You are on page 1of 79

Final Report

Team VHD403

Auteurs:

Christiaan Obbink, Raoul Dijkman, Donna-May, Salam Gharib, Amaish William

Inhoud
1. Individuele bijdrage ........................................................................................................ 6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 3. Christiaan Obbink .................................................................................................... 6 Amaish William ........................................................................................................ 7 Salam Gharib........................................................................................................... 8 Donna-May Margaret ............................................................................................... 9 Raoul Dijkman ....................................................................................................... 10

Slides presentatie fase 1 .............................................................................................. 11 Research report ........................................................................................................... 13 Inhoudsopgave................................................................................................................. 14 Inleiding............................................................................................................................ 15 People .............................................................................................................................. 16 Conclusie ......................................................................................................................... 18 Activities ........................................................................................................................... 19 Context............................................................................................................................. 20 Technology ...................................................................................................................... 21 Planning ........................................................................................................................... 22 Bronnenlijst desk research ............................................................................................... 22 Bijlagen ............................................................................................................................ 23

4.

PID ............................................................................................................................... 26

Documenteigenschappen .................................................................................................... 27 Historie ............................................................................................................................. 27 Goedkeuring..................................................................................................................... 27 Managementsamenvatting ................................................................................................... 28 4.1 Inleiding..................................................................................................................... 29 Gebruik van de PRINCE2 projectmanagementmethode..................................... 29 Doel van dit document........................................................................................ 29 Opbouw van het document................................................................................. 29

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2

Projectdefinitie........................................................................................................... 30 Achtergrond ....................................................................................................... 30 Projectdoelstellingen .......................................................................................... 30 Projectresultaat .................................................................................................. 30

4.2.1 4.2.2 4.2.3

2

4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.3

Scope & afbakening ........................................................................................... 30 Randvoorwaarden & aannames ......................................................................... 31 Relaties met andere projecten............................................................................ 31 Projectaanpak .................................................................................................... 31

Business Case .......................................................................................................... 32 Redenen om te starten met het project .............................................................. 32 Alternatieven ...................................................................................................... 32 Voordelen........................................................................................................... 32 Nadelen.............................................................................................................. 33 Kosten ................................................................................................................ 33 Investeringsanalyse ........................................................................................... 34

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.4

Projectorganisatie ..................................................................................................... 35 Organigram ........................................................................................................ 35 Rollen & verantwoordelijkheden ......................................................................... 36

4.4.1 4.4.2 4.5

Projectplan ................................................................................................................ 37 Plan aannames .................................................................................................. 37 Gantt-chart ......................................................................................................... 37 Productdecompositiestructuur ............................................................................ 37 Productstroomdiagram ....................................................................................... 37 Activiteitenplanning ............................................................................................ 37 Overzicht benodigde middelen ........................................................................... 38 Productbeschrijvingen ........................................................................................ 38

4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 4.6

Beheersinstrumenten ................................................................................................ 39 Toleranties ......................................................................................................... 39 Risicomanagement ............................................................................................ 39 Uitzonderingsprocedure ..................................................................................... 40 Voortgangsrapportages ...................................................................................... 40

4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4

Tijd rapportages ............................................................................................................... 40 Kwaliteitsrapportages ....................................................................................................... 40 Bijlage 1. Grafische Projectplanning .................................................................................... 41 Bijlage 2. Productbeschrijvingen .......................................................................................... 41 Bijlage 3. Productdecompositiestructuur .............................................................................. 44

3

Bijlage 4. 5 6

Productstroom diagram .................................................................................. 45

Hardware en Software design (Klassen diagram)......................................................... 46 Test Approach and results ........................................................................................... 47

Revision history ................................................................................................................... 48 Test Information ................................................................................................................... 49 System Under Test........................................................................................................... 49 Test Personnel ................................................................................................................. 49 Test Summary ..................................................................................................................... 49 Acceptance Criteria .......................................................................................................... 49 Results ............................................................................................................................. 50 Background ......................................................................................................................... 51 Purpose and Scope of all test cases ................................................................................ 51 Additional Information....................................................................................................... 52 Experience required ......................................................................................................... 52 Test Items / Equipment Needed ....................................................................................... 53 Reference Documents...................................................................................................... 53 Preparing the Test Environment .......................................................................................... 54 Application Setup ............................................................................................................. 54 Equipment Checks ........................................................................................................... 54 Dynamic Quality Testing ...................................................................................................... 55 Login test ......................................................................................................................... 55 navigatie........................................................................................................................... 56 Dier plaatsen .................................................................................................................... 57 Dier zoeken ...................................................................................................................... 58 Widget .............................................................................................................................. 59 Facebook App .................................................................................................................. 60 Static Code Testing ............................................................................................................. 61 Test Metrics and Tools ..................................................................................................... 61 Code conventions ............................................................................................................ 62 7 7.1 User Manuals ............................................................................................................... 63 Android Application ................................................................................................... 63
Assumptions ................................................................................................................................. 65

4

Logging in with an e-mail account ................................................................................................ 65 Logging in with a Facebook account ............................................................................................ 66 Searching for pets ......................................................................................................................... 66 Adding pets ................................................................................................................................... 66 Contacting www.verhuisdieren.nl ................................................................................................. 67 More information ........................................................................................................................... 67

Mobile Website .................................................................................................................... 68
Assumptions ................................................................................................................................. 70 Logging in with an e-mail account ................................................................................................ 70 Logging in with a Facebook account ............................................................................................ 71 Searching for pets ......................................................................................................................... 71 Adding pets ................................................................................................................................... 71 Contacting www.verhuisdieren.nl ................................................................................................. 72 More information ........................................................................................................................... 72

Widget ................................................................................................................................. 73
Assupmtions ................................................................................................................................. 75 Functionality .................................................................................................................................. 75 Linking to www.verhuisdieren.nl ................................................................................................... 75 Liking on Facebook ....................................................................................................................... 75

Facebook Application........................................................................................................... 76
Assumptions ................................................................................................................................. 78 Logging in ..................................................................................................................................... 78 Commenting ................................................................................................................................. 78 Additional information ................................................................................................................... 79 Liking............................................................................................................................................. 79

5

1. Individuele bijdrage
In dit hoofdstuk wordt per team lid, individueel in tekst vorm, weergeven wie wat heeft bijgedragen aan project GetConnected.

1.1

Christiaan Obbink

In loop van dit project werd duidelijk dat alle werkzaamheden die direct te maken hadden met het bouwen van het product (de mobiele website en een app) met programmeren te maken hadden. Programmeren is iets dat ik niet graag doe en vond het dus ook jammer dat het bouwen alleen hieruit bestond. Ik miste zelf een taak in het project die voor SNE’ers van toepassing was. Ook ben ik van mening dat de HvA ons hierbij beter had mogen ondersteunen, bijvoorbeeld door een workshop php. Door de weinige ondersteuning en tijdsdruk hebben we uiteindelijk besloten dat ik en Amaish William een stuk html zouden maken voor een deel van de mobiele website. Verder heb ik geprobeerd om goed bij te blijven met de stand van zaken. Ik heb altijd gevraagd hoe het er voor stond en of het allemaal nog haalbaar was. Als dit niet het geval was dan probeerde ik mee te denken over eventuele oplossingen, en die aan te dragen. Ik was ook, samen met Amaish William, verantwoordelijk voor het schrijven van een groot deel van alle documentatie. Hierbij was ook sprake van veel communicatie met de mensen die de website bouwden. Dit project heb ik weer kunnen aangrijpen als een kans om samenwerking en communicatie te verbeteren, dat is naar mijn mening ook gelukt. Ik ben wel van mening dat ik meer technische kennis op had kunnen doen als ik meer van de code had geschreven. Kortom, bij dit project probeerde ik zo goed als ik kon betrokken te zijn en te helpen waar ik kon ondanks mijn gebrekkige kennis over programmeren. Ik hoop in het volgende project wat meer SNE gerelateerde taken te kunnen doen.

6

1.2

Amaish William

In dit project heb ik vooral de ITM taken verricht. Zoals elk ander project moest er eerst uitgezocht worden wat het project inhield en welke taken er uitgevoerd moesten worden nadat ik de planning op een rijtje had gezet waren de taken verdeelt en had ik hiervoor een grafische planning gemaakt in de vorm van een gantt-chart. Naarmate het project vorderde werd het duidelijk dat het vooral uit programmeer werk bestond. Aangezien ik hier als ITM’er weinig ervaring mee had is er besloten dat ik samen met Christiaan Obbink aan de slag ging met het HTML gedeelte van de mobiele site. Later in het project hebben Christiaan en ik ook een deel van de database ingevuld. De meeste tijd van het project was ik bezig met de documentatie van de opdrachten die gemaakt moesten worden. Ik stelde voor de individuele stukken van de teamleden een deadline op zodat ik deze op tijd binnen had. Dit was meestal een dag van te voren zodat ik ruim de tijd had de documenten af te ronden en op tijd op te sturen. Elke dinsdag was er een project dag en dan spraken we, als er geen geplande afspraak op de agenda stond, met elkaar af via What’s app meestal een dag van te voren. Op deze dagen was het handig om een lokaal te reserveren, de eerste paar keer deed Donna-May dit maar later nam ik dit van haar over. Dit project heb ik geprobeerd meer van me te laten horen en belangrijke beslissingen te nemen, omdat dit een van mijn verbeteringspunten was van de voorgaande projecten. Kortom ben ik tevreden over de taak die ik heb verricht als team leider alleen was ik wel meer betrokken geweest bij het schrijven van de code om zo mijn kennis over programmeren uit te breiden.

