You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977 7379 www.parisholc.org info@parisholc.org

23 VI i 30 VI 2013

Biuro Parafialne w okresie wakacyjnym czynne: od poniedziaku do pitku 10:00am - 2:00pm w soboty 10:00am - 12:00pm

Duszpasterstwo Prowadz Ksia Chrystusowcy: ks. Sawomir Murawka - proboszcz, ks. Jzef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisaw Drza - rezydent
ZA KOGO UWAAJ MNIE LUDZIE?

Za kogo uwaaj Mnie tumy? Za kogo Mnie uwaacie? Za Mesjasza Boego. Nikomu o tym nie mwcie. Wydaje si, e Jezus unika prawdy o sobie, nie chce szczerze ujawni siebie tumom, a z najwiksz trudnoci odsania prawd o sobie tym kilku czy kilkunastu mczyznom. Dzisiaj ludzie bardzo chtnie mwi o sobie, nawet o najintymniejszych sekretach, o seksie, rozpaczy, zdradach, nienawici, skrajnych pogldach czy orientacjach, fizjologii, i to czsto do wulgarnie, ekscentrycznie, demonstracyjnie. Nie istniej ju adne granice dyskrecji. Mwi si o sobie i o innych. Wystarczy zajrze do internetu, aby nasza wraliwo zostaa znokautowana. Podejrzewam, e ten rodzaj szczeroci jest raczej wyrazem usilnego pragnienia zaistnienia, rozpaczliwym zmaganiem z dojmujcym odczuciem uczuciowej pustki oraz dowiadczaniem czego w rodzaju korozji istnienia. Kto, kto JEST, nie musi tego krzykliwie udowadnia, a nawet jeli jego JESTEM jest ekskluzywne, wyjtkowe, boskie, bdzie si stara jak najbardziej skromnie je ukry. Wrd ludzi ci pragn zaistnie, ktrzy przeczuwaj, e s niczym. Jezus nie tylko nie dba o reklam, ale nawet jej zakazuje. To wbrew temu wiatu. Jezus by prawdziwy, nie tworzy mitu JEZUSA. Nigdy nie napisa wasnej autobiografii ani nawet nie zadba o to, by inni mieli o Nim dobre zdanie. Zaleao Mu na uczniach. Zaleao Mu tylko na prawdziwym rozpoznaniu Go przez tych, ktrych wybra. Jest dobrze, gdy zaley mi nie na tym, by wszyscy dobrze o mnie myleli, ale bardziej na tym, by prawdziwi przyjaciele znali o mnie prawd. Nie wszystkim mwi si prawd, bo nie wszyscy do niej doroli. Nie wszystkim mwi si prawd o sobie, bo nie wszyscy s prawdziwymi przyjacimi. To wcale nie oznacza kamstwa. Nie mwi prawdy wszystkim, to znaczy by dyskretnym i skromnym. Zreszt bywa tak, e powiedzenie komu prawdy w oczy suy tylko do tego, by nad kim zatriumfowa albo kogo zrani. Niekiedy te powiedzenie prawdy o sobie, czyli zwierzenie si, moe doprowadzi do tego, e kto t prawd zohydzi, wyszydzi, e uyje jej przeciw nam. Prawd mwi si prawdziwym przyjacioom. Innym mwi si w przypowieciach.

