You are on page 1of 16

Persoonlijke Ontwikkelingsplan (POP

)

Studentnaam: Studentnummer: Klas: Emailadres: Datum:

Salam Gharib 500657845 IS105 salam1@live.nl 29-10-2012

Inhoud
Persoonlijke Ontwikkelingsplan (POP) .................................................................................. 1 Inleiding ................................................................................................................................. 3 Zelfportret .............................................................................................................................. 4 Curriculum Vitae (CV)............................................................................................................ 5 Competenties en leerdoelen .................................................................................................. 7 Voorgeschreven competenties ........................................................................................... 7 Zelf gekozen competenties ................................................................................................ 7 SWOT analyse ...................................................................................................................... 8 Sterktes ............................................................................................................................. 8 Zwaktes ............................................................................................................................. 8 Kansen .............................................................................................................................. 8 Bedreigingen...................................................................................................................... 8 Keuzevakken prof jaar 2 ........................................................................................................ 9 Studieplan ............................................................................................................................10 Kernkwaliteiten .....................................................................................................................11 Ontwikkeling doelen en ambities ..........................................................................................12 Programmeren ..................................................................................................................12 Duidelijker uitleggen:.........................................................................................................12 Plannen: ...........................................................................................................................12 Idealen en ambities: ..........................................................................................................12 Leerstijlen-test ......................................................................................................................13 Belbin Test ...........................................................................................................................15 De roos van Leary test: ........................................................................................................16

Inleiding
De studenten voor de opleiding informatica en technische informatica van de Hogeschool van Amsterdam moeten kunnen aantonen, wat ze in het 1e studiejaar hebben ervaren en geleerd. Hiervoor moet een POP-document geschreven worden. Hierin kunt u onder andere mijn leeractiviteiten, competenties en studieplan vinden die ik op mijn studie, Informatica te Hogeschool van Amsterdam, doe en heb gedaan. Dit word regelmatig bijgewerkt, zodat ik aan de buitenwereld kan laten zien, dat ik mijzelf blijf ontwikkelen. Door al deze dingen samen te combineren in deze POP kunt u een beter beeld van me krijgen. Hierdoor kun je zien dat ik een goede ICT-er ben met veel wilskracht en erg graag wil leren.

