You are on page 1of 49

ΑΓΩΓΗ άρθρου 6 παρ. 2 του ν.

2664/1998
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ………ΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Τακτική Διαδικασία)
ΑΓΩΓΗ
[Αρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 –Διόρθωση Ανακριβούς Πρώτης Εγγραφής]
Της ………………………………………………………………………………………… που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
…………………………………. και εκπροσωπείται νόμιμα.
Κ Α Τ Α
Του ………………………………….του ……………………….
………………………., οδός ………………. αριθμ. …………..

και

της

…………………………………….,

κατοίκου

Κοινοποιούμενη:
Προς τον κ.Προιστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου ……………………

Α.- ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1.- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

[ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ]
Είμαι αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος ενός ακινήτου που ευρίσκεται στη θέση
«………………..», στην περιοχή ……………….., του Δήμου ……………, ε…τός σχεδίου πόλεως, [στο
Ο.Τ. ……..] και επί της οδού …………………, έχοντος [του ακινήτου] πρόσοψη, στο ……….. όριο
αυτού, επί οδού …………………., επιφανείας εκ …………… τ.μ., σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως
[………………………….], συνορευομένου [σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως] ΒΟΡΕΙΩΣ, σε πλευρά,
μήκους …………… (….) μέτρων, με υφιστάμενη οδό, ΝΟΤΙΩΣ, σε πλευρά, μήκους ………………
μέτρα (……….) με ………………………, ΔΥΤΙΚΩΣ, σε πλευρά, μήκους ………………….. μέτρα με
…………….. και ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ, σε πλευρά, μήκους ………….. μέτρων με ……………………….
Το πιο πάνω ακίνητο απέκτησα με βάση τ………………………………………[συμβολαιογραφική πράξη
κτήσεως κυριότητας], που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθ/κείου
………….., σε τόμο …………., αριθμό ………. και σελίδα …………., την ……………
Δικαιοπάροχός μου είναι ο ……………………………………………………….., ο οποίος είχε αποκτήσει το ως
άνω περιγραφέν ακίνητο με ……….. από τον……………………………., με το υπ’ αριθμόν
…………………………….. συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών …………………………. μεταγραφέντος
τούτου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …………, στον τόμο ………. και αριθμό
……….
Απώτερος δικαιοπάροχος του ……………….. είναι και ο ……………………………………………………….., ο
οποίος είχε αποκτήσει το ως άνω περιγραφέν ακίνητο με ……….. από τον……………………………., με

1

το υπ’ αριθμόν …………………………….. συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών ………………………….
μεταγραφέντος τούτου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …………, στον τόμο
………. και αριθμό ……….
Επειδή υφίσταται αδιάλειπτη και συνεχής σειρά νόμιμων τίτλων, δυνάμει των οποίων ο
δικαιοπάροχος μου καθώς και οι δικαιοπάροχοι αυτού ήταν , κύριοι του περί ου η αίτησή μου
ακινήτου, το οποίο νέμομαι αδιάκοπα και αδιατάρακτα, ενεργώντας σε αυτό με διάνοια κυρίου
όλες τις πράξεις νομής που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισμό του.

[ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΡΟΥΣ]
Με βάση τ………………………………………[συμβολαιογραφική πράξη ή δικαστική απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου …………….] ενεγράφη ……………….. [υποθήκη ή προσημείωση], επί του
αμέσως παρακάτω περιγραφόμενου ακινήτου, προς εξασφάλιση δανείου, το οποίο συνήψα με
τον οφειλέτη μου ………………………………………, με βάση την από ……………….. σύμβαση …………………..,
ποσού ……………. Ευρώ.
Η παραπάνω ……………….[υποθήκη ή προσημείωση] ενεγράφη στα βιβλία Υποθηκών του
Υποθ/κείου ………….., σε τόμο …………., αριθμό ………. και σελίδα …………., την ……………
Το ακίνητο επί του οποίου ενέγραψα την ………………….. , επιφανείας εκ …………. τ.μ., [κατά τον
τίτλο κτήσεως] απέκτησε ο οφειλέτης μου κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με
………………………. και με βάση το υπ’ αριθμ. ………………/….. συμβόλαιο ……………… του
Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Αθ. Πολίτη, νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία
μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ………… στον τόμο …. και αριθμό …., την …………...
2.- ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΗΣ-ΚΑΤΟΧΗΣ
Επί του ακινήτου αυτού τόσον εγώ [ή ο οφειλέτης μου] αλλά και οι προηγούμενοι
δικαιοπάροχοί μου/του, ασκώ/ασκεί και ασκούσαν, διανοία κυρίου, όλες εκείνες τις
διακατοχικές πράξεις που αρμόζουν στα δικαιώματα κυριότητας, τα οποία έχω/έχει και
είχαν (μηδέποτε εναντιωθέντων τρίτων εις αυτά), συνεχώς και αδιαλείπτως, με νόμιμο τίτλο
και καλή πίστη, μη υφισταμένων επί του ακινήτου τούτου άλλων βαρών [πλήν του
προαναφερόμενου εγγραπτέου δικαιώματος] ή διεκδικήσεων παρ’ ουδενός.
Συγκεκριμένα, διενεργούνται συνεχώς και αδιαλείπτως οι ακόλουθες πράξεις νομής :
………………..[ιδιοκατοίκηση/ιδιόχρηση/εκμίσθωση/καθαρισμός ακινήτου, πληρωμή φόρων και
τελών κλπ] …………………………………………
Τις πράξεις κυριότητας, νομής και κατοχής [που προανέφερα] διενεργώ εγώ ο
ίδιος/διενεργεί αυτός [ο οφειλέτης μου], αδιαλείπτως, από την ημέρα κτήσεως του ακινήτου
μέχρι σήμερα.
3.- ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
Επειδή η περιοχή ……………………………………….. του Δήμου ……………………………, του Νομού
…………………., στην οποία κείται το πιο κάτω περιγραφόμενο ακίνητο εντάχθηκε στο Εθνικό
Κτηματολόγιο [… πρόγραμμα], με βάση την υπ΄ αριθμ. ……………… απόφαση του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ
[Φ.Ε.Κ. ……………….], σε συνέχεια με την υπ΄ αριθμ. …………. Απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. περαιώθηκε
η διαδικασία της Κτηματογράφησης [Φ.Ε.Κ. …………………………] για τα ακίνητα της περιοχής που
βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ………………………….και ήδη η εν λόγω
περιοχή εισήλθε στο στάδιο των «πρώτων εγγραφών», από την ……………..

2

Με την κήρυξη της περιοχής του Δήμου …………………….. σε κτηματογράφηση, υπέβαλα την
σχετική δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος του ν. 2308/95, περί του ανωτέρω δικαιώματός
μου και για την υποβολή της σχετικής δηλώσεως έλαβα τον υπ΄ αριθμ. ………………….. αριθμό
πρωτοκόλλου.
Επειδή η ανωτέρω δήλωση
……………………………………………………………

εγγραπτέου

δικαιώματος

συνοδευόταν

από

4.- ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Το εν λόγω ακίνητο εμφαίνεται στο αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και στο
απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου, που προσαρτώνται
στην παρούσα αγωγή [και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της], ως ακολούθως:
Β.- ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΥΠΟΘΗΚΗ ή ΤΗΝ
ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ].
Επειδή το παραπάνω εμπράγματο δικαίωμα δεν συμπεριελήφθηκε ορθά στο οικείο
κτηματολογικό φύλλο, του ακινήτου [με ΚΑΕΚ ……………………], καθόσον στην σχετική εγγραφή
αναφέρεται –εσφαλμένως- ότι ………………………………………………………………………
Επειδή λόγω του ανωτέρω σφάλματος η εν λόγω «πρώτη εγγραφή» θεωρείται
ανακριβής και το σφάλμα είναι ουσιώδες.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2664/1998, όπως τούτο τροποποιήθηκε
από το άρθρο 2 του ν. 3127/2003, περί Εθνικού Κτηματολογίου, έχω έννομο συμφέρον και
δικαιούμαι, σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, να ασκήσω την προβλεπόμενη από
τον Νόμο αγωγή, στο Δικαστήριό Σας, και να ζητήσω με την εκδοθησόμενη απόφαση την
αναγνώριση του δικαιώματός μου που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και την
διόρθωσης αυτής, στα σχετικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου ……………………….
ΑΞΙΑ ΕΠΙΔΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Η αξία του όλου ακινήτου των …………….. τ.μ. ανέρχεται σήμερα στο ποσόν των
………………. Ευρώ.
ΑΞΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Επειδή η παρούσα αγωγή μου εισάγεται αρμοδίως ενώπιον του Δικαστηρίου Σας,
κατά τόπον και καθ΄ ύλην, λόγω της θέσεως του ακινήτου και της αξίας του εμπραγμάτου
δικαιώματος, η οποία ανέρχεται στο ποσό των ……………… ευρώ.
Γ.- ΒΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ : Αρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2664/1998 και άρθρο 70 ΚπολΔ.
Επειδή λόγω της ανακριβούς πρώτης εγγραφής, συνιστάμενης εις
……………………………………………………..το προπεριγραφόμενο ακίνητο, έχον ΚΑΕΚ, χαρακτηρίζεται
…………………………………………………………………………………. και κατ΄ αυτόν τον τρόπο προσβάλλονται τα

3

επι του ανωτέρω ακινήτου δικαιώματά μου, αναφορικά με την νομίμως υφισταμένη
…………………….. [εγγραπτέο δικαίωμα].

Δ.- ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Επειδή έχω άμεσο έννομο συμφέρον προς άσκηση της παρούσης αγωγής μου, κατ΄
άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2664/1998, αφού αμφισβητείται και προσβάλλεται άμεσα το
εμπράγματο δικαίωμά μου [………………………..], επί του ακινήτου.
Επειδή είμαι δικαιούχος του προαναφερθέντος εμπραγμάτου δικαιώματος
[…………………].
Επειδή ο εναγόμενος αναγράφεται εσφαλμένα [στο κτηματολογικό φύλλο του
ακινήτου] ως δικαιούχος του δικαιώματος.
[ΕΠΙ ΒΑΡΟΥΣ] Επειδή κινδυνεύει η διασφάλιση της απαιτήσεώς μου, σε περίπτωση
που δεν διορθωθεί η παραπάνω ανακριβής εγγραφή.
Επειδή η παρούσα αγωγή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.
ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Και με την ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός μου.
ΖΗΤΩ
1) Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου.
2) Να αναγνωριστεί:
 Το δικαίωμα κυριότητός μου ή το δικαίωμα κυριότητος του οφειλέτη μου
………………………, επί του προπεριγραφέντος ακινήτου
 ή το εμπράγματο δικαίωμά μου [υποθήκη ή προσημείωση] επί του
προπεριγραφόμενου ακινήτου, που ενέγραψα, λόγω χορηγήσεως δανείου
…………………………..
 ή [επί ανεντόπιστου] το δικαίωμα κυριότητος του οφειλέτη μου, επί του
προπεριγραφόμενου ακινήτου και ταυτόχρονα το εμπράγματο δικαίωμά μου
[υποθήκη ή προσημείωση], που ενέγραψα, λόγω χορηγήσεως δανείου
…………………………..
3) Να διαταχθεί η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής που αφορά το ακίνητο, με
Κ.Α.Ε.Κ. ………………………., ή το εγγραπτέο δικαίωμά μου [υποθήκη ή προσημείωση], ώστε να
αναγράφεται εφεξής:
 αφενός
μεν το δικαίωμα κυριότητος του οφειλέτη μου, επί του
προπεριγραφόμενου ακινήτου και
 αφετέρου το προαναφερθέν εμπράγματο δικαίωμα της ……………………, που
ασφαλίζει την αναφερόμενη στο ιστορικό απαίτησή μου, κατά του οφειλέτη μου.
4) Να διαταχθεί ο Προιστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου ………….. να προβεί στην
διόρθωση της πρώτης εγγραφής, όσον αφορά το προπεριγραφόμενο εγγραπτέο δικαίωμα,
επί του προπεριγραφόμενου ακινήτου.
5) Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική μου δαπάνη.

