You are on page 1of 1

Fișă de lucru Genul liric – clasa a VIII-a Citește cu atenție textul următor: Azi-dimineață m-am trezit, Căci mi-a bătut

nerăbdător prin geam, cu degetele sale fragede de ram, caisul, care peste noapte-a înflorit. Dar poate nu-i caisul, m-am gândit, Și-atunci, supărat că tac astfel, obrazul mi-a lovit cu ramul înflorit și-ndată l-am recunoscut că este el, prietenul copilăriei, mult iubit. Și nu-l recunoscui de la-nceput... Atâta alb și roz își răsfăța risipa, că m-am gândit un înger c-a trecut și-n ramurile lui și-a frânt aripa. (Magda Isanos – Caisul)

Subiectul I (5,5 puncte) Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos: 1.Menționează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: nerăbdător, fragede.0,5 puncte 2.Identifică, în prima strofă a poeziei, un cuvânt ce conține diftong și un cuvânt cu vocale în hiat.0,5 puncte 3.Transcrie din text un epitet și o personificare. 4.Explică rolul utilizării cratimei în structurile: azi-dimineață, la-nceput. 5.Explică, în maximum 5 rânduri, semnificația ultimului vers al poeziei. 6.Scrie trei termeni din familia lexicală a substantivului prieten. 7.Transcrie, din textul dat, trei imagini poetice (vizuale/auditive/motorii/olfactive etc.) 8.Identifică în text trei cuvinte care aparțin câmpului semantic al toamnei. 0,5 puncte 0,5 puncte 0,5 puncte 0,75 puncte 0,75 puncte 0,75 puncte

9.Precizează mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: azi-dimineață, nerăbdător, supărat. 0,75 puncte

Subiectul II (3,5 puncte) Redactează o compunere de 10-15 rânduri, în care să argumentezi apartenența textului Caisul, de Magda Isanos, la genul liric. În compunerea ta trebuie: -să precizezi patru caracteristici ale genului liric și să le exemplifici pe baza operei citate; -să identifici și să explici semnificațiile a două mijloace/procedee artistice utilizate de poet; -să ai o structură adecvată tipului de text și cerinței formulate; -să te înscrii în limitele de spațiu indicate.