7

1.3

Salam Gharib

In het begin van dit project was duidelijk dat er veel programmeer werk zou moeten gebeuren. Ik doe zelf Software Engineering, dus de bedoeling was dat ik een grote rol hier in zou spelen. Het was duidelijk dat er veel in PHP, HTML, CSS en Java script moest gebeuren. Met al deze programmeertalen heb ik nooit gewerkt, dus het was een grote uitdaging. Ik ben begonnen om er voor te zorgen dat op de website ingelogd en uitgelogd kon worden. Het heeft mij in het begin veel tijd gekost dit werkend te krijgen, want het was mijn eerste keer dat ik in PHP ging programmeren. Na een tijd hard werken is het mij gelukt. Ik heb zelf alleen een idee gegeven hoe de website eruit zou zien, maar ik heb zelf niet veel aan design gewerkt dit hebben andere teamgenoten van mij gedaan. Na sprint 1 ben ik begonnen met het maken van widget. Dat was uiteindelijk ook mijn specifieke taak geworden in dit project. De widget is geprogrammeerd in HTML, CSS voor de lay-out, PHP om de laatst 7 geplaatste dieren uit database te halen en Java script om een slideshow van de geplaatste matches te maken. Om de 3 seconden verandert foto en de omschrijving van de matches. In de widget is er ook gelegenheid om met Facebook aan te geven of je de widget leuk vind. Nadat ik klaar was met de widget ben ik gaan helpen met het invullen van de database. Het was ook de bedoeling dat ik met mijn teamgenote Donna-may en Raoul het matchmaking systeem zou doen. Ik heb mee geholpen hoe we dit zouden doen, maar ik ben zelf niet ver mee gekomen. Mijn teamgenote Roaul had daar meer verstand van dan ik, dus hij is er mee verder gegaan. We hadden aan gegeven dat er mogelijk was om met je Facebook account te kunnen inloggen op de mobiele site. Ik ben hiermee verder gegaan, dat is me ook aan het einde gelukt. Na de test approach heeft mijn teamgenote Dennis aan gegeven dat hij Facebook niet af had en dat hij niet verder kon komen. Ik ben hem gaan helpen. Ik heb een stuk code in PHP geprogrammeerd dat je alle dieren die in database zitten uitprint. Je kan ook doormiddel van een filter aangeven welke soort dier je zoekt en tussen welke leeftijd je zoekt en ook wat voor karakter dat dier heeft dus de omschrijving daarvan. Op dit moment is mijn teamgenoot Dennis gestopt met de opleiding en hij is uit het team. Dus de Facebook applicatie is niet af. Ik ga proberen om dit af te krijgen. Als het mij niet lukt dan laten we dit vallen. Voor de rest heb ik mijn teamgenotes geholpen als er vragen waren.

8

1.4

Donna-May Margaret

De richting die ik nu volg is SE. Programmeren vind ik vaak leuk en uitdagend. Aangezien Salam en ik de SE’ers van het team waren, zouden wij de moeilijkste programmeertaken op ons nemen. Later is duidelijk geworden dat Raoul de beste programmeur uit het team was en die heeft ons veel geholpen. Voor het begin van dit project had ik nog nooit een regel PHP code geschreven. PHP leek me toch erg interessant en de eerste weekenden van het project heb ik dan ook besteed aan het bekijken van PHP tutorials. Het eerste wat ik in PHP programmeerde was de mogelijkheid om in te loggen op de website. Dit had ik best snel werkend gekregen op mijn server, maar het werkte niet op de server van onze website. Na lang nadenken kwamen we tot de conclusie dat er nog iets aangevinkt moest worden op onze server. Hierna werkte het inloggen. De Android app behoorde tot een van de moeilijkere programmeer onderdelen, dit onderdeel nam ik op mij. Android apps maken veel gebruik van Java, waar ik al een beetje ervaring mee had. Voordat ik aan de app begon heb ik veel Android tutorials bekeken. Het was namelijk de eerste keer dat ik aan een app zou werken en ik wilde niet voor verassingen komen te staan. Door de Java ervaring ging het programmeren van de app mij wel goed af, wat het ook een erg leuk onderdeel van het project maakte. Bij de mobiele website vonden wij het belangrijk dat gebruikers uit een groot aantal dieren konden selecteren. Dit is de reden dat wij veel verschillende dieren in onze database hebben gestopt. Het vullen van de database duurde wel veel langer dan verwacht. Na vier uur had ik eindelijk alle namen, eigenschappen en rassen van de fictieve dieren in de database bedacht. Achteraf gezien had het gebruiken van software die willekeurige namen invult heel veel tijd bespaard. Helaas was de communicatie binnen het team aan het begin van het project slecht. Er werd niet op vragen en/of opmerkingen van teamleden gereageerd en de taken werden ook niet altijd uitgevoerd. Nadat dit probleem werd aangekaart bij onze coach ging het gelukkig wel een stuk beter. Dit project heeft mij vooral veel geleerd over het programmeren van Android applicaties. Dat is me zo erg bevallen dat ik nu ook Android projecten in mijn vrije tijd maak. Ik vind het wel jammer dat ik niet op het PHP niveau zit waarop ik had gehoopt aan het begin van het project. Hopelijk veranderd dit in de toekomst.

9

1.5

Raoul Dijkman

Eerst instantie leek Verhuisdieren een heel leuk project. Als een System & Network Engineer zag ik niet veel netwerken er in wat jammer was, maar ik zag wel dat het mij de mogelijkheid gaf om web development vaardigheden te verhogen. Daarom heb ik mij dit project voor namelijk bezig gehouden met de website. Ik had al HTML en CSS kennis waardoor ik snel een stylefull web layout had. De back end was een ander verhaal, ik had totaal geen website hosting kennis, ook had ik nog nooit met PHP gewerkt. Hierdoor hadden wij geen idee waar we moesten beginnen. Door veel onderzoek was het mij gelukt om een begin te maken. Al snel volgde Salam en Donna met kleine toevoegingen aan de site. Dit hebben wij een maand of 2 vol gehouden. We waren dus weinig opgeschoten met de website. Maar ondertussen bleef ik researchen en PHP leren. Hierdoor kon ik in een paar nachten tijd als nog een groot deel van PHP programmatuur af krijgen. Het was een uitdaging om aan PHP te beginnen maar eenmaal begonnen zie ik in dat het een belangrijke vaardigheid is om te beheersen. Na dit punt begon iedereen iets beter te communiceren en samen te werken. Ook werd er meer voor elkaar gekregen. Ons team probeerde eindelijk wat meer af te krijgen door meer te overleggen en iedereen bij het project te betrekken. Volgens mij vonden wij het allemaal moeilijk om van start te komen met het project omdat niemand ervaring of begeleiding hadden. Mij opinie is dat dit moet veranderen voor volgende jaren. Helaas heeft Dennis heel weinig van zich laten weten dit project. Zelfs na een aantal keer te zijn aangesproken. Na aanleiding van een crisis gesprek hebben wij besloten hem uit het team te zetten.

10

2. Slides presentatie fase 1

11

12

3. Research report

Verhuisdieren
ITopia 2013

Auteurs: Teamnummer:

Christiaan Obbink, Dennis Angell, Donna-May Margaret, Raoul Dijksmar, Salam Gharib, Amaish William VHD 403

13

Inhoudsopgave

14

Inleiding
Verhuisdieren.nl is een site die dieren en mensen bij elkaar brengt. Deze site is een initiatief van Femke Pasquino- de Harde. Het doel van de stichting is om op betrouwbare manier dieren en mensen met elkaar te matchen. De dieren die op de site staan hebben een eigen profiel en aan de hand van dit profiel worden ze aan mensen “voorgesteld” die ook een profiel hebben. Op deze manier kunnen mensen, niet alleen aan de hand van het uiterlijk van het dier, maar ook op basis van de eigenschappen van het dier hun nieuwe huisdier uitkiezen.

Sinds kort is de nieuwste versie van verhuisdieren.nl online echter werkt deze niet helemaal naar behoren op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets. ITopia heeft daarom dus ook de opdracht gekregen deze site mobiel werkend te krijgen. Deze site zou het mogelijk moeten maken om dieren nog sneller te koppelen aan een nieuwe eigenaar dan dat dit nu gebeurd.

Hier zijn ook een aantal bij-opdrachten aan verbonden. Eén van deze opdrachten is het ontwikkelen van een widget, die het laatst gezochte dier laat zien. Een ander bijproduct is de mogelijkheid om direct een foto op Facebook te posten, nadat er een match is gevonden tussen mens en dier. Nog een bijproduct is het ontwikkelen van een Facebook app voor verhuisdieren.nl.

15

People
Het doel van Verhuisdieren is om mensen die op zoek zijn naar een huisdier te helpen in hun zoektocht naar een geschikte match. De dieren die op de website staan zijn van een vorige eigenaar die hun huisdier niet langer kunnen verzorgen, maar deze niet in een asiel willen plaatsen. Een andere dienst die verhuisdieren aanbiedt is de mogelijkheid om dieren tijdelijk bij iemand anders te onderbrengen, bijvoorbeeld wanneer de eigenaar op vakantie gaat.

De eigenaars kunnen voor hun dier een profiel aanmaken, waarna deze op de website van verhuisdieren wordt geplaatst. Hierop kunnen de mensen die op zoek zijn naar een huisdier uitgebreid filteren op bepaalde kenmerken en zo de profielen te zien krijgen van de meest geschikte dieren.

Om de doelgroep te bepalen kijken we eerst naar alle mogelijke klanten. Hiervoor gebruiken we algemene kennis en statistieken. De hoofddoelgroepen zijn snel gevonden dit zijn: huisdierzoekenden en huisdierbezitters. Deze groepen zijn onder te verdelen in meerdere groepen waardoor we een specifiekere doelgroep te zien krijgen.

