LEJAR AM LA 24 Tarikh 2013 Apr 30 Akaun Susut Nilai Kenderaan Butir Folio Jumlah Tarikh Butir 2013 Susut

nilai terkumpul JA 2 216.00 Apr 30 Baki h/b kenderaan 216.00 Baki b/b 216.00 Folio Jumlah 216.00 216.00

Mei 1

LA 25 Tarikh Butir 2013 Apr 30 Baki h/b Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2013 216.00 Apr 30 Susut nilai kenderaan JA 2 216.00 Mei 1 Baki b/b Jumlah 216.00 216.00 216.00

LA 26 Akaun Susut Nilai Lengkapan Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir 2013 2013 Apr 30 Susut nilai terkumpul JA 2 100.00 Apr 30 Baki h/b lengkapan 100.00 Mei 1 Baki b/b 100.00 Folio Jumlah 100.00 100.00

LA 27 Tarikh Butir 2013 Apr 30 Baki h/b Akaun Susut Nilai Terkumpul Lengkapan Folio Jumlah Tarikh Butir Folio 2013 100.00 Apr 30 Susut nilai lengkapan JA 2 100.00 Mei 1 Baki b/b Jumlah 100.00 100.00 100.00

LA 28 Tarikh 2013 Apr 30 Akaun Susut Nilai Mesin Dan Kenderaan Butir Folio Jumlah Tarikh Butir 2013 Susut nilai mesin dan JA 2 250.00 Apr 30 Baki h/b peralatan 250.00 Baki b/b 250.00 Folio Jumlah 250.00 250.00

Mei 1

LA 29 2013 Apr 30 Baki h/b Akaun Susut Nilai Terkumpul Mesin Dan Peralatan 2013 250.00 Apr 30 Susut nilai mesin dan peralatan 250.00 Mei 1 Baki b/b

JA 2

250.00 250.00 250.00

LA 30 Tarikh Butir 2013 Apr 30 Kedai Makan Jaya Mei 1 Baki b/b Akaun Hutang Lapuk Jumlah Tarikh Butir 2013 JA 2 500.00 Apr 30 Baki h/b 500.00 500.00 Folio Folio Jumlah 500.00 500.00

LJ 2 Tarikh 2013 Apr 9 Jualan Butir Akaun Kedai Makan Jaya Folio Jumlah Tarikh Butir 2013 JJ 1 500.00 Apr 30 Hutang lapuk 500.00 Mei 1 Baki b/b Folio JA 2 Jumlah 500.00 500.00 500.00

LA 31 Tarikh Butir 2013 Apr 30 Peruntukan hutang ragu Mei 1 Baki b/b Akaun Hutang Ragu Folio Jumlah Tarikh Butir 2013 JA 2 364.00 Apr 30 Baki h/b 364.00 364.00 Folio Jumlah 364.00 364.00

LA 32 Tarikh Butir 2013 Apr 30 Baki h/b Akaun Peruntukan Hutang Ragu Folio Jumlah Tarikh Butir 2013 364.00 Apr 30 Hutang ragu 364.00 Mei 1 Baki b/b Folio JA 2 Jumlah 364.00 364.00 364.00

LA 18 Tarikh Butir 2013 Apr 30 Bank 30 Upah buruh langsung Mei 1 Baki b/b Akaun Upah Buruh Langsung Folio Jumlah Tarikh Butir 2013 BT1 4500.00 Apr 30 Baki h/b JA 2 450.00 4950.00 4950.00 Folio Jumlah 4950.00 4950.00

LA 33 Tarikh Butir 2013 Apr 30 Baki h/b Akaun Upah Buruh Langsung Terakru Folio Jumlah Tarikh Butir 2013 450.00 Apr 30 Upah buruh langsung 450.00 Mei 1 Baki b/b Folio JA 2 Jumlah 450.00 450.00 450.00

LA 35 Tarikh Butir 2013 Apr 30 Insurans Mei 1 Baki b/b Akaun Insurans Terdahulu Folio Jumlah Tarikh Butir 2013 JA 2 2200.00 Apr 30 Baki h/b 2200.00 2200.00 Folio Jumlah 2200.00 2200.00

LA 9 Tarikh 2013 Apr 1 Tunai Butir Folio BT1 Akaun Insurans Jumlah Tarikh Butir 2013 2400.00 Apr 30 Insurans Terdahulu 30 Baki h/b 2400.00 200.00 Folio JA 2 Jumlah 2200.00 200.00 2400.00

Mei 1 Baki b/b

LA 13 Tarikh Butir 2013 Apr 3 Tunai 30 Alat tulis terakru Mei 1 Baki b/b Folio BT 1 JA 2 Akaun Alat Tulis Jumlah Tarikh Butir 2013 100.00 Apr 30 Baki h/b 40.00 140.00 140.00 Folio Jumlah 140.00 140.00

LA 34 Tarikh Butir 2013 Apr 30 Baki h/b Akaun Alat Tulis Terakru Folio Jumlah Tarikh Butir 2013 40.00 Apr 30 Alat tulis 40.00 Mei 1 Baki b/b Folio JA 2 Jumlah 40.00 40.00 40.00

