You are on page 1of 12

AMERSFOORTS MANNENKOOR

Opgericht 5 juli 1907 Onderscheiden met de Erepenning van Verdiensten door Hare Majesteit Koningin Beatrix Lid van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond Vereniging Midden Nederland Bestuur Voorzitter: Secretaris: 2e Secretaris: Penningm.: Eltjo Jongsma, Barchman Wuytierslaan 158, 3818 LM Amersfoort 033-4635336 Mail: voorzitter@amersfoortsmannenkoor.nl Kees Olieman, Balistraat 41, 3818 AJ Amersfoort 033-4618186 Mail: caolieman@kpnmail.nl Eddy van Dijk, Puntenburgerlaan 81H, 3812 CC Amersfoort 033-8885797 Mail: elvdijk@vahoo.co Henny van Eck, Lange Beekstraat 42, 3817 AN Amersfoort 033-4562236 Mail: penningmeester@amersfoortsmannenkoor.nl Betalingen t.n.v. Penningmeester AMK te Amersfoort ABN-AMRO rekeningnummer 55 33 38 455

Dirigent:

Paul Michèl Tijssen, Apollo 123, 3822 TK Soesterberg 0346-351570 Mail: paulmichel@pmproductions.nl Archivaris: ? Bibliothecaris Hans Suringa, Zocherpad 42, 3822 TK Amersfoort 033-4551419 Mail: bibliothecaris@amersfoortsmannenkoor.nl Muziek Advies Commissie Uit de leden: Rob Nobels 033-3013350 (notulist) Fred Nijman 033-4757212 (voorzitter) Hans Suringa 033-4551419 (bibliothecaris) Huib Goudriaan 033-4803082 (lid) Bestuurswege: Eltjo Jongsma 033-4635336 Ereleden: Ed Servaas sinds 23 juni 1992 Bert Landman sinds 24 april 2011 Rinus Meester sinds 21 februari 2012 www.amersfoortsmannenkoor.nl Mail: webmaster@amersfoortsmannenkoor.nl

Website:

Oud Papier Actie: Joris Kaspers 033-4722204 Mail: jjkaspers@versatel.nl Redactie Resonant: Sjoerd Ketelaar Huib Goudriaan Mail: severinus.ketelaar@gmail.com Mail: ahgoudriaan@gmail.com

Koorrepetitie: Elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in “De Bron” wijk Liendert, Vogelplein 1, hoek Wiekslag/Van Randwijcklaan tel. 033-4728167 Afmelden via: Kees Olieman tel. 06-21502871 Mail: caolieman@kpnmail.nl

Juni

2013 2

Van de Redactie JAARGANG 48 NUMMER 3 JUNI 2013
Verschijningsschema voor 2013: Nummer 1 2 3 4 5 6 Kopij tot datum: 05/02 09/04 13/06 20/08 17/10 07/11 Verschijndatum: 12/02 16/04 25/06 27/08 24/10 12/12

Van Velocipede tot E-bike
In vergelijking met ca 20 jaar terug heeft de fiets een enorme ontwikkeling meegemaakt. Vanouds een vervoermiddel/eenvoudig en beperkt wat uitvoering en modellen betreft, maar nu een hebbeding voor zowel woon-werkverkeer maar ook zeker voor de vrije tijd. Met meer keuze wordt ook de consument kritischer en gaat meer eisen stellen, vooral wat uitvoering, kleur en type betreft. Het wordt dan ook voor de rijwielhandelaar een must om keuze te maken voor het te voeren assortiment. Door de jaren heen is de fietsenmaker een beroep geworden wat niet zo eenvoudig meer is. Een goede relatie met de fabrikant is een must m.b.t. de service en nazorg. De e-bike heeft enorm terrein gewonnen en is vooral, voor de wat oudere fietser een uitkomst; langere afstand is ook nu geen probleem meer. Het laden van de accu is wel belangrijk, rij nooit de accu helemaal leeg, van extreme temperaturen houdt de batterij ook niet, vooral in de winter (vorstperiode) is het raadzaam om hem af te koppelen en binnenshuis op te slaan. Kortom het fietsfeest is alleen nog maar leuker geworden, dus meer tevreden en gelukkige fietsers op de weg! Je ziet ze ook meer lachen! Holland is een fietsland bij uitstek, ook tijdens het reizen per trein is het prima om de fiets mee te nemen, je weet maar nooit, bij pech onderweg ... neem dan wel een Hollandse merkfiets mee ..bij voorkeur geen Italiaans model. Iedereen een fijne zomerfietsvakantie toegewenst! e-biker /baritoni , Rinse van der Ploeg