Om te bepalen wat deze doelgroepen zijn gaan we eerst de mogelijke doelgroepen op een rijtje zetten.

Eerste groep: Singles tussen 18-28 jaar.

Binnen deze groep zitten niet veel huisdierenbezitters, omdat deze personen over het algemeen niet genoeg tijd en geld hebben om een huisdier te kunnen verzorgen. Deze groep is daarom niet erg interessant voor verhuisdieren.

16

Tweede groep: Singles van 28 jaar of ouder.

Dit is een grote groep waarin veel huisdierenbezitters zullen zitten, omdat mensen van deze leeftijd meer tijd, geld en ruimte hebben voor de verzorging van hun huisdier. Veertig procent van de 7.4 miljoen huishoudens in Nederland zijn eenpersoonshuishoudens. Als je bedenkt dat in 59% van alle huishoudens in Nederland een huisdier rondloopt kom je tot de berekening dat er 1.75 miljoen eenpersoonshuishoudens zijn met minstens één gezelschapsdier. Doordat dit een grotere groep is die meerdere dieren kan onderhouden is dit een interessante groep. Derde groep: Gezinnen met kinderen van 4 jaar en ouder.

Ouders met jongere kinderen wachten vaak totdat ze enigszins om kunnen gaan met hun huisdier. Naarmate de kinderen ouder worden, wordt het ook steeds waarschijnlijker dat het gezin een huisdier heeft. Met 60% meerpersoonshuishoudens in Nederland en een gemiddelde van 59% huisdierenbezit kom je op 2.6 miljoen meerpersoonshuishoudens met minstens één huisdier. Net als de tweede groep is dit dus een interessante groep voor verhuisdieren.

Vierde groep: 50+ en getrouwd.

Dit zijn ouders van wie de kinderen al uit huis zijn en die achter zijn gebleven met het gezinshuisdier of zelf een huisdier hebben gehaald om de leegte op te vullen. Hoewel we hier geen statistieken over konden vinden, is het waarschijnlijk dat deze groep het meest actief is op verhuisdieren, omdat zij de tijd hebben om op ze minst tijdelijk(oppasdieren) een dier te verzorgen.

Vijfde groep: Huishoudens met veel ruimte.

Omdat verhuisdieren ook rekening houdt met dieren die veel ruimte nodig hebben zoals paarden moet hier ook een aparte groep voor worden gemaakt. In deze groep zitten voornamelijk huidige paardenbezitters zoals maneges en boerderijen. Deze groep is niet erg groot, maar omdat verhuisdieren ook paarden plaatst, is het wel een belangrijke groep aangezien het de enige groep is die voor deze dieren kunnen zorgen.

17

Conclusie
Verhuisdieren.nl trekt twee soorten groepen aan: Mensen die op zoek zijn naar een nieuw huisdier en mensen die tijdelijk of permanent van hun huidige huisdier af willen. Omdat er zoveel huisdieren zijn in Nederland zou het niet goed zijn om ons te richten op slechts een van de bovengenoemde doelgroepen. Om het veld toch enigszins te verkleinen kan verhuisdieren zich het best richten op de tweede, derde en vierde groep aangezien dit verreweg de grootste zijn en het meest waarschijnlijk zijn een dergelijke dienst te willen gebruiken. Persona’s gebaseerd op deze doelgroep zijn te zien in de bij behorende bijlage (bijlage 1)

18

Activities
Zoals aangegeven in de doelgroep analyse en de persona’s in de bijlage, richten wij ons in dit onderzoeksrapport vooral op 30 jarigen. De belangrijkste reden daarvoor is dat een groot aantal 30 jarigen smartphones gebruikt om hun e-mail enzovoort te checken. Met onze mobiele site is het de bedoeling dat de informatie in een soort van lijst vorm op het scherm verschijnt. Dit maakt het makkelijker en overzichtelijker werken met een smartphone. Er hoeft, bijvoorbeeld, niet in-en-uitgezoomd te worden om hele teksten te lezen. Ook hebben wij besloten om bepaalde ingewikkelde zoekopdrachten en dergelijke niet te verwerken in de mobiele website, dit om ervoor te zorgen dat de website op een normale manier blijft functioneren op de smartphone. Het doel is dat de gebruiker via zijn/haar smartphone de mobiele versie van de website kan bekijken en hier informatie van kan aflezen, bijvoorbeeld een blog of oppasadressen. Tevens is het de bedoeling dat wij een mobiele applicatie maken die het mogelijk maakt in te loggen op de mobiele website. Dit kan doormiddel van een Facebook account of het account dat eerder al op de website gemaakt is. Door in te loggen via deze mobiele applicatie komen er een aantal mogelijkheden tot onze beschikking, waaronder het checken van berichten die naar de gebruiker verstuurd zijn (bijvoorbeeld als er iemand reageert op het profiel van een huisdier dat de gebruiker op de site heeft geplaatst). Tevens geeft deze applicatie, door het inloggen via Facebook, weer ruimte voor nieuwe mogelijkheden waaronder, notificaties ontvangen en recent geplaatste profielen automatisch laten verschijnen op de Facebook pagina. Deze app geeft dus ook de mogelijkheid om de social media meer te betrekken bij verhuisdieren. Deze verandering is erg toekomst gericht en is dus zeer geschikt om te blijven hanteren.

19

Context
De site van verhuisdieren.nl moet mobiel bereikbaar zijn. Dit houdt in dat deze te benaderen moet zijn vanaf een smartphone of tablet systeem. In principe zou de site, zoals deze er nu uitziet, precies gekopieerd kunnen worden, echter is dit niet een al te best idee want hier komen een aantal problemen bij kijken en dat is het verschil tussen een desktop systeem en een smartphone/ tablet systeem. Ons product zal dus gebruikt worden door mensen die nadenken over het nemen van een huisdier. De mobiele site maakt het hierbij mogelijk om dit overal en altijd te kunnen doen mits een persoon een smartphone of tablet bij de hand heeft. Op de mobiele site zal namelijk het essentiële materiaal gebruikt worden van de originele site. Hieronder verstaan wij het bekijken van verschillende informatie bronnen zoals blogs, contactgegevens en logeer adressen. De bedoeling van de ze mobiele site is om de site sneller bij mensen te verspreiden. Jong en oud loopt tegenwoordig namelijk met een smartphone rond en deze app zou de ideale manier zijn om mensen snel in te lichten waar Verhuisdieren voor staat. Je kan iemand namelijk doorgeven dat hij of zij thuis op de desktop computer naar www.verhuisdieren.nl moet gaan, maar dit kan natuurlijk veel sneller met een mobiele site. Vooral omdat de mobiele site alleen het hoognodige laat zien is deze informatie snel van persoon tot persoon doorgegeven. Het zoeken van dieren kan dan altijd wanneer je maar wil dus in de trein, bus enz. Ook komt er een telefoonapplicatie voor verhuisdieren. Stel dat de persoon die verhuisdieren.nl gebruikt en toevallig al een account heeft op verhuisdieren.nl of zijn Facebook account met verhuisdieren.nl heeft gelinkt. Kan met de verhuisdieren app inloggen en zijn gegevens beheren. Stel dat iemand op de hoogte wil blijven van dergelijke vorderingen en hij of zij geen desktop tot beschikking heeft, is het natuurlijk makkelijker om je gegevens bij te houden op de smartphone of tablet. Als meer mensen deze app in de play store beschikbaar zien, zullen zij deze sneller download en geïnteresseerd raken in het hele verhuisdieren idee. Ook zal er een Facebook app komen die het mogelijk maakt pas gemaakte dier profielen direct op facebook te plaatsen zodat iedereen deze kan zien. Stel iemand heeft een Facebook account en is geïnteresseerd in het nemen van een huisdier, maar deze persoon heeft op verhuisdieren zelf al rond gekeken maar niets gevonden. Als hij zich dan aanmeld op Facebook ziet hij of zij dat er nieuwe dierenprofielen zijn op verhuisdieren.nl. op deze manier hoeft verhuisdieren.nl niet dagelijks bijgehouden te worden, maar maakt de app het mogelijk de nieuwste dieren direct te laten zien met foto en een beschrijving.

20

Technology
Wij willen ervoor zorgen dat de bestaande site van verhuisdieren ook zichtbaar is op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets. De ervaring van gebruikers moet hetzelfde zijn op alle platforms. Dit willen wij bereiken door de stijl van de site, zoals de kleuren, lettertype, ·logos en mascottes aan te houden. Dit zorgt ervoor dat de site gemakkelijk herkenbaar is en bovenal consistent. De site moet ook zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn met mobiel gebruik. De hele mobiele site moet in een keer zo overzichtelijk mogelijk zijn zodat de gebruiker niet hoeft te scrollen om aan meer informatie te komen. Hiervoor gaan wij HTML, CSS, JavaScript en PHP gebruiken. De webserver moet dus PHP kunnen laden. De mobiele applicatie zorgt er voor dat gebruikers gemakkelijk toegang hebben tot Verhuisdieren. Op deze applicatie kunnen bezoekers snel dieren vinden en sorteren, de nieuwste dieren bekijken en de laatste gekoppelde dieren en mensen zien. Mogelijk worden ook hun succesverhalen er bij zetten. Al deze functies zullen onder tabbladen verdeeld worden, deze worden dan met een icoontjes gepresenteerd in de applicatie. Dit zorgt ervoor dat alle onderdelen van de app snel en gemakkelijk toegankelijk zijn. Een goed voorbeeld is Relatie Planet, die doen dit ook zeer goed.

Ook willen wij dat de interactie tussen Verhuisdieren en de gebruiker toeneemt. Dit willen wij bereiken door notificaties. Zo kan Verhuisdieren gebruikers op de hoogte stellen van nieuwsberichten en updates. Deze applicatie willen wij in Java maken voor Android. Hier gebruiken we een frame die een webpagina laadt van de Verhuisdieren webserver die weer gemaakt is in HTML, CSS, JavaScript en PHP. Met behulp van een Facebook applicatie moet de interactie tussen Verhuisdieren en de buitenwereld ook toenemen. Op het moment dat een dier en mens gekoppeld worden komt dit op de Facebook pagina. Dit gaan wij doen met behulp van de Facebook PHP API.

21

Planning
Voor de planning van het project hebben wij gekozen voor een productgerichte aanpak waarbij de afronding van de deel opdrachten centraal staan. (Bijlage 2)

Bronnenlijst desk research

http://www.verhuisdieren.nl/

http://edepot.wur.nl/186568

Bovenstaande bron wordt gebruikt voor de doelgroepanalyse de relevante informatie is te vinden op pagina 7.

http://www.cebuco.nl/uploads/artikeldownloads/Nieuwsmedia_profiteren_van_opmars_ta blet_en_smartphone.pdf

bovenstaande bron wordt gebruikt in het kopje Activities. De relevante informatie staat op pagina 1 & 2.

22

Bijlagen
Bijlage 1

Sonja Visser Leeftijd: 37 Woonplaats: Leiden Nationaliteit: Nederlandse Huwelijkse staat: Alleenstaand Kinderen: Fleur van 9 Opleiding: PABO Beroep: Basisschool lerares Loon: Bruto €2300 per maand Bijzondere eigenschappen: Sonja is al drie jaar vegetarisch.
“Er is maar één wereld en die hebben we te leen. “

Sonja is de lerares van groep 4 van basisschool De Zonnewijzer en trotse moeder van Fleur. Ze heeft een vlotte babbel en gaat vaak een dagje uit met haar vriendinnen. Sonja is ook gek op reizen. In de zomer van 2009 heeft ze met haar beste vriendin Linda een reis naar India gemaakt. Zelf vindt ze dat dat echt haar ogen heeft geopend. “Er zijn zoveel mensen die het met veel minder doen dan wij!” Haar dochter heeft altijd al graag een konijn willen hebben. Sonja vindt haar nu volwassen genoeg om voor een huisdier te zorgen. Daarom zijn ze nu samen opzoek naar een konijntje.

23

Sarah de Boer

Leeftijd: 34 Opleiding: MBO Dierverzorging Huwelijkse staat: Single Bedrijf: Manege de Ruif Functie: Leert mensen paard rijden Loon: €1.300 per maand Sinds wanneer: 4 februari 2006 Reden: Ze vindt het leuk om haar kennis met mensen te delen die paard willen leren rijden. Ze vindt het ook leuk om met dieren te werken.

‘’Met dieren voel je je niet eenzaam'.

Fysiek: Ze heeft een gezond eetpatroon en laat vaak der hond uit. Houdt niet van: Gamen en luiheid. Technisch: Heeft aardig wat verstand van technologie. Maakt gebruik van een smartphone en laptop.

Sociaal: Kan goed met mensen overweg. Weet hoe ze met mensen moet praten en problemen moet oplossen als mensen ergens mee zitten.

Achtergrond: Sarah is een actieve en gezonde vrouw. Ze is een vrouw waar je makkelijk mee kan praten en omgaan. Ze woont in haar eentje. Omdat Sarah in haar eentje woont, heeft ze de behoefte aan één of meerdere huisdieren. Ze heeft een hond en twee katten. Sarah is blij met haar huisdieren en ze wil nog meer huisdieren. Sarah werkt 30 uur per week, ze heeft dus veel vrije tijd. In haar vrije tijd laat ze haar hond uit en gaat ze sporten.

24

Bijlage 2

25

4. PID

PROJECT INITIATIE DOCUMENT
Project: VHD403

26

Documenteigenschappen
Historie
Versie 1 2 Datum 15-032013 28-032013 Veranderingen (concept/definitief) Concept Definitief Opdrachtgever
Femke Pasquino-de Harde Femke Pasquino-de Harde

Auteur(s) Team 403 Team 403

Goedkeuring
Dit document heeft de volgende goedkeuringen nodig. Getekende goedkeuringsformulieren worden opgeslagen in de Managementsectie van het projectarchief.
Naam Rol Handtekening Datum document Versie

Opdrachtgever: Project: Auteur:

Femke pasquino- de harde Verhuisdieren Christiaan Obbink, Dennis Angell, Donna-May Margaret, Salam Gharib, Amaish William, Raoul Dijksman

Bestandsnaam: Versie: Datum:

PID Verhuisdieren.docx 0.2 12-3-2013

27

Managementsamenvatting
Verhuisdieren.nl is een soort dating site tussen mens en dier. De site maakt het mogelijk om dieren te zoeken door middel van filters, op deze manier vind je een dier dat het beste bij je past ook is er een mogelijkheid dieren te plaatsen. Onze opdrachtgever, Femke Pasquino-de Harde, oprichter van stichting verhuisdieren, heeft de opdracht gegeven om haar website ( www.verhuisdieren.nl ) mobiel te maken door middel van een mobiele site en een applicatie voor de smartphone. Hiernaast moet het ook mogelijk zijn om op Facebook fotos te plaatsen van dieren en mensen die recent gekoppeld zijn en moet er een widget komen die een dierenprofiel laat zien zodra deze aangemaakt is, deze widget kan dan op diverse sites geplaatst worden. Dit document heeft het doel om duidelijk te maken wat de afspraken zijn tussen opdrachtgever en projectgroep. Daarbij zal er een overzicht gegeven worden van wat er de komende weken allemaal zal gaan gebeuren.

28

4.1 Inleiding
4.1.1 Gebruik van de PRINCE2 projectmanagementmethode
Tijdens dit project gaan wij werken met PRINCE2. PRINCE2(PRojects IN Controlled Envinorments) is een projectmanagement methode, ontwikkeld door de Britse overheid. De methode bestaat uit verschillende principes. Er wordt telkens gekeken of het project nog wel zinvol is. Aan het begin van het project wordt gekeken wat er vorig project goed en fout ging. De goede dingen worden voortgezet, de minder goede dingen worden veranderd, waardoor die deze keer wel goed gaan. De taken worden duidelijk verdeeld onder de teamleden. De teamleden laten weinig van zich horen, tenzij er iets fout gaat. Zo wordt de tijd efficiënt benut. Tevens moet het duidelijk zijn wat het eindproduct wordt en aan welke eisen dit product moet voldoen.

4.1.2 Doel van dit document
Het doel van dit document is om duidelijk te maken wat ons project zal inhouden en welke afspraken er tussen de opdrachtgever en uitvoerende teamleden zijn gemaakt. Ook staat er beschreven wat ons eindproduct is, welke deelproducten we tussentijds inleveren en wat we in geval van nood doen.

4.1.3 Opbouw van het document
We behandelen zes delen onderdelen in dit document. We bekijken waarom we dit project zijn gestart, wat we ermee willen bereiken, hoe we het gaan bereiken. Tevens vertellen we wat we gaan opleveren, welke aannames we nemen en welke informatie vooraf is gegeven. Bovendien beschrijven we onze strategie om het product te realiseren en welke verschillende onderdelen ons project heeft. Daarnaast kijken we alternatieven, de voor –en nadelen, de kosten om het product te maken en te onderhouden en kijken we of het project rendabel is. We bekijken welke partijen allemaal betrokken zijn, wie er de leiding hebben en wat hun verantwoordelijkheid is. We bekijken ook de planning, welke mijlpalen er zijn, in welke volgorde er wordt ontwikkeld en welke middelen er nodig zijn om het project te kunnen realiseren. Als laatste bekijken we de risico’s en hoe we die kunnen voorkomen.

29

4.2 Projectdefinitie
4.2.1 Achtergrond
Verhuisdieren.nl is een site om mensen, op mobiele manier, te helpen naar het zoeken van een dier dat goed bij hun past. Het uitzoeken van dieren zou net zo moeten gaan zoals dit op de bestaande site gebeurd. Het is daarom de bedoeling dat de uitzoek methode. Een ander effect wat dit project heeft op stichting Verhuisdieren is een grotere naamsbekendheid voor de site. Het smartphone en Facebook gebruik is namelijk erg gestegen en als mensen dus krijgt de stichting een groter publiek, namelijk de smartphone en Facebook gebruikers.

4.2.2 Projectdoelstellingen
De mobiele site van Verhuisdieren moet het mogelijk maken dieren nog sneller een eigenaar te geven. Dit kan om het publiek te verbreden. Mensen hoeven namelijk niet te wachten tot ze thuis zijn om naar een dier te zoeken op hun desktop maar de mobiele site maakt mogelijk om de site in al zijn functionaliteit te gebruiken. De site kan namelijk, indien in bezit van een smartphone of tablet, overal en altijd geopend worden.

4.2.3 Projectresultaat
Het project zal uiteindelijk vier producten opleveren:     Mobiele website met belangrijkste functies van de originele site Een applicatie voor de smartphone of tablet die het mogelijk maakt dieren te matchen Mogelijkheid om dieren die pas gematcht zijn op Facebook te posten met een foto Een widget die pas gemaakte dieren profielen weergeeft

4.2.4 Scope & afbakening
Als project team zullen wij als eerst aan de slag gaan met het maken van de mobiele site, die moet namelijk voorzien worden van een matching systeem. Dit matching systeem moet dan later weer gebruikt worden voor de mobiele applicatie.