Czowiek chccy zaoy ogrd czy park nie bdzie szed do lasu lub sadu, by odci od korzenia dorose drzewa i przesadzi je swj teren. Wsadza najpierw nasionko w ma skrzyneczk z ziemi, a gdy okae si, e nasionko zakiekowao, przenosi je do swego ogrodu. Nasionko wcale nie ronie najpierw w gr, lecz w d. Powoanie take nie zaczyna si od dania dojrzaoci, lecz od maego, jedynego wezwania, od najmniejszego kroku. ycie duchowe zaczyna swe dojrzewanie od najmniejszego kroku. Nie moemy przesadza z daniami wobec siebie, wobec innych, a co najwaniejsze, wobec samego ycia. Jezus nie da i nie da wiele. Od kadego z tych trzech zada tylko jednego, ale zdaje si, e aden z nich nawet tego nie speni. Pierwszy z kandydatw do krlestwa sam zaproponowa wdrowanie za Jezusem. Jezus wskaza mu, e nie moe oczekiwa stabilizacji gniazdka czy norki lecz moe spodziewa si braku oparcia w czymkolwiek i kimkolwiek. Jedn z powaniejszych przeszkd na chrzecijaskiej drodze jest przesadzone danie od ycia: denie do tego, by stao si ono gniazdkiem albo nork. Jak wielu kapituluje, gdy nie jest tak, jak pragnli! I to nie tylko kapituluje w powoaniu, ale nawet nie chce im si y! Dane nam jest ycie, ale trzeba nie tylko zgodzi si na nie, ale nawet chcie go takim, jakie ono jest, a nie takim, jakie sobie wyobraamy. My cigle upieramy si przy wizji ycia idyllicznego. Wykorzystajmy dwuznaczno sowa korona, bo nie tylko mwi si tak o dojrzaym rozgazieniu na drzewie, ale te o diademie krlewskim, symbolu osignicia szczytu kariery. Korona jest na dojrzaych drzewach, a nie na modych albo tych, ktre dopiero puciy pierwsze pdy! Jeli ycie zaczyna si od ziarna, a nie od korony, to nie wolno zapomina, e ziarno musi obumrze. Tymczasem chcemy by drzewem z koron moliwoci i doskonaoci, sprawnoci i talentw, ale bez korzenia wyrastajcego z ziarna. Ale szczliwy jest nie ten, kogo spotyka powodzenie, lecz ten, kto potrafi by zadowolony nawet PJD ZA TOB DOKDKOLWIEK z niepowodzenia! Zmniejszmy SI UDASZ oczekiwania od ycia. To przesada, gdy oczekujemy od ycia, e zawsze bdzie udane i zawsze bdzie przynosio dla nas ptasie mleczko i kreci drzemk.

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights


7:00 + Stanisaw Grski w 1 rocz. mierci 7:00 + Augustyn Kraska i zmarli z rodziny SOBOTA - 22 CZERWCA

9:00 + Marian Kamiski w 10 rocz. mierci - ona 4:00 + Wojciech Wastag 5:30 + Genowefa Maziarz - S. Binkowski family XII NIEDZIELA ZWYKA - 23CZERWCA 8:00 + Ralph Clontz 9:30 - O Boe b. dla rodziny Ramotowskich 11:15 + Janusz Koziatek w 6 rocz. mierci - ona, dzieci 1:00 - O Boe b. dla rodzin Gosw, Zawadzkich, Jachowskich i Rudkowskich oraz za zmarych i dusze w czycu cierpice 1:00 + Aneta Kryzanowski 1:00 + Maria Grandys 7:00 + Anna Gomka PONIEDZIAEK - 24 CZERWCA 9:00 + Jan Latek i zmarych z rodzin Latkwi Basiorw WTOREK - 25 CZERWCA 9:00 + Jan, Stefania Uanowicz m, crka RODA - 26 CZERWCA 9:00 - Za parafian CZWARTEK - 27 CZERWCA 9:00 + Helena Blarowski PITEK - 28 CZERWCA 7:00 - O zdrowie i Boe b. i opiek Matki Boej Fatimskiej dla Teresy i Roba Bratke w 16 rocz. lubu - rodzice 7:00 + Mieczysawa Woszek, Rozalia, Antoni Rg 7:00 + Wadysawa, Wadysaw Sztajewald - siotra SOBOTA - 29 CZERWCA 9:00 - O zdrowie i Boe b. i opiek Matki Boej dla Janiny 4:00 + Roman Gorczyca - rodzina 5:30 + Genowefa Maziarz - K. E. Filip, Andy XIII NIEDZIELA W CIGU ROKU - 30 CZERWCA 8:00 + Ralph Clontz 9:30 + Jzef Parciak w rocz. mierci - crka 11:15 - O Boe b. dla Stasi i Jzefa w rocz. lubu - mama 1:00 - Msza za Ojczyzn 1:00 + Jan, Maria Duniec 1:00 + Emma Sandel, Olive Dorsey - crka Barbara 7:00 + Franciszek Gomka PONIEDZIAEK - 1 LIPCA 9:00 + Roman Stefaniak w rocz. mierci WTOREK - 2 LIPCA 9:00 + Stanisaw Kolenda - rodzina Woowicz RODA - 3 LIPCA 9:00 - Za parafian CZWARTEK - 4 LIPCA 9:00 - O Boe b. dla Elizabeth Petri PITEK - 5 LIPCA 9:00 + Aleksander, Stanisaw, Katarzyna Bienkowski - ona, dzieci

SOBOTA - 6 LIPCA 9:00 - O Boe b. i zdrowie oraz opiek Matki Boej Czstochowskiej nad rodzin 4:00 + Tadeusz Krzyowski 5:30 + Genowefa Maziarz - J. Filip XIV NIEDZIELA ZWYKA - 7 LIPCA 8:00 + Stefan Gust - siostra 9:30 + Wacaw Urbaniuk 11:15 + Wawrzyniec Gaka - ona z rodzin 1:00 - W intencji czonkw Koa ywego Raca 1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Magosi i Marcina w 8 rocz. lubu 1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Pelagii i Roberta w 25 rocz. lubu - Weronika 1:00 + Krzysztof Peda w rocz. mierci - ojciec 1:00 + Tomasz, Bronisawa ak - dzieci 7:00 + Piotr Plata

LEKTORZY
Sobota/ Niedziela - 29/30 czerwca 4:00 - Celina Basta 5:30 - Victoria, Alexander Wystpek 8:00 - Iwona Jdrzejczak, Magorzata Mikoajczak 9:30 - Eugenia Czaja, Boena Dulemba, Lucyna Malarz 11:15 - Stasia Ledziski, Maria Grot, Jzef Ledziski 1:00 - Mariola Vanderest, Zofia Duniec-Dmuchowska, Krzysztof Grzesiak 7:00 - Nastasja Mirowska Sobota/ Niedziela - 6/7 lipca 4:00 - Anna Marchel 5:30 - Monika Szmyd 8:00 - Anna Szklarska, Celina Pultanis 9:30 - Weronika Kraska, Barbara Kawaek, Magorzata Purzycki 11:15 - Jolanta Gmurowska, Dorota Gutowska, Teresa Pachyska 1:00 - Monika Majcher, Jzef Majcher, Krystyna Szymczakowska 7:00 - Jakub Jdrzejczak

KOLEKTORZY
Sobota/ Niedziela29/30 czerwca 4:00 - M. Gardocki i chtni 5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii 8:00 - J. Wolski, Z. Ziarnowski 9:30 - A. Nytko, A. Popawski, Z. Skorupa, A. Szmyd 11:15 - M. Bieciuk, J. Sokoowski, Z. Wolan, K. Zadrozny 1:00 - T. Byra, A. Ciesielski, S. Krlczyk, J. Put 7:00 - K. Modzelewski, L. Parciak Sobota/ Niedziela6/7 lipca 4:00 - M. Gardocki i chtni 5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii 8:00 - M. Bryczkowski, J. Chryczyk 9:30 - S. Dudka, S. Kwiek, J. Szwakopf, M. Wach 11:15 - J. Rakowiecki, J. Sokoowski, Z. Wolan, K. Zadrozny 1:00 - J. Berent, T. Byra, J. Put, J. Wolkowicz 7:00 - J. Chagnon, A. Jasiski

