You are on page 1of 37

COCHE SEGUIDOR DE TRAXECTORIAS

4º ESO C G:3
Alexia Varela Silva

????NDICE:

1.- PEQUENA DESCRIPCI????N............................................1 2.- ESQUEMA DAS RED TALLER........................................................3 4.- DISTRIBUCI????N DO TRABALLO..... USADOS....................................................11 6.- FERRAMENTAS USADAS.................... BLOQUES...........................................13 8.- ESQUEMA EL????CTRICO DE ENTRADA SA????DAS.........................15 10.- PCB's......................................................................... MICROCONTROLADOR..............................................18 12.- PROGRAMA INFORM??? FUNCIONAMENTO DO PROXECTO.........................26 14.- VALORACI????N PERSOA PLANOS.........................................................................27 16.- MATERIAL GR????FICO ORZAMENTO................................................................33

1.- PEQUENA DESCRICIÓN DO PROXECTO:
O noso proxecto consiste na realización dun coche seguidor de traxectorias, esto significa que mediante unhas determinadas programacións informáticas conseguiremos que o noso proxecto poida seguir o camiño marcado cunha liña negra sonbre un fondo brancos. Esto conséguese grazas ao PICAXE 28X2 que é o mocrocontrolador do coche, este permite que creemos un programa que nos permita dar diferentes órdes ao coche, no noso caso, o modificamos para que sega unha liña negra e ademais segundo o lado ao que xire, fixemos que se encenda un determinado LED. Tamén modificaramos o programa para que o zumbador soase cunha música que podía ser mismo a de Star Wars.

2.- ESQUEMA DA REDUTORA

FIXA

MOTOR

Z8 = 26 Z5 = 10 Z4 = 26 Z1 = 10

Z7 = 10 Z3 = 10 Z2 = 26

Ø = 8,5 mm

Ø = 2mm
Eixe Superior
1

Eixe inferior

Sabemos por métodos experimentais que a roda tarda 3 segundos en dar unha volta completa. Así, o nº de revolucións por segundo da roda é 0.33 revolucións/segundo. Para saber o nº de revolucións do motor por segundo é igual ás revolucións por segundo da roda partido da relación de transmisión: = 64. 667 revolucións por segundo= 3880 rpm

2

IES XOSÉ NEIRA VILAS

Departamento TECNOLOXÍA

Asunto FICHA DE CONTROL DE TRABALLOS REALIZADOS NO PROXECTO. Traballos pendentes Temos que traer una cámara para poder fotografiar o coche que estivemos vendo.

Curso 4ºC 3

Grupo

Nº de Data sesión 1

Traballos realizados

Problemas atopados

Escoitamos a explicación do 10/1/13 proxecto e vimos o funcionamento doutro coche seguidor de traxectorias.

2

Estivemos observando o Temos que identificar a O coche deixaba de funcionr e 11/1/13 funcionamento do coche sobre caixa do noso proxecto co logo volvía a funcionar. a liña negra, e ao final da clase número do grupo e do curso. probamos o CNY70.

3

Alexia: poñer o nome á caixa e Facer sobre a madeira a tomar medidas para realizar a forma de ovoide. base do coche, un ovoide. Seguir preparando as 17/1/13 Alex:comprobar o estado da reductoras. reductoras e buscou as rodas. Colocar os cables do Jorge: empezar a preparar os optoacoplador. optoacopladores. Alexia: tomar medidas na madeira para pegar o ovide xa realizado. Continuar cos traballos xa iniciados.

Faltan materiasis das reductoras.

4

Alex: buscar os compoñentes 18/1/13 das reductoras e cortar a base. Jorge: preparar os optocopladores. Alex: montar o PICAXE 28X2. Alexia:traballar coas reductoras. Rematar de colocar o PICAXE, reductoras e optoacopladores.

5

22/1/13 Jorge: traballar cos optoacopladores .

3

IES XOSÉ NEIRA VILAS

Departamento TECNOLOXÍA

Asunto FICHA DE CONTROL DE TRABALLOS REALIZADOS NO PROXECTO. Traballar nos optoacopladores.