30

4.2.5 Randvoorwaarden & aannames
Om van de volledig verhuisdieren website een mobiele versie en applicatie te maken zou tijdsgebrek een grote rol spelen voor onze beperkingen. Wij zullen dus eerst zorgen dat het matchingsysteem van verhuisdieren.nl goed werkt op de mobiele versie en de applicatie. Indien er genoeg tijd is zullen er meer functies toegevoegd worden aan de te leveren producten. Om een mobiele matching systeem te realiseren moeten wij wel in beschikking zijn over de database en eventuele code van de bestaande matching procedure.

4.2.6 Relaties met andere projecten
GetConnected is een project waar geen andere projecten bij komen kijken dus heeft het geen relaties met andere projecten. Onze opdrachtgever is zelf wel bezig met een ander project, namelijk het online zetten van haar vernieuwde website verhuisdieren 2.0.

4.2.7 Projectaanpak
Voor dit project gaan we voor een product gerichte aanpak. Dit houdt in dat er deadlines gesteld worden voor elk product en dat deze in volgorde gemaakt worden. Eerst zal bijvoorbeeld de mobiele site ontworpen, getest en verbeterd en dan zal het volgende product ontworpen worden.

31

4.3 Business Case
4.3.1 Redenen om te starten met het project
Verhuisdieren levert een dienst door huisdieren die anders waarschijnlijk in een asiel zouden terechtkomen een andere (tijdelijke) woonplaats te geven. De afgelopen 2 jaar heeft verhuisdieren succesvol 600 dieren met hun nieuwe baasjes gematched. De website heeft nu in 2013 een punt bereikt dat het groot genoeg is om uit te breiden. Om dit te doen moet de naamsbekendheid worden vergroot. Dit gaan we doen door een mobiele website en een Facebook applicatie te lanceren om de service die verhuisdieren biedt bij meer mensen onder de aandacht te brengen. Hierdoor krijgt Verhuisdieren een professionelere look en maakt het, het makkelijker meer dieren te behouden voor het asiel. Verhuisdieren is een organisatie die denkt aan het welzijn van de dieren. Om het project tot een goed einde te brengen en meer dieren te redden van het asiel geeft al veel voldoening. Daarnaast biedt Verhuisdieren een technische uitdaging wat dit project voor ons interessant en leerzaam maakt.

4.3.2 Alternatieven
Verhuisdieren heeft ervoor gekozen om online uit te breiden in plaats van via de traditionele manier van reclame maken zoals met reclamespotjes en folders. Dit is voornamelijk gedaan, omdat Verhuisdieren hun publiek onder de smarthphone gebruikers wilt vergroten. Daarnaast bereik je door online te gaan marketen een groter publiek binnen de doelgroep en worden de kosten door middel van de ontwikkelingsstrategie waarvoor gekozen is laag gehouden.

4.3.3 Voordelen
Voordelen die project GetConnected met zich mee brenge:  Verhuisdieren kan op meerdere platforms bekeken worden in plaats van alleen desktop, kan de website ook bereikt worden via smartphone of applicatie wat de service verbetert en de bekendheid vergroot. De kosten zijn laag, omdat er alleen betaald moet worden om de applicatie in de app store te krijgen en om deze te onderhouden. Als de techniek werkend gekregen wordt en de uitbreidingen in combinatie met een goede marketing goed ontvangen wordt dan levert dat meer bezoekers op waardoor er meer dieren geplaatst kunnen worden.

 

32

Als de website meer bezoekers ontvangt wordt deze ook interessanter voor reclame aanbieders waardoor Verhuisdieren er in financieel opzicht op vooruit gaat en dus een groter budget heeft voor verbetering en marketing.

4.3.4 Nadelen
Het grootste nadeel van deze online strategie is dat de applicatie en de (mobiele) website moeten worden onderhouden en ge-update wanneer nodig. Dit kost tijd en geld, maar is noodzakelijk om eventuele verbeteringen te maken en om mee te gaan met de veranderingen in techniek. Verhuisdieren gaat van een naar drie manieren om hun website aan te bieden. Deze drie moeten goed op elkaar worden afgestemd om het aanbod zo actueel mogelijk te houden op alle platforms.

4.3.5 Kosten
Applicatie Een applicatie maken is nooit goedkoop een simpele maar volledige applicatie kan al snel in de duizenden euros lopen. Daarom heeft Verhuisdieren het bouwen van de applicatie overgelaten aan de studentenmedewerkers van ITopia die dit project voor Verhuisdieren willen realiseren zonder daar geld voor te vragen. Om een applicatie te onderhouden zou Verhuisdieren een developer moeten inhuren. Daarom wordt de applicatie zo ingericht dat iedereen met administratieve toegang gemakkelijk data kan toevoegen, verwijderen en veranderen. App launch Om de app in de android app store te krijgen moet er een developer account worden aangemaakt hiervoor moet een eenmalige betaling worden gemaakt van 25 euro. Mobiele website Net als bij de applicatie is het redesignen van een website naar een een mobiele website geen goedkope taak. Zo zou er een designer moeten ingehuurd worden en die kosten geld. Verhuisdieren hoeft zich hier echter geen zorgen over te maken, omdat de studenten van ITopia deze taken op zich hebben genomen.

33

Marketing Het belangrijkste bij het lanceren van een app is dat je een goede marketingstrategie hebt. Zo moet er online veel reclame worden gemaakt om mensen van het bestaan van deze app af te laten weten. Hoe hoog deze kosten zijn hangt af van hoeveel Verhuisdieren hieraan wilt uitgeven. Om een schatting de maken van de kosten die hieraan verbonden zijn. Het hosten en marketen van een app via de website van verhuisdieren kost ongeveer 70 euro per jaar. Het hosten van de app kost 5 euro per maand en de domeinregistratie (is al geregistreerd) kost ongeveer 10 euro per jaar. Hoeveel de daadwerkelijke reclame kosten zijn hangt af van Verhuisdieren. In de investeringsanalyse van 3.6 wordt aangenomen dat Verhuisdieren meer kosten maakt op onderhoud en marketing naarmate meer mensen gebruik maken van de aangeboden diensten.

4.3.6 Investeringsanalyse
Verhuisdieren heeft de studentmedewerkers van ITopia een budget toegewezen van 100 euro. Dit budget wordt gebruikt om de 25 euro te betalen die het kost om de app op de android market te krijgen. De overige 75 euro is gereserveerd voor ontwikkelingskosten. kosten in euros Ontwikkeling Onderhoud Marketing Totale kosten t/m 2013 75 70 70 215 Jaar 2014 100 150 250 Jaar 2015 150 250 400 Jaar 2016 200 400 600

De inkomsten van Verhuisdieren hangt af de reclamedeals die Verhuisdieren gemaakt heeft en van het aantal inschrijvingen die verwerkt worden.

34

4.4 Projectorganisatie
4.4.1 Organigram
Er zijn meerdere functies betrokken bij project Getconnected, de relatie tussen deze functies zijn uitgebeeld in het onderstaande organigram.

Organigram project verhuisdieren
13-3-2013

verhuisdieren

Femke Pasquine-de Harde

Itopia

Douwe van der Meer

Amaish William

Christiaan Obbink

Raoul Dijksman

Salam Gharib

Dennis Angell

Donna-May Margaret

VHD403

35

4.4.2 Rollen & verantwoordelijkheden
Zoals hierboven (in het organigram) ziet u dat ons projectteam bestaat uit zes personen. Hieronder zult u een overzicht vinden van alle teamleden met de contactgegevens en verantwoordelijkheden. Amaish William E-mail: Amaish.William@hva.nl Rol: Amaish is de teamleider van ons team. Hij heeft al wat ervaring met het opstellen van onder andere de PID. Hij houdt het team bij elkaar en zorgt voor een goede, eerlijke taakverdeling. Christiaan Obbink E-mail: Christiaan.Obbink@hva.nl Rol: Christiaan heeft ook zijn ideeën over het project en probeert duidelijkheid te krijgen in wat er precies moet gebeuren en op welke manier dat het beste gedaan kan worden. Verder helpt hij bij het maken van documentatie. Raoul Dijksman E-mail: Raoul.Dijksman.Mensenkamp@hva.nl Rol: Raoul heeft altijd wel ideeën over hoe we dingen zouden kunnen aanpakken. Dit zorgt ervoor dat er altijd wel input is over hoe we een bepaald op te leveren product zouden kunnen maken. Ook kan hij samen met Amaish ons product goed verwoorden naar de opdrachtgever toe. Dennis Angell E-mail: Dennis.Angell@hva.nl Rol: Dennis heeft veelal de taken van onderzoeken op zich genomen. Zo heeft hij onderzocht welke doelgroep het beste past bij het te maken product en onderzoekt hij ook, onder andere, de haalbaarheid van het te maken product. Salam Gharib E-mail: Salam.Gharib2@hva.nl Rol: Salam is (samen met Donna) degen die het echte programmeer werk op zich neemt. Zij hebben de meeste ervaring met, vooral, PHP en zijn dus goed in staat om een het moeilijkere gedeelte van het programmeer werk te maken. Donna-May Margaret E-mail: Donna-May.Margaret@hva.nl Rol: voor Donna geldt hetzelfde als voor Salam. Zij heeft ook al wat ervaring met PHP en kan dus samen met Salam het moeilijkere gedeelte van het programmeer werk op zich nemen.

36

4.5 Projectplan
4.5.1 Plan aannames
Als team gaan we ervan uit dat u als opdrachtgever voldoende verstand heeft op het gebied van internet en wij zullen u hier ook op basis niveau op in spelen. Wij van ITopia hebben begrepen dat wij de mogelijkheid hebben om onze creativiteit te gebruiken in dit project, maar weten wij niet hoever wij mogen afwijken van het origineel (de bestaande website).