Zelfportret

Mijn naam is salam Gharib en ik ben geboren op 1 juli 1992 in Mossel te Irak. Ik woon sinds 2006 in Nederland, ik woon al die tijd in Lelystad. Sinds 2010 woon ik zelfstandig. Mijn hobby’s zijn Gamen en fitnessen. Ik werk sinds 2008 2 dagen per week bij Intersnack. Dit is een chips fabriek in Lelystad. Ik ben een leergierige student. Ik ben vrij rustig. Ik kan mezelf snel aanpassen aan de omgeving waarin ik werk en met wie ik werk. Ook vind ik communicatie en respect tussen de groepsleden zeer belangrijk. In 2007 ben ik begonnen met middelbaar school bij scholen gemeenschap Lelystad (SGL). Hier ben ik begonnen met taal cursus na 6 maanden ben ik geplaatst in klas 2 VMBO. Na 2 maanden ben ik over gegaan naar 3e klas VMBO kader. Ik heb gekozen voor afdeling Handel en Verkoop. Op 1 oktober 2008(Tijdens mijn VMBO opleiding) heb ik 4 weken stage gelopen bij Combi Foto in Lelystad. Werkzaamheden: pasfoto maken, klanten helpen en achter de kassa staan. Op 1 november 2007 heb ik 4 weken stage gelopen bij Shoeby Fashion in Lelystad. Hier moest ik klanten helpen, advies geven en achter de kassa staan. In het studie jaar 2008-2009 heb ik mijn (VMBO kader) diploma afdeling Handel en Verkoop gehaald. In het studie jaar 2009-2010 ben ik begonnen met MHBO Management Economie en Recht niveau 4 opleiding bij ROC Flevoland. De bedoeling van dit opleiding was dat ik binnen 6 jaar mijn MBO en HBO diploma zou halen. Op MBO heb ik opleiding juridisch medewerker gevolgd plus extra HBO vakken van Opleiding MER. Ik heb op 9 september 2010 t/m 14 februari 2011, 40 uur per week, stage gelopen bij PI Lelystad als juridische medewerker bij afdeling secretariaat en afdeling Maatschappelijke dienstverlening. Ik heb verschillende werkzaamheden gedaan. Ik ben begonnen met klaagschriften, verweerschriften, beroepsschriften, schorsingsverzoek en uitspraken registreren en bewerken. Daarnaast heb ik ook secretariële werkzaamheden gedaan. Ik heb agenda bewerkt, bezoek opgehaald, afspraken gemaakt, vergaderingen gepland en soms notulen bewerkt. Ik heb soms bij vergaderingen van Commissie van toezicht gezeten (dit is een gedeelte van de rechtbank). Ik heb veel met directie gewerkt. Ongeveer twee maanden nadat andere juridische medewerker weg was, ben ik begonnen met verweerschriften, beroepsschriften en schorsingsverzoeken schrijven. Dit was soms moeilijk en soms niet. Ik heb zelf informatie gezocht en ik ben naar verschillende afdelingen gegaan om stukken die ik nodig had te halen, anders kon ik mijn verweer niet schrijven. Ik heb verschillende opdrachten gekregen. Sommige duurden lang en sommige niet. Ik heb ook aan het einde 3 weken bij MMD gewerkt. Hier heb ik vaak intakegesprekken met de gedetineerd gevoerd. Ik moest vaak spullen voor ze regelen bijv. een verlopende rijbewijs. Tijdens mijn stage heb ik geleerd hoe je verweerschriften, schorsingsverzoeken, beroepsschriften, klaagschrift en uitspraken moet schrijven en registeren. Ik heb geleerd hoe je agenda moet bewerken en hoe je afspraken en vergaderingen moet plannen. Ik heb geleerd hoe je intakegesprekken moet voeren. Ik heb geleerd hoe je opdrachten met spoed moet afmaken. In het derde jaar van mijn Opleiding volgde ik 4 dagen per week MBO en een dag HBO op HvA. Na 2 maanden ben ik achter gekomen dat MER niets voor mij was. Ik vond het opleiding niet meer leuk. Dus in de eerste helft van van het derde jaar heb ik mijn MBO diploma Juridische medewerker Niveau 4 gehaald en ik was gestopt met HBO gedeelte. Nu volg ik Informatica opleiding richting Software Engineering bij HvA. Ik denk dat ik me op HVA verder kan ontwikkelen, en me zelf goed voorbereiden op de toekomst. Ik wil graag later een goede diploma, zodat ik kans maak op het vinden vaan een goed baan die ik zelf wil. Ik hoor vaak goed informatie over HVA, dus ik denk dat dit voor mij de beste plek is om mijn doel bereiken.

Curriculum Vitae (CV)
Naam: Voornaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer: E-mail: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Burgerlijke staat Gharib Salam kempenaar 1155 8231VK Lelystad 06 435 15 666 salam1@live.nl 01-01-1992 Mossel te Irak Nederlandse Ongehuwd

Opleiding: VMBO: In 2008-2009 heb ik mijn (VMBO kader) diploma afdeling Handel en Verkoop gehaald. MBO: In 2009-2012 heb ik mijn MBO juridische medewerker zakelijke dienstverlening diploma gehaald. Plus extra vakken: bedrijfseconomie HBO editie, bedrijfsoriëntatie HBO editie en commerciële economie HBO editie. In 2010 heb ik naast mijn studie onderneming schap certificaat gehaald. HBO: Op dit moment volg ik Opleiding Informatica richting Software Engineering op HvA te Amsterdam. Werkervaring: 01-09-2010 T/M 13-02-2011 Juridische medewerker PI Lelystad 01-03-2007 T/M 28-03-2007 Shoeby Fashion. 03-09-2008 T/M 01-10 2008 Combi foto. 20-12 2008 T/M 18-01-2010 Intersnack Tijdens mijn opleiding heb ik half jaar als juridische medewerker stage gelopen bij PI Lelystad. Ik heb op 1 september 2010 t/m 13 februari 2011, 40 uur per week, als juridische medewerker, stage gelopen bij P.I. Lelystad. Hier heb ik verschillende werkzaamheden gedaan: Verweerschriften schrijven, beroepsschriften schrijven, schorsingsverzoek schrijven, klaagschriften registreren in geautomatiseerde systeem, agenda bewerken, telefoons opnemen, klachten afhandelen, administratie werkzaamheden zoals gegevens bewaren, archiveren en personeel inkomen invoeren en verzenden. Ik moest ook vaak invallen bij telefooncentrale. Ik heb ook 3 weken bij maatschappelijke dienstverlening gewerkt. Op 3 september 2008 heb ik 4 weken stage gelopen bij Combi Foto in Lelystad. Werkzaamheden: pasfoto maken, klanten helpen en achter de kassa staan. Op 1 maart 2007 heb ik 4 weken stage gelopen bij Shoeby Fashion in Lelystad. Hier moest ik klanten helpen, advies geven en achter de kassa staan. Ik heb 2 jaar bij Inter-snack (dit is een chips fabriek in Lelystad) gewerkt. Hier heb ik productie werk gedaan. Ik werk nu 3 jaar als spuiter bij BFH Dit is een schoonmaak bedrijf. Ik heb in verschillende bedrijven gewerkt: Intersnack, CTH, POP en ESA slachterij. Werkzaamheden: spuiten, schuimen en poetswerk.