Curso 4ºC 3

Grupo

Alex/Jorge : montar compoñentes do Picaxe. 6 24/1/13 Alexia: facer coincidir o burato que hai que facer nas reductoras co que hai que facer na base. Alex/Jorge: traballar nos optoacopladores. 7 31/1/13 Alexia: traballar nas reductoras.

Buscar a broca de diámetro 3 para taladrar e os parafusos necesarios.

Alexia: Traballar nas reductoras. 8 1/2/13 Alex/ Jorge : preparar os cables do optoacopladores.

Taladrar as reductoras, e empezar a usar as pracas necesarias.

Non hai ningunha broca de diámetro 3, está no outro lado.

9

7/2/13

Alexia: Traladar as reductoras. Conseguir parafusos de diámetro 3. Alex/Jorge : esquemas das pracas.

Alexia: Taladrar a base con relación ás reductoras. 10 8/2/13 Alex/Jorge : Buscar compoñentes das pracas.

Buscar os parafusos e ordenar os compoñentes.

4

IES XOSÉ NEIRA VILAS

Departamento TECNOLOXÍA

Asunto FICHA DE CONTROL DE TRABALLOS REALIZADOS NO PROXECTO.

Curso 4ºC 3

Grupo

11

Alexia: colocar as reductoras e Colocar unha roda no 14/2/13 buscar rodas traseiras. centro. Jorge/ Alex: Esquema no ordenador. Alexia: Taladrar a base para 15/2/13 colocar unha roda. Alex/Jorge: Marcar o cobre. Colocar a roda e pasarlle aceite.

O ordenador fallaba e apagábase.

Marcouse o cobre polo lado incorrecto.

12

Alexia: comprobar o funcionamento do coche para saber se as rodas xiran ben. 13 28/2/13 Alex: marcar a praca cun rotulador. Jorge: pranchar a praca.

Preparar unha disolución para facer que a praca teña conductividade.

Alex & Jorge: Preparar as pracas para meter no ácido. 14 1/3/13 Alexia: Preparar o ácido e meter a praca neste.

Non funcionou a práctica porque non vertemos demasiado líquido, e cando Conseguir unha placa para o empezou a reaccionar o único coche debido a que a que pasou foi que se quitou a práctica non funcionou. tinta do boli.

15

7/3/13

Grazas a outro grupo temos unha praca para empezar a poñer os compoñentes.

Empezar a colocar os compoñentes e buscar sitio na base para as pracas.

5

IES XOSÉ NEIRA VILAS

Departamento TECNOLOXÍA

Asunto FICHA DE CONTROL DE TRABALLOS REALIZADOS NO PROXECTO.

Curso 4ºC 3

Grupo

Volvimos a empregar o ácido para a placa. 16 8/3/13

Utilizar outra praca.

A práctica case funciona, pero nunha das partes non había conductividade, debido a esto a praca non serva.

17

Alexia: comprobar funcionamento das rodas, xa 14/3/13 que unha vai máis rápido. Alex/ Jorge: soldar os compoñentes da praca.

Conexionar o Picaxe ás pracas.

Preparar cables para as conexións. 18 15/4/13 TARDE Taladrar para colocar as pracas na base e empezar a mirar as conexións. Conectar o Driver co Picaxe. 19 17/4/13 TARDE Primeiro programa para o coche e colocación dalgúns elementos na base do coche. Cortar e pelar cables para colocar no coche, e probar programa. 20 18/4/13 TARDE Soldar e facer as conexións das pracas ao Picaxe. Acabar coas conexións

6

IES XOSÉ NEIRA VILAS

Departamento TECNOLOXÍA

Asunto FICHA DE CONTROL DE TRABALLOS REALIZADOS NO PROXECTO.

Curso 4ºC 3

Grupo

Colocar ompoñentes na base do coche. 21 22/4/13 TARDE Acabar de colocar os compoñentes.

Modificar o programa.

Non tiñamos suficientes partes de boli para separar a placa dos parafusos.

22

24/4/13 TARDE Traballar no programa.

Modificar o programa. 23 25/4/13 TARDE Estivemos traballando no programa para dar as órdes ao coche. Facer as cartolinas e o esquema de fluxo coas explicación de todo o proxecto para expoñer.