4.5.2 Gantt-chart
Om onze planning een beeld te geven hebben wij als groep gekozen voor een grafische planning. Dit doen we door middel van een gantt-chart. Dit geeft op overzichtelijke manier weer in welke weken er welke activiteit plaats vindt.(zie bijlage 1)

4.5.3 Productdecompositiestructuur
In ons project worden er een aantal (deel)producten opgeleverd. Om hier een goed overzicht van te geven hebben wij een grafische productdecompositiestructuur gemaakt. Deze weergave is te zien in bijlage 3.

4.5.4 Productstroomdiagram
In de productstroomdiagram staat de volgorde van de producten die ontwikkeld moeten worden. Dit gaat samen met de productdecompositiestructuur, in beide worden de zelfde producten weergeven ( slechts producten, geen activiteiten). Aan de hand van deze diagram kan er ingepland worden wanneer er wat gedaan moet worden, dit komt dan ook terecht in de Gantt-chart en de activiteiten planning. Het productstroomdiagram is te zien in bijlage 4.

4.5.5 Activiteitenplanning
De activiteitenplanning geeft weer in welke stappen er verschillende activiteiten er zullen plaatsvinden en wat deze inhouden. Het allereerste wat wij als projectteam gaan doen is uitzoeken welke programmeer talen er toegepast moeten worden bij de te leveren producten. Hierbij moeten wij kijken in hoeverre de opdrachten technisch haalbaar zijn. Hierna houden wij ons bezig met het ontwikkelen van de producten die geleverd moeten worden. Dit doen wij door de producten te verdelen waarbij wij ons eerst richten op de producten met de hoogste prioriteit.

37

4.5.6 Overzicht benodigde middelen
De volgende middelen zijn nodig voor het maken van het product: SVN Apache Subversion is een versiebeheersysteem, hier kunnen wij onze documenten, programma’s of andere informatie wijzigen en bewaren. Op SVN is het mogelijk met meerde aan een bestand te werken, wat de samenwerking van ons team optimaal maakt. Google Drive Google Drive is een opslag- en sychronisatie dienst van Google. Dit gebruiken wij vooral voor tekst document doeleinden in ons project. NetBeans NetBeans is een integrated development environment (IDE). Een IDE is een computersoftware die een softwareontwikkelaar ondersteunt bij het ontwikkelen van computersoftware. In ons team word dit gebruikt voor programmeer doeleinden. Microsoft Powerpoint PowerPoint wordt nodige presentaties die gegeven moeten worden aan bijvoorbeeld de opdracht gever maar ook aan de teamgenoten om bepaalde zaken duidelijker te maken. Microsoft Word Word wordt gebruikt door alle teamgenoten voor het opstellen van de nodige tekst bestanden zoals bijvoorbeeld notulen tijdens de vergaderingen.

4.5.7 Productbeschrijvingen
In bijlage 2 vindt u per product een beschrijving van wat het product inhoud en welke middelen nodig zijn.

38

4.6 Beheersinstrumenten
4.6.1 Toleranties
Tijdens de uitvoering van het project controleert de team leider regelmatig de voortgang. Indien de afwijking van de plannen naar verwachting groter is dan de afgesproken tolerantie, wordt daarover apart gerapporteerd aan de opdrachtgever en project coach. De tolerantie op projectniveau is als volgt gedefinieerd: Doorlooptijd plus of min 10%.
Kosten plus of min 10%.

Per meetbaar doel (fase) kunnen afwijkende toleranties worden opgenomen in de faseplanningen, afhankelijk van de omvang en impact van risico’s.

4.6.2 Risicomanagement
De risico’s die aan dit project kleven, zijn als we meer dan een week achterlopen op de planning,dat kan voorkomen door het uitvallen van een teamlid, niet initiatief nemen tijdens project en de oplevering van een voor de opdrachtgever niet bevredigend product door miscommunicatie tussen de opdrachtgever en het team. Het grootste risico is het oplopen van een achterstand op de planning. Dit kan ontstaan door miscommunicatie of het te laat opleveren van een product door een of meerdere teamleden. Door het maken van een goede planning en het nemen van goede maatregelen zorgen wij ervoor dat het factor miscommunicatie grotendeels wegvalt. Het risico van een teamlid dat zijn werk te laat inlevert wordt door het maken van een goede planning ook aanzienlijk vermindert, daarnaast word elk teamlid door een ander teamlid gecontroleerd op kwaliteit en wordt er feedback gegeven op zijn werk. Het kan voorkomen dat een teamlid uitvalt, dan kan dat voor wat problemen zorgen en schaten wij risico hoog in. Mocht het toch voorkomen dan wordt het werk van het teamlid verdeelt over 1 teamlid, of meerdere teamleden, dit werk wordt naar inzicht verdeeld door de teamleider op basis van werkdruk en kennis van de teamleden. Zo blijven we goed met de planning. Bedreiging Tegenmaatregel Kans Effect Risico

39

4.6.3 Uitzonderingsprocedure
De uitzonderingsprocedure treedt in werking als van een fase of van het project verwacht wordt dat het niet binnen de afgesproken tolerantiegrenzen ten aanzien van tijd blijft. Zodra onze team leider dit op basis van aangeleverde informatie verwacht, meldt de team leider dit in een Afwijkingsrapport aan de project coach en opdrachtgever. In onderling overleg wordt de aanleiding en oorzaak besproken. Daarna wordt besloten tot één van de volgende situaties:
    De opdrachtgever of coach treft maatregelen ter voorkoming/opheffing van De aanleiding. De opdrachtgever of coach besluit geen actie te ondernemen, omdat het denkt dat de over-schrijding van de tolerantie niet plaats zal vinden; De toleranties voor de fase worden verruimd. Er worden concessies gedaan ten aanzien van tijd en kwaliteit of omvang van het op te leveren resultaat (bereik).

De eerste drie situaties worden vermeld in het eerstvolgende Hoofdlijnenrapport. De laatste situatie kan op verzoek van opdrachtgever en project coach leiden tot het opstellen van een Afwijkingsplan met alternatieven voor de aanpak van het vervolg van het project en aangepaste planningen.

4.6.4 Voortgangsrapportages
Er zijn drie soorten voortgangsrapportages van de Project:
   Highlight Report (maandelijkse voortgangsrapportage, kwalitatief en kwantitatief); Exception Report (rapportage indien de tolerantie grenzen van het project of de fase in tijd dreigen te worden overschreden); End Project Report (terugblik op project).

Tijd rapportages
Om de project opdrachtgever te voorzien van stuurinformatie en in staat te stellen voortgangsrapportages op te stellen is het noodzakelijk dat projectmedewerkers regelmatig de bestede tijd, de nog te besteden tijd en de verwachte opleverdatum van de diverse producten rapporteren.

Kwaliteitsrapportages
De verantwoordelijken voor kwaliteitscontrole rapporteren regelmatig (1 keer per week) aan de project opdrachtgever over de voortgang en resultaten van kwaliteitscontroles, conform de daarvoor geldende procedures. Om de effectiviteit van de kwaliteitscontroles vast te stellen, worden hierover statistieken verzameld, die in de End Stage Report vermeldt worden. Daarnaast kan team leider apart aan de project opdrachtgever rapporteren over uitgevoerde kwaliteit.

40

Bijlage 1. Grafische Projectplanning

Bijlage 2. Productbeschrijvingen

41

Productbeschrijving Product ID Productnaam Doel Samenstelling #1 Mobiele Site VHD website om zetten voor mobiel gebruik. Template Inlog systeem Match making systeem Basic web development (HTML, CSS, JavaScript) PHP SQL Alle functies van de bestaande site moeten er in Vriendelijke interface voor mobiele gebruiker Gebruiksvriendelijkheid Look & feel, Style van de site aanhouden Functionaliteit

Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode

Productbeschrijving Product ID Productnaam Doel Samenstelling Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode #2 Widget Widget die de laaste paar gekoppelde mens en dier laat zien voor VHD voor reclame op andere site Template Query script, laatste data uit database halen HTML PHP SQL Look & Feel, Style van de site aanhouden Functionaliteit Werkt het zonder bugs Is de VHD style aan gehouden

42

Productbeschrijving Product ID Productnaam Doel Samenstelling Template Facebook posting script Query script, laatste data uit database halen PHP Facebook PHP API Look & Feel, het moet goed te zien zijn dat het over VHD gaat. Werkt het zonder bugs Worden de koppels gepost #3 Facebook App

Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode

Productbeschrijving Product ID Productnaam Doel Samenstelling Kennis en kunde nodig om product te vervaardigen Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode #4 Mobiele App Makkelijke toegaan tot de VHD website en push notificaties om gebruikers op de hoogde te stellen van nieuws. Web Wrapper Webpaginas Java Android SDK API De correcte samen stelling van dier en mensen moeten gemaakt worden Werkt het zonder bugs Is het aantrekkelijk

43

Bijlage 3. Productdecompositiestructuur

44

Bijlage 4.

Productstroom diagram

45

5 Hardware en Software design (Klassen diagram)

46

6

Test Approach and results

Team VHD 403

Test Approach and Results

47

Revision history
Date 11-5-2013 1-5-2013 2-5-2013 1-5-2013 23-4-2013 By Christiaan Obbink Amaish William Dennis Angell Salam Gharib Christiaan Obbink Description of changes Chapter 2.1 Chapter 1, 3 Chapter 4 Chaapter 2 Chapter 5, 6

48

Test Information
System Under Test
System name: Mobiele site, Android applicatie, Facebook Applicatie en Widget van Verhuisdieren.nl

Version: 0.1

Test Personnel
Name: Dylan Bartels______________ Date: 27-5-2013_____________ Time: 10.30__________ Name: Ka Yue Sin________________ Date: 27-5-2013_____________ Time: 10.30__________ Name: Amaish William_____________ Date: 22-5-2013_____________ Time: 18.55__________

Test Summary
Acceptance Criteria
Dynamische kwaliteit
       Login screen moet werken. Er moet tenminste ingelogd kunnen worden met een verhuisdieren account. De mobiele website moet tenminste een “home” button hebben. Deze button moet op elke sub pagina aanwezig zijn. Er moet tenminste 1 dier geplaatst kunnen worden volgens de correcte stappen die gedefinieerd zijn in het dier plaatsen sub pagina. De widget moet tenminste de foto van het meest recent geplaatste dier vertonen. Voor de Facebook applicatie geld dat deze tenminste moet kunnen worden geïnstalleerd en opgestart met een Android telefoon en er ook daadwerkelijk ingelogd kan worden met een Facebook account.