Referentie:

J. van der kooye: PI Lelystad Telefoonnummer: 088 07 40300 Peter Hansen: PI Lelystad Telefoonnummer: 088 07 40300 Ronald: Hij was mijn baas bij Intersnack. Telefoonnummer: 06-50291182

Mounier: BFH Telefoonnummer: 06-23982825 Talen: Nederlands, Koerdisch, redelijk Engels en beetje Arabisch.

Competenties en leerdoelen

Voorgeschreven competenties
Planmatig werken: De medewerker is in staat om op adequate manier zijn eigen werkzaamheden planmatig te verrichten. Systemen die wij opleveren kunnen aardig wat geld kosten. Hierbij is het belangrijk dat de deadlines worden gehaald voor de oplevering van een systeem. Mocht deadline niet gehaald worden, dan kunnen de kosten aardig oplopen. Het is daarom van groot belang dat je goed kan plannen en dat je de werkzaamheden ook planmatig kan verrichten. Dit is vaak te meten of de deadlines wel daadwerkelijk worden gehaald. Bij project Outfit hadden we geen planning gemaakt dat heeft ons veel problemen bezorgd waardoor onze eind product niet volledig klaar was. Bij project Getconneted hebben we een goede planning gemaakt. We hebben eind product volledig afgerond en we hadden nog meer tijd om te testen. Samenwerken: De medewerker is in staat om op adequate wijze samen te werken. De medewerker is in staat om op adequate wijze met anderen samen te werken. Vaak wordt een systeem niet door één persoon opgezet, vaak is dit ene heel team. Om een goed systeem af te leveren aan de klant wordt een sterk teamverband vaak vereist. Om goed te kunnen werken in een team moet je altijd goed naar elkaar kunnen luisteren en het belangrijkste van alles feedback. Mocht je het niet eens zijn met een collega dan moet je dit zo verwoorden naar duidelijke feedback. Het is dan aan de collega zelf of hij deze feedback tot zich neemt. Mochten er problemen in het team optreden dan is het ook aan jou de taak om dit op te lossen. De tevredenheid van het team verband is ook vaak te meten hoe de vergaderingen verlopen.

Zelf gekozen competenties
Communiceren: De medewerker is in staat om op adequate wijze schriftelijk en mondeling te communiceren. Communicatie tussen je collega’s en/of klanten is erg belangrijk binnen een bedrijf. Een goede communicatie voorkomt een of meerdere fouten. Fouten maken kan tijd en klanten kosten. En uiteindelijk kost het geld. Dit is een competentie die het best bij mij past. Ik ben bijna altijd bereikbaar dat is ook gebleken uit alle 3 projecten van dit jaar. Op basis van de ontwerpen een plan van aanpak maken voor het realiseren van een systeem. Uit een ontwerp kan een plan van aanpak goed gemaakt worden. Je kunt precies zien in het ontwerp waar rekening mee gehouden moet worden in het plan van aanpak. Het plan van aanpak is de basis voor de realisatie. Een plan van aanpak geeft duidelijkheid tijdens het realiseren van een systeem. Bijleren: De medewerker is in staat om op adequate wijze nieuwe ontwikkelingen te volgen en toe te passen. In de IT wereld is het belangrijk om op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen. Van deze ontwikkelingen moet ook kennis zijn bij de IT’er. Als deze kennis er niet is, moet het bedrijf de medewerker deze kennis kunnen geven. Als de kennis er wel al is, moet deze regelmatig ook worden bijgeschoold.