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

4

Αθήνα,

…..-4-2007

ΝΟΤΙΩΣ. την …………… Δικαιοπάροχος του οφειλέτη μου είναι ο ………………………………………………………. στον τόμο ………. ΔΥΤΙΚΩΣ. μεταγραφέντος τούτου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …………. επί οδού ………………….. μήκους ……………… μέτρα (………. σε πλευρά. από τον…………………………….) με ………………………. νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών. στην περιοχή ………………... και εκπροσωπείται νόμιμα.. από τον……………………………. …….. ε…τός σχεδίου πόλεως.ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ Είμαι αποκλειστική κυρία. στον τόμο ………..-.. και αριθμό ………. και σελίδα ………….μ. συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών ………………………….. 3 του ν. επιφανείας εκ …………… τ. και αριθμό ……….. αριθμό ………. Το πιο πάνω ακίνητο απέκτησα με βάση τ………………………………………[συμβολαιογραφική πράξη κτήσεως κυριότητας].. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ Στο Ελληνικό Δημόσιο...Τ.. συνορευομένου [σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως] ΒΟΡΕΙΩΣ. στο ………. ο οποίος είχε αποκτήσει το ως άνω περιγραφέν ακίνητο με ………. όριο αυτού. κύριοι του περί ου η αίτησή μου ακινήτου. μήκους …………………. Επειδή υφίσταται αδιάλειπτη και συνεχής σειρά νόμιμων τίτλων. σε τόμο …………. με υφιστάμενη οδό. και ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ. σε πλευρά.. Απώτερος δικαιοπάροχος του ………………. 5 . 2664/1998 [«Αγνωστος Ιδιοκτήτης»] Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ Της ………………………………………………………………………………………… που εδρεύει στην Αθήνα. μήκους …………… (….. σε πλευρά. κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα 1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ . του Δήμου ……………. έχοντος [του ακινήτου] πρόσοψη. νομέας και κάτοχος ενός ακινήτου που ευρίσκεται στη θέση «………………. δυνάμει των οποίων ο δικαιοπάροχος μου καθώς και οι δικαιοπάροχοι αυτού ήταν .. μεταγραφέντος τούτου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …………. το οποίο νέμομαι αδιάκοπα και αδιατάρακτα..ΑΙΤΗΣΗ άρθρου 6 παρ.] και επί της οδού ………………….. οδός …………………………………. σε πλευρά. ενεργώντας σε αυτό με διάνοια κυρίου όλες τις πράξεις νομής που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισμό του. με το υπ’ αριθμόν ……………………………... με το υπ’ αριθμόν ……………………………. μήκους …………. συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών …………………………. που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθ/κείου …………...»..].) μέτρων. ο οποίος είχε αποκτήσει το ως άνω περιγραφέν ακίνητο με ………. μέτρα με ……………. μέτρων με ………………………. [στο Ο.. σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως […………………………. είναι και ο ……………………………………………………….

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. σε κτηματογράφηση. από την ……………. εκ παραδρομής. ………………. 3 του ν. 3481/2006. Επειδή λόγω της μη εγγραφής του ιδιοκτησιακού μου δικαιώματος. με συνέπεια συνταχθούν οι πρώτες εγγραφές. επί του προπεριγραφομένου ακινήτου..Κ. συνεχώς και αδιαλείπτως. με την ένδειξη αγνώστου ιδιοκτήτη.. του Νομού ………………….. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. ΠΕΧΩΔΕ [Φ. νομής και κατοχής [που προανέφερα] διενεργώ εγώ ο ίδιος/διενεργεί αυτός [ο οφειλέτης μου]. 3127/2003 και με το άρθρο 2 παρ.[ιδιοκατοίκηση/ιδιόχρηση/εκμίσθωση/καθαρισμός ακινήτου. σε συνέχεια με την υπ΄ αριθμ. δεν υπέβαλα την προβλεπόμενη από τον Νόμο δήλωση περί του εγγραπτέου δικαιώματός μου. 5. Επειδή με την κήρυξη της περιοχής του Δήμου ……………………. 2 του ν. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.Χ.. ασκώ/ασκεί και ασκούσαν. ως ακολούθως: 4. από την ημέρα κτήσεως του ακινήτου μέχρι σήμερα.Ε.. Απόφαση του Ο.. αλλά εμφανίζεται στα κτηματολογικά βιβλία και τους πίνακες. διενεργούνται συνεχώς και αδιαλείπτως οι ακόλουθες πράξεις νομής : ………………. ……………… απόφαση του Υπ. με βάση την υπ΄ αριθμ. αδιαλείπτως.2.]. που προσαρτώνται στην παρούσα αίτηση [και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της]. …………. …………………………] για τα ακίνητα της περιοχής που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου …………………………. Συγκεκριμένα. η εν λόγω «πρώτη εγγραφή» θεωρείται ανακριβής. 2664/1998. με βάση τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν καθώς και τους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα που συντάχθηκαν και το ακίνητό μου έλαβε ΚΑΕΚ …………………………. περαιώθηκε η διαδικασία της Κτηματογράφησης [Φ. μη υφισταμένων επί του ακινήτου τούτου άλλων βαρών [πλήν του προαναφερόμενου εγγραπτέου δικαιώματος] ή διεκδικήσεων παρ’ ουδενός.ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΗΣ-ΚΑΤΟΧΗΣ Επί του ακινήτου αυτού τόσον εγώ [ή ο οφειλέτης μου] αλλά και οι προηγούμενοι δικαιοπάροχοί μου/του. διανοία κυρίου.Κ.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το εν λόγω ακίνητο εμφαίνεται στο αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και στο απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου. Επειδή. πληρωμή φόρων και τελών κλπ] ………………………………………… Τις πράξεις κυριότητας. με νόμιμο τίτλο και καλή πίστη. τα οποία έχω/έχει και είχαν (μηδέποτε εναντιωθέντων τρίτων εις αυτά)..ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ [ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ]. στην οποία κείται το πιο κάτω περιγραφόμενο ακίνητο εντάχθηκε στο Εθνικό Κτηματολόγιο [… πρόγραμμα]. Επειδή η περιοχή ……………………………………….. στην περίπτωση των αρχικών εγγραφών με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» 6 ..Ε. 3.και ήδη η εν λόγω περιοχή εισήλθε στο στάδιο των «πρώτων εγγραφών».Ε.Κ. του Δήμου ……………………………. 3 του ν. όλες εκείνες τις διακατοχικές πράξεις που αρμόζουν στα δικαιώματα κυριότητας.

Επειδή η παρούσα αίτησή μου ασκείται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας. 3 του ν. 2664/1998. έχω έννομο συμφέρον και δικαίωμα.. όπως τροποποιήθηκε κασι ισχύει. ΖΗΤΩ Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου. σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής. 3481/2006 και ισχύει. όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.. όπως στην προκείμενη περίπτωση. και το οποίο φέρει ΚΑΕΚ ……………. σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. αφού το επίμαχο ακίνητο δεν είναι «αγνώστου ιδιοκτήτη» αλλά ανήκει σε εμένα κατά πλήρη και αδιαφιλονίκητη κυριότητα δυνάμει συνεχούς και αδιάλειπτης σειράς νόμιμων τίτλων. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Επειδή. Να αναγνωριστεί η πλήρης.Κ. 2 του ν. δεδομένου ότι το νομίμως κτηθέν εμπράγματο δικαίωμά μου προσβάλλεται από την ως άνω ανακριβή και εσφαλμένη πρώτη εγγραφή ως «αγνώστου» 7 . είναι προδήλως ανακριβής και εσφαλμένη. 2 του ν. μέχρις ότου ορισθεί αυτός. που προσβάλλεται με την ανακριβή πρώτη εγγραφή και την διόρθωση αυτής [της πρώτης εγγραφής] στα σχετικά βιβλία του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου. στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου.. Επειδή η αίτησή μου εισάγεται αρμοδίως ενώπιον του Δικαστηρίου Σας. η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου και. ενόψει των παραπάνω. κατά τα προαναφερόμενα. του Δήμου …………………….κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 9. για τα ακίνητα της περιοχής του Δήμου …………………… καθώς και η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στο Κτηματολογικό Βιβλίο του Δήμου …………………………. από τον Ο. του ……………… εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ………………. στην προκειμένη περίπτωση η πρώτη εγγραφή στο Κτηματολογικό Φύλλο που αντιστοιχεί στο περί ου η αγωγή ακίνητο. Επειδή. βάσιμη και αληθινή.. κατά τόπον και καθ΄ ύλην. 6. αντί της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αγωγής. διαπιστώθηκε η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης. Επειδή η αίτησή μου είναι νόμιμη. η διόρθωση μπορεί να ζητηθεί με αίτηση εκείνου που ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηματολόγιο δικαίωμα. που βρίσκεται στη θέση……………. αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα μου επί της προπεριγραφόμενης λεπτομερώς ιδιοκτησίας μου δηλ..Χ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ ΑΥΤΟΎΣ Και για όσους τυχόν προσθέσω κατά τη συζήτηση της παρούσας με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου.Ε. που δικάζει κατά την διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας. Επειδή. να ασκήσω την κρινόμενη αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο και να ζητήσω με την εκδοθησόμενη απόφαση την αναγνώριση του δικαιώματός μου. αποδεικνύεται δε από έγγραφα τα οποία θα προσκομίσω ενώπιόν Σας. 2664/1998.

. και να καταχωρισθεί η ορθή εγγραφή και το εμπράγματο δικαίωμά μου. αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα μου κατά ποσοστό 100%. Να διαταχθούν τα νόμιμα. Να διαταχθεί η διόρθωση της πρώτης εγγραφής στο Κτηματολογικό Φύλλο του ως άνω ακινήτου. ήτοι ότι το επίδικο ακίνητο ευρίσκεται στην πλήρη. …………………-4-2007 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 8 . όπου εσφαλμένα φέρεται ως κύριος «άγνωστος» με ποσοστό δικαιώματος κυριότητος 100%.. σε σχέση με την πιο πάνω κτηματολογική εγγραφή. Να διαταχθεί ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου……………….ιδιοκτήτη. να προβεί σε όλες τις κατά το νόμο ενέργειες για την διόρθωση της ως άνω εσφαλμένης πρώτης εγγραφής στο Κτηματολογικό Βιβλίο και στο Κτηματολογικό Φύλλο του ακινήτου. Αθήνα.

σε πλευρά.μ. 2664/1998 –Διόρθωση Ανακριβούς Εγγραφής] Της ………………………………………………………………………………………… που εδρεύει στην Αθήνα...ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ [ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ] Είμαι αποκλειστική κυρία. 2664/1998 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ………ΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τακτική Διαδικασία) ΑΓΩΓΗ [Αρθρου 7Α παρ. στο ……….. μέτρων με ………………………. αριθμ.].... με υφιστάμενη οδό.ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1. σε τόμο ………….. επί οδού …………………. Κ Α Τ Α Του ……………………………………………. την …………… Δικαιοπάροχός μου είναι ο ………………………………………………………. και ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ. όριο αυτού..Τ.. 9 .) με ………………………. σε πλευρά. …………. και αριθμό ……….. μήκους …………… (….ΑΓΩΓΗ άρθρου 7Α του ν. 1 και άρθρου 6 παρ. συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών ………………………….. Το πιο πάνω ακίνητο απέκτησα με βάση τ………………………………………[συμβολαιογραφική πράξη κτήσεως κυριότητας]. στον τόμο ………. από τον……………………………. μεταγραφέντος τούτου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …………. ε…τός σχεδίου πόλεως.. 2 του Ν. μήκους ……………… μέτρα (………. Κοινοποίηση: Προς τον κ. οδός …………………………………..) μέτρων. μήκους …………………... έχοντος [του ακινήτου] πρόσοψη. που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθ/κείου …………. στην περιοχή ……………….. ……. [στο Ο.. και εκπροσωπείται νόμιμα.] και επί της οδού ………………….. σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως [………………………….. ΝΟΤΙΩΣ. του ………………………και της ……………. συνορευομένου [σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως] ΒΟΡΕΙΩΣ. μέτρα με ……………. νομέας και κάτοχος ενός ακινήτου που ευρίσκεται στη θέση «………………. του Δήμου ……………. ο οποίος είχε αποκτήσει το ως άνω περιγραφέν ακίνητο με ………. σε πλευρά.. επιφανείας εκ …………… τ. μήκους ………….». κατοίκου …………………….. σε πλευρά..Προιστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου …………………… Α. με το υπ’ αριθμόν ……………………………. και σελίδα …………. αριθμό ………. ΔΥΤΙΚΩΣ.

. προς εξασφάλιση δανείου. επί του αμέσως παρακάτω περιγραφόμενου ακινήτου... μη υφισταμένων επί του ακινήτου τούτου άλλων βαρών [πλήν του προαναφερόμενου εγγραπτέου δικαιώματος] ή διεκδικήσεων παρ’ ουδενός.....Ε. νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ………… στον τόμο …. Επειδή η περιοχή ………………………………………. στον τόμο ……….. ο οποίος είχε αποκτήσει το ως άνω περιγραφέν ακίνητο με ………. 3.. και με βάση το υπ’ αριθμ.ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΗΣ-ΚΑΤΟΧΗΣ Επί του ακινήτου αυτού τόσον εγώ [ή ο οφειλέτης μου] αλλά και οι προηγούμενοι δικαιοπάροχοί μου/του. και αριθμό …. συνεχώς και αδιαλείπτως. αριθμό ………....[ιδιοκατοίκηση/ιδιόχρηση/εκμίσθωση/καθαρισμός ακινήτου. νομή και κατοχή. και σελίδα …………. Συγκεκριμένα. ……………… απόφαση του Υπ.. . Επειδή υφίσταται αδιάλειπτη και συνεχής σειρά νόμιμων τίτλων.Κ.Κ.Χ.[υποθήκη ή προσημείωση] ενεγράφη στα βιβλία Υποθηκών του Υποθ/κείου …………. [κατά τον τίτλο κτήσεως] απέκτησε ο οφειλέτης μου κατά πλήρη κυριότητα. με ………………………. συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών …………………………. δυνάμει των οποίων ο δικαιοπάροχος μου καθώς και οι δικαιοπάροχοι αυτού ήταν . ενεργώντας σε αυτό με διάνοια κυρίου όλες τις πράξεις νομής που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισμό του. ασκώ/ασκεί και ασκούσαν. με το υπ’ αριθμόν ……………………………. συμβόλαιο ……………… του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Αθ.. την …………… Το ακίνητο επί του οποίου ενέγραψα την …………………. του Νομού …………………. επιφανείας εκ …………... σε συνέχεια με την υπ΄ αριθμ. και αριθμό ……….. [ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΡΟΥΣ] Με βάση τ………………………………………[συμβολαιογραφική πράξη ή δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ……………. …………………………] για τα ακίνητα της περιοχής που 10 . ποσού ……………. με βάση την από ………………. Ευρώ. στην οποία κείται το πιο κάτω περιγραφόμενο ακίνητο εντάχθηκε στο Εθνικό Κτηματολόγιο [… πρόγραμμα]. του Δήμου ……………………………. ………………. το οποίο νέμομαι αδιάκοπα και αδιατάρακτα. το οποίο συνήψα με τον οφειλέτη μου ……………………………………….. διενεργούνται συνεχώς και αδιαλείπτως οι ακόλουθες πράξεις νομής : ……………….. όλες εκείνες τις διακατοχικές πράξεις που αρμόζουν στα δικαιώματα κυριότητας.. νομής και κατοχής [που προανέφερα] διενεργώ εγώ ο ίδιος/διενεργεί αυτός [ο οφειλέτης μου].].Ε.. από την ημέρα κτήσεως του ακινήτου μέχρι σήμερα.ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. διανοία κυρίου. αδιαλείπτως. με νόμιμο τίτλο και καλή πίστη. τ. …………. από τον……………………………. [υποθήκη ή προσημείωση]. ………………/….. με βάση την υπ΄ αριθμ. σύμβαση …………………. Απόφαση του Ο. την ………….μ. ΠΕΧΩΔΕ [Φ. κύριοι του περί ου η αίτησή μου ακινήτου. τα οποία έχω/έχει και είχαν (μηδέποτε εναντιωθέντων τρίτων εις αυτά). σε τόμο ………….Ε. 2. μεταγραφέντος τούτου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …………. περαιώθηκε η διαδικασία της Κτηματογράφησης [Φ.Απώτερος δικαιοπάροχος του …………………… είναι και ο ……………………………………………………….] ενεγράφη ………………. πληρωμή φόρων και τελών κλπ] ………………………………………… Τις πράξεις κυριότητας. Η παραπάνω ……………….Κ... Πολίτη.