49

Statische kwaliteit
     Er mogen niet meer dan 15 php files komen voor de mobiele website Tenminste 60% code commentaar Niet meer dan 20% van de regels mag groter zijn dan 100 tekens Niet meer dan 20% van de rekencode mag “magic numbers” bevatten 80% van de totale code moet netjes uitgelijnd zijn. Dat wil zeggen dat de classes en methods met bijbehorende informatie duidelijk uit elkaar te halen zijn.

Results
Conclusion of the tests: 76% Passed, 24% Failed

Comments:

____________________________________________________________________ Dierzoek vragen komen dubbel voor. ____________________________________________________________________

50

Background
In totaal moeten er vier producten getest worden namelijk: de mobiele site, Android applicatie, Facebook applicatie en de widget. Per product wordt er beschreven wat er getest moet worden, wat voor ervaring hier voor nodig is en wat voor apparaten hiervoor gebruikt moeten worden.

Purpose and Scope of all test cases
Mobiele site De mobiele site is een mobiele weergave van de originele site van verhuisdieren.nl. Dit betekent dat de belangrijkste functionaliteiten van de bestaande site ook bruikbaar moeten zijn op de mobiele versie[RD1]. De volgende functionaliteiten zullen getest worden:     Is het mogelijk om in/uit te loggen? Kan er een dier geplaatst worden volgens de zelfde procedure als de bestaande site? Kan er een dier gekoppeld worden aan een gebruiker volgens de zelfde procedure als de bestaande site? Is het mogelijk om door de site te navigeren?

Android applicatie De Android applicatie is in principe het zelfde als de mobiele site. Het is namelijk een weergave van de bestaande site en met aan de zelfde functionaliteiten voldoen als de originele site[RD1]. Het enige verschil is, is dat de android applicatie in de Play Store te downloaden is[RD2]. De volgende functionaliteiten zullen getest worden:      Is het mogelijk om in/uit te loggen? Kan er een dier geplaatst worden volgens de zelfde procedure als de bestaande site? Kan er een dier gekoppeld worden aan een gebruiker volgens de zelfde procedure als de bestaande site? Is het mogelijk om door de site te navigeren? Is de applicatie te downloaden in de Play Store?

51

Facebook applicatie De Facebook Applicatie moet het mogelijk maken om een logeer adres te vinden voor een huisdier met behulp van social media[RD2]. De volgende functionaliteiten zullen getest worden:    Widget De Widget weergeeft profielen van recent aangemaakte dieren. Deze widget zou op meerdere site’s (media partner’s) geplaatst kunnen worden[RD2]. De volgende functionaliteiten zullen getest worden:     Is de widget te plaatsen op een site? Haalt de widget foto’s uit de database? Is de Widget up to date? Re-direct de foto in de widget naar de dierenprofiel? Is het mogelijk in/uit te loggen? Is het mogelijk vrienden een notificatie te sturen voor een aanvraag voor tijdelijke overplaatsing? Is het mogelijk succes verhalen te plaatsen?

Additional Information
Het gebruik van de vier producten word geschreven in een handleiding (user manual). Deze word geheel in het Engels geschreven en zal te downloaden zijn in PDF formaat op de mobiele site.

Experience required
De tester moet voldoende programmeer kennis hebben. Dit houdt in dat de tester weet wat er gebeurd zodra hij/ zij ergens op klikt (welk stuk code gebruikt wordt). De tester moet ook bekend zijn met het gebruik van verhuisdieren.nl zoals dit op de originele site gaat.

52

Test Items / Equipment Needed
Om de vier producten te testen zijn er een aantal apparaten nodig, hier per product het apparaat waarop dit getest wordt: Mobiele site De Mobiele versie van verhuisdieren.nl kan getest worden op de PC maar ook op een Smartphone of Tablet. Het zal getest worden op een Smartphone of Tablet omdat de site hierop uiteindelijk gebruikt gaat worden. Het zou mogelijk moeten zijn om op elk soort Smartphone of Tablet het product te testen. Android applicatie De Android applicatie kan uitsluitend getest worden op een Smartphone/ Tablet met een Android operating system. Facebook applicatie De Facebook applicatie kan zowel op de Smartphone/ Tablet getest worden als op de PC, zolang de tester maar beschikt over een Facebook account. Widget De Widget kan zowel op de Smartphone/ Tablet getest worden als op de PC. De widget moet beschikbaar zijn op een aantal sites.

Reference Documents
[RD1] Research Report, Research Rapport.pdf, gtcn1213_vhd403\Documents, 28-3-2013 Project Initiation Document, PID_GETCONNECTED_VHD403 V5.docx, gtcn1213_vhd403\Documents, 15-4-2013

[RD2]

53

Preparing the Test Environment
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke eisen per product gesteld worden om aan de test cases te kunnen beginnen.

Application Setup
Eisen Voor de alle producten geldt dat ze online en benaderbaar moeten zijn. Voor het testen van de Mobiele website, Android applicatie en Facebook applicatie moeten we naar de homepage van de betreffende producten gaan. De widget wordt geïmplementeerd in een van deze producten en kan via pc/smartphone of tablet getest worden. Widget De widget wordt geïmplementeerd in een van de media. Mobiele website De mobiele website wordt benaderd via een Android smartphone of tablet, de homepage is het startpunt. Er moet worden ingelogd met een bestaand profiel van verhuisdieren. Voordat het product getest wordt is de tester op de hoogte van de pagina actief horen te zijn en de bijbehorende URL’s. Android applicatie De Android applicatie moet worden gedownload vanuit de Play Store, verder kan het alleen gerund worden vanuit een Android type OS smarthphone of tablet. Facebook applicatie Om in te loggen op de Facebook applicatie moet de gebruiker een account op Facebook hebben, de applicatie is bereikbaar van smartphone, tablet of pc en de tester moet op de hoogte zijn van de URL’s die de pagina's aangeven.

Equipment Checks
   De pc, smartphone of tablet beschikken allemaal over een werkende internetverbinding De server is actief en alle producten zijn online bereikbaar. De media die gebruikt wordt beschikt over de juiste software

Dit houdt in dat de producten zowel in Chrome, Firefox en Explorer getest wordt en dat de Android applicatie media versie 2.0 of hoger gebruikt.

54

Dynamic Quality Testing
Login test
Note: getest met een account van verhuisdieren Test Case ID Description Initial Conditions LOGIN_FUNCT_01 Test de functionaliteit van het login scherm en functies volgens de opgestelde criteria

Step 1

Task & Expected Result [alpha] Ga naar het login scherm. Kijk of het login scherm aanwezig en bereikbaar is. Voer inloggegevens in. Check of de username ingevoerd kan worden en of hij gematched wordt met de database. Check of het wachtwoord ingevoerd kan worden en versleuteld verstuurd wordt. Kijk of de logout button aanwezig is.

[beta]

2 3 4 5 6
Comments:

Pass

Pass Fail
Pass

Login werkt naar behoren. Ecryptie is nog ene punt van aandacht._________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

55

navigatie
Special Instructions Note: Dit betreft de navigatie van de mobiele website Test Case ID Description Initial Conditions NAV_FUNCT_01 Aan de hand van deze case wordt de navigatie van de mobiele website getest. Website moet online en benaderbaar zijn

Step 1

Task & Expected Result [alpha] Ga naar de home page van de mobiele website Zijn de subpagina’s genoemd naar de oorspronkelijke pagina’s Is er op elke subpagina’s een “Back” button aanwezig en werkend Zijn de aanwezige buttons goed gelabeled en verwijzen ze naar het correcte item Er is een logische overgang van pagina’s aanwezig

[beta]

2 3 4 5
Comments:

Pass Pass Pass Pass

Nadat je ingelogd bent verplaatst de uitlog button zich naar beneden maar er is geen bevestiging dat ik ben ingelogd. _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

56

Dier plaatsen
Special Instructions Note: Test Case ID Description Initial Conditions DIER_PLTSN_01 Aan de hand van deze case wordt de functionaliteit van het dier plaatsen getest Website moet online en benaderbaar zijn

Step 1

Task & Expected Result [alpha] Ga naar de subpagina “dier plaatsen” van de mobiele website Check of alle dieren die geplaatst kunnen worden ook daadwerkelijk de uitgewerkte stappen hebben Kies een dier uit en ga naar de subpagina van dat dier Ga na of de correcte stappen bij het correcte dier worden doorlopen Kijk of de uitschuiflijsten en checkboxes werken en de data doorvoeren

[beta]

2 3 4 5
Comments:

Pass

Pass Pass

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

57

Dier zoeken
Special Instructions Note: Test Case ID Description Initial Conditions DIER_ZKN_01 Aan de hand van deze case wordt de functionaliteit van het dier zoeken getest Website moet online en benaderbaar zijn

Step 1

Task & Expected Result [alpha] Ga naar de de subpagina “dier zoeken” van de mobiele website Kijk of de juiste buttons met de namen van de dieren aanwezig zijn Check of de verwijzingen naar de juiste pagina’s in orde is Kijk of de uitschuiflijsten en checkboxes werken en de data doorvoeren

[beta]

2 3 4

Pass Pass Fail

Comments: De data boven de checkboxes wordt niet weergeven._______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

58

Widget
Special Instructions Note: deze case beschrijft de functionaliteit van de widget, niet waar deze wel niet geplaatst moet worden Test Case ID Description Initial Conditions WIDGET_01 Aan de hand van deze case wordt de functionaliteit van de widget getest Widget moet op tenminste 1 website aanwezig zijn

Step 1

Task & Expected Result [alpha] Bekijk de widget op een website waar deze actief is Check of de widget de laatst geüploade huisdieren toont Klik op de widget Kijk of er een goede verwijzing bestaat van de widget naar de site van verhuisdieren Check of ook daadwerkelijk de meest recent geplaatste dieren worden getoond

[beta]

2 3 4 5
Comments:

Pass

Pass

Fail

De widget verwijst naar verhuisdieren.nl maar niet naar de laatst geplaatste dieren.____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

59

Facebook App
Special Instructions Note: Test Case ID Description Initial Conditions FBK_APP_01 Aan de hand van deze case wordt de functionaliteit van de facebook app getest Facebook app moet tenminste actief zijn

Step 1

Task & Expected Result [alpha] Start de facebook app Check of de status (dat betekent dus dat de app opstart en de juiste informatie vertoond) van de app in orde is Login met een facebook account Kijk of de app de login gegevens verifieerd met de facebook database Check of er nu ook daadwerkelijk gewerkt kan worden op verhuisdieren.nl onder het facebook account
Pass / Fail

2 3 4 5
Comments:

Pass / Fail

Pass / Fail

Facebook applicatie is niet compleet._________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

60

Static Code Testing
Test Metrics and Tools

Totaal aantal files Totaal aantal classes Totaal aantal code regels Totaal aantal code statements Aantal code commentaar Aantal relevante code commentaar Gemiddelde aantal methoden per class Gemiddelde aantal statements per methode

20 640 432 29 29 -

De “grootste” file is:. 404.html De “grootste” class is: De “grootste” methode is: -

Aantal classes: Aantal methodes: Aantal statements: -

Comments:

Omdat alles in PHP en HTML is geschreven komen er geen methodes en klassen voor. De bestanden zijn erg compact en overzichtelijk._____________________________________________________________________ De gebruikte tool ondersteunde de functie niet om het aantal methods en klassen te registreren.________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

61

Code conventions
Describe the steps you followed to meet the code conventions of ITopia [alpha]. We hebben de Itopia code conventions, zoals die beschreven staan in het code conventions document, op volgorde aangehouden bij het schrijven van de code. Deze code conventions zijn ook aangehouden bij de in hoofdstuk 6.1 beschreven metrics Er worden vanaf het begin een duidelijke naamgeving voor classen aangehouden. Dit wil zeggen dat de naam kort maar duidelijk de functie of het nut van de class uitlegt. Er wordt zo nodig commentaar bijgevoegd voor extra duidelijkheid. Verder is het erg belangrijk voor ons dat we de code overzichtelijk houden door een goede uitlijning van de code. Dit gebeurt door, bijvoorbeeld, de tab key op efficiënte manier te gebruiken. We kijken uiteindelijk elkaars code na om te kijken of er volgens de code convention is gewerkt en passen eventueel dingen aan waar dat (nog) mogelijk is. Dit alles wordt, zoals al eerder aangegeven, zo goed mogelijk uitgevoerd volgens de Itopia code conventions.

Comments:

Facebook code niet uitgewerkt omdat deze niet aanwezig was._____________________________________________________________________________

62

7

User Manuals

Hieronder staan de User manuals voor de producten die uiteindelijk gemaakt zijn. Deze zijn in het Engels geschreven.

7.1 Android Application

User Manual
Android application

Team: Team members:

VHD403 Raoul Dijksman, Christiaan Obbink, Donna-May Margaret, Dennis Angell, Salam Gharib, Amaish William

63

Inhoud
Assumptions.........................................................................................................................65 Logging in with an e-mail account ........................................................................................65 Logging in with a Facebook account.....................................................................................66 Searching for pets ................................................................................................................66 Adding pets ..........................................................................................................................66 Contacting www.verhuisdieren.nl .........................................................................................67 More information ..................................................................................................................67

64

Assumptions

It is important to know, that you can’t use the app without a registered account. You already need to have a working Facebook or Verhuisdieren account. We are assuming in this manual that you always starting on the navigator page.

Logging in with an e-mail account

  

Press the "Inloggen" button. Fill in your e-mail address and password. Press the "Login" button.

65

Logging in with a Facebook account

 

Press on the "Login with Facebook" button. Fill in your Facebook Login data.

Searching for pets

Once you're logged in, you can use all the functionalities of the Verhuisdieren application.    Press the "Dieren Zoeken" button. Press the button that describes the animal that you're searching for. Answer the questions.

Adding pets

 

Press the "Dieren Plaatsen" button. Click on the button that describes the animal that you want to place.

66

Contacting www.verhuisdieren.nl

Press the "Contact" button. o To find the address of verhuisdieren on Google Maps, press the "Vind ons op Google Maps" button. o To call the verhuisdieren owners, press the "Bellen" button.

More information

If you would like to receive more information about the verhuisdieren organization you can press the "Over Ons” button. This will give you basic information about verhuisdieren.

67

Mobile Website

User Manual
Mobile site

Team: Team members:

VHD403 Raoul Dijksman, Christiaan Obbink, Donna-May Margaret, Dennis Angell, Salam Gharib, Amaish William

68

Inhoud
Assumptions.........................................................................................................................70 Logging in with an e-mail account ........................................................................................70 Logging in with a Facebook account.....................................................................................71 Searching for pets ................................................................................................................71 Adding pets ..........................................................................................................................71 Contacting www.verhuisdieren.nl .........................................................................................72 More information ..................................................................................................................72

69

Assumptions

It is important to know, that it isn’t possible to register an account on the mobile site. You already need to have a working Facebook or Verhuisdieren account. We are assuming in this manual that you always starting on the homepage. The most important features are only available when you're logged in.

Logging in with an e-mail account

 

Fill in your e-mail address and password. Press the "Login" button.

70

Logging in with a Facebook account

 

Press the "Login with Facebook" button. Fill in your Facebook Login data.

Searching for pets

  

Press the "Dieren Zoeken" button. Press the button that describes the animal that you're searching for. Answer the questions.

Adding pets  

Press the "Dieren Plaatsen" button. Press on the button that describes the animal that you want to place.

71

Contacting www.verhuisdieren.nl

Press the "Contact" button. o To find the address of Verhuisdieren on Google Maps, press the "Vind ons op Google Maps" button. o To call the www.verhuisdieren.nl owners, press the "Bellen" button.

More information

If you would like to receive more information about Verhuisdieren you can press the "Over Ons” button. This will give you basic information about Verhuisdieren.

72

Widget

User Manual
Widget

Team: Team members:

VHD403 Raoul Dijksman, Christiaan Obbink, Donna-May Margaret,

Dennis Angell, Salam Gharib, Amaish William

73

Inhoud
Assupmtions.........................................................................................................................75 Functionality .........................................................................................................................75 Linking to www.verhuisdieren.nl ...........................................................................................75 Liking on Facebook ..............................................................................................................75

74

Assupmtions

We are assuming that the widget will be used in a web browser which provides the compatibility with php code and that the user has a stable internet connection.

Functionality

The Widget works fully automatic and only needs to be placed on a website. The widget will load a picture of a match that has been made recently. The pictures will be displayed in a loop of seven pictures each showing for three seconds.

Linking to www.verhuisdieren.nl

The widget has the option to immediately visit www.verhuisdieren.nl  By clicking the “HIER!” button you will be automatically redirected to www.verhuisdieren.nl Liking on Facebook

Liking www.verhuisdieren.nl only works while having a Facebook account.   Be sure you are logged in at Facebook Click the thumbs up button

75

Facebook Application

User Manual
Facebook application

Team: Team members:

VHD403 Raoul Dijksman, Christiaan Obbink, Donna-May Margaret,

Dennis Angell, Salam Gharib, Amaish William

76

Inhoud
Assumptions.........................................................................................................................78 Logging in.............................................................................................................................78 Commenting .........................................................................................................................78 Additional information ...........................................................................................................79 Liking....................................................................................................................................79

77

Assumptions

The Facebook app is designed to provide additional information about events and success stories that are a result of this website. As well as providing a way to communicate with other fans who are interested in the service Verhuisdieren provides. We assume that the user already has a Facebook account.
Logging in

In order to view the app you will need to login on Facebook. If you don't have a Facebook account yet, you can easily create one using an e-mail address and password. To view the app, copy this URL: http://apps.facebook.com/verhuisdierenvhd  On the Facebook landing page you'll see a login button. If this is your first time visiting the app you can login by pressing the button and using the same user information as your Facebook account. By doing this a link to the Verhuisdieren app will be added to your Facebook account. Additionally you need to accept a number of permissions which allow the app to check for friends who have the app installed.

Commenting

 

To leave a comment on the app, find the comment box on the right, and press comment. Additionally you can let the app users, as well as your friends know that you are looking for a temporary home for your pet by checking the "post to facebook" box.

78

Additional information

The facebook app is here to help Verhuisdieren grow by collecting likes and providing additional information. If this is your first visit to Verhuisdieren and you would like to know more we recommend you visit our main website and find out what's your match.  To visit the main website or Verhuisdieren's android app you need to click on the image with the corresponding name, these provide a link to Verhuisdieren's main website. To check out events and read about success stories click the links on the left.
Liking

Every like helps Verhuidieren grow, if you've been interested or support our organization press the like button and visit our website.

79