LA 36 Tarikh Butir 2013 Apr 30 Faedah simpanan tetap Mei 1 Baki b/b Akaun Faedah Simpanan Tetap Terakru Folio Jumlah Tarikh Butir 2013 JA 2 50.00 Apr 30 Baki h/b 50.00 50.00 Folio Jumlah 50.00 50.00

LA 37 Tarikh Butir 2013 Apr 30 Baki h/b Akaun Faedah Simpanan Tetap Folio Jumlah Tarikh Butir 2013 50.00 Apr 30 Faedah simpanan tetap terakru 50.00 Mei 1 Baki b/b Folio JA 2 Jumlah 50.00 50.00 50.00

LA 38 Tarikh Butir 2013 Apr 30 Belian Mei 1 Baki b/b Folio JA 2 Akaun Ambilan Jumlah Tarikh Butir 2013 1000.00 Apr 30 Baki h/b 1000.00 1000.00 Folio Jumlah 1000.00 1000.00

LA 11 Tarikh 2013 Apr 30 30 30 Butir Bank Bank Pelbagai pemiutang Folio BT1 BT1 LB1 Akaun Belian Jumlah Tarikh Butir 2013 10000.00 Apr 30 Ambilan 8000.00 30 Baki h/b 14200.00 32200.00 31200.00 Folio Jumlah JA 2 1000.00 31200.00 32200.00

Mei 1 Baki b/b

LA 15 Tarikh 2013 Apr 8 Tunai Butir Folio BT1 Akaun Belanja Am Jumlah Tarikh Butir 2013 120.00 Apr 30 Pengiklanan 30 Baki h/b 120.00 90.00 Folio JA 2 Jumlah 30.00 90.00 120.00

Mei 1 Baki b/b

LA 16 Tarikh Butir 2013 Apr 14 Tunai 30 Belanja am Mei 1 Baki b/b Akaun Pengiklanan Folio Jumlah Tarikh Butir 2013 BT1 400.00 Apr 30 Baki h/b JA 2 30.00 430.00 430.00 Folio Jumlah 430.00 430.00

CATATAN PELARASAN DALAM JURNAL DAN LEJAR JURNAL AM JA 2 Tarikh 2013 Butir Folio Apr 30 Susut Nilai Kenderaan LA 24 Susut Nilai Terkumpul Kenderaan LA 25 (Kenderaan disusutnilaikan pada kadar 10% setahun) Apr 30 Susut Nilai Lengkapan LA 26 Susut Nilai Terkumpul Lengkapan LA 27 (Lengkapan disusutnilaikan pada kadar 10% setahun) Apr 30 Susut Nilai Mesin dan Peralatan LA 28 Susut Nilai Terkumpul Mesin dan Peralatan LA 29 (Mesin dan Peralatan disusutnilaikan pada kadar 20% setahun) Apr 30 Hutang Lapuk LA30 Kedai Makan Jaya LJ 2 (Hutang penghutang dihapuskan sebagai hutang lapuk) Apr 30 Hutang Ragu Peruntukan Hutang Ragu (Mewujudkan Peruntukan Hutang Ragu) Apr 30 Upah Buruh Langsung Upah Buruh Langsung Terakru (Merekodkan Upah Buruh Langsung Terakru) Apr 30 Alat tulis Alat tulis Terakru (Merekodkan Alat Tulis Terakru) Apr 30 Insurans Terdahulu Insurans ( Merekodkan InsuransTerdahulu ) LA 31 LA 32 Debit RM 216 00 Kredit RM 216 00

100 00 100 00

250 00 250 00

500 00 500 00

364 00 364 00

LA 18 LA 33

450 00 450 00

LA 13 LJ 34

40 00 40 00

LA 35 LA 9

2200 00 2200 00

Apr 30 Faedah Simpanan Tetap Terakru Faedah Simpanan Tetap ( Merekodkan Faedah Simpanan Tetap Terakru ) Apr 30 Pengiklanan Belanja am (Belanja pengiklanan direkodkan ke dalam akaun belanja am) Apr 30 Ambilan Belian (Ambilan Bahan Langsung tetapi tidak direkodkan dalam mana-mana buku)

LA 37 LA 36

50 00 50 00

LA 38 LA 19

30 00 30 00

LA 38 LA 11

1000 00 1000 00

AKAUN KAWALAN

Tarikh 2013 Jualan

Butir

Akaun Kawalan Penghutang Folio Jumlah Tarikh Butir 2013 JJ 1 51600.00 Apr 30 Bank Pulangan Jualan Diskaun diberi Hutang lapuk Baki h/b 51600.00

Folio BT1 JPJ1 BT1 JA2

Jumlah 31286.00 900.00 714.00 500.00 18200.00 51600.00

2013 Mei 1 Baki b/b

18200.00

Tarikh Butir 2013 Apr 30 Bank Diskaun diterima Pulangan Belian Baki h/b

Akaun Kawalan Pemiutang Folio Jumlah Tarikh Butir 2013 BT1 11317.00 Apr 30 Belian BT1 333.00 JPB1 550.00 2000.00 14200.00 2013 Mei 1 Baki b/b

Folio JB1

Jumlah 14200.00

14200.00 2000.00

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful