Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă

UNIVERSITATEA “BOGDAN-VODĂ” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

STUDIUL OCUPAȚIILOR ȘI AL POSTURILOR DE MUNCĂ

LECT. UNIV. DR GÂRBO VIORICA IRINA

1

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă

CUPRINS CAP I -DINAMICA RESURSELOR UMANE 1.1. Populaţia mondială și evoluția sa 1.2. Piața forței de muncă în România în epoca tranziției spre economia de piață 1.2.1. Componenta demografică a structurii sociale 1.2.2. Populația ca forță de muncă 1.2.3. Evoluții ale ocupării forței de muncă 1.2.4. Procese noi ale ocupării forței de muncă 1.3. Evoluția și structura șomajului în România CAP II - DINAMICA ŞI MUTAŢIILE STRUCTURALE ALE SISTEMULUI OCUPAŢIONAL ROMÂNESC 2.1 Ocupații dispărute din economie 2.2. Trenduri majore în sistemul ocupațional Românesc 2.3. Ocupații noi introduce în COR 2.4. Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN) 2.5. Clasificarea ocupaţiilor din România ( COR) CAP III - ANALIZA POSTURILOR DE MUNCĂ 3.1. Definirea posturilor de muncă 3.2. Analiza muncii şi a posturilor 3.3. Obiectivele analizei posturilor 3.4. Etapele analizei posturilor de muncă 3.5. Cerinţe privind analiza posturilor 3.6. Metode de analiză a posturilor 3.6.1 Metoda orientată asupra postului 3.5.2. Metoda de analiză orientată pe deţinătorul postului de muncă 3.5.3. Alte metode de analiză a posturilor –analiza combinată, dinamică şi strategică 3.6. Tehnici de analiză a posturilor şi a muncii analiza documentelor care au legătură cu postul respectiv; foaia zilnică de lucru; autofotografierea; observarea; chestionarele; interviul; procedeele grafice; incidentele critice; CAP IV - PROIECTAREA POSTURILOR 4.1. Importanţa şi etapele proiectării posturilor 4.2. Modele de proiectare a posturilor 4.2.1 Modelul clasic al proiectării posturilor 4.2.2. Modelul caracteristicilor postului 4.2.3.Modelul conceptual al proiectării posturilor 4.3. Abordări şi metode ale definirii sau proiectării posturilor • rotaţia posturilor, 2

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă
• • • • • lărgirea posturilor, îmbogăţirea posturilor, abordarea combinată, echipe de lucru autonome, alte abordări ale definirii sau proiectării posturilor 4.4. Proiectarea activităţilor şi a funcţiilor 4.5. Dimensiuni şi efecte ale proiectării posturilor 4.6. Proiectarea structurii de organizaţie CAP V - FIŞA POSTULUI 5.1. Descrierea postului 5.2. Specificaţia postului 5.3. Modelul fişei postului din compania de asigurări – funcţia de inspector de asigurări 5.4. Fişa postului pentru director de sucursală teritorială 5.5. Fişa de post pentru directorul general adjunct CAP VI - EVALUAREA POSTURILOR DE MUNCĂ 6.1. Obiective ale evaluării posturilor 6.2. Etape ale evaluării posturilor 6.3.Metode ale evaluării posturilor de muncă - metode globale (nonanalitice) 6.3.1. Metode globale (nonanalitice) 6.3.2.Metode ale evaluării posturilor de muncă - metode analitice 6.4. Utilitatea evaluării posturilor 6.5. Reproiectarea posturilor după evaluare CAP VII - EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE 7.1. Managementul performanţei 7.2. Evaluarea performanţelor resurselor umane 7.3.Evaluatorii şi interacţiunea dintre evaluator şi evaluat 7.4 Erori şi imperfecţiuni ale evaluării performanţei în profesie 7.5. Metode şi tehnici de apreciere a performanţelor profesionale 7.5.1. Scalele de evaluare 7.5.2. Metode comparative de evaluare a performanţelor profesionale 7.5.3. Liste prescalate - metoda intervalelor aparent egale şi evaluarea sumativă 7.5.4. Scale cu descrieri comportamentele 7.6. Utilitatea evaluărilor şi aprecierilor de personal

3

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă
CAPITOLUL I DINAMICA RESURSELOR UMANE 1.1. Populaţia mondială și evoluția sa

Populaţia poate fi definită ca numărul de locuitori ai unui teritoriu delimitat. Dacă ne referim la populaţia planetei, este numărul de persoane care se găsesc pe planetă la un moment dat. Apare deci, o legătură între împărţirea administrativ teritorială a planetei şi numărul de locuitori din interiorul teritoriului delimitat, având drept criteriu domiciliul persoanelor. In ianuarie 2011 populaţia lumii a avut 6.928.198. 253 locuitori1 cifră obţinută prin însumarea populaţiei ţărilor lumii şi a teritoriilor dependente însă specialiștii în acest domeniu au preconizat că în octombrie 2011 aceasta va atinge cifra de 7 miliarde locuitori și că va ajunge la 9 miliarde în 2040.

Distribuţia populaţiei lumii pe zone teritoriale mari se prezintă astfel: Europa Africa America Oceania Asia Asia Suprafaţa(mii mp) 5.111 30.388 42.081 8.510 27.580 135.793 Populaţia(mil loc) 733 944 884 35 4.010 6.623 Ponderea în 11,39 13,84 13,67 0,51 60,59 100 populaţia mondială(% pop mondiala) Densitatea 32 31 20,4 4 126 49 populaţiei(loc/kmp) Sursa: www.scritube.com/geografie/REPARTITIA-SPATIALA-A-POPULATI71695.php/2007

Repartiția geografică a populației a fost influențată de specifi cul factorilor fizico-geografici, social-istorici și tehnologici, cărora colectivitățile umane li s -au adaptat. A rezultat astfel o mare diversitate de așezări umane, de la cele mai simple până la cele mai mari aglomerări urbane.

1

www.unica.ro

4

1 6. dacă nu mai mult pentru a atinge primul miliard de locuitori.3 733 100 95 95 118 272 570 732 812.64% în anii 1993-1995 faţă de 2.com/geografie/REPARTITIA-SPATIALA-A-POPULATI71695. Terra adăpostea doar un miliard şi ceva de oameni iar azi numărul acestora este de aproape patru ori mai mare.556 4.6 944 13 12 59 144 332 614 784 843.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Dinamica populaţiei planetei pe mari regiuni geografice Europa Africa America Asia 1650 1750 1850 1900 1950 1980 1996 2001 2007 100 140 265 400 392 484 800 726.6 884 335 476 754 932 1. rata de creştere demografică va continua să se micşoreze.7 4010 Oceania 2 2 2 6 12 23 29 30. In ultimele secole sporul natural anual a crescut de la 3 milioane de locuitori în 1750 la 7 milioane în 1850.368 2.501 3. la 45 milioane în 1950 şi 85-90 milioane în anii 1990-1995 (chiar 93 milioane în 1993).625 Sursa: www.9 35 Total 550 725 1175 1600 2.458 5.04% în intervalul 1965-1970 şi 1.772 6134. vom realiza de ce se vorbeşte atât de intens de explozia demografică.php/2007 Ca o concluzie este faptul că la mijlocul secolului XIX -lea.scritube.528 3720. 5 . Cu toate acestea. ajungând la ceva mai puţ in de 1% în anii 2020-2025.85% în întreaga perioadă 1950-1990). In prezent rata de creştere a populaţiei mondiale s-a redus faţă de perioadele anterioare (1. Omenirii i-a trebuit o jumătate de milion de ani. Potrivit proiectărilor demografice ale ONU. numai cu ceva mai mult de un secol pentru a se apropia de al şaselea miliard de locuitori și doar un deceniu și jumătate pentru a atinge 7 miliarde de locuitori. în viitor sporul anual va fi totuşi ridicat (75 -80 milioane de locuitori pe an ) datorită uriaşului potenţial de creştere acumulat de omenire.

aproximativ 66.99 pentru femei Rata totală a fertilităţii este de 1. In anul 1997 populaţia României a fost de 22.ro/social/populatia-romaniei-a-scazut-cu-7-775-de-persoane-in-martie-fata-de-februarie-8260864 www. 10.mediafax.1 decese la mia de locuitori (în august 2011)3.000 locuitori în 1 ianuarie 2010 și față de 21. Densitatea acesteia este de 91 loc/km pătrat). Speranţa de viaţă la naştere este de 69.aproximtiv 73.6 milioane locuitori. 10.365 locuitori (1 iulie 2007).80% în zona rurală.20% în zona urbană şi 44.973.415 persoane. Distribuţia acesteia pe zone de locuit este de 55. motivele fiind multiple. dublându-se de la 10 milioane în 1891 şi 12.3 copii născuţi /femeie în anul 2011 2 3 www. iar cea feminina.1 de ani pentru bărbaţi . 93 de ani .3 % potrivit INS.256 persoane. Populația masculina.1 la mia de locuitori (în august 2011) iar cea a mortalităţii de 12.ro/12 august 2011 6 . Adevarul.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Modul în care populația mondială va crește și distribuția acesteia pe continentele globului se prezintă în tabelul următor: varianta medie de proiecție a populației continentelor lumii Africa America America Asia Europa anul Totalul populației mondiale de Nord de Sud Oceania și Australia 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 6845 7219 7578 7905 8199 8463 8701 8907 9076 1007 1115 1228 1344 1463 1584 1705 1823 1937 346 361 375 388 401 411 421 429 438 599 634 667 697 722 744 761 774 783 4130 4351 4554 4728 4872 4999 5092 5168 5217 726 721 715 707 698 688 677 666 653 35 37 39 41 43 44 45 47 48 Populaţia României reprezintă numărul de locuitori care se află în interiorul graniţelor acesteia având drept criteri domiciliul acestora.8 milioane în 1912 la 22.390.7 în 1992 cu o densitate de 95 locu itori pe km pătrat. reprezenta 48.7 % din populatia tarii. Pe ansamblu.462. Populaţia României este de 21. potrivit Institutului Naţional de Statistică). 51. După anul 1990 pentru prima dată după cel de-al doilea război mondial populaţia ţării a scăzut continuu.671 locuitori la 1 aprilie 20112 față de 21.584. Rata natalităţii este de 9. în decursul acestui secol populaţia a crescut continuu. 417.

5 în prezent din totalul populaţiei active de 10. iar în perioada de după anul 2000 numărul nașterilor oscilează în jurul a 220.1 milioane în 1990 la 4. Alte grupuri de populaţie.000 pe an. In perioada 1986-1989 natalitatea avea valori de aproximativ 16 la mie iar dupa 1989 a scăzut la 10.4 la mie si chiar sub 10 la mie în 2002 după care s -a redresat uşor.000 copii pe an. Imparţirea populaţiei pe grupe de vârstă se prezintă astfel.4 milioane Adulţi: 10. Cei mai mulţi au ales să devină ortodocşi. In România. deşi au un număr mic de credincioşi au o mare vechime şi o prezenţă semnificativă în istoria 7 .300 copii. spre exemplu în anul 2004 s-au născut 216. Statisticile arată că două milioane de persoane muncesc în străinătate însă fenomenul emigraţiei nu este exact cuantificat. respectiv 89. în România există şi alte culte. Până la unirea din 1918. Majoritatea românilor sunt membri ai Bisericii Ortodoxe Române. In timp ce în 1989 s-au născut 369. Catolicismul şi protestantismul sunt prezente mai ales în Transilvania şi Crişana. vorbitori ai limbii române. ş. Biserica Greco-Catolica a fost interzisă.800 mai mulţi decât în anul precedent.000. care.3 la mie iar după anul 1967 când au fost interzise avorturile. Numărul de salariaţi din România a scăzut de la 8. numite minorităţi etnice sunt maghiarii.000 de copii în 1990 numărul născuţilor a fost de 314. natalitatea a crescut până la 27. iar opţiunea şi-au păstrat-o şi după schimbările de la sfârşitul lui 1989.a. este centrul Cultului baptist din România. În Judeţul Bihor. În perioada 1985-1990 se năşteau în medie 360. ucrainienii. populaţia principală o reprezintă românii.      Populaţie totală: 21. pensionarii vor reprezenta mai mult de jumătate din populaţia ţării.000 iar în 1992 de 260.5% din populaţie. În timpul regimului comunist. romii.5 milioane de persoane. ca Ortodocşii pe stil vechi. iar greco-catolicii au fost nevoiţi să aleagă între Ortodoxie şi Romano-catolicism. cu 3.4 milioane Copii: 5 milioane Tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani: 7 milioane Persoane în vârstă: 6 milioane Peste 50 de ani tabloul demografic va fi complet diferit. una dintre bisericile ortodoxiei răsăritene. De asemenea. circa 40% dintre românii din Transilvania făceau parte din Biserica Greco-Catolică. germanii.000. Cultul armean şi altele. catedrala baptistă de aici fiind impresionantă. evrei mozaici.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Rata natalităţii a fost până în anul 1966 de 14.4 la mie. în 1991 de 275.

129. încă din anul 1990 populația se caracterizează printr-un proces continuu de scădere și prin accentuarea procesului de îmbătrânire demografică cu efecte negative pe termen lung.061 persoane.86. de la recesământul din 1992 până la cel din 2002.4.974 în 2002 ajungând la 21.390.2.1. În Dobrogea.670 la 1 aprilie 2011. Piața forței de muncă în România în epoca tranziției spre economia de piață 1. Reţeaua de localităţi cuprinde 12.2.000 la finele 1 ianuarie 2010 și la 21.810. acesta accentuându-se în fiecare an. Declinul demografic s-a dovedit a fi un fenomen permanent.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă statului român.         Ortodocşi .126 potrivit Institutului Român de Statistică. rămasă de pe vremea colonizării otomane din trecut.0. 462. populația a scăzut cu 1.1% Alte religii . 1.000 de sate(grupate în circa 2. Reţeaua urbană este puternic marcată de existenţa unui oraş foarte mare Bucureşti care concentrează peste 2 milioane de locuitori şi un număr tot mai mare de oraşe având peste 100. Componenta demografică a structurii sociale Structura populației a suferit schimbări esențiale în perioada de tranziție la economia de piață atât ca număr cât și ca structură.3. Astfel. Declinul populației continuă și în acest an.0. astfel că din aprilie și până în septembrie acesta a scăzut cu 10.000 de locuitori. există o mică populaţie musulmană.700 de comune) şi 262 de oraşe din care 81 cu rang de municipiu.0. 8 .1.035 în 1992 la 21.9% Musulmani .7% Penticostali . Ca număr. De la 22.7% Protestanţi .0% In ceea ce priveşte mobilitatea teritorială a populaţiei. în ultimele decenii au avut loc deplasări ale populaţiei din mediul rural în cel urban şi din zonele mai puţin dezvoltate şi cu un spor natural ridicat (Moldova) spre cele mai dezvoltate şi cu un spor natural foarte scăzut (Banat) sau scăzut (sudul Transilvaniei).5% Greco-catolici .680.3% Fără religie .7% Romano-catolici .2.

Până în 2002 mortalitatea a crescut cu aproape 2% la mia de locuitori.2 în 2009 și la 9.4 în 2002 și la 11. la recesământul din 2002 raportul era de 51. scăzând ușor în 2008. Câteva din motivele pentru care aceștia migrează sunt:  Nivelul de trai mai scăzut față de celelalte tări ale UE  Carențele sistemului legislativ. Intr-un studiu publicat de UE în 2008.2 de ani. față de 78. urcand pe fondul expan siunii economice la 10 în 2007 și la 10. nivelul de remunerare de acolo iar în cazul în care cel din țară este mai scăzut aleg varianta rămânerii în țara de adopție.7 în 2002.6 în 1990 la 9. La bărbați doar letonii și lituanienii au speranța de viață mai mică decât a bărbaților români. printre care abandonarea politicilor de creștere forțată a populației (prin abrogarea în decembrie 1989 a decretului de interzicere a avortului și liberalizarea mijloacelor contraceptive).2% favorabil femeilor. Raportul dintre femei și bărbați.6 cea în 1990 la 12.7% în favoarea celei feminine . Tinerii sunt grupa vârstă cea mai bine pregătită profesional dar și cea mai expusă șomajului de accea au tendința cea mai accentuată de a migra. România avea cea mai scurtă speranță de viață a femeilor dintre țările UE adică 75 de ani la femei față de 84 de ani în Spania și la bărbați 68. Acest lucru se explică printr-o speranță de viață mai lungă a femeilor față de bărbați.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Rata nașterilor la mia de locuitori în România a scăzut continuu de la 13.9 la femei (de la 73. In 2002 speranța de viață era de 74. Pentru a emigra tinerii folosesc diferite prilejuri.8 în anul 2009 și la 12.  Politicile incoerente promovate de guvernanți.4 în 2008 și scăzând la 9.dacă în 1990 raportul dintre populația feminină și cea masculină era de 50.6 în 1990).2 în 1990) față de 67.1 în 2011.1 în 2011dar au crescut numărul de decese în ultimii ani de la 10.arată schimbări semnificative. cum ar fi stagiile de pregătire promovate de companiile multinaționale. Migrația externă ca efect al înlăturării restricțiilor de mișcare în exterior al populației a avut un rol major la micșorarea numărului populației din țara noastră. bursele de studii.  Criza economică prelungită din țară. timp în care aceștia cunosc realitățile din țara respecivă. Fenomenul s-a manifestat mai accentuat în primii ani de după liberalizare având o tendință de micșorare până la intrarea țării noastre în Uniunea Europeană când populația se poate mișca nestingherită în interiorul granițelor UE. Acest fenomen se explică prin înrăutățirea condițiilor de viață și degradarea serviciilor medicale în anii de tranziție la economia de piață. 9 . detașări temporare la companiile mamă. Evoluția mortalității este al doilea factor care a determinat scăderea populației.4 de ani în Suedia. Aceste rezultate sunt consecința mai multor factori.6 la bărbați (de la 66.

scăderea ponderii populației tinere și creșterea ponderii populației vârstnice. creșe și grădinițe cu taxe scăzute. etc. Aceste date arată o reducere a grupelor tinere în vârsta populației ocupate și un accentuat proces de îmbătrânire cu implicații negative pentru economie și societate. Cauzele sunt multiple. In intervalul 1990-2002 a scăzut ponderea populației de vârstă 0-14 ani de la 23. Populația ca forță de muncă Cea mai importantă categorie demografică este populația activă sau potențiala forță de muncă. migrația îmbătrânirea demografică. reducerea impozitelor pentru familiile cu multi copiii.3%.7 în 1990 la 6.5 în aceea și perioadă de timp. canatalitatea.6% iar cea de peste 60 ani a crescut de la 15. In ceea ce privește raportul urban /rural. a crescut între anii 1990-1992 de la 70% la 75% urmând apoi un declin continuu dupa anul 1992.7% la 19.Institutul Național de Statistică arată că se înregistrează o descreștere a migrației de la zonele rurale la cele urbane. Depășirea stării de criză și afirmarea unei economii de piață eficiente vor imprima noi caracteristici fenomenelor demografice prin reducerea mortalității. Aceasta este determinată de evoluția fenomenelor și proceselor demografice. mortalitatea. ca fiind ” toat e persoanele de ambele sexe. Declinul demografic din ultimele decenii din România a dus la scăderea populației active din țară. nupțialitatea. de la 10. care furnizează de-a lungul unei perioade de referință forța de muncă necesară la producerea bunurilor și serviciilor”. Rata de participare la forța de muncă( definit ca raport dintre populația activă în vârstă de muncă și populația totală în vârstă de muncă).6% la 17. Populația activă se definește portivit ediției din 1997 a Anuarului Statisticii Muncii.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Evoluția contradictorie a fenomenelor demografice a inclus schimbarea structurii pe vârste a populației. Scăderea natalității și a fertilității precum și creșterea mortalității reprezintă costul demografic al tranziției prelungite și al crizei pe care societatea noastră o parcurge. scăderea numărului populației ocupate și al 10 .5 la 9.2 la mia de locuitori în 2002 și o creștere a ratei migrației de la urban la rural de la 2. servicii medicale și de planificare familială extinse și de calitate. Expresia cea mai fidelă a ofertei forței de muncă este oferită de populația activă.2. 1.2. Actuala stare se poate îmbunătăți doar prin stagnarea declinului demografic și revenirea la o rată a fertilității care să asigure înlocuirea generațiilor actuale. creșterea speranței de viață (prin îmbunătățirea nivelului de trai și a serviciilor medicale) și prin îmbunătățirea natalității și a fertilității ( prin creșterea contribuției societății la creșterea copilului.

instituțiile și politicile ei. ș. scăderea drastică a puterii de cumpărare). Guvernele care au condus țara au tolerat creditarea excesivă a companiilor.a) Sub influența acestor factori. moștenire. acesta poate fi un motiv de îngrijorare pe termen mediu. prelungită nepermis de mult a avut un impact semnificativ asupra ocupării. După ce Guvernul a impus o serie de restricții la creditare și după ce mai multe intreprinderi și-au declarat insolvabilitatea. susținerea creării de noi locuri de muncă. Evoluții ale ocupării forței de muncă Perioada de tranziție la economia de piață.) c) Educativ/formative (nivel de calificare și competență adaptat noilor cerințe. eficiența. deficite și dezechilibre structurale. în perioada de după liberalizare. Volumul și structura ocupării forței de muncă sunt dependente de o serie de factori de natură diferită care acționează concomitent și adesea diferit ca sens și intensitate Ca urmare vom evidenția unele procese și tendințe ale ocupării forței de muncă în procesul de tranziție la economia de piață. chiar și pe termen scurt din cauza creșterii ponderii pensionarilor. etc. ajustare structurală.3. structura. măsuri de diminuare a șomajului. In această perioadă politica ocupării forței de muncă a fost un 11 . amânând nepermis de mult adoptarea legilor falimentului.2. mărimea venitului de înlocuire în caz de șomaj.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă șomerilor. aptitudini și comportamente). Chiar dacă prin această tendință de scădere ne aliniem la ratele de activitate din economiile dezvoltate (în medie de peste 65%). e) Gestionarea pieței forței de muncă și a resurselor umane în general (relația măsuri active/măsuri pasive.) b) Cauze instituționale (carențe în legislația pieței forței de muncă. structura ocupării forței de muncă s-a schimbat esențial față de perioada anterioară. afectând volumul pieței forței de muncă. In primii ani de după liberalizare s-a constatat o prăbușire a producției asociată cu scăderea ocupării forței de muncă pe termen scurt. Vechile întreprinderi au încercat să mențină locurile de muncă prin angajarea de credite bancare care au condus la deficite financiare substanțiale. 1. Cauzele care determină un proces sau altul pe frontul ocupării forței de muncă se grupează în: a) Cauze economice (recesiune. persoanele care ocupau locuri de muncă în aceste unități și-au pierdut locurile de muncă iar sectorul privat deși se dezvolta relativ repede nu a avut capacitatea de a asigura locuri de muncă în măsura solicitărilor. etc. d) Sociale (insecuritatea venitului din muncă. funcționarea instituțiilor pieței forței de muncă.

Pe de altă parte nevoile de consum ale populației se reflectă la cantitatea de muncă necesară pentru a le satisface iar această cantitate își găsește corespondent în populația ocupată.9 procente sub nivelul țintei naționale de 70% stabilită în contextul Strategiei Europene 2020.8% iar rata șomajului a fost de 8. lucrătorii nu vor putea opta pentru locurile de muncă care le convin. la ultimul recesământ populația cu vârstă cuprinsă între 15 -65 ani reprezenta 68. ea fiind producătoarea efectivă de bunuri și servicii necesare existenței întregii societăți. rata de ocupare este de 63. Ocuparea forței de muncă rămâne una din problemele cele mai acute ale tranziției în piață iar pe fondul restructurării și al insecurității locului de muncă se acumulează tensiuni destul de însemnate.3%.6%.1% față de 52. deși gama și varietatea de activități au sporit totuși șansele de angajare pentru lucrătorul mediu nu au urmat aceeași tendință. Intr-o piață a forței de muncă în stare depresivă.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă compromis între sistarea creditării companiilor neperformante și evitarea concedierilor masive și a șomajului pe scară largă.2% pentru femei iar pentru persoanele rezidente în 12 .1%.000 erau șomeri conform Biroului Internațional al Muncii(BIM). caracteristica principală a fost scăderea severă a populației ocupate. cu 6. In februarie 2010 rata de ocupare a fost de 63. In același trimestru II al anului 2011.5 %. Rata de ocupare în rândul populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 ani a crescut ușor din 2005 până în 2008 de la 59. Așa cum consumatorul poate opta pentru diferite mărfuri și servicii existente în piața tot așa și lucrătorii dintr-o piață sunt liberi să-și aleagă locul de muncă și tipul de activitate pe care să-l desfășoare. cu șomaj ridicat puține sunt firmele care care vor face angajări.5% iar rata șomajului de 6. In al doilea trimestru al anului 2011 rata de ocupare a populației cu vârsta de muncă 15-64 ani a fost de 58.3% din totalul populației.375 persoane). In același timp populația ocupată dă măsura cererii de forță de muncă pe piața forței de muncă.210 milioane erau angajate și 711.4% iar rata șomajului de 5. România este o țară cu un potențial de muncă ridicat.8% în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut iar rata șomajului a fost de 7. Cea mai importantă componentă a populației active este populația ocupată. In cazul populației cu vârsta între 20-64 ani. în România existau 9.7% l a 64. Gradul de ocupare era mai mare pentru bărbați-65.921 milioane persoane active dintre care 9.2%.3% (numărul de șomeri fiind de 762.4% în 2008 iar în 2009 a început din nou să scadă la 63. In 2008 rata de ocupare a fost de 64. Dar. De-a lungul acestei perioade. nu vor avea alternativă decât să-și păstreze locurile de muncă. In primul semestru din 2009 rata de ocupare a populației a fost de 63.

respectiv 8. de multe ori fiind o cerință la angajarea într -un loc de muncă. este în jur de 20% . Irlanda este un caz special. In ceea ce privește structura pe grupe de vârstă a populației ocupate.de 22%. cu diferențe relativ mici între sexe dar disparități mari pe medii (între zonele rurale și urbane).ziare. nu ca volum . Procesul de îmbătrânire demografică a populației s-a accelerat.5% pentru mediul urban față de 5.ca indicatori. respectiv 25-34 ani și 35-49 ani. cu puțin peste 10. de multe decenii.8% pentru femei iar pe medii rezidențiale de 3 punct e procentuale. fie ea retribuită sau nu).5% în urban ceea ce denotă o dovadă clară a procesului de îmbătrânire demografică a forței de muncă din mediul rural. tinerii sunt cei care suferă cel mai mult în contactul cu piața forței de muncă. respectiv 7.cca 54% erau bărbați dar în ultimii ani situația s-a schimbat crescând rolul forței de muncă feminine în activitățile economice. de altfel.5% pentru mediul rural.7procente.8 ori mai mare decât în mediul urban. România este un caz special potrivit unui studiu publicat în 2008. dacă în 199038. fiind dezavantajați față de categoriile de vârstă adultă în principal ca urmare a lipsei de experiență în muncă. Pe sexe. Structura pe medii a populației ocupate arăta că 56. adică 66. şi formidabila dezvoltare economică a acestei ţări. Unele studii vorbesc de aproape 40% persoane cu studii superioare în totalul populaţiei ocupate. cu excepţia Irlandei. 4 tp://www.9% din populația ocupată să provină din mediul urban.1% față de 58. care în anii ’50 era printre cele mai sărace din Europa. Modificările intervenite în economie au determinat schimbări în structura socio-profesională a populației ocupate. Un milion de persoane au studii superioare în România din aproape opt milioane de persoane ocupate. ecartul dintre cele două rate ale șomajului a fost de 0.5% pentru bărbați față de 6. În ţările europene.6% în mediul urban 4. Populația ocupată este majoritar masculină.4% din populație era aferntă mediului urban dar pe fondul disponibilizărilor masive din industrie în anii 90 această structură s-a schimbat. Structura pe sexe a populației României este una normală potrivit ultimei anchete AMIGO.4% din populația ocupată era aferentă grupelor de vârstă cu potențial înalt de muncă. în 2002.de 24%. România are cea mai scăzută pondere de persoane cu studii superioare în populaţia ocupată (respectiv cea care prestează o muncă. în Rusia . Astfel s-ar explica.8% din populația ocupată avea studii superioare. În Albania.de grupul celor opt state dezvoltate.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă mediul rural 59. neînregisrându-se discrepanțe grave între sexe din punct de vedere al ocupării.com/articole/somaj+romania+2011 13 . ajungând în 2002 ca doar 49.7% față de 23. iar acum se apropie . iar în SUA . proporţia este de 19%. România este un caz special în Europa. în 2008 gradul de ocupare al populației de 50 de ani și peste din mediul rural era de 2.

1% față de 58.000 șomeri.5% pt bărbați și 6.5% pentru mediul rural.8% pentru femei iar pe medii rezidențiale 8.  Au ieșit la pensie adesea înainte de limita legală de vârstă. în România existau 9. fără să se fi produs o detensionare a pieței forței de muncă deoarece multi dintre ei lucrează încă.6% în mediul urban5.  Destul de mulți.000 persoane .  In trimestru II al anului 2011. numărul lor scăzând continuu. cca 66% reprezintă salariații.994. Aceștia sunt cei care-și pierd locurile de muncă.  Salariații.8% apoi scăzând în 2002 la 8 % apoi în trimestrul II al anului 2011 ajungând la 7.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Mutațiile survenite în structură după statutul profesional definesc două procese legate de diversificarea structurii profesionale:  Apariția și creșterea ponderii unor categorii noi de populație ocupată (patroni.353. Gradul de ocupare era mai mare pentru bărbați-65.000 erau ocupate și 641.210 milioane erau angajate și 711.2% pentru femei iar pentru persoanele rezidente în mediul rural 59. fenomenul cunoscând o amploare mare aju ngând în 1999 la 11. fapt care a încărcat sistemul de asigurări sociale. precticând o agricultură de subzistență 5 tp://www.5% pentru mediul urban față de 5. Din 1990 până în 2001 numărul salariaților s-a redus la jumătate.  Unii s-au retras în ocupații agricole. In 2008 potrivit INS populația activă era de 9. lucrători pe cont propriu. din care 9. Persoanele eliberate din sistemul salarial s-au distribuit în următoarele direcții:  Au trecut în șomaj.1% față de 52. categorie care a cunoscut o puternică erodare în anii de după liberalizare.ziare. Din cei ocupați.com/articole/somaj+romania+2011 14 . lucrători familiali neremunerați.000 erau șomeri conform Biroului Internațional al Muncii(BIM).921 milioane persoane active dintre care 9. cumulând pensia cu salariul. în lipsa locurilor de muncă adevărate caută locuri de muncă în economia subterană fapt ce conduce la riscuri și costuri spoecifice de multe ori nebănuite de cei în cauză.

15 .9% mai erau ocupați în industrie iar în 2010 doar 25% Sectorul terțiar (al serviciilor) a cunoscut la rândul său o scădere ca număr de locuri de muncă (cu 155 de mii) însă pe fondul reducerii pe total a ocupării.8% mai aveau un loc de muncă în acest sector.7% în 2002. mai mult de un milion reprezintă numărul lucrătorilor familiali neremunerați. In România. rămânând totuși o pondere extrem de ridicată 35.5 milioane (aprox 28%) sunt ocupate în agricultură. în 2002 doar 29. motivației muncii. La nivelul Uniunii Europene la inceputul anului 2011. însă doar 4 -5% din populația ocupată este implicată în agricultură. 45% din populație locuiește în mediul rural iar cele 9. fenomenul a cunoscut o erodare continuă și intensă. iar în 2008 doar 26. comparativ cu celelalte țări d in regiune. nu și cu succes să atragă forță de muncă. ceea ce arată că cea mai mare parte dintre adulții care locuiesc în mediul rural nu își câștigă existența lucrând pământul. la începutul anilor 2000 o ușoară scădere a ponderii populației ocupate în agricultură pe fondul dezvoltării masive a construcțiilor care au absorbit o parte importantă din forța de muncă.  Scăderea populației ce lucrează în industrie cu efecte directe asupra calității factorului uman.  Creștere modestă a proporției populației ce lucrează în sectorul serviciilor.In același timp. sunt trei :  Creșterea populației ocupate în agricultură.1%).1 milioane persoane cât reprezintă populația ocupată. Analizând evoluția fenomenului populației ocupate în sectorul primar(agricultura) se poate constata că România este singura țară care a cunoscut o tendință de creștere. sector care încearcă. Direcțiile negative în care se manifestă structura pe sectoare a populatiei. dacă la începutul anilor 90 România se putea mândri cu una din cele mai ridicare proporții ale populației ocupate în acest sector (45. chiar și din grupul țărilor foste comuniste. spunem noi ca semn al regresului economic și social. asociată cu accen tuarea procesului de îmbătrânire demografică și de feminizare din mediul rural. ponderea agriculturii în PIB este de 7-8% In sectorul secundar (industrie și construcții) . Mai mult ponderea agriculturii în PIB-ul UE este de doar 2%. eficienței economice și sociale. Dintre acestea. 2. aproximativ 30% din populație locuiește în mediul rural.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Repartiția populației ocupate după nivelul de instruire și statut profesional în această perioadă a suferit ample schimbări structurale. Ca aspect se remarcă. Așa cum am mai amintit începând din anul 2000 se poate constata o ușoară scădere.

8%.6%.4.5% în 2007 și la 37% în 2010. totuși sunt câteva ramuri care au cunoscut o dezvoltare explozivă în această perioadă.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă ponderea populației ocupate în ramurile serviciilor a cunoscut o creștere. plătite slab pe o piață paralelă a muncii.9%  Tranzacții și alte servicii prestate intreprinderilor cu un ritm mediu de scădere de 0.5 Polonia sau 52.1 Slovenia. totuși statisticile 16 . Așa cum am afirmat. cum ar fi:  Finanțe. cu o creștere anuală de minim 5. care prin schimbarea sistemului economic a cunoscut o creștere spectaculoasă. chiar. deși în acest sector s-au redus numărul de locuri de muncă pe ansamblu.  Diferite forme atipice de ocupare: munca în timp parțial. Procese noi ale ocupării forței de muncă Pe lângă mutațiile structurale petrecute în interiorul ocupării forței de muncă în această perioadă de profunde transformări s-au petrecut și alte procese. ajungând la 34. cum ar fi precarizarea ocupării și accentuarea proceselor de subocupare.(data intrării în vigoare a unui Cod al Muncii mai modern).  Dezvoltarea unor activități situate la frontiera dintre legal și ilegal. cele mai mari reduceri s-au înregistrat în:  Transporturi cu o scădere medie anuală de 5.  Activități cu caracter sezonier. bănci asigurări.  Comerțul. contracte cu durată determinată. adică 55. 56. cu o creștere medie anuală de 4.5% în 2002.5%. partajul locului de muncă. la 36. 59.  Administrația publică. ocupații interimare. totuși suntem departe de țările foste comuniste. 1. care a înregistrat o creștere medie anuală de 4.2% republica Cehă. 50. Dintre canalele de precarizare a ocupării reținem:  Substituirea contractului de muncă cu convenții civile.2.7% Celelalte ramuri care compun sectorul terțiar s -au comprimat. Regimul muncii part-time este reglementat juridic în România abia din 2003.5% Ungaria.  Ocupații ocazionale.3% Slovacia.

prin urmare mulți indivizi l-au asociat cu:  Un fenomen traumatizant care afectează individul. Nu avansăm un număr de persoane pentru aceaste activități (deși statistic sunt cuprinși cu corecturile și reținerile celor care efectuează aceste statistici) deoarece mulți dintre aceștia nu declară activitatea secundară pe care o desfășoară pentru a nu plăti impozitele aferente. 17 . Potrivit anchetei AMIGO în anul 2002 numărul persoanelor care aveau un loc de muncă dar au lucrat mai puțin era de 597 mii. relațiile sociale ducând totodată la marginalizarea acestuia.2% cel mai mare nivel înregistrându-se în rândul tinerilor de 0. Subocuparea. Evoluția și structura șomajului în România 1. Românii s-au obișnuit greu cu pierderea locului de muncă deși în țări cu economie de piață consolidată șomajul este privit ca ceva firesc și care menținut între anumite limite poate avea chiar efecte pozitive prin instaurarea unui climat de competitivitate pe piața forței de muncă. deși estimări ale diferiților autori indică rate ale șomajului mascat de 4 -5% încă din anul 1989.este un fenomen care s-a manifestat și în periada de dinainte de liberalizare dar a fost recunoscută doar după anii 1990.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă arată că între 11% și 16% din populația ocupată lucrează în program parțial de lucru și care este o alternativă în lipsa alteia mai bune. Intr-o economie de piață funcțională. personalitatea lui. rata subocupării a fost de 0. Se manifestă la persoanele care au un loc de muncă dar numărul de ore lucrate este mai mic decât cel normal.1%. La nivelul colectivităților șomajul a fost asimilat ca un fenomen dificil din cauza politicilor pasive și incoerente a guvernaților. Șomajul este o componentă obiectivă a oricărei economii de piață indiferent de nivelul ei de dezvoltare. Pe lângă precarizare și subocupare. criza ocupării forței de muncă a determinat și sporirea numărului persoanelor care desfășoară o activitate secundară deoarece venitul obținut din activitatea principală nu le asigură un venit corespunzător pentru acoperirea cheltuielilor familiale sau chiar numai person ale. Ea este determinată de timpul de lucru și reliefează caracteristici și particularități ale forței de muncă. șomajul nu poate fi eradicat doar ameliorat și adus în limite acceptabile din punct de vedere economic și social. In România șomajul a apărut o dată cu tranziția la economia de piață.3.

Incepând din anul 2001 numărul șomerilor a început din nou să scadă pe fondul unei relasări economice ajungând la un minim la finele anului 2008 de 4. ajungând la finele anului 2000 la 1.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă  Ca statut tranzitoriu cu efecte asupra evoluției profesionale a individului.131 șomeri. adică jocul dintre cerere și ofertă.440 șomeri.4% adică 403. O importanță deosebită la evoluția șomajului o are factorul demografic.007.  Inexistența unei strategii de dezvoltare economico –socială care să reprezinte punctul de plecare în orientarea viitoarelor structuri ale ocupării.223.  Mobilizarea destul de redusă a investitiilor interne și atragerea insuficientă a capitaului străin. 18 . Evoluția șomajului a avut un tred descendent începând cu anul 1995 pe fondul unei ușoare relansări economice până în anul 1996 cand acesta a început din nou să crească. amintim doar câteva:  Reducerea continuă a producției sociale. Investițiile interne sunt destul de reduse din cauza insuficienței acumulării și a tendințelor capitaliștilor autohtoni de a obține profituri mari într -o perioadă scurtă de timp precum și de declinul economiei naționale. sunt multiple. Cea mai mare explozie a șomajului a fost înregistrată în anul 1991 după promulgarea Legii 1/1991 când se înregistrau cca 337. sub influența profundelor transformări structurale din economia reală.  Ca statut privilegiat oferind anumite avantaje rezultate din îmbinarea ajutoarelor acordate de sistemul de protecție socială și posibilitatea obținerii unor venituri de pe piața informală (munca la negru) Principalele cauze ale șomajului din România. ajungând la sfârșitul anului 1994 la 1. pe de o parte oferta de muncă care s-a comprimat crescând cererea pe seama disponibilizărilor masive a forței de muncă ocupate și a intrării în piața muncii a absolvenților din învățământul secundar și superior și respectiv a altor categorii de populație neocupată. a exigențelor impuse de cerințele integrării în UE dar și a gravelor erori în elaborarea și aplicarea politicilor macroeconomice.  Demararea dificilă a procesului de restructurare a economiei și a adaptării sale la economia de piață.925 șomeri.441 persoane din care 187. adică o creștere de 267 mii persoane față de februarie 1991. acest sector având o accentuată scădere atât în anul 2009 cât și în cursul acestui an pe fondul scăderii drastice sau chiar a absenței creditărilor.229 femei. Multe din aceste investiții au fost făcute în sectorul construcțiilor în goana după profiturile enorme obținute în ultimii ani.

comparativ cu luna precedentă a scăzut de la 5.44%. potrivit datelor comunicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).12%.83 șomajului febr 6. Numărul total al șomerilor înregistrați în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă a fost de 439. 6 http://www. Aceasta a avut o evoluție crescătoare și pe parcursul anului 2010.18%. cu 2. Numărul total al șomerilor înregistrați în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă a fost de 670. Populația activă civilă la nivel național a scăzut la 1 ianuarie 2011 față de 1 ianuarie 2010 cu 1. din 1991.89 Rata șomajului înregistrat la finele lunii septembrie 2011. numarul somerilor a crescut continuu pe parcursul întregului an.39% în luna august 2010 și de 6. In ceea ce priveșterata șomajului înregistrat pe sexe în luna septembrie 2011. așa cum rezultă din următorul tabel : Luna ian Rata 6.70% la 4.120 milioane persoane la 8.48 iulie 4.117 persoane mai multe față de finele lunii anterioare.02% decât cea din luna august a anului 2011 și mai mică cu 2. Este o situatie ce nu a mai fost întâlnita niciodată.13% și Ilfov Vrancea cu 0. Referitor la județe. ANOFM precizează că rata șomajului înregistrat în luna septembrie 2011 a fost calculată folosind populația activă civilă existentă la data de 1 ianuarie 2011. Pentru prima data de când se calculeaza rata somajului.anofm.247 de persoane. cele mai importante scăderi fiind în: Bistrița-Năsăud cu 0.01% în august la 4. In anul 2011 rata șomajului a avut o tendință de scădere.PDF 19 .0 5.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă In anul 2009.78%. la nivel național. prin urmare.928 de persoane. a fost mai mare cu 0. conform comunicatului ANOFM6.336 femei.48 Mai 5. Brăila cu 0. an de accentuată criză economică mondială care a atins și țara noastră numărul șomerilor a crescut accentuat.46% decât cea din luna septembrie 2010.67 martie apr 6. se înregistrează scăderi ale ratei șomajului în 17 județe. Covasna cu 0. Giurgiu cu 0.35% față de 7.26%. Hunedoara cu 0. astfel în luna septembrie 2010 ea a avut o valoare de 7. rata șomajului înregistrat a fost recalculată ținând seama de noua populație activă de la începutul anului curent.9% în aceeași lună a anului 2009. din care 289. de la 9.218 milioane persoane.ro/files/rata%20somajului%20sept%202011.28%.04 iunie 4.99% iar rata șomajului feminin a crescut de la 4.84 aug 4. comunicată de Institutul Național de Statistică (INS).87 sept 4.993 milioane persoane.

568 față de luna precedentă.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Cele mai ridicate niveluri ale ratei șomajului s-au înregistrat în județele Vaslui cu 9.685 persoane iar numărul șomerilor neindemnizați a scăzut cu 1. Gorj cu 7.52%. Pe de altă parte. Astfel de creșteri s-au înregistrat în județele Galați unde populația activă civilă a scăzut cu 11. 20 . ANOFM precizează că rata șomajului în creștere este cauzată în unele județe de scăderea populației active civile.300 persoane conform datelor furnizate de INS. Dolj cu 8. Numărul șomerilor indemnizați a crescut cu 3. Mehedinți cu 9. Covasna cu 7.500 persoane și Hunedoara unde populația activă a scăzut cu 9.116 neindemnizați.400 persoane. Din totalul șomerilor înregistrați la nivel național. Teleorman cu 8.46% și Galați cu 7.06%.12%.89%. 153.02%.76%.75%. s-a înregistrat și o scădere a ratei șomajului pe seama creșterii populației active civile în județul Călărași unde populația activă civilă a crescut cu 42.812 au fost șomeri îndemnizați și 286. Buzău cu 7.

care împreuna cu sotia. corfe.dispărută și ea este ”voștinăritul” a carui început dateaza din 1842. dezvoltarea industrială obligându-i pe toți spre o nouă calificare. etc. Numeroase au fost ocupațiile pe care populația le-a desfășurat de-a lungul timpului și care au dispărut datorită faptului că aceste meserii nu au mai fost utile societății iar cei care le-au ocupat au trebuit să se reorienteze profesional. astazi. etimologia cuvântului ”rudă”. care era livrata bisericilor din Maramures. Alta ocupație dispărută este plutăritul pe valea Bistriței. aproape dispărută. Ca să-și poată duce traiul de zi cu zi populația a desfășurat diverse ocupații. Creșterea populației într-un spațiu redus de teren a făcut ca locuitorii să inventeze meserii noi pentru a putea trăi. în slavă însemnând minereu. geambașilor (negustori de cai). Astăzi r udarii confecționează obiecte de uz casnic precum linguri. 21 . Polonia si Rusia. Ocupațiile apar și dispar în funcție de produsele de care era nevoie pe piață. comercializarea bumbacului și a țesăturilor din bumbac și lâna.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă CAPITOLUL II DINAMICA ŞI MUTAŢIILE STRUCTURALE ALE SISTEMULUI OCUPAŢIONAL ROMÂNESC 2. azi dispărută. azi disparută. Putem aminti și alte ocupatii ca: umblatul dupa lână. plutăritul însemnând coborârea trunchiurilor de brazi de la munte pe apele repezi ale Bistriței. confecționarea lingurilor și alte obiecte de uz casnic și comercializarea lor. Dintre ocupațiile dispărute le amintim pe cele specific ciurarilor. ciubotarilor. extragându-se aproape 98% din ceara care a rămas din voștină. ocupație azi dispărută. comercializarea pietrei albă (Tuf de Dej). Vostina era materia rezultata în urma topirii si stoarcerii primitive a fagurilor de ceara prin retopire. O ocupație specifică județului nostru.1 Ocupații dispărute din economie Dezvoltarea și diversificarea activităților în economie a dus la diversificarea ocupațiilor pe care populația le desfășoară. prelucrarea și comercializarea ei. Cei care au reușit să se reorienteze profesional au fost rudarii care la începutul existenței lor pe pământ românesc culegeau aur din nisipul râurilor. tocătoare tuciuri. Printre cele mai vechi ocupații ale populației au fost cultivarea pământului și creșterea animalelor. adunau voștina din satele învecinate si o storceau extragând ceara de albine. odata cu stabilirea unui armean venit din Gherla în Caianu Mic pe nume Pavel Miron zis “Nigolo”.

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă

2.2. Trenduri majore în sistemul ocupațional Românesc De-a lungul perioadei 1977-2002, în cadrul grupelor majore de ocupaţii au intervenit multiple și semnificative mutaţii (tabel nr. 1). Din punctul de vedere al efectivelor de populaţie ocupată, singura grupă ocupaţională la nivelul căreia între 1977 şi 2002 nu s-au produs modificări este cea a funcţionarilor administrativi. În schimb, cele mai spectaculoase dinamici le-au înregistrat grupele „lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit” şi „muncitori calificaţi”, grupă care include „meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor” şi „operatori la instalaţii şi maşini, asamblori de maşini, echipamente şi alte produse”. Dintre grupele ocupaţionale care au înregistrat unele creşteri ale efectivelor populaţiei ocupate menţionăm: „lucrători operativi în servicii şi comerţ”, „specialişti cu ocupaţii intelectuale” şi „membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari în unităţile economico-sociale şi politice” .
Tabel nr.1
Dinamica populaţiei civile ocupate pe grupe ocupaţionale în anii 1977 şi 2002 Grupa ocupaţională 1977 2002 Diferenţe de efective 20021977 Legislatori, membri ai executivului, conducători din 173,5 339,7 166,2 administraţia publică şi unităţ ile economico-sociale şi politice Specialişti cu ocupaţii intelectuale 485,5 707,5 222,0 Tehnicieni şi asimilaţ i 926,1 819,4 -106,7 Funcţ ionari administrativi 392,8 393,1 0,3 Lucrători operativi în servicii şi comerţ 445,8 687,9 242,1 Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit 3517,2 1957,8 -1559,4 Muncitori calificaţi 3850,4 2296,5 -1553,9 Lucrători necalificaţ i 970,3 567,2 -403,1 alte categorii 32 42,4 10,4 TOTAL POPULATIE OCUPATA 10793,6 7811,5 -2982,1

Sursa: Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 1977 şi 2002

Şi din punct de vedere structural, între anii 1977 şi 2002, se remarcă schimbări importante (tabel nr. 2). Astfel, grupele ocupaţionale care şi-au redus substanţial ponderea în total populaţie ocupată sunt lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit, muncitori calificaţi (grupă care include generic,
22

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă
atât meşteşugarii şi lucrătorii calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor, cât şi operatorii la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse). La celălalt pol se situează grupele ocupaţionale lucrători operativi în servicii şi comerţ, specialişti cu ocupaţii intelectuale a căror pondere a crescut semnificativ în perioada 1977-2002.
Tabel nr.2

Dinamica structurii populaţiei ocupate pe grupe majore de ocupaţii în perioada 1977 -2002

Mii pers.
Grupa ocupaţională 1977 2002 Diferenţe de efective 20021977 2,7 4,6 9,1 Tehnicieni şi asimilaţi Funcţionari administrativi Lucrători operativi în servicii şi comerţ Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit Muncitori calificaţi Lucrători necalificaţi alte categorii TOTAL POPULATIE OCUPATA 100,0 sursa: Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 1977,1992 şi 2002 35,7 9,0 0,3 0,5 100,0 29,4 -1,7 7,3 0,2 0,0 8,6 3,6 4,1 32,6 10,5 5,0 8,8 25,1 -6,3 1,9 1,4 4,7 -7,5

Legislatori, membri ai executivului, conducători din administraţia publică şi unităţile economico-sociale şi politice Specialişti cu ocupaţii intelectuale

1,6 4,5

4,3

De-a lungul perioadei 1977-2002, evoluţia populaţiei ocupate pe grupe majore de ocupaţii indică trenduri mai accentuate în perioada 1992-2002 decât în perioada 1977-1992 . În perioada 1977-2002, scăderi de peste 30% s-au înregistrat la grupele ocupaţionale: „lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit” şi „lucrători necalificaţi”, iar creşteri de peste 25% s-au înregistrat la grupele: „specialişti cu ocupaţii intelectuale” şi „funcţionari administrativi”. În schimb, în perioada 1992-2002, cele mai importante reduceri ale populaţiei ocupate s-au înregistrat la grupa „muncitori calificaţi”, la tehnicieni şi asimilaţi şi la grupa „funcţionari administrativi”. În aceeaşi perioadă, creşterea cea mai importantă s-a înregistrat la grupa „membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari în unităţile economico-sociale şi politice”.

23

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă
diferențe 1992-2002 Agricult ura, silvicult ura, vanat piscic ultura si pescui t industria extractiv a

Tabel 3 (persoane)
industria prelucrato are energie electric a si termica , gaze, apa construct ii comert, activitate a hoteliera si de alimenta tie publica 105662

Legislatori, membri ai executivului, conducători din administraţia publică şi unităţile economico-sociale şi politice Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi Funcţionari administrativi Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilați Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini, echipamente şi alte produse Muncitori necalificaţi TOTAL
transporturi si telecomuni cații

-3562

88

427

19256

1768

9867

-13764 -44038 -12047 2194 28021 -22947

-73 74 -32 206 -1281 -459

-1192 -11471 -5006 69 2 -77178

-34072 -130914 -69817 6025 -5624 -1109482

8804 -1410 2520 378 0 20506

-3064 -19521 -8035 2146 0 -86999

15621 36941 13520 19735 50 37406

-178182 42146 -202179 finante, banci, asigurari

-440 -267

-430334 -20867

-389110 -111139 -1824877 adminsitra tia publica si asigurari sociale vs. adminstrat ie publica

-36850 1826 -6110 învatama nt

-43527 8919 -140214 sanatate si asistenta sociala

16399 -9375 235959 cultura, sport, turism, activitati asociativ e, alte activitati

-2184 -158250 crecetaredezvolta re, informatica, alte activitati si servicii economice vs. tranzactii imobiliare

Legislatori, membri ai executivului, conducători din administraţia publică şi unităţile economico-sociale şi politice Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi Funcţionari administrativi Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilați Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini, echipamente şi alte produse Muncitori necalificaţi TOTAL

8452

3272

8297

14764

2591

4606

-105

12192 -9196 -33577 2658 0

16875 -5009 5257 943 0

-16562 -64202 -4641 44142 -991

49994 17319 38015 71154 311

42426 -17679 -4771 -3616 123

13493 -715 -6600 15924 -451

2450 -1386 -16728 -7998 203

-39379

265

-7447

-4362

-2039

-1551

19932

-139913

775

-7807

2571

-437

-806

-7772

-21643 -220406

311 22689

10419 -38792

14471 204237

-5292 11306

-3933 19967

-19079 -70347

24

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă
Sursa: calculele autorilor după datele INS, Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 1992 şi 2002

În cadrul grupei denumită generic „muncitori calificaţi”, în perioada 19922002, cea mai mare variaţie a cunoscut-o subgrupa „meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor”. Analiza dinamicii populaţiei civile ocupate pe grupe majore de ocupaţii şi pe activităţi economice indică unele evoluţii semnificative:  În cadrul grupei cu cea mai mare diminuare a numărului de persoane ocupate, denumită „meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor”, cele mai importante reduceri de populaţie ocupată între 1992 şi 2002 (tabel nr. 3) s-au produs în industria prelucrătoare (84,5% din reducerea totală), urmată pe locul 2 şi la mare distanţă de construcţii (6,6% din reducere). Cu toate că tendinţa generală a grupei a fost de reducere, în unele ramuri se poate identifica o creştere a populaţiei ocupate din această grupă. Aceste ramuri pe care le putem considera de destinaţie a populaţiei ocupate disponibilizate din industria prelucrătoare sunt: comerţ, activitate hotelieră şi de alimentaţie publică şi energie electrică, termică, gaze şi apă.  Şi în cadrul grupei „operatori la instalaţii şi maşini, asamblori de maşini, echipamente şi alte produse” s-au identificat modificări însemnate în sensul reducerii populaţiei ocupate în ramuri ca industrie prelucrătoare (47%), agricultură, silvicultură, pescuit (21.5%), şi transporturi şi telecomunicaţii (17%). În schimb, creşteri ale populaţiei ocupate din această subgrupă s-au înregistrat în comerţ hoteluri şi restaurante.  grupa „membri ai legislativului, executivului, conducători din administraţia publică şi unităţi economico-sociale” a cunoscut importante creşteri ale populaţiei ocupate. Acestea s-au regăsit mai ales în ramurile: comerţ, hoteluri şi restaurante (60.2%), industrie prelucrătoare (11%) şi administraţie public (8,4%).  creşterile de populaţie ocupată din grupa ocupaţională „lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi” s-au regăsit în principal în administraţie public (45,3%), tranzacţii imobiliare (28,1%) şi mai puţin în comerţ (12,6%)  şi grupa „specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice” a înregistrat, în perioada 1992-2002,creşteri ale populaţiei ocupate cu toate că între ramurile economice s-au produs o redistribuire a personalului din această grupă. Astfel, în timp ce în ramuri ca administra ţie publică şi
25

în ramuri ca industrie prelucrătoare şi agricultură.6 1.2 5.5 10.2 0.2 0.3 2.4 13. maiştri şi asimilaţi Funcţionari administrativi Lucrători operativi în servicii.0 4. Din punct de vedere structural (tabel nr.8 0. pescuit (scădere cu 9 puncte procentuale). silvicultură.1 71.9 5.8 22.0 0.0 1. silvicultură şi pescuit aceasta a scăzut.2 2.5 4.6 0. echipamente şi alte produse Muncitori necalificaţi 9.0 2.4 20. Tabel nr.  „funcţionari administrativi” în ramurile industrie prelucrătoare (scădere cu 10.5 5.6 26 . gaze.3 9.0 2.3 1.1 1.1 0.  Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice în ramurile: industrie prelucrătoare(scădere cu 7.7 27. asamblori de maşini.2 1.1 1.9 0.7 0.0 4.5puncte procentuale) şi administraţie publică (creştere cu 10 puncte procentuale).8 puncte procentuale) şi administraţie publică (creştere cu 11. se observă diferenţe mai importante la grupele:  „muncitori necalificaţi” în ramurile: industrie prelucrătoare (scădere cu 13. activitate a hoteliera si de alimenta tie publica Legislatori.0 0.9 7.9 0.4 5.8 puncte procentuale) şi administraţie publică (creştere cu 6.0 1.0 3. de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor Operatori la instalaţii şi maşini.9 4.5 0.2 99.0 0.3 11.6 puncte procentuale) şi agricultură. 4(%) Agricult ura. apa construct ii comert.4 48. membri ai executivului.6 26.0 7. vanat piscic ultura si pescui t industria extractiv a industria prelucrato are energie electric a si termica .0 0.3 69.8 1.0 12.0 0.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă învăţământ a crescut populaţia ocupată din această grupă. conducători din administraţia publică şi unităţile economico-sociale şi politice Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice Tehnicieni. silvicult ura.2 0.7 0. 4).4 26. comerţ şi asimilați Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură.4 3.8 36.1 puncte procentuale).4 2. comerţ şi asimilaţi” în ramurile comerţ (scădere cu 13.0 2.5 4.6 1.  „lucrători operativi în servicii.4 0.3 5.0 0.4 puncte procentuale). silvicultură şi pescuit Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal.

5 3.9 13.0 8.8 1.8 1. turnători.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă transporturi si telecomuni cații finante.9 8.7 0.7 0. banci.9 12.6 mii persoane).9 0.4 1.5 8.3 0. conducători din administraţia publică şi unităţile economico-sociale şi politice Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice Tehnicieni.2 3. conducători-patroni de societăţi şi întreprinderi mici (cu 140.9 6.9 1.8 0. adminstrat ie publica învatama nt sanatate si asistenta sociala cultura. 5) au fost: agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale (cu 555.1 0. silvicultură şi pescuit Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal.9 mii persoane). echipamente şi alte produse Muncitori necalificaţi 7.1 7.3 0.dat fiind şomajul foarte mic la acea dată –le-am considerat valide pentru populaţia ocupată. personal de pază şi ordine publică (cu 83. sudori.6 2.2 6. maiştri şi asimilaţi Funcţionari administrativi Lucrători operativi în servicii. comerţ şi asimilați Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură.2 9.4 2. turism. montatori şi reparatori de aparate şi 27 .2 0.9 0.0 0. alte activitati si servicii economice vs.8 6. este dificil de realizat ca urmare a schimbării clasificaţiei ocupaţiilor.3 Detalierea analizei mutaţiilor ocupaţionale pe subgrupe.7 0. Din punct de vedere cantitativ. în perioada 19772002. asamblori de maşini.3 0. membri ai executivului.5 3.9 6.1 17.8 mii persoane).0 0.4 0. informaţiile de recensământ se referă la populaţia activă pe care .2 2.5 7. alte activitati Legislatori.8 2. în anul 1992.6 3.3 1. tranzactii imobiliare adminsitra tia publica si asigurari sociale vs. asigurari crecetaredezvolta re. Pe de altă parte.0 5.6 0.9 13.1 6.4 2.0 12.0 0.4 0.7 1.7 24. în perioada dintre cele două recensăminte ale populaţiei din 1992 şi 2002.6 0. tinichigii-cazangii şi alţi lucrători în construcţii metalice (77 mii persoane). fapt pentru care grupele existente în 1977 nu se regăsesc şi în 2002.9 2.0 3.4 0.7 6.2 6.0 0. sport.1 2. cele mai mobile subgrupe ocupaţionale în sensul creşterii populaţiei ocupate (tabel nr. activitati asociativ e. de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor Operatori la instalaţii şi maşini.0 1.5 3.8 2.1 22. informatica.

pensiuni (cu 42.367 39. agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceri (50.170 147.646 273.289 50. 5 persoane Diferenta 19922002 555.980 Populatie ocupata 2002 812.147 41.781 59.229 42. pensiuni Crescatori de animale Economişti şi alţi specialişti în ştiinţe economice.586 92. Agricultori si lucratori calificati in culture vegetale Conducători-patroni de societăţi şi întreprinderi mici Personal de paza si ordine publica Turnatori.597 21.129 127. spalatori de vehicole.525 89.3 mii persoane).235 33.446 77.313 Tabel nr.927 30.912 140.4 mii persoane).105 259.872 21.684 19.vitrine si geamuri Specialişti în învăţământul financi arbancar. muncitori necalificaţi în agricultură.318 63.836 28 26.780 16.434 28.821 41.937 133.733 182.527 124. cantine. silvicultură şi pescuit (60.676 23.186 60.7 mii persoane).460 83.629 103.697 25. silvicultura si pescuit Agenti comerciali si mijlocitori de afaceri Administratori si alti lucratori operativi in restaurante.349 176.414 65. sudori. de administraţie şi Populatie ocupata 1992 256.743 21.cazangii si altilucratori in constructii metalice Montatori si reparatori de aparate si echipamente electronice si electrotehnice Muncitori necalificati in agricultura.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă echipamente electronice şi electrotehnice (65.3 mii persoane).211 24.051 173.130 289. tinichigii .de personal.148 19.395 107. cantine.814 350.312 . administratori şi alţi lucrători operativi în restaurante.465 45.597 6. sociale şi umanistice Vanzatori in magazine si piete Jurişti Profesori in invatamantul secundar Conducători din unităţi economicosociale şi asimilaţi Ingrijitori de cladiri.868 12.704 87.