συμβόλαιο του Συμβ/φου ………………. με βάση ………… [τίτλος] ………………. Επειδή σκοπείται η διενέργεια επόμενης πράξης ………………... δεν έχει μεταβιβασθεί ή επιβαρυνθεί.ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Περιπτώσεις: 1) Παρ. 1 εδάφιο β΄ Επειδή νόμιμα συνέστησα δικαίωμα υποθήκης [ή προσημειώσεως υποθήκης]. 4.. ΑΞΙΑ ΕΠΙΔΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 11 . Επειδή δεν έχει καταχωρηθεί στις πρώτες εγγραφές του εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας επί του προπεριγραφομένου ακινήτου. …………. από την …………….. με δικαίωμα ………………………….ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το εν λόγω ακίνητο εμφαίνεται στο αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και στο απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου. που προσαρτώνται στην παρούσα αγωγή [και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της].. ως ακολούθως: Β.. με βάση το υπ΄ αριθμ.. Επειδή το πιο πάνω δικαίωμα κυριότητος. 3) Παρ. πρίν την έναρξη των πρώτων εγγραφών. Επειδή λόγω του ανωτέρω σφάλματος η εν λόγω «πρώτη εγγραφή» θεωρείται ανακριβής και το σφάλμα είναι ουσιώδες. 1 εδάφιο γ΄ Επειδή το πιο πάνω εμπράγματο δικαίωμα [υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης] έχει νόμιμα καταχωρισθεί στις πρώτες εγγραφές και έχει νόμιμα επιβαρυνθεί. εν τω μεταξύ. Επειδή το πιο πάνω ακίνητο μεταβιβάσθηκε. λόγω …………….και ήδη η εν λόγω περιοχή εισήλθε στο στάδιο των «πρώτων εγγραφών»..βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου …………………………. που δεν εμφαίνεται στις πρώτες εγγραφές. και λόγω της ελλείψεως καταχώρισης στις πρώτες εγγραφές. με βάση την εξουσία που πηγάζει για το εν λόγω βάρος διατάξεις. 1 εδάφιο α΄ Επειδή δεν καταχωρήθηκε στις πρώτες εγγραφές του εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας επί του προπεριγραφομένου ακινήτου.. δεν έχει ακόμη μεταγραφεί στο Κτηματολογικό Γραφείο ……………… 2) Παρ.

η οποία ανέρχεται στο ποσό των ……………… ευρώ. Ευρώ. και κατ΄ αυτόν τον τρόπο προσβάλλονται τα επι του ανωτέρω ακινήτου δικαιώματά μου. να ασκήσω την προβλεπόμενη από τον Νόμο αγωγή. έχον ΚΑΕΚ.]. και 6 παρ. Επειδή λόγω της [μη] καταχώρισης του επίδικου εγγραπτέου δικαιώματος.ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Η κατά τα παραπάνω ανακριβής εγγραφή μου προξενεί μεγάλη ζημία. λόγω της θέσεως του ακινήτου και της αξίας του εμπραγμάτου δικαιώματος. με βάση τον προαναφερθέντα τρόπο. ΑΞΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Επειδή η παρούσα αγωγή μου εισάγεται αρμοδίως ενώπιον του Δικαστηρίου Σας. στα σχετικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου ………………………. πρέπει να υποχρεωθεί ο Προιστάμενος του Κτηματολογικού να εγγράψει τα ανωτέρω δικαιώματα [κυριότητα και ………………………] στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. έχω έννομο συμφέρον και δικαιούμαι. [δεν] έχει καταχωρηθεί το πιο πάνω εμπράγματο δικαιώμα σ΄ αυτές. [εγγραπτέο δικαίωμα]. και να ζητήσω με την εκδοθησόμενη απόφαση την αναγνώριση του δικαιώματός μου που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και την διόρθωσης αυτής. Επειδή πρέπει να αναγνωρισθεί ………………………………………………………………………… και ακολούθως η εγγραφείσα [στο αρμόδιο Υποθ/κείο] ………………………. τ.μ. …. επί του ακινήτου. το οποίο χαρακτηρίζεται ………………………………………………………………………………….. Επειδή η παρούσα αγωγή μου είναι νόμιμη. αναφορικά με την νομίμως υφισταμένη ……………………. Δ. αφού αμφισβητείται και προσβάλλεται άμεσα το εμπράγματο δικαίωμά μου [………………………..ανακριβής εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο ως …………………………………………………. Επειδή κινδυνεύει η διασφάλιση της απαιτήσεώς μου. Επειδή είμαι δικαιούχος του προαναφερθέντος εμπραγμάτου δικαιώματος […………………]. 2 του ν.Η αξία του όλου ακινήτου των ……………. 2 του ν.. στις «πρώτες εγγραφές». κατά τόπον και καθ΄ ύλην. στο Δικαστήριό Σας. αφού αυτή η εσφαλμένη . Γ. 2664/1998 και με το άρθρο 70 ΚΠολΔ..ΒΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ : Αρθρο 7 Α σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. Επειδή σύμφωνα με τα άρθρα 7Α παρ. επί του ακινήτου.. Έχω επομένως άμεσο έννομο συμφέρον προς άσκηση της παρούσης αγωγής μου.. βάσιμη και αληθινή. σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής. ανέρχεται σήμερα στο ποσόν των ………………. 12 .. 2664/1998. αφού νόμιμα απέκτησα τούτο. όσον αφορά το προπεριγραφόμενο ακίνητο. οδηγεί σε ……………………………………………………… του παραπάνω εμπραγμάτου δικαιώματός μου. σε περίπτωση που δεν διορθωθεί η παραπάνω ανακριβής εγγραφή.

. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 13 ….Α. 3.. ώστε να αναγράφεται εφεξής το προαναφερθέν εμπράγματο δικαίωμα της …………………….Κ. ………………………. Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική μου δαπάνη. που ασφαλίζει την αναφερόμενη στο ιστορικό απαίτησή μου..-4-2007 . κατά του οφειλέτη μου. να προβεί στην διόρθωση της πρώτης εγγραφής.. και το εγγραπτέο δικαίωμά μου [υποθήκη ή προσημείωση]. που ενέγραψα.ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Και με την ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός μου. 5. ΖΗΤΩ 1. Να αναγνωριστεί το εμπράγματο δικαίωμά μου [υποθήκη ή προσημείωση] επί του προπεριγραφόμενου ακινήτου. 2. 4. Να διαταχθεί ο Προιστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου …………. επί του προπεριγραφόμενου ακινήτου. Να διορθωθεί η ανακριβής εγγραφή που αφορά το ακίνητο. λόγω χορηγήσεως δανείου …………………………. όσον αφορά το προπεριγραφόμενο εγγραπτέο δικαίωμα. Αθήνα.Ε. με Κ.

Τ. στον τόμο ……….. μέτρα με ……………. κύριοι του περί ου η αίτησή μου ακινήτου. μήκους …………… (…....] και επί της οδού …………………. μήκους …………. ο οποίος είχε αποκτήσει το ως άνω περιγραφέν ακίνητο με ……….. σε πλευρά. όριο αυτού... συνορευομένου [σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως] ΒΟΡΕΙΩΣ. δυνάμει των οποίων ο δικαιοπάροχος μου καθώς και οι δικαιοπάροχοι αυτού ήταν . μήκους ……………… μέτρα (……….].) και εκπροσωπείται νόμιμα. επί οδού …………………. 8 του Ν.……. στο ……….ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1. Απώτερος δικαιοπάροχος μου είναι και ο ………………………………………………………...μ. από τον……………………………. ……………………………. με το υπ’ αριθμόν …………………………….. σε πλευρά. με υφιστάμενη οδό. νομέας και κάτοχος ενός ακινήτου που ευρίσκεται στη θέση «………………. μεταγραφέντος τούτου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ………….. του Δήμου …………….. ΔΥΤΙΚΩΣ.ΑΙΤΗΣΗ άρθρου 6 παρ. ΝΟΤΙΩΣ.) με ………………………. Επειδή υφίσταται αδιάλειπτη και συνεχής σειρά νόμιμων τίτλων. συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών …………………………. από τον……………………………. [συμβολαιογραφική πράξη κτήσεως κυριότητας]. την …………… Δικαιοπάροχός μου είναι ο ……………………………………………………….. μέτρων με ……………………… Το πιο πάνω ακίνητο απέκτησα με βάση τ………………………. έχοντος [του ακινήτου] πρόσοψη. αριθμό ………. και αριθμό ………. ο οποίος είχε αποκτήσει το ως άνω περιγραφέν ακίνητο με ……….. στον τόμο ………. μεταγραφέντος τούτου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ………….». ……. συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών …………………………. με το υπ’ αριθμόν ……………………………. ε…τός σχεδίου πόλεως... σε πλευρά. 8 του ν. 14 .. και ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ.. επιφανείας εκ …………… τ.. 2664/1998 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ [Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας] ΑΙΤΗΣΗ [Αρθρου 6 παρ... 2664/1998] Της ………………………………………………………………………………. μήκους …………………... [στο Ο. σε τόμο ………….. και σελίδα …………. ενεργώντας σε αυτό με διάνοια κυρίου όλες τις πράξεις νομής που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισμό του. σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως […………………………. σε πλευρά. που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Α.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ [ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ] Είμαι αποκλειστική κυρία.. στην περιοχή ………………...) μέτρων. και αριθμό ……….. που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθ/κείου …………. το οποίο νέμομαι αδιάκοπα και αδιατάρακτα.

] ενεγράφη ………………. του Δήμου ……………………………. πληρωμή φόρων και τελών κλπ] ………………………………………… Τις πράξεις κυριότητας. εγγραπτέου 15 δικαιώματος συνοδευόταν από . με βάση την από ………………. Επειδή η περιοχή ……………………………………….μ. υπέβαλα την σχετική δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος του ν. στην οποία κείται το πιο κάτω περιγραφόμενο ακίνητο εντάχθηκε στο Εθνικό Κτηματολόγιο [… πρόγραμμα]. την …………. Συγκεκριμένα. από την ……………..... .[υποθήκη ή προσημείωση] ενεγράφη στα βιβλία Υποθηκών του Υποθ/κείου …………. ………………/….. ……………… απόφαση του Υπ. ποσού …………….Ε. σε κτηματογράφηση.. αριθμό πρωτοκόλλου.. επί του αμέσως παρακάτω περιγραφόμενου ακινήτου..]. σύμβαση …………………. από την ημέρα κτήσεως του ακινήτου μέχρι σήμερα.Ε. συμβόλαιο ……………… του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Αθ. Ευρώ. Πολίτη. τ. περί του ανωτέρω δικαιώματός μου και για την υποβολή της σχετικής δηλώσεως έλαβα τον υπ΄ αριθμ. και σελίδα …………. το οποίο συνήψα με τον οφειλέτη μου ………………………………………... την …………… Το ακίνητο επί του οποίου ενέγραψα την …………………. νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ………… στον τόμο …. τα οποία έχω/έχει και είχαν (μηδέποτε εναντιωθέντων τρίτων εις αυτά). προς εξασφάλιση δανείου.Χ..και ήδη η εν λόγω περιοχή εισήλθε στο στάδιο των «πρώτων εγγραφών».. νομής και κατοχής [που προανέφερα] διενεργώ εγώ ο ίδιος/διενεργεί αυτός [ο οφειλέτης μου]. σε συνέχεια με την υπ΄ αριθμ. Η παραπάνω ………………. συνεχώς και αδιαλείπτως.Κ..ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 3.. μη υφισταμένων επί του ακινήτου τούτου άλλων βαρών [πλήν του προαναφερόμενου εγγραπτέου δικαιώματος] ή διεκδικήσεων παρ’ ουδενός. και αριθμό …...[ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΡΟΥΣ] Με βάση τ………………………………………[συμβολαιογραφική πράξη ή δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ……………. 2308/95. Με την κήρυξη της περιοχής του Δήμου …………………….. και με βάση το υπ’ αριθμ. …………. [υποθήκη ή προσημείωση].. Επειδή η ανωτέρω δήλωση ………………………………………………. διανοία κυρίου.Ε. ………………..[ιδιοκατοίκηση/ιδιόχρηση/εκμίσθωση/καθαρισμός ακινήτου. 2. [κατά τον τίτλο κτήσεως] απέκτησε ο οφειλέτης μου κατά πλήρη κυριότητα. περαιώθηκε η διαδικασία της Κτηματογράφησης [Φ. Απόφαση του Ο. σε τόμο …………. νομή και κατοχή.. όλες εκείνες τις διακατοχικές πράξεις που αρμόζουν στα δικαιώματα κυριότητας. με νόμιμο τίτλο και καλή πίστη. αδιαλείπτως.Κ. ΠΕΧΩΔΕ [Φ. επιφανείας εκ …………. του Νομού …………………. με βάση την υπ΄ αριθμ. με ………………………. ασκώ/ασκεί και ασκούσαν. …………………………] για τα ακίνητα της περιοχής που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου …………………………. διενεργούνται συνεχώς και αδιαλείπτως οι ακόλουθες πράξεις νομής : ………………. αριθμό ………. ………………….Κ..ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΗΣ-ΚΑΤΟΧΗΣ Επί του ακινήτου αυτού τόσον εγώ [ή ο οφειλέτης μου] αλλά και οι προηγούμενοι δικαιοπάροχοί μου/του..