SEMANA DA CIENCIA 24 29/4/13 TARDE Facer as cartolinas e a explicación do proxecto para expoñer.

SEMANA DA CIENCIA 25 30/4/13 Preparar o proxecto e explicar o traballo a alumnos doutros cursos.

Que o proxecto funcione, modificando o programa.

7

IES XOSÉ NEIRA VILAS

Departamento TECNOLOXÍA

Asunto FICHA DE CONTROL DE TRABALLOS REALIZADOS NO PROXECTO.

Curso 4ºC 3

Grupo

SEMANA DA CIENCIA 26 1/5/13 Preparar o proxecto e explicar o traballo a alumnos doutros cursos. Que o proxecto funcione, modificando o programa.

SEMANA DA CIENCIA 27 2/5/13 Preparar o proxecto e explicar o traballo a alumnos doutros cursos. Que o proxecto funcione, modificando o programa.

SEMANA DA CIENCIA 28 3/5/13 Preparar o proxecto e explicar o traballo a alumnos doutros cursos.

Que o proxecto funcione, modificando o programa.

Alexia: comprobar as conexiones do PICAXE para saber onde colocar os LED. 29 17/5/13 Alex: colocar o interruptor. Jorge: comprobar se outro interruptor funciona.

Conectar os LED. Comprobar o funcionamento do zumbador. Conseguir se é posible outro zumbador.

Alexia: Poñer os LED no programa do coche. 30 23/5/13 Alex/Jorge: colocar o zumbador.

O zumbador está moi gastado. Añadir no programa o zumbador e comprobar o funcionamento deste e dos LED.

8

IES XOSÉ NEIRA VILAS

Departamento TECNOLOXÍA

Asunto FICHA DE CONTROL DE TRABALLOS REALIZADOS NO PROXECTO.

Curso 4ºC 3

Grupo

31

Estivemos buscando as 24/5/13 resistencias para os LED e escollimos os LED tamén cambiamos as rodas do coche. Parecía que as rodas tiñan un problema pero era do programa.

32

Cambiar o zumbador por outro Preparar o programa. 28/5/13 cun sonido mellor e cambiar os engranaxes da reductora por outros novos.

33

Estivemos traballando co programa , aínda que estaba 30/5/13 ben o programa no funcionaba e decatámonos de que tiña un cable do Driver sen conectar.

Cambiar outra vez o programa ata conseguir que o coche funcione sen fallos. Os LED non funcionan.

34

Ao probar o programa decatámonos que os LED estaban mal conectados 31/5/13 porque seguían o anterior programa e non este.

Modificar o retroceso do coche.

Ampliar o son do zumbador para que faga melodías de películas como star wars. 35 6/6/13

Mellorar o programa.

Traballar coa programación do coche.

IES XOSÉ NEIRA VILAS

Departamento TECNOLOXÍA

Asunto FICHA DE CONTROL DE TRABALLOS REALIZADOS NO PROXECTO.

Curso 4ºC 3

Grupo

36

7/6/13

Programar o coche e cambiar a música do zumbador. Seguir có programa.

O coche non detecta correctamente a liña negra a causa de facer uns wait moi longos.

37

Fixemos algunhas 11/6/13 modificacións no programa e Seguir mellorando o tamén tomamos as medidas do programa. coche para incluir na memoria.

O coche fai demasiadas pausas que perxudican a que volva a continuar a traxectoria.

38

Programamos o coche para que sega as liñas e estivemos 13/6/13 probando o funcionamento.

Mellorar o funcionamento do Parece ser que o sonido do coche co programa. zumbador non soa altera o funcionamento do programa

39

Estivemos programando o coche cun programa distinto de Facer o outro programa para 14/6/13 efecto rebote sobre a liña o coche. negra.

40

18/6/13 Parece que os dous programas funcionan correctamente.

9

4.- FICHA DE DISTRIBUCIÓN DO TRABALLO
Para obter un bo resultado no traballo decidimos ir facendo cada un unha parte do traballo en lugar de facer todos a mesma. Cando empezamos a traballar no coche dividímonos da seguinte maneira: Alex ocupouse de cortar a base do proxecto e logo empezou a traballar co PICAXE 28X2, Jorge estivo traballando cos optoacopladores mentres eu encargábame das redutoras. Alex e Jorge alternaban o traballo e ás veces traballaban xuntos, mentres eu colocaba as rodas. Máis tarde chegou a Semana da Ciencia e íbamos polas tardes a preparar o proxecto, Jorge empezou a crear o programa que levaría o coche pero ao non ter aínda moitos coñecementos de programación non funcionou ben e tivemos problemas durante a Semana da Ciencia. En maio empezamos a colocar LED, zumbadores e o interruptor, e Alex cambiou o programa e fíxoo máis elaborado. Finalmente xa temos dous programas e o proxecto funciona.

10

5.- INVENTARIO DOS MATERIAIS USADOS
Nº de orde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Concepto Cable flexible Ficha de conexión Roda Reductora Driver 293D Cobre Pila AA Pila 4.5V Placa Protoboard Leds Zumbador Pizoelectrico Picaxe 28X2 Resistencias Ácido Madeira Optoacoplador CNY-70 Roda Móbil Soporte para Pilas AA Estaño “Lámina”de metal Terminais Conector x4 Conector x2 Interruptor Cable ríxido Abrazadeira de metal Adaptador de roda Cinta de dobre cara Cinta adhesiva negra/branca Parafuso de cabezal de estrela Parafuso de cabezal liso Cartulina Poliestileno espandido Fotocopi circuito placa base Nº de Uds 4 2 2 1 6 1 1 6 1 1 6 1 2 1 1 1 2 3 2 1 6 2 1 1 1 1

11

6.- INVENTARIO DE FERRAMENTAS USADAS
Nº de orde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Nome correcto da Ferramenta Sarxento Cúter Regra metálica Serra de fio Lima de maderira Desparafusador de precisión de estrela Alicates Flexómetro Desparafusador de precisión liso Serra de calar Soldador Tesoiras de electricista Lixa Lima de metal Ordenador Able de conexión do Picaxe USB Trade de mesa Pistola de cola termofusible Plancha Desoldador Brocas Rotulador negro Abrazadera de metal Pé de rei Escadra Uso Suxeitar un elemento Cortar un material Medir Cortar madeira Limar madeira Parafusar e desparafusar parafusos de estrela Suxeitar e cortar cables Medir Parafusar e desparafusar parafusos de cabezal liso Cortar madeira fácilmente Soldar con axuda de estaño Pelar e cortar cables Lixar madeira Limar metáis Programar o Picaxe e traballar na memoria Establecer conexión entre o ordenador e o Picaxe Almacenar documentos como por exemplo os programas Facer buracos Pegra elementos don cola termofusible Planchar o debuxo das pistas da placa sobre o cobre Retirar o estaño da soldadura Facer buracos por medio do trade Marcar o camino das pistas Suxeitar elementos para traballar millor Medir o diámetro das brocas Medir

12

7.- DIAGRAMA DE BLOQUES DO PROXECTO

BLOQUE DE ENTRADA BLOQUE DE PROCESO BLOQUE DE SAÍDA

SENSORES CNY70 PCB DE ENTRADA PICAXE 28X2 LED VERMELLO LED VERDE ZUMBADOR PIEZOELÉCTRICO PCB DE SAÍDA REDUCTORAS INTERRUPTOR

13

8.-EXPLICACIÓN E ESQUEMA ELÉCTRICO ENTRADAS
-Está composto por dous CNY70, o optoacoplador e a PCB. -Os sensores transmiten corrente eléctrica que pasa pola placa e chega ó Picaxe (como dixen na Descrición do Picaxe 28x2). -Fotos:

14

9.-EXPLICACIÓN E ESQUEMA ELÉCTRICO SAÍDAS

-Consta de dúas partes: Driver L293D coas rodas (patillas B.0, B.1, B.6 e B.7) e a dos LED's e zumbador (B.2, B.5 e B.3. Conectados á mesma GND nunha protoboard) -Driver L293D: motores de corrente continua. Permite correntes birideccionais. - Fotografías:

15

16

10.- DEBUXO A ESCALA DOS PCB's

-Como necesitábamos estes compoñentes no proxecto dedicamos uns días a preparar pracas con cobre , marcandoas cun rotulador e despois pranchandoas. Pero debido a que a disolución que preparamos atacaba moi rápido (posiblemente porque o deixamos no mezcla demasiado tempo), tivemos que usar as pracas doutros compañeiros, a pesar de que a segunda praca que fixemos non nos serviu só porque lle faltaba nun lugar a conductividade.

17

11.- DESCRICIÓN DO PCB DO MICROCONTROLADOR

Descrición do Picaxe 28x2
-Utilizamos a placa estandarizada do Picaxe. -Conectámolo ó circuíto de entrada: A.2 e A.3. Adxudicámoslle a cada un unha variable. -Conectámolo ó circuíto de saída: LED's en B.2 e B.5, zumbador en B.3 e rodas en B.0, B.1, B.6 e B.7. -A vantaxe do Picaxe 28x2 é que temos unha amplia cantidade de pines nos que conectar elementos de saída como LED -Imaxes:

18

19

12.- PROGRAMA INFORMÁTICO:

PROGRAMA INFORMÁTICO
gosub paramotor inicio: readadc 3,b1 'le o sinal analóxico de A.2 e cárgao na variable b1 readadc 2,b2 'le o sinal analóxico de A.3 e cárgao na variable b2 if b1<150 and b1>9 and b2<150 and b2<9 then xiradereita 'se está sobre a liña salta a xiradereita if b1<9 or b2<9 then xirocompleto 'se está no brodo da mesa salta a xirocompleto if b1>150 and b2>150 then avanza 'se está sobre fondo branco, salta a avanza if b1>150 and b2<150 then xiradereita 'se A.3 está sobre a liña salta a xiradereita if b1<150 and b2>150 then xiraesquerda 'se A.2 está sobre a liña salta a xiraesquerda goto inicio 'salta a inicio avanza: pinB.0=1 pinB.1=0 pinB.6=1 pinB.7=0 'sae corrente por B.0 'non sae corrente por B.1 'sae corrente por B.6 'non sae corrente por B.7

20

pinB.2=1 pinB.5=1 goto inicio xiradereita: pinB.0=1 pinB.1=0 pinB.6=0 pinB.7=1 pinB.2=1 pinB.5=0 goto inicio xiraesquerda: pinB.0=0 pinB.1=1 pinB.6=1 pinB.7=0 pinB.2=0 pinB.5=1 goto inicio paramotor: pinB.0=0 pinB.1=0 pinB.6=0 pinB.7=0 pinB.2=0 pinB.5=0 gosub zunido return 34 xirocompleto: pinB.0=0 pinB.1=0 pinB.6=0 pinB.7=0 pinB.2=0 pinB.5=0 pause 2000 gosub zunido pinB.0=0 pinB.1=1 pinB.6=0 pinB.7=1 wait 4 pinB.0=1 pinB.1=0 pinB.6=0 pinB.7=1 wait 4 gosub paramotor

'sae corrente por B.2 'sae corrente por B.5

'non sae corrente por B.6 'sae corrente por B.7 'non sae corrente por B.5

'non sae corrente por B.0 'sae corrente por B.1 'non sae corrente por B.2

'salta a zunido para volver despois 'volve a onde estaba antes de saltar

'pausa de 2000ms=2 segundos

'pausa de 4 segundos

'salta a paramotor para volver despois

21

goto inicio zunido: sound B.3,(100,100) pause 500 sound B.3,(100,100) return 'soa o zumbador en B.3 (100,100) 'pausa de 500ms=0.5 segundos

No seguinte prográma informático está o funcionamento do noso proxecto. Primeiro de todo, sáltase a paramotor, onde se fai o seguinte proceso: páranse as rodas, apáganse os LED's, espera 2 segundos e salta a zunido (onde da dous pitidos con medio segundo de pausa entre elese). Entón volve a inicio. Alí dáselles a A.2 (2) e a A.3 (3) dúas variables, b2 e b1 respectivamente. Estas variables cambian o seu valor según como lle chegue o sinal analóxico dos sensores CNY70. Hai 4 posibilidades, en orde -xiradereita: sucede se os dous sensores están sobre unha liña negra, para poder incorporarse completamente á liña de novo, acendendo un LED. -xirocompleto: sucede se un dos dous sensores están no bordo da mesa. O coche párase durante dous segundos. Entón dá dous pitidos con medio segundo entre eles e retrocede durante 4 segundos. Tras isto, o coche xira cara dereita outros tantos segundos. Despois, salta a paramotor, onde fai o xa explicado con anterioridade. Finalmente volve a inicio. -avanza: sucede se os dous sensores están sobre fondo branco. O que fai o coche e avanzar cara adiante encendendo os dous LED's. -xiradereita: igual que se están os dous sensores sobre liña negra, e está soamente o dereito, o coche xira á dereita, acendendo un LED. -xiraesquerda: se o sensor esquerdo está sobre unha liña negra, o coche esquerdo xira cara a esquerda, encendo o outro LED.
22

A continuación podemos ver o diagrama de fluxo do programa:

ANEXO: PROGRAMA
goto zunido inicio: readadc 3,b1 readadc 2,b2 if b1<100 and b2<100 then xirocompleto xirocompleto if b1>100 and b2>100 then avanza if b1>100 and b2<100 then xiradereita if b1<100 and b2>100 then xiraesquerda goto inicio avanza: pinB.0=1 pinB.1=0 pinB.6=1 pinB.7=0 pinB.2=1

PARA REBOTE DO VEHÍCULO DENTRO DUN PERÍMETRO

'le o sinal analóxico de A.3 e cárgao na variable b1 'le o sinal analóxico de A.2 e cárgao na variable b2 'se non está sobre fondo branco, salta a 'se está sobre fondo branco, salta a avanza 'se A.2 está sobre fondo negro, salta a xiradereita 'se A.3 está sobre fondo negro, salta a xiraesquerda 'salta a inicio

'sae corrente por B.0 'non sae corrente por B.1 'sae corrente por B.6 'non sae corrente por B.7 'sae corrente por B.2

23

pinB.5=1 goto inicio xiradereita: pinB.0=0 pinB.1=1 pinB.6=1 pinB.7=0 pinB.2=0 pinB.5=1 wait 2 goto avanza xiraesquerda: pinB.0=1 pinB.1=0 pinB.6=0 pinB.7=1 pinB.2=1 pinB.5=0 wait 2 goto avanza

'sae corrente por B.5

'non sae corrente por B.0 'sae corrente por B.2 'non sae corrente por B.2 'pause de 2 segundos 'salta a avanza

'non sae corrente por B.6 'sae corrente por B.7 'non sae corrente por B.5

xirocompleto: pinB.0=0 pinB.1=1 37 pinB.6=0 pinB.7=1 pinB.2=0 pinB.5=0 wait 2 pinB.0=1 pinB.1=0 pinB.6=0 pinB.7=1 pinB.2=1 pinB.5=0 wait 3 gosub para goto avanza para: pinB.0=0 pinB.1=0 pinB.6=0 pinB.7=0 pause 500 return

'pausa de 3 segundos 'salta a para para volver despois

'pausa de 500ms=0.5 segundos 'volve a onde estaba antes de saltar

24

zunido: sound B.3,(100,100) pause 500 sound B.3,(100,100) goto inicio 'soa o zumbador en B.3 (100,100)

Este programa foi elaborado polo noso grupo nos últimos días de taller, de forma voluntaria. Consiste en facer que o coche non saia dun perímetro determinado por unha liña negra, como se explicou anteriormente. Así, o programa comeza cun salto a zunido, onde o zumbador da dous pitidos separados entre si por medio segundo. Despois o Picaxe 28x2 lee o sinais analóxicos que emiten os CNY70 dependendo da súa posición cara as patillas A.2 e A.3 e cárgaos nas variables b2 e b1, respectivamente. A partir de ahí, danse catro posibilidades: -xirocompleto: sucede se os dous sensores están sobre liña negra. O coche apaga todos os LED's e da marcha atrás durante dous segundos. Entón o vehículo xira á dereita durante tres segundos. Entón para durante medio segundo e vai cara adiante para despois volver a inicio. -avanza: sucede se o coche está sobre fondo branco. O coche vai cara adiante, encendendo os dous LED's. Despois volve a inicio. -xiradereita: se o sensor esquerdo está sobre liña negra, o coche xira cara a dereita durante dous segundos, acendendo só un LED. -xiraesquerda: se o sensor dereito está sobre liña negra, o coche xira cara a esquerda durante dous segundos, acendendo o outro LED. A continuación está o diagrama de fluxo deste programa:
25

13.- EXPLICACIÓN DO FUNCIONAMENTO DO COCHE.
O noso proxecto conta cun Driver, un PICAXE 28X2 optoacopladores, e o seu funcionamento baséase no programa anteriormente dito. Pero para que esto sexa posible antes tivemos que montar todos estes compoñentes. O primeiro que fixemos foron as reductoras e os optoacopladores. As reductoras únense ao Driver de maneira que reciben voltaxe e as señais para funcionar. Os optoacopladores van unidos a PCB da parte dianteira do coche, diferencian o CNY70 dereito do esquerdo, xa que é necesario para detectar a liña. Pero para qu todo esto funcione necesítase o PICAXE 28X2 que é o microcontrolador que permite realizar o programa. Cada LED, zumbador... que queiramos utilizar ten que pasar por un dos seus pines, que logo aparecerá a hora de programa poñendolle a función, as distintas situación segundo a voltaxe que se lle indica.
26

14.- VALORACIÓN PERSOAL
Creo que o noso proxecto é moi interesante, conta cun par de LED que marcan o rumbo do coche e ademáis o son do zumbador é moi divertido, seguramente se os rapaces visen agora o funcionamento do coche gustaríalles máis que na semana da ciencia. Aínda que tivemos algúns fallos e a presentación do coche non sexa impecable, está ben elaborado e conta cun montón de circuítos.

15.- Planos:

D

OALZADO

27

PERFIL

28

PLANTA

29

ISOMÉTRICA

30

16.- MATERIAL GRÁFICO

31

Interruptor

32

17.- ORZAMENTO
Tipo 1.-Base Coche Madeira de pino Carulina Branca 2.-Reductoras+Transmision Reductora+Motor Roda 3.-Picaxe+Cable(Paralelo/ serie) Cable RS-232 Jack macho Jack hembra Zóclao -SHUNT Portapilas Plano Conec Hembra 10V Regleta 2PIN 5MM Regleta 4PIN 5MM Resistencia 0,25W Paquete Pilas LR6 x8 4.-Saídas Zumbador Pizoeléctrico 1 Led amarelo Led vermello C.Integrado L293D 5.-Pilas/fontes de alimentación Paquete Pilas LR6 x4 Pilas 4,5V Pila 9V 6.-Man de obra 40 dias; 1h/dia; 5€/h 3 200 600 1 4 1 3,45 1,12 3,95 3,45 4,48 3,95 1 1 1 2,38 0,04 0,04 0,83 2,38 0,04 0,04 0,83 1 5 5 1 1 1 3 6 6 1 1,39 0,17 0,17 0,02 0,48 0,25 0,13 0,26 0,02 6,95 1,39 0,85 0,85 0,02 0,48 0,25 0,39 1,56 0,12 6,95 2 2 7,85 0,15 15,7 0,3 1 1 0,75 3,68 0,75 3,68 Concepto Cantidad Precio Importe

33

7.-Uso de maquinaria 0,5kWh Desoldador 8.-Outros elementos Conector Atacador rapido 100m Cable hilo azul 100mCable hilo vermello 100mCablecon. vermello Cable 10 Vias Estaño Broca HSS 1,25mm 9.-Total 1 1 1 1 1 2 1 1 0,32 5,30 10,04 10,04 10,04 0,26 10,42 2,74 0,80 0,32 5,30 10,04 10,04 10,04 0,52 10,42 2,74 0,80 743,351 7 1 0,183 42,77 1,281 42,77

Placa post Fv 200x300 1

34