SWOT analyse

Sterktes
      Zelfstandig werken: Doordat ik iemand ben die zelf dingen uitzoekt, werk ik al snel zelfstandig. Initiatief nemen: Ik wil meestal al snel iets hebben om aan te werken, daarom probeer ik al vrij snel een opdracht te krijgen of ik doe het al uit mezelf. Doorzettingsvermogen: Ik geef nooit op, ik ben iemand die niet tegen z’n verlies kan en daarom ook alles op alles zet om door te gaan. Uitdaging: Ik hou van een uitdaging, zonder uitdaging vind ik het saai en met deze eigenschap streef ik er na om het uitdagend te houden. Spontaan: Dit is een persoonlijke eigenschap en werkt goed in z’n voordeel, doordat ik spontaan overkom word er een gezellig sfeer gecreërd. Positief: Ik denk altijd positief ook al is het niet goed dan denk ik dat het goed komt.

Zwaktes
 Planmatig werken: Ik besteed heel vaak veel tijd aan een opdracht, dit komt omdat ik niet stap voor stap dus omdat ik niet plan hoe ik iets ga doen. Ik hou me wel aan deadlines maar ik kan minder tijd besteden aan een opdracht als ik stap voor stap doe. Presenteren: Het presenteren lukt wel, alleen moet ik altijd een schop onder me kont krijgen om dit goed te gaan voorbereiden en niet alleen bij mijn inspiratie houden, zodat het overtuigender overkomt en een nog betere presentatie kan leveren. Uitleggen: door mijn Nederlandse woordenschat is het soms moeilijk om iets uit te leggen.

Kansen
 Kennis word gedeeld: De meeste docenten hebben een hoge opleiding gehaald en veel kennis opgebouwd in bedrijven, waardoor ze dit kunnen overbrengen op ons als studenten. Samen werken: Doordat je in een team samen werkt krijg je meer ideeën en word het kwaliteit beter dan als je het alleen doet. Samen ben je veel sterker. Communicatie verhogen doormiddel van teamverband: Je communcicatie wordt automatisch verhoogd als je in een team werkt, er word meer met elkaar overlegd. Zelfstandig ondernemen: Doordat er veel van je verwacht wordt, moet je wel zelfstandig gaan ondernemen en jezelf continu blijven ontwikkelen.

  

Bedreigingen
   Niet overtuigend zijn bij een presentatie: Dit kan dreigend zijn indien ik niet goed voorbereid ben bij een presentatie. Uitleggen: Als er niet goed wordt uitgelegd dan begrijpen andere menssen mij niet zo snel dat kost dan meer tijd. Planmatig werken: De school heeft veel projecten waarmee je planmatig te werk kan gaan als je dat niet doet dan kun je niet aan deadline houden.

Keuzevakken prof jaar 2
In het laatste blok van Professional Skills(PROF) moet er een keuze gemaakt worden binnen een aantal keuzevakken die aangeboden word door de school. Keuzevakken Hierbij kun je uit de volgende keuzevakken kiezen: 1. Informatica voor het voorgezet onderwijs 2. Vergadertechniek 3. Interviewtechniek 4. Conflicthantering en Onderhandelen 5. Ingenieurs en Ethiek 6. Beter in Schrijven (BIS) 7. Onderzoeksopzet 8. Timemanagement 9. Werken in projecten 10. Assistentschappen binnen funderend onderwijs 11. Assistentschappen binnen eerstejaars projecten 12. Student-assistentschap instroom, open dagen voorgezet onderwijs, Hoger Beroepsonderwijs dagen, etc Timemanagement Het keuzeonderdeel timemanagement houd vooral in om optijd je opdrachten af te krijgen. Je leert hoe je op een efficient mogelijke manier je tijd kan gaan gebruiken, het voorkomen van het uitstellen van je planning, de tijdslurpers, prioriteiten ect. De focus zit vooral op het ervaren en doen, samen word er bepaald wat er voor jou nodig is om prettig en efficient te kunnen werken zonder stress. Tevens word er alleen gewerkt aan je zelfgekozen opdracht en je krijgt begeleiding door peerreviews en coaching. Afronding Bij timemanagement geldt een aanwezigheidsplicht. Al je opdrachten, inclusief de eindopdracht, moet je met een voldoende hebben afgerond. Waarom deze keuze? Ik heb al eerder in mijn POP document aangegeven dat het plannen van mij een zwak eigenschap is. Indien ik hieraan mee ga doen, dan geeft het mij de mogelijkheid om dit van een zwak eigenschap naar een sterk eigenschap te maken zodat ik in de toekomst beter kan gaan presenteren. Beter in Schrijven (BIS) Het keuzeonderdeel BIS zal zich voornamelijk bezig houden met het sneller en efficiënter schrijven. Het is belangrijk dat de lay-out en spelling goed is. Indien je met verslagen problemen tegen komt, dan zou dit onderdeel wel wat voor jou zijn. Je leert voornamelijk hoe je een methode kan gaan gebruiken voor het schrijven van rapporten, een betere rapportstructuur, stijl en spelling. Afronding Bij BIS geldt een aanwezigheidsplicht. Bovendien moet je alle opdrachten, inclusief de eindopdracht, met een voldoende hebben afgerond. Waarom deze keuze? Omdat ik een 2e voorkeur moest aangeven leek het mij slim om nog beter te leren schrijven, waardoor ik met mijn verslagen nooit in problemen zou kunnen raken binnen mijn studie.

Studieplan
Vakken Dit doel is een algemeen doel. Ik wil er voor zorgen dat ik al mijn vakken van het eerste jaar haal en dat wil ik het liefst dit jaar al voor elkaar krijgen. Omdat ik volgend jaar mij weer volledig wil focussen op de vakken die ik dan krijg, doe ik er nu alles aan om mijn propedeuse het eerste jaar te krijgen. Op dit moment kom ik niet in aanmerking voor mijn propedeuse. Dit komt omdat ik voor OOP een 4 heb gehaald. Dit ga ik het volgende blok nog herkansen, dus dat is ook iets wat ik nog ga doen. Op dit moment ben ik ook bezig met Engels ik ga ook proberen om die te halen. Volgende jaar ga ik proberen opdrachten goed van te voren plannen zodat ik minder tijd aan een opdracht besteed. Dit heeft mij vaker veel tijd gekost. Website en Android applicaties maken Op dit moment ben ik bezig met mijn portfolio website, ik wil graag uitbreiden. Ik ben van plan om mijn website verder te gaan werken, zodat ik beter wordt in programmeren. Ik heb nog niet veel ideeën, maar ik wil hem houden zodat ik ook in de toekomst als CV kan gebruiken. Ik wil ook mijn kennis met Java vergrotten. Dit ga ook doen doormiddel van het maken van een Android applicatie

Kernkwaliteiten
____________________ 1 Kernkwaliteit teveel van het goede -> Verantwoordelijkheid nemen _____________________ Het negatief tegenovergestelde daarvan is: __________________ 4 Allergie <- teveel van het goede Slachtoffer _________________ Passief ____________________ Overbelast raken ______________________ het positief tegenovergestelde daarvan is: ____________________ 3 Uitdaging _____________________ 2 Valkuil

____________________ 1 Kernkwaliteit teveel van het goede -> Geduldig _____________________ Het negatief tegenovergestelde daarvan is: __________________ 4 Allergie <- teveel van het goede Drammerig _________________

_____________________ 2 Valkuil Passief ______________________ het positief tegenovergestelde daarvan is: ____________________ 3 Uitdaging Daadkrachtig ____________________

Ontwikkeling doelen en ambities

Programmeren
Een van mijn ontwikkeldoelen is mijn vaardigheden met programmeren. Ik heb het afgelopen jaar veel kennis over programmeren opgedaan, maar dit is nog lang niet genoeg. Ik wil mezelf in mijn vrij tijd bezig houden met het ontwikkelen van mijn website(portfolio) en het maken van een of meerdere Android applicatie. Voornamelijk wil ik mij focussen op Java en PHP. Ik heb hier al best veel over geleerd door het project “Getconnected” en met het maken van het portfolio.

Duidelijker uitleggen:
Door mijn Nederlandse woordenschat en accent ben ik vaak moeilijk verstaanbaar. Dat zorgt ook ervoor dat ik onduidelijk ben tijdens presentaties. Dit wil ik gaan verbeteren door zoveel mogelijk communiceren met teamgenoten tijdens projecten en feedback vragen.

Plannen:
Ik houd me wel altijd aan deadlines maar ik besteed veel tijd aan een opdracht dan dat het nodig is. Ik plan niet goed wat ik ga doen of hoe ik iets ga doen dat zorgt voor meer tijd. Dit wil ik gaan verbeteren door volgende jaar deel te nemen aan het vak Time management.

Idealen en ambities:

Leerstijlen-test

Leerstijl: doener De kracht van de doener ligt bij het 'doen'. Hij werkt doelgericht, kan goed met mensen opschieten en wil tastbare resultaten bereiken. Een doener raakt graag betrokken bij een proces en voert graag plannen uit. Hij richt zich daarbij eerder op de informatie van anderen dan op zijn eigen analytische capaciteiten. Hij kan zich snel aan specifieke en concrete situaties aanpassen. Optimale leeromgeving:  uitdagende en spanningsvolle situaties, die om keuzes vragen;  veel afwisseling in werkvormen;  plaats voor humor, plezier en ontspanning;  feedback op eigen actie;  sfeer en contact is belangrijk;  vrijheid om snel te reageren. Leerstijl: dromer Een dromer is iemand die de nadruk legt op concrete ervaringen en een groot voorstellingsvermogen heeft. Zijn sterkte is de verbeeldingskracht en fantasie waarmee hij een concrete situatie vanuit verschillende gezichtshoeken kan bekijken en snel verbanden kan leggen tussen een aantal observaties. Het zijn vaak creatieve mensen, die ook ruimte nodig hebben voor het creëren van ideeën. Optimale leeromgeving:  ruimte om ervaringen en gevoelens te uiten;  tijd om de ervaringen te verwerken;  mogelijkheden om de groep te leren kennen en gedachten uit te wisselen;  confrontatie met verschillende visies;  veilige benadering;  visuele presentatie van de leerstof.

Leerstijl: beslisser

Een beslisser is gericht op probleemoplossing en technologische toepassing van begrippen, modellen en theorieën. Hij wordt graag geconfronteerd met problemen waar één juiste oplossing voor gezocht kan worden. Zijn werkwijze is bij voorkeur doelgericht en planmatig. Optimale leeromgeving:  duidelijke rode draad in de stof;  gelegenheid om zelf praktische conclusies te trekken;  duidelijke relatie tussen leerstof en de eigen praktijk;  deskundige opleiders (moeten het zelf ook kunnen);  gelegenheid om met zelf bedacht oplossingen te experimenteren. Leerstijl: denker Een denker legt de nadruk op de logische samenhang tussen zaken. Hij wil bezig zijn met het vormen van begrippen en zijn grootste kracht is het maken van theoretische modellen. Logica, nauwkeurigheid en denken in heldere, abstracte begrippen staan voorop. Denkers proberen vanuit theoretische modellen naar de werkelijkheid te redeneren. Optimale leeromgeving:  duidelijke doelen en helder programma;  gelegenheid om naar achtergronden te vragen;  confrontatie met complexe vraagstukken (worden als uitdaging ervaren);  orde en rust;  tijd om zelf met de stof bezig te zijn en deze in eigen kaders te plaatsen.

Belbin Test

Hier boven in de afbeelding vindt u de uitslag van mijn Belbin test. Van de teamrollen die daar zijn weergegeven heb ik de rol bedrijfsman en groepswerker al voldoende ontwikkeld tijdens de projecten. De rol voorzitter heb ik nog niet voldoende ontwikkeld, hier zou ik dus meer aandacht aan moeten besteden. De zorgdrager heb ik al wat beter ontwikkeld, maar is nog niet helemaal voldoende ontwikkeld. Waarschuwer heb ik voldoende ontwikkeld, ik zie gevaren redelijk aankomen, en kan hier nu wel redelijk goed op inspringen.

De roos van Leary test:

In welk kwadrant van de Roos van Leary zat je meestal tijdens het project? Zijn er situaties waarbij je iemands gedrag beïnvloed hebt door contragedrag? Tijdens het project Outfit 4 You heb ik in de roos van Leary het meest in het gebied van meewerken en volgend gezeten. Voor het project Get Connected heb ik het meest in het gebied helpend en meewerkend gezeten.