με Κ. Να διορθωθεί η ανακριβής κτηματολογική εγγραφή που αφορά το ακίνητο. 2664/1998. με συνέπεια να καταγραφεί τούτο. Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου. Επειδή η παρούσα αίτησή μου είναι νόμιμη. κατ΄ άρθρο 6 παρ. Γ. 2. Πρωτοκ ……………. 2664/1998 έχω έννομο συμφέρον και δικαίωμα σε περίπτωση ανακριβούς αναφοράς του εμβαδού ή άλλων στοιχείων της πρώτης εγγραφής.Ε. ……………………….. επί του προπεριγραφόμενου ακινήτου. 8 του ν. ……………………………….. υποθήκη ή προσημείωση].]. όσον αφορά το προαναφερόμενο εγγραπτέο δικαίωμα. 2664/1998. όπως στην προκείμενη περίπτωση.Α. και το εγγραπτέο δικαίωμά μου [κυριότητα κλπ. η «πρώτη εγγραφή» είναι εσφαλμένη καθόσον ………………………………………………………………………. ΖΗΤΩ 1. βάσιμη και αληθινή.Επειδή υπέβαλα δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος [με αριθμ. έχω έννομο συμφέρον [και ειδικότερα στην περίπτωση …………………………] να ασκήσω την προβλεπόμενη από τον Νόμο αίτηση.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το εν λόγω ακίνητο εμφαίνεται στο αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και στο απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου. με απόφαση του Δικαστηρίου σας. Επειδή το προαναφερόμενο σφάλμα πρέπει να διορθωθεί. 4...Ε.. Επειδή είμαι δικαιούχος του προπεριγραφέντος εμπραγμάτου δικαιώματος και με την παρούσα αίτησή μου δεν τίθενται σε αμφισβήτηση τα όρια ομόρων ακινήτων ή τα δικαιώματα τρίτων προσώπων επ΄ αυτών. έχον Κ. ενώπιον του Δικαστηρίου Σας. 8 του ν. ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Και με την ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός μου.Κ. όπως ισχύει. να ζητήσω την διόρθωση του ……………………………………………………. που προσαρτώνται στην παρούσα αίτηση [και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της].ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. ως ακολούθως: Β. 8 του ν. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.Κ. 16 .ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Επειδή στο με ΚΑΕΚ κτηματολογικό φύλλο. 3. Να αναγνωρισθεί ότι είμαι δικαιούχος του προαναφερόμενου στην παρούσα εγγραπτέου εμπραγμάτου δικαιώματος.Α..

να προβεί στην διόρθωση της κτηματολογικής εγγραφής. όσον αφορά το προπεριγραφόμενο εγγραπτέο δικαίωμα. επί του προπεριγραφόμενου ακινήτου. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 17 …. 5. Να διαταχθούν πάντα τα νόμιμα.4.-4-2007 .. Αθήνα. Να διαταχθεί ο Προιστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου ………….

που κατατέθηκε στο Κτηματολογικό Γραφείο ……………... κατ΄άρθρο 6 παρ. το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …………… στον τόμο …… και …… Αμέσως με την έναρξη της διαδικασίας κτηματογράφησης της κτηματικής περιοχής του Δήμου …………. ……………… αίτησή της. 4 του ν.ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ άρθρου 6 παρ. υπέβαλα νομίμως δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος. ο/η καθ’ ού/ης κατέθεσε στο Κτηματολογικό Γραφείο ……………. επιδοθείσα σε εμένα την ……………. για τους παρακάτω ορθούς. για τους πιο κάτω λόγους: ΛΟΓΟΙ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Καταρχήν το ακίνητο αυτό απέκτησα κατά κυριότητα νομή και κατοχή με …………………………………………………… το με αριθμό …………………. 4 του ν. βάσιμους και αληθινούς λόγους. Την …………….. …………. ΚΑΤΑ Του/Της ……………………………………………………… κατοίκου …………………….. ΚΑΙ ΚΑΤΑ Της με αριθμό Πρωτ. Ενίσταμαι κατά της ενέργειας αυτής του/της καθ’ ού/ης. αλλά και για όσους ακόμη επιφυλάσσομαι ρητά να προσθέσω στο μέλλον νόμιμα εμπρόθεσμα και νομότυπα. ούτως ώστε να …………………………………………. 2664/1998. στο Εθνικό Κτηματολόγιο. 2664/1998 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ……………………………… ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ [Αρθρο 6 παρ. που εδρεύει στην Αθήνα. Αριθμ. οδός …………………………… και εκπροσωπείται νόμιμα. για το επί του ακινήτου μου εμπράγματο δικαίωμα. ουσιαστικά και νομικά αβάσιμη και αναληθής. μη νόμιμη. οδός …………………. Αιτήσεως. ουσιαστικά και νομικά. με σκοπό να καταχωρηθεί στα κτηματολογικά φύλλα του ακινήτου με ΚΑΕΚ ……………. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως αόριστη. 2664/1998] Της ………………………………………………………………. την με αριθμό Πρωτ. Πράξη ………………… τ… Συμβολαιογράφου ………………… κ.. …………………………. συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου ……………………………... πράξεως καταχώρησης της από ……………. ……………………. 4 του ν. η με αριθμό ………….. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 18 .

4 του ν.Επειδή είμαι δικαιούχος του πιο πάνω εγγραπτέου εμπραγμάτου δικαιώματος και ειδικότερα ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. εκ του άρθρου 6 παρ. Αίτηση. Για όλους τους παραπάνω λόγους ΖΗΤΩ Να απορριφθεί η από …………... 2664/1998 και Να ισχύσει η δική μου εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου ως νομικά ορθής. Αθήνα ……-4-2007 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος» 19 .

με υφιστάμενη οδό.) με ………………………. την …………… Δικαιοπάροχός μου είναι ο ………………………………………………………. σε πλευρά.. [στο Ο. που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθ/κείου …………. επιφανείας εκ …………… τ. συνορευομένου [σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως] ΒΟΡΕΙΩΣ. μέτρα με ……………. ε…τός σχεδίου πόλεως. με το υπ’ αριθμόν ……………………………. σε πλευρά..ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ [ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ] Είμαι αποκλειστική κυρία.. έχοντος [του ακινήτου] πρόσοψη. αριθμό ………. στην περιοχή ……………….... συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών ………………………….. νομέας και κάτοχος ενός ακινήτου που ευρίσκεται στη θέση «………………. που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Α. μήκους …………………. του Δήμου ……………. …….ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1.. όριο αυτού.. σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως [………………………….. ΝΟΤΙΩΣ. κύριοι του περί ου η αίτησή μου ακινήτου... στον τόμο ………. 5 του Ν.. ο οποίος είχε αποκτήσει το ως άνω περιγραφέν ακίνητο με ………. συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών …………………………. μεταγραφέντος τούτου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ………….. και σελίδα …………. από τον……………………………..ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ άρθρου 16 παρ. από τον……………………………. μέτρων με ……………………….. Απώτερος δικαιοπάροχος του …………………… είναι και ο ………………………………………………………. δυνάμει των οποίων ο δικαιοπάροχος μου καθώς και οι δικαιοπάροχοι αυτού ήταν .. στον τόμο ………. 2664/1998] Της ………………………………………………………………………. και αριθμό ………. και αριθμό ………. ο οποίος είχε αποκτήσει το ως άνω περιγραφέν ακίνητο με ……….. 5 του ν..μ. Το πιο πάνω ακίνητο απέκτησα με βάση τ…………………………………[συμβολαιογραφική πράξη κτήσεως κυριότητας]. σε πλευρά.... με το υπ’ αριθμόν …………………………….. μήκους …………… (…. σε πλευρά. σε τόμο ………….Τ. το οποίο νέμομαι αδιάκοπα και αδιατάρακτα.] και επί της οδού ………………….. μεταγραφέντος τούτου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ………….. και ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ. Επειδή υφίσταται αδιάλειπτη και συνεχής σειρά νόμιμων τίτλων. ενεργώντας σε αυτό με διάνοια κυρίου όλες τις πράξεις νομής που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισμό του. ΔΥΤΙΚΩΣ. 2664/1998 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ [Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας] ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ [Αρθρου 16 παρ.]. ……………………….) μέτρων.) και εκπροσωπείται νόμιμα. 20 . μήκους ……………… μέτρα (……….. μήκους …………. στο ………..». επί οδού ………………….

. ……………… απόφαση του Υπ. …………………………] για τα ακίνητα της περιοχής που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου …………………………. ……………….[ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΡΟΥΣ] Με βάση τ………………………………………[συμβολαιογραφική πράξη ή δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ……………. τ. …………. 2308/95.Χ.. .. αριθμό ………. πληρωμή φόρων και τελών κλπ] ………………………………………… Τις πράξεις κυριότητας. Επειδή η ανωτέρω δήλωση ……………………………………………… εγγραπτέου 21 δικαιώματος συνοδευόταν από .και ήδη η εν λόγω περιοχή εισήλθε στο στάδιο των «πρώτων εγγραφών». σε κτηματογράφηση. την …………… Το ακίνητο επί του οποίου ενέγραψα την ………………….. σε συνέχεια με την υπ΄ αριθμ. 3.Κ.. με βάση την υπ΄ αριθμ. του Δήμου ……………………………..μ..... και με βάση το υπ’ αριθμ. με βάση την από ………………. σύμβαση …………………. νομή και κατοχή. από την …………….Κ. το οποίο συνήψα με τον οφειλέτη μου ………………………………………. επιφανείας εκ …………. στην οποία κείται το πιο κάτω περιγραφόμενο ακίνητο εντάχθηκε στο Εθνικό Κτηματολόγιο [… πρόγραμμα].. μη υφισταμένων επί του ακινήτου τούτου άλλων βαρών [πλήν του προαναφερόμενου εγγραπτέου δικαιώματος] ή διεκδικήσεων παρ’ ουδενός. διενεργούνται συνεχώς και αδιαλείπτως οι ακόλουθες πράξεις νομής : ………………. του Νομού …………………. [κατά τον τίτλο κτήσεως] απέκτησε ο οφειλέτης μου κατά πλήρη κυριότητα. Πολίτη. Συγκεκριμένα.Ε.[υποθήκη ή προσημείωση] ενεγράφη στα βιβλία Υποθηκών του Υποθ/κείου …………. διανοία κυρίου...] ενεγράφη ………………. προς εξασφάλιση δανείου.. ΠΕΧΩΔΕ [Φ. περί του ανωτέρω δικαιώματός μου και για την υποβολή της σχετικής δηλώσεως έλαβα τον υπ΄ αριθμ. με ………………………. την …………. και αριθμό …..[ιδιοκατοίκηση/ιδιόχρηση/εκμίσθωση/καθαρισμός ακινήτου. όλες εκείνες τις διακατοχικές πράξεις που αρμόζουν στα δικαιώματα κυριότητας... ………………/…. …………………. αδιαλείπτως. νομής και κατοχής [που προανέφερα] διενεργώ εγώ ο ίδιος/διενεργεί αυτός [ο οφειλέτης μου]. υπέβαλα την σχετική δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος του ν.. και σελίδα …………. από την ημέρα κτήσεως του ακινήτου μέχρι σήμερα.. 2. Ευρώ. Απόφαση του Ο. [υποθήκη ή προσημείωση]. τα οποία έχω/έχει και είχαν (μηδέποτε εναντιωθέντων τρίτων εις αυτά).]. νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ………… στον τόμο …. συμβόλαιο ……………… του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Αθ.ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΗΣ-ΚΑΤΟΧΗΣ Επί του ακινήτου αυτού τόσον εγώ [ή ο οφειλέτης μου] αλλά και οι προηγούμενοι δικαιοπάροχοί μου/του.Ε. ασκώ/ασκεί και ασκούσαν.ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. επί του αμέσως παρακάτω περιγραφόμενου ακινήτου. Η παραπάνω ………………. Με την κήρυξη της περιοχής του Δήμου ……………………... με νόμιμο τίτλο και καλή πίστη. περαιώθηκε η διαδικασία της Κτηματογράφησης [Φ. Επειδή η περιοχή ………………………………………. αριθμό πρωτοκόλλου. ποσού ……………..Κ. σε τόμο ………….Ε. συνεχώς και αδιαλείπτως.

