You are on page 1of 1

identitate vizuală (logo și logotip), asocieri, poziţionare, valorile denotative și conotative ale denumirii de produs.

Identificarea unui nume pentru un brand este pe departe cea mai importantă, provocatoare și necesară fază în procesul de dezvoltare al unui brand. În practică această fază începe oarecum independent de restul fazelor de creare a identității și imaginii brandului și poate fi chiar prima fază dintre toate cele mai sus amintite. Deși nu pare, nu este deloc una dintre cele mai ușoare faze din dezvoltarea brandului, deoarece denumirea acestuia trebuie să incube următoarele patru calități: să fie potrivită, să fie posibilă, atrăgătoare, dar și durabilă. Foarte mulți specialiști subliniază importanța identificării unui nume pentru brand, calificând-o ca un proces crucial în succesul unui brand. Pentru ilustrarea importanței acestei faze, specialiștii asemuiesc metaforic găsirea numelui brandului cu botezarea unui copil. Asemănarea dintre cele două rezidă din faptul că în aceeași măsură în care un nume dă identitate și reprezintă o persoană de-a lungul întregii sale vieți, un brand cu un nume potrivit își permite evoluție și maturizare. Importanța denumirii brandului mai prezintă și o altă dimensiune și anume rezistența acestuia în timp. În afara numelui, oricare alt element al identității unui brand, de -a lungul timpului, poate fi ușor modificat, alterat, schimbat, reformulat. Denumirea însă este constantă și este de preferat să rămână aceeași. Numele unui brand nu se schimbă decât în situații critice, speciale și de regulă acestea au conotații negative. Singura conotație pozitivă a schimbării numelui unui brand o reprezintă alinierea acestuia la un plan strategic de marketing special sau argumentat diferit. O denumire potrivită sau inspirată pentru un brand are menirea de a-l distinge dintre altele, de a ajuta să i se stabilească și definească personalitatea, caracterul, poziția de pe piață și nu în ultimul rând natura produselor și serviciilor prin garanții. Procesul de denumire a unui brand, ca în fapt, întreg procesul de construire a identității acestuia presupune imaginație, creativitate și experiență. În general teoria practicii brandului și a denumirii acestuia susține că importanța denumirilor rezidă și din faptul că acestea îndeplinesc niște funcții s -au au niște caracteristici: Reflectă caracterul brandului