989 67.978 4.770 13.152 20.222 11.635 6.178 4.389 8.591 26.149 Conducători de compartimente cu activităţi nelucrative din unităţi economico-sociale Personal monahal si laic din culte Casieri.139 4.570 607 119.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă comercial Agenti in activitatea financiara si comerciala Personal de ingrijire si asimilat Membri ai corpului legislativ şi ai executivului Tehnicieni si alti lucratori in ocrotirea sanatatii (exclusiv surori medicale) Cadre didactice şi asimilaţi din învăţământul superior Tehnicieni si maistri in industria textila. industria celulozei si hartiei si materialelor de constructii (materiale oxidice) 2.113 6.767 58. pielarie si alimentara Asistenti sociali Medici şi asimilaţi Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din lemn Specialişti în informatică Vanzatori ambulanti si asimilati Tehnicieni si maistri in industria lemnului.779 11.768 998 62.008 15.931 9.757 2.spectacole si sport Alti functionari de birou 38.447 10.354 19. operatori la ghiseu si asimilati Membri ai clerului Operatori si tehnicieni echipamente de calcul si roboti industriali (exploatare si intretinere) Matematicieni.664 3. ind sticlei si ceramicii. documentarişti şi asimilaţi Tehnicieni in domeniul creatiei artistice.298 1.222 1.271 12.925 4.377 15.599 13.459 8.845 960 5. chimişti şi asimilaţi Arhivişti.770 62.874 83.554 14.304 2.928 16.735 1.956 54.993 .517 16.158 53. statisticieni şi asimilaţi Fizicieni.116 7.863 16.770 132.262 35.356 11.496 44.384 8.530 13.677 4.498 15.710 11.149 6.967 65.774 29 3.076 2.648 10.926 10. bibliotecari.402 32.781 15.835 6.

841 176 357 211 19.874 33 181 5 Pe de altă parte. chimiei si tehnicii (exclusiv cei din ind textila.4 mii persoane). reglori şi asimilaţi (218.3 mii persoane). taietori si cioplitori in piatra Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile. pielarie.8 mii persoane).Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă 219 Lustragii si alti prestatori de mici servicii pentru populatie Scriitori şi artişti. între 1992 şi 2002.chimiei şi tehnicii (176. echipamente şi alte produse(173 mii persoane). matriteri. echipamente si alte produse Muncitori necalificati in transporturi si manipulanti marfuri Meseriasi si lucratori in tratarea si prelucrarea lemnului Muncitori constructori si asimilati Mineri si artificieri.1 mii persoane).blanuri si piele Conducatori auto 30 Populatie ocupata 1992 793773 1553460 290860 339668 408248 301176 Tabel 6(persoane) Populatie Diferenta 1992-2002 ocupata 2002 124758 -669015 1003357 -550103 53452 121396 228456 125078 -237408 -218272 -179792 -176098 236301 171472 193814 211843 81475 170708 324560 63254 88407 114674 145780 20325 112154 267739 -173047 -83065 -79140 -66063 -61150 -58554 -56821 . matriţeri. tehnicieni în domeniul fizicii.1 mii persoane). agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale (550. asamblori de maşini. reglori si asimilati Lucratori in industria textila si confectii Tehnicieni in domeniul fizicii. lemn si materiale constructii) Asamblori de masini. forjori. alimentara. montatori şi reparatori de maşini şi utilaje (669 mii persoane). cele mai mari scăderi ale populaţiei ocupate (table 6) sunt: mecanici. subgrupele la care s-au înregistrat. montatori si reparatori de masini si utilaje Agricultori si lucratori calificati in culture vegetale si crescatori de animale Conducatori de masini agricole si alte masini de transportat si ridicat Forjori. Mecanici. conducători de maşini agricole şi alte maşini de transportat şi ridicat (237. creatori şi interpreţi Manechine si asimilati 146 19.lucrători în industria textilă şi confecţii (179.

sticlari si lucratori asimilati Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hartiei Functionari la receptie si de informare a clientelei Operatori la instalatiile de exploatare miniera si petroliera. de extractie si preparare a substantelor minerale utile Zugravi. spalatorese si asimilati Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare Operatori la instalatiile de producere a energiei si tratarea apei Alti lucratori cu studii medii in gestiunea economica si administrativa Tehnicieni in stiintele vietii. portari. productie si in transporturi Lucratori in mecanica fina si asimilati Mecanici de locomotiva si asimilati Operatori la instalatiile de prelucrare chimica Operatori la instalatiile si utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc si mase plastice Muncitori constructori la lucrari de finisare Muncitori necalificati in industria prelucratoare Personal casnic. curatitori de fatade si asimilati 31 213436 187397 56059 78282 73046 54687 158721 141204 9960 32699 28809 16688 -54715 -46193 -46099 -45583 -44237 -37999 104110 102318 147858 56036 73669 206071 49986 32706 49718 68971 37132 34836 134689 79669 32043 26494 51448 68919 67776 114241 24369 42202 175342 19915 3278 20329 40450 12074 11346 111707 59033 12852 8346 33654 -35191 -34542 -33617 -31667 -31467 -30729 -30071 -29428 -29389 -28521 -25058 -23490 -22982 -20636 -19191 -18148 -17794 36071 35336 40786 50643 18317 18008 23867 34017 -17754 -17328 -16919 -16626 54865 38793 -16072 . ingineri şi asimilaţi Functionari in evidenta materialelor. paznici si asimilati Meseriasi si lucratori in industria alimentara Functionari in serviciile de evidenta contabila si financiara Inspectori de politie si detectivi Inspectori pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor. pentru protectia si igiena muncii si controlori de calitate Olari.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Arhitecţi. mesageri. ocrotirea sanatatii si asimilati Cercetători şi proiectanţi în ştiinţe tehnice Operatori la instalatiile de producere si prelucrare a metalului Lucratori in prelucrarea pielii si fabricarea incaltamintei Operatori la instalatiile si utilajele pentru fabricarea produselor chimice Lucratori forestieri si asimilati Personal de manipulare si supraveghere bagaje. vopsitori.

textile. ceramicii si produselor refractare. surori puericultoare. moase si laboranti Lucratori poligrafi si asimilati Secretari si operatori la masini de scris si decalcul Functionari in biblioteca. constructii si lucrari publice Inalti funcţionari ai administratiei publice Inspectori si agenti financiari Insotitori de zbor si ghizi Cercetători în ştiinţe fizice şi chimic e Alti operatori la masini si asamblori Pescari si vanatori 19806 19080 67364 50817 14495 28866 17709 3861 5401 53961 40008 4757 19379 8876 -15945 -13679 -13403 -10809 -9738 -9487 -8833 30537 17294 38049 65425 11702 20882 8641 12168 8474 4605 12765 48806 2233 131181 6805 3268 7075 4582 21767 8544 29652 57320 4064 14191 2671 7090 3815 -8770 -8750 -8397 -8105 -7638 -6691 -5970 -5078 -4659 -4605 -3604 -3412 -2233 -1882 -1794 -1668 -1572 -1537 9161 45394 11299 5011 1600 5503 3045 Şi din punct de vedere structural. mutaţiile la nivelul subgrupelor ocupaţionale reflectă modul în care diferitele ocupaţii au reacţionat la procesul de restructurare economică. Analiza diferenţelor regionale privind modificările între recensămintele din 1992 şi 2002 în cadrul populaţiei ocupate pe grupe majore de ocupaţii indică câteva particularităţi: 32 . fluviale si aeriene Lucratori meseriasi in executarea de produse artizanale din lemn. corespondenta si asimilati Marinari.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Surori medicale. piele si alte materiale Primari şi alţi conducători ai comunelor Operatori la masinile si utilajele din tipografii si legatorii Muncitori necalificati in industria miniera. abrazive din carbune si grafit Alt personal in invatamant Tehnicieni la echipamente optice si electronice (exploatare si intretinere) Alti lucratori in servicii pentru populatie Invatatori Operatori la masinile pentru prelucrarea metalelor si produselor minerale Muncitori necalificati in servicii publice Instructori .educatori in unitati de handicapati Tehnicieni de nave maritime. navigatori. arhiva. asimilati Specialişti în biologie şi agronomie Operatori la cuptoarele si instalatiile de obtinere a sticlei.

 Grupa muncitori necalificaţi şi-a redus substanţial efectivele în regiunile SV.8 -23.0 -18.4 14.2 33.V şi Centru. în celelalte regiuni scăderile efectivelor la aceasta grupă au fost mai mici legislatori.2 19.2 -29.7 11.9 -13.5 -0.5 -23. Statistica teritoriala.1 15. pentru o cunoaştere mai profundă aspecificului şi dinamicii schimbărilor din sistemul ocupaţional s-a elaborat o cercetare de tip monografic cu 33 .2 -29.6 8.4 SV 93.5 -54.3 16.1 30. maiştri si asimilaţi Funcţionari administrativi lucrători operative in servicii si comerţ agricultori si lucrători calificaţi in agricultura meşteşugari si lucrători calificaţi operatori la instalaţii si maşini.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă  Populaţia din grupa 0 „membri ai legislativului.9 -58.conducători Specialişti ocupaţii intelectuale tehnicieni. asamblori maşini Muncitori necalificaţi NE 119.3 -44.4 -46.3 -45.1 -24.0 -15. În anumite ramuri de activitate.8 -48.5 -25. Însă.5 -19.5 -19.7 -17.5 -22.6 -21. SV şi NV.1 -46.5 24.9 -31. unele ocupa ţii au căpătat întâietate.  Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în agricultură şi-au redus efectivele în regiunile SE.1 15.9 -26.3 13.3 -40. 2004 Procesul de restructurare economică a determinat schimbări semnificative în structura ocupaţională a României: au apărut ocupaţii noi. conţinutul multor altora a suferit modificări.2 -44.1 -9.0 122.0 18.7 C 95.5 -28. 7 V NV 76.9 SE 77. Într-o oarecare măsură acest fapt s-a putut observa din analiza statistică pe baza datelor de recensământ.0 -40.membri executiv.6 -17. în celelalte regiuni numărul acestora a crescut. iar pe de altă parte.0 -3.6 -55. iar altele au devenit învechite şi au dispărut.4 32.6 Sursa: INS.7 15.9 S 86.5 26.4 -17.7 -5. executivului. conducători de unităţi economico-sociale” a cunoscut creşteri ale efectivelor doar în regiunile NE şi NV.2 -26.5 -5.7 -62.3 -52.4 -42.1 34.8 Tabel nr. Centru.8 23.

. respectiv ocupaţii noi. sectorul hotelier. alimentatie publica.  „ocupaţiile care şi-au schimbat semnificativ conţinutul”: adică acele ocupaţii al căror conţinut a fost puternic afectat.Migrarea masiva a salariatilor de la o companie la alta est e percepută de angajatori ca fiind principala problem cu care s-au confruntat anul trecut. ca urmare a creşterii economice. cu valoare adăugată ridicată. unde con ţinutul activităţilor s-a schimbat foarte mult. lucratori in constructii metalice. executiv si de conducatori in administratia publica mult mai reprezentativ pe piata muncii. fiind mult mai orientat spre nevoile clientului/beneficiarului sau care. sudori. în special datorită restructurărilor din economia românească din anii tranziţiei. determină şi schimbări sau chiar redefiniri ale conţinutului activităţilor subsumate lor. Avem mai multi turnatori (in industrie).S-au remarcat. care apar cu precădere în sectoare noi. apariţiei unor produse şi servicii noi. cea mai mare reducere de personal a avut loc în rândul muncitorilor calificati (48.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă ajutorul unui eşantion de ocupaţii(105)din câmpul ocupaţional al economiei româneşti grupate în 3 categorii. „produc stocul cunoaşterii şi invenţiile tehnologice necesare pătrunderii în societatea cunoaşterii” Ca și concluzii . puternic afectate de schimbări tehnologice sau de natură organizaţională. respectiv ocupaţiile formalizate. pe de altă parte. şi care au potenţial crescut de evoluţie. energie electrica.Studiul indica importante reduceri ale populatiei ocupate in industria prelucratoare. dar şi apoi. . astfel:  „ocupaţiile dominante”. .5%). cristalizate. personal de paza si ordine.  „ocupaţiile de străpungere”. Se regăsesc cu precădere în acele sectoare industriale. Un sfert din firmele chestionate au recunoscut ca n-au habar despre motivele plecarii salariatilor. care acoperă ponderi semnificative din totalul persoanelor ocupate şi care prin dispariţia lor periclitează existenţa altor ocupaţii poziţionate în sectoarele din amonte şi aval.3%) si tehnicienilor (23. gaze si apa. dar şi în sfera serviciilor. montatori si reparatori de aparate si echipamente electronice si electrotehnice. agenti comerciali. înaintând în direcţii noi de activitate.cu o anumită „tradiţie” în structura câmpului ocupaţional al economiei româneşti. silvicultura si pescuit. dar si un corp legislativ. Fluctuatiile masive de angajati ar trebui sa 34 . cresteri semnificative ale numarului de angajati din comert. termica.Dupa 1992. agricultura.

Așa numitele ocupații de ”străpungere”. din studiu se desprinde ca și prioritate. ci si mediului educational (preuniversitar si universitar) iar tinerii ar trebui să se gândească mai bine în alegerea unei cariere. Preferă o slujbă sigură. avansul pietelor muncii din Bucuresti-Ilfov și Vest și relativa întarziere din Nord-Est.crearea unei societăți și economii bazate pe cunoaștere.un element de noutate este identificarea ocupațiilor și a ramurilor cu cea mai înaltă dinamică pe piata muncii din România ultimilor 20 de ani. inspectorul de resurse umane sau măcelarul.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă dea de gândit nu numai angajatorilor. care sunt cele care s-au impus odata cu liberalizarea economiei. universitate. Zona Bucuresti înregistrează deficite de fortă de muncă.Studiul a mai aratat ca nici lucrătorii sau persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și. Ele vor fi puse la dispozitia publicului si pot reprezenta un instrument de orientare a curriculei oricarui program de formare. Poate ca cele mai interesante date sunt cele legate de atitudinea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă reliefată la nivel general și regional. iar cea mai expusa este cea din Nord-Est. chiar la negru. si la nivel continuu. dar care nu pot fi acoperite operativ din lipsa mobilitatii lucrătorilor. Monografiile ocupațiilor sunt un instrument nou și util pentru toti actorii de pe piata muncii și a pregătirii profesionale. . Munca de elaborare a monografiilor va continua pentru ca au fost efectuate numai 105. în școala. Pe de altă parte. nici angajatorii. . dezvoltarea resurselor umane la nivel initial. . ceea ce recensământul a scos în evidență. dintr-un necesar de aproximativ 4. deficitele de muncitori calificați arată o anumită structură îngrijorătoare a economiei românești în contextul țintelor asumate la nivelul comunității europene . Forta de munca este relativ inflexibilă. unde ponderea celor care accepta orice slujbă. . iar nevoile imediate sunt consolidarea capacității administrative a Consiliului National pentru Formarea Profesională a 35 .000. în intreprinderi. în conditii normale de lucru.Studiul confirma în continuare. nu acordă prea mare importanță formării profesionale continue. forta de munca este cea din Bucuresti. dar si de orientare pentru alegerea unei cariere. în orice condiții. O a doua dimensiune o reprezinta sistemul de formare profesionala pentru adulti.Sunt căutați specialiștii în tehnologie (nivel post-liceal) și lucratorii calificati. cu program complet. cu apariția unor noi domenii pentru afacerile autohtone. Cea mai auto-protectiva. de durată. Spre exemplu. partial. este mai înaltă. pretențioasă. Dar mutatiile s-au produs și în interiorul ocupațiilor.

Pentru ocupațiile care și-au schimbat major conținutul. se remarca cele de comunicare. cât si activitățile denumite intelectuale. coordonare. care sunt ocupații noi.). specifice (standarde Această cercetare a unui esantion (105) de ocupatii care au avut cea mai puternică dinamică pe piața muncii a pus în evidență schimbări și tendințe care vor obliga reprezentanții statului. management si stiinte sociale. Principalele competente asociate cu schimbarile din continutul muncii sunt lucrul cu computerul. studiul evidențiază valorizarea preponderentă a activităților de tip intelectual: colectare. Competentele trans-sectoriale. In ceea ce priveste cele mai utilizate cunostinte la nivelul celor 105 ocupatii investigate. reflectare si luare de decizii. Studiul arată că au crescut foarte mult ca importanță atat activitatile generic denumite de interactiune si comunicare.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Adulților și definitivarea instrumentelor ocupationale. managementul resurselor si de comunicare. Explicatia este data de dezvoltarea sectorului privat. cu valoare ridicată. Pentru a putea face fata noilor exigente. Diferentele înregistrate între trecut (in urma cu cinci ani). organizare. dar si cele cu caracter general. Studiul monografic. Aceste activitati sunt imperios necesare in ocupatiile de strapungere". rezolvarea de probleme. precum lucrul cu computerul si cunoasterea unei limbi straine (cu precadere a limbii engleze) sunt si raman cele mai importante. care presupun competente de conducere planificare. prelucrare si asimilare de informatii. Putin peste o treime dintre respondenti constientizeaza ca au avut loc schimbari semnificative la nivelul ocupațiilor investigate. control si supervizare. Tendința comună remarcată la toti respondentii este marea dificultate de a estima implicatiile pe care evoluțiile viitoare le vor avea asupra activităților din economie. dar si pe reprezentantii firmelor sa-si revizuiasca fundamental strategiile de dezvoltare. legislatie. dincolo de informatiile relevante cu privire la noua configuratie si tendintele de dezvoltare a ocupatiilor în urmatorii ani în România. prezent si viitor (peste cinci ani) ilustreaza dificultatea companiilor de a constientiza si evalua importanta schimbărilor și continutul activităților specifice ocupatiilor în viitor. la nivel de politici. proceduri de evaluare etc. angajatilor li se cer competente sporite în rezolvarea problemelor și managementul resurselor. care implică identificarea de soluții. Un sfert dintre 36 . apărute cu precadere în sectoare noi. rezolvarea de probleme si spirit de inovatie. cresterea competitiei si necesitatea orientarii activitatilor catre cerintele si exigentele beneficiarilor. arată și perceptiile privind schimbarile in cadrul firmelor. evaluare.

 Evaluator proiecte codul – 24196  Expert contractare activitati investitionale codul – 241950  Expert eficientizare investitii codul – 241953  Expert elaborare documentatii tehnice de montaj codul – 241952  Expert elaborare-evaluare documentatii achizitii investitionale codul – 241955  Expert evaluare-actualizare devize generale investitii codul – 241954  Expert în management activități investitionale codul – 241959  Expert prevenire-reducere riscuri tehnologice codul – 241957  Inspector in cadrul Inspectiei Judiciare pentru judecatori/procurori de pe langa Plenul Consiliului Superior al Magistraturii codul – 111078  Inspector sef al Inspectiei Judiciare de pe langa Plenul Consiliului Superior al Magistraturii codul – 11075  Membru al Consiliului Superior al Magistraturii codul . Printre ocupatiile nou introduse în COR. 397/451 din 2008 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania.949/1995. Partea I nr.3. aprobata prin Ordinul ministrului de stat.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă respondenții din firmele private cu capital strain nu pot aprecia directia dezvoltarii viitoare. Ocupații noi introduce în COR Ordinul comun al Ministerului Muncii si al Institutului National de Statistica nr. se numără:  Analist tehnic piete financiare codul – 341906. ministrul muncii si protectiei sociale. a fost publicat în Monitorul Oficial.111076 . 2.Paramedic codul – 315103  Secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii codul 111077 37 . 521 din 10 iulie 2008. 138/1. si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica nr.

ţin seama de corespondenţa cu clasificările internaţionale. crearea facilităţilor de prelucrare pentru integrarea în sistemele naţional şi internaţional de prezentare şi analiză a informaţiilor 7. prescurtat (CAEN) asigură identificarea tuturor activităţilor şi codificarea lor într-un sistem unitar. 7 8 Clasificarea Ocupaţiilor din Economia Naţională. un prim nivel. 656/1997 din 6 octombrie 1997. trebuind realizată o armonizare perfectă cu cerinţele acquis-ului comunitar în domeniul clasificărilor economice. actualizată de Ordinul nr. raţionalizarea şi informatizarea fluxurilor informaţionale economico. publicată în Buletinul Oficial nr. CAEN fiind transpus direct în ISIC Rev 4 (Clasificarea internaţională standard a activităţilor elaborată de Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite) prin intermediul tabelelor de trecere.4. Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN) Clasificarea activităţilor din economia naţională. Această nouă revizuire CAEN a fost impusă atât de evoluţia economiei româneşti şi a cerinţelor de armonizare cu clasificările europene. Informaţiile statistice utilizate la noua clasificare sunt culese pe baza unei structuri de clasificare comune atât în plan naţional cât şi european. O dată cu intrarea în vigoare a Hotărârii 656/1997 a fost abrogată Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 601/ 2002 din 26 noiembrie 2002 şi de Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă 2. 293/2007. constând în titluri identificate printr-un cod alfabetic (secţiuni). în cadrul unui sistem integrat. 2006. nu se justifică. Clasificarea a fost făcută de Comisia Naţională pentru Statistică şi a fost aprobată de Guvernul României în Hotărârea nr. Potrivit ultimei revizuiri CAEN. 483 /1962 privind aprobarea schemei de clasificare a ramurilor economiei naţionale. activităţile economico-sociale sunt codificate după cum urmează: a. Ed Meteor Press. Principiile de elaborare a CAEN revizuită prin Ordinul 337/2007 şi publicată în Monitorul Oficial nr.sociale. pag 7 Monitorul Oficial nr 293/2007 38 . având în vedere politica de globalizare cât şi de dorinţa de a mări convergenţa dintre clasificările europene şi cele utilizate în ţările din America de Nord. Utilizarea CAEN în ultimii ani a condus 8 la concluzia că economia României nu prezintă particularităţi faţă de economia Uniunii Europene prin urmare existenţa unor diferenţe între CAEN şi NACE. 14bis din 29 mai 1962. Aceasta permite organizarea. 337/2007. în special cu cea europeană privind Nomenclatorul Activităţilor din Comunitatea Europeană (NACE).

constând în titluri identificate printr-un cod numeric de patru cifre (clase). Unităţile angajate în acelaşi tip de activitate 39 .Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă b. un al patrulea nivel. Referitor la definirea claselor în cadrul întreprinderilor (nivel de 4 cifre). categoria de produse şi servicii care caracterizează o clasă dată să reprezinte marea masă a producţiei unităţilor clasificate în această clasă. textilă. procesul şi tehnologia de producţi e. In cazul produselor intermediare. constând în titluri identificate printr-un cod numeric de trei cifre (grupe). o clasă să conţină unităţile care produc cea mai mare parte din categoria de mărfuri şi servicii ce o caracterizează. In cazul produselor care implică procese de producţie complicate. un al doilea nivel. toate unităţile clasificate înt r-o clasă sunt asemănătoare în privinţa tipului de activitate exercitată. b) utilizările cărora sunt destinate produsele şi serviciile. componenţa fizică şi stadiul de fabricaţie primesc adesea o pondere importantă. trebuie specificat că un loc prioritar îl ocupă criteriile privind maniera în care s unt grupate activităţile. In unele cazuri (industria alimentară. Ponderile atribuite acestor criterii variază de la un domeniu la altul. Clasele în noua clasificare CAEN sunt definite astfel încât să fie îndeplinite următoarele două condiţii: a. c. care joacă un rol decisiv în determinarea gradului de similitudine dintre structurile unităţilor şi anumite relaţii economice. Trebuie menţionat că noua clasificare CAEN nu face distincţii în funcţie de forma de proprietate şi de forma juridică. d. sunt următoarele: a) caracterul bunurilor şi al serviciilor realizate. deoarece astfel de criterii nu au legătură cu caracteristicile activităţii în sine. Principalele criterii utilizate în delimitarea diviziunilor şi a grupelor CAEN (nivel de detaliere de două. constând în titluri identificate printr-un cod numeric de două cifre (diviziuni). b. Principalele aspecte de grupare pentru activităţi. un al treilea nivel. de confecţii şi pielărie) criteriile sunt atât de echilibrate între ele încât problema atribuirii ponderilor îşi pierde semnificaţia . clasele permit în majoritatea cazurilor caracterizarea sectorului economic al unităţilor de producţie sau al întreprinderilor în funcţie de tipul de activitate iar din alt punct de vedere. respectiv trei cifre) se referă la caracteristicile activităţilor unităţilor productive. în detrimentul compoziţiei fizice a produselor. Practic. tehnologiei şi fluxului de producţie al produselor respective. se acordă în mod frecvent prioritate utilizării finale. c) mijloacele.

transport şi depozitare.comerţ cu ridicata şi cu amănuntul.industria prelucrătoare. pot exista altele câteva care sunt de obicei efectuate atât de societăţi comerciale. apă caldă şi aer condiţionat.învăţământ. E. L. ştiinţifice şi tehnice 40 . G. asigurări sociale din sistemul public. ştiinţifice şi tehnice. P. secţiunile din economia naţională sunt următoarele: A. U. C.administraţie publică şi apărare. chiar dacă societatea comercială aparţine unor proprietari particulari sau guvernului. respectiv întreprinderea -mamă este sau nu este formată din una sau mai multe unităţi. Potrivit CAEN.activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale. J. salubritate.producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică.hoteluri şi restaurante. Pentru exemplificare am ales secţiunea M – Activităţi profesionale.informaţii şi comunicaţii.distribuţia apei.sănătate şi asistenţă socială. Deşi există unele clase care în mod normal sunt nonmarket(activităţi productive). M. S. repararea autovehiculelor şi motocicletelor.industria extractivă. I. silvicultură şi pescuit. gestionarea deşeurilor.activităţi profesionale.alte activităţi de servicii T. Q. gaze. N.activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic. activităţi de decontaminare.intermedieri financiare şi asigurări. cât şi de instituţii de stat. B.construcţii. culturale şi recreative. K. O.agricultură. D.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă economică sunt clasificate în acelaşi mod. In noua clasificare CAEN nu se face distincţie între activităţile făcute în scop comercial şi cele făcute în scop productiv. F.activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport.activităţi de spectacole. activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu. H. R.tranzacţii imobiliare .

 clasa 7022 – activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management.diviziunea 72 – cercetare – dezvoltare grupa 721 – cercetare –dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie  clasa 7211 – cercetare dezvoltare în biotenologie  clasa 7219 – cercetare dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie. .activităţi de testări şi analize tehnice .Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă .activităţi ale direcţiilor(centrelor). activităţi de testări şi analiză tehnică. consultanţă în domeniul fiscal. birourilor administrative centralizat grupa 702 –activităţi de consultanţă şi management  clasa 7021 – activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării. grupa 711 .activităţi ale direcţiilor(centrelor). birourilor administrative centralizate  clasa 7010 .diviziunea 69 – activităţi juridice şi de contabilitate  grupa 691 – activităţi juridice  clasa 6910.activităţi juridice  grupa 692 – activităţi de contabilitate şi audit financiar.activităţi de arhitectură şi inginerie. grupa 722 – cercetare dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste  clasa 7220 – cercetare dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 41 . bir ourilor administrative centralizate grupa 701. .diviziunea 71 – activităţi de arhitectură şi inginerie. activităţi de testări şi analiză tehnică.diviziunea 70 –activităţi ale direcţiilor(centrelor). consultanţă în domeniul fiscal.activităţi de arhitectură  clasa 7112 – activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea grupa 712 – activităţi de testări şi analize tehnice  clasa 7120 .  clasa 7111.  clasa 6920 – activităţi de contabilitate şi audit financiar.

activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice . b. 42 .diviziunea 73 – publicitate şi activităţi de studiere a pieţei grupa 731 – publicitate  clasa 7311 – activităţi ale agenţiilor de publicitate  clasa 7312 – servicii de reprezentare media grupa 732 – activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice  clasa 7320 . avem:  grupa 651 – activităţi de asigurări. ştiinţifice şi tehnice  clasa 7490 - Secţiunea care cuprinde activitatea de asigurare este secţiunea K intermedieri financiare şi asigurări.  grupa 652 – activităţi de reasigurare. In cadrul secţiunii K. cu clasa: a. avem:  diviziunea 65. activităţi de asigurare şi fonduri de pensii. reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale).diviziunea 74 – alte activităţi profesionale.activităţi de design specializat  clasa 7410 – grupa 742 –activităţi fotografice  clasa 7420 – grupa 743 – activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)  clasa 7430 – grupa 749 – alte activităţi profesionale.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă . ştiinţifice şi tehnice grupa 741 .  diviziunea 66 – activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare. 6512 .alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă).activităţi de asigurări de viaţă.activităţi de asigurări. cu următoarele clase: a. 6520 – activităţi de reasigurare. In cadrul diviziunii 65. 6511 .

b. cu clasa: a. cu clasa : a. clasificarea activităţii a acelei unităţi este determinată de poziţia din CAEN rev2 ce acoperă acea activitate la nivel de clasă.activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale). In anumite cazuri. activităţi de asigurare şi fonduri de pensii. Unităţile incluse în registrul statistic sunt clasificate conform CAEN Rev 2 – nivel clasă. 6630 – activităţi de administrare a fondurilor. exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii.activităţi auxiliare intermedierilor financiare. 43 . Fiecare unitate este clasificată pe baza activităţilor efectuate. inclusiv a procesului de producţie.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă  grupa 653 . c. Unităţile trebuie să fie clasificate în poziţia care le descrie cel mai bine activitatea. In cadrul diviziunii 66. 6612 – activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare. avem:  grupa 661 .administrarea pieţelor financiare. In cazul în care o unitate desfăşoară doar o singură activitate. 6611. c.activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale). ţinându-se cont nu numai de natura produselor ci şi de structura materiilor prime. cu următoarele clase: a. 6619. b. având în vedere relaţiile acesteia cu alte unităţi de care trebuie să se ţină seama. 6530 . 6622 – activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări.  grupa 663 – activităţi de administrare a fondurilor.activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare. o unitate nu poate fi clasificată independent.  grupa 662 – activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii. cu următoarele clase: a. 6621 – activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor. 6629 – alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii.

în cadrul diviziunii se identifică grupa care are cea mai mare contribuţie la valoarea adăugată. La nivelele inferioare ale clasificării. în mod necesar mai mult de 50% din valoarea adăugată totală a acelei unităţi. prin nivelele de clasificare. . In cazul simplu în care la nivel de clasă.în cadrul secţiunii se identifică diviziunea care are cea mai mare contribuţie la valoarea adăugată. cu excepţia cazului foarte puţin probabil în care ambele activităţi au ponderi egale.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Dacă o unitate desfăşoară mai mult de o activitate dar toate acestea aparţin aceleiaşi poziţii din CAEN Rev 2 la nivel de clasă. o activitate contribuie cu mai mult de 50% din valoarea adăugată. Acestă metodă respectă principiul că la nivelele inferioare ale clasificării activitatea principală este în conformitate cu activitatea considerată principală la nivelele superioare. contribuţia valorii adăugate a poziţiei care rezultă din utilizarea metodei nu va reprezenta. procesul trebuie să înceapă cu identificarea poziţiei relevante la nivelul cel mai înalt şi evoluează descendent. 44 . atunci clasificarea activităţii acelei unităţi este determinată de clasa CAEN Rev 2 în care sunt cuprinse toate acele activităţi.identificare secţiunii care are cea mai mare contribuţie relativă la valoarea adăugată. . In cazul complex în care o unitate desfăşoară mai mult de două activităţi care aparţin mai multor poziţii diferite din CAEN Rev 2 la nivel de clasă fără ca vreuna dintre ele să reprezinte peste 50% din valoarea adăugată. Metoda top-down urmează principiul ierarhic: încadrarea unei unităţi la nivelul cel mai detaliat al clasificării trebuie să fie în concordanţă cu clasificarea unităţii la nivelele superioare. aceasta determină activitatea principală. Acolo unde o unitate desfăşoară activităţi care ocupă două poziţii diferite în CAEN Rev 2 va exista întodeauna o poziţie care să reprezinte mai mult de 50% din valoarea adăugată. . In cazul în care o unitate desfăşoară activităţi care ocupă poziţii diferite în CAEN Rev 2 la nivel de clasă sunt necesare regului pentru determinarea activităţii principale. stabilirea activităţii principale se face utilizând metoda ordinii descrescătoare (top -down). în modul următor: .în cadrul acestei grupe se identifică clasa care are cea mai mare contribuţie la valoare adăugată. Pentru a îndeplini această condiţie.

2006. Rezultatul a fost concretizat în constituirea unor grupe minore şi de bază pentru ocupaţii semnificative ca pondere şi specific în economia românească. 9 COR. designer.5. La împărţirea fiecărui nivel d e clasificare s-a folosit un singur criteriu. prin luarea în considerare a specificului economiei româneşti. Fiecare unitate de clasificat se repartizează într-o singură grupă. au stat şi alte criterii cum ar fi schimbările structurale din economie datorită trecerii la economia de piaţă şi apariţia de noi ocupaţii caracteristice (manageri. Acestea au reprezentat obiectul a numeroase studii şi cercetări întreprinse de colective ale Ministerului Muncii şi protecţiei Sociale precum şi a Comisiei Naţionale pentru Statistică. cu asigurarea integrării în standardele internaţionale. iar fiecare subîmpărţire reflectă aspecte din ce în ce mai amănunţite ale criteriului aplicat la subîmpărţirile precedente. Aderarea României la Uniunea Europeană şi necesitatea realizării comparaţiilor internaţionale. Rezultatele s-au concretizat în Ordinul 138/17 aprilie 1995 prin care s-a realizat Clasificarea Ocupaţiilor din România(COR). Categoriile de clasificare s-au constituit în concordanţă cu diviziunea socială a muncii. pag 17 45 . subgrupă sau loc. specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice). La baza elaborării noilor clasificări au stat criterii şi principii. subgrupe). instructor de personal). 9 printre cele mai importante. alături de noile ocupaţii apărute în România (informatician. folosind caracteristici de grupare tehnicoeconomice obiective. detectiv. La baza elaborării studiilor amintite. Editura Meteor Press.  principiul omogenităţii în constituirea categoriilor de clasificat(grupe. amintim:  principiul grupării unităţilor de clasificat după criterii economice şi sociale obiective. a obligat Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale să actualizeze Clasificarea Ocupaţiilor din România prin Ordinul 149/2006. în special la ţările Uniunii Europene. precum şi alinierea întregului sistem de clasificări şi nomenclatoare la sistemele standard internaţionale.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă 2. indiferent de numărul locurilor şi a unităţilor de clasificat.  principiul univocităţii grupării unităţilor. în funcţie de importanţa lor pentru activitatea practică. Clasificarea ocupaţiilor din România ( COR) Apariţia şi dezvoltarea de noi ramuri în economia românească au dus la diversificarea ocupaţiilor şi meseriilor pe care populaţia din ţară le -a practicat în anii 90.

Credem că în dobândirea unei meserii. Profesia este definită ca fiind calificarea sau specialitatea obţinută prin studii de multe ori. Având la bază aceste principii. Funcţia este activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie de conducere sau execuţie. respectiv a funcţiilor şi meseriilor populaţiei active în care o ocupaţie este clasificată o singură dată.  principiul stabilităţii. Meseria reprezintă complexul de cunoştinţe obţinute prin şcolarizare. noţiunile teoretice şi primele deprinderi practice ar trebui obţinute prin şcolarizare în timp ce specializarea celui instruit şi căpătarea tuturor deprinderilor necesare practicării meseriei se obţin prin perfecţionarea profesională. Utilizarea clasificării ocupaţiilor pe diverse structuri organizatorice şi activităţi precum şi în comparaţiile internaţionale. Ocupaţia este desfăşurată de persoane active care practică activităţi recun oscute de societate ca fiind utile pentru sine si semenii săi. zidar. se confundă cu ocupaţia care este de fapt specialitatea (calificarea) exercitată la locul de muncă.  principiul multilateralităţii. Ocupaţia este definită ca fiind activitatea utilă. necesare pentru executarea anumitor operaţii de transformare şi prelucrare a obiectelor muncii sau pentru prestarea anumitor servicii. se amintesc profesor.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă  principiul actualităţii. Părerea noastră este că între profesie şi funcţie trebuie să existe o relaţie directă. învăţător. Ocupaţia unei persoane poate fi exprimată prin funcţia sau meseria exercitată de acesta. aducătoare de venit (bani sau produse) pe care o desfăşoară o persoană într-o unitate economico-socială şi care constituie pentru aceasta principala sursă de existenţă. fierar betonist iar dintre cele la care 46 . astfel cu cât specialitatea obţinută de o persoană are un grad de calificare mai înalt cu atât funcţia pe care o poate obţine într-o organizaţie corespunzătoare poate fi de un nivel mai ridicat. Luarea în considerare a celor mai noi ocupaţii şi tehnici de constituire a clasificărilor. Exemplificând ocupaţiile care corespund cu profesia. prin practică sau prin ambele metode. clasificarea ocupaţiilor este procesul de sistematizare a lor. medic. Crearea unui sistem flexibil care să permită adaptarea permanentă la noile condiţii de dezvoltare economicosocială. conducător auto. aceasta.

In ţara noastră.4.2. economist. astfel:  nivelul I –grupe majore  nivelul II.2.4 – subgrupa majoră – alte ocupaţii asimilate tehnicienilor Cod 3. 01 –ocupaţii componente – agent de asigurare Cod 3. Cod 3 – grupa majoră – tehnicieni.1.2 – grupa de bază – agenţi de asigurare Cod 3. clasificarea ocupaţiilor a fost concepută pe patru niveluri structurate în funcţie de modul de acţiune a cerinţelor şi principiilor de grupare.4.4.1.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă profesia nu corespunde cu ocupaţia se pot aminti profesor-director de şcoală. maiştrii şi asimilaţi Cod 3.ocupaţii componente – broker de asigurare 47 .4. ea incluzând ocupaţia sau grupul de ocupaţii cu cel mai detaliat nivel de omogenitate din punct de vedere al activităţii desfăşurate de persoanele cu astfel de ocupaţii.manager firmă comercială.grupe minore  nivelul IV.1. astfel s-au constituit:  10 grupe majore. – grupa minoră – agenţi în activitatea financiară şi comercială Cod 3.1.subgrupe majore  nivelul III.grupe de bază Grupa de bază este ultimul nivel de clasificare. medic –director de spital. Clasificarea ocupaţiilor s-a făcut în conformitate cu sistemul zecimal de clasificare. 02. fiecare din ele împărţindu-se în 9 subgrupe majore  fiecare subgrupă majoră se împarte în 9 grupe minore  fiecare grupă minoră se împarte în 9 grupe de bază Prin urmare codul unei ocupaţii este reprezentat de 6 cifre:  prima cifră reprezintă grupa majoră  a doua cifră reprezintă subgrupa majoră  a treia reprezintă grupa minoră  a patra cifră reprezintă grupa de bază  ultimele două cifre reprezintă ocupaţia în cadrul grupei de risc Un exemplu. poate fi dat cel reprezentat de codul 3 .

maiştii şi asimilaţi . .grupa majoră 4 – funcţionari administrativi . . . comerţ şi asimilaţi. silvicultură şi pescuit.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Grupele majore.grupa majoră 5 – lucrători operativi în servicii. echipamente şi alte produse. sunt următoarele: . .grupa majoră 7 – meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii ce tip artizanal. .grupa majoră 3 – tehnicieni. de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor.grupa majoră 10 – forţele armate 48 . .grupa majoră 2 – specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice.grupa majoră 1 – membrii ai corpului legislativ ai executivului.grupa majoră 8 – operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini.grupa majoră 6 – agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură. .grupa majoră 9 – muncitori necalificaţi. înalţi conducători şi funcţionari superiori din unităţile economico-sociale şi politice.

C.O.ONU Figura 1.E.1.COM ISCO – 88 . Structura ocupaţiilor din România 49 .N RO PROFESIE ŞI SPECIALIZAR E FUNCŢIE APLICARE CONŢINUT OCUPAŢII ÎN ROMÂNIA ONU UE MESERIE EXERCITATĂ MUNCĂ NECALIFICAT Ă MESERIE ŞI CALIFICARE ISCO – 88 .Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Sinteza structurii ocupaţiilor din România este redată în Figura 1.A.R C.1.

asociate cu posibilităţile de promovare şi planurile de recompensare. care se constituie în vederea realizării unor obiective. Specialiştii din departamentul de resurse umane alături de managerii companiei vor decide numărul şi calitatea forţei de muncă de care compania are nevoie pentru a-şi îndeplini obiectivele. financiare. De obicei organizaţiile îşi propun obţinerea de rezultate mai mari decât suma muncii tuturor membrilor ei. Aceste sarcini se îndeplinesc numai după analiza şi configurarea posturilor în concordanţă cu strategia sau planul de afaceri al companiei. Funcţionarea optimă a unei organizaţii. Definirea posturilor trebuie făcută într-o manieră flexibilă în care diversificarea activităţilor şi satisfacţiile obţinute în urma realizării ei să poată susţine sistemele de evaluare a performanţelor. configurarea unei organigrame detaliate până la nivelul posturilor prin care sunt definite cerinţele specifice muncii care trebuie efectuată pentru atingerea obiectivelor propuse sub aspectul sarcinilor. cu ajutorul eforturilor tuturor membrilor care o compun. Definirea posturilor de muncă Organizaţia de muncă reprezintă o structură.1. Convergenţa activităţilor şi a eforturilor specialiştilor este asigurată de către conducerea operativă asupra tuturor departamentelor şi unităţilor care compun organizaţia. Postul reprezintă un grup de poziţii sau situaţii identice în privinţa sarcinilor lor principale sau un grup de poziţii similare privind sarcinile şi îndatoririle. Obţinerea celor mai bune rezultate cu eforturi minime şi într -un timp foarte scurt presupune cooperarea între membrii care alcătuiesc organizaţia şi corelarea între specializările fiecărei unităţi de lucru şi membrii organizaţiei. Doar în acest caz organizaţia va fi eficientă. sursa şi modul de recrutare a forţei de muncă. 50 . presupune alături de asigurarea resurselor materiale. modalitatea de măsurare a performanţelor profesionale şi modul de fidelizare sau motivare a angajaţilor. competenţelor necesare dar şi al comportamentului cerut angajaţilor. informaţionale.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă CAPITOLUL III ANALIZA POSTURILOR DE MUNCĂ 3.

datorii şi responsabilităţi pe care trebuie să le îndeplinească un salariat.Chişu. postul reprezintă acea poziţie în structura ierarhică şi funcţionala a organizaţiei cu anumite responsabilităţi şi competenţe bine determinate la un moment dat.Posturi salarii şi beneficii Ed Irecson. deci că postul are următoarele componente :  obiectivele  sarcinile  competenţele  responsabilităţile Obiectivele postului – sunt derivate din obiectivele generale ale firmei şi sunt de fapt. pentru îndeplinirea cărora este necesar un anumit nivel de pregătire profesională. faptul că toate se analizează la un anumit moment dat.. 10 V. Obiectivele postului justifică înfiinţarea şi existenţa postului în structura generală a companiei la un anumit moment dat. Ele sunt activităţi de muncă distincte10. 2005. Subliniem. Considerăm că nivelul pregătirii profesionale necesar ocupării unui post este important deoarece de el depinde realizarea în totalitate a cantităţii şi mai ales a calităţii obiectivelor. iar pentru a fi îndeplinite. Rezultă. transpunerea acestora la nivel individual. care necesită un anumit efort fizic sau psihic şi prin intermediul căreia se urmăreşte punerea în aplicare a unor cunoştinţe teoretice şi practice în vederea atingerii unui obiectiv precis. In accepţiunea noastră. O definiţie a poziţiei este dată după Agenţia Europeană pentru Productivitate şi este definită ca fiind un grup de sarcini. Postul este suma sarcinilor repartizate unei persoane şi este cea mai simplă diviziune organizatorică. având în vedere dinamica activităţilor din diferite domenii ale economiei naţionale.A.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă O altă definiţie a postului : Postul de muncă constă în una sau mai multe obligaţii. sarcini prestate de o persoană dintr-o companie la un moment dat. pag 17 51 . sarcinilor. competenţelor şi responsabilităţilor repartizate unui post. competenţe şi responsabilităţi. ocupantului postului respectiv îi sunt repartizate sarcini. Sarcinile postului – sunt cele mai mici unităţi de muncă atribuite ocupantului postului.

pentru a identifica 11 12 C.Chişu. de fapt.2005. Identificarea celor care au nevoie de un contract de asigurare de avarii auto şi furt. Houghton Mifflin Company Boston. autoturisme. subscrierea asigurării si încasarea primei de asigurare sunt sarcini de muncă ale unui agent de asigurări de non life. nu ). economice. Competenţa este definită de teoreticieni12. i se pot atribui competenţe pentru a face evaluarea bunurilor care vor fi preluate în asigurare sau pentru evaluarea numai a anumitor bunuri (ex. ca fiind formală şi profesională. Cea mai mică parte în care poate fi împărţită o sarcină reprezintă o activitate. pag 32 52 .Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Sarcina este o activitate de muncă distinctă care necesită un anumit efort fizic sau psihic şi prin intermediul căreia se urmăreşte punerea în aplicare a unor cunoştinţe teoretice şi practice în vederea atingerii obiectivelor precis determinate. dispune de cunoştinţe de marketing. Agentul de asigurare care subscrie asigurări de viaţă.Human Resourse Management. pag 135 V. iar a altor bunuri. Prelucrarea unei bucăţi de oţel şi obţinerea unei piese de maşină este o sarcină precisă în cadrul postului de strungar. Competenţa profesională – reprezintă capacitatea ocupantului postului de a aplica şi combina cunoştinţele şi deprinderile de care dispune pentru realizarea tuturor sarcinilor cerute la locul său de muncă la standardul de calitate solicitat. Fiecare activitate la rândul ei poate fi descompusa într-un număr de acţiuni sau de elemente. fişe de post sau addendumuri la fişele de post.A. Sarcina de muncă se caracterizează prin aspecte cantitative şi calitative. Competenţele postului – exprimă capacitatea unei persoane de a aplica cunoştiinţele generale11 şi de specialitate dobândite precum şi a deprinderilor practice pentru realizarea unei lucrări. Latura cantitativă a sarcinii se referă la mărimea efortului şi la timpul necesar prestării lui iar latura calitativă se referă la ceea ce face şi cum face. Se transmite ocupantului postului de către şeful ierarhic superior prin intermediul unor documente oficiale: decizii. prezentarea codiţiilor de subscriere a asigurării. op cit .D. de drept şi de operare informatică. circulări. limitele în cadrul cărora ocupantul postului are dreptul să acţioneze în vederea atingerii obiectivelor individuale. Aspectele calitative ţin strict de competenţele persoanei necesare pentru îndeplinirea sarcinii. 1996. Competenţa formală reprezintă.Fisher &alţii . De asemenea. Luând ca exemplul un agent de asigurare căruia i se acordă competenţe prin intermediul fişei de post sau a dec iziilor ierarhice pentru subscrierea tuturor formelor de asigurări pe care compania pentru care lucrează are aprobare să subscrie sau numai pentru anumite forme de asigurări iar pentru acestea numai între anumite limite ale sumelor asigurate.

op cit. Responsabilitatea – reprezintă obligaţia titularului postului de a îndeplini sarcinile. Pitariu. Revenind la exemplul agentului de asigurare. Responsabilitatea este. ca fiind obligaţia ocupantului postului de asigura cantitatea şi calitatea produselor pe care trebuie să le realizeze şi de a respecta termenele la care vor fi îndeplinite activităţile corespunzătoare postului. de întrerupere sau răscumpărare a asigurării. Din acest punct de vedere. competenţelor acordate. va avea responsabilitatea de a subscriere anumite tipuri de asigurări. Responsabilitatea poate fi definită. trebuie corelată cu sarcinile şi competenţele postului. Competenţele sunt delegate sau acordate de superiorul ierarhic iar responsabilitatea este cerută 14. 2006. a-l convinge de utilitatea încheierii unei asigurări de acest tip. în limita competenţelor acordate de către şeful său ierarhic. potenţialului său asigurat.Responsabiliatea postului de contabil constă în a răspunde de corecta întocmire a documentelor contabile în concordanţă cu documentele de funcţionare a companiei. evitându-se subdimensionarea sau supradimensionarea lui.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă persoanele care doresc asigurări cu capitalizare. Referitor la subdimensionarea responsabilităţilor unui agent de asigurare se poate 13 14 H. responsabilitatea reprezintă o datorie sau un grup de îndatoriri care concură la identificarea finalităţii şi a raţiunii de a fi a postului. Subdimensionarea responsabilităţilor poate genera diminuarea interesului şi a efortului titularului pentru îndeplinirea în mod corespunzător a sarcinilor atribuite iar supradimensionarea responsabilităţilor poate conduce la inhibarea titularului sau obţinerea de recompense necorespunzătoare în comparaţie cu eforturile depuse şi rezultatele obţinute. răspunsul dat de ocupantul postului. un anumit număr din fiecare tip şi până la anumite valori de sume asigurate. de fapt. pag 21. activităţile şi acţiunile prevăzute în obiectivele postului de muncă pe care îl ocupă13. de prescriere a drepturilor rezultate din contractul de asigurare şi de evidenţă a primelor plătite de către acesta. Bucureşti 2003. pag 161 53 . a modalităţilor de reziliere. acesta va încheia asigurarea cu alt agent sau la altă societate de asigurare unde i se oferă toate aceste informaţii. agentul de asigurare nu -i oferă aceste informaţii. Responsabilitatea. Dacă. de a face evaluarea obiectului asigurat de unul singur iar această evaluare să reprezinte valoarea reală a acestuia la data încheierii asigurării. Manolescu – Managementul resurselor umane. Responsabilitatea este acea componentă a postului care caracterizează latura comportamentală. Responsabilitatea reprezintă obligaţia titularului postului de a îndeplini sarcinile şi obligaţiile derivate din obiectivele postului. a oferi consultanţă asiguratului său în legătură cu modul în care acesta poate acţiona pentru investirea eficientă a primelor plătite. A. Ed Ecomomica.

regruparea mai mult sau mai puţin omogenă a sarcinilor Indatoriri: . . loc de muncă sau poziţie şi funcţie apar c onfuzii care provin din insuficienta nuanţare a diferenţelor dintre termeni. Loc de muncă: -grupare de posturi cuprinzând executarea de sarcini asemănătoare şi cu cerinţe similare Meserie.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă întâlni situaţia în care acesta primeşte spre administrare şi încasare asigurări contractate şi nu va mai fi interesat de contractarea altora noi. -Există atâtea posturi câte persoane sunt în organizaţie.1.grupare de locuri de muncă similare Carieră: -suită de posturi al căror nivel de complexitate poate să crească) în care un individ se angajează în cursul vieţii sale active.etapele prin care trece un individ în cursul vieţii sale active Figura 3. .Definirea elementelor postului faţă de semnificaţia postului în organizaţie 54 . Sarcină: . Intre noţiunea de post.există sarcini (simple care pot fi descompuse în activităţi) şi sarcini mixte (care pot fi divizate în sarcini simple) de categorie generală Funcţie sau atribuţie : .finalizări sau raţiunea de a fi a locului de muncă Responsabilităţi: -regruparea mai mult sau mai puţin omogenă a îndatoririlor Postul în cadrul organizaţiei Post: -grup mai mult sau mai puţin omogen de atribuţii şi responsabilităţi asumate de o persoană. Ronald Foucher aduce precizări cu privire la terminologie. ori este binecunoscut faptul că principala sarcină a unui agent de asigurare este contractarea şi subscrierea de noi asigurări.regruparea activităţilor care necesită un efort mental. de evidenţă a drepturilor asiguraţilor rezultate din contractele de asigurări. profesie: . de evidenţă şi administrare a contractelor în vigoare. Supradimensionarea responsabilităţilor agentului de asigurări se întâlneşte de obicei în agenţiile nou înfiinţate unde nu există personal auxiliar sau acesta este insuficient iar agenţii de asigurare îndeplinesc şi muncile auxiliarilor. . prin definirea în paralel a elementelor componente ale postului şi a ceea ce semnifică postul în cadrul organizaţiei din care provine: Elementele componente ale postului Activitate: -o mică parte în care se poate diviza o sarcină fără analizarea gesturilor şi a deplasărilor -se compune din gesturi şi deplasări observabile în mod direct. fizic sau psihomotor care vizează atingerea unor scopuri precise.

