir,
ktry na pocztku grudnia zgosi gotowo startu w wyborach
prezydenckich na Biaorusi.
Wojciech Pocharski (PAP)
yy/ bum/
Biaoru/ Obchody 200-lecia urodzin Mickiewicza
24.12.Misk (PAP) - Dokadnie 200 lat temu, 24 grudnia 1798
roku, w Zaosiu pod Nowogrdkiem urodzi si Adam Mickiewicz.

Z
Nowogrdczyzny wywodzili si przodkowie polskiego poety, tu
rwnie spdzi dziecistwo i szkolne lata.
Rok Mickiewiczowski by z rozmachem obchodzony na Biaorusi.
W czwartek z okazji jubileuszu w Misku odbdzie si
uroczysty wieczr z udziaem premiera Siarhieja Linha.
Filmy i
programy dotyczce Mickiewicza pokazuje pastwowa telewizja.
Losy poety obszernie przypomina take rzdowa gazeta
"Respublika".
W gruncie rzeczy my dopiero teraz odkrywamy Mickiewicza pisze w zwizku z jubileuszem pastwowa "Narodnaja Gazeta".
"Ale
ju dzi Mickiewicza traktuje si nie tylko jako wielkiego
polskiego poet, lecz take jako twrc, ktry odkry przed
wiatem Biaoru, jej jzyk i histori" - dodaje pismo.
Ocenia si, e biaoruskie wadze przeznaczyy na obchody
Roku Mickiewiczowskiego w sumie okoo 2 mln dolarw USA.
Na pocztku wrzenia w Zaosiu oddano dla zwiedzania
zrekonstruowany dworek - miejsce urodzin poety.
Kilka dni
pniej w Nowogrdku odbyy si imponujce, gwne pastwowe
uroczystoci z okazji jubileuszu.
Ukazao si take due, trjjzyczne - polskie, biaoruskie
i rosyjskie - wydanie "Pana Tadeusza". 200-lecie urodzin
Mickiewicza uczcia rwnie okolicznociow pocztwk oraz
znaczkiem biaoruska poczta.
Wiele miejsca rocznicy w cigu roku
powicay krajowe media.
Dziki wsplnym staraniom polsko-biaoruskim przed siedzib
Zwizku Polakw na Biaorusi stan pomnik poety.
W przyszym
roku podobny pomnik powinien pojawi si w stolicy Biaorusi.
Midzynarodow, mickiewiczowsk konferencj naukow
zorganizowa take w Misku Instytut Polski.
W kilku
biaoruskich miastach pokazano, cieszc si duym
zainteresowaniem, objazdow wystaw na temat Mickiewicza,
przygotowan przez warszawskie Muzeum Literatury.
Wojciech Pocharski (PAP)
yy/ woj/

Biaoru/BFN przeciwko planom integracji Biaorusi i Rosji


22.12.Misk (PAP)- Opozycyjny Biaoruski Front Narodowy
zaprotestowa we wtorek przeciwko planom integracji Biaorusi i
Rosji, ktre maj by 25 grudnia tematem drugiego ju w
ostatnich dniach spotkania prezydentw Jelcyna i ukaszenki.
Zaniepokojenie opozycji budzi take "zakulisowo" tych
dziaa.
BFN twierdzi, e podczas pitkowych rozmw w Moskwie
prezydenci Rosji i Biaorusi rozpatrz kwestie podwjnego
obywatelstwa, wsplnej waluty oraz przyszoci Zwizku Biaorusi
i Rosji.
Zdecyduj take o prawnym zatwierdzeniu swych decyzji.
Siarhiej Papkou z wadz BFN powiedzia podczas konferencji
prasowej w Misku, e decyzje te zostan uznane przez jego
ugrupowanie za prb likwidacji niepodlegoci Biaorusi i tym
samym za naruszenie jej konstytucji.
Spotkaj si one take z
ulicznymi akcjami protestu, ktrych celem bdzie odsunicie od
wadzy prezydenta ukaszenki.
Jego kolega, Juryj Chadyka owiadczy, e biaoruskie wadze
nie informuj o swych prawdziwych planach. o tematach pitkowego
spotkania poinformoway obecne na Biaorusi media rosyjskie.
Chadyka doda, e BFN zrobi wszystko, aby "potajemne decyzje
i zakulisowa dyplomacja poniosy na Biaorusi fiasko".
Powoujc
si na wyniki sonday, Chadyka wyjani, e ok. 70 proc.
Biaorusinw opowiada si obecnie za niezalenoci ich kraju.
To naturalne z uwagi na gboki kryzys, jaki przeywa Rosja doda.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ro/ lm/
Biaoru/Sd: "Nasza Niwa" ma prawo uywa "taraszkiewicy"
22.12.Misk (PAP) - Biaoruski Najwyszy Sd Gospodarczy uzna
we wtorek za niewane ostrzeenie Pastwowego Komitetu ds.
Prasy
udzielone opozycyjnej gazecie "Nasza Niwa" w zwizku z uywaniem
"taraszkiewicy" - pisowni stosowanej do reformy w 1933 r.
W wyniku reformy, "taraszkiewic" zastpiono pisowni
zblion do rosyjskiej.

Siarhiej Dubawiec, redaktor naczelny "Naszej Niwy",


powiedzia dziennikarzom po ogoszeniu werdyktu: "To bardzo
pozytywny wynik dla jzyka biaoruskiego, dla jego istnienia
oraz tych, ktrzy z niego korzystaj i od wiekw s za to
dyskryminowani".
W sierpniu Pastwowy Komitet ds.
Prasy zada, aby "Nasza
Niwa" nie stosowaa starej pisowni biaoruskiej, poniewa prawo
prasowe nakazuje uywa w rodkach przekazu oglnie przyjte
normy jzykowe.
Zgodnie z ustaw prasow, trzykrotne takie
oficjalne ostrzeenie dla rodka przekazu grozi zawieszeniem lub
zamkniciem tytuu.
"Nasza Niwa" uznaa danie Komitetu za bezprawne,
twierdzc, i prawo prasowe oraz inne akty prawne nie okrelaj,
jakie normy jzyka i pisowni s oglnie przyjte.
Do jej
stanowiska przychylia si we wrzeniu komisja jzykoznawcw
powoana przez Najwyszy Sd Gospodarczy, ktra orzeka, e
opozycyjna gazeta ma prawo uywa "taraszkiewicy".
Eksperci uznali m.in., e "taraszkiewica", ktra
funkcjonowaa na Biaorusi do 1933 r. nie znieksztaca jzyka
biaoruskiego i moe by stosowana w literaturze.
Obecnie
stosowana pisownia jest natomiast obligatoryjna tylko dla
instytucji pastwowych, w tym placwek edukacyjnych.
Krytycy wadz zwracaj uwag, e w ostatnich latach upada na
Biaorusi biaoruskojzyczne szkolnictwo, zmniejszaj si
nakady podrcznikw i literatury biaoruskojzycznej.
W kraju
ponadto nie ma adnego uniwersytetu, na ktrym wykadanoby
jedynie po biaorusku.
Jzyka nie uywa take wikszo
urzdnikw pastwowych, cznie z prezydentem kraju Aleksandrem
ukaszenk.
Zwraca si uwag, e jzyk biaoruski jest wypierany przez
rosyjski, ktry w wyniku referendum zainicjowanego w 1995 r.
przez prezydenta Biaorusi zyska status drugiego jzyka
pastwowego.
Podkrela si te, e dalsze odrodzenie
biaoruszczyzny - postpujce w pierwszej poowie lat 90. zaley od poparcia pastwa.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ro/ ls/

Biaoru/Byy szef pastwa: wybory prezydenta w przyszym roku


18.12.Misk (PAP)- Miaczesau Hryb, byy szef biaoruskiego
pastwa uwaa, e zgodnie z prawem wybory prezydenckie powinny
si odby na Biaorusi w przyszym roku.
"Jeli Europa nie uznaje wynikw referendum z listopada 1996
r., to znaczy, e obowizuje konstytucja z 1994 r.
Dlatego
wybory prezydenckie powinnimy przeprowadzi nie pniej ni
wiosn 1999 r., za termin penomocnictw Aleksandra ukaszenki
mija 20 lipca" - powiedzia Hryb w wywiadzie opublikowanym w
pitek przez niezalen gazet "Narodnaja Wola".
Jednoczenie "bardzo pozytywnie" oceni zgoszenie gotowoci
startu w wyborach przez byego premiera Michaia Czyhira, ktry
w listopadzie 1996 r. poda si do dymisji w protecie przeciwko
polityce ukaszenki.
Czyhir przed dwoma tygodniami owiadczy, e zamierza
startowa w wyborach, ktre powinny odby si w poowie
przyszego roku, czyli tak jak zakada pierwsza biaoruska
konstytucja z 1994 r., nie za w 2001 - jak chciayby wadze
powoujc si na zmiany wprowadzone w 1996 r.
Hryb - przewodniczcy parlamentu z poowy lat 90. zapytany, czy zamierza przedstawi swoj kandydatur w wyborach
prezydenckich, odpar, e tak - jeli poprze go jego ugrupowanie
- Biaoruska Partia Socjaldemokratyczna "Narodna Hramada".
Deputowani Rady Najwyszej, odsunitego w 1996 r. od wadzy
biaoruskiego parlamentu XIII kadencji (uznawanego nadal przez
kraje europejskie) owiadczyli niedawno, i na pocztku
przyszego roku gotowi s ogosi kolejne wybory prezydenckie.
Licz na poparcie OBWE, Rady Europy oraz szefw pastw i
parlamentw ssiadujcych z Biaorusi krajw.
Wikszo partii opozycyjnych zastrzega jednak, e przed
ewentualnymi wyborami prezydenckimi powinny si na Biaorusi
dokona przemiany demokratyczne.
Chodzi m.in. o dostp do mediw
elektronicznych zmonopolizowanych przez wadze, wolno
zgromadze oraz wolno dla winiw politycznych.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ro/ lm/
Biaoru/ Apel o ocalenie jzyka biaoruskiego
16.12.Misk (PAP) - Rada Krajowa Towarzystwa Jzyka
Biaoruskiego (TJB) wezwaa demokratyczne partie i organizacje

spoeczne na Biaorusi do walki o "ocalenie ojczystego jzyka".


"Wyprowadzenie z uytku oraz zniewaanie jzyka
biaoruskiego ley u podstaw oficjalnej polityki ostatnich
czterech lat" - twierdzi Rada w opublikowanym w rod
owiadczeniu.
"By politykiem w pastwie nie znajc jzyka jego narodu
oraz nie korzysta z niego, to nonsens.
Do wadzy powinni doj
wiadomi narodowo ludzie" - uwaa Rada.
"Demokratyczne siy na Biaorusi nie mog nie rozumie, e
walka o jzyk to walka o nasz wolno" - podkrelono w
komunikacie.
Rada zwrcia uwag, e w ostatnich latach upada
biaoruskojzyczne szkolnictwo - liczba pierwszoklasistw,
ktrzy ucz si obecnie w Misku po biaorusku, obniya si z
58,6 procent w 1994 r. do 4,8 procent w 1998 r.
Zmniejsza si take liczba wyda biaoruskich podrcznikw
dla szk, kilkakrotnie spady nakady biaoruskojzycznej
literatury piknej, w kraju nie ma adnego uniwersytetu, gdzie w
peni wykadano by po biaorusku, jzyka tego nie uywa take
wikszo urzdnikw pastwowych - podaa Rada Krajowa TJB.
Biaoruski jest wypierany przez jzyk rosyjski, ktry na
Biaorusi - wedug niedawnego, wrzeniowego sondau - jest
uywany w kontaktach midzyludzkich 6 razy czciej ni mowa
rdzennych mieszkacw kraju.
Biaoruskim nie posuguje si
rwnie prezydent kraju, Aleksander ukaszenka.
W 1995 r. z inicjatywy prezydenta odbyo si referendum, w
wyniku ktrego, rosyjski zyska status drugiego jzyka
pastwowego.
Zdaniem komentatorw, zmniejszyo to szanse na
szybkie - jak to miao miejsce na pocztku lat 90. - odrodzenie
biaoruszczyzny.
Zwraca si uwag, e bez poparcia pastwa
proces odrodzenia nie bdzie atwy.
Wojciech Pocharski (PAP)
bir/ro/ bum/
Biaoru/Opozycja: wybory samorzdowe bd niedemokratyczne
16.12.Misk (PAP) - Biaoruska opozycja zbojkotuje zaplanowane
na przyszy rok wybory samorzdowe, poniewa - jak powiedzia w
rod jej przedstawiciel - nie bd one demokratyczne.

We wtorek Izba Reprezentantw - nisza izba biaoruskiego


parlamentu - przyja now samorzdow ordynacj wyborcz, w
ktrej zgodnie z sugesti prezydenta Aleksandra ukaszenki
parlament ograniczy prawa wyborcze osb, ktre popeniy
wykroczenia z kodeksu administracyjnego, czyli na przykad bray
udzia w antyrzdowych demonstracjach.
Na Biaorusi znaczna wikszo politykw opozycyjnych bya
ju pocignita do odpowiedzialnoci administracyjnej za udzia
w ulicznych akcjach protestu.
Otrzymywali oni ostrzeenia,
grzywny lub kary do 15 dni aresztu.
Obecnie bd pozbawieni
moliwoci ubiegania si o wybr nawet do rad wiejskich.
"Nowa ordynacja, ktra uniemoliwia udzia w wyborach
kandydatw demokratycznych, ktrzy trafili na posterunek milicji
i byli osdzeni na podstawie kodeksu administracyjnego to
nonsens - nigdzie tego nie ma na wiecie" - powiedzia w rod
PAP Barys Hiunter z zarzdu Biaoruskiego Frontu Narodowego najwikszej partii opozycyjnej.
"To dziaalno represyjna w zwyczajnej dyktaturze" oceni.
Wyjani, i jego ugrupowanie zbojkotuje wybory, poniewa nie
uznaje konstytucji z 1996 r., a take aktw ustawodawczych Izby
Reprezentantw wyonionej w efekcie jej przyjcia.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ro/ psk/
Biaoru/ Apel o pomoc humanitarn dla Biaorusinw
15.12.Misk (PAP) - Siamion Szarecki, przewodniczcy odsunitego
od wadzy, lecz obradujcego nadal biaoruskiego parlamentu XIII
kadencji, zaapelowa do narodw i rzdw wiata o udzielenie
Biaorusinom pilnej pomocy humanitarnej.
"Dochody ludzi nie zapewniaj normalnego odywiania; pace i
emerytury nie wystarczaj na lekarstwa i inne potrzeby" owiadczy Szarecki w apelu, ktry we wtorek opublikowaa
niezalena prasa.
"Udziaem Biaorusinw stay si cikie prby.
Zdrowie
narodu powanie nadszarpna katastrofa czarnobylska, a take
gospodarcze i polityczne kataklizmy wywoane uzurpacj wadzy
pastwowej przez dyktatorski reim (Aleksandra) ukaszenki" napisa przewodniczcy Rady Najwyszej.

Szarecki zaapelowa do spoecznoci midzynarodowej o pomoc


ywnociow oraz leki.
Zastrzeg, i ich rozdzia odbywa si
bdzie pod kontrol stosownych organizacji midzynarodowych.
Rada Najwysza, ktrej przewodniczy Siamion Szarecki zostaa
odsunita od wadzy po referendum z listopada 1996 roku,
zainicjowanym przez prezydenta Biaorusi Aleksandra ukaszenk.
W jego wyniku doszo na Biaorusi m.in. do ograniczenia wadzy
parlamentu.
Opozycja twierdzi, e prezydent przy pomocy sfaszowanego
referendum dokona przewrotu pastwowego.
Referendum z 1996 roku
uznaa za niewane take Rada Europy.
Od pocztku 1998 roku pensje i emerytury na Biaorusi
obniyy si niemal trzykrotnie.
rednia paca rwna si obecnie
okoo 30 dolarom, a maksymalna emerytura wynosi ok. 14 USD.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/amp/ ls/
Biaoru/Opozycja krytykuje umow z UE w sprawie osiedla Drozdy
15.12.Misk (PAP) - Opozycyjny Biaoruski Front Narodowy (BFN)
wyrazi ubolewanie w zwizku z porozumieniem zawartym midzy
Biaorusi i Uni Europejsk dotyczcym uregulowania konfliktu
wok dyplomatycznego osiedla Drozdy pod Miskiem.
"Oznacza ono zagodzenie stanowiska Unii Europejskiej w
stosunku do antydemokratycznej dyktatury na Biaorusi" twierdz wadze ugrupowania w przekazanym we wtorek PAP
owiadczeniu.
Wedug ogoszonej w minionym tygodniu umowy, Unia Europejska
i Biaoru porozumiay si, e ambasadorowie pastw UE przenios
si z Drozdw do nowych rezydencji.
Strona biaoruska ma
wypaci w zwizku z tym stosowne odszkodowania.
Nie doszo do zawarcia podobnej umowy ze Stanami
Zjednoczonymi.
Zdaniem opozycji, porozumienie midzy UE i
Biaorusi zawarto "bezpodstawnie i w niewaciwym czasie".
BFN zwraca uwag, e obecnie "antyreformatorska polityka
gospodarcza biaoruskich wadz zorientowana na Rosj ponosi
fiasko, w kraju brak jest konstytucyjnej praworzdnoci,
podziau wadz, dawi si wolno sowa, s winiowie

polityczni".
Biaoruska opozycja uwaa, e w tej sytuacji z wadzami w
Misku naley rozmawia jedynie drog "precyzyjnych da",
czyli domagajc si wykonywania przez nie midzynarodowych
porozumie, powrotu do konstytucyjnego prawodawstwa, uwolnienia
winiw politycznych, wstrzymania przeladowa prasy i
liberalizacji w gospodarce.
Zdaniem wadz BFN, "inny sposb prowadzenia rozmw tylko
utwierdza dyktatur w bezkarnoci".
Skandal dyplomatyczny wok osiedla Drozdy wybuch w
czerwcu, gdy ambasadorzy USA, pastw czonkowskich Unii
Europejskiej - Grecji, Francji, Niemiec, W.
Brytanii i Woch
oraz pastw stowarzyszonych, m.in.
Polski, pod pretekstem
remontowania osiedla zmuszeni zostali do jego opuszczenia.
Na
znak protestu dyplomaci zachodni wyjechali do swych krajw.
Osiedle ogoszono rezydencj prezydenta ukaszenki.
UE i USA
ogosiy w odpowiedzi list 130 czoowych politykw i urzdnikw
biaoruskich, ktrych uznay za osoby u siebie niepodane.
Na
pierwszym miejscu na tej licie znalaz si biaoruski
prezydent.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ro/ nbz/
Biaoru/Ukae si biaoruska wersja paryskiej "Kultury"
13.12.Misk (PAP) - Pierwsza w historii biaoruska wersja
paryskiej "Kultury" ukae si na Biaorusi na pocztku stycznia.
Pierwszy biaoruski numer "Kultury" - pisma redagowanego w
Paryu przez Jerzego Giedroycia - "jest odwzajemnieniem
zrozumienia i przyjani" - powiedzia w niedziel PAP Ihar
Babkou, redaktor naczelny niezalenego czasopisma "Fragmenty".
Jego zesp przygotowa biaorusk wersj paryskiego
miesicznika.
Od lat 50.
Giedroy konsekwentnie dy w swej dziaalnoci
wydawniczej do uoenia dobrossiedzkich stosunkw Polski z
wschodnimi ssiadami - Biaorusi, Litw i Ukrain.
Zaoyciel i

redaktor "Kultury" urodzi si w Misku 27 lipca 1906 roku.


Babkou podkreli, e w powojennej historii na stronach
pisma Giedroycia "sowa Biaoru, Ukraina, Litwa wymawiano z
tak niezalen intonacj, o jakiej w wczesnym Misku, Kijowie,
Wilnie bano si nawet myle".
Doda, e biaoruskie wydawnictwo jest wyrazem uznania dla
wkadu Giedroycia "w spraw demokracji i wolnoci sowa w
naszych krajach, za jego dziaania na rzecz porozumienia polskobiaoruskiego i pomoc dla niezalenych instytucji kulturalnych
na Biaorusi".
Biaoruska "Kultura" ukae si nakadem spoecznej
organizacji Euroforum - Centrum Wsppracy Europejskiej, przy
pomocy Instytutu Polskiego w Misku.
Wojciech Pocharski (PAP)
mc/ bug/
Wzrosy szanse Biaorusi na kredyt od MFW
11.12.Misk (PAP)- Wzrosy szanse Biaorusi na nadzwyczajny
kredyt w wysokoci do 100 mln dolarw od Midzynarodowego
Funduszu Walutowego - podaa w pitek biaoruska telewizja.
Decyzja ma zapa wiosn przyszego roku.
Kredyt zwizany jest ze zmniejszeniem si wpyww z eksportu
oraz koniecznoci zakupw ziarna.
W pitek w Misku szef misji MFW Thomas Wolf spotka si w
tej sprawie z szefem Banku Narodowego Biaorusi Piotrem
Prakapowiczem.
Misja przebywa na Biaorusi od niemal tygodnia.
Poprzednim razem misja gocia w Misku w listopadzie.
Uznaa wwczas, e aby Biaoru moga liczy na kredy, powinna
wypeni szereg warunkw zwizanych z polityk kredytowo pienin oraz przepisami dewizowymi.
Wolf owiadczy, e tym razem eksperci Funduszu praktycznie
cakowicie porozumieli si ze stron biaorusk co do rodkw
polityki ekonomicznej, ktre bd stosowane na Biaorusi w
najbliszym czasie.
Jeli Biaoru zastosuje je w peni, misja zamierza ju w
marcu przyszego roku przedstawi Radzie Dyrektorw MFW
sprawozdanie z prob o udzielenie Biaorusi kredytu - doda
szef misji MFW.

Szef banku centralnego powiedzia, e przed stron


biaorusk stoi obecnie konieczno wypenienia uzgodnie.
"Jestemy przekonani, e je wypenimy i e nasze wnioski
dotyczce przyznania kredytu zostan pozytywnie rozpatrzone
przez Rad Dyrektorw Funduszu" - uzna Prakapowicz.
MFW rozpocz dziaalno na Biaorusi w 1992 r.
W latach
1992-1995 kraj ten otrzyma dwie transze kredytu w wysokoci
niemal 200 mln USD.
W 1995 r.
Fundusz zdecydowa o przekazaniu
nastpnych piciu transzy na czn sum 300 mln dolarw.
Zrealizowano jednak tylko jedn transz - 70 mln USD.
Po
przyjedzie do Miska, misja MFW dosza do przekonania, e
polityka rzdu i Banku Narodowego stoj w sprzecznoci z
uzgodnionym z MFW programem.
1 lipca 1998 roku w zwizku z nierealizowaniem przez
Biaoru oczekiwanych reform ekonomicznych, MFW obniy rang
swego przedstawicielstwa w Misku.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ kan/ lm/
Prezydent Ukrainy w Misku: Nie ma powrotu do ZSRR
11.12.Misk (PAP)- Prezydent Ukrainy Leonid Kuczma owiadczy w
pitek w Misku, e "nie widzi powrotu do ZSRR".
W ten sposb
Kuczma odpowiedzia na pytanie o moliwo doczenia Ukrainy do
Zwizku Biaorusi i Rosji (ZBiR).
Ukraiski prezydent, ktry rozpocz robocz wizyt na
Biaorusi powiedzia, e "my (Ukraina, Rosja, Biaoru) i tak
bardzo aktywnie wsppracujemy".
"Uwaam, e kady nard i kady
kraj ma prawo do podejmowania decyzji o swojej drodze rozwoju" doda.
Zdaniem Kuczmy w obecnej kryzysowej sytuacji Zwizek
Biaorusi i Rosji okaza si "nie cakiem efektywny", cho
"wikszo winy nie ley tu po stronie Biaorusi".
W trakcie swego dwudniowego pobytu Kuczma ma omwi z
prezydentem Biaorusi Aleksandrem ukaszenk sprawy dwustronnej
wsppracy gospodarczej oraz kwestie reformowania Wsplnoty
Niepodlegych Pastw.

Biaorusko-ukraiskie obroty handlowe zmniejszyy si w tym


roku o 16 procent.
Obu krajom zaley na poprawie wynikw
wsppracy ekonomicznej, czego dowodem jest podpisanie w pitek
przez szefw obu pastw umowy o dwustronnej wsppracy
gospodarczej do 2008 r.
Na wsplnej konferencji prasowej ukaszenka wyjani, e
wraz z prezydentem Ukrainy ustalili, i uczyni wszystko, by
Rosja bya pastwem stabilnym.
Od tego zale bowiem losy obu
narodw - biaoruskiego i ukraiskiego.
Kuczma podkreli, e w
obecnej kryzysowej sytuacji dziaania Miska i Kijowa powinny
by skoordynowane.
Prezydenci przyznali, e nie rozwizanym problemem w
stosunkach dwustronnych pozostaje kwestia dugu Ukrainy wobec
Biaorusi wynoszcego 170 mln dolarw USA.
Kuczma zapowiedzia,
e jego kraj dostarczy Biaorusi mk w zamian za dostawy
biaoruskich maszyn.
W sobot ukraiski prezydent odwiedzi Brze, gdzie spotka
si z przedstawicielami lokalnych wadz, przedsibiorcami z
przygranicznych rejonw Biaorusi i Ukrainy, a take zapozna si
z dziaalnoci tamtejszej wolnej strefy gospodarczej.
Wojciech Pocharski (PAP)
amp/ lm/
Biaoru/Wkrtce emisja serialu tv opartego na polskiej powieci
11.12.Misk (PAP)- Telewizja biaoruska rozpocznie wkrtce
emisj pierwszego duego biaoruskiego serialu "Przeklty
przytulny dom", opartego na powieci "Wierna rzeka" Stefana
eromskiego - poinformowa w pitek reyser Uadzimir Arou.
Serial ma 33 odcinki, trwa cznie 28 godzin, telewizja
miaa zacz nadawa ju 19 listopada.
Termin przesunito ze
wzgldu na trwajce jeszcze negocjacje finansowe midzy autorem
scenariusza, Uadzimirem Halipem i kierownictwem telewizji.
W zwizku z emisj serialu w ksigarniach ukazao si take
nowe wydanie "Wiernej rzeki" oraz dwch opowiada eromskiego,
ilustrowane kadrami z filmu.
Pod koniec maja w jednym z miskich kin pokazano
ptoragodzinny, pilotowy odcinek serialu.

Pomysodawca filmu oraz autor scenariusza na motywach


polskiej powieci, Uadzimir Halip powiedzia wwczas PAP, e
"eromski doskonale pokrywa si z tym co obecnie odczuwamy,
Biaoru yje bowiem ideami niepodlegociowymi".
Wydarzenia z powieci, wedug niego, dobrze pasuj do realiw
biaoruskich z okresu powstania styczniowego, ktre toczyo si
rwnoczenie w Polsce, na Litwie i Biaorusi.
Zdjcia do serialu "Przeklty przytulny dom" rozpoczto przed
kilku laty, zakoczono za w styczniu 1998 r.
Film wyprodukowaa
pastwowa telewizja.
Wojciech Pocharski (PAP)
tot/ lm/
Biaoru/ Wiceprezes ZPB o sytuacji szkolnictwa polskojzycznego
11.12.Misk (PAP) - Wiceprezes Zwizku Polakw na Biaorusi
Tadeusz Malewicz uwaa, e problem tamtejszego szkolnictwa
polskojzycznego polega na tym, i wadze nie realizuj swoich
deklaracji w sprawie jego rozwijania.
"Prawo dotyczce szkolnictwa mniejszoci jest deklaratywne,
wadze za d do tego, by nie byo realizowane" - powiedzia w
pitek PAP.
"Nie jest wane, e na Grodzieszczynie w ponad stu
szkoach uczy si polskiego 8 tysicy uczniw lub, jak si
podaje, 15 tysicy w trzystu szkoach na caej Biaorusi,
poniewa problem polega na tym, e nie wszyscy Polacy mog si
uczy polskiego" - powiedzia Malewicz.
"Poza tym w niektrych miejscowociach wadze nie chc
wprowadza do szk polskiego twierdzc, e nie ma nauczycieli,
podrcznikw, moliwoci" - wyjani.
Konsul Biaorusi w Biaymstoku Mikoaj Kreczka poinformowa
w czwartek, e w obwodzie grodzieskim jzyka polskiego uczy si
8100 uczniw w 154 szkoach, za 10 lat temu polskiego uczyo
si tam 11 dzieci w jednej szkole.
W ten sposb konsul odnis si do nieobiektywnych, jego
zdaniem, informacji w polskiej prasie o trudnej sytuacji Polakw
i polskiej owiaty na Biaorusi.
Wiceprezes ZPB wyjani tymczasem, e lekcje polskiego na
Biaorusi odbywaj si czsto poza planem zaj.
W ten sposb
powstaje sytuacja, e "poowa klasy idzie do domu, a Polak
zostaje za kar uczy si polskiego".

Doda, e polska szkoa w Grodnie przypomina "parodi".


"Obowizkowo wykada si w niej jzyk i literatur biaorusk,
jzyk i literatur rosyjsk, cz przedmiotw jest po
biaorusku i uwaa si to za polsk szko" - oceni.
"My mamy prawo do modelu szkoy polskiej i chcemy tego" wyjani.
Zapowiedzia, e ZPB bdzie nadal domaga si od wadz
realizacji praw polskiej mniejszoci do wasnej owiaty, na
drodze sdowej lub przez pikietowanie odpowiednich urzdw w
Grodnie, Nowogrdku i Misku.
"Bdziemy uczestniczy rwnie w wiecach opozycji.
Jeli
wadze zmuszaj nas do dziaalnoci politycznej, to bdziemy si
tym zajmowa" - doda Malewicz.
Polacy s znaczc mniejszoci narodow na 10-milionowej
Biaorusi.
Wedug danych radzieckich z koca lat 80., jest ich
blisko 500 tys., wedug dziaaczy ZPB - nawet dwu-, trzykrotnie
wicej.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ rr/ bum/
Biaoru/atypau: wizyta papiea "spraw nieprost"
10.12.Misk (PAP)- Wizyta papiea Jana Pawa II na Biaorusi to
"sprawa nieprosta" - owiadczy w czwartek na konferencji
prasowej w Misku biaoruski minister spraw zagranicznych Ura
atypau.
Minister przedstawi punkt widzenia prezydenta Aleksandra
ukaszenki na ten temat. ukaszenka sdzi, e "idealnym
wariantem" byoby, gdyby na Biaorusi doszo do spotkania
zwierzchnikw Kociow katolickiego i prawosawnego.
atypau, zapytany czy prawosawie miaby reprezentowa
patriarcha biaoruski Filaret, odpar, e chodzi o zwierzchnika
"caej" Cerkwi.
Na uwag, e najwyszy zwierzchnik Cerkwi prawosawnej
rezyduje na stae w Stambule, atypau odpowiedzia, e "nie jest
silny" w problematyce religijnej.
W hipotetycznym spotkaniu
zatem uczestniczy miaby patriarcha moskiewski, Aleksij.
Rozwijajc koncepcj minister wyjani, e "jeli takie
spotkanie zwierzchnikw dwch odamw chrzecijastwa -

katolickiego i prawosawnego - odbdzie si, to powinno nastpi


na terytorium Biaorusi", czyli pastwa, "gdzie w pokoju i
przyjani mieszkaj i katolicy i prawosawni".
17 padziernika kardyna Kazimierz witek, zwierzchnik
Kocioa katolickiego na Biaorusi, zaprosi Jana Pawa II do
odwiedzenia biaoruskich katolikw.
Papie odpar, e odpowie na
zaproszenie, jeli "Opatrzno pozwoli".
W kocu padziernika poprzedni szef MSZ Iwan Antanowicz
owiadczy dziennikarzom w Misku, e wizyta papiea na
Biaorusi jest bardzo prawdopodobna.
Wyjani, e w tej sprawie
wadze biaoruskie konsultuj si z rosyjskim MSZ, a take
rosyjsk Cerkwi prawosawn (ktrej zwierzchnictwo obejmuje
rwnie Biaoru).
Wedug danych kocielnych, na Biaorusi - liczcej 10
milionw mieszkacw - mieszka okoo dwch milionw osb
wyznania rzymskokatolickiego.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ mc/ lm/
Biaoru - porozumienie z UE w sprawie Drozdw (opis)
10.12.Misk (PAP)- Konflikt dyplomatyczny pomidzy Biaorusi i
Uni Europejsk wok osiedla Drozdy zosta rozwizany poinformowa w czwartek biaoruski minister spraw zagranicznych
Ura atypau.
Nie doszo natomiast do zawarcia podobnej umowy z USA.
atypau powiedzia, e w tej sprawie "prowadzone s rozmowy",
jednak powstrzyma si od ich komentowania.
Wedug wsplnego owiadczenia biaoruskiego MSZ i
Przedstawicielstwa Unii Europejskiej, strony porozumiay si, e
ambasadorowie pastw UE po powrocie do Miska przenios si z
Drozdw do nowych rezydencji.
Szefowie misji bd mieli
jednoczenie "szeroki dostp" do osiedla w Drozdach, tak, by
przygotowa si do przeprowadzki.
Wraz z przeniesieniem si dyplomatw do nowych siedzib,
utrac moc wczeniejsze umowy dotyczce dzierawy rezydencji w
Drozdach, a strona biaoruska zobowizaa si do wypaty
stosownych odszkodowa.
Pastwa, nie bdce czonkami UE, a ktrych rezydencje
znajduj na terytorium Drozdw (m.in.
Polska) mog - wedug

owiadczenia - przyczy si do porozumienia. atypau


zadeklarowa gotowo rozmowy w tej kwestii z polskim
ambasadorem Mariuszem Maszkiewiczem.
Skandal dyplomatyczny wok osady Drozdy wybuch w czerwcu,
gdy ambasadorzy USA, pastw czonkowskich Unii Europejskiej Grecji, Francji, Niemiec, W.
Brytanii i Woch - oraz pastw
stowarzyszonych, m.in.
Polski, zmuszeni zostali pod pretekstem
remontu osiedla do jego opuszczenia.
Na znak protestu dyplomaci zachodni wyjechali do swych
krajw.
Osiedle ogoszono
UE i USA
ogosiy w odpowiedzi
biaoruskich, ktrych
Na
pierwszym miejscu by

rezydencj prezydenta ukaszenki.


list 130 czoowych politykw i urzdnikw
uznay za osoby u siebie niepodane.
biaoruski prezydent.

Wojciech Pocharski (PAP)


jo/ rr/ lm/
Biaoru/Socjaldemokraci popieraj protesty i krytykuj wadze
9.12.Misk (PAP)- Biaoruska Partia Socjaldemokratyczna "Narodna
Hramada" popara w rod protesty pracownicze przeciwko
"niebywaemu wzrostowi cen, zamraaniu pensji i znikaniu z pek
najbardziej potrzebnych towarw".
Skrytykowaa take prawie 5-letnie rzdy prezydenta
ukaszenki.
Zaprezentowane publicznie stanowisko jednej z czoowych
partii opozycyjnych ma zwizek z nasilajcymi si w ostatnim
okresie na Biaorusi protestami o podou materialnym, bdcymi
skutkiem kryzysu.
Partia zadaa podwyszenia zarobkw, zaprzestania
dodrukowywania pienidzy, ograniczenia wydatkw pastwa na
urzdnikw i na pracownikw suby bezpieczestwa.
"Narodna Hramada" chce powrotu "waluty z funduszy
prezydenckich" do budetu pastwa oraz odbudowy na Biaorusi
demokratycznego pastwa prawa i normalizacji stosunkw z krajami
Europy.
"Socjaldemokratyczne, socjalistyczne i labourzystowskie
partie Europy, wchodzce w skad Midzynarodwki Socjalistycznej
znajduj si obecnie u wadzy w wikszoci krajw europejskich.

Socjaldemokraci Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Woch,


Danii, Szwecji, Norwegii, Portugalii i Wgier wystpuj w
obronie socjalnych zdobyczy pracownikw.
Za nami stoi Europa" brzmi stanowisko biaoruskich socjaldemokratw.
"Narodna Hramada" skrytykowaa Aleksandra ukaszenk za to,
e w cigu prawie piciu lat jego rzdw rednia pensja
zmniejszya si do rwnowartoci 30 dolarw USA.
Czas ten, uwaa partia, prezydent straci rwnie na
konflikty - kolejno: z byymi urzdnikami radzieckimi, z
opozycyjnymi deputowanymi odsunitego od wadzy parlamentu XIII
kadencji - Rady Najwyszej, zwizkami zawodowymi i modzie.
Szef pastwa popad w konflikt take z wasnymi ministrami,
bankierami, przedsibiorcami i na koniec z zagranicznymi
ambasadorami, ktrzy wyjechali z Biaorusi w zwizku ze
skandalem wok dyplomatycznego osiedla Drozdy - zwrcia uwag
"Narodna Hramada".
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ rr/ lm/
Biaoru/ Biaoruski dziennikarz odebra midzynarodow nagrod
8.12.Misk (PAP) - Pawe Szeremiet, biaoruski korespondent
rosyjskiej telewizji ORT odebra we wtorek w Misku prestiow
midzynarodow nagrod Wolnej Prasy.
Nagrody te przyznawane przez Komitet Obrony Dziennikarzy
wrczone zostay 24 listopada w Nowym Jorku.
Biaoruskie wadze
nie wyday jednak wwczas zgody na wyjazd Szeremieta z kraju.
Nagrod przekazaa mu zatem przybya do Miska dyrektor
wykonawczy Komitetu Obrony Dziennikarzy, Anne Cooper.
W styczniu tego roku Szeremiet zosta skazany przez
biaoruski sd na 2 lata wizienia w zawieszeniu na rok za
nielegalne przekroczenie granicy z Litw podczas krcenia
reportau majcego udowodni, i jej nieszczelno sprzyja
przemytowi.
W zwizku z tym trafi take na ponad 70 dni do aresztu w
Grodnie.
Wedug komentatorw, dziennikarze na Biaorusi nie maj
atwego chleba.
Znana jest niech biaoruskiego kierownictwa do
wolnoci mediw.

Wojciech Pocharski (PAP)


sp
Biaoru/Zakaz manifestacji w pobliu siedziby prezydenta
8.10.Misk (PAP)- Wadze Miska wyday we wtorek zakaz
przeprowadzania manifestacji na oddalonym o okoo 200 metrw od
siedziby prezydenta ukaszenki Placu Padziernikowym.
Urzd miasta wyjani t decyzj "kulturalno-historycznym"
charakterem miejsca oraz uwarunkowaniami komunikacji miejskiej.
W komunikacie zwrcono uwag, e ostatnio zwiksza si
liczba wnioskw dotyczcych przeprowadzenia wiecw, przemarszw
i innych akcji na tym placu.
W zwizku z "nieprost sytuacj
ekonomiczn" o zgod na demonstracje ubiegaj si partie
polityczne, organizacje spoeczne i zwizki zawodowe.
Mimo zakazu przeprowadzania manifestacji o charakterze
politycznym na placu bd mogy si odbywa imprezy innego typu,
o ile na ich wyrazi na nie zgod Rada Ministrw i urzd miejski.
W poniedziaek 15 osb osdzono w zwizku z przeprowadzon
na Placu Padziernikowym niedzieln manifestacj opozycji z
okazji 50. rocznicy przyjcia Powszechnej Deklaracji Praw
Czowieka.
Zdaniem wadz, wiec w tym miejscu by nielegalny.
Wczeniejszy wniosek opozycji o zezwolenie na manifestacj
na centralnym placu stolicy zosta oddalony przez urzd miasta,
ktry wyznaczy na przeprowadzenie wiecu inny plac, pooony na
uboczu.
Opozycja uznaa, e decyzja ta zostaa podjta bezpodstawnie
i e wiadczy o ignorowaniu prawa obywateli do zgromadze.
Demonstranci, mimo braku zgody wadz, zebrali si tam, gdzie
zaplanowali.
Wojciech Pocharski (PAP)
mc/ les/
Biaoru/Zwizkowcy zadali podwyek i dostpu do mediw
8.12.Misk (PAP)- Podwyek zarobkw i swobodnego dostpu do
radia i telewizji, zmonopolizowanych przez pastwo, dali we
wtorek na wiecu w Misku czonkowie opozycyjnego Biaoruskiego

Wolnego Zwizku Zawodowego (BWZZ).


W manifestacji na jednym z gwnych placw stolicy
uczestniczyo blisko 200 zwizkowcw.
"Chcemy pracowa i otrzymywa normaln zapat" owiadczya przewodniczca BWZZ Marija Alijewa.
Podkrelia, e dostp do telewizji powinien uwiadomi
ludziom sytuacj w zakadach pracy.
Zwizkowcy maj take prawo
da odpr telewizyjnej propagandzie, utrzymujcej, e na
zwizkowe wiece przychodz jedynie "grupy pijakw".
"Na wiece oczywicie nie przychodz pijacy, ale ludzie,
ktrzy chc y, pracowa i wychowywa dzieci" - dodaa Alijewa.
Postulaty zwizkowcw popara opozycyjna Biaoruska Partia
Socjaldemokratyczna "Narodna Hramada", ktra w owiadczeniu
rozpowszechnionym na wiecu rwnie zaapelowaa o zaprzestanie
"otumaniania ludzi" przez pastwowe rodki masowego przekazu.
Od 1996 r. opozycja nie ma dostpu do pastwowych mediw.
Jej pogldy i stanowiska nie s prezentowane w radiowych i
telewizyjnych programach informacyjnych.
Informuje si tam o
niej jedynie w negatywnym wietle.
Przed tygodniem pastwowe media wywieray rwnie presj na
oficjalny ruch zwizkowy w celu zniechcenia go do antyrzdowych
demonstracji, zwizanych ze wzrostem cen i uboeniem
pracujcych.
Ostatnio coraz czciej w stolicy i innych duych miastach
Biaorusi dochodzi do protestw o podou materialnym.
Kryzys
spowodowa, e realne pace robotnikw zmalay w ostatnich
latach na 2-3-krotnie.
rednia pensja wyniosa w padzierniku
okoo 6 mln biaoruskich rubli, czyli okoo 30 USD wedug
obecnego kursu.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ mc/ lm/
Biaoru/ Represje po niedzielnej manifestacji
7.12.Misk (PAP) - 15 osb zatrzymano i osdzono po niedzielnej
manifestacji opozycji w centrum Miska zorganizowanej z okazji
50. rocznicy przyjcia Powszechnej Deklaracji Praw Czowieka.

Zdaniem wadz, demonstracja w tym miejscu bya nielegalna.


W poniedziaek sdy ogosiy wyroki w sprawach osb
zatrzymanych.
Sekretarz zarzdu Biaoruskiego Frontu Narodowego Anatol
Krywarot poinformowa PAP, e organizatorzy wiecu - czonkowie
wadz BFN Juryj Chadyka i Ale Bialacki - otrzymali kary po 10
dni aresztu.
Komunistyczny deputowany odsunitego od wadzy parlamentu
XIII kadencji Walery Szczukin zosta skazany na 15 dni aresztu,
za przewodniczcy Biaoruskiej Partii Socjaldemokratycznej
"Narodna Hramada" Mikoa Statkiewicz - na 3 dni.
Ludmia Hriaznowa, liberalna deputowana Rady Najwyszej
(parlamentu XIII kadencji) otrzymaa ostrzeenie.
Pozostali zatrzymani uczestnicy wiecu - czonkowie BNF otrzymali ostrzeenia, a take trzy grzywny po 7 mln
biaoruskich rubli (obecnie rwnowarto blisko dwch rednich
pensji krajowych).
W niedziel, w zwizku z 50-leciem przyjcia Powszechnej
Deklaracji Praw Czowieka, kilkaset osb demonstrowao w centrum
Miska, niedaleko siedziby prezydenta ukaszenki.
Zorganizowana
przez opozycj manifestacja odbya si w tym miejscu bez zgody
wadz.
Wczeniejszy wniosek BFN o zezwolenie na manifestacj na
centralnym placu stolicy zosta oddalony przez urzd miasta,
ktry wyznaczy na przeprowadzenie wiecu inny, odlegy od
centrum plac.
BFN uzna, e decyzj t podjto bezpodstawnie i e wiadczy
ona o ignorowaniu prawa obywateli do zgromadze.
Demonstranci, ktrzy mimo braku zgody wadz zebrali si na
placu, trzymali biao-czerwono-biae flagi i transparenty z
hasami: "Wolno dla mediw", "ukaszenka! przeyj za nasz
zarobek", "Telewizja nie moe by tub jednej strony".
Po godzinie pokojowej demonstracji rozeszli si.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ kan/ bum/
Biaoru/ Manifestacja w 50-lecie Deklaracji Praw Czowieka
6.12.Misk (PAP) - Kilkaset osb demonstrowao w niedziel w
centrum Miska, niedaleko siedziby prezydenta ukaszenki, z

okazji 50. rocznicy przyjcia Powszechnej Deklaracji Praw


Czowieka.
Po demonstracji zatrzymano co najmniej cztery osoby.
Zorganizowana przez opozycj manifestacja odbya si w tym
miejscu bez zgody wadz.
Organizatorzy, m.in. wiceprzewodniczcy
Biaoruskiego Frontu Narodowego Juryj Chadyka oraz czonek wadz
BFN Ale Bialacki, otrzymali w zwizku z tym wezwania na
milicj.
Najprawdopodobniej bd odpowiada za naruszenie
porzdku publicznego.
Wczeniejszy wniosek Biaoruskiego Frontu Narodowego o
zezwolenie na manifestacj na centralnym placu stolicy zosta
oddalony przez urzd miasta, ktry wyznaczy na przeprowadzenie
wiecu inny, oddalony od centrum plac.
BFN uzna, e decyzja ta zostaa podjta bezpodstawnie i
wiadczy ona o ignorowaniu prawa obywateli do zgromadzania si.
Juryj Chadyka owiadczy podczas wiecu, e "w kraju nie
szanuje si ludzi - nie ma siy prawa, jest za to prawo siy".
Zgromadzeni na placu trzymali biao-czerwono-biae flagi i
transparenty z hasami: "Wolno dla mediw", "ukaszenka przeyj za nasz zarobek", "Telewizja nie moe by tub jednej
strony".
Po godzinie pokojowej demonstracji rozeszli si.
Anatol Krywarot z wadz BFN powiedzia po manifestacji:
"Odnielimy zwycistwo.
Przyszlimy tam, gdzie chcielimy, a
nie tam, gdzie proponoway nam wadze".
Wojciech Pocharski (PAP)
wit/ woj/
Biaoru/ Blisko 5-tysiczna manifestacja w Grodnie
5.12.Grodno (PAP) - Od 4 do 5 tysicy osb protestowao w sobot
w centrum Grodna przeciwko polityce prezydenta Biaorusi
Alaksandra ukaszenki, wzrostowi cen i spadkowi poziomu ycia.
Okoo dwugodzinn manifestacj zorganizowaa "Inicjatywa
Grodzieska" - forum konsolidujce organizacje opozycyjne obwodu
grodzieskiego.
W protecie wziy udzia niezalene oraz oficjalne
zwizki zawodowe, a take Zwizek Polakw na Biaorusi.
Uczestnicy demonstracji twierdzili, e nie maj za co y,

poniewa rednia paca na Grodzieszczynie, uwaanej za


najbardziej rozwinity gospodarczo region Biaorusi, rwna si
10-15 dolarom.
dali podwyszenia zarobkw, ograniczenia biurokracji oraz
swobodnego dostpu opozycji do mediw zmonopolizowanych przez
pastwo.
Trzymali biao-czerwono-biae flagi biaoruskie i
transparenty z hasami: "Nie - faszyzmowi na Biaorusi" lub
"Rosja nie jest naszym jedynym ssiadem".
Przewodniczcy "Inicjatywy Grodzieskiej" Siemion Domasz
zwrci uwag, e dzieje si le nie tylko w polityce czy
gospodarce, ale take w stosunkach narodowociowych.
Pod hasem: "Pastwo nie moe by mocne, jeli amie si
prawa mniejszoci narodowych" uczestniczyli w manifestacji
Polacy.
Prezes ZPB Tadeusz Gawin powiedzia PAP, e Zwizek
przypomnia w ten sposb wadzom, by nie likwidoway
polskojzycznych klas w Nowogrdku oraz o obiecywanych mu
wczeniej polskich szkoach.
Wojciech Pocharski (PAP)
kan/ woj/
Biaoru/ Chadyka: kandydatura Czyhira moe by sygnaem z
Moskwy
5.12.Misk (PAP) - Zgoszona przez byego biaoruskiego premiera
Michaia Czyhira gotowo startu w wyborach prezydenckich moe
by sygnaem z Moskwy, ktra nie jest zadowolona z ukaszenki uwaa Juryj Chadyka, jeden z liderw opozycji.
Wiceprzewodniczcy Biaoruskiego Frontu Narodowego
powiedzia w sobot PAP, i jest to "w peni realistyczna
hipoteza", z uwagi na stosunki Czyhira w Moskwie.
W listopadzie 1996 r.
Czyhir poda si do dymisji w
protecie przeciwko polityce Aleksandra ukaszenki.
Premier nie
godzi si z prezydenckimi planami referendum w sprawie
wprowadzenia nowej konstytucji.
Po dymisji zbliy si do
opozycji.
W marcu 1997 r. opuci Biaoru i wyjecha do Moskwy, gdzie
zaj stanowisko w zarzdzie jednego z czoowych rosyjskich
bankw.

W sobot dwie najwiksze, niezalene gazety biaoruskie "Swabodnyje Nowosti" i "Narodnaja Wola" - opublikoway wywiad z
byym szefem rzdu, ktry owiadczy, e zamierza startowa w
wyborach, ktre powinny odby si w poowie przyszego roku,
czyli tak jak zakada pierwsza biaoruska konstytucja z 1994 r.,
nie za w 2001 - jak chciayby obecne wadze.
Zdaniem Chadyki, "w Moskwie s krgi, ktre chciayby, aby
na Biaorusi doszo do wyborw prezydenckich".
Uwaa on, e
Czyhir powizany jest z koami "wczorajszych komunistw".
"Oczywicie, nie jest to ta marginalna cz partii
komunistycznej, ktra dy do odtworzenia totalitarnego
spoeczestwa, a bardziej ci, ktrzy s spadkobiercami
pieriestrojki" - stwierdzi.
Niezadowolenie Moskwy z prezydenta ukaszenki ma kilka
przyczyn - uwaa Chadyka.
"Po pierwsze, chodzi o jego denie do przebicia si na
polityczn scen Rosji.
Po drugie za o kompromitujcy wizerunek
strategicznego sojusznika, ktry prowadzi zajad, antyzachodni
i antydemokratyczn polityk, co naturalnie kompromituje Moskw,
cho nie zawsze si ona do tego przyznaje" - doda lider
opozycji.
Wojciech Pocharski (PAP)
wit/ psk/
Biaoru/ Byy premier gotowy do startu w wyborach prezydenckich
5.12.Misk (PAP) - Byy premier Michai Czyhir ogosi, i
zamierza wystartowa w wyborach prezydenckich na Biaorusi.
Czyhir jest pierwszym liczcym si biaoruskim politykiem, ktry
oznajmi o gotowoci kandydowania na urzd prezydencki.
Wedug niego, wybory powinny si odby w poowie przyszego
roku, czyli tak jak zakada pierwsza biaoruska konstytucja z
1994 r., na ktrej gruncie stoi opozycja, nie za w 2001 - jak
chciayby obecne wadze.
W sobot dwie najwiksze, niezalene gazety - "Swabodnyje
Nowosti" i "Narodnaja Wola" - opublikoway wywiad z byym szefem
rzdu, ktry owiadczy, e sytuacja gospodarcza kraju jest
dramatyczna.
"To haba, aby w kocu XX wieku ludzie otrzymywali produkty
ywnociowe na kartki.

Prosz spojrze - cay wiat wok


normalnie yje, a my walczymy, walczymy, walczymy - sztaby,
komisje specjalne, telewizyjne narady" - stwierdzi.
Powiedzia,
i wie jak powstrzyma upadek kraju oraz masowe uboenie
obywateli.
W listopadzie 1996 r.
Czyhir poda si do dymisji w
protecie przeciwko polityce prezydenta Aleksandra ukaszenki.
Premier nie godzi si z prezydenckimi planami referendum w
sprawie wprowadzenia nowej konstytucji.
Po dymisji zbliy si
do opozycji.
W 1997 r. wszed w skad Narodowego Komitetu Wykonawczego gabinetu cieni przy Radzie Najwyszej XIII kadencji.
Podpisa
si take pod obywatelsk inicjatyw Karta-97.
Deputowani odsunitego od wadzy biaoruskiego parlamentu
XIII kadencji - obradujcej nadal Rady Najwyszej - stoj na
stanowisku, e prezydentura ukaszenki powinna si zakoczy w
1999 roku.
Chc na pocztku przyszego roku oficjalnie ogosi o
przeprowadzeniu wyborw prezydenckich, ktre, wedug ich
wstpnych owiadcze, powinny si one odby wiosn.
24 listopada mina druga rocznica referendum
konstytucyjnego przeprowadzonego w 1996 r. z inicjatywy
ukaszenki, w wyniku ktrego przeduy on swoj kadencj do
2001 roku, ograniczy wadz parlamentu i rozszerzy swe
kompetencje.
Zdaniem opozycji, prezydent przy pomocy sfaszowanego
referendum dokona przewrotu pastwowego.
Skoncentrowanie wadzy
w jednych rkach sprawio, e Biaoru przestaa by pastwem
demokratycznym, za wadza sprawowana w stylu autorytarnym
wpyna na pogorszenie warunkw ycia.
Rwnoczenie wikszo partii opozycyjnych zastrzega, e
przed ewentualnymi wyborami prezydenckimi powinny si na
Biaorusi dokona demokratyczne przemiany, m.in. w mediach
elektronicznych, poniewa telewizja i radio zmonopolizowane s
przez wadze.
Inne warunki to wolno zgromadze oraz wolno
dla winiw politycznych.
Wojciech Pocharski (PAP)
yy psk/

Biaoru/ ukaszenka odwoa kolejnych trzech ministrw


4.12.Misk (PAP) - Biaoruski prezydent Aleksander ukaszenka
odwoa w pitek trzech kolejnych ministrw - poinformoway
prezydenckie suby prasowe.
Dekretem odwoany zosta szef dyplomacji Iwan Antanowicz,
minister wsppracy gospodarczej z zagranic, Michai Marynicz
oraz minister ds.
Wsplnoty Niepodlegych Pastw, Walancin
Wialiczka.
Jednoczenie zlikwidowano ministerstwo spraw zagranicznych,
ministerstwo wsppracy gospodarczej z zagranic oraz stanowisko
ministra do spraw Wsplnoty Niepodlegych Pastw.
Na bazie obu ministerstw oraz aparatu ministra ds.
WNP
utworzone zostanie - jak przewiduje prezydencki dekret ministerstwo spraw zagranicznych.
Jego szefem mianowany zosta
Ura atypau - od 1994 roku doradca ukaszenki.
Posunicia przeprowadzono, wedug sub prasowych, "w ramach
kursu na dalsze doskonalenie i reformowanie systemu wadzy
pastwowej".
Przed dwoma dniami ukaszenka zdymisjonowa ju trzech
ministrw.
Zwolnieni ze stanowisk zostali: minister rolnictwa
Iwan Szakoa, minister ds. statystyki i analizy Uadzimir
Nieczyporowicz oraz szef Kontroli Pastwowej Mikaaj
Domaszkiewicz.
Niektrzy biaoruscy publicyci od pewnego czasu zwracali
uwag, e trudna sytuacja gospodarcza w kraju moe doprowadzi
do tego, e prezydent ukaszenka zdymisjonuje na pocztku
grudnia rzd Siarhieja Linha.
W ten sposb premier i niektrzy ministrowie zostaliby uznani
za
winnych obecnego kryzysu gospodarczego.
Jak si okazuje, prognozy nie byy bezpodstawne.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ kan/ kks/
Biaoru/Prasa o licie ukaszenki do Clintona

4.12.Misk (PAP) - Biaoruski prezydent, Aleksander ukaszenka,


wystosowa do prezydenta USA Billa Clintona list, w ktrym
przyznaje si do bdw Miska w stosunkach z krajami Zachodu podaa niezalena prasa.
Najwyraniej list ma zwizek ze skandalem wok rezydencji
dyplomatycznych na osiedlu Drozdy pod Miskiem.
Gazeta "Nawiny" cytuje w pitek ministra spraw zagranicznych
Biaorusi Iwana Antanowicza, ktry wyjani, e w licie wadze
"gboko auj" pomyek oraz zapewniaj, e "nigdy ich nie
powtrz". ukaszenka ponadto deklaruje, e Biaoru bdzie
wykonywa swoje zobowizania wynikajce z prawa
midzynarodowego.
Suby prasowe prezydenta oraz MSZ nie udzielay w pitek
informacji w tej sprawie.
Stanowisko biaoruskich wadz minister Antanowicz mia
przedstawi take podczas spotkania szefw dyplomacji krajw
czonkowskich OBWE w Oslo.
Mieli z nim zosta zapoznani
ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Austrii oraz
Niemiec, ktre od stycznia 1999 r. przewodniczy bd Radzie
Europy.
Cytowany rwnie przez "Nawiny" wiceminister spraw
zagranicznych Uadzimir Hierasimowicz wyrazi nadziej, e
posanie biaoruskich wadz wpynie na rozwizanie konfliktu
wok dyplomatycznego osiedla Drozdy pod Miskiem.
Jednoczenie
zaprzeczy, jakoby w licie ukaszenki znajdoway si
przeprosiny strony biaoruskiej.
Powiedzia, e na terenie osiedla Drozdy budowane s nowe
rezydencje dla amabasadorw.
Skandal dyplomatyczny wok Drozdw wybuch w czerwcu, gdy
ambasadorzy USA, pastw czonkowskich Unii Europejskiej Grecji, Francji, Niemiec, W.
Brytanii i Woch oraz pastw
stowarzyszonych, m.in.
Polski, pod pretekstem remontowania
osiedla zmuszeni zostali do jego opuszczenia.
Na znak protestu
dyplomaci zachodni wyjechali do swych krajw.
Osiedle ogoszono
UE i USA
ogosiy w odpowiedzi
biaoruskich, ktrych
Na
pierwszym miejscu by

rezydencj prezydenta ukaszenki.


list 130 czoowych politykw i urzdnikw
uznay za osoby u siebie niepodane.
biaoruski prezydent.

Wojciech Pocharski (PAP)


jak/ ro/ nbz/
Biaoru/Milewicz o zatrzymaniu przez milicj w Nowogrdku
3.11.Misk (PAP) - Wysannik "Wiadomoci" TVP Waldemar Milewicz
i prezes Zwizku Polakw na Biaorusi Tadeusz Gawin zostali w
czwartek czasowo zatrzymani przez milicj w Nowogrdku.
Milewicz powiedzia PAP po powrocie do Miska, e obaj
usiowali spotka si z szefem nowogrdzkiego urzdu rejonowego,
aby zapyta go o przyczyny blokowania przez wadze tego miasta
powstawania polskich szk.
Szef urzdu nie udzieli Milewiczowi wywiadu.
Wezwa
milicj, ktra zatrzymaa dziennikarza TVP wraz z kamerzyst
oraz prezesa ZPB.
Spdzili oni nastpnie okoo 40 minut na
posterunku, gdzie ich wylegitymowano, a nastpnie kazano
odjecha.
Zajcie zdyli jednak sfilmowa z ukrytej kamery.
Pokazano
je w gwnym wydaniu "Wiadomoci".
Waldemar Milewicz od kilku dni przekazuje reportae z
Biaorusi.
W rod jego korespondencje skrytykowaa kontrolowana
przez wadz telewizja biaoruska, zarzucajc im podgrzewanie
nastrojw spoecznych, instruowanie biaoruskiej opozycji i
pokazywanie pustych pek sklepowych.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ mc/
Biaoru/Wadzom nie podobaj si materiay wysannika TVP
3.12.Misk (PAP) - Biaoruskim wadzom nie podobaj si
reportae, ktre od kilku dni przekazuje z Biaorusi dziennikarz
"Wiadomoci" TVP Waldemar Milewicz.
Mimo, e polska telewizja publiczna ma na Biaorusi bardzo
ograniczony zasig, kontrolowana przez wadze telewizja
biaoruska skrytykowaa reportae Milewicza twierdzc, i
podgrzewaj one nastroje spoeczne.
Komentator problematyki zagranicznej omwi w rod

wieczorem, w gwnym programie informacyjnym, materiay


wysannika TVP.
Podkreli, i w czasie gdy biaoruskie
kierownictwo zajte jest rozwizywaniem codziennych problemw,
relacje polskiego dziennikarza zawieraj instrukcje dla
biaoruskiej opozycji.
Biaoruska telewizja uznaa take, e Milewicz, pokazujc
puste pki sklepowe na Biaorusi, "szuka dziury w caym".
Komentator wyrazi jednak przekonanie, i prby dyskredytacji "i
tym razem si nie powiody".
Milewicz zapewnia, e w reportaach przekazuje prawd,
zarzuty za s oszczerstwem.
O powstaej sytuacji powiadomi
polsk ambasad w Misku.
Poprosi take o wyjanienie sprawy
kanaami dyplomatycznymi.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ rr/ woj/

Biaoru/Wadze Miska odmwiy opozycji wiecu w centrum miasta


2.12.Misk (PAP) - Manifestacja zaplanowana na jednym z
centralnych placw Miska przez opozycyjny Biaoruski Front
Narodowy (BFN) z okazji 50-lecia przyjcia Powszechnej
Deklaracji Praw Czowieka spotkaa si z odmow wadz miasta.
Wadze oddaliy wniosek BFN w tej sprawie i wyznaczyy na
przeprowadzenie manifestacji inny, oddalony od centrum miasta
plac.
Decyzja ta, wedug BFN, nie jest poparta adnymi aktami
prawnymi.
BFN zdecydowa si zaskary postanowienie w sdzie.
"W 1948 roku Biaoru wstrzymaa si od podpisania
Deklaracji.
Tradycja naruszania praw czowieka w czasach
stalinowskich trwa do dzi" - oceni Ale Bialacki, czonek
wadz BFN i szef Komitetu Obrony Praw Czowieka "Wiosna-96".
Zdaniem przedstawicieli ugrupowania, sytuacja praw czowieka na
Biaorusi pogarsza si.
"Jeszcze dwa lata temu nikt u nas nie siedzia w wizieniu
za przekonania polityczne.
Obecnie znajduje si tam sze osb,

ktre biaoruskie i midzynarodowe organizacje obrony praw


czowieka uznaj za winiw sumienia" - powiedzia Bialacki.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ro/ nbz/
Biaoru/Protesty przeniesione na stycze
2.12.Misk (PAP) - Pod naciskiem wadz przywdcy piciu
najwikszych oficjalnych zwizkw zawodowych planujcych
przeprowadzenie w rod antyrzdowych demonstracji w Misku
przenieli protesty na koniec stycznia.
Hienad Fiedynicz z Biaoruskiego Zwizku Zawodowego
Przemysu Radioelektronicznego powiedzia w rod podczas
konferencji prasowej liderw piciu zwizkw w Misku, e nie
zrezygnoway one z przeprowadzenia akcji protestu.
Wiece i
przemarsze zostan na pewno zorganizowane 27 stycznia.
Doda, e zwizki s usatysfakcjonowane tym, e zapowiedzi
protestw "wywoay tak reakcj" wadz.
Pi zwizkw wchodzcych w skad oficjalnej Biaoruskiej
Federacji Zwizkw Zawodowych (BFZZ) miao demonstrowa w
stolicy Biaorusi przeciw polityce spoeczno-gospodarczej wadz,
wzrostowi cen i uboeniu pracujcych.
Akcj poparo prezydium
Rady BFZZ.
W przededniu demonstracji w aktywne zniechcanie zwizkowcw
do protestw zaangaowali si czoowi urzdnicy pastwowi z
prezydentem Aleksandrem ukaszenk, ktrzy, odwiedzajc wiele
najwaniejszych zakadw pracy, "wyjaniali pracownikom polityk
wadz".
W wielu przedsibiorstwach w trybie pilnym postanowiono
podwyszy pensje prawie o sto procent.
Przywdcy zwizkowi potpili "dyskredytujc" zwizki
kampani prowadzon przez pastwow telewizj.
Zwrcili uwag,
e narusza si w ten sposb prawa zwizkw zawodowych zapisane w
konstytucji i konwencjach Midzynarodowej Organizacji Pracy
ratyfikowanych przez Biaoru.
Jak podkrelili, media pastwowe s nadal zamknite dla
prezentacji stanowisk zwizkowcw.
Kryzys spowodowa, e realne pace robotnikw na Biaorusi w
ostatnich latach zmalay ponad dwukrotnie.
redni zarobek

wynis w padzierniku ok. 6 mln biaoruskich rubli (ok. 30 USD


wedug kursu wolnorynkowego).
Jak podaa opozycyjna gazeta
"Nawiny", w Polsce rednia miesiczna paca rwna si 350, w
Czechach - 320, na Litwie za - 250 dolarom.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ro/ woj/
Biaoru/ Presja wadz na zwizki zawodowe przed demonstracjami
1.12.Misk (PAP) - Zwizki zawodowe na Biaorusi protestuj
przeciwko nasilajcemu si naciskowi wadz, sub specjalnych i
pastwowych mediw w zwizku z zaplanowanymi na pocztek grudnia
robotniczymi demonstracjami.
W rod pi najwikszych zwizkw wchodzcych w skad
oficjalnej Biaoruskiej Federacji Zwizkw Zawodowych (BFZZ) ma
demonstrowa w Misku przeciwko polityce spoeczno-gospodarczej
wadz, wzrostowi cen i uboeniu pracujcych.
Na 7 grudnia organizacj trzygodzinnego strajku
ostrzegawczego zapowiedzia niezaleny Biaoruski Wolny Zwizek
Zawodowy, ktry domaga si podwyek pac oraz swobodnego dostpu
do zmonopolizowanych przez pastwo radia i telewizji.
Zwizek Zawodowy Budowy Samochodw i Maszyn Rolniczych jeden z organizatorw rodowej demonstracji - ogosi w
przededniu akcji owiadczenie, w ktrym protestuje przeciw coraz
czstszej ingerencji pracownikw KGB w dziaalno zwizkow.
Pastwowe media s zamknite dla prezentacji stanowisk
przywdcw robotniczych.
Na Biaorusi istnieje niebezpieczestwo
likwidacji ruchu zwizkowego - podkrelaj zwizkowcy.
Tymczasem opozycyjna gazeta "Nawiny" podaa we wtorek, e w
czci duych zakadw biaoruskiej stolicy, w ktrych dziaaj
silne niezalene zwizki, dyrektorzy zabronili rozpowszechniania
ulotek, ktre "mogyby zakci spokj zespow robotniczych".
Do wywieszenia tam gazetki ciennej jest potrzebne pisemne
zezwolenie wicedyrektora ds. informacji.
Posad t wadze
wprowadziy niedawno w wikszych zakadach i kochozach dla
"wyjaniania ludnoci polityki pastwa".
Pierwszym zadaniem
aktywistw jest "obserwacja stanowisk kolektyww pracowniczych"
wobec grudniowych akcji protestu.
Rwnie w mediach pastwowych rozpocza si kampania majca

dowie, e udzia w demonstracjach zwizkowych nie ma sensu.


W
gwnym programie informacyjnym pastwowej telewizji pokazuje
si reportae, w ktrych robotnicy mwi, e udzia w protestach
nic nie da.
"Sowietskaja Bieorussija" - gazeta administracji prezydenta
Aleksandra ukaszenki - opublikowaa na pierwszej stronie we
wtorek utrzymany w surowym i jednoczenie wychowawczym tonie
artyku pod tytuem "Uliczne zabawy nie prowadz do niczego
dobrego".
W zwizku z panujcym kryzysem realne pace robotnikw na
Biaorusi w ostatnich latach zmalay ponad dwukrotnie.
redni
zarobek wynis w padzierniku 6 mln 102 tys. biaoruskich rubli
(ok. 30 USD wedug kursu wolnorynkowego).
Wedug porwnawczych
oblicze gazety "Nawiny", w Polsce rednia miesiczna paca
rwna si 350, w Czechach - 320, na Litwie za - 250 dolarom.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ rr/ bum/
Biaoru/ Rozpocz si proces zwolennika reform w rolnictwie
30.11.Kirausk (PAP)- W sdzie rejonowym miasta Kirausk
(wschodnia Biaoru) rozpocz si w poniedziaek proces
73-letniego przedsibiorcy Wasila Starawojtaua, jednego z
pionierw prywatnej gospodarki rolnej na Biaorusi, znanego
przeciwnika systemu kochozowego.
Materiay do sprawy Starawojtaua licz 56 tomw, zeznania
przed sdem ma zoy ponad 400 wiadkw.
Wraz ze Starawojtauem
na awie oskaronych zasiadaj jego dwaj ziciowie.
Starawojtau oskarony jest o przestpstwa z dziesiciu
artykuw kodeksu karnego, w tym o defraudacj na szczeglnie
du skal, wyudzanie kredytw, dawanie apwek, prowadzenie
nie zarejestrowanej dziaalnoci gospodarczej, przemyt i
nielegalne nabycie oraz posiadanie broni.
Przedsibiorca przeksztaci kierowane przez siebie
pastwowe gospodarstwo rolne "Rasswiet" w Myszkawiczach (rejon
kirauski w obwodzie mohylewskim), za rzdw demokraty Stanisaua
Szuszkiewicza - w kwitnc spk akcyjn.
Starawojtau dobrze radzi sobie take w czasach radzieckich.
Za doskonae wyniki kochozu dwukrotnie odznaczony zosta
medalem Bohatera Pracy Socjalistycznej.

Po przeksztaceniach dokonanych w "Rasswiecie" prezydent


Aleksander ukaszenka z trybuny parlamentu obwieci jednak, e
w gospodarstwie nie skoszono 10 hektarw pszenicy, ktra zgnia
i zada zwolnienia Starawojtaua, cho tak decyzj mogli
podj jedynie akcjonariusze spki, czyli pracownicy
"Rasswietu".
Do siedziby spki zjechali kontrolerzy z inspekcji
podatkowej, milicja i KGB.
W sejfie prezesa spki wykryto 1200
dolarw USA, 4 mln biaoruskich rubli i 180 ukraiskich hrywien.
Skonfiskowano take bro myliwsk, na ktr Starawojtau mia
pozwolenie.
Aresztowano obydwu jego ziciw po zarekwirowaniu
niezarejestrowanego pistoletu u jednego i nabojw u drugiego.
W
listopadzie 1997 r. przedsibiorc uwiziono, jego firm wadze
za ponownie przeksztaciy w kochoz.
Ocenia si, e proces potrwa do dugo.
Ma on by otwarty,
jednak na sali, odpowiednio do iloci miejsc, przebywa bdzie
mogo nie wicej ni 40 osb.
Obecno kamer telewizyjnych "w
celu zachowania spokoju w sali sdowej" ograniczono tylko do
pierwszego dnia procesu.
Sdzia Nadzieja Czmara owiadczya na kilka dni przed
rozpoczciem procesu, e pki czowiek nie jest skazany,
pozostaje niewinny.
Powiedziaa, e sd ma "wicie trzyma si
litery prawa" w tej sprawie.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ kan/ lm/
Biaoru/Bank centralny szuka walut na zakup ywnoci i lekarstw
28.11.Misk (PAP) - Od soboty Bank Narodowy Biaorusi zezwoli
upowanionym bankom komercyjnym na kupowanie od obywateli walut
wymienialnych i rosyjskich rubli po kursie wolnorynkowym.
Zezwolenie ma obowizywa do 10 stycznia 1999 r.
Bank podj tak decyzj w zwizku z brakami ywnoci,
lekarstw i innych towarw na rynku.
Skupione od obywateli waluty
maj pozwoli na zakup tych artykuw za granic.

Zgodnie z postanowieniem, ju od soboty jednego


amerykaskiego dolara mona bdzie sprzeda w punktach wymiany
waluty za 210 tys. biaoruskich rubli, czyli tak jak dotychczas
na "czarnym rynku".
Jeszcze do niedawna kantory na Biaorusi sprzedaway i
kupoway dewizy po kursach niewiele wyszych od zanionego kursu
ustalanego przez BNB.
W sytuacji 2-3-krotnie wyszych kursw na
"czarnym rynku", klientom nie opacao si korzysta z usug
legalnych kantorw.
Zgodnie z decyzj BNB, 95 procent walut kupionych od osb
fizycznych, banki bd sprzedaway bankowi centralnemu.
Pozostae 5 procent mog natomiast sprzedawa obywatelom, pod
warunkiem przedstawienia przez nich udokumentowanych prb
dotyczcych koniecznoci leczenia za granic bd wyjazdu
zwizanego z sytuacj rodzinn.
We wszystkich sklepach na Biaorusi obowizuj ograniczenia
w sprzeday produktw ywnociowych.
W wikszoci miast
deficytowe artykuy s sprzedawane, w zalenoci od obwodu, po
godzinie 15.00, 16.00 lub 17.00.
Brakuje take wielu lekarstw.
Zagraniczni producenci,
gwnie z Rosji, zadali rozlicze za leki w walucie
wymienialnej.
Krajowi producenci dostarczaj na rynek zaledwie
jedn czwart ogu potrzebnych medykamentw.
Wojciech Pocharski (PAP)
amp/ bum/
Biaoru/Festiwal filmw o prawach czowieka blokowany w kinach
27.11.Misk (PAP) - Organizowany po raz pierwszy w Misku pod
patronatem ONZ midzynarodowy festiwal filmw powiconych
obronie praw czowieka spotka si z oporem dyrektorw kin,
ktrzy nieoczekiwanie odmwili uczestnictwa w projekcie.
Waleryj Tkaczuk z przedstawicielstwa ONZ w stolicy Biaorusi
powiedzia w pitek PAP, i dyrektorzy dwch najwikszych z
czterech kin, w ktrych zaplanowano pokazy, motywowali odmow
dyrektywami otrzymanymi z ministerstwa kultury.
Komentatorzy zwracaj uwag, e w programie festiwalu
znalazy si filmy reyserw "wywoujcych alergi" biaoruskich
wadz, m.in.

Juryja Chaszczewackiego, autora filmu "Zwyczajny


prezydent", bdcego krytyk prezydenta Aleksandra ukaszenki.
Festiwal powinien odby si w dniach 30 listopada - 5
grudnia.
W jego trakcie maj zosta pokazane dokumentalne i
fabularne filmy biaoruskie, rosyjskie, gruziskie, a take
filmy z Polski ("Galop" Krzysztofa Zanussiego), USA, Wielkiej
Brytanii, Francji, Indii i Litwy.
Przedsiwziciu udzieliy wsparcia m.in. ambasada Szwecji w
Moskwie i amerykaska Fundacja Forda.
Cz filmw udostpnia
organizacja British Council.
Swj przyjazd na festiwal
zapowiedziaa liczna reprezentacja kinematografw rosyjskich,
udzia zadeklarowali rwnie zagraniczni dyplomaci.
Waleryj Tkaczuk wyjani, e w zwizku z wycofaniem si kin
z projektu organizatorzy festiwalu "staj przed niewygodn
sytuacj".
Program pokazw moe zosta ograniczony o poow.
Z pomysem zorganizowania festiwalu filmw dotyczcych
obrony praw czowieka wystpio przed dwoma miesicami miskie
przedstawicielstwo ONZ. w zwizku z obchodzonym 10 grudnia
50-leciem przyjcia Powszechnej Deklaracji Praw Czowieka.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ rr/ ls/

Biaoru/Propagandyci gotowi do pracy z ludnoci


26.11.Misk (PAP) - W wikszych biaoruskich zakadach i
kochozach zakoczono wprowadzanie nowych posad zastpcw
dyrektorw ds. informacji i kontaktw spoecznych, ktrzy maj
wyjania ludnoci polityk pastwa.
W ten sposb "definitywnie utworzono system informacyjnej
pracy z ludnoci" - ogosiy w czwartek wadze.
Nowe posady utworzono w zakadach zatrudniajcych ponad 300
pracownikw i w kochozach, w ktrych pracuje wicej ni 100
osb.
Wprowadzenie tych posad ostro krytykuje niezalena prasa
biaoruska, nazywajc pomys wadz "powrotem politrukw",
"formowaniem prawidowej myli obywatelskiej" lub "praniem
mzgw".
Tymczasem zdaniem zastpcy szefa administracji prezydenta

Aleksandra ukaszenki, Iwana Paszkiewicza, cytowanego przez


czwartkow pastwow gazet "Zwiazda", stworzono "wane ogniwo w
systemie zarzdzania pastwem".
Brak pracownikw ideologicznych, wedug niego, "wywoywa
niejednoznaczn ocen i krytyk ze strony opozycji".
Paszkiewicz uczestniczy w rod w naradzie w Mohylewie,
ktra zwieczya cykl spotka z aktywem do spraw informacji i
kontaktw spoecznych we wszystkich obwodach (wojewdztwach)
oraz w stolicy kraju.
Jednym z pierwszych polece, jakie otrzymali aktywici, jest
"obserwacja stanowisk kolektyww pracowniczych" w zwizku z
zapowiedzianymi na grudzie zwizkowymi akcjami protestu.
Na pomoc przyjdzie im midzy 7 a 21 grudnia siedem grup
informacyjnych, ktre bd spotyka si z "kolektywami
najbardziej problematycznych przedsibiorstw".
Zajmujcym si prac informacyjn poradzono take, aby...
nauczyli si jzyka biaoruskiego, poniewa, wedug
Paszkiewicza, "kwestia jzykowa jest dzi kwesti polityczn"
Wikszo Biaorusinw, cznie z prezydentem ukaszenk,
nie uywa jzyka biaoruskiego, preferujc rosyjski.
Ostatnio
jednak sprawa odrodzenia jzyka biaoruskiego spotyka si z
coraz wiksz uwag w yciu publicznym kraju.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ rr/ bug/
Biaoru/Zmiana stanowiska w sprawie wizy dla deputowanej PE
26.11.Misk (PAP) - Wiceminister spraw zagranicznych Biaorusi
Nina Mazaj owiadczya w czwartek, e deputowana Parlamentu
Europejskiego i czonkini niemieckiej partii Zielonych Elisabeth
Schroedter moe otrzyma biaorusk wiz wjazdow.
Wydania wizy czonkini frakcji Zielonych w Parlamencie
Europejskim i komisji ds. kontaktw z Biaorusi, Modawi i
Ukrain odmwi we wtorek biaoruski konsulat w Brukseli.
Wpyw na zmian stanowiska strony biaoruskiej miaa
rozmowa, jak przeprowadzi z przedstawicielami biaoruskiego
MSZ szef miskiej grupy doradczo-obserwacyjnej Organizacji
Bezpieczestwa i Wsppracy w Europie, Hans-Georg Wieck.
Jak powiedziaa podczas konferencji prasowej w Misku
wiceminister Mazaj, na temat odmowy wydania wizy w rod "odbya

si rozmowa z Hansem-Georgiem Wieckiem.


Myl, e pani
Schroedter otrzymaa w tej sprawie informacj".
Dodaa, e niemiecka deputowana otrzyma j w biaoruskim
konsulacie w Brukseli lub po przekroczeniu granicy na lotnisku w
Misku.
Na pytanie czy strona biaoruska zamierza przeprosi
parlamentarzystk, odpara jedynie: "Prosz czyta Konwencj
Konsularn".
Elisabeth Schroedter miaa uczestniczy w kocu listopada w
konferencji "Przemiany czy izolacja" w Misku.
Zaplanowano te
jej spotkania z przedstawicielami prodemokratycznej organizacji
"Karta-97", politykami opozycyjnymi i dziennikarzami mediw
niepastwowych.
Wedug komentatorw, powodem odmowy wydania wizy mogo by
to, e pani Schroedter braa udzia w pikietach przed biaorusk
ambasad w Brukseli, domagajcych si przestrzegania praw
czowieka na Biaorusi.
Parlament Europejski przyj w tym roku dwie rezolucje
dotyczce praw czowieka na Biaorusi, w ktrych negatywnie
oceni sytuacj w tym kraju.
W ramach retorsji po skandalu dyplomatycznym wok
rezydencji zagranicznych ambasadorw w Drozdach pod Miskiem 130
czoowych biaoruskich urzdnikw pastwowych, cznie z
prezydentem Aleksandrem ukaszenk, nadal ma zakaz wjazdu do
krajw Unii Europejskiej i USA.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ mc/ ls/
Biaoru/ odmwiono wizy deputowanej Parlamentu Europejskiego
25.11.Misk (PAP) - Biaoruskie wadze odmwiy wydania wizy
wjazdowej deputowanej Parlamentu Europejskiego, czonkini
niemieckiej partii zielonych, Elisabeth Schroedter.
Poinformowaa o tym w rod PAP prodemokratyczna organizacja
"Karta-97".
Wydania wizy odmwi biaoruski konsulat w Brukseli.
Pani Schroedter - czonkini frakcji zielonych w Parlamencie
Europejskim oraz komisji ds. kontaktw z Biaorusi, Modawi i
Ukrain - jest pierwszym politykiem zachodnioeuropejskim,
ktremu zakazano wjazdu na Biaoru - twierdzi "Karta-97".

Deputowana miaa uczestniczy w kocu listopada w


konferencji "Przemiany czy izolacja" w Misku.
Ponadto
zaplanowano jej spotkania z Komitetem Organizacyjnym "Karty-97",
politykami opozycyjnymi i dziennikarzami mediw niepastwowych.
Wedug centrum prasowego "Karty-97", powodem odmowy wizy
moe by fakt, e pani Schroedter braa udzia w pikietach przed
biaorusk ambasad w Brukseli domagajcych si przestrzegania
praw czowieka na Biaorusi.
Parlament Europejski przyj w tym roku take dwie rezolucje
dotyczce praw czowieka na Biaorusi, w ktrych negatywnie
oceni sytuacj w tym kraju.
Ponadto - w ramach retorsji po skandalu dyplomatycznym wok
rezydencji zagranicznych ambasadorw w Drozdach pod Miskiem 130 czoowych biaoruskich urzdnikw pastwowych, wcznie z
prezydentem Aleksandrem ukaszenk, nadal nie moe wjecha do
krajw Unii Europejskiej i USA.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ kan/ bum/
Biaoru/Leki za dolary
25.11.Misk (PAP) - Pastwowe apteki na Biaorusi bd
sprzedaway leki za walut wymienialn - postanowi
antykryzysowy sztab gospodarczy dziaajcy przy prezydencie
Aleksandrze ukaszence.
Dyrektor biaoruskiego zrzeszenia "Farmacja" Maryja
Szaajewa wyjania w rod, e rozpoczto ju prace nad
organizacj handlu lekarstwami za walut.
Handlowa lekami za dewizy bd niektre apteki, w ktrych
powstan w tym celu specjalne oddziay.
Sprzedawany tam bdzie
"poszerzony asortyment lekw".
"Farmacji", tak jak i innym biaoruskim importerom, waluty
wymienialne s potrzebne do rozlicze z partnerami
zagranicznymi.
Krajowi producenci dostarczaj na rynek zaledwie
jedn czwart ogu medykamentw.
W padzierniku zagraniczni producenci, gwnie z Rosji,
zadali rozlicze za leki w dewizach, ktrych na Biaorusi
brakuje.
Zaczo brakowa rwnie wielu lekarstw, co spowodowao
wzrost ich cen.

Wadze Miska tymczasem wprowadziy nowe rozwizania w


handlu deficytowymi towarami.
Zgodnie z ich decyzj pracownicy
bd mogli kupowa takie deficytowe produkty jak jaja, wyroby
mleczne i misne przez zamwienia skadane w sklepach
znajdujcych si na terenie ich zakadw pracy.
Oznacza to powrt do radzieckiego systemu rozdzielnictwa
produktw - komentuje si to posunicie.
Miskie wadze postanowiy ponadto surowo kontrolowa
dziaalnoci mini-targowisk, kioskw i kramw, ktre powinny,
wedug nich, przestrzega ilociowych norm sprzeday najbardziej
poszukiwanych produktw.
Najwikszym problemem dla wadz s
braki wyrobw wdliniarskich i misnych.
We wszystkich sklepach na Biaorusi obowizuj obecnie
limity sprzeday towarw.
W wikszoci miast deficytowe produkty
sprzedawane s, w zalenoci od obwodu, po godzinie 15.00, 16.00
lub 17.00.
W Grodnie maso, cukier i tanie, krajowe papierosy mog by
sprzedawane tylko w soboty.
W niektrych miejscowociach lokalne
wadze wprowadziy kartki ywnociowe.
Wadze Homla ograniczyy nawet czstotliwo kursw pocigw
elektrycznych jedcych do Rosji i na Ukrain, chcc w ten
sposb ograniczy wywz za granic tanich, dotowanych produktw
biaoruskich wykupywanych w kraju.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ kan/ bug/
Biaoru/Manifestacja przeciw ukaszence
24.11.Misk (PAP) - Dwa tysice osb uczestniczyo we wtorek w
Misku w przemarszu i wiecu w centrum miasta w protecie wobec
referendum konstytucyjnego, w ktrego rezultacie dwa lata temu
prezydent Aleksandr ukaszenka uzyska niepodzieln wadz.
Manifestacj zorganizoway czoowe partie opozycyjne:
Biaoruska Partia Socjaldemokratyczna "Narodna Hramada",
Biaoruski Front Narodowy i liberalna Zjednoczona Partia
Obywatelska.
24 listopada mija druga rocznica referendum przeprowadzonego

z inicjatywy ukaszenki, w ktrym 70,5 proc. gosujcych


opowiedziao si za prezydenckim projektem konstytucji,
przewidujcym rozszerzenie kompetencji prezydenta, przeduenie
jego kadencji do roku 2001 i ograniczenie wadzy parlamentu.
Korzystajc z szerokich penomocnictw ukaszenka wydaje
obecnie dekrety z moc ustawy, mianuje i odwouje rzd, powouje
szefa Banku Narodowego i przewodniczcego Sdu Konstytucyjnego.
Opozycja twierdzi tymczasem, e prezydent za pomoc
sfaszowanego referendum dokona przewrotu pastwowego.
Skoncentrowanie wadzy w jednych rkach sprawio ponadto, e
Biaoru przestaa by pastwem demokratycznym.
Wedug opozycji,
wadza sprawowana w stylu autorytarnym wpyna te na
pogorszenie si warunkw ycia na Biaorusi.
Rada Europy uznaa referendum z listopada 1996 za niewane.
Deputowani Rady Najwyszej - odsunitego od wadzy biaoruskiego
parlamentu XIII kadencji - uwaaj, e prezydentura ukaszenki
powinna si zakoczy w roku 1999, czyli po piciu latach od
przyjcia w 1994 pierwszej konstytucji kraju.
Uadzimir Nisciuk, socjaldemokratyczny deputowany Rady
Najwyszej, owiadczy podczas wiecu w Misku, e czonkowie
odbywajcego nadal posiedzenia parlamentu XIII kadencji
uchwalili, i na pocztku 1999 r. ogosz narodowi biaoruskiemu
i spoecznoci midzynarodowej dat wyborw prezydenta Republiki
Biaoru.
Podczas wiecu jego uczestnicy uczcili chwil milczenia
pami zamordowanej przez nieznanych sprawcw deputowanej
rosyjskiej Dumy Galiny Starowojtowej, ktrej pogrzeb odby si
we wtorek w Petersburgu.
Wojciech Pocharski (PAP)
mmp/ mc/ psk/
Biaoru/ Nowe ograniczenia w zwizku z brakami ywnoci
24.11.Misk (PAP)- Wadze Grodna wprowadziy nowe ograniczenia w
handlu.
Maso, cukier i tanie krajowe papierosy mog by
sprzedawane tam tylko w soboty.
Wadze motywuj decyzj potrzeb umoliwienia kupna tych
towarw w dzie wolny od pracy osobom zatrudnionym.
Na codzie
wyprzedzaj ich w tym w sklepach emeryci i bezrobotni.

Tymczasem wadze Homla (poudniowo-wschodnia Biaoru)


ograniczyy czstotliwo kursowania pocigw elektrycznych
jedcych do Rosji i na Ukrain.
Urzdnicy chc w ten sposb ograniczy wywz za granic
tanich, dotowanych produktw biaoruskich.
Obecnie pocigi z
Homla do Rosji jed dwa razy, na Ukrain za tylko raz w
tygodniu.
Dotychczas kursoway codziennie.
W wikszoci biaoruskich miast poszukiwane artykuy
sprzedawane s, w zalenoci od obwodu, po godzinach 15.00,
16.00 lub 17.00.
W niektrych miejscowociach lokalne wadze
wprowadziy kartki ywnociowe.
We wszystkich sklepach obowizuj limity w sprzeday
towarw.
Klient moe na przykad jednorazowo kupi co najwyej
20 jaj, 40 dkg masa, 2 kg cukru.
W ubiegym tygodniu o 75 procent zdroaa czysta wdka.
W
ostatnich dniach o 46 proc. zdroaa take energia elektryczna,
gaz za o 15 proc.
Czarnorynkowy kurs dolara wzrs w krtkim
czasie ze 180 tys. do 210 tys. rubli biaoruskich.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ rr/ lm/
Biaoru/Polacy zamierzaj si procesowa z wadzami Nowogrdka
23.11.Misk (PAP) - Zwizek Polakw na Biaorusi (ZPB) zamierza
poda w tym tygodniu do sdu wadze Nowogrdka za blokowanie w
tym miecie rozwoju szkolnictwa polskojzycznego, co narusza
prawa polskiej mniejszoci na Biaorusi.
Prezes ZPB, Tadeusz Gawin powiedzia w poniedziaek PAP, e
Zwizek pozwie przewodniczcego tamtejszej rejonowej rady
wykonawczej, ktry "naduywa stanowiska subowego" w tej
sprawie.
Gawin owiadczy, e w razie przegrania przez Zwizek sprawy
w Nowogrdku bdzie ona kontynuowana przez ZPB w sdach w
Grodnie i Misku.
Od dwch lat lokalne wadze w Nowogrdku blokuj utworzenie
w tamtejszych szkoach klas pierwszych z polskim jzykiem
nauczania.

Nie godz si take na zbudowanie polskiej szkoy.


Wadze naruszaj biaorusk konstytucj oraz ustawy o
mniejszociach narodowych, prawach dziecka, o jzykach, a take
decyzj wadz wykonawczych obwodu grodzieskiego dotyczc
konstytucyjnego prawa do nauki dzieci w jzyku ojczystym - uwaa
ZPB.
Zwizek traktuje te dziaania wadz jako celowe,
dyskryminujce oraz zniewaajce godno narodow polskiej
mniejszoci.
We wrzeniu ZPB po raz pierwszy poinformowa grup
doradczo-obserwacyjn Organizacji Bezpieczestwa i Wsppracy w
Europie w Misku o naruszaniu praw polskiej mniejszoci.
Prezes Gawin wyjani, e od tamtej pory grupa OBWE
otrzymaa jeszcze trzy skargi Zwizku w tej sprawie.
"Na razie
nie ma adnych efektw, ale szef grupy, ambasador Hans-Georg
Wieck i OBWE s z nami w kontakcie" - doda Gawin.
W pitek w zwizku ze spraw braku postpw polskojzycznego
szkolnictwa 30-osobowa grupa przedstawicieli ZPB przeprowadzia
w Nowogrdku nielegaln, wedug wadz, akcj protestacyjn.
Polacy s znaczc mniejszoci narodow na 10-milionowej
Biaorusi.
Wedug danych radzieckich z koca lat 80. jest ich
blisko 500 tys., wedle dziaaczy ZPB za trzykrotnie wicej.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ kan/ ls/
Biaoru/ Prasa o zwikszonym zainteresowaniu polsk kultur
21.11.Misk (PAP)- Polska kultura cieszy si w ostatnim czasie w
Misku bardzo du popularnoci - podkrela w swym ostatnim
numerze prestiowy, angielskojzyczny tygodnik "Minsk News".
"Ogromne zainteresowanie towarzyszy licznym koncertom,
wystawom artystycznym, pokazom filmowym, konferencjom naukowym i
spotkaniom z wybitnymi polskimi osobistociami, ktre organizuje
Instytut Polski w Misku" - napisaa publicystka gazety.
Pismo
adresowane jest do cudzoziemcw w Misku.
"Minsk News" zwraca uwag, e niedawna, padziernikowa
wizyta w stolicy Biaorusi polskiego reysera o wiatowej sawie
Krzysztofa Zanussiego wywoaa "nadzwyczajne zainteresowanie
wrd zwolennikw jego talentu".

(Na konferencj prasow z


udziaem Zanussiego przybyo kilkudziesiciu dziennikarzy,
podczas pokazu jego filmu "Brat naszego Boga" sala bya
przepeniona, projekcj powtrzono trzykrotnie - przyp.
PAP)
Ju latem prasa biaoruska chwalia Instytut za dziaalno,
ktra "uchyla okno na ssiedni kraj" i "pomaga lepiej zapozna
si z kultur i yciem" w Polsce.
Obecnie "Minsk News" zamieszcza wywiad z dyrektorem
Instytutu, Tomaszem Niegodziszem, ktry stwierdza, e najwiksz
popularnoci wrd Biaorusinw ciesz si organizowane dwa
razy w roku przez jego instytucj festiwale polskich filmw
fabularnych.
Odbywaj si one w Misku zawsze przy wypenionych
salach.
Bardzo popularne s rwnie kursy jzyka polskiego,
ktrego uczy si obecnie 500 osb.
Niegodzisz podkrela, e Instytut wsppracuje z wieloma
biaoruskimi partnerami, ktrych inicjatywy wsptworz program
jego dziaa.
Mwic o relacjach midzy kulturami biaorusk i polsk,
dyrektor Instytutu zwraca uwag na biaoruskie sowo "ziemliaki"
(krajanie, rodacy), ktre, wedug niego, "cile oddaje to kim
s dla naszych narodw Adam Mickiewicz, Tadeusz Kociuszko i
Stanisaw Moniuszko".
"Wszyscy urodzili si na Biaorusi, ale yli i pracowali w
Polsce.
Nie chc okrela ich jako Biaorusinw czy Polakw.
Nale do nas wszystkich, poniewa s naszymi ziemliakami" zaakcentowa, zwracajc uwag na wspln histori oraz
podobiestwo obu kultur - biaoruskiej i polskiej.
"Bardzo wane jest, aby ludzie na Biaorusi nie odbierali
Intytutu Polskiego jako rda polskich wpyww na Biaorusinw.
Wszystkie nasze programy s przede wszystkim nastawione na
budowanie pomostw midzy naszymi narodami, wzajemnego
zrozumienia oraz poszerzanie wiedzy o kulturach obydwu krajw" stwierdzi Niegodzisz.
Instytuty Polskie funkcjonuj w siedemnastu krajach, s
m.in. w Wilnie, Moskwie, Pradze, Paryu, Rzymie, Londynie i
Sztokholmie.
Zapoznaj z yciem w Polsce, jej kultur i
osigniciami w dziedzinie nauki i edukacji.
Wojciech Pocharski (PAP)

yy/ lm/
Biaoru/ Akcja protestacyjna Polakw w Nowogrdku
20.11.Nowogrdek (PAP) - Nielegaln - zdaniem wadz 10-minutow akcj protestacyjn przeprowadzia w pitek w
Nowogrdku 30-osobowa grupa przedstawicieli Zwizku Polakw na
Biaorusi (ZPB).
ZPB domaga bezskutecznie si od duszego czasu otwarcia w
tym miecie nowych klas polskich oraz zezwolenia na budow
polskiej szkoy.
Zdeterminowani Polacy zdecydowali si w kocu
na przeprowadzenie w Nowogrdku akcji protestacyjnej, nie majc
zezwolenia wadz.
Protestowi zainteresowa nowogrdzk milicj.
Jeszcze przed
Nowogrdkiem autobus wiozcy Polakw zosta zatrzymany w celu
kontroli.
Polacy chcieli nastpnie przeprowadzi pikiet przed
budynkiem Urzdu Rejonowego.
Zostali jednak zmuszeni do
przejechania autobusem na inne miejsce, kierowca za zosta
ukarany mandatem.
Nastpnie cztery osoby, w tym wiceprezesa ZPB Tadeusza
Malewicza, poproszono do Urzdu Rejonowego na rozmow z
przedstawicielami wadz.
Nie przyniosa ona jednak
zadowalajcych efektw.
Wadze twierdziy, e akcja Polakw jest
nielegalna i groziy karami.
Polakw nie zadowolia propozycja pikietowania na, pustym i
oddalonym od centrum miasta, stadionie.
Powrciwszy do autobusu czonkowie ZPB zdecydowali si
wycign transparenty w jzykach polskim i biaoruskim z
daniami rozwoju polskiego szkolnictwa w w Nowogrdku.
Akcji towarzyszya zaarta dyskusja wiceprezesa Malewicza z
szefem nowogrdzkiej milicji, domagajcym si zaprzestania
protestu.
Przy pikietujcych zaczli zatrzymywa si
przechodnie.
Po pewnym czasie, uprzedzajc interwencj milicji, Polacy
zwinli transparenty i udali si na zwiedzanie miejscowego
muzeum Adama Mickiewicza.

"Wadze potraktoway nas bardzo agodnie, ale to nie


oznacza, e nas lubi, ale dlatego, e ten skandal jest dla nich
niewygodny" - powiedzia PAP wiceprezes Malewicz.
Wspomnia
take o trudnociach, jakie napotykaj Polacy w rozwoju
polskojzycznego szkolnictwa w Nowogrdku.
Zapowiedzia, e protesty bd kontynuowane.
Polacy s znaczc mniejszoci narodow na Biaorusi.
Wedug oficjalnych danych radzieckich jest ich ok. p miliona.
Wedug szacunkw dziaaczy ZPB, 2-3-krotnie wicej.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/

rr/ bb/

Biaoru/Nagy i znaczny skok cen wdki


19.11.Misk (PAP) - O 75 procent zdroaa w czwartek na
Biaorusi czysta wdka.
Podwyka jest naga i bardzo znaczna.
Dotychczas wdka droaa kwartalnie o ok. 10-15 proc.
Cho wzrost cen wdki by niezapowiedziany, wielu klientom
udao si go wyprzedzi.
W rod, w Misku, stojcy w dugich
kolejkach konsumenci wykupili cae zapasy.
Do poudnia w czwartek w sklepach nie byo w sprzeday
czystego alkoholu.
Po poudniu wdka pojawia si, jednak
drosza o 75 procent.
Po podwykach butelka kosztuje 170-180 tys. biaoruskich
rubli, co stanowi rwnowarto 1 dolara.
rednia pensja na
Biaorusi wynosi ok. 30 dolarw.
Na Biaorusi spoywa si gwnie alkohol wysokoprocentowy.
Wedug niedawno ogoszonych danych biaoruskiego Ministerstwa
Statystyki, obywatele kraju wydali w tym roku na napoje
alkoholowe - w przeliczeniu ponad 130 mln USD.
W porwnaniu z
rokiem poprzednim oznacza to wzrost o ponad 20 mln USD.
Statystyczny mieszkaniec 10-milionowej Biaorusi spoywa w
cigu roku 25 litrw czystego spirytusu.

Niezaleni specjalici przewiduj, e po wdce znacznie


zdroej take inne produkty spoywcze, takie jak mleko,
przetwory mleczarskie oraz mka i sl.
Ich zdaniem, wadze
zamierzaj co najmniej zbliy ceny biaoruskie do rosyjskich,
aby zapobiec wywozowi tanich krajowych produktw do Rosji.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ro/ nbz/
Biaoru/Prasa: moliwa dymisja rzdu w zwizku z kryzysem
19.11.Misk (PAP) - Zdaniem publicysty "Bieorusskoj Dieowoj
Gaziety" (BDG), obecna trudna sytuacja gospodarcza moe
doprowadzi do tego, e prezydent Aleksander ukaszenka
zdymisjonuje na pocztku grudnia rzd premiera Siarhieja Linha.
W ten sposb premier i niektrzy ministrowie zostan uznani
za winnych obecnego kryzysu gospodarczego - sugeruje pismo.
Rzd Linha nie moe sobie poradzi z zaopatrzeniem rynku w
tanie produkty i w najbliszym czasie bdzie zmuszony podnie
ceny. ukaszenka tymczasem domaga si nie tylko, by rzd
zapeni pki sklepowe, ale by zapeni je produktami tanimi.
Gdy tylko rzd podwyszy ceny podstawowych produktw, bdzie
to dobry pretekst do jego odwoania - podaje "BDG".
Biaoruskie wadze nie mog sobie poradzi z deficytem
tanich wyrobw produkcji krajowej, takich jak parwki, maso,
miso wieprzowe, drb, jaja, cukier.
Brakuje tanich papierosw i
alkoholi.
Co kilka dni zbiera si na posiedzenia powoany przez
ukaszenk antykryzysowy sztab gospodarczy.
W zwizku z trudnociami z zaopatrzeniem wadze zaczy
wyprzedawa rezerwy pastwowe (maso, cukier).
A to dopiero
pocztek zimy - zwracaj uwag obserwatorzy.
W caym kraju obowizuj limity sprzeday deficytowych
produktw.
Jedna osoba moe jednorazowo kupi np. 2 litry mleka,
kilogram cukru czy od 2 do 5 paczek papierosw - pod warunkiem,
e s w sprzeday.
W czterech z szeciu biaoruskich obwodw (odpowiednikw
wojewdztw) tanie produkty, na ktre istnieje zwikszone
zapotrzebowanie, sprzedaje si po godz. 15.00.

W stolicy kraju oraz obwodzie miskim nie obowizuj jeszcze


ograniczenia tego rodzaju.
Jednak wielokrotnie spotykany obrazek
w sklepach to wieloosobowe kolejki po tani wdk i papierosy
krajowej produkcji.
W sabo zaopatrzonych sklepach, aby wywoa wraenie
zapenionych pek ustawia si na nich zwikszone iloci butelek
z wod mineraln, syfonw, kolorowych napojw, niepopularnych
przetworw.
Wykupione zostao tanie krajowe obuwie i sprzt gospodarstwa
domowego.
Jeli towary te pojawiaj si znowu, to po znacznie
wyszych cenach.
Sklepy prowincjonalne wiec pustkami.
Po kilku dniach stabilizacji, w rod o 10 proc. wzrosa
warto amerykaskiej waluty na czarnym rynku.
Dolar wart jest
tam obecnie 180 tys. biaoruskich rubli.
Bank Narodowy Biaorusi zapowiada, e do koca roku wejdzie
do obiegu nowy banknot o nominale 500 tys. rubli - co stanowi
rwnowarto okoo 3,5 dolara po kursie rynkowym.
Obecnie
najwyszy nomina to 100 tys. rubli.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ kan/ nbz/
Biaoru/W zwizku z deficytem ywno sprzedawana jest pod
wieczr (aktl.)
18.11.Misk (PAP) - W zwizku z deficytem ywnoci na Biaorusi
mieszkacy wikszoci obwodw (odpowiednikw wojewdztw) mog
kupowa produkty spoywcze dopiero pod wieczr i to w
ograniczonych ilociach.
Wadze czterech z szeciu biaoruskich obwodw: brzeskiego,
homelskiego, grodzieskiego i witebskiego zarzdziy, e takie
towary jak maso, cukier, jaja, kiebasa mog by sprzedawane od
godziny 15,16 lub 17, czyli po wyjciu Biaorusinw z pracy.
Po odstaniu w tworzcych si o tej porze kolejkach jedna
osoba moe kupi na przykad 200-300 g masa, kilogram cukru i
kilogram kiebasy.
W Poocku i Nowopoocku na Witebszczynie wadze miejskie
postanowiy, e deficytowe produkty bd sprzedawane jedynie

osobom zameldowanym w rejonie danego sklepu.


Klient, po
przedstawieniu dowodu osobistego z odpowiednim zameldowaniem,
bdzie tam mg raz w miesicu kupi 200 g masa i p
kilograma cukru.
W niektrych miastach obwodu grodzieskiego lokalne wadze
wprowadziy kartki na maso i cukier.
"System administracyjnego rozdzielnictwa produktw zacz w
niektrych miejscowociach przybiera skrajne formy" skomentowaa w rod te rozwizania niezalena gazeta "Nawiny".
Przyczyn gwatownego zaostrzenia kryzysu ekonomicznego i
spoecznego na Biaorusi jest prowadzona przez wadze polityka
integracji z Rosj - twierdzi biaoruska opozycja.
Jej zdaniem,
krach skorumpowanej gospodarki Rosji spowodowa, i na Biaorusi
znikaj ze sklepw podstawowe produkty ywnociowe oraz
powracaj ogromne kolejki.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ro/ ls/

Biaoru/ W zwizku z deficytem ywno sprzedawana jest pod


wieczr
18.11.Misk (PAP) - W zwizku z deficytem ywnoci w wikszoci
obwodw (odpowiednikw wojewdztw) Biaorusini mog kupowa
produkty spoywcze dopiero pod wieczr.
Wadze czterech z szeciu biaoruskich obwodw (brzeskiego,
homelskiego, grodzieskiego i witebskiego) zarzdziy, e takie
towary jak maso, cukier, jaja i kiebasa mog by sprzedawane w
godz. 15.00-17.00, czyli po zakoczeniu przez Biaorusinw dnia
pracy.
Po odstaniu w tworzcych si o tej porze kolejkach jedna
osoba moe kupi nie wicej ni 200-300 g masa, kilogram cukru
i kilogram kiebasy.
W Poocku i Nowopoocku na Witebszczynie wadze miejskie
postanowiy, e deficytowe produkty bd sprzedawane jedynie
osobom zameldowanym w rejonie danego sklepu.
Klient, po
przedstawieniu dowodu osobistego z wpisem o zameldowaniu, raz w
miesicu bdzie mg tam kupi 200 g masa i p kilograma
cukru.
W niektrych miastach obwodu grodzieskiego lokalne wadze
wprowadziy kartki na maso i cukier.

"System administracyjnego rozdzielnictwa produktw zacz w


niektrych miejscowociach przybiera skrajne formy" skomentowaa w rod te rozwizania niezalena gazeta "Nawiny".
Przyczyn gwatownego zaostrzenia kryzysu ekonomicznego i
spoecznego na Biaorusi jest prowadzona przez wadze polityka
integracji z Rosj - twierdzi biaoruska opozycja.
Jej zdaniem, "Krach skorumpowanej gospodarki Rosji"
spowodowa, e na Biaorusi "znikaj ze sklepw podstawowe
produkty ywnociowe oraz powracaj ogromne kolejki".
Wojciech Pocharski (PAP)
plo/bug/kan/ ls/
Biaoru/ W zwizku z deficytem ywno sprzedawana jest pod
wieczr
18.11.Misk (PAP) - W zwizku z deficytem ywnoci w wikszoci
obwodw (odpowiednikw wojewdztw) Biaorusini mog kupowa
produkty spoywcze dopiero pod wieczr.
Wadze czterech z szeciu biaoruskich obwodw (brzeskiego,
homelskiego, grodzieskiego i witebskiego) zarzdziy, e takie
towary jak maso, cukier, jaja i kiebasa mog by sprzedawane w
godz. 15.00-17.00, czyli po zakoczeniu przez Biaorusinw dnia
pracy.
Po odstaniu w tworzcych si o tej porze kolejkach jedna
osoba moe kupi nie wicej ni 200-300 g masa, kilogram cukru
i kilogram kiebasy.
W Poocku i Nowopoocku na Witebszczynie wadze miejskie
postanowiy, e deficytowe produkty bd sprzedawane jedynie
osobom zameldowanym w rejonie danego sklepu.
Klient, po
przedstawieniu dowodu osobistego z wpisem o zameldowaniu, raz w
miesicu bdzie mg tam kupi 200 g masa i p kilograma
cukru.
W niektrych miastach obwodu grodzieskiego lokalne wadze
wprowadziy kartki na maso i cukier.
"System administracyjnego rozdzielnictwa produktw zacz w
niektrych miejscowociach przybiera skrajne formy" skomentowaa w rod te rozwizania niezalena gazeta "Nawiny".
Przyczyn gwatownego zaostrzenia kryzysu ekonomicznego i
spoecznego na Biaorusi jest prowadzona przez wadze polityka
integracji z Rosj - twierdzi biaoruska opozycja.

Jej zdaniem, "Krach skorumpowanej gospodarki Rosji"


spowodowa, e na Biaorusi "znikaj ze sklepw podstawowe
produkty ywnociowe oraz powracaj ogromne kolejki".
Wojciech Pocharski (PAP)
plo/bug/kan/ ls/
Biaoru/ witek: biaoruscy katolicy pragn wizyty papiea
17.11.Misk (PAP)- Katolicy na Biaorusi "pragn wizyty papiea"
- powiedzia we wtorek PAP zwierzchnik biaoruskiego Kocioa
katolickiego, kardyna Kazimierz witek.
Podkreli, e rwnie Jan Pawe II niejednokrotnie
deklarowa ch przyjazdu na Biaoru.
Kardyna stwierdzi, e
"sama obecno papiea na Biaorusi byaby dla Kocioa czym
wspaniaym".
Jego zdaniem, padziernikowe spotkanie 1000-osobowej grupy
biaoruskich katolikw z papieem w Rzymie z okazji 20-lecia
jego pontyfikatu byo "bardzo oywcze i wzmacniajce".
W trakcie tego spotkania kard.
witek zaprosi Jana Pawa
II do odwiedzenia katolikw na Biaorusi.
Papie odpar, e
odpowie na zaproszenie, jeli "Opatrzno pozwoli".
"Dokonaem tylko formalnoci kocielnych, to znaczy w
imieniu Kocioa krajowego na Biaorusi zaprosiem gow
Kocioa powszechnego" - powiedzia kard.
witek dodajc, e
decyzja o oficjalnym zaproszeniu Jana Pawa II naley do
biaoruskiego pastwa.
We wtorek suby prasowe biaoruskiego MSZ nie dysponoway
jeszcze nowymi informacjami na temat ewentualnego zaproszenia
papiea.
Pod koniec padziernika, biaoruski minister spraw
zagranicznych Iwan Antanowicz owiadczy, e wizyta papiea na
Biaorusi jest bardzo prawdopodobna.
Minister powiedzia, e strona biaoruska analizuje
"polityczne i wszelkie inne nastpstwa" wizyty.
W tej sprawie
konsultuje si ponadto z Rosj oraz Cerkwi prawosawn.
Wedug danych kocielnych, na Biaorusi - liczcej 10

milionw mieszkacw - mieszka do dwu milionw osb wyznania


rzymskokatolickiego.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ kan/ lm/
Biaoru/Protest opozycji przeciwko wojskowej integracji z Rosj
17.11.Misk (PAP) - Opozycyjny Biaoruski Front Narodowy
zaprotestowa we wtorek przeciwko umacnianiu przez wadze w
Misku wojskowej integracji z Rosj.
Jest ona niezgodna z zapisan w konstytucji zasad denia
biaoruskiego pastwa do neutralnoci - podkrelali podczas
konferencji prasowej w Misku przedstawiciele wadz ugrupowania,
Wincuk Wiaczorka i Siarhiej Papkou.
Wedug BFN, Biaorusi "NATO nie zagraa", nie ma ona take
geopolitycznych interesw w Serbii.
Niedawne wciganie Biaorusi
w konflikt jugosowiaski to "prowokacja w interesach rosyjskich
si imperialistycznych" - uwaaj przedstawiciele ugrupowania.
BFN zarzuci take wadzom, e ich polityka integracji z
Rosj doprowadzia Biaoru do gwatownego zaostrzenia kryzysu
gospodarczego i spoecznego.
"Krach skorumpowanej gospodarki Rosji" spowodowa, e na
Biaorusi "znikaj ze sklepw podstawowe produkty ywnociowe
oraz powracaj ogromne kolejki" - twierdz przedstawiciele BFN.
Wedug Frontu, wpywa na to "sztuczne uzalenienie biaoruskiej
gospodarki od sytuacji rosyjskich".
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ kan/ bum/
Biaoru/Bank Centralny liberalizuje kantorowy handel dewizami
16.11.Misk (PAP) - Bank Narodowy Biaorusi zezwoli na swobodne
ustalanie kursu dolara USA i innych walut w komercyjnych
punktach wymiany.
Liberalizacja handlu walutami wymienialnymi jest od
duszego czasu jednym z postulatw midzynarodowych instytucji
finansowych, ktre uzaleniaj od tego udzielanie dalszych
kredytw Biaorusi.
Jak podao w poniedziaek prywatne, miskie radio BA,

posunicie Banku Centralnego jest "prb oywienia legalnego


rynku walutowego".
Dotychczas kantory na Biaorusi sprzedaway i kupoway
dewizy po kursach niewiele wyszych od zanionego i ustalanego
przez Bank Narodowy.
Klientom zatem, wobec 2-3-krotnie wyszych
kursw czarnorynkowych, nie opacao si korzysta z ich usug.
Jeszcze w pitek kantory skupoway dolary po 80 tys. rubli,
w poniedziaek za dolara pacono w nich 100 tys.
Obroty w
punktach wymiany walut byy jednak mae, gdy na czarnym rynku
mona za dolara otrzyma 170-180 tys. rubli.
W najbliszym czasie oczekuje si jednak odczuwalnego
wzrostu cen walut wymienialnych w kantorach.
Wojciech Pocharski (PAP)
wit/ jd/ ro/ nbz/

Biaoru/13 uczestnikw demonstracji zwizkowej przed sdem


6.11.Misk (PAP) - 13 uczestnikw czwartkowej demonstracji
zwizkowej stano w pitek przed sdem w Misku.
Cz spraw przeniesiono na inny termin, cz osb za
otrzymaa ostrzeenia - poinformowaa PAP przewodniczca
niezalenego Biaoruskiego Wolnego Zwizku Zawodowego, Marija
Alijewa.
Ona sama otrzymaa jedynie ostrzeenie.
Spraw innego z
organizatorw protestu, Wiktara Iwaszkiewicza, doradcy BWZZ i
czonka prodemokratycznego ruchu Karta-97, przeniesiono na
przyszy tydzie.
Jak wczeniej podawa BWZZ, po czwartkowej demonstracji
kilku tysicy zwizkowcw w Misku milicja zatrzymaa ok. 20
osb.
Protestujcy domagali si podwyek pac oraz swobodnego
dostpu zwizkw zawodowych do radia i telewizji.
Nastpnie przeszli kilka kilometrw chodnikami w poblie
siedziby prezydenta Aleksandra ukaszenki, gdzie ich delegacja
przekazaa petycj z postulatami.
Wedug milicji, zwizkowcy naruszyli prawo organizujc
przemarsz bez zezwolenia.

Gro za to grzywny w wysokoci od 20 do 150 minimalnych


pensji, odpowiadajce rwnowartoci 40-300 dolarw.
Minimalna
paca na Biaorusi wynosi obecnie 350 tys. rubli, czyli okoo 2
dolarw.
rednia paca na Biaorusi rwnaa si we wrzeniu
blisko 30 dolarom USA.
Wojciech Pocharski (PAP)
ro/ kks/

Biaoru/ Aresztowania po zwizkowej demonstracji w Misku


6.10.Misk (PAP)- Ok. 20 osb zatrzymaa milicja po czwartkowej
demonstracji w Misku, w ktrej uczestniczyo kilka tysicy
zwizkowcw z niezalenych Biaoruskich Wolnych Zwizkw
Zawodowych (BWZZ) - poinformowaa PAP Walentyna Bykowa z BWZZ.
Zwizkowcy domagali si na wiecu podwyek pac oraz
swobodnego dostpu zwizkw zawodowych do radia i telewizji.
Po
wiecu przeszli kilka kilometrw chodnikami w poblie siedziby
prezydenta, gdzie ich delegacja przekazaa petycj z
postulatami.
Wedug milicji, naruszyli w ten sposb prawo
dotyczce przemarszw bez zezwolenia.
Organizatorzy demonstracji - przewodniczca Zwizku Marija
Aliejewa i Wiktar Iwaszkiewicz, doradca BWZZ i czonek
prodemokratycznego ruchu Karta-97 - bd w zwizku z tym
sdzeni.
Spodziewane grzywny raczej nie bd mae - wyjania
Bykowa.
Sd moe zasdzi sumy w wysokoci od 20 do 150 minimalnych
pensji.
Minimalna paca na Biaorusi wynosi obecnie 350 tys.
rubli, czyli okoo 2 dolarw.
Naley oczekiwa, e dziaacze
zwizkowi zostan obcieni grzywnami o rwnowartoci 40-300
dolarw.
rednia paca na Biaorusi rwnaa si we wrzeniu
blisko 30 dolarom USA.
Czwartkow demonstracj BWZZ popary czoowe opozycyjne
ugrupowania polityczne: Biaoruska Partia Socjaldemokratyczna
"Narodna Hramada", Biaoruski Front Narodowy i Zjednoczona
Partia Obywatelska.
Wzili w niej udzia robotnicy z
najwikszych stoecznych zakadw pracy: fabryki traktorw MTZ

oraz fabryki samochodw ciarowych MAZ.


Sytuacja materialna robotnikw na Biaorusi znacznie si w
ostatnich latach pogorszya.
W zwizku z panujcym kryzysem ich
realne pace zmalay dwukrotnie.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ mc/ lm/
Biaoru/ Zwizkowcy daj podwyek pac i dostpu do RTV
5.10.Misk (PAP) - Dwa-trzy tysice zwizkowcw domagao si w
czwartek na wiecu w Misku podwyszenia minimalnej pacy do
wysokoci rwnej co najmniej 100 dolarom oraz swobodnego dostpu
zwizkw zawodowych do radia i telewizji.
Zwizkowcy zagrozili, e jeli do 5 grudnia prezydent
Aleksander ukaszenka nie przeprowadzi z nimi rozmw na temat
terminw spenienia da, 7 grudnia przeprowadz trzygodzinny
strajk ostrzegawczy.
W razie podjcia rozmw chc, aby byy one
relacjonowane przez telewizj.
Po wiecu jego uczestnicy przeszli kilka kilometrw
chodnikami w poblie siedziby prezydenta, gdzie ich delegacja
przekazaa petycj z postulatami.
Wedug milicji naruszyli prawo
dotyczce przemarszw bez zezwolenia.
Demonstracj zorganizoway Biaoruskie Wolne Zwizki
Zawodowe przy wsparciu czoowych opozycyjnych ugrupowa
politycznych: Biaoruskiej Partii Socjaldemokratycznej "Narodna
Hramada", Biaoruskiego Frontu Narodowego i Zjednoczonej Partii
Obywatelskiej.
Wzili w niej udzia robotnicy z najwikszych stoecznych
zakadw pracy: fabryki traktorw MTZ i fabryki samochodw
ciarowych MAZ.
Akcji Wolnych Zwizkw Zawodowych nie popara oficjalna
Biaoruska Federacja Zwizkw Zawodowych, do ktrej naley 95
proc. biaoruskich robotnikw.
Sytuacja materialna robotnikw na Biaorusi znacznie si
pogorszya w ostatnich latach.
W zwizku z panujcym kryzysem
ich realne pace zmalay dwukrotnie.
rednia paca na Biaorusi
rwnaa si we wrzeniu okoo 28 dolarom USA, ceny w sklepach
za porwnywalne s z polskimi.

Wojciech Pocharski (PAP)


ala/ mc/
Biaoru/Szyndzikau: decyzja Banku wiatowego logiczna
4.11.Misk (PAP)- Decyzja o nieudzielaniu w najbliszej
przyszoci przez Bank wiatowy kredytw Biaorusi jest logiczna
- uwaa Wasil Szyndzikau, ekonomista, wiceprzewodniczcy
opozycyjnej Zjednoczonej Partii Obywatelskiej.
O tym, e Bank wiatowy nie udzieli w najbliszej
przyszoci Biaorusi nowych kredytw powiedzia we wtorek w
Misku wicedyrektor banku ds.
Europy i Azji rodkowej Johannes
Linn.
Warunkiem wsparcia jest przeprowadzenie niezbdnych reform
ekonomicznych, gwnie liberalizacji kursu wymiany biaoruskiej
waluty.
Szyndzikau powiedzia w rod PAP, e decyzja Banku jest
uzasadniona, poniewa "Biaoru konserwuje stare stosunki
produkcyjne i odradza system administracyjno-nakazowy w
najgorszym wariancie".
"Historia potwierdzia, e system taki nie jest
przyszociowy.
Inwestowanie we pienidzy oznacza raczej
przeduanie jego agonii i skazywanie ludzi na Biaorusi na
duej trwajc ndz" - wyjani.
Jego zdaniem, kredyty zostayby zmarnotrawione zasilajc
"kolejne pastwowe przedsibiorstwa lub prezydenck
administracj".
Zapytany skd si bierze zatem optymizm wadz mwicych o
rozwoju biaoruskiej gospodarki, odpar, e tak bywa, gdy "si
bierze yczenia za rzeczywisto".
Wzrost produkcji mona osign zmuszajc ludzi do tego, aby
"wykazywali, e zapewniaj taki wzrost".
Mona te zmusi do
zwikszania produkcji nierentowne przedsibiorstwa, ktrych na
Biaorusi jest ponad poowa.
"Mona tak czyni przez pewien
czas, ale jest to robione kosztem spoeczestwa" - podkreli
Szyndzikau.
W konsekwencji trac na wartoci oszczdnoci obywateli,
zabiera si oszczdnoci oraz rodki zgromadzone przez
przedsibiorstwa, ktre jeszcze przynosz zyski.
Wedug Szyndzikaua, obecnie na Biaorusi panuje stagnacja

gospodarcza poczona ze znacznym spadkiem poziomu ycia.


Poza
tym sytuacja finansowa i gospodarcza kraju jest niezwykle
zagmatwana.
Aby to zmieni trzeba zmian w wewntrznej i
zagranicznej polityce kraju.
"Dopiero co wrciem z Polski, gdzie mogem zobaczy
zupenie inny obraz ycia, a take ludzi, ktrzy prowadz
polityk gospodarcz.
Ludzie ci wiedz, co robi, czego chc i
co przy tym osign.
W odrnieniu od naszych, ktrzy nie
wiedz, co robi, co osign i nie rozumiej w jakim wiecie si
znajduj.
To dua rnica i dlatego ludzie w obu krajach yj
inaczej" - doda Szyndzikau.
rednia paca na Biaorusi rwnaa si we wrzeniu ok. 28
dolarom USA.
Najmniej zarabiali pracownicy kochozw - rednio
ok. 15 dolarw, najwicej za bankowcy - rednio blisko 56
dolarw.
Wojciech Pocharski (PAP)
amp/ lm/
Karpienka wzywa ukaszenk do przyznania si do bdw
3.10.Misk (PAP) - Do publicznego przyznania si do prowadzenia
bdnej polityki wezwa we wtorek prezydenta Biaorusi
Aleksandra ukaszenk przewodniczcy opozycyjnego Narodowego
Komitetu Wykonawczego Hienad Karpienka.
W opublikowanym w niezalenej gazecie "Narodnaja Wola"
licie otwartym, Karpienka zada wyjanienia Biaorusinom
przyczyn nie wypenienia przez prezydenta przedwyborczych
obietnic oraz wezwa do rozpoczcia oglnonarodowego dialogu o
przyszoci kraju.
Trwajcy w kraju kryzys jest zwizany przede wszystkim "z
funkcjonowaniem autorytarnego systemu politycznego" - napisa
Karpienka w licie skierowanym take do deputowanych Rady
Najwyszej (odsunitego od wadzy parlamentu XIII kadencji),
Rady Ministrw i szefw pastwowej administracji terenowej.
Zreformowanie sfery ycia politycznego, zdaniem szefa NKW,
wymaga przeprowadzenia wyborw prezydenckich w lipcu 1999 roku,
a nie w 2001, jak przewiduje zmieniona z inicjatywy prezydenta
konstytucja.
Konieczne jest take osignicie politycznego
porozumienia midzy wadz i opozycj w sprawie wyjcia z

kryzysu oraz w kwestii przeprowadzenia wyborw samorzdowych.


Trzecim wymogiem zreformowania sceny politycznej jest dostp
do zmonopolizowanego przez pastwo radia i telewizji wszystkich
podmiotw ycia politycznego, spoecznego i gospodarczego napisa przewodniczcy Karpienka.
"Ponad 80 proc. obywateli kraju cierpi obecnie bied w
rezultacie odrzucenia przez Pana ekonomicznych przeksztace,
izolowania Biaorusi od krajw rozwinitych oraz jednostronnego
i nie przemylanego przywizania kraju do gospodarki Rosji" owiadczy Karpienka, prezentujc stanowisko caego NKW.
Kierowany przez Karpienk Narodowy Komitet Wykonawczy jest
ciaem skupiajcym przedstawicieli czoowych ugrupowa
opozycyjnych.
W padzierniku ubiegego roku NKW przedstawi
program wyprowadzenia Biaorusi z kryzysu ekonomicznego
wywoanego przez "nieprofesjonaln polityk gospodarcz"
prowadzon pod egid prezydenta.
Wojciech Pocharski (PAP)
amp/ nbz/
W najbliszym czasie Bank wiatowy nie wesprze Biaorusi
3.11.Misk (PAP) - Bank wiatowy nie udzieli w najbliszej
przyszoci Biaorusi nowych kredytw - powiedzia we wtorek w
Misku wicedyrektor banku ds.
Europy i Azji rodkowej Johannes
Linn.
Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest
przeprowadzenie niezbdnych reform ekonomicznych, gwnie
liberalizacji kursu wymiany biaoruskiej waluty - owiadczy
Linn po rozmowach z czonkami rzdu biaoruskiego i
przedstawicielami banku centralnego Biaorusi.
W maju Bank wiatowy postanowi wstrzyma udzielanie
kredytw Biaorusi.
Przyczyn tej decyzji bya polityka
finansowa Miska co do kursu wymiany rubla, ktra prowadzia do
powikszania masy pieninej, wzrostu cen i dewaluacji
pienidza.
Bank uzna, e taka polityka oraz istnienie kilku kursw
wymiany - zniechca zagranicznych inwestorw i wywouje odpyw
kapitaw z kraju.
Dyrektor Linn powiedzia, e rzd Biaorusi powinien
ograniczy wydawanie kredytw, ograniczy inflacj oraz

zaprzesta dotowania nierentownych przedsibiorstw.


Wedug Linna, konieczne jest przyspieszenie prywatyzacji, a
take poprawa klimatu gospodarczego.
Pozwoli to na
przycignicie inwestycji i wprowadzenie nowych technologii do
sektora produkcyjnego.
Reformy te - uwaa Linn - doprowadz do pewnej nierwnowagi
w gospodarce, wzrostu cen w krtkoterminowej perspektywie i do
zwikszenia bezrobocia.
Naley zatem ulepszy system oson
socjalnych i udzieli pomocy tym, ktrym jest ona potrzebna.
Wedug przedstawiciela Banku wiatowego, wolne tempo reform
rynkowych sprawia, e produkcja biaoruskich przedsibiorstw
cigle spada, starzej si ich urzdzenia, brakuje kapitau
obrotowego.
Przedsibiorstwa staj si niekonkurencyjne na
rynkach midzynarodowych.
Sytuacj pogorszy kryzys w Rosji.
Biaoruskie towary
utraciy tradycyjnych odbiorcw na tym rynku.
Stanie si jeszcze
gorzej, jeli we waciwym czasie nie zostan przeprowadzone
odpowiednie reformy - podkreli Linn.
Doda jednak, e Bank
wiatowy nie opuci Biaorusi.
Prac w Misku bdzie kontynuowao stae przedstawicielstwo
i eksperci B.
Nadal bdzie udzielana pomoc techniczna oraz
prowadzona edukacja spoeczna w dziedzinie gospodarki.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/amp/ ls/

Biaoru/Okradziono niezalen gazet "Nawiny"


2.11.Misk (PAP) - Niezalena biaoruska gazeta "Nawiny"
stracia w wyniku kradziey cay sprzt komputerowy wraz z baz
danych i kilka tysicy fotografii - poinformowa w poniedziaek
redaktor naczelny pisma Ihar Hermiaczuk.
Nie wykluczy, e kradziey mogy dokona biaoruskie suby
specjalne, aby sparaliowa prac redakcji.
"Nawiny" s kontynuacj "Swabody", gwnego dziennika

biaoruskiej opozycji, zamknitego przed rokiem przez Najwyszy


Sd Gospodarczy na podstawie skargi wniesionej przez Pastwowy
Komitet ds.
Prasy.
Komitet zarzuci gazecie publikacj artykuw
"wzywajcych do obalenia ustroju konstytucyjnego i podegajcych
do nienawici midzy spoeczestwem i wadzami".
Zamknicie pisma wywoao wwczas liczne midzynarodowe
protesty, take w Polsce.
Decyzj ostro skrytykowaa Rada
Europy.
Redakcji udao si reaktywowa pismo w styczniu 1998 r.,
jednak ju pod now nazw.
"Nawiny" uwaane s obecnie za
czoowe i - jak na warunki biaoruskie - nowoczenie redagowane
pismo opozycyjne.
Hermiaczuk powiedzia PAP, i kradziey wyposaenia
redakcji dokonano w nocy z soboty na niedziel.
Straty
materialne oceni na 3 tys. dolarw.
Za najdotkliwsz uzna
jednak strat komputerowego archiwum.
Redakcja poyczya ju
kilka komputerw, jednak we wtorek gazeta nie ukae si w
kioskach.
Hermiaczuk doda te, e zdaniem milicji, znalezienie
sprawcw tego rodzaju kradziey "bdzie trudne albo nawet
niemoliwe".
Redagowane przez niego pismo, jako "Swaboda", a nastpnie
"Nawiny" wychodzi od omiu lat.
Ukazuje si na terenie caego
kraju trzy razy w tygodniu.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ro/ nbz/
Biaoru/ Opozycja uczcia w Kuropatach pami ofiar stalinizmu
1.11.
Misk (PAP) - Dwa tysice osb uczestniczyo w niedziel w
wiecu w Kuropatach pod Miskiem, gdzie przed laty odkryto masowe
mogiy ofiar represji stalinowskich z lat 1937-41.
Manifestacj poprzedzi kilkugodzinny przemarsz ulicami
stolicy.
Zorganizowa j opozycyjny Biaoruski Front Narodowy

(BFN) w ramach obchodw tradycyjnego, biaoruskiego wita


zmarych - Dziadw.
Wiceprzewodniczcy BFN, Juryj Chadyka przypomnia podczas
wiecu, e dokadnie przed dziesicioma laty obchody Dziadw day
pocztek biaoruskiemu ruchowi narodowo-patriotycznemu.
Masowa
manifestacja Biaorusinw w Kuropatach zostaa wwczas
rozpdzona przez milicj.
"Dziki Dziadom nasi przodkowie zachowali historyczn pami
i narodow wiadomo" - podkreli Chadyka.
Dlatego "cakiem
naturalne jest, e przed 10 laty zaczlimy przychodzi tu
podczas tego wita".
Doda, e Dziady s bardzo starym obrzdem, ktrego korzenie
tkwi jeszcze w pogastwie.
Zwrci te uwag, e nie s one
witem prawosawnym, katolickim czy protestanckim.
Archeolog Lawon Kaadzinski, ktry uczestniczy pracach
wykopaliskowych na terenie Kuropat, powiedzia, e nie mona
twierdzi, i odpowiedzialno za prowadzone tam egzekucje
ponosz Niemcy okupujcy Biaoru podczas II wojny wiatowej.
Przecz temu znalezione w Kuropatach naboje i uski z lat
1937-38, a take rosyjskojzyczne dokumenty dotyczce egzekucji.
Opozycja ocenia, e w Kuropatach spoczywa ok. 100 tys. osb.
S tam rwnie pochowani Polacy.
Przed tygodniem dane na
zamordowane w Kuropatach za
generalny Biaorusi.
Aleh Baeka owiadczy, e
siedem tysicy ludzi, a nie
nawet 250 tysicy.

temat liczby osb, ktre zostay


"wyranie zawyone" uzna prokurator
zgino tam
- jak si twierdzi - 30 tysicy, a

Wedug Baeki, wyniki najnowszego ledztwa nie daj te


jednoznacznej odpowiedzi na pytanie kim byli i z czyich rk
zginli ludzie w Kuropatach.
Wojciech Pocharski (PAP)
wit/ adl/
Biaoru/ Znicze zapony na polskich cmentarzach
1.11.Misk (PAP) - Na Biaorusi zapony w niedziel znicze na
grobach polskich powstacw styczniowych, legionistw

Pisudskiego, onierzy wojny polsko - bolszewickiej 1920 r.,


wrzenia 1939 r. oraz Armii Krajowej.
Polscy dyplomaci i dziaacze Zwizku Polakw na Biaorusi
tradycyjnie odwiedzaj w Dzie Zmarych polskie cmentarze i
mogiy.
Przedstawiciele ambasady RP i ZPB zoyli wiece oraz
zapalili znicze w Kuropatach pod Miskiem, gdzie znajduj si
zbiorowe mogiy ofiar stalinowskch represji, w tym Polakw.
Na Grodzieszczynie, gdzie jest najwicej polskich mogi,
przedstawiciele Konsulatu Generalnego, Zarzdu Gwnego ZPB oraz
Kocioa katolickiego od soboty odwiedzaj cmentarze i miejsca
pamici.
Zoono te kwiaty na znajdujcym si w Grodnie grobie Elizy
Orzeszkowej.
Podobne obchody odbywaj si rwnie w obwodzie brzeskim.
Wiceprezes ZPB Tadeusz Malewicz powiedzia PAP, e
czonkowie Zwizku porzdkuj i odwiedzaj polskie cmentarze
praktycznie w kadym obwodzie (odpowiedniku wojewdztwa).
Wedug
niego, Polacy na Biaorusi odwiedzaj w wito Zmarych ok. 300
cmentarzy.
Najwicej polskich miejsc pamici znajduje si na zachodniej
Biaorusi, wchodzcej niegdy w skad Rzeczpospolitej.
Wojciech Pocharski (PAP)
kar/ bum/
Biaoru/ Protest opozycji w Misku
31.10.
Misk (PAP) - Kilkadziesit osb protestowao w sobot w
Misku przeciwko "wciganiu Biaorusi w cudze konflikty
zbrojne".
Uczestnicy demonstracji, zwolennicy opozycyjnej Zjednoczonej
Partii Obywatelskiej oraz Biaoruskiego Frontu Narodowego,
skrytykowali biaoruskie wadze za poparcie udzielane Jugosawii
w konflikcie kosowskim.
Ich zdaniem, Biaoru niepotrzebnie daje
si wciga w konflikt na Bakanach.
Uczczono take pami ofiar represji stalinowskich.
Po okoo godzinnej demonstracji jej uczestnicy zoyli
wiece w jednym z parkw Miska, gdzie w czasach stalinowskich
rozstrzeliwano "wrogw ludu".

W ten sposb opozycja rozpocza obchody tradycyjnego,


biaoruskiego wita zmarych - "Dziadw".
W niedziel biaoruski Front Narodowy organizuje z tej
okazji przemarsz ulicami stolicy do Kuropat - miejsca pod
Miskiem, gdzie znajduj si zbiorowe mogiy ofiar stalinizmu.
Przed 10 laty, na wezwanie dziaaczy opozycji, mieszkacy
Miska masowo przybyli do Kuropat, gdzie NKWD w latach 1937-41
zlikwidowao ok. 100 tys.
(wedug danych opozycji) Biaorusinw.
Manifestacja zostaa rozpdzona przez milicj.
Dao to jednak
pocztek odrodzeniu Ruchu Narodowo-Patriotycznego na Biaorusi.
Wojciech Pocharski (PAP)
ep/ yy/ adl/
Biaoru/Prasa: wizyta papiea zaley od prezydenta i Cerkwi
30.10.Misk (PAP) - Przyjazd Jana
obecnie od stosunku do tej wizyty
ukaszenki oraz rosyjskiej Cerkwi
pitek niezalena gazeta "Nawiny"
dotyczce tej sprawy.

Pawa II na Biaoru zaley


prezydenta Aleksandra
prawosawnej - napisaa w
komentujc ostatnie fakty

W czwartek biaoruski minister spraw zagranicznych Iwan


Antanowicz owiadczy dziennikarzom w Misku, e wizyta papiea
na Biaorusi jest postrzegana jako bardzo prawdopodobna.
Wyjani, e w tej sprawie wadze biaoruskie konsultuj si z
rosyjskim MSZ, a take rosyjsk Cerkwi prawosawn (ktrej
zwierzchnictwo obejmuje rwnie Biaoru).
17 padziernika kard.
Kazimierz witek, zwierzchnik
Kocioa Katolickiego na Biaorusi, zaprosi Jana Pawa II do
odwiedzenia biaoruskich katolikw.
Papie odpar, e odpowie na
zaproszenie, jeli "Opatrzno pozwoli".
Oprcz zaproszenia od kard.
witka, Jan Pawe II, jako
gowa pastwa watykaskiego, powinien otrzyma rwnie
zaproszenie od prezydenta Biaorusi - pisz "Nawiny".
Przypominaj, e przedstawiciele Kocioa katolickiego w
ostatnich latach niejednokrotnie pertraktowali z biaoruskimi
wadzami na temat oficjalnego zaproszenia Jana Pawa II na

Biaoru.
Wadze wyraay zainteresowanie wizyt, lecz daway do
zrozumienia, e wizycie bdzie przeciwna rosyjska Cerkiew
prawosawna.
"Katolicyzm jest na Biaorusi tradycyjnym wyznaniem i
otwarcie nie przeciwstawia si prawosawiu, jednake moskiewski
patriarchat prawosawny uwaa, e przyjazd papiea na Biaoru
moe wpyn na oywienie tego wyznania" - wyjania przyczyn
trudnoci gazeta.
Zwraca uwag, e katolicyzm na Biaorusi obecnie rozwija si
dynamiczniej ni prawosawie.
wiadczy o tym szybki wzrost
liczby parafii katolickich w caym kraju.
Wedug danych kocielnych, na Biaorusi - liczcej 10
milionw mieszkacw - mieszka do dwch milionw osb wyznania
rzymskokatolickiego.
Zdaniem cytowanego przez gazet nuncjusza apostolskiego w
Misku, abp Dominika Gruszowskiego, to czy wizyta Jana Pawa II
na Biaorusi dojdzie do skutku, zaley teraz w peni od
prezydenta ukaszenki.
Wedug nuncjusza, papie "bardzo chce
przyjecha na Biaoru".
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ro/ kks/
Biaoru/ Apel o konsolidacj regionalnych si demokratycznych
29.10.Misk (PAP) - Do konsolidacji dziaa regionalnych
organizacji politycznych i spoecznych dla wyprowadzenia kraju z
kryzysu gospodarczego i niedopuszczenia do umocnienia si na
Biaorusi "otwartej dyktatury" wezway w czwartek organizacje
Grodzieszczyzny.
Ich zdaniem, krajem powinny kierowa "dowiadczone i
odpowiedzialne osoby bdce w stanie zapewni ludziom dobrobyt,
stabilizacj i praworzdno".
Grodzieszczyzna (zachodnia Biaoru) jest uwaana za jeden
z lepiej rozwinitych gospodarczo regionw Biaorusi.
Apel na amach niezalenego dziennika "Narodna Wola"
podpisali biaoruscy dziaacze reprezentujcy ponad 50
demokratycznych organizacji politycznych i spoecznych z Grodna,
Lidy, Nowogrdka, Sonimia, Wokowyska i Ostrowca.

Do apelu przyczyli si przedstawiciele polskich,


litewskich i ukraiskich organizacji mniejszociowych z obwodu
grodzieskiego.
"Nasze dowiadczenie pokazuje, e koordynacja dziaalnoci
rnych organizacji w regionach jest rzecz nie tylko moliw,
ale i perspektywiczn" - podkrelili autorzy owiadczenia.
Zgodzili si, e "nie ma wikszej oglnej wartoci ni
Biaoru".
Zwrcili jednak uwag, e pogldu tego nie podziela
"znaczna cz obecnych wadz", gdy "wikszo obywateli kraju
jest ju ebrakami".
Otrzymuj oni za sw prac "nie zapat,
lecz jamun".
"Poziom ycia na Biaorusi naley do najniszych w Europie,
przy czym znaczne rodki pastwowe przeznacza si nie na
rozwizywanie problemw gospodarczych i spoecznych, lecz na
organizowanie parad wojskowych i pompatycznych igrzysk" napisali dziaacze.
Ich zdaniem, "gwne rodki masowego przekazu s w caoci
podporzdkowane wadzom i przekazuj ludziom informacje
sfaszowane i kamliwe".
"Przemilcza si prawdziw histori
narodu biaoruskiego, niszczy kultur i jzyk" - podkrelili
autorzy owiadczenia.
Wojciech Pocharski (PAP)
mmp/ ro/ bum/
Biaoru/ Wizyta papiea na Biaorusi prawdopodobna
29.10.Misk (PAP) - Wizyta papiea na Biaorusi jest postrzegana
jako moliwa - owiadczy w czwartek Iwan Antanowicz, biaoruski
minister spraw zagranicznych.
"To nie pierwszy raz, gdy moliwo i potrzeba wizyty w
naszym kraju Jego witobliwoci jest rozpatrywana, jako bardzo
prawdopodobna" - powiedzia podczas konferencji prasowej w
Misku.
W poowie padziernika kard.
Kazimierz witek, gowa
Kocioa Katolickiego na Biaorusi, zaprosi Jana Pawa II do
odwiedzenia biaoruskich katolikw.
Papie odpar, e odpowie na
zaproszenie, jeli "Opatrzno pozwoli".

Wypowied min.
Antanowicza jest pierwsz oficjaln reakcj
biaoruskich wadz w sprawie wizyty.
Minister powiedzia, e strona biaoruska obecnie analizuje
"kategoryczno" formy zaproszenia papiea oraz "polityczne i
wszelkie inne nastpstwa" wizyty.
"Konsultujemy si ze swoim sojusznikiem, Rosj.
Myl, e
powinnimy mie wsplne stanowisko" - wyjani.
Doda, e
planuje si take przeprowadzenie konsultacji z Cerkwi
Prawosawn.
Wedug danych kocielnych, na - liczcej 10 milionw
mieszkacw - Biaorusi mieszka do dwu milionw osb wyznania
rzymskokatolickiego.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ rr/ ls/
Biaoru/W trosce o rozumienie polityki rzdzcych
28.10.Misk(PAP) - W przedsibiorstwach i kochozach na
Biaorusi, zgodnie z rozporzdzeniem prezydenta Aleksandra
ukaszenki, wprowadza si nowe stanowisko - wicedyrektora ds.
informacji i wychowania - poinformowano w rod.
Pracownicy ci maj wyjania zatrudnionym polityk
prezydenta i pastwa.
Sporo miejsca tematowi powiciy w rod telewizyjne
programy informacyjne, a organ rzdu, dziennik "Respublika"
zamieci wypowied zastpcy szefa prezydenckiej administracji
Iwana Paszkiewicza, ktry powiedzia: "Gwnym zadaniem
pracownikw ideologicznych jest wyjanianie polityki wadz we
wszystkich sferach ycia".
We wszystkich przedsibiorstwach, gdzie pracuje ponad 300
osb, oraz w kochozach i sowchozach zatrudniajcych ponad 150
pracownikw propagandyci maj na koszt zakadw pracy wyjania
polityk rzdzcych, a take, jak napisaa niezalena gazeta
"Nawiny", "dowodzi szkodliwoci dziaa opozycji".
W lipcu po raz pierwszy o wprowadzeniu nowego stanowiska
informoway wadze obwodu homelskiego.
"Politrucy" (od
rosyjskiego "politruk" - oficer ds. politycznych) lub
"specjalici od formowania prawidowej myli obywatelskiej", jak
nazwaa ich niezalena biaoruska prasa, mieli stopniowo

pojawia si w duych przedsibiorstwach i sowchozach.


Dotychczas w pastwowych przedsibiorstwach na Biaorusi
istniay tzw. dni pracy politycznej z zatrudnionymi.
Wysocy
rang urzdnicy pastwowi oraz dyrektorzy przedsibiorstw
spotykali si z pracownikami raz w miesicu w celu wyjanienia
im biecej sytuacji politycznej.
Obecnie taka praca bdzie
prowadzona codziennie.
W modoci podobn funkcj peni take prezydent
ukaszenka, ktry by instruktorem politycznym w wojsku.
Wojciech Pocharski (PAP)
mmp/ro/ nbz/
Biaoru pomaga Chinom
28.10.Misk (PAP) - Biaoruski rzd wysa do Chin parti pomocy
humanitarnej.
W jej skad wchodzi biaoruska ywno i leki dla
Chiczykw, ktrzy ucierpieli w wyniku letnich powodzi.
Z Miska do Pekinu odlecia w poniedziaek samolot
transportowy I-76, na ktrego pokadzie znalazo si ok. 37 ton
produktw ywnociowych i preparatw medycznych - poinformowao
w rod towarzystwo lotnicze "Transawiaekspart".
W transporcie znalazo si m.in. 20 ton biaoruskich serw
oraz 220 tys. opakowa antybiotykw i innych lekarstw o wartoci
3 mld rubli (ok. 20 tys.
USD).
Pastwo opacio take rejs
samolotu.
Poprzednio, w poowie padziernika, Biaoru wysaa do
Rosji w ramach akcji dobroczynnej okoo 400 ton ywnoci.
Pastwo zapowiedziao rwnie pomoc dla osb poszkodowanych
w wyniku niedawnych poarw lasw mieszkacw pooonej na
wschodnim kracu Rosji wyspy Sachalin.
Maj oni otrzyma
biaorusk odzie, obuwie, sprzt grzewczy, naczynia, a take
materiay budowlane, lekarstwa i ywno.
Opozycja krytykuje rzd za bezpatne wysyanie za granic,
biaoruskiej ywnoci i lekw.
Biaoruski Front Narodowy uwaa
posunicia wadz za "niestosowne" w sytuacji, gdy na Biaorusi
trwa dotkliwy kryzys gospodarczy i spoeczny, a "absolutna
wikszo mieszkacw yje poniej granicy ubstwa".

Opozycja zwraca take uwag, e w biaoruskich aptekach, w


zwizku z kryzysem w Rosji, brakuje lekw.
Ich ceny wzrosy
trzy-, a w niektrych przypadkach nawet dziesiciokrotnie.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ rr/ bum/
Biaoru/Opozycja: integracja z Rosj nie jest realna
27.10.Misk (PAP) - Idea integracji Biaorusi i Rosji jest
eksploatowana przez politykw w Moskwie i Misku jedynie dla
osignicia ich wasnych celw, natomiast nie sprawdza si w
yciu - uwaa Wasil Szyndzikau, wiceprzewodniczcy opozycyjnej
Zjednoczonej Partii Obywatelskiej.
W ten sposb opozycyjny polityk skomentowa we wtorek w
rozmowie z PAP wprowadzenie opat granicznych dla cudzoziemcw
wjedajcych lub przejedajcych przez graniczcy z Biaorusi
rosyjski Obwd Smoleski.
W poniedziaek decyzj wadz Obwodu Smoleskiego w tej
sprawie nazwaa krokiem "jawnie nieprzyjaznym" dyspozycyjna
wobec wadz biaoruska telewizja pastwowa.
Zgodnie z t decyzj kady cudzoziemiec, waciciel
samochodu osobowego, uiszcza ma opat o rwnowartoci 222
rubli.
Wprowadzona opata dorwnuje redniej pensji na
Biaorusi.
Za samochd ciarowy trzeba bdzie zapaci ponad
osiemset rubli.
Wprowadzenie tych opat przez wadze rosyjskiego obwodu
wiadczy o "bezprawiu, ktre dzi na kadym kroku mona spotka
w Rosji".
Narusza ono na poziomie regionalnym porozumienia
midzy Biaorusi i Rosj - powiedzia Szyndzikau.
"Taki jest poziom rozumienia przez rosyjskich gubernatorw
procesw ekonomicznych, procesw integracji i oglnych
porozumie midzy pastwami" - owiadczy polityk opozycji.
Jego ugrupowanie, ktre jest przeciwne integracji w zwizku
z brakiem w kraju "demokracji i prawomocnego parlamentu"
opowiada si jedynie za "dobrossiedzkimi stosunkami midzy
Biaorusi i Rosj wyranie okrelonymi przez umowy midzy obu
pastwami".
Od poowy lat 90. w wyniku podpisanych porozumie
midzypastwowych granica midzy Biaorusi i Rosj praktycznie

nie istnieje.
Biaorusini mog jedzi do Rosji bez paszportw,
a nawet korzysta tam z opieki medycznej na tych samych prawach
co mieszkacy ssiedniego kraju.
Od 1997 r. istnieje ponadto Zwizek Biaorusi i Rosji
(ZBiR), ktrego celem ma by zblienie gospodarek obu krajw, a
take, jak podkrela niedawno premier Rosji, Jewgienij
Primakow, rozwj takich stosunkw, ktre przynosiyby maksymalne
korzyci obu narodom.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ro/ ls/
Biaoru-Polska/ Rozwj handlu zaley od wzrostu eksportu
22.10.Misk (PAP) - Moliwoci rozwoju handlu polskobiaoruskiego to gwnie aktywizacja eksportu - powiedzia w
czwartek w Misku polski wiceminister gospodarki Bernard
Baszczyk.
W cigu siedmiu miesicy obecnego roku spady obroty w
handlu midzy Polsk i Biaorusi: zmniejszy si biaoruski
eksport do Polski i polski na Biaoru.
Ocenia si, e tak zej
sytuacji we wzajemnym handlu nie byo od lat.
Aby pomc przezwyciy trudnoci, w Misku zorganizowano po
raz czwarty spotkanie "Dobrossiedztwo '98" z udziaem
zainteresowanych wspprac polskich i biaoruskich k
gospodarczych.
Polskie przedsibiorstwa dziaajce na rynku biaoruskim za
przyczyn spadku ich eksportu na Biaoru uwaaj brak
wymienialnoci biaoruskiego rubla i zwizane z tym trudnoci z
nabywaniem dewiz przez biaoruskich partnerw.
Firmy biaoruskie, wyjaniajc
na rynku polskim twierdz z kolei,
liberalizacj handlu midzy Polsk
si warunki dostpu ich towarw do

powody spadku ich sprzeday


e w zwizku ze stopniow
i Uni Europejsk, pogarszaj
rynku polskiego.

Wiceminister Baszczyk zaproponowa podczas spotkania


rozpatrzenie przez stron biaorusk moliwoci rozlicze w
polskich zotych oraz wykorzystanie szans wsppracy polskich i
biaoruskich przedsibiorstw na rynkach trzecich - rosyjskim i
innych pastw WNP oraz na rynkach Europy Zachodniej.
Wedug strony polskiej, realne s dostawy polskiego zboa,
cukru i misa na Biaoru w celu przetworzenia na mk, sodycze
i produkty misne z przeznaczeniem na eksport do Rosji.

Przedsibiorstwa biaoruskie nie wykorzystuj obecnie w peni


swych mocy produkcyjnych w zwizku z niewystarczajc iloci
wasnych surowcw.
Firmy biaoruskie, ktre maj trudnoci z eksportem na rynki
Europy Zachodniej, mog take szuka moliwoci wsppracy z
przedsibiorstwami polskimi - powiedzia Baszczyk.
Jego zdaniem, firmy biaoruskie powinny te, jak to robi
polskie firmy na Biaorusi, aktywnie szuka odbiorcw w Polsce,
"a nie czeka a potencjalni kupcy zjawi si na Biaorusi".
"Wszdzie tam, gdzie towar biaoruski jest lepszy lub taszy od
konkurencji, z pewnoci znajdzie nabywcw" - twierdzi.
Wedug strony polskiej, wejcie naszego kraju do UE nie
oznacza, e zamyka si on przed reszt wiata.
"Prowadzimy
otwart polityk w handlu.
W kontaktach gospodarczych szczeglne
miejsce zajmuj nasze stosunki ze wschodnimi partnerami, w tym z
Biaorusi" - zapewni polski wiceminister gospodarki.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ro/ bum/
Biaoru/ Zanussi o szansie polskiej kultury na Wschodzie
21.10.Misk (PAP) - Krzysztof Zanussi, ktry przyjecha w rod
do Miska w zwizku z pokazem jego filmu "Brat naszego Boga",
zrealizowanego na podstawie sztuki Karola Wojtyy, uwaa, e
polska kultura "ma swoj szans" w krajach Europy Wschodniej.
Zdaniem Zanussiego, jest ona Europie Wschodniej "co duna,
mwic w kategoriach moralnych, i ma co do zyskania w
kategoriach pragmatycznych".
Na konferencj prasow przed pokazem filmu przybyo
kilkudziesiciu dziennikarzy z biaoruskich, a take rosyjskich
rodkw przekazu.
Wizyt Zanussiego szeroko w ostatnich dniach
zapowiaday biaoruskie media.
"Polska jest najwikszym krajem w Europie rodkowej i krajem
o wysokim potencjale kulturalnym.
Przez wiele lat bylimy dla
wielu krgw kultury na wschodzie Europy pewnym punktem
odniesienia i nie ma adnego powodu, abymy nim by przestali" powiedzia reyser korespondentowi PAP.
Wedug niego, aktywno polskiej kultury na Wschodzie jest
"obywatelsk powinnoci".

"To trzeba robi, nawet jeli jest


czasem troch mczce i oddala czowieka od pewnych komfortw,
do ktrych szalenie nas dzisiaj cignie".
Zanussiego zaprosi do Miska Instytut Polski, ktry planuje
do koca roku zorganizowa na Biaorusi jeszcze kilkanacie
imprez powiconych polskiej kulturze.
We wtorek odby si w Misku koncert z cyklu
przedstawiajcego dokonania polskich kompozytorw XX stulecia,
wrd nich Henryka Mikoaja Greckiego.
Wojciech Pocharski (PAP)
mc/ ls/

Biaoru/ Przedstawiciel ONZ o pomocy dla Biaorusi


21.10.Misk (PAP) - ONZ pomoe Biaorusi w realizacji 3 - 4
nowych projektw zwizanych z przezwycianiem nastpstw awarii
w Czarnobylu - zapowiedzia w rod w Misku Sergio de Mello,
zastpca sekretarza generalnego ONZ ds. pomocy humanitarnej.
Opowiedzia si jednak za lepsz koordynacj wsppracy ONZ
z Biaorusi, Rosj i Ukrain w zwalczaniu nastpstw awarii.
Podkreli, e w tej kwestii naley "koncentrowa si na
wybieraniu konkretnych priorytetowych projektw".
De Mello przyjecha na Biaoru z pierwsz - jak to okreli
- "zapoznawcz" wizyt.
Odwiedzi poszkodowane w wyniku awarii
tereny obwodu homelskiego, spotka si rwnie z
przedstawicielami rzdu biaoruskiego.
Do Miska przyby z
Kijowa, nastpnie udaje si do Moskwy.
Podczas konferencji prasowej wyjani, e w wyniku rozmw z
czonkami biaoruskiego rzdu ustalono, i ONZ znajdzie rodki
na realizacj projektw uzupeniajcych dotychczasow pomoc i
zwizanych z ochron zdrowia, rodowiska naturalnego,
zarzdzaniem i wykorzystywaniem zasobw lenych z terenw
dotknitych skutkami awarii oraz psychospoeczn rehabilitacj
mieszkacw tych obszarw.
W wyniku awarii elektrowni jdrowej w Czarnobylu (26
kwietnia 1986 r.) skaenie radioaktywne objo pit cz
obszaru Biaorusi, zamieszkan przez ponad 2 mln ludzi.
Z uytku
wycofano setki tysicy hektarw gruntw ornych.
Biaoru podaje,

e rocznie usuwanie skutkw awarii pochania 20 proc. budetu


pastwa.
Wojciech Pocharski (PAP)
mc/ bum/
Biaoru/ Opozycja: wizyta papiea przyniosaby korzyci
20.10.Misk (PAP) - Juryj Chadyka, wiceprzewodniczcy
opozycyjnego Biaoruskiego Frontu Narodowego powiedzia we
wtorek, e wizyta papiea Jana Pawa II na Biaorusi
"przyniosaby wielk korzy" narodowi i siom demokratycznym w
tym kraju.
"Wszdzie tam, gdzie bywa papie rozwizyway si
konflikty" - owiadczy podczas konferencji prasowej w Misku.
Do zoenia wizyty zaprosi papiea w sobot kardyna
Kazimierz witek, arcybiskup misko-mohylewski i administrator
Piska.
Jan Pawe II, ktry z okazji 20-lecia swego pontyfikatu,
przyj ponad tysicosobow pielgrzymk biaorusk w Watykanie,
odpowiedzia, i liczy, e Opatrzno Boa pozwoli mu
odpowiedzie na to zaproszenie.
Do wtorku oficjalne rda w Misku nie odniosy si do
informacji o zaproszeniu papiea na Biaoru przez miejscowych
katolikw.
Nie informoway o tym fakcie rwnie pastwowe rodki
przekazu.
Wedug lidera BFN, sprawa papieskiej wizyty na Biaorusi
jest "zoona".
Przeszkod dla niej stanowi "polityka
prawosawnego panslawizmu", prowadzona przez biaoruskie wadze
- uwaa Chadyka.
Przyjazdowi papiea sprzeciwia si bdzie jego zdaniem - take Rosyjski Koci Prawosawny.
Wedug jego kolegi z kierownictwa BFN, Wincuka Wiaczorki
wizyta papiea byaby zakwestionowaniem "mitu, e Biaoru
naley do prawosawnej strefy wpyww Rosji", a take "mocnym
wsparciem dla biaoruskich katolikw".
Wiaczorka zwrci ponadto
uwag, e pozytywnym wynikiem wizyty Jana Pawa II na Kubie byo
uwolnienie 80 winiw politycznych.
Wedug danych kocielnych, na 10-milionowej Biaorusi
mieszka 2 mln osb wyznania rzymskokatolickiego i ok. 100 tys.
grekokatolikw.

Wojciech Pocharski (PAP)


ala/ro/ nb/
Biaoru/Wiec opozycji w Misku
18.10.Misk (PAP) - Zatrzymania procesw integracyjnych z Rosj,
demokracji i wolnoci mediw domagali si w niedziel w centrum
Miska zwolennicy opozycyjnego Biaoruskiego Frontu Narodowego.
Ponad tysic osb trzymajcych biao-czerwono-biae flagi i
transparenty z hasami wzio udzia w wiecu z okazji
przypadajcej w poniedziaek 10. rocznicy utworzenia BFN.
"Im cilejszy zwizek z Rosj tym wicej ebrakw na
Biaorusi", "Biaoru do NATO", "Zatrzyma rusyfikacj", "Rzdy
ukaszenki to szalone ceny i mizerne zarobki" - to niektre hasa
z
transparentw.
Wincuk Wiaczorka, wiceprzewodniczcy BFN, zarzuci podczas
wiecu prezydentowi Aleksandrowi ukaszence, e "traktuje
Biaoru jak trampolin do skoku na Kreml", a take skrytykowa
politykw rosyjskich za "zarabianie politycznych punktw na
przyczaniu Biaorusi do Rosji".
"Niepodlego Biaorusi oznacza wolno kadego czowieka,
dobrobyt i przyszo kadej biaoruskiej rodziny" - doda.
Owiadczy, e w jego kraju nie ma demokracji, a take wolnoci
mediw: "Brak jakiegokolwiek demokratycznego lub niezalenego
kanau telewizyjnego czy radiowego, niezalene gazety drukowane
s za granic".
Oceni te, e socjalna wytrzymao Biaorusinw,
przywykych do radzenia sobie w przeszoci w najbardziej
trudnych warunkach - "bez wasnego pastwa czy rzdu" - ma swoje
granice.
Wedug Wiaczorki obowizkiem BFN jest przypominanie o
potrzebie obrony biaoruskiej niepodlegoci i wolnoci.
W trakcie wiecu odczytano owiadczenie znajdujcego si na
emigracji przewodniczcego BFN, Zianona Paniaka,ktry
podkreli, e utworzenie BFN przed dziesicioma laty
udowodnio, e "biaoruska idea narodowa yje i ma przyszo".
BFN "by i jest inicjatorem walki o wolno, niepodlego i
demokracj na Biaorusi" - napisa lider ugrupowania dodajc, e
celem Frontu obecnie jest "obrona i odbudowa" wolnoci i
niepodlegoci.
Przed dziesicioma laty, 19 padziernika 1988 r., odbyo si

w Misku pierwsze posiedzenie komitetu organizacyjnego BFN, w


ktrym wzio udzia ok. 30 osb, m.in. znany biaoruski pisarz
Wasil Bykau oraz Zianon Paniak.
BFN jest czoowym biaoruskim ugrupowaniem opozycyjnym z
sieci oddziaw terenowych obejmujcych cay kraj.
Wojciech Pocharski (PAP)
ro/ nbz/
Biaoru/ Wadze ostrzegaj parti rekrutujc ochotnikw
16.10.Misk (PAP) - Biaoruskie Ministerstwo Sprawiedliwoci
oficjalnie ostrzego w pitek nacjonalistyczn LiberalnoDemokratyczn Parti Biaorusi (LDPB) w zwizku z prowadzeniem
przez ni naboru ochotnikw, majcych pomc Jugosawii w razie
zaatakowania jej przez NATO.
W przypadku ponownego ostrzeenia partia ma zosta
rozwizana - owiadczyo ministerstwo, ktre za
"niedopuszczalne" uznao publiczne owiadczenia kierownictwa
partii dotyczce rejestracji ochotnikw.
Wedug ministerstwa, zgodnie ze swym statutem i
obowizujcym ustawodawstwem, LDPB nie ma prawa podejmowa
decyzji o rekrutacji ochotnikw ani wystpowa w rodkach
przekazu z informacjami na ten temat.
LDPB poinformowaa w ubiegym tygodniu media biaoruskie, a
take obecne na Biaorusi rosyjskie rodki przekazu, e w wyniku
prowadzonej przez ni akcji zgosio si okoo 500 osb, w
wikszoci weteranw rnych wojen na terytorium byego ZSRR i
Afganistanu.
Wkrtce jednak prezydent Aleksander ukaszenka sprzeciwi
si rekrutacji obywateli biaoruskich do oddziaw, ktre w
razie ataku NATO na Jugosawi, miayby zosta tam wysane.
Powoujc si na konstytucj, ktra zabrania wojskowym
uczestniczenia w jakichkolwiek konfliktach poza granicami kraju,
ukaszenka owiadczy, e "jest kategorycznie przeciwny"
naborowi ochotnikw.
W lutym na Biaorusi obchodzono dziewit rocznic wyjcia
radzieckich wojsk z Afganistanu.
Ponad 30 tys. obywateli
Biaorusi wzio udzia w tej wojnie, blisko 800 z nich zgino.
Z Afganistanu powrcio wielu rannych i inwalidw.
Syndrom
klski afgaskiej pozostawi trudne do zatarcia lady w psychice

wielu onierzy.
Biaoruska opozycja porwnuje prowadzon przez
proprezydenck LDPB akcj naboru ochotnikw do udziau
Biaorusinw w wojnie w Afganistanie.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ mc/ bum/
Biaoru/ Opozycja podwaa sens integracji Biaorusi i Rosji
16.10.Misk (PAP) - Juryj Chadyka, jeden z liderw opozycyjnego
Biaoruskiego Frontu Narodowego, uwaa, e Biaoru zamiast
oddala si od rosyjskiego kryzysu poda w jego kierunku.
Jest
to - jego zdaniem - sytuacja "nieprawdopodobna" z punktu
widzenia zdrowego rozsdku.
Chadyka skrytykowa w pitek na amach niezalenej gazety
"Narodnaja Wola" denia biaoruskich wadz do integracji z
Rosj.
Owiadczy, e szans dla jego kraju jest raczej obrona
niezalenoci, a take perspektyw narodowo-kulturalnego
odrodzenia.
Chadyka wyrazi w zwizku z tym sprzeciw wobec
"prawosawno-panslawistycznej ideologii, samowadztwa i
niwelacji spoeczestwa obywatelskiego".
Opowiedzia si
natomiast za obron narodowych interesw, demokracj
parlamentarn i samorzdow oraz przestrzeganiem praw czowieka
w jego kraju.
Opozycjonista biaoruski owiadczy, e osignicie tych
celw umoliwi walka opozycji o dostp do rodkw masowego
przekazu oraz tworzenie przez ni wasnych mediw.
Wezwa do
jednoci si opozycyjnych wok obrony suwerennoci kraju,
powrotu do Konstytucji 1994 r. i poparcia dla Rady Najwyszej odsunitego w 1996 r. od wadzy parlamentu 13 kadencji.
Jego zdaniem, zjednoczona opozycja powinna stanowczo domaga
si przeprowadzenia wolnych i demokratycznych wyborw
prezydenckich w 1999 r., mimo e "jest to dzi prawdopodobne
tylko teoretycznie".
Wedug przeforsowanej przez prezydenta Aleksandra ukaszenk
Konstytucji 1996 roku, wybory prezydenta maj odby si w 2001
r., zgodnie za z Konstytucj z 1994 r., na ktrej gruncie stoi
opozycja, w 1999 r.
Czoowe biaoruskie ugrupowania opozycyjne - m.in.

Biaoruski Front Narodowy, Zjednoczona Partia Obywatelska,


Biaoruska Partia Socjaldemokratyczna "Narodna Hramada" znajduj si od 1996 roku poza parlamentem.
Od tego czasu opozycja nie ma take dostpu do pastwowych
rodkw przekazu.
Jej pogldy i stanowiska nie s prezentowane w
radiowych i telewizyjnych programach informacyjnych.
Przedstawiana tam jest jedynie w negatywnym wietle.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ rr/ bii/
Biaoru pomaga Rosji
16.10.Misk (PAP) - Biaoru wysaa do Rosji w cigu minionego
tygodnia w ramach akcji dobroczynnej okoo 400 ton ywnoci.
Pomoc ywnociowa zostaa skierowana do dziesiciu prawosawnych
orodkw w tym kraju.
Jak wyjani w pitek Aleksander Biyk, szef Pastwowego
Komitetu ds.
Religii i Narodowoci "akcja miosierdzia Biaoru
- Rosja" zostaa przeprowadzona z inicjatywy prezydenta
Aleksandra ukaszenki na prob patriarchy Moskwy i Wszechrusi,
Aleksija Drugiego.
Przedstawiciele biaoruskich wadz informuj, e biaoruskie
ziemniaki, warzywa, wyroby mleczne, mczne, nabia i cukier
trafiaj do waniejszych orodkw prawosawnych na terenie
Rosji, ktre w zwizku z kryzysem wiadcz pomoc ywnociow
ubogim Rosjanom.
Take biaoruskie Ministerstwo ds.
Sytuacji Nadzwyczajnych
rozpoczo zbieranie odziey, obuwia, sprztu grzewczego i
naczy dla poszkodowanych w wyniku niedawnych poarw lasw
mieszkacw pooonej na wschodnim kracu Rosji wyspy Sachalin.
Urzdnicy oceniaj, e transport tej pomocy humanitarnej
kolejowym korytarzem Brze-Wadywostok potrwa dziewi dni.
Na Sachalin maj take trafi biaoruskie materiay
budowlane, lekarstwa i ywno.
W rod opozycyjny Biaoruski Front Narodowy skrytykowa
wadze za wysyanie do Rosji ywnoci - "tak jakby u nas nie
byo godnych".

BFN uzna te posunicia wadz za "niestosowne" w sytuacji,


gdy na Biaorusi trwa dotkliwy kryzys ekonomiczny i spoeczny, a
"absolutna wikszo mieszkacw kraju yje poniej granicy
ubstwa".
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ rr/ nbz/
Biaoru/ Syn prezydenta z delegacj pastwow w Jugosawii
15.10.Misk (PAP) - Starszy syn prezydenta Aleksandra
ukaszenki, Wiktar, ktrego losy ledziy w ostatnich miesicach
niezalene biaoruskie gazety, znalaz si w skadzie delegacji
pastwowej wysanej przez jego ojca do Jugosawii.
Prezydent wysa w rod do Belgradu delegacj pod
przewodnictwem uchodzcego za jego "praw rk" Wiktara
Szejmana, sekretarza Rady Bezpieczestwa Narodowego, w celu
zaproponowania Jugosawii pomocy politycznej, ekonomicznej i
wojskowo-technicznej w zwizku z sytuacj wok Kosowa.
Wiceminister spraw zagranicznych Biaorusi Mikoa Buzo
potwierdzi w czwartek na konferencji prasowej w Misku obecno
modego ukaszenki w tej delegacji.
Ograniczy si do
wyjanienia, e syn prezydenta znalaz si tam jako "pracownik
dyplomatyczny".
W ostatnich miesicach wiele pisano na Biaorusi o tym, e
ukaszenka-junior, wieo upieczony absolwent wydziau stosunkw
midzynarodowych uniwersytetu w Misku, otrzyma skierowanie do
pracy w biaoruskim MSZ i przygotowuje si, omijajc jednak
konkurencj w resorcie, do wyjazdu do Berna.
Niezalena prasa zarzucia w zwizku z tym prezydentowi
ukaszence nepotyzm.
Wkrtce biaoruski przywdca owiadczy, e Wiktar nie
wybierze si w najbliszym czasie na placwk dyplomatyczn do
Szwajcarii, pjdzie natomiast na trzy miesice do wojsk ochrony
pogranicza.
Do czasu rozpoczcia suby bdzie pracowa w
Ministerstwie Spraw Zagranicznych - zadecydowa prezydent.
Opozycyjne gazety ledz losy syna prezydenta od czerwca.
Podaway wwczas, e by on zamieszany w strzelanin w jednej z
dyskotek w Misku.
Postrzelony w jej trakcie trener
reprezentacji hokejowej Biaorusi owiadczy jednak, e zrani

go nie syn prezydenta, lecz nieznany przestpca kontrolujcy


dyskotek.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ mc/ bum/
Biaoru/ ukaszenka wysya do Jugosawii swego zaufanego
14.10.Misk (PAP) - Prezydent Biaorusi, Aleksander ukaszenka
postanowi wysa do Jugosawii w najbliszym czasie delegacj
pastwow pod przewodnictwem swego doradcy ds. bezpieczestwa
narodowego, sekretarza Rady Bezpieczestwa Narodowego, Wiktara
Szejmana.
ukaszenka udzieli uchodzcemu za jego "praw rk"
Szejmanowi "najszerszych penomocnictw" w celu zaproponowania
Jugosawii pomocy politycznej, wojskowo-technicznej i
ekonomicznej - poday w rod pastwowe media biaoruskie.
W skad delegacji wchodz wysocy urzdnicy Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony, Administracji
Prezydenta oraz deputowani.
Delegacja wylatuje do Belgradu w
rod po poudniu.
Wedug prezydenta ukaszenki, Biaoru "nigdy nie pozostanie
z boku", jeli chodzi o los "zaprzyjanionej Jugosawii" i
domaga si rozwizania problemu Kosowa "wycznie drog
pokojow".
Prezydent Biaorusi w cigu minionych dni kilkakrotnie
skada Jugosawii propozycje przekazania "najnowoczeniejszej
broni do walki z rakietami i samolotami".
Przestrzega take
Zachd przed konsekwencjami siowego rozwizania przez NATO
konfliktu w Kosowie.
Do Jugosawii w rod rano udaa si z Moskwy czteroosobowa
delegacja parlamentu rosyjskiego na czele z wiceprzewodniczcym
izby niszej Siergiejem Baburinem.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ rr/ nbz/
Biaoru/Opozycja:retoryka wadz odwraca uwag od problemw
14.10.Misk (PAP) - Opozycyjne Biaoruskie Stowarzyszenie
Modych Politykw zarzucio prezydentowi Aleksandrowi
ukaszence, e uywa w telewizyjnych wystpieniach retoryki
antyeuropejskiej i antyzachodniej, by zyska na popularnoci

wrd nacjonalistycznie nastawionej czci elektoratu.


Uywajc tej retoryki "kierownictwo kraju prbuje odwrci
uwag obywateli od rzeczywistych problemw kraju: wzrostu cen,
uboenia spoeczestwa i bankructw tysicy podmiotw
gospodarczych" - podkrela Stowarzyszenie w owiadczeniu, ktre
otrzymaa w rod PAP.
BSMP uwaa, e w warunkach zmonopolizowania przez wadze
krajowych mediw elektronicznych odbywa si "cyniczne
otumanianie i manipulowanie" czci obywateli.
BSMP ponownie
wystpio z daniem udostpnienia czasu w biaoruskiej
telewizji w celu przedstawienia alternatywnych stanowisk.
Stowarzyszenie da udostpnienia przedstawicielom opozycji
codziennie 30 minut czasu antenowego w pastwowym radiu i
telewizji.
W padzierniku rozpoczo akcj "wolne sowo bezporednio w eter", polegajc na organizowaniu pikiet i
zbieraniu podpisw na rzecz uzyskania dostpu do
zmonopolizowanych przez wadze radia i telewizji.
Stowarzyszenie zapowiedziao, e bdzie a do skutku domaga
si od wadz realizacji konstytucyjnego prawa obywateli do
wolnoci sowa i opinii.
Chodzi o politykw odsunitego od
wadzy parlamentu 13. kadencji - Rady Najwyszej, partie
polityczne, zwizki zawodowe oraz organizacje spoeczne "majce
alternatywne pogldy, stanowiska i programy".
Powstae na pocztku lat 90.
Stowarzyszenie skupia modych
politykw czoowych partii politycznych - Biaoruskiego Frontu
Narodowego, Zjednoczonej Partii Obywatelskiej i
socjaldemokracji.
Od 1996 r. opozycja nie ma dostpu do pastwowych rodkw
przekazu.
Jej pogldy i stanowiska nie s prezentowane w
radiowych i telewizyjnych programach informacyjnych.
Przedstawiana jest tam jedynie w negatywnym wietle.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/

rr/ nbz/

Biaoru/ Uroczystoci w 55. rocznic Bitwy pod Lenino


12.10.Lenino (PAP) - W Lenino na Biaorusi, miejscu bitwy

stoczonej z Niemcami przed 55 laty przez I Dywizj Piechoty im.


Tadeusza Kociuszki, otwarto w poniedziaek polski cmentarz
wojskowy.
Rwnoczenie w czasie obchodw 55. rocznicy bitwy spotkali
si w Lenino polscy, biaoruscy i rosyjscy kombatanci, a take
oficjalne delegacje Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki
Biaoru i Federacji Rosyjskiej.
Dotd w Lenino istniaa jedynie zbiorowa mogia polskich
onierzy.
Podczas porannych uroczystoci otwarcia polskiego
cmentarza biskup polowy Wojska Polskiego Sawoj Leszek Gd
powiedzia, e "chcemy naszym rodakom, ktrzy spoczywaj na tym
cmentarzu powiedzie nasz dzisiejsz obecnoci, e o nich w
Polsce pamitamy, e nosimy ich w swoim sercu".
"Zabrako przez lata jednego - wypeniania obowizku narodu
i pastwa wobec swoich zabitych i zmarych onierzy.
Trzeba
byo dopiero naszych czasw, aby ta bitwa, ci ktrzy podczas
niej polegli, doczekali si cmentarza wojennego z prawdziwego
zdarzenia" - podkreli biskup Gd.
Powiedzia, e podobnie jak pod Monte Cassino, jest to
wojskowy cmentarz wielonarodowej i wielowyznaniowej
Rzeczypospolitej.
Cmentarz w Lenino powsta dziki staraniom i finansowemu
wsparciu polskiej Rady Ochrony Pamici, Walk i Mczestwa.
Umieszczono na nim nazwiska polegych wraz z symbolami
religijnymi: katolickim, prawosawnym, judaistycznym i
mahometaskim.
Na pomniku centralnym widnieje piastowski orze.
I Dywizj Piechoty im.
Tadeusza Kociuszki sformowano latem
1943 r. w Sielcach nad Ok.
Jej onierzami byli w wikszoci
obywatele polscy, ktrzy po zajciu przez Armi Czerwon we
wrzeniu 1939 r. wschodnich wojewdztw Polski, zostali
uwizieni, bd deportowani przez NKWD w gb ZSRR.
Wedug dokumentw archiwalnych, w bitwie pod Lenino I
Dywizja Piechoty wraz z I Pukiem Czogw stracia 3.054
onierzy.
Straty te stanowiy 23,7 proc. liczebnoci dywizji
przed bitw.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ rr/ bum/

Biaoru/ukaszenka przestrzega przed interwencj NATO w Kosowie


9.10.Misk (PAP) - Prezydent Biaorusi Aleksander ukaszenka
ostrzeg w pitek Zachd przed konsekwencjami siowego
rozwizania przez NATO konfliktu w Kosowie.
W rozmowie z dziennikarzami przestrzeg "Francj, Wielk
Brytani i inne kraje, ktre uwaaj, e s nieosigalne", e
konflikt z Jugosowianami "wcignie je w tak jatk, e bdzie
gorco w caej Europie Zachodniej".
"Rozpasali si ci panowie" - powiedzia ukaszenka, majc na
myli zachodnich politykw.
Ponownie zoy Jugosawii propozycj przekazania
"najnowoczeniejszej broni do walki z rakietami i samolotami".
Prezydent Biaorusi wyrazi nadziej, e do wojny nie
dojdzie, poniewa "Zachd rozumie, e Jugosowianie bd si
broni".
W dalszym toku wypowiedzi doda jednak: "nastpnie bdzie
nasza kolej.
Rozbij Jugosawi - podejd do nas (tj. do krajw
Europy Wschodniej)".
Wojciech Pocharski (PAP)
mc/ bum/
Biaoru/Ambasador Grecji z wizyt w Misku
9.10.Misk (PAP) - Gumas Panaiotis, ambasador Grecji na
Biaorusi, wezwany latem na konsultacje do swojego kraju w
zwizku z konfliktem wok dyplomatycznego osiedla Drozdy,
przyby do Miska.
Ambasador powiedzia w pitek PAP, e jego przyjazd nie ma
jednak nic wsplnego z konfliktem wok Drozdw.
Zamierza
opuci stolic Biaorusi w najbliszych dniach.
Informacje o przyjedzie greckiego ambasadora poday w
pitek pastwowe biaoruskie rodku przekazu informujc, i
Panaiotis spotka si z ministrem spraw zagranicznych Biaorusi,
Iwanem Antanowiczem.
Ambasadorowie USA, pastw czonkowskich Unii Europejskiej Grecji, Francji, Niemiec, W.
Brytanii i Woch oraz pastw
stowarzyszonych, m.in.

Polski, pod pretekstem remontu osiedla


Drozdy zostali w czerwcu zmuszeni do jego opuszczenia i na znak
protestu wyjechali na konsultacje do swych krajw.
Osiedle ogoszono
UE i USA
ogosiy w odpowiedzi
biaoruskich, ktrych
Na
pierwszym miejscu by

rezydencj prezydenta ukaszenki.


list 130 czoowych politykw i urzdnikw
uznay za osoby u siebie niepodane.
prezydent Biaorusi.

MSZ Biaorusi informowao niedawno, e wysannicy krajw UE


zapoznawali si ju z proponowanymi przez stron biaorusk
nowymi rezydencjami.
Podobno do wyboru przedstawiono im
kilkadziesit moliwoci.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ro/ woj/

Biaoru/ Opozycja da p godziny dziennie w radiu i TV


8.10.Misk (PAP) - Opozycyjne Biaoruskie Stowarzyszenie Modych
Politykw (BSMP) da udostpnienia codziennie 30 min. w
pastwowym radiu i telewizji przedstawicielom opozycji.
Chodzi o politykw odsunitego od wadzy parlamentu 30
kadencji Rady Najwyszej, partie polityczne, zwizki zawodowe
oraz organizacje spoeczne "majce alternatywne pogldy,
stanowiska i programy".
Stowarzyszenie zapowiedziao w czwartek, e bdzie do skutku
domaga si od wadz realizacji konstytucyjnego prawa obywateli
do wolnoci sowa i opinii.
BSMP rozpoczo w padzierniku akcj "wolne sowo bezporednio w eter" polegajc na pikietach i zbieraniu
podpisw na rzecz uzyskania dostpu alternatywnych pogldw do
zmonopolizowanych przez wadze radia i telewizji.
Stowarzyszenie zapowiada, e pikiety w gwnych miastach
Biaorusi bd si odbywa m.in. pod hasami: "Podatnicy maj
prawo do wolnoci sowa w radiu i telewizji", "24 godziny na
ekranie - jedna twarz jedne wsy (chodzi o prezydenta ukaszenk
- PAP).
Dosy.
Wystarczy".
Powstae na pocztku lat 90.
Stowarzyszenie skupia modych

politykw czoowych partii politycznych - Biaoruskiego Frontu


Narodowego, Zjednoczonej Partii Obywatelskiej i socjaldemokracji
Od 1996 r. opozycja nie ma dostpu do pastwowych rodkw
przekazu.
Jej pogldy i stanowiska nie s prezentowane w
radiowych i telewizyjnych programach informacyjnych.
Informuje
si tam o niej jedynie w negatywnym wietle.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ro/ bum/
Biaoru/Zwizkowcy: sytuacja wymaga spotkania z prezydentem
7.10.Misk (PAP)- Pogarszajca si sytuacja spoeczno ekonomiczna na Biaorusi wymaga spotkania zwizkowcw z
prezydentem - uwaaj przywdcy najwikszej w kraju Biaoruskiej
Federacji Zwizkw Zawodowych (BFZZ).
Kierownictwo tej oficjalnej federacji
skupiajcej 4,5 mln osb, skierowao list
Aleksandra ukaszenki, w ktrym proponuje
poinformowano w rod PAP w sekretariacie

zwizkowej,
do prezydenta
takie spotkanie BFZZ.

Ostatnie rozmowy obydwu stron odbyy si w lutym 1996 roku.


Federacja jeszcze nie zdecydowaa o udziale w oglnokrajowej
akcji protestu, ktr na 4 listopada zaplanowao wchodzce w
skad Federacji Biaoruskie Stowarzyszenie Zwizkw Zawodowych
Przemysu (BSZZP).
BSZZP - branowe zwizki przemysu cikiego - zorganizowao
ju w poowie lipca w Misku protest piciu tysicy zwizkowcw
przeciwko pogorszeniu si warunkw ycia.
Zagrozio wwczas, e
jeeli warunki te nie bd si poprawia, to jesieni
przeprowadzi oglnokrajow akcj protestu.
Zwizkowcy domagali si wtedy zwikszenia rednich pensji do
200-250 dolarw.
Przypominali, e w ostatnich czterech latach,
tj. od czasu gdy na czele pastwa stan prezydent ukaszenka,
ich zarobki nie wzrastaj.
dali take od prezydenta przyznania
obiecanego wczeniej liderom zwizkowym czasu antenowego w radiu
i telewizji.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ mc/ lm/

Biaoru/Powstao stowarzyszenie niezalenych mediw


7.10.Misk (PAP) - W Misku powstao pierwsze biaoruskie
stowarzyszenie skupiajce wydawcw i redaktorw naczelnych
niepastwowych mediw regionalnych.
Powstanie tej organizacji ma dowie, e na Biaorusi
istnieje moliwo niezalenego rozpowszechniania prasy.
Podstawowym kierunkiem dziaalnoci tej spoecznej organizacji
bdzie wsppraca w dziedzinie reklamy, druku i
rozpowszechniania niezalenej prasy.
Przewodniczcy stowarzyszenia Anatol Fiodorau powiedzia
PAP, e organizacja zostaa powoana przez wydawcw i redaktorw
ponad 20 regionalnych gazet, m.in. z Grodna, Baranowicz,
Mohylewa, Moodeczna i Smarhoni.
Fiodarau, jeden z pierwszych organizatorw niezalenej prasy
na Biaorusi, wyrazi przekonanie, e do stowarzyszenia wydawcw
i redaktorw przystpi rwnie inne gazety regionalne.
Stowarzyszenie zawizao si przy pomocy Instytutu na rzecz
Demokracji w Europie Wschodniej (IDEE), wiatowego
Stowarzyszenia Gazet i Biaoruskiego Centrum Spoecznego
"Wsplnota", a take finansowym wsparciu Rady Europy.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ro/ woj/
Biaoru/BFN: pobaliwo Zachodu dla Moskwy sprzyja dyktaturze
6.10.Misk (PAP) - Opozycyjny Biaoruski Front Narodowy uwaa,
e dotychczasowe poparcie Zachodu udzielane Moskwie porednio
przyczyniao si take do wsparcia na Biaorusi "reimu
ukaszenki".
Bez zachodniego "lepego poparcia" dla Moskwy nie byoby z
kolei jej poparcia dla dyktatury na Biaorusi - owiadczy we
wtorek podczas konferencji prasowej w Misku Wincuk Wiaczorka z
wadz BFN.
Jego zdaniem, po ostatnich wydarzeniach w Rosji Zachd
zaczyna jednak "bardziej krytycznie odnosi si do swej
pobaliwoci wobec Moskwy".
BFN "liczy zatem na sukces" w wyjanieniu politykom
zachodnim i midzynarodowej spoecznoci, e pobaliwo ta
przyniosa, w wyniku rosyjskiego kryzysu, take "straty
materialne i polityczne" samemu Zachodowi.

Przed tygodniem BFN ogosi owiadczenie, w ktrym wyrazi


oczekiwanie, e Zachd i USA "rzeczywicie popr niezaleno
Biaorusi i walk biaoruskich si o demokracj i wolno".
Silna, niepodlega i demokratyczna Biaoru wraz z siln i
demokratyczn Ukrain gwarantuj szybsze ustanowienie demokracji
w caej Europie Wschodniej - owiadczy BFN.
Podczas spotkania z dziennikarzami Wiaczorka przypomnia, e
liczcy sobie ju 10 lat Biaoruski Front Narodowy jest
"najwiksz, rzeczywist, polityczn i demokratyczn si" na
Biaorusi.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ mc/ nbz/

Biaoru/ Opozycja da dostpu do radia i telewizji


6.10.Misk (PAP) - Opozycyjny Biaoruski Front Narodowy
owiadczy we wtorek, e chce "rzeczywistej wolnoci rodkw
masowej informacji" na Biaorusi i zapewnienia opozycji
"penego" dostpu do kontrolowanych przez pastwo mediw
elektronicznych.
Wraz z dojciem do wadzy prezydenta Aleksandra ukaszenki
dostp opozycji do mediw elektronicznych na Biaorusi zosta
utrudniony.
Praktycznie od 1996 roku nie moe ona swobodnie
przedstawia swych pogldw w radiu i telewizji.
Wiceprzewodniczcy BFN Wincuk Wiaczorka powiedzia na
konferencji prasowej w Misku, e nie moe by zgody na "drobne
kroki poczynione przez wadze w celu dekoracyjnego
udostpniania eteru".
Dostp ten nie moe polega zatem na "dialogu z prezydentem
ukaszenk, w ktrym on mwi w telewizji 59 minut, a jego
oponent minut" - owiadczy Wiaczorka.
Nie mog to take by piciominutowe telewizyjne wejcia
opozycji, organizowane raz na miesic w godzinach
przedpoudniowych, komentowane nastpnie - tego samego dnia
wieczorem - przez godzin przez dziennikarzy dyspozycyjnych
wobec wadz.
Dostp opozycji do rodkw informacji powinien by regularny
- podkreli Wiaczorka.
Dopiero w takich warunkach mona myle
o rzeczywistym yciu politycznym kraju, a co za tym idzie, o

normalnej kampanii przed przyszorocznymi wyborami


samorzdowymi.
Poza obecnoci w telewizji, innym warunkiem sprzyjajcym
udziaowi opozycji w wyborach byoby uwolnienie winiw
politycznych i powrt do demokratycznych instytucji wadzy
pastwowej - uwaa BFN.
Opozycja nie uznaje obecnej izby niszej parlamentu
biaoruskiego, wyonionej w listopadzie 1996 spord czonkw
poprzedniego parlamentu popierajcych prezydenta Aleksandra
ukaszenk.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ xp/ nbz/
Biaoru/ Opozycja chce dostpu do radia i telewizji
5.10.Misk (PAP) - Biaoru jest obecnie jedynym krajem w
Europie, gdzie zrnicowane stanowiska i pogldy polityczne nie
s prezentowane w telewizji i radiu - zwraca uwag opozycja.
"Pastwowe radio i telewizja nie s dobrami wycznie
rzdowymi, korzystaj z pienidzy wszystkich podatnikw" powiedzia w poniedziaek PAP Aleksandr Cynkiewicz z
Biaoruskiego Stowarzyszenia Modych Politykw (BSMP).
Stowarzyszenie rozpoczo w padzierniku akcj majc na
celu realizacj konstytucyjnego prawa obywateli do wolnoci
sowa i opinii.
Wraz z dojciem do wadzy Aleksandra ukaszenki opozycja
utracia dostp do mediw elektronicznych - stwierdzi
Cynkiewicz.
Do koca roku BSMP bdzie prowadzi w gwnych miastach
Biaorusi pikiety, przypominajc o prawie partii politycznych i
organizacji spoecznych do dostpu do radia i telewizji.
BSMP powstao w 1992 r.
Skupia modych politykw z rnych
ugrupowa opozycyjnych, takich jak Biaoruski Front Narodowy,
Zjednoczona Partia Obywatelska czy Biaoruska Partia
Socjaldemokratyczna "Narodna Hramada".
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ mc/ nbz/
Biaoru/Polityk opozycji ocenia szanse wyjcia z kryzysu

5.10.Misk (PAP)- W przyszym tygodniu biaoruska opozycja


zamierza przekaza prezydentowi Aleksandrowi ukaszence
propozycje wyprowadzenia kraju z kryzysu gospodarczego.
Polityk
opozycji Hienad Karpienka sdzi jednak, e "dzisiaj nie ma
moliwoci stworzenia opozycyjnego rzdu".
Nie dostrzega on rwnie specjalnych szans na dyskusj z
przywdc Biaorusi w sprawie wyprowadzenia kraju z kryzysu,
chocia - doda - ten "czowiek jest nieprzewidywalny".
"To zaley raczej od rozwoju sytuacji ekonomicznej oraz
aktywnoci partii politycznych" - oceni w poniedziaek w
rozmowie z korespondentem PAP Karpienka, przewodniczcy
Narodowego Komitetu Wykonawczego.
Komitet, organ koordynacyjny skupiajcy przedstawicieli
czoowych biaoruskich ugrupowa opozycyjnych, ogosi przed
tygodniem w Misku program wyprowadzenia Biaorusi z kryzysu.
Opozycja podkrela, e trwajcy w kraju kryzys ekonomiczny
spowodowany jest amatorsk polityk gospodarcz prowadzon pod
kierownictwem obecnego prezydenta kraju.
Opozycja przygotowuje midzynarodowy kongres si
demokratycznych Biaorusi, ktry odbdzie si w styczniu
przyszego roku pod hasami konsolidacji ugrupowa opozycyjnych,
rozwoju demokracji i przestrzegania prawa na Biaorusi.
Zaproszenie na to spotkanie w Polsce maj otrzyma Marian
Krzaklewski, Leszek Balcerowicz i Jacek Kuro.
Karpienka mwic o nieobecnoci opozycji w zmonopolizowanych
przez pastwo mediach elektronicznych, owiadczy, e "w kraju
realizowany jest kurs przeksztace niedemokratycznych.
Prezydent osobicie pilnuje, by aden opozycjonista nie trafi
na wizj czy do radia ze swoimi pogldami".
Karpienka jest jednym z liderw liberalnej Zjednoczonej
Partii Obywatelskiej, ktra przedstawia jego kandydatur innym
partiom opozycyjnych do uzgodnienia w kontekcie wyborw
prezydenckich.
Niewykluczone, e dojdzie do tego na styczniowym
kongresie si demokratycznych.
Stanisau Bahdankiewicz, przewodniczcy ZPO, owiadczy
niedawno, e kandydatura Karpienki nie budzi sprzeciwu wadz
czoowych ugrupowa opozycyjnych, czyli Biaoruskiego Frontu
Narodowego, Biaoruskiej Partii Socjaldemokratycznej "Narodna
Hramada" oraz deputowanych odsunitego przez ukaszenk od

wadzy parlamentu XIII kadencji - Rady Najwyszej.


Zastrzeg
przy tym, e nie ma jeszcze w tej sprawie ostatecznej decyzji.
Wg Bahdankiewicza, zalet Karpienki jest to, i nie zalicza
si "do tak zwanych charyzmatycznych liderw", ale naley do
"zespou profesjonalistw gotowych zaproponowa krajowi nowy
kurs".
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ro/ lm/
Biaoru/ Sukces "lubu" Gombrowicza w Brzeciu
4.10.Brze (PAP) - Na midzynarodowych spotkaniach teatralnych
"Biaa Wiea '98", ktre zakoczyy si w niedziel w Brzeciu,
owacj na stojco biaoruska publiczno przyja wystawiony
przez lubelski Teatr Dramatyczny im.
Osterwy "lub" Gombrowicza.
Byo to pierwsza teatralna prezentacja Gombrowicza na
Biaorusi.
Spektakl tumaczono rwnoczenie z polskiego na
rosyjski.
Cezary Karpiski, dyrektor lubelskiego teatru powiedzia
korespondentowi PAP, e przedstawienie zostao celowo wybrane,
by zobaczy, jak zostanie przyjty mao znany dotychczas na
wschodzie Europy polski dramaturg.
Teatr im.
Osterwy "orientuje si na Wschd, bo to mu si
opaca" - stwierdzi jego wicedyrektor Jerzy Ku.
Prezentuje
swoje inscenizacje na Litwie, Biaorusi i Ukrainie, gdzie - jak
powiedzia Ku - jest "bardzo dobrze przyjmowany.
W czterodniowych, midzynarodowych spotkaniach "Biaa Wiea
98" wziy w tym roku poza teatrem z Lublina, zespoy z
Biaorusi, Niemiec, Woch, Litwy, Rosji, Turcji, Ukrainy i
Brazylii.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ kan/
Biaoru/ Lebiedka: Biaoru utracia 19 mld dolarw,
odc.2(ost.)
Na 1,5-1,6 mld USD oszacowa mona straty w wyniku

niewykorzystania zalet pooenia kraju "na jednym z bardziej


ruchliwych skrzyowa Europy".
Ponadto Biaoru, ktra dysponuje
"unikalnymi skarbami przyrody", nie jest odwiedzana przez
zagranicznych turystw.
Lebiedka przytoczy dane ministerstwa gospodarki Biaorusi,
z ktrych wynika, e w ubiegym roku kraj otrzyma 16 mln
dolarw bezporednich inwestycji.
Dla porwnania poda, i na
przykad w 1996 roku inwestycje w polskiej gospodarce wyniosy
2,3 mld, wgierskiej - 1,9 mld, estoskiej - 707 mln dolarw.
"Wadze wprowadziy ostatnio w obieg pojcie +kredytowa
blokada Biaorusi+.
Jednak czy mona dawa pienidze krajowi,
gdzie brak jest kontroli nad ich wydawaniem?
" - oceni
opozycyjny polityk.
"Nasze szczcie, e nam nie daj tych pienidzy.
Przepadyby bowiem w +rynkowym socjalizmie+ albo wspary ranking
popularnoci prezydenta w corocznych referendach lub te
witeczne biesiady w kontrolowanej przez wadze telewizji" doda.
W innych warunkach, uwaa wiceprzewodniczcy liberalnej ZPO,
utracone sumy mona by przeznaczy na w miar bezbolesne
przeprowadzenie "terapii wstrzsowej" w gospodarce.
rodki te pomogyby ponadto uczyni z biaoruskiego rubla
walut wymienialn, zmodernizowa przemys oraz zachowa
rosyjski, a take przebi si na rynki zachodnie.
Poprzez
inwestycje i relacje midzy ludmi przyczyniyby si rwnie do
zmiany mentalnoci Biaorusinw - uwaa opozycyjny polityk.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ psk/
Biaoru krytykuje MFW i Bank wiatowy
1.10.Misk (PAP) - Wiceminister spraw zagranicznych Biaorusi
Siarhiej Martynau owiadczy w czwartek, e Midzynarodowy
Fundusz Walutowy i Bank wiatowy powinny odstpi od "praktyki
narzucania pastwom recept ze standardowego podrcznika"
ekonomii.
Polityka narzucania przez MFW "standardowych recept" rnym
krajom "wyranie spotgowaa wiatowy kryzys finansowy, jeli go
faktycznie nie wywoaa" - powiedzia Martynau na konferencji

prasowej.
Zdaniem wiceministra, Biaoru ma prawo tak mwi, poniewa
osigna "pewne sukcesy na polu gospodarczym dziaajc wedug
wasnych recept".
"w cigu trzech ostatnich lat MFW i Bank wiatowy
nieustannie zapowiaday peny upadek gospodarki Biaorusi, ale
to nie nastpio" - powiedzia Martynau.
Dlatego "mona mwi,
e niektre oceny przedstawiane przez te instytucje s
niecise".
Biaoru zamierza przedstawi tak ocen dziaalnoci obu
tych midzynarodowych instytucji finansowych na dorocznej sesji
MFW i Banku wiatowego w Waszyngtonie na pocztku przyszego
tygodnia.
Od Banku wiatowego Biaoru chciaaby uzyska "wicej
samodzielnoci w realizacji konkretnych projektw".
MFW obniy od 1 lipca poziom swego przedstawicielstwa w
Misku w zwizku z nierealizowaniem przez Biaoru oczekiwanych
reform ekonomicznych.
MFW rozpocz dziaalno na Biaorusi w 1992 roku.
W latach
1992-1995 kraj ten otrzyma dwie raty kredytu, w wysokoci
niemal 200 mln USD.
W 1995 Fundusz postanowi przekaza nastpnych pi rat
kredytu stand-by stanowicych sum 300 mln dolarw.
Przekazano
jednak tylko pierwsz rat - 70 mln USD.
Przyjechawszy do
Miska, misja MFW dosza do przekonania, e polityka rzdu i
Banku Narodowego s sprzeczne z uzgodnionym z MFW programem.
Finansowanie zatem przerwano.
Bank wiatowy postanowi wstrzyma udzielanie kredytw
Biaorusi w maju tego roku.
Zdaniem Banku, polityka walutowa
wadz sprzyja powikszaniu si masy pieninej, wzrostowi cen i
dewaluacji biaoruskiego rubla.
W poczeniu z innymi
przyczynami zniechca to inwestorw zagranicznych i powoduje
odpyw pienidzy, nadzwyczaj potrzebnych w kraju.
Wojciech Pocharski (PAP)
xp/ psk/

Biaoru-Rosja/Wizyta Primakowa przyniosa tylko kolejny termin


spotkania
30.9.Misk (PAP)- Rezultatem rodowej wizyty nowego premiera
Rosji Jewgienija Primakowa na Biaorusi jest wyznaczenie na
poow padziernika posiedzenia Komitetu Wykonawczego Zwizku
Biaorusi i Rosji (ZBiR).
Strona biaoruska oczekiwaa, e strony omwi rwnie
"kwestie synchronizacji dziaa" wobec nastpstw rosyjskiego
kryzysu finansowego, a take sprawy nieskutecznej realizacji
wsplnych programw, ktre przyjto w ramach (powstaego w 1997
roku) ZBiR dla oywienia wsppracy handlowo-ekonomicznej.
Jednak rozmowy midzy delegacjami Rosji i Biaorusi trway
tylko 40 minut.
Dwukrotnie dusze byo natomiast spotkanie w cztery oczy
Primakowa z ukaszenk, ktremu rosyjski premier m.in. przekaza
posanie od prezydenta Borysa Jelcyna.
Zaznaczy, e jest ono
"bardzo ciepe" i dotyczy problemw integracji.
Po rozmowach z ukaszenk w Misku, Primakow powiedzia
dziennikarzom, e byy to spotkania robocze, podczas ktrych
"omwiono wiele spraw, wyznaczono wsplne podejcia, wsplne
linie rozwoju stosunkw midzy obu pastwami oraz mechanizm
nastpnych spotka".
W efekcie postanowiono, e problemy obu pastw bd tematem
posiedzenia Komitetu Wykonawczego ZBiR.
Przygotowaniem spotkania
zajm si powoane do tego grupy robocze.
Primakow zapewnia w rozmowie z dziennikarzami, e stosunki
midzy obydwoma krajami s "braterskie, przyjacielskie" i e
jest to "partnerstwo strategiczne".
Prezydent ukaszenka wyrazi tymczasem przekonanie, e do
ZBiR docz take "Ukraina i inne pastwa", poniewa
tamtejszych politykw zmusz do tego ich wasne narody.
"Jestem
absolutnie przekonany, e bdziemy razem" - wyjani ukaszenka.
Primakow w tym kontekcie ograniczy si jedynie do
konstatacji, e "Zwizek istnieje i bdzie si rozwija".
Mimo optymistycznie brzmicych deklaracji dotyczcych
przyszoci utworzonego w zeszym roku Zwizku Biaorusi i
Rosji, przyszo ta nie jest jednak - zdaniem obserwatorw taka jasna.

Podejcia obu krajw do integracji z pozoru nie rni si.


Gbsza analiza ich relacji ujawnia jednak kontrastujc z
gorliwoci Biaorusi wstrzemiliwo Rosji.
Komentatorzy
dowodz, e t ostatni niepokoj ambicje prezydenta ukaszenki,
mogcego ubiega si o prezydentur zintegrowanego pastwa.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ kan/ lm/
Biaoru/Opozycja przeciwko pogbianiu integracji z Rosj
30.9.Misk (PAP)- Opozycyjna Zjednoczona Partia Obywatelska
wyrazia w rod sprzeciw wobec "jakichkolwiek planw
pogbienia integracji" Biaorusi z Rosj w chwili, gdy na
Biaorusi nie ma "demokracji i prawomocnego parlamentu, ktry
mgby ratyfikowa umowy midzynarodowe".
ZPO obawia si, e obecna kryzysowa sytuacja w kraju moe
popchn wadze do zjednoczenia z Rosj lub przeprowadzenia
referendum w tej sprawie.
W owiadczeniu ogoszonym w dniu wizyty premiera Rosji
Jewgienija Primakowa w Misku, ZPO zwrcia uwag, e w ostatnim
miesicu kryzys na Biaorusi gwatownie si zaostrzy i ogarn
praktycznie wszystkie dziedziny ycia.
W tej sytuacji wadze, wedug ugrupowania, zaostrzaj
administracyjne metody zarzdzania i wzmagaj propagand
prorzdow w radiu i telewizji.
ZPO zaprotestowao w zwizku z tym przeciwko "wyborom do
parlamentu Zwizku Biaorusi i Rosji" i przeciw "jakiemukolwiek"
referendum, poniewa uwaa, e w obecnych warunkach "niemoliwe
jest swobodne wyraenie woli obywateli".
Zwizek Biaorusi i Rosji powsta w roku ubiegym.
Wojciech Pocharski (PAP)
jd/ xp/ lm/
Biaoru/Opozycja przedstawia program wyjcia z kryzysu
29.9.Misk (PAP)- Narodowy Komitet Wykonawczy - organ
koordynacyjny, skupiajcy przedstawicieli czoowych biaoruskich
ugrupowa opozycyjnych - ogosi we wtorek w Misku wasn ocen
stanu gospodarki kraju i program wyprowadzenia jej z kryzysu.
Gospodarka kraju - uwaa opozycja - wesza w now faz

"gbokiego i przewlekego" kryzysu ekonomicznego, spowodowanego


nieprofesjonaln polityk gospodarcz prowadzon pod egid
prezydenta Aleksandra ukaszenki.
Zdaniem Komitetu, na stan gospodarki wpyno ponadto
stumienie parlamentaryzmu, instytucji demokratycznych i
naruszanie praw czowieka.
W rezultacie Biaoru znalaza si w
midzynarodowej izolacji, zahamowany zosta napyw inwestycji
zagranicznych, krajowy rynek finansowo-walutowy znalaz si w
ruinie.
Politycy opozycyjni przedstawili dziennikarzom propozycje
zmiany sytuacji.
Chc ochrony i utrwalenia suwerennoci pastwa
oraz wytyczenia nowego kursu politycznego i gospodarczego,
odpowiadajcego interesom narodowym, opierajcego si na
poszanowaniu praw i wolnoci czowieka, na rzdach prawa oraz
gwarantujcego swobody dla przedsibiorczoci.
Zadeklarowali ponadto stabilizacj narodowej waluty,
ograniczenie oraz reform pastwowej biurokracji i systemu
podatkowego.
Ich program przewiduje te stworzenie warunkw dla
inwestycji wewntrznych i zagranicznych, zagwarantowanie
stabilnych cen rynkowych oraz uzdrowienie systemu bankowego i
odbudow kontaktw z midzynarodowymi organizacjami finansowymi.
Komitet zapewnia, e realizacja programu przyniesie w cigu
2-3 lat wzrost redniej pacy do 200 dolarw, w cigu 3-5 lat
za do 250-300 USD.
Minimalna emerytura powinna by nie nisza
ni 100 USD.
Hienad Karpienka, przewodniczcy Komitetu i jeden z
przywdcw liberalnej Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, ma
wystpi do prezydenta ukaszenki z inicjatyw przedyskutowania
tych propozycji.
Komitet ju dwukrotnie, bez skutku, zwraca si
do ukaszenki z tak ofert.
Biaoruskie ugrupowania opozycyjne znajduj si od 1996 roku
poza parlamentem, zdominowanym przez zwolennikw prezydenta.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ mc/ lm/
Biaoru/ Jzykoznawcy uniewinniaj "taraszkiewic"
25.9.Misk (PAP) - Komisja jzykoznawcw powoana przez
biaoruski Najwyszy Sd Gospodarczy orzeka, e opozycyjna

gazeta "Nasza Niwa" ma prawo uywa tzw.


"taraszkiewicy" biaoruskiej pisowni stosowanej do reformy w 1933 roku.
Poinformowaa o tym w pitek PAP Lena Paliakowa z redakcji
gazety.
W sierpniu Pastwowy Komitet ds.
Prasy zada, aby gazeta
nie stosowaa starej pisowni biaoruskiej, poniewa prawo
prasowe nakazuje uywa w rodkach przekazu "oglnie przyjtych
norm jzykowych".
"Nasza Niwa" uznaa danie Komitetu za bezprawne twierdzc,
i prawo prasowe oraz inne akty ustawodawcze nie okrelaj,
jakie normy jzyka i pisowni s "oglnie przyjte".
W rezultacie dla wyjanienia pojcia "przyjte oglnie normy
jzyka", w tym jzyka biaoruskiego, sd postanowi w poowie
sierpnia powoa komisj ekspertw.
W miniony wtorek uznali oni, e we wspczesnej literaturze
naukowej pojcie to nie jest wykorzystywane, a take "nie jest
okrelane przez adne akty prawne".
Jzykoznawcy ocenili ponadto, e "taraszkiewica", ktra
funkcjonowaa na Biaorusi do 1933, nie znieksztaca norm jzyka
biaoruskiego i moe by wykorzystywana w literaturze.
Obecnie
stosowana pisownia jest natomiast obligatoryjna tylko dla
instytucji pastwowych, w tym placwek edukacyjnych.
Oficjalne orzeczenie komisja przele do sdu, ktry powinien
wyznaczy kolejne posiedzenie w tej sprawie.
Paliakowa
powiedziaa, e stanowisko ekspertw sprawio redakcji "Naszej
Niwy" "ogromn przyjemno", lecz nie tylko dla niej, poniewa
"taraszkiewicy" uywaj rwnie inne czasopisma.
Pisowni t wykorzystuje grodzieska gazeta "Pahonia",
miskie czasopismo "Spadczyna", czciowo take opozycyjna
gazeta "Nawiny", uywa si jej rwnie w ksikach.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ kan/ woj/
Biaoru/ ukaszenka: NATO u granic Biaorusi
23.9.Misk (PAP) - Prezydent Biaorusi odwiedzi w rod dwie
jednostki przeciwlotnicze pod Miskiem i owiadczy, e czyni
to, by sprawdzi ich stan w zwizku z rozszerzaniem NATO na
wschd.

"Nie moemy sobie pozwoli, by nie zwraca uwagi na


zapewnienie obronnoci kraju" w sytuacji, gdy
"pnocnoatlantycki blok NATO faktycznie zblia si dzi do
granicy Biaorusi - naszej wsplnej granicy z bratni Rosj" powiedzia prezydent reporterom.
Mwic o aktywnoci NATO doda, e "ju dzisiaj (...)
zainstalowano na granicy trzy silne punkty radiolokacyjne, aby
kontrolowa cae terytorium nawet poza granicami Biaorusi".
Prezydent nie sprecyzowa, czy chodzi o granic jego kraju z
Polsk.
ukaszenka powiedzia, e biaoruska obrona przeciwlotnicza
"kontroluje ca przestrze na rnych wysokociach od Kijowa do
Rygi".
Prezydent skary si zarazem, e utrzymywanie tej obrony
jest kosztowne, podkreli, e "bro ta pracuje nie tylko dla
Biaorusi" i czynic wyran aluzj do Rosji, zaapelowa do
"innych pastw, ktrym zaley na swej obronnoci", o
"uczestnictwo" w systemie przeciwlotniczym.
Byoby to "niezwykle wane ze wzgldw materialnych" doda.
Zapowiedzia jednoczenie, e bez wzgldu na koszty
Biaoru bdzie utrzymywa i modernizowa sw obron
przeciwlotnicz.
Wojciech Pocharski (PAP)
xp/ psk/
Biaoru/ Opozycja ma program wyjcia z kryzysu
23.9.Misk (PAP)- Lider liberalnej Zjednoczonej Partii
Obywatelskiej (ZPO), Stanisau Bahdankiewicz owiadczy, e jego
ugrupowanie ma "silny, ekonomiczny program" wyprowadzenia
Biaprusi z kryzysu i moe go zrealizowa, jeli zwyciy w
wyborach samorzdowych i prezydenckich.
Biaorusini "powinni mie moliwo zapoznania si z
programami si demokratycznych poprzez telewizj", obecnie
zmonopolizowan przez pastwo - podkreli opozycyjny polityk.
Na amach rodowego wydania niezalenej gazety "Narodnaja
Wola" Bahdankiewicz zwrci uwag, e Biaoru znajduje si w
"gbokim kryzysie, impasie spoeczno-ekonomicznym i
midzynarodowej izolacji".
Stwierdzi, e w kraju nie funkcjonuje wybrany przez og

narodu parlament, nie ma niezalenej wadzy sdowniczej,


zlikwidowano lokalny samorzd, nie przeprowadzono prywatyzacji
telewizji, radia i wysokonakadowej prasy pastwowej.
Pace s kilkakrotnie nisze ni w Polsce, Litwie czy Rosji,
nasila si ucieczka kapitau z kraju, nie ma za napywu
kapitau z zagranicy.
Biaoru znowu znajduje si na progu
hiperinflacji, rentowno gospodarki jest nadzwyczaj niska i
nadal spada - owiadczy Bahdankiewicz, ekonomista, ktry w
pierwszej poowie lat 90. sta na czele Banku Narodowego
Biaorusi.
W celu wyprowadzenia kraju z kryzysowej sytuacji stwierdzi Bahdankiewicz - skonsolidowane partie opozycyjne
powinny najpierw wygra wybory samorzdowe w przyszym roku,
nastpnie za ewentualne wybory prezydenckie.
Wedug przeforsowanej przez prezydenta Aleksandra ukaszenk
Konstytucji 1996 roku, wybory prezydenta maj odby si w 2001
r., zgodnie za z Konstytucj z 1994 r., na ktrej gruncie stoi
opozycja, w 1999 r.
Obywatele jednak powinni otrzyma prawo zapoznania si z
programami opozycji za porednictwem telewizji - akcentowa
Bahdankiewicz.
Za drugie wane zadanie uzna niedopuszczenie do
ewentualnego sfaszowania wynikw gosowa.
Prezydent Biaorusi Aleksandr ukaszenka "nadzwyczaj
negatywnie" oceni we wtorek prac rzdu.
Zarzucajc mu, i "nie
podejmuje konkretnych decyzji", zwrci uwag na nadmierny
wzrost cen i dewaluacj biaoruskiego rubla, deficyt w handlu
zagranicznym, spadek efektywnoci produkcji, rentownoci w
przemyle, rolnictwie i transporcie oraz straty przedsibiorstw.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ kan/ lm/
Biaoru/ Prezydent ukaszenka poddaje krytyce rzd
22.9.Misk (PAP)- Prezydent Biaorusi Alaksandr ukaszenka
"nadzwyczaj negatywnie" oceni we wtorek prac rzdu.
Jego zdaniem, jeeli problemy zwizane z deficytem w handlu
zagranicznym, mnogoci kursw narodowej waluty, kwestie cen i
dochodw spoeczestwa nie zostan w najbliszym czasie
rozwizane, sytuacja moe wywoa "spoeczn niestabilno".
Rzd "nie podejmuje konkretnych decyzji", "mamy prawo
oczekiwa bardziej efektywnej dziaalnoci i zasadniczych zmian

stylu jego pracy" - akcentowa ukaszenka podczas wtorkowego,


poszerzonego posiedzenia rzdu.
Wrd negatywnych zjawisk w gospodarce prezydent wymieni
"nieutrzymanie stabilnych cen", gdy w cigu ostatnich omiu
miesicy wzrosy one o 30 procent, wobec zaoonego wzrostu o 17
procent.
Biaoruski rubel zdewaluowa si o ok. 60 procent, ronie
deficyt w handlu zagranicznym, spadaj efektywno produkcji,
rentowno w przemyle, rolnictwie i transporcie,
przedsibiorstwa ponosz straty.
Zastanawiajc si zatem, czy wobec kryzysowych zjawisk w
Rosji, rzd jest czynnikiem stabilizujcym, ukaszenka nakania
go do zmiany stylu pracy - "konkretnego rozwizywania
problemw", zwracania uwagi "na prac analityczn" i "potrzeb
kontroli wykonywania polece".
Spotkanie charakteryzowa surowy ton, wikszo uczestnikw
skrupulatnie notowaa uwagi prezydenta.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ kan/ lm/
Biaoru/ Opni si odsonicie pomnika Mickiewicza w Misku
22.9.Misk (PAP) - Pomnik Adama Mickiewicza moe nie stan w
stolicy Biaorusi do czasu koca grudnia tego roku, kiedy
przypada 200. rocznica urodzin poety w Zaosiu na
Nowogrdczynie.
Komisja oceniajca projekty pomnika nadesane na konkurs
zadecydowaa, by nie ogasza jeszcze zwycizcy i przeduy
konkurs do listopada.
Chodzi o to, aby da szans koncepcji
zadowalajcej wszystkich czonkw komisji - powiedzia PAP
Konstanty Tarasiewicz z miskiego oddziau Zwizku Polakw na
Biaorusi, ktry uczestniczy w pracach jury.
Nie wykluczy, e termin zostanie jednak dotrzymany, chocia
szanse na odsonicie pomnika w dwchsetn rocznic urodzin
Mickiewicza zmalay.
Jeeli si to nie uda - pomnik stanie na
wiosn przyszego roku.
Byskawiczny konkurs na miski pomnik biaoruskie
Ministerstwo Kultury ogosio w sierpniu.
Postanowio pokry
koszty konkursu oraz monumentu.
W ten sposb resort przyczy
si do realizowanej ju od duszego czasu inicjatywy

stoecznego oddziau ZPB.


Po uzyskaniu w lutym 1998 r. zgody wadz (po ptorarocznych
perturbacjach) na lokalizacj pomnika w Misku, ZPB planowa
wasnymi siami wystawi poecie popiersie z brzu, sprowadzone z
Polski.
Dziaacze planowali, e nastpi to jeszcze do wrzenia.
Prace byy znacznie zaawansowane.
Jednak opiniujcy w maju
projekt eksperci biaoruskiego Ministerstwa Kultury uznali, e
proponowane przez Polakw popiersie jest zbyt mae dla placu w
centrum miasta.
Zaproponowali ZPB, e zwrc si do wadz, aby
przekazay pienidze na budow nowego, wikszego pomnika.
W rezultacie ogoszono konkurs na projekt pomnika, ktry
planowano pierwotnie rozstrzygn w poowie wrzenia.
Ostatecznie zakoczy si on w poowie listopada.
Mickiewicz urodzi si 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu na
Nowogrdczynie.
UNESCO ogosia rok 1998 rokiem obchodw
200-lecia jego urodzin.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ mc/ bum/
Biaoru/Opozycja: wadze ograniczaj przedsibiorczo
22.9.Misk (PAP) - Opozycyjna Zjednoczona Partia Obywatelska
(ZPO) protestuje przeciwko wstrzymaniu przed kilkoma dniami po
raz kolejny przez prezydenta rejestracji i przerejestrowywania
podmiotw gospodarczych na Biaorusi.
ZPO uwaa, e w ten sposb wadze zapocztkowuj "nowy etap
walki z przedsibiorczoci i prywatn inicjatyw" - powiedzia
PAP przewodniczcy ZPO Stanisau Bahdankiewicz.
W ubiegym tygodniu prezydent ukaszenka poleci wstrzyma
rejestrowanie i przerejestrowywanie podmiotw gospodarczych w
zwizku z "niedoskonaoci systemu pastwowej rejestracji".
Przygotowuje si nowe przepisy.
Dotychczasowy, "zbyt
liberalny" system rejestracji wykorzystuj "nieuczciwe struktury
handlowe i przedsibiorcy".
W trakcie przerejestrowywania
niepastwowych podmiotw gospodarczych stwierdza si, e wiele z
nich nie dziaa, jest nierentownych lub ma dugi wobec budetu -

motywowa to posunicie szef Pastwowego Komitetu Podatkowego


Mikaaj Dziamczuk.
Bahdankiewicz zwraca uwag, e wadze ju po raz kolejny
motywuj wprowadzenie moratorium niedoskonaym mechanizmem
rejestracji nowych podmiotw gospodarczych, ktry pozwala
rejestrowa osoby prawne "elementom dziaajcym na szkod
spoeczestwa" lub np. bez wiedzy wacicieli dowodw
osobistych, na ktre rejestruje si firmy.
Poprzednio rejestracj podmiotw gospodarczych wstrzymano
w lutym 1996.
W sumie wznowiono j tylko na p roku po
przyjciu dekretu prezydenckiego w tej sprawie.
Od tych dziaa wadz ucierpieli wwczas nie tylko
przedsibiorcy, lecz take niezamoni obywatele, poniewa lokalne
budety zostay pozbawione "setek milionw rubli" z wpyww
podatkowych - stwierdzi lider ZPO.
"Wadze raczej by si nie decydoway po raz drugi na to samo
posunicie, gdyby w najbliszym czasie nie planowano utworzenia
kontrolowanej przez nie Biaoruskiej Konfederacji
Przedsibiorcw.
Najwidoczniej tworzona konfederacja bdzie
miaa prawo rekomendowania organom pastwowym rejestracji tych
lub innych struktur przedsibiorczoci" - uwaa Bahdankiewicz.
Liberalna ZPO, podobnie jak caa opozycja, znajduje si poza
parlamentem zdominowanym przez zwolennikw prezydenta Aleksandra
ukaszenki.
Wojciech Pocharski (PAP)
jkr/ woj/
Biaoru/ Iran czonkiem Wsplnoty Niepodlegych Pastw?
18.9.Misk (PAP) - Borys Bieriezowski, sekretarz wykonawczy
Wsplnoty Niepodlegych Pastw, nie wykluczy podczas pobytu na
Biaorusi moliwoci przyczenia do tej organizacji innych
pastw, w tym Iranu - poinformoway biaoruskie media.
Spraw rozszerzenia Wsplnoty ma si w niedugim czasie
zaj szczyt szefw pastw, wchodzcych w skad WNP poinformowa prezydent Biaorusi Aleksander ukaszenka.
Uwaa
on, e kwesti przyczenia Iranu do poradzieckiej WNP naley
przeanalizowa.
Wedug pastwowej gazety "Zwiazda", powoujcej si na
rzdow agencj prasow BETA, owiadczenie "o moliwoci
doczenia do WNP innych krajw, w szczeglnoci Iranu"

Bieriezowski zoy przebywajc w Misku, gdzie we wtorek i


rod uczestniczy w plenarnym posiedzeniu specjalnego forum
powiconego reformowaniu WNP.
"Borys Abramowicz moe skada owiadczenia na swoim
szczeblu, ale decyzje bd podejmowane przez szefw pastw WNP"
- wyjani ukaszenka, poproszony przez dziennikarzy o
skomentowanie owiadczenia Bieriezowskiego.
Doda, e kwesti ewentualnego rozszerzenia tej
midzynarodowej organizacji planuje si jednak rozpatrzy na
najbliszym szczycie szefw pastw wchodzcych w skad WNP.
Bieriezowski, biznesmen uwaany za wpywow posta na
rosyjskiej scenie politycznej, zosta powoany na stanowisko
sekretarza wykonawczego WNP w kocu kwietnia.
Jak dotd, deklarowa on ch doprowadzenia do reformy WNP
przez wzmocnienie jej kompetencji, wyciszenie konfliktw na
obszarze Wsplnoty oraz wspprac z biznesem.
W skad WNP, powstaej po rozpadzie ZSRR, wchodz wszystkie
dawne republiki radzieckie oprcz nadbatyckich: Litwy, otwy i
Estonii.
Centrala tej organizacji znajduje si w Misku.
Usiowania pogbienia integracji w ramach Wsplnoty nie
przynosz dotychczas znaczcych efektw.
Ma na to wpyw kryzys
gospodarczy w krajach poradzieckich, a take obawa uzalenionych
w przeszoci od Moskwy republik przed utrat niezalenoci w
organizacji, ktra - ich zdaniem - moe zosta zdominowana przez
Rosj.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ kan/ kks/
Biaoru/ MSZ "zaskoczone formu" wizyty posw RP
18.9.Misk (PAP) - Biaoruskie MSZ wyrazio zaskoczenie "formu
wizyty delegacji polskiego parlamentu" na Biaorusi.
Strona biaoruska powiadomia o tym charge d'affaires
polskiej ambasady w Misku - dowiedzia si w pitek
korespondent PAP.
W pitek koczy si w Brzeciu kilkudniowa, "robocza i
nieoficjalna" w zamierzeniach podr posw sejmowej Komisji
cznoci z Polakami za Granic po Biaorusi.
Podczas ich pobytu

w czwartek w Misku nie doszo do planowanego wczeniej


spotkania w Komitecie ds.
Mniejszoci Narodowych i Religii.
Strona biaoruska zamiast rozmw w Komitecie zaproponowaa
posom spotkanie z deputowanymi Izby Reprezentantw, niszej
izby biaoruskiego parlamentu.
Tymczasem zachodnie parlamenty, w
tym polski, nie utrzymuj oficjalnych kontaktw z parlamentem
powstaym w 1996 r. pod egid prezydenta ukaszenki, utrzymuj
za takie stosunki z parlamentem XIII kadencji, Rad Najwysz
(ktr ukaszenka pozbawi moliwoci dziaania).
Posowie zaproponowali wariant polegajcy na ich spotkaniu w
Komitecie ds.
Mniejszoci i Religii, w ktrym mogliby
uczestniczy deputowani z Izby Reprezentantw.
Strona biaoruska
nie przyja tej propozycji.
Podczas wizyty na Biaorusi posowie zapoznawali si z
problemami polskiej mniejszoci na Biaorusi, m.in. rozwojem
polskojzycznego szkolnictwa.
Odwiedzili Grodno, Lid,
Nowogrdek, Niewie, Misk, Baranowicze i Brze.
Wszdzie
spotykali si z przedstawicielami polskiej mniejszoci.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ mc/ lm/
MSZ Biaorusi:Misk chce porozumienia w sprawie granicy z Polsk
17.9.Misk (PAP) - Misk chciaby podpisania polsko biaoruskiego porozumienia dotyczcego granicy, poniewa obawia
si konsekwencji "szalejcego obecnie konfliktu midzy Polsk i
Niemcami" - owiadczy biaoruski minister spraw zagranicznych
Iwan Antanowicz na czwartkowej konferencji prasowej w Misku.
Polska i jej granice znalazy si w ostatnim czasie w
"nieoczekiwanej dla nas, wyjtkowo niepokojcej sytuacji" powiedzia minister.
Doda, e niepokoi go "ten konflikt midzy Niemcami a
Polsk, ktry szaleje ju na najwyszym poziomie, taki sam
konflikt w Czechach, taki troch lodowaty ton, jaki przyj
kanclerz Kohl ostatnio w tych sprawach, i taka spokojna pewno,
z ktr niemiecka prasa mwi, e Niemcy powrc i jeszcze Czesi
i Polacy obowizkowo wypac im odszkodowania".
"Dlatego te wszystkie kwestie graniczne staj si bardzo

palce" - powiedzia Antanowicz.


Doda, e "bardzo uwanie
analizuje obecnie umow poczdamsk".
Wyjani, e poprosi szefa polskiej dyplomacji Bronisawa
Geremka o spotkanie podczas sesji Zgromadzenia Oglnego ONZ w
Nowym Jorku, aby "bardzo powanie omwi te kwestie".
"Istniejce porozumienia o poszanowaniu umw, w tym
granicznych, zawartych jeszcze midzy PRL i ZSRR, w peni nas
dotd zadowalay" - owiadczy.
Obecnie jednak podpisanie
polsko-biaoruskiego porozumienia w sprawie granic jest
"oczywist koniecznoci", poniewa "Zwizku Radzieckiego ju
nie ma i - jak sdz - nie bdzie" - powiedzia Antanowicz.
Wojciech Pocharski (PAP)
mc/ bum/
Biaoru/ZPB zawiadamia OBWE o naruszaniu praw mniejszoci
17.9.Misk (PAP) - Zwizek Polakw Na Biaorusi (ZPB)
poinformowa szefa miskiej grupy doradczo-konsultacyjnej
Organizacji Bezpieczestwa i Wsppracy w Europie o naruszeniach
praw polskiej mniejszoci na Biaorusi.
Kopi pisma otrzymaa w
czwartek PAP.
Przewodniczcy ZPB Tadeusz Gawin skierowa do Hansa-Georga
Wiecka list, w ktrym zawiadamia go o blokowaniu
polskojzycznego szkolnictwa przez wadze Nowogrdka.
ZPB twierdzi, e wadze naruszaj biaorusk konstytucj
oraz ustawy - o mniejszociach narodowych, prawach dziecka, o
jzykach, a take decyzj wadz wykonawczych obwodu
grodzieskiego dotyczc realizacji konstytucyjnego prawa do
nauki dzieci w jzyku ojczystym.
Zwizek uwaa te dziaania wadz za celowe, dyskryminujce
oraz zniewaajce narodow godno polskiej mniejszoci.
Prezes
ZPB wyjania w nim, e ju od dwch lat lokalne wadze blokuj
utworzenie w nowogrdzkich szkoach klas pierwszych z polskim
jzykiem nauczania.
W tym roku - jak informuje ZPB - przedstawiciele rejonowych
wadz owiatowych wywierali nacisk na rodzicw, ktrzy zoyli
podania o przyjcie ich dzieci do polskiej klasy, aby je
wycofali i posali dzieci do szk z rosyjskim lub biaoruskim
jzykiem wykadowym.
Przedstawiciele wadz Nowogrdka dali te od rodzicw

skadajcych podania, aby udowodnili swe polskie pochodzenie.


Wedug art. 4 ustawy o mniejszociach narodowych, nikt nie moe
wymaga od obywatela Biaorusi dowodzenia ustnie lub pisemnie
jego narodowoci - podkrela ZPB.
Wadze przekonyway take rodzicw, e istniej przeszkody
dla utworzenia klasy - brak nauczycieli, podrcznikw oraz niski
poziom wiedzy w klasach polskojzycznych.
Tymczasem zgodnie z porozumieniem midzy ministerstwami
edukacji Polski i Biaorusi, nauczycieli mona sprowadzi z
Polski, do obowizkw wadz naley take druk lub zakup
podrcznikw (np. na Litwie lub w Polsce) oraz dobr pedagogw,
ktrzy bd przekazywa wiedz na waciwym poziomie.
ZPB poinformowa ponadto grup OBWE, e w 1996 zaproponowa
wadzom wybudowanie polskiej, pastwowej szkoy w Nowogrdku.
Odmow motywowano brakiem rodkw i cik sytuacj gospodarcz.
W 1997 ZPB przedstawi propozycj budowy szkoy pastwowej ze
rodkw strony polskiej oraz przekazania jej w bezpatne
uytkowanie miastu.
Propozycja spotkaa si rwnie z odmow.
W tym roku ZPB wystpi z propozycj wybudowania
niepastwowej szkoy z polskim jzykiem nauczania, w przypadku
ktrej wszystkie wydatki zwizane z nauczaniem wziby na
siebie.
Pozytywnej odpowiedzi te nie otrzymano.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ mc/ nbz/
Biaoru/Wizyta polskich posw na Biaorusi
17.9.Misk (PAP) - Nie doszo do planowanego wczeniej spotkania
przebywajcej na Biaorusi delegacji polskich parlamentarzystw
w Komitecie ds.
Mniejszoci Narodowych i Religii w Misku.
Posowie z sejmowej Komisji cznoci z Polakami za Granic
wyjechali w czwartek ze stolicy Biaorusi do Baranowicz, skd,
przed powrotem do kraju, udadz si jeszcze do Brzecia.
Wedug przewodniczcego polskiej delegacji, Wita Majewskiego
(SLD), strona biaoruska zamiast rozmw w Komitecie ds.
Mniejszoci Narodowych i Religii zaproponowaa posom spotkanie
z deputowanymi Izby Reprezentantw, niszej izby biaoruskiego
parlamentu.

Posowie nie przystali na t propozycj, poniewa zachodnie


parlamenty, w tym polski, nie utrzymuj oficjalnych kontaktw z
parlamentem powstaym w 1996 r. pod egid prezydenta ukaszenki,
utrzymuj natomiast takie stosunki z parlamentem XIII kadencji,
Rad Najwysz.
Posowie zaproponowali wariant kompromisowy polegajcy na
ich spotkaniu w Komitecie ds.
Mniejszoci i Religii, w ktrym
mogliby uczestniczy deputowani z Izby Reprezentantw.
Strona
biaoruska nie przyja tej propozycji.
Szef obwodu grodzieskiego Aleksander Dubko podczas
spotkania z posami przyzna, e istnieje konieczno powoania
klasy polskiej w Nowogrdku.
Jeli grupa chtnych przekroczy 10
osb, to klasa zostanie otwarta w tym roku.
O powoanie takiej klasy ubiega si bez skutku Zwizek
Polakw na Biaorusi.
Zwizek postawi w kocu wadzom zarzut
blokowania rozwoju polskojzycznego szkolnictwa w tym miecie i
w zwizku z tym zbojkotowa nowogrdzkie oficjalne uroczystoci
z okazji 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza.
Podczas wizyty na Biaorusi, ktra rozpocza si
poniedziaek, polscy parlamentarzyci zapoznaj si z problemami
polskiej mniejszoci na Biaorusi, w tym z rozwojem
polskojzycznego szkolnictwa.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ kan/ woj/
Biaoru/Wiec w obronie jzyka biaoruskiego
16.9.Misk (PAP)- Kilkaset osb domagao si w rod w centrum
Miska poprawy sytuacji jzyka biaoruskiego na Biaorusi.
Biaoruski wypierany jest ze szk, rodkw przekazu,
urzdw i codziennego ycia przez jzyk rosyjski.
Wadze nie
tylko milcz w tej sprawie, ale rwnie ten proces popieraj twierdzili uczestnicy wiecu.
Aleh Trusau z Towarzystwa Jzyka Biaoruskiego (TJB), ktre
zorganizowao demonstracj, wyjani, e w kraju trwa proces
zamykania biaoruskojzycznych szk i klas, od dwch lat nie
ustaj trudnoci w funkcjonowaniu jedynego biaoruskojzycznego
Liceum Humanistycznego w Misku.
Nie ma te adnego uniwersytetu

z biaoruskim jzykiem wykadowym.


Wolga Kuzmicz z TJB owiadczya, e jeszcze przed kilkoma
laty 136 z 240 szk w Misku miao status biaoruskojzyczny.
Obecnie szk i klas biaoruskojzycznych "trzeba szuka po
caym miecie".
"Dlaczego nasze dzieci musz biega dzi od szkoy do szkoy
wiele kilometrw, aby posucha ojczystej mowy ?
Nie ma wikszej
haby.
Przecie konstytucja gwarantuje prawo do edukacji tak w
jzyku rosyjskim, jak i w biaoruskim" - mwia Kuzmicz.
Zdaniem Lawona Barszczeuskiego, wykadowcy w Biaoruskim
Liceum Humanistycznym w Misku, a take czonka wadz
opozycyjnego Frontu Narodowego, trudnoci zwolennikw jzyka
biaoruskiego s konsekwencj tego, i "od dwustu lat Biaorusi
kieruje kolonialna administracja".
W jego opinii, "biaoruska szkoa i edukacja powinny by
tworzone biaoruskimi rkami", poniewa za "20-30 lat ten jzyk
oraz jedna z bogatszych kultur europejskich mog znikn".
"Syszymy wiele o Zwizku Biaorusi i Rosji.
Niech czoowi
zwolennicy integracji powiedz, ile katedr jzyka biaoruskiego
otwarto w Rosji?
adnej!
One tymczasem istniej i w Polsce, i w
Niemczech, na Ukrainie, a take w krajach Zachodu" - powiedzia
Barszczeuski.
Obecnie na Biaorusi po biaorusku uczy si 18 proc.
uczniw, gwnie na wsi.
W pozostaych placwkach owiatowych,
take na uniwersytetach, naucza si po rosyjsku.
W 1995 roku z inicjatywy prezydenta Aleksandra ukaszenki,
preferujcego w swych publicznych wypowiedziach jzyk rosyjski,
na Biaorusi odbyo si referendum, w ktrego rezultacie
rosyjski zyska status drugiego jzyka pastwowego obok
biaoruskiego.
Zdaniem komentatorw, zmniejszyo to szanse na postpujce w
pierwszej poowie lat 90. odrodzenie biaoruszczyzny.
Za popraw
sytuacji jzyka biaoruskiego opowiadaj si obecnie ugrupowania
opozycyjne.
Zwraca si jednak uwag, e bez poparcia pastwa
odrodzenie tego jzyka bdzie bardzo trudne.

Wojciech Pocharski (PAP)


ala/ xp/ lm/
Biaoru/ Opozycyjny dziaacz za wariantem "Solidarnoci"
(popr.)
16.9.Misk (PAP) - Biaoruskie siy demokratyczne, dziaajce
gwnie w koach inteligencji, praktycznie nie wsppracuj z
podstawow obecnie na Biaorusi grup spoeczn - robotnikami uwaa Wiktar Iwaszkiewicz, doradca Wolnego Zwizku Zawodowego
Biaorusi, czonek prodemokratycznego ruchu Karta-97.
Tymczasem gruntowne przemiany polityczne i ekonomiczne,
realizacja idei swobd obywatelskich i niepodlegoci Biaorusi
wymagaj od opozycji intelektualnego wsparcia ruchu zwizkowego
- podkrela Iwaszkiewicz w artykule "Czy moliwa jest u nas
Solidarno?", ktry opublikowaa w rod niezalena gazeta
"Nawiny".
Iwaszkiewicz analizuje przyczyny braku takiego
wspdziaania i ocenia perspektywy realnej - jak ocenia wsppracy.
Wyjania, e po 1996 roku (tj.w okresie koncentracji
wadzy w rkach prezydenta Aleksandra ukaszenki) opozycja
skupia si pod minimalistycznym hasem "Najwaniejsze jest
przetrwanie!".
Skutek jest taki, e poparcie dla niej w
spoeczestwie zmalao, a 60 proc. ludzi nie wie, komu ufa.
Czonkowie ugrupowa demokratycznych, deklarujc wspprac
z caym narodem, w swej dziaalnoci orientuj si na
inteligencj.
Z krgu ich oddziaywania znika zatem podstawowa
obecnie grupa spoeczna na Biaorusi - robotnicy - ocenia
Iwaszkiewicz.
Jego zdaniem, dopki biaoruscy demokraci nie
odpowiedz na oczekiwania tej grupy, dopty nie zachc jej do
wsparcia idei swobd obywatelskich czy niepodlegoci Biaorusi.
80 proc. biaoruskich robotnikw za najwaniejsze wartoci w
yciu uwaa "zdrowie, rodzin i dobrobyt", a tylko 30 proc.
najwyej ceni wolno. 70 proc. nie ufa ju prezydentowi
ukaszence, ale rwnoczenie tyle samo nie ufa ju nikomu.
Iwaszkiewicz protestuje przeciwko stereotypowi, wedug
ktrego, nard biaoruski, gdy odbiera mu si wszystko, woli zamiast si temu przeciwstawi - "pooy si pod awk i
umrze".
Ruch zwizkowy na Biaorusi jest aktywny.
W cigu ostatniego
roku odbyo si ponad 20 lokalnych strajkw w protecie

przeciwko wstrzymywaniu wypat.


Bdem biaoruskich demokratw
jest podchodzenie do tych protestw jako do "buntw
kiebasianych" - twierdzi autor artykuu.
Wolne zwizki zawodowe licz obecnie 18 tys. czonkw,
dysponuj technik, pomieszczeniami, transportem, maj poparcie
midzynarodowych central zwizkowych.
Brakuje im jedynie
wsparcia konsultantw - ocenia dziaacz opozycji.
Wedug niego, na 10-milionowej Biaorusi jest obecnie okoo
miliona zwolennikw wolnego ruchu zwizkowego.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ mc/ bum/
Biaoru/Opozycja krytykuje wadze za naruszenia prawa czowieka
15.9.Misk (PAP) - Opozycyjna Zjednoczona Partia Obywatelska
(ZPO) skrytykowaa wadze Biaorusi za kolejne naruszenia w
dziedzinie praw czowieka.
Tym razem wadze chc utrudni
odwoywanie si od ich niesprawiedliwych decyzji.
Protest dotyczy sierpniowej uchway rzdu, zgodnie z ktr
od piciu do dziesiciu razy podniesiono opaty sdowe wymagane
przy wnoszeniu skarg na urzdnikw.
W owiadczeniu, ktre we wtorek otrzymaa PAP, ZPO
stwierdza, e w ten sposb "z powodu braku rodkw wielu
obywateli zostao pozbawionych moliwoci realizowania swojego
konstytucyjnego prawa do zaskarenia w sdzie rozzuchwalonych
urzdnikw".
To liberalne ugrupowanie, ktre tak jak caa
znajduje si poza parlamentem zdominowanym przez
prezydenta Aleksandra ukaszenki, zaprotestowao
przeciwko dziaaniom wadz rnego szczebla.
W ich wyniku
"mieszkacw wsi si zatrzymuje si w miejscach
zamieszkania" - gosi protest.

opozycja
zwolennikw
rwnie
obecnego

ZPO zwraca uwag, e jest to niezgodne z konstytucyjnym


prawem do swobodnego przemieszczania si i wyboru miejsca pobytu
w granicach kraju.
Ugrupowanie zadao "zaprzestania samowoli i bezprawia"
oraz "bezwzgldnego przestrzegania praw i swobd czowieka
gwarantowanych przez konstytucj Republiki Biaoru".
Wojciech Pocharski (PAP)

ik/ mc/ kks/

Biaoru/ Ograniczenia w sprzeday paliw i ywnoci


15.9.Misk (PAP) - Ograniczenia w sprzeday paliw zagranicznym
kierowcom wprowadzono na terenie poudniowych obwodw Biaorusi.
W stolicy kraju, Misku, zaczy tymczasem obowizywa normy
sprzeday produktw ywnociowych.
S to oznaki walki biaoruskich wadz z masowym wykupywaniem
tanich biaoruskich towarw i ich wywozem za granic.
Pastwowa gazeta "Zwiazda" informujc o tym we wtorek
podaa, e w obwodach brzeskim i homelskim na poudniu Biaorusi
wprowadzono ograniczenia w sprzeday paliwa dla pojazdw
jadcych przez kraj tranzytem.
Ograniczenia te, zastosowane przez pastwowy koncern naftowy
"Bienaftachim", maj suy wywoeniu z kraju stosunkowo
niedrogiej biaoruskiej benzyny.
Zagraniczny kierowca poruszajcy si samochodem osobowym
moe na poudniu Biaorusi jednorazowo zatankowa co najwyej 20
litrw benzyny, kierowcy samochodw ciarowych za - nie wicej
ni 100 l paliwa.
Ponadto na niektrych stacjach powstaj braki w
zaopatrzeniu, gwnie w paliwa wysokooktanowe.
Inne ograniczenia - normy sprzeday produktw spoywczych
wprowadzono tymczasem w Misku.
Zgodnie z nimi nabywca moe
jednorazowo kupi co najwyej 2 kg misa i wdliny, nie wicej
ni dwie konserwy, p kilograma twarogu, 2 kg pieczywa i do 5
paczek papierosw.
Wprowadzenie tych norm jest take efektem walki wadz z
wykupem tanich, czsto subsydiowanych cenowo biaoruskich
towarw i ich nielegalnym wywoeniem, gwnie do Rosji.
W okresie od 4 wrzenia, czyli od wprowadzenia dekretu
prezydenta ukaszenki zabraniajcego eksportu towarw do Rosji
bez zgody rzdu, suby celne wzmocniy posterunki i udaremniy
nielegalny eksport o wartoci 21 mld biaoruskich rubli (ponad
400 tysicy dolarw).
Prezydent ukaszenka nazwa "gupot" plotki, jakoby
Biaoru zamkna granic z Rosj i Ukrain.

Biaoruski prezydent zapowiedzia wrcz, e jego kraj


zamierza zwikszy handel z Rosj i innymi krajami WNP, dodajc,
e eksport do Rosji musi by obecnie zcentralizowany, aby nie
da okazji "nachapania si aferzystom".
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ kan/ ls/
Biaoru/ Politycy o Primakowie
15.9.Misk (PAP)- Wadze w Misku z zadowoleniem przyjy
powoanie Jewgienija Primakowa na premiera Rosji, gdy tymczasem
przedstawiciel opozycji uwaa, e rosyjski polityk stanowi
zagroenie dla suwerennoci Biaorusi.
Opozycja podkrela te, e prezydentowi ukaszence nie uda
si przechytrzy w swych ambicjach zwizanych z integracj
Biaorusi i Rosji tak wytrawnego polityka jak Primakow.
Wtorkowa, niezalena gazeta "Nawiny" podkrela sowa
ukaszenki uznajce Primakowa za "konsekwentnego i twardego
zwolennika biaorusko-rosyjskiego braterstwa" i jego
zapewnienie, e w biaoruskich wadzach ma on rwnie
"konsekwentnych sojusznikw".
Rzdowa "Respublika", informujc o depeszy gratulacyjnej
ukaszenki do Primakowa, ogranicza si do cytatw prezydenta
mwicych o tym, e bogate dowiadczenie polityczne Primakowa
powinno przez dugie lata "suy interesom Wielkiej Rosji i
naszej wsplnej sprawie".
Z kolei minister spraw zagranicznych Biaorusi Iwan
Antanowicz owiadczy rosyjskim mediom, i Primakow to "erudyta
dobrze znajcy si na gospodarce, czowiek rozwany i umiejcy
zachowa zimn krew".
Jego zdaniem, rosyjskiego polityka z prezydentem ukaszenk
czyy zawsze "doskonae robocze kontakty", Biaoru jest
ponadto "bardzo bliska jego sercu", a procesy integracyjne
"nieobojtne".
Tymczasem wiceprzewodniczcy opozycyjnego Biaoruskiego
Frontu Narodowego, Juryj Chadyka uwaa Primakowa za "typowego
rosyjskiego szowinist".
Wedug Chadyki, to wanie jego osobie przypisa mona
decydujcy wpyw na ostatni wojskowo-polityczn doktryn Rosji,
zgodnie z ktr Biaoru powinna "przeksztaci si w zachodni
prowincj" Rosji.
Zdaniem Chadyki, pojawienie si tej postaci na czele
rosyjskiego rzdu jest nieprzypadkowe i wiadczy, e kolejne

niepowodzenia rosyjskich reform usiuje si jak zwykle


kompensowa poszerzeniem imperialnego terytorium.
Chadyka uwaa, e w zamian za wchonicie Biaorusi wadze w
Misku chc otrzyma moliwo zaistnienia ukaszenki w wiecie
rosyjskiej polityki.
Primakow, dowiadczony dyplomata, mgby w
tej sytuacji odegra stosown rol - sugeruje Chadyka.
Inny polityk opozycyjny, byy przewodniczcy Rady Najwyszej
Biaorusi Stanisau Szuszkiewicz zwraca tymczasem uwag na
szereg zalet Primakowa, dziki ktrym moe on "gra w dowolne
gry".
"ukaszence nie uda si przechytrzy w swojej integracyjnej
grze" tego "zawodowego wywiadowc i dyplomat" - uwaa w zwizku
z tym Szuszkiewicz.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ kan/ lm/
Polscy parlamentarzyci na Biaorusi
14.9.Misk (PAP) - Kilkudniow wizyt na Biaorusi rozpoczli w
poniedziaek od Grodna posowie z sejmowej Komisji cznoci z
Polakami za Granic.
Podczas spotka z Polakami i wadzami interesowa si bd
m.in. kwestiami rozwoju polskojzycznego szkolnictwa na
Biaorusi.
Zwizek Polakw na Biaorusi zbojkotowa w ostatni sobot
pastwowe obchody 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza,
odbywajce si w Nowogrdku.
Zaprotestowa w ten sposb
przeciwko blokowaniu przez wadze tego miasta rozwoju
szkolnictwa polskiej mniejszoci na Biaorusi.
Edukacj w jzyku polskim gwarantuje mniejszoci biaoruskie
prawo.
Posowie przeprowadz w Misku rozmowy w Ministerstwie ds.
Mniejszoci Narodowych i Religii, w Grodnie za spotkaj si z
wadzami administracyjnymi Grodzieszczyzny.
Poza Grodnem i stolic Biaorusi Miskiem maj do pitku
odwiedzi m.in.
Lid, Nowogrdek, Niewie, Baranowicze i
Brze.
Wszdzie spotyka si bd z przedstawicielami polskiej
mniejszoci.

W Grodnie ponadto odwiedz jedyn polsk szko.


Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ kan/ ls/
Biaoru/Nowogrdek czci 200-lecie urodzin Mickiewicza (odc.1)
12.9.Nowogrdek (PAP) - Na centralnym placu Nowogrdka odbyy
si w sobot obchody 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza w
Zaosiu na Nowogrdczynie.
Gwne, biaoruskie uroczystoci pastwowe ku czci poety,
przy udziale kilku tysicy osb, otworzy premier kraju Siarhiej
Linh.
UNESCO ogosia rok 1998 rokiem polskiego poety.
Linh powiedzia, e Mickiewicza - "syna polskiego narodu i
biaoruskiej ziemi" czyta obecnie caa Biaoru.
Jest on
szanowany take za stosunek do Biaorusinw, o ktrych
wypowiada si, e zachowali najwiksz ilo oglnosowiaskich
cech oraz harmoniczn, bogat i czyst mow.
W tym kontekcie premier zapewni, e biaoruskie wadze s
gwarantem procesw odrodzenia kulturalnego dziedzictwa i
narodowej tosamoci Biaorusinw.
Zwrci nastpnie uwag na polsko-biaoruskie wizi
historyczne i kulturowe.
"Polska zawsze bya dla Biaorusi oknem
na Europ" - doda.
Powiedzia te, e biaoruscy odbiorcy
zawsze podziwiali talent polskich wykonawcw i "czarujce
dwiki" polskiego jzyka.
Uosobieniem tych cech dla wielu z
nich bya polska piosenkarka Anna German.
Premier doda, e w jego kraju cigle pamita si filmy
Andrzeja Wajdy i aktorstwo Daniela Olbrychskiego.
"Ostatnio
niestety kontakty kulturalne osaby, ale wszystko jest w
naszych rkach - dlaczego mielibymy razem z Polakami nie
odrodzi tego, co byo dobre i korzystne we wsppracy
kulturalnej" - powiedzia Linh.
Wedug niego, "mode biaoruskie pastwo jest otwarte na
dialog i wspprac ze wszystkimi".
"Inaczej by nie moe,
chociaby dlatego, e nasz kulturow tradycj tworzyli tacy
ludzie jak Mickiewicz".
cdn.

plo/jd/uk/ ls/

Biaoru/Nowogrdek czci 200-lecie urodzin Mickiewicza (2-ost.)


Przewodniczcy Polskiego Komitetu Obchodw Jubileuszu
Mickiewicza, prof.
Janusz Odrow-Pieniek owiadczy, e w
obecnym roku Mickiewicz jest tematem wielu imprez, wystaw, sesji
naukowych nie tylko w Europie, lecz take w krajach, ktrych
nigdy nie odwiedza.
Pieniek zwrci uwag, e w tym roku np. ukaza si
pierwszy albaski przekad "Pana Tadeusza".
(Przeoono go ju
na ponad 50 jzykw wiata).
Polskim poet interesuj si takie
uniwersytety jak uczelnia w Damaszku w Syrii.
"Szczeglnie cenne s dla nas wydarzenia Mickiewiczowskie na
Biaorusi, kraju rodzinnym poety" - doda.
Podkreli, e
Mickiewicz stale wraca do Nowogrdka - w twrczoci i w
listach.
"Sdz, e Nowogrdek naleycie uczci swojego krajana.
Na
Mickiewiczowskie 200-lecie zjechalimy si z wielu stron wiata,
aby uczci najwikszego z Nowogrdzian, ktry pisa z dum +em
znad Niemna, em Polak - mieszkaniec Europy+".
Ton oficjalnych przemwie podczas uroczystoci zakcaj
jednak, zdaniem obserwatorw, pewne napicia polsko-biaoruskie.
Na znak protestu w nowogrdzkich obchodach nie wzi udziau
prezes Zwizku Polakw na Biaorosi, Tadeusz Gawin.
ZPB jest
niezadowolony z postpw polskojzycznego szkolnictwa w
Nowogrdku.
Ponadto zaszy nieporozumienia zwizane z zaproszeniami.
Strona polska otrzymaa je z opnieniem i dlatego nasza
delegacja w Nowogrdku nie miaa ministerialnej rangi.
Z nieznanych powodw na uroczystoci nie przyby zapowiadany
wczeniej prezydent Aleksander ukaszenka.
Nowogrdzkie obchody
ponadto, jak si okazao w sobot, skrcono rwnie z nieznanych
przyczyn z dwch do jednego dnia.
Wojciech Pocharski (PAP)

plo/jd/uk/ ls/
Biaoru/wito Mickiewicza w Nowogrdku
12.9.Nowogrdek (PAP) - W Nowogrdku rozpoczynaj si w sobot
gwne uroczystoci pastwowe, powicone 200-leciu urodzin
Adama Mickiewicza.
Wiadomo ju, e nie dojdzie do skutku
planowany wczeniej przyjazd prezydenta Aleksandra ukaszenki na
obchody.
Nowogrdek przybra odwitny wygld - w cigu ostatnich
miesicy miasto zmienio si nie do poznania.
Przygotowanie uroczystoci kosztowao 90 mld biaoruskich
rubli, czyli ok. 2 mln dolarw - powiedzia PAP
wiceprzewodniczcy nowogrdzkiego Urzdu Rejonowego Konstantin
Aleszkiewicz.
Cakowicie zrekonstruowano centralny plac miasta,
wyremontowano wiele budynkw, na ulice wylano 20 tys. ton
asfaltu.
Na obchody zaproszono ponad 200 goci z zagranicy - z
Polski, Litwy, Ukrainy i Rosji.
Gwn cz uroczystoci, okoo poudnia, otworzy premier
Biaorusi Siarhiej Linh.
Nie przyjedzie do Nowogrdka prezydent
ukaszenka, ktrego wystpienie przewidywa program
nowogrdzkich obchodw.
Aleszkiewicz powiedzia, e nie zna
przyczyn nieobecnoci prezydenta.
Uroczystoci ku czci Mickiewicza w Nowogrdku bd mie
charakter wita artystycznego.
Zaplanowano wiele imprez
literackich, muzycznych, tanecznych, a take wystawy malarskie.
Adam Mickiewicz urodzi si 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu pod
Nowogrdkiem.
Na Nowogrdczynie spdzi mode lata, do stron
rodzinnych wielokrotnie powraca w swojej twrczoci.
UNESCO ogosia rok 1998 rokiem polskiego poety.
Z jego
twrczoci utosamiaj si take Biaorusini.
Wojciech Pocharski (PAP)
jkr/ ls/

Biaoru/ Przed mickiewiczowskimi uroczystociami w Nowogrdku


(odc.1)
11.9.Misk (PAP) - W sobot w Nowogrdku, a take innych
miejscowociach zwizanych z modoci Adama Mickiewicza, odbd
si pod patronatem biaoruskich wadz gwne pastwowe
uroczystoci 200-lecia urodzin poety.
Okolice Nowogrdka na Biaorusi s tzw. ma ojczyzn
polskiego poety, ktry urodzi si 24 grudnia 1798 w pobliskim
Zaosiu, spdzi w tych stronach swoje mode lata i wielokrotnie
powraca do nich w swej twrczoci.
UNESCO ogosia rok 1998 rokiem 200-lecia urodzin
Mickiewicza.
Poeta jest na nowo odkrywany przez Biaorusinw.
Biaoruskie uroczystoci bd miay charakter wita
artystycznego.
Przewiduje si wystpy literackie, muzyczne,
wystawy malarskie.
Do Nowogrdka przyjad gocie z Polski, Litwy, Ukrainy i
Rosji.
Bd mieli okazj odwiedzi take inne miejsca zwizane z
Mickiewiczem, np. otwarty przed kilkoma dniami zrekonstruowany
dworek w Zaosiu.
Program uroczystoci przewiduje udzia prezydenta Aleksandra
ukaszenki, ktrego wystpienie jest planowane okoo poudnia.
Jednak w publikowanym zawsze na pocztku tygodnia w mediach
pastwowych tzw. roboczym harmonogramie zaj prezydenta nie
wspomniano o jego uczestnictwie w imprezie.
Prezydenckie suby
prasowe do poudnia w pitek nie potrafiy jeszcze potwierdzi
uczestnictwa ukaszenki w obchodach.
cdn.
plo/ jo/ kan/ bum/
Biaoru/Przed mickiewiczowskimi uroczystociami...
(odc.2-ost.)
Pitkowa niezalena prasa biaoruska sugeruje, e wahanie
prezydenta moe mie zwizek z zapowiedzian przed tygodniem
przez Zwizek Polakw na Biaorusi pikiet nowogrdzkich
uroczystoci.
ZPB chce w ten sposb zwrci uwag na problemy
rozwoju polskojzycznego szkolnictwa w Nowogrdku.

Twierdzi si, e zamiast ukaszenki w obchodach wemie


udzia premier Siarhiej Linh.
Tymczasem biaoruskie rodki przekazu od duszego czasu
powicaj sporo miejsca Mickiewiczowi.
Kilka dni temu najbardziej liberalna z pastwowych gazet,
"Zwiazda", zamiecia artyku, w ktrym literaturoznawca, prof.
Aleh ojka wyjania, e o ile Mickiewicz wchodzi do polskiej
literatury "gono i triumfalnie", to do literatury biaoruskiej
"w sposb tendencyjny i zaleny od politycznej koniunktury".
Od powstania 1863 roku do rewolucji 1905 r. jego twrczo
na biaoruskich ziemiach wchodzcych w skad imperium
rosyjskiego bya zabroniona.
"Potem szczodrze honorowaa poet
pierwsza biaoruska gazeta "Nasza Niwa" - przypomina ojka.
Na Biaorusi radzieckiej, dopki istniaa Polska
Pisudskiego, rwnie nie wspominano o Mickiewiczu - wyjania
ojka.
Za czasw ZSRR goszono przede wszystkim tezy dotyczce
jego rewolucyjnoci.
Nie twierdzono take wwczas, e do
Mickiewicza mog przyznawa si inne narody.
Postpowano tak,
aby "nie urazi Polakw".
Dozwolone byy natomiast twierdzenia, e folklor biaoruski
jest "substratem poezji Mickiewicza oraz czynnikiem braterskich
wizi sowiaskich".
Dopiero od niedawna Mickiewicz jest
traktowany na Biaorusi nie tylko jako "wielki polski poeta",
ale rwnie jako czowiek, "ktry odkrywa przed wiatem
Biaoru, jej jzyk i histori" - pisze prof. ojka.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ kan/ bum/
Biaoru/ukaszenka: sytuacja w gospodarce jest stabilna
10.9.Misk (PAP) - Prezydent Biaorusi Aleksander ukaszenka
uwaa,
e sytuacja w biaoruskiej gospodarce jest stabilna.
Jego zdaniem, Biaorusi udao si "zamortyzowa" wpyw
rosyjskiego kryzysu finansowo-ekonomicznego.
Uzna za prawidow
polityk wadz pastwowych, polegajc na regulowaniu procesw w
gospodarce.

Jednak fakt, e Biaoru czy ze wschodnim ssiadem wiele


wizi ekonomicznych, finansowych i innych, nie mg nie odbi
si na pooeniu kraju - przyzna ukaszenka podczas rodowej
narady z udziaem czoowych urzdnikw pastwowych.
Szczegowe relacje z posiedzenia powiconego rodkom
przeciwdziaania i obronie wasnego rynku przed nastpstwami
rosyjskiego kryzysu przyniosa w czwartek pastwowa prasa
biaoruska.
Efekty rosyjskiego kryzysu na Biaorusi, zdaniem ukaszenki,
nie
maj charakteru ekonomicznego czy politycznego, ale raczej
psychologiczny.
Patrzc na to, co si dzieje w Rosji, ludzie
zaczli po prostu robi zapasy towarw - wyjania.
W zwizku z tym przestrzeg obywateli przed wzmoonymi
zakupami, podkrelajc, e nie ma do tego adnych podstaw wadze maj do si i rezerw, aby obroni ludno i rynek.
Zwracajc si do przedstawicieli wadz powiedzia, e nie
moe
by mowy o gwatownym podwyszaniu cen w pastwowych sklepach.
Zada, aby zapewniano w nich wystarczajc ilo towarw,
szczeglnie produkowanych na Biaorusi, oraz systematyczne ich
dostawy do sklepw.
Pooy take nacisk na obron wasnego rynku przez surowe
ograniczanie wywozu towarw bez zezwolenia poza granice
Biaorusi, z zastosowaniem takich metod, jak konfiskata towaru
oraz rodkw transportu.
Wedug ukaszenki, jeli obywatele chc obecnie wycofywa
swoje
wkady rublowe i walutowe z bankw, nie mona im tego zabroni.
Powiedzia, e pastwo ma w zwizku z tym dostateczne rezerwy
finansowe, ale zwrci uwag, e wycofujc wkady nie pomaga si
wadzom.
Biaoruski rynek zareagowa na rosyjski kryzys finansowy
spadkiem kursu biaoruskiego rubla, nagym wzrostem cen
produktw importowanych, a take krajowych na targowiskach i w
prywatnych sklepach oraz wzmoonym popytem na towary trwaego
uytku.
Rada doradcw Banku Narodowego owiadczya w rod, e
nastpstwa rosyjskiego kryzysu mog uwidoczni si "w
perspektywie rednioterminowej" i bd zwizane z malejc
wypacalnoci rosyjskich odbiorcw biaoruskich towarw.
Uznaa

jednak, e w najbliszej perspektywie sytuacja jest stabilna.


Wojciech Pocharski (PAP)
jkr/ ls/
Biaoru/Do Miska powrciy polskie ksiki
9.9.Misk (PAP) - Do Miska powrciy zbiory polskich ksiek,
w tym te, ktre suyy tu czytelnikom w latach 1908-1920.
W rod w katolickim kociele w.
Szymona i Heleny
uroczycie otwarto Bibliotek im.
Adama Mickiewicza.
Ksigozbir
skadajcy si z okoo 6,5 tys. ksiek przekaza Urzd
Wojewdzki w Biaymstoku.
W podziemiach miskiego kocioa do 1920 r. istniaa
biblioteka, ktra przed zajciem miasta przez bolszewikw
zostaa wywieziona w gb kraju przez wojsko polskie, nastpnie
za ulega rozproszeniu.
Obecnie do Miska trafiy w wikszoci wspczesne wydania
ksiek, ktre wedug zamierze proboszcza ks.
Wadysawa
Zawalniuka stan si zalkiem przyszej duej biblioteki.
W zwizku z obchodami 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza
postanowiono, e poeta zostanie jej patronem.
Biblioteka bdzie
suy wszystkim zainteresowanym, szczeglnie studentom i
uczniom, ktrzy chc uczy si jzyka polskiego.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ mc/ ls/
Biaoru/ Wpyw rosyjskiego kryzysu na biaoruski rynek
9.9.Misk (PAP) - Biaoruski rynek nadal reaguje na rosyjski
kryzys finansowy.
Wzrosy ceny towarw importowanych i
krajowych, pustoszej pki sklepowe, gdy ludzie wykupuj
reszt co taszych artykuw.
Ocenia si, e w cigu minionego tygodnia artykuy spoywcze
z importu zdroay na Biaorusi o 300 procent.
Skok cen towarw
krajowych by sabszy.
Rol hamulca odgrywaj ceny w sklepach

pastwowych, gdzie reguluje si je metodami administracyjnymi.


W rozliczeniach midzybankowych kurs dolara dochodzi
obecnie do 250 tysicy biaoruskich rubli, a na czarnym rynku do
90 tysicy.
Kurs oficjalny wynosi 50 tysicy za dolara.
Rada doradcw Banku Narodowego owiadczya w rod, e
nastpstwa kryzysu rosyjskiego mog uwidoczni si "w
perspektywie rednioterminowej" i bd zwizane ze spadkiem
wypacalnoci importerw rosyjskich.
Uznaa jednak, e w
najbliszej perspektywie sytuacja jest stabilna.
Rwnie Stanisau Bahdankiewicz, szef Banku Narodowego w
pierwszej poowie lat 90., obecnie przywdca opozycyjnej,
liberalnej Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, uwaa, e rosyjski
kryzys na razie nie wpyn powanie na sytuacj Biaorusi.
Bahdankiewicz uwaa jednak, e prdzej czy pniej
kraj odczuje skutki rosyjskiej zapaci, i obawia si, e
wtedy wadze zastosuj drastyczne rodki, np. wprowadz monopol
na operacje walutowe, skonfiskuj eksporterom walut
wymienialn, a w razie dalszego spadku kursu zamkn rynek
walutowy.
Przedstawiciele rosyjskich bankw mwi, e kurs waluty
biaoruskiej bdzie w najbliszym czasie zalee od pozycji
rosyjskiego rubla, bo a 70 proc. biaoruskiego eksportu trafia
do Rosji.
Eksperci zwracaj uwag, e obecna sytuacja finansowa na
Biaorusi jest konsekwencj integracji z Rosj.
Poza
pogorszeniem si sytuacji biaoruskich eksporterw, nie
wykluczaj rwnie kryzysu energetycznego, zwaszcza trudnoci z
kupnem benzyny.
Wojciech Pocharski (PAP)
xp/ ls/
Biaoru/ Mickiewiczowski dworek w Zaosiu oczekuje na turystw
8.9.Zaosie (PAP) - Kilka tysicy osb uczestniczyo we wtorek w
Zaosiu na Nowogrdczynie w uroczystym otwarciu
zrekonstruowanego szlacheckiego dworku, gdzie 200 lat temu
urodzi si Adam Mickiewicz.
"W ten sposb, w postaci tego muzeum, Biaoru postawia
Mickiewiczowi pomnik" - powiedzia PAP podczas uroczystoci
Leanid Chadkiewicz z biaoruskiego Zrzeszenia Muzew

Literackich.
Doda, e prace trway 6 lat.
Ich koszt oceni na
p miliona dolarw, ktre wyasygnowa budet.
Kryty strzech dworek, wraz z towarzyszcymi mu
zabudowaniami gospodarczymi, zosta odbudowany wedug znanego
rysunku wspczesnego Mickiewiczowi Edwarda Pawowicza.
Wntrze dworku, wyposaone wsplnym staraniem stron
biaoruskiej i polskiej, zaaranowano w oparciu o przekazy
zawarte w mickiewiczowskim "Panu Tadeuszu".
Koncepcj ekspozycji, rwnie autorstwa polskobiaoruskiego, zatytuowano "Powrt +Pana Tadeusza+" - co ma
oznacza symboliczny powrt Mickiewicza w strony rodzinne.
Przybyy na uroczysto dyrektor warszawskiego Muzeum
Literatury prof.
Janusz Odrow-Pieniek zwrci uwag, e
obchody powicone 200-leciu urodzin Mickiewicza odbywaj si
obecnie m.in. w USA, Francji, Szwecji, Rosji, Polsce.
Sam rekonstrukcj siedziby Mickiewiczw rozpoczto dwa lata
temu.
Na pocztku lat 90. zapocztkowano w tym miejscu prace
wykopaliskowe, ktre przyniosy odkrycie fundamentu dworu.
Odnaleziono resztki naczy, kafli, wiecznikw, take glinian
fajk z XVIII w.
Kryty strzech dworek w Zaosiu, gdzie - zdaniem wikszoci
biografw - urodzi si Adam Mickiewicz, by wwczas wasnoci
stryjw jego ojca.
W 1799 r.
Mickiewiczowie osiedlili si w tej
wiejskiej rezydencji.
Po paru latach Zaosie zostao oddane w
arend, rodzina za przeniosa si do Nowogrdka.
Zaosie do 1810 r. pozostao jednak dla Adama Mickiewicza
miejscem letnich wakacji.
Podczas dziaa wojennych w 1915 r. folwark zosta czciowo
zniszczony, a po II wojnie wiatowej zlikwidowano resztki
zabudowa.
Obecnie zrekonstruowano wszystkie kryte strzech zabudowania
dworku: gwny budynek mieszkalny, kilka gospodarczych z
wyrniajc si pitrow spiarni oraz niewielk saun nad
pobliskim stawem.
Wojciech Pocharski (PAP)

jo/ kan/ ls/


Biaoru/ Mickiewiczowska konferencja w Misku
8.9.Misk (PAP) - Z okazji Roku Mickiewiczowskiego kilkudniow
midzynarodow konferencj naukow pt.
"Adam Mickiewicz i
kultury narodowe" zorganizowa na Biaorusi Instytut Polski przy
udziale naukowych i owiatowych instytucji biaoruskich.
Spotkanie rozpoczo si we wtorek.
Uroczyste otwarcie konferencji nastpio w Misku, zakoczy
si ona w czwartek.
Uczestnicz w niej 43 naukowcy z rnych
krajw w tym 20 z Polski, a take z Francji, Wielkiej Brytanii,
USA, Litwy, Rosji, Ukrainy oraz Biaorusi.
Ponadto wezm oni udzia w miskim spotkaniu na temat wpywu
mickiewiczowskiego romantyzmu na twrczo czoowego poety
biaoruskiego, Janka Kupay.
W stoecznym katolickim kociele w.
Szymona i Heleny
zostanie przy okazji konferencji otwarta Biblioteka im.
Adama
Mickiewicza.
W Rakowie pod Miskiem badacze omwi kwestie stosunkw
kulturalnych midzy narodami Europy rodkowej i
rodkowo-Wschodniej.
Natomiast w Kareliczach pod Nowogrdkiem
zajm si histori Nowogrdczyzny z czasw Mickiewicza.
Konferencj zakoczy "okrgy st" w Nowogrdku powicony
"maej ojczynie" polskiego poety, ktry urodzi si 24 grudnia
1798 w Zaosiu na Nowogrdczynie, spdzi w tych stronach swoje
mode lata i wielokrotnie powraca do nich w swej twrczoci.
UNESCO ogosia rok 1998 rokiem obchodw 200-lecia urodzin
polskiego poety.
Jest on take na nowo odkrywany przez
Biaorusinw.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ rr/ nbz/

Biaoru/ Dyrektor Generalny UNESCO na Biaorusi

6.9.Misk (PAP) - Federico Mayor, dyrektor generalny UNESCO Organizacji Narodw Zjednoczonych ds.
Owiaty, Nauki i Kultury przyby w niedziel do Miska z trzydniow wizyt.
Ta druga wizyta Mayora na Biaorusi (poprzednio by w tym
kraju przed siedmioma laty) odbywa si roku ogoszonym przez
UNESCO rokiem polskiego poety Adama Mickiewicza, urodzonego
przed 200 laty na Nowogrdczynie - zwraca uwag weekendowa
niezalena prasa biaoruska.
Dyrektor generalny UNESCO owiadczy po przylocie, e obecne
stosunki midzy jego organizacj i Biaorusi s na wysokim
poziomie i "podczas tej wizyty chcielibymy jeszcze bardziej je
utrwali".
Podczas pobytu na Biaorusi Mayor spotka si z
przedstawicielami najwyszych wadz biaoruskich, rodowisk
twrczych, podpisze umow o wsppracy UNESCO z Biaorusk
Akademi Nauk oraz odwiedzi Bibliotek Narodow, gdzie otwarto
niedawno wystaw powicon Mickiewiczowi, przygotowan przez
warszawskie Muzeum Literatury.
Biaoru jest czonkiem UNESCO od 1954 roku.
Wojciech Pocharski (PAP)
kd/ ls/

Biaoru/ 10-lecie Zwizku Polakw na Biaorusi (odc.2)


"Widzimy, e znikaj ju negatywne stereotypy czy pogardliwe
przezwiska w stosunku do Polakw.
Mamy pewien dorobek, musz si
z nami liczy wadze" - stwierdzi Malewicz.
Wyjani, e ZPB udao si doprowadzi do powstania na
Biaorusi
ponad dziesiciu centrw polskiej kultury, dziaaj te polskie
biblioteki oraz ponad 100 chrw i zespow.
W cigu roku ZPB organizuje na Biaorusi, a take w Polsce,
15 festiwali polskiej piosenki, spotkania naukowe i artystyczne
m.in. wsplnie z Biaoruskim Towarzystwem Kulturalno-Owiatowym
z Biaegostoku.
Zajmuje si ochron miejsc pamici, zabytkw
oraz wydaje tygodnik "Gos znad Niemna" i kwartalnik "Magazyn
Polski".
Przed dwoma laty otwarto w Grodnie pierwsz polsk szko,
druga
buduje si w Wokowysku.

S klasy polskie w szkoach w Brzeciu i


Nowogrdku.
Wadze jednak "czasami przejawiaj niech a nawet wrogo" w
stosunku do ZPB.
"W Nowogrdku mamy tego jaskrawy przykad.
Wadze
robi wszystko, aby nie dopuci do powstania dalszych polskich
klas, a take do utworzenia tam polskiej szkoy" - powiedzia
Malewicz.
Mwic w zwizku z tym o atmosferze, w ktrej dziaa ZPB,
wyjani, e "narzucamy si nawet tam, gdzie nas nie lubi.
Lubi
nie lubi, ale musz nas szanowa, i na ustpstwa i to
wywalczamy".
Polacy s liczebnie drug po rosyjskiej mniejszoci narodow
na
Biaorusi.
Ostatnie, oficjalne dane radzieckie z 1989 r. mwi o ok.
400 tys. obywateli biaoruskich polskiej narodowoci.
Wedug
szacunkw dziaaczy ZPB liczba Polakw jest dwu- lub nawet
trzykrotnie wiksza.
Organizacja Polakw - ZPB - liczy 30 tys. czonkw.
Wojciech Pocharski (PAP)
hb/
Biaoru/ Misk za Czernomyrdinem
5.9.Misk (PAP) - Prezydent Biaorusi, Aleksander ukaszenka w
licie do Borysa Jelcyna zaproponowa kandydatur Wiktora
Czernomyrdina na szefa Komitetu Wykonawczego Zwizku Biaorusi i
Rosji, jeli zostanie on premierem rosyjskiego rzdu.
Pastwowe radio biaoruskie poinformowao w sobot, e
wadze w Misku podzielaj "pogld przywdcw szeregu innych
pastw Wsplnoty Niepodlegych Pastw, ktrzy uwaaj, e
Czernomyrdin ma due szanse na zatwierdzenie na stanowisku szefa
rzdu rosyjskiego i ktrzy s zainteresowani dalszym rozwojem
ekonomicznej wsppracy z Moskw".
Poprzednim szefem Komitetu Wykonawczego Zwizku Biaorusi i
Rosji (ZBiR) by powoany na to stanowisko w kocu kwietnia
obecnego roku premier Rosji, Siergiej Kirijenko.
ZBiR zosta utworzony w 1997 r.
Ekonomiczna strategia
Zwizku ma polega m.in. na stworzeniu wsplnej przestrzeni

ekonomicznej oraz ujednoliceniu systemw pienino-kredytowych


obu pastw w celu stworzenia warunkw dla wprowadzenia
jednolitej waluty.
Przewodniczcym Rady Najwyszej ZBiR jest prezydent
ukaszenka, na czele Zgromadzenia Parlamentarnego stoi
przewodniczcy rosyjskiej Dumy, Giennadij Sieliezniow.
Wojciech Pocharski (PAP)
adl/yan/
Biaoru/Mimo kryzysu w Rosji deputowani za integracj
4.9.
Misk (PAP) - Izba Reprezentantw, izba nisza parlamentu
biaoruskiego, w wydanym w pitek owiadczeniu uznaa kryzys w
Rosji za "wielk bied, ktra spotkaa nie tylko Rosjan, ale i
Biaorusinw".
Mimo to deputowani opowiedzieli si za dalsz
integracj midzy obu krajami.
Liczca 110 deputowanych Izba Reprezentantw zostaa
wyoniona w 1996 roku spord popierajcych prezydenta
Aleksandra ukaszenk czonkw poprzedniego, jednoizbowego
parlamentu - Rady Najwyszej.
Obecny parlament, Zgromadzenie
Narodowe, uwaa si powszechnie za zaleny od prezydenta.
"Ostatnio do kryzysu finansowo-ekonomicznego dosza w Rosji
konfrontacja polityczna" - uznali deputowani w swym
owiadczeniu.
Wyrazili zaniepokojenie rozwojem wydarze i
kryzysowymi zjawiskami "w sojuszniczej Rosji", ktre dotkny
rwnie Biaorusinw.
"Przy wysokim stopniu ekonomicznej integracji osignitym w
ramach Zwizku Biaorusi i Rosji (powstaego w 1997 r.) kryzys
przynosi odczuwalne straty gospodarcze, ktre w istotny sposb
wpywaj na sytuacj materialn obywateli Biaorusi" owiadczyli posowie, opowiadajc si rwnoczenie "za
"utrzymaniem kursu na wzmocnienie ZBiR".
Wyrazili nadziej, e "mdro" wadz rosyjskich pozwoli
znale "prawidowe wyjcie z obecnej sytuacji".
Rada Izby Reprezentantw uznaa rwnoczenie, e polityczna
sytuacja na Biaorusi pozostaje stabilna.
Ich zdaniem, "nard
biaoruski w tej skomplikowanej sytuacji wykae wysok
dojrzao polityczn i opanowanie".

Wojciech Pocharski (PAP)


jo/ kan/ adl/
Zwizek Polakw na Biaorusi zapowiada protest
4.9.Misk (PAP) - Zwizek Polakw na Biaorusi zapowiada, e nie
bdzie uczestniczy w pastwowych uroczystociach z okazji
200-lecia urodzin Adama Mickiewicza, ktre z udziaem prezydenta
Aleksandra ukaszenki odbd si za tydzie w Nowogrdku.
Zwizek zamierza natomiast pikietowa t imprez.
Pikieta ma
zwrci uwag na problemy polskojzycznego szkolnictwa na
Biaorusi, ktrego rozwj jest wedug ZPB blokowany przez
wadze.
Prezes Zwizku Tadeusz Gawin powiedzia w pitek PAP, e ju
od dwu lat wadze nie pozwalaj na utworzenie w szkole
podstawowej w Nowogrdku pierwszej klasy z polskim jezykiem
wykadowym (w tamtejszych szkoach istnieje sze pojedynczych
polskojzycznych klas - od trzeciej do smej).
W tym roku lokalne wadze owiatowe - doda prezes wywieray ponadto na rodzicw zmasowan presj, aby wycofywali
podania o przyjcie dzieci do polskojzycznej klasy i nie
posyali ich do niej.
Z drugiej strony - wyjani Gawin - odmawia si Zwizkowi
budowy w Nowogrdku polskiej szkoy (na koszt pastwa
biaoruskiego), ktra zebraaby polskojzyczne klasy w jednym
budynku.
Propozycje wybudowania szkoy pastwowej z funduszy
Stowarzyszenia "Wsplnota Polska" z Polski lub prywatnej szkoy
na koszt ZPB rwnie nie spotykaj si ze zrozumieniem.
"Rozmowy z wadzami na wszystkich szczeblach nie daj
adnego pozytywnego wyniku, chcemy wobec tego protestem zwrci
uwag na nasze problemy w Nowogrdku" - powiedzia Gawin.
Doda, e ZPB nie ma zezwolenia na przeprowadzenie pikiety.
Poinformowa, e zosta uprzedzony w zwizku z tym przez
biaoruskie MSW, e za przeprowadzenie pikiety poniesie
konsekwencje w postaci mandatu sigajcego 150 minimalnych
pensji.
Polacy s drug po rosyjskiej mniejszoci narodow na
Biaorusi.
Ostatnie oficjalne dane (radzieckie z 1989 r.) mwi
o 410 tys. obywatelach biaoruskich polskiej narodowoci.

Wedug
szacunkw dziaaczy Zwizku liczba Polakw jest dwu- lub nawet
trzykrotnie wiksza.
ZPB powsta przed dziesicioma laty.
Liczy 30 tys. czonkw,
jego siedzib jest Grodno.
Tam te dziaa jedyna jak dotd na
Biaorusi polska szkoa.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ kan/ adl/
Biaoru/Wzmoony popyt na towary w zwizku z rosyjskim kryzysem
4.9.Misk(PAP) - Na Biaorusi od ponad tygodnia odnotowuje si
wzmoony popyt na towary w zwizku z kryzysem walutowym w Rosji.
Rosyjski kryzys finansowy osabi biaoruskiego rubla.
Wzrosy
ju ceny w sklepach prywatnych, nie zmieniy si natomiast jak
do tej pory w pastwowych.
Biaorusini zaczli zatem wykupywa z nich jeszcze w miar
tanie towary z importu.
Prdko rozchodzi si sprzt gopodarstwa
domowego, dywany, meble, a nawet pociel.
W sklepach z artykuami technicznymi tworz si kolejki.
Z
towarw importowanych wykupywane jest niemal wszystko - piecyki
elektryczne, roboty kuchenne, lodwki, zamraarki, odkurzacze,
a take drogie zagraniczne pralki.
Pralki, lodwki i odkurzacze
wykupuj caymi partiami firmy komercyjne.
W cigu kilku ostatnich dni w sklepach niemal cakiem
rozeszy si importowane telewizory po starej cenie.
W nowych
dostawach bd bowiem drosze niemal dwukrotnie.
Na fali
gorczkowych zakupw wykupywane s rwnie telewizory rodzimej
produkcji.
Ze sklepw znikny serwisy stoowe.
Wykupiono nawet czeskie
serwisy na 42 osoby.
Zestawy stoowe rozchodz w trzykrotnie
szybszym tempie ni dotychczas; znikaj importowane, wci tanie
naczynia kuchenne.
W sklepach w zwizku z tym wprowadzono

ograniczenia w ich sprzeday.


Popyt na dywany jest tak duy, e sprzedawcy porwnuj go do
"tsunami".
Dwukrotnie wzrs popyt na gatunkowe meble i lustra.
Mniej majtni klienci wykupuj pociel, kodry i poduszki.
W sklepach spoywczych sprzedaje si tylko po dwa kilogramy
cukru na osob.
Znikny z pastwowych sklepw mka i kasza.
W
cigu jednego dnia sprzedano ich tygodniowe normy.
Gorczkowe zakupy trwaj na razie gwnie w stolicy kraju Misku, gdzie ludzie s bogatsi, a sklepy - najlepiej
zaopatrzone.
Twierdzi si jednak, e gdy opustoszej stoeczne
pki sklepowe, wzmoony popyt na towary dotrze take na
prowincj.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ rr/ nbz/
Biaoru/ Wadze blokuj polskie szkolnictwo - twierdzi ZPB
1.9.Misk (PAP) - Wadze biaoruskie wiadomie blokuj rozwj
polskojzycznego szkolnictwa - twierdzi Zwizek Polakw na
Biaorusi (ZPB).
Wedug Zwizku, powinny na to zareagowa wadze
w Polsce.
"Niech wreszcie Polska zajmie si t spraw, bo
sygnalizujemy j bez skutku od dobrych piciu lat i nie znalaz
si dotd w Polsce polityk, ktry by j podj" - powiedzia we
wtorek PAP wiceprezes ZPB, Tadeusz Malewicz.
Zwizek "wyczerpa
rodki dyplomatycznego nacisku" na wadze biaoruskie w tej
kwestii - doda.
Malewicz wyjani, e w tym roku, podobnie jak w poprzednim,
nie dopuszczono do powstania w jednej ze szk w Nowogrdku
(zachodnia Biaoru) klasy I z polskim jzykiem wykadowym.
W ubiegym roku rodzicom powiedziano, e brak jest
podrcznikw, wyksztaconej kadry pedagogicznej oraz programw
nauczania.
Zdaniem ZPB, byy to wyjanienia "cyniczne i
nieprzyjemne", gdy wanie do ministerstwa edukacji naley
zabezpieczenie tych rzeczy.

Sytuacja powtrzya si w tym roku.


Nie przyjmowano poda
mimo, e ZPB zadeklarowa w kocu, i bdzie utrzymywa polsk
klas I z wasnych rodkw.
W kilku nowogrdzkich szkoach jest obecnie sze
polskojzycznych klas od trzeciej do smej.
Zdaniem ZPB, s one
porozrzucane w szkoach, gdzie nie ma polskojzycznego
rodowiska oraz moliwoci zamiany nauczycieli, gdy ktry z
nich zachoruje.
Wedug ZPB, korzystniej dla uczniw byoby
zebra ich klasy w jednej, polskiej szkole.
Wadze odrzuciy jednak kolejno propozycje ZPB, by tak
szko wybudowano ze rodkw pastwowych, nastpnie za z
funduszy Stowarzyszenia "Wsplnota Polska" z Polski.
W tej
sytuacji ZPB zaoferowa, e wybuduje z wasnych rodkw prywatn
szko.
Wadze nie zgodziy si na to, uznajc, e strac nad
ni kontrol.
W rezultacie ZPB uzna, i taki stosunek do szkolnictwa
mniejszoci "jest czci polityki pastwa".
Prawo do otrzymania wyksztacenia we wasnym jzyku daj
polskiej mniejszoci obie biaoruskie konstytucje - z 1994 i
1996 roku.
Kilka lat temu prezydent Aleksander ukaszenka
obieca ZPB tak liczb szk, jaka Polakom bdzie potrzebna.
Niezalena prasa biaoruska podkrelaa ostatnio, e Polacy
na Biaorusi maj moralne prawo do swego szkolnictwa, poniewa
budowa czterech biaoruskich szk, w tym liceum, w wojewdztwie
biaostockim w latach 1992-96, kosztowaa polskiego podatnika
3,2 mln dolarw nie liczc finansowania tych placwek z
lokalnych budetw.
ZPB tymczasem udao si dotd na Biaorusi, przy pomocy z
Polski, wybudowa jedn szko w Grodnie.
Polacy s liczebnie drug po rosyjskiej mniejszoci
narodow na Biaorusi.
Ostatnie, oficjalne dane radzieckie z
1989 r. mwi o 410 tys. obywatelach biaoruskich polskiej
narodowoci.
Wedug szacunkw dziaaczy ZPB, liczba Polakw jest
dwu-trzykrotnie wiksza.
Wojciech Pocharski (PAP) ro/

Biaoru/Wadze wspary ide pomnika Mickiewicza w Misku


31.8.Misk (PAP) - Biaoruskie Ministerstwo Kultury ogosio
byskawiczny konkurs na pomnik Adama Mickiewicza w Misku.
Ministerstwo postanowio sfinansowa koszty konkursu oraz
monumentu.
Trwajcy miesic konkurs zakoczy si w poowie wrzenia, a
posg poety ma by odsonity w kocu grudnia - w dzie jego
200. urodzin na Nowogrdczynie.
Koszty maj sign 2,5 mld
biaoruskich rubli, czyli ok. 41 tys. dolarw.
Poinformowa o tym w poniedziaek Konstanty Tarasiewicz,
prezes zarzdu Zwizku Polakw w Misku.
W wypowiedzi dla PAP
podkreli, e w ten sposb strona biaoruska przyczya si do
realizowanej od duszego czasu inicjatywy stoecznego oddziau
ZPB.
Po uzyskaniu w lutym 1998 r.
(po ptorarocznych
perturbacjach) zgody wadz na lokalizacj pomnika w Misku, ZPB
planowa wasnymi siami wystawi popiersie z brzu sprowadzone
z Polski.
Dziaacze chcieli, by nastpio to jeszcze przed
wrzeniowymi, biaoruskimi uroczystociami z okazji 200-lecia
urodzin Mickiewicza.
Prace byy ju zaawansowane.
Jednak opiniujcy projekt w
maju eksperci biaoruskiego Ministerstwa Kultury uznali, e
proponowane przez Polakw popiersie jest zbyt mae jak na plac w
w centrum miasta.
Zaproponowali ZPB, e zwrc si do wadz, aby
przekazay pienidze na budow nowego, wikszego pomnika.
Wywoao to wwczas nieufno Polakw, ktrzy uznali, e w
ten sposb zaawansowane przygotowania do postawienia pomnika w
Roku Mickiewiczowskim stan w ogle pod znakiem zapytania.
Obecnie prezes Tarasiewicz uwaa, e chocia "zmarnowano
duo czasu", nowa sytuacja jest lepsza od poprzedniej, poniewa
wadze gwarantuj realizacj koncepcji w swych dokumentach.
Pomnik zatem powstanie, jak to ujto, na zamwienie ZPB.
Tarasiewicz wejdzie w skad konkursowego jury, zachowuje te
wano caa przygotowana przez Zwizek dokumentacja.
Odlew popiersia Mickiewicza, ktre miao by sprowadzone z
Polski, nie zosta jeszcze wykonany - doda prezes miskiego

ZPB.
Mickiewicz urodzi si 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu na
Nowogrdczynie.
UNESCO ogosio rok 1998 rokiem obchodw
200-lecia urodzin polskiego poety.
Z jego twrczoci
utosamiaj si rwnie Biaorusini.
Wojciech Pocharski (PAP)
kar/ro/ ls/
Biaoru/ Wadze proponuj dyplomatom powrt do Drozdw
18.8.Misk (PAP) - Osiedle Drozdy pod Miskiem moe po remoncie
zosta ponownie podzielone na cz prezydenck oraz
dyplomatyczn - twierdz oficjalne i niezalene rda w Misku.
Podzia taki istnia przed niedawnym kryzysem zwizanym z
wysiedleniem stamtd na pocztku lata ambasadorw pastw
zachodnich.
Do tej pory nie zostaa przeprowadzona granica midzy tymi
dwoma terytoriami, poniewa jak utrzymuje wiceminister spraw
zagranicznych Biaorusi Uadzimir Gierasimowicz, cytowany we
wtorek przez niezalen pras, "trzeba okreli stref
bezpieczestwa" prezydenta Aleksandra ukaszenki.
O ewentualnym oddaniu czci Drozdw do dyspozycji
zagranicznych dyplomatw wspomina przed kilkoma dniami sam
prezydent ukaszenka.
Suby prasowe MSZ stwierdziy jednak we
wtorek, e na razie nie jest jasne, jaka cz Drozdw
naleaaby do szefw misji dyplomatycznych.
Ambasadorowie szeregu pastw zachodnich, w tym Polski, pod
pretekstem remontu osiedla Drozdy zostali w czerwcu zmuszeni do
jego opuszczenia i zostali wezwani do swych krajw na
konsultacje.
Wadze biaoruskie ogosiy osiedle rezydencj prezydenta
ukaszenki.
Unia Europejska i USA w odpowiedzi opublikoway
list nazwisk 130 czoowych politykw i urzdnikw biaoruskich,
w tym ukaszenki, ktrych uznay za osoby u siebie niepodane.
Ambasady w Misku otrzymay w ostatnich dniach spis nowych
rezydencji proponowanych szefom misji dyplomatycznych, przez
stron biaorusk.
Osobicie wyznaczy je prezydent ukaszenka.
W poowie lipca ukaszenka skierowa do przewodniczcego UE,

szefa austriackiej dyplomacji Wolfganga Schuessela, list, w


ktrym owiadczy, e Biaoru zapewni ambasadorom, ktrzy
wyjechali z Miska w zwizku ze skandalem wok osiedla,
"warunki nie gorsze ni maj biaoruscy ambasadorowie w waszych
krajach".
Na pocztku sierpnia minister spraw zagranicznych Biaorusi,
Iwan Antanowicz poinformowa, e strona biaoruska otrzymaa
odpowied na ten list od Schuessela, ktry apeluje, aby Misk
"rozpatrzy moliwo powrotu ambasadorw do starych lub nowych
rezydencji".
Antanowicz owiadczy jednak, e istniej "warianty
przeprowadzki ambasadorw do nowych rezydencji", o powrocie za
ambasadorw do Drozdw nie moe by mowy, poniewa s one
obecnie rezydencj prezydenta ukaszenki.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ kan/ nbz/
Biaoru/ Ambasady otrzymay spis nowych rezydencji
17.8.Misk (PAP) - Ambasady w Misku otrzymay spis nowych
rezydencji proponowanych przez stron biaorusk szefom misji
dyplomatycznych - dowiedzia si w poniedziaek korespondent
PAP.
Przyszy dwie listy propozycji, na ktrych znajduje si
wykaz willi.
Ich standard jest jednak przecitny - oceniaj
rda dyplomatyczne.
Natomiast miesiczny koszt wynajmu jednego domu wynosi
przecitnie 3 tys. dolarw, co nie jest znowu tak du sum ocenia si.
Jednak, aby doprowadzi taki dom do dobrego stanu,
trzeba wyoy dodatkowe pienidze.
Przed tygodniem prezydent Aleksander ukaszenka, po
objedzie rzdowych rezydencji w Misku i jego okolicach,
osobicie wyznaczy ok. 20 moliwych miejsc zamieszkania
ambasadorw akredytowanych na Biaorusi.
Biaoruskiemu ministerstwu spraw zagranicznych poleci
przekaza ambasadom informacje na temat nowych siedzib.
Jeli
ambasady zrezygnuj z proponowanych rezydencji, to
"poszukiwaniem mieszka dla ambasadorw i ich rodzin bd
zmuszone zajmowa si samodzielnie" - zastrzeono w komunikacie
prezydenckiej suby prasowej.

Biaoruskie propozycje s wynikiem toczcego si od pewnego


czasu dialogu midzy Uni Europejsk i Biaorusi w sprawie
uregulowania dyplomatycznego konfliktu wok sprawy
wykwaterowania wiosn tego roku wielu zagranicznych ambasadorw
z osiedla Drozdy pod Miskiem.
Ambasadorw szeregu zachodnich krajw, w tym Polski, pod
pretekstem remontu osiedla, zmuszono do jego opuszczenia.
Na
znak protestu wyjechali oni "na konsultacje" do swych krajw.
W
konsekwencji Unia Europejska i USA ogosiy list 130 czoowych
politykw i urzdnikw biaoruskich, ktrych uznay za osoby u
siebie niepodane.
W poowie lipca ukaszenka skierowa do obecnego
przewodniczcego UE, szefa austriackiej dyplomacji Wolfganga
Schuessla list, w ktrym owiadczy, e Biaoru zapewni
ambasadorom, ktrzy wyjechali z Miska, "warunki nie gorsze ni
maj biaoruscy ambasadorowie w waszych krajach".
Na pocztku sierpnia minister spraw zagranicznych Biaorusi,
Iwan Antanowicz poinformowa, e strona biaoruska otrzymaa
odpowied od Schuessla.
Wezwa on, aby Misk "rozpatrzy
moliwo powrotu ambasadorw do starych lub nowych rezydencji".
Antanowicz owiadczy, e istniej "warianty przesiedlenia
ambasadorw do nowych rezydencji".
Wojciech Pocharski (PAP)
ro/ bum/
Biaoru/W sprawie opozycyjnej gazety zabior gos jzykoznawcy
14.8.Misk (PAP) - W zwizku z trwajcym w Misku procesem z
powdztwa opozycyjnej gazety "Nasza Niwa" przeciwko Pastwowemu
Komitetowi ds.
Prasy.
Biaoruski Najwyszy Sd Gospodarczy
postanowi w pitek powoa komisj ekspertw do wyjanienia
pojcia "oglno przyjte normy jzyka".
Eksperci maj wypowiedzie si m.in w kwestii norm jzyka
biaoruskiego.
"Nasza Niwa" odwoaa si do sdu wobec ostrzeenia
Komitetu, ktry zada, aby gazeta nie uywaa starej pisowni
biaoruskiej, tzw. taraszkiewicy, zreformowanej w latach
stalinowskich.
Sd zaakceptowa czterech ekspertw zaproponowanych przez

gazet.
Do omioosobowej komisji wejdzie rwnie czterech
jzykoznawcw zgoszonych przez wadze.
Postpowanie sdowe
zawieszono do czasu przygotowania ekspertyzy.
Biaoruskie prawo prasowe nakazuje uywania w rodkach
przekazu "oglno przyjtych norm jzykowych" - argumentuj
wadze, ktre twierdz, e ich danie nie ma charakteru
politycznego.
Redakcja postanowia jednak zaskary ostrzeenie wadz
obawiajc si, e nastpnym krokiem moe by zamknicie
opozycyjnej gazety.
Zgodnie z ustaw prasow, trzykrotne oficjalne ostrzeenie
rodka przekazu o naruszaniu przez niego obowizujcego prawa
wystosowane przez wadze w cigu roku kalendarzowego grozi
zawieszeniem lub zamkniciem takiego tytuu.
"Nasza Niwa" uwaa danie Komitetu za bezprawne twierdzc,
i prawo prasowe oraz inne akty ustawodawcze nie okrelaj,
jakie normy jzyka i pisowni s "oglno przyjte".
Nie ma
obecnie jednomylnoci w tej sprawie rwnie wrd jzykoznawcw
- dodaje.
Siarhiej Dubawiec, redaktor naczelny "Naszej Niwy" zapytany
w pitek dlaczego jego niepastwowa, wydawana z prywatnych
rodkw gazeta nie moe posugiwa si wybranym przez siebie
rodzajem rodzimej pisowni, obarczy odpowiedzialnoci za tak
sytuacj "autorytarne pastwo", ktrego gwn zasad jest
jednolito: "Dobrze, jeli wszyscy ludzie s podobni, gdy
wadze nie musz sobie ama gowy nad np. pisowni.
Ludzie
powinni by tacy sami i ich zajcia - rwnie" - powiedzia
Dubawiec.
"Proces ten jest odzwierciedleniem faktycznej sytuacji
jzyka biaoruskiego na Biaorusi" - doda.
"Toczy si on po
rosyjsku, przedstawiciele Pastwowego Komitetu ds.
Prasy mwi
po rosyjsku, "Nasza Niwa" wystpuje za po biaorusku.
Odbywa
si zatem sd nad mow biaorusk" - uwaa redaktor naczelny.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ro/ nbz/

Biaoru/ Echa otwarcia miskiej wystawy o Mickiewiczu


12.8.Misk (PAP)- Otwarcie w rod wystawy "Adam Mickiewicz" w
Misku jest szeroko omawiane przez biaorusk pras, zarwno
pastwow jak i niezalen.
Wystawa "Adam Mickiewicz" zostaa zorganizowana przez
biaorusk Bibliotek Narodow, Instytut Polski w Misku i
warszawskie Muzeum Literatury z okazji obchodzonej pod
patronatem UNESCO 200. rocznicy urodzin poety.
Pitkowa rzdowa gazeta "Respublika" napisaa, e ekspozycj
powicono "wielkiemu polskiemu poecie, ktry urodzi si na
naszej ziemi i cae ycie nazywa Biaoru swoim krajem
rodzinnym".
Niezalene "Nawiny", ktre rwnie zamieciy publikacj o
wystawie na pierwszych stronach, odnotoway midzy innymi brak
biaoruskiej wersji tekstw objaniajcych do eksponatw:
przy eksponatach umieszczono jedynie polsk i rosyjsk wersj
jzykow napisw.
Inna niezalena gazeta, "Narodnaja Wola", uznaa, e w
centrum biaoruskiej stolicy od dawna powinien sta pomnik
"sawnego krajana, ktrego zna i ceni wiat", jest to bowiem
cz "naszej pamici i historii".
Wojciech Pocharski (PAP)
kan/ nbz/
Biaoru/ Opozycyjna gazeta zaskarya ostrzeenie wadz
13.8.Misk (PAP) - Najwyszy Sd Gospodarczy w Misku rozpatruje
spraw opozycyjnej gazety "Nasza Niwa".
Odwoaa si ona do sdu
w zwizku z daniem Pastwowego Komitetu ds.
Prasy, aby nie
uywaa starej pisowni biaoruskiej, zreformowanej w latach
stalinowskich.
W pitek naley si spodziewa skierowania sprawy do komisji
ekspertw - dowiedzia si w czwartek w sdzie korespondent PAP.
Wadze zaday, by "Nasza Niwa" nie uywaa na swych amach
starej biaoruskiej pisowni, tzw. taraszkiewicy.
Komitet uwaa,
e gazeta narusza prawo prasowe, ktre, zgodnie z nowelizacj
sprzed omiu miesicy, nakazuje uywanie w rodkach przekazu
"oglnie przyjtych norm jzykowych".
Redakcja uwaa danie Komitetu za bezprawne twierdzc, e

prawo prasowe oraz inne akty ustawodawcze nie okrelaj, jakie


normy jzyka i pisowni s "oglnie przyjte".
Nie ma obecnie
jednomylnoci w tej sprawie rwnie wrd jzykoznawcw dodaje.
Prowadzca spraw sdzina Irina Pietuchaua wyjania w
czwartek w rozmowie z korespondentem PAP, e sd przychyli si
do wniosku redakcji i postanowi powoa komisj ekspertw.
Ma
ona wyda opini, co naley uwaa za "oglnie przyjt norm
jzykow".
"Nasza Niwa" uywaa "taraszkiewicy", nie uznajc reformy
jzykowej przeprowadzonej w 1933 roku na polecenie Stalina.
Zdaniem redakcji, reforma ta zmierzaa do wyeliminowania kultury
biaoruskiej na rzecz rosyjskiej.
Redakcja postanowia zakwestionowa ostrzeenie wadz w
sdzie, spodziewajc si, e nastpnym ich krokiem moe by
zamknicie gazety.
"Nasza Niwa", ktr kieruje z Wilna Siarhiej
Dubawiec, jest pismem opozycyjnym o kilkutysicznym nakadzie.
Pastwowy Komitet ds.
Prasy twierdzi, e to, czego da od
redakcji, nie ma charakteru politycznego.
Komentatorzy uwaaj z kolei danie Komitetu za naruszenie
Konwencji o prawach obywatelskich i politycznych, do ktrej
przyczya si Biaoru.
Ograniczenie, zabraniajce m.in.
niepastwowym mediom wyboru jzyka i uywanych form, narusza
artyku 19. tej Konwencji.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ro/ bum/
Biaoru/Due zainteresowanie wystaw "Adam Mickiewicz" w Misku
12.8.Misk (PAP) - Liczn publiczno zgromadzia otwarta w
rod w stolicy Biaorusi wystawa "Adam Mickiewicz",
zorganizowana z okazji 200. rocznicy urodzin poety przez
biaorusk Bibliotek Narodow i Instytut Polski w Misku.
Znalazo si na niej ponad trzydzieci przygotowanych w
technice komputerowej plansz przedstawiajcych ycie Mickiewicza
od narodzin w 1798 r. w Zaosiu pod Nowogrdkiem do ostatniej
podry do Turcji w 1855 r.
Na przeomie lipca i sierpnia wystaw t mogli oglda

mieszkacy Witebska (pnocno-wschodnia Biaoru).


Otwierajc ekspozycj dyrektor Biblioteki Narodowej w Misku
Halina Alejnik podkrelia, e daje ona Biaorusinom moliwo
"jeszcze lepszego poznania ycia Adama Mickiewicza".
"Chocia to
polski poeta, to jednak dziki korzeniom, ktre ma na
biaoruskiej ziemi pokaza w swej twrczoci cae jej pikno" powiedziaa.
"To jest poeta naszych narodw" - uzupeni jej wypowied
Piotr ochowski, charge d'affaires ambasady RP w Misku.
Znany biaoruski filolog prof.
Adam Maldzis przypomnia z
kolei, e pierwszym sowiaskim przekadem "Pana Tadeusza" byo
tumaczenie biaoruskie Wincentego Dunina-Marcinkiewicza, ktre
ukazao si w 1859 roku w Wilnie.
Szef Pastwowego Komitetu ds.
Prasy Michai Padhajny zwrci
uwag, e kiedy przed dwoma miesicami podarowa prezydentowi
Aleksandrowi Kwaniewskiemu wybr przekadw Mickiewicza na
jzyk biaoruski "pan prezydent podkreli, i nard polski jest
bardzo wdziczny za to, co robi si dzi na Biaorusi dla
obchodw 200-lecia urodzin Mickiewicza".
UNESCO ogosia rok 1998 rokiem obchodw 200-lecia urodzin
polskiego poety.
Biaorusini chtnie utosamiaj si z jego
twrczoci.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ro/ bum/
Biaoru/ ukaszenka: Ford moe liczy na pomoc ukaszenki
12.8.Misk (PAP) - Prezydent Aleksander ukaszenka zadeklarowa
w rod pomoc wadz dla jedynego na Biaorusi wsplnego z
Amerykanami przedsibiorstwa produkujcego samochody "Ford-Union".
Ford zamierza zainwestowa we wspln produkcj 80 mln
dolarw.
ukaszenka rozmawia o planowanym rozszerzeniu produkcji z
dyrektorem generalnym joint-ventur, Neilem Campbellem i jego
zastpc Iharem Batum.
Prezydent Biaorusi oznajmi, e Ford
okaza si "bardzo solidnym partnerem i inwestorem".
"Dokadnie speniacie to, co obiecywalicie i nie

krzywdzicie ludzi, ktrzy pracuj w waszym zakadzie, bdziemy


wam zatem pomaga jeszcze bardziej ni dotd" - powiedzia
ukaszenka.
Doda, e zakad nie powinien zwraca uwagi "na rnego
rodzaju komplikacje, ktre wystpuj w stosunkach midzy
politykami i dyplomatami USA oraz innych zachodnich krajw a
Biaorusi".
"Jestecie dla nas naszym przedsibiorstwem i bdziemy
broni waszych interesw, tak jak interesw naszego MAZ-a czy
BieAZ-a" - wyjani prezydent wymieniajc nazwy znanych
biaoruskich zakadw samochodowych.
Ford otrzyma zgod na dziaalno na Biaorusi w 1996 r.
Wiosn 1997 r. wyprodukowa pierwsz parti samochodw.
Na Biaorusi oczekuje si, e przy bardziej elastycznej
polityce cenowej, samochody Forda mogyby wyprze z biaoruskich
drg powszechnie na nich spotykane stare wozy zagraniczne,
sprowadzane z Europy Zachodniej.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ kan/ bum/
Biaoru/ Syn prezydenta na razie onierzem
12.8.Misk (PAP) - Starszy syn prezydenta ukaszenki - Wiktar,
ktrego losy konsekwentnie ledz ostatnio niezalene
biaoruskie gazety, nie wybierze si w najbliszym czasie, jak
zaplanowano, na placwk dyplomatyczn do Szwajcarii.
Pjdzie
natomiast do wojska.
Niedawno wiele pisano o tym, e ukaszenka-junior - wieo
upieczony absolwent wydziau stosunkw midzynarodowych
uniwersytetu w Misku - otrzyma skierowanie do pracy w
biaoruskim MSZ i przygotowuje si, omijajc ostr konkurencj w
resorcie, do wyjazdu do Berna.
Wiktar pjdzie na trzy miesice do wojska - owiadczy
tymczasem prezydent Aleksander ukaszenka cytowany w rod przez
oficjaln agencj BieTA.
Trafi najprawdopodobniej do wojsk ochrony pogranicza,
poniewa "w naszej rodzinie istnieje taka tradycja" - wyjani
prezydent, ktry rwnie odbywa sub w tym rodzaju wojsk.
Do czasu rozpoczcia suby Wiktar bdzie jednak pracowa w
ministerstwie spraw zagranicznych.

Niedawno opozycyjne gazety podaway, e syn prezydenta by


zamieszany w strzelanin w jednej z dyskotek w Misku.
Postrzelony w jej trakcie jeden z trenerw reprezentacji
hokejowej Biaorusi owiadczy jednak, e zrani go nie syn
prezydenta, a nieznany przestpca kontrolujcy dyskotek.
Pisano, e tu przed incydentem syn prezydenta siedzia przy
jednym stoliku z hokejowym trenerem.
Z kolei w kocu lipca donoszono o utrzymanym w sekrecie
lubie Wiktara z modsz od niego 19-letni Lilij - koleank z
rodzinnej miejscowoci Rykowicze pod Szkowem.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ kan/ bum/
Biaoru/ 5 mln rubli za udzia w ubiegorocznej akcji protestu
11.8.Misk(PAP) - Na grzywn w wysokoci 5 mln biaoruskich
rubli zosta skazany we wtorek przez rejonowy sd w Misku za
udzia w akcji protestu.
Anatol Lebiedka, wiceprzewodniczcy
opozycyjnej Zjednoczonej Partii Obywatelskiej.
5 mln rubli (ok. 100 dolarw) - to rwnowarto redniej
pacy w przemyle.
Podczas ostatniego posiedzenia sdu, trzej
wiadkowie-milicjanci powiedzieli, e nie widzieli, aby wiceszef
ZPO uczestniczy w tym protecie.
Czwarty owiadczy jednak, e to on go zatrzyma i e
sysza, jak Lebiedka wykrzykiwa m.in.: "Junta!", czemu
oskarony zaprzecza.
W marcu 1997 milicja dokonaa w Misku aresztowa modziey,
dziennikarzy, a take kilku liderw opozycji wrd ktrych
znalaz si wiceprzewodniczcy ZPO, by nie dopuci w ten sposb
do marszu "Biaoru do Europy" zaplanowanego przez modzieow
cz Biaoruskiego Frontu Narodowego.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ kan/ nbz/
Mickiewicz i Doga-Mostowicz uhonorowani na Biaorusi
11.8.
Misk (PAP) - Pomnik Adama Mickiewicza stanie w

padzierniku w Grodnie dziki wsplnym staraniom


polsko-biaoruskim.
W miejscowoci Hybokaje (pnocna Biaoru) odsonito
tymczasem pamitkow tablic z okazji 100-lecia urodzin
polskiego pisarza i dziennikarza Tadeusza Dogi-Mostowicza.
Pomnik Mickiewicza w Grodnie stanie przed miejscow siedzib
Zwizku Polakw na Biaorusi (ZPB).
ZPB oraz sponsorzy z Polski
przygotowuj ponad metrowe popiersie poety z brzu.
Wadze
Grodna pokryj wydatki zwizane z postawieniem trzymetrowego
postumentu oraz uporzdkowaniem terenu.
"Cieszymy si, e wadze w tej ostatniej fazie przejawiaj
takie zrozumienie dla budowy pomnika" - powiedzia we wtorek
korespondentowi PAP wiceprezes ZPB, Tadeusz Malewicz.
Doda, e
na pocztku realizacji projektu, czyli w 1992 r. wadze byy
niechtne idei wzniesienia tego pomnika w Grodnie.
W kocu ubiegego roku same zadeklaroway jednak postawienie
postumentu, oboenie go granitem, wzniesienie artystycznego
ogrodzenia i uporzdkowanie terenu.
Odlew popiersia zostanie wykonany w warszawskim zakadzie
"Wola".
Oprcz ZPB pomocy przedsiwziciu udzieliy
Stowarzyszenie "Wsplnota Polska" oraz wadze Warszawy.
Bdzie to pierwszy pomnik Mickiewicza w Grodnie i czwarty na
Biaorusi.
Pozostae znajduj si w Nowogrdku, Lidzie i
Brzeciu.
Planowane jest ustawienie w tym roku rwnie popiersia
poety w Misku.
UNESCO ogosio rok 1998 rokiem obchodw 200-lecia urodzin
polskiego poety.
Biaorusini nazywaj Mickiewicza "krajanem".
"Krajanem" take nazwaa wtorkowa niezalena gazeta "Nawiny"
Tadeusza Dog-Mostowicza, ktry przed 100 laty urodzi si we
wsi Akuniowa (Okuniewo).
W niedalekim Hybokim (Gbokie), na cianie domu, gdzie
mieszka autor "Kariery Nikodema Dyzmy", Towarzystwo
"Biaoru-Polska", Instytut Polski w Misku oraz rejonowe wadze
umieciy w poniedziaek pamitkow tablic.
"Nawiny" podaj, e matka Mostowicza pochodzia ze starego
biaoruskiego rodu szlacheckiego herbu "Doga".

Zwracaj uwag,
e film "Znachor" zrealizowany na podstawie jego powieci by
bardzo dobrze przyjmowany na Biaorusi.
"Akcja wielu jego powieci, ktre s ostr satyr na ycie w
Polsce czasw Pisudskiego, toczy si na terenach byej
Zachodniej Biaorusi" - dodaje gazeta.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ro/yan/
Biaoru/Opozycja wzywa do symbolicznej akcji protestu
10.8.Misk (PAP)- Opozycyjny Biaoruski Front Narodowy (BFN)
wezwa wszystkie biaoruskie demokratyczne partie, zwizki
zawodowe i organizacje pozarzdowe do symbolicznego przyjmowania
obywatelstwa Biaoruskiej Republiki Narodowej (BRN).
Biaoruska Republika Narodowa - jak podaje Front - to
niepodlege biaoruskie pastwo proklamowane w 1918 roku, po
ponad stuletnim okresie panowania Rosji.
Po nieuznaniu republiki
przez Niemcy, ktre w 1918 roku dzieliy biaoruskie ziemie z
bolszewikami, kilkumiesiczna prba pastwowa nie przetrwaa.
Zdaniem Frontu, jednego z czoowych ugrupowa opozycyjnych
na Biaorusi, stworzona w ten sposb "wsplnota obywateli BRN"
bdzie w stanie przeciwstawi si "antydemokratycznym rzdom"
prezydenta Aleksandra ukaszenki, pomoe take "zachowa
niezaleno Biaorusi".
W apelu, ktry otrzymaa w poniedziaek PAP, wadze
ugrupowania twierdz, e na Biaorusi "zlikwidowano parlament,
Konstytucj, Sd Konstytucyjny i niezaleno sdw".
"W tych warunkach my, zwolennicy ideaw niepodlegoci,
swobd ekonomicznych, przestrzegania praw czowieka, ogoszonych
przez naszych przodkw 80 lat temu" - gosi owiadczenie Frontu
- "deklarujemy pragnienie utworzenia spoecznoci obywateli
Biaoruskiej Republiki Narodowej", ktra jest "przyszoci
wolnej Biaorusi".
Wadze BRN - Rada i rzd przeniosy si na emigracj najpierw na Litw, potem do Czechosowacji, a po II wojnie
wiatowej do USA.
Wedug Frontu, Rada Biaoruska zachowuje swe
penomocnictwa, ktrych nie przekazaa dotd wadzom
Biaoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej oraz
Republiki Biaoru.
Ideay BRN to m.in.

"wolna, niepodlega i demokratyczna


Biaoru", rozwj biaoruskiego pastwa, gospodarki, jzyka i
kultury oraz oparte na wzajemnym poszanowaniu stosunki z
ssiadami oraz narodami i pastwami Europy i wiata - napisano w
apelu wadz Frontu.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ro/ lm/
Biaoru/Milicja wywioza manifestantw-ekologw poza rejon
8.8.Misk (PAP) - Milicja z miasta Bychau (wschodnia Biaoru)
wywioza poza granice swojego rejonu uczestnikw
midzynarodowego ekologicznego marszu "O Biaoru bez atomu".
W marszu uczestnicz modzi Biaorusini, Polacy, Ukraicy i
Rosjanie, protestujc przeciwko planom budowy na Biaorusi
elektrowni atomowej.
Zdaniem milicji, ich akcja naruszaa art. 167 kodeksu
administracyjnego o przemarszach bez zezwolenia.
Sobotnia niepastwowa gazeta "Narodnaja Wola" podaa, e
wobec uczestnikw marszu nie zastosowano surowszych rodkw,
czyli aresztu lub sdu.
Naczelnik milicji powiedzia manifestantom, e "nie ma nic
przeciwko uczestnikom marszu", ale "w zasadzie ich dziaania
mona oceni jako naruszenie prawa" i lepiej by byo, gdyby "nie
chodzili po rejonie".
Zostali zatem odwiezieni do miejsca
rozpoczcia akcji - obwodowego miasta Mohylewa.
Przed tygodniem ok. 30 studentw i naukowcw - uczestnikw
midzynarodowego marszu "O Biaoru bez atomu" wyruszyo z
Mohylewa, protestujc przeciwko planom budowy na Biaorusi
elektrowni atomowej.
Ich zdaniem, plany wybudowania w obwodzie mohylewskim takiej
elektrowni s zawarte w pastwowym programie rozwoju energetyki
jdrowej.
Chc zatem zwrci uwag mieszkacw obwodu, e "w
niedugim czasie mog oni sta si zakadnikami atomowego lobby
Biaorusi i Rosji".
Nie ma gwarancji dla technologicznej jakoci
takiej elektrowni - twierdz.
Modzi ekolodzy planuj jeszcze przemarsz w rejonie
szkowskim.
Akcja ma zakoczy si w poowie sierpnia antyatomowym
happeningiem i koncertem w Misku.

Wojciech Pocharski (PAP)


ro/ bum/
Dialog Biaoru - Unia Europejska w sprawie rezydencji
7.8.Misk(PAP) - Strona biaoruska przygotowuje odpowied na
list penicego funkcj przewodniczcego UE, szefa austriackiej
dyplomacji Wolfganga Schuessela w sprawie rezydencji
zagranicznych ambasadorw w Misku - poinformowa w pitek
minister spraw zagranicznych Biaorusi Iwan Antanowicz.
Wedug Antanowicza, w licie przewodniczcego zawarte
zostao wezwanie, aby Misk "rozpatrzy moliwo powrotu
ambasadorw do starych lub nowych rezydencji".
Wedug pitkowego owiadczenia Antanowicza, biaoruskie
wadze stoj na stanowisku, e powrt szefw misji
dyplomatycznych na teren osiedla Drozdy pod Miskiem jest
niemoliwy, poniewa s one rezydencj prezydenta Biaorusi.
Istniej jednak "warianty przesiedlenia ambasadorw do nowych
rezydencji"
W czwartek w zwizku z listem Schuessela, Antanowicz spotka
si z trzema charge affaires tzw.
"trjki" Unii Europejskiej Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, ktrzy dwa dni wczeniej
wrczyli ministrowi list od przewodniczcego UE.
Po spotkaniu
obie strony odmwiy jednak informacji mediom.
Ambasadorowie szeregu krajw, w tym Polski, pod pretekstem
remontu dyplomatycznego osiedla Drozdy zostali wiosn z niego
usunici i na znak protestu wyjechali na konsultacje do swych
krajw.
W konsekwencji Unia Europejska i USA ogosiy list 130
czoowych politykw i urzdnikw biaoruskich, ktrych uznay za
osoby u siebie niepodane.
Wojciech Pocharski (PAP)
kan/ nbz/
Biaoru/"Nawiny" o planach utworzenia "Radia Wolna Biaoru"
7.8.Misk (PAP)- Nowoczesne, biaoruskojzyczne "Radio Wolna
Biaoru", nadajce nieocenzurowane wiadomoci i atrakcyjn
muzyk, bdzie chtnie suchane na Biaorusi w samochodach,
biurach, barach itp. - napisaa w pitek niezalena gazeta
"Nawiny".

Pismo twierdzi, e wadze podniosy nieuzasadniony "lament",


nazywajc "nieprzyjaznym aktem" zapowied utworzenia takiej
radiostacji w Biaymstoku.
Zwraca uwag, e Biaoru znajduje
si ju w krgu oddziaywania mediw moskiewskich.
Nawet nieliczne biaoruskie niepastwowe stacje radiowe
(Radio Roks i Radio BA) maj charakter rosyjskocentryczny i
informuj Biaorusinw na przykad "o zbieraniu podatkw w
autonomicznym okrgu Chanty-Mansijskim" lub o siewach w
rosyjskim obwodzie Jarosawskim - dodaje pismo.
Prezydent Aleksander ukaszenka czsto krytykuje rosyjskie
rodki przekazu za, jego zdaniem, brak obiektywizmu w
doniesieniach o wydarzeniach politycznych w jego kraju.
Rzd polski zapewni w zeszym miesicu, e w inicjatyw
utworzenia radiostacji w Biaymstoku nie jest zaangaowany aden
przedstawiciel administracji rzdowej.
Redaktor paryskiej "Kultury" Jerzy Giedroyc napisa przed
kilkoma dniami na amach "Gazety Wyborczej", e powstanie na
terytorium Polski rozgoni Radio Wolna Biaoru bdzie
szkodliwe dla polskiej racji stanu, gdy zaostrzy stosunki
polsko-biaoruskie, moe si odbi na losach polskiej
mniejszoci na Biaorusi i niepotrzebnie zadrani stosunki z
Rosj.
Wojciech Pocharski (PAP)
xp/ lm/
Biaoru/ Trwaj kontakty w sprawie Drozdw (aktl.)
(dochodzi informacja o spotkaniu Antanowicza)
6.8.Misk (PAP)- MSZ Biaorusi otrzyma list szefa dyplomacji
austriackiej, Wolfganga Schuessela, napisany w imieniu pastw
Unii Europejskiej - poinformowaa w czwartek wiceminister spraw
zagranicznych Biaorusi Nina Mazaj.
List, przekazany we wtorek, dotyczy sporu o rezydencje
dyplomatw zagranicznych w Drozdach pod Miskiem.
Austria sprawuje obecnie przewodnictwo w UE.
Mazaj
owiadczya, e list Schuessela, przekazany przez
przedstawicieli Francji, Niemiec i W.
Brytanii, zawiera "szereg
propozycji".
W czwartek wieczorem z przedstawicielami "trjki" UE spotka

si minister spraw zagranicznych Biaorusi, Iwan Antanowicz.


Po
spotkaniu obie strony nie przekazay prasie adnych informacji,
ale wczeniej pani Mazaj zapowiedziaa, e Antanowicz przekae
reprezentantom UE propozycje strony biaoruskiej.
Owiadczya
te, e strona biaoruska ma "propozycje dla wszystkich
ambasadorw".
Wadze biaoruskie usuny w czerwcu ambasadorw pastw UE,
USA, Polski i kilku innych krajw, z ich rezydencji w
podstoecznym osiedlu Drozdy, pod pretekstem remontu wodocigw,
kanalizacji, cznoci i sieci elektrycznej.
Na znak protestu ambasadorzy tych krajw wyjechali z
Biaorusi na konsultacje.
Na pocztku lipca Unia Europejska i
USA ogosiy list 130 czoowych politykw i urzdnikw
biaoruskich - z prezydentem ukaszenk na czele - ktrych
uznay za osoby u siebie niepodane.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ xp/ nbz/ lm/
Biaoru/ MSZ: wizyta ukaszenki w Nowym Jorku uzasadniona
6.8.Misk (PAP) - Udzia prezydenta Aleksandra ukaszenki w
zaplanowanej na koniec wrzenia w Nowym Jorku sesji Zgromadzenia
Oglnego ONZ powiconej 50-leciu przyjcia przez t organizacj
Powszechnej Deklaracji Praw Czowieka jest "w peni
usprawiedliwiony" - twierdzi biaoruskie MSZ.
Na pocztku lipca, po usuniciu zagranicznych ambasadorw z
ich rezydencji w miskim osiedlu Drozdy, Unia Europejska, a
potem USA uznay 130 czoowych politykw i urzdnikw
biaoruskich za osoby niepodane.
Na licie tej znalaz si
rwnie biaoruski prezydent.
Moe on wjecha na terytorium USA tylko na zaproszenie
organizacji midzynarodowych, takich jak ONZ czy Midzynarodowy
Fundusz Walutowy.
Wiceminister spraw zagranicznych Biaorusi Nina Mazaj
powiedziaa w czwartek dziennikarzom w Misku, e udzia
narodowych delegacji na poziomie szefw pastw, rzdw lub
ministrw spraw zagranicznych w kolejnej sesji Zgromadzenia
Oglnego ONZ jest "zwyczajn praktyk".
Udzia w niej prezydenta ukaszenki jest usprawiedliwiony
take dlatego, e Biaoru "jest od dawna wystarczajco aktywnym
czonkiem tej organizacji" - wyjania wiceminister Mazaj.

O tym, e biaoruska delegacja z ukaszenk na czele ma


wzi udzia we wrzeniowej sesji Zgromadzenia Oglnego ONZ
powiconej prawom czowieka poinformowa w kocu lipca minister
spraw zagranicznych Biaorusi Iwan Antanowicz.
Biaoru nadzwyczaj powanie odnosi si do Deklaracji Praw
Czowieka, ktra pi dziesicioleci temu zostaa podpisana
przez nasz kraj - zapewni Antanowicz.
W kocu czerwca prezydent ukaszenka spotka si z
krytycznym przyjciem na midzynarodowym forum gospodarczym w
Crans Montana w Szwajcarii.
W ostrej wymianie zda w zwizku z kryzysem wok
dyplomatycznego osiedla Drozdy pod Miskiem, nazwano go m.in.
dyktatorem.
Proszono go take o wyjanienia w sprawie naruszania
praw czowieka na Biaorusi.
Wedug planw miskiego MSZ, w drodze powrotnej ze Stanw
Zjednoczonych prezydent Biaorusi miaby take odwiedzi Kub w
zwizku z otrzymanym zaproszeniem od Fidela Castro.
Wojciech Pocharski (PAP)
kan/ bum/
Biaoru/ Trwaj kontakty w sprawie Drozdw
6.8.Misk (PAP) - MSZ Biaorusi otrzyma list szefa dyplomacji
austriackiej, Wolfganga Schuessela, napisany w imieniu pastw
Unii Europejskiej - poinformowaa w czwartek wiceminister spraw
zagranicznych Biaorusi Nina Mazaj.
List przekazany we wtorek dotyczy sporu o rezydencje
dyplomatw zagranicznych w Drozdach pod Miskiem.
Austria sprawuje obecnie przewodnictwo w UE.
Mazaj
owiadczya, e list Schuessela, przekazany przez
przedstawicieli Francji, Niemiec i W.
Brytanii, zawiera "szereg
propozycji".
Zapowiedziaa, e minister spraw zagranicznych
Biaorusi, Iwan Antanowicz spotka si jeszcze w czwartek z
przedstawicielami "trjki" UE i przekae im propozycje strony
biaoruskiej.
Wyjania te, e strona biaoruska ma "propozycje
dla wszystkich ambasadorw".
Wadze biaoruskie usuny w czerwcu ambasadorw pastw UE,
USA, Polski i kilku innych krajw, z ich rezydencji w

podstoecznym osiedlu Drozdy, pod pretekstem remontu wodocigw,


kanalizacji, cznoci i sieci elektrycznej.
Na znak protestu ambasadorzy tych krajw wyjechali z
Biaorusi na konsultacje.
Na pocztku lipca Unia Europejska i
USA ogosiy list 130 czoowych politykw i urzdnikw
biaoruskich - z prezydentem ukaszenk na czele - ktrych
uznay za osoby u siebie niepodane.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ xp/ nbz/
Biaoru/ TV przekonuje: polscy rolnicy maj wiksze problemy
5.8.Misk (PAP) - Biaoruska telewizja pastwowa przekonywaa w
rod telewidzw, e rolnicy w Polsce zetknli si w ostatnich
dniach "z problemami o wiele gorszymi od naszych", jak to
okrelono.
Na Biaorusi prezydent Aleksander ukaszenka ogosi od 1
sierpnia "stan szczeglnego funkcjonowania pastwa", podczas
ktrego wszystkie siy kraju maj by skierowane na ratowanie
zagroonych plonw.
Tegoroczne zbiory na Biaorusi spowalnia
niesprzyjajca pogoda i zy stan maszyn rolniczych.
Tymczasem we wtorkowych programach informacyjnych materiay
o obecnych protestach polskich rolnikw wyjaniay Biaorusinom,
e s to skutki "polityki gospodarczej w dziedzinie rolnictwa,
ktra jest dyktowana Warszawie przez urzdnikw Wsplnoty
Europejskiej".
Dowodzono, e "polskie rodki masowego przekazu jednomylnie
wskazuj na polityczny charakter konfliktu wywoanego przez
poddanie si polskiego rynku zachodnim producentom".
Wskazywano, e Polska nie jest rwnorzdnym partnerem wobec
"Wielmonej Pani Unii Europejskiej" (jak j nazwano) i e
zapowiadao to "konieczno poniesienia ofiar w procesie
doczania do cywilizacji rynkowej".
"Kto mg jednak pomyle,
e ofiar stanie si praktycznie cae rolnictwo tego kraju - od
wiekw pracowite i dbae" - gosi komentarz.
Na Biaorusi media elektroniczne, w tym jedyny biaoruski
kana telewizyjny, s zmonopolizowane przez pastwo.
Telewizyjne
programy informacyjne niezalena opinia uznaje za propagandow
tub wadz.

Wojciech Pocharski (PAP)


jak/ kan/ bum/
Biaoru/ Ronie zainteresowanie tanimi polskimi wizami
5.8.Misk (PAP) - Polskie konsulaty na Biaorusi notuj wzmoony
popyt na wprowadzone 1 sierpnia tanie polskie wizy dla obywateli
tego kraju.
Konsulaty w Brzeciu, Grodnie i Misku wydaj dziennie co
najmniej dwukrotnie wicej wiz ni zazwyczaj, z czego
zdecydowana wikszo to wizy tanie - powiedzia w rod agencji
PAP kierownik wydziau konsularnego ambasady RP w Misku
Waldemar Mendzelewski.
Od 1 sierpnia Polska wprowadzia dla obywateli Biaorusi i
Rosji preferencyjne moliwoci wjazdu na teren naszego kraju jednokrotne wizy kosztujce 5 dolarw i wielokrotne w cenie 14
USD.
(Obywatele innych krajw Wsplnoty Niepodlegych Pastw,
np.
Armenii czy Uzbekistanu pac za polsk wiz 70 dolarw.)
Konsul Mendzelewski powiedzia, e we wtorek do ambasady RP
w Misku po wizy zgosio si 65 osb, podczas gdy zazwyczaj w
cigu dnia obsuguje si 20.
Na granicy moe tego jeszcze nie
wida, ale oczywicie niedugo ju bdzie widoczne - doda
konsul.
Czas oczekiwania na tanie wizy wynosi 7 dni.
Obywatele
biaoruscy mog jednak otrzyma rwnie wiz ekspresow za
dopat 24 dolarw.
Czeka si na ni wwczas trzy dni.
Konsul
doda jednak, e wizy ekspresowe wydawane s take "od rki" - w
uzasadnionych sytuacjach.
Wiele osb zamawia wizy na terminy pniejsze, np. na poow
sierpnia.
Biaoruscy kierowcy TIR-w, ktrzy dotd wjedali do Polski
na jednokrotn piecztk AB, obecnie wol uzyskiwa wielokrotn
wiz za 14 dolarw.
Polskie MSZ zadecydowao o wprowadzeniu taszych wiz, aby
zagodzi skutki nowych przepisw wykonawczych do ustawy o
cudzoziemcach, ktre, wedug danych Rzdowego Centrum Studiw
Strategicznych, spowodoway na pocztku tego roku spadek obrotw
na polskich bazarach o ok. 20-50 proc.

Wojciech Pocharski (PAP)


jak/ kan/ bum/
Biaoru/Wadze chc by MacDonald's zaopatrywa si na Biaorusi
5.8.Misk (PAP) - Biaoruskie ministerstwo przedsibiorczoci i
inwestycji domaga si od amerykaskiej sieci restauracji
szybkiej obsugi MacDonald's, aby firma zaopatrywaa si na
Biaorusi.
MacDonald's sprowadza pprodukty z Rosji.
Przedstawiciele firmy w rod owiadczyli jednak, e zmiana
tego stanu jest na razie przedwczesna, gdy niepewna jest
przyszo firmy na Biaorusi.
Wedug ministerstwa, firma sprowadzajc w 70 proc. z Rosji
buki, miso, saat i przetwory mleczne wydaje miesicznie p
miliona dolarw.
Traci na tym Biaoru, poniewa ronie import
przy i tak napitym bilansie handlowym kraju - argumentuj
urzdnicy ministerstwa.
Powouj si oni na list intencyjny podpisany midzy sieci
i ministerstwem w 1996 r., w ktrym bya mowa o stopniowym
przechodzeniu firmy na surowce biaoruskie.
W zamian MacDonald's
otrzyma ulgi podatkowe, moliwo swobodnego ksztatowania cen
oraz atrakcyjne miejsca dla swych restauracji w Misku.
Zdaniem przedstawicieli sieci, ktra ma na Biaorusi pi
restauracji, podejmowanie takich decyzji jest przedwczesne,
poniewa niejasne pozostaj perspektywy firmy w tym kraju.
MacDonald's tumaczy, e ma m.in. stae trudnoci z wymian
biaoruskich rubli na walut zagraniczn.
Twierdzi take, i od razu rozpocz poszukiwania
biaoruskich producentw mogcych sprosta jakociowym wymogom
firmy, jednak ich oferta bya drosza od zagranicznej.
Ponadto
nie gwarantowali pewnych dostaw z uwagi na obowizujce
zamwienia pastwowe.
W cigu ptorarocznej dziaalnoci na Biaorusi,
MacDonald's zdoa zrealizowa jedynie zamwienia na jednorazowe
kubki, uniformy i obuwie dla pracownikw.
Na miejscu kupuje
rwnie sl i cukier.
Ten ostatni jednak za zgod ministerstwa
handlu, bo na rynku panuje deficyt.
MacDonald's cieszy si na Biaorusi duym prestiem wrd

konsumentw.
Jego stoeczne restauracje s popularnymi
miejscami, gdzie wypada zaprosi rodzin i bliskich.
Jest te
tutaj jedyn zachodni sieci fast-foodu, a take "przyczkiem"
moskiewskiej centrali firmy.
Od pocztku obecnoci, czyli od 1996 r., inwestycje sieci
wyniosy w Misku 15 mln dolarw, przyniosy take zatrudnienie
600 pracownikom.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ rr/ nbz/
Biaoru/ukaszenka kontroluje niwiarzy
4.8.Misk (PAP) - Prezydent Biaorusi Aleksander ukaszenka
osobicie jedzi we wtorek po kochozach obwodu miskiego, by
na miejscu zapozna si z rzeczywistym przebiegiem niw.
Ju w pitek na spektakularnej naradzie powiconej niwom i
przygotowaniu pasz ukaszenka wyrazi niezadowolenie z przebiegu
oraz tempa prac niwnych i publicznie ostrzeg, e skontroluje
rne regiony kraju.
W zwizku z tym biaoruski przywdca, aby zaskoczy
kochonikw, zabroni swoim subom prasowym informowa we
wtorek o trasie objazdu.
Jego zdaniem, prace na Miszczynie nie
nabray odpowiedniego tempa.
Szefom dwch skontrolowanych kochozw przypomnia, aby
dziennie zbierali 5 proc. ogu zasieww.
Gdy w razie niepogody
nie osign dziennej normy, powinni, wedug niego, nadrabia to
w kolejnych, pogodniejszych dniach.
"Nie mamy innego wyjcia, bo
po prostu stracimy chleb" - wyjani dziennikarzom.
ukaszenka domaga si, aby dziennie na caej Biaorusi
zbierano 5-6 proc. ogu zasieww, chodzi bowiem o "zapewnienie
ywnociowej niezalenoci kraju".
Biaoruskie rolnictwo
tymczasem nie osiga takiego tempa.
Wedug oficjalnych danych,
skoszono dotd 312 tys. ha zboa, czyli 12 proc. ogu.
rednie
plony s nieco nisze od oczekiwanych - 26 kwintali z hektara.
Podczas ubiegotygodniowej narady, prezydent ogosi "stan
szczeglnego funkcjonowania pastwa", podczas ktrego przez cay
sierpie "wszystkie siy kraju" maj by skierowane na

uratowanie plonw.
Do obwodw i rejonw skierowano penomocnikw prezydenta,
wszystkie rozporzdzenia lokalnych organw wadzy za nabieraj
w tym okresie obligatoryjnego charakteru.
"Wszystko co ywe, wszystko, co si porusza lub jest zdolne
si porusza - powinno by skierowane do zbioru plonw" nakaza rodakom prezydent.
Ostrzeg take, e nie bdzie
tolerowa adnych wyjanie zrzucajcych win za przebieg niw
na pogod.
Tymczasem niwa utrudnia stan maszyn rolniczych oraz nie
sprzyjajca aura.
We wtorek biaoruska telewizja pokazaa
zdjcia z terenw obwodu brzeskiego dotknitych w minionych
dniach przez huragan.
Wiatr wiejcy z prdkoci 25-30 m/s oraz ulewny deszcz i
grad spowodoway w okolicach miejscowoci Pruany powane
uszkodzenia ponad 250 wiejskich budynkw, linii energetycznych
oraz telefonicznych.
Utracono rwnie du cz zasieww, a
take 35 tys. m kw. lasu.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ro/ nbz/
Biaoru/Sonda o wyborach i konflikcie wok Drozdw (odc.1)
4.8.Misk (PAP)- Wikszo mieszkacw Miska uczestniczcych w
lipcowym sondau opowiedziaa si za przeprowadzeniem wyborw
prezydenckich ju w roku przyszym, a nie w 2001, jak przewiduje
nowa wersja konstytucji wprowadzona w 1996 roku z inicjatywy
prezydenta Aleksandra ukaszenki.
Wyniki sondau, przeprowadzonego w dniach 24-28 lipca,
ogosi we wtorek orodek badania opinii spoecznej przy
niezalenej agencji informacyjnej BieaPAN.
Wzio w nim udzia
600 mieszkacw Miska powyej 18 roku ycia.
W tym samym sondau najwiksza cz respondentw uznaa, e
konflikt wok rezydencji dyplomatw zagranicznych w Drozdach
pod Miskiem wywoay wadze biaoruskie.
A 62 proc. uczestnikw sondau jest za tym, by wybory
odbyy si zgodnie z konstytucj z 1994 roku - zmienion po
referendum z listopada 1996 roku, zorganizowanym przez
Aleksandra ukaszenk.

21 proc. opowiada si za przeprowadzeniem wyborw w roku


2001.
ukaszenka zosta wybrany na prezydenta w 1994 roku na pi
lat, jednak zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do konstytucji po
referendum, picioletnia kadencja szefa pastwa rozpocza si
na nowo w roku 1996.
Zwolennikami konstytucji z 1994 roku s opozycjonici
biaoruscy, ktrzy uznaj jej now wersj za wynik "przewrotu
pastwowego".
Nowa konstytucja ogranicza wadz parlamentu i
rozszerza uprawnienia prezydenta.
cdn.
plo/ jak/ xp/ lm/
Biaoru/ Sonda o wyborach...(2-ost.)
Sonda wykaza rwnoczenie, e na ukaszenk gosowaoby
dzi wicej mieszkacw stolicy ni na ktregokolwiek z
politykw opozycji.
Poparoby go 20 procent respondentw,
podczas gdy 6 proc. oddaoby swe gosy na Hienadzia Karpienk,
jednego z liderw opozycyjnej Zjednoczonej Partii Obywatelskiej
(ZPO), proponowanego przez to ugrupowanie na wsplnego kandydata
opozycji w wyborach prezydenckich.
Sze procent gosw otrzymaby take byy szef pastwa,
socjaldemokrata Stanisau Szuszkiewicz, 5 proc. gosowaoby na
lidera opozycyjnego Biaoruskiego Frontu Narodowego, Zianona
Paniaka, a 3 proc. na przewodniczcego ZPO, Stanisaua
Bahdankiewicza.
Co pity uczestnik sondau odpar, e na scenie politycznej
nie dostrzega obecnie odpowiednich kandydatur.
Prezydent Biaorusi jest dzi jedynym politykiem pozytywnym bohaterem programw informacyjnych biaoruskiej
telewizji pastwowej.
Biaoruskie media elektroniczne s
zmonopolizowane przez pastwo.
Stanowisk i pogldw politykw
opozycji nie przedstawia si wyborcom.
Respondenci odnieli si take do niedawnego gonego
kryzysu dyplomatycznego wok rezydencji zachodnich ambasadorw
w Drozdach pod Miskiem.
Znaczna cz pytanych - 47 proc. - uwaa, e konflikt z
krajami zachodnimi wywoay wadze biaoruskie: prezydent
ukaszenka (38 proc.) lub rzd (9 proc.).
Osiemnacie procent
respondentw sdzi, e kryzys by wynikiem zbiegu okolicznoci,

a 13 proc. wskazao na ambasadorw.


Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ xp/ lm/
Biaoru/ Polacy maj trudnoci z kolportaem swego pisma (1)
3.8.Misk (PAP) - Jedyna oglnokrajowa gazeta polskiej
mniejszoci na Biaorusi, tygodnik "Gos znad Niemna" przeywa
trudnoci.
Istotne znaczenie ma w tym, wedug redakcji, "nacisk
wadz".
Od paru miesicy "Gos" dociera do czytelnikw jedynie w
prenumeracie, a jego nakad spad do niewiele ponad 6 tys. sztuk
- wobec niemal 8 tys. w ubiegym roku.
W kioskach - twierdzi redakcja - gazet chowano lub
umieszczano tak, by nie rzucaa si w oczy (potwierdzaj to
dowiadczenia poszukujcych jej np. w Misku).
W rezultacie
miaa duo zwrotw.
Wadze, ktre w poowie finansoway rozpowszechnianie
gazety, zaproponoway w zwizku z tym, aby nie wydawa rodkw
na kolporta.
"Redakcja i wydajce pismo wadze Zwizku Polakw na
Biaorusi w trosce o to, by nie ponosi caoci kosztw
kolportau, postanowiy rozpowszechnia pismo tylko w
prenumeracie" - powiedzia w poniedziaek PAP Andrzej
Kusielczuk, redaktor dziau spoeczno-politycznego "Gosu" i
rwnoczenie sekretarz ZPB.
Wyjani przy tym, e pastwo biaoruskie ma obowizek
pomaga polskiemu pismu.
W pierwszej poowie lat 90.
Polska i
Biaoru podpisay bowiem umow, w ktrej zobowizay si do
opieki oraz popierania rozwoju jzyka i szkolnictwa mniejszoci.
Doda, e RP pomaga dwm pismom biaoruskim w Polsce, oy
take na dziaalno kulturalno-owiatow obywateli narodowoci
biaoruskiej.
W Polsce dziaa te obecnie 16 szk biaoruskich,
a na Biaorusi - tylko jedna szkoa polska, i s "problemy z
budow nastpnych".(cdn)
plo/ ala/ kan/
Biaoru/ Polacy maj trudnoci z kolportaem swego pisma
(2-ost.)

"Na Biaorusi nikt nam nie pomaga, oprcz tego, e podczas


organizowanych przez ZPB festiwali piosenki bezpatnie
udostpnia si sale" - doda Kusielczuk.
"Gos znad Niemna" zamierza powrci do sprzeday
bezporedniej w kocu wrzenia.
Jego cena w kioskach zwikszy
si jednak o 2-4 tys. biaoruskich rubli.
Gazeta nie ma dostpu do serwisu Polskiej Agencji Prasowej.
"Nie majc poczenia z PAP, nie mamy biecych informacji o
yciu w Polsce.
Ponad dwa lata temu przestalimy otrzymywa
materiay PAP" - wyjani Kusielczuk i doda, e Agencja
zadaa wtedy do wysokiej opaty, na ktr niestety "Gosu"
nie byo sta.
"Polskim serwisem agencyjnym bylibymy zainteresowani, tym
bardziej, e polskie programy telewizyjne nie docieraj do
wschodnich regionw Biaorusi, gdzie rwnie jest bardzo duo
Polakw i gdzie nie dociera nic polskiego oprcz naszej gazety"
- doda.
"Gos znad Niemna" powsta w 1989 roku.
Drukowany i
redagowany jest w Grodnie.
Odbiorcami w prenumeracie s Polacy
redniego i starszego pokolenia.
Na Grodzieszczynie pismo
kupowane byo przez modzie.
Oprcz "Gosu", na Biaorusi ukazuj si dwa lokalne polskie
czasopisma.
W Lidzie - "Ziemia Lidzka" oraz "Sowo Ojczyste" w
Grodnie.
Ostatnie oficjalne dane radzieckie z 1989 r. mwi, e na
Biaorusi yje 410 tys. obywateli narodowoci polskiej.
Wedug
szacunkw dziaaczy ZPB, liczba ta jest jednak dwu-, trzykrotnie
wiksza.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ kan/ psk/
Biaoru/ Due zainteresowanie tanimi polskimi wizami
3.8.Misk (PAP) - Nowa wizowa forma przekraczania polskiej
granicy, oferowana od 1 sierpnia Biaorusinom, zostaa przyjta

z duym zainteresowanie.
W minionym tygodniu liczba interesantw odwiedzajcych
polskie placwki konsularne w Misku, Brzeciu i Grodnie wzrosa
o 70 proc. - powiedzia PAP kierownik wydziau konsularnego
ambasady RP Waldemar Mendzelewski.
Wyjani, e zwikszone zainteresowanie now form
podrowania to wynik przystpnej ceny wiz.
Od sierpnia Polska wprowadzia dla obywateli Biaorusi i
Rosji dodatkowe, preferencyjne moliwoci wjazdu na teren
naszego kraju - jednokrotn wiz kosztujc 5 dolarw oraz
wielokrotn w cenie 14 USD.
(Obywatele innych krajw Wsplnoty
Niepodlegych Pastw, np.
Armenii czy Uzbekistanu pac za
polsk wiz 70 dolarw.)
Oprcz tego nadal obowizuj wczeniejsze zasady wjazdu
Biaorusinw do Polski.
Podre subowe oraz w ramach wymiany obywatele Biaorusi
mog odbywa na podstawie stawianej przez biaoruskie wadze
piecztki "AB" w paszporcie.
Podre turystyczne - na podstawie
paszportw i voucherw potwierdzajcych opacenie zakwaterowania
i wyywienia.
Natomiast osoby odwiedzajce krewnych lub znajomych mog
przekracza granic na podstawie paszportw i potwierdzonych
zaprosze.
Forma tanich wiz zostaa przez stron polsk wprowadzona po
raz pierwszy.
Wedug konsula Mendzelewskiego poszerza to
moliwoci odwiedzenia naszego kraju w porwnaniu z
dotychczasowymi warunkami.
"Nie wiem czy nie jest atwiej dzisiaj u nas kupi wiz, ni
zaatwi piecztk AB.
Dobrze zorientowani w nowych przepisach
interesanci oczywicie wybieraj form wizow" - zwrci uwag.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ rr/ nbz/
Biaoru/ Prezydent RP adresatem krytyki "Radia Wolna Biaoru"
1.8.Misk (PAP) - Prezydent Aleksander Kwaniewski jest
adresatem posania, w ktrym biaoruscy ortodoksyjni komunici
krytykuj m.in. plany utworzenia na terenie Polski "Radia Wolna

Biaoru".
"Dany akt mona ocenia jako otwarcie nieprzyjazny oraz jako
pocztek informacyjno-psychologicznej konfrontacji" - uwaa
miska rada miejska niewielkiego, antyzachodniego ugrupowania
politycznego Ruch na rzecz Demokracji, Postpu Spoecznego i
Sprawiedliwoci.
W sobot ogosia list otwarty w tej sprawie do prezydenta
Polski.
"Nard biaoruski jest jedynym gospodarzem na swojej ziemi,
sam si okreli na referendum i wszelkie prby ignorowania jego
woli, tym bardziej te pochodzce z zagranicy, nios zagroenie
dla pokoju, dobrobytu, ideaw wolnoci i sprawiedliwoci" twierdzi stoeczna rada Ruchu.
W ubiegym tygodniu plany utworzenia "Radia Wolna Biaoru"
skrytykowa minister spraw zagranicznych Biaorusi, Iwan
Antanowicz.
"Radio Wolna Biaoru" ma rozpocz jesieni emisj z
Biaegostoku - podaa w poowie lipca "Gazeta Wyborcza".
Zadaniem radia, robionego w Polsce przez dziennikarzy
biaoruskich, miaoby by umoliwienie Biaorusinom "dostpu do
prawdziwych i obiektywnych informacji o tym, co si dzieje w ich
kraju".
Na Biaorusi media elektroniczne zmonopolizowane s przez
pastwo.
Czerpa wiedz o zasadach demokracji Biaorusini mog za
porednictwem obecnych w ich kraju rosyjskich kanaw
telewizyjnych takich jak np.
NTW.
Wschodni ssiad Biaorusi
jednak, jak wiadomo, sam znajduje si dopiero na pocztku drogi
demokratycznych przemian.
Wojciech Pocharski (PAP)
sp
Biaoru/Prasa o pobiciu korespondenta "Gazety Wyborczej"
1.8.Misk (PAP) - Spraw domniemanego pobicia biaoruskiego
korespondenta "Gazety Wyborczej" Cezarego Goliskiego przez
miejscowych skinheadw, w trakcie niedawnej opozycyjnej
manifestacji, szeroko komentuj weekendowe wydania niezalenych
gazet.
Goliski zaprzecza jakoby zosta pobity.

"Narodnaja Wola" doniosa w sobot, i organy prawa nie


zapewniy mu bezpieczestwa jako obywatelowi "zaprzyjanionej
Polski" wypeniajcemu dziennikarskie obowizki zawodowe, a
take nie poinformoway, jak dotd, o rodkach podjtych wobec
napastnikw.
Przed paroma dniami kilka tysicy osb przemaszerowao
ulicami Miska oraz uczestniczyo w zorganizowanym przez
opozycj wiecu w centrum miasta dla uczczenia przypadajcej w
miniony poniedziaek, 27 lipca, smej rocznicy proklamacji
suwerennoci Biaorusi.
Podczas przemarszu okoo dziesiciu nietrzewych,
ostrzyonych do goej skry modziecw, ktrych prasa okrela
jako przedstawicieli nacjonalistycznego, rosyjskiego ugrupowania
"Rosyjska Jedno Narodowa", zaatakowao najpierw demonstranta w
koszulce z "Pogoni" - historycznym herbem Biaorusi.
Drugim zaatakowanym by dziennikarz "Gazety Wyborczej".
Nastpnie napastnicy zostali unieszkodliwieni przez uczestnikw
manifestacji oraz milicj.
Korespondentowi PAP Goliski powiedzia w sobot, e nie
zosta pobity przez "machajcych mu piciami przed nosem"
napastnikw.
Twierdzi, e to po jego ciosie jeden z nastolatkw
przewrci si, a gdy si podnis i chcia skrzykn kolegw
przeciwko Goliskiemu, ludzie z maszerujcej kolumny przycisnli
najbardziej agresywnych skinheadw do ciany jednego z domw.
Dwch z napastnikw zatrzymaa milicja.
Zapytany czy polska ambasada okazaa zainteresowanie
incydentem z jego udziaem, Goliski odpar, e II sekretarz
Pawe Ko "od razu" zadzwoni do niego z pytaniem o ewentualn
pomoc konsularn lub opiek medyczn.
Wojciech Pocharski (PAP)
rr/ kks/

Biaoru/ ukaszenka: Biaoru jak twierdza


31.7.Misk (PAP) - Prezydent Biaorusi Aleksander ukaszenka
porwna w pitek, podczas zebrania na wysokim szczeblu
powiconego kampanii niwnej, swj kraj do twierdzy brzeskiej w
czasach II wojny wiatowej.

"Szanowni towarzysze!
Front poszed daleko na wschd, a
twierdza trwaa i nie poddawaa si.
Front ekonomicznych
kataklizmw, destrukcyjnych reform przetacza si po krajach
byego ZSRR.
Biaoru trzyma si na razie i powinna wytrzyma, a
my nie moemy liczy na nikogo oprcz siebie" - powiedzia
ukaszenka.
"Prosz, zwrcie si z tym wezwaniem do ludzi.
Spotkajcie
si z kolektywami pracownicznymi, wyjanijcie im sytuacj,
przekacie moj prob, aby kombajnici, kierowcy, specjalici i
kierownicy, gospodarstwa fermerskie i ludno zareagowali na
moje i wasze wezwanie do pomocy w zbiorze zboa i przygotowaniu
zapasw paszowych" - zwrci si do uczestnikw spotkania.
Przybyli na nie czonkowie rzdu i administracji
prezydenckiej, szefowie biaoruskich obwodw i instytucji
odpowiedzialnych za technik rolnicz.
ukaszenka owiadczy, e sytuacja jest bardzo powana i od
najbliszego poniedziaku, w zwizku ze niwami, kraj przechodzi
w "stan szczeglnego funkcjonowania", czyli "wszystko co ywe"
powinno by skierowane do zbioru plonw, tak aby "nie straci
tego chleba".
Zebranie transmitowaa pastwowa telewizja i radio.
Podczas
bezporednich cze z szefami obwodw, realizowanych technik
komputerow, prezydent ukaszenka przewanie zwraca si per
"ty" do w wikszoci starszych od siebie urzdnikw, w surowej
formie poucza, a take przerywa ich wyjanienia o stanie
kampanii.
W rodowiskach opozycyjnych styl rzdzenia prezydenta
opkrela si czsto jako "impet szefa kochozu rozprawiajcego
si z kochozowymi brygadzistami".
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ mc/ nbz/
Biaoru/ Protest przeciwko rwnoprawnoci jzyka rosyjskiego
31.7.Misk (PAP)- Przeciwko ustawie gwarantujcej jzykowi
rosyjskiemu status drugiego jzyka pastwowego - rwnoprawnego z
biaoruskim - zaprotestowaa Rada Krajowa Towarzystwa Jzyka
Biaoruskiego (TJB).
W poowie lipca prezydent ukaszenka podpisa nowelizacj

ustawy o jzykach, ktra zatwierdza przywrcon z jego


inicjatywy w 1995 roku rwnoprawno na Biaorusi obu jzykw.
W
pierwszej poowie lat 90. jzyk biaoruski mia status jedynego
jzyka pastwowego.
W opublikowanym w pitek owiadczeniu Rada TJB podkrelia,
e nadanie jzykowi rosyjskiemu, ktry "ju od dawna panuje w
wielu dziedzinach naszego ycia" oficjalnego statusu drugiego
jzyka pastwowego "w powany sposb zachwiao ide
biaoruskiego odrodzenia" i stworzyo zagroenie dla "rozwoju
ojczystej mowy".
Rada wezwaa obywateli do wysikw na rzecz zapewnienia
jzykowi biaoruskiemu statusu pastwowego, a take umocnienia
jego pozycji jako "penoprawnego gospodarza na swej historycznej
ziemi".
"Bdziemy robi wszystko, aby w XXI wieku biaoruszczyzna,
mimo wysikw jej miejscowych i zagranicznych wrogw, zaja
godne miejsce midzy jzykami wiata" - stwierdza Rada TJB.
Prowadzenie polityki rusyfikacyjnej, a take obojtno
wobec narodowych problemw Biaorusi zarzucaj obecnym wadzom
biaoruskie ugrupowania opozycyjne.
Rada Krajowa protestuje przeciwko zamykaniu
biaoruskojzycznych przedszkoli i szk, zmniejszaniu nakadw
ksiek w jzyku biaoruskim i coraz czstszemu przechodzeniu w
pastwowych mediach na jzyk rosyjski.
Zwraca take uwag, e "w
instytucjach pastwowych praktycznie nie syszy si jzyka
rdzennej ludnoci".
Obecnie na Biaorusi po biaorusku uczy si 18 proc.
uczniw, gwnie na wsi.
W reszcie szkolnictwa, take na
uniwersytetach, wykada si po rosyjsku.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ mc/ lm/
Biaoru/Przedstawiciele rosyjskich regionw u ukaszenki
(popr.)
29.7.Misk (PAP)- Prezydent Biaorusi Aleksandr ukaszenka
przyj w rod w Misku przedstawicieli 12 rosyjskich regionw,
w tym gubernatorw krajw Krasnodarskiego Nikoaja Kondratienk,
Stawropolskiego Aleksandra Czernogorowa oraz Obwodu
Jarosawskiego Anatolija Lisicyna.
Oficjalnie przyjechali oni na zaproszenie ukaszenki w

zwizku z zakoczeniem festiwalu muzycznego "Sowiaski Bazar" w


Witebsku, podczas spotkania z prezydentem poruszano jednak
wycznie tematy polityczne.
Wedug komentatorw, przedstawiciele regionw Rosji,
przybyli na Biaoru, objli swe stanowiska w wyniku poparcia
rosyjskich ugrupowa narodowo-komunistycznych.
Reprezentuj, jak
mwi si na Biaorusi, regiony z tzw. czerwonego pasa Rosji.
Gubernator Kraju Krasnodarskiego Nikoaj Kondratienko mia
powiedzie ukaszence: "W trudnej chwili bdziemy zawsze z
panem".
Wedug obserwatorw, wizyty wyranie nie aprobuje Kreml.
Zwraca si take uwag, e jej pierwszy dzie rosyjscy
gocie rozpoczli od Brzecia, a take od miejscowoci Wiskule w
Puszczy Biaowieskiej.
wczeni prezydenci Ukrainy i Biaorusi, Leonid Krawczuk i
Stanisaw Szuszkiewicz, wraz z Borysem Jelcynem podpisali w 1991
r. w Wiskulach porozumienia o rozwizaniu ZSRR i utworzeniu
Wsplnoty Niepodlegych Pastw.
Podczas spotkania z przedstawicielami rosyjskich regionw
ukaszenka podzikowa za "kolosalne poparcie" okazane "nie
tylko mnie, ale i biaoruskiemu narodowi" przez rosyjskich
parlamentarzystw w zwizku z kryzysem wok osiedla
dyplomatycznego Drozdy pod Miskiem.
Powiedzia, e Biaoru
"zawsze z wielkim ciepem" odnosia si do Rosjan.
Wizyta przedstawicieli rosyjskich regionw, oficjalnie
zwizana z festiwalem "Sowiaski Bazar", ma podkrela
"braterskie" wizy midzy obydwoma krajami tworzcymi od 1997 r.
Zwizek Biaorusi i Rosji.
Prezydent Biaorusi jest ordownikiem integracji
biaorusko-rosyjskiej.
Jego ambicje zwizane z rosyjsk scen
polityczn nie budz jednak entuzjazmu Kremla. ukaszenka z
kolei podkrela w swych wypowiedziach wag kontaktw i
wsppracy Biaorusi z rosyjskimi regionami.
Wedug wczeniejszych zapowiedzi pastwowych mediw, na
Biaoru miao przyjecha okoo 40 szefw rosyjskich regionw.
Przybyo jednak kilkunastu.
Nie skorzysta z zaproszenia m.in.
nowy gubernator Kraju Krasnojarskiego Aleksandr Lebied,
wymieniany wrd gwnych pretendentw do fotela prezydenckiego

w wyborach 2000 roku.


Tymczasem w poniedziaek kilka tysicy osb podczas wiecu w
centrum miasta z okazji smej rocznicy proklamacji suwerennoci
Biaorusi przyjo rezolucj przeciwko "inkorporacji" Biaorusi
w skad Federacji Rosyjskiej (w ramach Zwizku Biaorusi i
Rosji).
Rezolucja zostaa przyjta m.in. w zwizku z zapowiadan
wczeniej liczn delegacj szefw rosyjskich regionw.
Wojciech Pocharski (PAP)
jak/ro/
Biaoru/ Wizyta szefw rosyjskich regionw
28.7.Misk (PAP) - Szefowie omiu rosyjskich regionw przybyli
we wtorek na zaproszenie prezydenta Aleksandra ukaszenki na
Biaoru.
Ich wizyta, zwizana z festiwalem muzycznym "Sowiaski
Bazar" w Witebsku, ma suy - jak si podkrela - umacnianiu
integracji midzy obu krajami.
W rod spotkaj si z
prezydentem Biaorusi.
Wedug wczeniejszych zapowiedzi pastwowych mediw, na
Biaoru miao przyjecha okoo 40 szefw rosyjskich regionw.
Nie skorzysta z zaproszenia m.in. nowy gubernator Kraju
Krasnojarskiego, Aleksandr Lebied.
Tymczasem wrd rosyjskich goci znaleli si m.in.
gubernatorzy krajw - Krasnodarskiego Nikoaj Kondratienko i
Stawropolskiego Aleksandr Czernogorow oraz szef Obwodu
Jarosawskiego Anatolij Lisycyn.
Ten ostatni, zapytany przez dziennikarzy, jak ocenia
sytuacj wok osiedla dyplomatycznego Drozdy pod Miskiem,
ktre opucili niedawno zachodni ambasadorowie, owiadczy, e
prezydent ukaszenka ma racj w tym konflikcie.
W poniedziaek kilka tysicy osb przemaszerowao ulicami
Miska i uczestniczyo w wiecu w centrum miasta dla uczczenia
przypadajcej 27 lipca smej rocznicy proklamacji suwerennoci
Biaorusi.
To gwne wito pastwowe zniesiono w 1996 r. z
inicjatywy prezydenta ukaszenki.
Manifestanci przyjli rezolucj przeciwko "bezprawnej
inkorporacji" Biaorusi do Federacji Rosyjskiej (w ramach
Zwizku Biaorusi i Rosji), uznajc to za "prawnicz
nikczemno, ograniczajca suwerenno" ich kraju.

Rezolucj
przyjto m.in. w zwizku z zapowiadanym wczeniej przybyciem
licznej delegacji szefw rosyjskich regionw.
Wojciech Pocharski (PAP)
mc/ bum/
Biaoru/Niezalena prasa zapowiada zmiany w rzdzie
28.7.Misk (PAP)- Ryche zmiany w biaoruskim rzdzie zapowiada
tamtejsza niezalena prasa.
Po letnim urlopie prezydenta Aleksandra ukaszenki moe
doj do zdymisjonowania grupy ministrw - podaa wtorkowa
"Narodnaja Wola".
Odwoany miaby zosta m.in. minister spraw
zagranicznych Iwan Antanowicz.
Od pewnego czasu komentatorzy na Biaorusi twierdz, e
Antanowicz ma obj funkcje ambasadora w Szwajcarii oraz
przedstawiciela Biaorusi przy midzynarodowych organizacjach w
Genewie.
Stanowiska te pozostaj nie obsadzone od pocztku czerwca,
gdy ukaszenka, niezadowolony m.in. z krytycznego przyjcia na
midzynarodowym forum gospodarczym w Crans Montana w Szwajcarii,
zwolni z nich Stanisaua Agurcaua.
Zdaniem prasy, z rzdu odwoani mieliby zosta rwnie
minister spraw wewntrznych Walancin Agaliec, minister
wsppracy gospodarczej z zagranic Michai Marynicz i minister
ochrony zdrowia Ihar Zielankiewicz.
Tymczasem prezydencka suba prasowa zaprzeczya tym
doniesieniom twierdzc, e na razie nie ma takich planw.
"Mwienie o tym, e wanie teraz okrelona grupa ministrw
zostanie zdymisjonowana, to wymysy" - powiedzia
korespondentowi PAP jej przedstawiciel Uadzimir Nieroski.
Doda jednak, e niewykluczone, i we wtorek prezydent
zdymisjonuje ministra gospodarki lenej.
Na razie nie wiadomo te kiedy i czy w ogle prezydent
ukaszenka wybiera si na urlop - twierdzi Nieroski.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ro/
Kilkutysiczna, antyprezydencka demonstracja w Misku(opis)

27.7.Misk (PAP) - Kilka tysicy osb przemaszerowao w


poniedziaek ulicami Miska oraz uczestniczyo w wiecu w centrum
miasta dla uczczenia przypadajcej 27 lipca smej rocznicy
proklamowania suwerennoci Biaorusi.
Bya to rwnie
antyprezydencka demonstracja.
To gwne wito pastwowe - Dzie Niepodlegoci - zostao
zniesione w 1996 r. z inicjatywy prezydenta Aleksandra
ukaszenki.
W 1990 r.
Biaoru, Rosja i Ukraina przyjy
deklaracje o suwerennoci pastwowej.
Antyprezydenck demonstracj zorganizoway czoowe
biaoruskie siy opozycyjne - m.in.
Biaoruski Front Narodowy,
Zjednoczona Partia Obywatelska, Biaoruska Partia
Socjaldemokratyczna "Narodna Hramada" i niezalene zwizki
zawodowe.
Tym razem obyo si bez star z milicj i aresztowa, do
ktrych wielokrotnie dochodzio w tym roku podczas rnych
nielegalnych demonstracji.
Organizatorzy poniedziakowej demonstracji mieli zgod na
jej przeprowadzenie pod warunkiem, e omin Plac Niepodlegoci.
Demonstranci nieli transparenty z hasami: "Biaoru do
Europy", "Biaoruska modzie przeciw dyktaturze", "Do koca
prezydentury ukaszenki pozostay 347 dni".
"Osiem lat temu prezydenci trzech radzieckich republik
porozumieli si co do niezalenoci Rosji, Ukrainy i Biaorusi.
Rosja i Ukraina poszy t drog, ale nasz prezydent robi co, co
jest niezrozumiae i dla nas, i dla Europy.
Dzisiaj nie moemy
sobie powiedzie, e nasze pastwo jest suwerenne" - powiedzia
podczas wiecu Hienad Karpienka, ktry przez swe ugrupowanie liberaln Zjednoczon Parti Obywatelsk - proponowany jest jako
wsplny kandytat opozycji na przyszego prezydenta Biaorusi.
Walencin Houb z Biaoruskiego Frontu Narodowego owiadczy,
e Biaoru cigle jeszcze znajduje si na drodze do prawdziwej
suwerennoci.
Juryj Chadyka skrytykowa "kolaborancki charakter"
wadz, a jej koncepcje integracji z Rosj przyrwna do
okupacji.
Szef socjaldemokratycznej "Narodnoj Hromady", Mikoa
Statkiewicz powiedzia, e kady z uczestnikw idc na
demonstracj "decyduje - strach czy honor", ale "pki wychodzimy

manifestowa, Biaoru yje, strach si zmniejsza, a represje


nie mog rosn bez koca".
Anatol Liebiedka ze Zjednoczonej Partii Obywatelskiej
wyjani, e polityka prezydenta ukaszenki kosztuje rocznie
Biaoru dwa mld dolarw.
Tyle bowiem kraj traci w zwizku z
brakiem zagranicznych inwestycji.
Manifestanci przyjli rezolucj przeciwko "bezprawnej
inkorporacji" Biaorusi w skad Federacji Rosyjskiej uznajc to
za "prawnicz nikczemno ograniczajc suwerenno" ich kraju.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ro/ nbz/
Biaoru, Ukraina/ Opinie o paryskiej "Kulturze" (2-ost.)
Take przedstawiciele inteligencji ukraiskiej podkrelaj,
e "Kultura" przyczynia si do zwikszenia wzajemnego
zrozumienia midzy Polsk a jej wschodnimi ssiadami.
Wiaczesaw Czornowi, lider Ludowego Ruchu Ukrainy, mwi: "Z
parysk +Kultur+ zetknem si pierwszy raz we Lwowie, gdzie w
drugiej poowie lat 80.
Przychodzia oczywicie nielegalnie i
rodowisko dysydenckie traktowao j jako gos wolnej Polski".
"Kultura" bya i jest pismem na wysokim poziomie
intelektualnym - ocenia Czornowi.
"Zwracao moj uwag, e na
jej amach podejmowano tematyk ukraisk, co byo wwczas czym
niezwykym ze wzgldu na historyczne obcienia stosunkw
ukraisko-polskich.
Prbowalimy nawiza z pismem wspprac,
ale dzi nie jestem pewien, czy wwczas nam si to udao.
Niewtpliwie lektura +Kultury+, a we Lwowie co czwarty mwi po
polsku, a co drugi czyta, bya bardzo korzystna i z pewnoci
pomoga nam w lepszym zrozumieniu stanowiska Polakw zarwno w
sprawach historycznych, jak i wspczesnych".
Myrosaw Popowycz (filozof, czonek-korespondent Narodowej
Akademii Nauk Ukrainy) wspomina: Moi warszawscy przyjaciele,
chyba w latach 70., pierwszy raz dali mi do rki parysk
"Kultur", ktra nielegalnie trafiaa do Warszawy.
Dziki niej
mogem wtedy czyta np.
Aleksandra Soenicyna, ktry u nas by
zupenie niedostpny.
Dziki "Kulturze" mogem te zobaczy

historyczne problemy midzy Ukraicami i Polakami, ktrych ja,


kijowski Ukrainiec, wczeniej nie dostrzegaem.
Co jednak
szczeglnie wane, "Kultura" zawsze zajmowaa takie stanowisko
wobec tych problemw, jakie mogo zadowoli obie strony - i
Ukraicw, i Polakw.
Oeksandr Krywenko (dziennikarz, redaktor naczelny dziennika
telewizyjnego TSN w komercyjnym kanale "1+1"): "Zanim zaczem
czyta +Kultur+, najpierw usyszaem o niej z Radia Swoboda,
ktre do czsto cytowao j lub si na ni powoywao.
Dopiero
w 1990 roku, w czasie pobytu w Monachium, zobaczyem egzemplarz
+Kultury+ na wasne oczy i ju po pobienej lekturze
zrozumiaem, dlaczego pismo miao tak wielki autorytet wrd
polskiej inteligencji".
"Sdz, e +Kultura+ bya pierwszym i pozostaje do dzi
wielkim ordownikiem porozumienia polsko-ukraiskiego" - mwi
Krywenko.
"Dziki niej mode pokolenia Polakw inaczej patrz na
Ukrain i Ukraicw.
Ale, co trzeba stwierdzi z przykroci,
+Kultura+ i jej twrcy nie doczekali si dotd od pastwa
ukraiskiego nalenego podzikowania za sw prac".
Wojciech Pocharski, Arkadiusz Prusinowski (PAP)
mc/ ram/

Nieposuszestwo wobec decyzji ukaszenki


25.7.
Misk (PAP) - Wadze Biaoruskiej Federacji Piki Nonej
(BFPN) ponownie nie zgodziy si na dymisj szefa tej spoecznej
organizacji, Jauhiena Szuntaua.
Poprzednio na pocztku czerwca, wadze Federacji, majc
poparcie UEFA oraz w obawie przed izolacj w midzynarodowym
sporcie, nie odwoay Szuntaua, sprzeciwiajc si tym samym woli
prezydenta Aleksandra ukaszenki.
Tego rodzaju nieposuszestwo wobec decyzji ukaszenki jest
na Biaorusi rzadkoci - twierdzili wwczas obserwatorzy.
W ogoszonym w sobot stanowisku wadze BFPN owiadczyy, e
"dla normalnego funkcjonowania Federacji oraz dla uniknicia
ewentualnych sankcji ze strony midzynarodowych organizacji
pikarskich" obecny prezydent BFPN powinien pozosta na swoim
stanowisku a do kolejnych wyborw.

W kocu maja prezydent Biaorusi nakaza odwoa Szuntaua w


zwizku z niepaceniem przez p roku pikarzom sprywatyzowanych
klubw Dynamo Misk i Dynamo-93.
Obiecujc dziaaczom futbolu
"miejsca w najlepszym areszcie ledczym", ukaszenka nakaza
znacjonalizowa dwa stoeczne kluby i wypaci zawodnikom
zalege pobory.
W zgodzie ze statutem Federacji dymisj Szuntaua powinny
zatwierdzi jednak jej wadze.
Te jednak w czerwcu nie przyjy
jej, poniewa poparcia prezydentowi federacji pikarskiej
udzieliy wadze europejskiego futbolu.
UEFA uprzedzia wwczas, e mieszanie si organw pastwa w
dziaalno spoecznej organizacji sportowej moe pocign za
sob stosowne sankcje a do wyczenia Biaorusi z
midzynarodowego wspzawodnictwa.
Na pocztku lipca - sankcje polityczne wobec Miska
zastosowaa Unia Europejska, a potem take Stany Zjednoczone.
W
zwizku z usuniciem ich ambasadorw z dyplomatycznego osiedla
Drozdy pod Miskiem, UE i USA uznay 130 czoowych politykw i
urzdnikw biaoruskich za osoby u siebie niepodane.
Na licie
tej znalaz si rwnie prezydent Aleksander ukaszenka.
Wojciech Pocharski (PAP)
po/kali/

Biaoru/ Opozycyjna gazeta o nepotyzmie we wadzach


25.7.Misk (PAP)- Chocia kraje Unii Europejskiej wczyy
prezydenta Aleksandra ukaszenk na list osb, nie mogcych
wjecha na ich teren, neutralna Szwajcaria - pisze prasa bdzie zmuszona przyj czowieka o tym samym nazwisku.
"Bdzie nim Wiktar Aleksandrawicz ukaszenka - absolwent
wydziau stosunkw midzynarodowych pastwowego uniwersytetu w
Misku" - poda w sobot opozycyjny dziennik "Narodna Wola".
Wedug niego, starszy syn prezydenta otrzyma skierowanie do
pracy w biaoruskim ministerstwie spraw zagranicznych i tam
"prdko" znaleziono mu zajcie.
Gazeta stwierdza, powoujc si
na anonimowe rda, e trwaj formalnoci zwizane z jego
wyjazdem do Berna.
"Powszechnie wiadomo, e aby pracowa za granic,

szczeglnie w takim kraju jak Szwajcaria, pracownicy MSZ


prowadz ze sob ostr, konkurencyjn walk", poza tym za
"latami praktykuj w kraju" - pisze "Narodna Wola".
"Wiktar
ukaszenka w tym przypadku omija konkurencj" - dodaje.
Niedawno opozycyjne gazety podaway, e syn prezydenta
Wiktar by zamieszany w majow strzelanin w nocnej dyskotece
"Max-Show" w Misku.
Postrzelony w jej trakcie jeden z trenerw hokejowej
reprezentacji Biaorusi, Michai Zacharau, owiadczy jednak, e
to nie syn prezydenta ukaszenki by sprawc jego ranienia, a
nieznany przestpca kontrolujcy dyskotek.
Przed strzelanin
syn prezydenta, jak pisano, mia siedzie w "Max-show" przy
jednym stoliku z trenerem.
Wojciech Pocharski (PAP)
mmp/ lm/
Biaoru/ ukaszenka przygotowuje si do sesji ONZ
25.7.Misk (PAP) - Prezydent Biaorusi "starannie przygotowuje
si" do zaplanowanej na koniec wrzenia w Nowym Jorku sesji
Zgromadzenia Oglnego ONZ powiconej 50-leciu przyjcia
Powszechnej Deklaracji Praw Czowieka.
Biaoruska delegacja z Aleksandrem ukaszenk na czele ma
wzi udzia w tej sesji - poinformowa minister spraw
zagranicznych Iwan Antanowicz cytowany przez sobotni pastwow
gazet "Sowietskaja Bieorussija".
Nie ujawniajc szczegw przyszego wystpienia
biaoruskiego przywdcy, Antanowicz podkreli, e "jego wykad,
skierowany do wiatowego aydytorium, bdzie mie solidny,
powany i fundamentalny charakter".
"Biaoru nadzwyczaj powanie odnosi si do Deklaracji,
ktra pidziesit lat temu zostaa podpisana przez nasz kraj" zapewni szef MSZ.
Prezydent ukaszenka spotka si w kocu czerwca z
krytycznym przyjciem na midzynarodowym forum gospodarczym w
Crans Montana w Szwajcarii, gdzie w ostrej wymianie zda w
zwizku z kryzysem wok dyplomatycznego osiedla Drozdy pod
Miskiem, nazwano go m.in. dyktatorem.
Proszono go rwnie o wyjanienia w sprawie narusze praw
czowieka na Biaorusi.
Obecnie ukaszenka moe wjecha na teren USA tylko na

zaproszenie organizacji midzynarodowych, takich jak Organizacja


Narodw Zjednoczonych czy Midzynarodowy Fundusz Walutowy.
Na pocztku lipca, w zwizku z dyplomatycznym skandalem
wok usunicia zagranicznych ambasadorw z ich rezydencji w
Drozdach, Unia Europejska, a potem Stany Zjednoczone uznay 130
czoowych politykw i urzdnikw biaoruskich za osoby u siebie
niepodane.
Na licie tej znalaz si rwnie biaoruski
prezydent.
Wojciech Pocharski (PAP)
mmp/ ram/
Biaoru/ Amerykanie d do siowego rozwizania - sugeruje TV
24.7.Misk (PAP) - W sporze wok osiedla dyplomatycznego Drozdy
pod Miskiem "strona amerykaska zademonstrowaa zamiar siowego
rozwizania" - zasugerowano w pitek w gwnym programie
pastwowej telewizji biaoruskiej.
Amerykanie, wedug telewizji, mieli postawi wadze
biaoruskie przed wyborem: zerwanie stosunkw dyplomatycznych
lub wprowadzenie na "terytorium Biaorusi pododdziaw piechoty
morskiej USA".
Prezydent Aleksander ukaszenka ujawni "istot zakulisowych
zamiarw skierowania na Biaoru zbrojnego kontyngentu" - jak to
nazwano - podczas czwartkowej rozmowy z dziennikarzami w
Witebsku.
"Domagaj si wprowadzenia amerykaskiej piechoty morskiej
na teren rezydencji prezydenta" - mwi ukaszenka.
"Jeli nie
pozwolicie nam wprowadzi piechoty morskiej do ochrony naszej
rezydencji - mojej rezydencji - to zerwiemy z wami stosunki
dyplomatyczne" - relacjonowa prezydent rzekome stanowisko
amerykaskie.
W komentarzu telewizyjnym podano nastpnie, e obecnie
strona amerykaska twierdzi, e mwia o pododdziale, ktrego
celem jest ochrona rzeczy zostawionych w Drozdach przez
amerykaskich dyplomatw.
"Sowo pododdzia ma take inne znaczenie - batalion.
Ostatni raz na terenie Biaorusi ochronne bataliony SS
wprowadzono podczas hitlerowskiej okupacji.
Mamy do czynienia z
grob karnej operacji wojskowej w celu wywarcia nacisku na
suwerenne i neutralne pastwo" - brzmia komentarz.

Gwny program informacyjny telewizji pastwowej, uchodzcy


za tub propagandow wadz, nie ma na Biaorusi konkurencji w
postaci alternatywnych, biaoruskich kanaw TV.
Media
elektroniczne zdominowane s przez pastwo.
Ambasadorzy pastw Unii Europejskiej, Japonii, USA, Polski i
Bugarii zostali wiosn usunici z rezydencji w osiedlu Drozdy
pod pretekstem generalnego remontu sieci wodocigowokanalizacyjnej.
Na znak protestu zostali wezwani w drugiej
poowie czerwca przez swe kraje "na konsultacje".
W tym czasie
Drozdy przemianowano na rezydencj prezydenta ukaszenki.
Na pocztku lipca Unia Europejska zastosowaa konkretne
sankcje wobec Miska za Drozdy - ogosia list 130 czoowych
politykw i urzdnikw biaoruskich, ktrych uznaa za osoby
niepodane.
Na licie tej znalaz si rwnie prezydent
Aleksander ukaszenka.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ mc/ ls/
Biaoru/ Zwizki domagaj si od pastwa gwarancji emerytalnych
22.7.Misk (PAP)- Pastwo powinno gwarantowa wypacanie
emerytur - uwaa Biaoruska Federacja Zwizkw Zawodowych.
Szef
Federacji, Uadzimir Hanczaryk, skierowa w tej sprawie w rod
list do premiera Siarhieja Linha.
Wedug zwizkw zawodowych, reforma systemu emerytalnego na
Biaorusi "w sposb nieusprawiedliwiony przeciga si".
Ponadto
- doda Hanczaryk - "nasta czas, aby zapewni pen zaleno
midzy zarobkiem i emerytur".
W ubiegym tygodniu szef Federacji zwrci uwag na
"konieczno korekty spoeczno-ekonomicznej polityki pastwa".
Na konferencji prasowej owiadczy, e "bdy wadzy
wykonawczej" w dziedzinie gospodarki "drogo kosztuj"
pracownikw.
Zwizkowcy protestowali przed tygodniem w Misku przeciwko
pogorszeniu si warunkw ycia.
Kilka tysicy czonkw
branowych zwizkw zawodowych, ktrzy zebrali si w pobliu

miejskiego stadionu, zagrozio, e jeeli warunki te nie bd


si poprawia, to w padzierniku przeprowadz oglnokrajow
akcj protestu.
Wiec ten skrytykowa prezydent Aleksander ukaszenka,
sugerujc, e by on zorganizowany w ramach podsunitego przez
Zachd planu zdestabilizowania sytuacji na Biaorusi.
Tymczasem, jak poinformoway w rod suby prasowe
prezydenta, ukaszenka powoa nowych wiceministrw przemysu i
finansw.
Biaoruska Federacja Zwizkw Zawodowych liczy 4,5 mln
czonkw.
W dziesiciomilionowej Biaorusi jest najwiksz
central branowych zwizkw zawodowych.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ mc/ lm/
Biaoru/ Instytut Polski chwalony przez niezalen pras
21.7.Misk (PAP)- Biaoruska prasa niezalena chwali Instytut
Polski w Misku.
Jej zdaniem, dziaalno Instytutu "uchyla okno
na ssiedni kraj" i "pomaga lepiej zapozna si z kultur i
yciem" w Polsce.
Wtorkowa niezalena gazeta "Narodnaja Wola" na pierwszej
stronie okrelia dziaania Instytutu Polskiego jako "ciekawe i
bogate w treci".
W tekcie zatytuowanym "Okno na Polsk"
polecia czytelnikom imprezy organizowane w najbliszych
miesicach przez t instytucj.
Np. w lipcu w Misku odbdzie si koncert utworw Fryderyka
Chopina, z udziaem laureatw konkursw chopinowskich.
Na sierpie zaplanowano, w miejscowoci Hybokaje,
uroczystoci z okazji 100-lecia urodzin Tadeusza DogiMostowicza, autora powieci "Kariera Nikodema Dyzmy".
W sierpniu
w stoecznej Bibliotece Narodowej otwarta zostanie wystawa
fotograficzna "Adam Mickiewicz", zwizana z 200-leciem urodzin
poety w Zaosiu na Nowogrdczynie.
We wrzeniu Instytut Polski wsporganizuje w Misku, a
take w Nowogrdku oraz w Wilnie midzynarodow konferencj
naukow "Adam Mickiewicz i kultury narodowe", w ktrej wezm
udzia przedstawiciele UNESCO.
(UNESCO ogosia rok 1998 rokiem

obchodw 200-lecia urodzin Mickiewicza).


Dwa razy w miesicu Instytut organizuje w Misku pokaz
polskich filmw, a w jedynym biaoruskojzycznym Biaoruskim
Liceum Humanistycznym - kursy jzyka polskiego, historii i
kultury.
W czerwcu otwarto wystaw powicon Jerzemu
Giedroyciowi i paryskiej "Kulturze".
Tomasz Niegodzisz, dyrektor Instytutu Polskiego w Misku,
mwi, e dziaalno tej instytucji opiera si na bliskoci
kultur, jzykw, mentalnoci oraz obyczajw Polski i Biaorusi.
"Jestem tu gotw pracowa z kadym, kogo ciekawi Polska i
przejawy jej ycia" - deklaruje.
Instytuty Polskie dziaaj w siedemnastu krajach.
Kolejny
zostanie otwarty w Kijowie.
Ich gwnym zadaniem jest
pokazywanie ycia w Polsce, jej kultury i osigni w dziedzinie
nauki i edukacji.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ mc/ lm/
Biaoru/W wywiadzie prasowym ukaszenka oskara Zachd
18.7.Misk (PAP) - Aleksander ukaszenka zarzuca Stanom
Zjednoczonym, e d do zmiany obecnych wadz na Biaorusi.
Biaoruski przywdca twierdzi, e istnieje przygotowany
przez Zachd plan, ktrego celem jest zdestabilizowanie jesieni
sytuacji na Biaorusi.
W wywiadzie dla jednej z rosyjskich gazet (ktry nadaa w
pitek pnym wieczorem pastwowa telewizja), prezydent
ukaszenka zasugerowa, e wanie teraz, gdy rozpoczy si
rozmowy w sprawie uregulowania sytuacji wok rezydencji
ambasadorw w Drozdach, USA nakazay Europie Zachodniej, aby ta
zerwaa stosunki dyplomatyczne z Biaorusi.
Wedug ukaszenki, rwnie biaoruska opozycja zostaa
wcignita do dziaa zaplanowanych przez Zachd.
Jego zdaniem,
elementem zachodniego spisku by niedawny kilkutysiczny wiec,
zorganizowany w Misku przez branowe zwizki zawodowe, na
ktrym protestowano przeciwko pogorszeniu si warunkw ycia.
Prezydent Biaorusi podzieli si take uwag, e nie jest
lubiany przez "rosyjskich oligarchw" oraz Zachd, poniewa dba

przede wszystkim o interesy narodu, a nie "jakich tam klanw".


ukaszenka jest przekonany, e Stanom Zjednoczonym potrzebne
s przedterminowe wybory prezydenckie i parlamentarne na
Biaorusi.
Wojciech Pocharski (PAP)
dmi/ adl/
Biaoru/ Spr o Drozdy wywoany zbyt bliskim ssiedztwem
18.7.
Misk (PAP) - Przyczyn gonego sporu wok
dyplomatycznego osiedla Drozdy pod Miskiem bya zbyt maa
odlego rezydencji zagranicznych ambasadorw od siedziby
prezydenta Aleksandra ukaszenki - wynika z wywiadu
biaoruskiego prezydenta dla rosyjskiej gazety "Cziest i
Rodina".
"Gdzie, w jakim pastwie jest tak, aby 10 metrw od
rezydencji prezydenta mieszkali obcokrajowcy.
To nienormalne" powiedzia ukaszenka rosyjskiemu dziennikarzowi.
Wywiad, pnym
wieczorem w pitek, zaprezentowaa biaoruska telewizja
pastwowa.
Do tej pory strona biaoruska oficjalnie podkrelaa
"bytowe" motywy przenosin ambasadorw z Drozdw.
Biaoruskie
ministerstwo spraw zagranicznych, w wielu komunikatach,
twierdzio, e powodem kapitalnego remontu osiedla jest
gwatowne pogorszenie si techniczno-sanitarnego stanu budynkw
i komunikacji na jego terenie.
"Zachd to rozumie" - powiedzia tymczasem w wywiadzie
prezydent ukaszenka na temat swego zbyt bliskiego ssiedztwa z
ambasadorami w Drozdach.
I dlatego, jego zdaniem, "jest postp",
poniewa, aby prowadzi rozmowy w sprawie uregulowania kwestii
nowych rezydencji ambasadorw, na Biaoru ma przyjecha
mediator - ambasador Niemiec.
Obecnie Drozdy - duy, podmiejski kompleks domw pooonych
w lesie - przemianowano w caoci na rezydencj prezydenta
ukaszenki.
W odpowiedzi na zmuszenie w czerwcu zagranicznych
ambasadorw do opuszczenia Drozdw przed tygodniem Unia
Europejska, szereg stowarzyszonych z ni pastw oraz Stany
Zjednoczone wprowadziy zakaz wjazdu na swj teren dla 130

biaoruskich prominentw.
Pastwa te uznay przesiedlenie akredytowanych na Biaorusi
ambasadorw z osiedla Drozdy za sprzeczne z konwencj wiedesk,
dotyczc stosunkw dyplomatycznych.
Wojciech Pocharski (PAP)
dmi/ adl/
Biaoru/Nowy status jedynego liceum biaoruskojzycznego
17.7.
Misk (PAP) - Biaoruskie Liceum Humanistyczne w Misku,
jedyne biaoruskojzyczne w kraju, ma zgodnie z decyzj rzdu
otrzyma status Narodowego Pastwowego Liceum Humanistycznego.
Zadeklarowano, e instytucja zachowa sw dotychczasow
niezaleno, a liczba uczniw podwoi si do 400.
Szkoa
pozostanie w dotychczasowym budynku, o co walczono w ubiegym
roku.
Dyrektor liceum ma jednak by powoywany przez
ministerstwo edukacji w uzgodnieniu z Rad Ministrw, wykadowcy
za maj przej "weryfikacj".
Dyrekcja liceum zaja w pitek umiarkowane stanowisko w tej
sprawie.
Dyrektor Uadzimir Koas uwaa, e decyzja jest
przykadem rozumnego kompromisu.
Jego zdaniem, "pojawia si
nadzieja, e podobne kompromisy mog sta si norm w naszym
spoeczestwie".
Kilkudziesiciu uczniw, rodzicw i nauczycieli BLH
pikietowao w ubiegym tygodniu w Misku przeciwko likwidacji
szkoy.
W zwizku z decyzj wadz przerwali pikiety.
Ich wczeniejsze protesty byy reakcj na propozycj wadz
podporzdkowania BLH rosyjskojzycznemu liceum przy pastwowym
uniwersytecie w Misku.
Opozycja zarzuca wadzom
rusyfikacyjnej.

prowadzenie polityki

Obecnie na Biaorusi w jzyku ojczystym uczy si jedynie 18


proc. uczniw, gwnie na wsi.
W caej reszcie szk, take
wyszych, jzykiem wykadowym jest rosyjski.
Wojciech Pocharski (PAP)

jo/ro/
Biaoru/ Niszczenie krzya ku czci ks.Falkowskiego w Lidzie
17.7.Misk (PAP)- Czwarty raz w cigu ostatnich lat zniszczono w
Lidzie krzy, ustawiany za kadym razem na nowo przez
tamtejszych katolikw ku czci powstaca z 1863 roku, ksidza
Adama Falkowskiego - podaa w pitek niezalena gazeta "Nawiny".
Duchowny zosta rozstrzelany podczas powstania styczniowego
przez carskich onierzy i pochowany w miejscu, ktre staraj
si upamitni Polacy z Lidy.
Pierwsze trzy prby postawienia krzya zostay zablokowane z
nakazu lokalnych wadz.
Przed rokiem za ustawienie krzya
ukarano sze osb grzywnami na czn sum 18 mln rubli (prawie
pi rednich biaoruskich pensji).
Ostatni krzy sta tylko dwa
dni zanim zosta poamany.
Ks.
Falkowski zgin, poniewa przeczyta parafianom
powstaczy manifest.
Carscy urzdnicy zabraniali ustawiania
krzya w miejscu jego rozstrzelania.
Mimo to co pewien czas
Polacy stawiali tam krzy.
"Nawiny" s zdania, e i tym razem tradycja nie zaginie.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ mc/ lm/

Biaoru/Polski pose o "trudnej" sytuacji Biaorusinw w Polsce


17.7.Misk (PAP)- Jan Syczewski, przewodniczcy zarzdu gwnego
Biaoruskiego Towarzystwa Spoeczno-Kulturalnego w Polsce uwaa,
e "aktywne dziaanie, podtrzymywanie i popularyzowanie
biaoruskiej kultury w Polsce jest bardzo trudne".
W wywiadzie dla pitkowej pastwowej gazety biaoruskiej
"Zwiazda" Syczewski, ktry jest take posem na Sejm RP,
powiedzia, e "asymilacja modych Biaorusinw w Polsce to
cigle jeszcze wynik nietolerancyjnoci polskiego spoeczestwa
w odniesieniu do biaoruskiej mniejszoci".
Jego zdaniem, "przed polsk transformacj sytuacja
biaoruskiej mniejszoci w Polsce bya o wiele bardziej do

przyjcia".
Doda, e ma na myli zwaszcza finansowanie
programw kulturalnych.
Na Biaorusi - jak podaa w czerwcu niezalena "Biearuskaja
Dieowaja Gazieta" - Zwizek Polakw napotyka powane trudnoci
ze strony lokalnych wadz, usiujc doprowadzi - za wasne
pienidze - do wybudowania polskiej szkoy w Nowogrdku.
Wiele
trudnoci trzeba byo pokona take w Wokowysku.
ZPB udao si dotd, przy pomocy z Polski, wybudowa jedn
szko w Grodnie.
Nie mogc liczy na pomoc biaoruskich wadz
Zwizek postanowi samodzielnie finansowa budow i wyposaenie
nastpnych dwch szk.
Tymczasem budowa trzech biaoruskich szk i liceum w woj.
biaostockim w Polsce w latach 1992-96 kosztowaa polskiego
podatnika 3,2 mln dolarw, nie liczc finansowania tych placwek
z lokalnych budetw.
Finansowanie biaoruskich organizacji w Polsce przez rzd
polski siga rocznie 200 tys. dolarw.
"Pienidze, ktre strona
biaoruska wydaje na Polakw, bdcych obywatelami Biaorusi, s
o wiele skromniejsze i nie przynosz honoru naszemu rzdowi" pisaa "BDG".
Wedug ocen dziaaczy ZPB, liczba Polakw na Biaorusi siga
1,5 mln.
Oficjalne dane radzieckie z 1989 r. mwi o 410 tys.
obywateli biaoruskich polskiej narodowoci.
Przyznawanie si do
polskoci w czasach byego Zwizku Radzieckiego nie sprzyjao
np. rozwijaniu karier zawodowych.
W Polsce mieszka 200 tys. osb narodowoci biaoruskiej.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ mc/ lm/
Biaoru/ Opnia si budowa pomnika Mickiewicza w Misku
17.7.Misk (PAP) - Opnia si odsonicie pomnika Adama
Mickiewicza, planowane przez miski oddzia Zwizku Polakw na
Biaorusi przed wrzeniowymi uroczystociami z okazji 200-lecia
urodzin poety.
Tymczasem opiniujcy ten projekt eksperci biaoruskiego
Ministerstwa Kultury uznali, e proponowane przez Polakw
popiersie jest zbyt kameralne dla placu w centrum miasta i

powinno raczej trafi do zamknitego pomieszczenia, np. muzeum.


Eksperci zaproponowali, e zwrc si do wadz biaoruskich,
aby przekazay 4 mld rubli na budow nowego, wikszego pomnika.
Konstanty Tarasiewicz, prezes zarzdu Zwizku Polakw w
Misku, powiedzia w pitek PAP, e w ten sposb zaawansowane
ju przygotowania do postawienia pomnika zostay wstrzymane.
Gdyby eksperci ministerstwa przychylnie ustosunkowali si do
projektu Zwizku, prace mona byoby rozpocz ju przed dwoma
tygodniami.
Obecnie nie jest pewne, czy wadze pastwowe wydziel
pienidze na nowy pomnik.
Gdyby fundusze si znalazy,
ustawienie monumentu bdzie przeniesione na przyszy rok, a "my
chcemy mie pomnik na Rok Mickiewiczowski" - wyjani
Tarasiewicz.
Gdyby nie byo obiecywanych rodkw na nowy pomnik, Zwizek
zamierza wrci do swego pierwszego projektu.
Jednak pomnik nie
stanie wwczas we wrzeniu, lecz w grudniu, czyli miesicu
urodzin Mickiewicza.
(UNESCO ogosia rok 1998 rokiem obchodw
200-lecia urodzin polskiego poety).
W lutym 1998 wadze stolicy Biaorusi po ptorarocznych
perturbacjach wyday zgod na lokalizacj w centrum miasta
popiersia poety, urodzonego w 1798 r. na Nowogrdczynie.
Miski
Zwizek Polakw na Biaorusi otrzyma w zwizku z tym z Polski
popiersie Adama Mickiewicza w brzie.
Tymczasem bez problemw wadze wyday ostatnio zgod na
ustawienie w 1999 r. w Misku pomnika rosyjskiego poety
Aleksandra Puszkina, ktry nie mia adnych zwizkw z
biaorusk histori.
W Misku mieszka, wedug oficjalnych statystyk, 20 tys.
Polakw.
Jednak nieoficjalne obliczenia mwi o 420 tys. osb
pochodzenia polskiego.
Zniszczony Misk po wojnie zasiedlaa
ludno pochodzca z dawnych wschodnich terenw II RP.
Stoeczne
kocioy katolickie s przepenione, a Polacy, ktrzy stracili
swj jzyk, modl si po polsku - podaj dziaacze Zwizku
Polakw.

Wojciech Pocharski (PAP)


rb/ mc/ yan/
Biaoru/ Trener: Wiktar ukaszenka nie strzela
16.7.Misk (PAP)- Michai Zacharau, jeden z trenerw hokejowej
reprezentacji Biaorusi, postrzelony w maju w nocnej dyskotece w
Misku owiadczy, e to nie syn prezydenta ukaszenki, Wiktar
by sprawc jego zranienia.
W wywiadzie dla gazety "Zwiazda" Zacharau, ktry doszed
nieco do zdrowia, nie poda przyczyn strzelaniny, w wyniku
ktrej zosta ranny w brzuch.
Powiedzia, e nie wie dlaczego do
niego strzelano.
Napastnikiem wedug niego by nieznany
przestpca, kontrolujcy dyskotek.
W kocu czerwca gazety na Biaorusi doniosy, i starszy syn
prezydenta kraju by jakoby uczestnikiem strzelaniny w dyskotece
"Max-Show" w Misku, w wyniku ktrej zostao rannych dwch
mczyzn - Zacharau i chccy mu pomc dyskotekowy ochroniarz.
Dziennikarze podawali, e przed strzelanin syn prezydenta
siedzia w "Max-show" przy jednym stoliku z hokejowym trenerem.
Po postrzeleniu trenera sprawca i kilka towarzyszcych mu
osb oddalio si bez problemw.
Dziennikarzom nie udao si
wyjani m.in. w jaki sposb sprawca dosta si z pistoletem do
dyskoteki, gdzie stosowano przy wejciu wzmocnione rodki
bezpieczestwa.
Gazety otrzymay ponadto list, ktrego autor
pisa, e strzela starszy syn prezydenta, a incydent by
wynikiem alkoholowej sprzeczki.
Wg obecnej wersji zajcia, sprawc by mao znany
kryminalista.
Podejrzewany o to przez milicj jest pewien
29-letni mieszkaniec Miska.
Niezalena "Bieorusskaja Dieowaja Gazieta" wyraa jednak
wtpliwoci co do tej wersji.
Podejrzany mia za may autorytet
w miskim pwiatku, aby kontrolowa tak znan dyskotek jak
"Max-Show".
Ponadto w tej chwili ukrywa si, zatem jest
"wygodnym podejrzanym" - twierdzi gazeta.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ adl/ lm/

Biaoru/ MSZ ubolewa w zwizku z amerykaskimi restrykcjami


15.7.Misk (PAP) - Biaoru wyrazia w rod ubolewanie w
zwizku z przyczeniem si USA do wprowadzonego przez Uni
Europejsk zakazu wjazdu na jej teren dla 130 czoowych
biaoruskich urzdnikw pastwowych.
Administracja amerykaska naoya we wtorek podobne
restrykcje na podre przedstawicieli biaoruskich wadz do USA.
Bd oni mogli przyjeda do Stanw Zjednoczonych tylko na
zaproszenie organizacji midzynarodowych, takich jak ONZ czy MFW
- poinformowa rzecznik Departamentu Stanu James Rubin.
Decyzj podjto w zwizku ze zmuszeniem ambasadora USA,
wrd wielu innych, do opuszczenia dyplomatycznego osiedla
Drozdy pod Miskiem.
W wydanym w rod owiadczeniu biaoruskie MSZ uznao
amerykaski krok za "dalsz eskalacj napicia" w sporze wok
Drozdw.
Zarzucio take Rubinowi, e jego wystpienie zawierao
"brutalne wypady wobec kierownictwa Biaorusi - niedopuszczalne
dla owiadcze tego rodzaju".
Zdaniem MSZ, przedstawiciel Departamentu Stanu "bardzo
swobodnie" interpretowa Konwencj Wiedesk o stosunkach
dyplomatycznych, na ktr powoywa si uzasadniajc
amerykaskie stanowisko wobec biaoruskich prominentw.
Rwnoczenie jednak - jak poinformowano w owiadczeniu "strona biaoruska potwierdza swoje denie do rwnoprawnego
dialogu i gotowo do omwienia najbardziej skomplikowanych
problemw".
Wojciech Pocharski (PAP)
z/ mc/ kks/
Biaoru/ ukaszenka o izolacji i Czarnobylu
15.7.Misk (PAP) - Prezydent Aleksander ukaszenka owiadczy,
e "wadze Biaorusi nie boj si midzynarodowej izolacji" podao w rod pastwowe radio.
"Nard biaoruski zawsze liczy na wasne siy przy
rozwizywaniu stojcych przed nim problemw" - powiedzia
ukaszenka.
Doda, e dotyczy to take przezwyciania nastpstw

katastrofy czarnobylskiej.
"Pomoc w tej sprawie ze strony
Zachodu jest minimalna" - wyjani odwiedzajc tereny obwodu
homelskiego, skaone po awarii w Czarnobylu w 1986 r.
"Co do leczenia biaoruskich dzieci, moemy to robi i w
Rosji" - doda.
ukaszenka potwierdzi te swoje stanowisko w sprawie
przeniesienia rezydencji ambasadorw z dyplomatycznego osiedla
Drozdy pod Miskiem.
Rwnoczenie jednak wyrazi gotowo do
"wsplnego poszukania jakich wzajemnie odpowiadajcych
wariantw rozwizania tego problemu".
W odpowiedzi na wyrzucenie z osiedla Drozdy pod Miskiem
unijnych dyplomatw Bruksela wprowadzia kilka dni temu zakaz
wydawania wiz wjazdowych 131 wysokim funkcjonariuszom Biaorusi.
List otwiera prezydent ukaszenka.
Pastwowa telewizja biaoruska podawaa w poniedziaek, e
"szereg zagranicznych ambasad na Biaorusi" wstrzymao wydawanie
swych wiz wjazdowych dzieciom, ktre ucierpiay w wyniku awarii
w Czarnobylu.
Tymczasem - jak poinformowaa w rod ambasada Niemiec porzdek wydawania wiz zwykym obywatelom biaoruskim nie
zmieni si.
Polska - jako ssiad Biaorusi i kraj przewodniczcy w tym
roku OBWE - postanowia nie przycza si do unijnych sankcji,
podobnie jak Litwa, otwa i Liechtenstein.
Przyczyy si natomiast stowarzyszone z UE i kandydujce
do niej: Bugaria, Cypr, Czechy, Estonia, Rumunia, Sowacja,
Sowenia i Wgry, a take wsptworzce z Uni tzw.
Europejski
Obszar Gospodarczy - Islandia i Norwegia.
Wojciech Pocharski (PAP)
z/ adl/ ls/
Biaoru/ Protest piciu tysicy zwizkowcw w Misku
15.7.Misk (PAP) - Pi tysicy zwizkowcw protestowao w rod
w Misku przeciwko pogorszeniu si warunkw ycia.
Czonkowie piciu branowych zwizkw zawodowych, ktrzy
zebrali si na placu obok jednego z miejskich stadionw,

zagrozili, e jeeli warunki te nie bd si poprawia, to w


padzierniku przeprowadz oglnokrajow akcj protestu.
Zwizkowcy domagali si podwyki rednich pensji z obecnych
okoo 80 dolarw do 200-250 dolarw.
Podkrelali, e w cigu ostatnich czterech lat, tj. od czasu
gdy na czele pastwa stan Aleksander ukaszenka, ich zarobki
nie wzrastaj.
Uczestnicy protestu zadali take od prezydenta przyznania
obiecanego wczeniej przywdcom zwizkowym czasu antenowego w
radiu i telewizji.
Akcj zwizkowcw popara Biaoruska Partia
Socjaldemokratyczna "Narodna Hramada".
Wojciech Pocharski (PAP)
mc/ bum/
Biaoru/ Antanowicz: pika jest po tamtej stronie
14.7.Misk (PAP) - Minister spraw zagranicznych Biaorusi Iwan
Antanowicz owiadczy we wtorek, e jego kraj oczekuje reakcji
na list prezydenta Aleksandra ukaszenki do Unii Europejskiej na
temat moliwoci rozwizania gonej sprawy osiedla
dyplomatycznego Drozdy.
"Pika jest po tamtej stronie" - powiedzia w telewizyjnym
wywiadzie.
W licie do ministra spraw zagranicznych Austrii, ktra
przewodniczy w tym roku UE, prezydent ukaszenka owiadczy, e
Biaoru zapewni ambasadorom, ktrzy wyjechali z Miska w
zwizku ze skandalem wok osiedla, "warunki nie gorsze ni maj
biaoruscy ambasadorowie w waszych krajach" - wyjani
Anatanowicz.
Doda, e Biaoru oczekuje dyplomatw z tych krajw i chce
rozwiza problemy rezydencji w ramach dialogu z nimi.
Wedug
niego jednak dialog ten nie moe toczy si wok kwestii
powrotu ambasadorw na teren Drozdw.
"Chcemy by w nowej Europie, chcemy by w niej na rwnych
prawach, ale chcemy i wasn drog" - mwi minister
Antanowicz, relacjonujc list prezydenta.
Wojciech Pocharski (PAP)
mc/ psk/

Biaoru/ TV podaje, e zakaz UE dotyczy take dzieci Czarnobyla


14.7.Misk (PAP) - W kontekcie wprowadzonego przez UE zakazu
wjazdu na jej teren 130 biaoruskich prominentw pastwowa
telewizja biaoruska podaa we wtorek, e "cz zagranicznych
ambasad na Biaorusi" wstrzymaa wydawanie wiz wjazdowych
dzieciom, ktre ucierpiay w wyniku awarii w Czarnobylu.
Telewizyjne programy informacyjne poday t wiadomo przy
okazji "roboczego wyjazdu" prezydenta Aleksandra ukaszenki na
tereny obwodu homelskiego, dotknitego skutkami tej awarii.
Ograniczenia - wedug telewizji - dotycz w pierwszej
kolejnoci dzieci kierowanych na wypoczynek przez struktury
pastwowe.
W programach cytuje si informacje pochodzce z biaoruskich
linii lotniczych "Bieawia", wedug ktrych "od 22 czerwca do 6
lipca odwoano 26 rejsw lotniczych do Woch".
Tymczasem Unia Europejska opublikowaa wsplne stanowisko z
list niepodanych prominentw biaoruskich 10 lipca.
Jak podaa wtorkowa "Biearuskaja Dieowaja Gazieta", z
wizowymi przeszkodami spotkali si ju niektrzy wysocy rang
biaoruscy urzdnicy pastwowi.
Nie mogli wyjecha do Francji wicepremier Uadzimir Harkun,
minister wsppracy gospodarczej z zagranic Michai Marynicz i
szef Pastwowego Komitetu ds.
Nauki i Technologii Wiktar
Gajsienak.
Nieco pniej ministrowi Maryniczowi nie udao si
wyjecha do Lizbony.
Bruksela wprowadzia zakaz wydawania wiz wjazdowych 131
wysokim funkcjonariuszom Biaorusi w reakcji na wyrzucenie
dyplomatw z osiedla Drozdy pod Miskiem.
List otwiera nazwisko
prezydenta Aleksandra ukaszenki.
We wtorek take Stany Zjednoczone wprowadziy restrykcje
wizowe dla ponad stu czoowych osobistoci biaoruskich z
prezydentem ukaszenk na czele.
Polska - jako ssiad Biaorusi i kraj przewodniczcy w tym
roku OBWE - postanowia nie przycza si do unijnych sankcji,
podobnie jak Litwa, otwa i Liechtenstein.
Przyczyy si natomiast stowarzyszone z UE i kandydujce
na jej czonkw Bugaria, Cypr, Czechy, Estonia, Rumunia,

Sowacja, Sowenia i Wgry, a take wsptworzce z Uni tzw.


Europejski Obszar Gospodarczy Islandia i Norwegia.
Wojciech Pocharski (PAP)
mc/ ls/

Biaoru/ MSZ w sprawie doniesie "Gazety Wyborczej"


14.7.Misk (PAP) - Biaoruskie MSZ owiadczyo, e otwarcie w
Polsce "Radia Wolna Biaoru" nie bdzie sprzyja rozwojowi
"tradycyjnie dobrossiedzkich stosunkw biaorusko-polskich,
opartych na zasadach wzajemnego poszanowania niezalenoci,
suwerennoci i niemieszania si we wasne sprawy wewntrzne".
W przekazanym we wtorek PAP owiadczeniu resortu w tej
sprawie zarzucono poniedziakowej "Gazecie Wyborczej", e
informujc o planach uruchomienia takiego radia jesieni
powizaa je z "tzw. represjami rzdu biaoruskiego wobec
zachodnich dyplomatw w Misku".
W owiadczeniu zwrcono uwag, e w publikacji "Gazety
Wyborczej" cytowano doradc premiera ds. polityki zagranicznej
Jerzego Marka Nowakowskiego, ktry "oznajmi o pozytywnym
stosunku" polskiego rzdu do otwarcia "Radia Wolna Biaoru".
Mia on take pozytywnie odnie si do "wykorzystania w celu
emisji skierowanej na teren ssiedniego pastwa urzdze
nadawczych Polskiego Radia w Biaymstoku".
(W zwizku z publikacj "Gazety Wyborczej" Jerzy Marek
Nowakowski owiadczy w poniedziaek, e ani polski rzd, ani
jego przedstawiciele nie uczestniczyli i nie uczestnicz w
organizowaniu Radia "Wolna Biaoru" - przyp.
PAP).
Biaoruskie MSZ uznao, e doszo do "publicznej
demonstracji zamiaru wykorzystania sztucznie powstaej atmosfery
wok tzw. problemu Drozdw w celu wywarcia bezporedniego
informacyjno-propagandowego nacisku na Republik Biaoru".
MSZ uwaa, e dziaania te pozostaj w rozdwiku z
"wywaonym" owiadczeniem polskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych z 13 lipca, w ktrym zawarto stanowisko Polski
wobec decyzji Unii Europejskiej o ograniczeniach wizowych dla
130 biaoruskich prominentw.
Wojciech Pocharski (PAP)
mc/ ls/

Misk grozi UE odwetem i wysya pojednawcze sygnay


14.7.Misk (PAP) - Pastwowa telewizja na Biaorusi podaa we
wtorek, e wiceminister spraw zagranicznych tego kraju Uadzimir
Gierasimowicz nie wykluczy zastosowania "odpowiednich krokw"
wobec krajw UE w reakcji na wprowadzony zakaz wjazdu na jej
teren biaoruskich prominentw.
Unia Europejska - w odwecie za usunicie ambasadorw jej
pastw czonkowskich z osiedla Drozdy pod Miskiem - ogosia
list 130 czoowych politykw i urzdnikw biaoruskich, ktrych
uznaa za osoby niepodane.
Na licie tej znalaz si te
prezydent ukaszenka.
Gierasimowicz podkreli jednoczenie, e biaoruskie wadze
s gotowe "kontynuowa dialog w celu poszukiwania wariantw
moliwych do przyjcia przez obie strony", jednak nie moe to
by dialog "w warunkach dyktatu i ultimatum".
Wedug Gierasimowicza, "Biaoru pozostaje wierna
postanowieniom Konwencji Wiedeskiej o stosunkach
dyplomatycznych i jest gotowa zaproponowa dyplomatom optymalne
warunki, ktre pozwol im w peni wykonywa ich subowe
obowizki".
Wojciech Pocharski (PAP)
ro/ bum/

Biaoru/ Opozycja: ukaszenka przyczyn konfliktu o Drozdy


14.7.Misk (PAP) - Znani biaoruscy politycy opozycyjni
twierdz, e przyczyn konfliktu wok dyplomatycznego osiedla
Drozdy pod Miskiem s ambicje polityczne oraz cechy charakteru
prezydenta Aleksandra ukaszenki.
Mikoa Statkiewicz, lider Biaoruskiej Partii
Socjaldemokratycznej "Narodna Hramada" uwaa spr o Drozdy za
pretekst do kolejnej prby ukaszenki wzmocnienia swej pozycji
na rosyjskiej scenie politycznej.
"ukaszenka chce pokaza elektoratowi byego Zwizku
Radzieckiego, e jest ostrym facetem i rwnym chopem" powiedzia Statkiewicz wtorkowej gazecie "Nawiny".
Podobnie uwaa Uadzimir Nisciuk, deputowany Rady Najwyszej
odsunitego od wadzy biaoruskiego parlamentu XIII kadencji.

Uznanie Drozdw za prezydenck rezydencj jest, wedug niego,


sygnaem: "W domu jest jeden gospodarz, a kto przeciw - niech
wyjeda".
Motywy politycznej rozgrywki w postpowaniu biaoruskiego
kierownictwa w sporze o Drozdy sugeruje na amach gazety take
wiceprzewodniczcy Biaoruskiego Frontu Narodowego, Wincuk
Wiaczorka.
Jego zdaniem, ukaszenka uzna, e lepiej teraz pj na
zerwanie stosunkw z Zachodem, ni za rok, gdy w sposb
naturalny zakoczy si jego prezydentura.
(W 1999 r., zgodnie z biaorusk konstytucj z 1994 r., na
ktrej gruncie stoi opozycja, koczy si 5-letnia kadencja
prezydenta.
W wyniku referendum w 1996 roku ukaszenka zmieni
konstytucj i przeduy sw kadencj do 2001 r.
Rada Europy
uznaa referendum 1996 r. za niewane).
Byy przewodniczcy Rady Najwyszej, czyli poprzedni szef
biaoruskiego pastwa Stanisau Szuszkiewicz jest zdania, e
przyczyn konfliktu wok Drozdw s raczej cechy charakteru
biaoruskiego prezydenta.
"Tylko gupota i brak wychowania mog
doprowadzi do podobnych czynw" - oceni.
Szuszkiewicz powiedzia take, e za konflikt ponosi win
otoczenie prezydenta, ktre "zamiast by hamulcem w kiepskich
sprawach, stwarza warunki pozwalajce na wszystko".
Z kolei lider liberalnej Zjednoczonej Partii Obywatelskiej,
Stanisau Bahdankiewicz twierdzi, e "ukaszenka jest po prostu
czowiekiem bez hamulcw, do tego z bardzo chorobliwymi
ambicjami".
"Std bior si jego i, niestety, nasze biedy" twierdzi.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ro/ bum/
Biaoru/Pastwowa telewizja nie zauwaya polskiej decyzji
13.7.Misk (PAP) - Gwny program informacyjny biaoruskiej
telewizji pastwowej, uchodzcy za propagandow tub wadz,
przemilcza w poniedziaek gony temat zakazu wjazdu na teren
Unii Europejskiej grona prominentw z Biaorusi, a take decyzj
o nieprzyczeniu si do tej akcji Polski.
Natomiast w przegldzie informacji midzynarodowych podano na
czoowym miejscu wiadomo o akcie wandalizmu w Poznaniu, gdzie

nieznani sprawcy zniszczyli 29 nagrobnych pyt na cmentarzu, na


ktrym pochowano 6 tys. onierzy Armii Czerwonej polegych w II
wojnie wiatowej.
Na jednym z czoowych miejsc umieszczono rwnie relacj z
niedawnej wizyty premiera Buzka w USA.
Jerzy Buzek - podano mia powiedzie, e Polska jest postrzegana przez Amerykanw jak
sojusznik, z ktrym mona rozmawia o waniejszych kwestiach
przyszoci Europy.
"Z przyzwolenia Waszyngtonu Jerzy Buzek obieca zaktywizowa
wykorzystanie specjalnego Polsko-Amerykaskiego Funduszu
Przedsibiorczoci na rzecz rozwoju demokracji i obrony praw
czowieka w krajach na wschd od Polski.
Na obron praw katolikw w
Ulsterze szanownym panom wida nie wystarcza dolarw - wszyscy
tylko
o nas si martwi" - skomentowano z przeksem.
Wojciech Pocharski (PAP)
czer/
Misk: uruchomienie Radia Wolna Biaoru nie popsuje stounkw
13.7.Misk (PAP) - Plany uruchomienia jesieni w Biaymstoku
Radia Wolna Biaoru nie wywoaj oficjalnej reakcji i nie
odbij si na stosunkach polsko-biaoruskich - tak opini
wyrazi przedstawiciel suby prasowej prezydenta Aleksandra
ukaszenki.
Uadzimir Nieroski ze suby prasowej biaoruskiego
prezydenta powiedzia w poniedziaek korespondentowi PAP, e
jest to wewntrzna sprawa Polski, chocia - wedug niego - "nie
mona tego posunicia uwaa za dobrossiedzkie".
"Jeli bra pod uwag zasady dobrossiedztwa, nie jest to
cakiem podany krok, nie wyraa bowiem denia do umocnienia
przyjani midzy obydwoma pastwami" - stwierdzi.
Nieroski doda, e na Biaorusi nadaje Radio Swoboda, ktre
zatrudnia dziennikarzy sekcji biaoruskiej, czeskiej i
rosyjskiej.
Wedug niego, dziaalno Radia nie spotyka si z
pretensjami biaoruskich wadz.
O przygotowaniach do uruchomienia w Biaymstoku rozgoni
Radia Wolna Biaoru poinformowaa w poniedziaek "Gazeta
Wyborcza".
Wojciech Pocharski (PAP)

adl/rmn/ woj/
Spokojna reakcja Miska na plany uruchomienia "Radia Wolna
Biaoru" (popr.)
13.7.Misk (PAP) - Biaoruskie MSZ uwaa, e komentowanie planw
uruchomienia jesieni w Biaymstoku "Radia Wolna Biaoru" jest
"zbytnim wybieganiem do przodu".
O moliwoci utworzenia takiego
radia poinformowaa poniedziakowa "Gazeta Wyborcza".
"Doczekajmy si najpierw faktu, czyli niech radio zacznie
nadawa" - powiedzia w poniedziaek szef sub prasowych MSZ,
Igor Poujan.
"Jeli nadawane przez nie informacje bd obiektywne, to
jakie mog by negatywne reakcje strony biaoruskiej?" - odpar
zapytany przez korespondenta PAP, czy uruchomienie radia moe
wpyn na stosunki midzy Polsk i Biaorusi.
Jak poinformowaa "Gazeta Wyborcza", "Radio Wolna Biaoru"
rozpocznie jesieni nadawanie programu z Biaegostoku.
Inicjatyw opozycyjnych dziennikarzy biaoruskich wspary - jak
twierdzi "Gazeta" - kilkoma milionami dolarw Stany Zjednoczone
i Unia Europejska.
Pomocy radiu udzieli spoeczne, biaostockie Centrum
Edukacyjne Polska - Biaoru.
Jego szef, Eugeniusz Wappa jednoczenie przewodniczcy Zwizku Biaoruskiego w RP powiedzia "Gazecie", e zadaniem nowego radia jest umoliwienie
Biaorusinom "dostpu do prawdziwych i obiektywnych informacji o
tym, co si dzieje w ich kraju".
Na Biaorusi media elektroniczne zdominowane s przez
pastwo.
Wojciech Pocharski (PAP)
adl/ ls/ yan/
Biaoru/ MSZ o "cennym" stanowisku Polski
13.7.Misk (PAP) - Dla biaoruskiego MSZ "cenne" jest polskie
stanowisko o nieprzyczeniu si Polski do wprowadzonego w
ubiegym tygodniu przez Uni Europejsk zakazu wjazdu dla
biaoruskich prominentw.
Wedug Igora Poujana, szefa sub prasowych MSZ, Polska i

Biaoru - pastwa znajdujce si tak blisko siebie - s "po


prostu zobowizane" do tego, aby mie dobre stosunki.
"W naszej polityce trzymamy si zasad dobrego ssiedztwa.
Jest to wygodne i dla Biaorusi, i dla Polski" - powiedzia w
poniedziaek Poujan korespondentowi PAP.
Mwic o rozwizaniu problemu rezydencji polskiego
ambasadora w Misku owiadczy, e "na pewno znajdziemy tu
wzajemnie wygodne warianty".
Polski minister spraw zagranicznych Bronisaw Geremek
owiadczy w poniedziaek, e Polska nie przyczy si do
unijnego zakazu wjazdu dla przedstawicieli wadz biaoruskich w
zwizku z bliskim ssiedztwem z Biaorusi oraz polskim
przewodnictwem w Organizacji Bezpieczestwa i Wsppracy w
Europie.
Tak decyzj podja wczeniej rwnie, ssiadujca z
Biaorusi, Litwa.
Zakaz wjazdu prominentw na teren UE jest reakcj na
wyrzucenie ambasadorw pastw czonkowskich Unii (Francji,
Grecji, Niemiec, W.
Brytanii i Woch) i pastw stowarzyszonych,
m.in.
Polski, z ich rezydencji w miskiej dzielnicy
"prezydenckiej" Drozdy.
W zwizku z tym gonym kryzysem dyplomatycznym Polska, tak
jak i szereg innych krajw, odwoaa na konsultacje do kraju
ambasadora Mariusza Maszkiewicza.
Wojciech Pocharski (PAP)
mc/ ls/
Biaoru/ MSZ o rwnoprawnym dialogu i poszanowaniu suwerennoci
10.7.Misk (PAP) - Biaoru ogosia w pitek, e spraw osiedla
dyplomatycznego Drozdy mona rozwiza tylko "drog
rwnoprawnego dialogu i bezwzgldnego poszanowania suwerennego
prawa Biaorusi do podejmowania decyzji zgodnych z narodowym
ustawodawstwem i interesem pastwowym".
Ministerstwo spraw zagranicznych Biaorusi owiadczyo, e
zgodnie z Konwencj Wiedesk, zagraniczni dyplomaci "maj nie
tylko immunitety i przywileje, ale take obowizek poszanowania
decyzji rzdu kraju, w ktrym przebywaj".
Biaoru zareagowaa w ten sposb na pitkow decyzj Unii

Europejskiej o zakazie wjazdu na obszar UE dla ponad stu osb z


biaoruskiej nomenklatury.
List otwiera prezydent Aleksander
ukaszenka.
Znajduj si na niej take wszyscy czonkowie rzdu,
wiceministrowie, szefowie i inni najwysi rang funkcjonariusze
urzdw centralnych.
Pastwa czonkowskie UE przestan wydawa im wizy.
Imienn
list urzdnikw biaoruskich przedoono rwnie pastwom
stowarzyszonym, w tym Polsce, ktre nie stosuj wobec
Biaorusinw wiz, lecz zaproszenia, stemple, vouchery itp.
Polska, a take Litwa i otwa poprosiy o duszy ni inne
pastwa (Czechy, Wgry) czas do namysu ze wzgldu na
bezporednie ssiedztwo z Biaorusi.
Decyzja naszego kraju ma
by ogoszona w poniedziaek.
Zakaz wjazdu biaoruskich prominentw jest nastpstwem
wyrzucenia ambasadorw pastw czonkowskich UE (Francji, Grecji,
Wielkiej Brytanii, Woch i Niemiec) i pastw stowarzyszonych
(m.in.
Polski) z ich rezydencji w osiedlu Drozdy pod Miskiem.
Jest te wyrazem zniecierpliwienia Unii z powodu
lekcewaenia przez Misk jej poprzednich wezwa do
przestrzegania podstawowych zasad demokracji i praw czowieka.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ xp/ bum/
Biaoru/ Biaoruski ambasador w Szwajcarii odwoany
10.7.Misk (PAP) - Prezydent Aleksandr ukaszenka odwoa
biaoruskiego ambasadora w Szwajcarii.
Zosta on rwnie
zwolniony z funkcji staego przedstawiciela Biaorusi przy
midzynarodowych organizacjach w Genewie.
Wedug ogoszonego w pitek dekretu w tej sprawie, ambasador
Stanisau Ogurcau "przechodzi do innej pracy".
Dekret jednak nie
podaje nazwiska jego nastpcy.
Prezydent ukaszenka spotka si w kocu czerwca z
krytycznym przyjciem na szwajcarskim forum gospodarczym w Crans
Montana.
W ostrej wymianie zda w zwizku z kryzysem wok
osiedla dyplomatycznego Drozdy pod Miskiem m.in. nazwano go

dyktatorem.
ukaszence, ktry spni si na
gospodarczym, nie pozwolono m.in. na
ptoragodzinnego wykadu z uwagi na
Po
ostrej dyskusji biaoruski prezydent
opuci sal.

spotkanie na forum
wygoszenie
ograniczenia czasowe.
zerwa z uszu suchawki i

Prezydenckie suby prasowe wykluczyy w pitek


midzynarodowe motywy odwoania biaoruskiego ambasadora.
Odwoany zosta w zwizku z "niezadowalajc" prac i "zym
przygotowaniem" wizyty ukaszenki na forum w Crans Montana dowiedzia si korespondent PAP.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ mc/ ls/
Biaoru/Czterolecie prezydenta ukaszenki
10.7.Misk (PAP)- 10 lipca mijaj cztery lata od dnia wyboru
Aleksandra ukaszenki na prezydenta Biaorusi.
Gazeta administracji prezydenckiej "Sowietskaja
Bieorussija" opublikowaa w pitek z tej okazji utrzymany w
uroczystym tonie artyku, w ktrym wyjania przyczyny poparcia
dla ukaszenki wrd "prostych" Biaorusinw.
Gazeta wymienia tu "siln skonno do paternalizmu",
postrzeganie prezydentury w kategoriach przeznaczenia oraz
"trzew ocen, w jakim bocie si znajdujemy".
Dziennik opisuje te reakcje ludnoci w zwizku z rocznic:
rado mieszkacw jednej z poleskich wsi z dekretu prezydenta o
prawie do otrzymania jednego hektara ziemi oraz wdziczno
budowlaca za dekret o spdzielczym budownictwie mieszkaniowym.
"Prezydent da nam prac" - mwi szef spdzielni budowlanej z
Homla.
"W zwizku z t dat nawet Lenin zosta umyty" - tak
tymczasem skomentoway rocznic prezydentury ukaszenki
opozycyjne "Nawiny".
Pismo zamiecio zdjcie przedstawiajce
mycie pomnika przywdcy rewolucji.
Sami Biaorusini oceniaj prezydentur niejednoznacznie.
ukaszenk chwali gwnie starsze pokolenie.
Emeryci - byli
pracownicy pastwowych zakadw mwi na przykad, e prezydent

podwysza im emerytury i "chce dobrze, tylko przeszkadza mu


opozycja".
Przedstawiciele modszych pokole zarzucaj prezydentowi
blokowanie inicjatywy i rozwoju biznesu, a take ograniczanie
dostpu do rzetelnej informacji w pastwowych jak dotd radiu i
telewizji.
Krytycy mwi o nim "typ kochonika" oraz "prezydent
weteranw".
Dobrze tymczasem o ukaszence wyraaj si modzi ludzie
pochodzenia rosyjskiego.
ukaszenka, pierwszy prezydent niepodlegej Biaorusi,
zosta wybrany przed czterema laty w II turze gosowania.
Uzyska ponad 80 proc. gosw.
W listopadzie 1996 r. odbyo si referendum, w ktrym 70,5
proc. gosujcych opowiedziao si za prezydenckim projektem
konstytucji, przewidujcym rozszerzenie jego kompetencji,
przeduenie kadencji do 2001 roku i ograniczenie wadzy
parlamentu.
Tymczasem Rada Europy uznaa to referendum za niewane.
Deputowani Rady Najwyszej, odsunitego od wadzy biaoruskiego
parlamentu XIII kadencji, stoj na stanowisku, e prezydentura
ukaszenki powinna si zakoczy w 1999 roku.
Wojciech Pocharski (PAP)
ro/ lm/
Biaoru/Amerykanie: znieksztacono stanowisko USA
10.7.Misk (PAP)- Stany Zjednoczone z zaniepokojeniem przyjy
relacje biaoruskich rodkw przekazu na temat wystpienia
wiceministra spraw zagranicznych Uadzimira Gierasimowicza, w
ktrych "brutalnie znieksztacono" stanowisko USA w sprawie
dyplomatycznego osiedla Drozdy pod Miskiem.
Pastwowe gazety, cytujc wiceministra Gierasimowicza poday
w pitek, e ambasada USA w Misku pozytywnie zareagowaa na
propozycj opuszczenia Drozdw.
"Nasze stanowisko pozostaje nie zmienione" - oznajmi
rzecznik Departamentu Stanu, James Rubin w owiadczeniu, ktre
rwnie w pitek otrzymaa PAP z ambasady USA w Misku.
W owiadczeniu mwi si, e rzd Biaorusi powinien na nowo
postawi usunite niedawno ogrodzenie wok amerykaskiej

rezydencji w Drozdach, usun swoich przedstawicieli z terenu


tej nieruchomoci, pozwoli na wprowadzenie tam amerykaskiej
ochrony oraz umoliwi nieskrpowany dostp do rezydencji.
"Terytorium pozostaje rezydencj amerykaskiego ambasadora w
Misku, poniewa mamy na to obowizujc wci umow o
dzierawie z wadzami biaoruskimi.
Zaprzeczamy twierdzeniom
biaoruskiego rzdu, e remont sieci komunikacyjnych osiedla
wymaga przesiedlenia mieszkacw rezydencji" - stwierdza si w
owiadczeniu.
Wedug Rubina, postpowanie rzdu Biaorusi w sprawie
Drozdw w cigu ostatnich dwch miesicy jest jawnym naruszeniem
konwencji wiedeskiej o stosunkach dyplomatycznych.
Rwnie wadze niemieckie zaprzeczyy oficjalnie w czwartek
twierdzeniom wiceministra Giersimowicza, jakoby Biaoru
osigna z Niemcami i Francj porozumienie w sprawie
przeniesienia si ambasadorw tych pastw z rezydencji w
Drozdach.
Giersimowicz utrzymywa, i ambasadorzy tych dwch pastw
zgodzili si zamieszka w nowych rezydencjach w stolicy
Biaorusi.
Wlk.Brytania, Francja, Wochy, Niemcy, USA, Bugaria i
Polska na znak protestu wezway swych ambasadorw w Misku na
konstultacje, gdy wadze biaoruskie, pod pretekstem
przeprowadzenia remontu, uniemoliwiy im korzystanie z
rezydencji w Drozdach.
Wojciech Pocharski (PAP)
ro/arch/ lm/
Biaoru/ Polska rezydencja w Drozdach stoi pusta i zamknita
8.7.Misk (PAP)- Rezydencja polskiego ambasadora w Drozdach pod
Miskiem jest wolno stojcym budynkiem bez ogrodzenia.
Obecnie
jest zamknita i podobno nie krci si przy niej nikt
niepowoany.
Po wyjedzie ambasadora Mariusza Maszkiewicza z Miska na
konsultacje do kraju zabrano z niej wszystkie meble - dowiedzia
si w rod korespondent PAP.
Biaoru w ostatnich dniach zawiadomia wadze USA i innych
krajw majcych rezydencje w Drozdach, e powinny z nich usun
umeblowanie.
Usunito ogrodzenia wok rezydencji ambasadorw
USA i Francji.

Tylko te dwa budynki miay takie ogrodzenia.


Pozostae rezydencje nie s ogrodzone.
Od Amerykanw strona biaoruska zadaa we wtorek usunicia
mebli z ich rezydencji.
W przeciwnym razie zapowiedziaa wejcie
do rodka, usunicie umeblowania i przejcie kontroli nad
budynkiem.
Rzecznik prasowy Departamentu Stanu USA odrzuci ultimatum
mwic, e "rezydencja szefa misji dyplomatycznej jest
nietykalna.
Jest jednoznacznie chroniona przez Konwencj
Wiedesk (o stosunkach dyplomatycznych)".
Amerykaski rzecznik wezwa rzd Biaorusi do odwoania swej
wtorkowej decyzji, a take do przywrcenia ogrodzenia
rezydencji.
Ambasadorzy pastw Unii Europejskiej, Japonii, USA, Polski i
Bugarii zostali wezwani w drugiej poowie czerwca przez swe
kraje "na konsultacje", w protecie przeciwko usuniciu ich z
rezydencji w podstoecznym osiedlu Drozdy pod pretekstem
generalnego remontu sieci wodno-kanalizacyjnej.
Wojciech Pocharski (PAP)
hb/ kan/ lm/

Biaoru/ Pikieta w obronie biaoruskojzycznego liceum (odc.1)


7.7.
Misk (PAP) - Kilkudziesiciu uczniw, rodzicw i
nauczycieli prestiowego Biaoruskiego Liceum Humanistycznego
(BLH) pikietowao we wtorek w Misku przeciwko grobie
likwidacji tej biaoruskojzycznej instytucji.
Na transparentach umiecili hasa: "Uwaga!
Jedyne na wiecie
biaoruskie liceum pod grob likwidacji" i "Chcemy uczy si po
biaorusku".
Protest wywoaa propozycja wadz, by podporzdkowa BLH
rosyjskojzycznemu liceum przy pastwowym uniwersytecie w Misku
i prby zmiany dyrektora i wykadowcw liceum - powiedzieli PAP
pikietujcy.
Wyjanili, e jest to ju druga ich pikieta w obronie liceum
w
cigu ostatnich dwch lat.
"Rok temu chciano nam odebra budynek.

Obronilimy si dziki rodzicom uczniw" - powiedziaa Irina


Sidarenka z dyrekcji liceum.
Kierownictwo liceum uwaa, e wadze owiatowe faworyzuj
jzyk rosyjski kosztem biaoruskiego.
Lawon Barszczeuski, wicedyrektor liceum ds.
naukowo-metodycznych owiadczy, e pikieta nie ma charakteru
politycznego.
Ludzie walcz o swoje naturalne prawo do edukacji
w ojczystym jzyku - artyku 51 konstytucji gwarantuje nauczanie
w jzyku narodowym.
W kadym innym kraju europejskim - uwaa Barszczeuski - taka
pikieta wydawaaby si dziwna.
cdn.
plo/ xp/ kks/
Biaoru/ Pikieta...(2-ost.)
W szkoach biaoruskich, rwnie stopnia podstawowego,
dominuje jzyk rosyjski.
Po biaorusku uczy si tylko 18 proc.
uczniw.
BLH jest jedynym liceum, w ktrym zajcia prowadzi si
w jzyku narodowym.
Wadze argumentuj, e wikszo ludnoci mwi na co dzie
po rosyjsku i woli chodzi do szk rosyjskojzycznych.
Barszczeuski mwi na to, e jeli nawet w kraju jest tylko
milion ludzi, ktrzy chcieliby si uczy po biaorusku, "to
dlaczego temu milionowi nie da prawa do uczenia si w jzyku
narodowym", i to nie tylko na poziomie podstawowym.
Uwaa w
zwizku z tym, e powinno si utworzy take biaoruskojzyczny
uniwersytet.
"S tysice ludzi, ktrzy chcieliby si uczy na
uniwersytecie po biaorusku, ale obecnie jest to niemoliwe.
Po
biaorusku mona zdawa egzaminy wstpne, jednak nauka przebiega
w jzyku rosyjskim" - powiedzia Barszczeuski.
W ubiegym tygodniu "antybiaorusko" zarzucio wadzom
Towarzystwo Jzyka Biaoruskiego.
Rada Towarzystwa zaprotestowaa
przeciwko dziaaniom pastwa, ktre sprzyjaj "zburzeniu tego, co
udao si zrobi w pierwszych latach suwerennoci dla uratowania
ojczystej kultury i jzyka".

Rada ma na tu na myli proces zamykania biaoruskojzycznych


przedszkoli i szk, zmniejszanie nakadw ksiek w jzyku
biaoruskim i coraz czstsze przechodzenie w pastwowych mediach
na jzyk rosyjski.
"W instytucjach pastwowych praktycznie nie
syszy si jzyka rdzennej ludnoci" - owiadczyo Towarzystwo.
Wojciech Pocharski (PAP)
xp/ kks/
Biaoru/ Lenin idzie pod koci
7.7.
Nowogrdek (PAP) - Zdemontowany niedawno pomnik Lenina w
Nowogrdku nie powrci na swoje dawne miejsce na placu w centrum
miasta.
Ma tam powsta fontanna.
Lenin jednak nie da za wygran i zgodnie z decyzj
nowogrdzkich wadz stanie w pewnym oddaleniu, ale za to
naprzeciw kocioa dominikanw.
Pozacany pomnik zdemontowano w zwizku z przygotowaniami
miasta do zaplanowanych na wrzesie pastwowych uroczystoci z
okazji 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza.
Podczas demontau pojawiy si nieoczekiwane problemy.
Rzeba wodza rewolucji pka w taki sposb, e jej powrt w tej
formie sta si niemoliwy.
Obecnie Lenin, z widocznym poziomym
pkniciem na piersiach, stoi za ogrodzeniem przy pnocnym
wyjedzie z miasta.
Niewykluczone, e powrci w formie
popiersia.
Przed wrzeniowymi obchodami Roku Mickiewicza, w Nowogrdku
trwaj popieszne przygotowania.
Zmieniana jest kostka brukowa
na gwnym placu, odnawia si fasady budynkw, wzmocniono
stojce na skarpie ruiny zamku.
UNESCO ogosia rok 1998 rokiem obchodw 200-lecia urodzin
polskiego poety, ktry przyszed na wiat w 1798 r. w Zaosiu na
Nowogrdczynie.
W Nowogrdku spdzi dziecistwo i szkolne
lata.
Wojciech Pocharski (PAP)

ik/ mc/
Biaoru/Skutki rozlicze rzdu Rosji z Gazpromem ponios inni
7.7.Misk (PAP) - Biaoru i inne kraje mog ponie finansowe
konsekwencje rozlicze rosyjskiego rzdu z gazowym monopolist "Gazpromem".
Wtorkowa "Biearuskaja Dieowaja Gazieta" zwraca uwag, e
Gazprom jest winien swojemu pastwu 1,3 mld dolarw.
Rzd Rosji
naciska na spat tego dugu, monopolista bdzie zatem wydobywa
rodki od takich swoich dunikw jak Biaoru.
S wrd nich kraje byego ZSRR, ktre - jak pisze gazeta byy przez "Gazprom" praktycznie dotowane ze wzgldu na
strategiczne interesy rosyjskie.
Koncern zwrci si teraz przede
wszystkim do nich, poniewa rosyjskie przedsibiorstwa
niechtnie pac za gaz, preferujc rozliczenia barterowe.
"BDG" wyraa obaw, e "Gazprom" w poszukiwaniu pienidzy,
ktre jest winien budetowi federalnemu, zaostrzy stanowisko
take wobec Biaorusi, ktrej dug za gaz wynosi obecnie 240 mln
dolarw.
Biaoru tymczasem nie ma odpowiednich rezerw
walutowych.
W marcu "Gazprom" ograniczy ju dostawy gazu na Biaoru.
Zacz te domaga si od niej patnoci w walucie, a nie jak
poprzednio - w barterze.
Od lipca dugi biaoruskich
przedsibiorstw wobec "Gazpromu" miao przej pastwo.
W
rezultacie koncern mia otrzyma obligacje na sum 240 mln
dolarw.
Obligacje te miayby pokrycie w wartoci biaoruskich
przedsibiorstw.
Biaoru dotkny ostatnio take ograniczenia dostaw
rosyjskiej ropy naftowej.
Zmniejszenie dostaw z Rosji o 20 proc.
ma zwizek z oczekiwaniami dostawcw, ktrzy domagaj si spaty
zaduenia ocenianego na 150 mln dolarw.
Na Biaorusi bywaj
problemy z kupnem paliwa.
Na lipiec zapowiedziano okoo
10-procentow podwyk cen benzyny i innych produktw naftowych.
Rosja tylko w poowie rozliczya si za otrzymane w 1997
roku biaoruskie towary eksportowe.

Biaorusi nie wystarcza


pienidzy z eksportu, aby zapaci za rosyjskie noniki energii
- owiadczy w ubiegym tygodniu biaoruski premier Siarhiej
Linh.
Wojciech Pocharski (PAP)
mc/ bum/
Biaoru/ ukaszenka docenia rol Polski w polityce Biaorusi
6.7.Misk (PAP) - Prezydent Biaorusi, Aleksandr ukaszenka po
raz pierwszy od czasu skandalu z dyplomatycznym osiedlem w
Drozdach, wezwa do rozwijania stosunkw z Polsk.
Podczas jednego z wystpie z okazji przypadajcego w
miniony weekend wita pastwowego - Dnia Republiki - ukaszenka
powiedzia, e "okolicznoci zoyy si w taki sposb, e nasze
kraje znw znalazy si w centrum polityki europejskiej, na
strategicznym skrzyowaniu interesw Wschodu i Zachodu".
W przemwieniu, ktrego fragmenty otrzymaa w poniedziaek
PAP, biaoruski prezydent stwierdzi, e nasze wzajemne kontakty
wymagaj wicej optymizmu i dynamiki, naley im nada realn i
praktyczn tre".
Jego zdaniem, bliska wsppraca midzy Polsk i Biaorusi
powinna sta si "solidnym mostem czcym i jednoczcym
kontynent europejski na styku geopolitycznych interesw
zachodniej i wschodniej cywilizacji".
ukaszenka powiedzia, e "trudno jest przeceni rol
elementu polskiego w polityce zagranicznej naszej republiki".
"Mamy nadziej, e Biaoru i Polska, ktre s zczone
gbokimi korzeniami historycznymi, zdoaj wznie si ponad
chwilowe emocje polityczne i wej w XXI wiek jako pastwa
trwale zwizane korzystnymi dla obu stron stosunkami" - doda.
25 czerwca polski ambasador na Biaorusi Mariusz Maszkiewicz
wyjecha z Miska na konsultacje do kraju.
Wyjecha jako jeden z
ostatnich ambasadorw, ktrzy opucili Misk w zwizku z gonym
skandalem wok dyplomatycznego osiedla Drozdy.
Dzie przed wyjazdem polski ambasador mia kopoty ze
zdjciem polskiej flagi sprzed swej rezydencji w Drozdach, ktre
ogoszono terenem rezydencji prezydenta ukaszenki.
Mimo
posiadania odpowiednich przepustek administracja Drozdw nie
wpucia go do osiedla.
Mimo tych okolicznoci szef polskiej dyplomacji Bronisaw

Geremek mwi w tym czasie, e Polska co prawda ze zdziwieniem,


ale i z nadziej spoglda w kierunku Biaorusi.
Wojciech Pocharski (PAP)
adl/ woj/
Biaoru - drogi, przepisy, stacje benzynowe
5.7.
Misk (PAP) - Po biaoruskich drogach, wedug
obowizujcych przepisw, mona jedzi za miastem z prdkoci
najwyej 90 km/godz., a w miecie do 60 km/godz.
Ograniczenie do 100 km/godz. obowizuje samochody osobowe na
autostradzie Brze-Misk.
Ciarowe mog tam jecha z
maksymaln prdkoci 80 km/godz.
Wjazd na autostrad za Brzeciem jest patny w dolarach.
Kierowca zagranicznego samochodu osobowego paci najmniej, bo
dwa dolary.
Honorowane jest polskie prawo jazdy.
Pasy s obowizkowe dla kierowcy i pasaera na przednim
siedzeniu.
Dzieci do 14 lat mog siedzie tylko z tyu, mae
dzieci powinny jedzi w specjalnych krzesekach.
Turyci z Polski powinni pamita, e stacje benzynowe s
rozmieszczone znacznie rzadziej ni u nas.
Nie zawsze te, poza
gwnymi drogami, atwo je odszuka.
Mao jest moteli i
zajazdw.
Za to benzyna jest znacznie tasza ni w Polsce.
Litr
kosztuje rednio kilkanacie tysicy rubli, czyli ok. 30 centw.
Co prawda w lipcu ceny paliw mog wzrosn o 10 procent.
Benzyn bezoowiow mona kupi tylko w wikszych miastach
lub przy gwnych drogach.
Ostatnio nawet tam wystpiy
sporadyczne trudnoci z nabyciem etyliny 95 i 98.
Stacje na
prowincji w ogle nie sprzedaj etyliny 98.
Warto uwaa na posterunki pastwowej inspekcji samochodowej

- GAI lub DAI, przy ktrych obowizuje znaczne zmniejszenie


prdkoci.
W nocy niektre posterunki dokonuj w swym
ssiedztwie zwenia lub ograniczenia przejazdu.
Nawierzchnia drg jest w gorszym stanie ni w Polsce.
Na
autostradzie Brze-Misk remontuje si wiele odcinkw jezdni.
W miastach nie obowizuje, inaczej ni jak w Polsce, zasada
automatycznej zielonej strzaki przy skrcie w prawo.
Strzaka
wcza si na ulicznych sygnalizatorach.
Gwne oznakowania
znajduj si przewanie nad jezdni, a nie z boku.
Nawet jeli nie ma namalowanych pasw, wyznacza je na
przykad znak nad ulic.
Kierowcy raczej nie przepuszczaj pieszych na pasach, jeli
zatem Polak nagle zatrzyma si w tym celu, powinien pamita, e
moe tym zaskoczy kierowc jadcy za nim.
Piesi przechodz pasy
niepewnie (za to poza pasami niekiedy bardzo miao).
Milicja stoi z radarem w miecie czciej ni w Polsce, ale
na drogach bocznych rzadziej.
(PAP - Wojciech Pocharski )
xp/ hb/
Biaoru/ukaszenka narzeka na "niemoralno" mocarstw
3.7.Misk (PAP/AP)- Prezydent Biaorusi Aleksander ukaszenka
narzeka w pitek na "niemoralne podejcie" mocarstw wiatowych
do jego kraju.
Przemawiajc na uroczystoci z okazji wita pastwowego
Biaorusi zarzuci im, e "prbuj nas uczy, jak naley y".
"P wieku temu kto ju prbowa ustanowi nowy porzdek i
stao si to przyczyn tragedii II wojny wiatowej" - takie
porwnanie zasugerowa ukaszenka.
Prezydent Biaorusi jest krytykowany przez kraje
demokratyczne za autokratyczny styl rzdzenia, dawienie
wolnoci prasy i szykanowanie opozycji.
Ostatnio usun obcych
dyplomatw z ich rezydencji w podstoecznym osiedlu Drozdy,
gdzie sam mieszka.
W odpowiedzi kraje Unii Europejskiej, USA,

Polska i kilka innych pastw wezway swych ambasadorw z


Biaorusi na konsultacje do kraju.
"Zdajemy sobie spraw, e rwnoprawne partnerstwo nie stao
si jeszcze podstawow zasad polityki midzynarodowej czoowych
pastw wiata" - ubolewa prezydent Biaorusi.
Nastpnie ukaszenka przyj na centralnym placu miasta
defilad wojska i sportowcw.
ukaszenka, ktry nie ukrywa swej tsknoty za ZSRR, obj
wadz w 1994 roku i od tego czasu przywrci wiele praktyk i
symboli z czasw radzieckich.
W 1996 roku przenis biaoruskie
wito pastwowe z 27 czerwca, rocznicy deklaracji
niepodlegoci, na 3 lipca, rocznic wyzwolenia Miska spod
okupacji hitlerowskiej.
Wojciech Pocharski (PAP)/AP
rb/ xp/ lm/
8709
Wiadomoci dnia - pitek, 03.07, godz.9.00
Prezydent Kwaniewski zawetowa ustaw przewidujc podzia
pastwa na 15 wojewdztw.
Niewykluczone, e ju dzi wniosek
o odrzucenie lub przyjcie weta trafi pod obrady Sejmu.
Sd uwolni milicjantw oskaranych o zabicie manifestantw
w Lubinie w 1982 r.
Ten wyrok "obnaa bezsilno prawa" komentuje "Rz".
Koczcy sw wizyt w ChRL prezydent Clinton spotka si w
Hongkongu z opozycjonist Martinem Lee.
Armia izraelska zniosa rano blokad administrowanej przez
Palestyczykw Strefy Gazy.
----------------------------------------------------------Aleksander Kwaniewski zawetowa wczoraj ustaw przewidujc
podzia pastwa na 15 wojewdztw.
Prezydent uzna, e ustawa nie
spenia kryteriw spoecznych - nie uwzgldnia woli lokalnych
spoecznoci i nie zyskaa poparcia gwnych si politycznych.
Prezydent nie zamierza jednak przedstawi wasnego projektu
ustawy.
Prezydenckim wetem zajy si ju wczoraj sejmowe komisje.

Niewykluczone, e ju dzi wniosek o odrzucenie lub przyjcie


weta trafi pod obrady Sejmu.
Sejm ponownie uchwala ustaw odrzucajc weto wikszoci 3/5
gosw, w obecnoci co najmniej poowy ustawowej liczby posw.
Koalicja nie ma jednak potrzebnej do tego wikszoci gosw.
----------------------------------------------------------Sejm wznowi swe obrady.
Rano Izba ma przyj owiadczenie,
ktre bdzie odpowiedzi na niedawn rezolucj Bundestagu w
sprawie niemieckich przesiedlecw.
Rezolucja ta gosi m.in., e wypdzenie Niemcw z dawnych
niemieckich ziem wschodnich zasuguje na potpienie.
W projekcie owiadczenia napisano, e rezolucja Bundestagu
"zawiera dwuznacznoci" i ujawnia "niebezpieczne tendencje",
ktre maj prawo niepokoi nie tylko Polsk.
----------------------------------------------------------Trzej b. milicjanci s winni mierci trzech manifestantw z
Lubina w 1982 r., ale kara za to podlega umorzeniu, bo spraw
obejmuje amnestia z 1984 r. - uzna wrocawski Sd Wojewdzki.
Prokurator i oskaryciele posikowi zapowiadaj apelacj.
31 sierpnia 1982 r. od kul milicji na ulicach Lubina zginli
manifestujcy Andrzej Tejkowski, Micha Adamowicz i Mieczysaw
Poniak; 11 osb zraniono.
Prokurator domaga si dla byych
milicjantw od 9 do 8 lat.
----------------------------------------------------------Wyrok w sprawie lubiskiej "obnaa bezsilno prawa i obraa
nie tylko poczucie, ale i zasad sprawiedliwoci- twierdzi "Rz".
Podwaa argumenty tych przeciwnikw rozlicze, lustracji,
dekomunizacji i uchwalania przez parlament moralnych i
politycznych ocen PRL, ktrzy mwi: zostawmy wyroki sdom a
oceny historii.
Kopot w tym, e byy zbrodnie, byli sprawcy,
ale wyroki nie zapadaj; pewna jest - jak si okazuje - tylko
mier" - konstatuje dziennik.
----------------------------------------------------------Sd Wojewdzki w Supsku zwrci si do Sdu Najwyszego z
prob o przeniesienie do innego miasta procesu Dariusza W., b.
policjanta oskaronego o pobicie maoletniego kibica Przemka
Czai, w wyniku czego chopiec zmar.
Sdziowie argumentuj, e nie chc orzeka w tej sprawie pod
presj spoeczn; nie maj te pewnoci, e w czasie procesu na

ulicach Supska bdzie panowa spokj.


Styczniowe wydarzenia w
tym miecie nadal budz due emocje.
Sd Najwyszy nie jest ograniczony przy podejmowaniu tej
decyzji adnym terminem.
----------------------------------------------------------Prezydent Stanw Zjednoczonych Bill Clinton spotka si w
Hongkongu z miejscowymi biznesmenami, a take z opozycjonist
Martinem Lee.
Pobyt w Hongkongu koczy wizyt Clintona w ChRL.
Lee podzikowa Clintonowi za to, i w czasie podry po
Chinach mwi publicznie o prawach czowieka i demokracji.
Martin Lee jest przywdc gwnej siy opozycji hongkoskiej
- Partii Demokratycznej.
Rano Clinton zademonstrowa swe poparcie dla hongkoskich
dziaaczy prodemokratycznych, spotykajc si z grup ich 20
deputowanych do miejscowej Rady Legislacyjnej.
Prezydent Stanw Zjednoczonych po raz kolejny podkreli, e
"najlepsz gwarancj stabilizacji na wiecie w nadchodzcym
wieku bd swobody polityczne i poszanowanie praw czowieka".
----------------------------------------------------------Armia izraelska zniosa rano blokad administrowanej przez
Palestyczykw Strefy Gazy.
Odwoanie patroli armii izraelskiej
stao si moliwe w wyniku rozmw, prowadzonych przez 11 godzin
przez izraelskiego i palestyskiego dowdc si bezpieczestwa w
Strefie - generaa Jom-Tow Sami i Muhamada Dahlana.
Do wzrostu napicia w Strefie Gazy doszo wczoraj, gdy armia
izraelska zatrzymaa konwj palestyski.
W odpowiedzi Arabowie
cakowicie zablokowali dojazd do ydowskich osiedli.
Gdy Izraelczycy chcieli usun blokady, na miejsce przybyy
oddziay policji palestyskiej.
Realna staa si groba
bezporedniej konfrontacji.
----------------------------------------------------------Kanclerz Niemiec Helmut Kohl zdecydowanie wypowiedzia si
przeciw wprowadzeniu podwjnego obywatelstwa.
W wywiadzie dla
"Saarbruecken Zeitung" Kohl owiadczy, e CDU i CSU zamierzaj
wprowadzi uatwienia w uzyskiwaniu obywatelstwa niemieckiego.
Zasad pozostaje jednak, e "kto chce zosta Niemcem, ten musi

zrzec si dotychczasowego obywatelstwa".


Za istotne warunki do uzyskania obywatelstwa kanclerz Kohl
uwaa znajomo jzyka niemieckiego i akceptowanie konstytucji.
----------------------------------------------------------Pozacany pomnik Lenina stojcy w centrum Nowogrdka zosta
zdemontowany.Uczyniono tak w zwizku z przygotowaniami gwnego
placu miasta do planowanych na wrzesie uroczystoci z okazji
200-lecia urodzin Adama Mickiewicza.
Podczas demontau rzeba wodza rewolucji pka.
I to w taki
sposb, e jej powrt w tej formie sta si niemoliwy.
Wadze
s zdeterminowane.
Zastanawiaj si jednak tym razem nad form
popiersia.
(DWIK)
----------------------------------------------------------Meczem Francja-Wochy rozpoczn si wierfinay pikarskich
mistrzostw wiata we Francji.
Dzisiejsze spotkanie na Stade de
France w Saint-Denis sdziowa bdzie Hugh Dallas ze Szkocji.
Faworyta w tym meczu trudno wytypowa.
Wosi od pocztku
typowani s na jednego z kandydatw do kocowego zwycistwa.
Francuzi za to graj u siebie i po efektownych zwycistwach
w pierwszej rundzie nawet nie dopuszczaj myli, e mogliby na
tym etapie poegna si z turniejem.
----------------------------------------------------------Dorota Czynszak obronia w Skoczowie tytu mistrzyni Polski
w kolarskiej jedzie indywidualnej na czas.
Tras dugoci 20
km, wyznaczon na dwupasmwce Bielsko-Biaa - Wisa, Czynszak
przejechaa w czasie 28 minut i 25 sekund.
Wyprzedzia o 41
sekund Bogumi Matusiak oraz o 1.15 Monik Kotek.
Kolejno pierwszej trjki okazaa si taka sama jak przed
rokiem w mistrzostwach Polski w Trzebnicy.
----------------------------------------------------------Caym krajem wstrzsna fala oszustw dokonywanych na
mieszkacach rnych miast pobierajcych lub wpacajcych
pienidze do banku - informuje "Kurier Polski".
W wyniku
perfekcyjnej manipulacji psychik przyszej ofiary oszuci
sprzedaj bezwartociowe monety za wiele tysicy zotych.

Ofiary korzystajc z "okazji" kupuj "zote penny", aby


wkrtce przekona si, e monety nie s zote i bezcenne, a
wykonane ze stopu miedzi, cyny i cynku.
Liczba oszukanych jest nie do ustalenia, gdy ludzie wstydz
si swojej naiwnoci i nie zgaszaj si na policj.
(PAP); odr/ E-mail: SerwisRadiowy@pap.com.pl

INFORMACJE DWIKOWE NADANE 3 LIPCA DOSTPNE W BBS:


Biblioteka SID : Plik 07_03_02.wav lub 07_03_02.mp3
Serwis odpatny
Pozacany pomnik Lenina stojcy w centrum Nowogrdka zosta
zdemontowany.
Wdz rewolucji musia ustpi wieszczowi, Adamowi
Mickiewiczowi.
DWIK:
Uczyniono tak w zwizku z przygotowaniami gwnego placu
miasta do zaplanowanych na wrzesie pastwowych uroczystoci z
okazji 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza.
Uadzimir Gruca z wadz Nowogrdka sprecyzowa jednak w
czwartek, e Lenin ma oddali si tylko na okoo 20 metrw od
swego poprzedniego cokou.
Po uroczystociach ku czi Mickiewicza
powinien pojawi si w innej czci placu.
Jednake podczas demontau pojawiy si nieoczekiwane
problemy.
Rzeba wodza rewolucji pka w taki sposb, e jej
powrt w tej formie sta si niemoliwy.
Wadze s zdecydowane
jednak na powrt posgu.
Zastanawiaj si jednak tym razem nad
form popiersia.
Dementowane s take pogoski o ustawieniu na miejscu Lenina
pomnika ktrego z biaoruskich bohaterw narodowych.
z Miska Wojciech Pocharski PAP
Biaoru/ Lenin ustpi
2.7.
Misk (PAP) - Pozacany pomnik Lenina stojcy w centrum

Nowogrdka zosta zdemontowany.


Uczyniono tak w zwizku przygotowaniami gwnego placu
miasta do zaplanowanych na wrzesie pastwowych uroczystoci z
okazji 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza.
Uadzimir Gruca z wadz Nowogrdka sprecyzowa jednak w
czwartek, e Lenin ma oddali si tylko na okoo 20 metrw od
swego poprzedniego cokou.
Po uroczystociach ku czi Mickiewicza
powinien pojawi si w innej czci placu.
Jednake podczas demontau pojawiy si nieoczekiwane
problemy.
Rzeba wodza rewolucji pka w taki sposb, e jej
powrt w tej formie sta si niemoliwy.
Wadze s zdecydowane jednak na powrt posgu.
Zastanawiaj
si jednak tym razem nad form popiersia.
Dementowane s take pogoski o ustawieniu na miejscu Lenina
pomnika ktrego z biaoruskich bohaterw narodowych.
Wojciech Pocharski (PAP)
sp
Biaoru/ Db Mickiewicza pocity na kawaki
1.6.
Misk (PAP) - Sprchniay 250-letni Db Mickiewicza w
Szczorsach na Nowogrdczynie, ktry run w maju podczas silnej
wichury, zosta pocity na kilka czci.
Najzdrowsz z nich postanowiono jednak zachowa i znajduje
si ona obecnie w miejscowej szkole - poinformowa PAP
nauczyciel ze Szczorsw Mikaaj Jackiewicz.
Pozostaoci mona uzna za historyczne, gdy Adam
Mickiewicz, ktry czsto bywa w Szczorsach - pooonych nad
Niemnem 25 km na wschd od Nowogrdka - pod tym wanie dbem
pisa "Grayn".
UNESCO ogosio 1998 rokiem obchodw 200-lecia urodzin
polskiego poety, ktry urodzi si w 1798 roku w Zaosiu na
Nowogrdczynie.
W czwartek, w Szczorsach, na miejscu gdzie stao potne
drzewo leay jeszcze doszcztnie sprchniae, spiowane czci
jego pnia.
Miejscowe wadze zamierzaj upamitni miejsce

pomnikiem.
Wedug mieszkacw, db przewrci si, poniewa teren pod
nim sta si zbyt wilgotny.
Nie pomogo umocowanie przed paroma
laty gazi metalowymi linami i klamrami oraz zamurowanie
dziupli powstaej w jednym z dwch jego pni.
W pobliu
dbu-nestora wyroso kilka modych dbw, jego potomkw.
Szczorsy za czasw Mickiewicza byy wasnoci rodziny
Chreptowiczw.
W XVIII wieku powsta tu pnobarokowy paac oraz
park.
W paacu istniaa najwiksza w wczesnym Ksistwie
Litewskim biblioteka, ktrej ksigozbir liczy 8 tysicy tomw.
Paac i park w Szczorsach ucierpiay podczas dwch wojen
wiatowych.
Po paacu pozostay jedynie piwnice.
Zachoway si
jednak inne fragmenty kompleksu paacowego, m.in. wozownie i
stajnie, ktre przerobiono na mieszkania i przedszkole.
Kilometr
dalej wyrasta w polu malownicza ruina dawnego folwarku.
Przetrwao rwnie kilka staww oraz niepowtarzalna atmosfera
tego miejsca.
Mieszkacy Szczorsw, ktre s siedzib gminnej rady
narodowej oraz kochozu, z nadziej mwi o ewentualnym
turystycznym rozwoju swojej wsi.
Istniej plany odbudowy
zniszczonego zespou paacowo-parkowego.
W dalekosinych zamierzeniach wadz biaoruskich jest
sprowadzenie do odbudowanej biblioteki w Szczorsach ksigozbioru
znajdujcego si od 1917 r.w depozycie Biblioteki Ukraiskiej
Akademii Nauk w Kijowie.
Wojciech Pocharski (PAP)
z/ro/yan/

Biaoru/Izba Reprezentantw akceptuje bimbrownictwo


1.7.Misk (PAP) - Projekt ustawy, zezwalajcy na domow
produkcj napojw alkoholowych dla prywatnego uytku przyja
Izba Reprezentantw - nisza izba kadubowego parlamentu
biaoruskiego.
W razie podpisania ustawy przez prezydenta Aleksandra

ukaszenk, wszyscy obywatele bd mogli legalnie zajmowa si


produkcj alkoholu.
Izba Reprezentantw podczas zakoczonej we wtorek sesji
uchwalia w pierwszym czytaniu ustaw "O regulowaniu przez
pastwo produkcji i obrotu produktami alkoholowymi" w wariancie
zakadajcym istotn liberalizacj produkcji, sprzeday i
spoycia alkoholu.
Deputowani przystali na propozycj swego kolegi Piotra
uszmy zniesienia zakazu domowej produkcji napojw alkoholowych
dla prywatnego spoycia.
uszma wystpowa z tym postulatem
jeszcze we wstpnej fazie pracy na ustaw, wwczas jednak nie
uzyska poparcia deputowanych.
Sytuacja si zmienia, gdy rzd biaoruski zgodzi si na
eksperyment i zezwoli na domow produkcj alkoholu w jednym z
rejonw obwodu brzeskiego.
Deputowani uznali, e walka ze zjawiskiem bimbrownictwa jest
bez sensu.
Ich krok komentatorzy uznaj za "powany postp" w
stosunku do czasw, gdy na Biaorusi prowadzono zakrojone na
wielk skal kampanie przeciwko pdzcym samogon.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ro/nbz/

Biaoru/Politrucy nadchodz
1.7.Homel (PAP) - Specjalici "do spraw spoecznych i
informacyjno-propagandowych" pojawi si w duych
przedsibiorstwach i sowchozach na Homelszczynie - postanowiy
wadze obwodu homelskiego.
We wszystkich przedsibiorstwach, gdzie pracuje ponad 300
osb oraz w kochozach i sowchozach zatrudniajcych, ponad 150
pracownikw, propagandyci wadz otrzymaj posady zastpcw
kierownikw na koszt tych zakadw pracy.
Specjalici ds. propagandy najpierw pojawi si w rejonie
kalinkawickim, do koca przyszego roku za powinni zainstalowa
si na terenie caego obwodu - odpowiednika polskiego
wojewdztwa.
Plan ich propagandowych przedsiwzi bd przygotowywa
wadze lokalne.
Wyznacz one system, formy i metody pracy
specjalistw ze rodkami przekazu, organizacjami spoecznymi i
partiami politycznymi w celu - jak ujmuj to biaoruskie

niepastwowe media - "formowania prawidowej myli


obywatelskiej".
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ro/nbz/
PLL LOT doceniony w Misku
1.7.Misk (PAP)- Jan Winkel, szef przedstawicielstwa Polskich
Linii Lotniczych LOT w Misku otrzyma - jako jedyny z
obcokrajowcw - tegoroczn nagrod "Czowiek interesu",
renomowanego, biaoruskiego czasopisma "Dieo".
Biaorusini wyrnili Winkla za "wsparcie w trudnych
chwilach biaoruskich kolegw - przedsibiorcw".
Dyrektor polskiego przedstawicielstwa powiedzia w rod
PAP, e jest to wyrnienie "dla ludzi, ktrzy w latach 90. co
znaczcego tutaj zrobili".
W jego przypadku, jak sdzi,
doceniono take ugruntowanie pozycji LOT na miejscowym rynku.
LOT rozpoczyna dziaalno w Misku w 1992 roku
"praktycznie od zera".
Po roku zaoono stae biuro.
"Latalimy
najpierw dwa razy w tygodniu, potem trzy.
Chcielibymy pi i w
tej sprawie prowadzimy obecnie rozmowy" - powiedzia Winkel.
Doda, e oczekiwania jego firmy w stosunku do rynku
sprawdziy si.
Linie oferuj swe usugi gwnie Biaorusinom
zza Atlantyku i mieszkajcym w kraju.
Obsuguj take, w
mniejszym stopniu, ruch europejski i polski.
Na rynku biaoruskim LOT zaczyna razem z niemieck
Lufthans i austriackimi Austrian Airlines.
Kada z tych linii
obsuguje okrelone segmenty rynku.
Poza Miskiem, PLL LOT ma na wiecie jeszcze 55
przedstawicielstw.
Wojciech Pocharski (PAP)
ro/ lm/
Towarzystwo Jzyka Biaoruskiego krytykuje wadze
30.6.Misk (PAP)- Towarzystwo Jzyka Biaoruskiego zarzucio we

wtorek wadzom "antybiaorusko".


W wydanym owiadczeniu Rada Towarzystwa zaprotestowaa
przeciwko dziaaniom sprzyjajcym "zniszczeniu tego, co udao
si zrobi w pierwszych latach suwerennoci dla uratowania
ojczystej kultury i jzyka".
TJB protestuje m.in. przeciwko sytuacji wok Biaoruskiego
Liceum Humanistycznego, prestiowej placwki, ktr, wedug
Towarzystwa, urzdnicy prbuj podporzdkowa rosyjskojzycznemu
liceum przy pastwowym uniwersytecie w Misku.
TJB poparo uczniw biaoruskojzycznego liceum i ich
rodzicw, ktrzy "broni go wszelkimi dostpnymi metodami
prawnymi" oraz zadao zapewnienia szkole normalnej pracy i
rozwoju.
W owiadczeniu zwrcono uwag na proces zamykania
biaoruskojzycznych przedszkoli i szk, zmniejszanie nakadw
ksiek w jzyku ojczystym oraz na coraz czstsze stosowanie w
pastwowych mediach jzyka rosyjskiego.
W zeszym tygodniu sd wyeksmitowa Towarzystwo z jego
siedziby w Misku.
Powodem byo zaduenie w wysokoci 540 mln
biaoruskich rubli.
Towarzystwo nie byo w stanie paci czynszu
w wysokoci 10 dolarw za metr kw.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ro/lm/
Biaoru/ Miasnikowicz: forum nie doroso do ukaszenki
30.6.Misk (PAP) - Szef administracji prezydenta ukaszenki
powiedzia, e forum gospodarcze w szwajcarskiej miejscowoci
Crans Montana "jeszcze nie doroso do tego poziomu, by zaprasza
takich potnych przywdcw" jak jego zwierzchnik.
W wywiadzie, ktry opublikowaa we wtorek gazeta
prezydenckiej administracji, "Sowietskaja Bieorussija", Michai
Miasnikowicz owiadczy jednak, e udzia ukaszenki w
konferencji w Crans Montana by sukcesem.
W Crans Montana odbywaj si co roku midzynarodowe
spotkania na tematy gospodarcze.
Organizatorzy zapraszaj na nie
take politykw. ukaszenka jako jeden z goci forum, ktre
odbyo si w kocu zeszego tygodnia, spotka si z krytycznym
przyjciem.
Podczas ostrej wymiany zda na temat wyeksmitowania
zagranicznych ambasadorw z ich rezydencji w osiedlu Drozdy pod

Miskiem, nazwano go dyktatorem.


Gdy ukaszenka spni si na jedno z posiedze forum,
organizatorzy poprosili go, by skrci swe wystpienie, ktre
wedug zapowiedzi prezydenta miao trwa ptorej godziny.
Po
ostrej dyskusji ukaszenka zerwa z uszu suchawki i opuci
sal.
Chwalc swego prezydenta, Miasnikowicz owiadczy, e
ukaszenka "wytrzyma uderzenie trzech-czterech uczestnikw
spotkania", ktrzy "od samego pocztku prbowali oskary
prezydenta o niech do przeprowadzenia w kraju demokratycznych
przeksztace".
Zapytany jednak, dlaczego ukaszenka po powrocie do Miska
negatywnie oceni przygotowanie swej wizyty w Szwajcarii,
Miasnikowicz zoy samokrytyk i powiedzia, e podlega mu
administracja "niedostatecznie gboko przeanalizowaa moliwy
rozwj wydarze".
Opozycyjna "Bieorusskaja Dieowaja Gazieta" sugeruje, e
wizyta ukaszenki w Crans Montana moe sta si ostatnim jego
wystpieniem na Zachodzie.
Wojciech Pocharski (PAP)
xp/ls/
Biaoru/Krajobraz po Drozdach (odc.1)
26.6.Misk (PAP) - Na budynku wartowni przy bramie wjazdowej do
byego dyplomatycznego osiedla Drozdy pod Miskiem wisi nowa,
masywna, czarna tablica, na ktrej zote litery surowo
obwieszczaj, i znajdujemy si przed rezydencj prezydenta
Republiki Biaoru.
Prezydenckiego dzi osiedla zaczy strzec wzmocnione siy
milicji.
Dostanie si na jego teren, co nie udao si niedawno
polskim dyplomatom, pragncym jedynie zdj flag sprzed
polskiej rezydencji, jest obecnie zadaniem moliwym raczej tylko
dla...drozdw.
"Remont Drozdw jest jedynie pretekstem dla wysiedlenia
stamtd akredytowanych w stolicy Biaorusi ambasadorw" twierdzi Stanisau Szuszkiewicz, szef biaoruskiego pastwa w
pierwszej poowie lat 90.
W jego przekonaniu, prezydent Aleksandr ukaszenka uzna
ssiadujcych z nim dotd w Drozdach zagranicznych ambasadorw
za wrogw i "z impetem szefa kochozu postanowi rozprawi si z

dyplomatami jak z kochozowymi brygadzistami".


Szuszkiewicz twierdzi, e Drozdy po opuszczeniu przez
zagranicznych dyplomatw zasiedl ludzie prezydenta.
Byy przewodniczcy biaoruskiej Rady Najwyszej uzna w
pitek remont osiedla za nieuzasadniony, gdy, jak powiedzia,
"w mojej byej rezydencji na terenie Drozdw, gdzie obecnie
mieszka prezydent ukaszenka, mona jeszcze ze 30 lat mieszka
bez kapitalnego remontu".
Szuszkiewicz uwaa, e gdyby na osiedlu istniay problemy z
kanalizacj, nikt nie podpisywaby z ambasadami dugoterminowych
umw dzierawnych.
Za czasw radzieckich w Drozdach mieszkali urzdnicy
partyjni.
Terytorium jest ogrodzone solidnym potem.
W Drozdach
mieci si dom biaoruskiego przywdcy partyjnego, pierwszego
sekretarza partii komunistycznej Piotra Maszerowa.
cdn.
plo/jo/nbz/
Biaoru/ Krajobraz po Drozdach, (odc.2-ost.)
Po ogoszeniu niepodlegoci Biaorusi postanowiono, e
zamieszkaj tam zagraniczni dyplomaci, ktrzy na koszt swych
pastw wyremontuj i zmodernizuj wydzierawione budynki.
W rezultacie rezydencja ambasadora francuskiego miaa
przeksztaci si w "maleki Pary", Niemcy powanie
zainwestowali w wygld i komfort, Amerykanie w przytulno, a
dyplomata woski zgromadzi w swojej rezydencji kolekcj
obrazw.
"Mas pienidzy" kosztowa rwnie gruntowny remont
rezydencji polskiego ambasadora.
Dyplomaci dzierawili budynki na podstawie dwustronnego
porozumienia z biaoruskim rzdem.
Jednak po wprowadzeniu si na
osiedle prezydenta ukaszenki, zrobio si, ich zdaniem, mniej
przyjemnie - w ssiedztwie pojawili si surowo i podejrzliwie
spogldajcy stranicy z karabinami.
Szuszkiewicz nie wykorzystywa swej rezydencji w Drozdach z
"powodw etycznych".
Uzna, e 560 metrw kwadratowych
powierzchni mieszkalnej, trzy pitra, duy basen, sauna,
pomieszczenia dla uprawiania sportu, sypialnie i rne pokoje
stanowi dla jego rodziny za duy zbytek.

Po opuszczeniu Drozdw przez ambasadorw rezydencja


prezydenta powikszya si o znaczny obszar i, co istotne, ubyo
lokatorw.
W zwizku z gonym skandalem wok Drozdw, Misk
opucili ambasadorzy piciu krajw Unii Europejskiej, USA,
Japonii, Turcji, Polski i Bugarii.
Take fiskie MSZ zalecio swojemu dyplomacie, ktrego staa
rezydencja znajduje si w Wilnie, powstrzyma si od wyjazdw do
Miska.
Ambasadorzy Litwy i Sowacji wybrali si na urlop do
swych krajw.
W rezultacie, jak policzya pitkowa gazeta "Nawiny", na
Biaorusi pozostali ambasadorzy Jugosawii, Chin, Kuby, Rosji i
innych krajw Wsplnoty Niepodlegych Pastw.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ro/nbz/
Biaoru/ Polski ambasador wyjecha do kraju
25.6.Misk (PAP) - Polski ambasador na Biaorusi Mariusz
Maszkiewicz po krtkim, nieoficjalnym poegnaniu z pracownikami
ambasady i polskimi dziennikarzami wyjecha w czwartek po
poudniu z Miska na konsultacje do kraju.
Powiedzia, e ma nadziej, i szybko wrci, bo "jest tutaj
bardzo duo pracy".
Maszkiewicz wyjecha na konsultacje w zwizku z gonym
skandalem wok osiedla dyplomatycznego Drozdy, w wyniku ktrego
Biaoru opucili ambasadorowie piciu krajw Unii Europejskiej,
USA, Turcji, Japonii i Bugarii.
Tymczasem zdjcie polskiej flagi sprzed rezydencji
ambasadora w Drozdach - co w rod uniemoliwiono polskim
dyplomatom - powinno nastpi "w trybie administracyjnym", czyli
w wyniku porozumienia midzy administracjami Drozdw i ambasady.
W rod polskich dyplomatw nie wpuszczono na teren Drozdw,
poniewa administracja osiedla zarzdzia ograniczenie wjazdu.
Po wyjedzie ambasadora Maszkiewicza na konsultacje do kraju
jego obowizki przejmuje pierwszy po nim rang pracownik
ambasady, czyli I sekretarz ambasady Piotr ochowski.
Maszkiewicz obj placwk w Misku po Ewie Spychalskiej,
ktra opucia Biaoru w poowie lutego.
Na Biaoru przyjecha
przed miesicem.

Przed dwoma tygodniami wrczy listy


uwierzytelniajce prezydentowi Aleksandrowi ukaszence.
Wojciech Pocharski (PAP)
mc/ls/

USA/ Hillary Clinton solidaryzuje si z kobietami biaoruskimi


25.6.Misk (PAP)- Hillary Clinton, ona prezydenta Stanw
Zjednoczonych, wystosowaa do matek i on represjonowanych
biaoruskich opozycjonistw list z wyrazami solidarnoci.
W czwartek posanie pani Clinton przekazano Biaorusinkom w
ambasadzie amerykaskiej w Misku.
Jest ono odpowiedzi na ich
list do ony prezydenta USA z pocztku maja.
Sze kobiet zwrcio si w nim o poparcie ich wysikw na
rzecz obrony praw czowieka i ustanowienia demokracji na
Biaorusi.
Hillary Clinton odpisaa, e pogorszenie sytuacji zwizanej
z przestrzeganiem prawa czowieka na Biaorusi wywouje
zaniepokojenie kadego, kto przejmuje si prawami jednostki oraz
prawem rodziny do godnego, bezpiecznego i wolnego ycia.
"W swojej walce nie jestecie samotne.
Stany Zjednoczone
pozostaj przychylne sprawie obrony praw czowieka na Biaorusi"
- zapewnia pani Clinton.
Wyjania, e jest to gwny kierunek
dziaania amerykaskiej ambasady w Misku.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ mc/ lm/
Biaoru/ Opozycyjna prasa krytykuje wadze i Rosj
25.6.
Misk (PAP) - "Elementarnym chamstwem" nazwaa w czwartek
opozycyjna "Biearuskaja Dieowaja Gazieta" postpowanie Miska
w gonym skandalu dyplomatycznym wok osiedla Drozdy.
Pismo skrytykowao take rol Rosji w tej "maej zimnej
wojnie", zarzucajc jej niekonsekwencj w tej sprawie.
Zdaniem gazety, Biaoru dopuszczajc do wyjazdu z Miska

zachodnich ambasadorw "utracia rozmwcw".


Nawet gdyby obecnie
prezydent Aleksander ukaszenka zechcia z jakiego powodu
"wzmocni zachodni kierunek" polityki zagranicznej swego kraju,
nie miaby ju kogo o tym powiadomi - stwierdza "BDG".
Gazeta uwaa, i Rosja w trakcie kryzysu zachowywaa si
niekonsekwentnie, chocia wschodni ssiad Biaorusi mia
najwicej powodw, aby oburza si w zwizku z planami
przesiedlenia dyplomatw z Drozdw, poniewa rezydencja
ambasadora Walerija oszczynina jest wasnoci Federacji
Rosyjskiej.
Na pocztku kryzysu - pisze "BDG" - oszczynin demonstrowa
solidarno z innymi ambasadorami i mwi o naruszeniu konwencji
wiedeskiej.
Potem rosyjskie MSZ wyjanio, e problem zosta
rozwizany i ambasadorowie powinni wyprowadzi si z Drozdw.
Z kolei szef rosyjskiej dyplomacji Jewgienij Primakow
wyrazi zaniepokojenie przebiegiem wydarze.
W kocu, gdy w
rezydencji rosyjskiego ambasadora wyczono wiato i gaz,
Primakow owiadczy jednak, e Rosja nie bdzie wzywa swojego
ambasadora na konsultacje.
Obecnie na terenie Drozdw przebywa jeden dyplomata ambasador rosyjski.
Razem z on i wnukiem od kilku dni mieszka
tam bez elektrycznoci i telefonu.
Zawczasu jednak zgromadzi
zapasy wody, m.in. w wannie - podaa gazeta.
Rosyjska polityka nie opiera si obecnie na konfrontacji z
Zachodem.
Chocia Biaoru nie jest kluczowym problemem w
stosunkach rosyjsko-amerykaskich, jednak rosyjski sojusznik,
ktry rozpocz "ma zimn wojn", moe sta si przeszkod we
wsppracy rosyjsko-amerykaskiej - sugeruje pismo.
W ostatnich dniach w zwizku z sytuacj wok osiedla Drozdy
z Miska na konsultacje do swych krajw wyjechali ambasadorzy
Unii Europejskiej - W.
Brytanii, Niemiec, Grecji, Francji i
Woch, a take USA, Turcji i Japonii.
W czwartek wyjedaj
ambasadorzy Polski i Bugarii.
Dyplomata litewski przebywa na urlopie w kraju, dokd
wyjecha nie podajc terminu powrotu.
Podobnie postpi
ambasador Sowacji.
Nieznane s na razie decyzje Czech i otwy

wobec swoich przedstawicieli.


Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ mc/ kks/
Biaoru/ Polski ambasador nie wpuszczony na teren Drozdw
(opis,odc.1)
24.6.Misk (PAP)- Ambasadora Polski na Biaorusi, Mariusza
Maszkiewicza nie wpuszczono w rod do podstoecznego osiedla
Drozdy, cho mia wymagan przez wadze przepustk.
Ambasador udawa si tam wraz z pracownikami polskiej
ambasady, aby dokona uroczystego zdjcia flagi sprzed swej
rezydencji, ktr musia opuci w zwizku z wyeksmitowaniem
zagranicznych dyplomatw z osiedla.
Stra przy bramie do osiedla nieoczekiwanie zatrzymaa dwa
samochody wiozce ambasadora i innych polskich dyplomatw,
rwnie posiadajcych przepustki.
Zadano, aby dyplomaci
pozostawili samochody i udali si dalej rodkami transportu,
ktrych dostarczy administracja osiedla.
Dyplomaci czekali przed bram przeszo 10 minut, po czym
zawrcili do Miska.
Wsiadajc do samochodu ambasador Maszkiewicz potwierdzi, e
przedstawiciele ambasady nie otrzymali zgody na wjazd na teren
Drozdw.
Powiedzia, e sytuacja jest "dziwna".
W czwartek Maszkiewicz wyjeda do kraju, wezwany na
konsultacje.
Polskie MSZ podao we wtorek, e decyzja w tej
sprawie jest podyktowana naruszeniem przez stron biaorusk
Konwencji Wiedeskiej o stosunkach dyplomatycznych i
ograniczeniem ambasadorowi moliwoci penienia swojej misji.
cdn.
plo/ xp/ lm/
Biaoru/ Polski ambasador nie wpuszczony...(opis,odc.2-ost.)
W zeszym tygodniu wadze biaoruskie, pragnc zmusi
ambasadorw do opuszczenia Drozdw, ssiadujcych z rezydencj
prezydenta Aleksandra ukaszenki, odciy im dopyw wody,
elektrycznoci i gazu i zamkny uliczk wjazdow dla
samochodw.
Wadze argumentoway, e opuszczenie rezydencji jest

konieczne, gdy w osiedlu trzeba przeprowadzi gruntowny remont


kanalizacji, wodocigw, sieci elektrycznej i telefonicznej.
Dyplomaci uznali to danie za sprzeczne z prawem
midzynarodowym.
Prezydent ukaszenka, ktry kilkakrotnie mwi, e nie chce
mie zagranicznych dyplomatw za ssiadw, ogosi w zeszym
tygodniu, e cae Drozdy s jego rezydencj.
Od kilku dni Drozdy s pod wzmocnion ochron milicji.
Na
budynku wartowni wida now tablic, informujc, e teren ten
naley do prezydenta Biaorusi.
Wej mona tylko za przepustk.
Poza tym osiedle jest dostpne tylko dla pracownikw
prowadzcych naprawy.
Nie wida jednak, aby pracowano tam z
wielkim rozmachem.
Wszystkie rezydencje dyplomatyczne stoj ju puste.
W zwizku ze skandalem wok osiedla Drozdy wyjechali ju z
Biaorusi ambasadorzy krajw Unii Europejskiej i USA oraz charge
d'affaires Japonii.
W czwartek oprcz ambasadora Maszkiewicza ma
wyjecha ambasador Bugarii.
Wojciech Pocharski (PAP)
xp/ lm/
Biaoru/ Prasa: syn prezydenta zamieszany w strzelanin
24.6.Misk (PAP) - Starszy syn prezydenta Aleksandra ukaszenki
by podobno uczestnikiem majowej strzelaniny w nocnej dyskotece
w Misku, w wyniku ktrej zostao rannych dwch mczyzn doniosa w rod gazeta "Nawiny".
Suby prasowe prezydenta Biaorusi powiedziay PAP, e nie
maj informacji o uczestnictwie Wiktora ukaszenki w tym
incydencie.
"Nawiny" przedrukoway publikacj na ten temat z
moskiewskiej gazety "Siewodnia".
Rosyjskie pismo podaje, e w kocu maja jeden z trenerw
narodowej, biaoruskiej reprezentacji hokejowej, Michai
Zacharau, zosta w dyskotece "Max-show" postrzelony w brzuch.
Ranny zosta rwnie chccy mu pomc ochroniarz.
Sprawca i kilka

towarzyszcych mu osb oddalio si tymczasem bez problemw.


Wedug publikacji, przed szpitaln sal trenera pojawili si
wkrtce cywilni ochroniarze nie dopuszczajcy do niego
odwiedzajcych i tym bardziej dziennikarzy.
ona rannego trzy
dni po strzelaninie nieoczekiwanie wyjechaa na wypoczynek do
Woch.
Na wypoczynek uda si mia take szef klubu "Max-show",
Michai Buacki.
Ochroniarze dyurujcy w klubie podczas
incydentu zostali pospiesznie zwolnieni - podaj dziennikarze.
Autorom publikacji wydao si take niezrozumiae, w jaki
sposb sprawca dosta si z pistoletem do dyskoteki, gdzie
stosowano przy wejciu wzmocnione rodki bezpieczestwa.
Gazeta
"Siewodnia" otrzymaa list, w ktrym napisano, e strzela
starszy syn prezydenta, a incydent by wynikiem alkoholowej
sprzeczki.
Wyjani te okolicznoci ma prowadzone w tej sprawie
ledztwo - sugeruj dziennikarze podajc, e przed strzelanin
syn prezydenta naprawd siedzia w "Max-show" przy jednym
stoliku z trenerem Zacharauem.
"Nie mamy informacji o uczestnictwie syna prezydenta w
strzelaninie.
Jest to na pewno wymys" - powiedzia PAP
Uadzimir Nieroski z prezydenckiej suby prasowej.
"O ile
wiem, obaj synowie prezydenta nie s typem ludzi, ktrzy
uczestniczyliby w takich rozrbach" - doda.
Jego zdaniem take, nie ma moliwoci, by posiadali bro,
gdy towarzyszy im ochrona.
Wiktor ukaszenka jest na pitym,
ostatnim roku studiw.
Suba prasowa ministerstwa spraw wewntrznych nie
dysponowaa przed poudniem w rod informacjami na temat
wydarzenia w "Max-show".
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ro/nbz/
Biaoru/ Wyjecha Japoczyk, wyjad Polak i Bugar
23.6.Misk (PAP/AP,Reuters) - Charge d'affaires Japonii na
Biaorusi Shigao Natsui wyjecha we wtorek na konsultacje do
kraju, a w czwartek opuci Misk ambasador Bugarii Marko
Ganczew.

Oba wyjazdy s zwizane ze skandalem wok osiedla


dyplomatycznego Drozdy.
Rwnie ambasador RP Mariusz Maszkiewicz zosta wezwany na
konsultacje do kraju i wyjeda w czwartek.
W poniedziaek wyjechali z Miska ambasadorzy krajw UE i
Stanw Zjednoczonych.
Wadze biaoruskie, pragnc zmusi ambasadorw do
opuszczenia ich rezydencji w podstoecznym osiedlu Drozdy,
ssiadujcych z rezydencj prezydenta Aleksandra ukaszenki,
odciy im dopyw wody, elektrycznoci i gazu i wykopay rw w
poprzek uliczki wjazdowej, uniemoliwiajc korzystanie z
samochodw.
Wadze argumentoway, e opuszczenie rezydencji jest
konieczne, gdy w osiedlu trzeba przeprowadzi gruntowny remont
kanalizacji, wodocigw, sieci elektrycznej i telefonicznej.
Dyplomaci uznali to danie za sprzeczne z prawem
midzynarodowym.
Prezydent Aleksander ukaszenka, ktry kilkakrotnie mwi,
e nie chce mie zagranicznych dyplomatw za ssiadw, ogosi w
zeszym tygodniu, e cae Drozdy s jego rezydencj.
Od poniedziaku rano Drozdy s dostpne tylko dla
pracownikw prowadzcych naprawy.
Nie wida jednak, aby
pracowano tam z wielkim rozmachem.
Biaoru odrzucia we wtorek sugestie, by zaagodzi spr o
rezydencje dyplomatw.
"Oni wyjechali na przejciowe konsultacje
z pomp i szampanem i wyrazili nadziej, e wkrtce powrc powiedzia dziennikarzom minister spraw zagranicznych Biaorusi
Iwan Antanowicz.
Nie poczynimy adnych krokw, ale oni powrc".
Wyjazdy te pogbiaj izolacj prezydenta Biaorusi
Aleksandra ukaszenki na arenie midzynarodowej.
Jednak
prezydent i jego rzd zachowuj nieprzejednane stanowisko.
Szef administracji prezydenckiej Michai Miasnikowicz da we
wtorek do zrozumienia, e rzdy zachodnie wspieraj przeciwnikw
ukaszenki.
"Dlaczego oni (opozycja) kami na temat naruszania praw
czowieka na Biaorusi?
Po to, by w imieniu tych, ktrzy nam le
ycz za granic, mogli dorwa si do wadzy" - powiedzia

Miasnikowicz w parlamencie.
Doda, e "Stany Zjednoczone
prowadz wiadom gr z opozycj".
Wojciech Pocharski (PAP) /AP,Reuters
xp/ woj/
4364 3020
Polski ambasador wyjedzie z Miska w czwartek (krtka2)
23.6.Misk (PAP) - Polski ambasador na Biaorusi Mariusz
Maszkiewicz powiedzia korespondentowi PAP, e na konsultacje do
kraju wyjeda w czwartek.
Nie wie jeszcze jakim rodkiem
transportu.
W rod ambasador chce pojecha na zamknite przez
biaoruskie wadze dyplomatyczne osiedle Drozdy pod Miskiem,
gdzie rezydowa do czasu wybuchu skandalu.
Wraz z pracownikami
ambasady dokona tam uroczystego zdjcia flagi przed rezydencj.
Decyzj o powrocie do kraju ambasadora podj we wtorek szef
MSZ.
Uzasadni to naruszeniem przez stron biaorusk Konwencji
Wiedeskiej o stosunkach dyplomatycznych i ograniczeniem
ambasadorowi moliwoci penienia swojej misji.
Wojciech Pocharski (PAP)
plo/bii/ woj/

Biaoru/ Protest parlamentarzystw Rady Najwyszej


23.6.Misk (PAP) - Czterech parlamentarzystw odsunitego od
wadzy biaoruskiego parlamentu XIII kadencji przemaszerowao we
wtorek z transparentami centralnymi ulicami Miska na znak
solidarnoci z kolegami przebywajcymi w wizieniach.
Zostali powstrzymani przez milicj, gdy zbliali si do
rezydencji prezydenta Aleksandra ukaszenki.
Parlamentarzyci Rady Najwyszej - czonkowie liberalnej
Zjednoczonej Partii Obywatelskiej i socjaldemokracji: Stanisau
Bahdankiewicz, Anatol Lebiedka, Aleksander Dobrowolski i Pau
Znawiec - domagali si uwolnienia skazanego na 7 lat wizienia
Uadzimira Kudzinaua oraz przebywajcych w areszcie Andrieja
Klimaua i Waleryja Szczukina.

Protestujcym, ktrzy kolejno pikietowali z transparentami


budynki aresztu ledczego, Ministerstwa Spraw Wewntrznych i
prokuratury, udao si take zbliy na sto metrw do siedziby
prezydenta.
Tam pochd zablokowaa milicja, nie przyjmujc
argumentw, e demonstranci chc poinformowa prezydenta o
naruszeniach praw czowieka na Biaorusi.
Gdy zakoczyli przemarsz, milicja wrczya im wezwania na
przesuchanie, gdy nie mieli zgody wadz na przeprowadzenie
pikiety.
Anatol Lebiedka nie przyjmujc wezwania wyjani, e
ma prawo do takiej odmowy, milicja za powinna to odnotowa.
Lebiedk usiowano zatrzyma, lecz po krtkiej szamotaninie
w obecnoci dziennikarzy milicja odstpia od tego zamiaru.
Zdaniem parlamentarzystw, zwracanie si do wadz o zgod na
pikiet jest "pozbawione sensu", poniewa zezwalaj one na takie
akcje tylko na obrzeach miasta.
Parlament XIII kadencji, czyli Rada Najwysza, nie zoy
broni po referendum z listopada 1996 roku, kiedy to zosta z
inicjatywy prezydenta ukaszenki zastpiony nowym dwuizbowym
Zgromadzeniem Narodowym.
Zachodnie parlamenty, w tym polski, nie utrzymuj
oficjalnych kontaktw z parlamentem powstaym pod egid
ukaszenki, utrzymuj za takie stosunki z Rad Najwysz.
Rada
Europy uznaa referendum z 1996 za niewane.
Wojciech Pocharski (PAP)
mc/ bum/
Wiadomoci dnia - wtorek, 23.06, godz.8.00
Prezydent Kwaniewski uwaa, e najbardziej racjonalnym
wariantem podziau administracyjnego kraju jest 17
wojewdztw.
Premier Rosji Siergiej Kirijenko przedstawi dzi na Kremlu
specjalny program antykryzysowy.
Akredytowani w Misku ambasadorzy pastw Unii Europejskiej
opucili Biaoru w zwizku ze skandalem wok osiedla
Drozdy.
----------------------------------------------------------Prezydent nadal uwaa, e najbardziej racjonalnym wariantem
podziau administracyjnego kraju bdzie 17 wojewdztw.
"15

wojewdztw zawetuj" - zapowiedzia wczoraj Aleksander


Kwaniewski.
Wg prezydenta, nadal jest moliwy i potrzebny taki kompromis
koalicji i opozycji, do ktrego si przychyli.
Doda jednak, e
"kada nowa koncepcja musi zacz si od weta".
Kwaniewski uwaa, e kompromisem moe by "17", ale nie
wykluczy rwnie "16".
Prezydent pytany, czy nie warto powrci
do koncepcji 12 wojewdztw odpar, e obecnie byby "bliski",
aby j zawetowa.
----------------------------------------------------------Oglnopolski Zwizek Zawodowy Lekarzy zapowiedzia
wstpienie w spr zbiorowy z Ministerstwem Zdrowia w zwizku z
brakiem postpu w negocjowaniu warunkw pacowych w ramach
ponadzakadowego ukadu zbiorowego pracy dla suby zdrowia.
Zwizkowcy wyraaj te "zdecydowane i jednoznaczne"
poparcie dla rozpocztego wczoraj protestu godowego chirurgw w
Sieradzkiem.
Zwracaj uwag, i jest on kolejnym, w krtkim
czasie, po godwkach chirurgw w Pocku i Kaliszu.
----------------------------------------------------------Warszawska prokuratura wojewdzka nadal prowadzi czynnoci
sprawdzajce, na podstawie ktrych zapadnie decyzja czy wszcz
ledztwo przeciw organizatorom strajku maszynistw kolejowych.
Co najmniej 52 mln z straciy Polskie Koleje Pastwowe
podczas strajku maszynistw - poinformoway PKP.
Minister
transportu Eugeniusz Morawski zapowiada, e jeli prokuratura
uzna strajk za nielegalny, wobec jego organizatorw bd
wycignite konsekwencje subowe.
----------------------------------------------------------Pracownicy mog utraci wiele dotychczasowych przywilejw w
wyniku nowelizacji Kodeksu pracy, ktrej projekt, przygotowany
przez cztery organizacje przedsibiorcw, zoono wanie w
Sejmie - zapowiada "Prawo i Gospodarka".
Poprawki przewiduj odebranie pracownikowi wypowiadajcemu
prac dni wolnych na jej poszukiwanie.
Pracodawca bdzie mg
wypowiada umow w czasie choroby i urlopu pracownika.
Zamierza si te zrezygnowa z dwustopniowej konsultacji ze
zwizkami wypowiedzenia umowy o prac na czas nieokrelony.
-----------------------------------------------------------

W moskiewskim Biaym Domu - siedzibie rzdu Rosji - odbdzie


si dzi rozszerzone posiedzenie gabinetu, na ktrym premier
Siergiej Kirijenko przedstawi specjalny program antykryzysowy.
Obok czonkw rzdu w posiedzeniu wemie udzia prezydent
Borys Jelcyn, prezydenccy penomocnicy w regionach, szefowie
pastwowych instytucji federalnych, gubernatorzy, deputowani do
Dumy Pastwowej i czonkowie Rady Federacji.
Wczoraj Kirijenko okreli plan wyjcia z kryzysu jako
"niepopularny" pakiet dziaa koniecznych dla rozwoju rosyjskiej
gospodarki.
----------------------------------------------------------Akredytowani w Misku ambasadorzy pastw Unii Europejskiej Grecji, Francji, Woch, W.Brytanii, Niemiec opucili Biaoru w
zwizku ze skandalem wok dyplomatycznego osiedla Drozdy.
Dzi stolic Biaorusi ma opuci take charge affaires
Japonii.
Mariusz Maszkiewicz, polski ambasador na Biaorusi,
nie zna jeszcze decyzji naszych wadz dotyczcej jego
ewentualnego odwoania na konsultacje do kraju.
Zdaniem rde dyplomatycznych wyjazd ambasadorw na
konsultacje nie oznacza obnienia rangi przedstawicielstw, lecz
sygna, e dane pastwo jest niezadowolone z przebiegu pewnych
zdarze.
(DWIK)
----------------------------------------------------------Richard Holbrooke, desygnowany na ambasadora USA przy ONZ,
przybdzie do Belgradu, gdzie ma przeprowadzi rozmowy na temat
sytuacji w Kosowie.
Podczas wizyty bdzie mu towarzyszy
amerykaski ambasador w Macedonii, Christopher Hill.
Obaj wysannicy amerykascy zamierzaj ponownie wywrze
nacisk na prezydenta Jugosawii Slobodana Miloszevicia, aby jak
najszybciej speni postulaty midzynarodowej grupy kontaktowej
ds. krajw byej Jugosawii, tak by doprowadzi do pokojowego
zakoczenia konfliktu w Kosowie.
----------------------------------------------------------Palestyczycy zadali od Rady Bezpieczestwa ONZ "podjcia
konkretnych dziaa" , by uniemoliwi Izraelowi powikszenie
Jerozolimy w celu umocnienia ydowskiej wikszoci w tym
miecie.
Projekt premiera Izraela Benjamina Netanjahu przewiduje
utworzenie "Wielkiej Jerozolimy", obejmujcej osady ydowskie w
Cisjordanii, w celu umocnienia wikszoci ydowskiej w miecie.

Palestyczycy stanowi ok. 30 proc. mieszkacw Jerozolimy.


----------------------------------------------------------Co najmniej 40 indyjskich turystw zgino w katastrofie
autobusu w pnocnych Indiach.
Autokar, jadcy grsk
serpentyn, z niewyjanionych przyczyn spad do pyncej w dole
rzeki.
W pojedzie znajdoway si co najmniej 53 osoby indyjscy turyci, powracajcy z wakacji z grskiego kurortu
Manali w stanie Himaczal Pradesz.
Katastrof przeyo 13
pasaerw.
Przybyym na miejsce ekipom ratownikw udao si
wydoby z rwcej rzeki Beas tylko sze cia pozostaych ofiar.
----------------------------------------------------------Rumunia pokonaa Angli 2:1 w kolejnym meczu pikarskich M
we Francji.
Bramki dla Rumunii zdobyli Viorel Moldovan w 47 min.
i Dan Petrescu w 90 min., a dla Anglii - Michael Owen w 83 min.
Rumunia jako szsta reprezentacja, po wygraniu 2:1 z Angli,
zakwalifikowaa si do 1/8 finau France'98.
O awansie zespou z
Bakanw przesdzi gol Petrescu - pikarza londyskiej Chelsea.
Tym samym 6 druyn awansowao do 1/8 finau M - Brazylia,
Francja, Nigeria, Argentyna, Chorwacja i oczywicie Rumunia.
Wczoraj zakoczya si druga seria meczw pierwszej rundy
turnieju "France'98".
----------------------------------------------------------Szkot Colin McRae na Subaru wygra samochodowy Rajd Chin.
Sztuka ta udaa mu si po raz drugi z rzdu.
Byy mistrz wiata
w ostatnim dniu rajdu, ktry mia 1540 km dugoci, wygra sze
odcinkw specjalnych i wyprzedzi Wocha Piero Liatti, take na
Subaru.
Trzecie miejsce zaj Japoczyk Yoshio Fujimoto na
Toyocie.
----------------------------------------------------------Wy znad Zatoki Biskajskiej siga klinem poprzez Francj i
Niemcy po zachodnie krace Polski.
Pozostae obszary kontynentu
s pod wpywem niw.
Napywa chodniejsze powietrze z
pnocnego zachodu.
Dzi bdzie zachmurzenie umiarkowane i due, miejscami,

zwaszcza na pnocy i wschodzie przelotne opady deszczu.


Temp.
maks. od 16 st. na Suwalszczynie do 21 st. w Maopolsce.
Wiatr
umiarkowany, pnocno-zachodni i zachodni.
Cinienie spada.
W
poudnie w Warszawie bdzie 996 hPa.
Imieniny Agrypiny, Wandy i
Zenona.
(PAP); odr/ E-mail: SerwisRadiowy@pap.com.pl

INFORMACJE DWIKOWE NADANE 23 CZERWCA DOSTPNE W BBS:


Biblioteka SID : Plik 06_23_01.wav lub 06_23_01.mp3
Serwis odpatny
Akredytowani w Misku ambasadorowie pastw Unii Europejskiej
- Grecji, Francji, Woch, W.
Brytanii i Niemiec, a take
ambasador USA opucili Biaoru w zwizku ze skandalem wok
dyplomatycznego osiedla Drozdy.
DWIK:
Ambasadorowie UE poegnali si w Minsku z dziennikarzami
przed ambasad brytyjsk okolicznociowym toastem.
Ambasadorowie wyjechali do swych krajw na konsultacje na
czas nieokrelony i, jak mwi, maj nadziej, e wrc.
Jednak
wznowienie dialogu ze stron biaorusk bdzie moliwe w
warunkach
przestrzegania przez ni konwencji wiedeskiej i podstawowych
zasad
regulujcym stosunki dyplomatyczne oraz dziaalno
zagranicznycyh
przedstawicielstw - wyjanili.
Odwoanie ambasadorw UE i USA z Miska jest protestem przeciwko
odciciu rezydujcym na terenie Drozdw dyplomatom wody, prdu i
telefonw oraz zablokowania wjazdu do ich rezydencji.
Osiedle,
wedug strony biaoruskiej, podlega pilnemu remontowi.
z Miska Wojciech Pocharski PAP
Biaoru/ MSZ: to ambasadorowie naruszyli konwencj wiedesk

22.6.Misk (PAP)- MSZ Biaorusi dowodzi, e akredytowani w


Misku ambasadorowie, gwnie pastw UE, odmawiajc opuszczenia
osiedla dyplomatycznego Drozdy naruszyli konwencj wiedesk,
ktra zobowizuje ich do poszanowania praw kraju pobytu, decyzji
jego rzdu i obyczajw narodowych.
W otrzymanym w poniedziaek przez PAP owiadczeniu resort
poinformowa, e 21 kwietnia biaoruski rzd podj decyzj o
kapitalnym remoncie rzdowego kompleksu w Drozdach.
Powsta on w
drugiej poowie lat 40. i wymaga remontu drg dojazdowych,
wodocigw i kanalizacji - utrzymuje strona biaoruska.
Po dwch miesicach od postanowienia rzdu dyplomaci
odmwili jednak jego wypenienia, czym naruszyli konwencj dowodzi MSZ, ktre uwaa, e decyzja rzdu powinna by wykonana.
Nieprzestrzeganie postanowie konwencji wiedeskiej w
konflikcie wok Drozdw zarzucili wczeniej biaoruskim wadzom
dyplomaci USA i UE, twierdzc, i zgodnie z tym midzynarodowym
porozumieniem rezydencja ambasadora jest nieodczn czci
misji dyplomatycznej i nie moe on zosta przeniesiony z niej
wbrew swej woli.
Pastwa UE i USA odwoujc w poniedziaek na konsultacje
swych ambasadorw uznay, e wznowienie dialogu ze stron
biaorusk bdzie moliwe w warunkach przestrzegania przez ni
konwencji wiedeskiej i podstawowych zasad regulujcych stosunki
dyplomatyczne oraz dziaalno zagranicznych przedstawicielstw.
W owiadczeniu biaoruskie MSZ napisao, e Biaoru
pozostanie wierna prawom i porozumieniom midzynarodowym,
jednoczenie jednak bdzie broni prawa do suwerennego
rozporzdzania swoim terytorium, nieruchomociami i zasobami
narodowymi.
Zdaniem ministerstwa, sytuacja zmienia si, gdy osiedle
Drozdy zostao ogoszone rezydencj prezydenta Biaorusi.
"wiatowej praktyce dyplomatycznej nie jest znana sytuacja,
kiedy na terytorium rezydencji prezydenta kraju znajduj si
mieszkania zagranicznych dyplomatw" - gosi owiadczenie.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ mc/ lm/
Biaoru/ Ambasadorzy UE i USA opucili Biaoru, opis2
22.6.Misk (PAP) - Akredytowani w Misku ambasadorzy pastw Unii
Europejskiej - Grecji, Francji, Woch, W.Brytanii, Niemiec, a
take ambasador USA opucili w poniedziaek Biaoru w zwizku

ze skandalem wok dyplomatycznego osiedla Drozdy.


We wtorek stolic Biaorusi ma opuci take charge affaires
Japonii.
Wczesnym popoudniem nie znana bya jeszcze decyzja
Polski w tej sprawie.
W poudnie ambasadorzy UE poegnali si z dziennikarzami
przed ambasad brytyjsk w Misku okolicznociowym toastem.
Kwadrans po 12 czasu polskiego wylecieli wraz z ambasadorem
Stanw Zjednoczonych do Frankfurtu.
Na lotnisku ambasador Francji, Bernard Fassier podkreli
gocinno narodu biaoruskiego, zastrzeg jednak, e jest w nim
"pewna garstka ludzi niegocinnych".
Ambasador USA, Daniel
Speckhard egnajc si powiedzia, e bardzo lubi Biaoru i
nard biaoruski.
Ambasadorzy wyjechali do swych krajw "na konsultacje" na
czas nieokrelony i "oczywicie maj nadziej, e wrc".
Wznowienie dialogu ze stron biaorusk bdzie jednak moliwe w
warunkach przestrzegania przez ni Konwencji Wiedeskiej, czyli
podstawowych zasad regulujcych stosunki dyplomatyczne oraz
dziaalno zagranicznych przedstawicielstw - wyjanili
dyplomaci.
Ambasador francuski powiedzia dziennikarzom, e
przedstawiciele Biaorusi w krajach Unii i USA powinni by
rwnie wezwani do Miska "na konsultacje ze swoim rzdem".
Mariusz Maszkiewicz, polski ambasador na Biaorusi nie zna
jeszcze w poniedziaek wczesnym popoudniem decyzji naszych
wadz o jego ewentualnym odwoaniu do kraju w zwizku ze
skandalem wok osiedla Drozdy.
Korespondent PAP dowiedzia si
jednak, e polski MSZ zadecydowa o wrczeniu w tym dniu
ambasadorowi Biaorusi w Warszawie swej noty w tej sprawie.
Zdaniem rde dyplomatycznych, wyjazd ambasadorw na
konsultacje nie oznacza obnienia rangi przedstawicielstw, lecz
sygna, e dane pastwo jest niezadowolone z przebiegu pewnych
zdarze.
Moe si okaza, e wzywani do swoich krajw ambasadorzy
powrc za tydzie lub na przykad za dwa miesice.
Nie ma tu
jasno okrelonych ram czasowych.
W trakcie pobytu ambasadora "na
konsultacjach", jego obowizki przejmuje pierwszy po nim rang
pracownik ambasady.

Odwoanie ambasadorw UE i USA z Miska to protest przeciwko


odciciu rezydujcym na terenie Drozdw dyplomatom wody, prdu i
telefonw oraz zablokowania wjazdu do ich rezydencji.
Wedug
strony biaoruskiej, osiedle ma przej pilny remont.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ bum/
Biaoru/ Polski ambasador nie zna jeszcze decyzji wadz w kraju
22.6.Misk (PAP) - Mariusz Maszkiewicz, polski ambasador na
Biaorusi, nie zna jeszcze decyzji naszych wadz, dotyczcej
jego ewentualnego odwoania na konsultacje do kraju w zwizku ze
skandalem wok dyplomatycznego osiedla Drozdy pod Miskiem.
Jak dowiedzia si w poniedziaek wczesnym popoudniem
korespondent PAP, sprawa ta jeszcze si decyduje i jest za
wczenie, aby cokolwiek na ten temat mwi.
Wedug chccego zachowa anonimowo rda, w poniedziaek
powinna zosta wrczona w Warszawie nota polskiego MSZ
biaoruskiemu ambasadorowi, Wiktorowi Burskiemu.
Informatorowi
nie jest znana jej tre.
rda oceniaj wezwanie ambasadora na konsultacje do kraju,
stosowane w dyplomacji, za "sytuacj umiarkowanie powan".
Nie
oznacza to obnienia rangi przedstawicielstwa, lecz sygna, e
dane pastwo jest niezadowolone z przebiegu pewnych zdarze.
Moe to oznacza, e wzywani do kraju na konsultacje
ambasadorowie powrc za tydzie lub na przykad dwa miesice.
Nie ma tu jednak jasno okrelonych ram czasowych.
W trakcie pobytu ambasadora na konsultacjach jego obowizki
przejmuje pierwszy po nim rang pracownik ambasady.
Wojciech Pocharski (PAP)
adl/ls/

Wiadomoci dnia - poniedziaek, 22.06, godz.8.00


Nie powinno by ju problemw z podr polskimi kolejami.

Sytuacja, po strajku maszynistw, wraca do normy.


Dyplomaci Unii Europejskiej opuszcz dzi Misk w protecie
postpowaniu Biaorusi wobec zachodnich ambasadorw.
Wysannicy USA zadaj od prezydenta Jugosawii Slobodana
Miloszewicia wycofania serbskich si z Kosowa.
----------------------------------------------------------Wszystko wskazuje, e dzi nie powinno by ju problemw z
podr polskimi kolejami.
Sytuacja, po strajku maszynistw,
wraca do normy.
Wikszo pocigw ju wczoraj po poudniu
jedzia zgodnie z rozkadem.
Bez kopotw kursoway ekspresy, pocigi InterCity i
EuroCity.
Odwoywane byy nieliczne pocigi dalekobiene.
Coraz
mniej byo ogranicze w ruchu lokalnym.
Tymczasem w zwizku z awari miejskiej sieci wodocigowej
cakowicie zosta wstrzymany ruch pocigw przez lini
rednicow w Warszawie.
Podrni udajcy si do stolicy musz
liczy si ze zmianami w kursowania pocigw.
----------------------------------------------------------Powanych obrae nogi doznaa wczoraj trzyletnia
dziewczynka wsiadajca do windy w jednym z gdyskich wieowcw.
Urzdzenie niespodziewanie ruszyo, chocia drzwi kabiny nie
byy domknite.
W trakcie jazdy windy dziecko nie zdyo wydoby nogi,
ktra utkwia pomidzy kabin windy, a cian szybu.
Dopiero na
smym pitrze ranne dziecko uwolnili ssiedzi.
Dziewczynka z
ran szarpan podudzia przewieziona zostaa do gdyskiego
szpitala.
----------------------------------------------------------Nieznani sprawcy sprofanowali groby na cmentarzu komunalnym
w Kluczborku.
Na 10 mogiach przewrcono pyty nagrobne.
Na 9
grobach wyrwano a nastpnie wbito odwrotn stron metalowe
krzye.
Przed dwoma laty na tym samym cmentarzu w podobny sposb
sprofanowano kilkadziesit grobw.

Zdarzenie to wizano z
rytuaem satanistycznym.
Sprawcw tamtego aktu wandalizmu
zatrzymano.
Byli to modzi ludzie, ktrzy w ten sposb chcieli
wykaza si odwag.
----------------------------------------------------------Sto osb przyznao si do wrczenia apwki za zdanie
egzaminu na prawo jazdy - informuje "Super Express".
Egzaminatorzy i instruktorzy brali od 100 do 1700 z.
"Jak
si da, to si zda" - mwiono w szczeciskim Centrum
Egzaminowania Kierowcw, w ktrym wysza na jaw afera
korupcyjna.
Jeden z egzaminatorw, byy policjant szczeciskiej
"drogwki", dziennie potrafi wzi nawet 3000 z, dyktowa
warunki i targowa si jak na bazarze - pisze gazeta.
----------------------------------------------------------Dzi Unia Europejska odwoa swych ambasadorw z Miska
protestujc przeciwko postpowaniu Biaorusi w zwizku ze
skandalem wok osiedla w Drozdach.
Wczoraj opuszczajcy Biaoru zachodni dyplomaci poegnali
si z pozostajcymi w Misku kolegami z innych krajw.
Polski ambasador Mariusz Maszkiewicz zajmuje dwuosobowy
pokj na terenie midzynarodowego centrum kongresowego w Misku.
W budynku mieci si m.in. siedziba OBWE.
(DWIK)
----------------------------------------------------------Wysannicy USA udadz si w tym tygodniu do prezydenta
Jugosawii Slobodana Miloszevicia, by przekaza mu, e musi
speni wszystkie dania grupy kontaktowej w sprawie Kosowa.
Amerykask misj dyplomatyczn zapowiedziaa sekretarz
stanu USA Madeleine Albright.
Ambasador USA w Macedonii Christopher Hill i przyszy
ambasador USA przy ONZ Richard Holbrooke maj przede wszystkim
zada od Miloszevicia wycofania serbskich si z Kosowa.
----------------------------------------------------------Pi osb, w tym i szef czeczeskiej suby bezpieczestwa,
zgino wczoraj w Groznym podczas strzelaniny pomidzy siami
bezpieczestwa i zwolennikami wataki Salmana Radujewa.
Do strzelaniny doszo pod siedzib telewizji czeczeskiej po

demonstracji zwolennikw Radujewa.


Radujew, ktry jest wyznawc twardej polityki wobec Moskwy,
publicznie oskary prezydenta Czeczenii Asana Maschadowa o
przyczynienie si do mierci Dochara Dudajewa.
----------------------------------------------------------Ok. 20 osb zgino w ostatnich dniach w wyniku powodzi na
poudniowym zachodzie Chin, gdzie od tygodni ulewne deszcze
spowodoway wystpienie rzek z brzegw i obsunicia ziemi.
W miecie Czunking mier ponioso 15 osb.
Obfite opady
sprawiy rwnie, e centrum miasta stao si cakowicie
nieprzejezdne; nie dziaa take miejscowy port lotniczy.
W ostatnich tygodniach powodzie w Chinach spowodoway mier
prawie 400 osb.
Zniszczeniu ulego ponad 1,5 miliona domw.
----------------------------------------------------------Dwa ciekawe mecze w drugiej serii spotka gr.
F pikarskich
M we Francji odbyy si wczoraj w Lyonie i Lens.
Jugosowianie
zremisowali z wicemistrzami Europy Niemcami 2:2, a Iraczycy
zagrali "mecz ycia" i pokonali Amerykanw 2:1.
Reprezentacja USA - jako kolejna po Korei Pd., Arabii
Saudyjskiej i Japonii- znalaza si ju za burt turnieju.
FIFA zorganizowaa wczoraj dzie "fair - play".
Gwnym
celem byo "zneutralizowanie" groby konfliktw podczas
spotkania USA - Iran.
Obyo si jednak bez incydentw.
----------------------------------------------------------W czwartym swoim meczu Euroligi, polskie siatkarki odniosy
czwarte zwycistwo.
Tym razem w hali Gedanii w Gdasku, Polki
pokonay aktualne wicemistrzynie Europy Chorwacj 3:1.
Mimo poraki, Chorwatki zachoway prowadzenie w tabeli, ale
maj rozegrane o dwa mecze wicej.
----------------------------------------------------------Europa Poudniowa, Poudniowo -zachodnia i Pnocna jest w
zasigu wyw.
Polska jest na skraju niu znad Rosji w strefie
frontw atmosferycznych.
Z zachodu napywa troch cieplejsze
powietrze.

Cinienie spada.
W Warszawie 998 hPa.
Na pnocnym-wschodzie i na kracach wschodnich bdzie dzi
pogodnie.
W pozostaej czci kraju pocztkowo na zachodzie, a
pniej w centrum i na poudniu wzrost zachmurzenia.
Temp. maks.
od 16 st. nad morzem do 27 st. w zachodniej Maopolsce i na
kracach zachodnich.
Wiatr saby i umiarkowany, przewanie
pnocno-zachodni.
Imieniny Flawiusz, Pauliny i Tomasza.
(PAP); odr/ E-mail: SerwisRadiowy@pap.com.pl

INFORMACJE DWIKOWE NADANE 22 CZERWCA DOSTPNE W BBS:


Biblioteka SID : Plik 06_22_01.wav lub 06_22_01.mp3
Serwis odpatny
Opuszczajcy Biaoru ambasadorowie Unii Europejskiej
egnali si wczoraj z pozostajcymi w Misku kolegami z innych
krajw.
Wszyscy spotkali si w jednej z miskich restauracji.
DWIK:
Na terenie tego dyplomatycznego osiedla w tej chwili nie
mieszka aden z rezydujcych tam wczeniej 22 ambasadorw.
Polski ambasador Mariusz Maszkiewicz, w sprawie odwoania
ktrego nie zapada jeszcze decyzja wadz w kraju, zajmuje od
soboty
dwuosobowy pokj na terenie midzynarodowego centrum
kongresowo-szkoleniowego w Misku.
W budynku tym mieci si m.in.
siedziba doradczo-obserwacyjnej grupy OBWE.
Na poniedziaek Unia Europejska zapowiedziaa odwoanie swych
ambasadorw z Miska w zwizku ze skandalem wok dyplomatycznego
osiedla w Drozdach.
Protest UE dotyczy odcicia rezydujcym tam
dyplomatom wody, prdu i telefonw oraz zablokowania wjazdu do
ich
rezydencji.
z Miska Wojciech Pocharski PAP
Biaoru/Ambasadorowie UE egnali si z kolegami w Misku

21.6.Misk (PAP) - Opuszczajcy Biaoru ambasadorowie Unii


Europejskiej egnali si w niedziel z pozostajcymi w Misku
kolegami z innych krajw na spotkaniu w jednej z renomowanych
stoecznych restauracji - dowiedzia si korespondent PAP z
dyplomatycznego rda.
Przed spotkaniem, ambasador Francji, w obecnoci pracownikw
ambasady, dokona uroczystego zdjcia flagi swojego pastwa
przed rezydencj w Drozdach, pod Miskiem.
Na terenie tego dyplomatycznego osiedla w tej chwili nie
mieszka aden z rezydujcych tam wczeniej 22 ambasadorw.
Polski ambasador Mariusz Maszkiewicz, w sprawie odwoania
ktrego nie zapada jeszcze decyzja wadz w kraju, zajmuje od
soboty dwuosobowy pokj na terenie midzynarodowego centrum
kongresowo-szkoleniowego w Misku.
W budynku tym mieci si
m.in. siedziba doradczo-obserwacyjnej grupy OBWE.
Na poniedziaek Unia Europejska zapowiedziaa odwoanie
swych ambasadorw z Miska w protecie przeciwko "niemoliwemu
do przyjcia postpowaniu" Biaorusi w zwizku ze skandalem
wok osiedla w Drozdach.
Protest UE dotyczy odcicia rezydujcym tam dyplomatom wody,
prdu i telefonw oraz zablokowania wjazdu do pooonego sze
kilometrw od Miska osiedla.
Wedug pastwowych mediw biaoruskich, w sobot
ambasadorowie W.
Brytanii, Niemiec, Grecji, Woch i Francji w
werbalnych notach powiadomili MSZ w Misku o swym zamiarze
"wyjechania na nieokrelony termin w najbliszy poniedziaek".
W poniedziaek ma zosta ogoszone stanowisko amerykaskie.
Swego przedstawiciela nie odwoa Moskwa.
Rzecznik polskiego MSZ
Pawe Dobrowolski zapowiedzia, e Polska wycofa swego
ambasadora, jeli "zajdzie taka potrzeba".
Wojciech Pocharski (PAP)
ro/ls/
Lebiedka: ukaszenka zabiega o proradziecki elektorat
19.6.Misk (PAP) - Przedstawiciel biaoruskiej opozycji Anatol
Lebiedka uwaa, e prezydent ukaszenka poprzez konflikt z
zachodnimi dyplomatami chce umocni sw pozycj

"oglnosowiaskiego lidera na obszarze b.


ZSRR".
"Kontynuujc konflikt wok dyplomatycznego osiedla Drozdy,
prezydent ukaszenka usiuje odnie zwycistwo nad wsplnot
europejsk i USA, by zdoby poparcie proradzieckiego elektoratu
w Rosji i krajach b.ZSRR" - uwaa A.
Lebiedka z wadz
opozycyjnej, biaoruskiej Zjednoczonej Partii Obywatelskiej.
Biaoruski polityk powiedzia w pitek korespondentowi PAP,
e ukaszenka chce pokaza, i jest oglnosowiaskim liderem i
sta go na walk do koca.
Wygrana w obecnym konflikcie
poprawiaby jego polityczne notowania w Rosji i na caym
obszarze poradzieckim.
Wedug Lebiedki, biaoruski prezydent stosuje wobec
ambasadorw polityk drobnych krokw, jednak zdecydowane
przeciwstawienie si dyplomatw pokrzyowao nieco t polityk.
"Oczekujemy ostrych krokw ze strony oficjalnej Brukseli i
Waszyngtonu w tej sprawie" - powiedzia polityk Zjednoczonej
Partii Obywatelskiej.
Wojciech Pocharski (PAP)
plo/bb/ adl/
Biaoru/ Jerzy Giedroy uhonorowany przez Biaorusinw
18.6.
Misk (PAP) - W Muzeum Narodowym Historii i Kultury
Biaorusi w Misku otwarto w czwartek wystaw powicon Jerzemu
Giedroyciowi i jego paryskiej "Kulturze".
Ogoszono te, e
Redaktor otrzymuje honorowy doktorat "Biaoruskiego Kolegium".
Wystawa jest przegldem dziaalnoci wydawniczej "Kultury".
Fotogramy dokumentuj rwnie histori tej instytucji.
Na uroczystoci otwarcia wystawy "Kolegium Biaoruskie",
niedawno utworzona niezalena uczelnia, zakomunikowao o nadaniu
Giedroyciowi tytuu doktora honoris causa.
Uhonorowao go tak za
wkad intelektualny "w formowanie i rozwj wspczesnej
przestrzeni kulturalnej i demokratycznej w pokomunistycznych
krajach Europy rodkowowschodniej".
Jest to pierwszy honorowy doktorat nadany przez "Kolegium
Biaoruskie".

Na otwarciu wystawy byli m.in. ambasadorowie Polski, Litwy i


Ukrainy.
Giedroy urodzi si w Misku 27 lipca 1906 r. i spdzi tu
lata dziecice.
Zaoyciel "Kultury" i od 50 lat jej redaktor,
od pocztku swej dziaalnoci gosi, e dla Polski wane
s dobre stosunki z woln Biaorusi, woln Litw i woln
Ukrain.
W zeszym roku otrzyma honorowe obywatelstwo Litwy, a w
maju tego roku - litewski Order Giedymina.
Wojciech Pocharski (PAP)
aja/ xp/ woj/
Wiadomoci dnia - roda, 10.06., godz.18.00
Pi osb zostao rannych w odzi w wyniku zderzenia
autobusu komunikacji miejskiej z samochodem ciarowym
Jeszcze dzi do Senatu dotr rzdowe materiay umoliwiajce
przygotowanie poprawek do ustawy o nowym podziale kraju na
wojewdztwa - zapowiedzia premier Jerzy Buzek
Zdaniem wicepremiera Balcerowicza, Polska moe uzyska
miliard dolarw poyczki z Banku wiatowego, jeli wprowadzi
si poprawki do programu naprawy grnictwa
Na 45 zotych ustalio Ministerstwo Skarbu Pastwa cen
publicznej sprzeday ponad 20 mln akcji Banku Pekao SA
We Francji rozpoczy si 16. pikarskie mistrzostwa wiata
Stany Zjednoczone i Wielka Brytania dopuciy moliwo
interwencji wojskowej w Kosowie.
USA nie podejm jednak
adnych dziaa jednostronnych
---------------------------------------------------------------Pi osb zostao rannych w wyniku zderzenia w odzi
autobusu komunikacji miejskiej z samochodem ciarowym.
Trzy
osoby po przebadaniu zwolniono do domu, w szpitalu przebywa
dwch ciej poszkodowanych - ze zamanymi ebrami i urazem
gowy.
Do wypadku doszo na skrzyowaniu ulic Pisudskiego i Rydza

migego.
Samochd marki Lublin zajecha drog autobusowi linii
70.
Autobus uderzy w bok pojazdu.
Wedug policji, obaj kierowcy byli trzewi.
---------------------------------------------------------------Jeszcze dzi do Senatu dotr rzdowe materiay umoliwiajce
przygotowanie poprawek do ustawy o nowym podziale kraju na
wojewdztwa - zapowiedzia premier Jerzy Buzek po spotkaniu z
marszaek Senatu Alicj Grzekowiak
Senacka Komisja Samorzdu Terytorialnego i Administracji
kontynuuje posiedzenie.
Komisja ma zdecydowa, jakie poprawki do
ustawy uchwalonej przez Sejm w ubiegy pitek rekomendowa
Senatowi.
Koalicja AWS-UW chce, by w stosunku do wersji sejmowej
liczba wojewdztw zostaa zwikszona o trzy - z 12 do 15.
Dodatkowo doszyby opolskie, kujawsko-pomorskie i lubuskie.
Na posiedzeniu senatorowie zaproponowali poprawki z
wariantami: 15 (AWS) oraz 17 i 27 (SLD).
---------------------------------------------------------------Polska moe uzyska miliard dolarw poyczki z Banku
wiatowego, jeli wprowadzi si poprawki do programu naprawy
grnictwa - powiedzia wicepremier Leszek Balcerowicz.
Balcerowicz uzgodni z przebywajcymi w Polsce od 10 dni
ekspertami Banku wiatowego kilka poprawek.
Jego zdaniem, jest
szansa, aby w cigu dwch tygodni ministrowie resortw
gospodarczych dopracowali, zgodnie z zaleceniami Banku,
najwaniejsze zasady restrukturyzacji sektora wglowego.
Ewentualny kredyt z B bdzie udzielony w postaci serii
poyczek na zasadach komercyjnych.
---------------------------------------------------------------Analiza postulatw Zwizku Zawodowego Maszynistw Kolejowych
w Polsce bdzie moliwa na spotkaniu zwizkowcw z
przedstawicielami resortu w poniedziaek - zapowiedzia Witold
Chodakiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i
Gospodarki Morskiej.
ZZMK domaga si od rzdu wypracowania nowej polityki
transportowej oraz podwyki pac o 300 z.
W przypadku
niespenienia tych postulatw maszynici podejm strajk

generalny w nocy z 16 na 17 czerwca.


---------------------------------------------------------------Na 45 zotych ustalio Ministerstwo Skarbu Pastwa cen
publicznej sprzeday ponad 20 mln akcji, czyli 15 procent
kapitau akcyjnego Banku Pekao SA.
Cena w transzach dla maych i
duych inwestorw uwzgldnia 5-procentowe dyskonto, wic akcje
sprzedawane bd po 42,8 z, a inwestorzy instytucjonalni
zapac 45 zotych za sztuk.
Publiczna sprzeda akcji Banku Pekao SA w transzach dla
maych i duych inwestorw bdzie trwa od 15 do 19 czerwca, a w
transzy dla inwestorw instytucjonalnych od 17 do 19 czerwca.
---------------------------------------------------------------We Francji rozpoczy si 16. pikarskie mistrzostwa wiata.
W meczu otwarcia na Stade de France w podparyskiej dzielnicy
Saint-Denis wystpiy reprezentacje Brazylii i Szkocji.
Po raz pierwszy w historii mistrzostw w turnieju finaowym
gra bd 32 druyny.
W programie turnieju, ktry trwa bdzie
do 12 lipca, znajduj si 64 mecze.
Formu otwierajc mistrzostwa wygosi prezydent Francji
Jacques Chirac.
Tytuu mistrza wiata broni Brazylia.
---------------------------------------------------------------Stany Zjednoczone i Wielka Brytania dopuciy moliwo
interwencji wojskowej w Kosowie.
USA nie podejm jednak adnych
dziaa jednostronnych.
Amerykaski minister obrony William Cohen wyrazi nadziej,
e bdzie mona unikn akcji zachodnich wojsk, by powstrzyma
serbsk ofensyw przeciwko separatystom albaskim w Kosowie.
Doda jednak, e nie mona jej wykluczy.
Niemal rwnoczenie brytyjski premier Tony Blair owiadczy,
e interwencja w Kosowie moe by potrzebna, jeli zawiod
wysiki dyplomatyczne.
Blair powiedzia w parlamencie, e Londyn
prbuje zyska poparcie innych krajw, by wywrze presj
dyplomatyczn na prezydenta Jugosawii Slobodana Miloszevicia.
Minister Cohen z Rzymu udaje si do Brukseli, gdzie jutro

ministrowie obrony NATO bd si zastanawia nad wariantami


ewentualnej interwencji wojskowej w Kosowie.
---------------------------------------------------------------Policja izraelska rozpdzia demonstracj kilkudziesiciu
cudzoziemcw, ktrzy wsplnie z Palestyczykami protestowali
przeciwko budowie ydowskich mieszka we wschodniej, arabskiej
czci Jerozolimy.
Rzd izraelski wyrazi zgod na budow nowych 58 mieszka
dla osadnikw ydowskich w dzielnicy Silwan i na Grze Oliwnej.
Kolonizacja tych dzielnic ma istotne znaczenie strategiczne.
Tdy bowiem przebiega ostatni ju korytarz zamieszkay przez
Palestyczykw prowadzcy z Cisjordanii do Esplanady Meczetw w
Jerozolimie.
We wschodniej Jerozolimie panuje wyrane napicie.
Osadnicy
ydowscy zajli kilka domw nalecych poprzednio do Arabw.
Doszo do star z miejscow ludnoci.
(PAP)
Opr. we/
E-mail: SerwisRadiowy@pap.com.pl
INFORMACJE DWIKOWE NADANE 10 CZERWCA DOSTPNE W BBS:
Biblioteka SID : Plik 06_10_01.wav lub 06_10_01.mp3
Serwis odpatny
Prezydent Biaorusi Aleksander ukaszenka powiedzia nowemu
polskiemu ambasadorowi w Misku, i chce, by biaoruscy Polacy
mieli oparcie w prezydencie.
Ambasador Mariusz Maszkiewicz
wrczy wczoraj ukaszence listy uwierzytelniajce.
dwik:
"Jestemy gotowi pomaga stronie biaoruskiej we wszelkich
problemach - nie z pozycji mentorskiej, lecz z pozycji
przyjaciela i bliskiego ssiada, ktry moe podzieli si swoimi
dowiadczeniami" - powiedzia mi ambasador Maszkiewicz po
uroczystoci.

Doda, e prezydent przyj go bardzo yczliwie.


Spotkanie w
cztery oczy przeduyo si do p godziny i trwao dwukrotnie
duej ni przewiduje protok. ukaszenk ucieszyo to, e
Maszkiewicz by trzy lata konsulem generalnym w Grodnie;
powiedzia ambasadorowi, e w takim razie z pewnoci dobrze
rozumie sytuacj na Biaorusi.
Poruszono te spraw biaoruskich obywateli polskiej
narodowoci.
Wedug ambasadora, prezydent ukaszenka
zadeklarowa, i stara si wypenia swe obietnice zoone
mniejszoci polskiej podczas kampanii prezydenckiej oraz chce,
aby Polacy, szczeglnie na Grodzieszczynie, czuli, e maj w
nim oparcie.
ukaszenka wyrazi take zaniepokojenie sytuacj wok
dyplomatycznego osiedla Drozdy pod Miskiem.
Wadze wezway
rezydujcych tam ambasadorw do jego opuszczenia, gdy 10
czerwca zaczyna si remont infrastruktury osady.
Ambasadorzy nie
chc si przenosi i USA, Rosja, Francja i kilka innych krajw
zoyo protest w tej sprawie.
Maszkiewicz, ktrego rezydencja rwnie znajduje si w
Drozdach powiedzia, e w rod chce wywie rodzin do kraju,
bo gdy zacznie si remont osiedla, warunki pobytu tam bd
trudne.
Uwaa jednak, e strona biaoruska zaproponuje co
sensownego.
"Zostawiam to na tym etapie" - wyjani mi
ambasador.
Doda, e minister spraw zagranicznych Biaorusi Iwan
Antanowicz obieca podczas uroczystoci wrczenia listw
uwierzytelniajcych, i "spraw bdzie stara si rozstrzygn w
sposb dentelmeski".
Wobec tego "ja rwnie bd si stara w
jaki sposb pomc stronie biaoruskiej w rozstrzygniciu tego
problemu" - wyjani Maszkiewicz.
z Miska Wojciech Pocharski (PAP)

Biaoru/ Pahaniaja o niezalenoci sdziw


10.6.Misk (PAP) - Gari Pahaniaja, znany biaoruski obroca w
procesach politycznych, twierdzi, e niezaleno sdziw, o
ktrej mwio si przed kilku laty na Biaorusi, nie zostaa
osignita.

Pahaniaja, ktry przed tygodniem pozbawiony uprawnie


adwokackich, udzieli w rod wywiadu niepastwowej gazecie
"Nawiny".
Wg niego, sdziowie zostali jeszcze mocniej zwizani z
wadz wykonawcz, ktra ich mianuje, nadaje rangi,
administracja za przyznaje mieszkania.
Pahaniaja twierdzi, e rezultatem tego jest, e wyrok
uniewinniajcy zapada mniej ni w jednym procesie na sto,
poniewa sdziowie obawiaj si reakcji wadz.
Zdaniem Pahaniajy, praca adwokata rwnie nie naley do
najatwiejszych.
"Wykaesz nieco zasadniczoci, zwracajc uwag
wadzy na jej bdy - dostaniesz po nosie raz, drugi, a potem
odbior ci uprawnienia" - powiedzia "Nawinom".
Pahaniaja bra udzia w sprawach politycznych sprawach,
ktre w ostatnich latach odbiy si na Biaorusi szerokim echem.
Komisja ministerstwa sprawiedliwoci odbierajc mu tydzie
temu uprawnienia umotywowaa swoj decyzj tym, e jest
czonkiem rosyjskiej gildii adwokackiej i nie moe zajmowa si
praktyk na terytorium Biaorusi.
Adwokat powiedzia gazecie, e decyzj komisji mona oceni
na
"trzy z minusem".
Przyzna, e jeszcze jesieni ubiegego roku opuszczajc
miejskie kolegium adwokackie w Misku, wstpi do
midzyregionalnego kolegium adwokatw w Moskwie, ale, wedug
prawa, moe reprezentowa interesy obywateli dowolnego kraju
Wsplnoty Niepodlegych Pastw, poniewa stosown konwencj
prawn WNP w tej sprawie ratyfikowaa Biaoru.
Uwaa te, e odmawia mu si moliwoci kontynuowania
dziaalnoci w dziedzinie obrony praw czowieka.
"Nawinom" owiadczy, e na razie nie zamierza opuszcza
Biaorusi.
Wczeniej, w zwizku z decyzj komisji, zapowiedzia,
e zaskary jej postanowienie.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ kan/ls/
Biaoru/ Szef MSZ nie wspomnia o odwoaniu remontw Drozdw
9.6.
Misk (PAP) - Antanowicz we wtorkowym wywiadzie

telewizyjnym nie powiedzia niczego o ewentualnym odwoaniu


przenosin rezydencji ambasadorw z Drozdw pod Miskiem, co
sugeroway wczeniej doniesienia agencyjne.
Powiedzia, e rozmawia we wtorek z ambasadorem
amerykaskim w Misku Danielem Speckhardem, z ktrym, jak
wyjani "bdziemy szuka wsplnych wariantw" wyjcia z
sytuacji.
Doda, e prezydent Aleksandr ukaszenka bardzo zaniepokoi
si problemami, ktre w poniedziaek przedstawi dziennikarzom w
zwizku z sytuacj wok Drozdw Speckhard, gdy "nie wiedzia,
e w rod przyjedaj jego rodzice i prosi o zapewnienie im
maksimum wygd".
Speckhard, mwic o tzw. ludzkim wymiarze sprawy, stwierdzi
m.in. e akurat w dzie rozpoczcia remontu osady przyjedaj
jego rodzice.
Antanowicz wyjani, e ma w zwizku z tym
propozycj dla amerykaskiego ambasadora.
Wojciech Pocharski (PAP)
kan/
Biaoru/ Polski ambasador wrczy listy uwierzytelniajce
9.6.
Misk (PAP) - Prezydent Biaorusi Aleksander ukaszenka
powiedzia nowemu polskiemu ambasadorowi w Misku, i chce, by
biaoruscy Polacy mieli oparcie w prezydencie.
Ambasador Mariusz
Maszkiewicz wrczy we wtorek ukaszence listy
uwierzytelniajce.
"Jestemy gotowi pomaga stronie biaoruskiej we wszelkich
problemach - nie z pozycji mentorskiej, lecz z pozycji
przyjaciela i bliskiego ssiada, ktry moe podzieli si swoimi
dowiadczeniami" - powiedzia ambasador po uroczystoci
korespondentowi PAP.
Doda, e prezydent przyj go bardzo yczliwie.
Spotkanie w
cztery oczy przeduyo si do p godziny i trwao dwukrotnie
duej ni przewiduje protok.
ukaszenk ucieszyo to, e Maszkiewicz by trzy lata
konsulem generalnym w Grodnie; powiedzia ambasadorowi, e w
takim razie z pewnoci dobrze rozumie sytuacj na Biaorusi.
Poruszono te spraw biaoruskich obywateli polskiej
narodowoci.
Ambasador powiedzia, e prezydent ukaszenka

zapewni, i stara si wypenia swe obietnice zoone


mniejszoci polskiej podczas kampanii prezydenckiej i chce, aby
Polacy, szczeglnie na Grodzieszczynie, czuli, e maj w nim
oparcie.
ukaszenka wyrazi take zaniepokojenie sytuacj wok
dyplomatycznego osiedla Drozdy pod Miskiem.
Wadze biaoruskie
wezway szefw placwek dyplomatycznych, majcych tam swoje
rezydencje, by je opucili, gdy 10 czerwca zaczyna si
generalny remont sieci wodocigowej, kanalizacji, linii
elektrycznych i telefonicznych tego osiedla.
Jednak ambasadorzy
nie chc si przenosi i USA, Rosja, Francja i kilka innych
krajw zoyo protest w tej sprawie.
(We wtorek po poudniu rzecznik biaoruskiego MSZ owiadczy
Reutersowi, e wezwanie do opuszczenia rezydencji moe zosta
cofnite).
Maszkiewicz, ktrego rezydencja te znajduje si w Drozdach
powiedzia PAP, e w rod chce wywie rodzin do kraju, bo gdy
zacznie si remont osiedla, warunki pobytu tam bd trudne.
"Planowany remont osiedla i odcicie wszystkich sieci
komunikacyjnych uniemoliwi funkcjonowanie mojej rodziny, ale
myl e strona biaoruska zaproponuje co sensownego.
Zostawiam
to na tym etapie" - wyjani.
Doda, e minister spraw zagranicznych Biaorusi Iwan
Antanowicz obieca podczas uroczystoci wrczenia listw
uwierzytelniajcych, i "spraw bdzie stara si rozstrzygn w
sposb dentelmeski".
Wobec tego "ja rwnie bd si stara w
jaki sposb pomc stronie biaoruskiej w rozstrzygniciu tego
problemu" - powiedzia.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ xp/ psk/
Biaoru/MSZ ubolewa w zwizku ze spraw osiedla Drozdy
8.6.
Misk (PAP) - Biaoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
w rozpowszechnionym w poniedziaek komunikacie wyrazio
ubolewanie w zwizku z przenosinami zagranicznych misji
dyplomatycznych z osiedla Drozdy pod Miskiem.
Podkrelio jednoczenie, e powodem kapitalnego remontu
osiedla jest gwatowne pogorszenie si stanu techniczno-

sanitarnego budynkw i komunikacji na terenie osiedla.


Osiedle przekazano dyplomatom w latach 1991-1993 na pewien
okres - utrzymuje MSZ.
Planowano bowiem zakoczy budow domw
odpowiadajcych standardom dyplomatycznym, a take rozwiza
kwesti przekazania dziaek pod budow dyplomatycznego
miasteczka.
Wyjaniono, e warianty rozmieszczenia rezydencji
zaproponowano ju odpowiednim przedstawicielstwom
dyplomatycznym.
Ambasadom, ktre chciayby wybudowa wasne
rezydencje, wydzielono takie dziaki - twierdzi MSZ.
Niestety, suby korpusu dyplomatycznego przeduajc w 1998
r. umowy dzierawcze na osiedlu Drozdy nie przewidziay
"awaryjnej sytuacji", ktra spowodowaa podjcie decyzji o
remoncie Drozdw - dodaje resort.
MSZ przekazao zainteresowanym
przedstawicielstwom dyplomatycznym przeprosiny.
Rzd biaoruski powiadomi w kwietniu 22 ambasady
zagraniczne, w tym polsk, e szefowie placwek powinni
"wkrtce" opuci rezydencje w podstoecznym osiedlu Drozdy,
gdy trzeba tam wyremontowa wodocigi, kanalizacj, sie
telefoniczn i elektryczn.
Dyplomaci uznali wtedy, e czas przenosin jest zbyt krtki,
a niektrzy wyrazili niezadowolenie, e zamiast dacz otrzymaj
zwyke mieszkania.
Korpus dyplomatyczny zgodnie skrytykowa
take form przekazania decyzji o przeprowadzce, doszukujc si
w niej m.in. motyww politycznych.
W poniedziaek ambasador USA Daniel Speckhard zakomunikowa
na konferencji prasowej, e otrzyma od wadz biaoruskich
zawiadomienie, i naprawy rozpoczn si w rod i e od tego
dnia do kompleksu dacz nie bdzie si wpuszcza adnych
pojazdw.
Wedug amerykaskiego dyplomaty, jeli Misk bdzie nadal
zmusza ambasadorw akredytowanych na Biaorusi do opuszczenia
podstoecznych rezydencji, znacznie pogorszy to midzynarodow
reputacj Biaorusi.
Powiedzia, e ambasadorowie czekaj do
rody na nowe sygnay strony biaoruskiej w tej sprawie.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ mc/

Biaoru/ Przenosiny dyplomatw pogorsz sytuacj Biaorusi


8.6.Misk (PAP)- Ambasador USA na Biaorusi Daniel Spekhard
uprzedzi, e jeli Misk bdzie nadal zmusza akredytowanych
tam ambasadorw do opuszczenia ich podstoecznych rezydencji,
znaczco pogorszy to reputacj Biaorusi i zmniejszy jej szanse
integracji z midzynarodow spoecznoci.
Przesiedlenie akredytowanych na Biaorusi ambasadorw z
osiedla Drozdy pod Miskiem jest sprzeczne z Konwencj Wiedesk
dotyczc stosunkw dyplomatycznych - wyjani amerykaski
ambasador w poniedziaek na konferencji prasowej przedstawiajc
stanowisko swojego kraju.
Doda, e podzielaj je pozostali czonkowie korpusu
dyplomatycznego.
Biaoruskie suby dyplomatyczne poinformoway ostatnio
szefw misji, ktrzy rezyduj w Drozdach, e 10 czerwca
rozpocznie si dugoterminowy remont urzdze infastruktury tego
osiedla, co sprawi, e rezydujcy tam ambasadorowie bd musieli
opuci to miejsce.
Sprawa nabraa rozgosu ju w kocu kwietnia, gdy
biaoruskie MSZ poinformowao ambasadorw, e w zwizku z
remontem osady bd zmuszeni "w najbliszym czasie" opuci
Drozdy.
Korpus dyplomatyczny (w Misku jest ponad 30 ambasad)
zgodnie skrytykowa wwczas form przekazania decyzji o
przeprowadzce.
Zdaniem dyplomatw, decyzji towarzysz motywy
polityczne.
W zgodzie z Konwencj Wiedesk rezydencja ambasadora jest
integraln czci misji dyplomatycznej.
Rzd, na terenie
ktrego znajduje si misja, nie moe zada opuszczenia tego
terenu - powiedzia dziennikarzom amerykaski ambasador.
Doda, e jeeli Biaoru bdzie postrzegana jako pastwo
amice midzynarodowe postanowienia, to wpynie to negatywnie
nie tylko na jej midzynarodowe stosunki polityczne, ale take
na rozwj wizi handlowych.
Ambasador USA owiadczy, i korpus dyplomatyczny wierzy, e
spraw da si rozwiza "bez niszczenia naszych domw", w ktre
ich pastwa nierzadko zainwestoway znaczne rodki.
Zdaniem Spekharda, problem moe zosta rozwizany, gdy
prezydent Aleksandr ukaszenka, po zapoznaniu si ze szczegami
sprawy, zda sobie spraw z wagi problemu i zainterweniuje w
subach dyplomatycznych a Biaoru zacznie dostosowywa si do

midzynarodowego prawa.
Ambasadorowie spodziewaj si jakich nowych sygnaw strony
biaoruskiej w cigu dwch dni pozostaych do remontu Drozdw.
Wojciech Pocharski (PAP)
kan/lm/
Biaoru/ ukaszenka nie zgadza si na wzrost cen
5.6.Misk (PAP)- Prezydent Aleksander ukaszenka owiadczy w
pitek na naradzie z przedstawicielami biaoruskiego rzdu, e
"nie pjdzie na wzrost cen", nawet w zwizku z perturbacjami w
zaopatrzeniu sklepw w ostatnim czasie.
Prezydent poleci odpowiedzialnym za to urzdnikom
skontrolowa zaopatrzenie sklepw w cukier, miso i nabia.
Zapowiedzia "wycignicie wnioskw kadrowych" w razie
niewykonania polecenia.
Zdaniem ukaszenki, perturbacje na rynku s niedopuszczalne.
Prezydent nie uwaa obecnej sytuacji za nadzwyczajn, ale
dostrzega "niepokojce symptomy, ktre wymagaj analizy i
podjcia odpowiednich rodkw".
Symptomy te - wedug biaoruskiego prezydenta - to trudnoci
w handlu niektrymi towarami, wzrost cen przewyszajcy
prognozowane wskaniki oraz eksport podw rolnych.
ukaszenka oczekuje od rzdu propozycji poprawy sytuacji.
Wedug biaoruskiego prezydenta, nie do przyjcia jest
odstpienie od podstawowych wskanikw makroekonomicznych
zawartych w prognozie na 1998 r.
Zdaniem ukaszenki, jeeli ustalono, e miesiczny wzrost
cen wyniesie 2 proc., to rwnie o 2 proc. powinna co miesic
dewaluowa si narodowa waluta.
Tymczasem, jak powiedzia
przedstawicielom rzdu, kurs biaoruskiego rubla od pocztku
roku spad dwukrotnie.
Po gonym, marcowym kryzysie walutowym, wywoanym przez
gwatowny spadek rubla, ukaszenka poleci premierowi
Siarhiejowi Linhowi zapewni stabilno cen oraz nie dopuci do
przekroczenia ich miesicznego dwuprocentowego wzrostu.
Rzd nasili wwczas kontrol naruszajcych "dyscyplin
cen".
Sprawdzono kilka tysicy przedsibiorstw, a 488 osb

ukarano grzywnami na sum 27 mld rubli.


Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ kan/ bum/
Wiadomoci dnia - pitek, 5.06., godz. 15.00
PSL definitywnie wypowiada si przeciwko ustawie o
trjpodziale kraju
Posowie AWS chc wykluczenia Somki i opuszaskiego z
klubu
Delegacja z Kosowa zbojkotowaa rozmowy z rzdem serbskim
Etiopia i Erytrea akceptuj plan pokojowy,ale walki trwaj
Rosyjska Duma znw przeoya przesuchania w sprawie
START-2
---------------------------------------------------------------

Sejm odrzuci poprawk posa Stycznia przewidujc podzia


kraju na 12 wojewdztw.
Do przegosowania dwunastki zabrako 35
gosw.
W Sejmie trwa przerwa i dopiero po niej Izba przystpi do
gosowania wnioskw dotyczcych zwikszenia liczby wojewdztw od 49 do 13.
Jeli aden z nich nie uzyska wikszoci, Sejm
bdzie gosowa nad caoci projektu ustawy, ktry w pierwotnej
wersji zakada utworzenie 12 wojewdztw.
*
*
*
PSL bdzie gosowa przeciw ustawie o podziale kraju na
wojewdztwa, powiaty i gminy, bez wzgldu na liczb wojewdztw,
na jak zdecyduje si Sejm - powiedzia po posiedzeniu tego
klubu prezes PSL Jarosaw Kalinowski.
W kwestii liczby wojewdztw PSL przyjmuje stanowisko "im
wicej, tym lepiej" - powiedzia Kalinowski.
Doda: "poprzemy
najpierw poprawk zakadajc utrzymanie 49 wojewdztw, potem
utworzenie 27 i 17".
A 16 i mniej? - na to pytanie lider ludowcw umiechn
si zagadkowo.
*
*
*

W klubie AWS zgoszono wniosek o wykluczenie z klubu Adama


Somki i Jana opuszaskiego, ktrzy gosowali dzi przeciwko
propozycji podziau kraju na 12 wojewdztw.
Tajne gosowanie w tej sprawie odbdzie si przed godzin 16
- powiedzia dziennikarzom rzecznik klubu Piotr ak.
Klub zdecyduje te, czy pozbawi niektrych posw klubu ktrzy rwnie byli przeciw 12 wojewdztwom - funkcji
przewodniczcych lub wiceprzewodniczcych komisji sejmowych.
ak nie chcia powiedzie, o ktre osoby konkretnie chodzi,
podkreli jednak, e wniosek nie dotyczy Jerzego Gwida,
przewodniczcego Komisji Odpowiedzialnoci Konstytucyjnej.
Na pytanie dlaczego wnioski o wykluczenie dotycz tylko
Somki i opuszaskiego, rzecznik przypomnia, e wczeniej byli
oni ukarani nagan.
------------------------------------------------------------Spotkanie z przedstawicielami organizacji polonijnych w
Austrii oraz udzia w midzynarodowej konferencji "Europa Forum Wachau" - znalazy si w programie rozpoczynajcej si w
sobot, dwudniowej wizyty w Austrii, premiera Jerzego Buzka.
Premier spotka si jutro z przedstawicielami organizacji
polonijnych na wiedeskim wzgrzu Kahlenberg, gdzie znajduje si
polski koci wraz z kaplic krla Jana III Sobieskiego.
W niedziel, w Gottweig, premier bdzie uczestniczy w
organizowanej corocznie od 1995 r., midzynarodowej konferencji
"Europa - Forum Wachau".
Gwnym tematem drugiego dnia obrad,
bdzie "Wsplne zagwarantowanie przyszoci Europy".
Jerzy Buzek odbdzie rozmow z biorcym udzia w
konferencji, premierem Hiszpanii Jose Maria Aznarem.
Obaj
politycy bd jej gwnymi gomi zagranicznymi.
*****
Idea zorganizowania konferencji zrodzia si na przeomie
1994 i 1995 r. w krgu politykw chadeckiej Austriackiej Partii
Ludowej (OVP).
Tematyka konferencji koncentruje si wok
rnych aspektw funkcjonowania i oddziaywania Unii
Europejskiej, jej roli i znaczenia w procesie rozwoju kontynentu
europejskiego.
---------------------------------------------------------Policjanci ze Stargardu Szczeciskiego zatrzymali dwch
mczyzn podejrzanych o zabjstwo 40-letniego mieszkaca
Chociwla Mariana C.

Do zabjstwa doszo w lutym ubiegego roku.


Policja, mimo umorzenia ledztwa przez prokuratur, prowadzia
poszukiwania sprawcw.
Zatrzymani - 20-letni Tomasz R. i
19-letni Tomasz O. - mieszkacy Chociwla, przyznali si do
morderstwa.
Zwoki zamordowanego mczyzny znaleziono kilka dni po
mierci.
Ciao byo skrpowane, zmasakrowane, z du liczb ran
kutych.
Zatrzymani mczyni przyznali si, e ukradli z
mieszkania ofiary tysic zotych i biuteri.
W ledztwie
zeznali, e w chwili zabjstwa byli pod wpywem alkoholu.
------------------------------Kosowscy Albaczycy zbojkotowali negocjacje z rzdow
delegacj Serbii.
Zapowiedzieli, e nie przystpi do rozmw,
dopki serbska policja nie zaprzestanie pacyfikacji i nie wycofa
si z Kosowa.
Przywdcy albascy z Kosowa oparli si
amerykaskim naciskom dyplomatycznym i - zgodnie z
wczeniejszymi zapowiedziami - nie przyszli na spotkanie w
Prisztinie.
Serbska policja, ktra od tygodnia prowadzia w zachodnim
Kosowie ofensyw przeciwko zbrojnym separatystom albaskim,
cakowicie odcia ten region od wiata.
O zaartych walkach i
pacyfikacji wiosek opowiadaj uchodcy, ktrzy tysicami szukaj
schronienia w ssiedniej Albanii.
****
Na nawizanie rozmw zgodzili si jeszcze 15 maja, pod
naciskiem USA, przywdca spoecznoci albaskiej Ibrahim Rugova
i prezydent Jugosawii Slobodan Miloszevi.
Ustalili, e
spotkania zespow negocjacyjnych bd si odbywa co tydzie.
Delegacje spotkay si dotychczas tylko raz - 22 maja.
Rozmowy miay dotyczy przyszoci Kosowa.
--------------------------------------------------------------Z now si wybuchy walki midzy wojskami Etiopii i
Erytrei, ktra od 6 maja dokonuje wypadw zbrojnych na
terytorium ssiada i wtargna na kilkadziesit kilometrw w
gb Etiopii.
Wadze Etiopii przystpiy do ewakuowania ludnoci
cywilnej z zagroonych terenw, gdzie zgino dotd ponad 100

osb.
Jednoczenie ogosiy, e akceptuj 4-punktowy plan
pokojowy, ktry zaproponoway USA i Ruanda.
Zaleca on wycofanie wojsk erytrejskich na pozycje sprzed 6
maja, rozmieszczenie obserwatorw midzynarodowych, powrt na
zajte tereny dotychczasowej administracji cywilnej oraz
przeprowadzenie dochodze.
Premier Etiopii Meles Zenawi owiadczy, e przyjmuje plan
pokojowy, ale dopki wojska Erytrei s na ziemi etiopskiej,
armia pozostanie w gotowoci bojowej.
****
Podczas zwoanego w czwartek w trybie nadzwyczajnym
spotkania ministrw spraw zagranicznych Organizacji Jednoci
Afrykaskiej w Burkinie Faso postanowiono zwoa na przyszy
tydzie szczyt OJA, ktry podejmie prb wywarcia nacisku na
Erytre i Etiopi, aby zakoczyy walki.
-------------------------------Rosyjska Duma, odroczya o tydzie przesuchania dotyczce
dugo odwlekanej ratyfikacji ukadu rozbrojeniowego START-2.
Przesuchania miay odby si 9 czerwca.
Odroczono je na 16
czerwca, z powodu wyjazdu ministrw: obrony Igora Siergiejewa i
spraw zagranicznych Jewgienija Primakowa.
Obaj 8 i 9 czerwca towarzysz prezydentowi Jelcynowi wizyty
w Bonn.
Duma, w ktrej dominuj komunici i nacjonalici, odmawiaa
dotychczas ratyfikacji rosyjsko-amerykaskiego ukadu o redukcji
zbroje strategicznych START-2.
W maju przesuna na wrzesie
debat zaplanowan wczeniej na czerwiec.
Wywoao to krytyk ze
strony Kremla.
Ostatecznie przesuchania miay si odby 9
czerwca.
***
Ukad START-2 podpisano w roku 1993.
Przewiduje on redukcj
gowic nuklearnych przez Stany Zjednoczone i Rosj do 3500 po
kadej stronie.
Amerykaski Senat ratyfikowa traktat w 1996
roku.
-----------------------------------------------------------INFORMACJE DZWIKOWE DOSTPNE W BBS:
Biblioteka SID : Plik 06_05_03.wav lub 06_05_03.mp3
Serwis odpatny

Majc poparcie UEFA wadze Biaoruskiej Federacji Piki


Nonej nie odwoay prezydenta Federacji Jauhiena Szuntaua,
sprzeciwiajc si tym samym woli prezydenta ukaszenki.
Midzynarodowe okolicznoci sprzeciwu pikarskich dziaaczy
przedstawia gazeta "Nawiny".
DWIK:
Prezydent Biaorusi w kocu minionego tygodnia nakaza
odwoa
szefa pikarskiej federacji w zwizku z niepaceniem przez p
roku
pikarzom sprywatyzowanych klubw pikarskich Dynamo Misk i
Dynamo-93.
Obiecujc dziaaczom futbolu "miejsca w najlepszym
areszcie ledczym", ukaszenka nakaza znacjonalizowa dwa
stoeczne
kluby i wypaci pikarzom zalege pobory.
W zgodzie ze statutem Federacji dymisj Szuntaua powinny
zatwierdzi jednak jej wadze.
Tymczasem dzie po decyzji prezydenta
Biaorusi, Szuntau uczestniczy w posiedzeniu biura UEFA w
Kiszyniowie.
Wadze europejskiego futbolu byy oburzone
"bezporednim naciskiem pastwa na dziaalno spoecznej
organizacji sportowej".
UEFA udzielia poparcia prezydentowi federacji pikarskiej
oraz
uprzedzia, e mieszanie si organw pastwa w jej sprawy moe
pocign za sob stosowne sankcje a do wyczenia Biaorusi z
midzynarodowego wspzawodnictwa.
z Miska Wojciech Pocharski (PAP)
----------------------------------------------------------------(PAP) opr.jkc/
E-mail: SerwisRadiowy@pap.com.pl

Biaoru/Polacy maj trudnoci z budow szk


4.6.Misk (PAP) - Zwizek Polakw na Biaorusi napotyka powane
trudnoci ze strony lokalnych wadz, usiujc doprowadzi do
wybudowania - za wasne pienidze - polskiej szkoy w
Nowogrdku.
Trudnoci mia take w Wokowysku.
Poinformowaa o tym w czwartek "Biearuskaja Dieowaja

Gazieta".
W Nowogrdku, gdzie jest kilka polskich klas w dwch
szkoach, miejscowe wadze uznay budow redniej szkoy z
polskim jzykiem wykadowym za "niecelow", a na rodzicw
uczniw polskojzycznych klas zaczto wywiera naciski, aby
przenieli dzieci do klas rosyjskich lub biaoruskich.
W przypadku szkoy w Wokowysku ZPB musia sfinansowa w
jednej trzeciej odnowienie tamtejszej dzielnicowej kotowni, aby
uzyska zgod na budow szkoy - pisze dziennik.
Zauwaa te, e Polacy na Biaorusi maj moralne prawo do
swego szkolnictwa, poniewa budowa trzech szk i liceum z
jzykiem biaoruskim w wojewdztwie biaostockim w latach
1992-96 kosztowaa polskiego podatnika 3,2 mln dolarw, nie
liczc finansowania tych placwek z lokalnych budetw.
Roczne finansowanie biaoruskich organizacji w Polsce przez
rzd polski siga 200 tys. dolarw.
Sumy, ktre strona
biaoruska wydaje na Polakw bdcych obywatelami Biaorusi, s
o wiele skromniejsze i nie przynosz honoru naszemu rzdowi pisze gazeta.
ZPB udao si dotd, przy pomocy z Polski, wybudowa jedn
szko w Grodnie.
Wobec biaoruskich problemw gospodarczych
Zwizek postanowi samodzielnie finansowa budow i urzdzenie
dwch kolejnych szk, oczekujc od wadz jedynie wyznaczenia
odpowiednich terenw.
Prawo do otrzymania wyksztacenia we wasnym jzyku daj
Polakom obie biaoruskie konstytucje - z 1994 i 1996 roku.
"BDG"
przypomina, e prezydent Aleksandr ukaszenka obieca podczas
kampanii wyborczej w 1994 r. szefowi ZPB Tadeuszowi Gawinowi
tak liczb szk, jaka Polakom bdzie potrzebna.
Polacy s liczebnie drug po rosyjskiej mniejszoci
narodow na Biaorusi.
Ostatnie oficjalne dane radzieckie z 1989
r. mwi o 410 tys. obywatelach biaoruskich polskiej
narodowoci.
Wedug szacunkw dziaaczy ZPB liczba Polakw jest
dwu-trzykrotnie wiksza.
Zwizek Polakw na Biaorusi powsta w 1990 r.
Obecnie
dziaa w szeciu obwodach, 51 rejonach i 150 wsiach.
Zatrudnia
ponad 30 tys. dziaaczy.
Siedziba ZPB znajduje si w Grodnie.

Wojciech Pocharski (PAP)


rb/ mc/ls/
Biaoru/ MSZ ubolewa w zwizku z faktem niewydania Pupiejki
4.6.
Misk (PAP) - Siarhiej Martynau, wiceminister spraw
zagranicznych Biaorusi, wyrazi w czwartek ubolewanie w zwizku
z niedawn decyzj polskiego sdu o niewydaniu stronie
biaoruskiej biznesmena Aleksandra Pupiejki.
W poniedziaek warszawski Sd Wojewdzki uzna ekstradycj
Pupiejki, ktrej domaga si Misk, za niemoliw, gdy
przedsibiorca otrzyma ju w Polsce status uchodcy
politycznego.
"Odnosimy si z szacunkiem do polskich sdw, ale wyraamy
ubolewanie, e dany sd podj wanie tak decyzj, nie biorc
pod uwag argumentacji strony biaoruskiej" - powiedzia
Martynau dziennikarzom w Misku.
Doda, e o ile mu wiadomo, biaoruskie organy spraw
wewntrznych nie wycofuj swojego wniosku do Interpolu w sprawie
poszukiwa Pupiejki.
Poszukiwanemu przez Interpol, a nastpnie zatrzymanemu w
Polsce biznesmenowi wadze biaoruskie postawiy zarzut
wyudzenia 1,2 mln dolarw kredytu na handel samochodami oraz 4
mln dolarw, przeznaczonego na zakup zboa.
Wedug Pupiejki, bya to forma zemsty za to, e odmwi
wsparcia kampanii wyborczej prezydenta Aleksandra ukaszenki.
Status uchodcy politycznego daje Pupiejce ochron na
terenie ponad 100 pastw, ktre podpisay Konwencj Genewsk.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ kan/ psk/
Biaoru/ Biaoru zaniepokojona planami Bieriezowskiego
3.6.
Misk (PAP) - Biaoru jest zaniepokojona planami Borysa
Bieriezowskiego, nowego sekretarza wykonawczego Wsplnoty
Niepodlegych Pastw, dotyczcymi przeniesienia centrali WNP z
Miska pod Moskw.
Powodem zaniepokojenia stao si skierowane w rod przez
Bieriezowskiego do Sekretariatu Wykonawczego WNP w stolicy
Biaorusi polecenie rozwaenia sprawy przeniesienia miskiej

kwatery gwnej tej organizacji w okolice rosyjskiej stolicy.


Biaoru uwaa, e tak decyzj powinni podj szefowie
pastw-czonkw WNP, a nie osobicie Bieriezowski.
Wedug pastwowej telewizji, polecenie dowodzi, e
przenosiny urzdnikw WNP do Rosji wkroczyy w etap
przygotowawczy.
Podmoskiewska rezydencja Wsplnoty ma by gotowa
na przyjcie okoo poowy pracownikw miskiej centrali, a take
kierownictwa Sekretariatu Wykonawczego.
Plany te, oprcz Biaorusi, skrytykowa mieli take stali
przedstawiciele pastw WNP w Misku - Ukrainy, Uzbekistanu,
Tadykistanu i Armenii.
Dowodz, e zgodnie z dokumentami
statutowymi WNP i porozumieniami podpisanymi w 1991 r.,
oficjaln stolic tej organizacji jest Misk.
Tu rwnie powinny
odbywa si spotkania szefw pastw i rzdw Wsplnoty.
W zwizku z decyzj Bieriezowskiego strona biaoruska
wystosowaa do niego specjalny protestacyjny list, w ktrym
wyjania, e jakiekolwiek przenosiny struktur WNP do innych
pastw "to nie geografia a polityka" oraz, e moe zosta przez
to zburzony "kruchy konsensus, ktry osignito w sprawie
rozwoju organizacji".
Bieriezowski, ktry zamierza doprowadzi do reformy WNP
przez wzmocnienie swych kompetencji, wyciszenie konfliktw na
obszarze Wsplnoty oraz wspprac z biznesem nie znalaz dwa
tygodnie temu zrozumienia dla swych reformatorskich planw u
prezydenta Biaorusi, Aleksandra ukaszenki.
Podczas spotkania z Bierezowskim biaoruski prezydent da do
zrozumienia, i interesuje go raczej wsppraca w ramach Zwizku
Biaorusi i Rosji, poniewa w dziaalnoci WNP brakuje
konkretw.
W skad WNP, powstaej po rozpadzie ZSRR, wchodz wszystkie
dawne republiki radzieckie oprcz krajw nadbatyckich.
Wsppraca w ramach Wsplnoty jest jednak skomplikowana.
Wpyw
na to ma m.in. obawa byych republik przed zdominowaniem tej
organizacji przez Federacj Rosyjsk.
Kraje te nie chciayby
pochopnie utraci uzyskanej suwerennoci kosztem tak
zorganizowanej Wsplnoty.
(PAP)
Wojciech Pocharski (PAP)

dmi/

Wiadomoci dnia - roda, 03.06., godz. 20.00


Kluby AWS i UW popary w Sejmie projekt ustawy, zgodnie z
ktrym po reformie administracyjnej powstaoby 12
wojewdztw
Spr midzy rzdem a SLD o ksztat reformy ustrojowej - to
"pozorna ktnia" - uwaa lider ROP Jan Olszewski
W Polsce obserwuje si zwikszenie liczby przypadkw
depresji u osb modych - dyskutowali na ten temat polscy
psychiatrzy na zjedzie w Bydgoszczy
Premier Siergiej Kirijenko uwaa, e sytuacja w Rosji jest
"pod kontrol" i rzd sobie poradzi
Wochy wystpiy z inicjatyw zwoania grupy kontaktowej ds.
krajw byej Jugosawii w celu przedyskutowania sytuacji w
Kosowie
----------------------------------------------------------Kluby AWS i UW popary w Sejmie projekt ustawy, zgodnie z
ktrym po reformie administracyjnej powstaoby 12 wojewdztw.
Jan Maria Rokita z AWS podkreli, e decyzj klubu
poprzedzia "duga i burzliwa debata".
Z du satysfakcj
wsuchiwalimy si w gosy mieszkacw opolskiego, bydgoskiego,
toruskiego, czstochowskiego i kieleckiego, bo wiadcz one, i
w Polsce budzi si lokalny patriotyzm - mwi Rokita.
Jednak w jego ocenie tylko wariant 12 wojewdztw
zagwarantuje cigo regionalnych tradycji, i tylko tak due
wojewdztwa bd zdolne do samofinansowania.
"Dwunastka" to jedyny model, do ktrego nie trzeba bdzie
dopaca - przekonywa Stanisaw Kracik z UW.
Apelowa do
posw, by nie kierowali si "wasnym lokalnym interesem".
---------------------------------------------------------------Z kolei kluby parlamentarne SLD i PSL opowiedziay si
przeciwko propozycji rzdowej "dwunastki".
Podczas debaty nad
projektem ustawy o podziale administracyjnym kraju SLD
zaproponowao 17 wojewdztw, za PSL - 49.
---------------------------------------------------------------

Jako "pozorn ktni" okreli lider ROP Jan Olszewski spr


midzy rzdem a SLD o ksztat reformy ustrojowej.
Jego zdaniem w 9 lat po czerwcowych wyborach "ukad
okrgego stou odradza si w nowej postaci".
Tworzy si pozorn
konfrontacj rzdzcej koalicji AWS-UW z opozycj SLD powiedzia Olszewski na uroczystoci, zorganizowanej w
przeddzie rocznicy wyborw czerwcowych w 1989 r. oraz upadku
swojego rzdu w 1992 r.
Wedug Olszewskiego, w sporze tym nie chodzi o podzia kraju
na 12, 14 czy 17 wojewdztw.
"Chodzi o to, czy po reformie
wejdziemy do Unii Europejskiej jako 12, 14, lub 17
polskojzycznych regionw, czy te jako pastwo polskie, ktre
bdzie godnym partnerem" - mwi Olszewski.
---------------------------------------------------------------W Polsce, podobnie jak na caym wiecie, obserwuje si
wyrane zwikszenie liczby przypadkw depresji u osb modych urodzonych po 1960 r.
W stosunku do osb starszych jest to
wzrost 10-krotny - mwiono w Bydgoszczy XXXIX Zjedzie
Psychiatrw Polskich.
Haso przewodnie zjazdu brzmi "Wspczesna cywilizacja a
zdrowie psychiczne czowieka".
Przewodniczcy komitetu organizacyjnego zjazdu prof.
Aleksander Araszkiewicz powiedzia, e duy wpyw na wzrost
liczby Polakw cierpicych na dolegliwoci neurotyczne, takie
jak zaburzenia lkowe i depresje, maj trudnoci z dostosowaniem
si do nowych warunkw spoeczno-ekonomicznych.
Wiele osb
uzalenia si od alkoholu i rodkw psychoaktywnych.
Potwierdzeniem nie najlepszej kondycji polskiego
spoeczestwa jest gwatowny wzrost zamachw samobjczych wrd
dzieci i modziey - ponad 10O proc. w ostatnich 10 latach.
---------------------------------------------------------------Premier Siergiej Kirijenko uwaa, e sytuacja w Rosji jest
"pod kontrol" i rzd sobie poradzi.
Przed rozpoczciem swojej
pierwszej oficjalnej wizyty we Francji Kirijenko podkreli, e
"rzd i bank centralny znaj swoje powinnoci i sobie z nimi
poradz".
Celem wizyty premiera Kirijenki we Francji nie jest - jak

zapewni osobicie szef rosyjskiego rzdu - zabieganie o pomoc


finansow dla Rosji, lecz omwienie moliwoci rozszerzenia
dwustronnej wsppracy.
Termin wizyty zosta uzgodniony duo
wczeniej.
roda jest kolejnym dniem wzrostu notowa akcji na rynku
rosyjskim.
Gwny wskanik moskiewskiej giedy RTS wzrs w
porwnaniu z wczoraj o 8,5 proc., do poziomu 209,07 punkta.
Ceny najbardziej atrakcyjnych akcji spek rosyjskich
wzrosy o 10 proc., a ogem w cigu dwch dni o 30-35 proc.
Eksperci prognozuj, e po tak gwatownym wzrocie wkrtce
rozpocznie si korekta cen.
---------------------------------------------------------------Wochy wystpiy z inicjatyw zwoania grupy kontaktowej ds.
krajw byej Jugosawii w celu przedyskutowania sytuacji w
Kosowie.
Minister spraw zagranicznych Lamberto Dini owiadczy,
e wobec ostatnich wydarze w tym rejonie spoeczno
midzynarodowa bdzie musiaa "ponownie rozway cay obraz"
sytuacji.
Minister doda, e woska dyplomacja zbada, kiedy
grupa kontaktowa mogaby si zebra.
Grupa kontaktowa ds. krajw dawnej JUgosawii skada si z
USA, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Woch i Rosji.
--------------------------------------------------------------Sekretarz generalny NATO Javier Solana przyzna, e sytuacja
w Kosowie pogarsza si, co skonio sojusz do szybszego wysania
grup rozpoznawczych do Albanii.
Maj one przygotowa ewentualne
rozmieszczenie tam si obserwacyjnych.
Solana ma nadziej, e pitkowe spotkanie przywdcy
Albaczykw z Kosowa Ibrahima Rugovy z prezydentem Jugosawii
Miloszeviciem okae si pozytywne.
---------------------------------------------------------------Pau Siewiaryniec, dziaacz biaoruskiej opozycji zosta
niespodziewanie zwolniony z aresztu po podpisaniu zobowizania,
e nie bdzie opuszcza miejsca staego zamieszkania.
Siewiaryniec jest liderem Modego Frontu - ugrupowania
wchodzcego w skad opozycyjnego Biaoruskiego Frontu
Narodowego.
Zosta zatrzymany przed dwoma miesicami pod
zarzutem "zoliwego chuligastwa" podczas masowej akcji

protestu.
Jego zwolnienia domagay si rodowiska opozycyjne.
(Dwik)
------------------------------------------------------------Polska jest w obszarze lekko obnionego cinienia w strefie
frontu atmosferycznego.
Nad zachodni i pnocno-zachodni cz
kraju napynie nieco chodniejsze powietrze z zachodu, a
pozostaa cz bdzie w upalnej i wilgotnej masie powietrza
zwrotnikowego.
Jutro na Pomorzu bdzie pogodnie, poza tym zachmurzenie
umiarkowane, okresami due, miejscami wystpi opady przelotne
oraz burze.
Na Dolnym lsku opady mog by do intensywne.
Temp. maks. od 23 st. na Pomorzu i zachodzie do 29 st. w
Maopolsce.
Wiatr saby, w czasie burz porywisty, przewanie z
kierunkw poudniowych.
(PAP)
Opr. we/

INFORMACJE DWIKOWE DOSTPNE W BBS:

Biblioteka SID : Plik 06_03_04.wav lub 06_03_04.mp3


Serwis odpatny
Sprawa lidera Modego Frontu jest w toku.
Do czasu
zakoczenia ledztwa nie bdzie mg opuszcza rodzinnego
Witebska.
23-letni Siewiaryniec zosta aresztowany 2 kwietnia po
demonstracji przeciw integracji Biaorusi i Rosji, w czasie
ktrej zatrzymano w sumie ok. 50 osb.
Planowana wczeniej
demonstracja nie uzyskaa zgody stoecznych wadz, gdy w
centrum miasta trway oficjalne obchody pierwszej rocznicy
Zwizku Biaorusi i Rosji.
Spraw Siewiaryca zajmowa si ostatnio przez dziesi dni
Gari Pahaniaja, adwokat uczestniczcy w wielu gonych
politycznych procesach.
W przeddzie zwolnienia lidera Modego
Frontu zosta pozbawiony licencji adwokackiej przez komisj

kwalifikacyjn ministerstwa sprawiedliwoci.


z Miska Wojciech Pocharski (PAP)

Biaoru/ Dziaacz opozycji zwolniony z aresztu


3.6.Misk (PAP) - Pau Siewiaryniec, dziaacz biaoruskiej
opozycji zosta w rod niespodziewanie zwolniony z
aresztu po podpisaniu zobowizania, e nie bdzie opuszcza
miejsca staego zamieszkania.
Siewiaryniec - zatrzymany przed dwoma miesicami pod
zarzutem "zoliwego chuligastwa" podczas masowej akcji
protestu - jest liderem aktywnego ugrupowania "Mody Front"
(MF), wchodzcego w skad Biaoruskiego Frontu Narodowego (BFN).
"Jeszcze we wtorek przeduono mu czas przebywania w
areszcie o miesic - powiedzia korespondentowi PAP Ihar
azarczuk z wadz BFN- Tymczasem w rod bez uprzedzenia
kogokolwiek z rodziny lub przyjaci, Siewiaryca przewieziono
do prokuratury, gdzie po podpisaniu przez niego zobowizania o
nieopuszczaniu miejsca staego zameldowania zwolniono z aresztu"
- wyjani azarczuk.
Sprawa lidera "Modego Frontu" jest w toku.
Do czasu
zakoczenia ledztwa nie bdzie mg opuszcza rodzinnego
Witebska.
Zwolnienia modego dziaacza opozycji domagay si
rodowiska opozycyjne.
Dziaacz BFN, Siarhiej Nawumczyk, majcy status uchodcy
politycznego w USA, proponowa nawet niedawno prezydentowi
Aleksandrowi ukaszence siebie jako zakadnika w zamian za
uwolnienie Siewiaryca oraz innego modego opozycjonisty,
Alaksieja Szydouskiego.
23-letni Siewiaryniec zosta aresztowany 2 kwietnia po
demonstracji przeciwko integracji Biaorusi i Rosji, w czasie
ktrej zatrzymano w sumie ok. 50 osb.
Planowana wczeniej demonstracja nie uzyskaa zgody
stoecznych wadz, gdy w centrum miasta trway oficjalne
obchody pierwszej rocznicy Zwizku Biaorusi i Rosji.
Spraw Siewiaryca zajmowa si ostatnio przez dziesi dni
Gari Pahaniaja, adwokat uczestniczcy w wielu gonych
politycznych procesach.
W przeddzie zwolnienia lidera MF

Pahaniaja zosta pozbawiony licencji adwokackiej przez komisj


kwalifikacyjn ministerstwa sprawiedliwoci.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ kan/ nbz/
Dziaacze pikarscy z Biaorusi sprzeciwili si ukaszence
3.6.
Misk (PAP) - Majc poparcie UEFA oraz w obawie przed
izolacj w midzynarodowym sporcie wadze Biaoruskiej Federacji
Piki Nonej (BFPN) nie odwoay prezydenta Federacji Jauhiena
Szuntaua, sprzeciwiajc si tym samym woli prezydenta Aleksandra
ukaszenki.
Zdaniem obserwatorw, tego rodzaju nieposuszestwo wobec
decyzji prezydenta ukaszenki jest na Biaorusi rzadkoci.
Midzynarodowe okolicznoci sprzeciwu pikarskich dziaaczy
przedstawia w rod gazeta "Nawiny".
Prezydent Biaorusi w kocu minionego tygodnia nakaza
odwoa prezydenta pikarskiej federacji w zwizku z
niepaceniem przez p roku pikarzom sprywatyzowanych klubw
pikarskich Dynamo Misk i Dynamo-93.
Obiecujc dziaaczom futbolu "miejsca w najlepszym areszcie
ledczym", ukaszenka nakaza znacjonalizowa dwa stoeczne
kluby i wypaci pikarzom zalege pobory.
W zgodzie ze statutem Federacji dymisj prezydenta powinny
zatwierdzi jednak jej wadze.
Tymczasem dzie po decyzji biaoruskiego prezydenta, Szuntau
uczestniczy w posiedzeniu biura UEFA w Kiszyniowie.
Wadze
europejskiego futbolu byy oburzone "bezporednim naciskiem
pastwa na dziaalno spoecznej organizacji sportowej".
UEFA udzielia poparcia prezydentowi BFPN oraz uprzedzia,
e mieszanie si organw pastwa w sprawy Federacji moe
pocign za sob stosowne sankcje a do wyczenia Biaorusi z
midzynarodowego wspzawodnictwa.
W rezultacie przeciwko dymisji Szuntaua gosowao w
poniedziaek 17 z 18 czonkw zarzdu BFPN.
Poparo go take
wielu szefw klubw pierwszej ligi Biaorusi.
(PAP)
Wojciech Pocharski (PAP)

Wiadomoci dnia - roda, 03.06, godz.8.00


W gosowaniu nad rzdow propozycj podziau kraju na 12
wojewdztw posw AWS ma obowizywa dyscyplina klubowa.
Nie ma wojny "na grze" prezydenta z rzdem - zapewnia w
Lizbonie polskich dziennikarzy Aleksander Kwaniewski.
Brak migowcw opnia akcj ratunkow po trzsieniu ziemi
w Afganistanie, w ktrym zgino od ok. 3 do 5 tys. osb.
Korea Pnocna moe posiada ju co najmniej jeden adunek
jdrowy - informuje prasa japoska.
----------------------------------------------------------Wszyscy posowie AWS maj gosowa za rzdow propozycj 12
wojewdztw - postanowi wczoraj wieczorem klub parlamentarny
Akcji.
Zgodnie z przyjt uchwa, posw AWS ma obowizywa
zarwno dyscyplina obecnoci, jak i dyscyplina w gosowaniu.
Tymczasem wiceprzewodniczcy AWS Adam Somka owiadczy ju,
e nie podporzdkuje si decyzji klubu Akcji i bdzie gosowa
przeciwko rzdowej propozycji 12 wojewdztw.
"Nie ma obowizku bycia w klubie AWS.
Mona by z niego nie
tylko wyrzuconym, ale i mona z niego odej" - skomentowa
wypowied Somki, rzecznik klubu AWS Piotr ak.
----------------------------------------------------------1 stycznia 1999 r. wejd w ycie ustawy okrelajce ustrj
powiatw i duych wojewdztw, ktre powstan po reformie przewiduje projekt ustawy przyjty wczoraj przez rzd.
Projekt umoliwia wejcie w ycie ustaw: o samorzdzie
powiatowym, o samorzdzie wojewdztwa oraz o administracji
rzdowej w wojewdztwie.
Senackie poprawki do tych ustaw Sejm ma rozpatrzy na
najbliszym, rozpoczynajcym si w rod posiedzeniu.
----------------------------------------------------------Nie ma wojny "na grze" prezydenta z rzdem - zapewnia w
Lizbonie polskich dziennikarzy Aleksander Kwaniewski.
Prezydent by gociem wiatowej Wystawy Expo'98 w stolicy
Portugalii.
Z dziennikarzami spotka si na pokadzie "Daru
Modziey", gdzie otworzy wystaw "Polska nad Batykiem".

Prezydenta pytano o "wojn na grze" w zwizku z ostatnimi


wypowiedziami prawnika prezydenta, Ryszarda Kalisza.Owiadczy
on, e nowelizacja ustawy o NIK oraz projektowane przekazanie
uprawnie Komitetu Obrony Kraju rzdowi to "prby odebrania
prezydentowi jego uprawnie.
----------------------------------------------------------Najprawdopodobniej dopiero w nadchodzcym tygodniu - na
najbliszym posiedzeniu rzdu zostanie powoany penomocnik
rzdu ds. gospodarowania rodkami finansowymi pochodzcymi z
Unii Europejskiej.
Rzd podj decyzj o powoaniu takiego
urzdu, ale projekt rozporzdzenia w tej sprawie zostanie
rozpatrzony przez Komitety Spoeczny i Ekonomiczny.
Penomocnik bdzie podlega szefowi rzdu oraz dziaa w
strukturze Ministerstwa Finansw - powiedzia premier Buzek.
Doda, e merytoryczne decyzje na co przeznaczone zostan
unijne pienidze nale do Komitetu Integracji Europejskiej.
----------------------------------------------------------Warszawskie pogotowie ratunkowe yje z nieboszczykw- donosi
"Express Wieczorny".
Lekarz pogotowia nie chcia wystawi karty
zgonu poniewa rodzina zmarego nie skorzystaa z usug zakadu
pogrzebowego polecanego przez medyka.Okazuje si, e informacja
o zgonie warta jest w Warszawie 800 zotych - podkrela gazeta.
Wg gazety, zdarza si take, e karetki wzywane do cikich
przypadkw docieraj i po godzinie od zgoszenia.
Dyspozytorzy
karetek czekaj bowiem na "swoich" lekarzy.
Prowizj dzieli si
potem midzy lekarza, dyspozytora, kierowc i sanitariusza...
----------------------------------------------------------Brak migowcw opnia akcj ratunkow po trzsieniu ziemi
w Afganistanie, w ktrym zgino od ok.3 do 5 tys.osb.
Zdoano
ewakuowa 50 ludzi spord najpowaniej rannych.
Do dyspozycji
miay jedynie 3 helikoptery.
"Wzywamy wszystkich, kto moe nam
da migowce, aby to uczyni" - apelowa koordynator operacji
humanitarnej ONZ Alfredo Witschi-Cestri.
Ratownicy dotarli do 29 wiosek, czyli mniej wicej poowy
miejscowoci zniszczonych trzsieniem ziemi.
Dwanacie z nich
byo zrujnowanych niemal w stu procentach.
-----------------------------------------------------------

Korea Pnocna, od lat podejrzewana o realizacj atomowych


ambicji, moe posiada ju co najmniej jeden adunek jdrowy informuje prasa japoska.
Tokijski dziennik "Nihon Keizai
Shimbun" powouje si na dane tajnego raportu japoskiego
resortu obrony.
Anonimowe rda w japoskim resorcie obrony wskazuj te na
wiksze ryzyko wybuchu wojny - take atomowej - na Pwyspie
Koreaskim, na Bliskim Wschodzie i midzy Chinami a Indiami.
----------------------------------------------------------Gari Pahaniaja, adwokat uczestniczcy w gonych procesach
politycznych na Biaorusi, zosta we wtorek pozbawiony licencji
adwokackiej przez Ministerstwo Sprawiedliwoci.
Pahaniaja w 1996 r. broni Sawomira Adamowicza, ktremu
przedstawiono zarzuty w zwizku z napisaniem wiersza "Zabij
prezydenta".
Komisja umotywowaa decyzj tym, e Pahaniaja, ktry jest
czonkiem rosyjskiej gildii adwokackiej, nie moe zajmowa si
praktyk na terytorium Biaorusi.
(DWIK)
----------------------------------------------------------Siedmiu Kubaczykw, po 4 dniach walki z morzem, zdoaa
przedosta si tratw z ojczystej wyspy na Key West - podaa
telewizja w Miami, na Florydzie.
Piciu mczyzn i dwie kobiety odpyno na niewielkiej
tratwie z kubaskiej prowincji Camaguey.
Po dostaniu si na
stron amerykask zostali przekazani wadzom migracyjnym.W
pitek wyldowao na wybrzeu amerykaskim 19 innych osb.
----------------------------------------------------------W towarzyskim meczu piki rcznej w Sochocinie k.
Ciechanowa
modzieowa reprezentacja Polski pokonaa Modawi 44:40.
Mecz
by dla polskiego zespou sprawdzianem przed eliminacjami
Mistrzostw Europy, a ze wzgldu na towarzyski charakter,
rozegrano go w nietypowej formie, w trzech tercjach.
Najwicej bramek dla Polski zdobyli Dmytruszyski 8, Tkaczyk
8, Brach 7 i Wojdyo - 6.
----------------------------------------------------------Woch Marco Pantani zosta nowym liderem kolarskiego wycigu
Giro D'Italia.
Na met 17. etapu z Asiago do Selva di Val Gadena
na dystansie 215 km Pantani przyjecha drugi, za swym rodakiem

Giuseppe Guerinim.
Uzyska ponad cztery i p minuty przewagi
nad prowadzcym dotd w klasyfikacji Szwajcarem Alexem Zuelle.
Na drugie miejsce w klasyfikacji po 17-u etapach awansowa
Rosjanin Pawe Tonkow, a trzeci jest Guerini.
Zuelle zajmuje
czwarte miejsce, ze strat ponad minuty do Pantaniego.
----------------------------------------------------------Prba zdobycia szklanej ciany stoecznego hotelu "Marriott"
przez Alaina Roberta zostaa wczoraj udaremniona przez policj.
Francuskiego "czowieka-pajka" powstrzymano na wysokoci III
pitra.
"auj, e si nie udao.
Chciabym ponowi prb" powiedzia zawiedziony wspinacz.
Korzystajc z zamieszania, wspina si zacz dubler Roberta
- Jurek Jankowski - jeden z najlepszych wspinaczy skakowych w
Polsce.
Dotar do X pitra, po czym zszed szczliwie na d.
*
*
*
Wyczyny Francuza ogldao ok. 10 tys. gapiw.
Tumy oblegay
Dworzec Centralny, skwery przy PKiN oraz okoliczne ulice.
Wiele
osb miao ze sob lornetki, a take puszki z piwem.
Uwolnionego spod opieki strw porzdku Francuza, grupa
sympatykw chwycia na ramiona i obniosa dookoa "Marriotta".
----------------------------------------------------------Grecja, poudniowe Wochy, Bakany oraz Ukraina znajduj si
w obszarze podwyszonego cinienia.
Polska jest pod wpywem niu
znad Norwegii.
Napynie ciepe, wilgotne powietrze z zachodu.
Na pnocy i zachodzie Polski bdzie dzi pochmurno.
Moliwe
przejanienia i miejscami opady deszczu.
Na pozostaym obszarze
pocztkowo pogodnie, w cigu dnia deszcze.
Miejscami wystpi
te burze.
Temp. maks. od 23 st. na pnocy kraju do 28 st. na
poudniowym wschodzie.
Wiatr saby, w czasie burz porywisty, z
kierunkw poudniowych.
Imieniny obchodz Tamara i Leszek.

(PAP); odr/ E-mail: SerwisRadiowy@pap.com.pl

INFORMACJE DWIKOWE NADANE 3 CZERWCA DOSTPNE W BBS:


Biblioteka SID : Plik 06_03_01.wav lub 06_03_01.mp3
Serwis odpatny
Adwokat Gari Pahaniaja, uczestniczcy w wielu politycznych
procesach, zosta wczoraj pozbawiony licencji adwokackiej przez
biaoruskie ministerstwo sprawiedliwoci.
DWIK:
Komisja umotywowaa swoj decyzj tym, e Pahaniaja, ktry
jest
czonkiem rosyjskiej gildii adwokackiej nie moe zajmowa si
praktyk na terytorium Biaorusi.
Adwokat polemizuje z komisj powoujc si na konwencj
przyjt przez kraje Wsplnoty Niepodlegych Pastw w 1993 r.,
ktra pozwala adwokatom tych pastw uczestniczy w pracach sdw
ktregokolwiek z krajw-czonkw WNP.
Postanowienie komisji ma zamiar zaskary do sdu.
Uwaa, e
odmawia mu si moliwoci kontynuowania dziaalnoci w dziedzinie
obrony praw czowieka.
Pahaniaja bra udzia w sprawach, ktre w ostatnich latach
odbiy si na Biaorusi szerokim echem.
W 1996 broni Sawomira
Adamowicza, ktremu przedstawiono oskarenie za wiersz "Zabij
prezydenta".
W 1997 by obroc byej szefowej Banku Narodowego Biaorusi,
Tamary Winnikowej, aresztowanej w zwizku z oskareniem o
defraudacj.
W trakcie tej sprawy Pahaniaja pocignity by po raz
pierwszy do odpowiedzialnoci dyscyplinarnej za naruszenie etyki
adwokackiej.
z Miska Wojciech Pocharski PAP
Biaoru/Obroca w procesach politycznych pozbawiony licencji
2.6.Misk (PAP) - Gari Pahaniaja, adwokat uczestniczcy w
wielu gonych procesach politycznych na Biaorusi, zosta we
wtorek pozbawiony licencji adwokackiej przez komisj
kwalifikacyjn Ministerstwa Sprawiedliwoci.

Komisja umotywowaa decyzj tym, e Pahaniaja, ktry jest


czonkiem rosyjskiej gildii adwokackiej, nie moe zajmowa si
praktyk na terytorium Biaorusi.
Adwokat polemizuje z komisj, powoujc si na konwencj
przyjt przez kraje Wsplnoty Niepodlegych Pastw w 1993 r.,
ktra pozwala adwokatom tych pastw uczestniczy w pracach sdw
krajw-czonkw WNP.
Postanowienie komisji adwokat ma zamiar zaskary do sdu.
Uwaa, e odmawia mu si moliwoci kontynuowania dziaalnoci w
dziedzinie obrony praw czowieka.
Pahaniaja bra udzia w sprawach, ktre w ostatnich latach
odbiy si na Biaorusi szerokim echem.
W 1996 broni Sawomira
Adamowicza, ktremu przedstawiono zarzuty w zwizku z napisaniem
wiersza "Zabij prezydenta".
W 1997 by obroc byej szefowej Banku Narodowego
Biaorusi, Tamary Winnikowej, aresztowanej w zwizku z
oskareniem o defraudacj.
W trakcie tej sprawy Pahaniaja po
raz pierwszy zosta pocignity do odpowiedzialnoci
dyscyplinarnej za naruszenie etyki adwokackiej.
W ostatnich miesicach zajmowa si obron dziennikarzy
rosyjskiej telewizji ORT, Pawa Szeremieta i Dmitrija
Zawadzkiego, w zwizku z przekroczeniem przez nich
biaorusko-litewskiej granicy podczas krcenia reportau z
gatunku dziennikarstwa ledczego.
Przy tej okazji po raz drugi zosta pocignity do
odpowiedzialnoci dyscyplinarnej za to, e odmwi dochowania
tajemnic ledztwa.
Ostatnio zajmowa si spraw Paua Siewiaryca,
przebywajcego w areszcie lidera "Modego Frontu", ugrupowania
wchodzcego w skad opozycyjnego Biaoruskiego Frontu
Narodowego.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ mc/ls/
Biaoru/ Opozycjonista nie godzi si na warunki w celi
2.6.
Misk (PAP) - Przebywajcy od lutego w areszcie opozycyjny
polityk i biznesmen biaoruski Andriej Klimau rozpocz godwk
w protecie przeciw warunkom panujcym w celi, do ktrej zosta

niedawno przeniesiony.
Biznesmena-opozycjonist oskara si o defraudacj i
prowadzenie nielegalnych interesw.
Jego nowa cela ma sze metrw kwadratowych.
W ciasnym
pomieszczeniu przebywa czterech ludzi, znajduj si dwa pitrowe
ka, urzdzenia sanitarne, st i dwa przymocowane do ciany
krzesa - doniosy we wtorek biaoruskie gazety, powoujc si
na krewnych uwizionego.
Klimau powiedzia rodzinie, e woda w celi pojawia si tylko
w nocy, na ptorej, dwie godziny.
Powietrze jest zatche.
Doda, e majc w celi status nowego, moe spa tylko w dzie.
Klimau protestuje przeciwko "naruszeniu jego konstytucyjnych
praw i antyludzkim warunkom w areszcie ledczym", domagajc si
przeniesienia do innej celi.
Opozycyjnemu politykowi i przedsibiorcy zarzuca si
"przywaszczenie o bardzo powanych rozmiarach i dziaalno w
budownictwie bez specjalnego na zezwolenia i licencji".
Klimau jest deputowanym Rady Najwyszej - parlamentu XIII
kadencji, odsunitego od wadzy po referendum w 1996 r.
zainicjowanym przez prezydenta Aleksandra ukaszenk.
Jest te
czonkiem opozycyjnej, liberalnej Zjednoczonej Partii
Obywatelskiej.
Partia twierdzi, e biznesmen pad ofiar walki politycznej.
Aresztowanie Klimaua interpretuje jako rewan za jego miae
wystpienia podczas tzw. listopadowego kryzysu konstytucyjnego w
1996 r., po ktrym parlament XIII kadencji zosta odsunity od
wadzy.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ kan/ bum/
Wiadomoci dnia - poniedziaek, 1.06., godz. 15.00
Sd postanowi, e Aleksander Pupiejko, biznesmen, o ktrego
ekstradycj wystpia Biaoru, zostanie w Polsce.
Protestujcy kierowcy ciarwek blokowali dzi przez ponad
dwanacie godzin przejcie drogowe w Jdrzychowicach koo
Zgorzelca.

Nuklearnej rywalizacji midzy Indiami i Pakistanem


powicone bd dwa, zapowiedziane na jutro, ONZ-owskie
spotkania w Genewie.
Papie Jan Pawe II potwierdzi, e 2 padziernika uda si
ponownie z pielgrzymk do Chorwacji.
---------------------------------------------------------------Aleksander Pupiejko, biznesmen, o ktrego ekstradycj
wystpia Biaoru, zostanie w Polsce.
Zadecydowa tak dzi Sd Wojewdzki w Warszawie, uznajc, e
ekstradycja jest niedopuszczalna, gdy Pupiejko od marca tego
roku ma w Polsce status uchodcy politycznego.
-----------------------------------Kierowcy ciarwek blokowali dzi przez ponad dwanacie
godzin przejcie drogowe w Jdrzychowicach koo Zgorzelca w woj.
jeleniogrskim.
Kierowcy blisko 300 ciarowych TIR-w, ktrzy ustawili auta
na midzynarodowej drodze "a-4" sprzeciwiaj si m.in. decyzji
ministra transportu i gospodarki morskiej ograniczajcej od
czerwca ruch samochodw ciarowych na drogach w dni witeczne.
Domagali si take skrcenia czasu oczekiwania na odprawy celne.
"Kierowcw usatysfakcjonowao potwierdzenie moliwoci
wjazdu TIR-w do Polski po odprawie celnej take w dni
witeczne, aby mogy zaparkowa w odlegoci 25 km od granicy"
- poinformowa rzecznik uyckiego Oddziau Stray Granicznej.
-----------------------------------Nuklearnej rywalizacji midzy Indiami i Pakistanem
powicone bd dwa, zapowiedziane na jutro, ONZ-owskie
spotkania w Genewie.
Z inicjatywy amerykaskiej sekretarz stanu
Madeleine Albright spotkaj si ministrowie spraw zagranicznych
piciu staych czonkw Rady Bezpieczestwa (USA, Rosja, Chiny,
W.Brytania i Francja).
Odbdzie si te nadzwyczajne posiedzenie
Konferencji Rozbrojeniowej.
Spotkanie staych czonkw Rady Bezpieczestwa ONZ jest
pierwszym z midzynarodowych dziaa, ktre chc podj Stany
Zjednoczone, by zapobiec globalnemu wycigowi zbroje
nuklearnych.
Gwnym powodem nowej amerykaskiej inicjatywy jest obawa,
e pastwa zdolne do wyprodukowania broni atomowej, takie jak
Izrael, Irak czy Iran, mog pody za przykadem Pakistanu i

Indii, przeprowadzajc wasne prby jdrowe.


------------------------------------Przywdcy 22 krajw arabskich wchodzcych w skad Ligi
Arabskiej prowadz intensywne konsultacje, ktrych celem jest
zwoanie szczytu arabskiego.
Ostatni taki szczyt odby si w
1996 roku.
Celem szczytu ma by przeamanie impasu w bliskowschodnim
procesie pokojowym.
Arabowie s przekonani, e win za ten impas
ponosi izraelski rzd Benjamina Netanjahu.
Do zwoania szczytu dy take przywdca Autonomii
Palestyskiej Jaser Arafat.
Uwaa on, e dotychczasowe naciski
Amerykanw na Izrael okazay si bezskuteczne.
Wszystkie kraje
arabskie powinny wic zaj jednolite - twarde - stanowisko
wobec Izraela.
-----------------------------------Papie Jan Pawe II potwierdzi, e 2 padziernika uda si
ponownie z pielgrzymk do Chorwacji.
Wiadomo t zawiera
opublikowane w Zagrzebiu pismo papiea do chorwackiego
prezydenta Franjo Tudjmana.
W trakcie wizyty papie chce dokona w sanktuarium Marija
Bistrica beatyfikacji chorwackiego kardynaa Alojzije Stepinaca.
Pojedzie take do Splitu z okazji obchodw 1700. rocznicy
zaoenia miasta.
Jan Pawe II odwiedzi Chorwacj po raz pierwszy we wrzeniu
1994 r.
-----------------------------------250-letni db w Szczorsach na Nowogrdczynie, nazywany
wedug miejscowej tradycji Dbem Mickiewicza, nie przetrzyma
burzy.
Uschnite od kilku lat 30-metrowe drzewo runo
przewrcone przez wiatr podczas silnej wichury.
Adam Mickiewicz czsto bywa w Szczorsach, pooonych nad
Niemnem, 25 km na wschd od Nowogrdka.
Wedug przekazw, pod
parkowym dbem pisa "Grayn".
Za czasw Mickiewicza Szczorsy byy wasnoci rodziny
Chreptowiczw.
W drugiej poowie XVIII wieku powsta tu

pnobarokowy paac z przylegajcym do parkiem.


W paacu
podkanclerzy litewski Joachim Litawor Chreptowicz zaoy
najwiksz w wczesnym Ksistwie Litewskim bibliotek, ktrej
ksigozbir liczy 8 tysicy tomw.
(DOSTPNA WERSJA DWIKOWA)
------------------------------------Amerykaski producent lalki przedstawiajcej ksin Dian
zapowiedzia, e przekae okoo 2,5 mln funtw (4,1 mln dolarw)
na preferowane niegdy przez ksin cele spoeczne.
Wylansowanie przez Franklin Mint 38-centymetrowej lalki
Diany w stylu Barbie, ubranej w takie same stroje, jakie nosia
ksina, wywoao w Wielkiej Brytanii oburzenie.
Fundusz pamici ksinej oskary wczeniej producenta lalki
- firm Franklin Mint z Pensylwanii o zachowanie si jak "sp
ywicy si zmarym".
Wystpi te w sdzie w Los Angeles z
powdztwem zarzucajcym Franklin Mint, e firma nie uzyskaa
zgody na korzystanie z tosamoci Diany i podja kampani w
celu cignicia zyskw z jej mierci.
(PAP),cez/
----------------------------------------------------------------

MATERIA DWIKOWY DOSTPNY w BBS:


Biblioteka SID : Plik 06_01_03.wav lub 06_01_03.mp3
Serwis odpatny
250-letni db w Szczorsach na Nowogrdczynie, nazywany
wedug miejscowej tradycji Dbem Mickiewicza, nie przetrzyma
majowej burzy.
DWIK:
Uschnite od kilku lat 30-metrowe drzewo runo przewrcone
przez wiatr podczas silnej wichury - powiedzia mi dzi
Wiaczasau awryszczuk z nowogrdzkiego urzdu rejonowego.
Db przewrci si, cho przed paroma laty umocowano jego
gazie metalowymi linami i klamrami oraz zamurowano dziupl
powsta w jednym z dwch jego pni.
W pobliu dbu-nestora ronie jednak kilka modych dbw,
jego potomkw.
Adam Mickiewicz czsto bywa w Szczorsach, pooonych nad

Niemnem, 25 km na wschd od Nowogrdka.


Wedug przekazw, pod
parkowym dbem pisa "Grayn".
z Miska Wojciech Pocharski (PAP)

Biaoru/ Wiatr przewrci Db Mickiewicza w Szczorsach


1.6.Nowogrdek (PAP) - 250-letni db w Szczorsach na
Nowogrdczynie, nazywany wedug miejscowej tradycji Dbem
Mickiewicza, nie przetrzyma majowej burzy.
Uschnite od kilku lat 30-metrowe drzewo runo przewrcone
przez wiatr podczas silnej wichury - powiedzia w poniedziaek
PAP Wiaczasau awryszczuk z nowogrdzkiego urzdu rejonowego.
Db przewrci si, cho przed paroma laty umocowano jego
gazie metalowymi linami i klamrami i zamurowano dziupl
powsta w jednym z dwch jego pni.
W pobliu dbu-nestora ronie jednak kilka modych dbw,
jego potomkw.
Adam Mickiewicz czsto bywa w Szczorsach, pooonych nad
Niemnem, 25 km na wschd od Nowogrdka.
Wedug przekazw, pod
parkowym dbem pisa "Grayn".
Mickiewicz urodzi si w 1798 roku w Zaosiu na
Nowogrdczynie.
Std pochodzia jego rodzina, spdzi tu take
dziecistwo i szkolne lata.
UNESCO ogosia rok 1998 rokiem
obchodw 200-lecia urodzin polskiego poety.
Za czasw Mickiewicza Szczorsy byy wasnoci rodziny
Chreptowiczw.
W drugiej poowie XVIII wieku powsta tu
pnobarokowy paac z przylegajcym do parkiem.
W paacu
podkanclerzy litewski Joachim Litawor Chreptowicz zaoy
najwiksz w wczesnym Ksistwie Litewskim bibliotek, ktrej
ksigozbir liczy 8 tysicy tomw.
Paac i park w Szczorsach ucierpiay podczas dwch wojen
wiatowych.
Wkrtce maj si rozpocz prace nad restauracj
obiektu.
awryszczuk powiedzia, e w tym roku przeznaczono na ten
cel 1,3 miliarda rubli.

Potrzeby s jednak znacznie wiksze, a


znalezienie rodkw nieatwe, i dlatego wadze biaoruskie licz
na sponsorw i inwestorw zagranicznych.
"Jednak inwestorzy,
rwnie z Polski, na razie tylko obiecuj" - mwi biaoruski
urzdnik.
W planach dalekosinych jest odzyskanie dla odbudowanej
biblioteki w Szczorsach jej ksigozbioru, ktry od 1917 roku
znajduje si w depozycie Biblioteki Ukraiskiej Akademii Nauk w
Kijowie.
Wojciech Pocharski (PAP)
xp/nbz/
Biaoru/ukaszenka: opozycja jest winna
29.5.Misk (PAP) - Podczas spotkania z wiceprzewodniczcym
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Borysem Olijnykiem w
Misku, prezydent Biaorusi wyjani, e rdem krytycznych
opinii Zachodu i Rosji wobec jego kraju jest biaoruska
opozycja.
Olijnyk przyby na Biaoru w celu zapoznania si ze
spoeczn i polityczn sytuacj w tym kraju.
Informacje zebrane
podczas wizyty przedstawi w trakcie najbliszej sesji
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Przedstawiciel Rady
jest czonkiem ukraiskiej partii komunistycznej.
Aleksandr ukaszenka powiedzia Olinykowi, e Kijw i Europa
mog mie swoje pogldy, ale "czowiek dowiadczony podczas
odwiedzania republiki od razu widzi jak si sprawy maj".
W Misku ukraiski parlamentarzysta rozmawia take z
przedstawicielami opozycji, by przyjmowany w parlamencie
podporzdkowanym po referendum 1996 r. prezydentowi Biaorusi.
Rada Europy uznaa referendum z listopada 1996 r. za
niewane.
Referendum to, dotyczce nowej konstytucji, znacznie
poszerzyo uprawnienia prezydenta kosztem parlamentu.
Zachodnie parlamenty, w tym polski, nie utrzymuj
oficjalnych kontaktw z parlamentem powstaym po 1996 pod egid
prezydenta ukaszenki, utrzymuj za takie stosunki z poprzednim
parlamentem XIII kadencji.
Wojciech Pocharski (PAP)

adl/ls/
Polscy biznesmeni chc uatwie w handlu z Biaorusi
28.5.Misk (PAP)- Polscy przedsibiorcy prowadzcy interesy na
Biaorusi postuluj, by strona biaoruska rozwaya wprowadzenie
dla nich uatwie w przekraczaniu granicy.
W czwartek przedstawiciele polskich firm obecnych na
Biaorusi, (m.in.
MirTrans, PKP, Animex, Stoczek,
Bumar-Waryski), przedstawili swoje oczekiwania przed lipcowym
posiedzeniem Polsko-Biaoruskiej Komisji Mieszanej d/s
Wsppracy Gospodarczej.
Podczas spotkania w Biurze Radcy Handlowego polskiej
ambasady w Misku mwili take, e trudnoci w interesach
sprawia im zrnicowanie kursw rubla oraz niepewno patnoci
realizowanych w biaoruskiej walucie.
Niepokoi ich monopolizowanie przez pastwo biaoruskie
niektrych dziedzin handlu, na przykad farmaceutykami.
Chcieliby, by handel midzy obydwoma krajami bardziej si
"ucywilizowa", tzn. by nie ogranicza si jedynie do strefy
przygranicznej ani nie by prowadzony za porednictwem krajw
ociennych, na przykad Litwy czy otwy.
Od polskich wadz biznesmeni oczekuj wprowadzenia
procznych piecztek AB w paszporcie, umoliwiajcych
wielokrotne przekraczanie granicy.
Wedug danych BRH, obserwuje si stay wzrost polskiego
eksportu na Biaoru, przy jednoczesnym spadku biaoruskiego
eksportu do Polski.
Polski eksport na Biaoru w 1997 roku osign warto ok.
320 mln USD (wzrost w stosunku do 1996 o 17,2 proc.), import z
Biaorusi wynis prawie 221 mln dolarw (spadek o 14,2 proc.)
Na rynku biaoruskim dziaa blisko 400 firm z Polski.
Wedug
danych z maja, funkcjonuj tu 232 mieszane spki, 125 spek ze
100-procentowym kapitaem polskim oraz 44 przedstawicielstwa.
Obserwuje si stay, lecz powolny wzrost iloci polskich spek
na Biaorusi.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ro/lm/

Biaoru/ Nowy ambasador RP powitany przez stron biaorusk


28.5.Misk (PAP)- Przedstawiciele biaoruskiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych spotkali si z nowym ambasadorem RP w
Misku, Mariuszem Maszkiewiczem - w pi dni po jego przybyciu.
Ambasada RP podaa w czwartek, e w rod przedstawiciele
MSZ przybyli do ambasady i w imieniu szefa dyplomacji
biaoruskiej Iwana Antanowicza zoyli mu "najserdeczniejsze
yczenia owocnej pracy na rzecz rozwoju stosunkw
polsko-biaoruskich".
We wtorek ambasada poinformowaa PAP, e amb.
Maszkiewicz
jest zdziwiony, i od chwili jego przyjazdu 22 maja nie spotka
si z nim aden przedstawiciel protokou dyplomatycznego MSZ
Biaorusi.
Zgodnie z oglnie przyjtymi zasadami, przedstawiciel
MSZ powinien szybko skontaktowa si z ambasadorem w sprawach
protokolarnych.
W rod Aleksandr Klimau, zastpca dyrektora Protokou
Dyplomatycznego oraz Ihar Chadasiewicz, zastpca dyrektora
Departamentu Pastw Europy Zachodniej omwili z polskim
ambasadorem kwestie protokolarne zwizane z rozpoczciem jego
misji dyplomatycznej w Biaorusi.
39-letni Maszkiewicz obj placwk w Misku po Ewie
Spychalskiej, ktra opucia Biaoru w poowie lutego.
W 1991
roku organizowa polsk ambasad w Wilnie.
W latach 1992-94 by
tam radc - ministrem penomocnym.
W 1994 zosta konsulem
generalnym RP w Grodnie.
Peni t funkcj do 1997 roku.
Wojciech Pocharski (PAP)
xp/ lm/
Biaoru/ Prezydent ukaszenka rozwizuje problemy piki nonej
27.5.
Misk (PAP) - Prezydent Biaorusi zwolni w rod szefa
biaoruskiej federacji pikarskiej, zagrozi dymisjami
kierownictwu ministerstwa sportu i skrytykowa wicepremiera
odpowiedzialnego za sport w zwizku z niepaceniem przez p
roku pensji pikarzom dwch miskich klubw.
Prezydent zada, by do 1. czerwca wypacono wynagrodzenia
z rekompensat wszystkim czonkom dwch sprywatyzowanych

pikarskich zespow oraz by je znacjonalizowano.


Prezydent poleci take szefom Pastwowego Komitetu Kontroli
oraz Rady Bezpieczestwa przeprowadzenie "wszechstronnej"
kontroli finansw federacji pikarskiej oraz obu futbolowych
spek-klubw - "Dynama Misk" i "Dynama 34".
"Jeli mi tego nie wyjanicie to pjdziecie std bez swoich
portfeli, bez wzgldu na to jakie stanowiska zajmujecie i ile
czasu je penicie.
I pracy sobie bdziecie szuka w Afryce a nie
na Biaorusi!" - owiadczy ministrowi sportu i jego zastpcy.
"Temu za, kto dopuszcza si podobnych rzeczy i zajmuje si
machinacjami gwarantuj kajdanki na rce i miejsce w najlepszym
areszcie ledczym" - zagrozi prezydent.
"Co robi federacja pikarska?
Czym si zajmuje?
Mylicie, e
ja bd za was pracowa?
Nie umiecie pracowa - idcie na
emerytur!
U nas w najgorszym kochozie nie ma takiego stosunku
do chopw, jak u was do tych utalentowanych ludzi" - stwierdzi
ukaszenka.
Wojciech Pocharski (PAP)
sp/gum

Biaoru/ Prezydent ukaszenka rozwizuje problemy piki nonej


27.5.
Misk (PAP) - Prezydent Biaorusi zwolni w rod szefa
biaoruskiej federacji pikarskiej, zagrozi dymisjami
kierownictwu ministerstwa sportu i skrytykowa wicepremiera
odpowiedzialnego za sport w zwizku z niepaceniem przez p
roku pensji pikarzom dwch miskich klubw.
Prezydent zada, by do 1. czerwca wypacono wynagrodzenia
z rekompensat wszystkim czonkom dwch sprywatyzowanych
pikarskich zespow oraz by je znacjonalizowano.
Prezydent poleci take szefom Pastwowego Komitetu Kontroli
oraz Rady Bezpieczestwa przeprowadzenie "wszechstronnej"
kontroli finansw federacji pikarskiej oraz obu futbolowych
spek-klubw - "Dynama Misk" i "Dynama 34".
"Jeli mi tego nie wyjanicie to pjdziecie std bez swoich

portfeli, bez wzgldu na to jakie stanowiska zajmujecie i ile


czasu je penicie.
I pracy sobie bdziecie szuka w Afryce a nie
na Biaorusi!" - owiadczy ministrowi sportu i jego zastpcy.
"Temu za, kto dopuszcza si podobnych rzeczy i zajmuje si
machinacjami gwarantuj kajdanki na rce i miejsce w najlepszym
areszcie ledczym" - zagrozi prezydent.
"Co robi federacja pikarska?
Czym si zajmuje?
Mylicie, e
ja bd za was pracowa?
Nie umiecie pracowa - idcie na
emerytur!
U nas w najgorszym kochozie nie ma takiego stosunku
do chopw, jak u was do tych utalentowanych ludzi" - stwierdzi
ukaszenka.
Wojciech Pocharski (PAP)
sp
Biaoru/Szef dyplomacji zarzuca UE i USA wspieranie "Karty-97"
27.5.Misk (PAP)- Biaoruski minister spraw zagranicznych Iwan
Antanowicz zarzuci Unii Europejskiej oraz Stanom Zjednoczonym
zaangaowanie polityczne na rzecz opozycyjnego ruchu spoecznego
"Karta-97".
Swe zarzuty przedstawi ambasadorowi Francju w Misku
Bernardowi Fassier.
O ich spotkaniu poinformoway w rod PAP
suby prasowe biaoruskiego MSZ.
Zarzuty Biaorusi s reakcj na przyznanie przed tygodniem
"Karcie-97" nagrody UE i rzdu USA za wkad w rozwj demokracji
i spoeczestwa obywatelskiego.
UE z jednej strony izoluje rzd i nard biaoruski, a z
drugiej rozdaje pienine nagrody dziaaczom opozycji, co w tym
przypadku nie jest dziaaniem humanitarnym, a ma polityczny
charakter - owiadczy minister.
Wedug Antanowicza, wsparcie pienine Zachodu otrzymuj
tylko osoby znane ze swych "opozycyjnych i antykonstytucyjnych
dziaa".
Antanowicz skrytykowa rwnie owiadczenie Andrieja
Sannikowa, twrcy Karty-97, o otwarciu biur "Karty" w Brukseli,
Nowym Jorku i Waszyngtonie.
Zdaniem ministra, otwarcie

przedstawicielstw w krajach, z ktrymi Biaoru utrzymuje


stosunki dyplomatyczne, naley oceni jako nieprzyjazne kroki
wobec biaoruskiego pastwa.
Celem "Karty-97" jest zbudowanie na Biaorusi obywatelskiego
spoeczestwa bdcego gwarantem przemian demokratycznych.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ro/ lm/

Biaoru/ ukaszenka o "kordonie sanitarnym"


26.5.Misk (PAP) - Prezydent Biaorusi Aleksandr ukaszenka
skrytykowa we wtorek prby stworzenia na zachodniej granicy
Biaorusi "kordonu sanitarnego".
Prezydent powiedzia, e Zachd liberalizuje ruch przez
swoje granice wewntrzne, ale w ostatnim czasie zaostrza
kontrol na granicy z Biaorusi.
ukaszenka, ktry przemawia w Misku na akademii z okazji
80-lecia wojsk ochrony pogranicza, nie wymieni adnego kraju,
ale na zachodzie Biaoru graniczy z Polsk.
Kiedy na Biaorusi
mwi si o Zachodzie, ma si na myli take Polsk.
Polska wprowadzia z pocztkiem roku ostrzejsze przepisy o
wjedzie obywateli Biaorusi i Rosji, zgodnie z obowizujc
nadal umow o ruchu bezwizowym z roku 1979.
ukaszenka powiedzia, e u granic Wschodniej Europy
powstaje obecnie "filtr dla strumienia ludzi wjedajcych na
terytorium krajw Unii Europejskiej".
Pozostawia on Biaorusi
rozwizanie problemw uchodcw i nielegalnych emigrantw, ktre
"s bardziej problemem Europy Zachodniej ni naszym" - doda.
Prezydent owiadczy, e jeli Zachd nie chce, aby pyn w
jego kierunku niepodany strumie ludzi, to wsplnej granicy,
trzeba "broni razem".
Wojciech Pocharski (PAP)
xp/
Nowy polski ambasador zdziwiony przyjciem na Biaorusi
26.5.
Misk (PAP) - Nowy polski ambasador na Biaorusi Mariusz
Maszkiewicz nie zosta przez stron biaorusk przyjty "zgodnie

z normami dobrego obyczaju i zasadami dobrossiedztwa" poinformowa PAP przedstawiciel ambasady RP w Misku.
Ambasador
jest tym zdziwiony.
Ambasadora, ktry pi dni temu w drodze do Miska zatrzyma
si w Grodnie, nie powita nikt z miejscowych wadz czy
protokou dyplomatycznego MSZ Biaorusi.
Rwnie na granicy nie byo przedstawiciela adnych wadz
biaoruskich, chocia w pobliskim Grodnie Maszkiewicz by przez
cztery lata konsulem generalnym.
Od chwili przyjazdu do Miska, czyli od 22 maja, z nowym
ambasadorem nie spotka si do tej pory aden przedstawiciel
protokou dyplomatycznego biaoruskiego MSZ.
Zgodnie z oglnie
przyjtym zasadami midzynarodowymi, przedstawiciel resortu
powinien szybko spotka si z ambasadorem w celu omwienia
kwestii protokolarnych.
Pawe Ko, II sekretarz ambasady RP w Misku, poproszony o
komentarz w tej sprawie, wyjani, e sytuacja, w jakiej znalaz
si ambasador Maszkiewicz "rni si lub nawet odcina na tle
dotychczasowej praktyki stosowanej przez stron biaorusk w
analogicznych przypadkach zwizanych z przyjazdem ambasadorw".
Ko uwaa, e w sytuacji gdy Polska ssiaduje z Biaorusi,
zasady dobrossiedztwa "nie tyle obliguj, ile pozwalaj
oczekiwa nieco innego podejcia".
Informujc w miniony czwartek o przyjedzie nowego polskiego
ambasadora, biaoruski minister spraw zagranicznych Iwan
Antanowicz powiedzia, e "powitamy go tu z zadowoleniem".
39-letni Maszkiewicz obj placwk w Misku po Ewie
Spychalskiej, ktra opucia Biaoru w poowie lutego.
W 1991
roku organizowa now polsk ambasad w Wilnie.
W latach 1992-94
by tam radc-ministrem penomocnym.
W 1994 zosta konsulem
generalnym RP w Grodnie.
Peni t funkcj do 1997 roku.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ro/woj/
Biaoru/ Celem Karty-97 jest spoeczestwo obywatelskie
26.5.Misk (PAP) - Celem biaoruskiego ruchu spoecznego
"Karta-97" jest doprowadzenie do powstania obywatelskiego

spoeczestwa bdcego gwarantem przemian demokratycznych owiadczy we wtorek w Misku Andriej Sannikow, szef tej
inicjatywy.
"Karta-97" przed tygodniem zostaa nagrodzona przez Uni
Europejsk i rzd USA za wkad w rozwj demokracji i wanie
spoeczestwa obywatelskiego.
"Nasza organizacja chce przynajmniej stworzy przesanki dla
rozwoju takiego spoeczestwa" - wyjani Sannikow, do 1996 r.
wiceminister spraw zagranicznych Biaorusi podczas konferencji
prasowej.
"Karta-97" tworzy te "system zbiorowej obrony i pomocy
osobom represjonowanym".
Wedug Sannikowa, ponad 200 osb na
Biaorusi uzyskao materialne wsparcie ze strony jego ruchu.
W swej dziaalnoci biaoruska organizacja wzoruje si na
czeskiej inicjatywie "Karta-77" oraz dowiadczeniach polskiej
"Solidarnoci".
Wojciech Pocharski (PAP)
adl/ls/
Biaoru/Serial telewizyjny na podstawie "Wiernej rzeki"
eromskiego
25.5.
Misk (PAP) - Ptoragodzinny pilot pierwszego
biaoruskiego serialu telewizyjnego "Przeklty wygodny dom",
ktrego scenariusz oparto na powieci Stefana eromskiego
"Wierna rzeka" pokazano w poniedziaek w jednym z miskich kin.
Film licz 33 odcinki i trwa 28 godzin.
Wkrtce powinna
pokaza go biaoruska telewizja.
"eromski doskonale pokrywa si z tym, co obecnie odczuwamy,
Biaoru yje bowiem ideami niepodlegociowymi" - powiedzia
korespondentowi PAP z okazji uroczystej premiery serialu jego
pomysodawca i autor 900-stronicowego scenariusza, Uadzimir
Halip.
Wyjani, e powstanie styczniowe jest jednym z najmniej
zbadanych na Biaorusi tematw.
Polska i Biaoru, a take Litwa, stwierdzi Halip, maj
wspln histori w ramach Rzeczpospolitej i mwic o roku 1863
"bardzo ciko jest rozdzieli, gdzie by Polak, gdzie Litwin, a
gdzie Biaorusin", uwaa Halip.

Wydarzenia z powieci eromskiego "rwnie dobrze pasuj do


wczesnych realiw biaoruskich, gdzie tak samo toczyo si
powstanie i tak samo moga by dziewczyna oraz powstaniec, ktry
mg okaza si ksiciem".
Reyser filmu, Uadzimir Arou podkreli, e jest to
pierwszy tak duy serial biaoruski i jeden z najwikszych na
obszarze poradzieckim.
"Wierna rzeka", zdaniem Aroua, nie mwi
wprost o powstaniu, a pokazuje je poprzez mio i indywidualne
ludzkie losy.
Film "Przeklty wygodny dom", do ktrego zdjcia rozpoczto
przed kilku laty, zakoczono za w styczniu 1998 r.,
wyprodukowaa "Narodowa Teleradiokompania Republiki Biaoru".
"Wiern rzek", napisan w 1912 r., ostatnio wydano na
Biaorusi w 1956 r.
Wojciech Pocharski (PAP)
adl/ kks/

Wiadomoci dnia - pitek, 22.05., godz. 21.00


W masywie Mont Blanc znaleziono ciaa dwch polskich
alpinistw
Klub Parlamentarny PSL zwrci si do NIK o pilne
skontrolowanie dziaa ministra rolnictwa Jacka
Janiszewskiego w czasie, gdy peni on funkcj dyrektora
szczeciskiego oddziau Agencji Wasnoci Rolnej Skarbu
Pastwa
Ruch Odbudowy Polski sprzeciwia si upolitycznianiu
mediw publicznych
Co najmniej 60 osb zgino w wyniku trzsienia ziemi w
rodkowej Boliwii
Bro biologiczna oraz terroryci atakujcy systemy
komputerowe, to gwne zagroenia Stanw Zjednoczonych
w XXI wieku - uwaa prezydent Bill Clinton
Watykan zaapelowa do spoecznoci midzynarodowej o
dziaanie na rzecz rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni
atomowej
---------------------------------------------------------------W masywie Mont Blanc znaleziono ciaa dwch polskich

alpinistw, z ktrych jeden zagin


Awe wrzeniu zeszego roku, a
drugi w marcu br. - podaa placwka andarmerii wysokogrskiej w
Chamonix.
^
Ciao pierwszego alpinisty, ktry zgin przywalony bryami
lodu, znaleziono przy lodowcu Charpoua, a drugiego - na Morzu
Lodowym.
Nazwisk alpinistw nie podano.
Zgodnie ze zwyczajem
andarmeria najpierw powiadomia rodziny ofiar.
----------------------------------Klub Parlamentarny PSL zwrci si do Najwyszej Izby
Kontroli o pilne skontrolowanie dziaa byego dyrektora
szczeciskiego oddziau Agencji Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa,
obecnego ministra rolnictwa Jacka Janiszewskiego.
W minion sobot "Gazeta Wyborcza" napisaa, e Janiszewski,
w okresie gdy kierowa szczeciskim oddziaem AWRSP, prowadzi
interesy, na ktrych straci Skarb Pastwa, a zyskay prywatne
firmy kolegw obecnego ministra.
W rod w szczeciskim oddziale Agencji rozpocza si
kontrola zlecona przez premiera Buzka na wniosek samego ministra
Janiszewskiego.
Kontrol w Szczecinie przeprowadza te centrala
AWRSP.
Prokuratura Wojewdzka w Szczecinie zapewnia, e nie jest
prowadzone postpowanie w sprawie Janiszewskiego.
Prokuratura
prowadzi natomiast postpowanie w sprawie spki "Marol", o
ktrej wspominaa w swojej publikacji "Gazeta Wyborcza", ale nie
pojawia si w tym kontekcie nazwisko Janiszewskiego.
-----------------------------------Ostatnie zmiany personalne w telewizji publicznej i Polskim
Radiu wiadcz o poufnym porozumieniu SLD i UW w sprawie mediw
publicznych - uwaa Ruch Odbudowy Polski.
ROP sprzeciwia si postpujcemu upolitycznianiu publicznych
mediw i przypomina, e s one wasnoci caego spoeczestwa,
a nie partyjnymi tubami - gosi owiadczenie podpisane przez
przewodniczcego partii Jana Olszewskiego.
Jego zdaniem, powoanie zwizanego z SLD Sawomira
Zieliskiego na stanowisko szefa I programu TVP oraz utworzenie
nowego zarzdu Polskiego Radia z przedstawicieli SLD, PSL i UW
dowodzi tego, e "media publiczne stay si przedmiotem kolejnej
rozgrywki o wadz i wpywy partii politycznych".
----------------------------------

Co najmniej 60 osb zgino w wyniku trzsienia ziemi, ktre


nawiedzio rodkow Boliwi.
Co najmniej stu ludzi uznaje si za
zaginionych - poda genera Luis Montero, dowdca obrony
cywilnej kraju.
Trzsienie o sile 6,8 w skali Richtera najbardziej dotkno
miejscowoci Aiquile i Totora w prowincji Cochabamba ok. 400 km
na wschd od stolicy kraju La Paz. 80 procent domw zostao tam
zniszczonych.
Na miejsce katastrofy uda si prezydent Boliwii Hugo
Banzer.
---------------------------------Za gwne rda zagroenia Stanw Zjednoczonych w XXI wieku
prezydent Bill Clinton uzna bro biologiczn oraz terrorystw
atakujcych systemy komputerowe.
Przemawiajc do absolwentw Akademii Marynarki Wojennej USA
w Annapolis /stan Maryland/, Clinton poinformowa m.in., e
poleci rozpoczcie programu produkcji i magazynowania
szczepionek i antybiotykw dla ludnoci cywilnej.
Clinton wezwa te do stworzenia nowego "cybersystemu"
bardziej odpornego na ataki komputerowych hakerw i wirusw.
System taki kontrolowaby najbardziej ywotne ogniwa gospodarki
i sub publicznych, m.in. gied, bankowo, ruch lotniczy,
suby komunalne.
----------------------------------Watykan zaapelowa do spoecznoci midzynarodowej o
dziaanie na rzecz rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni
atomowej.
Apel ogoszono w tydzie po prbach atomowych
przeprowadzonych przez Indie.
Rzecznik Watykanu Joaquin Navarro-Valls przypomnia, e
stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie prb atomowych zostao
sformuowane publicznie przez papiea Jana Pawa II w styczniu
1996 w przemwieniu do korpusu dyplomatycznego akredytowanego
przy Watykanie.
Papie wyrazi wwczas opini, e naleaoby moliwie jak
najszybciej i pod kontrol spoecznoci midzynarodowej dokona
rozbrojenia i zaprzesta prb atomowych.
(PAP)
opr. bsb/
INFORMACJE DWIKOWE DOSTPNE W BBS:

Biblioteka SID : Plik 05_22_04.wav lub 05_22_04.mp3


Serwis odpatny
Biaoruski Sd Najwyszy postanowi zmiejszy z 8 do 5 lat
kar wizienia dla belgijskiego kierowcy, Willy,ego Sollie.
Niemal rok temu spowodowa on wypadek, w ktrym zgino czworo
dzieci z terenw dotknitych skutkami awarii w Czarnobylu.
Szedziesicioro zostao rannych.
agodzc wyrok Sd wzi pod uwag szczer skruch skazanego
oraz jego stan zdrowia - poday biaoruskie media.
dwik:
57-letni kierowca odbywa kar w specjalnym wizieniu dla
przestpcw, ktrzy nie popenili zbrodni z premedytacj w
obwodzie
mohylewskim.
1 lipca minionego roku Sollie wiz dzieci autobusem
"Neoplan"
do szpitala w Belgii.
Wypadek wydarzy si podczas deszczu, na
mokrej nawierzchni.
Belgijski kierowca chcia unikn zderzenia z
innym samochodem i wwczas jego autobus zjecha na pobocze i
wywrci si.
Prokurator zarzuci mu, e jecha z prdkoci 90 km na
godzin na odcinku, gdzie obowizywao ograniczenie do 70 km na
godzin.
W listopadzie ubiegego roku kierowca otrzyma wyrok 8
lat pozbawienia wolnoci.
z Miska - Wojciech Pocharski - Polska Agencja Prasowa

Wiadomoci dnia - pitek, 22.05., godz.15.00


SLD zagrozi, e wystpi z wnioskami o wotum nieufnoci dla
szefa Komitetu Integracji Europejskiej i ministra finansw
Aktualna wersja projektu reformy grnictwa wgla kamiennego
zakada, e zatrudnienie w kopalniach zmniejszy si o 105
tys. osb, a nie jak wczeniej planowano o 118 tys.
W Pocku, ze wzgldu na wzrost poziomu wody w Wile,
zamknito do odwoania most pontonowy
Co najmniej dziesi osb zgino, a 33 zostay ranne
wskutek wybuchu bomby na przedmieciu Algieru, El-Harrach

Delegacje kosowskich Albaczykw i rzdu serbskiego


rozpoczy w Prisztinie pierwsz rund rozmw o przyszoci
Kosowa
--------------------------------------------------------------SLD zagrozi, e wystpi z wnioskami o wotum nieufnoci dla
szefa Komitetu Integracji Europejskiej i ministra finansw.
Wedug przewodniczcego Sojuszu Leszka Millera, istnieje
"konflikt midzy KIE i ministerstwem finansw na tle
wykorzystania i zdobywania rodkw Unii Europejskiej".
SLD
uwaa, e spory o wykorzystanie rodkw unijnych osabiaj
negocjacyjn pozycj Polski.
Maj te negatywne skutki dla
gospodarki kraju.
Wnioski o wotum nieufnoci dla obu ministrw
zostan skierowane do Sejmu, jeli "premier nie bdzie mg
opanowa tej sytuacji" - powiedzia Miller.
Szef KIE Ryszard Czarnecki wyjani, e w ramach rzdu toczy
si dyskusja "na temat optymalizacji" przyjcia i wykorzystania
funduszy przedakcesyjnych.
Powoduje to konieczno rozdzielenia
funkcji "kasjera i ksigowego".
Dotychczas obie peni KIE - po
przygotowywanych zmianach pozostanie mu tylko funkcja zwizana z
planowaniem i dzieleniem rodkw.
------------------------------------------------------------Aktualna wersja projektu reformy grnictwa wgla kamiennego
na lata 1998-2002 zakada, e zatrudnienie w kopalniach
zmniejszy si o 105 tys. osb, a nie jak wczeniej planowano - o
118 tys. - wynika z ostatnich szacunkw rzdu.
Minister pracy Longin Komoowski powiedzia, e rzd
uwzgldni przekazane na pimie stanowiska zwizkw wobec
programu.
Uczyni to, mimo i w ostatnich negocjacjach w Zespole
ds.
Bezpieczestwa Socjalnego Grnikw w resorcie pracy udzia
wzili jedynie przedstawiciele zwizku pracodawcw i NSZZ
"Solidarno".
Z pierwotnej wersji projektu zosta wykrelony zapis mwicy
o obowizkowym korzystaniu z urlopw grniczych.
Z zasikw
bdzie mg skorzysta pracownik zainteresowany zmian miejsca
pracy.
Oznacza to, e korzystanie z oson socjalnych bdzie
dobrowolne.
----------------------------------------------------------------

Senat wznowi obrady.


Izba ma zaj si m.in. znowelizowan
ustaw o podatku dochodowym od osb fizycznych, ktra przywraca
korzystniejszy dla podatnikw sposb odliczania ulg budowlanych:
od dochodu, a nie od podatku.
Senat rozpatrzy rwnie sprawozdanie Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji o jej dziaalnoci w ubiegym roku.
Senacka komisja rekomenduje Izbie odrzucenie tego sprawozdania.
Wieczorem senatorowie maj gosowa stanowisko wobec tzw.
ustaw ustrojowych: o samorzdzie powiatowym, o administracji
rzdowej w wojewdztwie i o samorzdzie wojewdztwa.
---------------------------------------------------------------W zwizku z tragiczn mierci szeciu pracownikw
Elektromontau Gdask SA, ktrzy zginli wczoraj w wypadku
drogowym, wojewoda gdaski ogosi poniedziaek dniem aoby w
Gdaskiem.
Do wypadku doszo na trasie Lbork-Wejherowo.
Kierowca jadcego z Niemiec forda transita nie zachowa
naleytej ostronoci przy wyprzedzaniu i z du prdkoci
uderzy w przydrone drzewo.
Tylko on ocala.
-------------------------------------------------------------W Pocku, ze wzgldu na wzrost poziomu wody w Wile,
zamknito po godz. 13.00 do odwoania most pontonowy, ktry
suy jako przeprawa zastpcza przez rzek.
Ruch samochodowy kierowany jest na najblisze mosty we
Wocawku i Zakroczymiu oraz na przepraw promow w samym Pocku
- tam jednak tworz si dugie kolejki.
Decyzj o zamkniciu mostu dla ruchu samochodowego podjo
wojsko z uwagi na bezpieczestwo korzystajcych z przeprawy.
--------------------------------------------------------------Z kolei remont czci warszawskiego mostu Gdaskiego
przeznaczonego dla ruchu samochodowego bdzie zakoczony 31
lipca.
W nocy z 28 na 29 maja zostanie zamknity ruch tramwajowy
na dolnej czci mostu Gdaskiego.
Cay remont mostu zakoczy
si pod koniec wrzenia.
Zostan take wyremontowane drogi
dojazdowe do mostu.

Most Gdaski zosta zamknity w maju ubiegego roku.


Koszt
remontu szacuje si na ok. 25 mln z.
-------------------------------------------------------------Co najmniej dziesi osb zgino, a 33 zostay ranne
wskutek wybuchu bomby na przedmieciu Algieru, El-Harrach poinformowaa oficjalna algierska agencja prasowa APS.
Wedug agencji, bomba eksplodowaa na lokalnym targowisku.
Czternacie osb spord rannych jest w stanie cikim.
Przedwczoraj bomba wybucha na dworcu kolejowym w
El-Harrach, ranic siedem osb.
13 maja bomba-puapka eksplodowaa wewntrz algierskiego
kina.
Sze osb odnioso obraenia, dwie z nich cikie.
---------------------------------------------------------------Delegacje Albaczykw z Kosowa i rzdu serbskiego rozpoczy
w Prisztinie pierwsz rund rozmw o przyszoci tej poudniowej
prowincji Serbii zamieszkanej przez ludno albask.
Wsplnota midzynarodowa traktuje rozmowy w Prisztinie jako
ostatni szans na uniknicie wojny w Kosowie.
Nawizanie rozmw uzgodnili przed tygodniem na historycznym
spotkaniu w Belgradzie przywdca kosowskich Albaczykw Ibrahim
Rugova i prezydent Jugosawii Slobodan Miloszevi.
-------------------------------------------------------------Zwizki zawodowe rosyjskich grnikw zdementoway
doniesienia o zagodzeniu blokady na Transsyberyjskiej
Magistrali Kolejowej.
Wczeniej agencje poday, e strajkujcy z
powodu zalegych wynagrodze grnicy z Prokopjewska zgodzili si
osabi blokad kolei, by przepuci tzw. dostawy strategiczne.
Z grnikami z Prokopjewska w Kunieckim Zagbiu Wglowym na
Syberii rozmawia wicepremier Oleg Sysujew, ktry obieca
blokujcym Transsyberyjsk Magistral Kolejow grnikom szybkie
wypacenie zalegych wynagrodze.
Wedug rzeczniczki Sysujewa,
grnicy z Prokopjewska zgodzili si na przepuszczanie pocigw z
tzw. strategicznymi dostawami, w tym z wglem dla zakadw
metalurgicznych.
(PAP)
Opr. we/

INFORMACJE DWIKOWE NADANE 22 MAJA DOSTPNE W BBS:

Biblioteka SID : Plik 05_22_03.wav lub 05_22_03.mp3


Serwis odpatny
Znany biaoruski pisarz Wasil Bykau, o ktrym mwi si na
Biaorusi, e jest twrc na miar nagrody Nobla, owiadczy, e
nie odpowiada mu "moralny klimat" w jego kraju i zamierza na
duszy czas wyjecha do Finlandii.
dwik:
Bykau powiedzia dzisiejszej niepastwowej gazecie "Nawiny",
e jest to wyjazd "nie na zawsze".
Wyjani, i na jego decyzj
maj wpyw "oznaki powrotu na Biaoru radzieckiej przeszoci",
co, jego zdaniem, nie suy literatom-dysydentom.
Doda, i
"dobrze wie" jaki stosunek do jego osoby maj biaoruskie
wadze.
Biaoruski pisarz otrzyma zaproszenie od fiskiego zwizku
literatw, z ktrego postanowi skorzysta.
W czerwcu wyjedzie
do Helsinek, aby "pracowa, odpocz i poprawi zdrowie".
Bykau, biaoruskojzyczny prozaik urodzony w 1924 r.,
popularno osign w latach 50., dziki swej prozie wojennej
tj. takim utworom jak "Trzecia rakieta", "Alpejska ballada" i
"urawi krzyk".
Od pocztku lat 90. otwarcie deklaruje postaw
prodemokratyczn i patriotyczn.
Wspiera ide narodowego
odrodzenia Biaorusi i utrzymuje bliskie zwizki z opozycyjnym
Biaoruskim Frontem Narodowym.
z Miska Wojciech Pocharski (PAP)

Biaoru/ Wasil Bykau opuszcza kraj


22.5.Misk PAP - Znany biaoruski pisarz Wasil Bykau, o ktrym
mwi si na Biaorusi, e jest twrc na miar nagrody Nobla,
owiadczy, e nie odpowiada mu "moralny klimat" w jego kraju i
zamierza na duszy czas wyjecha do Finlandii.
Bykau powiedzia w pitek niepastwowej gazecie "Nawiny", e
jest to wyjazd "nie na zawsze".
Wyjani, i na jego decyzj

maj wpyw "oznaki powrotu na Biaoru radzieckiej przeszoci",


co, jego zdaniem, nie suy literatom-dysydentom.
Doda, i
"dobrze wie", jaki jest stosunek wadz do jego osoby.
Pisarz otrzyma zaproszenie od fiskiego zwizku literatw,
z ktrego postanowi skorzysta.
W czerwcu wyjedzie do Helsinek,
aby "pracowa, odpocz i poprawi zdrowie".
Bykau, biaoruski prozaik, urodzony w 1924 roku,
popularno osign w latach 50. dziki swej prozie wojennej
("Trzecia rakieta", "Ballada alpejska", "urawi krzyk").
Od
pocztku lat 90. otwarcie deklaruje postaw prodemokratyczn i
patriotyczn.
Wspiera ide narodowego odrodzenia Biaorusi i utrzymuje
bliskie zwizki z opozycyjnym Biaoruskim Frontem Narodowym.
W styczniu podpisa gon Biaorusk Deklaracj Wolnoci,
dotyczc zagroe dla swobd obywatelskich na Biaorusi, z
ktr wystpio 30 intelektualistw i ludzi kultury.
Wezwali oni
intelektualistw oraz dziaaczy kultury i sztuki wszystkich
pastw Europy do poparcia deklaracji.
Wojciech Pocharski (PAP)
mc/
Biaoru/Sd Najwyszy zmniejszy kar belgijskiemu kierowcy
22.5.Misk (PAP) - Biaoruski Sd Najwyszy zmniejszy z 8 do 5
lat wizienia kar wymierzon belgijskiemu kierowcy Willy'emu
Sollie, sprawcy wypadku, w ktrym zgino czworo dzieci z
terenw dotknitych skutkami awarii w Czarnobylu i 60 zostao
rannych.
agodzc wyrok Sd wzi pod uwag szczer skruch skazanego
i jego stan zdrowia - poday w pitek biaoruskie media.
57-letni kierowca odbywa kar w specjalnym wizieniu dla
przestpcw, ktrzy nie popenili zbrodni z premedytacj, w
obwodzie mohylewskim.
1 lipca minionego roku Sollie wiz dzieci autobusem
"Neoplan" do szpitala w Belgii.
Wypadek wydarzy si w okolicach
Kobrynia (zachodnia Biaoru) podczas deszczu, na mokrej
nawierzchni.
Belgijski kierowca chcia unikn zderzenia z innym

pojazdem i wwczas jego autobus zjecha na pobocze i wywrci


si.
Prokurator zarzuci Willy'emu Sollie, e jecha z prdkoci
90 km na godzin na odcinku, gdzie obowizywao ograniczenie do
70 km na godzin.
W listopadzie ubiegego roku kierowc skazano
na 8 lat pozbawienia wolnoci.
Wojciech Pocharski (PAP)
mc/nbz/
Wiadomoci dnia - roda, 20.05., godz.19.00
Posowie UW i AWS podzielili si w sprawie reklamy piwa
Rada Polityki Pieninej obniya stop procentow 28-dniow
do 21,5 proc.
Rosyjski rzd nie da si szantaowa strajkami
Albright wezwaa Suharto do ustpienia
Biaoruska poczta uczcia Mickiewicza(dzwik)
--------------------------------------------------------------21 posw AWS wystpio dzi formalnie z inicjatyw zmian w
ustawie o wychowaniu w trzewoci - poinformowa inicjator
wniosku pose Zbigniew Wawak.
Wczeniej, o nowelizacj tej
ustawy wniosa grupa posw UW.
Z porwnania wnioskw wynika, e posowie UW i AWS
podzielili si w sprawie reklamy piwa.
Pierwsi chc zniesienia
zakazu jego reklamy, drudzy - umocnienia tego zakazu.
Posowie UW (kilkanacie osb, m.in.
Wadysaw Frasyniuk,
Jan Lityski, Edward Wende) uzasadniaj swj wniosek tym, e
ustawowy zakaz reklamowania piwa jest "powszechnie obchodzony"
poprzez stosowanie rnych zakamuflowanych sposobw, w tym prawnie dozwolonego reklamowania piwa bezalkoholowego.
Zdaniem autorw drugiego wniosku, zapisu nie naley
likwidowa tylko go umocni.
****
Z inicjatyw posw AWS solidaryzuje si Federacja
Konsumentw, ktra dzi zapowiedziaa pozwanie do sdu ywca SA.
Federacja obwinia ten i pozostae browary o zakazane ustawowo

reklamowanie piwa alkoholowego pod pozorem promocji piwa bez


alkoholu.
---------------------------------------------------------rodki z pastwowego funduszu rehabilitacji osb
niepenosprawnych przeznaczone na sport niepenosprawnych
przekazywane s urzdowi kultury fizycznej i turystyki zbyt
pno, wkutek czego nie mog by odpowiednio wykorzystane twierdzi ukfit.
Posowie zwrc si do pfron o wyjanienia.
Dzi sejmowa komisja kultury fizycznej i turystyki
rozpatrzya informacj ukfit o realizacji programu sportu osb
niepenosprawnych.
Sport osb niepenosprawnych finansowany jest
z dwch gwnych rde: ze rodkw totalizatora sportowego oraz
pfron.
Wspieraj go te samorzdy oraz prywatni sponsorzy.
****
Dla urzdu kultury fizycznej i turystyki rodki z pfron s
wane, bo za nie mona kupi sprzt sportowy i protezy dla
niepenosprawnych zawodnikw.
Przepisy w zakresie dysponowania
rodkami z totalizatora nie pozwalaj na takie zakupy.
--------------------------------------------------------------Rada Polityki Pieninej obniya - od 21 maja - o jeden
punkt procentowy podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku
Polskiego: lombardow z 27 do 26 procent, a stop redyskonta
weksli z 24,5 do 23,5 procent - poinformowaa dzi w komunikacie
RPP.
RPP obniya te od 21 maja 28-dniow stop interwencyjn
operacji otwartego rynku do co najmniej 21,5 procent, z co
najmniej 23 procent.
"RRP zdecydowaa rwnie, e NBP bdzie prowadzi 28-dniowe
operacje otwartego rynku o stopie rentownoci nie niszej ni
21,5 procent w skali rocznej" - podano.
W/g komunikatu decyzje Rady wchodz w ycie 21 maja.
---------------------------------------------------------------Sprawa przystpienia Polski do NATO oraz komunistyczna
przeszo Rosji byy gwnymi tematami spotkania
Rosyjsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Dumy Pastwowej Rosji z
posami AWS.
Grupie rosyjskich deputowanych przewodniczy Aleksander
Ponomariow.
Ze strony AWS w rozmowie uczestniczyli: Kazimierz
Janiak, Stefan Niesioowski oraz Micha Kamiski.

"Rozmowa bya przyjazna, ale przybieraa twarde tony.


Rosjanie mwili o swoich wtpliwociach zwizanych z wejciem
Polski do NATO.
My odpowiadalimy, e to nasza suwerenna decyzja
i nic im do tego" - powiedzia Micha Kamiski (AWS-ZChN).
"Przypomniaem take, e polska lewica popiera aspiracje
naszego kraju do wstpienia do struktur NATO" - doda.
roda jest drugim dniem wizyty rosyjskich deputowanych w
Polsce.
W czwartek spotkaj si oni z szefami klubw SLD i PSL.
-------------------------------------------------------------Od 1 padziernika tego roku otwarte zostan pierwsze wysze
szkoy zawodowe - alternatywa wobec klasycznych studiw
akademickich.
Pozytywne opinie uzyska ju wniosek o utworzenie Wyszej
Szkoy Zawodowej w Tarnowie, a pozostae wnioski o powoanie
tego typu szk s wanie rozpatrywane - poinformowano podczas
rodowego posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i
Modziey.
26 czerwca ubiegego roku wesza w ycie ustawa o tworzeniu
wyszych szk zawodowych.
Opinie o majcych powsta szkoach
wydaje Komisja Akredytacyjna Wyszego szkolnictwa Zawodowego i
Rada Gwna Szkolnictwa Wyszego.
Dotychczas wpyno 10
wnioskw o utworzenie pastwowych wyszych szk zawodowych i
blisko 50 wnioskw o powoanie niepastwowych szk tego typu.
Komisja Akredytacyjna zaopiniowaa do tej pory pozytywnie 13
wnioskw.
----------------------------------------------------------------Sekretarz stanu USA Madeleine Albright wezwaa prezydenta
Indonezji Suharto do "wykonania historycznego gestu
ma stanu" i ustpienia z zajmowanego stanowiska.
By to pierwszy tego rodzaju apel wysokiej rangi
przedstawiciela rzdu USA.
Pani Albright przemawiaa do suchaczy Akademii Stray
Przybrzenej USA w New London, w stanie Connecticut.
--------------------------------------------------------Wicepremier Rosji Borys Niemcow owiadczy dzi w Radzie
Federacji (wysza izba parlamentu), e "szantaowanie rzdu
strajkami grnikw jest daremne".

Odpowiadajc na pytania senatorw w ramach "godziny dla


rzdu", Niemcow powiedzia, e "rzd nie zamierza paci tym,
ktrzy si kad na tory" wicej ni zostao przewidziane w
budecie federalnym na rok 1998 dla przemysu wglowego.
Wicepremier ostrzeg, e rzd podejmie kwesti
odpowiedzialnoci za straty materialne, wyrzdzone gospodarce
kraju przez strajki grnikw.
Podkreli, e prawo do strajkw
zostao zapisane w konstytucji Federacji Rosyjskiej, jednak nie
ma prawa do blokowania tras kolejowych.
---------------------------------------------------------Biaoruska poczta wprowadzia do obiegu znaczek z portretem
Adama Mickiewicza, czczc w ten sposb przypadajc w tym roku
200. rocznic urodzin poety w Zaosiu na Nowogrdczynie.
Ukazaa si rwnie specjalna, jubileuszowa koperta oraz
karta pocztowa.
Dzi mona je byo w Misku ostemplowa okolicznociowym
stemplem.
Po raz drugi bdzie to moliwe 12 wrzenia w
Nowogrdku podczas gwnych biaoruskich uroczystoci zwizanych
z obchodami rocznicy.
Znaczek z portretem Mickiewicza kosztuje 8,6 tys. rubli.
Zwraca si uwag, e jest on ponad trzykrotnie droszy ni
wydany przed rokiem znaczek z portretem prezydenta Aleksandra
ukaszenki.
----------------------------------------------------------------INFORMACJA DZWIKOWA DOSTPNA W BBC:
Biblioteka SID : Plik 05_20_04.wav lub 05_20_04.mp3
Serwis odpatny
Biaoruska poczta wprowadzia do obiegu znaczek
z portretem Adama Mickiewicza.
Uczcia w ten sposb przypadajc w
tym roku 200. rocznic urodzin poety w Zaosiu na Nowogrdczynie.
Ukazaa si rwnie specjalna, jubileuszowa koperta oraz
karta pocztowa.
Dzi mona je byo w Misku ostemplowa
okolicznociowym stemplem.
Po raz drugi bdzie to moliwe 12
wrzenia w Nowogrdku podczas gwnych biaoruskich uroczystoci
zwizanych z obchodami rocznicy.
DZWIK:

Znaczek z portretem Mickiewicza kosztuje 8 600 rubli.


Zwraca si
uwag, e jest on ponad trzykrotnie droszy ni wydany przed
rokiem
znaczek z portretem prezydenta Aleksandra ukaszenki.
Na przygotowanie wrzeniowych obchodw 200-lecia urodzin
Mickiewicza biaoruskie wadze przeznaczyy (w przeliczeniu)
ponad
p miliona dolarw.
rodki te w wikszoci wydano na odnowienie
obiektw szlaku mickiewiczowskiego na Nowogrdczynie.
Na rynku ksigarskim ukazuj si wydawnictwa, a w prasie,
pastwowej i niepastwowej - publikacje powicone wieszczowi.
Odbywaj si rocznicowe wieczory.
Biaorusini utosamiaj si z dorobkiem Mickiewicza szczeglnie z jego opisami tutejszego krajobrazu oraz ludowych
zwyczajw.
Polskiego poet chtnie nazywa si tu "krajanem".
UNESCO ogosio rok 1998 rokiem obchodw 200-lecia urodzin Adama
Mickiewicza.
z Miska Wojciech Pocharski (PAP)
----------------------------------------------------------------(PAP) opr.jkc/

Biaoruska poczta uczcia Mickiewicza


20.5.
Misk (PAP) - Biaoruska poczta wprowadzia do obiegu
znaczek z portretem Adama Mickiewicza.
"Bieposzta" uczcia w
ten sposb przypadajc w tym roku 200. rocznic urodzin poety w
Zaosiu na Nowogrdczynie.
Ukazaa si rwnie specjalna, jubileuszowa koperta oraz
karta pocztowa.
W rod mona je byo w Misku ostemplowa okolicznociowym
stemplem.
Po raz drugi bdzie to moliwe 12 wrzenia w
Nowogrdku podczas gwnych biaoruskich uroczystoci zwizanych
z obchodami rocznicy.
Znaczek z portretem Mickiewicza kosztuje 8,6 tys. rubli.
Zwraca si uwag, e jest on ponad trzykrotnie droszy ni

wydany przed rokiem znaczek z portretem prezydenta Aleksandra


ukaszenki.
Na przygotowanie wrzeniowych obchodw 200-lecia urodzin
Mickiewicza biaoruskie wadze przeznaczyy (w przeliczeniu)
ponad p miliona dolarw.
rodki te w wikszoci wydano na
odnowienie obiektw szlaku mickiewiczowskiego na
Nowogrdczynie.
Na rynku ksigarskim ukazuj si wydawnictwa, a w prasie,
pastwowej i niepastwowej - publikacje powicone wieszczowi.
Odbywaj si rocznicowe wieczory.
Biaorusini utosamiaj si z dorobkiem Mickiewicza szczeglnie z jego opisami tutejszego krajobrazu oraz ludowych
zwyczajw.
Polskiego poet chtnie nazywa si tu "krajanem".
UNESCO ogosio rok 1998 rokiem obchodw 200-lecia urodzin
Adama Mickiewicza.
Wojciech Pocharski (PAP)
ro/ kks/

Biaoru/ ukaszenka: Ukraina i obwody rosyjskie naladuj


Biaoru
19.5.
Misk (PAP) - Prezydent Biaorusi, Aleksandr ukaszenka
wyrazi we wtorek przekonanie, e ssiadujce z jego krajem Ukraina oraz kilka obwodw rosyjskich czerpi wzory z polityki
biaoruskiej.
"Dzisiaj nasi ssiedzi - Ukraicy i szczeglnie Rosjanie obwody braski, smoleski i pskowski - przyjmuj nasz kurs,
przyjmuj nasz polityk" - oznajmi ukaszenka w wywiadzie dla
radia i telewizji obwodu orenburskiego.
Na Biaoru przybya delegacja tego rosyjskiego obwodu z
gubernatorem na czele.
Fragmenty wywiadu prezydenta przedstawia
telewizja biaoruska w swym programie informacyjnym.
Prezydent ukaszenka powiedzia, e podczas rozmw z
wadzami obwodu orenburskiego "mniej mwiono o reformach,
dlatego, e reformy doprowadziy do ruiny w gospodarce".
"Co
wyszo z tych reform niekiedy bezmylnych?" - pyta retorycznie

biaoruski prezydent.
Wyjani, e mwiono o udoskonalaniu ekonomiki - "o
wykorzystywaniu tej bazy, ktra zostaa stworzona w poprzednich
dziesicioleciach".
Mwic o sytuacji na Biaorusi przyzna, e
"problemy s, ale y mona".
Wojciech Pocharski (PAP)
akm/.
Biaoru/ Bieriezowski o reformie WNP
19.5.Misk (PAP)- Borys Bieriezowski, nowy sekretarz wykonawczy
Wsplnoty Niepodlegych Pastw, owiadczy we wtorek w Misku,
e podstawowa reforma tej organizacji powinna by zgodna z
oczekiwaniami biznesu oraz zapewni wzmocnienie wadzy
wykonawczej WNP.
Podczas spotkania grupy przygotowujcej forum pastw WNP
Bieriezowski poinformowa, e konieczne jest przeniesienie
szczytu z lipca na koniec jesieni.
Stao si to jasne po
rozmowach, ktre przeprowadzi do tej pory z prezydentami pastw
wchodzcych w skad WNP.
Bieriezowski powiedzia, e reforma WNP powinna zapewni
szybkie rozwizywanie rnych konfliktw na obszarze Wsplnoty,
gdy inaczej nikt nie zechce inwestowa pienidzy w poradzieck
gospodark.
Bieriezowski, wpywowy rosyjski biznesmen, zosta powoany
na stanowisko sekretarza wykonawczego WNP w kocu kwietnia,
podczas szczytu przywdcw pastw tej organizacji w Moskwie.
W
pierwszych wypowiedziach deklarowa, e t nie najlepiej
funkcjonujc organizacj naley reformowa bez wstrzsw.
Na pocztku maja, odwiedzajc po raz pierwszy Misk, gdzie
znajduje si centrala WNP, da do zrozumienia, e chce
wzmocnienia organw wykonawczych tej organizacji.
WNP powstaa po rozpadzie ZSRR.
W jej skad wchodz
wszystkie dawne republiki radzieckie oprcz krajw
nadbatyckich.
Wsppraca w ramach Wsplnoty jest jednak
skomplikowana.
Kraje czonkowskie obawiaj si zdominowania
organizacji przez Federacj Rosyjsk.
Nie chciayby utraci
uzyskanej suwerennoci.

Wojciech Pocharski (PAP)


rb/ mc/
Nagroda dla Biaoruskiego Komitetu Helsiskiego
18.5.Misk (PAP) - Biaoruski Komitet Helsiski,
prodemokratyczna organizacja "Karta-97" i dziennikarz Michai
Pastuchou zostali laureatami Nagrody na rzecz demokracji,
przyznawanej wsplnie przez Uni Europejsk i USA za wkad w
budowanie demokracji i spoeczestw obywatelskich.
Nagrody, po 20 tys. dolarw, Pastuchou oraz przedstawiciel
"Karty-97" odebrali w poniedziaek w Misku, z rk ambasadorw
UE, Wielkiej Brytanii i Stanw Zjednoczonych.
Tacjana Proka, przewodniczca biaoruskiego Komitetu
Helsiskiego miaa odebra swoj nagrod - wraz z innymi
laureatami z krajw Europy Wschodniej i WNP - podczas
poniedziakowych uroczystoci w Londynie z udziaem brytyjskiego
premiera Tony'ego Blaira (Wielka Brytania przewodniczy w tym
proczu UE) oraz prezydenta USA Billa Clintona.
Biaoruski Komitet Helsiski wyrniono za "zasugi w
obronie praw obywateli Biaorusi" a take za "wysiki na rzecz
wyjanienia spoeczestwu biaoruskiemu obowizkw pastwa w
dziedzinie praw czowieka".
Michai Pastuchou, szef centrum obrony praw mediw
Biaoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy otrzyma nagrod za
"dziaania w obronie adu konstytucyjnego, wolnoci sowa i
prasy".
"Kart-97" wyrniono za to, e "daje obywatelom moliwo
wyraania przywizania do podstawowych zasad demokracji i praw
czowieka".
Nagroda na rzecz Demokracji zostaa ufundowana w maju 1997
roku z okazji 50. rocznicy wprowadzenia planu Marshalla,
40-lecia Traktatu Rzymskiego oraz dla uczczenia 50. rocznicy
Powszechnej Deklaracji Praw Czowieka.
Ze 140 kandydatur zaproponowanych przez ambasady pastw
czonkowskich UE i ambasady wybrano 50 laureatw - organizacje,
stowarzyszenia i osoby prywatne dziaajce w Europie rodkowej i
Wschodniej oraz na terenie b.
ZSRR.
W poniedziaek wyrnienia
wrczano rwnoczenie w Londynie oraz w stolicach krajw, gdzie
prowadz sw dziaalno nagrodzeni.

Wojciech Pocharski (PAP)


ro/ls/
Bank wiatowy: stop dla kredytw dla Biaorusi
18.5.
Misk (PAP) - Bank wiatowy (B) postanowi zmieni sw
strategi wobec Biaorusi i zatrzyma proces udzielania kredytw
temu krajowi ze wzgldu na niewaciwy kurs wymiany biaoruskiej
waluty.
Obecny kurs, zdaniem Banku, oznacza zwikszanie masy
pieninej, wzrost cen i dewaluacj waluty.
Wraz z innym
zjawiskiem - mnogoci kursw wymiany - odpycha zagranicznych
inwestorw i wywouje odpyw pienidzy z kraju, podczas gdy s
mu one teraz nadzwyczaj potrzebne.
Stosowanie administracyjnych metod w regulowaniu kursu
narodowej waluty zarzucaj prezydentowi Aleksandrowi ukaszence
krytycy obecnej polityki ekonomicznej kraju.
"Uwaamy t kwesti za wan i dlatego w naszej strategii
przenosimy wag z przygotowywania projektw przyszych kredytw
na aktywniejsz analiz sytuacji ekonomicznej, dialog z rzdem w
tej sprawie, a take pomoc techniczn" - powiedzia
dziennikarzom w Misku Paul Siegelbaum, dyrektor oddziau
Biaorusi i Ukrainy B.
Misja Banku podczas trzydniowej wizyty na Biaorusi
rozmawiaa z przedstawicielami rzdu o dalszej strategii
wsppracy, a take spotkaa si z przedstawicielami biznesu.
"Nie pozostawiamy Biaorusi samej sobie i nie odtrcamy jej.
Nie jest to take atak polityczny.
Jest to po prostu przyznanie,
e obecne problemy Biaorusi nie mog by rozwizane tylko za
pomoc pienidzy" - doda.
B uwaa ponadto, e podpisane latem 1997 memorandum midzy
biaoruskim rzdem i Bankiem, regulujce ich stosunki kredytowe,
powinno lee u podstaw wzajemnych stosunkw.
Jednak, zdaniem
Banku, sprawa kursu wymiennego ma w tym kontekcie znaczenie
kluczowe.
Wsppraca midzy Biaorusi i B w ostatnich trzech latach
wyranie osaba.
W tym czasie, jako jedyny kraj Wsplnoty
Niepodlegych Pastw, Biaoru nie otrzymaa adnego kredytu od

tej midzynarodowej instytucji finansowej.


Podpisane rok temu
memorandum miao poprawi sytuacj.
W wyniku zastopowania kredytw Biaoru utraci moliwo
otrzymania z Banku pierwszej poyczki w wysokoci 20 mln dolarw
na oszczdzanie energii, z czego milion dolarw, w charakterze
zaliczki, ju otrzymaa.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ mc/

Biaoru/ukaszenka rozmawia z szefami rosyjskiego koncernu


zbrojeniowego
15.5.
Misk (PAP) spotka si w
zbrojeniowego
Risji, Pawem

Prezydent Biaorusi, Aleksander ukaszenka


pitek w Misku z szefami rosyjskiego koncernu
- "Rosswooruenije" - byym ministrem obrony
Graczowem i Jewgienijem Ananiewem.

Omawiano wspprac obu pastw w dziedzinie


techniczno-wojskowej.
"Dwa sojusznicze kraje powinny rozwanie wsppracowa i
koordynowa swoje dziaania we wszystkich dziedzinach" powiedzia ukaszenka po spotkaniu.
Inicjatywa rozmw z
prezydentem Biaorusi naleaa do strony rosyjskiej.
Rezultaty rozmw s nieznane.
Biaoruski prezydent
owiadczy jedynie, e ich uczestnicy nie zamierzali robi
tajemnicy ze spotkania. ukaszenka ma nadziej, e nie powstan
tym razem domysy, i omawiano dostawy "supernowoczesnych
systemw uzbrojenia do jakich krajw".
W poowie lutego amerykaski "Washington Times" (powoujc
si na CIA) donosi przy okazji wizyty ukaszenki w Teheranie,
e Biaoru zamierza na podstawie tajnego porozumienia
dostarcza Iranowi czci do czogw i transporterw
opancerzonych.
Amerykanw niepokoi fakt tajnoci umowy, a tym samym
moliwo przerzutu poprzez Biaoru rosyjskich rakiet i
technologii nuklearnych do Iranu.
Sprawa znalaza fina w
szeregu oficjalnych dementi Miska.
Z generalnym dyrektorem "Rosswooruenija" Ananiewem przyby

do stolicy Biaorusi gwny wojskowy doradca tego koncernu, byy


minister obrony Rosji, Pawe Graczow.
Zdaniem Ananiewa,
eksminister ma dobre stosunki z ministrami obrony wielu pastw,
a jego dowiadczenie pozytywnie wpywa na dziaalno koncernu.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ adl/ bum/
Biaoru/Radioaktywny spadek po ZSRR
15.5.
Misk (PAP) - W Brzeciu przy biaorusko-polskiej granicy
s strefy skaone radioaktywnie, ktrych likwidacja wymaga
znacznych rodkw i jest powanym problemem dla wadz tego
kilkusettysicznego miasta - podaa w pitek niezalena,
biaoruska gazeta "Nawiny".
Jeden ze skaonych rejonw znajduje si w okolicach wza
kolejowego "Zachd", drugi w samym centrum Brzecia.
Strefy s
ogrodzone, jednak pozostaj niestrzeone.
Jeden z rejonw
pooony jest ok. 800 metrw od miejskiego ujcia wody.
Do skaenia doszo w latach 50., gdy b.
ZSRR wywozi rud
uranow z krajw wschodniej Europy.
W Brzeciu onierze
szuflami przeadowywali j z wagonu do wagonu (na granicy kocz
si europejskie tory kolejowe i zaczynaj szersze, radzieckie).
adunki kierowano do lecych w gbi kraju zakadw
wzbogacajcych.
Znaczne iloci rudy uranowej zostay rozsypane wzdu torw.
Mieszkacy miasta do 1991 r. nie wiedzieli o niebezpieczestwie
z powodu utajnienia sprawy.
Na pocztku lat 90. ukraiscy naukowcy zbadali skaone
rejony.
Okazao si, e radem-226 i uranem jest
napromieniowanych 21 tys. metrw szeciennych gruntu - do
gbokoci 1,6 metra.
W wodach gruntowych stwierdzono polon-210,
ktrego koncentracja przewyszaa piciokrotnie dopuszczalne
normy.
Obecnie sytuacj w obu strefach badaj eksperci z Biaorusi.
Wedug wstpnych ocen, rekultywacj ziemi mona by rozpocz we
wrzeniu tego roku.

Przewiezienie odpadw jest jednak kosztowne


i wymaga specjalnej techniki.
Grunt, ktry ju uwaany jest za odpady radioaktywne,
zostanie najprawdopodobniej wywieziony do 30-kilometrowej strefy
czarnobylskiej lub na skadowisko na terenie obwodu brzeskiego.
(PAP)
Wojciech Pocharski (PAP)
adl/bum/
Biaoru/ Pastwo nie powinno zmusza do uywania rodzimego
jzyka
14.5.
Misk (PAP) - Pastwo powinno sprzyja rozwojowi rodzimego
jzyka, ale nie zmusza do jego uywania - taki pogld wyrazi w
czwartek biaoruski minister kultury, Aleksandr Sasnouski.
Okrelajc swoje stanowisko wobec "problemu jzykowego" na
Biaorusi powiedzia pastwowej telewizji, i "wiadomo, e
chciaoby si, aby na Biaorusi rozmawiano po biaorusku, ale
jedna sprawa chcie, a druga - to realne ycie".
Jego zdaniem, trzeba si liczy z tym, e zawsze bd na
Biaorusi ludzie, ktrzy uywa bd jzyka rosyjskiego.
"Krzywd jest, e pewne polityczne siy uczyniy z jzyka bro
polityczn.
Cztery, pi lat temu kocha Biaoru mona byo
tylko po biaorusku, ale to nie tak - yjemy w realnym
spoeczestwie i powinnimy liczy si z interesami ludzi" wyjani.
Minister kultury wskaza na wydarzenia u "naszych
niedalekich ssiadw, gdzie obywateli podzielono na pierwsz i
drug kategori".
"Nie bardzo chcielibymy, aby si to
powtrzyo na Biaorusi" - doda.
Jego zdaniem, obecnie na Biaorusi sytuacja jest taka, e
czowiek "samodzielnie dokonuje wyboru bez gwatu i nacisku ze
strony wadz, a to, co czowiek robi wiadomie, przynosi wikszy
efekt, ni to, co czowiek robi pod przymusem".
Przed trzema laty, 14 maja 1995 r., z inicjatywy prezydenta
Aleksandra ukaszenki przeprowadzono na Biaorusi referendum, w
wyniku ktrego jzykowi rosyjskiemu nadano rwny status z
biaoruskim.
Zmienia si ponadto symbolika narodowa, a kierunek
rozwoju kraju nastawiono na gospodarcz integracj z Federacj

Rosyjsk.
Przeciwko "niszczeniu naszej kultury i mowy" protestuj
ugrupowania opozycyjne, zarzucajc wadzom prowadzenie "polityki
rusyfikacyjnej", a take "obojtno wobec narodowych problemw
Biaorusi".
Wskazuj przy tym na zjawisko szybkiego zmniejszania
si iloci biaoruskojzycznych szk.
jo/

Wojciech Pocharski (PAP)


ewa/ kks/

Biaoru/Dwutysiczna demonstracja w Misku


14.5.Misk (PAP) - Blisko dwa tysice modych ludzi
uczestniczyo w czwartek w opozycyjnej demonstracji, zakoczonej
koncertem rockowym w Misku.
Protestujcy domagali si uwolnienia dwch dziaaczy
opozycji, a take powrotu historycznych, biaoruskich symboli
pastwowych sprzed 1995 roku - biao-czerwono-biaej flagi i
goda Pogo.
Przemarsz centraln ulic miasta, zakoczony nowym akcentem
w tego rodzaju protestach - wystpem czoowych biaoruskich grup
muzycznych - zorganizowali modzi dziaacze Biaoruskiego Frontu
Narodowego.
Uczestnicy protestu wznosili okrzyki: "Niech yje
Biaoru!", "Wolno dla winiw politycznych", nieli
transparenty z hasami o podobnej treci oraz biao-czerwonobiae flagi.
dali wypuszczenia na wolno 20-letniego Alaksieja
Szydouskiego, ktry otrzyma ptoraroczny wyrok m.in. za
antyprezydenckie napisy na murach oraz 23-letniego Paua
Siewiaryca, przebywajcego ponad miesic w areszcie pod
zarzutem "zoliwego chuligastwa" podczas demonstracji.
W czwartek mijaj trzy lata od przeprowadzenia referendum w
sprawie inicjatywy prezydenta Aleksandra ukaszenki.
W
rezultacie gosowania na Biaoru powrciy w niewiele
zmienionej formie emblematy Biaoruskiej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ro/ls/
Biaoru/ Opozycjonista chce i do wizienia

13.5.Misk (PAP) - Biaoruski polityk opozycyjny Siarhiej


Nawumczyk, przebywajcy w USA jako uchodca polityczny,
proponuje siebie jako zakadnika w zamian za uwolnienie
uwizionych modych dziaaczy opozycji, Alaksieja Szydouskiego
i Paua Siewiaryca.
Jak podaa w rod niezalena biaoruska agencja BieaPAN,
swoj propozycj Nawumczyk skierowa bezporednio do prezydenta
Biaorusi, Aleksandra ukaszenki.
Nawumczyk napisa, e prezydent Biaorusi, koncentrujc w
swych rkach absolutn wadz, przetrzymuje w wizieniach
modych ludzi, ktrzy "swoimi czynami prbuj ratowa zniewaony
i rozdeptany honor narodu biaoruskiego".
"Przetrzymujc za kratami Alaksieja Szydouskiego i Paua
Siewiaryca zachowuje si Pan jak terorrysta, ktry porwa
dzieci.
Jeeli potrzebuje Pan zakadnikw, zgadzam si nim by.
W zamian za uwolnienie Szydouskiego i Siewiaryca jestem gotw
siedzie za nich w Paskim wizieniu" - deklaruje Nawumczyk.
Wedug niego, wymiana powinna si odby w obecnoci
przedstawiciela misji OBWE w Misku i jednego z akredytowanych w
stolicy Biaorusi ambasadorw dowolnego kraju zachodniego.
Nawumczyk dowodzi, e zatrzymywanie "bezbronnych ludzi we
wasnych interesach, politycznych czy osobistych, w
cywilizowanym wiecie ma jedn nazw - terroryzm".
Zaproponowanie za porywaczowi innej osoby w zamian za
uwolnienie niewinnych ludzi nie powinno by traktowane jako
przyznanie racji terrorycie - dodaje.
Suby prasowe prezydenta ukaszenki wyjaniy w rod PAP,
e nie otrzymay adnej oficjalnej informacji o takiej
propozycji.
Ich zdaniem, nawet gdyby j otrzymay, nie jest
moliwa reakcja prezydenckiego dziau prasowego w tej kwestii,
poniewa ocena sprawy ley raczej w kompetencjach organw prawa
- "o ile rzeczywicie pan Nawumczyk zdecyduje si na taki krok,
w co osobicie wtpi" - brzmia komentarz.
Nawumczyk w pierwszej poowie lat 90. by opozycyjnym
deputowanym Rady Najwyszej - biaoruskiego parlamentu XII
kadencji - i rzecznikiem prasowym opozycyjnego Biaoruskiego
Frontu Narodowego (BFN).
W 1996 otrzyma status uchodcy
politycznego w USA.
Obecnie jest wiceszefem Rady Biaoruskiej
Republiki Narodowej, uwaajcej si za biaoruski rzd na
wygnaniu.

Wchodzi take w skad wadz BFN.


20-letni Szydouski i 23-letni Siewiaryniec s dziaaczami
opozycyjnego BFN.
Pierwszego skazano niedawno na ptora roku
pozbawienia wolnoci za antyprezydenckie napisy na murach, drugi
przetrzymywany jest w areszcie ledczym pod zarzutem "zoliwego
chuligastwa" podczas masowej akcji protestu.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ mc/ nbz/

Biaoru/ Biaoruskie Kolegium - idea niezalenej uczelni


13.5.Misk (PAP) - Biaoruskie Kolegium - alternatywna,
niezalena uczelnia oparta na tradycjach kolegiw jezuickich
istniejcych od XVI do XIX wieku na biaoruskich ziemiach
Wielkiego Ksistwa Litewskiego - dziaa od kilku dni w Misku.
Naszym celem jest przeciwstawienie obecnemu, poradzieckiemu
systemowi edukacji na Biaorusi otwartego uniwersytetu opartego
o system wartoci obywatelskich - powiedzieli w rod PAP
organizatorzy przedsiwzicia - grupa niezalenych
intelektualistw biaoruskich.
Projekt finansowany jest przez biaoruskie organizacje
spoeczne.
Oprcz nich pomoc zadeklaroway Uniwersytet
Warszawski, ukraiski Uniwersytet Lwowski, a take Instytut
Polski w Misku.
Kolegium powinno sta si miejscem publicznego dialogu i
kontaktw Biaorusinw, rwnie z ssiadami z Europy
rodkowo-wchodniej, a take Zachodem - powiedzia PAP dyrektor
uczelni, Ale Ancipienka. Uczelnia bdzie suy m.in. analizie
biaoruskiej wspczesnoci poprzez dowiadczenie
demokratycznych przeksztace, do ktrych doszo we wszystkich
krajach postsocjalistycznych - doda.
W kocu minionego tygodnia odbya si inauguracja
przedsiwzicia, w kady czwartek za odbywaj si wykady.
Kolegium proponuje programy magisterskie w specjalizacjach dziennikarstwa, historii najnowszej oraz filozofii i literatury.
W dziaajcych niegdy na Biaorusi jezuickich kolegiach, z
ktrych tradycji czerpi organizatorzy, wykadano na wysokim
poziomie klasyczne dyscypliny humanistyczne.
Midzy XVI i XIX
stuleciem dziaay tu dziesitki takich uczelni, m.in. w
Brzeciu, Witebsku, Mohylewie, Misku, Niewieu, Sucku,

Grodnie i Pisku.
Wikszo z nich zamknito po rozbiorach Rzeczpospolitej,
kiedy to biaoruskie ziemie weszy w skad Rosji.
Niektre z
kolegiw przetrway do 1820 roku, czyli do wygnania z Rosji
zakonu jezuitw.
Organizatorzy obecnego Biaoruskiego Kolegium reprezentuj
modsz generacj Biaorusinw (od 25 do 45 lat) opowiadajc
si za otwarciem ich kraju na Europ i wiat oraz za systemem
wartoci demokratycznych i obywatelskich.
Specjaln wag
przykadaj do kontaktw z Polsk, wskazujc na wspln histori
i kultur.
(PAP)
Wojciech Pocharski (PAP)
adl/ls/
Biaoru/Poowa Biaorusinw uwaa, e pogorszya si sytuacja
gospodarcza
12.5.Misk (PAP) - Oglna sytuacja ekonomiczna w kraju w cigu
ostatnich szeciu miesicy pogorszya si - twierdzi prawie
poowa (47 proc.)
Biaorusinw - ktrych poproszono o jej ocen
w sondau dotyczcym warunkw ich ycia.
15 proc. ankietowanych uwaa, i gospodarcza sytuacja kraju
w cigu ostatniego procza poprawia si, a 23 proc. - e nic
si nie zmienio.
Ogoszone we wtorek dane to wyniki bada prowadzonych w
marcu i kwietniu przez instytut naukowo-badawczy ministerstwa
gospodarki.
W sondau wzio udzia 1200 dorosych mieszkacw
kraju.
22 proc.
Biaorusinw - poproszonych ponadto o
przedstawienie prognozy rozwoju sytuacji gospodarczej w cigu
najbliszego procza - oczekuje jej pogorszenia.
Dokadnie tyle
samo uwaa, e sytuacja nie zmieni si, 19 proc. ma nadziej na
popraw, 37 proc. nie zdecydowao si na przedstawienie opinii.
Ten sam instytut poprosi uczestnikw sondau o okrelenie
ich wasnej sytuacji materialnej. 44 proc. odpowiedziao, e
"ledwo udaje si im zwiza koniec z kocem", 7 proc. - e s
zmuszeni do korzystania z oszczdnoci, 5 proc. wpado w dugi.

32 proc. respondentw dodao przy tym, e niewiele udaje si im


odoy.
Tylko 2 proc. owiadczyo, e odkada "due pienidze".
rednia realna paca w gospodarce narodowej zmniejszya si
w cigu pierwszych trzech miesicy obecnego roku prawie o 2
proc. - podaa we wtorek niepastwowa gazeta "Nawiny".
Wedug oficjalnych danych przedstawionych przez gazet,
znacznie spady w tym okresie pace w cznoci (o 13,8 proc.),
budownictwie (7,7 proc.), transporcie (7,2 proc.), ochronie
zdrowia (7,2 proc.), a take przemyle (5,7 proc.).
Wedug gazety, najwicej zarabiali w tym czasie pracownicy
bankw (rwnowarto 150 dolarw miesicznie) oraz osoby
zajmujce stanowiska kierownicze (powyej 100 dolarw).
W marcu
w przemyle pacono miesicznie rednio ok.90 dolarw, w
budownictwie - 88, w nauce - 80, transporcie - ok.79, cznoci
- 71, gospodarce lenej - 66, w handlu - 63, edukacji - 60
dolarw.
Najmniej zarabiali pracownicy kochozw (ok.42 dolary)
oraz pracownicy sfery socjalnej (38 dolarw).
Wojciech Pocharski (PAP)
adl/jo/ls/
Biaoru/Opozycja: represjonuje si deputowanych Rady Najwyszej
12.5.Misk (PAP) - "Stae i brutalne naruszanie konstytucyjnie
gwarantowanych praw i swobd obywatelskich" zarzucio we wtorek
biaoruskim wadzom prezydium Rady Najwyszej, parlamentu
odsunitego od wadzy przez Aleksandra ukaszenk.
Wobec deputowanych Rady Najwyszej stosuje si obecnie ze
"szczegln ostroci" rnego rodzaju dekrety i rozporzdzenia
sprzeczne z konstytucj z 1994 roku oraz normami prawa
midzynarodowego - twierdzi w rozpowszechnionym owiadczeniu
prezydium parlamentu XIII kadencji.
Owiadczenie Rady Najwyszej to kolejny etap konfliktu,
ktry trwa od listopada 1996 roku.
Wtedy to - z inicjatywy
Aleksandra ukaszenki - od 9 do 24 listopada obywatele Biaorusi
uczestniczyli w referendum na temat nowej konstytucji, znacznie
poszerzajcej uprawnienia prezydenta kosztem parlamentu.
W referendum wzio udzia ponad 6 mln uprawnionych. 70
procent opowiedziao si za prezydenckim projektem ustawy
zasadniczej. 28 listopada ukaszenka podpisa konstytucj i tego
samego dnia na pierwszym posiedzeniu zebraa si izba nisza

Zgromadzenia Narodowego.
Izba ta skada si ze 110 deputowanych dawnej Rady
Najwyszej, ktrzy z rnych wzgldw opowiedzieli si po
stronie prezydenta i uznali now konstytucj.
26 grudnia 1996 roku odbyy si wybory do izby wyszej czyli
Rady Republiki.
Skada si ona z 64 czonkw, z ktrych omiu
mianowa szef pastwa, a pozostali zostali wybrani na zebraniach
deputowanych rad terenowych w Misku i w szeciu obwodach.
W
zdecydowanej wikszoci desygnowani zostali ludzie prezydenta.
Obok nowego parlamentu pozostaa jednak dawna Rada
Najwysza, ktra nie zoya broni po referendum z 1996 roku,
uznajc je za "przewrt pastwowy" i nie akceptujc jego
wynikw.
Nie uznaje te zmian w konstytucji, poszerzajcych
prezydenckie kompetencje.
ukaszenka nie uznaje Rady Najwyszej.
Tymczasem zachodnie
parlamenty, w tym polski, nie utrzymuj oficjalnych kontaktw z
parlamentem powstaym pod egid ukaszenki, utrzymuj za takie
stosunki z Rad Najwysz.
Rada Europy uznaa referendum z
listopada 1996 za niewane.
We wtorkowym owiadczeniu prezydium Rady napisao m.in., e
konstytucja z 1994 roku i midzynarodowe normy gwarantuj
kademu obywatelowi prawo do pracy, tymczasem deputowani Rady
Najwyszej s obecnie tego prawa pozbawiani.
Prezydium zaprotestowao ponadto przeciwko prbom odbierania
mieszka deputowanym Rady Najwyszej.
T "antykonstytucyjn
metod nacisku" miano zastosowa wobec czonka prezydium,
Siamiona Domasza.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ mc/ bum/
Biaoru-WNP/Bieriezowski o niepokoju przywdcw Wsplnoty
8.5.
Misk (PAP)
(WNP) Borys
prezydentem
WNP wyczuwa

- Nowy sekretarz Wsplnoty Niepodlegych Pastw


Bieriezowski powiedzia w pitek po spotkaniu z
Biaorusi, e odwiedzajc kadego z szefw pastw
zaniepokojenie losem tej organizacji.

Zdaniem Bieriezowskiego, wpywowego rosyjskiego biznesmena,

powszechne jest pragnienie, by Wsplnota zacza dziaa i aby


podejmowano decyzje, ktrych na razie brak.
Prezydent Aleksander ukaszenka i Bieriezowski rozmawiali
przez godzin.
"Jestem pewien, e nasze strategiczne cele s
zbiene" - powiedzia Bieriezowski dziennikarzom po spotkaniu.
Wedug obserwatorw, prezydent Biaorusi i sekretarz
wykonawczy Wsplnoty mwili rwnie o projektach istotnych zmian
w organach WNP, czyli o utworzeniu Sekretariatu Generalnego
Wsplnoty, w ktrego skad wszedby obecny Komitet Wykonawczy, a
take Midzypastwowy Komitet Ekonomiczny oraz Sd Gospodarczy.
Na razie koncepcje te nie s do koca sprecyzowane, ale, jak
powiedzia dziennikarzom Bieriezowski, sprawa ta wymaga szybkich
i zasadniczo nowych rozstrzygni.
Tymczasem prezydent ukaszenka podkreli w czasie rozmowy z
Bieriezowskim, e oczekuje od sekretariatu WNP nowych pomysw,
lecz ostatnie sowo naley do prezydentw pastw Wsplnoty.
Podczas spotkania w Misku, gdzie znajduje si centrala WNP,
ukaszenka zadeklarowa take, i nowy sekretarz wykonawczy nie
bdzie mia problemw zwizanych z kwaterowaniem i kadrami.
Dzie
wczeniej Bieriezowski mwi mediom na lotnisku, e zamierza nie
tylko pracowa w Misku, ale take kupi tu dom.
Bieriezowski, ktry podruje po krajach WNP w zwizku z
objciem funkcji szefa jej Komitetu Wykonawczego, odwiedzi w
czwartek Modawi i Ukrain, gdzie rozmawia z prezydentami obu
pastw.
Po spotkaniu w Misku z prezydentem Biaorusi i
rozmowach ze swym poprzednikiem na stanowisku sekretarza
wykonawczego WNP, Iwanem Korotczeni, odlecia w pitek do
Azerbejdanu.
Ma powrci na Biaoru w poowie maja.
W skad powstaej po rozpadzie Zwizku Radzieckiego WNP
wchodz wszystkie republiki poradzieckie z wyjtkiem Litwy,
otwy i Estonii.
Starania o pogbienie integracji we Wsplnocie
nie przyniosy dotychczas widocznych rezultatw.
Wpyn na to niewtpliwie kryzys gospodarczy w krajach
poradzieckich.
Inn przyczyn jest te obawa uzalenionych w
przeszoci od Moskwy republik przed utrat niezalenoci w WNP,
ktra obecnie praktycznie nie dziaa, ale jeli - jak chce
Bieriezowski - zostanie wzmocniona, to - ich zdaniem - moe
zosta zdominowana przez Rosj.

Wojciech Pocharski (PAP)


mmp/

xp/ psk/

KULTURA-Polska-Biaoru/ Pomnik Mickiewicza w Misku


8.5.
Misk (PAP) - Popiersie Adama Mickiewicza w brzie otrzyma
z Polski miski Zwizek Polakw na Biaorusi (ZPB).
Pierwszy
pomnik poety w stolicy Biaorusi powinien stan przed
wrzeniowymi biaoruskimi uroczystociami z okazji 200-lecia
urodzin Mickiewicza.
Konstanty Tarasiewicz, prezes zarzdu Zwizku Polakw w
Misku, powiedzia w pitek, e Muzeum Literatury w Warszawie
zgodzio si na udostpnienie ze swych zbiorw popiersia
Mickiewicza duta Wadysawa Oleszczyskiego dla wykonania
brzowej kopii (o wymiarach 70 x 36 x 31).
Kopia zostanie odlana w zakadach "Ursus" i powinna by
gotowa w czerwcu lub sierpniu.
Oglny koszt ustawienia
granitowego postumentu z popiersiem Tarasiewicz oceni na 20
tys. dolarw, z czego 11 tys. przekae ZPB.
W lutym wadze stolicy Biaorusi wyday zgod na ustawienie
pomnika w centrum miasta.
Oficjalnie Biaorusini nazywaj
Mickiewicza "wielkim polskim poet", nieoficjalnie - swoim
"krajanem".
Jednak uroczysto odsonicia pomnika ufundowanego
przez Polakw nie jest czci obchodw organizowanych przez
biaoruskie wadze.
Mickiewicz urodzi si w 1798 roku w Zaosiu na
Nowogrdczynie.
Std pochodzia jego rodzina, spdzi tu take
dziecistwo i szkolne lata.
UNESCO ogosia rok 1998 rokiem
obchodw 200-lecia urodzin polskiego poety.
Wojciech Pocharski (PAP)
adl/
Biaoru/ Bieriezowski: leczenie WNP bez "terapii szokowej",
opis
7.5.
Misk (PAP) - Nowy sekretarz wykonawczy Wsplnoty
Niepodlegych Pastw, wpywowy rosyjski biznesmen, Borys

Bieriezowski powiedzia w czwartek w Misku, i nie zamierza


zajmowa si "terapi szokow" WNP.
"Uwaam, e bardzo wiele zrobiono w tym (ostatnim)
skomplikowanym czasie i mimo trudnoci, ktre miay obiektywny
charakter, Wsplnota istnieje.
adne nadzwyczajne i bolesne
procedury przed WNP nie stoj" - owiadczy Bieriezowski
dziennikarzom na lotnisku po przybyciu wieczorem do Miska stolicy WNP.
Kilka dni temu w Homlu prezydent Biaorusi, Aleksandr
ukaszenka z oznakami zniecierpliwienia oznajmi, e WNP
znajduje si w stanie "mierci klinicznej" oraz "reanimacji".
Bieriezowski spdzi w Misku niemal dob.
W pitek ma
spotka si z ukaszenk, a nastpnie kilka godzin spdzi w
miskiej centrali WNP, gdzie bdzie rozmawia ze swoim
poprzednikiem, ustpujcym z tego stanowiska Iwanem Korotczeni.
Pobyt w Misku jest jednym z punktw pierwszej, krtkiej
podry Bieriezowskiego po krajach WNP po objciu przez niego
funkcji sekretarza wykonawczego tej midzynarodowej organizacji.
W czwartek by take w Kiszyniowie, gdzie spotka si z
prezydentem Modawii, Piotrem uczynskim oraz w Kijowie, gdzie
rozmawia z prezydentem Ukrainy, Leonidem Kuczm.
W Kiszyniowie owiadczy m.in., e w celu zreformowania WNP
konieczne jest przezwycienie "mentalnoci imperialnej".
W
Kijowie przyzna, e nie ma gotowej recepty na reanimowanie
Wsplnoty.
W pitek wieczorem Bieriezowski wyleci z Miska na Kaukaz.
Oczekiwany jest take w Baku i Erewaniu.
Podczas podry ma
zamiar spotka si ze wszystkimi szefami pastw WNP.
(PAP)
Wojciech Pocharski (PAP)
akm/.
Biaoru/ Ocenzurowano wystaw biaorusko-szwajcarsk
6.5.Misk (PAP) - Ofiar cenzury staa si biaorusko szwajcarska wystawa fotograficzna w Misku - podaa w w rod
opozycyjna gazeta "Nawiny" (dawna "Swaboda").
Cenzorzy zabronili umieszczenia na niej i w okolicznociowym

albumie, przeznaczonym na biaoruski rynek, czterech fotografii.


Na zdjciach tych uczestnicy pikiety trzymaj transparenty z
karykaturami prezydenta Aleksandra ukaszenki.
Ocenzurowane fotografie przedstawiaj akcje protestu
przeciwko zamkniciu w listopadzie 1997 roku "Swabody", gwnego
dziennika biaoruskiej opozycji, przez Najwyszy Sd
Gospodarczy.
Organizatorw wystawy "W poszukiwaniu Biaorusi 12 lat po
Czarnobylu", postawiono przed wyborem: albo usun fotografie z
zestawu, albo do wystawy nie dojdzie.
Wydany przy tej okazji
album fotograficzny rwnie zawiera biae plamy oraz lady
ingerencji w tekst.
Nie ma ich za w szwajcarskiej wersji
wydawnictwa - pisz "Nawiny".
Autorami wystawy oraz albumu s dwaj Szwajcarzy, Peter i
Hugo Eggi.
Wraz z Biaorusinami Siamionem Bukczynem i Siarhiejem
Bruszk objechali kraj, czego rezultatem staa si ksikowa
publikacja, a take wystawa - finansowane przez szwajcarskich
sponsorw.
Do pierwszej prezentacji plonu ich podry doszo w
Szwajcarii, obecnie zdjcia trafiy do Miska.
"Nawinom" nie
udao si jednak ustali, kto je ocenzurowa - kierownictwo
muzeum, w ktrym zostaa zorganizowana, ministerstwo kultury,
czy te administracja prezydenta.
Pastwo nie ma zamiaru ogranicza wolnoci sowa deklarowa we wtorek prezydent Biaorusi podczas odbywajcego
si w Misku forum dziennikarzy krajw Wsplnoty Niepodlegych
Pastw oraz regionu batyckiego.
Media jednak, w opinii
Aleksandra ukaszenki, nie powinny peni roli destrukcyjnej.
Wyjani, e nie powinny one walczy z pastwem, lecz suy
narodowi.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ xp/ ls/
Biaoru/ukaszenka o wolnoci sowa
5.5.
Misk (PAP) - Pastwo nie ma zamiaru ogranicza wolnoci
sowa - zadeklarowa we wtorek prezydent Biaorusi podczas

odbywajcego si w Misku forum dziennikarzy krajw Wsplnoty


Niepodlegych Pastw oraz regionu batyckiego.
Prasa jednak, w opinii Aleksandra ukaszenki, nie powinna
peni roli destrukcyjnej.
Wyjani, e nie powinna walczy z
pastwem, lecz suy narodowi.
Przywdca Biaorusi komentujc krytyczne opinie
"biaoruskiej opozycji i niektrych krgw Zachodu" na temat
sytuacji mediw w jego kraju, zapewni, e konstytucja
gwarantuje swobod sowa.
Pastwo moe jednak reagowa na krytyk - mwi ukaszenka.
Jego zdaniem, rodki przekazu powinny pokazywa
nieprawidowoci, ale rwnie winny liczy si z
odpowiedzialnoci za nieumiejtne relacjonowanie wydarze.
Prezydent kraju dowodzi, e konsekwencje zwizanie z
nieprzestrzeganiem przepisw prawa ponosz na Biaorusi zarwno
gazety opozycyjne, jak i pastwowe.
Pastwowy Komitet Prasy
skierowa w minionym roku 165 upomnie zwizanych z naruszeniami
prawa prasowego - wyjani ukaszenka.
Mwic o kwestiach wydawania zgody na ukazywanie si
czasopism, podkrela, e na pewno nie otrzymaj jej w jego
kraju wydawnictwa "profaszystowskie i destrukcyjne".
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ro/
Jelcyn i ukaszenka: ZBiR zdolny do funkcjonowania (synteza)
4.5.
Homel (PAP) - Prezydenci Rosji Borys Jelcyn i Biaorusi
Aleksandr ukaszenka uwaaj, e powstay w 1997 r.
Zwizek
Biaorusi i Rosji udowodni, i jest zdolny do funkcjonowania.
Zdaniem ukaszenki, symbolami Zwizku powinny by radziecka
flaga z sierpem i motem oraz hymn byego ZSRR.
Jalcyn i ukaszenka wystosowali w poniedziaek do
obradujcego w Homlu (poudniowo-wschodnia Biaoru)
Zgromadzenia Parlamentarnego ZBiR wsplne posanie dotyczce
kierunku rozwoju Zwizku.
Za pozytywny przykad wsppracy w jego ramach uznali m.in.
przeciwdziaanie midzynarodowej izolacji Biaorusi, czego
przykadem jest - ich zdaniem - dialog tego kraju z Organizacj

Bezpieczestwa i Wsppracy w Europie.


Prezydenci przedstawili ponadto strategi gospodarcz ZBiR.
Jedn z jej zasad jest stworzenie wsplnej przestrzeni
ekonomicznej, zapewniajcej wolny przepyw kapitau, pracy,
towarw i usug.
Inn zasad jest ujednolicenie systemw
pienino-kredytowych obu pastw w celu stworzenia warunkw dla
wprowadzenia jednolitej waluty.
Prezydenci obu krajw wyjanili, e trwaj wstpne prace
zwizane z wprowadzeniem instytucji obywatelstwa ZBiR.
Rozwj
wsppracy w sferze obronnoci i bezpieczestwa zakada
natomiast przygotowanie koncepcji zapewniajcych bezpieczestwo
Zwizku i pogbienie wsppracy w dziedzinie techniki
wojskowej.
Tej ostatniej sprzyja ma opracowanie systemu
wsplnych zamwie sprztu wojskowego.
Tymczasem obecny w poniedziaek podczas obrad Zgromadzenia
Parlamentarnego w Homlu prezydent Biaorusi owiadczy
parlamentarzystom, e Zwizek powinien rozwija si na zasadach
demokracji i narodowej suwerennoci obu krajw. ukaszenka
wielokrotnie w czasie swojego przemwienia apelowa o
przypieszenie procesw integracyjnych i unifikacj systemw
prawnych obu pastw.
Celem sesji Zgromadzenia Parlamentarnego ZBiR powinno by
ujednolicenie spoeczno-ekonomicznych systemw prawnych Rosji i
Biaorusi - powiedzia Giennadij Sieliezniow, przewodniczcy
rosyjskiej Dumy.
W poniedziaek rosyjski polityk ponownie zosta
wybrany na przewodniczcego Zgromadzenia Parlamentarnego.
W trakcie koczcej si we wtorek sesji, ZP ZBiR ma
rozpatrzy ok. 20 projektw wsplnych ustaw.
Mimo optymistycznie
brzmicych deklaracji dotyczcych przyszoci Zwizku, nie jest
ona jednak, wedug obserwatorw, tak jasna.
Podejcia obu krajw
do integracji z pozoru nie rni si.
Gbsza analiza ich
relacji ujawnia jednak kontrastujc z gorliwoci Biaorusi
wstrzemiliwo Rosji.
T ostatni niepokoi zapewne dynamizm
prezydenta ukaszenki mogcego ubiega si o prezydentur
zintegrowanego pastwa - uwaaj komentatorzy.
Wojciech Pocharski (PAP)
ala/ro/

Jelcyn i ukaszenka: ZBiR zdolny do funkcjonowania


4.5.
Homel (PAP) - Prezydenci Rosji i Biaorusi uwaaj, e
powstay w 1997 r.
Zwizek Biaorusi i Rosji udowodni, i jest
zdolny do funkcjonowania.
Borys Jelcyn i Aleksandr ukaszenka wystosowali w
poniedziaek do obradujcego w Homlu (poudniowo-wschodnia
Biaoru) Zgromadzenia Parlamentarnego ZBiR wsplne posanie
dotyczce kierunku rozwoju Zwizku.
Za pozytywny przykad wsppracy w jego ramach uznali m.in.
przeciwdziaanie midzynarodowej izolacji Biaorusi.
W tym
kontekcie zwrcili uwag na "konstruktywny dynamizm" dialogu z
Organizacj Bezpieczestwa i Wsppracy w Europie.
Jego objawem
byo rozpoczcie w Misku pracy doradczo-obserwacyjnej grupy
OBWE.
Zdaniem prezydentw Jelcyna i ukaszenki, wejcie Biaorusi
jako uczestnika ZBiR do spoecznoci krajw europejskich
odpowiada interesom obu krajw i powinno sta si "przekonujcym
przykadem efektywnoci wsplnych dziaa na arenie
midzynarodowej dla innych krajw Wsplnoty Niepodlegych
Pastw".
Prezydenci Rosji i Biaorusi przedstawili ekonomiczn
strategi ZBiR.
Jedn z jej zasad jest stworzenie wsplnej
przestrzeni ekonomicznej, zapewniajcej wolny przepyw kapitau,
pracy, towarw i usug.
Inn zasad jest ujednolicenie systemw
pienino-kredytowych obu pastw w celu stworzenia warunkw dla
wprowadzenia jednolitej waluty.
Informujc o wsppracy w sferze spoeczno-kulturalnej
prezydenci obu krajw wyjanili, e trwaj wstpne prace
zwizane z wprowadzeniem instytucji obywatelstwa ZBiR "czynnika potwierdzajcego rwno obywatelskich praw w obu
krajach".
Rozwj wsppracy w sferze obronnoci i bezpieczestwa
zakada przygotowanie koncepcji zapewniajcych bezpieczestwo
Zwizku i pogbienie wsppracy w dziedzinie techniki
wojskowej.
Tej ostatniej sprzyja ma opracowanie systemu
wsplnych zamwie sprztu wojskowego.

Wojciech Pocharski (PAP)


mmp/bb/ro/
Biaoru/ ukaszenka: ZBiR na zasadach demokracji i suwerennoci
4.5.Homel (PAP) - Zdaniem prezydenta Aleksandra ukaszenki,
powstay w 1997 roku Zwizek Biaorusi i Rosji (ZBiR) powinien
rozwija si na zasadach demokracji i narodowej suwerennoci obu
krajw.
Wystpujc w poniedziaek podczas VIII sesji Zgromadzenia
Parlamentarnego ZBiR ukaszenka, ktry jest przewodniczcym Rady
Najwyszej tego Zwizku, apelowa wielokrotnie o przyspieszenie
procesw integracyjnych w jego ramach, o dalsz unifikacj
systemw prawnych obu pastw, w tym m.in. o stworzenie wsplnego
kodeksu celnego.
Podkrela, e trzeba, jak to okreli, "walczy o ycie"
Zwizku Biaorusi i Rosji.
Jego zdaniem, w tym i nastpnym roku
powinny zosta podpisane nowe porozumienia zwizkowe, majce
jeszcze bardziej zbliy oba kraje.
ukaszenka doda, e Biaoru opowiada si za reintegracj w
ramach Wsplnoty Niepodlegych Pastw.
"WNP obecnie jest w
stanie mierci klinicznej" - oznajmi.
Jego zdaniem, Wsplnota
wymaga "realnych i intensywnych" dziaa.
Giennadij Sielezniow, przewodniczcy rosyjskiej Dumy, w
swoim wystpieniu rwnie opowiedzia si za unifikacj systemw
prawnych obu pastw w dziedzinie praw socjalnych i
ekonomicznych.
Podczas koczcej si we wtorek w Homlu (poudniowo-wschodnia Biaoru) dwudniowej VIII sesji Zgromadzenia
Parlamentarnego ZBiR zostanie rozpatrzonych okoo 20 projektw
ustaw zwizanych z systemem ustawodawczym tego Zwizku.
Zwizek Biaorusi i Rosji powsta w maju 1997.
W ostatnim
proczu ukaszenka wielokrotnie apelowa do Rosjan o realizacj
zaoe towarzyszcych jego utworzeniu.
Wojciech Pocharski (PAP)
/bb mmp/ mc/
Biaoru/ZBiR z radzieck flag i hymnem?
(aktualizacja)
(aktualizuje wiad. z godz. 13:20)

4.5.
Homel (PAP,Wojciech Pocharski/AP) - Prezydent Biaorusi
Aleksandr ukaszenka uwaa, e symbolami Zwizku Biaorusi i
Rosji powinny by radziecka flaga z sierpem i motem oraz hymn
byego ZSRR.
Przyjcie tych symboli byoby - jego zdaniem - wyrazem
szacunku dla ludzi starszych. ukaszenka zapowiedzia w
poniedziaek podczas VIII sesji Zgromadzenia Parlamentarnego
ZBiR w Homlu (poudniowo-wschodnia Biaoru), e jako
przewodniczcy tego Zgromadzenia podpisze niezbdne dokumenty.
Przewodniczcy niszej izby parlamentu rosyjskiego, Dumy
Pastwowej, Giennadij Sielezniow przypomnia w zwizku z tym, e
Zgromadzenie zaaprobowao radzieckie symbole w ubiegym roku,
jednak dokumenty w tej sprawie dotychczas "zbieraj kurz".
ukaszenka, ktry jest przewodniczcym Rady Najwyszej ZBiR,
wielokrotnie apelowa podczas poniedziakowych obrad o
przyspieszenie procesw integracyjnych w ramach Zwizku, o
dalsz unifikacj systemw prawnych obu pastw, w tym m.in. o
stworzenie wsplnego kodeksu celnego.
Podkrela, e trzeba - jak to okreli - "walczy o ycie"
Zwizku Biaorusi i Rosji.
Jego zdaniem, w tym i nastpnym roku
powinny zosta podpisane nowe porozumienia zwizkowe, majce
jeszcze bardziej zbliy oba kraje.
ukaszenka doda, e Biaoru opowiada si za reintegracj w
ramach Wsplnoty Niepodlegych Pastw.
"WNP obecnie jest w
stanie mierci klinicznej" - oznajmi.
Jego zdaniem, Wsplnota
wymaga "realnych i intensywnych" dziaa.
Giennadij Sielezniow w swoim wystpieniu rwnie opowiedzia
si za unifikacj systemw prawnych obu pastw w dziedzinie praw
socjalnych i ekonomicznych.
Podczas koczcej si we wtorek dwudniowej sesji
Zgromadzenia Parlamentarnego ZBiR zostanie rozpatrzonych okoo
20 projektw ustaw zwizanych z systemem ustawodawczym tego
Zwizku.
Zwizek Biaorusi i Rosji powsta w maju 1997.
W ostatnim
proczu ukaszenka wielokrotnie apelowa do Rosjan o realizacj
zaoe towarzyszcych jego utworzeniu.
(PAP)
ala/ro/4615

Wiadomoci dnia - pitek, 1.05., godz. 18.00


Bp Piotr Libera zosta wybrany na nowego sekretarza
generalnego Episkopatu Polski.
Prezydent Aleksander Kwaniewski podzikowa w licie do
prezydenta Stanw Zjednoczonych Billa Clintona za poparcie
dla stara Polski o czonkostwo w NATO.
Premier Jerzy Buzek, wicepremier Janusz Tomaszewski i
lider "Solidarnoci" Marian Krzaklewski uczestniczyli w VI
Oglnopolskiej Pielgrzymce Robotnikw.
Dziki nowej wsplnej walucie euro Unia Europejska bdzie
lepiej przygotowana na przyjcie nowych czonkw - twierdzi
szef Komisji Europejskiej, Jacques Santer.
---------------------------------------------------------------Bp Piotr Libera z Katowic zosta wybrany na nowego
sekretarza generalnego Episkopatu Polski, podczas drugiego dnia
obrad 294.
Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.
Wczeniej bp Libera - ktry zastpi na stanowisku bpa
Tadeusza Pieronka - peni funkcj sekretarza nuncjusza
apostolskiego w Polsce.
-------------------------------W dzie po ratyfikacji rozszerzenia NATO przez amerykaski
Senat, prezydent Aleksander Kwaniewski podzikowa w licie do
prezydenta Stanw Zjednoczonych Billa Clintona za poparcie dla
stara Polski o czonkostwo w Sojuszu.
Zaznaczy, e w Polsce
decyzj Senatu przyjto z radoci i nadziej na lepsz i
bezpieczn przyszo.
"My, mieszkacy Europy rodkowej, wchodzimy do Sojuszu z
okrelonym bagaem dowiadcze i dziedzictwem wiedzy
historycznej.
Nie ma wic dla nas rzeczy waniejszej ni
stabilna, oparta na przyjaznej wsppracy i skutecznym rozwoju
Europa" - napisa Kwaniewski.
Polski przywdca dodaje w licie: "Uwaam, e podstawow
gwarancj bezpieczestwa Europy pozostaje obecno amerykaskich
si zbrojnych na naszym kontynencie.
Postrzegamy Stany
Zjednoczone jako kraj europejski, widzc dla siebie i Ameryki
historyczne zadanie przemieszczenia poza dzisiejsze granice
tego, co w transatlantyckim wiecie najlepsze, tj. wolnoci,

demokracji, stabilizacji i dobrobytu".


-------------------------------Premier Jerzy Buzek, wicepremier Janusz Tomaszewski i
przewodniczcy "Solidarnoci" Marian Krzaklewski uczestniczyli
dzi w VI Oglnopolskiej Pielgrzymce Robotnikw do Bazyliki w.
Jzefa Kaliskiego w Kaliszu.
Wraz z ponad 2 tysicami grnikw, stoczniowcw, hutnikw,
rybakw, wkniarzy przeszli ulicami tego miasta do bazyliki,
gdzie odbya si uroczysta msza.
Tradycyjnie, na otarzu zoono
chleb, ryby, owoce, a take drewniany krzy wykonany przez
grnikw kopalni "Andaluzja".
------------------------------"wito Pracy nie ma dzi wymiaru ideologicznego - winni
jestemy sobie sowa uznania, otuchy, podzikowania" - mwi
prezydent Aleksander Kwaniewski, otwierajc tradycyjn majwk
w ogrodach Paacu Prezydenckiego.
Wrd goci prezydenta znaleli si m.in.
Jacek Kuro,
Aleksander Maachowski, Jzef Oleksy, Karol Modzelewski oraz
Marek Pol.
Serwowano przede wszystkim dania kuchni polskiej
m.in. flaki, grochwk, ledzie po kaszubsku, schab warszawski,
ryby, dziczyzn.
Do picia soki, wdki: siwuch i ubrwk oraz
piwo.
------------------------------Policjanci z posterunku kolejowego w Gdyni zatrzymali dzi
dwch mczyzn, za obrzucanie jajkami ludzi na gdyskim dworcu.
Policja otrzymaa wczeniej skarg, e jajkami rzucaa grupa
dziaaczy Ligii Republikaskiej.
Wedug policji, Andrzej C. mia we krwi p promila
alkoholu, za Klaudiusz W. odmwi przeprowadzenia bada na
alkomacie.
Obu mczyzn przewieziono do izby wytrzewie.
Mariusz Roman, czonek zarzdu Ligi Republikaskiej w
Gdasku poinformowa, e Klaudiusz W.
"jest osob powan i
pracuje w Kancelarii Premiera w Warszawie".
Doda, e Klaudiusz
W.
"nie rzuca jajkami, a przez policj zosta zatrzymany w
brutalny sposb na skutek pomwie dziaaczy PPS, ktrzy
wskazali niewaciw osob".

-------------------------------Dziki nowej wsplnej walucie euro, ktrej wprowadzenie w 11


pastwach Unii Europejskiej, zatwierdz jutro w Brukseli
przywdcy Pitnastki, Unia Europejska bdzie lepiej przygotowana
na przyjcie nowych czonkw, w tym Polski.
To jeden z argumentw wysunitych dzi przez szefa Komisji
Europejskiej Jacquesa Santera na specjalnej konferencji prasowej
w Brukseli w przeddzie historycznego "szczytu euro".
"Europa zdecydowanie wkracza na map finansow i pienin
wiata.
Chce by gotowa wnosi wkad w tworzenie zrwnowaonego,
stabilnego midzynarodowego systemu walutowego" - powiedzia
Santer.
--------------------------------Ok. 10 tys. osb wzio udzia w pierwszomajowych
manifestacjach w stolicy Biaorusi Misku.
Pochody byy dwa:
duy - prorzdowy i may - opozycyjny.
Kilkusetosobow kontrdemonstracj zorganizowaa opozycyjna
partia socjaldemokratyczna "Narodnaja Hramada".
Po zakoczeniu
demonstracji opozycji, dziesiciu jej dziaaczy zatrzymaa
milicja.
Wedug opozycji, wrd zatrzymanych znalaz si take
przewodniczcy ugrupowania, Mikoa Statkiewicz.
Oficjalne uroczystoci, po zakoczeniu pochodu, odbyy si
na gwnym placu stolicy Biaorusi.
Ich uczestnicy nieli
portrety prezydenta Aleksandra ukaszenki oraz transparenty
m.in. z okolicznociowymi hasami "pokj", "praca", "maj".
(DOSTPNA WERSJA DWIKOWA)
(PAP),cez/
----------------------------------------------------------------

MATERIA DWIKOWY DOSTPNY w BBS:


Biblioteka SID : Plik 05_01_04.wav
Serwis odpatny
Ok. 10 tys. osb wzio udzia w pierwszomajowych
manifestacjach w stolicy Biaorusi Misku.

Pochody byy dwa:


duy - prorzdowy i may - opozycyjny.
DWIK:
Kilkusetosobow kontrdemonstracj zorganizowaa opozycyjna
partia socjaldemokratyczna "Narodnaja Hramada".
Po zakoczeniu
demonstracji opozycji jej 10 dziaaczy zatrzymaa milicja.
Wedug danych opozycji, wrd zatrzymanych znalaz si take
przewodniczcy ugrupowania Mikoa Statkiewicz.
Jak dotd, nie
znane s zarzuty postawione zatrzymanym.
Nie wyklucza si, e
liczba zatrzymanych uczestnikw demonstracji wzronie.
Partia "Narodnaja Hramada" zorganizowaa sw manifestacj w
protecie przeciwko zuboeniu ludzi pracy, wzrostowi cen,
politycznym represjom oraz dla wsparcia aresztowanych za
przekonania polityczne.
Oficjalne uroczystoci, po zakoczeniu pochodu, odbyy si
na gwnym placu stolicy Biaorusi.
Ich uczestnicy nieli
portrety prezydenta Aleksandra ukaszenki oraz transparenty
m.in. z okolicznociowymi hasami "pokj", "praca", "maj".
z Miska Wojciech Pocharski PAP

Biaoru/ Dwie manifestacje pierwszomajowe w Misku


1.5.Misk (PAP) - Do 10 tysicy osb wzio udzia 1 maja w
oficjalnych manifestacjach w Misku, gdzie dzie ten jest
witem pastwowym.
Kilkusetosobow kontrdemonstracj zorganizowaa opozycyjna
partia socjaldemokratyczna "Narodnaja Hramada".
Po zakoczeniu
demonstracji opozycji, dziesiciu jej dziaaczy zatrzymaa
milicja.
Wedug danych opozycji, wrd zatrzymanych znalaz si take
przewodniczcy ugrupowania, Mikoa Statkiewicz.
Jak dotd, nie
znane s zarzuty postawione zatrzymanym.
Nie wyklucza si, e
liczba zatrzymanych wzronie.
Partia "Narodnaja Hramada" zorganizowaa manifestacj w

protecie przeciwko uboeniu ludzi pracy, wzrostowi cen,


represjom politycznym oraz dla wsparcia aresztowanych za
przekonania polityczne.
Oficjalne uroczystoci, po zakoczeniu pochodu, odbyy si
na gwnym placu stolicy Biaorusi.
Ich uczestnicy nieli
portrety prezydenta Aleksandra ukaszenki oraz transparenty
m.in. z okolicznociowymi hasami "pokj", "praca", "maj".
Gdy na plac wkroczya opozycyjna manifestacja pod dawnymi
pastwowymi biao-Czerwono-biaymi flagami, uroczystoci
zakoczyy si.
Dwa odrbne mityngi pierwszomajowe odbyy si rwnie w
Witebsku na pnocnym wschodzie kraju.
Wojciech Pocharski (PAP)
mmp/ xp/
Biaoru/Opozycja o zym klimacie wok wolnej
przedsibiorczoci
30.4.
Misk (PAP) - Prawa obywateli Biaorusi do wyboru
zatrudnienia i zawodu, do wolnoci ekonomicznych oraz do
sprawiedliwego opodatkowania s stale naruszane.
Do wolnej
przedsibiorczoci wrogo nastawia si opini publiczn.
Zamono, wasno i bogactwo przedstawia si jako zo twierdzi opozycyjna Zjednoczona Partia Obywatelska (ZPO), w
raporcie, ktry otrzymaa w czwartek PAP.
Wedug tego liberalnego ugrupowania, pod pozorem
zaprowadzania porzdku w gospodarce, wadze represjonuj
prywatnych przedsibiorcw.
Tylko w minionym roku bez udziau sdw zakazano prowadzenia
dziaalnoci 54 proc. spord wszystkich biaoruskich
przedsibiorcw.
Przerwana zostaa dziaalno ponad 87 tys.
biznesmenw, zlikwidowano 37 tys. niepastwowych firm.
W gazetach, bez sdu, na niesaw wystawiono tysice nazwisk
osb, ktrych dziaalno w biznesie zostaa przerwana.
Nakadane na nich grzywny wielokrotnie przewyszaj zyski oraz
zainwestowane w przedsiwzicia rodki - podaje raport.
Wasno prywatna i rynek s cigle "pod podejrzeniem,
kontrol i presj" aparatu biurokratycznego, powodzenie maj

"tylko osoby cile powizane z wadz", natomiast "tysice"


biaoruskich przedsibiorcw musiao opuci kraj, aby
kontynuowa dziaalno w Polsce, Rosji, Czechach, na Ukrainie,
Litwie i innych krajach - informuje ZPO.
(PAP)
Wojciech Pocharski (PAP)
ro/

Biaoru/Ambasadorowie maj opuci swe rezydencje,2


30.4.
Misk (PAP) - Akredytowani w Misku dyplomaci zgodnie
owiadczyli w czwartek ministrowi spraw zagranicznych Biaorusi,
e forma przekazania przez resort decyzji o opuszczeniu przez
nich rezydencji pod Miskiem bya sprzeczna z zasadami
dyplomacji - dowiedziaa si PAP z wiarygodnego rda.
Ambasadorowie maj "w najbliszym czasie" opuci swoje
rezydencje w podmiejskim osiedlu Drozdy.
Powodem ich przenosin,
wedug rozpowszechnionego rwnie w czwartek komunikatu
biaoruskiego MSZ, ma by remont infrastruktury osiedla
wybudowanego w latach 50.
Dyplomaci z ok. 30 ambasad poprosili ministra Iwana
Anatanowicza o spotkanie w celu wyjanienia sprawy.
Korpus
dyplomatyczny skrytykowa form przekazania decyzji o
przeprowadzce.
Ich zdaniem, towarzysz jej take motywy
polityczne.
W ubiegym tygodniu przedstawiciele ambasad, wzywani do
ministerstwa grupami, otrzymali teczki z notami informujcymi,
i w szybkim czasie rezydencje w Drozdach powinny w zwizku z
remontem zosta opuszczone.
Dyplomaci uwaaj, e noty te w zgodzie z zasadami
dyplomacji naleao przesa oraz precyzyjnie okreli termin
planowanej przeprowadzki.
Ambasadorom zaproponowano na czas remontu w Drozdach
przeniesienie si do domkw w rzdowym orodku wypoczynkowym lub
mieszka w jednym z domw w centrum Miska.
"Dipserwis" - firma administracji prezydenckiej, zajmujca
si obsug korpusu dyplomatycznego wyjania, e przyczyn
powstaej sytuacji jest "sia wysza".
Remontu w Drozdach

wymagaj powojenne sieci wodocigw, kanalizacji, elektrycznoci


oraz cznoci.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ro/

Biaoru/ Ambasadorowie maj opuci swe rezydencje


30.4.
Misk (PAP) - Akredytowani w Misku ambasadorowie maj
wkrtce opuci swoje rezydencje w podmiejskim osiedlu Drozdy.
Powodem ich przenosin, jak podao biaoruskie ministerstwo spraw
zagranicznych, ma by remont infrastruktury osady, wybudowanej w
latach 50.
Zmian ambasadorskich rezydencji proponuje si
przedstawicielstwom USA, Polski, Litwy, Niemiec, Armenii i
Francji.
rodowisko dyplomatw krytycznie odnosi si do tej
inicjatywy.
Ambasadorom proponuje si przenosiny do domkw w
rzdowym orodku wypoczynkowym lub do mieszka w jednym z domw
w centrum Miska.
Dyplomaci s zdania, e termin przenosin - okrelony w
urzdowym pimie jako "w najbliszym czasie" - jest zbyt krtki.
Niektrych nie satysfakcjonuje zamiana dacz na mieszkania.
Oficjalnie nie komentuje si decyzji biaoruskich wadz.
Wedug obserwatorw, dyplomaci maj oczekiwa na reakcj swych
pastw na wyszym szczeblu.
Twierdzi si m.in., e przesiedlenie
amabasadorw jest sprzeczne z Konwencj Wiedesk dotyczc
stosunkw dyplomatycznych.
"Dipserwis" - firma administracji prezydenckiej zajmujca
si obsug korpusu dyplomatycznego wyjania, e to "sia
wysza" jest przyczyn powstaej sytuacji.
Remontu w Drozdach
maj wymaga powojenne sieci wodocigw, kanalizacji,
elektrycznoci i cznoci.
Wojciech Pocharski (PAP)
xp/

Biaoru/ Kirijenko za cilejsz realizacj umw ZBiR


29.4.
Misk (PAP) - Nowy rosyjski premier Siergiej Kirijenko
wyrazi w rod opini, e Zwizek Biaorusi i Rosji (ZBiR)
bdzie si rozwija.
Opowiedzia si te za tym, by umowy midzy
obydwoma krajami byy cilej wykonywane - podaa biaoruska
telewizja.
Przebywajcy w Moskwie w zwizku ze szczytem Wsplnoty
Niepodlegych Pastw (WNP) prezydent Biaorusi Aleksandr
ukaszenka przekaza Kirijence nominacj na szefa Komitetu
Wykonawczego ZBiR, uzgodnion dzie wczeniej przez przywdcw
Rosji i Biaorusi.
ukaszenka doczy do dokumentu duy bukiet czerwonych
kwiatw.
Doda, e wedug niego wszystkie problemy midzy Rosj
a Biaorusi powinny by rozwizywane sprawnie i skutecznie,
dla dobra obu pastw.
Podczas spotkania Kirijenko, ukaszenka oraz premier
Biaorusi Siarhiej Linh rozmawiali na temat "dalszego rozwoju
procesw integracyjnych w ramach Zwizku oraz problemw
dwustronnych stosunkw ekonomicznych, w tym sfery
energetycznej".
Zwizek Biaorusi i Rosji powsta w maju 1997 r.
W ostatnim
proczu ukaszenka wielokrotnie apelowa do Rosjan o realizacj
zaoe towarzyszcych jego utworzeniu.
(PAP)
Wojciech Pocharski (PAP)
mmp/ xp/
Biaoru/ BFN o represjach po sobotniej demonstracji
29.4.
Misk (PAP) - Dwudziestu dziaaczy opozycyjnego
Biaoruskiego Frontu Narodowego (BFN) oraz 17 czonkw
rosyjskiego ruchu Modzieowa Akcja Antyfaszystowska zatrzymano
po sobotniej demonstracji opozycji w Misku - poda w rod BNF.
Demonstracja odbya si z okazji 12. rocznicy katastrofy w
Czarnobylu, gdzie w kwietniu roku 1986 w elektrowni atomowej
eksplodowa reaktor nr 4, powodujc radioaktywne skaenie duych
obszarw Ukrainy, Biaorusi, Rosji, Polski i Skandynawii.
Jak
wykazaa ekspertyza Rady Europy z 1997, napromieniowaniu ulego

okoo 3 mln osb.


Osoby zatrzymane po demonstracji bito - twierdz w
rozpowszechnionym w rod komunikacie suby prasowe Frontu.
Pitnastoletniemu dziaaczowi "Modego Frontu" (modzieowej
czci BFN) Antonowi Tarasowi naoono na gow mask
przeciwgazow.
Zatrzymanych niepenoletnich wypuszczono, a obywateli Rosji
deportowano poza granice Biaorusi - poinformowa BFN.
Cztery do dziesiciu tysicy osb - wedug rnych rde wzio w sobot udzia w marszu i wiecu biaoruskiej opozycji w
centrum miasta.
W demonstracji, na ktr wadze wyday zgod,
uczestniczyli m.in. przywdcy BFN i znani dziaacze spoeczni
kraju.
Chocia oficjalnie pochd zorganizowano, by uczci ofiary
tragedii czarnobylskiej, jego uczestnicy skandowali
antyprezydenckie hasa i nieli transparenty tej samej treci.
Jak napisaa w rod gazeta prezydenckiej administracji
"Sowietskaja Bieorussija", podczas demonstracji doszo do
"naruszenia porzdku spoecznego".
Ok. 20 jej uczestnikw
zostao zatrzymanych przez milicj, a nastpnie wypuszczonych podaa "SB".
(PAP)
Wojciech Pocharski (PAP)
mmp/ xp/
Prezydenci Biaorusi i Rosji doszli do porozumienia ws. dugw
16.4.
Misk (PAP) - Prezydenci Biaorusi i Rosji doszli do
porozumienia w sprawie likwidacji biaoruskiego dugu za
rosyjskie
noniki energii - podaa we wtorek telewizja w Misku.
Zaduenie za rop naftow i gaz ziemny osigno 470 mln
dolarw (ok. 1,5 mld z) i stanowio znaczne niebezpieczestwo
dla biaoruskiej gospodarki.
Uregulowana ma zosta rwnie akcentowana w ostatnim czasie
przez Aleksandra ukaszenk kwestia adekwatnego dugu Rosji wobec
Biaorusi.
We wtorkowej relacji biaoruskiej telewizji ze spotkania
Jelcyna z ukaszenk w Moskwie z okazji szczytu pastw tzw.

"czwrki", prezydent Rosji podkreli, e "nie ma mowy" o


walutowym dugu Rosji wobec Biaorusi, poniewa obroty midzy
obydwoma krajami oparte s nie na walucie, a na barterze.
ukaszenka doda, e zaduenie Miska wobec Federacji
Rosyjskiej za noniki energii powstao w 1998 r.
(zmienia si
forma patnoci z barteru na narzucone przez Rosjan rozliczenia
w walucie).
Zdaniem ukaszenki, komplikacje te nastpiy w
obecnym roku "w zwizku z tym, e nie mielimy spotkania z
prezydentem Rosji".
Prezydent Biaorusi w obecnoci Jelcyna powiedzia, e
przywdca
rosyjski ma podpisa polecenie dla rzdu o tym, "abymy pracowali
na
warunkach z roku ubiegego".
Doda, e zgodziy si na to rosyjskie
kompanie energetyczne i cae zaduenie ma by w najbliszym
czasie
ze strony biaoruskiej "zdjte".
Dotyczy to rwnie uregulowania dugu Federacji Rosyjskiej
wobec
Biaorusi - wyjani ukaszenka.
Wojciech Pocharski (PAP)
akm/.
ukaszenka: WNP zbliya si do "niebezpiecznej granicy"
28.4.
Misk (PAP) - Prezydent Biaorusi uwaa, e Wsplnota
Niepodlegych Pastw zbliya si do "niebezpiecznej granicy".
Wedug Aleksandra ukaszenki, rodowy szczyt WNP w Moskwie
powinien mie zatem charakter "priorytetowy".
ukaszenka wyrazi we wtorek w biaoruskiej telewizji
opini, e przygotowanie szczytu pozostawia wiele do yczenia.
Dotyczy to rwnie perspektyw rozwoju samej WNP.
Dlatego,
zdaniem prezydenta Biaorusi, "bdzie to na pewno cikie
spotkanie, jeli chodzi o rezultaty".
ukaszenka przedstawi swj pogld jeszcze przed odlotem do
Moskwy na wtorkowe spotkanie przywdcw Rosji, Biaorusi,
Kazachstanu i Kirgistanu - czterech krajw WNP, ktre zawary w
1996 r. uni celn.

Na rod zaplanowano szczyt tej organizacji, utworzonej po


rozpadzie Zwizku Radzieckiego.
W skad WNP wchodz wszystkie
republiki poradzieckie z wyjtkiem Litwy, otwy i Estonii.
Jak dotd, usiowania pogbienia integracji w ramach
Wsplnoty nie przynosz znaczcych efektw.
Ma na to wpyw
kryzys gospodarczy w krajach poradzieckich, a take obawa
uzalenionych w przeszoci od Moskwy republik przed utrat
niezalenoci w organizacji, ktra ich zdaniem moe zosta
zdominowana przez Rosj.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ro
Biaoru liczy, e przystpi do WTO w cigu najwyej 3 lat
27.4.
Misk (PAP) - Biaoru liczy, e w cigu najwyej trzech
lat stanie si penoprawnym czonkiem wiatowej Organizacji
Handlu (WTO) - tak opini wyrazi w poniedziaek Michai
Marynicz, biaoruski minister wsppracy gospodarczej z
zagranic.
W przededniu zaplanowanego na wtorek w Genewie kolejnego
posiedzenia dotyczcego przystpienia jego kraju do tej
organizacji
Marynicz owiadczy, i "mona miao liczy na to, e Biaoru w
roku 2000 lub 2001 - jako samodzielne, suwerenne pastwo - stanie
si czonkiem WTO".
Minister, zgadzajc si, e obrady w tej sprawie nie bd
atwe,
wyrazi przekonanie, i biaoruskiej delegacji "uda si
udowodni,
e Biaoru jako mode, suwerenne pastwo rozwija si
samodzielnie
oraz samodzielnie realizuje swoj polityk wewntrzn i
zagraniczn,
w tym w dziedzinie gospodarki".
Marynicz wyjani, e Biaoru zamierza w tym celu wysun
argumenty wiadczce o rozwoju zwizku celnego, stref wolnego
handlu
i wizi gospodarczych w ramach Zwizku Biaorusi i Rosji (ZBiR).
Jej argumentacja ma si take opiera na osigniciach tzw.
"czwrki", czyli Biaorusi, Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu i
Kirgistanu.
Zblienie tych czterech pastw, wedug biaoruskiego

ministra, przynosi im "okrelone sukcesy", przy czym "polityka


gospodarcza kadego z nich jest samodzielna".
Do wiatowej Organizacji Handlu naley ponad 130 pastw.
Biaoru pretendujc do czonkostwa w niej liczy na presti tej
organizacji i na uatwienia w dostpie wasnych towarw na
midzynarodowe rynki.
Wojciech Pocharski (PAP)
xp/
Biaoru/ukaszenka szuka wyjcia z zaduenia w Rosji
16.4.
Misk (PAP) - Prezydent Aleksandr ukaszenka spotka si w
czwartek w Misku z szefami czterech najwikszych rosyjskich
kampanii naftowych, aby omwi sposoby rozlicze za rosyjsk
rop i gaz.
W sumie biaoruskie dugi za te noniki energii z
Rosji ocenia si obecnie na 470 mln dolarw.
Podczas spotkania z szefami koncernw "ukoil", "Sawnieft",
"Jukos" i "Surgutnieftgaz" prezydent ukaszenka powiedzia, e
Biaoru nie wywizuje si z zobowiza patniczych, poniewa
niedoskonay jest system rozlicze.
Biaoru chce opracowa schematy wzajemnych rozrachunkw
oraz warianty wyjcia z powstaego kryzysu.
Zaduenie powstao, gdy rosyjskie koncerny zaczy si od
obecnego roku domaga, aby patnoci za noniki energii byy w
70 proc. realizowane w walucie.
Biaoru nie posiada stosownych
rezerw walutowych.
Wczeniej za rop i gaz pacia Rosji w 90
proc. towarami.
Wojciech Pocharski (PAP)
jo/ro/
Wiadomoci dnia - czwartek, 16.04, godz.9.00
Prawdopodobnie pojutrze odbdzie si spotkanie prezydenta,
premiera i liderw ugrupowa parlamentarnych dot. reformy.
Rzd przyj projekt ustawy wykonawczej do konkordatu, ktra
nowelizuje Kodeks rodzinny i ustaw o aktach stanu cywilnego
Po 7-u godzinach rozprawy, sd odroczy wczoraj bezterminowo

proces wytoczony przez Aleksandra Kwaniewskiego "yciu".


Pokacie ciao Pola Pota: rzd Kambody chce potwierdzenia
informacji o mierci b. przywdcy Czerwonych Khmerw.
----------------------------------------------------------Prawdopodobnie pojutrze odbdzie si spotkanie z udziaem
prezydenta, premiera i liderw ugrupowa parlamentarnych, dot.
reformy administracyjnej kraju i przesunicia terminu wyborw
do rad gmin na jesie.
Premier Jerzy Buzek, ktry rozmawia wczoraj na ten temat z
prezydentem Aleksandrem Kwaniewskim powiedzia, e jest to
termin realny i "propozycja do przyjcia".
Zdaniem premiera, prezydent cakowicie popiera wprowadzenie
reformy administracyjnej kraju od 1 stycznia 1999 r.
----------------------------------------------------------Rzd przyj projekt ustawy wykonawczej do konkordatu, ktra
nowelizuje Kodeks rodzinny i opiekuczy oraz ustaw o aktach
stanu cywilnego.
Jeli Sejm przyjmie ustaw, maestwa
wyznaniowe nabior skutkw cywilnych.
Przyjty wczoraj przez rzd projekt ustawy wykonawczej do
konkordatu, nowelizujcy kodeks rodzinny i opiekuczy,a take
ustaw o aktach stanu cywilnego jest zgodny z przewidywaniami uwaa sekretarz Episkopatu Polski bp Tadeusz Pieronek.
*
*
*
Rzdowy projekt ustawy przewiduje, e ksidz udzielajcy
lubu bdzie zobowizany do zgoszenia w cigu 5 dni faktu
zawarcia maestwa w Urzdzie Stanu Cywilnego - chyba, e
nowoecy przedstawi mu akt lubu z USC.
----------------------------------------------------------Aleksander Kwaniewski i goszczcy w Polsce prezydent Wgier
Arpad Goencz wystosowali list do prezydenta Czech Vaclava Havla.
"Z zaskoczeniem i trosk przyjlimy wiadomo o paskiej
operacji - cieszymy si, e zakoczya si ona szczliwie" napisali, yczc Havlovi rychego powrotu do zdrowia, "czego
oczekuj wszyscy na Wgrzech i w Polsce".
*
*
*
Dzi, w drugim dniu swej 3-dniowej wizyty w Polsce prezydent
Goencz odwiedzi Tarnw, gdzie urodzi si gen.
Jzef Bem, jeden
z bohaterw wgierskiej Wiosny Ludw.
----------------------------------------------------------Zacz si wczoraj proces cywilny wytoczony przez Aleksandra
Kwaniewskiego dziennikowi "ycie" za artyku o jego rzekomych
kontaktach z rosyjskim agentem.

Po 7-u godzinach rozprawy, sd


odroczy proces bezterminowo.
W pierwszych dniach sierpnia 1994 r.
Aleksander Kwaniewski
przebywa w orodku "Rybitwa" w Cetniewie - zeznali tamtejsi
ratownicy.
Penomocnicy prezydenta zoyli dowody wiadczce,
e Kwaniewski by wtedy za granic.
*
*
*
Przypomnijmy, "ycie" napisao, e pomidzy 5 a 15 sierpnia
1994 r. oficer rosyjskiego wywiadu Wadimir Aganow spotka si
w orodku "Rybitwa" w Cetniewie z obecnym prezydentem, wwczas
liderem SLD.
Prezydent zaprzeczy, twierdzc, e 2 sierpnia
wyjecha z Cetniewa i ju wicej tego roku tam nie wraca.
----------------------------------------------------------Rzd kambodaski chce zobaczy ciao b.przywdcy Czerwonych
Khmerw Pol Pota, by potwierdzi informacj o mierci dyktatora.
"Ktoklowiek ma jego ciao musi je przekaza rzdowi, aby
mona je byo zbada.
Potrzebujemy jego ciaa" - owiadczy
sekretarz stanu ds. informacji Khieu Kanharith.
73-letni Pol Pot zmar na atak serca wczoraj wieczorem w
dungli na pograniczu Tajlandiii i Kambody - poinformowali
przedstawiciele Khmerw jak rwnie armii tajlandzkiej.
*
*
*
Pol Pot jest odpowiedzialny za mier ponad miliona ludzi w
latach 1975-79, kiedy w kraju rzdzili Czerwoni Khmerzy.
----------------------------------------------------------Warunkiem przeprowadzenia wyborw do parlamentu na Biaorusi
jest dostp opozycji do zmonopolizowanych przez pastwo mediw
elektronicznych - uwaaj liderzy biaoruskiej opozycji.
Uwaaj te, e do przeprowadzenia elekcji konieczny jest
powrt do konstytucji z 1994 roku, zapewniajcej, e wybrany
parlament nie bdzie peni jedynie funkcji "dekoracyjnych".
Na Biaorusi coraz goniejsze s sugestie, e prezydent
jest gotw ogosi takie wybory, aby poprawi opini o sobie
na arenie midzynarodowej.
(DWIK)
----------------------------------------------------------Pracownicy poudniowokoreaskiego koncernu samochodowego Kia
przystpili rano do strajku, protestujc przeciw rzdowym planom
sprzeday zakadw.
Akcja ponad 13 tys. robotnikw doprowadzia
do wstrzymania produkcji w czwartych, najwikszych w Korei Pd.
zakadach samochodowych.

Wczoraj sd w Seulu uzna koncern za niewypacalny.


Powoano
likwidatora zakadw, ktry ma opracowa zasady restrukturyzacji
firmy.
Pracownicy zakadw Kia obawiaj si masowych zwolnie.
----------------------------------------------------------Do krwawych porachunkw doszo w wizieniu w meksykaskim
miecie Guadalajara.
W rezultacie brutalnej rozprawy pomidzy
gangami 12 winiw zostao rannych.
Grupa winiw, rozwcieczonych przeniesieniem ich kompanw
do innego zakadu karnego, napada na innych skazanych.
W bjk
zaangaowao si 200 winiw.
Interweniowao 400 policjantw.
Walki sprowokowa jeden z gangw, handlujcy na terenie
zakadu karnego narkotykami.
----------------------------------------------------------Od poraki ze Sowecami rozpoczli polscy hokeici udzia w
M grupy B.
Polacy przegrali w Lublanie z gospodarzami turnieju
0:3.
Po pierwszej wyrwnanej tercji, ktr wczoraj oba zespoy
przeznaczyy na badanie moliwoci rywala, wydawao si, i
nasza druyna obejmie inicjatyw.
Tak si jednak nie stao.
Dzi, w swym drugim meczu w mistrzostwach, Polska zagra w
Jesenicach z Ukrain.
----------------------------------------------------------Po raz trzeci krajowa czowka kolarzy grskich stanie na
starcie cyklicznych zawodw o Grand Prix, imprezy majcej ju
charakter midzynarodowy.
W tegorocznym cyklu odbdzie si pi wycigw.
Inauguracja
nastpi 25-26 kwietnia w Polanicy Zdroju.Kolejne imprezy odbd
si w Tomaszowie Lubelskim w maju, w czerwcu w Baligordzie oraz
Krynicy i w Ksiu w lipcu.
----------------------------------------------------------W Legnicy rozpoczyna si dzi Oglnopolski Festiwal Piosenki
Ekologicznej "EKO-PIOSENKA'98".
Jest to trzecia edycja imprezy.
Udzia w niej bior solici oraz zespoy ze szk podstawowych i
rednich.

W tym roku do finau zakwalfikowao si 14 solistw i


11 zespow.
Jedynym wymogiem stawianym przez organizatorw jest
ekologiczna tematyka prezentowanych utworw.
(PAP); odr/

INFORMACJE DWIKOWE NADANE 16 KWIETNIA DOSTPNE W BBS:


Biblioteka SID : Plik 04_16_01.wav
Serwis odpatny
Warunkiem przeprowadzenia wyborw do parlamentu na Biaorusi
jest dostp opozycji do zmonopolizowanych przez pastwo mediw
elektronicznych - uwaaj liderzy biaoruskiej opozycji.
DWIK:
Uwaaj te, e do przeprowadzenia elekcji konieczny jest
powrt do konstytucji z 1994 roku, zapewniajcej, e wybrany
parlament nie bdzie peni jedynie funkcji "dekoracyjnych".
O warunki, na jakich opozycja byaby gotowa wzi udzia w
wyborach parlamentarnych, zapytaa jej przedstawicieli rodowa
gazeta "Nawiny" (bya "Swaboda").
Na Biaorusi coraz goniejsze s
sugestie, e prezydent Aleksandr ukaszenka jest gotw ogosi
takie
wybory, aby poprawi opini o sobie na arenie midzynarodowej.
Sam
prezydent Biaorusi nie potwierdzi jak dotd takich zamiarw.
Znany biaoruski politolog Aleksandr Patupa uwaa, e kwestia
przeprowadzenia wyborw parlamentarnych na Biaorusi zaley w
znacznym stopniu od Rosji.
Odradzajc opozycji uczestnictwo w
elekcji parlamentu podporzdkowanego prezydentowi Biaorusi,
opowiada si za stworzeniem przez ni szerokiego frontu z
dugofalow, niezalen tylko od wyborw strategi nastawion na
demokratyczn transformacj kraju.
z Miska - Wojciech Pocharski (PAP)
Biaoru/ Szef MSZ uprzedzony o "osobistej odpowiedzialnoci"
15.4.
Misk (PAP) - Prezydent Aleksandr ukaszenka, ktry
przyj w rod ministra spraw zagranicznych Iwana Antanowicza,
zwrci uwag na jego "osobist odpowiedzialno za polepszenie
pracy nad rozpowszechnianiem za granic obiektywnej i dokadnej
informacji o Biaorusi i o priorytetach pastwowej polityki

zagranicznej".
Antanowicz przekaza prezydentowi raport na temat polityki
zagranicznej kraju.
Wedug prezydenckich sub prasowych, ukaszenka podczas
spotkania z ministrem przedstawi "zadania resortu zwizane z
kwestiami polityki informacyjnej".
W poowie marca prezydent w rozmowie z Antanowiczem zwrci
uwag na nasilenie "dezinformacji" o sytuacji na Biaorusi,
kierujc zarzuty gwnie w stron mediw rosyjskich.
Poleci MSZ
peniej informowa dziennikarzy i elektroniczne rodki przekazu
z zagranicy "o realnym stanie spraw na Biaorusi".
Wkrtce
konferencji
akredytacji
niezgodnych

po tym szef biaoruskiej dyplomacji grozi podczas


prasowej zagranicznym dziennikarzom pozbawianiem
w przypadku przekazywania przez nich "doniesie
z prawd".

Wojciech Pocharski (PAP)


mc/
Biaoru/ Liderzy opozycji o wyborach parlamentarnych (odc. 1)
9.4.
Misk (PAP) - Liderzy czoowych biaoruskich partii
opozycyjnych uwaaj, e podstawowym warunkiem przeprowadzenia
wyborw parlamentarnych na Biaorusi jest dostp ich ugrupowa
do zmonopolizowanych przez pastwo mediw elektronicznych.
Uwaaj te, e do przeprowadzenia elekcji konieczny jest
powrt do konstytucji z 1994 roku, zapewniajcej, e wybrany
parlament nie bdzie peni jedynie funkcji "dekoracyjnych".
Dopuszczaj naniesienie w niej, w zwizku z wyborami, stosownych
poprawek.
O warunki, na jakich opozycja byaby gotowa wzi udzia w
wyborach parlamentarnych, zapytaa jej przedstawicieli rodowa
gazeta "Nawiny" (bya "Swaboda").
Na Biaorusi coraz goniejsze s sugestie, e prezydent
Aleksandr ukaszenka jest gotw ogosi takie wybory, aby
poprawi opini o nim na arenie midzynarodowej.
Sam prezydent Biaorusi nie potwierdzi dotd takich
zamiarw.
Przeciwnie - opierajc si na przeforsowanych w 1996
roku zmianach konstytucyjnych twierdzi, e wybory parlamentarne
i prezydenckie powinny si odby odpowiednio w 2000 i 2001 roku.

Opozycja opowiada si za wyborami w 1998 i 1999 roku.


Opozycja podkrela, e ich podstaw powinien by jej
wczeniejszy dostp do pastwowego radia i telewizji w celu
przedstawienia programw wyborcom.
Oprcz tego - uwaa Stanisau Bahdankiewicz, przewodniczcy
liberalnej Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, cytowany przez
"Nawiny" - naley uchyli dekrety ograniczajce swobod
zgromadze, zapewni demokratyczne zasady formowania Centralnej
Komisji Wyborczej i pozostaych komisji wyborczych oraz
rzetelnie kontrolowa przebieg wyborw.
Wedug Bahdankiewicza, wybory powinny si odby zgodnie z
konstytucj z 1994 roku.
W jego opinii, obecne wadze nie s
skonne do akceptacji tych warunkw.
Zatem dopuszczalny byby,
wg niego, kompromis polegajcy na wniesieniu do tej konstytucji
ewentualnych poprawek zaproponowanych przez wadz wykonawcz.
Parlament nie moe jednak by marionetk w rkach prezydenta
- podkreli.
(cdn)
rb/ mc/
Biaoru/ Liderzy opozycji o wyborach parlamentarnych (2-ost.)
Zdaniem Lawona Barszczeuskiego, penicego obowizki szefa
Biaoruskiego Frontu Narodowego, opozycja na swe wczeniejsze
"oczyszczenie" potrzebuje wicej czasu w pastwowych mediach
elektronicznych ni tylko krtki dostp do nich w okresie
kampanii wyborczej.
W kontekcie wyborw, opowiadajc si za konstytucj z 1994
roku, Barszczeuski dopuszcza jej zmiany, ale tylko
przeprowadzone legalnie.
Jego zdaniem moe tego dokona jedynie
odsunity przez prezydenta ukaszenk od wadzy parlament XIII
kadencji.
Mikoa Statkiewicz z Biaoruskiej Socjaldemokratycznej
Partii "Narodnaja Hramada" rwnie uwaa, e do przeprowadzenia
wyborw parlamentarnych trzeba powrotu do konstytucji z 1994
roku, ktra gwarantuje podzia wadz, zapewniajc tym samym
parlamentowi funkcje "niedekoracyjne".
Jeli te zasady bd zachowane, opozycja powinna
uczestniczy w wyborach.
W tym samym numerze "Nawiny" publikuj opini znanego

biaoruskiego politologa Aleksandra Patupy.


Uwaa on, e sprawa
przeprowadzenia wyborw na Biaorusi zaley w znacznym stopniu
od Rosji.
Patupa dopuszcza m.in. wariant, e Moskwa, zniechcona
polityk prezydenta ukaszenki, moe postara si zastpi go
innym czowiekiem, uywajc metod ekonomicznych, politycznych
lub informacyjnych.
Odradzajc opozycji udzia w wyanianiu parlamentu, ktry
byby podporzdkowany prezydentowi Biaorusi, Patupa opowiada
si za stworzeniem przez ni szerokiego frontu z dugofalow,
niezalen od wyborw strategi, nastawion na demokratyczn
transformacj kraju z odpowiednim przywdc.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ mc/
Wiadomoci dnia - wtorek, 14.04., godz. 17.00
Zwizek Zawodowy Grnikw w Polsce domaga si
natychmiastowego wstrzymania importu wgla i zakazu
sprzeday polskich kopal obcemu kapitaowi.
Projekt restrukturyzacji grnictwa wgla kamiennego zakada,
e w 2000 r. wydobycie wgla bdzie wynosio 114 mln ton, a
zatrudnienie w grnictwie - ok. 170 tys. osb
Prezydent Czech Vaclav Havel zosta przewieziony do
szpitala prawdopodobnie z powodu perforacji jelita grubego.
Szeciu rosyjskich onierzy ze stacjonujcych w
Tadykistanie si pokojowych zgino, a 15 zostao rannych
w wypadku pojazdu opancerzonego na poligonie.
---------------------------------------------------------------Zwizek Zawodowy Grnikw w Polsce skierowa do premiera
list, w ktrym domaga si "natychmiastowej blokady importu wgla
do Polski i zakazu sprzeday polskich kopal obcemu kapitaowi".
zwizkowcy daj te "nielikwidowania kopal do chwili penego
wyeksploatowania z, tworzenia nowych miejsc pracy w gminach
grniczych oraz wdroenia programu oson socjalnych".
Grnicy proponuj "utworzenie Polskiej Giedy Wglowej,
ktra zlikwidowaaby nieuczciwych porednikw w handlu wglem,
dokonanie bilansu energetycznego kraju i opracowanie modelu
dochodzenia grnictwa do standardw europejskich".
Zdaniem zwizkowcw, niezrealizowanie tych postulatw
doprowadzi do wybuchu niezadowolenia spoecznego.

--------------------------------Projekt restrukturyzacji grnictwa wgla kamiennego zakada,


e w 2000 r. wydobycie wgla bdzie wynosio 114 mln ton, a
zatrudnienie w grnictwie - ok. 170 tys. osb - poinformowa
wiceminister gospodarki Jan Szlzak.
-------------------------------Prezydent Czech Vaclav Havel, przebywajcy na wypoczynku w
Austrii, zosta przewieziony do szpitala w Innsbrucku,
prawdopodobnie z powodu perforacji jelita grubego.
Rzecznik urzdu prezydenckiego Lavislav Szpaczek powiedzia,
e prezydent bdzie zapewne musia podda si operacji.
Po raz ostatni Havel by w szpitalu przed miesicem, kiedy
lekarze usunli mu przetok do oskrzeli, ktra powstaa po
operacji w grudniu 1996 roku, kiedy - wraz z jednym patem
prawego puca usunito mu niewielki nowotwr zoliwy.
-------------------------------Szeciu rosyjskich onierzy ze stacjonujcych w
Tadykistanie si pokojowych zgino, a 15 zostao rannych w
wypadku pojazdu opancerzonego na poligonie.
Nie wiadomo, czy pojazd najecha na min, czy po prostu si
wywrci, czy te zosta zniszczony przez detonacj wewntrz.
Rosja ma w Tadykistanie okoo 25 tysicy onierzy, ktrzy
wspomagaj wadze tego kraju w przeciwdziaaniu atakom
partyzantw pozostajcych w opozycji do rzdu.
Rosyjscy
onierze wzmacniaj take ochron granicy z Afganistanem, ktr
czsto wykorzystuj przemytnicy narkotykw i broni.
-------------------------------Due zamieszanie spowodowao dwch modych ludzi siedzcych
na krawdzi dachu 10-pitrowego wieowca w Legnicy.
Przed
blokiem zebra si tum, przyjechaa policja i wozy straackie z
drabinami.
Nie wiadomo w jakim celu modziecy weszli na dach.
Policjanci prbuj z nimi rozmawia.
--------------------------------Emocje zwizane z reform administracyjn schodz na coraz
nisze szczeble, za to przybieraj coraz gwatowniejsze formy
ekspresji.
Dwch mieszkacw gminy Grabw w woj. koniskim
podczas dyskusji, czy gmina ma nalee do powiatu czyckiego
czy kolskiego, rzucio si na siebie z piciami, jako e byli w

tej kwestii odmiennego zdania.


Bjka bya tak zaarta, e
musiaa interweniowa policja.
Spr nie zosta rozstrzygnity,
poniewa stre porzdku maj te rne zdania na ten temat.
-------------------------------Sianie pienidzy i sadzenie witych drzewek - to gwne
atrakcje wita Rkawki, odbywajcego si od wiekw po wicie
Wielkiej Nocy na wzgrzu Lasoty w krakowskiej dzielnicy
Podgrze.
Obrzdy te nawizuj do starych, pogaskich tradycji
Rkawki: sianie pienidzy miao na celu odstraszenie biedy, a
wity gaik by miejscem odpoczynku dusz zmarych.
Pierwsze pisemne wzmianki o wicie pojawiaj si w XVI w.
Pniej, aby odcign jego uczestnikw od pogaskich zwyczajw,
wadze kocielne wybudoway w pobliu wzgrza koci pod
wezwaniem w.
Benedykta, w ktrym odbywa si odpust w tym samym
dniu co Rkawka.
-------------------------------Sandro Corsini, kierowca woskiej formuy 3, zmar na skutek
wypadku, gdy jego samochd wypad z toru podczas zawodw na
torze w Magione.
30-letni Corsini zderzy si w czasie wycigu z jednym z
rywali.
Zgon woskiego kierowcy nastpi w wyniku cikich
obrae gowy.
(PAP)
opr. bsb/
INFORMACJE DWIKOWE DOSTPNE W BBS:
Biblioteka SID : Plik 04_14_04.wav
Serwis odpatny
Rzdowi Biaorusi nie udao si porozumie z rosyjskim
Gazpromem w sprawie wznowienia ograniczonych w poowie marca o
30 proc. penych dostaw gazu do tego kraju.
W zwizku z
nieuregulowanym biaoruskim dugiem, pojutrze Gazprom moe
zaostrzy ograniczenia.
W marcu zaduenie Biaorusi wobec
rosyjskiego koncernu wynosio ok. 260 mln dolarw.
15 kwietnia traci moc porozumienie dotyczce odroczenia
biaoruskich patnoci.
dwik:

Niezalena "Bieorusskaja Dieowaja Gazieta" sugerowaa pod


koniec marca, e Biaoru czekaj "nieprzyjemne nastpstwa",
jeeli w najbliszym czasie rzd nie dojdzie do porozumienia z
rosyjskim koncernem.
Gazeta zwracaa uwag, e kraj praktycznie
nie posiada strategicznych zapasw gazu.
Twierdzia te, e
dalsze ograniczenia dostaw tego surowca mog postawi pod
znakiem zapytania wytyczne prezydenta ukaszenki dotyczce
zwikszenia produktu krajowego brutto.
Bezporednio po wprowadzeniu ogranicze premier Siarhiej
Linh, deklarujc ch polubownego rozwizania problemu, zagrozi
jednak, e Biaoru moe utrudni transport rosyjskiego gazu
przez swoje terytorium w razie dalszego zmniejszania przez
"Gazprom" jego dostaw.
Zdaniem prasy, nie jest to jednak
wystarczajcy argument dla gazowego potentata z Rosji.
z Miska - Wojciech Pocharski PAP

Biaoru/ Gazprom moe zaostrzy ograniczenia w dostawach gazu


14.4.
Misk (PAP) - Rzdowi Biaorusi nie udao si doj do
porozumienia z rosyjskim koncernem Gazprom w sprawie wznowienia
- po ograniczeniu w poowie marca o 30 proc. - penych dostaw
gazu do tego kraju.
W zwizku z biaoruskim dugiem, po 15 kwietnia Gazprom moe
zatem zaostrzy ograniczenia stosownie do poziomu rosncego
zaduenia.
W marcu wynosio ono okoo 260 mln dolarw.
Wedug wicepremiera Waleryja Kokaraua, cytowanego przez
biaorusk pras, w negocjacjach z kierownictwem Gazpromu
"wyczerpano wszystkie rezerwy".
Do 15 kwietnia zachowuje moc
porozumienie dotyczce odroczenia biaoruskich patnoci.
Kokarau twierdzi, e zaduenie spowodowane jest tym, i
Rosja ograniczya przyjmowanie biaoruskich opat za noniki
energii w barterze.
Biaoru nie moe opaca pienidzmi 70
proc. dostaw gazu, gdy Rosja w ten sposb paci za biaoruskie
towary tylko w 20 proc. - argumentuje rzd.
Niezalena "Biearuskaja Dieowaja Gazieta" sugerowaa pod
koniec marca, e Biaoru czekaj "nieprzyjemne nastpstwa",
jeeli w najbliszym czasie rzd nie dojdzie do porozumienia z
Gazpromem.

Gazeta zwracaa uwag, e kraj praktycznie nie ma


strategicznych zapasw gazu.
"BDG" twierdzia te, e dalsze
ograniczenia dostaw tego surowca energetycznego mog postawi
pod znakiem zapytania wytyczne prezydenta ukaszenki dotyczce
zwikszenia produktu krajowego brutto.
Po wprowadzeniu przez Gazprom 30-procentowych ogranicze
dostaw gazu premier Siarhiej Linh deklarujc ch polubownego
rozwizania problemu zagrozi jednak, e Biaoru moe utrudni
transport rosyjskiego gazu przez swoje terytorium w razie
dalszego zmniejszania przez "Gazprom" iloci dostarczanego gazu.
Zdaniem prasy, nie jest to jednak wystarczajcy argument dla
takiego potentata jak Gazprom.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ mc/
Biaoru/ MFW nie bdzie mia staego przedstawiciela w Misku
14.4.
Misk (PAP) - Midzynarodowy Fundusz Walutowy postanowi
odwoa od 1 lipca swego staego przedstawiciela w Misku.
Powodem jest nierealizowanie przez Biaoru oczekiwanych reform
ekonomicznych.
Stay przedstawiciel Funduszu w Misku powrci do
Waszyngtonu.
Od 1 lipca za Litw i za Biaoru bdzie odpowiada
stay przedstawiciel MFW w Wilnie.
W stolicy Biaorusi
pozostanie, by peni funkcje techniczne, zastpca
dotychczasowego przedstawiciela Funduszu - poinformowao miskie
biuro MFW.
Opuszczajcy Misk Richard Haas przed miesicem wyjani
dziennikarzom, e utrzymywanie przez Fundusz staego
przedstawiciela w kraju, ktrego polityka ekonomiczna nie cieszy
si poparciem MFW, jest zbyt kosztowne.
Powiedzia, e
specjalistw trzeba wykorzystywa tam, gdzie chc ich sucha.
MFW rozpocz dziaalno na Biaorusi w 1992 roku.
W latach
1992-95 kraj ten otrzyma dwie transze kredytw w wysokoci
niemal 200 mln dolarw.
W 1995 r.
Fundusz postanowi przekaza
nastpne pi transzy kredytu stand-by na sum 300 mln dolarw.

Wydzielono jednak tylko pierwsz transz - 70 mln dolarw.


Po przyjedzie do Miska misja MFW dosza do przekonania, e
polityka rzdu i Banku Narodowego s sprzeczne z uzgodnionym z
MFW programem.
Finansowanie zatem przerwano.
Komentatorzy zwracaj uwag, e biaoruskie wadze
proponoway niedawno MFW odnowienie programu wsppracy.
Fundusz
jednak owiadczy, i Biaoru powinna najpierw zademonstrowa
ch przeprowadzenia rzeczywistych reform, czyli zapewni
niezaleno Banku Narodowego i przypieszy prywatyzacj.
Wojciech Pocharski (PAP)
rb/ mc/
Biaoru/ Katolicka Wielkanoc na Biaorusi
12.4.
Misk (PAP) Dwa miliony katolikw, w tym ok. pmilionowa
mniejszo polska, obchodzi wita Wielkanocne na Biaorusi.
W
transmitowanym w niedziel przez pastwow telewizj witecznym
wystpieniu, gowa Kocioa katolickiego w tym kraju, kardyna
Kazimierz witek yczy narodowi biaoruskiemu "duchowego
odrodzenia oraz wzmocnienia ojczyzny w duchu mioci, spokoju,
sprawiedliwoci i dobrobytu".
Podkrelajc, e Wielkanoc jest najwiksz chrzecijask
uroczystoci, kardyna witek powiedzia, e rozwaania
podczas tych wit su pogbieniu wiadomoci, e "po dugich
latach intensywnych dziaa materialistycznego ateizmu
koniecznie powinno nastpi duchowe odrodzenie".
Wedug kardynaa, przyjcie i stosowanie w ludzkim yciu
etycznych norm opartych na wartociach religijnych uwaa si na
og
za konieczne dla zachowania porzdku spoecznego.
"My, chrzecijanie
jestemy wicie przekonani, e moralne i etyczne zasady i normy,
ktre s konieczne dla utrzymania spoecznego porzdku, s
trwae tylko wtedy, gdy s oparte na wierze" - wyjani.
wita Wielkanocne, czyli wita Zmartwychwstania Paskiego
s dla Kocioa katolickiego najwikszym witem w caym roku
liturgicznym.
W 1998 r. jednak, moc dekretu prezydenta
ukaszenki "O witach pastwowych i dniach witecznych" ze
spisu witecznych dni wolnych od pracy zosta wyczony
katolicki Poniedziaek Wielkanocny.

Dotyczy to take drugiego


dnia wit religii prawosawnej, a take katolickiego Dnia
Zadusznego, czyli tzw.
"Dziadw" obchodzonych jesieni.
(PAP)
Wojciech Pocharski (PAP)
uk

Wiadomoci dnia - czwartek, 9.04., godz. 17.00


Rzd rozpocz posiedzenie powicone reformie systemu
lecznictwa oraz redniookresowej strategii finansowej
Prokuratura Wojewdzka w Katowicach zoya apelacj od
wyroku sdu, ktry uniewinni byych milicjantw
oskaronych o spowodowanie mierci 9 grnikw kopalni
"Wujek" w grudniu 1981 r.
35 posw nie zoyo marszakowi Sejmu owiadcze
majtkowych
Rozmowy przy "okrgym stole" na temat polskiej wsi
zaproponowa partiom ludowym Roman Jagieliski,
przewodniczcy Partii Ludowo-Demokratycznej
Co najmniej 107 pielgrzymw zgino w wyniku stratowania na
rwninie Mena koo Mekki
---------------------------------------------------------------Rzd rozpocz obrady.
Posiedzenie powicone jest reformie
systemu lecznictwa oraz redniookresowej strategii finansowej.
Pytany o zdanie na temat projektu reformy ubezpiecze
zdrowotnych przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia, premier
Jerzy Buzek powiedzia, e jest to bardzo dobra reforma.
Wedug
premiera, przyniesie ona poytek pacjentom, ktrzy otrzymaj
lepsz ofert lecznictwa i pracownikom suby zdrowia, ktrzy
"bd czuli si dowartociowani".
---------------------------------------------------------------Prokuratura Wojewdzka w Katowicach zoya apelacj od
wyroku sdu, ktry w ubiegym roku uwolni od winy byych
milicjantw oskaronych o spowodowanie mierci 9 grnikw
kopalni "Wujek" w grudniu 1981 r.
Proces 22 b. milicjantw trwa ponad 4 lata.

W akcie
oskarenia zarzucono im spowodowanie mierci 9 grnikw i
zranienie 21 podczas pacyfikacji kopalni "Wujek", a take
ranienie 4 grnikw w czasie pacyfikacji kop.
"Manifest Lipcowy"
na pocztku stanu wojennego.
W listopadzie minionego roku sd
uniewinni 11 oskaronych, a wobec kolejnych 11 umorzy
postpowanie ze wzgldu na przedawnienie.
---------------------------------------------------------------35 spord 460 posw nie zoyo marszakowi Sejmu
owiadcze majtkowych.
Mieli na to czas do 31 marca.
Za
niedopenienie tego obowizku posom gro kary regulaminowe,
utrata prawa do uposaenia, a take pozbawienie "13-tki".
Marszaek powiedzia, e Prezydium Sejmu zajmie si
"spnialskimi" na nastpnym swoim posiedzeniu, po witach.
W owiadczeniach majtkowych posowie podaj informacje
m.in. o swoich zasobach pieninych, nieruchomociach, udziaach
i akcjach w spkach prawa handlowego, a take o zajmowanych tam
stanowiskach.
Musz te napisa, czy prowadz dziaalno
gospodarcz.
Posowie informuj take o majtku objtym
wsplnot maesk.
---------------------------------------------------------------Roman Jagieliski, przewodniczcy Partii
Ludowo-Demokratycznej zaproponowa w Krakowie rozmowy przy
"okrgym stole" na temat polskiej wsi.
Zaznaczy, e propozycja
skierowana jest gwnie do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego,
Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polskiego Stronnictwa
Ludowego-Porozumienia Ludowego.
Jagieliski stwierdzi, e jego partia opowiada si za jak
najszybsz reform administracyjn kraju.
Wtpliwoci
ugrupowania wzbudzaj trzy kwestie: proponowana przynaleno
Kielc do Krakowskiego, Ziemi Pomorskiej i Kujaw do Gdaskiego
oraz wielkie wojewdztwo lskie.
W tym przypadku PLD opowiada
sie za utworzeniem wojewdztwa opolskiego.
--------------------------------------------------------------W Poznaniu rozpocz si proces Andrzeja S., b.
funkcjonariusza tamtejszej delegatury Urzdu Ochrony Pastwa.
W

lutym ubiegego roku znaleziono u niego listy adresowane do


politykw Unii Wolnoci, w tym Hanny Suchockiej.
Akt oskarenia jest utajniony, proces toczy si za
zamknitymi drzwiami.
W ub. roku wczesny rzecznik poznaskiej Delegatury UOP
przekaza prasie, e Andrzej S. nie inwigilowa subowo
poznaskich osobistoci ycia publicznego.
Podejrzewano go
natomiast o dziaalno w zorganizowanej grupie przestpczej.
Przypuszczano, i zamierza przechwyci dokumenty niemieckich
firm ubezpieczeniowych i na ich podstawie faszowa dokumenty
rejestracyjne ukradzionych samochodw.
Przechwycone listy do
politykw odkryto podczas rewizji w jego mieszkaniu.
---------------------------------------------------------------Co najmniej 107 pielgrzymw zgino w wyniku stratowania na
rwninie Mena koo Mekki.
Odbyway si tam uroczystoci
ostatniego dnia tradycyjnej pielgrzymki hadd muzumanw z
caego wiata do witego kamienia Kaaba w Mekce.
Wedug wstpnych informacji saudyjskiej suby
bezpieczestwa, do tragedii doszo po poudniu.
Ju wczeniej
policyjne helikoptery, ktre nadzoroway z powietrza
wielotysiczny tum pielgrzymw, sygnalizoway, e w upale wielu
pielgrzymw mdleje.
Prbowano ratowa zemdlonych rzucajc
woreczki z wod.
W pewnym momencie tum ogarna panika i
najprawdopodobniej wanie wtedy zgino najwicej ofiar.
W Mekce na rwninie Mena odbywaa si uroczysto
symbolicznego "kamienowania diaba", w ktrej winien
uczestniczy kady pielgrzym, jaki przyby do Mekki.
W ubiegym roku podczas podobnej pielgrzymki do Mekki
zginy 343 osoby.
-------------------------------------------------------------Rosja postanowia ograniczy o 610 tys. ton tranzyt swej
ropy przez otw w II kwartale biecego roku, w ramach sankcji
gospodarczych naoonych na Ryg.
Poinformowa o tym rzecznik
prasowy p.o.pierwszego wicepremiera Borysa Niemcowa.
-------------------------------------------------------------Suby prasowe biaoruskiego MSZ przekazay, e nie

dysponuj informacjami na temat ewentualnego pobytu na Biaorusi


byego przywdcy Serbw boniackich, Radovana Karadzicia.
Paryski "Le Monde" napisa, e Karadzi znajduje si obecnie
w ktrym z krajw Europy Wschodniej.
Powoujc si na
informacje od francuskiego wywiadu, gazeta podaa, e mogaby to
by Biaoru.
(Dwik) (PAP)
Opr. we/

INFORMACJE DWIKOWE NADANE 9 KWIETNIA DOSTPNE W BBS:


Biblioteka SID : Plik 04_09_03.wav
Serwis odpatny
Jak powiedziano mi dzisiaj - "nie ma podstaw, aby sdzi, e
znajduje si on na terytorium Biaorusi".
Wedug paryskiej gazety popoudniowej "Le Monde", Karadzi,
oskarany o ludobjstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko
ludzkoci, przebywa obecnie w ktrym z krajw Europy
Wschodniej.
Powoujc si na informacje pochodzce od
francuskiego wywiadu, czwartkowy "Le Monde" napisa, e mogaby
to by Biaoru.
z Miska mwi Wojciech Pocharski PAP

Biaoru/MSZ nie potwierdza informacji o obecnoci Karadzicia


9.4.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Suby prasowe
biaoruskiego MSZ poinformoway w czwartek, e nie dysponuj
informacjami na temat ewentualnego pobytu na Biaorusi byego
przywdcy Serbw boniackich, Radovana Karadzicia.
"Nie ma podstaw, aby sdzi, e znajduje si on na
terytorium Biaorusi" - poinformowano korespondenta PAP.
Wedug paryskiej gazety popoudniowej "Le Monde", Karadzi,
oskarany o ludobjstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko
ludzkoci, przebywa obecnie w ktrym z krajw Europy Wschodniej.
Powoujc si na informacje pochodzce od francuskiego
wywiadu, czwartkowy "Le Monde" napisa, e mogaby to by
Biaoru.

(PAP)
kd/ ro

Biaoru/ Liczba biaoruskich partii zmniejszya si do 29


8.4.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Biaoruski Sd Najwyszy
postanowi rozwiza sze partii politycznych w zwizku z
niespenianiem przez nie wymogw "faktycznej dziaalnoci
politycznej".
Liczba biaoruskich ugrupowa politycznych
zmniejszya si w ten sposb do 29.
Po kontroli, ktr przeprowadzio Ministerstwo
Sprawiedliwoci rozwizaniu ulegy takie ugrupowania jak:
Biaoruska Zjednoczona Partia Sportowa, Partia Amatorw Piwa,
formacja "Oczyszczenie", Narodowa Partia "Odrodzenie", Partia
Zgody Narodowej i Biaoruski Kongres Naukowo-Wytwrczy.
Przedstawiciel resortu sprawiedliwoci Uadzimir Macwiejew
wyjani, e kontrole dziaalnoci ugrupowa politycznych bd
miay stay charakter.
Poinformowa, e podstawowe przyczyny
likwidacji partii to maa liczebno (biaoruskie ugrupowanie
powinno liczy co najmniej 500 osb) oraz brak rzeczywistej
dziaalnoci politycznej.
Wedug Macwiejewa, 10 partii otrzymao ostrzeenia w zwizku
z nieprzedstawieniem na czas ministerstwu sprawozda dotyczcych
prowadzonej przez nie ksigowoci.
(PAP)
jo/
ewa/
Biaoru/ Niepokojca sytuacja w aresztach ledczych
7.4.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - W biaoruskich aresztach
ledczych panuje niepokojca sytuacja.
"Powiedzie, e nie
przestrzega si tam praw czowieka, to zbyt mao" - utrzymuje
Wadzim Kabaczuk, mody dziaacz opozycyjnego Biaoruskiego
Frontu Narodowego, ktry spdzi niemal p roku w takim
areszcie.
Kabaczuk opuci go przed ponad tygodniem, po tym jak sd w
Misku ukara go wyrokiem 3 lat wizienia - w zawieszeniu na 2
lata - za stawianie oporu milicji i udzia w organizowanych bez
zezwolenia wadz demonstracjach politycznych.
Opowiadajc na amach wtorkowej gazety "Biearussija" o

warunkach w areszcie Kabaczuk poda, e w jego 14-osobowej celi


znajdowao si 33 ludzi.
Byo tak ciasno, e musieli spa na
zmian.
Kabaczuk twierdzi rwnie, e w areszcie nie przestrzega
si elementarnych norm sanitarnych i nie zapewnia pomocy
medycznej.
Jego zdaniem, ryzykowne jest w tej sytuacji
przetrzymywanie "szeciu tysicy aresztantw w centrum Miska".
Na amach tej samej gazety wraeniami z polskich aresztw
ledczych podzielia si biaoruska prawniczka Wiera
Stramkouska, ktra niedawno odwiedzia wizienie i areszt
ledczy w Warszawie na zaproszenie Polskiego Komitetu
Helsiskiego.
Stramkouska zwraca uwag na dostpn dla uwizionych
kaplic, ambulatorium, boiska sportowe, bibliotek i wietlice.
Cytuje rwnie Biaorusina przebywajcego od czterech lat w
wizieniu w Polsce, ktrego skazano na pi lat pozbawienia
wolnoci za napad z broni w rku.
Zapytany, czy chciaby reszt
kary odsiedzie w swoim kraju, odpar: "W adnym razie".
(PAP)
xp/
Wiadomoci dnia - wtorek, 07.04., godz.14.00
Prawdopodobnie w maju parlament grecki ratyfikuje protokoy
akcesyjne do NATO - poinformowa prezydent Aleksander
Kwaniewski, przebywajcy z wizyt oficjaln w Grecji
Premier Jerzy Buzek powiedzia, e badane s podstawy prawne
ugody zawartej midzy pastwem a SdRP oraz ocena
przedstawiona przez prawnikw Ministerstwa Skarbu
Narodowe Forum Integracji Europejskiej powstao w Warszawie
z inicjatywy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Marian Krzaklewski bdzie ponownie kandydowa na
przewodniczcego NSZZ "Solidarno"
Papie Jan Pawe II moe uda si z wizyt do Jerozolimy z
okazji obchodw milenijnych w roku 2000 - owiadczy wyszy
urzdnik rzdu izraelskiego
Prezydent Borys Jelcyn podpisze ustaw o restytucji dbr
kultury, zagarnitych w czasie II wojny wiatowej przez ZSRR

--------------------------------------------------------------Arawdopodobnie w maju parlament grecki ratyfikuje protokoy


akcesyjne do NATO - poinformowa prezydent Aleksander
Kwaniewski, po spotkaniu z przewodniczcym parlamentu Grecji
Apostolosem Kaklamanisem.
Jutro oba pastwa ratyfikuj traktat o wsppracy i
przyjani polsko-greckiej, podpisany w 1996 r.
Wtorek jest drugim dniem oficjalnej wizyty prezydenta w
Grecji.
Kwaniewski powiedzia, e Polska docenia rol, jak na
Pwyspie Bakaskim odgrywa Grecja.
"Chcemy we wszystkich
sprawach jak najbliej ze sob wspdziaa, tym bardziej, e
nasz kraj w roku 1998 jest przewodniczcym Organizacji
Bezpieczestwa i Wsppracy w Europie " - doda prezydent.
------------------------------------------------------------Premier Jerzy Buzek powiedzia, e badane s podstawy prawne
ugody zawartej midzy pastwem a SdRP oraz ocena przedstawiona
przez prawnikw Ministerstwa Skarbu.
W ocenie departamentu prawnego Ministerstwa Skarbu, ugoda
midzy pastwem a SdRP dotyczca spaty dugw Socjaldemokracji
zwizanych z przejmowaniem majtku po b.PZPR ma wady prawne i
powinna zosta uchylona.
Zdaniem prawnikw, ugod powinien by
podpisa w imieniu pastwa minister skarbu, a nie minister
finansw.
Premier zapowiedzia, e decyzja zostanie podjta po
rozpatrzeniu legalnoci zawartej umowy i jej podstaw prawnych.
---------------------------------------------------------------Premier Buzek przekaza pozdrowienia pracownikom suby
zdrowia, ktrzy maj dzi swoje wito.
Jak podkreli, jest to
jedna z najwaniejszych sub, ktre bezporednio su
obywatelom.
"Nam wszystkim zaley, eby ta suba pracowaa sprawnie dla
naszego dobra, ale rwnie, eby pracownicy suby zdrowia
odczuwali wielk satysfakcj z wielkiej misji, ktr peni" powiedzia premier.
Doda, e rzd zna problemy suby zdrowia
po obu stronach - i pacjentw i samej suby zdrowia - i bdzie
je rozwizywa.
-------------------------------------------------------------

Narodowe Forum Integracji Europejskiej powstao w Warszawie


z inicjatywy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Celem Forum jest
wyonienie zespow problemowych, ktre zajm si
wypracowywaniem wasnych analiz i diagnoz dotyczcych
integracji.
Zaproszenie do Forum otrzymay m.in. zwizki
zawodowe, stowarzyszenia i organizacje, izby gospodarcze.
"Potrzebne jest miejsce do dyskusji dla rodowisk, ktre nie
maj bezporedniego wpywu na negocjacje z Uni Europejsk" wyjani rzecznik prasowy PSL Janusz Piechociski.
Wedug niego,
inicjatywa ta nie jest wymierzona przeciw rzdowi czy
negocjatorom.
-----------------------------------------------------------Zdaniem wicepremiera Leszka Balcerowicza, utrzymanie
zaplanowanej w tegorocznym budecie jednocyfrowej inflacji jest
celem osigalnym, cho trudnym.
Jednocyfrowa inflacja bdzie
moliwa przy wzmoonej dyscyplinie przedsibiorstw pastwowych
oraz przy zmniejszeniu deficytu budetowego - podkreli
Balcerowicz.
Planowana w tym roku inflacja ma wynie 9,5 proc.
Wicepremier zapowiedzia te, e wkrtce przedstawiona
zostanie do publicznej wiadomoci lista pastwowych
przedsibiorstw, podwaajcych zaoenia budetu, ktrych
zarzdy doprowadziy do wzrostu pac, zagraajcego wynikom tych
firm i ich perspektywom.
---------------------------------------------------------------Marian Krzaklewski zapowiedzia, e bdzie ponownie
kandydowa na przewodniczcego NSZZ "Solidarno".
Krzaklewski uwaa, e w ten sposb wpynie na stabilizacj
sytuacji w zwizku oraz w relacjach midzy "Solidarnoci" i
AWS.
Obecnie jest on przewodniczcym "Solidarnoci", AWS, jego
klubu parlamentarnego oraz Ruchu Spoecznego AWS.
Zjazd "Solidarnoci" odbdzie si prawdopodobnie 15-17
padziernika.
---------------------------------------------------------------Obradujca w Warszawie Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno"
omawia stan realizacji umowy koalicyjnej oraz postulatw zwizku
i AWS dotyczcych wdraania reform, ktre zostay przedstawione
wczeniej rzdowi.
Chodzi m.in. o reform suby zdrowia,

ubezpiecze spoecznych, reprywatyzacj, uwaszczenie,


prorodzinny system podatkowy, 40-godzinny tydzie pracy.
Przewodniczcy zwizku Marian Krzaklewski poinformowa, e
zosta powoany zesp rzdowy, ktry przygotowuje stanowisko w
sprawie realizacji umowy koalicyjnej.
Do koca kwietnia zesp
przedstawi stanowisko rzdowi.
---------------------------------------------------------------Papie Jan Pawe II moe uda si z wizyt do Jerozolimy z
okazji obchodw milenijnych w roku 2000 - owiadczy wyszy
urzdnik rzdu izraelskiego.
"Mam pewne sygnay, e przyjedzie"
- powiedzia w Jerozolimie szef urzdu ds. religii Uri Mor.
Papie nieraz mwi, e pragnie odwiedzi Jerozolim i
Ziemi wit, ale nigdy nie skonkretyzowa tych zamiarw.
Zarwno Izrael, jak i Palestyczycy zaprosili papiea do
odwiedzenia Ziemi witej w roku 2000, kiedy chrzecijastwo
obchodzi pocztek swego trzeciego tysiclecia.
---------------------------------------------------------------Prezydent Borys Jelcyn da do zrozumienia, e podpisze
ustaw o restytucji dbr kultury, zagarnitych w czasie II wojny
wiatowej przez ZSRR.
Decyzj Sdu Konstytucyjnego, ktry
wczoraj zobowiza prezydenta do podpisania ustawy, przyjtej
wczeniej przez obie izby parlamentu, Jelcyn nazwa "policzkiem"
wymierzonym jemu i rzdowi.
Sd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej przyzna wczoraj
racj oponentom politycznym Jelcyna w Zgromadzeniu Federalnym i
zobowiza prezydenta do podpisania kontrowersyjnej ustawy o
restytucji dbr kultury, ktra faktycznie nacjonalizuje dziea
sztuki i pamitki historii, wywiezione przez Armi Czerwon z
podbitej Europy w latach II wojny wiatowej.
Wejcie w ycie
tego aktu prawnego rzuci cie na stosunki midzy Rosj a jej
europejskimi partnerami.
---------------------------------------------------------------Biaoruskie organizacje opozycyjne - liberalna Zjednoczona
Partia Obywatelska oraz Komitet Demokratycznych Zwizkw
Zawodowych zwrciy si do organizacji midzynarodowych o pomoc
w doprowadzeniu do przerwania na Biaorusi "represjonowania osb
prowadzcych samodzieln dziaalno gospodarcz oraz do
rehabilitacji niewinnych obywateli".
Przewodniczcy partii Stanisau Bahdankiewicz i szef
zwizkw Hienad Bykau skierowali w tej sprawie list do komisji

praw czowieka ONZ oraz do Midzynarodowej Organizacji Pracy.


(DWIK) (PAP)
Opr. we/

INFORMACJE DWIKOWE NADANE 7 KWIETNIA DOSTPNE W BBS:

Biblioteka SID : Plik 04_07_02.wav


Serwis odpatny
Chc zwrci uwag na naruszenia takich praw czowieka na
Biaorusi, jak prawo do pracy, prawo do swobodnego wyboru
zawodu, wolnoci ekonomicznych oraz prawa do otrzymywania i
rozpowszechniania informacji.
Ich zdaniem, wadze represjonuj przedsibiorcw
"przedstawiajc swe dziaania jako suce zaprowadzeniu adu w
gospodarce".
Bahdankiewicz i Bykau wyraaj opini, e w ten
sposb eliminuje si "niezalenych, samodzielnie mylcych
ludzi", z ktrych "wikszo ma demokratyczne pogldy i
krytyczny stosunek do dziaa wadz".
Niedawno gona na Biaorusi bya sprawa aresztowania w
poowie lutego opozycyjnego polityka i biznesmena Andrieja
Klimowa.
Prokurator generalny Aleh Baeka informowa, e
znajdujcemu si w areszcie Klimowowi zarzucono "przywaszczenie
o bardzo powanych rozmiarach oraz realizowanie dziaalnoci
przedsibiorczej w budownictwie bez specjalnego zezwolenia i
licencji".
Protesty dotycz rwnie m.in. sprawy innego
biznesmena i polityka, Wadimira Kudinowa, ktry zosta skazany
na 7 lat wizienia za "nielegalny wywz misa do Rosji".
z Miska Wojciech Pocharski PAP

Biaoru/Apel o pomoc w obronie prywatnego biznesu


7.4.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Biaoruskie organizacje
opozycyjne - liberalna Zjednoczona Partia Obywatelska (ZPO) oraz
Komitet Demokratycznych Zwizkw Zawodowych (KDZZ) zwrciy si
we wtorek do organizacji midzynarodowych o pomoc w sprawie
"represjonowania osb prowadzcych samodzieln dziaalno
gospodarcz oraz rehabilitacji niewinnych obywateli".

Przewodniczcy ZPO Stanisau Bahdankiewicz i szef KDZZ


Hienad Bykau skierowali w tej sprawie list do Komisji Praw
Czowieka ONZ oraz do Midzynarodowej Organizacji Pracy poinformowao we wtorek centrum prasowe ZPO.
Swym wystpieniem chc oni zwrci uwag tych organizacji na
"masowe naruszenia praw czowieka na Biaorusi, zwizane z
ograniczeniem prawa do pracy, prawa do swobodnego wyboru zawodu,
wolnoci ekonomicznych i prawa do otrzymywania i
rozpowszechniania informacji".
Zdaniem autorw listu, wadze "represjonuj obywateli
przedstawiajc to jako dziaania suce zaprowadzeniu adu w
gospodarce".
Wykorzystuj przy tym jeden z prezydenckich
dekretw (nr 208) oraz niektre artykuy kodeksu karnego twierdz Bahdankiewicz i Bykau.
Dziaacze opozycji s zdania, e
prawa te s sposobem eliminacji "niezalenych, samodzielnie
mylcych ludzi", z ktrych "wikszo ma demokratyczne pogldy
i krytyczny stosunek do dziaa wadz".
W ostatnich tygodniach gona na Biaorusi bya sprawa
aresztowania opozycyjnego polityka i biznesmena, Andrieja
Klimowa.
Opozycyjna prasa opublikowaa wiele protestw.
Prokurator generalny Oleg Boeko poinformowa, e znajdujcego
si w areszcie Klimowa oskarono o defraudacj i prowadzenie
nielegalnej dziaalnoci gospodarczej w budownictwie bez
specjalnego zezwolenia i licencji.
Protesty dotycz rwnie
sprawy innego biznesmena i polityka, Wadimira Kudinowa, ktry
zosta skazany na 7 lat wizienia za "nielegalny wywz misa do
Rosji".
(PAP)
jo/ ro
Biaoru/ Prezydencki rajd po stoecznych sklepach
5.4.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Prezydent Aleksandr
ukaszenka przeprowadzi w niedziel rajd po niektrych
stoecznych sklepach spoywczych, rynku centralnym i innych
placwkach handlowych, by sprawdzi, jak wypeniane s jego
polecenia dotyczce utrzymania cen na poziomie z pocztku marca
- poinformowaa pastwowa telewizja.
"Niewykluczone, e reakcj prezydenta wielu urzdnikw
poczuje ju w poniedziaek, a take w trakcie spotka
przewidzianych w jego roboczym grafiku na nadchodzcy tydzie" -

wyjaniono powoujc si na "dobrze poinformowane rdo" w


prezydenckiej administracji.
Odpowiedzialno mog ponie kierownictwa stoecznych
przedsibiorstw zajmujcych si handlem uspoecznionym oraz
wadze miejskie.
"Problemy zwizane z ksztatowaniem cen i
powstrzymaniem inflacji pozostaj w centrum uwagi biaoruskich
wadz" - wyjania telewizja, nie pokazujc jednak zdj z
prezydenckiej kontroli.
Po marcowym kryzysie walutowym spowodowanym gwatownym
spadkiem kursu biaoruskiego rubla, prezydent ukaszenka odwoa
kierownictwo Banku Narodowego, a take zagrozi dymisj
wszystkim, ktrzy nie bd wypenia jego polece w sprawie
stabilizacji kursu waluty i wzrostu cen.
(PAP)
mc

Biaoru/ Pikieta w sprawie uwolnienia zatrzymanych po


demonstracji
5.4.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Uwolnienia piciu modych
dziaaczy opozycji, pozostajcych w areszcie po czwartkowej
demonstracji przeciwko integracji Biaorusi i Rosji, domaga si
w niedziel w Misku podczas blisko godzinnej pikiety Biaoruski
Front Narodowy.
Kilkadziesit osb, ktre otrzymay zgod wadz miejskich na
przeprowadzenie protestu w odlegej czci miasta, trzymao
biao-czerwono-biae flagi BFN i transparenty domagajce si
m.in.
"wolnoci dla winiw politycznych", "niezalenoci dla
Biaorusi", a take krytykujce "dyktatur".
W czwartek kilkuset przeciwnikw integracji Rosji i
Biaorusi przemaszerowao w Misku chodnikami gwnej ulicy
miasta.
W samym centrum, gdy zatrzymaa ich milicyjna blokada,
rozeszli si.
Planowana wczeniej demonstracja nie uzyskaa
zezwolenia stoecznych wadz, poniewa na placach Miska trway
w czwartek oficjalne imprezy z okazji przypadajcej w tym dniu
pierwszej rocznicy Zwizku Biaorusi i Rosji.
Po demonstracji,
wg danych BFN, zatrzymano okoo 50 osb, w tym 38
niepenoletnich.
Zdaniem BFN, manifestacja nie daa podstaw do
takich represji.

W rozpowszechnionym owiadczeniu BFN wezwa midzynarodow


spoeczno do "przyjcia odpowiednich sankcji politycznych"
wobec biaoruskich wadz i zaapelowa o "wzicie w obron ofiar
reimu".
(PAP)
mc
Wiadomoci dnia - poniedziaek, 05.04, godz.8.00
Koci katolicki obchodzi dzi uroczysto Niedzieli
Palmowej.
Wicemarszaek Sejmu, pose Unii Wolnoci Jan Krl oskary
SLD o blokowanie reformy administracyjnej kraju.
Polska, Wgry i Czechy, majce sta si czonkami NATO nadal
szpieguj przyszych sojusznikw - twierdzi "Der Spiegel".
Wikszo Amerykanw chce zakoczenia ledztwa nt. rzekomych
stosunkw seksualnych Clintona ze staystk Monik Lewinsky.
----------------------------------------------------------Katolicy obchodz dzi uroczysto Niedzieli Palmowej - na
pamitk tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy.Niedziela
Palmowa jest zarazem pocztkiem Wielkiego Tygodnia.
We wszystkich kocioach w Polsce bd odbywa si uroczyste
procesje z przystrojonymi palmami, ktre przedtem zostan
powicone przez kapanw.
Powicone palmy maj przypomina mk i mier Chrystusa,
prowadzc do zmartwychwstania.
*
*
*
Kardyna Jzef Glemp, prymas Polski tradycyjnie w tym dniu
spotka si z dziemi i modzie.
Najpierw bdzie przewodniczy
uroczystej mszy w. dla dzieci i wygosi homili w warszawskim
kociele pw.
Wniebowstpienia Paskiego.
Nastpnie spotka si
z modzie w warszawskim kociele pw.
Wszystkich witych.
----------------------------------------------------------Wicemarszaek Sejmu, pose Unii Wolnoci Jan Krl oskary
SLD o blokowanie reformy administracyjnej kraju.Jako inicjator
porozumienia midzy klubami parlamentarnymi popierajcymi
trjszczeblowy podzia kraju, Krl uzna prowadzone dotd
rozmowy za zerwane ze strony SLD.
Zdaniem Krla, SLD odrzucajc w Sejmie uchwa o trybie prac

nad reform oraz popierajc wniosek PSL o referendum w sprawie


podziau administracyjnego kraju, udowodnio, e nie zaley mu
na wczeniu si w konkstruktywn prac nad reform.
----------------------------------------------------------Szef Klubu SLD Leszek Miller twierdzi, e decyzja Sojuszu o
poparciu referendum w sprawie reformy administracyjnej nie jest
odwetem politycznym.
Wg Millera Sojusz liczy, e wikszo
politykw zdoa si porozumie w tej kwestii i "nie zajdzie
potrzeba przeprowadzania referendum - ze wszystkimi jego
konsekwencjami".
"Skoro nie zosta nawizany dialog koalicji z opozycj, to
trzeba o zdanie spyta spoeczestwo" - powiedzia szef SdRP.
----------------------------------------------------------Polska, Wgry i Czechy - pastwa majce wkrtce sta si
nowymi czonkami NATO - nadal szpieguj swych przyszych
sojusznikw - twierdzi niemiecki tygodnik "Der Spiegel".
Powoujc si na rda w subach Sojuszu, tygodnik pisze,
e podobnie jak w przeszoci wywiad wspomnianych krajw
utrzymuje cise kontakty z wywiadem rosyjskim, a ponadto
podejmowa prby umieszczenia swych agentw w brukselskiej
centrali NATO.
----------------------------------------------------------Specjalny prokurator Kenneth Starr powinien zamkn ledztwo
w sprawie domniemanych stosunkw seksualnych Billa Clintona z
Monik Lewinsky i rzekomego krzywoprzysistwa prezydenta.
Opowiada si za tym 57 proc. uczestnikw sondau tygodnika
"Newsweek" Kontynuowania ledztwa chce 38 proc. respondentw.
1 kwietnia sdzia sdu federalnego w Little Rock w stanie
Arkansas oddalia pozew Pauli Jones zarzucajcy Clintonowi
molestowanie seksualne w 1991 r.
----------------------------------------------------------"Zwrci uwag wadz kraju na fakty niegospodarnoci ze
strony lokalnych wadz" chcia Ryhor Biaczuk, ktrego
zatrzymano przedwczoraj w Misku.
Zdesperowany Biaorusin grozi spowodowaniem wybuchu przed
rezydencj prezydenta Aleksandra ukaszenki.
Biaczuk, inynier-mechanik, przez ostatnich 5 lat nie mia
staego miejsca zatrudnienia.
Ostatnio nigdzie nie pracowa.
Ma
dwoje dorosych dzieci.
(DWIK)
-----------------------------------------------------------

Co najmniej 12 osb zgino w katastrofie samochodowej na


drodze w rejonie Banaskantha, w indyjskim stanie Gudarat.
Do tragedii doszo w nastpstwie zderzenia pdzcych z du
szybkoci autobusu i ciarwki. 12 osb zmaro na miejscu
wypadku.
Przyczyn katastrofy byy bdy kierowcy pojazdu
terenowego, ktry przy wyprzedzaniu wjecha na pas ruchu
z przeciwnej strony i wpad na nadjedajc ciarwk.
----------------------------------------------------------Niespodziank rozgrywanych we Wrocawiu Modzieowych MP do
lat 22 w judo, byo dopiero pite miejsce w wadze 66 kg. wrd
mczyzn przez zdecydowanego faworyta Roberta Zaczkiewicza.
Przegra on dwie pierwszych walki i zwycizc tej kategorii
zosta Jacek Kamiski.
Wczoraj rozdano te pierwsze medale w
kategoriach kobiet.
W wadze do 63 kg zwyciya Ewa Iwaska,
do 70 kg Anna Koroza, a do 78 kg Izabella Lubczyska.
----------------------------------------------------------Arcymistrz hiszpaski Aleksiej Szirow, z pochodzenia otysz,
zagra z Rosjaninem Wadimirem Kramnikiem w meczu pretendentw do
szachowego mistrzostwa wiata wersji CWC.
Szirow zastpi w meczu z Kramnikiem Hindusa Viswanathana
Ananda, aktualnego wicemistrza wiata w wersjach FIDE i PCA.
Anand grajc w ostatnich M FIDE podpisa kontrakt, e nie
bdzie wystpowa w konkurencyjnych M.
----------------------------------------------------------Na poudniu wystpi dzi miejscami opady deszczu.
Napywa
do nas ciepe powietrze z poudniowego zachodu.Temp. min. od 4
do ok. 7 st.
Temp. maks. od 12 st. w Suwalskiem do ok.18 st. w
Maopolsce.
Wiatr saby i umiarkowany, poudniowo - wschodni,
skrcajcy na poudniowo-zachodni.
Imieniny obchodz Irena i
Wincenty.
(PAP); odr/
INFORMACJE DWIKOWE NADANE 5 KWIETNIA DOSTPNE W BBS:
Biblioteka SID : Plik 04_05_01.wav
Serwis odpatny

"Zwrci uwag wadz kraju na fakty niegospodarnoci ze


strony lokalnych wadz" chcia Ryhor Biaczuk, ktrego
zatrzymano przedwczoraj w Misku.
Zdesperowany Biaorusin grozi spowodowaniem wybuchu przed
rezydencj prezydenta Aleksandra ukaszenki.
DWIK:
60-letni mczyzna jest mieszkacem wsi Zaspa w obwodzie
homelskim.
Przy wjedzie do rezydencji Aleksandra ukaszenki
strzegcym jej milicjantom podrzuci torb, w ktrej znajdowa
si
kamie i kartka z napisem: "Nie podchodzi bliej ni na 15-20
metrw.
Ostrzega postronnych".
Nastpnie, trzymajc przy piersi
sznur, zapaki i dwie laski trotylu, Biaczuk zacz krzycze "Nie
podchodcie do mnie, bo si rozerw".
Stranikom udao si go obezwadni.
Stwierdzono, e mia przy
sobie urzdzenie wybuchowe wasnej produkcji z dwoma laskami
niemieckiego trotylu z czasw ostatniej wojny.
Biaczuk, inynier-mechanik, przez ostatnich 5 lat nie mia
staego miejsca zatrudnienia.
Ostatnio nigdzie nie pracowa.
Ma
dwoje dorosych dzieci.
Nie korzysta z poradni
psychoneurologicznych.
Wobec przebywajcego obecnie w areszcie
wszczto postpowanie karne.
z Miska mwi Wojciech Pocharski PAP
Biaoru/Grozi wybuchem przed rezydencj prezydenta
4.4.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Ryhor Biaczuk, ktrego
zatrzymano w pitek, gdy grozi spowodowaniem wybuchu przed
rezydencj prezydenta Biaorusi, chcia w ten sposb "zwrci
uwag wadz kraju na fakty niegospodarnoci ze strony lokalnych
wadz" - poinformowaa w sobot o okolicznociach tego
wydarzenia pastwowa telewizja.
60-letni mczyzna jest mieszkacem wsi Zaspa w obwodzie
homelskim.
Przy wjedzie do rezydencji strzegcym jej milicjantom

podrzuci torb, w ktrej znajdowa si kamie i kartka z


napisem:
"Nie podchodzi bliej ni na 15-20 metrw.
Ostrzega postronnych".
Nastpnie, trzymajc przy piersi sznur, zapaki i dwie laski
trotylu, Biaczuk zacz krzycze - "Nie podchodcie do mnie, bo
si
rozerw".
Stranikom udao si go obezwadni.
Stwierdzono, e mia przy
sobie urzdzenie wybuchowe wasnej produkcji z dwoma laskami
niemieckiego trotylu (370 gram) z czasw ostatniej wojny.
Biaczuk, inynier-mechanik, przez ostatnich 5 lat nie mia
staego miejsca zatrudnienia.
Ostatnio nigdzie nie pracowa.
Ma
dwoje dorosych dzieci.
Nie korzysta z poradni
psychoneurologicznych.
Wobec przebywajcego obecnie w areszcie
wszczto postpowanie karne.
(PAP)
czer/
Biaoru/ Prba podoenia bomby pod rezydencj prezydenta
4.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Mieszkaniec obwodu
homelskiego Ryhor Biaczuk prbowa podoy materia wybuchowy,
o sile wybuchu odpowiadajcej 30 dkg trotylu, przed jednym z
wjazdw do rezydencji prezydenta Aleksandra ukaszenki w Misku
- poinformowaa pastwowa telewizja.
Wg niej, w pitek wieczorem suby bezpieczestwa strzegce
rezydencji zatrzymay Biaczuka, gdy prbowa zainstalowa
bomb.
ledztwo w tej sprawie prowadzi obecnie biaoruskie KGB.
Telewizja nie wyjania czy celem podoenia urzdzenia
wybuchowego mia by zamach na prezydenta Biaorusi.
(PAP)
rr/
Biaoru/ BFN: manifestacja nie daa podstaw do takich represji
3.4.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Opozycyjny Biaoruski

Front Narodowy poinformowa w pitek, e po czwartkowej


demonstracji przeciwko integracji Biaorusi z Rosj zatrzymano w
sumie ok. 50 osb, w tym 38 niepenoletnich.
Zdaniem BFN,
manifestacja nie daa podstaw do takich represji.
Front
interpretuje je jako przejaw "histerii" ze strony wadz.
Przedstawiciele BFN wyjanili podczas konferencji prasowej w
Misku, i 7 osb zatrzymano bezpodstawnie, a jedna zostaa
pobita.
Zasdzono ju pierwsze kary - m.in. 10 i 15 dni aresztu
oraz grzywn 5 mln biaoruskich rubli.
Niepenoletnich
wypuszczono po kilku godzinach za porczeniem rodzicw.
Do poudnia w pitek jednak nie wiadomo byo co si dzieje z
Lawonem Barszczeuskim, penicym obowizki przewodniczcego BFN,
ktrego aresztowano, chocia nie bra udziau w manifestacji.
Przez kilka godzin zatrzymany by take zastpca
Barszczeuskiego, Juryj Chadyka.
W areszcie pozostaj czonkowie
zarzdu BFN, Wiaczasau Siwczyk i Ale Czecholski.
W czwartek kilkuset przeciwnikw integracji Rosji i
Biaorusi przemaszerowao gwn ulic Miska.
W samym centrum,
gdy zatrzymaa ich milicyjna blokada, rozeszli si.
Planowana
wczeniej demonstracja nie uzyskaa zezwolenia stoecznych
wadz, poniewa na placach Miska trway w czwartek oficjalne
imprezy z okazji przypadajcej w tym dniu pierwszej rocznicy
Zwizku Biaorusi i Rosji.
(PAP)
jo/
ewa/
Biaoru/Po demonstracji zatrzymano 40 osb, w tym kierownictwo
BFN
02.04.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Opozycyjny Biaoruski
Front Narodowy (BFN) poda, e po czwartkowej demonstracji
przeciwko integracji Biaorusi z Rosj w Misku zatrzymanych
zostao dotd 40 osb.
Wrd nich znaleli si take - Lawon Barszczeuski, penicy
obowizki przewodniczcego BFN, Jury Chadyka, wiceprzewodniczcy
Frontu oraz Hienad Barbarycz, dziennikarz niezalenej
biaoruskiej agencji prasowej BieaPAN - poinformowa Anatol
Kriworod z wadz BFN.

Wyjani, e Barszczeuski, ktry nie bra udziau w


czwartkowej demonstracji, zosta aresztowany, gdy wraca z on
i maym dzieckiem z koncertu w Filharmonii.
ony i dziecka nie
zatrzymano.
Wczeniej, jak informowaa Liubow uniowa z biaoruskiego
Centrum Obrony Praw Czowieka "Wiosna-96", zatrzymano kilkunastu
modych dziaaczy BFN, uczestniczcych w demonstracji.
Jednego z
nich pobito. uniowa wyjania, e uczestnicy demonstracji
zatrzymywani byli przy wychodzeniu z siedziby BFN, dokd udali
si po manifestacji.
Milicja zawioza ich nastpnie na komend w
centralnej dzielnicy Miska.
"Nie mamy o nich wicej informacji,
w pitek czeka ich sd" - stwierdzia uniowa.
Kilkuset przeciwnikw integracji Rosji i Biaorusi
przemaszerowao w czwartek w Misku gwn ulic miasta.
W samym
centrum, gdy zatrzymaa ich milicyjna blokada, rozeszli si.
Planowana wczeniej demonstracja nie uzyskaa zezwolenia wadz
miasta, poniewa na placach Miska trway w czwartek oficjalne
imprezy z okazji przypadajcej w tym dniu pierwszej rocznicy
Zwizku Biaorusi i Rosji.
(PAP)
akm

Biaoru/Zatrzymano kilkunastu uczestnikw demonstracji w Misku


2.4.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Kilkunastu modych
dziaaczy opozycyjnego Biaoruskiego Frontu Narodowego,
uczestniczcych w czwartkowej demonstracji przeciwko integracji
Biaorusi i Rosji, zostao zatrzymanych przez milicj w Misku.
Jednego z nich pobito - poinformowaa PAP Liubow uniowa z
biaoruskiego Centrum Obrony Praw Czowieka "Wiosna-96".
uniowa wyjania, e zatrzymane osoby przewieziono na
komend centralnej dzielnicy Miska.
"Nie mamy o nich wicej
informacji, w pitek czeka ich sd" - dodaa uniowa.
Kilkuset przeciwnikw integracji Rosji i Biaorusi
maszerowao w czwartek gwn ulic Miska.
W samym centrum, gdy
zatrzymaa ich milicyjna blokada, rozeszli si.
Planowana

wczeniej demonstracja nie uzyskaa zezwolenia wadz miasta,


poniewa na placach Miska trway w czwartek oficjalne imprezy z
okazji przypadajcej w tym dniu pierwszej rocznicy powstania
Zwizku Biaorusi i Rosji.
(PAP)
jo/ ro
Biaoru/Demonstracja przeciwko integracji z Rosj
2.4.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Kilkuset przeciwnikw
integracji Rosji i Biaorusi przemaszerowao w czwartek w Misku
gwn ulic miasta, zanim nie zatrzymaa ich w samym centrum
milicyjna blokada.
Demonstranci skandowali hasa "Niech yje Biaoru!",
"Haba!".
Milicja apelowaa przez megafony o rozejcie si oraz
informowaa o konsekwencjach przemarszu bez zezwolenia.
Po
pewnym czasie uczestnicy demonstracji rozeszli si i wszystko
wskazuje na to, e nikt nie zosta zatrzymany.
Planowana wczeniej demonstracja nie uzyskaa zezwolenia
wadz miasta, poniewa na placach Miska trway w czwartek
oficjalne imprezy z okazji przypadajcej w tym dniu pierwszej
rocznicy Zwizku Biaorusi i Rosji.
(PAP)
jo/ro
Biaoru/"Sowietskaja Bieorussija": Jelcyn naladuje ukaszenk
31.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - W stylu kierowania
rzdem, a take w budowaniu pastwowego modelu Rosji, Kreml
skania si coraz bardziej ku wzorcom biaoruskim - tak tez
przedstawia wtorkowa "Sowietskaja Bieorussija", gazeta
administracji prezydenta ukaszenki.
"Prezydent Jelcyn pokazuje, jak naley realizowa
konstytucyjne penomocnictwa, i czyni to tak jak Aleksandr
ukaszenka - twardo, stanowczo, nie obchodzc ktw ostrych i
nie zrzucajc na nikogo odpowiedzialnoci za proponowane przez
siebie kandydatury" - sugeruje gazeta.
Wedug pisma, przejawio si to przy powoaniu Siergieja
Kirijenki na stanowisko penicego obowizki premiera rzdu
Rosji i "we wszystkich aspektach" formowania przyszego gabinetu
ministrw.
Zdaniem "Sowietskiej Bieorussii", do "gbszego"

przeanalizowania stylu swojego biaoruskiego kolegi zmusiy


Jelcyna rosyjskie problemy ekonomiczne - chroniczne
niewypacanie pensji, kryzys wielkich przedsibiorstw, trudnoci
rolnictwa, bezrobocie, a take przestpczo.
Rezultatem tej
analizy, uwaa pismo, stao si "wprowadzenie biaoruskich metod
administracyjnych przy wyborze podejcia do formowania
rosyjskich wadz centralnych".
(PAP)
rb xp/
Biaoru/Lebiedka o wyborach na Ukrainie
30.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Wstpne wyniki
ukraiskich wyborw do parlamentu, ktre wskazuj na zwycistwo
komunistw, mog oznacza "nasilenie tendencji reintegracyjnych
na tzw. obszarze poradzieckim oraz przejawi si w deniach do
odtworzenia tego, co nazywamy Zwizkiem Radzieckim" - powiedzia
w poniedziaek PAP Anatol Lebiedka, przewodniczcy
Biaoruskiego Stowarzyszenia Euroatlantyckiego.
Stowarzyszenie, ktre jest organizacj spoeczn, opowiada
si za budow demokratycznej Biaorusi oraz jej integracj w
strukturach europejskich.
Zdaniem Lebiedki, rezultaty ukraiskich wyborw s
"pozytywnym momentem" dla prezydenta Aleksandra ukaszenki,
poniewa sprzyjaj "rozszerzeniu na caym poradzieckim obszarze
zjawiska, ktre nazywamy na Biaorusi +ukaszyzmem+".
"Po wyborach na Ukrainie zjawisko to moe by obecne w
gabinetach wadzy, a wic tam, gdzie podejmuje si
odpowiedzialne decyzje" - uwaa Lebiedka.
Jego zdaniem,
tendencja ta powinna sta si sygnaem dla Brukseli i
Waszyngtonu dla "bardziej powanego odnoszenia si do tego, co
dzieje si obszarze poradzieckim".
Zdaniem Lebiedki, proces demokratycznych przemian na
Ukrainie cofn si.
Wpyny na to, wg niego, "nie cakiem
udane" reformy w sferze ekonomicznej oraz fala
przestpczoci.(PAP)
jo/
ro
Biaoru/ 5 lat Radia BA
27.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - 5-lecie dziaalnoci

obchodzi w kocu tego tygodnia pionierskie na Biaorusi


komercyjne Radio BA.
Naley ono do garstki prywatnych mediw
elektronicznych dziaajcych w tym kraju.
Monopol na czstotliwoci zachowuje pastwo, ktre w cigu
ostatniego roku praktycznie nie wydawao licencji dla
niepastwowych programw.
Zdaniem biaoruskich ekspertw, polityka niewykorzystywania
eteru sprawia, e Biaoru traci rocznie od 300 do 500 mln
dolarw, ktre mogoby przynie zagospodarowanie czstotliwoci
przez komercyjnych nadawcw.
Tymczasem, zdaniem obserwatorw, pastwo skania si raczej
ku ograniczaniu prywatnej dziaalnoci w eterze, czego
przykadem jest wyczenie przed wyborami prezydenckimi
telewizyjnego "Kanau 8" czy zamknicie Radia 101,2 w zwizku z
zakceniami cznoci telefonicznej.
W poprzednim parlamencie opracowano projekt ustawy o
gospodarce czstotliwociami, przewidujcy powoanie specjalnego
narodowego organu zajmujcego si ich rozdziaem, ktry
pozostawia w kompetencjach Ministerstwa cznoci jedynie
problemy techniczne.
Do przyjcia ustawy jednak nie doszo i ministerstwo w
dalszym cigu kontroluje ten obszar, preferujc podmioty
pastwowe.
W tej sytuacji potencjalni zagraniczni inwestorzy
poprzestaj na zebraniu informacji o warunkach panujcych na
biaoruskim rynku czstotliwoci.
Radio BA (anglojzyczna wymowa skrtu) to miska rozgonia
bdca wsplnym przedsiwziciem biaorusko-amerykaskim.
Z
racji udziau w nim amerykaskich baptystw rozgonia w
godzinach porannych nadaje programy religijne, a potem popularn
muzyk, reklamy i serwisy informacyjne.
Zasad stacji jest
niemieszanie si do polityki.
Nadaje przez 24 godziny na dob w
promieniu 140 km od stolicy Biaorusi dla ponad 2-milionowego
audytorium.
(PAP)
rb mc

Biaoru/ Biaorusko-rosyjski kryzys finansowy


26.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Po ostatnim kryzysie

walutowym, zwizanym z gwatownym spadkiem kursu biaoruskiego


rubla, coraz goniejszy staje si nowy kryzys, tym razem w
sferze biaorusko-rosyjskich stosunkw finansowych.
Media obydwu
krajw mwi ju o tzw. wojnie bankw.
Narodowy Bank Biaorusi, ktry wci walczy z kryzysowymi
procesami inflacyjnymi, dla "zwikszenia kontroli ruchu
biaoruskich rubli znajdujcych si na rachunkach
bankw-nierezydentw", ograniczy w poniedziaek, jak twierdzi
czasowo, wpywy wasnej waluty na te konta.
Bank tumaczy, e
chce opracowa porzdek wpywu patnoci w biaoruskich rublach
na rachunki nierezydentw w celu uregulowania sytuacji na
wewntrznym, dotknitym kryzysem rynku walutowym.
Rwnie w poniedziaek centralny bank Rosji zaproponowa
rosyjskim rezydentom powstrzymanie si od prowadzenia operacji w
biaoruskich rublach.
Moskiewska midzybankowa gieda walutowa
wstrzymaa licytacje z udziaem biaoruskiej waluty.
Kierownictwo rosyjskiego Banku Centralnego okrelio swe
posunicie jako rewan wobec dziaa biaoruskiego banku
narodowego.
Rosjanie nazwali je "zakazem prowadzenia przez
klientw zagranicznych midzy sob rozlicze w biaoruskiej
walucie", co Centrobank okreli jako "nadzwyczaj nieprzyjazny
krok nie majcy precedensu we wspczesnej historii".
Obecne na Biaorusi rosyjskie media utrzymuj, e w
rezultacie decyzji biaoruskiego banku na kontach rosyjskich
przedsibiorstw i bankw zostay zamroone setki miliardw
biaoruskich rubli.
Normalny obrt gospodarczy midzy obydwoma
krajami sta si niemoliwy, najwiksze straty za ponosi
biznes.
Biaoruska gazeta prezydencka "Sowietskaja Bieorussija"
ubolewa w zwizku z ostr reakcj centralnego banku Rosji,
nazywajc j rwnie bezprecedensow.
Gazeta twierdzi, e po
niedawnym kryzysie walutowym ceny na podstawowe towary zostay
ustabilizowane.
Wg pisma, "nie daje to jednak komu spokoju" i
dlatego "trwaj systematyczne prby zapdzenia biaoruskiego
rubla w lep uliczk".
(PAP)
jo/
ewa/
Biaoru/Gazety mog ponie odpowiedzialno za przedruki z
"ycia"

25.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Biaoruska prokuratura
generalna przeprowadzia rozmowy z redaktorami kilku
niezalenych gazet, ktre przedrukoway z polskiej prywatnej
gazety "ycie" wywiad z biznesmenem Aleksandrem Pupiejk.
Biaoruski przedsibiorca zarzuci w nim prezydentowi ukaszence
posiadanie tajnych kont za granic.
W ostrzegawczej rozmowie zarzucono redaktorom, e publikacj
t urazili honor i godno prezydenta ukaszenki - napisaa w
rod gazeta "Nawiny" (b.
"Swaboda").
Redakcjom moe by wytoczony proces.
Pisma, w tym "Nawiny",
broni si, wskazujc na prawo, i pretensje mona przedstawi
tylko tej gazecie, ktra pierwsza opublikowaa tekst.
"Nawiny" zapytay redaktora "ycia" Tomasza Woka, czy
dotary do niego pretensje strony biaoruskiej w sprawie wywiadu
z Pupiejk.
Wg biaoruskiej gazety, Woek przyznaje, e spotka
si z ambasadorem Biaorusi Wiktorem Burskim, ale w ramach
"normalnej praktyki" spotka ambasadorw z redaktorami
naczelnymi czoowych polskich gazet; podczas spotkania poruszono
take spraw wywiadu z Pupiejk.
"Nawiny" pisz, e cho zdaniem
Woka publikacja miaa charakter obiektywny, Burski wyrazi
nadziej, i gazeta bdzie przekazywa rwnie pogldy wadz
biaoruskich.
Woek owiadczy, e w sprawie wywiadu z Pupiejk jego
redakcja nie dopucia do adnych bdw.
"Pozostaje mi jako
redaktorowi naczelnemu wyrazi al, e biaoruskie wadze tak
nieadekwatnie reaguj na krytyk ze strony mediw i stosuj
naciski na niezalen pras.
Wedug mnie, wadze powinny
zapewni swobodn dziaalno biaoruskim, niezalenym rodkom
przekazu, ktre s symbolem demokracji" - cytuje biaoruska
gazeta.
W poowie marca minister spraw zagranicznych Biaorusi Iwan
Antanowicz zaprotestowa w zwizku z wywiadem Pupiejki,
biaoruskiego biznesmena oczekujcego w Polsce na decyzj sdu w
sprawie jego ekstradycji na Biaoru, gdzie zarzuca si mu
defraudacj.
Wedug ministra, Pupiejko mwi nieprawd o
prezydencie ukaszence, zarzucajc mu posiadanie za granic
prywatnych kont bankowych.
Minister "kategorycznie" zdementowa

te informacje, dodajc, e prezydent jest gotw dowie, e nie


ma takich rachunkw za granic i "jest to tylko wymys
Pupiejki".
Wkrtce po tym sam prezydent powiedzia dziennikarzom, e
jeli podadz numery i sumy na jego zagranicznych kontach, to
otrzymaj od niego upowanienie i niech "jad, bior te
pienidze i yj zdrowo i bogato".
"Kto moe powiedzie, e
ukaszenka, ktrego Zachd nie znosi, wywiezie na Zachd
pienidze i umieci tam swoje fundusze?" - mwi prezydent.
"Poza tym, skd te pienidze?
Czy ja mogem na nie zapracowa?
Nie!
Mam tak ndzn pensj, nisz ni dziennikarze, jak wy.
Zatem skd pienidze?
Ukrad!" - mwi prezydent wskazujc na
charakter komentarzy w mediach. ukaszenka wyrazi pogld, e w
ten sposb m.in.
"przygotowuje si grunt do decydujcego ataku w
tym roku na prezydenta".
(PAP)
rb mc
Biaoru/ Sdy uniewinniy dwch dziaaczy opozycji
24.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Sdzia Alaksiej Tamanau
zamkn z powodu braku cech administracyjnego naruszenia prawa
odbywajcy si w Misku proces Mikoy Statkiewicza, ktrego
siedmiu milicjantw obarczao odpowiedzialnoci za
antyprezydenckie okrzyki wznoszone przez demonstrantw podczas
manifestacji z okazji Dnia Konstytucji.
Statkiewicz (Biaoruska Partia Socjaldemokratyczna) by
przed ponad tygodniem oficjalnym organizatorem przemarszu i
mityngu z okazji 4-lecia biaoruskiej konstytucji, w ktrym
uczestniczyo ok. 2 tys. osb.
Milicjanci oskarali go o
naruszenie porzdku podczas tego marszu.
Obrona Statkiewicza opara si na wykazaniu, e na Biaorusi
nie ma przepisw prawnych, ktre okrelayby, jakich hase nie
wolno skandowa.
Przepisy dotyczce mityngw i demonstracji
mwi jedynie o plakatach i transparentach.
W rezultacie sdzia
ogosi, e w zwizku ze skandowaniem przez demonstrantw hase
nie zachodzi odpowiedzialno administracyjna. komentarze

prasowe po werdykcie zwracaj uwag na nieuzasadnion gorliwo


i nieznajomo prawa ze strony milicjantw.
Uniewinniono take, w innym procesie, deputowanego do
parlamentu XIII kadencji, dziennikarza Walerija Szczukina.
By
on oskarony o zorganizowanie bez zezwolenia pikiety przed sdem
w Misku podczas niedawnego procesu dwch nastoletnich
opozycjonistw, Alaksieja Szydouskiego i Wadzima abkowicza, a
take o stawianie oporu milicjantom.
Sd zgodzi si z argumentacj, e dziennikarze maj prawo
wypenia swoje obowizki podczas tego rodzaju wydarze.
(PAP)
rb mc

Biaoru/ Problemy z Gazpromem


24.03.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Biaoru czekaj
"nieprzyjemne nastpstwa", jeeli w najbliszym czasie rzd nie
dojdzie do porozumienia z rosyjskim Gazpromem w sprawie
wznowienia penych dostaw gazu do tego kraju - pisze biaoruska
prasa.
Rosyjski monopolista zmniejszy w poowie marca o 30 proc.
dostawy gazu na Biaoru w zwizku z jej zadueniem sigajcym
216 mln dolarw.
Prasa zwraca uwag, e kraj praktycznie nie posiada
strategicznych zapasw tego surowca energetycznego.
Wg mediw s
ju pierwsze efekty ogranicze, ktre dotkny pewn cz
przedsibiorstw oraz zwykych konsumentw.
Istniej dwie drogi wychodzenia z powstaej sytuacji.
Rzd
moe zaostrzy podejcie do swych wewntrznych dunikw
zalegajcych z opatami za gaz.
Jednak da nie znaczy
otrzyma, ponadto nie przybdzie od tego dewiz.
Gwatowne zmniejszenie zuycia energii, tak jak i dalsze
ograniczenia dostaw gazu, moe postawi pod znakiem zapytania
nakaz prezydenta ukaszenki dotyczcy zwikszenia produktu
krajowego brutto.
Co prawda premier Siarhiej Linh zagrozi w ubiegym
tygodniu, e Biaoru moe utrudni transport rosyjskiego gazu
przez swoje terytorium w razie dalszego zmniejszania przez
Gazprom iloci tego dostarczanego Biaorusi surowca

energetycznego, jednak, zdaniem prasy, nie jest to wystarczajcy


argument dla takiego monopolisty i potentata jak ten powstay na
bazie ministerstwa przemysu gazowego b.
ZSRR holding.
W tym tygodniu premier Linh zamierza spotka si z szefem
Gazpromu, Remem Wiachiriewem, aby polubownie rozwiza problem.
(PAP)
jo/jr
Biaoru wprowadza jednolite vouchery turystyczne
24.03.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Jednolite vouchery dla
turystw zagranicznych zostan wprowadzone na Biaorusi od 1
kwietnia - poinformoway PAP suby prasowe tamtejszego MSZ.
Nowa forma ma wpyn na "popraw organizacji i kontroli
turystyczno-wycieczkowej dziaalnoci biaoruskich podmiotw
gospodarczych".
Dokument w kolorze jasnobrzowym bdzie si skada z
oryginau i trzech kopii na samokopiujcym si papierze.
Do 1 czerwca bdzie trwa okres przejciowy, w czasie
ktrego maj by respektowane formy voucherw wykorzystywane
wczeniej.
(PAP)
yy/ kan
Biaoru/Bahdankiewicz: dla Biaorusi korzystny rosyjski
premier-demokrata
23.03.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Najkorzystniej dla
Biaorusi byoby gdyby premierem rosyjskiego rzdu zosta
polityk o przekonaniach demokratycznych i obywatelskich, na
przykad Grigorij Jawliski lub Jegor Gajdar - twierdzi prof.
Stanisau Bahdankiewicz, ekonomista i polityk, lider liberalnej
Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, w poowie lat 90. szef Banku
Narodowego Biaorusi.
Jawliski, zdaniem Bahdankiewicza, w kontekcie koncepcji
zwizku Biaorusi i Rosji opowiada si tylko za cis
ekonomiczn wspprac obu krajw, a przeciwko nadaniu temu
zwizkowi funkcji politycznych.
"Ten polityk jest ju nam znany
ze swego postpowania" - powiedzia PAP w poniedziaek
Bahdankiewicz.

"Nie jestem przekonany co do tego, e Siergiej Kirijenko


bdzie premierem.
yczliwie odnosimy si do tej postaci, chocia
jest to nieznany polityk, bardziej dziaacz gospodarczy.
Jest
mody, a zatem moe by czowiekiem wspczesnego, europejskiego
podejcia i pogldw.
Nie uwaamy, e co moe si zmieni,
poniewa prezydentem pozostaje Jelcyn, ale nie aujemy na
przykad odejcia ministra spraw wewntrznych, Kulikowa" stwierdzi.
"Nie czulimy wielkiej sympatii do tej czci odchodzcego
rosyjskiego rzdu, ktra przyczynia si do umocnienia u nas
pastwowego i konstytucyjnego przewrotu" - doda.
(PAP)
jo/jr
Biaoru/BFN odmawia udziau w wyborach, ktre wyznaczy miaby
prezydent
23.3.Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Biaoruski Front
Narodowy odmawia wzicia udziau oraz popierania kogokolwiek w
wyborach prezydenckich, ktre wyznaczyby Aleksandr ukaszenka powiedzia w poniedziaek na konferencji prasowej w Misku jeden
z liderw tej opozycyjnej formacji Lawon Barszczeuski.
Zdaniem jego kolegi z wadz BFN, Siarhieja Popki, takie
stanowisko ugrupowania zwizane jest z tym, e "jestemy
faktycznie pod okupacj i w tym planie BFN nie jest opozycj jest ruchem wyzwoleczym".
Popko wyjani, e Biaoru znajduje
si pod okupacj rosyjskiego kapitau, ktry m.in., wg niego,
wywoa ostatni kryzys na biaoruskim rynku walutowym.
W minion sobot, inna opozycyjna, liberalna Zjednoczona
Partia Obywatelska (ZPO) wysuna kandydatur Hienadzia
Karpienki, jednego z liderw partii, na przyszego prezydenta
kraju.
Kandydatura zostaa zgoszona, by zainicjowa uzgodnienie
przez siy demokratyczne wsplnego kandydata we wczeniejszych
wyborach prezydenckich, za przeprowadzeniem ktrych w 1999 r.
optuj ugrupowania opozycyjne.
Zgodnie z przeforsowanymi w 1996
r. przez prezydenta ukaszenk zmianami w konstytucji (z 1994
r.), wybory maj odby si w 2001 r.
ZPO wystpia z propozycj zjednoczenia si demokratycznych
wok idei wczeniejszych wyborw.
Barszczeuski powiedzia, e "z humorem" odnosi si do tego

rodzaju inicjatyw oraz e BFN pragnie przekona ZPO, e zgoda na


ogoszenie wyborw przez obecnego prezydenta i wzicie w nich
udziau oznacza akceptacj przeforsowanej przez ukaszenk w
1996 r. konstytucji.
Wg Barszczeuskiego, o wyborach
prezydenckich mona mwi wtedy, gdyby zarzdzi je odsunity
przez ukaszenk od wadzy parlament XIII kadencji - Rada
Najwysza.
Wwczas "trzeba zmieni konstytucj, pozbawi
prezydenta 4/5 penomocnictw i wtedy mona mwi o wyborach
prezydenta" - zakomunikowa.
Na tej samej konferencji prasowej przedstawiciele BFN
wyjanili, e po niedzielnej manifestacji w Misku z okazji
80-lecia Biaoruskiej Republiki Narodowej zatrzymano ok. 20 osb
usiujcych przeprowadzi pikiet przed siedzib prezydenta.
Grzywnami (od 500 tys. do 5 mln rubli) ukarano w
poniedziaek 9 osb uczestniczcych w przepychankach z milicj,
gwnie regionalnych dziaaczy BFN, wrd ktrych znaleli si
rwnie witebscy "rekordzici" - Barys Chamajda i Jura Maroz,
majcy na koncie najwysze (idce ju w setki mln rubli) roczne
sumy zasdzonych grzywien za pikietowanie bez zezwolenia.
(PAP)
jo/ ro
Biaoru/Opozycja uczcia 80-lecie pierwszej prby pastwowoci
22.03.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Blisko 5 tys. osb
przemaszerowao w niedziel centralnymi ulicami Miska, a
nastpnie uczestniczyo w wiecu przed teatrem opery i baletu, w
zwizku z 80-leciem ogoszenia Biaoruskiej Republiki Narodowej
- pierwszej prby utworzenia biaoruskiej pastwowoci.
Hasa na transparentach wzyway m.in. do odrodzenia
biaoruskiej tosamoci, powstrzymania rusyfikacji.
Skandowano:
"Niech yje Biaoru".
Uroczysty pochd z orkiestr, pod dziesitkami
biao-czerwono-biaych flag oraz transparentw, a take
patriotyczny mityng zorganizoway opozycyjne ugrupowania Biaoruski Front Narodowy, Zjednoczona Partia Obywatelska i
partie socjaldemokratyczne.
Podczas wiecu odczytano apel Zianona Paniaka, lidera BFN
przebywajcego na emigracji, w ktrym zaapelowa o solidarno
Biaorusinw w obliczu "imperialistycznej" jednoci Biaorusi i
Rosji.
Wedug niego, tradycja Biaoruskiej Republiki Narodowej,
nadaje znaczenie powrotowi do podstaw niezalenego pastwa.

Przewodniczcy ZPO, Stanisaw Bogdankiewicz mwi o


potrzebie zjednoczenia demokratycznej opozycji dla obrony
niezalenoci kraju, ktra jest warunkiem ekonomicznego rozwoju.
Wg niego, Biaorusini mog zarabia na poziomie 250 dolarw
miesicznie, tyle co Polacy i Litwini.
"Nie jestemy gorsi od
tych dwch bratnich narodw" - stwierdzi.
W twardych sowach
skrytykowa "niski" poziom kultury osobistej prezydenta
ukaszenki.
Wyrazi zdziwienie, i prezydent cieszy si
szacunkiem Moskwy.
Stanisaw Szuszkiewicz (socjaldemokracja), b. przewodniczcy
Rady Najwyszej, potpi ekonomiczne i przywdcze umiejtnoci
ukaszenki.
Wezwa modych Biaorusinw do zdobywania wiedzy,
aby nie stali si "nieukami jak nasz prezydent" i nie naprawiali
ycia dekretami.
Proklamacja kilkumiesicznej Biaoruskiej Republiki
Narodowej 25 marca 1918 r. na terenach zajtych przez wojska
niemieckie wywara - wg biaoruskich rde historycznych "duy wpyw na rozwj narodowej wiadomoci Biaorusinw".
Historycy twierdz, i przedsiwzicie to zmusio pniejsze
bolszewickie wadze do zrewidowania swojej polityki w stosunku
do Biaorusi i utworzenia na jej terenach ograniczonego w
prawach radzieckiego pastwa.
(PAP)
jo/
Biaoru/Opozycja wysuwa kandydatur na prezydenta
21.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Kierownictwo liberalnej
Zjednoczonej Partii Obywatelskiej wysuno w sobot kandydatur
Hienadzia Karpienki, jednego z jej liderw, na przyszego
prezydenta kraju - podao centrum prasowe ZPO.
Podejmujc ten krok, liberaowie pragn doprowadzi do
uzgodnienia przez demokratyczn opozycj wsplnego kandydata we
wczeniejszych wyborach prezydenckich.
Opozycja chciaaby ich
przeprowadzenia w 1999 roku.
Zgodnie z przeforsowanymi w 1996 r.
przez prezydenta ukaszenk zmianami w konstytucji (z 1994 r.),
wybory maj si odby w roku 2001.
Biaoruska opozycja
konsekwentnie odwouje si w swej dziaalnoci politycznej do

konstytucji uchwalonej 4 lata temu.


Zdaniem przewodniczcego ZPO Stanisawa Bogdankiewicza,
"wybory prezydenta Biaorusi powinny odby si w 1999 r.,
dlatego, e prezydent zosta wybrany w 1994 roku na pi lat i
to rozumie kady czowiek znajcy arytmetyk".
Ugrupowanie Bogdankiewicza opowiedziao si za umocnieniem
politycznych wizi wszystkich demokratycznych si kraju, przede
wszystkim za Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, Biaoruskiego
Frontu Obywatelskiego oraz partii socjaldemokratycznych.
Liberaowie wystpili przeciwko utworzeniu wsplnego
parlamentu Zwizku Biaorusi i Rosji i przeprowadzeniu do niego
bezporednich wyborw, poniewa, ich zdaniem, ZBiR powsta w
warunkach "dyktatury, ktra nie daje narodowi moliwoci
swobodnego wyraenia swej woli" w tej sprawie.
(PAP)
ro

Biaoru/ Inicjatywa na rzecz biaoruszczyzny


21.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Organizacje dziaajce
na rzecz odrodzenia jzyka biaoruskiego chc wybudowa w Misku
zesp pomnikw "Ku czci ojczystego sowa", ktry wyraaby
nieprzemijalno tej mowy.
Jednym z celw inicjatywy jest rozbudzenie ofiarnoci
Biaorusinw na rzecz ochrony i rozwoju biaoruszczyzny przez
plastyczne oddanie bogactwa ich jzyka i pimiennictwa poinformowa w sobot korespondenta PAP Anatol Biey z miskiego
klubu "Spadczyna" (Dziedzictwo).
Jego klub oraz stoeczna rada Towarzystwa Jzyka
Biaoruskiego im.
Franciszka Skaryny organizuj otwarty konkurs
na projekt architektonicznej kompozycji, ktra stanaby obok
gwnej biblioteki im.
Jakuba Koasa.
Niedawno opozycyjna formacja Biearuskaja
Sacyja-Demakratycznaja Narodna Hramada wyrazia powane
zaniepokojenie stanem jzyka biaoruskiego, bdcego, wg niej,
"jednym z gwnych czynnikw ycia narodu, zachowania i
umocnienia pastwa".
Ugrupowanie zarzucio ministerstwu edukacji oraz
administracji pastwowej prowadzenie "polityki rusyfikacyjnej",
a take "obojtno wobec narodowych problemw Biaorusi".
(PAP)

wit
Wiadomoci dnia - sobota, 21.03., godz. 10.00
Wybory do rad gmin odbd si razem z wyborami powiatowymi i
wojewdzkimi, na jesieni - postanowi Sejm
Na doywocie skaza Sd Wojewdzki w Warszawie trjk
niedoszych maturzystw, zabjcw Jolanty Brzozowskiej
Dzie Wiosny upyn wczoraj w caym kraju spokojnie
Gosowanie nad ratyfikacj rozszerzenia NATO o Polsk,
Czechy i Wgry nie odbdzie si prawdopodobnie w przyszym
tygodniu
Prezydent Aleksandr ukaszenka oskary Polsk, Litw i
Zachd o atakowanie biaoruskich wadz i pastwa
--------------------------------------------------------------Sejm znowelizowa wczoraj ustaw przewidujc przeduenie w
tym roku o 4 miesice okresu, w ktrym, po zakoczeniu kadencji
rad gmin, musz si odby nowe wybory.
Nowelizacja ma umoliwi
poczenie wyborw gminnych z powiatowymi i wojewdzkimi.
Obecna kadencja rad gmin koczy si 19 czerwca.
Znowelizowana ustawa umoliwi przeprowadzenie wyborw do rad
gmin oraz powiatw i wojewdztw - w jednym, jesiennym terminie,
nie pniej ni do 17 padziernika.
-----------------------------------------------------------Sd Wojewdzki w Warszawie skaza wczoraj na doywocie
trjk niedoszych maturzystw, ktrzy w 1996 r. bestialsko
zamordowali 22-letni Jolant Brzozowsk.
Takiej wanie kary
da prokurator.
Obrocy trjki zapowiedzieli apelacje.
Sd uzna, e Marcin M., Robert G. i Monika O.
"zabili swoj
teraniejszo i przyszo", co byo ich wiadomym wyborem.
Mody wiek sprawcw nie moe usprawiedliwia tak wyjtkowego
okruciestwa - podkreli sdzia w ustnym uzasadnieniu wyroku.
Czwartego oskaronego, Sebastiana M., prokuratura oskarya
o paserstwo i niepowiadomienie o przestpstwie.
Sd skaza go na

2 lata wizienia.
Brzozowska zgina od ran tuczonych gowy oraz od ciosw
kuchennym noem w szyj i oczy.
Po zrabowaniu magnetowidu,
biuterii, telefonu komrkowego i pagera, oskareni prbowali
spieniy je, by uzyska pienidze na studniwk.
--------------------------------------------------------Dzie Wiosny upyn wczoraj w caym kraju spokojnie.
W
Katowicach i Warszawie zorganizowano dla modziey koncerty - w
obydwu uczestniczyo po 5 tys. modziey.
Imprezy przebiegay
spokojnie.
W niektrych miastach obowizywa zakaz sprzeday alkoholu.
Prohibicja miaa zapobiec zbyt "hucznemu" obchodzeniu przez
modzie pierwszego dnia wiosny.
---------------------------------------------------------------Rabat w wysokoci 20 z na zakup tony benzyny i 30 z na
zakup tony oleju napdowego wprowadza od dzi Rafineria Gdaska
SA.
O tym, w jakim stopniu obnika cen paliw sprzedawanych przez
rafineri wpynie na poziom cen detalicznych na stacjach paliw,
zadecyduj ich waciciele.
W tym roku Rafineria Gdaska kilkakrotnie wprowadzaa rabaty
na zakup paliw, obniya te ich cen na swoich stacjach paliw.
---------------------------------------------------------------Najbardziej niebezpieczny jest zawd kowala i lusarza lub
im pokrewny.
W ub.r. w tych zawodach zdarzyo si najwicej
wypadkw przy pracy - ponad 11 tys.
Najmniej wypadkw podczas
pracy mieli robotnicy zatrudnieni przy produkcji wyrobw
wkienniczych i odziey - wynika z najnowszych bada Gwnego
Urzdu Statystycznego.
Drugie miejsce pod wzgldem zagroenia bezpieczestwa pracy
zajmuje zawd grnika i robotnika obrbki kamienia.
W ub.r.
mieli oni ponad 6 tys. wypadkw przy pracy.
Wedug danych GUS, w ub.r. ogem zdarzyo si przeszo 120
tys. wypadkw przy pracy.
---------------------------------------------------------------Do gosowania nad ratyfikacj rozszerzenia NATO o Polsk,

Czechy i Wgry nie dojdzie prawdopodobnie w przyszym tygodniu.


Przywdca republikaskiej wikszoci w Senacie Trent Lott
owiadczy, e debata nad ratyfikacj zostanie przerwana, aby
uchwali ustaw o sfinansowaniu amerykaskiej misji wojskowej w
Boni, a take podj na nowo dyskusj nad ustaw edukacyjn.
Jeli do gosowania nad ratyfikacj rozszerzenia NATO nie
dojdzie w przyszym tygodniu, moe si ono nawet opni na
okres po przerwie Wielkanocnej w pracach Kongresu, ktra potrwa
do trzeciej dekady kwietnia.
---------------------------------------------------------Wczoraj prezydent Bill Clinton wygosi w Biaym Domu
przemwienie, wzywajc Senat do zatwierdzenia przyjcia Polski,
Czech i Wgier do sojuszu.
"NATO moe uczyni dla wschodu Europy to, co zrobio dla jej
zachodu - ochroni nowe demokracje przed agresj, zapobiec
powrotowi do lokalnych konfliktw i stworzy warunki, w ktrych
moe kwitn dobrobyt" - powiedzia Clinton.
Doda, e
rozszerzenie Paktu wzmocni NATO, przez co uczyni Ameryk
bezpieczniejsz.
-----------------------------------------------------------Prezydent Aleksandr ukaszenka oskary wczoraj ssiadw
Biaorusi o atkowanie biaoruskich wadz i pastwa.
Wedug
niego, przejawem ataku by marcowy kryzys na biaoruskim rynku
walutowym.
Zdaniem ukaszenki, za tak polityk wobec Biaorusi
stoj "moskiewscy krtacze", Polska, Litwa i Zachd, a take
"biaoruscy faszyzujcy narodowi radykaowie".
(Dwik)
---------------------------------------------------------------Krl Kambody Norodom Sihanouk odmwi uaskawienia swego
syna, byego pierwszego premiera ksicia Norodoma Ranariddha.
W
minion rod sd w Phnom Penh skaza zaocznie Ranariddha na
kar 30 lat wizienia.
Oskarono go o spisek z Czerwonymi
Khmerami zmierzajcy do obalenia rzdu.
Usunity od wadzy w ubiegym roku Ranariddh przebywa na
emigracji w Bangkoku.
Przebywajcy na leczeniu w Pekinie krl Sihanouk w licie do
ksicia Ranariddha napisa, i "nie ma moliwoci mu pomc".
Owiadczy, e gdyby uaskawi syna, naraziby monarchi

kambodask na niebezpieczestwo.
--------------------------------------------------------------Dariusz Michalczewski obroni wczoraj we Frankfurcie nad
Menem tytu zawodowego bokserskiego mistrza wiata wagi
pcikiej w wersji WBO.
Ciko znokautowa on w czwartej
rundzie Wocha Andre Magiego.
"Tygrys" zarobi ponad 2 miliony
marek.
Byo to 37. zwycistwo w zawodowej karierze mieszkajcego
w Hamburgu Polaka z niemieckim paszportem.
Wystp Michalczewskiego poprzedzia we Frankfurcie walka
Przemysawa Salety.
Zrobi on kolejny krok w kierunku
wywalczenia zawodowego tytuu mistrza Europy w wadze cikiej.
Ju w pierwszej rundzie znokautowa Wgra Ferenca Teka.
(PAP)
Opr. we/

INFORMACJE DWIKOWE NADANE 21 MARCA DOSTPNE W BBS:


Biblioteka SID : Plik 03_21_01.wav
Serwis odpatny
ukaszenka podczas narady w Misku powiconej kryzysowi
walutowemu w niezwykle surowym i emocjonalnym przemwieniu
owiadczy, e atak Zachodu oraz czci struktur wadzy w
Moskwie bdzie kontynuowany w 1998 r.
W Polsce i na Litwie od kilku lat istniej centra, ktrych
dziaalno skierowana jest przeciwko biaoruskiemu pastwu.
Trwa informacyjna wojna rodkw przekazu na wschodzie i
zachodzie z biaoruskimi wadzami - dowodzi prezydent
ukaszenka.
Krytykowa cige zagraniczne wizyty opozycji.
W jego
opinii, Polska i Litwa "aktywnie udostpniaj swoje terytorium
dla walki biaoruskiej opozycji z wadzami i narodem".
Rosyjscy
demokraci natomiast "przy milczcej aprobacie oficjalnej Moskwy
oraz podporzdkowane im banki przeprowadzaj ataki na biaoruski
rubel w Moskwie".
Misk, Wojciech Pocharski, PAP

Biaoru/ukaszenka oskara ssiadw


20.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Prezydent Aleksandr
ukaszenka oskary w pitek ssiadw Biaorusi o prowadzenie
ataku na biaoruskie wadze i pastwo.
Przejawem tego ataku, wg
niego, by marcowy kryzys na biaoruskim rynku walutowym.
Wg
ukaszenki za tak polityk wobec Biaorusi stoj "moskiewscy
krtacze", Polska, Litwa i Zachd, a take "biaoruscy
faszyzujcy narodowi radykaowie".
Polityka ta poniosa pene fiasko - oznajmi biaoruski
prezydent.
ukaszenka, podczas narady w Misku z udziaem czoowych
urzdnikw pastwowych powiconej marcowemu kryzysowi
walutowemu, w
niezwykle surowym i emocjonalnym przemwieniu owiadczy, e atak
Zachodu i czci struktur wadzy w Moskwie bdzie kontynuowany w
1998 r.
W Polsce i na Litwie od kilku lat istniej centra, ktrych
dziaalno skierowana jest przeciwko biaoruskiemu pastwu.
Trwa
informacyjna wojna rodkw przekazu na Wschodzie i Zachodzie z
wadzami biaoruskimi- dowodzi ukaszenka.
Krytykowa "cige, permanentne" zagraniczne wizyty
opozycji.
W jego opinii Polska i Litwa "aktywnie udostpniaj
swoje terytorium dla walki biaoruskiej opozycji z wadzami i
narodem".
Rosyjscy demokraci natomiast, "przy milczcej
aprobacie oficjalnej Moskwy oraz podporzdkowane im banki,
przeprowadzaj ataki na biaoruskiego rubla w Moskwie".
W efekcie narady, powiconej konsekwencjom kryzysu
walutowego, ukaszenka zwolni w kocu dekretem z funkcji szefa
Banku Narodowego Giennadija Alejnikowa, a take trzech czonkw
zarzdu Banku.
Na stanowisko szefa Banku powoa dotychczasowego
pierwszego wicepremiera, Piotra Prokopowicza, ktry tym samym
wyszed ze skadu rzdu.
(PAP)
czer/
Biaoru/ ukaszenka zagrozi dymisjami w rzdzie i Banku

Narodowym
20.03.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Prezydent Aleksandr
ukaszenka zagrozi w pitek premierowi Siarhiejowi Linhowi,
rzdowi oraz zarzdowi Banku Narodowego dymisjami w razie
niewypenienia jego polece dotyczcych dalszej stabilizacji
kursu biaoruskiego rubla i ochrony rynku konsumenckiego.
ukaszenka zwoa w Misku narad z udziaem czoowych
urzdnikw pastwowych w zwizku z marcowym kryzysem na rynku
walutowym, spowodowanym gwatownym spadkiem kursu rubla.
Prezydent zada od urzdnikw wyjanie na temat wykonania
jego polece sprzed kilku dni, dotyczcych ustabilizowania
sytuacji.
Otwierajc narad ukaszenka krytycznie oceni dziaania
rzdu i Banku Narodowego podczas kryzysu, nazywajc je
"niedostwem" i "dziwacznym brakiem profesjonalizmu".
Zarzuci urzdnikom pastwowym, i zajli si drobiazgami,
zapominajc o strategii.
Jego zdaniem, gdyby nie udao si w
cigu ostatnich 3-4 dni ustabilizowa sytuacji, "utracilibymy
ster pastwa".
"Jeeli nie wycigniemy z tego wnioskw, bdziemy
bici na kadym kroku" - stwierdzi.
Groc dymisjami wszystkim, ktrzy nie bd wypenia jego
polece w sprawie kursu waluty i wzrostu cen, ukaszenka
sugerowa, e cele te naley osiga, jednak "nie tylko metodami
administracyjnymi, ale i ekonomicznymi".
Wyrazi przekonanie, e kryzys zosta wywoany w wyniku
planu destabilizacji politycznej, ktry ma doprowadzi do
niezadowolenia narodu i w konsekwencji do obalenia wadzy lub co
najmniej do przeprowadzenia w 1999 r. wyborw prezydenckich i
parlamentarnych.
Nie poinformowa jednak, kto jest autorem i
realizatorem tego planu.
(PAP)
jo/jr
Wiadomoci dnia - pitek, 20.03., godz. 14.00
Maszynista lokomotywy doowej zgin na skutek wypadku
w kopalni "Jas-Mos" w Jastrzbiu Zdroju
Oba projekty nowelizacji ustawy lustracyjnej - prezydencki i
senacki - Sejm skierowa do dalszych prac w sejmowych

komisjach
Pienidze przejte przez SdRP w 1990 r. z kont dewizowych
byej PZPR pochodziy ze skadek czonkw partii - twierdzi
sekretarz generalny SdRP Krzysztof Janik
Prezydent Rosji Borys Jelcyn, po trzech godzinach pracy na
Kremlu, powrci do rezydencji w Gorkach
Jugosowiaski prezydent Slobodan Miloszevi wyznaczy
wicepremiera Vladana Kutlesicia na specjalnego wysannika na
rozmowy z etnicznimi Albaczykami w sprawie przyszoci
Kosowa
---------------------------------------------------------------W kopalni "Jas-Mos" w Jastrzbiu Zdroju miertelnemu
wypadkowi uleg maszynista lokomotywy doowej.
Do tragedii
doszo na poziomie 400 m pod ziemi.
Dyspozytor Wyszego Urzdu
Grniczego poinformowa, e maszynista zosta przejechany przez
lokomotyw podczas manewrowania.
Zgin na miejscu.
Jest to 12 wypadek miertelny w kopalniach wgla kamiennego
w tym roku.
---------------------------------------------------------------Oba projekty nowelizacji ustawy lustracyjnej - prezydencki i
senacki - bd tematem dalszych prac w sejmowych komisjach zadecydowa Sejm.
Izba nie uwzgldnia ani wniosku AWS i ROP o
odrzucenie projektu prezydenta, ani SLD - o odrzucenie projektu
Senatu.
Sejm nie zgodzi si te na powoanie w tej sprawie komisji
nadzwyczajnej.
Oba projekty trafi do komisji Administracji i
Spraw Wewntrznych oraz Sprawiedliwoci i Praw Czowieka.
Sejm debatowa nad projektami nowelizacji ubiegorocznej
ustawy lustracyjnej, ktra nie wesza w peni w ycie wobec
niemonoci powoania penego skadu Sdu Lustracyjnego.
Sd ten
mia bada prawdziwo owiadcze o ewentualnej wsppracy ze
subami specjalnymi PRL, ktre skadaj kandydaci do wanych
stanowisk oraz osoby ju je penice.
Prezydent chce, by do tego sdu delegowa sdziw nawet bez
ich zgody.
Senat proponuje przekazanie jego funkcji Sdowi
Apelacyjnemu w Warszawie.

---------------------------------------------------------------Pienidze, ktre Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej


na pocztku 1990 r. przeja z kont dewizowych b.
Polskiej
Zjednocznonej Partii Robotniczej, pochodziy ze skadek czonkw
byej partii, te za nie podlegaj przejciu przez Skarb Pastwa
- powiedzia sekretarz generalny SdRP Krzysztof Janik.
Janik okreli tezy zawarte w publikacji tygodnika "Wprost",
jako oszczerstwo i doda, e dewizy o ktrych pisaa gazeta nie
zostay ukryte przez przedstawicieli SdRP.
Jego zdaniem, mogli oni dysponowa tymi pienidzmi wedug
wczenie obowizujcego prawa.
Liderzy SdRP zapowiedzieli wniosek do prokuratora z
zawiadomieniem o popenieniu przestpstwa w zwizku z publikacj
"Wprost".
Tygodnik napisa pod koniec lutego, e byy szef SdRP
Aleksander Kwaniewski, obecny przewodniczcy tej partii Leszek
Miller i byy skarbnik SdRP Wiesaw Huszcza ukryli w 1990 r., a
nastpnie rozdysponowali rwnowarto 7,5 mln dolarw
pochodzcych z kont b.
PZPR.
Tygodnik twierdzi, e byy one
przekazywane do rnych spek w celu zatarcia ich pochodzenia.
Wedug ustawy o przejciu majtku b.
PZPR, ktra wesza w
ycie w 1991 r., kwoty pochodzce ze skadek nie podlegaj
przejciu przez Skarb Pastwa, podlega temu natomiast pozostay
majtek byej partii.
---------------------------------------------------------------Prezydent Borys Jelcyn, ktry po tygodniowym leczeniu w
podmoskiewskiej rezydencji Gorki, po raz pierwszy pojawi si
dzi na Kremlu, po trzech godzinach pracy powrci do
rezydencji.
Przedstawiciel Kremla nie potrafi powiedzie, kiedy mona
si spodziewa Jelcyna ponownie na Kremlu.
Jelcyn nieoczekiwanie pojawi si w swym kremlowskim biurze
i odby kila rozmw telefonicznych oraz spotka si ze swymi
dwoma wsppracownikami: Siergiejem Jastrzembskim i Walentinem
Jumaszewem.
Telewizja pokazaa krtk relacj z tych spotka, z
ktrej wynikao, e prezydent jest w dobrej formie.
Jelcyn
artowa, czy podczas jego nieobecnoci jego administracja

dobrze pracuje.
(Dwik)
---------------------------------------------------------------Jugosowiaski prezydent Slobodan Miloszevi wyznaczy
wicepremiera Vladana Kutlesicia na specjalnego wysannika na
rozmowy z etnicznimi Albaczykami w Kosowie na poudniu Serbii.
Przywdca Albaczykw Ibrahim Rugova wyrazi gotowo
przystpienia do negocjacji.
Miloszevi zgodzi si wczoraj na wyznaczenie specjalnego
wysannika po spotkaniu z szefami niemieckiej i francuskiej
dyplomacji Klausem Kinklem i Hubertem Verdinem w Belgradzie.
Kutlesi, prawnik z wyksztacenia, jest dugoletnim, bliskim
wsppracownikiem Miloszevicia.
--------------------------------------------------------------Tymczasem wadze serbskie wci nie zgadzaj si na wydanie
wiz 14-osobowej delegacji amerykaskiej, ktra zamierzaa
podczas weekendu nadzorowa wybory prezydenckie i parlamentarne
w samozwaczej Republice Kosowa, nie uznawanej przez wadze
serbskie i wsplnot midzynarodow.
Delegacja, kierowana przez trzech parlamentarzystw
amerykaskich, odleciaa wczoraj do ssiadujcej z Kosowem
Macedonii.
Obecnie trwaj negocjacje w sprawie wydania wiz
amerykaskim dyplomatom.
(PAP)
Opr. we/

INFORMACJE DWIKOWE NADANE 20 MARCA DOSTPNE W BBS:


Biblioteka SID : Plik 03_20_04.wav
Serwis odpatny
Prezydencka Suba Prasowa poinformowaa, e Jelcyn
rozpocz urzdowanie od rozmw telefonicznych z premierem
Wiktorem Czernomyrdinem i ministrem spraw zagranicznych
Jewgienijem Primakowem.
Ten pierwszy uczestniczy w Odessie w spotkaniu,
powiconym uregulowaniu konfliktu w modawskim Naddniestrzu.
Z
kolei Primakow jest na Bakanach, gdzie prbuje posadzi do
stou rozmw strony konfliktu w Kosowie.

Nastpnie prezydent spotka si z szefem swojej


Administracji Walentinem Jumaszewem i jego zastpc Siergiejem
Jastrzembskim.
Tematem tej narady byy m.in. przygotowania do
spotkania przywdcw Rosji, Francji i Niemiec w Jekaterynburgu.
Borys Jelcyn, Jacques Chirac i Helmut Kohl zamierzaj
zebra si w uralskiej stolicy, rodzinnych stronach rosyjskiego
prezydenta, w najbliszy czwartek.
Kreml zapewnia, e
przygotowania do spotkania "wielkiej europejskiej trojki", jak
okrela si w Moskwie uralski szczyt, "id pen par".
Jerzy Malczyk - Moskwa - PAP

Biblioteka SID : Plik 03_20_02.wav


Serwis odpatny
Szef Rady Bezpieczestwa oskara banki ukraiskie oraz
otewski.
Dwik:
Marcowy kryzys na biaoruskim rynku walutowym zosta
wywoany na moskiewskiej midzybankowej giedzie walutowej przez
operacje dwch rosyjskich filii bankw ukraiskich oraz bank
otewski, ktre wczeniej nie prowadziy operacji na tak skal
- owiadczy Wiktor Szejman, szef Rady Bezpieczestwa Biaorusi
uwaany za praw rk prezydenta ukaszenki.
Wedug Szejmana, "atak" szeregu bankw-nierezydentw na
biaoruskiego rubla rozpocz si faktycznie ju 26 lutego.
"Z niezrozumiaych przyczyn za konkretnymi wykonawcami
oczywicie stoj konkretni zamawiajcy, ktrzy sformuowali to
zamwienie" - oznajmi Szejman.
W jego przekonaniu, chodzio o to, aby poprzez gwatowny
spadek kursu rubla wywoa wzrost cen na podstawowe towary na
biaoruskim rynku i tym samym sprowokowa oburzenie ludzi.
z Miska mwi Wojciech Pocharski PAP

Biaoru/MSZ namawia ukaszenk do udziau w obchodach 50-lecia


Deklaracji Praw Czowieka
20.03.

Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Biaoruskie MSZ chce,


aby prezydent Aleksandr ukaszenka wystpi w Organizacji
Narodw Zjednoczonych w Nowym Jorku w zwizku z 50-leciem
przyjcia Powszechnej Deklaracji Praw Czowieka.
"Latem prezydent jest zwykle bardzo zajty w domu, ale my
chcemy przekona go do wanoci tej podry" - powiedzia
minister spraw zagranicznych Iwan Antanowicz "Sowietskiej
Bieorussii" - gazecie administracji prezydenckiej.
Minister doda, e MSZ liczy rwnie na to, e w drodze
powrotnej prezydent odwiedzi Kub w zwizku z otrzymanym
zaproszeniem od Fidela Castro.
Antanowicz wyrazi zadowolenie, e Biaorusi udao si
nawiza dialog z Organizacj Bezpieczestwa i Wsppracy w
Europie.
Powiedzia, e praca Doradczo-Obserwacyjnej grupy OBWE
w Misku jest zgoda z "naszym yczeniem doskonalenia
prawodawstwa, poprawy dziaalnoci instytucji prawa, dalszej
reformy Konstytucji i poprawy wsppracy w zakresie praw
czowieka".
(PAP)
jo/jr
Wiadomoci dnia - pitek, 20.03., godz. 11.00
Obraduje Sejm RP; trwa debata nad projektami noweli ustawy
lustracyjnej; sejm zrwna "kombatanckie" emerytury cywilne
i wojskowe
Akcja ratownicza w Zatoce Gdaskiej
rzecznik "S" w Ursusie poinformowa e "na razie nie
bdziemy wychodzi na zewntrz"
Poary lasw na Borneo zagroziy mieszkacom miast w
Indonezji
---------------------------------------------------------------Sejm zaj si rano projektami nowelizacji ustawy
lustracyjnej, ktra nie wesza w peni w ycie wobec niemonoci
powoania Sdu Lustracyjnego.
Wedug projektu prezydenckiego, do Sdu Lustracyjnego
kierowani byliby sdziowie nawet bez ich zgody.
Natomiast Senat
proponuje, by rol tego sdu przej Sd Apelacyjny w Warszawie.
Rzd popiera projekt Senatu; jest przeciwny prezydenckiemu.
Sd Lustracyjny, przewidywany przez obowizujc formalnie

od sierpnia ub.r. ustaw lustracyjn z kwietnia ub.r., mia


liczy 21 sdziw.
Jednak zgromadzenia sdziw apelacyjnych i
wojewdzkich wyoniy tylko 20 kandydatw, w zwizku z czym sd
ten nie zacz dziaa.
******
Sd mia bada prawdziwo owiadcze na temat ewentualnej
wsppracy ze subami specjalnymi PRL lub pracy w nich, jakie
skadaj kandydaci do najwaniejszych urzdw oraz osoby ju je
sprawujce, a take parlamentarzyci, sdziowie, prokuratorzy i
szefowie mediw publicznych.
Ustawa nie zakazuje penienia
stanowisk b. agentom - o tym, czy je obejm, decyduje organ
powoujcy na dane stanowisko (albo wyborcy).
Jeeli za sd
stwierdzi fasz owiadczenia, ten kto je zoy nie bdzie mg
by przez 10 lat prezydentem RP, parlamentarzyst, sdzi i
prokuratorem.
-------------------------------------------------------Sejm znowelizowa ustaw o rewaloryzacji emerytur i rent.
Oznacza to zrwnanie "kombatanckich" emerytur cywilnych i
wojskowych.
Nowelizacja wynika z uznania przez Sejm za zasadne
orzeczenia Trybunau Konstytucyjnego z wrzenia ub.r., ktry
stwierdzi, e odmienne traktowanie w przepisach emerytalnych
"cywilnych" i "wojskowych" okresw kombatanctwa jest niezgodne z
zasad sprawiedliwoci spoecznej.
Komisja Sprawiedliwoci i Praw Czowieka zaproponowaa, by
wiadczenia za okresy kombatanckie dla sub mundurowych, a
take dla osb pobierajcych emerytury z zaopatrzenia
powszechnego, byy obliczane jednakowym wskanikiem, czyli 1,3
proc. wymiaru podstawy emerytury, a nie jak dotychczas - 0,7
proc.
*****
Z wnioskiem o ustalenie wysokoci wiadczenia emerytalnego
uwzgldniajcego nowe okresy skadkowe musi wystpi osoba
uprawniona.
Podwyszone wiadczenia wraz z nalenymi odsetkami
bd wypacane za okres od 11 wrzenia 1997 r. jeeli wniosek w
tej sprawie bdzie zgoszony w cigu 2 lat od dnia wejcia w
ycie ustawy.
--------------------------------------------------------------Nad ranem zakoczono kilkugodzinn akcj ratownicz na
wodach Zatoki Gdaskiej, podczas ktrej statki ratownicze i
pontony stacji brzegowych ratoway zaogi dwch odzi rybackich.
Wczoraj wieczorem d rybacka "wib-3" ze wibna wypyna
w rejon Ktw Rybackich w celu sprawdzenia zastawionych

wczeniej sieci.
Silna nieyca i awaria silnika odzi, zmusia
rybakw do rzucenia kotwicy i wezwania pomocy.
Na pomoc pospieszyli odzi "wib 14" rybacy ze wibna,
niestety po przybyciu w rejon Ktw Rybackich take znalezli si
w tarapatach.
Wezwano na pomoc ratownictwo morskie.
Do akcji
przystpiy dwa statki ratownicze: pyncy do winoujcia
"Sztorm II" oraz "Powiew", bazujcy w gdaskich Grkach
Zachodnich, ktre udzieliy pomocy odzi "wib-14" i odholoway
j do portu w wibnie.
Natomiast zaogi pontonw brzegowych
stacji ratowniczych ze wibna i Sztutowa zabray rybakw z odzi
wib-3", ktra pozostaa na kotwicy w rejonie Ktw Rybackich.
---------------------------------------------------------------Rzecznik prasowy NSZZ "Solidarno" w Zakadach Przemysu
Cignikowego "Ursus" SA Jacek Pedrycz powiedzia rano, e
trwajcy protest zaogi bdzie mia wewntrzny charakter.
"Na
razie nie bdziemy wychodzi na zewntrz demonstrujc swoje
problemy" - powiedzia rzecznik zwizku.
Doda, e rwnie w
filiach "Ursusa" zaogi powinny powstrzyma si od akcji na
zewntrz zakadw.
"Mimo, e wicepremier Balcerowicz nadal uprawia bekot
ekonomiczny, to nie ma ju jego bekotu politycznego.
Pojawio
si kilka pozytywnych wypowiedzi i traktujemy je jako dobr
monet" - mwi rzecznik.
***
Zaplanowany na dwa dni strajk "Ursusa", po czwartkowej
demonstracji na ulicach Warszawy, w pitek mia si skupi w
okolicach fabryki i filii oraz polega gwnie na blokowaniu
drg.
W czwartek przewodniczcy ursuskiej "Solidarnoci" Zygmunt
Wrzodak nie wyklucza, e w pitek moe doj do zablokowania
torw kolejowych w pobliu ZPC "Ursus".
Jednak po czwartkowym
rozwizaniu demonstracji i "daniu rzdowi" dwu tygodni na
reakcj, podjto decyzj o wewntrznym charakterze drugiego dnia
protestu - wyjani Pedrycz.
Komitet Strajkowy domaga si od rzdu m.inn. podjcia
negocjacji m.in. na temat zwikszenia puli kredytw dla
rolnictwa
--------------------------------------------------------------Dwch 20-letnich amerykaskich misjonarzy z kocioa
Mormonw zostao uprowadzonych w Rosji - poinformowali w

czwartek wieczorem w Waszyngtonie przedstawiciele tej wsplnoty


wyznaniowej.
W owiadczeniu ogoszonym za porednictwem Departamentu
Stanu USA poinformowano, e porwani zostali Travis Robert Tuttle
ze stanu Arizona i Andrew Propst ze stanu Oregon.
Nie podano
innych szczegw dotyczcych okolicznoci uprowadzenia.
Poinformowano tylko, e udali si oni z misj do Samary.
Koci Mormonw poda, e natychmiast podjto kroki w celu
zapewnienia bezpieczestwa innym misjonarzom, ktrzy wyjechali
do obwodu samarskiego, pooonego okoo 800 kilometrw na
poudniowy wschd od Moskwy.
---------------------------------------------------Gwatowne poary trawice dungl w indonezyjskiej czci
Borneo zaczy obecnie zagraa take setkom tysicy mieszkacw
nadbrzenych miast - zaalarmowaa telewizja Indonezji.
Gste kby dymu spowiy ju osiedla pooone przy
nadbrzenej, 125-kilometrowej drodze midzy miastami Samarinda i
Balikpapan w prowincji Wschodni Kalimantan.
onierze wraz z mieszkacami prowadz zacit walk z
ywioem.
Ogie m.in. usiuje si ugasi strumieniami wody,
kierowanymi z cystern samochodowych.
Jednak poary wymkny si
ju spod kontroli w rejonie wzgrza Bukit Suharto, nazwanego tak
niegdy na cze prezydenta.
W prowincji Wschodni Kalimantan poary zniszczyy od
stycznie ju ok. 80 tys. obszarw lenych.
Przyczyn pojawienia
si ognia byo wycinanie lasw przez zajmujce si wyrbem drzew
- przesibiorstwa stosujce take metod wypalania tych terenw.
---------------------------------------------------------Adwokaci prezydenta Clintona, ktremu Paula Jones, podobnie
jak kilka innych kobiet, zarzuca, i pada ofiar jego
seksualnej dzy, przystpili do kontrataku.
Wedug gwnego
obrocy, Roberta Bennetta, istniej dowody podwaajce
wiarygodno twierdzenia Jones, e szok wywoany propozycj
seksualn spowodowa, i od kilku lat ma awersj do seksu.
W licie, skierowanym do sdziego sdu okrgowego USA pani
Susan Webber, mecenas Bennett stwierdzi, e dysponuje
informacjami dotyczcymi ycia seksualnego Pauli Jones.
Informacje te mog zbi zarzut pozywajcej, e uraz wywoany

rzekom propozycj seksualn Bill Clintona doprowadzi do tego,


e stracia ona pocig do seksu.
Kopi listu opublikowa w
pitkowym numerze dziennik "Washington Post".
-----------------------------------------------------------Okoo 300 mln lat temu na Spitsbergenie panowa tropikalny
klimat a w ciepych wodach yy koralowce.
Polskie badania
paleontologiczne pozwalaj odtworzy przeszo tego arktycznego
archipelagu.
W tym roku wznowione zostan po wieloletniej przerwie
polskie badania paleontologiczne na Spitsbergenie - poinformowa
prof.
Andrzej Gadzicki z Instytutu Paleobiologii PAN.
W latach
70. dziaay w rejonie fiordw Hornsund i Bellsund na poudniu
Spitsbergenu cztery polskie wyprawy paleontologiczne.
Dokonay
wanych odkry pozwalajcych lepiej pozna geologiczn
przeszo tego rejonu Arktyki.
Znaleziono lady dawnych mrz
sprzed 300-200 mln lat oraz liczne skamieniae szcztki morskiej
fauny, m.in. ramienionogi i koralowce.
-----------------------------------------------------------------

INFORMACJE DWIKOWE NADANE 20 MARCA DOSTPNE W BBS:


Biblioteka SID : Plik 03_20_01.wav
Serwis odpatny
Szef Rady Bezpieczestwa Biaorusi oskara banki ukraiskie
oraz otewski
dzwik
Marcowy kryzys na biaoruskim rynku walutowym zosta
wywoany na moskiewskiej midzybankowej giedzie walutowej przez
operacje dwch rosyjskich filii bankw ukraiskich oraz bank
otewski, ktre wczeniej nie prowadziy operacji na tak skal
- owiadczy Wiktor Szejman, szef Rady Bezpieczestwa Biaorusi
uwaany za praw rk prezydenta ukaszenki.
Wedug Szejmana, "atak" szeregu bankw-nierezydentw na
biaoruskiego rubla rozpocz si faktycznie ju 26 lutego.
"Z niezrozumiaych przyczyn za konkretnymi wykonawcami
oczywicie stoj konkretni zamawiajcy, ktrzy sformuowali to
zamwienie" - oznajmi Szejman.
W jego przekonaniu, chodzio o to, aby poprzez gwatowny

spadek kursu rubla wywoa wzrost cen na podstawowe towary na


biaoruskim rynku i tym samym sprowokowa oburzenie ludzi.
Wojciech Pocharski - Misk PAP
Biblioteka SID : Plik 03_20_03.wav
Serwis odpatny

Mona spdzi weekend na nartach, proponujemy Krynic i


Szczawnic
dzwik:
Zdecydowanie najlepiej jest na Jaworzynie Krynickiej.
Na jej
szczycie ley 40 cm niegu.
Dobrzeg przygotowana jest ponad
2,5-kilometrowa, sztucznie nanieona trasa zjazdowa, na ktrej
ley ok. p metra niegu.
Dobre warunki narciarskie spotkaj
narciarze na Palenicy k.
Szczawnicy.
Na tamtejszym, sztucznie
nanieonym stoku zjazdowym jest 35 cm niegu.
Mona take
pojedzi na trasach w Suchej Dolinie k.
Piwnicznej,
podkrynickich Sotwinach oraz Kamiannej k. abowej.
Warto wybra
si w Gorce na Turbacz, gdzie pokrywa niegu ma blisko 80 cm
gruboci.
Warte polecenia s tamtejsze trasy dla narciarstwa
biegowego.
Leszek Horwath - Nowy Scz PAP
---------------------------------------------------------------(PAP) opr.jkc/

Wiadomoci dnia - pitek, 20.03., godz. 10.00


Sejm wznowi obrady; ponownie nie wybrano Inspektora
Ochrony Danych Osobowych
Polska wkracza w now faz transformacji gospodarczej opini tak wyrazi prof.
Wadysaw Welfe z Uniwersytetu
dzkiego w trakcie seminarium ONZ w Nowym Jorku
Azyl dla Albaczykw w Szwecji, odmowa w Niemczech

W Rosji porwano dwch misjonarzy mormoskich z USA


Gwatowne wichury, wielu rannych w Japonii
W Angoli ponad 150 generaw UNITY oddao bro
---------------------------------------------------------------Sejm RP po 9.00 wznowi obrady.
Gwnym tematem trzeciego ostatniego dnia posiedzenia ma by projekt nowelizacji ustawy
lustracyjnej.
W sejmie s dwa projekty nowelizacji ustawy lustracyjnej,
ktra nie wesza w peni w ycie wobec niemonoci powoania
Sdu Lustracyjnego.
Propozycj trybu powoywania Sdu
Lustracyjnego zoya grupa posw AWS.
W Izbie s rwnie dwa inne projekty: prezydenta i Senatu.
Prezydent chce, by do Sdu Lustracyjnego delegowa sdziw nawet
bez ich zgody; Senat proponuje, by rol tego Sdu przej Sd
Apelacyjny w Warszawie.
*
*
*
Nadal nie ma Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.
Dzi rano w kolejnej turze wyborw, jedyny kandydat
(zgoszony przez AWS) Janusz Warakomski otrzyma 201 gosw,
podczas gdy wymagana wikszo bezwzgldna wynosia 206.
*****
W czwartek Warakomski zebra 204 gosy, (wikszo
bezwzgldna wynosia 207), a Kazimierz Patak, pose ubiegej
kadencji kandydat SLD - 147.
W lutym, z powodu nieporozumie koalicyjnych, Sejmowi nie
udao si wybra na to stanowisko rekomendowanego przez komisj
prof.
Andrzeja Rzepliskiego, ktry pniej wycofa swoj
kandydatur.
Natomiast Patak nie otrzyma wymaganej liczby
gosw.
*
*
*
Najprawdopodobniej dzisiaj Izba bdzie gosowaa projekt
uchway przygotowany przez Komisj Integracji Europejskiej.
W
projekcie wyraono przekonanie, e "polskie tradycje, kultura i
potencja gospodarczy znajd w Unii Europejskiej szersze
moliwoci wspksztatowania przyszej, zjednoczonej Europy".
Z wnioskiem o odrzucenie tego projektu przez Sejm wystpi

wczoraj Jan opuszaski z AWS.


Jego zdaniem, wczenie do UE w
jej obecnym ksztacie byoby dla Polski "zabjcze".
--------------------------------------------------------------Sd administracyjny Hesji potwierdzi cofnicie prawa azylu
ok. 3.200 Albaczykom, ktrzy znaleli schronienie w Niemczech w
lipcu 1990 roku.
Stanowili oni cz fali kandydatw do emigracji, ktrzy
oblegali kilka ambasad zagranicznych w Tiranie.
Poniewa
sytuacja w Albanii ustabilizowaa si, sdy niemieckie uznay,
e nie mog oni ubiega si o stay azyl lub status chronicy
przed wydaleniem ich z RFN.
Prawo pobytu przyznano im w
listopadzie 1990 r. tymczasowo.
Natomiast rzd Szwecji postanowi w czwartek wieczorem, e
prawie 1 tys.
Albaczykw z Kosowa moe pozosta w tym kraju.
Rzd ogosi, e obywatele Federalnej Republiki Jugosawii,
ktrym do dnia 1 stycznia 1999 roku upynie czteroletni okres
pobytu w Szwecji, otrzymaj prawo pozostania w tym kraju ze
wzgldw humanitarnych.
----------------------------------------------------------------Polska wkracza w now faz transformacji gospodarczej,
charakteryzujc si przejciem od maych i rednich inwestycji
do przedsiwzi na du skal.
Opini tak wyrazi prof.
Wadysaw Welfe z Uniwersytetu dzkiego w trakcie seminarium
odbywajcego si w siedzibie ONZ.
W 3-dniowym ONZ-owskim seminarium, ktre zakoczyo si w
czwartek, uczestniczyli ekonomici z ponad 50 krajw.
Sponsorem
by Departament ONZ ds.
Spoecznych i Gospodarczych.
Seminarium
odbywa si dwa razy do roku, regularnie od 1976 r.
W specjalnym raporcie na temat sytuacji gospodarczej w
Polsce Wadysaw Welfe stwierdzi, e mimo dotkliwej powodzi w w
97 roku - prognozy rozwoju s optymistyczne.
W cigu
najbliszych lat polski produkt narodowy brutto bdzie rs o
okoo 6 proc. rocznie, a dziki przyczeniu do Unii
Europejskiej wskanik rozwoju gospodarczego podwyszy si
dodatkowo o 1-2 proc.
"Ten szybki wzrost gospodarczy bdzie

trwa a do 2005 r., po czym zacznie si nieznacznie obnia" mwi raport prof.
Welfe.
****
Wedug polskiego delegata, obecnie w gospodarce Polski
ronie udzia finansowanych przez zagraniczny kapita duych
inwestycji, takich jak fabryki DAEWOO w Warszawie, czy Opla w
Gliwicach.
--------------------------------------------------------------Dwch 20-letnich amerykaskich misjonarzy z kocioa
Mormonw zostao uprowadzonych w Rosji - poinformowali w
czwartek wieczorem w Waszyngtonie przedstawiciele tej wsplnoty
wyznaniowej.
W owiadczeniu ogoszonym za porednictwem Departamentu
Stanu USA poinformowano, e porwani zostali Travis Robert Tuttle
ze stanu Arizona i Andrew Propst ze stanu Oregon.
Nie podano
innych szczegw dotyczcych okolicznoci uprowadzenia.
Poinformowano tylko, e udali si oni z misj do Samary.
Koci Mormonw poda, e natychmiast podjto kroki w celu
zapewnienia bezpieczestwa innym misjonarzom, ktrzy wyjechali
do obwodu samarskiego, pooonego okoo 800 kilometrw na
poudniowy wschd od Moskwy.
---------------------------------------------------Gwatowne wichury rozszalay si dzi niemal w caej
Japonii, uniemoliwiajc ruch pieszych na ulicach i zmuszajc
towarzystwa lotnicze do odwoywania rejsw samolotw; w samym
Tokio rannych zostao wiele osb.
W stolicy prdko wiatru dochodzia do 105 km/godz.
W
rnych rejonach kraju notowano podobne wichury, nieraz
towarzyszyy im opady deszczu.
W Tokio 70-letni mczyzna dozna powanych obrae gowy,
kiedy podmuch wiatru przewrci go na przejciu dla pieszych.
W
tym czasie 19-letnia kobieta zostaa trafiona tablic zerwan
znad restauracji.
Wiele osb odnioso lejsze rany.
-------------------------------------------------------Prezydent Rosji Borys Jelcyn wrci dzi rano na Kreml i
rozpocz prac od spotkania "ze swymi wsppracownikami" poinformowaa suba prasowa urzdu prezydenckiego.
67-letni Jelcyn przebywa przez tydzie w podmoskiewskiej
rezydencji Gorki 9, gdzie by leczony na "ostre zapalenie
grnych drg oddechowych", ktre wymagao kuracji
antybiotykowej.

W czwartek, z powodu niedyspozycji szefa pastwa rosyjskiego


odwoano szczyt w Moskwie przywdcw 12 krajw wchodzcych w
skad Wsplnoty Niepodlegych Pastw.
Rzecznik prezydenta
Siergiej Jastrzembski potwierdzi wczoraj udzia Borysa Jelcyna
26 marca w Jekatierinburgu na spotkaniu udziaem prezydenta
Francji Jacquesa Chiraka i kanclerza Niemiec Helmuta Kohla.
----------------------------------Przeszo 150 generaw byego ruchu rebelianckiego w Angoli
- UNITA zoyo w czwartek bro i zostao zdemobilizowanych w
dawnej twierdzy ugrupowania w rodkowej czci kraju.
Poinformowali o tym przedstawiciele si ONZ, nadzorujcy pokj w
Angoli.
Wrd zdemobilizowanych generaw jest najbliszy
wsppracownik przywdcy UNITY Jonasa Savimbiego i dowdca wojsk
ruchu, gen.
Altino Sapalalu.
Zgromadzeni w miejscowoci
Balilundo byli dowdcy wojskowi si rebelianckich otrzymali
specjalne premie za zoenie broni.
Przewiduj to ustalenia
ukadu pokojowego, ktry pooy kres dwudziestoletniej krwawej
wojnie domowej w Angoli.
Wojna ta wybucha po uzyskaniu przez
kraj niepodlegoci od Portugalii w 1975 roku i zakoczya si
podpisaniem w 1994 r. protoku w Lusace.
****
Demobilizacja wojsk UNITY jest jednym z kluczowym
postanowie protoku.
W minionych 18 miesicach zdemoblizowano
ok. 45 tys. onierzy dawnych si rebelianckich.
-----------------------------------------------------------INFORMACJE DWIKOWE NADANE 20 MARCA DOSTPNE W BBS:
Biblioteka SID : Plik 03_20_01.wav
Serwis odpatny
Nie bdzie pienidzy dla Ursusa.W Warszawie manifestowao
wczoraj kilka tysicy osb.
dzwik:
Protestujcy dali ochrony krajowej produkcji cignikw przez m.in. zwikszenia puli kredytw dla rolnictwa, a take
wprowadzenia ogranicze dla importu sprztu rolniczego.
Za obecne kopoty fabryki robotnicy obwiniali Uni Wolnoci

i wicepremiera Balcerowicza.
"Nie ma litoci dla Unii Wolnoci, nie ma litoci dla Unii
Wolnoci".
Wicepremier Balcerowicz pozosta jednak niewzruszony, gdy
"inaczej nie uzdrowimy finansw publicznych i nie bdziemy w
stanie wykorzysta wielkiej polskiej szansy na szybki rozwj".
Szef resortu finansw przypomnia, e zakad otrzyma ju za
rzdw poprzedniej koalicji odduenie na kwot przekraczajc 3
bln st. z.
Zdaniem ministra Balcerowicza, "mona dawa tak szans, ale
szans trzeba wykorzystywa", tzn.
"trzeba wreszcie zacz
paci podatki i uzdrawia przedsibiorstwo".
Wicepremier zaznaczy, e "to nie Polska jest przy Ursusie,
Polska nie moe by dodatkiem Ursusa".
Tymczasem kierujcy demonstracj szef ursuskiej "S" Zygmunt
Wrzodak zapowiedzia ju, e jeeli w cigu 2 tygodni rzd nie
zacznie rozmawia z robotnikami, to nowa demonstracja odbdzie
si przed kancelari premiera.
Wrzodak , nie wykluczy, e dzi moe doj do blokowania
torw kolejowych w pobliu zakadw.
W czasie wczorajszej demonstracji od petard zostao rannych
kilka osb, m.in. dwch policjantw, zwizkowiec, dziennkarka
radiowa i jeden z rzucajcych race.
Zdaniem rzecznika stoecznej policji sytuacja przed gmachem
Ministerstwa Finansw bya "na granicy interwencji".
Piotr Odrobiski - Warszawa PAP
Szef Rady Bezpieczestwa Biaorusi oskara banki ukraiskie
oraz otewski
dzwik
Marcowy kryzys na biaoruskim rynku walutowym zosta
wywoany na moskiewskiej midzybankowej giedzie walutowej przez
operacje dwch rosyjskich filii bankw ukraiskich oraz bank
otewski, ktre wczeniej nie prowadziy operacji na tak skal
- owiadczy Wiktor Szejman, szef Rady Bezpieczestwa Biaorusi
uwaany za praw rk prezydenta ukaszenki.
Wedug Szejmana, "atak" szeregu bankw-nierezydentw na
biaoruskiego rubla rozpocz si faktycznie ju 26 lutego.

"Z niezrozumiaych przyczyn za konkretnymi wykonawcami


oczywicie stoj konkretni zamawiajcy, ktrzy sformuowali to
zamwienie" - oznajmi Szejman.
W jego przekonaniu, chodzio o to, aby poprzez gwatowny
spadek kursu rubla wywoa wzrost cen na podstawowe towary na
biaoruskim rynku i tym samym sprowokowa oburzenie ludzi.
Wojciech Pocharski - Misk PAP
---------------------------------------------------------------(PAP) opr.jkc/

Biaoru/ Szef Rady Bezpieczestwa oskara zagraniczne banki


19.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Kryzys na biaoruskim
rynku walutowym zosta wywoany na moskiewskiej midzybankowej
giedzie walutowej przez operacje banku otewskiego i dwch
rosyjskich filii bankw ukraiskich, ktre wczeniej nie
prowadziy operacji na tak skal - powiedzia w czwartek w
biaoruskiej telewizji Wiktor Szejman, szef Rady Bezpieczestwa
Biaorusi, uwaany za praw rk prezydenta ukaszenki.
Wedug Szejmana, "atak" szeregu bankw-nierezydentw na
biaoruskiego rubla rozpocz si faktycznie ju 26 lutego br.
"Z niezrozumiaych przyczyn za konkretnymi wykonawcami
oczywicie stoj konkretni zamawiajcy, ktrzy okrelili to
zamwienie" - oznajmi Szejman.
Wedug jego sw, chodzio im o to, aby przez gwatowny
spadek kursu rubla wywoa wzrost cen na podstawowe towary na
biaoruskim rynku i tym samym sprowokowa oburzenie ludzi.
(PAP)
jo/
ewa/
Biaoru moe utrudni transport rosyjskiego gazu
19.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Rzd Biaorusi moe
podj odpowiednie rodki wobec transportu rosyjskiego gazu
przez biaoruskie terytorium w razie dalszego zmniejszania przez
"Gazprom" iloci tego dostarczanego Biaorusi surowca
energetycznego - powiedzia w czwartek premier Siarhiej Linh,
cytowany przez pastwow telewizj.
Premier Linh doda, e na razie rzd nie zamierza stosowa
wobec rosyjskiego gazu wspomnianych utrudnie.
Spodziewa si on,
e na spotkaniu z szefem "Gazpromu" Remem Wiachiriewem problemy

zostan bezkonfliktowo rozwizane.


Rosyjski "Gazprom" od kilku dni ogranicza iloci
dostarczanego Biaorusi gazu w zwizku z zadueniem tego kraju
sigajcym 216 mln dolarw.
(PAP)
jo/
ewa/
Wiadomoci dnia - czwartek, 19.03., godz.19.00
Utworzenie 310 powiatw i 47 miast na prawach powiatu
przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewntrzych
i Administracji projekt rozporzdzenia wykonawczego do
projektu ustawy o podziale terytorialnym kraju
68-letni mczyzna prbowa podpali si naprzeciwko Paacu
Prezydenckiego w Warszawie.
Mczyzna nie odnis adnych
obrae
Niemal pen wymienialno zotego przewiduje projekt nowego
prawa dewizowego, ktry zaakceptowa i rekomendowa rzdowi
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrw
Rosja nie wprowadzi sankcji gospodarczych wobec otwy owiadczy rosyjski premier Wiktor Czernomyrdin
W Paryu rozpocza si konferencja na temat wody
----------------------------------------------------------Utworzenie 310 powiatw i 47 miast na prawach powiatu
przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewntrzych i
Administracji projekt rozporzdzenia wykonawczego do projektu
ustawy o podziale terytorialnym kraju.
Wieczorem dokument ma
trafi do skrytek poselskich.
------------------------------------------------------------68-letni mczyzna prbowa podpali si naprzeciwko Paacu
Prezydenckiego w Warszawie.
Wedug wstpnych ustale, mczyzna
nie odnis adnych obrae, jednak "profilaktycznie" odwieziono
go do szpitala.
Okoo godz. 16. mczyzna obla si atwopaln substancj i
podpali.
Niemal w tej samej chwili zobaczy go przechodzie,
ktry natychmiast go ugasi.
Wedug relacji wiadkw, mczyzna
mia protestowa "przeciw rozpanoszeniu si nacji ydowskiej, co
w przyszoci moe grozi wybuchem III wojny wiatowej".

Wczoraj przed Sejmem podpali si 40-letni Zbigniew K.,


mieszkaniec wojewdztwa tarnobrzeskiego.
Stan jego zdrowia
lekarze oceniaj jako zadowalajcy.
-------------------------------------------------------------Komitet Ekonomiczny Rady Ministrw zaakceptowa i
rekomendowa rzdowi pilne przyjcie projektu nowego prawa
dewizowego.
Projekt przewiduje niemal pen wymienialno
zotego i liberalizacj przepyww kapitaowych.
KERM omwi te
perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitaowego do 2001 r.
Zoty bdzie mg by uywany legalnie w handlu zagranicznym
i bdzie legalnie notowany w pastwach nalecych do Organizacji
Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
-------------------------------------------------------------Podjcie prac zwizanych z nowelizacj Kodeksu Prawa
Kanonicznego, a w szczeglnoci prawa partykularnego czyli
diecezjalnego, bdzie podstawowym zadaniem rozpoczynajcego si
dzi IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej - powiedzia kardyna
Jzef Glemp, prymas Polski.
Synod duo uwagi bdzie musia powici te zmianom w
legislacji cywilnej, jakie wywoa konkordat wywoa, m.in.
postanowieniom dotyczcym zawierania maestw, szkolnictwa oraz
podatkw i danin na cele diecezjalne i kocielne.
Prymas podkreli, e IV Synod jest swoistym wotum na
jubileusz 2000 roku, podjtym z okazji 200-lecia erygowania
Kocioa Warszawskiego.
----------------------------------------------------------Premier Jerzy Buzek przyj honorowy patronat na obchodami
80. rocznicy powstania Rady Narodowej Ksistwa Cieszyskiego.
Jerzy Buzek urodzi si w miowicach k.
Cieszyna.
Cieszyscy samorzdowcy uzyskali rwnie zapewnienie od
premiera, e przybdzie do Cieszyna na uroczystoci rocznicowe.
Gwne - rozpoczn si 19 padziernika, w dniu powoania Rady i
zakocz si 11 listopada.
Rada Narodowa Ksistwa Cieszyskiego stanowia pierwsz
lokaln wadz polsk na Ziemi Cieszyskiej.
------------------------------------------------------------Szef rzdu rosyjskiego Wiktor Czernomyrdin owiadczy, e

Rosja nie wprowadzi sankcji gospodarczych wobec otwy.


"Nie jestemy zwolennikami stosowania zasady +zb za zb+,
przecie tam yj ludzie i mog na tym ucierpie, take otysze"
- powiedzia Czernomyrdin.
Jednoczenie premier zauway, e
strona otewska dotychczas nie wycigna wnioskw i nie
dokonaa wasnej oceny tego, co si stao.
Doda, e Rosja
bdzie wyciga wasne wnioski.
Ostatnio doszo do zaostrzenia stosunkw midzy Moskw i
Ryg w zwizku z mniejszoci rosyjsk na otwie.
Zaczo si od
demonstracji rosyjskich emerytw, protestujcych przeciwko
pogarszajcym si warunkom ycia.
Demonstracj rozpdzia ryska
policja.
Moskwa ostro potpia t akcj.
---------------------------------------------------------Rosja ponownie popara stanowisko Serbii w sprawie kryzysu w
Kosowie i zaapelowaa do przywdcw kosowskich Albaczykw o
powcigliwo.
Rzecznik rosyjskiego MSZ Walerij Niestieruszkin owiadczy,
e Rosja popiera deklaracj, podpisan wczoraj przez serbskiego
prezydenta Milana Milutinovicia na temat procesu politycznego w
Kosowie.
Prezydent zaoferowa w niej przystpienie bez warunkw
wstpnych do negocjacji z etnicznymi Albaczykami w sprawie
przywrcenia autonomii w Kosowie, odrzucajc jednoczenie ich
danie dotyczce niepodlegoci.
--------------------------------------------------------W Paryu rozpocza si konferencja na temat wody.
Jej celem
jest opracowanie "priorytetowego programu" dla miliarda osb
pozbawionych wody zdatnej do picia.
Konferencja odbywa si pod
egid ONZ z inicjatywy prezydenta Francji Chiraca.
Bior w niej
udzia delegaci 84 krajw i 50 organizacji pozarzdowych.
Uwaa si, e brak dostpu do "dobrej wody" jest przyczyn
zgonu piciu milionw niemowlt i trzech milionw dorosych
rocznie.
Przecitna kobieta afrykaska powica cztery godziny
dziennie na przynoszenie wody.
W krajach rozwinitych przecitny
obywatel zuywa ponad sto litrw wody dziennie.
Plan minimum konferencji paryskiej zakada szybkie

udostpnienie 25 litrw wody kademu mieszkacowi Ziemi.


(PAP)
Opr. we/

MATERIA DWIKOWY NADANY 19 MARCA DOSTPNY w BBS:


Biblioteka SID : Plik 03_19_05.wav
Serwis odpatny
Biaoru moe utrudni transport rosyjskiego gazu przez
swoje terytorium - powiedzia w Misku premier Siarhiej
Linh
Dwik:
Rzd Biaorusi moe podj odpowiednie rodki wobec
transportu rosyjskiego gazu przez biaoruskie terytorium w razie
dalszego zmniejszania przez "Gazprom" iloci tego dostarczanego
Biaorusi surowca energetycznego.
Rosyjski "Gazprom" od kilku dni ogranicza iloci
przesyanego Biaorusi gazu w zwizku z zadueniem tego kraju
sigajcym 216 mln dolarw.
Premier Linh doda, e na razie biaoruski rzd nie zamierza
stosowa wobec rosyjskiego gazu wspomnianych utrudnie.
Linh powiedzia, i spodziewa si, e na spotkaniu z szefem
"Gazpromu", Remem Wiachiriewem problemy zostan bezkonfliktowo
rozwizane.
z Miska mwi Wojciech Pocharski PAP

Biaoru przywraca ceny z 1 marca-opis


19.03.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Na biaoruskim rynku
walutowym dostrzec mona objawy stabilizacji.
Od rodowego
wieczoru w miskich kantorach obserwuje si wzmocnienie
biaoruskiego rubla.
Kurs rubla wobec dolara podnis si do ok.
45 tys., czyli do poziomu sprzed kryzysu.
Stabilizacj osignito, wg pierwszego wicepremiera Piotra

Prokopowicza, w rezultacie zuycia pewnej czci rezerw


pastwowych, a take ograniczenia wypywu biaoruskich rubli do
Federacji Rosyjskiej.
Przyczyny kryzysu to spekulacyjne
dziaania bankw i komercyjnych struktur Rosji.
Walutowe gry na
tamtym rynku nie spotkay si z odpowiedni reakcj Banku
Narodowego oraz komercyjnych bankw Biaorusi - wskaza
odpowiedzialnych za powsta sytuacj wicepremier Prokopowicz w
rozmowie z dziennikarzami.
Niestabilna sytuacja na rynku walutowym spowodowaa
podwyszenie cen ywnoci w sklepach.
Ministerstwo handlu
nakazao zatem doprowadzi ceny do poziomu z pocztku marca.
Gazeta administracji prezydenckiej "Sowietskaja Bieorussija"
zatytuowaa w czwartek na pierwszej stronie swe relacje:
"Spokojnie obywatele.
Ceny cofny si" oraz "Rzd i Bank
Narodowy gwarantuj stabilno rynku walutowego".
Prasa opozycyjna twierdzi jednak, i normalizacja jest
bardziej efektem psychologicznym ni ekonomicznym.
"Bieorusskaja Dieowaja Gazieta" napisaa, i stabilizacja
rubla zosta spowodowana przez "informacyjny nacisk" i groby
wobec "winnych" operatorw rynku walutowego.
"Wypowiedzi wadz,
a take wymiana korespondencji z bankami komercyjnymi
doprowadziy do pewnego obnienia notowa biaoruskiego rubla na
midzybankowym rynku walutowym" - zgadza si pismo.
Wedug gazety, normalizacja jest jednak pozorna, poniewa
biaoruskie wadze finansowe wiedz ju jak przywraca
"wirtualnemu" rublowi ustalane granice "niematerialnymi
metodami, a cilej metod psychologicznego oddziaywania".
Pismo powouje si na analogiczne wydarzenia sprzed roku, gdy
Bank Narodowy uprzedzi biaoruskich bankierw, e wymiana rubla
po kursie niezgodnym z oficjalnym grozi utrat licencji.
W wyniku marcowego kryzysu walutowego, w kocu ubiegego
tygodnia na rynku bankw-nierezydentw dokonywano transakcji ju
na poziomie 59 tys. rubli za jednego dolara.
W pierwszym
tygodniu marca br. warto dolara wzrosa z 46 do 53 tys. rubli.
Midzy 6 i 11 marca kurs ustabilizowa si na poziomie 52-54
tys. rubli.
W nastpnych dniach z kolei ostro podskoczy do 59
tys.

W zwizku z kryzysem walutowym, prezydent Aleksandr


ukaszenka poleci premierowi Siarhiejowi Linhowi "zapewni
stao ksztatowania cen oraz nie dopuci do przekroczenia ich
miesicznego dwuprocentowego wzrostu".
Premier zareagowa m.in.
zwoaniem w rod konferencji prasowej, podczas ktrej
owiadczy, i kryzys zwizany z ostrym spadkiem kursu
biaoruskiego rubla jest "zaplanowanym atakiem" na biaorusk
walut.
Premier powiedzia, e rzd "nasili kontrol i wpyw na
tych, ktrzy naruszaj dyscyplin cen".
Wyjani, e sprawdzono
kilka tysicy przedsibiorstw i wniesiono o ukaranie grzywnami
na sum 27 mld rubli.
W rezultacie ukarano 488 osb.
(PAP)
jo/jr
Biaoru/ Po raz pierwszy wybrano Miss Biaorusi
18.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - "Miss Biaorusi" pierwszy narodowy konkurs piknoci w tym kraju odby si w
rod w Misku.
Jego zwyciczyni zostaa 18-letnia Swietana
Kruk z Grodna.
Jak si okazao Miss Biaorusi mwi take po
polsku.
Swietana powiedziaa polskim dziennikarzom, e jest
studentk matematyki, w przyszoci za chciaaby zosta
modelk.
Zapytana skd zna jzyk polski, odpowiedziaa, e
uczya si go w Grodnie.
Swietana Kruk jest brunetk, ma 178 cm wzrostu, way 59 kg.
Jej pozostae wymiary to 90-61-94.
W finale pierwszego biaoruskiego, pastwowego konkursu
piknoci wzio udzia 18 dziewczt.
Ministerstwo Kultury ma
nadziej, e Miss Biaorusi wemie udzia w midzynarodowych
konkursach tego rodzaju.
(PAP)
akm

Biaoru/Premier:"zaplanowany atak" przeciwnikw wadzy na rubla


18.3.

Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Premier Biaorusi Siarhiej


Linh powiedzia w rod dziennikarzom w Misku, i marcowy kryzys
walutowy zwizany z ostrym spadkiem kursu biaoruskiego rubla
jest
"zaplanowanym atakiem" na biaorusk jednostk walutow.
Wedug premiera, przeciwnicy wadzy przenieli si z pola
politycznego na ekonomiczne.
Ich atak, czyli odczuwalne skurczenie
walutowych wpyww z eksportu i niedozwolony, wielki udzia
barteru
w dwustronnym handlu z Rosj, omal nie sign celu - podaa
pastwowa telewizja.
Premier powiedzia, e rzd "nasili kontrol i wpyw na
tych,
ktrzy naruszaj dyscyplin cen".
Wyjani, e sprawdzono kilka
tysicy przedsibiorstw i wniesiono o ukaranie grzywnami na sum
27
mld rubli.
W rezultacie ukarano 488 osoby.
W zwizku z gwatownym spadkiem kursu rubla, prezydent
ukaszenka poleci w ostatnich dniach premierowi Linhowi
"zapewni
stao ksztatowania cen oraz nie dopuci do przekroczenia ich
miesicznego dwuprocentowego wzrostu".
W razie niewypenienia dania, w najbliszym czasie moliwe
s kadrowe zmiany w rzdzie i Komitecie Kontroli Pastwowej gosio rozpowszechnione we wtorek owiadczenie prezydenckiej
administracji.
(PAP)
rb ro

Biaoru/Batory - projekt pierwszego pomnika konnego


18.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Biaoruscy artyci
wystpili z propozycj postawienia przed kocioem farnym w
Grodnie pomnika Stefana Batorego na koniu.
Jeli inicjatywa
uzyska wsparcie wadz oraz mieszkacw Grodna, byby to pierwszy
na Biaorusi pomnik jedca na koniu.
rodowa gazeta "Narodnaja Wola" ubolewa nad niewielk na
terenie kraju liczb pomnikw powiconych postaciom z historii
Biaorusi.
Wedug pisma, koncepcja postawienia Batoremu pomnika

w Grodnie "przywraca nam historyczne i duchowe dziedzictwo".


Gotowy jest ju projekt monumentu.
Jego autorem jest Walerij
Kolesinski.
W 1994 r. wykona ju brzowe popiersie Stefana
Batorego dla grodzieskiego kocioa jezuitw.
Stefan Batory, XVI-wieczny krl Polski - dla Biaorusinw
Wielki Ksi Litewski - mia w Grodnie sw rezydencj.
Za jego
panowania w miecie wybudowano zamek, powstaway te kolegia
jezuickie.
Wiele zawdzicza mu grodzieski handel, gospodarka i
kultura.
Zmar w Grodnie 12 grudnia 1586 r.
(PAP)
jo/ ro
Biaoru/ukaszenka:jeli kto zna numery kont, niech bierze
pienidze
18.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Prezydent Biaorusi
Aleksandr ukaszenka powiedzia we wtorek w Misku
dziennikarzom, e jeli podadz numery jego zagranicznych kont i
sumy jakie si na nich znajduj, to otrzymaj od niego
upowanienie, niech "jad, bior te pienidze i yj zdrowo i
bogato".
ukaszenka zapytany o owiadczenia znajdujcego si w Polsce
biaoruskiego biznesmena Aleksandra Pupiejki o prezydenckich
tajnych kontach za granic, poprosi dziennikarzy o przekazanie
mu, e jemu rwnie "da upowanienie, niech otrzyma pienidze
tam, gdzie o nich wie".
"Kt moe powiedzie, e ukaszenka, ktrego Zachd nie
znosi, wywiezie na Zachd pienidze i umieci tam swoje
fundusze?" - mwi prezydent.
"Poza tym, skd te pienidze?
Czy ja mogem na nie
zapracowa?
Nie!
Mam tak ndzn pensj, nisz ni
dziennikarze, jak wy.
Zatem skd pienidze?
Ukrad!" - mwi
prezydent wskazujc na charakter powstajcych w mediach
komentarzy.
Zdaniem ukaszenki w ten sposb m.in.

"przygotowuje si
grunt dla decydujcego ataku w tym roku na prezydenta".
(PAP)
czer/
Polska-Biaoru/Polski wiceminister o wsppracy z Biaorusi
10.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Wejcie Polski do Unii
Europejskiej nie koliduje z rozwojem wsppracy gospodarczej z
Biaorusi - powiedzia we wtorek w Misku polski wiceminister
gospodarki Bernard Baszczyk.
Wraz z biaoruskim ministrem wsppracy gospodarczej,
Michaiem Maryniczem otworzy czwart ju w stolicy Biaorusi
wystaw z cyklu "Biznes-Polska '98.
Bior w niej udzia mae i
rednie polskie firmy rnych bran oraz takie giganty jak
Impexmetal, Universal i Wrozamet.
Zdaniem wiceministra Baszczyka, polsko-biaorusk
wspprac uatwia ssiedzka blisko, tradycje i
komplementarno gospodarek.
Polska jest zatem zainteresowana
rozwojem kontaktw gospodarczych z Biaorusi.
Marynicz stwierdzi, e istnieje prawna baza dla
polsko-biaoruskiej wsppracy.
Opowiedzia si za stworzeniem
dla niej do 2000 roku "cywilizowanych" warunkw, m.in. poprzez
rozwj stosownej infrastruktury granicznej po obu stronach.
Wystawa "Biznes-Polska '98", odbywajca si w Misku w
dniach 17-20 marca br. i wspierana przez polskie wadze, ma
charakter promocyjny.
Towarzysz jej dwie wystawy z zakresu
kultury - "Polski film i teatr w plakacie" oraz "Polska ksika
wspczesna".
(PAP)
jo/
ro

Biaoru/Moliwe zmiany w rzdzie w zwizku z kryzysem walutowym


17.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - W zwizku z gwatownym
spadkiem kursu biaoruskiego rubla w ostatnich dniach, prezydent
Aleksandr ukaszenka poleci premierowi Siarhiejowi Linhowi
"zapewni stabilno w ksztatowaniu cen i nie dopuci do
przekroczenia ich miesicznego dwuprocentowego wzrostu".

W razie niewypenienia tego dania w najbliszym czasie


moliwe s "zmiany kadrowe w rzdzie i Komitecie Kontroli
Pastwowej" - gosi rozpowszechnione we wtorek owiadczenie
prezydenckiej administracji.
Prezydent ukaszenka "nadzwyczaj negatywnie" oceni
sytuacj, ktra doprowadzia do "nieuzasadnionego" spadku kursu
rubla.
Wedug owiadczenia, spadek nie ma "obiektywnych przyczyn" i
"w wielu przypadkach wywoany jest tylko przez spekulacje na
rynku walutowym, ktre nasiliy si podczas nieobecnoci
prezydenta w kraju" (ukaszenka przebywa w Iranie i Syrii).
W wyniku kryzysu walutowego w kocu ubiegego tygodnia na
rynku bankw-nierezydentw dokonywano transakcji ju na poziomie
59 tys. rubli za dolara.
W poniedziaek kurs ten waha si
midzy 58 a 60 tys. rubli.
W pierwszym tygodniu marca warto dolara wzrosa z 46 do 53
tys. rubli.
Midzy 6 i 11 marca kurs ustabilizowa si na
poziomie 52-54 tys. rubli.
W nastpnych dniach podskoczy do
obecnych 59 tys.
Zasadniczego ataku na rubla - jak podaa "Biearuskaja
Dieowaja Gazieta" - naley si jeszcze spodziewa na przeomie
marca i kwietnia, gdy na rynek wejd gwne rodki pochodzce z
kredytw udzielonych na wiosenn kampani siewn.
(PAP)
rb mc

Biaoru/Mityng w Misku: wezwanie do jednoci opozycji


15.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Do zjednoczenia w cigu
najbliszego p roku biaoruskich ugrupowa politycznych w
jeden opozycyjny blok wezwa podczas mityngu zorganizowanego w
niedziel w Misku jeden z liderw opozycji, Hienad Karpienka.
Przemarsz ulicami miasta, a nastpnie mityng pod teatrem
opery i baletu - w zwizku z 4. rocznic uchwalenia w 1994 r.
konstytucji przez parlament XIII kadencji, a take przeciwko
polityce prezydenta Aleksandra ukaszenki - zgromadzi ok. 2
tys. uczestnikw.
Wedug obserwatorw, bya to najwiksza taka
manifestacja w tym roku.
Apel Karpienki poparli wystpujcy na wiecu przedstawiciele

innych formacji opozycyjnych, ktrzy podkrelali ponadto, e


pamitaj o konstytucji z 1994 r.
"ukaszyzm" skrytykowa Anatol Lebiedka (Zjednoczona Partia
Obywatelska).
Jego zdaniem, zjawisko to wpywa na stosunek
ssiadw Biaorusi do tego kraju.
Ssiedzkie narody, wedug
Lebiedki, wybray w przeciwiestwie do Biaorusi drog do
dobrobytu.
Legaln demonstracj zorganizoway socjaldemokratyczna
partia "Narodna Hramada", liberalna Zjednoczona Partia
Obywatelska i Biaoruska Partia Pracy.
Na flagach, ktre nieli
uczestnicy opozycyjnej akcji, widoczne byy rwnie emblematy
Biaoruskiego Frontu Narodowego.
Na gwnym transparencie
umieszczono haso: "NIE - dyktaturze".
Demonstranci nieli bye
biao-czerwono-biae flagi pastwowe.
Wznosili okrzyki: "Wolna
Biaoru!", "Niech yje Biaoru!"
Biaoruska konstytucja z 1994 r., przyjta przez parlament
XIII kadencji - Rad Najwysz, zostaa zmieniona w wyniku
referendum przeforsowanego w 1996 r. przez prezydenta
ukaszenk.
Opozycja, czyli cz deputowanych parlamentu XIII
kadencji, nie uznaje wynikw referendum z jesieni 1996 r., po
ktrym ukaszenka powoa do ycia nowy parlament.
Opozycja stoi
na stanowisku, e ukaszenka naruszy w ten sposb obowizujc
wczeniej konstytucj kraju. ukaszenka tymczasem nie uznaje
starego parlamentu.
(PAP)
dmi
Biaoru/Nowogrdzki proboszcz: biaoruscy katolicy czekaj na
papiea
15.03.
Nowogrdek PAP (Wojciech Pocharski) - Katolicy na
Biaorusi maj nadziej, e rwnie i ich kraj odwiedzi papie
Jan Pawe II.
Nowogrdzki proboszcz ks.
Antoni Ziemianko w
rozmowie z korespondentem PAP uzna tak wizyt za jak
najbardziej "podan".
"Myl, e kady katolik pragnby, aby Ojciec wity

przyjecha
do jego kraju.
Na Biaorusi ludzie pragnliby powita Ojca witego
tym bardziej, e jest on Polakiem, a wielu katolikw na Biaorusi
jest narodowoci polskiej" - powiedzia ks.
Ziemianko.
"Pamitam jak w 1991 r. na spotkanie z Ojcem witym do
Czstochowy wyruszao od nas z Nowogrdka 640 osb.
Na spotkaniu z
Janem Pawem II w Biaymstoku byo okoo 300 osb z naszej
parafii.
Jedzilimy na spotkanie z papieem take do Wilna, wic chyba
najwyszy czas, eby go tutaj ugoci" - stwierdzi ks.
Ziemianko.
Zapytany, jak zatem ocenia szanse zrealizowania takiej
oficjalnej wizyty na Biaorusi, odpar: "Jako tutejszemu
proboszczowi trudno mi jest to ocenia, ale co jest niemoliwe u
ludzi, jest moliwe u Boga".
W 10-milionowej Republice Biaoru mieszka, wg szacunkw, od
2
do 3 mln katolikw, z czego ok. p miliona to mniejszo polska.
Biaoru jest jedynym pastwem Wsplnoty Niepodlegych Pastw,
gdzie
katolickie Boe Narodzenie jest witem pastwowym.
Katolicy
biaoruscy maj ponad 360 kociow.
W nowogrdzkim kociele farnym w 1799 roku zosta ochrzczony
Adam Mickiewicz.
Chodzi te do szkoy, ktra miecia si przy
kociele dominikaskim.
W ok. 30-tysicznym Nowogrdku, w ktrym mieszkaj
Biaorusini, Polacy, Rosjanie i Tatarzy, pokojowo wspistnieje
kilka spoecznoci religijnych - katolicka, prawosawna,
muzumaska i protestancka.
(PAP) hb/
Biaoru/Folwark w Zaosiu we wrzeniu dostpny dla turystw
14.03.
Zaosie PAP (Wojciech Pocharski) - We wrzeniu ma zosta
oddany dla zwiedzajcych zrekonstruowany folwark w Zaosiu, gdzie
urodzi si w 1798 r.
Adam Mickiewicz.
Na miejscu stoj ju wszystkie, kryte strzech, zabudowania

dworku: gwny budynek mieszkalny, kilka gospodarczych z


wyrniajc si pitrow spiarni oraz niewielka sauna nad
pobliskim stawem.
Obecnie w odbudowanym domu Mickiewiczw trwa rekonstrukcja
kaflowych piecw.
Jak powiedzia korespondentowi PAP jeden z ich
restauratorw, Jurij Lebiediew, niebawem powinny rozpocz si
prace
nad budow alei dojazdowej oraz parkingu dla autobusw.
Prace
finansuje biaoruskie ministerstwo kultury przy poparciu
prezydenta
Aleksandra ukaszenki.
Polskie ministerstwo kultury ma wyposay
muzeum w zachowane sprzty i przedmioty z epoki.
Rekonstrukcj siedziby Mickiewiczw rozpoczto dwa lata temu.
Wczeniej, w 1990 r. zapocztkowano prace wykopaliskowe, ktre
przyniosy odkrycie fundamentw dworu.
Odnaleziono rwnie resztki
naczy, kafli, wiecznikw, m.in. glinian fajk z XVIII w.
Folwark w Zaosiu, gdzie zdaniem wikszoci biografw urodzi
si Adam Mickiewicz, by wwczas wasnoci stryjw jego ojca.
W
1799 r.
Mickiewiczowie osiedlili si w tej wiejskiej rezydencji.
Po paru latach Zaosie zostao oddane w dzieraw, rodzina za
przeniosa si do Nowogrdka.
Zaosie do 1810 r. pozostao
jednak dla miejscem letnich wakacji.
Podczas dziaa wojennych w 1915 r. folwark zosta czciowo
zniszczony.
Po II wojnie wiatowej zlikwidowano resztki
zabudowa.
W 1927 r. polscy onierze z Baranowicz wznieli w
tym miejscu istniejcy do dzi murowany obelisk.
(PAP) hb/
Wiadomoci dnia - pitek, 13.03., godz. 15.00
Rada Ministrw omawia projekt ustawy wprowadzajcej
trjszczeblowy podzia administracyjny pastwa oraz projekty
ustaw reformujcych system emerytalny.
23-letni onierz suby zasadniczej zgin we wntrzu
czogu podczas wicze na poligonie

Wojciech Fibak zosta cakowicie oczyszczony z zarzutw w


sprawie midzynarodowej afery zwizanej z sieci prostytucji
Deputowani liberalnej frakcji "Jaboko" protestuj przeciwko
niewczeniu do porzdku obrad Dumy wniosku o pozbawienie
Wadimira yrinowskiego prawa gosu na miesic.
-------------------------------------------------------------12 wojewdztw i trzysta kilka powiatw - to propozycja
nowego podziau terytorialnego kraju, nad ktr dyskutuje rzd.
Efektem posiedzenia nie bdzie projekt nowej mapy
administracyjnej kraju.
Rzd ma jedynie zdecydowa, jak liczb
wojewdztw zaproponuje Sejmowi w przygotowywanym projekcie
ustawy o trjstopniowym podziale terytorialnym pastwa powiedzia przed obradami penomocnik rzdu ds. reform
ustrojowych Micha Kulesza,
Wedug projektu byyby to: Ziemia Biaostocka, Dolny lsk,
Ziemia Lubelska, Ziemia dzka, Maopolska, Maopolska
Wschodnia, Mazowsze, Pomorze Nadwilaskie, Pomorze Zachodnie,
lsk, Warmia i Mazury oraz Wielkopolska.
Rzd ma te omwi projekty ustaw reformujcych system
emerytalny.
Wbrew zapowiedziom ministrowie nie rozpatrz
projektu ustawy o dostpie obywateli do dotyczcych ich teczek
sub specjalnych PRL.
-------------------------------23-letni onierz suby zasadniczej szeregowy Stanisaw S.
zgin w czogu T-72 podczas zaj ze strzelania na poligonie w
Nowej Dbie w woj. tarnobrzeskim.
Do wypadku doszo wczoraj.
Po oddaniu strzau armatniego
wntrze czogu wypeniy gazy prochowe, ktre - wedug wstpnych
ustale - byy powodem mierci onierza.
Pozostaych dwch
czonkw zaogi nie zostao poszkodowanych.
Spraw bada
specjalna komisja.
-------------------------------O wsppracy Polski i Czech w dziedzinie bezpieczestwa oraz
o procesach ratyfikacyjnych umw z NATO rozmawiali marszaek
Sejmu Maciej Payski i przewodniczcy Komisji Obrony
Bezpieczestwa Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej
Petr Necas.
W parlamencie czeskim rozpocz si proces ratyfikacyjny,
ktry - podobnie jak w Polsce - wymga zgody Izby Poselskiej,
Senatu i prezydenta.

Podczas spotkania mwiono take o koncepcji "sojuszu


wewntrz sojuszu", czyli o utrzymaniu cisej wsppracy midzy
Polsk i Czechami take po wstpieniu obu pastw do NATO oraz o
wsppracy w dziedzinie przemysu zbrojeniowego.
-------------------------------Sdzia ledczy zakoczy dochodzenie w sprawie
midzynarodowej sieci prostytucji, w ktrej oskary lub
przesuchiwa jako wiadkw znane postacie, wrd nich Roberta
De Niro i Wojciecha Fibaka.
Dwie kobiety owiadczyy, e byy ofiarami agresji
seksualnej ze strony Fibaka.
Jesieni postawiono go w stan
oskarenia.
Byy mistrz tenisowy zaprzecza tym zarzutom.
Adwokat Wojciecha Fibaka poinformowa, e zakoczenie przez
sdziego ledczego dochodzenia w sprawie midzynarodowej afery
zwizanej z sieci prostytucji "ma dwie bezporednie
konsekwencje.
Wojciech Fibak nigdy wicej nie zostanie oskarony
i nigdy nie bdzie przesuchiwany w tej sprawie - jest wic
cakowicie oczyszczony z wszelkich zarzutw.
Od burzliwego przesuchania Roberta De Niro w lutym w prasie
francuskiej pojawiaj si liczne artykuy ostro atakujce
sdziego.
Tygodnik "Nouvel Observateur" zarzuci wrcz sdziemu
brak kompetencji.
-------------------------------Deputowani liberalnej frakcji "Jaboko" opucili sal
posiedze Dumy - niszej izby rosyjskiego parlamentu - na znak
protestu przeciwko temu, e do porzdku obrad nie wczono
wniosku o pozbawienie Wadimira yrinowskiego prawa gosu na
miesic.
yrinowski - przywdca rosyjskich nacjonalistw - wywoa w
rod skandal w Dumie, chlustajc wod na deputowanych, ktrzy
prbowali odebra mu gos.
Krzycza przy tym zgoa
nieparlamentarnie.
Do incydentu doszo, gdy deputowani nie chcieli wysucha
oracji yrinowskiego na temat, ktrego nie zamierzali omawia
podczas posiedzenia, i zadali, by opuci trybun.
Tama wideo, ktra pokazuje skandaliczne zachowanie
yrinowskiego, i list w sprawie wszczcia postpowania karnego
zostay skierowane przez Dum do Prokuratury Generalnej.
--------------------------------

5 tys. z straci proboszcz parafii w Brzenicy w


Tarnowskiem, ktry zaufa mczynie podajcemu si za ksidza z
Woch.
Faszywy ksidz proponowa zorganizowanie wycieczki do
tego kraju.
W trakcie omawiania propozycji mczyzna poprosi o herbat
i przeszed wraz z proboszczem do kuchni.
W tym czasie
wsplniczka oszusta ukrada pienidze.
--------------------------------Po ostatnich opadach niegu poprawiy si warunki
narciarskie w Beskidach.
Najchodniej byo na Pilsku - minus 12
stopni C.
Pokrywa niegu wynosi od 20 cm w Korbielowie, Zwardoniu i
Szczyrku do 30 cm na Biaym Krzyu, Maym Skrzycznem, Hali
Buczynki i Hali Szczawiny do ponad 70 cm na Pilsku i Kopcu.
Najlepiej mona jedzi na stokach Pilska i Hali Miziowej.
(PAP)
opr. bsb/
INFORMACJE DWIKOWE DOSTPNE W BBS:
Biblioteka SID : Plik 03_13_04.wav
Serwis odpatny
Biaoruski minister spraw zagranicznych Iwan Antanowicz
oburza si dzi z racji "fali pomwie i insynuacji" pod
adresem prezydenta ukaszenki i polityki Biaorusi, obarczajc
odpowiedzialnoci za to gwnie rosyjskie rodki przekazu.
Na konferencji prasowej w Misku powiedzia, e trwa "nie
umotywowany atak na prezydenta".
dwik:
Minister zagrozi dziennikarzom zagranicznym pozbawianiem
akredytacji w przypadku przekazywania przez nich doniesie
niezgodnych z prawd.
Wyjani, e Biaoru nie czyni tak wobec
przywdcw innych pastw i oczekuje tego samego od akredytowanych
w
Misku dziennikarzy.
Antanowicz odnis si rwnie do sprawy Aleksandra Pupiejki,
biaoruskiego biznesmena oczekujcego w Polsce na decyzj sdu w
sprawie jego ekstradycji na Biaoru, gdzie zarzuca si mu
defraudacj.

Wedug ministra, Pupiejko mia w wywiadach dla polskiej


i biaoruskiej prasy mwi nieprawd o prezydencie, zarzucajc mu
posiadanie za granic prywatnych kont bankowych.
Minister "kategorycznie" zdementowa te informacje i doda,
e
prezydent ukaszenka jest gotw dowie, e nie ma takich
rachunkw
za granic i "jest to tylko wymys Pupiejki".
Z Miska mwi Wojciech Pocharski PAP

Biaoru/ Antanowicz krytykuje media za "fal pomwie


13.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Biaoruski minister
spraw zagranicznych Iwan Antanowicz oburza si w pitek z racji
"fali pomwie i insynuacji" pod adresem prezydenta ukaszenki i
polityki Biaorusi, obarczajc odpowiedzialnoci za to gwnie
rosyjskie rodki przekazu.
Na konferencji prasowej w Misku powiedzia, e trwa "nie
umotywowany atak na prezydenta".
Minister zagrozi dziennikarzom zagranicznym pozbawianiem
akredytacji w przypadku przekazywania przez nich doniesie
niezgodnych z prawd.
Powiedzia, e Biaoru nie czyni tak
wobec przywdcw innych pastw i oczekuje tego samego od
akredytowanych w Misku dziennikarzy.
Antanowicz odnis si rwnie do sprawy Aleksandra
Pupiejki, biaoruskiego biznesmena czekajcego w Polsce na
decyzj sdu w sprawie jego ekstradycji na Biaoru, gdzie
zarzuca si mu defraudacj.
Wedug ministra, Pupiejko mia w
wywiadach dla polskiej i biaoruskiej prasy mwi nieprawd o
prezydencie, zarzucajc mu posiadanie za granic prywatnych kont
bankowych.
Minister "kategorycznie" zdementowa te informacje i doda,
e prezydent ukaszenka jest gotw dowie, e nie ma takich
rachunkw za granic i "jest to tylko wymys Pupiejki".
(PAP)
rb mc
Biaoru/ukaszenka przeprowadzi "zasadnicze" rozmowy z
urzdnikami
12.3.

Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Prezydent Aleksandr


ukaszenka przeprowadzi w czwartek w Misku "powane i
zasadnicze" rozmowy z czoowymi urzdnikami pastwowymi, przed
ktrymi postawi "zadania i polecenia majce posuy
wzmocnieniu narodowej gospodarki oraz przywrceniu naleytego
porzdku" w kraju - podaa pastwowa telewizja.
Wypenienie
polece znajduje si "pod osobist kontrol prezydenta
ukaszenki" - wyjaniono.
W ubiegym tygodniu spad gwatownie kurs biaoruskiego
rubla.
W rezultacie ustabilizowa si on na poziomie 52 000
rubli za 1 USD.
Prezydent ukaszenka m.in. w rozmowach z przedstawicielami
Banku Narodowego Biaorusi oraz Komitetu Kontroli Pastwowej
"wyrazi zaniepokojenie wzrostem cen produktw ywnociowych"
oraz "niesankcjonowanym wywozem z kraju ywnoci nierzadko po
znionych cenach".
Poleci w zwizku z tym "zbada
odpowiedzialno kadr kierowniczych".
Poleci Komitetowi Kontroli Pastwowej przeanalizowa formy
i metody pracy struktur pastwowych, bankw i kierownictw
centrw handlu zagranicznego odpowiedzialnych za "regulacje
walutowe" oraz odpowiedzie na pytanie "jaki poziom kierownictwa
w republice odpowiedzialny jest za powrt i wpyw rodkw
walutowych za produkcj eksportow".
W rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Iwanem
Antanowiczem zwrci uwag na nasilenie "dezinformacji" o
sytuacji na Biaorusi, szczeglnie ze strony mediw rosyjskich,
ktre "faszuj rzeczywiste polityczne metody i zamiary"
prezydenta.
Poleci MSZ-owi peniej informowa dziennikarzy oraz
elektroniczne rodki przekazu z zagranicy "o realnym stanie
spraw w Republice Biaorusi"
Telewizja poinformowaa, i Antanowicz tego samego dnia
przeprowadzi rozmow z ministrem spraw zagranicznych Federacji
Rosyjskiej, Jewgienijem Primakowem na temat "bardziej
adekwatnego"
informowania przez media o "rzeczywistym stanie spraw" w obu
krajach.
(PAP)
akm

Biaoru/Lebiedko: nieprzestrzeganie praw wpynie na gospodark


12.3.

Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Ewentualne fiasko grupy


OBWE w Misku oraz "odmowa przestrzegania oglnie przyjtych
norm i praw" przez Biaoru moe wpyn na podjcie przez
prezydenta USA Billa Clintona decyzji o uchyleniu wobec niej
zasady najwikszego uprzywilejowania w handlu.
Pogorszy to i tak
ju z sytuacj gospodarcz kraju - twierdzi Anatolij
Lebiedko, wiceprzewodniczcy opozycyjnej Zjednoczonej Partii
Obywatelskiej.
W ten sposb ta liberalna formacja skomentowaa - w
komunikacie, ktry otrzymaa w czwartek PAP - rezolucj
amerykaskiej Izby Reprezentantw przedstawion 6 marca
Senatowi.
Rezolucja wyraa zaniepokojenie z powodu
nieprzestrzegania praw czowieka na Biaorusi oraz wzywa
prezydenta Clintona do rozwaenia tej sprawy przy podejmowaniu
decyzji o przedueniu wobec tego kraju statusu najwikszego
uprzywilejowania w handlu.
Dokument wzywa rwnie biaoruski rzd do kierowania si
zasadami ujtymi we wasnej konstytucji, speniania wzitych na
siebie midzynarodowych zobowiza oraz zachca do wsppracy z
misk grup OBWE.
Po rozwaeniu rezolucji, stanowisko Izby Reprezentantw
popar take amerykaski Senat - zwraca uwag Zjednoczona Partia
Obywatelska.
(PAP)
ala/
ewa/
Biaoru/ Szef administracji prezydenta o opozycji
11.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Michai Miasnikowicz,
szef administracji prezydenta ukaszenki, ostro zareagowa w
rod na propozycj przeprowadzenia wczeniejszych wyborw
prezydenckich, z ktr wystpiy ostatnio opozycyjne gazety.
Wedug niego, wybory te odbd si w 2001 r. - zgodnie z
konstytucj i referendum z 1996 r.
W wywiadzie dla "Sowietskiej Bieorussii" - gazety
administracji prezydenckiej - Miasnikowicz zagrozi opozycyjnym
politykom powanymi konsekwencjami sprzeciwiania si "wynikom
oglnonarodowego referendum".
"Panowie
wzywajcy do
wszyscy s u
I naturalnie
narusza.

i towarzysze wiadomie naruszajcy konstytucj i


tego innych powinni pamita o tym, e wobec prawa
nas rwni...
nikt nie moe go

Nie chcc i nie umiejc bra udziau w rozwizywaniu


realnych problemw gospodarczych i spoecznych kraju niespoyci
politykierzy z ciepych mieszkanek, upojeni wasnymi ambicjami,
prbuj narzuci narodowi kolejn orgi politycznych
namitnoci.
To nie przejdzie, panowie!
Ludzie widz, kto jest
kto!" - owiadczy Miasnikowicz.
Skrytykowa te zagraniczne fundusze wspierajce "naszych
+rewolucjonistw+, ktrzy ze zdwojonym zapaem kontynuuj swoj
+walk+".
"eby to jeszcze o jakie ideay.
W rzeczywistoci
walcz o pienidze, fundowane wyjazdy i rne apanae.
Nie
cofaj si przy tym przed oczernianiem Biaorusi".
"W tym kontekcie szczeglnie ohydny jest niedawny sabat w
Biaymstoku, gdzie miscy +patrioci+ chcc przypodoba si
Polakom wykonali taki publiczny striptiz, e nie tyle byo to
przykre, ile zawstydzajce" - powiedzia Miasnikowicz.
(Biaorusini wzili udzia w seminarium "Demokracja - wsplna
sprawa", ktre zorganizowao na pocztku lutego Centrum Edukacji
Obywatelskiej Polska-Biaoru.
Cele centrum to wspieranie
demokratycznych instytucji i dziaanie na rzecz wolnoci sowa i
rozwoju niezalenej prasy - przyp.
PAP)
Miasnikowicz doda, e organizowanie "podobnych
+seminariw+, otwieranie zagranicznych +sztabw+ - wszystko to
ley w dziedzinie technologii politycznych", ktre s "w
perspektywie do niebezpieczne dla stabilnoci w kraju".
(PAP)
rb mc

Biaoru/ Nowogrdek chciaby y z turystyki


11.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Wadze Nowogrdka
wystpiy do biaoruskiego rzdu z wnioskiem o nadanie temu
miastu statusu pastwowego muzeum-skansenu.
W dalszej
perspektywie ojcowie miasta chcieliby stworzy w Nowogrdku baz
do organizowania midzynarodowej turystyki.
rodowa gazeta "Narodnaja Wola" podaa, e wadze miasta
motywuj wniosek tym, e w liczcym 950 lat Nowogrdku znajduj
si dziesitki pomnikw historii, architektury i kultury oraz

dziaa kilka muzew.


Nowogrdek jest jednym z najstarszych miast na Biaorusi.
Grd na tzw.
Grze Mendoga powsta ok.
X w., rozbudowano go w
wieku XII.
By wanym centrum rzemielniczo-handlowym.
Zamek,
zbudowany w XIII stuleciu, zosta zburzony przez Szwedw w 1710
r.
Dzi pozostaje malownicz ruin.
Z Nowogrdkiem zwizane s mode lata Adama Mickiewicza.
Poeta zosta tu ochrzczony, mieszka oraz uczy si w
dominikaskiej szkole.
Mickiewicz wielokrotnie opisywa
Nowogrdek w swych wierszach.
(PAP)
mc

May i redni polski biznes zainteresowany Biaorusi


10.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - W handlu ze Wschodem w
ostatnich latach zwiksza si znaczenie maych i rednich
polskich przedsibiorstw, co wiadczy o rozwoju naszej
przedsibiorczoci - powiedzia we wtorek dziennikarzom w Misku
Jerzy Karaim z firmy "Polexpo-Exhibitions".
Organizuje ona za tydzie w stolicy Biaorusi czwart ju
wystaw z cyklu "Biznes-Polska", w ktrej wemie udzia ok. 30
maych i rednich polskich firm chemicznych, rolniczych i
spoywczych.
Znajd si wrd nich jednak rwnie tak znane
firmy jak Impexmetal, Universal i Wrozamet.
Wystawa odbdzie si
w Misku w dniach 17-20 marca pod patronatem polskiego
Ministerstwa Gospodarki i biaoruskiego Ministerstwa Wsppracy
Gospodarczej z Zagranic.
"Na wystawie bd ludzie, ktrzy chc zapozna si z
warunkami inwestycji, a take firmy, ktre ju inwestuj na
Biaorusi i radz sobie w tej rzeczywistoci, wycigajc
korzyci.
Najwaniejsze, aby byy one oboplne" - wyjani
Karaim.
Doda, e istniej podstawy prawne dla wsppracy
handlowej.

"Wane, aby byy one stabilne".


Wystawa ma mie charakter promocyjny.
Towarzyszy jej bd
dwie wystawy z zakresu kultury - "Polski film i teatr w
plakacie" oraz "Polska ksika wspczesna", przygotowywane przy
udziale MSZ i Instytutu Polskiego w Misku.
Karaim, zapytany jaki wpyw na zorganizowanie wielobranowej
wystawy "Biznes-Polska-98" moe mie sytuacja na granicy
polsko-biaoruskiej, powiedzia, e wystawa powinna wpyn ma
zatarcie przykrych wrae.
"Mamy nadziej, e w cigu roku
bdziemy goci w Warszawie wystaw biaorusk.
Dooymy
wysikw, aby odbya si ona z sukcesem" - wyjani.
(PAP)
xp/
Biaoru/Nie milkn reakcje na atomowe owiadczenia w telewizji
10.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Na Biaorusi nie milkn
reakcje oponentw wadzy na owiadczenia dotyczce atomowych
moliwoci tego kraju, ktre zoy w lutym w programie
autorskim jeden z komentatorw pastwowej telewizji.
Liberalna Zjednoczona Partia Obywatelska zwrcia si w
zwizku z tym do prokuratury twierdzc, i krok ten stanowi
"powane naruszenie konstytucji kraju oraz stoi w sprzecznoci z
szeregiem midzynarodowych dokumentw, podpisanych i
ratyfikowanych przez Biaoru", na co prokuratura musi
zareagowa.
Zdaniem ugrupowania, czyn ten wywoa ponadto
zaniepokojenie midzynarodowej spoecznoci i w konsekwencji
sta si dotkliwym ciosem dla prestiu oraz obrazu Biaorusi.
Komentator publicystycznego programu "Rezonans",
reprezentujcy - zdaniem obserwatorw - stanowisko wadz,
sugerowa w swej audycji, i Biaoru dysponuje materiaami
rozszczepialnymi pozwalajcymi jej na pretendowanie do cisego
grona pastw posiadajcych bro jdrow, jest zatem w stanie
podzieli si technologiami jdrowymi lub sprzeda surowiec do
produkcji bomby atomowej.
W programie pady take sugestie, e
"progowym" pastwom paci si due pienidze za rezygnacj z ich
atomowych aspiracji.
Po kilku dniach biaoruskie MSZ oficjalnie owiadczyo, e
dziennikarz reprezentowa wasne pogldy.
"Owiadczenie to jest

prywatn opini dziennikarza i nie odpowiada rzeczywistoci.


O
niedopuszczalnoci takiego dyletanckiego podejcia przy
wyjanianiu tak powanych i zoonych kwestii powiedzia w
wywiadzie dla rosyjskich dziennikarzy prezydent Republiki
Biaoru, Aleksandr ukaszenka" - stwierdzao MSZ.
Nie przeszkodzio ono jednak komentatorowi pastwowej
telewizji w dalszym prowadzeniu swojej audycji.
Z powodzeniem
obsugiwa rwnie wizyt prezydenta Biaorusi na igrzyskach
olimpijskich w Nagano.
w 1993 r.
Biaoru przyczya si do traktatu o
nierozprzestrzenianiu broni jdrowej, ktry zakazuje krajom
bezatomowym produkowa, opracowywa, nabywa i rozprzestrzenia
technologie jdrowe o przeznaczeniu wojskowym.
(PAP)
jo/jr
Biaoru/ Kontakty nawizuj samorzdy Warszawy i Miska
8.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Kontakty nawizuj
samorzdy stolic Polski i Biaorusi.
Na zaproszenie wadz Miska
do biaoruskiej stolicy przyjechaa kilkuosobowa delegacja
radnych z Warszawy.
Do przedstawicieli Rady Miasta Stoecznego Warszawy doczy
pose Zbigniew Szymaski - przewodniczcym midzyparlamentarnej,
bilateralnej grupy polsko-biaoruskiej.
W niedziel Polacy
spotkali si w stoecznej katedrze z miskimi katolikami.
"Rozumiemy si, gdy mwimy do siebie.
Mamy wsplne korzenie
kultury europejskiej" - powiedzia w trakcie spotkania pose
Szymaski.
"Szanujemy was takimi jakimi jestecie.
Szanujemy te
to, co obywatele Biaorusi postanowi - to wasza sprawa.
Chcemy,
eby odlego pomidzy nami si nie zwikszaa i by mieszkacy
obu krajw wsppracowali ze sob w dziedzinach gospodarki i
kultury" - doda.
Radny Maciej Rayzacher poinformowa, e podczas swej wizyty
w Misku warszawianie obejrzeli miejsce, w ktrym ma stan
pomnik Mickiewicza.
Postanowili, e Warszawa pomoe w realizacji

tego projektu.
(PAP)
jr/
Wiadomoci dnia - niedziela, 08.03, godz.16.00
Na Dworcu Gdaskim w Warszawie odsonito tablic
upamitniajc przymusow emigracj po wydarzeniach marca
1968 r.
Przewodniczcy ROP Jan Olszewski uwaa, e prezydent
Aleksander Kwaniewski nie powinien przeprasza w imieniu
pastwa polskiego za wydarzenia w 1968 r.
Kilka tysicy albaskich kobiet demonstrowao w stolicy
Kosowa - Prisztinie przeciwko mierci kilkudziesiciu
Albaczykw podczas akcji serbskiej policji.
Palestyczcy odrzucili moliwo spotkania prezydenta
Jasera Arafata z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu.
----------------------------------------------------------Na Dworcu Gdaskim w Warszawie odsonito tablic
upamitniajc - jak na niej wyryto - "tych ktrzy po marcu 1968
r. wyjechali z Polski z dokumentami podry w jedn stron".
Autorem napisu, ktry gosi take "tu wicej zostawili ni
mieli" jest pisarz emigracyjny Henryk Grynberg.
Na uroczysto, w miejscu skd przed 30 laty odjeday
pocigi z osobami, ktre zmuszono do wyjazdu, przybyo wielu
uczestnikw tamtych wydarze, a take przedstawiciele wadz.
--------------------------------Przewodniczcy ROP Jan Olszewski uwaa, e prezydent
Aleksander Kwaniewski nie powinien przeprasza w imieniu
pastwa polskiego za wydarzenia marcowe w 1968 r.
Prezydent by
wycznie uprawniony do przeprosin w imieniu formacji
politycznej, z ktrej wyrs i ktr nadal reprezentuje powiedzia Olszewski.
Przewodniczcy ROP twierdzi, e wypowiedzi Kwaniewskiego z
okazji obchodw rocznicy wydarze marcowych "faszuj histori i
s naduyciem".
Jego zdaniem, prezydent obciy
odpowiedzialnoci za te wydarzenia III Rzeczpospolit Polsk,
co jest nieuprawnione, gdy pastwo polskie nie nawizuje do
PRL-u.
"Za wydarzenia Marca'68 s wycznie odpowiedzialne
wczesne komunistyczne wadze PRL-u - nie reprezentujce w

adnej mierze aktualnych postaw i pogldw polskiego


spoeczestwa" - gosi uchwaa Rady Naczelnej ROP w tej sprawie.
Olszewski uwaa ponadto, e dla ofiar wydarze marcowych,
ktre straciy obywatelstwo polskie nie naley robi wyjtkw.
Obywatelstwo powinno by im przywrcone na zasadach identycznych
dla wszystkich, ktrzy zostali zmuszeni do opuszczenia Polski w
latach PRL - uwaa Olszewski.
--------------------------------Kilka tysicy albaskich kobiet demonstrowao dzi w stolicy
Kosowa - Prisztinie przeciwko mierci kilkudziesiciu
Albaczykw podczas akcji serbskiej policji.
Sytuacja w regionie
Drenica uspokaja si, cho - wedug rde albaskich - operacja
policyjna wci trwa, a objty ni rejon nadal jest otoczony.
Ok. 7 tys. demonstrujcych kobiet zebrao si przed
amerykaskim orodkiem kultury w Prisztinie, powiewajc biaymi
kartkami, symbolizujcymi utracone prawa Albaczykw w Kosowie.
Serbska policja przygldaa si manifestacji, ale nie
interweniowaa.
--------------------------------Palestyczcy odrzucili moliwo spotkania prezydenta Jasera
Arafata z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu, ktry
zaproponowa to spotkanie, by odblokowa proces pokojowy.
Arafat w zasadzie nie sprzeciwia si temu spotkaniu, ale
uwaa, e dotychczasowe spotkania nie przyniosy wynikw od
dojcia Netnjahu do wadzy w maju 1996 r. - wyjani agencji AFP
palestyski minister ds. wsppracy midzynarodowej Nabil
Chaath.
Wedug niego, Netanjahu powinien najpierw podj
konkretne zobowizania w sprawie wycofania swych wojsk z
Cisjordanii, zgodnie z porozumieniem o autonomii.
---------------------------------Papie Jan Pawe II nie zapomnia o Midzynarodowym Dniu
Kobiet i powici mu cae swe rozwaanie przed poudniow
modlitw Anio Paski.
Przypomnia szacunku nalenym kobietom,
ich rwnych prawach w spoeczestwie i wyrazi zaniepokojenie
przypadkami dyskryminacji kobiet w wiecie.
Papie podkreli, e uznanie roli kobiet "napotkao wiele
przeszkd w historii", "a take dzisiaj nie mona powiedzie, by
wszystkie opory zostay przezwycione".
Wyrazi nadziej, e
"ostatecznie" zostanie uznana rwna godno kobiet i w

odpowiedni sposb zostan wykorzystane ich "szczeglne dary".


"Kobieta i mczyzna uzupeniaj si: integruj si nie tylko w
sensie fizycznym i psychicznym, ale take na paszczynie
dziaania, a szczeglnie gboko na paszczynie istnienia" powiedzia papie.
---------------------------------W Tatrach Zachodnich kwitn ju krokusy - informuje w
codziennym komunikacie pogodowym Tatrzaski Park Narodowy.
Zdaniem ludowych przepowiadaczy pogody jest to znak, e w Tatry
zawitaa wiosna.
Krokus (czyli szafran) w Polsce wystpuje gwnie w Tatrach
i w rejonie Babiej Gry.
Ta niewielka bylina o liliowych
kwiatach objta jest cis ochron.
Wiosn w Tatrach, m.in. na
Kalatwkach, mona oglda cae polany ubarwione gsto rosncymi
krokusami.
---------------------------------29-letni Jan Biak (z Gryfa Wejherowo) zaj sidme miejsce
w szstym pmaratonie paryskim.
Wielokrotny medalista
mistrzostw Polski w biegach dugich by najlepszym z
Europejczykw.
Przegra tylko z szecioma reprezentantami Kenii.
Zwyciy John Kipsang.
W gronie kobiet triumfowaa take reprezentantka Kenii, Tegla
Loroupe.
--------------------------------Austriak Hans Knauss wygra w Kvitfjell przedostatnie w tym
sezonie zawody w supergigancie zaliczane do klasyfikacji
alpejskiego Pucharu wiata.
Wyprzedzi on Szweda Patricka
Jaerbyna oraz Szwajcara Didiera Cuche.
Rywalizacji nie ukoczy inny reprezentant Austrii Stephan
Eberharter, ktry jako jedyny mia szanse na wyprzedzenie swego
rodaka, Hermanna Maiera w klasyfikacji supergiganta.
Maier
zapewni ju sobie wczeniej zwycistwo w klasyfikacji
generalnej i w Kvitfjell nie startowa.
(PAP),cez/
----------------------------------------------------------------

MATERIA DWIKOWY DOSTPNY w BBS:


Biblioteka SID : Plik 03_08_04.wav
Serwis odpatny
Deputowani biaoruskiego parlamentu zwrcili si do
prokuratury o zbadanie okolicznoci ok. dwutygodniowego pobytu
prezydenta Aleksandra ukaszenki na igrzyskach olimpijskich w
Nagano.
DWIK:
Ich zdaniem odby si on za pienidze podatnikw i nie by
przewidziany przez budet na 1998 r.
Deputowani uwaaj, e
wyjazd prezydenta by "naruszeniem dyscypliny pracy".
Wedug
nich, tak dugi woja by prywatn podr, gdy prezydent nie
spotka si w Japonii z adnym z przebywajcych tam szefw
pastw.
Twierdz zatem, e wyjazd by zwyk "nieobecnoci w
pracy".
Chcieliby, aby prokuratura zbadaa jak sum stracili
podatnicy w wyniku tej podry oraz jaka subowa konieczno
zmusia biaoruskiego przywdc do spdzenia ok. dwch tygodni
za tak odleg granic.
Prezydent ukaszenka, ktry stoi jednoczenie na czele
biaoruskiego Komitetu Olimpijskiego, wystpowa w Japonii w tej
drugiej roli, dugo dopingujc tam swoich sportowcw.
Polska Agencja Prasowa, Wojciech Pocharski, Misk
Wiadomoci dnia - sobota, 7.03., godz. 12.00
W najbliszy wtorek bdzie obradowa Komisja Wsplna Rzdu i
Episkopatu
Stany Zjednoczone nie bd toleroway przemocy w Kosowie owiadczya amerykaska sekretarz stanu Madeleine Albright
Rzd Korei Pnocnej ogosi stan wyjtkowy w stolicy,
Phenianie w zwizku ze starciami zbrojnymi midzy wojskowymi
ugrupowaniami
---------------------------------------------------------------Po raz pierwszy za rzdw obecnej koalicji w najbliszy

wtorek zbierze si Komisja Wsplna Rzdu i Episkopatu.


Komisji
wspprzewodniczy bd wicepremier Janusz Tomaszewski i
metropolita gdaski abp Tadeusz Gocowski.
W posiedzeniu bd
rwnie uczestniczy premier Jerzy Buzek i prymas Jzef Glemp.
Sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Tadeusz Pieronek
powiedzia, e spotkanie bdzie miao charakter
informacyjno-zapoznawczy.
Strona kocielna oczekuje od nowego
rzdu przede wszystkim skutecznej wsppracy - doda Pieronek.
Owiadczy, e wsplnego omwienia przez rzd i Episkopat wymaga
kwestia ustawy wykonawczej do konkordatu, zwizanej z uznaniem
skutkw cywilnych maestw kocielnych oraz uporzdkowanie
spraw dotyczcych finansw i szkolnictwa kocielnego.
Ostatnie spotkanie Komisji Wsplnej Rzdu i Episkopatu
odbyo si 1 wrzenia 1997 r., za rzdw koalicji SLD-PSL.
------------------------------------------------------------Na kwiecie zaplanowano w Chemskiem eksuhumacj zwok
onierzy niemieckich z okresu II wojny wiatowej.
Wg strony
niemieckiej, w woj. chemskim pochowano ok. 1500 onierzy,
najwicej w Chemie oraz w Dubience, Krasnymstawie i Wodawie.
Prace ekshumacyjne bd prowadzone z miejsc wskazanych przez
Ludowy Zwizek Opieki nad Niemieckimi Grobami Wojennymi w
Kassel, Urzd Wojewdzki w Chemie oraz przez spoeczestwo.
Prace sfinansuje strona niemiecka.
Ekshumowane w Chemskiem szcztki zostan zoone na
cmentarzu onierzy niemieckich, stworzonym od podstaw w Polesiu
k.
Puaw.
Pochowano ju na nim m.in. szcztki ekshumowane
wczeniej w Zamojskiem.
---------------------------------------------------------------Amerykaska sekretarz stanu Madeleine Albright owiadczya,
e Stany Zjednoczone nie bd toleroway powrotu do rozlewu krwi
w Kosowie.
Powiedziaa, e odpowiedzialno za problem Kosowa
ponosi prezydent Jugosawii Slobodan Miloszevi.
Pani Albright przebywa w Rzymie, gdzie spotkaa si z
woskim ministrem spraw zagranicznych Lamberto Dinim.
Podkrelia, e podczas rozmowy nie podejmowano sprawy

(ewentualnej) zbrojnej interwencji pastw zachodnich w Kosowie,


gdzie dziesitki etnicznych Albaczykw miao zgin w
rezultacie ostatnich walk z serbskimi siami bezpieczestwa.
--------------------------------------------------------------Rzd Korei Pnocnej ogosi stan wyjtkowy w stolicy,
Phenianie w zwizku ze starciami zbrojnymi midzy wojskowymi
ugrupowaniami.
Do star doszo w tym tygodniu.
Poinformowaa o
tym poudniowokoreaska ambasada w Pekinie.
"Przypuszczalnie do wymiany strzaw doszo midzy siami
zbrojnymi i siami sub bezpieczestwa, i dlatego rzd ogosi
stan wyjtkowy o pnocy, z wtorku na rod" - poda rzecznik
ambasady Korei Poudniowej, na ktrego powouje si agencja EFE.
Inne rda podaj, e do strzelaniny doszo midzy gwardi
prezydenck i siami sub bezpieczestwa.
Byli zabici i ranni dodaje EFE.
Rzecznik poudniowokoreaskiej ambasady w stolicy Chin
zaznaczy, e wci nie jest dokadnie znana aktualna sytuacja w
Phenianie.
Stwierdzi, e zbrojna konfrontacja moga by
spowodowana konfliktami istniejcymi midzy parti komunistyczn
i siami zbrojnymi Korei Pn.
--------------------------------------------------------------Biaoruski prezydent Aleksandr ukaszenka powiedzia wczoraj
przed odlotem do Iranu, e wiat nie powinien si obawia, i
Biaoru bdzie dostarcza Iranowi bro zaczepn.
Doda, e
Biaoru jako suwerenne pastwo, w zgodzie z normami
bezpieczestwa midzynarodowego bdzie podpisywa te umowy,
ktre s dla niej wygodne.
(Dwik)
--------------------------------------------------------------Przywdca republikaskiej wikszoci w amerykaskim Senacie
Trent Lott zaproponowa specjalnemu prokuratorowi Kennethowi
Starrowi, aby w najbliszym czasie przedstawi materiay w
sprawie skandalu z domniemanym romansem prezydenta Billa
Clintona, albo zakoczy dochodzenie.
Lott stwierdzi, e Starr
mia "wystarczajco wiele czasu" dla zebrania danych zwizanych
z rzekomym romansem Clintona z Monik Lewinsky, by staystk w
Biaym Domu.
Starr stara si udowodni, e Lewinsky miaa seksualne
kontakty z prezydentem i e Clinton, oraz jego przyjaciel Vernon
Jordan, sugerowali jej, aby ukrya ten fakt w zaprzysionych

zeznaniach.
Bya staystka zaprzeczya pod przysig, by miaa
romans z prezydentem.
W rozmowach z przyjacik i w innych
prywatnych wypowiedziach twierdzia jednak, e czyy j z
Clintonem intymne zwizki.
------------------------------------------------------------Wiele osb zostao rannych w wyniku eksplozji bomby w
autobusie w centrum Algieru, stolicy Algierii.
Wybuch nastpi o
10.30 czasu warszawskiego.
---------------------------------------------------------------adnemu rozstawionemu tenisicie nie udao si awansowa do
pfinau turnieju ATP w Scottsdale, gdzie suma nagrd wynosi
340 tys. dolarw.
Ostatni z tenisistw, grajcy z nr 2.
Hiszpan
Albert Costa przegra w wierfinale z Holendrem Sjengiem
Schalkenem 3:6, 4:6.
Z powodu deszczu zosta przerwany mecz midzy Amerykaninem
Angre Agassim i jego rodakiem Janem-Michaelem Gambillem.
Prowadzi Agassi 4:3 w pierwszym secie.
(PAP)
Opr. we/
INFORMACJE DWIKOWE NADANE 7 MARCA DOSTPNE W BBS:
Biblioteka SID : Plik 03_07_02.wav
Serwis odpatny
"Nie mamy broni jdrowej i niczego co mogoby przestraszy
wiat" - wyjani.
"To co bdziemy dostarcza Iranowi to
zwyczajna produkcja.
Priorytetem w stosunkach z tym pastwem
jest gospodarka" - powiedzia ukaszenka na lotnisku w Misku.
W poowie lutego amerykaska gazeta "The Washington Times",
powoujc si na CIA, doniosa, i biaoruski prezydent zamierza
podpisa w Teheranie tajn umow z Iranem na dostawy sprztu
wojskowego, czci do czogw i transporterw opancerzonych.
Sprzeda czci do czogw nie narusza adnej umowy
midzynarodowej, Amerykanw zaniepokoia jednak sugerowana przez
nich tajno takiego porozumienia.

Wedug CIA, Biaoru mogaby


si sta kanaem przerzutu rosyjskich rakiet i technologii
nuklearnych do Iranu.
z Miska Wojciech Pocharski PAP
Biaoru/Parlamentarzyci XIII kadencji ws. pobytu prezydenta w
Nagano
7.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Deputowani Rady
Najwyszej, biaoruskiego parlamentu XIII kadencji zwrcili si
do prokuratury kraju o zbadanie okolicznoci ok. dwutygodniowego
pobytu prezydenta Aleksandra ukaszenki na Olimpiadzie w Nagano.
Ich zdaniem wyjazd do Nagano nastpi za pienidze
podatnikw i nie by przewidziany przez budet na 1998 r.
Deputowani uwaaj ponadto, e wyjazd prezydenta by
"naruszeniem dyscypliny pracy".
Wedug nich, tak dugi woja naley traktowa jako prywatn
podr, poniewa prezydent nie spotka si z adnym z
przebywajcych w Japonii szefw pastw.
Twierdz, e wyjazd by
zwyk "nieobecnoci w pracy".
Deputowani chcieliby, aby prokuratura odpowiedziaa jak
sum stracili podatnicy w rezultacie podry prezydenta do
Japonii oraz jaka subowa konieczno zmusia biaoruskiego
przywdc do spdzenia ok. dwch tygodni za tak odleg granic.
Prezydent ukaszenka, ktry peni jednoczenie funkcj
prezydenta biaoruskiego Komitetu Olimpijskiego, wystpowa w
Japonii w tej drugiej roli, dugo dopingujc tam swoich
sportowcw.
Deputowani chcieliby zbadania, czy konstytucja oraz
przepisy prawa pozwalaj na poczenie tych obu stanowisk.
Krytyczny wobec prezydenta parlament XIII kadencji, nie
uznaje wynikw referendum z jesieni 1996 roku, po ktrym
prezydent ukaszenka powoa do ycia nowy parlament,
naruszajc, wedug opozycji, konstytucj kraju.
Ze swej strony
ukaszenka nie uznaje Rady Najwyszej.
(PAP)
rr/
Wiadomoci dnia - pitek, 06.03, godz.16.00
Wiodce postacie wydarze Marca 1968 roku: Jacek Kuro i

Karol Modzelewski zostali kawalerami Orderw Ora Biaego.


Prezydent wystpi z inicjatyw przywrcenia polskiego
obywatelstwa osobom, ktre zostay go pozbawione po
wydarzeniach Marca 68.
Unia Wolnoci chce, by osoby te
byy objte procedur przywrcenia obywatelstwa.
Przewodniczcy AWS Marian Krzaklewski odwiedzi USA
Rosja wysya na rozmowy o Kosowie do Londynu wicemistra
spraw zagranicznych
Amerykaska sekretarz stanu Madeleine Albright parafowaa
porozumienie umoliwiajce USA uczestnictwo w budowie
ukraiskich elektrowni atomowych.
Kijw nie bdzie za to
dostarcza technologii nuklearnej Iranowi.
----------------------------------------------------------W uznaniu zasug na rzecz suwerennej i wolnej Polski Jacek
Kuro i Karol Modzelewski zostali dzi odznaczeni najwyszymi
polskimi odznaczeniami pastwowymi - Orderami Ora Biaego.
Prezydent Aleksander Kwaniewski, wrczajc odznaczenie
powiedzia, e dziki nim "Polska spokojnie moe patrze w
lustro".
Wydarzenia Marca 1968 okreli jako haniebn dat w
historii Polski.
"Pamitamy, e z ust prymasa Polski, kardynaa Stefana
Wyszyskiego, pady wtedy wane sowa w obronie modziey
studenckiej" - kontynuowa prezydent.
Doda, e wielu wczenie
represjonowanych dzi jest w rnych obozach politycznych: Jan
Lityski, Ryszard Bugaj, Jan Olszewski, Marek Borowski, Andrzej
Olechowski, Antoni Macierewicz.
Obaj odznaczeni podkrelili, e uhonorowanie ich przyjmuj
jako symboliczne, uczynione w imieniu tych wszystkich, ktrzy
wwczas zajmowali podobn postaw.
Imi nas milion - powiedzia
Kuro.
Modzelewski wyjania, e sens podjtego wwczas przez
intelektualistw i studentw protestu polega na prbie obrony
"wysepek wzgldnej swobody sowa i nauczania", jakie powstay po
padzierniku 1956 r.
Kampania antysemicka zostaa wywoana walk
o wadz w obozie rzdzcym.
Miaa te odizolowa od
spoeczestwa uczestnikw protestu.

W uroczystoci uczestniczyo blisko 150 zaproszonych goci w


tym przedstawiciele parlamentu, rzdu, rodziny i przyjaciele
odznaczonych.
Jacek Kuro wystpi tradycyjnie w dinsowych
spodniach i bluzie.
------------------------------Prezydent Aleksander Kwaniewski zapowiedzia, e w cigu
najbliszych dni przedstawi inicjatyw przywracajc
obywatelstwo tym osobom, ktre zostay go pozbawione wbrew
swojej woli po wydarzeniach Marca 68.
Unia Wolnoci chce, by osoby zmuszone do emigracji po
wydarzeniach Marca 1968 r. byy objte procedur potwierdzenia
(a nie przywrcenia) polskiego obywatelstwa.
"Pisanie poda o
przywrcenie jest traktowane przez wielu jako dodatkowe
upokorzenie" - powiedzia jeden z liderw Unii, Henryk Wujec.
-----------------------------Marian Krzaklewski odwiedzi USA
W sobot Marian Krzaklewski rozpocznie wizyt w Stanach
Zjednoczonych.
Przewodniczcy AWS bdzie gociem amerykaskiego
Senatu podczas ostatecznego gosowania w sprawie rozszerzenia
NATO o Polsk, Wgry i Czechy - powiedzia asystent
Krzaklewskiego ds. zagranicznych Marek Kotlarski.
W USA zostanie
te zlicytowany Mercedes 200C, ktry Krzaklewski otrzyma z
okazji nadania mu tytuu "Czowieka roku" tygodnika "Wprost".
Po gosowaniu, ktre prawdopodobnie odbdzie si w przyszym
tygodniu, Krzaklewski spotka si z senatorami "najbardziej
zasuonymi dla ratyfikacji traktatu" oraz ambasadorami pastw,
ktre zostan przyjte do NATO i tych, ktre do tej organizacji
dopiero aspiruj.
Przewidziane s te spotkania z politykami,
m.in. sekretarzem stanu USA Madeleine Albright oraz senatorem
Trentem Lottem - liderem wikszoci republikaskiej w Senacie.
W Chicago, podczas przyjcia w Hilton Towers, wydanego przez
Poloni z okazji zakoczenia senackiej debaty nad rozszerzeniem
NATO, zlicytowany zostanie mercedes Krzaklewskiego.
Krzaklewski
przekae pienidze na cele charytatywne, ktre nie zostay
jeszcze okrelone - wyjani Kotlarski.
-------------------------------

Przed Sdem Wojewdzkim w Opolu przy drzwiach zamknitychrozpocz si proces czwrki mczyzn oskaronych o zbiorowy
gwat na 14- latce.
Do zdarzenia doszo w nocy z 13 na 14 lipca ub. roku na
dyskotece pod Gubczycami.
Czterej pijani mczyni w wieku 1820 lat wcignli do samochodu wracajc z zabawy dziewczynk.
Rozebrali j do naga i zmuszali do czynw lubienych.
Kiedy
trjka napastnikw wysza z samochodu czwarty z nich- Janusz W.
prbowa dokona gwatu; by jednak zbyt pijany.
Wedug ustale
ledztwa wanie wtedy ci po twarzy ofiar ostrym narzdziem.
Korzystajc z chwili nieuwagi, ucieka ona swoim przeladowcom.
Grzegorz F., Seweryn D. oraz Grzegorz K. nie przyznali si
do zarzucanych im czynw.
Janusz W. przyzna si do czynu
lubienego, lecz zaprzeczy, jakoby mia okaleczy 14- latk.
Oskaronym grozi kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolnoci.
Caa
czwrka odpowiada z wolnej stopy.
-----------------------------------------------------Rosja wyle wiceministra, a nie ministra spraw zagranicznych
na poniedziakowe spotkanie grupy kontaktowej w Londynie, ktra
ma omawia sytuacj w Kosowie - poinformoway rda w rosyjskim
MSZ.
Obserwatorzy uwaaj, e poniedziakowe spotkanie moe
zagrozi Jugosawii nowymi sankcjami, jeli Miloszevi nie
podejmie dziaa, by zapewni pokojowe rozwizanie napitej
sytuacji w Kosowie.
Od soboty w Kosowie trwa serbska operacja wymierzona
przeciwko albaskiemu "terroryzmowi".
W czwartek w czasie walk
serbskie siy zabiy w okolicy Drenicy w rodkowej czci
regionu 20 Albaczykw.
rda albaskie w Kosowie mwi o 50
zabitych Albaczykach.
W skad grupy kontaktowej ds. krajw byej Jugosawii
wchodz Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, Wielka Brytania i
Rosja.
*****
Rosyjskie MSZ nie potwierdzio oficjalnie informacji, e
rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Nikoaj Afanasjewski

pojedzie w poniedziaek do Londynu, lecz stwierdzio, i szef


rosyjskiej dyplomacji Jewgienij Primakow nie planuje w przyszym
tygodniu adnych wyjazdw zagranicznych.
Wczeniej informowano, e na roboczym spotkaniu grupy
kontaktowej w Londynie Rosj bdzie reprezentowa Primakow.
-----------------------------------------------Amerykaska sekretarz stanu Madeleine Albright parafowaa w
Kijowie porozumienie umoliwiajce firmom amerykaskim
uczestnictwo w budowie i modernizacji ukraiskich elektrowni
atomowych.
W zamian wadze w Kijowie zobowizay si nie
dostarcza technologii nuklearnej Iranowi.
Porozumienie reguluje sprawy dotyczce m. in. przekazywania
substancji sucych do wytwarzania paliwa nuklearnego,
reaktorw i innych elementw wyposaenia siowni nuklearnych.
----------------------------------------------------------W Oldenburgu w 1/32 finau indywidualnego turnieju 6.
Halowych Mistrzostw Europy w ucznictwie Katarzyna Klata(
Mazowsze-Teresin) awansowaa do dalszych rozgrywek.
Brzowa medalistka igrzysk olimpijskich w Atlancie w
rywalizacji zespoowej pokonaa Ann Pucew (Rosja) 174:172.
Pozostae dwie polskie uczniczki Jonnaa Wakiewicz
(Marymont Warszawa) i Jolanta Wymlatil (Resovia Rzeszw)
przegray.
W 1/16 finau K.Klata spotka si z Elif Altinkaynak
(Turcja).
----------------------------------------------------------

INFORMACJE DWIKOWE NADANE 6 MARCA DOSTPNE W BBS:


Biaoruski prezydent ukaszenka jedzie do Iranu
Biblioteka SID - Plik : 03_06_04.wav
Serwis odpatny
Dzi wizyt w Iranie rozpoczyna prezydent ukaszenka.
Jak poinformoway PAP suby prasowe biaoruskiego MSZ, w jej
trakcie ma si on m.in. spotka si z prezydentem tego
islamskiego kraju, Mohammadem Chatamim. 9 marca obaj podpisz
wsplne owiadczenie i podsumuj rezultaty wizyty na konferencji
prasowej.

dzwik:
W poowie lutego amerykaska gazeta "The Washington Times",
powoujc si na CIA, doniosa, i biaoruski prezydent zamierza
podpisa w Teheranie tajn umow z Iranem na dostawy sprztu
wojskowego, czci do czogw i transporterw opancerzonych.
Sprzeda czci do czogw nie narusza adnej umowy
midzynarodowej, Amerykanw zaniepokoia jednak sugerowana przez
nich tajno takiego porozumienia.
Wedug CIA, Biaoru mogaby
si sta kanaem przerzutu rosyjskich rakiet i technologii
nuklearnych do Iranu.
Wkrtce po amerykaskim alarmie, biaoruskie MSZ
owiadczyo, e nie przygotowuje tajnych umw w zwizku z wizyt
Aleksandra ukaszenki w Iranie.
Dzisiaj suby prasowe MSZ
poday, i w jej trakcie podpisanych zostanie kilka dwustronnych
porozumie oraz memorandum o wsppracy w dziedzinie edukacji,
nauki i technologii. ukaszenka ma take odwiedzi woln stref
ekonomiczn na wyspie Kisz oraz irask prowincj Isfahan.
z Miska mwi Wojciech Pocharski PAP

(PAP)opr.jkc/

Biaoru/ Prezydent ukaszenka jedzie do Iranu


6.03.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Prezydent ukaszenka
rozpoczyna w pitek oficjaln wizyt w Iranie.
Jak poinformoway
PAP suby prasowe biaoruskiego MSZ, w jej trakcie ma si on
m.in. spotka si z prezydentem Mohammadem Chatamim. 9 marca
obaj prezydenci podpisz wsplne owiadczenie i podsumuj
rezultaty wizyty na konferencji prasowej.
W poowie lutego amerykaska gazeta "The Washington Times",
powoujc si na CIA, doniosa, i biaoruski prezydent zamierza
podpisa w trakcie wizyty w Teheranie tajn umow z Iranem na
dostawy sprztu wojskowego, czci do czogw i transporterw
opancerzonych.
Sprzeda czci do czogw nie narusza adnej
umowy midzynarodowej, jednak Amerykanw zaniepokoia
ewentualno tajnoci takiej umowy.
Wedug CIA, Biaoru mogaby
si sta kanaem przerzutu rosyjskich rakiet i technologii

nuklearnych do Iranu.
Wkrtce po amerykaskim alarmie biaoruskie MSZ owiadczyo,
e nie przygotowuje tajnych umw w zwizku z wizyt Aleksandra
ukaszenki w Iranie.
Suby prasowe MSZ poday w pitek, i podczas prezydenckiej
wizyty w Iranie podpisanych zostanie szereg dwustronnych
porozumie oraz memorandum o wsppracy w dziedzinie edukacji,
nauki i technologii. ukaszenka ma take odwiedzi stref
wolnocow na wyspie Kisz oraz prowincj Isfahan.
(PAP)
jo/jr
Biaoru/ ukaszenka: nie bdziemy dostarcza broni Iranowi
6.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Prezydent Biaorusi
Aleksandr ukaszenka powiedzia w pitek przed odlotem do Iranu,
e wiat nie powinien si obawia, e Biaoru bdzie dostarcza
Iranowi bro ofensywn.
Doda, e Biaoru jako suwerenne pastwo, w zgodzie z
normami bezpieczestwa midzynarodowego, bdzie podpisywa takie
umowy, jakie s dla niej korzystne.
"Nie mamy broni jdrowej i
niczego, co mogoby przestraszy wiat" - owiadczy.
"To, co bdziemy dostarcza Iranowi, to zwyczajna produkcja.
Priorytetem w stosunkach z tym pastwem jest gospodarka" zapewni ukaszenka na lotnisku w Misku.
Mwic o kwestiach wojskowej wsppracy technicznej z Iranem
wyjani, e jest tam duo poradzieckiej techniki.
Wg
prezydenta, Biaoru chtnie zajaby si jej remontem.
Robi to
jednak Rosja. Jeli Biaoru lub Rosja nie sprzedadz czego
Iranowi, zrobi to Ameryka lub inne pastwo - mwi ukaszenka.
W pitek prezydent Biaorusi rozpoczyna wizyt w Iranie.
Jak
poinformowa biaoruski MSZ, w jej trakcie podpisanych zostanie
kilka dwustronnych porozumie oraz memorandum o wsppracy w
dziedzinie edukacji, nauki i technologii. ukaszenka ma take
odwiedzi stref wolnocow na wyspie Kisz i prowincj Isfahan.
W poowie lutego amerykaska gazeta "The Washington Times"
powoujc si na CIA podaa, e biaoruski prezydent zamierza
podpisa w Teheranie tajn umow z Iranem na dostawy sprztu
wojskowego, czci do czogw i transporterw opancerzonych.

Sprzeda czci do czogw nie narusza adnej umowy


midzynarodowej, jednak Amerykanw zaniepokoia ewentualno
tajnoci takiej umowy.
Wedug CIA, Biaoru mogaby si sta
kanaem przerzutu rosyjskich rakiet i technologii nuklearnej do
Iranu.
(PAP)
mc
Biaoru/ Opozycja apeluje w sprawie kryzysu jzyka
6.03.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Biaoruska partia
Socjaldemokratyczna "Narodna Hramada" - jedno z najbardziej
aktywnych biaoruskich ugrupowa opozycyjnych - wyrazia powane
zaniepokojenie stanem jzyka biaoruskiego, bdcego "jednym z
gwnych czynnikw ycia narodu, zachowania i umocnienia
pastwa".
Czonkowie tej formacji, podczas odbywajcego si w Misku
zjazdu, zwrcili si do obywateli Biaorusi z apelem o uywanie
na codzie jzyka biaoruskiego oraz o przekonywanie do tego
innych obywateli kraju.
Zarzucili ministerstwu edukacji oraz
administracji pastwowej prowadzenie "polityki rusyfikacyjnej",
a take "obojtno wobec narodowych problemw Biaorusi".
Ich zdaniem, w "tragicznych procesach" przewodzi Misk, w
ktrym nastpuje szybkie zmniejszenie si iloci
biaoruskojzycznych szk.
Jeszcze w poowie lat 90. do
miskich klas biaoruskojzycznych uczszczao niemal 60 proc.
pierwszoklasistw, w ostatnich za latach ok. 7 proc. utrzymuj czonkowie opozycyjnego ugrupowania.
"I to wszystko w niemal dwumilionowym miecie, gdzie
wikszo ludnoci stanowi Biaorusini" - akcentuje "Narodna
Hramada".
(PAP)
jo/jr
Biaoru/ ukaszenka: wczeniejsze wybory to chaos
05.04.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Prezydent Biaorusi
Aleksandr ukaszenka stwierdzi w czwartek, e nie boi si
przedterminowych wyborw, za przeprowadzeniem ktrych w 1999 r.
opowiada si opozycja. ukaszenka uwaa jednak, e wczeniejsze
wybory parlamentarne i prezydenckie wywoayby chaos.
Obawia si

te przekrelenia konstytucji przyjtej w referendum w 1996 r.


"Wybaczcie nieskromno - mylicie, e boj si tych wyborw
(prezydenckich)?...
Ale ludzie poparliby mnie" - mwi
ukaszenka dziennikarzom na konferencji prasowej w Grodnie.
"Niebezpieczestwo nie tkwi w samych wyborach, a w tym, e
idc na nie zniesie si konstytucj przyjt w referendum,
wedug ktrej wybory powinny si odby w 2001 roku.
A poza tym,
wiecie czym s wybory?...
Wiecie.
To chaos" - sugerowa
prezydent, dodajc, e dzi Biaorusi niepotrzebne s
przedwyborcze batalie.
Wedug ukaszenki, wszystkie wybory odbywa si bd
wycznie w zgodzie z konstytucj.
"Mamy konstytucj, ktr
bdziemy wypenia"- podkreli.
"No, znajdcie artyku w konstytucji, wedug ktrego mog
rozwiza parlament" - mwi ukaszenka do dziennikarzy.
"Tak ja mog go rozwiza, ale jeli do tego bdzie podstawa
konstytucyjna lub parlament sam podejmie decyzj o podaniu si
do dymisji" - wyjania zasady prezydent.
Zdaniem ukaszenki, parlament nie poda si do dymisji, a i
on nie ma zamiaru go rozwizywa.
Nie tylko dlatego, e nie ma
podstaw, ale i dlatego, e "konstytucj popar nard,
stworzylimy nowe organy wadzy, przyjlimy ogromny pakiet praw
na podstawie tej konstytucji" - stwierdi prezydent.(PAP)
kjh
Biaoru/ Przedstawiciele Kocioa o spotkaniu z prezydentem
5.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Kardyna Kazimierz
witek, arcybiskup archidiecezji misko-mohylewskiej owiadczy
w czwartek w rozmowie telefonicznej z korespondentem PAP, e "w
wyszym seminarium duchownym w Grodnie studiuj i przygotowuj
si do kapastwa wycznie obywatele biaoruscy".
Kardyna, ktry jest najwyszym zwierzchnikiem Kocioa
katolickiego na Biaorusi, owiadczy to zapytany o wiadomo
agencji Reuters, e prezydent ukaszenka zada od niego
podczas spotkania w rod w Grodnie, aby do stanu duchownego
przygotowywa tylko obywateli Biaorusi.

Kardyna witek nie skomentowa informacji, e prezydent


domaga si rwnie, aby na Biaoru nie sprowadzano ksiy z
innych krajw.
Zapytany o wypowied ukaszenki, udzielon reporterom w
Grodnie przed spotkaniem z kardynaem, e "ju trzy lata temu
mwi im (katolikom), aby nie cigali tu cudzoziemcw, ale nic
si nie zmienio", arcybiskup witek odpar, e "nie jest
kronikarzem wypowiedzi pana prezydenta".
Doda, e nie chce
komentowa czego, przy czym nie by.
Kardyna, ktry w czwartek przebywa w Pisku, siedzibie
archidiecezji, poinformowa, e w rod "odbyo si nawiedzenie
przez pana prezydenta seminarium" w Grodnie. ukaszenka
"zwiedzi je, przeprowadzone zostay odpowiednie rozmowy".
"Byo
to spotkanie, w ktrym i ja uczestniczyem jako gowa Kocioa
katolickiego (na Biaorusi), ale to jest ju nasza sprawa
wewntrzna".
Wedug Reutersa spotkanie prezydenta z kardynaem upyno
"w napitej atmosferze".
Jednak ksidz Stanisaw Pawlina z
otoczenia kardynaa powiedzia PAP, e byo ono "raczej
pogodne".
"Prezydent zoy yczenia imieninowe ksidzu
kardynaowi, bo to byo prawie w imieniny Kazimierza, oraz
przekaza ogromn wizank przepiknych kwiatw i jeszcze jaki
may prezencik".
Ks.
Pawlina wyrazi zdziwienie z powodu
"polityki" informacji agencyjnych i powiedzia, e nie byo to
spotkanie "dla rozwaa tematw Koci-pastwo".
Zorganizowano
je w seminarium przy okazji prezydenckiej wizyty w Grodnie,
ktra nastpia z innych przyczyn.
Reuters pisa w rod, e ukaszenka owiadczy, i uda si
do Grodna specjalnie, aby spotka si z hierarchami Kociow
prawosawnego, katolickiego i unickiego.
"Ja sam nie jestem
wierzcy, ale musimy przywrci chrzecijaskie wartoci" przytacza Reuters sowa szefa pastwa biaoruskiego.
(PAP)
xp/
Biaoru/ Antanowicz interpretuje niezadowolenie ukaszenki
5.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Iwan Antanowicz,

biaoruski minister spraw zagranicznych, interpretujc w


czwartek sowa prezydenta ukaszenki, ktry dzie wczeniej w
Grodnie, wedug doniesie agencyjnych, da upust swemu
niezadowoleniu w kwestiach stosunkw z Polsk, powiedzia
korespondentowi PAP, e "w atmosferze wok biaorusko-polskich
stosunkw jest duo goryczy i duo szorstkoci dlatego, e
utrzymuj si problemy graniczne".
Polska zaostrzya z kocem ubiegego roku przepisy o
wjedzie obywateli Rosji i Biaorusi, a 1 marca wadze rosyjskie
i biaoruskie wprowadziy podobne decyzje w sprawie zasad i
warunkw przekraczania granicy oraz pobytu obywateli polskich w
tych krajach.
Wedug Antanowicza Biaoru zamierza w sprawie sytuacji na
granicy odpowiada na kady gest przyjani - przyjani, a
zrozumienia - zrozumieniem.
"Na niezrozumienie nie bdziemy
odpowiada niezrozumieniem, ale jeli Polacy bd si upiera
przy odmowie usunicia tych cikich warunkw na granicy, to
wiadomo, ile mona zastosowa odpowiednich rodkw granicznych"
- owiadczy minister.
"Niekiedy stosujemy je w odpowiedzi (na posunicia strony
polskiej).
Nie chcielibymy jednak ucieka si do tej strategii,
dlatego prowadzimy rokowania i w rokowaniach tych obie strony
wystarczajco dobrze si rozumiej" - doda.
"Jeli strona polska nie dojdzie z nami do porozumienia,
ktre bdzie korzystne dla obu stron, to niewtpliwie, wszystkie
straty gospodarcze, ktre ponosimy, i wszystkie niewygody
spoeczno-psychologiczne stan si rwnie jej udziaem.
Prosz
nie traktowa tego jak groby, prosz traktowa to jak akt
wzajemnoci.
Tak interpretuj oficjalne stanowisko prezydenta
ukaszenki, MSZ i moje wasne" - wyjani minister.
Agencja Reuters podawaa w rod z Grodna, e prezydent
ukaszenka powiza spraw pogorszenia stosunkw z Polsk z
pretensjami do Kocioa katolickiego na Biaorusi o sprowadzanie
do tego kraju ksiy z zagranicy.
Jednak minister Antanowicz nie
ustosunkowa si do tej sprawy.
(PAP)
xp/
Wiadomoci dnia - roda, 4.03., godz. 15.00
Marian Krzaklewski zapowiada zaostrzenie dyscypliny w

klubie parlamentarnym AWS.


Kombatanci apeluj do Sejmu o debat nad ocen komunizmu
Niewykluczone, e jeszcze dzi Trybuna Stanu ogosi
orzeczenie w sprawie apelacji od wyroku w aferze
alkoholowej
Wojciech Fibak zrezygnowa z funkcji honorowego konsula RP w
Monaco w zwizku z oskareniem o "agresj seksualn"
przez sdziego francuskiego
--------------------------------------------------------------Marian Krzaklewski zapowiedzia zaostrzenie dyscypliny w
klubie parlamentarnym AWS.
Koalicji AWS-UW nie udao si odrzuci wniosku SLD o
wykrelenie z porzdku obrad obecnego posiedzenia Sejmu projektu
samorzdowej ordynacji wyborczej.
W 200-osobowym klubie AWS 7
posw poparo wniosek SLD, 18 wstrzymao si od gosu, a 42 nie
gosowao.
Jeszcze gorzej byo w klubie UW - nie gosowao 20 z
60 posw, 4 wstrzymao si.
Krzaklewski powiedzia, e prezydium klubu zaproponuje, aby
posw klubu AWS obowizywaa bezwzgldna obecno podczas
ustalania porzdku obrad.
-------------------------------Jutro rano prezydium Sejmu zdecyduje, czy zwoa w przyszym
tygodniu dodatkowe posiedzenie Sejmu, na ktrym rozpatrzono by
projekty ustaw dotyczcych wyborw samorzdowych - powiedzia
marszaek Sejmu Maciej Payski.
-------------------------------Marszaek Sejmu przyj przedstawicieli rodowisk
kombatanckich, ktre wzywaj "polskich parlamentarzystw do
podjcia uchway uznajcej wadze PRL oraz wadze PPR, PZPR, UB
i innych sub specjalnych za zbrodnicze i przestpcze".
Delegacja kombatantw reprezentowaa organizacje, ktre
manifestoway przed Sejmem w zwizku z wczorajsz decyzj o
przesuniciu debaty nad punktem obrad dotyczcego oceny
komunizmu.
Marszaek zapewni przedstawicieli rodowisk kombatanckich,
e decyzja w sprawie dokadnego terminu przeprowadzenia tej
dyskusji zapadnie jutro.
Najprawdopodobniej odbdzie si ona na
nastpnym posiedzeniu Sejmu.
---------------------------------

Niewykluczone, e jeszcze dzi Trybuna Stanu ogosi


orzeczenie w sprawie apelacji od wyroku w aferze alkoholowej.
Sdziowie Trybunau po wysuchaniu oskaronych udali si na
narad.
W aferze alkoholowej o zaniedbania, ktre umoliwiy
niekontrolowany import alkoholu w latach 1989-1990 i spowodowane
tym straty Skarbu Pastwa, oskaronymi s czterej b. ministrowie
w rzdach Mieczysawa Rakowskiego i Tadeusza Mazowieckiego oraz
b. prezes GUC.
Trybuna I instancji skaza b. ministra wsppracy
gospodarczej z zagranic Dominika Jastrzbskiego i b. szefa GUC
Jerzego wieka.
Ich adwokaci domagaj si zmiany wyroku.
Trybuna uniewinni natomiast b. ministrw: rynku
wewntrznego - Aleksandra Mackiewicza, finansw - Andrzeja
Wrblewskiego i spraw wewntrznych - Czesawa Kiszczaka.
Odwoania od tej czci wyroku zoyli oskaryciele z ramienia
Sejmu.
--------------------------------Wojciech Fibak zrezygnowa z funkcji honorowego konsula RP w
Monaco, aby - jak powiedzia - "nie wystawia ksistwa na
skandale w zwizku z oskareniem go o "agresj seksualn" przez
paryskiego sdziego ledczego.
Oskarenie jest zwizane z
dochodzeniem, jakie sdzia Frederic Nguyen prowadzi przeciw
organizatorom midzynarodowej sieci prostytucji, w ktrej jako
wiadkowie lub oskareni wystpuj znane osobistoci ze wiata
filmu i mody.
W ubiegym miesicu jako wiadek zeznawa znany
aktor Robert De Niro.
Fibak podkrela wielokrotnie, e niesusznie zosta
wpltany w t afer i stanowczo zaprzecza oskareniom sdziego.
--------------------------------Trzyosobowa rodzina zostaa zastrzelona w swoim mieszkaniu
na warszawskim Targwku.
Policja zostaa powiadomiona o zdarzeniu rano.
Ze Wstpnych
ocen lekarzy wynika, e miertelne strzay mogy pa wczoraj
wieczorem.
Krata na klatk schodow i drzwi do mieszkania ofiar
byy uchylone, a na pododze leay trzy ciaa.
Zabici to
emerytowana nauczycielka, jej m - pukownik w stanie spoczynku

- i ich 30-letni syn.


Wrd ssiadw mieli opini spokojnych
ludzi.
-------------------------------Niemieckie wadze udaremniy wyjtkowo drastyczny przypadek
przemytu ludzi przy granicy z Polsk.
Polscy przemytnicy
stoczyli w minibusie 50 osb, rwnie kobiety i mae dzieci,
ktrym grozia mier z uduszenia.
Ujto dwch przemytnikw.
Uchodcy to Afgaczycy.
Za przemycenie do Niemiec uchodcy
zapacili od 3 tys. do 17 tys. dolarw.
(PAP)
opr. bsb/
INFORMACJE DWIKOWE NADANE 4 MARCA DOSTPNE W BBS:
Biblioteka SID : Plik 03_04_04.wav
Serwis odpatny
Uadzimir Koas, dyr.
Biaoruskiego Humanistycznego Orodka
Edukacyjno-Kulturalnego w Misku, uwaa, e Biaorusinw nie
uywajcych ojczystego jzyka we wasnym kraju sta na
przezwycienie tego stanu.
W jego opinii niech do uywania
jzyka biaoruskiego jest wynikiem polityki radzieckiego
imperium, ktre niszczyo odmiennoci narodw i krajw
wchodzcych w jego skad.
dwik:
Biaorusini posuguj si obecnie wycznie jzykiem
rosyjskim.
"Imperialne, rosyjskojzyczne centrum przysonio
prowincj, u prostych ludzi powsta zatem stereotyp, e w mowie
ojczystej niczego wartociowego i modnego nie usyszysz" powiedzia Koas.
Jego zdaniem, biaoruskie pragnienie bycia
sob jest wyczuwalne.
Wyjani, e jego Orodek pyta
Biaorusinw rozmawiajcych na ulicach po rosyjsku dlaczego nie
uywaj swojego jzyka. 99,9 proc. powiedziao, e jest im
wstyd, i nie posuguj si biaoruskim oraz, e nie znaj
historii Biaorusi, jednake w radzieckiej szkole w podrczniku
historii byo tylko kilka stron na temat ich kraju.
Inspiracj dla stworzenia w stolicy Biaorusi nie
istniejcego wczeniej biaoruskiego liceum oraz orodka
ksztaceniowego bya dla Koasa jego wizyta w Polsce - w

biaoruskich liceach w Hajnwce i Bielsku.


Doszed wowczas do
wniosku, e jeli w naszym kraju istniej biaoruskie licea, to
czemu nie ma ich w Misku.
W jego prestiowej placwce z biaoruskim jzykiem
wykadowym uczy si rwnie jzyka polskiego, ktry "wybiera
dua liczba uczcych si".
z Miska mwi Wojciech Pocharski PAP

Biaoru/Biaorusinw sta na posugiwanie si swoim jzykiem


4.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Uadzimir Koas, dyrektor
Biaoruskiego Humanistycznego Orodka Edukacyjno-Kulturalnego w
Misku, uwaa, e Biaorusinw, ktrzy na co dzie, we wasnym
kraju nie uywaj biaoruskiego jzyka, sta na przezwycienie
tego stanu bdcego wynikiem polityki radzieckiego imperium,
ktre niszczyo odmiennoci narodw i krajw wchodzcych w jego
skad.
Jego zdaniem, do ostatnich wyborw prezydenckich proces
odrodzenia jzyka postpowa normalnie.
Na peny sukces
przyszoby czeka 10 lat.
Biaorusini na ulicach miast, w sklepach i urzdach
posuguj si obecnie wycznie jzykiem rosyjskim.
Przykadaj
te wag do rosyjskojzycznej pop-kultury.
"Imperialne,
rosyjskojzyczne centrum przysonio prowincj, u prostych ludzi
powsta zatem stereotyp, e w mowie ojczystej niczego
wartociowego i modnego nie usyszysz" - powiedzia Koas w
rod PAP.
Wyjani, e jego Orodek pyta Biaorusinw rozmawiajcych
na ulicach po rosyjsku dlaczego nie uywaj swojego jzyka. 99,9
proc. powiedziao, e jest im wstyd, i nie posuguj si
biaoruskim oraz e nie znaj historii Biaorusi, jednake w
radzieckiej szkole w podrczniku historii byo tylko kilka stron
na temat ich kraju.
Wedug Koasa, Biaorusini pasywnie, jednake wadaj swoj
mow.
Na zachodzie kraju s ludzie, ktrzy mwi wycznie po
biaorusku, im dalej za na wschd jzyk przeksztaca si w
tzw. trasiank - mieszanin sw biaoruskich i rosyjskich.
Kiedy na pocztku lat 90. zaczy si procesy odrodzenia

narodowego ok. 70 proc. szk przeszo z rosyjskiego na


biaoruski.
Suyo to przezwycieniu "etnicznej katastrofy",
ktr przeywa kraj - stwierdzi Koas.
Biaoru za czasw
radzieckich zostaa zalana przez si robocz i kadr
kierownicz pochodzc z innych czci wielonarodowego pastwa.
Silna jest tu rwnie rosyjskojzyczna "pita kolumna" byych
wojskowych - wyjani Koas przyczyny osabnicia w ostatnim
czasie procesu odrodzenia biaoruskiego jzyka i kultury.
Wedug niego, aby nada nowy impuls temu procesowi potrzebny
byby wstrzs w rodzaju chociaby telewizyjnego serialu zwykej opery mydlanej, lecz w jzyku ojczystym.
"Ludzie
nazajutrz mwiliby po biaorusku" - stwierdzi Koas.
Na pytanie
jak przedstawia si obecnie rozwj biaoruskojzycznych,
prywatnych mediw elektronicznych, odpar, e ustawa o
mass mediach nie daje na ich powstanie adnych nadziei.
Wyjani, e krzewieniem kultury i jzyka ojczystego w
Misku zajmuje si kierowany przez niego Biaoruski
Humanistyczny Orodek Edukacyjno-Kulturalny.
Powsta on jeszcze
za czasw radzieckich stawiajc sobie za cel edukacj narodow.
"W Misku - stolicy Biaorusi - nie byo wwczas adnej szkoy z
wykadowym biaoruskim.
Uczono jzyka biaoruskiego, ale by to
jedyny przedmiot w planie nauczania, z ktrego mona byo
zrezygnowa" - podkreli Koas.
Doda, e na wsi byy szkoy
biaoruskie, ale w wyniku agitacji rodzice sami rezygnowali z
posyania do nich swych dzieci, zatem zmieniano ich profil z
biaoruskiego na rosyjskojzyczny.
Wysz edukacj mona byo
pobiera tylko po rosyjsku.
Zdolni uczniowie, ktrzy uczyli si
po biaorusku, oblewali w konsekwencji egzaminy na wysze
uczelnie.
Koas - z zawodu reyser filmowy - zetkn si najpierw z
tym problemem, gdy pracowa nad filmem o stanie biaoruskiej
mowy.
Inspiracj jednak dla stworzenia w stolicy Biaorusi
liceum oraz biaoruskiego orodka ksztaceniowego bya jego
wizyta w Polsce - w biaoruskich liceach w Hajnwce i Bielsku.
"Pomylaem - jeli w Polsce istniej biaoruskie licea to czemu
nie ma ich w Misku" - wyjani.

Stworzono zatem z pocztku nieformalne biaoruskie liceum


niedzielne.
Do przedsiwzicia doczyo wielu prestiowych
wykadowcw.
Poziom liceum zosta dostrzeony w ministerstwie
edukacji i w byym parlamencie - Radzie Najwyszej.
Organizatorom zaproponowano status narodowego centrum
edukacyjnego o pilotaowym i eksperymentalnym charakterze.
Orodek ma umow z resortem edukacji.
Wykonuje pastwowy plan
edukacyjny, ale we wasnym zakresie przygotowuje programy i
podrczniki, dysponuje studiem kino-telewizyjnym, wydawnictwem,
oddziaem naukowo-metodycznym i liceum.
W jego placwce wykada si rwnie jzyk polski, ktry
"wybiera dua liczba uczniw".
"To naturalne, poniewa wiele
dokumentw z historii Biaorusi jest w jzyku polskim, poza tym
jest to jzyk ssiadw, mona powiedzie, ssiadw najbardziej
bliskich, z ktrymi mamy najbardziej aktywne stosunki.
Chcielibymy, aby one rozwijay si i przewayy stosunki z
naszym wschodnim ssiadem" - wyjani dyr.Koas.
(PAP)
jo/
ewa/
Biaoru/ Prokuratura RB: niepastwowe media oczerniaj
3.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Denie do oczernienia
sdu w relacjach z zakoczonego w ubiegym tygodniu procesu
dwch modych dziaaczy opozycyjnego Biaoruskiego Frontu
Narodowego - Alaksieja Szydowskiego i Wadzima abkowicza zarzucio niepastwowym biaoruskim mediom centrum prasowe
Prokuratury Republiki Biaoru w rozpowszechnionym we wtorek
owiadczeniu.
"Twierdzenia wielu niepastwowych rodkw masowego przekazu,
e sprawa ta miaa to polityczne s koniunkturalne i wyraaj
pogldy okrelonych krgw politycznych, dcych do oczernienia
dziaalnoci sdw i innych organw ochrony prawa oraz do
wywarcia nacisku na ledztwo i sd w celu uwolnienia tych osb
od odpowiedzialnoci karnej" - gosi owiadczenie.
Zdaniem Prokuratury, "zebrane w toku ledztwa dowody
wiadcz o tym, e osoby te, dziaajc ze szczegln
zuchwaoci, umylnie uszkodziy noc 2 sierpnia 1997 r.
pomniki historii i architektury w Stobcach i pokryy fasady
urzdw pastwowych obelywymi napisami".

Modzi czonkowie BFN, 19-letni Szydowski i 16-letni


abkowicz dostali za to po 1,5 roku wizienia.
Sd w Misku
przed tygodniem skaza studenta Szydowskiego na ptora roku
przebywania w kolonii karnej - wizieniu o zaostrzonym rygorze,
za abkowicza - ucznia szkoy redniej - na ptora roku
wizienia z zawieszeniem na dwa lata.
Obu oskarono o "zoliwe
chuligastwo, zbezczeszczenie symboli pastwowych i umylne
uszkodzenie dbr historyczno-kulturowych".
Proces dwch nastoletnich dziaaczy BFN szczegowo
opisywaa opozycyjna prasa.
Towarzyszyo mu due zainteresowanie
spoeczestwa Biaorusi.
Wywoa on take midzynarodowe reakcje
w obronie Szydowskiego i abkowicza.
We wtorek na owiadczenie amerykaskiego Departamentu Stanu
w tej sprawie powoaa si gazeta "Nawiny" (b.
"Swaboda").
Wg
Departamentu, niedopuszczalne jest odnoszenie si do dzieci jak
do zwyczajnych przestpcw, a ponadto nie byo podstaw, by
twierdzi, i obaj nastolatkowie s niebezpieczni - cytuje
gazeta.
"Nawiny" podaj, e - zdaniem Amerykanw - antyprezydenckie
napisy na cianach s nieznacznym obywatelskim naruszeniem
prawa, za wysoki wyrok w procesie przypomina czasy Zwizku
Radzieckiego.
"Wzywamy biaoruskie wadze do uwolnienia
uwizionego modzieca i do uchylenia poaowania godnej
decyzji" - cytuj Departament Stanu USA biaoruskie "Nawiny".
(PAP)
ala/

ewa/

Biaoru/ Michai Czyhir przenosi si do Moskwy


3.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Byy biaoruski premier
Michai Czyhir opuszcza Biaoru i przenosi do Moskwy.
Zajmie
tam najprawdopodobniej stanowisko wiceprzewodniczcego zarzdu
jednego z rosyjskich bankw.
Czyhir od listopada 1996 r. by praktycznie bez pracy.
Poda
si do dymisji protestujc przeciw polityce prezydenta
Aleksandra ukaszenki.

Byy premier nie godzi si z prezydenckimi planami


referendum w sprawie wprowadzenia nowej konstytucji.
Po dymisji
zbliy si do opozycji.
W 1997 r. wszed w skad Narodowego
Komitetu Wykonawczego - rodzaju gabinetu cieni przy Radzie
Najwyszej XIII kadencji.
Podpisa si take pod obywatelsk
inicjatyw Karta-97.
W publicznych wystpieniach krytycznie
ocenia wewntrzn polityk wadz.
W tym czasie b. premier - ekonomista-bankowiec - odrzuca
intratne propozycje pracy od zagranicznych firm zainteresowanych
zorganizowaniem swych przedstawicielstw na terenie WNP.
Krewni
Czyhira utrzymuj, e oczekiwa raczej propozycji krajowych.
Stopniowo jednak zrozumia, e nie uda mu si dosta pracy na
Biaorusi.
Przyj zatem zaproszenie moskiewskiego banku.
(PAP)
rb mc

Biaoru/Prokuratur zainteresowa konkurs strzelecki im.


Oswalda
3.3.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Miska prokuratura
zamierza wyjani okolicznoci zawodw w strzelaniu z broni
pneumatycznej, ktre odbyy si w stolicy Biaorusi.
Konkurs imienia Lee Harveya Oswalda, zabjcy prezydenta Johna
Kennedy'ego - zorganizowali modzieowi dziaacze opozycji.
Barys Liagczyn, zastpca naczelnika zarzdu ledczego
prokuratury w Misku poinformowa, e zamierza ona wyjani, czy
organizacja i samo przeprowadzenie zawodw byy zgodne z prawem.
W zwizku z tym prokuratura chce wystpi do rosyjskiej
telewizji ORT z prob o przekazanie wideozapisu konkursu.
Pierwszego marca stacja nadaa relacj z tych zawodw.
Prokuratura spodziewa si, e uda si jej otrzyma ten materia.
Oswald, ktry wedug ustale oficjalnej komisji Warrena (do
dzi kwestionowanych przez cz opinii i badaczy w USA)
samotnie dokona jesieni 1963 roku w Dallas (Teksas) zamachu na
prezydenta Kennedy'ego, przebywa w ZSRR od jesieni 1959 do maja

1962 roku, mieszka i pracowa w Misku i by tam czonkiem


kka owieckiego.
Zawody w strzelaniu z broni pneumatycznej im.
Lee Harveya
Oswalda zorganizowa Mody Front - cz opozycyjnego
Biaoruskiego Frontu Narodowego w ramach imprezy "Olimpiada
Modego Frontu".
W konkursie wzio udzia 56 osb - gwnie
modzi dziaacze BFN oraz kilku dziennikarzy.
Najlepsi strzelcy
otrzymali medale i butelki piwa.
Prasowe opinie mwi, e prokuratura zainteresowaa si
spraw w zwizku z komentarzami na temat zawodw, ktre nadaa
ORT w swym wieczornym programie "Wremia".
Sugeruje si, e mona
byo w oparciu o nie wywnioskowa, i zamach na prezydenta,
ktry wydarzy si w USA, moe powtrzy si we wspczesnych
okolicznociach.
(PAP)
rb xp/
Wiadomoci dnia - pitek, 27.02., godz.20.00
Polskie przedsibiorstwa otrzymaj kredyt, a Stra Graniczna
uzyska pomoc szkoleniow od Niemiec - uzgodni w Bonn szef
Komitetu Integracji Europejskiej, Ryszard Czarnecki.
Przewodniczcy OBWE Bronisaw Geremek otworzy biuro
Doradczo-Obserwacyjnej Grupy OBWE w stolicy Biaorusi,
Misku.
Rzd rosyjski podj decyzj o budowie zakadu utylizacji
midzykontynentalnych rakiet balistycznych.
Stany zjednoczone zniosy obowizujce od 35 lat embargo na
dostawy broni do RPA.
-------------------------------------------------------------Polskie przedsibiorstwa otrzymaj wielomilionowy kredyt na
unowoczenienie i rozwj, a Stra Graniczna na wschodzie kraju
uzyska pomoc szkoleniow ze strony Niemcw - takie uzgodnienia
poczyni szef Komitetu Integracji Europejskiej Ryszard
Czarnecki, ktry przez dwa dni prowadzi w Bonn intensywne
rozmowy przygotowujce do negocjacji z Uni Europejsk.
Spotkanie z sekretarzem stanu w boskim Ministerstwie
Gospodarki RFN Lorenzem Schomerusem zaowocowao wstpnym
porozumieniem kredytowym dla maych i rednich firm polskich.

Z sekretarzem stanu w niemieckim MSW Peterem Schelterem


Czarnecki rozmawia o wschodniej granicy.
Powiedzia mu, e
Polska uszczelniajc j wywizuje si ze zobowiza unijnych,
ale ponosi okrelone koszty ekonomiczne i polityczne.
Schelter
obieca pomoc w szkoleniu funkcjonariuszy polskiej Stray
Granicznej.
Bardzo wyranie przy tym podkrela, e polska
granica wschodnia bdzie za par lat wschodni granic Unii.
-----------------------------Przewodniczcy Organizacji Bezpieczestwa i Wsppracy w
Europie Bronisaw Geremek otworzy biuro Doradczo-Obserwacyjnej
Grupy OBWE w stolicy Biaorusi, Misku.
Szef polskiej dyplomacji wyrazi nadziej, e biuro grupy
bdzie suyo interesom Biaorusi oraz interesom wsppracy;
bdzie ono otwarte dla pojedyczych obywateli, spoeczestwa
oraz instytucji demokratycznych.
Geremek doda, e od wadz
biaoruskich zaley, czy wykorzystaj t sytuacj.
Na koniec
owiadczy, e Polska wystpuje w stosunku do Biaorusi nie
tylko jako ssiad, ale take jako przyjaciel.
Biaoruski minister spraw zagranicznych, Iwan Anatanowicz
wyrazi gotowo prezydenta, rzdu i spoeczestwa jego kraju do
prowadzenia polityki integracji europejskiej.
Geremek powiedzia dziennikarzom, e nie widzi sprzecznoci
w tym, aby podejcie OBWE do Biaorusi byo jednoczenie
stanowcze i delikatne.
"Stanowcze, jeli chodzi o tre tego,
czego OBWE oczekuje od Biaorusi, delikatne - jeli chodzi o
poszanowanie tradycji wewntrznej, poczucia godnoci pastwowej
i narodowej Biaorusi.
Taka jest zasada dziaania OBWE" owiadczy szef polskiej dyplomacji.
Geremek podkreli, e wizyta bya udana i powinna pomc w
procesie demokratyzacji Biaorusi.
Wyrazi nadziej, e obecno
grupy OBWE przywrci temu krajowi naturalne miejsce w
spoecznoci wolnych i demokratycznych krajw Europy.
(DOSTPNA WERSJA DWIKOWA)
-----------------------------Rzd rosyjski podj decyzj o budowie zakadu utylizacji
midzykontynentalnych ruchomych i stacjonarnych rakiet
balistycznych.

Budowa rozpocznie si w lecie tego roku w miecie


Wotkinsk i potrwa od ptora roku do dwch lat.
Przedstawiciel narodowego centrum do spraw redukcji
zagroenia jdrowego powiedzia, e budowa powinna by czciowo
finansowana przez Stany Zjednoczone w ramach
rosyjsko-amerykaskiego programu wsppracy przy likwidacji
broni jdrowej.
Rzd rosyjski zamierza powici na ten cel 2
miliardy rubli.
Specjalista do spraw wojskowych wyjani, e budujc zakad,
Rosja chce dostosowa si do postanowie midzynarodowych
porozumie dotyczcych redukcji uzbrojenia strategicznego.
W
Wotkinsku likwidowane bd rakiety klasy SS-24 i SS-25.
Zdaniem specjalistw, utylizacja nie zagraa rodowisku ani
zdrowiu okolicznych mieszkacw dziki stosowaniu nowoczesnych
technologii neutralizacji broni jdrowej.
------------------------------Stany zjednoczone zniosy obowizujce od 35 lat embargo na
dostawy broni do RPA.
W owiadczeniu opublikowanym w Pretorii
przez wiceprezydentw obu krajw, Ala Gore'a i Thabo Mbkeki,
podkrelono, e decyzja wchodzi w ycie natychmiast.
Embargo wprowadzono jako wyraz protestu przeciwko
prowadzonej przez wadze RPA polityce segregacji rasowej.
Mimo
zniesienia tej polityki w 1994 r., embargo przeduono w
rezultacie sporu wok ekstradycji obywateli RPA oskaronych w
USA o jego naruszanie.
Spr zakoczy si w lutym ub. r.
Porozumienie zawarte przez Gore'a i Mbeki przewiduje, e RPA
bdzie moga stosowa amerykask technologi w produkowanych
przez siebie systemach broni oraz kupowa bro zawierajc
wyprodukowane w USA elementy od krajw trzecich.
------------------------------Od Grecji przez Pwysep Apeniski po Portugali rozciga
si obszar wysokiego cinienia.
Pozostaa cz kontynentu, w
tym rwnie Polska, jest w zasigu rozlegego i gbokiego niu
z orodkiem nad pnocn Skandynawi.
Nad Polsk przesuwa si
chodny front atmosferyczny, za ktrym zaczyna napywa
chodniejsze, arktyczne powietrze.
Ma by jutro pochmurno.

Na Pomorzu i Wybrzeu rozpogodzenia.


Opady deszczu przechodzce od pnocnego zachodu w deszcz ze
niegiem; tylko w woj. poudniowo-wschodnich bez opadw.
Temperatura od 4 do 8 st.
Wiatr umiarkowany i do silny,
porywisty, zachodni.
(PAP),cez/
--------------------------------------------------------------

MATERIA DWIKOWY DOSTPNY w BBS:


Biblioteka SID : Plik 02_27_06.wav
Serwis odpatny
Przewodniczcy Organizacji Bezpieczestwa i Wsppracy w
Europie Bronisaw Geremek otworzy dzi biuro DoradczoObserwacyjnej Grupy OBWE w stolicy Biaorusi, Misku.
DWIK:
Szef polskiej dyplomacji wyrazi nadziej, e biuro bdzie
suyo interesom Biaorusi oraz interesom wsppracy; bdzie
ono otwarte dla pojedynczych obywateli, spoeczestwa oraz
instytucji demokratycznych w tym kraju.
Geremek doda, e od
wadz biaoruskich zaley, czy wykorzystaj t sytuacj.
Minister spraw zagranicznych Biaorusi, Iwan Antonowicz
powiedzia, e jego kraj gotw jest i w kierunku
demokratycznym, co wie si z "funkcjonowaniem instytucji prawa
i przestrzeganiem praw czowieka".
Po ceremonii otwarcia przedstawicielstwa OBWE Bronisaw
Geremek owiadczy dziennikarzom, i nie widzi sprzecznoci w
tym, aby podejcie Organizacji do Biaorusi byo zarwno
stanowcze, jak i delikatne.
Doda, e poruszy podczas rozmw z
przedstawicielami biaoruskiego rzdu "problem winiw
politycznych" dzielc si oczekiwaniem OBWE, i nie bdzie ich w
tym kraju.
z Miska mowi Wojciech Pocharski PAP
Biaoru/Bronisaw Geremek otworzy biuro OBWE w Misku
27.2.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Przewodniczcy

Organizacji Bezpieczestwa i Wsppracy w Europie Bronisaw


Geremek otworzy w pitek biuro Doradczo-Obserwacyjnej Grupy
OBWE w Misku.
Szef polskiej dyplomacji wyrazi nadziej, e biuro grupy
bdzie suyo interesom Biaorusi oraz interesom wsppracy;
bdzie ono otwarte dla pojedyczych obywateli, spoeczestwa
oraz instytucji demokratycznych.
Geremek doda, e od wadz
biaoruskich zaley, czy wykorzystaj t sytuacj.
Na koniec
owiadczy, e Polska wystpuje w stosunku do Biaorusi nie
tylko jako ssiad, ale take jako przyjaciel.
Biaoruski minister spraw zagranicznych, Iwan Anatanowicz
wyrazi gotowo prezydenta, rzdu i spoeczestwa jego kraju do
prowadzenia polityki integracji europejskiej.
Kierunek ten
popieraj rwnie sojusznicy Biaorusi - poinformowa
Antanowicz.
Doda, e jego kraj gotw jest i w kierunku
demokratycznym, co wie si z "funkcjonowaniem instytucji prawa
i przestrzeganiem praw czowieka"; oczekuje te lepszego
zrozumienia swej specyfiki ze strony Europy.
Podczas konferencji prasowej po ceremonii otwarcia biura
przedstawicielstwa OBWE, Bronisaw Geremek owiadczy, i nie
widzi sprzecznoci w tym, aby podejcie OBWE do Biaorusi byo
zarwno stanowcze, jak i delikatne.
"Stanowcze, jeli chodzi o
tre tego czego OBWE oczekuje od Biaorusi, delikatne - jeli
chodzi o poszanowanie tradycji wewntrznej, poczucia godnoci
pastwowej i narodowej Biaorusi.
Taka jest zasada dziaania
OBWE" - powiedzia polski minister.
Wyrazi nadziej, e
obecno grupy OBWE na Biaorusi przywrci temu krajowi
naturalne miejsce w spoecznoci wolnych i demokratycznych
krajw Europy.
Doda te, e rozmawia z przedstawicielami biaoruskiego
rzdu o "problemie winiw politycznych" na Biaorusi.
"Otrzymaem odpowied, e nie ma winiw politycznych na
Biaorusi, ale opierajc si o moje polskie dowiadczenie
musiaem zapyta co to oznacza i w imieniu OBWE wyraziem
nadziej, e na Biaorusi nie bdzie winiw i procesw
politycznych" - powiedzia Geremek dziennikarzom.
Zapytany czy w
trakcie jego wizyty rozmawiano na temat dwustronnych stosunkw
polsko-biaoruskich, odpar, i nie bya to wizyta dwustronna.
Wizyta o takim charakterze ma jednak zosta przygotowana.

"Mamy
nadziej, e nasze przyczenie si do struktur euroatlantyckich
nie stworzy ciany na wschodniej granicy" - wyjani Geremek
polski punkt widzenia.
Podczas jednodniowej wizyty w Misku Geremek, poza ministrem
Antanowiczem, spotka si rownie z premierem Siarhiejem Linhem.
Linh powiedzia mu m.in. e jego kraj jest bardzo zainteresowany
stworzeniem systemu skutecznego bezpieczestwa w Europie.
Poruszy ponadto temat rozwoju dobrossiedzkich stosunkw z
Polsk co rwnie, jak zauway, ley w interesie jego kraju.
Podkreli ponadto, i pastwo wysoko ocenia denie OBWE do
rozwoju demokratycznych instytucji, wspczesnego prawodawstwa i
doskonalenia praktyki ustawodawczej na Biaorusi.
Bronisawowi Geremkowi w podry do Miska towarzyszyli
przedstawiciele ministrw spraw zagranicznych Danii i Norwegii,
czyli krajw wchodzcych w skad ministerialnej "trjki" OBWE,
sekretarz generalny Organizacji, Giancarlo Aragona, dyr.
Biura
Instytucji Demokratycznych i Praw Czowieka OBWE w Warszawie amb.
Gerard Stoudman oraz kilku czonkw zespou ds.
przewodnictwa OBWE w polskim MSZ.
(PAP)
jr/
Biaoru/Geremek: OBWE bdzie zarwno stanowcze jak i delikatne
27.02.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Przewodniczcy
Organizacji Bezpieczestwa i Wsppracy w Europie Bronisaw
Geremek nie widzi sprzecznoci w tym, aby podejcie OBWE do
Biaorusi byo zarwno stanowcze, jak i delikatne.
"Stanowcze, jeli chodzi o tre tego, czego OBWE oczekuje
od Biaorusi, delikatne - jeli chodzi o poszanowanie tradycji
wewntrznej, poczucia godnoci pastwowej i narodowej Biaorusi.
Taka jest zasada dziaania OBWE" - owiadczy szef polskiej
dyplomacji podczas pitkowej konferencji prasowej w Misku po
otwarciu biura doradczo-obserwacyjnej grupy OBWE na Biaorusi.
Uczestniczcy w spotkaniu z mediami biaoruski minister spraw
zagranicznych Iwan Antonowicz wyrazi zadowolenie z tego
stanowiska i stwierdzi, e jest ono dla niego bardzo wane.
Geremek powiedzia, e wizyta bya udana i powinna pomc w
procesie demokratyzacji Biaorusi.

Wyrazi nadziej, e obecno


grupy OBWE przywrci temu krajowi naturalne miejsce w
spoecznoci wolnych i demokratycznych krajw Europy.
Poinformowa, e rozmawia z Antonowiczem o "problemie
winiw politycznych" na Biaorusi.
"Otrzymaem odpowied, e
nie ma winiw politycznych na Biaorusi, ale opierajc si o
moje polskie dowiadczenie musiaem zapyta co to oznacza i w
imieniu OBWE wyraziem nadziej, e na Biaorusi nie bdzie
winiw i procesw politycznych" - powiedzia Geremek
dziennikarzom.
Antonowicz ze swej strony powtrzy, e w jego
kraju nie ma takich winiw i procesw oraz, e tak widz t
spraw wadze biaoruskie.
Dziennikarze pytali o "problem Konstytucji i nowego
parlamentu na Biaorusi".
Zdaniem Geremka, Zgromadzenie
Parlamentarne OBWE i inne europejskie organy parlamentarne
oczekuj, e wolne wybory uwiarygodni odbudow demokratycznych
instytucji na Biaorusi.
Instytucje te oczekuj rozpoczcia
procesu demokratyzacji - wyjani.
Antonowicz powiedzia, e biaoruska konstytucja zostaa
poprawiona w drodze referendum.
Nie wykluczy jednak, e
konstytucja moe by dalej poprawiana.
Wskaza na przykad
USA, gdzie poprawek do konstytucji jest wicej ni samego jej
tekstu.
Zdaniem Antonowicza, od propozycji grupy OBWE w Misku
zaley powane rozpatrzenie zmian w konstytucji.
Geremek zapytany czy w trakcie jego wizyty rozmawiano na
temat dwustronnych stosunkw polsko-biaoruskich, odpar, i nie
bya to wizyta dwustronna.
Wizyta o takim charakterze jednak
zostanie przygotowana.
"Dyskutujemy o tym" - powiedzia szef
polskiej dyplomacji.
"Mamy nadziej, e nasze przyczenie si
do struktur euroatlantyckich nie stworzy ciany na wschodniej
granicy" - wyjani.
Zdaniem Antonowicza, jeli spotykaj si
dwaj ministrowie spraw zagranicznych, nie sposb nie poruszy
spraw stosunkw bilateralnych.
"Bralimy jednak pod uwag tylko
te kwestie, ktre wi si z zadaniami misji OBWE i w tym
sensie wydaje mi si, e osignlimy wzajemne zrozumienie" doda.

Geremek poproszony o skomentowanie dlaczego nie zosta


przyjty przez prezydenta Aleksandra ukaszenk, owiadczy, e
"tak jak misja OBWE w Misku bdzie si kierowaa w stron wadz
Biaorusi i w stron spoeczestwa obywatelskiego, tak samo i
moja obecno w Misku nastawiona bya na oba te kierunki".
Wedug Antonowicza bya to pierwsza wizyta przewodniczcego OBWE
w Misku.
Wyrazi przekonanie, e na pewno bd i inne wizyty
Bronisawa Geremka i "spodziewam si, e na pewno dojdzie do
spotkania z prezydentem ukaszenk, tak przewodniczcego OBWE,
pana Geremka jak i przewodniczcego grupy OBWE w Misku,
ambasadora Hansa-Georga Wiecka".
(PAP)
jo/jr
Biaoru/Bronisaw Geremek otworzy biuro OBWE w Misku
27.2.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Przewodniczcy
Organizacji Bezpieczestwa i Wsppracy w Europie Bronisaw
Geremek otworzy w pitek biuro Doradczo-Obserwacyjnej Grupy
OBWE w Misku.
Szef polskiej dyplomacji wyrazi nadziej, e biuro grupy
bdzie suyo interesom Biaorusi oraz interesom wsppracy;
bdzie ono otwarte dla pojedyczych obywateli, spoeczestwa
oraz instytucji demokratycznych.
Geremek doda, e od wadz biaoruskich zaley, czy
wykorzystaj t sytuacj.
Na koniec owiadczy, e Polska
wystpuje w stosunku do Biaorusi nie tylko jako ssiad, ale
take jako przyjaciel.
(PAP)
plo/bb

ro

OBWE-Biaoru/Rozmowy Geremka z przedstawicielami rzdu


27.2.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Przebywajcy w Misku
przewodniczcy Organizacji Bezpieczestwa i Wsppracy w Europie
Bronisaw Geremek oraz inni przedstawiciele OBWE spotkali si w
pitek przed poudniem z premierem Siarhiejem Linhem.
Przed spotkaniem biaoruski premier powiedzia w obecnoci
dziennikarzy, e jego kraj jest bardzo zainteresowany
stworzeniem systemu skutecznego bezpieczestwa w Europie.
Wspomnia o rozwoju dobrossiedzkich stosunkw z Polsk, co, jak

zauway, ley rwnie w interesie Biaorusi.


W trakcie spotkania - poinformoway biaoruskie suby
prasowe - premier Linh podkreli, i "Biaoru wysoko ocenia
denie OBWE do rozwoju demokratycznych instytucji w naszym
kraju", a take poparcie Organizacji dla "wypracowania
wspczesnego prawodawstwa i doskonalenia praktyki
ustawodawczej".
Podczas wczeniejszych rozmw Geremka z ministrem spraw
zagranicznych Iwanem Antanowiczem, strona biaoruska
zadeklarowaa gotowo konstruktywnej wsppracy z grup
doradczo-obserwacyjn OBWE na Biaorusi - poday suby prasowe
MSZ.
Biaoru chce rozwija wszechstronn, suc lepszemu
zrozumieniu wspprac z Organizacj - zakomunikowano.
Bronisaw Geremek przyjecha na Biaoru z jednodniow
wizyt w celu otwarcia biura doradczo-obserwacyjnej grupy OBWE w
Misku.
(PAP)
ro
OBWE-Biaoru/ Bronisaw Geremek w Misku
27.02.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Obecny przewodniczcy
Organizacji Bezpieczestwa i Wsppracy w Europie, Bronisaw
Geremek, przyby w pitek rano do stolicy Biaorusi.
Na lotnisku w Misku szef polskiej dyplomacji owiadczy
dziennikarzom, e cieszy si z wizyty na Biaorusi.
Wyrazi
rwnie nadziej, e bedzie mia okazj porozmawia z
przedstawicielami biaoruskiego rzdu na temat celw grupy
doradczo-obserwacyjnej OBWE w Misku.
Ministra Geremka powitaa na lotnisku wiceminister spraw
zagranicznych Biaorusi Nina Mazaj i przybyy w czwartek do
Miska sekretarz generalny OBWE Giancarlo Aragona.
Geremek przyjecha na Biaoru z jednodniow wizyt w celu
otwarcia biura grupy doradczo-obserwacyjnej OBWE w Misku.
Ma
spotka si z premierem Biaorusi Siarhiejem Linhiem i z
ministrem spraw zagranicznych Iwanem Antonowiczem.
(PAP)
kan
Biaoru/ Opozycja wzywa OBWE do wywarcia nacisku na wadze

26.2.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Opozycyjny Biaoruski
Front Narodowy wezwa w czwartek Organizacj Bezpieczestwa i
Wsppracy w Europie, by domagaa si od wadz Biaorusi
uwolnienia winiw politycznych, a take przestrzegania praw
czowieka, zaniechania represji oraz umoliwienia dziaalnoci
zamknitym mediom niezalenym.
Opozycja zaapelowaa rwnie o
poparcie jej stara o uzyskanie dostpu do pastwowego radia i
telewizji.
W pitek obecny przewodniczcy OBWE, polski minister spraw
zagranicznych Bronisaw Geremek otworzy w Misku biuro
doradczo-obserwacyjnej grupy Organizacji.
Opozycja podkrelia w owiadczeniu czwartkowym, e biuro
grupy OBWE w stolicy Biaorusi moe speni sw misj jedynie
wwczas, gdy "bezwarunkowo zostan wypuszczeni na wolno
wszyscy winiowie polityczni".
W owiadczeniu wspomniano w zwizku z tym o skazanym w
miniony wtorek na 1,5 roku wizienia 19-letnim dziaaczu Frontu,
Aleksieju Szydowskim oraz o przebywajcym od p roku w
areszcie innym aktywicie BFN, 21-letnim Wadzimie Kabaczuku.
(PAP)
xp/
Biaoru/ Dziennik rzdowy o stosunkach z Polsk
25.2.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - rodowa "Sowietskaja
Bieorussija", gazeta administracji prezydenckiej, zastanawiajc
si dlaczego w stosunkach midzy Polsk i Biaorusi "wyrosa
ciana", wyraa opini, e rodki prowadzenia dialogu midzy
obydwoma krajami s dalekie od wyczerpania.
Dziennik pisze o "zaostrzeniu caej polityki Polski wobec
Biaorusi" i twierdzi, e wynika to z polskiej koncepcji
polityki zagranicznej - wedug "SB" nastawionej wycznie na
integracj z Uni Europejsk.
"SB" wyjania, e t surow polityk prasa polska tumaczy
take brakami demokracji na Biaorusi.
"Rzekomo na Biaorusi
mieszka okoo miliona Polakw - obywateli biaoruskich, i Polsce
nie jest obojtne, w jakim kraju, wrd jakich wartoci
demokratycznych oni yj" - tak gazeta przedstawia polskie
argumenty.

"Odpowiadajc na pytanie, jak bd si rozwija stosunki


midzy Biaorusi i Polsk, wikszo politologw sprawia
wraenie pesymistw.
Mimo wszystko wydaje si jednak, e
spokojne rodki kontynuacji dialogu i jego aktywizacji s
dalekie od wyczerpania, a pojcie +dobra wola+ w odniesieniu do
dialogu nie wyglda na archaizm, jak si to obecnie prbuje
przedstawi" - dodaje "SB".
"Nawiasem mwic, jeli w roli pesymistw wystpuj wysocy
rang politycy, to zwykli obywatele polscy i biaoruscy, s,
przeciwnie, nastawieni optymistycznie" - brzmi konkluzja gazety.
(PAP)
xp/
Biaoru/ Nastoletni opozycjonici skazani na 1,5 roku wizienia
24.2.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Modzi czonkowie
opozycyjnego Biaoruskiego Frontu Narodowego, 19-letni Alaksiej
Szydowski i 16-letni Wadzim abkowicz otrzymali we wtorek po
ptora roku wizienia za malowanie na murach hase
antyprezydenckich.
Sd w Misku skaza studenta Szydowskiego na ptora roku
przebywania w kolonii karnej - wizieniu o zaostrzonym rygorze,
abkowicza za - ucznia szkoy redniej - na ptora roku
wizienia w zawieszeniu na dwa lata.
Obu oskarono o "zoliwe chuligastwo, zbezczeszczenie
symboli pastwowych i umylne uszkodzenie dbr
historyczno-kulturowych".
Zostali obwinieni o to, i w sierpniu
ub.r. roku w miejscowoci Stobce napisali na cianach domw
oraz na pomnikach Lenina i Dzieryskiego antyprezydenckie
hasa, pokryli je take biaoruskimi symbolami narodowymi.
W
oskareniu zarzucono im ponadto zerwanie z budynku rejonowego
komitetu wykonawczego obecnej czerwono-zielonej flagi pastwowej
i zastpienie jej by - biao-czerwono-bia, a take
przymocowanie do masztu flagi konstrukcji z puszek po konserwach
"imitujcej urzdzenie wybuchowe".
Obaj modzi ludzie, w oczekiwaniu na proces, spdzili w
areszcie 6 miesicy.
W tym czasie Szydowskiego pobito podobno
do utraty przytomnoci.
W trakcie procesu Szydowski przyzna si czciowo do winy,
jednak mwi, e niczego nie pisa i nie zmienia flag, jedynie

by przy tym obecny. abkowicz owiadczy, e pisa na cianach


i zamieni flag, ale nie uwaa si za winnego.
Procesowi towarzyszyo bardzo due zainteresowanie.
Na jego
pocztku w miskim sdzie obwodowym zebrao si ok. dwustu osb m.in. czonkw BFN, studentw, uczniw, nauczycieli i
dziennikarzy.
Posiedzenia sdu odbyway si przy wzmocnionej asycie milicji.
Wtorkow najbardziej radykaln gazet opozycyjn "Nawiny"
(b.
"Swaboda") wypeniaj doniesienia z procesu i sprawozdania
nt. niedawnego aresztowania opozycyjnego polityka i biznesmena,
Andrieja Klimowa i problematyki praw czowieka na Biaorusi.
(PAP)
xp/
Biaoru/Misja MFW: bomba zegarowa w systemie finansowym
24.02.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Misja Midzynarodowego
Funduszu Walutowego zakoczya tygodniow wizyt na Biaorusi.
Przedstawiciel MFW w Misku Richard Haas powiedzia
dziennikarzom, e rezultaty biaoruskiej gospodarki w 1997 r.,
zwaszcza wzrost Produktu Krajowego Brutto o 10 proc., zrobiy
wraenie na ekspertach.
Jednak, ich zdaniem, za osignity
wzrost zapacono bezzasadnie wysok cen, a w systemie
finansowym tyka groca wybuchem bomba zegarowa.
Czteroosobowa misja MFW miaa dwa cele - oceni biaoruskie
wydarzenia gospodarcze w 1997 r. i przedyskutowa z wadzami
kraju plany polityki gospodarczej na 1998 r.
Wg Haasa, wzrost pkb zrobi wraenie na ekspertach misji.
"W
tej sytuacji odnosimy si do Biaorusi jak do innych krajw.
Statystyczne sprawozdania przedstawione przez wadze kraju nie
budz wtpliwoci i nie podlegaj sprawdzeniu - powiedzia
uprzejmie Haas.
Wg ekspertw misji jednak, kredyty dla
gospodarki, zwaszcza ulgowe kredytowanie budownictwa
mieszkaniowego, doprowadzio do wzrostu masy pienidza i
w efekcie inflacji.
Misja ocenia negatywnie praktyk ulgowego kredytowania

budownictwa mieszkaniowego kosztem subsydiw bankowych.


"To
wprowadza do systemu finansowego bomb zegarow, ktra moe
wybuchn w kadej chwili" - oznajmi Haas.
Ponadto, wg ekspertw, prowadzenie stabilnej polityki przy
wysokiej inflacji jest niemoliwe.
W 1997 r. masa pienidza na
Biaorusi zwikszya si niemal dwukrotnie, wzrost cen za, mimo
administracyjnego ich powstrzymywania, wyprzedza prognozowane
wskaniki inflacji.
Gwatownie zwikszyo si ujemne saldo
handlu zagranicznego Biaorusi.
Zwikszenie eksportu osignito
dziki eksportowi do Rosji, w obrocie towarowym z ktr
poowa to transakcje barterowe.
Eksperci MFW ocenili wstrzemiliwie optymistyczne prognozy
rzdu biaoruskiego dotyczce rozwoju gospodarki w 1998 r.
Haas
powiedzia, ze prognozowane wskaniki na 1998 r. nie wykazuj
wspzalenoci midzy sob.
Misja przedstawia dwie wizje rozwoju sytuacji gospodarczej
na Biaorusi w tym roku.
Udzielanie kredytw, w celu osignicia
prognozowanych wskanikw wzrostu, odbije si na zwikszeniu
masy pienidza i inflacji - to pierwszy wariant.
Drugi
scenariusz zakada, e jeli nawet uda si powstrzyma wzrost
masy pieninej i obniy wskaniki inflacji, to w tym przypadku
rzd biaoruski nie bdzie mia 16 trylionw rubli na pokrycie
deficytu budetowego.
(PAP)
jo ro

Biaoru/ Pikieta w sprawie Klimowa


21.2.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Pod hasami "Wolno dla
Andrieja Klimowa" - aresztowanego niedawno liberalnego polityka i
biznesmena - oraz "Biaorusini mog y wedug standardw
europejskich", opozycyjny Biaoruski Front Narodowy zorganizowa
w sobot w Misku trzygodzinn pikiet przed budynkiem centrum
handlowego dzielnicy "Pierszamajska".
Kilkudziestu dziaaczy ugrupowania trzymao bye pastwowe
biaoczerwonobiae flagi oraz transparenty domagajce si m.in.
"Wolnoci dla winiw politycznych".

Pikieta bya legalna i odbya si w asycie kilku mundurowych


milicjantw.
Miejsce, znajdujce si na terenie nowego osiedla
mieszkaniowego, oddalone jest ok. 10 kilometrw od centrum
stolicy
Biaorusi.
Wedug chtnie komentujcych wydarzenie tzw.
"babuszek" tj. charakterystycznego tu typu starszych kobiet, pikietujcy
"tracili czas".
"Nie chce si im pracowa" i "podburzaj tylko
ludzi" - uwaaj szare obywatelki Biaorusi.
(PAP)
cz
Biaoru/Zwizek Polakw dostrzeony przez pastwo
21.02.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - "Dobrym znakiem" nazywa
"Gos znad Niemna", tygodnik Zwizku Polakw na Biaorusi,
niedawne zaproszenie dziaaczy Zwizku przez biaoruski
Pastwowy Komitet ds.
Religii i Narodowoci na spotkanie, na
ktrym omwiono problemy Polakw.
Od wielu lat Zwizek ubiega si o rozmow z
przedstawicielami wadz pastwowych, jednak "niestety, spotkania
odbyway si nie na tym szczeblu, na ktry liczono, a odpowiedzi
listowne zazwyczaj nosiy zdawkowy charakter".
Wiceprzewodniczcy Komitetu, Iwan Janowicz, prezes ZPB
Tadeusz Gawin i jego zastpca Tadeusz Malewicz przedyskutowali
niektre postulaty przedstawione przez Zwizek.
Ubiega si on
m.in. o uznanie Armii Krajowej, ktrej czonkowie walczyli z
hitlerowcami na Biaorusi, "na rwni z innymi formacjami
wojskowymi i partyzanckimi", pniej jednak "z woli Stalina oskarono ich o szereg zbrodni popenionych w okresie
powojennym".
Zdaniem ZPB, czas wymaga "sprawiedliwej oceny
udziau tych ludzi w walkach z faszyzmem".
W tej kwestii Komitet Pastwowy nie ma jeszcze "wyrobionej
podstawy prawnej".
Miejscowe organy wadzy mog indywidualnie
rozpatrywa spraw przyznawania onierzom AK uprawnie
kombatanckich, lecz w praktyce, jak dotd, takie przypadki
jeszcze si nie zdarzyy.
Jednake obowizek obywatelski wobec
pamici tych patriotw wczeniej czy pniej musi by speniony

- relacjonuje "Gos".
Szefowie ZPB prosili ponadto, by Komitet sta si
porednikiem w rozwizywaniu aktualnych problemw
polskojzycznej owiaty i kultury.
Dziaacze Zwizku ubolewaj
m.in. nad brakiem zrozumienia przez Ministerstwo Owiaty wielu
kwestii w tej dziedzinie.
Uwaaj, e resort nie chce otwarcie
przedstawi swojego punktu widzenia na perspektywy rozwoju
owiaty w jzyku polskim.
Wedug tygodnika, rozmowa pozwolia odnale w wielu
tematach wzajemne zrozumienie i dostrzec drogi moliwego
rozwizania wielu problemw.
(PAP)
yy
Biaoru/Apel do OBWE o solidarno z ofiarami represji
19.2.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Frakcja "Ruch
Obywatelski" - klub poselski liberalnej Zjednoczonej Partii
Obywatelskiej /ZPO/ w parlamencie XIII kadencji - zwrcia si
do Komitetu Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE z wezwaniem o
solidarno parlamentarzystw krajw europejskich i USA z
"ofiarami represji politycznych ze strony wadz biaoruskich".
Chodzi o deputowanych do parlamentu - skazanego na 7 lat
wizienia Wadimira Kudinowa i aresztowanego niedawno Andrieja
Klimowa.
Posiedzenie Komitetu Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE
odbdzie si w dniach 20-22 lutego w Wiedniu.
W komunikacie ZPO, ktry w czwartek otrzymaa PAP, frakcja
zwraca take uwag, i nastaa palca konieczno rozpatrzenia
sytuacji na Biaorusi na kolejnym posiedzeniu Zgromadzenia
Parlamentarnego OBWE latem tego roku w Kopenhadze.
Czonkowie
frakcji wzywaj do wczenia tej kwestii do porzdku obrad.
Cz deputowanych parlamentu XIII kadencji nie uznaje
wynikw referendum z jesieni 1996 roku, po ktrym prezydent
ukaszenka powoa do ycia nowy parlament - Zgromadzenie
Narodowe, naruszajc, wedug opozycji, Konstytucj kraju.
Ze
swej strony ukaszenka nie uznaje starego parlamentu.
ZPO informuje, e kierownictwo obecnego Zgromadzenia
Narodowego po raz kolejny usiowao ostatnio doprowadzi do
swojego uczestnictwa w pracach organw ZP OBWE.

"Jednak Wiede jeszcze raz, w pisemnej formie, oznajmi o


niezmiennoci swojego stanowiska, zgodnie z ktrym legalnym
organem jest tylko Rada Najwysza (parlament XIII kadencji przyp.
PAP) i tylko jej przedstawiciele maj prawo reprezentowa
Republik Biaoru w Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE" - czytamy
w komunikacie.
(PAP)
jr/

Biaoruska wiceminister o rozmowach z przewodniczcym OBWE


19.2.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Podczas wizyty w Misku
obecnego przewodniczcego OBWE, polskiego ministra spraw
zagranicznych Bronisawa Geremka, oprcz problemw OBWE
dyskutowane bd take kwestie polsko-biaoruskich stosunkw
dwustronnych, gdy "s one stosunkami dwch pastw-czonkw
OBWE" - powiedziaa w czwartek dziennikarzom Nina Mazaj,
wiceminister spraw zagranicznych Biaorusi.
"Naturalnie kraj-przewodniczcy jest zainteresowany tym, aby
midzy czonkami OBWE, tym bardziej midzy ssiadami, jakimi s
Biaoru i Polska, trwa stay dialog odpowiadajcy poziomowi
tych problemw, ktrych wzajemne rozwizanie stoi przed naszymi
pastwami" - dodaa wiceminister.
W zwizku z wizyt Geremka strona biaoruska sygnalizuje
rwnie ch przedyskutowania sprawy wprowadzenia przez Polsk
zaostrzonych przepisw granicznych oraz kwestii dziaalnoci
biaoruskiej opozycji w Polsce.
Wizyta Bronisawa Geremka w Misku na czele misji OBWE
planowana jest na 27 lutego.
Delegacja OBWE ma zapozna si z pierwszym etapem pracy
doradczo-obserwacyjnej grupy OBWE na Biaorusi oraz omwi
kwestie zwizane z jej dalsz dziaalnoci w Misku.
Wiceminister dodaa, e w sprawie tego przyjazdu
przeprowadzono dotd seri konsultacji z przedstawicielami
polskiego MSZ.
Konsultacje te jeszcze trwaj, ucila si
program wizyty - dodaa.
Mwic o niedawnym wezwaniu na konsultacje do Miska
biaoruskiego ambasadora w Polsce, pani wiceminister
poinformowaa, e w poniedziaek powrci on ju do Warszawy,
gdzie kontynuuje sw prac.
Poinformowaa te, e po zakoczeniu misji ambasador RP na

Biaorusi, Ewy Spychalskiej, strona biaoruska nie otrzymaa


jeszcze kandydatury jej nastpcy.
W kontekcie sytuacji na granicy polsko-biaoruskiej po
wprowadzeniu przez nasz kraj zmian w ruchu granicznym, Nina
Mazaj przypomniaa, e Biaoru przedstawia stronie polskiej
projekty dwch porozumie, o ruchu bezwizowym i readmisji, ktre
"naszym zdaniem s konieczne, aby stosunki midzy oboma krajami
rozwijay si normalnie".
"Prowadzimy dialog z polskim MSZ i pracujemy nad tym" dodaa wiceszefowa biaoruskiej dyplomacji.
(PAP)
rb
ro
Biaoruskie MSZ: nie przygotowujemy tajnych umw
19.2.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Biaoruskie MSZ nie
przygotowuje tajnych umw w zwizku ze zbliajc si wizyt
prezydenta Aleksandra ukaszenki w Iranie.
"Nie prowadzono
takich rozmw" - owiadczya w czwartek Nina Mazaj, wiceminister
spraw zagranicznych Biaorusi.
Podczas prezydenckiej wizyty w Iranie maj zosta podpisane
dwa porozumienia dotyczce wsppracy w dziedzinie rolnictwa i
jedno w zakresie nauki.
"To wszystko, co przygotowalimy do
podpisania w Iranie" - powiedziaa Mazaj.
Wizyta ukaszenki w Iranie - i w Syrii - odbdzie si w
dniach 7-12 marca.
Amerykaski dziennik "The Washington Times" donis we
wtorek powoujc si na CIA, e prezydent Biaorusi zamierza
podpisa w trakcie wizyty w Teheranie tajn umow z Iranem na
dostawy sprztu wojskowego, czci do czogw i transporterw
opancerzonych.
Sprzeda czci do czogw nie narusza adnego porozumienia
midzynarodowego, Amerykanw zaniepokoia jednak domniemana
tajno takiej umowy.
Wedug CIA, Biaoru mogaby si sta
kanaem przerzutu rosyjskich rakiet i technologii nuklearnych do
Iranu.
(PAP)
xp/
KULTURA/W Brzeciu interesuj si Polsk mimo "rozbienoci

pastwowych"
18.02.
Brze PAP (Wojciech Pocharski) - W Brzeciu trwa
Tydzie Kultury Polskiej.
Mimo rozbienoci midzypastwowych, nieoficjalne zwizki
midzy
Biaorusinami i Polakami pozostaj dobre - stwierdzili
organizatorzy
motywujc konieczno przeprowadzenia tej imprezy.
Codziennie w brzeskim centrum twrczoci modzieowej odbywa
si np. pokaz polskich filmw fabularnych, seminarium dla
nauczycieli jzyka polskiego, olimpiada jzykowa, wystawa lub
koncert, o czym informuje tamtejsza prasa.
Brzeski Tydzie Kultury Polskiej organizuje Klub Przyjaci
Polski i wydzia filologiczny uniwerstytetu w Brzeciu.
(PAP)
kan
Biaoru/Prokurator generalny o wstpnym oskareniu Klimowa
17.2.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Prokurator generalny
Biaorusi Oleg Boeko poinformowa we wtorek dziennikarzy w
Misku, e zatrzymanemu w ubiegym tygodniu przez milicj
opozycyjnemu politykowi i biznesmenowi Andriejowi Klimowowi
przedstawiono wstpne oskarenie o defraudacj i prowadzenie
nielegalnej dziaalnoci gospodarczej.
Wedug Boeki, Klimowowi zarzuca si "przywaszczenie na
bardzo powan skal" oraz prowadzenie dziaalnoci budowlanej
"bez specjalnego na to zezwolenia i licencji".
Klimow jest deputowanym do parlamentu XIII kadencji oraz
czonkiem opozycyjnej, liberalnej Zjednoczonej Partii
Obywatelskiej.
Partia twierdzi, e biznesmen pad ofiar,
toczcej si na Biaorusi walki politycznej (PAP)
ala/jr
Biaoru/Geremek w Misku 27 lutego
17.02.Misk PAP/ITAR-TASS (Wojciech Pocharski) - Przewodniczcy
OBWE, minister spraw zagranicznych RP Bronisaw Geremek
przybdzie do Miska z wizyt robocz 27 lutego.
Suba prasowa biaoruskiego MSZ podaa, e porozumienie w
sprawie programu wizyty zostao osignite podczas rozmw

wstpnych z przedstawicielami strony polskiej.


W Misku
przebywali przez dwa dni - jako przedstawiciele przewodniczcego
OBWE - wicedyrektor departamentu Europa-Wschd MSZ Marek
Zikowski i wicedyrektor departamentu polityki bezpieczestwa
Jerzy Wicaw.
Wizyta ministra Geremka zwizana jest z inauguracj
dziaalnoci grupy konsultacyjno-obserwacyjnej OBWE na
Biaorusi.
Suba prasowa biaoruskiego MSZ podkrelia, e szef
polskiej dyplomacji zostanie przyjty w Misku przede wszystkim
jako przewodniczcy OBWE.
W trakcie wizyty zostan
prawdopodobnie poruszone rwnie problemy stosunkw
dwustronnych.
(PAP)
jr/
Biaoru/ Rekordowa kara za dziaalno polityczn
17.2.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Absolutnym biaoruskim
rekordzist, jeli chodzi o wysoko zasdzonych grzywien, jest
Borys Chamajda, czoowy dziaacz opozycyjnego Biaoruskiego
Frontu Narodowego z Witebska.
Sum 107 mln rubli, a take 36
dniami aresztu ukarano go w ub.r. za dziaalno polityczn poda we wtorek na konferencji prasowej w Misku Ale Bialiacki
z wadz BFN.
107 mln rubli oznacza na Biaorusi rwnowarto ponad 400
pensji minimalnych.
Chamajda jest w Witebsku (pnocno-wschodnia Biaoru)
szefem "Wyboru", jednej z organizacji wchodzcych w skad BFN,
oraz gazety o tej samej nazwie.
Grzywny, ktre otrzymao take
kilku innych jego witebskich kolegw, oscyluj w granicach od 10
do ponad 60 mln rubli.
Karano ich m.in. za udzia w pikietach, na ktre nie
uzyskali oficjalnej zgody.
Czsto zdarzao si tak, e gdy jedni
czonkowie organizacji byli aresztowani za udzia w pikiecie,
pozostali pikietowali w ich sprawie.
Gdy tych zamykano,
pozostali - ktrzy w tym czasie opuszczali areszt - pikietowali
z kolei w sprawie znajdujcych si w areszcie.
(PAP)
xp/

Biaoru/"Nawiny":Klimow chce zwrci uwag grupy OBWE na sw


spraw
17.02.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Zdaniem opozycyjnej
gazety "Nawiny", Andriej Klimow, biaoruski opozycyjny polityk i
biznesmen, zatrzymany przez wadze pod zarzutem malwersacji,
usiuje zwrci uwag grupy OBWE w Misku na to, e jako
deputowanego parlamentu XIII kadencji zatrzymano go wbrew
konstytucyjnej zasadzie nietykalnoci.
Gazeta we wtorek podaa, e Klimow podj w areszcie
godwk, prokuratura za nie przedstawia mu dotd oskarenia i
przeduya areszt o 10 dni.
Pismo twierdzi, e spraw Klimowa
otacza "gsta zasona tajemniczoci".
Wg sub prasowych biaoruskiego MSW, Klimowa zatrzymano w
ubiegym tygodniu w Misku za "malwersacje przy budowie domw
mieszkalnych".
Biznesmen jest czonkiem opozycyjnej, liberalnej
Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, ktra protestujc przeciwko
jego zatrzymaniu, zwrcia uwag, e Klimow bra aktywny udzia
w pracach specjalnej komisji parlamentu XIII kadencji,
zajmujcej si ocen narusze prawa i konstytucji przez
prezydenta Aleksandra ukaszenk.
Komisja, podobnie jak cz
deputowanych do parlamentu XIII kadencji, nie uznaje wynikw
referendum z jesieni 1996 roku, po ktrym prezydent ukaszenka
powoa do ycia nowy parlament, naruszajc, wedug opozycji,
konstytucj.
Ze swej strony ukaszenka nie uznaje starego
parlamentu i jego komisji.
Zdaniem Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, czonkowie
komisji s poddani staemu naciskowi oraz prbom doprowadzenia
do rozamu w ich gronie.
Zdaniem Anatolija Lebiedki, czonka
komisji specjalnej i wiceprzewodniczcego Zjednoczonej Partii
Obywatelskiej, presj nasilono po ostatnim, styczniowym
posiedzeniu wci dziaajcej komisji.
Uznaa ona wwczas, e
zebrano wystarczajc liczb dokumentw, aby wszcz procedur
zdjcia prezydenta z urzdu.
(PAP)
kan
Biaoru/aobne uroczystoci w rocznic wyjcia wojsk z
Afganistanu

15.2.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Na Biaorusi obchodzono w
niedziel dziewit rocznic wyjcia radzieckich wojsk z
Afganistanu.
Ponad 30 tys. obywateli biaoruskich wzio udzia w
tej wojnie, blisko 800 z nich zgino.
15 lutego jest na Biaorusi witem pastwowym.
Nazwa wita
brzmi - "Dzie Pamici onierzy Internacjonalistw".
W centrum Miska, na tzw.
Wyspie ez na rzece Swisocz, wok
pomnika-kaplicy powiconej Biaorusinom, ktrzy zginli w
Afganistanie, zebray si setki weteranw, krewnych i przyjaci
polegych.
Pod pomnikiem zoono kwiaty i palono wiece.
W
uroczystociach aobnych uczestniczyli przedstawiciele wadz.
Pomnik-kaplica na Wyspie ez w stolicy Biaorusi jest jedynym
takim monumentem w byych republikach radzieckich wzniesionym ku
pamici polegych w Afganistanie.
Z wojny tej wrcio na Biaoru wielu rannych i inwalidw.
Syndrom klski afgaskiej pozostawi trudne do zatarcia lady w
psychice wielu onierzy.
Weterani, jak sami twierdz, po
powrocie mieli lub maj kopoty z dostosowaniem si do monotonii
rzeczywistoci.
(PAP)
wit
Modzi Biaorusini wyznali w walentynki mio Europie
14.2.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Kilkuset modych ludzi studentw i licealistw - przeszo w sobot przez centrum Miska
m.in. z hasami "Kochamy Europ", "Kochamy niepodlego".
Te
miosne wyznania miay zwizek z dniem zakochanych "walentynkami".
Happening zorganizowali czonkowie modzieowej przybudwki
opozycyjnego Biaoruskiego Frontu Narodowego.
Idc przez centrum
miasta, poza historycznymi biao-czerwono-biaymi sztandarami
biaoruskimi nieli take flag Unii Europejskiej.

Manifestanci podzielili si na dziesi druyn i utworzyli


sztafety, ktre pobiegy do ambasad pastw zachodnich, aby
zoy dyplomatom yczenia z okazji dnia zakochanych oraz
zapewni ich o swych miosnych uczuciach do Europy.
Manifestacja bya legalna.
(PAP)
ro
Biaoru/ Pupiejko porwnuje wiziennictwo polskie i
poradzieckie
14.02.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Warunki w polskich i
poradzieckich wizieniach porwna na niekorzy tych drugich
biaoruski przedsibiorca Aleksandr Pupiejko, z ktrym
caokolumnowy wywiad zamiecia "Bieorusskaja Dieowaja
Gazieta".
Biznesmen oczekuje w Polsce na decyzj sdu w sprawie
wydania wadzom biaoruskim, ktre postawiy mu zarzut
defraudacji.
Twierdzi, e zarzuty te s form zemsty za to, e
odmwi wsparcia kampanii wyborczej prezydenta Aleksandra
ukaszenki.
Pupiejko wystpi o przyznanie mu przez nasz kraj
statusu politycznego uchodcy.
Poparcia udzielaj mu dziaacze
praw czowieka w Polsce, na Biaorusi i w Rosji.
Pupiejko, ktrego zatrzymano w Polsce w zwizku z zarzutami
biaoruskiej prokuratury i ktry spdzi nieco czasu w wizieniu
na Rakowieckiej w Warszawie, powiedzia, e wg polskich miar
jest ono surowe, lecz "nie ma w nim jednego - ponienia ludzkiej
godnoci".
Wyjani, e mia do czynienia na Biaorusi z organami prawa
jako wiadek - zeznawa w pomieszczeniach wizienia KGB.
Zwrci np. uwag na taktowno polskich sub, ktre
zatrzymay go w kocu ubiegego roku na Okciu.
Podkreli, e
poinformowano go o poszukiwaniu przez Interpol i o stawianych mu
zarzutach.
Speniono rownie jego prob i poinformowano
oczekujcych go za granic, i zosta zatrzymany w Polsce.
(PAP)
kan
Biaoru-Polska/Spychalska przejdzie do administracji prezydenta

14.02.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Ewa Spychalska,
odchodzca ze stanowiska ambasador RP na Biaorusi, bdzie
pracowa w administracji prezydenta Aleksandra Kwaniewskiego podao w sobot biaoruskie radio pastwowe.
Wedug tego medium, Spychalska spotkaa si z pierwszym
wicepremierem Biaorusi, Piotrem Prokopowiczem, ktrego
poinformowaa o swojej dymisji ze stanowiska ambasadora w Misku.
Radio podao, e Ewa Spychalska sw decyzj o dymisji
umotywowaa tym, i nie chciaa komplikowa stosunkw midzy
prezydentem Kwaniewskim, ktry uwaa, e powinna nadal
pracowa jako ambasador na Biaorusi, a szefem MSZ Bronisawem
Geremkiem, ktry domaga si jej odwoania.
(PAP)
kan
Polska-Biaoru/Ambasador Spychalska wraca do Polski
13.2.
Misk (Wojciech Pocharski) - Jak dowiedziaa si w pitek
PAP, ambasador RP na Biaorusi Ewa Spychalska rozpocza wanie
urlop i po jego zakoczeniu nie powrci ju na placwk
dyplomatyczn do Miska.
Odwoania Ewy Spychalskiej przez prezydenta Aleksandra
Kwaniewskiego domaga si minister spraw zagranicznych
Bronisaw Geremek.
W kocu stycznia placwk w Misku opuci pierwszy
sekretarz ambasady RP Stanisaw Grczyski.
Poza pracownikami
konsulatu, biura radcy handlowego i wojskowego ataszatu, w tej
chwili w tzw. pionie politycznym pracuje jedynie dwch
dyplomatw.
Najstarszy rang jest II sekretarz ambasady.
Do czasu przybycia nowej ekipy polskich dyplomatw, funkcj
charge d'affaires bdzie peni konsul generalny Waldemar
Mendzelewski.
(PAP)
ro

Biaoru/Na biaorusk bro jdrow "trzeba bardzo duo czasu"


13.2.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Ilo biaoruskich
wzbogaconych materiaow rozszczepialnych jest w zasadzie

wystarczajca do stworzenia broni atomowej, ale dla


skonstruowania bomby naley jeszcze pokona ogromne trudnoci.
To oznacza, e stworzenia bomby wymagaoby jeszcze bardzo duo
czasu - uwaaj eksperci.
Niedawno biaoruskie wadze poprzez pastwow telewizj
podjy prb zwrcenia uwagi midzynarodowych rodkw przekazu
na to, i Biaoru dysponuje materiaami rozszczepialnymi
pozwalajcymi jej na pretendowanie do cisego grona pastw
posiadajcych bro jdrow.
Pady sugestie, e Biaoru mogaby
podzieli si technologiami jdrowymi lub sprzeda surowiec do
produkcji bomby atomowej.
Sugerowano take, e "progowym"
pastwom paci si due pienidze za rezygnacj z ich atomowych
aspiracji.
Tymczasem Wiaczesaw Pozdniak, dyr.
Midzynarodowego
Instytutu Bada Politycznych, czoowego biaoruskiego centrum
badawczego zajmujcego si problemami midzynarodowego
bezpieczestwa, uwaa, e mwienie o Biaorusi jako o kraju
stojcym na progu klubu pastw dysponujcych broni atomow jest
przesadne.
Wedug Pozdniaka do produkcji broni jdrowej potrzebna jest
stosowna baza techniczno-naukowa, olbrzymie nakady finansowe
oraz takie materiay chemiczne jak na przykad tryt, ktrego
brak na Biaorusi.
Ponadto badania zwizane z problematyk
wojskow, ktre toczyy si w czasach radzieckich na Biaorusi,
zwizane byy tylko z niektrymi aspektami budowy broni
jdrowej, podstawowe prace za toczyy si poza granicami kraju.
W 1993 r.
Biaoru przyczya si do traktatu o
nierozprzestrzenianiu broni jdrowej, ktry zakazuje krajom
nieatomowym produkowa, opracowywa, nabywa i rozprzestrzenia
technologie jdrowe o przeznaczeniu wojskowym.
Za
nieprzestrzeganie tych zasad gro sankcje.
Pozdniak zwrci w tym kontekcie uwag na midzynarodowy
stosunek do Iraku, ktremu zarzuca si produkcj broni masowego
raenia.
(PAP)
jr/

Biaoru/ Opozycja o politycznym tle zatrzymania Klimowa

13.2.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Andriej Klimow,
zatrzymany przez wadze biaoruski opozycyjny polityk i
biznesmen, bra aktywny udzia w pracach specjalnej komisji
parlamentu XIII kadencji, zajmujcej si ocen narusze prawa i
konstytucji przez prezydenta Aleksandra ukaszenk.
W swych
wnioskach komisja podkrelia, e dziaania prezydenta maj
znamiona przestpstwa kryminalnego.
Czonkowie komisji s poddani staemu naciskowi oraz prbom
doprowadzenia do rozamu w ich gronie - brzmi owiadczenie
Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, przekazane w pitek PAP.
Klimow jest czonkiem tego ugrupowania.
Komisja, podobnie jak cz deputowanych do parlamentu XIII
kadencji, nie uznaje wynikw referendum z jesieni 1996 roku, po
ktrym prezydent ukaszenka powoa do ycia nowy parlament,
naruszajc, wedug opozycji, Konstytucj kraju.
Ze swej strony
ukaszenka nie uznaje starego parlamentu i jego komisji.
Zdaniem Anatolija Lebiedki, czonka komisji specjalnej i
wiceprzewodniczcego Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, presj
nasilono po ostatnim, styczniowym posiedzeniu wci dziaajcej
komisji.
Uznaa ona wwczas, e zebrano wystarczajc liczb
dokumentw, aby wszcz procedur impeachmentu, tj. zdjcia
prezydenta z urzdu.
Wedug Lebiedki, zatrzymanie Klimowa, a take
zaproponowanie przez wadze innemu czonkowi komisji,
Wadimirowi Nistiukowi, stanowiska ambasadora w Polsce (obecnego
ambasadora w Polsce wezwano niedawno na konsultacje - przyp.
PAP), jest logicznym nastpstwem polityki wadz wobec komisji.
Zjednoczona Partia Obywatelska zwraca uwag, e inny czonek
komisji, opowiadajcy si za wszczciem procedury impeachmentu
Wadimir Kudinow, rwnie zosta aresztowany i skazany na 7 lat
wizienia.
Andriej Klimow zajmowa si w ramach komisji
kwestiami zwizanymi z "ekonomicznymi przestpstwami reimu".
Suby prasowe biaoruskiego MSW poday, e Klimowa
zatrzymano w Misku za "malwersacje przy budowie domw
mieszkalnych".
(PAP)
xp
Biaoru/"Malwersacje" przyczyn zatrzymania opozycyjnego

biznesmena
13.2.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Andriej Klimow,
opozycyjny deputowany biaoruskiego parlamentu XIII kadencji i
biznesmen, zosta zatrzymany w Misku za malwersacje przy
budowie domw mieszkalnych - poday suby prasowe biaoruskiego
MSW.
Klimow by aktywnym czonkiem liberalnej Zjednoczonej Partii
Obywatelskiej.
Zalicza si do zaciekych wrogw prezydenta
ukaszenki.
Karier jako przedsibiorca zrobi na pocztku lat
90.
By wacicielem gazety i banku.
Ostatnio zajmowa si
budow domw mieszkalnych o komfortowym standardzie.
Zdaniem przewodniczcego Zjednoczonej Partii Obywatelskiej,
Stanisawa Bohdankiewicza, za zatrzymaniem Klimowa kry si mog
motywy polityczne.
Klimow by jednym z inicjatorw akcji
zbierania wrd deputowanych podpisw pod apelem o odwoanie ze
stanowiska prezydenta ukaszenki podczas kryzysu parlamentarnego
w listopadzie 1996 r.
(PAP)
mc

Biaoru/Sd gospodarczy czciowo oczyszcza Fundacj Sorosa


11.2.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Sd gospodarczy obwodu
miskiego uzna bezprawno wikszoci sankcji karnych
naoonych w ubiegym roku przez organa podatkowe na Biaorusk
Fundacj Sorosa.
Za niezgodn z prawem sd uzna naoon na Fundacj kar w
wysokoci 74 miliardw rubli.
Uzna jednak pretensje inspekcji
podatkowej do zapacenia przez BFS ponad 3 mld rubli.
Sd podj
te decyzj o niezwracaniu zajtego majtku, ktrym dysponowaa
Fundacja.
Biaoruska Fundacja Sorosa - niekomercyjna organizacja
dziaajca w oparciu o kapita amerykaskiego filantropa
George'a Sorosa - popieraa na Biaorusi nauk, kultur,
edukacj i rodki przekazu.
Na te cele Fundacja w cigu czterech
lat przekazaa ponad 13 mln dolarw, okazujc sw pomoc

organizacjom niezalenym oraz pastwowym.


W ubiegym roku organa
podatkowe nakazay Fundacji zapaci kar pienin, twierdzc,
e nie zapacia ona podatkw.
Fundacja odmwia zapacenia
kary.
Jej majtek zajto, zamknito rwnie rachunek bankowy.
Fundacja podaa do sdu inspekcj podatkow.
Sprawa toczya si
przez kilka miesicy.
(PAP)
ala/jr

Biaoru/Opozycja chce uczci 80-lecie pierwszej pastwowoci


11.2.
Misk PAP (Wojciech Pocharski) - Biaoruska opozycja
wystpia do urzdu miejskiego w Misku o zgod na
zorganoz