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

ZAPISY NA KATECHEZ 2013/14 Zapisy dzieci na lekcje religii na nastpny rok katechetyczny odbywaj si w biurze parafialnym. WAKACYJNE ZMIANY MSZE WITE poniedziaek - czwartek o godz. 9:00 rano pitek - 7:00 wieczorem W soboty i niedziele Msze w. bez zmian. BIURO PARAFIALNE poniedziaekpitek od 10:00am - 2:00pm sobota 10:00 do 12:00 w poudnie. SAKRAMENT CHRZTU WITEGO Przez przyjcie aski sakramentu chrztu witego do wsplnoty Kocioa zostanie wczony: Phillip Dariusz Hall. yczymy Boego bogosawiestwa oraz opieki Pani Jasnogrskiej, patronki naszej parafii! NABOESTWA CZERWCOWE W miesicu czerwcu, powiconym Sercu Pana Jezusa, zapraszamy na naboestwa od poniedziaku do soboty, 15 minut przed kad Msz w. PIKNIK GRALSKI Grupa Grali Morskie Oko organizuje Gralski Piknik 14 lipca o godz. 1:00 po poudniu w Wanda Park, na ktry serdecznie zapraszaj. W programie muzyka, piew, tace gralskie, smaczne gralskie jado, trunki, gry dla dzieci i dorosych. Do taca gra bdzie zesp Test. ZAPOWIEDZI PRZEDLUBNE W najbliszym czasie sakramentalny zwizek maeski zawrze maj:

PODZIKOWANIE ZA FESTIWAL PARAFIALNY Bardzo dzikujemy wszystkim, ktrzy woyli choby najmniejsz czstk w nasz Festiwal parafialny. Dzikujemy odpowiedzialnej za organizacj pani Iwonie Jdrzejczak oraz wszystkim wolontariuszom poczwszy od kuchni, poprzez grill, pieczenie plackw, sprzedawanie alkoholu, po lekarzy oraz tych ktrzy troszczyli si o dzieci, a take wszystkim grupom parafialnym, ktre wczyy si w program artystyczny. Nasz wdziczno skadamy na rce wszystkich sponsorw. Dochd z festiwalu bdzie podany w pniejszym czasie. I PITEK ORAZ I SOBOTA Wystawienie Najwitszego Sakramentu podczas wakacji w pierwszy pitek miesica od godz. 5:00 pm- 7:00 pm Litania do Najw. Serca Pana Jezusa 6:40pm Okazja do spowiedzi od godz. 6:00 pm W sobot 6 lipca zapraszamy na godzinki o godz. 8:30am, a po Mszy witej na modlitw racow. PIESZA PIELGRZYMKA Piesza Pielgrzymka ma ogromne znaczenie duchowe. Dlaczego? Jezus da nam swoj Matk Maryj za poredniczk, bymy przez Jej, Niepokalane Serce mogli prosi, dzikowa i woa do Jezusa. I wanie dlatego wyruszamy na pielgrzymkowy szlak. Podczas pielgrzymki przedkadamy nasze proby, dzikczynienia, by to wanie Ona, Maryja, zaniosa je wszystkie do Jezusa. Pielgrzymka dla wielu osb jest czasem przemiany serc, bo oto wiele osb otwiera si na Boe Miosierdzie w sakramencie pokuty i pojednania, zmienia swoje podejcie do wiata, zauwaajc na nowo drugiego czowieka Ale oczywicie pielgrzymka to nie tylko same modlitwy, jest czas dla Boga, ale i czas dla ludzi. Wsplne przebywanie w grupie pozwala na poznanie nowych osb, rozmowy, wspln zabaw. Nasz wdrwk dajemy wiadectwo przynalenoci do Jezusa, bo to dla Niego kroczymy. Pragniemy zachci Was wszystkich modszych i starszych, mczyzn i kobiety, osoby samotne i rodziny, mocno wierzcych i tych, ktrzy poszukuj Boga Zachci do wsplnej wdrwki, do wsplnego kroczenia przed tron Krlowej Polski. Piesza pielgrzymka to pikny czas, w ktrym moemy poukada wiele swoich spraw, tych osobistych, rodzinnych Jest to czas, w ktrym Bg bardzo mocno dziaa w naszym sercu, wystarczy tylko to serce otworzy. Niech wic ta krtka refleksja bdzie dla nas wszystkich wielkim sowem zachty. Jeeli wic i Ty chcesz dowiadczy obecnoci Boga, opieki Maryi i przez Jej serce zanie do Boga swoje proby i dzikczynienie, wyrusz razem z nami na pielgrzymkowy szlak. Informacje i zapisy w biurze parafialnym. W NAJBLISZYM CZASIE PATRONUJ NAM:

Magorzata Kaniewska & Sebastian Czesnowski (Polska) Dominika Rutkowski & Pawe Zdziebowski (Polska) Anna Dmochowski & Andrew Holland
Ktokolwiek wiedziaby o istniejcych przeszkodach w zawarciu maestwa proszony jest o zgoszenie w biurze parafialnym.

Ofiary niedzielne z 9 czerwca: Ofiary z kopert: $5,834.00 Ofiary bez kopert: $1,220.00 CSA: $3,660.00 Ofiary niedzielne z 16 czerwca: Ofiary z kopert: $4,907.00.00 Ofiary bez kopert: $1,217.00 CSA: $871.00 II Taca Peters Pence $1,640.00 Serdeczne Bg zapa za zoone ofiary.

28 VI wity Ireneusz (ok. 130-202), biskup Lyonu, teolog, obroca tradycji apostolskiej i mczennik, obdarzony tytuami ojca i doktora Kocioa 6 VII Bogosawiona Maria Teresa Ledchowska (18631922), dziewica i zakonnica, ktra zaoya pismo Echo Afryki oraz instytut zakonny pod nazw Sodalicja witego Piotra Klawera, patronka dzie misyjnych w Polsce

Pomoc su Siostry Misjonarki Chrystusa Krla s. Wioletta Kotun MChR, przeoona s. Agnieszka Jach MChR i s. Beata Kotun MChR tel. domu sistr: (586) 979 - 0255 Program Radiowy Ksiy Chrystusowcw Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Jzefa Siedlarza, SChr Rada Duszpasterska: Przewodniczca: Mariola Vanderest (248) 879 - 5898 Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566 - 1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jdrzejczak, ukasz Macig, Barbara Somiska Rada Finansowa: Przewodniczca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Zastpca: Wadysaw Szaflarski (248)652-8424 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin, Wojciech Urban Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002 Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553 Koordynator do spraw Katechezy s. Wioletta Kotun MChR - (248) 224-8946 Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Jzef Siedlarz SChr Grupa modzieowa-s. Beata - (248) 224-8946 Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581 Grupa Modlitewna - Rodziny Nazaretaskie Magorzata Purzycka - (248) 566 - 3468 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946 Re Racowe - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 275-5792 Radio Maryja- Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koo Seniorw Zota Ra Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804 Wsplnota Razem Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976 Rycerze Kolumba Ryszard Konrad - (586) 731 - 7573 Challenge Girls - Magorzata Purzycka (248) 566 3468 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344 Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne Koordynator Magdalena Hondo (586) 566-1636 Kuchnia Impreza Catering (586) 823-6900

Niedzielne Msze wite sobota - 4:00 po poudniu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziaem dzieci), 1:00 7:00 (z udziaem modziey) Codzienne Msze wite od 20 maja do 20 wrzenia od poniedziaku do czwartku oraz w soboty - o godz. 9:00 AM; w pitki o godz. 7:00 PM Adoracja Najwitszego Sakramentu od 20 maja do 20 wrzenia: w pitki od 6:00- 7:00 PM Pierwsze Pitki miesica od 5:00 PM do 7:00 PM od wrzenia do maja: w rody i pitki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Pitki miesica od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty o godz. 8:45 AM Sakramenty: Pojednania - codziennie p godziny przed Msz w. Chrztu - trzecia niedziela miesica po Mszy w. o godz. 1:00 PM Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00 PM w kaplicy w. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujcych modzie w klasie smej Maestwa - naley zgosi 6 miesicy przed planowan dat lubu Chorych - w pierwszy pitek miesica,

Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki (roda 5:30-6:30pm) -s. Wioletta Kotun Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 12:00pm) Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Osoba prowadzca - s. Beata Kotun Zesp Modzieowy Laudamus Te - Justyna Pal Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny May Dunajec (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Dunajec (13 - 18 lat) Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm (sala Jana Pawa II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469 Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm) Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645 Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Somiski Caf Prowincja-rezerwacja (248) 790-9348
sobota 5:00-7:00pm

Grupy i Zespoy dziaajce w parafii