Informatie Afzenders verlenen toestemming voor het redigeren van door hen ingediende kopij. Kopij bij voorkeur aan te leveren op formaat A5, lettertype/-grote: Verdana / 10. In het colofon staan de volgende wijzigingen: Sjoerd Ketelaar Archivaris: ? AMK Activiteitenkalender Uitgave: 2013 Dag van de amateurkunst, zaterdag 14 september 2013

VERJAARDAGEN
Juli 1 3 8 8 10 12 17 29 Hans Gijsbertsen Jan den Ouden Gerard ter Beest Willem Rommers Ludwig Jubitana Huib Goudriaan Jan van Herwijnen Koos Karstens

Aug. 5 Henk van Laar 16 Kees Olieman 20 John van Halderen

3

4

Aan bestuur en leden; onze hartelijke dank voor de attentie die wij mochten ontvangen bij onze bedrijfsbeëindiging Fa. van der Ploeg tweewielers 1938 / 2013. Wij hopen van de komende tijd te kunnen genieten en gaan …….nu nog meer fietsen.. Pensionado / pensionada Rinse en Maria

Overgenomen uit “ontdek je stem”: Houding Of je nu luid of zacht zingt, het is heel belangrijk om de dynamische verschillen NIET weer te geven in je houding! Soms worden mensen heel “klein”, wanneer ze piano moeten zingen. Ook komt het voor dat ze het hoofd extra omhoog houden als ze forte moeten zingen. Deze houdingen zijn niet juist. Het lichaam moet steeds “open” blijven staan. Een zanger houdt zijn lichaam steeds correct in een trotse koningshouding. Tijdens het zingen is een ontspannen lichaamshouding noodzakelijk. Blijf soepel in de gewrichten en let erop dat er steeds veerkracht in het lichaam is. We staan als een koning op het podium…..of als een bodybuilder! De borstkas is open en de schouders zijn ontspannen. De buik is lichtjes aangespannen. Druk je schouders naar beneden tijdens het zingen. Het optillen van de schouders is een eerste teken van vermoeidheid. Ontspan je buik vlak voor de inademing. Na de inademing span je de buikspieren opnieuw lichtjes aan. 5 6

De liedjes die we zingen
Geïntrigeerd door de tekst en de geweldige muziek van “The Long Day Closes”, ben ik maar weer eens aan het zoeken gegaan wat mijn muziekboeken en het internet me weten te vertellen over dit prachtstuk. Lees de wetenswaardigheden! Het Lied Om te beginnen heb ik er weer een zo letterlijk mogelijke vertaling van gemaakt. Dan weten we tenminste waar het over gaat. Er bestaat overigens ook een wat dichterlijker vertaling die op de webstek staat van de vereniging Tourdion in Castricum. (Mag je lekker zelf opzoeken!) Op de keeper beschouwd is de tekst nogal dubbel, je kunt hem interpreteren als mijmeren over de dag die langzaam overgaat in de nacht waarin je aan je rust toekomt. Maar er zit ook duidelijk een morbide kant aan: het levenswerk is gedaan en het einde nadert. De gedragen muziek en deze tekst zijn waarschijnlijk de reden dat dit nummer nogal eens gespeeld wordt bij begrafenissen. Ik hou het erop dat de componist deze tekst gekozen heeft vanwege de metafoor over het einde van het leven. Dat past wel bij de vroege fase in zijn leven, zie verderop. Het eerste couplet beschrijft een herfstig tafereel als symbool voor de naderende dood: No star is o'er the lake, Geen ster staat boven het meer Its pale watch keeping, Zijn bleke wacht te houden The moon is half awake, De maan is half wakker * Through gray mist creeping, Kruipt door grijze mist The last red leaves fall round De laatste rode blaadjes vallen rondom The porch of roses, De veranda van rozen * half wakker = halve maan

The clock hath ceased to sound, De klok is gestopt met slaan The long day closes. De lange dag sluit. Het tweede couplet verhaalt over het vuur dat uit is en de stemmen die verstild zijn. Blijf niet hopen dat het lot ontweken kan worden. Het is al heel dichtbij, de schaduw van het lot is al te zien onder het overhangende dak: Sit by the silent hearth Zit bij de gedoofde haard In calm endeavour, In een kalme poging To count the sounds of mirth, De geluiden van vrolijkheid te tellen Now dumb for ever. Nu verstomd voor altijd Heed not how hope believes Let niet op hoe hoop gelooft And fate disposes En het lot beschikt Shadow is round the eaves, Schaduw is rond de randen van het dak The long day closes De lange dag sluit. Het derde couplet maakt duidelijk dat je in je lot moet berusten, de dood komt onvermijdelijk, het licht en je energie verdwijnen langzaam uit je lijf. Ga nou maar naar het bed waar je niet meer in droomt, je boek is uit, het leed is geleden. The lighted windows dim De verlichte ramen schemeren Are fading slowly. Vervagen langzaam The fire that was so trim Het vuur dat zo aangenaam was Now quivers lowly. Flakkert nu zwakjes

7

8

Go to the dreamless bed Ga naar het droomloze bed Where grief reposes; Waar droefheid rust Thy book of toil is read, Uw boek van ploeteren is uit, The long day closes. De lange dag sluit.

Dit verhaal gaat over de storm die de hoofdpersoon veroorzaakt om wraak te nemen op zijn broer en de koning van Napels. Na zijn afstuderen in 1861 ging hij terug naar Engeland. Het jaar daarop werd “De Storm” opgevoerd in Crystal Palace en die uitvoering maakte Sullivan in één klap beroemd. Omdat hij van de roem niet kon leven nam hij iedere vorm van muzikaal werk aan die hem aangeboden werd. Hij speelde orgel in en voor de kerk en hij gaf ook muziekles. Hij produceerde zoveel hymnes en liederen dat hij er een geregeld inkomen aan overhield. (Het woord hymne komt uit het Grieks en is afgeleid van het woord hymnos. Het betekent “lied”, maar dan in de zin van feestlied voor mens of god.) Ook schreef hij de muziek voor producties zoals “De Koopman van Venetië” en “The Merry Wives of Windsor”. In 1875 begon hij samen te werken met William Schwenck Gilbert, de befaamde geworden dichter en schrijver. Die samenwerking was uiterst vruchtbaar, om maar een paar resultaten te noemen: De Mikado, Macbeth, The Yeomen of the Guard en Ivanhoe.

De Componist

Arthur Seymour Sullivan werd geboren in Londen op 13 mei 1842 en spreidde al op zeer jonge leeftijd een gigantisch muzikaal talent ten toon. Zijn vader was een theater musicus die de leider werd van een legerband met als resultaat dat Arthur elk instrument van dat militaire orkest kon bespelen toen hij pas 8 jaar oud was. Iets anders dan een carrière in de muziek was voor hem nooit een optie en in april 1854 werd hij koorzanger bij de Chapel Royal – de privé kapel waar priesters en zangers ten dienste staan (nog steeds) van de regerend vorst in Engeland. Al op 13-jarige leeftijd componeerde en publiceerde Sullivan een gewijd lied, “O Israel”. Sullivan studeerde in 1856 aan de Royal Academy Of Music en vanaf 1858 aan het Conservatorium in Leipzig met een beurs die hij gewonnen had. In Leipzig studeerde hij af met en muziekstuk gebaseerd op het toneelstuk “The Tempest” (De Storm) van William Shakespear.