In noile curente de abordare a conducerii unei organizaţii. pe birouri sau grupe de lucru sau la nivel individual. eficienţa economică a muncii se cuantificată atât la nivelul întregii companii cât şi pe departamente. 55 . Cercetările efectuate pun accentul pe importanţa postului în contextul multiplelor implicaţii pe care le asupra funcţionării eficiente a structurii organizatorice şi asupra îndeplinirii obiectivelor manageriale. postul poate fi considerat instrumentul cu ajutorul căruia se duc la îndeplinire obiectivele muncii în cadrul unei companii. ţinând seama de mai multe caracteristici independente de calculele economice. Numai o astfel de abordare complexă a postului – sub aspectul sarcinilor.2.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Posturile de muncă trebuie înţelese nu numai din perspectiva sarcinilor de muncă repartizate ci luând în considerare şi competenţele persoanei strict necesare pentru obţinerea rezultatelor şi rolul pe care trebuie sa-l exercite aceste presoane potrivit postului ocupat. Procesul de analiză a posturilor permite detalierea elementelor constitutive şi evidenţierea gradului de importanţă în funcţie de scopurile urmărite prin politicile de personal. responsabilităţilor şi a rolului deţinut de fiecare individ – poate oferi o perspectivă capabilă să susţină toate activităţile de gestionare strategică a resurselor umane. Astfel vorbind. S-a ajuns la concluzia că individul este mai mult decât o componentă a factorilor productivi iar managementul resurselor umane depăşeşte principiul rigid al gestionării activelor companiei. Datorită diviziunii muncii din cadrul companiei. să grupeze şi să ierarhizeze în ordinea importanţei toate activităţile care se desfăşoară în cadrul ei. competenţelor. conducerea organizaţiei trebuie să definească. gândirea şi activitatea managerială a determinat mutarea atenţiei specialiştilor de la factorul uman spre resursa umană. Analiza muncii şi a posturilor Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite a unei companii. pe orizontală şi pe verticală. 3. Prin urmare. Analiza muncii pe cele două axe presupune colectarea sistematică de informaţii referitoare la întreaga reţea de posturi care compun organizaţia. postul este tratat simultan ca o subdiviziune organizatorică şi ca un cadru de dezvoltare a personalului din companie. Diviziunea orizontală a muncii se bazează pe specializarea activităţilor. Diviziunea verticală se bazează pe stabilirea nivelurilor de autoritate care alcătuiesc linia ierarhică a structurii organizaţiei.

etc.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Analiza muncii reprezintă procesul prin care sunt studiate posturile. se modifică sau dispar în funcţie de stadiul de dezvoltare. urmăresc în principiu . atribuţiile care revin angajatului pe fiecare post. experimentarea. tehnologice. etc. de nevoile de organizare şi funcţionare ale companiei în anumite contexte economice. sociale.colectarea şi prelucrarea tuturor documentelor companiei. auto-observarea. educaţie. variabile ale activităţii propriu zise ce ţin de organizaţie sau variabile ce ţin de ocupanţii posturilor respective. Indiferent de categoria în care sunt încadrate. compuse din activităţi concepute să facă faţă exigenţelor tehnico-organizatorice sau cerinţelor persoanelor care le ocupă.utilizarea metodelor şi instrumentelor specifice de analiză: chestionarea. toate posturile se modifică în timp o dată cu schimbarea condiţiilor de executare a sarcinilor. In viziunea modernă de abordare integrată a muncii trebuie avută în vedere şi semnificaţia postului pentru fiecare ocupant al acestuia în parte. analiza incidentelor. a profitabilităţii companiei. cu scopul de a identifica conţinutul activităţilor specifice. sistemului organizaţional. Structura grafică a unei companii. Analiza posturilor 56 . etc. Posturile se creează. Numai o analiză completă şi complexă a muncii va putea permite realizarea unui complex organizaţional corect şi o repartiţie adecvată a angajaţilor pe posturi. aşteptări proiecte personale. interviul. observarea. atributele umane necesare ocupării lor. Scopul analizei nu este doar fotografierea activităţilor desfăşurate ci de creştere a randamentului . In orice structură organizatorică există posturi „fixe”. Dezvoltarea tehnologiilor generează nevoia de pregătire profesională a forţei de muncă dar şi aşteptări crescute sub aspectul satisfacţiilor profesionale din partea angajaţilor. Procesul de analiză a muncii revine departamentului de resurse umane al companiei şi constituie elementul principal în elaborarea strategiei de care răspunde directorul de resurse umane. tehnologic. funcţionăreşti sau cele din sectoarele productive şi posturi „dinamice”. responsabilităţile faţă de rezultatele obţinute şi relaţiile cu celelalte posturi din organizaţie. Metodele clasice prin intermediul cărora se poate efectua analiza muncii. Un grad ridicat de performanţă a angajaţilor nu se obţine doar prin ridicarea gradului de tehnologizare a procesului de producţie sau prin planificare şi buna organizare a muncii. Analiza muncii reprezintă prima etapă în realizarea concordanţei dintre cerinţele activităţii ce trebuie defăşurate şi competenţele persoanei desemnate cu îndeplinirea acestor activităţi. . indiferent de tip sau mărime se aseamănă cu o reţea de posturi care se schimbă la anumite intervale de timp în funcţie de factorii care acţionează asupra lor: variabile ale mediului economic.

cercetare şi sinteză a informaţiilor privitoare la aceste elemente. În cazul în care obiectivul este evaluarea randamentului. Analiza mai cuprinde informaţii care să configureze contextul postului (condiţiile fizice. precum şi a îndemânării. cât şi schimbări le intervenite pe parcurs. Este posibil ca proiectarea posturilor să conducă la o suprapunere parţială a sarcinilor(activităţilor) prevăzute pentru posturi care vizează realizarea aceluiaşi obiectiv sau să existe activităţi care nu revin nici unui post. Analiza postului reprezintă procesul de investigare sistematică a sarcinilor. nivelul de educaţie.3. dexterităţile şi trăsăturile de personalitate. pregătire şi experienţă necesar. In astfel de cazuri există o listă a sarcinilor şi responsabilităţilor care va scoate în evidenţă aceste deficienţe. descrierea postului va putea să conţină responsabilităţile însoţite de comportamentele recomandate şi de nivelurile de randament aşteptate. servicii şi informaţii). datorii şi responsabilităţi – printr-un proces sistematic de culegere. procesul de analiză permite identificarea elementelor şi sistemelor de legătură a postului cu altele din organizaţie(schimburi de materii. proceduri). Dacă obiectivul este o anchetă salarială. mediul social şi organizaţional) cât şi informaţii despre cerinţele de personal: cunoştiinţele şi abilităţile cerute de post. a timpului necesar pentru îndeplinirea sarcinilor aferente postului şi a echipamentelor folosite în cadrul muncii. Obiectivele analizei posturilor Analiza îşi dovedeşte utilitatea doar dacă obiectivele sunt clar stabilite. Analiza permite observarea tuturor componentelor postului – sarcini şi activităţi. caracteristici legate de angajat(modele comportamentale şi cerinţe personale). cunoştinţelor şi abilităţilor necesare ocupantului postului. obligaţiile pe care le impune acesta şi activităţile majore pe care trebuie să le execute ocupantul lui. îndatoririlor şi responsabilităţilor postului. o listă a responsabilităţilor şi sarcinilor va fi suficientă. Pe lângă informaţiile care permit identificarea şi d escrierea caracteristicilor referitoare la conţinutul procesului de muncă.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă este procesul prin care se pot pune în evidenţă principalele caracteristici ale locului de muncă. programul de muncă. materiale. 3. a activităţilor legate de post(procese. In funcţie de ele se stabileşte metoda de abordare şi sfera specifică de investigare (tehnicile de investigare). 57 . aptitudinile.

măsurarea muncii pentru determinarea standardelor şi furnizarea informaţiilor necesare creşterii satisfacţiei angajaţilor şi îmbunătăţirea activităţilor specifice de gestionare a resurselor umane. 3.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Obiectivele analizei posturilor vizează studierea conţinutului muncii. Planificarea necesarului de personal este rezultatul traducerii obiectivelor economice ale companiei în obiective care vizează resursele umane. în urma analizei posturilor se grupează doar activităţile compuse din mişcări asemănătoare pentru obţinerea eficienţei maxime a muncii. Procesul de analiză a posturilor constituie baza activităţilor departamentului de resurse umane care se desfăţoară într-o organizaţie. pentru ca diferite posturi să devină mai eficiente. comune tuturor sarcinilor de muncă. Simplificarea muncii – se realizată prin studiul metodelor de muncă. Corecta definire a posturilor va permite identificarea persoanelor care au caracteristicile solicitate pentru posturile existente/ vacante din companie şi menţinerea unei bănci de date cu potenţialii candidaţi pentru poziţiile care se estimeză că vor deveni disponibile. Planificarea strategică a personalului – această activitate înseamnă asigurarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a resurselor umane în vederea atingerii obiectivelor organizaţiei. Rezultatul final va fi o hartă de activităţi care va detalia responsabilităţile persoanelor care trebuie să le execute şi o alocare corespunzătoare de resurse pentru buna lor îndeplinire. Oamenii trebuie să ştie şi să înţeleagă ce au de făcut iar cea ce au de făcut trebuie să fie în acord cu cerinţele mediului extern şi cu posibilităţile organizaţiei. Doar în urma analizei posturilor recrutorul va putea elabora întrebări în cadrul interviului de selecţie cu referire directă la conţinutul activităţilor pe care persoana urmează să le execute şi va alege 58 . Deoarece unul din principiile organizării muncii este formulat astfel „cea mai mare producţie se obţine când fiecare muncitor primeşte o sarcină bine definită. astfel este important pentru: 1. Achiziţia de personal – însemnând atât recrutarea şi selecţia de personal cât şi menţinerea personalului existent în companie. Necesarul de personal se stabileşte după ce se proiectează structura organizatorică şi se repartizează posturile în interiorul acesteia în baza unor criterii care vizează profitabilitatea companiei. denumite micromişcări. care să fie executată într-un timp bine stabilit şi într-un mod bine stabilit”. perfecţionarea metodelor de muncă. clasicii domeniului resurselor umane au pornit de la ideea ca activităţile de bază pot fi descompuse în mişcări cât mai simple. Pe acest principiu. 2.

transparent şi uşor de înţeles de către angajaţi. Profilul candidatului ideal trebuie să coincidă cu cerinţele pe care le are postul. Administrarea remunerării – ocupă un loc foarte important în managementul oricărei companii deoarece salariile pot fi de multe ori surse de conflict în organizaţie. Cele mai multe neânţelegeri între angajaţi şi managerii lor apar din cauza unor aşteptări care nu se bazează pe analiza postului. Managerii nu pot comunica precis şi clar ceea ce doresc şi nici angajaţii nu pot şti ce se aşteaptă de la ei dacă nu se cunosc cerinţele postului şi nu se stabileşte un nivel acceptabil al realizărilor ocupanţilor de posturi. 6. a potenţialului de performanţă a fiecărui angajat şi permite obţinerea informaţiilor necesare pentru planificarea succesiunii. Evaluarea performanţelor asigură baza pentru susţinerea sistemului de recompensare a angajaţilor în funcţie de contribuţia fiecăruia la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei . 5. Analiza muncii şi a posturilor facilitează 59 . perfecţionarea personalului şi managementul potenţialului de înlocuire – formarea profesională este necesară pentru ca organizaţia să raspundă nevoilor evolutive ale organizaţiilor şi ale societăţii în ansamblu ei şi pe de altă parte dorinţei de creştere a competitivităţii pe piaţa muncii resimţite de către angajaţi. Remunerarea este principalul atu în atragerea. Sistemul de remunerare poate încuraja angajaţii să se perfecţioneze şi să-şi dezvolte noi abilităţi dacă politicile şi practicile de remunerare au la bază un sistem ştiinţific de analiză şi ierarhizare a posturilor.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă candidaţii cei mai potriviţi în funcţie de criteriile de performanţă pe care le presupune postul. 4. rolului pe care aceste îl au în organizaţie sau dimensiunea viitoare de dezvoltare în strategia de afaceri. Evaluarea permite identificarea necesităţilor de instruire. Succesul recrutării depinde de calitatea descrierii postului rezultată din analiza acestuia. menţinerea şi motivarea angajaţilor care contribuie la îndeplinirea politicilor companiei. Un management performant reuşeşte să atingă aceste obiective prin armonizarea sistemelor de structurare a posturilor cu o plată mai mare şi beneficii diferenţiate corespunzător nivelului postului. Formarea. Evaluarea performanţelor – stabilirea contribuţiei fiecărui angajat la îndeplinirea obiectivelor companiei sau raportate la alţi angajaţi este una din cele mai dificile şi complexe sarcini care-i revine specialistului în resurse umane.

Directiva 391/1981 a Consiliului Europei. Stresul poate fi ţinut sub control pornind de la analiza p ostului. stabilirea metodelor corecte de pregătire. aptitudinile. Acesta poate să aibă un impact din ce în ce mai mare asupra productivităţii şi a relaţiilor de la locul de muncă. a sănătăţii şi securităţii în muncă. a ratei accidentelor sau a fluctuaţiei de personal deoarece toate aceste aspecte se reflectă în scăderea productivităţii şi în incapacitatea de atingere a obiectivelor propuse. încorporând sarcini suficient de variate şi de dificile pentru a-i menţine continuu interesul. prin definirea postului într-o manieră care să permită un grad maxim de exercitare a competenţelor şi discernământului propriu de către ocupantul său. Reproiectarea reprezintă procesul de redefinire a conţinutului. Managementul sănătăţii angajaţilor şi protecţia muncii – este unul din aspectele tot mai importante atât pentru angajaţi cât şi pentru angajatori. Stabilirea obiectivelor compani ei prin planul de afaceri pe direcţii şi pe fiecare salariat în parte permite identificarea noilor cunoştiinţe necesare pentru îndeplinirea sarcinilor în mod eficient. 8. etc.reconfigurarea posturilor de muncă vechi sau apariţia altora noi este unul din motivele importante ale analizei posturilor de muncă. deprinderile şi comportamentele necesare exercitării unor activităţi specifice companiei. 60 . Un interes tot mai mare din partea conducerilor companiilor se manifestă în reducerea stresului la locul de muncă. reducerea birocraţiei.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă identificarea nevoilor de instruire din perspectiva dezvoltării organizaţiei şi asigurarea cadrului prin care angajaţii îşi pot îmbunătăţi cunoştiinţele. a sarcinilor. responsabilităţilor şi relaţiilor acestuia. Conducerile companiilor sunt primele interesate să implementeze măsuri care să reducă nivelurile de îmbolnăvire şi absenteism. a instituţiilor la care se va apela şi inventarierea resurselor disponibile. Dezvoltarea profesională este un proces mai complex decât pregătirea profesională având drept obiectiv însuşirea de cunoştinşe utile atât în raport cu poziţia actuală a angajatului cât şi cu cea viitoare 7. Pentru combaterea stresului la locul de muncă managerii folosesc o serie de metode moderne precum asigurarea mecanismelor adecvate de comunicare şi consiliere. asigurarea odihnei adecvate. precizează că angajatorii sunt datori să asigure sănătatea şi securitatea muncitorilor în ceea ce priveşte toate aspectele legate de muncă. O dată cu creşterea nivelului de educaţie al populaţiei cresc şi exigenţele legate de asigurarea calităţii muncii şi vieţii. Reproiectarea posturilor.

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Implicaţiile analizei postului asupra tuturor activităţilor de conducere a personalului trebuie privite din perspectiva schimbărilor permanente la care este supusă organizaţia. Activitatea de analiză a postului presupune atât descrierea atribuţiilor specifice unui post de muncă cât mai ales a calităţilor şi competenţelor profesionale pe care postul le cere ocupantului său. de asigurare a unui sistem de sănătate şi/sau de valori culturale şi profesionale iar pentru organizaţia din care face parte pentru stabilirea normelor şi criteriilor de planificare. a stabilirii conexiunilor dintre ele în vederea obţinerii rezultatelor dorite cu eforturi cât mai reduse într-o perioadă determinată de timp. culegerea şi prelucrarea informaţiilor necesare proiectării sau reproiectării posturilor. Analiza postului are o importanţă deosebită pentru ocupantul său în procesul de dimensionare a activităţilor şi sarcinilor specifice. trăsături de personalitate necesare ocupantului de post. 61 . Rezultatele analizei posturilor sunt folosite la proiectarea sau reproiectarea acelora dintre ele care sunt vitale pentru atingerea obiectivelor companiei. respectiv. a posturilor necesare desfăşurării activităţii pe care aceasta o desfăşoară.4. Analiza postului este calea prin care posturile pot fi adaptate la schimbările care se produc atât în interiorul organizaţiei cât şi la cele care se produc în afara organizaţiei dar care afectează în mod direct organizaţia. este definit ca fiind analiza muncii şi a posturilor dintr -o companie. a activităşilor auxiliare. 3. experienţa. Rezultatele analizei se concretizează în descrierea postului şi specificaţia de post. Scopul analizei posturilor este identificarea elementelor specifice posturilor. descrierea posturilor regăsite în îndatoririle. Etapele analizei posturilor de muncă Procesul de căutare a informaţiilor specifice desfăşurării activităţii unei companii. precum şi a caracteristicilor cerute ocupantului pentru a putea obţine performanţa stabilită pentru un anume loc de muncă. în stabilirea unui sistem de recompensare a sa. recrutare şi selecţie a personalului. Produsul rezultat din analiza postului este un document formal – fişa postului – prin care se face o descriere a obiectivelor şi sarcinilor alocate postului. responsabilităţile cerute ocupantului postului şi specificaţia posturilor reprezentată prin cerinţele privind pregătirea profesională.

Funcţie de natura posturilor care se vor analiza. etc. Informaţiile care se obţin sunt legate de conţinutul muncii. reproiectarea unora existente sau chiar redimensionarea pachetelor salariale oferite. Se analizează posturile cheie necesare atingerii obiectivelor propuse ale companiei. Bucureşti. Chişu – Manualul specialistului în resurse umane. stabilirea posturilor care vor fi supuse analizei – important de stabilit. 69 62 . se regăsesc în sarcini noi pentru posturile vechi sau posturi nou create în structura organizatorică. ar fi: 1. durata necesară executării diferitelor munci 15 V. Când se doreşte obţinerea unor informaţii complexe şi cu grad de subiectivism scăzut se recurge la utilizarea simultană a mai multor tehnici de analiză: chestionare de specialitate. Ed Irecson.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Considerăm că rolul cel mai important al analizei posturilor este susţinerea activităţilor de personal. alegerea metodelor de lucru. 2. în funcţie de atribuţiile ocupantului postului sau de importanţa postului în îndeplinirea obiectivelor companiei. pag. Procesul de analiză a posturilor presupune parcurgerea unor etape care prelucrate după V. fotografieri sau autofotografieri ale timpului de muncă. 2006. în această etapă este dacă se urmăreşte analiza posturilor de conducere din companie sau a celor de execuţie. adică al asigurării cu personal calificat sau înalt calificat al companiei. a felurilor şi a volumului de informaţii necesare. interviuri. O analiză care-şi îndeplineşte misiunea poate conduce la proiectarea unor posturi noi. se vor mobiliza resurse materiale şi umane precum şi timpul limită în care analiza trebuie efectuată. analizarea organigramei – este primul pas în procesul de analiză a posturilor. stabilirea obiectivelor analizei – trebuie să derive din obiectivele generale ale companiei. deoarece schimbările intervenite în activit atea companiei în perioada anterioară efectuării analizei. Detaliile obiectivelor sunt stabilite de către analistul postului în strânsă coreleţie cu şeful ierarhic direct al posturilor a căror analiză se face. A. Chişu15. Metodele de analiză se aleg funcţie de obiectivele urmărite dar şi funcţie de costurile pe care le implică efectuarea analizei cunoscând faptul că metodele complexe necesită cost ridicat şi timp îndelungat pentru obţinerea rezultatelor iar numărul posturilor analizate este de obicei redus. Este bine cunoscut faptul că succesul unei companii depinde de nivelul de calificare şi calitatea angajaţior companiei. acesta având ponderea cea mai mare dar nu cea mai importantă în cadrul procesului de analiză.

elaborarea fişei postului. O descriere exactă a sarcinilor de executat permite efectuarea evaluării performanţelor celor care ocupă postul respectiv. acestea se vor reflecta în sarcini concrete şi indicatori specifici sarcinilor de executat.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă considerate standard (strunjirea unei piese. Contribuţia ocupantului postului la îndeplinirea sarcinilor de executat generează majorarea satisfacţiei persoanei care-l ocupă. Fişa postului se elaborează în termeni care să motiveze îndeplinirea sarcinilor care-i revin ocupantului său. a cerinţelor de pregătire şi perfecţionare profesională pentru îndeplinirea responsabilităţilor cerute. etc. Aceştia vor avea o privire de ansamblu asupra responsabilităţilor care le revin în perioada imediat următoare. a unui anumit tip de asigurare sau prezentarea unei asigurări) dar şi cerinţe de comportament ale muncitorilor sau a celor care vând produse de asigurare sau obţinerea de informaţii despre echipamentele absolut necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor de analiză şi vânzare a asigurărilor. procesul de analiză a posturilor se finalizează cu informarea persoanelor care ocupă posturile care au făcut obiectul analizei. în timp ce la posturile de execuţie (de strunjire. 4. La posturile de conducere operativă şi la cele de manager formulările vor fi făcute sub forma unor responsabilităţi şi datorii care se execută la intervale determinate de timp sau doar ocazional. vinderea unei asigurări. să-i ofere posibilitatea de progres profesional şi social. de reaparaţie a unui aparat sau contractare şi încheiere de asigurări). mai ales a acelor posturi în care. Ea trebuie actualizată periodic în concordanţă cu schimbările intervenite în structura postului. bine făcută. Descrierea postului trebuie să conţină sarcinile efective care trebuiesc îndeplinite de cel ce va ocupa postul şi nu modul în care vor trebui executate acestea. Documentaţia care atestă analiza postului presupune descrierea sarcinilor pentru toate posturile analizate în termeni cantitativi şi calitativi. De aceea descrierea postului trebuie. să-i stimuleze interesul pentru perfecţionarea profesională. descrierea postului şi a calităţilor necesare persoanei care-l va ocupa. posibilităţile de dezvoltare a postului în perspectivă şi o posibilă evoluţie a carierei profesionale a ocupantului 63 . condiţiile de muncă. 3. 5. despre rezultatele obţinute. la organizarea şi realizarea sarcinilor specifice angajatul îşi aduce contribuţia sa semnificativă. durata zilei de muncă.

 Alegerea persoanelor care se vor intervieva.  Alegerea posturilor cheie şi a reprezentanţilor activităţilor. Având în vedere particularităţile activităţilor de analiză şi coordonare precum şi a sectorului şi a industriei din care face parte postul analizat.Ressources Humaine. interviul. etc)  Informarea personalului şi a reprezentanţilor acestuia pentru obţinerea sugestiilor şi a avizelor necesare. trebuiesc alese acele metode şi instrumente de analiză care ajută specialiştii să obţină obiectivele urmărite. industria din care face parte şi problemele cu care se confruntă la momentul efectuării analizei. sunt etapele analizei posturilor:  Stabilirea listei tuturor posturilor existente în companie.  Transformarea analizei descriptive într-o analiză normativă (trecerea de la descrierea postului la definirea postului)  Analiza altor posturi ca urmare a definirii posturilor cheie.  Alegerea metodelor şi tehnicilor care vor fi utilizate (observarea. sectorul. Literatura franceză.  Realizarea analizelor de post şi difuzarea acestora celor interesaţi pentru eventuale propuneri şi recomandări. Erorile care pot apărea se pot elimina prin combinarea metodelor de analiză folosite.  Stabilirea persoanelor care vor analiza posturile (titularii înşişi. 64 . finalizate prin elaborarea fişelor posturilor analizate şi în care se regăsesc obiectivele urmărite ale companiei au la bază informaţii relevante. prin sisteme de control şi autocontrol a rezultatelor obţinute prin metode simple şi nu în ultimul rând prin îmbunătăţirea comunicării dintre specialiştii care fac analiza şi ocupanţii posturilor care fac obiectul analizei. cunosc îndeaproape postul analizat. respectiv una din lucrările de referinţă care o are ca autor pe Jean Marie Peretti .  Elaborarea instrumentelor sau a documentelor necesare pentru culegerea informaţiilor. specialişti din cadrul companiei sau din afară). Aceste informaţii se obţin numai dacă specialiştii care efectuează analiza. au pregătire de specialitate în ceea ce priveşte metodele de analiză a posturilor. defineşte ca următoarele. clare şi specifice obţinute de analişti în perioada efectuării analizei. având în vedere repartizarea lor în companie (10-15% din posturi).  Pregătirea sau instruirea analiştilor pantru a se asigura obiectivitatea necesară. trei sau patru persoane din posturile cheie (doi titulari de posturi şi doi responsabili ierarhici).Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă postului. chestionarul. Rezultatele analizei posturilor.

9. 3. 65 . nu cum a existat în trecut sau cum ar trebui să existe sau cum există în companii similare. Rezultatele de bază ale analizei posturilor sunt prezentate sub forma descrierii postului şi al specificaţiei postului. 2. se impune respectarea următoarelor cerinţe: 1. 8.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă 3. trebuie înţelese sarcinile şi cerinţele postului efective. 6. deoarece unele metode sunt mai rigur oase decât altele. Cu cât se înregistrează mai multe fapte. 4. 5. lucru realizat prin utilizarea mai multor metode de analiză. deoarece specialiştii trebuie să aibă garanţia că analistul postului are capacitatea de a câştiga încrederea oamenilor cu care urmează să intre în legătură pentru a obţine datele şi informaţiile necesare. înainte de efectuarea analizei postului este necesar să se explice titularului postului motivele şi obiectivele analizei deoarece există situaţii în care angajaţii se tem de pierderea postului. deoarece analizele parţiale sunt insuficiente iar rezultatele sunt nesatisfăcătoare. In practică este foarte greu să se separe cele două activităţi şi să se efectueze în acelaşi timp. rezultatele analizei posturilor trebuie prezentate într-o formă scrisă. pierderea autorităţii) sau de ceea ce nu înţeleg suficient de bine. analiza posturilor trebuie permanent raportată la viziunea de ansamblu a proceselor de muncă. Cerinţe privind analiza posturilor Pentru ca analiza posturilor să se desfăşoare în condiţii corespunzătoare şi să se finalizeze cu rezultate cât mai bune. nu trebuie analizate persoanele care ocupă posturile. Trebuie să se prezinte activităţile aşa cum sunt executate nu cum ar trebui să se execute. selecţia şi instruirea corespunzătoare a persoanelor care vor fi angrenate în procesul de analiză sistematică a posturilor. de anumite schimbări (diminuarea salariului.5. cât mai multă obiectivitate şi precizie. 7. deţinătorii posturilor trebuie să fie reprezentativi pentru categoria de angajaţi care realizează sarcinile respective. concisă şi uşor de înţeles. elemente sau evenimente şi cu cât postul este analizat în relaţie cu deţinătorul său cu atât este mai bine înţeles conţinutul său. să aibă obiective clare şi să utilizeze metode şi tehnici adecvate. postul analizat va fi prezentat aşa cum se prezintă în momentul analizei.

Şi G. 2004 Pitariu.6. Gilbreth) în actuala dezvoltare a economiei când tehnica şi tehnologia influenţează organizaţiile în ansamblul lor până la nivelul fiecărui loc de muncă şi posturile au devenit mai volatile iar sarcinile de muncă încadrate în limite fixe care au ca şi caracteristică o 16 17 V. experientă sau alte particularităţi trebuie să posede cel ce ocupă postul sau solicită angajarea pentru a îndeplini atribuţiile. responsabilităţilor. Dacă în trecut. Metode de analiză a posturilor Metodele folosite la analiza postului ajută la stabilirea activităţilor. solicitată de o anumită activitate profesională (un anumit loc de muncă). 3. Aliniindu-ne la teoria enunţată de 17 Pitariu . Considerăm că cele mai reprezentative 16 sunt :  metoda orientată asupra postului. competenţelor. 2006.  metoda combinată. Această teorie presupune performanţa aşteptată la nivelul postului de muncă în condiţiile în care acesta este o verigă mai mult sau mai putin importantă a organizaţiei din care face parte. Chişu – Manualul speialistului in resurse umane .  metoda de analiză dinamică a postului.presupune studierea sarcinilor. pag 37 66 . colaborărilor cu alte posturi atât pe orizontală cât şi pe verticală şi a compensaţiilor materiale care-i revin ocupantului postului respectiv. H. sarcinilor. subliniem că analiza postului prin această metodă este un proces prin care se încearcă structurarea unei teorii comportamentale.1 Metoda orientată asupra postului .6.  metoda orientată asupra particularităţilor persoanei care deţine postul. analiza orientată pe post se referea doar la activităţile şi sarcinile specifice unui loc de muncă (exemplul soţilor L. Potrivit teoriei amintite aceste atribuţii caracterizează postul respectiv şi sunt independente de cel care deţine sau se angajează pe postul respectiv. cunoştiinţe. Practic se determină ce aptitudini. Rezultatul acestei analize se concretizează în descrierea de post făcând şi delimitarea între posturile similare pe acelaşi nivel (orizontal) organizaţional.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă 3. responsabilităţilor aferente unui post fără a evidenţia calităţile profesionale şi comportamentale ale ocupantului său. Ed Irecson. op cit.A. asupra postului şi persoanei.  metoda de analiză strategică a posturilor. sarcinile şi îndatoririle solicitate postului în vederea obţinerii obiectivelor companiei.

Luând ca exemplu. negocierea contractului 67 . pe baza datelor furnizate de compartimentul de asigurări. practic. privind relaţiile de cedări în reasigurare.  întocmeşte semestrial sau lunar statisticile de reasigurare. ca subsarcini sunt negocierea contractelor de reasigurare a clădirilor iar unităţi de muncă. Particularităţile nu sunt sarcini propriu zise. sarcinile sunt următoarele:  participă la tratative cu partenerii. La postul de muncă. iar în cadrul acesteia pot fi posturi de muncă diferite ca specializări. pe baza datelor furnizate de compartimentul de asigurări. Activităţile de muncă sunt tot mai mult repartizate unei echipe de muncă.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă muncă prestată izolat au devenit rare. dar contribuie la îndeplinirea sarcinilor de muncă. Diferenţele vor fi recunoscute de analist ca abateri şi vor conduce la concluzia că ocupantul postului nu oferă randamentul cerut şi este necesară instruirea lui. în vederea definitivării.  ţine evidenţa contractelor de reasigurare.  întocmeşte slipurile de reasigurare pentru fiecare categorie de risc cedat pe care. împărţirea lor în subsarcini şi a acestora în unităţi mai mici de muncă. pe care le prezintă managerului de reasigurări. le trimite brokerilor şi/sau reasigurătorilor. Sarcinile de muncă descrise de analist pot fi percepute ca sarcini de executat la un anumit nivel cerut de analist dar care adesea nu vor fi executate de ocupantul postului la nivelul cerut. din exemplul anterior. Analistul ierarhizează sarcinile postului analizat apoi defineşte scopul general al fiecărei sarcini. constă în ierarhizarea sarcinilor în funcţie de importanţa fiecăreia în structura postului de muncă. Ele sunt. după cerificarea lor de către managerul departamentului. după părerea noastră cea mai importantă sarcină „participarea la tratativele cu partenerii ( brokerii de reasigurare şi/sau reasigurătorii) privind cedările în reasigurare”. încheiate cu brokeri de reasigurare şi/sau reasigurători. a altor maşini de calcul şi colectarea informaţiilor de pe internet. Particularităţile sarcinilor sunt utilizarea computerului.  întocmeşte deconturile de reasigurare. utilizând computerul. postul de şef serviciu cedări în reasigurare. urmând sa o descompună în subsarcini mai concrete. Analiza muncii după această metodă. pe fiecare categorie de risc. competenţe ale celui care ocupă postul de muncă respectiv.  îndeplineşte prevederile contractelor de reasigurare ale companiei.

redactându-le sub forma unui eseu sau printr-o enumerare a lor sub formă de puncte. 18 Pitariu. Analiza muncii are rolul de a ierarhiza sarcinile de muncă specifice postului analizat în funcţie de importanţa pe care o are fiecare la îndeplinirea obiectivelor companiei. limitele teritoriale în care se găsesc obiectele asigurate care au subscrise riscuri de catastrofă. Operaţia poate fi descrisă în detaliu. prezentând: riscurile de catastrofă care vor fi cuprinse în contract. Din exemplul anterior. 2006. acest raport va fi mai detaliat sau mai restrâns. negocierea contractului de reasigurare a clădirilor per risc sau/şi perfectarea fiecărui contract de reasigurare în parte. obiectele preluate în asigurare care au subscrise riscuri de catastrofă (stabilite împreună cu departamentul de asigurări). drepturile şi obligaţiile cesionarei. Analistul poate să-şi propună atingerea scopului sarcinii de muncă fără a lua în calcul criteriile de performanţă necesare pentru realizarea lui dacă urmăreşte necesitatea instruirii celui ce ocupă postul. In funcţie de scopul urmărit. Ultimul pas al analizei este redactarea planului acesteia care presupune momentele în care se execută sarcinile şi subsarcinile definite anterior precum şi executarea lor completă şi în strânsă corelaţie cu celelalte posturi din echipa de lucru din care face parte. nivel ul maxim al primei de reasigurare. limitele minime care se cedează obligatoriu indiferent de prima de reasigurare. op cit.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă de reasigurare pentru riscul de catastrofă a clădirilor. analistul va trebui să răspundă dacă performanţa aşteptată se va obţine fără ca ocupantul postului să fie instruit sau care sunt costurile care vor trebui făcute pentru ca ocupantul postului să obţină performanţa aşteptată. H. 18 Pentru fiecare din subsarcinile de executat. drepturile şi obligaţiile cedentei. se vor sistematiza după principii bine stabilite într -un aşa numit raport. ne referim la negocierea contractului de reasigurare pentru riscul de catastrofă. limitele minime şi maxime ale reţinerii societăţii cedente (care se stabilesc cu departamentul de actuariat). Următorul pas constă în definirea fiecărei operaţii de executat fără a include mijloacele necesare pentru a fi executate ori timpul de execuţie. pag 43 68 . metoda de reasigurare care se va negocia (şi care se va stabili împreună cu departamentul de actuariat sau cu un post al acestui departament). Informaţiile culese despre postul de muncă. informaţii aflate într un bagaj consistent.

condiţii de asigurare. locaţia acestora. care sunt limitele minime şi maxime ale daunelor care trebuiesc suportate de reasigurător indiferent 19 Smith.M. care adaptaţi la postul de muncă exemplificat. Aceştia vor fi chestionaţi în legătură cu obiectivele postului. De asemenea. Informaţiile despre îndatoriri şi responsabilităţile postului se culeg din statutul companiei de asigurări. referindu -ne la sarcina negocierii contractului de reasigurare pentru riscurile de catastrofă. Pentru realizarea unei analize a sarcinilor de muncă. London: The MacMillian Press LTD . limitele minime şi maxime ale sumelor reţinute şi cedate în reasigurare şi mărimea portofoliului de asigurări la care contractul care se negociază se referă. Intervievarea managerilor avizaţi despre specificul postului de şef serviciu cedări în reasigurare.T. balanţe de verificare sau orice alte documente care oferă informaţii despre postul analizat. 2.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Analiza muncii orientată pe postul de muncă se regăseşte în practică sub formă de responsabilităţi şi îndatoriri în fişa postului de muncă înmânată fiecărui angajat în momentul ocupării postului. tot managerii vor fi chestionaţi în legătură cu relaţiile postului analizat cu posturi din alte departamente. sunt: 1.. menţionează sase paşi. bilanţ. norme de lucru. The theory and Practice of systematic personnel selection.. respectiv cu şeful serviciului asigurări generale care-i va furniza informaţii despre obiectele asigurate care au subscrise riscuri de catastrofă. dauna maximă posibilă pe care asigurătorul o poate suporta financiar în cazul unei catastrofe. 1993 69 . I. a managerului de marketing şi a celui de actuariat. sumele maxime la care au fost preluate în asigurare. cu actuarul asigurărilor generale care-i va furniza informaţii despre metodele de reasigurare care se pretează la portofoliul pe care asigurătorul îl are. regulamentul de organizare şi funcţionare. managerului departamentului de asigurări generale. organigramă. Colectarea şi analiza documentelor privitoare la postul de muncă de şef serviciu cedări în reasigurare. pentru ca sarcina negocierii unui contract de reasigurare pentru subscrierea riscurilor de catastrofă (de exemplu) să poată fi îndeplinită. a corelaţiei care trebuie stabilită între mărimea primei de reasigurare şi riscurile cedate. Smith&Robertson19. Robertson. respectiv a managerului departamentului de reasigurări.

3. respectiv a managerului de reasigurări. Academic Press. asupra activităţilor prestate la precedenta negociere a contractului de reasigurare pentru catastrofă despre paşii efectiv executaţi de ocupantul postului.standardandpoors. 5. Intervievarea deţinătorului postului de şef serviciu cedări în reasigurare şi a şefului direct. Avantajele acestei metode subliniem cele arătate de Patrick 21. Observarea deţinătorului postului. Având în vedere importanţa sarcinii de muncă exemplificate. precum şi scopul acestora iar dintre dezavantaje se evidenţiază dificultatea definirii sarcinilor si subsarcinilor în dinamica evoluţiei lor. despre corelaţia dintre limitele minime şi maxime reţinute şi cedate cu prima de reasigurare cu care a fost încheiat precedentul contract de reasigurare pentru riscuri de catastrofă. 20 21 www. Incercarea de a presta activitatea de muncă impusă pe postul de muncă respectiv.moodys. aspecte neprevăzute care pot apare în timpul analizei precum şi faptul că rezultatele analizei depind în mare măsură de experienţa şi îndemânarea celui care face analiza.Trening. despre companiile de reasigurări (şi ratingul lor) cu care s-a negociat. cu menţiunea că sarcinile şi subsarcinile trebuie definite exact. www.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă de mărimea primei de reasigurare solicitate de acesta. a modului în care îşi organizează şi îşi pregăteşte negocierea şi înregistrarea evenimentelor mai importante.com/. prin cameră video sau prin tehnici de fotografiere a secvenţelor de muncă.html Patrick. cum ar fi flexibilitatea şi posibilitatea aplicării ei în multiple domenii. Research and Practice. London. observarea se va face pe o perioada mai lungă de timp (3-5 luni) prin observare directă. 6. J . De asemenea şeful serviciului de marketing care-i va furniza informaţii despre companiile de reasigurări care îndeplinesc cerinţele de rating20 financiar pentru a prelua riscurile cedate. Părerea noastră este ca acest pas va trebui executat numai de un analist care are solide cunoştinţe despre domeniul asigurărilor sau de către managerul departamentului de reasigurare. 1992 70 .com/RatingsActions/index. 4. Redactarea descrierilor sarcinilor de muncă specifice postului de şef serviciu cedări în reasigurare sub forma fişei postului respectiv.

forţă fizică. In ultimul timp au fost experimentate şi adoptate cateva soluţii mai mult sau mai putin fundamentate ştiinţific. bazată exclusiv pe dimensiuni psihologice. Cu mici excepţii elementul subiectiv rămâne predominant. ori pe orientarea nerealistă în evaluarea personalului.2.5.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă 3. Metoda de analiză orientată pe deţinătorul postului de muncă Această metodă constă în determinarea exigenţelor psihologice care-i sunt solicitate unei persoane care doreşte să ocupe un anumit post de muncă. membru al unor cluburi şi societăţi. ruta profesională (cariera). cursuri de instruire absolvite. exprimarea verbală. In orice domeniu. diplome. membru al unor asociaţii profesionale. Mult timp acest tip de analiză s-a bazat pe intuiţia psihologului antrenat în analiza muncii ceea ce însemna repere stric subiective. De-a lungul timpului au fost propuse diferite formule de elaborare a profilului psihologic al postului de muncă. Analiza postului de muncă duce la formularea cerinţelor comportamentale faţă de deţinătorul postului de muncă şi la determinarea calităţilor psihologice fizice şi fiziologice necesare obţinerii unor performanţe ridicate pe post. 71 . Această abordare a creat foarte multe neajunsuri sau inexactităţi care s -a repercutat asupra selectării instrumentelor de selecţie. Pregătirea şcolară şi profesională. energia. aspectul fizic extern. implicate în formarea lui ca profesionist şi exercitarea unei profesii. această metodă este utilă în stabilirea modului de îndeplinire a atribuţiilor care-i revin unui ocupant de post în comparaţie cu standardele acestuia. succese în competiţii. Determinarea acestor exigenţe psihologice este un proces dificil care de obicei rămâne în sarcina psihologului echipei de analişti.nivelul de realizare individuală Sănătate. deprinderi şi aptitudini precum şi alte calităţi şi defecte ale personalităţii unui individ. Cele şapte puncte ale schemei şi explicaţiile aferente sunt redate mai jos: 1. experienţa profesională. In Marea Britanie se bucură de o mare popularitate schema în şapte puncte propusă de profesorul Alec Roger de la Institutul Naţional de Psihologie Industrială şi care este utilizat în armata britanică din anii 1950. Este vorba de profilul psihologic al postului de muncă sau mai precis al exigenţelor psihologice care trebuie să caracterizeze un deţinător al unui anumit post de muncă. a validităţii lor. Acesta trebuie să specifice nivelul de cunoştinţe.calităţi fizice 2.

practice. stabilirea unor conexiuni între acestea şi utilizarea lor în interferenţe predictive logice. se va folosi postul de steward sau însoţitor de bord al unei companii aviatice: 72 . aptitudini speciale 4. temperamentul echilibrat. domenii de interes 5. inteligenţa generală Capacitatea de identificare a aspectelor cheie legate de rezolvarea unor probleme. capacitatea de operare în situaţii de tensiune (dificile). alte circumstanţe de interes Figura 3. mobilitatea facilitată de familie. artistice. personalitatea 7. care ar putea influenţa pozitiv munca. Diferite forme de raţionament matematic. mecanic. Condiţiile familiale. artistice. intelectuale. dexteritate manuală. oportunitatea de a efectua ore de muncă suplimentare 3. literare. raţionament verbal sau spaţial. interdependenţa.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă 2. orientarea pe experimentare. etc. ştiinţifice.Schema în şapte puncte propusă de profesorul Alec Roger Ca exemplu de redactare a specificaţiilor unui post de muncă. suportul familial. etc. stabil. Mecanice. aptitudini muzicale. Integrarea socială. Este important să se facă distincţie între nivelul inteligenţei unui individ şi cât anume din acest nivel este utilizat. asertivitatea.2 .

înfăţişare îngrijită şi curată. ştiind că sistemul de învăţământ oferă asigurătorilor personal insuficient pregătit. capabil de comportament politicos dar ferm faţă de pasageri Experienţă în activitatea de îngrijire medicală/servicii de tip catering Calităţi dorite Nivelul de realizare Inteligenţă generală Aptitudini speciale Domenii de interes Vorbire fluentă a limbilor străine cerute Călătoriile. acuitate vizuală şi auditivă perfectă. acordarea primului ajutor personalitatea Circumstanţe familiale Personalitate deschisă şi prietenoasă. cu atât mai mult acest lucru nu se face. să locuiască în apropierea aeroportului Simţul umorului Flexibilitate în privinţa timpului liber Figura 3. In sistemul de asigurări. aceştia sunt nevoiţi să -şi pregătească personal de vânzări.redactare a specificaţiilor/ calităţilor psihice (Cole 1997) pentru postul de steward al unei companii aviatice Impărţirea calităţilor esenţiale şi de dorit aduce o notă suplimentară care crează posibilitatea utilizării acestui plus de informaţie în scopul selecţiei de personal. spontaneitate şi spirit de observaţie Aptitudini de relaţionare socială. capacitate de păstrare a calmului şi a sângelui rece în situaţii de criză.3. Totuşi. capacitate de a lucra sub stare de tensiune intensă şi în perioade scurte de timp Trebuie să fie de acord cu un program de lucru neregulat. zborul cu av ionul. să păstreze o activitate ortostatică timp îndelungat. .Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Un exemplu de redactare a specificaţiilor/ calităţilor psihice (Cole 1997) Tipul de atribut căutat Calităţi fizice Calităţi esenţiale Greutate proporţională cu înălţimea. manageri şi personal de analiză. La recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea diferitelor posturi nu se stabilesc profilurile psihologice care trebuie să caracterizeze un viitor ocupant de post de muncă pentru că foarte puţini solicitanţi le-ar îndeplini. treb uiesc stabilite standarde minime de selecţie şi performanţă în funcţie de nivelul 73 . vârsta între 21-28 ani Diplomă de absolvire a liceului Gândire rapidă.

1997 23 Spector. respectiv cunoştinţe( Knowledge). posturilor simple. Cele patru componente. 22 Viteles. G. fapte şi informaţii dobândite prin sistemul de invăţământ. cunoscute în literatura de specialitate sub prescurtarea KSAO le vom exemplifica pentru posturile de top manager. aceasta incluzând patru componente fundamentale. 2000 74 . Research and practice: New York.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă complexităţii postului.  Aptitudini (Abilities) – reprezintă însuşiri psihice şi fizice ce ţin de caracterul fiecărei persoane şi care-i permit să-şi îndeplinească sarcinile trasate într-un mod personal. Alte particularităţi individuale (Other personal characteristcs).  Alte particularităţi individuale (Other personal characteristcs) – reprezintă orice alte caracteristici personale neincluse în cele trei componente şi care se consideră a fi relevante pentru îndeplinirea obligaţiilor incluse în postul de muncă. varianta prezentată de Spector 23. New York. Deprinderi (Skills). – Industrial and Organizational Psychology. Theory and Practice (Ed a IV) London.S. – Personnel Management. Aptitudini (Abilities). P. M. de muncitori sau agenţi de asigurări fiindu -le caracteristice doar anumite trăsături psihologice. Cu cât posturile analizate au o complexitate mai mare (top manger). cu atât se acordă o importanţă mai mare exigenţelor psihologice ale muncii. –Industrial psychology. specifice executanţilor sau vânzătorilor. manager vânzări şi agent de asigurare. studiate22.A. exemplificată fiecare cu carecteristicile ei:  Cunoştinţe (Knowledge) – reprezentând. Dintre modele de prezentare a calităţilor psihologice/specificaţiilor unui post.  Deprinderi (Skills) – reprezintă modalităţile de acţiune a deţinătorului postului în vederea îndeplinirii sarcinilor trasate postului de muncă. In ultimul timp din raţiuni practice s-a impun o variantă sintetică de prezentare a specificaţiilor deţinătorului unui post de muncă.E. am ales pentru posturile de top manager. 1932 Cole. manager vânzări şi agent de asigurări. educaţie sau al experienţei practice şi pe care o persoană trebuie să le posede pentru a-şi îndeplini sarcinile de muncă aferente postului pe care-l ocupă.

drepturile şi obligaţiile personalului) propune bugetul de venituri şi cheltuieli aprobă planurile de reasigurări şi încheierea acordurilor de reasigurare reprezintă societatea în relaţiile cu terţii negociază contractul colectiv de muncă şi contractele individuale ale personalului comunică cu mass media privind unele probleme în care este implicată compania comunică cu C. conducere strategică. tehnici leadership  cunoştinţe teoretice şi practice de economie.A privind raportările periodice ale companiei stabilirea de legături de afaceri cu potenţiali asiguraţi de interes naţional stabilirea de relaţii de afaceri cu reasigurători în vederea încheierii de contracte de reasigurare reprezintă imaginea companiei rezistenţă la stres şi muncă         Figura 3. concedierea.bancare.4. alocarea resurselor. angajarea.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Top Manager KSAO Cunoştinţe  principiile şi procesele implicate în sistemele financiar . pieţe financiare  bancare.KSAO pentru Top Manager 75 . planificare organizaţională. analiza economica  cunoaştere aprofundată a pieţei de asigurări şi a celei de reasigurări Deprinderi  de analiză şi sinteză  de comunicare verbală şi în scris  de utilizare a computerului  de negociere Aptitudini  de coordonare a unor activităţi complexe  de comunicare cu organele pieţei de asigurări şi cu mass media precum şi cu subalternii  de finalizarea acţiunilor în care este implicate  receptivitate la nou Calităţi personale  caracteristici de leader  responsabilitate şi autocontrol comportamental  inteligenţă  ataşament faţă de companie      Responsabilităţi stabileşte politica de dezvoltare a companiei stabileşte politica de investire a fondurilor proprii şi atrase prin activitatea de asigurări şi reasigurări propune politica de personal a companiei (număr posturi. .S.

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Manager de vânzări KSAO Cunoştinţe  cunoaşterea produselor de asigurări  de promovare şi vânzare a produselor  de organizare şi planificare a activităţii Responsabilităţi  organizează activitatea de subscriere a asigurărilor pentru toate produsele pentru care societatea are aprobare de vânzare  organizarea activităţii de prospectare a pieţei locale de asigurare pe baza cunoaşterii temeinice a potenţialului asigurabil  studiază concurenţa în raza sa teritorială  redactarea rapoartelor către superiori  negociază mărimea daunelor litigioase  stabileşte relaţii cu brokerii zonali  comunică cu şefi.5. . subalterni.KSAO pentru Manager de vânzări 76 . în vederea Deprinderi  de utilizare a computerului  de conducere a maşinii  de comunicare verbală şi în scris  de negociere Aptitudini  de comunicare cu şefii ierarhici şi cu subalternii  de socializare cu alte persoane  de coordonare desfăşurării eficiente a activităţilor de  subscriere şi lichidare a daunelor apărute stabilirea de legături de afaceri cu alţi manageri de organizaţii în vederea vinderii produselor de asigurare  coordonează activitatea de asigurări în zonă  reprezintă imaginea companiei în zonă  organizează activitatea sucursalei care Calităţi personale  inteligenţă socială  cinste  corectitudine  responsabilitate şi autocontrol  flexibilitate în abordarea problemelor  capacitate de conducere  motivare şi interes profesional în ceea ce intreprinde trebuie să funcţioneze ca o echipa întreagă  organizează activitatea de promovare a companiei în zonă  rezistenţă la stres şi muncă timp îndelungat Figura 3.

KSAO pentru Agent de asigurări 77 .6.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Agent de asigurări KSAO Cunoştinţe  produsele de asigurări ale societăţii pentru care lucrează  produsele de asigurări ale principalilor competitori din piaţă  psihologia potenţialilor asiguraţi Responsabilităţi  încheie asigurări în baza condiţiilor de asigurare şi a primelor de asigurare practicate de societate  organizează şi verifică încasarea primelor la asigurările încheiate  întocmeşte evidenţele şi situaţiile statistice la asigurările încheiate  redactează rapoartele către superiorii ierarhici pentru asigurările încheiate  se deplasează cu uşurinţă la locul în care se solicită prezenţa lui  negociază contractul de asigurar e în limite bine stabilite  comunică cu uperiorii şi asiguraţii în vederea contractării de noi asigurări şi a menţinerii asiguraţilor  comunică asiguraţilor scadenţele ratelor de primăurmătoare celei dintâi şi se îngrijeşte de plata acestora în termen pentru a nu se întrerupe protecţia prin asigurare  depistează potenţiali asiguraţi  tendinţă de perfecţionare pentru a-şi însuşi noi produse de asigurare şi noi tehnici de vânzare a asigurărilor  să trateze cu seriozitate şi corectitudine orice asigurat în orice împrejurare Deprinderi  de utilizare a computerului  de comunicare verbală  de negociere  de conducere a autoturismului Aptitudini  de comunicare cu persoanele cu care vine în contact  de a intui necesităţi noi de asigurare pentru asiguraţii existenţi  de organizare a propriei activităţi Calităţi personale  de socializare  inteligenţă  seriozitate  cinste  ataşament faţă de societate  stil vestimentar îngrijit  maniera de exprimare Figura 3. .

nivel de inteligenţă. se constată că rezultatele obţinute vor fi diferite. fiecare îşi va îndeplini în alt mod sarcinile repartizate şi va obţine rezultate diferite. Acestea se cer cuantificate şi determinate. autocontrol. New Jersey. R. Un grad de inteligenţă ridicat şi calităţile de leader ale unei persoane sunt criterii la promovarea unei persoane care la rândul lor alăturate unor cunoştiinţe de management a pieţei financiar-bancare şi de asigurări. cel care este mai comunicativ şi cunoaşte mai bine domeniul de activitate al potenţialilor asiguraţi din zonă. nivelul lor va rămâne stabil un interval de timp. measurement and prediction for personnel decisions. Acestea se determină prin diferite metode specifice psihologiei şi vor rămân e constante şi după diferite cursuri de pregătire profesională şi perfecţionare. Dacă indivizii separaţi prin grad de inteligenţă. 1998 78 . funcţie de ele repartizându-i-se sarcini şi obiective clare pe care să le realizeze într-o perioadă determinată de timp. Nivelul de inteligenţă şi personalitatea sunt proprii fiecărei persoane.M.Assessment. în funcţie de rezultatul lor urmând a se determina pe ce treaptă ierarhică a organizaţiei îl situează rezultatele obţinute. va vinde mai multe feluri de asigurări pentru că va şti care dintre multitudinea de produse să le ofere potenţialului său asigurat. îl recomandă la promovare într-un post de top manager. 24 Guion.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă In stabilirea particularităţilor psihologice specifice. inteligenţă socială urmează acelaşi curs de pregătire sau perfecţionare iar la sfârşitul lui obţin aceleaşi rezultate.Diferenţele între particularităţile psihologice specifice fiecărui individ rămân şi după instruirea sau perfecţionarea lor. In urma unui curs de instruire cu produsele de asigurări şi metodologia de vânzare a lor. b) calităţile psihologice se stabilesc şi se determină pentru fiecare individ în parte. grad de pregătire (teoretică şi practică) sunt specifice fiecărui individ. . Indivizii se deosebesc datorită acestor calităţi care se cer exploatate în atingerea obiectivelor stabilite fiecărui nivel ierarhic. necesare fiecărui ocupant de post care se iau în considerare când se determină profilul individual al asigurătorilor de pe diferite niveluri ierarhice se mai ţine cont şi de următoarele atribute ( adaptare după Guion)24: a) personalitate.

cu celelalte companii de asigurări din piaţă (pentru a încheia coasigurări) cât şi cu mass -media pentru popularizarea acţiunilor organizaţiei pe care o conduce. etc. acestea vor putea fi corectate. mărirea cifrei de afaceri. redimensionarea structurii  portofoliului de asigurări. adică. 79 . Deprinderi :  de comunicare verbală şi în scris. top managerul face analiza întregii activităţi a companiei sau a departamentului pe care-l conduce. numai depistând singuri punctele slabe. fiecărui nivel ierarhic îi corespund aptitudini specifice. top managerii vor trebui să aibă cunoştinţe de management în asigurări iar managerii de vânzări să cunoască produsele de asigurări şi potenţialul zonal de absorbţie a acestor produse. micşorarea cheltuielilor de administraţie.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Chiar dacă unele trăsături specifice sunt comune pentru persoanele care lucrează în acest domeniu de activitate. manageii de vânzări la nivelul zonei teritoriale în care-şi desfăşoară activitatea iar agentul de asigurare îşi organizează şi coordonează propria activitate. Top managerul este necesar să aibă deschidere spre comunicare pentru a stabili relaţii de afaceri cu companiile de interes naţional. de concluziile ei. comunicarea este o deprindere obligatorie. Pentru managerii de vânzări şi pentru agenţii de asigurări. de capacitatea lui de a stabili punctele tari şi neajunsurile activităţii perioadei analizate depinzând direcţiile în care va acţiona în perioadele viitoare pentru a îndeplini obiectivele propuse. de capacitatea lor de a stabili noi relaţii de colaborare depinde dezvoltarea companiei în zona în care activează. Managerii de vânzări şi agenţii de asigurări trebuie să-şi analizeze activitatea. îmbunătăţirea randamentului investiţiilor.  de analiză şi sinteză. fiecare la nivelul pe care -l coordonează. Agenţilor de asigurări cerându-li-se să cunoască în amănunţime doar produsele de asigurare pe care le vând.  de coordonare şi organizare a activităţii. Top managerii la nivel central. Studiind trăsăturile specifice şi responsabilităţile celor trei posturi de pe diferite niveluri ierarhice ale organizaţiei se pot distinge câteva trăsături specifice şi particulare a personalităţilor care lucrează în acest sector financiar: Cunoştinţe:  de asigurări.

mentale. timpul de muncă. gestionate şi administrate de companiile de asigurări. varietatea de produse de asigurări aflate în portofoliul unei companii de asigurări.5. stil vestimentar. fizice şi de socializare în vederea îndeplinirii îndatoririlor şi responsabilităţilor specifice postului ocupat la anumite standarde de performanţă. de comunicare cu persoanele cu care vin în contact. Calităţi personale: responsabilitate şi autocontrol. ataşament faţă de companie şi valorile ei sunt câteva din calităţile necesare obţinerii performanţelor în domeniul asigurărilor. mijloacele de muncă de care dispune. cinste. dinamică şi strategică Analiza combinată asupra postului şi persoanei . de 80 . inteligenţă. 3. de organizatori sunt însuşiri psihice care cuantificate vor determina modul în care într-o perioadă de timp vor apare performanţe în activitatea asigurătorilor de pe cele trei nivele ierarhice analizate. Aptitudini : de receptivitate la nou. Alte metode de analiză a posturilor –analiza combinată. Managerii de vânzări negociază contractele mai. de modul în care stăpâneşte arta negocierii va depinde nivelul contractului colectiv de muncă. nu poate lua deciziile corespunzătoare având în vedere multitudinea de informaţii necesare fără tehnica modernă de calcul. relaţiile de colaborare pe care postul de muncă le are cu posturile din alte departamente. a celor individuale a persoanelor care lucrează în compania de asigurări şi a celorlalte clauze contractuale. relaţiile de subordonare pe care le are. posibilităţi de comunicare.  de negociere – este importantă la toate nivelurile ierarhice din compania de asigurare. clauzele contractuale şi primele de asigurare pentru contractele care intră în competenţa lor. In cursul analizei combinate se evidenţiază atât îndatoririle şi responsabilităţile evidenţiate în fişa postului ca sarcini de muncă specifice postului analizat. seriozitate.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă  de utilizare a computerului – top managerul nu-şi poate desfăşura activitatea. condiţiile de muncă. cu riscuri grele iar agenţii de asigurare.presupune evidenţierea calităţilor profesionale. manieră de exprimare.3. Evidenţa numeroaselor asigurări subscrise. nu mai este de conceput fără utilizarea tehnicii moderne de calcul şi evidenţă computerizată. precum şi cele de coordonator al altor posturi de muncă din subordine.

de socializare. Aceasta surprinde atât evoluţia postului de muncă sub toate aspectele arătate anterior. . Dintre tehnicile de culegere a informaţiilor pentru analiza posturilor. de comunicare necesară la data analizei şi în viitor pentru atingerea obiectivelor propuse ale companiei într -o perioadă de timp medie. respectiv conexiuni cu alte posturi. alte calificări solicitate. modalităţile de instruire şi de perfecţionare a cunoştinţelor sale profesionale. .6 Tehnici de analiză a posturilor şi a muncii Pentru ca procesul de analiză a muncii să -şi atingă scopul pentru care este efectuat şi pentru adunarea tuturor informaţiilor necesare bunei desfăşurări a analizei. amintim: . . Analiza dinamică a postului – este o analiză mai complexă care surprinde şi evoluţia sa într-o perioadă determinată de timp. relaţii de colaborare. experienţa. funcţie de acestea lărgirea atribuţiilor postului pe care-l ocupă. 81 . Totodată aceeaşi analiză va evidenţia şi calităţile profesionale (nivelul cunoştiinţelor). abilităţile de comunicare.observarea. de coordonare a posturilor din subordine precum şi pregătirea profesională. ţinând seama de evoluţia în timp a industriei din care face parte postul analizat se vor analiza şi evoluţia profesiilor din domeniul analizat pentru a putea acţiona în viitor. Analiza strategică a posturilor – presupune o analiză a posturilor şi a calităţilor necesare ocupanţilor posturilor supuse analizei. Emblematic în efectuarea acestui tip de analiză este detectarea factorilor care vor influenţa industria respectivă în viitor. sunt folosite mai multe tehnici. atât a celor interni pieţei postului analizat cât şi a celor externi iar dintre aceştia atât a celor care provin din domeniul intern indistriei cât şi a celor care provin din exerior adică din economia internă sau din cea externă.analiza documentelor care au legătură cu postul respectiv. 3.autofotografierea. mentală. comportamentul necesar celui care ocupă postul de muncă sau al persoanei vizate să ocupe postul de muncă pentru îndeplinirea obiectivelor propuse ale postului de muncă. mărirea competenţelor sale profesionale şi paralel cu aceastea creşterea compensaţiilor materiale acordate sau majorarea pachetului salarial oferit ocupantului postului. de subordonare. Adoptarea unei tehnici de analiză sau a alteia se face în funcţie de obiectivul pe care specialistul de resurse umane îl are de rezolvat şi nu în ultimul rând de resursele afectate şi de cultura organizaţiei.foaia zilnică de lucru. De asemenea se vor identifica şi analiza factorii care influenţează ocupantul postului.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă informare şi pachetul salarial de care dispune.

Utilizarea metodei trebuie precedată de o discuţie cu titularul postului de-şi asuma răspunderea operaţiunii de a nu denatura voit durata lucrărilor executate din dorinţa de a nu-şi pierde postul sau datorită temerii de a nu primi sarcini în plus. momentul opririi şi durata fiecărei activităţi. Pentru fiecare activitate se adaugă timpul admisibil pentru pregătire sau încheierea operaţiei. registrul de muncă. fişe tehnologice. necesităţi fiziologice sau activităţi neprevăzute în sarcinile postului. deoarece se bazează pe documente scrise. deprinderile şi aptitudinile necesare. Este o metodă formală. incidentele critice. etc. procedeele grafice. Fişa de autofotografiere ar mai putea cuprinde şi o rubrică cu activităţi anticipate. regulamente de organizare şi funcţionare. Dacă sistemul se foloseşte la fotografierea unor activităţi mai complexe. Procesul se aseamănă cu cel de fotografiere a utilizării timpului de lucru.metoda presupune studierea tuturor documentelor care au legătură cu postul analizat: organigrame. Ocupantul poate fi pus să facă diferenţieri în cadrul sarcinilor curente pe care le desfăşoară. eventual echipamentele folosite sau alte elemente caracteristice. c) Autofotografierea – este efectuată direct de către angajat care este pus să ţină o evidenţă scrisă a activităţii desfăşurate precizând pentru fiecare timpul necesar. 82 . a)Analiza documentelor care au legătură cu postul respectiv. timpul de studiu se va prelungi până la durate de luni de zile de consemnări zilnice. documente referitoare la intrările şi ieşirile de materiale. a celor pe care le consideră importante ceea ce va ajuta la proiectarea corectă a ponderii sarcinii postului.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă chestionarele. echipamente. Se vor consemna de asemenea şi timpii de inactivitate pentru odihnă. Foaia zilnică de lucru poate cuprinde şi o rubrică referitoare la importanţa activităţii consemnate. resurse financiare. Controlul atent al superiorului ierarhic poate diminua sau elimina astfel de erori din partea ocupantului postului. b) Foaia zilnică de lucru . Studiul acestor documente ajută mai mult în activitatea de planificare organizaţională şi pentru reproiectarea posturilor. Procedeul constă în completarea zilnică a unei foi de lucru. aceasta poate oferi analistului o imagine destul de clară asupra postului. cunoştiinţele. productivitate. Angajatul este pus să completeze zilnic o foaie de lucru în care precizează în ordine cronologică: momentul începerii. motiv pentru care trebuie asociată cu altă metodă. cu caracter oficial. interviul. masă.se foloseşte în cazul unei activităţi simple şi de rutină. Pentru a fi concludentă operaţiunea se repetă pe parcursul mai multor zile de lucru.

factorii care condiţionează derularea activităţii. comportamente sau activităţi anticipate cu atât va fi necesară o pregătire mai amănunţită şi mai aprofundată a ocupantului care va executa operaţiunea pentru a înţelege cum trebuie făcută şi ce trebuie să observe dar mai ales care este scopul demersurilor sale. Scopul observării este obţinerea de informaţii cât mai detaliate despre sarcinile care revin postului respectiv în succesiunea derulării lor. Observarea poate fi continuă caz în care se înregistrează tot ceea ce face angajatul în postul supus analizei sau observarea poate fi discontinuă când analistul 83 . în cât timp efectuează fiecare sarcină. Se pot folosi la reconfigurarea posturilor de rutină care nu necestiă calificări complexe sau în cazul celor ocupate de persoane cu înaltă calificare. capabile să facă observaţii de fineţe asupra activităţilor efectuate. e) Observarea – constă în urmarierea desfăşurării activităţii ocupantului postului de către un analist. care nu se pot executa. In baza acestei analize postul este ierarhizat în categoria în care activităţile efectuate au ponderea cea mai mare. Analistul cronometrează timpul consumat pentru efectuarea sarcinilor. Observarea trebuie făcută fără a întrerupe desfăşurarea activităţilor angajatului prin notarea sistematică a datelor şi comentariilor pe care le consideră necesare. analistul trebuie să fie documentat asupra postului. Această metodă este importantă pentru configurarea unui post nou pentru reproiectarea celui vechi dar şi pentru anticiparea unor sarcini pe care cel mai bine le va observa chiar ocupantul postului. abilităţi. ce echipamente de lucru foloseşte ocupantul. Metode este utilă pentru reproiectarea posturilor prin metoda eliminării sarcinilor care implică un tip de pregătire sub nivelul pentru care a fost proiectat (se elimină sarcinile de nivel mediu pentru persoanele încadrate pe funcţii de nivel superior). Cu cât procesul de autofotografiere conţine mai multe elemente pe care ocupantul trebuie să le surprindă – cunoştiinţe. le consemnează şi asigură corelarea lor cu nivelul studiilor/calificării.este un procedeu folosit pentru a se determina nivelul postului sub aspectul pregătirii/calificării în baza sarcinilor care trebuie executate într-un anumit interval de timp. psihic precum şi cauzele care introduc stări confuze. condiţiile de muncă şi sursele de disconfort fizic. Inainte de începerea operaţiunii. Analistul va urmări ce are de făcut ocupantul. d) Fotografierea utilizării timpului de lucru.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă ocupantul postului fiind pus în situaţia de a se implica în strategia de dezvoltare a activităţii pe care o desfăşoară. factorii de risc. calitatea procedurii fiind influenţată de mijlo acele de înregistrare folosite şi de pregătirea şi experienţa analistului. care se suprapun. Cele două metode foaia zilnică de lucru şi autofotografierea sunt metode care necestită costuri scăzute de operare dar este necesară pregătirea anticipată a ocupantului de post.

Observarea este mai mult o metodă de culegere a informaţiilor şi mai puţin una propriu zisă de analiză a postului. analistul trebuie să-şi focalizeze investigaţiile pe câteva direcţii importante:  documente. etc  factori de satisfacţie în muncă Analistul trebuie să pregătească un chestionar orientativ pentru obţinerea informaţiilor necesare descrierii postului respectiv. f) interviul – la fel ca metodele anterioare este o metodă de culegere a informaţiilor despre post. analistul trebuie să cunoască îndeaproape organizaţia şi posturile care fac obiectul analizei. cum se desfăşoară şi cum o organizaţi Dvs? 4.efort. cine controlează. Se evaluează unităţile de timp necesare pentru îndeplinirea sarcinilor şi se estimează fracţiunile de timp reprezentate de o anumită componentă a activităţii. când. Ea nu va fi folosită niciodată singură în procesul de analiză a postului. la fel ca şi cele prezentate anterior. cum şi unde controlează. informaţii care ajung la ocupantul postului şi în baza cărora se desfăşoară activitatea în postul respectiv.  modul în care deţinătorul postului îşi organizează munca. praful. cui transmiteţi informaţiile primite? Care sunt posturile cu care faceţi schimb de informaţii? 3. care sunt sarcinile preponderente ale postului? 84 . ce documente. situaţie în care observarea are mai mult un caracter statistic.  conţinutul sarcinilor de muncă. reglementări. Pentru a putea realiza interviul. responsabilităţilor postului. informaţii ajung la Dvs şi la care trebuie să daţi un răspuns? 2. De aceea. Scopul interviului este de a ilustra pe baza informaţiilor preluate de la ocupanţii posturilor. factori fizici de muncă precum zgomotul. în ce constă munca Dvs. care sunt sarcinile îndeplinite zilnic. Frecvenţa apariţiei unei operaţii va determina stabilirea ponderii acesteia în activitatea supusă analizei.  deficienţele legate de mijloacele de muncă: echipamente. timpul alocat. contextul în care se desfăşoară munca şi conţinutul acesteia în cadrul fiecărui post în parte. iluminatul umiditatea. materiale. instrucţiuni. ponderea fiecăreia în procesul muncii.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă se concentrează pe structura activităţii nu pe procese.  condiţiile fizice şi fiziologice de muncă: orar. săptămânal şi lunar în cadrul postului? 5. etc  incidentela care apar sau sunt posibile pe parcursul derulării activităţii. instrucţiuni. gradul de dificultate. ritm de muncă. de tipul: 1.  schimbul de informaţii şi relaţiile cu alte posturi.  sistemul de control.

descrieţi pe scurt posturile. în ce măsură vă sustrag acestea de la îndeplinirea sarcinilor profesionale? 14. ce dificultăţi întâmpinaţi în exercitarea muncii (riscuri. 85 . angajatul trebuie să fie informat anticipat asupra obiectivelor urmărite cât şi asupra faptului că răspunsurile sale nu i vor periclita locul de muncă. responsabilităţile 9. să elaboreze şi să redacteze ulterior materialele. ele trebuie să vizeze probleme importante. Analistul trebuie să aibă capacitatea de a stabili o conexiune cu intervievaţii. a şefilor direcţi şi a celor cu care colaborează în mod direct pentru a putea evita distorsionarea rezultatelor şi pentru a putea compara rezultatele obţinute. care este rolul postului în contextul colectivului/secţiei/serviciului. numărul lor. etc) 11. Analistul trebuie să aibă o bună capacitate analitică deoarece pe măsură ce interviul avansează va trebui să exploreze în profunzime caracteristicile cheie ale postului. etc) 13. propuneri pentru eliminarea deficienţelor sesizate Intrebările care se vor pune vor fi scurte şi clare. Setul de întrebări va fi rezonabil ca număr. Este recomandabil ca interviul să se desfăşoare într un loc retras fără factori perturbatori sau de constrân gere. El poate lua notiţe bine organizate pe probleme. ceea ce -l va ajuta să depisteze eventualele omisiuni. Analistul trebuie să rețină faptele. Abordarea trebuie să fie plină de tact. să nu depăşească un număr de 20. care sunt instrumentele. constrângeri. etc? 8. nu impresiile şi trebuie să nu sugereze răspunsurile ocupanţilor de post să nu ofere interlocutorilor ocazia de a se lansa în detalii irelevante pentru scopul analizei. Pentru obiectivarea datelor din interviul direct se poate recurge şi la un interviu colectiv. activităţi social-culturale. sunteţi antrenat şi în alte activităţi colaterale postului(sindicat. Este recomandabil ca să fie intervievate mai multe persoane care ocupă acelaşi tip de post. consiliu de conducere a colectivului. ce subordonaţi aveţi. ce relaţii exterioare aveţi cu clienţii şi furnizorii? 10. echipamentele şi maşinile cu care lucraţi? 7.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă 6. care sunt cerinţele postului privind pregătirea profesională? 12.

care sunt sarcinile îndeplinite în cadrul postului? 2. g) Chestionarele – acestea constituie pentru multe organizaţii. indiferent de varianta aleasă poate scoate în evidenţă aspecte care nu au fost înregistrate în documente. care sunt relaţiile interpersonale în colectivul de muncă. ce relaţii exterioare aveţi cu clienţii şi furnizorii? 8. numărul lor. atelierului? 3. care este rolul postului în contextul companiei/colectivului. ce dificultăţi întâmpinaţi în exercitarea muncii? 13. care sunt constrângerile impuse de post? 9. care au scăpat observatorului sau care au fost prezentate denaturat. de ce? 19. sunteţi mulţumit de salariul dvs? 17. sindicat act social-culturale 20. Dacă sunt antrenate mai multe persoane. a căror întrebări pot fi următoarele : 1. Pe piaţă există numeroase variante de chestionare 86 . cu superiorii şi subordonaţii? 6. dacă nu sunteţi mulţumit. responsabilităţile 7. cum folosiţi timpul de lucru? 11. secţiei. care sunt constrângerile postului impuse subordonaţilor? 10.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Un model de chestionar. care sunt cerinţele postului privind pregătirea profesională? 14. propuneri pentru eliminarea deficienţelor sesizate. explicaţi. Metoda. descrieţi pe scurt posturile. în ce măsură aceste vă ajută/vă sustrag de la îndeplinirea sarcinilor profesionale? 21. care sunt sarcinile preponderente ale postului?(descrierea lor) 4. este corelat cu activitatea desfăşurată? 18. sunteţi antrenat şi în alte activităţi colaterale postului. cunoaşteţi gradul de salarizare pe care-l oferă alte companii pentru postul pe care îl ocupaţi? 16. varianta cea mai rapidă şi mai ieftină pentru obţinerea informaţiilor despre posturile supuse atenţiei. discuţiile se vor axa pe identificarea sarcinilor de lucru. ce subordonaţi aveţi. care sunt responsabilităţile dvs? 5. care este părerea dvs privind gradul în care corespundeţi acestor cerinţe? 15. motiv pentru care se recomandă folosirea ei în asociere cu metodele anterior prezentate. Chestionarele permit obţinerea de informaţii despre posturi care scapă atenţiei prin celelalte procedee analizate. aveţi timpi morţi în activitate? 12.

Chestionarele trebuie adaptate tipului de post a cărui analiză se face : posturi de conducere. 87 . planificare şi prelucrare a informaţiei).  procese mentale: gândirea. de unde le obţine). Acest tip de chestionar este mult mai greu de conceput decât unul deschis. atunci chestionarul va trebui completat de un interviu al ocupantului postului.conţin o enumerare de caracteristici ale muncii însoţite uneori şi de definiţii. chestionarele pot fi deschise şi închise: Chestionarele deschise – permit o gamă largă de răspunsuri pentru fiecare întrebare şi sunt cele mai folosite în analiza posturilor. mediu fizic şi social şi alte caracteristici.  contextul muncii: mediul fizic şi social. Unii repondenţi sunt tentaţi în a răspunde la modul general la întrebările conţinute. relaţii interpersonale. posturi de execuţie. posturi axate pe munca manuală. Comune pentru toate acestea sunt următoarele elemente:  mărimi de intrare: sursa informaţiilor despre sarcinile care trebuie efectuate de către ocupantul postului (care sunt. cu ce echipamente şi unelte). deoarece acesta trebuie să reflecte cât mai exact natura postului. acesta trebuie să conţină o serie de întrebări care urmăresc obţinerea unor răspunsuri capabile să ofere o descriere completă a activităţilor şi cerinţelor specifice fiecărui post. să fie complete şi pertinente. procesele de gândire (raţionamente. precizări ale timpului cerut sau gradului de complexitate a activităţilor.  relaţiile de muncă cu subordonaţii. dintre care 187 se referă la comportamente în muncă iar 7 se referă la salarizare. etc. PAQ este structurat în 6 categorii de muncă şi cuprinde 194 de întrebări. planificarea şi implicarea. Chestionarele închise .  activităţi fizice desfăşurate şi echipamente utilizate.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă structurate pentru analiza posturilor: universale sau la comandă. Intrebările sunt grupate în 6 secţiuni principale privind informaţiile (de unde şi cum se obţine informaţia referitoare la muncă). activităţi (ce activităţi desfăşoară. superiorii şi colegii. In funcţie de conţinutul şi forma întrebărilor. decizii. Indiferent de tipul de chestionar adoptat. elaborat de McCornick şi colectivul (1972). Titularul postului sau superiorul direct al acestuia bifează rubricile chestionarului în dreptul informaţiei adecvate. In funcţie de natura muncii analizate chestionarele se completează cu indicii pentru a uşura completarea lui. Răspunsurile semnifică absenţa sau prezenţe unei anumite caracteristici. posturi care presupun muncă intelectuală. Dintre chestionarele structurate cel mai cunoscut este Chestionarul pentru analiza postului(Position Analysis Questionaire – PAQ).

se poate defini poziţia acestuia faţă de celelalte din companie. referitoare la : gradul de utilizare.relaţii cu clienţii -relaţii cu autorităţile -instruirea subordonaţilor În ce context fizic şi social -curenţi de aer se desfăşoară activitatea .Descrierea celor 6 categorii folosite de PAQ 88 . caracteristici ale sarcinii de muncă sau anumite condiţii de muncă. posibilitatea de a se întâmpla (frecvenţa). planificare şi calcul sunt necesare în vederea executării sarcinilor postului Ce sarcini fizice presupune postul Exemplu -utilizarea de rapoarte .7 .Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Fiecare secţiune la rândul ei conţine mai multe cerinţe sau elemente care conduc la descrierea specifică a unei activităţi.utilizarea tastaturii -acţionarea unei manete -testarea echipamentului Ce relaţii cu alte persoane -lucrul cu publicul la ghişeu presupune postul . Este un chestionar foarte complex iar pentru aplicarea lui analistul trebuie să se familiarizeze dinainte cu activitatea ce urmează să fie analizată. altele decât cele scrise mai sus sunt relevante pentru post -frecvente delegaţii în ţară sau străinătate -negocieri cu partenerii de afaceri Alte caracteristici postului Figura 3.participarea la şedinţe -documentare individuală -calcule matematice -codificarea/decodificarea unei liste de materiale -analiza şi propunerea unei variante decizionale Procese de gândire Activităţi fizice Relaţii cu alte persoane Condiţii de muncă -asamblarea unui motor . Analistul trebuie să aprecieze pe aceste scale fiecare caracteristică. durata de timp.noxe generate în procesul de prelucrare a materiei prime -stres produs de lucrul cu publicul ale Ce activităţi. cu caracter general sau specific. Pentru fiecare element sau caracteristică este prevăzută o scală de evaluare. Pe baza scorului obţinut pentru fiecare post. importanţa pentru post. Categoria de muncă Obţinerea de informaţii Descrierea Cand şi cum obţine salariatul informaţiile necesare executării sarcinilor postului Ce procese de luare a deciziilor structurare şi analiză a informaţiilor. condiţii sau caracteristici.aplicabilitatea.

accidente de muncă. i) Procedeele grafice. inclusiv lipsa sau insuficienţa resurselor. erori. Conceperea lor insă necesită investiţii apreciabile dacă sunt ample şi dacă se urmăreşte prin gradul lor de detaliere şi prin pregătirea personalului să se evite interpretări greşite a lor. accidente de muncă. Pentru că se focalizează asupra incidentelor critice. Activităţile sunt prezentate grafic în simultaneitatea sau în succesiunea lor iar analiza permite 89 . pe fluxul productiv. Analiza incidentelor critice se referă numai la ceea ce s-a făcut nu la ceea ce ar trebui să se facă. Se analizează consecinţele evenimentului respectiv asupra performanţei postului şi implicaţiile asupra celorlalte posturi. erori. şeful acestuia sau alte persoane familiarizate cu postul respectiv. necesare desfăşurării cu succes a muncii. Metoda urmăreşte identificarea principalelo r tipuri de comportament. metoda nu poate oferi o imagine completă asupra comportamentului ocupantului postului. h) Incidentele critice. cu caracter special. amanari de activităţi.este un procedeu ingineresc deoarece se utilizează mai mult la analiza posturilor cu activitate tehnică sau preponderent practică. Are însă avantajul că se concentrează asupra comportamentelor observabile şi măsurabile.presupune culegerea de informaţii privind comportamentul în situaţii speciale sau critice. motiv pentru care persoanele care se ocupă de investigare trebuie să cunoască foarte bine activitatea supusă analizei sau să caute informaţiile relevante după producerea incidentelor pentru a putea fi supuse analizei.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă In practică mai sunt si alte chestionare care se folosesc în funcţie de scopul urmărit şi de adecvare la specificul organizaţiei. Sinteza incidentelor duce la concluzii privind neajunsurile pe care le-a generat postul respectiv. Tehnica incidentelor critice presupune o evidenţă clară a tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul postului şi în unitatea în care se află acesta. culese de angajat. Utilizarea chestionarelor prezintă avantajul uşurinţei şi rapidităţii de administrare ceea ce duce la economie de timp şi costuri reduse dacă acestea sunt completate în afara orelor de muncă iar procesarea rezultatelor se face cu ajutorul sistemelor informatice. Dezavantajul metodei constă în costurile ridicate. etc. exprimate în consumul de timp pentru reţinerea şi clarificarea incidentelor. Pentru fiecare incident se analizează cauzele. pent ru a se putea pune în evidenţă situaţiile speciale care conduc la stagnări. amânari de activităţi. Metoda se aplică în cadrul rezultatelor foarte slabe obţinute în muncă dar şi în cazul rezultatelor de excepţie. circumstanţele şi comportamentul uman care au împiedicat îndeplinirea sarcinilor potrivit cadrului stabilit iniţial.

90 . Instrumentul metodologic folosit este graficul de derulare a procesului tehnologic. Orice analiză a procesului de muncă începe cu urmărirea succesiunii momentelor procesului tehnologic.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă identificarea secvenţelor care împiedică desfăşurarea cursivă a muncii. Pentru a se face analiza grafică a unei activităţi aceasta trebuie descompusă secvenţă cu secvenţă şi înregistrată pe timpii alocaţi fiecărei sarcini.

Pentru realizarea obiectivelor propuse ale companiei. Importanţa şi etapele proiectării posturilor Unul din cele mai importante domenii ale managementului resurselor umane care defineşte noul rol în continuă schimbare al managerilor de personal este acela al proiectării muncii în general şi al definirii sau proiectării posturilor în special. poate duce la creşterea satisfacţiei în muncă şi a ataşamentului faţă de organizaţie. In felul acesta proiectarea posturilor poate influenţa nivelul motivaţiei şi al performanţei. Acest lucru se face datorită faptului că ocupantul postului trebuie să înţeleagă sarcina de muncă aferentă postului şi trebuie să-i ofere ocupantului oportunităţi de dezvoltare în cadrul organizaţiei. poate influenţa sănătatea angajaţilor. impactului pe care definirea şi proiectarea posturilor o are asupra activităţii organizaţiei şi asupra persoanelor care ocupă posturile respective. teoria şi practica managerială a resurselor umane trebuie să aibă în vedere principalele activităţi ale procesului de dezvoltare a posturilor şi care sunt: proiectarea muncii proiectarea posturilor analiza posturilor reproiectarea posturilor Pentru posturile existente în organizaţie managementul de resurse umane trebuie să acorde importanţă analizei posturilor şi apoi reproiectării acestora. proces care în concepţia unor specialişti.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă CAPITOLUL IV PROIECTAREA POSTURILOR 4. reprezintă procesul dezvoltării posturilor. Proiectarea muncii în general şi proiectarea.1. Un rol important trebuie acordat de către cei implicaţi în această act ivitate. analiza şi reproiectarea posturilor în special sunt activităţi interdependente care desfăşurate în mod corespunzător permit sporirea eficienţei individuale şi organizaţionale. 91 .

Acestă abordare tehnicistă a dus la crearea unor posturi cu sarcini simple. activităţilor. mai ales la nivelul muncitorilor. atribuţiilor şi sarcinilor necesare. Aceste posturi sunt ocupate în general de persoane cu o calificare redusă care nu simt nevoia de schimbare a posturilor iar activităţile de recrutare selecţie şi pregătire a personalului sunt relativ simple şi nu i mpun probleme deosebite. Procesul. metodele de muncă folosite şi relaţiile posturilor respective cu celelalte posturi din organizaţie. Proiectarea posturilor este o activitate care a început în perioada timpurie a managementului ştiinţific când datorită priorităţii criteriului eficienţei exista convingerea că definirea sau proiectarea posturilor trebuia să aibă la bază numai date tehnice. a sarcinilor. 92 . Reproiectarea posturilor poate constitui rezultatul unor comparaţii între posturile proiectate iniţial şi analiza ulterioară a acestora ca urmare a schimbărilor rapide şi semnificative înregistrate. fiind unul complex. proiectarea posturilor reprezintă modul de structurare şi îmbinare a elementelor. uniforme. precum şi de grupare şi repartizare a acestora în subdiviziuni organizatorice în scopul îndeplinirii obiectivelor organizatorice şi individuale. Reproiectarea posturilor reprezintă procesul de redefinire a conţinutului specific al posturilor. deoarece proiectarea avea în vedere avantajele specializării în creşterea eficienţei în muncă în general şi a productivităţii în special. Proiectarea posturilor defineşte procesul prin care se stabilesc conţinutul specific al posturilor. O definiţie mai simplă a reproiectării posturilor o poate consti tui actualizarea acestora.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Proiectarea muncii este procesul de definire a funcţiilor. îndatoririlor şi sarcinilor posturilor într-o manieră care să permită obţinerea satisfacţiei şi performanţei optime. activitatea trebuie privită dincolo de realizările profesionale ale postului. De asemenea o bună proiectare a muncii şi a posturilor diminuează considerabil timpul necesar pentru analiza şi reproiectarea ulterioară a posturil or. la strategiile de personal ale organizaţiei. ignorându-se rolul deosebit de important a l ocupanţilor posturilor. responsabilităţilor şi relaţiilor acestora ca urmare a analizei posturilor. Deoarece proiectarea greşită a posturilor poate afecta negativ realizarea obiectivelor organizaţionale şi individuale. începe cu decizia managerială privind organizarea procesuală şi structurală a organizaţiei şi continuă cu proiectarea detaliată a acestora. Prin urmare. limitative.

 postul trebuie să permită exercitarea unui grad ridicat de autocontrol. Dintre factorii operaţionali cărora trebuie să li se acorde întietate în definirea postului. 93 . aşa cum sunt ele percepute de deţinătorii posturilor.  să ofere recompensele considerate corespunzătoare efortului depus.  să aibă însemnătate pentru deţinătorul său şi să presupună o activitater care să merite să fie îndeplinită. ca exemplu: diversitatea sau varietatea aptitudinilor. necesar evaluării propriei sale eficienţe. noua viziune a proiectării posturilor pune accent pe importanţa principalelor caracteristici ale posturilor. în configuraţia sau caracteristicile posturilor. deoarece există o relaţie certă între creşterea specializării postului şi scăderea satisfacţiei în muncă care la rândul său influenţează negativ rezultatele muncii în general şi productivitatea în special. autonomia şi feedback-ul. trebuie să îndeplinească următorarele cerinţe:  să constituie un întreg. proiectarea posturilor trebuie să satisfacă mai multe cerinţe sau caract eristici ale acestora.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă O dată cu creşterea gradului de specializare a posturilor. Schimbările survenite în sistemul de valori al oamenilor au adus în prim plan creşterea interesului şi a preocupărilor acestora pentru creşterea calităţii vieţii în general şi a vieţii profesionale în special. deţinătorii acestora tind să devină din ce în ce mai nemulţumiţi.  postul trebuie să-i pună la încercare capacităţile pe care acesta le consideră de valoare.  să-i furnizeze deţinătorului postului un feedback direct. In mod ideal un post bine definit. Astfel. importanţa sau semnificaţia sarcinii. Prin urmare preocupările privind definirea şi proiectarea posturilor au depăşit stadiul determinării celei mai bune metode de realizare a sarcinilor manifestându-se tendinţa de îmbunătăţire a performanţelor în muncă prin schimbări profunde în conţinutul muncii. în limitele constrângerilor impuse de organizaţie. să cuprindă o sarcină identificabilă. identitatea sarcinii. Prin urmare. sunt:  postul trebuie să permită obţinerea de feedback relevan t pentru ocupantul său.  să acorde deţinătorului postului libertatea de a lua orice decizie considerată necesară în îndeplinirea activităţii.

In special cum va fi îndeplinită fiecare sarcină de muncă? 3. există mai multe modele sau abordări majore de proiectare a posturilor.modelul clasic al proiectării posturilor. următoarele: .1 Modelul clasic al proiectării posturilor Modelul are la bază criteriul eficienţei şi a abordării simpliste a aspectelor tehnologice.2. . stabilirea sarcinilor de muncă individuale. conceptele de diviziune şi specializare a muncii. 4.modelul caracteristicilor postului. 94 . Proiectarea clasică a posturilor are în vedere. unele deosebiri în ceea ce priveşte obiectivele şi conţinutul definirii sau proiectării posturilor.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Procesul de proiectare al posturilor cuprinde. combinarea sarcinilor de muncă individuale în posturi specifice care vor fi încredinţate angajaţilor. diferenţele dintre ele constând în aspecte formale iar pe de altă parte. Cum vor fi grupate diferitele sarcini de muncă individuale pentru a forma posturile? După cum se observă prima şi a treia fază a procesului de proiectare a posturilor determină conţinutul posturilor iar a doua faza sugerează modul în care vor fi realizate sarcinile.modelul conceptual al proiectării posturilor 4. . Dintre modelele de proiectare a posturilor cel mai frecvent întâlnim în literatura de specialitate. deoarece acestea sunt căile cele mai uşoare şi mai convenabile de minimizare a costurilor prin minimizarea timpilor pe unitatea de produs sau de creştere a productivităţii prin exigenţa mai scăzute faţă de nivelul de calificare sau de pregătire a personalului. apărute de-a lungul timpului.2. în general. Modele de proiectare a posturilor Potrivit literaturii de spacialitate şi practicii manageriale în domeniu. De asemenea. Ce sarcini diferite trebuie să fie îndeplinite? 2. se află în prim plan. stabilirea metodei de muncă folosită pentru îndeplinirea fiecărei sarcini. în primul rând sarcina tehnică şi raţionalizarea muncii în general şi a posturilor în special. următ oarele faze: 1.

 determinarea timpului necesar îndeplinirii sarcinilor de muncă sau operaţiilor şi stabilirea timpilor standard (tabele de timpi standard predeterminaţi).  determinarea modului de realizare a sarcinilor de muncă sau elementelor de muncă prin aplicarea principiilor economiei mişcărilor.  grad minim de flexibilitate sau de libertate pe post Această abordare clasică a proiectării posturilor este o metodă raţionalanalitică.  dezvoltarea unei metode de recompense bazată pe timpi standard.2. sunt încă valabile şi se mai fac simţite la nivelul posturilor muncitorilor care efectuează munci simple. Modelul caracteristicilor postului Acest model de proiectare al posturilor este întâlnit destul de frecvent în literatura de specialitate deoarece reprezintă o abordare comportamentală a proiectării posturilor. astfel încât deţinătorii acestora să-şi poată valorifica potenţialul 95 . abordarea clasică a proiectării posturilor are în vedere următoarele aspecte:  grad maxim de specializare a muncii. manifestându-se tot mai mult tendinţa de îmbunătăţire a activităţii respective prin schimbări profunde în conţinutul muncii sau în caracterele posturilor. deoarece în ultimul timp tot mai multe studii sau cercetări au fost orientate spre schimbarea conţinutului muncii în general şi al posturilor în special.  timp minim pentru realizarea sarcinilor. uniforme şi repetitive.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Prin urmare.2. Aceste principii ale managementului ştiinţific au fost introduse în proiectarea posturilor în 1900. Complexitatea muncii şi sporirea eficienţei acesteia nu poate fi obţinută fără a acorda importanţă aspectelor umane ale muncii. 4.  grad maxim de utilizare a maşinilor. deoarece nu are în vederea problematica deosebit de complexă a motivării personalului sau a satisfacerii nevoilor acestuia. Clasicii managementului ştiinţific consideră că modelul clasic al proiectării posturilor presupune:  determinarea obiectivelor muncii şi a succesiunii operaţiilor. tehnicistă.  nivel minim de calificare.  divizarea muncii în sarcini de muncă sau elemente de muncă bine individualizate. Prin urmare precocupările privind definirea sau proiectarea posturilor au depăşit stadiul abordării clasice.

 identitatea sarcinii.  autonomia.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă motivaţional sau să-şi satisfacă cât mai deplin nevoile individuale de dezvoltare şi recunoaştere.  feedback-ul CARACTERISTI CI PRINCIPALE ALE POSTULUI STĂRI PSIHOLOGICE CRITICE REZULTATE PERSONALE ŞI REZULTATEL E MUNCII Varietatea calificării Identitatea sarcinii Importanţa sarcinii Autonomia Însemnătatea resimţită a muncii prestate Responsabilitatea resimţită pentru rezultatele muncii Cunoaşterea rezultatelor reale ale activităţiilor Înaltă motivaţie internă a muncii Înaltă calitate a performanţei muncii Satisfacţie mare a muncii Feedback Absenteism scăzut.Modelul caracteristicilor postului 96 . şi anume:  varietarea calificării sau diversitatea aptitudinilor.1.  importanţa sau semnificaţia sarcinii. conţinutul postului se bazează pe cinci caracteristici ale postului care constituie trăsăturile determinante ale definirii sau proiectării cât mai corecte ale posturilor. Acest model de proiectare îşi propune să demonstreze în ce mod potenţialul motivaţional al angajaţilor poate fi transformat în rezultate dorite. fluctuaţie redusă şi profit Intensitatea nevoilor de dezvoltare a personalului Fig 4. Din punctul de vedere al acestui model.

în general prin sarcini de muncă corelate cu cele existente: Activităţile suplimentare sau adiţionale pot fi activităţi auxiliare sau de pregătire efectuate de obicei de alte persoane care pot avea însă un nivel de responsabilitate mai redus. Deoarece oamenii diferă în ceea ce priveşte necesităţile lor de varietate sau diversitate şi în această situaţie există un nivel optim pentru fiecare angajat. activităţile respective nu contribuie la creşterea motivaţiei sau la proiectarea unui post mai motivant. De aceea de câte ori o activitate sau o sarcină de muncă trebuie împărţită între mai multe persoane este necesar să se analizeze în ce măsură acest lucru este justificat. respectiv realizarea integrală sau parţială a unor sarcini de muncă de la început până la sfârşit cu rezultate vizibile care pot fi delimitate. Identitatea sarcinii Această dimensiune esenţială a postului reprezintă gradul în care un post presupune realizarea de unităţi de muncă complete. Dacă aceste activităţi de nivel mai scăzut sunt adăugate sarcinilor existente. O condiţie obligatorie la nivelul ficărui post o constituie existenţa unui minim de calificare sau a unui număr minim de aptitudini şi abilităţi la nivelul fiecărui post. Este necesar să se proiecteze posturi cu activităţi complete şi mult mai substanţiale datorită duratei mari de realizare a activităţilor comparativ cu duratele unor cicluri mici ale unor acţiuni de rutină care pot începe şi se pot termina o dată cu schimbul de muncă. Deţinătorul postului poate resimţi un sentiment de realizare numai în situaţia în care aptitudinile. ci duc la insatisfacţii şi la nemulţumirii din partea titularului postului 97 . Mărirea gradului de identitate a unor sarcini se poate realiza. activităţi sau sarcini de muncă identificabile de sine stătătoare.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Varietarea calificării sau diversitatea aptitudinilor Această caracteristică a postului defineşte gradul în care un post solicită efectuarea unei diversităţi de activităţi care implică folosirea unui număr mai mare sau mai mic de calităţi. fără a transforma activitatea într-o unitate de muncă mai completă sau de sine stătătoare. calificările şi abilităţile sunt necesare şi sunt utilizate cât mai complet. în timp ce prea multă varietate sau diversitate poate duce la definirea unor activităţi prea fragmentate. Gradul de varietate sub nivelul optim poate duce la proiectarea unor posturi cu activităţi monotone. de aptitudini şi abilităţi din partea deţinătorului postului.

să-şi determine duratele. Importanţa sarcinii sau măsura în care aceasta este percepută ca o muncă utilă diferă în funcţie de concepţiile indivizilor sau de propriul sistem de valori. feedback -ul depinde în mare măsură de gradul în care o activitate sau o anumită sarcină de muncă 98 . De exemplu indivizii în general şi angajaţii în special pot admite că o anumită activitate este importantă însă aceştia nu consideră întodeauna că scopurile spre care este direcţionată activitatea respectivă merită efortul.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Importanţa sau semnificaţia sarcinii Această caracteristică a postului defineşte măsura sau gradul în care o activitate. ci doar o mică parte dintr-un întreg atunci prea multă autonomie la nivelul postului de muncă poate duce la ineficienţă prin dispariţia coordonării necesare. Există şi situaţii în care prea mută autonomie acordată unui deţinător de post poate duce la un anumit stres. Ca şi în cazul altor caracteristici principale ale postului. asupra eficacităţii muncii sale privind nivelul şi calitatea rezultatelor reale ale activităţilor desfăşurate. Feedback-ul Această dimensiune deosebit de importantă a postului evidenţiază nivelul la care postul oferă deţinătorului acestui în mod direct. o sarcină de muncă sau un post influenţează sau exercită un impact deosebit asupra vieţii sau muncii altora fie în cadrul organizaţiei fie în mediul exterior acesteia. Autonomia reflectă gradul până la care deţinătorii posturilor îşi pot planifica. regimul de muncă şi odihnă. ritmurile de muncă şi procedeele necesare îndeplinirii sarcinilor. clar şi la timp informaţiile asupra propriilor performanţe. De aceea specialiştii în domeniu consideră că este deosebit de important să studieze modalităţile prin care angajaţii unei organizaţii pot deveni mai conştienţi de modul în care munca loe se încadrează în procesul productiv global sau în activitatea generală a organizaţiei. Autonomia Este acea caracteristică esenţială a postului care defineşte măsura sau gradul în care un post asigură sau oferă o anumită libertate. săşi poată programa propria sa activitate. independenţă şi autoritate de decizie pentru ca deţinătorul acestuia să-şi poată stabili propriile sale obiective. ceea ce duce în cele din urmă la apariţia unui sentiment de responsabilitate resimţită pentru rezultatele muncii. organiza şi controla activitatea. Dacă activitate nu reprezintă o unitate de muncă completă şi de sine stătătoare sau un întreg.

Modul de combinare a caracteristicilor principale ale posturilor şi satisfacţia deşinătorilor posturilor pot provoca apariţia sau pot afecta trei stări psihologice principale: 1. atunci când este asigurat din exterior (respingerea unor produse de către controlul de calitate. termene respectate) şi extrinsec. cunoaşterea rezultatelor reale ale activităţii. De asemenea autonomia este direct legată de responsabilitatea resimţită faţă de rezultatele muncii ceea ce permite dezvoltarea 99 .Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă reprezintă o unitate de muncă completă. Astfel primele trei caracteristici ale postului contribuie la dezvoltarea unui sentiment de înţelegere mai exactă şi mai deplină a muncii prestate sau a postului. La fel ca şi rezultatele activităţii desfăşurate. muncitorii trebuie lasaţi să cunoască şi să ştie ce ei produc la fel cum bucătarul trebuie să guste ceea ce el găteşte. defecte constatate. deoarece permite deţinătorului să-şi corecteze. să-şi adapteze şi să-şi îmbunătăţească permanent activităţile desfăşurate. feedback-ul poate fi intrinsec. însemnătatea resimţită a muncii prestate sau înţelegerea deplină a muncii respectiv măsura în care deţinătorul postului consideră munca importantă. Autorii modelului caracteristicilor postului încearcă să sugereze şi să descrie modul în care pot fi combinate diferitele caracteristici ale postului pentru a provoca apariţia unor stări psihologice importante care la rândul lor influenţează sentimentele oamenilor pentru activităţile desfăşurate sau pentru rezultatele personale sau organizaţionale. etc). de sine-stătătoare sau un întreg unitar identificabil. evaluarea performanţelor unor angajaţi de către managerii direcţi sau superiorii acestora. responsabilitatea resimţită pentru rezultatele muncii. Altfel spus. aprecierile în scris ale unor clienţi cu privire la calitatea produselor. ca de valoare sau că merită să fie făcută. deoarece feedback-ul în acest caz este mai clar şi mai direct. Feedback-ul intrinsec tinde să fie mai puternic şi mai direct decât cel extrinsec. 2. Cu cât aceste stări psihologice sunt mai cunoscute. cu atât este mai mult percepută motivaţia internă a muncii. atunci când provine din interiorul activităţii(produse fabricate. Prin urmare luarea în considerare şi analiza atentă a caracteristicilor principale ale posturilor permite o înţelegere mai clară a contribuţiei acestora la apariţia stărilor psihologice critice care la rândul lor determină sentimentele oamenilor faţă de activităţile desfăşurate şi faţă de rezultatele obţinute. 3. Comportamentul în muncă sau strile psihologice critice ale deţinătorului postului par a fi mult mai pozitive în acele situaţii în care există o concordanţă cât mai deplină între cerinţele postului şi calităţile deţinătorului acestuia.

abordarea proiectării postului prin influenţarea varietăţii calificării sau a diversităţii aptitudinilor poate fi realizată prin a asigura deţinătorului postului posibilitatea de îndeplinire a mai multor sarcini. în situaţiile în care există o concordanţă cât mai deplină între caracteristicile postului şi deţinătorul acestuia.2. îmbogăţirea postului poate avea un anumit impact asupra uneia sau alteia din dimensiunile principale ale postului. Ţinând seama de cele cinci caracteristici ale postului. relaţiile de muncă). Modelul conceptual al proiectării posturilor cuprinde o serie de concepte şi termeni. este concordanţa între dimensiunile esenţiale ale posturilor şi trăsăturile deţinătorilor acestora. în cele din urmă. Abordarea proiectării postului prin influenţarea importanţei sarcinii poate fi realizată printr -o informare corespunzătoare a angajaţilor în legătură cu importanţa muncii lor sau cu impactul pe care o anumită sarcină sau un anumit post îl are asupra altor oameni. trebuie avut în vedere faptul că diferenţele individuale pot duce la reacţii individuale diferite şi pot modera legăturile existente între diferitele variabile ale modelului. diferenţele individuale şi sociale. De exemplu. 4. perceperea sau înţelegerea conţinutului postului. 100 . Modelul conceptual al proiectării posturilor Acest model de proiectare a posturilor are la bază valorificarea literaturii de specialitate şi a practicii manageriale în domeniu. ca de exemplu: factorii sarcinii. De aceea comportamentul în muncă şi stările psihologice critice par să fie aşa cum am mai menţionat mai pozitive. specialiştii consideră că nu toate posturile trebuie definite sau proiectate la cel mai înalt nivel. deoarece ceea ce trebuie realizat. modelul caracteristicilor postului sugerează faptul că rezultatele personale şi organizaţionale apar numai în cazul persoanelor care au capacităţile sau disponibilităţile necesare pentru realizarea îmbogăţirii postului. în ceea ce priveşte fiecare caracteristică a acestora. Deoarece oameni diferiţi au capacităţi. Dacă o persoană nu manifestă o anumită nevoie de dezvoltare. factorii tehnologici. Din punct de vedere managerial. posibilităţi şi nevoi diferite. care simt nevoia puternică de schimbare şi realizare în muncă sau manifestă un grad rezonabil de satisfacţie referitor la contextul postului (grad de siguranţă. specialiştii au sugerat cinci abordări ale proiectării postului prin influenţarea fiecărei caracteristic i în parte. Prin urmare. salariul.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă unui simţ mai profund al responsabilităţii iar feedback -ul este o caracteristică strâns legată de rezultatele reale ale activităţii.3. factorii umani.

In cadrul modelului conceptual al proiectării posturilor este recunoscută atenţia care trebuie acordată realizării unei concordanţe cât mai depline între necesităţile individuale şi cele organizaţionale. reacţiile individuale diferite. Modelul conceptual al proiectării posturilor Modelul conceptual al proiectării posturilor are în vedere un număr de surse complexe ale proiectării şi recunoaşterii în cadrul postului. poate să fie dezamăgită de la acelaşi post. In concepţia acestui model. o altă persoană. De exemplu în timp ce o persoană poate obţine unele satisfacţii de la un post. pentru obţinerea unei eficienţe optime. Factorii tehnologici Diferenţele cadrului social Factorii sarcinii Analiza posturilor PROIECTAREA POSTURILOR Perceperea conţinutului postului Diferenţele individuale Performanţa postului Factorii umani Fig 4.2.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă care în interdependenţa lor descriu aspecte sau variabile deosebit de importante ale performanţei posturilor şi ale eficienţei organizaţionale. 101 . De exemplu. o tehnologie de fabricaţie poate impune adoptarea unei anumite metode de organizare sau proiectarea unor posturi cu o calificare inferioară. costurile sau efectele menţionate pot fi evitate printr-o echilibrare mai atentă a necesităţilor individuale şi organizaţionale. soluţie care poate avea ca rezultat unele nemulţumiri ale muncitorilor.

mai cunoscute fiind:  rotaţia posturilor. De multe ori. mişcarea sau schimbarea angajaţilor de la o sarcină de muncă la alta pentru a reduce monotonia prin creşterea varietăţii sarcinilor sau a diversităţii în muncă. Unii specialişti consideră că rotaţia posturilor poate fi folosită şi ca o metodă de perfecţionare a personalului care cunoaşte conţinutul celorlalte posturi şi deci înţelege mai bine procesul de producţie. In acest fel angajaţii au posibilitatea să-şi utilizeze mai bine aptitudinile şi să dobândească pregătirea necesară pentru realizarea diferitelor activităţi sau pentru desfăşurarea întregului proces de muncă în cadrul căruia postul este doar o parte. In cazul în care sarcinile de muncă nu au legătură unele cu altele şi au un ciclu de muncă foarte redus. până la câteva saptămâni. rotaţia posturilor poate provoca animozităţi între anjgajaţii care şi-au schmbat locurile de muncă între ei.  echipe de lucru autonome.3. Cel mai bine.  lărgirea posturilor. Deşi nu este o metodă nouă. rotaţia posturilor este larg utilizată deoarece limitează gradul de specializare şi permite creşterea gradului de cunoaştere a conţinutului posturilor. Abordări şi metode ale definirii sau proiectării posturilor Potrivit literaturii de specialitate există o multitudine de metode ale definirii sau proiectării posturilor. Activitatea de rotaţie a posturilor se face de obicei la intervale de timp regulate sau la perioade prestabilite care pot varia de la câteva ore.  alte abordări ale definirii sau proiectării posturilor Rotaţia posturilor Rotaţia posturilor sau combinarea sarcinilor de muncă prin rotaţie. rotaţia posturilor se pretează în interiorul echipelor de muncă unde posturile sunt relativ omogene şi membrii echipelor pot fi schimbaţi de la un loc de muncă la altul. combianrea sarcinilor prin rotaţia posturilor poate crea nemulţumiri sau poate distrage atenţia angajaţilor. Pe de altă parte. Unii angajaţi pot sa manifeste şi un interes suplimentar determinat de colaborarea cu oameni noi. deoarece fiecare post este o parte a procesului.  îmbogăţirea posturilor.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă 4. rotaţia 102 .  abordarea combinată. Rotaţia posturilor presupune rotaţia periodică a sarcinilor încredinţate sau schimbarea acestora la anumite intervale de timp. însă include sarcini diferite în condiţiile în care necesită abilităţi similare.

ea nu permite creşterea gradului de înţelegere a conţinutului şi importanţei acestora. ca urmare a reducerii monotoniei sau ritmului de muncă şi se aplică în cazul posturilor de muncă simple. alţii preferă o muncă pe care să o deprindă repede şi care le permite să-şi ocupe mintea cu altceva.  deţinătorii posturilor pot avea mai mult control asupra ritmului lor de muncă şi pot folosi o gama mai largă de aptitudini. Astfel spus. spre eliminarea efectelor acesteia. Ca şi rotaţia posturilor. lărgirea posturilor ar putea fi inclusă într-o abordare mai amplă care să urmărească obţinerea unor recompense asociate cu performanţa. Avantajele lărgirii posturilor  rezultate mai bune şi o mai mare satisfacţie în muncă. cu sarcini de muncă puţine şi reduse ca dimensiune. lărgirea postului se realizează atunci când deţinătorul postului primeşte mai multe sarcini de muncă aproximativ de aceeaşi dificultate şi de aceeaşi responsabilitate.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă posturilor poate demotiva unii angajaţi ambiţioşi sau foarte capabili care urmăresc îndeplinirea unor responsabilităţi sau a unor obiective într -un anumit domeniu de activitate. spre oferirea unor satisfacţii suplimentare în executarea sarcinilor precum şi spre prevenirea sau diminuarea oboselii în muncă. Acestă dimensiune a conţinutului postului se referă la numărul şi varietatea sarcinilor similare pe care deţinătorul postului trebuie să le realizeze. lărgirea conţinutului muncii sau sporirea atribuţiilor constă în îmbinarea sau combinarea mai multor sarcini anterior fragmentate. In lipsa unor compensaţii de orice fel. de aceea rotaţia posturilor este mai legată de încărcarea pe orizontală a posturilor decât pe verticală ceea ce implică mai multă responsabilitate acordată angajatului. recompense care pot deveni factori motivaţionali. pentru a creşte varietatea şi înţelegerea importanţei sarcinilor respecti ve.  dezvoltarea resurseolr umane ca urmare a noilor cerinţe de calificare şi a acumulării de experienţă în condiţiile realizării mai multor sarcini de muncă. 103 . Lărgirea posturilor Lărgirea posturilor. doar unii angajaţi vor fi încântaţi de mutarea în alt post. Deşi rotaţia posturilor poate reduce monotonia sau modifica ritmul de muncă.  scade absenteismul şi se reduce fluctuaţia personalului. Lărgirea postului este orientată spre combaterea monotoniei muncii.  reducerea oboselii în muncă ca urmare a modificării ritmului de muncă sau a eliminării monotoniei.

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Dezavantajele lărgirii posturilor  costurile legate de reproiectarea posturilor care conţin salariile mai mari solicitate în condiţiile în care se realizează alte sarcini de muncă. combinarea lor prin lărgirea postului poate doar nemulţumi sau distrage atenţia. varietetea sarcinilor sau sporirea atribuţiilor sunt totuşi limitate prin urmare. îmbogăţirea posturilor sau a conţinutului sarcinilor presupune sporirea autonomiei. Posturile pot fi îmbogăţite prin creşterea conţinutului motivaţional al sarcinilor de muncă sau prin sporirea participării şi implicării deţinătorilor posturilor. Asta înseamnă că îmbogăţirea posturilor are în vedere nu numai aspectele fizice şi motorii ale muncii ci şi aspectele cognitive şi afective ale acesteia.  deşi satisfacţia personală este mai mare nu în toate situaţiile şi eficienţa activităţii este mai mare.  rezistenţe la schimbare a unor angajaţi.  dacă sarcinile de muncă nu au legătură între ele şi au un ciclu scurt. Imbogăţirea posturilor Această metodă de definire sau proiectare a posturilor acţionează dincolo de lărgirea posturilor deoarece acordă o mai mare importanţă autonomiei şi responsabilităţilor posturilor şi este bazată pe abordarea caracteristicilor esenţiale ale posturilor. sunt numeroase cazurile în care calitatea şi rezultatele activităţii sunt mult reduse.  implică timp şi costuri mari de pregătire datorită cerinţelor suplimentare de calificare. care: .încurajează angajaţii să se comporte ca manageri în cadrul posturilor lor de muncă. 104 . competenţelor şi responsabilităţilor posturilor. Aşa cum rezultă din unele programe de domeniu. Prin urmare. lărgirea postului este o precondiţie necesară pentru îmbogăţirea posturilor. datorită responsabilităţilor asumate sau a libertăţii de acţiune.  limitele activităţii de producţie care nu întotdeuna permite lărgirea posturilor sau sporirea atribuţiilor. îmbogăţirea posturilor este un proces.permite reproiectarea posturilor pentru a face posibil un asemenea comportament. să ia decizii referitoare la salariile posturilor şi la rezultatele acestora. . Cu toate că lărgirea postului permite satisfacerea unor nevoi suplimentare.  creşterea duratei de realizare a sarcinilor de muncă.

managerii în general şi cei de personal în special au devenit tot mai conştienţi că îmbogăţirea posturilor implică o serie de schimbări în conţinutul acestora. să aibă posibilitatea să răspundă pentru posturile lor.  sporirea posibilităţilor de pregătire sau dezvoltare profesională.  atribuirea unei persoane sau unui grup de oameni a unei unităţi de muncă complete. aceştia trebuie să aibă mai multă libertate în cadrul muncii.  evaluarea performanţelor prin răspunsuri şi informaţii directe şi oportune. astfel încât aceştia să se implice tot mai mult sau să participe tot mai eficient la unele acţiuni de planificare. un feedback direct sau intrinsec prin modul în care angajatul acţionează pe postul său sau primeşte informaţii referitoare la rezultatele obţinute. acolo în special unde indivizii fac dovada capacităţii lor de a-şi controla propria muncă şi de a atinge standardele stabilite în prealabil. Prin urmare. ca de exemplu:  creşterea responsabilităţilor angajaţilor pentru propria lor muncă. 105 .Herzberg.  Individualizarea postului printr-o serie de caracteristici sau calităţi unice. inovare sau analiză a rezultatelor. organizare.  sporirea posibilităţii angajaţilor de a diversifica metodele de muncă sau de a modifica succesiunea sau ritmul muncii lor.  introducerea unor sarcini de muncă noi şi mai dificile faţă de cele iniţiale sau cu care angajaţii nu s-au mai confruntat anterior în vederea folosirii la un nivel superior a întregului potenţial profesional al angajaţilor. care au evidenţiat faptul că individul este mai motivat când i se dă posibilitatea de a-şi folosi capacităţile sau abilităţile sau când i se dă o responsabilitate mai mare.  antrenarea angajaţilor.  exercitarea unei influenţe sporite din partea angajaţilor în stabilirea sarcinilor de muncă sau a standardelor de performanţă  dezvoltarea autocontrolului sarcinilor de muncă şi a resurselor încredinţate. pentru a se identifica o serie de sarcini de muncă sau activităţi într-un produs finit şi recunoscut. deţinătorul unui post doreşte mai multă responsabilitate şi tinde către autorealizare.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Impulsul pentru reproiectarea posturilor în vederea îmbogăţirii conţinutului posturilor a fost dat de teoriile lui McGregor şi F. De aceea posturile trebuie să fie astfel proiectate sau reproiectate încât să devină mai interesante şi mai motivante. Pe măsură ce teoria şi practica managerială în domeniul r esurselor umane au evoluat. autoafirmare şi autodezvoltare iar dacă i va permite acest lucru el va fi mult mai motivat şi mai satisfăcut. a unui produs complet.

experienţa şi sistemul de valori ale deţinătorului postului. Cercetările recente în domeniul managementului resurselor umane evidenţiază faptul că obţinerea schimbărilor sau a rezultatelor dorite ca urmar e a îmbogăţirii posturilor depinde în mare măsură de varietatea caracteristicilor individuale (sex. nivel educaţional. 106 . voinţa sau disponibilitatea managerilor de a delega autoritatea. vârstă.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă  schimbarea naturii sau stilului comportamentului managerial. care are în vedere capacitatea. etc) de personalitatea. deoarece toate aceste variabile determină la rândul lor comportamente sau reacţii diferite faţă de acţiunile întreprinse. aceasta exprimând limitele în interiorul cărora deţinătorul postului are dreptul de a acţiona pentru realizarea obiectivelor individuale şi organizaţionale. îmbogăţirea posturilor poate fi percepută diferit sau poate avea rezultate diferite nu numai de la un post la altul în cadrul aceleiaşi organizaţii dar şi între organizaţii. De aceea. Trebuie avut în vedere că îmbogăţirea posturilor nu este dorită în toate cazurile iar dezvoltarea unor programe de modificare a conţinutului muncii sau de reproiectare a posturilor poate crea o anumită rezistenţă la schimbare.

.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă ACŢIUNILE SUGERATE PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE POSTULUI Combinarea sarcinilor Varietatea calificării Formarea unităţilor naturale de muncă Identitatea sarcinii Stabiliraea relaţiilor cu clienţii Importanţa sarcinii Încărcarea pe verticală Autonomia Deschiderea canalelor de feedback Feedback Figura 4.Legăturile între acţiunile sugerate şi caracteristicile postului In unele situaţii proiectarea sau reproiectarea posturilor trebuie adordate atât prin lărgirea posturilor cât şi prin îmbogăţirea acestora care nu sunt strategii concurente deoarece lărgirea posturilor este o precondiţie necesară pentru îmbogăţirea acestora.3. Echipe de lucru autonome Acestă abordare a definirii sau proiectării posturilor presupune crearea de echipe sau grupuri de lucru autoreglabile care în mare măsură lucrează fără 107 .

ritmului şi timpului de muncă. decid asupra distribuirii sarcinilor şi a modului de alocare a resurselor. amintim:  asigură schimbarea în sens pozitiv a atitudinii sau comportamentului angajatului în general şi a membrilor echipei în special.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă supraveghere directă. Printre avantajele acestei metode de definire şi proiectarea a posturilor . Ea reflectă o viziune mult mai cuprinzătoare a proiectării muncii în general şi a posturilor în special deoarece adaugă îmbogăţirii posturilor dimensiunea socială şi are în vedere o astfel de grupare a sarcinilor încât să realizeze o mai bună înţelegere a limitelor sociale ale organizării muncii decât a limitelor artificiale bazate pe tehnologie. controlează munca sau comportamentul membrilor sau pot decide asupra distribuirii recompenselor. Astfel există numeroase exemple de echipe de lucru autonome care după stabilirea şi acceptarea în comun a obiectivelor ce urmează a fi atinse îşi asumă modul în care pot fi realizate.  permite membrilor echipei să dobândească noi aptitudini şi să utilizeze cât mai bine aptitudinile existente.  datorită interdependenţei sarcinilor membrilor echipei de lucru se asigură responsabilitatea colectivă pentru rezultatele activităţii desfăşurate precum şi o implicare mai mare faţă de obiectivele organizaţionale. hotărăsc asupra metodelor.  reduce numărul de personal necesar pentru supraveghere.  uşurează înlocuirea personalului absent. acordarea autonomiei de grup constituie o posibilitate care permite nu numai creşterea nivelului de identitate şi autonomie a sarcinilor sau asumarea unei game largi de responsabilităţi ci şi satisfacerea într -o măsură mai mare a necesităţilor oamenilor. 108 . Metoda reflectă faptul că în multe activităţi în care nu este posibilă ridicarea nivelului de autonomie individuală.  feedback-ul şi evaluarea sunt realizate în funcţie de performanţa întregului grup de lucru. pot selecta şi perfecţiona noi membrii. a celor care se îmbolnăvesc sau care se află în concediu.  varietatea calificărilor membrilor echipei permite acoperirea în totalitate sau în mare parte a sarcinilor grupului de lucru. inclusiv îmbunătăţirea calităţii producţiei.  scade absenteismul şi reduce fluctuaţia personalului.

Dintre dezavantajele acestei metode. datorită tendinţelor organizaţionale de descentralizare. precum şi unele dificultăţi cu persoanele care preferă să lucreze singure. considerate tradiţionale. Având în vedere aspectele prezentate.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă  amplifică dimensiunile sociale şi umane ale muncii sub forma unor modalităţi cât mai adecvate specificului posturilor.  timp parţial de lucru. Programele de lucru flexibile se bazează pe faptul că angajaţii pot să -şi organizeze timpul de lucru după cum le convine stilului de viaţă indiv idual dar acestea trebuie să aibă la bază câteva principii: 109 .  pot genera probleme suplimentare între membrii grupului. nevoi sau preferinţe ale angajaţilor.  munca la domiciliu. de flexibilizare şi umanizare a muncii. marea majoritate a specialiştilor în domeniu prevăd o extindere a acestei metode de definire şi proiectare a posturilor. sunt:  programe de lucru flexibile.  normă de timp anuală. Acestea sunt programe alternative în care orele de sosire şi cele de plecare de la serviciu sunt flexibile. Alte abordări ale definirii sau proiectării posturilor Schimbările produse în piaţa muncii au obligat patronatul şi sindicatele să adopte noi modalităţi de organizare şi remunerare a muncii sau unele alternative la programele de lucru tradiţionale. Programe de lucru flexibile Aceste abordări ale definirii sau proiectării posturilor ţin seama nu numai de aspectele economice şi tehnice ci şi de diferite interese. Aceste noi modalităţi de organizare şi remunerare a muncii. amintim:  pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor care revin grupului sau pentru îndeplinirea sarcinilor suplimentare şi pentru a fi capabili să schimbe rolurile între ei.  săptămâna de lucru comprimată. membrii grupului trebuie să fie încadraţi într -un sistem de pregătire sau de recalificare profesională care poate atrage cheltuieli sau resurse suplimentare.  împărţirea postului. faţă de cele descrise.

numărul obligatoriu de ore pentru toţi angajaţii trebuie să fie esenţiale şi să reprezinte cel puţin jumătate din programul zilnic de lucru . Deşi avantajele individuale şi organizaţionale sunt evidente.venirea la program este variabilă şi se face la ora la care-i convine angajatului.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă . probleme legate de asigurarea permanenţei(cei mai mulţi angajaţi doresc să fie liberi vineri sau luni). . Cercetările în domeniu au evidenţiat că rezultate notabile apar doar la introducerea sistemului. . dificultăţi întâmpinate cu îngrijirea copiilor.durata timpului de lucru este cea normală. Norma de timp anuală Această alternativă la programele de lucru tradiţionale are în vedere faptul că patronatele negociază cu sindicatele un număr total de ore ce urmează a fi lucrate pe parcursul întregului an în locul normei orare săptămânale. precum şi probleme legate de ataşamentul faţă de organizaţie.toţi angajaţii trebuie să fie prezenţi la lucru în perioada stabilită sau sunt obligaţi să întrunească un anumit număr de ore de muncă pe o anumită perioadă de regulă în fiecare zi de lucru. cei vârstnici refuzţndu-l fiind nevoiţi să-şi ia des câte o zi de odihnă pentru a se reface după oboseala acumulată. cu toate că de regulă opţiunea respectivă este una negociată. Principalul avantaj al metodei constă în faptul că având un program flexibil angajaţii nu vor trebui sa se învoiască de la program sau să absenteze aceştia vor avea mai mult timp liber ceea ce va conduce la creşterea ataşamentului faţă de muncă şi a performanţelor muncii. cei mai mulţi având un al doilea serviciu.angajaţii trebuie să declare activitatea depusă în fiecare zi. . cu condiţia să fie respectati unii parametrii ca de exemplu numărul maxim sau minim de ore ce urmează a fi lucrate în oricare din săptămânile dintr-un an. Săptămâna de lucru comprimată Această modalitate de organizare a regimului de muncă şi odihnă permite angajaţilor să muncească mai multe ore pe zi în mai puţine zile ceea ce reduce săptămâna de lucru. Metoda are avantajul că 110 . Ca dezavantaj este faptul că personalul cheie nu este întotdeuna disponibil pe perioada de muncă considerată „de bază”. angajaţii acumulând o anumită oboseală în decursul timpului. apar unele probleme cum ar fi: obosela acumulată în orele de program prelungit. De asemenea el este preferat de angajaţii mai tineri.

este foarte dificil de împărţit postul. Munca la domiciliu. sistemul permite organizaţiei să îmbunătăţească flexibilitatea în raport cu cererea de personal. organizaţie şi societate. în funcţie de sezon. creşte. împărţirea postului constă în împărţirea pe din două a unui post existent. Principalul dezavantaj al acestei metode este faptul ca munca la domiciliu însemnă o reducere a interacţiunii sociale cu ceilalţi 111 . Impărţirea postului Această metodă se referă la faptul că doi angajaţi cu jumătate de normă îndeplinesc împreună sarcinile aferente postului sau unei norme întregi iar orele de muncă şi salariul sunt împărţite între ei. Aceasta se poate realiza numai în cazurile în care specificul muncii nu pretinde prezenţa la un anumit sediu sau ca activitatea să fie desfăşurată la un anumit loc de muncă ceea ce va determina noi reconsiderări în domeniul efectivelor de personal. Astfel. Timp parţial de lucru Este acea formă de lucru sau alternativă la programele de lucru tradiţionale care permite angajaţilor să lucreze un număr de ore mai mic decât cel reglementat. doritor să lucreze cu normă parţială. această metodă poate crea unele probleme de consecvanţă şi continuitate dacă cei ce-şi împart postul nu comunică în mod corespunzător. astfel încât să poată fi ocupat de două persoane în acelaşi timp. este convenabil şi uşor de acceptat de enumite categorii de personal. plătite proporţional cu activitatea depusă. Prin urmare. sistemul putând atrage personal cu experienţă. Avantajele acestei forme de lucru sunt împărţite între angajaţi. Pentru societate importanţa acestei forme de lucru este datorită faptului că numărul de locuri de muncă ocupate. În practică. Majoritatea acţiunilor de împărţire a postului sunt iniţiate de angajaţi.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă permite o distribuire mai eficientă a orelor de muncă conform alternanţelor de ritm al activităţii. Cu toate avantajele evidente pentru angajaţi.

din ce în ce mai mult. In societăţile de asigurări cu activitate compozită 26. activităţile se pot divide în subactivităţi specializate în funcţii precise. nu de indivizi izolaţi ci de grupuri de oameni adunaţi. recrutaţi la început din raţiuni tehnice. se desfăşoară următoarele activităţi:  de asigurări generale şi asigurări de viaţă  de lichidare a daunelor apărute  economică 25 26 Meyerson. care modifică art. conştiinţa de clasă. sunt asigurători autorizaţi să desfăşoare simultan asigurări de viaţă şi activităţi de asigurări generale. naţiune. Separarea activităţilor şi a funcţiilor – presupune separarea celor două activităţi importante din companiile de asigurări. La organizarea activităţii de subscriere. activitatea de subscriere şi cea de investiţii a fondurilor care acoperă rezervele tehnice. 112 . Gruparea pe orizontală a indivizilor din organizaţie se bazează pe specializarea activităţilor. fonction psychologique. având ca efect obţinerea de profit pentru cei ce investesc în societăţi comerciale care încheie şi administrează contracte de asigurare în vederea protejării celor ce sunt ameninţaţi de pericole care le-ar putea produce pierderi financiare. apartenenţa (sentimentul de apartenenţă) la o regiune. rasă (sau neapartenenţa).2005 privind modificarea şi completarea Legii 32/2000 privind societăţile de asigurări şi supravegherea asigurărilor. Gruparea pe verticală permite facilitarea comunicării în interiorul organizaţiei.2. dar apoi grupaţi într-o realitate diversă şi complexă a raporturilor umane. opiniile sociale şi politice. precum şi despăgubirea celor care sunt afectaţi de riscurile împotriva cărora se încheie asigurările. Particularizând la domeniul asigurărilor.12. un loc important îl ocupă separarea şi definirea principalelor activităţi împărţirea activităţilor în subactivităţi şi precizarea funcţiilor ce trebuie îndeplinite.16 Potrivit Ordonanţei de urgenţă 201/22. prieteniile şi duşmăniile personale. pag. activitatea o definim ca fiind un grup de acţiuni organizate şi executate de indivizi recrutaţi şi grupaţi pe principii tehnice. Paris. Gruparea indivizilor pe verticală se bazează pe stabilirea nivelului de competenţă a fiecărei linii ierarhice a organizaţiei pentru ca în final să rezulte structura piramidală a societăţii de asigurări. Journal de Psychologie. Potrivit acestei grupări. întreprinderea şi ierarhiile sale. PUF. I .Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă 4.4. convingerile religioase. care este activitatea de bază în societăţile de asigurări. sindicatul şi profesia. atât pe orizontală cât şi pe verticală. în care este implicată întreaga varietate de structuri sociale: echipa. Proiectarea activităţilor şi a funcţiilor Activitatea este definită de Meyerson 25ca fiind o acţiune realizată. Le travail. punctul 54.1955 .

Profesia este calificarea obţinută prin studii(COR) sau un 30grup de posturi de muncă similare prin obligaţiile solicitate. Ocupaţia unei persoane poate fi exprimată prin funcţia sau meseria exercitată de persoana respectivă. pe care o execută o persoană în mod obişnuit. profesie sau o familie de profesii. subactivităţi de metodologie (conceperea produselor de asigurare care pot proteja un număr suficient de mare de persoane şi care doresc să se protejeze împotriva unui eveniment posibil şi viitor) subactivitatea de contractare (încheierea contractelor de asigurare). pag 17 COR. O profesie poate fi îndeplinită de una sau mai multe persoane. subactivitatea de actuariat (calcularea mărimii primelor de asigurare pe care asigurătorul le percepe pentru a prelua riscurile împotriva cărora asiguratul solicită protecţie). subactivitatea de reasigurare (cedare a unei părţi din riscul preluat. Funcţia 28 este activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie funcţională de conducere sau execuţie. Ocupaţia27este activitatea utilă.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Activitatea de asigurări generale şi/sau activitatea de asigurări de viaţă se împart în subactivităţi de marketing şi vânzare (identificare a necesităţilor de produse de asigurare pentru persoanele fizice şi juridice care sunt ameninţate de riscuri asigurabile sau/şi promovare a produselor asigurătorului. pag 24 113 . într-o unitate economico-socială şi care constituie pentru aceasta sursa de existenţă. aducătoare de venit (în bani sau natură). Meseria29este complexul de cunoştiinţe obţinute prin şcolarizare şi prin practică. 2006. H . pag 17 29 COR. Subactivitatea de vânzare şi marketing este coordonată de o persoană de profesie economist şi care ocupă funcţia de manager al departamentului de marketing. stabileşte politicile de vânzări pentru fiecare tip de asigurare). complementare. 27 28 Clasificarea Ocupaţiilor din România. Are ca principale atribuţii prospectarea pieţei ş i elaborarea studiilor privind necesarul de produse de asigurare pentru o perioadă determinată viitoare. Familia de profesii un grup de două sau mai multe profesii care presupun aceleaşi exigenţe din partea persoanelor care le practică sau care constau din sarcini de muncă paralele. pag 17 30 Pitariu. necesare pentru executarea anumitor operaţii de transformare şi prelucrare a obiectelor muncii sau pentru prestarea anumitor servicii. op cit. 2005. subactivităţi de statistică şi prelucrare a informaţiilor conţinute de contractele de asigurări. unui alt asigurător sau unei companii specializate de reasigurare sau preluare de la alt asigurător a unei părţi din riscul subscris de aceasta). 2006. 2006. Aceste subactivităţi sunt ocupaţii executate de persoane de o anumită meserie.

agronomi ).specialişti cu funcţii administrative şi comerciale. negocierea. prin modalitatea de negociere. Subactivitatea de reasigurare se deosebeşte de cea de asigurare în primul rând pentru că de desfăşoară intre două sau mai multe societăţi specializate în preluarea şi cedarea riscurilor subscrise. metodologia de încheiere a fiecărui tip de contract de asigurare pe care asigurătorul o are în portofoliu. Subactivitatea de reasigurare. Persoanele care execută în cadrul departamentului. este coordonată de un manager de reasigurări care are ca atribuţii cedarea unei părţi din riscurile preluate în activitatea de asigurare directă sau primirea unei părţi din riscurile preluate de alţi asigurători. propunem ca grupa minoră 241. atribuţiile enumerate. nu se regăsesc în COR la nici o grupă de ocupaţii. ocupaţiile aferente subactivităţii de reasigurări nu se regăsesc. mecanici. denumite sucursale şi agenţii depind de raza teritorială în care trebuie să vândă asigurări. economişti. Prin urmare şi ocupaţiile aferente acestei subactivităţi nu pot fi asimilate ocupaţiilor aferente încheierii şi administrării asigurărilor. regăsindu -se în cadrul COR la grupa 2416 – specialişti în asigurări. Acesta are ca principale atribuţii conceperea şi proiectarea produselor de asigurări care să satisfacă cerinţele unui număr cât mai mare de persoane fizice şi juridice. să stabilească riscurile asigurabile care pot produce daune iar dintre acestea care sunt cele preluate în asigurare. evaluarea riscurilor preluate. ingineri (auto. pag 72 114 . să stabilească metodologia de evaluare a unei mari diversităţi de bunuri care pot fi protejate prin asigurare. Vânzarea produselor de asigurare se face prin intermediul unităţilor teritoriale ale asigurătorului care duc la îndeplinire strategia şi politicile de vânzări concepute la nivelul departamentului. încheierea şi administrarea contractelor de reasigurare. Mărimea şi complexitatea acestor unităţi teritoriale. de numărul asigurărilor şi volumul de prime pe care trebuie să le subscrie într-o perioadă de timp determinată.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă stabilirea segmentului de piaţă care va solicita asigurări. Subactivităţile de metodologie şi contractare a produselor de asigurare sunt coordonate de o persoană de o anumită profesie.conducători din activitatea de vânzare şi marketing. executată de persoane cu o îndelungată activitate în domeniul asigurărilor. 2006. de numărul şi tipul formelor de asigurări pe care asigurătorul le poate subscrie. 31 COR. incheiere şi administrare a contractelor de reasigurare. Persoanele din cadrul departamentului care execută aceste atribuţii au profesii diverse. tipurile de asigurări care vor fi cerute în perioada viitoare precum şi elaborarea politicii de vânzare a fiecărui tip de asigurare. Funcţia se găseşte în COR la numărul 1233 31. să fie completată cu specialişti în marketing de asigurări. In grupa aferentă specialiştilor in asigurări (2416). cu funcţie de manager departament de metodologie şi asigurare.

Subactivitatea de statistică şi prelucrare a informaţiilor conţinute în contractele de asigurări coordonată de o persoană de prof esie matematician sau informatician cu funcţie de manager departament de informatică şi statistică. trebuie să aibă cunoştinţe complexe. juridice.Introducere actuarială în asigurările generale. a riscurilor investiţionale ale asigurătorului. In COR ocupatia de actuar este clasificată în grupa 2121-matematicieni şi asimilaţi. prelucrarea. Profil statistque et prospectif – Les métiers de l‘actuariat –Observatoire de l’evolution des metiers de l’assurance. produc pagube de valori mari. care în domeniul asigurărilor sunt folosite pentru calcularea primelor. din domenii variate. este necesar să dobândească cunoştiinţe de management. protecţie socială. duc la necesitatea implicării actuarilor în deciziile manageriale. a contractelor de reasigurare ale companiei şi a altor activităţi complementare asigurărilor. analizarea şi interpretarea rezultatelor obţinute. a obligaţiilor asigurătorului rezultate din contractele în vigoare. care evidenţiază persoanele fizice care au absolvit cursuri de specialitate recunoscute în piaţa românească şi care profesează meseria de actuar . organizare şi analiză 34 în vederea elaborării strategiei companiei. Prin urmare pe lângă cunoştiinţele tehnice pe care aceştia trebuie să le aibă pentru a-şi îndeplini obligaţiile. Actuarii sunt experţi în evaluarea consecinţelor financiare ale unor evenimente incerte viitoare35.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Subactivitatea de actuariat este coordonată de o persoană de profesie matematician care32trebuie să fie înregistrată în Registrul actuarilor 33 şi este specializată în evaluarea riscului prin metode statistice. Activitatea lor face posibilă luarea deciziilor financiare cu multă încredere. Principalele atribuţii ale acestuia sunt conceperea. pentru a şi putea îndeplini atribuţiile. 1999. Finmedia. altădata fiind considerate mici. Atribuţiile statisticianului sunt proiectarea şi culegerea informaţiilor din contractele subscrise de asigurător într-o anumită perioadă de timp. nr 1 iunie 2005. a marjei de solvabilitate a asigurătorătorului. T. 34 XXX. Are ca principale atribuţii calcularea tarifelor de primă de asigurare cu care se încheie asigurările aflate în porofoliul societăţii de asigurări. cum ar fi: macro şi micro economie. finanţe. rezervelor tehnice şi a anuităţilor. investiţii. pag 22 35 Moldovan. Actuarul. elaborarea şi implementarea sistemelor informatice şi a programelor de calculator aferent e contabilizării şi administrării contractelor de asigurări subscrise de asigurător. Ocupaţiile aferente 32 33 Legea 32/2000 – privind societăţile de asigurare si reasigurare şi supravegherea asigurărilor Registrul Actuarilor – document întocmit de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Ed. etc. proiectarea. contabilitate. Dezvoltarea industriei de asigurări şi solicitarea investitorilor de a obtine profituri substanţiale în situaţia în care fenomenele naturale şi alte riscuri. pag 4 115 . probleme specifice asigurărilor.

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă
statisticienilor şi informaticienilor se regăsesc în COR la grupele 2122 – specialişti şi statisticieni, respectiv 213 – specialişti în informatică. Activitatea de lichidare a daunelor are rolul de a îndeplini funcţia de bază a asigurărilor, aceea de acoperire financiară a pagubelor obiectelor asigurate, produse de riscurile împotriva cărora s-a încheiat asigurarea. Are ca subactivităţi, constatarea şi dimensionarea valorii daunelor produse de riscurile asigurate asupra obiectelor preluate în asigurare şi calcularea mărimii despăgubirilor datorate asiguraţilor. Activitatea de lichidare a daunelor este executată de o persoană de profesie inginer, cu funcţie de manager lichidare daune care pe lângă cunoştiinţele tehnice aferente fiecărui domeniu din care face parte obiectul asigurat, are cunoştiinţe specifice de asigurări şi juridice. In COR ocupaţia este clasificată la grupa 2416-specialişti în asigurări, subgrupa 241608- inspector coordonator de daune. Activitatea economică are rolul de planificare, înregistrare şi evaluare a resurselor financiare ale asigurătorului, stabilesc bugetul de venituri şi cheltuiel i, supraveghează operaţiunile financiare şi utilizarea raţională a resurselor financiare a asigurătorului. Are ca subactivităţi înregistrarea informaţiilor financiar -contabile şi evidenţiere a rezultatelor economico – financiare a asigurătorului, execuţia şi supravegherea operaţiunilor financiare a asigurătorului. Activitatea economică este executată de o persoană de profesie economist care ocupă funcţia de manager economic şi care coordonează toate subactivităţile evidenţiate. In COR funcţia nu este clasificată. Una din activităţile importante ale asigurătorului este aceea de investire a resurselor materiale şi băneşti care sunt menite să acopere rezervele tehnice ale asigurătorului. Scopul acestor investiţii este rentabilizarea fiecărei forme de asigurare şi în final a activităţii asigurătorului. De multe ori, activitatea de investiţii este cea care aduce profit asigurătorului sau altfel, spus, acoperă pierderile rezultate din activitatea de subscriere. Alături de aceste activităţi, pe care le considerăm de bază, într-o companie de asigurări se mai execută şi altele pe care le considerăm auxiliare, cum ar fi activitatea juridică şi activitatea de resurse umane. Activitatea juridică are rolul de a rezolva problemele litigioase apărute atât în activitatea de subscriere dar mai ales în activitatea de lichidare a daunelor. Activitatea este executată de jurişti. Activitatea de resurse umane este responsabilă cu atragerea şi menţinerea salariaţilor companiei, cu formarea şi promovarea forţei de muncă, negocierea salariilor şi altor componente a pachetelor salariale. Combinarea activităţilor şi funcţiilor – dacă asigurătorul este de mărime medie sau mică, unele din subactivităţi se pot grupa şi vor deveni
116

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă
responsabilitatea36 unor posturi cu atribuţii multiple, deoarece nici una din aceste subactivităţi, luate separat, nu poate ocupa timpul de lucru al unei persoane. Cea mai grea sarcină a managerului de resurse umane din aceste companii este să dimensioneze subactivităţile la nivelul unui post de muncă, atât a număru lui lor cât mai ales a mărimii lor (a competenţelor stabilite pe fiecare nivel ierarhic al postului de muncă). In stabilirea volumului de activităţi şi a competenţelor aferente fiecărui loc de muncă , un rol important îl are persoana care va ocupa postul d e muncă respectiv, ştiind că numărul persoanelor policalificate în cadrul industriei de asigurări sunt puţine. Structura unui asigurător de dimensiune medie sau mică, trebuie astfel dimensionată încât să fie funcţională o perioadă de timp determinată, pâna când acesta se dezvoltă şi nivelul cheltuielilor de administraţie îi permit divizarea subactivităţilor la nivelul unui post de muncă iar competenţele se stabilesc pe fiecare nivel ierarhic. Aceasta trebuie să fie flexibilă pentru a rezista stresului care însoţeşte, de obicei, schimbările care se produc o dată cu creşterea companiei de asigurări, respectiv, divizarea subactivităţilor, redimensionarea competenţelor, angajarea de personal nou, introducerea în portofoliu a unor forme noi de asigurări, divizarea unităţilor teritoriale sau înfiinţarea de unităţi teritoriale noi. Managerul de resurse umane sau în lipsa lui managerul general trebuie să determine numărul optim de posturi necesare pentru o situaţie dată. Deoarece, sunt puţini manageri care au experienţa necesară determinării şi dimensionării volumului activităţilor de executat într-o perioadă de timp, cei mai mulţi se bazează pe măsurători şi calcule empirice, acest lucru reflectându -se în activitatea şi dezvoltarea companiei. Stabilirea atribuţiilor şi a sarcinilor- funcţie de obiectivele companiei, de mărimea ei ( de mărimea capitalului, de volumul de prime pe care şi le propune să le subscrie, de formele de asigurări pe care le are în portofoliu) se stabilesc atribuţiile pe funcţii şi apoi acestea se împart la nivelul posturilor de muncă. 4.5. Dimensiuni şi efecte ale proiectării posturilor Proiectarea posturilor are o importanţă deosebită atât asupra desfăşurării în condiţii optime a activităţilor unei societăţi de asigurări la nivelul celor două structuri funcţionale şi operaţionale, cât şi pentru obţinerea rezultatelor scontate la nivelul companiei de asigurări şi la nivelul fiecărui individ care -şi desfăşoară activitatea în companie. Referitor la funcţionarea optimă a celor două structuri or ganizatorice ne gândim la proiectarea acelor posturi care concură la conceperea produselor de
36

Constantinescu. A, - Management în asigurări, Ed Naţionala, Bucureşti, 2000, pag 270.

117

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă
asigurare pe care asigurătorul funcţie de mărimea capitalului social, le poate subscrie, de riscurile preluate şi a căror rentabilitate se calculează pornind de la o rată a daunei aproximativ cunoscută din statisticile pieţei de asigurări şi comunicată de organismele care funcţionează la nivelul pieţei de asigurări. Toate acestea pentru a stabili o mărime aproximativă a cheltuielior, funcţie de acestea, numărul de departamente care se vor proiecta, numărul de posturi din fiecare departament, atribuţiile şi responsabilităţile specifice fiecărui post de la conceperea produselor, la subscriere şi la lichidarea daunelor rezultate. Proiectarea posturilor presupune şi luarea în considerare a schimbărilor cu care organizaţia se va confrunta în perioada pentru care se proiectează aceste posturi, atât a factorilor proveniţi din interiorul companiei cât şi a celor care apar din piaţa asigurărilor şi din afara acestei pieţe respectiv a celorlalte activităţi economice, sociale şi politice. In procesul de dimensionare şi proiectare a posturilor, analistul de resurse umane, trebuie să respecte câteva cerinţe:37  Postul trebuie să cuprindă câteva cerinţe clare, cuantificabile şi care să fie derivate din obiectivele companiei,  Activităţile atribuite postului să acopere integral timpul de lucru al persoanei care ocupă postul;  Sarcinile să fie complexe, solicitante în corelaţie cu pregătirea profesională a celui care-l ocupă;  Atribuţiile postului să aibă însemnătate şi utilitate pentru companie şi să -i ofere ocupantului importanţa muncii sale în obţinerea rezultatelor finale ale companiei;  Să-i confere ocupantului responsabilitatea deciziilor şi a muncii sale;  Să-i asigure ocupantului posibilitatea menţinerii relaţiilor cu ceilalţi membrii ai companiei şi să-i ofere acestuia sentimentul apartenenţei la o organizaţie;  Să ofere ocupantului postului posibilitatea cunoaşterii efectelor deciziilor şi sarcinilor executate de el (feedback);  Structura şi conţinutul postului să-i permită ocupantului postului să obţină un pachet recompensator în corelaţie cu efortul său şi cu contribuţia adusă de el la obţinerea rezultatelor finale scontate. La proiectarea posturilor atât a celor de decizie , de ana liză şi concepţie şi de execuţie există o configuraţie specifică, care are următoarele componente:  tipurile de asigurări care se subscriu sau serviciile care se vor executa;

37

După ..V. Chişu, op cit, 2005, pag. 53

118

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă
 imprimatele folosite la subscriere sau alte documente elaborate de asigurător pentru inspecţii de risc, declaraţii ale asiguratului, tarifarea riscurilor preluate; la conceperea produselor – informaţiile şi posturile care-i vor furniza aceste informaţii pentru ca produsele să fie concepute în corelaţie cu dorinţa şi potenţa financiară a asigurătorului la momentul respectiv.  segmentul de persoane fizice şi juridice căruia i se adresează produsele;  nivelul de pregătire necesar ocupării postului;  calităţi fizice şi psihice necesare ocupanţilor de post;  nivelul competenţelor atribuite de şeful ierarhic;  locul unde-şi desfăşoară activitatea, programul de lucru, condiţii de lucru şi mijloace tehnice oferite. Aceste componente nu conţin aspecte ale dezvoltării personalităţii celui care-l ocupă (posibilităţi de autorealizare şi autodepăşire). Proiectarea posturilor este procesul prin care se stabilesc conţinutul specific al posturilor, metodele de muncă folosite şi relaţiile posturilor cu celelalte posturi din companie.38 Conţinutul specific al posturilor se referă la numărul de sarcini de îndepl init, nivelul competenţelor oferite şi legăturile cu celelalte posturi. Numărul de sarcini de îndeplinit redă nivelul de specializare al postului şi cu cât acestea sunt mai puţine cu atât gradul de specializare este mai mare. Un agent de asigurare primeşte spre vânzare produse de asigurări generale sau/şi de viaţă sau numai de un singur tip. Nivelul competenţelor oferite reprezintă măsura în care ocupantului postului îi este atribuit un rol mai mic sau mai mare în realizarea obiectivelor companiei. Agenţilor de asigurare le sunt oferite limite maxime diferite la subscrierea diferitelor produse de asigurare funcţie de nivelul de pregătire profesională a fiecăruia. Legăturile de colaborare cu alte posturi reprezintă ansamblul relaţiilor stabilite la nivel managerial, pentru ca ocupantul postului să-şi realizeze într-un timp scurt şi în condiţii de efort optim sarcinile trasate. Pe lângă efectele benefice asupra funcţionării companiei şi a obţinerii rezultatelor scontate, proiectarea posturilor trebuie să conducă la creşterea satisfacţiei în muncă a persoanelor care ocupă posturile respective. Cercetătorii care s-au ocupat de aceste aspecte au ajuns la concluzia că îmbunătăţirea performanţelor muncii sunt influenţate de conţinutul muncii, aspect e întâlnite în caracteristicile postului. Prelucrând concluziile obţinute de Hackman şi
38

A. Manolescu, op cit, 2003, pag 197.

119

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Oldham despre satisfacţia muncii. a căror finalizare să poată fi cuantificate în rezultate concrete.  proiectarea de activităţi clare pentru ocupantul unui post de muncă. Agentului de asigurări să-i fie proiectat un post prin care să-i fie date spre vânzare asigurări doar pentru persoanele fizice urmând ca după perfecţionarea modului de vânzare să -i fie lărgită aria de subscriere şi la persoane juridice.  ocupantul postului să aibă libertate de acţiune şi de decizie. stabileşte modalitatea de subscriere şi-l promovează împreună cu colectivul de marketing al companiei. etc). în care analistul de resurse umane care o exercită trebuie să aibă în vedere atât organizarea 120 .  evaluarea propriei munci prin obţinerea directă a rezultatelor (feedback). următoarele :  proiectarea postului să fie făcută în aşa fel încât să-i solicite ocupantului său un set de cunoştiinţe şi aptitudini a căror arie să poată fi lărgită încontinuu. pentru reproiectarea asigurării de avarii auto. ocupantul postului trebuie să-şi stabilească singur procedurile de lucru şi colectivul de colaboratori. Proiectează produsul. Evaluarea rezultatelor reproiectării asigurării de avarii auto prin calcularea ratei daunei la aproximativ 2-3 ani de la implementarea noului produs. putem spune că proiectarea posturilor în companiile de asigurări trebuie să ţină seama de. la domeniul asigurătorilor. deciziile luate să poată fi puse în practică şi ocupantul postului să aibă responsabilitatea luării acestei decizii. încât în limita competenţelor oferite să-şi poată stabili singur procedurile de lucru. deoarece puţini dintre cei care-şi propun acest lucru. De asemenea stabileşte pachetul de informaţii pe care le va primi şi persoanele care–i furnizează informaţiile. de răspundere civilă profesională.  sarcinile proiectate unui anumit post trebuie să fie importante atât pentru compania de asigurări cât şi pentru ocupantul său în vederea asigurării satisfacţiei în muncă pentru ocupantul său. Activitatea de proiectare a posturilor este un proces continuu. In exemplul de mai sus scăderea ratei daunei la asigurarea de avarii auto va avea ca efect o scădere a cheltuielilor cu daunele şi obţinerea de către companie a unui profit mai mare decât cel scontat iar pentru ocupantul postului îndeplinirea acestei sarcini va conduce la o satisfac ţie imensă. pentru a căror abordare va trebui să se instruiască să vândă şi alte produse de asigurare (de transport. reuşesc. In exemplul anterior. Reproiectarea asigurării de avarii auto în aşa fel încât riscurile cuprinse în asigurare să aducă o scădere a ratei daunei.

aceasta făcându-se în funcţie de obiectivele propuse pentru o perioadă determinată de timp. obţinerea rezultatelor propuse cât şi obţinerea de realizări şi satisfacţii personale ale celor care lucrează în compania de asigurări şi ocupă aceste posturi.6. Proiectarea structurii de conducere presupune parcurgerea mai multor paşi cei mai importanţi fiind:  stabilirea formelor de asigurări care se vor subscrie. proiectarea structurii organizaţiei porneşte de la organizarea activităţii. materiale şi financiare. pag 26. 121 . Ed IRECSON. Structura organizatorică reprezintă elementul esenţial al sistemului de conducere. Bucureşti.  de a oferi consultanţă celor care cumpără asigurări. a activităţilor care se vor executa în compartimentele respective şi a modului de colaborare atât între ele cât şi cu sucursalele teritoriale. 39 V. ţinând seama de influenţele factorilor interni şi externi (din piaţa de asigurări şi din afara ei respectiv din economie.39 In companiile de asigurări. Proiectarea structurii de organizaţie Proiectarea unei structuri de organizaţie trebuie să pornească de la ideea că rezultatul muncii membrilor ei să fie mai mare decât însumarea muncii fiecărui individ izolat.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă şi funcţionarea companiei de asigurări. modul de organizare a resurselor umane. 2002. determinând într-o proporţie însemnată funcţionalitatea acesteia. nivelul cheltuielilor şi al profitului.  elaborarea modului de funcţionare a sistemului.Manualul specialistului în resurse umane. Structura operaţională constă în proiectarea sucursalelor şi a agenţiilor care îndeplinesc următoarele roluri:  de a vinde produsele asigurătorului. industrie şi politică) 4. Structura organizatorică se compune din structura funcţională (de conducere) organizată în entitatea de bază (centrala) a companiei de asigurări şi structura operaţională (de coordonare şi vânzare a produselor de asigurări) organizată în sucursale teritoriale iar acestea în agenţii care acţionează pe teritorii mai restrânse. a modalităţii de subscriere a fiecărei asigurări .  stabilirea modalităţilor de retribuire a întregului personal.  determinarea compartimentelor.Chişu.

Ea trebuie să fie suficient de stabilă pentru a suporta traumele ce însoţesc. respectiv creşterea acesteia şi redistribuirea sarcinilor din interior. ştiut fiind faptul că organizaţiile orientate către sectorul de vânzări sunt influenţate de numeroşi factori interni şi externi. sunt puţine situaţiile de acest fel.  de a aplica toate deciziile structurii de conducere. în aceste situaţii este punerea în valoare a calităţilor. stabilind atribuţiile şi sarcinile care urmează a fi executate. acest lucru fiind explicat în conţinutul capitolului. Proiectarea structurii organizaţiei se face pornind de particularităţile mun cii în asigurări delimitând şi definind activităţile şi funcţiile. relaţiile dintre posturile de lucru. respectiv din piaţa asigurărilor sau din celelalte sectoare: economic. cel mai adesea colectivul de lucru este deja format în momentul când se stabilesc obiectivele companiei şi mai apoi se repartizează sarcinile. gruparea şi repartiz are acestora în unităţi teritoriale sau subdiviziuni ale acestora în scopul îndeplinirii obiectivelor companiei de asigurări. cele două operaţii de delimitare şi apoi de combinare a activităţilor şi a funcţiilor sunt foarte import ante în cronologia proiectării organizaţiei.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă  de a oferi servicii de lichidare a daunelor. Obiectivul cel mai important. asiguraţilor care au avut evenimente asigurate. Proiectarea structurii organizaţionale presupune parcurgerea a patru etape: 1. Deşi. combinând activităţile şi funcţiile. de obicei schimbările atât cele venite din afara organizaţiei. Organizaţia trebuie structurată şi organizată luând în considerare activităţile ce se vor îndeplini şi nu calităţile personale sau profesionale ale celor ce le vor executa. industrial şi social. trebuie concepută în asa fel încât să fie capabilă să se adapteze rapid la toate schimbările la care va fi supusă. In practică. proiectînd posturile de lucru. In funcţie de formele de asigurări propuse a fi subscrise şi a strategiei de subscriere se proiectează departamentele la nivelul centralei companiei. Structura organizaţiei.  de a asigura cu personal compania de asigurări. aparent sunt opuse. Departamentele cele mai importante care se constituie la nivel central sunt:  departamentul asigurări generale  departamentul asigurări de viaţă  departamentul de lichidare a daunelor  departamentul economic 122 . cât şi a schimbărilor venite din interiorul organizaţiei. competenţelor şi talentelor persoanelor care compun colectivul de muncă.

Referitor la tipurile de structuri organizatorice potrivite unei companii de asigurări. Structura organizatorică permite urmărirea obiectivelor propuse. O dată stabilită. Proiectarea sucursalelor în teritoriu şi stabilirea planului de s ubscriere pentru fiecare formă de asigurare. departamentul asigurări generale:  serviciu de bunuri  serviciu de răspundere civilă  serviciu de risc financiar  serviciu de asigurări de persoane b. funcţie de potenţialul zonei în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. presupune stabilirea lanţului de comandă şi dacă este necesar deparamentele se subâmpart în servicii pentru a face mai eficace specializarea şi pentru a evita ponderile ierarhice excesive: a. 4. departamentul economic  serviciu contabilitate  serviciu financiar  departamentul de lichidare a daunelor  serviciul daune auto  serviciul daune bunuri d. Deoarece permite crearea compartimentelor de specialişti care oferă soluţii la problemele apărute.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă 2. fapt generator de schimbări de strategie şi de multe ori şi de obiective care la rândul lor produc schimbări de structură înainte de atingerea obiectivelor propuse. credem că structura ierarhic-funcţională este cea mai potrivită. departamentul asigurări de viaţă  serviciul metodologie  serviciul statistică  serviciul actuariat  serviciul indemnizaţii persoane 3. Stabilirea relaţiilor de autoritate între posturi şi poziţii. Deoarece activitatea de asigurări este puternic influenţată de factori interni şi externi care produc modificări importante în conţinutul ei. este valabilă doar până la îndeplinirea obiectivelor propuse. decizia finală fiind luată şi transmisă compartimentelor operaţionale 123 . Proiectarea posturilor (locurilor de muncă) astfel ca acestea să cuprindă sarcinile concrete după care aceste sarcini sunt delegate executanţilor.

în aceasta regăsindu-se atât organele colective de conducere cât şi departamentele funcţionale şi de execuţie pe care le considerăm indispensabile în organizarea şi funcţionarea optimă a unei companii de asigurări. decizia finală cere efort maxim din partea celui care o ia.. Dezavantajul acestei structuri este că pentru companiile mari calea unei decizii este foarte lungă. fără să privească soluţia din toate p unctele de vedere. 124 .Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă (sucursalelor) de către şeful direct..4. ultimul dezavantaj fiind faptul că. Structura organizatorică a unei companii de asigurări cunoscută şi sub denumirea de organigramă este prezentată în figura 4. fiecare compartiment ia decizia din punctul lui de vedere.

.Structura organizatorică a unei companii de asigurări 125 .4.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Figura 4.

5.. departamentul de Centru regional care are arondate toate sucursalele dintr-o zonă geografică şi are rolul de a cunoaşte mai în amănunţime particularităţile zonei în care-şi desfăşoară activitatea şi de a scurta timpul necesar luării deciziilor de specialitate iar toate aceste duc la satisfacerea doleanţelor şi nevoilor asiguraţilor din zona respectivă.6. Direcţia Centrului regional mai are şi un rol administrativ. de accidente Birou asigurări de pensie Birou asigurări de deces Figura 4. ca exemplu fiind luat departamentul asigurărilor de viaţă. apare între structura funcţională şi cea operaţională un departament intermediar. al companiei de asigurări este prezentat în figura 4. acela de a centraliza rezultatele financiare a sucursalelor 126 . .5.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Scopul creării departamentelor este asigurarea bunei funcţionalităţi a companiei pe tipuri de asigurări specializate după obiectele preluate în asigurare. Direcţia asigurări de viaţă Serviciu analiză risc şi emitere de poliţe Serviciu metodologie Serviciu statistică Serviciu actuariat Serviciu plăţi persoane Serviciu contabilitate Birou asigurări de viaţă cu supl. propus.Organigrama Direcţiei asigurări de viaţă In organigrama companiei de asigurări. prezentată în figura 4. Organigrama unui departament specializat.

Sucursalele teritoriale prospectează piaţa şi depistează persoane fizice şi juridice care au nevoie de produse de asigurări.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Direcţie zonală Serviciu marketing Serviciu metodologie Serviciu lichidare daune Serviciu economic Birou vânzare Birou publicitate Birouri training Figura 4. instruirea şi perfecţionarea persoanelor care contractează asigurări. Organizarea. . oferă servicii de consultanţă asiguraţilor sau potenţialilor asiguraţi. costată daunele produse de riscurile asigurate obiectelor preluate în asigurare. Direcţie sucursală Serviciu asigurări Serviciu lichidare daune Serviciu economic Birou asigurări generale Birou asigurări de viaţă Agenţi Figura 4. regăsită în sucursalele teritoriale şi împărţirea acestora în agenţii unde are loc implementarea deciziilor luate la nivelul structurii funcţionale.. respectiv în recrutarea.6. propusă. produsele de asigurare care le sunt necesare.7. instrumentează dosarele de daună şi plătesc despăgubirea celor care au suferit pagube. contracteză aceste produse.7.Organigrama Centrului regional al companiei de asigurări Structura operaţională. selectarea. De asemenea sucursalele teritoriale au un rol important în asigurarea cu personal calificat a companiei de asigurări.Organigrama Sucursalei teritoriale a companiei de asigurări 127 . sucursalei companiei de asigurări se regăseşte în figura 4.

De asemenea. compusă din două părţi: descrierea postului şi specificaţia postului. localizarea postului în structura organizaţională. Descrierea postului este sursa principală de informaţii privind denumirea. descrierea trebuie să specifice şi importanţa relativă a sarcinilor şi timpul alocat fiecăreia din totalul programului de muncă. Elaborarea şi redactarea lor trebuie să urmărească realizarea unor obiective în cadrul unor posturi dinamice.1. Descrierea postului constă în prezentarea tuturor aspectelor importante ale postului sau în prezentarea funcţiilor postului. ca obiective individuale care asigură prin agregarea lor. Fiecare sarcină din descriere se defineşte prin înşiruirea elementelor componente. Descrie rile 128 . realizarea ţelului final al companiei. Descrierile de post nu trebuie să se rezume doar la o enumerar e a sarcinilor repartizate unui post de muncă. Sistemul japonez clasic de conducere a companiilor apreciat pentru succesele înregistrate în domeniul productivităţii muncii. îndatoririle şi responsabilităţile aferente. iniţiativa sau flexibilitatea pe care o impun schimbările care apar tot mai frecvent în companie. Nici micii întreprinzători privaţi nu utilizează fişele de post. de o persoană specializată care trebuie retribuită iar când au nevoie de o fişă aceasta conţine informaţii perimate sau vechi. Descrierea postului Analiza postului presupune nu numai desfăşurarea procesului propriu -zis de analiză ci şi prezentarea rezultatelor sale de bază în fişa postului. Obiectivele postului trebuie regăsite în sistemul piramidal al obiectivelor companiei. Aceste opinii provin din ignorarea scopurilor pe care o fişă de post le are.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă CAPITOLUL V FIŞA POSTULUI Fişa de post nu este un document apreciat şi folosit în întreaga lume pentru gestionarea activităţii personalului. Descrierea postului trebuie să indice toate sarcinile repartizate unui post de muncă. schimbări determinate de dinamismul pieţei. condiţiile generale de muncă. 5. echipamentele şi instrumentele de lucru folosite. deoarece acestea trebuiesc actualizate mereu. Alţii contestă eficienţa fişelor de post pe motiv că descurajează creativitatea. nu utilizează fişele de post.

superiorul direct. nivelul ierarhic. limitele de competenţă. Indiferent de formă. a precizărilor privind sarcinile mai puţin pertinente. Descrierea unui post diferă de la o companie la alta în funcţie de modul de organizare şi obiectivele companiei.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă de post trebuie să cuprindă cerinţele postului şi nu cât de bine ar trebui îndeplinite sarcinile respective. Pentru muncitorii direct productivi descrierea postului poate cuprinde numai un paragraf sau o pagină. în timp ce pentru posturile complexe de manageri descrierea se poate desfăşura pe mai multe pagini. descrierea postului trebuie să ofere o imagine cât mai cuprinzătoare. atribuţiile şi competenţele corespunzătoare postului în ordinea importanţei lor sau a succesiunii acestora. Acestea trebuiesc exprimate într-o notă clară şi cuprinzătoare dar şi flexibilă pentru a-i permite ocupantului postului să acţioneze după conjunctura creată la momentul execuţiei sarcinii trasate. op cit. 2003. Astfel. Descrierea trebuie să fie clară şi precisă pentru a permite angajatului să înteleagă ce anume are de făcut. cu atât este mai dificilă descrierea precisă a conţinutului său iar ocupantul postului are mai multe posibilităţi de a executa îndatoririle sau responsabilităţile sale. descrierea de post se limitează doar la menţionarea îndatoririlor şi responsabilităţilor. completă şi complexă a postului şi a cerinţelor sale. resursele disponibile. autoritatea acordată. sarcinile cheie. Ea trebuie să conţină informaţii care să ajute managementul în poziţionarea exactă a activităţii desfăşurate şi a rezultatelor obţinute. Ea oferă informaţii despre activităţi. chiar din simpla lecturare a descrierii postului. îndatoriri. descrierea posturilor are în vedere rezultatele care trebuie obţinute. Acestora li se adaugă şi informaţii cu privire la comportamentul pe care trebuie sa-l aibă ocupantul postului. cu cât un post se află la un nivel ierarhic mai înalt. Este necesar să cuprindă toate sarcinile. datorită autonomiei de care aceştia trebuie să se bucure. Descrierea postului poate fi mai simplă sau mai complexă şi poate lua diferite forme în funcţie de natura postului şi de scopul pentru care se întocmeşte. accentul punându-se pe sarcinile care trebuie îndeplinite în timp ce în cazul posturilor manageriale. Totodată ea trebuie să fie suficient de flexibilă pentru a nu limita capacităţile angajatului sau dezvoltarea acestuia. descr ierea posturilor se realizează uşor. 169 129 . Foarte pe scurt. La elaborarea descrierii postului. In cazurile posturilor inferioare. Descrierea poate fi o simplă enumerare a sarcinilor şi responsabilităţilor la posturile de agenţi de asigurare care au ca sarcină încheierea contractelor de 40 Manolescu. sarcini. A. se poate spune că fişa postului precizează ceea ce trebuie să facă titularul postului respectiv. responsabilităţi. relaţiile organizatorice. Pentru posturile de specialişti. analistul trebuie să precizeze următoarele elemente ale postului 40: denumirea şi obiectivele postului. pag.

atribuţiile şi competenţele specifice postului ocupat. Părerea noastră este că fişele de post ale agenţilor de asigurare ar trebui să conţină atât sarcinile şi atribuţiile aferente cât şi competenţele acordate de coordonatorii direcţi ai lor. Un exemplu de descriere a sarcinilor de muncă ale unui agent de asigurare a cărui activitate este intermedierea contractelor de asigurare pentru potenţialii asiguraţi ai companiei: 1.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă asigurare. motivat de faptul că instruirea şi perfecţionarea agenţilor de asigurare se face de departamentul de asigurări sau de un departament distinct de pregătire profesională iar rezultatele pregătirii nu sunt comunicate departamentului de resurse umane şi sunt folosite la acordarea de competenţe nu de stimulente materiale sau alte facilităţi. Un alt motiv este pregătirea deficitară în domeniul asigurărilor sau al pieţei de asigurări al managerilor de resurse umane din companiile de asigurări. lucru realizabil prin colaborarea dintre compartimentele asigurătorului. In practica recentă tot mai mulţi directori generali au în fişa postului doar câteva din sarcinile. Această anexă se încheie între persoana desemnată drept manager şi acţionariatul care-l desemnează.000 euro sumă asigurată/contract 130 .estimează. rolul de contactare a potenţialului asigurat şi de negociere a contractului revenindu-i altui agent de asigurare. detaliile acestora şi criteriile de performanţă aşteptate de la ocupantul postului fiind trecute într-un contract de management. limitele maxime de sume asigurate până la care poate contracta asigurări sau mărimea primei de asigurare) sunt cuprinse de obicei în anexe la fişele de post sau se comunică sub formă de note interne cu valabilitate determinată. ca o anexă la fişa postului. Descrierea la fişele de post ale agenţilor de asigurare se regăseşte ca o enumerare de sarcini şi atribuţii iar competenţele lor (formele de asigurări pe care le poate subscrie. Ea cuprinde durata pe care este ales manager. evaluează şi preia în asigurare riscurile specifice următoarelor tipuri de asigurări cu menţionarea limitei de competenţă:  asigurarea de avarii auto: până la max 10. poate fi mai stufoasă la posturile de manageri unde accentul se pune de obicei pe rezultatele pe care trebuie să le obţină ocupanţii acestor posturi. performanţele pe care trebuie să le obţină şi pachetul salarial pe care-l primeşte. Considerăm că este un procedeu defectuos. resursele de care beneficiază. de multe ori până la o reevaluare a cunoştinţelor profesionale a ocupantului postului respectiv. Fişele de post ale agenţilor de asigurare pot fi redactate prin simpla enumerare a sarcinilor şi atribuţiilor lor (pentru agenţii de asigurare care au vechime în profesie) sau se poate opta pentru descrierea detaliată a acestora( pentru agenţii de asigurare începători). Descrierea.

 depune în termenul legal primele de asigurare încasate de la asiguraţii săi în concordanţă cu documentele cu regim special şi a celor de încasare existente asupra sa. 3. 100.  răspundere civilă auto: conform Normei RCA/200741 2.12. contractează. Spre exemplu sarcina „contractează.000 euro/contract  transport bunuri materiale:până la max. poate fi detaliată pe subpuncte oferind mai multă claritate şi rigoare sarcinii respective:  detectează nevoia de asigurare a persoanelor fizice şi juridice din aria teritorială în care acţionează. 100.000 euro/un transport  animale.2006 131 .000 euro/an vătămări corporale şi pagube materiale. Aceeaşi fişă poate cuprinde şi descrierea fiecărei sarcini. prin colectarea de adrese a celor care i-ar putea deveni asiguraţi. încasează la scadenţă ratele de primă următoare celei dintâi. indiferent de numărul de evenimente dintr-un an. încheie şi reânnoieşte contractele de asigurare pentru asigurările autorizate în limita competenţelor stabilite prin normele interne”. până în detaliu. 41 Monitorul Oficial nr.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă  asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora:până la max.  arhivează copiile documentelor de asigurare şi le păstrează în condiţii de siguranţă şi protecţie.  prezintă oferta de produse de asigurare a companiei pe care o reprezintă sau produsul de asigurare care-l interesează pe cel cu care se întâlneşte.  stabileşte întâlniri cu potenţialii asiguraţi sau cu asiguraţii existenţi pentru reânnoiri de asigurări. încheie şi reânnoieşte contractele de asigurare pentru asigurările autorizate în limita competenţelor stabilite . culturi agricole: cu asistenţă la subscriere din partea specialiştilor în subscrierea acestor tipuri de asigurări  răspundere civilă profesională: până la max 100.  face propuneri pentru condiţiile de asigurare în care să se încheie contractul. 977/06. în vederea continuării raporturilor de asigurare.  oferă superiorului ierarhic informaţii în vederea elaborării ofertelor de asigurare în concordanţă cu cerinţele potenţialilor asiguraţi.

încheie contractul de asigurare şi încasează prima de asigurare.titulatura postului .  înmânează asiguratului poliţa de asigurare. a treia parte cuprinde lista de sarcini şi responsabilităţi specifice postului. Mergând mai în detaliu. pentru întâlnire.clasificarea/codul postului 2. daca s-a încheiat pe formular tipizat. a doua parte oferă informaţii asupra gradului de control şi relaţionarea cu alte posturi.  în termenii negociaţi. obiectivul postului ceea ce oferă posibilitatea unei vederi de ansamblu.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă  propune prima de asigurare în concordanţă cu riscurile care se subscriu. De regulă fişa postului este structurată în trei părţi: 1..  solicită interlocutorului său stabilirea unei întâlniri în vederea contractării unei asigurări sau în vederea reânoirii asigurării care va expira peste o perioadă scurtă de timp. Sunt cuprinse sarcinile principale şi secundare.localizarea . astfel „stabileşte întâlniri cu potenţialii asiguraţi sau cu asiguraţii existenţi pentru reânnoiri de contracte de asigurare”.  negociază prima de asigurare în limitele competenţelor primite de la superiorul direct. fiecare enunţ poate fi explicat în amănunţime. se poate detalia:  ia legătura telefonic cu potenţialul asigurat. stabilesc de comun acord locul de întâlnire.prima parte cuprinde informaţii care permit identificarea postului. limitele de autoritate şi resursele puse la dispoziţie. ea va reflecta cât mai exact conţinutul muncii respective: . In această parte se consemnează pe scurt. utilă în momentul recrutării şi selecţiei pentru postul respectiv: . precum şi sarcinile ocazionale şi specifice: Pentru fiecare 132 . Denumirea postului nu trebuie să fie generală.superiorul imediat -relaţia cu alte posturi -scopul general al postului 3.  după ce primeşte acceptul interlocutorului. data şi ora. se prezintă pe sine şi compania pe care o reprezintă.

133 . prin corecta descriere a fiecărei componente se va putea răspunde corect la raţiunea existenţei postului şi la rezultatele aşteptate.Activităţile şi procedurile postului – sarcini ce trebuie îndeplinite. Descrierea postului suportă modificări şi în decursul unui an dacă se constată că au intervenit modificări importante în structura postului. De asemenea corecta descriere a postului va pune în evidenţă resursele necesare şi autoritatea oferită ocupantului postului faţă de organizaţie şi bugetul alocat pentru îndeplinirea sarcinilor.Principalele cerinţe (pregătire. după ordinea în care trebuie executate sarcinile. descrierile trebuie examinate şi actualizate permanent în funcţie de schimbările care se produc. Este cea mai importantă secţiune din fişa postului. descrierea trebuie să se bazeze pe informaţiile oferite de analiza postului şi să conţină toate elementele necesare scopului pentru care a fost elaborată. experienţă.Data redactării Prin corecta definire a postului conform acestui cadru. Descrierile de post nu au caracter permanent. Intotdeauna. In funcţie de natura postului pentru care se elaborează fişa postului. Datorită dinamismului activităţilor din toate domeniile de activitate. motiv pentru care ea trebuie elaborată cu foarte mare atenţie şi responsabilitate. deoarece trebuie să fia completă şi precisă.Marja de autonomie – limite de autoritate .Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă sarcină se indică timpii care sunt prevăzuţi pentru executare. localizarea geografică. aptitudini şi atitudini) . . prezentarea datelor se va face după mai multe criterii: după importanţa sarcinilor şi responsabilităţilor. interacţiuni formale cu alţi angajaţi . astfel încât conţinutul postului să îşi păstreze actualitatea pe parcursul unui an.Condiţiile de muncă şi mediul fizic în care se desfăşoară aceasta. Descrierea postului la un manager sau la un specialist va putea cuprin de şi informaţii despre mărimea bugetului alocat acestui post: . posibilitatea modificării acestor condiţii. De preferat este ca atunci când se actualizează descrierile să fie anticipate tendinţele de dezvoltare. materiale şi utilaje folosite.Resurse disponibile. . determinate de situaţii speciale. după timpul pe care executantul îl alocă executării sarcinilor sau după frecvenţa activităţii.

să contribuie la aprecierea de către angajat a muncii prestate. Analistul trebuie să discearnă observsaţiile primite şi să reţină numai ce aduce plus valoare prin conţinut şi acurateţe descrierii postului 134 . Nu este exclus ca angajatul şi şeful să să facă observaţii pentru amandarea descrierii potrivit viziunii sau anumitor interese. Sunt de evitat termenii care nu dau relaţii precise despre activitate şi pot fi folosiţi pentru o gamă extrem de largă de sarcini şi responsabilităţi. . Agenţia Europeană de Productivitate a elaborat un set de indicaţii a supra modului de redactare a secţiunii referitoare la descrierea postului  Stilul trebuie să fie direct şi concis.  Frazele trebuie să înceapă prin verbe funcţionale la diateza activă şi timpul prezent  Termenii folosiţi trebuie să fie precişi. Analistul trebuie să aibă în vedere ca descrierea postului : . analistul va trebui să filtreze informaţiile pentru a le putea aşeza pe probleme sau domenii de responsabilitate înrudite. Din marea masă de informaţii culese în procesul de analiză va trebui să aleagă doar datele esenţiale despre post.  Fiecare frază trebuie să aibă un conţinut explicit. In acest scop este recomandabil ca pentru fiecare categorie de posturi să se aleagă termeni proprii şi verbe specifice. nu ca pe o activitate de rutină ci ca pe o creaţie personală.  O descriere de post trebuie să fie completă Formularea principalelor responsabilităţi ale postului trebuie să se bazeze pe termeni relevanţi şi verbe potrivite pentru îndeplinirea sarcinilor.  Trebuie arătate legăturile ce unesc sarcinile. După formularea lor acestea vor trebui discutate cu ocupantul postului şi cu şeful ierarhic al acestuia pentru a avea un ultim punct de vedere cu privire la corectitudinea şi claritatea datelor sintetizate.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Redactarea descrierilor de post Redactarea descrierilor de post trebuie să fie concretă şi precisă. Procesul de formulare a descrierii postuluieste extrem de dificil fapt pentru care persoana care se ocupă de redactare trebuie să aibă o practică îndelungată în domeniu.să ofere angajatului informaţii noi şi semnificative despre postul său. In procesul de redactare .

aptitudinile fizice şi psihice necesare ocupării şi realizării performanţei specifice postului.este prezentat în figura 5. trăsăturile de personalitate. calităţile sale fizice şi psihice. Alte elemente ale specificaţiei au în vedere selecţia persoanei care va ocupa postul de muncă. experienţa. pregătirea profesională. Specificaţia postului Corecta corelare între locul de muncă şi persoana care-l va ocupa nu se poate face decât pe baza înţelegerii exacte a activităţilor postului şi a identificării caracteristicilor cerute ocupantului pentru a reuşi să obţină performanţa cerută de post.1. experienţa în muncă pentru îndeplinirea obiectivelor postului creat. specializare sau supraspecializare. tipul de formare. Modelul de formular al profilului postului de agent de asigurare sau inspector de asigurare –criterii cheie din specificaţia postului.8 iar acestea la rândul lor se vor departaja pe două criterii: esenţiale postului şi de dorit pentru obţinerea performanţei pe post. respectiv nivelul de şcolarizare. fiecare din calităţile enumerate se pot nota cu puncte de la 1 la 5.2. respectiv de contractare şi încheiere de contracte de asigurare se concepe pe elementele cheie ale postului în conformitate cu modelul prezentat în fig 2. In practică. respectiv nivelul cunoştinţelor sale în domeniu. Atunci când scopul analizei este crearea unui nou post de muncă. nivelul de instruire. De aceea la descrierea postului se ataşează un supliment care va conţine profilul calificării necesare. aptitudinile personale. Specificaţia postului este o listă care cuprinde capacităţile sau caracteristicile personale cerute ocupantului postului. experienţa. cifra 5 constituind punctajul maxim în evaluarea calităţilor unei persoane care doreşte să ocupe postul de agent de asigurare iar posturile vor fi ocupate de 135 . specificaţiile rezultate se referă la caracteristicile postului cu implicaţii asupra recrutării persoanei care va ocupa postul de muncă. Specificaţia postului de agent de asigurare.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă 5. Conţinutul specificaţiei are importanţă asupra modului de evaluare a postului în raport cu obiectivele organizaţiei şi a necesităţii perfecţionării profesionale a ocupantului postului pentru realizarea noilor obiective ale postului. Specificaţia postului este documentul prin care se detaliază toate cerinţele privind cunoştinţele. Pentru elaborarea specificaţiilor de post în domeniul asigurărilor este necesar să avem în vedere specificul muncii. locul şi rolul postului în angrenajul activităţilor din compania de asigurări.

dacă acesta are în subordine alte persoane care contractează asigurări. deprinderi şi aptitudini. organizare şi control al activităţilor de contractare.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă candidaţii care întrunesc punctaj maxim atât la secţiunea esenţial cât şi la cele dezirabile. coordonare şi control. Pentru posturile de coordonare. subscriere şi administrare a asigurărilor din f iecare companie. creativitate pentru găsirea de soluţii originale la problemele nou apărute. astfel nivelul cunoştinţelor de asigurări pe care trebuie să le aibă fiecare ocupant de post sau candidat de post şi responsabilităţile acestuia se stabilesc de către departamentul de resurs e umane pentru ca ocupantul de post să-şi poată îndeplini sarcinile şi atribuţiile care-i sunt repartizate. abilităţi de organizare. Alte componente ale specificaţiei posturilor caracteristice domeniului asigurătorilor se referă la abilităţile de comunicare. Aptitudinile personale sunt definite prin spirit de iniţiativă. capacitatea de a lucra cu tipuri de personalităţi diverse. caracteristicile profilurilor ocupanţilor de post sunt împărţite de departamentul de resurse umane în trei componente principale. Deprinderile pe care ocupantul postului trebuie să le aibă la mânuirea echipamentelor electronice de comunicare scrisă şi orală pentru redactarea rapoartelor către superiorii ierarhici şi pentru culegerea informaţiilor din piaţa internă şi internaţională de asigurări despre produsele noi şi direcţiile în care se îndreaptă sectorul de asigurări. În accepţiunea noastră. acei candidaţi care întrunesc punctajul maxim au cele mai mari şanse să reuşească în această profesie. de înţelegere a dinamicii industriei asigurărilor. 136 . Fiecare din cele trei componente se poate detalia în funcţie de locul şi rolul postului în angrenajul companiei de asigurări. interes pentru tot ceea ce este nou în domeniul asigurărilor. respectiv cunoştinţe.