άνευ αιτιολογίας. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. απέρριψε την αιτούμενη καταχώριση της πιο πάνω πράξεως..ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το εν λόγω ακίνητο εμφαίνεται στο αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και στο απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου. Επειδή ο Προιστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου …………… έκρινε εσφαλμένως και απέρριψε αναιτιολόγητα την από ………..Κ. αφού αυτή η εσφαλμένη . Επειδή είμαι δικαιούχος του προαναφερθέντος εμπραγμάτου δικαιώματος […………………]. ……………………………….Ε. Έχω επομένως άμεσο έννομο συμφέρον προς άσκηση της των παρουσών αντιρρήσεων. 22 . Επειδή οι παρούσες αντιρρήσεις μου είναι νόμιμες. για την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία της υπ΄ αριθμ. αφού αμφισβητείται και προσβάλλεται άμεσα το εμπράγματο δικαίωμά μου [………………………. επί του προπεριγραφόμενου ακινήτου. όπως ισχύει. ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας... 5 του ν. αίτήσή μου. ……………… πράξεως του Συμβ/φου …………………………. που προσαρτώνται στις παρούσες αντιρρήσεις [και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της]. με συνέπεια να καταγραφεί τούτο.. αφού δεν μνημονεύονται σ΄ αυτήν τα πραγματικά στοιχεία και οι ειδικοί λόγοι. Γ. ως ακολούθως: 5. από τον Προιστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου ……………………………… δεν είναι νόμιμη...ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Την ……………… υπέβαλα στο Κτηματολογικό Γραφείο ………………….ανακριβής εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου οδηγεί σε διακινδύνευση του παραπάνω εμπραγμάτου δικαιώματός μου. Β..Επειδή υπέβαλα δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος [με αριθμ. 2664/1998. όσον αφορά το προαναφερόμενο εγγραπτέο δικαίωμα. Ο Προιστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου …………………. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ Επειδή η απόρριψη της αιτηθείσας καταχώρισης της προαναφερόμενης πράξεως. έχον Κ. 4.Α. ………………………. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Η κατά τα παραπάνω άρνηση καταχώρισης εγγραπτέας πράξεως. μου προξενεί μεγάλη ζημία. έχω έννομο συμφέρον [και ειδικότερα στην περίπτωση …………………………] να ασκήσω τις προβλεπόμενες από τον Νόμο αντιρρήσεις. Επειδή η απόφαση του Προιστάμενου του Κτηματολογικού Γραφείου στερείται πλήρους. άλλως άνευ επαρκούς αιτιολογίας και εντελώς αδικαιολόγητα. οι οποίοι δικαιολογούν και νομιμοποιούν την συγκεκριμένη απόφαση. επί του ακινήτου. με την υπ΄ αριθμ.. βάσιμες και αληθινές. Πρωτοκ ……………. απόφασή του [της οποίας έλαβα τώρα γνώση].].]. την από ……………… αίτησή μου..

5. που υπέβαλα την ……………………. Να αναγνωρισθεί το προαναφερόμενο εγγραπτέο εμπράγματο δικαίωμά μου και ειδικότερα να αναγνωρισθεί ………………………………………………………………………………………………… 4. Να γίνουν δεκτές οι παρούσες αντιρρήσεις μου. Να γίνει δεκτή η από ……………. …….. στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου.Ε. όσον αφορά το προπεριγραφόμενο εγγραπτέο δικαίωμα. και το εγγραπτέο δικαίωμά μου {κυριότητα κλπ.Α. με Κ. 6. Να διαταχθούν πάντα τα νόμιμα. Να προβεί ο Προιστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου …………. 3. ΖΗΤΩ 1. υποθήκη ή προσημείωση}]. [Να διορθωθεί η ανακριβής κτηματολογική εγγραφή που αφορά το ακίνητο.-4-2007 . ……………………….Κ. αίτηση καταχώρισης εγγραπτέας πράξης. στην καταχώριση της προαναφερθείσας πράξης.. επί του προπεριγραφόμενου ακινήτου.. 2.ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Και με την ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός μου. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 23 Αθήνα.

στο ……….. επί οδού ………………….. Απώτερος δικαιοπάροχος του ……………………… είναι και ο ………………………………………………………... ……………………………) και εκπροσωπείται νόμιμα.». από τον……………………………. ΔΥΤΙΚΩΣ.) με ………………………. ε…τός σχεδίου πόλεως. με το υπ’ αριθμόν ……………………………. μήκους ………………….. μήκους ……………… μέτρα (………. μέτρων με ……………………….]. 24 . ενεργώντας σε αυτό με διάνοια κυρίου όλες τις πράξεις νομής που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισμό του..ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ άρθρου 18 παρ. σε τόμο ………….... κύριοι του περί ου η αίτησή μου ακινήτου. και σελίδα ………….. Επειδή υφίσταται αδιάλειπτη και συνεχής σειρά νόμιμων τίτλων.. 2664/1998 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ [Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας] ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ [Αρθρου 18 παρ. δυνάμει των οποίων ο δικαιοπάροχος μου καθώς και οι δικαιοπάροχοι αυτού ήταν . ο οποίος είχε αποκτήσει το ως άνω περιγραφέν ακίνητο με ………. σε πλευρά. συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών ………………………….. στον τόμο ………. σε πλευρά. αριθμό ………. έχοντος [του ακινήτου] πρόσοψη.. από τον……………………………. ΝΟΤΙΩΣ. ο οποίος είχε αποκτήσει το ως άνω περιγραφέν ακίνητο με ………... που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Α. στον τόμο ………. συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών …………………………. Το πιο πάνω ακίνητο απέκτησα με βάση τ………………………………[συμβολαιογραφική πράξη κτήσεως κυριότητας]. και αριθμό ………. σε πλευρά.. μέτρα με ……………. και ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ. που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθ/κείου …………. με το υπ’ αριθμόν ……………………………. σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως […………………………. σε πλευρά.. την …………… Δικαιοπάροχός μου είναι ο ………………………………………………………. μήκους …………… (…. νομέας και κάτοχος ενός ακινήτου που ευρίσκεται στη θέση «………………..] και επί της οδού …………………...ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ [ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ] Είμαι αποκλειστική κυρία. ……. και αριθμό ………. μεταγραφέντος τούτου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …………...ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1. όριο αυτού.Τ. του Δήμου ……………. το οποίο νέμομαι αδιάκοπα και αδιατάρακτα... συνορευομένου [σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως] ΒΟΡΕΙΩΣ.. 2664/1998] Της ……………………………………………………………………….. στην περιοχή ………………. 2 του ν.μ. μήκους …………. [στο Ο. μεταγραφέντος τούτου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ………….. 2 του Ν.) μέτρων. με υφιστάμενη οδό. επιφανείας εκ …………… τ..

αδιαλείπτως. σε τόμο ………….. από την ημέρα κτήσεως του ακινήτου μέχρι σήμερα. και σελίδα …………. την …………… Το ακίνητο επί του οποίου ενέγραψα την …………………. αριθμό πρωτοκόλλου. νομή και κατοχή. στην οποία κείται το πιο κάτω περιγραφόμενο ακίνητο εντάχθηκε στο Εθνικό Κτηματολόγιο [… πρόγραμμα]. ………………. 25 . διανοία κυρίου. υπέβαλα την σχετική δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος του ν. σε κτηματογράφηση. μη υφισταμένων επί του ακινήτου τούτου άλλων βαρών [πλήν του προαναφερόμενου εγγραπτέου δικαιώματος] ή διεκδικήσεων παρ’ ουδενός.. από την ……………. Πολίτη.. περαιώθηκε η διαδικασία της Κτηματογράφησης [Φ.[ιδιοκατοίκηση/ιδιόχρηση/εκμίσθωση/καθαρισμός ακινήτου.. Απόφαση του Ο. σύμβαση …………………... Η παραπάνω ………………. 2.Ε.[υποθήκη ή προσημείωση] ενεγράφη στα βιβλία Υποθηκών του Υποθ/κείου ………….. με βάση την από ………………. [υποθήκη ή προσημείωση].] ενεγράφη ……………….ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. με νόμιμο τίτλο και καλή πίστη.. . του Δήμου ……………………………..[ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΡΟΥΣ] Με βάση τ………………………………………[συμβολαιογραφική πράξη ή δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ……………. και με βάση το υπ’ αριθμ.. 3.Ε...ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΗΣ-ΚΑΤΟΧΗΣ Επί του ακινήτου αυτού τόσον εγώ [ή ο οφειλέτης μου] αλλά και οι προηγούμενοι δικαιοπάροχοί μου/του.Ε. 2308/95.Χ. το οποίο συνήψα με τον οφειλέτη μου ………………………………………. τ.και ήδη η εν λόγω περιοχή εισήλθε στο στάδιο των «πρώτων εγγραφών»..]. ασκώ/ασκεί και ασκούσαν..Κ. Ευρώ. Με την κήρυξη της περιοχής του Δήμου ……………………. διενεργούνται συνεχώς και αδιαλείπτως οι ακόλουθες πράξεις νομής : ………………. σε συνέχεια με την υπ΄ αριθμ. …………………………] για τα ακίνητα της περιοχής που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου …………………………. νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ………… στον τόμο …. την ………….μ. τα οποία έχω/έχει και είχαν (μηδέποτε εναντιωθέντων τρίτων εις αυτά). …………. ποσού …………….. ……………… απόφαση του Υπ.. και αριθμό ….Κ. ΠΕΧΩΔΕ [Φ. πληρωμή φόρων και τελών κλπ] ………………………………………… Τις πράξεις κυριότητας.. Επειδή η περιοχή ………………………………………. με βάση την υπ΄ αριθμ. με ………………………. …………………. ………………/…... συνεχώς και αδιαλείπτως.. [κατά τον τίτλο κτήσεως] απέκτησε ο οφειλέτης μου κατά πλήρη κυριότητα.. όλες εκείνες τις διακατοχικές πράξεις που αρμόζουν στα δικαιώματα κυριότητας. του Νομού …………………. Συγκεκριμένα. συμβόλαιο ……………… του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Αθ. νομής και κατοχής [που προανέφερα] διενεργώ εγώ ο ίδιος/διενεργεί αυτός [ο οφειλέτης μου].. επί του αμέσως παρακάτω περιγραφόμενου ακινήτου. αριθμό ………. προς εξασφάλιση δανείου.Κ. επιφανείας εκ …………. περί του ανωτέρω δικαιώματός μου και για την υποβολή της σχετικής δηλώσεως έλαβα τον υπ΄ αριθμ.

σχετικώς με την διόρθωση του αναφερόμενου προδήλου σφάλματος. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Η κατά τα παραπάνω ανακριβής εγγραφή. απορρίφθηκε. Έχω επομένως άμεσο έννομο συμφέρον προς άσκηση της των παρουσών αντιρρήσεων. αφού δεν μνημονεύονται σ΄ αυτήν τα πραγματικά στοιχεία και οι ειδικοί λόγοι.. οι οποίοι δικαιολογούν και νομιμοποιούν την συγκεκριμένη απόφαση. 2664/1998. αφού αμφισβητείται και προσβάλλεται άμεσα το εμπράγματο δικαίωμά μου [………………………..]. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.. Επειδή είμαι δικαιούχος του προαναφερθέντος εμπραγμάτου δικαιώματος […………………].. επί του προπεριγραφόμενου ακινήτου. όπως ισχύει.. επί του ακινήτου. Γραφείου στερείται πλήρους. η από …………… αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής. με την οποία εκθέτω ότι ……………………… και ζητώ την διόρθωση προδήλου σφάλματος. που προσαρτώνται στις παρούσες αντιρρήσεις [και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της].ανακριβής εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου οδηγεί σε διακινδύνευση του παραπάνω εμπραγμάτου δικαιώματός μου. Την ………. απορρίφθηκε από τον Προιστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου ……………………………… Επειδή ο Προιστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου …………… έκρινε εσφαλμένως και απέρριψε αναιτιολόγητα την από ………. Πρωτοκ ……………. Αποφάσεως. από τον Προιστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου ……………………. 2 του ν. ………………………………. εκδοθείσας της με αριθμ.Κ. ως ακολούθως: 5. ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.Α. όσον αφορά το προαναφερόμενο εγγραπτέο δικαίωμα.. ……………………. 26 .].Ε. μου προξενεί μεγάλη ζημία. η πιο πάνω αίτησή μου.Επειδή η ανωτέρω δήλωση …………………………………………………… εγγραπτέου δικαιώματος συνοδευόταν από Επειδή υπέβαλα δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος [με αριθμ. Β. έχω έννομο συμφέρον [και ειδικότερα στην περίπτωση …………………………] να ασκήσω τις προβλεπόμενες από τον Νόμο αντιρρήσεις.. αίτήσή μου. με συνέπεια να καταγραφεί τούτο..ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το εν λόγω ακίνητο εμφαίνεται στο αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και στο απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου. με περιεχόμενο την ………………………………………………………… Την ………………….. Επειδή η απόφαση του Προιστάμενου του Κτημα. Γ. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ Επειδή το αίτημα της πιο πάνω αιτήσεώς μου..ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ. έχον Κ. … κατατέθηκε στο Κτηματολογικό Γραφείο ………………. αφού αυτή η εσφαλμένη . 4. της οποίας τώρα έλαβα γνώση.

όσον αφορά το προπεριγραφόμενο εγγραπτέο δικαίωμα.. 2. με Κ. Να διορθωθεί η ανακριβής κτηματολογική εγγραφή που αφορά το ακίνητο. ………………………. βάσιμες και αληθινές. επί του προπεριγραφόμενου ακινήτου. Να γίνουν δεκτές οι παρούσες αντιρρήσεις μου.. 4. Να προβεί ο Προιστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου …………. αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος. υποθήκη ή προσημείωση].Α. Να γίνει δεκτή η από …………….Επειδή οι παρούσες αντιρρήσεις μου είναι νόμιμες.Κ.. που υπέβαλα την ……………………. 3. και το εγγραπτέο δικαίωμά μου [κυριότητα κλπ. στην διόρθωση της κτηματολογικής εγγραφής. 5. ΖΗΤΩ 1. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 27 …-4-2007 .Ε. Να διαταχθούν πάντα τα νόμιμα. ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Και με την ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός μου. Αθήνα.

. επί οδού …………………. ο οποίος είχε αποκτήσει το ως άνω περιγραφέν ακίνητο με ………. στο ……….. 2 του Ν... από τον……………………………. είναι και ο ………………………………………………………. συνορευομένου [σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως] ΒΟΡΕΙΩΣ.) και εκπροσωπείται νόμιμα.... έχοντος [του ακινήτου] πρόσοψη. ε…τός σχεδίου πόλεως.. που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθ/κείου …………. ΔΥΤΙΚΩΣ.) με ………………………. σε πλευρά. 2664/1998 [Ο/Η αιτούσα ζητά χωρική μεταβολή. Απώτερος δικαιοπάροχος του …………………. μεταγραφέντος τούτου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …………. και αριθμό ……….. 2 του ν.». και ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ... [στο Ο. σε πλευρά. Επειδή υφίσταται αδιάλειπτη και συνεχής σειρά νόμιμων τίτλων... με υφιστάμενη οδό. με το υπ’ αριθμόν …………………………….) μέτρων. μέτρων με ………………………. εδρεύει στην Αθήνα (οδός Α. στην περιοχή ………………. σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως […………………………. όριο αυτού. κύριοι του περί ου η αίτησή μου 28 ... δυνάμει των οποίων ο δικαιοπάροχος μου καθώς και οι δικαιοπάροχοι αυτού ήταν .. νομέας και κάτοχος ενός ακινήτου που ευρίσκεται στη θέση «………………. μήκους …………… (…. σε πλευρά..Τ. μέτρα με ……………...μ.. στον τόμο ………. στον τόμο ………. από τον…………………………….. αριθμό ……….]... με το υπ’ αριθμόν ……………………………. ΝΟΤΙΩΣ. Το πιο πάνω ακίνητο απέκτησα με βάση τ…………………………………[συμβολαιογραφική πράξη κτήσεως κυριότητας].ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ [ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ] Είμαι αποκλειστική κυρία.] και επί της οδού …………………. για ακίνητό της] ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ [Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας] ΠΡΟΣΦΥΓΗ [Αρθρου 19 παρ. ……. συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών …………………………. σε πλευρά. μήκους …………. του Δήμου ……………. σε τόμο …………. και αριθμό ……….. μήκους ………………….ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1. την …………… Δικαιοπάροχός μου είναι ο ………………………………………………………..ΠΡΟΣΦΥΓΗ άρθρου 19 παρ. συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών …………………………. 2664/1998] Της ………………………………………………………………………. μεταγραφέντος τούτου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …………. μήκους ……………… μέτρα (………. που …………………………………….. επιφανείας εκ …………… τ.. και σελίδα …………. ο οποίος είχε αποκτήσει το ως άνω περιγραφέν ακίνητο με ……….

……………… απόφαση του Υπ. σε κτηματογράφηση.Κ. στην οποία κείται το πιο κάτω περιγραφόμενο ακίνητο εντάχθηκε στο Εθνικό Κτηματολόγιο [… πρόγραμμα]. μη υφισταμένων επί του ακινήτου τούτου άλλων βαρών [πλήν του προαναφερόμενου εγγραπτέου δικαιώματος] ή διεκδικήσεων παρ’ ουδενός. 2308/95. διανοία κυρίου. την ………….. …………………………] για τα ακίνητα της περιοχής που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ………………………….. και αριθμό …..Ε.Κ. με βάση την υπ΄ αριθμ. συμβόλαιο ……………… του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Αθ. προς εξασφάλιση δανείου. …………………. από την ……………. σε συνέχεια με την υπ΄ αριθμ...[υποθήκη ή προσημείωση] ενεγράφη στα βιβλία Υποθηκών του Υποθ/κείου …………. σύμβαση …………………. νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ………… στον τόμο …. αριθμό ……….] ενεγράφη ………………. Συγκεκριμένα. [ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΡΟΥΣ] Με βάση τ………………………………………[συμβολαιογραφική πράξη ή δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ……………. Επειδή η περιοχή ………………………………………. αριθμό πρωτοκόλλου. περί του ανωτέρω δικαιώματός μου και για την υποβολή της σχετικής δηλώσεως έλαβα τον υπ΄ αριθμ. Πολίτη. με νόμιμο τίτλο και καλή πίστη. ………………/….. [κατά τον τίτλο κτήσεως] απέκτησε ο οφειλέτης μου κατά πλήρη κυριότητα.. πληρωμή φόρων και τελών κλπ] ………………………………………… Τις πράξεις κυριότητας. [υποθήκη ή προσημείωση].. υπέβαλα την σχετική δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος του ν. και σελίδα ………….. του Νομού …………………. ασκώ/ασκεί και ασκούσαν. .Χ. την …………… Το ακίνητο επί του οποίου ενέγραψα την ………………….. του Δήμου …………………………….. περαιώθηκε η διαδικασία της Κτηματογράφησης [Φ..Ε.Ε. από την ημέρα κτήσεως του ακινήτου μέχρι σήμερα. νομής και κατοχής [που προανέφερα] διενεργώ εγώ ο ίδιος/διενεργεί αυτός [ο οφειλέτης μου]. 29 . επί του αμέσως παρακάτω περιγραφόμενου ακινήτου.. σε τόμο …………. Με την κήρυξη της περιοχής του Δήμου …………………….. Η παραπάνω ………………. Απόφαση του Ο. τα οποία έχω/έχει και είχαν (μηδέποτε εναντιωθέντων τρίτων εις αυτά). με βάση την από ………………. αδιαλείπτως. …………. 3. διενεργούνται συνεχώς και αδιαλείπτως οι ακόλουθες πράξεις νομής : ………………. νομή και κατοχή. ΠΕΧΩΔΕ [Φ. 2.. το οποίο συνήψα με τον οφειλέτη μου ………………………………………. επιφανείας εκ …………. ποσού ……………...Κ.ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΗΣ-ΚΑΤΟΧΗΣ Επί του ακινήτου αυτού τόσον εγώ [ή ο οφειλέτης μου] αλλά και οι προηγούμενοι δικαιοπάροχοί μου/του.. συνεχώς και αδιαλείπτως.και ήδη η εν λόγω περιοχή εισήλθε στο στάδιο των «πρώτων εγγραφών».ακινήτου...[ιδιοκατοίκηση/ιδιόχρηση/εκμίσθωση/καθαρισμός ακινήτου. με ……………………….ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Ευρώ. όλες εκείνες τις διακατοχικές πράξεις που αρμόζουν στα δικαιώματα κυριότητας. ενεργώντας σε αυτό με διάνοια κυρίου όλες τις πράξεις νομής που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισμό του.μ.. και με βάση το υπ’ αριθμ. το οποίο νέμομαι αδιάκοπα και αδιατάρακτα..]. τ. ……………….

. όσον αφορά το προαναφερόμενο εγγραπτέο δικαίωμα. δεν επιφέρει μεταβολές στα [όμορα προς τούτο] ακίνητα.. αναφορικά με …………… [εγγραπτέο δικαίωμα]. απορρίφθηκε. με περιεχόμενο την ………………………………………………………… Την …………………. Την ……….Επειδή η ανωτέρω δήλωση ………………………………………………. επί του προπεριγραφόμενου ακινήτου. εκδοθείσας της με αριθμ.. η πιο πάνω αίτησή μου. αίτήσή μου... ………………………………. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. Αποφάσεως. 2 του ν. …………………………………………… και κατ΄ αυτόν τον τρόπο. ΠΡΟΣΦΥΓΗ Επειδή το αίτημα της πιο πάνω αιτήσεώς μου ……………………. … κατατέθηκε στο Κτηματολογικό Γραφείο ……………. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Η κατά τα παραπάνω ανακριβής εγγραφή.Ε. από τον Προιστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου …………………….Κ. η από …………… αίτηση διόρθωσης γεωμετρικού σφάλματος της κτηματολογικής εγγραφής. δεν προσβάλλονται τα επι των ανωτέρω ακινήτων δικαιώματα ομόρων ιδιοκτητών.. οι οποίοι δικαιολογούν και νομιμοποιούν την συγκεκριμένη απόφαση.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το εν λόγω ακίνητο εμφαίνεται στο αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και στο απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου. έχω έννομο συμφέρον [και ειδικότερα στην περίπτωση …………………………] να ασκήσω την προβλεπόμενη από τον Νόμο προσφυγή. δηλ. που προσαρτώνται στην παρούσα προσφυγή [και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της].. Γραφείου στερείται πλήρους. αφού δεν μνημονεύονται σ΄ αυτήν τα πραγματικά στοιχεία και οι ειδικοί λόγοι.]. ……………………. αφού αυτή η εσφαλμένη . ως ακολούθως: 5... με συνέπεια να καταγραφεί τούτο.Α. όπως ισχύει. 4. 2664/1998.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ. Πρωτοκ …………….. Επειδή πρέπει να γίνει δεκτή η από ……………... με ΚΑΕΚ ……………………………………………. μου προξενεί μεγάλη ζημία. ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. εγγραπτέου δικαιώματος συνοδευόταν από Επειδή υπέβαλα δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος [με αριθμ.. Β. έχον Κ. της οποίας τώρα έλαβα γνώση. αίτησή μου και να διορθωθεί το προπεριγραφέν πρόδηλο σφάλμα και η κτηματολογική εγγραφή στα κτηματολογικά φύλλα. 30 .ανακριβής εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου οδηγεί σε διακινδύνευση του παραπάνω εμπραγμάτου δικαιώματός μου. Επειδή ο Προιστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου …………… έκρινε εσφαλμένως και απέρριψε αναιτιολόγητα την από ………. Γ. Επειδή η απόφαση του Προιστάμενου του Κτημα. με την οποία εξέθετα ότι …………………και ζητούσα την χωρική μεταβολή.

Έχω επομένως άμεσο έννομο συμφέρον προς άσκηση της της παρούσας προσφυγής μου. υποθήκη ή προσημείωση]. ΖΗΤΩ 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μου.Α. 3. Αθήνα. Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 31 ……-4-2007 . Επειδή η παρούσα προσφυγή μου είναι νόμιμη. βάσιμη και αληθινή. όσον αφορά το προπεριγραφόμενο εγγραπτέο δικαίωμα. 5.Κ. 4. και το εγγραπτέο δικαίωμά μου [κυριότητα κλπ. Να γίνει δεκτή η από ……………. ………………………. Επειδή είμαι δικαιούχος του προαναφερθέντος εμπραγμάτου δικαιώματος […………………]. αίτηση διόρθωσης γεωμετρικού σφάλματος. ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Και με την ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός μου. Να προβεί ο Προιστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου ………….. με Κ. αφού αμφισβητείται και προσβάλλεται άμεσα το εμπράγματο δικαίωμά μου [………………………. Να διορθωθεί η ανακριβής κτηματολογική εγγραφή που αφορά το ακίνητο. επί του ακινήτου. επί των δύο προπεριγραφόμενων ακινήτων. Να διαταχθούν πάντα τα νόμιμα. 2.]..Ε.. στην διόρθωση της κτηματολογικής εγγραφής.

Η εν λόγω αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως αόριστη. ΚΑΙ ΚΑΤΑ Της με αριθμό Πρωτ. που εδρεύει στην Αθήνα.. την με αριθμό Πρωτ. αλλά και για όσους ακόμη επιφυλάσσομαι ρητά να προσθέσω στο μέλλον νόμιμα εμπρόθεσμα και νομότυπα.. που κατατέθηκε στο Κτηματολογικό Γραφείο ……………. βάσιμους και αληθινούς λόγους.ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ άρθρου 19 παρ. κατ΄ άρθρο 19 παρ. …………………….. με σκοπό να γίνει διόρθωση γεωμετρικού στοιχείου. 2 του ν. 2664/1998. οδός ΚΑΤΑ Του/Της ……………………………………………………… κατοίκου ……………………. και εκπροσωπείται νόμιμα. 2664/1998] Της …………………………………………………………………. το οποίο συνορεύει με το ακίνητο. Την ……………. 2 του ν. Αιτήσεως διόρθωσης Γεωμετρικών Στοιχείων. που φέρει ΚΑΕΚ …………………………………………………… Ενίσταμαι κατά της ενέργειας αυτής του/της καθ’ ού/ης. ………….. …………………………………. επί ιδιοκτήτη που άσκησε αίτηση διόρθωσης γεωμετρικού σφάλματος] ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ……………………………… ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ . Αριθμ. 2664/1998 [Ο/Η αιτούσα ως όμορη ιδιοκτήτρια. για τους πιο κάτω λόγους: ΛΟΓΟΙ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Είμαι κυρία. για τους παρακάτω ορθούς. 2 του ν. μη νόμιμη. ιδιοκτησίας ………………………………….. αναφορικά με το ακίνητο. ……………… αίτησή του/της. νομέας και κάτοχος ομόρου ακινήτου. επιδοθείσα σε εμένα την ……………. ουσιαστικά και νομικά. ο/η καθ’ ού/ης κατέθεσε στο Κτηματολογικό Γραφείο ……………. οδός ………………….. με ΚΑΕΚ …………………………………. με ΚΑΕΚ ………………………………………. .ΑΠΟΨΗ [Αρθρου 19 παρ. 32 . ουσιαστικά και νομικά αβάσιμη και αναληθής.

Επειδή είμαι δικαιούχος του πιο πάνω εγγραπτέου εμπραγμάτου δικαιώματος και ειδικώτερα ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Για όλους τους παραπάνω λόγους ΖΗΤΩ Να απορριφθεί η από …………... όπως στην προκείμενη περίπτωση. υπέβαλα νομίμως δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο μειώνεται …………………………………………. ιδιοκτήτης του με ΚΑΕΚ ……………………………. η οποία μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …………… στον τόμο …… και …… Αμέσως με την έναρξη της διαδικασίας κτηματογράφησης της κτηματικής περιοχής του Δήμου …………. εκ του άρθρου 19 παρ. στο Εθνικό Κτηματολόγιο.Το ακίνητο αυτό απέκτησα κατά κυριότητα νομή και κατοχή με …………………………………………………… με το με αριθμό …………………. Αθήνα …-4-2007 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος» 33 . καθόσον …………………………………………. ο/η ………………………. να ασκήσω την προβλεπόμενη από τον Νόμο εναντίωση.. 2664/1998 που κατέθεσε ο/η …………………………………………….. με συνέπεια να επέρχεται βλάβη στην ιδιοκτησία μου. 2 του ν. συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου ……………………………. [που κατέθεσε στο Κτηματολογικό Γραφείο …………………………. 2 του ν. για το επί του ακινήτου μου εμπράγματο δικαίωμα. Ακινήτου]. η σκοπούμενη μεταβολή επηρεάζει το όμορο προς τούτο ακίνητό μου. 2664/1998 έχω έννομο συμφέρον και ειδικότερα σε περίπτωση ………………………... Ηδη με την από ……………… αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. Αίτηση.

ΔΥΤΙΚΩΣ. μήκους …………………. μέτρα με ……………. ο οποίος είχε αποκτήσει το ως άνω περιγραφέν ακίνητο με ……….ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1. σε πλευρά.. νομέας και κάτοχος ενός ακινήτου που ευρίσκεται στη θέση «……………….. ……..) μέτρων. από τον…………………………….) και εκπροσωπείται νόμιμα. επιφανείας εκ …………… τ. αριθμό ………. μήκους ……………… μέτρα (………. στον τόμο ………. συνορευομένου [σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως] ΒΟΡΕΙΩΣ. [στο Ο. μήκους …………. συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών …………………………. που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ……………….. όριο αυτού. σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως […………………………. την …………… Δικαιοπάροχός μου είναι ο ………………………………………………………. που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθ/κείου …………. μήκους …………… (….) με ………………………. με υφιστάμενη οδό. ΝΟΤΙΩΣ. 34 . για ακίνητό της ή –πλαγιαστικάγια ακίνητο οφειλέτη του/της] ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ [Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας] ΠΡΟΣΦΥΓΗ [Αρθρου 19 παρ. μέτρων με ……………………….ΠΡΟΣΦΥΓΗ άρθρου 19 παρ...... από τον……………………………. στον τόμο ……….»... σε πλευρά. Το πιο πάνω ακίνητο απέκτησα με βάση τ…………………………………[συμβολαιογραφική πράξη κτήσεως κυριότητας]. μεταγραφέντος τούτου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …………. συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών …………………………. μεταγραφέντος τούτου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου …………. και αριθμό ……….ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ [ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ] Είμαι αποκλειστική κυρία. σε πλευρά.. 2 του Ν.] και επί της οδού …………………. Α. 2664/1998] Της ……………………………………………………………………………….. Απώτερος δικαιοπάροχος του ……………………… είναι και ο ………………………………………………………... σε τόμο ………….Τ. με το υπ’ αριθμόν ……………………………. επί οδού …………………. και αριθμό ………...]. του Δήμου …………….. ε…τός σχεδίου πόλεως. και ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ.. 2664/1998 [Περίπτωση 2η] [Ο/Η αιτούσα ως αιτούσα την απόρριψη χωρικής μεταβολής.. 2 του ν..... στην περιοχή ………………. σε πλευρά. ο οποίος είχε αποκτήσει το ως άνω περιγραφέν ακίνητο με ………. με το υπ’ αριθμόν …………………………….μ.. στο ………. έχοντος [του ακινήτου] πρόσοψη.. και σελίδα ………….

…………………………] για τα ακίνητα της περιοχής που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ………………………….Κ.Κ.Ε. σύμβαση …………………. αριθμό ……….. νομή και κατοχή. αδιαλείπτως. όλες εκείνες τις διακατοχικές πράξεις που αρμόζουν στα δικαιώματα κυριότητας. το οποίο νέμομαι αδιάκοπα και αδιατάρακτα..Ε. διανοία κυρίου. την …………… Το ακίνητο επί του οποίου ενέγραψα την ………………….] ενεγράφη ………………... διενεργούνται συνεχώς και αδιαλείπτως οι ακόλουθες πράξεις νομής : ……………….Κ. προς εξασφάλιση δανείου.[υποθήκη ή προσημείωση] ενεγράφη στα βιβλία Υποθηκών του Υποθ/κείου …………. [υποθήκη ή προσημείωση]. ……………… απόφαση του Υπ. σε κτηματογράφηση. ποσού …………….. ………….. Η παραπάνω ………………..μ.. 2. περαιώθηκε η διαδικασία της Κτηματογράφησης [Φ. τ. Με την κήρυξη της περιοχής του Δήμου ……………………...ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΗΣ-ΚΑΤΟΧΗΣ Επί του ακινήτου αυτού τόσον εγώ [ή ο οφειλέτης μου] αλλά και οι προηγούμενοι δικαιοπάροχοί μου/του... 2308/95. [ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΡΟΥΣ] Με βάση τ………………………………………[συμβολαιογραφική πράξη ή δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου …………….]. επί του αμέσως παρακάτω περιγραφόμενου ακινήτου. συμβόλαιο ……………… του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Αθ.. επιφανείας εκ …………. . και αριθμό ….ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. από την ……………. του Νομού …………………. νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ………… στον τόμο …. με βάση την υπ΄ αριθμ. με βάση την από ………………. την …………. σε συνέχεια με την υπ΄ αριθμ. το οποίο συνήψα με τον οφειλέτη μου ………………………………………. από την ημέρα κτήσεως του ακινήτου μέχρι σήμερα... με ………………………. τα οποία έχω/έχει και είχαν (μηδέποτε εναντιωθέντων τρίτων εις αυτά).και ήδη η εν λόγω περιοχή εισήλθε στο στάδιο των «πρώτων εγγραφών».. νομής και κατοχής [που προανέφερα] διενεργώ εγώ ο ίδιος/διενεργεί αυτός [ο οφειλέτης μου]. Συγκεκριμένα.. ………………/….. Επειδή η περιοχή ……………………………………….Χ.Επειδή υφίσταται αδιάλειπτη και συνεχής σειρά νόμιμων τίτλων. ΠΕΧΩΔΕ [Φ. ενεργώντας σε αυτό με διάνοια κυρίου όλες τις πράξεις νομής που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισμό του. 3.. Ευρώ. του Δήμου ……………………………. δυνάμει των οποίων ο δικαιοπάροχος μου καθώς και οι δικαιοπάροχοι αυτού ήταν . πληρωμή φόρων και τελών κλπ] ………………………………………… Τις πράξεις κυριότητας. [κατά τον τίτλο κτήσεως] απέκτησε ο οφειλέτης μου κατά πλήρη κυριότητα. ………………. συνεχώς και αδιαλείπτως. και σελίδα …………. με νόμιμο τίτλο και καλή πίστη... σε τόμο …………. και με βάση το υπ’ αριθμ. υπέβαλα την σχετική δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος του ν. περί του ανωτέρω δικαιώματός 35 .[ιδιοκατοίκηση/ιδιόχρηση/εκμίσθωση/καθαρισμός ακινήτου. Πολίτη. κύριοι του περί ου η αίτησή μου ακινήτου. μη υφισταμένων επί του ακινήτου τούτου άλλων βαρών [πλήν του προαναφερόμενου εγγραπτέου δικαιώματος] ή διεκδικήσεων παρ’ ουδενός.Ε. Απόφαση του Ο. ασκώ/ασκεί και ασκούσαν. στην οποία κείται το πιο κάτω περιγραφόμενο ακίνητο εντάχθηκε στο Εθνικό Κτηματολόγιο [… πρόγραμμα].

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ. με ΚΑΕΚ ……………………………………….Ε.. σχετικώς με την διόρθωση του αναφερόμενου γεωμετρικού σφάλματος. όσον αφορά το προαναφερόμενο εγγραπτέο δικαίωμα. Επειδή ασκώ εντός της νομίμου προθεσμίας την παρούσα προσφυγή μου... η πιο πάνω αίτησή. …………………. οι οποίοι δικαιολογούν και νομιμοποιούν την συγκεκριμένη απόφαση.μου και για την υποβολή της σχετικής δηλώσεως έλαβα τον υπ΄ αριθμ. ……………………………….εναντίωσή μου. όπως ισχύει. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2664/1998. 4. 2 του ν. 36 . με την οποία ο αιτών ζητούσε την διόρθωση γεωμετρικού σφάλματος.. Της τελευταίας αυτής απορριπτικής αποφάσεως τώρα έλαβα γνώση. Αποφάσεως. που προσαρτώνται στην παρούσα προσφυγή [και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της]. έχον Κ. επί του προπεριγραφόμενου ακινήτου.. η από …………… αίτηση διόρθωσης γεωμετρικού σφάλματος. ως ακολούθως: 5. ΠΡΟΣΦΥΓΗ Επειδή το αίτημα του αιτούντος επιφέρει ανεπίτρεπτη χωρική μεταβολή [στο ακίνητό μου. αφού δεν μνημονεύονται σ΄ αυτήν τα πραγματικά στοιχεία και οι ειδικοί λόγοι. κατά της οποίας άσκησα την από ………………………… εναντίωση. έγινε δεκτή.. Την ………... Επειδή η απόφαση του Προιστάμενου του Κτημα. εκδοθείσας της με αριθμ. Β. Πρωτοκ …………….ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το εν λόγω ακίνητο εμφαίνεται στο αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και στο απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου. με συνέπεια να καταγραφεί τούτο.]. Επειδή η ανωτέρω δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος συνοδευόταν από Επειδή υπέβαλα δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος [με αριθμ. Γραφείου στερείται πλήρους.. Επειδή το αίτημα της πιο πάνω εναντιώσεώς μου..Α. έχω έννομο συμφέρον [και ειδικότερα στην περίπτωση …………………………] να ασκήσω την προβλεπόμενη από τον Νόμο προσφυγή. ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. με την οποία απορρίφθηκε η εναντίωση.Κ.. … κατατέθηκε στο Κτηματολογικό Γραφείο ……………….] και δεν προσβάλλονται δικαιώματα ομόρων ιδιοκτητών. καθώς και στα όμορα ακίνητα. με ΚΑΕΚ ……………………………….. από τον Προιστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου ……………………. απορρίφθηκε από τον Προιστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου ……………………………… Επειδή ο Προιστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου …………… έκρινε εσφαλμένως και απέρριψε αναιτιολόγητα την από ………. με περιεχόμενο την χωρική μεταβολή ……………………… Την …………………. άποψη . ……………………. αριθμό πρωτοκόλλου. επί της οποίας εκδόθηκε η από …………………………… απόφαση του Προιθσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου.

όσον αφορά το προπεριγραφόμενο εγγραπτέο δικαίωμα. 2. Να διορθωθεί η ανακριβής κτηματολογική εγγραφή που αφορά το ακίνητο. επί του προπεριγραφόμενου ακινήτου. που υπέβαλε ο αιτών ……………………………………. με Κ. στην διόρθωση της κτηματολογικής εγγραφής.. υποθήκη ή προσημείωση] και να μην γίνει η αιτηθείσα χωρική μεταβολή.Ε. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 37 ……-4-2007 . Επειδή είμαι δικαιούχος του προαναφερθέντος εμπραγμάτου δικαιώματος […………………]. 3. Να προβεί ο Προιστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου …………. μου προξενεί μεγάλη ζημία. Να διαταχθούν πάντα τα νόμιμα Αθήνα.]. την ……………………. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Η κατά τα παραπάνω ανακριβής εγγραφή και χωρική μεταβολή. Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μου. αφού αυτή η εσφαλμένη .. και το εγγραπτέο δικαίωμά μου [κυριότητα κλπ. 5. 4. 6. ………………………. αφού αμφισβητείται και προσβάλλεται άμεσα το εμπράγματο δικαίωμά μου [……………………….Κ.. Επειδή η παρούσα προσφυγή μου είναι νόμιμη. Να απορριφθεί η από ……………. Έχω επομένως άμεσο έννομο συμφέρον προς άσκηση της παρούσας προσφυγής. ΖΗΤΩ 1.. ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Και με την ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός μου. επί του ακινήτου. Να γίνουν δεκτοί οι προβληθέντες από εμέ λόγοι της εναντιώσής μου.ανακριβής εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου οδηγεί σε διακινδύνευση του παραπάνω εμπραγμάτου δικαιώματός μου.Α.Γ. βάσιμη και αληθινή. αίτηση διόρθωσης γεωμετρικού σφάλματος.

αριθμός..………… Διεύθυνση (Οδός.... 4 του ν.... ημερομηνία : __/__/____ Στοιχεία εκδούσας αρχής – συμβ/φου ………………………………………………………………..αριθμός...….… Χώρα …………………….πρωτ. ……………. ΤΚ.… ΤΚ …….Ε.Χ.…………………..ΑΙΤΗΣΗ άρθρου 6 παρ. Όνομα και επώνυμο μητρός……………………………………………………………………………………………. Στοιχεία Δικαιούχου Εγγραπτέου Δικαιώματος(3) Φυσικό πρόσωπο Επώνυμο ……………………………………………………… Όνομα ………. Στοιχεία πράξης Αριθμός Πράξης ………………. Χρονολογία γέννησης __/__/____ Τόπος γέννησης……………….………………….. (1) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ με την διαδικασία του άρθρου 6§4 του Ν. Τηλέφωνο ……………………………. Με την ιδιότητα του (2) ……………………………………………………………………………………..…… ΤΚ … .2664/1998 του / της Επώνυμο …………………………. Στοιχεία ακινήτου/των ΚΑΕΚ ΚΑΕΚ ΚΑΕΚ ΚΑΕΚ ΚΑΕΚ ΚΑΕΚ Α. … Ε-mail……………………. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ……….: ………………….……… Όνομα ………………….Κ..Υπηκοότητα …. 2664/1998 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ο.……Εκδούσα αρχή ………………………. Ημερομηνία : ……………… ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ……………………………. ΑΦΜ Δ/νση κατοικίας : Οδός …………………………. Χώρα) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….…………………….…….Fax…………. Πατρώνυμο …………………… Αριθμός ταυτότητας /Διαβατηρίου …….……Χώρα ……………………… Δ/νση επικοινωνίας : Οδός ………………………… αριθμός.….……………………………………… Όνομα και επώνυμο πατρός……………………………………………………………………………………………. Τηλέφωνα ……………………….…………. Κωδικός ΚΓ ……………… Αρ..…………………. …………………………… Αριθμός δελτίου ταυτότητας /διαβατηρίου ……………………………… Εκδούσα αρχή………...………. Νομικό πρόσωπο 38 .………..

.……Χώρα ……………………… Δ/νση επικοινωνίας : Οδός ………………………… αριθμός. …………….………….. … Ε-mail……………………. Τηλέφωνα ………………………. Δ/νση : Οδός …………………………... Στοιχεία νόμιμης δημοσίευσης της συστατικής πράξης ………………………………………………………..… ΤΚ …….…… ΤΚ … . Διακριτικός τίτλος νομικού προσώπου …………………………………………………………………………… Είδος νομικού προσώπου …………………………………………………………………………………………… Έδρα …………………………………………………………………………………………….Επωνυμία ………………………………………………………………………………. (5) ΑΦΜ 39 .… Χώρα …………………….αριθμός.Fax………….. Στοιχεία συστατικής πράξης (4)………………....…….

Νομικό πρόσωπο Επωνυμία ………………………………………………………………………………. Στοιχεία συστατικής πράξης (5)………………..…….…………………. ΑΦΜ Δ/νση κατοικίας : Οδός ………………………….. Τηλέφωνα ……………………….… ΤΚ ……... Ο/Η αιτών/ ούσα 40 ..……Χώρα ……………………… Δ/νση επικοινωνίας : Οδός ………………………… αριθμός.αριθμός. Δ. Χρονολογία γέννησης __/__/____ Τόπος γέννησης………………..…………. Στοιχεία νόμιμης δημοσίευσης της συστατικής πράξης ……………………………………………………….. 2664/1998.……Χώρα ……………………… Δ/νση επικοινωνίας : Οδός ………………………… αριθμός.… ΤΚ ……. 4 του ν. …………….…. Αίτημα: Με την παρούσα αιτούμαι την καταχώριση της παραπάνω πράξης στο κτηματολογικό φύλλο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ..… Χώρα …………………….. Διακριτικός τίτλος νομικού προσώπου …………………………………………………………………………… Είδος νομικού προσώπου …………………………………………………………………………………………… Έδρα …………………………………………………………………………………………….… Χώρα …………………….αριθμός.. …………………………… Αριθμός δελτίου ταυτότητας /διαβατηρίου ……………………………… Εκδούσα αρχή………..…… ΤΚ … .……………………………………… Όνομα και επώνυμο πατρός…………………………………………………………………………………………….…… ΤΚ … . Στοιχεία Θιγομένου από την αιτούμενη καταχώριση(4) Φυσικό πρόσωπο Επώνυμο ……………………………………………………… Όνομα ……….Fax………….. (6) ΑΦΜ Γ. Τηλέφωνα ……………………….………….…….. … Ε-mail…………………….Β. Δ/νση : Οδός ………………………….Fax…………. ……………. Αριθμός συνυποβαλλόμενων εγγράφων (7): …………………...Υπηκοότητα ….. … Ε-mail……………………. Όνομα και επώνυμο μητρός……………………………………………………………………………………………...…………….

41 .Συμπληρώνεται από την υπηρεσία ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΚΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΤΥΠΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ……………………………………… ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ : ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου 42 .

αλλά είχε μεταβιβαστεί. Τέτοιο πρόσωπο είναι π. (5) . ανάλογα με το είδος του αιτούντος νομικού προσώπου. Εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ 9. Αρχειοφύλακα του συμβολαιογράφου 6. αλλοιωθεί ή καταργηθεί δυνάμει της εγγραπτέας πράξης της οποίας ζητείται η καταχώριση πριν από την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών. αγωγής.ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ με την διαδικασία του άρθρου 6§4 του Ν. Πληρεξουσίου δικηγόρου του δικαιούχου 2. (6): Συμπληρώνονται τα κατα νόμον στοιχεία της συστατικής πράξης και της νόμιμης δημοσίευσης της . ή η παραχωρούσα αρχή σε περίπτωση διοικητικής πράξης που αφορά παραχώρηση του εγγραπτέου δικαιώματος. με τις οποίες μεταβιβάζεται ή αλλοιώνεται ή καταργείται το δικαίωμά τους. Του συμβολαιογράφου που συνέταξε τη συμβολαιογραφική πράξη. Προϊστάμενου της αρμόδιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ 8.2 Ν. (7) Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά απο : 43 . (4) Πρόκειται για το πρόσωπο που το δικαίωμά του έχει μεν καταχωριστεί στην αρχική εγγραφή.χ.2664/98) (μόνο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης κατάθεσης της αίτησης απο τον δικαιούχο/ δικαιούχους) δηλ.χ.14 παρ. Νομίμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου ή εξουσιοδοτημένου οργάνου του (3) Πρόκειται για το πρόσωπο που έχει καταστεί μεν δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώματος πριν τις πρώτες εγγραφές δυνάμει της εγγραπτέας πράξης της οποίας ζητείται η καταχώριση. όταν πρόκειται για εγγραπτέο δικαίωμα που στηρίζεται επ΄ αυτής 4. ο συμβαλλόμενος σε περίπτωση κατάρτισης δικαιοπραξίας ή ο διάδικος σε περίπτωση δικαστικής απόφασης ή άλλης εγγραπτέας διαδικαστικής πράξης λ. Νομίμου αντιπροσώπου του αιτούντος 10. Νόμιμου αναπληρωτή του συμβολαιογράφου 5. (2) Συμπληρώνεται η ιδιότητα του αιτούντος (αρθρ. Πληρεξουσίου δυνάμει πληρεξουσιότητας που του έχει παρασχεθεί συμβολαιογραφικά 3. Εξουσιοδοτημένου συνεργάτη του συμβολαιογράφου με γραπτή εξουσιοδότηση 7.2664/1998 (1) : Συμπληρώνεται το αρμόδιο MΚΓ. του : 1. αλλά το σχετικό δικαίωμα του δεν έχει καταχωριστεί ως αρχική εγγραφή.

σε περίπτωση που ο αιτών είναι: • πληρεξούσιος δυνάμει πληρεξουσιότητας που του έχει παρασχεθεί συμβολαιογραφικά. • εξουσιοδοτημένο όργανο του νομικού προσώπου • εξουσιοδοτημένος υπάλληλος από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας όταν πρόκειται για το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ 44 . • νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου. • νόμιμος αντιπρόσωπος.• Την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση με τα σχετικά έγγραφα της • Το κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος για το ακίνητο στο οποίο αφορά η εγγραπτέα πράξη • Τυχόν κτηματογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα στο οποίο αποτυπώνεται η μεταβολή που τυχόν επέρχεται με την εγγραπτέα πράξη • Έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμοποίηση του αιτούντος.

. αριθμός.. ΤΚ..: ………………….…….πρωτ..Χ.. αριθμός.…. ΤΚ.…Όνομα ….Τηλέφωνο ………………… Φυσικό πρόσωπο Επώνυμο …………… Όνομα ……………. Χώρα) ……………… Τηλέφωνο……..……Εκδούσα αρχή ………………………. Χώρα) ………………… …………………………………………….… 45 . Νομικό πρόσωπο Επωνυμία ………….………… Διεύθυνση (Οδός. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ του / της Φυσικό πρόσωπο Επώνυμο …………. Ημερομηνία : ……………… ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ …….ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ο.…… Αριθμός ταυτότητας /Διαβατηρίου …………Εκδούσα αρχή ……. Διεύθυνση (Οδός. Διακριτικός τίτλος νομικού προσώπου ………………………………… Είδος νομικού προσώπου……... Χώρα) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …… Διεύθυνση (Οδός.Τηλέφωνο ……………………………………. αριθμός.Τηλέφωνο ………………………. ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ …………………. Πατρώνυμο ……. Πατρώνυμο………… Αριθμός ταυτότητας /Διαβατηρίου ……….……….Ε. Κωδικός ΚΓ ……………… Αρ.. ΤΚ.. Πατρώνυμο …………………… Αριθμός ταυτότητας /Διαβατηρίου …….……Έδρα …………………. Φυσικό πρόσωπο Επώνυμο …………………………..………… Διεύθυνση (Οδός.Κ. Χώρα) ……………… …………………………………………….……….……… Όνομα ………………….………………….……Εκδούσα αρχή …….. ΤΚ. αριθμός.

ΚΑΕΚ που αφορά η αίτηση ΚΑΕΚ Περιγραφή σφάλματος : Απαιτούμενη διορθωτική ενέργεια: Συνημμένα: Ο/Η αιτών/ούσα .Οι αιτούντες 46 .

……… Όνομα …………………....... Χώρα) …………………………………………………………………………..πρωτ.. .………………….. Χώρα) …………………………………………………………………………..………...Κωδικός ΚΓ ……………… ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑΑρ.. αριθμός.Τηλέφωνο …………………………………….……………………………………………………. Αριθμός ταυτότητας /Διαβατηρίου …….………………………. Διεύθυνση (Οδός.…. Χώρα) ………………………………………………. Έδρα ………………………………………………………………………………………………………………… Διεύθυνση (Οδός.Τηλέφωνο …………………………………….…………………………………………………………………………….Τηλέφωνο ……………………………………..…. ΤΚ. 47 . Τηλέφωνο……………………………………………………………………………………………………………. αριθμός.…………………………………………………………………………….. ΤΚ.. Ημερομηνία : ……………… ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ …………………………. Φυσικό πρόσωπο Επώνυμο ………………………….. Αριθμός ταυτότητας /Διαβατηρίου ……. ΤΚ..…. Εκδούσα αρχή ……………………….…………………………………………………….. Εκδούσα αρχή ……………………….……… Όνομα ………………….……… Όνομα …………………. ……………………………………………………………………... Φυσικό πρόσωπο Επώνυμο …………………………. Διεύθυνση (Οδός...………. Νομικό πρόσωπο Επωνυμία …………………………………………………………………………………………………………… Διακριτικός τίτλος νομικού προσώπου …………………………………………………………………………… Είδος νομικού προσώπου …………………………………………………………………………………………. . ……………………………………………………………………. Διεύθυνση (Οδός..……… ……………………………… Πατρώνυμο ………………………………………………………………………………………………………. ΤΚ.: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ………………….... ……………………………………………………………………. Αριθμός ταυτότητας /Διαβατηρίου …….. αριθμός..…………………………………………………………………………….…………………. …………………………… Πατρώνυμο ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….………………….. Χώρα) …………………………………………………………………………. …………………………… Πατρώνυμο ………………………………………………………………………………………………………. Εκδούσα αρχή ………………………. αριθμός. . ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ του / της Φυσικό πρόσωπο Επώνυμο ………………………….

ΚΑΕΚ που αφορά η αίτηση ΚΑΕΚ Όμορα ΚΑΕΚ που επηρεάζει η διόρθωση ΚΑΕΚ ΚΑΕΚ ΚΑΕΚ ΚΑΕΚ ΚΑΕΚ ΚΑΕΚ Περιγραφή σφάλματος : Απαιτούμενη διορθωτική ενέργεια: Συνημμένα: 48 .

Ο/Η αιτών/ούσα .Οι αιτούντες 49 .