De heren Sullivan en Gilbert, de Londoner and the Liverpudlian, werden dankzij hun samenwerking gefortuneerde lieden die ook nog allebei tot Ridder werden geslagen en dus als Sir Arthur Sullivan en Sir William S. Gilbert door het leven gingen. Sullivan overleed in 1900 op 22 november, de feestdag van Sint Cecilia, de patroonheilige van de muziek! Hoe kreeg hij dat geregeld zou je denken. Sir Arthur wilde in stilte begraven worden, maar op bevel van het koningshuis kreeg hij een grootse staatsbegrafenis Een naamgenoot? En toen was daar ineens een Ierse liedjeszanger met een te grote pet op, een driekwart broek aan met bretels en die beroemd werd met liedjes als Matrimony, Clair en het door Koot en Bie gedubde lied “Alone Again (Naturally)”. De halve wereld dacht dat deze Gilbert O’Sullivan als artiestenalias de namen van de twee grote Engelse kunstenaars aanéén gesmeed had. Nou, mooi niet, hij heet echt O’ Sullivan en hij schrijft nog steeds liedjes op zijn eiland Jersey.

9

10

De Dichter De man die de tekst van The Long Day Closes dichtte heet Henry Fothergill Chorley (1808– 72), geboren in Liverpool in een groot en arm gezin zoals daar zoveel gezinnen groot en arm waren. Toen zijn vader op vrij jonge leeftijd stierf, hertrouwde zijn moeder met een plaatselijke arts en daardoor kreeg het gezin een beter leven. Aanvankelijk kreeg Henry privé onderwijs. Later raakte hij aan het werk in de boekhouding, maar dat was een job die hij haatte. Hij wilde iets doen in de schone kunsten. Om die droom te kunnen realiseren moest hij wachten tot zijn stiefvader en zijn moeder gestorven waren. Zij lieten hem zoveel geld na dat hij op eigen zak terend een carrière als schrijver en criticus kon opbouwen. Als beoordelaar had hij een aanzienlijk zelfvertrouwen en kon hij uiterst kritisch zijn. Hij kraakte Wagner, Schumann en Verdi af en prees al het werk van Rossini, Mendelssohn, Gounod en …..SULLIVAN! Op het hoogtepunt van zijn carrière, tussen 1850 en 1860, schreef hij boeken, allerlei artikelen en libretti en dus ook de tekst voor “ons’ lied. Bovendien raakte hij bevriend met onder andere Charles Dickens. Zijn biograaf vermeldt nog dat het hem verbaast dat Sir Chorley door zijn hautaine gedrag nooit is uitgekotst door “zijn” kringen. John van Halderen Februari 2008

Fietsshop "De Berg"
Aangesloten bij de Bike Totaal Groep* Voor elk onderhoud en service van en voor uw fiets! Een proefrit maken op uw droomfiets is mogelijk (legitimatie verplicht): BATAVUS, BIANCHI, B-ONE, GIANT, PUCH, RALEIGH, SPARTA En u kunt uw fiets ook via ons verzekeren bij Enra verzekeringen. Is dat geen verzekerd gevoel? Onze openingstijden zijn: Maandag gesloten; dinsdag t/m vrijdag: 8.30-18.00 uur zaterdag: 9.30-17.00 uur Alleen gedurende de zomertijd hebben wij koopavond op vrijdagavond van 19.00-21.00 uur. Utrechtseweg 34 3818 EM Amersfoort Tel: 033-4614723 www.fietsshopdeberg.nl *BIKE TOTAAL is een organisatie waar uitsluitend exclusieve, onafhankelijke fietsenwinkels bij zijn aangesloten. De doelstelling van BIKE TOTAAL sluit nauw aan bij onze filosofie, namelijk het bieden van een totaalpakket van hoogwaardige producten en diensten.

11

12

Een leven in het onderwijs in Amersfoort! Meer dan 44 jaar werken in het onderwijs waarvan het overgrote deel in Amersfoort en dan nog steeds gedreven zijn door een tomeloze energie. Het zal velen niet gegeven zijn. Martin Lorijn, vaste begeleider van het Amersfoorts Mannenkoor, is een uitzondering. Hij denkt dat het door zijn positieve houding komt. ”Dat geeft je een kick om door te gaan en natuurlijk is het ook een luxe als de gezondheid meewerkt”. Volgend jaar wordt Martin 65. Op 1 maart 2014 gaat hij officieel met pensioen, maar omdat hij nog veel vrije dagen heeft staan, stopt hij al op 13 september van dit jaar. Martin Lorijn, afdelingsleider vwo op ’t Hooghe Landt in Amersfoort, is een echte Keientrekker en zegt van Amersfoort te houden. Zijn overgrootouders hadden al een winkeltje op ’t Zand. Dat veel mensen hem kennen zal niet vreemd overkomen en heeft vanzelfsprekend te maken met zijn onderwijsloopbaan. In meer dan 40 jaar tijd hebben heel veel leerlingen in en rond Amersfoort les van hem gehad. Een loopbaan van 44 jaar is geen sinecure. Martin is in al die tijd slechts één dag ziek geweest en heeft één keer een les vergeten omdat hij te druk was als schoolleider. Martin is een workaholic en houdt ervan veel te doen. Bezigheden beperken zich niet alleen tot het onderwijs. Tijdens zijn studie Engels heeft hij op de universiteit als bijvak voor muziekwetenschappen gekozen. Sinds 1976 is hij één keer in de twee weken organist in de Xaveriuskerk en begeleidt hij een aantal koren in de omgeving waaronder het AMK. Dat Martin het zo lang in het onderwijs heeft volgehouden heeft ook te maken met leuke leerlingen op zijn scholen.

Martin vindt het belangrijk om leerlingen zoveel mogelijk ruimte te geven om zichzelf te ontwikkelen. Je moet goed naar ze luisteren. Als je leerlingen de ruimte geeft, neem je ook risico’s en gaat het wel eens fout. Hij heeft altijd gekozen voor een positieve insteek. Wat is er mogelijk en wat kan er wel! Martin Lorijn begon zijn loopbaan in 1969 op het Edith Stein Lyceum in Den Haag. Deze school was toen nog één van de vijf meisjesscholen in Nederland. Zijn leerlingen waren drie jaar jonger dan hij. In 1971 keerde hij terug naar Amersfoort waar hij ging werken als docent Engels aan het Nieuwe Eemland, dat in 1976 werd opgesplitst in twee nieuwe scholen. Martin ging werken bij het Eemland College Noord. Na een fusie met de Kardinaal de Jongschool eind jaren tachtig ontstond ’t Hooghe Landt, een school voor mavo, havo en vwo. Het onderwijs vond op diverse locaties plaats in Amersfoort. In 1984 werd Martin conrector op het toenmalige complex aan de Balladelaan. Er waren drie afdelingen en hij werd afdelingsleider voor 5 havo en 5 en 6 vwo. Hij werd ook coördinator voor parascholaire activiteiten en hield zich onder meer bezig met het organiseren van culturele activiteiten zoals feesten, drama en toneelstukken. Binnen de school heeft Martin bijna alle functies vervuld zoals roostermaker, mentor en leerlingencoördinator. Martin was ook examensecretaris en moest ervoor zorgen dat alle procedures rond het examen goed verliepen. Naast zijn bestuurlijke taken binnen de school, is Martin tot vorig jaar ook zelf les blijven geven. Dat leerlingen de afgelopen decennia veel veranderd zijn gaat er bij hem niet in. “Pupils will be pupils”. De wereld om de leerlingen heen is veranderd. Er is heel veel snelheid en weinig diepgang, maar leerlingen zelf zijn in essentie hetzelfde als vroeger. Leerlingen willen nog steeds dingen weten, uitvinden en zelf creatief zijn.

13

14

Martin erkent dat de school voor jongeren een minder centrale plek inneemt. “Sociale contacten vinden ze op allerlei andere manieren. Ze staan voortdurend in contact met iedereen.” Met ingang van 1 juni is Martin geen afdelingsleider meer voor het vwo. Tot zijn afscheid op 13 september gaat hij de rol van coach vervullen om zijn opvolger in te werken. Daarna is het einde oefening voor hem, hoewel hij ook in de toekomst wat dingen wil blijven regelen voor ’t Hooghe Landt. Verder blijft hij nog actief op muzikaal gebied en overweegt hij zijn kennis van het Russisch op te halen. Misschien wordt het wel Pools. Ook is er voldoende tijd voor zijn andere favoriete hobby: lezen. Elke maand twee boeken, één in het Engels en één in het Nederlands. Martin Lorijn gaat ook mee met de koorreis van het AMK in september naar Frankrijk voor het begeleiden van diverse optredens. Overgenomen uit de “De stad Amersfoort”

Niet zonder ons Het zomerconcert op 7 juni leverde een boel blije gezichten op, zowel in de zaal als bij de koorleden. Al was dat laatste vooral na afloop. De mannen konden terugkijken op een geslaagd concert. Het gevreesde kleine aantal bezoekers viel uiteindelijk reuze mee. Bovendien was er met de sfeervolle opstelling in de zaal goed op ingespeeld. Het publiek zat namelijk niet in rijen, maar in groepjes rond tafels. Het riep de sfeer op van een café chantant, hoewel de sfeer daar nog iets meer ontspannen is – daar lopen mensen onder het optreden gewoon rustig heen en weer om nog een drankje te halen. Zo gek werd het niet, maar de inzet om optredens minder formeel te maken was duidelijk merkbaar. Ook in het repertoire, de presentatie en de kleding. De smoking bleef thuis, wat gezien de warmte in de zomerse zaal achteraf een zegening was. De mannen stonden lekker in overhemd te zingen, en ik heb niemand gehoord die liever zijn AMK-kostuum had aangetrokken. Een goede zet dus van de behoedzaam vooruitstrevende organisatie.

15

16

Het programma was lekker gevarieerd. Na drie MOE-liederen (MiddelOostEuropees) klom Martin Lorijn achter de piano voor de drie volgende nummers (Lascia, Cantique en Salley Gardens). Het daarop volgende vierhandig piano-intermezzo (La Berceuse van Gabriel Fauré) kreeg helaas weinig aandacht doordat de helft van het koor door de zaal begon te lopen en het publiek meer aandacht had voor de witte wijntjes dan voor de muziek die op dat moment de status kreeg van een barpiano. Na het intermezzo en de terugkeer van de linkerhelft van het koor herpakte Paul Michel de concentratie met de Two Roses, Uti var Hage en Liebe. Wederom een afwisseling van a-capella en pianobegeleiding. Met ‘Here is your Paradise’ en ‘Michelle’ leken de koorleden zowaar een beetje los te komen. Na het tweede piano-intermezzo, dat nu iets meer aandacht kreeg, was het tijd voor twee nieuwe liederen op het AMK-repertoire: ‘Dat zou mooi zijn’ (De Dijk) en ‘Zing, vecht, bid’ enzovoorts (Rames Shaffy). De uitvoering daarvan viel mij niet tegen. De verstaanbaarheid van de eerste leek me goed, en ook werd goed gelet op de door Paul Michel gewenste opbouw. Bij Ramses’ lijflied leek me de verstaanbaarheid iets minder, afgezien dan van het refrein. En wonderlijk genoeg lukte zelfs de finale: na een stuk of tien keer ‘Niet zonder ons’ de uitsmijter langzamer en op andere melodie. Tijdens repetities was dat nog maar één keer eerder gelukt, en talloze keren mislukt. Vandaar misschien de onwaarschijnlijke concentratie tijdens de uitvoering. Een woord van dank is op z’n plaats aan de sponsorwervers. We hebben kennelijk een stel gewiekste praters onder de leden die er in slaagden om 27 sponsoren te werven voor het zomerconcert. Na afloop stonden de AMKleden tevreden nog wat te drinken en na te praten terwijl passerende bezoekers hun waardering kenbaar maakten. Toen pas begon Ramses cryptische tekst betekenis voor me te krijgen. Immers, zonder ons was het inderdaad niks geworden. Jos Wassink

Zingende mannen…. Het Zeister Mannekoor geeft soortgelijk blad uit als onze Resonant. Het heet “BIJGELUIDEN”. In de afgelopen uitgave stond een artikel, dat mij uit het hart is gegrepen. Ik zal er wat uit citeren en voorzien van mijn gevoel hierbij. Eerste citaat : “Buiten de sociale samenhang moet je als koor ook bezig zijn met de sociaal muzikale kant. Muziek is communiceren”. Bij het AMK gaat het daar nogal eens fout. Dingen worden als vanzelf beschouwd of er wordt gedacht, dat komt wel goed. Als wij alleen al kijken hoeveel werk Rob van Poelje met de MACcers heeft verzet voor het eenvoudige Zomerconcert. Niets gaat vanzelf, ook niet het maken van afspraken over de begroting tussen bestuur en MAC. Goed bespreken en vooral altijd rustig blijven. Verder over de muzikale inspanning: “We moeten als koor, de dirigent meegerekend, daar enorm ons best voor doen. Dat betekent : (nog niet gemaakte) aantekeningen maken, je buurman-zanger na zijn afwezigheid bijpraten; letten op de mededelingen van dirigent en voorzitter; je serieus houden aan repetitie-discipline; thuis studeren met Sibelius; etc” Kijk – dat is nou precies wat ik al zo vaak heb proberen duidelijk te maken in mijn praatje voor de pauze. Niet de repetitie overslaan als de buurvrouw of wie dan ook op gebak trakteert. En – maak nou die aantekeningen over de aanwijzingen van Paul Michèl. Dan krijgen we een goed uitvoerings-resultaat. Thuis studeren met Sibelius. Sibelius is een vrij duur programma, om te oefenen. Ik zou zeggen – bijna professioneel. En mannen, hoeveel van jullie hebben nu eindelijk Anvil Studio geïnstalleerd?

17

18

Helemaal niet duur !!! Het is een gratis te downloaden programma. Kost dus niks. Het wordt goed onderhouden door de Amerikaan Tom Willows. Ik heb verschillende keren met hem gecommuniceerd over kleine foutjes. Zoals hoe kan een opmaat worden ingebracht. Er zit een foutje in de lengte van een noot met punt er achter. Binnen een dag heb ik antwoord. En een dag daarop is het hersteld. Er zijn leden, die zeggen niet overweg te kunnen met hun computer, of zo’n programma. Vraag het aan je buurman, je zoon of kleinzoon. Er is altijd wel iemand die je wil helpen. Echt AMK’ers we moeten thuis oefenen. Dat geeft resultaat. En na een goed concert met een tevreden gevoel thuis komen geldt: “Zingende mannen zijn gelukkige mannen” Kees Olieman

Zomerconcert AMK 7 juni 2013

19

20

Bron: Volkskrant

Inpakken en wegwezen
Met alleen handbagage in het vliegtuig reis je sneller. Hoe krijg je al je spullen in één tas?
Van verre is al te zien dat mevrouws hypermoderne rolkoffer met drie uitritsbare compartimenten nooit in het stalen frame zal kunnen dat naast de incheckbalie is geplaatst. ‘Uw handbagage moet hierin passen’, waarschuwt een bord. Ai, zie je mevrouw denken. Snel propt ze ook nog haar handtas in een al uitpuilend voorvakje. Ze manoeuvreert de koffer achter haar benen om de steward te passeren, maar helaas. ‘Mevrouw, wilt u uw koffer in het frame plaatsen, alstublieft?’ Steeds vaker nemen mensen alleen handbagage mee als ze het vliegtuig pakken. Dat scheelt een paar tientjes incheckkosten en wachttijd bij de bagageband. Maar al die koffers en tassen veroorzaken ruimtegebrek in de bagagevakken. Als je geluk hebt, zit jij op stoel 7a en ligt je bagage ergens bij 31c. Kleine kans dat je trolley onder de stoel voor je past. Uit een enquête van vergelijkingssite Skyscanner.net onder zevenhonderd cabinebemanningsleden blijkt ‘te veel bagage in de bagagevakken proppen’ op nummer 3 te staan in ergenissen-top-10. Gevolgd door ‘klagen over te weinig bagageruimte’. Enkele Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen namen drastische maatregelen. Zo zijn de 58 Boeings 767-300 van Delta Airlines voorzien van grotere bagagevakken. Een miljoeneninvestering, maar helpt het? ‘ Juist niet’, zegt een Delta-steward. ‘Mensen weten dat er meer ruimte is en nemen alleen maar meer mee. Bij de gate wordt lang niet altijd gecontroleerd of het formaat wel juist is, dus mogen wij het aan boord oplossen’. Voor de reiziger valt het ook niet mee, want hoe krijg je al je kleren in één koffer? Stop met vouwen. Stapels nemen meer ruimte in én je kleren gaan ervan kreuken. Sommige rollen ieder kledingstuk apart op, maar dat is monnikenwerk. De website onebag.com propageert bundle wrapping: plaats een bundeltje, bijvoorbeeld een zakje met daarin ondergoed en toiletspullen, in het midden van de stapel kleren en vouw deze een voor een eromheen. Een beetje alsof je een cadeau inpakt. 21

Transavia,, de vliegmaatschappij waarmee het AMK in september naar Frankrijk vliegt, stelt de volgende eisen aan handbagage: 1 stuk handbagage per persoon, maximale gewicht 10kg, maximale afmetingen 55 x 35 x 25cm (L x B x H). Op drukke vluchten kan het helaas voorkomen dat niet alle handbagage in de bagagebakken in de cabine past. Zorg er daarom voor dat je handbagage eventueel onder uw stoel past (max. 40 x 30 x 20cm), zo mag het altijd mee aan boord.

Handbagage
Bundelvouwen spaart ruimte en voorkomt kreukels.

22

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jas/overhemd met lange mouwen, mouwen uitgespreid, (jassen met de sluiting naar beneden). Een tweede shirt met lange mouwen op eerste exemplaar. Broeken in de lengte dubbelvouwen en op een van de mouwen plaatsen. Een tweede broek uitgestrekt in tegen overliggende richting. Plaats de kern: is een bundel met kleine spullen (toilettas, sokken, ondergoed e.d.). De bundel in het midden plaatsen, de lange kant in lengte van de broek. Vouw broek om de bundel. Vouw shirts om de bundel – mouwen eerst, dan de rest. Vouw laatste jas/overhemd om de bundel – mouwen eerst, dan de rest. Bundel in de koffer plaatsen en vastgespen.

VAN GROOT NAAR KLEIN. Bundel de kleren van groot naar klein. Eerst je jas, met de sluiting naar beneden, dan de rest met knopen omhoog. VOLGORDE 1. Jas 2. Lange rokken, jurken. 3. Shirts met lange mouwen 4. Shirts met korte mouwen 5. Broeken 6. Truien 7. Korte broeken De reiscommissie Bugatti type 41
Pon’s automobielhandel, Postbus 72, 3800 HD Leusden

Bugatti Veyron

23

24

Related Interests