Determinarea profilului pentru postul de manager asigurări se poate face după metoda descrisă la postul de agent sau inspector de asigurare.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Fig ura 5.1 .Pro filu l pos tul ui de Age nt sau Ins pec tor de asi gur are M ode l de for mul ar a pro filul Figura 5. punctaj maxim primind calitatea pe care un candidat o are mai accentuat.1 Profilul postului de agent sau inspector de asiguări Model de formular al profilului postului de manager asigurări folosind criterii cheie din specificaţia postului. respectiv fiecare din calităţile solicitate notându-se cu puncte de la 1 la 5. Specificaţiile posturilor se alcătuiesc în concordanţă cu factorii avuţi în vedere drept criterii de evaluare a 137 .

astfel fiecărui factor din specificaţ ie i se vor acorda un număr de puncte în conformitate cu importanţa factorului în îndeplinirea sarcinilor aferente postului. Figura 5. Gradul de influenţă a fiecărui factor din specificaţie trebuie să corespundă cu rolul şi locul postului în structura organizatorică a companiei de asigurări. Specificaţiile vor conţine informaţii care să fie în concordanţă cu gradul în care fiecare factor influenţează postul analizat.Profilul postului de Director al Direcţiei de Asigurări Părerea noastră este că determinarea profilurilor posturilor după metoda descrisă ar permite unui număr mare de agenţi de asigurare angajaţi să obţină 138 .Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă posturilor..2.

de mărimea companiei de asigurări. Sucursala ……………….R. Modelul fişei postului din compania de asigurări – funcţia de inspector de asigurări Funcţiile din companiile de asigurări sunt reprezentate sintetic în fişele de post elaborate de către departamentul de resurse umane. ……….A. contractarea şi subscrierea contractelor de asigurări pentru postului avarii auto şi furt până la o sumă maximă asigurată de 20.Obiectivul b. Prezentăm modelul fişei postului pentru inspectorul de asigurări care are ca principale sarcini de lucru contractarea si subscrierea unor anumite forme de asigurări şi încasarea primelor de asigurare la asigurările pe care le-a subscris.. coordonare şi control ar permite departamentului de resurse umane să facă o evaluare corectă şi concretă a contribuţiei fiecărui angajat la îndeplinirea obiectivelor companiei 5. din organigramă a. …………. Fişa postului Anexă la C. de tipurile de asigurări aprobate să le subscrie. diferite fiind responsabilităţile aferente posturilor similare din companii diferite.000 euro 139 . identificarea necesităţilor de asigurare a persoanelor fizice şi juridice din teritoriul în care-şi desfăşoară activitatea 4.Poziţia în C.Competenţele a.Denumirea inspector de asigurare postului 2. Fişele de post sunt caracteristice fiecărei companii de asigurări în parte. ………… Asigurare Reasigurare S. totuşi ele conţin câteva elemente comune.M. nr. de managerul care conduce compania mai precis de atitudinea sa faţă de delegarea responsabilităţilor. Responsabilităţile posturilor similare din companii diferite de asigurări diferă funcţie de modul de organizare a companiei.C.O. Fişa postului redă în amănunt sarcinile şi atribuţiile care-i revin fiecărui ocupant de post. 1. S. 3.I. desprinse din obiectivele generale ale companiei precum şi cerinţele pe care solicitanţii în ocuparea posturilor trebuie să le îndeplinească pentru a ocupa un post de muncă şi a-şi îndeplini în totalitate sarcinile trasate. contactarea şi subscrierea contractelor de asigurări generale postului pentru persoanele fizice şi juridice din raza teritorială în care -şi desfăşoară activitatea 5.Compartimentul ………….Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă performanţe în perioade scurte de timp iar pentru posturile de analiză.3.

externe : persoane fizice şi juridice care au nevoie de produsele de asigurare pe care inspectorul de asigurări le contractează a. 2. contractele de asigurare pentru celelalte asigurări generale se subscriu doar cu asistenţă din partea conducerii sucursalei A. d. este înlocuit de alţi inspectori de asigurare prin redistribuirea portofoliului său altor inspectori de asigurare de către şeful serviciului asigurări al sucursalei C. f. g. arhivează copiile contractelor de asigurare şi răspunde de păstrarea lor în condiţii de siguranţă i. e. prin colectarea de adrese a celor care i -ar putea deveni asiguraţi.Integrarea în structura organizatorică a companiei B. b. stabileşte întâlniri cu potenţialii asiguraţi sau cu asiguraţii existenţi pentru reânnoiri de asigurări. are în subordine agenţii de asigurare a căror activitate o coordonează 2. daca s-a încheiat pe formular tipizat. Subordonări 1. negociază prima de asigurare în limitele competenţelor primite de la superiorul direct.000 euro e. interne : cu departamentele de contabilitate.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă b. asiguraţilor săi. contractarea şi subscrierea asigurărilor de transport până la o sumă maximă asigurată de 10. propune prima de asigurare în concordanţă cu riscurile care se subscriu. h. în termenii negociaţi. daune şi marketing pentru depunerea primelor de asigurări încasate. încheie contractul de asigurare şi încasează prima de asigurare.000RON d. c. informatică. Postul imediat superior: şef serviciu asigurări din sucursală Postul imediat inferior: agenţii de asigurare 6. 7.000 euro c. înmânează asiguratului poliţa de asigurare.Atribuţii şi sarcini 140 . desfăşoară activitate de promovare şi popularizare a produselor de asigurare pe care compania le subscrie şi oferă asiguraţilor materialele promoţionale repartizate din cadrul sucursalei. Relaţii funcţionale 1. contractarea şi subscrierea asigurărilor de accidente persoane până la o sumă maximă asigurată de 30. contractarea şi subscrierea asigurărilor de clădiri şi bunuri până la o sumă maximă asigurată de 100. detectează nevoia de asigurare a persoanelor fizice şi juridice din raza sa de acţiune. face propuneri privind condiţiile de asigurare în care să se încheie contractul. prezintă oferta de produse de asigurare a companiei pe care o reprezintă sau produsul de asigurare care-l interesează pe cel cu care se întâlneşte. evidenţa şi administrarea contractelor de asigurare pe care le-a subscris şi oferirea serviciilor de calitate rezultate din contractele de asigurări.

k. echipamente electronice: calculator. imprimantă şi telefon mobil b. foloseşte integral şi eficient timpul de muncă. să aibă interviuri cu 12 potenţiali asiguraţi pe săptămână pentru detectarea nevoii de asigurare. materiale consumabile a. documente interne: contractul colectiv de muncă. nu doar la aniversarea poliţei. program de lucru de 8 ore cu posibilitatea prelungirii acesteia cu durată nelimitată c. condiţiile de asigurare a fiecărei forme de asigurare pe care are competenţa să o subscrie c. se preocupă de aplicarea corectă a dispoziţiilor legale privind prevenirea şi înlăturarea cauzelor care duc la delapidare şi alte forme de încălcare a legalităţii care produc daune patrimoniului companiei n. ROI. în vederea măririi gradului de cuprindere în asigurare şi a numărului de asiguraţi este obligat să prezinte săptămânal prin intermediul unor surse specifice şi centre de influenţă.Documentaţie utilizată specifică postului 12. execută alte sarcini repartizate de conducerea sucursalei a.Dotare tehnică 11. detectând noile nevoi de asigurare ale asiguratului sau orice problemă existentă m. pentru contactarea potenţialilor asiguraţi are la birou telefon fix cu un număr de 250 de minute gratuite şi telefon mobil cu abonament plătit de sucursală în limita a 100 minute pe lună e.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă j. ROF b. imprimate tipizate pentru asigurările pe care are competenţa să le subscrie proceduri ale Sistemului de Management al Calităţii – specifice Departamentului de subscriere al asigurărilor 9. răspunde disciplinar de depunerea primelor de asigurare în contul asigurătorului în termenul legal stabilit. l. a.Responsabilităţi atribuite de conducerea sucursalei b.Condiţii de lucru 10.Aspecte legate de sistemul de management al calităţii 141 . contractează şi subscrie asigurările generale în limitele 8. să participe la toate cursurile şi întrunirile sucursalei şi să cunoască foarte bine produsele de asigurare ale companiei cât şi pe cele ale competitorilor din piaţă n. o. autoturism Logan c. muncă de birou combinată cu muncă de teren b. să-i viziteze pe asiguraţi cu orice ocazie. pentru deplasarea la locul de muncă al asiguraţilor sau la domiciliul acestora în vederea contractării de asigurări are la dispoziţie un autoturism Logan proprietate a sucursalei a. pentru elaborarea ofertelor de asigurare are la dispoziţie calculator şi imprimantă d. răspunde disciplinar de încasarea ratelor următoare ce lei dintâi la scadenţa stabilită în contractul de asigurare c.

medii b. El este cel care reflectă reputaţia companiei de asigurări în zona de influenţă. Studii: economice.4. Alte cerinţe: calm. independenţă şi încredere în sine.3. de comunicare iniţiere şi întreţinere de relaţii interpersonale. de a fi o persoană diplomată şi vigilentă e. cunoaşterea produselor de asigurare pe care are competenţa să le subscrie şi a tarifelor de primă aferente d. Fişa postului pentru director de sucursală teritorială O altă fişă de post pe care o vom prezenta în aceeaşi machetă va fi cea a directorului de sucursală teritorială. loialitate faţă de companie. Calităţi personale: iniţiativă şi eficienţă. Vechime 1 an în vânzări c.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă a.Fişa postului pentru funcţia de Inspector de asigurări 5. putere de muncă Şef ierarhic superior 13. Având în vedere că o companie de asigurări vinde un potenţial serviciu. ceva nepalpabil. Cunoştinţe specifice: însuşirea tehnicilor de vânzare. ordine în activitate. Ne-am oprit asupra acestei fişe de post pentru că activitatea directorilor sucursalelor teritoriale o considerăm reprezentativă în îndeplinirea obiectivelor de subscriere a companiei. Semnatura…… Figura 5. . abilităţi de organizare şi comportament etic şi moral f.Specificaţia postului Titular de post Data……. De cele mai multe ori în funcţie de comportamentul directorului de sucursală depinde modul în care este percepută compania de asigurări în aria teritorială în care activează. 142 . Aptitudini: de comerciant. calităţile şi abilităţile directorului de sucursală vor influenţa în mare parte calitatea serviciilor oferite asiguraţilor şi potenţialilor asiguraţi din zona de influenţă a sucursalei.

contractele de asigurare pentru celelalte asigurări generale se subscriu doar cu asistenţă din partea departamentului de asigurări al companiei f.A. Relaţii funcţionale 143 .Denumirea Director sucursală postului 2. 3. contractarea şi subscrierea asigurărilor de transport până la o sumă maximă asigurată de 50.000euro d.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă S.R. Sucursala ……………….I. ………… Asigurare Reasigurare S. coordonarea şi conducerea activităţilor de contractare. animale si culturi agricole g. coordonarea. nr.. Negocierea mărimii acestor comisioane în funcţie de volumul primelor subscrise de brokeri şi persoane fizice autorizate cu max 10% peste valoarea maximă stabilită de conducerea companiei A.C.000 euro 5.Integrarea în B. transport. servicii rezultate din derularea contractelor de asigurări subscrise în raza teritorială de operare a sucursalei a. din organigramă a.M.000 euro pentru daunele rezultate din asigurările de autovehicule. 2. este înlocuit de directorul adjunct al sucursalei C. ……….000 euro b. contractarea şi subscrierea contractelor de asigurări pentru avarii auto şi furt până la o sumă maximă asigurată de 50. încheierea de relaţii de colaborare cu brokeri şi persoane fizice autorizate în vederea contractării şi subscrierii de contracte de asigurare în schimbul unor comisioane stabilite de conducerea companiei. are în subordine tot personalul din sucursală şi din subunităţile companiei teritoriale aflate în raza de acţiune a sucursalei. conducerea şi controlul activităţilor de administrare a contractelor de asigurări. organizarea.000 euro e.Obiectivul negociere şi subscriere a asigurărilor pe care asigurătorul are postului competenţa să le subscrie b. Postul imediat superior: directorul general adjunct şi directorii direcţiilor din centrala companiei de asigurări Postul imediat inferior:directorul adjunct al sucursalei 6. Subordonări structura organizatorică a 1. de servicii oferite asiguraţilor. 1. 4. contractarea şi subscrierea asigurărilor de accidente persoane până la o sumă maximă asigurată de 80.Compartimentul ………….Competenţele postului c.Poziţia în C. Fişa postului Anexă la C. contractarea şi subscrierea asigurărilor de clădiri şi bunuri până la o sumă maximă asigurată de 500.O. clădiri şi bunuri. …………. organizarea. certificarea dosarelor de despăgubire a căror cuantum se situează sub limita sumei de 15.

semnează corespondenţa care se transmite asiguraţilor privind derularea asigurărilor contractate în sucursala pe care o conduce j.organizează activitatea sucursalei şi a unităţilor teritoriale din subordine . stabileşte. m. stabileşte şi verifică atribuţiile şi responsabilităţile personalului din subordine b.) c. studierea actelor normative emise de CSA şi puse la dispiziţie de administraţia centrală -e3. prin: -e. defineşte. externe : persoane fizice şi juridice care au nevoie de produsele de asigurare pe care asigurătorul le contractează şi cărora le furnizează servicii rezultate din derularea contractelor de asigurare. i. fişe de evidenţă a imprimatelor cu regim special. în măsura în care acestea nu reprezintă secret de serviciu sau de ordin profesional. docu mente privind activitatea de care este responsabil. limitarea cheltuielilor la strictul necesar. daune. informatică. implementează şi verifică sistemul de evidenţă a documentelor utilizate( registru de daune.stabileşte. experţi externi în vederea efectuării lucrărilor de constatare şi evaluare a unor pagube care prezintă probleme tehnice deosebite. h. transmite documente sper arhivare conform cerinţelor generale de arhivare e. audit şi marketing 2. aplică şi respectă toate documentele aprobate de conducerea companiei de asigurări ce afectează activitatea sa şi a celor din subordinea sa g. personal. dosare de daune.1. organizează activităţi de prospectare a pieţei locale de asigurare în vederea cunoaşterii temeinice a potenţialului asigurabil din zonă urmărind mărirea gradului de cuprindere în asigurare a bunurilor şi persoanelor k. a. l. etc. 7. management de risc. pune la dispoziţia instituţiilor autorizate în a controla. interne : cu personalul din departamentele de asigurări. contabilitate. perfecţionarea pregătirii profesionale a sa şi a lucrătorilor din subordine . acţionează pentru reducerea ratei cheltuielilor administrative. statistică. are obligaţia verificării situaţiilor statistice şi tehnico operative care se transmit administraţiei centrale. monitorizează în permanenţă activitatea concurenţei şi utilizează în informaţiile obţinute în scopul creşterii calităţii serviciilor oferite. angajează la cererea sefului de daune. -e. participarea la instructaje. studierea materialelor teoretice privind activitatea de asigurări puse la dispoziţie de administraţia centrală. organizarea de instructaje cu lucrătorii din subordine privind noutăţile puse la dispoziţie de conducerea operativă f. metodologie.2.Atribuţii şi sarcini 144 . aplicaţii practice şi schimburi de experienţă prevăzute în planul instruirii aprobat de conducerea centrală -e4. implementează şi verifică sistemul de evidenţă a documentelor arhivate d.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă 1.

u.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă n.Condiţii de lucru 145 . urmăreşte modul de realizare a indicatorilor înscrişi în bugetul de venituri şi cheltuieli. stabilind soluţii corespunzătoare pentru elaborarea lucrărilor şi realizare sarcinilor la timp şi în bune condiţii. păstrarea. valorilor a imprimatelor cu regim special şi a mijloacelor băneşti y. urmăreşte realizarea dreptului de regres pe cale administrativă în cazurile prevăzute de dispoziţiile în vigoare le despăgubirile plătite obţinând în acest scop avizarea din punct de vedere juridic ab. pentru respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi normele de lucru ale companiei. promovează metode de muncă adecvate. la conferinţe şi seminarii. la cursuri de instruire. asigurarea unui cadru de muncă şi disciplină pentru toţi angajaţii din subordine în concordanţă cu cele impuse de conducerea companiei d. rezultate din desfăşurarea contractelor de asigurare a. aprobă planificarea concediilor de odihnă a lucrătorilor din subordine s. deplasări la potenţiali asiguraţi. muncă de birou b. z. urmăreşte întocmirea în termen a balanţei de venituri şi cheltuieli pe total sucursală şi examinează datele cuprinse în aceasta în vederea cunoaşterii situaţiei reale şi a luării de măsuri în consecinţă ţ. materialelor şi documentelor. urmăreşte aplicarea în cadrul unităţii teritoriale a prevederilor contractului colectiv de muncă şi a regulamentului de organizare şi funcţionare propunând conducerii companiei măsurile care se impun. a lucrătorilor din subordine t. urmăreşte şi supraveghează activitatea financiar-bancară din sucursală şi din unităţile teritoriale din subordine.respectarea tuturor deciziilor. de pază şi siguranţă a sediului în conformitate cu prevederile legale şi documentele aprobate de conducerea superioară a asigurătorului p. 8. ţine evidenţa registrului agenţilor r. în vederea evitării unor lipsuri de lichidităţi băneşti şi realizării sarcinilor de profit o. duce la îndeplinire orice alte măsuri dispuse de conducerea companiei a. efectuează sau urmăreşte efectuarea inspecţiilor de risc pentru riscurile asigurabile importante în conformitate cu normele de lucru v. conservarea şi manipularea ma terialelor. relaţii directe şi operative. aprobă deplasarea în afara localităţii în interesul serviciului. ia măsuri de întreţinere şi de prevenire a incendiilor. asigură securitatea şi condiţiile de păstrare a valorilor. bunurilor. asigurarea unui cadru adecvat pentru satisfacerea tuturor nevoilor asiguraţilor. hotărârilor şi directivelor emise de conducerea companiei c. la administraţia centrală. respectarea planului de afaceri repartizat sucursalei b . urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale privind depozitarea. x. asigură desfăşurarea activităţii juridice în cadrul sucursalei aa.Responsabilităţi 9. încheie convenţii cu brokerii şi cu persoane fizice autorizate pentru atragerea unor riscuri în asigurare în condiţiile stabilite de conducerea executivă a companiei.

putere de muncă Director general 10. materiale consumabile a.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă c. cunoaşterea tuturor produselor de asigurare pe care compania le subscrie şi a tarifelor de primă aferente şi a produselor similare pe care celelalte companii concurente le subscriu d. . Semnatura…… Figura 5.Specificaţia postului Titular de post adjunct Data……. imprimantă.Dotare tehnică 11. documentaţie specifică activităţii de lichidare a daunelor apărute proceduri ale Sistemului de Management al Calităţii – specifice activităţilor care se desfăşoară în sucursală a. pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu are la dispoziţie birou cu calculator. Cunoştinţe specifice:cunoaşterea domeniului asigurărilor. ROI.Aspecte legate de sistemul de management al calităţii 13. autoturism Cielo c.4. imprimantă şi telefon mobil b. abilităţi de comunicare iniţiere şi întreţinere de relaţii interpersonale. ROF b. independenţă şi încredere în sine. ordine în activitate. însuşirea tehnicilor de vânzare. de a fi o persoană diplomată şi vigilentă. f. are la dispoziţie un autoturism Cielo a. Aptitudini: abilităţi de comunicare orală. echipamente electronice: calculator. Calităţi personale: iniţiativă şi eficienţă. e. documente interne: contractul colectiv de muncă. Alte cerinţe: calm. condiţiile de asigurare a fiecărei forme de asigurare pe care are competenţa să o subscrie c. de a lucra în condiţii de stres. Vechime min 3 ani în activitatea de asigurări c. program de lucru de 8 ore cu posibilitatea prelungirii acesteia cu durată nelimitată d. Studii: superioare economice sau tehnice b. telefon fix şi mobil e. loialitate faţă de companie. abilităţi de organizare şi comportament etic şi moral. spirit de comerciant.Documentaţie utilizată specifică postului 12.Fişa postului pentru Director de sucursală 146 .

încheierea de relaţii de colaborare cu brokeri şi persoane fizice autorizate în vederea contractării şi subscrierii de contracte de asigurare pentru forme de asigurare. aprobarea cedărilor în reasigurare .Compartimentul din organigramă 4. actualizarea practicilor asigurătorului cu cele specifice din piaţa internaţională de asigurări a. Adunării generale a Acţionarilor. organizarea. CSA. ordine şi Hotărâri ale Guvernului.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă 5. De cunoştinţele şi calităţile profesionale ale sale depind în mare măsură calitatea şi cantitatea subscrierilor asigurătorului. Postul imediat superior: directorul general Postul imediat inferior:directorii direcţiilor din administraţia centrală şi directorii sucursalelor teritoriale 5.A. Impreună cu echipa de profesionişti pe care o coordonează va stabili riscurile şi limitele primite şi cedate în reasigurare în funcţie de capacitatea financiară a asigurătorului şi acumulările de sume asigurare pe zone de risc. Sucursala ………………. 3.C. Acesta este veriga cea mai importantă în activitatea de subscriere. sume asigurate şi comisioane în concordanţă cu strategia companiei aprobată în ultima sedinţă a Consiliului de Administraţie..Integrarea în structura organizatorică a 147 .Competenţele postului 6. g. Consiliului de Administraţieşi Conducerii Executive a asigurătorului b. Fişa de post pentru directorul general adjunct O altă fişă de post pe care o vom prezenta în aceeaşi machetă cu cea a inspectorului de asigurări şi a directorului de sucursală teritorială. a stabilirii limitelor reasigurărilor în funcţie de capacitatea financiară a companiei.Poziţia în C.5.Denumirea postului 2. a.O. coordonarea şi conducerea întregii activităţi a asigurătorului privind activitatea de subscriere a contractelor de asigurare. c. este cea a directorului general adjunct.I. …………. El este profesionistul companiei de asigurări. 1. cedare şi primire în reasigurare a riscurilor subscrise de asigurător. S.Obiectivul postului Director general adjunct …………. A. norme. aprobarea contractării şi subscrierii a oricăror forme de asigurare şi riscuri care se încadrează în politica generală a companiei b. ………… Asigurare Reasigurare S. nr. Fişa postului Anexă la C.M.implementează şi răspunde de îndeplinirea atribuţiilor care-I revin din legi. ……….R.

coordonează activitatea direcţiilor asigurări de viaţă şi asigurări generale precum şi a direcţiei de reasigurări c. Subordonări 1. h. i. Relaţii funcţionale 1. a cotelor de primă altele decât cele prevăzute în regulamente în funcţie de ofertele celorlalte competitoare din piaţă şi de rentabilitatea fiecărei forme de asigurare g. are în subordine direcţiile asigurări generale. a borderourilor. j.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă companiei B. completarea corectă a declaraţiilor de asigurare. conlucrează la stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru rem edierea deficienţelor. k.efectuează periodic verificări la nivelul sucursalelor şi agenţiilor. gestiunea imprimatelor cu regim special şi ia măsuri când aceste nu se respectă l.sprijină compartimentul de audit intern la efectuarea controlului privind aplicarea întocmai a ordinelor şi a deciziilor emise de conducerea executivă a asigurătorului.reprezintă compania în relaţiile cu organismele profesionale şi cu partenerii interni şi externi în limitele competenţelor acordate d. cu organismele profesionale ale pieţei de asigurări. b.stabileşte rentabilitatea fiecărei forme de asigurare şi cuantumul comisioanelor ce se pot acorda brokerilor si persoanelor fizice autorizate. e. modul de încasare şi de depunere a primelor de asigurare.Atribuţii şi sarcini 148 . cu persoane fizice şi juridice asiguraţi sau potenţiali asiguraţi a. aplicarea celor mai eficiente metode de lucru aprobate de conducerea companiei f. sucursalele şi agenţiile teritoriale. propune măsuri de rentabilizare a fiecărei forme de asigurare. a cotelor şi a primelor de asigurare.organizează activitatea curentă a companiei în lipsa directorului general în intervalul dintre şedinţele Consiliului de Administraţie şi pune în aplicare hotărârile acestuia. 2. 7. interne : cu direcţiile şi departamentele centrale ale asigurătorului cu sucursalele şi agenţiile 2. a plasării riscurilor nou apărute sau a celor care depăşesc capacitatea financiară a companiei. de modificare şi îmbunătăţire a regulamentelor şi normelor de lucru.verifică calitatea activităţii fiecărei sucursale prin calcularea rentabilităţii fiecărei forme de asigurări subscrise şi a sucursalei în ansamblul său şi face propuneri de îmbunătăţire a rentabilităţii sucursalei. stabileşte şi menţine legătura cu reasigurătorii în vederea derulării corecte a contractelor. aprobă nivelul primelor de asigurare.verifică modalitatea respectării normelor de subscriere în sucursale şi agenţiile teritoriale. analizează şi soluţionează cererile sucursalelor privind reducerile de cote sau prime de asigurare în concordanţă cu calitatea subscrierilor din sucursala respectivă. respectiv : respectarea condiţiilor de asigurare. este înlocuit de directorul general C. efectuarea corectă a inspecţiilor de risc. de viaţă. externe : cu CSA.

îndeplinirea indicatorilor privind realizarea profitului companiei b . ROF b. întocmeşte. calculator. a calităţii şi competenţei managementului. la cursuri de instruire. să întreţină relaţii de colaborare.Responsabilităţi 9.Dotare tehnică 11. muncă de birou b.sesizarea eventualelor intenţii de fraudă şi/sau de spălare a banilor. h. d.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă m. pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu are la dispoziţie birou şi secretară. orice alte documente interne şi externe care i se repartizează în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu specifice postului. analizează şi comunică direcţiilor interesate statistici privind activitatea de subscriere asigurări şi a celei de reasigurări din companie.respectarea tuturor deciziilor. imprimantă. respectarea normelor de securitate şi confidenţialitate emise de companie. echipamente electronice: calculator. hotărârilor şi directivelor emise de conducerea companiei c. preocupare permanentă pentru autoperfecţionare prin participare la cursuri şi seminarii organizate de companie sau de organizaţiile profesionale la care compania este afiliată. program de lucru de 8 ore cu posibilitatea prelungirii acesteia cu durată nelimitată în funcţie de cerinţele companiei. materiale consumabile a. păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor pe care le deţine despre activitatea companiei. c. deplasări la potenţiali asiguraţi. documente interne: contractul colectiv de muncă. j. a regulamentelor a deciziilor emise de conducerea asigurătorului. răspunde de implementarea procedurilor de management al calităţii la toate direcţiile şi departamentele din subordine o. a normelor tehnice. n. să întreţină relaţii corecte cu asiguraţii sau colaboratorii cu care intră în legături funcţionale şi de reprezentare. indeplineşte orice alte sarcini repartizate de conducerea executivă a companiei şi de Consiliul de Administraţie a. 8. telefon fix şi mobil e. i. asigurarea privind îndeplinirea reglementărilor şi preveder ilor privind protecţia asguraţilor d. consemnarea în timp a deficienţelor constatate în activităţile din subordine şi propunerea de masuri pentru îmbunatăţirea procedurilor şi normativelor de lucru în vederea eficientizării activităţii e. a investiţiilor companiei de asigurare în vederea protejării asiguraţilor(de viaţă) companiei g. respectarea legislaţiei în vigoare. de colegialitate cu toţi colaboratorii şi subalternii K. autoturism Toyota Corolla c. a. im primantă şi telefon mobil b. are la dispoziţie un autoturism Toyota Corolla a.Documentaţie utilizată specifică postului 149 . la conferinţe şi seminarii. ROI.Condiţii de lucru 10. la organismele profesionale. f. monitorizarea marjei de solvabilitate.

cunoaşterea tuturor produselor de asigurare pe care compania le subscrie şi a tarifelor de primă aferent e şi a produselor similare pe care celelalte companii concurente le subscriu. putere de muncă. capacitatea de a lua decizii într-un mediu schimbător şi de a-şi lua responsabilitatea aplicării lor. Vechime min 5 ani în activitatea specifică industriei de asigurări c. Alte cerinţe: calm. loialitate faţă de com panie. situaţii care pot genera noi tipuri de asigurări. ordine în activitate. cunoaşterea normelor şi a ordinelor emise de CSA. interes pentru tot ceea ce apare nou în domeniul asigurărilor. f. de a face faţă situaţiilor stresante. Calităţi personale: iniţiativă şi eficienţă. cunoaşterea normelor. de analiză şi sinteză superioară.capacitate de gândire strategică.Fişa postului pentru Director general adjunct 150 . oferte de asigurare. de a fi o persoană diplomată şi vigilentă. d.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă 12. a condiţiilor.Specificaţia postului b. independenţă şi încredere în sine. . cunoştiinţe din domeniul economic şi financiar. Capacitatea de a lua decizii şi de a -şi asuma responsabilitatea lor. cunoştinţe de comportament al persoanelor şi companiilor asigurate.tipuri de asigurări. abilităţi de organizare şi comportament etic şi moral. etc. abilităţi de comunicare iniţiere şi întreţinere de relaţii interpersonale. Cunoştinţe specifice:cunoaşterea domeniului asigurărilor. e. spirit de comerciant.Aspecte legate de sistemul de proceduri ale Sistemului de Management al Calităţii – specifice management al activităţilor care se desfăşoară în direcţiile pe care le coordonează calităţii a.5. a tehnicilor de subscriere a asigurătorului însuşirea tehnicilor de vânzare. Aptitudini: abilităţi de comunicare orală. de a lucra în condiţii de stres. cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională. Titular de post Data…… Semnatura…… Director general Figura 5. Studii: superioare economice sau tehnice 13.

Bucureşti. Hilgert and autres 151 . 2005.1.. la îndeplinirea obiectivelor companiei. Raymond.V. Putem defini. consideră că evaluarea posturilor este un proces folosit la stabilirea diferenţelor dintre posturile superiorilor faţă de cele ale subordonaţilor şi a diferenţelor salariale dintre ele. Deşi majoritatea teoreticienilor43. 2004. rolul şi contribuţia postului la îndeplinirea obiectivelor propuse ale acesteia. Lloyd Byars şi Leslie Rue consideră că aceasta constituie baza de referinţă pentru măsurarea performanţelor pe post ale persoanelor care le ocupă şi pentru crearea unui sistem de valori individuale de înlocuire a persoanelor care ocupă posturile din structura organizatorică existentă la un moment dat. denumită şi „inima” activităţii de gestionare a resurselor umane este aceea de evaluare a posturilor şi a performanţelor celor care ocupă posturile de muncă. deoarece procesul este făcut de persoane. procesele de evaluare a posturilor vor fi deosebit de complexe şi dificil de realizat. 2003. pag 127 A. op cit. Subiectivitatea este elementul care intervine în evaluare. Potrivit acestui proces se determină particularităţile şi cerinţele fiecărui post din companie. numai după realizarea unor performanţe de către persoana care ocupă postul respectiv. pag 128.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă CAPITOLUL VI EVALUAREA POSTURILOR DE MUNCĂ ÎN ASIGURĂRI 6. Chişu – Posturi. salarii. Chişu. Procesul de evaluare al posturilor este fundamentul alcătuirii sistemelor de retribuire dintr-o companie.beneficii. rolul şi importanţa fiecăruia în îndeplinirea obiectivelor companiei în funcţie de cerinţe cantitative şi calitative. deoarece în primul rând este retribuit postul şi abia în etapa următoare este retribuită persoana care ocupă postul. datorită eterogenităţii meseriilor şi profesiilor. In organizaţiile specifice domeniului financiar-bancar. Evaluarea postului este făcută în urma analizei postului şi are la bază descrierea şi specificaţia acestuia. pentru posturi ocupate de alte persoane.. Un proces de evaluare ştiinţific întocmit 42 43 După . pag 485. acestea din urmă cu greu nu sunt confundate cu postul ocupat. contribuţia fiecărui post. Obiective ale evaluării posturilor Una din cele mai importante activităţi ale compartimentului de resurse umane. a interferenţelor şi dependenţelor dintre ele. op cit.. nu a titularului lui. Are rolul de a stabili importanţa fiecărui post şi a rolului său în comparaţie cu contribuţia altui post de pe acelaşi nivel al structurii organizatorice. Ed IRECSON. Manolescu. evaluarea42 posturilor ca fiind procesul complex prin care se determină valoarea.A.

Evaluarea muncii reprezintă 45 un set de tehnici cantitative utilizate în scopul determinării nivelelor de salarizare a posturilor de muncă dintr-o companie. consecvenţă în deciziile lor de evaluare. pag 180 H. 1994. Părerea noastră este că toţi aceşti factori proveniţi atât din cadrul industiei financiar-bancare cât şi din domeniul economic. angajată pe un post similar avut în altă companie care nu acceptă să fie retribuit sub nivelul avut în compania iniţială). atât aderând la programul conceput cât şi participativ prin sugestii şi propuneri privind rezultatele şi pretenţiile postului pe care-l deţine. G. onestitate.  evaluarea muncii nu are ca obiectiv determinarea unei grile de salarizare dar oferă măsurile raţionale pe baza căruia poate fi construit un sistem de salarizare.A. influenţează evaluările posturilor făcute de fiecare organizaţie ceea ce ne duce la concluzia că o evaluare oricât de profesionist făcută. op cit .Pitariu – op cit.  informaţiile pe baza cărora se face evaluarea posturilor sunt obţinute în urma analizei muncii.Cole44 subliniază câteva particularităţi ale evaluării muncii care stau la baza stabilirii unei ierarhii a posturilor:  evaluarea muncii se referă la evaluarea posturilor şi nu la evaluarea deţinătorilor acestora. provenite atât din piaţa exterioară sistemului (cea economică şi care pot duce la schimbarea obiectivelor companiei). până la schimbarea condiţiilor externe şi care va duce la inerenta schimbare a condiţiilor interne. ierarhizare făcută în urma evaluării muncii după o metodologie pe baza căreia se poate proiecta o grilă de salarizare echitabilă. Practic se utilizează mai multe metode şi tehnici ca re permit compararea tuturor 44 45 G. Scopul evaluării posturilor dintr-o companie este ierarhizarea acestora. Cole. Deoarece evaluarea fiecărui post presupune cunoaşterea lui.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă poate fi zdruncinat de elemente care interferează cu sistemul de apartenenţă al organizaţiei.A. la procesul propriu zis trebuind să participe fiecare salariat al companiei. va avea valabilitate doar o perioadă scurtă de timp. 2006 pag 167 152 . rezultă că procesul de evaluare trebuie făcut de o echipă de specialişti. cât şi din interiorul pieţei financiar-bancare dar din exteriorul companiei analizate (o persoană calificată. nu de un singur specialist.  standardele de evaluare a posturilor sunt relative şi nu absolute.  analiştii care fac evaluarea muncii trebuie să utilizeze concepte cum ar fi: logică. a rolului şi importanţei lui în îndeplinirea obiectivelor companiei.

6. Lipsa de transparenţă a salarizării în industria de asigurări ne duce la concluzia că puţine sunt companiile care au proiectat şi implementat un sistem riguros de salarizare pentru personalul retribuit cu salariu fix. Posturile de muncă care au ca activitate culegerea informaţiilor conţinute de contractele de asigurări necesită o atenţie deosebită şi multă muncă iar cele de proiectant de produse de asigurare sau de undewritter necesită o calitate deosebită a muncii depuse şi este mai puţin importantă cantitatea ei. Pitariu. Posturile de muncă din primul exemplu participă mai puţin la îndeplinirea obiectivelor companiei şi vor primi un salariu mai mic iar cele din exemplul al doilea chiar daca munca lor este aşa zis mai puţină vor fi retribuite cu un salariu mai mare pentru că munca depusă trebuie să fie de calitate superioară. Etape ale evaluării posturilor Sistemul de salarizare se constituie în urma evaluării posturilor. operaţiune care presupune mai multe etape. Deşi numeroase studii de specialitate46 arată că în industria de asigurări salariile personalului sunt printre cele mai ridicate din economia românească totuşi sub aripa confidenţialităţii.Ziarul Financiar/ 29 ianuarie 2007 153 .2. realizându-se o anumită echitate a salarizării în sectorul de asigurări. trebuie să fie constituită pe principiile enunţate de H. echitabile şi optime. an bun pentru salariile bancherilor . Politica salarială constituie cheia dezvoltării oricărei companii. valabile şi în sectorul de asigurări.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă posturilor dintr-o companie prin realizarea importanţei lor în scopul stabilirii unei structuri salariale raţionale. acest segment al activităţii companiilor de asigurări ascunde multe nereguli sau lipsa de cunoştinţe în domeniul resurselor umane. cu ajutorul ei fiecare din companiile operante în piaţă încearcă să-şi atragă specialiştii cei mai buni şi vânzătorii cei mai performanţi. a celor care conduc companiile de asigurări. altele muncă mai puţină dar de calitate ridicată.  determinarea echităţii interne a salarizărilor adică a plajei de salarizare astfel încât să fie stimulată competiţia iar salariaţii să fie mulţumiţi. Baza sistemului salarial în fiecare companie indiferent de mărimea ei. Intr-o companie de asigurări există posturi care necesită un volum mare de muncă. In prima etapă posturile se împart în : 46 Cristiana Groza –An bun pentru bussines. respectiv:  cunoaşterea nivelului salariilor în companiile mari de asigurări sau în posturile similare.

mărimea şi complexitatea echip ei subordonate. agenţi de asigurare.     Figura 6. Etapa următoare constă în identificarea 47 factorilor care pun în valoare postul evaluat în cadrul companiei şi stabilirea importanţei acestor factori.directorii de direcţii din centrala companiei (asigurări generale. asigurări de viaţă.administratori de sedii.contabili.inspectori de asigurări.underwritteri. posturile de conducere operativă: .director general.A. posturile din vânzări: . posturile din administraţia companiei: . economic. respectiv: cunoştinţele necesare. evaluarea posturilor însemnând compararea postului propriu zis cu posturile standard. conducători auto. investiţii. riscurile pe care le implică. In companiile mari de asigurări.directori de sucursale teritoriale. . lichidatori de daune. juridic. defineşte familia de posturi ca fiind un grup de posturi între care se descoperă relaţii strânse atunci când se compară nivelul salariilor cu exigenţele funcţiilor. posturile de specialişti: . Biroul Internaţional al Muncii.Chişu – op cit. Informaţiile referitoare la postul propriu zis se obţin prin analiza postului respectiv.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă a) posturi de organizare. coordonare şi administrare se împart în familii de posturi. manageri de risc. responsabilităţile.director/directori generali adjuncţi. consilieri de vânzare. pag 131 154 . b) posturi de vânzare Posturile de organizare. . . In fiecare companie se stabileşte numărul de familii de posturi. există următoarele familii de posturi:   posturile de conducere superioară: .Familiile de posturi din companiile de asigurări In această etapă în primul pas se stabilesc posturile standard pentru fiecare familie. cu activitate compozită. jurişti. evaluarea se face pentru fiecare familie de posturi. posturile de birou: . pentru fiecare familie se va face un sistem de evaluare a posturilor. lichidări daune.1. casieri. reasigurări). gradul de creativitate pe care-l presupune postul. secretare. specialişti în lichidarea daunelor. puterea decizională şi independenţa 47 După V. abilităţile. actuari. coordonare şi administrare a companiei de asigurare. dificultatea muncii.

pag 119 155 . Deoarece factorii luaţi în considerare la evaluarea posturilor. Ed Kogan Page Limited. depind de capacitatea de analiză a celui care efectuează analiza. Comisia de Oportunităţi Egale48. Numărul factorilor luaţi în considerare va fi în funcţie de mărimea companiei. In scopul aprecierii valorii postului în baza naturii efective a muncii. de complexitatea activităţii desfăşurate de companie şi eventual de activitatea fiecărui post analizat.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă decizională. London. Adaptat activităţilor de analiză al posturilor din asigurări. tragem concluzia că acesta are o mare doză de subiectivism. aceşti factori sunt prezentaţi mai jos: Secţiunea 1 Factori ai dimensiunii timp Perioada slujbei Vârsta Educaţia Întinderea cunoştinţelor (know how) Perioada de instruire Secţiunea 2 Experienţa Calificările Cunoştinţele Profunzimea know-how-ului Nivelul deprinderilor Factori ai dimensiunii securitate Responsabilitatea pentru bani sau bunuri Date şi informaţii confidenţiale Efectul asupra deciziilor Efectul asupra deciziilor Supervizarea subordonaţilor Discreţia Responsabilitatea Capacitatea de a contabiliza Luarea deciziilor Planificarea 48 Roger Benet – Managing People. 1994. de aceea este bine ca evaluarea să fie făcută de o echipă de specialişti nu de unul singur. în care a împărţit factorii în şase categorii pentru a uşura munca celor care fac analiza în cadrul procesului de evaluare. a elaborat un ghid.

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Secţiunea 3 Factori ai dimensiunii relaţii Siguranţa altora Crearea de noi afaceri Înfăţişarea. impresia personală Contacte: interne. externe Responsabilitatea relaţiilor umane Responsabilitatea relaţiilor publice Grija faţă de alţii Secţiunea 4 Cooperarea Supervizarea Comunicarea Coordonarea Exprimarea Acurateţea Factori ai dimensiunii activităţilor fizice Experienţa tehnică Abilităţi spaţiale Responsabilitatea pentru produse Responsabilitatea pentru standarde Cunoştinţe procedurale Observarea detaliilor Riscuri fizice Efort psihic Cunoştinţe operaţionale Deprinderi fizice Multilateralitate Oboseala Monotonia Abilităţi de lucru cu PC-ul Secţiunea 5 Factori ai dimensiunii activităţii mentale Calcule numerice Abilităţi numerice Raţionamente matematice Originalitate Judecată Complexitatea muncii Înţelegere verbală Ordonarea informaţiilor Cunoştinţe Rezolvarea problemelor Iniţiativă Ingeniozitate Efort mental Planificare Concentrare Memorie 156 .

Rezultatul acestor evaluări este obţinerea unei ierarhii adevărate a posturilor dintr-o companie în care activităţile. 49 H. astfel cu indicele 1 va fi notat dacă factorul nu se regăseşte în componenţa postului şi cu indicele 5 va fi notat dacă factorul se regăseşte accentuat în componenţa postului. 2.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Secţiunea 6 Factori ai dimensiunii activităţii senzoriale Aprecierea estetică Creativitatea artistică / muzicală Concentrarea vizuală Figura 6.Pitariu – op cit 2006. metode globale nonanalitice de evaluare a posturilor 2. sarcinile şi responsabilităţile specifice fiecărui post sunt corelate cu pachetul salarial (bani. Etapa următoare constă în alegerea metodei sau a metodelor pe care echipa de analişti le consideră cele mai potrivite pentru evaluarea posturilor şi care potrivit documentaţiilor studiate49 se împart în: 1. bonusuri. Următoarea etapă în evaluarea posturilor constă în determinarea nivelului importanţei fiecărui factor (dintre cei selecţionaţi) în cadrul postului. comisioane. De exemplu contabilii şi casierii care au îndatoriri apropiate pot fi retribuiţi cu acelaşi salariu pentru că se consideră că îndeplinesc activităţi de aceeaşi natură. etc) pe care cel care ocupă postul îl primeşte. metode analitice (cantitative) Ultima etapă constă în stabilirea nivelului postului şi plasarea lui în ierarhia posturilor a structurii organizatorice a companiei. La finalul analizei toţi indicii se totalizează şi se compară cu postul standard.Ghidul secţiunilor şi factorilor în procesul de evaluare Potrivit acestui sistem de evaluare munca similară poate fi considerată activitatea care implică îndatoriri apropiate sau activitatea care are dimensiuni similare. Această etapă se poate concretiza printr-o scală graduală de la 1-5 cu ajutorul căreia evaluatorul poate cuantifica prezenţa factorului în componenţa postului. pag 170 157 . . Procesul constă în stabilirea gradului în care fiecare factor se regăseşte în conţinutul activităţii după care se analizează prezenţa şi nivelul în cadrul fiecărui post standard.

Deoarece factorii după care sunt ierarhizate posturile sunt aleşi aleator de către echipa de analişti considerăm că aceste metode comportă o mare doză de subiectivism. pag 171 158 . Metode globale (nonanalitice) Cele mai simple tehnici de evaluare a posturilor sunt metodele globale care ierarhizează posturile de muncă după unul sau doi factori de comparaţie. Thomsen.1. David. 2006.metode globale (nonanalitice) Cea mai răspândită clasificare a metodelor de evaluare a posturilor. David – Internet Based Benefits and Compensation Administration. în final aceştia vor lucra în comun şi vor ajunge la un consens privind ierarhia finală a posturilor din companie.3. mai vechi şi cu cel mai mare grad de subiectivism.eridlc.Pitariu.3. In pasul următor se face o analiză a muncii orientată pe descrierea activităţilor de muncă specifice fiecărui post. 2004. Metode ale evaluării posturilor de muncă .Pitariu. adică o ierarhizare simplă a posturilor sau după tehnica comparării pe perechi.w. Această metodă constă în efectuarea unei liste cu inventarul tuturor posturilor din companie. 17 (www.op cit. 50 V. Ierarhizarea posturilor după această metodă nu se foloseşte la elaborarea grilelor de salarizare. regăsită în aproape toate materialele documentare50 studiate este împărţirea acestora în:  Metode globale (nonanalitice)  Metode analitice Prima metodă se referă la o clasificare a posturilor de muncă în baza unui criteriu global ceea ce–i dă o mare doză de subiectivitate iar cea de-a doua. ERI Economic Research Institute.J. 6.Chişu.Belcher.com) 51 H. Ierhizarea simplă a posturilor este una dintre cele mai simple. H. pag 170. Cele două seturi de documente aferente fiecărui post sunt analizate de echipa de specialişti care ierarhizează posturile în ordinea complexităţii lor de la cel mai complex post cu responsabilităţile cele mai mari până la cel mai simplu post cu responsabilităţile cele mai mici. Metoda ierarhizării posturilor – practic se poate efectua în două moduri. Cele mai cunoscute metode globale de evaluare a posturilor sunt 51: metoda ierarhizării posturilor şi metoda gradării sau clasificării posturilor. Pentru a micşora gradul de subiectivism al metodei evaluarea poate fi făcută de doi sau mai mulţi experţi evaluatori. 2006. 2000.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă 6. pag. pag 134. metodele analitice presupun ierarhizarea posturilor de muncă luând în considerare mai multe criterii sau factori de evaluare. respectiv. Thomas. Atchison.

se notează cu:  1 – dacă postul este mai puţin important decât cel cu care se compară  2 – dacă postul este la fel de important  3 – dacă postul este mai important decât cel cu care se compară In final se însumează punctele obţinute de fiecare post iar suma obţinută constituie criteriul de ierarhizare a posturilor. Operaţiunea se efectuează de mai mulţi evaluatori pentru a micşora gradul de subiectivism al metodei de evaluare. ori aceste persoane sunt greu de găsit la acest stadiu de dezvoltare al economiei româneşti. lucru deloc simplu. Cea de-a doua metodă de evaluare a posturilor este ierarhizarea posturilor pe baza tehnicii comparării pe perechi. relaţiile şi legăturile dintre posturi. 159 . Fiecare post este comparat cu celelalte şi notat cu puncte în funcţie de importanţa pe care o are faţă de cel cu care se compară. multe dintre ele luptând pentru supravieţuire nu-şi pot permite cheltuieli de evaluare a posturilor şi un alt dezavantaj este faptul că experţii evaluatorii ar trebui să cunoască activitatea de asigurare în ansamblu ei.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Evaluarea posturilor după această metodă în industria de asigurări are ca dezavantaj faptul că nu se poate aplica decât în companiile mici de asigurări unde numărul posturilor care se evaluează nu depăşeşte 20. rolul şi importanţa lui la îndeplinirea obiectivelor finale ale companiei de asigurări. După ordonarea posturilor de pe fiecare nivel (din fiecare compartiment) urmează ierarhizarea comparativă pe compartimente. astfel. în care posturile dintr-un compartiment se compară cu cele din alt compartiment apoi posturile din al treilea compartiment se compară cu posturile din primele două. Dezavantajul folosirii acestei metode în industria de asigurări este ca şi la cea descrisă anterior că nu se poate folosi la companiile cu un număr de posturi mai mare decât 20 iar companiile mici nu-şi permit financiar să facă evaluarea posturilor din companie şi faptul că evaluatorii trebuie să cunoască în amănunt conţinutul fiecărui post din companie. fiecare dintre ei face propria evaluare şi apoi prin evaluări succesive în consens cu ceilalţi evaluatori se ajunge la evaluarea finală. Procedura continuă până la epuizarea evaluării tuturor posturilor. Mai jos redăm un mod de ierarhizare a posturilor de conducere operativă din centrala unei companii de asigurări. în viziunea noastră.

Ierarhizarea posturilor din conducerea operativă a unei companii de asigurări postul de munca director asigurări generale director asigurări persoane director economic director daune director marketing director vânzări director reasigurări director juridic director resurse umane nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 4 3 3 1 1 2 2 1 2 5 3 3 3 3 3 3 2 1 6 3 3 2 3 2 2 1 1 7 3 3 1 2 1 3 1 2 8 3 3 3 3 3 3 3 2 9 3 3 2 3 2 3 3 1 total 23 22 14 19 12 19 18 9 11 In urma evaluării făcute de noi. se prezintă astfel: 52 V.Chişu – op cit 2005. Metoda constă în repartizarea fiecărui post de muncă dintr-o companie într-o treaptă care defineşte activităţile specifice locului de muncă evaluat. a rezultat că posturile din conducerea operativă a companiei luată ca exemplu. Institute of Administrative Management52 (IAM) din Marea Britanie a construit o listă cu opt trepte după care se pot caracteriza activităţile specifice unui post de muncă. construit în opt trepte (de la A la H). pag 136 160 .A. în care fiecare treaptă are la bază o listă de criterii generale. se ierarhiză în următoarea ordine:  director asigurări generale  director asigurări de persoane  director daune şi director vânzări  director reasigurări  director marketing  director economic  director resurse umane  director juridic Metoda clasificării posturilor – este cunoscută şi sub denumirea de gradare predeterminată a posturilor şi încearcă să facă o diferenţiere între nivelurile de activitate ale unei companii cu ajutorul unor criterii pentru compararea posturilor.1.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Tabelul 6. Sistemul IAM.

dar şi a unor sarcini care necesită o anumită experienţă sau aptitudini speciale. fiecare clasă presupunând grade diferite de exigenţe pentru fiecare criteriu. care în prima etapă stabileşte diverse categorii de posturi care derivă din aceeaşi familie. Clasa G – Postul implică executarea unor sarcini complexe într-un domeniu de activitate specific organizaţiei. Metodele analitice au la bază descompunerea şi evaluarea pe factori respectiv subfactori şi grade ale factorilor luaţi ca reper de evaluare a postului.Postul necesită o experienţă considerabilă. repetitive şi care necesită o anumită experienţă şi aptitudini speciale. Metode ale evaluării posturilor de muncă .Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Clasa A – Postul implică executarea unor sarcini simple care nu necesită nici un fel de experienţă. sunt posturi care necesită iniţiativă şi aport personal la îndeplinirea obiectivelor propuse ale companiei. Clasa D – Postul implică activităţi numeroase. In etapa următoare colectivul de specialişti identifică criteriile care pot defini clasele de posturi. de rutină. conform regulilor şi procedurilor companiei. Incadrarea fiecărui post din companie într-o anumită clasa sau treaptă se încredinţează unui colectiv de specialişti nu unuia singur. Ultima etapă a metodei constă în repartizarea posturilor din familie în clasele stabilite anterior. Metoda nu se pretează la evaluarea posturilor în companiile de asigurări. Clasa H – Postul implică executarea unor sarcini de complexitate extremă. Fiecare sarcină este supusă supravegherii continue de către un supervizor.3. 6. unde majoritatea posturilor retribuite cu salariu fix. 161 . Clasa C – Postul implică executarea unor sarcini simple. dar numai u n grad limitat de iniţiativă şi care se desfăşoară în cadrul unei proceduri existente în organizaţie. Această metodă este folosită cu succes în administraţia de stat pentru posturile funcţionăreşti. Clasa F – Postul implică executarea unor sarcini complexe în domenii diferite de activitate din cadrul organizaţie. Clasa E .metode analitice Metodele analitice se caracterizează prin identificarea şi cuantificarea unor elemente comune şi suficient de generale care să poată fi aplicate tuturor posturilor de muncă în baza cărora să se facă o clasificare obiectivă a sarcinilor de muncă.2. Clasa B – Postul implică executarea unor sarcini simple.

un plan bazat pe factorul putere de decizie. considerându -le reprezentative pentru domeniul asigurărilor. London.A.Chişu op cit 2005. care trebuie să aibă la bază o serie de condiţii53:  să fie regăsit în toate posturile evaluate.  să aibă diferite grade de variabilitate  sensul factorilor să nu se suprapună  să fie specifici domeniului de activitate al companiei din care face parte postul evaluat De altfel.A.  metoda clasificării pe puncte. pag 141 56 M.op.Chişu . partea cea mai consistentă a metodelor analitice constă în definirea factorilor şi în clasificarea lor.A.Chişu. Vom descrie principiile lor şi modul lor de aplicare la evaluarea posturilor din companiile de asigurări. V. Ca număr de factori care se iau în considerare. pag 140 55 T.Camelot Press. Dintre metodele analitice de evaluare a posturilor descrise în documenta ţia studiată56. pag 180 A.T.W. cit .Installing Single-Factor Job Evaluation. H.  evaluarea posturilor pe baza competenţei. V.590.Charles54 propune un plan bazat pe factorul rezolvare probleme iar T. Cole. Evaluarea posturilor dintr-o companie după această metodă presupune parcurgerea mai multor etape: 53 54 G. Patterson – Job Evaluation:A New Method.  evaluarea posturilor pe baza aptitudinilor. pag 572.este o metodă complexă. Compensation Review.A. respectiv:  metoda analitică de comparare a factorilor. pag 177-183 162 . pag 9-21 cit de V.Pitariu op cit 2006. 1972 citat de V. first quarter.T. Metoda comparării factorilor .W. Fiecare din factorii selectaţi trebuie apreciat ca importanţă sau măsurat în aşa fel încât să se asigure un sistem de evaluare a dificultăţii fiecăruia în cadrul posturilor.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Selectarea factorilor este o activitate laborioasă şi dificilă. Patterson55. op cit 2005.Charles.pag 139-157.A. 1971. greoaie şi subiectivă dar are avantajul că se poate aplica tuturor posturilor dintr -o companie datorită factorilor specifici de evaluare. A.Chişu consideră că optim este un număr care oscilează între 9 şi 11. însă sunt si teoreticieni care propun planuri de evaluare bazate pe un singur factor.Amstrong op cit 2003.  evaluarea posturilor pe baza nivelurilor de piaţă ale tarifelor Ne-am oprit asupra primelor două.

Un exemplu de ordonare a posturilor într-o companie de asigurări după această metodă. pe baza unui consens a membrilor comisiei de evaluare. experienţă. de la 1 la n (1 fiind cel mai puţin important). Factorii aleşi trebuie să fie în concordanţă cu domeniul în care activează compania analizată. Fiecărui factor i se atribuie coeficient de importanţă. cifra cea mai mică fiind postul cel mai important). b) identificare posturilor cheie din fiecare familie. Părerea noastră este că pentru analiza posturilor dintr -o companie de asigurări se aleg următorii factori: efort intelectual. responsabilităţi.2. In activitatea practică în locul coeficienţilor de importanţă a fiecărui factor în structura postului se poate insera salariul corespunzător fiecărui factor în structura postului.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă a) stabilirea familiilor de posturi în cadrul companiei. e) ierarhizarea posturilor cheie în funcţie de factorii respectivi. 163 .. nivel de calificare (specific asigurărilor). se face o descriere completă a fiecărui post. Posturile cheie se ierarhizează pornind de la cerinţe considerate maxime. Posturile se compară între ele în funcţie de fiecare factor şi li se atribuie ranguri (de la 1 la n. aplicarea metodei având o eficienţă mai mare pentru fiecare familie de posturi determinată. d) stabilirea şi cuantificarea importanţei fiecărui factor în cadrul fiecărui post cheie. capacitate decizională. este redat în tabelul 5. c) identificarea factorilor de evaluare pe baza descrierii posturilor şi a experienţei membrilor comisiei de evaluare. Metoda este importantă pentru că pentru fiecare post se obţine un clasament al factorilor luaţi în considerare la evaluarea posturilor. faţă de conţinutul acestor posturi.

54 Ierarhizare VII VII VII VIII III I II IV Factori de evaluare Posturi efort intelectual nivel de calificare responsabilitate capacitate de decizie experienţă inspector asigurare contabil analist programator asistent manager underwritter director subscriere actuar lichidator daune coeficient de ponderare 1 3 5 2 7 6 8 4 18 2 4 5 2 6 8 8 5 15 1 4 5 2 9 10 5 5 25 3 6 7 1 8 9 10 7 30 2 2 2 1 6 10 8 6 12 9 19 24 8 36 43 39 27 100 Ierarhizarea posturilor cheie. 164 .Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Tabelul 6. . prin metoda comparării factorilor Total ranguri Suma ponderată a rangurilor 1.58 7. lichidator de daune. asistent manager.Ierarhizarea posturilor cheie din compania de asigurări. inspector de asigurări.18 5. Punctajele posturilor cheie sunt folosite ca bază de referinţă pentru ordonarea celorlalte posturi din companie. cu ajutorul acestei metode este următoarea:         director de subscriere.53 8.68 7. analist programator.24 1.85 5.2. actuar. underwritter. contabil.87 4.

aceştia aşteptând şi o compensaţie materială corespunzătoare. în practică acest lucru nu este adevărat. Evaluatorii nu pot aprecia corect participarea fiecărui factor la dimensiunea reală a postului iar volumul de muncă al evaluatorilor este mare. Postului i se atribuie un număr de puncte (dintr-o scală aleasă) pentru fiecare factor. iniţial folosită numai în i ndustrie dar ulterior s-a extins şi la alte ramuri de activitate. că cu cât numărul factorilor este mai mare cu atât acurateţea metodei este mai ridicată. a) Alegerea factorilor – Caracteristica58 prezentă în posturile care trebuie evaluate este definită ca fiind un factor. Totalizând punctele alocate fiecărui factor se obţine o sumă a factorilor care reprezintă dimensiunea postului. Acesta este regăsit în proporţii diferite în conţinutul posturilor care se evaluează. pag 177 59 M. Amstrong – op. Printre factorii pe care îi considerăm importanţi în evaluarea posturilor în companiile de asigurări. 57 58 M. op cit 2006. Selectarea factorilor de evaluare scoate în evidenţă ceea ce este important pentru organizaţie şi pentru îndeplinirea obiectivelor ei. 2006. Aplicarea metodei presupune parcurgerea următoarelor 57etape: a) alegerea factorilor care vor fi utilizaţi în cadrul programului. pag 176 165 .Amstrong. pag 574 60 H. b) definirea unor scări la nivelul factorilor. c) stabilirea ponderii factorilor.  grad de responsabilitate. Se consideră că fiecare factor este prezent în posturile evaluate în proporţii diferite şi contribuie la dimensiunea fiecărui post. funcţie de nivelul şi importanţa factorului în postul analizat. sunt:  nivelul cunoştinţelor dobândite şi a altor calităţi personale.Pitariu.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Metoda clasificării pe puncte – este una din cele mai vechi şi mai des utilizate metode de evaluare a posturilor. 2003. cit. deoarece cu cât numărul factorilor este mai mare cu atât creşte riscul de suprapunere sau de dublare. Deşi se consideră.op cit.Pitariu. Alegerea factorilor şi a ponderii care i se acordă fiecăruia sunt influenţate de mărimea şi valorile organizaţiei sau de ceea ce aceasta consideră important în evaluarea contribuţiei fiecărui angajat pe postul său. Numărul optim al factorilor luaţi în considerare la evalua rea posturilor este între 3 şi 1259 sau între 3 şi 25 60. Principiul metodei se bazează pe descompunerea fiecărui post supus evaluării în factori cheie.op cit 2003. de multe ori. pag 573 H.

pag 266 166 .  capacitatea de soluţionare a problemelor. 60. Nivel 2 – decizii la nivel de grupă de muncă care implică realizarea unor acţiuni cu nivel limitat ca importanţă. valabile pe întreaga arie teritorială în care activează compania. 100).  relaţii cu ceilalţi. informatică. 2003. a unei situaţii 61 Definirile nivelurilor Nivel 1 – decizii luate la întocmirea documentaţiilor aferente lucrărilor curente fără importanţă semnificativă. Nivel decizional Definirea factorului Decizie – hotărâre luată în urma examinării unei probleme. Vom lua ca exemplu factorul – nivel al deciziilor – pentru că îl considerăm important la realizarea obiectivelor unei companii de asigurări. Nivel 6 – decizii complexe care vizează întreaga activitate a companiei (subscriere.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă  nivel decizional.Amstrong – op. Fiecărui nivel al factorului i se alocă un număr de puncte sau un interval de puncte. activitatea financiar -contabilă) Figura 6. investiţii. pe o plajă de acţiune mai largă pentru lucrări executate. . Se află la ce nivel este prezent fiecare factor în postul analizat şi se compară cu nivelurile etalon definite pe scara factorului respectiv. Bucureşti 1996. pag 576) 61 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române – Ed Lex . Numărul nivelurilor definite pentru fiecare factor depinde de structura posturilor care trebuie evaluate şi de contribuţia lui la dimensiunea posturilor evaluate. b) Definirea unor scări de niveluri ale factorilor – au rolul de cuantificare a fiecărui factor prezent în fiecare din posturile supuse evaluării. Nivel 5 – decizii complexe. 40. Nivel 3 – decizii valabile pe arie teritorială limitată.Definirea unui factor şi a nivelurilor sale . 3. pentru lucrări diverse. pentru lucrări complexe. Următoarea operaţiune constă în calcularea punctajului acordat postului pentru un anumit factor prin înmulţirea punctelor acordate cu ponderea stabilită pentru factorul respectiv. activităţi de personal. Nivel 4 – decizii valabile pe întreaga arie teritorială de acţiune a companiei de asigurări. 80. subscrieri nelimitate pentru o anumită formă de asigurare şi soluţionare de daune la valoarea reală apărută pentru bunurile şi persoanele a căror subscriere o gestionează. subscrieri nelimitate pentru întreaga gamă a asigurărilor subscrise de companie şi soluţionarea daunelor apărute la bunuri şi persoanele preluate în asigurare. de obicei printr-o progresie aritmetică ( 20. asigurări subscrise şi daune soluţionate. cit.exemplu (Sursa: după M.

