You are on page 1of 2

4.4 Structuri rutiere. Imbracaminti rutiere 4.4.

1 Îmbrăcăminţi rutiere a) îmbrăcăminţi rutiere din piatră naturală fasonată; b) îmbrăcăminţi rutiere din mixturi asfaltice; c) îmbrăcăminţi rutiere rigide din beton de ciment; d) îmbrăcăminţi rutiere bituminoase. A. Îmbrăcăminţi din piatră naturală fasonată (pavaje) a) Pavajele – sunt îmbrăcăminţi rutiere definitive, realizate din diverse materiale în formă geometrică regulată (panele, calupuri, blocuri, dale, plăci de diferite dimensiuni, etc.). aşezate pe o fundaţie corespunzătoare prin intermediul unui substrat de nisip. Materialele utilizate pentru execuţia îmbrăcăminţilor rutiere de tipul pavajelor din piatră naturală fasonată sunt: - nisipul pentru realizarea substratului de nisip; - piatra naturală fasonată (pavele normale, tip Dobrogea şi tip Transilvania, pavele abnorme, calupuri, borduri de încadrare a îmbrăcăminţii, borduri de trotuare, etc.); - masticul bituminos pentru execuţia colmatării rosturilor (sau mortar cu suspensie de bitum filerizat sau emulsie cationică, etc.) b) Macadam – introdus în 1820 în Scoţia – este un strat rutier realizat din piatră spartă monogranulată (rost 40 - 63) cilindrată până la fixare, apoi udată şi împănată cu split 16 – 25 apoi cilindrată în continuare până la fixarea definitivă urmată de umplerea rosturilor cu split de dimensiuni mai mici 3 – 8 (sau savură 0,8 sau nisip 0,7) şi protejarea cu un strat de protecţie de savură sau nisip. B. Mixturi asfaltice Sunt materiale de construcţii realizate din agregate naturale şi filer aglomerat cu bitum în anumite proporţii după tehnologii specifice. Ca agregate naturale se folosesc: criblura, pietrişul, nisipul natural, nisipul de concasaj, materiale locale (balast), deşeuri, etc.). Ca filer poate fi folosit şi cimentul. Bitumul folosit este de regulă un bitum neparafin de tipul D 80 – 120. Dozajele: există diverse metode care stabilesc proporţii bazate pe următoarele principii: 1) metoda suprafeţei specifice – se bazează pe determinarea cantităţii de bitum ţinând seama de necesitatea ca aceasta să anrobeze (învelească) toate granulele de agregate. 2) metoda volumului de goluri – se bazează pe determinarea conţinutului de bitum în ideea realizării unui volum mic de goluri => o compactare maximă. În ambele metode agregatele naturale trebuie să aibă o granulozitate caracteristică tipului de mixtură asfaltică. Din punct de vedere al conţinutului aven următoarele tipuri de mixturi asfaltice: a) betoane asfaltice (Ba); b) mortare asfaltice (Ma); c) anrobate bituminoase (Ab);

C. . d) tratamente de întreţinere. Tratamente întărite – agregatul natural este preancorat într-o peliculă de liant.tratamente bituminoase duble. .tratamente bituminoase inverse. Prin tratament bituminos înţelegem un înveliş subţire realizat prin acoperirea suprafeţei îmbrăcăminţii rutiere cu o peliculă continuă de liant bituminos urmată de răspândirea de agregate naturale şi cilindrare.tratamente bituminoase multiple. Îmbrăcăminţi rutiere bituminoase Se realizează prin execuţia tratamentelor bituminoase pe sistemul rutier. are volumul de goluri egal cu zero. . b) tratamente de etanşeitate. Asfalt turnat – se realizează cu bitum dur tip B 40 – 50. Betoanele asfaltice – au scheletul mineral realizat în mod obligatoriu din criblură. Din punct de vedere al execuţiei deosebim: . Tratamente duble – constau în repetarea procedeului simplu (a doua oară folosindu-se criblura 3 – 8 care să realizeze o împănare). . .tratamente bituminoase simple. Tratamente multiple – se realizează prin mai mult de două stropiri. Din punct de vedere tehnologic deosebim: .d) asfalt turnat (At).tratamente bituminoase la rece (cu emulsie bituminoasă). Mortarele asfaltice – sunt amestecuri realizate din nisip. Anrobate bituminoase – au scheletul mineral din materiale locale. 4 – 8 %. . filer şi bitum. Toate aceste tratamente implică restricţii de viteză obligatorii până la fixarea definitivă a agregatului.tratamente bituminoase întărite. având volumul de goluri cca.tratamente bituminoase la cald (în bitum D 120 – 180). Îmbrăcăminţi rutiere rigide din beton de ciment Se realizează din betoane rutiere care trebuie să îndeplinească condiţii deosebite D. volumul de găuri ridicat (> 12 %). Din punct de vedere al rolului pe care îl îndeplinesc avem: a) tratamente de rugozitate. c) tratamente de regenerare. nu se compactează.