3.. Prezentăm mai jos planul factorial al factorilor exemplificaţi din tabelul 6.  analist programator 167 .Planul factorial niveluri factorul cunoştinţe în asigurări şi alte trăsături de personalitate responsabilitate decizii capacitate de soluţionare a deciziilor relaţii cu ceilalţi 1 2 3 4 5 6 20 20 15 10 10 40 40 30 20 20 60 60 45 30 30 80 80 60 40 40 100 100 75 50 50 120 120 90 60 60 Sursa: După M. . în baza ponderii fixate. Amstrong – op cit. calcularea punctajului pentru fiecare factor.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă c) Stabilirea ponderii factorilor – presupune stabilirea importanţei factorilor în dimensiunea posturilor care trebuie evaluate. Aceasta se realizează prin stabilirea unor ponderi folosite la calcularea punctajului. Pentru evitare riscului de acordare a unei ponderi exagerate unui factor în structura unui post în raport cu dimensiunea reală a acestuia se poate folosi media ponderilor acordate aceluiaşi factor de toţi membrii echipei de evaluatori. Posturile supuse analizei sunt:  director subscriere.2. totalizarea punctajului obţinut pentru fiecare post iar în baza punctajelor obţinute de fiecar e post ordonarea acestora în ordinea crescătoare a acestor punctaje obţinându -se ierarhia posturilor supuse evaluării. In tabelul 6.  lichidator daune. compararea acestei analize cu nivelurile definite. vom face evaluarea a 4 posturi din structura organizatorică a companiei de asigurări pentru a stabili ierarhia lor conform acestei metode.4. pag 576 Evaluarea prin această metodă presupune analiza nivelurilor la care sunt regăsiţi factorii stabiliţi.  actuar. în care s-au ponderat scorurile aferente fiecărui nivel: Tabelul 6.

 director subscriere.4. ea referindu-se atât la activitatea de subscriere. pe când cea a directorului de subscriere se referă strict la activitatea de subscriere. domeniul acestuia este limitat. deoarece activitatea actuarului este foarte complexă. 168 . . In concluzie metoda de evaluare factorială pe bază de punctaj este mai analitică şi mai potrivită pentru evaluare posturilor din companiile de asigurări decât metoda comparării factorilor.  lichidator daune  analist programator In urma evaluării posturilor prin cele două metode analitice descrise rezultă două ierarhii a posturilor luate în studiu.Evaluarea posturilor dintr-o companie de asigurări prin metoda factorială pe bază de punctaj director subscriere nive l cunoştinţe în asigurări responsabilitate decizii capacitate de soluţionare a problemelor relaţii cu ceilalţi Total puncte 5 3 4 3 5 puncta j 100 60 80 30 50 320 actuar nive l 6 5 5 4 2 puncta j 120 100 75 40 20 355 lichidator daune nive l 4 3 3 4 5 puncta j 80 60 45 40 50 275 analist programator nive l 3 3 2 3 2 puncta j 60 60 30 30 20 200 In urma evaluării prin această metodă a rezultat următoarea ierarhie a posturilor evaluate:  actuar. cât şi la cea de investiţii a companiei. actuarul trebuind să aibă cunoştinţe din diverse domenii.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Tabelul 6. Părerea noastră este că postul de actuar este mai important în structura organizatorică a companiei de asigurări decât cel de director de subscriere. In urma evaluării posturilor prin metoda comparării factorilor a rezultat că postul de director subscriere este mai important decât postul de actuar iar după evaluarea posturilor prin metoda factorială pe bază de punctaj a rezultat că postul de actuar este mai important decât cel de director subscriere. la reasigurări atât privind riscurile primite cât şi a celor cedate de companie.

 participarea mai multor evaluatori la rezultatele finale nu oferă garanţia unui rezultat mai exact. pe care le considerăm reprezentative pentru companiile de asigurări:  nici o metodă nu este perfectă.  schemele de evaluare oricât de sofisticate sunt concepute se erodează o dată cu schimbările prin care trece compania şi evaluatorii care pe măsură ce cunosc mai bine compania. trebuie justificată prin utilizarea unor metode formale şi analitice de evaluare a posturilor. Amstrong – op. la baza căreia trebuie să existe o metodă logică de măsurare a dimensiunilor relative a posturilor. posturile şi obiectivele ei vor avea alte păreri despre posturile şi nivelurile de evaluare a lor. 62 M. care cunosc sau nu cunosc particularităţile muncii în industria de asigurare.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă 6. din contră pot aduce criterii şi niveluri care nu pot fi diferenţiate între ele. pag 580 169 . este nevoie de o bază raţională.  măsurarea dimensiunii relative a posturilor este posibilă numai dacă există în acest sens un set de criterii acceptate şi utilizate de evaluatorii care cunosc compania şi valorile ei. Utilitatea evaluării posturilor Cele mai multe din companiile care operează în piaţă fac evaluarea performanţelor personale ale celor care ocupă posturile de muncă. conform aceleiaşi surse citate mai sus ne-am oprit asupra următoarelor. Cit.  retribuirea egală pentru posturile care presupun muncă egală. 2003. Ca şi contraargumente la evaluarea posturilor. rezultatul obţinut nu este unul clar şi corect ci este un rezultat bazat pe încrederea organizaţiei în raţionamentul evaluatorilor.Amstrong62vom enumera câteva.4. pe care le considerăm importante în operaţiunea de evaluare a posturilor dintr-o companie de asigurări:  realizarea unei structuri echitabile de salarizare. Considerăm că o importanţă cel puţin egală cu performanţa persoanelor care ocupă posturile este şi evaluarea posturilor de muncă dintr-o companie. Din argumentele expuse de M.  pentru a lua decizii justificate privind nivelurile de salarizare. obţin ându-se doar costuri mai mari şi rezultate neconcludente. toate se bazează pe judecata unuia sau a mai multor evaluatori.

că cea mai bună metodă de evaluare a posturilor din companiile de asigurări este clasificarea lor pe baza unei scheme analitice factoriale pe bază de punctaj.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă  instalarea şi întreţinerea schemelor de evaluare a posturilor sunt adesea mult prea costisitoare pentru companie. ar trebui evaluate posturile considerate pe acelaşi nivel ierarhic. şefii de servicii de la nivelul entităţii centrale a companiei de asigurări sau directorii sucursalelor teritoriale. Angajaţii trebuie să fie informaţi despre obiectivele şi beneficiile acţiunii de evaluare şi despre faptul că evaluarea se face asupra posturilor nu asupra performanţelor angajaţilor. Implementarea unei metode analitice factoriale pe bază de punctaj presupune parcurgerea a trei etape: a) informarea angajaţilor şi convenirea asupra modului în care vor fi implicaţi. Acestea se selectează în aşa fel încât să se obţină câte un eşantion reprezentativ pentru toate nivelurile posturilor din cadrul ocupaţiilor principale ale companiei. dimensionarea muncii într-un post de muncă în raport cu altul nu se poate face decât în urma unui raport de evaluare a posturilor. Din exemplul prezentat. reiese. la îndeplinirea lui se angrenează şi angajaţii. aşa cum am concluzionat la finalul subcapitolului. b) Alegerea posturilor etalon. Referitor la posturile de muncă care ar trebui evaluate într-o companie de asigurări. b) alegerea posturilor etalon. Cu toate contraargumentele prezentate. cum sunt: directorii din direcţiile operative ale companiei de asigurări.pentru evitarea conflictelor şi a stresului angajaţilor. părerea noastră este că toate posturile retribuite cu salar fix ar trebui supuse unei metode de evaluare. aceştia putând avea o contribuţie substanţială la alegerea posturilor etalon sau a factorilor utilizaţi la evaluare. Mărimea eşantionului 170 . costurile de instalare includ nu numai comisionul companiei de evaluare ci şi inevitabila creştere a salariilor după introducerea evaluării. a) Informarea şi implicarea angajaţilor. c) planificarea programului de evaluare aposturilor. aceştia vor fi informaţi asupra acţiunii întreprinse şi a procedurii care se va utiliza. în vederea argumentării diferenţelor dintre pachetele salariale care le sunt acordate. Dacă unele companii mici consideră costisitor implementarea unui program de evaluare pentru toate posturile.posturile etalon se aleg în vederea efectuării comparaţiilor atât în interiorul cât şi în exteriorul companiei. considerăm că evaluarea posturilor este necesară deoarece decizia retribuirii unui post de muncă în raport cu altul. Deoarece acţiunea de evaluare este un proces subiectiv.

factorii după car e sunt evaluate.  analiza posturilor.  informarea conducerii şi a angajaţilor asupra obiectivelor programului şi a modului în care vor fi îndeplinite. a posturilor care vor fi analizate.  comunicare şi negociere.  compararea salariilor compararea salariilor cu cele ale posturilor similare din celelalte companii de asigurări operante în piaţă. Amstrong – op. Alături de conceperea sau îmbunătăţirea sistemului de salarizare a unei companii. cit. posturile care vor fi evaluate. este etapa în care se comunică angajaţilor rezultatele evaluării posturilor şi se negociază salariile rezultate după evaluare cu reprezentaţii angajaţilor. se alege tipul de structură.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă trebuie să fie estimat63 la cel puţin 25% din numărul posturilor fiecărui nivel organizatoric al companiei. pag 586 171 . definirea termenilor. stabilirea metodelor şi a procedurilor care vor fi folosite.Amstrong – op.  instruirea analiştilor şi a evaluatorilor. 64 Fiecare etapă a programului de evaluare se analizează de persoana care conduce programul şi care va urmări îndeplinirea fiecărui pas din cuprinsul fiecărei etape în vederea realizării obiectivului final al evaluării.  evaluarea propriu zisă a posturilor.  stabilirea procedurilor. un alt obiectiv al evaluării posturilor este reproiectarea lor în vederea motivării şi implicării persoanelor care ocupă aceste posturi. Una din rezultatele cercetărilor întreprinse asupra legăturii dintre performanţele profesionale şi satisfacerea nevoilor angajaţilor au scos în evidenţă 63 64 M. timpul necesar evaluării. sunt:  definirea colectivului care va face evaluarea şi mai ales a persoanei care va coordona programul de evaluare. stabilirea metodelor de analiză.  proiectarea structurii de salarizare. 2003 pag 584 După M. a metodelor de lucru. 2003. a timpului necesar analizei.care în baza documentaţiei studiate şi adaptate posturilor din industria de asigurări. c) Alcătuirea programului de evaluare – presupune parcurgerea mai multor etape .  implementarea care constă în conceperea normelor interne care vor reglementa regradarea posturilor analizate în conformitate cu rezultatele evaluării şi a modalităţii de redimensionare a salariilor pentru posturile evaluate. cit.

Obţinerea performanţelor profesionale de către persoanele care ocupă aceste posturi se face numai în urma activităţilor de reproiectare a posturilor.A. a relaţiilor de subordonare sau coordonare cu alte posturi în vederea îndeplinirii obiectivelor trasate postului. a relaţiilor de colaborare cu alte posturi. coordonatorii de subscriere sau agenţii de asigurări) părerea noastră este că persoanele respective ajung la un grad de saturaţie studiind acelaşi produs. cum sunt: relaxarea sau înăsprirea politicii de creditare) cât şi a factorilor interni (majorări de capital. In concepţia noastră agentul de asigurare trebuie să vândă cât mai multe produse de asigurare şi trebuie să ofere consultanţă despre toate produsele de asigurări de care este interesat potenţialul asigurat. ajung să se plafoneze. parte din obiectivele generale ale companiei. pag 161 172 . atribuţiilor. ceea ce presupune65:  stabilirea sarcinilor.  identificarea şi satisfacerea nevoilor angajaţilor atât a celor de ordin material cât şi a celorlalte nevoi (de pregătire şi perfecţionare. introducerea unor forme noi de asigurări) şi posturile din companiile de asigurări sunt supuse unor schimbări semnificative. Chişu – op cit 2006. Proiectarea postului se face în scopul obţinerii sau creşterii performanţelor profesionale. In privinţa agenţilor de asigurări sau a consultanţilor nu suntem de acord cu specializarea lor pentru a subscrie un singur produs sau o formă de asigurar e. etc). de satisfacţie profesională. Deoarece companiile de asigurări sunt supuse la numeroase modificări atât datorită factorilor externi (veniţi din sfera financiar-bancară. Părerile numeroşilor teoreticieni în managementul resurselor umane legate de organizarea muncii în posturi specializate sau posturi de muncă cu activităţi complexe sunt împărţite. 65 După -V. constatăm că în ultimii ani companiile de asigurări tind spre organizarea muncii în posturi de muncă cât mai specializate (pentru proiectanţii de produse. performanţele companiei cresc.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă că atunci când nevoile personale ale angajaţilor sunt satisfăcute. responsabilităţilor postului.

pag 178 Citat de A. de sporire a volumului responsabilităţilor. Potrivit literaturii de specialitate dar şi practicilor manageriale. postul de muncă specializat pe bunuri persoane fizice se poate roti cu cel specializat pe bunuri persoane juridice. Primele încercări de reproiectare a posturilor apar încă din epoca managementului ştiinţific însă în ultimul timp conceptul şi practica reproiectării posturilor au devenit mult mai sofisticate. Exemplu între posturile de muncă din departamentul subscriere postul de muncă specializat asigurărilor de sănătate se poate roti cu postul specializat pe asigurări de accidente. responsabilităţi în plus şi de multe ori îi demobilizează pe ocupantii de posturi rotite iar pe alţii rotaţia îi stimulează şi îi îndeamnă la pregătire şi perfecţionare suplimentară care constituie motiv de satisfacţie. va avea de îndeplinit responsalilităţile acestui post ceea ce înseamnă diversitate şi modificarea ritmului de muncă. Reproiectarea posturilor după evaluare Deoarcece rutina. pag 188 173 . a tehnicilor de control şi autoritate menite să ducă la creşterea satisfacţiei în muncă a ocupanţilor posturilor. Rotaţia postului se poate face schimbând anumite sarcini de muncă periodic ori la intervale stabilite de timp se schimbă întreaga paletă a sarcinilor şi responsabilităţilor locului de muncă cu cele ale altui post. Succesul depinde atât de părerea ocupanţilor posturilor rotite cât şi de rezultatele muncii acestor persoane. managerii companiei împreună cu directorul de resurse umane trebuie să procedeze la reproiectarea acelor posturi a căror ocupanţi sunt nemulţumiţi. Concepţia enunţată de Jack Halloran67 potrivit căreia rotaţia posturilor se pretează cel mai bine în cadrul echipelor de lucru. In ultimii ani reproiec tarea înseamnă tehnici şi metode de diversificare a sarcinilor postului.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă 6. între subscriere şi marketing) doar între posturile din cadrul aceluiaşi departament. 66 67 H.Pitariu – op cit 2006. obţinute după rotaţie. ceea ce înseamnă că la fiecare post de muncă persoana mutată va învăţa sarcinile de muncă de la noul post.Manolescu în Managementul resurselor umane. ne-o însuşim şi noi în domeniul asigurărilor deoarece datorită eterogenităţii meseriilor practicate într-o companie de asigurări nu se poate face rotaţia posturilor între departamente ( între cel de contabilitate şi subscriere. cele mai cunoscute metode de reproiectare a posturilor sunt rotaţia 66 şi întinderea postului: Rotaţia postului – presupune mutarea unei persoane de la un post la altul.5. 2003. Pentru unele per soane rotaţia înseamnă muncă în plus. monotonia şi insatisfacţia legate de efectuarea aceleiaşi munci apar şi la posturile de muncă din industria de asigurări.

Reproiectarea profunzimii postului – are la bază modelul bifactorial aparţinând lui Frederick Herzberg68 care pune în evidenţă contribuţia diferită pe care o are satisfacţia sau insatisfacţia muncii persoanelor asupra relaţiilor cu alţii şi cu propria-i persoană. op cit 2006. Acest lucru se obţine printr-o reproiectare a postului. responsabilităţi. Reproiectarea postului prin sporirea responsabilităţilor şi autorităţii ocupantului său se asociază de obicei cu programe de perfecţionare profesională a 68 Citat de V.  factori de motivaţie. relaţiile cu superiorii şi subordonaţii. motivaţia şi performanţa în muncă sunt afectate de două categorii de factori:  factori care afectează relaţia sa cu mediul şi prevenirea unor neajunsuri. premiile. pag 163 174 . statutul social. Chişu. în numeroase cazuri simt nevoia lărgirii postului de muncă prin mărirea numărului de asigurări care le pot subscrie (asigurări de bunuri) atât pentru creşterea satisfacţiei lor profesionale şi a faptului că pot subscrie pentru asiguraţii lor toată gama de asigurări cerute de aceştia cât şi pentru obţinerea de resurse materiale suplimentare din comisioanele pe care asigurătorul îl oferă pentru noile afaceri aduse de agent. realizări obţinute. mărirea dimensiunilor unui post duce la creşterea nivelului satisfacţiei deoarece se reduce monotonia şi creşte motivaţia pregătirii şi perfecţionării profesionale. Aceşti factori pot provoca insatisfacţie când nu sunt luaţi în considerare. Potrivit observaţiilor făcute în decursul experienţei noastre manageriale. etc). aceşti factori privesc salariile. legaţi de caracterul şi conţinutul muncii ( munca prestată.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Lărgirea postului – presupune mărirea numărului şi a diversităţii sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinească un salariat la locul său de muncă.A. In practică aceasta presupune îmbogăţirea postului. Agenţii de asigurare care au fost specializaţi în vânzarea unei forme de asigurare (de viaţă sau persoane). cu colegii. Teoria enunţată are la bază caracteristicile postului care se bazează pe nevoile de competiţie şi responsabilitate a ocupantului postului. Potrivit lui Herzberg. autoritate şi responsabilitate. Creşterea necesităţii pregătirii şi perfecţionării profesionale duce la necesitatea alocării de resurse materiale şi adesea o perioadă de timp necesară adaptării la noile sarcini şi responsabilităţi. lucru realizat prin schimbări la nivelul profunzimii postului ducând la mai multă implicare din partea ocupantului. competenţa profesională a superiorilor.

Ocupantul postului reproiectat trebuie să aibă capacitatea de a-şi îndeplini responsabilităţile suplimentare primite cu convingerea că eforturile lui vor duce la performanţă iar aceasta la recompense materiale şi morale. 175 . părerea noastră este că aceasta se poate face numai dacă managerul care coordonează postul are capacitatea de a delega autoritatea atunci când consideră că ocupantul postului reproiectat este capabil să îndeplinească responsabilităţile delegate.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă celui care ocupă postul reproiectat. Cea mai importantă schimbare care este descrisă după reproiectarea postului este delegarea de autoritate în concordanţă cu schimbarea atitudinii managerului care coordonează postul reproiectat. Referitor la această reproiectare în profunzime a postului.

1998. Managementul performanţei Performanţa poate fi percepută ca o înţelegere a rezultatelor obţinute. op cit pag 420 72 M.Amstrong. pag 422 176 .Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă CAPITOLUL VII EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE 7. op cit pag 420 71 Brumbach .citat de M. Ea poate fi definită.Amstrong. comportamentele sunt prin ele însele şi rezultate –produsul efortului fizic şi cerebral depus pentru executarea sarcinilor şi pot fi judecate aparte de rezultate”. Nefiind doar instrumente de obţinere a unor rezultate.Amstrong. deoarece ele asigură cea mai puternică legătură cu obiectivele strategice ale organizaţiei. op cit pag 420 Bernadin . Comportamentele emană de la performer şi transformă performanţa din noţiune abstractă în acţiune concretă.. măsurată şi gestionată la nivelul fiecărui individ dintr -o organizaţie sau la nivelul organizaţiei. care face referire atât la comportament cât şi la rezultate. O definiţie mai cuprinzătoare este cea dată de Brumbach 71(1988).Amstrong – op cit 2005. satisfacţia clientului şi contribuţiile economice”.citat de M. Managementul performanţei este un mijloc de a obţine rezultate mai bune de la indivizi şi de la organizaţia în ansamblul ei prin cunoaşterea şi gestionarea 69 70 Kane – citat de M.1. Bernadin 70& Co (1995) subliniază că „performanţa ar trebui definită ca sumă a efectelor muncii. Kane69 (1996) susţine că performanţa este „un lucru pe care o persoană îl lasă în urmă şi care există în afara scopului menţionat”. Din definiţia de mai sus Amstrong72. Managementul performanţei se defineşte ca o abordare strategică şi integrată a asigurării succesului de durată în activitatea organizaţiilor prin îmbunătăţirea performanţei oamenilor care lucrează în ele şi prin dezvoltarea capabilităţilor echipelor şi a participanţilor individuali73. pag 422 73 Amstrong şi Baron –op cit. trage concluzia că la gestionarea performanţelor atât cele ale indivizilor cât şi a echipelor sau a organizaţiei se iau în considerare atât intrările (comportamentul) cât şi ieşirile (rezultatele). Managementul performanţei este strategic pentru că are ca obiect problemele generale cu care se confruntă organizaţia pentru a putea funcţiona iar caracterul integrat se referă la convergenţa obiectivelor organizaţiei cu cele individuale. „Performanţa înseamnă atât comportamente cât şi rezultate.

 se aplică în mod unitar pentru toţi angajaţii şi nu are ca scop corelarea recompenselor financiare cu performanţele obţinute.  procesele continue de feedback permit ca experienţe şi cunoştinţele dobândite de angajaţi în cadrul activităţii pe post să modifice obiectivele generale ale companiei. angajaţi. Numai o dezvoltare a personalităţii fiecărui angajat din companie în concordanţă cu direcţiile generale ale grupului de muncă iar interesele grupului integrate în direcţiile generale ale companiei vor asigura o dezvoltare continuă a organizaţiei în ansamblul său.  încurajează autogestionarea performanţei individuale.  impune adoptarea unui stil managerial deschis şi încurajează comunicarea între superiori şi subordonaţi.  transpune la nivel individual obiectivele propuse ale companiei.  impune un feedback continuu.  se bazează pe cooperare şi colaborare nu pe control şi acţiuni de coerciţie. manageri. pag 423 177 . a direcţiilor operative şi la nivelul fiecărui individ din companie. O altă direcţie a managementului performanţei este dezvoltarea angajaţilor. sintetizate de IRS74.  este un proces continuu şi evolutiv.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă performanţelor în contextul unui cadru în care sunt stabilite obiectivele generale. 74 IRS –citat de Amstrong op cit 2005. Organizaţia trebuie să funcţioneze ca un angrenaj organizat în care fiecare componentă sau fiecare individ prestează acele operaţii de muncă absolut necesare şi la parametrii corespunzători îndeplinirii obiectivelor generale ale companiei.  măsoară şi evaluează toate performanţele în comparaţie cu obiectivele convenite. beneficiari ai asiguraţilor. Managementul performanţei are la bază câteva principii. Managementul performanţei are ca direcţie primordială îmbunătăţirea performanţei în vederea obţinerii de rezultate superioare la nivelul organizaţiei. etc. în care performanţa se îmbunătăţeşte o dată cu trecerea timpului. asiguraţi. după cum urmează:  ajută la clarificarea obiectivelor generale ale companiei. standardele şi criteriile de competenţă. A treia direcţie pe care managementul performanţei o are în vedere este satisfacerea necesităţilor şi aşteptărilor grupurilor de persoane interesate de buna funcţionare a companiei: acţionari.

Procesul ciclic de (Sursa: M. stabilirea direcţiilor şi a modalităţii de evaluare a performanţelor în fiecare direcţie va duce la întemeierea unei organizaţii cu grad înalt de implicare determinând direcţiile şi persoanele din interiorul lor să participe la definirea propriilor obiective şi indirect la definirea obiectivelor generale şi a mijloace lor necesare pentru îndeplinirea lor. Managementul performanţei este un proces pentru măsurarea rezultatelor sub forma performanţei realizate comparativ cu ceea ce trebuia realizat respectiv cu obiectivele propuse pentru fiecare individ. Managementul performanţei nu este o formă de apreciere a angajaţilor sau o metodă prin care se obţin informaţii pentru deciziile de remunerare a lor.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă O ultimă direcţie a managementului performanţei este realizarea unui dialog permanent şi deschis între managerii companiei şi direcţiile operative principale ale asigurătorului în vederea stabilirii obiectivelor. ciclic care se autoregenerează. cit. pag 430) Planificarea dezvoltării personale Acţiunii e 178 . sucursală. Aplicarea principiului managementului performanţei. Definirea rolului Planificar e Acordul de performanţ ă Examinar e Analiza performanţei Realizarea performanţ ei Monitorizar e management al performanţei Figura 7. Managementul performanţei trebuie privit ca un cadru conceptual în care managerii să-i sprijine pe membrii echipelor din subordine în vederea realizării obiectivelor propuse.Amstrong: op. 2005.1.1. a valorilor şi a mijloacelor de realizare a lor. mecanismul său fiind redat în figura 6. . direcţie operativă şi pe întreaga companie. Managementul performanţei este un proces continuu.

Se mai numeşte şi etapa de dezvoltare a performanţei. 75 76 M. cit.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Activităţi ale managementului performanţei Principalele activităţi ale managementului performanţei. Definirea rolului – presupune stabilirea scopului propus respectiv obiectivul de realizat şi asigurarea bazei pentru implementarea acordului de performanţă. de a soluţiona o problemă. actualizarea continuă a obiectivelor individuale şi generale şi rezolvarea neconcordanţelor apărute între planificare şi realitate. sunt:75 a) definirea rolului – se specifică domeniile de intervenţie şi cerinţele de competenţă. Etapa mai include şi procesul de feedback. S. e) examinarea performanţei – respectiv etapa formală de evaluare. 2005. c) planul de dezvoltare personală – proiecte pe care angajaţii le au pentru a-şi lărgi volumul şi aria cunoştinţelor profesionale şi a altor domenii necesare îndeplinirii obiectivelor trasate lor. Acordurile acoperă următoarele probleme:  stabilirea rezultatelor care trebuie realizate. pag 429 L. care de fapt presupune analiza performanţelor obţinute într-o perioadă determinată de timp. Acordurile de performanţă – definesc rezultatele care trebuie realiza te şi competenţele necesare pentru realizarea acestor rezultate.Eliade – op cit 2006. Vor fi definite domeniile în care angajatul trebuie să obţină performanţă. d) gestionarea peformanţelor pe parcursul anului – reprezintă etapa în care se întreprind acţiuni pentru implementarea acordului de performanţă şi a planului de dezvoltare personală pe măsură ce angajaţii îşi desfăşoară activităţile zilnice aferente muncii planificate şi cele aferente învăţării pentru dobândirea de cunoştinţe şi aptitudini noi. de a lua o decizie. transpuse în indicatori de plan şi standarde de performanţă de îndeplinit. modalităţile de măsurare a performanţelor şi competenţele necesare pentru realizarea performanţelor aşteptate. pag 200 179 . b) acordul sau contractul de performanţă – sau obiectivele propuse. de a efectua o acţiune. Amstrong – op. De asemenea.Morar. se stabilesc activităţile care trebuie executate şi comportamentul necesar al angajatului pentru îndeplinirea cu eficienţă a rolului său. Competenţa76 reprezintă capacitatea unui salariat sau a unui grup de a interpreta un fenomen. altfel spus – sfera de extindere a atribuţiilor unui salariat în exercitarea unei funcţii.

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă
 măsurarea performanţei şi a indicatorilor de performanţă – etapa presupune că la fiecare loc de muncă în funcţie de specificul său se stabilesc standarde de performanţă sau indicatori care măsoară realizările. Standardele de performanţă reprezintă specificarea condiţiilor ce treb uie îndeplinite pentru ca o activitate să fie considerată bine executată. Se utilizează pentru acele activităţi pentru care nu se pot stabili obiective determinate în plan temporal.77 Concretizarea standardelor de performanţă se face sub forma unor declaraţii că performanţe va fi considerată realizată dacă se obţine un rezultat dorit, specificat şi observabil. Măsurarea performanţei presupune atât specificarea a ceea ce urmează a se realiza cât şi modul în care angajaţii vor şti că au realizat-o. Criteriile de măsură a performanţei pot fi clasificate în următoarele categorii: - financiare: cifră de afaceri, profit brut realizat, dividende pentru acţionari, costuri de administrare, valoarea daunelor plătite, grad de fructificare a activelor care acoperă rezervele tehnice. - legate de activităţile de asigurare: prime subscrise, număr de asigurări de un anumit tip, număr de contracte /o unitate teritorială -pentru asigurări de viaţă, suma medie asigurată/ o unitate teritorială sau pe un agent de asigurare. - legate de impact: atingerea unui standard-modificarea ponderii unui tip de asigurare în structura portofoliului(ex. scăderea ponderii asigurărilo auto sau creşterea ponderii asigurărilor de clădiri), îmbunătăţirea modului de servire a asiguraţilor. - legate de reacţie – apreciere din partea altora:colegi, şefi direcţi, asiguraţi, beneficiari ai asiguraţilor. - temporale – viteza de reacţie sau revenire, realizarea lucrărilor în termenele stabilite, timpul dintre avizarea unei daune şi efectuarea constatării daunei, îndeplinirea obligaţiilor rezultate din contractele de asigurare în timpul standard prevăzut. Criteriile de măsură a performanţelor individuale trebuie să fie corelate cu metodele de măsurare a performanţelor companiei.  Evaluarea competenţei – se evaluează nivelurile competenţelor şi se stabilesc acordurile privind genul de dovezi care vor fi relevante pentru evaluarea performanţelor.

77

A.Manolescu – op cit. 2003, pag 382

180

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă
Planul de dezvoltare personală – presupune conceperea unui plan privind unele acţiuni pe care angajatul şi le propune pentru a se instrui şi a se dezvolta. Acesta se face de către angajat cu sprijinul managerilor în funcţie de necesităţile organizaţiei. Scopul planului de dezvoltare personală este dobândirea de cunoştinţe şi aptitudini care să le permită angajaţilor să avanseze în carieră. In cadrul planului se face distincţie între aspectele legate de învăţare şi cele legate de dezvoltare. Pedler78 consideră că învăţarea înseamnă sporirea cunoştinţelor sau creşterea nivelului la care se execută aptitudini deja existente, în tim p ce dezvoltarea înseamnă trecerea individului către o altă stare de a fi sau de a acţiona. Scopul planului după Hegarty79 este pregătirea mai bună a angajaţilor pentru posturile lor actuale şi perfecţionarea lor în vederea posibilelor schimbări în munca lor. Considerăm că în domeniul asigurărilor planurile de dezvoltare personală ar trebui concepute împreună cu managerul direct şi trebuie axate aşa cum amintea şi Tamkin80 , adică nu trebuie axate doar pe dezvoltarea aptitudinilor şi cunoştinţelor locului de muncă în care se află angajatul ci pe cunoştinţe şi aptitudini care-i oferă o imagine de ansamblu a domeniului de asigurări sau a pieţei româneşti de asigurări, oferindu-i angajatului posibilitatea dobândirii de cunoştinţe noi care-i vor permite să avanseze rapid în carieră. Angajaţii trebuie să-şi examineze performanţele obţinute comparativ cu planul de activitate, cunoştinţele şi aptitudinile pe care le deţin în domeniu, cunoştinţele şi aptitudinile care le sunt necesare în concordanţă cu dorinţele de dezvoltare personală atât legate de activităţile lor în posturile pe care le deţin cât şi de dezvoltarea companiei şi dorinţele lor de avansare în carieră. Gestiunea performanţei pe parcursul anului – managementul performanţei este un proces care presupune aplicarea unor practici judicioase de mangement: stabilirea departamentelor în care se aplică, monitorizarea şi măsurarea performanţelor obţinute şi luarea măsurilor cuvenite. Etapele şi activităţile de management a performanţei nu trebuie impuse, managerii şi angajaţii individuali pot să lucreze împreună în orice mod li se pare mai potrivit pentru a înţelege exact ce au de făcut, cum trebuie executate şi îndeplinite fiecare din activităţile care le revin şi pentru a putea evalua rezultatele obţinute.

78

Pedler. M, Boydell T and Burgoyne J – Towards the learning company. Management Education and Development, 1989, pag 1-8 79 Hegarty S – Self Service. Personnel Today, 1995, pag 25-26 80 Tamkin P, Barber L and Hirsh W – Personal Development Plans: Case studies of practice, Institute for Employment Studies, Brighton, 1995, pag 88-89

181

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă
Managerii şi angajaţii din companiile de asigurări trebuie să definească necesităţile de dezvoltare pe măsura apariţiei lor. Chiar dacă la începutul exerciţiului financiar în planul de dezvoltare nu a fost introdusă posibilitatea subscrierii de pensii private la nici una din companiile de asigurări, Parlamentul Românieie a adoptat Legea 204/2006 privind pensiile facultative care alături de Legea 411/2004 privind pensiile administrate privat au dat posibilitatea subscrierii de pensii facultative iar companiile de asigurări au trebuit să-şi modifice strategiile de personal în aşa fel încât aceiaşi agenţi de asigurări ai asigurătorului să poată subscrie şi pensii facultative. Pentru a-şi adapta munca la noile creinţe agenţii trebuie să muncească şi să studieze în acelaşi timp. Ei trebuie să înveţe teoretic şi practic din succesele, insuccesele, dificultăţile şi problemele apărute în activitatea de zi cu zi. Evaluarea performanţei trebuie să se desfăşoare în concordanţă cu obiectivele şi standardele de performanţă propuse şi în conformitate cu planurile de muncă, dezvoltare şi îmbunătăţire propuse. Evaluarea performanţei se poate face în cadrul şedinţelor de analiză la termenele prestabilite. Pentru persoanele individuale analiza performanţei se poate face la încheierea unei etape dintr-un ciclu al programului. Momentul analizei se alege de comun acord între manager şi angajatul analizat. Conform exemplului descris mai înainte managerii de agenţie sau cei care -i au în subordine pe agenţii care vând pensii private pot să împartă grupul ţintă al potenţialilor asiguraţi ai pensiilor, pentru a fi abordaţi, în categorii profesionale sau în tranşe corespunzătoare cu veniturile obţinute, fiecare categorie profesională se poate subâmpărţi în subgrupe în aşa fel încât o subgrupă să poată fi abordată cu toată echipa de lucru, fiecare persoană să fie contactată şi să cunoască planurile de pensie oferite de companie. La finalul fiecărei etape, managerul va analiza cu agenţii din subordine, performanţa realizată pentru că „sigur”printre cei abordaţi vor fi persoane care vor dori încheierea unui plan de pensie privată la altă companie de asigurare. In cursul anului, pe parcursul gestionării performanţei, managerii proiectului vor urmări câteva probleme, printre care: actualizarea obiectivelor individuale, planurile de dezvoltare personală şi obiectivele generale ale companiei; procesul de învăţare al angajaţilor să se desfăşoare continuu, pe durata întregului an, perioadele de studiu teoretic să fie alternate cu cele în care învăţarea se desfăşoară în activităţi practice şi rezolvarea tuturor problemelor de performanţă apărute în cursul procesului de management al performanţei. Examinarea performanţei- aşa cum s-a arătat, examinarea performanţelor obţinute se face în cadrul unei şedinţe de analiză, când se măsoară performanţa realizată în perioada trecută ca bază de plecare pentru schiţarea planului viitor,
182

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă
pentru elaborarea planurilor de dezvoltare individuală iar managerul de proiect va modifica planul agenţiei, al sucursalei şi apoi al companiei. Şedinţele de măsurare şi constatare a performanţelor individuale permit celor implicaţi să conştientizeze performanţele obţinute şi susţinerea de care au beneficiat din partea managerului direct şi a celorlalte persoane din conduc erea agenţiei, sucursalei sau a companiei. Dialogul în cadrul şedinţelor de analiză se bazează pe schimburi deschise şi directe de opinii, astfel încât concluziile şedinţei să fie agreate de toţi participanţii. Concluziile vor fi axate pe direcţiile de dezvoltare individuală respectiv planul de dezvoltare al angajatului, şi în mod special pe modalităţile în care se pot atinge performanţele propuse. Analiza performanţelor obţinute de angajatul analizat (exemplificată pe un agent de asigurare) constă în parcurgerea următorilor paşi81:  măsurarea – rezultatele obţinute de agenţii sau inspectorii care vând asigurări se pot cuantifica în indicatori de performanţă specifici, cum sunt: volum de prime subscrise, volum de prime încasate, număr de asigurări pentru fiecare tip de asigurare dintre cele pe care agentul are competenţa sa le subscrie, suma medie asigurată (pentru cei care vând asigurări de viaţă), număr asigurări subscrise pe zi lucrătoare, etc.  feedback-ul – descrierea de către agenţi a modului în care de curg prezentările, ofertările, negocierile cu potenţialii asiguraţi şi despre modul de gestionare a timpului de lucru de către agent. De asemenea, va descrie modul în care se achită de celelalte sarcini care rezultă din derularea contractului de asigurare.  întărirea pozitivă – managerul va accentua procedurile de abordare şi ofertare a asiguraţilor executate corect de către agent punându-se accent pe modalităţile de îmbunătăţire a lor. Aspectele negative şi greşelile făcute de agentul de asigurare în cursul abordării, ofertării sau în cursul activităţilor de servire a asiguratului pe parcursul derulării contractului de asigurare vor fi criticate în mod constructiv, indicându-se totodată modalitatea de corectare a lor şi de îmbunătăţire a activităţilor executate de agent. Un mod uzual de critică constructivă ar putea fi dojeneala pe un ton blajin: „nu e chiar corect cum ai procedat, părerea mea este să încerci şi aşa cum îţi spun eu…………” (urmează procedura explicată de manager).
81

După M.Amstrong – op cit. 2005, pag 439

183

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă  schimb de opinii – analiza presupune un dialog deschis de opinii între participanţii la şedinţa de analiză în care agenţii vor spune părerea lor despre activităţile pe care le desfăşoară. pag 277 83 Citat de A. W. participanţii la analiză vor ajunge la un consens privind implementarea acestui plan de către agenţi şi asupra modalităţilor în care va fi implementat de către agentul singur sau sprijinit de către managerul direct sau/şi de către alţi manageri din conducerea operativă a companiei de asigurări. Texas 1986. Evaluarea performanţelor resurselor umane Evaluarea performanţelor resurselor umane este activitatea de bază a managementului resurselor umane desfăşurată în vederea determinării gradului în care angajaţii unei organizaţii îşi îndeplinesc eficient sarcinile sau responsabilităţile ce le revin. B. După părerea noastră nu se poate elabora un proiect de implementare al sistemului de management al performanţei numai pentru o sucursală sau o agenţie iar entitatea centrală a companiei si alte sucursale să fie conduse după vechile tehnici de management. Procesele de management al performanţei trebuie introduse la nivelul întregii companii.  convenirea planurilor de acţiune – după definitivarea planurilor de dezvoltare personală a fiecărui agent.Glueck – Fondation of personnel/Human Resource Management.Manolescu – Managementul resurselor umane.M. evaluarea performanţelor reprezintă operaţiunea de elaborare periodică a bilanţului muncii depuse de colaboratori în scopul 82 J. Ed Economică. principiile şi procedurile esenţiale se elaborează la nivel central.82.Ivancevich. Opinia altor specialişti (Lemaître83) este mai complexă şi abordată într -un sens mai practic. Inc. Concepţia generală. despre activitatea managerului coordonator şi a celor din conducerea companiei dacă activităţile acestora au legătură cu activitatea agenţilor analizaţi. după părerea lui. 7. Implementarea managementului performanţei se poate face doar prin înfiinţarea unui organism de proiect format din manageri şi agenţii cei mai performanţi din companie sau reprezentanţii agenţilor de asigurare. 2003.P. Un alt lucru asupra căruia se va insista în cursul şedinţei de analiză având în vedere că se pune accentul pe performanţele viitoare care se vor obţine sunt aspiraţiile personale ale agenţilor analizaţi şi a modului în care-şi vor dezvolta cunoştinţele şi cariera profesională. pag 389 184 .2.F.

Evaluarea potenţialului de dezvoltare a unei persoane – presupune stabilirea trăsăturilor şi caracteristicilor personale ale angajatului ca personalitate.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă discutării cu aceştia a progreselor înregistrate şi a măsurilor necesare a fi luate în viitor.Eliade –op cit. 84 L.  evaluarea performanţelor profesionale. des pre activităţile sale în cadrul postului de muncă. responsabilităţile sau cerinţele locului de muncă derivate din obiectivele gen erale ale companiei spre deosebire de analiza postului de muncă care presupune o simplă descriere a obiectivelor. Evaluarea preformanţelor profesionale presupune un schimb de opinii sub forma unor discuţii libere şi deschise în scopul stabilirii unor planuri de dezvoltare a indivizilor din organizaţie. Concluzia care se poate trage din definiţia lui Lemaître este că evaluarea preformanţelor este o componenta de bază a managementului performanţei deoarece analiza performanţelor (descrisă la subcapitolul precedent) persupune aceleaşi acţiuni ca cele descrise de Lemaître şi potrivit lui Manolescu. sarcinilor şi responsabilităţilor postului sau de evaluarea postului care presupune determinarea valorii relative a postului de muncă. Evaluarea performanţei presupune determinarea modului şi a gradului în care persoana care ocupă un loc de muncă îndeplineşte obiectivele. evaluarea mai multor laturi ale personalităţii profesionale şi calităţilor personale a individualităţilor din companie:  evaluare potenţialului de dezvoltare a unei persoane. în opinia lui Lemaître. Astfel.  evaluarea comportamentului. sarcinile. repetată la intervale de timp stabilite în funcţie de obiectivele propuse şi făcută de persoane specializate în acest domeniu.Morar. Proces complex. Evaluatorul determină modul în care acţionează angajaţii pentru îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor care revin postului ocupat de angajatul evaluat în comparaţie cu ceea ce ar trebui să facă.pag202 185 . de obicei. Evaluarea comportamentului – se referă la evaluarea acelor manifestări de comportament care se încadrează în caracteristicile de performanţă. evaluarea performanţei. evaluarea performanţelor presupune potrivit literaturii de specialitate84 şi practicilor manageriale. S. evaluarea performanţelor este o operaţiune periodică scrisă. pentru că mijlocul prin care obiectivele generale devin obiective individuale este. 2006.

cum sunt:  integrarea personalului. Specialistul german Gaugler a publicat un studiu 86. în altele performanţa se evaluează cu dificultate. SA Pitter –Personalwirtschaft -5 Ludwigshafen(Rhein) 1993.  bază de dezvoltare. fie pentru că rezultatele nu se pot exprima în indicatori specifici (agent de marketing).  cercetare.pag 233 186 .  suport motivaţional. Robbins – Organizational Behavior. pag 572 86 O. evaluarea potenţialului de dezvoltare a persoanelor este folosit la procesele de recrutare şi selecţie a personalului. sunt:  compensaţiile financiare.  instrument de conducere.  planificarea personalului. Performanţa obţinută se evaluează diferit pentru locuri de muncă diferite. Concepts. Inc 1993.  reţinerea sau concedierea personalului. Stabilirea obiectivelor evaluării performanţelor are o mare importanţă deoarece în funcţie de ele sunt formulate sau apreciate performanţele. în care evidenţiază alte obiective prioritare ale evaluării performanţelor profesionale. fie pentru că este nevoie de un timp mai îndelungat până apar rezultatele (proiectant produse de asigurări). 85 P. Controversies and Applications. In managementul resurselor umane.  feedback-ul performanţei. Activităţile prin care se face evaluarea performanţelor profesionale încep prin stabilirea obiectivelor avute în vedere de managementul companiei.S.  stabilirea recompenselor.  pregătirea şi promovarea personalului. Rezultatele unor studii 85 au arătat că printre cele mai importante obiective ale evaluări performanţelor.Klaus. Prentice-Hall. a doua grupă de evaluări la dezvoltarea carierei profesionale a persoanelor dintr -o companie iar evaluarea performanţelor profesionale se foloseşte la determinarea rezultatelor obţinute de fiecare persoană în postul său de muncă şi pentru a estima modul de acţiune şi evoluţia viitoare a ocupantului de post.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Evaluarea performanţei – presupune evaluarea rezultatelor obţinute de un angajat în postul său de muncă. In unele locuri de muncă performanţa se poate evalua uşor ( agenţii sau inspectorii de asigurări).

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Părerea noastră este că în industria de asigurări. stabilirea de recompense echitabile pentru personal – considerăm că acesta este obiectivul cel mai important şi mai des întâlnit la evaluarea performanţelor personalului în companiile de asigurări de la acest moment. 3. evaluarea poate fi un criteriu hotărâtor dacă evaluatul şi-a/nu şi-a îndeplinit obligaţiile şi responsabilităţile care-i revin postului său de muncă. sunt: 1. 2. Alături de determinarea performanţelor realizate scopul evaluării performanţelor este planificarea instruirii şi perfecţionării persoanelor evaluate precum şi a dezvoltării carierelor angajaţilor. buna desfăşurare a activităţilor departamentului de resurse umane: activităţile de selecţie şi angajare a personalului. progresele profesionale realizate în perioada dintre două evaluări. îndeplinirea obiectivelor individuale propuse de către persoanele care ocupă posturile de muncă în companiile de asigurări derivate din obiectivele generale ale companiei atât ale agenţilor şi ale inspectorilor de asigurări cât şi ale persoanelor care asigură organizarea. principalele obiective ale evaluării performanţelor profesionale. Angajaţii au nevoie de o evaluare corectă a modului în care şi-au îndeplinit sarcinile şi responsabilităţile comparativ cu modul în care trebuiau să şi le îndeplinească. Informaţiile oferite de rezultatele obţinute de persoane dintr-un departament vor oferi managerului de resurse umane trăsăturile de personalitate şi cunoştinţele necesare pe care persoanele care vor fi selectate trebuie să le aibă pentru a ocupa un post în departamentul respectiv şi care garantează obţinerea de performanţe profesionale cel puţin la nivelul persoanei care a părăsit postul sau a fost promovat. 187 . reţinerea sau concedierea personalului. nevoile de dezvoltare ale organizaţiei şi modul în care ei pot să-şi aducă aportul la această dezvoltare. Pentru reţinerea în companie sau concedierea personalului. promovări interne. coordonarea şi controlul activităţilor. modul şi posibilităţile de instruire a lor pentru a putea să-şi aducă aportul la dezvoltarea companiei. părerea noastră este că acest proces oferă managerilor suportul acordării altor stimulente persoanelor care obţin performanţe peste standardele cerute de companie. Chiar dacă nu întodeauna evaluarea performanţelor personalului este baza sistemului de salarizare. De asemenea angajaţii doresc să cunoască modul în care compania apreciază eforturile lor.

 informarea angajaţilor asupra procedurilor de evaluare. dacă nu doresc. comportamentul angajaţilor la locul de muncă şi potenţialul de dezvoltare al acestora.  valorificarea rezultatelor evaluării la gestionarea resurselor umane ale companiei.  determinarea pentru fiecare persoană evaluată a criteriilor de evaluare respectiv indicatori specifici şi/sau criterii de performanţă care definesc performanţa pe post. pag 398.  sprijinirea şi consilierea celor cu rezultate slabe dacă şi ei doresc acest lucru. Într -o accepţiune simplistă evaluarea are drept scop modul în care fiecare persoană din 87 După A.  alegerea metodelor şi a tehnicilor de evaluare în funcţie de avantajele şi dezavantajele acestora vis-a-vis de obiectivele stabilite ale procesului de evaluare. Procesul de evaluare a performanţelor este necesar atât pentru persoanele care compun organizaţia cât şi pentru organizaţia în ansamblul său. atunci se procedează la concedierea lor pentru a nu crea conflicte în colectivul de muncă din care fac parte.  determinarea modalităţilor de îmbunătăţire a performanţelor angajaţilor şi a comportamentului lor la locul de muncă. intervalele de timp la care se face evaluarea şi desemnarea persoanelor (stabilirea echipei de evaluare) care vor face evaluarea. procesul continuă cu definitivarea principalelor87 etape:  în funcţie de obiectivele evaluării se stabilesc politicile de evaluare. După stabilirea scopului evaluării. VA Chişu – op cit 2002.  centralizarea şi analiza rezultatelor obţinute.  alegerea metodelor de evaluare în funcţie de obiectivele evaluării. în funcţie de ele se stabileşte programul de evaluare iar rezultatele lor trebuie să ofere managerilor informaţiile reale şi exacte pentru ca aceştia să ia deciziile cele mai bune privind dezvoltarea personalului din departamentele de muncă pe care le coordonează. pag 187 188 .  stabilirea nivelului aşteptat al criteriilor de evaluare pentru persoanele care vor fi evaluate.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă In cadrul procesului de evaluare obiectivele stabilite au o importanţă deosebită.  comunicarea rezultatelor obţinute la fiecare angajat în parte.Manolescu –op cit 2003.  stabilirea direcţiilor evaluării: performanţele obţinute.  evaluarea propriu-zisă a performanţelor.

In procesul de evaluare locul central îl ocupă evaluatorul care în activitatea sa trebuie să cunoască o problematică largă legată de diferitele profesii în care lucrează persoanele evaluate precum şi secrete şi amănunte ale acestor profesii şi ale organizaţiilor în care lucrează persoanele care vor fi evaluate. modul lor de definire şi aplicare.op cit.3. evaluarea este instrumentul la îndemâna managerilor pentru recompensarea salariaţilor în raport cu rezultatele obţinute.Eliade. a multitudinii şi diversităţii posturilor dintr-o organizaţie.  evaluatori din interiorul organizaţiei.Anderson. 7. 1994. 2006. pag 43 H. Evaluarea poate fi făcută de următoarele categorii de evaluatori 90:  evaluatori externi organizaţiei. pag 213 189 . P. O altă problemă care influenţează calitatea evaluărilor făcute este specificată de Pitariu89. John Wiley.Herriot – Assessment and Selection in Organizations.cit. sexul sau vârsta care toate vor influenţa într -o măsură oarecare procesul de evaluare. Evaluatorii şi interacţiunea dintre evaluator şi evaluat O problemă deosebit de importantă tratată în literatura de specialitate 88 este a categoriilor de evaluatori care pot efectua evalua rea performanţelor şi care ocupă diferite poziţii în economie. De fapt. adică aceştia trebuie să înţeleagă conţinutul standardelor de performanţă. evaluarea nu poate fi făcută de o singură persoană ci de o echipă complexă în care sunt cuprinse persoane care posedă cunoştinţe din domeniile de activitate al companiei în care se evaluează performanţele profesionale. New zork. 88 89 N.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă organizaţie îşi îndeplineşte obligaţiile şi responsabilităţile ce-i revin faţă de cum ar trebui să le îndeplinească. 2006. S.Pitariu – op. Pe de altă parte evaluatorul este o persoană care posedă diferite particularităţi psiho-fiziologice cum ar fi nivelul educaţional. pag 197 90 L. Datorită complexităţii organizaţiilor din zilele noastre. în structura organizatorică a companiei sau faţă de persoana angajatului evaluat.Moraru. pentru planificarea dezvoltării persoanelor din organizaţie în concordanţă cu obiectivele propuse şi pentru îndeplinirea obiectivelor pe termen mediu şi lung a organizaţiei. precum şi indicatorii specifici de apreciere din industria de asigurări. respectiv instruirea evaluatorilor în efectuarea aprecierilor.

comportamentul lui la locul de muncă. directori de sucursală sau agenţie). Evaluarea mai poate fi făcută de către subordonaţi pentru şefii ierarhici. Aceste evaluări pot fi folosite de către manageri atât în aprecierea pregătirii profesionale ale celor evaluaţi şi pentru dezvoltarea carierelor lor profesionale cât şi pentru promovări.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Evaluatorii externi organizaţiei – aceştia pot fi persoane calificate pentru acest gen de lucrări și pot fi angajați să evalueze managerii de vârf ai companiei sau anumite persoane din companie în anumite situaţii speciale.  Evaluarea făcută de către manageri sau de către şefii direcţi – se bazează pe ideea că managerul sau şeful direct îşi cunoaşte cel mai bine subalternii. recompensări (sau retrogradări. Tot în categoria evaluărilor externe mai pot fi incluse şi evaluările făcute de clienții(asigurați) companiei. Evaluările făcute de evaluatorii externi au avantajul că sunt corecte şi obiective dar si dezavantajul că multe din secretele organizaţiei nu le sunt cunoscute şi acestea pot să afecteze evaluarea. obiectivele departamentului şi modalităţile în care un angajat trebuie să -şi îndeplinească sarcinile şi responsabilităţile care i-au fost repartizate. concedieri) a celor care acordă o importanţă deosebită bunei serviri a asiguraţilor pentru probleme rezultate din desfăşurarea contractelor de asigurare. colegilor de pe acelaşi nivel ierarhic şi fiecare angajat se poate autoevalua. Vor fi necesare multe studii de evaluare pentru o singură persoană evaluată.  Evaluările făcute de asiguraţi – părerea noastră este că ar trebui folosite evaluările făcute de asiguraţi atât agenţilor şi inspectorilor de asigurări care le-au subscris asigurări cât şi celorlalţi angajaţi ai companiilor de asigurări care au relaţii directe cu asiguraţii (inspectori de daună. Persoana cea mai îndreptăţită să facă evaluarea angajaţior dintr-o companie este şeful direct sau managerul compartimentului în care-şi desfăşoară activitatea angajatul supus evaluării. Evaluatori din interiorul organizaţiei – pot fi managerii direcţi sau persoane care au legături de subordonare sau colaborare cu evaluatul. acţiuni care duc la creşterea prestigiului pe piaţă a companiei de asigurări pe care o reprezintă. pentru a le elimina pe cele făcute de persoane cu care evaluatul a avut conflicte sau pe cele făcute de persoane care au relaţii de prietenie cu evaluatul şi a căror studii vor fi subiective. ale departamentului şi ale persoanei evaluate şi este interesat în efectuarea unei analize cât mai reale pentru a cunoaşte cât mai exact realizările angajatului. Avantajul acestei metode constă în faptul că managerul cunoaşte foarte bine secretele organizaţiei. evaluatori. 190 .

 Evaluarea şefilor de către subordonaţi – este o metodă care ajută la îmbunătăţirea relaţiilor dintre şefi şi subalterni şi indirect a relaţiilor din companie. în concordanţă cu obiectivele departamentului şi ale companiei. rezolvarea tuturor problemelor şi conflictelor apărute în cadrul departamentului.  Autoevaluarea – are o importanţă deosebită dacă se face înaintea interviului de evaluare şi stabilirea obiectivelor pentru perioada următoare celei evaluate pentru că duce la creşterea motivaţiei 91 O. Bucureşti. pentru că şefii ştiind că vor fi evaluaţi de subalterni acordă o atenţie deosebită relaţiilor cu aceştia. delegarea competentă de autoritate. Părerea noastră este că ar putea fi folosită în evaluarea comportamentului la locul de muncă al inspectorilor de asigurări combinată cu evaluarea rezultatelor muncii acestora evidenţiate în indicatori specifici de performanţă. modul în care sunt gestionate şi repartizate angajaţilor problemele nou apărute. comunicării cu ei iar deciziile care le vor lua vor fi mai transparente. Sunt şi probleme care nu vor putea fi evaluate de subalterni. Dezavantajul metodei constă în posibilitatea ca subalternii să -şi supraaprecieze şefii din cauza fricii de represalii din partea acestora sau datorită unor relaţii privilegiate între şefi şi subalterni sau unui manager performant dar exigent să-i fie făcută o evaluare defavorabilă din partea subalternilor. 2004.  Evaluarea colegilor de pe acelaşi nivel ierarhic – metoda este des utilizată pentru posturile în care şeful direct 91 vine rar în contact cu subalternii şi nu cunoaşte foarte bine realizările lor profesionale şi aspiraţiile lor personale deoarece nu comunică.Nicolescu şi alţii – Managerii şi Managementul Resurselor Umane. cum sunt: planificarea şi organizarea sarcinilor şi responsabilităţilor la nivelul departamentului. analiza şi influenţa factorilor externi companiei care modifică obiectivele departamentului. Nu este cazul utilizării ei în asigurări unde agentul de asigurări depinde de coordonarea şefului şi este tot timpul în legătură cu acesta sau şefii de departamente care-i au tot timpul sub observaţie pe subordonaţii lor. Subalternii sunt cei mai îndreptăţiţi să evalueze comunicarea şefului ierarhic cu ei. pag 173 191 .Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă posibilităţile lui de dezvoltare profesională şi personală. Ed Economică. coordonarea echipei. Dezavantajul este că managerul poate face o evaluare subiectivă dacă angajatul are un comportament serviabil iar managerul confundă comportamentul angajatului cu performanţele sale profesionale.

Un dezavantaj al autoevaluării este faptul că în general persoanele care se autoevaluează tind să-şi acorde calificative superioare92 celor acordate de superiorii lor. 1991. s-a confruntat încă de la început cu probleme şi surse de eroare93.Manolescu – op cit 2003. Din multitudinea de posibile erori care pot influenţa rezultatele procesului de evaluare a performanţelor şi care apar datorită particularităţii evaluatorilor şi a 92 93 G. pag 400 192 . de vârsta. 7. Erori şi imperfecţiuni ale evaluării performanţei în profesie Teoria şi practica managerială consemnează critici destul de severe asupra procesului de evaluare a performanţelor. New Jersey. aceea că persoanele cu mai multă experienţă au fost mai obiective în autoevaluare şi mai aproape de evaluările făcute de manageri decât persoanele tinere care au avut tendinţa de a -şi majora competenţele faţă de evaluările făcute de un alt evaluator. dacă este bărbat sau este femeie şi nu în ultimul rând de gradul său de instruire în domeniul resurselor umane şi al cunoştinţelor despre meseriile asigurătorilor. de cultura sa. pag 520 A. propria lui percepţie asupra organizaţiei şi a valorilor acesteia. Fiecare strategie de evaluare este unică în felul său. Strategiile de evaluare ale diferitelor categorii de evaluatori sunt diferite unele de altele. depinde de categoria evaluatorului. Evaluatorii tineri sunt mai indulgenţi cu cei la fel de tineri şi mai exigenţi cu cei mai batrâni.Dessler – Personnel/Human resources management.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă angajatului şi reduce starea de anxietate din timpul interviului de evaluare. a standardelor lor de valoare şi performanţă iar toate acestea sunt posibile surse de erori şi imperfecţiuni ale evaluării performanţelor.4. Autoevaluarea dă posibilitatea angajatului să-şi aprecieze punctele tari şi cele slabe atât din comportamentul său la locul de muncă. din activitatea sa profesională cât şi cunoştiinţele teoretice din domeniu asigurărilor pe care le stăpâneşte şi lacunele pe care le are. Evaluatorul are la rândul lui propriul sistem de valori. asupra meseriilor. Autoevaluările au oferit o concluzie interesantă. Prentice Hall. Experienţa noastră managerială a scos în evidenţă faptul că evaluatorii bărbaţi sunt mai indulgenţi cu evaluaţii femei iar evaluatorii mai bătrâni sunt mai indulgenţi cu cei tineri. deoarece fiind un proces bazat pe percepţia evaluatorului.

cit.  suma problemelor zero.  eroarea de contrast şi similaritate.Pitariu – Managementul resurselor umane/Evaluarea performanţelor profesionale.astfel:  efectul de hallo. Un proiectant produse de asigurări care nu are o creativitate bogată va fi evaluat cu potenţial creativ ridicat dacă este punctual la serviciu şi are un comportament politicos şi civilizat. 2000. cit. Ed. pag 401 96 H.  ajustarea informaţiilor în funcţie de criteriile de nonperformanţă. pag 93 A. amintim câteva pe care le am regăsit repetate în documentaţiile studiate94.  efectul de succesiune.  încrederea în evaluatori sau în manageri.  erorile neintenţionate.Manolescu – op.  ameninţarea individuală.  erorile intenţionate.  inversarea scalei de notare la câteva rubrici astfel încât unele să fie notate de la calificative nefavorabile spre cele favorabile şi altele invers. Asupra acestei posibile erori se poate acţiona prin câteva tehnici 96:  evaluatorul să noteze numai un singur aspect pentru toţi evaluaţii din lot. 2003. pag 94 193 .  eroarea evaluării „logice”.  înclinarea spre evaluări subiective. Efectul de halou se manifestă la evaluarea unui angajat care are o aureola creată în jurul personalităţii sale sau la extensia unei însuşiri pozitive sau negative a acestuia şi asupra altora 95. Consecinţa acestei erori este că se micşorează dispersia determinărilor realizate care se vor situa în jurul mediei mai mult decât este normal.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă organizaţiilor în care-şi desfăşoară activitatea evaluaţii.  fetişul numerelor 1. Eroarea de halou – este eroarea intervenită la evaluarea unei persoane căreia i se apreciază global calităţile în strânsă dependenţă cu evaluările făcute anterior.  eroarea proximităţii.  eroarea indulgenţei/severităţii. 2000.  efectul recent.  scale neclare de performanţă. 94 95 H.  eroarea tendinţei centrale şi a micşorării dispersiei.Pitariu – op. ALL -Beck.

3.. In industria de asigurări.2. Notarea se va face favorabil pentru prietenii evaluatorului care vor primi calificati ve ridicate iar ceilalţi evaluaţi vor primi calificative normale. curba deplasată spre dreapta însemnă apariţia erorii de indulgenţă iar curba deplasată spre stânga înseamnă apariţia erorii de severitate Figura 7. Eroarea poate apărea şi atunci când evaluatorul acordă calificative ridicate din dorinţa de a nu avea probleme sau conflicte în colectiv iar reversul atunci când evaluatorul acordă calificative scăzute din dorinţa de a-şi arăta „puterea” sa asupra colectivului evaluat. datorită lipsei de personal calificat există riscul apariţiei erorii de indulgenţă mai mare decât a celei de severitate. Evaluatorii sunt tentaţi să-i aprecieze pe toţi evaluaţii cu calificative ridicate.Erorile din indulgenţă şi severitate Sursa: A.Manolescu – MRU.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă  instruirea evaluatorilor cu privire la existenţa efectului de halou şi explicarea riscului acestuia. în care curba centrală reprezintă distribuţia normală a performanţei. Se întâlneşte atunci când evaluatorul are relaţii de prietenie sau conflict cu cei pe care trebuie să -i evalueze. 2. Reprezentarea grafică a erorilor din indulgenţă sau severitate este redată grafic în figura 7. Eroarea de indulgenţă sau/şi severitate – apare atunci când evaluatorii manifestă tendinţa de a evalua toate persoanele din lotul evaluat la standarde prea înalte sau prea joase. Se manifestă la evaluatorii lipsiţi de personalitate care nu acordă calificative slabe din dorinţa de a nu supăra 194 .2. . 2003 pag 405 Modalitatea de înlăturare a acestei erori este instruirea evaluatorilor asupra modului în care trebuie făcute notările şi acordate calificativele. Eroarea tendinţei centrale şi a micşorării dispersiei – se manifestă atunci când evaluatorii acordă mai multe calificative de valoare medie evitând val orile extreme ale scalei gaussiene a calităţilor profesionale.

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă
evaluaţii şi a nu crea conflicte în colectiv sau calificative ridicate de frica de a nu fi consideraţi indulgenţi sau părtinitori. O schiţă a modului în care evaluatorii acordă calificative medii evitând valorile extreme ale scalei gaussiene a calităţilor profesionale este cea prezentată în figura 7.3..

Figura 7.3. - Eroarea tendinţei centrale
Sursa: A.Manolescu – MRU, 2003 pag 408

Eroarea tendinţei centrale se detectează prin examinarea dispersiei aprecierilor (calificativelor), atunci când aceste aprecieri au o arie foarte restrânsă (recunoscute prin reprezentarea lor grafică) se modifică forma distribuţiei notelor acordate. Se elimină prin utilizarea de sisteme de evaluare experimentate, apelarea la metode ca distribuirea forţată sau/şi instruirea evaluatorilor asupra acestui risc. 4.Eroarea evaluării logice – este o variantă a efactului „halou” atunci când are o calitate definitorie, pregnantă evaluatorii sunt tentaţi să -i acorde şi pentru alte calităţi calificative ridicate. Dacă o persoană are o abilitate de comunicare, evaluatorul pe considerentul că este „logic” (din punctul lui de vedere) să aibă şi alte calităţi şi astfel îi acordă calificative ridicate pentru capacitatea de memorare, inteligenţă chiar dacă evaluatul nu le are. 5. Eroarea de contrast şi similaritate – apare atunci când evaluatorii îi notează pe ceilalţi în contrast cu propria-i persoană. Dacă evaluatorul este managerul care este foarte bine pregătit profesional, atunci ceilalţi din colectiv care vor fi evaluaţi de către manager vor fi notaţi mult mai slab ceea ce va duce la concluzia că în colectiv nu există persoane bine pregătite profesional.

195

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă
Eroarea de similaritate, opusă celei de contrast, presupune evaluarea celorlalţi prin similaritate cu una din calităţile evaluatorului. Dacă evaluatorul este o persoană riguroasă toţi ceilalţi vor fi evaluaţi printr -un filtru similar. 6. Eroarea proximităţii – sau aşa cum este descrisă în literatura de specialitate97”efect al ordinii” şi care de fapt se manifestă ca influenţă a unui item asupra celorlalţi şi apare datorită ordinii în care sunt aşezaţi itemii la constr uirea chestionarului de evaluare. Eroarea poate să apară atunci când calificativul itemului al doilea este influenţat de calificativul itemului anterior (primul). Dacă itemul prim este notat cu un calificativ ridicat, chiar dacă la itemul al doilea ar trebui să primească un calificativ scăzut, datorită erorii, primeşte un calificativ ridicat sau unul mediu. Pentru reducerea acestor tipuri de erori sursa citată anterior, recomandă evaluarea după mai multe variante de scale de evaluare sau folosirea scalelor cu notare inversă. 7. Scale neclare de performanţă – se manifestă în situaţiile în care performanţa este dificil de evaluat iar evaluatorii şi organizaţia căreia îi aparţin evaluaţii nu şi-au stabilit clar criteriile şi standardele de evaluare. Situaţia s e manifestă prin diferenţe de opinie între evaluatori şi manageri privind diferitele calificative ale unui item de performanţă, de exemplu între performanţa managerială foarte bună şi performanţa excepţională. Erorile de acest fel se elimină prin definirea clară a standardelor de performanţă, prin clarificarea fiecărei caracteristici avute în vedere în cadrul procesului în aşa fel încât să poată constitui argumente logice la verificarea corectitudinii evaluării. 8. Ameninţarea individuală – este dată de faptul că mulţi angajaţi resping orice formă de evaluare a performanţelor lor profesionale. Literatura de specialitate98consemnează că în general angajaţii cu performanţe slabe în muncă sau care nu sunt pregătiţi teoretic corespunzător pentru realizarea unor performanţe remarcabile, resping evaluările de performanţă. Părerea noastră este că cei care resping evaluările, trebuie cuprinşi într -o perioadă cât mai scurtă într-o formă de pregătire profesională. 9. Inclinaţia spre evaluări subiective – se datorează personalităţii evaluatorului şi a propriului său sistem de valori. Literatura de specialitate descrie
97 98

H.Pitariu – op. cit. 2000, pag 98 A. Manolescu – op. cit. 2003, pag 407

196

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă
că această eroare apare datorită caracterisicilor individuale ale evaluatorului, datorită vârstei acestuia, a sexului, religiei, aspectului său fizic, an tipatiilor, prieteniilor care sunt factori care afectează evaluarea independent de voinţa evaluatorului. Părerea noastră este că acest tip de eroare nu poate fi eliminat dar poate fi atenuat efectul său în cadrul rezultatelor performanţelor obţinute prin executare a mai multor evaluări făcute aceleiaşi persoane după aceleaşi caracteristici. 10. Efectul recent – este descrisă în literatura de specialitate99ca o eroare care influenţează rezultatele evaluărilor performanţelor profesionale datorită comportamentelor, acţiunilor, atitudinilor angajaţilor executate de aceştia în perioada de dinaintea procesului de evaluare. Datorită acestor acţiuni şi atitudini pozitive sau negative nu sunt luate în considerare performanţele obţinute în trecut sau în întreaga perioadă dintre două evaluări consecutive. Eroarea poate fi înlăturată sau efectul ei diminuat dacă pe întreaga perioadă dintre două evaluări consecutive se fac înregistrări scrise ale performanţelor realizate de angajaţi. 11. Erorile neintenţionate – datorită complexităţii proceselor de evaluare a performanţelor, de reprezentare, de memorare, de prelucrare a informaţiilor pe care le conţin chestionarele de evaluare, apar aceste erori independent de voinţa evaluatorilor. Deoarece procesul de evaluare conţine foarte multe informaţii care trebuiesc ordonate, clasificate corespunzător şi evantual comparate cu cele de la evaluarea anterioară, cercetările100 au demonstrat că se pot comite erori de memorie şi de judecată. 12. Erorile intenţionate – apărute deseori datorită dorinţei managerilor companiei de a-şi supra sau subevalua angajaţii din diferite motive. Această practică fiind una din politicile de management (uneori de conjunctură) a companiei. 13. Increderea în evaluatori sau în manageri – se referă la faptul că doi evaluatori diferiţi observând comportamentul aceleiaşi persoane în cadrul postului, pot să ofere evaluări diferite. Diferenţele de evaluare pot apărea din calitatea scalei de evaluare folosite de evaluatori şi mai puţin din existenţa unei erori de notare,
99

A.Manolescu – op cit 2003 pag 410 D.C.Fischer, F.L. Schoenfeldt, B.J.Shaw – Human Resource Management, Houghton Mifflin Company, Boston, 1996, pag 418-419
100

197

Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă
deoarece evaluatorii pot folosi calificative similare pentru o performanţă dar având scale diferite de evaluare, angajatul va fi evaluat diferit. 14. Ajustarea informaţiilor în funcţie de criteriile de nonperformanţă – apare atunci când evaluarea unei persoane este asociată cu alte criterii decât performanţa, cum ar fi vechimea în muncă, iar rezultatele obţinute la evaluare sunt modificate în corelaţie cu criteriul dorit de echipa managerială. 15. Efectul de succesiune – apare atunci când rezultatul evaluării unei persoane este influenţat de performanţele relative ale angajatului evaluat anterior. Dacă anterior a fost evaluat un angajat care a obţinut rezultate notabile, atunci angajatul următor va fi şi el notat cu calificative ridicate chiar dacă performanţa sa este modestă. 16. Suma problemelor zero – apare atunci când într-o organizaţie sunt multe persoane evaluate peste medie iar managementul companiei consideră că nu pot fi toţi foarte performanţi iar ultimii din lot care vor fi evaluaţi vor fi notaţi cu performanţe slabe chiar dacă rezultatele lor sunt bune. 17. Fetişul numerelor – apare atunci când evaluatorii încearcă să măsoare în numere activităţi necuantificabile din cadrul postului pe care -l ocupă angajatul care trebuie evaluat. Problemele erorilor şi imperfecţiunilor în evaluarea performanţelor profesionale sunt specifice atât evaluatorilor cât şi particularităţilor de care dispune organizaţia în care-şi desfăşoară activitatea cei care trebuie evaluaţi. Posibilele erori care ar putea denatura rezultatele procesului de evaluare a performanţelor trebuiesc cunoscute încă din faza de proiect al procesului de evaluare a performanţelor. Posibilele erori nu trebuiesc negate ci recunoscute, depistate şi înlăturate. Dacă există situaţii în care nu pot fi eliminate atunci trebuie găsite căi şi metode ca erorile care nu pot fi evitate să influenţeze cât mai puţin rezultatele procesului de evaluare a performanţelor angajaţilor evaluaţi. 7.5. Metode şi tehnici profesionale de apreciere a performanţelor

Îmbunătăţirea performanţelor în muncă a angajaţilor este unul din obiectivele prioritare atât ale patronilor cât şi al managerilor din asigurări. Companiile de asigurări confruntate cu lipsă de personal calificat au ca prioritate îmbunătăţirea profesionalismului celor care lucrează în domeniu, atragerea altor persoane dornice să-şi construiască o carieră de succes în domeniu, lucru care se realizează numai măsurând rezultatele obţinute de angajaţii lor şi perfecţionând
198

L. cu capacităţi intelectuale şi niveluri de pregătire diferite.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă continuu cunoştinţele profesionale ale acestora în speranţa obţinerii unor performanţe superioare. deci evaluarea nu mai este privit ca un proces care este măsurat cantitativ şi/sau calitativ. pag 421. Pentru evaluarea performanţelor profesionale ale unui grup eterogen de persoane care activează în cadrul unei companii de asigurări trebuie utilizate mai multe metode şi tehnici de evaluare din cele descrise în literatura 101de specialitate. cit.Shaw – op. le vom descrie pe cele mai des întâlnite şi mai cunoscute din literatură deoarece în activitatea noastră managerială am constatat de multe ori situaţia descrisă de Pitariu. 1991.Manolescu – op. stocarea şi interpretarea informaţiilor. reproducerea.J. F. recunoaşterea. Evaluarea performanţelor a fost considerată până în urmă cu două decenii o problemă pur psihometrică. cit. 101 H. Fisher. 2006. managementul trebuie să afle care sunt persoanele care obţin performanţele aşteptate.cit. a mecanismelor psihice apelate în evaluare. în care departamentul de resurse umane elaborează metode şi tehnici de evaluare a performanţelor pe care după cercetări şi analize le consideră optime pentru evaluarea performanţelor profesionale în concordanţă cu activităţile desfăşurate de compania respectivă dar când au ajuns la evaluarea performanţelor din diferite sucursale teritoriale ale companiei au constatat că realizările şi performanţele acestora au depins de o serie de factori specifici zonei în care activează iar metodele şi tehnicile elaborate au trebuit modificate cu altele. In ultimul deceniu preocupările privind această problematică s -au schimbat şi se axează pe probleme care presupun implicarea atenţiei.pag 207 199 .Schoenfeldt. Deşi ne-am propus să analizăm şi să prezentăm doar acele metode şi tehnici de evaluare a performanţelor pe care le considerăm optime la aprecierea personalului din asigurări. G. Literatura de specialitate. 2003. pag 233. Deoarece colectivele din cadrul unei companii sunt formate din persoane cu meserii diferite.C. privind cantitatea de produse de o anumită cantitate pe care angajaţii o pot produce (vinde) în perioada de muncă în aşa fel încât persoana respectivă să nu fie suprasolicitată şi să-şi poată desfăşura optim activităţile personale şi sociale.cit. care sunt performanţele obţinute de fiecare persoană din colectiv şi care sunt planurile de dezvoltare ale fiecărei persoane în scopul realizării performanţelor individuale aşteptate şi a obiectivelor propuse ale compa niei. 1990.Pitariu – op. citată. consemnează faptul că exactitatea şi obiectivitatea evaluării performanţelor depinde în mare măsură de calitatea metodelor sau a sistemelor de evaluare. D. pag 426-441. pag 500-507. B.440 102 Citaţi de Pitariu –op.Dessler – op. A. cit 2006. la elaborarea criteriilor de măsură o contribuţie substanţială aducându-şi aportul şi psihologii (Landy şi Farr -1983)102.

Cele mai importante scale de evaluare descrise de literatura de specialitate. Evaluarea performanţelor cu ajutorul scalelor se bazează pe acordarea de calificative în conformitate cu standardele de performanţă acceptate de organizaţie şi care sunt stabilite în funcţie de nivelul dorit al performanţelor. b) scale de evaluare cu paşi multipli. Manolescu – op. cit. nivelul de cunoştinţe. fiecare persoană fiind estimată separata în raport cu fiecare caracteristică profesională sau factor de performanţă dintr-un set de factori. Pentru fiecare meserie se elaborează o scală de evaluare care înseamnă de fapt stabilirea caracteristicilor şi a variabilelor care descriu performanţa acesteia deoarece dacă pentru o meserie unele caracteristici sunt importante pentru altele ele nu prezintă o însemnătate deosebită. comportamentul în muncă 103. Scalele de evaluare Literatura de specialitate(citată) evidenţiază că scalele de evaluare sunt metodele cele mai cunoscute şi cele mai vechi de evaluare a performanţelor angajaţilor luaţi individual. 2003.  Metodele comparative de evaluare a performanţelor. pag 422 200 .  Tehnica incidentelor critice. cele mai întâlnite fiind:  Scalele de evaluare. iniţiativa.  Descrieri comportamentale. 103 A. c) scala standardizată. ca de exemplu: pregătirea profesională.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Teoria şi practica managerială consemnează o multitudine de metode de apreciere a performanţelor. f) scale de observaţie a comportamentului.5. calitatea şi cantitatea muncii depuse. Evaluatorul (managerul care face evaluarea) estimează gradul în care evaluatul posedă o anumită calitate sau caracteristică profesională. d) scala pe puncte. sunt: a) scale de evaluare grafice.1.  Metoda listelor de verificare. e) scale de evaluare axate pe comportament. 7.  Analiza unui anumit domeniu. specifici fiecărei profesii.

Pitariu – op. din îndemn propriu 105. Metoda constă în atribuirea de calificative acelor calităţi ale angajatului pe care evaluatorul le consideră semnificative.G. şi modul de notare a caracteristicii exemplificate – iniţiativa. A -Scalele de evaluare grafice – introduse de D. evaluatorul având posibililitatea de a evalua fiecare caracteristică cu câte calificative doreşte. sintetizează tipurile de scale de evaluare grafică şi mai d es utilizate.4. pag 493 201 . noutăţile fiind motorul dezvoltării asigurărilor.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă In continuare ne vom opri asupra celor mai întâlnite scale de evaluare folosite. 2006. Pentru exemplificare vom lua ca o şi caracterisică în baza căreia vom evalua angajaţii „iniţiativa”. In figura 7. deoarece în activitatea de asigurări această caracteristică este foarte importantă. Cit. Pentru eliminarea erorilor se vor defini toate calităţile după care se evaluează angajatul. Iniţiativa se defineşte ca fiind însuşirea celui care îndrăzneşte sau este dispus să întreprindă cel dintâi ceva. pag 234 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române – 1996.Paterson în anii 1922 sunt cele mai simple metode de evaluare folosite. 104 a)iniţiativa ○ b) iniţiativa superioară 5 4 ○ 3 ○ 2 1 inferioară c) iniţiativa iniţiativă luată întotdeauna când este prezent de obicei are iniţiativă uneori iniţiativă are adeseori iniţiativă are nu niciodată iniţiativă are 104 105 H.

pentru modul în care sunt acceptate de ceilalţi iniţiativele sale.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă d) iniţiativa iniţiativele sale produc haos şi erori iniţiativele sale sunt acceptabile pentru colectivul său iniţiativele sale sunt în general bune în colectiv ○ iniţiativele sale sunt bune şi aduc întotdeauna noutăţi e) 5 4 3 2 1 f) factori de performanţă iniţiativa niveluri de performanţă obţinute în urma iniţiativei superior uneori superior X mediu nesatisfăcător g) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 slab sub medie mediu peste medie excelent 15 13 11 9 7 5 3 nu are iniţiative. Slab: 1-6.4. rezultatele iniţiative lor sale pentru organizarea muncii în colectiv. bun: 19-25. mediu: 7-18. Exemple de scale grafice (fiecare literă presupune un alt tip de scală utilizată în aprecierea calităţii activităţilor specifice unui post de muncă) 202 . pentru îmbunătăţiri aduse produselor de asigurări. nu-l interesează munca h) iniţiativele sale sunt bune şi aduc noutăţi în general bune şi acceptate în colectiv iniţiativele sale sunt acceptabile pentru colectivul său i) iniţiativa: evaluează iniţiativele avute de angajat. foarte bun: 20 Figura 7.

redă principiul constructiv de bază.  scala c – evaluarea caracteristicilor alese (iniţiativa) cu ajutorul calificativelor. pag 55 In continuare vom explica106 fiecare scală:  scala a . căsuţele fiind clar delimitate. 2006. pag 236 203 .  scala g – combină calificativele cu notele. Numărul calificativelor prevăzute la evaluare este stabilit de către evaluatori în funcţie de gradul de precizie cu care caracteristica trebuie evaluată la angajaţi. iar evaluarea fiind clar specificată. 106 După H. Pitariu – op cit. fiind şi mai uşor de înţeles de către evaluator şi evaluat.  scala d – pentru o delimitare mai exactă se folosesc mai multe diviziuni care să specifice mai clar caracteristica evaluată.  scala e – pentru o evaluare mai exactă unii evaluatori preferă în locul calificativelor să acorde note corespunzătoare nivelurilor calificativelor pe care angajatul le merită. având o precizie mai mare.  scala h – se remarcă prin faptul că limitează posibilităţile de răspuns la un anumit număr.  scala i – este o scală structurată. în rest este similară cu cea precedentă.  scala b – redă cuantificarea evaluărilor. evaluatorul are o anumită libertate atunci când face aprecierea. Acurateţea cu care este evaluată o persoană după această scală depinde de rigurozitatea evaluatorului pentru că el stabileşte şi caracteristicile după care este evaluat angajatul şi numărul de calificative (de care depinde precizia evaluării) şi numărul optim al diviziunilor de evaluare.  scala f – prevede o precizie mai exactă decât cea precedentă.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Sursa: Pitariu – op cit 2000.

Calităţi profesionale 107 2 3 Pitariu – op. utilizat în lucrare: CHESTIONAR DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR I.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă B. este recomandabil a fi întocmită de persoane din conducerea companiei care cunosc obiectivele pe termen scurt şi mediu ale acesteia. 2006. Realizări în muncă Evaluare parţială . DATE SINTETICE Angajat Denumirea post de muncă Departament Data angajării Data numirii în funcţia actuală Data evaluarii Tipul evaluării Data ultimei evaluări Următoarea evaluare planificată nesatisfăcător satisfăcător foarte bine 4 II. Fiecare atribut detaliat în grade ale performanţei sale. prezentăm un chestionar de evaluare a performanţelor personalului pe baza scalei cu paşi multipli. cit. Calitatea muncii 3.Calităţi profesionale A. In continuare. Cunoştinţe profesionale 2. SUMARUL EVALUĂRII 1 1. Gradul de detaliere a fiecărui item este recomandat 107să fie între 5 şi 9 în funcţie de profunzimea la care conducerea doreşte să cunoască performanţa profesională în cadrul departamentului.Scala de evaluare cu paşi multipli Scala de evaluare cu paşi multipli – presupune definirea unor atribute specifice departamentului evaluat şi locurilor de muncă din cadrul acestuia. Lista cu aceste atribute ( denumiţi şi itemi). pag 236 204 excelent 5 bine .

Calităţi personale 7. Atenţie şi organizare la locul de muncă 6.Calităţi interpersonale Evaluare finală . rareori este distras de la muncă □ □ standardele cerute nu sunt atinse □ rareori sunt atinse standardele cerute □ de obicei atinge standardele cerute □ îndeplineşte standardele cerute □ Evaluare intermediară 205 . Comportament la muncă 5. Cunoştinţe şi aptitudini profesionale □ cunoştinţe profesionale insuficiente nu posedă suficiente aptitudini şi abilităţi necesare postului ocupat potenţial limitat de dezvoltare profesională □ cunoştinţe profesionale satisfăcătoare □ cunoştinţe profesionale bune in general posedă aptitudini şi abilităţi necesare postului ocupat potenţial de dezvoltare profesională bun □ 4 cunoştinţe profesionale foarte bune 5 cunoştinţe profesionale excelente □ □ □ posedă unele aptitudini şi abilităţi necesare postului ocupat □ □ aptitudini şi abilităţi profesionale foarte bune □ aptitudini şi abilităţi profesionale excelente □ □ potenţial de dezvoltare profesională satisfăcător □ □ potenţial de dezvoltare profesională foarte bun □ potenţial de dezvoltare profesională excepţional Evaluare intermediară greşeli foarte rare chiar şi atunci când primeşte sarcini noi concentrare şi randament exemplare îndeplineşte standardele cerute. Munca în echipă C. Calitatea lucrărilor executate face multe greşeli □ face greşeli uneori □ lucrează de obicei fără greşeli □ greşeli foarte rare □ □ este adesea distras în timpul muncii □ este uşor distras în timpul muncii □ în general se concentrează în timpul muncii □ concentrare foarte bună. Relaţii cu persoane din exteriorul companiei Evaluare parţială .Calităţi generale B. DETALIEREA EVALUĂRII Caracteristici 1 2 3 calităţi profesionale 1. Calităţi 8. interes pentru depăşirea acestora □ 2.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă 4. Cooperarea cu şefii interpersonale 9. Loialitate faţă de firmă Evaluare parţială . Calităţi personale III.

calităţi profesionale calităţi personale 4. stabileşte corect priorităţile implicare bună în muncă □ ritm de lucru dinamic □ ritm de lucru excelent abilităţi deosebite de stabilire a priorităţilor. Atenţie şi organizare la locul de muncă □ □ □ □ □ □ neglijent cu bunurile şi echipamentul firmei □ □ grijă pentru bunurile şi echipamentul firmei □ grijă ridicată pentru bunurile şi echipamentul firmei toate documentele sunt în general ordonat aşezate □ □ locul de muncă în dezordine □ □ organizare şi curăţenie la locul de muncă □ □ Evaluare intermediară 206 .Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă □ ritm de lucru foarte încet □ ritm de lucru încet □ ritm de lucru normal gestionare bună a timpului de lucru. foloseşte optim timpul de lucru implicare în toate aspectele 3. Realizări în muncă □ manieră nesatisfăcătoare de a stabili priorităţile □ dificultăţi în stabilirea priorităţilor □ □ stabileşte foarte bine priorităţile de rezolvare □ □ nu se implică îndeajuns în muncă □ implicare satisfăcătoare □ □ implicare foarte bună □ Evaluare intermediară Evaluare parţială . respectă toate regulile de mare încredere. respectă regulile foarte conştiincios nu are nevoie de supraveghere punctualitate exemplară □ □ □ □ □ □ □ trebuie adeseori să fie supravegheat nu este intotdeauna punctual □ □ trebuie supravegeat foarte rar foarte punctual □ □ □ □ □ □ Evaluare intermediară este neglijent şi risipitor cu resursele firmei grijă destul de redusă în folosirea resurselor firmei grijă destul de redusă pentru bunurile şi echipamentul firmei organizarea locului de muncă nu este punctul lui forte foloseşte raţional resursele firmei grijă ridicată în folosirea resurselor firmei preocupare pentru economisirea resurselor firmei atenţie exemplară pentru bunurile şi echipamentul firmei organizarea la locul de muncă este exemplară 5. Comportament la locul de muncă neseriozitate. rareori sunt respectate regulile trebuie să fie supravegeat tot timpul nu este punctual inconsecvent în respectarea regulilor încearcă să respecte toate regulile şi regulamentele interne trebuie să fie supravegeat ocazional este de obicei punctual de încredere.

eforturi constante pentru îndeplinirea sarcinilor încearcă permanent săşi corecteze propriile greşeli multe din sugestiile avute se dovedesc a fi oportune □ 8.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă nu întotdeauna se poate avea încredere în respectarea secretului de serviciu în general respectă reglementările privind secretul de serviciu respectă reglementările privind secretul de serviciu acţionează având întotdeauna în vedere interesele firmei de mare încredere în privinţa respectării secretului de serviciu în activitatea sa urmăreşte în mod deosebit interesele firmei □ nu prezintă încredere □ □ □ □ 6. Loialitate faţă de muncă □ prin activitatea desfăşurată afectează interesele firmei □ interesele firmei nu sunt întotdeauna primordiale □ acţionează în general în interesul firmei □ □ □ nu manifestă disponibilitate faţă de solicitările suplimentare □ ocazional manifestă disponibilitate faţă de solicitările suplimentare ale firmei □ este în general disponibil faţă de solicitările suplimentare ale firmei □ disponibilitate mare faţă de solicitările suplimentare ale firmei □ disponibilitate remarcabilă faţă de solicitările suplimentare ale firmei Evaluare intermediară Evaluare parţială . Cooperarea cu şefii nu se poate conta pe angajat □ uneori se poate conta pe angajat □ □ □ □ nu-şi recunoaşte propriile greşeli □ tendinţe în a contesta propriile greşeli din când în când are sugestii utile □ □ □ □ nu face nici o sugestie □ □ □ □ Evaluare intermediară 207 .calităţi personale □ 7. munca în echipă lucrează cu dificultăţi în echipă nu este deloc de ajutor nu comunică niciodată celorlalţi informaţiile necesare □ □ □ are uneori dificultăţi la lucrul în echipă nu este prea mult de ajutor comunică ocazional informaţiile necesare calităţi interpersonale lucrează fără □ □ dificultăţi în echipă □ este util comunică o parte din informaţiile necesare □ lucrează în echipă foarte bine este foarte util comunică multe din informaţiile necesare □ lucrează în echipă exemplar promptitudinea lui de a ajuta este exemplară comunică întotdeauna informaţiile necesare □ □ □ □ □ □ Evaluare intermediară de obicei se poate conta pe angajat pentru îndeplinirea sarcinilor trasate îşi recunoaşte unele din propriile greşeli are sugestii utile se poate conta pe angajat pentru îndeplinirea sarcinilor trasate îşi recunoaşte propriile greşeli are în mod regulat sugestii pentru îmbunătăţire de mare încredere.

putere de convingere satisfăcătoare încearcă să trateze corect obiecţiile clientului identifică bine nevoile şi aşteptările clientului identifică foarte bine nevoile şi aşteptările clientului argumentare corectată cu nevoile clientului.calităţi interpersonale Evaluare finală . putere de convingere bună tratarea corectă a obiecţiilor clientului □ □ □ □ □ □ □ Evaluare intermediară Evaluare parţială . . putere de convingere scăzută lipsă de eficacitate în tratarea obiecţiilor clientului încearcă să identifice nevoile şi aşteptările clientului încearcă să găsească argumentarea potrivită.calităţi generale IV. putere de convingere excelentă abordare excelentă în tratarea obiecţiilor clientului □ □ □ □ □ □ □ □ argumentare corectă.5.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă 9.Chestionar de evaluare cu paşi multipli 208 . INTREBĂRI ALE EVALUATORULUI:  Ce activităţi profesionale sunt executate deosebit de bine de acest angajat ?  Pe ce direcţii ar trebui să evolueze acest angajat ?   Ce instruire suplimentară sau ce experienţă ar spori eficienţa acestui angajat ? Comentarii Figura 7. Relaţii cu personalul din exteriorul companiei preocupare insuficientă pentru identificarea nevoilor şi aşteptărilor clientului deficienţe în argumentare. putere de convingere foarte bună tratare eficace a obiecţiilor clientului abilităţi deosebite în identificarea nevoilor şi aşteptărilor clientului capacitate de argumentare deosebită.

Alte scale de evaluare Scala pe puncte –presupune marcarea de către evaluatori dintr-o listă de atribute. adjective.1. Scala standardizată – potrivit acestei scale se foloseşte un reper standard iar angajaţii sunt evaluaţi comparându-i cu persoana reper. Dezavantajul metodei este faptul că evaluarea pune accent pe atribute ale personalităţii celui evaluat şi mai puţin pe performanţele în muncă ale acestuia. C. Referitor la ultimele două scale nu o să detaliem modul de evaluare al performanţelor după amănuntele descrise. Tabelul 7. Dezavantajul acestei metode constă în doza foarte mare de subiectivism pe care o poate conţine evaluarea după acestă metodă şi faptul că fiecare evaluator va avea altă persoană ca reper. în final putându-se face o diferenţiere între numărul celor favorabile în raport cu cele nefavorabile. Eficienţa metodei depinde de gradul de implicare a celor care definesc şi stabilesc atributele după care se face evaluarea. 209 .Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Modalitatea de compoziţie a atributelor după care se face evaluarea şi numărul nivelurilor pentru fiecare atribut vor conduce la o evaluare a fiecărei persoane din cadrul departamentului. deoarece cu ajutorul lor se evaluează mai mult aspecte legate de comportamentul angajatului la realizarea sarcinilor de muncă decât performanţele profesionale. b) nefavorabil. în cadrul companiei fiind mai importante calităţile profesionale ale unei persoane decât cele personale. Comportamente pentru evaluarea angajaţilor Marcaţi cu X acele adjective care definesc persoana evaluată □ □ □ □ □ □ prietenos harnic retras corupt agresiv fericit □ □ □ □ □ □ tenace serviabil zgârcit crud dispreţuitor conservator □ □ □ □ □ □ egoist radical lacom încăpăţânat săritor lent Pot fi acordate şi notaţii cum ar fi: a) favorabil. propoziţii pe acelea care definesc persoana evaluată.

S.  sistemul comparării pe perechi.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Avantajul scalelor de evaluare este faptul că sunt simple. etc). Dezavantajul metodei constă în faptul că acesta face o departajare simplă între indivizi fără a specifica diferenţa de valoare dintre doi indivizi aflaţi în ordine succesivă. algoritmul continuă pentru cei rămaşi până când rămân ultimele două persoane. Metode comparative de evaluare a performanţelor profesionale Aceste metode se utilizează în cadrul departamentelor de muncă un de sunt comparaţi indivizii în raport cu ceilalţi. sunt:  sistemul de ierarhizare pe baza ordinii de merit. atunci când soluţia de departajare poate fi foarte grea. Sistemul de ierarhizare pe baza ordinii de merit – constă în ordonarea persoanelor dintr-un colectiv de muncă de la cel mai bun la cel mai slab în conformitate cu un anumit criteriu (utilizarea timpului de muncă. Dezavantajul acestei metode este faptul că unii indivizi sunt plasaţi în urma evaluării la polul pozitiv al rangului de apreciere iar alţii la polul negativ. soluţii eficiente de subscriere. Morar. pag 221 210 .5. Dezavantajul constă în doza mare de subiectivism pe care utilizarea scalelor o poate aduce la evaluarea performanţelor angajaţilor 7. Se alege d e către evaluator cel mai bun din colectiv apoi cel mai slab din colectiv.2. Variantele metodelor comparative108. cit. Pentru delimitarea acestei distanţe se apelează la eva luarea lor în baza unei scale de intervale care operează cu unităţi de măsură şi care indică cantitativ distanţa dintre două persoane.Eliade – op. evaluatorul poate recurge la departajarea celor doi. Avantajul constă în faptul că existând o ierarhie în cadrul departamentului lucrările complexe a căror executare presupune un nivel înalt de cunoştinţe profesionale vor fi repartizate spre a fi executate indivizilor care se situează la polul pozitiv după evaluarea profesională.  sistemul distribuirii forţate. acordându-le note. 108 D. cei situaţi la polul negativ simţindu -se marginalizaţi. 2006. lucru care poate duce la conflicte în cadrul depertamentului. uşor de utilizat şi într-o perioadă scurtă de timp managerii îşi pot face o imagine asupra nivelului profesional al angajaţilor aflaţi în subordinea lor.

evaluatorul va completa atâtea bileţele câte combinaţii de câte două persoane există. Pentru această operaţie managerul sucursalei va alege trei evaluatori cărora le va solicita ierarhizarea lichidatorilor în conformitate cu criteriul dorit.D. vom exemplifica soluţiile alese de cei trei evaluatori şi ierarhizarea lichidatorilor în baza metodei descrise: Tabelul 7. cit. unde N – reprezintă numărul celor care trebuie evaluaţi).B. în care aceştia trebuie evaluaţi după criteriul competenţei profesionale. vom lua ierarhizarea lichidatorilor de daună dintr-o sucursală teritorială după criteriul pregătirii profesionale de la cel mai bine pregătit la cel mai puţin pregătit. Evaluatorul va specifica pe fiecare bilet pe care din cei doi îl consideră superior din punctul de vedere al criteriului ales pentru evaluare. 109 H.6 5+4+4 = 13 : 3 = 4. In activitatea practică metoda constă în alcătuirea de bileţele cu numele a două persoane.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Ca exemplu. pag 242 211 .C.2. 2006. Luând exemplul anterior al lichidatorilor de daună din sucursala teritorială analizată (5 persoane – A.3 4+2+3 = 9 : 3 = 3 rang 4 5 1 2 3 Compararea pe perechi – tehnica metodei presupune compararea fiecărui individ cu toţi ceilalţi din cadrul colectivului. . Evaluarea se poate face pe baza unui criteriu general .Pitariu – op.3 1+1+1 = 3 : 3 = 1 2+3+2 = 7 : 3 = 2. In exemplu l nostru 5(51)/2 =10. astfel încât fiecare membru din colectiv să fie comparat separat cu toţi membrii departamentului.Ierarhizarea lichidatorilor din sucursala teritorială pe baza ordinii de merit Evaluator E1 A B C D E 3 5 1 2 4 E2 5 4 1 3 2 E3 3 4 1 2 3 valoare medie a evaluării 3+5+3 = 11 : 3 = 3. In tabelul 7.competenţa profesională sau pe baza unor criterii specifice ( cunoştinţe teoretice despre asigurări de bunuri.E).( Numărul de bileţele e dat 109de formula N(N-1)/2. soluţii eficiente de subscriere a asigurărilor de bunuri – în cadrul departamentului de subscriere) .2.

aşa că tehnica practică a distribuirii forţate nu o vom dezvolta în această lucrare. literatura de specialitate indicând ca dezavantaj al utilizării acestei metode faptul că nu se recomandă utilizarea ei în colectivele mari din cauza volumului mare de muncă pe care-l necesită. o ierarhizare a lor grosieră poate fi făcută cu ajutorul acestei metode.5. Evaluatorul ierarhizează comportamentele din listă raportându-le la angajatul evaluat.3. Practic. Deoarece fiecărui comportament (item) i se acordă în prealabil o 212 . După părerea noastră acest sistem de evaluare nu are şanse să fie aplicat în companiile de asigurări unde colectivele sunt relativ mici iar ierarhizarea persoanelor din colective se face în general după criterii de competenţă profesională. Metoda intervalelor aparent egale – utilizarea practică a metodei presupune compunerea unei liste cu comportamente sau rezultate ale activităţilor de muncă care caracterizează cel mai bine persoana deţinătoare a postului de muncă analizat. numărul mare de bileţele care trebuie scrise şi combinaţiile numeroase care rezultă şi care trebuiesc prelucrate. Liste prescalate .Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Combinaţiile şi aprecierile evaluatorului sunt următoarele: A–B B–D A–C B–E A–D C–D A–E C–E B–C D–E Metoda este destul de precisă şi poate fi utilizată cu succes în companiile de asigurări deoarece numărul persoanelor din departamente este relativ mic. Tehnica constă în alegerea unor caracteristici ale persoan ei evaluate pe care evaluatorul trebuie să le aleagă dintr-o listă de comportamente preexistente. 7. Sistemul distribuirii forţate – este o metodă care se foloseşte când numărul persoanelor care trebuie evaluate este foarte mare şi când nu se pretinde rea lizarea unei diferenţieri între ei pe bază de competenţă profesională.metoda intervalelor aparent egale şi evaluarea sumativă Tehnica de apreciere în baza listelor prescalate este utilizată în general în activităţile de cercetare deoarece s-au dovedit că au un grad ridicat de acurateţe. evaluatorul înregistrează comportamentul angajatului dar nu acordă o notă estimativă performanţelor sale profesionale sau caracteristicilor personale ale acestuia.

Părerea noastră este ca şeful direct este cel mai în măsură să conceapă această listă.4 8. Un exemplu de itemi pentru aprecierea lichidatorilor de daune din sucursala teritorială a companiei de asigurări. pag 245 213 . în vederea completării rezervei de daună.Exemplu de itemi pentru evaluarea lichidatorilor de daună Itemi 1.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă anumită valoare scalară în final se obţine o cotă globală ponderată care constituie nota de eficienţă profesională a celui evaluat. Pasul următor constă în estimarea de către evaluatorii desemnaţi a importanţei fiecărui comportment cu ajutorul aşa numitei metode a „intervalelor aparent egale”.6 3. propusă de Thurstone (1928)110. Activitatea acestuia constă în redactarea lor într -o manieră clară care să reflecte comportamentul angajaţilor într-un mod cât mai obiectiv posibil. 2006. urmăreşte efectuarea plăţilor către păgubiţi. 9. 4.6 8.6 5. răspunde la solicitarea şefului ierarhic în cazul solicitării acestuia pentru rezolvarea unor probleme urgente. 8. nu-şi ţine evidenţa dosarelor aflate în evidenţa sa pentru soluţionare. ajută asiguratul la completarea documentelor necesare întocmirii dosarului de daună. este politicos cu asiguratul. care trebuie să cuprindă atât comportamente şi activităţi pozitive cât şi negative.8 7. înregistrează valoarea estimativă a daunei în registrul de evidenţă a daunelor. face estimarea relativă a pagubei. 3. în aceeaşi zi cu constatarea daunei. discută cu asiguraţii împrejurările producerii evenimentului. . face constatarea daunelor produse autovehiculelor de evenimente cuprinse în contractele de asigurare. avem: Tabelul 7. 6. înaintează dosarul spre aprobare şefilor ierarhici.6 6. 12.6 6.8 7. se consultă cu şefii ierarhici privind posibilităţile tehnice de rezolvare a daunei.2 1. 14.2 2. 2. calculează valoarea despăgubirii. 5.3.2 Operaţiunea cea mai importantă este conceperea listei cu comportamentele şi/sau activităţile specifice profesiei evaluate.2 6. ponderi 8. Metoda presupune că fiecare expert face un clasament al fiecărui comportament pe o scală de la 1 – 7 sau de la 1 – 9 în care extremele scalei vor 110 Citat de Pitariu – op cit.4 3. comunică asiguratului documentele necesare pentru completar ea dosarului de daună. participă la şedinţele de instruire profesională. 13.2 4. 10. 11. 7.

2 1.8 7.4. munca evaluatorilor va consta în selectarea acelor comportamente sau sarcini de muncă care îi corespund fiecărei persoane evaluate din cadrul departamentului în care se doreşte ierarhizarea persoanelor.8 7.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă reprezenta cele două extreme ale comportamentului (cifra 7 sau 9 reprezentând estimarea favorabilă a comportamentului).2 2. Metoda evaluărilor sumative – presupune evaluarea persoanelor pe baza unor itemi dispuşi pe o scală grafică de evaluare prevăzută cu trepte ierarhice sau calificative.6 6. Tabelul 7.4. Fiind vorba de mai mulţi experţi.6 3. iar ponderea itemului va fi media notelor acordate. Ierarhizarea persoanelor din fiecare departament se va face după suma ponderilor aferente comportamentelor sau sarcinilor executate de persoana evaluată. pag 245) După calcularea ponderii fiecărui item în cadrul postului de muncă.6 6.Sinteza aprecierilor pentru ponderarea itemilor Categorii de estimări Itemi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 4 1 1 3 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 4 2 3 1 Defavorabile 1 2 3 4 5 6 1 7 Favorabile 8 4 9 8.6 5. .4 3.2 4. In tabelul 7. vom prezenta exemplul al modului în care se poate întocmi sinteza aprecierilor a 5 experţi pentru ponderarea itemilor în cadrul postului de lichidator de daună în sucursala teritorilă din exemplul anterior. 2006. fiecare va acorda o notă.2 Ponderi Sursa: (după Pitariu – op cit.6 8. 214 .4 8.2 6.

iar treapta 1 calificativului cel mai slab. pentru itemii dezirabili are o scală cu note sau calificative de 5 trepte în care treapta 5 este cea mai mare şi corespunde calificativului cel mai bun. prin însumarea valorilor categoriilor de răspunsuri alese de evaluatori. Întotdeauna încearcă să rezolve singur situaţiile conflictuale apărute la lichidarea daunelor 5 întrutotul de acord 4 de acord 3 nesigur 2 de acord 1 în dezacord total 4. Fişa de evaluare a lichidatorului de daună Numele şi prenumele lichidatorului _________________________ vârsta _______ Numele evaluatorului _________________________________ (Scala de competenţă profesională) 1. Este politicos cu asiguraţii 5 4 întrutotul de acord de acord 3 nesigur 2 de acord 1 în dezacord total 3. Constatările pagubelor produse de evenimente asigurate.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Evaluatorul bifează acordul său corespunzător nivelului calificativului sau frecvenţa comportamentului descris prin item. Răspunde la solicitarea şefului direct în cazul apariţiei de situaţii urgente în activitatea departamentului 5 întrutotul de acord 4 de acord 3 nesigur 2 de acord 1 în dezacord total 215 . Calculează despăgubirile datorate asiguraţilor în timpul optim prevăzut de condiţiile de asigurare 5 întrutotul de acord 4 de acord 3 nesigur 2 de acord 1 în dezacord total 5. pe care le face. sunt exacte şi reale 5 întrutotul de acord 4 de acord 3 nesigur 2 de acord 1 în dezacord total 2. In final va fi obţinută o cotă globală de evaluare. Fiecare răspuns.

C. Kendall – Retranslation of expectations: an approach to the construction of unambiguous anchors for rating scales. pag 248 P. să fie judecaţi conform aceloraşi ordine de mărime. . managerul departamentului de resurse umane al companiei şi alţi manageri ai departamentelor care cunosc în amănunt obiectivele companiei în general. pag 153 216 .C ).5. L.6. 1963.E. definitivarea itemilor după care se face evaluarea se face de un colectiv de specialişti compus de către managerul direct al departamentului care trebuie evaluat. pe termen mediu şi lung şi al departamentului în special. prin metoda evaluărilor sumative ( după Guion.Eşantion de itemi pentru evaluarea lichidatorilor de daună pe o scală de competenţă profesională. Aceşti specialişti vor stabili o listă cu comportamente specifice posturilor de muncă ai cărui ocupanţi trebuie evaluati iar pentru fiecare comportament un anumit număr de itemi pe baza cărora urmează să se facă evaluarea. denumită în literatura de specialitate şi scală cu ancore comportamentele – (S. 111 112 Citat de H. Proiectarea scalelor trebuie făcută cu acelaşi număr de trepte. Journal of Applied Psychology.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Figura 7.M. Cota aferentă fiecăruia din comportamentele pe care lista le conţine se calculează ca medie ponderată a raspunsurilor aferente itemilor comportamentului respectiv. astfel încât fiecare din itemii prevăzuţi. Considerăm că în asigurări cea mai utilă pentru evaluarea persona lului conform acestei metode este scala de evaluare a expectanţelor. Prin intermediul unei scale de acest tip evaluatorul notează comportamentul aşteptat din partea unei persoane în timpul activităţilor sale de muncă. 1111968) La construcţia scalelor. fiecare constând dintr-o serie de expectanţe scalate.A.Smith. pe care o vom descrie în continuare: Sistemul de evaluare a expectanţelor a fost conceput de Smith şi Kendall112 şi are la bază evaluarea comportamentului pe baza mai multor scale de evaluare. Scale cu descrieri comportamentele Scalele cu descrieri comportamentale au ca scop evaluarea comportamentului profesional în baza unor caracteristici psihometrice.4. 7. Pitariu – op cit 2006.

urmând să fie ierarhizaţi după media notelor rămase. Itemii se vor ierarhiza în ordinea crescătoare a mediei notelor acordate de experţi. Exemplele nou apărute în listă vor trebui alocate de specialişti activităţii căreia îi aparţin. Fişele cu comportamentele finale a căror itemi au fost ordonaţi după algoritmul descris anterior sunt repartizate evaluatorilor (managerilor) care vor 217 . Pasul 2: Lista anterior concepută va fi distribuită unui lot de specialişti (considerăm că un număr de 10 specialişti este suficient). celelalte vor fi eliminate pe motiv că sunt ambigue şi sunt recunoscute că ar reprezenta activitatea descrisă. Construcţia unei scale de evaluare a performanţelor celor care lucrează în industria de asigurări după această metodă presupune parcurgerea următorilor paşi. adaptaţi după Smith şi Kendall. Eventual se mai filtrează o dată itemii fiecărei activităţi sau fiecărui comportament prin notarea lor de un lot de experţi cu notele unei scale cu 5 sau 9 trepte. După ce fiecare a elaborat dimensiunile (activităţile) pe care le crede. sunt următorii: Pasul 1: Managerul departamentului din care fac parte persoanele care trebuie evaluate. Pasul 4: Itemii grupaţi pe fiecare dimensiune vor fi trecuţi pe câte o pagină în aşa fel încât să avem atâtea pagini cu itemi câte dimensiuni ( activităţi) au fost concepute şi selectate. Pasul 3: Se compară noua listă concepută în pasul 2 cu lista similară de la evaluarea anterioară. Autorii amintiţi specifică faptul că în final lista trebuie să cuprindă 10 15 activităţi (dimensiuni).Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Expectanţa este o estimare bazată pe observarea comportamentului manifestat anterior în mod sistematic. în cadrul unei şedinţe. de comun acord. evaluatorii vor întocmi o singură listă cu acele activităţi pe care fiecare le -a specificat. vor elabora câte un set de dimensiuni care definesc calificarea unui angajat ca bun specialist în postul a cărui activităţi le execută. Exemplele recunoscute de specialişti şi alocate activităţilor iniţiale vor fi trecute în lista finală. Acei itemi care au note dispersate vor fi eliminaţi sau se vor elimina extremităţile. Autorii citaţi specifică în metodologia de aplicare a scalei de evaluare a expectanţelor că pentru atenuarea erorilor care pot apărea în procesul de evaluare este important ca evaluatorii să participe la construcţia întregului proiect. împreună cu alţi manageri care cunosc obiectivele pe termen scurt şi mediu ale companiei şi ale departamentului ai cărui angajaţi se evaluează. După centralizarea lor. care vor trebui să conceapă unul sau două exemple care să descrie un comportament de performanţă profesională superioară. pe o listă unică vor fi trecute cele care se regăsesc în listele celor mai mulţi specialişti. medie şi inferioară referitor la fiecare activitate (dimensiune).

întotdeauna sunt lipsuri în elementele care au fost avariate de evenimentul asigurat.constatările sunt făcute cu superficialitate.face constatarea pieselor distruse sau avariate urmând ca după consultarea cu şeful direct să decidă repararea sau înlocuirea lor . din lista activităţilor specifică postului. . evaluând repararea sau înlocuirea acesteia şi întocmeşte dosarele de daună . uneori noi (sau second hand) 8 7 6 performanţe tipice adecvate sau acceptabile 5 .constatările le realizează fără să manifeste interes pentru următoarele acţiuni. asiguraţii fac reclamaţii pentru dosarele întocmite de el 2 1 Figura 7. 1981 Evaluarea persoanelor din compartimentul daune după această metodă constă în alegerea.Scală de apreciere construită după metoda scalei de evaluare a expectanţelor pentru posturile de lichidatori de daună Sursa: adaptat după Farr113 şi alţii. evidenţă a dosarului sau de înregistrare a estimării daunei . rezultatele se vor corela între ele pentru o estimare a fidelităţii notărilor.7.după constatare documentele sunt adesea uitate în birou şi doar la atenţionarea de către şeful direct întocmeşte dosarul de daună 4 3 performanţe tipice mai puţin adecvate sau acceptabile . Exemplificăm descrierea metodei cu scală de evaluare a expectanţelor pentru posturile de lichdatori de daune după cea mai importantă activitate a acestora: constatarea daunelor produse de evenimentele acoperite prin contractul de asigurare al companiei 9 performanţe tipice mai mult decât adecvate sau acceptabile .constată dauna produsă şi de obicei propune înlocuirea pieselor distruse cu altele. a unui exemplu specific. specific scalei ataşate. 113 Citat de Pitariu – op cit 2006. de către fiecare evaluator. pag 252 218 . Fiecărui exemplu specific îi corespunde un calificativ numeric.după constatările făcute uneori întocmeşte dosarul de daună şi-l înregistrează în registrul de daună după care este neglijat . Fiecare subordonat va fi evaluat de minim 2 -3 evaluatori. După centralizarea calificativelor numerice specifice fiecărei activităţi. dosarele sunt întocmite greşit. adesea cu greşeli şi lipsuri .constată cu atenţie şi rigurozitate fiecare piesă componentă a bunului distrus. se va calcula media ponderată a calificativelor tuturor evaluatorilor.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă trebui să-şi evalueze subordonaţii. corespunzător activităţii în muncă a evaluatului.

Scale cu observaţii comportamentale Aceste scale se bazează pe estimarea de către evaluatori a comportamentelor (activităţilor) specifice unui post de muncă cu ajutorul unor note care caracterizează dimensiuni ale muncii executate de evaluat. Pentru exemplificare vom utiliza activitatea: rezistenţa licidatorilor de daune la schimbarea metodologiei de lichidare a daunelor. Am ales această activitate deoarece datorită creşterii ratei daunei la asigurările de autovehicule. 1(niciodată) şi 5(întodeuna). 2006. pag 261 219 . notarea se face pe o scală cu cinci trepte în care cele două extreme ale ei reflectă performanţa activităţii la persoana evaluată. fapt care le produce stres şi o anumită rezistenţă la schimbare. 114 G. pag 78 115 H. managerii companiilor de asigurări.Pitariu – op. Managerii vor trebui să ştie modalitatea în care vor reacţiona fiecare din cei care vor aplica noile norme de lucru. cu ajutorul căreia se însumează notele care reflectă performanţa în muncă a evaluatului.P. Pentru notarea frecvenţei activităţii în muncă. Evaluatorului i se solicită să noteze frecvenţa cu care după părerea sa se manifestă activitatea descrisă la persoana evaluată 114. modifică des condiţiile de subscriere a acestor asigurări şi totodată şi metodologia de instrumentare şi lichidare a daunelor produse.K.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă In final lichidatorii de daune din departament se vor ierarhiza după suma mediilor ponderate a tuturor activităţilor din lista construită pentru acest scop. Wexely – Increasing productivity through performance appraisal. Potrivit metodei amintite. Latham. Reading:Addison-Wesley 1981. cit. scala cu observaţii comportamentele foloseşte metoda Likert115. N.

. cu ajutor din partea colegilor şi a şefului direct le va înţelege şi le va accepta.8. a neconcordanţelor şi a punctelor slabe ale acestora. lichidatorul acceptă şi implementează noile norme. 1 2 3 4 5 Niciodată întodeauna Figura 7. 220 . sesizează necesitatea schimbării normelor vechi 1 2 3 4 5 Niciodată întodeauna b) percepe utilitatea noilor norme 1 2 3 4 5 Niciodată întodeauna c) sesizează modificările care trebuiesc făcute în paşii constatărilor de daună şi în noua metodologie de calcul a despăgubirii 1 2 3 4 5 Niciodată întodeauna d) se consultă cu colegii privind no ua motodologie care se va implementa 1 2 3 4 5 Niciodată întodeauna e) sesizează şeful ierarhic privind unele erori sau neconcordanţe apărute între vechile norme şi cele noi 1 2 3 4 5 Niciodată întodeauna f) în cadrul şedinţei de instruire a noilor norme îşi spune părerea asupra noilor norme. explică colegilor utilitatea lor şi ajută întreg colectivul să le implementeze şi să se adapteze noilor cerinţe.op cit. lichidatorul de daună este reticent la noile norme şi nu le va accepta.  25-30 puncte.Scală cu observaţii comportamentele pentru evaluarea rezistenţei la schimbarea metodologiei de lichidare a daunelor de către lichidatorii de daune Sursa: prelucrat după Latham şi Wexley.  11-15 puncte. lichidatorul acceptă noile norme. făcându-şi meseria.  21-25 puncte. 1981 Descrierea metodei de către cei care au imp lementat-o redă şi modul de evaluare a activităţii analizate. adaptat cazului descris de noi. avem:  6-10 puncte. lichidatorul este entuziast privind schimbarea normelor şi a modului în care acestea vor aduce beneficii companiei. a îmbunătăţirilor pe care le aduc. care. lichidatorul de daună este uşor reticent la noile n orme.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă 1.Rezistenţa lichidatorilor de daune la schimbarea metodologiei de lichidare a daunelor a) după lecturarea noilor norme.  16-20 puncte.

Eficienţa unui sistem de evaluare depinde la rândul ei de mai mulţi factori. Evaluarea angajaţilor se poate face periodic sau ocazional aşa cum în cuprinsul prezentului subcapitol am afirmat. Alegerea metodei de evaluare depinde în mare măsură şi de factorii care duc la obţinerea performanţelor profesionale. Frecvenţa evaluărilor depinde de scopul evaluărilor. ea poate fi ineficientă în evaluarea performanţelor profesionale a angajaţilor dintr-o sucursală sau aceasta poate da erori majore dacă este aplicată în altă sucursală unde performanţele profesionale au depins de factori care se manifestă pe plan local. Utilitatea evaluărilor şi aprecierilor de personal Fiecare companie de asigurări trebuie să -şi conceapă propriul său sistem de evaluare a angajaţilor.  modul în care sunt selectaţi cei care participă la procesul de evaluare. în primul rând scopul evaluării şi în al doilea rând toţi factorii care influenţează obţinerea performanţelor profesionale a angajaţilor care trebuie evaluaţi. 221 . de obiectivele pe care compania le are şi de modalităţile de realizare a obiectivelor. Dacă o metodă este considerată ca fiind optimă pentru evaluarea angajaţilor din centrala companiei.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Aşa cum am afirmat la începutul acestui subcapitol. 7.6. Alegerea unei anumite metode sau a alteia de evaluare a performanţ elor depinde de scopul evaluării.  modul de pregătire al celor care vor face evaluarea. Părerea noastră este că pentru o eficientă apreciere a performanţelor dintr -o companie de asigurări trebuie luat în calcul. de mărimea companiei şi complexitatea activităţilor pe care compania le desfăşoară.  seriozitatea cu care sunt alese metodele şi tehnicile de evaluare.  scopului evaluării. scopul nostru nu a fost descrierea unor metode sau tehnici considerate de noi cele mai eficiente în aprecierea performanţelor profesionale a angajaţilor din companiile de asigurări.  seriozitatea cu care sunt întocmite scalele de evaluare. cum ar fi:  pregătirea procesului de evaluare.  atenţionarea lor asupra riscurilor evaluărilor  atenţionarea lor asupra erorilor care pot distorsiona procesul de evaluare sau pot influenţa rezultatele evaluărilor.

cât şi dezvoltarea carierei profesionale a angajatului.op.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă Motivele pentru care asigurătorii îşi evaluează personalul care lucrează în compania de asigurări. cit. 265 222 .  cel mai nedorit dintre scopurile evaluării este alcătuirea unei ierarhii a angajaţilor în vederea reducerii persoanelor cu cel mai scăzut randament în muncă sau performanţe profesionale de nivel scăzut. evaluarea performanţelor profesionale poate avea rolul de a stabiliza desele plecări din organizaţie. care să corespundă atât cerinţelor de dezvoltare a companiei. Lipsa unui program de evaluare a performanţelor profesionale sau existenţa unui program învechit care nu corespunde stadiului de dezvoltare al companiei şi nivelului pregătirii personalului la un moment dat vor duce la inexistenţa unei relaţii între perfecţionarea angajaţilor şi modul lor de recompensare. adică acolo unde climatul din organizaţie este instabil.  un alt scop este evaluarea cunoştinţelor profesionale pe care fiecare angajat le posedă pentru conceperea unui plan de dezvoltare personală şi integrarea angajatului într-un sistem de pregătire profesională (în ţară sau străinătate). în general şi a departamentului în special. 2006. sunt multiple:  unul din cele mai importante scopuri ale evaluării. evaluarea personalului poate avea rol de stabilizator. Adăugăm şi noi faptul că într-o organizaţie în care au loc fluctuaţii de personal. La nivel de organizaţie efectele pe care Pitariu 116 le enunţă pot fi raportate şi la nivelul companiilor de asigurări. pag.  un alt scop ar fi sporirea competitivităţii între angajaţii aceluiaşi departament în scopul cointeresării perfecţionării profesionale a fiecăruia dintre ei. deoarece evaluarea va ajuta managerii să integreze persoanele din organizaţie într-o formă de pregătire profesională care-i va crea angajatului sentimentul apartenenţei la o cultură organizaţională.  un alt scop ar fi ierarhizarea angajaţilor dintr-un departament. în aşa fel încât managerul să repartizeze acţiunile şi sarcinile de muncă complexe. neutilizarea lor 116 H. la necunoaşterea şi neaprecierea adevăratelor valori ale organizaţiei. este recompensarea angajaţilor în funcţie de performanţele profesionale obţinute în perioada la care se referă evaluarea.Pitariu. acelora cărora pregătirea profesională le permite rezolvarea lor în deplină siguranţă si la standardele de performanţă cerute de obiect ivele de îndeplinit ale companiei.

la irosirea multor posibilităţi de dezvoltare a organizaţiei ceea ce va duce la deteriorarea climatulu i din interiorul organizaţiei. de rolul şi impotranţa pe care angajaţii îl au în dezvoltarea şi supravieţuirea companiei. Implementarea unui sistem de succes al evaluării performanţelor profesionale. de evaluare periodică sau ocazională a angajaţilor. fluctuaţii frecvente ale personalului şi în final la scăderea randamentului din interiorul companiei. 223 . de obţinere a unor satisfacţii materiale şi morale a celor care lucrează într-o companie de asigurări depinde în totalitate de modul în care managementul înţelege rolul şi impotranţa fiecăruia în angrenajul activităţilor desfăşurate.Studiul ocupațiilor și al posturilor de muncă la adevărata lor valoare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful